Sunteți pe pagina 1din 18

SOC JURIDICA

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Ce intelegem prin metoda?


a. un procedeu de cercetare;
b. un instrument de cercetare;
c. o modalitate generala (sistematica) de cercetare, de

cunoastere si de transformare a realitatii.


____ 2. Care sunt principalele componente ale metodologiei cercetarii
sociologice?
a. enunturile teoretice fundamentale, metodele si tehnicile
de culegere a datelor empirice;
b. enunturile teoretice fundamentale, metodele si tehnicile
de culegere a datelor empirice, tehnicile si procedeele
de prelucrare a datelor si informatiilor empirice,
procedeele de analiza, interpretare si constructie sau
reconstructie teoretica.
____ 3. Care sunt, dupa locul ocupat in procesul investigatiei empirice,
principalele categorii de metode?
a. metode fundamentale si metode nefundamentale;
b. metode de culegere a informatiilor, metode de
prelucrare a informatiilor, metode de interpretare a
datelor cercetarii;
c. metode de proiectare a investigatiei, metode de
desfasurare a investigatiei, metode de finalizare a
investigatiei.
____ 4. Ce fel de metoda de cercetare este ancheta?
a. transfersala;
b. longitudinala;
____ 5. Care sunt fazele cercetarii sociologice empirice?
a. 1. pregatirea cercetarii; 2. cercetarea propriu-zisa (de

teren); 3. intocmirea raportului de cercetare;


b. 1. pregatirea cercetarii; 2. cercetarea propriu-zisa (de
teren); 3. prelucrarea, analiza, interpretarea si
valorificarea rezultatelor cercetarii;
c. 1. pregatirea instrumentelor de cercetare; 2. aplicarea
instrumentelor de cercetare; 3. prelucrarea datelor si
informatiilor recoltate.
____ 6. Ce este o ipoteza?
a. un enunt constatativ cert despre relatia dintre doua sau

mai multe variabile;


b. un enunt conjectural despre relatia dinte doua sau mai
multe variabile;
____ 7. Care sunt principalele elemente de care trebuie sa tinem seama in
alegerea metodelor si tehnicilor pe care le vom utiliza intr-o
cercetare?
a. tema cercetarii, obiectivele cercetarii, realitatea sociala

investigata si populatia cercetata;


b. tema cercetarii, obiectivele cercetarii si esantionul;
c. tema cercetarii, obiectivele cercetarii, realitatea sociala

investigata si instrumentele de cercetare.


____ 8. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie respectate pe timpul
cercetarii de teren?
a) echipa de cercetare sa cuprinda numai sociologi;
b) maxima responsabilitate si probitate profesionala a membrilor
echipei de cercetare;
c) respectarea intocmai a esantionului stabilit;
b) utilizarea intregii game de metode, tehnici si procedee stabilite;
c)incadrarea stricta in intervalul de timp stabilit;
d)membrii echipei de cercetare sa nu mai adreseze intrebarile care
vizeaza viata personala a respondentilor;
e) incadrarea stricta in intervalul de timp stabilit;
f) membrii echipei de cercetare sa nu mai adreseze intrebarile care
vizeaza viata personala a respondentilor.
a. a, b, d, f
b. a, c, d, e
c. a, b, e, f
d. b, c, d, e
e. c, d, e, f
____ 9. Care este regula fundamentala stabilita de Émile Durkheim pentru
cercetarea faptelor sociale?
a. „a trata faptele sociale ca lucruri”;
b. „a trata faptele sociale ca fenomene psihologice”;
c. „a trata faptele sociale ca fenomene sociale.
____ 10. Ce reprezinta, in conceptia lui Jean Carbonnier, metodele de
cercetare ale sociologiei juridice?
a. „adaptari ale acelora care deja au fost la punct in

cercetarea laturii patologice a dreptului”;


b. „adaptari ale acelora care deja au fost puse la punct in

alte domenii sociologice”;


____ 11. Care sunt, dupa Jean Carbonnier, cele doua principii fundamentale
care trebuie sa stea la baza cercetarii sociologice a fenomenelor
juridice?
a. regula obiectivitatii si materialitatea fenomenelor;
b. regula obiectivitatii si impartialitatea cercetatorului;
c. regula obiectivitatii si abordarea istorico-comparativa.
____ 12. Ce tema a avut ancheta socio-juridica desfasurata la inceputul
deceniului opt de Institutul de Cercetari Juridice in judetul Covasna?
a. administrarea justitiei penale;
b. cunoasterea legii de catre cetateni;
c. cauzele sociale ale divortului.
____ 13. Care este, dupa Claude Jeveau, obiectul anchetei sociologice?
a. datele factuale, opiniile, atitudinile si motivatiile
oamenilor;
b. aptitudinile, temperamentul si caracterul oamenilor;
c. inteligenta, aptitudinile si trasaturile de personalitate ale
indivizilor.
____ 14. In ce consta, in esenta, chestionarul sociologic utilizat ca instrument
ce cercetare?
a. intr-un ansamblu de intrebari si/sau imagini grafice

tiparite, ordonate logic;


b. intr-un ansamblu de intrebari si/sau imagini grafice

tiparite, ordonate psihologic;


c. intr-un ansamblu de intrebari ti/sau imagini grafice

tiparite, ordonate logic si psihologic.


____ 15.
Ce reprezinta sondajul de opinie?
a. o „metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza

chestionarului si a esantionarii”;
b. o „metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza

chestionarului si a grupurilor experimentale”;

c. o „metoda de cunoastere a opiniei publice pe baza


chestionarului si a grupului martor”.
____ 16. Din punctul de vedere al pregatirii juridice a respondentilor, in
randul caror categorii de populatie se poate desfasura o ancheta
socio-juridica?
a. fie in randul tehnicienilor dreptului, fie in randul

nontehnicienilor;
b. fie in randul populatiei adulte a natiunii, fie in randul

minorilor;
c. fie pe ansamblul populatiei adulte a natiunii, fie pe un

esantion.
____ 17. Ce tipuri de intrebari, dupa obiectul lor, se pot distinge intr-un
chestionar de sociologie juridica?
a. intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de

fapt (factologice) si intrebari de cunoastere a


jurisprudentei;
b. intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de
fapt (factologice), intrebari de cunoastere a
jurisprudentei si intrebari despre relatiile socioafective
din familie;
c. intrebari de cunoastere a dreptului pozitiv, intrebari de
fapt (factologice), intrebari de cunoastere a
jurisprudentei si intrebari de opinie.
____ 18. Cum este bine sa procedeze sociologul dreptului in cazul in care nu
se poate renunta la vocabularul juridic in formularea intrebarilor?
a. sa renunte la acele intrebari;
b. intrebarile sa fie formulate in limbaj juridic;
c. intrebarile sa fie insotite de perifraze explicative si de
exemple cu caracter descriptiv.
____ 19. De ce recurge, dupa Jean Carbonnier, la sondajul de opinie
legislativa?
a. deoarece „este dorit a se legifera in acord cu opinia

publica”;
b. deoarece „este o metoda de cercetare foarte bine pusa

la punct”;
c. deoarece „este o metoda de cercetare accesibila pentru

juristi”.
____ 20. Care dintre judecatile de valoare, prezentate mai jos, pune in
evidenta avantajul sondajului de opinie legislativa fata de
referendum?
a. sondajul de opinie legislativa practicat la nivelul unui

esantion national este mult mai relevant decat un


referendum;
b. spre deosebire de referendum, sondajul de opinie

legislativa pune in pericol libertatea de decizie a


legislatorului;
c. spre deosebire de referendum, la rezultate cu o mica

marja de eroare, sondajul de opinie legislativa are


avantajul ca se realizeaza cu economie de timp, de
resurse financiare si de forte umane.
____ 21. Care sete obiectul de cercetare al tehnicii analizei de continut?
a. comunicare verbala si nonverbala;
b. comunicare verbala;
c. omunicare nonverbala.
____ 22. Ce tipuri de documente sociale utilizeaza sociologul dreptului ca
surse de informare in cercetarile sociologico-juridice?
a. cu precadere, documentele juridice oficiale;
b. atat documentele juridice, cat si documentele
nonjuridice, dar care au calitatea de a contine anumite
informatii referitoare la viata dreptului;
c. cu precadere, documentele juridice neoficiale.
____ 23. Ce poate cunoaste, in principal, sociologul dreptului prin cercetarea
textelor legislative?
a. celeritatea justitiei;
b. opinia cetatenilor fata de lege;
c. norma de drept.
____ 24. Prin ce metoda/tehnica pot fi cercetate documentele nonjuridice de
genul marturiilor etnografice si/sau istorice, scrierile literare,
legendelor, miturilor, povestirilor, documentelor personale etc.?
a. prin tehnica analizei continutului;
b. prin metoda anchetei socio-juridice;
c. prin metoda scalarii.
____ 25. De ce, pentru sociologul dreptului, sunt mai pretioase (in cercetare)
hotararile judecatoresti care provin de la instantele inferioare?
a. pentru ca, de regula, acestea contin mai multe

elemente de interes sociologic;


b. pentru ca, de regula, acestea contin mai multe erori

judiciare;
c. pentru ca acestea se prezinta intr-un numar mult mai

mare decat acelea ale instantelor superioare.


____ 26. Care este volumul minim al unui esantion reprezentativ (inclusiv in
ceea ce priveste numarul hotararilor judecatoresti cuprinse in
acesta)?
a. 100-200 de unitati;
b. 200-300 de unitati;
c. 300-400 de unitati.
____ 27. Ce este experimentul psihosociologic?
a. o metoda de cercetare indirecta a realitatii sociale;
b. o observatie provocata si riguros controlata;
c. o metoda de prelucrare a informatiilor colectate.
____ 28. Cum trebuie sa fie, in opinia magistratului francez Dupaty, o buna
legislatie?
a. „morala”;
b. „justa”;
c. „ca o buna fizica; ea trebuie sa fie experimentala.
____ 29. Care sunt, in opinia lui Jean Carbonnier, particularitatile
experimentului legislativ?
a) experimentul legislativ se afla in acord cu notiunea clasica de
lege;
b) experimentul legislativ se afla in contradictie cu notiunea clasica
de lege;
c) se poate vorbi de experiment legislativ decat atunci cand
legislatorul a manifesta o intentie stiintifica in ceea ce priveste
adoptarea si aplicarea legii respective;
d) legislatia experimentala nu prezinta inconveniente, ci numai
avantaje;
e)legislatia experimentala prezinta anumite inconveniente;
f) toate ramurile de drept se preteaza in aceeasi masura la
realizarea de experimente legislative;
g) nu toate ramurile de drept se preteaza in aceeasi masura la
realizarea de experimente legislative.
a. a, b, c, f
b. b, c, d, f
c. b, c, e, g
d. a, b, d, e
e. c, d, e, f
____ 30. Cum se prezinta itemii scalei elaborate de E.A. Rundquist si R.F.
Sletto pentru masurarea atitudinii tinerilor delicventi fata de justitie?
a. sub forma unor judecati de valoare asupra justitiei;
b. sub forma unor intrebari relative la modul in care sunt

elaborate legile;
c. sub forma unor studii de caz reprezentative pentru

modul in care se administreaza justitia in randul


minorilor delicventi.
____ 31. Ce intelegem, sub aspect etimologic, prin metodologie?
a. „stiinta metodelor”;
b. „stiinta sociologica”;
c. „stiinta managementului cercetarilor empirice”.
____ 32. Care sunt, dupa scopul lor, tipurile de cercetari socioumane?
a. cercetari experimentale si cercetari neexperimentale;
b. cercetari de culegere a datelor si cercetari de
interpretare a datelor;
c. cercetari fundamentale si cercetari aplicative.
____ 33. Care sunt tipurile de metode, dupa gradul de interventie a
cercetatorului asupra obiectului studiat?
a. experimentale, cvasiexperimentale, de observatie;
b. experimentale, cvasiexperimentale;
c. experimentale, de observatie.
____ 34. Cum trebuie sa fie tema cercetarii?
a. importanta, actuala, realizabila;
b. interesanta, inedita, realizabila;
c. importanta, inedita, realizabila.
____ 35. Care este calitatea fundamentala a unui esantion?
a. volumul cat mai mare;
b. reprezentativitatea;
c. volumul cat mai mic.
____ 36. Ce etape cuprinde ultima faza a cercetarii?
a. prelucrarea, analiza si interpretarea informatiilor la care

se adauga valorificarea rezultatelor cercetarii;


b. prelucrarea, analiza si interpretarea informatiilor;
c. prelucrarea informatiilor si intocmirea raportului de

cercetare.
____ 37. Care dintre cerintele metodologice de mai jos trebuie respectate in
desfasurarea cercetarilor sociologice empirice?
a) refula obiectivitatii datelor, informatiilor si concluziilor cercetarii;
b) regula prioritatii faptelor in fata fenomenului cercetat;
c) tratarea statistica a fenomenului cercetat.
d) regula unitatii si complementaritatii metodelor utilizate in
cercetarea fenomenului respectiv;
e) abordarea sociometrica a fenomenului studiat si a persoanelor
cuprinse in esantion;
f) abordarea sistematica a fenomenului cercetat;
g) abordarea multi– si interdisciplinara a „obiectului” cercetarii;
h) regula prioritatii opiniilor si atitudinilor in fata faptelor sociale;
i) abordarea exogena a fenomenului studiat.
a. b, d, e, h, i
b. a, b, d, f, g
c. c, e, f, h, i
d. a, c, e, g, h
____ 38. Prin adaptarea carei metode (tehnici) de cercetare a sociologiei
generale s-a ajuns la tehnica analizei sociologice a jurisprudentei?
a. a anchetei sociologice;
b. a tehnicii analizei continutului;
c. a tehnicilor de scalare.
____ 39. In ce tara s-a desfasurat un experiment legislativ prin care s-a
suspendat pedeapsa cu moartea pe o perioada de 5 ani?
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Anglia.
____ 40. Care sunt principalele tipuri de anchete sociologice dupa aria de
cuprindere a populatiei?
a. ancheta pe un lot de persoane si ancheta pe un

esantion;
b. ancheta pe o colectivitate generala (totala) si ancheta

pe un esantion (selectiva);
c. ancheta pe un grup experimental si ancheta pe un grup

de control (martor).
____ 41. Ce tipuri de intrebari pot cuprinde chestionarele?
a. fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau
poscodificate), fie de ambele tipuri;
b. fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau

poscodificate), fie de control;


c. fie inchise (precodificate), fie deschise (libere sau

postcodificate), fie de opinie.


____ 42. Ce reprezinta interviul?
a. „o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a

informatiilor scrise de la indivizi si grupuri umane”;


b. „o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a

informatiilor verbale de la indivizi si grupuri umane”;


c. „o tehnica de obtinere, prin intrebari si raspunsuri, a
informatiilor iconografice de la indivizi si grupuri
umane”.
____ 43. Ce dificultate majora poate sa apara in constituirea esantionului din
randul unor categorii de populatie ale caror manifestari se inscriu in
sfera patologiei dreptului si pentru care nu exista statistici precise
(consumatorii de droguri, prostituatele etc.)?
a. faptul ca volumul esantionului este prea mic si nu

asigura reprezentativitatea;

b. faptul ca astfel de categorii de populatie nu sunt


recenzate si nici recenzabile, ceea ce afecteaza
reprezentativitatea esantionului;
____ 44. Care este regula generala care trebuie respectata de sociologul
dreptului la redactarea chestionarului?c)
a. intrebarile sa fie redactate in fapt, nu in drept;
b. chestionarele sa cuprinda numai intrebari inchise;
c. chestionarele sa cuprinda numai intrebari deschise.
____ 45. De ce forma trebuie sa fie intrebarile „cheie” din sondajele de opinie
legislativa?
a. dihotomice, sa ceara ca raspunsul sa fie dat prin „da”

sau „nu”, „normal” sau „anormal”, „just” sau „injust”


etc.;
b. deschise – sa lase subiectului libertatea de a raspunde

dupa propria sa dorinta;


c. factuale – prin care se cer subiectului date de

identificare relative la: sex, varsta, nivel de scolarizare,


profesie etc.
____ 46. Ce „metode” s-au afirmat in practica sondajului de opinie legislativa
in cazul intrebarilor cu raspunsuri „dihotomice”, prin care
cercetatorul ofera doua solutii alterntive: dreptul pozitiv si un proiect
de reforma legislativa?
a. „metoda franceza” si „metoda Nebraska”;
b. „metoda franceza” si „metoda germana”;
c. „metoda Nebraska” si „metoda italiana”.
____ 47. Care subsistem al personalitatii respondentilor prezinta interes
pentru sociologia juridica, in virtutea faptului ca este implicat
preponderent in exprimarea opiniei fata de o lege, in votarea
acesteia sau incheierea unui contract?
a. „subsistemul bio-energetic”;
b. „subsistemul instrumental”;
c. „subsistemul instrumental”;
d. subsistemul relational – valoric si de autoreglaj”.
____ 48. Care este eroarea majora de care trebuie sa tina seama sociologul
dreptului in ceea ce priveste analiza datelor cantitative?
a. incadrarea fenomenelor numarate in categorii juridice

necorespunzatoare;
b. incadrarea fenomenelor numarate in mai multe categorii

juridice.
____ 49. Cum putem cunoaste ce gandeste populatia despre un proiect de
lege?
a. printr-un experiment legislativ;
b. printr-o monografie juridica;
c. printr-un sondaj de opinie legislativa.
____ 50. De ce este bine sa se legifereze in acord cu opinia publica?
a. pentru ca aceasta este procedura impusa de lege in

domeniul legiferarii;
b. pentru ca, legiferand astfel, legile au mai multe sanse

de a fi respectate;
c. pentru ca sociologia juridica impune o astfel de

procedura.
____ 51. Daca tinem seama de faptul ca legea trebuie sa exprime vointa
generala, un sondaj national de opinie legislativa, in raport cu alte
procedee extraparlamentare de sustinere a unei legi (campanii de
presa, lobby s.a.) este:
a. mai relevant;
b. mai putin relevant;
c. la fel de relevant.
____ 52. Care dintre urmatoarele judecati de valoare, cu privire la sondajul de
opinie, genereaza anumite retineri ale specialistilor in utilizarea
acestuia?
a) sondajul de opinie legislativa are o forta probanta mai mica decat
referendumul;
b) spre deosebire de referendum, sondajul de opinie legislativa nu
pune in pericol libertatea de decizie al legislatorului;
c) sondajul de opinie legislativa nu are aceeasi autoritate ca un
referendum;
d) raspunsurile la chestionarele de opinie legislativa sunt mai putin
angajate decat cele date in cadrul unui referendum;
e) sondajul de opinie legislativa nu favorizeaza inclinatia populatiei
spre status quo;
f) sondajul de opinie permite evidentierea aspiratiilor si asteptarilor
publicului pe categorii de cetateni, nu global, uniformizat ca
referendumul.
a. c, e, f
b. a, d, f
c. a, c, d
____ 53. In ce scop se aplica tehnica analizei continutului?
a. in scopul identificarii si descrierii obiective si sistematice

a continutului latent comunicarii;


b. in scopul identificarii si descrierii obiective si sistematice

a continutului manifest al comunicarii;


c. in scopul identificarii si descrierii obiective si sistematice

a continutului manifest si/sau latent al comunicarii.


____ 54. Care este, dupa Jean Carbonnier, principala caracteristica a unui
document juridic?
a. aceea ca el reprezinta un text reglementar;
b. aceea ca el se afla intr-un raport direct cu dreptul;
aceea
c. ca el este un rezultat al aplicarii dreptului.
____ 55. Care sunt documentele juridice pe care sociologii dreptului le-au
cercetat intr-o mai mare masura?
a. articolele si studiile pe teme juridice aparute in publicatii
de specialitate;
b. hotararile judecatoresti publicate in culegerile clasice de
jurisprudenta sau in cele specializate;
c. lucrarile de doctrina juridica.
____ 56. Ce reprezinta, in esenta, analiza sociologica a jurisprudentei?
a. o analiza clasica a jurisprudentei, cum au realizat-o de

mult timp juristii;


b. o analiza a continutului desfasurata in maniera

sociologica asupra unei categorii particulare de


documente juridice: culegerile de jurisprudenta;
____ 57. Cum sunt numiti factorii introdusi in experiment de cercetator?
a. variabile independente;
b. variabile dependente;
____ 58. Ce tip de experiment este acela in care situatia experimentala este
creata de cercetator?
a. experiment de laborator;
b. experiment natural;
c. experiment de autor.
____ 59. Care ramura a dreptului se preteaza cel mai bine la realizarea unor
experimente legislative?
a. dreptul penal;
b. dreptul civil;
c. dreptul administrativ.
____ 60. Ce vizeaza masurarea in cadrul sociologiei?
a. determinarea calitativa a faptelor sociale;
b. determinarea cantitativa a faptelor sociale;
c. determinarea cantitativa si calitativa a faptelor sociale.
____ 61.
Care sunt, dupa criteriul temporal, tipurile de metode de cercetare a
fenomenelor sociale?
a. Metode transversale, metode longitudinale
b. Metode initiale, metode finale
c. Metode de scurta durata, metode de durata medie,
metode de lunga durata.
____ 62.
Ce fel de metoda este biografia sociala provocata?
a. Experimentala
b. Cvasiexperimentala
c. De observatie
____ 63.
Cum pot fi transformate conceptele cu care lucram in instrumente
utile de lucru?
a. Prin precizarea dimensiunilor, indicilor si a indicatorilor
fenomenului social pe care-l definesc (prin traducerea
acestora in „evenimente observabile”)
b. Prin formularea unei definitii nominale clare a
fenomenului cercetat
c. Prin delimitarea lor de alte concepte cu sens
asemanator.
____ 64.
De ce se impune utilizarea concomitenta a mai multor metode si
tehnici intr-o cercetare?
a. Pentru a studia un esention reprezentativ
b. Pentru a surprinde influenta variabilelor independente
c. Pentru a surprinde obiectul cercetarii in integralitatea
sa.
____ 65.
In care dintre urmatoarele domenii ale vietii sociale a dreptului,
sociologia juridica a desfasurat, cu predilectie, cercetari empirice?
a) Trecerea de la statut la contract
b) Elaborarea normelor juridice
c) Procesul de rationalizare a derptului
d) Aplicarea normelor de drept
e) Administrarea justitiei, statutul si rolul judecatorilor
f) Manifestarile de nondrept
g) Socialitatea dreptului
h) Exercitarea profesiei de avocat si deontologia specifica
acesteia.
a. a, b, e, g
b. b, d, e, h
c. c, d, f, h
____ 66.
Care sunt cele doua tipuri de ancheta, dupa instrumentul pe baza
caruia se desfasoara si dupa modul lor de derulare?
a. Anchete pe baza de chestionar cu aplicare colectiva si
anchete pe baza de chestionar cu aplicare individuala
b. Anchete pe baza de chestionar si anchete prin interviu
c. Anchete pe baza de foaie de observatie si Anchete pe
baza de chestionar.
____ 67.
Sondajul de opinie este o forma a:
a. Sondajului electoral
b. Anchetei sociologice
c. Metodei panel.
____ 68.
Care este instrumentul de cercetare utilizat in tehnica interviului?
a. Convorbirea
b. Ghidul de interviu
c. Interviul extensiv.
____ 69.
De unde provine principala dificultate pe care o intampina sociologia
juridica in redactarea si aplicarea chestionarului?
a. Din lipsa de cooperare a asubiectilor
b. Din faptul ca trebuie sa discute despre drept cu
persoane neinitiate in acest domeniu
c. Din lipsa de sinceritate a subiectilor.
____ 70.
In ce consta „metoda franceza” utilizata in practica sondajelor de
opinie legislativa in cazul intrebarilor cu raspunsuri dihotomice, prin
care cercetatorul ofera doua solutii alternative: dreptul pozitiv si un
proiect de reformp legislativa?
a. In prezentarea „seaca”, „goala-goluta” a celor doua
solutii legislative.
b. In prezentarea de argumente pentru fiecare dintre cele
doua solutii legislative
____ 71.
Ce atesta practica sondajelor de opinie cu privire la prejudecata
juristilor potrivit careia intrebarile relative la secretul vietii de familie
sau al afacerilor ar provoca din partea celor anchetati fie reactii de
cenzurare a raspunsurilor sau de aparare a ego-ului, fie reactii de
bravada?
a. Ca acestora le repugna sa vorbeasca despre astfel de
subiecte
b. Ca celor mai multi subiecti anchetati, odata ce au
acceptat convorbirea, nu le repugna sa vorbeasca
despre subiectele cu caracter personal (de genul
mariajului, divortului, copiilor adoptati etc.), desi o fac
cu mai multa dificultate.
SOC JURIDICA
Answer Section

MULTIPLE CHOICE

1. ANS: C
2. ANS: B
3. ANS: B
4. ANS: A
5. ANS: B
6. ANS: B
7. ANS: A
8. ANS: D
9. ANS: A
10. ANS: B
11. ANS: C
12. ANS: B
13. ANS: A
14. ANS: C
15. ANS: A
16. ANS: A
17. ANS: C
18. ANS: C
19. ANS: A
20. ANS: C
21. ANS: A
22. ANS: B
23. ANS: C
24. ANS: A
25. ANS: A
26. ANS: C
27. ANS: B
28. ANS: C
29. ANS: C
30. ANS: A
31. ANS: A
32. ANS: C
33. ANS: A
34. ANS: A
35. ANS: B
36. ANS: A
37. ANS: B
38. ANS: B
39. ANS: C
40. ANS: B
41. ANS: A
42. ANS: B
43. ANS: B
44. ANS: A
45. ANS: A
46. ANS: A
47. ANS: C
48. ANS: A
49. ANS: C
50. ANS: B
51. ANS: A
52. ANS: C
53. ANS: C
54. ANS: B
55. ANS: B
56. ANS: B
57. ANS: A
58. ANS: A
59. ANS: C
60. ANS: B
61. ANS: A
62. ANS: B
63. ANS: A
64. ANS: C
65. ANS: B
66. ANS: B
67. ANS: B
68. ANS: B
69. ANS: B
70. ANS: A
71. ANS: B