Sunteți pe pagina 1din 25

c

VI. ORGANE DE ASAMBLARE


Generalitaţi
c

c
c p cc c 
cc  c c
 c
 c c
c cc c 
 cc  c
 cc c ccc

 c 
c  c c c c

c 

c p c c
 c cc

c ccc cc ccc c
c c cc
 cc c
 c cc c
 c
c
 c  cc c c cc
c
 cc
Gc cc cc c
Gc c c c c
 c c c
Gc c c 
 c c
c
c c
Gc c
c
c c c c
 c c c
 c cc
 c
c  ccc
c cc c cc
Gc c c
Gc c c c
Gc c c
 c
Gc c c
c
VI.1. Asamblări demontabile
VI.1.1. Asamblări filetate
VI.1.1.1. Caracterizare, rol funcţional, domenii de aplicarec
c
a) Caracterizare
 c c  c 
c c c
c c c c
 c
c cc
 c
c c c c
ccc
cc c

 c cc
c c c c c c c c c 
 c
  c c  c

 c c c
 c c
c c  c
cc
 c c c
m = r d0cc cc cc
 c
c C = pc c c  c c c  c c c
c c
  c c c 
c c c c 
c  c c c 
c


 c
c d0 ±c c
c - c cc
 cc cc

c c
c c

c c - p şi d0c


c
p
tg- ccc c
rd 0
c  c c
cc c c ccc
c c c c c
 c


 c c
 c cc cc c cc c c 
ccc 
c
c  c c c c 
c c c  c c
c c c

c
c c c c c c c c c c  c
 
cc  cc cc
cc cc c c
 cc c
 c
c c c
c c
c
c c
c
c c
c
c ccc
c c

c
c c c
c c

b) Rolul funcţional şi domenii de aplicare


 c 
 cc  cc
 de strângerecc
c cccc
c c c cc
cccc
 cccc c c c c c
› emple: ccGcc c c  cc c
c c ccccccccGccc
 cc c c
 cc c
c c ccccccccGcc
 cc cc
 de reglajc c c c c c c  c  c c

c c
 c c c
› emple: Gc
c
Gc cc cc c c
c
 transformarea mişcării rotative în mişcare axială sau invers

c c
c

› emple: Gc c
 cc c
cccccccccccccccccccGc ccc c c c
c

 transformare de forţe periferice mici în forţe axiale mari


› emple: Gc c
ccccccccccGc cc
 c
c cccccccccGcc
 măsurare
› emple: Gc
 c
pbservaţie: prelucrarea manuala a şuruburilor şi piuliţelor se realizează cu ajutorul
sculelor numite tarod respectiv filieră.

mvantaje:c
c c c c  c
 c c  c c c
 c c c
c c cc cc

cc c c cc c
c c  c c
 c  c c c c c
 ccccc
cc

c
c
c c  c
àezavantaje:
c c c c

 c c c c c 
c
cc c
c 
 c 
c c c c  c c c c 
c c
 
 c 
 c c 
c c
 c  
c c

 c cc c
c c
 c
 c
c c
 c c cc
 c
c c 
 c
 c c 
c 
c c
 c  c c

 c
c cc 
 

VI.1.1.2. Elementele asamblării prin şuruburi


c
 c
 c c
 
 
cc  cc
Êc c cc c 
 cc cc

c c
c c

cc c 
 cc cc 
c c  c
c c  c c c c c c   c c 
c c
 c c

c

c c 
 c c   c  c c c c  c
 c
Êc c cc c
c c c
c cc c c

cc  c c cc

c c c c  c c c c c c c c  c c c c c
 cc c
c
Êc c cc
 c
c
c c c
 c
c
c c c 
 c c  c c 
 c c  c
 c
Êc c c cc
c   c
c c c c c c 
c c c c c
 cc cc c c
c c c   c c

c  c c
c  c 
c
c c c
Caracteristicile geometrice ale filetuluic c

c 
cc cc c c c cc

c
 c
c
c cc
c cc c›

c c
c

c
 c cc
c
 cc
 ci
c

 c cd; à


c
 c cd ;à
c
 c cd; à
c
c c  c c  c c c 
c
c
A=00pc
c c
 cA
p
c cc c-c 
 c
 tg c
r 
c cc c  cc
c c
c c c
 c c 
 c -c c c

c
 c -  -c c c - c
c c

ccXc
c c c c c

Xc
-c
c
 cd c cd c cd c r c
c c rc
 p p p c rc
tg ; tg ; tg 
rd rd rd c
c
c c
În calcule unghiul - se consideră totdeauna în raport cu diametrul mediu
d.c 
cc c 
c
c c cc
c
ccc
c c c 
c cc c c c
d d  d p şi ›.
pbservaţie: àimensiunile diametrelor şurubului d  d d respectiv à  à à
diferă între ele (pentru acelaşi diametru) numai prin valoarea toleranţei având
aceeaşi cotă nominală.
c
VI.1.1.3. Consideraţii teoretice
VI.1.1.3.1. Sistemul de forţe din asamblarea filetată
c
c
c  c c c c c 
 c c c c - c c

 c
c  c c
c
c  c -c c c c 
c c
 c
c c c c c c
c c -c c 
 c c  c  c
c A 
 c c  c
 c -c c c 
c
 c
 cAc
 cc c  c
 c c c
c
c-c
c

c c
c c

c c

c c

c

c

c c
c

c c
 c
 
c
c -cc c
c c ccc cc cc cc
c

c p d  d dcc c c


c  c  cc c
c
 ccc c
c Acc c
c
 c
 c c c c  c
c ainscc cc c
c adescc cc c
c
c 
c c

c
c c

c c c
c
c

c
c -c c
c
c
c
c
c c
c c
c
 c
c
 c c cc
c
c cv = ctc 

 a cc


c
 c c cc
c
c 
 c c c  cc c
c  c
 c c ccc
c
 c
c c c-ccA c 
c  cc 
 c
c c
c - = -sin - A = A cos-
- = - cos- A = A sin-ccccccccccccccccccccccccccccccccc c c
c 
c
 cc
c
c 
 cc c c c cc 
 c-fc

 cc c
 cc
c -f = o-n = o (A + -)
c A cos - ± -sin - - o (A sin- + -cos- ) = 0
sin -  o cos - 
A = -c
cos -  o sin - 
c pbservaţie asupra coeficientului de frecare
Coeficientul de frecare se înlocuieşte cu unghiul de frecare
c c -f = o-n
-f
tg = o
c„c -u
c c
c c
c c
c c

c 
c

 cc 
 c
c cc 
 cc c c
 cA 
 c c c
 c c c
c cc c
 c cc c c c
c Aînş = - Ë tg (- + )cccccccccccccccccccccccccccccccccc c c c cccccccccccccccccccc
0 0
 c cc c-cc
c- < 7 .. c cAc ccA ù (0 
0 7) -
Ôc
 c c
ccc
 c
 cc c c
c c
c 
 cc
c c cAcc
c
cc
Ades = - tg (- - )ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c c cccccccccccccccccccc
c c c c c c c c c c
 c c
 c c c c
c-
 c›ccc
ains = AË Ë tg   c c
 
c›c
 c c c c  c cc
d d
c ades =Aînş Ë - Ë tg -  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
 c c
Ôc c  c c cc 
 c ccc
-f = o -n
-
 c-ncc c c c cccccccc c c
›
cos


c c c c-nc c c

-f = oc
›
cos

c c
cojcc c
 cc c

cc 
 ccc
›
cos

c c c c
c c c c
cc
c c
-f = oj -
 c c c c c c c  c
c c
 cc 
 c ccc
-f = o-n
c c c c c
c
c c c 
 c c c
c c c
c -f¶ccc c
c cc 
 c c
o
c c c-f¶c> -  
c oj = >o
›
cos


c c
c

c c 
c  c c c
c c c c c
c c c c
c c   c
c
c 
 c
c cc 
 o
cc oj c
A = - tg (- + î)
Aînş = - tg (- - î)
d
aîns = - Ë m tg (- + î)

d
adeş = - Ë m tg (- - î)

c 
c ccc c  cc 
 c c cc
Acc
c
ccArostog < Apătrat < Atrapezoidal < Atriunghiular c c  cc
 c c  c c
c
c  c c c  c c
c
c c c c c c 
c 
c c c c c c
  cains rotund < «.. <«. < ains triunghiular
c

VI.1.1.3.2.cCondiţia de autofrânare şi randamentul cuplei şurub piuliţăc

c 
 cc cc c cc  c c
c
c c
c
cc c
c
c cc cc ccccc
 c
 cc c
 c c-
cc  c 
c c

c
d d
c adeş = - Ë - Ë tg -  < 0
 
c c-ccdc c ccc c
cc tg (   < 0
c c c ccccc c
c
cctg -  „ < tg0
c - - < 0 c - c c c c c
c 
c cc c c
c
cc  cc c
c   c c c c c  c c 
 c
c c c

 c
c otriunghi > otrapez > opătrat > orostog.
c c  c c c
c  c c 
c 

c c
Ôucc
c

c
 cÔcc c
c
c Ôu = -Ë p
Ôc = AË rd
c

c
-c
Ô -Ëp
= u c c
rc Ôc Ard 
c
c c
c c


c c c  c c cAcc c  c
c cc c
p r tg tg 
 ccccccccccccc c
tg   
c c
 tg (   )r  tg (   )r 
c  c c  c
 c  c c 
c
c c
  c
c c c
c c
 c cc c
cc c
cc  c
c c  c c 
 c c c c c
 c c c

c c c
c c c 
 c c  c c c  c c
 c
 cc cAc
c triunghi < trapez < pătrat < rotund
Compromis
- pentru filetele de mişcare sunt utilizate filete trapezoidale deoarece au 
situat între triunghi şi pătrat dar au şi condiţia de autofrânare asigurată;
- pentru a îndeplini condiţia de autofrânare de multe ori se recurge la o
altă piesă;
c
VI.1.1.4. Solicitările principale din şurub şi piuliţă
(sub acţiunea unei forţe axiale centrice)
VI.1.1.4.1. Solicitările şurubului şi piuliţei
c
c c-c ccc cc cc c c  c
c
c  c c 
c c c c c c
 c c
 
cc c c-c
c cc 
c c c c
 c c 
 c  c

cc c
c 
 c  c c 
 c c
 c c c c

 c cc  cc cd c c c cc
c 
 c c
 c
å
= åadm.sc c c c
 r 

å

 å
 
åadm.s = c


cc

cc c
cc ccccc cc
c
 c
c 
 c cc
 cc 
 c c

c c
c


å
 c cc å 
 ccccccc cccccc
r
 


 
c
å

å
 
å
 c cc
c

c
 c c
c
VI.1.1.4.2. Solicitările filetului
c
c  c  c c c c
c c c
c 
 c c
 cc
cc c c

 c cc ccc
 c 
ccc

c- zc c
c Ipoteze
Gc c
 c
cc

 c c cc cc
cc c
-
Gc c
 c
c
cc  c c c
cc cc- c ccc
z
Gc  c c c c c c c c

c c  c
  cc cc
Gc c
 c
c cc

cc c
c- c
 c
 c c c c 
c ccc
c 
 c 
 cc
c 
 c 
 cccccc

c  c 
 ccc!c
a) încovoierea se calculează deci pentru secţiunea iic
 cc
 c   c c
c c
›c c
c
c
ai - Ëb - Ëb å cr
c
!c
å i   å ais
i
 
c
a rd a rd c
r c

c

›c
c c 
c c- c
- Ëb
åi å is c c c
c
c r Ë z Ë  

c
c

 c

b) forfecarea se determină tot pentru secţiunea ii

c c
c c

 z cr
f fs cccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c cccccccccccccccc
 f r c

) strivirea filetuluic c 
c c c ijkhc c c c
 c

 c 
 c c c
›
- cos
- - z
c pst =c n å astrp c c c c c c
mstr f rfd
Ë rd
›
cos

c c c c 
 cccåastc c c
c
 cc
c
c  c c 
 c cccc
c
VI.1.1.5. Determinarea înălţimii piuliţei
c
 ccm = z Ë pcc cc 
cc

 c  c
c c
 czc

 c  cc cc
ccc
ccc cc
c  ccc c
c 
c
c c c 
c
c c
 c c c -capş c
c c
c c
 c c  c c  c c c 
 c c

 c
rd 
-caps å at s Ë cc c c c c c c c
4
r Ë d a Ë z
c -cap filet inc å ai cc
b
cp filet striv å str . filet piulit Ë fr z c c c c c c c
c
c cc

cc cc ccc c
c c
c cc
å ts r å ts  Ë b
c z Ë 
Ë c c c c c c
å i r å i  

b
 
 c
å ats rd å ats d
c z Ë Ë cc c c c c 
å as p 4 Ë frd å as p 4 f
c " c  c c c c
c c c
 
cc cc c ccc c c

c c
c

c c cc 


c cc c c
cc cpÔ c
cåat
= 0 aa şi åas =c c
cd ù 0d; d ù 0d A ù 0 4pc c
c

c cc cc
 c
m = zËp = 0 4d
c cc cc  c
m = zË p ù 07 d
c c c c cc c cc 
 c cc
cc cc cc c  cccc
c c ccc c
c c  c
cc  c
  cc c 
 c  c cc
 c c c c åaip = 0 aac c c c c
c åaiş =
0aacc
 c c ccc c
c Ôc cc 
 c c cc

c c
c c
 c c
cccc ccc c
c c
c c c c c mc c c c c
  ccc c  c c ccc
 ccc c
c
VI.1.1.6.cAsamblări şurub piuliţă cu elemete intermediare
c
c 
 c 
 c c 
 c c  c

c c 
 c c
  c c 
c c c  c  c 
 c c
 c c c c c 
c  c

 c
c c
 c c
c c 
c c c c
c
c
 
c
c
VI.1.1.6.1. Şuruburi conducătoare cu elemente intermediare
c
c  c

 c
cc c c cc
cc c
c
c cc

c 
 cc 
 c c c cc c c

c
cc  c c
c
c 
 c  c
c c c c c c
c c
 
c

c  c c c c  c v = p.nc c c c 
c
c
 c c c-.c
c  c  cc
c cc 
cc  c c
cc
 cc cc
c c cc cc #cc
cc
cc cc
 c
c nec 4 ( rå c ) c c c c c c c c
cåac = (0«04) å0.
c c cc- ; 000 Nc

c c
c c

c nec
4 4 Ë Lf Ë c f r Ë
c c c c c c c
cÔfcc cccc

 cc ccfccc

 c cc
 c c c  cc
c
c c
-f = r › Imin lf c c c c c c c c

cc  cc
cc  c
c cc cc c 
cc  c(Imin=rd4o 4)
 c ccc
 c  c c c
c c
 
c c
 c c
 c
c cc
 = - p A r d c c c c c c c c
 
c
c cc ccc
at = A d 
 
c
 c
 c cc c
c c
at = - p rc c c c c c c c c
 c
 c c  c
ccc c
c c
N=-v c c c c c c c c
c

c
 c
c c
c cc
cc
cc cc c
c Ôcc c c
c c 
 c  c c c c c c
c c


 c c c c c
 c
c c

 c c c c
 c c c
 c 
c c 
c $ c c 
 c c c
 c cc c
cc cccc

c

 
c
 c c c c
c 
c 
c c c
 c c
 c c
 c  c  c c 
 c c c c 
c c
 c 
c
c
cccccccccccc

c c
c

VI.1.1.7. Elemente de asigurare a asamblărilor filetate


c
c

c 

c c

 c  c c c
c c c 
 c c
 c c c
c c  
 c  c c c c
 c ccc c ccccc c  c c
 c c cc c
c c
c c c

 cc c c
c  c 
 c
 c c c  c c c c
 c c 
 c
› emplu: capace de protecţie
c c cc cc c c c c c cc
c
cc cc
› emple: reglarea tacheţilor la motoare
c 
 c c c  c c 
c c  c
c
› emple: capacele recipienţilor sub presiune strângerea semicarcaselor
reductoarelor.
cc 
cc c

 cc c c cc cc c
c  c c c c c c 
c c 
 c c c
 cc c c
c 
 c c c  c c c c
c c 
c
 cc c 
 c
c c 
c c cc c c
c c
c
 c cc
c c  cc
c
 c 
c c
c c
c c
c 
 c c c c
 c  cc c 
c
c cc c
c c cc c c
c 
c
c ccc
c c
c cc
c c cc c c
c c
c
 c
c c c
c
  c
 c
c c
c " c c
c c
cc cc c 
c
c
  c cc
c c
c
 c
c c
c  c c  cc c
c c c c
c  c  c c 
cc ccc cc c
c  c c
c c

c c
c c

c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c
c c c c c c c c
c
 c

c c
c
c
c
c

bc
ac

cc c
 c

c c
c

VI.1.2. Asamblări tip arbore butuc


(prin formă şi prin forţa de frecare)
c

VI.1.2.1. Asamblări demontabile prin formă


c
c c c c c c
c c
 c c c c
 c
c c c
2 c2c
c c
c c c c c c c
c c c c c
 cc c
c
 c
c c c c
c c cc

c
c c c cccc ccc c c 
 cc
 
cc
c c c  c
 c c c 
 c c c c
 
 c c 
c
c c  c c
c
 c
c c c  cc
c c c 
 cc
 cc c c
c
c 
cc cc c  cc 
cc c cc
 c
c c c c cc cc
c c c c c ccc
c c cc c c
c 
c cc c c
c c

c c c c  c c c  c c Ôc 
 c
 c c c c cc 
c
ccc c c
c
 cc c
c c c

c
 c
c c
ană disc c c c c c c c 
 c  c c c
 c c c

c c c  c c 
 c  c c 
c
 ccc c cc c c c cc 
 c

c c
c c

 cc  c  c cccc c


c cc
cc
cc

c
 c

c
c
cc

c c
cc  cc
-t -t a t
c å S to  å S 4 å as 70 0 c#c c c c
mS h h
lc d l c
 
c 
 cc
t t M t
f f 0 70 c#c c c c c
 f blc bl c
 c2c c 2 
c
c c c c 
 c c c
 c c c c
c
 c
c c c c c c
c c
c c c
 c c cc
cc cc
c
Clasificare:
c cc
 c c   c cc c cc c  c
c c c c c c ccccccccc ccccc c ccc c
c
c  c cc c
cc c 
ccc
c
 c c c 
c c c c  cc
cc c 
 cc 
 c c
c  c c 
 cc 
 c
cccc c c  c 
c
cc 
cc 
c c
c
cc cc
c c c c

c c
c c

c c
 c c c c c c c
c c
›lemente de calcul şi de proiectare
c c c  c c c c

 c c c 
 c
c c c c

c c 
c c

c c c c c

 c
c 
 c 
 ccc  c c
c c
 c
cc 

cc c
c 
 cc 
 cc
 ccc
 c
 c
c c
 cc
cc
 c c c
c c
àd
 g c c
c

c h

c -t
c å s tr .
c

ms tr Ë z Ë 0 7


a t c c
 å aS
àd

c

c
h Ë Ô Ë z Ë 0 7
c 
c
c c
c
 
 c c c c c  c
c  c c  c c c
 c c c
c zc
 c c
 c c c c
 
c
àd

c c c s 0 7  g z c c c c 


 c

a tn
S c Ôc  c c c

 c c c
àd
Ë å Sa
4

 c c c c c 
c
c c 
 c Ô c
 c
S
cc Ô 3 c
s

c c
c c

c c cc ccc


åccc c% c#c c
c
cc
cc 
cc c c
c %c #c c
c 
c c 
c c 
c 
 c c
 ccc
 cc c
c c % c #c c
c 
c c 
c c 
c 
 c c
 cc
 c c
c
cccccccc c2c c
cc
c
c  c c c c c
 
c
 c 

c c
 c c  c c 
c c c 
 c  c
 c  c c ccc
c cc c cc
 cc c
cc 
c c
c c c c c c c c c c c c
c c c
c
c
c
c
c c c
c c
c
 c

c1 ) Asamblarea cu bolţ de articulaţie c


 c
c
÷ c c  c
c
 cc c
- l b
ccc
cc c
 
ai  
å is å ai cccccccc c
c

cc
c
i r d
 
c c c ccc
c  c ccc 
c
- c
c
c
ccccccccccccc å s å sc c c
dl
å s min å as  å as c
cc  c cc
c c c c

å s å s ccc ccccc c
b
å as min å as  å as c c

c c
c

c2) Asamblări cu ştift transversal ( c


c  c c c
c

at
-s at a t
c å s å c c c
ài ài ài d ài
as 

Ëd Ë d Ë d Ë ài
 
 ài ài
Ë c
 
c
ccc
c
c c c
c c
c
c
c
c

c

c

c
c
c c c
&c
c c
c
c
c cc 
c cc c c
c
c
c c
c c
c
c  c 
c c 
c
c s = (àe ± ài) 
y = s + ài
at
-s  Ë y
å S  å as  c c c c c c c
mS  d Ë s
c 
 cc
f M t
f f c c c c c c c
f r 
i Ë Ë
4

c c