Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
ALBEI I. RADU- INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
ALEXANDRU INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
ALEXANDRU C.A. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
ALEXANDRU INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
AMBRUS F. CORNELIU INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
BADEA I. MIREL- INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
COSTINEL INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
BARBULESCU G. MIHAI INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
BOGHINĂ S. MIRELA- INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ANDREEA INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
BROSCĂłAN N.A. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
ANDREI-RĂZVAN INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
BUCUR K. ANDREI INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CARAMAN R. RAREŞ INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10

Pag. 1
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
CARAMAN R. RAREŞ INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CATANĂ I. TEOANA- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
RALUCA INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CHEAGĂ V. CĂTĂLIN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
COJOCARU D.V. INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
GEORGE-EDUARD INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CONDEA I. ALEXANDRU- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
IOAN INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CONSTANTIN C. MARIUS INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU

Pag. 2
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
CONSTANTIN O.N. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
ALEXANDRU-NICOLAE INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
CONSTANłIU GH.F. INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
FLORIN INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CORUł C.C. ALEXANDRU INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
COSTACHE C. RĂZVAN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
COSTACHE-DULFU E. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
OCTAVIAN INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
CRIHAN R. RADU INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CRISTEA M. ADINA- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
SILVIA INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
CRISTOLOVEAN I. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
IANCU-AUREL INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
CROITORU GH. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ALEXANDRA INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU

Pag. 3
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
CROITORU GH. INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
ALEXANDRA INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
CRĂCIUN V. VLAD INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
CÂNCIU A. MIHAI INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
DIACONU F. ANDREI INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
DINCĂ C. DANIEL-MIHAI INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DINCĂ L.C. CRISTIAN INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
DINU N. IONUł-MARIUS INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DOBOACĂ G. IOAN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DOBRINESCU I. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
ALEXANDRU-IOAN INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU

Pag. 4
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
DOBRINESCU I. INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
ALEXANDRU-IOAN INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DRAGOMIR F. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
ALEXANDRU-MARCEL INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DRAGOMIRESCU F. INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
ADRIAN-ALEXANDRU INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
DUMITRAŞCU V. INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
ALEXANDRU-RĂZVAN INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DUMITRU I. ADRIAN- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
TIBERIU INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE RESTANłE 7
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
DUMITRU ŞT. VASILICA INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
DĂNILĂ D. DRAGOŞ- INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
CONSTANTIN INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
FLOREA GH.M. GEORGE- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
MARIAN INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
FUNDEANU C. MARIUS INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU

Pag. 5
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
FUNDEANU C. MARIUS INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
GALBURĂ D.I. BOGDAN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
GAVRILUłĂ I. IONUł- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ADRIAN INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
GHEORGHE C. BOGDAN- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
AUREL INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
GHEORGHE D. INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
ALEXANDRU INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 3
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
GHINEA V. ALEXANDRU INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
GRIGORAŞ I. OANA- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
VIORICA INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7

Pag. 6
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
GRIGORAŞ I. OANA- INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
VIORICA INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
GRIGORE I. GEORGIANA- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
VIOLETA INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
IACOB V. LIVIU-CEZAR INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
ICHIM GH. GEORGIANA- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
MĂDĂLINA INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
ION V. GABRIEL-ZOTA INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
IRIMIA C. ALEXANDRU INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
IVAN B.F. ALEXANDRU- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
DANIEL INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 9
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
IŞAN B. VLAD INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7

Pag. 7
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
IŞAN B. VLAD INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
KRAUS E. CĂTĂLIN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
LAZĂR F. FLORIN- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) RESTANłE 5
ANDREI INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE RESTANłE 6
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 2
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
LEU ŞT. MIHAI INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
LUNGU M. CRISTIAN INF IEM 2010 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2010 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
LĂZĂRESCU L.P. PETRU- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
EDUARD INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MANEA A. ALEXANDRU INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MANEA A. CIPRIAN- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8

Pag. 8
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
MANEA A. CIPRIAN- INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
DANIEL INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MANEA S. CRISTIAN INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MARDALE D. PAUL INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
SEBASTIAN INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MARDARE I. IONUł INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MARGHESCU S. SORINA INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MARIN N. PETRACHE INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MATACHE C. ANDREI INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MATEEŞ P. CLAUDIU INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MEDINłU I. MARIAN- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
CĂTĂLIN INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MIHĂILESCU M. VLAD- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ALEXANDRU INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MINCIOAGĂ I. MIHNEA- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
VLAD INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
MOCANU A. CĂTĂLIN INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) RESTANłE 6
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE RESTANłE 8

Pag. 9
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
MOCANU A. CĂTĂLIN INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MODORAN M. COSMIN- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
ŞTEFAN INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MOISESCU V. LILIANA- INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
VALENTINA INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MORARU S.M. ROBERT- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
MIHAIL INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
MURGĂ S.L. ADRIAN INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
NEAGU D.P. GABRIEL INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
NEDELCU G.D. BOGDAN- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
VALENTIN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10

Pag. 10
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
NEDELCU G.D. BOGDAN- INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
VALENTIN INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
NEGREA D. DRAGOŞ- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
ALIN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
NEGRICEA M. GABRIEL INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
NICOLAE R. PAUL- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
EUGEN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
NICULESCU M. ALIN INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
NIłĂ C.M. ALEXANDRU- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
CONSTANTIN INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PALOŞ I. VADIM-HORIA INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE RESTANłE 8
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 9

Pag. 11
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
PALOŞ I. VADIM-HORIA INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 2
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
PARASCHIV V. MARIAN- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
ION INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 3
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE RESTANłE 7
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL RESTANłE 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
PATRICHE A. DAN-IONUł INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PECINGINĂ I. VICTOR- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ADRIAN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
PEPELEA V. RĂZVAN- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
IONUł INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PESTROIU-CĂLESCU A. INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
ALEXANDRU INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PETCU E.D. GABRIEL- INF IEM 2010 1 2A IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
RĂZVAN INF IEM 2010 1 2A IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2A IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PETCULESCU F. INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
CAMELIA-MARIA INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PETCULESCU N. INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
CONSTANTIN-SILVIU INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10

Pag. 12
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
PETCULESCU N. INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
CONSTANTIN-SILVIU INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
PETRIŞOR S.T. RADU INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
PICĂ D.I. TUDOR-ADRIAN INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
POCORA-COJMAN A. INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
SILVIA INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
POP D. MARIUS-DANIEL INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
POPA C. CRISTINEL- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
ADRIAN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
POPESCU N. INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
ALEXANDRU-NICOLAE INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
POPOVICI D. IRINA INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU

Pag. 13
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
PREOTEASA M. ANA- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
MARIA INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
PÎRVULEł V. MIHAI- INF IEM 2008 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
DANIEL INF IEM 2008 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 8
INF IEM 2008 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2008 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2008 1 2IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 7
INF IEM 2008 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 5
INF IEM 2008 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2008 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2008 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2008 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 6
INF IEM 2008 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2008 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 2 3IEM E-BUSINESS & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 4
INF IEM 2009 2 3IEM E-BUSINESS & SOFTWARE APLICATIV RESTANłE 5
INF IEM 2009 2 3IEM INTEGRAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 5
INF IEM 2009 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU 7
INF IEM 2009 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU 1
INF IEM 2009 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE RESTANłE 4
INF IEM 2009 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 2 3IEM SISTEME INFORMATICE APLICATE ÎN ECONOMIE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 2 3IEM SISTEME SUPORT DE DECIZIE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 2 3IEM MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATICE COMPLEXE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 2 3IEM PRACTICĂ - CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 2 3IEM DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE DISERTAłIE SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
ROVINARU I. RĂZVAN- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
IONUł INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 3
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SAMOILĂ I. CRISTINA INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SCUTARU C. RĂZVAN- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
CONSTANTIN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 9

Pag. 14
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
SCUTARU C. RĂZVAN- INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
CONSTANTIN INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SIMIONICĂ I. MIHAI INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SOCOL A. CRISTIAN- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
ANDREI INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
SPIREANU ŞT.C. INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
NICOLETA-SABINA INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
STAICU L. ANDREI INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
STANCIU S. IULIA-ANA- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
MARIA INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
STELEA C. ALEXANDRU- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
CONSTANTIN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 3

Pag. 15
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
STELEA C. ALEXANDRU- INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
CONSTANTIN INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
STOICA C.D. ADRIAN INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
STOICA V. OLIVIAN INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
STROE I. CLAUDIU- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
FLORIN INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE RESTANłE 7
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER RESTANłE 7
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL RESTANłE 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SURDU A. CIPRIAN INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU

Pag. 16
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
SURDU A. CIPRIAN INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
SĂNDOI R. ALEXANDRU INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 4
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII RESTANłE 7
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE RESTANłE 9
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 2
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
TABACARI V. MAXIM INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
TUDORACHE E. VALERIU INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 6
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 5
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
TĂNASE G. GABRIELA INF IEM 2009 1 1IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 9
INF IEM 2009 1 1IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 1IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 1IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 1IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 1IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 3IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 7
INF IEM 2010 2 3IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 3IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
TĂTUI I. MARIUS- INF IEM 2009 1 2IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
NICOLAE INF IEM 2009 1 2IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU 6
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU 2
INF IEM 2009 1 2IEM MANAGEMENT STRATEGIC RESTANłE 5
INF IEM 2009 1 2IEM LEGISLAłIA ŞI SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM DEZVOLTAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
INF IEM 2009 1 2IEM INGINERIA PROGRAMĂRII SEMESTRU 8
INF IEM 2009 1 2IEM PROIECTAREA APLICAłIILOR CLIENT/SERVER SEMESTRU 10
INF IEM 2009 1 2IEM AFACERI ÎN MEDIUL VIRTUAL SEMESTRU 7
INF IEM 2009 1 2IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU 10
INF IEM 2010 2 4IEM STATISTICĂ PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR SEMESTRU 9
INF IEM 2010 2 4IEM E-BUSSINES & SOFTWARE APLICATIV SEMESTRU 8
INF IEM 2010 2 4IEM BUSINESS INTELLIGENCE SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM SISTEME INTEGRATE CIM, ERP ŞI CRM SEMESTRU
INF IEM 2010 2 4IEM MANAGEMENTUL CALITĂłII SOFTWARE SEMESTRU

Pag. 17
Universitatea Româno-Americanã Data raport: 27-01-2011

SituaŃia notelor obŃinute de studenŃii înscrişi la studii universitare de licenŃă în anul universitar 2010 / 2011
FAC SPEC AnUniv An Grupa Sesiune Nota
Nume/Prenume Disciplina
TĂTUI I. MARIUS- INF IEM 2010 2 4IEM CERCETARE ŞTIINłIFICĂ DE SPECIALITATE SEMESTRU
NICOLAE
VASILE I. GEORGE INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 6
CRISTIAN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
VASILESCU M. DAN- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
ALEXANDRU INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
VINTILESCU O. INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
DUMITRU-ROBERT INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
VLAD A. STELIAN- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU
CĂTĂLIN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
VĂTAFU I. RĂZVAN- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
CONSTANTIN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
VĂTĂŞELU A. ADRIAN- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 7
ALEXANDRU INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
ZAINEA N. GABRIEL- INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
FLORENTIN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
ZAMFIR V. LIDIA-ALICE INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 10
INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU
łÂRCOMNICU T. INF IEM 2010 1 2B IEM REALIZAREA APLICAłIILOR CU BAZE DE DATE (ORACLE) SEMESTRU 5
FELICIAN INF IEM 2010 1 2B IEM TEHNOLOGII ŞI STRUCTURI DE REłELE DE CALCULATOARE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM PROIECTARE SOFTWARE ORIENTATĂ PE OBIECTE SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM SISTEME EXPERT SEMESTRU
INF IEM 2010 1 2B IEM MANAGEMENT STRATEGIC SEMESTRU

Pag. 18