Sunteți pe pagina 1din 6

Administratia Nationala a Penitenciarelor

Nr ____________ din ___________ 2010

SE APROBA,
STAT DE PLATA
salarii functionari publici (auditori) luna NOIEMBRIE anul 2010

Numele si prenumele zile lucrate spor confidenţialitate spor risc 30% suma compensatorie TOTAL BRUT CASS Venit bază calcul Prima plătită Reţinere NH
TOTAL BRUT
poz stat salariu de bază spor fidelitate spor complexitate 25% SALARIU DE BAZĂ Venit net Impozit Avans CO Total rată
DIMINUAT
spor misiune spor condiţii dr. restante Dr. restante
cod pers spor vechime Şomaj Sindicat Total deducere Rest de plată
permanentă 25% vătămătoare 10% impozabile neimpozabile
spor doctor 15% .
functia majorare 30% civili spor condiţii grele 15% prima CAS Deducere Salariu net NH octombrie

URIAN NICUŞOR 2868 402 860 717 7858 324 4922 0 0


Ore lucrate= 176 2868 0 717 7858 5894 4922 788 0 0
19423 717 717 287 0 29 0 0 0 4692
Auditor, clasa I, grd
860 0 430 0 619 0 4134 558
superior
PREOTEASA DANIELA
22 402 860 1147 8001 330 5011 0 0
- GEORGETA
Ore lucrate= 176 2868 0 717 8001 6001 5011 802 0 0
19424 430 717 287 0 30 0 0 0 4767
Auditor, clasa I, grd
860 430 430 0 630 0 4209 558
superior
PRUNĂ ELENA 17 310 665 554 6072 250 3803 0 0
Ore lucrate= 136 2216 0 554 6072 4554 3803 608 0 0
19422 554 554 222 0 23 0 0 0 3753
Auditor, clasa I, grd
665 0 332 0 478 0 3195 558
superior
NISTOR MIRCEA -
22 402 860 717 7858 324 4922 0 0
ADRIAN
Ore lucrate= 176 2868 0 717 7858 5894 4922 788 0 0
19420 717 717 287 0 29 0 0 0 4692
Auditor, clasa I, grd
860 0 430 0 619 0 4134 558
superior
BADARAN STELUTA 17 118 253 211 2312 95 1288 0 0
Ore lucrate= 136 844 0 211 2312 1734 1448 206 0 0
19421 211 211 84 0 9 0 0 0 1800
Auditor, clasa I, grd
253 0 127 0 182 160 1242 558
asistent
22 1634 3498 3346 32101 1323 19946 0 0
11664 0 2916 32101 24077 20106 3192 0 0
TOTAL STAT
2629 2916 1167 0 120 0 0 0 19704
3498 430 1749 0 2528 160 16914 2790 0

Nota Badaran Steluta stat plata conc. med. 5 zile 18,171


Pruna Elena stat plata conc. med. 5 zile 18,171

Director Directie Economico - Administrativa Sef Serviciu Buget - Salarizare


Intocmit,
32,101

Administratia Nationala a Penitenciarelor


Nr ____________ din ___________ 2010

SE APROBA,
STAT DE PLATA
salarii functionari publici (auditori) luna NOIEMBRIE anul 2010

Numele si prenumele zile lucrate spor vechime spor risc 30% suma compensatorie TOTAL BRUT CASS Venit bază calcul Prima plătită Reţinere NH
dr. restante TOTAL BRUT
poz stat salariu de bază spor confidenţialitate spor complexitate 25% Venit net Impozit Avans CO Total rată
impozabile DIMINUAT
ind.cond.50% spor condiţii Dr. restante
cod pers majorare 30% civili prima Şomaj Sindicat Total deducere Rest de plată
vătămătoare 10% neimpozabile
spor misiune
functia SALARIU DE BAZĂ spor condiţii grele 15% CAS Deducere Salariu net NH octombrie
permanentă 25%
DUMITRACHE ANI 22 1076 1291 1027 11741 484 7353 0 0
Ore lucrate = 168 2868 602 1076 0 8806 7353 1176 0 0
19419 1434 1291 411 0 44 0 0 0 6735
Auditor, clasa I, grd
4302 1076 616 0 925 0 6177 558
superior

Director Directie Economico - Administrativa Sef Serviciu Buget - Salarizare

Intocmit,

11741

22435
19704
MACHETA FUNCTIONAR PUBLIC CU STATUT SPECIAL

2010 2011
ELEMENTE COMPONENTE 2009 = 2009 = 2010 majorat cu
diminuat cu 25% 115%

A salariu functie 1333 1000 1150


B Salariu merit 0 0 0
C Spor misiune permanentă 25% 803 602 692
D spor confidenţialitate 602 452 520
E spor fidelitate 602 452 520
F Salariu baza functie structura 2010 (A+B+C+D+E) 0 2506 2882
G Salariu grad 361 271 312
H Salariu gradatie 850 638 734
I Indemnizatie conducere 667 500 575
J Salariu baza lunar 2009 (A+B+C+G+H+I) 4014 3011 3463
K Spor ANP 30% cuantum 2009 (J*30%) 1204 903 1038
L Diferenta spor ANP ( K-P ) 151 173
M Suma compensatorie( S-P-O ) 0 492 566
N Spor conditii grele 15% 274 206 237
Spor conditii vatamatoare 10% 182 137 158
Spor noapte 0 0 0
Spor doctorat 0 0 0
O Salariu baza incadrare ( F+G+H+I+M) 0 3915 4503
P Spor ANP 30% cuantum 2010 (F*30%) 0 752 865
Drept restant impozabil 0 0 0
S Salariul lunar brut( SLB ) 6878 5159 5934
T Majorare aferenta contrib. CAS ( MAJCONTR.) 0 0 465
U TOTAL BRUT ( TB ) 6878 5159 6399
CAS 201 201 672
CASS 378 284 352
V Venit net ( VN ) 6299 4674 5375
Sindicat 64
Deducere 0
Venit bază calcul 5311
Impozit 850
Salariu net 4461
NH 604
Total rată 0
Rest de plată 5065

SLB 2010 = SLB2009*75%


VN 2011 = VN 2010*1,15
TB 2011 = VN 2011/84%
MAJCONTR. = TB 11- SLB11