Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

pentru cursul de Antropologie, Profesor Gheorghiţă Geană

Manuale (2–3 sunt suficiente pentru a lua cunoştinţă de structura tematică a disciplinei; de
căutat la BCU):
- Ember, Carol & Melvin Ember: Cultural Anthropology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall.
- Harris, Marvin: Culture, People, Nature. An Introduction to General Anthropology.
New York: Thomas Crowell.
- Haviland, William A.: Anthropology. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Keesing, Felix M.: Cultural Anthropology. The Science of Custom. New York: Holt,
Rinehart & Winston.
- Kottak, Conrad Phillip: Anthropology. The Exploration of Human Diversity. New York:
McGraw-Hill.
- Firth, Raymond: Elements of Social Organization. London: Watts.
- Mair, Lucy: An Introduction to Social Anthropology. Oxford: Oxford University Press.
[ultimele două sunt foarte bune manuale concepute din perspectiva britanică; celelalte
menţionate sunt scrise din perspectiva Şcolii americane]
Alte introduceri, în româneşte:
- Geană, Gheorghiţă: Antropologia culturală. Un profil epistemologic. Bucureşti:
Criterion Publishing, 2005.
- Preda, Victor: Tratat elementar de antropobiologie. Sibiu: Dacia Traiană, 1947.
- Milcu, Şt., C. Maximilian: Introducere în antropologie [= în antropologia fizică].
Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1967.
- Marghescu, Georgeta: Introducere în antropologia culturală. Bucureşti: Editura
Fundaţiei “România de mâine”, 1999.
- Mihăilescu, Vintilă: Antropologie. Cinci introduceri. Iaşi: Polirom, 2007.
Dicţionare:
- Barnard, Alan & Jonathan Spencer (eds): Encyclopedia of Social and Cultural
Anthropology. London & New York: Routledge, 1996.
- Bonte, Pierre & Michel Izard (sous la direction): Dictionnaire de l’ethnologie et de
l’anthropologie. Paris: PUF, 1991 (traducere rom. la Polirom).
- Zamfir, Cătălin & Lazăr Vlăsceanu (coord.): Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Editura
Babel, 1993.
- Birx, H. James (ed.). 2006. Encyclopedia of Anthropology, 5 vols, Thousand Oaks &
London: SAGE.
Alte lucrări sintetice:
- Bernard, H. Russell: Research Methods in Cultural Anthropology. Beverly Hills: SAGE
Publications.
- Harris, Marvin: The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture.
New York: Thomas Crowell.
- Kardiner, Abram & Edward Preble: Introduction à l’ethnologie [titlul original: They
Studied Man; este o istorie a antropologiei prin personalităţi].
- Linton, Ralph: Fundamentul cultural al personalităţii [este o prezentare sintetică a
principalelor concepte ale antropologiei]. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1968.
- Lévi-Strauss, C.: Antropologia structurală. Bucureşti: Editura politică, 1978.
- Radcliffe-Brown, A. R.: Structură şi funcţie în societatea primitivă. Iaşi: Polirom.
- Blaga, Lucian: Trilogia culturii [orice ediţie].
- Mehedinţi, S.: Civilizaţie şi cultură. Concepte, definiţii, rezonanţe. Bucureşti: Editura
Trei.
2

Publicaţii având drept autor pe titularul cursului de Antropologie


(Profesor Gheorghiţă Geană)

- Antropologia culturală. Un profil epistemologic. Bucureşti: Criterion Publishing, 2005 [lucrare de


bază pentru examen].

- “Şcoala monografică şi antropologia. O relaţie inter-disciplinară şi devenirea ei”, în Maria Larionescu


(coord.), Şcoala sociologică de la Bucureşti. Tradiţie şi actualitate, pp. 211–229. Bucureşti: Editura
Metropol, 1996 [articol important pentru examen].

- “Valoarea inducţiei antropologice pentru o teorie generală a culturii”, în Sociologie, etică şi politică
socială. Volum omagial Cătălin Zamfir. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2001, pp. 159–176.

- “Antropologia culturală, paradigmă a disciplinelor social-umane”, în Sociologie Românească, nr.1,


1992, pp. 93–97.

- “Cultura antropologică”, în Studii şi comunicări de etnologie, tomul XX, 2006, pp. 205–212.

- “Discovering the Whole of Humankind. The Genesis of Anthropology through the Hegelian Looking
Glass”, în Han F. Vermeulen & Arturo Alvarez Roldán (eds), Fieldwork and Footnotes. Studies in
the History of European Anthropology, pp. 60–74. London & New York: Routledge, 1995 [articol /
capitol important pentru examen].

- “Anthropology’s Long Journey to Professionalization. Some Problems with Cultural Anthropology in


Romania”, în Peter Skalník (ed.), A Post-Communist Millenium: The Struggles for Sociocultural
Anthropology in Central and Eastern Europe, pp. 99–113. Prague: Set Out, 2002.

- “Cultural Anthropology as a Paradigm of the Socio-Human Sciences”, în Slovenský národopis [Slovak


Ethnology], 40 (3), 1992, pp. 311–316.

- “Ideas of Culture. Romanian Para-anthropologists in the First Half of the Twentieth Century”, în
Journal of the History of the Behavioral Sciences, 35 (1), 1999, pp. 23–40 [în articol sunt prezentate
concepţiile despre cultură ale lui Simion Mehedinţi şi Lucian Blaga, în comparaţie cu câteva din
marile concepţii despre cultură din antropologia secolului al douăzecilea – Franz Boas, Edward Sapir,
Ruth Benedict, Julian Steward etc.] [articol important pentru examen].

- “Enlarging the Classical Paradigm. Romanian Experience in Doing Anthropology at Home”, în


Anthropological Journal on European Cultures, 8 (1), 1999, pp. 61–78 [articol important pentru
examen].

- “Ethnicity and Globalisation. Outline of a Complementarist Conceptualisation”, în Social


Anthropology (Journal of the European Association of Social Anthropologists), 5 (2), 1997, pp. 197–
209.

- “Remembering Ancestors. Commemorative Rituals and the Foundation of Historicity”, în History


and Anthropology, 16 (3), 2005, pp. 349–361.

- “The Carpathian Folk Fairs and the Origins of National Consciousness among Romanians”, în
Nationalities Papers, 34 (1), 2006, pp. 91–110 [articolul se încheie cu o critică a teoriei moderniste
despre naţiune şi naţionalism].

- “Complexul problematic emic–etic. Aspecte antropologice şi implicaţii filosofice”, în: Angela Botez
şi Gabriel Nagâţ (coord.), Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, pp. 145–158. Bucureşti:
Editura Academiei Române, 2008.

Notă: articolele apărute în străinătate sunt accesibile – sub forma unui dosar special – la biblioteca
Facultăţii.