Sunteți pe pagina 1din 10

ATESTAT 2009

SISTEME DE OPERARE, EDITOARE DE TEXT ŞI GRAFICĂ, FOI DE


CALCUL
1. Să se creeze două documente strofa1.doc şi strofa2.doc în folder-ul „atestat” de pe desktop ce conţin
fiecare câte o strofă dintr-o poezie. Prima strofă să aibă textul: arial, dimensiune 10, albastru, de două
ori subliniat. A doua strofă să fie: font courier, spaţiul dintre caractere să fie de 3 puncte. Inseraţi apoi
conţinutul fişierului stofa2.doc la sfârşitul fişierului strofa1.doc.

2. Să se afişeze toate fişierele de tip document create în ultima săptămână. Să se aducă o modificare
unuia dintre documente: text cursiv, tahoma, dimensiune 16, albastru. Să se insereze o notă de subsol
la sfârşitul documentului.

3. Să se realizeze o captură de ecran cu aplicaţia calculator pe desktop şi apoi să se insereze într-un

document, după ce în prealabil butonul a fost şters din captură.

4. Să se realizeze un document de două pagini care au chenarul o linie şerpuită dublă albastră, iar
numerotarea paginilor se face în antet centrat I, II, etc. Conţinutul primei pagini este un text de două
rânduri cu o indentare a primei linii de 2 cm, iar indentarea la stânga a paragrafului să fie de 0,5 cm.

5. Să se editeze un document Test.doc ce conţine două întrebări cu răspuns grilă. Cele patru răspunsuri
se vor aranja pe două coloane. În partea de jos a paginii se va afla un tabel cu răspunsurile.
Exemplu:
1. Capitala Elveţiei este:
a) Geneva b) Berna
c) Lion d) Bucureşti

6. Să se realizeze un document care să conţină pe o pagină format A4 10 cărţi de vizită identice (cu date
despre voi). Marginile cărţii de vizită să fie albastre şi duble, iar fundalul galben. Fişierul se va salva
cu numele Carte.doc în folder-ul Atestat2006 din C:\.

7. Cu ajutorul aplicaţiei Paint să se deseneze şi coloreze o floare şi imaginea ei în oglindă. Să se copieze


imaginea creată încă de două ori – o dată mărită şi o dată micşorată.

8. Creaţi un document cu două pagini A4 având marginile de 1.5 cm, care să conţină în subsol centrat
textul a x-a pagină din y pagini ale documentului, unde x reprezintă numărul paginii curente, iar y
numărul total de pagini din document. Pagina 1 să conţină o propoziţie ce va fi copiată şi pe pagina 2.

9. Creaţi un document de trei pagini A4 cu marginile de 1.5 cm care să aibă un antet care în paginile
pare să conţină numele documentului, iar în paginile impare (exceptând prima pagină) să conţină
numele autorului. Alinierea textului în document pe verticală să fie centrată.

10. Să se creeze un document care să aibă toate paginile într-un chenar cu linie dublă verde. Paginile să
fie numerotate în partea de jos, paginile pare în stânga, iar paginile impare în dreapta. Textul din
prima pagină să fie Courier, de dimensiune 14, aliniat dreapta.

11. Să se creeze un document care să conţină un text scris pe două coloane, astfel încât prima coloană să
fie de două ori mai lată decât a doua coloană. Pe prima coloană din text să se insereze o imagine care
să fie încadrată în text.

1
12. Să se creeze un document care să conţină un tabel de un tip predefinit cu opt rânduri şi patru coloane:
Nr. crt, Elev, Profil, Medie. La introducerea unei linii noi, numărul curent să fie introdus automat. Să
se ordoneze crescător după profil şi descrescător după medie.

13. Să se creeze un document care să conţină un tabel de un tip predefinit cu şapte rânduri şi cinci
coloane. Tabelul să conţină următoarele informaţii: număr curent, numele şi prenumele, înălţime
(cm), greutate (kg), vârstă (ani) pentru mai multe persoane. După crearea tabelului să se introducă în
tabel o nouă coloană între a doua şi a treia coloană în care să se reţină sexul fiecărei persoane. Să se
ordoneze după vârstă descrescător şi crescător după greutate.

14. Să se creeze următorul tabel:

Absenţe
Nr. crt Nume şi prenume
M N Total

Total absenţe pe clasă

Să se completeze cu date acest tabel. Numărul curent să fie introdus automat. Ce funcţii pot fi
utilizate? Fişierul să fie salvat în Absente.doc pe partiţia C:\.

15. Să se realizeze un document ce conţine un tabel cu şase rânduri şi cinci coloane: nr. crt, produs,
cantitate, preţ unitar, valoare. Să se folosească formulă pentru calculul valorii pentru fiecare produs,
dar şi pentru toate produsele la un loc. Titlul paginii: „Produsele cumpărate la data de …” – să fie
bold, de două ori subliniat. În antet să fie trecut numele societăţii.

16. Să se redacteze un document Microsoft Word de minimum 10 rânduri care să aibă următoarele
caracteristici: font Arial cu dimensiunea de 12, titlul de 14, scris la 1.5 rânduri, textul fiind subliniat
cu linie dublă; aliniament stânga – dreapta , indentat la 0,5 cm stânga; să se introducă o notă de subsol
şi să se numeroteze paginile; marginile să fie de: 3 cm stânga, 1 cm dreapta, 2.5 cm sus, 2 cm jos.

17. Să se redacteze un document Microsoft Word care să conţină un tabel cu 5 coloane (nr. crt, elev,
disciplina, nota, şcoala) şi 7 rânduri, aşezat la mijlocul paginii, având următoarele caracteristici: font
Tahoma cu dimensiunea de 12; aliniament stânga la primele 3 coloane şi centrat la celelalte coloane;
marginile paginii să fie de: 2 cm stânga, 1.5 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; coloana 1 este ocupată de
numărul curent şi foloseşte autonumerotare; sortaţi tabelul crescător după coloana doua şi
descrescător după coloana a patra.

18. Să se redacteze un document Microsoft Word de minimum 5 rânduri care să aibă următoarele
caracteristici: font Arial cu dimensiunea de 13, titlul de 15, scris la 2.5 rânduri, textul fiind subliniat
cu linie şerpuită; aliniament dreapta; să se insereze o imagine cu lungimea de 7 cm şi lăţimea de 4 cm;
marginile documentului să fie de: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 1 cm sus, 2.5 cm jos.

19. Să se redacteze un document Microsoft Word de minimum 5 rânduri care să aibă următoarele
caracteristici: font Times New Roman cu dimensiunea de 10, titlul de 12 Bold (aldin), scris la 2
rânduri, textul fiind subliniat cu linie întreruptă; aliniament stânga-dreapta; să se insereze o formă
automată care va fi încadrată de textul existent; marginile documentului să fie de: 1 cm stânga, 1.5 cm
dreapta, 2 cm sus, 2.5 cm jos.

2
20. Să se redacteze o adeverinţă de elev în Microsoft Word care să aibă următoarele caracteristici: font
Verdana cu dimensiunea de 12, titlul de 14, scris la 1.5 rânduri; aliniament stânga – dreapta pentru
corpul textului, şi centrat pentru titlu; să se insereze un antet cu denumirea instituţiei şi cu adresa, iar
subsolul să conţină data şi ora sistemului; textul din document să fie încadrat de un dreptunghi cu
margine simplă.
21. Să se editeze:

x −7 n 8

a) 5 * x + 6 2 * x − 1 b) ∑ xi = x1 + x 2 + ... + x n c) ∫ (2 x +1) dx
3
=
= i =1
2 3+ x

2 2 1 3 4 1
x +1 d) C ( A  B ) = CA  CB
d) 3 *  = e) =8
7
2
1 0 2 5  2* x

22. Să se creeze un document de două pagini. Prima pagină să conţină trei forme automate în care se
editează un text, fundalul variază pentru fiecare formă, linia îngroşată de culoare dorită. Pagina a doua
să conţină o nomogramă completată corespunzător tipului ales.

23. Să se editeze:

m b) 20 x +1
a) ∏A k = A1 * A2 * ... * Am
1 ,1 ,..., 1
c) ∫
6 2* x
dx =
k =1
2 2*3 2 * 3 * ... * n * ( n + 1)

1   2 2 1 3 4 e) f ( x  y ) = f ( x ) • f ( y ) d)
d)   *  
= A = {1, 2, 3, 4, 5} si x = 6 ⇒x ∉A
 2  1 0 2 5 7 

24. Să se creeze un document ce conţine în pagină trei zone de text. Prima zonă va avea un fundal gri,
fără margine, textul centrat. A doua zonă va avea fundal albastru, iar textul galben. Marginea va fi
îngroşată, verde. Cea de-a treia zonă va conţine un text aliniat dreapta, cursiv, de două ori subliniat.

25. Scrieţi 10 rânduri de text în care să folosiţi cuvântul calculator de 7 ori. Faceţi înlocuirea automată a
cuvântului calculator cu tractor, astfel ca acesta din urmă să folosească alt tip de caracter decât cel
iniţial. Primului cuvânt tractor să-i faceţi o adnotare în subsolul paginii: era vorba de calculator.
Textul să fie aliniat stânga - dreapta cu o indentare de 2 cm la stânga şi rândurile să fie scrise la 1,5
cm distanţă.

26. Scrieţi 7 rânduri de text în care să folosiţi cuvântul vara de 5 ori. Faceţi înlocuirea automată a
cuvântului vara cu iarna, astfel ca acesta din urmă să folosească alt tip de caracter decât cel iniţial.
Primului cuvânt vara să-i faceţi o adnotare în subsolul paginii: un anotimp frumos. Textul să fie
aliniat stânga - dreapta cu o indentare de 1,5 cm pentru prima linie şi rândurile să fie scrise la 2 cm
distanţă.

27. Scrieţi un text oarecare într-un document cu pagină format A4, pe lăţime, cu marginile egale de 2 cm.
Textul va avea următorul format: 3 coloane; aliniere Justify (stânga – dreapta); distanţa dintre rânduri
Double; începutul de paragraf la 2 cm de margine. Coloanele vor fi separate printr-o linie.

3
28. Să se creeze un document de două pagini. Pe prima pagină titlul va fi scris cu caractere majuscule de
20 inch, umbrit şi înclinat, folosind culoarea albastră. Numele elevului va fi scris în partea dreaptă,
jos. Pagina a doua cuprinde textul ce descrie lucrarea. Acesta să fie scris pe două coloane. Să se
numeroteze lucrarea, prima pagină nu este numerotată. Să se adauge la lucrare un antet cu numele
lucrării care nu apare şi pe prima pagină.

29. Să se creeze un tabel cu 4 coloane: nr. crt, elev, medie generală, clasa. Tabelul va conţine 7 elevi cu
mediile generale. Tabelul va fi apoi sortat în descrescătoare după medii, iar dacă există mai mulţi
elevi cu aceeaşi medie, se ordonează şi alfabetic după nume. Conturul tabelului să fie cu linie dublă.
În celulele din antetul tabelului se va scrie pe verticală.

30. Să se realizeze un tabel cu patru coloane: nr. crt, produs, marca, cantitate şi 10 produse (un produs
apare de 6 ori, o marcă a aceluiaşi produs apare de 4 ori, cantităţile vor fi diferite). Să se ordoneze
după produs crescător, după marcă crescător, după cantitate descrescător. Să se comenteze operaţia de
sortare a unui tabel. Antetul tabelului va fi: centrat, cursiv, courier, 16. Pagina de document să conţină
un titlu.

31. Într-o pagină de WORD, format A4, portrait, realizaţi un tabel intitulat Tabel statistic în care
introduceţi numele a 5 persoane, vârsta, înălţimea, greutatea. După introducere, aranjaţi persoanele
după criteriile vârstă şi înălţime (ordonat descrescător). Tabelul realizat va avea la început o coloană
cu număr curent generat automat, margini duble şi liniile din interior simple.

32. Vă aflaţi în vacanţa de vară în tabără la munte. Realizaţi într-o pagină de document o vedere pentru
părinţi în care să povestiţi cum este în tabără. Vederea să conţină pe lângă text o imagine pe care se va
edita textul „Piatra Craiului”, iar pagina să fie corespunzătoare unei vederi. Textul să se regăsească în
partea dreaptă a imaginii. Textul să fie cursiv, albastru, dimensiune 12, la 1,5 cm distanţă. Fişierul să
fie salvat cu numele „Vacanţă”.

33. Un comerciant doreşte să eticheteze produsele expuse din care să reiasă: numele firmei, numele
produsului, preţul produsului şi dacă este la ofertă. Ajutaţi-l asigurându-i o pagină de document cu
formatul general al etichetei care să fie imprimată, decupată şi completată. Marginile să fie linie
şerpuită albastră, iar textul Courier, bold, cursiv. Fundalul etichetelor să fie galben. Marginile paginii:
sus şi jos 1 cm, stânga şi dreapta 0,5 cm.

34. Să se redacteze o adeverinţă de salariat în vedere achiziţionării unor produse electrocasnice care să
aibă următoarele caracteristici: font Book Antiqua cu dimensiunea de 14, titlul de 16, scris la 1.5
rânduri; aliniament stânga – dreapta pentru corpul textului, şi centrat pentru titlu; să se insereze un
antet cu denumirea instituţiei şi cu adresa. Adeverinţa să fie duplicată pe aceeaşi pagină de document..

35. Să se realizeze patru propoziţii numerotate B, C, D, E. numerotarea să respecte următoarele: Literele


să aibă dimensiune 18, roşii, bold, de două ori subliniate. Propoziţia C să fie aliniată dreapta, cursivă.
La un cuvânt din propoziţia D să se introducă o notă de subsol.

36. Să se editeze un document ce va cuprinde următoarele calcule şi rezultatele acestora:


a) 1234 = b) 37+49-211= c) 123 în binar=
d) 1100111 în baza 10 = e) restul împărţirii lui 13425 la 678 =
f) 1*2*. . . *78=
Să se precizeze modalitatea de calcul folosită în determinarea rezultatelor. Fişierul să se salveze cu
numele de Calcule.doc.

4
37. Să se realizeze într-un document numit „Paragraf”următorul text:

a. Cafea
1) Nova Brazilia
2) Jacobs
o Cu alintaroma
3) Elite
o Roşie
o Verde
b. Bomboane
1) Kandia
2) Poiana
o Caramel
o Rom
o Vişine
3) Africana
c. Alune
Să se precizeze operaţiile şi butoanele folosite. Textul să fie: cursiv, arial, albastru.

38. Să se realizeze un document cu două pagini. Prima conţine un tabel cu 4 coloane: nr. crt, elev, profil,
medie absolvire. Se vor completa 5 rânduri. Fundalul tabelului să fie verde, marginile duble roşii.
Antetul tabelului să fie centrat, galben. Numărul curent să fie automat. Pagina 1 să conţină în antet
numele realizatorului. Pagina 2 să conţină în antet numele şcolii. În pagina 2 să se copieze tabelul de
pe prima pagină şi să se efectueze operaţia de adăugare rând nou şi inserare a coloanei clasa între
câmpurile elev şi profil.

39. Consideraţi că sunteţi corespondent al unui ziar local. Să se redacteze un text ce conţine „ştirea zilei”
cu următoarele caracteristici: textul să se regăsească pe două coloane, la 1,5 rânduri, Courier,
dimensiune 14. Titlul să aibă dimensiunea de 16, bold. Fişierul să fie salvat cu numele „Stire” pe
desktop. Numerotarea paginii să fie x din y.

40. Să se creeze un document WORD, cu numele Sub.doc, în folder-ul (dosarul) Atestat (dacă dosarul nu
există, se creează pe Desktop) în care: să se scrie o strofă dintr-o poezie la alegere (minim 4 versuri)
în care să se folosească fonturi cu următoarele caracteristici: dimensiune - 10 puncte; culoare font –
roşu, culoare fond - galben; font - Verdana; tip font - înclinat; aliniere orizontală: centrat; tipul de
spaţiere a liniilor: single; pentru documentul creat setaţi următorul tip de pagină: dimensiune hârtie -
A4, margini stânga - 3cm, dreapta – 2 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm.

41. Să se creeze un document WORD, cu numele Sub.doc, în folder-ul (dosarul) Atestat (dacă dosarul nu
există, se crează pe Desktop) în care: să se scrie o strofă dintr-o poezie la alegere (minim 4 versuri) în
care să se folosească fonturi cu următoarele caracteristici: dimensiune - 20 puncte; culoare font –
verde, culoare fond - roşu; font – Tahoma; tip font – bold (aldin); aliniere orizontală: la stânga; tipul
de spaţiere a liniilor: double; pentru documentul creat setaţi următorul tip de pagină: dimensiune
hârtie - A4, margini stânga - 2cm, dreapta – 2.5cm, sus – 2.5cm, jos - 2cm.

42. Să se creeze un document WORD, cu numele Sub.doc, în folder-ul (dosarul) Atestat (dacă dosarul nu
există, se crează pe Desktop) în care: să se scrie 5 rânduri la alegere în care să se folosească fonturi cu
următoarele caracteristici: dimensiune - 18 puncte; culoare font – negru, culoare fond - galben; font –
arial black; tip font – înclinat şi dublu subliniat; aliniere orizontală: centrat; tipul de spaţiere a liniilor:
la 1.5 rânduri; pentru documentul creat setaţi următorul tip de pagină: dimensiune hârtie - A4 – tip
vedere (landscape), margini stânga – 3 cm, dreapta – 3 cm, sus – 2.5 cm, jos – 2.5 cm.

5
43. Să se creeze o casetă de text cu chenar dublu roşu în care să se scrie cu o orientare verticală un text de
maxim 10 rânduri. Se va scrie cu fonturi Arial de culoare verde, centrat, pe un fond tot verde, dar de o
nuanţă mai deschisă. Fişierul se va salva cu numele Caseta.doc pe desktop.

44. Să se creeze un document WORD ce conţine o casetă text cu bordura îngroşată în care să se scrie
tema de la atestat şi numele elevului folosind cerneală verde pe fond gri. Această casetă să apară în
antetul fiecărei pagini din document. Fişierul să fie salvat în folder-ul Atestat de pe partiţia C:\..

45. Să se realizeze un document ce conţine organigrama unei întreprinderi. Pagina să fie de tip vedere.
Nomograma utilizată să fie formatată la alegere. Titlul paginii „Organizarea ierarhică în societatea
noastră” – bold şi de două ori subliniat.

46. Să se realizeze un document de o pagină. Pe pagină să apară în duplicat aceeaşi adeverinţă (generală)
pe care şcoala o eliberează unui elev la cerere. Documentul să fie salvat cu numele Adeverinta.doc în
C:\ Atestat.

47. Să se realizeze un document ce conţine o cerere de înscriere la Palatul Copiilor la secţia de


aeromodelism. Fişierul să fie salvat cu numele de „cerere” în folderul Scoala de pe desktop. Textul să
fie arial, cursiv, dimensiune 14, la 1,5 rânduri distanţă. Marginile documentului: sus, jos – 2,5 cm,
stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm.

48. Să se realizeze un document ce conţine o cerere de înscriere la Casa Sindicatelor din Piteşti la secţia
de dans sportiv. Fişierul să fie salvat cu numele de „Cerere de inscriere” pe desktop în folderul
„Scolar”. Textul să fie: book antiqua, cursiv, dimensiune 14, la 2 rânduri distanţă. Titlul să fie
subliniat cu două linii. Data să fie data sistemului. Marginile documentului: sus, jos – 2 cm, stânga 2,5
cm, dreapta 2 cm.

49. Să se realizeze un document ce conţine o pagină cu invitaţii la balul bobocilor în vederea imprimării,
decupării şi comercializării. Fundalul invitaţiilor va fi albastru, marginile galbene duble îngroşate,
culoarea textului la alegere. Explicaţi metoda aleasă în realizare. Este eficientă?

50. Să se realizeze un document de două pagini (tip vedere - landscape) cu chenar - linie şerpuită albastră.
Prima pagină conţine un text ce încadrează o imagine pe toate cele 4 laturi ale ei. Pagina a doua
conţine acelaşi text din prima aliniat stânga dreapta, indentare pentru prima linie de 2 cm, indentarea
la stânga a paragrafului să fie de 3 cm.

51. Să se editeze un text de maxim 5 rânduri de dimensiune 14. Textul va fi copiat pe două pagini. Textul
va fi plasat pe pagini de format Letter, margini stanga 3 cm, dreapta 2 cm, sus şi jos cate 1.5 cm.
Numerotaţi paginile cu numere romane în antet centrat şi puneţi două note de subsol pe fiecare
pagină. Pe fiecare pagină trebuie să apară automat în partea de sus dreapta a acesteia, numele vostru.

52. Realizaţi un document de trei pagini, care pe prima pagină să cuprindă un cuprins automat. În paginile
2 şi 3 să se regăsească câte un capitol şi fiecare cu două subcapitole. Textul din interiorul fiecărui
subcapitol să fie arial, cursiv, cu indentare pentru prima linie de 1,7 cm.

53. Să se realizeze cu ajutorul operaţiei de îmbinare corespondenţă o înştiinţare a părinţilor elevilor unei
clase cu privire la şedinţa pe clasă organizată de diriginte. Pentru fiecare elev se cunosc: numele
părintelui, numele copilului, clasa, localitatea de domiciliu şi se vor scrie într-un tabel Excel.

54. Să se realizeze cu ajutorul operaţiei de îmbinare corespondenţă o felicitare de Crăciun pe care o firmă
o trimite colaboratorilor săi din ţară. Pentru fiecare colaborator se cunosc: Numele instituţiei, numele
directorului, localitatea, adresa.

6
55. Să se realizeze cu ajutorul operaţiei de îmbinare corespondenţă o înştiinţare a preşedinţilor de clasă cu
privire la şedinţa pe şcoală a consiliului elevilor. Pentru fiecare preşedinte se cunosc: Numele, clasa,
profil, funcţia în consiliu.

56. Să se realizeze un document de trei pagini organizat astfel: pe prima pagină conţine un cuprins
automat. Pe pagina a doua conţine două capitole fiecare cu trei subcapitole, iar în pagina trei conţine
trei capitole fiecare cu câte două subcapitole. La fiecare subcapitol se va scrie cel puţin o propoziţie.
Tema documentului rămâne la alegerea fiecăruia. Tema aleasă va da şi numele fişierului.

57. Să se realizeze un document de două pagini ce se doreşte a fi o felicitare de Paşte adresată unui bun
prieten. Pe prima pagină veţi realiza imagina felicitării folosind elementele puse la dispoziţie de
Microsoft Word, iar în a doua textul într-o casetă text aşezată în diagonală pe pagină. Textul să fie
scris la 1,5 rânduri, cusiv, Monotype Coursiva.

58. Folosind funcţiile min şi max din Microsoft Excel, creaţi un tabel cu 6 coloane: produs, cant1, cant2,
cant3, minim, maxim. În ultimele două coloane să calculeze minimul şi respectiv maximul valorilor
introduse în primele trei coloane cu numere. Să se ordoneze crescător tabelul în funcţie de valoarea
minimă, iar dacă există mai multe valori egale, acestea să se ordoneze descrescător după valoarea
maximă. Să se introducă un titlu la alegere în foaie, corespunzător datelor oferite de tabel.

59. Să se realizeze un tabel Excel cu următorul antet: elev, nota mate, nota rom, nota geo/ist, medie. Să se
introducă 6 înregistrări. Media să se calculeze cu două zecimale exacte, iar apoi să se ordoneze
descrescător după medie tabelul. Marginile să fie duble albastre. Antetul să fie scris la unghi de 45 ◦.
Să se introducă un titlu la alegere în foaie, corespunzător datelor oferite de tabel.

60. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: produs, cantitate, preţ unitar, valoare produs. Să
se introducă 6 înregistrări. Să se calculeze valoarea produs pentru fiecare produs în parte şi să se
specifice sub tabel şi valoarea tuturor produselor. Foaia de lucru să se numească „produs”. Să se
introducă un titlu la alegere în foaie, corespunzător datelor oferite de tabel.

61. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: produs, preţ unitar, valoare TVA, preţ cu TVA.
Să se introducă 6 produse şi să se calculeze preţul cu TVA. Valorile numerice să conţină separatori de
mii şi LEI. Tabelul să aibă marginile albastre, iar liniile de interior verzi. Antetul tabelului să fie scris
pe verticală. Foaia de lucru să se numească „TVA”.

62. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: zi, tem dimineaţa, tem seara. După completare să
se realizeze un grafic de variaţie a temperaturii cu următoarele caracteristici: titlul graficului –
variaţia temperaturii pe săptămâna în curs, valorile din tabel să fie aşezate pe grafic, liniile de variaţie
să fie îngroşate, textul de pe abscisă să fie cursiv, arial. Tabelul să fie aranjat într-o foaie de grafic.
Foia de grafic se va numi „variaţie”.

63. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: emisiune, număr de telespectatori. Să se realizeze
un grafic procentual care să evidenţieze procentul de telespectatori ai fiecărei emisiuni. Titlul – cea
mai urmărită emisiune TV. Pe grafic să apară atât numele emisiunii cât şi procentul şi să fie închisă
legenda. Graficul se va realiza într-o foaie de grafic. Foia de grafic se va numi „emisiune”.

64. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: spectacol, nr. bilete vândute/stagiune. Să se
realizeze un grafic de comparaţie ce pune în evidenţă spectacolul cu cei mai mulţi spectatori în
stagiunea precizată. Titlul – Spectacolele din stagiunea 2004-2005. Pe grafic să apară şi valorile, iar
forma elementelor să fie conică. Graficul va fi într-o foaie de grafic. Foia de grafic se va numi
„comparaţie”.

7
65. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: Film, data lansării, număr spectatori. Să se
realizeze un grafic de comparaţie ce pune în evidenţă filmul cu cei mai mulţi spectatori la premieră.
Graficul se va finaliza în pagina cu tabelul şi se va numi ”Filmele lansate în ultima lună”. Pe grafic se
va afla numărul de spectatori, iar eticheta va fi poziţionată sub grafic. Tabelul va fi bordat cu linie
dublă la exterior şi întreruptă în interior.

66. Să se realizeze un tabel cu următoarea structură: produs, cant mai, cant iunie, cant iulie, total, ştiind
că: în luna iunie s-a înregistrat o creştere a vânzărilor la toate produsele de 15% faţă de mai, iar în
iulie vânzările au scăzut cu 4% faţă de iunie la toate produsele. Titlul paginii se va numi: Tabel cu
vânzările pe mai, iunie, iulie. Să se calculeze şi totalul vânzărilor pe fiecare produs. Foaia de calcul se
va numi vânzări.

67. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: nr. crt, salariat, salariu încadrare, creştere
procentuală, salariu după creştere. Să se introducă 6 salariaţi. Ştiind că la toţi salariaţii creşterea de
salariu este de 12% să se calculeze salariul după creştere. Coloana de salariu de încadrare şi salariu
după creştere să fie formatate cu separatori de mii şi Lei. Antetul să se încadreze în celulă după
opţiunea Încadrare text. Tabelul să se ordoneze descrescător după salariu după creştere şi alfabetic
după nume, dacă avem acelaşi salariu după creştere acelaşi.

68. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: nr. crt, elev, profil, medie, promovat. Să se
introducă 10 elevi. Câmpul promovat să se completeze cu formulă: dacă media este mai mare strict
decât 5 să se scrie „promovat”, iar în caz contrar să se scrie „respins”. Să se calculeze cu formulă câţi
elevi sunt promovaţi şi câţi respinşi. De asemenea să se calculeze cu formulă câţi elevi au medii între
6 şi 6,99. Foaia să se numească promovat. Să se introducă un titlu la alegere în foaie, corespunzător
datelor oferite de tabel.

69. Să se creeze următorul tabel în Microsoft Excel:

Absenţe
Elev Clasa
Să se precizeze ce operaţii s-au
Motivate Nemotivate Total efectuat la nivel de formatare pentru a
avea o astfel de prezentare.
Popescu Maria Clara
Daniela Să se completeze tabelul cu datele
Ionescu Elena lipsă, iar câmpul Total să se calculeze cu
Mihai Daniel formulă. Şi total tip de absenţe să utilizeze
Mircea Constantin
formulă.
Nicolae Titlul paginii să fie „Elevii cu cele
Mircea Daniel mai multe absenţe la nivelul şcolii
Mihai Dinu noastre”.
Total tip absenţe

70. Realizaţi un registru Microsoft Excel cu 4 foi de calcul. În cea de-a patra foaie veţi insera formule
care să conţină referinţe la celule din celelalte trei foi de calcul.

71. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: Nr. crt, nume floare, nr. bucăţi, preţ fir, valoare
tip floare. Să se completeze tabelul cu date corespunzătoare pentru 10 flori şi să se bordeze. Să se
precizeze şi valoarea totală a florilor din tabel, şi să se precizeze valoarea totală a florilor în Euro la
preţul zilei. Să se ordoneze descrescător după preţul pe fir tabelul. Preţul pe fir să fie formatat cu
separatori de mii şi Lei. Foaia de calcul să se numească „Flori”.

8
72. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: Nr. crt, Candidat, Proba scris, Proba oral, Proba
practică, Medie. Să se introducă 8 înregistrări. Să se calculeze media cu două zecimale exacte. Cel
puţin un elev să aibă media mai mică strict decât 5. Să se ordoneze descrescător după medie şi dacă
este cazul alfabetic după candidat. Utilizând funcţiile necesare să se precizeze câţi candidaţi au medii
între 5 şi 6. De asemenea să se precizeze câţi elevi au media 10. Folosind operaţia de filtrare
candidaţii cu media între 7 şi 8 să fie copiaţi în foaia de calcul 2. Foaia de calcul 1 să se numească
medie. Să se introducă un titlu la alegere în foaie, corespunzător datelor oferite de tabel.

73. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: teatru, actor, anul angajării, vârsta, nr. spectacole.
Să se introducă 10 înregistrări. Antetul să fie arial, cursiv, centrat. Folosind funcţiile necesare să se
precizeze câţi actori sunt de la teatrul Bulandra şi câţi actori au vârsta mai mare strict de 50 de ani. În
antetul paginii să se introducă „Cei mai buni actori ai momentului”, iar în subsolul paginii să apară
data şi ora sistemului. Pagina să fie tip vedere. Să se introducă un titlu la alegere în foaie,
corespunzător datelor oferite de tabel.

74. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: zi, valoare euro, valoare dolar. Să se completeze
tabelul pentru toate zilele săptămânii precizând cotaţia leu – euro, leu – dolar. Pentru datele numerice
să se utilizeze formatarea cu separatori de mii şi Lei. Să se realizeze o diagramă de variaţie pe
săptămâna în curs, iar pe foaia de grafic să mai apară: titlul „Variaţia leu – euro şi leu – dolar pe
săptămâna în curs” , pe graficul leu – euro să nu apară valori, iar pe cel leu – dolar să apară valorile,
legenda să fie poziţionată sub diagramă. Diagrama să se regăsească într-o foaie de grafic ce se va
numi „Variaţie” .

75. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: vedeta, aprecieri. Să se realizeze un grafic
procentual care să evidenţieze simpatia publicului pentru cele cinci vedete pe care le nominalizaţi. Se
are în vedere un eşantion de 1500 de persoane. Titlul – cea mai simpatică vedetă. Pe grafic să apară şi
procentul, iar legenda să fie poziţionată în colţ. Graficul se va realiza într-o foaie de grafic. Foia de
grafic se va numi vedetă. Foaia de calcul va avea un titlu corespunzător datelor din tabel.

76. Să se realizeze un tabel în Excel cu următorul antet: luna, încasări. Să se realizeze un grafic de
comparaţie ce pune în evidenţă luna cu cele mai multe încasări. Titlul – Încasările pe ultimele 5 luni.
Pe grafic să apară şi valorile, iar forma elementelor să fie cilindru, iar culoarea cilindrilor verde.
Numele etichetelor să fie cursiv, roşu. Numele lunilor de pe axe să fie bold, albastru. Graficul va fi
într-o foaie de grafic. Foia de grafic se va numi „luna”.

77. Să se realizeze un tabel şi un grafic corespunzător pentru a evidenţia evoluţia preţului pe baril în
ultimele 10 luni ale anului. Graficul să conţină şi datele din tabel. Titlul graficului se va numi:
„Evoluţia preţului barilului pe plan mondial” şi să fie scris cursiv, albastru, subliniat.

78. Să se realizeze un tabel cu următorul antet:


cantitate vândută

cantitate rămasă
cantitate iniţială
produse

Să se introducă în tabel 7 produse şi să se calculeze cu formulă cantitatea rămasă. Să se ordoneze


tabelul descrescător după cantitatea iniţială. Pentru primele două produse şi pentru ultimele două produse
să se realizeze un grafic de comparaţie.

9
79. Puneţi în evidenţă cu ajutorul unei aplicaţii Microsoft Excel diferenţa dintre referinţa directă şi
referinţa fixă. Registrul se va numi Referinta.xls. şi va fi salvat în folder-ul Atestat2006 de pe desktop.

80. Să se realizeze un tabel cu următorul antet: nr. crt, elev, opţional, nr.ore. Să se completeze tabelul cu
30 de înregistrări. Se cere ca pagina de imprimare să fie tip vedere şi pe toate paginile să apară titlul
paginii „Lista elevilor şi a opţionalelor” precum şi antetul tabelului.

10

S-ar putea să vă placă și