Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „Ion Basgan”

FOCŞANI , Judeţul VRANCEA


PROIECT EDUCAŢIONAL

În Unire stă puterea !


ARGUMENT :
Paşii oricărui călător , îndemnaţi de gustul pentru frumuseţea naturii ,
pentru bogăţia sufletească a oamenilor , se vor opri neîndoielnic aici , în Vrancea , unde
Dumnezeu a aruncat sămânţa acelui cântec genial – “ MIORIŢA”. Vrancea a fost de-a lungul
secolelor simbolul libertăţii şi demnităţii româneşti . În momentele de cumpănă , vrâncenii ,
săritori şi plini de curaj , şi-au adus contribuţia la marele acte ale istoriei , care a fost mai
mult decât zbuciumată .
Oraşul Focşani a trăit din plin febra evenimentelor de la 1859 , fiind
singurul oraş împărţit în două . UNIREA a fost dorinţa cea mai fierbinte a locuitorilor de
atunci . Din Câmpuri a dus dorinţa de unire a răzeşilor moldoveni în divanul ad-hoc
Moş Ion Roată , om cinstit şi cuviincios dar cu “gâdilici la limbă”, cu înţelepciunea pe care
ţi-o dă experienţa de viaţă , cu simţul umorului .
Şi UNIREA s-a făcut !

“Sub Alexandru Ioan Cuza , din voinţa cerului


Semănatu-s-a sămânţa întregirii neamului .
Şi de când Moldova-n horă cu Muntenia s-a prins ,
Dorul nostru de unire tot mai tare s-a aprins .”
( GH . BĂLTEAN )
SCOPUL : -dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii ,
eseuri , desene ;

GRUPUL ŢINTĂ : elevii clasei a IV-a “B”

LOCUL DE DESFĂŞURARE : în sala de clasă , la bibliotecă , în sala de sport ,


în Piaţa Unirii a oraşului Focşani ;

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI : 16-24 IANUARIE 2008


COORDONATORI DE PROIECT : Înv . MIOARA POPA
Bibliotecar : OLIMPIA BRATU
Consilier educativ ,
Prof . GEORGETA MANEA

OBIECTIVE :
 să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 Ianuarie ;
 să citească lecturi care oglindesc acest mare eveniment ;
 să înveţe dansul popular “HORA” ;
 să realizeze desene pe o temă dată ;
 să citească din creaţiile proprii inspirate de această sărbătoare ;
 să participe la acţiuni omagiale în cadrul comunităţii ;
 să desfăşoare activităţi în echipă ;

EVALUAREA PROIECTULUI : - expunerea desenelor , eseurilor şi a poeziilor ;


- publicarea lor în revista şcolii sau în alte
reviste ;
- aprecieri din partea invitaţilor ;
- diplome omagiale ;

RESURSE : a ) UMANE : învăţătoare , bibliotecară , consilier educativ , copii ,


părinţi , invitaţi

b )MATERIALE : cărţi , albume , hărţi , CD-uri , casete , casetofon ,


calculator ,diplome , reviste , tablouri istorice
CONŢINUTUL PROIECTULUI :

Nr. Activitatea : Locul de Data /


crt.
desfăşurare : perioada :
1. Noi îl vrem pe Cuza Domn ! Sala de clasa 16 ianuarie
- prezentarea evenimentelor istorice
care au dus la Unirea de la
24 Ianuarie 1859 ;
2. Unirea în literatură
- lecturi care oglindesc marele
eveniment : “Moş Ion Roată şi Sala de clasa 18 ianuarie
Vodă Cuza” de I . Creangă , “Moş
Ion Roată şi Unirea” de I . Creangă
“Hora Unirii” de V.Alecsandri etc;
- dramatizarea unor fragmente din
aceste lecturi ;
- creaţii proprii ;

3. Hai să dăm mână cu mână ! Sala de sport 21 ianuarie


- activitate de învăţare şi repetare a
paşilor de horă ;

4. Aşa a fost la Unire ! Bibliotecă 22 ianuarie


- expoziţie cu desene ale elevilor
care ilustrează acest eveniment ;

5 . În Unire stă puterea ! Bibliotecă 24 Ianuarie


- program artistic dedicat zilei de
24 Ianuarie ;

6 . Focşani – Oraşul Unirii ! Piaţa Unirii


- participare la activităţile omagiale 24 Ianuarie
ce se vor desfăşura în Piaţa Unirii
din oraşul nostru , FOCŞANI