Sunteți pe pagina 1din 4

5.

2 Activităţi culturale : Biblioteca Publică Orăşenească ''Petre Ştefănucă'' Ialoveni

Nr. Data, Forma de organizare şi


Conţinutul tematic
crt. timpul totalizare
1. Tradiţii de Crăciun la Moldova 3.01 Expoziţie de carte
şi la alte popoare.
2. Muzicolog cu renume - Efim Tcaci (85 ani de la 7.01 Convorbire în grup.
naştere)
3. Cavaler al umorului 14.01 Expoziţie
(60 ani de la naşterea lui E. Bivol)
4. Pe urmele poetului. 14.01 Sesiune de prezentari PPT,
recital de poezie, auditii
ale poeziilor eminesciane
in recitari
celebre apartinand lui A.
Paunescu, M. Sadoveanu
Şedinţa salonului.
5. Mihai Eminescu 14.01 Vizionarea primului film
documentar despre
Eminescu
6. Pădurea – rădăcina sufletului (2011- anul 19.01 Expoziţie/ materiale
Internaţional al pădurilor) informative
7. Achiziţii recente 21.01 Expoziţie

8. Poetul cu o singură dorinţă (Liviu Deleanu -100 ani 07.02 Expoziţie, Trecere în
de la de la naştere) revistă
9. Între tradiţii şi inovaţii. (Pictoriţa Maria Racila – 8. 02 Raft tematic / materiale
Saca -70 ani de la naştere) . informative
10. Gr. Vieru – Poetul demnităţii noastre ( Anul Grigore 14. 02 Expozitie omagiala,
Vieru) Medalion
11. Marin Sorescu – figura spiritului creator (75 ani de 18. 02 Expoziţie desfăşurată /
la naşteer) materiale informative /
afişe
12. Limbă maternă - floare eternă 21. 02 Expoziţie
(21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne)
13. 7.03 discuţii libere /
„Mama mea e numai una...” transmiterea unor mesaje
de felicitare prin Internet
din incinta bibliotecii.
14. Femeie tu eşti – cum doar primăvara este (Ziua 7.03 Expoziţie, Audieri
Internaţională a Femeii) muzicale
15. Un manager înnăscut, un bibliotecar de vocaţie (Lidia 7. 03 Expoziţie. aniversară
Kulikovski - 60 ani de la naştere)

1
16. Violonistul şi dirijorul Gheoghe Banariuc. (60 ani de 10.03 Expoziţie, Audieri
la naştere) muzicale comentate.
17. 22.03 Oră ecologică/ Materiale
Planeta, încotro?...”( 22 martie - Ziua Mondială a informative, afişe / concurs
Apei) şi expoziţie de afişe, cu
participarea elevilor
18. Ziua Mondială a Teatrului (27 martie) 26.03 Expoziţie.

19. Ziua Umorului -1 aprilie 1.04 Expoziţie


20. Grigore Grigoriu - un nume emblematic in istoria 4.04 Exp. Medalion, Vizionarea
cinematografiei moldoveneşti (70 ani de la naştere) filmului
21. Meditaţii asupra sănătăţii (7 aprilie –Ziua Mondială a 6.04 Expoziţie, Materiale
Sănătăţii) informative,
22. Concursul „La izvoarele înţelepciunii” (etapa aprilie Probe de concurs
raională)
23. Claudia Balaban: mereu alături de copil şi carte ( 70 13.04 Expoziţie aniversară
ani de la nastere)
24. Nichita Stănescu - poet şi eseist român (1933 – 1983) 18.04 Expoziţie, Rev.
bibliografică
25. Concursul declamatorilor (etapa raională) aprilie Probe de concurs
26. Poezia un umanism magic (Ziua Mondială a aprilie Expoziţie
Poeziei)

27. În jurul lumii (Ziua Internaţională a planetei Pământ) 19.04 Expoziţie, Călătorii
fascinante pe DVD
28. Oameni şi slove (23 aprilie – Ziua bibliotecarului) 20.04 Expoziţie.
29. Pastele - Invierea Domnului 22.04 Expoziţie, Discuţii
30. Gheorghe Mustea - adevarat artist, cavaler al 2.05 Expoziţie tematică. Oră
MUZICII muzicală
31. Anatol Codru - Poetul metaforei (75 ani de la 2.05 Expoziţie. Revistă
naştere) bibliografică
32. 9 Mai - Ziua Europei şi Ziua Victoriei asupra 6.05 Expoziţie de cărţi,
fascismului materiale informative
33. Lucian Blaga - poet al sufletului (50 ani de la 6.05 Expoziţie. Medalion
trecerea în nefiinţă, Anul L. Blaga)
34. Calea de pe Golgota (M. Bulgacov – 120 ani de la 13. 05 Raft tematic
naştere)
35. Ziua Muzeelor – Din cartea de vizită a muzeului 18.05 Expoziţie virtuală
„Petre Ştefănucă”
36. 21 mai - Ziua mondială a culturii. 19.05 Expoziţie, materiale
informative
37. De ziua copiilor 1.06 Transmitere de mesaje de
felicitare din incinta
bibliotecii
38. Rapsod al plaiului moldav (P. Dudnic -70 ani de la 3.06 Expoziţie aniversară
naştere)
2
39. În iureşul dansului ( Ion Furnică -80 ani de la naştere) 8.06 Expoziţie
40. Să protejăm planeta! ( Ziua Mondială a Mediului) 10. 06 Expoziţie de carte /
materiale informative
apel comun împotriva
poluării
41. Anteu în ţara doinelor (Vasile Alexandri (190 ani de 14.06 Expoziţie, Revistă
la naştere) bibliografică
42. 2 iulie - Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare 1.07 Expoziţie

43. Poet în piatră (180 ani de la naşterea arhitectului Al. 1.07 Raft tematic
Bernardazzi)

44. Vladimir Beşleagă – un prozator de vocaţie (80 ani de 22.07 Revistă bibliografică
la naştere)
45. Constituţia Republicii Moldova –lege pentru toţi 29.07 Convorbire in grup
46. Ublimul dăruirii ( Vitale Rusu -70 ani de la naştere) 12.08 Expoziţie

47. Tineret –viitorul începe cu tine (Ziua Internaţională a 12.08 Expoziţie permanentă
Tineretului)
48. Pămîntul, Istoria şi Limba - trei piloni ai dăinuirii 25.08 Expoziţie desfăşurată
noastre (De ziua Independenţei)

49. Mult e dulce şi ftumoasă...(,Sărbătoarea „Limba 29.08 Expoziţie.


noastră” )
50. Săptămîna cunoştinţelor 1 - 7.09 Program complex

51. Bacovia poetul de plumb (130 ani de la naştere) 5.09 Expoziţie, Revistă
bibliografică prezentată în
powerpoint
52. Biblioteca te aşteaptă 6.09 Expoziţie virtuală
53. Un romancier cu renume (I. Goncearov) 6.09 Raft tematic

54. Rapsodul ce a cântat dragostea şi dorul (N. Sulac -70 9.09 Expoziţie, Medalion ,
ani de la nastere) Audieri muzicale
55. Achiziţii recente 16.09 Expoziţie

56. Zilele Europene ale Patrimoniulu 16.09 Expoziţie de carte /


materiale informative
57. Să ne lumineze a Păcii floare (Ziua Internaţională a 21.09 Expoziţie.
Păcii)
58. Muzica este graiul sufletului 2. 10 Audieri muzicale/ materiale
(Ziua Internaţională a muzicii). informative

59. Recviem pentru Vera Malev (85 ani de la naştere) 4.10 Expoziţie, Revistă
bibliografică
60. Inginer al sufletului omenesc ( Ziua pedagogului) 4.10 Expoziţie

3
61. Portret literar: Lidia Ungureanu(60 ani de la naştere) 10.10 Expoziţie de carte /
materiale informative.
62. O singură şi înflăcărată pasiune (Paulina Zavtoni -70 26.10 Expoziţie aniversară.
ani de la naştere)
63. Ialoveni – oraş în floare (Hramul oraşului) 26.10 expoziţie de imagini
fotografice
64. Un arbore pentru dăinuirea noastră 28.10 Expoziţie
65. Petre Ştefănucă – savant de mare cultură (105 ani de 14.11 Masa rotundă cu toate
la naştere) instituţiile ce îi poarta
numele savantului.
Lansarea ghidului renovat
al muzeului.
66. Veniţi la bibliotecă, viitorul vă aşteaptă 14.11 Excursii în bibliotecă

67. Profesionalism, tradiţie şi inovare în asigurarea 14.11 Colocviu de comunicări


liberului acces la cunoaştere profesionale

68. Folcloristul ”P. Ştefănucă” 14.11 Expoziţie virtuală

69. Romanticul Emil Loteanu (75 ani de la naştere) 4.11 Medalion. Vizionarea
fragmentelor din film.
70. Zilele BPO „P.Ştefănucă, ediţia XX -a 14 - 16.11 Program complex.

71. Achiziţii recente 17.11 Expoziţie

72. Mihail Lomonosov- savant, poet şi filolog rus (300 18.11 Revistă bibliografică
ani de la naştere)

73. SIDA - o boala necrutatoare 1.12 Expoziţie, Convorbire în


grup.

74. Unire –n suflet şi-n simţire (Marea Unire) 1.12 Expoziţie

75. Zinaida Julea – o voce de aur a căntecului popular 3.12 Oră muzicală
(60 ani de la naştere)

76. Ce dragoste veche- Actorul (Ziua actorului) 24.12 Expoziţie.

77. Naşterea Domnului – Sărbătoarea omului 24.12 Expoziţie

S-ar putea să vă placă și