Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de analiză a operei lirice

........... (numele autorului) este un important scriitor al literaturii române,


ce a îmbogăţit cultura naţională cu opere valoroase, printre care se evidenţiază şi
poezia ˶ ...........................ˮ.
Tema este un aspect general al realităţii reflectat într-o operă literară. În
acest text tema este.................
Titlul, element paratextual, reprezintă conţinutul de idei al textului și este
constituit din .................... (grupul nominal/verbal, un substantiv, un verb, un
adjectiv etc.) .................... care se referă la.......................(un peisaj/ un obiect/ o
fiinţă/ o persoană/ un fenomen al naturii etc) care ..... (prezentăm caracteristicile
acestuia). Acest text anunţă tema poeziei , respectiv....... şi prefigurează motivul
central , ........... .
Genul liric delimitează operele în care autorul îşi exprimă în mod direct
gândurile şi sentimentele prin intermediul eului liric, fiind utilizate figuri de stil
şi imagini artistice, iar modul de expunere este descrierea sau monologul.
La nivelul structurii, opera cuprinde .... strofe, în care eul liric îşi
manifestă prezenţa prin mărci specifice, precum verbe, pronume şi adjective
pronominale posesive la persoana I şi a II-a:........................................... .
Sentimentele sunt sugerate în text şi prin imaginile artistice:.................
(2, 3 exemple detaliate) . Acestea sunt conturate cu ajutorul figurilor de
stil:.................(2, 3 exemple şi semnificaţiile lor).
Capacitatea textului de a sugera sentimentele este dată şi de timpurile
verbale prezente în poezie, cel mai frecvent fiind timpul …………….. . Astfel,
verbele …………..(exemple) evidenţiază……………(explicatie)
Şi punctuaţia dezvăluie valori expresive ale textului . În acest
context , ............. (virgulele, punctele de suspensie, semnul exclamării, al
întrebării) din strofa….marchează ………(pauze/ o intonaţie….) în discursul
poetic, ce sugerează ..................... (explicaţie).
La nivelul vocabularului se observă prezenţa unor …………..(arhaisme/
regionalisme/ locuţiuni etc) : …………. . Acestea au rolul de a proiecta cititorul
într-o atmosferă …………….
Modul de expunere utilizat este ……………… (descrierea/monologul),
care se reflectă prin prezentarea ……………( descriere- prezentarea cadrului
natural/ interiorului/ portretului ; pentru monolog- adresarea directă/ interogaţii
retorice/ substantive în vocativ etc). De asemenea, predomină substativele şi
adjectivele : …………………….
Elementele care delimitează……….(peisajul/ portretul etc)
sunt : ..................... (exemple). Ele aparţin planului ............... (real/imaginar,
terestru/cosmic, interior/ exterior).
Un rol important în exprimarea sentimentelor îl are şi versificaţia,
măsura de....silabe, rima ...........şi ritmul ........ dând textului o muzicalitate
…………. (calmă/ linistită/ melancolică/ apăsătoare/ ritmată etc) , în acord cu
sentimentele exprimate.
În opinia mea, poezia ................ de .............. impresionează cititorul prin
originalitatea imaginilor artistice şi frumuseţea figurilor de stil, transmiţând
sentimente profunde și variate de........... .
În concluzie, această poezie este una dintre cele mai frumoase creaţii
lirice din literatura română.