Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte cazute la examen Limbaje formale si automate - 2010

1. .Care din multimile de mai jos defineste limbajul generat de


gramatica S::= As|aAbb, A:: = λ,|aAbb
A. {ai b2i aj b2j|i ≥0,j≥1 } - posibil
b. {ai b2i |i ≥0,j≥1 }
c. {ai aj b2j|i ≥0,j≥1 }
d. {aj bj |i ≥0,j≥1 }
2. Care din gramaticile de ma jos genereaza limbajul { 1n0n|n≥0}
A. S::= 1S|S0| λ
b . S::= 1S|S0|10
c . S::= 1S0| λ curs
d: S::= 1S0|10
3. Care gramatica lineara genereaza limbajul L={a,b}* ?
a. S::=aS/bS\
b. S::=ab/aS/bS
c. S::=^/aS/bS
d. S::=^/aS/Sb zic eu
4.Descrieţi în cuvinte limbajele corespunzătoare expresiilor regulate de
mai jos.
a. (01*)*0;
b. (a + ba)*b*.
5.Expresia 1regulata care caracterizeaza multimea tuturor cuvintelor
binare care contin cel putin doua zerouri consecutive .
a. (0+1)*(0+0)(0+1)*
b. (0+1)*(0+0)*(0+1)*
c. (01)*00(01)*
D. (0+1)*00(0+1)* - posibil
6. Fie gramatica independenta de context S::= XSX|R, R::= xTy|yTx,
T::=XTX|X|λ, X::= x|y. Neterminalele gramaticii sunt:
A) S, X, R, T curs
b) S, X, Y, T
c) x, y, λ - terminale
d) S, X, Y, T, x, y
7. Fie gramatica independenta de context G pentru expresii aritmetice
variabilele ao i b: E ::= E+E |E-E|E*E|E/E|(E)|a|b. Sa se indice valoare
de adevar a afirmatiei:”Gramatica G este ambigua”
A. Adevarat
8.Fie gramatica G = ({S, A, B, C, D}, {a, b, c}, S, {S::=A|abcB, A::=C|
D, B::=A|ab, C::=S}). Sa se indice valoarea de adevar a afirmatiei:
"Gramatica G este liniara la stanga".
B. Fals
9. Fie gramatica independenta de context S::= XSX|R, R::=xTy|
yTx,T::= XTX|X| λ, X::=x|y. Indicati care dintre sirurile de mai
jos face parte din limbajul generat de gramatica
a. xxyx
B. xx ?
c. xyx ( nu este )
d.yxy
10. Fie L un limbaj regulat oarecare.Exista atunci un numar natural
nL asfel incat orice cuvant w € L cu |w| ≥ nL adminte o
descompunere w= xyz care are proprietatile:
a) |xy| ≤ nL
b) |y| ≥ l
c) xyjz € L pentru i ≥ 0
Sa se indice valoare de adevar a afirmatie: Limbajul descris de
{ 0p | p – nr. prim } nu este regulat” a) Adevarat
11. Fie Σ = {a, b}. Ce puteţi spune despre echivalenţele de mai jos?
a. (a*b)* ~ λ + (a + b)*b; ADEVARAT
12. C
13.A
14. L ((a+b)*) reprezinta multimea tuturor cuvintelor peste (a,b) ?
ar trebui sa fie alfabetul{a,b } pt.a fi adevarat.
B. Fals
15. Limbajul acceptat de automatul determinist de mai jos este
descris de expresia regulata:
a. (01)* 0,1
b. (0+1)*
c. 0*+1*
d. 0*1*
16.Limbajul acceptat de AFN descris prin diagrama de tranzitie de mai
jos (in care E reprezinta cuvantul vid) este descris de expresia regulata:
10p
a. (ab + a)*
b. (ab – a)*
c. (a + b)*
D. (ab + a)*aba
17. Multimea tuturor sirurilor binare ce contin sirul 010 este acceptata
de AFN corespunzator expresiei regulate:
a. (01)*010(01)*
b. (01)* (0+1+0)(01)*
c. 0*1*(010)0*1*
d. (0+1)*010(0+1)*
18. Nu pentru orice cuvant w apartinand L(G), unde G=(Ω, Σ, S, P)
este o gramatica independenta de context, se poate stabili o
relatie intre nr de derivari extreme stangi si nr de derivari
extreme drepte. B) Fals
19. Se cunoste ca algoritmul de mai jos permite determinarea
starilor utile ale unui automat finit determinist.
Intrare: Q,S, q0,d,F
Iesire: U' – multimea starilor utile
SEQ
1 i:=0, U0 :=F;
2 do {
for a I S do for q I Q – Ui do if s(q,a) I Ui them Ui +1=Ui É(q);
i=i+1;
)while ( Ui -Ui -11Æ);
3. U'= Ui
END
Sa se determine multimea Ui a starilor utile ala atomatului din figura
urmatoare

a. {0,1,4}
b.{3}
c.{2,3,5} ???
d.{0,1,2,3,4,5,6}posibil? O(mn) b) nu e bun iar d) am pus eu si tot n-a
fost bun
20. Se cunoste ca algoritmul de mai jos perminte determinarea starilro
accesibile ale uni aoutmat finit determinist
Intrare:Q,S,q0,d,F
Iesire: Q' – Multimea starilor accesibile
SEQ
1. i:=0, S0 :={qo};
2. do {Si+1:=Si É{d(s,a) | s I Si, a I S }; i=i+1 } while (Si-Si -11Æ);
3 Q' = Si
END
Sa se determine multimea S2 a starilor accesibile ale automatului din

figura urmatoare: a. {2,5,6}


b. {0,1,2,4,5}
c {0,1,2,4,5,6}
d. {0,1,2,3,4,5,6}

21. Sa se determine gramatica independenta de context care


genereaza limbajul regulat acceptat de automatul finit determinist
din figura de mai jos:

A. S::=0A|1B,A::=0A|1C, B::=1B|0C, C::=0C|1C| λ


B. S::=00A|11B,0A::=0A|01C, B::=1B|10C, C::=0C|1C
C. S::=0A|1B,A::=0A|1C, B::=1B|0C, C::=01C|λ
d. S::=0A|1B,A::=0A|1C, B::=1B|0C, C::=0C|1C
22. Sa se determine limbajul acceptat de automatul pushdown dat prin
diagrama de stare de mai jos reprezentand cuvantul vid

A { ai bj ck | i,j,k ≥ 0,i=j sau i=k }


b { ai bj ck | i,j,k > 0,i=j sau i=k } …..?
c { ai bj ck | i,j,k ≥ 0,i=j=k }
d { ai bj ck | i,j,k ≥ 0} ceva asemanator in curs
23. Sa se determine gramatica independenta de context care sa genereze
limbajul L = {0n12n|n≥0}
a. S::= 0S1|1
B. S::= 0S11| λ - Posibil
c. S::= 0S11|011
d. S::= 0S|S11| λ
24.B Sa se determine limbajul generat de gramatica G=(Ù, Ó, S, P),
unde: Ù = {S, A}, Ó = {a, b, c, d}, P = {S::=aSd|aAd, A::=bAc|bc}.
A. L ={ai bj ck dl |i=l,j=k,i,j,k,l >0 }
b. L ={ai bj ck dl |i=l,j=k,i,j,k,l≥0 }
c. L ={ai bj ck dl |i=j,k=l,i,j,k,l >0 }
d. L ={ai bj ck dl |i=j,k=l,i,j,k,l≥0 }
25. Sa se indice valoare de adevar a afirmatiei:”Expresia (∑∑),unde ∑
este un alfabet , corespunde limbajului format din cuvinte de orice
lungime peste alfabetul ∑, inclusiv cuvantul vid” b) Fals
26.Sa se indice valoarea de adevar a afirmatiei: "Multimea numerelor
naturale constituie un alfabet.". B.Fals
27. Sa se indice valoarea de adevar L((ab)*) reprezinta multimea tuturor
cuvintelor peste aflabetul {a,b } b).Fals
28.Sa se indentifice expresia regulata corespunzatoare limbajului
acceptat de automatul finit nedeterminist din figura de mai jos ( in

care e reprezinta cuvantul vid )

A. (0+1)*(01+10)0*
B. (01)*(01+10)0*
C. (0+1)*(010*+10*) Care din ele ? B sau C Mai sigur C !
D. (0+1)*(01+10+0*)
29.Simplificand expresia regulata (a+b+aa)‫ ٭‬se obtine expresia:
A. ( a + ab)* - posibil
b. ( a + b)*
c. ( aa + b)*
d. a*+ b*
30. Sa se stabileasca valoare de adevar a afiramtiei “ Fie M= ( Q, S,
d, q0 , F ) un automat finit determinist. O stare q este inutila
daca exista un cuvant w I S‫ ٭‬B.Fals - curs
31. Sa se stabileasca valoare de adevar a afiramtiei “ Fie M= ( Q, S,
d, q0 , F ) un automat finit determinist. O stare q IQ este
inaccesibila din q0 daca nu exista un cuvant w I S‫ ٭‬asfel incat
d(q0,w)=q a.Adevarat
32. Sa se stabileasca valoare de adevar a afirmatiei: “Orice limbaj
generat de o gramatica liniara este neregulat”
B.Fals -curs
33. Sa se stabileasca valoarea de adevar a afirmatiei:”Fie
G=(W,S,S,P) o gramatica liniara de dreapta.Atunci exista
automat finit nedeterminist M asfel incat L(M)≠L(G)”.
B. Fals
34. Sa se stabileasca valoare de adevar a afirmatieie:
“Fie:G=(Ω,∑,S,P) o gramatica liniara la dreapta . Atunci exista
un automat finit nedeterminist M asfel incat L(M)≠L(G)
B. Fals
35. Sa se stabileasca valoare de adevar a afirmatiei “Cuvant 001011
este acceptat de automatul finit nedeterminist dat prin diagrama
de mai jos”

a .Adevarat
B. Fals ???? foarte multi au pus adevarat
36. Sa se stabileasca valoarea de adevar a afirmatiei: “Pentru fiecare
G=(W,S,S,P) gramatica prorpie exista G1 in forma normala Chomsky
echivalenta cu G”. a.Adevarat -curs
37. Sa se stabileasca valoarea de adevar a afirmatie : "Daca L este un
limbaj acceptat de un automat finit determinist atunci L este o multime
regulata.". A.Adevarat -curs
38. Sa se stabileasca valoare de adevar a afirmatiei : “automate
pushdown au acceasi putere de acceptare ca si automatele finite
nedeterministe. “
b .Fals – doar AFD are aceeasi putere de acceptare cu AFN -curs
39. Sa se stabileasca valoarea de adevar "O gramatica formala se
numeste monotona daca este independeta de context si regulile sale
V::=V au proprietatea |V|≤ |V| ( nu mai stiu daca e V sau v )
B) Fals ( daca ar fi u::=V are proprietatea cu I u I ≤ I v I ar fi
adevarata afirmatia )
40. .Solutia minimala a ecuatiei cu expresii regulate X = aX are forma
X = a*b. Sa se determine solutia minimala a ecuatiei X = (0 + 1)X +
01*.
A. X=(01)* (0 + 1)*
B. X=(0 + 1)* + 01*
c. X=(0 + 1)* 01*
D X=(0 – 1)* 0 + 1*