Sunteți pe pagina 1din 5

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ.


METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA
ECONOMICĂ
1.1 Economia faptică şi economia teoretică
1.2 Obiectul, metoda şi rolul formativ al
Economiei
1.3 Nevoile umane şi resursele economice
1.4 Economia şi raţionalitatea în economie.
Structurile economiei
1.1 Economia faptică şi
economia teoretică
• Economie-definitie
• Cele 3 conditii de baza ale economiei:
1. obiect de studiu propriu;
2. metodă de cercetare proprie;
3. sistem propriu de categorii şi legi
economice
1.2 Obiectul, metoda şi rolul
formativ al Economiei
• Ce,cum,cat si cine sa produca
• Obiectul reprezintă prima şi cea mai importantă
condiţie pentru ca Economia să fie ştiinţă în
adevăratul sens al cuvântului, etimologic
metoda reprezintă calea, mijlocul, modul
sistematic de cercetare şi expunere a
rezultatelor; ansamblul de procedee folosite
în scopul descoperirii şi explicării adevărului
obiectiv.
1.3 Nevoile umane şi resursele
economice
• Nevoile umane –definitie
• Nevoile umane se caracterizează prin
anumite trăsături (5)
• Nevoile (trebuinţele) economice se
caracterizează prin următoarele
trăsături(7)
• Interesele economice pot fi clasificate
astfel(4)
• Resursele economice -definitie
1.4 Economia şi raţionalitatea economică.
Structurile economiei

• Activitatea economică –definitie


• Clasificare activitate economica(4)
• Producţia –definitie
• Ramuri ale economiei(4)