Sunteți pe pagina 1din 4

Macroeconomie – Curs 4

Moneda si piata monetara

In sens strict, moneda reprez ansamblul mijloacelor de plata utilizabile in cadrul econ
intr-o anumita perioada. Rolul monedei in econ contemporana este pus in evidenta de
functiile sale, functii aflate intr-un proces continuu de dezv si diversificare.

Functii clasice:
• de etalon al valorii sau unitate de cont => moneda serveste la evaluarea
bunurilor si serviciilor, a cheltuielilor efectuate pentru obtinerea lor, precum si a
veniturilor incasate in urma vanzarii
• de mijloc al schimbului: moneda este cedata in contrapartidei bunurilor si serv
ce fac obiectul schimbului
• de rezerva: moneda permite transformarea puterii de cumparare in timp si
reprez o componenta a activelor ag econ.

Alte functii:
 de mijloc de plata si de acumulare in scopul de a surprinde importanta unor
procese caracteristice unor econ contemporane.
Rolul monedei a fost reflectat diferentiat in gandirea econ. Astfel, referiri privind
importanta si rolul monedei regasim inca din Antichitate, de catre econ
(neo)clasici, ganditorii (post)keynesisti.

Evolutia si formele monedei. Sistemele monetare

Moneda apare de timpuriu in ist soc omenesti. Initial, era reprez de bunuri materiale.
Ulterior, schimbul este mijlocit de moneda metalica, urmand sa se generalizeze
circulatia monedelor din metale pretioase. Intre notiunea de bani si moneda exista
anumite deosebiri => cei 2 termeni nu sunt sinonimi.
Moneda face referire directa la piesele metalice cu valoare proprie. In timpul
Antichitatii, piesele din metal erau batute de autoritatile religioase si statale care
garantau valoarea acestora.

Incepand cu Ev Mediu, suveranii au monopolizat baterea monedei. Schimbul de


marfuri este facilitat de circulatia efectiva a monedelor metalice sub forma pieselor de
aur si argint. Ele au reprez forma dominanta a monedei pana catre sfarsitul sec 17.
Piesele confectionate din aur si argint inceteaza sa circule dupa WW1. Din acel
moment incepe procesul de dematerializare a monedei concretizat in aparitia si
extinderea monedei scripturale.
Pe masura aparitiei banilor incep sa dovedeasca o anumita importanta semnele
monetare de hartie => denumite si bilete de banca. Cu timpul au fost introduse
reguli si principii ale emisiunii fiduciare.
Procesul de dematerializare a monedei va continua o data cu aparitia monedei
scripturale. Aceasta noua forma de moneda apare la jum sec 19 in Anglia si va
contribui la reducerea ponderii pieselor metalice in circulatia monetara.
Dupa WW2 apar noi mijloace de plata si credit precum si utilizarea pe scara tot mai
larga a mijloacelor electronice in realizarea operatiunilor de plata. In concluzie, se
poate afirma ca in evolutia sa moneda a parcurs mai multe etape si cunoscut forme
variate.
Formele monedei:
 piese sau monede divionare
 bilete de banca (moneda fiduciara): valoarea se baza pe credibilitatea acordata
de organul emitent. Impreuna cu moneda divizionara biletele de banca
formeaza numerarul aflat in circulatie.
 moneda scripturala, emisa in general de banci
 moneda electronica

Cantitatea de moneda aflata in circulatie sub aceste forme constituie masa monetara.
Totalitatea formelor de moneda a princip si normelor juridice,econ care reglementeaza
circulatia monetara in interiorul unei tari = sistemul monetar.

Masa monetara. Cererea si oferta de moneda

Masa monetara reprez ansamblul mijloacelor de plata existente in econ la un moment


dat. Structura masei monetare pune in evidenta in primul rand eterogenitatea
componentelor sale datorata existentei mai multor creatori de moneda.
Componentele masei monetare poate fi evidentiate statistic prin intermediul unor
indicatori = agregate monetare. Continutul, forma acestora difera de la o tara la alta in
functie de scopul pt care urmeaza a fi utilizati.
Orice mecanism de creatie monetara presupune cererea si oferat de moneda.
Cererea de moneda reprez cantitatea de moneda pe care ag econ doresc sa o detina.
Are 2 componente:
 cererea necesara tranzactionarii bunurilor si serviciilor, fiind direct
proportionala cu veniturile
 cererea speculativa, cererea este invers proportionala cu rata dobanzii
In stransa leg cu cererea de moneda se afla viteza de circulatie a monedei.
Aceasta se determina ca raport intre valoarea bunurilor si serviciilor ce urmeaza a fi
tranzactionate si masa monetara aflata in circulatie. Viteza de circulatie expr valoarea
schimbului de bunuri si servicii realizate prin circulatia unei unitati monetare.
Oferta de moneda reprez cantit de moneda pusa la dispozitia utilizatorilor prin
sistemul bancar. In leg cu posibilitatile de control asupra ofertei de moneda exista
puncte de vedere diferite.

Modul in care se asigura volumul si structura cantit de bani pusa in circulatie necesita
punerea in evidenta a mecanismelor creatiei monetare, a agentilor creatori de moneda,
precum si a operatiunilor ce stau la baza acestui proces.

Astfel, sursele de creare a monedei sunt reprez de realizarea mai multor tipuri de
operatiuni:
 creditele acordate de banci agentilor econ => bancile participa la crearea
monedei prin interm creditului.
 finantarea nevoilor statului
Pentru asigurarea finantarii deficitului bugetar Banca centrala acorda avansuri
statului. Prin aceasta operatiune se va crea moneda prin creditarea contului deschis
in numele trezoreriei publice.
 achizitiile de devize straine
Ca urmare a transformarilor devizelor in moneda nationala masa monetara creste.

Ca o concluzie, crearea monedei este asigurata de 3 mari categorii de agenti:


a) bancile comerciale
b) banca centrala
c) trezoreria publica

Operatiunile de credit realizate de catre bancile comerciale reprez sursa monetara de


creare a monedei. In tarile dezvoltate moneda scripturala detine ponderea cea mai
mare in totalul masei monetare.
Banca centrala creeaza 2 categ de moneda:
1. moneda fiduciara deoarece detine monopolul emisiunii de bilete de banca.
2. moneda scripturala pt bancile comerciale atunci cand achizitioneaza creantele
acestora.
Trezoreria publica colecteaza veniturile publice si se realizeaza cheltuielile statului.
Trezoreria creeaza in principal moneda divizionara pentru ca detine monopolul
fabricarii pieselor metalice.
Banca centrala joaca un rol esential dar indirect in crearea de moneda prin alimentarea
bancilor cu moneda. Prin aceasta, banca centrala regleaza dimensiunea masei
monetare aflate in circulatie.