Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea din Oradea

Facultatea de Protecţia Mediului


Specializarea: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Studiu de Fezabilitate

Coordonatori: Întocmit:
Dr. Jelev Viorica Chirilă Cosmin
Prof. Birta Anca Pantea Ovidiu
2004
Notă de prezentare
Capitolul 1: Agentul economic
1.1 Date de identificare
1.2 Resurse de producţieşi organizarea activităţii
1.2.1 Resurse materiale
1.2.2 Forţa de muncă şi managementul
1.2.3 Descrierea activităţii curente a exploataţiei
1.2.4 Descrierea sumară a activităţii curente
Capitolul 2: Piaţa şi comercializarea
2.1 Piaţa externă şi piaţa internă
2.2 Piaţa agentului economic
2.2.1 Clienţii
2.2.2 Concurenţa
2.2.3 Transportul
2.2.4 Pozitia propriului produs faţă de produsele comercianţilor
Capitolul 3: Evaluarea activităţii viitoare. Eficienţa investiţiilor
3.1 Strategia de dezvoltare
3.1.1 Principalele obiective strategice
3.1.2 Identificarea pieţei de desfacere
3.1.3 Obţinerea unui cost competitiv
3.1.4 Preţul
3.1.5 Tehnologia
3.1.6 Maximizarea profitului
3.1.7 Repartizarea profitului
3.2 Descrierea proiectului de investiţii
3.2.1 Scopul proiectului
3.2.2 Descrierea procesului tehnologic
3.2.3 Spaţiile de producţie
3.3 Costuri şi venituri estimate
3.3.1 Planul producţiei totale şi marfă
3.3.2 Planul costurilor unitare şi a cheltuielilor de producţie aferente
producţiei marfă
3.4 Costul proiectului
3.4.1 Durata de realizare a investiţiei
3.4.2 Efectele realizării investiţiei
3.4.3 Planul de finanţare
3.5 Eficienţa investiţiilor
3.5.1 Investiţia specifică

2
3.5.2 Termenul de recuperare
3.5.3 Coeficient de eficienţă
3.5.4 Marja profitului
3.5.5 Rata rentabilităţii
Capitolul 4: Analiza financiară
4.1 Modul de calcul
4.2 Fluxul de venituri şi cheltuieli
4.3 Fluxul de venituri şi cheltuieli actualizat. Calculul Ratei Interne de
Rentabilitate Financiara (R.I.R.F.)

3
Introducere

Cultivarea florilor a fost întotdeauna un lucru plăcut si profitabil pentru cei


care efectuează astfel de activităţi. Gladiolele sunt în sezon şi chiar în
extrasezon un produs care se vinde extrem de bine datorită frumuseţii si
durabilităţii lor. Datorită diversităţii de culori care există este aproape
imposibil să existe un om pe care să nu îl atragă frumuseţea acestor flori.
Piaţa de desfacere este si ea foarte dezvoltată fiind capabilă să
prezinte marfa într-o gamă largă de culori şi aranjamente. Datorită
profitului care se poate obţine din această activitate şi uşurinţei cu care se
deprinde cultivarea lor, există mulţi intreprinzători care efectuează această
activitate.
În ţara noastră există şi un motiv în plus pentru care s-a apelat la
această activitate şi acesta este înclinarea spre cultivarea pământului pe
care poporul nostru a moştenit-o de la strămoşi, care din câte se ştie erau
oameni foarte intreprinzători.
Datorită unor reglementări în legislaţia internă şi mai ales în cea
externă, şi datorită aderării ţării noastre la Uniunea Europeană procesul de
producţie trebuie reevaluat şi îmbunătăţit în locurile unde se constată
deficienţe, dacă se doreşte menţinerea activităţii şi obţinerii unui profit.
Această activitate trebuie efectuată în acest timp deoarece la apariţia unor
noi condiţii de piaţă s-ar îngreuna producerea şi ar scădea eficienţa.
Deci datorită procesului de eficientizare care este pe o perioadă mai
lungă este de dorit ca acesta să se producă înaintea celorlalţi competitori
sau măcar odată cu ei. În acest scop s-a efectuat acest proiect pentru firma
in cauză, administratorul ei fiind o persoană care analizează întreg
procesul pe care îl presupune existenţa firmei pe piaţă şi care a ajuns la
această concluzie de a efectua un ghid pentru creşterea productivităţii si
eficintizarea lui.

4
Capitolul 1: Agentul economic

1.1 Date de identificare

Nume firmă: S.C Nadrog S.R.L


Adresa: Str. Colinelor, nr 22, Oradea, jud Bihor, telefon: 211119
Forma juridică de constituire: S.R.L
Tipul de activitate: producţie
Forma de exploatare: firmă familială
Natura capitalului: particular
Data înregistrării la Registrul Comertului: 13.07.2004
La primirea certificatului de înregistrare al societăţii comerciale s-au anexat şi
următoarele avize:
- aviz pentru prevenirea şi combaterea incendiilor;
- aviz sanitar;
- autorizaţie de la protecţia mediului;
- autorizaţie de la protecţia muncii;

1.2 Resurse de producţie şi organizarea activităţii


1.2.1 Resurse materiale
Firma deţine 45000 tuberobulbi gladiole din soiul Oscar, culoarea bordo şi
15 kg tuberobulbili din acelaşi soi. De asemenea asociaţia deţine o suprafaţă de
teren arabil de 10000 mp proprietate personală. Pentru transportul florilor spre
comercializare se foloseşte un autoturism Dacia 1310 TX proprietate personală sau
poate fi asigurat de client. Pentru cantităţile mari se apelează la un autovehicul
destinat transportului de mărfuri.

1.2.2 Forţa de muncă şi managementul


Firma are administrator unic în persoana domnului Chirilă Daniel
Cristian, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii cu Diploma de
Licenţă, promoţia 2003.

Fiind o firmă, forţa de muncă este asigurată de membrii familiei, o


vânzatoare pe o perioadă de 6 săptămâni în sezon şi dacă se impune, zilieri,
aceştia fiind prezentaţi în Tabelul 1.

1.2.3 Descrierea activităţii curente a exploataţiei

5
Firma îşi desfăşoară activitatea în municipiul Oradea. Cultivarea florilor se
face pe terenul arabil, proprietate personală, situat în zona extravilană a
municipiului. Activităţile extrasezon necesare sunt efectuate de membrii familiei.

Tabel 1
Forţa de Sexul Vârsta Pregatirea Experienţă în domeniu
muncă profesională
Chirilă B 56 Studii Calificat, inginer agronom
Dragomir superioare
Chirilă Maria F 47 Studii Calificat, inginer agronom
superioare
Chirilă B 20 Studii suprioare necalificat
Cosmin
Chirilă Ovidiu B 18 Studii medii necalificat
Vânzatoare F * Studii medii calificat
zilieri * * * necalificat

În timpul sezonului de cultivare la punctul de desfacere din piaţa Cetate


vânzarea este asigurată de o vânzătoare angajată pe o perioadă de 6 săptămâni
(sezon) iar lucrările de cultivare, dacă se impune, se desfăşoară cu ajutorul
zilierilor angajaţi. Produsele se pot livra şi pe bază de contract.

Tabel 2
Anul Numărul de Numărul Preţ unitar Preţ unitar mii Valoare
tuberobulbi de flori mii lei/floare lei/floare totală
de gladiole en-detail en-gros mii lei
2001 35.000 10.000 8 4 80.000
2002 40.000 12.000 9 5 90.000
2003 43.000 13.000 9 5 95.000
Tuberobulbi
2001 10.000 6,5 4 34.000
2002 10.000 7 4,5 42.000
2003 10.000 7,5 5 50.000

Tuberobulbili
2001 8 Kg 300 2.400
2002 12 Kg 400 4.800
2003 15 Kg 450 6.750
Total
2001 116400
2002 136800
2003 151750

6
Carburanţii necesari transporturilor se face de la staţii PECO.
Îngrăşămintele chimice sunt furnizate de agenţi economici zonali, inclusiv
pesticide, insecticide, tratamente aplicabile tuberobulbilor, ş.a.
Tabel 3
Specificare Anii
2001 2002 2003
Cheltuieli pentru pregătirea terenului 157,14 197 213,15
Cheltuieli cu pesticide 222,22 222,22 222,22
Cheltuieli pentru energie şi combustibili 400 400 400
Cheltuieli pentru impozite 600 600 600
Salarii 815 815 815
Alte cheltuieli 175 175 175
Total costuri 2369,36 2409,22 2425,37
Profit 1556,35 1610,78 1703,69
Rata profitului 65,6 66,85 70,24

Tabel 4
Specificare Anii
2001 2002 2003
Cheltuieli totale aferente prod. mii lei 61927600 72368800 78490910
marfă
-flori
-tuberobulbi Eur 1584,19 1809,22 1962,27
-tuberobulbili

Cheltuieli anual mii lei 1769,36 1809,22 1825,37


Venituri anual mii lei 3325,71 3420 3529,06
Profit anual mii lei 1556,35 1610,78 1703,69

Raportul leu /euro este de 1/40.000.

1.2.4 Descrierea sumară a activităţii curente


S.C. Nadrog S.R.L desfăşoară o activitate de cultivare şi vânzare de flori,
gladiole din Soiul Oscar, prin punctul de vânzare din piaţa agro-alimentară Cetate
din oraşul Oradea sau prin contract. De asemenea surplusul de tuberobulbi şi
tuberobulbili este vândut în extrasezon de unul din membrii familiei. Atât paza cât
şi munca efectivă este efectuată de membrii familiei, dar în cazuri speciale sau în
sezon se apelează la zilieri. În tabelul următor sunt prezentate persoanele şi
experienţa acestora:

7
Capitolul 2: Piaţa şi comercializarea

2.1 Piaţa externă şi piaţa internă


Având în vedere frumuseţea florilor şi spiritul omului de a alege frumosul a
existat întotdeauna o artă de a cultiva şi comercializa flori. Bazându-se pe acest
principiu societatea comercială în cauză a început această activitate în urmă cu mai
bine de două decenii dar datorită leigislaţiei nu a putut funcţiona ca societate
privată ci doar ca şi simplu comerciant pe piaţă. După o anumită perioada de
testare a pieţei s-a ajuns la concluzia creerii unei societăţi care să se bazeze pe
cultivarea şi desfacerea florilor spre vânzare. Chiar dacă este un domeniu în care
concurenţa şi mulţi factori naturali sunt riscuri demne de luat în seamă, s-a mers
pe un management eficient şi pe o politică de vânzare foarte bine pusă la punct şi
până în mometul actual s-au văzut rezultatele scontate.

2.2 Piaţa agentului economic


2.2.1 Clienţii
Clienţii firmei Nadrog S.R.L sunt persoane fizice sau juridice în funcţie de
cantitatea şi felul achiziţionării produsului. Cantităţi mai reduse de produse de
obicei sunt achiziţionate de persoane fizice iar cantităţile mai mari, pentru
revânzare sunt achiziţionate de persoane juridice.

2.2.2 Concurenţa
Fiind un domeniu în care preferinţele sunt diferite şi cererea este mare,
concurenţa este şi ea foarte acerbă. În funcţie de ambalaj, soi, culoare şi perioadă,
florile se vând în cantităţi foarte mari.
În piaţa Cetate, punctul de desfacere al mărfii proprii, există multe firme
sau proprietari particulari care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu ceea ce
duce la o competiţie foarte stransă. Preţurile pot diferi de la o zi la alta deoarece
toţi producătorii obţin produsul finit cam aceeaşi perioada ceea ce duce la cantităţi
uriaşe de produse şi deci datorită fragilităţii şi perisabilităţii florilor preţurile
variază în funcţie de acestea.
Exista cel puţin două tipuri de concurenţi:
 Concurenti cu acelaşi tip de marfă, care sunt mai numerosi
dar calitatea este mai scăzută datorită procesului de
producţie/creştere, transportului şi desfacerii care sunt bazate
pe tradiţionalism;

8
 Concurenţi cu marfă diferită, care sunt mai puţini dar calitatea
este ridicată deoarece florile sunt tratate, erbicidate, stropite,
transportate în condiţii optime şi desfacerea este de asemenea
de o calitate superioară.
Având în vedere că producerea florilor în varianta tradiţională duce la
produse mai puţin calitative, societatea îşi propune să investească într-o
eficientizare a procesului de producţie şi desfacere prin diferite automatizări sau
prelucrări speciale.

2.2.3 Transportul
Transportul tuturor produselor, inclusiv al pesticidelor, va fi asigurat cu
autoturismul propriu dacă nu sunt cantităţi mari iar în cazul în care este nevoie se
apelează la un autovehicul de mare tonaj cu care transportul este efectuat în
deplină concordanţă cu legile în vigoare.

2.2.4 Poziţia propriului produs faţă de produsele concurenţilor


La ora actuală produsul se află printre cele mai bine vândute produse din
categorie datorită calităţii comparabile cu produse din categorii superioare şi a
preţului scăzut sub preţurile celorlalţi competitori. Datorită unui management ce se
va vrea foarte bun se doreşte ca şi după efectuarea modificărilor propuse în acest
proiect şi intrarea produsului într-o categorie superioară de calitate şi a desfacerii
oportune preţul să se situeze deasemenea sub celelalte produse.

9
Capitolul 3: Evaluarea activităţii viitoare. Eficienţa
investiţiilor

3.1 Strategia de dezvoltare


Sc Nadrog SRL va folosi la maxim capacităţile oferite de noile condiţii
având în vedere cererea mare de flori de calitate în orice perioadă. Fiind o
activitate în care este implicat de cel puţin două decenii dar la diferite nivele,
administratorul acestei firme este cunoscut atât de concurenţă cât şi de unii clienţi.
În toată această perioadă s-au folosit atât metode tradiţionale cât şi moderne în
producerea florilor. Pentru toate acţiunile de prevenire a îmbolnăvirii şi a daunelor
produse de diferiţi factori s-au folosit numai produse autentice şi verificate. Pentru
irigare s-a folosit un puţ forat pe domeniul privat şi care este folosit şi la
alimentaţie, deci nu este contaminat.
S-a organizat de asemenea o acţiune de colaborare cu alţi producători din
alte zone şi care se bazează pe un schimb de experienţă în producerea
tuberobulbilor până la desfacerea florilor pe piaţă. Această colaborare s-a extins
astfel încât cantităţi din producţie sunt livrate la parteneri şi se încearcă
introducerea altor parteneri în această asociaţie.

3.1.1 Principalele obiective strategice


Se au în vedere urmatoarele obiective strategice:
- pe termen scurt: dezvoltarea relaţiei cu clienţii;
- pe termen mediu: organizarea asociaţiei astfel încât să se poată
trece la nivel de societate comercială de dimensiuni industriale;
- pe termen lung: cumpărarea mai multor asociaţii de acest tip şi
includerea lor în actuala asociaţie;
Pe termen scurt se are în vedere dezvoltarea relaţiei cu clienţii deoarece
celelalte firme şi-au îmbunătăţit clientela datorită publicităţii şi a unor oferte
speciale. Se doreşte acelaşi management pentru a obţine efectul scontat.
Pe termen mediu, datorită dimensiunii reduse, se vor cumpăra mai multe
asociaţii de acest tip şi se vor include în societatea comercială, astfel crescând şi
valoarea capitalului.
Pe termen lung obiectivul este de a organiza astfel firma încât să se poată
trece la nivel de societate comercială cu un capital mare, deoarece la
microintreprinderi, cazul de faţă, impozitul este de 3% iar în cazul societăţilor
comerciale impozitul este comparativ mai mic.

3.1.2 Identificare pieţei de desfacere

10
Piaţa are un rol vital pentru producător deoarece pe piaţă se întâlneşte oferta
cu cererea, şi tot aici se formează preţul. Concurenţa însă reglează piaţa. Piaţa de
desfacecere trebuie să fie cât mai extinsă. Pentru a fi apreciat, produsul trebuie să
aibă un aspect comercial cat mai atrăgător, deoarece acesta dă prima impresie
cumpărătorului. Amabalajul de asemenea joacă un rol important, acesta trebuind
sa fie cat mai atractiv. Preţul atrage de asemenea clienţii , iar cererea este cu atât
mai mare cu cât preţul este mai mic. Ofertele promoţionale atrag de asemeea
clientela.
Piaţa de desfacere a produsului este constituită din două tipuri de clienţi:
)a clienţi care cumpără produsul en-detail, acţiune care se desfăşoară la
punctele de desfacere;
)b societăţi comerciale care achiziţionează produsul en-gros pentru revânzare;
Preţul variază în funcţie de cantitatea cumpărată, de fidelitate şi de
promptitudinea cu care se plăteşte.

3.1.3 Obţinerea unui cost competitiv


Datorită metodei de lucru, adică munca se desfăşoară în familie şi profitul
se împarte în familie, costul se poate reduce foarte mult. Fiind o sursă
suplimentară veniturilor familiale, activitatea de producere a florilor poate să
aducă un profit minim. Datorită modernizării dorite se preconizează o creştere a
preţului dar de asemenea acesta va fi sub preţul concurenţei, din cauza
eficientizării produse de modernizarea metodelor de producţie şi desfacere.

3.1.4 Preţul
Preţul produsului variază de la o oră la alta. În funcţie de cantitatea de flori,
de calitatea acestora şi de zi preţul poate varia foarte mult de la o zi la alta. Dacă
sunt anumite sărbători legale sau chiar numai sărbători tradiţionale preţul urcă
semnificativ datorită creşterii cererii. Dar la aceste sărbători creşte şi cantitatea de
flori de pe piaţă şi chiar numărul comercianţilor, dar datorită unor acţiuni
promoţionale cantitatea de flori vândute este semnificativ mai mare decât în alte
zile.

3.1.5 Tehnologia
Tehnologia de producere a florilor se bazează pe metode tradiţionale.
Datorită situării terenului pe o zonă de deal aratul se execută fără mijloace
automatizate ci cu un plug simplu. Însămânţarea terenului se face de membrii
familiei prin plantarea tuberobulbilor pe rânduri conform studiilor efectuate de
specialişti, păstrându-se distanţele dintre tuberobulbi şi distanţele dintre rânduri.
Se execută două sau trei săpări, în funcţie de condiţiile meteorologice, pe o
perioadă de cel mult 6 săptămâni. La înflorire se recoltează doar florile care au cel
puţin 3 boboci înfloriţi deoarece este nevoie ca ele să nu fie înflorite ca să poată fi
vândute sau expuse la vânzare timp de mai multe zile. Dacă s-ar recolta foarte
înflorite petalele florilor s-ar distruge în mare parte şi nu ar mai avea prospeţimea

11
dorită datorită veştejiri produsă de umiditatea foarte scăzută a aerului. La acest
detaliu se adaugă şi perioada scurtă în care ar rezista floarea cumpărată, ea fiind
deja mult înflorită.
După recoltare se transportă în locul de desfacere şi la societăţile doritoare
cu mijloacele de transport amintite, în funcţie de cantitate.

3.1.6 Instruirea personalului


Datorită vechimii şi experienţei administratorului asociaţiei instruirea este
lăsată în datoria sa şi care se face la locul de muncă în funcţie de munca prestată în
ziua respectivă. Instruirea personalului nu necesită experienţă în domeniu deoarece
munca prestată este necalificată şi se poate deprinde foarte uşor. În funcţie de
deprinderile şi înclinaţiile muncitorului acestuia i se încredinţează o anumită parte
a muncii prestate dar cu posibilitate de alternare cu altă parte, în funcţie de
preferinţă şi de randament. De asemenea membrii familiei participă la diferite
seminarii susţinute de specialişti sau studiază cărţi, dobândind astfel noi valenţe în
cunoaşterea procesului de producţie.

3.1.7 Maximizarea profitului


Profitul stimulează iniţiativa şi acceptarea riscului de către cei care doresc
să-l obţină, incită la realizarea eforturilor de sporire a eficienţei activităţilor
economice, cultivă spiritul de economie, asigură raţionalitatea socială, existenţa şi
funcţionarea altor activităţi decât cele economice.
Profitul se poate obţine doar prin asumarea unor riscuri cum ar fi:
 apariţia unor concurenţi puternici;
 apariţia unor produse în cantităţi mari şi calitate bună.
După cum s-a menţionat la capitolul 3.1.4, preţul produsului este influenţat
de concurenţă dar este sub preţul acesteia. Pofitul nu necesită o maximizare
deoarece dacă preţul produsului ar creşte şi ar fi la un nivel cu al concurenţilor sau
mai mare produsul nu s-ar mai vinde aşa de bine. Dar deoarece munca prestată
este în familie se acceptă un preţ mare dar sub cel al concurenţilor, deci profitul
este maxim.

3.1.8 Repartizarea profitului


Profitul este împărţit în familie fiind o sursă suplimentară a bugetului
familial. Dar se menţine o parte a acestuia pentru reînceperea acţiunilor de
producere în anul următor şi pentru acţiunile premergătoare procesului de
producţie. Având în vedere modernizările dorite partea de profit destinată
reînceperii procesului de producţie va creşte dorindu-se amortizarea cheltuielilor
într-o perioadă de timp cât mai scurtă şi obţinerea profitului maxim cât mai rapid.

3.2 Descrierea proiectului de investiţii

12
Firma Nadrog S.R.L îşi propune să-şi dezvolte capacităţile pentru a avea un
produs satisfăcător pentru cumpărător şi pentru legislaţia în vigoare. Datorită
aderării României la Uniunea Europeană produsul trebuie să fie produs în
conformitate şi cu normele Comunităţii Europene.
Tehnologia de producere are defecte aproape pe tot parcursul procesului de
producţie datorită tradiţionalismului, de aceea este de nevoie de o îmbunătăţire a
pesticidelor folosite, a metodei de pregătire a terenului, a tuberobulbilor şi a
tuberobulbililor, o creştere a randamentului personalului, cunoaşterea legislaţiei
interne şi externe.
Datorită creşterii concurenţei şi a calităţii produselor este nevoie de o piaţă
de desfacere mai mare şi eficientizarea acesteia; modernizarea metodei de
recoltare, ambalare, transport şi vânzare este de asemenea o parte a procesului care
în momentul actual este la un nivel inferior cerinţelor U.E.
Pentru această dezvoltare este nevoie de un ghid care să cuprindă etapele
realizării proiectului.
Firma Nadrog S.R.L îşi propune ca în realizarea unui produs mai bun să
achiziţioneze următoarele :
 10000 bulbi gladiole soiul Oscar, culoarea bordo, mărime
mijlocie;
 1 autoutilitară de 3,5 t marca Mercedes-Benz, Vito.

3.3 Costuri şi venituri estimate

3.3.1 Planul producţiei totale şi marfă


Firma Nadrog S.R.L produce doar penbtru consumul de pe piaţă, consumul
efectuat de familie sau angajaţi fiind nesemnficativ.
Preţul de vânzare al florilor în anul 2005 este estimat la 7.000 lei la preţ de
en-gros si 11.000 pret en-detail, iar al tuberobulbilor este de 8.000 lei si 6.000 lei
în funcţie de cantitate. Preţul unui kilogram de tuberobulbili este estimat la
600.000 lei.
Veniturile toatale din vânzarea produselor se estimează astfel:

Tabel 5
Anii UM Flori Tuberobulbi Tuberobulbili Total marfă
2005 110.000 65.000 9.000 184.000
2006 125.000 72.000 11.000 208.000
2007 mii lei 140.000 80.000 13.500 233.500
2008 160.000 89.000 16.000 265.000
2009 182.000 99.000 20.000 301.000

13
Venituri anuale pe produs

Tabel 6
Anii mii lei
2005 3570
2006 3600
2007 3633
2008 3660
2009 3690

Planul productiei totale si marfa de produs Tabel 7


Anul Numărul de Numărul Preţ unitar Preţ unitar mii Valoare
tuberobulbi de flori mii lei/floare lei/floare totală
de gladiole en-detail en-gros mii lei
2005 60.000 20.000 11 7 180.000
2006 65.000 23.000 12 6,5 210000
2007 72.000 27.000 13 7 242.000
2008 78.000 32.000 14 8 280.000
2009 83.000 36.000 15 9 315.000
Tuberobulbi
2005 10.000 8 5,5 70.000
2006 10.000 8,5 6 80.000
2007 10.000 9 6,5 90.000
2008 10.000 9,5 7 100.000
2009 10.000 10 7,5 110.000
Tuberobulbili
2005 20 Kg 500 10.000
2006 24 Kg 600 14.400
2007 29 Kg 750 21.750
2008 35 Kg 900 31.500
2009 41 Kg 1.050 43.000

3.3.2 Planul costurilor unitare şi al cheltuielilor de producţie aferente


producţiei marfă
Pentru proiectarea costurilor unitare şi a cheltuielilor de producţie s-au avut
în vedere următoarele:
 producţiile medii, totale şi marfă;
 consumurile de pesticide, costul producerii şi achiziţiei acestora;
 costul energiei la preţul pietei;

14
 asistenţă din afară;
 fondul de salarii a fost estimat pe baza unui câştig mediu lunar
echivalent al salariului minim aprobat prin ordonanţă de urgenţă
de Guvernul României şi a personalului total ocupat în asociaţie;

Tabel 8
Specificare Anii
2005 2006 2007 2008 2009
Cheltuieli pentru 220 230 245 260 280
pregătirea
terenului
Cheltuieli cu 222,22 222,22 222,22 222,22 222,22
pesticide
Cheltuieli pentru 400 400 400 400 400
energie şi
combustibili
Cheltuieli pentru 600 600 600 600 600
impozite
Salarii 815 815 815 815 815
Alte cheltuieli 175 175 175 175 175
Total costuri 2434,22 2444,22 2469,22 2484,22 2504,22
Profit net 6565,78 6828,65 7530,78 8715,78 9695,22
Rata profitului 2,69 2,79 3,04 3,81 4,20

3.4 Costul proiectului


Fiind dorită o modernizare şi eficientizare a procesului de producţie,
asociaţia îşi propune să achiziţioneze 10000 tuberobulbi gladiole soiul Oscar,
culoare bordo care estimativ valorează 50.000.000 lei (1250 Eur) cu care s-ar mări
numărul de flori destinate vânzării. Având în vedere că respectivii tuberobulbi sunt
trataţi cu substanţe foarte eficiente şi al căror cost ar fi prea ridicat pentru firmă se
pune problema unui împrumut pentru achziţionarea tuberobulbilor. Procentul de
flori înflorite ar creşte de la 65 % în momentul actual la 80 %, iar celor destinate
vânzării de la 30 % la 36 % ceea ce ar atrage o creştere proporţională a profitului.
Agentul economic a primit oferte de la mai multe firme din ţară şi din străinătate
(Austria, Ungaria).
Datorită creşterii numărului de flori şi a tuberobulbilor transportul necesită
o eficientizare atât din punct de vedere al spaţiului destinat mărfii in timpul
efectuării lui cât şi al economiei de combustibil. În acest scop s-ar dori
achiziţionarea unei autoutilitare Vito, marca Mercedes-Benz, autoutilitară evaluată
la preţul CIP de 580.000.000 lei (14500 Eur) şi un preţ DDP de 853.120.000 lei
(21.328 Eur), valoare mult peste puterea de cumpărare a asociaţiei. Pentru

15
achiziţionarea acesteia se va apela la dealer-ul zonal al firmei Mercedes-Benz,
având în vedere garanţiile şi asigurările oferite.
Valoare totală a bunurilor este de 903.120.000 lei (22.578 Eur).

3.4.1 Durata de realizare a investiţiei


Perioada de achiziţionare a tuberobulbilor: ianuarie – februarie 2005;
Perioada de achiziţionare a autovehiculului: ianuarie – iunie 2005;

3.4.2 Efectele realizării proiectului


 creşterea ofertei interne de flori, tuberobulbi şi tuberobulbili;
 obţinerea unui avantaj considerabil pe piaţa zonală şi în alte judeţe;
 asigurarea unei calităţi superioare produsului, probabil calitate
superioară concurenţilor la preţuri inferioare;
 consumuri specifice ieftine;
 costuri reduse ceea ce duce la o maximizare a profitului.

3.4.3 Planul de finanţare


Finanţarea proiectului se face din două surse:
 surse proprii;
 credit bancar.
Pentru realizarea proiectului asociaţia alocă un fond de 320.000.000 lei
(8000 Eur), reprezentând 35,43 % din valoarea totală, restul de 64,57 % de
valoarea creditului bancar.
Creditul bancar se va face în valută, siguranţa fiind mai mare pentru ca
dobanda este mai mica decat in lei. Creditul se va face pe o perioadă de
rambursare de 60 de luni, dobânda este de 9 % iar perioada de graţie este de 6 luni.
În acest caz urmează a avea o rată lunară de 11.554.000 lei (288,85 Eur).

3.5 Eficienţa investiţiilor


Eficienţa investiţiei se determină ca raportul dintre veniturile realizate şi
factorii de producţie utilizaţi sau consumati pentru obţinerea veniturilor respective
sau ca raport între factorii de producţie utilizaţi şi consumaţi şi veniturile
realizate.
Cu cât cheltuielile de factori sunt mai mici cu atât eficienţa este mai mare.
Economia de piaţă pune problema eficienţei la nivelul fiecărui agent economic
pentru că lipsa eficienţei duce la faliment, care reprezintă situaţia în care agentul
economic nu mai are nici o posibilitate reală de a-şi continua activitatea.

3.5.1 Investiţia specifică


Reprezintă raportul dintre investiţia totală şi efectivul mediu de produse.

16
903120000
a) investitia specifica = = 20525 ,54
44000

3.5.2 Termenul de recuperare


Reprezintă raportul dintre investiţia totală şi profit.

903120000
b) termenul de recuperare = = 13,03
69290618

3.5.3 Coeficient de eficienţă


Reprezintă raportul dintre profit şi investiţia totală.

3079235000
c) coeficient de eficienta = = 0,68
903120000

3.5.4 Marja profitului


Reprezintă raportul dintre profitul net şi cifra de afaceri raportat la 100.

2864235000
marja profitului = ⋅100 = 73,53
3894235000

3.5.5 Rata rentabilităţii


Reprezintă raportul dintre profitul brut şi cheltuielile de producţie raportat.

3079235000
rata rentabilit atii = ⋅100 = 349 ,15
881900000

17
Concluzie

Planul de afaceri este un document scris de o importanţă deosebită


care oferă informaţii despre afacerea unui intreprinzător, date despre ceea ce
doreşte să realizeze dar şi modul de utilizare a resurselor pentru atingerea
obiectivelor propuse. Acesta este destinat intreprinzătorului sau managerilor
firmei, creditorilor, posibililor investitori şi trebuie să fie concis dar şi sistematizat.
O trăsătură esenţială a agentului economic este asumarea unor riscuri cum ar fi:
• apariţia unor noi concurenţi;
• nivelul mai scăzut al cererii;
• rupturi de aprovizionare;
• costuri ridicate ale factorilor de producţie;
• schimbarea politică şi economică a statului.
Reuşita deschiderii unei intreprinderi şi desfăşurarea eficientă a activităţii
acesteia depinde de personalitate, calităţi, motivaţie.
În prezent producătorii care utilizează tehnologia modernă au avantaje mari
în ceea ce priveşte:
• creşterea productivităţii;
• reducerea forţei de muncă;
• reducerea consumului de materii prime şi combustibil;
• creşterea calităţii.
Pentru a deschide o intreprindere este necesar un capital destul de
consistent, iar pentru ca afacerea să reziste în timp intreprinzătorul trebuie să
obţină un profit ridicat. Toate acestea se obţin prin asumarea riscurilor menţionate,
prin profesionalismul angajaţilor şi încrederea lor.
Având în vedere ceea ce s-a prezentat în acest proiect, a cultiva gladiole
este o activitate foarte rentabilă şi nu necesită prelucrări speciale sau de dificultate
mare. Deci firma Nadrog va fucţiona în continuare bucurându-se de investiţia pe
care a făcut-o sperând ca ceea ce s-a calculat în acest proiect să aibă efecte şi în
realitate.

18