P. 1
PROCEDURA DE INVENTARIERE (2)Adriana

PROCEDURA DE INVENTARIERE (2)Adriana

|Views: 3,604|Likes:
Published by Ina Amarinei

More info:

Published by: Ina Amarinei on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

PROCEDURA DE INVENTARIERE

POLITICA PRIVIND INVENTARIEREA Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor prorpii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective,cantitativ-valoric sau numai valoric,dupa caz,la data la care aceasta se efectueaza. Gestiunile din cadrul societatii vor fi inventariate obligatoriu cel putin o data pe an. SCOP Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilot proprii,precum si a bunurilot si valorilor detinute cu orice titlul,apartinand altor persoane juridice sau fizice,in vederea intocmirii situatiilor financiare. Sarcina principala a controlului de gestiune este de a preintampina producerea unor fenomene negative si de a preveni pagubirea societatii. ACTE NORMATIVE Inventarierea se face cu respectarea stricta a urmatoarelor prevederi : Ordinul nr.2861/09.10.2009 Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata si modificata Ordinul nr.1752/2005 HG nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare - OMF nr.3512/2008 - Regulamentul de organizare si functionare - Fisa postului. DOMENIU DE APLICARE Inventarierea se desfasoara cu respectarea prevederilor OMF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii la SC. ………………………………….. PROCEDURA Conform Legii contabilitatii nr.82/1991,societatea are obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii detinute : 1. la inceputul activitatii 2. cel putin o data in cursul exercitiului financiar 3. in cazul incetarii activitatii (fuziunii) 4. in urmatoarele situatii : - ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune - cu prilejul reorganizarii gestiunilor

administratorul trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere.tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea confruntarii datelor din aceste evidente.o declaratie scrisa din care sa rezulte : .- in cazul modicarilor preturilor la cererea organelor de control sau late organe prevazute de lege oro de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere cazuri de forta majora.are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate . .in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor primite cu sau fara documente .prin : . .membrii societatii (nume si prenume) .potrivit Legii nr. .componenta comisiei – presedinte (nume si prenume) .raspunderea fiind a administratorului. Gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul. .organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni.masurare. Decizia de inventariere emisa de catre administratorul societatii va stipula componenta Comisiei de inventariere.gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare .a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale. .82/1991 revine administratorului. b) sa identifice toate incaprile in care exista bunuri .metoda de inventariere utilizata .sortare.detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilot aflate in gestiunea sa. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu : .codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft.are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta .data de inceput si terminare a operatiunilor de inventariere.cantarire.inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoane.aceasta se efectueaza de catre administrator.numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune. Nu pot face parte din comisia de inventariere contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.gestiunea supusa inventarierii . . PREGATIREA INVENTARIERII Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere. La societatile al caror numar de salariati este redus. In conditia in care societatea nu are nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere.numarare). Masuri organizatorice care trebuie luate de comisia de inventariere : a) inainte de inceperea operatiunilor de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor. Pentru buna desfasurare a operatiunilor de inventariere. . Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionar si de catre comisia de inventariere.asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza (asezare. . .modul de efectuare a inventarierii .are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate in contabilitate.

Pentru creante si obligatii incerte ori in litigiu.la ultima operatiune. Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice romane sau straine.in custodie. Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor listele de inventar cu bunurile care fac obiectul contractului de leasing. Daca bunurile supuse inventarierii.dupa caz.societatea de leasing va putea constitui ajustari pentru deprecierea bunurilor. Listele de inventar se intocmesc pe locuri de depozitare pe gestiuni si pe categorii de bunuri.programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil.c) sa bareze si sa semneze.dupa cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati sa ceara confirmarea privind bunurile existente la terti. In cazul cand listele de inventar nu sunt furnizate de catre utilizatori. .fisele de magazie.de depozitare sau pastrare a bunurilor prin numarare. Inventarierea faptica se materializeaza prin inscrierea valorilor in formularul Liste de inventariere. Neprimirea confirmarilor privind bunurile existente la terti nu reprezinta confirmare facuta.sau gestiunea are mai multe cai de acces. CONSTATAREA Se efectueaza la locurile de existenta.fara miscare . .deteriorate .cantarire sau masurare.careia ii apartin bunurile in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii. .spre prelucrare) se inventarieaza si se inscriu in liste de inventariere distincte.Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre : presedintele comisiei de inventariere.gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti aflate in gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere.societatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia si sa comunice constatarile sale in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.3512/2008 privind documentele financiar-contabile.care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi. Formularele specifice pe care se face inventarierea sunt listele de inventar.3 la OMEF nr. Pe ultima fila a listei de inventariere. Pe toata durata inventarierii.in leasing.in prezenta sa.primite in regim de consignatie. Bunurile existente in societate si apartinand altor societati (inchiriate.ale documentului de livrare.in urma verificarii existentei faptice a fiecarui bun inventariat. Utilizatorii bunurilor sunt obligati sa efectueze inventarierea si sa trimita spre confirmare listele de inventariere .urmand ca proprietarul bunurilor respective sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listei de inventariere. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la : numarul si data actului de predare-primire.cu exceptia locului in care a inceput inventarierea.membrii comisiei trebuie sa sigileze toate aceste locuri si cai de acces.Pentru bunurile – depreciate .sunt depozitate in locuri diferite. In caz de nepotrivire.gestionate de catre o singura persoane.gestionar sau gestionari in cazul gestiunilor colective.se intocmesc liste de inventar distincte sau situatii analitice. Listele de inventariere utilizate sunt cele prevazute in anexa nr.documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri si sa mentioneze data la care s-au inventariat bunurile .greu vandabile . d) sa verifice numerarul din casa.

Terenurile se inventariaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate. INVENTARIEREA MATERIALA ELEMENTELOR CARE AU SUBSTANTA INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE Inventarierea licentelor.La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact.se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din gestiunea societatii sau prin confirmare scrisa primita de la societatea unde acestea se gasesc.masurare.mai putin ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.valoarea determinata potrivit stadiului de executie pe baza valorii de deviz si in functie de volumul lucrarilor realizate. Materialele si utilajele primite de la beneficiari si neincorporate se inventariaza separat. INVENTARIEREA STOCURILOR Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere care se intocmesc pe locuri de depozitare.brevetelor.aprobarea de sistare si masurile ce se propun.pe gestiuni si pe categorii de bunuri.in listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate.pe baza de constatari faptice.si se compara cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii. c) La imobilizarile corporale si a altor elemente de natura activelor pentru care exista constituite ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare.cubare.instalatiilor.in caz contrar acest fapt se va consemna intr-un proces verbal de constatare care se semneaza de comisia de inventariere si de catre gestionar. Imobilizarile in curs de executie se inscriu in liste de inventar separate.mijloacelor de transport se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor in liste distincte.se inscriu in liste separate.care se compara cu valoarea lor actuala. a) Inventarierea terenurilor . b) Inventarierea cladirilor . Investitiile puse in functiune total sau patial se inscriu in liste separate. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare.denumirea obiectului .mentionandu-se cauzele sistarii sau abandonarii.stabilita cu ocazia inventarierii.marcilor se efectueaza pe baza titlurilor de proprietate. Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor. Particularitati privind inventarierea bunurilor : . . INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE Imobilizarile corporale care in perioada inventarierii se afla in afara entitatii.pe fiacre obiect in parte si va cuprinde : .acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere . In listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate mai putin ajustarile.cantarire. Lucrarile de investii care nu se mai executa fiind sistate sau abandonate.utilajelor.Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic. .bunurile aflate in ambalaje originale se desfac prin sondaj.

se inventariaza produsele care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare. Inventarierea produselor in curs de executie si a semifabricatelor din productie proprie : a) inainte de inceperea inventarierii : . Societatile care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de catre parteneri.respectiv lucrari executate.se includ in liste de inventariere distincte.se intocmesc documente de constatare .(2).compozitie.toate produsele si semifabricatele a caror prelucrare a fost terminata . La societatile care au activitate de constructii montaj.lucrarilor si serviciilor se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.. cu amenda de la 400-5. b) pentru produsele in curs de executie : .pe baza constatarii la fata locului.se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase.scule) se inventariaza si se trec in liste de inventariere distincte.produse de cariera.bunurile aflate in expeditie se inventariaza de catre entitatile furnizoare.41.bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate .fie prin masurare sau probe de laborator.potrivit « Extrasului de cont » (cod 146-3) sau punctajelor reciproce scrise.se colecteaza din sectii toate produsele reziduale si se intocmesc documente de constatare . INVENTARIEREA CREANTELOR SI DATORIILOR Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea de 80% din totalul soldurilor acestor conturi.diminuandu-se cheltuielile. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri. .care se constata fie organoleptic. . .a caror cantitate nu se poate stabili prin transvarsare si masurare.tinandu-se cont de densitate. In listele de inventariere trebuie mentionat acest lucru.materialele.deteriorate.se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin. . .pe categorii de lucrari si parti de elemente de constructii la care n-a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in devize.densitate. Materiile prime.pe baza documentelor .bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament.materialele de masa : ciment.piesele de schimb aflate in sectii de productie si nesupuse prelucrarii.iar bunurile in curs de aprovizionare se inventariaza de entitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere distincte.82/1991 republicata.otel beton.aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate. pct. .000 lei. . Inventarierea produselor.fara miscare sau greu vandabile se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice .lit.produse agricole se inventariaza pe baza de calcule tehnice. . Nerespectarea procedurii privind inventarierea si refuzul de confirmare reprezinta abateri si se sanctioneaza conform art.pentru semifabricatele necorespunzatoare.pentru bunurile depreciate. Pentru obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate.dar nereceptionate de beneficiar.c din Legea nr. Acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere .continutul vaselor stabilit in functie de volum.denumirea obiectivului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie.la lichide.se preda la magazii.specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor .

INVENTARIEREA NUMERARULUI Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. .are valori banesti neplatite pentru care s-au intocmit documentele aferente . Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila.puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei statului vor purta stampila oficiala a acestora.in Procesul verbal privind rezultatele inventarierii.cadou. Extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara. Listele de inventariere pentru numerar se intocmesc pentru fiecare moneda in parte.Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere. Inscrierea in listele de inventariere a : • marcilor postale • timbrelor fiscale • tichetelor de calatorie • tichetelor de masa.are documente de plata – incasare care nu au fost operate in registrul de casa si nu au fost predate la contabilitate.confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate.detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa .se ia de la casierul raspunzator de gestiunea valorilor banesti o declaratie scrisa din care sa rezulte daca gestioneaza valori banesti si in alte locuri de depozitare decat casa de bani .dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati.are plusuri sau lipsuri in casierie despre a caror valoare are cunostinta . . Declaratia se semneaza de casier si de fiecare membru al comisiei.primite cu sau fara documente . .dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice.in afara valorilor banesti ale unitatii patrimoniale respective are in gestiune si altele apartinand tertilor. Principalele masuri organizatorice care trebuiesc luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele : . INVENTARIEREA DISPONIBILULUI AFLAT IN CONTURI Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate. . .ce va constitui anexa la Procesul verbal ca document justificativ de inregistrare in registrul-inventar la 31 decembrie 2009.cresa • bonurilor cantitati-fixe • biletelor de spectacole.inainte de inceperea operatiunii de inventariere.muzee se face la valoarea lor nominala. . Comisia de inventariere va intocmi Lista de inventariere in ultima zi lucratoare a anului. Pe ultima fila a Listei de inventariere casierul trebuie sa mentioneze daca toate valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice in Procesul verbal privind inventarierea.

autocopiative .A5. Totalu situatiilor analitice intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare care se preiau in « Registrul.inventar » (cod 14-1-2).predarea si respectiv primirea se face intre gestionarul care preda si cel care primeste in baza dispozitiei scrise de conducerea unitatii. b) in afara formularelor cu regim special ale unitatii patrimoniale respective. c) are plusuri sau lipsuri reprezentand formulare cu regim special despre care are cunostinta. Ele trebuie semnate de gestionar pe fiecare fila si indicarea seriei si a numerelor (de la – pana la).ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune .in cazul modificarii preturilor . . C.INVENTARIERI EFECTUATE IN Se efectueaza : . e) a primit sau eliberat valori materiale sau banesti pe alte formulare cu regim special decat cele primite de la societate. B.avize de insotire marfa A4.cu prilejul organizarii gestiunilor .autocopiative. .primte cu sau fara documente.dupa cum urmeaza : . La aceasta operatiune se intocmeste procesul-verbal de predare-primire care trebuie sa contina : .cazuri de forta majora.chitantiere .in ordinea codurilor pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora.INVENTARIEREA FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL Potrivit nomenclatorului cadru.facturi fiscale A4.fise de magazie la formularele cu regim .A55. INVENTARIERI TIMPUL ANULUI PARTIALE.ordin de compensare . INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV. Comisia de inventariere verifica Fisa de magazie a formularelor cu regim special daca este completata la zi cu toate documentele de intrare-iesire. Pentru aceste inventarieri nu se completeaza Registru-inventar (cod 14-1-2). d) are formulare neconforme cu legea. . Inainte de inceperea operatiunii de inventariere se ia de la persoanele care gestioneaza si utilizeaza documente cu regim special o declaratie in care se precizeaza daca : a) detin formulare cu regim special in alte incaperi decat in cele in care isi desfasoara activitatea . La inventarierile de predare-primire a gestiunilor.are in gestiune si altele apartinand tertilor. Formularele cu regim special se inscriu in Listele de inventariere.ori de cate ori exista indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere .A DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII CARE NU AU SUBSTANTA MATERIALA Pentru aceste elemente se intocmesc situatii analitice distincte.in categoria formularelor cu regim special se cuprind unele documente de uz general folosite in toate unitatile patrimoniale din intreaga economie.

Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care aceasta este evidentiat in contabilitate. Lipsurile imputabile in gestiune se imputa persoanelor vinovate la valoarea lor de inlocuire (cost de achizitie care cuprinde pretul de cumparare la care se adauga taxele nerecuperabile inclusiv TVA. Prin semnarea Procesului verbal de predare-primire se recunoaste restituirea tuturor documentelor puse la dispozitia comisiei.scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus.urmaririi decontarii creantelor. - . b) natura plusurilor . Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate. Pentru bunurile la care sunt acceptate scazaminte. Pentru activele la care s-au constatat depreciere si au fost inscrise in listele de inventariere distincte – comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare.lipsurile de inventar . Cotele de scazaminte se aplica la bunurile la care s-au constatat lipsurile.ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare.pierderilor si deprecierilor constatate . . Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate. Plusurile in gestiune se evalueaza la valoarea lor efectiva.plusurile de inventar .in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.model) • diferentele constatate in plus sau minus sa se refere la aceeasi perioada de gestiune si la aceeasi gestiune.aratand cauzele care au determinat aceste deprecieri. gestiunile inventariate conform inventarului si recunoasterea lui in scris de gestionarul primitor .numele si prenumele gestionarului care preda si a celui care preia gestiunea .deprecierile constatate la bunuri . in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.semnatura predator-primitor si comisia de inventariere.in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere.potrivit caruia se tine seama de ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Listele cu sorturile de bunuri si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare se aproba anual de catre administratori. EVALUAREA CU OCAZIA INVENTARIERII La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei. La stabilirea valorii debitului se are in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri.comisia de inventariere stabileste : a) natura lipsurilor. Pentru : .pierderi din depasirea termenului de prescriptie a creantelor comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii bunurilor.cheltuieli de transport si aprovizionare). si propune modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice rezultate in urma inventarierii.precum si stocului faptic preluat. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea din contabilitate.daca sunt indeplinute urmatoarele conditii : • sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material in ceea ce priveste aspectul exterior (culoare.

propuneri din scoatere din functiune a imobilizarilor corporale. g) concluziile si propunerile comisiei cu privire la : .greu vandabile .datoriile trebuie evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR la data incheierii exercitiului financiar. Aceste elemente au la baza listele de inventariere.cu cele din evidenta tehnico-operativa . Aceste rezultate se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal. REZULTATELE INVENTARIERII Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor : .necorporale .procesele verbale de inventariere. Administratorul va decide asupra solutionarii propunerilor facute.82/1991 republicata. c) nr.situatiile analitice care justifica continutul fiecarui post din bilant.stocuri depreciate. Propunerile cuprinse in Procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii inventarierii.constatate faptic si inscrise in listele de inventariere . Cand inventarierea are loc in timpul anului.fara miscare. f) rezultatele inventarierii .cu miscare lenta.constatari privind pastrarea depozitarea.cauzele plusurilor si minusurilor constatate .si data deciziei de numire a comisiei de inventariere . Elementele monetare exprimate in valuta cum sunt : . Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit Legii nr.propuneri de scoatere din uz a materialelor .asigurarea integritatii bunurilor din gestiune.datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioada de la data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.capitalurilor proprii grupate conform posturilor din bilant. b) numele si prenumele membriulor comisiei de inventariere .Normele privind limitele admisibile de perisabilitate nu se aplica anticipat.persoanele vinovate . Registrul inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor.propuneri de masuri in legatura cu persoanele vinovate .creantele . .ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii Procesului-verbal de inventariere de catre administrator.administratorului sau persoanei responsabile cu gestiunea societatii. d) gestiunile inventariate .cu cele din contabilitate.disponibilitatile .datoriilor. . e) data inceperii si terminarii inventarierii . Procesul verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente : a) data intocmirii . .depozitele bancare .

Decizie inventar 5. Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea de inventariere. DISPOZITII FINALE Procedura va fi adusa la cunostinta personalului care executa activitatea de inventariere respectiva.pe gestiuni si conturi de materiale si se semneaza de membrii comisiei de inventariere.pe gestiuni.alte valori).FORMULARE 1. Extras de cont 4. Declaratie gestionar 6. Proces-verbal privind rezultatele inventarierii.stocuri materiale. Se intocmeste la locurile de depozitare. 3. . Administrator. Se intocmeste la locurile de depozitare.. Aceasta procedura intra in vigoare la data de…………………………………….separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati si se semneaza de gestionar. 2.membrii comisiei. Lista de inventariere cod 14-3-12 si cod 14-3-12/b – pentru bunurile aflate in gestiunile unitatii (imobilizari.ambalajelor cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) cod 14-3-12/a – pentru inventarierea marfurilor.gestionar si contabilul gestiunii.

6. si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Procesul-verbal.la care se vor atasa decizia de numire a comisiei. Adresa sediu social……………….31/1990.. …………………………… . 4.inexactitatea datelor din documentele de inventariere. 5.instruirea..precum si alte documente referitoare la inventariere.subsemnatul ……………………………………………. Membrii comisiei de inventariere raspund material.82/1991 republicata.. In scopul asigurarii integritatii patrimoniului SC………………………………….ORC ………………………….supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din : a) …………………………………………………………………… b) …………………………………………………………………… c) …………………………………………………………………… d) …………………………………………………………………… 3. …………………………………… Capital social…………………….pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor.administratorul societatii DECID : 1./………………….82/1991 republicata..indrumarea.Legea nr..conform OMF 2861/2009.in conformitate cu prevederile Ordinului MF 2861/2009 si a Legii nr. 2. Procesul-verbal va fi inregistrat si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere.listele de inventariere. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinand altor unitati aflate in cadrul societatii.Legea nr.anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Pentru coordonarea.SC ………………………………. Inventarierea se va efectua in perioada ……………………………. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ………………………… pe baza instructiunilor emise de comisia de inventariere stabilita la pct. DECIZIA NR……. Administrator.. Nr.2.declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii.2. de catre comisia de la pct.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->