P. 1
PROCEDURA DE INVENTARIERE (2)Adriana

PROCEDURA DE INVENTARIERE (2)Adriana

|Views: 3,602|Likes:
Published by Ina Amarinei

More info:

Published by: Ina Amarinei on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

PROCEDURA DE INVENTARIERE

POLITICA PRIVIND INVENTARIEREA Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor prorpii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective,cantitativ-valoric sau numai valoric,dupa caz,la data la care aceasta se efectueaza. Gestiunile din cadrul societatii vor fi inventariate obligatoriu cel putin o data pe an. SCOP Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilot proprii,precum si a bunurilot si valorilor detinute cu orice titlul,apartinand altor persoane juridice sau fizice,in vederea intocmirii situatiilor financiare. Sarcina principala a controlului de gestiune este de a preintampina producerea unor fenomene negative si de a preveni pagubirea societatii. ACTE NORMATIVE Inventarierea se face cu respectarea stricta a urmatoarelor prevederi : Ordinul nr.2861/09.10.2009 Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata si modificata Ordinul nr.1752/2005 HG nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare - OMF nr.3512/2008 - Regulamentul de organizare si functionare - Fisa postului. DOMENIU DE APLICARE Inventarierea se desfasoara cu respectarea prevederilor OMF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii la SC. ………………………………….. PROCEDURA Conform Legii contabilitatii nr.82/1991,societatea are obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii detinute : 1. la inceputul activitatii 2. cel putin o data in cursul exercitiului financiar 3. in cazul incetarii activitatii (fuziunii) 4. in urmatoarele situatii : - ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune - cu prilejul reorganizarii gestiunilor

o declaratie scrisa din care sa rezulte : . PREGATIREA INVENTARIERII Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere.membrii societatii (nume si prenume) . Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionar si de catre comisia de inventariere. . . . .inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoane.are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate in contabilitate.a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale. Decizia de inventariere emisa de catre administratorul societatii va stipula componenta Comisiei de inventariere.- in cazul modicarilor preturilor la cererea organelor de control sau late organe prevazute de lege oro de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere cazuri de forta majora. b) sa identifice toate incaprile in care exista bunuri . Gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul. .gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare .masurare. .raspunderea fiind a administratorului. Masuri organizatorice care trebuie luate de comisia de inventariere : a) inainte de inceperea operatiunilor de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu : .data de inceput si terminare a operatiunilor de inventariere.sortare.numarare).detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilot aflate in gestiunea sa.modul de efectuare a inventarierii .potrivit Legii nr. .are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta .administratorul trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere.are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate .in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor primite cu sau fara documente .asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza (asezare. In conditia in care societatea nu are nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere.prin : .gestiunea supusa inventarierii .componenta comisiei – presedinte (nume si prenume) . . Pentru buna desfasurare a operatiunilor de inventariere.organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni. Nu pot face parte din comisia de inventariere contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.metoda de inventariere utilizata .82/1991 revine administratorului.tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea confruntarii datelor din aceste evidente.numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune.cantarire. La societatile al caror numar de salariati este redus. .codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft.aceasta se efectueaza de catre administrator.

spre prelucrare) se inventarieaza si se inscriu in liste de inventariere distincte.documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri si sa mentioneze data la care s-au inventariat bunurile . Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la : numarul si data actului de predare-primire.fisele de magazie. Utilizatorii bunurilor sunt obligati sa efectueze inventarierea si sa trimita spre confirmare listele de inventariere .gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti aflate in gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere.in custodie.Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre : presedintele comisiei de inventariere.dupa cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati sa ceara confirmarea privind bunurile existente la terti.ale documentului de livrare.sunt depozitate in locuri diferite.fara miscare .cu exceptia locului in care a inceput inventarierea. Formularele specifice pe care se face inventarierea sunt listele de inventar.careia ii apartin bunurile in termen de 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii.de depozitare sau pastrare a bunurilor prin numarare.urmand ca proprietarul bunurilor respective sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile de la primirea listei de inventariere.3512/2008 privind documentele financiar-contabile.deteriorate .greu vandabile . Listele de inventariere utilizate sunt cele prevazute in anexa nr. In cazul cand listele de inventar nu sunt furnizate de catre utilizatori. In caz de nepotrivire.societatea de leasing va putea constitui ajustari pentru deprecierea bunurilor. d) sa verifice numerarul din casa. Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice romane sau straine. . Pe toata durata inventarierii.societatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia si sa comunice constatarile sale in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.la ultima operatiune.gestionate de catre o singura persoane.gestionar sau gestionari in cazul gestiunilor colective.sau gestiunea are mai multe cai de acces.care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi.membrii comisiei trebuie sa sigileze toate aceste locuri si cai de acces. Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor listele de inventar cu bunurile care fac obiectul contractului de leasing.se intocmesc liste de inventar distincte sau situatii analitice.primite in regim de consignatie. Bunurile existente in societate si apartinand altor societati (inchiriate. Neprimirea confirmarilor privind bunurile existente la terti nu reprezinta confirmare facuta. Listele de inventar se intocmesc pe locuri de depozitare pe gestiuni si pe categorii de bunuri. CONSTATAREA Se efectueaza la locurile de existenta.Pentru bunurile – depreciate .in prezenta sa. . Inventarierea faptica se materializeaza prin inscrierea valorilor in formularul Liste de inventariere. .Pentru creante si obligatii incerte ori in litigiu.c) sa bareze si sa semneze.cantarire sau masurare. Daca bunurile supuse inventarierii.in urma verificarii existentei faptice a fiecarui bun inventariat.programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil.in leasing. Pe ultima fila a listei de inventariere.dupa caz.3 la OMEF nr.

mai putin ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.masurare.mijloacelor de transport se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor in liste distincte.brevetelor. INVENTARIEREA STOCURILOR Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere care se intocmesc pe locuri de depozitare.La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact.pe fiacre obiect in parte si va cuprinde : .acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere .se inscriu in liste separate. In listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate mai putin ajustarile.valoarea determinata potrivit stadiului de executie pe baza valorii de deviz si in functie de volumul lucrarilor realizate. Lucrarile de investii care nu se mai executa fiind sistate sau abandonate.denumirea obiectului .marcilor se efectueaza pe baza titlurilor de proprietate.pe baza de constatari faptice.si se compara cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii. c) La imobilizarile corporale si a altor elemente de natura activelor pentru care exista constituite ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare.utilajelor. Materialele si utilajele primite de la beneficiari si neincorporate se inventariaza separat.Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic.Terenurile se inventariaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate. Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor. . INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE Imobilizarile corporale care in perioada inventarierii se afla in afara entitatii. b) Inventarierea cladirilor .cubare. .cantarire.instalatiilor. a) Inventarierea terenurilor . Investitiile puse in functiune total sau patial se inscriu in liste separate. Particularitati privind inventarierea bunurilor : .bunurile aflate in ambalaje originale se desfac prin sondaj.in caz contrar acest fapt se va consemna intr-un proces verbal de constatare care se semneaza de comisia de inventariere si de catre gestionar.se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din gestiunea societatii sau prin confirmare scrisa primita de la societatea unde acestea se gasesc. INVENTARIEREA MATERIALA ELEMENTELOR CARE AU SUBSTANTA INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE Inventarierea licentelor. Imobilizarile in curs de executie se inscriu in liste de inventar separate.mentionandu-se cauzele sistarii sau abandonarii.pe gestiuni si pe categorii de bunuri. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare.in listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate.aprobarea de sistare si masurile ce se propun.care se compara cu valoarea lor actuala.stabilita cu ocazia inventarierii.

lucrarilor si serviciilor se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.pe categorii de lucrari si parti de elemente de constructii la care n-a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in devize.se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase. Inventarierea produselor.aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate. .denumirea obiectivului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie.compozitie.la lichide.produse agricole se inventariaza pe baza de calcule tehnice.pentru semifabricatele necorespunzatoare.se intocmesc documente de constatare .pe baza constatarii la fata locului. Nerespectarea procedurii privind inventarierea si refuzul de confirmare reprezinta abateri si se sanctioneaza conform art.a caror cantitate nu se poate stabili prin transvarsare si masurare.deteriorate.(2).respectiv lucrari executate.41.se colecteaza din sectii toate produsele reziduale si se intocmesc documente de constatare . La societatile care au activitate de constructii montaj. Pentru obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate.dar nereceptionate de beneficiar.bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament.pe baza documentelor .otel beton.bunurile aflate in expeditie se inventariaza de catre entitatile furnizoare.fie prin masurare sau probe de laborator.fara miscare sau greu vandabile se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice .tinandu-se cont de densitate. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri.densitate. Acest lucru trebuie mentionat in listele de inventariere .lit.toate produsele si semifabricatele a caror prelucrare a fost terminata . .produse de cariera.potrivit « Extrasului de cont » (cod 146-3) sau punctajelor reciproce scrise.materialele de masa : ciment. Inventarierea produselor in curs de executie si a semifabricatelor din productie proprie : a) inainte de inceperea inventarierii : . .c din Legea nr. Materiile prime. b) pentru produsele in curs de executie : .materialele.pentru bunurile depreciate.se inventariaza separat si se repun in conturile din care provin.se includ in liste de inventariere distincte.diminuandu-se cheltuielile. cu amenda de la 400-5. pct.se preda la magazii.bunurile cu grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate .se inventariaza produsele care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare.specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor .continutul vaselor stabilit in functie de volum.piesele de schimb aflate in sectii de productie si nesupuse prelucrarii.iar bunurile in curs de aprovizionare se inventariaza de entitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere distincte. INVENTARIEREA CREANTELOR SI DATORIILOR Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea de 80% din totalul soldurilor acestor conturi.care se constata fie organoleptic. .. Societatile care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de catre parteneri. .000 lei. In listele de inventariere trebuie mentionat acest lucru.82/1991 republicata. .scule) se inventariaza si se trec in liste de inventariere distincte. . .

dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice.dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati. Principalele masuri organizatorice care trebuiesc luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele : . Declaratia se semneaza de casier si de fiecare membru al comisiei.muzee se face la valoarea lor nominala. Listele de inventariere pentru numerar se intocmesc pentru fiecare moneda in parte.cadou.primite cu sau fara documente . . Comisia de inventariere va intocmi Lista de inventariere in ultima zi lucratoare a anului. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere dupa confirmarea de catre serviciul de contabilitate a soldurilor valorice in Procesul verbal privind inventarierea. Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila. INVENTARIEREA NUMERARULUI Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate.inainte de inceperea operatiunii de inventariere. Pe ultima fila a Listei de inventariere casierul trebuie sa mentioneze daca toate valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa.in Procesul verbal privind rezultatele inventarierii. .cresa • bonurilor cantitati-fixe • biletelor de spectacole.Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere. .detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa .ce va constitui anexa la Procesul verbal ca document justificativ de inregistrare in registrul-inventar la 31 decembrie 2009. . . Inscrierea in listele de inventariere a : • marcilor postale • timbrelor fiscale • tichetelor de calatorie • tichetelor de masa.are plusuri sau lipsuri in casierie despre a caror valoare are cunostinta . INVENTARIEREA DISPONIBILULUI AFLAT IN CONTURI Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate.in afara valorilor banesti ale unitatii patrimoniale respective are in gestiune si altele apartinand tertilor.are documente de plata – incasare care nu au fost operate in registrul de casa si nu au fost predate la contabilitate.are valori banesti neplatite pentru care s-au intocmit documentele aferente . .puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei statului vor purta stampila oficiala a acestora. Extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara.se ia de la casierul raspunzator de gestiunea valorilor banesti o declaratie scrisa din care sa rezulte daca gestioneaza valori banesti si in alte locuri de depozitare decat casa de bani .

c) are plusuri sau lipsuri reprezentand formulare cu regim special despre care are cunostinta.ordin de compensare .ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune .facturi fiscale A4. La aceasta operatiune se intocmeste procesul-verbal de predare-primire care trebuie sa contina : .in ordinea codurilor pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora.are in gestiune si altele apartinand tertilor.dupa cum urmeaza : . C. b) in afara formularelor cu regim special ale unitatii patrimoniale respective. B.cu prilejul organizarii gestiunilor .INVENTARIEREA FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL Potrivit nomenclatorului cadru. Pentru aceste inventarieri nu se completeaza Registru-inventar (cod 14-1-2).fise de magazie la formularele cu regim . Inainte de inceperea operatiunii de inventariere se ia de la persoanele care gestioneaza si utilizeaza documente cu regim special o declaratie in care se precizeaza daca : a) detin formulare cu regim special in alte incaperi decat in cele in care isi desfasoara activitatea .avize de insotire marfa A4. Formularele cu regim special se inscriu in Listele de inventariere. Comisia de inventariere verifica Fisa de magazie a formularelor cu regim special daca este completata la zi cu toate documentele de intrare-iesire.chitantiere . . Ele trebuie semnate de gestionar pe fiecare fila si indicarea seriei si a numerelor (de la – pana la).cazuri de forta majora. e) a primit sau eliberat valori materiale sau banesti pe alte formulare cu regim special decat cele primite de la societate. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV.inventar » (cod 14-1-2). . La inventarierile de predare-primire a gestiunilor.A DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII CARE NU AU SUBSTANTA MATERIALA Pentru aceste elemente se intocmesc situatii analitice distincte. d) are formulare neconforme cu legea.primte cu sau fara documente. INVENTARIERI TIMPUL ANULUI PARTIALE.A55.INVENTARIERI EFECTUATE IN Se efectueaza : .autocopiative .in categoria formularelor cu regim special se cuprind unele documente de uz general folosite in toate unitatile patrimoniale din intreaga economie.ori de cate ori exista indicii ca exista lipsuri sau plusuri de gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere . .in cazul modificarii preturilor .predarea si respectiv primirea se face intre gestionarul care preda si cel care primeste in baza dispozitiei scrise de conducerea unitatii.autocopiative.A5. Totalu situatiilor analitice intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare care se preiau in « Registrul.

cheltuieli de transport si aprovizionare). si propune modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice rezultate in urma inventarierii. in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar. Prin semnarea Procesului verbal de predare-primire se recunoaste restituirea tuturor documentelor puse la dispozitia comisiei. Pentru activele la care s-au constatat depreciere si au fost inscrise in listele de inventariere distincte – comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. Plusurile in gestiune se evalueaza la valoarea lor efectiva. La stabilirea valorii debitului se are in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea din contabilitate.ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare. Listele cu sorturile de bunuri si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare se aproba anual de catre administratori. Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care aceasta este evidentiat in contabilitate.aratand cauzele care au determinat aceste deprecieri. EVALUAREA CU OCAZIA INVENTARIERII La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei. Pentru bunurile la care sunt acceptate scazaminte. Cotele de scazaminte se aplica la bunurile la care s-au constatat lipsurile.model) • diferentele constatate in plus sau minus sa se refere la aceeasi perioada de gestiune si la aceeasi gestiune. - .in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere.numele si prenumele gestionarului care preda si a celui care preia gestiunea .deprecierile constatate la bunuri .daca sunt indeplinute urmatoarele conditii : • sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material in ceea ce priveste aspectul exterior (culoare. Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate.pierderi din depasirea termenului de prescriptie a creantelor comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii bunurilor.plusurile de inventar . Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate. Pentru : .precum si stocului faptic preluat. Lipsurile imputabile in gestiune se imputa persoanelor vinovate la valoarea lor de inlocuire (cost de achizitie care cuprinde pretul de cumparare la care se adauga taxele nerecuperabile inclusiv TVA.scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. b) natura plusurilor .lipsurile de inventar . gestiunile inventariate conform inventarului si recunoasterea lui in scris de gestionarul primitor . .semnatura predator-primitor si comisia de inventariere.in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.pierderilor si deprecierilor constatate .urmaririi decontarii creantelor.comisia de inventariere stabileste : a) natura lipsurilor.potrivit caruia se tine seama de ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

disponibilitatile .greu vandabile .si data deciziei de numire a comisiei de inventariere .fara miscare.creantele . Procesul verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente : a) data intocmirii .stocuri depreciate. Aceste rezultate se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal.propuneri din scoatere din functiune a imobilizarilor corporale. c) nr. .administratorului sau persoanei responsabile cu gestiunea societatii.constatari privind pastrarea depozitarea.capitalurilor proprii grupate conform posturilor din bilant. .depozitele bancare .datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioada de la data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit Legii nr.ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. Aceste elemente au la baza listele de inventariere.persoanele vinovate .situatiile analitice care justifica continutul fiecarui post din bilant.necorporale .datoriile trebuie evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR la data incheierii exercitiului financiar.Normele privind limitele admisibile de perisabilitate nu se aplica anticipat. Registrul inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii Procesului-verbal de inventariere de catre administrator.constatate faptic si inscrise in listele de inventariere .procesele verbale de inventariere.cauzele plusurilor si minusurilor constatate .cu cele din evidenta tehnico-operativa .82/1991 republicata.cu miscare lenta.asigurarea integritatii bunurilor din gestiune. Propunerile cuprinse in Procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii inventarierii. d) gestiunile inventariate . g) concluziile si propunerile comisiei cu privire la : . e) data inceperii si terminarii inventarierii . Cand inventarierea are loc in timpul anului. REZULTATELE INVENTARIERII Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor : .cu cele din contabilitate.propuneri de masuri in legatura cu persoanele vinovate .datoriilor. f) rezultatele inventarierii .propuneri de scoatere din uz a materialelor . Elementele monetare exprimate in valuta cum sunt : . b) numele si prenumele membriulor comisiei de inventariere . Administratorul va decide asupra solutionarii propunerilor facute. .

ambalajelor cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul. Se intocmeste la locurile de depozitare.pe gestiuni si conturi de materiale si se semneaza de membrii comisiei de inventariere.stocuri materiale. Lista de inventariere cod 14-3-12 si cod 14-3-12/b – pentru bunurile aflate in gestiunile unitatii (imobilizari. Se intocmeste la locurile de depozitare. Decizie inventar 5. Proces-verbal privind rezultatele inventarierii.gestionar si contabilul gestiunii.separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati si se semneaza de gestionar. Aceasta procedura intra in vigoare la data de……………………………………. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) cod 14-3-12/a – pentru inventarierea marfurilor. Extras de cont 4.FORMULARE 1.membrii comisiei.alte valori). Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea de inventariere.pe gestiuni. Declaratie gestionar 6. DISPOZITII FINALE Procedura va fi adusa la cunostinta personalului care executa activitatea de inventariere respectiva. 3. 2. Administrator.. .

. de catre comisia de la pct.Legea nr.2. …………………………… . 6.82/1991 republicata.listele de inventariere. Inventarierea se va efectua in perioada ……………………………. Administrator.declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii...instruirea. DECIZIA NR……../………………….indrumarea.31/1990. Nr.in conformitate cu prevederile Ordinului MF 2861/2009 si a Legii nr.la care se vor atasa decizia de numire a comisiei. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinand altor unitati aflate in cadrul societatii.anexa care face parte integranta din prezenta decizie.inexactitatea datelor din documentele de inventariere. Membrii comisiei de inventariere raspund material. …………………………………… Capital social……………………. 4.82/1991 republicata.pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor. 2.Legea nr..administratorul societatii DECID : 1. Pentru coordonarea. 5.conform OMF 2861/2009. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ………………………… pe baza instructiunilor emise de comisia de inventariere stabilita la pct.subsemnatul ……………………………………………. Adresa sediu social……………….ORC ………………………….2.precum si alte documente referitoare la inventariere. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Procesul-verbal.SC ……………………………….. Procesul-verbal va fi inregistrat si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere. si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu.supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din : a) …………………………………………………………………… b) …………………………………………………………………… c) …………………………………………………………………… d) …………………………………………………………………… 3. In scopul asigurarii integritatii patrimoniului SC………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->