Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul parteneriatului gradiniţă-şcoală

în integrarea copiilor în învăţământul alternativ


”Step by Step”
Programul „Step by Step” pentru copii are drept fundament credinţa fermă în principiile
democraţiei. Atât programele pentru preşcolari, cât şi cele pentru şcolari, îi încurajează pe copii să
devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile inerente ale unui stil de viaţă democratic. Principiile
promovate în acest sistem alternativ de învăţământ sunt:
• abordarea unor metode de predare echilibrate, care ţin cont de întreaga personalitate a
copilului;
• predarea tematică bazată pe individualizare;
• antrenarea familiei în asigurarea unui traseu ascendent fiecărui copil;
• centrele de activitate în clase.
Deoarece acest program a fost implementat atât la grădiniţă, cât şi la şcoală, am considerat
eficientă colaborarea cu colegele de la Grădiniţa PP Nr. 7, unde funcţionează grupe cu program
,,Step by Step”. Colaborarea s-a materializat într-un parteneriat cu tema ,,Azi preşcolar, mâine
şcolar”, în scopul integrării eficiente a copiilor în şcoală şi asigurării continuităţii principiilor „Step
by Step”.
În cadrul parteneriatului am urmărit:
• comunicarea între partenerii educaţionali;
• respectul reciproc;
• identificarea şi promovarea intereselor copiilor.
Modalităţi de realizare:
• vizite;
• programe artistice comune;
• activităţi didactice comune;
• expoziţii cu lucrări ale copiilor;
• concursuri.
Una dintre activităţile ce s-au dovedit a fi de o eficienţă semnificativă a fost activitatea
desfăşurată la Grădiniţa.. , unde şcolarii le-au prezentat copiilor uniforma şcolară, rechizitele, rolul
rechizitelor în şcoală, urmând ca preşcolarii să desfăşoare un joc de rol „O zi de şcoală”.
În acest joc preşcolarii au avut roluri de: învăţătoare, Abecedar, Matematică, stilou, caiet, etc.
I s-a dat activităţii un rol emulativ, activând cu mult entuziasm, atât preşcolarii, care şi-au
dovedit cunoştinţele despre şcoală, cât şi elevii, care au monitorizat modul în care şi-au interpretat
rolurile.
Fiind specifică principiului învăţământului alternativ ,,Step by Step” predarea tematică, am
pregătit împreună, învăţătoare-educatoare, o acţiune cu tema „Brăduţul”. Activitatea s-a desfăşurat
în ambientul clasei specifice acestui tip de învăţământ, în Şcoala „Geoerge Coşbuc”, la clasa a IV-a.
Scopul activităţii:
- sesizarea corespondenţelor între centrele din sala de grupă, specifice grădiniţei şi centrele de
interes, specifice clasei de elevi;
- familiarizarea preşcolarilor cu unele cerinţe specifice activităţii didactice în ciclul primar;
- responsabilizarea elevilor în îndrumarea activităţilor celor mici.
Obiective specifice:
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre conifere;
- dezvoltarea vocabularului activ;
- familiarizarea cu elementul „linia oblică” (acele bradului);
- cunoaşterea părţilor componente ale unui copac;

1
- consolidarea deprinderilor de muncă în echipă.

poezia
elevipreşcolaridemonstraţie
„Brăduţul”elevipreşco folosind stiloul
materiale:
material laricititarmonizare - fişe;
şi caiet tip Iscrierea elem.
e: grafic cu
- creioane creioane colorate
- fişe cu colorate
poezia; pe fişe după modelul:
- jetoane
colorate

materiale:
- enciclopedie pt. CENTRUL CENTRUL
copii;
DE DE
- conuri;
- crenguţe de brad; CITIT SCRIERE materiale:
- ierbare, fişe. - hârtie glasată;
- foarfece
- lipici

CENTRUL
DE BRADUL
ŞTIINŢE ARTE

- desenează pe hârtie
CENTRUL conturul palmelor;
DE - decupează;
- colaj „Brăduţul
MATEMATICĂ
prieteniei”

elevipreşcolari- extrag
informaţii din Enciclopedie pe
care le prezintă preşcolarilor;
- completează
fişe cu observaţiile făcute de
preşcolari- observă toate elevipreşcolaria) le citesc sarcinile de pe fişe:
caracteristicile materialelor puse 1. Grupează conurile câte 3;
la dispoziţie; 2. Stabileşte corespondenţa dintre nr. de ace şi
- completează fişe împreună UNIFIX;
cu şcolarii b) alcătuiesc o problemă după ilustraţie

- formează grupe de câte 3 conuri;


materiale:
- găsesc corespondenţa în nr. de cubuleţe;
- fişe;
- ace de brad; - rezolvă oral problema.
- conuri;
- UNIFIX

2
Evaluarea acestei activităţi a constat în afişarea pe un panou special a produselor realizate de fiecare
centru de activitate.
Fiind specifică învăţământului alternativ ,,Step by Step” organizarea clasei/grupei pe centre
de activitate, preşcolarii s-au adaptat firesc, atât la alegerea centrelor, la realizarea sarcinilor, cât şi la
momentul evaluării produselor activităţii.
Părinţii prezenţi la activitate s-au implicat atât în pregătirea materialelor necesare, cât şi în
monitorizarea unor activităţi de la centre.
În calitate de educatori-învăţători, responsabili de aplicarea curriculumului specific
învăţământului preşcolar şi primar, avem în vedere ajutarea fiecărui copil de a-şi atinge potenţialul
maxim.
În parteneriatul desfăşurat am avut ca obiectiv comun adaptarea firească a copiilor la
activitatea şcolară şi facilitarea trecerii în ciclul primar.
Eficienţa şi beneficiile parteneriatului:
- acţiunea concertată a partenerilor educaţionali;
- asumarea rolului de parteneri educaţionali pentru părinţi;
- oportunităţi pentru învăţătoare de a-şi cunoaşte viitorii şcolari şi pe părinţii
acestora;
- ajustarea ofertei educaţionale;
- modalitate convenabilă, pentru educatoare, de a urmări evoluţia foştilor
preşcolari;
- finalitate în beneficiul copilului;
- informaţie corectă asupra specificului activităţii preşcolare;
- facilitarea procesului de adaptare la activităţile de tip şcolar.

Bibliografie:
1. Ardelean, Gh. (1981); – Iniţierea viitorilor învăţători în
cercetarea pedagogică, Revista de pedagogie nr.2,
2. Armstrong, T. (1994) – Multiple inteligences in the classroom,
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development, Macarie, Simona; Jisa, Eugenia (1999)–
Antologie de texte pedagogice, Ed. Accent, Bucuresti;
3. Walsh, Kate Burke (1998)- Predarea orientată după necesităţile
copilului, Ed. Fundatiei Soros –România, Bucuresti