Sunteți pe pagina 1din 2

Ofertă de asigurare

Nr. ofertă 877519


Către:
Date de contact: Tel. / Fax
E-mail
Data emiterii: 23.05.2010 22:14
Avem plăcerea de a vă transmite oferta noastră de reînnoire asigurare poliţă CASCO (nr. anterior
1000002421926), după cum urmează:
Asigurat
Calitate Asigurat proprietar - persoana fizica -
Reşedinţă proprietar Sector 2 – Municipiul BUCURESTI
Declaraţii Asigurat Vârsta: 30 ani; Proprietarul are copil minor: Nu; Vechimea permisului de conducere: 1-3
ani; Accidente soldate cu avarii în ultimii 3 ani: Nu; Amenzi de circulaţie în ultimii 3 ani:
Nu; Valabilitatea asigurării autovehiculului şi pentru alţi conducători auto: Nu.
Categorie autovehicul Autoturisme
Marca / Tipul (Model) OPEL ASTRA A-H
Capacitate cilindrică 1364 cmc.
Nr. de identificare W0L0AHL4872163602; Nr.înmatriculare: B 13 ROY
Anul fabricaţiei 2007
Culoare autovehicul nespecificat
Destinaţie autovehicul Uz propriu (normal)
Numărul de Km. 10000
parcurşi anual de auto
Al câtelea proprietar al primul proprietar
auto este Asiguratul
Dată început asigurare 04.06.2010, perioadă de asigurare 12 luni.
Suma Asigurată 33.153 RON - echivalent a 7.903 EUR
Echipament supliment. ===

Acoperire / Riscuri Casco „Complet” - Incendiu, furt, avarii accidentale, evenimente naturale şi evenimente
asigurate socio-politice, conform Condiţiilor Particulare de asigurare.
Clauze suplimentare Asistenţă rutieră – valabilă pentru autoturisme şi autoutilitare uşoare cu masa totală
maximă autorizată de până la 2,5 tone (se acorda automat);
- Pierderea accidentală sau furtul cheilor autovehiculului asigurat (fără aplicarea de
franşize);

Condiţii de acoperire a Asigurarea autovehiculului este valabilă cu aplicarea pentru fiecare eveniment asigurat a
riscurilor asigurate unei franşize fixe de 420 RON, cu excepţia daunelor produse din culpa exclusivă a unei
terţe persoane, pentru care Asiguratul are dreptul la primirea unei indemnizaţii in baza
asigurării RCA încheiată de terţul vinovat.

Generali Asigurări S.A.


Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP, administrată în sistem
dualist, cu Sediul Social în Bucureşti, Sector 1, Strada Gh. Polizu Nr. 58-60, Parter (Parţial), Mezanin, Etaje 1, 2, 3,
Cod poştal 011062 - OP 64, CP 28, Telefon +40 021 3123635, Fax +40 021 3123720,
Internet: http://www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Cod Unic de Înregistrare nr. 4134668 din data de 18/06/1993, Atribut fiscal R din data de 01.06.2001, Nr. de ordine în Registrul Comerţului
J40/15684/09.06.1993, Înmatriculată în Registrul Asigurătorilor cu nr. RA - 029/10.04.2003, Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia
nr.31 din data de 14 noiembrie 2001, Capital social integral vărsat 129.450.000 RON, Înmatriculată la Avocatul Poporului cu cod operator date cu caracter
personal - cod nr.11755

Pagina 1 din __
Sistem Bonus/Malus Clasa B/M anterioară: 10;
(B/M) Nr. daune în anul anterior de asigurare şi avizate până la data de 23.05.2010 22:14: 0;
Clasa B/M actuală: 9;
Coeficient B/M: 0,88;
Frecvenţă plată primă rate trimestriale
Primă anuală 1.956,00 RON - echivalent a 466,00 EUR

Prezenta ofertă este valabilă maxim 10 zile cu începere de la data prezentei şi poate suferi modificări în funcţie de
variaţia cursului de schimb şi a altor parametrii tarifari variabili în timp, iar încheierea Poliţei de asigurare tip
CASCO este condiţionată de efectuarea inspecţiei de risc finalizată cu rezultat pozitiv.
Cu salutări cordiale,
Emitent

Nr. Ofertă: 877519 / Pagina 2