P. 1
matematici_fin_actuariale

matematici_fin_actuariale

|Views: 1,021|Likes:
Published by schatten345

More info:

Published by: schatten345 on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. DOBÂNDA SIMPLĂ. DOBÂNDA COMPUSĂ OPERAŢIUNI DE SCONT
 • 1.1. Dobânda simplă
 • 1.1.1. Elementele dobânzii simple
 • 1.1.2. Dobândă simplă cu procente variabile
 • 1.1.3. Echivalenţă în regim de dobândă simplă
 • 1.1.4. Echivalenţă prin valoarea actuală
 • 1.2. Dobânda compusă
 • 1.2.1. Generalizarea dobânzii compuse
 • 1.2.2. Inflaţie şi devalorizare
 • 1.2.3. Operaţiuni echivalente în regim de dobândă compusă
 • 1.3. Operaţiuni de scont
 • 1.3.1. Scontul simplu raţional
 • 1.3.2. Scontul compus
 • FORMULE UTILIZATE
 • 2.1. Plăţi eşalonate
 • 2.1.1. Anuităţi posticipate temporare imediate
 • 2.1.2. Anuităţi posticipate temporare amânate
 • 2.1.3. Anuităţi posticipate perpetue imediate
 • 2.1.4. Anuităţi posticipate perpetue amânate r ani
 • 2.1.5. Anuităţi anticipate temporare imediate
 • 2.1.6. Anuităţi anticipate temporare amânate
 • 2.2. Plăţi eşalonate continue
 • 2.3. Împrumuturi
 • 2.3.1. Rambursarea anuală în sistem clasic
 • 2.4. Împrumuturi cu obligaţiuni
 • TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT
 • TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1
 • TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2
 • 3.1.2. Funcţii biometrice continue
 • 3.1.3. Probabilităţi de viaţă pentru grupuri de persoane
 • 3.2. Anuităţi viagere posticipate
 • 3.3. Anuităţi viagere anticipate
 • 3.4. Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate
 • 3.5. Anuităţi (pensii) viagere continue
 • 3.7. Pensii viagere
 • 3.8. Asigurări de deces
 • 3.9. Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani
 • 3.10. Asigurări mixte
 • 3.11. Asigurarea continuă în caz de deces
 • 3.13. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu
 • 3.14. Rezerva matematică
 • 3.15. Ecuaţia diferenţială a rezervelor matematice
 • BIBLIOGRAFIE

RODICA IOAN

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României IOAN, RODICA Elemente de matematici financiare şi actuariale. / Rodica Ioan. – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN : 978-973-725-892-2 51-7:336 519.216:336

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Roxana ENE Tehnoredactare: Marcela OLARU Rodica IOAN Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 31.07.2007; Coli tipar: 8 Format: 16/70×100 Editura Fundaţiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

RODICA IOAN

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

.

..1........ Rambursarea anuală în sistem clasic ....................…………… 1. Plăţi eşalonate ………….1.. Elementele dobânzii simple ……………………………........ 2....1...........2....... Anuităţi posticipate temporare amânate …………….......1..2........1........ Anuităţi posticipate perpetue imediate ……...........…………...3................ PLĂŢI EŞALONATE. Operaţiuni de scont ……………...…………………………………………...…………… Test de autoevaluare propus 1 …………………………………………………. 1......Anuităţi posticipate temporare imediate ……......... Anuităţi anticipate temporare imediate …………………….. Formule utilizate ……………………………………………………………….. 1. Anuităţi anticipate temporare amânate ……………………………… 2...…… 2.... Inflaţie şi devalorizare …………………….1..1..3................. OPERAŢIUNI DE SCONT 1........4.. Dobânda compusă ………………………........…………… 2....…………..……….......……….. 1.3....………….3.........5........1...……………………………………………….......... Echivalenţă în regim de dobândă simplă ……………………………...... 1. DOBÂNDA COMPUSĂ...........3.....………………………………………………..... 2....………………………… 1..... ÎMPRUMUTURI ...CUPRINS Prefaţă ……………………………………………….……...3.........1.... DOBÂNDA SIMPLĂ..3.1....................... Dobânda simplă ……………………………………………………………. Test de autoevaluare propus 2 …………………………………………………......1..1.... Test de autoevaluare propus 2 ………….......4.. Scont simplu raţional ………….……… 1....…………............ 7 9 9 13 15 17 20 22 29 31 33 33 34 35 40 42 44 45 47 47 48 51 54 55 56 58 60 61 62 71 76 78 80 82 5 ..... Plăţi eşalonate continue ………….……………….....2.………......... Împrumuturi …………….....……………………. 2.........2.. Echivalenţă prin valoarea actuală ………………………………….………………….......……….. 2.... 2..... Împrumuturi cu obligaţiuni .. 2.... Test de autoevaluare rezolvat …………………………………………………..1..6......4.. Test de autoevaluare propus 1 …………..2..………………………………………… Test de autoevaluare rezolvat .......... 1..... Anuităţi posticipate perpetue amânate r ani ……………….……………… 2... 1... 1.1.......…………………………… 1.2... Scontul compus .1........ Dobânda simplă cu procente variabile ………………………..……………………........………………...3........1.. 1........ Generalizarea dobânzii compuse ………………........………. Operaţiuni echivalente în regim de dobândă compusă ….....2...... 2...2..........2. Formule utilizate …………………..1...…………......…….… 2...

..............................9.…………… Test de autoevaluare rezolvat..............10...... Formule utilizate ………………………………………………………………. Asigurarea unei sume în caz de supravieţuire la împlinirea termenului de asigurare ……………………………………………... Anuităţi viagere anticipate …………………….................. 3........... Rezerva matematică ..........………….........1...............................1......8...... Asigurări mixte ......... Asigurarea până la primul deces …………..14..………………………................................. Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane..... Pensii viagere …………....4.... Anexa 2........... 3.... Asigurarea de moarte până la primul deces .…………………………… 3.……...1......1....13....11............. 3............ Tabele ale dobânzii ……………….............5... Anuităţi viagere posticipate ……………………………………………….…………………….......…………............. 3.. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu . 3.....………….......12..3.3.....3....... Test de autoevaluare propus 1 …………........ Concepte matematice utile în studiul matematicilor financiare ..... calculate cu procentul i = 10% Bibliografie ………………………………………………………………………... Tabel – asigurări cu numere de comunicaţie.1...... Test de autoevaluare propus 2 …………........2.. 3........................ Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani ......................... 3.... 3.... 3....... Asigurări de deces ....……….......... Funcţii biometrice continue …………………………….... Anuităţi (pensii) viagere continue .... 3........ 3.... Ecuaţia diferenţială a rezervelor matematice. 3. Anexe Anexa 1..……………… Anexa 3.......7...............…………………….... Probabilităţi de viaţă pentru grupuri de persoane …………………............…………........ 3... 85 86 86 88 90 91 93 94 95 96 98 99 101 102 103 104 106 106 107 107 109 111 113 115 119 122 125 127 6 ...........………………...15...........4......... Funcţii biometrice …………………………………………………............. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane....…………..………….…………… 3.................. Asigurarea continuă în caz de deces ....……………………………..…………. Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate ……………...…………................………............ 3....... 3..... Asigurări de viaţă …………………………......………… 3.......……………………....1....6......... 3........... ELEMENTE DE MATEMATICI ACTUARIALE ..........2.............................

Problemele financiar-bancare şi de asigurări au o importanţă deosebită în contextul actual al economiei de piaţă şi constituie obiectul prezentului volum. tuturor celor care vor să studieze matematicile financiare şi actuariale. necesar abordării modelării matematice a fenomenelor economice care au fie un caracter determinist. masteranzilor. Lucrarea se adresează studenţilor de la toate facultăţile economice. Acest lucru este posibil prin intermediul unui aparat matematic adecvat. Fiecare capitol se încheie cu un test de autoevaluare rezolvat şi cu teste de autoevaluare propuse.PREFAŢĂ Fenomenele economice necesită cunoştinţe riguroase în vederea studierii acestora pe baze ştiinţifice. fie aleator. Autoarea 7 .

8 .

∞ ) × [ 0.1. dobânda simplă. Dobânda simplă Notaţii: S0 = suma iniţială care a fost plasată sau investită. DOBÂNDA COMPUSĂ. scont simplu.m. St = valoarea la momentul t a sumei iniţiale S0 . astfel că dobânda poate fi considerată o renumeraţie a acestui serviciu. cea mai simplă tranzacţie financiară este investirea (plasarea pentru fructificare) unei sume de bani pentru o perioadă de timp. Împrumutul bănesc poate fi considerat ca fiind un serviciu făcut celui împrumutat. se va folosi notaţia: S ( S 0 . O cerere mai mare pentru credit. dobânda compusă. procent mediu înlocuitor. iar suma mai mare obţinută după perioada de investire reprezintă valoare acumulată la momentul respectiv (valoare finală). scadenţa comună. valoarea nominală a unei poliţe. t ≥ 0 pentru suma iniţială S0 u. DOBÂNDA SIMPLĂ. ∞ ) → R + . scadenţa medie. scont compus. în condiţiile unor resurse băneşti limitate. 9 . factor de actualizare. Suma investită iniţial o numim valoare iniţială sau capital principal. suma finală este funcţia de două variabile: S : [ 0. 1. OPERAŢIUNI DE SCONT Concepte-cheie: dobânda. t ) = St . constituie cauza unor dobânzi ridicate. t = perioada de timp în care suma S0 a fost folosită. Astfel. Deci. valoarea scontată a unei poliţe. Dobânda este suma de bani plătită de către debitor (cel care se împrumută) creditorului (cel care împrumută) pentru suma de bani împrumutată. Atunci când S0 este cunoscut şi t este variabil.1. DEFINIŢIA 1: Valoarea finală (suma totală) reprezintă suma de bani acumulată la momentul de timp t. factor de fructificare.

2) astfel. Observaţii: 1. 10 . t1 ) ≤ S ( S0 . 2.1. Proprietatea 1 spune că dacă perioada de timp este 0. 1) t1 < t2 ⇒ f ( t1 ) < f ( t2 ) . ce depind de parametrul { f ( t . f ( t . 5) ∂S0 6) S ( S01 + S02 . t ) = S0 f ( t ) . Dacă în (1. i )} . f ( t ) reprezintă valoarea finală la momentul t a unui capital unitar investit la momentul de timp 0. t2 ) . 3. Pentru i ∈ I . ∀S01 . TEOREMĂ: Funcţiile ce satisfac proprietăţile 1-5 sunt de forma: S ( S0 . fixat. Proprietatea 5 este transcrierea matematică a faptului că valoarea finală este mai mare decât suma iniţial investită. t ) = f ( t ) . t ) + S ( S02 .1. t ) >1. (1. i )} . t ) = 0 . 4) funcţia valoare finală este o funcţie continuă. 4.1) Observaţii: 1. 2) S ( 0. se numeşte regim de capitalizare.Proprietăţi ale funcţiei valoare finală: 1) S ( S0 .1. unde: f : [ 0.1) S0 = 1 . atunci suma împrumutată este egală cu valoarea finală.0 ) = S0 . t ) . Proprietatea 3 arată că valoarea finală este crescătoare în raport cu timpul. Proprietatea 2 spune că dacă suma iniţială este 0 va rezulta o sumă finală nulă. indiferent de perioada de timp t. 3. f ( t ) se numeşte factor de fructificare. (1. ∀t ≥ 0. ∂S ( S0 . obţinem: S (1. S02 > 0 . ∞ ) → R şi are proprietăţile 2) f ( 0 ) = 1 . i ) reprezintă legea de capitalizare aparţinând regimului de capitalizare { f ( t . 3) dacă t1 < t2 ⇒ S ( S0 . O familie de factori de fructificare i ∈ I (I mulţime finită). ∀S0 ≥ 0. 2. t ) = S ( S01 . 4.

Procentul anual reprezintă dobânda plătită pentru 100 u. timp de un an de zile. t ) = S ( S0 .1. ∞ ) → [ 0. Astfel (1.1.6) (1.3) (1.1.m. t ) − S0 . găsim: D ( S0 .3).1. şi se notează cu i.t ] . ∞ ) Folosind relaţia (1. atunci: f ( t ) = 1 + it .1. Expresia f ( t ) − 1 = f ( t ) − f ( 0 ) reprezintă dobânda corespunzătoare unei DOBÂNDA ANUALĂ UNITARĂ Dobânda anuală unitară reprezintă suma de bani corespunzătoare plasării sumei de o unitate monetară.1.8) p p = 100i ⇒ i = 100 DOBÂNDA SIMPLĂ Propoziţia 1: Dacă variaţia lui f(t) pe intervalul (t.5) i = S0 (1.7) 1 + i = f (1) = u unde u se numeşte factor de fructificare. t ≥ 0 (1.. D : [ 0.1) − 1 sau (1.1.1. t ≥ 0 şi f derivabilă.1.9) a ( t ) = i.6) i = f (1) − 1 Din (1.10) 11 .4) unităţi monetare în intervalul de timp [ 0. timp de un an de zile: (1. t+dt) este proporţională cu lungimea intervalului de timp cu un factor de proporţionalitate: (1. t ) şi cea iniţială S0.1. D ( S0 .Definiţia matematică a dobânzii DEFINIŢIE: Dobânda corespunzătoare plasării unei sume de bani S0 pe o perioadă de timp t reprezintă diferenţa dintre valoarea finală S ( S0 . ∞ ) × [ 0. t ) = S0 ( f ( t ) − 1) (1.

DEFINIŢIE: Pentru i ∈ I .1.11) (1. iar D ( S0 .Demonstraţie: Din ipoteză avem: f ( t + dt ) − f ( t ) = a ( t ) dt .12) dt →0 lim Adică f(t) va fi soluţia ecuaţiei f ( t ) = a ( t ) şi. (1. atunci găsim: f ( t ) − 1 = it .15) (1. integrând. atunci suma finală la momentul t ≥ 0 va fi: S ( S0 . t ) = S ( S0 . vom obţine: f ( t ) − f ( 0 ) = a ( s )ds . fixat. (1. t ≥ 0 iar dobânda obţinută: D ( S0 . calculată asupra aceleiaşi sume S0 pe toată durata [0.1. (1. t ≥ 0 Demonstraţie: Cum S ( S0 . t ≥ 0. putem da următoarea definiţie: DEFINIŢIE: Dobânda D ( S0 . t ) = S0 (1 + it ) .16) Astfel. f ( t ) = 1 + it .1. atunci găsim relaţia (1. t ) = S0 f ( t ) . t ) = S0it . t ≥ 0 defineşte regimul de dobândă simplă (regimul de capitalizare simplă). iar factorul de fructificare este f ( t ) = 1 + it . ∫ 0 t (1. t ≥ 0 . S0 ≥ 0 şi f ( t ) = 1 + it . Propoziţia 2: Dacă suma iniţială folosită este S0. f ( 0 ) = 1 .15). se numeşte dobândă simplă. f ( t ) = 1 + it . f ( t + dt ) − f ( t ) dt = a (t ) .1. t ) = S0it . 12 .1. t] a folosirii ei.1.14) Observaţie: Alegerea lui a(t) constant este justificată de definiţia dobânzii anuale unitare.13) Cum a ( s ) = i.1. t ) − S0 = S0it .

unde S0 = 1000u. în regim de dobândă simplă.m.1. t ) S0 t 100 .16) se observă faptul că dobânda simplă este funcţie de suma iniţială S0 şi de durata de plasament t.. astfel cunoaşterea a oricăror trei dintre ele permit găsirea celui de al patrulea element. p= S ( S 0 . p =10% .18) Durata de plasament t sau scadenţa operaţiunii este dată de relaţia: t= S ( S 0 . iar procentul anual este de 10%. 1..1. considerând că dobânda unitară anuală este constantă. aflaţi timpul de plasament.Observaţie: Din (1..m.m. f (t ) Procentul de plasare p şi dobânda unitară i sunt date de relaţiile: i= S ( S0 . Aflaţi suma finală corespunzătoare.1. atunci S = 1000(1 + 0. t ) − S0 S0 p 100 (1. Soluţie: Folosim relaţia S ( S0 .1. cu procentul anual de 10% în regim de dobândă simplă timp de 2 ani.1 ⋅ 2) = 1200u. t ) − S 0 S0 t = D ( S0 . t ) − S0 S0 t (1. EXEMPLUL 2: Dacă dobânda corespunzătoare unui plasament iniţial de 2000 u.m.1.17) unde 1 este funcţia de actualizare pentru dobânda simplă. Elementele dobânzii simple În formulele găsite există interrelaţii. este de 400 u. 13 . Astfel: S0 = St 1 1 = St = St 1 + it 1 + it f (t ) (1. t ) = S0 (1 + it) . t ) − S0 S0 i = S ( S0 . t = 2ani.m.19) EXEMPLUL 1: Un investitor plasează suma de 1000 u.1.

sau 360 1 D = S0t360 360 i (1. 1 an = 1 an. 31 zile.1. k = 2. 31 zile.. Fie tk numărul de părţi ale anului împărţit în k diviziuni şi fie t de forma t= tk . 1 an = 4 trimestre. 1 an = 360 zile. iar în procedura franceză.Soluţie: Avem S0 = 2000u. respectiv 366 zile (anii bisecţi) (anul real).. k = 12. Observaţia 2: În procedura engleză. vom găsi astfel: k tk . 29. k = 4. anul bursier are 365. iar lunile de 28.20) Pentru fracţiunea de an „zi”. 29. Observaţia 3: În general. S0 i S0 i obţinem timpul de plasament t = 2 ani. anul are 365 zile. iar lunile de 28. Vrem să introducem noţiuni necesare plasării unor sume de bani pe perioade de timp ce conţin fracţiuni de an. luni. 30. formulele se scriu astfel: D = S0 i t360 . p =10% înlocuim în relaţia: S − S0 D = t= t . 30. semestre etc. Observaţia 1: Am considerat anul financiar de 360 zile. iar lunile de 30 de zile egale între ele (procedura germană).m. 1 an = 2 semestre. anul are 360 zile. k = 360.1. 1 an = 12 luni. D = 400u.m. Fie k un număr de diviziuni egale ale anului (zile.) Considerăm: k = 1. k t ⎞ ⎛ S = S0 ⎜ 1 + i k ⎟ k ⎠ ⎝ D = S0 i (1. trimestre.21) 14 .

t = ∑ tk şi există n subintervale de timp cu k =1 n procentele pk = 100ik . t12 =3.22) Observaţie: Se observă că dobânda totală simplă se obţine ca aplicare succesivă a acesteia pe subintervalele de timp a întregului interval de timp [ 0. Dobândă simplă cu procente variabile Uneori.. t3 = 3 /12 ∑ 3 S0ik tk = S0 k =1 ∑ ik tk k =1 n D = 307. k =1 n (1.m. p =8% D = S0 i t12 12 D = 3000 ⋅ 0. timp de 3 luni cu procentul de 9%.t ) .m. n . apoi 6 luni cu procentul anual de 10% şi timp de 3 luni cu procentul anual de 12%.1. din diverse motive.m. t ) = ∑ n D ( S0 . EXEMPLU: Se plasează suma de 3000 u. Soluţie: Ştim că S0 = 3000u. 08 ⋅ 3 = 12 D = 60 u. timp de 3 luni cu procentul anual de 8%. pentru un t dat.2. 1.1. t=3luni.5 u. tk ) = k =1 ∑ n S0 ik tk = S0 k =1 ∑ ik tk . S = 3307.m.m.1. i3 = 0. k = 1.. 15 . iar atunci dobânda totală va fi: D ( S0 . Soluţie: Folosim relaţia (1. raportul 360 . i2 = 0. produsul S0 t360 şi se numeşte „divizor fix” relativ la dobândă. 09. operaţiunile financiare nu au loc cu acelaşi procent p în întregul interval de plasament [ 0. Calculaţi dobânda aferentă acestei operaţiuni.1. t1 = 3 /12. Găsiţi suma finală corespunzătoare acestei operaţiuni.5 u.DEFINIŢIE: Se numeşte „număr”.12.m. în regim de dobândă simplă. i1 = 0. k =12. t ) .m. t2 = 6 /12.22) D = unde: S0 = 3000 u. i EXEMPLU: Se depun 3000 u.

unde h nu este neapărat întreg.1. Cum cele două valori finale trebuie să fie aceleaşi. 12 Soluţie: i1 = 12% ⇒ i = 16 . vom obţine: (1. ce devine suma plasată la sfârşitul primului an? (1. dacă anul se împarte în h unităţi de timp.1. la momentul iniţial. Dar. h2 numărul de perioade de lungime 1 h . Adică. p ∈ Z (de exemplu. atunci vom introduce dobânzile unitare corespunzătoare fracţiunilor de an. h Observaţie: Dacă h = scrie: 1 . 01) = 3030 u. de lungime 1 h şi i 1 reprezintă dobândă totală anuală va fi hi 1 . iar suma finală corespunzătoare h h unei unităţi monetare va fi 1 + hi 1 .m. respectiv 1 1 h2 ale anului şi dobânzile unitare corespunzătoare i 1 h1 şi i 1 .m.27) i( ) = 1% . h2 (1. operaţiunile financiare se pot desfăşura şi pe unităţi de timp h > 0. suma finală va fi 1 + i .23) i = hi 1 .25) DEFINIŢIE: Fie h1 . relaţia (1. cu dobânda anuală unitară i. 12 12 Deci. p (1. h Pe de altă parte.1. (1. la sfârşitul primului an vom avea S = 3000 (1 + 0.1.1. dacă valorile lor finale sunt egale: 1 + h1i 1 h1 = 1 + h2 i 1 h2 ⇔ h1i 1 h1 = h2 i 1 . dacă o unitate monetară este plasată timp de un an. numărul de luni ale anului) putem p p p ih = i ( ) ⇔ i 1 = i( ) .26) EXEMPLU: Dacă într-o tranzacţie financiară. procentul lunar este de 12% şi se investesc 3000 u.24) devine: p i( ) i= p . p > 0. ele sunt h2 echivalente în regim de dobândă simplă.1.Am considerat până acum că unitatea de măsură pentru timp este anul.24) Astfel.

iar dobânda simplă a unei operaţiuni financiare multiple constă din însumarea dobânzilor simple a celor n operaţiuni financiare simple.. cu procentele anuale pt1 ....3. pt n ⎟ ⎠ Operaţiunea financiară multiplă constă în n operaţiuni financiare simple.S0n .1. pθ n ⎟ ⎠ operaţiuni sunt echivalente în regim de dobândă simplă în raport cu dobânda dacă conduc la aceeaşi dobândă simplă totală.. tn ⎟ şi Q = ⎜ θ1 ⎜p ⎜ θ ⎟ .. 17 . t n ⎟.. Se notează: P ~ Q ⇔ D(P ) = D(Q ) D DS ⇔ ∑S k =1 n 0 k ik t k = ∑σ k =1 n (1. atunci elementele operaţiunii Q se numesc elemente înlocuitoare... atunci ele sunt substituibile una celeilalte... Astfel. (1. n (R ) .... se poate nota: ⎛ S0 ⎜ 1 P = ⎜ t1 ⎜ ⎜ pt ⎝ 1 S 0 2 . ⎛ S01 ⎜ P = ⎜ t1 ⎜p ⎜ t ⎝ 1 S0 2 t2 pt2 .. D ( P) = ∑ S0k it tk = ∑ k =1 k n n S0k ptk tk 100 k =1 . S02 .. θ n ⎟ .tn .. σ 0n ⎞ ⎟ . ⎟ pt 2 .n (R ) .1.....1. Spunem că cele două ⎟ . P ∈ M 3. ptn şi pe perioadele de timp t1 .... formal. pt2 ..28) Q ∈ M 3. ptn ⎟ ⎝ 1 ⎠ σ 02 θ2 pθ 2 .. t2 . Dacă Q substituie pe P. Echivalenţă în regim de dobândă simplă Spunem că avem o operaţiune financiară sau matricială dacă aceasta constă în plasarea unor sume iniţiale diferite S01 . S0n ⎞ ⎛ σ 01 ⎜ ⎟ .29) 0 k ik t k Observaţie: În cazul în care două operaţiuni financiare sunt echivalente.. S0 n ⎞ ⎟ t 2 . n (R ) Presupunem că avem următoarele două operaţiuni matriciale P ∈ M 3.1.

tn ) ... k =1 c) numai vectorul procente ( t1 .n (R ) . k =1 n (1. k =1 n (1.. t2 . t2 . Operaţiuni financiare de acelaşi ordin şi determinarea sumei medii înlocuitoare... k = 1. k = 1. printr-un vector de ( ) componente egale cu S. printr-un vector de componente egale cu t. printr-un vector de componente egale cu p..31) k unde bk = S0 k ptk ∑ S0k pt k =1 n . k = 1. ak > 0.S0n . ∑ ak = 1. Propoziţie: Fie operaţiunea financiară P ∈ M 3. atunci suma medie înlocuitoare S a fiecărei sume S0k . n din operaţiunea financiară P va fi: 18 . k ∑ bk = 1.1. n din operaţiunea financiară P va fi: S = k =1 ∑ n S0k itk tk ∑ it tk k =1 k n = k =1 ∑ S0k pt tk k n ∑ pt tk k =1 k n = ∑ ak S0k .tn ) . în care se înlocuieşte prin echivalenţă în raport cu dobânda: a) numai vectorul sume de plată iniţiale S01 . a procentului mediu înlocuitor. atunci procentul mediu înlocuitor p al fiecăruia dintre procentele ptk .. S02 .. respectiv a scadenţei medii înlocuitoare.1.30) unde ak = itk tk ∑ it tk k =1 k n .. atunci scadenţa medie înlocuitoare t a fiecărei perioade de timp tk . k =1 n b) numai vectorul scadenţe ( t1 . bk > 0.Vom considera următoarele cazuri de operaţiuni financiare echivalente: 1. n din operaţiunea financiară P va fi: t= ∑ n k =1 n S0k itk tk = k =1 n ∑ S0k pt tk k n = ∑ S0k it k =1 k ∑ S0k pt k =1 n ∑ bk tk .

09 + 5. Aflaţi scadenţa medie înlocuitoare (în condiţii de echivalenţă în regim de dobândă simplă prin dobândă). ∑ ck = 1.m.m. t1=36 zile = 36 ani 360 D 2 =S02i2t2 .000 u. 10.. t2=3 luni = 3 ani 12 D3 =S03i3t3 . S02 = 5. k =1 EXEMPLU: Partenerul P1 urmează să efectueze către partenerul P2 plăţile următoare: 2. p3 = 12% ⇒ i3 = 0.1..m.m.000 u. D3 =600 u. p1 = 9% ⇒ i1 = 0. Soluţie: D=S0it (regim de dobândă simplă) D1 =S01i1t1 . k =1 k n (1.1 . p2 = 10% ⇒ i2 = 0.. sau t= D1 + D2 + D3 ∑ S0k ik k =1 3 .. 10%. 5. cu procentele anuale de 9%.09 .. t= ∑ S0k ik tk k =1 3 3 ∑ S0k ik k =1 .000 u.000 ⋅ 0.32) unde ck = S0 k t k ∑ S0 k tk k =1 n .m..m. S01 = 2.m.000 ⋅ 0..000 u. t3=1 semestru = 1 ani 2 D1 =18 u.12 = 1.m.1 + 10.m. ck > 0. D1 +D 2 +D3 = 743 u. S03 = 10. respectiv un semestru.880 k=1 3 19 .000 u. 3 luni.p= ∑ n k =1 n S0k itk tk = ∑ S0k pt tk k =1 n k n = ∑ S0 k tk k =1 n ∑ S0 k tk k =1 ∑ ck pt .000 ⋅ 0. 12% având scadenţa (durata) de 36 zile.12 .m. D 2 =125 u.000 u.. ∑ S0k ik = 2.

k =1 n n (1... S2 .. vom găsi scadenţa medie înlocuitoare: t = 743 = 0. Admitem că sunt cunoscute sumele finale..3952 ani 1.34) c. a procentului comun. S0n pe duratele t1 . suma unică sau comună înlocuitoare S este: S= 1 p ⋅t ∑ n n Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 i ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . scadenţa unică sau comună înlocuitoare t este: t= 1 S⋅p ∑ Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 S ⋅i ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . 272 zile 2. obţinând sumele finale S1 ..3952 ⋅ 360 = 142..1. pn . procentele şi duratele plasamentelor.. S02 . atunci: a. respectiv a scadenţei comune.. t2 .1 (R ) echivalentă cu P în regim de dobândă simplă în raport cu dobânda. P ∈ M 3..n (R ) se înlocuieşte cu operaţiunea unică B ∈ M 3. tn şi cu procentele p1 .4. k =1 n (1.35) 1. Pentru p şi t daţi.. Înlocuirea unei operaţiuni financiare multiple cu o operaţiune financiară simplă şi determinarea sumei comune. procentul unic sau comun înlocuitor p este: 1 p= S ⋅t ∑ n k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk . Propoziţie: Dacă operaţiunea multiplă P ∈ M 3.. p2 ...1... Echivalenţă prin valoarea actuală Să presupunem că se plasează sumele S01 ..Astfel. Sn ⎞ ⎟ t n ⎟. p2 . sau i = S ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk k =1 (1.. Fie P o operaţiune multiplă sau matriceală: ⎛ S1 ⎜ P = ⎜ t1 ⎜p ⎝ 1 S 2 .880 t = 0. n (R ) pn ⎟ ⎠ 20 . Pentru S şi t daţi.. Pentru S şi p daţi. t 2 .1.1.33) b. Sn .

. deducem următoarele rezultate: Propoziţie: Dacă în operaţiunea P se înlocuieşte prin echivalenţă în raport cu valoarea actuală: a... S2.38) 21 .37) b... în raport cu care sunt socotite duratele tk.tn). printr-un vector cu toate componentele egale (S. t2. Numai vectorul scadenţe (t1. Să notăm cu: A (P) = ∑ S0k = ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk )−1 k =1 k =1 n n (1. t). luat ca bază de calcul..1..1.. Sn). printr-un vector cu toate componentele egale (t.cu semnificaţia de mai sus pentru sumele Sk şi Q o altă operaţiune matriceală de aceeaşi dimensiune cu P sau diferită de aceasta.1.. S). DEFINIŢIE: Spunem că operaţiunile matriceale P şi Q sunt echivalente în regim de dobândă simplă în raport cu valoarea actuală şi vom scrie P ~ Q dacă ele VA DS conduc la aceeaşi valoare actuală totală.... cât şi comparaţia acestora au sens din punct de vedere practic.. Numai vectorul sume de plată finale (S1. VA DS Considerând cazurile asemănătoare analizate la echivalenţa prin conceptul de dobândă. adică P ~ Q dacă A ( P ) = A ( Q ) . admiţând că. atunci scadenţa medie înlocuitoare a fiecărei scadenţe tk este soluţia ecuaţiei (de gradul n în t): ∑ n Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk ) −1 = k =1 ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ t )−1 k =1 n (1. din punct de vedere practic. t. atunci suma medie înlocuitoare S a fiecărei sume finale Sk este: S = k =1 ∑ Sk × (1 + ik × tk )−1 ∑ (1 + ik × tk )−1 k =1 n n (1. S. însumarea are sens. atunci când atât valorile actuale totale A ( P ) şi A ( Q ) . .36) valoarea actuală sau actualizată totală a celor n operaţiuni individuale la un moment dat.

. atunci: Anii 1 2 M t Suma plasată la începutul anului S0 S1 = S 0 (1 + i ) M Dobânda produsă în timpul anului S0i S1i = S 0 (1 + i )i M Suma obţinută la sfârşitul anului S1 = S 0 (1 + i ) S 2 = S 0 (1 + i ) 2 S t −1 = S 0 (1 + t ) t −1 S t −1i = S 0 (1 + i ) i t −1 S t = S 0 (1 + i ) M t Dacă 1 + i = u va fi un factor de fructificare. găsit în tabele financiare. la sfârşitul primei perioade. p.1. Dobânda compusă O sumă de bani este plasată cu dobândă compusă (capitalizată) dacă. atunci suma finală va fi: 22 . Observaţie: În cazul echivalenţei prin dobândă este vorba de sumele (capitalurile) iniţiale. i = 100 a sumei S 0 (număr întreg) şi S t – suma finală după t perioade. atunci procentul mediu înlocuitor p al fiecărui procent pk este soluţia ecuaţiei (de gradul n în i): ∑ n Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk ) −1 = k =1 ∑ Sk ⋅ (1 + i ⋅ tk )−1 k =1 n (1. Fie p dobânda unitară. rezultă... p – procentul. p2. se deduce următoarea propoziţie: Propoziţie: Dacă operaţiunea matriceală P se înlocuieşte printr-o operaţiune unică Q de sumă finală S. pentru diferite procente. t şi p sunt date sau fixate.40) de unde..c. prin echivalenţă în regim de dobândă simplă prin valoare actuală... pn). printr-un vector cu toate componentele egale ( p.2.3. scadenţă t şi procent anual p. în mod unic.39) Analog. atunci relaţia de echivalenţă are forma: ∑ Sk ⋅ (1 + ik ⋅ tk )−1 = S ⋅ (1 + i ⋅ t )−1 k =1 n (1. p ). Numai vectorul procente (p1. celălalt element înlocuitor. dobânda simplă a acestei perioade este adăugată la sumă pentru a produce la rândul ei dobândă în perioada următoare..1. după cum două dintre elementele înlocuitoare S. . pentru t = 1. 1.. t – durata de plasament S 0 – sumă iniţială. iar în cazul echivalenţei prin valori actuale este vorba de sumele (capitalurile) finale ale operaţiunilor considerate.2...

.S t = S 0 (1 + i ) = S 0 u t .. atunci St = S0 n ∏ ⎜1 + ik n ⎟ ⎝ ⎠ k =1 n ⎛ t⎞ n ⎛ ⎞ n 2. Dobânda compusă va fi pentru t întreg: t D = S 0 (1 + i ) − 1 = S 0 u t − 1 t (1. Presupunem că perioada t este împărţită în n intervale t1 . putem scrie: Suma plasată la începutul perioadei S0 S1 = S0 (1 + i1t1 ) Perioada Dobânda S0i1t1 S1i2t2 Suma obţinută la sfârşitul perioadei S1 = S0 (1 + i1t1 ) S2 = (1 + i1t1 )(1 + i2t2 ) t1 t2 M tn Sn −1 M Sn−1in tn M Sn = S0 (1 + i1t1 )(1 + i2t2 ) .. k =1 n iar pe fiecare interval se aplică procentele anuale diferite p1 .2. Dacă t1 = t2 = ....2.3) unde 1 = v factor de actualizare. 1+ i Timpul se poate obţine din (1.2. t2 . = tn = 1an . valoarea finală este: S n = S0 ∏ (1 + ik tk ) k =1 n (1..tn ∑ tk = t . (1 + in tn ) M Deci. atunci dacă aplicăm regimul de dobândă compusă.. = tn = t . Dacă t1 = t2 = .3) prin interpolare.4) Particularizări: 1.. ⎜ t = tk = n ani ⎟ .. pn .1) (1. atunci St = S0 (1 + ik ) ⎜ ⎟ k =1 ⎝ ⎠ k =1 ∑ ∏ 23 . p2 .2.2.2) [ ] ( ) Suma iniţială depusă va fi: S0 = St (1 + i ) 1 t = St vt (1...

.. se obţine: k h⎞ n⎛ S t = S h = S 0 (1 + i ) ⎜1 + i ⎟ n+ k⎠ ⎝ k (1.5) reprezentând soluţia raţională de calcul a sumei finale când se plasează o sumă h S 0 pe o durată t = n + în regim de dobândă compusă. S n . i1 = i2 = .3352 S4 =26. în timpul fracţiunii h a anului. în general.08 ⋅ 1. k 24 . 9% ? Soluţie: Folosim relaţia (1. p2 =7% ⇒ i2 =0.. Dacă durata de plasament a sumei S 0 nu este. Dacă t1 = t2 = . p4 = 9% ⇒ i4 = 0.3. = tn = 1an .4) şi putem scrie S4 =S0 (1 + i1 )(1 + i2 )(1 + i3 )(1 + i4 ) p1 =6% ⇒ i1 =0.m. valoarea finală obţinută pentru plasarea sumei iniţială S 0 va fi: n S n = S 0 (1 + i ) .. vom găsi: S4 =20.06 ⋅ 1.09 = = 20.000 u.07 .2. va aduce o abordare simplă. S n i . Această sumă.08 . Avem două soluţii pentru abordarea problemei: soluţia k raţională şi soluţia comercială.2.2.000 ⋅ 1. 8%. ci este de forma t = n + h . Astfel.06 . = in = i . un număr întreg.m. în regim de dobândă compusă pe o perioadă de 4 ani cu procentele anuale de 6%. cu dobândă k h unitară i. 7%.07 ⋅ 1. atunci St = S0 ∏ (1 + i ) = S0 (1 + i ) k =1 n n EXEMPLU: Ce devine suma de 20.704 u.000 ⋅ 1.1) pentru partea întreagă de n ani. p3 = 8% ⇒ i3 = 0. Înlocuind. Soluţia raţională porneşte de la forma (1.09 .

i360 = dobânda unitară zilnică. = (1 + ia ) u. Atunci i i ia şi is sunt proporţionale dacă s = a . 1 2 Observaţii: 1 u. 25 . t2 p2 EXEMPLU: Fie ia dobânda unitară anuală şi is dobândă unitară semestrială. sunt echivalente în regim de dobândă compusă dacă acestea conduc la aceeaşi valoare finală.m.Procente proporţionale DEFINIŢIE: Spunem că două procente p1 şi p2 . i4 = dobânda unitară trimestrială. i1 = 100 . .2. i ⎞ i2 2 ⎛ devine după un an (1 + is ) = ⎜ 1 + a ⎟ = 1 + ia + a > 1 + ia .m.. corespunzătoare perioat p delor diferite t1 şi t2 .8) sau ik = (1 + i ) 1/ k −1. 1 u. 1 u. p1 p2 (1 + i1 )t1 = (1 + i2 )t2 . atunci dobânda unitară ik este echivalentă cu dobânda anuală unitară i. plasată în regim de dobândă compusă cu dobânda anuală ia. sunt proporţionale dacă 1 = 1 .m. devine după un an (1 + ia ) u.. i2 = 100 (1. k (1. i12 = dobânda unitară mensuală (lunară).2.m.m.. plasată în regim de dobândă compusă cu dobânda semestrială is. dacă: 1 + i = (1 + ik ) .. EXEMPLU: i2 = dobânda unitară semestrială.7) (1. 2⎠ 4 ⎝ Procente echivalente 2 DEFINIŢIE: Spunem că două procente p1 şi p2 .6) Dacă împărţim anul în k părţi egale şi pentru fiecare fracţiune de an se ia dobânda unitară ik. corespunzătoare perioadelor diferite t1 şi t2.m. devine după un an (1 + 2is ) u. plasată în regim de dobândă simplă cu dobânda semestrială is.2.

18) dk = . de unde.11) 1/ k k i( ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ . ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1. DEFINIŢIE: Rata anuală de actualizare (reducere) efectivă este: d =1− v . k 26 . adică: i = d .12) Relaţia (1.12) reprezintă relaţia dintre dobânda unitară nominală şi dobânda unitară anuală i.16) DEFINIŢIE: Reducerea unitară nominală sau rata nominală a actualizării (reducerii) plătită de k ori pe an este: k (1.2.2. (1.10) astfel.2.9) DEFINIŢIE: Dobânda unitară nominală sau rata nominală a dobânzii plătită de k ori într-un an este produsul dintre k şi dobânda unitară efectivă k corespunzătoare fracţiunii 1/k a anului şi se notează i( ) . rata efectivă a reducerii sau actualizării: k d( ) (1. k i( ) = kik .2.15) (1.2. pentru d < 1 1− d (1.Pentru un an. care se poate scrie: v =1− d = 1 =1− i ⇒ 1+ i 1+ i d= i .2.2.2.13) (1.2. 1+ i vom obţine dobânda unitară i în funcţie de d.17) d ( ) = kd k . din formula de echivalenţă avem: ⎛ i( k ) 1 + i = ⎜1 + ⎜ k ⎝ ⎞ ⎟ ⇒ ⎟ ⎠ k (1.2. relaţia de echivalenţă se scrie: 1 + i = (1 + i2 ) = (1 + i4 ) = (1 + i12 ) 2 4 12 = (1 + i360 ) 360 .2. (1.14) (1.

2. am obţinut: sau ln (1 + i ) = δ . (1.2.19) de unde 1/ k d ( k ) = k ⎡1 − (1 − d ) ⎤ = k 1 − v1/ k .2.. (1...20) Observaţia 1: 1/ k Aveam relaţia i( k ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ în care vom trece la limită: ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( k ) = lim k ⎡ 1 + i 1/ k − 1⎤ = lim i k →∞ = lim (1 + i ) k →∞ 1/ k ⎢( ⎣ ) ⎥ ⎦ −1 k →∞ 1/ k = ln (1 + i ) = δ .23) unde δ se numeşte procent nominal instantaneu. în serie MacLaurin şi obţinem: 2 n i = δ + δ + ..2. folosind procente echivalente putem obţine formula comercială h pentru suma S 0 plasată pe o perioadă t = n + : k h⎞ ⎛ n h S n+ h = S ⎜ S0 . în baza relaţiei (1. Astfel. k (k ) ⎞ ⎛ v = 1 − d = ⎜1 − d ⎟ . dacă i este dat.26) găsim Dezvoltăm eδ i = eδ − 1 .27) 27 . (1.2. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) (1.2.m.25) (1.Echivalenţa presupune egalităţile valorilor actuale plătite la începutul perioadei.2.24) (1.2.21) Adică. Observaţia 2: ln (1 + i ) = δ .2. n + ⎟ = S0 (1 + i ) (1 + ik ) . Cu alte cuvinte. 1 + i = eδ .2. k k⎠ ⎝ (1. t + dt ) pentru a ajunge în timpul unui an la dobânda efectivă i. 2 n deci.23) trebuie să percepem dobânda δ = ln (1 + i ) în fiecare interval de timp ( t . > δ . k ⎠ ⎝ (1. am obţinut i > δ . astfel încât să conducă la sfârşitul anului la 1 u. + δ + .22) (1.

adică p = 12. 12 4 1. Soluţie: ⎛ i( k ) Folosim relaţia (1. (1.. Comparăm cele două soluţii. 076225 d ) ⎥ ⎢ ( ) ⎥ ⎢ ( ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2. Valorile finale ale unei sume S 0 . k (1. depusă în regim de dobândă simplă sau în regim de dobândă compusă.125509 . 08 .12): i( k ) = k ⎡(1 + i ) − 1⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 1/12 12 i( ) = 12 ⎡ 1 + i − 1⎤ = 0. nu sunt identice. EXEMPLE: Soluţie: 1/ k Folosim relaţia (1.11): 1 + i = ⎜1 + ⎜ k ⎝ i = 0.2. 3. cât şi fracţionare. deoarece factorul fructificare 1 + i = u este în tabele financiare atât pentru puteri întregi. raţională şi comercială.29) Cu alte cuvinte. atunci vom găsi: ⎢ ( ⎥ ⎣ ⎦ ( 4 ) = 4 ⎡1 − 1 − d 1/ 4 ⎤ = 4 ⎡1 − 1 + i −1/ 4 ⎤ = 0. Soluţia comercială este mai des utilizată.28) Observaţii: 1. Cele două soluţii. k i+ k ⎝k = 1+ 1! 2! (1 + i )h / k ≤ 1+ h i. Dezvoltăm în serie (1 + i ) h/k (1 + i ) atunci h/k h⎛h ⎞ h ⎜ − 1⎟ ⎠ i 2 + .12 . Dacă i = 0. calculaţi i( ) .. d ( ) .2. iar soluţia comercială pentru cel ce plăteşte dobânda.2. de unde ⎟ ⎠ 4 28 . Dacă i( 4 ) = 0. vom avea: n h/k S n+ h = S0 (1 + i ) (1 + i ) k . 2. . putem spune că soluţia raţională este convenabilă pentru cel ce va încasa dobânda.5509% . ( 4) ⎞ ⎛ ⎟ găsim 1 + i = ⎜1 + i ⎟ ⎜ 4 ⎠ ⎝ k ⎞ ⎟ .şi cum (1 + ik ) = (1 + i ) h h/k . diferă în funcţie de durata t. 077208 ⎢( ⎣ ) ⎥ ⎦ Folosim relaţia: k d ( ) = k ⎡1 − 1 − d )1/ k ⎤ .2. calculaţi i.

t ) dt va aduce în intervalul ( t .31) reprezintă ritmul de variaţie în raport cu timpul a sumei finale.m. t + dt ) . t ) valoarea unei unităţi monetare depuse la momentul zero. 4. după trecerea timpului t. S (1.30) la momentul t. la momentul 0.m. dată de (1. t + dt ) dobânda S (1. t ) = δ ( u )du şi punem condiţia S (1. t + dt ) − S (1. t ) = S (1. b ) . Noţiunea de instantanee apare datorită existenţei unei derivate în definiţia ratei instantanee a dobânzii (forţa dobânzii). b>0).0 ) = 1 . t ) δ ( t ) dt S (1.2. a>0. (1.2. ci este o funcţie de timp. t ) .1. S (1. t + dt ) − S (1. Integrând. t ) derivabilă în raport cu t) ⇒ = δ ( t ) . t ) S (1. găsim ∫ a t S (1. t ) este funcţie crescătoare în raport cu timpul. 2. (1. Admitem că δ ( t ) > 0. ∀t ≥ 0 . t ) sau δ (t ) = f '(t ) f (t ) .1. ( δ ( t ) integrabilă în raport cu t. 3. 29 . 1 u. iar cu S (1. vom obţine: ln S (1. t ) = S (1. echivalează cu suma de 1 u. Suma S (1. Notăm cu S (1. Funcţia δ ( t ) se numeşte forţa dobânzii sau rata instantanee de dobândă. t ) ⇒ S (1. Generalizarea dobânzii compuse Presupunem că δ nu este constantă. S (1.2. t ) în intervalul ( t . intensitatea instantanee a dobânzii: δ (t ) = S ' (1.2. t ) δ ( t ) dt ∀ ( a. va aduce în intervalul ( t . t ) va reprezenta dobânda corespunzătoare sumei S (1. t ) = e 0 ∫ δ( u )du t .30) Observaţii: 1. t + dt ) dobânda δ ( t ) . t + dt ) − S (1. t + dt ) valoarea la momentul t + dt. S (1. t ) ( S (1. δ ( t ) . t ) δ ( t ) dt S ´ (1.

Observaţia 2: Dacă δ ( t ) = δ . t ) = 1 + it .35) (1.m.000e 0 2 ∫ ( 3u +1)du t 3 = 100. t ) = S0 eδt ⇒ δt = St e −δ t . Dacă dobânda instantanee a fost δ ( t ) = 3t 2 + 1. ∀t ∈ [ 0. ∀t ∈ [ 0. ∫ δ ( u )du t . t ≥ 0 . t ≥ 0 ( t numărul de ani de la deschiderea depozitului).36) 1 = v (1) = e−δ 1+ i .2.000et +t u.m. reprezentând dobânda unitară instantanee. EXEMPLU: O persoană depune într-un depozit bancar suma de 100.33) Observaţia 1: Se observă din (1.2.m.34) atunci iar v= v ( t ) = e−δ t = vt = (1 − d ) .2. t ) = (1 + i ) . ∞ ) . t (1.EXEMPLE: 1.33) că forţa dobânzii este constantă în raport cu timpul. Forţa dobânzii în regim de dobândă compusă În regim de dobândă compusă avem: S (1.000 u.32) 2. calculaţi dobânda corespunzătoare acestei operaţiuni.2. Soluţie: Avem S = S0 e 0 atunci S = 100. δ ( t ) = 3t 2 + 1. t atunci d (1 + i )t dt δ (t ) = = ln (1 + i ) = δ . timp de t ani.2. Forţa dobânzii în regim de dobândă simplă În regim de dobândă simplă avem: S (1. atunci δ (t ) = i . 30 .000 u. (1 + i )t (1. S0 = 100.2. atunci: S0 = St e St = S ( S0 . (1. ∞ ) 1 + it (1.

cu care se face un anumit plasament care are drept componente p1 .2. Putem scrie: ⎧ 1 + i. cunoscute sau necunoscute. însă. valoarea finală S ( S0 . iar numărul 100 α se va numi procent anual mediu de devalorizare. cu devalorizare ⎩1 + α (1.37) Astfel. putem da definiţiile economice ale inflaţiei. Un astfel de punct de vedere pare a fi cel ideal când se presupune stabilitatea economică generală şi a celor implicaţi în afaceri în particular.2. se va diminua valoarea-aur a unităţii monetare. devalorizării şi a deprecierii. Inflaţie şi devalorizare Fie p=100 i. pot conduce la deprecierea monedei sau devalorizarea acesteia. procentul anual sau periodic. DEFINIŢIE (economică): Inflaţia reprezintă fenomenul general de ajustare pe cale monetară a tensiunilor existente într-un ansamblu socio-economic. Astfel. fara devalorizare ⎪ 1 an → 1u.α ) ⎧ S (1 + i )t .α ) ⎪ . modificându-se valoarea sa de schimb cu alte monede.38) cu devalorizare 31 . p2 .2. interne sau externe. t ) va fi în cazul unei operaţiuni în regim de dobândă compusă: ⎪ ⎪ 1 an ⎯⎯⎯ ⎨ → ( i.1. ⎯⎯⎯ ⎨ 1 + i ( i. Considerăm că o anumită monedă se devalorizează anual cu un coeficient anual unitar α . iar pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb în legătură cu un dezechilibru pronunţat şi de durată a balanţei de plăţi. diverse motive economice.2. dezvoltarea celui care face plasamentul. DEFINIŢIE (economică): Deprecierea reprezintă constatarea unei pierderi de valoare a unei monede afectată pe plan intern de inflaţie. sociale. caracterizat prin creşterea nivelului general al preţurilor şi deprecierea monedei. t ) fara devalorizare (1. respectiv. ⎪ ⎝ 1+α ⎠ ⎩ t S ( S0 . politice. Astfel. şi. 0 ⎛ 1+ i ⎞ ⎪ S0 ⎜ ⎟ .m. acoperirea cheltuielilor. DEFINIŢIE (economică): Devalorizarea este modificarea voluntară a parităţii unei monede.

i.2. Avem relaţiile: 1 + j = (1 + i )(1 + α ) (1.43) (1. daca i > α S ( S0 . daca i < α (1.2.39) iar S ( S0 .2. α sunt variabile în timp. atunci are loc o devalorizare controlată.Observăm cu uşurinţă că: ⎛ 1+ i ⎞ t S0 (1 + i ) > S0 ⎜ ⎟ .44) şi j = i + α + iα 32 . iar 1 se numeşte factor de devalorizare. unde j se numeşte dobândă anuală aparentă. dar au loc următoarele condiţii: i (τ ) > α (τ ) . 1+ α În cazul devalorizării controlate se operează cu un procent anual aparent q = 100 j . după o durată de plasament suficient de mare. ∀α > 0 ⎝ 1+ α ⎠ t (1.2.40) Relaţia (1.2. DEFINIŢIE: Când coeficientul α este cunoscut.2. cu sau (1. t ) = S0 . iar (1 + α ) se numeşte factor de compensare a devalorizării sau revalorizare. daca i = α S ( S0 . suma finală a operaţiunii va fi zero.41) 0 ≤τ ≤ t Se poate observa că: t →∞ α >i lim S ( S0 .40) se păstrează şi atunci când i. t ) > S0 . t ) < S0 .2. α ) = 0 (1.42) ne arată că atunci când rata anuală a devalorizării este mai mare decât rata anuală a dobânzii. i (τ ) = α (τ ) i (τ ) < α (τ ) .42) Relaţia (1.2.

m.1) 33 . θ ≤ un an sau K = S0 (1 + i ) .3. c) există devalorizare anuală de 3% şi luată în considerare.m. Operaţiuni de scont Notaţii şi denumiri Operaţiunea de scont este caracteristică.1) (1.2..000 u.2. care cumpără înainte de scadenţă anumite poliţe cu scopul de a obţine o dobândă. b) există devalorizare anuală de 3% neluată în seamă. 03) = 14544 u.m. respectiv. i = dobânda unitară anuală. t2 j ) j=1. Q = ( S2 j . în general. 3 3 1. DEFINIŢIE: Spunem că operaţiunile P şi Q sunt echivalente în regim de dobândă compusă (notând P ~ Q ) dacă ele au aceleaşi valori actuale totale.000 (1. Aceasta este evaluată cu procentul de emisiune p = 100i şi este scadentă după momentul sau durata θ .EXEMPLU: Se plasează suma de 10. n . Valoarea finală la scadenţă a poliţei K va fi: K = S0 (1 + iθ ) .38) şi. băncilor comerciale.000 (1. t1k ) k =1. n . 1 2 unde S1k şi S2j sunt valori finale corespunzătoare procentelor şi scadenţelor p1k şi t1k. Operaţiuni echivalente în regim de dobândă compusă Vom considera operaţiunile multiple P şi Q.45) 1.) Soluţie: Folosim relaţia (1. 03) = 12181 u.3. p1k .m. b) St = 10. θ (1.1/1. n2 plăţi de valori finale.000 (1. deci P = ( S1k . (valoare reală).1) = 13310 u.2. θ ≥ un an unde: K = valoarea nominală a poliţei. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. vom obţine: 3 a) St = 10. p2 j . înlocuind. (valoare aparentă). respectiv p2j şi t2j. 3 c) St = 10. adică: DC ∑ n1 k =1 ⎡ S ⋅ (1 + i )−t1k ⎤ = 1k ⎢ 1k ⎥ ⎣ ⎦ ∑ ⎡ S2 j ⋅ (1 + i2 j ) ⎢ ⎣ j =1 n2 − t2 j ⎤ ⎥ ⎦ (1. Care este valoarea finală a operaţiunii dacă: a) nu există devalorizare sau este neglijabilă. S0 = preţ de cumpărare. O poliţă se cumpără la un moment dat cu preţul sau suma S0. în regim de dobândă compusă timp de 3 ani cu procentul anual de 10%. reprezentând efectuarea a n1 şi.3.

corespunzătoare valorii scontate sau a sumei pe care o primeşte deţinătorul poliţei evaluată cu procentul de emisiune al poliţei sau cu un alt procent.3. θ1 ≥ un an θ (1.3. diferenţa dintre valoarea nominală K şi valoarea scontată Ka. iar scontul se scade din capital.3.2) unde: K1 = valoarea lui S0 la momentul θ1 . scontul trebuie să reprezinte dobânda pe perioada până la scadenţă.Dacă la un moment dat θ1 < θ .5) Ka = K − S Astfel. Vom numi scont.3. Scontul este de aceeaşi natură ca şi dobânda.6) Astfel. cu dobânda unitară j: SSR = K a jt (1.4) K = Ka + S şi (1. va fi dobânda dată de Ka pe perioada t. 2.3) S = K − Ka Teoretic.3. putem face următoarele observaţii: 1. Scontul simplu raţional Scontul simplu raţional. Din (1. atunci poliţa va avea o valoare finală sau curs K1 = S0 (1 + iθ1 ) .1.3. Deosebirea dintre scont şi dobândă este că dobânda se adaugă la capital. poliţa poate fi vândută unei bănci comerciale. q 1 + jt 1+ t 100 K (1. adică la t = θ − θ1 până la scadenţă.3. θ ≤ un an sau K1 = S0 (1 + i ) 1 . notat S.3. Valoarea scontată a poliţei (valoarea actuală la momentul vânzării acesteia) la momentul θ1 = θ − t se notează cu Ka.8) 34 . 1.7) q t Kjt SSR = 100 sau SSR = .3. obţinem cu uşurinţă următoarele relaţii: K a = K şi K = K a (1 + jt ) 1 + jt iar (1. notat SSR.3) obţinem: (1. (1.

3. SCR.3. Observaţii: 1. 2.8) avem: SSR = j .3. notat SSC.11) (1.14) 1 + jt 1.3. cu dobânda unitară j: SSC = Kjt şi iar a K= K .unde: q = 100 j procent de scont (procentul de scont poate fi egal sau diferit de procentul de emisiune al poliţei p=100i).3.2. Din (1. În practică.3.8) obţinem: SSC = SSR (1 + jt ) (1. t = durata scontării (măsurată în ani). şi t=1 an. Scontul compus Scontul compus este cel în care calculele se fac în regim de dobândă compusă.10) (1.m.15) 35 . adică utilizarea scontului simplu raţional convine deţinătorului poliţei. 1 − jt (1.13) sau SSR = SSC (1.10) şi (1. Dacă K=1 u.8) devine SS = Kjt (1.3.3. SSR < SSC . j = dobânda unitară de scont. astfel: 1 + jt ≅ 1 iar relaţia (1.3. Orice scont ce aproximează scontul compus raţional se numeşte scont compus comercial. jt este mic şi se neglijează.3. atunci din (1. va fi dobânda dată de valoarea nominală K pe perioada t. pe perioada t (în regim de dobândă compusă) se obţine scontul compus raţional.3.12) K a = K (1 − jt ) . Scontul simplu comercial. iar utilizarea scontului simplu comercial convine băncii.9) Orice scont ce aproximează scontul raţional se numeşte scont comercial. Dacă dobânda se aplică asupra valorii Ka cu dobânda unitară j. SCC. Scontul simplu comercial nu se aplică pe perioade de timp mari.3. 1+ j (1.

mică pe piaţa financiară). (1. vom avea în (1.3..25) 36 .19) sau −t SCR = K ⎡1 − (1 + j ) ⎤ = K 1 − vt .21) t ( t − 1) + .3. v = 1+ j În regim de dobândă compusă.3. (1 + j )t (1.3. obţinem scontul compus raţional: t SCR = K a ⎡(1 + j ) − 1⎤ .3.3.22) iar.18) găsim: Ka = K . în general. cum orice scont ce aproximează.18) şi. vom avea: K = K a (1 + j ) t (1. atunci din (1. neglijând termenii de grad mai mare sau egal cu doi (în ipoteza că dobânda unitară j este.20) Din (1.3. SCC. unde.3.23) unde Ka = K . aplicând definiţia scontului compus raţional.3.16) (1.3.DEFINIŢIE: Numim scont unitar sau unitate de scont: j . 1 factor de actualizare sau factor de scont.3.19) găsim că scontul compus comercial este: SCC = K a jt (1. d= 1+ j sau d =1− v . (1.3. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1.17) (1. 2 şi.19): Ştiind că: (1 + j )t = 1 + jt + j 2 Kjt ⎡ ⎤ SCR = K ⎢1 − 1 ⎥ = ⎣ 1 + jt ⎦ 1 + jt (1.. scontul compus raţional se numeşte scont compus comercial. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) (1.24) 1 + jt şi K = K a (1 + jt ) .3.

000 u.0588 u.m.3659 u.8333 ani θ1 = 7 luni = 0. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.1 Ka = 37 .5833 ani t= 3 = 0.. aplicând atât scontul simplu raţional.25 q2 = 10% ⇒ j2 = 0. Dacă t = 1 an.) Soluţie: S0 = 120.825. Se cere: a) valoarea nominală a poliţei la scadenţă.25 ani 12 K = S0(1 + iθ) ⇒ K1 = 120. EXEMPLUL 1: La data de 01. atunci: (1 + j)t < 1 + jt ⇒ SCR < SCC.996 u.1 ⋅ 0.m.1 θ = 10 luni = 0. Dacă t < 1 an.8333) = 129. cu procentul anual de 10%.m. p = 10% ⇒ i = 0.m. posesorul poliţei o prezintă la scontare cu 3 luni înainte de scadenţă.1 ⋅ 0. 1 + 0. cu procentele q1 = 8%. Din diverse motive. 3.996 = 126. În cazul scontului simplu raţional: K a = K ⇒ q1 = 8% ⇒ j1 = 0.000(1 + 0.08 1 + jt K1 = S0 (1 + iθ1 ) ⇒ K = 120.02. 2.Observaţii: 1. SCC = SSR < SSC . Dacă t > 1 an. c) valoarea scontată a poliţei. având scadenţa 10 luni mai târziu. Ka = 129. atunci: (1 + j)t > 1 + jt ⇒ SCR > SCC.996 u.08 ⋅ 0. b) valoarea finală a poliţei la momentul scontării. atunci: (1 + j)t = 1 + jt ⇒ SCR = SCC. 1 + 0. q2 = 10%. 4.447.996 = 127.m. cât şi scontul simplu comercial.m.000 u.000(1 + 0.25 129.5833) = 126.1 ⋅ 0.2007 a fost cumpărată o poliţă în valoare de 120.

m.m. • comision de acceptare a emisiunii 0.08 ⋅ 0.01. 16.1 K a = 129.01% AGIO=15.1 ⋅ 0.5 = 2. Procentul de scont simplu comercial modificat este dat prin: q 84 ⋅ ⇒ q=13.996(1 − 0. 84 360 0. • se adaugă două zile de către bancă.5 u. q1=100j1. 100 360 Comision de acceptare = 15.m.8%.m.08 K a = 129.1 u.996(1 − 0. • taxă pe comision fix 16.000 − 455.12 SSC = Kjt = 15.03. Fie q1 – procent real de scont. Soluţie: t = 22 + 29 + 31 = 82 zile tmodificat = 82 + 2 = 84 zile p=100j. Se cere valoarea scontată. EXEMPLUL 2: La data de 10. aplicând un scont simplu comercial.m.2007 se aduce pentru scontare o poliţă de valoare nominală K=15. Se au în vedere următoarele condiţii ale băncii comerciale: • procent de scont 12%. j=0. Taxă pe comision fix = 100 AGIO (TAXĂ DE SCONT TOTALĂ) = SSC + Comision de acceptare + Comision de acceptare + taxă pe comision fix = 455.000 ⋅ Comision pe efect = 12.544.5 u. iar q2 – procent efectiv (sau de revenire) de scont.9 u. q2 = 10% ⇒ j2 = 0.25) = 127.8 ⋅ 12.396.m. • comision pe efect 12.746.25) = 126.12 ⋅ SSC = 419. 38 ..000 ⋅ 100 360 Valoarea scontată K a = K − AGIO ⇒ K a = 15.2007. a cărei scadenţă este pe 31..1u.m.m.000 ⋅ 0. q2=100j2.4 u.m.6 u.08 u.m. 4 = 14.În cazul scontului simplu comercial: K a = K (1 − jt ) ⇒ q1 = 8% ⇒ j1 = 0.6 84 ⋅ = 20.000 u.6%.9 u.

08)2 ⇒⎨ 146. K j1t = 453. b) cât va primi beneficiarul cu doi ani înainte de scadenţă? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.930 ⎧ a ⎪ K = 1 + 0.m.1 K = S0 (1 + i ) ⇒ K = 146.930 1 + jt ⎪ Ka = = 122.m.1 ⋅ 2 ⎩ 39 . se cere: a) valoarea nominală.08 θ = 5 ani j1=0. ⎪ 1 + 0.441. AGIO – Taxă pe comision fix = Ka j2t.3% EXEMPLUL 3: O poliţă are valoarea de emisie de 100.9% • procent efectiv (sau de revenire) de scont: AGIO – Taxă pe comision fix = 453.3 u.m.429. Atunci: • procentul real de scont: AGIO – Taxă pe comision fix=453.930 ⎧ a = 125.m.7521 u.3 u. ⎪ (1 + 0.3 ⇒ q1=12.08)3 = 100.663.08 ⋅ 2 = 126. K1 = S0 (1 + i ) 1 ⇒ K1=100.000(1+0.m. Ka j2t = 453.m.2597 K1 = 125.m.930 ⎪ Ka = = 121. şi este scadentă peste 5 ani cu procentul de 8%. ⎪ Ka = K ⇒ ⎨ 146.) Soluţie: S0 = 100.000 u.1)2 ⎩ Scont compus comercial: 146. Scont compus raţional: Ka = K (1 + j )t θ θ 146.6667 u.970 u.m.000 · 1.. în regim de scont compus.Avem relaţiile: AGIO – Taxă pe comision fix = K j1t. p = 8% ⇒ i = 0.08 j2=0.7931 u.968.000 u.. Dacă scontarea se face cu procentul q1=8% sau q2=10%.930 u.7929 u.m.m.3 ⇒ q2 = 13. K = ⎪ ⎪ (1 + 0.

1 an = 360 zile) a) 200 u. pentru ca peste 4 ani. Sf =S0 +S0it .TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1.m.564 u. Sn =S0 (1+i ) ⇒ S0 = Sn (1+i ) n -n n = 4 ani. S0 = 58..m.000 8 . Suma de 20.000 u. plasate timp de 8 ani şi 5 luni. p = 8% ⇒ i = 0.m. c) 20.? Rezolvare: Sf =20.000 u. d) 22.m. t = 45 zile = 45 ani 360 D = 20..564 ⋅ (1+0. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. 100 360 Sf =S0 +D . Răspuns corect: S0 = 40.m.000 u.m. în regim de dobândă compusă. Care va fi suma finală corespunzătoare acestei operaţiuni? (în regim de dobândă simplă.000 u. p = 10% ⇒ i = 0. Sf =S0 (1+it ) .m..200 u.m.m.m.m. S4 =58.m.000 u. Răspuns corect: c) 2.m.08 . Să se calculeze valoarea finală a sumei de 10.1 . 8+ 12 5 12 -4 b) S 8+ = 23082 u. Rezolvare: D=S0it . Ce sumă trebuie depusă astăzi..) a) S 5 = 15082 u. (regim de dobândă simplă) S0 = 20. b) 22.. cu procentul anual 5% (utilizaţi soluţia raţională).m. să se poată ridica 58. se plasează timp de 45 zile.200 u. 45 ⇒ D = 200 u. 40 . cu procentul anual de 8%. 3. cu procentul anual de 10%...564 u.1) S0 = 40.m.000 u.200 u.

. u. b) SSR = Kjt . Scontul simplu raţional. reprezintă dobânda dată de Ka pe perioada t. = 13508 u. 8+ 12 5 12 b) S c) S 8+ = 15078 u. 1 − jt d) alt răspuns. Răspuns corect: a) 41 . cu dobânda unitară j. notat SSR. d) S 8+ Rezolvare: Avem p = 5%. plasate timp de 8 ani şi 5 luni. d) S 8+ Rezolvare: Avem p = 5%. aplicăm soluţia comercială.m. Să se calculeze valoarea finală a sumei de 10.m.m. (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.. Soluţia comercială: S Răspuns corect: b) 12 = 15078 5 = 10000 ⋅1. = 18077 = 25077 8+ 5 12 5 12 u. 5. aplicăm soluţia raţională.m.m.. 0208 = 15082 u. 05 8+ 12 8+ 5 u.. i = 0. 058 ⋅1. Soluţia raţională: S 5 8+ 12 5⎞ 8 ⎛ = 10000 ⋅ (1 + 0. cu procentul anual 5% (utilizaţi soluţia comercială).m. 05 ) ⋅ ⎜1 + 0.05.m. i = 0.05.000 u..) a) S 5 = 15045 u.m. adică: a) SSR = K a jt .c) S 8+ 5 12 5 12 = 65083 u. Kjt c) SSR = .m. 05 ⎟ = 10000 ⋅1. 12 ⎠ ⎝ Răspuns corect: a) 4.

Răspuns corect: c) 42 . . dobânda corespunzătoare plasării unei sume iniţiale S0 pe perioada t cu dobândă unitară i va fi: a) D = S0 + S0it = S0 (1 + it ) . Valoarea finală S ( t ) reprezintă valoarea unei unităţi monetare depuse la momentul zero. b) S ( t ) = S0 e 0 t ∫ δ( u )du ∫ δ( u )du c) S ( t ) = e 0 . d) alt răspuns. ⎢ ⎥ Răspuns corect: c) 3. depusă în regim de dobândă compusă pe o perioadă de timp t cu dobânda unitară i. c) S0 = St 1 a) S0 = St 1 . b) D = S0 − S0it = S0 (1 − it ) . c) D = S0it . când δ ( t ) > 0. Suma iniţială. ∀t ≥ 0 va fi: a) S ( t ) = e 0 ∫ −δ( u )du t t . Răspuns corect: a) 4. (1 + i )−t . după trecerea timpului t. În regim de dobândă simplă.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1. ⎣ ⎦ d) D = S0 ⎡(1 + i )t − 1⎤ . va fi: (1 + i )t b) S0 = St (1 + i )t . Dobânda unitară este suma dată de o unitate monetară pe timp de un an care se notează cu i. Răspuns corect: Adevărat 2. d) alt răspuns.

θ ≥ un an . θ ≤ un an sau K = S0 (1 + i ) . θ Răspuns corect: Adevărat 43 . O poliţă se cumpără la un moment dat cu preţul sau suma S0.5. Valoarea finală la scadenţă a poliţei K va fi: K = S0 (1 + iθ ) . Aceasta este evaluată cu procentul mediu de emisiune p = 100i şi este scadentă după momentul sau durata θ .

. cu procentul anual de 10%. (regim de dobândă compusă.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1. Scontul compus raţional este dat de relaţia: SCR = K a ⎡(1 + j ) + 1⎤ .000. cu procentul anual de 5% timp de 1 trimestru va fi … u. (1 − d )2 1 − v Răspuns corect: a) 4. Fie un depozit în valoare de 1.12 t 5. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Răspuns corect: Fals 44 . (regim de dobândă simplă.000.000 u. va fi … u.m. Dobânda corespunzătoare plasării sumei de 10.000 u. 1 an = 360 zile) Răspuns corect: 1. Suma finală.000 u. stabiliţi care din relaţiile următoare este adevărată: 3 (i − d ) a) d 2 = . timp de 3 ani. cu procentul anual de 12%.m. Câţi ani trec ca investiţia să se dubleze n ≥ .000 3. b) (1 − d )2 1 − v 2 c) d 3 = (i − d ) ..m. ? Răspuns corect: n ≥ ln 2 ln1. la începutul anului 2005..m.331. Dacă v = 1 − d .m. 1 an = 360 zile). 1− v (1 − d ) 2 d 2 = (i − d ) . corespunzătoare plasării sumei de 1. Răspuns corect: 125 2.

t 1+ i (1 + i ) [ ] ( ) St = S0 ∏ t⎞ ⎛ (1 + ik ) . fara devalorizare ⎪ 0 ⎪ 1 an t → . 1 1 = v. k =1 n n 1 t= S⋅p 1 p= S ⋅t k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk = S ⋅i ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . t ≥ 0 . k =1 n Dobânda compusă t t S t = S 0 (1 + i ) = S 0 u t . ⎜1 + ik n ⎟ . D = S 0 (1 + i ) − 1 = S 0 u t − 1 . k =1 k =1 1 Sk ⋅ pk ⋅ tk . p= ∑ S0k it tk k =1 n k n ∑ it tk k =1 k ∑ S0k it k =1 k ∑ S 0 k tk k =1 S= 1 p ⋅t ∑ ∑ ∑ n n n Sk ⋅ pk ⋅ tk = k =1 1 i ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . t ≥ 0 S= ∑ S0k it tk k =1 n k n . D ( S0 . t ) ⎯⎯⎯ ⎨ ( i. S0 = St = St vt . t ) = S0it .FORMULE UTILIZATE Dobânda simplă S ( S0 . t ) = S0 (1 + it ) . t= ∑ S0k it tk k =1 n k n . i = S ⋅t ∑ Sk ⋅ ik ⋅ tk . S ( S0 . St = S0 (1 + i ) = S0 (1 + i )n . St = S0 ⎝ ⎠ k =1 k =1 k =1 n ∏ n ∏ n ⎧ S (1 + i )t .α ) ⎪ S ⎛ 1 + i ⎞ . cu devalorizare 0⎜ ⎟ ⎪ ⎝ 1+α ⎠ ⎩ 45 .

K = Ka + S . SCR = K ⎡1 − (1 + j ) ⎤ = K 1 − vt . K = K a (1 + jt ) .Scont S = K − Ka . SCR = K ⎢1 − 1 ⎥ = 1 + jt ⎦ 1 + jt ⎣ (1 + j ) ( ) K a = K . SSR = K a jt şi K = K a (1 + jt ) . 1 + jt 46 . K = K . 1 + jt t −t SCR = K a ⎡(1 + j ) − 1⎤ . SCC = K a jt . ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Kjt ⎡ ⎤ . Ka = K − S . SSR = SSC . K a = K t . SSC = Kjt . SSR = a Kjt . 1 + jt 1 − jt SSC = SSR (1 + jt ) . K a = K (1 − jt ) .

PLĂŢI EŞALONATE. 2. ÎMPRUMUTURI Concepte-cheie: anuităţi. Plăţi eşalonate Plăţile eşalonate sunt plăţile care se fac la anumite perioade de timp. Plăţile pot fi cu dobândă constantă sau variabilă. anuităţi anticipate. 3. − constante. dacă sumele plătite sunt constante. − anticipate. având drept scop crearea unui fond bănesc sau restituirea unei datorii. amortismente. anuităţi anticipate. dacă numărul plăţilor este nelimitat. valoarea actuală a unui şir de n anuităţi posticipate. amortizare. 2. dacă sumele plătite sunt variabile. valoarea finală a unui şir de n anuităţi posticipate. − viagere – pe viaţă. dacă plata se face la începutul fiecărei perioade. dacă perioada este trimestrul.2. Plăţile pot fi: − posticipate. dacă plata se face la sfârşitul fiecărei perioade.1. Tipuri de plăţi 1. anuităţi posticipate. Dacă perioada este anul. dacă perioada este semestrul. rentă (plată) continuă constantă. Intervalul de timp între două plăţi reprezintă o perioadă. plăţile se numesc anuităţi. 4. − perpetue. Plăţile pot fi: − temporare. plăţile se numesc semestrialităţi. Plăţile pot fi: − variabile. plăţile se numesc mensualităţi. dacă numărul de plăţi este finit (stabilit în contract). 47 . plăţile se numesc trimestrialităţi. anuităţi posticipate. iar dacă perioada este luna. plată eşalonată continuă de prim ordin.

1.(1 + in ) + T2 (1 + i3 )(1 + i4 ) . Avem următoarea schemă de plăţi: 0 AP n i1 T1 1 i2 T2 2 Tn-1 n-1 in Tn n SP n Propoziţie: Dacă plăţile eşalonate se efectuează în regim de dobândă compusă. + ... operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual. e) cu procente anuale diferite sau constante.1) sau SP = n ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ ⎥ (1 + ik )⎥ + Tn ..2) iar valoarea actuală a tuturor plăţilor evaluată la începutul primului an de plată va fi: AP = T1 (1 + i1 ) + T2 (1 + i2 ) n −1 −1 (1 + i1 )−1 + Tn (1 + in )−1 (1 + in−1 )−1 . DEFINIŢIA 1: Numim anuităţi posticipate temporare imediate. T1 .Tn = anuităţiile... n AP n = valoarea actuală unui şir de n anuităţi posticipate..in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă.(1 + i1 )−1 . (1 + in ) + . + Tn −1 (1 + in ) + Tn n .. i2 . n este: S P = T1 (1 + i2 )(1 + i3 ) . T2 .2. i1 .1.. c) un număr de ani bine precizaţi..1. (2..1.. Notaţii: S P = valoarea finală unui şir de n anuităţi posticipate.3) sau 48 . ⎢ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ (2.. d) imediat ce a fost fixat începutul plăţilor. în condiţiile de mai sus. b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. Anuităţi posticipate temporare imediate Anuităţile sunt imediate.1. dacă prima plată se face în primul an şi sunt amânate. S P . (2. la sfârşit de an.. dacă plata se face după un număr r de ani.. atunci valoarea finală a tuturor plăţilor...

1. adică i1 = i2 = K = in = i. ⎟ ⎜ j =1 ⎝ r =1 ⎠ n ∏ Cazuri particulare 1. avem: S P = T1 (1 + i ) n n −1 + T2 (1 + i ) n n−2 + . devine după n ani devine T2 (1 + i3 )(1 + i4 ) .1. vom ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ + Tn . obţine: SP = n T1 (1 + i2 )(1 + i3 ) . ţinând cont de faptul că operaţiunea se desfăşoară în regim de dobândă compusă. respectiv AP = T1 (1 + i ) n −1 + T2 (1 + i ) + .. suma T2 . n .. (1 + in ) şi aşa mai departe. (1 + in ) ...... + Tn −1 (1 + i ) + Tn . însumând. valoarea actuală la momentul începerii plăţilor a sumei la sfârşitul anului k va fi: S0 k Tk = = Tk 1 + i1 )(1 + i2 ) . 1 + ir Demonstraţie: S P se compune din suma valorilor finale a fiecărei anuităţi la momentul n n şi. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante. (2. Atunci..6) −n şi.4) j =1 ⎝ r =1 unde vr = 1 ...1.7) 49 .1.5) sau SP = n ∑ ⎡T j (1 + i )n− j ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 −2 (2. (1 + ik ) ( j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 n ∏ (1 + i )−1 r =1 r k 1 însumând. obţinem că: Suma T1 .. ⎢ ⎥ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ Analog. depusă la sfârşitul celui de-al doilea an... ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ j =1 ⎝ r =1 n ⎛ j 1 ⎞ ⎠ n ⎛ j ⎞ ⎠ (2. + Tn (1 + i ) . r = 1. (2. depusă la sfârşitul primului an. vom găsi: AP = n ∑ ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎞ ⎛ ⎜Tj ⋅ vr ⎟ .AP = n ∑ ⎜ T j ⋅ ∏ 1 + ir ⎟ = ∑ ⎜ T j ⋅ ∏ vr ⎟ .

. vom obţine: AP = T n 1 − (1 + i ) i =T (2. i i (1 + i ) − 1 SP n (2.15) Calculând. ⎟ ⎠ 3..1.9) ⎢ ⎥ ∑ ⎢T ⋅ ∏ (1 + ik )⎥ + T = j =1 ⎣ k = j +1 n −1 ⎡ n ⎤ ⎦ ⎧ n −1 ⎡ n ⎤ ⎫ ⎪ = T ⎨ ⎢T ⋅ (1 + ik )⎥ + 1⎪ ⎬ ⎥ ⎪ ⎪ ⎢ ⎦ ⎭ ⎩ j =1 ⎣ k = j +1 ..1.8) 2.11) sau AP n ∑∏ n ⎞ ⎟. ⎛ j 1 ⎜ =T ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 (2.1... Anuităţi constante şi dobânzi constante S P = T (1 + i ) n n −1 + T (1 + i ) n−2 + ..1.sau AP = n ∑ ⎡T j (1 + i )− j ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2.14) −n iar AP = T (1 + i ) n −1 + .1..12) Calculând. + T (1 + i ) 1 − vn . + T (1 + i ) + T . Anuităţi constante şi dobânzi variabile S P = T (1 + i2 )(1 + i3 ) ..1.. vom obţine: SP =T n (1 + i )n − 1 (1 + i )n − 1 u n − 1 =T =T . (2. i .(1 + in ) + T (1 + i3 )(1 + i4 ) ..(1+ i1 )−1 . (2.. (2.1. + T (1 + in ) + T sau SP = n n .16) 50 . + .10) ∑ ∏ iar AP = T1 (1 + i1 ) + T2 (1 + i2 ) n −1 −1 (1+ i1 )−1 + Tn (1+ in )−1 (1+ in−1 )−1 .13) deci (1 + i )n − 1 .1... =T i + T (1 + i ) −n −2 (2. (2.(1 + in ) + ..1.

1.. Anuităţi posticipate temporare amânate Considerăm următoarea schemă de plăţi: Sr +1 i1 0 AP nr Sr + 2 ir+2 Sn −1 Sn in i2 1 2 r ir+1 ↓ r+1 ↓ r+2 ↓ n-1 ↓ n = r+(n-r) SP nr 51 . şi cu dobânda anuală unitară i: P an 1 − (1 + i ) = i −n = 1− v .21) iar P P P P Sn = Tsn şi An = Tan .2.1.sau AP n Observaţii: 1 − (1 + i ) =T i −n .18) valoarea finală a unui şir de n anuităţi posticipate unitare.1.1.1. valoarea actuală va fi: n (2. Dacă T = 1 u. (2. Similar. cu dobânda anuală unitară i. i n (2.20) (2.1.m. găsim valoarea actuală a unui şir de n anuităţi posticipate egale cu 1 u.17) 1. (2. găsim P sn (1 + i )n − 1 . = i (2.m.19) Putem scrie P P P P an = sn v n şi sn = an u n . ∞ i i n →∞ 2. 2.22) AP = lim T 1 − v = T .1. Dacă numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ .

. T2 . suma finală a tuturor plăţilor este: Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă. T1 . În acest caz.1. Notaţii: S P = valoarea finală unui şir de n anuităţi posticipate temporare amânate r nr ani. d) cu o anumită întârziere în raport cu momentul fixat al începutului plăţilor.24) Demonstraţie: Similar cu demonstraţia propoziţiei anterioare. c) un număr de ani bine precizaţi. ( ⎢ ⎥ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∑ n −1 ∏ (2. a tuturor plăţilor. va fi: SP = nr n ⎡ ⎤ ⎢T j ⋅ 1 + ik ) ⎥ + Tn . b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul.. 52 ..1. operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual.. e) cu procente anuale diferite sau constante. i2 .. deci. nr evaluată la sfârşitul ultimului an de plată.23) iar valoarea actuală.Tn = anuităţiile. evaluată la începutul primului an de nr plată. i1 . în condiţiile de mai sus. efectiv sunt n-r plăţi (evident r < n)..in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă. ⎟ ⎠ (2. S P . AP . AP = valoarea actuală unui şir de n anuităţi posticipate temporare nr amânate r ani. va fi: AP = nr k ⎛ 1 ⎜T ⋅ ⎜ k 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟. atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. iar r este numărul de ani după care încep plăţile.DEFINIŢIA 2: Numim anuităţi posticipate temporare amânate. la sfârşit de an. Acum n reprezintă numărul de ani care limitează plăţile.

avem: SP = nr j = r +1 n ∑ ⎡T j (1 + i )n− j ⎤ = SnP−r ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n (2.m..1)..000 u.1. Anuităţi constante şi dobânzi constante SP =T nr k = r +1 −k ∑ (1 + i ) n = Ts P n−r = SP n−r (2.26) 2.m. 5.1.m.1. la fiecare sfârşit de an.000 u. cu procentele anuale de 7%.m. 7. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante.m.000 u. care este valoarea finală a fondului acumulat? Soluţie: Folosind relaţia (2.29) EXEMPLE: 1. 7.) 53 .000 u. 8%. obţinem: S P = 2000 (1 + 0. 10%. n−r (2. cu procentele anuale de 7%.08 )(1 + 0..1. se plasează sumele de 2.27) şi AP = T nr ⎛ k 1 ⎜ ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ ∏ n−k n ⎞ ⎟.1) + 5000 (1 + 0. la fiecare sfârşit de an.m..28) şi AP = T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) n = T (1 + i ) −r aP n−r = (1 + i ) −r AP .1.. 10%. care este valoarea actuală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. se plasează sumele de 2. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n ⎡ ⎤ ⎢T ⋅ ⎥ (1 + ik )⎥ + T ⎢ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ (2.Cazuri particulare 1.876 u.1.25) şi. ⎟ ⎠ 3. Dacă 3 ani consecutiv. adică i1 = i2 = K = in = i. Anuităţi constante şi dobânzi variabile SP = nr ∑ n −1 ∏ (2.1) + 7000 = 14. 3 2. respectiv AP = nr j = r +1 ∑ ⎡T j (1 + i )− j ⎤ = (1 + i )−r AnP−r . Dacă 3 ani consecutiv.000 u. 8%..000 u.m. 5.

m. respectiv (2. în regim de dobândă compusă. va fi: ∞ 54 .000 u.000 = 3.. Aceasta face ca valoarea finală a acestor plăţi să fie infinită şi deci prezintă interes valoarea actuală a lor.m.07 ⋅ 1. 10 0. AP = . 5. Anuităţi posticipate perpetue imediate Reprezintă cazul anuităţilor posticipate imediate temporare. 1.1−10 = 1229000 u. P A3 = 2000 5000 7000 + + = 11702. respectiv valoarea actuală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.Soluţie: Valoarea actuală se obţine înlocuind datele problemei în relaţia (2.1 2. şi găsim: 1.3).3.m. Care este valoarea finală..000 u.m.000 u. suma de 200.07 ⋅ 1.1.m..1 1.000 10 1 − 1.400 u. 10 10 Soluţie Folosim relaţiile (2..13 4. se plasează sumele de 2..000 u. Se plasează timp de 10 ani. atunci valoarea lor actuală.1 AP = 200.12 1.5235 u.16). în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 10%.) Soluţie: S P = 2000 (1 + 0. Dacă 3 ani consecutiv.07 1.6168 u.m.1) + 7000 = 14.. 2 3 Valoarea actuală: P A3 = 2000 5000 7000 + + = 11209.) S P = .1) + 5000 (1 + 0. care este valoarea finală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. dar cu n → ∞ .m.1.1. iar numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ . cu procentul anual de 10%.1 3. AP . la sfârşitul fiecărui an.1. 7..13). notată cu AP ..187.920 u.08 ⋅ 1.08 1.110 − 1 S P = 200. 1. ∞ Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate se desfăşoară în condiţiile definiţiei 1.m.m. la fiecare sfârşit de an. 0.

i −r (2.30) Observaţie: ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 ∞ ∏ ⎞ ⎟ reprezintă o serie numerică cu termeni pozitivi. AP .32) 2. este convergentă dacă: j →∞ T lim j (1 + i j +1 ) ir T j +1 <1. va fi: ∞ n AP = lim T 1 − v = T .1.34) 55 . respectiv ∑ ∏ ∑ ∏ AP = T lim ∞r ∑ (1 + i ) n →∞ j = r +1 n −j = T (1 + i ) . iar numărul de plăţi este nelimitat n → ∞ .AP ∞ = lim AP n →∞ n j ⎛ 1 = lim ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir n →∞ j =1 ⎝ r =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 ∞ ∏ ⎞ ⎟. în regim de dobândă compusă. atunci condiţia de convergenţă este îndeplinită indiferent dacă plăţile sunt efectuate cu procente egale sau diferite de la un an la altul. (2. Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate se desfăşoară în condiţiile definiţiei 1.4.1. ⎟ ⎠ (2. Anuităţi posticipate perpetue amânate r ani Urmând acelaşi raţionament ca şi în cazul anuităţilor posticipate perpetue imediate.33) ∞r ⎜ ⎜ 1 + ir ⎟ 1 + ir ⎟ n →∞ n r n →∞ j = r +1 ⎝ r =1 r =1 ⎠ j = r +1 ⎝ ⎠ şi. ⎟ ⎠ conform criteriului raportului. care. ∞ i i n →∞ (2.1. vom obţine: j j ∞ ⎛ n ⎛ 1 ⎞= 1 ⎞ AP = lim AP = lim ⎜Tj ⋅ ⎟ ⎜Tj ⋅ ⎟ (2. atunci valoarea lor actuală. iar plăţile sunt efectuate cu procente egale şi cu anuităţi egale.31) Dacă anuităţile sunt egale.1.1.1.

T2 . la început de an.36) 56 . i1 . evaluată la începutul primului an de n plată. A A . n T1 .2. Notaţii: S A = valoarea finală unui şir de n anuităţi anticipate.in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă. i2 .Tn = anuităţile.. operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual. b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. Anuităţi anticipate temporare imediate Avem următoarea schemă de plăţi: T1 T2 Tn i1 ↓ 0 1 ↓ 2 ↓ n-1 ↓ n DEFINIŢIA 3: Numim anuităţi anticipate temporare imediate. d) imediat ce a fost fixat începutul plăţilor..5. ⎥ ⎦ (2.. Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă. în condiţiile de mai sus. n evaluată la sfârşitul ultimului an de plată. ⎜ ⎟ j =1 n ⎛ k −1 1 ⎞ ⎠ (2.1. e) cu procente anuale diferite sau constante. c) un număr de ani bine precizaţi.35) iar valoarea actuală. n A A = valoarea actuală unui şir de n anuităţi anticipate. atunci valoarea finală a tuturor plăţilor.1. a tuturor plăţilor... va fi: SA = n ∑ n ⎡ ⎢Tk ⋅ 1+ i j ⎢ k =1 ⎣ j =k n ∏( ) ⎤ ⎥. S A .1. va fi: A A = T1 + n k =2 ⎝ ∑ ⎜ Tk ⋅ ∏ 1 + i j ⎟ ..

1. i (2. Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante.1.43) 2. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2.44) 57 . respectiv AA = n ∑ ⎡T j (1 + i )1− j ⎤ .42) Observaţii: 1.1. ⎟⎥ ⎠⎥ ⎦ (2.1.1. adică i1 = i2 = K = in = i.m. vom obţine: A A = T (1 + i ) n 1 − (1 + i ) i −n = Tu 1 − vn = Ta A . avem: SA = n ∑ ⎡T j (1 + i )n−( j −1) ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ j =1 n (2.41) Calculând. Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante anticipate imediate de 1 u.40) 3.38) 2.1. i (2.1. va fi: aA = u n 1 − vn . n i (2.Cazuri particulare 1. Anuităţi constante şi dobânzi constante S A = T (1 + i ) n (1 + i )n − 1 = Tu u n − 1 = Ts A . Valoarea finală a unui şir de anuităţi constante anticipate imediate de 1 u. i i n (2.37) şi. este: sA n = (1 + i )n − 1 i (1 + i ) = u un −1 . Anuităţi constante şi dobânzi variabile SA =T ⋅ n ∑ ∏( ⎡ n ⎢ 1+ i j ⎢ k =1 ⎣ j = k n ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ ⎞⎤ ⎟⎥ .m.1.39) iar ⎡ n ⎛ k −1 1 ⎜ A A = T ⎢1 + n ⎢ ⎜ 1+ i j ⎢ ⎣ k = 2 ⎝ j =1 ∑∏ (2.

la început de an. e) cu procente anuale diferite sau constante de la un an la altul. nr A A = valoarea actuală unui şir de n anuităţi anticipate temporare amânate r ani. operaţiunile de plată ce sunt efectuate în condiţiile următoare: a) anual.1. Notaţii: S A = valoarea finală unui şir de n anuităţi anticipate temporare amânate r ani.6.. nr T1 . b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. Se observă că au loc relaţiile s A = sP n n +1 − 1 = us P . n (2.45) respectiv a A = aP n n −1 − 1 = ua P .in = dobânzile unitare pe fiecare perioadă.3.Tn = anuităţile. i1 .. n (2. 58 . i2 .46) 2. d) cu o anumită întârziere în raport cu momentul fixat pentru începerea plăţilor. c) un număr de ani bine precizaţi.1. T2 ..1. Anuităţi anticipate temporare amânate Schema acestor plăţi amânate r ani este: Sr +1 i 1 i2 ↓ 0 1 2 r AA nr ir+1 Sr + 2 Sr + 3 ir+2 ↓ r+3 Sn ↓ r+1 ↓ n-1 in n SA nr Definiţia 4: Numim anuităţi anticipate temporare amânate....

48) Demonstraţie: Similar cu demonstraţia propoziţiei anterioare.51) şi AA = T nr ⎛ k −1 1 ⎜ ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 (2. Cazuri particulare 1. adică i1 = i2 = K = in = i. A A . a tuturor plăţilor. nr evaluată la sfârşitul ultimului an de plată. ⎢ ⎥ j = r +1 ⎣ k= j ⎦ SA = nr ∑ n ∏ (2.1.1. în condiţiile de mai sus. respectiv AA = nr k = r +1 ∑ ⎡Tk (1 + i )−( k −1) ⎤ = (1 + i )−r AnA−r . Anuităţi variabile şi dobânzi constante Dacă procentele anuale sunt constante.Propoziţie: Dacă operaţiunea de plăţi eşalonate este în regim de dobândă compusă.52) 59 .49) şi. S A . Anuităţi constante şi dobânzi variabile SA =T nr ∑ ∏( ∑ ∏ n n )⎥ ⎥ ⎦ ⎞ ⎟. evaluată la începutul primului an de nr n plată. atunci valoarea finală a tuturor plăţilor. va fi: n ⎡ ⎤ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ = SnA−r .1.1. j =1 r 1 (2.50) 2. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ n ⎢ 1+ i j ⎢ k = r +1 ⎣ j = k (2. avem: SA = nr k = r +1 n ∑ ⎡Tk (1 + i )n−( k −1) ⎤ = SnA−r ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ n (2.1.1. va fi: AA = nr k −1 ⎛ 1 ⎜T ⋅ k ⎜ 1+ i j k = r +1 ⎝ j =1 ∑ ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∏ 1 + i j AnA−r . ⎟ ⎠ ⎤ (2.47) iar valoarea actuală.

2.1 10 1. Care este valoarea finală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică) Soluţie: S A = 2000 ⋅ 1. 60 . n).110 − 1 = 17530. 0.53) şi AA = T nr k =r +1 ∑ (1 + i ) ( n = Tu 1 − v i n−r v r = T (1 + i ) a A −r n−r = (1 + i ) −r AA . iar valoarea actuală va fi S0 e −δt . atunci valoarea actuală a acestei rate este de R ( t ) e −δt dt .2.1 2. Anuităţi constante şi dobânzi constante SA =T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) − k −1) n n −( k −1) = Tu u n− r i − 1 = Ts A n−r = SA n−r (2. Se plasează timp de 10 ani.m. 4 u. în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 9%.09 2. 0 n (2. t + dt ) dobânda δ ( t ) . atunci la momentul t valoarea sumei va fi S0 eδt .000 u. Care este valoarea finală a acestei operaţiuni? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.) Soluţie: S P = 1000 ⋅ 1.54) EXEMPLE 1.1.09 15 5 1.000 u. Plăţi eşalonate continue Ştim că 1 u. suma de 1.m.1) unde R ( t ) este integrabilă în (0. Fie R ( t ) dt rata plătită la momentul t.3.0910 − 1 = 33121. va aduce în intervalul ( t . plata fiind limitată în timp până la momentul de timp n.1. la începutul fiecărui an. Dacă la momentul iniţial avem suma S0.7 u. Atunci valoarea actuală a rentei va fi: ∫ R ( t ) e−δt dt . plătind la începutul fiecărui an. n−r (2. 0. suma de 2.m.m. în regim de dobândă compusă cu procentul anual de 10%. Se presupune că o anumită datorie a fost eşalonată pe 10 ani cu începere peste 5 ani.m.

P1 . n .. în funcţie de care se poate face o clasificare a împrumuturilor. care au rolul de a amortiza treptat suma împrumutată. atunci valoarea actuală a rentei va fi: A = R 1 − e −δn .. numit debitor). atunci valoarea actuală a rentei va fi: A = a 1 − e −δn − nδe −δn + b 1 − e −δn . Un împrumut care nu se mai înapoiază se numeşte împrumut nerambursabil. R = ct . (individual sau grupat. cu egalitatea evidentă ∑ tk = t k =1 n Q1 .3) ( ) ( ) (2.Dacă avem cazul rentelor continue n → ∞ . k = 1. unui alt partener. pe o perioadă de timp.3.2) Cazuri particulare 1. (2. 61 . tk = perioada de timp dintre două plăţi consecutive.2.2. 2. în anumite condiţii. Qn = amortismentele succesive conţinute în prima. δ această plată se numeşte rentă (plată) continuă constantă. P2 (individual sau grupat. Dacă R ( t ) = a + bt ... atunci valoarea actuală a unei rente perpetue va fi: ∞ 0 ∫ R ( t ) e−δt dt . Împrumuturi Se numeşte împrumut o operaţiune financiară prin care un partener. Dacă R ( t ) = R . Operaţiunea prin care P2 restituie lui P1 suma de care a beneficiat se numeşte rambursare sau amortizare a împrumutului. se numesc amortismente. Operaţiunea financiară de împrumut are două componente: creditarea şi rambursarea. Sumele rambursate anual.2. δ δ2 această plată se numeşte plată eşalonată continuă de prim ordin. numit creditor) plasează o sumă de bani. Notaţii: V0 = suma împrumutată la momentul iniţial.4) 2. t = perioada de timp pe care se efectuează rambursarea. ( ) (2. a doua şi a n anuitate.

3. 62 .2) Rk = valoarea achitată. Rambursarea prin anuităţi temporare imediate DEFINIŢIE: Rambursarea unui împrumut se efectuează prin anuităţi temporare imediate.3. compuse din părţi egale sau diferite din suma împrumutată. k = 1. Rambursarea anuală în sistem clasic Prin rambursarea sau amortizarea unui împrumut în sistem clasic înţelegem plata unor sume egale sau diferite.1) pk = procentul anual corespunzător fracţiunii tk . la intervale de timp egale sau diferite. calculată cu procente egale sau diferite de la o perioadă la alta. Aşadar. j =1 k (2. k =1 n (2. n Rk = ∑ Qn . n . n . e) cu procente anuale diferite sau constante.3. la sfârşit de an sau început de an. stabilită în funcţie de valorile Qk . k = 1. d k . Vk = Qk . dacă plăţile ce se efectuează se fac în următoarele condiţii: a) anual. operaţiunea de rambursare a unui împrumut este o plată eşalonată. c) un număr de ani bine precizaţi. d k = dobânda aferentă sumei rămase nerambursate la un anumit moment tk . pk = 100ik . b) prin sume (anuităţi) constante sau diferite de la un an la altul. j =1 k (2.1.3. din împrumutul după plata din perioada tk . n . d) imediat ce a fost fixată începerea rambursării. k = 1. k = 1.∑ Qk = V0 . n . k = 1. k = 1. Sk = suma plătită efectiv la un moment dat din tk . la care se adaugă dobânda corespunzătoare părţii din datoria rămasă la începutul perioadei la care se face plata.3) 2. n Vk = V0 − suma rămasă nerambursată după achitarea amortismentului ∑ Qn .

iar cu S ( D ) costul împrumutului suportat de debitor. numit tablou de amortizare. cu A ( d k ) valoarea ∑ S ( dk ) . Procedeul de amortizare a unui împrumut poate fi sintetizat sub forma unui tabel (ordinea coloanelor în tabel neavând importanţă)..3.5) (2. Sk = Qk + d k . Vn −1 = Qn . din relaţiile de mai sus putem afirma următoarele: costul unui împrumut la un moment dat este egal cu suma tuturor dobânzilor actualizate la momentul respectiv. tk tn .. k =1 (2.. k =1 n n ∑ A ( dk ) ..3. tk t1 Vk −1 V0 Qk Q1 dk d1 Sk S1 = Q1 + d1 Rk Rk Vk V1 = V0 − R1 . evaluat la sfârşitul ultimului an de plată.. Vk = V0 − Rk Vn = V0 − Rn = 0 Qn Sn = Qn + d n 63 .4) actuală a dobânzii d k .. dk dn . (2...3... Qk . Vk −1 Vn −1 . respectiv A ( D ) costul împrumutului suportat de debitor....6) Astfel. evaluat la începutul primului an de plată.Observăm că are loc relaţia: Sk = Qk + d k şi că Vn = 0.. Avem relaţiile: S ( D) = A( D) = Vom nota cu S ( d k ) valoarea finală a dobânzii d k . Rk Rn = V0 .

14) V0 .. (2.7) Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i )n − 1 n .13) n iar S ( D) = A( D) = ∑ S ( dk ) = k =1 n n n (1 + i ) n (1 + i ) − ( n + 1)(1 + i ) + 1 ni n V0 . Amortismente egale Qk = Q . k = 1. k −1 ⎤ (2.3. (1 + i ) ⎡(1 + i )n − 1⎤ k =1 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2.. n i ( n − k + 1) n n +1 V0 . n Sk = V0 i ( n − k + 1) + 1 n (2. (1 + i )n+1 − ( n + 1) i − 1 A ( D ) = ∑ A ( dk ) = V0 . (2. k = 1.3. 64 ..3.3..8) V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ dk = (1 + i )n − 1 ⎥ ⎦ .12) Qk = dk = V0 .3.. Anuităţi egale Sk = S .Rambursarea prin anuităţi temporare imediate posticipate Dacă rambursarea împrumutului se face în condiţiile definiţiei anterioare prin plăţi posticipate. atunci pentru orice an k avem: Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i )n − 1 ..9) iar S ( D) = ∑ S ( dk ) = k =1 n n (1 + i )n−1 ⎡(1 + i )n+1 − ( n + 1) i − 1⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (1 + i )n − 1 V0 .11) (2. (2. (2. cu acelaşi procent anual..3. cu: 1. n ..10) .3. cu dobândă posticipată. ∑ A ( dk ) = k =1 n +1 − ( n + 1)(1 + i ) i + 1 ni (1 + i ) n (2.3.

Adică. sau Qk = Q1 (1 + i ) k −1 (2.22) ...3. Sk +1 = Qk +1 + iVk .n . V0 = Q1 (1 + i ) − 1 sau Q1 = V0 i (2.19).3.23) obţinem: (1 + i )n − 1 . k = 1.25) 65 . Folosind relaţia (2. putem scrie următoarele relaţii: d k = Vk −1ik . 2. 2..3.17) (2.3.3. Scăzând ultimele două relaţii şi ţinând cont că: Sk = S . am obţinut că amortismentele formează o progresie geometrică crescătoare cu raţia 1 + i.16) (2.20) (2.3.21) Qk +1 − Qk + i (Vk − Vk −1 ) = 0 .3.. i (2. cum Vn = 0. Cum: V0 = ∑ Qk = Q1 (1 + u + u 2 + ..24) (1 + i )n − 1 . u = 1+ i ...3..Demonstraţie: 1. (2.3. iar Vk − Vk −1 = −Qk . În ipotezele propoziţiei..u n ) = Q1 k =1 n un −1 . atunci Sk = Qk + iVk −1 .3.n . n . (2.. găsim: Qk +1 = Qk (1 + i ) . k = 1. obţinem: Sn = Qn (1 + in ) şi p = 100i = pk .. Vn −1 = Qn . k = 1.15) (2.17) în (2.18) (2. iar Sk = Qk + ikVk −1 .3.3.19) obţinem: (2..3.

27) deci dk = V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ k −1 ⎤ (1 + i ) n −1 ⎥ ⎦. = Sk + Qk +1 − Qk + i (Vk − Vk −1 ) = adică Cum Qk = V0 n Sk +1 = Sk + Qk +1 − (1 + i ) Qk . (2. n Sk +1 = Qk +1 + d k +1 + Qk − Qk = = Sk + Qk +1 − Qk + d k +1 − d k = = Sk + Qk +1 − Qk − iQk . (2.3. n 66 .19) găsim: Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i )n − 1 .29) 2. înlocuim în (2. (2..3. .24). (2..27) relaţia (2. n respectiv Vi d k +1 = d k − 0 .. (2. Dacă amortismentele sunt egale Qk = Q .26) Ştim că: Vk −1 = V0 − ∑Qj .3.26) şi vom obţine: V0 ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ = ⎣ n k −1 ⎤ Vk −1 (1 + i ) n n −1 ⎥ ⎦. atunci relaţia de mai sus devine: Vi Sk +1 = Sk − 0 .3.atunci vom găsi: Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i )n − 1 k −1 j =1 .28) Atunci.3..3.3. din (2.21) şi (2. atunci. k = 1.3.3.

(2. Sk = Qk + d k .31) iar celelalte relaţii sunt imediate. tk tn .16).. apoi. găsim Q1 = 2285. calculăm d1 = V0i = 600 ..000 u. Rk Rn = V0 ...Aşadar.m. posticipate. d k = Vk −1i .000 u. i = 0. găsim că anuitatea corespunzătoare primului an va fi S1 = S = 2885. cu ajutorul relaţiei (2. pe care urmează să o ramburseze în 4 ani cu procentul de 6% prin anuităţi posticipate cu dobânda posticipată.... în cazul rambursării prin anuităţi temporare imediate... Întocmiţi tabloul de amortizare (pentru fiecare caz în parte). cu: a) anuităţi egale.91 . Vk −1 Vn −1 . b) amortismente egale. Raţionăm similar pentru fiecare an şi determinăm elementele tabloului de amortizare de mai jos.3. 67 .3. Vk = V0 − Rk Vn = V0 − Rn = 0 Qn d n = Vn −1i Sn = Qn + d n EXEMPLU: O persoană a împrumutat suma de 10.. Qk ... va fi: tk t1 Vk −1 V0 Qk Q1 dk Sk S1 = Q1 + d1 Rk R1 Vk V1 = V0 − R1 d 1 = V0 i .m.. am găsit că termenii generali ai celor două progresii aritmetice descrescătoare sunt: Sk = V0 i ( n − k + 1) + 1 n . n = 4 şi ţinem cont de relaţia Q1 = V0 i (1 + i )n − 1 .30) respectiv dk = i ( n − k + 1) n V0 .. 06 . Tabloul de amortizare.. (2. Soluţie: a) avem V0 = 10.m.91 u.3. Folosind relaţia d k = Vk −1ik .

16).3. atunci. Anuităţi egale Sk = S ..45 2722.91 2885. calculăm dobânzile corespunzătoare fiecărui an şi.56 2885.35) 68 ..09 5291.46 163.91 2423. n . avem: Sk = Qk = V0 i 1 − (1 − i ) n .02 2722.3.. stabilim anuităţile corespunzătoare fiecărui an.33) V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) dk = V0i ⎡1 − (1 − i ) ⎢ ⎣ 1 − (1 − i ) n n−k ⎤ n . Tabloul de amortizare va fi: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7500 5000 2500 600 450 300 150 2500 2500 2500 2500 3100 2950 2800 2650 7500 5000 2500 0 Rambursarea prin anuităţi temporare imediate anticipate Dacă rambursarea împrumutului se face în condiţiile definiţiei anterioare prin plăţi anticipate.85 317.09 5291.91 2885.35 2285.56 0 b) amortismente egale: Qk = V0 10000 = 2500 . folosind relaţia (2.3.3.07 2568. .32) (2.. cu acelaşi procent anual.Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7714.34) iar S ( D) = ∑ n S ( dk ) = i (1 + i ) + 1 − i 2 ( ) n − (1 + i ) k =1 1 − (1 − i ) n V0 1+ i .3.91 7714. cu dobândă anticipată. atunci Q = n 4 Înlocuind în relaţia d k = Vk −1ik . k = 1.02 2722. cu: 1. ⎥ ⎦ (2.91 2885. (2. pentru orice an k.56 600 462. i (2.

3. n . (2..vom obţine: Qk +1 (1 − i ) = Qk . Qk +1 = Qk (1 − i )−1 . atunci d n = 0.39) ( n − 1)(1 + i )n+1 − n (1 + i )n−1 + 1 . Şi cum avem anuităţi egale Sk = S .3.43) (2. (2..3. (2.. A ( D ) = ∑ A ( d k ) = V0 n−2 ni (1 + i ) k =1 Demonstraţie: 1. ⎥ ⎦ (2.3. Amortismente egale Qk = Q .45) 69 . Sn = Qn . În ipotezele propoziţiei putem scrie următoarele relaţii: d k = Vk ik .41) (2.3.44) care se rescrie cu uşurinţă Sk +1 = Sk + Qk +1 (1 − i ) − Qk .3.3. k = 1.38) iar S ( D) = ∑ n S ( d k ) =V0 n (1 + i )2 ⎡ ni k =1 1+ i) ⎢( ⎣ n ( n − 1) − n (1 + i )n−1 + 1⎤ .40) (2... k = 1.36) (2. V0 respectiv dk = i (n − k ) n (2. n Sk = V0 i (n − k ) +1 n V0 n .42) (2..A( D) = ∑ A ( dk ) = k =1 n i + (1 − i ) − (1 + i ) n 1− n 1 − (1 − i ) n V0 1+ i . atunci Sk +1 = Sk + Qk +1 − Qk + d k +1 − d k .3.3.37) Qk = . iar Sk = Qk + ikVk .. Şi p = 100i = pk . i 2.3..

cu: a) anuităţi egale. Celelalte relaţii sunt imediate. n = 4 şi. Întocmiţi tabloul de amortizare... b) amortismente egale.. având termenul general: Qk = V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) . n Sk +1 = Sk + Qk +1 − Qk − iQk adică Cum Qk = V0 n Sk +1 = Sk + Qk +1 − (1 + i ) Qk .m. ţinând cont de relaţia Sk = V0 i 1 − (1 − i ) n . pe care urmează să o ramburseze în 4 ani cu procentul de 6% prin anuităţi anticipate cu dobânda anticipată. i = 0.. n respectiv d k +1 = d k − Aşadar. atunci relaţia de mai sus devine: Sk +1 = Sk − V0 i .ceea ce înseamnă că amortismentele formează o progresie geometrică crescătoare. Soluţie: a) avem V0 = 10. 2. găsim S = 2737 u.. i (n − k ) V0 . am găsit că termenii generali ai celor două progresii aritmetice descrescătoare sunt: S k = V0 respectiv i (n − k ) + 1 .m.m. 06 . 70 . n dk = iar celelalte relaţii sunt imediate. n V0 i . Dacă amortismentele sunt egale Qk = Q . cu raţia (1 − i )−1 . .000 u. k = 1.000 u. n EXEMPLU: O persoană a împrumutat suma de 10.

iar cel ce emite obligaţiuni se numeşte emitent.3. 4 şi apoi dobânzile d k .7). W0 = valoarea totală de rambursare a împrumutului. Împrumuturi cu obligaţiuni Împrumuturile cu obligaţiuni se realizează în cazurile în care suma de împrumut este foarte mare. statul sau cel care are nevoie de acel împrumut emite un număr de titluri de valoare. 2.Folosind relaţia (2. condiţii. 4 . calculăm amortismentele Qk .4. Notaţii: C0 = valoarea de emisie a împrumutului. cuponul obligaţiunii. V = valoarea nominală a obligaţiunii. k = 1. procentul anual. Pentru fiecare obligaţiune sunt menţionate regulile împrumutului cu drepturile şi îndatoririle partenerilor.3. 71 . k = 1. Cei care cumpără aceste titluri se numesc subscriptori sau obligatari. calculăm dobânzile corespunzătoare n Qk = fiecărui an şi. de rambursare. Tabloul de amortizare va fi: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7500 5000 2500 450 300 150 0 2500 2500 2500 2500 2950 2800 2650 2500 7500 5000 2500 0 2. folosind relaţia (2. V0 = valoarea nominală a împrumutului.3. numite obligaţiuni. În acest caz. 2. înscriindu-se obligatoriu: numărul obligaţiunii. alte clauze.3. tabloul de amortizare. C = valoarea de emisie a obligaţiunii.16). stabilim anuităţile corespunzătoare fiecărui an. atunci Q = n 4 i (n − k ) Înlocuind în relaţia d k = V0 . valoarea nominală a obligaţiunii. Calcule sunt sistematizate în tabloul de amortizare de mai jos: Perioada 1 2 3 4 Vk −1 dk Qk Sk Vk 10000 7727 5309 2737 464 319 165 0 2273 2418 2572 2737 2737 2737 2737 2737 7727 5309 2737 0 b) amortismente egale: V0 10000 = 2500 . Rambursarea împrumutului se face prin tragere la sorţi sau alte metode.

Prima emisiune în sens juridic = V-C.4.5) (2.6) (2. dacă C = V.4) ∑ Qk .4. Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k. • al pari (la paritate). n = durata împrumutului (în ani). Prima rambursare în sens contabil = W-C.7) 72 . (2.8) (2..10) n (2. Avem următoarele relaţii: V0 = VN.. • al pari (la paritate). Sk = anuitatea din anul k. dacă W = V.9) (2.W = valoare de rambursare a obligaţiunii.4. N = N1 + N 2 + . dk = dobânda plătită în anul k. Qk = amortismentul din anul k. N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi.4.4.2) (2.4. • supra pari (peste paritate). Emisiunea este: • sub pari (sub paritate). C0 = CN.. Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi.1) (2. • supra pari (peste paritate).3) ∑ Nk . k =1 (2. k =1 n (2. Cupon unitar de dobândă = Vi.4. + N n = V0 = Q1 + Q2 + .4.4. dacă W < V (foarte rar). Rambursarea este: • sub pari (sub paritate). W0 = WN. dacă C > V (foarte rar).4. Rk = suma rambursată după k plăţi. dacă W > V (foarte rar). Prima rambursare în sens strict = W-V. + Qn = Sk = Qk + d k .. dacă C < V. N(Rk) = numărul de obligaţiuni rambursate după k plăţi. N = numărul total de obligaţiunii.

4. b) în final sau ÎN FINE. prin urmare..12) Obligaţiunea este un titlu indivizibil şi. atunci: Qk = N k + V .20) n 73 . Dacă rambursarea este supra pari. (2.k + 1 ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 . (2.k + 1) i + 1 ⋅ V = Q + d ..4.14) Qk = 0 = N kV .15) n Vk-1 = valoarea datoriei la începutul anului k: Vk -1 = n . (2.k ⋅ N . prin plăţi posticipate şi cu: a) amortismente egale ( Q1 = Q2 = .4.19) n N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi: N (Vk ) = n . de obicei două posibilităţi de rambursare: a) anuală. atunci: Qk = N k + W . (2.k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V .13) n Qk = amortismentul din anul k: V (2.18) Sk = 0 k k n Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi: Vk = n .4.4.16) n dk = dobânda plătită în anul k: d k = n . Pot exista. (2.k + 1 ⋅ N . (2. (2.Dacă rambursarea este al pari. n N(Vk-1) = numărul de obligaţiuni aflate în circulaţie la începutul anului k: N (Vk -1 ) = n .4. = Qn = Q ) .4. atunci avem: Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: Nk = N . (2. Rambursare al pari Dacă rambursarea este anuală.4. amortizând toate obligaţiunile la sfârşitul perioadei împrumutului.k + 1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V .4. amortizând în fiecare an un număr de obligaţiuni. nu poate fi rambursat prin fracţiuni de titlu.4.11) (2.17) n Sk = anuitatea din anul k: ( n .

.b) anuităţi egale ( S1 = S2 = .4. Qk = (1 + i )n -1 (2.23) (1 + i )n − (1 + i )k -1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V . Vk -1 = (1 + i )n -1 dk = dobânda plătită în anul k: (2.4.21) (1 + i )k -1 ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V . (2. (1 + i )n -1 Vk-1 = valoarea datoriei la începutul anului k: (2. atunci avem: Nk = numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: (1 + i )k -1 Nk = ⋅i ⋅ N .4. 0 k −1 (1 + i )n − 1 (1 + i )n ⋅ i ⋅ V0 = Qk + d k . Sk = (1 + i )n -1 (2.4.24) dk = (1 + i )n − (1 + i )k −1 ⋅ i ⋅ V = i ⋅ V .28) 74 .4. (1 + i )n -1 Qk = amortismentul din anul k: (2. Vk = (1 + i )n -1 N(Vk) = numărul de obligaţiuni rămase de rambursat după k plăţi: N (Vk ) = (2.27) (1 + i )n − (1 + i )k (1 + i )n -1 ⋅N .22) N(Vk-1) = numărul de obligaţiuni aflate în circulaţie la începutul anului k: (1 + i )n − (1 + i )k -1 N (Vk -1 ) = ⋅N .4. = Sn = S ) .4.26) Vk = suma rămasă de plătit după k plăţi: (1 + i )n − (1 + i )k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V ..4.25) Sk = anuitatea din anul k: (2.

000 0 480.338 117.000 1.000.273 518.643 969.334 392.000.000 800.155.000.000.000 983.000.000 400.000 240.000.895 596.000.000 511.105 1.000.105 596.000 120.000. care se rambursează în 5 ani.631.656 TOTAL 88.243.000.000.000.000.000.000.243.000.673 1.000 640.525 2.000 120.336.000.000. de Valoarea obligaţiuni în circulaţie datorată la la început început de an de an Vk-1=N(Vk-1) N(Vk-1) k Numărul de obligaţiuni amortizate anual Nk Amortisment anual Qk =NkV Dobânda anuală pe datoria rămasă dk=iVk-1 Numărul de Valoarea Anuitatea sau obligaţiuni în datoriei la sfârşit circulaţie la rata anuală de an sfârşit de an Sk=Qk+dk Vk=N(Vk)V N(Vk) 1 2 3 4 5 600.656 77..000 60.989 102.000.200.000.000.631.000 TOTAL 120.000.000 / 800.000. în valoare nominală de V0 = 2.469 451.000 341.000 360.771 255.000 360.000.000 180.000.000 120.505.000 2.294.656 0 511.200.000 400.155.000 120.000 400.000 900.368.643 296.525 75 .000.342 155.105 300.000 400.985 155.000.362.105 / 969.000 400.000 480.011 408. b) cu anuităţi egale).124 290.983.900.000 700.000 1.000 120.631.000 2.000 300.000.362.000 520.000.809.125.000 0 / 600.000.492.368.703.488 518.000 2.000 1.EXEMPLU: Un împrumut obligatar.000.000. plăţile fiind anuale posticipate (a) cu amortismente egale.631.600. Soluţie: Folosind formulele anterioare.000 2.000 580.m.011 1.124 596.000.636 204.000 Tabloul 2 – Rambursarea împrumutului cu anuităţi egale Nr.895 408.000 240.000 1.000 2.000 400. Se cer elementele tabloului de amortizare.448 596.105 1. cu procentul operaţiunii de p = 15%.821.600.631. constă în N = 600.985 155.673 290.000 240. găsim tablourile de amortizare corespunzătoare de mai jos (tabloul 1 – pentru amortismente egale şi tabloul 2 – pentru anuităţi egale): Tabloul 1 – Rambursarea împrumutului cu amortismente egale Nr.105 596.000 120.000 obligaţiuni.000 460. de obligaţiuni Valoarea în circulaţie datorată la la început început de an de an Vk-1=N(Vk-1) N(Vk-1) k Numărul de obligaţiuni amortizate anual Nk Amortisment anual Qk =NkV Numărul de Dobânda Valoarea obligaţiuni în Anuitatea sau anuală pe datoriei la sfârşit circulaţie la rata anuală datoria rămasă de an sfârşit de an Sk=Qk+dk dk=iVk-1 Vk=N(Vk)V N(Vk) 1 2 3 4 5 600.809.488 518.000 120.703.643 0 / 600.000.948.948.000 u.000.000 400.809.000.138.832 145.688 135.631.

8%.. d) 35.231 u. b) 25.m.5) 3.3233 u.m.106.m. 1.016 u.1233 u. c) 32.) a) 23. se plasează suma de 7. c) 18.12 sau Q1 = T − d1 = 2320. b) 25.m. Dacă 3 ani consecutiv. Care este valoarea actuală a fondului acumulat? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.08 )(1 + 0.m. la fiecare sfârşit de an..m..07 ⋅ 1. Un împrumut de 10.016 u.1.12 76 .05 = 500 Primul amortisment Q1 = V0 (1 + i )n − 1 i = 2320.231..1) + 7000 = 23016 u.2933 u. 10%.m.TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1. 10%..m.1) + 7000 (1 + 0. cu procentele anuale de 7%. cu procentele anuale de 7%.m. la fiecare sfârşit de an. 3 Răspuns corect: a) 2.231 u. Care este valoarea finală a fondului acumulat? a) 23.m.1 Răspuns corect: c) Vezi relaţia (2.m.231.000 u. Rezolvare: S P = 7000 (1 + 0.m.. d) 35. Rezolvare: d1 = V0 i = 10000 ⋅ 0.. se plasează suma de 7. 8%..08 ⋅ 1.000 u.m. Dacă 3 ani consecutiv. Rezolvare: Valoarea actuală: P A3 = 7000 7000 7000 + + = 18106.07 ⋅ 1.08 1.07 1. Care este primul amortisment? Q1 = .000 u.016 u. urmează a fi rambursat în 4 ani prin rate (anuităţi) constante posticipate cu procentul anual de 5%.1233 u.

m. Se cere numărul de obligaţiuni amortizate în anul al doilea. c) N2 ≈ 2796. Qk = V0 12000 = 3000 u.000. . Răspuns corect: a) 77 . 06 = 720 u.4. Procentul operaţiunii este 8%.m.. 5. ştiind că plăţile sunt anuale posticipate.000 obligaţiuni care se rambursează în 4 ani.m.. d) N2 ≈ 2588.m.m..000 u. egale. a) N2 ≈ 2397. atunci Q = n 4 S1 = Q1 + d1 S1 = 3720 u.000 u.m. Un împrumut obligatar de valoare nominală totală V0 = 1. cu amortismente egale. Rezolvare: d1 = V0i = 12000 ⋅ 0. Un împrumut de 12. urmează a fi rambursat în 4 ani posticipat cu dobândă posticipată cu procentul anual de 6%. b) N2 ≈ 2501 u. Care este anuitatea corespunzătoare primului an? S1 = . constă din N = 10.

c) 48. atunci valoarea actuală a unei rentei continue constante va fi: a) A = R 1 − e −δn .459. Răspuns corect: a) 3..7 u.. cu plată anuală anticipată câte 10. d) 41. b) 55.. cu procentul anual de 5%. Dacă an = v p + v p + .m. + v p ..000 u.m. Răspuns corect: a) 1 1 1 4.m.2 u.m. ⎡ 1 ⎤ p ⎢v p − 1⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 1 2 np 78 .m. Presupunem că achitarea unor datorii a fost stabilită pentru cinci ani. d) 375 u.m.. atunci: p p p n 1− v a) an = 1 ⎡ ⎤ p ⎢(1 + i ) p − 1⎥ ⎣ ⎦ n b) an = 1 − u .6 u.m. δ R 1 − eδn . Dacă R ( t ) = R .m.. Se rambursează un împrumut în valoare de 10. i b) A = R 1 − e −δn . R = ct . calculaţi suma dobânzilor corespunzătoare celor 4 ani. c) A = δ ( ( ( ) ) ) Răspuns corect: b) 2. c) 625 u. Care este valoarea actuală a datoriei? a) 45. în 4 ani cu procentul anual de 5% şi plăţi anticipate cu dobândă anticipată. b) 400 u.m.000 u..5 u.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1.m. Dacă rambursarea se face cu amortismente egale..232.236.459. a) 750 u.

Dacă rambursarea unui împrumut obligatar este anuală. (1 + i )n -1 d) alt răspuns.c) an = 1 − vn 1 − ⎡ ⎤ p ⎢(1 + i ) p + 1⎥ ⎣ ⎦ . (1 + i )n -1 (1 + i )k Nk = ⋅i ⋅ N .. = Sn = S ) . prin plăţi posticipate anuităţi egale ( S1 = S2 = . Răspuns corect: b) 79 . Răspuns corect: a) 5. atunci avem Nk numărul de obligaţiuni rambursate în anul k: a) b) c) (1 + i )n-1 Nk = ⋅i ⋅ N .. (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Nk = ⋅i ⋅ N .

000 u. atunci valoarea actuală a plăţii eşalonate continue de prim ordin va fi: a) A = a 1 − e −δn − nδe−δn + b 1 − e−δn . δ δ a 1 − e −δn − δe −δn + b 1 − e − δ . prin plăţi posticipate anuităţi egale ( S1 =S2 =. c) 1125 u.m. δ δ2 b) A = a 1 − e−δn − δe−δn + b 1 − e−δn ..m..TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1. Răspuns corect: a) 80 . Un împrumut în valoare de 10.m. Dacă rambursarea unui împrumut obligatar este anuală.. Dacă R ( t ) = a + bt . b) 750 u. atunci avem Qk = amortismentul din anul k: (1+i )k ⋅ i ⋅ V0 . care este suma dobânzilor corespunzătoare celor 4 ani? a) 1250 u. c) Q k = n 1+i ) -1 ( d) alt răspuns. Răspuns corect: c) 3. Dacă rambursarea se face cu amortismente egale.. va fi rambursat în 4 ani cu procentul anual de 5% şi plăţi posticipate cu dobândă posticipată. c) A = 2 δ δ ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) Răspuns corect: a) 2.m. d) 625 u.m. a) Q k = (1+i )n -1 (1+i )n-1 b) Q k = ⋅ i ⋅ V0 =N k ⋅ V .=Sn =S) . (1+i )k -1 (1+i )k-1 ⋅ i ⋅ V0 .

a) Q3 ≈ 258. d) Q3 ≈ 360. ştiind că plăţile sunt anuale posticipate. δ ( ( ( ) ) ) Răspuns corect: b) 5. b) A = δ c) A = R 1 − eδn . R = ct .800. c) Q3 ≈ 228.4.700.000 u. Procentul operaţiunii este 8%. Răspuns corect: a) 81 . Se cere valoarea celui de-al treilea amortisment. egale. constă din N = 10.m. Dacă R ( t ) = R . Un împrumut obligatar de valoare nominală totală V0 = 1.800.000 obligaţiuni care se rambursează în 4 ani. b) Q3 ≈ 279.089.000. i R 1 − e −δn . atunci valoarea actuală a unei rentei continue constante va fi: a) A = R 1 − e −δn .

FORMULE UTILIZATE Anuităţi posticipate SP = n ∑ n −1 ⎡ n ⎤ ⎢T j ⋅ 1 + ik ) ⎥ + Tn . 1+ i j ⎟ j =1 ⎠ k SP =T nr k = r +1 n ∑ (1 + i ) n n−k = Ts P n−r = SP . i i n −n A A = T (1 + i ) n 1 − (1 + i ) i n = Tu ⎤ ⎦ 1 − vn = Ta A . ⎟ ⎠ SA n = T (1 + i ) (1 + i )n − 1 = Tu u n − 1 = Ts A . n−r Anuităţi anticipate SA = n ∑ ⎡ ⎢Tk ⋅ ⎢ k =1 ⎣ n ∏ (1 + i j )⎥ . AnAr = ∑ ⎜ Tk ⋅ ∏ 1 + i j ⎟ = ∏ 1 + i j AnA−r . ⎜ ⎟ j =1 ⎝ r =1 ⎠ n ∏ SP n (1 + i )n − 1 =T i AP = T n 1 − (1 + i ) i −n =T 1 − vn . n−r 82 . An r = ⎜ k ⎢ ⎥ k = r +1 ⎝ j = r +1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∑ n −1 ∏ ∑ ∏ ⎞ 1 ⎟ . ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ k= j k = r +1 ⎝ j =1 n ⎡ ⎛ k −1 1 ⎞ ⎠ r 1 j =1 SA =T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) n −( k −1) = Tu u n− r i − 1 = Ts A n−r = SA . n i n SA = nr j = r +1 ⎣ n ∑ ⎢T j ⋅ ∏ (1 + ik )⎥ = SnA−r . i SP = nr n n ⎛ ⎡ ⎤ P ⎜T ⋅ ⎢T j ⋅ (1 + ik )⎥ + Tn . n−r AP = T nr k = r +1 ∑ (1 + i ) −k = T (1 + i ) −r aP n−r = (1 + i ) −r AP . AP = ( n ⎢ ⎥ j =1 ⎣ k = j +1 ⎦ ∏ ∑ j ⎛ 1 ⎜Tj ⋅ ⎜ 1 + ir j =1 ⎝ r =1 n ∏ ⎞ ⎟= ⎟ ⎠ ∑ j ⎛ ⎞ ⎜Tj ⋅ vr ⎟ . ⎥ j =k n ⎤ ⎦ A A = T1 + n k −1 ⎛ 1 ⎜T ⋅ k ⎜ 1+ i j k =2 ⎝ j =1 ∑ n ∏ ⎞ ⎟.

Qk = V0i (1 − i ) n−k n 1 − (1 − i ) .. 0 A = R 1 − e −δn . V0 = Q1 + Q2 + . Anuităţi egale Sk = S . dk = ⎥ ⎦ n . k = 1. N = N1 + N 2 + . δ ( ) Rambursarea prin anuităţi temporare imediate posticipate 1... n Sk = V0 Qk = V0 n . n Împrumuturi cu obligaţiuni V0 = VN. W0 = WN.... n . dk = i ( n − k + 1) n Rambursarea prin anuităţi temporare imediate anticipate 1. n Sk = V0 Qk = V0 n i ( n − k + 1) + 1 n ... n−r ∫ R ( t ) e−δt dt ... Sk = V0i ⎡1 − (1 − i ) ⎢ ⎣ 1 − (1 − i ) n−k ⎤ V0 i 1 − (1 − i ) n ..... + Qn = ∑ Qk . V0 . i (n − k ) +1 n 2. dk = V0i ⎡(1 + i ) − (1 + i ) ⎢ ⎣ n k −1 ⎤ ⎥ ⎦ (1 + i ) n −1 .AA = T nr ∞ k = r +1 ∑ (1 + i ) ( n − k −1) = Tu 1 − v i n−r v r = T (1 + i ) −r aA n−r = (1 + i ) −r AA ... Amortismente egale Qk = Q . k = 1. . dk = i (n − k ) n V0 . 83 .. C0 = CN. Anuităţi egale Sk = S . Sk = V0i (1 + i ) n (1 + i ) n −1 . k = 1. 2. Sk = Qk + dk k =1 k =1 n n Cupon unitar de dobândă = Vi. k = 1. Amortismente egale Qk = Q . d k +1 = d k − V0 i .. + N n = ∑ Nk . n . . Qk +1 = Qk (1 − i )−1 .. Qk = V0i (1 + i ) k −1 (1 + i ) n −1 ..

(1 + i )n -1 (1 + i )n -1 84 . Vk -1 = n .Rambursare al pari Dacă rambursarea este anuală.k + 1 ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V . d k = n . Sk = ⋅ i ⋅ V0 = Qk + d k . n n b) anuităţi egale ( S1 = S2 = . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Qk = ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V .. = Qn = Q ) . (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 (1 + i )n dk = ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 . n n ( n .. Qk = 0 = N kV .k ⋅ N . Sk = 0 k k n n Vk = n . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k (1 + i )n − (1 + i )k Vk = ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V . (1 + i )n -1 (1 + i )n -1 (1 + i )n − (1 + i )k -1 Vk -1 = ⋅ V0 = N (Vk -1 ) ⋅ V . N k = N . prin plăţi posticipate şi cu: V a) amortismente egale ( Q1 = Q2 = .k ⋅ V0 = N (Vk ) ⋅ V . N (Vk -1 ) = ⋅N . = Sn = S ) (1 + i )k -1 (1 + i )k -1 Nk = ⋅ i ⋅ N . n n N (Vk -1 ) = n . Qk = ⋅ i ⋅ V0 = N k ⋅ V .k + 1 ⋅ i ⋅ V0 = i ⋅ Vk -1 .k + 1 ⋅ N ..k + 1) i + 1 ⋅ V = Q + d . N (Vk ) = ⋅N . N (Vk ) = n ..

Asigurarea este o metodă de creare a unui fond de asigurare. pensii viagere limitate sau amânate. A2.. în care intervin următorii factori: juridic (asigură legalitate creării asigurării). Dacă primele nete unice plătite pentru aceasta sunt P. asigurare de deces. asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani.3. Teorema compunerii contractelor Presupunem că o asigurare A este formată din n asigurări parţiale A1. care plăteşte o sumă de bani pentru a beneficia la momentul respectiv de asigurare). asigurarea până la primul deces. .. rezerva de prime matematică sau teoretică. utilizând teoria probabilităţilor şi a statisticii matematice. După natura lor. respectiv P1. anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate.. care creează un fond de asigurare din sumele depuse de asiguraţi) şi asiguratul (persoană sau instituţie.. asigurarea continuă în caz de deces. Noţiunea de actuariat reprezintă totalitatea operaţiilor financiare şi a normelor pe baza cărora se fac calculele de asigurări. Echitabilitatea procesului de asigurare este dat de teorema compunerii contractelor. An. anticipate. asigurări mixte. Pn. Contractul de asigurare sau legea pe baza cărei se încheie asigurarea implică două părţi: asiguratorul (instituţie. P2.. . asigurarea de moarte pentru primul deces. economic (asigură acoperirea necesităţilor în viitor ale asiguratului. atunci P= ∑ Pk . asigurările (obligatorii sau facultative) pot fi: asigurări de persoane sau asigurări de bunuri. prin anticipaţie în prezent) şi tehnic (asigură echitabilitatea procesului de asigurare). asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu. anuităţi (pensii) viagere continue anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane. asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane. k =1 n 85 . ELEMENTE DE MATEMATICI ACTUARIALE Concepte-cheie: anuităţi viagere posticipate..

3.1. Asigurări de viaţă 3.1.1. Funcţii biometrice
Funcţiile biometrice măsoară mortalitatea unui grup de indivizi. Mortalitatea indivizilor este influenţată de mai mulţi factori: vârsta, sexul, gradul de civilizaţie, clima. S-au întocmit tabele de mortalitate pe vârstă şi sex, pornindu-se de la un număr de 100.000 nou-născuţi. Aceste tabele se reactualizează prin metode statistice. Probabilitatea de viaţă şi de moarte Notaţii: px = p ( x, x + 1) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să fie în viaţă la x + 1 ani; qx = q ( x, x + 1) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai fie în viaţă la x + 1 ani; p ( x, y ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să fie în viaţă la y ani;

q ( x, y ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai fie în viaţă la y ani. Avem:

px + qx = 1 , p ( x , y ) + q ( x, y ) = 1 . Fie z o vârstă intermediară între x şi y, atunci: p ( x, y ) = p ( x, z ) p ( z , y ) .
Funcţia de supravieţuire

(3.1.1) (3.1.2)

(3.1.3)

Fie o populaţie formată din indivizi în vârstă de a ani. Numim funcţie de supravieţuire, numărul mediu de persoane din acea colectivitate ce ajung să împlinească x ani. Având în vedere că persoanele trăiesc în aceleaşi condiţii, au aceleaşi şanse să împlinească aceeaşi ani, utilizăm o variabilă aleatoare binomială:
x ⎛ ⎞ X : ⎜ x x n − x ⎟ x ∈ {0,1,..., n} ; p + q = 1 , p = p ( a, x ) . ⎝ Cn p q ⎠ (3.1.4)

86

Observaţii: 1) p = p ( a, x ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de a ani să fie în viaţă

la x ani; 2) n = la numărul de persoane din colectivitate; 3) numărul mediu de persoane ce ajung să trăiască x ani va fi M ( X ) = l x (media sau momentul iniţial de ordinul întâi al variabilei X). Ţinând cont că X este o variabilă aleatoare binomială, avem: M ( X ) = l x = np ( a, x ) pentru a < x < y ,

l y = np ( a, y ) , p ( x, y ) = ly , lx

(3.1.5)

vom obţine: (3.1.6)

lx − l y q ( x, y ) = . lx şi, similar
px = p ( x, x + 1) = qx = q ( x, x + 1) = l x +1 , lx

l x − l x +1 d x = . lx lx

(3.1.7)

unde: d x = lx − l x +1 reprezintă numărul mediu de persoane din colectivitatea respectivă care moare între x şi x + 1 ani. Notăm: n p x = p ( x, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să mai trăiască n ani; n q x = q ( x, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să nu mai trăiască n ani; m / n q x = q ( x + m, x + n ) probabilitatea ca o persoană în vârstă de x ani să decedeze între x + m şi x + n ani. Astfel, vom obţine: lx+ n , n px = lx
n qx m / n qx

= =

lx − lx+ n , lx lx +m − lx +n . lx

(3.1.8)

87

Viaţa medie

Valoarea medie a numărului de ani pe care are să-i mai trăiască o persoană în vârstă de x ani se numeşte viaţa medie (ex). Considerăm variabila aleatoare următoare: ⎛1/ 2 1 + 1/ 2 ... n + 1/ 2 ⎞ X :⎜ ⎟ ; ex = M ( X ) ⎝ qx 1/ 2 qx ... n / n +1 qx ⎠ unde
ω− x

(3.1.9)

ex = 1 + 2

∑ lx+n
n =1

lx

.

(3.1.10)

EXEMPLU: Care este probabilitatea ca o persoană, în vârstă de 40 ani, să fie în viaţă peste 15 ani? ( l40 = 84855, l55 = 77603 ) 15 p40 = ... Soluţie: Ştiind că
15

n

px =

lx+ n şi folosind tabele de mortalitate, avem: lx

p40 =

l55 77.603 = ≅ 0,91 l40 84.855

3.1.2. Funcţii biometrice continue
Rolul de bază în studiul continuu al mortalităţii este jucat de probabilitatea μ ( x ) dx ca asiguratul, în vârstă de x ani, să moară la o vârstă cuprinsă între x şi x+dx ani. μ ( x ) se numeşte intensitate de mortalitate. Presupunem că μ ( x ) funcţie continuă, admiţând derivate de ordinul întâi, iar l(x) funcţia de supravieţuire în domeniul continuu. Din definiţia lui μ ( x ) dx , avem: q ( x + dx ) = μ ( x ) dx , iar
q ( x + dx ) = 1 −
88

l ( x + dx ) , l ( x)

Presupunem că l(x) funcţie derivabilă, obţinem: l ( x ) − l ( x + dx ) = μ( x) , dx →0 l ( x ) dx lim adică μ( x) = − l´ ( x ) , l ( x) (3.1.11)

Integrând relaţia anterioară, obţinem: l ( x) = e
− ∫ μ( t ) dt
a x

k,

(3.1.12)

Pentru x = a, l ( a ) = k , atunci găsim cu uşurinţă că: p ( a, x ) = e sau p ( x, y ) = e sau
x+n

− ∫ μ( t ) dt
a

x

,

(3.1.13)

− ∫ μ( t ) dt
x

y

,

(3.1.14)

n px = e

∫ μ( t )dt
x

.

(3.1.15)

EXEMPLU: Pentru o persoană în vârstă de 37 ani, μ ( t ) = 1 , calculaţi t probabilitatea ca persoana să mai fie în viaţă peste 15 ani. 15 p37 = ...
Soluţie: Folosim relaţia (3.1.15):
15 p37
15 p37

=e = 37 52

− ∫ 1 dt t 37

52

=e

ln 37 52

89

1.1.. x2 .20) astfel m m +1 q x1 x2 . xn probabilitatea că toate cele n persoane ale unui grup cu vârstele x1..1.21) EXEMPLU: Se dă un grup format din trei persoane. xn =t p x1 t p x2 .. .3.. (3..3........lxn + m +1 . xn =t q x1 qx2 ..18) t p x1 . . . xn = 1 − x +1 x + 2 . respectiv ca tot grupul să dispară după t ani: l x +t l x +t l x +t .1.. l x1 l x2 l xn (3.. . x2.. x2... Notăm cu px1 .. Astfel. obţinem că: px1 . p2 . xn = l x1 + m l x2 + m . l x1 l x2 l xn (3. xn să fie în viaţă după trecerea unui an... xn = px1 px2 .. pxn . Avem n evenimente independente...l xn + m − l x1 + m +1l x2 + m +1..... x2 .1. .. xn = l x +1 l x + 2 l x + n .. x2 + m... x2 . (3.16) Obţinem cu uşurinţă probabilitate ca cel puţin o persoană din cele n ce compun grupul să fie decedată până la sfârşitul anului: l l l q x1 ......1. având probabilităţile de supravieţuire peste n ani p1 .t p xn = l x1 lx2 l xn şi t q x1 .17) l x1 l x2 l xn Calculăm similar probabilitatea ca întreg grupul să fie în viaţă în t ani.. (3..19) iar probabilitatea ca grupul să dispară după între anii m şi m+1: m m +1 q x1 x2 .t q xn = 1 − t l x +t l x +t l x +t . l x1 l x2 ..1. p3 .... xn = m px1 x2 .l xn (3... xn + m . x2. Probabilităţi de viaţă pentru grupuri de persoane Funcţiile biometrice studiate permit analiza mortalităţii grupurilor de persoane. x2 . Vom admite că moartea unei persoane din grup nu atrage după sine moartea altei persoane din grup şi nu are legătură cu restul vieţii sale.... xn qx1 + m... . Care este probabilitatea ca numai două persoane să fie în viaţă peste n ani? 90 .. atunci avem: px1 . x + n . datorită independenţei fenomenelor considerate putem aplica teorema probabilităţilor compuse..

000 D55 5. D55 = 5802. la împlinirea vârstei de 55 ani. peste n ani.3 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.1.m.000. în caz de supravieţuire. Asigurarea unei sume în caz de supravieţuire la împlinirea termenului de asigurare O persoană în vârstă de x ani contractează o asigurare în valoare de 1 u.22) ⎟ . ce se găseşte în tabele actuariale pentru toate vârstele şi procentele uzuale. este valoarea medie a variabilei aleatoare următoare: ⎛ vn 0 ⎞ X :⎜ (3.24) EXEMPLU: Care este prima netă pe care o persoană în vârstă de 40 ani trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare pentru a încasa.23) n Ex = Dx Dacă suma asigurată este S. care i se va plăti.Soluţie: Notăm cu A evenimentul căutat. Prima netă unică (prin primă netă unică înţelegând suma de bani pe care trebuie să o plătească în prezent pentru a se bucura în viitor de toate avantajele).000. (3.m.4.000 u.802.1. n Ex .1.3 = 10.? ( D40 = 12053.) Soluţie: Dx + n (3. dacă este în viaţă.m.1.000. n Ex = M ( X ) = v n n px = v n lx+n . D40 12. ⎝ n px n qx ⎠ unde vn = factor de actualizare. prima netă va fi: D P = Sn E x = S x + n . atunci: Dx + n . suma de 10. atunci: P ( A ) = p1 p2 q3 + p1q2 p3 + q1 p2 p3 = = p1 p2 (1 − p3 ) + p1 (1 − p2 ) p3 + (1 − p1 ) p2 p3 = = p1 p2 + p1 p3 + p2 p3 − 3 p1 p2 p3 3. obţinem: Dx Din relaţia P = S P = 10. lx unde n Ex = factor de actualizare viager.053 91 .24). Dx (3. Notăm Dx = v x l x – număr de comutaţie.1.000 = 4814100 u..

26) Ţinând cont de relaţia (3. obţinem relaţia: D x +t = e _ Dx _ − ∫ ⎡μ( s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ x x +t . ⎟dt + v n ⎜ ⎟ l ( x) ⎠ l ( x) ⎝ ∫ 0 (3. (3.31) 92 . Presupunem că procentul instantaneu de dobândă este funcţie de timp.27) atunci factorul de actualizare viager pentru cazul continuu va fi: _ n Ex = l ( x + n) n v .28). găsim: n M (X ) = v l´ ( x + t ) dt l ( x) ∞ ∫ n (3. δ = δ ( t ) .1.29) Dx = l ( x)vx = l (a)e unde a este vârsta iniţială. Reamintim că: 1 + i = eδ .11).1. (3. folosind relaţia (3.Cazul continuu Ştim că media unei variabile aleatoare continue este dată de formula: M (X ) = ∞ −∞ ∫ xf ( x )dx .1.25) Astfel.28) ţinând cont că l∞ = 0 .30) După calcule.1. găsim media variabilei continue ca fiind: n ∞ ⎛ l(x + t) ⎞ l(x + t) M ( X ) = 0 ⎜1 − μ ( x + t ) dt .1. x (3. ∫ n (3.1.1. _ − ∫ μ( s )ds − ∫ δ( s )ds a 0 . l ( x) (3. găsim că expresia sumei amânate continue va fi: =e 0 Introducem numărul de comutaţie: t Ex x − ∫ δ( s ) ds t _ − ∫ ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ t . v = 1 = e −δ ⇒ vt = e −δt şi că pentru cazul considerat avem 1+ i vt = e 0 şi.1.1.

03a ⎜1 − 50 ⎟ dt = 1 . 03a ⎜1 − Determinaţi viaţa medie M(X) = M (T30 ) = . (3.. 03 ⎜1 − ⎟dt = 1 . ( ω = 100 ani ) .2. la sfârşitul fiecărui an. (S u. ⎝ ⎛ t ⎞ . 04 ⎜1 − 50 ⎟dt = ⎝ ⎠ ⎛ t ⎞ 3.m. 50 ⎟ ⎠ Soluţie: ∞ Ştim că f = densitate de repartiţie.) toată viaţa.m. având densitatea de repartiţie f ( t ) = 0.1) Dx unde: Dx = v x l x număr de comutaţie (se află în tabele de mortalitate). Deci. ⎝ ⎠ 50 ⎛ t ⎞ t ⎞ ⎛ a0.. astfel încât să primească.EXEMPLU: Durata de viaţă rămasă a unei persoane de 30 de ani este o variabilă aleatoare. atunci 50 0 −∞ ∫ f ( x ) dx = 1 . 0 ≤ t ≤ 50.. câte 1 u. + Dω număr de comutaţie ( ω vârsta limită a persoanei asigurate). Notăm această sumă ax: N ax = x +1 .. 04 ⎜ − ⎟ = 10. ⎝ 50 ⎠ ∫ 0 2500 ⎞ 4 ⎛ =1⇒ a = . 03 ⎜ 50 − 100 ⎟ 3 ⎝ ⎠ Atunci viaţa medie: M ( X ) = M (T30 ) = 30 ⎛ t 2 1 t3 ⎞ = 0. 93 . Anuităţi viagere posticipate Vrem să determinăm prima unică ce trebuie plătită de o persoană în vârstă de x ani.8 ⎜ 2 50 3 ⎟ ⎝ ⎠0 0 30 ∫ t 0. ∫ 0. a0.2. N x = Dx + Dx +1 + .

) P=.m. (3.084.m. Anuităţi viagere anticipate Notăm ax prima unică ce trebuie plătită de o persoană în vârstă de x ani în momentul semnării contractului..000 = 15.m. N 40 = 193869 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.000.) Soluţie: Folosind relaţia P = Sax = S N x +1 .816 1.053 3. plătite Societăţii de Asigurări.m.m.m. la sfârşitul fiecărui an? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. în momentul contractării asigurării? ( D40 = 12053.EXEMPLU: Care este prima netă pe care o persoană.869 Răspuns corect: P = 4354 u. la începutul fiecărui an. la începutul fiecărui an..1) (3. în vârstă de 40 ani. = D40 12.3) EXEMPLU: Ce sumă de bani urmează să primească un individ în vârstă de 40 ani. de unde S = P D 1 =P x ⇒ Nx ax D 12053 S = 70. Soluţie: Folosind relaţia P=Sa x .000.) tot restul vieţii.3.700 u. 94 . Dacă suma asigurată este S u.m. Dx (3.000 u.3. prima netă unică va fi: P=Sa x .3. tot restul vieţii. obţinem: Dx P=S N 41 181.2) Nx .000 ≈ 4354 u.. trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare pentru a primi câte 1. astfel încât să primească câte 1 u. ax = Observăm că: a x = 1 + ax . în schimbul primei nete unice de 70.3. N 40 193..000 u.m.000 40 = 70. (S u.

5) /nax = Dx şi N x+n . (3.m. S / n a x .4. pentru a primi 1 u.2) Obţinem: N x +1 − N x + n +1 . n / a x ? a) a x + / n a x = n / a x . la sfârşitul fiecărui an..3) / n ax = Dx iar N x + n +1 . după n ani.1) şi a x =/ n a x +n / a x . la sfârşitul fiecărui an. pentru a primi 1 u.4. 95 . (3. pentru a primi 1 u. / n a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. tot restul vieţii (amânată).4..m. / na x . (3.m.6) n/ ax = Dx Dacă suma asigurată este de S u. atunci primele nete unice vor fi S / n ax .. n / a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului.4. (3.m. b) / n a x = a x + n / a x . pentru a primi 1 u.3.4. la începutul fiecărui an. c) a x = / n a x + n / a x .m. (3. la începutul fiecărui an. Avem: ax = / n ax + n / ax .4) n / ax = Dx Similar: N x − N x+n . Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate Notaţii: / n a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. timp de n ani (limitat). (3..4. S n / ax . respectiv S n / a x .. tot restul vieţii (amânată). d) alt răspuns.4. timp de n ani (limitat). după n ani. n / a x = prima netă unică pe care trebuie să o plătească asiguratul în momentul semnării contractului. EXEMPLU: Care din relaţiile de mai jos exprimă legătura între a x .

0<t < ω− x l ( x) __ ω− x ax = ∫ 0 vt l(x + t) dt . la momentul t.5).2) respectiv. __ __ (3.4) Dacă considerăm procentul instantaneu de dobândă δ = δ ( t ) .5.3) Avem relaţia: __ ax = / τ ax + τ/ ax .5. găsim expresiile pentru pensia viageră continuă limitată. relaţia (3. care. relaţia (3.4. Dx /nax = N x − N x+n .6). Răspuns corect: c) 3. relaţia (3.5.5.4. ia valoarea vt dt cu probabilitatea: l(x + t) .4). l ( x) (3.1) Similar.4. Dx = N x+n . /τ a x = v l ( x) ∫ 0 (3.5) dt . adică a x = / n a x + n / a x . atunci găsim: Dx /nax = a x − n / a x .5. pensia viageră continuă amânată: ω− x __ l(x + t) dt . τ __ l x + t) t ( dt . Anuităţi (pensii) viagere continue Valoarea exactă a unei pensii viagere continue este dată de valoarea medie a variabilei continue. ax = e 0 t E x dt ⇔ a x = ∫ 0 ∫ 0 96 .Soluţie: Cum n/ ax n / ax = N x + n +1 .5. atunci expresia pensiei viagere continue este: t ω− x __ ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ __ __ ∫⎣ ⎦ (3. ax = vt τ/ l ( x) ∫ τ (3.

9) şi __ /τ ax = N x − N x +τ Dx ___ ___ _____ . continue limitate.5.6) şi __ τ/ ax = ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ t ∫ τ e 0 dt . N x = Dt dt = ∫ x ∫ 0 (3.7) Introducem numărul de comutaţie: ω __ ω− x _____ __ Dx + t dt . ( x )ax dx Demonstraţie: __ ____ ___ __ __ (3. pentru pensia viageră continuă limitată. (3. (3.5.11) Observaţie: 1. (3.10) iar __ τ/ ax = N x +τ Dx ___ _____ . avem: __ /τ ax = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ 0 t dt (3.Atunci.5. Pensia viageră continuă a x verifică ecuaţia diferenţială de ordinul întâi: d a x = μ + δ __ − 1 . Egalitatea pentru δ = δ ( s ) .8) atunci putem scrie expresiile pensiilor viagere continue. respectiv amânată.12) 2. (3.5.5.5. τ/ a x = ax +τ τ E x nu are loc dacă δ = δ ( t ) şi este adevărată 97 . respectiv amânate sub forma: __ ax = Nx Dx ___ ___ .5.

.. Dxy (3.3.6.6.. xm + n ..6) Cazul continuu Dacă δ = δ ( t ) Suma amânată pentru un grup de m persoane până la primul deces: n E x1 x2 . astfel încât cele două persoane să primească 1 u.l xm v respectiv n E x1 x2 . (3.... xm _ = p ( x1 + t . Asigurarea până la primul deces Presupunem că avem un grup format din două persoane de vârste x.+ xm m .6. (3.6. (3.5) = Dx1 + n.. x2 + t .+μ( xm + s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 . ⎜ lx l y 1 − lx l y ⎟ ⎝ ⎠ atunci valoarea medie va fi: lx+ n l y +n n v .7) dar p ( x1 + t .. xm Dx1 x2 .. y + n . x2 .2) n E xy = lx l y Introducem numărul de comutaţie: Dxy = lx l y v x+ y 2 .. y. dacă ele sunt în viaţă peste n ani.. (3...6. xm + t ) e t − ∫ δ( s ) ds 0 t ...3) şi putem scrie: n E xy = Dx + n.6. xm x1 + x2 +. Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane. x2 + t .m.4) Generalizare Pentru un grup de m persoane de vârste x1 .6.... xm = l x1 l x2 .. xm + t ) = e 98 − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +..1) lx+ n l y +n ⎟ ..8) .. Dx1 x2 . xm (3........ Variabila aleatoare corespunzătoare va fi: ⎛ vn ⎞ 0 ⎜ ⎟ X : ⎜ lx + n l y + n (3.6.6. (3. x2 + n. Vrem să determinăm prima unică a unei asigurări.

= n Exy + n +1 Exy + n + 2 E xy + . y + n + . Folosind teorema compunerii contractelor. y. .atunci n E x1 x2 .7. . =1 E xy + 2 E xy + . y +1 . + n −1 E xy + .. Dxy N x +1.. respectiv anticipate viagere până la deces.9) 3.7..7.7.. Fie axy . + Dx + n. y sunt în viaţă. . Pensii viagere limitate sau amânate: / n a xy (3... (3..7) (3.7. găsim axy = respectiv a xy = N xy .7..7. pensia încetează. Dxy (3..6..10) şi / n a xy respectiv n / a xy iar n / a xy =n +1 E xy + n + 2 E xy + n +3 E xy + .2) Introducem: N xy = Dxy + Dx +1.a xy pensiile posticipate.6) =0 Exy +1 E xy + ... ..7..5) Avem relaţia evidentă: a xy = 1 + axy ....9) (3.3) (3.. corespunzătoare grupului de persoane de vârste x..+μ( xm + s ) +δ( s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 t . + n E xy + . La primul deces ce are loc. Pensii viagere Vrem să determinăm valoarea actuală a unei pensii viagere unitare pe care o plătim atâta timp cât cele două persoane de vârste x.7. + n −1 E xy + . 99 . avem: axy =1 E xy + 2 Exy + ...7. xm _ =e − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +.. + n E xy + . y +1 + .. (3.. .1) (3.7. . respectiv a xy =0 E xy +1 E xy + . ..8) (3..4) (3.. (3..

7..+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt .7.7.15) care.Folosind notaţia (3. (3. (3. xm = e 0 _ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s ) +.. se scrie: a x1x2 .14) Formulele anterioare se pot generaliza cu uşurinţă pentru un grup de m persoane.. y + n Dxy (3. Dxy = N x + n.17) şi τ/ a x x _ 1 2 . Dxy (3. y + n +1 .. putem rescrie expresiile anterioare astfel: N x +1.x 1 2 m dt .7.13) şi / n a xy = N xy − N x + n. y + n .12) iar n / a xy (3...+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt .3). cu ajutorul relaţiei (3.5.4. y + n +1 (3. xm = _ ∞ _ 0 ∫ t E x x ... y +1 − N x + n +1. xm = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s )+μ( x + s ) +.7. Cazul continuu Pensia viageră continuă pentru un grup de m persoane va avea următoarea expresie: a x1x2 . corespunzătoare unui grup de m persoane: /τaxx _ 1 2 .11) / n a xy = Dxy şi n / a xy = N x + n+1...+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds m 2 ∫⎣ 1 ⎦ 0 t dt ..16) Putem scrie expresiile pensiilor limitate sau amânate pentru cazul continuu... (3.7..9).7.7. (3.. xm = e τ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s )+..18) 100 .

m. (3. xm +τ __ .. numerele de comutaţie introduse anterior.1) Dx unde: M x = C x + C x +1 + . xm = D x1+t . ceea ce înseamnă că putem face presupunerea că data morţii asiguratului va fi la mijlocul anului. xm __ __ N x1x2 . (3...1)..21) D x1x2 ..7.22) D x1x2 ... pensiilor limitate sau amânate pentru cazul continuu astfel a x1x2 ... (3. utilizând.1.2) lx ⎠ lx lx ⎝ şi... în momentul decesului său. 101 . l −l l −l ⎛ l ⎞ Ax = ⎜ 1 − x +1 ⎟ v1 2 + x +1 x + 2 v1 2+1 + .. pentru ca urmaşii să primească 1 u.Caz particular δ = δ ( s ) Se introduce numărul de comutaţie N x1 x2 .x2 +τ.. la semnarea contractului.8.... (3.. xm _ __ = N x1+τ . 0 ∞ __ ∫ (3.. xm D x1x2 ..7.. xm iar τ / a x1x2 . Atunci: M Ax = x .7... Asigurări de deces Notăm Ax – prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani..19) Vom putea rescrie pensiile viagere. xm __ (3. xm − N x1+τ ..... xm _ __ _ __ __ N x1x2 .8..xm +t dt ..x2 +t .x2 +τ..7. xm = şi / τ a x1x2 . xm +τ __ . găsim relaţia (3. Se presupune că decesele sunt uniform distribuite în cursul anului. C x = v x +1/ 2 ( l x − lx+1 ) simbol de comutaţie..20) = N x1x2 .8. + Cω număr de comutaţie. + x + n x + n +1 v1 2+ n . xm 3..

în cazul în care decesul său a survenit până în n ani. în cazul în care decesul său a survenit după n ani. suma de 100. Dx 3.3) (3. ( vN x − N x+1 ) . Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani Notaţii: / n Ax = prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani.m.m.5) EXEMPLU: Care este prima netă pe care urmează să o plătească o persoană în vârstă de 37 de ani.. pentru ca urmaşii să primească 1 u.000 u. M 38 = 2896 ) P=.9. M 37 = 2935.m. (3. în momentul contractării asigurării pentru ca urmaşii să primească..8. la semnarea contractului. la semnarea contractului.9.Dacă suma asigurată este de S u. D38 = 13374.? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. (3.3) 102 .. găsim P = 20840 u.1) Vom obţine: /n Ax = M x − M x+n . atunci prima netă unică va fi S Ax.8. în momentul decesului. Se poate arăta cu uşurinţă că: C x = (1 + i ) şi M x = (1 + i ) 1/ 2 1/ 2 ( vDx − Dx +1 ) . M Folosim relaţia Ax = x . Dx M x+n .m.8.m. Avem: Ax = / n Ax + n / Ax .9. Dx (3.4) iar că relaţia între asigurarea în caz de moarte şi pensia viageră este: Ax = v1/ 2 (1 − iax ) . n / Ax = prima netă unică pe care o plăteşte o persoană în vârstă de x ani.9. pentru ca urmaşii să primească 1 u. (3.) ( D37 = 14083.2) şi n/ Ax = (3.

.6) k =1 sau m/n Ax = M x + m − M x + m+ n .9. Să considerăm asigurarea în caz de deces ce prevede plata sumei de 1 u. În cazul particular m = 0. dacă moartea asiguratului survine între anii m şi n. iar pentru n = ω − x obţinem valoarea actuală a unei asigurări în caz de moarte amânată pe m ani.5) k =1 adică m / n Ax = ∑ n C x + m +( k −1) Dx .7) Observaţii: În cazul particular m = 0.m. n = ω − x . (3. ⎛ v m +1 2 v( m +1)+1 2 .9. ⎟ ⎠ (3. n ∑ lx + m +( k −1) − l x + m + k lx v m +( k −1)+1/ 2 . limitată pe n ani. Asigurări mixte În practică se obişnuieşte să se facă o asigurare mixtă. (în acel moment)... găsim valoarea actuală a asigurării în caz de moarte. Dx (3. atunci primele nete unice vor fi S / n Ax . atunci primeşte 1 u. ⎜ lx lx lx ⎝ atunci: m / n Ax = ⎞ ⎟ ⎟.9.9. iar dacă decedează până în n ani.Dacă suma asigurată este de S u..1) 103 ..m. adică dacă o persoană în vârstă de x ani este în viaţă peste n ani..m. vom obţine valoarea actuală a unei asigurări. v m +( n −1)+1 2 ⎜ X :⎜ l l x + m +( n −1) − l x + m + n x + m − l x + m +1 l x + m +1 − l x + m + 2 . Dx Dx (3.10. respectiv S n / Ax .4) Valoarea medie a variabilei X reprezintă valoarea actuală a asigurării. urmaşii primesc 1 u.m. Prima netă pe care o plăteşte asiguratul este: P = n E x + / n Ax = Dx + n M x − M x + n + . în caz de deces. 3.10. (3.

m.1) Răspuns corect: c) Dx + n M x − M x + n − .2) Reamintind că 1 + i = eδ şi că ln v = −δ .11. (în acel moment).10.m. Dx + n Dx + n Dx + n M x − M x + n + . __ (3. Dx Dx 3. urmaşii primesc 1 u. Dx Dx Dx M − M x+n + x .9.. Soluţie: Vezi (3.2) EXEMPLU: Fie o asigurare mixtă.11. adică dacă o persoană în vârstă de x ani este în viaţă peste n ani. Asigurarea continuă în caz de deces Notăm cu A x valoarea medie a unei asigurări în caz de deces. __ ω− x __ Ax = ∫ 0 l x +t μ ( x + t ) vt dt . atunci: P=S Dx + n + M x − M x + n . (3.11. găsim că: A x = 1 − δa x . Dx (3. se obţine uşor că: __ A x = 1 + a x ln v . lx (3.Dacă suma asigurată este de S u. iar dacă decedează până în n ani.1) Calculând. atunci primeşte 1 u. în caz continuu.3) 104 . Prima netă pe care o plăteşte asiguratul este: a) P = n E x − / n Ax = b) P = n E x + / n Ax = c) P = n E x + / n Ax = d) alt răspuns.11.m.

Dacă δ = δ ( t ) , atunci, ştiind că:
__

C x = −v x dlx = −e

− ∫ δ( s ) ds
0

x

⎛ − x μ( s )ds ⎞ ∫ ⎟, d ⎜ la e a ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

(3.11.4)

şi că
__

A x = C x + t dt , __ 0 Dx

∞ __

(3.11.5)

obţinem:
__

A x = 1 − D x +t δ ( x + t ) dt . __ 0 Dx

∞ __

(3.11.6)

Dacă δ = ct , regăsim relaţia (3.11.3). Din relaţia (3.4.5) vom avea că:
__

Ax = M x , __ Dx
∞ __

__

(3.11.7)

ţinând cont că:
M x = C x +t dt ,
0 __

(3.11.8)

Putem găsi că pensia continuă de deces verifică următoarea ecuaţie diferenţială:
__ d A x = − C x + A ⎡μ x + δ x ⎤ . ( )⎦ x⎣ ( ) __ dx Dx __ __

(3.11.9)

EXEMPLU: Fie A20 = 0, 06528 , ştiind că i = 0, 05 , calculaţi A20 = ... .

Răspuns corect: A x =

i ⋅ Ax , A20 = 0, 0668987 . δ

EXEMPLU: Fie A20 = 0, 0668987 , ştiind că i = 0, 05 , calculaţi a 20 = ... .

Răspuns corect: a 20 = 19,1248 . Folosim relaţia A x = 1 − δa x , vom găsi a 20 = 19,1248 .
105

3.12. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane. Asigurarea de moarte până la primul deces
Presupunem că decesele au loc uniform şi că se produc în medie la jumătatea anului. Vom considera că la moartea primei persoane din grup se va plăti 1 u.m. Atunci, vom avea: l x + n l y + n − l x + n +1l y + n +1 1 2+ n ⎛ l l y +1 ⎞ 1 2 Axy = ⎜1 − x +1 , v (3.12.1) ⎟ v + ... + lx l y ⎠ lx l y ⎝ şi iar atunci
Axy = M xy , Dxy
Dxy = l x l y v( x + y ) 2 ,

(3.12.2)
2 +1/ 2

C xy = l x l y − lx +1l y +1 v( x + y )

(

)

,

(3.12.3)

(3.12.4) (3.12.5)

unde
M xy = C xy + C x +1 y +1 + ...

3.13. Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane – cazul continuu
Introducem:
( x1+x2+...+xm) / m

__ Cx1x2...xm

=−v( x1+x2+...+xm) / mdlx1x2...xm =−e


0

δ( s)ds

xm x2 ⎡x1 ⎤⎞ ⎛ ⎜ m −⎢∫μ( s)ds+∫ μ( s)ds+... ∫ μ( s)ds⎥ ⎟ ⎥ a a ⎣ ⎦ , d⎜( la ) e ⎢a ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

(3.13.1)

şi atunci
__ ∞ __

A x1x2 ... xm =


0

C x1 +t , x2 +t ,..., xm +t
___

dt ,

(3.13.2)

D x1 x2 ... xm

Efectuând calculele, vom avea:
__ ∞ __

A x1x2 ... xm = 1 −


0

D x1 +t , x2 +t ,..., xm +t
___

δ ( ( x1 + x2 + ... + xm ) / m + t )dt .

(3.13.3)

D x1 x2 ... xm

106

Dacă δ ( ( x1 + x2 + ... + xm ) / m + t ) = ct , atunci găsim că:
__

A x1x2 ... xm = 1 − δ a x1x2 ... xm .

_

(3.13.4)

3.14. Rezerva matematică
Primele de asigurare, plătite de un asigurat într-un an, sunt mai mari decât obligaţiile acestuia în anul respectiv, surplusul fiind acea parte, din primele plătite, destinată acoperiri angajamentelor viitoare ale asiguratului. Totalul acestor surplusuri anuale, în care includem şi procentul de rentabilitate reprezintă rezerva de prime matematică sau teoretică. Vom face notaţiile următoare: D´ = datoria instituţiei de asigurare; D´´ = datoria asiguratului; ´ D0 = datoria instituţiei de asigurare la momentul zero;
´´ D0 = datoria asiguratului la momentul zero;

Dt´ = datoria instituţiei de asigurare la momentul t; Dt´´ = datoria asiguratului la momentul t.

Prin metoda prospectivă, rezerva matematică la momentul de timp t va fi: Rt = Dt´ − Dt´´ . (3.14.1) Prin metoda retrospectivă, rezerva matematică la momentul de timp t va fi: D ˝ − D´ Rt = / t 0 / t 0 . (3.14.2) t E0 unde am notat: ´ / t D0 = sumele pe care ar fi putut să le plătească instituţia de asigurare până la momentul t; ´´ / t D0 = sumele pe care ar fi putut să le plătească asiguratul până la momentul t. Se arată cu uşurinţă că ( 3.13.1) ⇔ ( 3.13.2 ) .

3.15. Ecuaţia diferenţială a rezervelor matematice
Facem următoarele presupuneri: 1. Dacă asiguratul moare la momentul de timp t instituţia de asigurare va plăti α ( t ) u.m., iar dacă acesta este în viaţă în intervalul de timp ( t , t + dt ) , instituţia de asigurare îi va plăti β ( t ) dt u.m. 2. În intervalul de timp ( t , t + dt ) , asiguratul va plăti prima P ( t ) dt u.m. Astfel, având în vedere cele două presupuneri, asiguratul va plăti de fapt suma de ⎡ P ( t ) − β ( t ) ⎤ dt . ⎣ ⎦
107

găsim: ⎧∞ ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ (3.15. 1 + δ ( t ) dt Rx ( t + dt ) în serie Taylor. putem scrie: Rx (t ) + P (t )dt = μ( x + t )α ( t ) dt + unde am dezvoltat în membrul drept Efectuând calculele.15. ⎦ dx ⎣ [1 + μ( x + t )dt ] ( Rx + dRx ) . (3. ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ (3. ⎣ ⎦ ⎪ ⎭ (3. (unde δ ( t ) procent instantaneu de dobândă).Notăm cu Rx ( t ) rezerva matematică corespunzătoare momentului de timp t.5) care reprezintă definiţia prospectivă a rezervei matematice.1) (3.3) Dacă t = 0 ⇒ Rx ( 0 ) = S = 0 şi cum suma amânată continuă este: __ t Ex =e − ∫ ⎡δ( u ) +μ( x +u ) ⎤du ⎣ ⎦ 0 t atunci ⎧ t ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . pentru asiguratul care a încheiat asigurarea la vârsta x ani. găsim ecuaţia diferenţială liniară de prim ordin verificată de rezerva matematică. dacă asiguratul este în viaţă la momentul de timp t + dt . t + dt ) suma de Rx ( t ) + P ( t ) dt cu care va trebui să satisfacă următoarele: 1) obligaţia de plată μ ( x + t ) α ( t ) dt în cazul morţii asiguratului. 2) obligaţia Rx ( t + dt ) .15. numită ecuaţia Thiele: dRx = ⎡ δ ( t ) + μ ( x + t ) ⎤ Rx + P ( t ) − μ ( x + t ) α ( t ) . 108 . adică valoarea rezervei matematice evaluată la Rx ( t + dt ) 1 + δ (t ) momentul t. Dacă t = 0 ⇒ Rx ( 0 ) = 0 . Instituţia de asigurare încasează în intervalul de timp ( t .2) ce are soluţia Rx = e ∫ ⎡δ( u )+μ( x +u )⎤du ⎪ t ∫ ⎡δ( u )+μ( x +u )⎤du ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 0 t ⎧ t ⎨ e ⎪0 ⎩ ∫ 0 ⎫ ⎪ ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ . Având în vedere cele de mai sus.15.4) care reprezintă definiţia retrospectivă a rezervei matematice.15.

c) t px = ω−x d) alt răspuns.000 = 473508 u.m. 0 < x < ω .m. ω−x ω − x −t . stabiliţi mx – rata centrală a morţii.1) ..000 u.) ( D36 = 14827. Dacă μ x + n = μ . Ştiind că l ( x ) = 1 − ω − x −t .508 u. atunci t px = px = x ω−x ω l ( x) 1− ω x+t Răspuns corect: a) 3. b) t px = ω+x ω − x+t .. N37 = 234023. D36 14827 Răspuns corect: P = 473. n ∈ [0..m. Care este prima netă unică pe care trebuie să o plătească o persoană în vârstă de 36 ani. 109 . atunci: a) t px = Rezolvare: t 1− l(x + t) x ω = ω − x−t şi l ( x ) = 1 − . D37 = 14083 ) P=. la sfârşitul fiecărui an? (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. 2. x ω .TEST DE AUTOEVALUARE REZOLVAT 1. în momentul contractării asigurării. Rezolvare: P = Sax = S S = 30. unde mx = qx ∫ n px dn 0 1 . pentru a primi tot restul vieţii câte 30.000 N x +1 ⇒ Dx N37 234023 = 30.

000 50 = 782. 73.000. dacă decesul are loc până la împlinirea vârstei de 60 ani? ( M 50 = 2. Rezolvare: a x = 1 + vpx a x +1 ⇒ px = a x −1 1 şi v = .a) mx = 1 μ . pentru ca.000 u.000. în momentul decesului.000 110 .3) şi obţinem: M − M 60 P = 10.. 1 . Care este prima netă pe care o persoană în vârstă de 50 ani trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare.. 2 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică. Ştiind că a 73 = 7. 44 şi i = 0.. atunci mx = qx =μ.000 u. Rezolvare: Folosim relaţia (3. 03 .) P=.2. D50 Răspuns corect: P = 782. calculaţi px . 1+ i va x +1 Răspuns corect: p73 = 0. M 60 = 1.93 5. qx μ Răspuns corect: c) 4.416 . Rezolvare: 1 b) mx = − ∫ 0 1 n p x dn = ∫ ( px ) 0 1 n dn = e 0 ∫ 1 −μn dn = e− μ n μ = 0 1 − e− μ μ = qx μ .m..93 . d) alt răspuns.m.. μ c) mx = μ .863 . atunci p73 ≈ 0.a 74 = 7. urmaşii săi să primească 10. D50 = 7070.

atunci ω − x−t 1 . Răspuns corect: a) 2. 04 ⎜ t − ⎟ . ⎜ 100 ⎟ ⎝ ⎠ a) F ( t ) = 0. Ştiind că l ( x ) = 1 − a) μ x = b) μ x = c) μ x = ω . ω−x x x ω . 04 ⎜1 − ⎟. 50 ⎠ ⎝ Determinaţi funcţia de repartiţie F ( t ) . Răspuns corect: a) 3. 04 ⎜ t − d) alt răspuns. Durata de viaţă rămasă a unei persoane de 30 de ani este o variabilă aleatoare. având densitatea de repartiţie t ⎞ ⎛ f ( t ) = 0. Răspuns corect: c) 111 . 0 < x < ω . ⎛ t2 ⎞ ⎟. d) alt răspuns. ω − x−t d) alt răspuns.TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 1 1. 0 ≤ t ≤ 50. k =0 ∞ ∑ kvk k px . . ⎜ 100 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ t2 ⎞ b) F ( t ) = 0. Calculaţi a) b) c) ∂a x = ∂v ∂a x = ∂v ∂a x = ∂v ∞ ∂a x ∂v k =0 ∞ ∑ kvk −1k px . ⎜ 50 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎞ ⎛ t c) F ( t ) = 0. k =0 ∑ vk ln vk px . 04a ⎜1 − ⎟ .

Dx N x − N x+k . Ştiind că a 73 = 7. dacă decesul său survine până la împlinirea vârstei de x + n ani. suma S. în urma decesului său. N x − N x+k 112 . M x+k − M x M x − M x+n . Prima netă aferentă va fi: a) Pan = S b) Pan = S c) Pan = S d) Pan = S Răspuns corect: d) M x − M x+n .4. Dx + k − Dx N x − M x+k . calculaţi a73 . timp de k ani. 73 . Pentru această asigurare achită prima netă aferentă asigurării la începutul fiecărui an.. Răspuns corect: a73 = 6. 73 5.. Un individ în vârstă de x ani încheie o asigurare prin care urmaşii săi să încaseze.

c) a (xm ) = axm ) + m d) alt răspuns. 2 c) t p x = e −t Răspuns corect: b) 2 /2 . 113 . Pentru presupunerea lui Balducci: 1 t = 1 + calculaţi t px .TEST DE AUTOEVALUARE PROPUS 2 1. Dacă intensitatea de mortalitate este μ x +t = 2t . t ≥ 0 . 3. (1 − t )1 px + 1 1 −1 px . l ( x + t ) l ( x ) l ( x + 1) a) t px = b) t px = c) t px = 1 px . a) t px = e −t . calculaţi t px . Răspuns corect: a) 1 ( a) a (xm ) = a xm ) + . Ştiind relaţia între pensia viageră anuală posticipată şi cea fracţionată m −1 m a( ) = ax + şi relaţia între pensia viageră anuală şi cea fracţionată plătibilă x 2m anticipat la începutul fiecărei subperioade m. px + t1qx 1 t1 px . m m +1 ( . b) t px = e −t . unde m este fracţiunea de an m +1 m . atunci avem: corespunzătoare a ( ) = a + x x 2m m 1 ( b) a (xm ) = axm ) − . t (1 −t px ) Răspuns corect: a) 2.

) a) P = 4..000 u.m.4.8 ) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.168. D50 = 7.123 u. tot restul vieţii.? (M50 = 2. c) P = 220156 u.. urmaşii săi să primească 10.m.m.417.000 u. Răspuns corect: b) 5.162.m.000. câte 50.000 u.170.5 . începând cu vârsta de 60 ani..? ( D37 = 14083.416. d) P = 4. Care este prima netă unică pe care trebuie să o plătească o persoană în vârstă de 37 ani în momentul contractării asigurării pentru a primi la sfârşitul fiecărui an.m. b) P = 3. în momentul decesului. c) P = 3. Răspuns corect: c) 114 .070. b) P = 136725 u.m.2) (Se va rotunji la patru zecimale fiecare operaţie aritmetică.m.340 u.) a) P = 234726 u. N 60 = 42455. pentru ca. N 61 = 38509. trebuie să o plătească în momentul semnării contractului de asigurare. Care este prima netă pe care o persoană. în vârstă de 50 ani.m..m.100 u.

xn = l x1 + m l x2 + m .FORMULE UTILIZATE Asigurări de viaţă p x + q x = 1 . Dx ω− x /nax = N x − N x+n .. p ( x... __ τ/ ax = N x +τ Dx ___ _____ .. __ τ/ ax = ω− x − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ t ∫ τ e 0 dt .t q xn = 1 − t m m +1 q x1 x2 . Anuităţi viagere posticipate ax = Anuităţi viagere anticipate a x = N x +1 . E =e Dx t x . __ N x = Dt dt = x ω __ ∫ ω− x _____ ∫ 0 Dx + t dt ... x2 . τ / a x = l ( x) __ __ /τ ∫ τ vt __ l(x + t) l(x + t) dt . lx lx l x +t l x +t l x +t . Dx Anuităţi (pensii) viagere continue __ ω− x ax = ∫ 0 vt __ l(x + t) dt .. N x = Dx + Dx +1 + . __ /τ ax = N x − N x +τ Dx ___ ___ _____ .. l x1 l x2 l xn n px = e − ∫ μ( t )dt x .... Dx n / ax = N x + n +1 .. l ( x) l ( x) ∫ 0 __ ax = / τ ax + τ/ ax __ . y ) = .lxn + m +1 . Dx τ n/ ax = N x+n .l xn _ − ∫ ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ds ⎣ ⎦ 0 t n Ex = Dx + n ..l xn + m − l x1 + m +1l x2 + m +1. a x = __ Nx Dx ___ ___ .. y ) = 1 .. + Dω . Dx Anuităţi viagere limitate la n ani şi anuităţi viagere amânate ax = / n ax + n / ax . a x = / n a x + n / a x .. y ) + q ( x. y ) = x+n ly lx − l y . q ( x. t q x1 . a x = 1 + ax . ax = e 0 ∫ τ − ⎡μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ∫⎣ ⎦ 0 t dt . l x1 l x2 .. .. Dx Nx . / n ax = N x +1 − N x + n +1 . / τ a x = vt dt . xn =t q x1 qx2 . 115 . p ( x .

.. lx l y = Dx1 + n.. y + n . xm = e 0 _ _ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s ) +. xm = e 0 ∫ τ τ − ⎡μ( x + s )+μ( x + s ) +..+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt /τaxx _ 1 2 . xm _ =e ....Anuităţi sau pensii viagere pentru grupuri de persoane.... xm = _ N x1x2 . xm + n . xm D x1x2 . xm +τ __ .+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ 0 t dt __ ∞ __ τ/ a x x 1 2 .. xm − N x1+τ . xm +τ __ __ .... axy = N x +1.. 0 __ ∫ a x1x2 . xm = _ N x1+τ .. Pensii viagere N xy = Dxy + Dx +1.. n Exy = x1 + x2 +. Asigurarea până la primul deces Dxy = lx l y v n E x1 x2 . x2 + n..... Dxy / n a xy a x1x2 .. y + n + . Dx1 x2 ..x2 +τ. xm = l x1 l x2 .+μ( x + s ) +δ( s ) ⎤ ds 2 m ∫⎣ 1 ⎦ t ∫ 0 dt . Dxy n / a xy = N x + n.+ xm lx+ n l y +n n m v ....... Dxy N xy − N x + n. / τ a x1x2 .... xm x+ y 2 .. xm D x1x2 . xm ...xm +t dt . xm 116 .. ... y +1 − N x + n +1. a xy = . y +1 + .. y + n .. xm − ∫ ⎡μ( x1 + s ) +μ( x2 + s ) +.. xm = D x1+t . Dxy Dxy a xy = 1 + axy ..x2 +τ. Dxy n / a xy = N x + n+1..x2 +t . N x1x2 .. xm = _ __ N x1x2 ...+μ( xm + s ) +δ( s ) ⎤ ds ⎣ ⎦ 0 t n E x1 x2 . + Dx + n. Pensii viagere limitate sau amânate / n a xy = = N x +1. Dx1 x2 .... y + n +1 .... xm = e __ __ ∞ − ⎡μ( x + s ) +μ( x + s )+... y +1 N xy ....l xm v . τ / a x1x2 .... D x1x2 . y + n +1 .

m / n Ax = /n Ax = M x − M x+n . Ax = v1/ 2 (1 − iax ) .. C x = −v x dlx = −e __ __ ∞ __ __ ⎛ − x μ( s )ds ⎞ __ ∞ __ ⎜l e ∫ ⎟ . ( vN x − N x+1 ) . Dx n/ Ax = M x+n . d⎜ a a x __ ⎟ ⎜ ⎟ 0 Dx ⎝ ⎠ ∫ __ A x = M x . C x = (1 + i ) M x = (1 + i ) 1/ 2 ( vDx − Dx +1 ) . A = C x + t dt .Asigurări de deces Ax = Mx . Dx ∑ n C x + m +( k −1) Dx . Asigurarea de deces amânată sau limitată la n ani Ax = / n Ax + n / Ax .. M x = C x + C x +1 + . __ 0 Dx ∫ 117 . Dx Dx Asigurarea continuă în caz de deces __ ω− x Ax = ∫ 0 l x +t μ ( x + t ) vt dt lx __ − ∫ δ( s ) ds 0 x __ A x = 1 + a x ln v . k =1 m/n Ax = M x + m − M x + m+ n . Dx 1/ 2 C x = v x +1/ 2 ( l x − lx +1 ) . Dx Asigurări mixte P = n E x + / n Ax = Dx + n M x − M x + n + . M x = C x +t dt . + Cω .

. xm ... xm Rezerva matematică Rt = Dt´ − Dt´´ . x2 +t . Dxy ∞ __ A x1x2 .. t E0 dRx = ⎡ δ ( t ) + μ ( x + t ) ⎤ Rx + P ( t ) − μ ( x + t ) α ( t ) . xm +t ___ dt A x1x2 .. xm = 1 − δ a x1x2 . xm = ∫ 0 C x1 +t . Rt = ˝ / t D0 ´ − / t D0 . ⎣ ⎦ ⎪0 ⎪ ⎭ t Ex ⎩ ∫ 118 . .Asigurarea în caz de deces pentru un grup de persoane Axy = __ M xy M xy = C xy + C x +1 y +1 + ... __ _ D x1 x2 .. ⎦ dx ⎣ ⎧ t ___ ⎫ ⎪ 1 ⎪ Rx ( t ) = ___ ⎨ u E x ⎡ P ( u ) − μ ( x + u ) α ( u ) ⎤ du ⎬ .......

Alte serii deduse prin derivare termen cu termen: ∑ nx n =0 ∞ n =0 ∞ n = x + 2 x 2 + ... = (1 − x )3 . ..... Seria geometrică: – seria geometrică numerică: a + aq + aq 2 + . atunci seria geometrică este divergentă. a ∈ R + ... mai exact.. unde: b1=a b2=aq 1 .1) 119 . = 1 1− x convergentă dacă x ∈ ( −1. – seria geometrică (serie de funcţii. = x ... serie de puteri) ∑x n =0 ∞ n = 1 + x + x 2 + .ANEXE Anexa 1 CONCEPTE MATEMATICE UTILE STUDIULUI MATEMATICILOR FINANCIARE 1. dacă x ∈ ( −1. PROGRESIA GEOMETRICĂ ŞI SERIA GEOMETRICĂ Progresia geometrică: b1. q ∈ R + − { } n-1 bn=aq Suma a n termeni ai progresiei geometrice: Sn = a 1 − qn qn − 1 =a 1− q q −1 dacă q > 1 dacă q < 1 ... bn. + aq n + .....1) (1 − x )2 x (1 + x ) ∑n x 2 n = 12 x + 22 x 2 + .1) .. dacă x ∈ ( −1..... + nx n + . + n 2 x n + .. + x n + ..1) Dacă q ≥ 1 ... = a 1− q şi pentru ∀a ∈ R ∗ dacă q ∈ ( −1. b2:...

.. DEZVOLTĂRI ÎN SERII TAYLOR ŞI MAC LAURIN ( x − a ) f ´´ a + ... b... k ∈ Q )... ECUAŢII DIFERENŢIALE DE ORDINUL ÎNTÂI a. unde P : I → R. (1 + x )k = 1 + 1! x + 2! x 2 + . 120 ..2. + n! cu k ∈ R (în caz particular.1) n 1 2 3 4 – seria binomială: k ( k − 1) k ( k − 1) . dacă x ∈ ( −1. f ( x ) = f ( a ) + x − a f ´( a ) + ( ) ( ) 1! 2! n! 2 n f ( x ) = f ( 0 ) + x f ´( 0 ) + x f ´´( 0 ) + . I ⊂ R şi funcţiile P şi Q sunt continue.. Ecuaţia diferenţială de ordinul I: y´ + P ( x ) y = Q ( x ) . + + . + ( x − a ) f ( n ) a + .... + x f ( n ) ( 0 ) + ... y = y (x ) unde: f ( x.. n! 1! 2! 2 n – seria exponenţială: x x2 xn e =1+ + + . + ( −1) x + ... Dacă ψ ( y ) ≠ 0. SERII DE FUNCŢII. intervalul de convergenţă depinde de k. atunci: y′ = ϕ(x ) ⋅ ψ( y ) ⇔ dy dy = ϕ( x )dx ⇒ ∫ = ϕ( x )dx + C ψ( y ) ψ( y ) ∫ unde C ∈ R este o constantă arbitrară.. cu ϕ : I → R..( k − n + 1) n k x + . ( ∀ ) y ∈ J . y ) = ϕ ( x ) ⋅ ψ ( y ) . Q : I → R. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile: y´ = f ( x.. ψ : I → R funcţiile φ şi ψ fiind funcţii continue.. 3.. y ) cu f : I × J → R. x ∈ R 1! 2! n! x – seria logaritmică: 2 3 4 n −1 n ln (1 + x ) = x − x + x − x + ..

an ∈ D f x′i (a0 ) = lim0 xi → a i ( f ( x ) − f (a ) <∞ i i i 0 i ) o xi − ai folosind funcţia parţială: 0 0 0 fi ( xi ) = f ( a1 . b ) ∂f <∞ ( a... a2 . .Soluţia generală este: P ( x )dx ⎡ ⎤ − P ( x )dx y (x ) = ⎢ Q(x )e ∫ dx + C ⎥ e ∫ ⎣ ⎦ ∫ sau y ( x ) = y ( x ) + y0 ( x ) . y ) − f ( a.. b ) ∈ D (punct interior domeniului) f x ( a. D ⊂ R 2 şi (a. b ) = ´ o f ( x. ai0+1 .. b ) = lim x→a x−a ∂x f ( a.. D ⊂ R n şi a = a10 . b ) = ( a. b ) = lim <∞ y →b y −b ∂y 0 0 b) f : D → R. xi . unde y ( x ) = soluţia generală a ecuaţiei omogene (pentru care Q ( x ) ≡ 0.. unde: − P ( x ) dx y ( x ) = Ce ∫ (dedusă ca ecuaţia diferenţială cu variabile separabile) − P ( x )dx P ( x )dx ⎡ ⎤ − P ( x )dx y 0 (x ) = C (x )e ∫ = ⎢ Q(x )e ∫ dx ⎥ e ∫ ⎣ ⎦ ∫ (metoda „variaţiei” constantelor) 4. a2 . DERIVATE PARŢIALE ALE FUNCŢIILOR DE DOUĂ SAU MAI MULTE VARIABILE REALE a) f : D → R. ai0−1 .. ( ∀ ) x ∈ I ) şi y0 ( x ) = 0 o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene. b ) ∂f ´ f y ( a. an ) ... b ) − f ( a . 121 ...

61391 0.37689 0.19987 0.19036 0.07152 3.050000 0.32557 0.14967 8.55567 3.13528 0.97993 2.45811 0.12270 0.048790 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.18129 0.09156 0.28124 0.23138 0.38635 3.53032 0.90703 0.62889 1.73346 3.27628 1.40710 1.48102 0.29530 0.24295 0.39573 0.10095 0.40127 10.11686 0.51602 5.048889 0.09614 0.22510 3.70475 7.79182 6.88565 1.32194 4.82270 0.10600 0.34010 1.35894 0.92133 11.79586 1.26785 0.11614 4.95238 0.52695 2.22036 0.25509 0.92013 4.55684 0.58468 0.39199 7.25335 5.46740 122 .16444 0.67684 0.76494 5.98501 9.41552 0.92526 3.049390 0.40662 2.74622 0.31007 0.47746 1.34185 0.50507 0.03999 7.55715 8.43630 0.21551 1.11130 0.65330 2.20987 0.15661 0.92902 2.76159 8.12884 0.55133 1.38548 6.86384 0.53804 4.71068 0.71034 1.08720 un 1.18287 2.08141 6.14205 0.17266 0.78596 2.07893 2.90597 10.14915 0.15763 1.049089 0.Anexa 2 TABELE ALE DOBÂNZII Tabel al dobânzii la 5% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.78353 0.64461 0.05000 1.43426 9.00319 5.10250 1.

24508 11.10639 0.08215 0.46043 0.72841 20.23107 0.06580 3.04494 0.03783 0.43668 28.18203 18.38753 0.17218 13.42241 0.62308 9.17189 2.91734 0.02255 0.25787 7.39916 10.32618 0.01742 0.Tabel al dobânzii la 9% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.32763 4.25187 0.14166 5.05339 0.50187 0.17843 0.76333 17.71712 5.16714 12.21199 0.99256 2.04899 0.06915 0.77218 0.70842 0.086178 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.16370 0.087113 0.81598 31.03184 0.46177 15.03470 0.01898 0.58043 2.67674 57.41397 22.64993 0.08955 0.26768 14.40942 34.59427 0.06344 0.29503 1.04123 0.35752 123 .23627 37.19449 0.81266 3.01345 un 1.29925 0.01466 0.864880 0.07537 0.82804 1.60441 6.91108 8.33696 48.10881 6.25123 24.11597 0.41158 1.12640 0.13778 0.58524 68.41765 62.65860 7.67611 44.09761 0.67710 1.64248 3.25384 26.02069 0.34173 3.54703 0.97031 4.53862 1.02458 0.15018 0.36736 2.880610 0.84168 0.27454 0.35553 0.58524 52.090000 0.01598 0.02680 0.05820 0.02921 0.31753 40.09000 1.21791 74.18810 1.

02210 0.13513 0.54767 28.19434 21.11591 6.39085 124 .12285 0.05447 5.51316 0.91268 34.03914 0.46410 1.17725 4.75139 0.55992 6.40434 41.90909 0.10244 30.26408 72.21763 0.42099 15.01247 0.22515 25.09230 0.13843 3.06304 0.94872 2.83471 11.56447 0.82645 0.86309 17.33100 1.19749 97.10153 0.40025 8.26333 0.00395 37.84973 10.03235 0.62092 0.05210 0.71896 117.77156 1.01723 106.76370 60.23939 0.07628 0.01509 0.096455 0.19785 0.35795 2.31863 0.100000 0.06934 0.59497 5.28966 0.16351 0.02673 0.78518 54.04306 0.61051 1.02009 0.24007 66.46651 0.68301 0.91818 13.10999 14.35049 0.95430 9.097618 0.00852 un 1.14478 45.44940 19.10000 1.00937 0.17986 0.11378 23.04736 0.14027 8.03558 0.02430 0.11168 0.59374 2.095690 0.85312 3.25926 49.05731 0.01660 0.01031 0.14864 0.72750 7.42410 0.17953 88.14359 2.01134 0.Tabel al dobânzii la 10% Funcţia i i(2) i(4) i(12) δ Constante Valoare 0.45227 3.21000 1.02941 0.38554 0.79750 4.01372 0.095310 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 vn 0.89048 80.01826 0.08391 0.

373.60406 10.966 95.65702 15.0803 134.009 101.867 45.961 37.473.09313 517.485.5128 125 .2235 308.067 92.2393920 0.2633313 0.241 95.99122 17.54891 10.008 91.330 272.0064001 0.083 9.62131 6.073.768.734.0323492 0.037.446.572.703.20884 14.0220949 0.820.372 184.467 14.566 78.013.9333 350.6187 534.06537 30.332 247.9353 119.55221 15.260.488 86.1375 563.300.57481 1.407 96.365.117 96.955.0756 339.0762777 0.669 5.2896644 0.14913 4.397.3065 90.10299 716.086 93.475.031.896.26053 1.0213 475.9195 126.066 84.35971 577.9227 411.52013 7.04876 797.28077 10.110 41.080.393.562.19333 13.901.8960 195.027.09738 10.483 2.0166002 0.6852 84.0355841 0.62632 7.073.091 10.16350 8.676.1978447 0.728 15.797 79.10998 462.639.381 167.188.198 87.194.103 94.045 95.643 94.191 96.31554 9.311.4735 97.717.397 137.16629 10.892 12.73685 12.7294 397.836.1228460 0.19237 6.4762 143.6397 151.8170 167.347.2845 186.73988 23.01659 Mx= Σ Ck k=x ω 402.917.926.Anexa 3 TABEL – ASIGURĂRI CU NUMERE DE COMUTAŢIE.48114 10.54073 3.210.365 93.697.000.777.258 96.7945 579.0839055 0.0137192 0.052 151.95274 16.3645 225.777.16656 16.385.98399 11.35221 13.213.536.593 224.834 75.24482 14.98421 7.8755 427.3083 276.670.987.9619 159.754 85.585 91.914 300.2301 490.0184 245. CALCULATE CU PROCENTUL i = 10% Vârsta X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Funcţia de supravieţuire lx 96.6453 235.13462 16.475 94.94593 10.0693433 0.65564 14.3855433 0.211 76.250 6.0085186 0.2176291 0.063.20470 10.106 3.822.0294093 0.194 17.0391425 0.58423 27.5390 318.850 68.958 94.39588 8.355.340.317.284 94.883 88.661 95.1486436 0.523 95.344 75.0124720 0.16367 10.00706 1.03927 16.644.1351306 0.0058183 0.026 611.4749 504.658 61.16077 7.72555 11.896.85513 8.68536 369.418.368.0182603 0.943.99348 10.361 96.0150911 0.06977 9.36062 20.77934 7.3186308 0.458 96.962 85.1035 204.16707 6.7043 266.21385 2.310 27.40484 3.622 90.20749 9.2147 176.814 94.936 21.1116782 0.680.0267349 0.6358 104.480.0473624 0.70569 3.7853 550.93768 413.47831 643.63349 886.518.75686 4.0101 444.8204 385.158.484 88.64813 5.070.714 365.1635080 0.2672 215.932 8.656.155.0093704 0.232 203.2300 297.0077441 0.61593 10.0048085 0.665.4691 460.5795 518.016 30.69700 Nx= Σ Dk k=x ω Cx=vx+1·(1x-1x+1) 17.347.0043714 Dx= lx·vx 37.403.459.82128 2.16040 2.422 Vx=(1+i)-x 0.1015256 0.669.0052894 0.875 93.45646 1.651.6811 287.341.877 95.063 89.1560 111.077 81.37277 10.150 24.0520987 0.0243044 0.630 93.04619 12.49400 7.308 96.27964 4.370 92.1798588 0.0113382 0.540.168 3.6697 593.0070401 0.979 331.32863 15.970 83.90901 12.85964 19.115 19.0630394 0.091.92039 2.0922960 0.066.039.15129 983.39766 8.99708 25.0573086 0.147 50.309 4.967.34519 1.147 5.232.86263 5.16231 7.225.128 90.706.790.9173 361.0430568 0.2231 256.556 33.32223 8.236.45894 15.436 11.299 7.85771 10.59062 10.45630 329.4850 328.0836 372.216 3.37313 10.63933 9.972 80.191.378 95.625 112.396 92.73461 33.0103074 0.108 83.39948 8.17237 6.420.351 124.654.87519 14.773 95.795 55.61154 9.001.3504939 0.460.46661 1.0200863 0.743 92.10456 14.

799 13.05605 0.957 1.0001169 0.68549 0.346 42.312 15.77984 4.73331 20.730 82.766 651.16766 14.65385 2.073.272 0.3154 33.0283 19.0613 0.38815 5.0036127 0.55602 1.01536 0.0003031 0.00758 0.1550 0.3506 0.8803 29.0001711 0.732 69.725 887.19987 1.621 1.0003668 0.30955 0.433 57.990 1.44066 0.584 555.775 12.0002505 0.812.000 5.0370 0.87204 2.04547 0.07678 0.296 0.278 65.0027143 0.65043 1.222 191.98509 0.935 18.11487 63.3243 27.00931 0.20010 0.321 34.0069 0.857 29.0016853 0.0123 0.675 232.352 9.503 156.34284 4.0001556 0.02433 0.0018539 0.7430 2.11777 47.367.604 31.9923 0.0004438 0.33891 232.3437 0.0029857 0.170 0.78879 55.4956 57.039 67.034 470.0001414 0.377 47.464 102.71814 34.8279 67.801 40.5075 0.329 2.94198 1.239 4.33798 72.50200 1.0024675 0.6071 17.0877 13.5541 24.0007862 0.0008649 0.0000 126 .958 22.0001882 0.030 64.0020393 0.00000 2.581 334.1457 11.0032843 0.58676 1.339 70.2876 15.8946 5.0039740 0.725 1.46626 0.0005907 0.008 0.61086 161.92172 0.51405 142.9305 37.55033 84.0010465 0.47038 110.119 37.2196 48.415 979 657 428 269 163 95 0 0.0000726 293.35141 0.6821 22.70796 261.8125 40.387 7.4962 72.9828 2.642 2.48811 125.520 61.283 1.863 50.0990 0.046 51.085 4.43505 4.908 72.496 0.0011511 0.239 1.03763 0.022 0.0005370 0.696 398.69696 29.18194 96.45322 40.0002277 0.77019 2.17165 1.758 39.7230 4.08131 0.063 26.31371 1.05827 0.7104 8.30301 206.0000966 0.Anexa 3 (continuare) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 73.0000878 0.0009513 0.5501 62.806 0.12976 182.882 45.2084 6.579.00000 78.3259 1.792 279.0004035 0.0007148 0.980 1.7154 53.0004882 0.328 2.11433 0.0000798 0.628 6.54149 0.0001062 0.7176 0.01431 0.758 3.029.826 6.373.048 0.575 20.6647 3.12585 0.249 29.7844 1.61508 3.27474 0.0003334 0.0006498 0.44108 2.527 59.29106 7.2363 0.0002756 0.05479 4.02599 0.775 50.266 23.3608 9.8768 44.0015321 0.0012662 0.79478 4.27782 5.10496 11.942 1.0022432 0.50774 3.06427 3.850 1.66832 5.00690 0.69989 17.00543 0.91094 1.88204 3.50898 9.21005 0.456 63.31953 2.806 127.267 8.15690 0.093 0.191.78493 1.0001286 0.0013929 0.42115 2.34282 24.38581 0.237 761.76024 0.288 55.49582 4.519 11.65687 0.0216 0.570 16.0002070 0.

Matematici speciale aplicate în economie. III. Bucureşti. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Economică... Buhlmann H. Dunod. vol.. Matematici pentru economişti. Asigurări de bunuri şi de persoane... 2000. Kellison S. Culegere de probleme. Matematici speciale aplicate în economie. D. Bucureşti. Mihăilă N.. 1995.. 1978.. 127 .. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.. Matematică financiară. Mihoc Gheorghe. Donciu N. Algebră şi analiză matematică.. Richard Irwin Inc... 1991. USA. 1985.. Editura Tehnică. Duda I. New York. Trandafir Rodica. Baciu A. Editura Ştiinţifică. 2000. 1971.. Popescu O. 1976.. Bucureşti. 2005. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 1970. Beganu G. The Theory of Interest (second edition). Curs de matematici aplicate în economie. Mihăilă N. Burlacu V. Meteor Press. Niculescu R. G. Matematici pentru economişti. Cenuşă Gheorghe. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Elemente de matematici economice. Mihăilă N.. Bucureşti. with exercises contributed by Samuel H.. Armeanu D. 2003. Analiză matematică pentru economişti. Paris. Ioan Rodica. Bucureşti. Lito ASE. Editura Fundaţiei România de Mâine. Cox. Lito ASE. Bucureşti. Bucureşti. Craiu I. 2nd expanded edition. Popescu O. Bucureşti. 2003. Duda I. 1971. Allen R. Flondor D. Ioan Rodica... Springer. 1986... Socoll C. Matematici financiare şi actuariale. Editura Teora. Bădin V. Berlin. Woinaroschi S.. Cuculescu I..BIBLIOGRAFIE Alexandru F. Lito ASE. 1978. Baciu Aurora. Bazele matematice ale asigurărilor. Bonneau I. Baciu Aurora. Lito ASE. Swiss Association of Actuaries Zurich. Bucureşti. Teoria probabilităţilor. 1998. Matematici aplicate în economie şi finanţe. Bucureşti. Hoţulete S. Craiu Virgil. Editura ALL. Life Insurance Mathematics. U... Raischi C.. Matematici speciale aplicate în economie. Gerber H. Bucureşti. Trandafir Rodica.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 1972. 2004. 1991. Mathematiques financieres. Mathematical Methods in Risk Theory.

Editura Academiei.. Ghica M. 2007. Statiques. Bercea F. Institutul de Statistică şi Actuariat.. Tehnici de calcul valutar. Popescu O. 1996. Editura Economică. Mihoc Gh. Ioan R. Matematici pentru economişti. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică. Editura Didactică şi Pedagogică.. vol. Bucureşti. Editura Expert. 2004.. Săcuiu I. 1976.. Editura Fundaţiei România de Mâine.. Editura Corint. Editura Universităţii Bucureşti. Dinculeanu N. Negruş M. Asigurări şi reasigurări.. 1970. Matematici financiare şi actuariale.. Bucureşti.. Săcuiu I. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Stănăşilă O. Editura Didactică şi Pedagogică.Mihoc Gh. Editura Militară. Mihoc Gh. Bucureşti. Matematică şi asigurări financiare.financiar. 1984. Bucureşti. 1992. Matematici speciale aplicate în economie... Toma M. Teoria probabilităţilor. Analiză matematică. Mathematiques Economiques. 1985. Thimonier C. Informaţie şi corelaţie. 2000. I şi II. Matematici aplicate în economie. Bucureşti. Economica... şi colab. Zbaganu Gh... Editura Tehnică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Purcaru I. Editura Didactică şi Pedagogică. 1993. 1959.. Văcărel I. 128 .. Editura Economică. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Lito ASE. Tratat de statistică matematică. I şi II. Bucureşti. Purcaru I. Bucureşti.1981. Bădin V. 2006.. Metode matematice în teoria riscului şi actuariat. 1993. Nicolescu M. Manual de analiză matematică. Bucureşti. Teoria matematică în operaţiuni financiare. Lito ASE.. Probabilites et Mathematique Financieres. vol.. Bucureşti. şi colab. şi colab. Craiu V. 1963. Bucureşti. Purcaru I.. Matematici speciale aplicate în economie. Marcus S. Trandafir R. 1988. Bucureşti. Mihoc Gh. 1981. Bucureşti. Matematici financiare. 1971. Mircea I..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->