P. 1
Metode statistice de calcul si analiza a eficientei economice in comert

Metode statistice de calcul si analiza a eficientei economice in comert

|Views: 1,057|Likes:
Published by andreidp6399

More info:

Published by: andreidp6399 on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE INDICATORI AI EFICIENTEI LA NIVELUL FIRMEI COMERCIALE

1.1 Firma comerciala ca sistem economic
1.1.1 Organizarea si functionarea firmei comerciale 1.1.2 Sistemul Informational Statistic la nivelul firmei comerciale 1.1.3 Componentele sistemului informational la nivelul firmei comerciale 1.1.4 Necesitatea elaborarii sistemului de indicatori – baza luarii deciziilor la nivelul firmei comerciale

1.2 Locul si importanta eficientei economice în cadrul sistemului de indicato ri
1.2.1 Concepte privind eficienta economica. Criterii de apreciere a eficientei 1.2.2 Indicatorii utilizati în prezent pentru caracterizarea eficientei activitatii firmei comerciale în mediul concurential 1.2.3 Metode de crestere a eficientei agentului economic din comert

1.3 Directii de perfectionare a sistemului de indicatori ai eficientei economice
1.3.1 Propuneri pentru îmbunatatirea sistemului de indicatori ai eficientei economice 1.3.2 Dezvoltarea firmei comerciale prin generalizarea comertului electronic

1.1 Firma comerciala ca sistem economic
1.1.1 Organizarea si functionarea firmei comerciale Într-o abordare sistemica, firma comerciala apare ca fiind o interactiune permanenta, continua între resursele materiale, financiare si umane care alcatuiesc continutul sau endogen si o serie de elemente extrem de complexe de natura exogena care alcatuiesc „mediul extern” al acesteia. Firma apare ca un element component al mecanismului economic. Firma ne apare astfel ca celula de baza a economiei, ca o componenta reprezentativa a macrosistemului economic. În masura în care firma apare în relatii de vânzare-cumparare sau generate de acestea cu celelalte componente ale mediului, aceasta actioneaza ca agent economic de piata. De-a lungul timpului, definirea firmei, în general, a generat extrem de multe opinii. Astfel, dupa unii autori, aceasta reprezinta „o masina de maximizat fortele umane”, dupa altii, firma este un ansamblu de factori reuniti sub autoritatea unui individ (antreprenor) sau a unui grup, în scopul obtinerii unui venit banesc ca urmare a producerii de bunuri sau servicii” [vezi 56, pag. 42]. Procesul de baza într -o firma este marcat de realizarea obiectivului principal – maximizarea profitului în conditii de eficienta economica, sociala si de mediu. „Structura firmei s-a conturat tot mai mult si a permis cristalizarea a doua mari planuri de definire: • Planul structual-existential sintetizeaza esenta firmei: existenta ca entitate fizica sau juridica, angrenata în activitati economico -financiare, de piata, cu o alcatuire de sine statatoare si un patrimoniu propriu, în vederea îndeplinirii unui anumit scop admis de lege, precum si a unor functii. Functia care o dirijeaza, pentru început, este functia de conducere. • Planul identificarii si personalizarii are functia de a asigura perceperea, deosebirea, distingerea agentilor comerciali, a oricaror agenti economici, a structurilor dintr -o anumita activitate. Astfel, se dobândeste o individualizare, nominalizare indubitabila pentru fiecare agent economic, indiferent de optiunea lui organizationala. Personalizarea poate fi marcata prin embleme sau semne distinctive. Acestea se pot reuni în „marca comerciala”, „marca distribuitorului”. [vezi 67, pag. 51] Finalitatea activitatii firmei comerciale este satisfacerea cât mai deplina a consumatorilor. Motivatia participarii la activitatea economica este maximizarea satisfactiei, care pentru firma comerciala înseamna maximizarea profitului din comert. Profitul se constituie pe baza unui proces, care face legatura între factorii de productie utilizati si rezultatele activitatii comerciale.

Legatura obiectiva existenta între factorii de productie, considerati input-urile firmei si rezultatele obtinute, ce se constituie în output-uri, formeaza continutul functiilor de productie în comert. Acest proces face legatura între doua piete distincte: • piata rezultatelor, a output-urilor, a serviciilor comerciale, în cadrul careia firma comerciala participa ca furnizor sau ofertant, întâlnindu-se cu cererile consumatorilor; • piata intrarilor (input-urilor), în cadrul careia firma comerciala actioneaza în calitate de purtator al cererii. Firma comerciala trebuie sa îsi asigure echilibrul în paralel pe cele doua piete. Input-urile patrimoniale într-o firma sunt constituite din: resurse imobiliare (care se cumpara de la alti producatori sau se construiesc în urma unor procese investitionale; resurse materiale aprovizionate de la furnizori (alte firme), necesare activitatii curente, consumându-se într-un ciclu de fabricatie (materii prime, combustibili, materiale auxiliare etc.); resurse financiare (disponibilitati banesti din încasarea valorii vânzarilor sau din împrumuturi); resurse umane (angajati) sau de alta natura (energie, informatii). Prelucrarile sunt însotite de consumuri (materiale, energetice etc.) si cheltuieli (de investitii, de exploatare) ale productiei si ale desfacerii productiei. Expresia baneasca a acestora constituie costul de productie, calculat pe categorii de produse finite. Pretul producatorului este format din cost si profitul legal admis de legislatie, iar în pretul de vânzare al produselor se regasesc încorporat suplimentar impozite si taxe cuvenite statului precum si intermediarilor în procesul de circulatie si desfacere a marfurilor: depozite en gros, magazine, consignatii etc. Output-urile sistemului firmei comerciale sunt produsele finale expediate clientilor (beneficiarilor) sau vândute consumatorilor prin diverse canale de distributie. Consecinta esentiala a legaturii obiective ce exista între factorii de productie (intrarile firmei) si rezultatele detinute (iesiri) este ca orice posesor de factori de productie din comert pretinde din rezultatele obtinute un venit proportional contributiei sale la activitatea economica. Veniturile astfel formate sunt utilizate direct sau indirect de catre firma comerciala pentru a cumpara alte utilitati destinate vânzarii. Procesul este ciclic. În realizarea scopului firmei comerciale, de o importanta majora sunt restrictiile impuse de utilizatorii productiei si de macrosistem (disponibilitatea resurselor necesare, piata potentiala, concurenta, prevederile legislative etc.). Totodata, realizarea obiectivelor firmei comerciale implica desfasurarea în cadrul acestora a unor multiple si variate procese

tehnologice, a caror rationalizare conduce la o functionare cât mai buna si la eficientizarea activitatii comerciale, benefice atât pentru firma ca atare, cât si pentru cumparatorul de marfuri si servicii. În tara noastra, aflata în stadiul de consolidare a economiei de piata, relatiile noi ale comertului cu producatorii, ca o componenta a mecanismului de piata, sunt în curs de formare, pe masura restructurarii aparatului economic si a schimbarii conceptiei care a dominat în trecut raporturile dintre firmele comerciale si consuma tori. Nominalizarea, identificarea si personalizarea firmei se desavârsesc o data cu înregistrarea firmei în Registrul Comertului, Legea nr. 26 din 1990. Putem aprecia ca „Firma comerciala consta într-un grup de sisteme organizate potrivit anumitor cerinte economice, juridice, tehnologice, care concep si desfasoara un complex de procese de munca, folosind adesea si anumite mijloace de munca, concretizate în produse si servicii care au ca scop final obtinerea unui venit net sau profit, de regula, cât mai mare” [vezi 56, pag. 26]. Obiectivul principal al tehnologiei comerciale moderne îl reprezinta promovarea cifrei de afaceri a firmei, rationalizarea costurilor de circulatie, cresterea profitabilitatii. Aceasta tehnologie se refera, în principal, la marile suprafete comerciale si într-o masura mai redusa la micile unitati, cuprinzând majoritatea proceselor operative din magazin, începând cu stabilirea sortimentului de marfuri ce urmeaza a fi comercializat, proiectarea constructiei, depozitarea si transportul marfurilor etc. Un rol important în procesul de perfectionare a tehnicii si tehnologiilor comerciale si a sistemului de organizare din cadrul comertului îl are aplicarea progresului tehnic, având drept finalitate cresterea eficientei muncii. Acesta este unul din mijloacele principale de adaptare a activitatii comerciale la cerintele distributiei rapide si eficiente a productiei. Necesitatea promovarii progresului tehnic în comert reiese din interdependenta dintre comert si celelalte ramuri economice, ca: industria, transporturile, telecomunicatiile, informatica etc. În sfârsit, progresul tehnic în comert este impus si de schimbarile pe care tehnica moderna a comerciantilor si informatica le -a adus în management, marketing si în alte domenii. Organizarea activ itatii din comert cuprinde, în principal, masurile, metodele, formele si mijloacele cu caracter economic folosite la nivelul unitatilor operative pentru desfasurarea activitatii, acestea referindu-se, în principal, la amenajarea interioara a unitatilor, organizarea fluxurilor de intrare si iesire a marfurilor, modernizarea locurilor de munca, asigurarea acestora cu forta de munca.

organizarea vânzarii etc. deci promovarea progresului tehnic în cadrul acestor activitati are în vedere organizarea lor dupa principii ergonomice.). transporturi. administratia publica centrala si locala. prezentarea componentelor mediului în contextul abordarii fir mei ca sistem.1 Relatiile agentului economic din sfera prestarii serviciilor comerciale cu statul si sistemul integrat al pietei . supus legitatilor si interactiunii componentelor sale. sistemul relatiilor cu mediul are în vedere urmatoarele raporturi ale firmei comerciale [vezi figura 1. rationalizarea activitatii în comert are în vedere perfectionarea distributiei si a relatiilor pe care aceasta le are cu celelalte domenii ale vietii economice (productie. Studierea relatiilor organizatiilor comerciale cu mediul are în vedere. la indicatori superiori de eficienta. în final. Mediul extern Piata de capital Piata fortei de munca Piata monetara Piete de aprovizionare Agentul economic comercial Piete de vânzare Statul Figura 1.). Înfiintarea si dezvoltarea firmei comerciale au loc în cadrul unui amplu mediu economico-social. pietele financiare : piata de capital si piata monetara. telecomunicatii etc.Aceste masuri se extind însa asupra proceselor tehnico-economice din cadrul unitatilor (aprovizionare. piata fortei de munca.1]: • • • • pietele de aprovizionare si de vânzare . În acest context. care sa conduca. relatii cu furnizorii si cu publicul. în primul rând. Într-o formulare mai generala .

finantare si tranzactii cu hârtii de valoare pe piata secundara de capital. Relatiile cu piata de capital reprezinta pentru fiecare firma comerciala o preocupare majora. Din momentul înfiintarii si pâna la radierea firmei din Registrul Comertului. exista o continua interconectare a firmei comerciale la pulsul vietii capitalului. firmelor cu profil comercial le revine rolul de a prelua bunuri de pe piata de aprovizionare cu bunuri si servicii. expozitii etc. pentru largirea activitatii sale. la surse proprii si la surse atrase de finantare. . care sa duca la cunoasterea produs ului. astfel se pot culege o multitudine de informatii cu privire la dinamica cererii si modificarile care pot interveni în preferintele si obiceiurile cumparatorilor. Pe piata capitalului.Relatiile întreprinderii comerciale cu piata bunurilor si serviciilor sunt în strânsa legatura cu obiectul de activitate al firmei. care duc la cresterea eficientei. Relatiile firmei comerciale cu piata monetara implica atât prezenta unei mase monetare corespunzatoare – bani în numerar – cât si a altor instrumente recunoscute ca mijlocitori ai tranzactiilor. rolul principal revine serviciilor oferite firmelor comerciale de catre: • • banci si anume tranzactia pe piata primara de capital firmele de brokeraj prin: investitii. • • organizarea unor actiuni publicitare comune . cum ar fi: • prospectarea comuna a pietei în vederea determinarii stadiului de viata al produselor. Relatiile pe care firmele comerciale le au cu piata bunurilor si serviciilor au în vedere nu numai selectarea furnizorilor si procesul de negociere. derivând din rolul de intermediar pe care firma si-l asuma. în functie de potentialul propriu de care dispune. În cadrul acestei piete. firma poate recurge. precum si participarea la târguri. a disciplinei si a punctualitatii financiare a fiecarei firme. comertul prin contactul sau direct cu clientii. În acest context. ci si o serie de alte actiuni comune. între agentii economici se dezvolta relatii complexe de finantare si refinantare. precum si a comportamentului consumatorilor relativ la produse complementare si substituibile. aceste informatii fiind necesare atât producatorilor cât si agentilor distribuitori. Astfel. în vederea valorificarii adaosului aferent pe piata de vânzare.

cu care firma intra în . care nu este însa substantiala. [vezi 42. politica de credite. pag. instituirea unui sistem propriu de protectie sociala a angajatilor în conformitate cu reglementarile în vigoare. în final. Interventia statului în cadrul sistemului economic are loc prin intermediul urmatoarelor pârghii: sistemul fiscal (impozite si taxe). Crearea unei imagini favorabile privind relatiile dintre firme în rândul furnizorilor. Agenti economici Institutii financiare Disponibilitati banesti Agenti economici Oferta credite Piata monetara Cerere credite Persoane juridice. Raportul pe care firma comerciala îl are cu mediul economico-social include. încheierea contractelor colective si individuale de munca.Prin operatiile caracteristice pietei monetare are loc reglarea cantitatii de moneda pe care o solicita desfasurarea oricarei activitati economice. deoarece statul nu poate sa se substituie vointei partilor semnatare ale contractului. clientilor si celorlalti agenti economici. În cadrul pietei fortei de munca. fizice Statul Dobânzi Figura 1. instruirea si perfectionarea personalului. si relatiile cu publicul. atât la nivel macro cât si microeconomic. dezvoltarea personalului. masuri în domeniul salarial (stabilirea timpului efectiv de lucru.2 Relatiile firmei comerciale cu piata monetara si institutiile financiare „Relatiile firmei cu piata fortei de munca sunt dinamice.). permanente si reflecta actiunile pe care firma comerciala le desfasoara în urmatoarele domenii: • • • • • recrutarea personalului pe piata fortei de munca în concordanta cu nevoile de personal. 884-886] Relatiile firmei comerciale cu statul sunt legate de interventia pe care o are statul în reglementarile contractuale între agentii economici. a salariului minim. acordarea de subventii etc. firma comerciala apare în dubla ipostaza de purtator al cererii de munca si de ofertant de locuri de munca”. politica de liberalizare a preturilor.

iar pe de alta parte implica luarea în considerare a interactiunilor cu mediul ambiant. O viziune moderna. sa realizeze înfaptuirea propriului sau plan economic. sa permita garantarea unui echilibru economico-financiar cu un consum minim de resurse si cu efecte maxime etc. cu deosebite implicatii practice. financiare si de informatii).contact. de obiective specifice obiectului sau de activitate. Ca orice sistem. firma îsi poate mentine stabilitatea functionala abordata în raport cu elementele sale componente. În concluzie. aceasta apare ca: • un sistem deschis datorita legaturilor strânse pe care le are cu alte sisteme. sistemul social. are în vedere abordarea firmei comerciale ca sistem. în consecinta. abordarea sistemica a firmei comerciale are în vedere pe de o parte asigurarea corelatiilor optime dintre res ursele atrase si consumate. al cresterii profitabilitatii sale. Piata în amonte: • Piata muncii • Piata de capital • Piata consumurilor intermediare • Piata bunurilor si serviciilor Cheltuiel Informatii Piata în aval: Informatii Firma Iesiri bunuri si servicii • Clienti Intrari capital. constituie factorul principal al promovarii vânzarilor si. sistemul uman. Astfel. forta de munca Venituri • Concurent i Figura 1. În acest context. sistemul socio -economic. de un management propriu. impuse de realizarea obiectului sau de activitate. care conecteaza diversele elemente si realizeaza o unitate organizatorica. ci trebuie sa asigure corelatii optime cu macrosistemul economic în care aceasta se încadreaza. firma comerciala poate fi privita ca un sistem complex datorita varietatilor de resurse de care dispune. Dispunând de mijloace (resurse) proprii. Analiza sistemica a firmei nu are un scop în sine.3 Firma comerciala ca sistem deschis . Totodata. firma comerciala poate fi definita ca un tot unitar al mai multor subsisteme aflate într-o strânsa interactiune: sistemul productiv. financiare si umane care alcatuiesc resursele) si o retea de fluxuri (fizice. si firma comerciala comporta o structura (elemente materiale.

Fundamentarea foarte complexa si alegerea acestor decizii au la baza o tehnologie high tech. din punct de vedere organizatoric. se regasesc trei sisteme. prelucrarea. precum si fluxuri de venituri transmise de pe piata în aval. reluarea procesului de productie si comercializare. extinderea activitatii. ca un subsistem aparte si anume subsistemul informational al firmei. Pe baza autonomiei functionale de care se bucura firma îsi modeleaza actiunile catre obiectivele strategice proprii (obtinerea de profit. Varietatea larga a activitatii si a elementelor componente. obtinerea de resurse financiare). Totodata. • un sistem dinamic (autoreglabil). datorita caracterului sau social si economic pronuntat. si anume: a) sistemul functional (de executie). interpretarea si utilizarea unor informatii ce caracterizeaza fenomenul supus analizei.Privita ca sistem deschis. reducerea cheltuielilor de circulatie etc. care. Firma comerciala îsi fixeaza obiective precise.2 Sistemul Informational Statistic la nivelu l firmei comerciale Conducerea oricarei firmei are în vedere adoptarea permanenta a unor decizii referitoare la diferite aspecte ale obiectului sau de activitate. analiza. 1. caracterizat de evolutia pe care o realizeaza sub influenta factorilor endogeni si exogeni. acesta formeaza sistemul informational al firmei comerciale. firma transmite pietei în aval fluxuri de informatii si output-uri de bunuri si servicii. La nivelul oricarui agent economic. trebuie precizat ca. dinamicitatea si multilateralitatea fenomenelor si proceselor economice din cadrul firmelor. firma transmite pietei în amonte cheltuieli si input-uri de capital si for ta de munca. masurile de ordin tehnic si economic trebuie corelate cu masurile de ordin social (protectia sociala). cum ar fi: cresterea cifrei de afaceri. În concluzie. ca o conditie sine qua non a mentinerii stabilitatii sale. integrat în structura organizatorica a firmei comerciale. Abordat de sine statator. . cu o finalitate proprie. care cuprinde totalitatea centrelor de decizie (nivelurile ierarhice). • un sistem socio -economic. în linii generale. include culegerea. maximizarea profitului. Obtinerea si utilizarea informatiilor se realizeaza în cadrul unui proces care este judicios structurat. într-o abordare sistemica.1. formeaza caracterul complex al sistemului. b) sistemul de conducere (decizional).

acestea urmeaza sa fie prelucrate de catre executant si apoi sunt transmise nivelului decizional superior.4 Locul sistemului informational în cadrul procesului decizional din activitatea comerciala [vezi 59. care asigura legatura. cât si functie documentara. sistemul informational are atât functie decizionala. în cadrul fiecarui post. Sistemul de executie preia informatii de la mediul extern si transmite mesaje catre acesta. în ambele sensuri. între sistemul decizional si cel de executie. Odata informatiile culese. în cadrul firmei are loc o circulatie de informatii de la posturile de executie din cadrul compartimentelor functionale catre diferite niveluri decizionale si de la acestea la posturi. si între acestea si mediul exterior. pe care si le procura în diverse moduri. conditia fiind ca fiecare din acestea sa pa rticipe la elaborarea unor decizii (vezi figura 1.c) sistemul informational. pe de alta parte. pe de o parte. fie din evidentele altor posturi din cadrul firmei sau din mediul extern. deciziile sunt fundamentate. sub forma de decizii. Astfel. Potrivit structurii organizatorice. în functie de organizarea firmei comerciale.4). pag. informatii care pot fi culese atât din cadrul sistemului de gestiune dar si ocazional. 120] . Sistemul informational transmite decizii si mesaje sistemului decizional si celui de executie si primeste la rândul sau decizii si informatii de la sistemul decizional si de executie. fie din evidentele proprii. executantul are nevoie de o multitudine de informatii. Alternative decizionale Informatii Informatii Sistem decizional Sistem informational Sistem de executie Mesaje Mesaje Mediu extern Decizii Figura 1. în conformitate cu activitatile pe care le grupeaza acesta. În momentul elaborarii deciziilor. existând atâtea circuite câte posturi de executie sunt. Din punct de vedere al rolului si importantei sale la desfasurarea activitatilor firmei comerciale.

stocarea. prelucrarea si interpretarea informatiilor. contabila. pag. echipamente si proceduri cu ajutorul . prestatie comerciala. putem defini sistemul informational la nivel de firma ca fiind format dintr-un ansamblu de specialisti. care sunt reprezentati de catre personalul de conducere si de executie. care trebuie sa fie corecta. circuitele informationale. S1 R1 GP 1 T1 U1 S2 R2 GP 2 T2 U2 S3 R3 GP 3 T3 U3 Sursa de informatii Sistem de culegere a datelor Sistem de gestiune si preluare Sistem transmitere Utilizatori Figura 1. precisa. sistemul informational al firmei comerciale este alcatuit din urmatoarele elemente: • • • • informatia. care sunt reprezentate de circuitul parcurs de informatii din momentul culegerii pâna în momentul utilizarii. Sistemul de colectare a informatiilor asigura culegerea informatiilor si utilizarea acestora de catre sistemul de gestiune si prelucrare care realizeaza. ca: cercetare-dezvoltare. actuala. marketing. purtatorii de informatii. operatiile ce se efectueaza si mijloacele de executie etc. statistica. în continuare. 124] Sursele de informatii asigura elementele pe baza carora sunt fundamentate deciziile firmei comerciale. reciproca si continua. sursele sunt atât externe cât si interne. adaptata.În concluzie.5 Structura Sistemului Informational Statistic al firmei comerciale [vezi 59. Cu ajutorul sistemului de transmitere a informatiilor se permite accesul la informatii al utilizatorilor. financiar-contabila si de personal. dar se clasifica si în concorda nta cu activitatile grupate pe functiile firmei din comert.). oportuna. În concordanta cu cele prezentate. cuprinzând documente de evidenta (tehnicooperativa. discuri magnetice etc.

asupra starii conjuncturale a pietei. asupra nevoilor si comportamentului consumatorilor. Input-urile subsistemului de marketing sunt alcatuite din informatii asupra ciclului de viata al produselor fabricate. subsistemul procesului de prestatii (productie). analizeaza.S. În perioada actuala. prelucreaza. o mare amploare a cunoscut sistemul cercetarilor de marketing si. în vederea fundamentarii. structura organizatorica a firmei va fi reflectata de organizarea sistemului informational. O astfel de structurare reliefeaza unitatea tuturor subsistemelor informationale”.caruia firma comerciala culege. sistemul informatiilor obtinute de catre personalul firmei comerciale prin contactele sale curente cu mediul economico-social. arhivare sau distrugere. subsistemul de cercetare-dezvoltare. În principal. 916] Subsistemele componente ale S. ∗ Sistemul Informational Statistic. ∗ sunt: • subsistemul de marketing asigura conditii de conectare a firmei comerciale la mediu prin produse. acestea caracterizându-se prin frecventa. subsistemul informational al activitatii de personal. [vezi 44.I. de consolidare a economiei de piata în cadrul sistemului informational. subsistemul financiar-conta bil. din punct de vedere functional. plasarea productiei si promovarea vânzarilor. asupra investigarii mediului economico-social al firmei comerciale. 1. executarii si controlului deciziilor. cu precadere a cererii etc.3 Componentele sistemului informational la nivelul firmei comerciale Varietatea firmelor si a structurilor organizatorice reclama o diversitate corespunzatoare a sistemelor informationale. pag. preturi. sistemul informational al firmei se structureaza astfel: subsistemul de marketing. . volum. Circuitele informationale formeaza structura orizontala a sistemului informational al firmei comerciale si alcatuiesc drumul pe care trebuie sa circule informatia de la aparitie pâna la utilizare. care sa exprime relatiile dintre compartimentele structurale ale firmei. mai ales. Gruparea activitatilor firmei comerciale pe functii sugereaza posibilitatea realizarii sistemului informational pr in gruparea în acelasi mod a informatiilor si a circuitelor informationale. calitate etc. subsistemul informational comercial. Fluxurile informationale alcatuiesc ansamblul informatiilor care sunt necesare desfasurarii unei anumite activitati. cu posibilitatea unor conexiuni între fluxuri. deci cei 4P ai marketing-ului. evalueaza si distribuie în mod corect si la timp informatiile necesare conducerii. luând în considerare criteriile functiilor. „Deci.1.

sondajele. miscarea acestora în interiorul depozitelor si a unitatilor de vânzare. prototipurile noilor produse. nivelul tehnologiilor utilizate. economice.Prelucrarile constau în aplicarea metodelor si a procedeelor statistico-matematice. Output-urile subsistemului de marketing au în vedere decizii privind adaptarea sistemului la medii. în principal. • Subsistemul de cercetare -dezvoltare trebuie sa aiba în vedere satisfacerea cerintelor pietei prin proiectarea si pregatirea prestatiei de servicii dar si prin crearea de noi capacitati de stocare a marfurilor (dezvoltari. gradul de informatizare. pentru elaborarea si fundamentarea deciziilor privind: • • • • piete sau segmente de piata de abordat. cum sunt: corelatia si regresia. Restrictiile în cadrul subsistemului de marketing sunt legate de dificultatile culegerii si prelucrarii datelor referitoare la preferintele si nevoile consumatorilor. portofoliul de produse care urmeaza a se fabrica etc. testare si constructie. Analiza economico-financiara are un rol determinant în testarea variantelor care pot sa satisfaca cerintele consumatorilor. sociale etc. pregatirea marfurilor pentru vânzare etc. în acelasi timp. produse noi care sunt solicitate de consumatori etc. capacitatile de productie suplimentare rezultate în urma actiunilor specifice acestui subsistem. Prin mecanisme de control trebuie sa se asigure conditii de adaptare permanenta a programelor de actiune la reactiile mediului. volumul cererii de produse la care trebuie adaptata fabri atia. Desfasurarea activitatilor în cadrul acestui sistem . analiza variationala. precum si a celor referitoare la comportamentul concurentilor.. experimentare. sa corespunda si cu posibilitatile si obiectivele firmei.) iar iesirile sunt concretizate în multitudinea de date privind tehnologiile si retetele de fabricatie. Intrarile subsistemului sunt alcatuite din resurse variate (informationale. si anume: programe-mix (combinatorii ale interactiunii factorilor). Complexitatea activitatilor de cercetare-dezvoltare ne conduce la un numar mare de restrictii de realizare. c preturile aplicabile în contextul tacticilor concurentiale. daca piata este în expansiune si economia în stare de boom). • Subsistemul de prestatie comerciala corespunde cu functia de baza a activitatii prin aprovizionarea si vânzarea produselor. cooperarea specialistilor. tehnice. si anume: de proiectare. posibilitatea procurarii resurselor necesare. dar. Aceste restrictii au în vedere. testele conjuncturale etc. depozitarea marfurilor.

standarde de calitate si cele privind procesul prestarii serviciilor comerciale). 1. precum si toate activitatile necesare . la nivel macro si micro. decontari. integreaza recrutarea. prin care acestia îsi transmit reciproc valori (marfa-bani). în spatiu si sub aspect organizatoric. în timp. care rezulta din natura activitatii. Variabilitatea fenomenelor si proceselor economice. Consemnarea rezultatelor si compararea lor cu cifrele programate semnaleaza abateri de la programele stabilite. necesita existenta unui sistem de indicatori care sa aiba calitatea de purtatori ai informatiei la nivelul conducerii.4 Necesitatea elaborarii sistemului de indicatori – baza luarii deciziilor la nivelul firmei comerciale Complexitatea proceselor economice si sociale. • Subsistemul financiar-contabil reflecta o functie administrativa. dar nu si suficienta. situatie care este impusa de specializarea locurilor de munca în unitati si de raspunderea gestionara directa pe care o are colectivul de lucratori (personal comercial). intrarea si stocarea resurselor materiale fac obiectul activitatii de aprovizionare. • Subsistemul de resurse umane asigurarii conditiilor de munca si viata. de evidenta tehnico-operativa sau de sintetizare a unor informatii pentru fenomene cu caracter de masa (intrari-iesiri de resurse pe perioada de gestiune economica). iar stocarea si livrarea produselor finite fac obiectul activitatii de desfacere. presupune folosirea unui volum imens de informatii economice. respectiv din relatia economica ce exista între oameni. formatii în magazine sau raioane). de realizare a proceselor informational-decizionale. desi marimea unitatilor este foarte diferita. În comert. munca în comert prezinta anumite p articularitati. Derularea si urmarirea activitatii comerciale sunt conditionate de restrictiile contractuale (termene impuse. pe colective relativ mici (pe echipe. activitatea se desfasoara. • Subsistemul comercial asigura legatura firmei comerciale cu mediul. în general.1. salarizarea lor. de schimb. Evidentierea existentei si miscarii patrimoniului precum si a rezultatelor financiare se face pe baza evidentei contabile (prin balante de verificare. astfel. Fata de alte ramuri economice. bilant contabil si buget de venituri si cheltuieli ca documente de baza ale starii si evolutiei firmei comerciale). pregatirea si perfectionarea salariatilor. care au repercusiuni asupra derularii ciclului aprovizionare-prestatie-desfacere.reprezinta o conditie fundamentala a îndeplinirii obiectivelor firmei comerciale. Operatiile privind miscarile de valori sunt reflectate în documente primare si centralizatoare.

materiale etc. indicatorul poate fi definit ca expresia numerica ce caracterizeaza din punct de vedere cantitativ un proces sau fenomen economic. pag. interdependentelor si modificarii lor în timp si spatiu. ambalaje. fluxurile materiale si banesti care se formeaza între agentii economici si ofera informatiile necesare pentru orientare. [vezi 61. Indicatorii. pornindu-se întotdeauna de la cunoasterea empirica a fenomenelor. cunoastere si masurare – care deriva chiar din particularitatile fenomenelor si proceselor economice. sau îi defineste evolutia în functie de conditiile concrete de loc si timp si legatura reciproca cu alte fenomene”. gestionarea corespunzatoare a acesteia prin: volumul profitului obtinut. putând fi utilizati unilateral sau în interdependenta reciproca. financiar etc. pentru a ajunge la esenta acestora. mai întâi de toate. „Necesitatea utilizarii unui sistem de indicatori este impusa si de caracterul tot mai complex al notiunii de eficienta economica care trebuie determinat. dupa continutul si formele pe care le îmbraca. volumul cifrei de afaceri. obiectiv. este structurat sub forma unui sistem de indicatori economico-sociali cu ajutorul carora se caracterizeaza complex. calitativ fenomenele si procesele respective. volumul stocului de marfuri. circulatia si utilizarea informatiei este un proces constient. sociale. Trebuie precizat. Indicatorii au un caracter complex. În cadrul activitatii economice. 119] Indicatorii sunt purtatori de informatii.Cerintele adoptarii de decizii au dus la la rgirea continua a preocuparilor pentru latura cantitativa a proceselor si fenomenelor economice. „În sens general. care. Rezultatele prin care se evidentiaza trasaturile cantitative si calitative ale fenomenelor si proceselor social-economice. sunt exprimate sintetic si analitic prin intermediul indicatorilor. în general. analiza si decizie în actiunea economica. precum si în functie de etapele în care sunt determinati si folositi în caracterizarea activitatii la nivel microeconomic. social. îndeplinesc o serie de functii. intensitatii. acestia caracterizând situatia firmei comerciale. cantitativ. prin generalizare. structurii. producerea. organizat. ca indicatorul reflecta numeric activitatea economica sub anumite aspe cte ale acesteia. sub raportul volumului. . volumul aprovizionarii cu marfuri. concis determinat. cu efecte asupra volumului informatiilor. ca: • Functia de reflectare . deoarece fiecare indicator reflecta doar un anumit criteriu de eficienta. având un continut real.

• Functia de sinteza . • Functia de verificare a ipotezelor si de testare a semnificatie i. procente sau în unitati concrete de masura. care este data de complexitatea ansamblului de factor i si corelatii. fapt ce necesita cunoasterea modificarilor intervenite ca structura sau nivel de dezvoltare. valorile individuale diferite se sintetizeaza într-o expresie numerica care devine tipica si esentiala pentru toate fenomenele de acelasi fel. deoarece fenomenele sunt diferite si variabile în timp si spatiu datorita influentei unui ansamblu de factori interni si externi. pag. sociali. fie ca diferenta. • Functia de pârghie economico-financiara. fiind considerati ecuatii de estimare. care deriva din aceea ca fenomenele studiate sunt variabile. sub forma sarcinilor directe sau prin l determinarea conditiilor si limitelor de variatie ale unor parametri care influenteaza asupra deciziilor”. Nu trebuie uitata functia de comanda a indicatorilor. sub forma de coeficienti.• Functia de comparare . ceea ce duce la calculul indicatorilor derivati. sa se delimiteze clar functiile indicatorilor. una din cele mai importante. • Functia de analiza implica existenta variabilelor complexe care. • Functia de estimare . datorita necesitatii trecerii de la metodele intuitive si empirice de conducere la metode perfectionate de gestiune si. totodata. este necesar sa se adopte metodologii adecvate de construire si folosire a acestora. cu influente asupra fenomenului studiat si deciziilor care trebuie luate în vederea obtinerii unor rezultate superioare. 119-128] În scopul corelarii continutului teoretic al categoriilor prezentate cu activitatea practica. care are rolul primordial de transmitere a deciziilor economice a utilizatori.[vezi 61. sa se elaboreze si sa se utilizeze o gama mai variata de indicatori economici. financiari. se pot descompune într-un produs de mai multi factori sau într-o suma de mai multe elemente componente. care se utilizeaza în scopul masurarii tendintei de dezvoltare a fenomenului. care implica utilizarea indicatorilor sub forma de valori medii. la rândul lor. variabil în timp si spatiu si din punct de vedere organizatoric. . ale elaborarii si calcularii diferitilor indicatori. Indicatorii obtinuti au caracter de marime medie. Compararea indicatorilor se face fie sub forma de raport.

salariul mediu. În final. numar de personal. fiind descris prin parametri si indicatori ce definesc existenta si functionarea lui. efectele rezultate. a proceselor tehnologice care au loc în cadrul acestora. cu ajutorul carora se masoara volumul activitatii. în prealabil. costul unitar. care sa duca la promovarea ideilor inovatoare cu eficiente pozitive asupra întregii activitati a firmei. apare necesitatea folosirii unui sistem de indicatori specific fiecarui compartiment (sector) de activitate. Fiecare subsistem este caracterizat de faptul ca se comporta ca un sistem autonom. precum si existenta unor legaturi între subsisteme si sectoare de activitate ale firmei au condus la necesitatea aprecierii activitatii oricarei firme comerciale printr-un ansamblu de indicatori.. care se calculeaza. deci. productivitatea factorilor de productie etc. ramura sau sector de activitate. masa profitului. relativi. subsistemele prin indicatori absoluti. în conformitate cu standardele nationale si internationale. în conditiile intensificarii mediului concurential si adaptarii firmelor comerciale la acesta. . costuri globale. trebuie sa se realizeze un studiu de fezabilitate. caracterizeaza rezultatele ce definesc randamentul si eficienta actiunilor în treprinse. indicatorii ocupa un loc important în analiza economica. statistica si financiara a oricarei firme. efortul depus. pe perioade bine definite. rata lichiditatii etc. de obicei. medii: pretul mediu. prin care sa se stabileasca daca sistemul de indicatori se justifica prin prisma eforturilor si a rezultatelor previzibile. si anume: • absoluti: productia fizica. • • relativi: rata profitului. Putem caracteriza. înainte de folosirea sa. Diversitatea firmelor. rata rentabilitatii. medii. În scopul caracterizarii activitatii desfasurate printr-un sistem de indicatori. în conformitate cu modul de organizare a sistemului informational.În prezent. Calitatea sistemului de indicatori si capacitatea acestuia de a oferi informatii utile în luarea deciziilor la nivelul microeconomic reprezinta o conditie esentiala în obtinerea unui diagnostic complex si eficient.

1. nu se tine seama de adevaratul efort”. 1994). rentabilitate. înteles ca un numar de oameni si numar de ore în care acestia produc. cuprind si definesc pe larg notiuni ca: eficacitate. sunt: • • eficienta economica. între efectele si eforturile procesului studiat. atât calitativ cât si cantitativ. precum si cele economice si sociologice. valorice) favorabile. Competitivitatea este o notiune complexa. în special.1 Concepte privind eficienta economica. Criterii de apreciere a eficientei Atât viata oamenilor. care se determina ca un raport între: Efect si Efort În Micul dictionar enciclopedic. este în masura sa conduca. caci. eficienta. Principalele elemente ale aprecierii nivelului de performanta al unei firme. 1995] Dictionarele explicative ale oricarei natiuni. „efficax” (care produce efectul dorit).2. . care sintetizeaza raportul obiectiv. exista notiuni precum „efficiens ” (care produce realmente un efect). daca nu la schimbarea opiniilor privind determinarea si esenta sa. Masura în care acestia realizeaza acest lucru se exprima prin rata eficientei. ca un element al realitatii. Efortul nu se reduce niciodata la efortul uman. cât si activitatile lor economice. eficienta economica este definita astfel: „raportul dintre ansamblul efectelor economice (materiale. sociale. Acceptarea eficientei economice drept criteriu de performanta. care se refera la eficienta globala a activitatii economice. „Înca din timpuri stravechi. În conformitate cu acest principiu. New Castle University. pe o anumita piata. „effice re ” (a produce efecte sigure) ce converg la definirea eficientei ca potenta resurselor consumate (cheltuite) de a produce efecte (rezultate) utile” (în conformitate cu Enciclopedia stiintelor sociale . care se obtin de pe urma unei activitati economice si totalul eforturilor economice pe care le amplifica acea activitate. „Orice activitate economica se deruleaza având eficienta economica atât ca premisa. cât si ca rezultat. cel putin la dezvoltarea acesteia”. [Petit Larousse. în acest caz.2 Locul si importanta eficientei economice în cadrul sistemului de indicatori 1. sunt guvernate de un principiu economic fundamental: principiul eficientei. oamenii vor sa obtina un efect maxim cu un minimum de efort. în general. performanta realizata sau planificata. care poate fi definita drept caracteristica unei firme de a face fata concurentei din partea altor firme similare.

ale consolidarii economiei de piata. Nivelul eficientei economice depinde de volumul si calitatea. Dintre criteriile de performanta. Se urmareste. Sensul eficientei activitatii productive. În cazul în care obiectivul a fost atins 100%. Acesta din urma este cel care trebuie sa afle raspunsul la întrebarile Ce? Cât sa se vânda? Unde sa se vânda? Cui sa se vânda? [vezi figura 1. la nivelul sau gradul de îndeplinire de catre o firma a obiectivelor de natura economica stabilite pentru o perioada. prin intermediul acesteia se stabileste legatura dintre volumul si calitatea eforturilor. Eficienta economica se refera. umana. iar în restul cazurilor de anumite grade partiale de eficacitate. financiara. atât gradul de valorificare cât si cel de economisire a acestora. cu referire speciala la factorii cheie de succes si la concurenta. organizationala etc. trebuie sa aiba în vedere utilitatea atât din punct de vedere al consumatorului cât si din cel al comerciantului. locul unde se desfasoara activitatea economica etc. Competitivitatea globala a unei firme reprezinta potentialul acesteia si presupune efectuarea unui diagnostic sau a unui inventar critic al capacitatii de care dispune. astfel. actiunile oricarui întreprinzator sunt viabile si competitive în masura în care reflecta o eficienta ridicata. produs sau serviciu. Competitivitatea firmei reprezinta calitatea (unui agent economic. excelenta. adica asigura obtinerea unor rezultate cât mai mari în raport cu resursele care se aloca sau se consuma. fac parte: profitul. se pot identifica urmatoarele categorii de competitivitate: globala. adica al fortelor de care dispune si al slabiciunilor tuturor componentelor firmei. costul muncii. se poate vorbi de eficacitate maxima. care asigura un nivel ridicat de competitivitate. calitatea produselor si serviciilor etc. totodata. ca factori generatori de efecte si rezultate. În conditiile actuale. cât si a rezultatelor. Pentru ca eficienta economica sa caracterizeze o activitate utila.• • competitivitatea produselor sau a firmei. comerciala. Analiza eficientei economice raspunde la întrebarile: cum se folosesc resursele si cât se consuma din acestea. a utilizarii resurselor difera în raport cu nivelurile organizatorice ale economiei. individ sau activitate) de a fi susceptibil a suporta concurenta cu altii. Aceasta depinde de buna functionare a ansamblului componentelor sale. tehnica. interesele care se urmaresc. atât a resurselor.6] . gradul de satisfacere a cerintelor beneficiarilor. deci. manageriala. altfel spus. La nivelul firmei.

În prezent. Efectele economice au o natura complexa. valorice). Trebuie tinut cont de faptul ca eficienta economica nu include orice efecte.CE? CÂT? CUM? PENTRU CINE? ACTIVITATE ECONOMICA COMERCIALA DIVIZIUNEA MUNCII Aprovizionare Distributie Vânzare RAMURA COMERT PE DOMENII DE SPECIALITATE SI SUBRAMURI Figura 1. În literatura de specialitate exista o varietate de pareri în privinta conceptului de eficienta economica. neputând fi cuantificate exhaustiv. ci numai pe cele utile. Eficienta la consumator trebuie sa aiba în vedere pretentiile si capriciile pe care orice consumator îsi permite sa le manifeste. gradului de disponibilitate a unor resurse. posibilitatilor de regenerare. care confera un plus de valoare activitatii depuse. pozitive în sens economic. variata. acestea trebuie sa satisfaca nevoia sociala în raport cu posibilitatile oferite de consumul de resurse si apar în expresie valorica si/sau natural materiala. implicatiile pe care le au aceste cheltuieli în avalul sau amontele activitatii în care acestea se folosesc etc.6 Mecanismul economic al activitatii de comert Eficienta economica a firmei comerciale este de cele mai multe ori înteleasa ca raport subunitar între venituri/cheltuieli sau ca spor al profitului la sporul de eforturi depuse într-o perioada de timp. natural-conventionale. trebuie avut în vedere si faptul ca resursele consumate se exprima în diferite unitati de masura (naturale. în general si a conceptului de eficienta economica la nivel microeconomic. Totodata. în special. . fie sub forma consumului specific de factori de productie pentru obtinerea efectelor scontate (deci consumul de factori de productie ce revine pe o unit ate de efect economic util). eficienta economica se exprima fie sub forma randamentului combinarii si utilizarii resurselor. De asemenea. Eforturile economice trebuie analizate din punct de vedere al modului de esalonare în timp a surselor de finantare.

dar aceasta are importanta si pentru economia nationala în ansamblul ei. Mai mult decât atât. unde: P este profitul realizat de firma. Aceste elemente trebuie cuantificate. ca o comparare a intrarilor cu iesirile din sistem. Deci. Pe ansamblul economiei. Editura Mihai Eminescu. actualizarea evaluarii lor ca natura si timp”∗ . apare necesitatea abordarii eficientei sub forma de sistem. al rentabilitatii etc. Echilibrul si dezvoltarea economiilor nationale. calculata ca un raport între iesirile sistemului si efortul facut (intrari) pentru obtinerea efectului respectiv.3) unde e si e’ reprezinta cele doua forme ale eficientei economice. economie nationala. ramura. relatiile dintre intrari si iesiri se pot stabili astfel: max e = Iesiri / Intrari si min e’ = Intrari / Iesiri (1. Eficienta productiei.1) Eficienta se poate exprima sub forma de coeficient sau procentual. iar echilibrul este conditia cea mai importanta pentru o economie eficienta. „La nivel de organizatie lucrativa comerciala. de nivelul consumurilor materiale si energetice. eficienta se exprima prin sporul de venit national pe unitatea de efort. ci si de nivelul lor tehnic si calitativ. (1. eficienta sau rentabilitatea se determina astfel: e' = r ' = P : (C + V ) .2) În concluzie. Pe baza principiului general de calcul al eficientei economice. ramura sau economie nationala. care reprezinta un factor hotarâtor al competitivitatii pe piata externa.Eficienta economica confera sensul realizarii echilibrului economic. iar la nivelul unei firme prin nivelul productivitatii muncii. dar a pare totodata necesitatea cuantificarii efectelor si eforturilor. deoarece îmbunatatirea activitatii partenerilor nostri duce la obtinerea unor produse cu un efort mai scazut. 1995. La nivel de produs. asadar. în care: C + V = costul produsului. ∗ sursa: Gh. K este întregul capital utilizat la un nivel sau altul de referinta. Marimea eficientei economice se materializeaza. . se urmareste sub aspecte multiple. depinde nu numai de productivitatea muncii care realizeaza aceste produse. eficienta utilizarii capitalului este data de formula: e' = r ' = (P : K ) . eficienta. (1. al costurilor unitare de productie. în cadrul firmei. Olah. eficienta poate fi privita si la nivelul tarilor cu care economia noastra nationala intra în relatii. Universitatea Oradea. dar mai ales a utilizarii produselor în economia nationala sau a valorificarii lor pe piata externa.

în cadrul acestui indicator regasindu-se atât modul de utilizare a factorilor de productie cât si calitatea relatiilor cu partenerii si inclusiv cu mediul. în final. Progresul economic este obiectiv conditionat de economisirea muncii.Formele eficientei economice deriva din varietatea efectelor activitatilor si resurselor si se clasifica astfel: a) dupa modul de exprimare eficienta poate fi: eficienta exprimata fizic si valoric a productiei si productivitatii muncii a economiilor a profitului b) dupa natura efectelor. este apreciata. • rentabilitatea activitatii economice reprezinta sinteza calitativa a activitatii.). ca expresie a minimizarii cheltuielilor sau a maximizarii rezultatelor. precum: nivelul absolut al cheltuielilor. . coeficientul de utilizare a timpului de lucru calendaristic. valoarea fondurilor financiare. de cresterea economica. Eficienta economica este expresia cerintelor legii obiective a economiei de timp. iar ca efect se obtine consumul de resurse la o unitate de rezultat (ca de exemplu: valoarea fondurilor fixe. cuantumul reducerii nivelului relativ al cheltuie lilor de circulatie. care se evidentiaza prin indicatori în care resursele se raporteaza la rezultatele economice. respectiv a resurselor. relativi. de regula. de nivel si de dinamica. • costul de circulatie ce reflecta conditiile proprii de desfasurare a activitatii de catre fiecare agent economic si modul de folosire a factorilor de productie prin indicatori absoluti. ca efort. sporirea randamentului capitalului. si. eficienta economica poate fi: c) dupa natura eforturilor depuse pentru obtinerea efectelor. pe baza criteriilor: • eficienta utilizarii resurselor economice . care dirijeaza rationalitatea si comportamentul agentilor economici. Eficienta activitatii la nivelul firmei comerciale. largirea pietei etc. nivelul relativ al cheltuielilor de circulatie etc. coeficientul de utilizare a capacitatii unui mijloc de transport etc. eficienta poate fi a resurselor: avansate ocupate consumate.

precum eficienta activitatii din industrie. agricultura. telecomunicatii si. se impune abordarea conducerii pe baza conceptelor de sistem strategic. În procesul dinamic de cautare si de gasire a modalitatilor optime de relansare a firmelor comerciale.2 Indicatorii utilizati în prezent pentru caracterizarea eficientei activitatii firmei comerciale în mediul concurential „În cadrul ansamblului de factori care pot contribui si asigura relansarea comertulu i în România. care au asigurat si asigura performante economice superioare firmelor pe plan mondial. consumului sau a protectiei mediului natural. pe de o parte. Toate aceste forme. din rândul carora fac parte . un loc important îl ocupa îmbunatatirea managementului la toate nivelurile de conducere ale firmei comerciale prin folosirea eficienta a principiilor si mecanismelor specifice de functionare ale economiei de piata.Eficienta economica se manifesta. circulatiei. îndeosebi în ceea ce priveste estimarea prin prisma aprecierilor consumatorilor” [vezi 76. În prezent. ca eficienta a sectorului primar.2. acestea reprezentând un tot unitar în ceea ce priveste aprecierea globala a activitatii. repartitiei. tertiar si cuaternar. exprima eficienta sistemului de informare. alaturi de cele general sintetice. Specific eficientei sociale este dificultatea cuantificarii acesteia în unele situatii. timpul mediu de raspuns la cereri de informare. pe de alta parte. cu o atentie deosebita acor data folosirii noilor abordari. constructii. costul prelucrarii datelor etc. analiza strategica si concurentiala si de folosire a resurselor si competentelor motrice ale firmei comerciale pentru realizarea avantajului concurential fata de principalii competitori. în conditiile consolidarii economiei de piata din punct de vedere informational. în forme speciale si sectoriale. pag. secundar. eficienta poate fi considerata ca un „succes în activitate”. metode si tehnici de vânzare. Deci. apreciaza. analizeaza. se afla în strânsa dependenta la toate nivelurile de referinta ale economiei nationale. precum eficienta productiei. Asadar. 1.. transporturi. în concordanta cu puterea de a realiza eficacitate si performanta maxime cu eforturi minime de catre orice întreprinzator sau economie nationala. 81]. eficienta poate fi considerata ca un concept de ev aluare si nu poate fi despartita de faptul ca aceasta constituie obiectivul fiecarei societati. „Componentele eficientei la nivelul firmei – eficienta economica si eficienta sociala – nu pot fi disociate. entropia informationala. Aceasta orientare majora în managementul activitatii firmelor comerciale trebuie sa se înscrie în mod armonios în ansamblul masurilor care trebuie luate la nivelul economiei nationale pentru înlaturarea deficitului actual de performanta.

Ei……. durata de realizare a unei activitati.. care sa permita dinamizarea vietii economice” [vezi 120. pag. Fiecare modalitate are la baza mai multe variante de realizare. etc. care cuprinde programe de aprovizionare.. raportul care exista între acestea. În acest sens.1) a) indicatori de tip efort/efort (cadranul I): costul unui loc de munca.Ri.1 Eforturi (Resurse) R1 ……. în vederea alegerii variantei optime se utilizeaza un sistem de indicatori de eficienta economica ce cuprinde aceste informatii sub aspect cantitativ si pe cât posibil si calitativ. curs de revenire etc. cele de restructurare si privatizare sau cele privind crearea conditiilor necesare cu caracter bugetar si financiar bancar. 14]. „De aceea.) b) indicatori de tip e fect/efort (cadranul II): profit la un leu investitii. fiecare cadran continând un anumit tip de indicatori de eficienta economica: (vezi tabelul 1.…E m CADRAN II . rata profitului c) indicatori de tip e fort/efect (cadranul III): investitia specifica. are la baza o multitudine de cai si modalitati de realizare. gradul de înzestrare tehnica a muncii.Ri………Rn Eforturi R 1 …. de cele mai multe ori. desfacere.. efecte. promovare si resurse umane. forma de raport matematic. în care numarul de linii/coloane este reprezentat de numarul de indicatori de efort si de efect identificati ca fiind caracteristici activitatii ce urmeaza a se analiza. Orice program al activitatii comerciale.. durata de obtinere a efectelor economice sau sociale.procesele de echilibrare macrosectoriala.. care îmbraca.Ei …Em CADRAN III CADRAN IV CADRAN I Efecte (Rezultate) E1 ……. Ordonarea acestora permite partitionarea matricei în patru cadrane. caracterizându-se printr-o varietate de informatii referitoare la: eforturi. cheltuieli la 1000 lei produc tie marfa d) indicatori de tip efect/efect (cadranul IV): profit la 1000 lei încasari. Corelatia dintre eforturi si efecte din punct de vedere cantitativ se exprima cu ajutorul indicatorilor de eficienta. Tabelul 1. se utilizeaza matricea efect/efort care este o matrice patrata.…R n Efecte E1 ….

Avându-se în vedere întelegerea eficientei ca o relatie între efectul util si efort. • productia finala a comertului. Astfel. care reprezinta suma tuturor veniturilor obtinute din activitatea comerciala în perioada de calcul. de activitatea pe care o caracterizeaza [vezi 53. ma i putin rabaturile. pag. În valoarea indicatorilor se includ atât bunurile si serviciile vândute pe piata altor firme cât si cele care nu au fost vândute si au condus la modificarea stocului sau a volumului capitalului fix din propria unitate. 25]. remizele si alte reduceri acordate clientilor. telecomunicatii.5) . amortizarea capitalului fix etc. lucrarilor executate. combustibil. precum si a altor venituri din exploatare.4) în care VAB este valoarea adaugata bruta. în principal. de nivelul decizional pe care-l deserveste. care are în vedere urmatoarele componente: A.) • productia neta definita ca valoare nou creata (valoarea adaugata neta) din sfera circulatiei marfurilor. Aceasta se calculeaza prin însumarea veniturilor aferente bunurilor livrate. Ca urmare a practicarii unor preturi diferite în momentul cumpararii si revânzarii produselor. putem calcula: • venitul brut (venitul global) ca diferenta între valoarea desfacerilor de marfuri în preturi cu amanuntul (cifra de afaceri) si volumul valoric al achizitiilor de marfuri (în vederea revânzarii) la preturi cu ridicata (sau preturi de livrare ale furnizorilor) rezultând rabatul comercial. serviciilor prestate. energie electrica etc. • cifra de afaceri.Trebuie specificat ca dimensiunile matricei variaza în functie de gradul de detaliere pe care vrem sa-l folosim în analiza. 24. inclusiv perisabilitatile. exceptând veniturile financiare pe care CA nu le include. • productia globala ca diferenta între venitul brut si plata serviciilor efectuate de unitati economice din alte ramuri în favoarea firmelor comerciale (transport. în domeniul circulatiei marfurilor apar unele particularitati în determinarea indicatorilor de rezultate (efecte). Aceasta cuprinde cheltuielile materiale ale firmelor (ambalaje. indicatorii valorici. se poate construi un sistem de eficienta. Acest indicator se exprima în pretul factorilor: PN = VAB – Amortizarea capitalului fix – Impozite indirecte + Subventii de exploatare (1.). care se obtine scazând din productia globala pierderile de marfuri. CA = Vp unde Vp = veniturile din vânzarea productiei (1. Indicatorii care exprima efectul util (ai rezultatelor activitatii) ce cuprind.

în care: q reprezinta cantitatea de produse vândute p reprezinta pretul mediu de vânzare (1. capitalul. Aceste sume nu vor include TVA si vânzarea sau transferul mijloacelor fixe. Pe scurt. realizate din vânzarile de bunuri. valoarea adaugata reprezinta baza impozitului datorat statului (taxa pe valoarea adaugata). (1. În activitatea comerciala.E.CA = ∑ q i ∗ p i . am putea spune ca valoarea adaugata reprezinta capacitatea firmei de a crea bogatie.S. indiferent de activitatea care le -a generat. în care: PB = productia (prestare servicii) bruta CI = consumuri intermediare Cu ajutorul valorii adaugate pot fi constituiti o serie de indicatori necesari pentru caracterizarea eficientei factorilor de productie (munca.7) în care: ∑ qcv = suma totala a cheltuielilor variabile F = cheltuieli fixe totale • cifra de afaceri totala (fara TVA). precum si a altor venituri din exploatare provenite atât din activitatea principala cât si din activitatile secundare.N. cifra de afaceri reprezinta veniturile (încasarile) totale ale unitatii. în luna respectiva. ca o prima metoda sintetica de determinare a valorii adaugate: VAB = PB – CI.8) . • valoarea adaugata bruta (VAB) care exprima în preturile pietei valoarea bruta a bunurilor si serviciilor finale produse în perioada de calcul. pamântul). respectiv valoarea totala a desfacerilor si valoarea prestarilor de servicii care cuprind închirierile de spatii si de active fixe. se apreciaza ca cifra de afaceri totala se calculeaza prin însumarea veniturilor înregistrate de catre unitate în contabilitate. În cadrul fiscalitatii. executarea de lucrari si prestari servicii.. în cifra de afaceri se includ veniturile din activitatea de baza. Conform definitiei aparuta în Tribuna Economica si în alte reviste de specialitate. conform metodologiei de calcul a I.6) Alt mod de calcul al cifrei de afaceri are în vedere asigurarea existentei si supravietuirii unui agent economic în situatia în care profitul este zero: CA = ∑ qcv + F sau CA = ∑ qcv 1− ∑ qcv + F F (1. Aceasta se poate calcula ca diferenta între valoarea productiei brute si consumul intermediar.

trebuie sa se tina seama de doua variabile fundamentale. . impozite si taxe. Totodata. ferirea de alterare. în paralel cu preocuparea privind depozitarea marfurilor în depozite proprii si servirea cumparatorilor. În acest scop. bunurile si serviciile necesita o serie de cheltuieli (eforturi) menite sa asigure pastrarea calitatii. de catre o firma pentru producerea si desfacerea de bunuri materiale si imateriale. un criteriu de baza al eficientei economice a activitatii. se fac eforturi pentru depozitarea marfurilor astfel încât acestea sa fie accesibile cumparatorilor. toate sub forma baneasca. printre care: • costul de productie – totalitatea cheltuielilor efectuate si/sau care urmeaza sa fie facute. Indicatorii care exprima efortul abordati prin prisma celor din categoria de resurse ocupate si resurse consumate. VAB nu cuprinde valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate de firma si consumate în procesul de productie.7 Formarea si realizarea efectelor În determinarea efectelor. PIATA ÎN AMONTE IMPUT -uri de resurse Procese de combinare si consumare a resurselor OUTPUT -uri de rezu ltate PIATA ÎN AVAL Figura 1. Pâna la realizarea acestora. Spatiul formarii si realizarii efectelor poate fi prezentat schematic ca în figura 1. amortizarea si profitul iar veniturile financiare se scad. analiza valorii adaugate este de mare importanta. care formeaza costurile activitatii firmei. În consecinta.7. cheltuieli financiare. costul firmei reprezinta un important indicator al bugetului de venituri si cheltuieli.Cea de a doua metoda de determinare a valorii adaugate poarta denumirea de metoda aditiva sau de repartitie si se bazeaza pe însumarea urmatoarelor elemente: cheltuielile cu personalul salarial. precum si complexitatea si variabilitatea produselor din cadrul acestui sector de activitate reclama anumite cheltuieli de munca vie (pentru sine) si materializata. precum si cu cele ale firmelor concurente. si anume: spatiul producerii efectelor si categoria de resurse ale caror efecte se calculeaza. B. Complexitatea procesului de formare a costurilor necesita utilizarea unor concepte complementare de definire a consumurilor si a elementelor componente. activitatea complexa a firmelor comerciale. deci nu cuprinde înregistrari repetate. pentru ca se furnizeaza structurilor decizionale informatii referitoare la performantele proprii în raport cu cele realizate în perioadele anterioare sau cu cele prognozate. precum si servirea corespunzatoare a consumatorilor. În activitatea practica.

„Masura costului de oportunitate poate coincide sau nu cu cheltuielile banesti prin care contabilul masoara costul” (the MID Dictionary of Modern Economics). pe o masa de productie omogena (cost al productiei). dobânda cuvenita capitalului propriu. Costul global total rezulta din însumarea costurilor fixe si a celor variabile. Totodata. elementele de cost fix sunt suportate de firma. îl ajuta pe întreprinzator sa fundamenteze în asa fel utilizarea factorilor de productie încât sa obtina o rentabilitate cât mai mare. trimestru). munca proprietarului si întreprinzatorului etc). • costul contabil cuprinde costul explicit si amortizarea.• costul explicit reprezinta cheltuielile necesare facute cu procurarea factorilor de productie externi firmei si pe care aceasta le efectueaza pentru fiecare ciclu de productie. Acestea sunt costuri pe unitatea de produs sau de serviciu prestat. Pe termen scurt. într -un orizont de timp (an. acestea efectuându-se pe baza resurselor proprii ale unitatii (amortizarea. Costul este un instrument foarte util în vederea luarii deciziilor menite sa asigure nivelul performant al activitatii firmei. indiferent de nivelul productiei. • costul implicit reprezinta cheltuielile ce nu presupun plati catre terti. Costul explicit împreuna cu costul implicit alcatuiesc costul productiei. pe productia de regula eterogena a unei firme. deci de desfasurarea activitatii comerciale. • costul global al productiei comerciale desemneaza toate cheltuielile ocazionate de achizitionarea unui volum dat al productiei si de desfacerea acesteia. mediu). Marimea costului poate fi calculata pe: unitate de produs (unitar. • costul global fix este acea parte a costului care este independenta de volumul productiei. costul mediu variabil se calculeaza ca raport între costul global variabil si productia fizica obtinuta. • • costul mediu (unitar) rezulta din raportarea costului global la productia omogena obtinuta. • costul global variabil reprezinta acele cheltuieli care variaza o data cu volumul fizic al productiei. aceste costuri sunt direct proportionale cu productia fizica (salariile directe). • costul de oportunitate prin care se masoara valoarea tuturor lucrurilor la care trebuie sa se renunte pentru a obtine altceva. acesta exprimând costul variabil pe produs sau serviciu. . aceasta facând parte din costul implicit.

În cadrul oricarei analize. când la Viena Asociatia pentru Politica Sociala a considerat productivitatea drept valoare. care a afirmat ca productivitatea este un atribut sau caracter. depozitarea si stocarea marfurilor. pentru manipularea si încarcarea lor. desfacerea marfurilor. care corecteaza volumul activitatii desfasurate. în expresie naturala. Costurile firmei comerciale au un caracter complex. atunci singura variabila asupra careia poate actiona întreprinzatorul este volumul productiei. exprimata valoric (W). Dar. Adam Smith spune ca productivitatea trebuie luata în sens de relatie-raport sau masura. si anume: aprovizionarea cu marfuri. reprezinta raportul între rezultatele unei activitati economice si eforturile facute în acest scop. . întreprinzatorul singur nu poate stabili nici preturile de achizitie si nici pe cele de desfacere a produselor sale. conducerea si administrarea firmei. fiind vorba aici de raportul (relatia) dintre produs si costuri. respectiv gasirea acelor cantitati de produse care sa maximizeze încasarile totale. al doilea sens a fost dat de Sonberg. Se determina ca un raport între valoarea productiei (Q) obtinuta între-un orizont de timp si într-un cadru (întreprindere. aceasta fiind clasificata în productivitatea ∗ K – coeficient de calitate. firma. determinat de faptul ca atât volumul lor total cât si nivelul lor mediu cuprind cheltuieli diferite (cheltuieli pentru transportul marfurilor. Într-o economie concurentiala. Petit Larousse defineste productivitatea ca fiind facultatea de a produce. salarizarea personalului din depozite. în paralel cu minimizarea costurilor totale. respectiv raportul dintre costul global total si productia obtinuta. fabrica etc. aceasta mai fiind denumita si eficienta sau randament. Productivitatea factorilor de productie. si anume: 1.9) Productivitatii i s-au dat o serie de sensuri începând înca din 1909. Din combinarea indicatorilor prezentati la A si B se deduc formele de eficienta. cheltuieli cu ambalarea si livrarea marfurilor si cu reclama comerciala etc) în functie de volumul activitatii economice.• costul mediu total reprezinta suma costurilor medii fixe si a celor medii variabile.) si factorii de productie utilizati (FPutilizati ) pentru obtinerea aceste ia. W = Q ·p FPutilizati x K∗ (1. pornind de la premisa ca exista o combinare optima a factorilor de productie (sub raport tehnic). costurile se pot grupa si în functie de procesele economice care au loc în diferite momente ale circulatiei marfurilor în cadrul firmei comerciale.

de regula. în principal. si anume: calculul productivitatii muncii pe un vânzator. Nivelul productivitatii muncii lucratorilor comerciali depinde de o serie de factori endogeni si exogeni. exista mai multe modalitati de calcul al productivitatii muncii în comert. Principalele forme ale productivitatii sunt: • Eficienta muncii este deosebit de importanta (omul fiind principalul factor de productie) si reprezinta productia realizata de un salariat într-o unitate de timp. în conformitate cu existenta factorilor de productie. magazioner. activitatea desfasurata se comensureaza. sortator de marfuri si agent de vânzari. Datorita caracterului eterogen al activitatilor desfasurate de agentii comerciali. considerata ca unul dintre indicatorii calitativi esentiali pentru aprecierea activitatii comerciale. prin volumul valoric al desfacerilor.muncii. nivelul productivitatii muncii în comert se exprima în mod sintetic fie prin valoarea produselor vândute într-o unitate de timp de munca (w). În comert. în functie de scopul urmarit. reflectata de numarul de personal folosit. Indicatorii productivitatii se pot determina si în functie de structura de baza a personalului. Astfel.10) unde: D reprezinta volumul valoric al produselor vândute Np reprezinta numarul de persoane T reprezinta fondul de timp Eficienta cu care este cheltuita munca în comert. Exprimarea valorica este determinata de nivelul si dinamica preturilor. valoarea productiei ce revine pe un salariat. productivitatea muncii se determina. valoric. ca: valoarea . avem: § § metoda directa: w = D : Np metoda inversa: t = T : D (1. Pentru sfera serviciilor comerciale. Datorita varietatii marfurilor. productivitatea capitalului si a resurselor naturale. iar analiza temeinica a acestui indicator se poate face din mai multe puncte de vedere. activitatea economica si cheltuielile efectuate cu salarizarea depind de eficienta muncii. ceea ce determina exprimarea valorica a volumului activitatii. personal operativ. pentru a face posibila consolidarea sa. eficienta muncii reflecta productivitatea muncii personalului din comert. depusa în procesul complex al circulatiei marfurilor de la producator la consumatorul final. În general. Corespunzator celor doua metode de calcul al nivelului productivitatii muncii. apare necesitatea utilizarii unor indicatori complementari. adica: total personal. agenti de vânzari. fie prin consum ul de munca ce revine pe unitate valorica de marfa vânduta (t). altfel spus.

deci. Masurarea nivelului productivitatii medii a muncii. un consum de munca diferit pentru comercializarea unei unitati valorice. dificultatii sau imposibilitatii însumarii lor. numarul de clienti deserviti de un lucrator comercial si indicele preturilor. În majoritatea cazurilor. ca indicator calitativ de minimizare a eforturilor. datorita varietatii de unitati de masura prin care se exprima activitatea comerciala si. adica de conditiile de livrare a marfurilor. Câteodata. (1. care sa permita transportul. însa. deci cu valori mari. valoric. compatibilitatea efectelor economice utile cu efecte pozitive sociale si ecologice devine conditia fundamentala a interactiunii dintre cresterea productivitatii si cea a eficientei economice. productivitatea implica doar efectele care pot fi masurate. Caile de crestere a productivitatii muncii au în vedere: a) automatizarea operatiunilor de .medie a unei tranzactii. Activitatea unei firme comerciale se apreciaza ca fiind pozitiva. ca de exemplu folosirea formelor noi si rapide de vânzare a marfurilor preambalate. eficienta rezulta din dotarea locurilor de munca cu utilaje perfectionate. depinde si de modul în care marfurile sunt livrate de furnizori. Astfel. se determina dupa relatia: W = Q L (1. Ca urmare. atunci când productivitatea muncii creste datorita aplicarii unor masuri tehnico-organizatorice. complexitatii sortimentale si formelor de distributie. ceea ce conduce la obtinerea de productivitati ridicate.11) unde: Q reprezinta volumul valoric al vânzarilor L = numarul de salariati Uneori. fiecare grupa de marfuri tranzactionate necesitând. Acest consum. eficienta unui factor de productie rezulta în cazul în care acesta este încorporat într-un alt factor de productie cu care se gaseste în corelatie. datorita proprietatilor fizice. indicatorul gradul de înzestrare tehnica a muncii (z) exprima volumul de capital fix de care se serveste un salariat în desfasurarea tranzactiei comerciale: Z= Cf L . Productivitatea muncii în comert este diferita pe diversele activitati comerciale.12) unde: Cf reprezinta valoarea capitalului fix utilizat. depozitarea si vânzarea lor eficienta. în principiu. Productivitatea muncii se calculeaza. în final.

în acest caz. f) planificarea activitatii comerciale în raport cu cererea de marfuri.manipulare a marfurilor. ma i buna pozitionare în mediul concurential – cât si pentru consumatori prin cresterea salariilor nominale si a celor reale si. Cresterea productivitatii are efecte economice si sociale atât pentru producatori – prin economisirea factorilor de productie. K (1. avem de-a face cu coeficientul capitalului. maximizarea rentabilitatii este criteriul fundamental al deciziilor firmelor de angajare a cheltuielilor de organizare a productiei. prin aceasta. Productivitatea medie a capitalului se determina ca un raport între efectul economic obtinut sau care urmeaza a se obtine si capitalul utilizat. e) integrarea sistemului de vânzare cu cel de studiere a pietei. • Productivitatea capitalului se poate determina atât ca un indicator de eficienta ce se minimizeaza cât si ca un indicator de maxim. reducerea costurilor în paralel cu cresterea calitatii si. c) aplicarea principiilor de activitate ergonomica. consumurile de capital si efectele economice asteptate. Rentabilitatea reprezinta o latura esentiala a eficientei economice si constituie un element fundamental al determinarii valorii de randament a unei firme. cresterea timpului liber etc. ceea ce ne conduce la obtinerea eficientei capitalului sau a productivitatii capitalului. Astfel: § ca indicator de minim se calculeaza ca un raport între eforturile. § ca indicator de maxim.13) în care Y exprima cantitatea si K valoarea capitalului. exprimat valoric: e= Y . Într-o economie de piata moderna. d) gasirea de surse de aprovizionare mai ieftine. utilizarea lor rationala. economisirea timpului de munca. de extindere sau restrângere a acesteia. în cantitati care sa permita utilizarea paletilor si a containerelor pentru promovarea formelor rapide de vânzare. în consecinta. . 2. astfel încât activitatea comerciala sa fie flexibila si usor adaptabila la cerintele pietei din ce în ce mai dinamice. „Rentabilitatea se defineste prin capacitatea unei firme de a obtine din activitatea pe care o desfasoara un profit în conditiile mobilizarii resurselor de care dispune. b) pregatirea comerciala a marfurilor la furnizor. cu costuri de manipulare minime. prin raportarea efectului economic la efortul exprimat prin capital avansat si consumat. cresterea puterii lor de cumparare.

Revista Româna de Statistica. nr. o firma comerciala este rentabila atunci când îsi acopera cheltuielile de productie pe seama veniturilor proprii si obtine un anumit profit.8 Elementele de calcul al rentabilitatii ∗ Sursa: Gheorghiu Al. astfel: § Profitul la nivelul unei firme se calculeaza ca diferenta între suma veniturilor (încasarilor) si suma cheltuielilor efectuate cu activitatea economica.” ∗ Adaos comercial Rentabilitate absoluta = Profit Cifra de afaceri în functie de Cost Pret Rentabilitatea Profit Rentabilitate relativa = Rata rentabilitatii Cifra de afaceri Capital fix si circulant Cost în functie de Figura 1.Ca atare.. o conditie esentiala a introducerii în fabricatie a produselor este aceea ca acestea trebuie sa fie nu numai utile dar si rentabile. spatiu si structura organizatorica. Exprimarea în marimi absolute este limitativa la aceste unitati de observare. rentabilitate este prezentata în figura 1. . analiza sa statica nu este suficienta. Schematic. Analiza re ntabilitatii la nivel macroeconomic. prin urmare. Rentabilitatea constituie una din laturile esentiale ale eficientei economice a firmei. Rentabilitatea se exprima în mod absolut prin marimea profitului si relativ prin rata rentabilitatii. 1992. De aceea. pe când cea în marimi relative este comparabila în timp. inclusiv taxa pe valoarea adaugata si accizele. acesta trebuind comparat cu indicatorii calculati în perioada precedenta pe baza rezultatelor firmei analizate sau ale unor firme de dimensiuni si cu activitati similare. Rentabilitatea poate fi calculata în marimi absolute si marim i relative. Profitul reflecta modul de gospodarire a resurselor consumate si are drept componente esentiale veniturile si cheltuielile din activitatea economica. Profitul permite identificarea disponibilitatilor si posibilitatilor de dezvoltare a firmei.8. septembrie. 1.

scazând din cifra de afaceri toate costurile activitatii. în doua moduri: 1. ca raport între efecte si eforturi economice (de exemplu între profitul brut si capitalul total). 2. a taxei pe valoarea adaugata si a accizelor acestora. ca un raport între masa profitului (P) si volumul activitatii economice (D). fondul de salarii) cu activul total al firmei care le -a creat. reglementata prin lege. numarul de personal si volumul desfacerilor se stabileste urmatoarea relatie de calcul: masa profitului numar de salariati § masa profitului volumul desfacerilor volumul desfacerilor (1. Rata rentabilitatii poate fi calculata si în raport cu resursele umane utilizate si consumate (numar de persoane. Între marimea profitului. Asupra profitului brut se percepe impozitul pe profit sub forma unei cote procentuale. indiferent de modul de finantare si sistemul fiscal. obtinându-se expresii semnificative ale eficientei.14) numarul de personal = = Rata rentabilitatii financiare ia în considerare raportul dintre capitalul împrumutat (D) si capitalul propriu (Kpr): R f = (R e + (Re – Rd)D / Kpr) (1 – Ci / 100) în care: Re = rentabilitate economica R f = rata dobânzii D = creante K pr = cota de impozit pe profit (1. Profitul luat în calcul poate fi profitul b rut determinat prin scaderea din venituri a cheltuielilor. volumul desfacerilor sintetizând în mod indirect consumul de resurse.§ Rata rentabilitatii economice se determina. Rata rentabilitatii se poate exprima si ca raport între profit si marimea fiecarui factor de productie sau a altor elemente care compun patrimoniul. se mai numeste si profitul impozabil. Aceasta permite aprecierea efortului depus de o firma pentru a obtine profit. fiecare semnificând un aspect de eficienta a utilizarii resurselor economice.15) . în final obtinându-se profitul net. Masa profitului reflecta performanta firmei. de regula. Masa profitului brut (MPB) se calculeaza la nivelul firmei. reprezentat de cifra de afaceri.

93]. fix si circulant: R c = P / (C + Che).” ∗ „Relatia care exista între rentabilitatea economica si cea financiara scoate în evidenta faptul ca o firma poate avea o rata redusa a rentabilitatii în raport cu activitatea economica. Gestion financière de l’entreprise – problématique. exprimat prin rata de remunerare a investitiei de capital efectuata de acestia în procurarea actiunilor firmei sau a reinvestirii totale sau partiale a profitului ce le revine de drept. financiare si exceptionale Suma veniturilor pe grupari similare (1.„Rentabilitatea financiara reflecta scopul final al proprietarilor unei firme.16) Aceasta rentabilitate este în functie de proportia care exista între capitalul împrumutat si cel propriu. pag. Cu alte cuvinte. .19) ∗ Sursa: Colasse.18) Rc t = (1. raport sub forma de coeficient care influenteaza rentabilitatea financiara. decizia de a apela la surse atrase trebuie sa aiba în vedere costul capitalului împrumutat.17) Rc e = (1. B.. Alte formule de calcul utilizate pentru cuantificarea ratei rentabilitatii raporteaza rezultatul exercitiului aferent la resursele consumate. 1987. unde: P = masa profitului C = costurile de achizitie ale bunurilor supuse vânzarii Che = cheltuielile de circulatie ale firmei § Principalul indicator utilizat pentru dimensionarea si aprecierea cheltuielilor de exploatare este rata de eficienta a cheltuielilor de exploatare care se calculeaza pe baza relatiei: Cheltuieli aferente activitatii care compun ciclul de exploatare Venituri pe feluri de activitati componente ale ciclului de exploatare § Similar se poate determina rata de eficienta a cheltuielilor totale : Suma cheltuielilor de exploatare. dar ridicata în raport cu capitalul utilizat. restrictiile privind autonomia financiara si riscurile pe care le implica apelarea la credite” [vezi 76. luându-se în calcul si diferenta dintre rata dobânzii si rata rentabilitatii economice. Paris. concepts et méthodes . în principal datorita cresterii numarului de rotatii ale acestuia: profit net = capital propriu profit net = volumul activitatii volumul activitatii capital propriu (1. capitalul avansat si consumat. modul de calcul al impozitului pe profit.

§ Rata rentabilitatii veniturilor comerciale se determina ca raport între profitul brut si venituri (încasari din vânzarea productiei) sau cifra de afaceri: Rf = P P ≅ .22) în care: RC = rezultatul curent al exercitiului si se determina ca o diferenta între veniturile curente (cele din exploatare si cele financiare) si cheltuielile curente (cele de exploatare si cele financiare) „Totodata. cât si pe întreaga activitate a agentilor economici. aceasta fiind data de egalitatea: Volumul încasarilor firmei = din activitatea depusa obtinerea veniturilor respective Pentru unitatile din sectorul de comercializare a marfurilor.20) în care: P = profitul brut qp = încasari din vânzarea productiei CA = cifra de afaceri În aceasta relatie apar ca factori de influenta structura productiei. este necesara si determinarea pragului de rentabilitate atât pe produse. inclusiv costul marfurilor Volumul costurilor efectuate pentru . (1. § Rata rentabilitatii resurselor avansate (utilizate si consumate): (1. ∑ qp CA (1.21) RAC = (PN : (AF + AC)) (CA : PN) (PR : CA). pragul de rentabilitate se determina luând în considerare toate cheltuielile unitatii. deci eficienta economica a resurselor consumate CA : PN = gradul de realizare a productiei marfa fabricata (prin intermediul acestui raport se pun în evidenta influentele stocurilor de produse nevândute) PR : CA = rata rentabilitatii comerciale § Rata rentabilitatii capitalului avansat (ocupat) se determina ca un raport între rezultatul curent al exercitiului si capitatul avansat: RA = RC : (AF + AC). preturile (fara ICM) si costurile. Indicatorul este deosebit de important în analiza eficientei economice. în care: AF = active fixe AC = active circulante PN : (AF + AC) = productia ce se obtine la 1000 lei capital avansat.

vândute la pretul cu amanuntul. Influentele se pot separa prin metoda substituirilor în lant. (1. pentru stabilirea masurilor organizatorice necesare în vederea eliminarii sau diminuarii actiunii factorilor negativi si crearii unui câmp favorabil de actiune pentru factorii cu influente pozitive. O a doua cale are în vedere minimizarea consumului de resurse la un anumit rezultat sau rationalizarea diferitelor categorii de cheltuieli. care conduce direct la marirea masei profitului. Analiza ratei rentabilitatii. Deci. atunci pragul de rentabilitate se determina astfel: Prag rentabilitate = CF : (Cm – Nvm) unde: CF = cheltuieli fixe Cm = cota medie de adaos comercial Nvm = nivelul mediu al cheltuielilor de circulatie variabile” [vezi 93. factorii de crestere a rentabilitatii pot fi grupati în mai multe categorii.23) .2. în concluzie. 1. fiind un indicator sintetic. Se aplica la bunurile si serviciile cu cerere inelastica. însa. Rata rentabilitatii. este necesara pentru a cunoaste sortimentele mai rentabile si pe cele mai putin r ntabile. Daca avem în vedere modul de realizare a profitului. pag. care conditioneaza însasi posibilitatea cresterii acesteia din punct de vedere cantitativ. rentabilitatea reflecta actiunea unui ansamblu de factori. 172-173]. Poate fi aplicata doar pentru bunurile si serviciile cu cerere elastica. de doi factori: adaosul comercial si nivelul relativ al costurilor (costul mediu). Pentru aceasta este necesara accelerarea vitezei de rotatie a marfurilor care conduce la micsorarea timpului în care bunurile si serviciile parcurg sfera circulatiei. rata rentabilitatii depinde. La nivel de sortiment. la nivel de sortimente. 2. dupa cum urmeaza: 1. Dupa amploarea influentei. care este în legatura directa cu capacitatea pietei si concurenta.3 Metode de crestere a eficientei agentului economic din comert Fiind o categorie complexa. de e depozitare si de vânzare s. O prima cale de sporire a eficientei o constituie cresterea volumului desfacerilor (a activitatilor economice). trebuie analizata în profunzime pentru cunoasterea tuturor factorilor care o influenteaza. cu consecinte asupra consumului de resurse. pentru a reduce cheltuielile de aprovizionare. sporirea desfacerilor în scopul cresterii eficientei trebuie sa fie însotita de o modificare calitativa permanenta a activitatii economice.a. trebuie ca ritmul de crestere a profitului sa-l devanseze pe cel al desfacerilor. Pentru a obtine o rata a rentabilitatii superioara. din adaosul comercial cuprins în pretul de vânzare cu amanuntul.

O alta modalitate pentru cresterea rentabilitatii consta în perfectionarea tehnologiilor comerciale care are în vedere: perfectionarea stocarii marfurilor în depozite. A treia cale are în vedere perfectionarea sistemului de conducere economica. în modernizarea tehnologiilor comerciale se produc schimbari radicale. În prezent. distributia se amplifica. capital banesc) are drept consecinta micsorarea consumului de resurse pe unitatea de rezultate. 4. care duc la micsorarea semnificativa a costului distributiei. Cresterea productivitatii factorilor de productie (numar de personal. pe stelaje) utilizarea sistemului de evidenta dupa principiile si utilizând instrumentele informaticii si progresului informational. . 3. se diversifica. iar diminuarea acestora se poate realiza prin folosirea intensiva a bazei tehnico-materiale existente. considerata drept criteriu fundamental al cresterii eficientei economice. b) simplificarea unor tehnologii. ca o conditie a analizei eficientei deciziilor operative si strategice. amenajarea marfurilor în stive. În final. modernizarii procesului de transport. însotita de procedee moderne de amenajare interioara si de desfasurare a activita tii sunt tot atâtea mijloace de crestere a rentabilitatii economice. depozitare.Cu cât piata se largeste din punct de vedere teritorial. sub impactul progresului tehnico-stiintific. ambalare). Modernizarea bazei tehnico-materiale a comertului este însotita de investitii de capital. prin preluarea de catre industrie a unor operatiuni legate de pregatirea prealabila a marfurilor pentru vânzare (dozare. pentru ansamblul tehnologiilor moderne sunt specifice rationalitatea. respectiv încarcarea marfurilor pe paleti. diversificarea sortimentelor produselor si participarea unui numar tot mai mare de furnizori. respectiv a procesului de luare a deciziilor cu privire la alocarea resurselor si la organizarea activitatii economice. (paletizarea marfurilor în depozite. datorita. sporind. totodata. de la furnizori la depozite sau formarea paletilor în momentul receptionarii marfurilor în depozite. si numarul de participanti la actele de schimb. pastrare si vânzare a marfurilor. orientate în urmatoarele directii: a) concentrarea activitatii comerciale în unitati mari. suprafete comerciale. operatiuni efectua te înainte de catre unitatile comerciale. în primul rând. Obtinerea de rezultate performante cu aceleasi fonduri. Aceasta presupune folosirea tot mai eficienta a mijloacelor electronice de înregistrare si prelucrare a informatiilor. desfasurarea lor dupa procedee stiintifice.

vagoane etc. în paralel cu modernizarea capacitatilor de depozitare a marfurilor. si anume: cheltuieli de constructie mai mici si eficienta mai mare a investitiilor capitale. din simple spatii de stocare a produselor în unitati active. paza. sporirea productivitatii muncii concomitent cu reducerea cheltuielilor de transport datorita primirii marfurilor în cantitati vagonabile etc. încalzire generala. Eficienta constructiei si a exploatarii depozitului de marfuri se determina pe baza rel tiei: a C = (I x A x S) / R. treptat. în paralel cu primirea unor partizi mici de marfur i. • vânzarea marfurilor direct din depozite. În ceea ce priveste cresterea rentabilitatii prin metode de depozitare si vânzare.24) unde: C = cheltuieli totale (investitii + exploatare) pe unitatea de masura depozitata (tona. modele. • utilizarea unui coeficient ridicat al folosirii utile a capacitatii proiectate si construite.5. astfel apare necesitatea prelucrarii marfurilor direct în depozite.) I = cheltuieli de investitie pentru constructii si dotarea cu utilaj si mobilier A = cota de amortizare expr imata procentual S = suma totala anuala a cheltuielilor de exploatare a depozitului (salarii. formarea în conditii corespunzatoare a sortimentului comercial. cheltuieli de exploatare mai mici datorita unor operatiuni comune de expeditie. • utilizarea unor depozite de mare capacitate. iluminare) R = rulajul total anual al depozitului exprimat în tone. care ofera o serie de avantaje economice si organizatorice. se au în vedere: • constituirea unor stocuri optime de marfuri prin primirea unor partizi mari de marfuri. vagon etc. transport. • depozitele de marfuri tind a se tra nsforma. (1. care asigura vehicularea rapida a marfurilor pe sortimente comerciale catre clienti. trimise ulterior clientilor. calitati. culoare. . în conformitate cu necesitatile si preferintele consumatorilor. • formarea sortimentului comercial prin alegerea si sortarea marfurilor în functie de marime. pret. care nu pot fi livrate direct cumparatorilor.

Se are în vedere cresterea eficientei tehnicilor de recrutare si selectie . în vederea obtinerii unei imagini pozitive a firmei. • primirea si executarea comenzilor clientilor automatizat. În acest sens. promovarea produselor si serviciilor comerciale prestate prin reclama. se are în vedere: § § § § § diversificarea relatiilor cu presa. pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru de catre personal. reclamei. constituie o premisa a cresterii eficientei activitatii pentru orice firma. în paralel cu cunoasterea produselor firmei de catre personalul de vânzari. consultanta care are în vedere recomandarile pentru conducere în legatura cu problemele societatii. totodata. încarcarii si descarcarii lor. o mai mare securitate a marfurilor în procesul manipularii acestora si al transportului. ca o cale de crestere a eficientei activitatii de planificare si . precum si a pietelor pe care le deserveste. în paralel cu perfectionarea personalului de vânzare.premise ale aplicarii mecanizarii complexe. asigurând. 6. pentru a le creste randamentul pe piata si. astfel încât acesta sa nu influenteze negativ volumul si calitatea activitatii. Acest lucru trebuie sa duca. cu efecte benefice. totodata. a structurii si facilitatilor financiare. deoarece informatizarea a dus la aparitia sistemelor de automatizare a fortei de vânzare. a retelelor INTERNET. dar si cu cheltuieli atât investitionale cât si de exploatare. lobby-ul în vederea stabilirii legaturilor cu legiuitorii si cu functionarii de stat. 8. relativ mai mari. în care firma trebuie sa faca fata unui mediu concurential din ce în ce mai ostil. Cresterea eficientei relatiilor publice reprezinta o tehnica utilizata tot mai mult. 7. ancorarii. Totodata. necesitatea înregistrarii unui nivel minim al cheltuielilor. pentru a o face cunoscuta pe piata interna si externa. la utilizarea mai eficienta a mass-mediei de catre personalul de vânzari. reprezinta o cale principala de extindere a tehnologiilor moderne de vehiculare a marfurilor. O alta cale de crestere a eficientei ar putea fi evaluarea eficienta a rezultatelor campaniei de promovare cu ajutorul publicitatii. 9. Majoritatea programelor trebuie sa înceapa cu prezentarea istoricului si a obiectivelor firmei. Masurarea efectului unei reclame asupra comunicarii sau testarea reclamei pot fi efectuate cu metode de masurare a corelatiilor cu decalaj. dar necesare în etapa actuala de consolidare a economiei de piata. în concordanta cu folosirea calculatoarelor. comunicarea performantelor firmei. a principalelor sale produse. în final. în prezent. a structurii sale organizatorice.• paletizarea si containerizarea .

care a precedat efectuarea cercetarii. prin îmbunatatirea conditiilor de munca. marketing-ul prin INTERNET fiind o oportunitate pentru a crea imaginea unei firme si pentru a atrage clienti. acestea trebuie numai cautate si valorificate. O multitudine de firme utilizeaza INTERNET-ul pentru publicitate. Taylor Nelson Sofres Interactive.2 Grupa tarilor cu grad de penetrare mic (sub 20%) Grupa tarilor cu grad de penetrare mediu (20-40%) Grupa tarilor cu grad de penetrare mare (peste 40%) Ucraina /4%) Indonezia (6%) Bulgaria (9%) Ungaria (10%) România (12%) Argentina (15) India (16%) Serbia (16%) Letonia (17%) Lituania (18%) Mexic (18%) Polonia (18%) Thailanda (18%) Turcia (20%) Malayesia (21%) Slovacia (24%) Republica Ceha (28%) Spania (29%) Franta (37%) Italia (38%) Marea Britanie (38%) Estonia (39%) Germania (41%) Israel (42) Belgia (44%) Irlanda (46%) Taiwan (46%) Hong Kong (50%) Coreea de Sud (52%) Singapore (52%) Australia (53%) Norvegia (58%) Finlanda (59%) Canada (60%) Olanda (61%) SUA (62%) Danemarca (63%) Sursa: Global eCommerce Report 2002. clientilor. nu la accesul total la INTERNET. Exista o multitudine de cai pentru cresterea eficientei economice în comert si. acestea ofera produse si preiau comenzi.pregatire laolalta cu cresterea încrederii în produsele si serviciile propriei firme. June 2002 (cercetarile au fost facute în 37 de tari. Evaluarea calitatii activitatii personalului de vânzare are în vedere cunoasterea de catre agentul de vânzare a produselor. extinderea formelor rapide de servire. amenajari. . (vezi tabelul 1. pe un esantion de 42238 persoane) ∗ Gradul de penetrare se refera la utilizarea INTERNET -ului în lume.2) 10. care consta în compararea si aprecierea activitatii comerciale desfasurate de fiecare agent în parte. în toate ramurile economiei nationale. Firmele furnizeaza informatii tehnice si utilizeaza pagina de Web ca o platforma pentru lansarea noutatilor firmei. dimensionarea corecta a formatiilor de personal. dotare. în general. O alta cale de crestere a eficientei are în vedere îmbunatatirea activitatii personalului de vânzare si evaluarea calitatii acestei activitati . Grupe de tari în functie de gradul de penetrare ∗ a INTERNET-ului în anul 2002 Tabelul 1. cursuri de calificare si perfectionare etc. Folosind propriul Website ca un magazin. teritoriului si obiectivelor sale specifice.

3 Directii de perfectionare a sistemului de indicatori ai eficientei economice 1. avem în vedere: • productivitatea marginala ce reprezinta surplusul de productie obtinut pe seama suplimentarii cu o unitate a unui factor de productie.27) în care: ∆Q reprezinta variatia absoluta a rezultatelor obtinute ∆L reprezinta variatia absoluta a cantitatii de munca utilizata cât si ca indicator calitativ de minim : Wmg = ∆L = ∆Q (L1 – L0) (Q1 – Q0) = ∆T (∆Y • P) (1.3.26) unde: ∆Q = variatia productiei Cunoasterea nivelului productivitatii marginale este necesara pentru fundamentarea deciziei întreprinzatorului privind viabilitatea modificarii (crestere sau scadere) cantitatii de factori de productie utilizati. adica: • costul marginal. Aceasta se calculeaza prin relatia: W mg = ∆Q ∆ FPi ∆ FP = sporul absolut al factorului variabil (1. Având în vedere munca si capitalul ca factori de productie. Indicatorii marginali ai consumurilor care arata eficienta ultimei unitati de factor de productie consumat. se poate determina: a) productivitatea marginala a muncii. ce exprima sporul de cheltuieli totale (∆CT) antrenat pentru obtinerea unei unitati suplimentare de produs si/sau serviciu (∆Q): C mg = ∆CT ∆Q = (∆ CF + ∆CV) ∆Q (1. În acest sens. precum si introducerea altor indicatori cu rol benefic în cresterea eficientei economice. Indicatorii propusi în aceasta lucrare au fost definiti si utilizati în alt context. în conditiile în care ceilalti ramân constanti. dar pot fi utilizati si în analiza eficientei. si anume: A.1.1 Propuneri pentru îmbunatatirea sistemului de indicatori ai eficientei economice Îmbunatatirea sistemului de indicatori ai eficientei economice trebuie sa aiba în vedere atât perfectionarea celor existenti.25) unde ∆CF = 0 si daca ∆ Q = 1. Indicatorii marginali ai veniturilorsi ai rentabilitatii. care se poate exprima atât ca indicator calitativ de maxim: Wmg = ∆Q = ∆L (Q1 – Q0) (L1 – L0) = (∆Y • P) ∆T (1. atunci Cmg = ∆CT B.28) .

dupa relatia: Wmg = ∆Y ∆K (1. „Valoarea de piata a actiunilor si a obligatiunilor este corelata cu profiturile obtinute de firma comerciala în activitatea de exploatare. un procedeu prin care se masoara încrederea pe care investitorii o acorda firmei analizate. exprimând performanta de a obtine profit. Indicatorul arata de câte ori este mai mare pretul de piata al actiunilor firmei fata de profitul net aferent acestor actiuni. pret profitul net = pret curent pentru o actiune profitul net curent al unei actiuni (1. Eficienta marginala a capitalului se mai calculeaza si ca ra port între sporul efectelor si efortul total exprimat în unitati valorice de capital utilizat si consumat: Wmg = ∆Y ∆K (1.Aceasta exprima eficienta ultimei unitati de munca implicata în activitatea economica. trebuie dezvoltat si perfectionat. Pentru aceasta. raportul dintre pret si profitul net.33) . în conditiile actuale de consolidare a economiei de piata.29) unde ∆K reprezinta variatia absoluta a capitalului tehnic utilizat. se folosesc astazi cu succes indicatorii: 1. care. b) productivitatea marginala a capitalului care masoara sporul de efecte economice ce revine la o unitate suplimentara de capital utilizat.b rentabilitate curenta (randamentul dividendelor) este un indicator deosebit de important pentru investitorii care urmaresc maximizarea dividendelor obtinute din investitiile lor în actiuni emise de firmele comerciale: Rentabilitatea curenta = dividendul pe o actiune cursul actiunii (1. cu fiscalitatea si cu factorii de risc. rate calculate pe baza marimilor contabile bursiere 2.a rata capitalizarii profitului care reda imaginea bursiera a unei firme: R cp = Profit net unitar Cursul bursier al actiunii (1.32) 2. 2.31) Deci. indicatorul arata cât de scumpa este o actiune în raport cu profitul net ce îi revine.30) c) Un alt indicator de apreciere a eficientei economice este reprezentat de valoarea de piata a firmei sau “good will”.

.a rata lichiditatii generale . desi au fost definiti si utilizati în alt context. deoarece eficienta activitatii firmei se poate aprecia si cu ajutorul acestui indicator ce exprima câstigul mediu anual (pe actiune): Profitul mediu net = profitul net de repartizat (1.35) numar de actiuni emise 4. în timp ce la firmele care au atins pragul de maturitate. Raportul dintre valoarea de piata : valoarea contabila compara valoarea de piata a firmei cu valoarea contabila a acesteia pentru a determina la ce valoare peste cea contabila se poate vinde firma pe piata: valoarea de piata = valoarea contabila cursul unei actiuni valoarea contabila a unei actiuni (1.36) La firmele în dezvoltare. indicatorul are o tendinta de crestere.38) Lichiditatea generala este cuprinsa între 2 si 2. structura activelor circulante. pag. Raportul dividend : câstig este important pentru investitori si acesta arata cât din profitul unui an se distribuie actionarilor sub forma de dividende si cât se va investi: dividend câstig = dividend mediu câstig unitar (1. pâna în momentul în care apar dificultati în respectarea obligatiilor financiare pe termen scurt: Ri = active curente pasive curente = (stocuri + disponibil banesc + decontari) (obligatii + credite) (1.37) curente d) Alti indicatori propusi ca indicatori de eficienta. Profitul unitar net exprima valoarea de piata a firmei. rotatia acestora si intensitatea sezonalitatii. în scopul compensarii relativei stabilitati a pretului actiunilor pe piata.34) 3. 242-244]. cum ar fi: natura sectorului de activitate. se refera la analiza bonitatii economice a firmei care se exprima prin: 1. Indicatori de lichiditate sau de trezorerie ce caracterizeaza situatia financiara a unei firme pornind de la structura bilantului contabil: 1. în mare masura. numarului mare de variabile care o influenteaza.Valoarea indirecta a rentabilitatii curente este caracteristica societatilor care obtin profituri mari si distribuie actionarilor sai un procent însemnat de dividende. Lichiditatea generala are o marja sporita de aproximare. datorita. indicatorul este constant în timp” [vezi 61.5. care exprima marja pe care o are firma pentru activele sale curente. În contextul acestui indicator: Valoarea contabila = valoarea – activelor firmei active intangibile – creante (1.

39) Aceasta rata caracterizeaza capacitatea de rambursare a datoriilor. Indicatori de solvabilitate. R d > 1.c coeficientul de acoperire a dobânzilor: (profit + dobânda (1 – coeficient de impozitare)) (1.42) . modernizari etc. Limitele între care se încadreaza ratele de lichiditate sunt conform Normelor metodologice ale Ministerului de Finante nr.1. Rta > 1 (1. dintre care amintim rata datoriilor care exprima capacitatea unui agent economic de a-si onora obligatiile financiare fata de terti din activele proprii: Rd = total datorii total active .40) dobânda (1 – coeficient de impozitare) Ratele de lichiditate reflecta masura în care firma îsi poate acoperi obligatiile de Cad = plata cu active curente. precum si marja de creditare a firmei. 2. Rta = (Active curente – Stocuri) Pasive curente .41) Acest indicator masoara securitatea de care se bucura creditorii pe termen lung si scurt.03.1995 privind întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre societatile comerciale cu capital de stat si de catre regiile autonome. Indicatori de rentabilitate . 3. 3. tinând cont de încasarile existente.5 (1. 181061/28.a rentabilitatea capitalului social. 1. si anume: 3. în conditiile în care activele se diminueaza cu v aloarea stocurilor care constituie imobilizari si nu pot fi transformate rapid în numerar.b rentabilitatea activelor totale exprima posibilitatea agentilor economici de a suporta un efort investitional propriu.b rata lichiditatii imediate (testul acid) care exprima capacitatea unui agent economic de a-si onora datoriile pe termen scurt din activele curente. raportat la active totale: profit brut Rat = total active (1. pe baza profitului brut realizat. care arata ponderea prof itului net în total capital social si poate fi utilizata în realizarea unor investitii pentru dezvoltare.

în principal.1 pot fi calculati în activitatea practica datorita carentelor si incompatibilitatii sistemului informational. clienti potentiali. Datele interne ale organizatiei trebuie sa fie cuprinse în rapoarte operative. si anume: date de vânzare.2 Dezvoltarea firmei comerciale prin generalizarea comertului electronic În paralel cu perfectio narea sistemului de indicatori este necesara perfectionarea metodelor de culegere a datelor interne. ca de exemplu introducerea experimentului statistic. retelele de calculatoare. . mai ales.2. este necesara perfectionarea sistemului de culegere a datelor interne. primare sau secundare ale organizatiei comerciale. costul de transport. Nu toti indicatorii care sunt prezentati în subcapitolele 2. întocmite periodic. chiosc informational si promotional. diversificarea acestora. ca de exemplu: estimarea cotei de piata.3. posta. în principal. Comertul electronic reprezinta o noua moda litate de afaceri cuprinzând. în paralel cu perfectionarea colectarii datelor si transmiterii lor utilizând.3. O alta forma de perfectionare a sistemului de calcul al eficientei poate fi data de cresterea accesibilitatii la datele secundare. externe firmei. vânzare telematica). vânzarea la distanta. prin îmbunatatirea metodelor de culegere. sisteme de raportare statistica si transmitere de informatii necesare luarii deciziilor în timp real. În acest sens. c. automate comerciale si vânzare asistata de calculator). registrele contabile si de vânzari ale firmei. prin telecumparare (comenzi prin TV si INTERNET. clienti fideli.2 si 2. Impactul economic al comertului electronic se va concretiza. rapoarte de publicitate. ce însotesc toate operatiunile firmei. în principal: a. clienti captivi.C. puncte de vânzare automatice (distribuitori automatici de produse. telefon. b. din publicatiile de specialitate. Indicatori de caracterizare a cererii. inventarul. în urmatoarele efecte: § comertul electronic va transforma piata. datorita faptului ca tarile dezvoltate îsi perfectioneaza continuu tehnica de culegere a datelor si transmitere a informatiilor prin dezvoltarea retelelor INTERNET si MINITEL. 1. Avantajele obtinerii si consolidarii datelor cu ajutorul calculatorului sunt limitate de accesibilitatea calculatorului si.

la circa 650 mil. permitând firmelor sa opereze mai rapid. în anul 2002. permitând cunoasterea profilului individual al clientului si efectuarea marketing-ului pe baze noi. reprezenta circa 80% din activitatea de e-commerce si se prevede a ajunge la circa 88%. Proiectul cu privire la normele metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic. ∗ Ministerul Comertului si Turismului . în 2001 . în 2005. publicat pe site -ul MCT∗ . în 2002. Polonia si Slovacia). USD.9 Dinamica comertului electronic pe termen scurt si mediu în România În ceea ce priveste tarile candidate la UE. veniturile din comertul electronic au crescut. § § comertul electronic va reduce importanta timpului prin scurtarea ciclurilor de productie. în 2002. care. • în patru tari sud-est europene (Slovacia. fata de numai 100 mil. pe termen scurt si mediu. pâna la circa 650 mil. cresterea comertului electronic sa fie în continuare determinata de segmentul Business-to-Business (B & B). are în vedere urmatoarele: • este prognozat ca. în 2006 (vezi figura 1. Dinamica comertului electronic pe termen scurt si mediu 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 286 278 2000 560 474 2001 2002 2003 2004 1007 823 1792 1408 3003 2367 B&B Total e Commerce Figura 1. comertul electronic conduce la globalizare etc. Croatia. USD.§ e-Commerce va reduce distanta dintre vânzator si cumparator. Bulgaria si România) veniturile din comert electronic au crescut de la circa 30 mil.9+). USD. pot fi mentionate câteva date de interes: • în tarile din grupul de la Visegrad (Cehia. USD. Ungaria. din care 2/3 au fost reprezentate de comertul B & B de produse finite si servicii.

a condus la o participare masiva. în prezent se utilizeaza sistemul IMPACT. asistat de calculator. prin: • • • • veniturile scazute ale populatiei. INTERNET-ul a devenit o forta majora în activitatea comerciala. penetrarea redusa a cartilor de credit. în principal. în special. Alaturi de dezvoltarea sistemelor informationale. la o „piata globala on-line”. Totodata.10 Evolutia comertului electronic în perioada 2000-2004 pe regiuni ale lumii Diferentele în evolutia comertului electronic în aceste tari si în cele din UE se explica. Un astfel de sistem de urmarire a miscarii marfurilor în comert ar acoperi. întârzieri în reglementarea telecomunicatiilor. în principal. . Imensa expansiune a INTERNET-ului si. este nevoie si de dezvoltarea în comert a sistemului de urmarire a miscarii marfurilor. cu o influenta activa în cresterea vânzarilor unor game din ce în ce mai largi de marfuri. care are la baza doua module: modelul de previziune modelul de comanda. a retelei internationale (www). din partea consumatorilor si firmelor. care ar permite cresterea eficientei sistemului informational. urmatoarele domenii: • • • • • comenzi de marfuri iesiri de marfuri inventarul si evaluarea stocurilor de marfuri esalonarea aprovizionarilor controlul miscarii marfurilor. În ceea ce priveste sistemele informationale pentru depozitare.Evolutia comenrtului electronic în perioada 2000-2004 pe regiuni ale lumii 50 40 30 20 20 10 0 SUA Europa Japonia de Vest Asia Restul lumii 46 38 33 21 12 5 10 8 7 2000 2004 Figura 1. lipsa de încredere în INTERNET.

decontarea în avans a bunurilor si serviciilor solicitate fiind conditionata de respectarea acestor termene. ducând la: mai buna planificare si livrare a productiei. în viitor. cresterea vânzarilor. amplificarea schimbului electronic de date în economia bunurilor de consum pe baza sistemului „mail-box”. sisteme dirijate de control al depozitului prin proceduri automate de repetare a comenzii. lipsei diferentierii produselor pe categorii de calitate. În conditiile actuale de consolidare a economiei de piata. în prezent. Înlaturarea acestor carente. în principal. La cele mentionate se poate adauga nerespectarea termenelor de livrare de catre furnizori. profitabilitatea firmelor comerciale nu poate fi sporita numai pe seama unei conjuncturi favorabile a pietei. Numeroase firme de comert cu ama nuntul utilizeaza. care presupune un schimb multilateral de date (comenzi si plati). Calitatea marfurilor este o permanenta sursa de dificultati datorita. neconcordantei dintre calitate si pretul de livrare al marfur ilor. diminuarea greselilor în documentele de comanda si de expeditie. 361]. necorelarii termenului de garantie cu calitatea produselor. ci este nevoie de o restructurare radicala la nivel microeconomic. evitarea unor erori de aprovizionare. IBM a dezvoltat „Retail IMPACT Fashion System”. alaturi de alte neajunsuri. Se are în vedere. pag. De aceea. reprezinta una din conditiile absolut necesare pentru sporirea rentabilitatii firmelor comerciale si atragerea de noi consumatori. . lipsei certificatelor de calitate care sa asigure anumite standarde (ca de exemplu: GMP si ISO 9000)” [vezi 83.Modelele de prognoza nu au însa în vedere influentele deosebite pe termen scurt si nici unele actiuni promotionale pentru anumite articole. precum si adaptarea la schimbarile rapide ale cererii. avându-se în vedere capacitatea de a selectiona rapid articolele agreate de clienti. care se bazeaza pe criteriul de eficienta ce preve de obtinerea unui profit maxim pe unitatea monetara de capital investit în depozit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->