Sunteți pe pagina 1din 1

VERBUL – TEST DE EVALUARE

Clasa a VII-a

La primul meu roman, scris cu trudă şi cu sentimentul că e un lucru deştept, editura a


făcut atâtea observaţii şi m-a obligat la atâtea tăieturi şi completări, încât numai un naiv
putea să creadă că, operându-le, volumul va merge la tipar. Am luat manuscrisul negru de
însemnările redactorului şi l-am azvârlit în primul coş de gunoi. Îmi era silă de mine şi
de lumea în care mă născusem.
(Tudor Octavian, Cacealmaua)

1. Motivează, în câteva rânduri, reacţia naratorului din ultima frază.


2. Povesteşte puţin despre cum ar arăta prima ta carte.
3. Indică zece verbe din câmpul lexical al cuvântului a scrie .
4. Găseşte un echivalent verbal următoarelor substantive: carte-____________, coş-
_______, gunoi-______________, om-______________, talent-_____________
5. Completează tabelul următor cu verbe din textul citat:
Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-a

6. Conjugă la imperativ şi condiţional optativ perfect verbul a se naşte.

7. Notează sinonimul verbal al următoarelor locuţiuni:


a da de gol a da bir cu fugiţii
a da bineţe a da ortul popii
a lua atitudine a lua viaţa
a lua la rost a lua fiinţă

8. Alcătuieşte contexte potrivite pentru formele verbului a scrie, la cele trei diateze.

9. Rescrie corect următoarele propoziţii, subliniind verbele:


a) Adusuioai?
b) Fecior de crai vedeateaş împărat!
c) Corectatuvilea s-au nu?
d) Nu mi ciudă pe gândac/Camâncat frunza de mac …

Notare: câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu + 1 punct din oficiu