Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA TEMPERAMENTULUI (TEST)

SANGVIN MELANCOLIC COLERIC FLEG


  timidă, care
  fără prea multă   calmă
  activă, optimistă, comunică greu cu
răbdare, agitată, cu neemo
veselă, în persoanele
schimbări frecvente pruden
  1.   In general, sunt o fire: majoritatea necunoscute, care
de dispoziţie, chibzu
timpului bine se închide în sine,
pasionată, stăpân
dispusă. neâncrezătoare,
combativă. sine.
pesimistă.
  pasional, cu
  Abordez discuţiile şi receptivitate   cu suspiciozitate,   cu reţ
  2.   categoric, hotărât.
negocierile: pentru chestiunile fără curaj. cumpă
noi .
  rapid, pătimaş,
  acentuat,
neuniform,   stăpâ
articulat, ritmat,   cu ton jos, chiar
  3.   Discursul meu este: sinusoidal, cu cu pau
alert, însoţit de şoptit.
vârfuri de tonalitate control
gesturi.
înaltă.
  aproape că nu
  expresive, largi, există deorece
  discre
cu rolul de a membrele au
  Mimica  şi gesturile   repezi, bruşte, punctu
  4. întregii tendinţa să se
mele sunt: frânte. lipsite
exprimarea încrucişeze sau să
evazivi
verbală. se alipească de
corp.
  relaţii
  singurătatea, consta
  deschiderea-
contactele cât mai   oamenii neevazivi, oamen
  Cu privire la relaţiile deorece sunt
puţine şi mai scurte persoanele care nu echilib
  5. sociale şi la contactele receptiv şi fără
cu persoanele pe îşi complică singure sunt to
conjuncturale, prefer: prea multe
care nu le cunosc viaţa. am ten
prejudecăţi.
îndeajuns de bine. a-i trata
toţi.
  sunt î
  trec uşor peste cu ceila
  nu port ranchiună,
eşecuri şi peste   sunt sensibil şi sunt ră
  Toleranţa mea se chiar dacă sunt
  6. supărările de dau dovadă de pot să
exprimă prin faptul că: jignit de către
moment şi nu portcompasiune. ofense
cineva.
supărare. imi sun
adresa
  7.   Intoleranţa mea se   decid greşit şi   deşi dau dovadă   nu trec peste   de mu
exprimă prin faptul că: chiar am unele de multă exigenţă neajunsurile sunt ne
ieşiri nervoase faţă de mine şi faţă oamenilor, dacă şi insen
când sunt agasat de ceilalţi, nu acestea mă devin i
sau nu sunt suport critica şi mă afectează în mod când s
destul de motivat. supăr repede. direct şi devin perturb
impulsiv. activita
  să nu
  să mă confesez,   deorece mă exprim lucru în
  monotonia,
  8.   Îmi displace: să mă explic în faţa clar, nu îmi place să pentru
rutina.
altor persoane. fiu interpretat. întreru
perturb
  loialitatea şi bunul
simţ. Dacă sunt
  că sun
lăsat să activez   firea
muncit
  că sunt adaptabildupă ritmul meu intreprinzătoare,
capacit
şi rezistent şi că dau lucruri de dispoziţia de a risca.
duce la
relaţionez bine şi valoare, dar Mă consider un bun
  9.   Punctul meu tare este: sfârşit
uşor. Îmi surâde deorece eu conducător şi ştiu
activita
orice activitate gândesc şi să obţin favoruri,
persev
nouă. reacţionez mai lent, chiar dacă trebuie
răbdăto
dacă sunt supus să recurg la forţă.
tenace
unui ritm alert, voi
eşua.
  faptul că mă
suprapreciez deşi   faptul că mă
ştiu că  într-o angajez cu euforie
  că mă dezorientez
activitate mai în activităţi care fie
în situaţii noi, că în
laborioasă, dacă mă de păşesc, fie,
faţa străinilor devin   că sun
nu sunt stimulat, după un timp devin
  10.   Punctul meu slab este: sfios şi că dacă adapta
îmi pierd destul terne şi prefer să le
apar momente puţin c
de repede abandonez căci
tensionate mă pot
concentrarea şi dacă nu am chef nu
bloca.
entuziasmul, şi dau rezultate optime
chiar devin distrat în activitate.
sau plictisit.
REZULTATE
  La fiecare întrebare se admite doar un răspuns. Evaluarea se face sub aspect general, ca şi co
excluzându-se pe cât posibil interpretările legate de relaţiile foarte apropiate (de familie) şi cele
determinate de experienţele personale foarte vii (situaţii limită).
  Dacă răspunsurile au evidenţiat temperamente diferite la întrebările 2 şi 5, înseamnă că nu s-a
sincer.
  Fiecare răspuns primeşte 10 puncte, totalizând 100, care se raportează procentual.
  De exemplu: Tot. 100%= S 20% +M 50% +C 20% +F 10%

S-ar putea să vă placă și