P. 1
unitati de invatare

unitati de invatare

|Views: 634|Likes:
Published by Alina_Elena_2299

More info:

Published by: Alina_Elena_2299 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Observarea activit ii pe grupe .1 5.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . Exercitii 3. ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre . cu restul egal cu zero. Impartirea. Exercitii si probleme 8.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Evaluarea cunostintelor 2.1 3. Exercitii 7. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Ordinea efectuarii operatiilor 6. cu restul diferit de zero. cu rest zero.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. Exercitii 5.

5 sau 2 . Notiunea de divizor. Exercitii 5.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale. 2. Exercitii la criteriile de divizibilitate.Observarea activit ii pe grupe .Evaluarea muncii independente . 5 i 2 în exerci ii i probleme .Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest . 5 3.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 4.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10.Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate .1 1. ore alocate:5 perioada: S 8 . Evaluare 1. notiunea de multiplu 2.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. .S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10. Divizibilitatea cu 10.

Evaluarea muncii independente . cu a {0 . cu a divizor al lui b. a sx !b . 4. probleme de organizare a datelor 4. ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri. x : a eb ( u.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .1 1. ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. ").Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. 2. cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Media aritmetic a dou numere reale. "). Exerci ii 3.Observarea activit ii pe grupe .3 3. cu a {0 . 6. cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. x sa eb ( u. "). x ™a !b . x ™a eb ( u. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. Probleme 5. COMPETENTE SPECIFICE 1. b divizor al lui a. x : a !b . Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . probleme 1. a divizor al lui b. cu x {0 . Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. a : x !b .

mul imea numerelor impare. incluziune. Mul imi (descriere i nota ie). mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . Exemple de mul imi finite.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . 7.Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. Mul imile N i N* 2. Rela ia de incluziune.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1.Observarea activit ii pe grupe . element. Opera ii cu mul imi: intersec ie.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . cel pu in egal´ în contexte variate . Exerci ii 6. reuniune sau intersec ie . în contexte variate. submul ime 3.1 1. Exerci ii 5. MUL IMI. 4. ´cel mult egal´. mul imea numerelor pare. Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Utilizarea. mul imea multiplilor unui num r natural nenul.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . reuniune.Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen . Exemple de mul imi infinite. rela ia de apartenen .Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. diferen .Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) . mul imea divizorilor unui num r natural nenul. Nr.

c. 5. relatia dintre c.m.m. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2. ore alocate: 9. 6.d.m. 7. 2.Evaluarea muncii independente . multiplu Criterii de divizibilitate cu 10. 10.m.c. 9. 3. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 5..d. si c.m.c. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea. 3. Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale. 10.m.1 5.m.c.m.m. c. 5. 1. 5.1 8.1 4.m. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Evaluare sumativ 1. 9 Numere prime i numere compuse . 2.1 6. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale . c.Observarea activit ii pe grupe . 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. 10.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr.1 3. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale. reguli de calcul cu puteri Divizor.1 2. 5. 4.

c.c.m.m. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c. . i a c.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.m.m.c.c.d.m.d.m.c. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .m.) -Exerci ii de determinare a c.d.m.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c.m. (orice divizor comun este divizor al c.c.m.m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.d.d.m.m. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.

No iunea de num r ra ional. ore alocate: 5.m. Exerci ii 1. Forme de scriere a unui num r ra ional 3. frac ie ireductibil . Frac ii echivalente.Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c.2 5.2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.d. al num r torului i al numitorului .1 3. 2.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .c. Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4. eviden iind partea întreag i partea frac ionar .Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Evaluarea muncii independente .m. Exerci ii 5.Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale .Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare .

2 5.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . exersarea scoaterii factorului comun . 3. 9. 4. 7.Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate . ore alocate: 5.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare . 8.Evaluare sumativ 1.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. 3.Evaluarea muncii independente . perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5. 6.2 4. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice).2 .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare .2 6. reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 2.

notatii sau imagine .5 5. Probleme 7. mijlocul unui segment figuri congruente 6. Punct. .Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte .semidreapt . Simetricul unui punct fa de un punct.Exerci ii de identificare.Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . . dreapt .Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . puncte coliniare.5 4. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente . Probleme 1.Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel. Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. m surate cu aceea i unitate de m sur .Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare .5 2. ore alocate: 8. . drepte paralele 4. Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. Aplica ii 5. semiplan.Exerci ii de identificare.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte . plan. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente. mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . axioma dreptei 3.Unitatea de înv are: DREAPTA Nr.Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct . Distan a dintre dou puncte.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat.5 3. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice. segment 2. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8. lungimea unui segment. de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . segmente congruente.Verificarea rezultatului unui calcul.5 6. folosind modalit i diferite de rezolvare .Observarea activit ii pe grupe .

Exerci ii de identificare. Unghiuri adiacente. nota ii. congruenta lor. unghi ascu it. .Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat .Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. minute. unghiuri in jurul unui puct. 1.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.5 5.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit . de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. unghi cu laturile în prelungire. prin nota ii sau prin imagine . elemente. exterior.5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Aplicatii. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 .Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . Unghiul: defini ie.Exerci ii de identificare. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale. 7. secunde.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . unghi obtuz.Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. M surarea unghiurilor cu raportorul.5 4.geometrice date . Unghiuri congruente.Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice .. Unghiuri opuse la vârf. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . 8.Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. 9. ore alocate: 11. bisectoarea unui unghi.(raportor. 4. .5 3..5 2.Exerci ii de identificare. Unghi drept. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . unghiuri complementare. 3. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. prin nota ii sau prin imagine . exemple i contraexemple .5 6. Unghiuri suplementare. 6. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. 5.unghiurilor. interior. 2. echer) pentru desenarea i m surarea .Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf . ascu ite sau obtuze în configura ii . Probleme.Exerci ii de transformare a gradelor . suma masurilor lor. unghi nul.

sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora . . .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf..

Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Mul imea nr. modulul s u. întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1. Incluziunile N Ž Z Ž Q.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional .Sortarea unor numere naturale. 2. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale .Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . ore alocate: 3. aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi .Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr. ra ionale. Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE .1 numerelor naturale. opusul.

ordinea efectu rii opera iilor. Reguli de calcul cu puteri.Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . sc deri. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3. înmul iri. Exerci ii. ore alocate: 6. propriet i. Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. proprietati.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale .Exerci ii de calcul (adun ri.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri . 5. Exerci ii 3. Compararea numerelor ra ionale 2. împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere .1 5.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 4. Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg.1 4.Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.

rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor . ore alocate: 4. 2.numere în a c ror scriere intervin frac ii. Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . b  Q. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exercitii 3. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. paranteze . economic .argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. fizic.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. 4.1 6.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . a { 0. cu a . utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr.studiul i rezolvarea unor .ecua ii .

algoritmul de extragere a r d cinii p trate.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax .Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 . R d cina p trat a unui nr.Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date .Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . Exerci i 5.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi . reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri. mul imea numerelor reale. ra ional pozitiv. întregi.propriet i. Exemple de nr. Evaluarea unit ii de înv are test scris 1. N Ž Z Ž Q Ž R 7. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .1 2. ore alocate: 8. ira ionale.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6. Aproxim ri 4. Exerci ii 3. R d cina p trat a unui nr. modulul unui num r real: defini ie.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate . Exerci ii 8.2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . cu aplica ii în compararea numerelor .Sortarea unor numere naturale. PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. natural p trat perfect 2. Compararea i ordonarea numerelor reale.

Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural . punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .r spunsuri posibile .Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar. aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .

Proprietati. 6.Observarea activit ii pe grupe . Probleme 3. desen). desen). proprietati.5 3. trapez) . 10. romb.5 6.5 2. p trat.Evaluarea muncii independente . ore alocate: 11. desen).Exerci ii de enun are a propriet ilor .utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu . Trapez.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Probleme 7.exercitii de calcul a diferitelor suprafete .Exerci ii de enun are a propriet ilor .Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . desen). 9.Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. rombului. clasificare. patratului . Proprietati. Proprietati. romb. Patrat (definitie. desen).5 5.5 4. Probleme. 4. Dreptunghi (definitie.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . 8. Paralelogramul (definitie.rezolvari de probleme . Evaluare sumativa 1. Arii (triunghiuri. Trapez isoscel. patrulatere) 11. Patrulater convex (definitie. Proprietati. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. 5. p trat . Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2. Romb (definitie.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .

prin utilizarea raportului de asem nare .Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte .Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi .2 4.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . 2. Centrul de greutate al unui triunghi. Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4. 7.Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte . Linia mijlocie într-un triunghi.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare .Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi .Evaluarea muncii independente . Propriet i.Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în . Reciproca teoremei lui Thales.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 5. PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor .Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri.Observarea activit ii pe grupe . 9. Teorema paralelelor echidistante 3. Probleme 1.2 5. Teorema lui Thales.Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. 8. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale . propriet i. Linia mijlocie în trapez.2 2. segmente propor ionale. ore alocate: 11.Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .2 6.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente .2 3. Probleme 6.Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales .Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente .Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr.

Discutarea.Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie .

o camer .vârfuri. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . p trat. diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub. tetraedrul 4. o cutie de chibrituri etc.Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas .Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . paralelipipedul dreptunghic.Unitatea de înv are: . Evaluare 1. citire a dreptelor i a planelor .Identificarea. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. Piramida: descriere si reprezentare.3 5.) . plane 2.Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide . notare.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . hexagon regulat) .Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale. fe e.3 2. PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. CONFIGURATII GEOMETRICE Nr. Prisma: descriere si reprezentare. vârfuri .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Puncte.Exerci ii de identificare.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe . mediul înconjur tor etc. drepte.Exerci ii de desenare. Determinarea dreptei. paralelipiped dreptunghic. be i oare etc. 5. ore alocate: 5.fe e) .Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton.) .3 4. cubul.Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas . Determinarea planului 3.muchii.) .

Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . 11.3 5.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Dreapt perpendicular pe un plan. perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . DISTAN E Nr. rela ia de paralelism in spatiu. în l imea piramidei. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . 7. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4.Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane .Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . unghiul a doua drepte in spatiu. 5. 9.Evaluarea muncii independente 1. 10. 6. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare . Unghiurile cu laturile respectiv paralele. Distanta dintre doua plane paralele.3 3. Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . Probleme. 8. în l imea prismei.Observarea activit ii pe grupe . Plane paralele. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. 2.Enun area teoremelor de paralelism studiate .3 2.Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan .3 4.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 3. 12. Distanta de la un punct la un plan. drepte perpendiculare. Pozi iile relative a dou plane .3 6.Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . ore alocate: 12. Probleme.

Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan . Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4.1 5. drepte. Unghiul unei drepte cu un plan. perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . paralel cu planul.1 6. secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan . ore alocate: 3. 3. segmente. segmente de dreapt pe plan .Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. Proiec ii de puncte.Unitatea de înv are: PROIEC II Nr. drepte. 2.Exerci ii de identificare.Observarea activit ii pe grupe . Lungimea proiec iei unui segment.Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan.

Intervale de numere reale. ra ionale.. Exerci ii.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul . Forme de scriere a unui nr. Aproxim ri.Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ .1 2.Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . 3.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . sutime.1010010001«.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr. real. Valoarea absolut a unui nr. real. 4.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale . 0. sau zecime.. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1. sut .Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului . 5.Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2. II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece.1 ..Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode . Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R. perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. ore alocate: 5.« . Reprezentarea pe ax a numerelor. ira ionale scrise în diferite forme .Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .) .Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .

împ r irea) . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . .Observarea activit ii pe grupe .1 3. scoaterea factorilor de sub radical.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma . înmul irea. b>0 Nr.Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b. înmul iri. sc deri. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b. Ridicarea la putere cu exponent nr. perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . b>0.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical. împ r iri. ordinea efectu rii opera iilor . pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b .Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale . b>0.a.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . ore alocate: 5. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1.1 4.1 2. 4.Calcule (adun ri. Adunarea i sc derea. b>0. b>0. întreg a nr.b2 . as˜ b. 5.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b. 3. de forma a˜ b. ridicarea la putere. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . 2.

întreg. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 4.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 5. sc deri. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere. ore alocate: 4.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere . Ridicarea la putere cu exponent nr.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de calcul (adun ri.1 3. înmul iri. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe . 3. Calculul cu numere reale reprezentate prin litere.1 6.Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr. împ r iri. adunarea i sc derea 2.

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . (a-b)(a+b)=a2-b2. Descompuneri în factori. Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2.Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni . Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5. ore alocate: 4.Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.Observarea activit ii pe grupe . perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 6. 2. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3. folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4.Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .

Aplica ii la adunare i sc dere.1 6.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. Aplica ii la inmul irea i împ r irea. Fise de lucru 6. ore alocate: 6. Fise de lucru 4. Amplificare si simplificare. 2. Aplica ii la ridicarea la putere. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 3. Rapoarte de nr.Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare . Fise de lucru 5. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5.Observarea activit ii pe grupe . Înmul irea i împ r irea.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Operatii : adunarea i sc derea. reale reprezentate prin litere.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . Ridicarea la putere.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->