Sunteți pe pagina 1din 2

19.01.

2007
Numele şi prenumele_______________________________________________

TEST FIZICĂ- Forţa-măsură a interacţiunii


CLASA a VI – a

1. Greutatea unui corp se calculează cu relaţia:


a) G = m*g ; b) G = m /g ; c) G = g /m .
2. Masa corpurilor este mărimea fizică ce măsoară: a) interacţiunea; b) greutatea; c) inerţia;
3. Instrumentul cu care se măsoară masa unui corp este ................................................................................
4. Inerţia corpurilor este : a) acţiunea unui corp asupra altui corp; b) proprietatea de a-şi schimba starea
mecanică; c) proprietatea de a se opune la schimbarea stării de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă.
5. Unitatea de măsură pentru masă in S.I. este:
a) kilogramul; b) metrul; c) gramul;
6. Forţa este mărimea fizică ce caracterizează: a) inerţia corpurilor; b) deformarea corpurilor; c) tăria
interacţiunii corpurilor.
7. Unitatea de măsură a forţei în S.I. este :
a) m /s; b) N; c)kg.
8. Greutatea unui corp este..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
9. Forţa deformatoare reprezintă......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
10. Forţa elastică se opune ..............................................................................................................................
11. Corpurile elastice sunt acele corpuri care.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
16. Constanta de elasticitate are formula:
a) k = F / Δl ; b) k = F * Δl ; c) k = Δl / F .
17. Interacţiunea reprezintă: a) mişcarea unui corp faţă de altul; b) proprietatea corpurilor de a se atrage;
c) acţiunea reciprocă a două corpuri.
18. Instrumentul cu care se măsoară forţa se numeşte: a) voltmetru; b) manometru; c) dinamometru.
19. Suspendând de un resort un corp cu masa m = 4,5 kg, acesta se alungeşte cu Δl = 4,5cm. Calculaţi constanta
de elasticitate a resortului.

20. Un resort se alungeşte cu Δl1= 4 cm atunci când suspendăm de el un corp cu masa de 2 kg. Cât se va alungi
resortul, dacă suspendăm de el un corp cu densitatea ρ =600kg/m3 şi cu volumul V = 1000 cm3.