Sunteți pe pagina 1din 6

c „ organizarea şi descrierea procesului de transport de

mărfuri.
6  

d Y
 
 

 Y
× Yî 

 
  Y
 Y6
  Y
Y
d Y c    
c  
        
   
   

        
   
  
   
   
      

căpunurile se ob in prin hidroliza


alcalină a grăsimilor. Ace tia se împart în
trei categorii:

£Y săpunuri de sodiu, care sunt solide i


solubile în apă;
£Y săpunuri de potasiu, care sunt lichide i
solubile în apă;
£Y săpunuri de aluminiu, mangan, calciu,
bariu, care sunt solide i insolubile în
apă. Fig. 1.

Numai săpunurile care sunt solubile în apă pot fi fo losite ca agen i de spălare,
ace tia având o putere de spălare inferioară detergen ilor.

căpunurile sunt substan e biodegradabile ob inute prin hidroliză bazică. Puterea de


spălare este dată de natura acidului gras, de natura ionului metalic, ca i de concentra ia în
tenside. În apele dure (care con in săruri solubile de Ca i Mg), săpunurile de Na i K se
transformă, par ial, în săruri de Ca i Mg ale acizilor gra i, greu solubile care mic orează
capacitatea de spălare. Datorită prezen ei celor două păr i net distincte în moleculă,
săpunul are proprită i tensioactive ( modifica tensiunea superficială dintre faza apoasa i
cea organică). Din acest motiv, săpunul are ac iune de spălare.

căpunurile de sodiu se folosesc ca agen i de spălare, iar săpunurile de calciu,


mangan, aluminiu, bariu, se folosesc pentru prepararea unsorilor consistente i a pastelor
adezive.

În figurile 2. a. şi 2. b. sunt reprezentate metodele de ambalare şi aranjare a săpunurilor


ale producătorului de detergenţi ÄAVAKc .
Ambalarea săpunului este efectuată în cutii bine aerisite, fiecare cutie conţinând 46 de
bucăţi de săpun.Masa unei bucăţi de săpun este de 350 gr., respective masa unei cutii
constitue 16,1 kg.

Fig. 2. a. Fig. 2. b.

căpunul este o încărcătură fragilă şi grea, de aceea pentru la transportare este necesar
de-al proteja de umezială şi vibraţii cu ajutorul unui material rulant special . La transporatare
cutiile cu săpun sunt aranjate pe palete. cuprafaţa de lucru a paletelor folosite la
transporatarea săpunului fiind de 1m2, astfel pe un palet pot fi aranjate 36 de cutii cu săpun.
Masa netă a unui palet încărcat fiind de 579,6 kg., iar cea brută de 587,9 kg.

Fig. 3. a. Fig. 3. b.

În figurile 3. a. şi 3. b. sunt reprezentate metodele de transporatare şi depozitare a


săpunurilor.

× Y î        

rransportul de detergenţi are următoarele caracteristici şi avantaje:

£Y Posibilitatea de livrare rapidă în condiţii de siguranţă ;


£Y Nu este nevoie pentru a reîncărca marfa pe ruta;
£Y Posibilitatea de livrare oriunde în lume;
£Y ‰portunitatea de a furniza un vehicul direct la depozitul producătorului, fără mijloace
intermediare;
£Y Punerea în aplicare de transport "din uşă în uşă, de la depozit la depozit", care pot reduce
semnificativ timpul de livrare şi costurile de încărcare şi descărcare suplimentară;
£Y Flexibilitate, simplitatea şi siguranţa a traseului ales;
£Y rransportul rutier nu este dependentă de transportul feroviar, fluvial şi porturile maritime,
care elimină necesitatea pentru conexiuni la alte moduri de transport;
£Y Plasarea corectă a mărfurilor în caroseria vehiculului, asigurând circulaţia aerului
corespunzătoare;
£Y Livrare de bunuri către destinaţiile lor la timp , prestabilind durata cursei de transportare .

î    


Autocamionul Volvo FH 16-520, este alegeria perfectă la transportarea acestui tip de
încărcături. Datorit faptului că corespunde cerinţelor ecologice Euro -3, acest autocamion este
binevăzut în întreaga lume. Motorul puternic şi transmisia binegândită face din acest camion
un mijloc de transport rapid, sigur şi raţional a mărfurilor. cuspensia pneumatică de tip
Volvo ECc, asigură stabilitatea de manevrare, şoferului şi siguranţa pasivă în timpul
deplasării. Datele aerodinamice permit reducerea consumului de combustil, creşteria pureii,
coeficientul aerodinamic fi ind destul de mic.
Camioanele cu semiremorca inchisa de tip V‰LV‰ cu prelata, sunt cele mai des
intalnite in transportul de marfuri generale. Greutatea utila poate ajunge pana la maxim 21
tone. Acest camion este raţional de utilizat la transporarea săpunului, masa încărcătur ii
transporate nu va depaăşi capacitatea de încărcare a camionului, mai mult decît atît,
camionul va fi exploatat la randament maxim.
cunt recomandate transporturilor de marfuri paletate, numarul de europaleti
transportati fiind de 33. Iar 33 de palete cu săpun vor cîntari 19674,6 kg, ceea ce nu
depeşeşte capacitatea de încărcare. Autocamioanele cu semiremorca prelata sunt folosite
deasemenea la transportul de marfuri lungi a caror incarcare se poate face prin lateral.
Fig. 4. Mijlocul de transport pentru efectuarea lucrărilor

Fig. 5Dimensiunile autovehiculului Volvo FH 16 ± 520.
rab.1Caracteristici tehnice Volvo FH 16 ± 520.
Cutie de viteze manuala
Axe 6x4
Combustibil diesel
Greutatea totală 100,000 kg
Greutate 7000 kg
Încărcare ax din faţă 9000 kg
Încărcare puntea spate 26000 kg
Puterea motorului (HP) 540, 580, 660
cuspensie pneumatică Volvo ECc
Rezervorul de combustibil 650
Ecologic Euro-3


  î Caracteristica tehnică a încărcătorului este mai mult decît
acceptabila la transportarea şi încărcarea paletelor. . Datorită dimensiunilor reduse acest
încărcător va avea acces bun în încăperile depozitului, avind centrul de greutate la 500 mm
de la sol va asigura transportare fară primejdii a paletelor, cît şi încărcarea sigură şi lină a
marfurilor în semiremorca camionului. Datorită
folosirii unui motor electric încărcătorul
funcţionează silenţios şi lin. Nivelul zgomotului este
redus, iar comfortul şi siguranţa la manevrare
excelentă.

Caracteristici:
‡ Motor - 2 bare. Motor - putere. la 5,0 kW
‡ Motor - puterea de 12,0 kW
‡ Baterie - 48V/630Ach
‡ Încărcător REGHEL 48V/100A (Italia)
‡ Frâne - Multi-disc (sistemul ‰DB 10.000 m / h)
‡ Anvelope - cardan
‡ Distribuitor hidraulic ± rrei secţiuni Fig. 6. Încărcător D 50C-5
‡ Furculiţă - 900 mm, montat
‡ cet de compuşi - pentru W / V şi baterie

YYYYYYYYYYY rab.2 Caracteristicile tehnice încărcător D 50C -5.

    kg 1800


   mm 500
  
kg 1300
(la 1,6 km/h, cu sarcină)
î  
% 25
(la 1,6 km/h, cu sarcină)
 mm 3300
 mm 35ɯ100ɯ900
î 

Lungime furculiţă mm 2093


Lăţime mm 1090
Înălţimea de clădire mm 4345
Î   
kg 3290
 

Folosirea Euro paletelor este ratională deoarece majoritate semiremorcilor sunt construite
în corespundere cu standardele euro. Datorită acestui lucru în cazul utilizării europaltelor este
««.maximal utilizată suprafaţa de lucru a semi remorcii, astfel randamentul fiind la fel maximal.

Fig. 7. Euro palete Fig. 8. Producerea euro paletelor

80% din palete, sunt produse din lemn de esenţă tare ( fag) şi 20% din lemn de
««esenţămoale (brad). Acest lucru permite ca paletele să fie cât mai uşoare şi în acelaş timp cât
««mai rezistente la deformaţie şi vibraţie. Baterea cuielor inelate se face cu ajutorul pistoanelor
««pneumatice , astfel fiind asigurată calitatea îmbinărilor şi respectiv siguranţa.
 6    
căpunul, de producere Belarusă, va fi incărcată direct la uzina din Gomel, după care marfa
va urma un traseu de 707,6 km pină la punctul de destinaţie ± Chişinău, depozit cRL
ÄZ‰LUŞKA . Cursa va dura 15 ore şi 53 min, autocamionul porneşte din Gomel la 02 :00 şi
soseşte la Chişinău la 17:53.

Rezumat:

Distanţa parcursă: 707,6 km (15 ore, 53 minute)

02:00 Pornit Gomel (BY)


17:53 coseşte Chişinău MD)
rimp de conducere: 9 ore, 53 min.

r 
     
 
    
 
 
    
 

  
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
alegerea raţională a mijlocului de transport şi a traseului de deplasare
reduce mult din cheltuelile necesare la transportarea mărfurilor, de aceea este atât de
important de a alege corect unitatea de transport şi direcţia de deplasare vis -à-vis de
caracteristica încărcăturii transportate.

‰rganizarea procesului de transportarea a detergenţilor este un proces complex şi


necisită cercetari profunde, de altfel nu mai este raţională transportarea mărfurilor.

Familializarea cu organizarea procesului de transport dă posibilitatea economisirii


timpului de livrare, cheltuelilor de transport şi asigură securitatea traficului rutier.