Sunteți pe pagina 1din 3

TEMPERATURA

Notiunea de temperatura
Temperatura este o marime care caracterizeaza energia
cinetica medie de miscare a moleculelor gazului ideal.
Relatia dintre temperatura si energia cinetica medie este :
Ec=ľKT. Aceasta dependenta are sens fizic intrucat experienta
arata ca la aceeasi temperatura energiile cinetice madii ale
moleculelor diferitelor gaze, coincid.Temperatura este legata
de cantitatea de caldura transmisa prin schimbul de caldura
intre doua corpuri. La contactul a doua corpuri, care au
temperaturi diferite, cantitatea de caldura se transmite de la
corpul cu temperatura mai ridicata la corpul cu temperatura mai
scazuta. Cand corpurile au aceeasi temperatura intre ele nu se
produce schimb de caldura. Din punct de vedere termodinamic
temperatura caracterizeaza sensul schimbului de caldura intr-
un proces. Experienta arata ca sensul de transmisie a caldurii
este iontotdeauna de la corpul mai cald , care se afla in
echilibru termodinamic, spre corpul mai rece .
Temperatura este acea marime fizica prin care se
caracterizeaza starea termica a unui corp aflat in starea de
echilibru termodinamic.
Unitatea de masura in SI este Kelvinul (K) sau gradul
absolut. In practica se mai utilizeaza si gradul Celsius (°C). Cand
temperatura este exprimata in grade absolute se noteaza cu T,
iar atunci cand este data in grade Celsius se noteaza cu t.
Instrumentele folosite pentru indicarea temperaturii
corpurilor se numesc termometre .
Termometrul indica temperatura, care datorita echilibrului
termic, este egala tu temperatura corpului cu care este pus in
contact. Termometrul primeste sau cedeaza corpului o cantitate
de caldura , care trebuie sa fie neglijabila pentru ca sa nu
modifice sensibil temperatura corpului si indicatia
termometrului sa fie corecta.
Pentru etalonarea termometrelor se poate gasi un numar
infinit de mare de procedee, dar in practica se utilizeaza numai
acelea care reprezinta avantaje nete.
Unul din procedeele acceptate este si acela propus de
Celsius . Gradul Celsius este tocmai un grad centigrad.
Rezulta ca temperatura masurata in grade Celsius este
relativa intrucat se raporteaza la temperatura de topire a
ghetii notata arbitrar cu 0°C.
Pentru construirea termometrelor se utilizeaza fenomene
fizice si substante diferite. Datorita naturii lor diferite, ele
prezinta o variatie diferita a proprietatilor in functie de
temperatura. Astfel cu toate ca cele doua puncte fixe sunt
riguros determinate, divizarea intervalului in parti egale nu este
intotdeauna cea mai potrivita .
Pentru a evita masurarea inexacta a temperaturilor s-a
introdus o noua conventie prin care s-a ales un nou termometru
drept termometru etalon iar toate celelalte termometre s-a
inpus sa fie gradate prin comparatie cu acesta.
S-a convenit ca termometrul etalon sa fie un termometru cu
gaz datorita sensibilitatii lui, iar substanta termometrica sa fie
hidrogenul.
Scara normala de temperatura foloseste hidrogenul ca
substanta termometrica. Aceasa scara este definita prin
conventia Celsius. Scara de temperatura Celsius obtinuta prin
foplosirea termometrului etalon se numeste scara normala de
temperatura.
Scara normala de temperatura este o scara relativa . Cu
ajutorul ei putem stabili starea termica a unui carp prin
comparatie cu cea a ghetii care se topeste fara a o indica
exact.
Marimea fizica care caracterizeaza direct starea termica a
unui corp, carese gaseste in echilibru termic se numeste
temperatura absoluta.
Temperatura absoluta se masoara in grade Kelvin si se
noteaza cu TK. Definirea gradului Kelvin se face la fel ca si a
gradului Celdius. In acest caz scriem:Tf-Tt=100K si in relatie
introducem valorile experimentale obtinute pentru presiune in
cazul termometrului cu hidrogen: Pf-Pt/Pt=0,3661 atunci se
obtine Tt=273,15 K.
Temperatura de topire a ghetii la presiune normala este
egala cu 273,15 K si corespunzator, cea de fierbere a apei pure
la presiune normala este de 373,15 K. Schematic legatura dintre
temperaturile masurate pe scara Celsius si Kelvin se exprima
prin relatia : t°C=TK-273,15 .
Nivelul de zero al temperaturii pe scara absoluta se numeste
zero absolut.
La temperatura de zero absolut energia cinetica de
translatie a moleculelor este egala cu zero. Totusi miscarea nu
se opreste complet intrucat se pastreaza miscarea de rotatie
de oscilatie in interiorul moleculelor.
Astfel nu se poate trage concluzia ca la zero absolut
inceteaza toate miscarile. Miscarile executate de e molecule la
zero absolut sunt denumite uneori oscilatii la zero care
corespund energiei cinetice de oscilatie minime ce se poate
atinge numai la aceasta temperatura . Conform legii lui Charles,
la T=0K si p=0 daca energia cinetica de deplasare a moleculelor
este zero. Atunci din: p0(1+α t)=0 avand in vedere ca p0=0,
rezulta ca t0=-273°C .
Pentru gaze reale nu avem indeplinita vonditia V=0 la zero
absolut, ceea ce prezica legea lui Gay -Lussac. In realitate
toate gazele la aceasta temperatura sunt in stare lichida sau
solida.