P. 1
Chirita in balon

Chirita in balon

|Views: 382|Likes:
Published by cln_carmen6613

More info:

Published by: cln_carmen6613 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2015

pdf

text

original

PERSONAJELE

COSTIC HAZLIUL LIC PANGLIC UN COMISAR UN VÂNZ TOR DE ALUNE PR JITE PUBLIC CUCOANA CHIRI A GRIGORI BÂRZOI, so ul ei ELLIEN MOGHIOR, aeronaut ungur NAE N UCESCU DESPA, so ia lui (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe pia a destinat pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Not . La deschiderea cortinei, câ iva solda i, în mijlocul scenei, in frânghiile ce sunt legate de n vodul balonului. Ellien Moghior e în nasel , ocupat a- i face preg tirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciub r-Vod , este în l at astfel ca s fie v zut de publicul din sal . Nasela e ornat cu steaguri tricoloare. Lume mult în fund. În dreapta, o estrad . Pe lai a din fa , N ucescu i Despa. Hazliu i Panglic se primbl pe sub estrade lornietând damele. Vânz torul se poart pintre public, strigând din timp în timp: Alune pr jite! eapte de-o para! [modific ]

SCENA I
PUBLICUL, MOGHIOR, N UCESCU, DESPA, HAZLIU, PANGLIC ,VÂNZATORUL, [CHIRI A] COR Ce minune! ce dr cie! Parc -i din poveste, z u! A ajuns omul s fie Mai u or decât un zmeu. Nu-i destul c el pe lume Bate câmpii deseori,

N UCESCU: Tocmai acolo. N UCESCU: S m fericesc cu numele d-tale? HAZLIU: Tachi Hazliul... .... VÂNZ TORUL (strig ): Alune pr jite! eapte de o para.. N UCESCU: Hazliu nume. N UCESCU: Cel cu alune.. cel cu anon uri pr jite. dar pentru ce i cum? Nu e treaba noastr .. se mi c balonul. candidat de paraponisire. HAZLIU (oprindu-se): Ce te-a apucat. N UCESCU: Tronc! MOGHIOR (la solda i): Apuca i de frânghii i ine i zdreav n.... Dar n-ai citit ziarul de ast zi? DESPA: Care? c -s multe de toate ca semin a de ardei.Acum el vroie te-anume Ca s zboare chiar prin nori! N UCESCU (într-o mirare necurmat ): Aoleo! maic !. N UCESCU: Ce tufe? Ce tufe. Ce-a fost s mai fie! DESPA: Taci. s -l por i s n tos. Bine i-a fi mergând.. domiciliat în Cuibul-cu-Barza.. Despo?.. s-a urca el dac i-a fost scris. când sufl viforul.. N UCESCU: Ziarul cel cu.. nu... c te-or crede bucure tenii sc pat din tufe. DESPA: Apoi de.. N UCESCU: Aoleo! maic !. frate. boierule? Te dor fica ii de ipi a a? N UCESCU (închinându-se): Plec ciune. Balonul sta... D-ta e ti doftor de fica i? HAZLIU: Ba..... DESPA: Care Ciubar-Vod .) PANGLIC : Lic Panglic ... lincenciat în mofturie i domiciliat la Ra ca.. cel din basme? N UCESCU: Ba. nu te mai mira a a cu gura c scat . sunt doftor de n uci. i d-lui? (Arat pe Panglic .. A a-i e numele.. asta... DESPA: i ce mai spune el în limba lui? N UCESCU: Spune c ast zi Ciubar-Vod a s se urce în naltul cerului... sus?.

Numele d-tale? N UCESCU: Nae N ucescu. N UCESCU: Nu m nebuni.. s m pliroforise ti ritos. N UCESCU: Asta o s zicem cu to ii i. sunt mul i ca d-ta prin provincie? N UCESCU (mândru): Mul i!....... dar în tain ... adic s vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul. numai într-un picior. E o be ic de chit. HAZLIU: Ce bun suflet de om! M rog.. îi crap pielea... N UCESCU: Tronc!.. HAZLIU: Sunte i vecini. proprietar. i cu ce-i umflat . a a de mare!....PANGLIC (p unindu-se): Precum vezi. Despo? Cic Ciub r-Vod e o be ic de chit! DESPA: O fi.. N UCESCU: De chit!.. Dup nume te-a fi crezut din Lipscani. s te întreb un lucru. i eu de la Gorgiu. PANGLIC : i nu te-ai fi în elat.. Ce s fie balonul sta? HAZLIU: i-oi spune bucuros... (Arie) .. Auzi. sunt din Br ila..... fiica r posatului Pitar Mo . zis Cioclu... i am s -l câ tig.. ca patrio i« c t m s -l mai u ur m.. HAZLIU: i a i venit în Bucure ti ca s vede i balonul? N UCESCU: S v d?. HAZLIU: Nici vorb nu-i. VÂNZ TORUL (strig ): eapte de-o para! N UCESCU: Domnule Hazliu.. cu nevast . m rog.. N UCESCU: Ce-i pas ? Are de unde pl ti.. N UCESCU: Panglic !...... nu glum !... dar.. HAZLIU: Negre it. dac a a i-a fost scris.. PANGLIC : Nu mai încap în el.... i tot oameni.. Statul n-are noroc la procesuri. Dumneaei (arat pe Despa).. e bute de bani.. Despa Calc nstr chini. Hazliule? HAZLIU: Iar între noi s r mâie.

VÂNZ TORUL (strig ): eapte de-o para! HAZLIU: Ha.. i de-aceea.... Vii cu noi.. sus se urc el. u urel. hait! m-am dus la dracul praznic. N UCESCU: i nu-i e team c s-a lovi de bolta cerului i i-a face un cucui? HAZLIU: Nu! el cearc s fac jonc iune între cer i p mânt.. cucoane Nae? N UCESCU: Ba. sus. Magnatul Ellien Moghior. Sus. Vrea multe i ieftine..... Lic .. Deprindere. Cine-i aeronaftul? HAZLIU: Un ungur. sus.) Tot din Scriptur gr ie te Cioacla. i. u urel. nene. Ca s aib u urin . Afrodito? DESPA: O fi. PANGLIC : Iaca. ha. Cu fumuri de nerozie Parveni ilor de azi.. cel din nasel . Nu-i a a. Hai s ne apropiem...Acest balon e umflat. ce s zici? N UCESCU: A prins gust la jonc iuni... sus se urc el..... moghiarul. dar cine-l poart pe sus?. Cel din paneri. Sus. N-ar avea decât s m umfle ontul f r veste... N UCESCU: Tronc! (În parte... Vorbe mari.. colo? HAZLIU: Tocmai. N UCESCU: Care?. arlatanie La un loc cu ni el gaz. N UCESCU: O fi! Materia nu lipse te.. COR i de-aceea.. fereasc Pronia!. a. Cu profesii de credin De patriot r suflat.Unguru-i gata de plecare.. ha! Parc-o face înadins mitocanul. . dac i-a fi fost scris. HAZLIU: Bine zici...

Hailaif .. aice pornit. Doar una-i Chiri a pe lume.. Publicul din fund se apropie de nasel i d semne de ner bdare. plec. model de bonton. are s aib onoare a face ascensiune.. nici Despa. HAZLIU: Ian las România-n pace... CHIRI A (dintr-o tribun ): Stai c eu vin.. de. Chiri a. Cine vroie te s fac ascensiune cu mine? N UCESCU: Eu nu vreau. O dat .... a a s-o tii... Nime?. domnule......) HAZLIU: Ei! Domnule Moghior. Se urc . plec... MOGHIOR: Ei! dar. se urc -n balon! CHIRI A De ce nu? Chiri a-i leoaie.(Se produce o mi care pe scen .. cu vânt sau f r vânt.. domnule. domnule. CHIRI A (purtând un coc exagerat) COR Chiri a. Viitorul patriei române. de dou ori. din mândr baroneas .. Bârzoaie...) Domnilor.. sunt gata numaidecât. Marele balon.. doamnelor... c tre public. de i multe au ..... cucoana Chiri a! baroneasa! din Paris i din Viena! [modific ] SCENA II Cei dinainte.. i pleac f r s ne mai faci cuvânt. TO I: Cine? Cine? CHIRI A (venind în scen ): Eu. ai de gând s plec ast zi sau teai pus pe clocit ou ? MOGHIOR: No. Vrea s-ajung baloneas ! CHIRI A: D-apoi cum? i de ce nu?. înalt noble e i onorabil public. (Tare. MOGHIOR: Nime nu are curagiul?. Glorie României. Chiri a se duce-n nori! Ea. Ciubar-Vod . COR Vivat! bravo mii de ori.

. Te în eli.. c -i în stare s ne sar -n cap. ca s v d de-oi g si i pe acolo bazaconiile ce le-am v zut pe p mânt.) S -mi cad co cogea bute pe sc fârlie.. apoi de balonul ista o s m spariu?....) Dar mi. Am umblat pe ap i pe uscat. de fulgere.. domnule. de pericole etcetera i cele multe. e tot gracios i u urel.. o s m sui în lun i în stele. nici palicar.ambi ie ca s -i samene.. plec ciune! (În parte.. Despa.. mi. CHIRI A: Zic ce-a vrea.. (Despa se sup r . ai ti c sexul nostru.i pomeni de tr snete.. N UCESCU: Fereasc Pronia! (În parte... de. cocoan . A a spunea Alkibiad. soro.. N UCESCU: Aoleo.. PANGLIC (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRI A: Aud? Cine-a spus c -i grea?. slav Domnului! iat -m -s tot gras i frumoas .. (Arie din ´Chiri a la Parisµ) CHIRI A . sfinte.. Câte am p it eu! prin câte am trecut de când ne cunoa tem i... M-am cânt rit la spozi ia de la Viena i am tras cât o pean .... tontu! Parc m-am îngr at la casa lui. c balonu-i alt gâsc .. ciripitoare. dac mi-ai fi v zut Parisul i Viena. ca s mearg vestea Chiri ei peste nou m ri i nou ri.) Taci... -apoi dac ai fi un om umblat i citit. Habar n-am!. fie cât de gras. Dac nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. profesorul lui Guli ... i moi ascensiunearisi chiar de-a fi s . dac ai face parte din lumea cea mare. Eu sunt o persoan ca vestitul Baiardi. sans peur et sans reprocher. Tocmai Ciub r-Vod o s -mi fac otia?. nu tot asta de la noi. (Tare) Cocoan Chiri o. dup cum ne-a încredin at mosiu arl .. (Se p une te. ce-a zice so ul d-tale când a afla?. palicarul din vremea grecilor vechi..) Auzi. -acum vreau s umblu i prin v zduh ca o ciocârlie ginga .. cel troienit în P curari. Nu v îngriji i.i zice. sufle eilor.. n ucule? N UCESCU: Nu d-ta.i cad pe cap din naltul cerului. dac mi-ai fi c l torit ca mine pe unde i-a în rcat dracul copiii.. dar fiindc d-ta nu e ti nici Alkibiad. Despa. din hailaiful Bucure tilor. am ot rât s mai v d i alte lumi. c strechiat -i! CHIRI A (furioas ): Cine-i str chiat .. mam topit! CHIRI A (exaltat): Dar! o s m înal pe unde nu s-au în l at nici zmeii. ti i.... poate. li i .

Smulte. vite. smulte. Chiar de-a fi din a lor poal coborând ochii) Ca s cad rostogoal . smulte etc. bat . Vite.Am v zut amoruri multe -amora i cu pene smulte. N-are cine cump ra. goal . goala. goal . goal . vite. CHIRI A Deci. Chiri a exaltat Vrea în ceruri s r zbat . VÂNZ TORUL eapte de-o para! CHIRI A -or striga voios: Ura! VÂNZ TORUL . VÂNZ TORUL eapte de-o para! COR N-are cine cump ra eapte de-o para. bat . Nu de mult la noi ivite. eapte de-o para. n-ar zice ba. i caractere-njosite. vite. goal . Bat . Ei. Goal . goal . bat . bat . parol. smulte. VÂNZ TORUL eapte de-o para! CHIRI A Ei. bat . n-ar zice ba. parol. vite. Sper c to i m-or admira. bat . vite. vite.

. s nu te recunosc?. fata mea. MOGHIOR: Pâr ag.. nu tii? Sunt o persoan vertuoas . în v zduh?... pl tindu-mi datoriile... nu-mi pas ! Vreau s facem jonc iune de inimi împreun . i cu to ii om striga: eapte de-o para! (Moghior se coboar din nasel i se apropie de Chiri a.. vertuoas .eapte de-o para! COR Dar! cu to i te-om admira. m car c bine b tând: Tot ca una... . Eu sunt m ritat cu Bârzoi. CHIRI A (în parte): Mititelul! (Tare.. m recunoa te i? CHIRI A: Da cum. CHIRI A: El te-a metaformozat? Bat -l norocul. când v-a fi cu pl cere. drace!.i ca i de treab ... CHIRI A (întorcându-se i z rind pe Moghior): Piei.) MOGHIOR: Cucoan Chiri a. pentru ca s cape i concesiuni i jonc iuni. eapte de-o para.) Dar nu se poate una ca asta. de nu-mi încap în piele..) Cenu er. t tarii... i ai venit cu mine la Bucure ti. D-ta e ti balonistul? MOGHIOR: Eu.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRI A: D-ta m-ai sc pat de belea la Viena. amora ! Îi cunosc i eu dr ciile i renghiurile etcetera i cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascult -m : Neputând s am parte de d-ta pe p mânt. balonul e gata.. (În parte... am fete mari cu copii i un fl c u de b iat la Senat.. (Scena urm toare e aparte. El m-a metamorfozat. sunt jurat s p zesc credin . nepâr ag. MOGHIOR (în tain ): Amorul!... gr fu orule.. Ba înc am i giucat cearda ul împreun în sala lui Bosel.. c .. ba s .) -apoi. ca s fii a mea! CHIRI A: Eu? pe mine. (Tare.. mi-am pus în gând s te r pesc în v zduh. cum de-ai ajuns balonist din jonc ionist?.... Da bine. m gn elule.i g se ti pâr agul cu Chiri a.

Vrea s-ajung baloneas . N-o l sa i s se suie în n s le cu ungurul. UN COMISAR BÂRZOI (intr în sala teatrului pe la finele corului.. ce este? BÂRZOI: Chiri o. Chiri o! TO I: Ce este. închinându-se la public... i strig . se apropie de orchestr deodat ): Nu l sa i.) Ar avea haz s pat vro otie tocmai în nori. fugi de lâng nasel . pre legea mea. dar las· pe mine! COR Chiri a... se urc -n balon! CHIRI A Adio! Chiri a-i leoaie. te-oi dezlega eu de toate jur mintele... [modific ] SCENA III Cei dinainte. publicul a teapt . Poftim.MOGHIOR: A! nu face nimic. Când îi fi sus în aer.. Se urc ... Hailaif . CHIRI A: Vai de mine! b rbatu-meu? BÂRZOI: Eu.. Chiri a. i nu. model de bonton. (D bra ul Chiri ei i face jurul scenei. apoi se apropie de nasel . te azvârl din nasel ca pe-o minge.. din mândr baroneas . MOGHIOR (r sucindu. Cucoan Chiri a.i musta a): Om vedea... COR Vivat! bravo mii de ori! Chiri a se duce-n nori! Ea.) CHIRI A: Hai! (În parte.. dar!. Bârzoaie. c .i dau voie s ba i lela prin v zduh cu balonistul. CHIRI A: Ba s nu te-mping p catul.. BÂRZOI.

nu face scandal.. fugi încolo! (D brânci comisarului. BÂRZOI: Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. c-a turbat. unde te duci? BÂRZOI: Ce. dar ie i afar . (Îl apuc de guler. CHIRI A: L-au umflat? Aferim. jupâneaso?.) COMISARUL: A a?. CHIRI A: M car s te i îngrop. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. Nu te iart filotimia? lan s . Chiri ..i ar t eu filotimie. BÂRZOI: A a i-e povestea. încalte. sunt comisar. Arestuie te-i pe dân ii. domnule.. nu m iart filotimia s te ascult... s m vezi mort dac -i face asfin iune cu balonul..) De-acum e ti a mea.. peste orchestr . BÂRZOI: Nici nu vreau s te tiu. COMISARUL: Ei! nu mai lungi vorba i ezi lini tit.i pofta-n cui! (Se suie amândoi în nasel . D-le Moghior. MOGHIOR (luând-o de mân ): No. Apoi vin eu s te-nha .) BÂRZOI (zb tându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. gânde te c onorabilul public i înalta noble e. COMISARUL: Nu-i ie i? dac doar tiu s te duc i pe sus. BÂRZOI: Cum? s tac molcu când îmi fur de la ochi pe Chiri u ca mea? M ri. duce i-l la M rcu a.CHIRI A: Da bine. solid -i? .·· (Vrea s sar pe scen .) CHIRI A: Strâmt nasel ! dar. c-oi fi silit s te arestez.. hai degrab în balon..) BÂRZOI: Ba n-oi ie i. BÂRZOI: Nu tiu eu de astea. hai! (Cu foc. (Îl apuc -n bra e i-l scoate afar din sal .i pas dumitale? COMISARUL: Domnule.. COMISARUL: Domnule. lega i-l. sufletele. fr ioare. CHIRI A: Pune. e ti vândut ungurului.) CHIRI A: Opri i-l.

.. du-te cioarelor.) Ellien Moghior! CHIRI A (la solda i): Lachez tout! PUBLICUL: Ura! (Solda ii las frânghiile i se retrag în fund. Un nour se coboar pu in din frize pentru efectul perspectivei. mi-am g sit beleaua!. MOGHIOR (de sus): Feri i! (De art sacul.. Nasela se ridic încet...) N UCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecându. (Scoate p l ria i o învârteste-n aer strigând.) MOGHIOR: Ne suim. (La solda ii care sunt împrejurul naselei. Chiri a are prea mul i nuri! VÂNZ TORUL: eapte de-o para! MOGHIOR (în v zduh): Ah! Chiri o. se duce. A i în eles? Cucoan Chiri . D -mi un cioc unguresc... MOGHIOR: Bine zici!.... du-te-ncolo. Trebuie s m iube ti. ba. de-acum n-ai încotro face. Chiri o.... N-ai nici o grij ..... maic !.. c ci s-a oprit balonul. s-a oprit! HAZLIU: Nasela e cam grea. (Ridic un s cu or de nisip. Publicul râde.) N UCESCU: Aoleo! maic . prive te.. MOGHIOR: Ah! d -mi un cioc. MOGHIOR: Adic un s rutat. dlor. c te v d oamenii! Vai de mine!. Chiri o! ne suim!.... s nu ne vad nime de pe p mânt..MOGHIOR: Cât podul de la Pesta.inatule. ine-te bine. apoi se opre te. se duce. CHIRI A: Ce s -i dau? un cioc?. (Vrea s o s rute.. plec m. se opre te.i ochii.) N UCESCU (venind în scen i c tând în sus): lan prive te. Balonul se urc pu in.. lua i seama bine s da i drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!.) Da..) . CHIRI A: Ian nu te obr znici. neru. iaca. Despo.. Mai bine arunc lest ca s ne putem sui......) Acum.. se dr gostesc prin v zduh ca c r bu ii.... (Se ap r ... CHIRI A: Iaca mo panu.

. Cade ungurul!.. Chiri a cere ajutor.) N UCESCU: Bre! ce groz venie!... Îl vezi... cum a c zut de r u? DESPA: Apoi de...) CHIRI A (dup nor): S ri i! agiutor!... degrab ! (Soldatul ridic manechinul i iese. COR Ce fapt grozav i trist! Ce fapt nea teptat! S rmanul balonist! De-a tumba a picat! HAZLIUL: Dar oare unde-i balonul?. cu tot.) HAZLIUL: Ce s-aude?. ca o rândunic .. iaca balonul!. CHIRI A (luptându-se): Vai!. s rmanul!..... Lic ? PANGLIC : Ba nu. sus...CHIRI A: lan ascult . TO I: Cade!« feri i!. (Deodat cade în mijlocul publicului un manechin ce seam n cu Moghior.. Despo.. a a i-a fost scris!. mi s-a încre it pielea!. Parc se lupt cu ungurul. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. l-a plecat pe marginea naselei!. feri i!... Un doctor!« un doctor!.. PANGLIC : Pare c se coboar ... Pompierii! (Publicul se uit în sus. s-a dus în naltul cerului..) PUBLICUL (înconjurând manechinul): A!.. Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare dup nour.... Cum o s se coboare?. l-a apucat de gât. colo.... Ai v zut.. TO I: S rmana!. cu Chiri . HAZLIUL: Sta i.. HAZLIUL: S rmana!.... a disp rut....... se vede. oare ce i se-ntâmpl ? PANGLIC : Prive te. astâmp r -te c te dau jos din tr sur .. s -l duc la spital!... -apoi s mor. Cade!.. Iaca. Aoleo!......... a murit! s-a turtit ca o pl cint !...... e pierdut !...... ..

face semne de desperare.) TO I: Balonul! Balonul!« s-a apropiat! CHIRI A (strig de dup nor): Prinde i cap tul frânghiei. De s-a lovi de p mânt. domol.... coborându-se. m duc..... frumos.. z u! te-am crezut pierdut pentru totdeauna. tii una.. (Publicul apuc de frânghie.... i.. ... nu sa alege nici and r de biata Chiri a..) Uff! slav Tat lui i Fiului c m-am v zut iar pe uscat! HAZLIUL: Cât ne pare de bine la to i..... (Iese. balonul a început a se coborî mai încet.. bine. în corset. Lic ? Hai s improviz m o ora iune cucoanei Chiri e.. încet.) HAZLIUL: Iaca i Chiri a.. Chiri a l-a u urat azvârlind cocul... Eroin -ntre eroi! CHIRI A (f r coc..... i nasela se ive te..) COR Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi. trage.. O vezi în nasel ? PANGLIC : O v z. Chiri u ca lui Bârzoi.. PANGLIC : i cocul. bravo! (Nasela ajunge pe scen . Mergi de preg te te cele trebuincioase...... S nu m izbi i de p mânt. N UCESCU: Aoleo! De nu mi-ar c dea pe sc fârlie! (Î i deschide cortelul... A a. PANGLIC : Bun idee...) HAZLIUL: i tunica!. se dezbrac . PANGLIC : Bine zici!. HAZLIUL: i cortelul.) PUBLICUL: Ura! s tr iasc cucoana Chiri a! CHIRI A: Încet. prinde i frânghia.. î i arunc mantila...) (O frânghie lung începe a spânzura de sus.. cucoan ! c ..HAZLIUL: Ba cade« cade cu o repejune sp imânt toare. Primejdie. ba nu.. cu bra ele i umerele goale): Bine v-am g sit.. oameni p mânteni! (Sare din nasel . (Toate aceste obiecte cad pe scen una dup alta.

i-l rog cinstit s nu fac abuz. cu dou . bat.. dar apoi ce era s fac pentru ca s -mi scap via a?.. Z u. Ap r -l de mai r u!µ ...... Le-a i cules?.. i din nasel l-am zburat. monsiu Mu unache. apropo. Cerând cu mare foc S -i dau un cioc.CHIRI A: A ! nu piere Chiri a cu una. HAZLIUL: Dar.. Moghiorul. am r mas. Privindu-l. sfinte Dumnezeu. De mine s-a legat. Eu îl refuz. Iar el.. Acum asculta i tragedia mea: (Arie din ´Domino noirµ: ´Ah! quelle nuit!µ) CHIRI A [modific ] I Cum am plecat.. CHIRI A: Cam. M-am despoiat. numaidecât. c -s cam. nu mia i g sit bulendrele?.. Moghiorul meu turbat M-apuc la pupat! Atunci mânia m-a umflat. desfrunzit . Onoarea s -mi diafendefsesc.. f r glas -am zis în gândul meu: ´Ah! te rog. hu tiuliuc.... într-o toalet cam... îns . neglige?. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-a i pierdut hainele pe drum i v întoarce i.. Mersi.. v rog. Adev rat.. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat s -l potolesc.. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba.

. COMISARUL: Ba nu.. nici dou . Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat... apropo« unde-i moghiorul?. zvârl cortelul. zvârl mantila de pe umeri. Cred c s-a fi metaformozat în papric ... Alt belea! Ce s m fac? i cum s scap? M-aca în grab de supap i trag mereu cât pot S ias gazul tot. Pu in a lipsit s -mi azvârl i turniura. ungurul!.. Scap -ne de mai r u!µ i nici una.Dar. i s-a fi s turat de amor... a înviat i s-a dus cu banii aduna i la cas . Întocmai chiar i mai dihai decât bietul moghiar. tare de o el... S-a în l at! Mi se p rea C -n ochii mei lumea pierea i ame eam. Îns deodat-am început A coborî precum n-am vrut. CHIRI A: Cum?. sfinte Dumnezeu. zvârl tunica. dar s nu-mi uit vorba: [modific ] II Deodat -n sus. cocoan . N-a r mas lat?. Atunce am r mas Iar f r glas S-am zis în gândul meu: ´Ah! te rog.. a fi c zut pe sl nin . cocul cel de patru oca i trei litre. dar noroc c balonul i-a moderat ... lulea... zvârl de pe cap p rul meu de ba ca. pentru ca s se u ure balonul...

Câ i dintr-acei fuduli m re i Aveau aspectul de bure i! Câ i zmei. CHIRI A: Mersi.. sfinte Dumnezeu. cucoan Chiri . noroios. Iar pe aici Oamenii mari.. a a... mersi..) . Pe gios vedeam Acest ora frumos. Ap r -ne de mai r u!µ TO I: Bravo!. politicos.... s tr iasc cucoana Chiri a! CHIRI A: S rut ochi orii. s -mi pun tunica.. lei-paralei. [modific ] III i cum c deam..) (Se aude zgomot în culise. (Î i a eaz cocul. p reau pigmei! Atunci. De sus. Un râs nea teptat M-a apucat -am zis în gândul meu: ´Ah! te rog. gândind c gioac rol Pân· ce se dau frumos de gol.. De-a rostogol... i iar dispar. i.... Pitici. oamenii mici Mi se p reau pitici. pitici... pierzându-se-n n mol. Luxos. HAZLIUL (aducând obiectele): Ce inspira ie minunat a i avut! lat obiectele dvoastr .repegiunea. cu toate c nu mi-e ru ine s m vad soarele cum sunt!. Mu unache.

nebunule.[modific ] SCENA IV Cei dinainte.) CHIRI A: La s n toasa... Chiri a... Chiri a e a mea... Paracliserul.. A teapt s ... apoi se opre te în mijlocul scenei.. BÂRZOI: În l turi. am sfeclit-o.. îl r stoarn jos i dispare în culise....... i la poli ie! (Solda ii ridic pe Bârzoi care se lupt .. Fugi încolo! COMISARUL (zice solda ilor): Umfla i-l pe sus. apoi sare peste lavi a pe care edea N ucescu. Chiri o!. prinde i-l. Pl cintarul. Bârzoi!. jupâneaso!. culcat într-un baldachin împodobit. Unde te soco i? la M rcu a? BÂRZOI: Ce vrei tu cu mine?.. Barbu L utarul..) PUBLICUL: Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa ias . pe sunetul mar ului.. iat -te.) (Îndat se aude între culise fanfara din mar ul operei Profetul i începe a defila pe scen un cortegiu format de principalele roluri create de Millo. purtând un stindard cu inscrip ia: Vivat Chiri a... În frunte merge Panglic . cu tot neamul vostru! (Iese furios. Zapciule. b rbatu-meu. Vine cucoana Chiri a în triumf!! PUBLICUL: Uraa! .... Moisi.... nu-l l sa i s intre.) N UCESCU: Aoleo! maic !« m-a ucis! COMISARUL (prinzând pe Bârzoi): Stai.) BÂRZOI: Anaftema s fi i... (Fuge primprejurul balonului. Unde-i Chiri a? CHIRI A: Vai de mine!. BÂRZOI. este adus în triumf.) Aice? Aice-i?. (Se repede. apoi Baba Hârca... N-am eu dreptul s -mi p zesc nevasta?..i dau eu balonuri i nasele...... BÂRZOI: A!. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiri .) HAZLIUL (oprindu-i): Sta i pe loc.. gulera ilor!. Nu-i averea statului... Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiri ei. (Intr ... c -i slut la Prut. COMISARUL COMISARUL: Prinde i-l. etc..

Chiri a se coboar din baldachin.. corul cânta versurile urm toare. (Cortina cade în strig tul de ´uraµ al publicului de pe scen .) CHIRI A (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! i de m-a asculta.. pe partea întâi a mar ului:) COR Glorie i onori.) i .) COR Glorie i onori.. etc. Care-a zburat prin nori Ca o porumbi ! Hai s strig m în cor: Mândr Chiri ! Acum i în viitor. cântând. Bravo zmei . Pe to i v-a s ruta. Glorie i onor! (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei.(Dup fanfar . Cu foc. salut cânt pe partea muzicii mar ului ce vine în urma corului. z u! (Apoi ea se suie iar în baldachin i cortegiul pleac . Mândr Chiri ! etc.. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu V-a strânge. Mândr Chiri .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->