Analiza econonomico – financiara 1 III CIG ZI, FR, ID

MULTIPLE CHOICE 1. Din punct de vedere al urmaririi însusirilor esentiale sau al determinarilor cantitative ale

fenomenelor, se disting doua tipuri de analiza:
a. analiza previzionala si analiza post – factum; b. analiza previzionala si analiza post – factum; c. analiza microeconomica si analiza macroeconomica ; d. analiza calitativa si analiza cantitativa; e. analiza previzionala si analiza calitativa. ANS :D 2. Dupa modul de urmarire în timp a fenomenelor, se disting : a. b. c. d. e. ANS :C 3. Analiza economico-financiara a unitatilor economice joaca un rol important în

analiza pe termen scurt si analiza pe termen lung ; analiza post – factum si analiza previzionala; analiza statica si analiza dinamica; analiza microeconomica si analiza macroeconomica; analiza statica si analiza previzionala.

conducerea acestora, adica în exercitarea urmatoarelor atribute sau functii ale conducerii: 1)previziune ; 2)cercetare-dezvoltare ; 3)producie ; 4) financiar-contabil 5) organizare ; 6) coordonare ; 7)commercial 8) commanda 9) comunicare ; 10) control.

a. 1+3+5+8+9; b. 3+6+7+8+9; c. 1+2+3+4+7; ANS :D 4.

d. 1+5+6+8+10; e. 1+5+6+9+10.

Etapele procesului de analiza a activitatii economice sunt urmatoarele: 1) constatarea obiectului supus analizei; 2) delimitarea obiectului supus analizei; 3) determinarea factorilor de influenta 4 ;) stabilirea legaturilor cauzale; 5) cuantificarea influentei factorilor utilizând metode cantitative; 6) cuantificarea influentei factorilor utilizând metode calitative; 7)sintetizarea rezultatelor; 8) formularea concluziilor; 9) elaborarea masurilor; 10) fundamentarea deciziilor.

a. 1+3+4+5+7+9; b. 2+3+4+5+7+9; c. 2+3+4+6+7+8+9+10;

d. 1+3+4+6+7+8+9+10; e. 2+3+4+5+7+8+9+10.

ANS :B
5. Dupa caracterul lor în cadrul unei relatii cauzale, factorii pot fi : a. factori cantitativi, factori de structura si factori calitativi ; b. factori economici, factori sociali, factori politici, factori naturali, etc ; c. factori specifici aprovizionarii, factori specifici productiei , factori specifici

comercializarii ;
d. factori dominanti, factori secundari ; e. factori fixi, factori variabili. ANS :A 6. Metodele analizei calitative sunt :

1)gruparea; 2)comparatia; 3)diviziunea si descompunerea rezultatelor; 4)metoda substituirilor în lant; 5) metoda balantiera6 ;)metoda cercetarilor operationale; 7)metoda corelatiei; 8)generalizarea sau evaluarea rezultatelor.

a. 1+2+5+8; b. 4+5+6+7; c. 3+4+6;

d. 1+2+3+8; e. 1+2+7.

ANS :D
7.

In functie de baza de comparatie folosita, se pot efectua urmatoarele tipuri de comparatii: 1)în timp; 2) pe parti sau elemente componente; 3)mixte; 4) cu caracter special; 5) în spatiu.

a. 1+2+3+5; b. 1+3+4+5; c. 1+2+3+5; ANS : 8.

d. 1+2+4+5; e. nici o varianta

B

Principalele criterii dupa care poate avea loc descompunerea fenomenelor si a rezultatelor economice sunt urmatoarele: 1)descompunerea sau diviziunea în timp a rezultatelor; 2)descompunerea sau diviziunea în spatiu a rezultatelor; 3) descompunerea sau diviziunea mixta a rezultatelor; 4) descompunerea sau diviziunea rezultatelor cu caracter special; 5) descompunerea sau diviziunea rezultatelor pe parti sau elemente componente.

a. 1+2+5; b. 1+3+4+5; c. toate variantele; ANS :A

d. 1+2+4+5; e. nici o varianta.

9. Daca între factorii de influenta ai fenomenului supus analizei exista relatii de tip

determinist de natura sumei sau a diferentei, atunci pentru analiza cantitativa a acelui fenomen se foloseste metoda :
a. metoda comparatiei; b. metoda corelatiei; c. metoda balantiera; ANS :C 10. Daca între factorii de influenta ai fenomenului supus analizei exista relatii de tip determinist d. metoda substituirilor în lant; e. metoda cercetarilor operationale.

de natura produsului sau a raportului, atunci pentru analiza cantitativa a acelui fenomen se foloseste metoda :
a. metoda substituirilor în lant; b. metoda cercetarilor operationale; c. metoda balantiera; d. metoda gruparii ; e. metoda comparatiei.

ANS :A 11. Pentru aplicarea metodei substituirilor în lant asupra unui fenomen, asezarea factorilor de

influenta în relatia de cauzalitate se face obligatoriu în aceasta ordine :
a. factori cantitativi, factori calitativi, factori de structura ; b. factori de structura, factori calitativi, factori cantitativi ; c. factori de structura, factori cantitativi, factori calitativi ; d. factori calitativi, factori cantitativi, factori de structura ; e. factori cantitativi, factori de structura, factori ANS : E

calitativi.

12. Informatiile folosite în analiza economico-financiara trebuie sa îndeplineasca urmatoarele

cerinte: 1)utilitatea ; 2)exactitatea informatiilor; 3) operativitatea informatiei ; informatiei ; 5)costul informatiei .
a. toate variantele ; b. 1+3+4 ; c. 1+4+5 ; ANS : A d. 2+3+4+5 ; e. nici o varianta.

4)valoarea

13

e. . întreprinderii. valoarea adaugata neta. diferentelor de stoc de semifabricate . e. c. Indicatorul ce are ca scop dimensionarea întregii activitati a unei societati comerciale si cuprinde valoarea produselor vândute. Cifra de afaceri minima : a. d. totalitatea veniturilor din productia vânduta si vânzarea marfurilor. eficienta cu care se desfasoara activitatea întreprinderii . variatia încasarilor unei întreprinderi generata de variatia cu o cantitate a cantitatilor vândute . c. c. o crestere a profitului. c. încasarea medie pe unitatea de produs vânduta . informatii curente ( operative) si informatii periodice. d. b. valoarea adaugata bruta. Cifra de afaceri reprezinta : a. acel nivel al cifrei de afaceri care asigura acoperirea în totalitate a cheltuielilor fara sa se obtina profit . Aceasta reflecta : a. informatiile se pot grupa în doua mari categorii: a. b. productia stocata si productia imobilizata a d. veniturile din vânzarea mijloacelor fixe . informatii active si informatii pasive. e.productiva a întreprinderii . informatii de plan si informaii normative. veniturile totale ale întreprinderii . b. veniturile din productia vânduta. ANS :B 17. b. productie neterminata si productie imobilizata se numeste : a. ANS :D 14. d. nivelul maxim al cifrei de afaceri realizate de o întreprinderii. informatii endogene (interne) si informatii exogene (externe). ANS :B 16. productie marfa fabricata . plusul de valoare adus de activitatea tehnico. informatii efective si informatii de prognoza.Dupa sursele lor de provenienta. e. productia exercitiului. Indicele valorii adaugate (IVA)este mai mare decât indicele productiei exercitiului (IQex). cifra de afaceri. ANS :E 15.

Indicele valorii adaugate (IVA)este mai mic decât indicele productiei exercitiului (IQex). Prin metoda directa ( aditiva). o crestere a ponderii consumurilor provenind de la terti în productia exercitiului . d. b. o scadere a cheltuielilor cu amortizarea. o crestere a productivitatii muncii. o crestere a stocurilor de productie neterminata si a consumului intern. ANS :A 21. Indicele productiei marfa (IPM) este mai mare decât indicele productiei exercitiului (IQex). b. 5)dividendele . e. o crestere a ponderii consumurilor provenind de la terti în productia exercitiului . valoarea adaugata neta se calculeaza prin însumarea elementelor sale componente : 1)salariile si cheltuielile sociale . c. 1+2+3+4. d. Aceasta reflecta: a. 6)rezultatul net. o crestere a productivitatii muncii. b. e. o utilizare mai buna a timpului de lucru al salariatilor . 1+2+3+4++5+6. 1+3+4+6. Aceasta reflecta : a. o crestere a ponderii consumurilor provenind de la terti în productia exercitiului . Aceasta reflecta : a. o reducere a ponderii consumurilor provenind de la terti în productia exercitiului. o reducere a stocurilor de productie neterminata si a consumului intern. o crestere a stocurilor de productie neterminata si a consumului intern. ANS :B 18. b. o crestere a stocurilor de productie neterminata . o reducere a ponderii consumurilor provenind de la terti în productia exercitiului ANS :C 19. 1+2+4+5+6. o utilizare mai buna a timpului de lucru al salariatilor . 4)dobânzile . Indicele productiei marfa (IPM) este mai mic decât indicele productiei exercitiului (IQex). c. o scadere a productiei stocate. ANS :E 20. o crestere a cheltuielilor cu amortizarea. 2)impozitele si taxele . d. o utilizare mai buna a timpului de lucru al salariatilor . o crestere a productivitatii muncii. e. e.b. c. c. a. e. d. o scadere a stocurilor de productie neterminata si a consumului intern. . 3)amortizarile . d.

6)rezultatul net. b. 1. 2+3+4+6.868 2 .Valoarea adaugata neta 2. e.70 .709 19. 5)dividendele .359 Gradul de integrare pe verticala calculat în perioada curenta este egal cu : a.Valoarea adaugata bruta 4. 4)dobânzile . 1. 724. a. 0. e.240. 1+2+4+5+6. b.60 .81 . 3)amortizarile .67 .520.Amortizarea 3. Denumire indicator 1. Prin metoda directa( aditiva). b. 2+3+4+6.591 5.300 24.c.577 16. 1.Cifra de afaceri mii lei Perioada de baza 8 . 249.Valoarea adaugata neta 2. ANS :D 23. 1+2+3+4++5+6. ANS :A 22. 200. 1.361. c. . Pe baza datelor : d.53 . 0.53 . d. c. 0.23.840.43.Amortizarea 3.483.310 Gradul de integrare pe verticala calculat în perioada de baza este egal cu : a.Cifra de afaceri mii lei Perioada curenta 14.90 . 0. ANS :C 24. d. e. 1+2+3+4.Valoarea adaugata bruta 4. 0. valoarea adaugata bruta se calculeaza prin însumarea elementelor sale componente : 1)salariile si cheltuielile sociale . Pe baza datelor : Denumire indicator 1.709 11 . 2)impozitele si taxele . 1+3+4+6.

890.520.031.590.860 9.Consumul intermediar (mii lei) din care : . 031.664 mii lei. 811. + 757.520.796. e.Fondul de timp (ore) Perioada de baza 12. – 260 . 419 mii lei .014. Se dau datele : Denumire indicator 1. Pe baza datelor : Denumire indicator 1.000 Perioada curenta 19.190 mii lei . – 2.014.992.301 24.314.050 832.770 10.000 Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adagate brute este egal cu : a.050 832.Fondul de timp (ore) Perioada de baza 12.Consumul intermediar (mii lei) din care : . Pe baza datelor : .Productia bruta(mii lei) 4. 0. ANS :C 27.c.342 29.397.342 29. + 740 .48 mii lei. b.800 816.031. + 757 . + 201 .500 8.Valoarea adaugata bruta(mii lei) 2.Valoarea adaugata bruta (mii lei) 2. c.800 816.000 Perioada curenta 19.314. + 2.728.860 9. d.747 11. ANS :B 26. 419 mii lei .500 8.992. e.190 mii lei . + 2.320.75 .796.301 24.000 Influenta fondului de timp de munca asupra valorii adaugate brute este egal cu : a. d. 596. b. c.728.48 mii lei.590.747 11.111.770 10.300 mii lei .320. – 201 .Productia bruta (mii lei) 4. ANS :B 25.48 mii lei.111. – 757.aferent cifrei de afaceri 3.aferent cifrei de afaceri 3.664 mii lei.

Denumire indicator 1.749.605. c.48 mii lei . ANS :A 29.301 24.983.728.aferent cifrei de afaceri 3.940.658. .Productivitatea muncii orara (mii lei /ora) 5.111.56 mii.Valoarea adaugata bruta (mii lei) 2.590.Fondul de timp de munca(ore) 4.221.190 mii lei .Productia bruta (mii lei) 4. e.658.Productia exercitiului (mii lei) 3. Pe baza datelor : d.800 816.000 28.Consumul intermediar (mii lei) din care : . + 4.720 mii lei. c.747 11. .48 mii lei. + 2.747 24.342 29.190 mii lei .56 mii lei.314.4.771. ANS :E 28. .511 Perioada curenta 19.800 816. + 2.000 Perioada curenta 19. b.992.2 mii lei.605.236. e.050 832.770 10.749.000 Influenta ponderii consumului intermediar aferent cifrei de afaceri este egala cu : a.Fondul de timp (ore) Perioada de baza 12.Valoarea adaugata (mii lei) 2.314.93 0.111.940.860 9.500 8. + 2.98 0.520.673 Influenta valorii medii adaugate la 1 leu productie este egala cu : a. – 2.000 35.Pe baza datelor : d.897.320. – 3. + 236.48 mii lei . + 3.014. Indicatori 1.796.720 mii lei.860 29.728.320.Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a exerciiului (mii lei( Perioada de baza 12. b. .014.050 832.

+ 4. b.320. eficientei utilizarii activelor de exploatare . diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile salariale . ratei rentabilitatii capitalului avansat. d.Fondul de timp de munca(ore) 4. . . ANS :E .000 28. c. ANS :B 30.749.673 Influenta productivitatii muncii orare este egala cu: a.48 mii lei .111.4.56 mii lei Valoarea adaugata se determina ca : a.93 0. Relatia : (VA1 − VA0) pr0 100 reprezinta modificarea valorii adaugate asupra : At1 a.747 24.Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a exercitiului (mii lei) Perioada de baza 12.511 Perioada curenta 19. e. ANS :A 31.658.983.000 35. b. c. diferenta dintre cifra de afaceri si suma amortizarii. eficientei utilizarii activelor totale .56 mii lei .Indicatori 1.Productia exercitiului (mii lei) 3. b.98 0.050 832. e.860 29.Valoarea adaugata (mii lei) 2.897. d.2 mii lei .940. + 2.749.897. c.658.2 mii lei.314.728. e. rezultatul favorabil al exercitiului .Productivitatea muncii orara (mii lei /ora) 5. diferenta dintre productia exercitiului si consumurile provenind de la terti . diferenta dintre excedentul brut din exploatare si amortizare. d.2. ratei rentabilitatii economice .800 816.983. eficientei utilizarii activelor fixe . + 236.

20. grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri ANS :A 35.90.90. pot avea urmatoarele valori si semnificatii : . e. G = 0.90. pot avea urmatoarele valori si semnificatii : a.12 1. G = 0. ANS :D 34.20.90.22 0.5 si semnifica un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri . distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. Se dau urmatoarele date : Denumire produs 1. H = 0.Pepsi Cola 4. c. G = 0. grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.976 3. calculat pentru o firma care realizeaza cinci produse. calculati pentru o firma . G = 0.704 16.Fanta Total Cifra de afaceri 6.32.314. G = 0. H = 0.H = 0. e.589.90. ANS :D 33.2 si semnifica o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. b. G = 0. H = 0. grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.7 si semnifica o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. e. c. Coeficientul de concentrare Gini-Struck. d. H = 0.Frutti Fresh 3.2 si semnifica un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri . d. H = 0.199. G = 0.396 4. G = 0. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. d. b. Coeficientul de concentrare Gini-Struck (G) si indicele Herfindhal (H).00 Coeficientul de concentrare Gini-Struck (G) si indicele Herfindhal (H). poaste avea urmatoarele valori si semnificaii: a. G = 1. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente . G = 0. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente . distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. calculati pentru o firma care realizeaza cinci produse. pot avea urmatoarele valori si semnificatii : a. c. G = 0.38 0.20 .200 Structura cifrei de afaceri (gi) 0. H = 0.40. H = 0. H = 0.124 1.7 si semnifica o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. Coeficientul de concentrare Gini-Struck (G) si indicele Herfindhal (H).28 0. G = 0.90.Coca Cola 2.H = 0.20. b. G = 0.957.90 . calculati pentru o firma care realizeaza cinci produse. grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.567. G = -0.20. G = 0.

productivitatea muncii. ponderea b.22.40.înzestrarea tehnica a muncii.22. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente. H = 0. numarul de salariati. mijloacelor fixe productive în total mijloace fixe. H = 0. b. Indicele numarului de salariati = 103% .înzestrarea tehnica a muncii. costul de productie. volumul productiei vândute. b. pretul de vânzare. s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe.22 . distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente . e. gradul de valorificare a productiei fabricate . structura productiei. a crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor fixe si a scazut gradul de înzestrare tehnica a muncii. H = 0. Indicele ponderii mijloacelor fixe productive = 70%. c. Indicele cifrei de afaceri = 105% . grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri. de urmatorii factori directi. eficienta folosirii mijloacelor fixe. c. a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si ponderea mijloacelor fixe productive si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe. înzestrarea tehnica a muncii. numarul de salariati. volumul productiei vândute. G = 0. structura productiei .181. d. Indicele gradului de înzestrare tehnica a muncii = 120% . gradul de valorificare a productiei fabricate . eficienta folosirii mijloacelor fixe. H = 0. G = 0. într-un sistem factorial. grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri ANS :B 36.181. Indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 98% . d. G = 0. c.H = 0. Cifra de afaceri este influentata.a. ANS :E . G = 0.28. e. numarul de salariati. e. G = 0. a crescut productivitatea muncii. gradul de valorificare a productiei fabricate . au crescut productivitatea muncii si gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si s-a redus ponderea mijloacelor fixe productive. a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si gradul de înzestrare tehnica a muncii si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe. ponderea mijloacelor fixe productive în total mijloace fixe. în urmatoarea ordine : a. ANS :C 37. d. Aceasta semnifica : a. ponderea mijloacelor fixe productive în total mijloace fixe. distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente.

000 . Indicele eficientei utilizarii mijloacelor fixe =75% . a crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor fixe si a scazut gradul de înzestrare tehnica a muncii .000 280. d. e. a crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor fixe si a scazut gradul de înzestrare tehnica a muncii .Productia exercitiului (mii lei) 2.000 648. productivitatea muncii a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si ponderea mijloacelor fixe productive si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe.000 540.000 320. Aceasta semnifica : a. Indicele gradului de înzestrare tehnica = 84%. c. Indicele numarului de salariati = 80% . a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si ponderea mijloacelor fixe productive.Consumurile provenind de la terti (mii lei) 3.38. ANS :B 40. a crescut cifra de afaceri. c. Indicele numarului de salariati = 98% .Indicele productivitatii muncii = 105% .Se cunosc urmatoarele date : Indicatori 1. Indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 105% . Indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 110% . . ANS :C utilizarii mijloacelor fixe si ponderea mijloacelor fixe productive. productivitatea muncii.Fondul de timp de munca (ore) Prevazut 500. a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si gradul de înzestrare tehnica a muncii si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe. a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si a crescut eficienta b. d. a scazut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si ponderea mijloacelor fixe productive si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe.Indicele productivitatii muncii = 95% . e.000 Realizat 520. Indicele ponderii mijloacelor fixe productive = 114%. 39. Indicele eficientei utilizarii mijloacelor fixe =75% . a crescut gradul de valorificare a productiei marfa fabricate si ponderea mijloacelor fixe productive si a scazut eficienta utilizarii mijloacelor fixe. Aceasta semnifica : a. a crescut cifra de afaceri si s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si b. s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe.

e. b.Productivitatea muncii (Q/ Ns) 107.339 productive Perioada curenta 255 29.830.028. .2 mii lei .7 mii lei.359 114.726 (CA/Q) 6.Mijloace fixe (mii lei) 9.826.826.Producia marfa) Q( 27.02 0.Numarul de salariati(Ns) 260 2. e.040 (mii lei/sal. c.Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este: a.724.960 0.441.827 10.45.200.345. 45.Randamentul mijloacelor fixe 3.144 mii lei .46.555.426 mii lei.499 7.) 5.2 mii lei .434 40. – 388.6 mii lei .250.Gradul de înzestrare tehnica (Mf 34.229.247 Influenta gradului de înzestrare tehnica este egala cu : a.75 / Ns) (mii lei /sal. 46. ANS :B 42.305 4.550.459 9.Numarul de salariati(Ns) Perioada de baza 260 Perioada curenta 255 .Ponderea mijloacelor fixe 0. c. + 3.555.550.250. d.88 3. Se dau datele : Indicatori 1.028.466.312.144 mii lei .3.314.2 mii lei . . ) 8.400 (mii lei) 3.434 din care: -productive 8.Gradul de valorifica a productiei 0. + 1. .92 productive în total mijloace fixe (%) 9.249.7 mii lei . b.Cifra de afaceri (CA) (mii lei) 20.335.800 24. d. +388. ANS :B 41. 67.426 mii lei. Se dau datele : Indicatori Perioada de baza 1.

434 8.2 mii lei .Productivitatea muncii (Q/ Ns) 107.200.249.555.200.724. –999.) 5.441. e.Cifra de afaceri (CA) (mii lei) 20.028. ANS :A 43.75 Perioada curenta 255 29.040 (mii lei/sal.312.400 20.02 0.960 0.Numarul de salariati(Ns) 260 2. b.800 24.Producia marfa (Q) 27.Gradul de valorifica a productiei 0. ) 8.02 .2 mii lei .Cifra de afaceri (CA) (mii lei) 4.800 24.75 0. Se dau datele : Indicatori Perioada de baza 1.434 40.335.434 40.Gradul de înzestrare tehnica (Mf / Ns) (mii lei /sal.Productia marfa (Q) (mii lei) 3.335.314.312.250.359 114.724.028.314.Mijloace fixe (mii lei) din care: -productive 7.Gradul de înzestrare tehnica (Mf 34.Ponderea mijloacelor fixe productive în total mijloace fixe (%) 9.92 29.441.Productivitatea muncii (Q/ Ns) (mii lei/sal.2.Gradul de valorifica a productiei (CA/Q) 6.028.434 din care: -productive 8.826.305 107.555.426 mii lei.247 Influenta ponderii mijloacelor fixe productive este egala cu : a. – 388.Mijloace fixe (mii lei) 9.249.305 4.499 34.499 7.359 114.726 (CA/Q) 6.Randamentul mijloacelor fixe productive 27. d.830. + 1.6 mii lei .88 3. c.229.459 9.726 9.827 10.960 0.943.) 5.400 (mii lei) 3.156 mii lei .339 3.028.459 9.466.827 10. + 388.830.040 0. + 3.

Grupa II Kg.277. raport între numarul de utilaje si numarul de salariati . .Indicatorul ‘‘gradul de utilizare a capacitatii întreprinderii’’ se calculeaza ca : a.368 mii lei.250.5 mii lei . – 2.794.Ponderea mijloacelor fixe productive în total mijloace fixe (%) 9. ) 8. + 1. raport între cifra de afaceri si valoarea activelor . c.555.5 din care : -produs A Buc.7 2799 2739 847.960. Se considera datele : Denumire UM Cantitate (q) Pret (p) produs q0 q1 p0 p1 1Grupa I Buc.466.426 mii lei . raport între productia realizata si capacitatea de productie. 75 90 11300 11200 -produs B 60 15200 15600 Buc.5 6569 6291. + 379.5 1459.8 mii lei.794.88 3.2 mii lei .339 3.229.3. e.247 Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei este egala cu: a. ANS :C . . .960.7 1008 1017 936 912 855 810 3770 3552.7 11662.5 Influenta structurii productiei vândute asupra cifrei de afaceri este egala cu : a.368 mii lei. 96 -produs C Buc. c. d.8 mii lei. e. d.Randamentul mijloacelor fixe productive 0. b. 39 90 9000 9500 2. ANS :E 45.6 mii lei ./ Ns) (mii lei /sal. ANS :C 44. 210 240 12655. 142 145 24500 26000 Total - Valori (qp) (mii lei) q0p0 q1p1 q1p0 2657. d. + 298. c. b. raport între numarul de salariati si capacitatea de productie.277. + 2.668 mii lei .298.92 0. .5 mii lei . . raport dintre cifra de afaceri si capacitatea de productie . e. +388.2 351 3479 6136.826. b.

+ 11. Se considera datele: Piata de desfacere Vânzari proprii (mil. ANS :C 47. lei .34 mil. e. se includ doar veniturile extraordinare.0602 0. cota de participare la profit. . c.46.0708 0.42.756 0. c. b. cota de piata deservita.14 100. b. lei) (V) V0 30.00 22.4 Vânzari totale (mil.4 24.455 20. cota de piata neacoperita. lei) (Vp) Vp0 8. lei .91 41.990.54 25. structura vânzarilor pe piata.196 85214.1205 0.77 mil.671 80. nu se includ.895 Structura vânzarilor (gi) (%) g0 g1 37. + 42.200. veniturile financiare si extraordinare : a. b.2 0. cota de taxa pe valoarea adaugata.93 100.844.29 19022.00 Cp0gi1 d. se includ doar veniturile financiare. se includ în cote egale.2515 Influenta modificarii structurii vânzarilor este egala cu : a.16 36.27 30790 0.214 29.32 0.990. e. lei) (Vp( Vânzari totale (mil.32 36. Raportul dintre vânzarile proprii ale unei întreprinderi pe o piata si totalul vânzarilor pe acea piata reprezinta : a.200 7.56 mil lei .3 20. ANS :B 48.835. d.249. + 54. ANS :B 49.430 5.342 5.964 5. .77 mil.39 0.56 mil lei . e. lei.806. Zona I Zona II Zona III Total V1 Cp0 35402 0. La calculul cifrei de afaceri.707. lei) (V) Cota de piata (Cp) Structura vânzarilor (gi) (%) Cp0gi1 .2 0. d.11.3 Vp1 11. se includ în cote diferite.185 0. Se considera datele: Piata de desfacere Vânzari proprii (mil.340 Cota de piata(Cp) Cp1 0. c.844.

56 mil lei .87 .32 36. + 11.93 100. Coeficientul mediu de sortiment.77 mil.4 29. ks=0 si semnifica nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele . productia nu a fost realizata la nici un produs.56 mil lei .0 0 g1 41. c.120 5 0.806. dar depasita la altele. lei.5 si semnifica nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele .29 0. b. b. Aceasta semnifica : a. d. poate avea urmatoarele valori si semnificatii : a.342 20.89 5 g0 37. ANS :E 50. ANS :A .844. + 54. productia a fost realizata si chiar depasita la toate produsele. 24. c.75 6 Cp1 0.91 25. 80. productia nu a fost realizata la cel putin un produs.249. 4 2 5. 3 4 0 2 Vp0 8.844.16 36. ‹ indicele volumului fizic al productiei = 103% .251 5 Influenta modificarii cotei de piata pe zone este egala cu : a. . ANS :D 51. e.39 0.070 8 0.45 35402 5 5.77 mil. Se cunosc urmatoarele date : ‹ coeficientul mediu de sortiment = 1 . în aceeasi proportie . proportia realizata corespunde productia programata.430 7. .990. lei .42.0.54 22.060 2 0.0 0 0.14 100.9 si semnifica realizarea volumului productiei la cel putin un produs . ks=1.19 6 0.707.0.32 0.67 30790 1 20. ks= .990.11. ‹ coeficientul mediu de asortiment = 0. ks= . productia a fost depasita în aceeasi proportie. e.34 mil. d.835. în proportii diferite. calculat pentru o firma industriala care realizeaza cinci produse.964 Vp1 11.18 5 0.34 85214. la toate produsele.200 Cp0 0. e. ks=1 si semnifica realizarea si chiar depasirea volumului productiei la toate sortimentele .3 5.4 si semnifica depasirea volumului productiei la toate sortimentele . b. lei . d.21 19022.Zona I Zona II Zona III Total V0 V1 30. c. + 42.200.27 0.

ks – coeficientul de sortiment. d. d. b. structura fortei de munca . structura fortei de munca . e. utilizarea intensiva a fortei de munca. asigurarea cantitativa cu forta de E 54. e. ANS :C 56. kn – coeficient de nomenclator. circulatia si fluctuatia fortei de munca .52. b. d. ANS :B 53. kr – coeficient de ritmicitate. decese. asigurarea cantitativa cu forta de munca . circulatia si fluctuatia fortei de munca . e. Productivitatea marginala pe un salariat este un indicator ce arata: a. b. utilizarea intensiva a fortei de munca. utilizarea intensiva a fortei de munca. c. utilizarea extensiva a fortei de munca . utilizarea extensiva a fortei de munca . kst – coeficient de structura . circulatia si fluctuatia fortei de munca . 4)schimbarea gradului de înzestrare tehnica . 2)plecari fara aprobarea societatii . 3)demisii . cu forta de munca . Principiul necompensarii unor nerealizari la unele sortimente cu depsirile înregistrate la alte sortimente sta la baza coeficientului : a. c. Principalele cauze obiective care provoaca miscarea salariatilor sunt : 1)modificari în structura organizatorica a societatilor . d. k – coeficient de exploatare. structura fortei de munca . b. Fondul de timp maxim disponibil este un indicator ce arata : a. c. utilizarea extensiva a fortei de munca. Numarul mediu admisibil este un indicator ce arata : a. munca . e. c. plecari la studii sau pentru efectuarea stagiului militar . 5)pensionari. . asigurarea cantitativa ANS :B 55.

c. b. 3)demisii . b. 3)folosirea nerationala a utilajelor de productie. Indicatori 1. 5)cresterea costului de productie. plecari la studii sau pentru efectuarea stagiului militar. 7)desfacerea contractului de munca pentru absente nemotivate si alte abateri disciplinare. Cifra de afaceri ( mii lei) Numarul mediu de salariati Perioada de analiza de baza curenta 6. 3+5+6. 2+4+5. ANS :C 57. Utilizarea incompleta a timpului de munca are o serie de consecinte negative asupra activitatii întreprinderilor . 4)schimbarea gradului de înzestrare tehnica . toate variantele. 7)desfacerea contractului de munca pentru absente nemotivate si alte abateri disciplinare.454 406 382 . 2+3+7. d. decese. 2)plecari fara aprobarea societatii . 1+4+5+6.6)salarizari mai bune la alte societati. d.116. 2+3+4+5+7. a. 2)scaderea productivitatii muncii. 1+3+5+6. crt. 1+4+5. 4+5+7. b.819. 2. 1+2+3+5+7.519 9. 2+4+5+7. nici o varianta. 4)prestarea de ore suplimentare. ANS :B 58. 6)munca în asalt. 6)salarizari mai bune la alte societati. Principalele cauze subiective care provoaca miscarea salariatilor sunt : 1)modificari în structura organizatorica a societatilor . e. 1+2+3+6 c. a. cum ar fi: 1)diminuarea volumului productiei. d. e. 4+5+6+7. c. 7)depasirea absoluta si relativa a numarului de muncitori. 5)pensionari. e. ANS :E 59. 1+2+3+6+7. Se dau urmatoarele date: Nr. a.

ANS :A 60.174 lei / salariat.337 lei / salariat. 5. 3.519 9.42 688. 6. 7.088. 9. + 18. b.819.049. 7.77 13.74 7.3.049.32 7.844 231. Se dau urmatoarele date : .32 13. 8. + 65.364. 6. 2.337 lei / salariat. d.337 lei / salariat. + 18.42 728. e. 5.865.32 7. c.881 lei / salariat.049.623. crt.604 16.239. . 8.867.881 lei / salariat.062 232 102. Perioada de analiza de baza curenta 6.867.174 lei / salariat.881 lei / salariat. b.881 lei / salariat.77 9.18.088.75 232 72. .246 688. d.479.479.796. 4.07 Indicatori Cifra de afaceri ( mii lei) Numarul mediu de salariati Totala om-zile lucrate Total om-ore lucrate Productivitate anuala Numar zile pe un salariat Productivitatea medie zilnica leiDurata medie a zilei de lucru( ore) Productivitatea medie orara( lei) Modificarea duratei zilnice de lucru este egala cu: a.049. ANS :C 61. + 7. + 7.32 88. 9.07 Modificarea nivelului productivitatii medii zilnice este egala cu: a. e.75 102.623.796. . Se dau urmatoarele date: Nr.454 406 382 94. Totala om-zile lucrate Total om-ore lucrate Productivitate anuala Numar zile pe un salariat Productivitatea medie zilnica leiDurata medie a zilei de lucru( ore) Productivitatea medie orara( lei) 94.74 9.246 16.18.844 23.7.865. + 65.63 88.364.75 72. 1. 4. c.239.75 7. .062 231.63 728.116.7.604 23.337 lei / salariat.

e.881 lei / salariat. influenta modificarii productivitatii medii zilnice asupra productivitatii muncii e.32 7. 8.Nr.75 102.63 88. Relatia : (Nh1 x Wh1 x Nz1)–( Nh0 x Wh 0 x Nz1 ) reprezinta : a. influenta modificarii duratei zilnice de lucru asupra productivitatii muncii zilnice.088.062 231. influenta modificarii productivitatii medii zilnice asupra productivitatii muncii anuale . + 18.604 16.32 13. c. 9.881 lei / salariat. influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii productiei .364. c. d. 3.519 9. . 4. 1. b.42 728.865. b. anuale . 5. ANS :C 62. influenta modificarii duratei zilnice de lucru asupra productivitatii muncii anuale.707 lei / salariat.984.75 232 72. 2. ANS :A . 83.239.116.07 Modificarea productivitatii medii orare este egala cu: a. Relatia : (Ns1 x Nh1 x Wh1 x Nz1)–( Ns1 x Nh0 x Wh 0 x Nz1 ) reprezinta : a.867.479.844 23.049.049.623. influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii productiei .18. d. 7.819. +6. Indicatori Cifra de afaceri ( mii lei) Numarul mediu de salariati Totala om-zile lucrate Total om-ore lucrate Productivitate anuala Numar zile pe un salariat Productivitatea medie zilnica leiDurata medie a zilei de lucru( ore) Productivitatea medie orara( lei) Perioada de analiza de baza curenta 6. influenta modificarii duratei zilnice de lucru asupra productivitatii muncii zilnice.74 7.246 688. influenta modificarii productivitatii medii orare asupra productivitatii muncii anuale.337 lei / salariat. influenta modificarii productivitatii medii orare asupra productivitatii muncii anuale. c.337 lei / salariat. crt. ANS :C 63. influenta modificarii duratei zilnice de lucru asupra productivitatii muncii anuale. 6. 83. + 7. d. b. . e.796.7.77 9.454 406 382 94.

5)scaderea numarului de zile lucrate pe an. 65. mobilierul . capital fix propriu si închiriat. echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.14 -2. 8) scaderea numarului de ore lucrate pe zi. 1.478. Se dau datele: Nr. capital fix activ si pasiv. 4)cresterea numarului de ore lucrate pe zi. 4+7.889 . activele fixe (capitalul fix) se clasifica în: a. Caile principale de crestere a productivitatii muncii sunt: 1)introducerea progresului tehnic. capital fix activ si inactiv. c. Indicatori Venituri totale obtinute (mii lei) Numarul mediu de utilaje Randamentul mediu orar Simbol N N+1 Q 2. constructii .428. mijloace de transport . -43. aparatura birotica . e. In functie de modul de participare la procesul de productie. e.768 2. b. nici o varianta.198. 1+2+3+4+6+7.259 2.430. Nu R ( Nu ) 67 65 3. d. capital fix direct productiv si neproductiv. 66. a.64. 7) cresterea numarului de zile lucrate pe an. instalatii tehnice . b. 1+2+3+6 . d. animalele si plantatiile . c. crt. 6)perfectionarea stimularii materiale a salariatilor.) introducerea unor metode moderne de management. toate variantele. 2) ridicarea calificarii fortei de munca3 .

-3.305 Influenta modificarii valorii productiei asupra randamentului mediu este egal cu: a.433 mii lei / utilaj.259 2.259 2.433 mii lei/ ora-utilaj. 67. c.009.06 mii lei / ora-utilaj.550. -128. crt. 1.727. b.440.768 2.009.433 mii lei/utilaj. +1. +128.433 mii lei/ora-utilaj. –3. +1.161 -100.433 mii lei/ utilaj.198. Indicatori Venituri totale obtinute (mii lei) Nr. c.428.440. e. Se dau datele: Nr. 1. -1. -1. Se dau datele: Nr. +3.428. Indicatori Venituri totale obtinute (mii lei) Numarul mediu de utilaje Simbol N N+1 Q 2. crt.433 mii lei/ ora-utilaj.768 2. -1.009. d.06 mii lei/ ora-utilaj.Influenta modificarii valorii productiei asupra randamentului mediu este egal cu: a.440.433 mii lei/ utilaj. d.198.543 mii lei/ utilaj. Tu R (Tu ) 1800 1760 3. b. +3. e. mediu de ore lucrate de un utilaj Randamentul mediu orar Simbol N N+1 Q 2.009. Nu 67 65 . 68.

543 mii lei/ utilaj. -3. d. b.478. Tu R (Tu ) 1800 1760 3.889 Influenta modificarii numarului mediu de utilaje asupra randamentului mediu este egal cu: a. Pe baza datelor : Denumire indicator 1. 69.591 5. +3.R ( Nu ) 3. crt.06 mii lei/ ora-utilaj.198. e.259 2.483.433 mii lei/ utilaj. +1.768 2.430.440.550. + 27. c. -1.06 mii lei / ora-utilaj.305 Influenta modificarii numarului mediu de utilaje asupra randamentului mediu este egal cu: a.240. Se dau datele: Nr.433 mii lei/ ora-utilaj.428.161 -100.727. -1.440. +1.009.534 mii lei/utilaj.709 .433 mii lei / utilaj.009.Valoarea adaugata neta 2. E 70. -1. –3.433 mii lei/ora-utilaj. d. mediu de ore lucrate de un utilaj Randamentul mediu orar Simbol N N+1 Q 2. e.009. -128.534 mii lei/ utilaj. Indicatori Venituri totale obtinute (mii lei) Nr.009.14 -2. Randamentul mediu orar -43. c. b.Amortizarea mii lei Perioada curenta 14. 1.755 mii lei/ ora-utilaj. +128.

955.23. c.Cifra de afaceri 19.81 72. 0.300 27. 0.230 2.Amortizarea 3. 1. 1. 0.Cifra de afaceri mii lei Perioada curenta 10. 1.280 24.Productia bruta (mii lei) Simbol VAB CI Perioada de Perioada curenta baza 550407 504124 1550700 2080250 CI(α ) PB 830500 2100790 1560450 2585250 .51 .250. 0.71 . e. Pe baza datelor : Denumire indicator 1.050 12. 0. c.Consum intermediar(mii lei) din care: -consum intermediar aferent cifrei de afaceri (mii lei ) 3.67 . 724.3.Valoarea adaugata neta 2.71 .23.Valoarea adaugata bruta 4.60 .81 .011. 71.763 Gradul de integrare pe verticala calculat în perioada curenta este egal cu : a. 0.004 Gradul de integrare pe verticala calculat în perioada curenta este egal cu : a. e. d. 1.Valoarea adaugata bruta 4. Pe baza datelor : Indicatori 1. b. B d. b.314.303.67 .Valoarea adaugata bruta(mii lei) 2.

e. + 3.Consum intermediar(mii lei) din care: -consum intermediar aferent cifrei de afaceri (mii lei ) 3.190 mii lei . – 67.014.Productia bruta (mii lei) 4. – 2.190 mii lei .Valoarea adaugata bruta(mii lei) Simbol VAB Perioada de Perioada curenta baza 550407 504124 . Pe baza datelor : Indicatori 1.190 mii lei . + 126.605. + 2.014.014.Fondul de timp de lucru T 850800 1150400 al salariatilor (ore) Influenta modificarii productiei brute asupra valorii adaugate brute este egala cu: a. + 2.Fondul de timp de lucru al salariatilor (ore) Simbol VAB CI Perioada de Perioada curenta baza 550407 504124 1550700 2080250 CI(α ) PB T 830500 2100790 850800 1560450 2585250 1150400 Influenta modificarii productivitatii muncii asupra valorii adaugate brute este egala cu : a.720 mii lei. b.720 mii lei Pe baza datelor : Indicatori 1.Valoarea adaugata bruta(mii lei) 2.929 mii lei. c.4. 74. d. 73. – 2.134 mii lei. b.190 mii lei .929 mii lei. + 67. + 126.605.014. – 3.134 mii lei. e. d. c.

+ 214.190 mii lei .2.740 • Valoarea productiei în perioada curenta3. 76.411 • Valoarea productiei în perioada de baza2.620.005 Cifra de afaceri marginala este : a. – 529. crt. – 18.Productia bruta (mii lei) 4. Se dau datele: • Cifra de afaceri în perioada de baza10. . +34.148. b. b. e. – 34.976 mii lei. + 529.976 mii lei.190 mii lei .Fondul de timp de lucru al salariatilor (ore) CI 1550700 2080250 CI(α ) PB T 830500 2100790 850800 1560450 2585250 1150400 Influenta modificarii consumului intermediar aferent valorii adaugate este egala cu : a. + 126.22 lei : lei : lei : lei : lei Se dau datele: Nr.Consum intermediar(mii lei) din care: -consum intermediar aferent cifrei de afaceri (mii lei ) 3.550 • Cifra de afaceri în perioada curenta15.200. e.833. d.24 lei.929 mii lei. 75.17. d. 2 Indicatori Numarul mediu de salariati Productia marfa (mii lei) Simbol N Q Perioada de Perioada curenta baza 1500 1350 3240250 3550450 . – 214.25 lei.25 lei.24 lei. c. c. 1. + 17.

b. c.453 mii lei. b.510 mii lei.858 mii lei. crt. 2 3 4 Indicatori Numarul mediu de salariati Productia marfa (mii lei) Cifra de afaceri(mii lei) Valoarea medie a activelor fixe (mii lei) Din care : -valoarea medie a activelor fixe productive(mii lei) Simbol N Q CA Mf Perioada de Perioada curenta baza 1500 1350 3240250 2890450 647000 3550450 3120900 680000 Mf p 500000 520000 Influenta modificarii gradului de înzestrare tehnica este: a. +564. e. +433.510 mii lei.510 mii lei. d. Se dau datele: .453 mii lei. 77. 78. c. 1.510 mii lei.504 mii lei.453 mii lei. -384. -384. -35. e.504 mii lei. +384.3 4 Cifra de afaceri(mii lei) Valoarea medie a activelor fixe (mii lei) Din care : -valoarea medie a activelor fixe productive(mii lei) CA Mf 2890450 647000 3120900 680000 Mf p 500000 520000 Influenta modificarii productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este: a. -564. Se dau datele: Nr. +384. -35. +564. d.

510 mii lei. crt. Indicatori Simbol Perioada de Perioada curenta baza 1500 1350 3550450 3120900 680000 Numarul mediu de N salariati 2 Productia marfa (mii Q 3240250 lei) 3 Cifra de afaceri(mii lei) CA 2890450 4 Valoarea medie a 647000 Mf activelor fixe (mii lei) Din care : -valoarea medie a 500000 Mf p activelor fixe productive(mii lei) Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei este: 520000 . d. -384. +169. 2 3 4 Indicatori Numarul mediu de salariati Productia marfa (mii lei) Cifra de afaceri(mii lei) Valoarea medie a activelor fixe (mii lei) Din care : -valoarea medie a activelor fixe productive(mii lei) Simbol N Q CA Mf Perioada de Perioada curenta baza 1500 1350 3240250 2890450 647000 3550450 3120900 680000 Mf p 500000 520000 Influenta modificarii eficientei utilizarii activelor fixe productive asupra cifrei de afaceri este: a. 1.510 mii lei. +384.453 mii lei.Nr.453 mii lei. 79. Se dau datele: Nr. crt. +564. 1.811 mii lei. b. -564. c. e.

-564.141 Cp1 0.0 51.504 mii lei.0 32.14125 Influenta modificarii cotei de piata este: a. -280 mil lei. 81.12 0. +20 mil. lei) Cota de piata Structura vânzarilor totale % A B C Total Vp0 3000 6500 1500 11000 Vp1 2850 6900 1550 11300 V0 25000 40000 13000 78000 V1 26000 43000 11000 80000 Cp0 0.0 100.0 17. lei.0 Cp0 0.0 100.1409 0. b.0 54.1096 0.510 mii lei. c.1096 0. -384.a.0 54. e. lei) V0 25000 40000 13000 78000 V1 26000 43000 11000 80000 Cota de piata Structura vânzarilor totale % gi0 gi1 32. d.1409 0.0 100. Lei) Vânzari totale (mil. e. e.1625 0.0 Influenta modificarii vânzarilor totale este: a. c.1605 0. .0 gi1 32.14125 gi0 32. Se considera datele: Zona Vânzari proprii (mil.0 100.1625 0. -280 mil lei. d.0 14.1154 0. +280 mil lei. +40 mil lei. lei.141 Cp1 0.510 mii lei. +564.453 mii lei. +384. Se considera datele: Zona Vânzari proprii (mil. d.12 0.0 17.1605 0.1154 0. -35.0 51. b. -20 mil lei. 80.453 mii lei. Lei) Vp0 A B C Total 3000 6500 1500 11000 Vp1 2850 6900 1550 11300 Vânzari totale (mil.0 14. +280 mil lei. -20 mil lei. +20 mil. b.

02. +0.05 1.1 1. e. +0.9 1.02.5 0.9 1. -0.40 0.4 1. Se considera datele: .6 realizat ( ki 1) 1. 84.1 1.56 0. b.03.8 - A B C Total Influenta modificarii coeficientului mediu de calitate este: a.c. d.27. +40 mil lei.27.02.04 1. e.00 Coeficientul mediu de calitate ( ki ) prevazut ( ki 0) 1. Se dau datele: Produs Structura productiei (gi) prevazut (gi0 ) realizat(gi1 ) 0.27. -0.40 0.02. b. -0.5 0.8 2.05 1. c. -0.03.45 0.45 0.6 realizat ( ki 1) 1.00 Coeficientul mediu de calitate ( ki ) prevazut ( ki 0) 1. -0.4 1. +0. Se dau datele: Produs Structura productiei (gi) prevazut (gi0 ) realizat(gi1 ) 0. 82.00 0. 83.00 0. c. -0.04 1.27.8 - A B C Total Influenta modificarii structurii productiei este: a.8 2.56 0. d. +0.

e. d.846. -24.1 mii lei. Se considera datele: Indicatori Simbol 1. +6874 mii lei.4 mii lei. 86. -12. e.400. c.Numar mediu de ore t lucrate de un utilaj 4.400.400. b.Indicatori Simbol 1.1 mii lei.Randamentul mediu Th orar (mii lei) Prevazut Realizat 596160 639280. b.4 1836 5580 Influenta modificarii numarului de utilaje asupra veniturilor totale obtinute este: a. c.Numar mediu de Nu utilaje 3.Randamentul mediu Th orar (mii lei) Prevazut Realizat 596160 639280. Se considera datele: Indicatori Simbol Prevazut Realizat . +12.426 mii lei.426 mii lei.4 mii lei. 85.1 mii lei. +23. -24.Numar mediu de Nu utilaje 3. +6874 mii lei. d.1 mii lei.400.5 60 1800 5520 62. +23.846.Venituri totale obtinute Q (mii lei) 2.5 60 1800 5520 62.4 1836 5580 Influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un utilaj este: a.Numar mediu de ore t lucrate de un utilaj 4. +12. -12.Venituri totale obtinute Q (mii lei) 2.

e.1 mii lei. 40%. +2.Numar mediu de utilaje 3. +6. -2. +6874 mii lei. Se considera datele: • Cifra de afaceri (CA) • Cheltuieli variabile(Ch v) • Cheltuieli fixe (F) = 5000 mil lei = 3000 mil lei = 1600 mil lei • Capacitatea de productie (Qmax) = 6500 mil lei Gradul de utilizare a capacitatii de productie este: a.4 mii lei. d.1 mii lei.600 mil lei. d. 50%.000 mil lei. e.54%. -12. +23.000 mil lei. 88. e. +12. -4.Venituri totale obtinute (mii lei) 2.4 1836 5580 Influenta modificarii randamentului mediu orar este: a. . +4. 61. b. b. d.426 mii lei. 16. 87. c. -24.1.Randamentul mediu orar (mii lei) Q Nu t Th 596160 60 1800 5520 639280.400.Numar mediu de ore lucrate de un utilaj 4.5 62. Se considera datele: • Cifra de afaceri (CA) • Cheltuieli variabile(Ch v) • Cheltuieli fixe (F) = 5000 mil lei = 3000 mil lei = 1600 mil lei • Capacitatea de productie (Qmax) = 6500 mil lei Cifra de afaceri minima este: a.400. c. b.600 mil lei.25%.846.000 mil lei.

200 1.440 2.4%.c. .380 4. 89.735 3. +3645. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. +1697. +2518. +6875 mil lei .83 mil lei. 52. lei Nivelul minim al cifrei de afaceri la care nu se realizeaza profit este : a.380 anuala a mijloacelor fixe 5.168 14.Cifra de afaceri mil lei 12. 90. +5300 mil lei.95 c.Productia marfa mil lei 11.32 d. c.588 14. +1260. +3645.Productia marfa fabricata mil lei 11. -1260.735 fabricata 3.Numar mediu de personal pers.Valoarea medie anuala a mil lei 780 911 mijloacelor fixe direct productive Influenta numarului de salariati asupra modificarii cifrei de afaceri este de: d.Valoarea medie mil lei 780 911 anuala a mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei randamentului mijloacelor fixe productive asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a. 260 256 mil lei 1. b.95 e. Se dau urmatoarele date : -cifra de afaceri : 6875 mil lei -total cheltuieli : 5300 mil lei din care : -cheltuieli variabile : 3550 mil lei -cheltuieli fixe : 1750 mil lei -capacitatea de productie : 7500 mil. -1697.Valoarea medie mil lei 1. e.Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe 5. 260 256 personal 4.588 14.Cifra de afaceri mil lei 12.Numar mediu de pers.440 2.98 91.200 1.168 14. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. +6875 mi lei.32 b.83 mil lei .

168 14. -187. b.64. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1.64. -341.64.380 anuala a mijloacelor fixe 5.51.735 2.52.Cifra de afaceri mil lei 12. e. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. d. -2411. +187.168 14.168 14. e. -103.735 3.200 1.Valoarea medie mil lei 780 911 anuala a mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei gradului de valorificare a productiei asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a.735 3. c. b.46.Valoarea medie mil lei 1. 92.Productia marfa fabricata mil lei 11.Productia marfa fabricata mil lei 11.Valoarea medie anuala a mil lei mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei gradului de inzestrare tehnica asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a. -1998.Valoarea medie anuala a mil lei 780 911 mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei productivitatii muncii asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a. c.440 mil lei 11.86. -199. c. +199.Numar mediu de personal pers.Cifra de afaceri mil lei 12.588 14.46.Valoarea medie anuala a mil lei 1.380 mijloacelor fixe 780 911 5. -512.Numar mediu de pers.71. +1998. +1491.19.588 14. -3491. d. d. b.14. 93. +287. 260 256 personal 4. -287. c.588 14.Valoarea medie anuala a mil lei 1. +1031. +103.19. d.200 1. +219.380 mijloacelor fixe 5. e. 260 256 4. b.19.440 2.Numar mediu de personal pers.a. +3491.51. +2411. e. . 94.19.Cifra de afaceri mil lei 12.14.86.71.440 2. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1.Productia marfa fabricata 3.200 1. 260 256 4. -1031.71.46.

+515.4. +581. d. +2150.74.Valoarea medie anuala a mil lei 390 455 mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei productivitatii muncii asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a.440 2. -581. c. e.67.200 1. 96. -215.Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe 5.92.67.Productia marfa fabricata mil lei 11.473 3.168 14.24. 26 25 4. -618. c. 260 256 4. 130 128 mil lei 600 690 4. e.367 3.220 2. b. -102.Valoarea medie anuala a mil lei 78 91 mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei gradului de valorificare a productiei asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a. -3491.24. 98.Valoarea medie anuala a mil lei 780 911 mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei ponderii mijloacelor fixe productive in total mijloace fixe asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a.735 3.Productia marfa fabricata mil lei 5. b.Numar mediu de personal pers. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. +102. b.24.Cifra de afaceri mil lei 12.Numar mediu de personal pers.74. +1745.92. 97.Numar mediu de personal pers. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta .Cifra de afaceri mil lei 6. c. d.217 1.380 mijloacelor fixe 5. d.444 2. +121.42.159 1. e.588 14.Valoarea medie anuala a mil lei 120 138 mijloacelor fixe 5.88. -1745.95.Cifra de afaceri mil lei 1.42. +215.084 7. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1.42. -2152.794 7. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. -515.Productia marfa fabricata mil lei 1.Valoarea medie anuala a mil lei 1.24.

-1120.Cifra de afaceri mil lei 6. cresterea productivitatii muncii. b. indicele productiei exercitiului=110%.Productia marfa mil lei 5.000 5.Numar mediu de pers.52. e.1. b.76.894 fabricata 3. Aceasta inseamna: a. Indicele productiei exercitiului (Qe)=10%. cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare .Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe mil lei 312 364 5.60. 101. -560. d. indicele cifrei de afaceri=120%. 104 102 personal mil lei 480 552 4. scaderea gradului de valorificare a productiei exercitiului. sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare.776 2.Productia marfa mil lei 4. -299. d. Rezulta: a. scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii.200 3. scaderea productivitatii muncii si cresterea gradului de valorificare a productiei marfa. d. sporirea gradului de inzestrare a muncii si scaderea gradului de valorificare a productiei . c. -93. c. cresterea gradului de valorificare a productiei marfa si a productivitatii muncii.Cifra de afaceri mil lei 4. -149. indicele numarului de personal=80%. 102. cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca. b. 99. 100. +299. e. c. b.000 7.635 5. indicele numarului de personal (Ns)=95%. c. c. indicele valorii adaugate (Qa)=109%. e.Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe direct productive Influenta variatiei numarului de personal asupra modificarii cifrei de afaceri este de: a. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului.000 2. +1120. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si a productivitatii muncii.Numar mediu de personal pers 150 100 Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de: a. Indicele cifrei de afaceri=110%.867 5.52 e. -2240. Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. indicele productiei marfa fabricata=105%. scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare. +93. Rezulta: a. +2240. Indicele numarului mediu de salariati=95%. d. scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare. b.60.

scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii.000 420.000 34. au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite. au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite. b. b. indicele numarului de personal(Ns)=98%. e. cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare.000 48. c.Productia exercitiului mil lei 50.Valoarea medie adaugata la 1 UM mil lei ore lei Perioada de baza Perioada curenta 42. +4200.000 0. scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare. -2200. c. indicele productiei exercitiului (IQe)=102%. 105. indicele valorii adaugate (Qa)=107%.200 Influenta consumului intermediar aferent productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de: a. cresterea productivitatii muncii. Indicele cifrei de afaceri(ICA)=110%.Fondul total de timp de munca 3. Indicele productiei exercitiului (Qe)=104%. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza 1.000 25. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a. scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare.000 400. a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite.200 106.40 .800 3. -4200. d. c.800 25. b.000 2. Perioada curenta 60. -1200.Productia exercitiului mil lei 50. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a.marfa. c. sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare. +1200. s-au redus stocurile de productie in curs de executie si stocurile de produse finite in depozit.000 3. 104.000 34. +1800. scaderea gradului de inzestrare a muncii si a gradului de valorificare a productiei.000 Influenta productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de: a. e. e.Consumuri intermediare mil lei 30. cresterea gradului de inzestrare a muncii si a gradului de valorificare a productiei marfa.Valoarea adaugata mil lei 20. d. d. -4000.Valoarea adaugata mil lei 20. e. Pe baza indicatorilor: Indicatori 1.38 0.Productia exercitiului 2. +5000. 103. d.000 2. au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite. e.Consumuri intermediare mil lei 30. 107. b. indicele productiei marfa (IQf)=105%. -2200. +4000. d.000 60.

40 3. d.38 0. d. +0. +16. -960.28 1. b.6 1.00 Coeficientul mediu de calitate ( ki ) prevazut ( ki 0) 1.000 400. +1080. c. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. b. b. +160. 109. -760.146.146.000 lei 0. Se dau datele: Produs Structura productiei (gi) prevazut (gi0 ) realizat(gi1 ) 0.2 - A B C Total Influenta modificarii coeficientului mediu de calitate este: a. d.8 0. +960.38 0. e.Productia exercitiului mil lei 42.38 0. -96.Valoarea medie adaugata la 1 lei 0.40 leu productie Influenta valorii medie adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate este de: a.064. b.000 2. +3040. e. -1.164 e.2 1. 108.leu productie Influenta fondului total de timp de munca asupra valorii adaugate este de: a. -240. -0. +760.Valoarea medie adaugata la 1 leu productie Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de: a.20 1.00 0. .42 0.03 1.Fondul total de timp de munca ore 420.8 realizat ( ki 1) 1. 110. -1080. c. +0.42 0. c.000 48.064.Productia exercitiului mil lei 42. -3040.55 0. -260.000 2. -160.000 3. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1.000 48. e.Fondul total de timp de munca ore 420. c.000 400. +160. -0. d.

38 0.Valoarea medie adaugata la 1 lei 0.2 1. 114. e. 113. +0.28 1. -0.6 1. +3999.Fondul total de timp de munca ore 280. -1.00 Coeficientul mediu de calitate ( ki ) prevazut) ki (0 1. +0. b. Se dau datele: Produs Structura productiei (gi) prevazut (gi0 ) realizat(gi1 ) 0.Productia exercitiului mil lei 32.640.00 0.2 - A B C Total Influenta modificarii structurii productiei este: a.000 40. b. +1999.42 0.3 leu productie Influenta valorii medie adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate este de: a.000 2.Valoarea medie adaugata la 1 lei 0.2 0. c. c. d.000 40. 112.2 0. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. +930. d.000 2.Productia exercitiului mil lei 32.55 0.3 leu productie Influenta productivitatii muncii asupra valorii adaugate este de: a. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1.Fondul total de timp de munca ore 280. e.146. -139.2 0. +684.03 1.111.42 0.8 realizat ( ki 1) 1.8 0. b. -930.000 310.640. -3999. -0. e.000 3.Fondul total de timp de munca ore 280.Productia exercitiului mil lei 32. d.000 3. -684.000 40. -1999.000 3.20 1.000 310.000 2. Pe baza indicatorilor: Indicatori UM Perioada de baza Perioada curenta 1. -2999.146. c.146.3 leu productie Influenta fondului total de timp de munca asupra valorii adaugate este de: .Valoarea medie adaugata la 1 lei 0.000 310.

Venituri totale obtinute Q (mii lei) 2. 116. -930. +7134000. b. +4520000. d. 115.Randamentul mediu Th orar (mii lei) Prevazut Realizat 23856000 35670000 28 710 1200 29 820 1500 Influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de utilaj asupra veniturilor totale obtinute este: a. . c. -7134000. +7134000. -684. e. +684. c. b.Venituri totale obtinute Q (mii lei) 2. +930. -3828000. Se considera datele: Indicatori Simbol 1. e.Numar mediu de ore t lucrate de un utilaj 4. +3828000. b. d.Randamentul mediu Th orar (mii lei) Prevazut Realizat 23856000 35670000 28 710 1200 29 820 1500 Influenta modificarii randamentului mediu orar este: a. e. d.Numar mediu de Nu utilaje 3.a. +184.Numar mediu de Nu utilaje 3. Se considera datele: Indicatori Simbol 1. +3828000.Numar mediu de ore t lucrate de un utilaj 4. -7134000. -3828000.

e. c. -1852000.c. utilizarea extensiva a fortei de munca . utilizarea extensiva a fortei de munca. d. structura fortei de munca. c. asigurarea cantitativa cu forta de munca . e.Venituri totale obtinute Q (mii lei) 2. +1852000. structura fortei de munca . 118. Fondul de timp calendaristic este un indicator ce arata : a. e. -1852000. d. b. Numarul maxim de salariati este un indicator ce arata : a. -852000. Coeficientul circulatiei intrarilor este un indicator ce arata : a.Randamentul mediu Th orar (mii lei) Prevazut Realizat 23856000 35670000 28 710 1200 29 820 1500 Influenta modificarii numarului mediu de utilaje este: a. utilizarea intensiva a fortei de munca asigurarea cantitativa cu forta de munca . b. circulatia si fluctuatia fortei de munca. 120. d. structura fortei de munca . +852000. Se considera datele: Indicatori Simbol 1. c. -3828200. circulatia si fluctuatia fortei de munca 119.Numar mediu de ore t lucrate de un utilaj 4. utilizarea intensiva a fortei de munca. b. . 117.Numar mediu de Nu utilaje 3.

b. c. 1+2. 2+3. a. 1+3+4. 1+3+2. 1+3. e. La baza metodei substituirilor în lant stau urmatoarele principii : 1) asezarea factorilor în relatia de cauzalitate se face în ordinea conditionarii lor economice: factorul calitativ. 3)nerealizarea în termen a parametrilor proiectati la noile capacitati de productie. d. d. 2+3. e. 3)scaderea nivelului calitativ al productiei cu efectele care decurg . 2+3. 2)folosirea necorespunzatoare a fortei de munca si activele fixe. 3)factorul substituit se mentine la valoarea efectiva sau valoarea din perioada curenta iar factorul care nu a fost substituit se mentine la valoarea prevazuta sau valoarea din perioada de baza(anterioara). c. 2) substituirea factorilor se realizeaza în ordinea conditionarii lor economice: începând cu factorul calitativ. b. printre care pot fi mentionate : 1)neritmicitatea în livrarea productiei cu consecinte asupra capacitatii de plata . 1. 122. d.) neintrarea în functiune la termenele stabilite a obiectivelor de investitii. e. 1+2+3. 2+3+1. circulatia si fluctuatia fortei de munca . e. Cauzele care determina o activitate neritmica pot fi sintetizate astfel: 1)asigurarea necorespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ cu resursele materiale si forta de munca2 . 3. 4)opriri accidentale în functionarea utilajelor.2)caietele de sarcini 3)normele interne. c. c. 123. . utilizarea extensiva a fortei de munca . 1+3. a. e. continuând cu factorul de structura si încheind cu factorul cantitativ. c. 2+3+4. 1+3. d. 1+2+3. utilizarea intensiva a fortei de munca. 121. b.b. 124. asigurarea cantitativa cu forta de munca. 1+2+3+4. d. Neritmicitatea în activitatea de productie are o serie de efecte nefavorabile. 1+2. 1+4. a. b. Instrumentele utilizate în practica pentru definirea si masurarea calitatii produselor sunt: 1)standardele interne si internationale ( ISO 9000) pentru calitate. 1+2+3. a. 3+4. factorul de structura si factorul cantitativ.

5) ridicarea calificarii fortei de munca (6.125. Relatia : (Wh0 x Nh1 x Nz1)-(Wh0 x Nh0 x Nz1) a. b. numarului de salariati asupra productivitatii anuale. 1+2+3+4. 6)lipsa cointeresării materiale şi morale a personalului.2)neasigurarea numarului de utilaje necesar. . Materiile prime si materialele reprezinta o cauza a modificarii structurii productiei prin: 1) neaprovizionarea la timp cu materii prime si materiale necesare. a. b. d. c. 1+3+4+5. 2+4+5+6.5) cresterea costului de productie. d. d. 126. 1+2+4+5.2) scaderea productivitatii muncii. 1+3+4+5+6+7. a. e. 2+3+4+5. 1+3+4. b. a.7) depasirea absoluta si relativa a numarului de muncitori. 3)insuficienta utilizare a fondului de timp maxim disponibil. exprima modificarea: duratei zilnice de lucru asupra productivitatii anuale. 1+3+4+5+6.3) folosirea nerationala a utilajelor de productie. 1+2+4+5+6. d. 1+3+4+5+6+7+8 e. d. .3)neintrarea la timp în functiune a utilajelor. e. 3)perfectionarea managementului productiei. 128. 4) neacoperirea cu contracte a necesitatilor de materiale. 1+3+5+6. În ceea ce priveşte forţa de muncă. în cantitatile si de calitatea necesara2 . a. c. 2)promovarea metodelor moderne de management. 2+3+4+5+6+7+8. 1+2+3+4+5. b. e.8)diminuarea volumului productiei. 1+2+4+6. perfectionarea stimularii materiale a salariatilor. 5)cresterea procentului de rebuturi.4) prestarea de ore suplimentare. b. 1+2+3+4. c. factorii ce duc la modificarea structurii producţiei sunt reprezentaţi de: 1) lipsa de muncitori calificaţi şi de personal tehnic ingineresc. 5)slaba pregătire profesională a forţei de muncă.) depasirea consumurilor specifice. c. numarului de zile lucrate asupra productivitatii anuale. e. c. 127. productovitatii zilnice asupra productivitatii anuale.6) munca în asalt. 1+2+3+4+5+6+7+8. 1+3+4+5. 1+2+3+4+5+6. 2+3+4+5. 4) perfectionarea organizarii muncii. productivitatii orare asupra productivitatii anuale. Utilizarea incompleta a timpului de munca are o serie de consecinte negative :1) sporirea volumului productiei. Caile principale de crestere a productivitatii muncii sunt: 1)introducerea progresului tehnic. 4)neintrarea la timp în functiune a utilajelor. 129. 1+4+5+7+8.

b. b. c. b. exprima 133. b. modificarea: numarului de zile lucrate asupra productivitatii anuale. productivitatii orare asupra productivitatii anuale. b. d. e. e. productivitatii orare asupra productivitatii anuale. 1+2+3. c. d. productivitatii zilnice asupra productivitatii anuale. . 134. 1+4. în care se includ stocurile de produse finite. a. 3+4. a. productivitatii zilnice asupra productivitatii anuale. Relatia : (Wh1 x Nh1 x Nz1)-(Wh0 x Nh1 x Nz1) a. duratei zilnice de lucru asupra productivitatii anuale. numarului de salariati asupra productivitatii anuale. 1+3+4. Ιndicatorul 1)valoarea productiei vândute. . productivitatii orare asupra productivitatii anuale. modificarea: numarului de zile lucrate asupra productivitatii anuale. semifabricate. numarului de salariati asupra productivitatii anuale. e. 2. . adica imobilizarile corporale si necorporale realizate în regie proprie.3)lipsa de comenzi . Cauzele frecvente care determina utilizarea incompleta a fondului de timp maxim disponibil privesc : 1)defectele mecanice si electrice . productivitatii zilnice asupra productivitatii anuale. e. c. b. 3.2)lipsa de materiale . numarului de salariati asupra productivitatii anuale. numarului de zile lucrate asupra productivitatii anuale. duratei zilnice de lucru asupra productivitatii anuale. 2+3+4. . 2+3. c. d. d. numarului de zile lucrate asupra productivitatii anuale. modificarea: duratei zilnice de lucru asupra productivitatii anuale. d. Relatia : (Wz1 x Nz1)-(Wz0 x Nz1) a. e. numarului de salariati asupra productivitatii anuale. 4)prelungirea timpului pentru reparatii. exprima 132.130. exprima 131. 135. . d. productivitatii zilnice asupra productivitatii anuale. exprima modificarea: duratei zilnice de lucru asupra productivitatii anuale. Relatia : (Wh0 x Nh0 x Nz1)-(Wh0 x Nh0 x Nz0) a. 2)cresterea sau descresterea productieifirme si cuprinde : productia exercitiului dimensioneaza întreaga activitate a unei stocate. c. e. 1+2+3+4. productivitatii orare asupra productivitatii anuale. Relatia : (Wz0 x Nz1)-(Wz0 x Nz0) a. 3)productia imobilizata.

. dar până la limita la care se asigură o desfăşurare normală a procesului de producţie . b. a. se numeste a. 1+3. 136. c. valoare adaugata sustractiva. Valoarea adaugata calculata dupa formula: VA = V – (Ci + Pr ) . menţinerea ponderii imobilizărilor în cadrul stocurilor. 139. cresterea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii .c. c. e. Inegalitatea : ICA ≥ IQf arata : a. valoare adaugata realizata. valoare adaugatasustractiva. reducerea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern. c. cresterea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii . reducerea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii . menţinerea ponderii imobilizărilor în cadrul stocurilor. e. reducerea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii . dar până la limita la care se asigură o desfăşurare normală a procesului de producţie . dar până la limita la care se asigură o desfăşurare normală a procesului de producţie . cresterea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern . valoare adaugata produsa. valoare adaugata vanduta. valoare adaugata vanduta. b. 140. b. se numeste d. Inegalitatea : IQf > IQe arata : a. c. 137. 138. cresterea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern . d. e. d. reducerea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii . Valoarea adaugata calculata dupa formula: VA = CA – CI . d. menţinerea ponderii imobilizărilor în cadrul stocurilor. valoare adaugata realizata. d. e. valoare adaugata produsa. cresterea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern . valoare adaugata de piata . e. c. b. valoare adaugata de piata . reducerea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern. Inegalitatea : I VA > IQe arata : a. reducerea stocurilor de producţie neterminată şi a consumului intern. cresterea ponderii cheltuielilor materiale si cu serviciile prestate de terti cu implicatii directe asupra costurilor si profitul întreprinderii . b.

a. a.2) impozitele si taxele. se numeste coeficientul de elasticitate a valorii adaugate. d. b. 146. 1+2+3+4+5+6. Indicatorul calculat pe baza raportului : a. 1+2+3. 1+2+4+6. c. 1. gradul de inzestrare tehnica. gradul de integrare pe verticala.3)sume platite pentru închirierea cladirilor. majorate cu prelevarile de bunuri similare din stocurile ce existau la începutul perioadei si diminuate cu bunuri similare stocate la sfârsitul perioadei .4) dobânzile. 1+2+4+6. valoare adaugata vanduta.4)cumparari de servicii de cercetare stiintifica. 1+2+3+4+5+6. gradul de valorificare a productiei. Indicatorul calculat pe baza raportului : a. b. 143. 1+2. e. e. e. Consumul intermediar include urmatoarele categorii de bunuri si servicii cumparate din afara1 : )bunurile cumparate de pe piata si efectiv consumate de unitatea care le-a cumparat în perioada considerata .adica cumpararile curente de bunuri. 1+3+5+6. b. de studii de piata. a. Valoarea adaugata calculata dupa formula: VA = PG-CI .5) dividendele 6) rezultatul net . 1+4+5+6. c.5) dividendele 6) rezultatul net . Prin metoda directa ( aditiva). valoare adaugata realizata. d. valoarea adaugata neta se calculeaza prin însumarea elementelor sale componente :1)salariile si cheltuielile sociale . e. se numeste . productivitatea muncii. 1+4+5+6.141.2)serviciile cumparate în cursul perioadei considerate . precum si a altor bunuri de capital fix .2) impozitele si taxele. valoare adaugata sustractiva. 3)amortizarile. e. Prin metoda directa ( aditiva). valoare adaugata de piata . d. d. c. c. 3)amortizarile. 1+2+4+5+6. 1+3+5+6. b. 142. valoare adaugata produsa. b. valoarea adaugata bruta se calculeaza prin însumarea elementelor sale componente :1)salariile si cheltuielile sociale . . 144. 145. Valoarea Cifra de adaugata afaceri . 2+3+4. gradul de valorificare a productiei. se numeste a. 1+2+4+5+6.4) dobânzile. de publicitate. c. d. 1+2+3+4.

e. c. c. modificarii consumului intermediar aferent vanzarilor asupra valorii adaugate. gradul de satisfacere a cererii. coeficientul de elasticitate a valorii adaugate. gradul de valorificare a productiei. coeficientul de elasticitate a cifrei de afaceri. e. d. productivitatea muncii. coeficientul de elasticitate a valorii adaugate. . gradul de integrare pe verticala. b. modificarii productivitatii muncii asupra valorii adaugate. Indicatorul calculat pe baza raportului : . gradul de valorificare a productiei. Relatia : ⎡ ⎛ CI ⎞⎤ 0 ⎟⎥ ⎢T 1W1⎜1 − P B0 ⎠ ⎝ -⎡ CI ⎛ ⎢ T1 W 0 ⎜ 1 − PB ⎝ 0 0 ⎞ ⎤ ⎟ ⎥ ⎠ . se numeste: 150. coeficientul de elasticitate a valorii adaugate. c. productivitatea muncii. b. d. gradul de integrare pe verticala. e. gradul de valorificare a productiei. b. c. gradul de inzestrare tehnica. d. se numeste a. gradul de inzestrare tehnica. 147. radul de integrare pe verticala. Indicatorul calculat pe baza raportului : a. modificarii consumului intermediar asupra valorii adaugate. gradul de inzestrare tehnica. b. 149. c. e. gradul de integrare pe verticala. 148. productivitatea muncii. Indicatorul calculat pe baza raportului : . gradul de inzestrare tehnica. d. modificarii fondului de timp asupra valorii adaugate. reprezinta influenta : a. se numeste a. modificarii productiei brute asupra valorii adaugate. . d. e.b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful