BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime. Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor. printrun consum minim de energie electrică .5 cm grosime. cunoscute sub denumirea de boilere. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură. pentru protecţie împotriva coroziunii.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului. pentru a proteja instalaţia în sezonul rece. de 4. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului.Din punct de vedere constructiv.

Suprafaţa interioară este smălţuită.5 MPa. conform normei DIN 4753/6. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). care indică temperatura apei din boiler. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră.II. sub o carcasă de protecţie. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. În partea superioară este amplasat termometrul. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. . Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului.9 MPa. în interiorul corpului este sudată o flanşă. In partea inferioară. care garantează pierderi minime de căldură. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. iar componentele de legătură sunt nichelate. conform gradajului de pe butonul termostatului. Serpentina este testată la o presiune de 1. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire.

. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul . Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului.III. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. astfel micşorându-se pierderile de căldură. În cazul. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. + 60°C. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. de la 0°C până la +77°C. de la instalaţia de apă rece. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max.

Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează). Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire.După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis.. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat . MONTAJUL PE PERETE. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului. în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. La boilerele de tip combinat. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate. În cazul boilerelor de tip combinat. eventual se va face consolidarea peretelui.

Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu. cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. 1. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei. Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. 3. .63 MPa. Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. 2). se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4").pentru intrarea şi ieşirea AT). Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. 4.

48 0.48 0. într-un loc adecvat a unui robinet de golire.6 0. TIPUTI CONSTRUCTIVE .6 0. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă.6 până la 0.RECOMANDĂRI.6 până la 0. tabelul de mai jos. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0.7 până la 0. printr-un consum minim de energie electrică IV.48 0. deschidere a lucru max. Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi. Presiunea de Presiunea de Presiunea max.6 0. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem.56 1 1 până la 0.6 până la 0.7 0.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.

Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. avînd formă cilindrică. cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . prin care trece apa încălzită.apă rece. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei. După încălzire. prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. . 3) Capacul boilerului. Boilerul cu încălzire instantanee. 2) Cuva exterioară. pe care o va încălzi instantaneu. a.aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune.

De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. Suprafaţa interioară este smălţuită. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. în cuva exterioară. mărind sau micşorînd debitul de apă.interioare. După folosire.9 MPa. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. conform normei DIN 4753/6. . pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. în interiorul corpului este sudată o flanşă. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. In partea inferioară. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă.

Indicator de temperatur 2. 1. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. Iesire apa calda . care indică temperatura apei din boiler. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune.5 MPa. Indicator luminos ON/OFF4. iar componentele de legătură sunt nichelate.Rezistenta electrica 9. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Intrare apa rece 12.Strat izolator 6.Termostat 11. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră.Buton de reglare a temperaturii3. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. conform gradajului de pe butonul termostatului. Cablu de alimentare 5. Anod de magneziu 10. Rezervor interior 7. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială.În partea superioară este amplasat termometrul. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Serpentina este testată la o presiune de 1. sub o carcasă de protecţie. care garantează pierderi minime de căldură.Carcasa exterioara 8.

.

După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). f) se fixează carcasa panoului electric. Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece. însemnând că boilerul este plin cu apă.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. boilerul se poate pune în funcţiune. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. instalaţia de alimentare cu energie electrică. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. g) la încălzirea apei cu energie electrică. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. la sistemul de încălzire centrală (cazan).

care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. sonda termostatului. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă.în plus.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii. executat dintr-un material rezistent la coroziune. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . Rezervorul interior de apă caldă. 14 . j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. • termo. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. precum şi cu o conductă de preaplin. aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. e conducta de scurgere liberă a apei calde .supapa de siguranţă. Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii.

Capac superior Fig. încălzitor electric de apă sub presiune.supapa combinată". 30 — 80°G . La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. 15 .1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.2 daN/cm2 (fig. Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. 10.W . Pentru acest-motiv. VII.2 + 0. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . VII.ll). care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.

— presiunea de lucru maximă C daN cm2. 2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată. 16 .

sonda termostatului.2 + 0.W .1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor.supapa combinată". conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. C daN cm2. 30 —80°G . Pentru acest-motiv. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.2 daN/cm2. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . 17 . care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.

REPARATIE SI INTRETINERE 1. piatră pe tubul metalic.V. in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2. REMEDIERI. Defectul Cauzele arsă. Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric). 18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere .

a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce.în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 .la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde. deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . şuruburile de fixarea flanşei. 3.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura .

fixare. dacă continuă 5. la înlocuirea garniturilor. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 .în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.

VI. Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice. la o inălţime inaccesibila pentru om. iar acolo unde se manipulează 21 . precum şi a unor echipamente electrice. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m. la traversarea parţilor carosabile de 6m. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate.S.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Măsurile.T. chiar izolate. Astfel.N.

acoperire cu scânduri sau suspendare. să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. 24. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. o Izolarea electrică a conductoarelor. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor. cât şi grosimea acestor picioruşe. cablul va fi protejat prin îngropare.25m gabaritele respective. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. 220 si 380 V. 22 . 24 si 36V. La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. dacă acest lucru nu poate fi evitat. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. pentru a evita posibilitatea inversării lor. această înălţime să depăşească cu 2.materiale sau piese cu un gabarit mai mare. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul.

Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. Litografia IPT 1971 . Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi.. Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante.o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică.. Utilizări ale energiei electrice ” vol. cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. VII-BIBLIOGRAFIE . covoraşe de cauciuc. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan . galoşi electroizolanţi). cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante. cizme. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. editura EDP Bucureşti 23 . Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII .

. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50. 80 si 100 litri. . Ing..ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.D. Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. N.... 24 . Bojan – E.P Bucureşti – 1989 . Maşini electrice şi acţionări ” – Dr.

. cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator. cuprinsa intre 20°C si 70°C.. 15 si 30 litri. Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa.nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele. Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. 25 ..CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie .. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu. ... Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10.

1.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .EL.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .