BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

pentru a proteja instalaţia în sezonul rece. de 4. printrun consum minim de energie electrică .I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului. cunoscute sub denumirea de boilere. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate. Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . pentru protecţie împotriva coroziunii.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.5 cm grosime.Din punct de vedere constructiv.

De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. care indică temperatura apei din boiler. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. conform normei DIN 4753/6. . Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. care garantează pierderi minime de căldură.5 MPa. Suprafaţa interioară este smălţuită. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. Serpentina este testată la o presiune de 1. In partea inferioară. iar componentele de legătură sunt nichelate. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă).II. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. în interiorul corpului este sudată o flanşă. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. conform gradajului de pe butonul termostatului.9 MPa. În partea superioară este amplasat termometrul. sub o carcasă de protecţie. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului.

III. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. + 60°C. de la 0°C până la +77°C. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. astfel micşorându-se pierderile de căldură. de la instalaţia de apă rece. . În cazul. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul . MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică.

Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează). MONTAJUL PE PERETE.. În cazul boilerelor de tip combinat. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis. La boilerele de tip combinat. eventual se va face consolidarea peretelui. în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat . Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate .După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei.

Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr. 4. Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu. 3.63 MPa. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. 2). .pentru intrarea şi ieşirea AT). 1. Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4").

48 0.6 0.6 0.56 1 1 până la 0. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. TIPUTI CONSTRUCTIVE .8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0.6 până la 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max. Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi. tabelul de mai jos. într-un loc adecvat a unui robinet de golire.RECOMANDĂRI. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem. deschidere a lucru max.7 0. printr-un consum minim de energie electrică IV.6 până la 0.7 până la 0.6 0.48 0.6 până la 0.48 0.

prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea.Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . pe care o va încălzi instantaneu. avînd formă cilindrică. Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. 3) Capacul boilerului. Boilerul cu încălzire instantanee. prin care trece apa încălzită. care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. . cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee .apă rece. a. După încălzire. 2) Cuva exterioară. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei.aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de.

De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. în cuva exterioară. mărind sau micşorînd debitul de apă. aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. După folosire. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . în interiorul corpului este sudată o flanşă. conform normei DIN 4753/6. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. Suprafaţa interioară este smălţuită. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. . Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. In partea inferioară.9 MPa.interioare. Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă).

iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie.În partea superioară este amplasat termometrul.Strat izolator 6. Serpentina este testată la o presiune de 1. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. 1. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. iar componentele de legătură sunt nichelate.Rezistenta electrica 9. Cablu de alimentare 5.Buton de reglare a temperaturii3. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Iesire apa calda . Anod de magneziu 10. sub o carcasă de protecţie. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. conform gradajului de pe butonul termostatului. Intrare apa rece 12. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. care garantează pierderi minime de căldură. care indică temperatura apei din boiler. Rezervor interior 7.Termostat 11.Carcasa exterioara 8.Indicator de temperatur 2. Indicator luminos ON/OFF4. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire.5 MPa.

.

h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. la sistemul de încălzire centrală (cazan).După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. însemnând că boilerul este plin cu apă. f) se fixează carcasa panoului electric. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. boilerul se poate pune în funcţiune. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. instalaţia de alimentare cu energie electrică. g) la încălzirea apei cu energie electrică. i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei.

• termo. sonda termostatului. pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler.supapa de siguranţă. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă.în plus. e conducta de scurgere liberă a apei calde . pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf. aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii. Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii. executat dintr-un material rezistent la coroziune. precum şi cu o conductă de preaplin. 14 . j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . Rezervorul interior de apă caldă.

supapa combinată".W .2 daN/cm2 (fig. încălzitor electric de apă sub presiune. Capac superior Fig. Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . 15 .1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. VII. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . VII. Pentru acest-motiv.La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. 10. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. 30 — 80°G .ll). care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.2 + 0.

16 . 2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată.— presiunea de lucru maximă C daN cm2.

In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic .pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .2 daN/cm2.supapa combinată". 30 —80°G .2 + 0. Pentru acest-motiv. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. 17 . conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 . între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. sonda termostatului.3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. C daN cm2.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.W . La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.

se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric). după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . Defectul Cauzele arsă.V. in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. piatră pe tubul metalic. Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. 18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere .REPARATIE SI INTRETINERE 1. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. REMEDIERI. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună. observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2.

Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4. 3. iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura . şuruburile de fixarea flanşei.în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 . a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce.la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor.

dacă continuă 5. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. la înlocuirea garniturilor.fixare.în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 . dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.

T. Astfel.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. iar acolo unde se manipulează 21 . Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice. la traversarea parţilor carosabile de 6m. la o inălţime inaccesibila pentru om.N. precum şi a unor echipamente electrice. Măsurile.S. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului. chiar izolate. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate.VI. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m.

cât şi grosimea acestor picioruşe. să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. această înălţime să depăşească cu 2. 24. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire.materiale sau piese cu un gabarit mai mare. 220 si 380 V. 22 .25m gabaritele respective. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. 24 si 36V. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. acoperire cu scânduri sau suspendare. La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. pentru a evita posibilitatea inversării lor. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. cablul va fi protejat prin îngropare. dacă acest lucru nu poate fi evitat. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. o Izolarea electrică a conductoarelor.

Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante. editura EDP Bucureşti 23 . VII-BIBLIOGRAFIE . cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. cizme. Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi.o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan . Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . Litografia IPT 1971 . covoraşe de cauciuc.. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. galoşi electroizolanţi). cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc. Utilizări ale energiei electrice ” vol..

Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. Bojan – E. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50. Ing.P Bucureşti – 1989 ...ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.D. . Maşini electrice şi acţionări ” – Dr.. 80 si 100 litri. N.. 24 ..

..nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele. Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10.. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie . 25 . Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. cuprinsa intre 20°C si 70°C.. Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa...CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare. . cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator. 15 si 30 litri. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu.

82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .EL.6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful