BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

5 cm grosime. pentru a proteja instalaţia în sezonul rece. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului. Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor. cunoscute sub denumirea de boilere. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural.Din punct de vedere constructiv. de 4. pentru protecţie împotriva coroziunii. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. printrun consum minim de energie electrică .

Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. În partea superioară este amplasat termometrul. Serpentina este testată la o presiune de 1. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C.9 MPa. In partea inferioară. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. care indică temperatura apei din boiler. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. iar componentele de legătură sunt nichelate.II.5 MPa. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. în interiorul corpului este sudată o flanşă. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. conform normei DIN 4753/6. . Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). care garantează pierderi minime de căldură. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. Suprafaţa interioară este smălţuită. sub o carcasă de protecţie. conform gradajului de pe butonul termostatului.

astfel micşorându-se pierderile de căldură. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. + 60°C. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar.III. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul . Prin deschiderea robinetului de apă caldă. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. . PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. de la 0°C până la +77°C. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. de la instalaţia de apă rece. În cazul.

Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. În cazul boilerelor de tip combinat.După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează). în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. MONTAJUL PE PERETE. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate. Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire. la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat . La boilerele de tip combinat. eventual se va face consolidarea peretelui. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului.. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină.

Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei. . 4. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr. 3.pentru intrarea şi ieşirea AT). 1. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. RACORDAREA LA SURSA DE APĂ.63 MPa. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4"). 2). Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru).

Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi. TIPUTI CONSTRUCTIVE .48 0.7 până la 0.6 0. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem.6 0.6 până la 0.RECOMANDĂRI.6 până la 0. deschidere a lucru max.48 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă.7 0.48 0.6 0.56 1 1 până la 0. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. printr-un consum minim de energie electrică IV. într-un loc adecvat a unui robinet de golire.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.6 până la 0. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0. tabelul de mai jos.

Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . . După încălzire. 3) Capacul boilerului. care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. prin care trece apa încălzită. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . pe care o va încălzi instantaneu. Boilerul cu încălzire instantanee.apă rece. avînd formă cilindrică. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de. a. 2) Cuva exterioară.aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent.

Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. Suprafaţa interioară este smălţuită. aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. In partea inferioară. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. După folosire. mărind sau micşorînd debitul de apă. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). conform normei DIN 4753/6. în interiorul corpului este sudată o flanşă. . la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii.interioare. în cuva exterioară.9 MPa. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului.

Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. care indică temperatura apei din boiler.În partea superioară este amplasat termometrul. iar componentele de legătură sunt nichelate. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. Rezervor interior 7. Indicator luminos ON/OFF4.Buton de reglare a temperaturii3. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Serpentina este testată la o presiune de 1. conform gradajului de pe butonul termostatului.Termostat 11. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. 1.5 MPa. Anod de magneziu 10. sub o carcasă de protecţie. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. care garantează pierderi minime de căldură. Intrare apa rece 12. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Cablu de alimentare 5. Iesire apa calda .Strat izolator 6.Carcasa exterioara 8.Rezistenta electrica 9. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră.Indicator de temperatur 2.

.

Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. la sistemul de încălzire centrală (cazan). însemnând că boilerul este plin cu apă. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului.După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. g) la încălzirea apei cu energie electrică. instalaţia de alimentare cu energie electrică. h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). boilerul se poate pune în funcţiune. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . f) se fixează carcasa panoului electric. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece.

precum şi cu o conductă de preaplin. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. sonda termostatului. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii.în plus. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. executat dintr-un material rezistent la coroziune. care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. • termo. 14 . j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. Rezervorul interior de apă caldă.supapa de siguranţă. O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă. e conducta de scurgere liberă a apei calde . aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii.

Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 .supapa combinată". Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor.La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. Capac superior Fig. încălzitor electric de apă sub presiune. 15 . 10.W .2 + 0. Pentru acest-motiv. VII.ll). La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.2 daN/cm2 (fig.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. 30 — 80°G . VII. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .

— presiunea de lucru maximă C daN cm2. 2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată. 16 .

3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 . In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic .W . C daN cm2. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. sonda termostatului. 30 —80°G .1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor.2 + 0. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde.pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .2 daN/cm2. Pentru acest-motiv. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.supapa combinată". 17 .

observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2. REMEDIERI.REPARATIE SI INTRETINERE 1. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună. Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric). după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . piatră pe tubul metalic. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. 18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere . Defectul Cauzele arsă. in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat.V.

iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura . a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce.în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 .la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. şuruburile de fixarea flanşei.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde. deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4. 3. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea .

dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. la înlocuirea garniturilor.fixare. dacă continuă 5. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 .

Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. chiar izolate. la traversarea parţilor carosabile de 6m.T.N. precum şi a unor echipamente electrice. Măsurile.VI. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m.S. la o inălţime inaccesibila pentru om. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului. Astfel. iar acolo unde se manipulează 21 .

unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. pentru a evita posibilitatea inversării lor. 220 si 380 V. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. cablul va fi protejat prin îngropare. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. acoperire cu scânduri sau suspendare. 24. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. 24 si 36V. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei.materiale sau piese cu un gabarit mai mare. cât şi grosimea acestor picioruşe. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. o Izolarea electrică a conductoarelor. această înălţime să depăşească cu 2. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. 22 . dacă acest lucru nu poate fi evitat. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120.25m gabaritele respective. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor.

• Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare.. cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc.. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. covoraşe de cauciuc. VII-BIBLIOGRAFIE . galoşi electroizolanţi).o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. editura EDP Bucureşti 23 . Litografia IPT 1971 . cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante. Utilizări ale energiei electrice ” vol. Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . cizme. Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan .

ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.P Bucureşti – 1989 .. .. Maşini electrice şi acţionări ” – Dr. Ing. 24 . Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50. 80 si 100 litri..D... Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. Bojan – E. N.

. Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii..CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare. 25 . Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10. 15 si 30 litri... cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator. cuprinsa intre 20°C si 70°C. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie .nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele.... Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu.

6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.EL.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful