BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. printrun consum minim de energie electrică . peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime. de 4. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului. pentru a proteja instalaţia în sezonul rece. pentru protecţie împotriva coroziunii. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural. cunoscute sub denumirea de boilere.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului.Din punct de vedere constructiv. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor.5 cm grosime.

Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire.9 MPa.5 MPa. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. conform gradajului de pe butonul termostatului. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. care indică temperatura apei din boiler. sub o carcasă de protecţie. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. conform normei DIN 4753/6. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. iar componentele de legătură sunt nichelate. Suprafaţa interioară este smălţuită. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. În partea superioară este amplasat termometrul. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. care garantează pierderi minime de căldură. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului.II. Serpentina este testată la o presiune de 1. . în interiorul corpului este sudată o flanşă. In partea inferioară.

ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. În cazul. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. astfel micşorându-se pierderile de căldură. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. . de la instalaţia de apă rece. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul . în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.III. + 60°C. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. de la 0°C până la +77°C. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică.

eventual se va face consolidarea peretelui. Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire. în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. La boilerele de tip combinat. În cazul boilerelor de tip combinat. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează). MONTAJUL PE PERETE. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis.. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat .După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate.

Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr.pentru intrarea şi ieşirea AT).63 MPa. 4. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. 2). 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). 3. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. 1. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4"). RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. . Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei.

7 0.6 0. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă.48 0.6 până la 0.56 1 1 până la 0.6 până la 0. TIPUTI CONSTRUCTIVE . Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi.RECOMANDĂRI. într-un loc adecvat a unui robinet de golire.6 0.6 până la 0. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0.7 până la 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max. tabelul de mai jos. printr-un consum minim de energie electrică IV.48 0. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.6 0. deschidere a lucru max.48 0.

Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei. a. prin care trece apa încălzită. care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. După încălzire. pe care o va încălzi instantaneu. 2) Cuva exterioară. Boilerul cu încălzire instantanee. 3) Capacul boilerului.apă rece. prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de. avînd formă cilindrică. .aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei .Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice.

La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . .9 MPa. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0.interioare. După folosire. In partea inferioară. conform normei DIN 4753/6. în cuva exterioară. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. mărind sau micşorînd debitul de apă. în interiorul corpului este sudată o flanşă. Suprafaţa interioară este smălţuită. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului.

care indică temperatura apei din boiler. sub o carcasă de protecţie. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. iar componentele de legătură sunt nichelate.5 MPa. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. Serpentina este testată la o presiune de 1.Buton de reglare a temperaturii3. Intrare apa rece 12.Carcasa exterioara 8. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. 1. Indicator luminos ON/OFF4. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Rezervor interior 7. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială.În partea superioară este amplasat termometrul. Iesire apa calda . Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. conform gradajului de pe butonul termostatului. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. care garantează pierderi minime de căldură.Termostat 11.Rezistenta electrica 9.Strat izolator 6. Anod de magneziu 10.Indicator de temperatur 2. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. Cablu de alimentare 5.

.

b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. însemnând că boilerul este plin cu apă.După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. la sistemul de încălzire centrală (cazan). e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. g) la încălzirea apei cu energie electrică. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. instalaţia de alimentare cu energie electrică. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. f) se fixează carcasa panoului electric. Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. boilerul se poate pune în funcţiune. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire.

pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. Rezervorul interior de apă caldă. O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic .supapa de siguranţă. aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. precum şi cu o conductă de preaplin. executat dintr-un material rezistent la coroziune. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.în plus.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii. e conducta de scurgere liberă a apei calde . 14 . sonda termostatului. • termo.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii. j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă. care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă.

VII. Capac superior Fig. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. Pentru acest-motiv. încălzitor electric de apă sub presiune.La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . 15 . 30 — 80°G .ll). care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.2 daN/cm2 (fig.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.supapa combinată".2 + 0.W . VII. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. 10.

2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată.— presiunea de lucru maximă C daN cm2. 16 .

supapa combinată". sonda termostatului. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. C daN cm2. 30 —80°G . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. Pentru acest-motiv. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.W .2 + 0.3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 .2 daN/cm2. 17 . In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic .pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .

18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere . observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de.REPARATIE SI INTRETINERE 1. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric).V. piatră pe tubul metalic. Defectul Cauzele arsă. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. REMEDIERI.

în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 . a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4.la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. 3. iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura . Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. şuruburile de fixarea flanşei.

dacă continuă 5. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. la înlocuirea garniturilor. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 .în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.fixare.

este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare.VI. Astfel.T. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m. la o inălţime inaccesibila pentru om. Măsurile. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate.N. la traversarea parţilor carosabile de 6m. precum şi a unor echipamente electrice. chiar izolate. iar acolo unde se manipulează 21 .S. Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice.

să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120. 220 si 380 V.25m gabaritele respective. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. cât şi grosimea acestor picioruşe. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. 22 . acoperire cu scânduri sau suspendare. această înălţime să depăşească cu 2. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. 24 si 36V. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. cablul va fi protejat prin îngropare. o Izolarea electrică a conductoarelor. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. 24. La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. pentru a evita posibilitatea inversării lor. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. dacă acest lucru nu poate fi evitat.materiale sau piese cu un gabarit mai mare.

Litografia IPT 1971 . cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc. Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi. VII-BIBLIOGRAFIE . editura EDP Bucureşti 23 . Utilizări ale energiei electrice ” vol. Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . covoraşe de cauciuc. galoşi electroizolanţi).o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante.. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan .. cizme.

80 si 100 litri. . Bojan – E. N.D.. Ing. Maşini electrice şi acţionări ” – Dr.. 24 ... Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50.P Bucureşti – 1989 ..ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.

... Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa... .CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare.nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele. 25 . cuprinsa intre 20°C si 70°C. Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu. 15 si 30 litri.. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie . cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator.

1.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .EL.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful