Sunteți pe pagina 1din 27

BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4

II. Parti componente.................................................................................5

III. Principiul de functionare.....................................................................6.

IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10

V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18.

VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21

VII. Bibliografie........................................................................................23

VIII.Anexe.................................................................................................24
I –NOTIUNI INTRODUCTIVE

Boileruleste un rezervor, vopsit electrostatic la exterior sau de inox - cu


pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură
dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa
rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului.
Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă
poliuretanică de înaltă densitate, de 4- 5 cm grosime, pentru a proteja
instalaţia în sezonul rece.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de
încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului.Din
punct de vedere constructiv, peretele interior al boilerului are un strat emailat
de 2-3 mm grosime.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o
rezistenţă electrică ( de 1,5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de
energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de
magneziu, pentru protecţie împotriva coroziunii.

Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează


pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă,
cunoscute sub denumirea de boilere. Aceste aparate au o
largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul
rural, unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a
apei calde menajere
Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în
încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură, cu
ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat, printr-
un consum minim de energie electrică
II. PARTI COMPONENTE

Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune
de 0,9 MPa. Suprafaţa interioară este smălţuită.
In partea inferioară, în interiorul corpului este sudată o flanşă, pe care
este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Între flanşă şi capac se află o
garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. În capac se află teaca
elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a
celui de siguranţă). De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu.
Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva
coroziunii, prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului,
conform normei DIN 4753/6.
În partea superioară este amplasat termometrul, care indică
temperatura apei din boiler. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul
sub presiune, o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul
de încălzire. Serpentina este testată la o presiune de 1,5 MPa.
Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan, care garantează
pierderi minime de căldură. Instalaţia electrică este amplasată în partea
inferioară a încălzitorului, sub o carcasă de protecţie. Temperatura apei poate
fi reglată cu ajutorul termostatului, conform gradajului de pe butonul
termostatului. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C.
Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră, iar
racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Toate
componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de
vopsea specială, iar componentele de legătură sunt nichelate.
III. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE

Boilerul funcţionează pe principiul de presiune, ceea ce înseamnă


că în recipient este o presiune permanentă de apă, de la instalaţia de apă rece.
Prin deschiderea robinetului de apă caldă, apa curge din boiler datorită
presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. Apa caldă se scurge
prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului.
Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă
încăpere, diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul .
Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi
punctele de consum, astfel micşorându-se pierderile de căldură.

MODUL DE LUCRU

a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice


După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită
de către rezistenţa electrică. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice
este comandată de către termostat. Termostatul se poate regla în funcţie
de necesar, de la 0°C până la +77°C. Recomandăm reglarea
temperaturii apei menajere la max. + 60°C. Această temperatură
garantează o funcţionare optimă a boilerului, ducând la minimalizarea
pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică.
În cazul, în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai
lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă"
(aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau
se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează
alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. Funcţionarea
boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează).
La boilerele de tip combinat, în cazul încălzirii cu ajutorul
energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe
racordul de intrare a serpentinei.

b) încălzirea apei menajere


Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia
deschis.
Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la
serpentină, cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate, la începutul sezonului
de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat .
Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura
AT din circuitul de încălzire. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată
în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model .

MONTAJUL PE PERETE.

Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din


care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în
funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare, eventual se va
face consolidarea peretelui. Boilerul poate fi montat numai în poziţie
verticală, păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea
inferioară a boilerului..
În cazul boilerelor de tip combinat, înainte ca acestea să fie montate
pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate
pentru intrarea şi ieşirea AT), cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face
posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. 2).

RACORDAREA LA SURSA DE APĂ.

Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată


în imaginea nr. 1, 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. 3, 4. Se
recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece
şi ieşire ACM (Js 3/4").
Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate.
Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la
canalizare. Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci
(însemnat cu un cerculeţ albastru).
În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este
(chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0,63 MPa, se recomandă montarea
unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă.
Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu.
În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele
de consum este mai lungă, se recomandă izolarea termică a conductelor
pentru a se minimaliza pierderile de căldură.
Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru
combinarea apei, astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime
a acesteia. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe
racordul de apă rece, pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în
cazul eventualelor reparaţii.
Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN.
RECOMANDĂRI.

Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată


golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem, într-un loc adecvat a
unui robinet de golire.
Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de
alimentare cu apă rece vezi. tabelul de mai jos. Se recomandă ca presiunea
din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de
siguranţă.

Presiunea de Presiunea de Presiunea max.


deschidere a lucru max. admisibilă a
supapei de admisibilă în instalaţiei de
siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă
' (Mpa) rece (Mpa)
0.6 0.6 până la 0,48
0.6 0.6 până la 0,48
0.6 0.6 până la 0,48
0.7 0.7 până la 0,56
1 1 până la 0,8
Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea
şi menţinerea apei la o anumită temperatură, cu ajutorul unui
element de încălzire şi a unui termostat, printr-un consum
minim de energie electrică

IV. TIPUTI CONSTRUCTIVE


Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei
menajere sint :
-aparatele fără acumularea apei calde, cunoscute sub
deiumirea de boilere cu încălzire instantanee ;
- aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere
liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu
curgere sub presiune.
a. Boilerul cu încălzire instantanee. Construcţia acestui
aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele
elemente componente principale:
1) Cuva interioară în care se produce încălzirea
instantanee a apei, prin intermediul plăcilor încălzitoare
amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent
electric de la reţea.
2) Cuva exterioară, avînd formă cilindrică, prin care trece

apa încălzită.
3) Capacul boilerului, care acoperă aparatul pentru a feri

atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din


interiorul boilerului.
Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face
prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin
conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent.
Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de.apă
rece, pe care o va încălzi instantaneu, apa îndeplinind în
această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. După încălzire,
apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei
interioare, în cuva exterioară, după care se va scurge în
exterior pentru folosinţă.
Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului,
mărind sau micşorînd debitul de apă. La un debit mai mic de
apă se obţine o temperatură mai ridicată ^ a apei
încălzită şi invers ; la un debit mai mare 'rezist
de apă se obţine o
temperatură mai mică a apei încălzite. P

După folosire, aparatul se va deconecta de la priza de cu-


rent şi se va lăsa apa să curgă
un timp prin Robinet el (circa 15—20
Cordc-n
alimentare
se-

Corpul
boilerului

Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune
de 0,9 MPa. Suprafaţa interioară este smălţuită.
In partea inferioară, în interiorul corpului este sudată o flanşă, pe care
este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Între flanşă şi capac se află o
garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. În capac se află teaca
elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a
celui de siguranţă). De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu.
Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva
coroziunii, prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului,
conform normei DIN 4753/6.
În partea superioară este amplasat termometrul, care indică
temperatura apei din boiler. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul
sub presiune, o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul
de încălzire. Serpentina este testată la o presiune de 1,5 MPa.
Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan, care garantează
pierderi minime de căldură. Instalaţia electrică este amplasată în partea
inferioară a încălzitorului, sub o carcasă de protecţie. Temperatura apei poate
fi reglată cu ajutorul termostatului, conform gradajului de pe butonul
termostatului. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C.
Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră, iar
racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Toate
componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de
vopsea specială, iar componentele de legătură sunt nichelate.

1.Indicator de temperatur 2.Buton de reglare a temperaturii3. Indicator


luminos ON/OFF4. Cablu de alimentare 5.Strat izolator 6. Rezervor interior
7.Carcasa exterioara 8.Rezistenta electrica 9. Anod de magneziu
10.Termostat 11. Intrare apa rece 12. Iesire apa calda
După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece, la sistemul
de încălzire centrală (cazan), la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi
după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate), boilerul
se poate pune în funcţiune.

Procedura de punere în funcţiune:

a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece, instalaţia de alimentare cu


energie electrică, iar
la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire;
Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi
siguranţă. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la
maxim, mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă.
b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum;

c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece;

d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta

se închide, însemnând că boilerul este plin cu apă;


e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă, se recomandă verificarea şi

strângerea şuruburilor de fixare a flanşei;


f) se fixează carcasa panoului electric;

g) la încălzirea apei cu energie electrică, se cuplează alimentarea cu energie

electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul


serpentinei trebuie să fie în poziţia închis);
h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea
cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile
serpentinei, iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina;
i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului
electric,astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. În
timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din
supapa de siguranţă, aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi
volumului de apă din boiler;
j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă
prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată.

Rezervorul interior de apă caldă, executat dintr-un material rezistent


la coroziune, cuprinzînd în interiorul lui :

• elementul încălzitor în formă de tub metalic ;

• termo.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii; e conducta de

scurgere liberă a apei calde ;


O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere,
pentru a nu permite scurgerea apei din boiler.în plus, aparatul mai este
prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere
a corpului exterior, precum şi cu o conductă de preaplin, care nu
permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă.
Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face
prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent, după ce în
prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al
conductei de apă caldă.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul
nopţii, pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf.

Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub


presiune sînt următoarele :
Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere
sub presiune sî rezistenta electrica:
1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată, între

aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de


sticlă.
In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub
metalic ; sonda termostatului; conducta de alimentare cu apă rece şi conducta
de scurgere a apei calde.
14
La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate
elementele menţionate mai sus.
La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în
permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi
scurgerea apei calde să se facă sub presiune. Pentru acest-motiv,

Capac
superior

Fig. VII. 10. încălzitor electric de


apă sub presiune.

pe conducta de alimentare cu apă rece este montată ,supapa


combinată", care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere
reglată la o presiune de 0,2 + 0,1 daN/cm2 şi rolul de supapă
de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0,2 daN/cm2 (fig.
VII.ll).
Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în
aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor.
Caracteristicile tehnice :
— puterea absorbită de elementul încălzitor 1 900 .W ;
— reglarea temperaturii apei prin termostat 30 —
80°G ;
15
— presiunea de lucru maximă C daN cm2.

2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai-

lată.

16
3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată, între

aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de


sticlă.
In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în
tub metalic ; sonda termostatului; conducta de alimentare cu apă rece şi
conducta de scurgere a apei calde.
La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care
sînt fixate elementele menţionate mai sus.
La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în
permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi
scurgerea apei calde să se facă sub presiune. Pentru acest-motiv,pe conducta
de alimentare cu apă rece este montată ,supapa combinată", care îndeplineşte
rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0,2 + 0,1 daN/cm2 şi rolul
de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0,2 daN/cm2.
Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în
aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. Caracteristicile
tehnice :
— puterea absorbită de elementul încălzitor 1 900 .W ;
— reglarea temperaturii apei prin termostat 30 —80°G ;
— presiunea de lucru maximă C daN cm2.

17
V. REMEDIERI,REPARATIE SI INTRETINERE

1. Defectul — Apa în boiler nu se încălzeşte


Cauzele — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este
arsă.
Termostratul nu funcţionează
Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru
continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în
cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se
înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că
rezistenţa electrică este bună, se verifică închiderea şi
deschiderea contactului de Ia termostat, observîn-du-se
aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în
care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu
unul original

2. Defectul — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de


bine
Cauza — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere
de piatră
Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se
verifică starea tubului metalic, in care se s flă rezistenţa
electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. piatră pe
tubul metalic, se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri
uşoare cu vîrful unui ciocan, fie prin introducerea tubului
metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric),
după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată .
18
Depunere de piatra

Flansa capac -

Curăcuratirea elementului de rezistenţă.

3. Defectul
— Becul de semnalizare nu se aprinde, deşi apa se
încălzeşte
Cauzele — Becul este ars sau nu este bine înşurubat
Remedierea — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi
nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit
4. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea
flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă
Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea .la
asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a
elementului încălzitor, a sondei termostatului şi la racordurile
conductelor de apă caldă şi rece
Remedierea — în cazul în care se constată picături sau
prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu
rezervorul se string în cruce, şuruburile de fixarea flanşei, iar
dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura
- în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe
flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc

19
fixare, iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte
garnitura
în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei
termostatului se înlocuieşte garnitura, dacă după ce se strîng
şuruburile apa continuă să picure- în cazul neetanşeităţii la
îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se
procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi
se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi
apoi se procedeaza la înlocuirea garniturilor, dacă continuă
prelingerea apei.

5. Defectul — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la


„supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune
Cauzele — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de
etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere
— Depăşirea presiunii maxime admisă la supape
— Garniturile de etanşare deteriorate sau
îmbătrînite
— Arcul supapei corodat sau fără elasticitate

20
VI.N.T.S.M SPECIFICE LUCRĂRII

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, este necesară


eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului.
Măsurile, amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie
cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate.
Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă
sunt:
• Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele
electrice si care se realizează prin:
o amplasarea conductoarelor electrice, chiar izolate, precum şi a
unor echipamente electrice, la o inălţime inaccesibila pentru om.
Astfel, normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează
orice fel de conductor electric să fie de 4m, la traversarea
parţilor carosabile de 6m, iar acolo unde se manipulează
21
materiale sau piese cu un gabarit mai mare, această înălţime să
depăşească cu 2.25m gabaritele respective;
o Izolarea electrică a conductoarelor;
o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ;
o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate, respectându-
se distanţa impusă până la elementele sub tensiune.
• Folosirea tensiunilor reduse (de 12, 24, 36V) pentru lămpile şi sculele
electrice portative. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la
tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. Deoarece
există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa
picioruşelor fişelor de 12, 24 si 36V, cât şi grosimea acestor picioruşe,
să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120, 220 si 380 V,
pentru a evita posibilitatea inversării lor.

La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric, sunt


obligatorii:
o verificarea atentă a uneltei, a fixării sculei înainte de începerea
lucrului;
o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în
timpul lucrului şi a deplasării muncitorului, pentru menţinerea
bunei stări a izolaţiei;
o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un
loc de muncă în altul, pentru a nu fi solicitat prin intindere sau
răsucire; unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu;
o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces
şi în locurile de depozitare a materialelor; dacă acest lucru nu
poate fi evitat, cablul va fi protejat prin îngropare, acoperire cu
scânduri sau suspendare;

22
o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul
funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei
conectate la reţeaua electrică.
• Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de
avertizare. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către
electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi
împărţite în două categorii: principale şi auxiliare.
Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante, cleşti
izolanţi şi scule cu mânere izolante. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea
de regim a instalaţiei în condiţii sigure; cu ajutorul lor este permisă atingerea
părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune.
Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie
(mânuşi, cizme, galoşi electroizolanţi), covoraşe de cauciuc, platforme si
grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc.

VII-BIBLIOGRAFIE

,, Utilizări ale energiei electrice ” vol. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora


Ioan , Litografia IPT 1971

,, Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII , Nicolae Mira şi


Constantin Neguşi, editura EDP Bucureşti

23
,, Maşini electrice şi acţionări ” – Dr. Ing. N. Bojan – E.D.P Bucureşti – 1989

,, Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a


ICEMENERG 1976

VIII.ANEXE
Boiler BLUE OCEAN
Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui
sistem avansat de reglare a temperaturii. Gama BLUE OCEAN
cuprinde 3 modele: 50, 80 si 100 litri...

24
CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu
acumulare, care imbina tehnologia avansata cu un design simplu...

Generator de apa calda menajera extrem de eficient


gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.
Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10, 15 si 30 litri...

Boiler electric

Boilere electrice rotunde 8 ani garantie ,nu corodeaza datorita invelisului de


nichel in care sunt imbracate rezistentele...

Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa, cu acumulare de caldura sub


presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura
dorita de utilizator, cuprinsa intre 20°C si 70°C.

25
BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri]
Alimentare: 220 [V]

Cod Produs: GAL80EL


Producator: GALMET
Model: SG80E - EL.1,5 kW
Categorii: Boilere electrice GALMET

Boiler electric capacitate: 80 [litri]


Alimentare: 220 [V]

Caracteristici boiler 80 electric :

Putere electrica: 1.5 [kW]


Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]
Plaja de temperatura: 10-65 [oC]
Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.82 [ kWh/24h]
Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.0 [ kWh]
Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.6 [h]
Timp de incalzire pana la 65oC: 3.3 [h]
Inaltime: 990 [mm]
Diametru voiler electric : 430 [mm]

26
Distanta intre racorduri R: 100 [mm]
Greutate boiler electric : 35 [kg]

27