P. 1
Boiler Electric

Boiler Electric

|Views: 2,728|Likes:
Published by Daniel Dragos

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Daniel Dragos on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.5 cm grosime.Din punct de vedere constructiv. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. cunoscute sub denumirea de boilere. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime. Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural. pentru a proteja instalaţia în sezonul rece.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului. pentru protecţie împotriva coroziunii. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate. vopsit electrostatic la exterior sau de inox . Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. printrun consum minim de energie electrică . de 4.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor.cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1.

care indică temperatura apei din boiler. In partea inferioară. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. Serpentina este testată la o presiune de 1. . care garantează pierderi minime de căldură. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. conform normei DIN 4753/6.9 MPa. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. sub o carcasă de protecţie. conform gradajului de pe butonul termostatului. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. În partea superioară este amplasat termometrul. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă).II. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan.5 MPa. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. în interiorul corpului este sudată o flanşă. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. iar componentele de legătură sunt nichelate. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Suprafaţa interioară este smălţuită. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului.

apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. . Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. + 60°C. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. de la 0°C până la +77°C. astfel micşorându-se pierderile de căldură. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul .III. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. În cazul. de la instalaţia de apă rece.

Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului.După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei.. la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat . înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . eventual se va face consolidarea peretelui. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează). În cazul boilerelor de tip combinat. MONTAJUL PE PERETE. în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate. La boilerele de tip combinat. b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis.

cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4"). Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei. . 2).63 MPa. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. 4. Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. 1. Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu.pentru intrarea şi ieşirea AT). 3. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare.

6 până la 0.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.48 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max. tabelul de mai jos.6 0.48 0.7 0.6 până la 0. TIPUTI CONSTRUCTIVE . cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat.7 până la 0. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem. deschidere a lucru max. printr-un consum minim de energie electrică IV.56 1 1 până la 0.6 0.6 până la 0. Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi.6 0. într-un loc adecvat a unui robinet de golire.RECOMANDĂRI.48 0. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0.

aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. avînd formă cilindrică. După încălzire. Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent.Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. pe care o va încălzi instantaneu. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . prin care trece apa încălzită. a. 2) Cuva exterioară. cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. . care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice. 3) Capacul boilerului. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei. Boilerul cu încălzire instantanee.apă rece. Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de.

În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. conform normei DIN 4753/6.9 MPa. în interiorul corpului este sudată o flanşă. . aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. mărind sau micşorînd debitul de apă. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . După folosire. Suprafaţa interioară este smălţuită. In partea inferioară. în cuva exterioară.interioare. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului.

sub o carcasă de protecţie. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. conform gradajului de pe butonul termostatului. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune.Buton de reglare a temperaturii3.Strat izolator 6. Anod de magneziu 10.Carcasa exterioara 8. care indică temperatura apei din boiler. 1. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială.În partea superioară este amplasat termometrul.Indicator de temperatur 2.Rezistenta electrica 9. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Rezervor interior 7. iar componentele de legătură sunt nichelate.5 MPa. Intrare apa rece 12. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire. Serpentina este testată la o presiune de 1. Iesire apa calda . care garantează pierderi minime de căldură. Indicator luminos ON/OFF4.Termostat 11. Cablu de alimentare 5.

.

la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). instalaţia de alimentare cu energie electrică. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire. la sistemul de încălzire centrală (cazan). În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din . Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. boilerul se poate pune în funcţiune.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. g) la încălzirea apei cu energie electrică. i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. însemnând că boilerul este plin cu apă. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum. f) se fixează carcasa panoului electric. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă.După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece.

Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. sonda termostatului. • termo.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată. executat dintr-un material rezistent la coroziune. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă. Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. precum şi cu o conductă de preaplin.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii.supapa de siguranţă. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde. O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . Rezervorul interior de apă caldă. 14 .în plus. care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. e conducta de scurgere liberă a apei calde . cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. pentru a nu permite scurgerea apei din boiler.

VII.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.W . pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0.supapa combinată".ll). 15 . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. Capac superior Fig. Pentru acest-motiv.2 + 0.La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . VII. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. 10. încălzitor electric de apă sub presiune. 30 — 80°G .2 daN/cm2 (fig.

— presiunea de lucru maximă C daN cm2. 16 . 2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată.

2 + 0.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0. C daN cm2. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. Pentru acest-motiv. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde.2 daN/cm2.supapa combinată". La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus.3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă.pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . 30 —80°G . La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.W . 17 . sonda termostatului. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic .

se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată . Defectul Cauzele arsă.REPARATIE SI INTRETINERE 1. 18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere . piatră pe tubul metalic. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric). Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de.V. REMEDIERI. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2.

Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde. a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce. 3.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. şuruburile de fixarea flanşei.la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura . Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4.în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 .

Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 .în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura. la înlocuirea garniturilor. dacă continuă 5. dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure.fixare.

Astfel. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului. iar acolo unde se manipulează 21 . la o inălţime inaccesibila pentru om. precum şi a unor echipamente electrice.S. chiar izolate. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate.VI. Măsurile.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice.N. la traversarea parţilor carosabile de 6m. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m.T.

o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor. pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. 22 .materiale sau piese cu un gabarit mai mare. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. 24 si 36V. pentru a evita posibilitatea inversării lor. cablul va fi protejat prin îngropare. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. această înălţime să depăşească cu 2. o Izolarea electrică a conductoarelor. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu. acoperire cu scânduri sau suspendare.25m gabaritele respective. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. 24. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. dacă acest lucru nu poate fi evitat. 220 si 380 V. La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. cât şi grosimea acestor picioruşe. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120.

VII-BIBLIOGRAFIE . Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc... Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . Nicolae Mira şi Constantin Neguşi. cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan . cizme. covoraşe de cauciuc. • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi. editura EDP Bucureşti 23 . Litografia IPT 1971 . cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante.o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. galoşi electroizolanţi). Utilizări ale energiei electrice ” vol.

Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50...P Bucureşti – 1989 ... . Ing.ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. 24 . Bojan – E. Maşini electrice şi acţionări ” – Dr.. 80 si 100 litri. N.D.

Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie .. cuprinsa intre 20°C si 70°C. 15 si 30 litri... cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator. . Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10. Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa.. 25 .CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare.nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele.. Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu..

5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.EL.82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.1.BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->