BOILER ELECTIC

CUPRINS :

I. Notiuni introductive.............................................................................4 II. Parti componente.................................................................................5 III. Principiul de functionare.....................................................................6. IV.Tipuri de boilere electrice...................................................................10 V.Remedieri, reparatii si intretinere.........................................................18. VI.Norme de securitate si sanatate in munca............................................21 VII. Bibliografie........................................................................................23 VIII.Anexe.................................................................................................24

printrun consum minim de energie electrică . Aceste aparate au o largă răspîndire în anumite zone ale oraşelor şi în mediul rural. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. Prepararea apei calde în scopuri menajere se realizează pe plan local cu ajutorul încălzitoarelor electrice pentru apă.Prin pereţii dubli ai boilerului circulă agentul de încălzire care transferă căldura catre apa rece din interiorul boilerului.5 cm grosime. cunoscute sub denumirea de boilere.5 – 4 kw ) care se poate folosi atunci când sursa de energie solară este foarte mică sau inexistentă precum şi un anod de magneziu. Boilerul este căptuşit spre exterior cu o manta izolantă din spumă poliuretanică de înaltă densitate. pentru protecţie împotriva coroziunii. peretele interior al boilerului are un strat emailat de 2-3 mm grosime. de 4.Boilerul are din construcţie la interiorul său şi o rezistenţă electrică ( de 1. unde încă nu au fost extinse reţelele de distribuţie a apei calde menajere Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură. vopsit electrostatic la exterior sau de inox .cu pereţi dubli -pentru stocarea apei încălzite în urma transferului de căldură dintre peretele interior al boilerului care este incalzit de agentul termic şi apa rece adusă pentru încălzire din instalaţia de apă rece a imobilului.Din punct de vedere constructiv. pentru a proteja instalaţia în sezonul rece.I –NOTIUNI INTRODUCTIVE Boileruleste un rezervor.

pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului.9 MPa. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. care indică temperatura apei din boiler. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. În partea superioară este amplasat termometrul. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie.5 MPa. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră. iar componentele de legătură sunt nichelate. Suprafaţa interioară este smălţuită. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire.II. In partea inferioară. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. în interiorul corpului este sudată o flanşă. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). conform normei DIN 4753/6. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan. PARTI COMPONENTE Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0. Serpentina este testată la o presiune de 1. care garantează pierderi minime de căldură. . Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. sub o carcasă de protecţie. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. conform gradajului de pe butonul termostatului.

Decuplarea şi cuplarea rezistenţei electrice este comandată de către termostat. . Presiunea din boiler face posibil consumul de apă caldă şi în orice altă încăpere. MODUL DE LUCRU a) încălzirea apei menajere cu ajutorul energiei electrice După cuplarea boilerului la reţeaua electrică apa este încălzită de către rezistenţa electrică. apa curge din boiler datorită presiunii apei din instalaţia de alimentare cu apă rece. Recomandăm reglarea temperaturii apei menajere la max. ducând la minimalizarea pierderilor de căldură şi a consumului de energie electrică. ceea ce înseamnă că în recipient este o presiune permanentă de apă. Prin deschiderea robinetului de apă caldă. Se recomandă construirea unei rute cât mai scurte între boiler şi punctele de consum.III. + 60°C. de la instalaţia de apă rece. de la 0°C până la +77°C. astfel micşorându-se pierderile de căldură. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Boilerul funcţionează pe principiul de presiune. Apa caldă se scurge prin partea superioară şi apa rece rămâne în partea inferioară a încălzitorului. Termostatul se poate regla în funcţie de necesar. Această temperatură garantează o funcţionare optimă a boilerului. diferită faţă de cea unde este amplasat boilerul . În cazul. în care boilerul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp termostatul trebuie reglat pe poziţia „fulg de zăpadă" (aproximativ 10°C) pentru a asigura protecţia împotriva îngheţului sau se recomandă golirea şi decuplarea acestuia de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

b) încălzirea apei menajere Robinetul de alimentare cu AT a serpentinei trebuie să fie în poziţia deschis. MONTAJUL PE PERETE. Recomandăm a se monta împreună cu acest robinet şi un aerisitor la serpentină. Perioda de încălzire cu ajutorul serpentinei depinde de temperatura AT din circuitul de încălzire.După atingerea temperaturii reglate termostatul decuplează alimentarea cu curent electric şi întrerupe încălzirea apei. În cazul boilerelor de tip combinat. La boilerele de tip combinat. Boilerul poate fi montat numai în poziţie verticală. Racordul de intrare a serpentinei poate fi situată în partea dreaptă sau stângă în funcţie de model . la începutul sezonului de iarnă se face aerisirea serpentinei boilerului de tip combinat . Înainte de montare trebuie verificată rezistenţa şi materialul din care este construit peretele pe care urmează să fie amplasat boilerul şi în funcţie de aceste criterii se aleg modul şi materialul de fixare. păstrând o distanţă minimă de 600 mm între podea şi partea inferioară a boilerului. eventual se va face consolidarea peretelui. cu ajutorul căreia în funcţie de necesitate. Funcţionarea boilerului este semnalizată de către becul de control (luminează).. înainte ca acestea să fie montate pe perete trebuie să se efectueze racordul la conductele de 3/4" (destinate . în cazul încălzirii cu ajutorul energiei electrice trebuie închis robinetul de alimentare cu AT de pe racordul de intrare a serpentinei.

cotul Js 3/4" şi întoarcerea acestuia face posibilă montarea pe partea stângă sau pe partea dreaptă (imaginea nr. pentru ca boilerul să poată fi demontat cu uşurinţă în cazul eventualelor reparaţii. Racordul de evacuare a supapei de siguranţă trebuie condusă la canalizare. Încălzitoarele trebuie să fie dotate cu un robinet de închidere pe racordul de apă rece. RACORDAREA LA SURSA DE APĂ. Racordul de ieşire ACM este marcată cu un cerculeţ roşu. În cazul în care este în sistemul de alimentare cu apă rece este (chiar şi temporar) o presiune mai mare de 0. 4. 3. astfel încât să fie posibilă reglarea unei temperaturi optime a acesteia. se recomandă izolarea termică a conductelor pentru a se minimaliza pierderile de căldură. 1. Racordarea boilerelor de tip combinat la sursa de apă este prezentată în imaginea nr.63 MPa. Supapa de siguranţă se montează conform instrucţiunilor anexate. În cazul în care coloana de distribuţie ACM dintre boiler şi punctele de consum este mai lungă. Toate punctele de consum ACM trebuie dotate cu baterii pentru combinarea apei. Se recomandă montarea robineţilor de separare pe racordurile de intrare apă rece şi ieşire ACM (Js 3/4"). Supapa de siguranţă se montează pe ţeava de intrare a apei reci (însemnat cu un cerculeţ albastru). Instalaţia trebuie să corespundă normelor în vigoare CSN. se recomandă montarea unui reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă. 2 şi a boilerelor electrice în imaginea nr. . 2).pentru intrarea şi ieşirea AT).

într-un loc adecvat a unui robinet de golire. tabelul de mai jos.48 0.6 până la 0.6 până la 0. deschidere a lucru max.6 0.48 0.6 0. admisibilă a supapei de admisibilă în instalaţiei de siguranţă (Mpa) boiler alimentare cu apă ' (Mpa) rece (Mpa) 0.7 până la 0. Presiunea de Presiunea de Presiunea max.6 până la 0.6 0.7 0. printr-un consum minim de energie electrică IV.56 1 1 până la 0.8 Principiul de funcţionare a acestor boilere constă în încălzirea şi menţinerea apei la o anumită temperatură.RECOMANDĂRI. Pentru dimensionarea corectă a reductorului de presiune de pe ţeava de alimentare cu apă rece vezi. cu ajutorul unui element de încălzire şi a unui termostat. Având în vedere faptul că supapa de siguranţă nu este destinată golirii apei din boiler se recomandă montarea pe sistem. Se recomandă ca presiunea din boiler să fie cu 20% mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă.48 0. TIPUTI CONSTRUCTIVE .

cunoscute sub deiumirea de boilere cu încălzire instantanee . Odată cu racordarea la reţea se deschide robinetul de. care acoperă aparatul pentru a feri atingerea plăcilor încălzitoare şi a altor elemente din interiorul boilerului. După încălzire. avînd formă cilindrică. 2) Cuva exterioară. prin intermediul plăcilor încălzitoare amplasate în interiorul cuvei şi care sînt alimentate cu curent electric de la reţea. pe care o va încălzi instantaneu. a. prin care trece apa încălzită. apa îndeplinind în această situaţie rolul unei rezistenţe electrice.aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere liberă şi aparatele cu acumularea apei calde şi cu curgere sub presiune. . Funcţionarea boilerului cu încălzire instantanee se face prin racordarea lui la un robinet de apă rece şi prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. apa caldă va deversa prin partea superioară a cuvei . Boilerul cu încălzire instantanee. Construcţia acestui aparat cu încălzirea instantanee a apei cuprinde următoarele elemente componente principale: 1) Cuva interioară în care se produce încălzirea instantanee a apei.apă rece.Cele mai uzuale tipuri de boilere folosite la prepararea apei menajere sint : -aparatele fără acumularea apei calde. 3) Capacul boilerului.

De asemenea tot aici este montat anodul de magneziu.interioare. In partea inferioară. prin care se prelungeşte durata de viaţă a corpului boilerului. conform normei DIN 4753/6. .9 MPa. la un debit mai mare 'rezist de apă se obţine o P temperatură mai mică a apei încălzite. după care se va scurge în exterior pentru folosinţă. După folosire. Suprafaţa interioară este smălţuită. Anodul de Mg asigură protecţia corpului boilerului împotriva coroziunii. pe care este fixat prin şuruburi capacul boilerului. Între flanşă şi capac se află o garnitură care asigură o etanşeitate perfectă. în interiorul corpului este sudată o flanşă. în cuva exterioară. mărind sau micşorînd debitul de apă. La un debit mai mic de apă se obţine o temperatură mai ridicată a apei ^ încălzită şi invers . Reglarea temperaturii apei se face cu ajutorul robinetului. În capac se află teaca elementului încălzitor şi teaca pentru senzorul termostatului de reglaj şi a celui de siguranţă). aparatul se va deconecta de la priza de curent şi se va lăsa apa să curgă un timp prin seCordc-n alimentare Robinet el (circa 15—20 Corpul boilerului Corpul boilerului este fabricat din tablă oţel şi este testat la o presiune de 0.

Rezistenta electrica 9. care garantează pierderi minime de căldură. Domeniul de reglaj este: 0°C + + 77°C. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul termostatului.Buton de reglare a temperaturii3.Strat izolator 6.Carcasa exterioara 8. Serpentina este testată la o presiune de 1.Termostat 11.În partea superioară este amplasat termometrul. Intrare apa rece 12. Corpul boilerului este izolat cu un strat de poliuretan.Indicator de temperatur 2. iar racordul de ieşire a apei calde menajere este cu culoare roşie. Iesire apa calda . Racordul de intrare a apei reci este însemnat cu culoare albastră.5 MPa. Cablu de alimentare 5. sub o carcasă de protecţie. 1. Rezervor interior 7. Toate componentele din oţel sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de vopsea specială. Anod de magneziu 10. care indică temperatura apei din boiler. Boilerele de tip combinat au sudate în rezervorul sub presiune. conform gradajului de pe butonul termostatului. Indicator luminos ON/OFF4. iar componentele de legătură sunt nichelate. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului. o serpentină de diametrul pentru cuplarea acestuia la sistemul de încălzire.

.

h) în timpul procesului de încălzire al apei cu AT se decuplează alimentarea cu curent electric şi se deschid robineţii de separare AT de pe racordurile serpentinei. Procedura de punere în funcţiune: a) se verifică instalaţia de alimentare cu apă rece. f) se fixează carcasa panoului electric. se cuplează alimentarea cu energie electrică (în cazul boilerelor combinate robinetul de AT de pe racordul serpentinei trebuie să fie în poziţia închis). g) la încălzirea apei cu energie electrică. b) se deschide robinetul de apă caldă de la unul dintre punctele de consum.După racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă rece. e) dacă apar probleme de neetanşeitate la flanşă. Senzorii trebuie să fie în teaca corespunzătoare şi apăsaţi la maxim. d) în momentul în care începe să curgă apă din robinetul de apă caldă acesta se închide. boilerul se poate pune în funcţiune. la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi după testarea supapei de siguranţă (conform instrucţiunilor anexate). Se verifică amplasarea corectă a senzorilor termostatelor de reglaj şi siguranţă. instalaţia de alimentare cu energie electrică. iar la boilerele de tip combinat şi racordarea la circuitul de încălzire. însemnând că boilerul este plin cu apă. se recomandă verificarea şi strângerea şuruburilor de fixare a flanşei. c) se deschide robinetul de alimentare cu apă rece.astfelînchizându-se accesul către partea electrică a boilerului. la sistemul de încălzire centrală (cazan). iar în caz de nevoie se aeriseşte serpentina. i) înaintea punerii în funcţiune a boilerului trebuie fixată carcasa panoului electric. mai întâi cel de reglaj şi apoi cel de siguranţă. În timpul procesului de încălzire al apei se poate întâmpla să picure apă din .

aparatul mai este prevăzut cu un capac superior şi un capac inferior de închidere a corpului exterior. Punerea în funcţiune a încălzitorului de apă caldă se face prin conectarea fişei cordonului de racordare la priza de curent. Rezervorul interior de apă caldă. O conducta de alimentare cu apă rece prevăzută cu ventil de reţinere.încălzirea apei se recomandă să se facă în timpul nopţii. pentru a nu permite scurgerea apei din boiler. pentru a se evită consumul de energie electrică în orele de vîrf.statul cu sondă pentru reglarea temperaturii. aceasta fiind un fenomen normal datorită măririi volumului de apă din boiler. precum şi cu o conductă de preaplin. între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. după ce în prealabil rezervorul a fost umplut cu apă rece pînă la nivelul superior al conductei de apă caldă. executat dintr-un material rezistent la coroziune.supapa de siguranţă. sonda termostatului. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic . care nu permite creşterea nivelului în interiorul rezervorului de apă caldă. 14 . e conducta de scurgere liberă a apei calde . j) dacă la prima încălzire a boilerului apa care curge la robinetul de apă caldă prezintă impurităţi trebuie lăsată să curgă până când devine curată.în plus. • termo. Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sînt următoarele : Părţile principale ale încălzitorului electric de apă eu curgere sub presiune sî rezistenta electrica: 1) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată. cuprinzînd în interiorul lui : • elementul încălzitor în formă de tub metalic . conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde.

Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat 1 900 . care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune.1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.supapa combinată".La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus.2 daN/cm2 (fig. VII.2 + 0. încălzitor electric de apă sub presiune. 30 — 80°G .W . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. 10. Capac superior Fig. 15 . VII.ll). Pentru acest-motiv. pe conducta de alimentare cu apă rece este montată .

2) Carcasa exterioară cu capacul superior executate din tablă emai- lată. 16 .— presiunea de lucru maximă C daN cm2.

supapa combinată". sonda termostatului. Caracteristicile tehnice : — puterea absorbită de elementul încălzitor — reglarea temperaturii apei prin termostat — presiunea de lucru maximă 1 900 . între aceasta şi carcasa exterioară fiind un strat de izolaţie termică din vată de sticlă. La acest tip de încălzitor apa din interiorul rezervorului este supusă în permanenţă presiunii apei din reţeaua de alimentare ceea ce face ca şi scurgerea apei calde să se facă sub presiune. In interiorul rezervorului sînt montate: elementul de încălzire în tub metalic .W .3) Rezervorul de apă caldă executat din tablă din oţel zincată.2 daN/cm2. 17 . 30 —80°G .1 daN/cm2 şi rolul de supapă de siguranţă reglată la presiunea de 6 + 0.pe conducta de alimentare cu apă rece este montată . Punerea in funcţiune a încălzitorului electric de apă sub presiune se face în aceleaşi condiţii arătate la timpul anterior de încălzitor. care îndeplineşte rolul de supapă de reţinere reglată la o presiune de 0. La partea inferioară a rezervorului este montată flanşa pe care sînt fixate elementele menţionate mai sus. C daN cm2. conducta de alimentare cu apă rece şi conducta de scurgere a apei calde.2 + 0. Pentru acest-motiv.

Defectul bine Cauza de piatră Remedierea — După demontarea elementului Încălzitor se verifică starea tubului metalic. se va îndepărta piatra depusă fie prin lovituri uşoare cu vîrful unui ciocan. fie prin introducerea tubului metalic intr-o soluţie de apă acidulată (50% acid clorhidric).V. — Apa în boiler nu se încălzeşte — Rezistenţa electrică a elementului încălzitor este Termostratul nu funcţionează Remedierea — Se verifică cu ajutorul unui ohmetru continuitatea circuitului electric al elementului încălzitor şi în cazul în ca re se constată că rezistenţa electrică este arsă se înlocuieşte elementul încălzitor Dacă se constată că rezistenţa electrică este bună.REPARATIE SI INTRETINERE 1. piatră pe tubul metalic. Defectul Cauzele arsă. observîn-du-se aprinderea şi stingerea becului de semnalizare şi in cazul în care se constată că termostatul este defect se înlocuieşte cu unul original 2. REMEDIERI. se verifică închiderea şi deschiderea contactului de Ia termostat. in care se s flă rezistenţa electrică şi in cazul in care se constată depuneri de. 18 — Apa din boiler nu se încălzeşte suficient de — Elementul încălzitor este acoperit cu depunere . după care se spală şi se clăteşte cu multă apă curată .

Defectul — Becul de semnalizare nu se aprinde.Depunere de piatra Flansa capac Curăcuratirea elementului de rezistenţă. a sondei termostatului şi la racordurile conductelor de apă caldă şi rece Remedierea — în cazul în care se constată picături sau prelingeri de apă pe la garnitura de etanşare a flanşei cu rezervorul se string în cruce. iar dacă prelingerea continuă se inlocuieşte garnitura .în cazul cînd se constată acelaşi defect in zona de fixare pe flanşă a elementului încălzitor se string bine şuruburile dc 19 . deşi apa se încălzeşte Cauzele Remedierea — Becul este ars sau nu este bine înşurubat — Se inşurubează bine becul in dulie şi dacă totuşi nu se aprinde Înseamnă că este ars şi trebuie înlocuit 4.la asamblarea flanşei cu rezervorul şi Ia fixarea pe flanşă a elementului încălzitor. 3. Defectul — Picături de apă se preling pe la îmbinarea flanşei cu partea inferioară a rezervorului de apă caldă Cauzele — Garniturile nu realizează etanşarea . şuruburile de fixarea flanşei.

dacă continuă 5. Defectul Cauzele — Picături sau scurgeri de apă se preling pe la „supapa combinată"de la boilerul cu scurgere sub presiune — Depuneri de piatră sau impurităţi pe suprafaţa de — — etanfare la supapa de siguranţă şi de reţinere Depăşirea presiunii maxime admisă la supape Garniturile de etanşare deteriorate sau Arcul supapei corodat sau fără elasticitate îmbătrînite — 20 . dacă după ce se strîng şuruburile apa continuă să picure. la înlocuirea garniturilor.fixare.în cazul neetanşeităţii la îmbinarea conductelor de apă rece şi apă caldă se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedează mai intîi la strîngerea piuliţelor olandeze şi apoi se procedeaza prelingerea apei. iar dacă prelingerea apei continuă se înlocuieşte garnitura în cazul clnd se constată picături de apă la fixarea sondei termostatului se înlocuieşte garnitura.

la o inălţime inaccesibila pentru om. la traversarea parţilor carosabile de 6m. chiar izolate.T.S. este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului.VI. Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de muncă sunt: • Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele electrice si care se realizează prin: o amplasarea conductoarelor electrice. precum şi a unor echipamente electrice. Astfel. iar acolo unde se manipulează 21 . Măsurile. amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate. normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice fel de conductor electric să fie de 4m.M SPECIFICE LUCRĂRII Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare.N.

pentru a nu fi solicitat prin intindere sau răsucire. o Izolarea electrică a conductoarelor. cablul va fi protejat prin îngropare. o evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării muncitorului. respectânduse distanţa impusă până la elementele sub tensiune. această înălţime să depăşească cu 2. 24 si 36V. pentru a evita posibilitatea inversării lor. să fie mai mari decat cele ale fişelor obişnuite de 120. • Folosirea tensiunilor reduse (de 12. sunt obligatorii: o verificarea atentă a uneltei. 22 . La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric. acoperire cu scânduri sau suspendare. 36V) pentru lămpile şi sculele electrice portative.materiale sau piese cu un gabarit mai mare. cât şi grosimea acestor picioruşe. Sculele şi lămpile portative care funcţionează la tensiune redusă se alimentează la un transformator coborâtor. o evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a materialelor.25m gabaritele respective. o Ingradirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate. o Folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ. a fixării sculei înainte de începerea lucrului. Deoarece există pericolul inversării bornelor este bine ca atât distanţa picioruşelor fişelor de 12. pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei. 220 si 380 V. 24. o menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul. dacă acest lucru nu poate fi evitat. unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu.

Mijloacele principale de protecţie constau din: tije electroizolante. Mijloacele auxiliare de protecţie constau din: echipament de protecţie (mânuşi. Nicolae Mira şi Constantin Neguşi.. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure. Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii: principale şi auxiliare. cu ajutorul lor este permisă atingerea părţilor conductoare de curent aflate sub tensiune.. galoşi electroizolanţi). covoraşe de cauciuc. 1 – autori Braşovan Mihai şi Şora Ioan . VII-BIBLIOGRAFIE . cleşti izolanţi şi scule cu mânere izolante.o interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică. Litografia IPT 1971 . Utilizări ale energiei electrice ” vol. platforme si grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan etc. editura EDP Bucureşti 23 . Instalaţii si echipamente electrice ” – manual cls XI–XII . • Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare. cizme.

Bojan – E. Maşini electrice şi acţionări ” – Dr.... . Ing.ANEXE Boiler BLUE OCEAN Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii.P Bucureşti – 1989 ..D. Gama BLUE OCEAN cuprinde 3 modele: 50. 80 si 100 litri.. N. Norme de protecţia muncii pentru instalaţii electrice ” – Ediţia a IV a ICEMENERG 1976 VIII. 24 .

. 25 ..CLASSICAL este numele noii game de boilere electrice cu acumulare.. Generator de apa calda menajera extrem de eficient gratie unui sistem avansat de reglare a temperaturii. . cuprinsa intre 20°C si 70°C. Gama CUBO cuprinde 3 modele: 10. care imbina tehnologia avansata cu un design simplu... 15 si 30 litri. Boiler electric Boilere electrice rotunde 8 ani garantie .nu corodeaza datorita invelisului de nichel in care sunt imbracate rezistentele.. Boilere electriceIncalzitoarele electrice de apa. cu acumulare de caldura sub presiune servesc la obtinerea apei calde si mentinerea ei la o temperatura dorita de utilizator.

6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [oC] Consum mediu pentru a mentiune temperatura de 65�C: 0.EL.82 [ kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65�C: 5.6 [h] Timp de incalzire pana la 65oC: 3.5 kW Categorii: Boilere electrice GALMET Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Caracteristici boiler 80 electric : Putere electrica: 1.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.0 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40oC (dt=25oC): 1.1.3 [h] Inaltime: 990 [mm] Diametru voiler electric : 430 [mm] 26 .BOILER ELECTRIC 80 Litri Boiler electric capacitate: 80 [litri] Alimentare: 220 [V] Cod Produs: GAL80EL Producator: GALMET Model: SG80E .

Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 35 [kg] 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful