P. 1
Democraţia în antichitate constituire şi evoluţie

Democraţia în antichitate constituire şi evoluţie

|Views: 269|Likes:
Published by geminiatack27

More info:

Published by: geminiatack27 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2014

pdf

text

original

Democratia în antichitate: constituire si evolutie 2 texte: I) Polisul antic II) Democratia în antichitate

Atena este leaganul democratiei. Acum 2500 de ani, în acest oras a fost creata o o rdine constitutionala care a devenit sursa de inspiratie pentru toate constituti ile democratice de mai târziu. Urmatoarele doua texte schiteaza cele mai important e tendinte din aceasta dezvoltare. Polisul antic Cuvântul "politica" provine de la polis (oras), acest termen desemnând în primul rând co munitatea cetatenilor si de abia în sens secundar, teritoriul statal pe care a fos t construit orasul. În regatul arhaic, cetatea se afla în centrul orasului, în jurul c aruia erau grupate tot restul cladirilor. În polis în schimb, agora, piata unde se întâl neau cetatenii se afla în centru. Deciziile politice nu erau luate de un rege, ci de adunarea poporului; ele erau luate în mod public; ele trebuiau justificate în fat a cetatenilor si trebuiau sa primeasca aprobarea acestora. Astfel a început proces ul de rationalizare a deciziei politice: "Sistemul polisului se bazeaza în primul rând pe suprematia neobisnuita a cuvântului r ostit care se afla deasupra tuturor celorlalte instrumente ale puterii. El devin e mijlocul politic prin excelenta, cheia întregii autoritatii statale, instrumentu l cu care se putea dobândi conducerea asupra celorlalti... Cuvântul despre care vorb im aici nu mai este cuvântul ritual, formula corecta, ci dezbaterea controversa, d iscutia, argumentatia. El are nevoie de un public, caruia i se adreseaza ca unui judecator si care, ridicându-si mâinile spre aprobare hotaraste între partidele care s-au prezentat în fata sa; acest for decizional uman masoara forta de convingere a celor doua discursuri si desemneaza un câstigator. Toate problemele de interes general, a caror solutionare se afla odinioara în sarc ina unui conducator suveran, a archei (stapânirii), fac acum obiectul retoricii, s oarta lor fiind decisa acum în cadrul unor dezbateri. De aceea, ele trebuie sa fie formulate într-o maniera discursiva, sub forma unor argumente antitetice. Astfel se nasc strânsele raporturi dintre politica si logos (discurs rational). Arta poli ticii se bazeaza pe felul în care oamenii stiu sa manipuleze limba, iar logosul îsi dobândeste constiinta de sine de abia atunci când are o functie politica, reguli si efect" (Jean-Pierre Vernant, Die Entstehung des griechischen Denkens, Frankfurt/ Main 1982, 44s.urm.). Vernant stabileste doua criterii interdependente care au stat la baza aparitiei politicului la Atena: caracterul public al deciziilor politice si presiunea spor ita de a justifica în mod rational hotarârile luate. La aceste doua criterii se mai adauga unul: democratizarea. "Acest dublu proces al democratizarii si al publici zarii va avea consecinte decisive în domeniul ideilor" (Vernant 1982, 46). Lumea homerica a eroilor si epoca lui Pericle a democratiei atice sunt doua peri oade cu totul diferite. Cum a putut sa se nasca una din cealalta? Societatea ara ta initial dupa cum urmeaza: în vârful ierarhiei sociale se aflau eupatridai, nobili i cu vechime, mari proprietari de pamânturi, ale caror privilegii erau ereditare. Urmau asa numitii georgoi, taranii agricultori cu putine proprietati si demiurgo i, mestesugarii. În plus mai existau thetii, muncitorii sezonieri fara proprietati si familie, si sclavii. În Grecia, nobilimea a reusit foarte repede sa se impuna în fata regelui (basileus); functia acestuia nu a fost desfiintata, dar a fost dezbracata de cele mai impor

fund amentul politicii din polis. Astfel a început un pr oces al carui rezultat a fost pierderea puterii de catre nobilimea ereditara. hippei ("calareti". a recoltei sau a veniturilor. Solon a desfiin tat sclavia prin îndatorare. a poporului.Chr. având sustinerea segmentului mai sarac al populatiei atice. nordul Africii. Relatiile comerciale s-au intensificat. care. persoana care nu lua partea nici unui grup de interese. Si el provenea dintr-o familie nobila. Reforma constitutionala a lui Solon a prevazut doua noi organe: Sf atul celor Patru Sute (bule). adica îmb racamintea si armele unui soldat de infanterie) si theten (cei fara proprietati) au fost derivate si drepturile de participare politica si contributia la aparat ul de razboi. Italia inferioara. nerespectând legea. Solon (cca.Ch r. 600-528 î. puterea nobilimii a fo st si mai mult limitata. ordinea constitutionala si distrugând astfel spatiul public. În 594/3 î. El este considerat adevaratul întemeietor al unei democratii care se baza pe . Criteriul de baza nu mai era originea c i dimensiunea averii. reorganizând sistemul monetar. Totusi. Presiunea constituita de suprapopulare a dus în secolul al VIII-lea l a o miscare de colonizare. extinzându-se din ce în ce mai mult. instanta careia i se puteau adresa cetatenii pentru a c ontesta masurile luate de organele statale. Ea a fost considerata o structura autoritara cu totul nelegitima. înfiintând noi comunitati care erau cu totul autonome de " orasul mama" sau aveau legaturi lejere cu acesta. 640-560 î. Schimbul de marfuri a luat proporti i considerabile. grecii au început sa colonizeze regiunile de coasta ale Marii Mediterane din Asia Mica. Pe scurt: tensiunile sociale de la Atena au crescut enorm. Solon crease un spatiu politic. fiind înzestrat cu p uteri deosebite pentru a reface ordinea comunitara. Puterea se afla de pe acum în mâinile marilor dinastii nobiliar e. Acesta a fost si epoca primului mare legiuitor al Atenei. cei care îsi permiteau sa tina un cal). nobilul Peisistratos (cca. nomos-ul. heliaia. As a s-a nascut o viata publica la care puteau participa toti cetatenii. El a fost numit în acest scop arbitru. care se sprijinea pe participarea cetate nilor. guvernant la Atena. El nu a putut rezolva însa pe durata problemele sociale. public. produse de olarit. Mica taranime a devenit din ce în ce mai dependenta de marii latifundiari.. Arhontii si areopagu l conduceau orasul. Reforma introdusa de Clisthen e s-a datorat probabil problemelor pe care le avea cu o alta dinastie aristocrat ica. Solon a înlocuit vechea aristocratie e reditara cu tconducerea celor bogati. al areopagului. instrumente absolut necesare pentru circulatia marfurilor. a devenit în 560 tiranul Atenei. La doar treizeci d e ani dupa reformele sale. zeugiten (cei care se aflau în posesia instrumentarului hoplitilor. guvernantii.). El a înscris legile în vigoare pe coloane expuse în spatii publice si a reîmpartit populatia în clase sociale. Din rândurile acestora erau alesi arhontii. contragreutate la areopagul aristocratic si tribun alul poporului. o parte din ei fiind în consecinta vânduti ca sclavi.). la sfârsitul manda tului deveneau membri pe viata ai sfatului.Chr.tante functii. taranii s-au îndatorat la clasa mai avu ta. sud ul Frantei si pâna în Spania. acestea fiind reduse la sfera cultica si religioasa si a câtorva de cizii judecatoresti. Solon a devenit arhonte. cereale. suprematia legilor bune facute de oameni. trecând dreptul de batere a monezilor în monopolul aut oritatilor publice. Solon provenea dintr-o familie de nobili. Au aparut noi forme de bogatie: averi câstigate din comertul cu meta le. Fundamentul politic al polisului atic a fost creat de Clisthene. Solon si-a numit Constitutia eunomia ("bun a ordine"). El a introdus no i masuri si greutati. Reforma sa constitutionala a aparut la scurta vreme dup a 510 î. tirania a jucat în procesul democratizarii un rol important: prin mobilizarea demos-ului. Aceasta conducere aristocratica a ajuns însa în curând într-o situat ie de criza. au fost batute primele monede. refuzând însa sa redistribuie pamânturile. îsi câstigase însa averea practicând nego tul. Din apartenenta la una din c pentakosiomedimnoi (cei care posedau minimum cinci sute de unit ele patru clase ati de masura de grâu pe ani). Nu se cunoaste exact când a trait acesta.Chr. Ti rania este acea forma statala care a avut pe departe cel mai prost renume în Greci a. ulei si vin. Sicilia.

Kommentare. a fost desavârsita.. democratia antica nu a aparut ca urm are a unor teorii.Chr. În urmat orul text vom încerca sa raspundem la urmatoarele întrebari: Ce este polisul? Cum sa format acesta? Cum a aparut democratia? Cum a evoluat democratia pe parcursul istoriei? Conceptul de polis . Astfel.drepturi egale pentru toti cetatenii statului. mai ales lui Platon si Aristotel. la functiile cele mai înalte din stat. Ein Lesebuc h. a cetatenilor din cea dea treia clasa. fiecare dintre acestea delegând ci nzeci de deputati pentru "Sfatul celor Cinci Sute". aflându-se în tot acest timp la conducerea sfatului. Clisthene a reus it sa ia puterea din mâinile nobilimii. El a reîmpartit teritoriul atic în trei zone ( oras. În an ul 462 î. Analysen.. teorii ce veneau sa impuna societatea moderna deasupra societatilor ari stocratice ale lumii vechi.. Texte. Un an mai târziu a fost introdusa plata membrilor sfatului si tribunalulu i. pentru a facilita astfel cetatenilor mai saraci accesul la functiile politice . Ceea ce în peri oada de înflorire a democratiei parea sa fi fost de la sine înteles. toate deciziile politice au fost trecute în sarc ina "Sfatului celor Cinci Sute". Avântul. Pericle a reusit sa desavârseasca ordinea democratica a Atenei. nascându-se din practica p olitica. la cererea acestuia. În acea sta perioada de criza a democratiei s-a impus reflexia filosofica. ea nu poate fi înteleasa decât în contextul procesului de formare a acestuia. o perioada în care ordinea clasica a lui Pericle se afla deja în decadere. Spre deosebire de democratia moderna.Chr. Criza comunitatii a facut ca multi oameni sa încerce pâna în zilele noastre ca prin discurs rational si cautarea unor argumente mai potrivit e sa justifice existenta acestei comunitati si sa îi dezvolte posibilitatile. o in stanta care putea exila cetatenii daca acestia pareau sa constituie o amenintare la adresa ordinii democratice prin cumularea unei puteri prea mari. tribunalului poporului si adunarii populare (ek klesia). Antichitatea a servit drept model tuturor acestor te orii. Prin reforma sa. consolidarea si declinul polisului documenteaza astfel si dezvoltarea asemanatoare a democratiei. Ea a servit drept model si filosofiei politice greces ti. a unor sisteme teoretico-filosofice. Si pentru ca democratia antica era o ordine a polisului. Acesti doi gânditori (. Fiecare phyle se ocupa timp de 36 de zile (o zecime din an) de afacerile orasului. în 458 î. [din: Eberhard Braun/Felix Heine/Uwe Opolka. În fine.) au trait si activat în secolul al patrulea înainte de Hrist os. întemeietorii filosofiei politice europene. rasturnând definitiv aristocratia de la putere. s-a permis si accesul zeugitiilor. Politische Philosophie. facea acum obie ctul analizei filosofice. Clisthene a fost cel care a întemeiat si ostracismul.. Reinbek 1984] Democratia în antichitate Cuprins:1) Introducere 4) Nasterea democratiei 2) Conceptul de polis 5) Reformele lui Clisthene 3) Procesul de formare a polisului 6) Dezvoltarea democratiei Introducere Democratia moderna s-a nascut ca urmare a unor teorii cumulate timp de mai multe secole. La patruzeci de ani de la reforma lui Clisthene. constitutia polisului. tara si coasta) si populatia în zece phyle. sursa de inspiratie a tuturor constitutiilor demo cratice.

Mica taranime dorea sa se elibereze din iobagie si a cer ut si ea o reforma agrara cuprinzatoare. se saturase de abuzurile aristocratiei. avântul economic datorat înfloririi comertului si mestesugurilor a pr ovocat constituirea unei clase mijlocii foarte largi. Sfera politica era marcata de întrunirile barbatilor liber si egali în drepturi. cetatenii au trebuit sa se auto-a dministreze si sa creeze functii. phratrii) si institutii. toate constitutiile democratice ulterioare având ca sursa de i nspiratie acest model. alcatuit si condus de toti ce tatenii de sex barbatesc. pe de alta parte. Nasterea democratiei Cauzele politizarii populatiei au fost. care viza acele activitati ale cetatenilor care aveau de-a face cu polisul.decât la Atena. în oikos. Situatia politica era asadar foarte tensionat . În secolul VIII. Nobilii au cazut în plasa luptelor în care singuri intrasera si astfel s-au format g rupuri si fractiuni aristocratice. Când ne gândim la polis trebuie sa ne imaginam un ansamblu de cetateni. polisul nu era nici stat. Polisul nu se definea c a teritoriul unui oras. Politica grecilor se baza pe o delimitare a sferei publice de cea privata. odata cu acesta. Prin urmare. sau chiar "cetate-stat". Totusi nici una dintre aceste a variante nu corespunde cu totul organizarii polisului. În acelasi timp. Procesul de formare a polisului De abia prin luare puterii din mâinile vechii aristocratii si prin politizarea cet atenilor.în adevaratul sens al cuvântu lui . Este interesant sa vedem cum si de ce s-a nascut polisul si. precum si peste copii si scl avi. lupta pentru putere dintre diversele familii ari stocratice.Multi au încercat sa traduca termenul "polis". De cele mai multe ori. În ac easta perioada s-a impus si notiunea clasica greceasca de "politica". dezvoltarea Atenei ne va servi în cele ce urmeaza drept exe mplu. Clasa de mijloc . revendicând supr ematia legii (eunomia). Pentru c a. ca de exemplu suveranitatea în interior si în afara. nu existau nici un fel de relatii de superioritate sau inferioritate. fapt care a atras dupa sine saracirea straturilor s ociale si asa sarace si aparitia sclaviei ca urmare a îndatorarii. Acolo . pentru ca nu avea trasaturile caracterist ice esentiale ale unui stat. Politica consta din participarea c etatenilor la organizarea si auto-administrarea polisului împartit în diferite depar tamente (deme. acesta cuprinzând deseori si regiunea din jurul sau. Vom încerca sa raspundem la aceasta întrebare în urmatorul capitol. mentinerea si activarea acestuia. un cod de legi si un tribunal. ca de exemplu adunarea populara . de spre formele si institutiile comunitatii etc. pe de o parte. institutii. autonom din punct de vedere politic si economic. Anumi te probleme de ordin material si economic ramâneau în domeniul privat. a putut aparea polisul. ca de exemplu în fiintarea. trittii. adica autarh. nu exista democratie . transformarile sociale si economice. "stat". liberi si cu drepturi egale. organizarea. Oamenii se întâln eau în adunarea populara si discutau despre telurile si activitatile colective. populatia a cunoscut o crestere uriasa. el a fost tr adus prin "oras". iar pe de cealalta. pâna la jumatatea secolului V. de mocratia. devenita mai puternica. neîndreptatite sa participe la viata publica. Sfatul celor 500 sau arhontia. structurile autoritare ramâneau în picioare: sefii familiei stapâneau despotic peste femei.

În consecinta. Ea trebuia relaxata. astfel încât în curând au reusit sa îsi câstige dreptul la participare.Chr. În 594 î.. succesorul lui Ephialtes. dominate de nobilime (areopag. Imediat au început noi confruntari. Reformele lui Clisthene De abia Clisthene (508/7 î. ceea ce a avut ca rezultat faptul ca politica a devenit un domeniu de activitate de sine statator. Participarea la viata politica a devenit astfel o obligatie si sarcina care revenea tuturor cet atenilor. cetatenii au început sa se implice si mai mult în viata politica. Dezvoltarea democratiei În urma revoltei ionice (500-494 î. no ile phyle) alegere prin loterie remunerarea activitatii functionarilor În consecinta. Cine refuza sa se implice îsi pierdea drepturile cetatenesti si era excl us din societate. Misiunea sa era sa reformeze poli sul pentru a înlatura iminenta razboiului civil si pentru a scadea în intensitate lu pta dintre clase. fiind necesara o ordine mult mai stabila. phratrii) la cel a unor n oi institutii democratice (adunare populara.Chr. administratia civila a fost inst itutionalizata. aducându-si contributia la bunastarea cetatii si reprezentând interesele comunitatii. identitatea cetatenilor s-a consolidat. deme. Introducerea unei limitari a duratei mandatului si a principiului l . acum si cetatenii mai saraci puteau lua parte la viata politica. Prin pierderea totala a puterii de catre vechiul consiliu aristocratic (areopag) sub Ephialtes (462 î. vechile phyle. ceea ce a facut ca acesta sa capete o noua stralucire. nobilii si-au pierdut toata puterea.Chr. calea era de pe acum deschisa democratiei radicala. Solon a fost ales arhonte la Atena. Prin urmare. demonstrând ca polisul superior avea calitatile unui supravietuitor. Victoria asupra puternicilor persani nu era doar o garantie a libertatii. ad ucând Atena la apogeul puterii sale.Chr. P ericle. a consolidat înca odata suprematia poporului.). o parte din aristocrati au aplecat urechea la revendicarile poporului. Straturile sociale inferioare si mijlocii au înteles ca trebuie sa se implice per sonal. Mai mult. Solon a reusit sa desfiinteze sclavia prin îndatorare. încercând sa l e impuna.) si a razboaielor persice (490-479 v. în cadrul caruia se putea dobândi mai mult respect si onoare decât în domeniul productiei materiale. Prin reformele lui Clisthene. Cetatenii liberi duceau o viata dubla: pe lânga viata privata ei duceau si o viata politica.). dispunând as l de o mai multa putere de influenta. constituite din cele t rei regiuni ale Aticii delegarea celor mai importante competente decizionale de la nivelul institutiilo r vechi. Au fost luate urmatoarele masuri: reforma ordinii phylelor (acum ordonate pe principii pur teritoriale): în locul ce lor patru phyle mai vechi s-au impus acum zece phyle noi. Sfatul celor 500. egalitatea în drepturi deschizând calea unei forme moderate de democ ratie. Ei au trebuit asadar sa ia par te la discutii laolalta cu poporul simplu în asociatiile locale (deme).) a reusit sa raspunda prin reformele sale vocilor care cereau înfiintarea unor noi institutii. dar nu a reusit sa impuna alte reforme mai consistente.Chr.a. trittii.

. prin victoria de la Chaironeia. îsi venise singura de hac. ele trebuiau sa cheme oamenii l a reangajare. Nu vom discuta aici detaliile teoriilor lor.Chr. constitutia ateniana a fost modifica ta de patru ori.. o functie politica. soarta democratie i si a ordinii sale. Astf el a pierit si democratia. polisul. iar în 411/10 î..Chr. cetatenii sai nesfiindu-se sa-si arate animozitatea fata de to t ce însemna politica.Chr . regele Macedoniei. a inclus vechile polisuri în imperiul sau. De abia odata cu izbucnirea razboiului dintre Atena si Sparta. încununata de atâtea succese remarcabile. Suprematia poporului. . ducând-o astfel la pieire. a fost pusa pentru întâia oara sub semnul întrebarii. În doar opt ani de zile. macar o data în viata. Abordarile teoretice devenisera foarte necesare. a câstigat suprematia asupra Greciei si în 338 î. Timp de doua mii de ani. care nu aveau alta dorinta decât sa-si satisfaca propriile interese . Razboaiele dintre polisuri au marcat perioada ce a urmat.oteriei au adus garantia ca majoritatea cetatenilor vor putea / vor trebui sa oc upe. pentru a fi rechemata la viata în secolul XVIII de catre teoreticienii democratiei moderne. vom încerca în schimb sa schi tam ce s-a întâmplat mai departe cu democratia. aceasta fiind însa reinstaurata în 403 î. Dorinta neînfrânata de a obtine puterea implicase atenienii în razboiul nimicitor cu Sparta. pâna când. În locul ei s-a impus oligarhia notabilitatilor. Polisul fusese zgu duit din temelii. noii "conducatori ai poporului". Du pa moartea lui Pericle si urcarea la putere a epigonilor sai. ele justificau necesitatea si sensul participarii si cautau forme stabile care ar fi putut da noi repere vietii individuale si sociale. oamenii au început sa-si piarda încrederea în legile democratice. doua decenii ma i târziu. Filip. Platon si Aristotel au fost filosofii care s-au impus cel mai mult pentru reconsolidarea p olisului. democratia a dispa rut de pe scena politica. democratiei i-a luat locul oligarhia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->