P. 1
Manual de Medicina Interna pentru Cadre Medii

Manual de Medicina Interna pentru Cadre Medii

|Views: 135|Likes:
Published by mad_biker

More info:

Published by: mad_biker on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2011

pdf

text

original

Corneliu Borundel MANUAL PENTRU CADRE MEDII Editura ALL MANUAL DE MEDICINA INTERNA PENTRU CADRE MEDII Sub

redacţia CORNELIU BORUNDEL doctor în medicină, medic primar ''' ÎN COLABORARE CU: C. Bogdan, doctor în medicină; P. Ciocâlteu, doctor în medicină,- medic primar; S. Diacicov, medic primar; M. Drăghici, medic primar; M. îonescu, medic primar; Madeleine Măicănescu-Georgescu, doctor în medicină, medic primar; N. Neicu, doctor în medicină, medic primar; Valentina Neicu, medic primar; T.Procopiescu, medic specialist 1994-Editura ALL MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ CORNELIU BORUNDEL ISBN 973-9156-60-6 Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Editurii ALL. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată fără permisiunea scrisă a Editurii ALL. Drepturile de distribuţie în străinătate a acestei ediţii aparţin în exclusivitate editurii. Copyright © 1994 by B.I.C. ALL srl. All rights reserved. The distribution of this book outside Romania, without the written permission of B.I.C. ALL srl, is strictly prohibited. Editura ALL Bucureşti Calea Victoriei 120 S 312.41.40, 650.44.20 Fax: 312.34.07 Redactor: Coperta: Emilia Stere Carmen Fundi Virgil Rădulescu Tehnoredactare computerizată: BIC - ALL srl Printed in România CUPRINS Introducere (dr. C. Borundel)...................................................................................................25 Rolul şi poziţia cadrelor medii.........................................................................................25 1. Introducere în medicina internă (dr. C. Borundel).........................................................29 1.1. Noţiuni generale despre boală...................................................................................29 1.2. Perioadele de evoluţie a bolii....................................................................................30 1.3. Clasificarea bolilor....................................................................................................32 1.4. Noţiuni elementare de istorie amedicinei.................................................................32 1.5. Obiectul medicinei interne........................................................................................34 1.6. Descrierea bolilor......................................................................................................34 1.7. Examenul bolnavului şi foaia de observaţie clinică..................................................39 1.7.1. Redactarea foii de observaţie...................................................................39 1.7.2. Interogatoriul..........................................................................................40 1.7.3. Metode fizice de examinare....................................................................41 1.8. Supravegherea bolnavului în repaus la pat................................................................46

Anca Vasile

1.9. Diagnosticul şi tratamentul unei febre......................................................................47 1.10. Sindromul septicemie..............................................................................................49 1.10.1. Etiopatogenie.......................................................................................49 1.10.2. Semne clinice comune..........................................................................50 1.11. Noţiuni generale de diagnostic etiologic al infecţiilor............................................50 1.12. Noţiuni de imunologie...........................................................................................53 1.12.1. Etiologie...............................................................................................59 1.12.2. Diagnosticul unei alergii......................................................................59 1.12.3. Terapia antialergică..............................................................................60 1.12.4. Terapia imunosupresivă.......................................................................61 1.13. Inflamaţia................................................................................................................61 1.14. Diagnosticul şi tratamentul unei hemoragii interne.................................................63 1.14.1. Etiologie...............................................................................................63 1.14.2. Simptomatologie..................................................................................63 1.14.3. Tratement.............................................................................................63 1.15. Noţiuni de alimentaţie şi dietetică...........................................................................64 1.15.1. Introducere...........................................................................................64 1.15.2. Noţiuni generale de alimentaţie............................................................65 1.15.2.1. Proteinele...........................................................................65 1.15.2.2. Lipidele (grăsunele)...........................................................66 1.15.2.3. Glucidele (hidraţii de carbon)............................................67 1.15.2.4. Apa....................................................................................68 1.15.2.5. Sărurile minerale...............................................................68 1.15.2.6. Vitaminele.........................................................................69 1.15.3. Noţiuni elementare de digestie şi metabolism......................................70 1.15.4. Grupele de alimente.............................................................................73 1.15.4.1. Carnea şi derivatele de carne.............................................74 1.15.4.2. Laptele şi produsele lactate................................................75 1.15.4.3. Ouăle.................................................................................75 1.15.4.4. Grăsimile...........................................................................75 1.15.4.5. Cerealele............................................................................75 1.15.4.6. Legumele...........................................................................76 1.15.4.7. Fructele..............................................................................77 1.15.4.8. Produsele zaharoase...........................................................77 1.15.4.9. Băuturile nealcoolice.........................................................77 1.15.4.10. Condimentele...................................................................77 1.15.5. Noţiuni elementare de gastrotehnic......................................................77 1.15.6. Raţia calorică şi alimentaţia raţională...................................................79 1.15.7. Noţiuni elementare de diete în unele boli.............................................84 1.15.7.1. Dicta hidrică......................................................................84 1.15.7.2. Regimul hipocaloric..........................................................85 1.15.7.3. Regimul hipercaloric.........................................................85 1.15.7.4. Regimul hiperprotidic........................................................85 1.15.7.5. Regimul hipoprotidic.........................................................85 1.15.7.6. Regimul hipolipidic (hipocolesterolemiant)......................85 1.15.7.7. Regimul lactat....................................................................86 1.15.7.8. Regimul vegetarian............................................................86 1.15.7.9. Regimul lacto-ovo-vegetarian...........................................87 1.15.7.10. Regimul de crudităţi........................................................87 1.15.7.11. Cura de fructe..................................................................87 1.15.7.12. Regimul hiposodat...........................................................87 1.15.7.13. Regimul hipersodat..........................................................87 1.15.7.14. Dieta potasică..................................................................88 1.15.7.15. Regimul alcalinizant........................................................88 1.15.7.16. Regimul acidifiant...........................................................88 1.15.8. Regimul din diabetul zaharat................................................................88 1.15.9. Regimul din obezitate...........................................................................92 1.15.10. Regimul din dislipidemii (hiperlipoproteinemii)................................94 1.15.11. Regimul din ulcerul gastro-duodenal.................................................97 1.15.12. Acţiunea alimentelor asupra secreţiei gastrice....................................98

1.15.13. Regimul în bolile ficatului şi căilor biliare.........................................99 1.15.14. Regimul în hipertensiunea arterială..................................................100 1.15.15. Regimul în ateroscleroză..................................................................101 1.15.16. Tabele de compoziţie a produselor alimentare.................................102 1.16. Noţiuni generale de terapeutică.............................................................................114 1.16.1. Tratamentul igieno-dietetic................................................................114 1.16.2. Tratamentul medicamentos................................................................115 1.16.2.1. Reguli generale de administrare a medicamentelor 1.16.2.2. Echivalenţa medicamentelor............................................116 1.16.2.3. Căile de administrare a medicamentelor..........................117 1.16.2.4. Reacţiile adverse ale medicamentelor..............................117 1.16.2.5. Terapia prin şoc..............................................................117 1.16.2.6. Tratamentul durerii..........................................................118 1.16.3. Tratamentul prin agenţi fizici.............................................................119 5 . 1.16.4. Tratamentul balneoclimateric.............................................................119 Tratamentul tumorilor maligne.............................................................................119 Tehnici curente de practică medicală....................................................................121 Principalii germeni patogeni şi antibioticele şi chimioterapicele care acţionează asupra lor.....................................................................................124 Noţiuni generale de tratament antiinfecţios...........................................................127 1.20.1. Tratamentul principalelor infecţii.......................................................128 Constante biologice, teste şi probe folosite curent în explorările clinice 1.21.1. Explorarea sângelui............................................................................138 1.21.2. Explorarea renală................................................................................139 1.21.3. Explorarea hepatică............................................................................140 1.21.4. Examenul L.C.R.................................................................................141 1.21.5. Explorarea aparatului digestiv............................................................141 Principalele grupe de medicamente folosite în medicina internă..........................141 1.22.1. Antibioticele şi chimioterapicele........................................................141 1.22.1.1. Antibioticele....................................................................141 1.22.1.1.1. Betalactamine (Peniciline şi Cefalosporinc). 143 1.22.1.1.2. Aminoglicozide............................................146 1.22.1.1.3. Macrolidele....................................................147 1.22.1.1.4. Tetraciclinele...............................................: 148 1.22.1.1.5. Cloramfcnicolul............................................148 1.22.1.1.6. Polipeptidele ciclice......................................149 1.22.1.1.7. Alte antibiotice.............................................149 1.22.1.2. Sulfamidclc......................................................................150 1.22.1.3. Nitrofuranii......................................................................152 1.22.1.4. Tubcrculostaticele............................................................152 1.22.1.5. Antimalaricclc..........................:......................................153 1.22.1.5.1. Antimalarice care previn parazitarea hematiilor......................................................154 1.22.1.5.2. Antimalarice care împiedică apariţia bolii, la bolnavii parazitaţi.......................................................154 1.22.1.5.3. Antimalarice care împiedică reparazitarea hematiilor..................................................154 1.22.1.6. Antibiotice şi chimioterapice antiprotozoarc...................154 1.22.1.7. Antiviralcle......................................................................155 1.22.1.8. Antimicoticclc.................................................................155 1.22.1.9. Antilucticelc....................................................................155 1.22.1.10. Principii generale în antibioterapie şi chimioterapie.....156 1.22.2. Substanţe hormonale şi antihormonalc...............................................163 1.22.2.1. Hormonii corticosuprarenali............................................163 1.22.2.2. Hormonii sexuali.............................................................164 1.22.2.3. Preparate tiroidienc şi antitiroidiene................................165 1.22.2.4. Antidiabeticclc.................................................................165 1.22.2.5. Hormonii hipofizari.........................................................166 1.22.2.6. Hormonii paratiroidicni...................................................167

1.22.3. Medicaţia sistemului nervos central...................................................167 1.22.3.1. Excitante..........................................................................167 1.22.3.2. Hipnoticele (somnifere)...................................................168 1.22.3.3. Sedativele........................................................................168 1.22.3.4. Tranchilizantele şi neurolepticele....................................169 1.22.3.5. Antidepresivcle................................................................170 6 1.22.3.6. Antalgicele (medicaţie care combate durerea)................ 170 1.22.3.6.1. Analgeticele euforizantc............................... 170 1.22.3.6.2. Analgeticele, antipireticele, antiinflamatoriile.......................................... 170 1.22.3.7. Deprimantele centrale motorii........................................ 171 1.22.3.7.1. Anticonvulsivantele şi anticpilepticele......... 171 1.22.3.7.2. Antiparkinsonienele.....................................171 1.22.3.7.3. Miorelaxantelc.............................................171 1.22.4. Anestezicele locale............................................................................ 172 1.22.5. Histamina şi antihistaminicele...........................................................172 1.22.6. Medicaţia imunosuprcsivă şi citostatică............................................ 172 1.22.7. Enzimele şi antienzimele...................................................................174 1.22.8. Anorexigenele şi anabolizantele........................................................ 174 1.22.9. Antiaterogenele.................................................................................. 174 1.22.10. Antigutoaselc................................................................................... 175 1.22.11. Antispasticele...................................................................................176 1.22.12. Medicaţia aparatului cardiovascular................................................176 1.22.12.1. Medicaţia tonicardiacă..................................................176 1.22.12.2. Medicaţia antiaritmică.................................................. 178 1.22.12.3. Vasoconstrictoarele.......................................................180 1.22.12.4. Vasodilatatoareie locale................................................ 180 1.22.12.4.1. Vasodilatatoare cu acţiune coronariană...... 180 1.22.12.4.2. Vasodilatatoare cu acţiune periferică sau generală.................................................................... 182 1.22.12.5. Hipertensivele................................................................182 1.22.13. Medicaţia sângelui şi a organelor hematopoietice........................... 185 1.22.13.1. Stimulente ale hematopoiezei.......................................185 1.22.13.2. Stimulente ale leucopoiezei..........................................186 1.22.13.3. Hemostaticele................................................................ 186 1.22.13.4. Anticoagulanteîe........................................................... 186 1.22.14. Stimulente ale secreţiilor digestive.................................................. 187 1.22.14.1. Inhibitori şi inactivatori ai secreţiilor digestive............ 187 1.22.14.2. Vomitivele şi antivomitivele......................................... 189 1.22.14.3. Purgativele....................................................................190 1.22.14.4. Antidiarcicele................................................................ 190 1.22.14.5. Colereticele şi colecistokineticele.................................190 1.22.14.6. Dezinfectantele intestinale............................................ 190 1.22.14.7. Hepatoprotectoarele............................:.;.......................191 1.22.15. Medicaţia aparatului respirator........................................................191 1.22.15.1. Analepticele respiratorii................................................ 191 1.22.15.2. Antitusivele...................................................................191 1.22.15.3. Sccretostimulantele....................................................... 191 1.22.15.4. Secretoliticele................................................................ 192 1.22.15.5. Bronhodilatatoarele.......................................................192 1.22.16. Medicaţia aparatului renal...............................................................193 1.22.16.1. Diureticele..................................................................... 193 1.22.16.1.1. Diureticele majore......................................193 1.22.16.1.2. Diureticele minore......................................194 2. Bolile aparatului respirator (dr. C. Borundel)...............................................................202 2.1. Noţiuni de anatomie...............................................................................................202 2.2. Noţiuni de fiziologie.............................:.................................................................202 2.3. Noţiuni de semiologie............................................................................................204

2.3.1. Simptomc funcţionale..........................................................................204 2.3.2. Simptomc fizice....................................................................................209 2.3.3. Examene complementare......................................................................2! 1 2.3.4. Examenul radiologie............................................................................213 2.3.5. Explorarea funcţiei respiratorii..............................................................214 2.4. Rinitele şi laringitcle...............................................................................................216 2.4.1 Rinitele..................................................................................................216 2.4.2. Laringitelc............................................................................................217 2.4.2.1. Laringita acută...................................................................217 2.4.2.2. Laringita cronică.................................................................217 2.5. Tumorile laringelui.................................................................................................217 2.6. Bronşita...................................................................................................................218 2.6.1. Bronşita acută............................................................!..........................218 2.6.2. Bronşita cronică...................................................................................218 2.7. Dilatatia bronhiilor (bronşiectazia).........................................................................222 2.8. Astmul bronşic........................................................................................................224 2.9. Cancerul bronhopulmonar.......................................................................................227 2.10. Pneumopatiile acute..............................................................................................231 2.10.1. Pneumonia pneumococică..................................................................231 2.10.2. Bronhopneumonia..............................................................................233 2.10.3. Alte pneumonii bacteriene..................................................................235 2.10.4. Pneumopatii atipice............................................................................236 2.11. Abcesul pulmonar.................................................................................................236 2.12. Gangrena pulmonară..........................................................................,..................239 2.13. Chistul hidatic pulmonar.......................................................................................239 2.14. Chisturile aeriene pulmonare................................................................................240 2.15. Emfizcmul pulmonar.............................................................................................241 2.16. Pneumoconiozele......................................................................'............................242 2.16.1. Azbestoza...........................................................................................242 2.16.2. Berilioza.............................................................................................242 2.16.3. Sideroza..............................................................................................242 2.16.4. Antracoza...........................................................................................242 2.16.5. Silicoza...............................................................................................242 2.17. Scleroza pulmonară...............................................................................................243 2.18. Tuberculoza pulmonară.........................................................................................244 2.18.1. Tuberculoza primară..........................................................................246 2.18.1.1. Primoinfecţia tuberculoasă..............................................246 2.18.1.2. Tuberculoza miliară.........................................................248 2.18.1.3. Adcnopatia traheobronşică..............................................249 2.18.2. Tuberculoza secundară.......................................................................249 2.19. Pneumotoraxul......................................................................................................256 2.20. Bolile pleurei.........................................................................................................257 2.20.1. Pleurita (pleurezia uscată)..................................................................257 2.20.2. Pleureziile...........................................................................................258 2.20.2.1. Pleurezia serofibrinoasă...................................................258 2.20.2.2. Pleurezia purulentă...........................................................263 10 2. 2.21. Bolile mediastini.lui..............................................................................................264 2.22. Insuficienţa respiratorie cronică............................................................................264 2.23. Insuficienţa respiratorie acută...............................................................................266 3. Bolile aparatului cardiovascular (dr. C. Borundel).......................................................270 3.1. Noţiuni de anatomie................................................................................................270 3.2. Noţiuni de fiziologic...............................................................................................271 3.3. Noţiuni de semiologie cardiacă...............................................................................273 3.3.1. Simptomc funcţionale..........................................................................273 3.3.2. Semne fizice.........................................................................................276 3.3.3. Explorări funcţionale............................................................................277

3.3.3.1. Probe clinice......................................................................277 3.3.3.2. Probe hemodinamice.........................................................278 3.3.3.3. Electrocardiografia............................................................279 3.3.3.4. Examenul radiologie al inimii...........................................282 3.4. Noţiuni de semiologic a vaselor periferice..............................................................283 3.4.1. Simptome funcţionale..........................................................................283 3.4.2. Examenul obiectiv................................................................................284 3.4.3. Explorări funcţionale............................................................................285 3.5. Rolul asistentei medicale în îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare......285 3.6. Endocarditele..........................................................................................................286 3.6.1. Endocardita bacteriană.........................................................................287 3.6.2. Endocardite nebacterienc.....................................................................289 3.6.2.1. Endocardita reumatismală.................................................289 3.7. Bolile valvularc.......................................................................................................291 3.7.1. Stenoza mitrală.....................................................................................292 3.7.2. Insuficienţa mitrală...............................................................................293 3.7.3. Insuficienţa aortică...............................................................................294 3.7.4. Stenoza aortică.....................................................................................295 3.7.5. Alte cardiopatii valvulare.....................................................................296 3.8. Bolile miocardului..................................................................................................296 3.9. Bolile pericardului..................................................................................................297 3.9.1. Pericardita acută...................................................................................297 3.9.2. Pericardita cronică constrictivă............................................................298 3.9.3. Mediastinopcricardita...........................................................................299 3.9.4. Revărsatele pericardice neinflamatorii.................................................299 3.10. Bolile congenitale ale inimii.................................................................................300 3.10.1. Cardiopatii congenitale necianogenc..................................................300 3.10.2. Cardiopatii congenitale cianogene.....................................................300 3.11. Tulburările ritmului cardiac (aritmiilc)..............'.................................................\301 3.11.1. Tulburări în formarea stimulilor.........................................................301 3.11.1.1. Aritmii sinuzale...............................................................301 3.11.1.2. Aritmii ectopice (extrasinuzale)......................................302 3.11.2. Tuiburări în conducerea stimulilor.....................................................306 3.12. Bolile arterelor coronare - Cardiopatiile ischemice...............................................308 3.12.1. Angina pectorală................................................................................309 3.12.2. Infarctul miocardic.............................................................................312 3.12.3. Sindromul intermediar........................................................................314 3.13. Insuficienţa cardiacă..............................................................................................3 15 3.13.1. Insuficienţa cardiacă stângă................................................................3 17 3.13.1.1. Insuficienţa cardiacă stângă acută....................................317 3.13.1.2. Insuficienţa cardiacă stângă cronică................................317 3.13.2. Insuficienţa cardiacă dreaptă..............................................................318 3.13.2.1. Insuficienţa cardiacă dreaptă acută..................................3 18 3.13.2.2. Insuficienţa cardiacă dreaptă cronică...............................319 3.13.2.3. Cordul pulmonar cronic...................................................319 3.13.3. Insuficienţa cardiacă globală..............................................................320 3.14. Hipertensiunea arterială........................................................................................325 3.15. Hipotensiunca arterială..........................................................................................332 3.15.1. Hipotensiunca arterială esenţială........................................................332 3.15.2. Hipotensiunea arterială simptomatică................................................333 3.15.3. Hipotensiunca ortostatică...................................................................333 3.16. Şocul.....................................................................................................................333 3.17. Sincopa şi leşinul..................................................................................................335 3.18. Moartea subită.......................................................................................................336 3.19. Aterosclcroza.........................................................................................................337 3.20. Anevrismclc arteriale............................................................................................340 3.21. Bolile arterelor periferice......................................................................................342 3.21.1. Boli funcţionale ale arterelor periferice..............................................342 3.21.1.1. Boala Raynaud................................................................342 3.21.1.2. Acrocianoza.....................................................................342

3.21.1.3. Eritromelalgia..................................................................343 3.21.2. Boli organice ale arterelor periferice..................................................343 3.21.2.1. Sindromul de ischemie arterială acută.............................343 3.21.2.2. Sindromul de ischemie arterială cronică..........................344 3.22. Bolile venelor........................................................................................................346 3.22.1. Tromboflebita.....................................................................................346 3.22.2. Varicele..............................................................................................348 4. Bolile aparatului digestiv (dr. C. Borundel, dr. T. Procopiescu)..................................350 4.1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie............................................................................350 4.2. Noţiuni de semiologie.............................................................................................353 4.2.1. Semiologia gurii şi a faringelui............................................................353 4.2.2. Semiologia esofagului..........................................................................353 4.2.3. Semiologia generală a abdomenului.....................................................354 4.2.4. Semiologia stomacului.........................................,...............................356 4.2.5. Semiologia intestinului.........................................................................358 4.3. Bolile cavităţii bucale..............................................................................................360 4.3.1. Stomatitele............................................................................................360 4.3.1.1. Stomatita critematoasă (catarală)........................................361 4.3.1.2. Stomatita ulceroasă............................................................361 4.3.1.3. Stomatita gangrenoasă (noma)..........................................361 4.3.1.4. Stomatita aftoasă...............................................................362 4.4. Bolile esofagului.....................................................................................................362 4.4.1. Spasmul esofagian................................................................................362 4.4.2. Esofagitele............................................................................................363 4.4.3. Stenoza esofagului...............................................................................364 4.4.4. Cancerul esofagului..............................................................................364 4.5. Bolile stomacului....................................................................................................365 4.5.1. Gastritele..............................................................................................365 4.5.1.1. Gastritele acute..................................................................366 4.5.1.1.1. Gastrita acută simplă (prin indigestie)............366 4.5.1.1.2. Gastrita acută corozivă....................................367 4.5.1.1.3. Gastrita alergică..............................................368 4.5.1.2. Gastritele cronice...............................................................368 4.5.2. Ulcerul gastroduodenal........................................................................369 4.5.3. Cancerul gastric....................................................................................380 4.5.4. Complicaţiile stomacului operat...........................................................383 4.6. Bolile intestinului....................................................................................................386 4.6.1. Duodcnitelc..........................................................................................386 4.6.2. Emeritele..............................................................................................387 4.6.3. Colopatiile funcţionale (colonul iritabil)..............................................388 4.6.4. Enterocolita acută.................................................................................391 4.6.5. Colitele.................................................................................................392 4.6.6. Rectocolita ulcero - hemoragică...........................................................394 4.6.7. Cancerul colonului şi al rectului...........................................................398 4.6.8. Parazitozele intestinale.........................................................................400 4.6.8.1. Lambliaza..........................................................................400 4.6.8.2. Ascaridioza........................................................................401 4.6.8.3. Oxiuraza............................................................................402 4.6.8.4. Ankilostomiaza..................................................................403 4.6.8.5. Strongiloidoza...................................................................404 4.6.8.6. Trichinoza..........................................................................404 4.6.8.7. Teniazele...........................................................................405 4.6.8.7-l. Taenia solium.................................................406 4.6.8.7.2. Taenia saginata...............................................406 4.6.8.7.3. Botrioccfaloza.................................................406 4.6.8.7.4. Hymcnolepis nana..........................................407 5, Bolile ficatului (dr. C. Borundel, dr. T. Procopiescu).....

.408 5.1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie............................................................................408 5.1.1. Anatomia ficatului................................................................................408 5.1.2. Structura histologică.............................................................................408 5.1.3. Fiziologia ficatului...............................................................................409 5.2. Noţiuni de semiologie.............................................................................................410 5.3. Sindromul icteric.....................................................................................................415 5.4. Hepatita virală acută................................................................................................419 5.5. Hepatita cronică (dr. C. Borundel)..........................................................................424 5.6. Cirozele hepatice.....................................................................................................430 5.7. Cancerul hepatic......................................................................................................439 5.7.1. Cancerul hepatic primitiv.....................................................................439 5.7.2. Cancerul hepatic secundar....................................................................441 5.8. Echinococoza hepatică (chistul hidatic hepatic)......................................................441 6. Bolile căilor biliare (dr. C. Borandel, dr. T. Procopiescu).............................................443 6.1. Noţiuni de anatomic şi fiziologic............................................................................443 6.2. Noţiuni de semiologie.............................................................................................443 6.3. Litiaza biliară..........................................................................................................446 6.4. Colccistitele acute...................................................................................................451 6.5. Angiocolitcle...........................................................................................................453 6.6. Colccistitele cronice................................................................................................455 6.7. Diskincziile biliare..................................................................................................457 7. Bolile pancreasului (dr. C. Borandel, dr. T. Procopiescu).............................................461 7.1. Noţiuni de anatomic şi fiziologic............................................................................461 7.2. Noţiuni de semiologic.............................................................................................461 7.3. Explorarea funcţională a pancreasului....................................................................462 7.4. Pancreatita acută catarală........................................................................................463 7.5. Pancreatita acută hemoragică..................................................................................463 7.6. Pancreatita cronică..................................................................................................466 7.7. Cancerul pancreasului.............................................................................................469 8. Bolile peritoneului (dr. C. Borandel, dr. T. Procopiescu)..............................................471 8.1. Peritonitelc..............................................................................................................471 8.1.1. Peritonitele acute...................................................................................471 8.1.2. Peritonitele cronice...............................................................................474 8.1.2.1. Peritonita tuberculoasă......................................................474 8.1.2.1.1. Peritonita tuberculoasă acută..........................475 8.1.2.1.2. Peritonita tuberculoasă subacută.....................475 8.1.2.1.3. Peritonita tuberculoasă cronică.......................475 9. Bolile aparatului urinar (dr. C. Borandel).......................................................................477 9.1. Noţiuni de anatomic................................................................................................477 9.2. Noţiuni de fiziologie...............................................................................................477 9.3. Noţiuni de semiologie.............................................................................................478 9.3.1. Anamneză.............................................................................................478 9.3.2. Simptome funcţionale..........................................................................479 9.3.3. Semne fizice.........................................................................................481 9.3.4. Examene complementare......................................................................483 9.3.5. Explorări funcţionale............................................................................484 9.3.6. Explorarea radiologică.........................................................................487 9.3.7. Tehnici de epurare extrarenală.............................................................487 9.4. Sindroame renale.....................................................................................................488 9.4.1. Clasificarea bolilor renale bilaterale.....................................................489 9.5. Glomerulonefritelc..................................................................................................489

9.5.1. Glomerulonefrita în focar.....................................................................489 9.5.2. Glomerulonefrita difuză acută..............................................................490 9.5.3. Glomerulonefrita difuză cronică...........................................................492 9.6. Sindromul nefrotic..................................................................................................494 9.7. Nefropatiile interstiţiale..........................................................................................496 9.7.1. Pielonefritele........................................................................................496 14 9.7.1.1. Pielonefrita acută...............................................................497 9.7.1.2. Peloncfrita cronică.............................................................497 9.8. Nefropatiilc tubulare...............................................................................................499 9.8.1. Ncfropatia tubulară acută (tubuloncfroza acută)..................................499 9.9. Ncfropatiilc vasculare.............................................................................................501 9.10. Insuficienţa renală acută........................................................................................502 9.11. Insuficienţa renală cronică....................................................................................502 9.12. Litiaza renală.........................................................................................................504 10. Bolile sângelui şi ale organelor hematopoietice (dr. C. Borundel)..................... 10.1. Noţiuni de fiziologie şi semiologie.......................................................................507 10.1.1. Eritrocitclc (hematii sau globule roşii)...............................................508 10.1.2. Granulocitele......................................................................................509 10.1.3. Limfocitelc şi plasmocitelc.................................................................510 10.1.4. Monocitelc şi macrofagele.................................................................510 10.1.5. Trombocitele......................................................................................511 10.1.6. Hemostaza şi coagularea sângelui......................................................511 10.1.7. Grupele sanguine - Hemoliza.............................................................514 10.2. Patologia critrocitului............................................................................................515 10.2.1. Anemiile.............................................................................................515 10.2.1.1. Anemia posthemoragică acută.........................................516 10.2.1.2. Anemiile hemolitice........................................................517 10.2.1.2.1. Anemii hemolitice cu defect genetic.............517 10.2.1.2.2. Anemii hemolitice cu defecte dobândite.......518 10.2.1.3. Anemii prin tulburări în sinteza hemoglobinei................519 10.2.1.4. Anemii prin tulburări ale sintezei nucleoproteinelor.......520 10.2.1.4.1. Anemia Biermer (pernicioasă)......................521 10.2.1.4.2. Anemiile parabiermeriene.............................522 10.2.1.5. Anemiile aregenerative sau aplasticc...............................522 10.3. Patologia granulocitului........................................................................................523 10.3.1. Poliglobuliilc (policitemiile)..............................................................523 10.3.2. Agranulocitoza...................................................................................523 10.3.3. Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză (M.M.M.)..............................524 10.3.4. Trombocitemia hemoragică................................................................524 10.3.5. Leucemia granulocitară cronică (L.G.C.)...................,.......................524 10.3.6. Leucemia acută...................................................................................525 , 10.4. Patologia limfocitului şi plasmocitului.................................................................526 10.4.1. Limfoamele maligne...........................................................................526 10.4.1.1. Boala Hodgkin..,,..............................................................527 10.4.1.2. Leucemia limfatică cronică..............................................528 10.4.1.3. Mielomul multiplu...........................................................528 10.4.1.4. Macroglobulinemia Waldenstrom...................................529 10.4.1.5. Lupusul eritematos diseminat..........................................529 10.5. Patologia monocitclor şi macrofagelor.................................................................529 10.5.1. Histiocitoza X.....................................................................................529 10.5.2. Boala Gaucher....................................................................................530 15

10.5.3. Boala Nicmann-Pick..........................................................................530 10.6. Sindroamelc hemoragice.......................................................................................530 10.6.1. Sindroame hemoragice prin tulburări ale peretelui vascular..............530 10.6.1.1. Purpura alergică (purpura Schdnîcin-Hcnoch sau purpura reumatismală)....................................................................531 10.6.1.2. Purpurele congenitale......................................................531 10.6.1.3. Purpurele vasculare simptomatice...................................531 10.6.2. Sindroame hemoragice prin tulburări trombocitarc............................532 10.6.2.1. Purpurele trombocitopenice.............................................532 10.6.3. Sindroame hemoragice prin tulburarea factorilor de coagulare..........533 10.6.3.1. Hemofilia.........................................................................534 10.6.3.2. Hipoprotrombinemiile.....................................................534 10.6.3.3. Fibrinogenopcnia.............................................................534 10.7. Sindromul fibrinolitic............................................................................................535 10.8. Coagularea intravasculară diseminată...................................................................535 10.9. Splenomcgaliilc.....................................................................................................535 11. Reumatismul (dr. C. Borundel, dr. M.A. Ionescu)........................................................537 11.1. Noţiuni de anatomic şi fiziologic..........................................................................537 11.2. Reumatismul articular acut (R.A.A.) (dr. C. Borundel)........................................538 11.3. Reumatismul secundar infecţios............................................................................541 11.3.1. Reumatismul secundar infecţios de cauze cunoscute.........................541 11.3.1.1. Reumatismul prin boli infecţioasc...................................541 11.3.1.2. Artritele specifice............................................................542 11.3.2. Boli reumatismale infecţioasc de cauză necunoscută (dr. C. Borundel, dr. M.A. Ionescu)...............................................................542 11.3.2.1. Poliartrita reumatoidă (P.R.)............................................542 11.3.2.2. Spondilita anchilozantă (S.A.).........................................549 11.4. Reumatismul cronic degenerativ...........................................................................552 11.4.1. Artroza...............................................................................................552 11.4.2. Coxoza (coxartroza)...........................................................................554 11.4.3. Gonortroza (artroza genunchilor).......................................................555 11.4.4. Artrozele piciorului............................................................................555 11.4.5. Artrozele membrului toracic...............................................................556 11.4.5.1. Artroza umărului.............................................................556 11.4.5.2. Artroza cotului.................................................................556 11.4.5.3. Artroza mâinii..................................................................556 11.4.5.4. Artroza falangelor............................................................556 11.4.5.5. Artroza policclului...........................................................557 11.4.6. Spondilozele.......................................................................................557 11.4.6.1. Spondiloza cervicală........................................................557 11.4.6.2. Spondiloza toracală.........................................................558 11.4.6.3. Spondiloza lombară.........................................................558 11.4.7. Tratament şi recuperare în artroze şi spondiloze................................558 11.5. Reumatismul abarticular.......................................................................................559 11.5.1. Reumatismul muscular (mialgii şi miozite)........................................559 16 11.5.2. Tcndinitele.........................................................................................560 11.5.3. Periartritele.........................................................................................560 11.5.4. Algodistrofiile simpatice....................................................................560 11.5.5. Nevralgii şi nevrite.............................................................................561 11.5.5.1. Sciatica vertebrală (S.V.) (dr. C. Borundel)....................561 12. Bolile de nutriţie (dr. C. Borundel)..................................................................................565 12.1. Introducere............................................................................................................565 12.2. Diabetul zaharat....................................................................................................566

.........578 12...........605 13....................602 13..1........................7.1...................................... Patogenie şi Fiziopatologie..........................1..1.. Diabetul zaharat de tip I (insulinodependent).... Vitaminele....13.......1..............3.......1......9............605 13........ Tetania sau spasmofilia.. Bolile prin carenţe vitaminice (dr........599 13............ Tratamentul dietetic............1..........10........ Vitamina A (axeroftol)......................................1......2.....2.......................................2...............1.........1........................ Avitaminoza C (scorbutul).............................8............................ Tratament........................................12..................................1........... Etiologic..........588 12...... Evoluţie stadială.1................... Guta articulară......................4................................. Vitamina M (acidul folie).......... Hipoglicemiile........602 13...................7......4.1........... Simptomatologie..............2..1....11................2....................581 12............. Definiţie şi epidemiologie...............600 13......583 12.......................2.....................................................................15............2................2.....6.............. Beri-Beri sau avitaminoza B...7............1......1... Carenţa de vitamină B12.......................1...............1...........601 13............ tiamină)......................................1................ VitaminaPP (acidul nicotinic)...1........1.........572 12........... Definiţie şi etiopatogenie.....6..........2............... Igiena diabeticului........1.....................6.......... Borundel........2...2................................4............................... Vitamina D (calciferol)...........................600 13..........................................7............1................................................................ Vitamina Bt (aneurină. Obezitatea...................1......................572 12.......1.............................572 12............5.................8..................................599 13........1....... Tratamentul cu insulina.........................3.....4................586 12...604 13.1...602 13. Osteopatia de carenţă... Dr........ Tratament..........571 12.....................1. lonescu).................................583 12...4.............................596 12..........9.566 12.......4.... Etiopatogenie..............................................................1....2...............1...2...............5.....................................1.......................... Clasificarea diabetului zaharat...581 12.. Diagnostic diferenţial............. Carenţă de vitamină K..9...................604 13..................................7..............................................597 13........596 12.........................2......3.......4......................4...........................4......... C...589 12.....594 12.......10.........2........... Carenţa de vitamină D -rahitismul.585 12.........599 13.............. Carenţă de vitamină E.10.............567 12..... Carenţă de vitamină M........1........8......................5..........2..................... Denutriţia...2... Complicaţii...............................................14.....7................595 12.. Hiperlipidemiilc (Hiperlipoprotcincmiile)..571 12............................595 12................606 ............2..................570 12................... Vitamina B12 (cobalamina)...............2.................1.1........ Complicaţii.........................2....595 12...............................584 12.601 13...... Avitaminoza B2 (ariboflavinoza). Forme abarticularc.......................582 12..............A....598 13........ Diabetul zaharat de tip II (insuiinoindepcndent)......... Forme clinice.....4.........................'..............................................................595 12....................1..2............................580 12................1..........1............................................................1..........598 13................... Vitamina B2 (lactofîavina................603 13..................................6........1......... C......2.....2.....6........... Tratametnul comei diabetice........................603 13........................................................... Pelagra..........604 13.......................1........3...............601 13.......... Vitamina C (Acidul ascorbic)..............598 13........ Cura balneoclimatică..............7....... Tratamentul cu antidiabeticc orale.....3....................... Pană)..... Rolul efortului fizic în diabetul zaharat....... riboflavina)..................................................1.... Simptomatologie....... Complicaţii..........2..................603 13.............................................................1.........2........................ Hiperuricemii.............7...........574 12..... M........12......................4....2. Vitamina E (tocoferol)...................603 13........ Guta (Dr.............582 12.5......................................................................................... Definiţie şi noţiuni generale...........................................................7...2................................................................................ VitaminaK.....2...575 12.....1........567 12......................1.....................................................3.........7.... Avitaminoza (hipovitaminoza) A..................584 12......5...................1..................................7............571 12.........1.........3...............1..............................................2.........................6.....

...... Intoxicaţia cu acid oxalic şi oxalaţi....11................ Intoxicaţia cu arsen şi derivaţii lui.......628 14.25...31..............................................618 ...24..1.......................22..........27.............................. Intoxicaţia cu acid cianhidric...........629 15.............................................627 14............... viespi.. cianuri...........608 ......19...... 14.......................................... M................................ Intoxicaţia cu hidraţi alcalini......................................614 14.........................................12........16........ 14..................616 14...........................14.........................625 14........ Intoxicaţia cu cafeina.............20.. teobromină.. Intoxicaţia cu mcprobamat....... fenilbutazonă......................................... Intoxicaţia cu romergan .........1........................617 ........612 14..........61S I 14........................615 14....... Intoxicaţia cu pesticide...................... Intoxicaţia cu diazepam.......................11........... Intoxicaţia cu nicotină......1................................................................. bromuri.......6.2.................614 14.............630 15........2...................................................6221 14...............10........................... Noţiuni de anatomic şi fiziologie...........2....... opiacee................21.36.... Hipofiza..........T.622 14......................... înţepături de albine.......1....................................610 ... Intoxicaţia cu oxid de carbon..... Intoxicaţia cu acid cîorhidric.............. Intoxicaţia cubromoval.30.......7......1.... Intoxicaţia cu stricnina.. Intoxicaţiile acute (dr.......... H.......630 15.....615 14.. Intoxicaţia cu acetonă..........................17....6301 15.......630 15............... 14................34..........3........ Intoxicaţia cu acid saliciiic.......................... Intoxicaţia cu acid acetic. acid acctilsalicilic (aspirină) şi salieiîaţi.........................fcnotiazinclc...............29.....2............... Intoxicaţia cu chinină.................615 14........ Intoxicaţia cu alcool metilic.....-........618 . Intoxicaţia eu acid azotic...................... atropină.................. Intoxicaţia cu morfină............................................9................... Muşcăturile de şerpi.......................................... Intoxicaţia cu alcool etilic......................62( 14.....................................................................................................................31...........................617 .......... 14..................3.. bondari.626 14.......611 14.................2.......................................31.... parathion...............................................4.................28.....625 14..... Intoxicaţia cu amoniac..611 14.............. Intoxicaţia cu aminofenazonă...8................... Intoxicaţia cu acid sulfuric................33.....627 14.................624 14.......C........................................................31.............................13............. Vitamina P (rutinul)..... .......................... Introducere.................. Intoxicaţia cu petrol şi derivaţii săi.................36.....608 14............................2..613 14.. Noţiuni de endocrinologie (dr......................................26............. 14.......... 14.........................631 ...11...............609 ............. Madeleine Măicănescu-Georgescu)..............1.....23.................... Drăghici)................618 .621 1 14......................................................................15................619 18 14....................623j 14..........1........................620J 14......................................................................................... Intoxicaţia cu digitală şi derivaţi ai acesteia...... 14..........................613 14................ D............................622 14...............D....................36...610 14......................................... Intoxicaţia cu antideprin............... Epifiza............H.......... teofilină....... Intoxicaţiile acute cu ciuperci..................................................... . Intoxicaţia cu fenacetină........................................612 14.......608 .......................... D.............623 14..................................... Intoxicaţia cu izoniazidă............................607 14........ Parathionul (compuşi organo-fosforici)...........................2.......T..18.......................................1... 14.. 14............. Intoxicaţia cu barbiturice.....607 13...5.............. Carenţa de vitamină P............13...C...2..................................... Intoxicaţia cu alcaioizi.628 14................................... Intoxicaţia cu napoton........3............ Glandele suprarenale.........................35...................... H........................................................H.......D..................32................ Muşcături şi înţepături veninoase..631 15.................... Intoxicaţia eu antalcool..

................................................638 15..........................648 15.......................................1... Insuficienţa hipofizară (sindromul Shechan) (necroza sau infarctul postpartum).................................2.........639 15.............639 15....2...........1........................2...653 15...........4.......................................................7................2......... Tiroida.....................670 16...................... Bolile epifizei.......634 15...................................636 15...............2.639 15....... Noţiuni de neurologie (dr...................... Sindromul senzitiv.............................1.. Alte afecţiuni.........6..633 15.........................................2......................2..2...4................ Craniofaringiomul....3.1..... Hiperparatiroidismul (boala Rccklinghausen)..............650 15................4.................................9...............................6... Sindromul vestibular................2..... Sindromul de deficit motor......................... Boala Addison............. Diabetul zaharat.1................................... Sindroame musculare...................................... Hipcraldostcronismul............................2.............. Hipotiroidismul cronic benign....1.........................................5..... Hipoparatiroidismul (tetaniâ paratiroidiană).....645 15.... Metode de investigare în afecţiunile glandelor genitale............ Diabetul insipid.................................3............................ Hipotiroidismul şi mixedemul...........654 15...........................2..................3..671 16.............................. Sindromul adrcno-genital...........6...2.......... Hipertiroidismul şi boala Basedow..... Hiperinsulinismul....6.................2. Noţiuni de anatomie şi fiziologic.......5.........635 15..5............................................... Tulburări obiective de sensibilitate...............................2...........8................................. Sindromul ccrcbelos...........652 15.......3..... Lezarea pcricarionului (corpul celular ..........2...................651 15............................. Tiroiditelc.........1......................5...642 15...................6...................................1..............................................673 16..........................................644 15..........656 15........655 15.................................. Fcocromocitomul........632 15...6...............650 15..............4......................666 16...........656 15...........................7........... Principalele sindroame neurologice..................................................................................................632 15..... Bolile pancreasului endocrin.............1......8..........................................6..............................9........... Cancerul tiroidian......... Sindromul de neuron motor periferic...6..................8.....1.........9......644 15.3.....633 15.................................5............................ Bolile gonadclor...............3...............................................654 15.....................9...5............... Nanismul hipofizar.632 15..4.7..........................................................................641 15....................2........654 15...... Acromcgalia..........9............................. Eunuchismul şi eunocoidismul.........................................................632 15..........674 16......................................5......................... Boala Cushing............. Sindromul adipozo-genital (sindromul Babinski-Frohlich).........673 16............... Interscxualitatea...................................2............... Borundel).......................................................................4.....654 15.............................8...........3........5.....631 15....1......................................653 15.............................651 15...........................6...3...................t........9..655 15.........5.............637 15.................. Noţiuni de semiologic..............................7..............6........................................... Guşa şi cretinismul endemic..........................................................6.........................3........................ Pancreasul....................1............658 16.. Criptorhidia........ Adenomul cromofob....................................................642 15............4..........................668 16................................................................... Examenul nervilor cranieni.................3........................1..3........3.....2.................633 15......642 15.3......664 16.........................................7....................4.....639 15..2......... Precocitatea sexuală..................... Gigantismul......5........ Paratiroidcle....................645 15...........2.. Bolile tiroidei.....................4........................7....2.. Glandele genitale............ Bolile paratiroidelor..................................7........5............................................................... Sindromul de feminizare...........................658 16.............1...........................................15...3....................5................................................................................. Insuficienţa suprarenală cronică benignă.....................657 16...656 15................................................ Bolile glandelor suprarenale....................................1.........................................5...........4................2................................................... Macrogcnitosomia precoce (sindromul Pclizzi).................................................9.669 16...................................... Bolile hipofizei...............................674 16. C.........9...........................................3.....................6.......652 15...2..............4.... Hipogonadismul...

............................3.......................................696 17.15...........................4............................................... Psihozele reactive acute (sau "de şoc")..................... N..............710 17..........8..................................713 17.......14.....10.........2.9......................................................................................5......................................................3....................... Tulburările psihice în traumatismele cranio-ccrcbralc......... Come neurologice..............................13..................685 16........15..1................2...7..................................................2...................1..............2....4...5.....................705 17.680 16............ Schizofrenia.8........ Oligofrcniilc..................... Insuficienţa circulatorie cronică.. Nevrozele................ Borundel).................................5..... dr...................... Diacicov)......... Nevroza obsesivo-fobică.......2. Coreea acută Sydcnham....15..... Isteria (nevroza isterică).......701 17. Epilepsia generalizată...........6........................15....................4..........2....4.................4.....................2.........................9.......1.................. Tulburările psihice în tumorile cerebrale.......690 16........ Psihoza maniaco-depresivă....704 17..............686 16................. Alcoolismul...............................2..2...................................................711 17......677 16.. Psihozele presenile.......................................................................3...690 16...................711 17.....................711 17.. Psihozele reactive prelungite.....704 17...................................................................679 16.........5................685 16.............................2..708 17.688 16.........6..................689 16...2..........2..............................................2.................... Psihopatiile........!..........2....................... Leziunile nervilor periferici...... Bolile infecţioaso ale sistemului nervos............................................al neuronului motor periferic)......701 17........................... Toxicomaniile............... Echivalenţele epileptice...................3........................................2...684 16....1.............. Lezarea rădăcinii anterioare... Psihogcniilc.............3.................712 17............ Noţiuni de psihiatrie (dr.........................704 17........690 16....... Borundel).. C..16...3.....................................713 17........................3....................................1... Paranoia.......................................700 17.691 17........................2........................1..........1.2....4........................................ Tulburările psihice în atoroscleroza cerebrală...............5........3................6................................................................................................... Scleroza în plăci..................... Valentina Neicu....................696 17..................688 16..............3......... Psihozele de involuţie........................686 16.........................687 16...........692 17............. Nevrozele mixte..........................................2....................... Nevroza astenică (neurastenia)......................................1....2................................3......................685 20 16... C.......701 17................1...........8....675 16.......7............2..................... Insuficienţa circulatorie acută..............8....................3..... Comele (dr...................................712 17.......................2.............................7............................................ Sifilisul cerebral........... Introducere...715 ...9.2..................................................2.......... Sindromul de hipertensiune intracraniană.....686 16............5..... S.....................6 16...........2...................................... Psihozele senile..................................7.......6.710 17...692 17..........4......8....3.............. Sifilisul sistemului nervos..............15.......6......682 16....................676 16......................2....... Come toxice..............699 17...............................14...680 16................................................ Hemoragia cerebrală.................... Epilepsia localizată. Paralizia generală progresivă.11...........2........... Sindroame vasculare cerebrale (dr................... Noţiuni de semiologic...........................................676 16......3......700 17.... Parafrcnia.....................6............. Sindromul de neuron motor central..........................714 17........... Come metabolice........................ dr.......4..... Tulburările psihice în avitaminoze...............706 17.................2. Lezarea plexurilor (plexite)................... Neuroluesul (sifilisul cerebral).......714 17..................2....................................................3............6.2........14.........17..........692 17........... Psihozele toxice..........2.2................681 16........................ Tabcsul............................... Epilepsia......4............................................................................................. Miclita sifilitică...........12...3........................................701 17.............................................................. Neicu..........2....1.................................................... Come infecţioaso....................................2...................................

... Patologia psihoneurologică...................730 18.2....... Demenţele...................3.......................1............. Borundel)...2.736 18..............728 18..............4..5..............3...........689 .............2..........736 18................................3.3........722 18.3................. Accidente vasculare cerebrale ischemice tranzitorii....9....3...........................734 18...........735 18.730 18...2......2..... Bătrâneţea etapă fiziologică....3...........726 18....3.............................2.8..2..1...... Deshidratarea....................................... Naţiuni de geriatrie (dr..1..3........2....7............................728 18......................... Noţiuni generale..3.734 18.......................3.......722 18..............9... Hipertensiunea ortostatică..1..731 18.....738 22 18.720 18............. C.......4..17..............................1..3....3..............690 .3..2........ Escarele..............................................3.........................2..................................3.................2........ Horton)..... Alte hernopatii întâlnite la bătrâni...............................3...3......... Aitc boli digestive......................................3....3...... Infecţiile urinare............ Arterita cu celule gigante (temporală................4......3...........727 18...................3................9.......685 ...... Leucemia limfatică cronică.....1...........2............718 18.....731 18...5..................3.............690 ....1.3...1...3...........4.....................................720 ....6.3...............5................................ Incontinenţa anală..............1.............. Stările terminale.............2............................. Pruritul senil..............4....... Sindromul de imobilizare... Stările confuzionalc acute.....3 Afecţiuni mai frecvente în practica geriatrică.................... Arterioscleroza cerebrală difuză......................3............1..................3............................2....690 ...................... Anemii.3.......729 18................7..............6.......................................3..7.... Prostata ia bătrâni..................................723 18...........5.............3...............................................3...............716 18. nu boală..... C......................3............... Refluxul gastro-esofagian..................1................3...................................... Rctenţia de urină..3.......735 18...Escara)...................2................................737 18..7.........6......14..................5...........................2......734 18..............................3.................. Crizele de adaptare........2........................18....3................6...................6.733 18.........734 18..10.......726 18..... Epitelioame..733 18...1...........2.3...3..739 18... Probleme de asistenţă socială...731 18.............. Infarctul miocardic acut la vârstnic.3.................1...........................3....................730 18.691 18. Bolile aparatului cardiovascular... Bogdan.734 18...................................730 18........740 .3...........................721 18................6.....3...... Tulburările de somn...................737 18.......................8.....................725 18... îmbătrânirea psihologică.3.................734 18...........736 18.... Patologia urinară geriatrică.................7......... Patologia ischemică digestivă..... Fractura extremităţii superioare a femurului.....3..733 18...3.688 .......11........................2.....725 18...................686 ................. dr....... Incontinenţa urinară.....687 .............. Depresiile tardive.3....5....................2.............3..........3.......3........................727 18..............12......................3..............3....................................3....733 18.... Patologia gcrodermatologică....688 ................ Sinuciderile.3......... Patologia geriatrică a sângelui........725 18.......................729 18.724 18.................................686 .....................2... Aspecte de patologic geriatrică digestivă.. Parapareza (Paraplegia senilă).................................. Tulburări psihice şi neurologice în îmbătrânire.... Osteoporoza de involuţie...........721 18... Căderile.....725 18....739 18.3............................................................................................... Purpura senilă.................... Ulcerul de decubit (ulcerul ischemic de presiune ........... îngrijirea bolnavilor psihici..................4....688 ...... Introducere............2............... Parotidita supurată a bătrânului..718 18.1..............3...........3............................734 18.2...... Rolul şi poziţia medicului faţă de bolnavul vârstnic......................................7....4.............................................3.................................. Aspecte caracteristice de gcropatologic a aparatului locomotor.......736 18........ Diabetul zaharattardiv..... Hipertensiunea arterială......................13..............................686 ........722 18..........9............

........................'..743 18........5..................753 19.........................5.............. Boala de iradiere..........742 18.................5.....775 20.............773 20.....769 20......................................................................... Termoterapia..........4............770 20...3.5............................... Eventuale accidente........771 20..............................................2.........764 20................................... Reabilitarea în geriatrie........768 20..................................5...........7... Aparatul Rontgen.......755 20............................................................................................ Derivaţiilor..........5................................................................... Tratamentul accidentelor...................................................................... Diatermia........................1.......746 19.......773 20..........1..............................5. Proceduri hidroterapice.........764 20........3..........747 19. întrebuinţări...........................3.........................6........................... Microundele (radarul).....3..................7......3.................2...............................2.......................4........................... lonescu)............................................. Izotopii radioactivi....................1............................................................................4....1................ Razele infraroşii.......5...767 20...757 20...................................748 19.......3..741 18..........................................................................3...........776 .......775 20...........1............... Electrotcrapia......... Curenţii de înaltă frecvenţă........................6.........747 19.....764 20.............2....... Examene radiologicc cu substanţe de contrast........... P..................................................771 20.........................................................................2..........1 Structura materiei................765 20..................769 20..........5.....................................752 19............1..................................................................................757 20.... Curenţii de medie frecvenţă........ Ultrasunetele. Curenţii cu impulsuri................................................2............4.......................................2.......................................5......................2..............................................................750 19.......754 19.A...........5..........................................................................................6............................................................................. Acţiune fiziologică..............5....... Origine............... Balneoterapia........ Razele ultraviolete (UV).....1...................................... Sonotcrapia.............5..3.............4...772 20....................................................746 19.5.................................753 19............................................................775 20.........................7............................... Protecţia muncii. Apele minerale................................................3..................................5..................................................772 20........... Cauzele morţii în geriatrie.....1.........744 18.......................3. Varietăţi.................................. Noţiuni de balneo-fizioterapie (dr................................................................:..........770 20..................748 19..................4. Pregătirea bolnavilor.4.743 18..............18.........768 20.......... Ciocâlteu)......................... Terapia medicamentoasă în geriatrie.... Patologia pensionării...............2...........................................................1...2.. Clasificare...........741 18...... D'Arsonvalizarea.................................... Fototcrapia......................2................. Proprietăţi..6.......................................................5....... Galvanotcrapia...................... Inhalaţiilc............ Noţiuni de radiologie (dr...................................4..................3.......................770 23 20........................2............................758 20............ fnfrasunctclc (vibroterapia)..............767 20..........9......................................... Internarea în instituţii specializate.................................772 20..6............................................................................... aerosolii şi pneumoterapia..............................6............................4.............. M..........754 19............... Faradotcrapia................5...............................1...................................... Educaţia sanitară.............................................2....3.............5...............4.....1........... Terapia ocupaţională. Rontgenterapia.....3...................5....... Hidrotcrapia............................................15...................................2....771 20.. Clasificare....... Razele ultrascurte (US).............................................................................4............769 20.........................6..................757 20............................1.5.....764 20...................................... Proprietăţile razelor Rontgen................8...........................3.............................................3..........................................2.................................744 19.5..........................2.........................1 Consideraţii generale..........................761 20...................749 19.........2............6......................... Nămolurile (pcloidelc)............. Razele Rontgen.................................

.........9..........................3....................................9.............788 20....... ca urmare a pregătirii sale de bază şi tehnico-profesionale.......8.......... a cărei sarcină de bază este asigurarea condiţiilor optime de îngrijire a bolnavilor........8........10... Indicaţii... înţeleasă în toată complexitatea sa..2......1........ introducerea în practica curentă a unor instalaţii............3......................1...... Cadre cu tehnicitate ridicată............9..... Scopul şi importanţa kineziterapici...........7....7..8.......................3.... Tehnică şi aparatură..4...... educative şi gospodăreşti...........................9........................ de formare şi informare a tuturor cadrelor...................................788 Bibliografie selectivă....... Kinczitcrapia în diferite afecţiuni.. în acest spririt trebuie înţelese rolul şi poziţia cadrelor medii................................. Acţiunea generală.....2...3.. Descriere şi acţiune.............9........8.........10..780 20.........784 20..........1....7....1.......................778 20........................... Exerciţiile fizice..............1...............776 20...................7.............................................. acestea au menirea să umple golul dintre examenul medical propriu-zis şi îngrijirea bolnavului............3......... Factorii telurici............................ Pneumoterapia..................... Acţiune şi indicaţii............3..................................789 INTRODUCERE ROLUL ŞI POZIŢIA CADRELOR MEDII Dezvoltarea forţelor de producţie în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane......................................786 20........8. organizatorice.......7.... policlinica sau circumscripţia medico-sanitară... la un nivel superior de înţelegere şi interpretare....................5.....................2.............783 20..........................1.....781 20............................1............ Locul său de muncă poate fi spitalul........1.10.....................................10......... Manevrele masajului...........779 20................ Pregătirea de bază a asistentelor medicale. Mişcarea aerului......................... Kinczitcrapia..............................781 20......... igienico-sanitare..782 20.......................783 20.................... o orientare mai rapidă la patul bolnavului.................2........... Indicaţii.............1....actul prestat de medic .......... Indicaţii şi contraindicaţii. Dar nu poate fi constructor al societăţii noastre şi nici beneficiar al efortului colectiv decât ce! care îmbină armonios setea de cunoaştere cu receptivitatea pentru nou şi valenţele morale...........1.... Asistenta medicală....................... Factorii cosmici.......................... iar pe de altă parte................8.. ..2............779 20........... constituie aportul remarcabil al asistentei medicale..8..................................... Contraindicaţii................................... are atribuţii: de îngrijire medicală propriu-zisă...............777 20..................................1...............784 20.................8................1.7....1. Aerosolii....................... Acţiunea masajului........... Clasificarea climatelor........780 20....................2..........785 20...8................................................................................2...........................................1................9....nu epuizează imensul volum de practici şi acţiuni care constituie îngrijirea bolnavului. Exerciţiile fizice şi tehnica lor.......777 20....10.......... Inhalaţiilc....20............ Factorii atmosferici........... aparatură şi instrumentar de înaltă tehnicitate..............................................8......785 20......779 20..................................................784 20.....1...786 20......... Este lesne de înţeles că....2....... cerinţele conducerii şi organizării ştiinţifice a muncii impun în mod obiectiv creşterea continuă a nivelului de pregătire................iată de ce îndeplinirea obligaţiilor care-i revin............................7......4...779 20.................... situate pe cea mai înaltă treaptă de pregătire a personalului sanitar.. extinderea automatizării şi complexarea proceselor tehnologice.... pe de o parte................................. însuşirea mai profundă şi mai rapidă a unor cunoştinţe şi practici de specialitate şi mai multă receptivitate faţă de ştiinţă şi faţă de nou..............785 20.............................6........788 20....................4.........10................ Structura atmosferei................ asistenta rămâne...................................... "Medicul trece.....................4................. Climatologia................... Medicul prescrie......... Masajul.......................................2.... ştiinţa cu conştiinţa........................10..... Presiunea atmosferică.. Acţiune şi indicaţii.........786 20..777 20..778 20........9....777 20..1......... Este cunoscut faptul că examenul medical ....................................4..............................780 20... asistenta execută" . Umiditatea atmosferei...1.......2..........8...................................781 20........................ Compoziţia acrului.....................1...................... într-un cuvânt..2.................. Acţiunea locală........2................................... nivelul lor ridicat de cultură generală le permit............ Temperatura acrului............... un orizont mai larg.....

blândeţe. trăsăturile morale. concentrarea. instrumentarul etc. Numai astfel asistenta medicală poate înţelege şi interpreta corect boala. de a contribui cu toate posibilităţile saîe la vindecarea bolnavilor. să-şi păstreze voioşia. la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. şi uneori viaţa. terapiei intensive. Rezistenţa fizică şi nervoasă şi unele aptitudini pentru profesiune. Dacă fiecare bolnav este un mic univers. atitudinea trebuie să fie degajată. Chiar şi cele mai aparent nesemnificative neîndepliniri de sarcini pot avea consecinţe foarte grave. Există. să aibă curaj şi tărie. Câteodată. Iată de ce trebuie să aibă temeinice cunoştinţe de patologie şi terapie. cum în zilele noastre ştiinţele medicale progresează într-un ritm rapid. de a contribui la acţiunile de depistare a bolilor. dar. Devotamentul trebuie să se manifeste egal faţă de toţi bolnavii. asistenta nu trebuie să uite niciodată că are dreptul şi datoria de a deveni un intelectual. pe scurt. la supravegherea lui. prelevează produsele biologice şi patologice. cercuri ştiinţifice. trebuie să cunoască bine instituţia în care lucrează. Nu sunt suficiente cunoştinţele teoretice de specialitate. otorinoloringologiei etc. conferinţe. timp de zile şi. asistenta medicală trebuie să fie devotată. Organizarea raţională a muncii sale asigură un randament mai mare. ea trebuie să posede o serie de calităţi psihologice: tact. conştiinciozitate. dacă ne gândim că patul constituie universul restrâns al bolnavului. endoscopice. să-şi îndeplinească obligaţiile planificat şi organizat. pentru că de aceasta depinde viaţa bolnavului. Iată de ce asistentei i se cere mai mult decât tehnicitate şi cunoştinţe medicale. Activitatea medicală este continuă. trebuie să le ştie bine şi să le recunoască la nevoie.. fiind necesar ca după o noapte albă. la acţiunile profilactice şi de educaţie sanitară. conferind totodată bolnavilor cele mai bune condiţii de igienă şi de confort. prin natura atribuţiilor. pentru aceasta mai are nevoie de cunoştinţe profesionale corespunzătoare. să cunoască semnele şi simptomele bolilor. pentru ca timpul de muncă să fie pe deplin folosit. de timp şi de materiale. devotament faţă de bolnav. citând în acest sens administrarea cu întârziere a unui medicament. o economie de forţe. naturală. sub toate raporturile: structură. asistenta medicală are sarcina de a aplica toate cunoştinţele dobândite în anii de studiu pentru îngrijirea bolnavilor ambulatori. Mai mult. pregătesc bolnavii pentru examinările radiologice. de aceea. electrocardiografie!. prin aceasta înţelegem comportamentul asistentei medicale faţă . Dacă asistenta nu are rolul de a recomanda tratamente. Aici sunt permanent în serviciul bolnavului de la internarea acestuia şi până la externare. Specificul muncii sanitare implică consultarea permanentă a manualelor şi revistelor de specialitate. Conştiinciozitatea ridică valoarea oricărei munci. faţă de suferinţele lui. uneori. Acest lucru trebuie înţeles şi trăit. de o bună pregătire profesională. oftai26 mologiei. Devotamentul. Ele asigură toate îngrijirile prescrise. un sector de activitate în care factorul timp nu are importanţă: liniştirea bolnavului. este nevoie de o permanentă instruire şi cunoaştere a metodelor noi de muncă. în cadru! policlinicii sau al circumscripţiei medicale. dar fără ea este de neconceput activitatea asistentei medicale. Atenţia acordată de către asistentă este foarte importantă. semnele sale şi tehnicile prestate. Atitudinea corectă. abilitatea manuală şi. în mâinile celor care îl îngrijesc. O bună asistentă medicală trebuie să aibă un nivel intelectual şi de instruire superior. de a executa toate tehnicile şi actele medicale care se pot efectua ambulatoriu în unitatea sanitară respectivă sau la domiciliul bolnavului. stăpânire. Mai presus de toate acestea. numai astfel poate să-şi câştige prestigiul şi demnitatea. însă. oricât de numeroase ar fi. nerespectarea dozelor prescrise. mai ales. dar nu oricine se poate acomoda uşor. asistenta trebuie să nu doarmă. organizare etc. aparatura. Asistenta medicală trebuie să-şi cunoască bine atribuţiile. obligaţiile şi răspunderile ueni bune asistente medicale. să prezentăm aptitudinile. întârzierea la serviciu care pot dăuna bolnavului. motiv pentru care nu trebuie să manifeste o pudoare deplasată sau dezgust. prezenţa activă la referate. cursuri de reciclare. calmul. cu permanentă solicitare fizică şi nervoasă. pentru a realiza destinderea psihică 27 atât de necesară profesiunii sale. săptămâni. Sfera preocupărilor sale trebuie să fie cât mai largă. fără însuşirea temeinică a tehnicilor îngrijirii bolnavului. Grijile personale. totuşi. ignorarea pudorii naturale a bolnavului. Spitalul rămâne însă locul unde toate valenţele asistentelor medicale pot fi valorificate pe deplin şi unde aportul şi rolul lor sunt de neînlo-cuit. Aceasta nu înseamnă. fără familiaritate deplasată şi fără politeţe ostentativă.pentru a-şi duce activitatea în bune condiţii. Bolnavul care solicită asistenţă medicală îşi încredinţează sănătatea. Având obligaţia de a supraveghea bolnavii şi de a urmări toate complicaţiile şi accidentele afecţiunilor şi tratamentelor aplicate. Este locul. multe calităţi. Această încredere presupune multe responsabilităţi. în general. contraindicaţiile şi incom-patibilităţile medicamentelor. intensă. Aportul său evine mai important dacă-şi însuşeşte cunoştinţele şi tehnicile care sunt de competenţa sa din domeniul transfuziei. participă la examinarea bolnavului. Dar. asigură tratamentul. Când ne referim la atitudine. păstrează şi întreţin mobilierul. neavând nici o importanţă vârsta sau sexul bolnavului. necazurile vieţii sale particulare nu trebuie să-i influenţeze atitudinea. Baza pregătirii teoretice şi practice se dobândeşte în şcoală. Sora are adeseori menirea să acorde bolnavului îngrijirile cele mai intime. în schimb are obligaţia să semnaleze toate modificările apărute în starea bolnavului. mulţi sunt veritabile drame. vesela.

Aceeaşi atitudine trebuie să aibă asistenta medicală şi în caz de deces al bolnavului. familie ori din documentele medicale. Ţinând cont de aceste considerente. iar igiena sa personală.şi consecinţele acestora. asistenta medicală trebuie să poarte totdeauna echipamentul de protecţie (inclusiv boneta) curat. şi uneori chiar demoralizantă pentru bolnav. întreaga sa activitate trebuie să urmărească perseverent asigurarea celor mai bune condiţii de confort bolnavului. dovedeşte că este străin de profesiunea medicală. dând ascultare dispoziţiilor primite de la superiori. criticile. Ea trebuie să aibă. un caz. asistenta fiind răspunzătoare de actele sale cu un grad de periculozitate socială mai mare. urmărirea unor interese personale în relaţiile cu bolnavii sau cu familiile acestora reflectă acelaşi lucru. dar impunând liniştea şi intervenind cu moderaţie. o obligaţie. încurajându-i în special pe cei trişti. permiţând prezenţa radelor. prezenţa unui cadru medical cu ţinută neglijentă.de bolnav şi faţă de celelalte categorii de personal sau vizitatori şi. reflectă ignorarea celor mai elementare norme de viaţă şi de muncă. să-i creeze acestuia sentimentul de securitate. cu alte cuvinte de actele sale răspunde mai întâi faţă de ea însăşi. dacă au consecinţe grave pentru bolnav. Se ştie că pacientul are pe toată durata bolii un moral şi o psihologie deformate. întotdeauna va aduce prejudicii instituţiei medicale şi personalului său. trebuie să se adapteze la o nouă viaţă. în general. de perspective. Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a răspunde de actele săvârşite în faţa autorităţii competente. în sfârşit. sociale. Nu trebuie să întrerupă îngrijirile acordate bolnavului sub pretextul terminării programului. schimbându-şi modul de viaţă. constituie secretul profesional. şi-a întrerupt munca. întrucât există o legătură între acţiuni . Este dezagreabilă. anxioşi. dar să impună linişte. care nu trebuie discutat cu nimeni. dezordonată. Asistenta va păstra discreţie asupra stării bolnavului şi a tuturor problemelor legate de aceasta. Pentru bunurile instituţiei trebuie să manifeste aceeaşi grijă ca pentru bunurile personale. Cine nu înţelege bolnavul. alţii se simt depersonalizaţi. înstrăinarea obiectelor personale ale bolnavilor sau ale decedaţilor. Nici bolnavului nu trebuie să-i dea informaţii în legătură cu boala. de demnitate şi abdicare de la principiile deontologiei profesionale. administrarea unui medicament fără prescripţie medicală. manifestând intoleranţă faţă de ciudăţeniile. Folosirea bunurilor insti-uţiei în scopuri personale indică lipsa de corectitudine. înţelegere. să manifeste fermitate faţă de bolnavi în îndeplinirea prescripţiilor. materiale diverse etc. Nu trebuie să cunoască decât un program . bine întreţinut. Asistenta trebuie să cultive şi spiritul de ordine şi de economie. Secretul profesional constituie o altă obligaţie fundamentală a asistentei medicale. să interzică scenele zgomotoase şi aducerea alimentelor sau băuturilor interzise. reproşurile. descurajaţi sau grav bolnavi. Responsabilitatea este în primul rând morală. chiar dăunătoare. o nepoliteţe şi o greşeală. Asistenta trebuie să fie foarte disciplinată. Trebuie să fie animată de spirit de echipă. inutil. atenţie. în timp ce alţii sunt deprimaţi. cu halatul rupt sau plin de pete. află sau observă în legătură cu bolnavul trebuie să comunice medicului. Dar există şi o responsabilitate penală. chiar faţă de anturajul său. administraţie. delicateţe. Aceasta este şi o dovadă de lipsă de respect faţă de bolnav. bineînţeles. Este separat de familie. Tot ceea ce se află despre bolnav sau despre boala sa de la medic. preocupările de ordin material. antrenează responsabilitatea penală. efectuarea din proprie iniţiativă a unei perfuzii. ale acestuia. în respectarea disciplinei de spital. uneori nejustificate. trebuie să fie bine întreţinută. uneori. la o altă disciplină. în general. Asistentei medicale îi revine sarcina să-l ajute pe bolnav cu tact. Unii bolnavi apreciază îngrijirile. medici. Trebuie să fie atentă şi binevoitoare faţă de aceştia. afirmaţiile care ar putea submina prestigiul colegilor sau al superiorilor fiind evitate cu grijă. preocupaţi de problemele afective. să scurteze vizitele obositoare. o atitudine colegială. nu trebuie să permită sau să încurajeze risipa sau abuzul de medicamente. hrană. familiale. chiar dacă bolnavul nu a cerut-o. Asistenta trebuie să-şi cunoască şi să-şi îndeplinească şi obligaţiile faţă de vizitatori. mai ales cea corporală. . menirea sa fiind aceea de a-l linişti.chiar nedorite şi neprevăzute . nu-i cunoaşte psihologia. Asistenta trebuie să manifeste solicitudine faţă de toţi bolnavii. Dar asistenta medicală are îndatoriri şi faţă de colegi. sunt binevoitori cooperanţi. în interesul bolnavului şi pentru bunul mers al instituţiei în care lucrează. Respectarea secretului profesional este o datorie morală. Trebuie să-şi păstreze însă totdeauna demnitatea. au complexe de inferioritate^considerând că nu reprezintă decât un număr. la care se adaugă. călcat. să nu încurajeze glumele sau atitudinile nepotrivite. orice bolnav are un sentiment de reţinere. tot ce ştie.interesul bolnavului primând totdeauna. comportamentul său etic general. Asfel. neliniştiţi de boală. In schimb.acela al datoriei -. de la comportamentul etic general. Dacă divulgarea secretului profesional poate dăuna uneori bolnavului. Ţinuta asistentelor medicale face parte din condiţiile de confort ale bolnavilor şi nu trebuie să se utie că ea este şi un permanent exemplu pentru bolnav. bolnav. Dezinteresul faţă de bunurile instituţiei dovedeşte mai mult decât lipsă de educaţie.

scopul medicinei îl constituie prevenirea şi vindecarea bolilor. febra fiind menifestarea unei stări patologice. frecvenţa şi amplitudinea mişcărilor respiratorii. se ridică nivelul glicemiei. NOTIUN! GENERALE DESPRE BOALĂ ■ Cunoaşterea şi diagnosticul bolilor nu pot constitui un scop în sine. dar. organismul se adaptează la mediul de viaţă. limitând capacitatea de adaptare a organismului la mediu. acest lucru fiind posibil astăzi. care apare sub acţiunea unor agenţi neobişnuiţi din mediul de viaţă. datorită în special marilor descoperiri făcute de ştiinţele medicale şi biologice din ultimul secol. Dar este binecunoscut faptul că. dar aceasta nu înseamnă că medicina ar fi neputincioasă. adeseori apărând agravări şi chiar invalidităţi. la excitanţii obişnuiţi din mediu. cea individuală -alimentează şi vor mai alimenta încă mult timp medicina curativă. ajungându-se în acest fel la vaccinarea împotriva bolilor infectocontagioase. cu toate realizările obţinute. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 1. pentru că. este mai uşor să se prevină decât să se vindece boala. drumul parcurs a fost mare. apare necesară lămurirea conceptelor de stare de sănătate şi stare de boală. ca rezultat al corelaţiilor care se stabilesc între mediul intern şi extern. tensiunea arterială. uşurează adesea şi consolează totdeauna". în cursul digestiei predomină activitatea aparatului digestiv. se numeşte stare de sănătate. prevenirea bolilor este idealul spre care tinde medicina. Factorul care strică echilibrul dintre organism şi mediu se numeşte cauză patogenă. de obicei. prevenirea şi tratamentul bolilor. Deci echilibrul biologic dintre organism şi mediu. Coordonarea funcţiilor şi adaptarea organismului la mediu sunt asigurate de sistemul nervos. familie şi colectivitate. în etapa actuală. pe de o parte şi al corelaţiilor dintre organismul privit ca un tot unitar şi diferitele sale părţi componente. iar efectul său . Medicina preventivă a marcat o dezvoltare uriaşă. la care ia parte întregul organism.1. în sensul că uneori domină funcţia unuia dintre sisteme. pe de altă parte. De la vechiul aforism "medicina este o artă care vindecă uneori. a vindeca sau cel puţin a uşura suferinţa a fost dintotdeauna scopul practicilor medicale. Istoria arată că medicina îşi are originea nu în speculaţii filozofice sau în anumite cunoştinţe teoretice. cât şi. Greutăţile pe care le întâmpină cercetătorii în descoperirea cauzelor bolilor şi în elaborare medicamentelor care să distrugă factorii cauzali au dus la o dezvoltare impetuoasă a profilaxiei bolilor. în timp ce în cursul efortului fizic. Şi în cursul febrei apar reacţii asemănătoare cu acelea din efortul fizic. medicina are datoria şi poate să aline suferinţele bolnavului. Modificarea acestui echilibru biologic sub influenţa unor factori interni sau externi. cu limitarea capacităţii de adaptare a organismului la mediu. în orice caz. cu consecinţe importante pentru individ. mai ales. Boala este un proces complex. Când nu se poate obţine o vindecare completă sau definitivă. ci în instinctul de conservare al individului şi în tendinţa de ajutor reciproc în cazuri de accidente sau boli. Nivelul funcţiilor organismului se modifică în urma reacţiilor de adaptare. tendinţă izvorâtă din viaţa socială. Toate componentele acestui sistem complex sunt în activitate echilibrată. nici tratate. Deci. se numeşte stare de boală. se intensifică procesele metabolice. Oricum. Este adevărat că unele boli nu pot fi prevenite. activitatea musculară. dinamic. se poate reda organismului o parte sau întreaga sa capacitate de muncă pentru un timp mai mult sau mai puţin îndelungat. privind în perspectivă se poate spune că este abia la început şi că imperfecţiunile ei . în cursul unui efort fizic cresc frecvenţa bătăilor cardiace. Dacă medicina se ocupă de cunoaşterea.1. De aceea. alteori a altuia. se 30 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ mobilizează sângele din depozite.stare . Febra este deci manifestarea unei boli. creşte acidul lactic din sânge.atât în ceea ce priveşte medicina preventivă colectivă. cu posibilitatea manifestării reacţiilor de adaptare ale organismului. Un organism viu poate fi definit ca un sistem complex de organe şi sisteme în echilibra dinamic. cunoaşterea şi diagnosticul acestora fiind numai etape necesare în drumul care duce la realizarea acestui scop. De exemplu. în aceste condiţii devierile de la normal nu sunt patologice. prin aceste reacţii.

suprimarea reflexului cornean (degetul pus pe cornee nu produce nici o reacţie de apărare). . organismul poate răspunde agresiunilor şi prin reacţii de apărare nespecifice. Se ştie că. devine o reacţie patologică. dispariţia sensibilităţii. Semne mai tardive: răcire cadaverică progresivă. Perioada de stare reprezintă intervalul de timp în care apar tulburări ale funcţiilor organismului. Sfârşitul bolii este a treia perioadă de evoluţie şi se poate manifesta prin vindecare sau prin moarte. în evoluţia unei boli. care determină o insuficienţă funcţională a organului. mai greu de tratat.2. aşezând mâna înaintea unei surse de lumină. fiindcă reduce mult circulaţia coronariană. excitaţia transmisă la centrii nervoşi determinând o reacţie generală. intrat în inhibiţie de protecţie. rigiditatea cadaverică debutează la 6 ore după moarte. în evoluţia unor boli mai pot apărea: . care duc la distrugerea celulelor şi a ţesuturilor. accelerarea ritmului cardiac .la peste 180 de bătăi/minut. 1. Nu trebuie confundată moartea aparentă (catalepsie. orpirea respiraţiei. reacţiile patologice apar pe parcursul bolii. o parte din ţesutul lezat este înlocuit cu ţesutul cicatriceal. lividitatea cadaverică. Reacţiile de răspuns ale organismului sunt de mai multe feluri: .patologică. Moartea biologică se instalează odată cu moartea celulelor. în serviciile de terapie intensivă se constată uneori moartea clinică.reacţie de compensare . inima contractându-se în gol. pe seama reacţiilor de compensare sau adaptare. perioada de latenţă se numeşte incubaţie. Se descriu diferite semne ale morţii: Semne elementare precoce: oprirea bătăilor inimii şi a pulsului. Vindecarea se realizează de obicei trecând prin perioada de convalescenţă. Moartea clinică apare prin încetarea principalelor funcţii vitale (circulaţia şi respiraţia). restructurarea imunologică. în bolile infecţioase. în cazul vindecării parţiale. Este important de ştiut care dintre reacţii sunt utile şi care pot deveni nocive. pierderea cunoştinţei. la muşchii maseteri. . prin intermediul secreţiilor glandelor endocrine (hipofiză. indiferent dacă agentul patogen a acţionat asupra unui teritoriu limitat sau asupra unui anumit organ. conturul . ci numai dispariţia majorităţii simptomelor. cu intensificarea întregii simptomatologii. reacţiile fiind generale. cu alte cuvine. care în faze avansate pot deveni ireversibile. bolile trebuie diagnosticate şi tratate în faze iniţiale. atât în perioada de stare. care antrenează şi modificări umorale. letargie) cu moartea reală. iar corneea se poate transplanta chiar după câteva zile de conservare. în medicină se vorbeşte despre moarte clinică (uneori reversibilă) şi moarte biologică (moarte reală). Această perioadă poate lipsi uneori. Când leziunea este redusă. Celulele scoarţei cerebrale mor după 5-6 minute de la întreruperea circulaţiei în creier. din cauza reducerii diastolei. diferite celule şi ţesuturi continuă să trăiască. ca de exemplu în traumatisme sau arsuri.Reinfecţia: o nouă infecţie şi îmbolnăvire. insuficienţa funcţională nu apare în repaus.Recrudescenţa: exacerbarea bolii. Boala este deci o stare patologică. înlăturarea focarului patologic pe cale chirurgicală etc. La sfârşitul perioadei de latenţă. tulburările iniţiale sunt funcţionale. după oprirea circulaţiei şi a respiraţiei. pe o perioadă mai mare de timp.reacţii de adaptare. topirea rapidă a grăsimii perioculare. regenerarea parenchimului sănătos. în care se refac rezervele funcţionale cosumate în cursul bolii. care constau în modificări metabolice şi morfologice. Vindecarea poate fi totală. Procesul de vindecare (sanogeneză) se poate realiza prin mai multe mecanisme: eliminarea agentului patogen. dilatarea pupilelor (midriază). cât şi în cea de declin (deci înainte de terminarea clinică a bolii). . recidiva): reapariţia simptomatologiei bolii în perioada de convalescenţă. deci reversibile. Alte semne tardive sunt: relaxarea sfincterelor. şi este totală în 24 de ore. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 31 Pentru a preveni apariţia leziunilor organice. procesul patologic se poate termina sau poate evolua către a doua fază a bolii perioada de stare. După trei zile rigiditatea se atenuează şi dispare. suprarenală). cu revenirea structurii şi funcţiei organului lezat. dar cu timpul apar leziuni organice (distrucţii tisulare). sau parţială. A doua posibilitate de terminare a bolilor este prin moarte. în afara reacţiilor de apărare specifice faţă de agenţii de agresiune (anticorpi etc). funcţionale. PERIOADELE DE EVOLUŢIE A BOLII Perioada de latenţă reprezintă intervalul de timp care se scurge din momentul acţiunii agentului patogen asupra organismului şi până la apariţia modificărilor funcţionale ale organismului. compensarea funcţională. celulele centrilor subcorticali rezistă până la 20 de minute.reacţii patologice. Convalescenţa nu presupune completa vindecare a bolii. Semne suplimentare care pot fi căutate de sora medicală: o oglindă aşezată timp de 5 minute înaintea nasului şi a gurii (la adăpost de curenţii de aer) nu se acoperă de aburi. apariţia unui văl ceţos pe ochi. dacă acestea depăşesc o anumită intensitate. . funcţionalul precedă organicul. care urmăresc suplinirea funcţiilor organismului lezat.Recăderea (reşuta. cu persistenţa unor leziuni şi a insuficienţei funcţionale a organului lezat. Aceasta se datoreşte excitării terminaţiilor nervoase prin produsele de metabolism microbian şi din ţesuturile degradate.reacţii de compensare. dispariţia tonicităţii globilor oculari. urmată mai târziu de micşorare (mioză). putrefacţia cadaverică.

prefaceri adânci influenţează şi medicina. NOTIUNS ELEMENTARE DE ISTORIE A MEDICSNEI Din timpuri imemorabile se cunoaşte existenţa unor practici medicale. 1.4. orice raporturi venale. Afecţiunile oraganelor interne. Redăm mai jos acest preţios îndreptar: "Jur pe Apolo. în această epocă se detaşează cele trei mari centre ale ştiinţei şi practicii medicale din Grecia antică: Kos. timp îndelungat. un drog ucigător şi nici nu voi lua iniţiativa ca să sugerez vreodată aşa ceva. o legătură la baza degetului produce la omul în viaţă o coloraţie violacee şi o tumefacţie. "vindecătorul" cumula funcţia de medic şi de chirurg.375 î. şi boli cronice. Dacă îl voi viola şi voi deveni sperjur. Jur să socotesc ca pe egalul părinţilor mei pe acela care m-a învăţat arta medicinei". care durează. probabil de cataractă sau conjunctivită granuloasă. după puterea şi judecata mea. apoi a formaţiunilor subcorticale şi în cele din urmă a centrilor respiratori bulbari. 32 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. E greu de precizat dacă acestea reprezentau acte rituale sau practici terapeutice. chemat să vindece ochiul bolnav. care durează de la câteva ore la 2 . în codul lui Hammurabi se vorbeşte despre "omul cu cuţitul de bronz" . după caz. umanitatea şi înţelepciunea acestui mare învăţat şi medic recomandările care alcătuiesc cunoscutul Jurământ al lui Hipocrate. Voi dispune. dominate îndeosebi de durere. după puterile şi judecata mea. Funcţiile dispar treptat. . Figura cea mai reprezentativă a acelor timpuri rămâne Hipocrate din Kos (460 .3 săptămâni.o fractură. pentru spiritul său de observaţie. să îi învăţ fără înţelegere scrisă şi fără plată. o ventuză plasată în regiunea ombilicală provoacă o congestie violacee la omul în viaţă şi nimic la cadavru. In orice casă va trebuie să intru. cinstit fiind pentru totdeauna de către oameni. ■ ■ ■ •■ In funcţie de durată se deosebesc boli acute.e. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 33 Nu voi face incizie perineală la calculoşi. şi nu alta. lecţiile prin viu grai şi tot restul doctrinei copiilor mei.chirurgul. Odată cu modificările care au survenit în structura societăţii şi cu evoluţia modului de a gândi şi a acţiona al oamenilor. nu voi provoca unei femei avortul niciodată.2 zile. dar este limpede că. rinichi. să mi se întâmple tocmai contrariul". îmi voi menţine curate viaţa şi profesiunea mea. şi care nu trebuie divulgate. la începuturile sale. printre minerale. denumit şi "părintele medicinei". să împărtăşesc preceptele generale.puteau fi tratate cu ajutorul unor instrumente.n. De asemenea. ani sau chiar toată viaţa. Rodos şi Knidos. Şi nu voi da. moartea se instalează lent. voi merge acolo numai spre binele bolnavilor. judiciozitatea recomandărilor preceptelor sale. Practica milenară a arătat oamenilor primitivi că unele afecţiuni ale organelor exterioare . precum şi cranii cu orificii regulate pe boltă (tre-panaţii). medicul. pe Asklepios. le voi reţine pentru mine. boli frecvente în Mesopotamia. Toate cele ce în decursul său în afara exerciţiului artei mele aş putea vedea sau auzi. copiilor maestrului meu şi tuturor discipolilor care s-au înrolat şi au depus jurământ să slujească legea medicală. privind viaţa semenilor mei. Sunt revelatoare pentru generozitatea. solicitau utilizarea unor agenţi terapeutici căutaţi în lumea animală.3. dacă doresc să studieze această artă. Prin probitate şi castitate. care dealtfel stau în mare măsură şi la baza medicinei moderne. socotind că toate acestea au dreptul la cel mai deplin secret. Astfel. să împart cu el bunurile mele şi să îi asigur toate nevoile în caz de lipsă. mă angajez să duc la îndeplinire. cu femei sau bărbaţi. Când este afectat un organ de importanţă vitală (ficat. CLASIFICAREA BOLILOR . oricine mi-ar cere acest lucru. fie ei oameni liberi sau sclavi. care durează 3-6 săptămâni. pe Hygeea şi pe Panacheia şi. . . Astfel. să consider pe copiii lui ca pe proprii mei fraţi şi. şi nu în dezavantajul sau spre răul lor. care pot dura luni. să îmi fie permis să mă bucur de toate plăcerile vieţii şi ale artei. cu deosebire. la început activitatea cortexului (ultimul care-şi pierde funcţia este analizorul auditiv). încă din timpul comunei primitive există mărturturii ale unor acte terapeutice: schelete care prezintă urmele unor fracturi consolidate.marginal al degetelor este roz la individul în viaţă şi închis la culoare la cadavru. acest jurământ şi angajament scris. vegetală. de la câteva ore la 1 . ca regimul dietetic să fie folosit în folosul bolnavilor.. Dacă voi îndeplini până la capăt acest jurământ şi îl voi onora tot timpul. evacuarea unui abces etc. inimă etc). luând ca martori pe toţi zeii şi zeiţele.). extracţia unui dinte. fiind precedată şi de o stare de agonie. evitând orice stricăciune voluntară sau act de corupere şi. iar la cadavru nimic. varietatea de tratamente. boli subacute. jurământ depus secole de-a rândul de către medici înainte de a începe practica medicală. lăsând această practică profesioniştilor.

în 1857 este deschisă Facultatea de medicină umană din Bucureşti sub numele de Şcoala de medicină. Anibal Teohari. dintr-o artă a câtorva iniţiaţi. 1. într-o ştiinţă cu caracter de masă. I. în 1710 este înfiinţat la Bucureşti Spitalul "Colţea". profilactică. medicii (vracii) acelor vremi recrutându-se dintre călugări sau preoţi. Serurile şi vaccinurile. în zilele noastre. Danielopolu. Marinescu în neurologie. digestiv. pe observaţia clinică la patul bolnavului. izotopii. Nanu Muscel. La începutul erei noastre. în răspândirea metodelor experimentale de studiu. ' 34 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Alexandru Marcovici. devenind discipline independente una faţă de cealaltă.5. în secolul al XIX-lea. Cea dintâi legislaţie cu dispoziţii sanitare este cuprinsă în pravilele lui Vasile Lupu şi Matei Basarab (secolul al XVII-lea). Cu timpulj sub influenţa progreselor realizate. amănunţit. un ulcer . astfel. E greu de delimitat astăzi obiectul medicinei interne de cel al chirurgiei. Se poate spune ca medicina internă se ocupă de afecţiunile care nu justifică drept principal tratament mano] pere chirurgicale. Celsius face disecţii pe cadavre şi descrie impresionant de exact anatomia umană. sulfamidele şi antibioticele. mai târziu fiind inaugurate şi facultăţile din Iaşi şi Cluj. Victor Babeş. mai exact la sfârşitul secolului al XVIIlea. Abia în ultimele secole. ale sistemului nervos etc. N. se introduc în] activitatea curentă noi categorii de personal. Hotărâtoare pentru începuturile organizaţiei sanitare în Principate sunt prevederile sanitare din Regulamentul Organic emis în 1831 de generalul Kiseleff. mai ales.1037). fiind recunoscute şi apreciate pe plan mondial. reprezentând primul pas către extraordinarele progrese de azi. deschizând era vaccinărilor. antitiroidienele de sinteză. iar în secolul al XVII-lea Harvey descrie. Mult timp într-o poziţie de servitute (fiind practicată de bărbieri). în secolul al XVI-lea. iar în 1735. contribuie remarcabil la dezvoltarea medicinei evului mediu. Haţieganu etc. diferite stări. se diversifică şi se îmbogăţesc dotaţiile şi aparatura. aceste două principale ramuri ale medicinei erau practicate de aceleaşi persoane. legile circulaţiei. se dezvoltă reţeaua unităţilor sanitare 1 numărul paturilor. După anul 1700 apar în medicină descoperiri deosebite. Lister şi Koch. Vesal întemeiază anatomia modernă. Mecinikov. numeroase afecţiuni ale aparatelor respirator. prin precizarea agenţilor patogeni şi a conduitei terapeutice s-a făcui deosebirea între medicina internă şi chirurgie. într-o vreme când medicina se baza. dar mai ales tratamentul. sunt integral pasibile de tratamente chirui gicale. Timjj îndelungat. care-i schimbă complet caracterul. cele două discipline având numeroase zone de interferenţă. printre care şi asistentele medicale. Cu toate acestea. didactică şi de cercetare. Apoi. cardio vascular. Dimitrie Ionescu şi alţii au adus un aport remarcabil la dezvoltarea medicinei interne. Spitalul "Pantelimon". anticoagulantele. era antiepidemică.. marile descoperiri în domeniul bacteriologiei şi virusologiei ale lui Pasteur. OBIECTUL MEDICINEI INTERNE Sub influenţa unor agenţi variaţi pot apărea diferite boli. Lupu. Din cele de mai sus rezultă că medicina internă şi chirurgia se ocupă de bolii aceloraşi aparate şi sisteme.Numeroase alte nume ilustrează progresul medicinei. în secolul nostru. Drumul parcurs de medicină în ţara noastră îmbracă în general aceleaşi aspecte. sunt nume care cinstesc ţara noastră. pe educaţia simţurilor şi dezvoltarea judecăţii. făcând operă de adevărat pionierat. transfuziile. Eminenţi medici şi distinţi pedagogi pot fi citaţi şi în epoca noastră: D. patologice. Sa deosebesc o patologie medicală sau medicină internă şi o patologie chirurgicala. în anatomie patologică şi bacteriologie. chirurgia se desprinde de-abia după sfârşitul secolului al XVII-lea dintre ştiinţele medicale delimitându-se ca o disciplină independentă. Paralel cu activităţile de îngrijire a bolnavilor. De numele lui Carol Davila şi Nicolae Kretzulescu se leagă în ţara noastră începuturile învăţământului medical şi ale organizării sanitare moderne. în "Canonul medicinei". schimbă complet modul de gândire al medicilor privitor la răspândirea şi vindecarea bolilor. descriind multe boli şi indicând tratamente corecte. Semnalăm apariţia operei lui Ştefan Stâncă: "Mediul social ca factor patologic". transplanted de ţesuturi şi organe sunt numai câteva din descoperirile ultimului secol care au intrat în practica curentă. Nicolae Kalinderu şi Christea Buicliu repre zintă generaţia de medici şi profesori care au ilustrat medicina internă în secolul al XIX-lea. George Stoicescu. loan Cantacuzino. iar în jurul anilor 1000 Avicenna (980 . Prin secolul al XV-lea apar şi spitale laice. forma clinici stadiul. de întrepătrundere. corticoterapia şi tranchilizantele. Gh. transformând medicina. Jenner descoperă vaccinarea antivariolică. datorită nenumăratelor oprelişti de ordin religios proprii evului mediu. prin cunoaşterea anatomiei. şi Gh. Prima şcoală de învăţământ medical a lua fiinţă la Cluj în 1775. ceea ce le deosebeşte fiind caracterul bolilor. Primele aşezăminte medicale se numeau "bolniţe" şi erau situate pe lângă mănăstiri. în 1770. patologia chirurgicală se desprinde total de patologia medicală. mult timp încă chirurgia nu a putut părăsi poziţia sa de subordonare indicaţiile terapeutice fiind date în continuare chirurgului de către internist. Spiridonia din Iaşi este întemeiată în 1745.

boala era considerată ca fiind urmarea acţiunii locale a agentului patogen asupra unui organ. în descrierea fiecărei afecţiuni în parte. forme clinice. Sindromul de adaptare poate fi declanşat de agenţi foarte diferiţi (frig. chimici şi unele microorganisme (virusuri. evoluţie. în decursul timpului. în loc să facă sindromul de adaptare normal. iar pe de alta. ' Teoria bolilor de adaptare. etiolgoie. urmată de una de contraşoc. traumatisme. tratament. în problema patogeniei concepţiile au evoluat: . dar totdeauna există o cauză principală sau determinantă (de pildă. caracterizată prin creşterea rezistenţei organismului faţă de agentul agresor în cauză. reactivitate şi ereditate. Aceştia cresc glicemia. Astfel. consideră că elementul patogenic comun tuturor bolilor este următorul: agentul patogen . în cursul generaţiilor anterioare. declanşate prin mecanism nervos. Indiferent de obiect şi de sfera de cuprindere. umorală. e susceptibilă de intervenţia chirurgicală.. Toate aceste discipline îşi păstrează legătura c medicina internă. H. Etiologia este partea din patologie care se ocupă cu studiul cauzelor bolilor. Şi cauzele interne îşi au importanţa lor. intoxicaţii. constanţa conţinutului de apă (izohidrie). sindromul de adaptare fiind. ajungându-se nu numai la epuizarea organismului. eforturi musculare) şi evoluează în mai multe etape: -faza de alarmă. pentru că sunt termeni medicali de circulaţie curentă. prin leziune se modifică funcţia. cardiologia.. termici. El a numit aceste boli "maladii de adaptare". în organism se schimbă constanţa umorilor (homeostazia mediului intern).6. măresc eficienţa contracţiei musculare. anatomie patologică. probabil. din medicina internă numeroase specialităţi: neurologia. diagnostic. apărând modificările moleculare care explică toate tulburările funcţionale ale organismului bolnav. c timpul. pediatrii bolile contagioase. Indiferent de agentul agresor. glicogenul hepatic. a acţiunilor factorilor de mediu asupra organismului. infecţii. patogenie. uneori cauze predispozante (sedentarismul. în funcţ: de stadiul clinic etc. prezinăt tulburări ale acestui sindrom. dar chiar la moarte. Prin constanţa umorilor se înţeleg unele valori invariabil constanţi. dar în anumite împrejurări. rezultanta asimilării. agenţii etiologici sunt endogeni (interni) sau exogeni (externi). organismul nemaiputând să iasă din faza catabolică. Ca o consecinţă firească a progreselor ştiinţelor medicale s-au desprins. 1. prin intermediul secreţiilor endocrine (hipofizare. -Concepţia patologiei moleculare (Schade) susţine că. Agentul agresor acţionează asupra glandei hipofize pe cale nervoasă şi. veriga endocrină în reacţiile organismului. şi scad reacţia inflamatoare. Cauzele interne pot fi ereditare sau dobândite şi sunt studiate sub denumirile de constituţie. virusul gripei produce gripa). 36 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . în realitate. caracterizată printr-o exagerare a catabolismului. ciuperci etc. deşi seducătoare. se ţine seama u următoarea schemă: definiţie. După natura şi originea lor. rickettsii. pe care ACTH şi cortizonul le vindecă. Precizarea şi delimitarea acestor termeni sunt necesare. de fapt. un rol pato-genic deosebit deţinându-l agenţii traumatici. spirili. Dintre cauzele producătoare de boală. Selye afirmă că unele organisme supuse acţiunii prelungite a unui agent agresor. iar mineralocorticoizii le agravează. sub acţiunea agenţilor patogeni. în ateroscleroză). curpinzând o primă etapă de şoc. simptomatold INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 35 gie. bacterii. în afara reacţiilor de apărare specifică faţă de agenţii de agresiune (anticoipi etc. cu creşterea rezistenţei faţă de agentul în cauză. -faza de rezistenţă. reumatologia etc. Selye a arătat că. obezitatea. Prin intermediul hormonului hipofizar adrenocorticotrop este excitată glanda corticosuprarenală şi se declanşează secreţia de hormoni glucocorticoizi. cele externe sunt cele mai importante. Ele sunt. DESCRIEREA BOLILOR Pentru înlesnirea studiului. Definiţia reprezintă enumerarea foarte sumară a celor mai specifice elemente ce caracterizează boala respectivă. organismul răspunde totdeauna în acelaşi fel agresiunilor (stress-urilor). -Concepţia sindromului de adaptare. dar când se însoţeşte de perforaţie devine o boală chirurgical: stenoza mitrală intră tot în sfera patologiei interne. -Concepţia nervistă. radiaţii solare. Etiologia bolilor este foarte variată.Potrivit concepţiei organo-localiciste. medicina internă rămâne fundamenti medicinei.Faza de epuizare se instalează când acţiunea agentului patogen continuă. suprarenale).). prognostic. alcoolismul şi frigul favorizează pneumonia). ceea ce duce la boală.gastroduodenal este o afecţiune de de meniul medicinei interne. fumatul. presiunea osmotică constantă (izotonie). organismul poate răspunde agresiunilor şi prin reacţii de apărare nespecifice. şi anume prin modificări metabolice şi morfologice. cu eliberarea în circulaţie de anticorpi. constanţa temperaturii (izotermie). protozoare. reprezentând apariţia manifestărilor de apărare împotriva şocului. concentraţia constantă a diferiţilor ioni (izoionie) Această concepţie a însemnat un progres important în medicină.). cu declanşarea secreţiei de adrenalină. duc la involuţia ţesutului limfatic. iar alteori şi cauze favorizante (de pildă. pe de o parte. Patogenia se ocupă de modul în care agentul patogen produce boala. pentru cultura medicală elementară a oricărui cadru medico-sanitar. folosind dealtfel aceleaşi noţiuni şi principii de bază. nu poate fi acceptată ca o bază de lucru.

migrantă. atât la copii. junghi toracic. Simptomatologia grupează simptomele clinice. hidrotorax. semnul Babinski din leziunea căilor piramidale etc). cel mai frecvent sunt utilizate probele funcţionale. evoluţie. absenţa vibraţiilor vocale. pneumonia lobară prezintă de asemenea numeroase forme clinice. matitate. echivalând practic cu pierderea bolnavului. cât şi la bătrâni: dublă. care de obicei agravează prognosticul. aprecierea prognosticului. Dacă se corelează acest fapt cu existenţa unor particularităţi determinate de teren. funcţionale şi fizice) pot deveni semnele unei boli. în cadrul simptomelor clinice. care-i conferă individualitatea. biologice şi radiologice ale bolii respective. reumatismul cardiac evolutiv. disciplină medicală esenţială. prevenirea complicaţiilor. De exemplu. forme articulare. particularităţi. se ajunge de obicei la diagnostic. în INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 37 cancerul bronşic. fără ajutorul mijloacelor de cercetare (explorări radiologice. în perioada operabilităţii. percuţie. hemotorax. Denumirea de simptom se foloseşte numai în cazul bolilor.o totalitate de manifestări subiective şi obiective foarte puţin caracteristice. Cu descrierea. atipice etc. De aceea. hipertensiunea arterială şi hiperazotemia sunt semenele glomerulonefritei difuze acute. palpitaţii etc. De exemplu. corect se spune semn de sănătate. De exemplu. Dar scoarţa e excitată şi pe cale umorală. cele clinice. spută ruginie. centrală. Există şi grupări de simptome numite sindroame. Adeseori sindromul e precedat de prddrom . astenie. . Complicaţiile: în evoluţia unei boli pot apărea modificări patologice. după apariţia metastazelor. dispnee. Pentru ilustrarea simptomelor biologice. se înţelege existenţa în cadrul unei boli a diferitelor forme clinice. reflexă.. Fiecărei forme clinice îi sunt proprii însă anumite caractere. prin conturarea sindromului. a vârfului. fugace şi inconstante. Prima categorie de simptome. putând apărea în diverse afecţiuni. inapetenţă. urmărirea zilnică a acestora făcând posibilă însă stabilirea diagnosticului se ştie ce importanţă are. terminaţii prin care stimulul este transmis scoarţei cerebrale. cefalee.disciplină care cuprinde ansamblul cunoştinţelor dobândite prin observarea directă a bolnavului. Simptomele poartă denumirea de funcţionale sau subiective (durere.parte importantă a patologiei. acelaşi aspect anatomo-patologic. cu delir. Simptomele sunt generale (febră. sindromul lichidian pleural (dilatarea unui hemitorace. durerea lombară. destul de numeroase şi specifice pentru fiecare organ. Formele clinice au în general aceeaşi etiologie. aceleaşi simptome de bază şi tratament. Simptomele fizice se mai numesc şi semne. se numesc astfel pentru că fac parte din "clinică" . Formele clinice: în practica medicală nu trebuie să se utie faptul că cei care fac obiectul îngrijirii sunt bolnavii. gastrointestinală. De la simptome şi semne. de către produsele de degradare apărute la nivelul leziunii. greaţă. comune unor grupe de boli. adinamică. şi nu bolile şi că fiecare organism reacţionează într-un fel aparte faţă de aceiaşi factori patologici. într-o anumită grupare. dispnee.. reumatismul cardiac malign. pierdere ponderală) când nu sunt caracteristice unei boli anume. auscultaţie). pentru că necesită o anumită tehnică pentru evidenţierea lor. cea de semn fiind utilizată şi pentru a descrie starea de sănătate. reumatismul articular subacut etc. Elaborarea diagnosticului impune nu numai depistarea şi interpretarea simptomelor clinice. analizarea şi interpretarea simptomelor se ocupă semiologia . biochimice etc). semnul Argyll-Robertson din sifilisul sistemului nervos central. Se mai utilizează termenul de semn în cazul în care un anumit simptom sau grup de simptome e caracteristic pentru o anumită boală şi suficient pentru a o diagnostica (de exemplu. matitate şi tăcere auscultatorie). febră. se poate întâlni în pleurezii. Anatomia patologică descrie modificările macroscopice şi microscopice apărute la nivelul organului afectat. simptomele: frison. suflu tubar şi raluri crepitante reprezintă semnele pneumoniei lobare. se spune despre aceste semne că sunt patognomonice. Simptomele sunt fizice sau obiective când sunt descoperite de către medic cu ajutorul anumitor manevre (palpare. apare posibilitatea condiţionării reacţiilor de răspuns. Există boli grave care prezintă anumite dificultăţi de diagnostic în fazele iniţiale. diferite simptome (generale. Prin repetarea acţiunii agentului patogen. factori asociaţi etc. şi nu simptom de sănătate. albuminuria. de exemplu. Cu alte cuvinte. flecare om imprimă o pecete particulară bolii. sindromul de condensare pulmonară (vibraţii vocale exagerate. nefiind caracteristice unei boli anume. Aceasta e calea directă. generale şi comune. raluri crepitante şi uneori suflu tubar) se poate întâlni în pneumonia lobară. Evoluţia unei boli este de asemenea foarte importantă. patogenie. Astfel. urmărirea îndeaproape a evoluţiei permiţând adeseori stabilirea mai exactă a diagnosticului.acţionează asupra terminaţiilor nervoase din teritoriul unde îşi exercită acţiunea nocivă. în infarctul pulmonar sau în tuberculoza pulmonară. se descriu simptome generale funcţionale (subiective) şi fizice (obiective). oliguria. dar şi a celor radiologice şi biologice. forme abortive. Centrii nervoşi acţionează asupra periferiei pe cale endocrină (prin cuplul hipofizo-suprarenal) şi pe cale nervoasă directă. în practica curentă.) când sunt resimţite spontan de bolnav. în cadrul reumatismului articular acut se descriu forma latentă. lărgirea spaţiilor intercostale. cilindruria. febră. frison. diagnosticul tardiv în această boală. edemele. vârstă. diagnosticul precoce al unui cancer.

conduită terapeutică sunt consecinţa erorilor de diagnostic. igienizarea condiţiilor de mediu şi de muncă. Profilaxia cuprinde ansamblul măsurilor care urmăresc fie prevenirea bolilor. care pot preveni apariţia a numeroase boli profesionale sau de altă natură. anevrismul. El apreciază evoluţia bolii. care presupune următoarele activităţi: a examina. Deşi fiecare bolnav îşi face boala lui proprie. a decompen-sărilor. luetică. poate preveni adesea apariţia unor boli. traumatică etc. Precizarea diagnosticului presupune o operaţie care se desfăşoară în două etape: o etapă analitică. diagnosticul trebuie să fie patogenic. generale. când perspectivele vindecării totale sunt mult mai mari decât în stadiul organic. după eliminarea celorlalte simptome asemănătoare. complicaţiile etc. în ultimă analiză. fiind tratat fără rezultate prin cardiotonice. a deosebi. cronicizărilor. care reprezintă concepte generice de boli. tulburări de ritm sau conducere. în care sunt reţinute tulburările prezentate de bolnav (culese prin anamneză. Tratarea puseurilor de angină la copii poate preveni apariţia reumatismului articular acut. Diagnosticul trebuie să fie diferenţial şi pozitiv. Prognosticul este diagnosticul de viitor al bolii şi al bolnavului.cazurile clinice pot fi grupate în anumite cadre. nu numai pentru prescrierea tratamentului ci şi pentru stabilirea prognosticului. concepte de boală şi plasarea cazului individual de boală în unul dintre ele. stenoze pilorice etc. a bolii ulceroase etc. Punctul de plecare în tratamentul oricărei boli e diagnosticul clinic precis şi complet. Uneori. La baza activităţii de ocrotire a sănătăţii din ţara noasatră stă orientarea profilactică. a cunoaşte exact. el nu va fi comunicat bolnavului. şocul cardiogen. Formularea diagnosticului presupune că în gândirea medicală există deja gata constituite conceptele bolilor respective. Tratamentul a. 3 8 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Diagnosticul pozitiv înseamnă. să precizeze stadiul evolutiv (o insuficienţă cardiacă poate fi de gradele I. un diagnostic diferenţial. Tratamentul corect al unor stări nevrotice generale primitive. Asanarea noxelor profesionale. social. A diagnostica presupune tocmai cunoaşterea acestor cadre. III sau IV). în general. recidivelor sau a complicaţiilor. în evoluţia ulcerului gastroduodenal apar uneori perigastrită. . e foarte important diagnosticul reumatismului articular acut în stadiul în care nu au apărut leziunile cardiace. prognosticul vizează şi capacitatea de muncă a subiectului. care sunt ireversibile. există şi posibilitatea erorilor de diagnostic. Nerecunoaşterea la timp a unei apendicite acute întârzie momentul favorabil al intervenţiei chirurgicale. fost dintotdeauna scopul însuşi al medicinei. în evoluţia infarctului miocardic: ruptura inimii. facându-se o comparaţie între tipul abstract din tratatul de patologie şi ceea ce prezintă subiectul respectiv. Aceasta explică remarcabilele rezultate obţinute în acţiunile de ocrotire a sănătăţii. a complicaţiilor etc. examenele medicale periodice etc. pentru a nu-i produce un traumatism psihic.Acestea se numesc complicaţii. nu în toate cazurile de abdomen acut se poate preciza natura bolii. se urmăreşte prevenirea apariţiei unor afecţiuni secundare prin tratamentul corect al manifestărilor primare. nu pot fi permise cele prin ignoranţă şi mai ales. în care acestea sunt interpretate şi sintetizate pe baza unui raţionament. deci să cuprindă procesul morbid în faza pre-clinică. Endarterita obliterantă luată drept reumatism sau sciatică poate duce la gangrena. în care specificul manifestărilor clinice şi al condiţiilor etiopatogenice realizează o individualitate. previne adesea apariţia hipertensiunii arteriale esenţiale. sau hun. repre-* zintă activităţi profilactice. perforaţii. Uneori. Aplicarea unor măsuri cu caracter general. medical etc. în asemenea cazuri fiind recomandată o atitudine optimistă din partea personalului medical. Alte tipuri de profilaxie urmăresc prevenirea agravărilor. ceea ce înseamnă excluderea bolilor cu simptomatologie asemănătoare. Hipertiroidismul poate evolua sub masca unei cardiopatii. hemoragii. Orice diagnostic trebuie să fie. etiologic. De exemplu. complicaţii tromboembolice etc.). Alteori. cronicizărilor. cele prin neglijenţă. el înseamnă şi diagnosticul unui bolnav anume. Diagnosticul: la baza oricărei practici medicale se află diagnosticul. şi nu boala. funcţională. Diagnosticul trebuie să fie.pe baza unor caractere specifice comune . ajungându-se uneori la pierderea bolnavului. industriale. în situaţii excepţionale se poate acţiona chiar înainte de a avea un diagnostic precis. II. adesea latentă. Astfel. Se deosebesc un prognostic îndepărtat şi unul imediat.. Multe şi grave greşeli de. un obiectiv final al gândirii oricărui medic. când evoluţia bolii nu poate permite o prevedere precisă. Diagnosticul trebuie să fie precoce. în fapt. care poate fi fatal (un cancer cu metastaze evoluează întotdeauna spre deces). economic. aceasta fiind o sarcină de căpătâi. a decide şi este indispensabil în orice caz de boală. nu e mai puţin adevărat că . rezervat. De exemplu. Diagnosticul unei insuficienţe aortice nu e mulţumitor dacă nu precizează şi etiologia (reumatică. Dar dacă există erori inevitabile. a reflecta. Oricât de corecte şi complete ar fi examenul clinic şi raţionamentul. intervenţia chirurgicală exploratoare este totuşi obligatorie. INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 39 Tratamentul trebuie individualizat după caz. mai mult decât stabilirea diagnosticului unei boli anume. pentru că trebuie să fie tratat bolnavul. Când prognosticul e fatal. fie prevenirea agravărilor. aterosclerotică. şi o etapă sintetică. creşterea standardului de viaţă. examene clinice şi de laborator). perspectivele bolnavului.

nefiind accesibilă persoanelor străine (pentru păstrarea secretului profesional). simpli şi precişi. din nefericire încă răspândită.examenul pe aparate şi organe (simptome funcţionale şi fizice). profesiune. sau a transformat radical evoluţia altora (anemia pernicioasă etc. în ordine. Tratamentul simptomatic (anti-termice în febră. foaia de observaţie trebuie să fie redactată corect şi complet şi să permită. dar cel mai adesea insuficient. anamneză. INTEROGATORIUL Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la datele generale şi la anamneză se foloseşte metoda interogatoriului dialogul între medic şi bolnav. digestiv. ilustrează concret calitatea asistenţei medicale. al tulburărilor endocrine (insuficienţe suprarenele. tulburări trofice. dispnee.7. ameliorat.7. discernământ . în caz de exitus (deces) se menţionează rezultatele necropsiei (examenul anatomopatologic post-mortem. Evoluţia bolii: se notează zilnic (în bolile acute) şi la 2 . acesta nu trebui să-şi cunoască diagnosticul. abuzul de anticoagulante a crescut numărul accidentelor hemoragice . care cuprinde istoricul bolii. care cuprinde. Tratamentul aplicat se notează zilnic. Tot pentru menajarea moralului bolnavului. chirurgical.1. edeme etc. abuzul de hormoni corticoizi a crescut numărul stărilor septi-cemice. . atât de bogat în era noastră. antimalaricele în paladism). diagnosticul. sistemul nervos. informaţii referitoare la condiţiile de viaţă şi muncă. apariţia eventuală a unor simptome noi. al ulcerelor digestive. Un interogatoriu eficient necesită suficiente cunoştinţe medicale.).). O foaie de observaţie se compune din patru părţi: date generale. de a trata cu antibiotice orice stare febrilă. examenul tegumentelor (culoare. care este un rezumat sintetic cuprinzând: date generale privind istoricul şi simptomatologia cazului. istoricul bolii. analgetice în dureri etc. Ea nu trebuie să fie la îndemâna bolnavului. modul de rezolvare a cazului (vindecat. în redactare trebuind să se păstreze o ordine riguroasă: Date generale: nume. hemoptizie etc. glandele endocrine. mai ales când prognosticul e grav sau fatal. Tratamentul curativ este etiologic (cel mai raţional şi important. antecedentele personale şi eredocolaterale. tratamentul şi epicriza. antecedentele personale şi eredocolaterale.7. radiologică şi de laborator. după modul cum e întocmită. 1.2. susceptibil de a se nelinişti de ceea ce citeşte. la internare şi la externare).şi acestea sunt numai câteva exemple. fără a preciza natura bolii. candidomicoze) şi a condus la înmulţirea stărilor alergice.). sex. 40 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ ■ Starea prezentă: trebuie să cuprindă: . ea fiind un document de o deosebită valoare din punctele de vedere clinic. în orice împrejurare. EXAMENUL BOLNAVULUI Şl FOAIA DE OBSERVAŢIE CLINICĂ La baza examinării bolnavului stă foaia de observaţie clinică. fără să înţeleagă. Arsenalul terapeutic. sau simptomatic. cardiovascular. tratamentele aplicate şi rezultatele obţinute. a permis eradicarea unor boli (malaria. Astfel. obţinute prin metodele de investigaţie clinică. Nu trebuie să se utie niciodată că abuzul de medicamente sau întrebuinţarea lor fără discernământ poate provoca prejudicii foarte mari. efectele terapiei administrate etc. urogenital. funcţional. Dar pentru aceasta.datele furnizate de inspecţia generală a bolnavului. simptomatologia generală. E cu totul greşită practica. în foarte bună stare (dacă e posibil. în funcţie de mijloacele terapeutice întrebuinţate se citează în practica curentă: tratamentul igieno-dietetic (măsuri de igienă şi dietă). macroscopic şi histologic). . al sistemului osteoarticular. Foaia de observaţie trebuie păstrată cu multă atenţie. care. Pe prima pagină a foii de observaţie se menţionează diagnosticul (de trimitere. abuzul de antibiotice a modificat patologia infecţioasă (septicemii cu stafilococ. 1. în plicuri speciale sau coperţi cartonate). REDACTAREA FOÎI DE OBSERVAŢIE Observaţiile trebuie redactate în termeni clari. ziua). ordinea folosită este de obicei: aparatele respirator. data spitalizării (anul. transferat. starea prezentă. temperatura. urmărind restabilirea funcţiilor deficiente ale organismului. diabet steroid). luna. Date anamnestice: simptomele majore care au determinat internarea (durere. decedat). ştiinţific şi juridic. simptomele funcţionale şi semnele fizice ale diferitelor organe şi aparate. balneo-climateric. datele furnizate de inspecţia generală a bolnavului. Foaia de observaţie se termină prin epicriză. deşi nu totdeauna posibil) (penicilina în pneumonie. locul naşterii şi domiciliul. medicamentos. pelagra etc).examene de laborator. simptomele de ordin general. evoluţia bolii.) e adeseori necesar. numărul patului şi al salonului. al sistemului ganglionar-limfatic.3 zile (în cele cronice) evoluţia simptomelor iniţiale. stabilirea diagnosticului. erupţii şi hemoragii cutanate.diagnosticul trebuie totdeauna stabilit. Tratamentul trebuie să fie profilactic şi curativ. 1.

. aritmii. De o deosebită importanţă este şi evoluţia bolii.caracterul tulburărilor: o durere. hipertensiunea arterială. în regiunile cu ape sărace în iod. ateroscleroza). bruceloza).clinic. guşa endemică. iar zestrea genetică poate fi modificată sub influenţa condiţiilor de mediu. Adeseori bolnavul de insuficienţă cardiacă situează debutul afecţiunii sale în perioada când apar simptome avansate de boală (ortopnee.3. . tuberculoza). dacă acţionează în timp asupra unui teren receptiv. tabagismul. examenele medicale anterioare şi tratamentele deja aplicate. o diaree. nu boala. După cum indică şi denumirea lor. sedentarismul sunt factori de risc pentru ateroscleroză. peri-tonita acută). . Cel mai adesea. bolnavii ignoră aproape totdeauna semnificaţia exactă a termenilor medicali: frecvent o dispnee cardiacă e numită astm.antecedentele personale. Şi locul de naştere. Deoarece în acest dialog se face apel la memoria bolnavului. Datele generale pot furniza indicaţii preţioase pentru orientarea diagnostică. pentru a preciza: . Ocupaţia bolnavului. de exemplu. Unele boli debutează brusc (pneumonia lobară. Nu trebuie să se uite însă că în bolile ereditare se transmite predispoziţia. strămoşilor. sciatică. Aceste metode. înţelegând prin aceasta trecutul bolnavului de la naştere până la boala actuală. edeme etc. METODE FIZICE DE EXAMINARE în cadrul examenului general al bolnavului. griji familiale sau profesionale). se caracterizează prin circumstanţele de apariţie şi dispariţie (repaus. pot explica multe boli (hipertensiunea arerială etc. diabetul. încheie interogatoriul. în cursul unei crize dureroase abdominale. boala Basedow). copiilor şi rudelor apropiate. şi domiciliul pot da unele indicii. emfizemul şi pneumoconiozele pot fi cauza unui cord pulmonar cronic.se transmite de obicei şi la descendenţi. deoarece interogatoriul nu trebuie să fie protocolar şi sec. cunoaşterea psihologiei bolnavului.natura exactă a simptomelor enumerate. ateroscleroză pot apărea cu mai multă probabilitate la urmaşii celor care au suferit de aceste boli. de exemplu. sediu. .. altele insidios.apar frecvent la mai multe generaţii. palparea.obiceiurile alimentare. Reumatismul articular. dizenterie. Astfel. Trebuie precizată existenţa bolilor infecţioase sau a eventualelor intoxicaţii. neadaptarea într-un anumit loc de muncă. Luarea unei anamneze corecte şi conştiincioase reprezintă primul pas pentru diagnosticul oricărei boli. Şi sexul poate avea importanţă. orar şi durată. hipertensiune arterială). istoricul siferinţei relatat de bolnav nu are decât o valoare orientativă. poate orienta diagnosticul. avorturile. La femei sunt importante tulburările din sfera genitală: ciclul catamenial. astmul bronşic. ca dealtfel întregul examen al bolnavului. cu benzen etc. litiaza biliară).7. Bronşitele cronice. Astfel. Condiţiile de viaţă şi de muncă trebuie de asemenea precizate. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 41 Anamneză. cardiopatiile congenitale. Unele boli apar mai frecvent la bărbaţi (boala Addison. hepatomegalie. icterul hemolitic . 1. iar în unele cazuri informaţiile culese constituie baza diagnosticului (angina pectorală. chiar infecţiile de focar pot explica apariţia unor boli organice ale inimii. unele la adulţi (hipertensiunea arterială esenţială. tact şi răbdare. reumatismul apare mai frecvent în regiunile cu climat umed şi rece. în acest scop va trebui câştigată încrederea bolnavului. când s-au descoperit sufluri.). luesul. emfizemul pulmonar. Antecedentele eredocolaterale. pentru obţinerea informaţiilor necesare precizării stării prezente. ingestie de alimente şi medicamente). cordul pulmonar cronic). Interesează şi modul de debut. lent (cancerul. prin ea însăşi. iar o claudicaţie intermitentă (durere în gambă apărută la mers şi datorată îngustării arterelor). Unele boli . grupul mare al bolilor profesionale este direct legat de profesiune: intoxicaţii cu Pb. dietele urmate. iar morarii şi minerii pot face boli datorită pulberilor (pneumo-conioze). naşterile. cu alte cuvinte informaţiile despre sănătatea şi bolile părinţilor. altele la copii (reumatismul articular acut. altele. dar ignoră perioada de timp în care avea numai o uşoară dificultate de respiraţie la urcatul unei scări. totalitatea datelor şi simptomelor culese cu ajutorul interogatoriului poartă denumirea de anamneză (de la gr. iradieri. ulcerul gastroduodenal).existenţa altor tulburări funcţionale. anamnesis = amintire). altele la femei (stenoza mitrală. De aceea trebuie puse întrebări ajutătoare. Longevitatea părinţilor şi a strămoşilor expresie a unei bune funcţionări a organismului . încordările psihice datorate unor condiţii de disconfort familial. se folosesc metode de investigaţie clasică (metode fizice): 42 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ inspecţia. sunt practici . percuţia şi auscultaţia. bolile infectocontagioase). obezitatea. tuberculoza.hemofilia. prezenţa unor tulburări urinare poate impune diagnosticul de colică nefretică. în ceea ce priveşte etatea. hipercoles-terolemia. bunicilor. veterinarii şi măcelarii pot contracta boli de la animale (chistul hidatic.). unele boli apar la o vârstă mai înaintată (ateroscleroza. Pe cât posibil trebuie precizate în timp debutul probabil al afecţiunii şi debutul cert fixat de medic (de exemplu. genul de viaţă (surmenaj fizic sau intelectual.

. pentru a-i distrage atenţia. în ordine se examinează: .efectuate de către medic. Inspecţia trebuie efectuată la lumină suficientă şi naturală (la lumina artificială pot fi ignorate coloraţiile: galbenă a ictericilor. . prezenţa sa nu e oportună. Uneori trebuie purtată o discuţie cu bolnavul. care dealtfel trebuie să asiste la examen. în boli ale aparatului respirator etc. apăsat cu degetul. pielea se îngroaşă. pentru ca să nu survină contracţii ale muşchilor bolnavului. mai ales când igiena şi îngrijirea lasă de dorit. Bolnavii pot fi obezi. erupţii cutanate. erupţiile purpurice nu dispar la presiune. adică faciesul bolnavului. .Starea de nutriţie poate furniza relaţii importante. lucioasă şi transparentă. Un principiu fundamental este acela conform căruia un bun auxiliar e numai acela care înţelege bine acţiunile la care participă. compresiuni venoase etc. în mod normal. Aici intervine rolul direct al asistentei medicale. Când este mare. în boli febrile şi unele intoxicaţii (beladonă). Edemul reprezintă o infiltraţie seroasă a pielii şi a ţesutului subcutanat. . comă diabetică.). fesieră şi a călcâiului). răspunzând numai la excitaţii). somnolenţă (stare de indiferenţă. ochii sunt exoftalmici. dar nu trebuie să fie străine asistentei medicale. buzele umflate.Examenul tegumentelor oferă numeroase precizări diagnostice. deşi incompletă. comă (pierdere a conştientei. cu genunchii la piept) în ulcerul gastroduodenal etc. iar depresiunea produsă de apăsarea degetului dispare.. când aceasta este discretă. în afecţiuni hepatice. pentru realizarea unui climat de linişte. cântăriţi la internare şi pe parcursul spitalizării sau al tratamentului ambulatoriu. Bolnavul trebuie dezbrăcat. figura exprimă spaimă. prin imobilizarea la pat din cauza unor boli grave. în stări toxice grave (uremie. Examinatorul trebuie să aibă mâinile calde. acestea apar la nivelul gambelor şi pe faţa internă a tibiei. bolnavii trebuie. sub formă de circulaţie colaterală (ciroză hepatică. astenic. furnizează importante elemente. este necesar să i se asigure o linişte absolută. La starea de caşexie se ajunge în boli grave prelungite: cancer. poziţia genu-pectorală (ghemuit. pericard. respiraţie). iar când acoperă suprafeţe mari . umflată. Când sunt mici. chiar numai prin cămaşă. cianotică a cardiacilor). bolnavul trebuie pregătit psihic. Asistenta medicală trebuie să urmărească localizarea edemelor. ceroasă. decubitul lateral stâng sau drept (poziţia culcată pe o parte) în bolile pleuropulmonare unilaterale. apare infiltrarea ţesutului subcutanat. hiperstenic. . se colectează şi în cavităţile seroase (pleură. La început. punctiforme se numesc peteşii.gangrene profunde care INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 43 apar în regiunile expuse presiunii îndelungate (sacrată. tuberculoză. intoxicaţii diverse etc. Dintre metodele fizice de examinare. pneumonie etc. adică poziţia bolnavului în pat. palparea prin îmbrăcăminte.sufuziuni sau hematoame. un individ cântăreşte atâtea kilograme câţi centimetri are peste un metru. inspecţia oferă asistentei medicale cele mai mari posibilităţi de a-şi valorifica cunoştinţele. obligatoriu. faţa e rotundă. iar când este culcat. pe regiunea lombară şi pe faţa internă a coapselor. Ţesutul edemaţiat.).). de a-şi verifica spiritul de observaţie. privirea e vie. un climat calm. decât prin creşterea bolnavului în greutate. roşeaţă anormală. Pielea edemaţiată este întinsă. tulburări în circulaţia cutanată. ci cel mult să-l se-cundeze. cu excepţia situaţiilor în care. când bolnavul stă mult în picioare.). Când lichidul interstitial creşte mult. când ţesutul adipos a dispărut. halucinaţii (percepţii vizuale sau auditive fără obiecte). fiind lipsită de sens. Rolul ei este să cântărească bolnavul. palidă a anemicilor. Astfel. rujeolă etc. în hiperti-roidism. fără substrat real). ortopneea (poziţia şezândă) se întâlneşte în insuficienţa cardiacă. Unele atitudini pot sugera diagnosticul. înainte de începerea examenului. Pentru a aprecia starea de nutriţie. cu dezvoltarea excesivă a ţesutului celuloadipos subcutanat. păstrează urma acestuia. chiar dacă aceasta nu e chemată să înlocuiască pe medic. Practică. pe atât de valoroasă. Se consideră că. cu conservarea funcţiilor vegetative: circulaţie. Tulburările trofice cutanate cele mai cunoscute sunt: gangrenele (mortificări ale pielii şi ale ţesuturilor subiacente) şi escarele . denumit şi anasarcă. în insuficienţa cardiacă. subnutriţi. emaciaţi sau caşectici. cianoză (coloraţie albastră-violacee). în diferite sindroame hemoragice. să impună respectarea regimului.Fizionomia. Palparea este o metodă de explorare clinică pe cât de veche. In edemele vechi. bolnavul fiind dezbrăcat. insuficienţă hepatică. boala Basedow (hipertiroidism) etc.Atitudinea. tegumentelor: paloare. în febrele eruptive (scarlatina. când sunt mai mari şi au forma unor plăci se numesc echimoze. Inspecţia trebuie să cuprindă întreg corpul.Constituţia reprezintă totalitatea particularităţilor morfologice şi funcţionale ale organismului. dar nu s-a ajuns la un punct de vedere unitar. determinate de ereditate şi de condiţiile mediului extern. să măsoare urinile din 24 de ore să controleze cum reacţionează edemele la medicamentele administrate. care nu se exteriorizează. Edemul rezltă dintr-o hiperhidratare extracelulară. este clasificarea lui Cernoruţki în funcţie de tonusul muscular: normostenic. bolnavii pot prezenta delir (idei false.Starea de conştientă şi psihicul bolnavului: în unele boli grave infecţioase (febră tifoidă. în mixedem (hipo-tiroidism). . hemoragii cutanate (purpure). iar musculatura se atrofiază. în anemii şi şoc. Astfel pot apărea: modificări de culoare a. peritoneu). S-au făcut numeroase clasificări ale tipurilor constituţionale. ceea ce conduce la edemul generalizat. icter (coloraţie gălbuie).

fecale etc. antibiotice). Sunetele obţinute la percuţie pot fi: . temperatura este mai scăzută dimineaţa (T° matinală) şi mai crescută după-amiaza (T° vesperală). O deosebită atenţie trebuie acordată ganglionilor limfatici subcutanaţi. pe care este imprimat un sistem de coordonanţe. Aceste analize se efectuează din produse biologice (sânge. tensiunea arterială. iar când scade sub 36°. care se aplică pe organ.recoltarea să se facă în vase sterilizate prin căldură uscată sau umedă. chiar din două în două ore.1° faţă de cea periferică (axilă). greutatea corpului (săptămânal). Diagnosticul se bazează pe interpretarea a trei grupe de elemente: simptome funcţionale.Când creşte peste 37° vorbin de hipertermie. începând cu tegumentele (ale bolnavului şi ale sale) şi teminând cu cel mai neînsemnat obiect al materialului necesar recoltării. se marchează cu un punct temperatura cea mai scăzută (minima) şi cu altul cea mai ridicată (maxima) din 24 de ore. iar pe ordonată . Pe abscisă se notează timpul. splină. nu sunt palpabili. diferenţa în plus poate fi de 1 . scaunul. starea bolnavului şi mersul bolii.în care rolul asistentei medicale este foarte important .sonore (muzicale. în mod curent temperatura se măsoară de cel puţin două ori pe zi (la orele 8 şi 18). mase musculare). Un ac sterilizat numai pentru un singur bolnav trebuie să fie o lege a recoltării. cefalorahidian. Temperatura axilară normală oscilează între 36 şi 37°. Produsul biologic trebuie să îndeplinească câteva condiţii esenţiale: . iar în situaţii speciale de mai multe ori. Variaţiile temperaturii se notează grafic pe foaia de temperatură. . Auscultatia este metoda de investigaţie prin care se percep fenomenele acustice produse în interiorul corpului. în caz de afecţiuni inflamatorii din vecinătatea rectului. citochi-mice. Examenele complementare cuprind examenele radiologice şi biologice. ACTH). sufluri cardiace etc. cât şi recoltorul. cu ajutorul stetoscopului. pentru a obţine sunete. gură. Temperatura centrală (gură. iar la cealaltă.atât pentru diagnosticul bolii. Recoltorul (asistenta medicală sau medicul) trebuie să aplice măsuri stricte de asepsie. ca şi simptomele descrise de bolnav sau semnele culese în cursul examenului fizic.gradul temperaturii. intestin). dozări hormonale. din a căror interpretare să reiasă informaţii asupra procesului patologic din regiunea explorată. Oricărui bolnav. Stetoscopul este un aparat care amplifică sunetele. asemănător cu sunetul pe carc-l produce o tobă sau un timpan întins. mereu la aceeaşi oră. recoltate prin anumite tehnici. Bolnavul va respecta. . ţinând termometrul aproximativ 10 minute. urină. pulsul. în minimum de timp. printr-o privire de ansablu se pot aprecia. Recoltarea . având grijă ca ele să nu conţină urme de substanţe străine. vagin. folosit astăzi tot mai rar. astfel. Temperatura se măsoară cu termometrul maximal în: axilă. pentru a surprinde eventualele ascensiuni termice care apare numai în anumite ore din zi sau din noapte. regimul alimentar şi unele tratamente speciale. care trebuie riguros controlate (cu cortizon. diureza. având la una dintre extremităţi o pâlnie sau o membrană subţire. heparină. semne fizice. Acesta este stetoscopul biauricular. cât şi pentru evoluţia ei -se pot obţine dacă alături de curba termică se notează zilnic: respiraţia.2°. care se introduc în conductele auditive. sau indirect. stomac. o varietate este sunetul timpanic. la unele el participând direct şi în calitate de recoltor. hematologice. serologice. frecături pleurale sau pericardice. Când devin palpabili. Informaţii deosebit de utile . Prin percuţie se pun în vibraţie diferitele ţesuturi din regiunea percutată. intense): se obţin prin percuţia organelor cu conţinut aerian (plămâni. în condiţii normale. Există şi un stetoscop monoauricular. Auscultatia se poate face direct. în felul acestra. semne radiologice şi de laborator. Imaginile radiologice şi datele furnizate de laborator trebuie interpretate. Examenele biologice pot fi: biochimice. 44 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Termometria. citogenetice etc). Unind punctele printr-o linie se obţine curba termică. cu stricteţe. în ultimii ani au apărut noi tipuri de analize (enzimatice. care. lichid. Radiologia şi laboratorul nu "distribuie" automat diagnostice. recomandările făcute în privinţa recoltării unor probe. Percuţia este o metodă de examen fizic. ficat.rămâne o garanţie a exactităţii unei analize. îi considerăm patologici şi vorbim în asemenea cazuri de adenopatie. de hipotermie. spută. aplicând urechea pe regiunea pe care dorim să o examinăm (sau interpunând între torace şi ureche un şervet subţire).5 .Prin palpare se pot percepe unele fenomene toracice: vibraţii vocale. Tehnica recoltării este strâns legată de anumiţi factori de care trebuie să ţină seama atât bolnavul. indiferent de senzaţiile sale subiective trebuie să i se controleze temperatura. La omul normal. rinichi. Percuţia mai permite şi aprecierea măririi sau diminuării organului sub influenţa unui proces patologic. două olive montate în tuburi de cauciuc. care constă în lovirea anumitor regiuni ale corpului (de obicei şi abdomenul) cu degetele. Laennec este cel care a elaborat principiile fundamentale ale acestei metode şi a imaginat stetoscopul.). rect sau vagin.mate (de intensitate redusă): se obţin prin examinarea organelor şi ţesuturilor lipsite de aer (inimă. rect) este mai ridicată în aproximativ 0. explorări funcţionale.

lampă de spirt etc). cu indicaţia "steril". evocând o supuraţie. dacă urina conţine albumina. care persistă după adăugarea câtorva picături de acid acetic. roşie în cazul unei hematurii etc.noi semne patologice.vasul să fie etichetat. la femei este notabil accelerată în timpul perioadei menstruale şi în cursul sarcinii. care pot preciza sau infirma diagnosticul bănuit în prima zi. . diagnosticul clinic şi semnătura celui care solicită analiza.în cazul recoltărilor speciale. De menţionat că unele azotemii pot fi de origine extrarenală. care poate fi brună-închisă la icterici. alterare în timpul transportului sau dubiu asupra identităţii persoanei). Rolul asistentei medicale în activitatea de supraveghere a bolnavilor în repaus la pat este deosebit.analizele cerute laboratorului.produsul recoltat să fie imediat expediat la laborator. Corpii cetonici nu se caută decât dacă urina conţine zahăr sau dacă există semne clinice care sugerează acidoza. numărul patului. Se încălzesc separat ambele tuburi până la fierbere. aortă etc. practicat la patul bolnavului de către asistenta medicală sau medic: . Trebuie însă precizat că viteza de sedimentare poate fi normală în unele infecţii cronice (tuberculoză. Viteza de sedimentare a hematiilor (V. tuberculoza pulmonară. . cate trebuie notat pe foaia de temperatură. . acest examen clinic trebuind să fie repetat zilnic. Aceste examene sunt foarte variate. Hemoleucograma poate revela: o anemie. eprubetele să fie supravegheate pentru ca dopurile de vată să nu se ude.reacţia cutanată la tuberculină. natura produsului. trebuie însă cerute sistematic. Al doilea grup de examene complementare. cantitate insuficientă.S. accidente renale la sulfamide. este aproape totdeauna accelerată la bolnavii febrili. hemopatii maligne). de organul afectat. . data recoltării. agranulocitoză. Zahărul: se pun într-un tub 2 ml urină şi în altul 2 ml licoare Fehling. reumatismul articular acut. mai ales) în afara puseurilor acute. . purtând numele ş'i prenumele bolnavului. surprinzându-se şi no-tându-se toate modificările care survin. o leucocitoză cu mononucleoză sau o infecţie virală.complicaţii datorate tratamentului: accidente digestive în cazul antibioticoterapiei. deşi nu pot fi practicate la patul bolnavului. şi elementele anormale: Albumina: se varsă câţiva mililitri de urină într-un tub. când produsul biologic nu poate fi cercetat în aceeaşi zi. SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI IN REPAUS LA PAT . Reacţiile serologice pentru sifilis: trebuie precizat că ele pot fi pozitive şi în afara sifilisului.INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 45 . 1. .8.recoltarea din nou a produsului biologic când prima recoltare a fost necorespunzătoare (lipsă de asepsie. Examenele complementare pot fi divizate în trei grupe: Primul grup.examenul urinilor.) este accelerată în: boli infecţioase acute şi cronice. la partea superioară încălzită se formează o zonă tulbure. care permite să se aprecieze: volumul urinilor din 24 de ore. accidente ca urmare a injecţiilor subcutanate sau intramusculare. care se încălzeşte până la ebuliţie la partea superioară.conservarea la frigider (4°).complicaţii ale bolii în curs. Licoarea Fehling trebuie să rămână albastră. . în mod particular trebuie să urmărească: Apariţia de: .temperatura rectală (după o jumătate de oră de repaus absolut). supuraţii etc. . accidente sanguine la chimioterapice. dacă urina conţine zahăr. Se amestecă apoi urina şi licoarea Fehling. Examenul radiologie al toracelui (radioscopie sau radiografie) poate revela o suferinţă a parenchimului pulmonar sau a organelor din mediastin (inimă. o leucocitoză cu polinucleoză neutrofilă. evitându-se astfel suprainfectarea. Odată terminat examenul clinic din ziua internării.. când diagnosticul este mai dificil. care trebuie practicată sistematic. foarte numeroase şi de obicei trebuie solicitate în funcţie de prezumţia diagnosticului. i ■ 46 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Al treilea grup de examene sunt cerute după caz. recoltată de la un singur bolnav şi dintr-un singur organ. . o hemopatie din seria albă: leucemie.H.). de exemplu în cursul unei boli virotice.vasul să cuprindă cantitatea necesară de produs biologic pentru analiza cerută şi să conţină o singură probă. şi. o poliglobulie (creşterea numărului de hematii). infarctul miocardic. bolnavul nu iese din sfera urmăririi medicale. Dozarea ureei sanguine constituie procedeul cel mai simplu de explorare a funcţiei renale.în timpul transportului. oricare ar fi cauza febrei. . Se utilizează reacţiile Gerhard şi Legal. al salonului. mai ales la copii şi tineri. dopurile de vată să fie introduse în vasele sau eprubetele sterile numai sub protecţia flăcării (bec Bunsen. afecţiuni maligne (cancer. culoarea urinilor. se formează un precipitat roşu-cărămiziu. datorită simplităţii şi utilităţilor lor. .

erupţiile. Supravegherea. vărsăturile etc. observarea continuă a bolnavului constituie o datorie de bază a asistentei medicale.şi prin evaporare. Acest proces se numeşte termoreglare. absenţa ei demonstrând o slabă reactivitate (în cazul pneumoniei la bătrâni). repetate. • retenţie acută de urină. .9. prin schimbări de poziţie la 2 . ■ .m.Producerea de căldură se realizează pe seama arderii alimentelor energetice.evitarea escarelor. apariţia unui "muguet" (mărgăritărel) este frecventă în utilizarea antibioticelor fungice.38°) . cardită reumatică activă. mai ales în insuficienţa cardiacă congestivă şi îndeosebi în fibrilatia atrială. în primul rând a lipidelor şi glucidelor şi secundar a protidelor. atrofie musculară şi osteoporoză. 1. «^ _ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 47 .Dispariţia diferitelor semne ale bolii.insolaţie.eforturi musculare. care pot apărea mai ales în cursul bolilor infecţioase. în cazul oamenilor în vârstă. prăjită.. cumulul de tulburări poate să-i transforme în neputincioşi totali. care trebuie cunoscute pentru a putea fi combătute sau evitate: • procese tromboembolice în venele periferice. caşectici.Aspectul pielii şi al mucoaselor. obezi sau cu stază pulmonară pronunţată. pulsul. în funcţie de valurile temperaturii se disting: . . • supravegherea cavităţii bucale: limba uscată. Din cauza acestor efecte. care depăşeşte mecanismul termo-reglator. mai ales la vechii prostatici. afecţiuni maligne). infecţii de decubit. trebuie să sesizeze şi să înţeleagă toate modificările care pot apărea în evoluţia bolnavului. . în ceea ce priveşte aspectul general. . schimbarea frecventă a lenjeriei. mai ales la bătrâni cu ateroscleroză cerebrală. instituirea unui tratament cu anticoagulante. Creşterea temperaturii peste 37° se numeşte hipertermie sau febră (de la lat.deshidratare.Aspectul unor regiuni mai expuse complicaţiilor: • supravegherea membrelor pelviene comportă: mobilizarea de mai multe ori pe zi a diferitelor articulaţii (genunchi. fervere a fierbe). edemele. . fenomene psihomotorii.unele boli ale sistemului nervos (encefalite. tumori). pentru prevenire. în atrii şi în sistemul vascular pulmonar. . O asistentă bună nu trebuie să se rezume la efectuarea corectă a îngrijirilor curente. care duce la macerarea pielii.. prin creşterea secreţiei hipofizare sau tiroidiene. care depinde în principal de transpiraţie. în aceste boli se recomandă. tibio-tarsiană. Febra se întâlneşte în: .starea subfebrilă (37 . Stamicinul este cea mai indicată medicaţie. datorită creşterii temperaturii ambiante. ritmuri patologice de înaltă frecvenţă. mai ales de penicilină. imobilizarea completă la pat trebuie recomandată cu prudenţă şi discernământ. polipnee. pentru prevenirea şi tratarea complicaţiilor de decubit. Arderea poate fi crescută prin activitatea musculară voluntară sau involuntară (frison). diureza. tot poziţia semişezândă combate sau reduce dificultatea de a urina. pentru îndepărtarea urinii. dar la nevoie chiar şi de soluţie clorurosodică izotonică pe cale subcutanată sau chiar i.evitarea leziunilor inflamatorii (chiar flegmoane) la bolnavii cărora li se fac injecţii i. prin creşterea arderilor. combaterea unor atitutini care pot antrena retractii musculo-aponevrotice. prin exagerarea arderilor. Dar repausul prelungit la pat poate genera o serie de efecte secundare. este adesea primul semn al unei deshidratări. • infecţii bronhopulmonare la bolnavi bătrâni.v. unii autori recomandă antibiotice în scop profilactic şi reducerea stazei pulmonare prin poziţie şezândă. • constipaţie.hipertiroidie. dispneea. T. transpiraţie cutanată. mai ales la bolnavii cu tulburări sfmcteriene.complicaţii datorate repausului prelungit la pat. Având un contact direct şi continuu cu pacientul. Febra este o reacţie de apărare a organismului.fiind cu atât mai importantă. unele cazuri de insuficienţă cardiacă.Pierderea de căldură se face prin radiere . . agitaţia. în unele boli se recomandă un repaus strict la pat pe timp îndelungat (infarct miocardic. Adesea se recomandă şi masaje locale pentru evitarea flebitelor. starea de conştientă.A. • supravegherea maselor fesiere pentru: .3 ore. prin privarea organismului de mecanismul său reglator major (evaporarea). DIAGNOSTICUL Şl TRATAMENTUL UNEI FEBRE Temperatura normală se menţine în jurul cifrei de 37° (homeotermie) datorită unui echilibra constant între cantitatea de căldură produsă şi cea pierdută de organism. greu de corectat. pentru evitarea anchilozelor. cu cât temperatura cutanată este mai ridicată . dacă nu există contraindicaţii. . coxo-femurală). care combătută nu numai prin administrarea de lichide. îndepărtarea fuliginozităţilor. Pierderea poate fi crescută prin vasodilataţie cutanată.

intoxicaţii grave. Bolnavul care prezintă frison trebuie încălzit: se administrează băuturi calde. La început se va încerca precizarea cauzei. nu trebuie să se prescrie corticoterapia. .). remitentă. limfogranulomatoză). progresiv (în prima circumstanţă se însoţeşte de frison).febra remitentă. Se întâlneşte mai rar decât hiperter-mia. insomnie. Transpiraţia este un proces care contribuie la pierderea căldurii şi marchează de obicei sfârşitul accesului febril. ridicată timp de 5 zile. caracterizată prin perioade de febră continuă. -febra intermitentă. insuficienţa hepatică.. se pot prescrie diverse antitermice. expunerea la frig.febra recurentă. lent. fără a omite tuberculoza. Intensitatea transpiraţiei depinde. caracterizată prin creşteri şi scăderi treptate ale temperaturii. Hipotermia este scăderea temperaturii sub 36°. modul de instalare a temperaturii putând da indicaţii diagnostice: în pneumonii şi septicemii se urcă brusc. se pun sticle calde sau buiote (fără contact direct cu pielea). . va fi încălzită rapid pătura de lână cu care este acoperit.de stare: în această perioadă febra atinge apogeul. în tratamentul unei febre nu trebuie să se identifice febra cu infecţia. Viteza de sedimentare este de obicei accelerată. nu trebuie să se prescrie antibiotice înainte de a se preciza dacă este vorba despre o infecţie şi care anume. când diferenţa dintre T° minimă şi cea maximă depăşeşte 1°. dar şi o parazitoză. pneumonia) şi rămâne în jurul aceleiaşi cifre pe toată durata bolii. dacă nu există un tratament etiologic activ (unele viroze. nervoasă. cefalee. i se va schimba cămaşa periodic cu o cămaşă caldă.când se vorbeşte de liză (febră tifoidă). Bolnavul care transpiră trebuie să fie supravegheat: ferestrele şi uşile vor fi închise. 48 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ în evoluţia febrei se disting trei perioade: .. toate mărusile menţionate fiind de competenţa asistentei medicale.febra moderată (38 .). . în câteva ore. hipertiroidie. în al treilea rând. Bolnavul trece de la senzaţia de frig la frisonare intermitentă şi uneori la frison continuu. aspectul curbei termice orientând uneori către etiologie. fricţionat cu alcool. întretăiate de perioade de temperatură normală (de pildă în febra recurentă). inaniţie. curba termică realizând un aspect ondulant (de pildă în bruceloză. poate fi continuă. în febra tifoidă. fără ca T° minimă (de dimineaţă) să revină la normal (de pildă. transpiraţie). deoarece indică o lipsă de reactivitate. în al doilea rând se va prescrie tratamentul etiologic. poliurie (urini abundente) şi revenirea ritmului cardiac şi respirator la valori normale. examenele trebuind să caute nu numai o boală infecţioasă. Diagnosticul unei febre se bazează. se va aşterne un prosop pe pernă. Apare în hemoragii abundente. în supuraţii. neregulată etc. Diferitele aspecte ale curbei termice: -febra continuă. în final. i se vor şterge periodic faţa şi gâtul cu un prosop îmbibat în alcool. fără a avea certitudinea că nu există o contraindicatie.hiperpirexia (peste 41°) Febra este un sindrom caracterizat prin hipertermie. . pierderea apetitului şi prezenţa unor tulburări nervoase (frison.). Se da-toreşte contracţiilor musculare şi este cu atât mai intens. sete etc. care de asemenea se poate prezenta diferit: în unele boli scade lent. când diferenţa dintre temperatura minimă şi cea maximă depăşeşte 1°. cu cât creşterea T° este mai rapidă. -febra neregulată. în timp ce frisonul îl deschide. delir. vasculară etc. O febră prelungită este o preblemă mai grea. Frisonul este o reacţie nervoasă caracterizată prin tremurături neregulate (datorită creşterii bruşte a T°). în altele scade brusc. fără nici un caracter.39°) -febra ridicată (39-41°) . crize de malarie etc. în primul rând. pudrat cu talc etc.iniţială sau de invazie. dar este mai gravă. agitaţie. creşterea vasodilataţiei cutanate (roşeaţă. de starea toxiinfecţioasă care determină o vasodilataţie periferică. Acest mod de scădere a febrei se numeşte criză. -febra ondulantă. fiind în prealabil şters bine. poate sugera o septicemie şi necesită efectuarea hemoculturii. pe semnele clinice şi de laborator. când diferenţa dintre temperatura (T°) minimă şi cea maximă (dimineaţa şi seara) nu depăşeşte 1° (de pildă: febra tifoidă. un cancer. unele boli de sânge) sau dacă valorile foarte ridicate ale temperaturii (peste 40°) pot perturba grav marile funcţii vitale. în sfârşit. transpiraţie. stare generală alterată. treptat . însoţită de accelerarea ritmului cardiac şi respirator. coma diabetică. diminuarea volumului urinilor. o afecţiune endocrină. dacă se repetă.de declin sau defervescenţă. Bolnavul nu va fi lăsat singur în această perioadă. La sfârşitul frisonului se măsoară T° şi se notează pulsul. caracterizată printr-o curbă termică complet nesistematizată. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 49 Tratamentul febrei. tuberculoză etc. zis şi "solemn" (debutul pneumoniei. ajungând la volori normale şi fiind însoţită de transpiraţii mari. dar minima ajunge la normal (în malarie etc.). .

punctul de plecare al unor noi descărcări microbiene.11. Aceste focare pot fi. prezenţa germenilor în focarul iniţial sau în focarele metastatice. V. Semne de laborator: hemocultura pozitivă reprezintă diagnosticul de certitudine. !o't3 site:.urinar: al cărui punct de plecare este de obicei o litiază urinară sau un adenom de prostată. . cu polinucleoză neutrofilă în toate infecţiile cu germeni piogeni. impetigo. .act care se află la baza practicii medicale . Focarul infecţios iniţial poate fi: . Ele pot fi cutanate.1.2. febrei şi frisoanelor şi. absenţa intervenţiei într-o apendicită. Când această barieră este inundată de germeni. cutanate) a coloniilor microbiene. la rândul lor.examenul radiologie pulmonar. regională sau locală.faringian: amigdalite. supuraţie profundă latentă: flegmon perinefretic. durează de la câteva minute la câteva ore şi se repetă la intervale mai mult sau mai puţin apropiate.H. Din aceste motive. flegmon amigdalian. splenice. manevre intempestive asupra unei stafilococii cutanate. .. stafilococie cutanată. la rândul lui. 1. stare generală alterată: .cutanat: furuncul. căci adesea nu se manifestă prin nici o tulburare funcţională.).focarele metastatice: acestea trebuie căutate zilnic.10. şi. Trecerea germenilor în circulaţie se face prin dezagregarea cheagului. NOŢIUNI GENERALE DE DIAGNOSTIC ETIOLOGIC AL (NFECTIILOR Precizarea diagnosticului unei boli . SEMNE CLINICE COMUNE ii .examenul sumar de sânge (hemoleucograma. uneori.uterin: infecţii secundare manevrelor abortive (cel mai adesea). febră. . neîntârziat. Flebita de vecinătate este provocată de doi factori: alterarea peretelui venos prin substanţele de origine microbiană şi staza sanguină. care apare la contactul cu focarul infecţios. deseori. în precizarea diagnosticului se va acorda o atenţie deosebită semnelor de infecţie generală. se însoţesc de frig. delir sau chiar comă. pentru că. . dozarea hemoglobinei. Focarele metastatice infecţioase sunt datorate opririi în unele capilare (pulmonare.febra este constantă.focarul infecţios iniţial (infecţie uterină. concomitent. sunt caracteristice: Triada simptomatică: frison. subcutanate. abces subfrenic etc. sub influenţa fermenţilor proteolitici secretaţi de germeni. accentuate. . vom executa cele 4 examene de rutină: . Tromboza venoasă este o reacţie a organismului care are drept scop izolarea focarului infecţios. cardiace.10. caracterizată prin prezenţa în sânge a germenilor patogeni care provin dintr-un focar septic şi care antrenează noi focare în alte puncte ale organismului.10 SINDROMUL SEPTICEMIC Se înţelege prin septicemie o infecţie generală.frisoanele sunt constante. antrax. . două semne fizice: . nervoase etc. devine punctul de plecare al septicemiei. . Difuziunea infecţiei în jurul focarului infecţios iniţial se datorează de regulă unei greşeli terapeutice: întârziere sau insuficienţă a antibioterapiei. splenice. dozarea în sânge a ureei.starea generală este foarte alterată. remitentă sau pseudopalustră.hocjiiu bp:". cretininei şi glucozei). 50 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. în faţa tabloului precedent trebuie căutate. tratamentul nu este posibil fără stabilirea diagnosticului corect şi complet al bolii şi fără cunoaşterea agentului patogen. . cu astenie marcată şi. 1.S.1. între diagnostic şi tratament există o strânsă relaţie.are drept scop instituirea raţională a unui tratament.::-fjho 3" Dintre acestea.intestinal (apendicită. Aceste două mecanisme conduc la formarea unui cheag în care germenii se multiplică cu uşurinţă. temperatura trebuie luată la fiecare trei ore. teamă şi stare generală alterată. hepatice. pornind de la tromb. produsele susceptibile de a conţine agentul patogen trebuie corect recoltate şi examinate. şi aruncarea fragmentelor de tromb în circulaţie. ETIOPATOGENIE •î' '" Difuziunea germenilor se face cel mai adesea prin intermediul unei tromboflebite.. panariţiu. cancer colic). musculare. tulburări de conştiinţă: torpoare. Prezenţa permanentă a germenilor în circulaţie se explică prin această descărcare microbiană repetată. hemleucograma arată leu-cocitoză.

cu sau fără germeni. 52 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Testele rapide de detectare (testul eatalazelor. exigenţa examenului citologic (Addis) şi a examenului bacteriologic. Urina trebuie recoltată întotdeauna în recipiente perfect sterile şi cu deschidere largă. Se admite totuşi şi existenţa infecţiilor urinare cu bacteriurii sub 10 000 germeni. limitată. dar rămâne o metodă de excepţie (retenţie de urină. la care trebuie să se recurgă in extremis. O leucociturie (pe mililitru şi minut . în anumite cazuri. ori de câte ori este posibil. transportul şi prelucrarea produselor trebuie realizate în condiţii de sterilitate. Dacă se practică sondajul vezical. se va introduce în vagin un tampon steril. unde se află o bogată floră saprofită). glucoza. fără examenul concomitent al secreţiilor vaginale. recoltarea. Dacă există o leucociturie semnificativ crescută. în următoarea ordine prioritară: Recoltarea "din zbor". şi altele. dacă se evidenţiază leucocite numeroase. din mijlocul jetului urinar. microscopic. mediul Lowenstein-Jensen. după caz. care asigură condiţii ideale. Kanamicină sulfat. un număr sub 10 000 indică o contaminare. se vor instila obligatoriu în vezică şi uretră câţiva mililitri dintr-o soluţie sterilă de Neomycin 1%. care însă nu au intrat în practica curentă. Prima etapă a examenului bacteriologic al urinilor constă în examinarea şi aprecierea cantitativă vizuală directă la microscop: dacă sunt bacterii numeroase. Gentamycin sau un dezinfectant cu acţiune asupra florei gram-negative. Puncţia suprapubiană. a meatului şi glandului. bacteriologic şi.prin sondaj şi prin micţiune).. cum este Clorhexidin (Hibitane). .). rezultă obligativitatea prelevării şi conservării sterile.proba^ Addis-Hamburger superioară numărului de 5 000 de elemente) (după alţi autori peste 2 000) certifică piuria. Reiese deci că cercetarea produselor patologice este o obligaţie elementară. repetată. de fapt. Prelevarea este bine să se facă după 12 ore de dietă şi 4 ore de la ultima micţiune (cel puţin 100 ml). contextul este acela care precizează. în special asura infecţiilor uretroprostatice. antibiograma este indispensabilă. Diferenţierea între germenii infectanţi şi contaminanţi după criterii de număr sau patogenitate este iluzorie. iar până la efectuarea analizei nu trebuie să treacă mai mult de 20 . sugerând o contaminare. eventual. însămân-ţări din produsele patologice care provin din regiunile bolnave. urinile sunt normale. examenul urmând a fi practicat după 24 de ore. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 51 Câteva noţiuni referitoare la principalele produse patologice. deşi şi prima micţiune poate furniza informaţii. dacă la examenul direct există numai câteva leucocite pe câmp şi puţini germeni. V. In cazuri ambigue s-au propus teste de provocare cu Sorbitol şi Prednisolon.examenul sumar de urină (albumină. chiar dacă urina a fost conservată la 4°. pigmenţii. pentru a putea culege direct urina emisă. dacă mai mulţi germeni sunt identificaţi. se recurge la medii şi tehnici speciale: mediul Sabouraud. Examenul sângelui presupune. etc. pH.). Examenul urinii: modul de prelevare a urinilor este esenţial pentru diagnostic. Mediul de cultură cel mai recomandat este geloza.S. Trebuie ţinut seama şi de unele consideraţii: determinările trebuie făcute cantitativ. infecţia este probabilă. Astfel. dar că în momentul micţiunii poate fi contaminată de floră saprofită din uretra anterioară. Numărul mare de leucocite constituie şi unul dintre elementele esenţiale ale diagnosticului de pielonefrită. Se folosesc trei metode. examinarea produselor patologice trebuie. Sondajul vezical sau cateterismul uretral. siliconată). sondajul este proscris la bărbat şi nerecomandat la femeie (unii autori consideră necesară la femeie dubla prelevare . piuria se impune. Edwards Kass a demonstrat încă de acum 20 de ani demonstraţie valabilă şi astăzi . al tetrazolului) au valoare numai orientativă. Se recoltează a doua micţiune (pentru eliminarea leucocitelor eventuale din uretră şi prepuţ). pentru infecţii tuberculoase etc. dacă sunt bacterii puţine. o nefrită ascendentă este posibilă. citologic. pe lângă examenele clasice (hemoleucogramă. infecţia este mai puţin probabilă. Când într-o nefrită cronică numărul leucocitelor/mm depăşeşte pe cel al hematiilor. In aceste cazuri. germenii sunt contaminanţi. uneori. germenii sunt infectanţi (şi diagnosticul de infecţie urinară poate fi reţinut). examenul trebuie repetat. pentru infecţii micotice. după recoltarea urinii. nu numai calitativ.examenul macroscopic. densitatea urinară). direct în vasul steril cu gura largă. Bacteriuria cu leucociturie normală este excepţională. unsă cu un lubrifiant steril. digestive şi urogenitale. atraumatică.H. corpii cetonici.că un număr de germeni de peste 100 000/ml (10 ) arată o infecţie urinară. transplant renal etc. identificarea unui agent patogen într-un produs nu înseamnă obligatoriu că acesta este agentul cauzal (atenţie la germenii izolaţi din căile aeriene. în grămezi. pentru afirmarea unei infecţii urinare. iar la femeie de germenii din vulvă şi secreţiile vagi-nale. urina este un foarte bun mediu de cultură. rolul asistentei medicale în prelevarea şi interpretarea acestora fiind foarte important. Sondele şi urinarele constituie astăzi principalul mijloc de răspândire a infecţiilor intraspitaliceşti. iar valorile intermediare impun repetarea examenelor. Couvelaire este de părerea că nici un examen de urină nu are valoare la femeie. Prelevarea trebuie să ţină seama de faptul că: urina vezicală este sterilă. Unii autori îl mai recomandă încă la femei (sondă fină. alături de toaleta obişnuită. Din cele expuse. Este obligatorie toaleta minuţioasă cu apă şi săpun: la bărbat. Al doilea element al infecţiei urinare este bacterhiria. alterate.60 de minute de la recoltare. sediment şi deseori urocultură cantitativă şi. în . la femeie. Ca regulă generală.

Astfel. In situaţii deosebite se foloseşte spălătura bronşică prin puncţie traheală sau aspiratul bronşic. examenul citologic şi cultura. răspunsul imun este considerat ca un mecanism de apărare. reacţia Pandy. prin examen bacteriologic şi cultură. bogat în limfocite. cu sediment bogat în mononucleare arată o meningită virală. deoarece sputa are o floră mixtă şi complexă.infecţie cu piogeni. paraziţi. Când este suspicionată o endocardită se practică 3 hemoculturi în 24 de ore. Produsele recoltate din pleură sau peritoneu vor fi examinate la fel: macroscopic. medii speciale: Sabouraud (micoze).20 ml şi se însămânţează într-un volum de 10 . Examenul coprologic: recoltarea se face direct din rect. Examenul va studia aspectele macroscopic. cu văl de fibrină şi hipoglicorahie este semnificativ pentru meningită tuberculoasă (prezenţa bacililor Koch în văl. sau din scaunul emis spontan. când sângele este bogat infectat (în perioadele tardive germenii se pot cantona în diferite ţesuturi). în bolile acute agentul patogen este găsit uşor. cultură. Fără a constitui o regulă. 3 zile consecutiv. bacteriologic şi al culturii. anginele roşii sunt virale. Examenul sputei este foarte important. celule.C. suc duodenal şi conţinut gastric. deoarece produsul recoltat este contaminat cu flora din gură şi căile respiratorii superioare şi germenii sunt deseori prinşi în masa de mucus şi fibrină. citobacteriologic.anticorpi specifici. Recunoaşterea self-ului stă la baza toleranţei imunologice înnăscute faţă de componenţele . L. prin care organismul recunoaşte ceea ce este străin de sine. diagnosticul poate fi sugerat: un număr mare de coci gram-pozitivi în grămezi. iar examenele care se efectuează vor cerceta aspecte citologic.pentru infecţie virală. după ce s-a stabilit că bolnavul nu prezintă semne de hipertensiune intracraniană (tumoare cerebrală).): lichidul se recoltează prin puncţie rahi-diană lombară sau suboccipitală. biliculturi. Ca mediu de cultură. constatat la bolnavi cu diaree trataţi cu antibiotice cu spectru larg. Scaunul trebuie însămânţat imediat. iar numărul scăzut . Recunoaşterea self-uhii prin deosebirea de non-self (Burnet. Recoltarea trebuie făcută pe anticoagulant. prelevarea se face cu tamponul montat. sediment sau în culturile pe mediul Lowenstein-Jensen confirmă diagnosticul). în cursul unei bronhoscopii. L. Antibio-grama este obligatorie. fie o reacţie de hipersensibilitate imunologică. se foloseşte tamponul laringian sau tamponul condus pe un apăsător de limbă până în dreptul laringelui. klebsiellele şi bacilii koch. citologic. cu sondă sterilă. cel purulent . Pentru evitarea acestei situaţii. decât după efectuarea hemoculturii (la fel se procedează şi în uroculturi. L. co-proculturi). NOŢIUNI DE IMUNOLOGIE Organismul este în permamenţă solicitat de factori ai mediului extern care. L.R.48 de ore. microscopic şi de cultură. hemofilii. administrarea acestora se întrerupe pe o perioadă de 24 . Lowenstein şi Youmans (bacilul Koch) etc. intrând în contact cu aparatul său de apărare. chiar înaintea culturii.R.R. se cercetează albuminorahia. Hemocultura rămâne însă un examen decisiv pentru diagnosticul multor boli infecţi-oase. glicorahia şi clorurorahia. microscopic (morfologic. puncţia se face în poziţia culcat. stafilococii. se foloseşte bulionul simplu sau bulionul glucozat. Puroiul recoltat din diferite colecţii sau scurgeri va fi examinat la fel. după care se recoltează sângele. în concentratul leucocitar celule lupice. prin sondă sau rectoscopie.C. dar dificil. indică diagnosticul de enterită stafilococică. Predominanţa poli-nuclearelor pledează pentru infecţie bacteriană.20 de ori mai mare.R. stafilococi patogeni sau bacili difterici. Uneori. Acesta se practică în sânge venos.C. dar în cele cronice mai dificil. La bolnavii cu meningită. Recoltarea se face la începutul bolii infecţioase. având drept rezultat fie neutralizarea şi eliminarea acestora. rar arterial şi excepţional din măduva osoasă. Germenului identificat i se cercetează sensibilitatea la antibiotice. parazitologic şi bacteriologic) şi al culturii (coprocultură). Recoltarea bilei prin tubaj duodenal se face pe nemâncate. Prelevarea se face strict aseptic. martori ai unei infecţii recente. iar în circumstanţe deosebite. efort fizic. pe lângă bilă. Pentru depistarea stării de purtător de streptococi hemolitici. O atenţie deosebită trebuie acordată celulelor neoplazice. limpede . bolnavul făcând o expiraţie bruscă şi puternică (fără să tuşească). limpede sau opalescent. 1.C. care influenţează examenul. deoarece fibrina în exces poate prinde în reţeaua sa celelalte elemente. mese etc. pentru a nu se altera conţinutul.picătura groasă de sânge se poate depista plasmodiul malariei.R. cu puţine polinucleare. Lichidele extrase trebuie prelucrate imediat. în lichidul sinovial se va cerceta prezenţa ragocitelor revelatoare de polinartrită reu-matoidă. germeni. înmuiat în ser de bou (înainte de auto-clavare). Examenul bilei: lichidul duodenal conţine. Se recoltează 10 . 1949). Nu se administrează antibiotice sau chimioterapice. Dacă totuşi s-au dat antibiotice. hemoragie indică o hemoragie cerebrală. Şi aici se practică examenele prezentate anterior. Examenul trebuie să fie macroscopic. declanşează reacţii împotriva a ceea ce este non-propriu (non-self) pentru celulele acestui aparat.12. în ser . iar cele albe bacteriene. trebue examinat imediat. după febră. dar se vor căuta întotdeauna. deoarece se degradează. cu limba trasă în afară. bacterii sau spirochete. mucus. Se efectuează examenul macroscopic. microscopic. frison. reacţie imunitară. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 53 Exsudatele nazo-faringo-amigdaliene: recoltările se fac steril. este foarte precisă şi proprie fiecărui organism. în spută se pot depista mulţi agenţi patogeni. Nu este recomandată provocarea bacteriemiei prin splenocontracţie. ( Examenul lichidului cefalorahidian (L.meningită tuberculoasă.C.

prima barieră imunologică -. Limfocitele şi plasmocitele sunt celule imune (imunocite). Imunitatea este un fenomen specific. Toleranţa poate fi naturală (celule proprii sau gemeni univitelini) sau indusă experimental (în viaţa fetală sau la nou-născuţi). immiinitas-atis = scutire de orice obligaţie. blocând substanţele străine la locul producerii sau pătrunderii în organism.realizarea unei protecţii faţă de acest agent. sau în mod activ prin formarea de anticorpi în organism. INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 55 Sistemul imunologic este format din limfocite. Ele generează hipersensibilitate tardivă (ex.. modificate) se vorbeşte despre boli imunologice sau despre boli autoimune. care formează anticorpii . procesele alergice sau de autoimunizare. secreţii nazale etc. prin transfer de anticorpi (de pildă. care conţin mai mult de 150 000 de bacterii. prin fenomen imunologic se înţelege. opsoninele prezente în ser.şi imunitatea celulară . limfocitul fiind elementul fundamental. Printre mecanismele care generează îmbolnăviri sau favorizează cronicizări. -factori chimici: secreţiile glandelor sebacee şi sudoripare. pentru că organismul reacţionează Ia pătrunderea unui anumit agent patogen sau a unei anumite substanţe străine (antigen). acidul clorhidric din sucul gastric. Deci. Acest efect stă la baza vaccinării. Fenomenele imunologice intervin în acceptarea sau respingerea grefelor. de apărare. rolul principal deţinându-l limfocitele mici circulante. -factori celulari: fagocitele polimorfonucleare (neutrofile şi eozinofile) şi fagocitele mononucleare (monocite. iar recunoaşterea non-self-u\ui condiţionează reacţiile de apărare imunologică faţă de substanţele străine. într-o primă etapă intră în acţiune mecanismele de apărare preexistente nespecifice (chimice şi celulare) . datorită .mediată de plasmocite. Ultimul tip se poate realiza în mod pasiv. un rol important îl deţine dereglarea răspunsului imun. între cele două sisteme nu există graniţă. pe care acesta o recunoaşte că nu-i aparţine. Când această barieră este depăşită. Limfocitele şi plasmocitele sunt strâns înrudite. După cum antigenele sunt străine sau proprii (alterate. Boala imunologică poate fi expresia unei hipersensibilităţi de tip imediat (imunitate umorală) faţă de antigen sau expresia unei hipersensibilităţi de tip întârziat (imunitate celulară). fie în urma unor stimuli mici şi repetaţi (vaccinuri). în special cea autoimună. sunt celule cu memorie imunologică. prin unirea antigenului cu anticorpul. asigură imunitatea tumorală şi rezistenţa la unii germeni şi autoalergene. iar plasmo-citul ultima sa fază de specializare funcţională. Plasmocitele constituie suportul imunităţii umorale. formarea de anticorpi prin pătrunderea unei substanţe antigenice. Limfocitele alcătuiesc suportul imunităţii celulare. răspunsul imun este benefic. capabile să oprească invazia septică. Imunitatea umorală se realizează prin intermediul plasmocitelor (care formează anticorpi). histiocite). lizozimul (enzimă hidrolizantă) din ser. simplificat. Ultimul tip are importanţă în practica grefelor la gemeni univitelini sau în terapia prin imunodepresoare. . dar uneori pot ele însele să producă noi boli (boli autoimune). recunosc şi interceptează non-self-\x\. Răspunsul imun insuficient generează boala infecţioasă. interesează toate domeniile medicinei. Dacă. de autoîntreţinere. apar procese de autoimunizare (boli autoimune). De exemplu: omul respiră zilnic peste 15 000 1 aer. Patologia imunologică. în esenţă. Aceştia pot lua naştere fie în urma unui stimul unic şi puternic (boala). Există şi o rezistenţă nespecifică faţă de germeni realizată de: -factori mecanici: pielea şi mucoasele (structura şi secreţii). Răspunsul prin hipersensibilitate determină fenomene alergice. când reacţia de contact alterează celulele. prin formarea unei substanţe (anticorp) cu acţiune specifică de neutralizare a agentului patogen sau a substanţei străine. apărarea antimicrobiană manifestată prin imunitate activă sau pasivă. prin laptele de mamă imună sau prin seroterapie). de obicei. ca în cazul tuberculozei. alexi-na sau complementul. iar când se produce dereglarea răspunsului imun.un răspuns imun nul. intră în funcţiune mecanismele imunologice specifice (imunitatea umorală . iar cea celulară prin intermediul limfocitelor. asigurând supravieţuirea speciei. salivă.proprii. plasmocite şi macrofage.mediată de limfocite). cu rezultate benefice când reacţia antigen-anticorp are loc în sânge. contactul organismului cu agentul agresor (anti-genul) poate avea trei consecinţe biologice: 54 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . lacrimi. produc reacţia grefei contra receptorului. macrofage. scutire de impozite).: tuberculoză).realizarea unei boli imunologice. Ele sintetizează anticorpii. fenomen denumit toleranţă imunologică. în cazul pătrunderii în organism a unor agenţi patogeni (agresiune septică). Se mai numesc şi celule imunocompetente. Rolul decisiv în imunitate îl deţin însă factorii imimologici specifici. La baza imunităţii stă deci unirea antigenului cu anticorpul. . properdina. care sunt imunoglobuline (gglobuline). * Prin imunitate se înţelege lipsa de receptivitate sau rezistenţa specifică a unui organism faţă de infecţia cu un anumit agent patogen (de la lat. Imunitatea poate fi înnăscută (rezistenţa este nespecifică) sau dobândită. imunologia este ştiinţa care studiază răspunsul organismului la acţiunea unei substanţe străine.

. Ca să devină imunogene -adică să determine producerea de anticorpi . lipoproteică şi mai rar polizaharidică. Anticoipii sunt compleţi când se pot uni cu antigenele prin doi poli (bivalenţi) şi incompleţi (blocanţi). Aceasta se datoreşte faptului că sunt substanţe străine de organism (non-self). bazele purinice etc.poliartrita reumatoidă. Răspunsul imun poate fi primar (la prima pătrundere a antigenului) şi secundar (la pătrunderi ulterioare). acidul acetilsalicilic. cu care reacţionează specific. Se deosebesc 5 clase principale de Ig (G. Ig au proprietăţi de anticoipi. . . Antigenele sunt de obicei de natură proteică. în limbajul curent se foloseşte termenul de alergen pentru antigenele care produc de regulă reacţii generale sau locale zgomotoase şi nefavorabile organismului. . . . altele nu. ţesutul limfatic nemai-recunoscând antigenele proprii.examenul citologic şi histologic al ţesutului limfatic. antigenele trebuie să intre în contact cu sistemul imun pe cale orală. Aceste fenomene (neutralizare. sulfamidele. Trebuie deosebite bolile imiinologice (ex: anemia hemolitică prin transfer pasiv de anticorpi sau eritroblastoza fetală. ţesuturi sau celule de diferite specii animale şi chiar unele substanţe vegetale pot constitui antigene pentru om. A.transformarea blastică a limfocitelor (PHA). rectocolita hemoragică etc. după fenomenele produse în prezenţa antige-nelor respective.cercetarea plasmocitelor medulare şi ganglionare. fiecare având subclase. fiind sechestrate. limfoplasmocite). O serie întreagă de produse naturale microbiene. aspermiile postvirotice) şi apar boli autoimune.). rickettsiene şi virotice. D şi E). pătrunse în organism sunt capabile să determine -după un oarecare timp de latenţă . prelucrează antigenul (rol în răspunsul imun) şi distruge substanţele străine pătrunse în organism. Se spunea în trecut că o substanţă care se află în mod normal în organism nu poate fi antigenică pentru acelaşi organism. celule degradate sau modificate etc. acesta nu le recunoaşte. Î7 56 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Un asemenea antigen este complet. reacţiile posttransfuzionale) de bolile autoimune sau prin autoîntreţinere (boala lupică .rolului pe care-l deţin în imunitate. Dacă. dar numai dacă acesta face parte din altă grupă sanguină. Etapele răspunsului imun sunt: . Anticorpii reprezintă răspunsul specific al organismului la pătrunderea antigenului. Anticorpii purtau înainte diferite denumiri. Şi alte structuri proprii organismului în anumite condiţii pot deveni antigenice. cristalinul şi spermatozoizii) scapă. pe care-i pot eventual neutraliza. parenterală. precipitare etc. Şi toxinele microbiene au proprietăţi antigenice. Trei antigene (tireoglobulina. . Pentru a produce anticorpi. care. aglutinare. Al treilea element al sistemului imunologic este macrofagul. Antigenele incomplete sunt lipsite de suportul macro-molecular. respiratorie. Se pot însă uni cu anticorpii. M. luate de la om.antigenele trebuie să fie formate dintr-o moleculă relativ mare şi să prezinte cel puţin doi determinanţi antigenici. pot fi antigenice pentru alt om. Şi în leucemia limfatică cronică pot apărea anticorpi (anemia hemolitică autoimună etc. Răspunsul imun secundar este mai rapid şi mai intens şi se da-toreşte celulelor cu memorie imunologică (limfocite).reacţia de hipersensibilitate întârziată (ex: reacţia de tuberculină). Anticorpii sunt g-globuline secretate de imunocite (plasmocite.captarea antigenului de către macrofage. sunt constituite de fapt dintr-un amestec de zeci şi sute de substanţe diferite unele antigenice. când se unesc cu antigenele printr-un singur punct. Antigenele sunt substanţe care. deci din haptene. Nu produc anticorpi. de pildă antigenele bacteriene. încearcă să le expulzeze (oftalmie simpatică.fragmentarea şi transferul informaţiei antigenice către sistemul imunologic (limfocite şi plasmocite). fiind formate numai din determinanţii antigenici. Dar cea mai clasică imunopatie difuză este boala lupică.).). vin în contact cu ţesutul limfatic. încă din perioada fetală sau primele luni de viaţă. digestivă.dozarea cantitativă a fracţiunilor de imunoglobuline. deci autoantigenice (substanţe sechestrate. decât dacă li se adaugă un suport macromolecular. Sub influenţa unor factori diferşi. Nu sunt imunogene. sunt de fapt rezultatul unirii specifice antigen-anticorp. tiroidita Hashimoto. pot deveni celule imunoincompetente. fapt pentru care se numesc imunoglobuline (Ig). Sistemul imunologic deţine "inventarul" antigenic al tuturor ţesuturilor proprii. Teste pentru imunitatea umorală: . neproducând răspuns imun. accidental. de obicei proteic. făcând excepţie globulele roşii. numai dacă posedă "zone reactive" (locul în care se fixează determinantele antigenice ale antigenelor). precum şi umori.apariţia anticorpilor. Aceştia sunt grupări chimice care asigură specificitatea antigenului şi poartă denumirea de haptene. Teste pentru imunitatea celulară: .electroforeza şi imunoelectroforeza serului. Haptene pot fi: penicilina. cutanată.). Acesta fagocitează eritrocitele lezate imunologic. ca tireoglobulina sau cristalinul.titrarea activităţii unor anticorpi. Majoritatea acestora.

INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 57 Pierzându-şi uneori capacitatea de a deosebi structurile proprii de cele non-self. de regulă de natură proteică. dintre acestea menţionăm: . colapsul. 0.se instalează o stare de hipersensibilitate ce durează luni sau ani. acestea constituind fenomene de alergie. care formează anticorpi. Boala clinică nu apare decât la al doilea şi la următoarele contacte cu antigenul respectiv. Două noţiuni trebuie reţinute: . Alergia reprezintă ansamblul manifestărilor cunoscute sub denumirea generică de hipersensibilitate. care este o reacţie dramatică. febră. Aceste manifestări ţin de anumite particularităţi individuale. care asigură rezistenţa şi imunitatea specifică. perioadă în care omul nu este bolnav. urmată de edem. Fenomenele de hipersensibilitate se produc în anumite condiţii. activat de complexele antigenanticorp. se poate preveni prin desensibilizare după metoda Bersredka. activează coagularea şi măresc permeabilitatea vasculară. subcutanat.2 zile de la contactul cu alergenul. deci fără o prealabilă sensibilizare. Contactul sensibilizam1 se face prin inocularea unor doze mici.noţiunea de anafilaxie (fenomen specific alergiei). 1957). Reacţiile de hipersensibilitate pot fi: tardive. apare după introducerea intravenoasă a unui antigen. dispnee astmatiformă. care constau în frison. biliare etc. care explică roşeaţa. 58 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 56 M/ Un asei molecu . sistemul imunologic poate declanşa o reacţie imunologică normală cantitativ şi calitativ. brutală. iar în altele. hemoragia. iar formele severe de boală a serului reclamă terapia cu corticoizi. acţiunea antimicrobiană şi cea antitoxică. apare la 8 . se vorbeşte în aceste cazuri de alergie tisulară. diaree.14 zile .noţiunea de idiosincrazie. . unele alergii medicamentoase. după un anumit cod genetic fixat. Reacţia antigen-anticorp stă la baza fenomenelor imunologice. vărsături. uneori sincopă şi chiar moarte. După un timp de incubaţie. Potrivit acestei teorii. atunci când apar la 5 . unele alergii infec-ţioase .Sinteza Ig s-ar face după teoria selecţiei colonale (Burnet.12 zile de la infectarea serului şi ar trebuie să fie considerată ca o reacţie întârziată.) pentru organism. la animale de experienţă deja sensibilizate. apare după infectarea subcutanată a unor antigene. Deci. care desemnează o intoleranţă a organismului faţă de anumite substanţe la primul contact.1 ml adrenalină l%o şi antihistaminice de sinteză. şi . .30 de minute de la contactul cu antigenul. Efectele histaminei constau în: . care explică cdhstricţia bronşică.5 . care atrag polimorfonuclearele. cu rezultat al conflictului antigen-anticorp. indiferente sau chiar nocive. colaps.boala serului: tumefacţii ganglionare. în cadrul reacţiilor tardive se situează reacţiile cutanate de tip eczematos. Accidentele serice de tip anafilactic se tratează administrând. colicile abdominale.timp necesar formării anticorpilor -. se manifestă după administrarea unui ser care trebuie să persiste în organism până ce se formează anticoipii pentru a apărea conflictul antigen-anticorp. eliberează substanţe vasoactive. Efectele biologice ale complexului antigen-anticorp pot fi multiple: favorabile. anticorpii pot conduce la o rezistenţă mărită. la persoane sensibilizate. imediate. edeme alergice. tip cu cele apărute în reacţiile imediate. ca urmare a creării tonusului alergic. de urgenţă. colapsul necesită perfuzii cu nora-drenalină.şi în particular alergia la tuberculină. hipertensiune. de latenţă. Dar reacţia antigen-anticorp poate produce cele mai variate şi mai grave tulburări generale. manifestările alergice pot apărea şi la contactul cu alte alergene. tulburările care survin sunt de acelaşi. în primul rând. Complementul activat produce corpi activi. serotonină. a organismului.şocul anafilactic: manifestări dramatice.. uneori infime. anticorpii neapărând în sânge. iar după 3 ore doza totală. Se administrează la început 1/4 ml ser. după o oră 1 ml.fenomenul Arthus: infiltraţie a ţesutului celular. cu eliberarea unor substanţe iritante (histamină. de antigen (alergen). imediată.contracturi ale musculaturii netede. în unele situaţii. la o sensibilitate sporită. Manifestările alergice sunt provocate de eliberarea de histamină datorită conflictului antigen-anticorp. boli autoimune). este specifică şi se poate realiza în orice proporţii. la contactul cu alergenul. edemul. După sensibilizarea organismului cu un anumit alergen. dureri şi tumefacţii articulare. hemoragie şi escară. mergând chiar până la hipersensibilitate. aminoacizi etc. îndreptată însă împotriva propriilor structuri (boli prin autoagresiune. totuşi. deoarece tulburările apar numai la anumite organisme aflate în contact cu substanţe faţă de care majoritatea indivizilor se comportă normal. . apărând la 1 . La naştere organismul are clone capabile să sintetizeze anticoipi pentru fiecare antigen. In această reacţie intervine şi sistemul complementului (9 compuşi proteici). în organism există populaţii diferite (clone) de celule. de hipersensibilitate.vasodilataţia capilară. dar şi polizaharidică. de 8 . paloare. Printre rezultatele favorabile trebuie citate.

prin contact cu antigenul venit în atingere cu suprafeţele sensibilizate. alb. în care terenul şi factorul ereditar joacă un rol hotărâtor. spasmul musculaturii netede. vascularite alergice. deci autoantigene. . aceste 4 mecanisme nu apar în stare pură. Persoanele sensibilizate reacţionează printr-o intradermoreacţie pozitivă la antigenul respectiv. Eliberarea unor substanţe active (histamina. La om. ci asociată. . parte Ş auto. Apare în tuberculoză. care apar intra. prurit.rinita alergică: sinonimă cu precedenta. alergii pulmonare parenchimatoase. cu lăcrimare.. -krvgj yi sa pudic materializa prin: anemie.alergii digestive. respingerea homogrefei şi unele boli autoimune (tiroidite). care pătrund şi în celule. cu preponderenţa unuia dintre ele. glomerulonefirită acută şi cronică. Conflictul este autoantigen-autoanticorp. (orodus Tninrnlii'an.bronşita alergică: semne de bronşită. poliartrita reumatoidă.M amesi biene mal i roşii. deermină boala serului. renale. producând anticorpi tisulari de un anumit tip. leuco-penie autoimună.imunoj tual ne de obi< Ha An serie î ţesutu antige . citoliza (tipul II). prin sensibilizarea la polen. fenomenul Arthus. . . care apar sezonier. anemie pernicioasă. nepruriginos şi fugace). .Anafilaxia este produsă de IgE (regiune) în mucoasa respiratorie şi gastrointestinală (reacţii anafilactice după seroterapie. caracterizat printr-un infiltrat pulmonar care dispare rapid şi prin eozinofilie de peste 10% în sânge. complexele imune solubile (tipul III) şi hipersensibilitatea întârziată (tipul IV). cu antigene naturale (vegetale.astmul bronşic etc. dintre manifestările cutanate mai cunoscute menţionăm: urticaria (erupţie pruriginoasă). hipotensiune. Sensibilizarea se face prin contacte mici şi repetate. serotonina. .febra de fân: strănuturi repetate. sanguine. dar nesezonieră şi provocată de alte alergene. circumscris. constând în plăci albe sau roşiatice (fugace). localizat de obicei la faţă. uneori poate fi declanşată şi de agenţi fizici (frig. soare) şi chiar de stimuli sau noxe psihice). glomerulonefrite acute. hepaite cronice. Mecanismele fundamentale ale conflictului imunologic (Gell şi Coombs) sunt: anafilaxia (tipul I). sulfamide). Fenomenul imun este de tip celular. .Citoliza sau citotoxicitatea apare prin acţiunea unor anticorpi asupra unor antigene din structura membranelor celulare sau asupra unor celule pe care s-a fixat un antigen. hepatice. .arui. trombopenie. cardiovasculare. ruperea unui chist hidatic. Organismul devine astfel victima propriilor sale celule. edem.Complexele imune solubile antigen-anticorp. bradichinina) produce permeabilitatea vasculară. Bolile autoimune sau prin autoagresiune apar când structuri proprii organismului (celule. Boala se declanşează de obicei spontan. alergii locale). fie de un auto-antigen tisular sau organic.sau extra-vascular.Hipersensibilitatea întârziată este produsă fie de un antigen exogen. ţesuturi) devin antigene. reacţii la droguri (penicilină. boala lupică. penicilină. declanşând formarea de anticorpi .în acest caz autoanticorpi. Bolile clinice care intră în categoria "atopiei" sunt: . şi edemul Quincke (edem întins. sau 1 siste y Ant nelc iezi inc> pe pr de ni u: P ccc Alergia înglobează mai multe stări de hipersensibilitate.. tireotoxicoze. Limfocitele deţin rolul principal. timp îndelungat. cu caracter astmatiform. iar bolile provocate poartă denumirea de autoimune. cel mai adesea antigene incomplete. cutanate etc. dermatite de contact. . animale şi chimice). dintre care cea mai cunoscută este infiltratul pulmonar eozinofilic.

se cronicizează.Apariţia autoanticoipilor în diferite procese infecţioase determină ivirea unor simpto-me noi şi o evoluţie deosebită.Testele cutanate (cutireactia şi intradermoreactia) sunt utile în decelarea alergenelor de contact. adăugându-se la fiecare două zile un nou aliment. peşte. procesul autoimun nu se stinge. .hiperimunoglobulinemii.administrându-se o puternică doză din alergenul bănuit -. aspirare cu aspiratorul. Prin distrugeri celulare cu eliberare de antigene nucleare şi citoplasmatice.12. interesând toată camera inclusiv peretele). . . Cele mai frecvente boli autoimune sunt: boala lupică. toxine. Se produc astfel anticorpi circulanţi (anticorpi blocanţi) care neutralizează antigenul care pătrunde ulterior în organism. TERAPIA ANTIALERGICĂ Terapia antialergică implică: .punerea în evidenţă a autoanticorpilor. apare un nou răspuns autoimun. lapte şi derivate. . Se interoghează bolnavul asupra caracterului tulbuărilor. fibroză progresivă. poliartrita reumatoidă. fragi. evitând astfel contactul cu anticorpul fixat pe celule. sulfamide.). 56 Un mo imi tua de sei ţes an an M m ro pi ai sa si An 60 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1.profilaxia tulburărilor prin evitarea contactului cu alergenul sensibilizant (praf de cameră. până ce apar fenomenele alergice. caracteristică bolilor autoimune. fie de la un regim simplu alcătuit din alimente mai puţin alergizante (legume. Hiposensibilizarea specifică are valoare mare în febra de fân. hepatita cronică lupică. în timp ce boala nouă ia aspectul unei afecţiuni "autoîntreţinute" prin autoagresiune. Suferinţa este îndelungată. dacă sunt sezoniere (febra de fân). polen. ■ Din punct de vedere etiologic se descriu mai multe forme de alergie: . crustacee.4 zile se iveşte o papulă eritematoasă. inhalate. .1. . sclerodermia. în multe cazuri. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 59 Odată conflictul imunologic iniţiat. .răspuns favorabil la corticoizi şi imunodepresoare.leziuni histologice caracteristice: acumulare de limfocite şi plasmocite. tireotoxicoza. Bolile autoimune sunt provocate deci de antigene proprii organismului şi se caracterizează prin: . Se recomandă uneori părăsirea zonei respective o lună şi jumătate pe an.) cu care vine în contact etc. Pentru diagnosticul alergiilor alimentare se porneşte fie de la alimentele consumate de bolnav .2.). . fără reacţie urticariană). peri şi scuame de animale. praf de cameră. a antigenului. care au un caracter autolimitat. bacteriene şi micotice. derma-tomiozita. microbiene). . virusuri. curăţire cu o cârpă umede. dacă apar acasă (praf de cameră). zmeură etc. în legătură cu substanţele sau animalele (pisici. mixedemul primar. 112. cu plasmatice. . în doze progresiv crescânde. căpşuni. aminofenazonă etc. . depozitare locală a complexelor imune şi complementului. cauza primară care a determinat formarea anticorpilor poate trece neobservată. spre deosebire de reacţiile alergice.la medicamente (peniciline. apare un nou răspuns autoimun. etc). la rude apropiate.la alergene inhalante: polen. .desensibilizarea (hiposensibilizarea) reprezintă unul din tratamentele de bază şi constă în injectarea subcutanată bolnavului.predispoziţie genetică: apar în grupuri familiale. câini.la mucegaiuri. ETIOLOGIE ■.30 de minute apare o papulă urticariană) sau tardive (după 1 . etc. etc. Suferinţa este îndelungată. DIAGNOSTICUL UNEI ALERGII Anamneză este fundamentul diagnosticului.3. fulgi de păsări domestice. orez).Indexul leucopenic constă în numărul leucocitelor înainte de ingerarea alergenului bănuit (bolnavul fiind pe nemâncate) şi apoi de mai multe ori în ora care urmează. .la alergene alimentare (ouă. cu evoluţie cronică sau puseuri succesive. Pot apărea reacţii imediate (după 5 . cu remisiuni şi recăderi. astmul bronşic. curăţirea camerei în care locuieşte bolanvul (aerisire cu fereastra deschisă.infecţioasă (microbi. Sunt mai puţin utile în alergiile alimentare. boala Addison etc 1.12. anemia Biermer. mai frecvent la femei. diminuarea numărului leucocitelor cu 1 000 ar indica o sensibilizare.

deci la diminuarea efectelor lor toxice.antagonişti ai histaminei . Poate fi utilă şi în rinita prin praf de cameră.antihistaminicile de sinteză . deşi pot fi folosite şi în alte boli autoimune. scăzând limfocitele şi producţia de autoanticorpi şi de celule specific sensibilizate. peptonoterapie.5 mg. 6-mercaptopurina.tratamentul şocului anafilactic se face cu medicaţie antişoc: adrenalină 0.drogurile imunosupresive.3 ml soluţie l%o im.U. .N.5 mg). Lomudal). Se obţin rezultate mediocre în astmul bronşic. TERAPIA IMUNOSUPRESIVĂ Prin terapia imunosupresivă se urmăreşte scăderea capacităţii organismului de a forma anticorpi. Antihistaminicile de sinteză şi oxigenoterapia sunt discutabile ca valoare.4. Tacaryl (8 mg). Clorambucil. . Dintre numeroasele preparate existente prezentăm: Benadryl (50 mg doză la adult). în realitate este deci o imunodepresie.corticoterapia. Ciclofosfamida. Atarax (25 mg). aspirină. corticoizi în doze mari sub formă de hemisccuccinat de hidrocortizol. urticaria şi edemul angioneurotic precum şi în unele reacţii alergice postmedicamentoase. Aplicarea lor în transplanted de organe constituie principala utilizare. se realizează prin: a.în polipoza nazală recidivantă este de obicei oblicagoriu tratamentul chirurgical.U. prin imu-noglobulină umană specifică anti-D. acţionează antialergic.N.N. colita ulceroasă şi diferite boli alergice: astmul bronşic. sau de a elabora reacţii mediate prin celule sensibilizate. Se folosesc curent trei concentraţii: 100 P. unele alergii medicamentoase. lupusul eritematos diseminat.reacţiile alergice la medicamente sunt stări morbinde frecvente şi se întâlnesc de obicei după administrare de penicilină. anemiile hemolitice autoimune. rinita . sau de praf de cameră (situaţie în care problema este mai complicată). Metrotexat. Feniramină (50 mg x 2). . Prin această metodă se obţin rezultate bune în febra de fân. poliartrita reumatoidă. dar produc frecvent remisiuni spectaculoase în boli cu componenta autoimună (anemia hemolitică dobândită.. glomerulonefritele proliferative. de exemplu de prednison (60-l00 mg şi peste). Se administrează 6 săptămâni. rinita aperiodică. De exemplu. Hiposensibilizarea specifică este utilă doar în reacţiile după penicilină iar procedeul comportă riscuri. şi 10000 P. Metoda este utilă şi în astmul bronşic.E. 10 mg de cromoglicat (Intal. Se administrează Metilprednison acetat "depot" (depomedrol 40-80 mg la 1-3 săptămâni). intramuscular sau intraarticular. poate aduce uneori beneficii importante. Piribenzamin (50 mg). purpura-trombocitopenică idiopatică. După aceeaşi metodă se poate acţiona şi cu estracte de fungi. febra fânului.tratamentul cu cromoglicat de sodiu. Dar dozele mari. dexamethason etc).A. Neoantergan (25-50 mg). Actidil (2. cei mai puternici agenţi imunosupresivi cunoscuţi până în prezent. următoarele şi-au confirmat utilitatea în clinică: azatioprina. hepatita cronică activă. Cel mai utilizat drog este azatioprina (Imuran. Sunt utile şi preparatele cortizonice cu acţiune locală (hidrocortizon. administrarea pasivă de anticorpi pentru prevenirea izoimunizării Rh. Tavegyln (pirolidină). se face prin injectarea în doze crescânde de extracte de polen. prin efectul său antiinflamator şi antihistaminic. etc. scăderea eliberării de histamină şi reducerea formării de (imunoglobulină E) Ig. Sunt utile în lupusul eritematos diseminat cu leziuni renale rapid evolutive în sindroame renale rebele la tratament. Unii autori o preferă hiposensibilizării specifice. colita ulceroasă. Dozele medii (10-60 mg/zi) nu au efect imunosupresiv.5-5 mg/kg/corp. artrita reumatoidă. .acţionează în special împotriva efectelor histaminei la nivelul muşchilor netezi şi împotriva permeabilităţii celulare efect al histaminei. vaccin T. în ultimă instanţă se reduce capacitatea de a elabora un răspuns imun umoral sau celular.B). Dimetanfenergan (25-50 mg). . . 6-tioguanina. piramidon etc. Periactil. hiposensibilizarea la polenul alergizant. Din lunga listă a drogurilor anti-neoplazice imunosupresive. poliartrita reumatoidă etc. dermatomiozita. Volon-A 40 şi Diprophos comprimate de betametazonă (Glucocorticoid de sinteză) 0. Succesele obţinute în terapia unor boli autoimune le-au impus în practica clinică în: purpura-trombocitopenică idiopatică. Asocierea cu prednison sau ACTH duce la scăderea dozelor ambelor produse. în special în stările de rău astmatic. fiole de 1 ml (4 mg soluţie). Mişloacele cele mai utilizate sunt: . repetată după 30'. etc.Corticoterapia îşi exercită efectul imunosupresiv numai în cantitate mare.terapia prin anticorpi specifici. pot induce efecte secundare.Acţionează prin producerea de anticorpi blocanţi. edemele alergice.. b. gamaglobuline. hepatita lupoidă. Imurel) în doze de 2. Se folosesc şi extracte depozit (allpyral). luminai. 1000 P. Peritol (4 mg).de sensibilizarea nespecifică este depăşită astăzi (autohemoterapie. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 61 1. Durata de acţiune este de 30-45 zile. Triancimolon (Kenalog 40 mg la 30-45 zile). Endoxanul. sindromul nefrotic. dermatitele medicamentoase.U. Clorfenaxamin (50 mg la adult). . serul şi globulina antilimfocitară..12. şi polinoză. lupusul. . piretoterapie prin lapte. intravenos. boala serului. Corticoterapia este utilă în toate bolile alergice: Astmul bronşic.. 200 mg în perfuzie. sarcoidoza. .

Vindecarea înainte sau după golirea colecţiei purulente se face de la periferia ţesutului inflamator spre centru. vasculare şi limfatice) care iau naştere la locul de pătrundere a unui agent patogen. Acest mecanism este complex. restabilind echilibrul de forţe. scade şi el numărul de limfocite mici. cu apariţia edemului inflamator. dolor. Principala utilizare este în transplantul renal. uneori poate fi nocivă. în bolile interne de natură .H (Synachten). apărând în acest fel inflamaţia ganglionilor. Inflamaţia constituie baza proce sului infecţios. apare vasodilataţia locală. unde s-au obţinut rezultate în prevenirea fenomenului de respingere.splenecthomia este o metodă adjuvantă cu rezultate slabe şi discutabile. care. căldură (color). Tetrada clasică -rubor. dacă apare la nivelul suprafeţelor mucoase. acum are loc formarea colecţiei purulente. u P ccc f u gst 62 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ poate fi un microb. . un agent fizic sau chimic. leucocite. alcătuit din resturi celulare. determinând formarea unui exudat.a). în prezent are indicaţii limitate dar nu poate fi ignorată ca mijloc terapeutic. Concomitent.13. cu hiperemie (aflux crescut de sânge).T. iar tumefierea maximă. iritarea terminaţiilor nervoase locale prin produsele de catabolism (cataboliţi) şi prin compresiune provoacă durerea. catarală.radioterapia a fost primul mijloc imunosupresiv utilizat.timectomia. în inflamaţie intervin şi monocitele. fac ca temperatura locală să se apropie de temperatura centrală (38°). încorporând prin fagocitare particulele mari rezultate din activitatea polinuclearelor şi a limfocitelor. Astfel. prin ţesut de granulaţie. în ciroza hepatică cu ascită şi hipertensiunea portală. denumită adenită regională. A mai fost utilizat în dializa extracorporală la bolnavii cu ureie. tra-ducându-se printr-o intensă secreţie de mucus. dintre care cele mai importante sunt pătrunderea în regiunea inflamată a leucocitelor (în special polinuclearele neutrofile) prin diapedeză şi intrarea în funcţiune a mecanismului fagocitozei. adesea nu se constată eum este şi firesc. sub influenţa agentului patogen şi a substanţelor care rezultă din intensificarea proceselor metabolice. peritoneală). Acţionează asupra limfocitelor mici dar şi asupra macrofagelor. irigarea abundentă a teritoriului inflamat. care explică roşeaţa şi creşte permeabilitatea capilară. Reacţia infla-matorie este o reacţie de apărare. ca şi intensificarea arderilor în teritoriul respectiv. legate de formarea ţesutului de granulaţie. ş. în ipoteza apariţiei puroiului. în care caz apare puroiul. chiar septicemie. Se recomandă cu 24 h. pentru a elimina sau limita acţiunea agentului patogen. deşi de cele mai multe ori este salutară.C. Prin acest fenomen organismul îşi mobilizează forţele de autoapărare lai locul agresiunii. tumefiere (tumor) şi durere (dolor). înainte de transplantare. 1. în insuficienţa cardiacă ireductibilă şi leucemia limfatică cronică. fiind captaţi şi fagocitaţi la nivelul ganglionilor limfatici care se găsesc pe această cale. Deschiderea pe cale chirurgicală a abcesului format este în acest moment foarte importantă. în funcţie de evoluţie. . unde s-au obţinut ameliorări clinice. care explică tumefierea. Rezultatul interacţiunii agent patogen-organism poate consta în: vindecarea. calor. reducând reacţiile imune. localizarea inflamaţiei cu colectarea puroiului sau extinderea procesului cu generalizare.alergică. un virus. nu s-a impus cu excepţia miastemiei gravis. In sfârşit. în terapia bolilor autoimune se foloseşte şi A. care au rolul de a asana terenul. fermenţi etc. germenii microbieni migrează pe cale limfatică. inflamaţiile se clasifică în acute şi cronice. metabolice. Inflamaţia poate fi: seroasă. dacă este foarte bogată în celule. dacă apare la nivelul seroaselor (pleurală. . fie distrugerea leucocitelor. care 1 an bit m< rot pa au sa sis A: ne re in ri n. în final putând rezulta fie distrugerea germenilor. purulentă. germeni microbieni. INFLAMATSA Inflamaţia reprezintă totalitatea fenomenelor şi a reacţiilor (celulare. . Durerea în acest moment este mai intensă. apar şi numeroase alte modificări cu caracter de autoapărare. în concluzie terapia imunosupresivă are două mari inidcaţii: transplantul de organe şi bolile cu mecanism autoimun. specifică de obicei bolilor chirurgicale. în afara acestor manifestări vizibile macroscopice. tumor.drenajul canalului limfatic toracic. Semnele locale clasice ale inflamaţiei constau în: roşeaţă (rubor).

polipnee şi hipotensiune arterială progresivă.14. asupra ţesuturilor şi celulelor datorită hipoxiei (lipsei de oxigen). Dacă diagnosticul hemoragiei externe nu prezintă dificultăţi. DIAGNOSTICUL Şl TRATAMENTUL UNEI HEMORAGII INTERNE Hemoragia reprezintă ieşirea sângelui din vase şi se poate produce prin ruperea pereţilor vasculari sau prin diapedeză (părăsirea vasului fără ruptură).palpitaţii. tahicardie. diagnosticul hemoragiei interne este uneori dificil. în faţa unei hemoragii. uneori ducând la colaps. înceţoşare a vederii. creşterea azotemiei (în hemoragii digestive).slăbiciune apărută brusc. Consecinţele hemoragiei se răsfrâng. . . cu modificări inflamatorii minime.1.• .s * . Extractul de retrohipofiză este util în hemoragii digestive şi hemoptizii. ţesut nervos).14. în al doilea rând. hernia diafragmatică. tromboze splenice sau portale. răcire a extremităţilor. .). dar în ultimă instanţă nu fac servicii organismului. care poate costa viaţa bolnavului.14. care scad. NOŢIUNI DE ALIMENTAŢIE Şl DIETETICĂ ■■■■ "■ ". ciroză hepatică cu varice esofagiene. în cazul unei hemoragii abundente sau al unor hemoragii repetate. SIMPTOMATOLOGIE Aceasta constă în: . hemofilii. creşterea bilirabinei indirecte şi. 1. progresiv. masa sângelui prin perfuzie de sânge. 1.70 ml). De aceea.2. afecţiuni hemoragipare (trombopenii.15. atingerea concomitentă a mai multor organe (inimă. Aceasta justifică şi impune cunoştinţe temeinice despre cauzele şi mecanismul acestora cât şi despre rolul factorilor nutritivi în geneza lor. aplicate pe regiunea corespunzătoare hemoragiei. . 5< U 64 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1.anemie.facies palid-alb. asupra circulaţiei. dar trecător. diversele soluţii sau medicamentele vasopresoare pot ridica trecător tensiunea arterială. hemostatice (vitamină K). tumorile maligne sau benigne ale stomacului. sclerodermia.15. INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 63 1. la corticoterapie. . O formă particulară de inflamaţie se constată în bolile de colagen: poliartrita cronică evolutivă şi bolile reumatismale în general. în al treilea rând. Aceste boli au comune anumite modificări histologice de tip fibrinoid. în primul rând asupra masei sanguine şi a globulelor roşii. scăderea hematocritului. INTRODUCERE Si ţs a a bnrF a ss A n re în ultimele decenii a crescut într-un ritm alarmant frecvenţa bolilor cronice degenerative. perfuziile de plasmă.luciditatea scade lent. agitaţie urmată de apatie şi senzaţie de frig. . pungă cu gheaţă sau comprese reci. rinichi. gastrita he-moragică.apreciată după presiunea arterială.: 1.nu a fost restabilită. în hemoragii ginecologice.1. periarterita nodoasă. aceasta trebuie începută şi continuată cât timp hemoragia nu a fost definitiv oprită şi masa sanguină .3. vase. unele trăsături clinice (manifestări cutanate şi articulare). Nu trebuie să se uite însă că aceste tulburări pot fi absente în unele inflamaţii (afecţiuni virotice) şi că se pot întâlni şi în afecţiuni neinflamatorii (tumori). maleat de ergometină (Ergomet). fie din cauza localizării în unele ţesuturi (miocard. hemograma. creşterea vitezei de sedimentare. hemogramă şi hematocrit . datoria medicului este dublă: el trebuie să obţină prin mijloace medicale sau chirurgicale oprirea imediată a sângerării şi să reconstituie. plămâni. uneori. cu ameţeli. de urgenţă. microtransfuzii repetate (40 . Perfuzia de sânge rămâne singura terapie logică. fie din cauza sediului (abces pulmonar).sete progresivă. Din punctul de vedere al medicinei interne pentru diagnosticul de inflamaţie sunt mai importante anumite reper-cursiuni clinice: febra. leucemii etc. musculatură) şi răspunsul spectaculos. ETIOLOGIE în etiologia unei hemoragii interne pot fi implicate: ulcerul gastroduodenal. 1. lupusul eritematos. . pierzându-se un timp preţios. TRATAMENT în primul rând.inflamatorie. repaus total.14. dar cu importante manifestări clinice.

Mai mult de jumătate din cauzele de mortalitate se datoresc bolilor cardiovasculare (în ţara noastră 46%). Alături de factorii de risc, sedentarismul, fumatul, stresul şi în strânsă corelaţie cu aceştia contribuie la mortalitatea crescută alimentaţia neraţională şi corolarul acestuia, bolile de nutriţie ca: diabetul zaharat, obezitatea, dizlipidemiile şi altele. Faţă de frecvenţa de 0,5% înainte de al doilea război mondial, astăzi diabetul înregistrează o frecvenţă de 4-8%. Mai îngrijorător este faptul că faţă de un diabetic cunoscut există cel puţin 1-2 diabetici ignoraţi. Dimenisunea problemei creşte dacă se are în vedere că 20% dintre diabetici sunt de tip I. (insulino dependent) cu complicaţii grave şi rapide şi că procentul celorlalte 80% din cazuri aparţin diabetului de tip II, (insulino independent) care dacă prezintă o simptomatologie mai puţin zgomotoasă, prin complicaţiile cronice ireversibile scade în medie cu peste zece ani viaţa bolnavilor. Obezitatea a crescut de asemenea, înregistrându-se o frecvenţă de 23,6% în mediu rular şi de 27,7% în cel urban, în ţara noastră. Un rol nu mai puţin important şi în creştere rapidă îl deţin dislipidemiile, cu o frecvenţă de 14%. De aici rezultă importanţa problemei alimentaţiei omului normal, cu caracter profilactic (preventiv) precum şi alimentaţiei omului bolnav. Foamea cronică prin subnutriţie şi denutriţie duce anual la moartea a milioane de oameni. Nu se poate ignora însă nici rolul alimentaţiei în geneza aterosclerozei, care prin complicaţiile sale vasculare (infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale etc.), ocupă primul loc în mortalitatea generală. între nivelul hipercolesterolemiei şi fecvenţa afecţiunilor cardiovasculare există de asemenea o relaţie directă. Pentru fiecare reducere cu 1 % a colestero-lemiei scade riscul bolilor cardiovasculare cu 2% (Gliick). Legătura dintre hipercoles-terolemie şi hiperlipoproteinemie este de asemenea cunoscută. Cercetări recente (1981 -Universitatea Purdue - SUA) arată că prin consumarea unei căni de tărâţe de ovăz zilnic (regim bogat în fibre) scade cu 20% colesterolul şi respectiv mortalitatea cardiovasculară. Asocierea cu vegetale şi grăsimi polinesaturate măreşte efectul. Dacă se adaugă exerciţiul fizic, reducerea fumatului, sării, alcoolului, dulciurilor concentrate, rezultatele pot fi spectaculoase. La fel de impresionante sunt relaţiile dintre alimentaţie şi cancer. Regimurile bogate în hidraţi de carbon, grăsimi şi sărace în vegetale, vitamine şi unele săruri minerale favorizează cancerul de stomac. Laptele, fructele, vegetalele şi vitamina C, au efect protector. Cancerul de colon, întâlnit în occident cu o frecvenţă de 20 de ori mai mare ca în ţara noastră se datoreşte regimului sărac în fibre (cereale). Cancerele de colon, de sân, prostată, uter şi ovar, apar după consumul exagerat de grăsimi, proteine animale, zahăr şi reducerea fibrelor şi a unor glucide. Regimul hiperaloric, sedentarismul şi j excesul de grăsimi saturate cresc frecvenţa cancerului mamar. Excesul de cafea favorizează cancerul de vezică, pancreas şi colon. Cu efect anticancerigen acţionează vitamina E, C şi beta-carotenul. Mortalitatea prin boli cardiovasculare ocupă astăzi I primul loc în lume (50-54%). Diabetul se dublează la fiecare 10-l5 ani. Toate acestea justifică interesul faţă de alimentaţie şi dietetică. Dieta este în unele boli singurul { remediu, iar în altele 50% din eficacitatea tratamentului, este dietetic. Şi totuşi, populaţia I în mare cunoaşte foarte puţin. La o anchetă făcută în Franţa, cele mai multe persoane I INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 65 întrebate au considerat alimentele de bază ca fiind pâinea, cartofii şi carnea. Legumele şi fuctele le-au numit răcoritoare, crudităţile inutile iar salata verde un laxativ. Mulţi păstrează obiceiurile moştenite din bătrâni, cu mese bogate în carne şi slănină, preparate cu prăjeli, cu pâine multă, cu dulciuri şi făinoase în exces. Unei asemenea alimentaţii îi revine o parte din vină ca astăzi la noi în ţară, există aproximativ 300 000 diabetici, un milion de hipertensivi, un milion şi jumătate de hiperlipidemii şi/3 500 000 obezi (I. Mincu). Desigur că nu toate îmbolnăvirile cu afecţiuni degenerative trebuiesc puse pe seama alimentaţiei. Există şi o serie de factori ca: predispoziţia ereditară, constituţia, şi altele. Dar felul de alimentaţie joacă rolul determinant. Consumul de zahăr a crescut în lume în cursul ultimei generaţii de 5-6 ori, iar consumul de grăsimi, a crescut în dauna celor de cereale, fructe şi legume. însă consumul masiv de grăsimi, în special animale şi de dulciuri, duce la hiperlipidemie deci la creşterea lipidelor şi colesterolului în sânge, cu rol direct în geneza aterosclerozei. Consumul peste măsură de dulciuri şi făinoase favorizează şi apariţia diabetului zaharat. Astăzi se cunoaşte bine compoziţia factorilor nutritivi (glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri minerale şi apă). Dar acestea se găsesc răspândite inegal în diversele produse alimentare, de aceea trebuie bine cunoscută valoarea, repartiţia, rolul şi necesarul pentru fiecare factor nutritiv în parte. Laptele şi brânzeturile reprezintă cea mai bună sursă de calciu bine utilizabil, de proteine de cea mai bună calitate şi de vitamine. Dar fiind sărac în fier, un regim exclusiv lactat provoacă anemii. Carnea, peştele şi preparatele lor conţin proteine tot atât de valoroase ca şi laptele, în plus sunt deosebit de bogate în fier, deci combat anemia. Lipsindu-le însă calciul nu pot substitui laptele. Legumele şi fructele sunt singura grupă de alimente care furnizează vitamina C şi celelalte vitamine, şi asigură echilibrul acido-bazic al meniului. Lipsa lor din alimentaţie nu poate fi compensată prin nici un alt aliment. 1.15.2. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIMENTAŢIE Alimentaţia reprezintă condiţia esenţială pentru existenţa vieţii. Fără hrană organismul nu se poate menţine, manifesta, dezvolta, perpetua. în alcătuirea regimului se pleacă totdeauna de la nevoile omului normal, de aceeaşi vârstă, sex, stare fiziologică şi cu acelaşi tip de muncă. Componentele de bază ale alimentelor sunt denumite factori nutritivi sau principii nutritive. Acestea sunt: proteinele, lipidele, glucidele, sărurile minerale,

apa şi vitaminele. Glucidele, proteinele şi lipidele reprezintă materialul furnizor de energie pentru organism şi pietrele de construcţie, pentru refacerea şi reînoirea ţesuturilor uzate. Mineralele şi vitaminele intervin într-o serie de reacţii biochimice în organism, accelerând viteza de producere a acestora. Vitaminele sunt cunoscute şi sub denumirea de biocatalizatori. 1.15.2.1. PROTEINELE, sunt substanţe alcătuite din atomi de carbon, hidrogen, oxigen, azot şi uneori sulf. Sunt indispensabile vieţii. îndeplinesc următoarele funcţii: - intră în structura tuturor ţesuturilor şi iau parte la refacerea lor îndeplinind un rol plastic. - intră în constituţia unor enzime sau fermenţi (catalizatori biochimici) - intră în structura hormonilor - participă la formarea anticorpilor, substanţe cu rol în apărarea organismului contra microbilor şi toxinelor. - au rol în repartiţia apei şi a substanţelor dizolvate în ea în diferite sectoare din organism (presiunea coloidosmotică). 66 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ - în anumite situaţii când lipsesc alte principii cu rol energetic (glucide, lipide) pot fi metabolizate de către organism. Din acest proces rezultă CO2, apă, uree, acid uric etc. Un gram de proteine eliberează 4,1 calorii. Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, numiţi şi pietrele de construcţie ale organismului. Dintre cei 30 aminoacizi cunoscuţi "8 sunt numiţi aminoacizi esenţiali, pentru că nu pot fi sintetizaţi în organism şi trebuiesc aduşi obligatoriu din afară. Se găsesc în lapte, carne, ouă, brânzeturi. Ceilalţi au fost denumiţi neesenţiali, întrucât organismul îi poate sintetiza din alte substanţe. Pentru sinteza proteinelor proprii, organismul are nevoie şi de aminoacizi esenţiali şi de aminoacizi neesenţiali, în acelaşi timp şi în anumite proporţii. Prezenţa aminoacizilor esenţiali în constituţia unor proteine din alimentaţie conferă acestora o anumită valoare biologică (procentul de azot componenta constantă a proteinei). Noţiunea de esenţial şi neesenţial se referă la capacitatea de a fi sintetizat sau nu de către organism. Din punct de vedere al valorii biologice, proteinele alimentare se pot împărţi în trei categorii: - proteine de clasa I (complete), care au în structura lor aminoacizi esenţiali în proporţii optime. Acestea menţin echilibrul proteic, asigură dezvoltarea organismului tânăr şi echilibrul enzirriatic şi hormonal. Se găsesc în proteinele din lapte, carne, ouă şi brânzeturi. - proteine de clasa a Ii-a (parţial complete), care sunt cele din unele leguminoase uscate (fasole, linte, bob) şi cereale (grâu, orez etc.). Conţin toţi aminoacizii esenţiali dar nu în proporţii optime. Menţin echilibrul proteic, dar pentru creştere sunt necesare cantităţi duble faţă de clasa precedentă. - proteine de clasa a IlI-a (incomplete), sunt lipsite de unul sau mai mulţi aminoacizi esenţiali. Valoarea lor biologică este foarte scăzută. Din această clasă fac parte: gelatina din oase, tendoanele, cartilajele şi zeina din porumb. Nu menţin echilibrul proteic şi nu asigură creşterea organismelor tinere. Cele mai importante surse de proteine sunt: Carnea şi derivatele din carne (20-30% proteine), laptele (3,5%), brânzeturile (13-28%), ouăle (12%), pâinea (10%), leguminoasele uscate (20-25%), pastele făinoase (10-l5%) etc. Nevoile de proteine se apreciază atât din punct de vedere al aportului global cantitativ dar şi calitativ. Pentru a asigura un raport adecvat al aminoacizilor esenţiali este necesar să se asigure la adult cel puţin o treime din aportul total (după alţi autori jumătate), iar la copii, adolescenţi şi femei în perioada maternităţii, o jumătate până la două treimi din totalul proteinelor consumate zilnic. Un adult normal are nevoie de 1-l,5 g proteine pe_kg. corp/zi). Aceasta reprezintă optimul fiziologic care constituie 1 l-l3%T3învaloarea calorică a raţiei zilnice. Variază cu vârsta, condiţiile de muncă, efortul, stările fiziologice (graviditate, alăptare, perioadă de creştere) sau patologice. cc f U g s ti 1.15.2.2 LIPIDELE, (grăsimile), reprezintă o sursă importantă de energie pentru organism. Un gram de grăsime ars produce 9,3 calorii. Reprezintă constituentul preponderent al ţesutului adipos din organism (grăsimi depuse sub piele). Din punct de vedere al originii pot fi animale şi vegetale. Deosebirea o dau acizii graşi care intră în constituţia lor. Aceştia sunt saturaţi în grăsimile animale şi nesaturaţi în cele vegetale. Trebuie bine lămurită această noţiune. Este cunoscut că grăsimile vegetale care conţin acizi graşi I nesaturaţi (uleiuri de germene de porumb, de floarea soarelui, de soia, etc.) consumate j crude, adăugate la mâncare au un rol antiaterosclerotic scăzând colesterolul din sânge. Grăsimile animale (carnea grasă, untul, untura, ouăle, etc.) conţin în schimb acizi graşi saturaţi care duc la depunerea colesterolului în peretele arterelor, deci la ateroscleroză. Acest fenomen stă la baza unor boli deosebit de grave ca: infarctul miocardic, accidentele INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 67 vasculare cerebrale ischemice, hipertensiunea arterială, hiperlipidemiile etc. Ca şi ami-noacizii, acizii graşi pot fi

esenţiali (linoleic, linolenic şi arahidonic), şi se găsesc în grăsimi vegetale, ca acizi graşi nesaturaţi. Acizii graşi neesenţiali se găsesc în grăsimile animale (carne grasă, seu, unt, untură, ouă) şi conţin acizi palmitic şi stearic. Denumirea de esenţial şi neesenţial se referă numai la capacitatea organismului de a-i sintetiza. Organismul are nevoie pentru sinteza grăsimilor proprii atât de acizi graşi saturaţi cât şi nesaturaţi. Principalele funcţii ale lipidelor sunt: energetic (prin ardere, deci prin metabolizare eliberează energie) şi structural (intră în constituţia tuturor celulelor din organism). Lipidele sunt foarte utile în lupta contra frigului, fiind indicate la oamenii care lucrează în medii cu temperaturi scăzute, deoarece într-un volum mic încorporează o mare cantitate de energie. într-o alimentaţie raţională trebuie păstrat un echilibru între grăsimile de origine animală (saturate, cu acizi graşi neesenţiali) şi de origine vegetală (nesaturate, cu acizi graşi esenţiali). Grăsimile animale trebuie să reprezinte număr jumătate până la două treimi din totalul lipidelor din alimentaţia zilnică. într-6 raţie normală lipidele trebuie să se afle într-o proporţie de l_ valoarea calorică a raţiei zilnice. Necesarul deTîpîde este crescut la copii, la indivizii care depun eforturi şi celor care lucrează la temperaturi joase. în practică se va reduce consumul de untrură sau slănină etc., dar se vor menţine grăsimile din lapte, unt, smântână, mai ales la copii, adolescenţi, stări de graviditate, etc. Chimic, lipidele sunt substanţe organice relativ complexe, constituite din acizi graşi şi glicerol. Dintre cele mai cunoscute menţionăm triglicerinele (grăsimile neutre), colesterolul (cu efectul aterogen cunoscut), fosfolipidele (care au în componenţă şi fosfor), şi se găsesc în sistemul nervos. Grăsimile circulă în sânge cuplate cu proteinele în complexe denumite lipoproteine. Asupra acestora vom reveni. Grăsimile animale sunt solide la temperatura obişnuită, iar cele vegetale sunt lichide şi se mai numesc uleiuri. Acizii graşi prezenţi în alimente animale (lapte, ouă, carne) sunt principalii transportori de vitamine liposolubile (A, D, E, K). Cele mai importante surse alimentare de lipide sunt: untul şi margarina (80-85%), smântâra (20%), slănina (70%), untura (100%), seul topit (99-l00%), uleiurile vegetale (99-l00%), carnea grasă (15-30%), laptele (4%), brânzeturile grase (20-30%), nuci, alune (40-60%) etc. 1.15.2.3 GLUCIDELE SAU HIDRAŢII DE CARBON sunt substanţe organice formate din carbon, hidrogen şi oxigen. Majoritatea au gustul dulce. Se găsesc sub formă de monozaharide, dizaharide şi polizaharide. Cele mai importante glucide sunt glucoza şi fructoza, care au moleculă mică (monozaharide), zaharoza (zahărul preparat industrial), galactoza, (glucidul din- lapte), amidonul (glucidul din legume şi cereale), celuloza şi hemicelulozele (din vegetale) şi glicogenul (din muşchi şi ficat). Celuloza deşi nu suferă modificări în organism, favorizează evacuarea intestinului stimulând mişcările intestinului gros (peristaltismul). Consumul scăzut de celulozice în SUA, Franţa, Anglia, Germania etc., favorizează cancerul de colon de 20 de ori mai frecvent decât în ţara noastră. Consumul crescut de celulozice măreşte peristatismul intestinal, combate constipaţia, împiedică concentraţia sărurilor biliare substanţe cu acţiune cancerigenă. Glucidele reprezintă o sursă importantă de energie pentru organism. Un gram de glucide furnizează prin ardere 4,1 calorii. Eliberarea energiei prin arderea glucidelor se face foarte rapid comparativ cu lipidele. De aceea glucidele mai ales sub formă de glucoza sau zaharoza sunt recomandate la oamenii care prestează eforturi de mare intensitate şi de durată scurtă, deci care necesită o sursă energetică rapidă (de exemplu sportivii). Glucidele mai sunt importante pentru metabolismul lipidelor şi proteinelor. De aceea s-a spus pe bună dreptate că "lipidele ard la focul hidranţilor de carbon". Deşi ocupă ponderea .cea mai importantă în alimentaţia omului, consumul exagerat este dăunător putând duce la insta68 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ larea obezităţii, dislipidemiilor şi a diabetului zaharat. Cele mai dăunătoare sunt concentratele de glucide (zahăr, produse zaharoase, gemuri, dulceţuri, etc), iar cele mai recomandabile sunt cele provenite din cereale fructe şi legume (de tipul amidonului). Sursele cele mai importante de glucide sunt: zahărul (100%), produsele zaharoase (60-90%), pastele făinoase (70-75%), leguminoasele uscate (50-60%), pâinea (50%), legumele şi fructele (520%) etc. Nevoia de glucide pentru individul normal este evaluată la 4-8 g/kg corp/zi, adică 55-65% din valoarea calorică globală. 1 1.15.2.4. APA, reprezintă mediul în care se desfăşoară toate reacţiile biologice din organism. Pierderea a 10% din apa organismului duce la moartea acestuia. ; Fără alimentaţie, omul poate rezista şi o lună, dar fără apă moartea se produce în câteva 1 zile. în organism este repartizată atât în celule (apa intracelulară) cât şi în spaţiul extrai celular - apa dintre celule şi vasele sanghine şi limfatice (apa extracehilară), şi îndeî plineşte roluri importante: j - dizolvă şi transportă la celule substanţele nutritive şi transportă resturile metabolice la organele de eliminare (rinichi, piele, plămâni etc). £ - menţine constantă temperatura corpului (termoreglare) eliminând prin transpiraţie s căldura care prisoseşte. c - este solventul tuturor substanţelor minerale. Este adusă în organism ca atare sau cu alimentele. Fructele şi legumele verzi sunt foarte bogate în apă. O parte din apă rezultă din metabolizarea principiilor nutritive (proteine, glucide şi lipide) şi se numeşte apă de combustie. între aportul şi eliminarea de apă există o strânsă dependenţă şi un perfect echilibru. Aportul sau

ingesta trebuie să fie egal cu eliminarea sau excreta. Tabelul! V â fi n u P c< Ci Ci fe u; si ţă Bilanţul hidric al organismului este următorul: Aport (ingesta) Eliminare (excreta) - băuturi 1 200 ml. - urină 1300 ml - apă din alimente 100 ml. - piele 750 ml - apă metabolică 300 ml - fecale 150 ml Total 2500 ml - plămâni 300 ml Total 2500 ml Pierderea de apă declanşează reflexul de sete. Când pierderile de apă sunt foarte mari, apar deshidratări grave, care pot fi mortale (ex. coma diabetică). Când eliminarea apei nu se poate face în totalitate, aceasta se reţine în ţesuturi şi apare edemul (rolul important îl deţine sodiul). 1.15.2.5. SĂRURILE MINERALE, participă la structura celulelor şi intră în constituţia unor enzime, vitamine şi hormoni. - Calciul şi fosforul se găsesc în schelet, dinţi şi sânge şi sunt aduse de unele alimente ca: lapte, brânzeturi, gălbenuşuri de ou, varza, conopida, cereale decojite, unele fructe. Când lipsesc din alimente, apare rahitismul la copil şi ostemalacia la adult. - Sodiul şi clorul, sunt aduse în organism sub formă de clorură de sodiu (sarea de bucătărie), pierderile importante ale acestor minerale prin vornismente sau diaree, pun în pericol viaţa bolnavului. - Potasiul se găseşte în carne, peşte, lapte, legume, fructe, leguminoase uscate. Este principalul ion intracelular spre deosebire de sodiu, care este principalul iod extracelular. _ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 69 între soidu şi potasiu există un strâns echilibru: scăderea sau creşterea unuia sau altuia, produce tulburări grave, mergând până la moarte. - Fierul, se găseşte în alimente de origine animală, ficat, inimă, gălbenuş de ou, unele legume verzi, spanac, urzici, etc. Intră în structura hemoglobinei, iar lipsa lui în sânge duce la apariţia anemiei feriprive. - Magneziul, se găseşte în carne, viscere, lapte, ouă, cartofi, cereale, fasole boabe. Are rol în calmarea (sedarea) sistemului nervos central, lipsa sa duce la apariţia convulsiilor. - Cuprul, se găseşte în viscere (ficat, splină, creier, rinichi) leguminoase uscate, cafea şi ceai. - Iodul, se găseşte în ouă, ceapă, usturoi. Este indispensabil funcţionării glandei tiroide. Lipsa, duce la apariţia guşii. - Fluorul, se găseşte în ceai, lapte, gălbenuş de ou, carne, viscere, spanac, roşii. Lipsa din alimentaţie, duce la apariţia cariilor dentare. 1.15.2.6. VITAMINELE, sunt biocatalizatori, care în cantitate foarte mică îndeplinesc funcţii foarte importante. După solubilitate se împart în vitamine solubile în grăsimi, numite liposolubile (A, D, E, K) şi vitamine solubile în apă, - hidrosolubile (Bj, B2, B12, C, acidul pantotenic, acidul folie, biotina, etc.). Vitaminele sunt preluate din alimente. Uneori provin din provitamine, precursori care în organism se transformă în forma activă. Flora microbiană intestinală, poate sintetiza unele vitamine ca: Bb B12, K, acidul folie) Distrugerea florei intestinale, în special după administrarea abuzivă de antibiotice, poate duce la grave carenţe vitaminice din grupul celor citate. - Vitamina A, (retinol sau axeroftol) are o deosebită importanţă anticancerigenă. Lipsa, duce la tulburări de vedere, infecţii şi tulburări de creştere. Se găseşte ca provi-tamină în ficat, peşte, lapte, gălbenuş de ou, smântână, unt, frişca, dar şi în unele vegetale ca morcov, spanac, urzici, varză roşie, salată, cireşe, piersici, caise, prune. - Vitamina D, (calciferol), se găseşte în ficat de peşte, lapte, unt, frişca, smântână, gălbenuş de ou, ciuperci, cereale. Se formează şi la nivelul pielii, din provitamina D, sub acţiunea razelor ultraviolete. Are rol în absorbţia calciului şi a fosforului şi în depuerea acestora în schelet. Lipsa vitaminei D, tulbură mtabolismul fosfocalcic, cu apariţai rahitismului la copil şi a osteoporozei la adulţi. - Vitamina E, se găseşte în germene de cereale, ouă, ficat, lapte, leguminoase uscate, ulei de floarea soarelui, pâine neagră sau intermediară. Are rol în reproducere şi funcţionarea ţesutului muscular şi nervos. - Vitamina K, se găseşte în alimente de origine animală, (ficat, făină de peşte, ouă, lapte, muşchi) sau vegetală

(spanac, salată verde, urzici, mazăre verde, roşii, unele cereale). Sterilizarea florei intestinale prin utilizarea îndelungată a antibioticelor, duce la hemoragii prin tulburări de coagulare (vitamina K are rol în coagularea sângelui). - Vitamin Bl (tiamina, aneurina) se găseşte în alimente de origine vegetală ca: cereale, pâine neagră, leguminoase uscate, varză, spanac, conopidă, nuci, alune, drojdie de bere, dar şi în ficat şi gălbenuşul de ou. Are rol în arderea (metabolizarea) glucidelor şi proteinelor şi intervine în funcţionarea normală a sistemului nervos. Scăderea în organism determină tulburări nervoase (insomnie, dureri, furnicături în membre) uneori lipsa, prin consum de orez decorticat, duce la o boală gravă numită "beri-beri", caracterizată prin paralizia membrelor inferioare şi tulburări cardiace. - Vitamina B2 (riboflavina) se găseşte în drojdia de bere, albuşul de ou, carne, peşte, ficat, rinichi, inimă, lapte, nuci, caise uscate, legume verzi. Are rol în creştere, respiraţia celulelor şi măreşte rezistenţa organismului faţă de infecţii. Lipsa duce la leziuni ale limbii şi buzelor (zăbăluţă), apar infecţii şi astenie. 70 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ - Vitamina PP (niacină sau nicotinamină) se găseşte în alimente animale (ouă, ficat, rinichi, creier) sau vegetale (cereale necordicate, ciuperci, drojdia de bere). în organism poate fi sintetizat şi din lapte, care conţine un aminoacid triptofanul care este precursorul vitaminei PP. Intervine în metabolismul glucidelor şi lipidelor cu furnizare de energie, în funcţionarea unor glande endocrine şi a sistemului nervos. Prin carenţă alături de alţi factori duce la apariţia pelagrei. - Vitamina B6 (piridoxina), se găseşte în ficat, creier, lapte, tărâţe de cereale, varză, spanac, mere, struguri, drojdie de bere. Intervine în metabolismul acizilor aminaţi în sinteza hemoglobinei, împiedică depunere colesterolului. Carenţa contribuie la aterogeneză şi duce la anemii şi infecţii. - Vitamina B12 (ciancobalamina), se găseşte în ficat, rinichi, ouă, lapte. Ia parte la sinteza hemoglobinei şi are rol protector faţă de celula hepatică. Lipsa, duce la apariţia anemiei pernicioase' (Biermer), anemie severă cu tulburări nervoase grave. - Vitamina P, (rutina) se găseşte în citrice, struguri, măceşe, varză, pătrunjel. Intervine în permeabilitatea şi rezistenţa capilarelor. Lipsa, duce la hemoragii capilare. - Vitamina C, (acidul ascorbic), se găseşte aproape în toate alimentele vegetale, (legume şi fructe) şi în proporţie redusă în cele de origine animală (lapte şi ficat). Are rol complex în metabolismul celular, în apărarea contra infecţiilor, vindecarea plăgilor. împiedică apariţia hemoragiilor, combate anemia şi stimulează apetitul. în cazurile de carenţă severă, apare boala denumită scorbut, caracterizată prin anemie, inflamaţii, sângerări gingivale, hemoragii gingivale şi în diverse alte organe. g s ti 1.15.3. NOŢIUNI ELEMENTARE DE DIGESTIE Şl METABOLISM Pentru efectuarea funcţiilor vitale, organismul are nevoie de energie şi elemente nutritive. Acestea îi sunt furnizate de alimente. Dar principiile nutritive (factorii nutritivi) se găsesc sub forma unor combinaţii complexe, care nu pot fi utilizate ca atare. Este deci nevoie de transformări până la elemente simple, pe care organismul le foloseşte ca sursă energetică şi plastică. Proteinele sunt principalele substanţe plastice iar glucidele şi grăsimile, substanţe energetice. Digestia, reprezintă prima etapă a transformărilor. Fărâmiţate mecanic prin masticaţie şi îmbibate cu salivă (bolul bucal) sunt propulsate prin esofag în stomac şi intestinul subţire, unde se continuă digestia începută în cavitatea bucală. La nivelul intestinului are loc absorbţia principiilor nutritive, restjurikjiedigerate trec în intestinul gros (colon) unde se definitivează digestia şi absorbţia. în final, prin rect (anus) se elimină intermitent alimentele nedigerate (defecaţia). Digestia începe chiar în cavitatea bucală. Ea interesează aici numai glucidele. Fermentul denumit ptialină sau amilază salivară, degradează amidonul în componenţi mai simpli (dextrina şi maltoza). în stomac bolul alimentar este frământat şi îmbibat cu suc gastric prin mişcările peristaltice ale acestuia. Sucul gastric conţine doi fermenţi importanţi: pepsina şi labfermentul. Pepsina transformă proteinele în compuşi mai simpli, denumite albumoze şi peptone. Pepsina devine activă numai sub influenţa acidului clorhidric, secretat la nivelul mucoasei gastrice, care transformă pepsi-nogenul inactiv în pepsina activă. Labfermentul (presura) acţionează asupra cazeinei (proteină din lapte) pe care o coagulează, operaţie indispensabilă pentru digestia cazeinei de către pepsina. Tot la nivelul stomacului continuă digestia amidonului sub acţiunea ptialinei salivare. Prin pilor, alimentele astfel degradate trec în duoden, unde se desăvârşeşte digestia sub influenţa celor trei sucuri digestive prezente aici: intestinal, pancreatic şi biliar. Glucidele sunt degradate sub acţiunea amilazei pancreatice, în compuşi mail ■ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 71 simpli numiţi dizaharide (maltoză, lactoză). Aceştia sunt descompuşi de către unele enzime din sucul intestinal (maltaza, lactaza, etc) în monozaharide (glucoza şi fructoză) formă sub care pot fi absorbiţi prin mucoasa intestinală.

Proteinele sunt degradate în intestin sub acţiunea tripsinei, până la stadiul de polipep-tide şi chiar aminoacizi. Tripsina este transformată din forma inactivă denumită tripsi-nogen, în forma activă de către o enzimă intestinală, enterokinaza. La nivelul intestinului se produce şi descompunere lipidelor. în prealabil lipidele sunt emulsionate de către sărurile biliare secretate de ficat şi depozitate în bilă. Emulsionarea constă în transformarea lipidelor în particule foarte fine cu suprafaţă mare, care permit enzimelor denumite lipaze, să le descompună în glicerina (glicerol) şi acizi graşi. Astfel: laptele, carnea, brânza, ouăle, pâinea, legumele, fructele şi grăsimile sunt transformate în compuşi simpli, monozaharide (glucoza şi fructoză) pentru glucide, aminoacizi pentru proteine şi acizi graşi şi glicerol pentru grăsimi. După absorbţia la nivelul peretelui intestinal factorii nutritivi menţionaţi sunt transportaţi pe calea circulaţiei sanghine şi limfatice, în laboratorul central - ficatul. De aici după nevoie, sunt dirijaţi în diferite sectoare ale organismului, fie pentru producerea de energie, fie pentru repararea ţesuturilor, fie depozitate ca substanţe de rezervă. Pentru a fi încorporate în ţesuturi şi celule şi pentru eliminarea resturilor neutilizabile rezultate din ardere, are loc procesul cunoscut sub numele de metabolism. Acesta cuprinde două componente: unul de sinteză (refacerea ţesuturilor din substanţe simple) numit anabolism şi altul de descompunere, de degradare energetică numit catabolism. Glucoza reprezintă principalul furnizor de energie pentru organism. în sânge se găseşte într-o concentraţie constantă (70-l20mg%). Aceasta se numeşte glicemie. Variaţiile mari sunt periculoase de aceea acţionează un sistem de reglare foarte eficace pe două căi: - Autoreglare fizico-chimică. Glicogenul din ficat nu este o masă anorfă. Pentru a fi consumată la periferie, glucoza trebuie să fie în prealabil fixată sub formă de glicogen. Deci glucoza utilizată de organism, reprezintă fracţiunea desprinsă din molecula de glicogen. Iată cum glicogenul este în permanenţă sintetizat şi utilizat, ritmul fiind dictat de intensitatea arderilor din organism. Acest fenomen este valabil numai pentru glicogenul hepatic nu şi pentru cel depozitat în muşchi. Sintetic glicogenul ia naştere din patru surse: glucoza alimentară, produşii metabolismului glucidic, proteine şi lipide. în ce priveşte autoreglarea, dacă apare un supliment digestv de glucoza, se va produce o sinteză crescută de glicogen care va absorbi acest supliment. Invers, o utilizare crescută a glucozei, va fi compensată prin accelerarea depolemirizării glicogenului. Astfel se menţine glicemia în limitele fiziologice. - Reglarea hormonală a glicemiei. Aici intervin numeroşi hormoni. Dintre aceştia numai insulina are efect hipoglicemiant, ceilalţi fiind hiperglicemianţi (hormonul soma-totrop hipofizar, A.C.T.H, hormonii glucocorticosteroizi, tiroidieni şi catecolaminele presoare (adrenalina şi noradrenalina). Schematic insulina este secretată de celulele beta din insulile Langerhans din pancreas. Stimulul secret este hipeglicemia. Este transportată de sânge, fixată de unele glonbuline şi este inactivată la nivelul ficatului. Acţionează accelerând transportul glucozei prin membranele celulare şi activează unele procese metabolice (sinteza de glicogen, de proteine, de lipide etc). în concluzie când glucoza sanghină tinde să crească, surplusul este transformat în glicogen. Procesul se numeşte glicogenogeneză. în lipsa insulinei, glucoza nu se mai transformă în glicogen, creşte nivelul în sânge (hipergli-cemie) iar excesul este eliminat prin urină (glicozurie) apărând astfel boala denumită diabet zaharat. Când glicemia tinde să scadă, glicogenul este descompus şi echilibrul 72 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA glicemiei restabilit. Arderea glucozei la nivelul celulelor, cu eliberare de energie, se face atât în prezenţa oxigenului (aerobioză) cât şi în absenaţa acestuia (anaerobioză). în caz de aerobioză, acţionează reacţii complexe, diferite enzime, iar ciclul de desfăşurare este cunoscut sub numele de ciclul Rrebs. La nivelul acestui ciclu se întâlnesc nu numai compuşi din descompunerea glucidelor, dar şi cei rezultaţi din degradarea proteinelor şi a lipidelor. Aici are loc interconversiunea dintre metabolisme. Acesta este un mecanism biochimic adaptativ, prin care un principiu alimentar poate să se transforme în altul, pe calea unor reacţii reversibile, cu produşi intermediari comuni. Astfel pot apare sau dispare cantităţi apreciabile de glucide, lipide sau proteine. De obicei există o predomi-nenţă a proceselor de transformare a proteinelor şi mai ales a lipidelor în glucide (gluconeogeneză). Procesul de eliberare a glucozei din glicogen se numeşte (glicogenoliză). Ciclul Krebs este cheia de boltă a metabolismului intermediar. La acest nivel, intervine în principal acidul piruvic din degradarea zaharurilor care, este un acid cetonic simplu şi care este degradat în produşi finiţi CO2 şi H2O. în diferite reacţii intervine însă şi coenzima A, care dă naştere acetil coenzimei A, forma activă care participă la interconversiunea metabolismelor. Acesta este procesul aerobiotic. în condiţii de anaerobioză, degradarea glucidelor duce la un compus numit acid lactic, care poate fi şi el oxidat mai departe, cu eliminare de energie, apă şi bioxid de carbon. - Din degradarea proteinelor rezultă aminoacizi cu rol plastic, aşa numite pietre de construcţie pentru sinteza proteinelor proprii organismelor. Spre deosebire de lipide şi glucide, aminoacizii nu se depozitează în organism. Celulele folosesc numai atât cât este necesar, restul sunt dezaminaţi, oxidaţi şi transformaţi în glucoza (neoglucogeneză), sau sunt arşi cu eliberare de energie. Din degradarea proteinelor rezultă pe lângă bioxid de carbon şi apă şi amoniac, un produs toxic. Acesta este transformat la nivelul ficatului în uree, produs mai puţin toxic, care se elimină prin urină. Din metabolizarea nucleo-proteinelor, rezultă acidul uric care în cazuri patologice produce hiperuricemiile dintre care guta este cea mai cunoscută. Proteintele sunt singurele principii nutritive care conţin azot. între cantitatea de azot ingerat şi eliminat există un echilibru (echilibru azotat, bilanţ

sau balanţa azotată). Creşterea azotului în sânge, hiperazotemia apare în boli grave renale sau extrarenale. - în ceea ce priveşte grăsimile absorbite de peretele intestinal sub formă de glicerol şi acizi graşi, sunt ulterior transportate la ţesuturi şi resintetizate în grăsimile proprii organismului. La ţesuturi, fie intră în constituţia componentelor celulare, fie se depun ca grăsimi de rezervă în ţesutul adipos subcutanat sau în jurul unor organe. Din rezerve sunt mobilizate, ori de câte ori organismul are nevoie de energie. S-a văzut că şi lipidele iau parte la ciclul Krebs, prin interconversiunea metabolismelor. Prin arderea grăsimilor rezultă bioxid de carbon şi o importantă cantitate de energie. Pentru arderea lipidelor, organismul are nevoie de o anumită cantitate de glucide. în cursul tulburărilor metabolismului glucidelor (diabetul zaharat) apar şi tulburări ale metabolismului lipidic cu formarea de compoşi intermediari toxici pentru organism, cum sunt corpii cetonici (acidul betaoxibutiric şi acidul acetilacetic). De fapt aceşti acizi apar şi fiziologic ca stadii intermediare. Pentru arderea lor în condiţii normale, este nevoie de energie furnizată de arderea glucozei. în diabetul zaharat, glucoza nu mai poate fi arsă în totalitate până la bioxid de carbon şi apă. Astfel cei doi acizi pomeniţi, nu mai pot fi degradaţi până la stadiul de produşi finali (acid acetic, bioxid de carbon şi apă), apărând un produs intermediar, acetona. Toţi aceşti produşi se numesc Corpi cetonici. Creşterea lor în sânge se numeşte eetonemie iar în urină cetonurie. Acumularea acestor acizi determină apariţia acidozei, o complicaţie foarte gravă în diabetul zaharat. Toate aceste tulburări, apar în INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 73 cea mai severă complicaţie a diabetului zaharat, coma diabetică. O altă consecinţă a dereglării aportului de lipide şi glucide este obezitatea, în care excesul de lipide şi glucide se acumulează în depozite. * Important la acest capitol este şi metabolismul lipoproteinelor. Lipoproteinele sunt complexe de lipide şi proteine, cuplate, în care proporţia de lipide variază între 50-80%. Ele sunt reprezentate de fosfolipide, colesterol şi triglicerine. în general lipidele sun dispue fie în ţesuturi (lipide tisulare), fie circulă în sânge sub formă de macromolecule de lipoproteine. S-au separat patru forme majore de lipoproteine: - chilomicronii, - lipoproteine cu densitate joasă (L.D.L), - lipoproteine cu densitatea foarte joasă (V.L.D.L) şi - lipoproteine cu densitate înaltă (H.D.L) Rolul major al lipoproteinelor, este transportul lipidelor în sânge. Atât acizii graşi cât şi colesterolul, sunt transportaţi sub formă esterificată (triglicerine şi ester de colesterol). La nivelul ţesuturilor, trigliceridele şi esterii de colesterol sunt hidrolizate rezultând acizi graşi, depozitaţi sub formă de trigliceride, în ţesutul adipos şi colesterolul liber utilizat de celule în scop structural. Creşterea concentraţiei plasmatice a colesterolului sau a trigli-ceridelor sau creşterea asociată, deci hiperlipoproteinemia, sau hiperlipidemia reprezintă o anomalie biochimică în care joacă rol, factori genetici şi factori câştigaţi (stres, alimentaţie, sedentarism, medicaţie, etc). Astăzi rolul hiperlipoproteinemiilor în geneza aterosclerozei este bine cunoscut. *** în concluzie la acest capitol, rezultă că prin digestie şi metabolism, produşii finiţi sunt bioxidul de carbon şi apa. Procesul invers de formare a factorilor nutritivi, pornind de la bioxid de carbon şi apă nu este posibil. Plantele pot sintetiza compuşii organici din apă şi bioxid de carbon cu ajutorul energiei solare. Aceşti compuşi pot fi preluaţi de organismul uman fie direct prin consum de vegetale, fie indirect prin consumul alimentelor animale care sau hrănit cu produse vegetale. 1.15.4. GRUPE DE ALIMENTE Hotărâtoare pentru o alimentaţie corectă, este coexistenţa tuturor factorilor nutritivi. Nu este atât de importantă valoarea nutritivă a fiecărui aliment în parte, cât mai ales valoarea nutriţională a dietei în totalitate. Principiile nutritive nu se găsesc ca atare în natură, ci sub forma unor combinaţii complexe, în care proporţia lor variază în limite foarte largi. Acestea sunt alimentele. Nu există un aliment care să cuprindă toţi factorii nutritivi în proporţii echilibrate, normale pentru organism. De aceea alimentaţia zilnică trebuie alcătuită prin asocierea mai multor alimente. Din punct de vedere nutritiv alimentele se împart în următoarele grupe: 1. Carnea şi derivatele de carne 2. Laptele şi derivatele de lapte 74 MANUAL DE MEDICINA INTERNA I 3. Ouăle 4. Grăsimile 5. Cerealele şi derivatele lor 6. Legumele şi leguminoasele uscate 7. Fructele 8. Zahărul şi produsele zaharoase 9. Băuturile nealcoolice

10. Condimentele Combinaţia între aceste grupe într-o anumită proporţie este strict indicată, excesul sau absenţa unora dintre ele pentru o perioadă mai lungă, fiind dăunătoare mai ales pentru organismul în creştere, dar şi pentru organismul adult. Astfel consumul crescut de produse animale, favorizează apariţia aterosclerozei, la o vârstă din ce în ce mai tânără. Un consum scăzut de cereale, legume şi fructe, aşa cum se întâmplă în ţările industrializate, duce la apariţia cancerului de colon. Laptele şi brânzeturile reprezintă cea mai bună sursă de calciu, de proteine şi de vitamine, dar laptele fiind sărac în fier, un regim lactat prelungit, poate provoca anemii. Carnea, peştele şi preparatele lor, conţin proteine la fel de valoroase ca şi cele din lapte. Spre deosebire de acestea, ele sunt bogate în fier, acţionând antianemic, dar lipsindu-le calciul, administrarea lor, nu este suficientă. Legumele şi fructele' sunt singurele grupe de alimente care furnizează vitamine şi săruri minerale în cantitate suficientă. Totuşi singure, nu oferă un regim echilibrat. De aceea în raţia echilibrată ţinând, seama de toate aspectele menţionate pentru omul sănătos, alimentele trebuie să fie administrate în următoarele proporţii: carnea şi derivatele sale 48% din aportul total caloric al zilei, laptele şi derivatele cam 10% în funcţie de vârstă şi toleranţă, ouăle 3-4%, grăsimile aproximativ 12-l7%, pâinea şi derivatele de cereale între 24-45%, legumele şi fructele 17-l8%, zahărul şi derivatele sale 7-8%. O alimentaţie unilaterală sau cu predominanţa unor alimente duce, la dezechilibre nutriţionale, condiţia apariţiei a numeroase boli, unele cu risc vital. 1.15.4.1. CARNEA ŞI DERIVATELE DE CARNE sunt alimente excelente care, provin de la mamifere, păsări sau peşti. Reprezintă o sursă importantă de proteine cu valoare biologică mare, de lipide, glicogen, săruri minerale şi vitamine. Este deci un aliment indispensabil. Superioare prin digestibilitate sunt carnea de pasări domestice (găină şi curcan), mai ales tinere şi de peşte. Ele sunt mai sărace în ţesut conjunctiv cartilaje şi aponevroze. Viscerele sunt bogate în nucleoproteine. Excesul poate duce la hiperuricemii. Ficatul are un conţinut bogat în proteine, glicogen, vitamine şi săruri minerale. Trebuie evitată însă carnea şi derivatele bogate în lipide, datorită cantităţii mari de acizi graşi polinesaturaţi. Referitor la viscere menţionăm că întrucât acestea se alterează rapid, trebuiesc consumate imediat după sacrificarea animalului. De altfel, carnea mamiferelor devine indigestă dacă este păstrată cel puţin 24 ore. în ceea ce priveşte preparatele de carne (produse de carne, mezeluri, conserve de carne) trebuie să ţinem seama în folosinţa lor de durata de păstrare. Astfel există: - mezeluri cu durată scurtă de păstrare (circa 4 zile) deci cu grad mare de alterabilitate (crenvurşti, parizer, lebăr, şuncă de Praga) - mezeluri cu durată medie de conservare (1-3 luni) cum sunt: salamul italian, rusesc, vânătoresc etc. . - mezeluri cu durată îndelungată de păstrare (salam de iarnă, de vară ghiudem). Muşchiul ţigănesc, pastrama, costiţa, şunca, cu sapiditate şi valoare nutritivă crescută au de asemenea o conservabilitate mai mare. Valoarea nutritivă şi energetică a diferitelor tipuri de produse de carne, este de obicei mai ridicată decât carnea propriu zisă. Toate INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 75 tipurile de preparate de carne, se pot folosi dacă sunt păstrate în condiţii corespunzătoare, în alimentarea dietetică nu se folosesc decât preparatele de carne cu durată scurtă de păstrare şi în stare foarte proaspătă. 1.15.4.2. LAPTELE ŞI PRODUSELE LACTATE. Laptele este un alimente complet, echilibrat, cu valoare biologică ridicată, necesar copilului, adolescentului, favorizând creşterea, osificaţia, dentiţia etc. Conţine în proporţii optime minerale, enzime, vitamine, proteine, grăsimi şi glucide. Gustul dulce este imprimat de lactoză, principalul său glucid. Laptele este sărac în fier (predispune la anemii feriprive), bogat în sodiu (deci contraindicat în bolile în care se indică restricţie sodată) şi sărac în vitaminele C şi B1. Aceste neajunsuri sunt minore, faţă de numeroasele sale calităţi nutritive, care îl fac indispensabil în alimentaţia copilului sănătos sau bolnav. Unii autori consideră; necesarul zilnic de lapte şi derivatele sale de 400 g. Dintre produsele lactate dietetice, se utilizează laptele bătut, iaurtul, chefirul. Conservele de lapte sunt reprezentate prin laptele condensat şi laptele praf (4-6% apă). Smântână este un derivat de lapte cu conţinut lipidic între 20-30%, untul este produsul lactat din produsul smântânii cu conţinuţi lipidic de 82-85%, brânzeturile sunt derivate de lapte obţinute prin coagularea cazeinei (prin fermentaţie lac-tică, acidifiere sau cu ajutorul lactfermentului, care se numeşte popular cheag). Etapele preparării brânzeturilor sunt: coagularea, deshidratarea şi maturarea (fermentarea). Dintre acestea mai utilizate sunt brânza de vaci sau oaie, telemeaua şi caşcavalul. 1.15.4.3. OUL este un aliment deosebit de valoros pentru alimentaţie, datorită bogăţiei sale în factori nutritivi indispensabili. în dietetică este de nepreţuit. De aici s-a ajuns la denumirea lui de "aliment medicament". Conţine proteine de mare valoare biologică, grăsimi concentrate în gălbenuş, vitamine şi săruri minerale. Glucidele sunt reduse. Un inconvenient este cantitatea crescută de colesterol (gălbenuş). Datorită bogăţiei sale în factori nutritivi cu valoare ridicată este foarte valoros pentru copii, convalescenţi, denu-triţi, anemici. Proaspăt se poate consuma chiar şi crud. Este de preferat dieta cu ouă fierte moi. Când oul se învecheşte î-şi pierde calităţile nutritive şi poate deveni chiar nociv. 1.15.4.4. GRĂSIMILE, au un mare aport energetic (un gram egal 9,3 calorii), având o indicaţie specială pentru muncitorii care prestează activităţi grele la temperaturi scăzute. Un volum mic de lipide, eliberează o cantitate mare de energie. Există după cum s-au mai spus grăsimi animale (de obicei solide) cu acizi graşi saturaţi şi fără acizi graşi esenţiali. Consumul acestora poate duce la creşterea colesterolului în sânge şi la ateroscleroză. Dintre

aceste grăsimi menţionăm seul, grăsimea de porc (untura), untul şi grăsimea de pasăre. Cu excepţia untului, un aliment necesar, toate celelalte trebuiesc evitate. Grăsimile vegetale, denumite şi uleiuri (de măsline, germen de porumb, floarea soarelui, soia, etc), conţin acizi graşi polinesaturaţi, cu acizi graşi esenţiali, foarte utili în alimentaţia dietetică. Grăsimile sunt şi un vehicul pentru vitaminele liposolubile. în acest capitol poate fi cuprins şi margarina. Margarinele sunt grăsimi mixte, obţinute pe cale sintetică, din amestecul de grăsimi animale de calitate superioară (unt) şi uleiuri vegetale, la care se adaugă lapte, gălbenuş de ou, sare, caroten şi diverse arome. Sunt larg folosite în alimentaţia dietetică. 1.15.4.5. CEREALELE, sunt larg utilizate. într-un volum mic conţin cantităţi importante de substanţe nutritive, (proteine, glucide, săruri minerale şi vitamine), lipide aproape deloc. Reprezintă cam 50% din valoarea calorică a raţiei zilnice. Cea mai folosită este 76 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ făina de grâu obţinută prin măcinare şi cernere (separarea de componentele de înveliş ale grăuntelui, numite tărâţe). Târâtele conţin o cantitate redusă de proteine, toată celuloza şi cea mai mare parte din vitamina Bi. După gradul de cernere, făina are diferite grade de puritate (făina albă, semialbă, intermediară şi neagră). în funcţie de gradul de extracţie, variază şi compoziţia chimică a făinii. Făina albă este în general mai săracă în proteine, minerale şi vitamine, dar mai bogată în amidon decât făina neagră. Are deci o valoare nutritivă mai scăzută, dar este mai uşor de digerat. Pentru a fi transformată în pâine, are loc procesul de panificaţie, care presupune prepararea aluatului cu drojdie de bere şi sare, dospirea şi coacerea pâinii. Dintre celelalte cereale menţionăm secara, care conţine mai puţine proteine, orzul care nu se foloseşte în panificaţie, ovăzul care este o cereală furajeră, dar care sub formă de fulgi de ovăz, este mult utilizat ca fiertură cu lapte în alimentaţia dietetică a copiilor şi convalesşcenţilor. Porumbul, în trecut alimentaţie tradiţională în ţara noastră, sub formă de făină de porumb, este şi astăzi utilizat la prepararea mămăligii. Deşi are valoare calorică ridicată, valoarea biologică este scăzută, deoarece zeină conţinută în porumb este o proteină de calitate inferioară, fără aminoacizi esenţiali. în sfârşit orezul, are un conţinut crescut în amidon (80%), este sărac în sodiu (util în regimurile hiposodate severe, ca regimul Kempner), cu celulozice reduse şi azot puţin. 1.15.4.6. LEGUMELE, sunt alimente de origine vegetală, larg întrebuinţate în alimentaţia omului sănătos şi bolnav. Conţin o mare proporţie de apă (75-90%) şi mai ales glucide cu multă celuloză. Deoarece în unele diete, ca de exemplu în diabet sunt foarte utile, este necesar să fie cunoscute grupele de legume în raport cu proporţia de glucide conţinute: - 1-5% glucide conţin: salata, dovleceii, roşiile, vinetele, castraveţii, verdeţurile; - 5-l0% glucide conţin: fasolea verde, ceapă, bamele, morcovii, prazul, sfecla, ţelina, mazărea verde, varza, carotele; - 15-20% conţin: cartofii, hreanul, fasolea, lintea şi mazărea uscată. Legumele conţin în cea mai mare parte vitamine şi săruri minerale, în schimb proteinele şi lipidele sunt foarte reduse. Pe lângă valoarea nutritivă au şi o mare valoare terapeutică: aperitive (ţelina, mazărea), depurativă (ridichii, salată verde), diuretice (sparanghel, praz, ţelina), vermifuge (usturoi, ceapă, varză), etc. Legumele se pot consum crude ca salate sau fierte ca pireuri, soteuri, budinci. Consumul de legume proaspete, de fructe şi ape minerale, acoperă nevoile de săruri minerale ale organismului. Trebuie să se ţină seama că prelucrarea culinară incorectă, duce la pierderea a 60-80% din conţinutul vita-minic (în special vitamma C) şi de săruri minerale. Pentru prevenire se recomandă: - legumele să fie curăţate, spălate şi tăiate cu puţin înainte de a fi puse la fiert. Mă-runţirea lor duce la creşterea pierderilor de vitamine. Astfel, în timp ce cartofii fierţi în coajă nu-şi pierde aprope deloc vitamina C, fierţi măruntiţi pierd 90-92% din vitamina C. - legumele să fie puse la fiert în apă clocotită, fierberea să se facă în vase acoperite. Existenţa unui strat de grăsime deasupra legumelor, reduce de asemenea pierderile vita-minice. - să se respecte timpul de fierbere, fierberea îndelungată distruge vitaminele. De aceea se recomandă ca legumele, să se adauge direct în apa clocotită, treptat, în raport cu cele care fierb mai greu (la început) şi terminând cu cele care fierb mai repede. - legumele să nu fie păstrate de la o masă la alta. Reîncălzirea ca şi păstrarea îndelungată duce la pierderi vitaminice. - în borşuri sau ciorbe, vitamina C, se păstrează mult mai bine decât în supe. Vasele de fiert din cupru sau zinc, favorizează distrugerea vitaminelor. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 77 1.15.4.7. FRUCTELE, sunt alimente deosebit de importante datorită bogăţiei lor în apă, în glucide cu moleculă mică, în celulozice, săruri minerale, vitamine, şi diverse arome. Au valoarea alcalinizantă (ca şi legumele), mineralizantă, laxativă, diuretică, colagogă (stimularea funcţiilor hepatice) şi vitaminizantă. După conţinutul în glucide se deosebesc: _ fructe care conţin 5% glucide: pepene verde, fragi, portocale, grepfuri şi lămâi; - fructe care conţin 10% glucide: căpşuni, smeură, mere, piersici, vişine, alune;

- fructe care conţin 15% glucide: mere ionatane, caise, cireşe, prune coapte; - fructe care conţin 20% glucide: banane, prune, struguri, pere bergamotte; Cunoaşterea proporţiei de glucide din fructe, este foarte utilă pentru diabetici, obezi etc. în general fructele sunt bine digestibile şi pot fi consumate proaspete ca atare, ca salată de fructe sau ca sucuri (neutralizează aciditatea gastrică). Conţinând multă celuloză sunt şi laxative. i ;—: 1.15.4.8. PRODUSELE ZAHAROASE, se obţin prin rafinarea industrială şi conţin multe glucide cu moleculă mică (glucoza, zaharoză, levuloză). într-un volum mic, oferă o valoare calorică ridicată. Zahărul este un produs obţinut fie din sfecla de zahăr (în ţara noastră) sau din trestia de zahăr. Ciocolata are o valoare calorică şi nutritivă ridicată, conţin, glucide 64%, lipide 22%, proteine 4%, minerale 4%. Consumul tot mai mare de glucide şi produse zaharoase, este strâns legat de frecvenţa în creşterea aterosclerozei şi complicaţiilor sale, a obezităţii, diabetului zaharat şi a altor boli de nutriţie. Alt inconvenient este dezechilibrul tiamino-glucidic (consum crescut de glucide şi redus de vitamina B^ Trebuie amintită şi acţiunea cariogenă a produselor zaharoase. 1.15.4.9. BĂUTURILE NEALCOOLICE. Se încadrează în acest capitol apa potabilă, apele minerale, ceaiurile, sucurile de fructe şi de legume, siropurile şi băuturile stimulente (ceai, cafea, cacao). Apele minerale provin din apele subterane, exteriorizate la suprafaţa solului. în ţara noastră se găsesc numeroase izvoare de ape minerale cu indicaţii terapeutice în diverse afecţiuni (gastrointestinale, hepatobiliare, cardiovasculare, renale). Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt: apele de la Borsec, Bodoc, Buziaş, Covasna, Că-ciulata, Olăneşti, etc. Dintre ceaiuri, virtuţi terapeutice au ceaiurile medicinale. Sucurile de fructe şi de legume (roşii, morcovi, varză albă) sunt de asemenea preparate dietetice. Dintre băuturile stimulante (ceai, cafea, cacao), insistăm asupra efectelor nocive ale excesului de cafea (nervozitate, tremurături, insomnie, tahicardie, etc). 1.15.4.10. CONDIMENTELE, sunt ingrediente care conferă preparatelor culinare, gust plăcut. Sunt utilizate condimente acide (oţet, acid citric sau sare de lămâie), condimente picante (piper, muştar, boia de ardei), aliacee (usturoi, ceapă, hrean), aromate (chimen, ienibahar, cimbru, scorţişoară, vanilie, cuişoare, leuştean, pătrunjel, mărar, foi de dafin, anason) şi condimente saline (sarea de bucătărie, cea mai importantă sursă de sodiu în organism). 1.15.5. NOŢIUNI ELEMENTARE DE GASTROTEHNIE Dintre diferitele vieţuitoare, numai omul prepară alimentele în diferite moduri, pentru a "le mări sapiditatea şi diegestibilitatea. Pregătirea alimentelor a devenit de-a lungul istoriei sale, pentru om, o adevărată artă; Gastronomia, reprezintă tocmai această artă a pregătirii alimentelor într-un mod cât mai plăcut, mai atrăgător. 78 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Gastrotehnia, este ştiinţa care studiază toate trasformările suferite de alimente în cursul preparării lor prin diverse tehnici culinare şi totodată influenţa acestor transformări asupra stării de sănătate a omului. Enumerăm câteva obiective ale gastrotehniei: - metodele culinare nu trebuie să distrugă sau să micşoreze în alimente factorii de nutriţie pe care acestea le conţin. - prin pregătire culinară, alimentele nu trebuie să devină iritante sau nocive. - alimentul după preparare, trebuie să devină mai uşor de digerat şi să aibă un aspect şi un gust plăcut. - prin tehnicile culinare se urmăreşte profilaxia sau vindecarea diferitelor afecţiuni, mai ales, bolilor care se datoresc în bună parte, unei pregătiri culinare neraţionale (sosuri cu rântaşuri prăjite în grăsime etc). Nu se va renunţa la rântaşuri, dar se va modifica tehnica dăunătoare de preparare, utilizându-se rântaşuri dietetice. înainte de prepararea alimentelor, este necesară cercetarea stării lor de salubritate. Consumul de alimente alterate, poate avea consecinţe incalculabile. După acest control urmează, etapa de preparare a alimentelor etapa preliminară - care constă în tranşarea cărnii, spălarea legumelor şi fructelor, îndepărtarea părţilor necomestibile etc. Se cunosc neajunsurile spălării îndelungate şi tăierii alimentelor în bucăţi mici, care duc la pierderi importante de vitamine (legume şi fructe). Pentru prevenirea s-au micşorarea acestor neajunsuri, se recomandă: - pregătirea să se facă cu puţin timp înaintea tratamentului termic sau pregătirii culinare; - evitarea fragmentării legumelor şi altor alimente în bucăţi prea mici; - evitarea spălării îndelugate sau menţinerea alimentelor mult timp în apa de spălare; - reducerea la minimum a îndepărtării părţilor externe ale legumelor şi fructelor; Tratamentul termic reprezintă etapa decisivă în arta culinară. Dacă fructele, salatele, untul, uleiul, brânzeturile şi uneori ouăle, pot fi consumate în stare crudă, majoritatea alimentelor, reclamă o prelucrare termică. Prin tratament termic, se pot pierde factori nutritivi hidrosolubili (glucide cu moleculă mică, vitamine şi săruri minerale). Pentru micşorarea acestor pierderi se recomandă fierberea legumelor în vapori de apă sub presiune, în vase speciale. Un alt efect nedorit, este distrugerea unor factori nutritivi sensibili la temperaturi ridicate, precum şi a oxigenului (vitaminele C, A, E, Bl), uni aminoacizi. Pentru reducerea parţială a acestui inconvenient se recomandă fierberea în vase acoperite ermetic, la temperatură maximă, timp cât mai

constau în: .25 186.10 86.30 866.53 8.34 9. fie prin creşterea treptată a temperaturii apei.96 8.84 1 153. Legume şi fructe Cartofi Morcovi Albitură Ţelină Ceapă Varză albă Bulion de tomate Mere V.73 25-45 244. deoarece în acest mod apar compuşi dăunători.99 4-8 3-4 130.prăjirea (introducerea în grăsime încinsă) este total contraindicată atât la omul bolnav cât şi la cel sănătos.03 150. Carne. oferă posibilitatea comparării procentului fiecărei grupe de alimente. peşte şi derivate Carne de vacă slabă Mezeluri III. Pregătirea prin prăjire în grăsime. .92 2. fie prin introducerea în apă clocotită de la început. obezitatea.01 86. Lapte şi preparate Lapte Brânză telemea de oaie II.52 7-8 108.62 12-l7 71. care scurtează timpul de prelucrare şi micşorează pierderile de substanţe nutritive (vitamine hidrosolubile).83 257.67 17. colecistitele.00 276.20 39. Tabelul II Calorii Calorii Realizat Indicat de total conform alimentaţia listei de raţională alimente % % I.23 21. Iată un exemplu de rântaş dietetic: INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 81 Tabelul care urmează. faţă de numărul global de 2900 calorii din lista de alimente cu procentul indicat de proporţiile alimentaţiei raţionale.62 16. ateroscleroza şi complicaţiile sale dar şi la persoanele vârstnice. ca ulcerul.99 9.35 501. Ouă Ou de găină integral IV.fierberea în apă.frigerea şi coacerea manopere care nu sunt contraindicate.51 24. de aceea dacă nu se poate renunţa la el se poate modifica tehnic.01 18. precum şi evitarea reîncălzirilor repetate. Rântaşul este însă foarte răspândit în bugătăria românească prin tradiţie şi obişnuinţă.34 205.25 12.28 17-l8 109. trebuie evitată în general şi în special în diferite suferinţe digestive.fierberea în vapori supraîncălziţi sau înăbuşirea. Cele mai cunoscute tehnici de gastrotehnie în ceea ce priveşte tratamentul termic.96 258. Grăsimi Unt Ulei de floarea soarelui 180.87 7-35 . .00 366.70 126. . Produse zaharoase Gem de prune Zahăr VII.69 185.06 178.scurt. toxici şi se degradează vitaminele. Pâine şi celelalte derivate din cereale Paste făinoase Făină de grâu Pâine albă VI.27 1. Aceasta din urmă este superioară.

5-l0% la gustarea de la ora 11.18 0.08 0. 35-45% la masa de prânz şi restul după amiază şi seara.70 1.13 0.620 1.510 24.94 X 9.000 2901.690 185. fără a se mai apela la calcule.00 0 Paste făinoase obişnuite 30 Făină de grâu.39 3.71 4.36 1.14 1.68 36.990 9.56 6.31 1.50 20.010 109.06 X 100 : 2901 = 60.700 126.40 50.08 0.090 108.93% 1.06 = 2901.27 5.04 0.840 180.68 0.35 1.74 X 100 : 2901 = 25.00 2.300 866.1 7. extracţie 75% Pâine albă Unt Ulei de floarea-soarelui Ou de găină integral Cartofi maturi Morcovi Ţelină Ceapă Varză albă Bulion de roşii Mere Gem de prune Zahăr 50 350 25 20 50 300 50 10 25 100 30 300 30 50 395 + 725.74 + 1 754.3 .90 26.60 0.00 6.48 41.340 205.30 0.82 0.37 80.35 X 4.■ 82 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA •f Denumirea alimentului Grame Proteine g Lipide g Lapte normalizat Brânză telemea de oaie Parizer-crenvurşti Carne de vacă slabă 200 40 50 150 7.010 18.00 9.00 0. pentru ca digestia să desfăşoare în condiţii bune .50 0. Masa de seară se va lua cu cel puţin două ore înainte de culcare.830 150.754.61% 752. în ceea ce priveşte numărul de mese pe zi se recomandă 5-6.00 0.40 18.00 182.44% INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 83 După câteva săptămâni de practică se va putea respecta raţia calorică.88 4.25 1.60 13.000 86.069 178.50 21.28 17.82 X 4.02 0. însuşindu-se posibilitatea de a stabili "din ochi" alimentele şi cantităţile respecive.50 7.1 Calorii 130.12 0.60 48.03 X 100 : 2901 = 13.250 186.350 71.00 5.00 7.60 22. în general raţia calorică se repartizează astfel: 1520% la micul dejun.00 1.38 0.30 0.18 96.960 224. Glucide g 9.000 Calorii din proteine Calorii din lipide Calorii din glucide 395.23 3.230 21.00 427.

17 vitamine (grupa B în totalitate) şi mult ergosterol (provitamina D). Câteva exemple mai semnificative. magneziu. ulei de floarea-soarelui şi pâine intermediară). pierde 70% din vitamine. Se spală şi se umezesc boabele în următoarele câteva zile. Vitaminele din complexul B se găsesc atât în alimentele de origine vegetală cât şi în unele de origine animală. factori de creştere şi pigmenţi. Nevoile zilnice de elemente minerale ale adultului sănătos sunt: clor 6 g. bobul se umflă. fluor 1 mg. Vitamina C. 300 ml) rezultă din arderile metabolice ce au loc în organism. Vitamina C este redusă. lipsa de vitamina D rahitismul. Se măreşte doza în caz de oboseală. deoarece conţine mult calciu. 50-l50 mg/zi. sodiu 4 g. etc. Clorura de sodiu trebuie adăugată zilnic sub formă de sare de bucătărie. deci sunt indispensabile în alimentaţia zilnică. şi reface denutriţia. este un aliment cu totul deosebit. 1. la convalescenţi. Este mai puţin eficace decât drojdia de bere. favorizează dezvoltarea copiilor bolnăvicioşi. tuberculază. o serie de hormoni.84 g. care trebuie administrată în anumite proporţii. lactate. ardei). în sfârşit alimentaţia zilnică trebuie să conţină şi o anumită cantitate de fibre (celuloză). enzime.şi să nu împiedice odihna de noapte. toate vitaminele. magneziu 0.5 mg (peşte. între aportul şi eliminarea apei trebuie să existe un echilibru. conţine produse fosfatice. lapte. indicate atât în alimentaţia omului sănătos cât şi a celui bolnav. Vitamina K 0. Este indicată la denutriţi diabetici (previne instalarea polinevritelor) şi la sportivi (favorizează rezistenţa şi asigură eliminarea toxinelor din organism). Se mănâncă la începutul mesei şi se mestecă bine. soteuri de legume etc.a.-"■■'. în stări depresive. Nu se fierbe pentru că astfel se distrug vitaminele. Vitamina C se obţine prin consumul de fructe şi legume verzi.32 g. Datorită acidului lactic şi bacteriilor pe care le conţine. calciu 0. Este o sursă naturală im84 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ portantă de fier. 1. După 24 de ore vara şi 36 iarna. | ■ • -x : . ouăle şi laptele sunt importante surse de vitamine şi săruri minerale. . produse de lipsa acestor substanţe: lipsa de fier provoacă anemia feriprivă. Vitamina PP 15-26 mg/zi. ficat.2 g. potasiu 3. g. Germenele de grâu. cafea sau ceai cald. lactaţie. Iaurtul. cum se întâmplă în industrie.2. Vitamina B 1. Se recomandă 10 zile 5-6 linguri de iaurt zilnic şi apoi pauză 5-6 zile.I. Aceste sunt foarte utile în diabet şi pot fi consumate de la vârste fragede până la adânci bătrâneţei. o cantitate excepţional de mare de glutation (o proteină sulfurată cu importanţă în oxidoreducere şi în rezistenţă la infecţii) 14 minerale esenţiale. prin tratamentul cu sodă caustică. vitamina B şi E. NOŢIUNI ELEMENTARE DE DIETĂ ÎN UNELE BOLI Prin dietetică se înţelege tratamentul bolilor prin alimente (dietă). Nevoia de vitamine este asigurată prin alimentele de origine animală. cât şi prin cele de origine vegetală. . Ilustrăm rolul dietei în tratamentul diferitelor boli. amestecată în supă. Se prepară punând grăunţe de grâu într-o farfurie şi se acoperă cu apă. Nu are însă suficient calciu. anemie. fier 18 mg. Are şi un rol protector pentru ficat.5 mg/zi (legume verzi).I. fosfor 1.5 mg/zi. anemii. unt. Drojdia de bere. anemie. Prelungeşte viaţa şi întârzie seneşcenţa. multe săruri minerale (fier. soteuri de morcovi. lapte. lipsa de sodiu provoacă oboseală musculară şi depresiune neuropsihică. La început vom enumera dietele cu caracter mai general şi în partea a doua. Nevoile zilnice ale organismului sunt de 2500-3000 ml/zi. Vitamina B2 2-2. 2-3 mg/pe zi (germene de cereale. Pătrunjelul. Vitamina D 400 U. este un condiment foarte bogat în principii nutritive. minerale. de vitamina C scorbutul. cealaltă este ingerată ca atare sau sub formă de băuturi şi numai o mică parte (cea. Prezentăm mai jos câteva alimente cu deosebită acţiune vitalizantă. zaharuri. Este un excelent antiseptic şi se administrează în rahitism. grăsimi. gălbenuş de ou). necomestibile. Se administrează diluat în apă. Astfel Vitamina A 5000 U. 240 mg calciu. dietele din cele mai importante boli. iar.5 mg/zi. Este indicat.2 g. De aceea se indică consumarea drojdiei de bere cultivată pe cereale. Favorizează digestia şi reglează funcţiile intestinale. Polenul. lactate. Este contraindicat în hipertensiunea arterială. oligoelemente. Vitamina E. 60 mg provitamina A. tulburări de creştere. Se consumă ca atare sau sub formă de suc.■. O mare parte este adusă cu alimentele. (ulei din unele specii de peşte. Conţine 50% proteine foarte digestibile. Se indică mai ales persoanelor după 60 de ani. sulf 1. . zilnic o jumătate până la o linguriţă de cafea. magneziu. Compensează carenţele în factori nutritivi şi contribuie la mai buna utilizare a glucidelor. prin acidul lactic conţinut. săruri de calciu şi proteine. de vitamina A boli de ochi. iar la adulţi 2-3 linguriţe la mese. Drojdia de bere obişnuită. prezentând cele mai importante diete. ou. etc) proteine complete care conţin toţi aminoacizii esenţiali etc.7. etc. 19 mg fier. Redă în câteva zile vigoarea persoanelor deprimate. conţine vitamina B. cea de iod măreşte glanda tiroidei (guşă). 100 g pătrunjel conţine 200 mg vitamina C. La copii se administrează 1 -4 linguriţe pe zi după vârstă. . carbonat de sodiu sau acid clorhidric. Se administrează în doze de o linguriţă pe zi la copii şi 1-2 la adulţi şi bătrâni la fiecare masă. slăbiciuni. boli oculare ş. Vitamina B6 2 mg/zi. împiedică îmbătrânirea precoce. proteine. Fructele şi legumele verzi. protejează flora intestinală atât de utilă organismului. iaurt. Excesul este demineralizant. Astfel împiedică putrefacţia intestinală. pătrunjel. Este uşor laxativ.15. carnea. sarcină. cu rol protector. Conţin proteine.

fractionate şi va dura numai câteva zile.7. decocturi. iepure slab. fructe de măceş). bulion de legume. undelemn. glucide). Sunt interzise însă zahărul. Se contraindică restricţia salină severă. 1. Cantitatea nu va depăşi 2 1 pe zi.15.făinoase: gris. fie sub formă de sucuri naturale.bulionul de legume este mai uşor tolerat.6.4. este un regim cu peste 1. integrală. Este o variantă a dietei hidrice. Se adaugă 50 g zahăr la 1 1 apă (20 calorii la litru).carne şi derivate: carne slabă de vacă.1. stări febrile prelungite. în nefroza lipoidică. 1. Regimul hipercaloric este o dietă cu indicaţii precise: toate formele de denutriţie (diaree cronice. se foloseşte în unele boli digestive. ceaiuri. 1. . REGIMUL HIPERPROTIDIC.1. mese mici şi repetate. în caz de toleranţă redusă se amestecă laptele cu ceai sau carbonat de calciu (1 linguriţă la 250 g lapte). putând duce la complicaţii severe. neagră sau de secară şi covrigi cu sare. biban. etc). REGIMUL HIPOLIPIDIC (hipocolesterolemiant). spume. acidoza diabetică. dar valoarea nutritivă este nulă. tratamentul cortizolic. biscuiţi) şi mai rar 1-2 gălbenuşuir pe săptămână. Nu este acelaşi lucru cu excesul alimentar. în denutriţie cu anumite recomandări (alimentaţie variată. muşeţel.dieta hidrozaharată este altă variantă. REGIMUL HIPOCALORIC. etc.legume şi fructe verzi. Nu se păstrează mai mult de 24 de ore. laptele şi laptele praf. comportă limitarea proteinelor. sub 2-6 g cloruri de sodiu în 24 de ore. (1 1 lapte egal 6-800 calorii cu proteine de valoare biologică mare).pâinea albă. etc). trei 3 g sare sau 30g zahăr. dulciurile.lactate: lapte smântânit. tuberculoză ş.15. etc). strugurii. REGIMUL HIPOPROTIDIC. Forma cea mai cunoscută. sarcina. bulion. pastele făinoase. perioada de creştere sarcină sau lactaţie.7. supuraţii. viţel. tei. în practică se recomandă 1 kg mere (400 calorii/zi). are o deosebită importanţă şi o largă utilizare.5 1 suc proaspăt de roşii sau de citrice. boli cu febră mare. castraveţi. iar mesele vor fi mici şi fractionate. apă rece şi când boabele s-a umflat se adaugă 500 ml apă fiartă şi se fierbe în continuare 20 de minute. combinate cu dulciuri. Dieta se poate menţine numai câteva zile. peşte slab (lin.ouă. laptele. peştele. sosurile. . se menţine echilibrul între compoentele raţiei. 1. lipide. litiaza biliară. prăjiturile. nefroza lipoidică. cu conţinut redus în glucide şi fără lipide: spanac. Se disting 3° în funcţie de severitatea reducerii proteinelor: -Regimul moderat hipoproteic (60 g proteine zilnic) .5 g proteine/kg corp/zi.15. Se individualizează suplimentul caloric. 1. fulgi de ovăz şi mici cantităţi de făină pentru sosuri. ştiucă). iaurt degresat. . Raţia hipercalorică se va realiza în special pe seama glucidelor şi grăsimilor (făinoase. . 86 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . dacă nu sunt contraindicaţii. etc. Se poate menţine la adult această dietă cel mult 5 zile. sau 1200 g fragi (310 calorii) sau 1.15. apă cu zeamă de lămâie sau portocale. neoplasme. şalău. insuficienţa cardiacă şi unele forme severe de hipertensiune arterială. restabileşte metabolismul normal şi completează peirderile. Regimul va fi bogat în glucide şi lipide. roşii.2. este indicată în cazuri de diaree mai ales la copii şi se prepară astfel: 2 linguri de supă de orez boabe. ardei. Este indicat la bătrâni cu azotenie normală. . litiaza renală. dulceaţă.7. obiezitate. unele a¥ec-fiuni severe cardiovasculare şi renale. iar mesele vor fi vii şi frecvente. se pun în 500 ml.7. Se recomandă în: ateroscleroză şi complicaţiile ei. guta. zer. rasol sau perişo-are dietetice. brânză de vaci slabă. în regimul de 1000-l200 calorii pe zi se pot consuma la discreţie legume cu puţine glucide.dieta cu suc de fructe aduce multe vitamine . preparate numai fierte în apă. în locul apei se preferă infuziile uşoare (mentă.1 DIETA HIDRICĂ constă în introducerea în organism a unei cantităţi mai mari de apă sau lichide (apă minerală. . . Dacă se urmăreşte şi scăderea sodiului se exclud brânza. mixedem. boli de nutriţie ca guta şi obezitatea.7. tuberculoze).3. prunele. altă variantă. orez. (proteine. ouăle. se va ţine cont de preferinţele bolnavului se vor folosi condimente neiritante. găină. fripte la grătar. hipertiroidism. timp în care bolnavul va sta obligatoriu la pat. Valoarea nutritivă este a zahărului (120 calorii). unt. Acest regim regenerează ţesuturile. Nu sunt permise exagerările. numai albuşul fără restricţii (sufleuri. bezele. Regimurile vor fi variate. în munci grele.Regimul extrem cu sub 40 g proteine (în jur de 20 g) Regimul hipoproteic este indicat în bolile renale cu retenţie azotată. REGIMUL HIPERCALORIC. Se filtrează printr-o pânză deasă şi se adaugă după caz. vinete. lobodă. brânza. sucuri de fructe. Când este cazul va fi şi hipocaloric. carnea grasă. în care se consumă cantităţi mari de alimente fără indicaţie.apa de orez. glicozurii. apă de orez. (Cu peste 15% proteine raţia zilnică) se folosesc alimente bogate în proteine cum sunt carnea. albuminurii.5. . etc). miere.7. Alimente permise: . cardiovasculare şi în special în obezitate. anemii. căprioară. fructele oleaginoase. constă în zile de fructe sau de legume care se administrează fie ca atare.a.15.Regimul sever hipoproteic cu 40-50 g proteine zilnic şi . Se mai foloseşte dieta prin zile de lapte. Toate aceste diete sunt indicate în cazuri speciale: unele boli infecţioase sau toxice INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 85 acute. dislipidemii. se va administra în doze mici.

De aceea nu poate fi menţinut timp îndelungat. raţă. constipaţii cronice sub formă de iaurt. 1. orez cu lapte. . . brânzeturi grase. De fapt nu există un regim strict desodat ci . după unele antibiotice (iaurt) la obezi pentru scurte perioade etc. diuretic. de pasăre. Este indicat în afecţiuni cardiovasculare cu edeme.7. obezitate. Se indică de asemenea cantităţi mărite la bătrâni. Laptele este un aliment complet. . gâscă). cu excepţia pâinii şi biscuiţilor. prodce saturaţie rapidă şi nu este tolerat sau recomandabil timp mai îndelungat. . creme. tarte cu fructe..-. Este indicat în gută fiind sărac în purine. REGIMUL HIPOSODAT.ouă sub formă de gălbenuş sau în preparate. cireşe timpurii.dulciuri cu grăsime şi ou. .15.ca băuturi: ape minerale. REGIMUL LACTO-OVOVEGETARIAN. Este bogat în glucide şi vitamine. hipertiroidie etc. diabetul grav.15. Nevoile zilnice de cloruri de sodiu sunt de 8-l0 g zilnic. curmale. frişca. obezitate. ouă şi brânză.15. Este contraindicat în cazul de intoleranţă. sau preparate de carne slabă sau peşte. mezeluri. Se dau bolnavului 1000-l500 g legume şi fructe în 5 mese. portocale. supele cu rântaş.8. este alcalinizant. constipaţia cronică. ciocolate. hipercolesterolemie. ateroscleroză. . carenţat sever în proteine. supe de legume.Dulciuri sub formă de budmci (fără unt sau smântână). borş cu perişoare dietetice. de apă. . dar ocupă un rol important şi în alimentaţia adultului.11. ridichiile. Este de fapt tot un regim lactoovovegetarian.se interzic toate băuturile alcoolice. cu efect diuretic şi laxativ.grăsimi numai în unele cazuri (1-2 linguriţe de ulei de floarea-soarelui sau de porumb adăugate la salate). ouă.condimente aromate Alimente interzise: . căpşuni. pepene verde. unt şi ulei. . coacăze. Laptele este cel mai important aliment al nou născutului.fasole verde. boli renale şi hepatice .lactate: lapte integral. Este mai echilibrat şi poate fi menţinut timp mai îndelungat. 11 lapte furnizează 600 calorii.15. sosuri dietetice. este deci un regim dezechilibrat. sau cele groase de carne. în general laptele se repartizează 250 g la micul dejun şi cantităţi mai reduse la prânz şi cină. bezele. Sunt permise sucurile de legume şi de fructe. Sodiul este principalul ion extracelular. combătând constipaţia. alune. excită peristaltismul intestinal prin celulozice. La omul normal se recomandă 1/3 1 lapte/zi. Se recomandă în diferite boli: . smântână. Se exclud numai carnea şi peştele.. preparate de patiserie. Raţia proteică este asigurată de lapte. Se adaugă lapte. smeură. lintea. margarina.. gelatine. . în boli cardiovasculare.grăsimi: unt. este o variantă a regimului vegetarian. ciroze indiferent de formă sau stadiu.15. monoton. sosuri nedietetice. . . iar grăsimile adăugate permite o variaţie bogată a meniurilor. Este foarte puţin toxic şi conţine multe vitamine şi săruri minerale. morcov. precum şi celulozice (este anticonstipant). smochine.7. untură. în constipaţie .9.făinoase: porumb. alimente cu proteine de vaoarea biologică mare. boli renale cu edeme. dar valoarea lor biolotir • ' . unii fermenţi. pireuri sau fierte a-la-grec. cartofi. dar nu conţine alimente fierte sau coapte. în schimb-este hipocaloric. iar potasiul intracelular (raportul Na/K 15/1). 1. porc.fructe: alune. ceaiul de mentă. Singura sursă de proteine o constituie leguminoasele..10.7. conserve şi totate viscerele. REGIMUL VEGETARIAN exclude orice aliment de origine animală. Făinoasele ocupă un loc important în această dietă.7. ţelina. încheţate. alcalinizant uşor digerabil şi uşor laxativ (lactoza). Curativ se prescrie în ulcerul gastro duodenal.15. migdale. dar sărac în proteine şi lipide. măsline. . spume de albuş. Se adaugă grăsimi vegetale (undelemn. REGIMUL LACTAT. seu.7.7. guta acută. regim hiposodat sever. la cei cu activitate medie 1/2-3/4 l/zi. miei.legume: fasolea şi mazărea uscată. nuci. Este bogat în vitamine. migdale).cura de prune sau smochine. guta. sucuri de fructe şi legume. maioneză. conopidă.pâinea preparată cu lapte. oaie. de peşte gras. unt. la copil sau adolescent şi 1/2-3/4 1 lapte/zi la femei care alăptează sau gravide. 1.supe sub formă de bulion degresat. obezitatea. 1. De asemenea mere.cura de lămâi (10-20 pe zi) în reumatism . REGIMUL DE CRUDITĂŢI.12. .7. supe conservate. prăjituri cu fructe oleaginoase. . ouă.cura de struguri în gută. ceaiuri. « '-"• INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 87 gică este scăzută. este o altă variantă a regimului vegetarian cu proprietăţi alcalinizante. . nefrite acute. hipertensiunea arterială. Este lipsit de vitamine şi săruri minerale. preparate fie ca salate. 1.carne şi peşte gras (vită.cura de mere rase în enteritele sugarului sau diareile adultului 1. arahide. nuci. varză. afumături. săruri minerale şi fermenţi (oxidaze). paste făinoase preparate cu ouă. CURA DE FRUCTE.

untul şi brânzeturile sunt mult reduse. mazărea. pâinea albă. administrate în 5 prize a 100 g.7. peşte.alimente care nu conţin glucide (hidrat de carbon) sau care conţin cantităţi reduse. puţin înmuiate.regimul hiposodat strict (tip Kempner) pe bază de orez. conţinutul în glucide pentru fiecare aliment în parte şi să-l respecte scrupulos.15.numai hiposodat. stenoza pilorică. în care şi pâinea este fără sare şi laptele este desodat. boli renale cu pierdere de ~~ 88 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ sare. Se permite însă pâine şi puţin lapte. coma diabetică netratată. se administrează în cloropenie (boli cu scăderea sodiului în sânge). gastrite acute. K. în care se suprimă orice adaos de sare la prepararea alimentelor sau în timpul mesei. ţinându-se seama de vârstă. unele obezităţi şi unele procese inflamatorii.raţia calorică va corespunde necesarului caloric al organismului (în raport cu vârsta. cu diarei profuze (dizenterie. litiaza renală urică şi oxalică.bolnavul trebuie instruit pentru a înţelege că alimentele se împart din punct de vedere al conţinutul glucidic în: . enterocolita acută. transpiraţii abundente etc. Se administrează în stări de alcaloză (ph alcalin). 1.5-2 g Na/zi. Se administrează în boli însoţite de hipopotasemie. Acest regim aduce 1. intravenos sau prin clismă. ora 11. hipertensiunea arterială gravă. . putând fi consumate fără restricţie . . Unii autori recomandă zile de potasiu cu 500 g caise uscate. cereale. febra tifoidă etc). fasolea albă uscată. REGIMUL ACIDIFIANT.bolnavul să cunoască bine regimul.regimul hiposodat larg.15. carne. Este indicat în stări de acidoză. stările fiziologice şi munca prestată). de 15/1. arsuri întinse. conserve. sindromul postraumatic sau he-molitic şi în boala Addison.alimente bogate în glucide şi care sunt interzise . REGIMUL DIN DIABETUL ZAHARAT Alături de tratamentul medicamentos (insulina şi substanţele orale hipoglicemiante) regimul.15. insuficienţe renale cu oligoanurie. fructe şi zahăr. REGIMUL ALCALINIZANT. care trebuie consumate în dozele stabilite de medic şi numai cu cântarul. făinoase. sex. ciroze cu aşcite şi enzeme. cât mai exact. Acest regim este indicat în glomerulonefrita acută cu edeme. Ultima masă sub forma unei mici gustări va fi luată la orele 22. se va acorda atenţie mare cazurilor cu proteinemie scăzută şi bolilor cardiovasculare.8. unt. epilepsie.nu trebuie să lipsească din dietă proteinele animale cu mare valoare biologică (lapte. . DIETA POTASICĂ. nefropatii grave cu hipertensiuni arteriale. smântână. Acest regim se prescrie limitat ca timp şi numai în cazuri cu indicaţie absolută. Se indică numai alimente sărace în sare. prunele. reprezintă condiţia esenţială menţinerii vieţii diabeticului cât mai aproape de normal. 1.14. ouă. etc.pâinea va fi împărţită pe felii şi mese. peştele. REGIMUL CU CREŞTEREA CLORURII DE SODIU (hipersodat). etc).7.13.7. Aportul de Na/zi este de 150 mg. . făinoase. peşte) şi lipidele. . făinoasele.16. insuficienţa cardiacă şi sindroamele nefrotice cu edeme. 1. se începe cu 4-5 g per oral.se vor exclude din dietă glucidele concentrate ( zahăr.15. ciupercile. Există trei forme: . ocluzia intestinală). mesele se vor repartiza la ore cât mai precise. litiaza renală fosfaturică. infecţii urinare colibacilare. Alimentele bogate în K sunt: drojdia uscată. mezeluri. brânzeturi. lintea. Conţine 0. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 89 .15.cantitatea de glucide va fi cât mai apropiată de cea a individului normal. Se interzic alimentele sărate (brânzeturi.5 g/zi Na. în special cele vegetale nesaturate (uleiuri vegetale). Se introduce în organism treptat NaCl. curmalele. Se urmăreşte periodic K în sânge (potasemia) şi se caută menţinerea la valori constante şi normale ale aportului Na.alimente cu glucide (hidraţi de carbon) în cantitate moderată. Câteva principii: . produse zaharoase. Deci alimente animale fără lapte. se completează subcutanat. şi muncă depusă. : ** * Regimurile care vor fi prezentate în continuare sunt regimurile prescrise în cele mai importante boli. . smochinele. prânz. (dimineaţă. Grăsimile.regimul standard. 1. conţine carne. nucile şi migdalele. ouă. . este un regim lactovegetarian din care s-au exclus carnea. sexul. ora 17 şi seara).7. laptele praf. Aceasta apare în bolile cu vărsături incoercibile (intoxicaţii. .15. 1. mezeluri). caisele uscate.

Băuturi alcoolice: vin alb. caş.Legume: varză. gris. se poate lua cantitatea indicată din alimentul corespunzător aşa cum se vede pe lista următoare: 20 g pâine = 15 g făină de grâu 20 g pâine =15 g făină de porumb . pasăre. lăptuci. topită . smeură.Peşte: proaspăt sau congelat (sărat. -Nu se fierb cartofi. miel slab (proas pată sau congelată) şuncă. Deci în loc de 20 g de pâine. îngheţata. lapte = izu g morcovi sau ţeima sau siecia. lintea. portocale. prunele. . fasole verde. salată. etc. sfeclă. ridichi. contribuie la scăderea glicemiei şi previn cacerul de colon. paste făinoase. vinete. ţelină sau pepene verde (600 g) . bobul. sparanghel. castraveţi. aharul).Smântână: (cremă) . legumele uscate: (fasolea. alune Nu . este egal cu zahărul conţinut în cantităţile indicate. margarina . elaborat şi utilizat de centrul antiabetic şi boli de nutriţie din Bucureşti. Foaie de echivalenţă Conţinutul în zahăr a 20 g pâine. . ştevie. ciuperci. brânza. mocov. nene. varză roşie. spanac. din alimentele de mai jos. Prezentăm în continuare un regim orientativ pentru diabetici.Lapte: iaurt. afumat) .Pâine: g sau mămăligă pripită g. fragi. mustul. viţel. sfeclă. fructe şi cereale şi chiar din leguminoasele uscate. prăjiturile. biscuiţii. 90 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . ţelină sau paste făinoase în ciorbe . caise. păpădie. gutui. căpşuni. orez. 300 g sau 400 g sau 200-300 g 800-l000 g 300-400 g 500 ml 150 g (400 g pentru 100 g pâine) Nu sau mămăligă tare g. caşcaval. halvaua.Brânzeturi: telemea. deoarece s-a observat că celulozicele din legume. castanele. bame. pere.Carne: vacă.Grăsimi: unt. vinul dulce. praz. ardei graşi. ciocolata. roşii. urzici. curmalele. untdelemn. dovleac. dulceţurile. brânză de vaci proaspătă . morcovi.Fructe proaspete: mere. Instrucţiuni speciale: Echivalenţe: 100 g pâine = 250 g cartofi = 500 g fructe ■ 100 g fructe = 50 g cartofi = 20 g pâine = 250 g.Ouă proaspete: foarte moi Obligatoriu pe . coniac ocazional şi cu moderaţie . cântărite fierte . urdă.Ceai.Nuci. cafea neagră cu zaharină -Interzis Se vor evita: făinurile. siropurile.din alimentaţie nu trebuie să lipsească fibrele. conopidă. bananele.Cartofi. ţuică. El va fi adaptat la tipuri şi severitatea diabeticului. mierea de albine. cântar zilnic vişine. strugurii. bruxelles.. cireşe timpurii. rahatul. untişor. berea. porc. măceşe. TabelulIII Regimul Diabeticului Felul Alimentar Cantităţi precise Fără cântar . bomboanele. cozonacul. mazărea. piersici.

lobodă. legumele cu conţinut mic în glucide (castraveţi. după ce se aruncă apa de fierbere. prunele.cu conţinut de 20% glucide dintre legume sunt: usturoiul. dovlecei. fasole verde. spanac. de nautură animală sunt numai laptele şi produsele lactate. hreanul. . Leguminoasele uscate se consumă fierte. laptele. Sintetic.laptele dulce sau bătut. coacăze. fructele şi legumele cu conţinut mare de glucide. prânz şi seara. cireşele. căpşuni.pâinea care conţin 50% glucide. depinde modul de echilibrare al diabetului. lintea. se consumă numai cu cântarul: merele de orice fel. roşii. varză. ridichi. zilnic. pere 10 g pâine = 170 g portocale 20 g pâine = 190 g pepene 20 g pâine = 195 g fragi (de pâmânt) 20 g pâine = 225 g afine 20 g pâine = 135 g cireşi.dacă se administrează insulina românească.cu conţinut de 15% glucide sunt: legume (mazăre verde boabe. conopidă. grăsimile vegetale şi animale. . de către diabeticul care nu suferă şi de alte boli sunt: carnea. nuci. perele pergamute. Cu alte cuvinte dacă poate fi echilibrat numai prin dietă sau este nevoie şi de tratament cu sulfamide antidiabetice sau cu insulina. (în trei prize) mesele bogate în glucide vor fi cele când se face insulina. brânza de vaci. dude. cântărite fierte. Repartizarea glucidelor pe cele 5 mese. iar dintre fructe: strugurii. portocalele. Acestea pot fi consumate fără restricţii. mazărea. deci fâră cântar. deoarece prin fierbere şi îmbibate cu apă îşi măresc volumul de 4 ori. Alimentele bogate în glucide sunt numai cele de origine vegetală. păstârnac) şi unele fructe (cireşe de iunie.când se foloseşte insulina semilentă sau lentă. urda. iaurtul. rădăcină de pătrunjel. vişine). mere creţeşti sau domneşti. . mere ionatane. vişine 20 g pâine = 130 g prune 20 g pâine = 80 g nuci Alimentele care se pot consuma fără restricţie. Important de cunoscut. spanac. Sunt strict interzise strugurii. există mai multe posibilităţi: . . morcovul fiert şi cartofii. iaurtul. preponderent la cele trei mese principale. J INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 91 . sunt alimentele care trebui consumate numai cu cântarul: pâinea. peştele de toate sorturile. conopidă. Dintre celelalte alimente cu conţinut glucidic menţionăm: . . în eventualitatea tratamentului cu insulina. bame) şi fructe (pepene galben şi verde. vinete. 205 glucide (nefierte conţin 70%). salată verde. ouăle. brânzeturile fermentate. brânza de vaci. mure.un conţinut de 10% glucide au: legume (ceapă. fasole linte fierte 20 g pâine = 120 g mazăre verde 30 g pâine = 220 g fasole verde 20 g pâine = 140 g mere. morcovi. . ciuperci. grepuri şi lămâi). După conţinutul lor în glucide. curmalele şi bananele. conţin în medie 4% glucide.mămăliguţa pripită conţie în jur de 12% glucide: Aproximativ lOOg pâine echivalează cu 400g mămăliguţa. toate derivatele de cereale. fasolea. Deci dimineaţa.cu conţinut sub 5% glucide: legume (castraveţi. portocale. linte uscată boabe 20 g pâine = 70 g mazăre. gutui.20 g pâine = 86 g mămăligă 20 g pâine = 18 g macaroane 20 g pâine = 65 g macaroane fierte 20 g pâine = 250 g lapte 20 g pâine = 350 g lapte acru sau iaurt 20 g pâine = 60 g cartofi 20 g pâine = 20 g mazăre. praz şi ţelină) şi fructe (cireşe. făinoasele. Acestea cresc glicemia rapid. ardei graşi. leguminoasele uscate. fructele şi legumele se împart în patru categorii: . varză roşie etct). de obicei în două prize (dimineaţa şi seara) sau într-o singură . prunele uscate şi perele pergamute. fasole. varză acră. în primul caz se repartizează glucidele ca şi la omul noraml. care conţin cântărite fierte cam. ridichi. Zahărul şi produsele zaharoase se vor interzice.pastele făinoase şi derivatele de cereale. Ele trebuie cântărite. Pot fi folosite numai în stările hipoglicemice. fragi). cartofii. ciuperci. piersici. zmeură. stafidele.

.Favorizează apariţia varicelor. Astăzi se preferă diete mai bogate în glucide. Pentru evitarea monotoniei regimului.Favorizează apariţia artrozelor şi spondilozelor. hipolipidic şi hipoglucidic.F. în care regimul realizează aproximativ 1000 calorii. nu este permis să fie făcută de bolnav. 10% la orele 17. infarctul de miocard. deci scade conţinutul glucidic. . se micşorează pâinea şi făinoasele cât mai mult posibil. . se poate recurge la unele înlocuiri. Diferitele variante ale regimului din obezitate au fost prezentate.proteinele animale vor fi obligatoriu prezente în dietă . hipolipidic (hipocolesteronemial). 35-40% la prânz.pâinea prăjită va fi cântărită înainte de prăjire. conţinutul glucidic al alimentaţiei. Este greu de cunoscut exact. Repartiţia glucidelor pe mese este similară adultului normal (15% dimineaţa.Provoacă creşterea tensiunii arteriale. îşi măresc volumul de patru ori. 50% glucide. . deoarece prin deshidratare cresc glucidele. dacă diabeticul nu este şi obez. regimul hipocaloric.Diminua puterea de muncă Reguli de regim în obezitate .9.15. 15-20% proteine şi 30-35% lipide.legumele cu 5% glucide vor fi cât mai mult folosite.nu se vor folosi niciodată zahărul şi produsele zaharoase la pregătirea alimentelor. cu reducerea severă a dulciurilor concentrate. Se utilizează fierberea şi coacerea. Slăbirea în greutate.M. Pentru această categorie sunt necesare trei obiective: controlul aportului caloric periodic. 1. îndulcirea se va face numai cu zaharină sau cu ciclamat de sodiu. în ceea ce priveşte cantitatea de glucide. în ce priveşte raţia calorică.**■ . menţionăm următoarele obiective: 92 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . sex. . trebuie administrate în exces. lactoovovegetarian şi cura de fructe. Adultul diabetic trebuie să primească 45-50% glucide. să nu lipsească niciodată alimentele bogate în fibre. în schimb proteinele trebuie să fie în cantitate suficientă. Este în principiu hipocaloric. . . de crudităţi. . I. făinoaselor şi pâinii. acesta va primi aceeaşi raţie ca şi individul normal. Prin fierbere se îmbibă cu apă. în ceea ce priveşte modul de preparare al alimentelor.prepararea sosurilor se va face pe cât posibil fără făină.prăjirea este contraindicată. soteuri şi budinci. trebuie făcută cât mai exact. regimul vegetarian. cu 75g proteine. în continuare vom prezenta regimul pentru obezitate folosit la centrul de boli metabolice şi de nutriţie din Bucureşti. iar împărţirea pâinii pe felii.se preferă consumul alimentelor sub formă de sufleuri. aport mare de fibre şi mese regulate. etc). rapiditatea resorbţiei glucidelor. .OBEZITATE ! OBEZITATEA ■ . BUCUREŞTI SPITALUL Profesor Doctor N. Ultima masă va fi luată cât mai târziu seara şi prima cât mai devreme dimineaţa. La sfârşitul capitolului "Noţiuni de alimentaţie şi dietetică".Favorizează apariţia aterosclerozei şi accidentelor ei (angina de piept.Măreşte riscul de apariţie a cancerului . de aceea le vom enumera: dieta hidrozaharată. De aceea raţia calorică trebuie să fie echilibrată. . iar legumele verzi şi fructele. 20% proteine şi 25-30% lipide în raţia calorică. Cântarul este necesar până când bolnavul reuşeşte să evalueze singur cât mai corect. echivalente din punct de vedere glucidic. din ochi. REGIMUL DIN OBEZITATE . proteine şi lipide. .E cauza a 70-80% din cazurile de diabet la adulţi. pentru vârstă. lOOg glucide şi 35g lipide. 10% la orele 11. muncă şi starea fiziologică în care se găseşte. apoplexii. prezentăm tabele cu conţinutul în glucide. La fel şi grăsimile chiar vegetale.Favorizează apariţia litiazei biliare. al unei largi game de alimente. Paulescu CLINICA DE BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE CENTRUL DIABETIC . mai ales cele animale cu valoare biologică mare.pastele făinoase în stare crudă conţin mai multe glucide (75-80%).priză (înaintea mesei de dimineaţă sau de prânz). fără indicaţia medicului. cu oarecare preponderenţă dimineaţa şi la prânz. este indicat pentru copilul până la 15-l6 ani. 20-25% seara şi 10% la orele 22. glucidele se repartizează relativ egal în 5-6 mese pe zi (trei principale şi trei gustări). Dacă diabeticul este obez. . deoarece aceasta depinde şi de cantitatea de proteine şi de lipide ingerate.

L). Ora prânzului felul I . sirop.Neputând folosi ridichiile şi andivele.sau 150g brânză de vaci.Se pot folosi 1-2 farfurii de supă sau ciorbă. felul I. REGIMUL ÎN DISLIPIDEMH SAU HIPERLIPOPROTEINENIH Lipoproteinele sunt molecule mari de lipide cuplate cu proteme.sosurile se prepară din supă de carne degresată şi se dreg cu o lingură de iaurt. pepsi. oţet şi chimen. Creşterea lor în sânge.Ahrens) Regimul de tipul I de dislipemie (Hiperlipemia sensibilă la lipide şi Hiperchilomicronemii) Scopul prescrierii: Caracteristicile dietei: .10. 4. rasol. Lipoproteinele conţin triglicerinele şi colesterol.Salatele.salate de crudităţi din 200g varză albă sau roşie sau ridichi de lună. şalău (congelat sau proaspăt) fiert. Nu consumaţi alcool. tarhon. Nu mâncaţi nimic între mesele prescrise. sfeclă şi mazăre verde. dovlecei sau conopidă. felul III.150g cartofi fierţi înăbuşiţi sau 200g soteuri din fasole verde şi 200g dovlecei cu 2 linguriţe de iaurt. Nu abuzaţi de sare. etc) şi cele alcoolice.sau 150g peşte slab. conserve de peşte slab.Supele şi ciorbele se asezonează cu verdeţuri de tip pătrunjel. făinoasele şi depăşiera cantităţilor prescrise de pâine şi cartofi.D. t. cod.D. al doilea pentru tipul IV de dislipidemie (Hipertrigliceridemia endogenă. Ora 10 . . perele pergamute. 35g lipide) Dimineaţa . 2. mânzat. cireşele pietroase.Felurile vor fi cât mai variate. cu rol aterogen foarte periculos. salată de roşii. lipoproteine cu densitate foarte joasă (V.< . salată verde sau castraveţi.200g lapte rece sau cald. -„■• ■ ■ . cele oleaginoase şi dintre cele ce se consumă proaspete: strugurii. . 3. praz cu o linguriţă de ulei.în ziua în care carnea se înlocuieşte cu 50g parizer. . lămâie sau oţet. cimbru sau dafin. ştiucă. . stavrid. . spanac. şuncă. mărar. . . Ora 12 . lămâie. Este forma lor circulantă.L. înăbuşită. . felul II. pentru ca regimul să poată fi ţinut în timp. verdeţuri. iar salatelor cu lămâie. fript la cuptor.1.ni INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 93 REGIM PENTRU O ZI (cea.o chiflă (50g) sau o felie de pâine (50g).1 OOg carne slabă friptă sau 150g peşte slat (adică sortul care nu sa consumat la prânz) felul II. pasăre fiartă. prunele. Se cunosc 4 forme majore de lipoproteine: chilomicronii.o cafea neagră cu zaharină. preparate din aceleaşi legume şi aceleaşi cantităţi ca cele indicate pentru salată. Respectaţi întocmai cantităţile de alimente indicate. toate dulciurile concentrate. . ţelină. tocată şi fiartă sau friptă. 94 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. . în care joacă rol factori genetici şi câştigaţi.Folosind toate aceste condimente se poate reduce cu uşurinţă cantittea obişnuită de sare ce se adaugă la mâncare.Sunt total interzise: Zahărul. Lipemia indusă prin HC .Cărnii i se dă gust cu cimbru şi puţin usturoi. . conserve de carne slabă preparată ca rasol. -unmăr(lOOg) Seara . legumele pentru supe sau ciorbe se vor completa cu lobodă. lichior. . .un măr (1 OOg) *** . lipoproteine cu densitate joasă (L. excluzând însă băuturile îndulcite (suc. ardei graşi. constituie apariţia hiperlipopro-teinelor. . .lOOg carne slabă de vacă. .L).supele nu se îngroaşă cu făinoase. în acest fel puteţi consuma cantitatea dorită de lichide. 75g proteine. 1000 calorii.dintre fructe sunt interzise: fructele uscate. ci ulei de parafină şi lămâi sau oţet.D. friptă. Combaterea lor prin dietă este posibilă. leuştean. .15. cremwuşti sau salam popular. nectar. nu se adaugă ulei peste salate.L) şi lipoproteine cu densitate înaltă (H. cu brânză de vaci sau carne fiartă slabă (50g). Prezentăm în continuare două regimuri: primul pentru tipul 1 de dislipidemie (Hiperlipemia sensibilă la lipide şi Hiperchilomicronemii). ciorbele sau supele şi soteurile nu se prepară din morcov. sau andive. . lOOg glucide.

viţel. 2 Cantitativ poate fi normalipidic în cazul folosirii trigliceridelor cu lamt mediu din punct de vedere dac\a sunt tolerate (eventual la copii). . . covrigi cu sare. . la grătar. pastele făinoase.Grisul. de orice fel. coapte. . guliile (care produc meteori Fructe: PERMISE: .Lapte degresat. tarte cu fructe. înlocuind carnea în cantitate ec valenţă d.Se preferă cea intermediară sau integrală (200-250 g/ rece. mazărea de. Se poate permite 12 gî benuşuri pe săptămâna. . ardeii.Budinci (fără smântână. căprioară. cuipercile. mazărea uscată. pâine de secară. alunele. rasol). lău.Porumbul. fulgi de ovăz.a. gelatine cu .Cartofii (fierţi. fasolea verde. afumţ tarile.BOGAT ÎN VITAMINA A. conservele. (se vor prepara ca sj piureuri. fierte a la grec). iaurt degresat. bezele. făina pentru legarea sosuri! . curmalele. (se pregătesc fierte în ap| înăbuşite. la cile. . piureuri. orezul. spume de albuş. găl-chig/zi) ilor. bezele. spuffl sufleuri.p. varza de Br ţelina. varza acră.Carne slabă de vacă. orez cu lapte degresat. lipan.Scăderea lipidelor sanghine. lin. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 95 INTERZISE: Dulciuri: PERMISE: INTERZISE: Grăsimi: INTERZISE: Băuturi: PERMISE: INTERZISE: Sodiu: Vitamine: Condimente: .Prevenirea apariţiei complicaţiilor. castraveţii roşiile. . . "I în cazul regimului hipocaloric (obezitate) se va limita aportul de glucide. loboda. arahidele. compoturi. preparate cu ou. meiul. lintea. brânză de vaci slabă.Cărnurile grase. . mereng.Lapte şi derivate: Carne şi peşte: INTERZISE: Ouă: Pâine: Făinoase PERMISE: INTERZISE: Legume: PERMISE: INTERZISE: . iepure. peşte slab:. ş. vinetele. şapă. spanacul. nucile. biban. Supe: PERMISE: INTERZISE: Sosuri: PERMISE: INTERZISE: Orar mese: .Smochinele.Se permite albuşul preparat sub diverse forme: fiert. peştele gras. ridichiile. veche de o zi. zdrenţe la supă. conopida. name. mezelurile.Fasolea uscată. viscerele.v. . piureuri) morcovii. lostriţă. al conţinutului în lipide.NORMO sau HIPOCALORIC (în obezitate) -NORMOPROTIDIC -NORMOGLUCIDIC1) -HIPOLIPIDIC2) .Toate (exceptând pe cele interzise) ca sucuri proas late.

cremele.Permise carnea de vacă.scăderea lipidelor sanghine. . 1-2 linguriţe ca uleiuri vegetale în completarea raţiei de lipide permise (la salate crude). Vor fi permise numai în cantitate limitată. . afinele. Marzipan).te. nucşoară. roşiile. piper. iaurt. fasolea verde. cireşele timpurii. spanac.NORMO sau HIPOCALORIC (în obezitate) . Lipemia indusă prin HC .Strugurii. şi eventual se va completa parenteral. scorţişoară.din fructe şi legume.NORMOLIPIDIC . ardeii graşi.Permise aromatele: mărar.Toate preparatele cu ou. hreanul etc. fripte. .Caracteristicile dietei . dafin. . caise. 96 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Carne şi peşte: Ouă: Pâine: Făinoase: Legume: PERMISE: . ceapa. sau de peşte gras. viţel. borşul de perişoare. merele. sau cu fructe. zmeură. . feuilletage-uri.Cele cu 5% glucide: conopida. . migdale. supe limpezi de legume. păpădia. conservele de supe. . leguminoasele uscate. în completarea raţiei de glucide admise). înăbuşite. îngheţatele. dar limitat). . INTERZISE: . . ţelina.5-6 pe zi (carnea şi legumele vor fi repartizate la cel puţin 2 mese.Permis în cantitate normală (dacă nu sunt alte contraindicaţii).Ahrens) . telemea. prazul. vinetele. spanacul. cimbru. sfecla. ceapă etc. andivele.HIPOGLUCIDIC Lapte şi derivate: cantital . şofranul etc. afine. boia. prunele. bătut).Numai cele preparate dietetic. muştar. vanilie.în cazul utilizării trigliceridelor cu lanţ mediu.a). (Nuga. leuştean. . caş. Fructe: . sparanghelul. spumă de gris.Apele minerale. mandarinele. Se va asigura aportul de vitamina A din morcovi. ăptu-i ver-ialate: Scopul prescrierii: piles ism). veche de o zi. lămâile. . alune. coacăzele.Toate sosurile preparate cu rântaş. . se poate utiliza o cantitate mai mare.Prevenirea apariţiei complicaţiilor. cartofi. . . grepfruiturile. vânat. toate supele sau ciorbele ce conţin adausuri prăjite. Regimul în tipul IV de dislipidemie (hipertrigliceridemia endogenă.Băuturile alcoolice sub orice formă. ceaiul de mentă. creme de amidon fără ou. portocalele. maionezele. Peştele de diverse specii (preparate fierte.Cele cu conţinut glucidic ridicat: morcovi. . dovleceii. iar pâinea se va repartiza la toate mesele).In cantitate limitată în funcţie de cantitatea totală de glucide: pepenele verde. în diverse preparate. curmalele. . grăsime de orice fel.Permise proaspete. ceaiurile de fructe şi legume (cele permise) mustul. supele creme de legume. fierte. prăjiturile cu nuci. chimen.Interzise (eventual se vor da în completarea raţiei de glucide permise. oţet. rasol etc). brânzeturi (de vaci. la care se poate adăuga puţin orez bine fiert.Bulionul degresat de carne sau peşte slab. smochinele. varza de Bruxelles. dacă bolnavul Ie suportă. . . ştevia. castraveţii.Se va da în cantitate limitată (în funcţie de cantitatea de glucide permise) intermediară. perele per-gamute etc. lăptucile.Toate grăsimile animale şi cele modificate prin încălzire.Max. bananele.NORMOPROTIDIC . . pătrunjel. pasăre. supele de carne grasă. .Supele cu rântaş. .Permise: laptele sub diverse forme (proaspăt. . ciocolata. fără grăsime (se pot lega cu puţină făină). sau în preparate dietetice. creson. tarhon. dulciurile.brânză de vaci slabă. ş. bârnele. prăjiturile preparate cu grăsime.

fierte în aburi. . hreanul. chefir.Regim lactat.Din alimentele permise INTERZISE: Sodiu: Condimente: PERMISE: INTERZISE: Vitamine: Supe: . supe mucilaginoase. icre. supe de legume permise. în perioada de linişte (nedureroasă): Interzise: alcool. frişca. cegă). pătrunjel. tutun. 500 . se adagă treptat: supe de orez strecurate. ceapa.Cele preparate cu ou.Usturoiul. 4. Primele 1-7 zile: . . . Nu se permite nimic altceva şi în special: alcool. somn. ouă moi. viţel. unele prăjituri (pandişpan. de peşte.). untură. nisetru. Paulescu. tarhon. lapte. cafea.Se combate constipaţia cu o lingură ulei de parafină. cremă proaspătă şi 30-40 gr.Alcoolul sub orice formă. maionează. bezele. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 91 1. cafea. Următoarele 3 săptămâni: La regimul de mai sus. prăjiturile. Următoarele 7 zile. pireuri de legume sau untdelemn. leuştean. . Băuturi: PERMISE: Apele minerale. Dacă laptele nu este tolerat. .Toate dulciurile concentrate sub orice formă. . carne de pasăre. dafin. dulceţurile. lapte acidulat. ceai tare. fructele permise (spume.peşte gras (morun. Dr. îngheţată ş.15. sardele.11. . preparate cu lapte şi unt. sau se adaugă 5 g citrat de sodiu la o cană cu lapte. în cantitate redusă şi progresiv. ** în general se preferă glucidele cu moleculă mare (amidon) celor din dulciu concentrate (dar în limita toleranţei la H.Aromatele: mărar.Numai cele preparate dietetic (fără făină) şi fără grăsime prăj sau ceapă prăjită.a) preparate fără zahăr (cu zaharină). se va limita cantitatea lipide. biscuiţi). se diluează cu ceai sau apă alcalină. supe de cereale. mezeluri grase (excepţie şunca presată). trecute prin sită. fiartă şi tocată.Normal (dacă nu sunt alte contraindicaţii). Aceste două regimuri au fost elaborate de clinica de boli de nutriţie şi metabolisn la spitalul Prof. INTERZISE: . ceaiuri (cu zaharină) sucuri de fructe şi legtt mele permise. 3. Indicaţii speciale: * Când este necesară reducerea aportului caloric al raţiei. peşte conservat.ouă tari. piper ş.PERMISE: -INTERZISE: Dulciuri: PERMISE: . sau se adaugă o linguriţă cu carbonat de calciu la o cană de lapte. ciorbe i diferite legume permise. brânzeturi fermentate. torturile etc. fulgi de ovăz.a . REGIMUL DIN ULCERUL GASTRO-DUODENAL • 1. făinoase fierte. 5-6 mese pe zi. perişoare din carne sau peşte. ţelina. slănină. cimbri chimen.Se consumă fie 2 litri lapte şi 30 gr.(sau fiole) şi fier (Glubifer 3 dr).carne de porc grasă sau vânat. ape minerale.C.5-6 pe zi. Din săptămâna a doua se adaugă cartofi pireu. . ecleruri. supe de zarzavat. N. borş cu perişoare preparate dietei (ca în diabet) etc. conserve nedietetice.Bulion de carne. gris. 2. zahăr. tutun. Bolnavul stă la pat şi primeşte 200 ml lapte la 2 ore interval. . se adaugă supe de orez cu orezul trecut prin sită. gelatine. . zahăr.Se adaugă Vitamina C. Sosuri: . pâine albă uscată.lapte bătut. . Orar mese: . vită. iar noaptea la 4 ore (până la 2 litri în 24 ore). iaurt. . fie 1 litru lapte şi 500 gr.

carnea fiartă şi răcită.. prune.carnea grasă. dulceţuri.5-6 mese pe zi. grăsimile. vită tânără.zarzavaturi crude tari: (salată verde.alte alimente: ouă fierte tari.alimentul de bază este laptele. în linişte. ÂCŢU)N£A ALIMENTELOR ASUPRA SECREŢIEI GASTRICE Diri acest punct de vedere alimentele au fost împărţite în două categorii: excitanţi slabi şi excitanţi puternici.unt proaspăt şi nesărat. orez. ciuperci. . pieru de cartofi.alimente prea fierbinţi sau prea reci. cazeina. . pâinea albă prăjită.carne de viţel. cacao grasă. alteori budinci sau sufleuri preparate în baia de apă. niciodată încins. . zeama fiind îngroşată cu gris. amidonul.nu se fumează şi nu se consumă lichide sau alcool. cartofi prăjiţi. dovlecei. alimente preparate cu grăsime puţină.15. ochiuri în apă. gemuri. fiert. în caz de intoleranţă este diluat cu ceai sau se adaugă carbonat de calciu. frişca bătută. murături. bomboane. telemea desărată. bob. Se serveşte cu garnitură din pireuri de legume verzi. .lapte dulce (dacă nu e suportat se diluează cu ceai sau se adaugă o linguriţă de carbonat de calciu sau 5g citrat de sodiu la o cană de lapte). ardei. zeamă de fructe. coapte (caise. ape carbogazoase. grătar. gogoşari. Zarzavaturile vor fi bine fierte. orezul şi grisul fiert. morcovi. supele de legume îngroşate cu făină albă. 5-6 pe zi în cantitate moderată. brânză de vaci.prăjituri de casă (gelatine. ţelină). boia. sosuri. varză.peşte slab (şalău. boia. Indicaţii şi alimente permise: . conservele nedietetice.cremă de lapte. . siropuri concentrate. extracte de cai ne. j aceste două afecţiuni sunt formal contraindicate: . piper. preparate din lapte.condimente (muştar. nuci) . fulgi de ovăz. lin. . rântaşuri. fidea. iar alimentele vor fi preparate cât mai simplu . Excitanţi puternici: . afumături). conopidă) cu unt sau undelemn crud.supe de legume: zarzavaturi şi legume tinere fierte (morcovi.mesele se iau la ore fixe. mazăre. Legumele verzi bine fierte. . Excitanţii slabi sunt următorii: 4 .băuturi". > In ulcerul gastroduodenal ca principii se recomandă: . gris. .cremă de lapte. . gris. fructe coapte la cuptor (mere). caş.băuturi: alcoolul. Excitanţii puternici sunt contraindicaţi în gastrita hiperacidă şi ulcerul gastroduodenal. smeură) în cantitate redusă. sufleuri.repararea danturii. 1. cârnaţi.condimente: muştar. ceapă prăjită.făinoase din făină fină: fulgi de ovăz. carne conservată (mezeluri. creme. regim de cruţare gastrică . legumele fierte cu unt. . hrean. coaptă. vor fi servite în formă de pireu.principalul factor al tratamentului este dieta. piersici. hrean. înăbuşită sau sub formă de perişoare fierte în aburi.alimentele trebuie preparate dietetic. apele minerale clorurosodice. înăbuşită la cuptor.dulciuri: marmelade.fructe crude. uneori fructe bine pârguite. Se pot folosi chiar zarzavaturi nefierte. orez. urdă. cu cafea. ridichi. fript sau copt în pergament. . pâinea albă veche.11. apă. la care se poate adăuga înainte de consumare. masticaţie prelungită . calcan. Lapte cu ceai. supa de ovăz. sfeclă. ceapă. orez. în cantitate mică. margarina. smântână. cu făinoase. pâinea neagră. lapte de pasăre. biban). Toate acestea n| sunt nocive în bolile digestive. făinoase şi puţin unt. slănina afumată. linte). . pasăre fiartă. undelemn dietetic (în nici un caz alimente prăjite în unt sau ulei) 98 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .supe de carne. la ore fixe.alimente pregătite în grăsime. ouă în budinci etc. fragi.condimente: sarea de bucătărie . . alune. scorţişoară. tarte) . castraveţi. îngheţată. . soteuri. piper. Carnea se prepară fiartă. ceai.alcoolul. apele carbogazoase. prăjituri de cofetărie. carne crudă. al: mente prăjite în grăsime încinsă. vânatul. .ouă fierte moi. . deci sunt strict contraindicate . . cafeaua. fără grabă. lapte. macaroane. trecute prin sită. pireuri sau soteuri. păstrăv. fructele dulci. mezelurile. . fructe bogate în ulei (migdale.fructe sub forme de compoturi nu prea dulci şi trecute prin sită. pâine albă prăjită sau uscată. . Sosurile s& prepară cu undelemn crud. .legume uscate (fasole. Se vor evita alimentele nedorite de bolnav. . . undelemn sau puţin unt. carne sărată sau afumată. supe mucilaginoase. biscuiţi.alimente prea sărate sau conservate m sare. ciorbe grase. apa alcalină (fără acid carbonic). usturoi. mai ales în timpul mesei. ştiucă.alte alimente: albuşul de ou moale. cafeaua şi tutunul măresc hiperaciditatea.

pireuri. dulceţuri.supe de zarzavat strecurate sau nestecurate. găină. castraveţii. supe de roşii. veche de o zi sau prăjită. REGIMUL ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ Alimente permise: . toate rase mărunt şi administrate ca salate. fiert. muştar.13. fiartă ca rasol. margarina nesărată. gelatine de lapte sau fructe. siropuri. mere). ardei graşi. oaie.15.ouă: albuş sub formă de omletă în abur sau sufleuri. sos alb de roşii sau de zarzavat . mezeluri. zeamă şi coji de lămâie. trecute prin sită. slănină. fulgi de ovăz. ceapă. perişoare sau chiftele fierte. viscere. dulceaţă. .legume şi zarzavaturi: crude sau fierte. ceai tare. peşte slab (lin. veche sau prăjită . cartofi copţi. fript sau copt în pergament (în zilele cu came nu se dă peşte şi invers).condimente: ardei iuţi. prăjituri de cofetărie. pătrunjel.15.carne în cantitate redusă. . fără sare. crap. toate fără sare. iaurt . . REGIMUL ÎN BOLILE FICATULUI Şl CĂILOR BILIARE Alimente permise: . Totul se dă crud la salate. fructe sau marmeladă. de 3 ori pe săptămână. şalău. gălbenuş o jumătate pe zi. ştiucă. strecurate. .dulciurile concentrate: bomboane. caş slab. şebet. .brânzeturi: brânză de vaci. mazărea uscată) . cu pătrunjel. ulei de porumb. sufleuri.băuturi iritante: alcool.untură. . telemea desărată.băuturi: alcool. cartofi. ţelina. viţel.legume şi zarzavaturi: fierte.dulciuri: din aluat dospit. aluat cu unt îngheţate. morcov. cacao. ceapă. rasol cu legume. compoturi fără coji şi sâmburi. vinete. . fructe cu coajă şi sâmburi. siropuri concentrate. usturoi. vasole verde. cu zeamă de fructe. sfeclă fiartă. conserve de carne. coapte. cimbru. . cartofi copţi. salată verde. nuci. găină.ouă în cantitate redusă (1-2 pe săptămână). mazăre verde. spumă de gris.carne şi peşte: slabă. alune. . orez. grăsime prăjită . sucuri de fructe sau legume . cafea. . . muştar. .făinoase: în cantitate limitată. rasol simplu sau împănat cu legume. murături.sosuri fără grăsime prăjită.INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 99 . floarea soarelui.făinoase de orice fel .brânzeturi grase fermentate . hrean. salată de legume crude. . sufleuri.condimente: sare normal (dacă nu este contraindicată). şi orice aliment prea sărat sau concentrat în sare. ciorbe preparate cu rântaşuri . roşii. peşte gras sau sărat sau afumat.grăsimi: unt proaspăt şi undelemn neprăjit adăugate la fiert sau la preparate înăbuşite (50-60 g/zi) .se recomandă 5-6 mese pe zi reduse cantitativ.supe: de zarzavat simple sau cu adaus făinos. 1. supe pasate de zarzavaturi.14. bogate în celuloză (ceapa.legume bogate în celuloză grosolană: ridichi.supe de carne grasă.băuturi: ceaiuri de plante. fără gălbenuş. sfeclă. tarte. orez sau paste făinoase. supe de fructe (caise. 100 MÂNU AL DE MEDICINĂ INTERNĂ .dulciuri: prăjituri din aluat uscat (cu brânză de vaci. vânat. migdale. toate fierte fără sare. .pâine neagră sau făinoase nerafmate . orez. boia iute.pâine: albă sau intermediară. slabă. borş de zarzavat sau cu cartofi. soteuri. varză murată.grăsimi crude vegetale. fără sare. gris. păstrăv). pui. miere. ape minerale clorurosodice. pui. gâscă.pâine: albă sau intermediară. prăjite sau gălbenuşuri . hrean. friptă. conserve de peşte. cam 50 g/zi. raţă.fructe: alune. seu. dovlecei. cu gris.carne grasă de porc. prăjituri cu nuci. omletă dietetică. morcovi. sau fierte ca soteuri sau budinci de legume. Alimente interzise: .alimente prăjite sau preparate cu rântaş sau ceapă prăjită .legumele tari. . ţelină. crude. fiert. chifteluţe de zarzavat.sosuri cu ceapă prăjită şi rântaş. .fructe dulci. piper. borş cu perişoare (fierte separat). varză leguminoase uscate . fasolea. boia iute. cafea. perişoare fierte în aburi sau apă. de vacă. maioneze. viţel. ciocolată. fidea. rasol. peşte slab. toate fără sare. .lactate: lapte dulce cu cafea. . usturoi . mărar. peltea). budinci. . varză crudă. supe de legume. urdă. .ouă contitate mare. 1. foietaje. de vită.condimente: piper. pireuri.

cu lapte. soia. moi sau cleioase. urdă nesărată.Carne slabă de vacă. jumări. . fulgi de ovăz. zahăr.Dintre peşti sunt contraindicate speciile grase.făinoase preparate cu sare şi în cantitate mare. Grăsimile trebuie ingerate crude. fără fumat. .condimente: sare mai mult decât este prescris. lapte bătut. untură. fasole. fără alcool. abia încălzite şi niciodată prăjite. paste făinoase. mai digerabile şi corespunzătoare scopului.legume şi zarzavaturi care conţin mult sodiu (ţelină. şuncă foarte slabă.Fructele pot fi consumate la discreţie. fără eforturi. pireuri.Se vor evita ciocolata. muştar. salată de fructe cu miere şi frişca. la ore regulate.carne grasă. sărate.MXi№! 3h •■ • filmaţi . precum şi împănarea cărnii cu slănină. boia de ardei. 3-4 pe săptămână preferând albuşul şi evitându-se gălbenuşul. .condimente: sos de roşii. lapte cu cafea. tiparul. cu zeamă de zarzavat (seara în cantitate redusă). seu. usturoi.Din abundenţă legume ca: salate proaspete.Se recomandă lapte bătut. coapte.15. smântână. . Atenţie la fructele cu conţinut crescut în glucide.fructe sub orice formă: crude.Dintre condimente se recomandă: mărar. iar carnea de porc numai slabă şi cât mai rar. dulceaţă.dulciuri: preparate fără bicarbonat şi sare. .Se vor evita sosurile de smântână. verdeţuri tocate (pătrunjel.grăsimi animale în cantitate crescută (unt. cu faină rumenită pe uscat..Se recomandă sucurile de fructe şi de legume . Preparatele de gris. hrean. afu-mături. proaspete sub formă de compoturi sau pireuri. marmeladă. Ultima masă cu 2 ore înainte de culcare. maioneză. heringul. Nu se recomandă afumăturile. peşte gras sau sărat. Cu puţin undelemn se pot face aluaturi foarte gustoase. lapte bătut sau iaurt. Pentru acrit se utilizează 9$etuJ f ". . pateuri.băuturi: lapte simplu degresat. iar dintre vânaturi: iepurele şi căprioara. Cartofii vor fi administraţi 150-200 g în 24 de ore. slănină).pâine cu sare şi pâine neagră. din aluat fiert. în general toate sorturile de carne se consumă sub formă de rasol. Recomandăm: . . brânză de vaci. cu zeamă de carne. viscere. varză acră. ceaiuri de plante. cafea. 1. toate proaspete. ouă tari. repartizată la fiecare masă în cantitatea prescrisă de medic. . ţelină. linte. cum sunt: crapul. . leuştean. marinatele. când există. . (fără grăsime prăjită). fermentate .mese mici şi fractionate. fiartă. piper. peltea. niciodată prăjiţi. ardei iute. fiind permise 40-60 g uleiuri vegetale (ulei de porumb. spanac.Carne de pasăre (găină. . fără stresuri. băuturile alcoolic .viaţă ordonată. caş. brânzeturi sărate şi grase.ouă cantitate crescută (mai ales gălbenuşuri). conserve de peşte sau carne.brânzeturi: grase.lapte şi brânzeturi: lapte dulce.Se interzice frişca şi smântână. pă mică piper. iaurt şi chiar lapte dulce. Alimente interzise: . . scrumbiile afumate. piureuri. vor fi consumate cu moderaţie. ceai tare. grăsimi prăjite. cu ciocolată sau cacao.băuturi alcoolice.lapte integral.ouăle vor fi consumate în cantitate redusă. . . omletă. conservele. Cozonacul şi alte aluaturi vor fi consumate numai ocazional. . . . sosuri dietetice.întotdeauna se va combate obezitatea. sărate etc. ceapă. uscat. . mazăre. friptură înăbuşită. compoturi. Preparatele de carne vor fi folosite cu moderaţie şi numai sub formă de cremvurşti. iaurt. sucuri de fructe sau de zarzavaturi. grătar. şi zarzavaturi. floare soarelui). . viţel şi eventual oaie. întotdeauna se vor evita torturile şi prăjiturile cu creme. . iaurt. fierţi. vânat. cu muştar sau maioneză . . preparate cu grăsime animală. din cauza pericolului de îngrăşare. cacao. murături) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „OCTAViAN G( f^TRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 101 : cu bicarbonat cu U] şi gălbenuş de ou. frişca. copţi. mărar. REGIMUL ÎN ATEROSCLEROZĂ (pentru detalii se va consulta regimul hipocolesterolemiant) . pui. Se recomandă să fie folosite fără adaos de zahăr. parizer. lichide în exces . .15. cu brânză de vaci. cu fructe sau gelatină de fructe. zeamă de lămâie şi sare limitată. Se vor evita leguminoasele uscate.sosuri: cu grăsimi prăjite. cimbru). deoarece produc meteorism şi comportă riscul de îngrăşare.Se va scade aportul de grăsimi.Pâinea va fi sub formă integrală cam 200-250 g/24 de ore. . eventual marmelade. . curcan).

0 81.2 4.2 27. tarhon şi în cantitate *m 102 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1.0 90.5 9.0 15. : njel.0 6.0 88.5 1.5 3.9 5 3.9 5.6 21. LIPIDE.4 18.4 1.0 40.2 273 18 19 20 Caşcaval Dobrogea Caşcaval Penteleu Olanda ■ 100 100 100 32 50 36.1 24 6 4.5 3.7 0.0 _ 27.■■". arpagic.0 0.0 7.8 3.0 81.0 1.15. GLUCIDE (în grame la 100 g de aliment consumabil) Nr.6 4.5 4.6 2.3 Protein Lipide Glucid Calor e e ii % 0 A 1 - 4 3.0 18.5 87.4 32. 2/1979.0 87.5 5.0 13.0 7 65 50 36 116 113 67 63 59 61 54 498 218 155 90 369 305 Lapte şi preparate 1 Lapte de vacă integral 2 Lapte de vacă normalizat 3 Lapte smântânit 4 Lapte de bivoliţă 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lapte de oaie Lapte de capră Lapte bătut de vacă Chefir Sana Iaurt din comerţ Lapte praf Brânză foarte grasă de vacă ! Brânză grasă de vacă Brânză dietetică de _ vacă Brânză de burduf Telemea de oaie - Tabelele sunt conform celor ap\arute în Buletinul Ministerului S\an\at\a\tii nr.0 27.0 64 70 75 40.0 7. în g i 00! * 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87.''"■■.0 3.0 4. ' INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 103 17 Telemea de vacă 100 54.'■■ .4 19 25.4 28.2 19.5 3. TABELE DE COMPOZIŢIE A PRODUSELOR ALIMENTARE1 Tabel IV I.2 4.4 1.5 88.5 4.1 8.2 423 283 366 .16.5 3.0 4. crt Denumirea alimentului Partea comestibilă % Necesaru Apă l pentru lOOg produs comestibil.0 90.0 87.0 3.7 29 2.5 5.5 1. CONŢINUTUL ÎN PROTEINE.5 3.0 0.4 20.9 51.0 11.6 25 31.0 5.0 4.0 4.5 4.

5 6.0 10.4 19.0 75.0 18. crenwurşti De tip semiafumat 20 Bucureşti.0 6.0 13.0 : 49. Italian.5 19.0 59.5 18.0 15.0 25.0 78.0 143 -l43 125 * > 125 133 143 137 141 114 116 116 118 70.0 34.0 17.0 40.3 2.9 366 12 100 i 100 100 4.3 60.0 .21 Brânzeturi topite Produse lactate pentru copii Lapte praf Lactosan Lapte praf Glucolact Lapte praf Lacto I Lapte praf Lacto II Lapte praf Cazeolact Brânzeturi topite cu diverse arome pentru copii - 100 52 7 36 0.0 6.0 - 3/y .9 13.0 3.8 75.7 18.0 72..0 20.0 6. Rusesc 100 45.2 7.3 26.7 6 1 2 3 4 5 Carne de vacă slabă 30 Carne de vacă sernigrasă .0 15.■ 104 13V 277 142 295 .0 V 20.62.0 75.0 1. : 20 20 36 Carne şi preparate 143 73.7 V -.0 5.6 70.0 4.0 70.6 - 391 Salamuri crude .0 11.0 21.3 13.0 -.5 508 438 449 449 363 238 3 45 100 100 4.3 24.1 24.0 u 2.9 17.81 260 142 177 179 261 - 136 100 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Creier de bovine Ficat de bovine Rinichi de bovine Inimă de bovine 100 100 100 100 100 78.41 3.8.0 -l2.5 20.0 12. 1 Carie de porc grasă Came de porc slabă Carne de porc semigrasă 30 .0 30.0 9.0 62 64.4 17.0 21.0 54.0 58. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 104 15 16 17 18 Carne de porc grasă 20 Carne de oaie Carne de miel Carne de găină Carne de pui Carne de curcă Carne de gâscă semigrasă Carne de raţă Carne de iepure 25 30 23 23 12 14 14 16 15. Vânătoresc. .0 13.0 127 109 120 107 295 De tip prospături 19 Parizer.0 20.8 60.7 4. .0 17.0 26.8 21.0 10.0 24.4 16.0 58.0 24.0 20.4 58.2 8.0 100 55.4 65. 125 56.6 22. Cracauer.0 17.

0 43.6 6 6 10.5 25.0 _ 512 519 348 - 324 374 258 225 294 333 299 349 261 305 Haşeu din carne porc Conserve din porc în suc propriu Conserve din vacă în suc propriu Carne vită cu fasole Carne porc cu fasole - 1 223 168 9.8 62.0 62.5 20.1 27.0 3 45 Şalău Ştiucă Somn pană 40 45 12 167 78.2 ■ 17 17.4 18.1 0.6 20.5 18.4 19.6 26.4 18.5 55 53.0 28.5 14.3 24.9 21.0 26.0 47.7 51.0 58.2 16.9 8.8 mazăre MilIMi H INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 105 Peşte şi preparate Peşte âe apă dulce 1 Crap Crap de eleşteu 55 222 222 77 73 18.6 10.0 69.7 19.9 31.4 19.3 5.0 135 158 166 boabe 18 Carne porc cu 100 72.0 19.5 21.8 10.6 23 16.6 69.0 20.9 2 55 16.0 18.7 77.8 19.7 17.7 26.4 6 Scrumbii de Dunăre 45 60 12 12 65 - Peşte marin 1 Calcan 8 9 10 Morun Nisetru Stavrid de Marea Neagră Peşte oceanic Conserve din peşte Oceanic .5 16.4 63. Bicaz Cârnaţi Debreţin Trandafir.0 6.3 22 30.0 53.2 7.6 16.0 63.4 19 10.6 80 76.4 47.4 0.1 19.9 56.5 172 250 114 114 286 57.6 2.8 14.8 25.0 20.1 - 104 160 83 82 244 299 88 115 237 115 - 182 111 79.1 16.2 50.9 2 4.7 17. Cabanos Caltaboş alb Dâmbovita Şuncă presată Muşchi ţigănesc Tabăl Lebervurst Pateu de ficat _ 1 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24.0 43.3 74.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sibiu -Salam de vară Muntenia.2 67.

6 0.7 12.6 6.5 66. : Rasolid* şalău .6 61.4 2.3 Conserve de peşte în ulei 1 2 3 Scrumbie de Dunăre File macrou în ulei Heringi în ulei 100 100 100 100 100 .7 28.3 3.3 ■ 2. 100 45. Rasol de macrou cu legume Conserve de peşte tip rasol .9 .2 3.0 3.2 12.5 73.7 2 Ghiveci de plătică 10.0 15.7 - .5 15.0 -".3 53.0 5.0 14.6 2.7 77. ■ .4 16.7 14.4 3.9 8.5 8.2 Oceanic Ghiveci de macrou Ghiveci de stavrid 100 .2 8.5 8.2 .Cod 1 2 3 ' 4 Heringi Macrou Stavrid 15 70 65 65 182 330 286 286 100 100 100 100 100 100 100 100 78 70 73 75 75.4 3.5 9.2 5.0 22 21 10.6 3.6 - Babuşcă în sos tomat Cod în sos tomat Hering în sos tomat - Macrou în sos tomat Stavrid în sos tomat - 70.'■■ ■ 3. 81 -:.4 i 88 .0 10 3 6.6 1.2 11.1 14.5 106 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ C% nserve de peşte cu adaos de legume Apă dulce 1 Ghiveci de ştiucă 100 100 82 79 9.9 87 167 4.1 20.6 78. * 100 79.1 i 100 81. ■V100 81.6 11.3 10.2 13.4 19 18.2 69.7 11.5 11.93 14.3 9.3 183 1 14 125 99 113 112 85 170 164 125 Apă dulce 1 Crap cu sos tomat 2 3 4 1 2 3 4 Ştiucă în sos tomat Caras în sos tomat 4.100 78. 16.4 75.9 10.4 10.3 87.7 77 87 39..7 3.1.8 65.9 78.9 1.8 1. 74 -.2 1 10.3 17.1 3.9 16. L-.8 4.-.7 6.5 61.1 414 259 325 171 180 220 Conserve de peşte tip naşe 1 Haşe de cod 2 3 Haşe de stavrid Haşe <k macrou V2 3 Rasol d* şt-Ujci .

0 35 21.2 71.5 90.5 1.9 3.5 19.2 0.3 89.7 110 212 109 125 109 103 131 120 167 89.5 8 2.8 0.3 1 1.6 0.8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 33 96 45 72 53 20 27 54 19 Mazăre verde boabe 53 Morcovi Păstârnac Pătrunjel rădăcini Pătlăgele roşii Pătlăgele vinete Praz Ridichi de lună 8 20 8 3 24 17 40 .3 0.7 2.1 1.3 0.5 52.2 0.2 0.8 0.5 25.9 0.8 2.6 0.0 26.5 0.2 2.1 3.3 95.0 1.2 2 8.2 80 78 94 91.3 17.9 62.6 93.1 4.5 76.5 7.5 12 - 280 266 115 192 130 125 246 225 INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ Ouă 1 2 3 4 Ou de găină.5 0.3 0.2 0.2 0.0 27.0 4.3 0.3 171 364 57 104 17 39 80 88 19 20 40 35 30 18 Ou de raţă (cea 60 g) 27 27 15 28 6 46 38 Legume proaspete 1 Ardei gras verde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ardei gras roşu Cartofi noi Cartofi maturi Castraveţi Ceapă verde Ceapă uscată Ciuperci Conopidă Dovlecei Fasole verde 162 100 91.5 1.1 1.8 15 10 3.4 0.9 3.6 20.4 19 2.3 2.4 19.5 5 12 32 0. integral Gălbenuş de ou găină Albuş de ou găină 100 100 100 137 137 100 117 139 100 108 185 14 16 13 7 1.4 94.15 0.4 0.1 5.5 17.4 1.5 88.4 71 87.2 82.1 1.7 14 8.2 8 0.2 0.0 1.0 69 58.3 0.2 69.7 12.5 0.3 1.Semiconserve de peşte 1 File de sardină în ulei 2 Sardelea tip 3 4 5 6 7 8 Lissastavrid Chilcă în sos picant Sardeluţă în sos picant Icre crap ■ Icre ştiucă Icre negre (Caviar) Icre Manciuria - 100 100 100 100 100 100 100 100 56.4 1.9 3.9 51 107 72 52 66 42 93.6 8 94.3 19.1 3.2 0.8 9.5 0.

4 0.5 1.2 0.0 1.2 0.2 89 .1 0.5 4.5 0.5 1. .9 91.0 6.0 8.9 6.4 7.4 3.3 1.8 1.2 4.0 2.0 1.9 1.4 0.4 0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 94 94 95 94 81 83 90 84 94 95 93 80.5 0.8 7 5.0 6.8 1.5 88 82 86 85 109 84.0 1.7 3.3 0.5 0.6 0.4 0.9 7.0 2.3 0.9 9 2 5.5 0.9 7.7 0.4 0.3 0.9 1.2 2.3 3.1 1 1 6.2 0.2 2.0 0.6 26 22 43 25 33 68 137 33 50 33 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Ţelină rădăcini 39 164 Urzici Usturoi Varză albă Varză Bruxelles Varză roşie 37 24 21 100 100 137 131 126 Legume conserve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 Conopidă în apă (conserve sterilizate) Dovlecei de apă (conserve sterilizate) Fasole verde obişnuită (conserve sterilizate) Fasole verde (conserve sterilizate) Fasole verde fină (conserve sterilizate) Mazăre verde boabe (conserve sterilizate) Mazăre fină (conserve sterilizate) Bame în bulion (conserve sterilizate) Ghiveci cu bulion Tomate în bulion Vinete în bulion Ghiveci în ulei Vinete în ulei Tocană de legume Tomate umplute cu orez Ardei Spanac cu orez 100 .0 8.5 1.7 1.9 2.1 0.5 2 2 10 9 6 3.8 4 1.20 21 22 23 108 24 25 26 27 28 29 Ridichi de iarnă Salată verde Sfeclă roşie Spanac 28 39 21 21 139 164 126 126 94 94.1 1.2 87 90.2 1.5 1.0 10 22 18 16 16 72 67 36 26 23 15 100 92 73 109 112 94 INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 18 Bame în ulei 100 1.1 87 80 61.1 7.4 1.5 2.9 0.0 8.1 26 5.0 8.5 8.0 8.5 6.5 1.7 84 90.5 2.

6 5.6 1 0.6 3.5 0.8 0.7 9.5 0.7 10.8 1.1 1.0 2.1 0.2 1.5 1.8 4.0 30.3 0.19 20 Bulion de tomate Pastă de tomate - 100 100 80 70 3.6 0.7 11.1 21 18 .6 1 0.1 0.1 77.5 92.7 21.5 93 88.8 61.4 1.7 1.0 10 25 79 45 47 89 98 0.3 13.5 14.7 0.0 1.0 1.2 0.5 92.0 1.2 0.2 0.5 1.8 41.6 45.3 1.0 14.6 2.5 1.5 0.0 0.4 62 85 Legume deshidratate 1 Cartofi rondele 2 3 Ciuperci Morcovi - 100 100 10 11.5 0.2 8.5 0.2 9.4 13 9 18 10.0 8.5 3.8 6.2 3.4 0.8 15.7 0.0 75 85 90 80 92 87 89 82 89 88 71 84 81 ■ 94 7.3 1 1 1 1.5 90.4 1.1 - 11.0 5.5 0.0 0.1 1.9 95.9 0.9 20 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Pepeni verzi 54 205 Pere Piersici Portocale Prune ■ Zmeură 14 12 30 15 2 116 114 143 117 107 91 83 89 87 79 81 0.4 16.1 5 350 313 303 9 15 14 16 38 18 66 57 50 81 54 54 30 65 36 40 117 67 77 23 - 100 100 100 100 100 100 100 147 107 104 111 104 105 143 119 154 161 114 109 104 200 Legume murate 1 Castraveţi cu oţet 2 3 4 5 6 Gogoşari întregi în oţet Gogoşari tăiaţi în oţet Salată de varză roşie Salată de sfeclă roşie Varză acră 32 7 4 10 4 5 30 16 35 38 Măceşe Mere Mure Pepeni galbeni 12 8 4 50 Fructe proaspete 1 Banane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Caise Căpşuni Cireşe Coacăze Fragi de pădure Grepfruit Gutui Lămâi Mandarine 110 16 17 18 .2 6.3 0.1 1.

09 1.4 100 ! 29.9 100 100 100 ] 100 1 100 100 L_-----------' 100 13 24 24 20 26 17 1____ ____' 82.6 0.0 15.2 0.5 16.5 59 65 70 73 . 1.5.4 1 3 1 2.2 j 100 i 79. 1 •----------:---l Caise fără sâmburi 2 3 14 5 6 7 1 Curmale cu sâmburi j 1 Mere I Pere Piersici ! Prune ou sâmburi -Smochine 17 50 22 112 88 —.1____--------------------— --■-------' Sucuri şi paste de fructe şi legume 1 i-----------------------.1 85 68 .4 j 266 I 1 57 56 1 83 25 51 100 100 0. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 5 Compot de pere 100 6 Compot de piersici 100 0.0 1 2.6 - 20.5 1 85.13 1 1.5 4'3 I 0.5 1 64.4 71 58 0.-----------100 100 100 100 85 82 82 82 111 79 84 1 0.1 13.Vişine 11 1--------------------------------------------------------------------■----------------------------Fţucte uscate.6 1 i 1 0.02 0.5 ——— —— 11 66 _ —— —— ---------l ~-----.09 14.2 0.7 12.5 17.9 100 1 ■l 1 87.-----------------------------l Suc natural de mere 2 Suc natural de mere 1 3 4 5 6 7 1 concentrat j 1 Suc de pere 1 1 i Suc de prune Suc de zmeură 1 Suc de struguri | - 17.6 0.2 100 ----l 1 20 200 19 1.3 | 0.3 - 14.5 ' 100 93 1_.0 17.4 68 74 ■ 55 1 70 69.0 Suc de tomate 1____________■-------------------— Compoturi 1 Compot de caise 2 3 4 Compot de cireşe Compot de gutui Compot de mere - i 85.0 1 0.5 71 304 | 316 l 239 I 300 302 306 1 267 306 L — 72 °'4 8 Stafide _-----.5 1.4 0.5 0.0 0.3 1 | 20.

9 63.3 75. chifle cu material Făină de grâu extracţie 75% Idem extracţie 85% Făină de secară Făină de porumb Arpacaş de orz Orez decorticat Gris Fulgi de ovăz Paste făinoase obişnuite Paste făinoase cu ou Biscuiţi Produse derivate din cereale 100 42.7 8 9 Compot de prune Compot de vişine Compot de struguri - 100 100 100 100 Too 100 82 82 80 13 12 13 0. 71 74.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 43. chifle simple Cornufi.4 . 247 234 242 67.4 1.9 6.8 12 20 12.4 0.5 52 48 84 .5 63 35 10 59 - 15.6 79.8 7.2 8.5 21 - 44.9 10.6 10.5 1.7 100 78 584 703 437 177 650 410 320 Produse zaharoase 1 Zahăr 2 Glucoza .1 ■ 61.2 0.4 12.9 15. 1.0 8.5 32. 271 Pâine de grâu neagră ]- 51.2 .4 1.27 .4 13.1.6 2.1 9.1 22 25.2 9.0 44.5 75.7 1.5 8.2 33.2 0.4 40.2 8.8 11. 11.7 1.1 3.3 0.1 72 75.1 ». .5 19.4 0.5 14 14 14 12.3 4 12 12.1 74 ■ 356 349 353 351 348 354 358 374 360 386 425 100 6 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Fructe oleaginoase Arahide 58 238 8 Alune curăţate Măsline negre Măsline verzi Nuci 18 15 15 55 100 117 117 222 100 100 6 52 41 5 0.3 15.4 9.9 1.5 14.4 4.0 47 52 53 64 65 80 303 333 323 Leguminoase uscate 1 Fasole boabe 2 3 Linte boabe Mazăre boabe 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 112 1 2 3 4 5 Pâine de grâu albă Pâine de grâu intermediară Pâine de secară Pâine graham Cornuri.0 0.5 11.7 17 7.5 23 25 21.6 72.5 1.9 9.6 327 .4 87 1.6 9.2 8.2 1.7 1.0 : 14.0 57.72 '.5 7.5 8.7 344 256 .

2 8.1 5 5.3 71.5 14.3 1.9 2 9.4 2.3 4 5 6 Miere de albine Amidon Caramele cu lapte Caramele cu fructe Caramele cu malţ - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18 3 6 6.5 2.09 6.8 14.1 12.8 64 70 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Caramele cu miere Caramele cu rom Caramele cu lapte şi malţ Dropsuri Dropsuri lapte (amaro) Drajeun - Bomboane fondante Bomboane ciocolată Specialităţi ciocolată Sinaia-Peleş Specialităţi ciocolată Menţină Batoane ciocolată cu căpşuni Sirop de vişine Sirop de zmeură - li INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 21 Gem de caise 22 Gem de piersici 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Gem de prune Gem de zmeură Gem de vişine Gem de căpşuni Gem de gutui Dulceaţă de trandafiri Dulceaţă de caise Dulceaţă de vişine Jeleu afine Jeleu mure Marmeladă amestec Marmeladă extra Magiun de prune .3 1.4 0.6 - 96 83.1 82 84 64 81 98.5 0.5 2.8 67.6 16.2 7 6.2 5.7 6.4 0.8 34 28 113 0.7 3.4 0.2 81 83 336 340 394 405 360 406 323 422 403 417 405 420 574 439 420 420 264 288 1.1 7 2.7 2.4 1.3 3.5 14.4 6.9 10.9 5.7 56.5 95 99 78.1 33.2 66.5 0.

100 65 2.62 0.2 3.3 0.8 29.5 3 297 3 4 5 6 7 Unt Untură de porc Untură de gâscă 100 100 100 100 100 15 0.6 0.35 0.06 0.5 34 42 20.77 0.5 40 31.5 29.1 302 preambalată 2 Smântână vărsată .88 0.79 0.7 0.34 0.2 6 0.5 0 74.36 37 38 39 Pastă de măceşe Ciocolată de menaj Ciocolată cu lapte Halva din floareasoarelui 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ■:' ' ■ fi i î 25 0.5 30 3.1.5 - 100 100 82.4 2.5 0 - 930 930 767 .0 1.5 33 1 1.8 6.6 99 100 100 2 721 927 923 930 930 8 9 10 Ulei de floareasoarelui Ulei floarea-soareiui + soia Ulei soia Ulei germeni porumb Margarina Marga - 100 100 100 16.5 0.8 27.1 23 22 18.2 0.0 99.65 58 21 0.2 0.8 1.64 58 25 20 24.5 6.5 0.9 18.5 59 60 60 58 58 68 70 68 76 65 54 71 55 66 62 50 43 240 240 240 246 250 239 239 278 290 282 314 269 225 202 232 274 536 605 546 Grăsimi 1 Smântână 100 63.

. de decubit etc. hemoragiile grave. aplicându-se în raport cu faza evolutivă a bolii: repaus în fazele acute. la fel. ficatul crud. 1. pentru a aprecia succesul sau ineficacitatea metodei. La stabilirea unui regim trebuie precizate alimentele permise. interesează organismul în general şi îmbracă aspecte particulare în funcţie de bolnav. tratamentul trebuie să se adreseze nu numai organului lezat. prin compoziţia sa. .1. Experienţa clinică arată că alimentaţia curativă este un important factor în tratamentul diferitelor boli. tratamentul prin agenţi fizici. dietetica joacă un rol important şi în profilaxia episoadelor acute. cunoaşterea şi diagnosticul lor fiind numai etape în drumul care conduce la realizarea acestui scop. alimentaţie etc. permite părăsirea acestuia pentru mici plimbări. constipaţie. legume).al doilea element al tratamentului igieno-dietetic . . Se recomandă. diabet zaharat. imobilizarea membrelor fracturate prin aparate gipsate). intensificând acţiunea celorlalţi agenţi terapeutici. Ele se pot reduce la tratamentul igienodietetic. caisele. să fie totdeauna individualizat . Dietetica utilizată corect. cantitatea şi calitatea lor.Relativ. aceea de aliment-medicament. în convalescenţă. tratamentul climateric şi balneoclimateric. când bolnavul nu are voie să părăsească patul. Dietetica sau alimentaţia curativă se ocupă cu alimentaţia omului bolnav. urmărind respectarea acestuia. oul. repaus combinat cu mişcare sau efort. colecistonie). emfizematoşi etc. TRATAMENTUL IGIENO-DIETETIC Tratamentul igieno-dietetic urmăreşte stabilirea regimului alimentar (dieta şi reglementarea activităţii fizice şi intelectuale. unele nefrite etc. ea contribuind la toate formele şi fazele acestui tratament. deci necooperarea bolnavului. bolnavul trebuie cântărit. se poate însoţi de multe inconveniente (tromboflebită). Principalele forme de tratament sunt: . supravegherea continuă a bolnavilor. în ultimele decenii s-a introdus o noţiune nouă. posedă şi calităţile unui medicament indicat în perioada de stare şi de convalescenţă a diferitelor boli (hepatice. L^ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 115 Cele două principii se completează. infecţii pulmonare. a complicaţiilor şi a decompensărilor (insuficienţă cardiacă. durata aplicării. Un alt principiu este cel al terapiei active. colite de fermentaţie. masajul periodic al extremităţilor. De exemplu. care. Se recomandă în infarctul miocardic.tratamentul etiologice. când se ţin în stare de inactivitate numai anumite părţi ale organismului (de exemplu. care urmăreşte restabilirea funcţiilor deficiente ale organismului.tratamentul funcţional.). în anemia pernicioasă. dar şi psihic. altele putându-se menţine în stare de compensare (afecţiuni cardiace. care urmăreşte combaterea (calmarea) simptomelor. deşi obligă pe bolnav să stea la pat în majoritatea timpului.cu alte cuvinte. unele forme grave de insuficienţă cardiacă. .). în constipaţia obişnuită. pentru a nu provoca repulsie. regimul de crudităţi (fructe. uneori. trebuie să se trateze bolnavul. apreciind rezultatele favorabile sau depistând tulburările secundare. ritmurile patologice de înaltă frecvenţă. hipertensiune arterială. se evită întrebuinţarea numeroaselor laxative şi purgative. şi nu boala. care are drept scop călirea organismului prin exerciţii fizice sau de altă natură. intelectual. iar în unele boli fiind un factor terapeutic de sine stătător. indiferent de localizare. renale). . evitând astfel poli-pragmazia. De exemplu. Repausul . NOŢIUNI GENERALE DE TERAPEUTICA Prevenirea şi vindecarea bolilor reprezintă scopul final al medicinii. toaleta zilnică.16. prelungit. Dar. Periodic. tratamentul chirurgical. Deoarece boala. astenie. Repausul este nu numai fizic. fapt pentru care se recomandă poziţia semişezândă.).Parţial.Absolut. care se adresează cauzelor bolilor. Importanţa acestui tratament rezultă şi din faptul că multe boli se pot vindeca numai prin dietă şi repaus (unele enterocolite acute. Rolul asistentei medicale în aplicarea tratamentului igieno-dietetic este foarte important. pe lângă valoarea alimentară şi calorică.urmăreşte cruţarea organismului bolnav. anemie. cardita reumatică evolutivă. în dieta potasică.16. printr-un tratament corect al constipaţiei cu regim bogat în celulozice şi glucide. adaptat fazei de evoluţie a bolii şi cât mai variat. orarul şi repartizarea meselor. brânza proaspătă de vaci se recomandă în regimul hepatitelor. caşectici. foi de regim. mai ales când sunt bătrâni.tratamentul simptomatic. Regimul dietetic trebuie întotdeauna individualizat. boală ulceroasă etc. care cu timpul produc obişnuinţă.114 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. colecistitc. Repausul absolut. eliminând orice efort inutil. hepatice. Se deosebesc mai multe forme de repaus: . limitează întrebuinţarea medicamentelor. Mijloacele şi căile de tratament sunt multiple. dar şi restabilirii funcţiilor celoralte organe.

asocierea unor medicamente cu antidoturile lor).. fapt pentru care ele trebuie să cunoască: . emulsii.-' . .Luarea medicamentelor în prezenţa asistentei. -. aerul expirat.1 linguriţă rasă . TRATAMENTUL MEDICAMENTOS Acesta rămâne cel mai important mijloc terapeutic. . dar sunt administrate de surori. ulei unguent etc. glucozate. . urină.2. preparate după prescripţia dată de medic (reţetă). ungere).). depinde şi de calea de administrare şi de capacitatea de absorbţie. pentru a preveni infecţiile intraspitaliceşti. preparate anterior în farmacie (de pildă.indicaţiile. în afară de doză.calea de administrare şi modul de administrare. care este de fapt un punct farmaceutic de secţie. .doza maximă: cea mai mare doză suportată de organism. Există incompatibilităţi de prescriere. pastile. pentru respectarea dozelor. Unele medicamente devin ineficace sau chiar dăunătoare prin asociere.1 pahar de apă corespunde aproximativ cu Şi capacitatea lingurilor trebuie cunoscută: . REGULI GENERALE DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR . tizane. medicamentele sunt: toxice. respiratorie (inhalare . Medicamentele sunt eliminate prin scaun.). . determină fenomene toxice. realizate în laboratoare specializate. .dozele medicamentelor. Medicamentele sunt prescrise de medic. Unele incompatibilităţi sunt căutate (procaina cu adrenalină. hidrice. duc la intoxicaţie. medicamente magistrale. însoţite de indicaţia referitoare la compoziţie.doza toxică: cantitatea de medicament care.doza terapeutică: variază între doza minimă la care apare efectul dorit şi doza maximă. medi116 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ camente care au ca solvent alcoolul (tincturi. casete). Stocul de medicamente destinat tratamentelor curente folosite în secţie şi satisfacerii necesităţilor neprevăzute şi de urgenţă.). rahidiană. ale toxicomaniei (morfina.Respectarea somnului bolnavilor. alcooluri aromatice). fără să apară fenomene toxice.2. tinctura de iod). parenterală (injecţii.Respectarea măsurilor de asepsie. siropuri. Diferenţierea substanţelor. comprimate. Fac excepţie medicamentele etiologice (antibiotice etc.16. transpiraţie. capsule.1 pahar de lichior corespunde aproximativ cu . preparate prin evaporare.fenomenele de obişnuinţă.Respectarea căilor.2.1 lingură plină cu pulbere conţine aproximativ . Se mai disting: medicamente oficinale. 1. de care trebuie să ţină seama medicul (sulfarriidele şi acidul paraaminobenzoic. poţiuni sau preparate zaharate.Anunţarea imediată a greşelilor săvârşite în administrarea medicamentelor. După gradul lor de toxicitate.Identificarea prealabilă a medicamentelor şi verificarea calităţilor lor.Evitarea incompatibilităţilor. clorura de calciu şi codeina fosforică. histamine şi antihistaminicele.1. medicamente pe bază de grăsimi (pomadă. . La fiecare medicament se deosebesc: .16. utilizarea antidoturilor). 1. clismă). Astfel: . perfuzii etc. salivă.1 ceaşcă de cafea corespunde aproximativ cu . care priveşte pe soră: de exemplu. . . introdusă în organism. :i J '-•'-. soluţii (clorurate. constituie aparatul. contraindicaţiile. pilule. . Medicamentele se prezintă diferit: pulberi.Respectarea întocmai a medicamentului prescris. extractele.2.16. granule. .1. cocaina). administrare etc. apă oxigenată).aerosoli). specialităţi farmaceutice.1 pahar de vin corespunde aproximativ cu . .doza letală: care determină moartea bolnavului. Există însă şi o incompatibilitate de asociere. în medicamente şi otrăvuri. fenomenele de intoleranţă şi de hipersensibilitate (alergia medicamentoasă). . dozajului şi a orarului de administrare.1 linguriţă corespunde aproximativ cu .Administrarea imediată a medicamentelor (al căror flacon a fost deschis). stupefiante şi medicamente obişnuite. ECHIVALENŢA MEDICAMENTELOR Aceasta trebuie cunoscută de asistentă. reacţiile adverse şi incompatibilităţile medicamentelor. morfină cu atropină. . Medicamentele sunt destinate uzului extrem şi intern şi se pot introduce pe căile: cutanată (fricţiuni. lumi-nalul injectabil şi alte substanţe etc. Supradozajul medicamentos sau absenţa eliminării. preparate prin infuzie în apă fierbinte.1 lingură de supă Există echivalenţe şi pentru pulberi: . digestivă (absorbţie. când au ca solvent apa. medicamente solide (tablete. de rezistenţă (rezistenţă la antibiotice). pentru a obţine efectul terapeutic urmărit.

puncţii. anemii. stomatologice etc. Pe cale sublinguală se administrează unii hormoni. bine cunoscute de asistenta medicală. Astfel. comprese.2.5-2. deoarece în lipsa diagnosticului.2.R.Calea orală este cea mai comodă.■'. în special în cursul tratamentelor cu antibiotice. . este contraindicat să se administreze vreun analgezic unui bolnav suspect de apendicită. Reacţiile care pot apărea sunt: generale (hipertermie. cu indicaţie în infarctul miocardic. duodenal sau intestinal etc. chiar la antibiotice. Indicaţiile acestei terapii sunt: astmul bronşic.L. supozitoarele şi clismele. clorură de etil). renale. intoleranţa medicamentoasă este foarte frecventă. peptonă. bronhodilatatoare. urătoarele căi de administrare: .i . Modalităţile de administrare sunt: aspirarea directă din balon.6. Agenţii terapeutici folosiţi sunt: . badijonări. în combaterea durerii se întrebuinţează de obicei: . transfuzii. 118 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . autohemoterapia (se prelevează de la bolnav 10 . generale: agranulocitoză (Aminofenazonă). Oxigenul se administrează în edemul pulmonar acut.. unele substanţe (antibiotice. Prin distrugerea florei patogene.5 g 1. insuficienţa cardiacă. Sunt cunoscute medicamentele care pot duce la asemenea accidente. Totuşi.. soluţiile. Medicamentele care trebuie să reziste sucului gastric şi de la care se urmăreşte obţinerea unui efect rapid.saiinynî 1. nitroglicerina sub formă de comprimate sau de soluţie. De exemplu. corticoizi) pot masca semnele unei boli. . TERAPIA PRIN ŞOC Acest gen de terapie grupează un număr de metode. nitrofurani etc. iar contraindicaţiile: tuberculoza pulmonară. Medicamentele cu acţiune iritantă asupra mucoasei gastrice.'i i I'1 '• '■^'■'' °q. locale (eritem. tubajul gastric. utilizat în afecţiuni O. se administrează în timpul mesei. 1.calea respiratorie.proteine microbiene.. uneori pot apărea şi accidente grave. antialergice. aplicate spre a provoca în organism anumite reacţii.substanţe organice: lapte de vacă sterilizat.v».-:■. când sunt foarte puternice..4. pentru a putea interveni la timp.Calea percutană: fricţionare. trebuie ingerate pe stomacul gol. . sensibilitatea locală..b v-ftnJ.5 . prin modificarea florei microbiene.malarioterapie. pentru a fi amestecate cu alimente (ex: unele antibiotice şi chi-mioterapice: tetracicline. durerile veziculare. folosită în special în sifilisul nervos. . Dacă nu se iau anumite precauţii..5 g 1. oftalmologice.5 g sirop 4.opiul şi alcaloizii săi (morfina.20 ml sânge vens şi se reinjectează profund i. pot apărea dezechilibre biologice. sânge şi seruri. papaverina). emplastre. administrarea intranazală printr-o sondă Nelaton.). unele nefroze. drajeurile.). . pe care se administrează diferite substanţe narcotice (eter.). hepatitele etc. pe care se administrează pilulele. casetele. tratamentul este uneori inutil şi adeseori periculos. antibiotice etc. atât pentru bolnav. Ultimele două sunt introduse prin rect.Caleaparenterală: antipiretice. oxigenul. unele microorganisme care parazitează în mod normal organismul.grupul atropinei (atropină. trebuie de asemenea. 1. fibrinolitice) sub formă de aerosoli (amestec de gaz cu medicamente fin dispersate). care. dar şi în edemul pulmonar acut. cloroform. diabetul zaharat. deci înaintea meselor (de exemplu Penicilina V). tot pe cale digestivă.grupul cocainei.3. frison.5 g ulei 15 g apă 20 g sirop 12.2.5 gulei 2. sunt de temut reacţiile alergice. . tinctura de beladonă). . întrebuinţat mai ales în spasmele şi durerile gastrointestinale. hipertensiune) şi de focar (exacerbarea proceselor inflamatorii cronice. pot apărea micoze sau infecţii cu stafilococi rezistenţi la antibiotice.m).1 g _ I INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 117 16. ionoforeză (cu ajutorul curentului galvanic). REACŢIILE ADVERSE ALE MEDICAMENTELOR Acestea. se practică diferite tehnici diagnostice sau terapeutice (spălătura gastrică. . insuficienţa circulatorie şi în insuficienţa cardiacă. Trebuie ţinut seama şi de faptul că numeroase produse (antibiotice. Astăzi. se manifestă prin tabloul clinic al şocului.Calea digestivă. uşoară tumefiere).:•■. se dezvoltă mai intens şi devin mai virulente. diferite forme de insuficienţă respiratorie.. TRATAMENTUL DURERII Acest tratament reprezintă cel mai convingător exemplu de justificare a tratamentului simptomatic.16.16.1 vârf de cuţit rotunjit 15 g ulei 50 g apă 100 g apă 200 g apă 5 gapă 6. injecţii.in»ni:->. comprimatele. . colita ulceroasă.2. reumatismele cronice. Alteori. dacă nu sunt prescrise în doze şi pe o durată suficientă. . latente).5. . recunoaşterea cauzei durerii are o mare importanţă. cât şi pentru personalul de îngrijire. scleroza renală. diverse vărsături etc. perfuzii.5 .:••■'■■ . şocuri anafilactice (seruri. pneumotoraxul spontan. bronhopneumonie. masca sau cortul de oxigen. băi medicinale. fără a o vindeca complet. unele substanţe antiastmatice (prin inhalare sau pulverizare).16. CĂILE DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR Diferitelor medicamente le sunt proprii.

pleu-rezia. meningite. colici nefretice şi hepatice. cu descongestionarea organelor interne. colica hepatică. în limfosarcom. roentgenterapie. 1.4. determinând o puternică vasodilataţie a tegumentelor. . mamar şi pulmonar. ciclophosphamid).durerea toracică.boli renale. substanţe radioactive etc.). Chimioterapia. După un timp. . Principalele boli însoţite de dureri sunt: . embolia pulmonară. prin intermediul galvanoterapiei (curentul continuu). Aminofenazona (întrebuinţate în nevralgii. numai după cunoaşterea cauzei.16. greaţa şi vărsăturile rare. Nerespectarea acestui principiu comportă riscul de a masca o urgenţă. a volumului sau a aderenţelor tumorii.. acidul acetilsalicilic. diatermiei cu unde scurte. împachetări. apendiculare. ultrasunete.electroterapie. Exereza chirurgicală este singura metodă realmente eficace. căldura se aplică local. dar nu totdeauna posibilă. curenţilor de înaltă frecvenţă. Tromadolum (Tramal) . colecistice. ■ 1. din cauza metastazelor. având aceleaşi indicaţii ca şi căldura umedă: (bolile pulmonare şi pleurale). administrat prin injecţii intravenoase. toate aceste substanţe dezvoltă rezistenţă. edemul pulmonar acut. fără a fi cunoscute contraindicaţiile. ca de exemplu în epitelioamele digestive.3.dureri lombare. perforaţia unui ulcer gastroduodenal sau a veziculei biliare.grupul acidului salicilic (salicilatul de sodiu. calmează durerile datorate infla-maţiei peritoneale. ele putând prelungi viaţa şi ameliora temporar starea bolnavului. Corticoterapia şi perfuziile sanguine sunt uneori utile. fapt pentru care în timpul utilizării lor este necesar controlul periodic prin hemogramă. calde. cu adenopatii.apendicita. unde nu au acţiune favorabilă. TRATAMENTUL TUMORILOR MALIGNE Tratamentul poate fi curativ sau paleativ. flebite . Dintre acestea menţionăm: . a adenopatiilor.fracturi. fricţiuni. dar şi tuşea şi dispneea.Clafenul (endoxanul. termo-foare etc. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 119 1. Chimioterapia foloseşte o serie de substanţe capabile să împiedice creşterea şi extinderea tumorilor maligne. restabilind unele funcţii deficitare şi combătând durerea.revulsivele sunt mijloace de tratament local (aplicaţiile locale de frig şi căldură. nefretică. în mitoză. Toxicitatea este relativ mică.16. intestinală (urgenţe medicale) . Radiaţiile (radioterapie. viscerale etc. Dintre chimioterapice. fricţiunile . revulsivele medicamentoase . . procese inflamatorii cronice ale organelor abdominale şi pelviene.Clorambucilul (Cloraminofen. artrite. sarcina extrauterină. Piafen. ocluzia intestinală. băi curative. arterite. pericardita. cefalagii. calmează nu numai durerea.actinoterapie (terapie prin radiaţii de natură diferită): raze ultraviolete şi infraroşii. Antimitoticele acţionează asupra celulelor în diviziune. în special pentru măduva osoasă.gimnastică medicală şi masaj.aplicaţii calde şi reci (pungă cu gheaţă). faradoterapiei (curentul alternativ).grupul pentacinum (Fortral). Se mai întrebuinţează şi în hemoragiile gastrointestinale. chiar vindecare definitivă. sub formă de comprese umede. dureri reumatice. Leukeran) este o substanţă activă. O altă regulă este aceea de a nu se prescrie opiacee. . în leucemia limfatică cronică. nevrite. Sunt considerate ca o contraindicaţie pentru radiaţii: o anemie sub 3 milioane de elemente. antimitoticele şi antimetaboliţii sunt cele mai întrebuinţate. Cataplasmele acţionează prin căldură şi umiditate.dureri abdominale. care combat durerea prin aplicaţii asupra regiunii dureroase.) pot vindeca anumite cazuri de tumori. cobaltoterapie.. este eficace în leucemii acute. care modifică reactivitatea organismului. . metastaze etc. punga cu gheaţă sau compresele reci. şi se întrebuinţează în dureri gastrice şi intestinale. Radiaţiile sunt totdeauna periculoase pentru organism. devenind inactive.băile şi compresele de muştar). cancerul ovarian. urgenţe chirurgicale. Dintre acestea. dar sunt contraindicate în altele. Tratamentul curativ permite în unele cazuri. Revulsivele influenţează starea şi funcţia organelor prin derivarea sângelui. durerile din pericardite. . nămolurile şi climatul. o leucopenie sub 4 000 şi o trombopenie sub 150 000. O regulă elementară în tratamentul durerii o constituie aplicarea acestuia.infarctul miocardic. deprimarea hematopoiezei redusă (provoacă adeseori căderea părului). Aceşti agenţi pot fi grupaţi în: . pneumotoraxul spontan .dureri ale unui membru. Tratamentele paleative.17. termofor electric. TRATAMENTUL PRIN AGENŢI FIZICI • Acesta cuprinde un grup larg de agenţi terapeutici. . . permiţând bolnavului să suporte mai bine radiaţiile. hormonoterapia şi antaigicele pot fi utile uneori la începutul bolii. pancreatita acută. . discopatia lombară etc. TRATAMENTUL BALNEOCLIMATERIC Acesta întrebuinţează ca agenţi terapeutici apele minerale. . chiar în cazuri inoperabile. mai ales.

Girostanul (Thio-Tepa) poate fi eficace limfopatiile cronice. în timpul administrării apar frecvent diaree.capsule) Prezentăm în continuare o schemă de tratament orientativ (12 serii lunare sau mai mult) în cancerul bronhopulmonar prin: .comprimate .Citarabinum injectabil .Melphalanum (capsule şi infectabil) . acid folie) indispensabili creşterii celulelor neoplazice. trombopenie).capsule) . intestinale.Metrotexate (Antifolan .compimate şi injectabil) .injectabil) . .Provoacă uneori greţuri.sunt active în leucemia acută. .Busulphan (Mileran . se recomandă în cancerele de sân şi ovar.Asparaginase (Leucogen . Corticoizii acţionează complex şi sunt utili în tumori generalizate. .capsule) . epitelioamele limbii şi buzelor. boala Hodgkin.capsule) . câte o fiolă de ciclofosfamida în perfuzie sau intravenos. .Mercapto-purinum (Purinetol .Chlorotrianisen (Clanisen.I. dar dezvoltă repede rezistentă şi provoacă leucopenie şi trombopenie. Demecolchine şi Vinblastin sulfat sunt alcaloizi a căror administrare dă unele rezultate în limfogranulomatoză. .injectabil) . Methotrexatul şi Aminopterina -substanţe antifolice .Vincristinum (oncovin.Tamoxifenum (Tamoneprin .Azathioprinum (Imuran .Tegafurun (Ftorafur .82 este un preparat înrudit cu Clafenul.Procarbazinum (Natulan . cu atingere severă a stării generale (astenie. Hormonoterapia este de asemenea utilă în tratamentul tumorilor maligne. Principalele chimioterapice antineoplazice (antimitotice şi antimetaboliti) utilizate în practica curentă sunt: . vomă şi deprimarea organelor hematopoietice.injectabil) .Prima zi vincristină sau vinblastină sau adriblastină câte un flacon intravenos.Cisplatinum injectabil .injectabil) . scăderea rezistenţei în infecţii etc.Clorambucilum (Leukeran .A patra zi metrotrexate 4 comprimate sau Antifolan 1 fiolă i.Colchicine.Citosulfanul (Myleranul) este util. mielom.injectabil .Flutamidun . cancerele mamare şi ovariene. dar administrarea lor este însoţită de deprimarea hematopoiezei. stomatite. mai ales.Bleomicinum injectabil . Tace . Poate provoca trombopenii grave. leucopenie. ciclofosfamid.Daunorubicicinum (Daunoblastin .m.comprimate) .capsule).Fluororacilum (Efudix . .Ciclofosfamida (endoxan. ulceraţii digestive. Mercaptopurina şi derivatul său Imuranul (mai puţin) sunt droguri active în leucemia acută. mamare etc.Hidroxicarbamidum (hidroxiuree . neoplasme pulmonare şi hepatice.comprimate şi injectabil) . Poate determina grave tulburări hematopoietice (aplazie medulară.Fluorouracilul poate fi activ în unele tumori gastrice. Alderan.Vinblastinum injectabil .injectabil) . esofagiene. citonin) capsule şi injectabil.injectabil) . Injectabil) . .A doua zi şi a treia zi. 120 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .O. în leucemia mieloidă cronică. . . Antimetabolitii sunt substanţe care antrenează carenţa unor metaboliti (baze purinice şi pirimidice. cristovin .capsule) . . INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 121 ■ Trei grupuri de hormoni sunt utilizaţi.Epirubicinum (Farmorubicin .Natulan .A cincea zi o fiolă de Ftorafur intravenos. .Dacarbazine (Levofolan. dar prezintă un mare grad de toxicitate.B. Reacţiile adverse sunt rare.

numai după epuizarea altor antalgice. pentru a se evita coagularea în ac. Se va avea grijă ca acul să aibă un calibru suficient. pentru a putea controla dacă scurgerea este continuă şi dacă nu trec şi bule de aer.Cancerul de prostată. de unde şi necesitatea de a lăsa acul mai multe ore în venă. hormoni). hemoragice. Puncţia pleurală sau toracenteza se face de obicei în scop diagnostic (exploratoare). . . sora va fixa cu benzi de leucoplast pavilionul acului şi porţiunea imediat vecină a tubului de tegumentele bolnavului. Reacţia Rivalta.evacuatoare: se evacuează colecţia lichidiană în scop terapeutic.exsudatul (origine inflamatorie). când liniştirea bolnavului este indispensabilă.în cancerele digestive şi în cancerele de sân şi uter. comparabil cu fumul de ţigară. cu toracele descoperit. După introducerea acului în venă. Tubul de perfuzie are intercalat un tub de sticlă. febră). ridicată şi dusă peste cap.transsudatul (origine mecanică). are în multe cazuri o evoluţie favorabilă. unde poate reface şi întăriri răspunsul la chimioterapice. în cazul unor infecţii supraadăugate. Opiaceele trebuie prescrise. permite rapid aprecierea concentraţiei în proteine (fibrină) a unei colecţii lichidiene. vor fi bine .prescrierea antalgicelor la bolnavii cu dureri. . Bolnavul este aşezat în poziţie şezândă.în cancerele inoperabile.Cancerul de ovar. mai ales formele dureroase. în general.5 -Im.prescrierea coticoterapiei. răspunde bine la tratamentul cu estrogeni. uşor aplecat înainte. care va fi informat asupra importanţei şi lipsei de pericol a acestei manevre. Antalgicele sau analgeticele (medicamente care combat durerea) sunt substanţe indispensabile pentru tratamentul cancerelor. deoarece precizează existenţa şi natura lichidului. . 1. dacă există semne locale. Unele medicamente trebuie administrate în perfuzie venoasă lentă (picătură cu picătură. ameliorând starea generală şi diminuând durerile. Puncţia exploratoare este necesară în faţa oricărui sindrom pleuretic. . După aspect colecţiile lichidiene apărute în diferite seroase pot fi: seroase. când starea generală este alterată.prescrierea antibioterapiei. generale sau biologice de infecţie. pentru a împiedica deplasarea acului. cu mâna de partea care urmează a fi puncţionată. gravă. 122 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Puncţiile seroaselor. cel puţin o dată pe săptămână. primul agent terapeutic care trebuie folosit neîntârziat . deoarece pot apărea remisiuni spontane. pericardic. cu condiţia să fie cunoscute şi riguros respectate regulile elementare. Tratamentul urmăreşte numai uşurarea suferinţei bolnavului. serofibrinoase (alb-gălbui). chiar cu metastaze. se asociază antibiotice. imprevizibile. care nu dau obişnuinţă. . 3-4 ore de exemplu). dacă hemograma permite. Regiunea şi mâinile celui care execută puncţia. Diagnosticul şi aprecierea rezultatelor sunt diferite. dar şi în scop terapeutic (evacuatoare). Se pot utiliza toate antalgicele cunoscute . Se pregăteşte bolnavul.este exereza chirurgicală. apare un nor alb. Androgenii dau rezultate în etastazele osoase ale cancerului de sân. Corticoterapia este indicată şi în leucemiile acute. prognosticul este foarte rezervat. TEHNIC! CURENTE DE PRACTICĂ MEDICALĂ : Tehnicile curente de practică medicală sunt simple şi fără pericol. rapid diagnosticate şi operate. Chiar în cazul unor tumori inoperabile. este obligatoriu controlul hemogramei. Estrogenii sunt recomandaţi în cancerul de prostată.dacă este posibil . Puncţia unei seroase poate fi: . . administrându-i înaintea puncţiei un sedativ. După ce s-a verificat că perfuzia lichidului decurge fără obstacol. prin fixarea unei pense pe tub.18. se racordează flaconul de perfuzie la ac printr-un tub de cauciuc.exploratoare: se puncţionează în vederea unei analize chimice şi bacteriologe (scop diagnostic). Rezultatul tratamentului depinde de localizare şi de stadiul clinic: .de la aminofe-nazonă la Morfină şi derivatele lor. în cancerele grave. . în tratamentul tumorilor maligne. datorită asocierii chirurgie-chimioterapie. care trece pe sub marginea inferioară a acestuia. Se puncţionează cu un ac lung de 8 . Reacţia Rivalta permite diferenţierea exsudatului pleural. ascitic (reacţie pozitivă) de transsudat (reacţie negativă). Viteza de scurgere se asigură ridicând rezervorul la o înălţime de 0.prescrierea chimioterapiei anticanceroase. întrucât radioterapia şi chimioterapia sunt mijloace terapeutice de largă folosire şi cum acestea au o evidentă acţiune toxică medulară. pentru protecţia pachetului vasculonervos.10 cm de obicei pe linia axilară posterioară. care se poate efectua şi la patul bolnavului.anorexie. în urma introducerii unei picături din lichidul de cercetat într-un pahar conic. inoperabile sau cu metastaze. Reacţia este pozitivă când. sărac în proteine. purulente. în spaţiul intercostal VI VIII în plină matitate. botat în proteine. slăbire. se pot spera vindecări durabile. chimioterapie. strict razant cu marginea superioară a coastei. asocierea unor metode poate da rezultate (radiaţie. Perfuzia venoasă. care conţine 100 ml apă acidulată cu acid acetic glacial. După origine se deosebesc: . trebuie luate următoarele măsuri: .

Puncţia ascitei. Bolnavul va fi liniştit. de preferinţă dimineaţa pe nemâncate. Puncţia evacuatoare este indispensabilă în ascitele foarte abundente. Se pot evacua 100 200 .embolie gazoasă şi şoc pleural. Asistenta medicală are acelaşi rol ca şi în tehnica precedentă (puncţia pleurală). hemoragie prin rănirea cordului.A. va fi puncţionat cu un ac gros sau cu un trocar în fosa iliacă stângă. citologice sau introducerea unor substanţe radioopace). în mod obişnuit se foloseşte intradermoreacţia. Puncţia evacuatoare este indispensabilă în colecţiile lichidiene abundente. care nu regresează sub influenţa tratamentului.cel mai frecvent . prim timp pentru o encefalografîe gazoasă etc. Se foloseşte o seringă perfect etanşă cu un ac lung. cu un alt vaccinostil steril. fără a se urmări evacuarea ascitei în totalitate.300 ml. vizând coloana vertebrală. după caz şi numai de către medic. Se evacuează cantitatea de lichid dorită.lezarea periostului sau al nervului intercostal: apare o durere vie. administrându-i-se un sedativ. Puncţia poate fi negativă când lichidul este absent sau când acul este nepermeabil. Există trei tehnici: cutireacţia. Când operaţia de evacuare este teminată. Lichidul prelevat va fi repartizat în trei tuburi: unul perfect steril. tumori cerebrale. lungă de aproximativ 5 mm. să asigure golirea vezicii.lezarea vaselor intercostale: apare sânge în seringă şi o echimoză la locul puncţiei. Puncţia poate fi exploratoare sau evacuatoare. între degetele mâinii stângi se întinde pielea regiunii deltoidiene. Cutireacţia. urmată de o tuse uşoară şi spute hemoptoice. pentru a se evita decompresiunea bruscă. dacă se iau precauţiile necesare. Puncţia exploratoare permite să se precizeze aspectul şi natura lichidului. Bolnavul este aşezat în decubit lateral stâng.pneumotorax. Se recoltează suficient lichid de ascită. în fosa iliacă stângă. . examene chimice. scleros. hemoragii. scurgerea continuă a serozităţii prin orificiul de puncţie. se retrage trocarul. să-l ajute pe medic în timpul puncţiei. Dacă nu se respectă indicaţiile. natura lichidului (exsudat sau transsudat).puncţionarea plămânului. pentru efectuarea analizelor bacteriologice. Bolnavul. T. ictere (de obicei accidente ale bolii de fond . se practică aproape de umăr o primă scarificare orizontală. Puncţia pozitivă confirmă prezenţa. să-i asigure poziţia adecvată. aspectul (serofibrinos. purulent). pentru examenul citologic. pentru examene bacteriologice. pentru a realiza un tamponament compresiv. Puncţia lichidului cefalorahidian sau rahicenteza. Locul de elecţie este spaţiul al V-lea intercostal stâng. a tensiunii lichidului cefalorahidian. Aceasta va servi drept martor. unul conţinând un anticoagulant. ultimul pentru examenul chimic. introducerea unor medicamente (antibiotice.sau suboccipitală. Asistenta medicală trebuie să liniştească şi să pregătească pe bolnav. citologice şi chimice. moarte subită pe cale reflexă. morbul Pott (pericol de difuzare a infecţiei tuberculoase în meninge). se obturează orificiul cu colodiu sau cu un tampon steril bine aplicat şi menţinut cu leucoplast şi se execută un bandaj abdominal strâns. într-un ritm de 1 litru la cinci minute. să pregătească locul intervenţiei (asepsie. Puncţia trebuie să fie lentă. Contraindicaţiile rahicentezei sunt: deformări ale coloanei vertebrale (cifoză. Accidentele şi incidentele toracentezei sunt: . datorită reactivităţii exagerate a zonelor reflexogene pleurale. sulfamide). terapeutice (evacuarea lichidului cefalorahidian în compresiuni medulare). Asistenta medicală are un rol important.iodate.).). . puls. lordoză etc. pot apărea hemoragii prin atingerea vaselor mamare. aşezat în decubit lateral stâng. Puncţia poate fi lombară . Pe faţa externă a aceluiaşi braţ. Accidentele sunt excepţionale. infecţii pleurale. intradermoreacţia şi percuti-reacţia. poziţia bolnavului etc. se practică o a doua scarificare. se depune pe piele o picătură de tuberculină. paralelă cu prima şi lungă . ea trebuind să pregătească şi să sedeze bolnavul. Eventualele accidente: înţeparea intestinului sau a unui vas din perete. să prezinte toate materialele necesare. De obicei se practică puncţia exploratoare. Reacţiile la tuberculină. colaps. . supraveghind pulsul bolnavului. la 3 cm de marginea stângă a INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 123 sternului. exprimată prin apariţia în seringă a unei mici cantităţi de lichid roş-iatic. Lichidul cefalorahidian se extrage urmărind scopuri: diagnostice (precizarea aspectului. etc. aerat. să supravegheze reacţiile bolnavului şi să asigure transportul produsului prelevat. Peste aceasta. Se pătrunde cu acul razant cu marginea superioară a celei de-a 6-a coaste. infectarea lichidului de ascită.). Puncţia pericardului. . sedat şi după dezinfectarea pielii cu alcool iodat. 5 cm mai jos. Nu se evacuează mai mult de 500 ml lichid. de tipul celui utilizat pentru injecţi i. introducerea unor substanţe analgezice sau anestezice pentru rahianestezice. prea scurt (nu ajunge în cavitatea pleurală) sau a pătruns într-un ţesut dur. Puncţia evacuatoare nu este necesară decât în unele pericardite tuberculoase. Se aspiră cu o seringă etanşă. anestezie locală sau chiar morfină. perpendicular pe piele. Tehnica este aceeaşi ca pentru puncţia exploratoare. mergând în profunzime 5-6 cm. hemoragie. se dezinfectează şi cu un vaccinostil steril . Ascita este o colecţie lichidiană în cavitatea peritoneală. se pătrunde cu acul montat la seringă. să supravegheze bolnavul după puncţie (facies.ciroza hepatică). prin pătrunderea aerului în cavitatea pleurală.m.

uneori apar flictene. otite. septicemii. mici. Antibiotice active: Penicilină (Proteus mirabilis). Sunt sensibile la peniciline. meningitidis) determină meningite şi mai rar septicemii. Cu vaccinostilul se amestecă tuberculină cu serozitatea care apare. Streptomicină. două zile mai târziu apar numeroase papule roşii. hemolitice sau nu . aerob şi anaerob facultativ. dar mai ales menin-gococul (N. Haemophilus influenzae (bacilul Pfeiffer): bacii mic. Clorhexidin-spray etc. Eritromicină. pielonefrite. Nitrofurantoin. Devine patogen la bolnavi trataţi cu antibiotice. Sulfatiazol. Septrin. Se aşteaptă şi se acoperă apoi cu o mică compresă sterilă. Leptospirozele: germeni spirilari. bronhopneumonii. care se îndepărtează după 24 de ore. Se recomandă curăţirea repetată a regiunilor infectate cu nitrat de argint. Pasteurella pestis este bacilul pestos. renale şi meningiene.tot de 5 cm. sulfamide. responsabil de infecţii urinare. Nitrofurantoin.D. meningitidis): gen de bacterii aerobe sau anaerobe. uşor pruriginoase. Gentamycin. peritonite. suprofit normal al intestinului gros. Septrin.19. poate masca o eventuală reacţie pozitivă. Antibiotice şi chimioterapice active: Strecpto-micină. otite. infecţii biliare şi urmare. colecistite. Sulfatiazol. După 72 de ore se citeşte reacţia. Dacă reacţia este pozitivă. Se folosesc o seringă de 1 ml etanşă. Din lipsa concurenţei micro-biene (ca şi piocianicul) poate invada unele mucoase şi poate produce: otite. angiocolfecistite. sinuzite. Ampicilina. Piocianic (Pseudomonas aeruginosa): bacii gram-negativ. Ampicilina. Gonorrhoeae) produce infecţii uretrale ascendente. care poate înverzi mediul. angioco-lecistite.1 ml în treimea mijlocie a feţei anterioare a antebraţului. perfect sănătoşi. Determină: amigdalite. Dacă inocularea este prea profundă.familia Enterobacteriaceae): bacii gram negativ. sulfamide. Antibiotice active: Gentamycin. pneumonii. mai ales asociate. Gentamycin. Tetraciclină. Ampicilina. potenţial patogen sau patogen. a unei cantităţi dozate de tuberculină. meningite şi septicemii. Ambele. când se schimbă receptivitatea lor. Colymicine. infecţii biliare şi urinare. Proteus: bacii gram-negativ. sub claviculă. 1. Penicilinele şi tetraciclinele sunt uneori utile. abcese pulmonare (rezistent la antibiotice). Polimixin B sulfat. amigdalite. ulceraţie. Poate fi saprofit. Septrin. Kanamicină sulfat. Eritromicină. aerob şi anaerob facultativ. septicemii. Acid nalidixic. endocardite. conjunctivite. Reacţia se consideră pozitivă dacă la locul inoculării a apărut o infiltraţie cu un diametru de minimum 9 mm. meningite. deseori saprofit al căilor respiratorii. pielite. în ţara noastră se utilizează tuberculină purificată "P. tetracicline. Stafilococul: coc gram-pozitiv. Stafilococul . Kahamicină sulfat. aerob şi anaerob facultativ. Citirea se face în a 3-a zi (72 de ore). Penicilină. gonorrhoeae. Septrin. Penicilină G. infecţii urinare. Antibiotice utile: Gentamycin. sinuzite. Streptomicină. Antibiotice active: Colimicin (Colimycine). Rifampicină (asociată). 124 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Intradermoreactia este cea mai utilizată reacţie la tuberculină şi constă în injectarea în grosimea dermului. saprofit al căilor respiratorii. PRINCIPALII GERMENI PATOGENI Şl ANTIBIOTICELE Şl CHIMIOTERAPICELE CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA LOR Colibacilul (Escherichia coli . cu 10 diviziuni şi ace de 1 cm. Se fricţionează timp de un minut cu această pomadă o suprafaţă cu un diametru de 5 cm. meningite. Polimixin B sulfat. sulfamide. Klebsiella pneumoniae (pneumobacilul Friedlănder): bacii gram-negativ. cu un diametru de aproximativ 5 mm. Kanamicină sulfat. Specia denumită gonococ (N. Polimixin B sulfat. bronhopneumonii. Pneumococul (Diplococcus pneumoniae): coc gram-pozitiv. adaptate perfect la seringă. saprofit intestinal. cu bizou scurt. N. Tetraciclină. bronşite cronice. Răspunsul pozitiv constă în apariţia unei induraţii papuloase palpabile. Eritromicină. ca şi aspectul (flictenă. inocularea a fost făcută corect. I. producând otite. determină: angiocolicistite. Gentamycin. deseori cu manifestări hepatice (icter). Eritromicină. Neisseriile (N. Infecţiile sunt foarte grave şi rezistente. septicemii şi endocardite. care persistă circa 10 minute. Se injectează strict intradermic 0. care în răspunsurile intens-pozitive apare sub forma unei infiltraţii întinse (peste 10 mm). rebele la tratament. se pot îmbolnăvi sau pot îmbolnăvi pe cei din jur.65". sa-profit în tubul digestiv. Antibiotice active: Penicilină. roşie la periferie!. care însă e mobil). faringite. Cefalo-ridinâ. Reacţia transcutană. notându-se în milimetri dimensiunea diametrului. gram-negativ. Cloramfenicol. Acid nalidixic. Tetraciclină. Enterococul (Streptococcus faecalis): coc gram-pozitiv. Antibiotice active: Ampicilina.coci gram-negativi.C. pneumonie francă lobară. imobil (seamănă cu Aerobacter. abcese cerebrale. conjunctivite acute. meningite purulente. Antibioticele utile: Ampicilina. foarte răspândit în natură. Kanamicină. care produc boli febrile. dezinfectată în prealabil cu alcool. colecistite. Cloramfenicol. responsabil de infecţii acute ale căilor respiratorii. Se foloseşte o pomadă compusă din părţi egale de tuberculină brută şi lanolină. Septrin (Biseptol). poate produce pneumonii grave. Carbeniciline. septicemii. Dacă în momentul introducerii tuberculinei apare o bulă albă de edem. Cloramfenicol. unoeri rebele la tratament. otite. Acid nalidixic. septicemii. infecINTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 125 ţii puerperale. Rifampicină. Când devine patogen. uneori septicemii şi meningite. meningite. Când devine patogen. Acid nalidixic.P. bronhopneumonii. Tetraciclină. Purtătorii de stafilococ. sinuzite. necroză). Colimicin. Carbeniciline şi mai puţin Tetraciclină.

dar numărul total de infecţii a crescut.este dominată de o nouă patologie infecţioasă. meningite. 1.A. vasoconstrictoare sau vasodilatatoare. în boli uşoare. influenţate diferenţiat de chimioterapice antiprotozoare. Antibiotice active în infecţiile cu streptococ (3-hemolitic: Penicilina G. septicemii. De aceea. viridans: Ampicilina. latente.). care determină: angine. Mijloacele terapeutice simptomatice şi patogenice (antitermice. Streptomicină. osteomielite. Cloxacilină. enterite. pleurezii purulente. Sunt preponderente infecţiile mascate. Uneori. reprezintă factori care conduc la apariţia unei noi patologii infecţioase. flebite. metrite. expectorante. poate asigura vindecarea (în pat. bolnavii se pot infecta cu proprii lor germeni. Rifampicină. endocardite. psittacoza. lent. flegmoane perinefretice. R. artrite. constituie o altă terapeutică indispensabilă. Ampicilina şi Eritromicină. abcese şi flegmoane. Problema este complexă şi dificilă. în atenţia căreia trebuie să stea cu deosebire. Streptococul: coc gram-pozitiv. adenite. meningite. flegmoane. după cum tratamentul simptomatic este indicat în bolile cu suferinţe subiective. poate întârzia momentul depistării ueni tuberculoze pulmonare. Principalele microorganisme patogene (Clasificare utilă în practica antibioticoterapiei) (după M. imunosupresivele.determină: piodermite (furuncule.A. sinuzite. Eritromicină. folosirea raţională a mijloacelor terapeutice. bronhopneumonii sau pneumonii cu abcese. Rickettsii Determină rickettsiozele exantematice. utilizarea abuzivă a substanţelor antimicrobiene. Kanamicină sulfat. dacă cel etiologic nu este posibil. nu pe pat). La aceasta au contribuit unele practici spitaliceşti. Kanamicină sulfat. chiar singure. uneori fără alte tratamente. sedative. otite. Chlamidii (pararickettsii. Ampicilina. Vancomicina. . supraacut. în infecţiile cu Str. ceea ce presupune precizarea cel puţin a diagnosticului de afecţiune. Patologia actuală -pe lângă bolile degenerative. Metazoare (Viermi) Neinfluenţate de antibioticele şi de chimioterapicele antibacteriene Necesită chimioterapie specifică (vermifuge) diferenţiată. pericardite. Acid fusidic. intubaţii. creşterea numerică a populaţiei şi suprasolicitările variate. Cefaloridină. erizipel. Riscul evoluţiei spontane şi al terapiei instituite. antiinflamatorii. cateterisme. Astfel frecvenţa unor boli infecţioase specifice a scăzut. Penicilină G. trebuie cântărit la fiecare caz. pot vindeca boala. inclusiv a unor săli de operaţie şi servicii de terapie intensivă. Eritromicină. Tratamentul antiinfecţios cu antibiotice sau chimioterapice este recomandabil numai în bolile în care a fost identificat agentul patogen sensibil la acestea. VIII. miygawanella) Determină ornitoza. adenoflegmoane. Pristinamicina. septicemii. insidios. hidrosadenite). repausul. emfizeme. Angelescu) /. Toate stafilocociile pot evolua acut. furuncule antracoide. a vitaminei BI2 în anemii. trahomul. limfogranulomatoza veneriană Sensibile la antibiotice cu spectru larg şi la sulfamide ///. epurări extrarenale). antibioterapia). abcese. otite. fără riscurile antibioterapiei. furuncule. Eritromicină. efectuate uneori abuziv (sondaje. bronhodila-tatoare. a unei anemii pernicioase. S-a schimbat chiar caracterul bolilor. limfangite. bronhopneumonii. în infecţiile cu stafilococ penicilinazo-pozitiv: Oxacilină. sinuzite. empieme etc. Novobiocin (Nivecin). Meticilină. (streptococul (3hemolitic. au devenit o necesitate. transfuzii. antialer-gice. flegmoane. tumorale şi traumatisme . febra "Q" şi alte rickettsioze Sensibile la antibiotice cu spectru larg Tabelul V INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 127 Rezistente la antibioticele şi la chimioterapicele antibacteriene. Asanarea şi drenarea focarelor infecţioase accesibile (abcese. unele tratamente (corticotrapia. (Bisturiul este cel mai eficace antibiotic. Astfel. primul factor al aceste enunţări. a antibioticelor în stările febrile. ca şi igiena defectuoasă din unele spitale. cu reaprinderi. deoarece există şi alte mijloace terapeutice care. expectativa este preferabilă. deoarece modificările mediului. boli acute în boli cu evoluţie subacută. introducerea unor noi medicamente în terapeutică. în acest sens dăm câteva exemple: administrarea de rutină a asocierii penicilină-streptomicină în pneumopatii. tonicardiace. Virusuri Determină numeroase boli virale Rezistente la antibiotice şi la chimioterapicele antibacteriene II.) Aceste manopere trebuie făcute cu respectarea strictă a regulilor de asepsie. Lincomicină. Antibiotice active în infecţiile cu stafilococ penicilinazo-negativ: Penicilină G. foarte rezistent la tratament. scarlatina. antiseptice. a unei endocardite lente. evaluarea corectă a stării bolnavilor. Trebuie combătută cu orice preţ utilizarea abuzivă a antibioticelor.20. amigdalite. NOŢIUNI GENERALE DE TRATAMENT ANTIINFECŢIOS Prevenirea (profilaxia) şi vindecarea bolilor reprezintă raţiunea practicii medicale. Tot mai frecvent apar infecţii cu stafilococ de spital. Adeseori. boli grave transformându-se în boli benigne. bedsonia. aspectul lor clinic. chiar cronice. Cefaloridină.

chiar dacă nu se ivesc semnele infecţiei. Colimicin. 1. Pentru a nu pierde momentul intervenţiei. ( măsuri generale se recomandă: consumarea frecventă şi din abundenţă a lichidei golirea completă a vezicii după fiecare micţiune. Nitrofurantoin. (proba Addis Hamburger) şi bacteriuria peste 100 000/ml (proba Kass) certificând infecţia urinară. Colistină. în infecţiile colectate. piocianicul. cu acid mandelic. metrite. Klebsiella . proteu. mai ales litiaza infectată cvrproteus. evacuarea şi drenarea puroiului sunt obligatorii. Simptomatologia este ştej rsă. Agentul patogen trebuie izolat din focarul septic . Ampicilina + Gentamycin. Măsuri de precauţie indispensabile în corticoterapie: tratament antiacid de protecţie gastrică. Klebsiella. Gentamycinul. Sulfametin. gonococ. în cea cronică. în infecţiile acute bacteriene. Astfel. sulfamidele. antibiograma este obligatorie. deoarece. abcesul de prostată . igienă perineală strictă. după caz. alături de tratamentul local. colapsul circulator. înainte de colectare se recomandă comprese umede. Se recomandă asocierile sinergice: Ampicilina + Kana-micină sulfat. Kanamicină sulfat sau Gentamycin. a constipaţiei şi cauzelor favorizante (diabet etc). limfangitele -streptococ P-hemolitic. Este indicată în insuficienţa suprarenală.1. urmată de Ampicilina (14 zile. enterococ. în insuficienţa renală antibioticele se pot acumula. Proteus-ul la Ampicilina. infecţia persistă. Proteus. clorură de potasiu. stări hiperalergice (boli cu substrat imunologic. Cauzele sunt nume roase. ca Proteus. boli hiperergice (serozite tuberculoase. anticoagulante etc. La un pH acid sunt active penic linele naturale şi semisintetice.uneori din sânge (hemocultură) alteori din urină (urocultură). se impune repausul la pat şi se administrează Sulfametin sau Septrin. antiaerobi. în formele grave se administrează antibiotice majore: Ampicilina.1 trebuie tratat ca un avort septic. în unele cazuri localizarea infecţiei sugerează germenul: abcesele dentare . Se ţine seama şi de pH. parazitare şi virotice. TRATAMENTUL PRINCIPALELOR INFECŢII Infecţii locale colectate (abcese. Eritromicină). Se prescriu penicilinele şi sulfamidele la alergici. rar stafilococul. Infecţiile genitale (anexite. Cefaloridină. în infecţiile latente. micotice. viridans. 1. perimetrite.la gravide. se elimină în formă activă prin urină. De aceea. Nitrofurantoin. se administrează antibiotice active asupra germenilor I de supuraţie şi anaerobi (peniciline. enterococul este sensibil la Ampicilina şi la asociere Penicilină-Streptomicină. 1 g/zi). bacterii anaerobe.la Gentamycin. reumatismul articular acut).la Gentamycin sau Colistină. în infecţiile cu stafilococ de spital (rezistent) sunt indicate doze mari de Meticilină sau Oxacilină în asociere cu Penicilină. de colagen). la bărbaţi prostatita cronică şi. Sep-trin. stafilococ . Dacă infecţia persistă. pio-l cianic. Nitrofurantoinul . se hidratează abundent bolnavul. Diagnosticul este clink dar mai ales bacteriologic. în hipertensiunea arterială şi diabet. sub o aparentă vindecare. Septrin. prin autoanticorpi. utilizată abuxiv. Acidul nalidixic (Negram) şi Nitrofurantoina.adesea de spital -.Str. piocianicul . Septrinul. Kanamicina sulfat. chiar periculoase. în infecţiile streptococice penicilina este antibioticul de elecţie. dar la femei în principal domină cistita cronică. Cicloserină. empieme). O terapeutică cu două tăişuri este corticoterapia. infecţii puerperale)! sunt provocate de streptococ. boli imunologice. fiind excluse deci Cloramfemicok Novobiocinul (Nivecin) etc. în puseul acut sever se fac toate examenele. litiaza urinară. Fiecare germen are o sensibilitate caracteristică. infecţii. Se prescriu aut biotice care. dietă hiposodată.5 . pe care le poate 128 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ reactiva. Alegerea antibioticului trebuie făcută în funcţie de. ulceraţii. faţă de anumite antibiotice. Avortul incomplet. Corticoterapia este contraindicată în ulcerul gastric şi duodenal. în infecţia urinară acută domină B. pancreatite acute. 1 ambele sexe. antalgice. colibacil. Oxacilină. mascarea semnelor clinice ale unor boli prin efecte. I cazul identificării unor germeni patogeni. Rifampieină. în formele mai puţin grave: sulfamide [Neoxaz __ INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 129 Sulfizoxazol.dar nu faţă de o suprainfecţie -administrarea eventuală de testosteron.U. în cele stafilocice este] necesară antibiograma. în pielonefrita acută se începe tratamentul cu Kanamicina sulfat (6 zile. în stările septice la femei este obligatoriu şi examenul genital. antiinfia-mator. Strep tomicină. Geţi mycin. crescându-şi toxicitatea. tratament antiin-fecţios de protecţie în infecţiile concomitente cunoscute . Eritromicină es activă la pH cu o valoare ce depăşeşte cifra 8. stafilococi anaerobi. Infecţia_uzincim (I. debutul fiind prin septicemie. combinaţii de sulfamide sau Septrin. enterococ. Neoxazol (Sulfizol). antiinflamatorii minore (nu Fenilbutazonă şi corti-coizi!). în insuficienţa renală şi cardiacă. germen (dacă poate fi izolat). Ampicilina. leucocituria peste 5 000 de elemente/mm/min.colibacil.2 g/zi) şi în continuare. antitermic şi antitalergic. Cefalotină. Kanamicină sulfat. proteu. piocianic etc. Cefalexină. în infecţiile dentare. Sulfametin.) îşi păstrează întreaga importanţă. uneori ignorată de bolnavă. Carbenicilină. Se preferă antibiotice netoxice: Oxacilină. Acid nalidixic (Negram)]. Antibioticele sunt uneori inutile. tratarea vul\ vaginiteîor (în cazul femeilor).20. pH-alcalin sporeşte eficacitatea Kanamicinei sulfat şi a Gentamycinei. perforaţii digestive. enterococul.) este astăzi una dintre cele mai frecvente. Este necesară evaluarea insuficienţei renale prin clearanceul la creatinină. soldânduse cu accidente: hemoragii. acid mandelic. Infecţiile puerperale sunt frecvent provocate de stafilococi rezistenţi la antibiotice. Urovalidon. poate compromite bunele rezultate. după 48 de ore se administrează antibioticul eficace stabilit de . streptomicina. flegmoane. pelviperitonite. bacili gram-negativi.hemostatice.

Cauzele sunt numeroase: excese alimentare. de tip holeriform. Septrin nu este necesară. se recomandă regim. în cele micotice se administrează Nistatin (Stamicin). Meticilină. Rifampieină. administrarea acestora favorizând selecţionarea unor germeni rezistenţi combaterea suprainfecţiei bacteriene cu Tetraciclină. Sala-zopirină). streptococi. Infecţii digestive (gastrite acute. serul anticărbunos este inutil şi depăşit. în formele rebele. intoleranţă alimentară. In anginele virotice nu se recomandă antibiotice. Mexaform. proteu. bacili gramnegativi. în febra tifoidă sunt eficiente Cloramfenicolul.1 g/zi. acidifiindu-se urina. dar grave). sulfamide. dar nu Cloramfenicol sau sulfamide).5 . 130 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Nu întotdeauna este posibilă antibiograma. în gonocociile acute se aplică unoeri. infecţii sau toxiinfecţii alimentare (salmonele.i. în aceste cazuri raţionamentul clinic este decisiv.2 g Eritromicină. în câteva minute. de asemenea sunt recomandate antiseptice intestinale (cu acelaşi procent de bune rezultate): Saprosan sau Intestopan . asocierea de Streptomicina sau Neomicină cu Tetraciclină şi o suifamidă. Eritromicină. pe lângă repaus. Ampicilina sau Septrinul. frecvente. cu stare generală bună şi afebril. anginele roşii (eritematoase) sunt virotice. rehidratarea orală sau intravenoasă.100 mg/zi. tratamentul de şoc ultrascurt: bolnavul ingerează în faţa medicului. gastroenterite. sunt suficiente regimul alimentar. anaerobi. pneumococul.Pneumonii.1 g/zi sau discontinuu (10 . anaerobii etc./zi în doze egale la 3 . Rifampicină. Abuzul de antibiotice poate provoca şi enterite cu Candida albicans. fără a le sfărâma sau zdrobi) sau Penicilina G i. iar celelîîbei(pultacee). Infecţii acute ale căilor respiratorii.12 tablete în prima zi şi 8 în următoarele 2-3 zile. cauze alergice. Cloxacilină. Tratamentul de durată poate fi continuu timp de 1 . Actinomicoza beneficiază de intervenţia chirurgicală şi de terapia cu antifungice. aplicaţii locale de Stamicin (drajeurile nu pot fi active decât în candidoza intestinală). în anginele bolilor de sânge (agranulocitoză. A ngineşi_ amigdajil&j? ără a fi obligatoriu.3-4 zile. în dizenteria amibiană se administrează derivaţi de chinoleină (Mexaform. Bacteriile incriminate cel mai frecvent sunt: streptococul. leucoze) cu suprainfecţie bacteriană sunt obligatorii antibioticele (Penicilină etc. alternând 1-2 produse şi acidifiind urina cu Metenamin. în faţa unui bolnav care a mâncat în ajun prăjituri cu cremă şi care prezintă colici abdominale.Colistină. sulfamide insolubile (Ftalisulfatiazol. antibioticele nu pot înlocui unele chimioterapice: Acid nalidixic (Negram) Nitrofurantoin. enterococ etc. Alături de regim şi rehidratate.). în holeră se recomandă. chiar dăunătoare. stafilococul. coli. vărsături.3 luni [Nitrofurantoin. o eventuală infecţie luetică concomitentă. abuzul de antibiotice trebuie proscris. Acid nalidixic (Negram). fenomene toxice.20 de zile pe lună). repaus. Hexamin) sau acid mandelic. In majoritatea infecţiilor digestive. 1 g Tetraciclină sau 1 -2 g Rifampicină. dizenterie). La un bolnav cu scaune lichide. Penicilina poate masca. Streptomicma sau Tetraciclină. De aceea tratamentul infecţiei trebuie corect instituit cu tetracicline. tulburări secretorii. deci antibioticele sunt inutile. 0. Brm£Jj£_z__Brmjho£neumonii . Kanamicina sulfat. Când sunt necesare antibioticele. Infecţiile micotice (candidozele) apar la bolnavii taraţi şi la cei trataţi cu antibiotice cu spectruTarg şi Beneficiază de spălaturi cu soluţii slabe de bicarbonat. alături de tratamentul specific. bacteriene.m. de derivaţi de oxichinoleină (Saprosan.4 ore. Mexaform în doze pe jumătate. 0. Cloramfenicol. Infecţia cărbunoasă (antraxul): tratamentul de elecţie este cel cu Penicilină (1 600 000 . colaps uneori) se administrează Oxacilină. regim şi tratament simptomatic. care apar după tratamente mai îndelungate în antibiotice (scaune apoase. profilaxia infecţiilor strecptococice este obligatorie şi se face tot cu penicilină: Benzatin-penicilină. Tetraciclină. piocianic. Polimixin B sulfat. sunt utile antisepticele intestinale.1 000 000 u.5 . stafi-lococi. care se menţin un timp în gură. Ampicilina . verzui. în concluzie. eventual antiseptice intestinale. diskinezii. în aceste cazuri măsurile importante constau în sterilizarea purtătorilor sănătoşi şi evitarea abuzului de antibiotice. în principal. Intestopan) sau atingeri locale cu Amfotericină B. Meticilină. Vioform). se administrează Eritromicină. Ampicilina.5 . Cloramfenicol 2 g/zi (rezervat numai cazurilor de excepţie). Septrin. sulfamide. în dizenteria bacilară. sau 1. Kanamicina sulfat. uneori.i). se recomandă acelea care concentrează în lumenul intestinal: Streptomicina. Penicilină sau Septrin. de multe ori. în angina streptococică penicilina constituie tratamentul de elecţie (Penicilina G .12 zile). este necesară administrarea unor antibiotice sau chimioterapice pe perioade scurte: Tetraciclină 2 g . în enteritele stafilococice (comune. administrarea de Tetraciclină. scaune lichide abundente. Infecţia gonococică răspunde la tratamentul cu Penicilină. decât în situaţii cu totul deosebite. în angina fuzospirilară se recomandă Penicilina V (tabletele se sug. De regulă antibioticele nu sunt necesare. enterocolite. 50 . acestea fiind rezervate numai cazurilor total justificate. Ampicilina. In angina difterică. diaree acută. Intestopan. tratament simptomatic. Septrin. Angina streptococică poate fi punctul de plecare al nefritei în focar. Totuşi. reumatismul articular acut.antibiogramă. în formele clinice grave se aplică metoda triplei asocieri în doze mari: Penicilină. Eritromicină. Majoritatea acestora sunt de origine virală. reechilibrarea masivă hidroelectrolitică şi secundar. cu ecepţia celor specifice. colite. Cefaloridină sau Tetraciclină. cord pulmonar cronic şi astm bronşic. Bronşitele cronice se complică în timp cu emfizem pulmonar. timp de 10 .3 000 000 u. Neomicină.. Metronidazol. terapia simptomatică asociată cu antiseptice intestinale: Saprosan. De aceea. glomerulonefritei acute. Astfel. în pulbere fină sau suspensii. putem bănui o salmoneloză sau o stafilococie.

hemofilul (Haemophilus). stafilococul. direct în duoden. în febra recurentă. piocianicul.v. timp de 4 . Septrin. Streptomicină. timp de 4 . cele cu exsudat . Septrin etc. Kanamicină sulfat sau Streptomicină). iar cele interstiţiale . enterococul./zi.3 g repartizate în 4 prize. se administrează Penicilina. Limitarea la tratamentul pe timp îndelungat. Examenul radiologie precizează adeseori etiologia (tuberculoză pulmonară.4 g timp de 8 . tratamentul trebuie să ţină seama de germenul căruia i se adresează. continuându-se chiar de a doua zi.. Oxacilină. leptospire. pneumococul. Endocarditele cu streptococ (3hemolitic necesită un tratament mai scurt. streptococul. fungi. Meningitele sunt boli grave produse de virusuri. în toate valvulopatiile congenitale sau reumatismele însoţite de stare subfebrilă se vor face 4-6 hemoculturi în primele 24 . iar antibioticele indicate: Ampicilina. Endocarditele bacteriene: Tratamentul antibiotic este decisiv. Gentamycinul. spirochete.i.8 zile. rehidratare.i. Gentamycin 150 mg/zi. cum s-a transcris fonetic mai sus).Tetraciclină.12 zile. în cazul stafiloco-cului . Septrinul. Rifampicina.6 ore. Durata: minimum 6 săptămâni. Polimixina. tratament chirurgical şi medical antispastic şi antiin-fecţios. se instituie tratamentul cu Tetraciclină. bacilul Koch. în caz de alergie la Penicilină: 2 . 1 g Kanamicină sulfat sau 200 g Gentamycin. bacterii şi protozoare. Septrin. Deoarece boala este gravă şi diagnosticul precizat de obicei tardiv. Novobiocina.10 zile Penicilină. klebsiellele. administrate timp de 10 . Formele cu piocianic sunt foarte rezistente la tratament. se instituie la început un tratament prezumptiv. la Sulfametin în cazul depistării unui Haemo-philul (hemofil. se poate încerca desensibilizarea prudentă. Bacteriile frecvent incriminate sunt: meningococul. Ampicilina. klebsiellele. nu este superioară celei orale.20 de zile). la această asociere se poate adăuga eventual şi Septrin (4 g/zi). Fuccidină. Meticilină (8-l6 g/24 de ore). Ampicilina. apoi 1 g timp de 10 . stafilococică. Formele cu stafilococ penicilazo-pozitiv sunt mai grave ca cele penicilazo-negative şi beneficiază de Oxacilină (6-8 g/24 de ore). Bruceloza acută benefeciază de un tratament asociat: Tetraciclină (2-3 g/zi) + Streptomicină (2 g/zi timp de 7 zile. în ornitozăpsitacoză ./zi) cu 1 . în celelalte situaţii. se poate utiliza vaccinul antigripal sau Adamantina.. administrate la 4 . colibacilul. Meticilină. streptococul. în formele cu pneumococ sau enterococ .48 de ore. cu rickettsii sau cu micoplasme). Există şi forme mixte. în funţie de antibiograma (este dificilă izolarea germenului din spută). viridans. Se asociază Penicilina (4-8 milioane u.4 administrări orale/zi). Eritromicină. în bronhopneumonii germenii obişnuiţi sunt: streptococul. Dată fiind gravitatea bolii.sau Septrin. Calea de administrare este perfuzia i.30 de zile. cu antibiotice şi antibioterapice trebuie evitată. în pneumoniile acute în care etiologia nu se poate stabili. pe baza examenelor de laborator. active faţă de majoritatea germenilor. bacililor gram-negativi le sunt destinate Ampicilina. se tratează cu Metronidazol (Flagyl) (500 . Vancomicină sau Rifampicina. în meningitele cu meningococ. după caz. ornitoză. Cefalosporina. colibacilul. Kanamicină sulfat. In caz de alergie la peniciline. mai ales la nivelul aceluiaşi segment. în cazul febrei "Q" . timp de 4 . Streptomicină sau Kanamicină sulfat.o pneumonie nebacteriană (virotică. pneumonie pneumococică.o pneumonie bacteriană. adenoviroză pulmonară).8 zile (sunt indicate aceleaşi doze în cazul Tetraciclinei).doze maxime de Penicilină.6 milioane u. streptococ sau ^onococ se administrează timp de 5 . Ampicilina sau Septrin. la Eritro-micină.1 000 mg/24 de ore) Lepra se tratează cu sulfone. cele cu Str. pe medii diferite. Dacă nu se poate stabili diagnosticul etiologic. şi 3 . Eritromicină. pentru micoplasme -Eritromicină. Pentru pneumococ şi streptococ se recurge la Penicilină G: 2 .2 g Streptomicină (4 prize). Tetraciclină.30 de zile. Tratamentul pneumoniilor este INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 131 similar. Nu se recomandă tratamentul de rutină cu Streptomicină sau Rifampicină. Streptomicină. enterococul. proteul.tetracicline sau Cloramfenicol. Tratamentul este complex: sedative. proteul. Pneumoniile repetate. combaterea şocului şi antibiotice. Cefaloridină. pneumopatia atipică primară.v. Profilactic. salmonelele. Administrarea prin intermediul sondei. . Penicilina. 132 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Gripa nu beneficiază de antibiotice şi nici de Polidin. Penicilină sau Septrin. Cefalosporina (4-6 g/24 de ore). febră "Q". evocă un neoplasm. deoarece acestea pot masca o infecţie tuberculoasă. unul mai prelungit. se instituie tratamentul cu Penicilină.Penicilină sau Ampicilina în asociere cu Septrin şi Streptomicină sau Kanamicină sulfat. piocianicul. Formele cu enterococ sunt mai grave (necesită asocieri de Ampicilina sau Penicilină cu Gentamycin.10 zile.m. Colecistitele reclamă. pentru Klebsiella Streptomicină sau Kanamicină sulfat 1 g/zi. Eritromicină. piocianicul. Sulfizoxazolul administrate pe o perioadă de 8 . acestea putând fi chiar dăunătoare. hemofilul. Lambliaza. Cloramfenicol. salmonelele. cu condiţia să fie instituit precoce şi adaptat la sensibilitatea germenului.8 zile. stafilococul. enterococul. examenul sputei permite identificarea unei tuberculoze sau a unui neoplasm. timp de 10 . 3 injecţii i. Fanasil. Erizipelul răspunde bine la sulfamide şi în special la Penicilină. Tetraciclină. se poate începe tratamentul cu tetracicline. Limfogranulomatoza inghinală benignă se tratează cu sulfamide sau cu tetracicline. Tetraciclină. acoperire cu corticoizi. continuă sau mixtă (2-3 perfuzii i. stafilococul de spital. se mai recurge la Septrin: 4 comprimate/zi. de asemenea. Ampicilina oral 2 . Germenii cel mai frecvent întâlniţi sunt colibacilul.

Trebuie avut în vedere însă faptul că neoplasmele şi bolile de sistem pot sugera sau se pot complica cu o septicemie. Infecţiile cu streptococ (3-hemolitic răspund la Penicilină G. mai rar. Kanamicină sulfat. Tuşea convulsivă . enterococ. Infecţiile stafilococice tratate timp îndelungat cu antibiotice. Novobiocina. Tetanosul reclamă tratamentul cu Diazepam (Valium) 5 mg/kilocorp (i. Cloramfenicol şi Eritromicina. corticoizi şi Penicilină.boală infecto-alergică.cu Marboran. viridans la Ampicilina. Streptocociile cele mai obişnuite sunt: anginele. se pot solda cu suprainfecţii cu selectarea unor germeni rezistenţi. provocate de numeroşi germeni: streptococ. Eritromicina.m. iar cele cu Str. ca şi în cazul R. iar 7?. Utilizarea corticoterapiei este contraindicată. genitală. quintana şi R. sau oral). sulfamide şi peniciline. iar variola . regim. Deoarece unele tipuri de rickettsii persistă latent în organism (R.A. la Streptomicină sau Kanamicină sulfat (sunt ototoxice). şi al glome-rulonefritelor. scarlatina. formele stafilococice răspund la asocierea Penicilină + Oxacilină (sau Meticilină) + Kanamicină sulfat. Ampicilina şi. Reumatismul articular acut . reechilibrare.v. în infecţiile cu stafilococ penicilazo-negativ sunt indicate Penicilina G. Pentru combaterea lor. dentară.boală asemănătoare psittacozei. cele mai cunoscute fiind febra tifoidă şi febrele tifoparatifice. Eritromicina. a focarelor septice şi tratamentul antin-fecţios. septicemii) provocate de diferite tipuri de stafi-lococ. stafilococ. Eritromicina. meningitele cu colibacil se tratează cu Ampicilina + Streptomicină (Kanamicină sulfat sau Gentamycin). R. Acidul fuccidic. Corticoterapia nu este indicată întotdeauna. Vaccina corneanâ se tratează cu idoxuridină. într-o triplă asociere: Penicilină G (sau Ampicilina) + Meticilină (sau Oxacilină) + Kanamicină sulfat (sau Gentamycin).hemofilul răspunde la Ampicilina asociată cu Streptomicină sau Kanamicină sulfat. Sunt necesare hemoculturi şi uroculturi repetate. se recomandă tratamentul profilactic cu Tetraciclină. colibacil. se instituie un tratament masiv prelungit (15-20 de zile). provocată de streptococul (3-hemolitic .A. enterite. Penicilină. amigdaliană. în cazurile grave este utilă tripla asociere: Penicilină G + Meticilină (sau Oxacilină) + Kanamicină sulfat. Tratamentul durează 2-4 săptămâni.20 de zile. Stafilocociile reprezintă un grup de boli variate (piodermite. proteu sau piocianic şi răspund la tratamentul cu Penicilină. endocardite. metrite. otitele. Bacitracină) şi evitarea abuzului de antibiotice. în ultimul timp a crescut frecvenţa stafilococilor de spital.700 mg). Tratamentul constă în repaus.boala provocată de un protozoar . timp de 15 .) şi eventual.necesită tratamentul cu tetracicline. traumatică). Vancomicina. burnetii febra "Q". Cloxacilina. Ornitoza . infecţii pulmonare. Cefaloridina. prowazekii produce tifosul exantematic..afecţiune provocată de Haemophilus pertussis .A. i. stafilococ.se tratează cu Tetraciclină sau Eritromicină. klebsiele.boală provocată de un protozoar . proteu etc. Tricomoniaza . Dacă germenul nu este identificat. în administrarea de penicilină. Ampicilina sau Eritromicina. mai rar. administrat oral (în doze de 500 . pneumococ. Trahomul beneficiază de tratamentul cu tetracicline.se tratează cu Acid acetilsalicilic sau Aminofenazonă. Tetraciclină şi.A. quintana "febra de 5 zile". Cefaloridina. otite. Se tratează cu 2 . sunt necesare sterilizarea purtătorilor sănătoşi (Neomicină.Oxacilină. bronhopneumoniile. cele cu piocianic . Meticilină. Gentamycin sau carbenicilină + Kanamicină sulfat. flegmoane. se au în vedere asanarea porţii de intrare în organism a infecţiei (cutanată. burnetii). Tratamentul profilactic se face cu Moldamin. hemofil. Otitele. osteoINTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 133 mielite. hidroe-lectrolitică şi antibiotice (Cloramfenicol reprezintă tratamentul de elecţie.3 g/zi. nefritele. în cazul acestor grave infecţii. septicemiile. Scarlatina: tratamentul antimicrobian constă. rezistenţi la antibiotice. abcese. colibacil. Salmonelozele sunt boli cu simptomatologie digestivă. Ampicilina. endocarditele. abcesele şi flegmoanele. Toxoplasmoza . Angelescu) Agent patogen Antibiotic de elecţie Alternative Antibiogramă sau de primă alegere . meningitele.cu asocierea de Polimixină (Colistin).răspunde la tratamentul cu Metro-nidazol (Flagyl). Penicilină G. amigdalite. Ampicilina.. sinuzitele. antitoxină tetanică (100 .se tratează cu Daraprim în asociere cu Sulfametin sau Septrin. flebite. pleurezii purulente. iar în cele penicilazo-pozitive (mai severe) . mastoiditele şi sinuzitele sunt provocate de streptococ. Septrin). digestivă. R.200 000 u. Rifampicina sau Kanamicină sulfat. Rickettsiozele sunt boli provocate de diferite tipuri de rickettsii. piocianic. R. Septicemiile sunt infecţii generale grave. Tabelul VI Alegerea antibioticelor în funcţie de agentul patogen (indicaţii provizorii până Ia obţinerea antibiogramei) (după M. limfangitele. Cloramfenicol. meningite. Streptomicină. mas-toidite. cu tablou clinic gripal sau pneumonie .

134 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Agent patogen Antibiotic de elecţie sau de primă alegere Enterococ Ampicilina (infecţii (endocardită subacută.R.).C. Pneumococ (pneumonie. meningită purulentă etc. pentru depistarea penicilinorezistenţ-ei (75% tulpini "de spital".. forme L?) Penicilină G . acestea sunt indicate prin semnul + între dou\a antibiotice (de ex.). când sunt recomandate asocierile. pentru depistarea rezistenţei la sulfamide Utilă. altă macrolidă) (toate tulpinile sunt Penicilină V (infecţii Lincomicină sensibile la uşoare) Clindamicină antibioticele Benzatinpenicilină G menţionate) (profilaxie) Streptococ viridans Penicilină G + Ampicilina + Obligatorie în (endocardită subacută) Kanamicină sulfat Kanamicină sulfat endocardită (sau Streptomicină) Cefalotină * Se va administra unul dintre antibioticele sau chimioterapicele enumerate (monoterapie).Penicilină G (infecţii Eritromicina (sau Nu este necesară medii şi severe). Cloramfenicol + Streptomicină). Stafilococ auriu nesecretor de penidlinază Penicilină G Penicilină G (monoterapie în infecţii medii) Penicilină G + Gentamycin (sau Kanamicină sulfat) (infecţii severe) ■ Stafilococ auriu secretor de penicilină Oxacilină Meticilină Cloxacilină Eritromicină (monoterapie în infecţii medii sau uşoare) Oxacilină + Gentamycin (infecţii severe) Penicilina G Nu este necesară (toate tulpinile sunt sensibile la Penicilină G) Obligatorie. septicemii etc. în gonoreea cronică (tulpini rezistente la penicilină?. Ampicilina Eritromicină (sau altă macrolidă) Cefalotină Lincomicină Antibiogramă Obligatorie Coci gram pozitivi Streptococ b-hemolitic (grupa A) (scarlatina. biliare şi urinare) infecţii biliare şi Ampicilina + urinare) Gentamycin (endocardite) Alternative Etritromicină Cefalotină Penicilină + Streptomicină (sau un aminoglicozid) (endocardite) Ampicilina Eritromicină Lincomicină Eritromicină (sau altă macrolidă) Cefalotînă (sau altă cefalosporină) Lincomicină Clindamicină Pristinamicină Novobiocină Kanamicină sulfat Vancomicină Eritromicină (sau altă macrolidă) Cefalotină (sau altă cefalosporină) Lincomicină Clindamicină Pristinamicină Novobiocină Kanamicină sulfat Vancomicină Ampicilina Sulfamide difuzibile în L. dintre care 5-l5% rezistenţi şi la peniciline semisintetice antipenicilinazice) Obligatorie Coci gram-negativi Meningococ (meningită cerebrospinală epidemică) Gonococ (uretrită gonococică) Utilă. angine.

Bacii difteric (angină Penicilină G (+ ser difterică) antidifteric) Clostridii anaerobe Penicilină G (+ ser (gangrena gazoasă. grave) digestiv etc). Ka.) variabilă) Tetraciclină Ampicilina Cefalexină (sau altă cefalosporină) 136 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .la purtători. Utilă pentru depistarea rezistenţei la Cloramfenicol Obligatorie ■ Cloramfenicol Ampicilina Colibacil a) Infecţii urinare Cotrimoxazol (Septrin) Acid nalidixic Nitrofurantoin Obligatorie în septicemii şi la purtători Aminoglcozide şi Obligatorie în polipeptide orale dizenteria cronică şi (Neomycin. Cloramfenicol Bacii tifle (febră tifoidă) Bacili paratifici (paratifoide) Salmonela cholerae suiş (septicemii) Ampicilina + Cotrimoxazol (Septrin) Alte salmonele Cloramfenicol (toxiinfecţii alimentare Cotrimoxazol etc. în forme (cărbune cutanat.) (Septrin) Bacili dizenteriei Tetraciclină (dizenteria bacteriană) Furazolidonă 13 5 Alternative Eritromicină Tetraciclină Eritromicină Ampicilina Eritromicină Eritromicină Tetraciclină Penicilină G Tetraciclină Ampicilina + Cotrimoxazol (Septrin) Antibiogramă Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară Utilă în endocardită Obligatorie. Polisunt rezistente la mixin B sulfat) sulfamide Ampicilina Cloramfenicol Cotrimoxazol (Septrin) "Dezinfectante" intestinale (Mexaform) Sulfamide Obligatorie (germenii "urinare" de spital cu (Neoxazol. antigangrenos) septicemii) Bacii tetanic (tetanos) Penicilină G (+ ser antitetanic sau imunoglobuline specifice) Listeria (listeriaza) Ampicilina Bacili gram-negativi. Peste namicină sulfat.Pristinamicină Rifampicină Kanamicină sulfat Tetraciclină Cotrimoxazol (Septrin) INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ Agent patogen Antibiotic de elecţie sau de primă alegere Bacilii gram-pozitivi Penicilină G (+ ser Bacii cărbunos anticârbunos. pentru sterilizarea purtătorilor.sensibilitate metin etc. Sulfa. 75% dintre tulpini Colistină.

Agent patogen h) Infecţii biliare Tetraciclină Cefaloxină (sau altă cefalosporină) c) Infecţii entcrale Forme orale de: Cloramfenicol (sugar şi copil mic) Colistină Polimixin B Ampicilina sulfat Neomicină Furazolidon Kanamicină sulfat d) Septicemii Gentamycin + Forme injectabile Cotrimoxazol de: Colistină (Scptrin) Ampicilina Gentamycin + Rolitetraciclină Cefalotină (Rcverin.) Cotrimoxazol (Scptrin) Haemophilus pertussis Eritromicină Ampicilina (tuse convulsivă) Spiramicină Tetraciclină Brucelc Tetraciclină + B. Colistină Nitrofurantoin septicemii etc. Cloramfenicol meningită etc. Eritromicină parainfluenzae Tetraciclină (pneumonie. Melitensis Streptomicină + B. eventual + Cefalotină septicemii etc). abortus bovis (Scptrin) (bruceloza) Bacilul morvos Tetraciclină + Cotrimoxazol (morva) Streptomicină (Septrin) Sulfadiazină (profilaxie) Bacilul tularemiei Tetraciclină + (tularemia) Streptomicină INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 137 Agent patogen Antibiotic de elecţie Alternative sau de primă alegere Bacilul pestei (pesta) Tetraciclină + Streptomicină Anaerobii (cei mai frecvenţi): Antibiotic de elecţie sau de primă alegere Ampicilina Alternative Antibiogramă Obligatorie (germeni de spital) Obligatorie (germeni de spital) Obligatorie (germeni de spital) Nu este necesară Nu este nedesară Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară Antibiogramă Nu este necesară . (sau altă cefalosporină Solvacilin etc.mirabilis Kanamicină sulfat Streptomicină .) parenterală) KlebsiellaGentamycin Colistină Cloramfenicol + Enterobacter-Serratia Kanamicină sulfat Streptomicină (infecţii urinare. abortus suis cotrimoxazol B. Cloramfenicol Cotrimoxazol (Septrin) Acid nalidixie Proteus: Gentamycin Cloramfenicol + .) Gentamycin Haemophilus Ampicilina Cefalotină influenzae şi H.vulgaris Colistină Ampicilina (infecţii urinare) Cotrimoxazol (Septrin) Acid nalidixie Pi ne ian ic Polimixin B sulfat Carbenicilină (infecţii urinare. (la toate.

5.: 15 ± 2 g/100 ml F. TESTE Şl PROBE FOLOSITE CURENT ÎN EXPLORĂRILE CLINICE 1. 13 ± 2 g/100 ml i .Hemoglobina B.2 .Hematocrit B. febră "Q". febră butonoasă. laptospire. trahom.21. Tetraciclină psittacoză.5 mil./mm3 ./mm3 F.Reticulocite: 10-l5%o . EXPLORAREA SÂNGELUI: a) Constante hematologice: Elemente figurate: .: 41 ± 5% .: 4.4.1.: 46 ± 6% F. boala Nicolas-Favre) Micoplasme Mycoplasma pneumoniae (agentul Eaton) (pneumonia "atipică primară") Eritromicină Nu este necesară Cloramfenicol Cotrimoxazol (Septrin) Tetraciclină Nu este necesară Nu este necesară -•> * 13 8 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1.) Micobacterii Bacilul Koch Clindamicină Metronidazol Cloramfenicol Penicilină Lincomicină Clindamicină Metronidazol Cloramfenicol "Triplu atac": Izoniazidă + Streptomicină + Etambutol (sau Rifampicină) Rifampicină Utilă în infecţii grave Tetraciclină Colistină ! Utilă în infecţii grave i Spirochete.8 000/mm din care: . CONSTANTE BIOLOGICE.Eritrocite B.Bacteroides fragilis (Eggerthella convexus) (septicemii etc) Sphaerophorus necrophorus (Bacillus fun duli-formis) Fusobacterium fusiforme (septicemii etc.8 mil.5 . Penicilină G vibrioni Spirocheta febrei recurente Spirocheta sifilisului Etionamidă PAS Pirazinamidă Cicloserină Kanamicină sulfat Caprcomicină Viomicină Tiocarlid Ampicilina Tetraciclină Deseori utilă (tulpini rezistente la unul sau mai multe tuberculostatice) Nu este necesară Leptospire (leptospiroze) Vibrion holeric clasic Tetraciclină şi El Tor (holera asiatică) Penicilină G + bismut Tetraciclină (Bismosal) Eritromicină Ampicilina Ampicilina Penicilină G Cloramfenicol Furazolidon Aminoglicozidc (orale) Cotrimoxazol (Septrin) Cloramfenicol Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară Ricketsii (tifos Tetraciclină excantematic.21. alte rickettsioze) Chlamidii (ornitoză.Leucocite: 4 200 .: 4.

38 .C.5 mEq/1 .5 .400 mg% INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 139 .160y/100ml Substanţe organice: .34% CINa Plasmatice-vasculare privind coagularea sângelui: Hemostaza primară .17 mm/2 ore .12 mg%m uui\§ i i .46 .5.40%) .14' (100% faţă de martor) . la 0.12' .400 000/mm3 ■ Constante eritrocitare .Testul cu etanol-gelificare = pozitiv (în primul minut) b) Constante biochimice: .Calciu (Ca2+) = 4.: 2 -l3 mm/l oră 12.Sodiu (Na+) = 137-l52 mEq/1.Potasiu (K+) = 3.polinucleare bazofile: 40/mm (0 .64% .Rezistenţa globular-osmotică Debutul hemolizei.70%) .Fosfatemie = 2-4 mg% .3%) .Fibrinoliza .Fier B.0.34 .5%) .Albumine = 40-50 g% .5. Timpul plasmatic al hemostazei -Timp de sângerare (T.3 .Valoare globulară (VG): 1 .Timp de coagulare (T.8%) .pH (sânge arterial): 7.Hemoglobina eritrocitară medie (HEM): 25-33ug .polinucleare neutrofile segmentate: 4 200/mm (45 .Viteza de sedimentare a hematiilor (V.): 2'30" .Trombograma (vezi "Trombocite") .Proteine totale = 75 ± 10 g% .Monocite: 300/mm3 (4 .37 g% .B.Raportul A/G = 1.15 mm/2 ore -F.Timp de recalcifiere Howell: l'30" -2'30" .Timp Quick: 12 . .Testul Rumpel-Leede: negativ .10 mm/l oră 7 . la 0.Ionograma (sânge) .Refracţia cheagului: 48 .) (Westergren): .Concentraţia eritrocitară medie a Hb (CHEM): 32 .42% CINa Hemoliza completă.1%) .Fibrinogen: 200 .2-l.Testul de liză spontană a cheagului sanguin: liza nu începe înainte de 24 de ore. mEq/1 .polinucleare eozinofile: 200/mm (1 .42 .6 Electro foreza: -Albunimă = 61% Globuline: . .4' .7.: 1 .polmucleare neutrofile nesegmentate: 230/mm (0 .Limfocite: 2 500/mm3 (20 .) (Lee-White): 10.H.4.S.Volum eritrocitar mediu (VEM): 83 -97(X3 .S.Clor (Cf) = 94 . = 100.0.111 mEq/1 -Calcemie = 9.8 .Trombocite: 150 .

bilirubină directă = 0..ocrglobuline = 5% ± 2% a2-globuline = 7.64 unităţi Bodansky (u. .) Fosfatza alcalină = 2-4 unităţi Bodansky (u.10 000 .W.) Transaminaza oxalacetică (TGO) = 2-20 u.1.Clearance-vX cretininei endogene (filtrarea glomerulară) = 100 .lOmEq/1 CI" =120-l90 mEq/1 ■ _■:.2 500 ml/24 de ore. .6 .Cilindri = sub 7/min.i.Bacteriuria (urocultură cantitativă) .Cloruri = 10 .Probe Hamburger .Lipidograma a = 25 .Urobilină = urme .2.Acid uric = 2-6 mg% .30% p = 40 .4 140 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .B.Dsensitate =1015-l 025 .6. EXPLORAREA RENALĂ ■ a) Constante urinare .5 ± 2% (3-globuline = 27.Leucocite = sub 5 000/min.100 000 germeni/ml = dubios .150mEq/l K+ = 40-50mEq/l Ca2+ = 7.60% Plent = 3-l0% .6g%o Colesterol total = 1. 1.15 g ClNa%o -Calciu = 0.2.20 .0. Transaminaza glutamopiruvică (TGP) = 2-l6 u.Creatinină = 2 g%o -Azot total = 10.30 g%o -Ureel5-30g%o .Fibrinogen = 200 .80 .B.4-l .Urobilinogen = 0-4 mg% . .10-0.i.10 g%o .6-l mg%.80 g%o . Ionogramă urinară: Na+=120.Lipide totale = 7±2g% . .peste 100 000 germeni/ml = infecţie urinară b) Probe funcţionale .200 .) Fosfataza acidă = 0.Reacţie (pH) = 5..1.0. .Amilază =16-64 u. .10 000 germeni/ml = suprainfecţie .6 ± 0.20 mg% ..5 ± 2% y-globuline = 16 ± 2% .W.Acetonă =10-20 mg% ..fliri ■ ._ . .100 ml/min. Maximal = 60 .21.1.Glucoza = 0.6 .:.150 ml/min. .400 mg% .1 000 ..50 g%o .Examenul microscopic al sedimentului urinar: prezenţa cilindrilor granuloşi are valoare patologică certă.Clearance-n\ ureei (filtrarea glomerulară + reabsorbtie tubulară): Standard = 40-65 ml/min.18g%o ..04 .Diureză = 1.140 ml/min (când debitul este peste 1 ml şi la o diureză de 1 500 .Clearance-xA inulinei = 105 . I .66 .Hematii = sub 1 000/min.Enzime: Amilaza =8-32 unităţi Wolgemuth (u.De concentraţie Volhard = 300 . v.Trigliceride = 1. .1 .500 1 (valori/24 de ore la adult) .Bilirubină totală = 0.700 ml/24 de ore şi densitate peste 1 025 într-unui din eşantioane .Creatinină = 0.4 mg% .Acid uric = 0.Uree = 0.0.

Timp Quick (vezi "Probe de coagulare") . cel puţin 60%) ■ 1.flux plasmatic renal=500 .) Sulfat Zn = 0 .Teste de citoliză TGO (vezi "Explorarea sângelui") TGP (vezi "Explorarea sângelui") . Ele sunt indicate şi în infecţiile prelungite.130 ml/min.Fibre musculare. 0.800 ml/min. ANTIBIOTICELE Şl CHIMIOTERAPICELE 1. s-au obţinut pe cale sintetică.R. aproape toate atibioticile.HC1 = 20-40 cm NaOH% .8 u. pneumonii severe). După modul de acţiune se disting antibiotice bactericide şi antibiotice bacteriostatice. Antibioticile bactericide sunt superioare şi sunt indicate în tratamentul de atac al infecţiilor acute (septicemii.21.4 mg%o .Proba cu BSP (bromsulfonftaleină) = 0 . ": .Fibrinogen (vezi "Explorarea sângelui") .. iar cele bacteriostatice împiedică multiplicarea lor.Examen parazitologic . prin cure de atac intermitente.Elemente figurate (microscopie) = 0 . Se mai foloseşte şi denumirea de substanţe antimicrobiene.1.Bilirubină totală directă (vezi "Explorarea sângelui") .680 unităţi Wroblewski(u.Celuloză rară .(eliminare provocată): în 15 minute se elimină cel puţin 20% din cantiatea infectată. cronice şi ricidivante. .22. în mai multe familii: Betalactamine (peniciline şi cefalosporine). rare.Examenul bilei . eliminarea lor fiind realizată prin mijloacele de apărare ale organismului.Chimismul sucului gastric .Clearance-n\ manitolului = 100 . Astfel termenul de antibiotic şi chimioterapie au devenit sinonime. Ulterior.Proteine totale =15-30 mg/100 ml .M. toleranţa. cloramfenicol.Grăsimi neutre şi acizi graşi absenţi .-* • . Antibioticile au fost grupate.) . când mijloacele de apărare ale organismului sunt depăşite. produse de un microorganism şi obţinute prin extracţie naturală. Cele bactericide_ distrug germenii.Globuline = 0-6 mg/100 ml .3. PRINCIPALELE GRUPE DE MEDICAMENTE FOLOSITE ÎN MEDICINA INTERNĂ 1. precum şi în infecţiile care evoluează pe organisme tarate.22. ..microscopie pentru citologie şi Giardia Bilicultură = sterilă .5. .Examenul materiilor fecale .21. ANTIBIOTICELE Prin antibiotice s-a înţeles iniţial. . substanţe cu efect antimicrobian.L.3/mm 1. macrolide.Reacţia Adler (hemoragii oculte) = negativă 1.Floră iodofilă absentă . după unele asemănări în ceea ce priveşte acţiunea. EXPLORAREA APARATULUI DIGESTIV .microscopie .M.1.Proba cu PSP (fenolsulfonftaleină) . EXAMENUL L.Colesterol (vezi "Explorarea sângelui") . amino«fir1 "* -• 142 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ glicozide.Electroforeza (vezi "Explorarea sângelui") . EXPLORAREA HEPATICĂ .L.W.Urobilinogen în urină —.1 000 mg/100 ml .'5. formula chimică etc.Clearance-xA PAH (acid paraaminohipuric) . în 70 minute.Lacticdehidrogenază (LDH) = 200 . tetracicline.a.21. -" ■ Timol = 4-5 unităţi MacLagan (u.Reacţiile Pandy şi Nonne-Apellt = negative . indicaţiile. .6% 1.Amidon amorf absent .Fosfataze alcaline serice (vezi "Explorarea sângelui) INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 141 .Teste de floculare: Takata-Ara = negativ -S .4.1. digerate .Aciditate totală = 40-60 cm3 NaOH% .Cloruri = 730 . . polipeptide ş.C.22.

sau roengenterapie (apărare imunologică deprimată sau inhibată complet). deci justificată. Operaţiunea se numeşte Antibiograma.Un diagnostic corect. pneumococi.sisomicina .cu mijloace slabe de apărare. Eritromicină etc). inutil sau discutabil. V. că multiplicarea germenilor poate reîncepe.în administrări insuficiente sau suprimate prematur -. este necesară indentificarea germenului şi determinarea sensibilităţii acestuia faţă de diferite antibiotice. Pentru izolarea şi identificarea germenului este deci necesară antibiograma. Cunoaşterea sensibilităţii la antibiotice a germenului responsabil.în infecţii uşoare sau medii. Cloranfeniconul etc) şi antibiotice cu spectrul limitat (Penicilina. Prezentăm în continuare o clasificare a antibioticelor după modul de acţiune: Bactericide Peniciline (G. Deci trebuie adniinstrate ca durată. citostatice.tobramicina . se recomandă prescriere raţională. Nu trebuie uitat că.netilmicina Colimicina Polimixina Pristinamicina I- Cicloserina Rifarnicina Bacteriostatice Tetracicline Cloramfenicol Eritromicină Spiramicina Oleandomicina Lincomicina Acid nalidixic Nitrofurani Sulfamide O altă clasificare a antibioticelor este după spectrul de acţiune. Nu toate infecţiile sunt provocate de germeni sensibili la antibiotice.streptomicina . sau Peniciline semisintetice) Cefalosporine Aminoglicozide . Din acest punct de vedere. Antibioticele bacteriostatice au dezavantajul . de la pag.Alegerea antibioticului se face cu rezervele menţionate.amikacina .Stabilirea dacă antibioticul este indispensabil. reprezintă una din regulile de bază ale anti-bioterapiei. Antibiograma nu este necesară în cazul infecţiilor cu germeni cunoscuţi şi a căror sensibilitate la anumite antibiotice este de asemenea cunoscută (streptococi betahemolitici. Sunt indicate. atunci când nu este necesar antibiograma. aceasta implică prelevarea tuturor probelor pentru izolarea germenului. precum şi la bolnavii cărora li se administrează corticoizi.gentamicina . nici un antibiotic nu este inofensiv. Pentru alegerea antibioticului.kanamicina . Antibiograma nu este întotdeauna realizabilă în practică. Este obligatorie însă.monomicina framicetina . folosirea de asociaţii de antibiotice nemotivat. . evitarea tratamentelor prelungite nejusţificat şi de rutină. o perioadă suficient de lungă şi în doze adecvate. enterococi. arată o stare infecţioasă. iar uneori nici nu este necesară. . dozaj optim. în infecţii severe în special cu germeni mai rar întâlniţi. putând reapare recidive. se deosebesc antibiotice cu spectrul larg (Tetraciclină. De aceea. ca de exemplu în imensa majoritate a bolilor virotice. sau provizoriu până la obţinerea antibiogramei vezi tabelul VI. spirochete etc). . 133 INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 143 Prezentăm mai jos câteva reguli de bază în terapia c\i antibiotice. bacili gram negativi). Nu orice stare febrilă. pe baza antibiogramei. Un dezavantaj deosebit al antibioticelor este apariţia rezistenţei microbiene. Pentru prevenirea acesteia. a căror sensibilitate variază după tulpini şi chiar după ani (stafilococi. Este de dorit alegerea unui . Este în schimb obligatorie în germeni.

400 000 u.în marea majoritate . bacililor gram-pozitivi (difteric. . Astfel antibioticele nu pot înlocui tratamentul chirurgical când acesta este necesar. cel mai puţin toxic (dacă este posibil bactericid) şi cel mai puţin expus să conducă la apariţia rezistenţei microbiene. în special în profilaxia infecţiilor streptococice. o anamneză corectă privitoare la antecedentele alergice sau la tratamentele anterioare cu peniciline. hemisuccinat de hidrocortizon. Penicilina G potasică în cantitate mare. este strict contraindicată). Cloramfenicolul. septicemii etc.la nivelul tubului digestiv (deci se pot administra şi pe cale orală).i. La bolnavii cu insuficienţă renală şi la oligurici se elimină greu.. Dozele mari se recomandă în boli grave (septicemii. în situaţii deosebite . Aminofenazonă. Deseori. . dozele pot fî crescute la 20 . 1 000 000 şi 5 000 000 u. veneriene. endocardite.i Penicilină G procainică şi 100 000 u. Când apare şocul anafîlactic se administrează de urgenţă: vasopresoare. înaintea instituirii tratamentului.singur antibiotic. Acţionează asupra cocilor gram-pozitivi (sptreptococ. durata de administrare. flegmoane şi flebite. biliare şi urinare. erupţii. este obligatorie. calea de administrare. la 3 . care se administrează în doze cu 50% mai mari decât cele de Penicilină G (300 000 . în special la persoanele cu antecedente alergice sau cu micoze cutanate (şoc anafilactic frecvent mortal.Asocierea şi a altor măsuri terapeutice. Absorbţia se face mai bine pe nemâncate. se pot semnala: abcese. Se prezintă sub forma comprimatelor de 200 000 u.boli grave ca endocardite.m. regionale sau generale cu germeni sensibili. Se administrează la 6 . cocilor gram-negativi (meningococ. Produsul românesc Efitard conţine 300 000 u. Este întrebuinţat în profilaxia reumatismului articular acut. -. Penicilină G potasică/flacon. Este bacteriostatică (opreşte dezvoltarea germenilor) în doze mici şi bactericidă în doze mari. în doze de 200 000 u. manifestări de tip "boala serului". enterococ. Se elimină foarte rapid prin urină în formă activă. Este instabilă în soluţie apoasă. dar nu întotdeauna.v (perfuzia intermitentă sau continuă în soluţie glucozată 5%). asupra cocilor gram-negativi şi a treponemelor. septicemii. Ca accidente. Peniciline.1. mult mai mult decât în sânge. Colistinei şi Rifampicinei. Pentru prevenirea acestora. profilaxia şi tratamentul luesului. u. Penicilina G (Benzilpenicilina) este inactivată de sucul gastric acid. antihistaminice. întârzie mult eliminarea. tetanic. alergia poate apare la toate tipurile de penicilină. Toleranţa este foarte bună. sau chiar mai mult. sunt mai puţin active asupra germenilor gram-negativi.22. decât a celei de potasiu) şi se prezintă în flacoane de 200 000. Accidentele alergice sunt mai frecvente.1. la bolnavi cu valvulopatii sau reumatism articular acut. se absorb .i. "Penicilinele naturale. asupra spirochetelor. meningite. fapt ce determină ineficienta administrării sale orale. ^Penicilina V (Fenoximetilpenicilina) este o penicilină care se administrează oral şi are acelaşi spectru de acţiune. bine tolerate. Penicilina G este sodică sau potasică (administrarea sării de sodiu este de 5 ori mai puţin dureroasă. sulfamide şi în special cu Probenecid.i.1.8 ore un flacon. Moldarninul (Benzatinpenicilina) este o penicilmă-depozit cu resorbţie lentă şi acţiune prelungită. deoarece se adaugă şi cele produse de procaină. administrată pe cale i. Administrarea intrarahidiană este periculoasă. Betalactamine (Peniciline şi Cefalosporine) I. pneumonii grave).. este antagonistă cu aceea a tetraciclinelor. dermite de contact.m./zi. oxigen. în cazul unei asepsii incorecte şi sensibilizarea după aplicarea locală pe tegumente sau mucoase. Este contraindicată în infecţiile cu germeni rezistenţi şi la bolnavi sensibilizaţi. Uneori. Este un preparat utilizat pe scară redusă. cărbunos. meningite. deoarece. leptospi-relor şi asupra actinomicetelor. febră medicamen144 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ toasă). 400 000. ritmul şi calea de administrare. endocardite. Soluţiile de penicilină G şi mai ales. la 3 .v. Administrarea Penicilinei împreună cu Acid salicilic. de peniciline semisintetice şi cefalosporine. Toate au o acţiune bacteriostatică şi bactericidă şi sunt active asupra germenilor gram-pozitivi. . Sunt netoxice. poate produce stop cardiac. deoarece activitatea lor scade după un timp.i.i. Sunt antibiotice obţinute pe cale naturală sau prin semisinteză şi acţionează în faza de multiplicare activă a germenilor. infecţii respiratorii. 1. stafilococ).4 ore). medicul este singurul în drept să indice dozele necesare şi calea de administrare). profund (calea i. care presupune stabilirea dozei optime.Stabilirea planului terapeutic. Rezistenţa se stabileşte treptat şi în timp. Principala cale de administrare este cea i. osteoarticulare. fiind cea i. pneumococ. Penicilina.i. Se concentrează în bilă şi mai ales în urină.. (j_ este indicată în infecţii locale. acţiunea ei este sinergică cu aceea a streptomicinei şi a altor oligozaharide. cel mai activ. trebuie utilizate în decurs de 2 8 ore. ai gangrenei gazoase). gonococ). Procainpenicilina aii amestec cu Penicilina G potasică se administrează numai i.m. cu streptococ P-hemolitic sau cu pneumococ. în completarea celei i. Este germenul de elecţie în toate afecţiunile cu stafilococ neproducător de penicilinază.v.4 ore. cutanate.40 mii. fapt ce impune o prudenţă deosebită (dealtfel. ceea ce face ca soluţiile preparate să fie folosite pe o perioadă de cel mult 24 de ore.

Sunt rezistente la penicilinază.. Cefoxitin. zilnic 1 flacon. Cefalosporinele sunt antibiotice cu structură şi acţiune asemănătoare penicilinelor. în perfuzii. Se recomandă în infecţiile pulmonare. are acelaşi spectru de acţiune şi Penicilina G. Cefalotina se administrează numai parenteral (i. Este activă asupra germenilor gram-pozitivi. Cefalexina. meningite). fie i.). care nu prezintă rezistenţă la acizi şi penicilinază. Se prezintă sub formă INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 145 de capsule operculate (0. Cefaloridina (Ceporin) şi Cefalexina (Ceporex). Cefoperazona.1. Carbenicilina (Pyopen) este o penicilină semisintetică. pneumonii. erupţii. Se prezintă în flacoane de 1 000 000 u. Megacilinul (Clemizolpeni-cilina G) este o penicilină-depozit. Se recomandă în angine cu streptococ P-hemolitic. bacii difteric) şi gram-negativi (gonococ. ori i. Au un spectru larg de acţiune: germeni gram-pozitivi (stafilococ. următoarele şi-au verificat eficacitatea în practică: Cefalotina. Haemophilus. Ampicilina (Aminobenzilpenicilina) este o penicilină semi-sintetică. pneumonii. majoritatea anaerobilor. Bordetella pertussis). Klebsiella. Se prezintă în flacoane de 1 şi 5 g. dar nu la acizi (deci nu se administrează pe cale orala). Nu sunt active faţă de piocianic. penicilină rezistentă la penicilinază. dar pot apărea fenomene de sensibilizare. Cefacetrilul.250 g/flacon) pentru administrarea parenterală (2-6 g/zi). iar în anumite cazuri de două ori pe săptămână. Are spectru larg. respiratorii. hemofil. Dintre acestea numai trei pot fi administrate pe cale orală: Cefalexina. abcese sterile şi erupţii. coli. gram pozitivi şi gram negativi.6 ore. coli. în doze de 2 . rezistentă la acizii din sucul gastric. biliare şi generalizate (septicemii. rezistentă la acizi şi penicilinază.1. Klebsiella). cutanate şi în infecţii generale (septicemii. Cefaloridina fiind toxică renală. dar inactivă asupra stafilo-cocilor secretori de penicilinază (ji-lactamază). Aminoglicozide .22. Cefalosporinele injectabile. Cefazolina realizează nivelurile cele mai înalte în sânge.v. Meticilina^este. şi i. cu hemofil (Haemophilus) şi cu bacii tific. Cloxacilina este tot o penicilină semisintetică.i. Are acelaşi spectru de activitate ca şi Penicilina.v. Klebsiella.v. fiind activă şi asupra unor germeni gram-negativi (B.4 g/zi. otomastoidite etc. In general.v. Se prezintă în flacoane de 600 000 u. Cefalexina se administrează oral în doze de 1 . Ca accidente pot apărea necroze locale. la 6 ore. Din marele număr de Cefalosporine. Shigella. Se administrează i. dar acţionează şi asupra germenilor gram-pozitivi producători de penicilinază. profund şi lent. Este contraindicată bolnavilor sensibilizaţi sau cu afecţiuni hepatice sau renale. proteu.7 zile.v. enterococi. se administrează în doze de 3-4 g până la 6 g în 24 h. Cefapiri-na. Este contraindicată la bolnavii sensibilizaţi. pneumococ. enterobacter. urinare şi frecvent. Ampicilina este antibio-ticul de elecţie în infecţii cu enterococ. bine tolerată. Faţă de cocii gram-pozitivi este mai puţin activă decât penicilina G. după prescriţia medicului.. la 4 . dar este mai puţin activă. Cefamandol. endocardite. această penicilină este indicată în infecţii cu piocianic sau proteu (septicemii. cu spectru larg. profund. la interval de 4 . Este antibioticul de elecţie în infecţiile cu stafilococ penicilinazo-pozitiv (septicemii. Trebuie administrată cu prudenţă în bolile hepatice. endocardite). dar şi asupra unor germeni gram-negativi (B. coli. Are aceleaşi indicaţii ca şi Oxacilina. este un antibiotic de elecţie în infecţiile cu stafilococi producători de penicilinază (rezistenţi la penicilină: septicemii.m. Cefazolina. Se prezintă în flacoane (1 g/flacon) şi se administrează i. care conţine şi un antihistaminic (Clemizol). Pot apărea tulburări digestive. în bolile grave se creşte doza până la 8 g/zi şi se poate administra i. urmare. Se administrează în infecţii urinare acute. Se poate administra deci şi oral şi acţionează şi asupra stafilococilor secretori de penicilinază. Se prezintă sub formă de capsule şi flacoane cu 0. Este uşor nefrotoxică şi.m. uneori. mai pot apărea necroze locale şi abcese sterile. în doze de 1 . scarlatina.250 g/capsulă) pentru administrarea orală (2-6 g/zi) şi flacoane (0. şi se administrează i.m.m. Proteus.i. endocardite. Cefradina şi Cefaloglicina.24 de ore. Penicilinele semisintetice.6 ore (4-6 g/zi).m. Oxacilina este o penicilină semisintetică.) Toleranţa este bună.4 g/zi. Cefalosporinele acţionează şi asupra stafilococilor penicilinorezistenţi faţă de unele enterobacterii. II. la intervale de 4 . streptococ.250 g/flacon). ca şi Oxaci-lina şi Cefaloridina. la gravide în primele patru luni de sarcină şi în infecţiile cu germeni rezistenţi. Salmonella.2.m. digestive.250 g şi se administrează oral (de preferat) şi i.Pe lângă accidentele produse de Penicilina G. fenomene alergice. Dintre Cefalosporine. pyocyanicus). pe cale i. câte un flacon de 1 200 000 u.. sau i.10-30 g/zi. Cefaloglicina. Se utilizează: Cefalotina (Keflin). erizipel. lent. meningite. fenomene de atingere renală sau efecte medulotoxice.m. Meticilina.250 g/capsulă) şi de flacoane (0.m (dureroasă) sau i. Se admiministrează fie oral (pe nemâncate). în doze de 2 . I 146 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. Rareori apar reacţii adverse: tulburări digestive. lues şi în profilaxia reumatismului articular acut şi al luesului.4 g/zi.i. rezistentă la acizi şi penicilinază. B. Moxalactan. infecţii urinare). febră medicamentoasă. nu trebuie să depăşească 4 g în 24 h. dar sensibile la cefalosporază. Cefradina. i.i şi de 1 200 000 u. Proteus şi B. pot apărea anemia hemolitică şi erupţiile alergice. Se absoarbe bine oral şi parenteral şi are toleranţă bună. Cefaloridina. Se prezintă sub formă de capsule (0. otomastoidite). Se administrează în doze de 4 . Nivelul sanguin eficace se menţine timp de 12 .4 g/zi.

enterobacter). Se prezintă în fiole de 2 ml. Gentamicina şi noile Aminoglicozide ca Amikacina şi Sisomicina. Negamicin B este un amestec de sulfat de neomicină + bacitracină.. NeganucinJNeomycine. Are activitatea sinergică cu Penicilina asupra enterococului. Se administrează în infecţii generale cu stafilococ sau cu bacili gram-negativi. în 2 . Parenteral realizează niveluri mari. Se administrează de obicei pe cale orală. ale S. în infecţii genitourinare.1.C. Acţionează INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 147 asupra germenilor gram-negativi (coli. 1. septicemii. administrarea se face i. pneumococ. Noile aminoglicozide ca: Tobramicina. Administrate oral. Amikacina. conţinând 1 g sulfat de streptomicina. B.. având marele avantaj de a fi active faţă de piocianic.3. meningite. sunt superioare Gentamicinei.ţi nefrotoxic). mai active la un pH de 7 . la 8 h sau 12 h injecţia. Str. infecţii respiratorii. pestă. ototoxice. pneumococ). Neomi-cina. în 2 . Oligozaharidele sunt neurotoxice. Se administrează în asociere cu Penicilina în stafilocociile sau endocarditele cu Str. infecţii respiratorii şi urinare (obligatoriu se va alcaliniza urina). i. conţinând 40 mg/ml sulfat de gentamicină. Sunt periculoase la renali şi oligurici. viridans. meningite). Este nefro. Sisomicina şi Amikacina. acţionează numai asupra tubului digestiv. salmonele. coli) în asociere cu penicilina. Este contraindicat în ocluzia intestinală şi leziunile ulcerative ale tubului digestiv. Este contraindică la bolnavii sensibilizaţi. Kaaamicinajs prezintă în flacoane (1 g/flacon) şi se administrează oral (având numai acţiune locală. asupra bacililor gram-negativi (coli.8 şi mai puţin active în mediul acid.N. genitourinare. gram-negativi (B. Principalele Aminoglicozide sunt: Streptomicina. asupra cocilor gram-pozitivi şi gramnegativi (enterococ. Klebsiella.Sunt antibiotice cu puternică acţiune bacteriostatică şi bactericidă. Tobrami-cina. pneumonii (cu enterococ.m.). Kanamicina. viridans. utilizat local în infecţii ale tegumentelor şi mucoaselor. Rezistenţa apare în trepte .120 mg/zi. Activitatea maximă este la un pH alcalin. Stregţomicina_se administrează oral (cu efect numai local) şi parenteral (i.şi neurotoxic (nervul vestibular).4 prize.intermediar între .500 g/comprimat) şi se administrează 2-3 g/zi.22.: dizenterie) pentru sterilizarea florei intestinale.). Se prezintă sub formă de flacoane.15 zile. active în special asupra stafilococilor. go-nococ). Este indicată în infecţii generale (septicemii. după cateterisme sau sondaje vezicale. nu se resoarbe (excepţie fac bătrânii şi bolnavii cu leziuni ulcerative ale tubului digestiv). într-o proporţie de 90 . afecţiuni renale cronice şi tulburări acusticovestibulare. Salmonella. deoarece îşi însumează efectele toxice. Sunt sinergice (aditive) cu penicilinele. în comele hepatice. Kanamicina este nefrotoxică şi ototoxică. asupra baci-lului Koch şi. Acţionează asupra cocilor gram-pozitivi (stafilo-coc. nefrotoxice. neisseriilor şi hemofililor şi inactive faţă de bacilii gram-negativi şi bacilul Koch (cu excepţia rifamicinelor). unori periculoase. Acţionează în special. intestinale. Gentamicina.2 g/zi. Se utilizează şi în profilaxia infecţiilor urinare. Klebsiella).m. Salmonella. Sisomicina. metionină şi histidină). Spectinomicina este rezervată uretritelor gonococice. Reacţiile adverse: pot apărea greţuri şi vărsături în cazul administrării orale. atingerea toxică a nervului acusticovestibular (perechea a VIII-a de nervi cranieni) şi manifestări alergice (erupţii. Utilizarea clinică este restrânsă. Monomicina. hemofil. Este foarte toxic (oto. deşi acţionează asupra stafilococilor rizistenţi la penicilină şi asupra germenilor gram-negativi. Se administrează 2 . Acţionează asupra bacililor gramnegativi (coli. Oral. Nu se administrează în nefropatii şi la gravide.. Se administreză pe cale i. febră etc. Se administrează 4-5 mg/kg corp în 24 h. pe o perioadă de cel mult 10 zile. Acest antibiotic este contraindicat la bolnavii cu nefropatii acute şi cronice şi infecţii cu germeni rezistenţi. enterococ). deoarece nu se resoarbe) şi parenteral (i. Alte produse similare sunt Strepancilul (amestec de sulfat de streptomicina + pantotenat de streptomicina) şi Slrevitalul (streptomicina asociată cu vitamine din grupul B. Spectinomicina. timp de 10 . Aminosidina. care se prezintă sub formOFunguent. endocardite.m. De aceea se recomandă ca doza zilnică să fie divizată în 2 . Paramomicina. GentamicinaJGaramycin) este un oligozaharid cu acţiune asupra germenilor gram-pozitivi (stafilococ. coli. klebsiele) şi asupra bacilului Koch. în afecţiuni cu germeni rezistenţi. Soframicina.1.4 prize. deoarece absorbţia din intestin este foarte redusă. unde cu 2 g în 24 h la bărbat şi 4 g în 24 h la femeie. salmonele. Nu se asociază între ele. Neofilin) nu este un antibiotic de uz curent. asupra germenilor gram-negativi (cele mai multe şi faţă de bacilul Koch) şi mai puţin asupra celor gram-pozitivi. cocilor şi bacililor gram-pozitivi. Rezistenţa poate apărea dintr-o dată. cu spectru de activitate asemănător celui al Penicilinei G. Macrolide -• Acestea sunt antibiotice bacteriostatice şi uneori bactericide. Se prezintă sub formă de comprimate (0. şi anume 50 .4 mg/kg corp. sunt mai bine suportate.4 prize. în doz£j de 1 g/zi. endocardite. Este folosit în infecţii digestive (de ex. 1 . Pyocyaneus şi bacilul Koch). motiv pentru care nu se administrează parenteral. se obţine vindecarea în 100% din cazuri.m.100%.) în cazul celei parenterale sau la personalul care o manipulează. moderat. Netilmicina. Shigella. Proteu. bruceloză. dizenteriei.m. Se recomandă în tuberculoză.

Demetilclortetraciclina. înlesneşte apariţia candidozei mucoaselor. Există rezistenţă încrucişată între toţi derivaţii Cloramfenicolului iar uneori. Fiind numai bacteriostatice. Prezintă pericolul determinării unei rezistenţe încrucişate. spirochetelor. Cloramfenicolul Este un antibiotic stabil cu acţiune numai bacteriostatică şi spectru larg de acţiune: germeni gram-negativi (salmonele. cărbunos). Absorbţia digestivă este bună. dar uneori apar tulburări digestive (greţuri. lent. la bolnavii alergici la aceasta. Hemofili şi mycoplasme. Este bine tolerată.4 g/zi. dar cu acţiune asemănătoare: siner-gistinele. realizează concentraţii sanguine mari. care se prezintă în flacoane cu conţinut injectabil (0. Alteori. biliare. la interval de 8 . au acţiune sinergică cu Penicilina şi tetraciclinele. dizenteria bacilară şi bruceloza acută. coli. bacteriostatice şi bactericide.v. alteori antagonistă. Mai există o subgrupă cu nucleu chimic complex. mai ales în boli hepatobiliare. lent. Preparatele vechi sunt nefrotoxice. dizenteriei. Rezistenţa se instalează lent. lincomicinele şi rifamicinele (Rifamicina. în special 148 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ asupra stafilococului. Triacetiloleandomicina se prezintă sub formă de capsule de 0.22. Toate tetraciclinele pot genera reacţii adverse (fenomene toxice şi alergice). tulburări gastrointestinale. Toate sunt active asupra gennenilor gram-pozitivi şi gram-negativi (cu excepţia proteului şi piocianicului).200 g/drajeu).3 flacoane. dacă nu se recurge la asocieri de antibiotice. Se administrează în infecţii respiratorii.250 g.125 g şi 0. infecţii cutanate). pe cale orală. Uneori. Eritromicina se prezintă sub formă de drajeuri enterosolubile (0. cu spectru larg.250 g/drajeu) şi sub fonnă de capsule operculate (0. dar cu acţiune şi asupra altor germeni. există cinci indicaţii majore: pneumopatii acute.125 g şi 0. şi cu tetraciclinele şi macrolidele. enterocolite. în 4 prize . dar asocierea cu peniciline şi cefalosporine este interzisă deoarece sunt antagoniste.R. în doze de 2 . osteomielite. De .. klebsiele. mai ales pe nemâncate. în difterie. cu administrarea exclusiv parenterală. Tetraciclinele Familia Tetraciclinelor cuprinde Tetracicline naturale (de extracţie) şi Tetracicline de sinteză ca: Clortetraciclina (Aureociclina). rickettsiilor. Doxicilina (Vibramycin . au indicaţii relativ restrânse. în perfuzie i. Asocierea Rifampicinei cu Penicilina sau cu Cefalosporina. fiind însă activă şi asupra unor stafilococi rezistenţi la Penicilină.22.3 flacoane/zi. Este contraindicată la bolnavii sensibilizaţi şi la cei cu insuficienţă hepatică. difterie.250 g/24 de ore. 1. 1. când calea orală nu este accesibilă şi când bolnavii nu cooperează. Asocierea cu tetraciclinele. dar se administrează în infecţii severe. fenomene de dismicrobism. hemofili). sau în injecţii intravenoase. şi Rifampicina cu administrare exclusiv orală). la fel Carbomicina. Tetraciclină se prezintă sub formă de drajeuri (0.100 g şi administrată câte o capsulă/zi timp de 7 .250 g/capsulă) şi se administrează în doze de 2 . Asocierea cu oligozaharide. Tetraciclină.10 zile .v. fiind necesar conţinutul a 2 . în 4 prize. pentru o zi.prezentată în flacoane de 0.4.100 g sau -0. Are aceleaşi indicaţii cu cea sus-men-ţionată. în 4 prize. Metaciclina. erupţii elergice). Indicaţiile şi contraindicaţiile sunt aceleaşi pentru toate tetraciclinele. sau cu acid nalidixic este antagonistă.12 ore.şi Eritromicina lactobionat .Penicilină şi Streptomicină . care se administrează oral. Pot produce tulburări digestive de iritaţie. în 4 . Rezistenţa apare repede. Rezistenţa se produce în trepte succesive scurte. Doxiciclina.şi Reverinul . infecţii rickettisene acute. infecţii biliare. Rolitetraciclina. Pătrunde cel mai bine în L. Se administrează în infecţii cu stafilococi rezistenţi la Penicilină (septicemii. în doze de 1 . spirochete.3-6 fiole de 0. infecţii ale căilor biliare. dar mai puţin activă. Oxitetraciclina. Nu este justificată schimbarea unei tetracicline cu altele.2 g/zi. se administrează în doze de 2 . administrat în perfuzie i. în general.300 g. dar sunt mai puţin toxice şi alergizante decât celelalte antibiotice. Eritromicina se absoarbe rapid după administrarea orală şi se concentrează în ficat şi rinichi mai mult decât în sânge.300 g/flacon). la intervale egale. asupra germenilor anaerobi. Spectrul de activitate este asemnător celui al Penicilinei G. tulburări heptaice sau pancreatice.1.sub formă de comprimate de 0.sub formă de capsule de 0.5.1. uneori periculoase. Acţionează asupra cocilor gram-pozitivi şi gram-negativi şi asupra bacililor gram-pozitivi (coli.v. Solvocilin (Pirolidinmetiltetraciclina). vărsături sau diaree).4 g/zi. rickettsii (trahom. ameţeli şi hiperemia feţei. Sunt contraindicate la gravide. Alte preparate sunt: Eritromicina propionil . dar şi în infecţii cu germeni sensibili la Penicilină. enterocolită acută stafilococică. în doze de 1 . cloramfenicol sau macrolide este indiferentă. Administrarea i. Pot apărea un gust metalic.2 g/zi.200 g. salmonele. brucele. Mincociclina. carenţe.12 ore). bed-soniilor.1. Absorbţia digestivă este bună. Administrarea îndelungată poate favoriza apariţia unui sindrom de tip lupic. Spiramicina (Rovamicyna) este asemănătoare cu precedenta.1. limfogranulomatoză benignă). la 8 . micoplasmelor. ceea ce contraindică tratamentele care se prelungesc peste 10-l2 zile. pentru a-i mări sau schimba acţiunea. leptospirelor.6 prize. gram-pozitivi. sta-filococice. Acestea din urmă sunt tuberculostatice puternice. administrată oral. Reacţii adverse apar rar (icter colostatic.C. Sunt antibiotice cu acţiune aproape exclusiv bacteriostatică. polimixinele sau cu nitrofuranii poate fi sinergică.

Sinerdol) are spectru mai larg decât precedenta şi acţionează asupra bacteriilor gram pozitive.). este un antibiotic asemănător ca structură cu cloramfenicolul. Acidul nalidixic (Negram) este un chimioterapie cu acţiune numai bacteriostatică. în 3 .22. accidente severe medulare (purpură. klebsiele). Proteus.v) acţionează asupra bacteriilor gram pozitive fiind foarte active antistafilococice şi asupra bacilililor Koch.5 . acţionează asupra bacililor gram negativi (Bacilul Koch) şi asupra micobacteriilor. are acţiune asupra germenilor gram-negativi: coli. Se prezintă sub formă de comprimate de 0. Tirotricina. 1. Excepţional se administrează pe cale parenterală (infecţii generale grave).250 g şi se administrează în doze de 2 . bacililor gram negativi (Salmonele. în epilepsie. Capreomicina şi Viomicina. repartizate în 3 . salmonele. piocianic. candidoze ale mucoaselor (mai rare decât după tetracicline). Cicloserina (Tebemicina). anemii hemolitice. graviditate.m. destinat în special copiilor. accidente hematologice pe cele trei linii. în uz clinic sunt numai Polimixana B. în 4 prize. se administrează în doze de 3 . vărsături. accidente alergice. tratamente îndelungate. Pe cale orală (3-4 comprimate de 250 000 u. Este contraindicat în infecţii minore. Colistina (Colimicin) se prezintă sub formă de comprimate în folii de aluminiu (250 000 u. în general toate Polimixinele sunt depăşite terapeutic. hemofili).4 g/zi repartizate în 4 . pe toată durata tratamentului se acidifiază urina cu clorura de amoniu (Diurocard).125 şi 0. Este indicată în infecţii streptoco-cice şi cele cu anaerobi (1. activ asupra bacililor gramnegativi (coli. Bacitracina este extrem de toxică. Ca reacţii adverse se constată greţuri. Dozele sunt de 500 mg şi se administrează i.Rifampicina (Rifadin. Este activă asupra germenilor gram-negativi (coli. colici. activ asupra stafilococilor. este un derivat semisintetic al Lincomicinei şi are spectru asemănător.i. Se administrează numai oral (450-900 . Tiamfenicolul. dizenteriei. septicemii) şi în unele infecţii urinare cu proteu. icter colostatic. unor tulpini de proteu şi a hemofilului. dismicrobisme intestinale. este indicată în infecţii digestive (dizenterie.1. Este activ în mediul acid.1. trombocitopenie. Clindomicina. Piocianic). în doze de 1 . fiind practic netoxică.drajeuri (0. stări de agitaţie. 150 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Este contraindicat în insuficienţele renală şi hepatică severe.i. Alte antibiotice Novobiocinul (Nivecin) este un antibiotic bacteristatic şi în doze mari bactericid. în capsule de 150 mg). Se prezintă sub formă de comprimate de 0. sau de Cloramfenicol palmitat (flacoane de 50 ml). dizenteriei. De aceea este scoasă din uz. Administrată oral (100 000 u. motiv pentru care. icter cu atingere hepatică şi uneori insuficienţă renală.1200 mg în 24 h.125 şi 0. antibiotic cu spectru asemănător electromicinei. klebsiele). boli de sânge. antibioticul este greu suportat.4 prize.1.i. erupţii. dar fără perspective în terapeutică. Se pot întâlni efecte secundare ca: stări alergice. în doze de 2 4 g/zi repartizate în 4 . Are foarte bună toleranţă. este indicată în infecţii generale. boli digestive acute. Rezistenţa apare repede. produce tulburări digestive. . şi asupra barilului Koch. unele rickettisoze acute.500 g.obicei.4 g timp de 7-l4 zile. Are acţiune antagonistă netă faţă de Nitrofurantoin. erupţii alergice. repartizate în 4 prize. apoi de 1 . Polimixina nu se absoarbe pe cale orală. Parenteral INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 149 cale de excepţie . Este folosit în infecţiile cu stafilococ.250 g/drajeu) şi capsule operculate (0. agranulocitoză). la 6 ore) este indicată în infecţii intestinale cu germeni sensibili sau în pregătirea preoperatorie a tubului digestiv.250 g/capsulă).6. Polimixina E sau Colimicina. Lincomicina. unele salmoneloze generalizate. timp îndelungat. pot apărea: tulburări gastrointestinale. are acţiune antagonistă penicilinelor. tulburări vizuale. bruceloza acută. indicat când acest antibiotic este indispensabil (feră tifoidă sau meningite cu germeni gram-negativi).2 g/zi.1. enterocolite) sau în pregătirea preoperatorie pentru operaţii pe tubul digestiv. Polipeptidele ciclice Acest grup cuprindepolimixinele. Rifamicina este una dintre cele mai întrebuinţate antibiotice. salmonele. piocianic. Două Rifamicine sunt mai utilizate: . Este foarte util în pneumonii ./kilocorp/zi.Rifamicina (i. realizând concentraţii mari în parenchimul renal. 1. anemie aplastică. acţionează şi asupra anaerobilor gram negativi.2 g în 24 h). la 8 ore. în ornitoză.2 g. hemofil. Deoarece este nefrotoxică şi neurotoxică tratamentul nu trebuie să depăşească o perioadă de 7 . dizenterie. Excelente rezultate se obţin în osteomielita stafilococică.22. proteu. Prezintă efecte secundare neurotoxice.5 prize.7. Administrarea parenteral (aceleaşi doze). Are acţiune electivă în infecţii urinare acute. unele meningite cu bacili gramnegativi (coli. Toleranţa digestivă este bună. cu întrebuinţare limitată. Cloramfenicolul este indicat în febră tifoidă. proteu. rezistent la alte antibiotice (peneumonii. Rezistenţa se instalează rapid.4 prize).se administrează Cloramfenicolul hemisuccinat (flacoane de 1 g). infecţii urinare şi genitale cu germeni sensibili.14 zile. Sunt antibiotice toxice. în cazul infecţiilor urinare. proteu.6 prize.m şi i. Bacitracina. De elecţie se administrează pe cale orală sub formă de Cloramfenicol . Ca reacţii adverse. salmonele. Produce rezistenţă.

v. Există rezistenţă încrucişată între diferitele sulfamide. de 4 . se întâlnesc fenomene de sensibilizare (erupţii alergice. după administrarea orală şi iritaţii locale după cea i. în funcţie de absorbţia pe cale digestivă. Salazopirina. febră medicamentoasă) şi.6 g/zi este indicat în infecţii digestive cu germeni sensibili. dar nu şi faţă de alte antibiotice.Peptolidele cuprind: Pristinamicina (Piostacin). Bayrena) este o sulfamidă-semidepozit foarte activă.Acidul fusidic (Fucidina) are spectrul asemănător Lincomicinei. Doza este de 4 . bine suportată. gonoree. Salazopyrinul (Salazosulfapyridine) este o sulfamidă recomandată în infecţiile digestive (recto-colită hemoragică şi purulentă. în cazul sensibilizării la sulfamide. Doza este de 1 g în prima zi şi 0. meningite.Sulfamide cu eliminare rapidă: Sulfatiazol. Formosulfatiazolul. timp de 2 .500 g). Există şi asociaţii de sulfamide: Plurisulfan (Trisulfamida). în doze de 4 . Sulfafenazol (Orisul).1. în special în oftalmologie. cu acţiune generală (majoritatea sulfamidelor) şi .8 g. . Sulfametoxazol (Gantanol). cu doză de atac. mai rar. Se administrează 4-6 g/zi. Sulfametazină etc. Sunt indicate în infecţii urinare. anemie aplastică. SULFAMIDELE Sulfamidele sunt chimioterapice cu acţiune bacteriostatică.2. colite şi enterite).5 g în zilele următoare. După viteza de eliminare se împart în trei categorii: INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 151 .5 g tableta. se elimină rapid. în general utilizarea sulfamidelor în practica clinică s-a restrâns foarte mult fiind înlocuite cu antibioticele. Gantrisin) este o sulfamidă activă cu eliminarea medie. se administrează în doză de 6 . producând greţuri şi vărsături. Sunt contraindicate în insuficienţele hepatică sau renală acute.500 g). cu excepţia sulfamidelor neresorbabile (Sulfaguadina. Sulfamidele se pot asocia cu antibioticele (Penicilina). de tip retard: Sulfadimetoxina (Madribon). se disting: . Sulfametoxidiazina (Sulfametin. reacţii adverse şi complicaţii renale mai rare. pneumonii. renale (prin precipitare în tubii renali.6 ori/zi ca doză de atac şi jumătate din această doză în tratamentul de întreţinere.Sulfamidele rezorbabile. Sulfaguanidină (10%). Ca reacţii adverse pot apărea: tulburări gastrointestinale (greţuri.6 g/zi. Sulfafenazolul este o sulfamidă-semidepozit. Sulfodiazina şi Sulfomerazina. repartizate în 6 . digestive. Ca reacţii adverse. Sulfamidele de tip intestinal (Sulfaguanidina).500 g. tulburări hematologice (hemoliză. continuându-se apoi cu 1 g. Dulana.m.şi tuberculoza pulmonară. este o altă asociaţie de sulfamide utilizată cu succes în colita ulceroasă. în cursul tratamentului cu sulfamide se alcalinizează obligatoriu urina cu bicarbonat de sodiu (oral) şi se administrează lichide abundente. salmonele. Succinil Sulfatiazol (5%).Sulfamide cu eliminare şi acţiune lentă. care concentrează bine în urină. fiind indicată în tratmentul infecţiilor urinare. Formosul-fatiazol). eritem nodos. Sulfametinul (Dulana. în raport cu toleranţa şi natura bolii. Administrarea intrarahidiană este inutilă şi contraindicată. cu rezultate în infecţii stafilococice rezistente la penicilină. agranulocitoză. este mediocră. din cauza solubilităţii în urină. . . La noi se foloseşte încă Ftalil sulfatiazolul (Talazol). Au un spectru de acţiune larg: coci gram-pozitivi (streptococ. Toleranţa digestivă şi i. coli). Foarte activ.Sulfamide de tip intestinal. este util în tratamentul meningitelor meningococice şi al infecţiilor respiratorii. fiind greu solubil şi nerezorbabil din tubul digestiv.22. Stafilomicina şi Virginamicina. soluţia fiind puternic alcalină. baciii gram-negativi (dizenteriei. .factor indispensabil creşterii bacteriilor. Absorbţia digestivă este bună. Sulfatiazolul. Sulfacetamida are utilizare limitată. Gantrizin). care se manifestă prin inhibiţia acidului paraaminobenzoic şi a acidului folie . Sulfizoxazol (Neoxazol. Puţin întrebuinţat astăzi. Asociat cu antibiotice.3 zile. în tratamentul infecţiilor urinare se alcalinizează obligatoriu urina (cu bicarbonat de sodiu per os) şi se asigură o bună diureză (cu lichide abundente). meningite. care se administrează în număr de 2. practic nerezorbabile: Formosulfatiazol (1%) Ftalilsul-fatiazol (5%). Acestea au fost abandonate în numeroase alte ţări. şi 2 .8 prize. pneumococ). cu acţiune superioară precedentelor. ca doză de întreţinere. Se administrează 2 g/zi. întrebuinţat sub formă de comprimate (0. Este indicat în infecţii urinare.Sulfamide cu eliminare mijlocie: Sulfacetamida. Este rar utilizat. Solfa-moxol (Sulfono). blocaj renal. are acţiune şi întrebuinţare similară. fiole (2 g/fiolă) şi suspensie orală pentru uz pediatric. gonococ). dar este greu tolerat.3 g/zi. este relativ bună. dar cea i. ceea ce permite o concentraţie bactericidă o săptămână. sub formă de comprimate (0. şi câte un gram în zilele următoare (în două prize la 12 h). purpură). leucopenie. Se prezintă sub formă de comprimate (0. . respiratorii.6 g în prize la 6 h. când diureza este redusă şi pH-ul urinar acid). coci gram-negativi (meningococ. Se administrează 2 g/zi (4 comprimate de 0.500 g). manifestări alergice. Bayrena). Se prezintă sub formă de comprimate de 0. 0. fiind depăşit. 1. Se administrează în doze de 2 g în prima zi. Ftalilsulfatiazolul.. indicată în tratamentul infecţiilor . vărsături).500 g). Neoxazal (Sulfizol.Sulfamide cu eliminare foarte lentă (Ultraretard): Fanasil şi Kelfizin. în doză de 4 . având toxicitate redusă.m. Numai Pristinamicina a rămas în uz clinic (2-3 g/zi).

22. reacţii alergice. Trimetoprimul (Septrin.cu structură asemănătoare Izoniazidei. în infecţii digestive se utilizează Furazolidon-ul (4 comprimate/zi 100 g/comprimat). Alte tuberculostatice utilizate mai rar sunt: Pirazinamida .250 g). insomnie sau somnolenţă. tulburări digestive şi hepatice.. urinare şi alergice. sal-monele.500 g. Apar frecvent tulburări digestive. .900 g/zi (capsule de 0. în cure prelungite pe mai multe luni. sub formă de comprimate de 0. pneumococ) şi gram-negativi (coli. Pătrunde bine în L. apoi câte 100 mg. a doua zi 1 g şi. hepatice.40 mg/kilocorp/zi (comprimatele conţin 0. Sub control repetat. alergice. tific. un comprimat. însă niciodată intrarahidian. Se administrează 2-4 comprimate/zi (la 12 ore).150 şi 0. în 2 prize. icter.100 g. fenomene alergice.1 g/săptămână). se asociază Izoniazida cu Streptomicina 1 g şi Etambutol. constau în tulburări digestive. Este contrainicat în graviditate. este întrebuinţată în meningite şi infecţii respiratorii.22. tulburări ale hematopoiezei. erupţii. dar şi i.300 g). Este indicată în toate formele de tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară şi contraindicată în psihoze şi insuficienţele hepatică şi renală. Are acţiune antagonistă Acidului nalidixic (Negram). germeni gram-pozitivi şi gramnegativi.1. NITROFURANII Sunt chimioterapice bacteriostatice şi bactericide. timp de 7 . administrându-se în prima zi 1. în cazul administrării orale. Acţionează asupra germenilor gram-pozitivi (streptococ. Bactrim. administrare orală .4. Cotrimoxazol) asociat cu Sulfametoxazol. PAS (Acidul paraaminosalicilic) este activ. salmonele. Calea i.C. în doze orale de 0. proteu. pot fi administraţi timp îndelungat. în 4 prize. Rifampicina.1 g/zi).1. este bacteriostatică şi bactericidă.10-l6 g/zi (drajeuri de 0. de rezervă (Cicloserina. Streptomicina se administrează de elecţie. în focarele cazeoase şi ganglioni.I.v.750 . pot apărea tulburări digestive (greţuri. urmare. poli-nevrite. sensibilizarea la sulfamide. Calea de administrarea este orală. 152 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Alte sulfamide-depozit (eliminare lentă din organism) sunt: Madribon (Sulfadimetoxina . timp de 12 . Se folosesc asocierile a câte 2-3 tuberculostatice.250 g şi supozitoare de 0. în cazul prezenţei bacilului Koch. Asociată cu antibiotice. Etambutolul este un tuberculostatic bacteriostatic. în formele acute. Reacţiile adverse care se întâlnesc. consipaţie.14 zile.15 g PAS/zi. Reacţiile adverse apar rar: tulburări digestive. stafilococ. Spectrul de acţiune: germeni gram-pozitivi şi gram-negativi (coli. dar uneori pot apărea inapetenţă. alergice). pulmonare.R. stafilococ. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 153 Rifampicina (Rifadin) este bacteriostatică şi bactericidă. Pentru a le intensifica activitatea. ■ 1. Izoniazida (H. Ca reacţii adverse se întâlnesc nevrite optice şi periferice. Rezistenţa se instalează repede. pentru întârzierea instalării rezistenţei şi asigurarea unui tratament activ. pe o perioadă de 4 . 1. Fanasil (Sulformetoxină . Spectrul de activitate cuprinde bacilul Koch. Rezistenţa apare treptat. Morfazinamida).050 sau 0. Tiocarlidul. Dintre aceştia. în doze de 1 .3. Streptomicina.600 mg (comprimatul are 100 mg).N. Se administrează de obicei oral (10 mg/kilocorp/zi). dizenteriei). la examenul direct de spută. psihoze. în soluţie). Etionamida (Nizotin).urinare acute.14 zile. spirochete). dar greu de suportat în dozele terapeutice orale . go-noree. sub formă de Strepancil. Rezistenţa bacilului Koch la Izoniazida apărând repede. Nitrofuranii sunt contraindicaţi bolnavilor cu leziuni renale şi persoanelor care prezintă sensibilizare. Etiona-mida. Se prezintă în comprimate de 0. vărsături). Etambutolul). (fiole de 10 ml). este necesară acidifierea urinii. fiind iritant. în funcţie de efectul lor terapeutic.v. Pirazinamida.1 g/zi. leucopenie. Toleranţa este bună. gonococ.hidrazida acidului izonicotinic) este tuberculostaticul cel mai utilizat. Se administrează de obicei oral în doze de 0. Toleranţa este bună. pe întreaga perioadă a tratamentului. septicemii. Este indicat în infecţii urinare. este indicată în tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară acută şi cronică. sub formă de drajeuri de 0.7 zile în doze de 300 . Biseptol. Viomicina). trombocitopenie). are un spectru asemănător cu cel al sulfamidelor. apoi. în doze mici.500 g. Ca reacţii adverse pot. Se administrează în doză de 25 .2 g/zi. dar are şi o acţiune bacteriostatică şi bactericidă. vărsături. Câdnd bacilul Koch este prezent numai în culturi. pH-ul urinar trebuie să fie acidifiat cu Diurocard. sub control medical. reacţii adverse relativ frecvente (tulburări digestive. TUBERCULOSTATICELE Sub această denumire sunt cunoscute antibioticele şi chimioterapicele active în tratamentul şi profilaxia tuberculozei. pentru întreţinere. se asociază Izoniazida cu Rifampicina (900 mg/zi). nervoase (polinevrite) şi hematologice (leucopenie. activitatea mai slabă. Toleranţa este mediocră. psihoze. în formele cronice se admmistrează Izoniazida + Streptomicina. dizenteriei. Este indicată în tratamentul tuberculozei pulmonare şi extrapulmo-nare (acute şi cronice).300 g şi pulbere). şi anume în infecţiile urinare acute. de largă utilizare este Nitrofurantoinul. minore (PAS. erupţii alergice. este necesară asocierea cu alte tuberculostatice. insuficienţă renală.5 g. polinevrite. se grupează în: majore (Izoniazida. apărea greţuri. icter. enterococ.600 .0. convulsii.m sau i. klebsiele. este mai utilizată (perfuzie unică . cu acţiune redusă şi utilizare limitată. septicemii cu stfilococ şi infecţii biliare.

-l tabletă/zi (0. activă asupra bacilului Koch. fiind utilizate în continuarea tratamentului cu Clorochin sau alt antimalaric.500 g. vărsături. ca doză de atac. Antimalaricele care previn parazitarea hematiilor Daraprimul (Pirimetamin). care provoacă accesul la 48 de ore (febra terţă benignă).500 g/zi.22.(comprimate de 0.025 g.0. menţionăm: Chinina (cu efect rapid asupra schizonţilor.3 g/zi). sau i. la bolnavii parazitaţi Dintre acestea.3. fiind utile în amebiaza intestinală.500 g). după care se continuă intermitent. timp de 6 zile.utilă în tratamentul tuberculozei şi al unor infecţii urinare. o dată pe săptămână. Evoluţia poate fi acută (convulsii. INTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 155 .5. 7 . acesta produce reacţii adverse (greţuri. schizontocid. Plasmodium vivax. Clorochinul şi Hidroxiclorochinul sunt întrebuinţate mult şi în poliartrita reumatoidă. tulburări de vedere.1.1. Morfozinamida (Morinamid) . Acrihin) este tot un antipaludic de sinteză. Pamichinul este un antimalaric asemănător.1. Nu este indicat în insuficienţa renală sau în cea hepatică. Se administrează oral: în prima zi 0. frisoane şi transpiraţii ce apar în accese. în comprimate de 0.6.400 g la 6 . Plasmodium falcipanim. Mepacrinul (Atebrin. rup hematia şi pătrund din nou în sânge. în doze de 2 . prin transfuzii de sânge.025 g).1.2. Prin înţepătura ţânţarului pătrund în sânge sporozoiţi care. dar fără efect asupra gametociţilor) se prezintă sub formă de drajeuri de 0. cu toleranţă mai bună (comprimate de 0. Deşi la noi boala a fost eradicată din 1961. acusticovestibulare.800 g (doză de atac). timp de 14 zile. care face să apară accesul la 24 de ore (febra cotidiană sau terţă malignă).22.100 g). cu acţiune în profilaxia şi tratamentul malariei./comprimat). de vedere. prin splenomegalie.1. 1. Formele sexuate poartă denumirea de gametociţi. timp de 1 . se administrează în doza iniţială de 0.300 g în următoarele 2 zile (uneori se continuă încă 4 zile).22.200 g. invadează hematia. Se administrează 1-2 comprimate.100 g de 3 ori/zi.200 g. provocată de un protozoar.2 zile). Tetraciclină şi Paranomicina acţionează împotriva amoebelor. tulburări digestive. Este medicamentul de elecţie în malaria acută. Antimalarice care împiedică apariţia bolii.250 şi 0. Fenomenele toxice constau în febră.v.1.sulfamidă cu acţiune ultraprelungită (2 g o dată pe săptămână) . Tiocarlidul . cu 10 zile înaintea intrării în zona impaludată în timpul perioadei de şedere şi încă o lună de la părăsirea acestei zone. dar şi gametocid. 1 comprimat/zi (0. Evoluţia Plasmodium-nlui (hematozoarul palustru) trece prin două faze: asexuată şi sexuată. Diagnosticul se precizează prin punerea în evidenţă a paraziţilor în hematiile bolnavului.tuberculostatic minor. anemie şi leucopenie.se întrebuinţează în formele rezistente la Clorochin. prin febră.m. derivat al pirazinamidei. furazolidona şi nitrofurazona au acţiune trichomonacidă fiind folosite în Trichomoniaza vaginală (Ovule vaginale). Se poate administra şi parenteral (i.200 g de 5 ori/zi (comprimatul are 0.100 g). în prima zi. în doze de 0.5. care determină apariţia accesului la 72 de ore (febra cuartă). pot apărea tulburări digestive. Proguanil).5. se transformă în merozoiţi. insomnii. Cicloserina (Ţebemicina) . apoi de 0.500 g.600 g (0.22. prin examenul sângelui în picătura groasă sau frotiuri colorate cu Giemsa. Produse cu acţiunea similară sunt: Ornidazol (Tiberal) şi Tinidazol (Fasigin) cu dozaj asemănător. 1. urmată de 0. Giardia şi Entamoeba (uneori chiar în doză unică de 2 g. până la doza totală de 2 g. 1. Se transmite prin înţepăturile ţânţarilor anofeli şi. clinic.indicat în tuberculoza pulmonară cronică (comprimate de 0. apoi 0. colaps sau hemoliză acută cu insuficienţă renală acută. la maturitate se transformă în schizonţi. Pladminul (Paludrin. asupra unor germeni gram-pozitivi şi gramnegativi (comprimate de 0. denumit Plasmodium. chiar comă) sau cronică. Metronida-zolul (Flagylul) în comprimate de 250 mg şi ovule vaginale (1 g în 24 h. Antimalaricele se grupează în 3 grupe: 154 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. într-o singură priză).5 -l. cianoză). Uneori. cu patru specii: Plasmodium malariae.8 ore. mai rar. în doze de 4 . Antimalarice care împiedică reparazitarea hematiilor Acest grup de antimalarice e destinat eradicării bolii. Plasmodium ovale. mai puţin toxic decât Chinina. 1. sub forma drajeurilor de 0. ANTIBIOTICE ŞI CHIMIOTERAPICE ANTIPROTOZOARE Dintre antibiotice.10 zile) este foarte util în infecţiile cu Trichomonas.400 g la 2 zile. în malaria acută.5. erupţii şi mai rar.22. urmată de 0.500 g.5 g/zi. Fanasilul . în ficat. Dintre nitrofurani. ANTIMÂLARICELE Sunt substanţe naturale sau sintetice. Nivaquine) este mai bine tolerat şi mai puţin toxic. Boala este infecţiosă.300 g după 6 ore şi de 0. Clorochinul (Neochim.6 g/zi).250 . mai apar totuşi cazuri izolate. Este bine tolerat. în malaria acută se administrează 0. hrănindu-se cu hemoglobina. Hidroxiclorochinul (Plaquenil). Malaria se caracterizează. icter. se administrează 1 -2 g/zi timp de 7 zile. în doze de 0.250 g. acţionând sporontocid. este bine tolerat. Se întrebuinţează Primachinul (Plasmochinul). deşi după tratamente prelungite. pigmentarea galbenă a pielii.

în administrare i. Cianura de mercur este cel mai vechi antibiotic.15 fiole. genitale. 12 -l5 zile pe serie. timp de 10 . Unii germeni sunt rezistenţi la antibiotice.22. Stovarsol). curentă numai următoarele: . Pentru obţinerea rezultatelor terapeutice. (doza totală fiind de 12 000 000 u.15 zile). 6 .Cytarabina. Reacţiile adverse întâlnite constau în: dermite embolii.v. Se găseşte sub forma fiolelor de 1 ml şi se administrează i.sau bactericid .Amantadina (Viregyt).v. Compuşii arsenicali utilizaţi în tratamentul luesului sunt derivaţii arsenului penta-valent (Arsafen.22.N.sub formă de pulbere sau în glicerina boraxată). în serii de 20 . în serii de 10 .22. în 2 . Amfotericin B este un antimicotic activ în micoze viscerale sub formă i. se utilizează calea parenterală (i. Este indicată în epidermofiţii. Efitard (2 flacoane/zi. ANTIMICOTICELE Antimicoticele sau antifungicele acţionează asupra unor fungi (ciuperci) care produc micoze cutanate sau viscerale.15 zile).1. activă faţă de virusurile A. în serii mixte de 15 . Intenstitatea acţiunii unui antibiotic depinde de concentraţia minimă inhibitorie (cantitatea cea mai mică de antibiotic.i. activ în terapia locală a herpesului corean sub formă de instilaţii oculare.i. Moldamin (1 200 000 u.1 fiolă la 2 zile. vaginal. Rezistenţa dobândită apare prin mutaţii genetice.m. invers la Doxicilină. cu rezultate în profilaxia variolei şi tratamentul vaccinei. 156 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Compuşii iodaţi se folosesc în tratamentul luesului terţiar. Izoprinozina şi Interferonul sunt anteantivirale. activă faţă de virusul herpetic şi varicelo-zosterian.v.1. antibioticele . 2 fiole/săptămână. dar nu şi a Candidei. Cel mai cunoscut este Nystatinul (Stamicin. Se folosesc: Penicilina G. . Unele rezultate se obţin în varicela severă şi în zoster.1. de două ori pe săptămână). cu acţiune în special asupra Candidei albicans. Mycostatin). în ceea ce priveşte calea de administrare cea mai comodă este cea orală. . ANTILUETICELE Penicilina acţionează electiv în luesul recent. Soiodin i. (fiole de 3 ml). timp de 12 . după mese. Rezistenţa apare foarte repede (într-o singură treaptă) la Streptomicină.25.5 . adică timpul care se scurge pentru scăderea nivelului de antibiotic de la o anumită concentrare. toleranţă bună (uneori apar greţuri.ambele în asociere cu Bismosalul. Iduviran. 1. mai puţin rapid (în trepte puţine) la Eritromicină şi tardiv (în trepte multiple). Se utilizează rar. la Penicilină.Idoxuridina (Idu.4 prize (comprimate de 0. inactivării datorită unui pH acid.distrugându-le.20 de zile.i. digestive. este necesar să se cunoască timpul de înjumătăţire. sau i.). 1.Ribavirina. vărsături sau diaree).6 g în 24 h.l/zi. Griseofulvina are acţiune asupra micozelor pielii capului. Bismutul (Bismosal). Este indicat în profilaxia candidozelor din cursul antibioterapiei sau tratamentului cu cortizon sau Imuran şi în candidioze localizate: respiratorii.i. înţelegând prin aceasta tipul de germeni asupra cărora acţionează. dar nu este comodă. timp de 10 săptămâni) sau pe cale orală. stomatite.v.oprind creşterea bacteriilor . sub formă de iodură de potasiu -2-3 g/zi.8. 1-2 ovule/zi. grăsoase. nefrite. pentru o serie (800 000 u/zi). nefrite. (dar şi în primele 2 zile de gripă). Fiecare antibiotic are un spectru de activitate. cu toxicitate practic nulă. Se administrează oral 0. administraţi pe cale i. câteva zile. care acţionează asupra germenilor patogeni bacteriostatic . comportând şi riscul de accidente vasculare. Ca reacţii adverse se întâlnesc: crize nitritoide (vasodilataţie bruscă urmată de vasoconstricţie). . ../zi. bucofaringiană . semisinteză sau sinteză. iodură de sodiu (Iozinol sau lodazin) 1-3 fiole/zi i.Metisazona (Marboran) în doze de 3 . . Calea intravenoasă în perfuzie este cea mai rapidă şi cea mai eficace.m. (Stovorsol . Emanil).D. Tetraciclină (2 g/zi) şi Eritromicina (2-3 g/zi) .12 milioane u. icter. reacţia Herxheimer etc. intoleranţei. în serii de 15 fiole. Cu cât timpul de înjumătăţire este mai mic.3 injecţii/săptămână. tricofiţii şi microsporii. cu atât administrările trebuie să fie mai dese (Penicilina).m.7. PRINCIPII GENERALE ÎN ANTIBIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE Antibioticele şi chimioterapicele sunt substanţe obţinute prin extracţie.200 mg zilnic cu efect preventiv. Pentru stabilirea intervalelor de administrare şi a dozelor de antibiotic. Megacillin (1 000 000 u./drajeuri) în 3 prize. 1 fiolă/zi sau la două zile. în injecţii profunde i. local (mucoasa linguală.Vidarabina. 1. permiţând menţinerea constantă a unei concentraţii optime.).m.i. ANTIVIRALELE Dintre numeroasele antivirale cunoscute. selecţionare de bacterii rezistente sau transmiterea între bacterii a unor factori de rezistenţă. capabilă să inhibe dezvoltarea unui germen) şi de concentraţia minimă bactericidă (cantitatea cea mai mică de antibiotic capabilă să distrugă un germen). Reacţiile adverse observate: stomatite. Uneori pot apărea reacţii Herxheimer (stări febrile la câteva ore de la începutul tratamentului). erupţii. . Odinar (Tiodin) 1 fiolă la 2 zile.10. Când calea orală este inaccesibilă. Unele rezultate se obţin şi în encefalita herpetică. Dar nu este posibilă în cazul tulburărilor digestive. au intrat în practică. cu acţiunea antivirală pe tipul A2 al virusului gripal în doze de 100 . la jumătate.m.9..1.125 g).1. pigmentarea cenuşie a mucoasei bucale şi gingivale. rezistenţa putând fi naturală sau dobândită.22. Se administrează: oral -4-6 drajeuri (500 000 u. enterite.

cu cât un antibiotic este mai utilizat. Acidul nalidixic este antagonist cu nitrofuranii. de reacţiile adverse pe care le determină. Alergia la un antibiotic este importantă şi pentru accidentele produse. Cloramfenicol. Alegerea antibioticului mai depinde şi de gravitatea cazului. cu persistenţa germenilor rezistenţi. nu se asociază nici eritromicină cu Novobiocinul şi Rifampicină. Antibioticele cu eliminare renală (oligozaharide) vor fi administrate cu prudenţă în insuficienţa renală. biologice. Cloramfenicolul. Testarea la un reprezentant dintr-o familie de antibiotice are valoare şi pentru ceilalţi membri. inactiv sau nociv. Pntru infecţii urinare. Romergan. deoarece apar mutante rezistente şi se poate masca o tuberculoză pulmonară. în infecţii digestive . Acid nalidixic. Fenilbutazonă. în insuficienţa renală. când se administrează Eritromicină. sub controlul diu-rezei sau al creatininei. se recurge la "trusa infecţiilor urmare" (Colistină. în meningite . de asemenea. Când există obligaţia instituirii antibioterapiei. De obicei.se execută în condiţii standard. Dintre aceştia din urmă. Este de preferat adminstrarea unui singur antibiotic.trebuie să realizeze niveluri sanguine constante. fiind hepatotoxice. Nu se asociază oligozaharidele (Streptomicina şi celelalte) între ele şi nici cu Polimixina. deoarece se potenţează efectul nefro. Din cele prezentate. se impune precauţie şi prezenţa trusei antişoc (hemisuccinat de hidrocortizon. Astfel. Rifampicină şi uneori chiar cu eritromicină.4 .48 de ore. utilizarea antibioticelor a dus la schimbarea caracterului unor boli şi a florei microbiene. afecţiunile organice (insuficienţa renală etc. sulfamidele şi Novobiocinul sunt susceptibile de a produce alergii (erupţii. cu antibioticul adaptat germenului şi sensibilităţii acestuia. Lipsa de eficienţă se datoreşte rezistenţei sau dezvoltării unui alt germen de suprainfecţii (prin dispariţia celui primitiv). la apariţia unor tulpini rezistente. Alegerea antibioticului nu se face empiric (impus de bolnav sau de acoperire). Reacţiile adverse sunt numeroase. Cloramfenicolul. rezultă că antibioticoterapia nu este lipsită de pericole. tetraciclinele la 6 ore etc.6 antibiotice). generând erori. De aceea. Nu se administrează nici Cloramfenicol de rutină. Şi asocierea de Izoniazidă + Rifampicină se potenţează. De obicei se începe tratamentul cu o doză mare (de atac) şi se continuă cu una de întreţinere. Diagnosticul de alergie la un antibiotic se bazează pe terenul alergic. la schimbarea florei saprofite. dar şi pentru faptul că bolnavul nu mai poate beneficia de acel antibiotic. Antibiograma globală este contraindicată. tetracicline. Antibioticul se întrerupe când bolnavul s-a vindecat. Pentru evitarea rezistenţei. Pristinamicină.4 ore. prin scăderea diurezei. Kanamicina sulfat şi Polimixina sunt nefrotice. Antibioticul trebuie să fie cel mai activ (eventual bactericid). se cercetează antibiograma limitată (la 3 . Germenii gram-negativi sunt mai puţin sensibili decât cei grampozitivi. Rifampicină. La gravide se va evita administrarea de tetracicline.Ampicilina sau Cloramfenicol. pentru infecţiile stafilococice . de aceea în această situaţie dozele vor fi mai mici. De fapt. mai puţin toxic şi să nu conducă la rezistenţă rapidă etc. Cloramfenicol. de sensibilitatea acestui germen faţă de antibiotice. stfilococul devine cel mai frecvent şi mai rapid rezistent. este necesar controlul în insuficienţa hepatică. Oxacilină. septicemii). tetraciclinele produc tulburări digestive şi disbacterii. Polimixina B sulfat. Sulfizoxazol). Asocierile de antibiotice se folosesc în infecţii mixte. Kanamicină sulfat. Astfel. deoarece astăzi clinica permite diagnosticul de afecţiune şi chiar prezumţii referitoare la germen. De aceea. utilizarea pe timp scurt numai a unor antibiotice şi introducerea în practică a unor noi antibiotice. vârsta bolnavului. din cauza efectului teratogen. şoc anafilactic).Tetraciclină sau antiseptice intestinale) şi se continuă. Norartrinal etc. dispariţia febrei şi a frisoanelor. în cazurile când se obţine un efect sinergie sau când este necesară întârzierea selecţionării mutantelor rezistente. în infecţii urinare . Antibiograma . pentru măduva osoasă. Novo-biocin. Dar aceste teste nu sunt lipsite de riscuri. alegerea trebuie să ţină seama de afecţiunea. penicilinele şi cefalosporinele sunt antagoniste cu tetraciclinele. se administrează în mai multe prize: Penicilina la 3 . nitrofuranii sunt toxice pentru sistemul nervos periferic. de germenul izolat. este inutil. efecte teratogene şi alergizarea unei mase din ce în ce mai mari. Eficienţa tratamentului se apreciază după starea generală. 158 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Principalele antibiotice şi chimioterapice antibacteriene (după M.studiul sensibilităţii germenului . Nu se administrează Streptomicina în toate afecţiunile pulmonare acute. Izoniazida. Nitrofurantoin. De obicei. deoarece asocierea se însoţeşte de antagonisme şi incompatibilitate.). contactele anterioare şi maniestările apărute la testele de provocare (cutanate şi serologice). antibioticele se pot acumula în concentraţii mari în organism. Angelescu) TabeluVII . Eritromicină. Cele mai multe antibiotice se elimină pe cale renală. Streptomicină şi Kanamicina sulfat ototoxice. Rifampicină). şi în infecţii grave (meningite. Septrin. Novobiocin.la trusa acestora (Lincomicină.). Rifampicină. înainte de a se cunoaşte germenul se face un tratament în doi timpi: se începe cu antibioticul pentru care există cele mai multe prezumţii clinice (în infecţii respiratorii Ampicilina sau Tetraciclină. endocardite. Trusa mică de uz INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 157 curent (Ampicilina. Penicilinele. diminuarea simptomelor caracteristice bolii şi după constante. după 24 . cu atât apar mai multe tulpini rezistente. Acid nalidixic. Streptomicina şi Tetraciclină) este suficientă pentru majoritatea infecţiilor. febră medicamentoasă. se asociază Penicilina (sau Ampicilina) cu Meticilina (sau Oxacilină) şi cu Kanamicină sulfat (sau gentamycin). trebuie combătute abuzul de antibiotice.şi ototoxic.sulfamide sau Ampicilina. din cauza complicaţiilor sanguine.

:■.Antibiotic sau chimioterapie I. Penicilina V sau Fenoximetilpenicilina Penicilină "acută" Acelaşi spectru ca (oral.sodică şi bacili gram-pozitivi. spirochete. Biosintetice (naturale) Penicilina G Penicilină "acută" Spectru de activitate: cristalină sau Benzilpenicilina G . cu predispoziţia de a se sensibiliza la peniciline Procainpenicilina G (Efitard) (i. leptospirc. folosită în tratamentul şi profilaxia infecţiilor streptococicc (pcnicilinemie de aproximativ 7 zile) 2. c) Cu spectru larg Ampicilina (oral. Peniciline Caracteristici principale Acţiune bactericidă. folosită la bolnavii alergici. colibacili. Singurele peniciline neinactivatc de penicilinază. parentcral) Cloxacilina (oral. inideaţii în infecţii benigne. Asupra germenilor penicilinosensibili. arc acţiune inferioară Penicilinei G Concentrare biliară înaltă (antibiotic "biliar") INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 159 Antibiotic sau chimioterapie Caracteristici principale Carbenicilina (Pyopen) (exclusiv Spectru similar Ampici linei. pe stomacul gol) Penicilina G. indicaţii în infecţii strcptococice Benzatinpcnicilina G (Moldamin) (i.) Penicilină-scmidcpozit (pcnicilinemie de 12 -24 de ore). hemofili. fără prag toxic.»«"' . Clemizolpcnicilina G (Megacilin) Pcnicilmă-semidcpozit "antialergică".. uneori şi cu cefalosporinelc 1. Indicaţii restrânse în infecţii cu piocianic (doze mari) b) Antipenicilinazice Mcticilina (parentcral) Oxacilina (oral. Semisintetice Aceleaşi caracteristici şi indicaţii ca la a) Antiacide (oral) Fcncticilina Propicilina Penicilina V etc. Inactivă asupra stafilococului excretor de penicilinază. piocianicul este rezistent. asupra germenilor penicilinosen-sibili au acţiune mai slabă decât Penicilina G. producători de penicilinază. Indicaţiile Procainpcnicilinei. mai ales streptococicc.»<" shigele. Unele tulpini de Proteus şi unele klebsicle pot fi sensibile.-* > ii -' ■ ..m. indicatei majoră (aproape exclusivă) în infecţiile severe (sigure sau presupuse) cu sta-. filococi pcnicilinorezistenţi.m. r . activă în plus parenteral) asupra a 50% dintre tulpinile de piocianic. parentcral) Dicloxacilina (oral. BETALACTAMINE A. sensibilizare încrucişată de grup.) Penicilină-depozit. bacili tifici şi uncie salmonelc. coci gram-negativi. paranteral) . coci gram-pozitivi pota-sică (parcnteral) (exceptând stafilococul secretor de penicilinază şi majoritatea tulpinilor de enterococ). Pe lângă spectrul Penicilinei G este activă parcnteral) constant faţă de: enterococ.

Eritromicincle şi (oral) Spiramicina (oral) Spiramicina sunt cele mai active.B. indicaţii limitate în infecţii cu germeni sensibili (testaţi prin antibiotice) Acţiune bacteriostatică sau slab bactericidă Spectru şi indicaţii asemănătoare cu cele ale Eritromicinci Uz restrâns (toxică. parenteral) . i. activitate slabă şi inconstantă asupra cocilor grampozitivi şi negativi (inactivă asupra germenilo "de spital").V. Oleandomicina are activitate inferioară şi este hepatotoxică. în rest.v. numeroase scoasă din uz specii şi tulpini sunt rezistente). în plus. parţial Proteus. Spectru larg. toxică 160 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Antibiotic sau chimioterapie Caracteristici principale III OLIGOZAHARIDE Streptomicina sulfat sau pantotenat (i. enterobacter). ALTA ANTIBIOTICE CU SPECTRU "DE TIP PENICILINIC"" A. nefiind estolat sau propionil sulfat (oral) inactivate de penicilinază. fiind ototoxică.lactobionat (i. arc uz Rifamicina S. uz restrâns (intravenos) în stafilococii severe. Calea orală este cea uzuală.) Oleandomicina (oral. D.asemănător cu cel al Penicilinei G.steart (oral) . C.m. fără prag toxic (excepţie Cefaloridina. Macrolide Afecţiune bacteriostatică Spectru Eritromicina: . administrarea parenterală fiind de excepţie. Keflex) Cefadrina Acţiune bactericidă. Cefalosporine a) Parenterale Cefaloridina (Ceporine) Cefalotina (Keflin) Cefapirina (Cefatrexyl) Cefacetrilul Cefadrina Cefazolina (Kefzol) b) Orale Cefalexina (Ceporex. active faţă de stafilococul pcnicilinorezistent (nu sunt inactivate de penicilinază).) Acţiune bactericidă Spectru de activitate: Dihidrostreptomicina. Sinergistine (Peptolidej Acţiune bactericidă Antistafilococicc "de Pristinamicina (Pyostacine) Virginamicina rezervă" etc. înlocuiesc glucoheptonat (i. B.bază (oral) . Cefazolina este antibiotic "biliar". Koch rezistente!) IV.m. Rifamicine Acţiune Bactericidă Rifamicina S. Uneori. penetraţie mai bună osoasă. Penicilina G în stările de sensibilizare faţă i. sensibilizantă) Vancomicină Acţiune bactericidă.v. în special pe bacteroizii gramnegativi.. Indicaţii în infecţii variate cu germeni rezistenţi la antibioticele uzuale (excepţie: piocianic. asemănător Ampicilinci. Tuberculostatic major (sunt tulpini de b. Formele orale se resorb din intestin (acţiune generală). II. Lincomicine Acţiune bacteriostatică sau slab bacteridică Lincomicina (oral. otică şi sinuzală. parenteral) Acelaşi spectru şi aceleaşi indicaţii ca şi ale Clindamicina (oral. Alte Novobiocina (oral.antistafilococicc "de rezervă". sensibilizare încrucişată cu penicilinele. reprezintă etiisuccinat (oral) . (parenteral) Rifampicina restrâns în infecţii biliare cu coci gram(oral) pozitivi. moderat nefrotoxică). prag toxic scăzut. Clindamicina este mai activă decât Lincomicina. ALTE ANTIBIOTICE CU SPECTRU "DE TIP STREPTOMICINIC" E. parenteral) critromicinei. Rifampicina este un tuberculostatic major. este bacili gram-negativi (în prezent.v.) Triacetilocleandomicina sau TAO de grupul penicilinelor.V.) . klebsiele.

Proteus. iar în doze mari este hepatotoxică 3.v. Solvodlin) sensibili. au dezvoltat numeroase tulpini rezistente). Formele parcntcrale. Kanamicina sulfat şi gen-tamycin-ul sunt utile în infecţiile severe cu germeni "de spital" (stafilococ. inclusiv asupra stafilococului exerctor de penicilinază. antibiotic de sodiu (parcnteral) de elecţie în febra tifoidă şi în salmoncloze sistemice. Pe cale parenterală.A. Foarte active asupra baeililor gram-negativi (exceptând salmonclelc) şi asupra cocilor gram-pozitivi şi gramnegativi. Polipeptide ciclice Polimixina B (oral şi parcntcral) Colistina sau Colimicina (oral şi parentcral) V. micoplasme. pentru Polimixina B şi Colistina. în special piocianicului Pe calc orală. pentru Colistina Acţiune bacteriostatică Spectru larg. având acţiune "intestinală" puternică asupra enterobacteriaceelor (exceptând salmonelele).şi nefrotoxicitate variabilă. Pe cale orală nu se resorb. i. Preparate-semidepozit Folosite în tratamentul şi profilaxia de durată Metaciclina (Rondamycin) Minociclina a puseurilor acute.m. sunt nefrotice şi ototoxice Indicaţii şi infecţii severe cu piocianic. chlamidii. Kanamycin (i. produc iritaţie endovenoasă. în rest. Preparate-depozit Idem Doxicilina (Vibramycin) B.) Paromomicina sau aminosidina (oral. Preparate "acute" orale Tetraciclină Clortctraciclina sau Aurcomicina (depăşită) Oxitctraciclina sau Tcramicina Dimctilclortctraciclina Limecilina INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 161 Antibiotic sau chimioterapie Caracteristici principale 2.) Tobramicina (i. piocianic) Oto. active asupra baeililor gramnegativi. ANTIBIOTICE "CU SPECTRU LARG" A. coci gram-pozitivi şi gramnegativi. numeroase specii sau tulpini. Cloramfenicolul Acţiune bacteriostatică Spectru larg Cloramfenicolul (oral) Cloramfenicolul asemănător cu cel al tetraci-clinelor. de obicei. enterobacter. klebsiele. mai ales polimixina B. bacili gram-pozitivi şi gramnegativi. în plus asupra salmone-lclor. inactive asupra germenilor "de spital" Absorbţia intestinală este bună (acţiune locală şi generală) Cel mai folosit preparat este Tetraciclină B. colibacil. având acţiune "intestinală" puternică.m. înlocuind în prezent Streptomicina. preparatele paren terale sunt scoase din uz. în infecţiile bronhopulmonarc (bronşitici cronici) 4. Tetracicline 1. sau cu colibacil. Proteus.. modul de administrare. doza. enterobacter. şi i.v. Klebsiele. inideaţii restrânse. durata terapiei şi starea funcţiei renale Acţiune bactericidă (deosebite chimic de Streptomicina). cuprinzând: rickcttsii. nu se resorb. în raport cu antibioticul. fiind puternic oto toxice). Preparate "acute" parenterale Indicaţii în infecţii severe cu germeni Rolitetraciclina (Rcverin. fiind palmitat (oral) Cloramfenicol hemisuccinat activ. Aminoglicozide Neomicina (oral şi local. exceptând salmonelele şi piocianicul (în prezent. Deşi . calea parenterală abandonată) Acţiune bactericidă (strâns înrudite chimic cu Streptomicina).

enterobacter) Util în asociere cu alte antibiotice. Dulana) Sulformetaxina (Fanasil) Sulfafcnazol 3. Cu acţiune asupra micobacteriilor Sulfonc 5. indicaţii limitate în infecţii intestinale acute şi cronice (exceptând dizenteria) Tratament de elecţie în lepră Aplicare locală (plăgi şi arsuri) Concentrare urinară înaltă. bruccloză. Biseptol) Asociere bactericidă de Trimetoprim şi ■ Sulfa-metoxazol. Cu acţiune generală Sulfatiazol Sulfadiaznă Sulfametazină Sulfamerazină Sulfacetamidă etc. ca medicamente de asociere. Acţiune bacteriostatică. Concentrare urinară înaltă. terapie de atac şi de întreţinere în infecţii urinare. 162 MANUAL DE MEDICINA INTERNA Antibiotic sau chimioterapie Caracteristici principale VIII. în prezent. colibacil. selective. pestă. Cu acţiune locală Homosulfamida (Marianii) VII. în unele meningite. cu acţiune puternică în infecţii urinare cu germeni "de spital" (stafilococ. sensibilizante. datorită reacţiilor adverse multiple şi severe (aplazie medulară! etc. CHIMIOTERAPICE URINARE Acid Nalidixic (Negram) Activ în infecţii urinare acute sau cronice. Cu acţiune urinară Sulfametoxazol Sulfafurazol (Neoxazol) Sulfametină (Sulfametin. mai ales colibacilare Concentrare intestinală înaltă (neresorbabilă). Proteus. VI p. în special coli-bacilare Cotrimoxazol (Septrin. mai ales coli-bacilare. sunt relativ toxice. TUBERCULOSTATICE . entero-coc. terapie de atac şi de întreţinere în infecţii urinare. arc indicaţii restrânse. NITROFURANI Nitrofurantoina Furazolidona Concentrare intestinală înaltă (neresorbabile). Cu acţiune intestinală Ftalisulfatiazol Salazosulfapiridina (Salazopyrin) 4.2 Nitrofurantoina Concentrare urinară înaltă. Bayrena. toxoplasmoză etc. klebsiele.mai activ decât tetraciclinelc asupra germenilor "de spital". active în cura de atac (Neoxazol) sau de întreţinere (sulfamide-depozit) a pielonefritelor acute şi cronice colibacilare 2.) VI SULFAMIDE 1. indicaţii în dizenteria bacteriană şi în entero-colite infantile cu enterobacteriacee sensibile. Mandelamina Uz restrâns în tratamentul "de întreţinere" al colibacilozei urinare cronice IX. Indicaţii limitate. morvă. multe preparate sunt depăşite şi scoase din uz. în infecţii generalizate cu germeni rezistenţi Sulfamide cu acţiune urinară Vezi mai sus.

22.2. eliminare crescută de potasiu). Inhibă reacţiile inflamatorii.. deprimă procesul imunologic (împiedicând sinteza anticorpilor şi proliferarea limfatică). Administrare parenterală în micoze sistemice. menţin homeostazia şi cresc rezistenţa organismului la agresiuni. stimulează he-matopoieza.tulburări metabolice: osteoporoză prin catabolism proteic exagerat. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 163 Antibiotic sau chimioterapie Caracteristici principale XI. ca şi în chimioprofilaxia tuberculozei. Tuberculostaticele de excepţie ("de releu"). Folosită în dermatomicoze. Etambutol Streptomicină Rifampicină (Rifadin) Etionamidă (Nizolin) Acid paraaminosalicilic Folosite în diferite asocieri (de obicei. lipidic şi asupra echilibrului hidroelectrolitic (retenţie de apă şi sodiu. fiind eficace în leucemia acută. provocând euforie (bună dispoziţie).deci au un efect antialergic. reacţii adverse multiple şi severe. au toxicitate ridicată.U.2. HORMONII CORTICOSUPRARENALI Corticosuprarenala secretă trei hormoni: cortizolul (hidrocortizonul). noradrenalină). acţiuni importante asupra metabolismului glucidic. "triplu atac") şi variate scheme terapeutice. în candidoza intestinală (drajeuri perorale sau cea vaginală (ovule) Acţiune de contact în candidoza vaginală (ovule). cu indicaţii în cure scurte.1. ANTIFUNGICE Nistatin Primaricina. 1.I. protidic.N. în tratamentul iniţial. 2. Izoniazida este utilizată şi în cura "de întreţinere" (până la 2 ani). mineralocorticoizii (aldosteronul) şi androgenii. în general. provoacă limfopenie. Administrarea parenterală în micoze sistemice. antitoxic. Hormonii glucocorticoizi sau analogii lor sintetici.22. rezultate promiţătoare. în cazuri cu bacili Koch multirezistenţi la tuberculostaticele majore sau în contraindicaţiile acestora.. acţiune diabe-togenă (cresc glicemia şi . ANTIVIRALE Metisazona în profilaxia variolei şi în tratamentul complicaţiilor postvaccinalc (rezultate slabe) Amantadina şi Rimantadina în profilaxia gripei pandemice (protecţie 50%) Idoxuridina sau I.D. . reacţii adverse multiple şi severe. cresc sensibilitatea vasculară la catecolamine (adrenalină. SUBSTANŢE HORMONALE Ş\ ANTIHORMONALE 1. Majore (în ordinea preferenţială) Izoniazida sau H. cu acţiune glu-cocorticoidă. Experiemcntate în micoze sistemice. au o marcată acţiune antiinflamatorie. în special în keratita (rezultate nesigure) Citarabina în viroze veziculoase (rezulate slabe) ■-. fiind utili în colaps. Tricomicina Griseofulvina Amfotericina B Clotrimazol 5-Fluorocitozină Saramicetină Acţiune de contact în stomatita cu Candida albicans (drajeuri de supt). De rezervă Cicloserina (Tebemicin) Pirazinamida Kanamicina Viomicina Caprcomicina Tiocarlid X. în toate formele de tuberculoză (primele 3-6 luni) . stimulează sistemul nervos central. Ca accidente se semnalează: .1. Aplicare locală în keratita herpetică (rezultate slabe) Interferonul în profilaxia complicaţiilor postvaccinale.

în doze de 400 .2 . favorizează dezvoltarea cancerului de prostată. Contraindicaţiile corticoterapie: ulcer gastric sau duodenal. Dexametazon (Superprednol) . se reduce CINa din alimentaţie şi se asociază.m sau în perfuzii.H. agravează insuficienţa cardiacă şi hipertensiunea arterială prin retenţie hidrosalină. i.10 mg/zi).T. Corticoizii de sinteză au acţiune mult mai puternică şi dau accidente mult mai reduse: Prednison (Deltacortizon) . hipertensiune arterială severă. cu indicaţii în urgenţe (colaps.C.H.6 Metilprednisolon (Urbason . perforaţie). Se administrază i.. boli tromboembolice. . pulbere). hipertensiune arterială.Fluocinolonul derivă din Triamcinolon (în creme Synalar) şi Fluometazonul (Loca-corten). stimulând secreţia gastrică. 1 mg/ml. c.6 mg.i la 7 zile.m. unele cazuri de boli infecţioase. boli de sânge. Deşi în foarte multe ţări s-a renunţat la produsele naturale de A.75 mg/comprimat).C. Dintre corticoizii de sinteză cu acţiune retard.H.6 . sub formă de Cortrosym Depot sau Synacten . nu ACTH). . infecţii cu streptococi sau stafilococi) prin inhibarea reacţiilor conjunctive şi scăderea anticorpilor: . favorizează coborârea testicolelor. din cauza alergiilor grave provocate. . . unele caz^uri de insufeienţă cardiacă. astenie.5 ml. Diprophos fiole de 1 ml. . leucemii. Volon . INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 165 Efecte secundare: virilizare la femei şi inhibare a spermatogeneziei la bărbaţi (în doze mari).complicaţii infecţioase (tuberculoză.flacoane injectabile (Urabason cristal). este un derivat mai puţin alergenic. Prednisolon (Deltahidrocortizon. poliartrită reumatoidă. acţiune anabolizantă şi de retenţie hidrosalină. în boala Addison.Parametazonul are două proprietăţi importante: Combate retenţia de Na şi stimulează apetitul (Haldrone 1 mg/comprimat) sau Metilar (2 mg/comprimat). Tetracosactidul. Alţi corticosteroizi utilizaţi'sunt: Depomedrol.semne de hipercorticism (obeziate. . urticarie şi alte boli alergice. se administrează intra. boli de colagen.uneori. derivaţii de fluor ai prednisolonului sunt foarte activi local şi lipsiţi de efecte secundare în aplicaţii pe piele. comercializat sub formă de fiole de 1 ml (25 mg).5 mg (în doze de 0. 1 mg stimulează glanda suprarenală pentru 48 de ore.22.025 g). .2 ml. cu durată de acţiune 7-l0 zile). retard (în flacoane de 50 u. combat anumite sângerări uterine şi tulburări de menopauză.100 u.2.Dexametazonul este un foarte puternic antiinflamator. In uz curent: Superprednolul (0.).T. 1. Se întrebuinţează şi fiole de hemi-succinat de hidrocortizon (0.75 .40 mg/ml) cu durată 30-40 zile. în criptorhidie. (20 . i. astm. Cu circulaţie curentă este şi produsul retard de betametazon.5 mg/zi în boala Addison). insuficienţă suprarenală acută). . rău astmatic.i. sarcină în primele luni. cu administrare de 40-60 mg. sindroame nefrotice.comprimate de 0.20 mg/zi).5 mg/com-promat) şi Decadronul (0.fiole de 5 şi 10 mg (1-2 fiole/zi) i.D. Este utilizat ca produs cu acţiune retard (Depot).1 000 mg/24 de ore. febră tifoidă cu fenomene toxice. Kenalog (Volon) suspensie injectabilă.. . . tulburări de comportament).Triancinolon acetonid (Kenalog.. boli inflamatorii: reumatism articular acut. .fiole a 250 mg (Urbason solubile forte). acnee etc. se administrează C1K (1-2 g/zi) sau sucuri de fructe şi zarzavaturi. unele boli psihice. Cei mai importanţi hormoni mineralo-corticoizi sunt Mincortidul (Dezoxicorticos-teron A. întârziere a vindecării bolilor şi atrofie corticosuprarenala. la noi se foloseşte sub formă de A. (Prednyliden 6 mg/comprimat). comă hepatică.) . dar care produce rapid osteoporoză.C. Solu-Dacortin H . .Betametazonul are activitate antiinfiamatorie asemănătoare: Celestone în comprimate de 0.i) şi A. Triamcinolon (4 . pulbere (în flacoane cu 40 u. HORMONII SEXUALI Androgenii dezvoltă tractul genital masculin (medicaţie de substituire). sunt corticoizi cu acţiune locală în afecţiuni dermatologice. Indicaţii terapeutice: insuficienţă corticosuprarenala (numai corticoizi. la 16-21 zile prezentăm: .2..Depot. în cazul corticoterapiei de lungă durată.1 mg/zi). Supercortizon) doze similare. sau Valisone. sindrom Cushing. din când în când. sau i.comprimate de 1 şi 5 mg (doze de 6 . şocul infecţios cu germeni gram-negativi.deme şi agravarea insuficinţei cardiace prin retenţia de Na şi apă şi pierdere de K . nu se mai întrebuinţează. .v.Depot 60 mg/fiole) cu durată de acţiune 40-50 zile.scad toleranţa la glucoza).16 Metilprednisolonul.C.tulburări psihice (agitaţie.m. psihoze.T. Preparatul este comercializat în flacoane de 1 .hormon fiziologic.i) iar în forma retard 20 u.sau periarticular în doze de 1 .Metilprednisolon acetat (Depot-medrol 40 mg/ml.0. osteoporoză. Hidrocortizonul (Cortizolul). şoc. hormoni an-drogeni (Testosteron) şi medicamente antiacide. boli digestive acute şi arsuri grave şi Aldosteronul (0. forme severe de septicemie.accidente digestive (hemoragie. 164 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Cei mai importanţi glucocortcoizi sunt: Cortizonul .m. întârzie dezvoltarea cancerului de sân la femeie.. cu toleranţă digestivă satisfăcătoare.

impotenţă şi gi-necomastie la bărbaţi. determină retenţie hidrosalină.fiole de 1 şi 2 ml. în fiole de 5 ml (200 u.001 g (1 . tulburări digestive. Efecte secundare: pot favoriza cancerele genitale şi de sân la femei. Kombinsulina. cu 15' îanintea meselor principale. mult mai bine purificată..fiole de 5 000 şi 25 000 u. Preparate: Dietilstilbestrol . Insulinele cu acţiune prelungită pot fi cu activitate medie (10 .50 g .125 g pulbere de glandă tiroidă (1-3 dra-jeuri. Se folosesc sub două forme principale: Sulfamide hipoglicemiante şi biguanidele.G.4. Insulina este un hormon pancreatic secretat de celulele beta din inusuiele Langerhans.075 şi 0. Tot cu acţiune rapidă este şi insulina Actropid. se foloseşte 166 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ insulina obişnuită. 1. i . Ginosedol B . După Insulina pot apare accidente: Hipoglicemii ce pot merge până la coma hipoglicemică. erupţii cutanate. trombopenie). sunt fie preparatele de insulina. Prezintă însă riscul cancerizării şi al hipotiroidismului. inhibând sinteza hormonilor tiroidieni. ANTIDIABETICELE Antidiabeticele utilizate în clinică.comprimate. Sintofolin .Preparate: Testosteron . De obicei se administrează insulina de 3 ori/zi. efecte anticoncepţionale. Estrolent +ilole de 1 ml (10 şi 25 mg/fiole). Progestativele determină modificări de secreţie la nivelul endometrului. Estradiol . hipertiroidie şi.fiole şi comprimate. Redăm mai jos tabelul cu cele mai folosite sulfamide hipoglicemiante. Au acţiuni expectorante şi antiinflamatorii. Tiroton (Liotironină) . (Insulino Independent). Testolent (fiole de 1 ml). iritaţie digestivă catar al căilor respiratorii superioare şi al conjunctivei). Dintre acestea H.3. 1 u.21. Gliciazide Diamicron Predian Prezentare 1 comprimat 0. Efecte secundare: tulburări concepţionale.fiole de 1 şi 5 mg.22. Insulina Semilentă M. Glibenclamid Maninil Daonil Englucon Benclamid 4. icter. erupţii cutanate. insuline cu acţiunea lentă şi semilentă.3 comprimate/zi). şi Rapitard Insulina. PREPARATELE TIROIDIENE ŞI ANTITIROIDIENE Hormonii tiroidieni stimulează metabolismul tisular şi servesc ca medicaţie de substituire în insuficienţa tiroidiană.2. Presomen . uneori grave. Estrogenii provoacă proliferarea miometrului şi a endometrului. Preparate: Tiroida . febră.comprimate de 0.010 g (sublingual) comprimate. Sunt contraindicaţi în insuficienţa cardiacă şi coronariană. Nume comercial 1. Preparate: Progesteron .comprimate. insulina pentru 2 g glucoza urinară. dezvoltă glande ma-mare. împiedică dezvoltarea cancerului de prostată şi a cancerului de sân inoperabil.i. după caz şi doză. Destriol .Insulina.i/fiolă şi 40 u. Radioiodul (I ) are un puternic efect antitiroidian. febră. infecţii locale.comprimate de 0. au chiar acţiune guşogenă prin supradozaj. sunt folosite în diabetul de tip II. fenomene de intoleranţă. 1.i. i. Antitiroidienele sunt substanţe care inhibă formarea hormonilor tiroidieni: Preparate: Metiltiouracil . profund. pentru combaterea iminenţei de avort) şi Orgametril . deprimare a hematopoiezei (granulocitopenie.005 g (3 comprimate/zi timp de 5 .C.comprimate de 0. 4-5 zile pe săptămână). Dintre cele cu acţiune rapidă. Reacţii adverse: accidente alergice. reacţii alergice şi lipodistrofii.fiole de 1 şi 5 mg şi comprimate de 1 mg. uneori. la femeile în vârstă.005 g (1 3 comprimate/zi).comprimate de 20 micrograme. Se administrează de obicei subcutanat. tulburări digestive.i/ml). Tolbutamid Rastinon Orinase 2. Clorpropamid 3.'uJfm&6arefe»d'duă din generaţia a Ii-a. inhibă secreţia de gonadotropine hipofizare. Antidiabeticele orale.fiole de 10 şi 25 mg (la 2 zile 1-2 fiole).025 g Alilestrenol (Gestanon) .drajeuri de 0. Dintre cele cu acţiune propriuzis prelungită menţionăm: Long Insulina şi Insulina Novolentă. Este indispensabil în diabetul de tip I (insulino-dependent). fie antidiabeticele orale. Reacţii adverse: iodism (cefalee. Există insuline cu acţiune rapidă. Primele două tipuri fac parte din generaţia a I-a.7 zile.005 g (8 comprimate/zi).comprimate de 0. Ambosex .14 h). ordinară. Aceste substanţe atenuează hipertiroidia. Metiltestosteron -de 0.2.comprimate.m. Carbimazolul -comprimate de 0. Acetoxiprogesterona . Iodurile de potasiu şi de sodiu reduc volumul tiroidei şi atenuează hipertiroidia. metroragii la femei în menopauză (în doze mari). Acţiunea lor este slabă asupra tiroidei normale.

080 g Posologie în 24 h wraoo 1-3 comprimate 0. Unii autori deosebesc două grupe A.Analeptice clasice (cafeina şi picotroxina.22. etc). Uneori. suprimând .0. Retrohipofiza.amine sintetice simpatico-mimetice (adrenalina.22. HORMONII HIPOFIZARI Hormonii hipofizei anterioare: hormonul de creştere (deficitul produce nanismul hipofizar. Encephabol. Psiholeptice. Vitamina B. Nicetamida etc). vasopresina. Pentilen tetrazol.i. cu acţiune gluco. 2. stimulare (excitante) şi destructurare (devierea activităţii psihice normale). tremurături.substanţe ale dispoziţiei (tiboanaleptice din seria Inhibitorilor de monoami-nooxidaze .se administrează în diabetul inispid. . îndepătează senzaţia de oboseală.15 u. 1..Analeptice moderne (Begrimid-Ahipnon. Stimulează scoarţa. Heptamyl etc).v.1 comprimat 0. şi se administrează numai parenteral sau i. narcoticelor şi a hipnoticelor. active tot pe cale orală.22.'-e INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 1. palpitaţii (efecte similare apar şi după consumul de cafea şi ceai). insomnie.15 mg 1-3 Sulfamidele hipoglicemiante au următoarele efecte secundare: hipoglicemii în special ki bătrâni. sunt numeroase.substanţe sedative. fiole de 1 g pulbere (prize nazale) . vasoconstricţie cerebrală şi creşte moderat diu-reza. Megimid. sunt hipoglicemiante. buformină.2. Hormonii hipofizari posteriori sunt: hormonul antidiuretic (deficitul provoacă diabetul insipid).. Cele cu acţiune directă se numesc psihotrope.750 g 5 . fiole de cafeina natriubezoică (1 ml). anticonvilsivante barbiturice şi nebarbiturice . Ca mod de acţiune stimulează celulele beta. . tulburări digestive. iar excesul gigantismul).tranchilizante minore B. Benzedrinul (Amfetamina sulfurică) este un excitant al sistemului nervos central. apar acţiuni nedorite (nervozitate).5. Substanţe psihotone (psihoenergizante) . vasodilataţie periferică. Biguanidele. EXCITANTELE Cafeina este un excitant al sistemului nervos central. cu acţiune vasoconstrictoare şi Ocitocina (Oxiton) .250 . efredina.psihotone sintetice cu acţiune simpatico mimetică redusă sau nulă (Centedrin. A.3. Biguanidele sunt utile tot în diabetul de tip II.şi mineralcorticoidă. leucopenie. MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Drogurile cu acţiuni asupra sistemului nervos central.22. creşte activitatea mintală şi suprimă acţiunea deprimantă a alcoolului. hormonul tireotrop (tireostimulina). .2. ca nervozitate.neuroleptice şi timoleptice (tranchilizate majore) .i. favorizând oxidarea celulară a glucozei. 1. după prescripţie. şi B. şi cu prudenţă Buforminul sau Silubinul.psihotone de reglare metabolică (Meclofenoxat. hipnotice.fiole de 1 ml (1-2 fiole/zi). hipotiroidism. HORMONUL PARATIROIDIAN 167 Tachystain. . Piritoxina. cu trei subgrupe: .M. cu efecte nedorite similare corticoizilor. Se administrează. Acestea pot modifica activitatea mentală în trei direcţii: sedare (deprimante). la 6 ore).O) . 1. Produce tahicardie. hormonii gonado-tropi şi hormonul adrenocorticotrop (ACTH). subcutanat.1.3. reacţii alergice. Lidepran) . Ca preparate sunt utilizate Meguanul. cu acţiune în oprirea hemoragiei post-partum. vasodialataţie.25 r 1 tabletă 5 mg 1 tabletă 0. Preparate: Fenformină.(în doze de 12 . Dihidrotahisterol cristalizat în soluţie uleioasă (flacoane de 15 ml) este indicat în tratamentul hipoparatiroidiei. Glucophagelul. Cortrosyin depot (Synacten depot) fiole de 1 mg.I. amfetamina) .6. C. Acesta se găseşte în flacoane de 50 u. Nootro-pil.A. Psihoanaleptice (stimulante psihice): 1. stimulând funcţiile psihice şi motorii ale scoarţei. apar acţiuni nedorite. Uneori.

. se găsesc în următoarele preparate: Bromoval. conţine bromuri şi se administrează câte o linguriţă de granule de 2 . . se utilizează clorura de calciu în injecţii i. Este toxică şi produce frecvent convulsii. Provoacă adesea obişnuinţă. Anapetolul..3 comprimate). de calm.-.L. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 169 Bromsedinul. în doze mai mari.N. constipaţie. HIPNOTICELE (somnifere) Sunt substanţe care favorizează somnul şi-i prelungesc durata. Antiepileptic (combate convusiile şi antispastic slab. unele au acţiune de lungă durată (8-l0 ore) Fenoborbitalul. constipaţie. intoxicaţie acută cu hipnotice.8 ore). Se găseşte sub formă de fiole de 1. în tratamente prelungite cu doze mari (confuzie. Hipnogalul (Triclofos). înrudit cu clorhidratul. ^--. se găseşte în comprimate de 0. ■•:-:-î . Fenobarbitalul (Luminai.comprimate de 0.</j'~:.3 g/comprimat). scade pofta de mâncare şi creşte tensiunea arterială. altele. 1.?■ .... este utilă în stări de exci. narcoticelor. palpitaţii. tulburări afective. anticonvulsivante. Dozele toxice provoacă paralizia respiraţiei. sub formă de sirop.. De asemenea tot cu efect de stimulare rapidă şi intensă a centrului respirator bulbar sunt şi Micorenul şi Picrotoxina. Sulfatul de magneziu.3.. boala serului.22.. Se administrează numai după prescripţie.f -■ '-oi ■>!■•: ■ . erupţii cutanate etc. Pentetrazolul (Cardiazolul) acţionează asupra centrilor vasomotori şi respiratori bul-bari. . fără efecte secundare.. Acţiunea apare după câteva zile de tratament. .3 ori/zi. barbituricelor..• taţie psihică. Produce obişnuinţă. Se găseşte sub formă de fiole de 1 ml şi 5 ml şi soluţie. Stimulează inima.2 şi 4 mg. Bemegridul (Ahypnon) . de durată medie (6 . fenomene de abstinenţă la întrerupere.v. I 168 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Centedrinul stimulent a S. . fiind şi anticonvulsivant. singure sau în asociere. Preparatul fenobarbital este prezentat sub formă de comprimate de 1. calmează anxietatea şi agitaţia.. SEDATIVELE Sunt substanţe care provoacă o stare de linişte. tremurături. Poate provoca convulsii.senzaţia de oboseală şi acţiunea deprimantă a alcoolului.< '.este mai activă în condiţii de deprimare respiratoare prin morfină şi barbiturice. dar se însoţeşte şi de efecte nedorite: somnlenţă. analgetice slabe.v. Amobarbitalul . Hidratul de cloral provoacă sedare... Scopolamina (Mioscina)..comprimate de 0. Stricina este un stimulent medular. Pot apărea şi efecte toxice: nelinişte. intoxicaţie cronică. uneori fenomene de intoleranţă (nelinişte.). uneori halucinaţii.m.. uscăciunea gurii. stări confuzionale şi chiar psihoze.3. •'■■. un stimulent slab al centrilor vasomotori şi respiratori din bulb şi un stimulent al secreţiei gastrice.. Extraveral. disartrie. Toate aceste substanţe.. în fiole de 10 ml. instabilitate. tetanie. administrează i. Toate au acţiuni comune: efect sedativ. administrat parenteral.. şi anume în comprimate de 0. "**><• joi.22. în doze mici. Este indicat în stări depresive.analeptic bulbar . cu acţiune hipnotică de lungă durată (8 ore). ultimele două fiind şi anorexigene (scad apetitul). este mai bine suportat. hipnotic. fiole de 1 ml soluţie de Pentetrazol sau Pentetrazol E (asociat cu efedrina). Bromosedin. tremurături. reduce rigiditatea în boala Parkinson şi este un antivomitiv. crescând presiunea arterială şi stimulând respiraţia. Se administrează s. Gardenal) este un sedativ în doze mici.003 g (1 . halucinaţii) sau stări de obişnuinţă. antagonizând barbituricele. reduc agitaţia şi liniştesc psihicul. Bromhidrat de scopolamina. produce stare de euforie (bună dispoziţie). Uneori pot apărea convulsii. insomnie. somn (6-7 ore). Valeriana este un sedativ îndoielnic.■■-. a neurolepticelor şi a tranchilizantelor. u . Substanţe cu acţiune similară sunt: Pervitinul. delir şi colaps.b i. vărsături.. are un efect asemănător Pentetrazolului.010 g (1 3 comprimate/zi). Ca antidot. Se administrează seara 1-2 comprimate (0.2. Preludinul (analpetic bulbar). somnolenţă la trezire.10 g. Bromovalul sedativ şi hipnotic blând (3-4 ore).**■. Nicetamida . delir.. insomnie etc. erupţii alergice. Se administrează sub formă de comprimate în epilepsie. Pasinal etc. în doze toxice. Ciclobarbitalul (Phanodorm) .:. cu acţiune asemănătoare Amfetaminei..c. persistenţă îndelugată şi intoxicaţie cronică (deprimări.Accidente: comă.rf-.10 g şi fiole.fiole de 10 ml .administrat i. VN.3.şi altele de durată scurtă (3 ore) Ciclobarbitalul.C. 1.20 g. uscăciune a gurii.. Cele mai cunoscute sunt barbituricele. sau i. Reacţii adverse: midriază (dilataţie a pupilei). Preparate cu acţiune asemănătoare sunt: Dormitalul (Amobarbital) . Dintre barbiturice. Bromură de calciu. Bromurile (săruri ale acidului bromhidric) deprimă sistemul nervos central.m. Nervocalm. este sedativ şi anticonvulsivant. Uneori pot apărea greaţă. Bromura de calciu. substanţă greu de mânuit terapeutic.•.

antihistaminic. Poate provoca midriază. Toxicitatea este mică. antiemetic (combate vărsăturile) şi hipote-rmizant.6. uscarea bronhiilor. tulburările emoţionale. tahicardie. Piramidonul (Amidopirina. ANTALGICELE (medicaţie care combate durerea) 1. Utilizarea este astăzi limitată. Analgeticele. au o acţiune antiinfiamatorie şi antireumatismală asemănătoare.025 g) este tranchilizant şi slab antipsihotic. După o administrare prelungită. diminuând reacţiile psihice şi emoţionale care se însoţesc.025 g) şi de fiole de 2 ml. greaţă.005 g).005 g) are acţiuni asemănătoare. Napotonul (Librium).005 g şi fiole. 1. substanţă sintetică.sedativ slab. Analgeticeleeuforizante Sunt substanţe care combat durerea. hemoragii şi chiar leziuni hepatice şi renale. potenţează efectul narcoticelor. Sintalgon (Metadon). apar fenomene de intoxicaţie conică (somnolenţă. în schimb.22. cu efect analgetic mai redus şi toxicitate mai scăzută. Se prezintă sub formă de fiole de 2 ml (0.3.1. 1. Mialginul (Petidine. provoacă liniştire. Se administrează i. antipircticele. icter etc. Majeptil . specifică. papaverina (antispastică) şi Codeina (antitusivă).010 şi 0. Dipidolor şi Fentanyl (fiole) sunt analgetice foarte puternice. greaţă.antipsihotic şi antiematic. confuzii. Uneori apar: oboseală. Preparatul Hexapon conţine alcaloizii totali. ANTIDEPRESIVELE Sunt substanţe cu acţiune antipsihotică şi antidepresivă. scăâderea libidoului. 100 mg).m.2. hipotensiune. Mellerilul (Tioridazin) . care se găseşte sub formă de drajeuri de 0.025 g şi fiole de 0. Sineguanul şi Teperinul (comprimate) sunt antidepresive active. tahicardie. Largactil. uscăciune a gurii (fiole de 2 ml.002 g/fiolă). Uneori pot apărea: hipotensiune. este un analgetic şi antipiretic relativ slab şi un antiinflamator şi antireumatic puternic. Comprimatele conţin 0.010 g şi 0. Meprobamatul reduce anxietatea. profund şi oral.005 g şi fiole de 0.22. Dolantin). dar potenţează alcoolul şi produce obişnuinţă. antiemetic şi antipruriginos.comprimate de 0.6.5 g. derivat semisintetic. Hiposerpilul (Reserpină. sub formă de fiole (0. Aspirina (Acidul acetilsalicilic) şi Saliciîamida au o acţiune mai intensă antipiretică şi analgetică.010 g/fiolă) şi comprimate de 0. Se administrează subcutanat 1/2-l fiolă pe zi (1 ml. schizofrenie).tranchilizant activ (comprimate de 10 mg). dar este mai activ. reacţii alergice. Multe dintre aceste tulburări se combat prin asocierea Morfinei cu Atropină. Se găseşte sub formă de drajeuri de 0. al alcoolului.002 g/fiolă. Hidromorfona (Dilaudid). derivat sintetic cu acţiune foarte intensă.0025 g şi fiole de 0. hipnoticelor şi analgeticelor. Se găseşte sub formă de comprimate de 0.este un anxiolitic bun. constipâţie. după mese. sunt anti-piretice şi antiinflamatorii. deprimă respiraţia. 0.3. Stelazina (Arifluoperazină) neuroleptic fenotiazinic (drajeuri de 0. deprimare a respiraţiei.Alte preparate: Nitrazepam (comprimate şi Noxyron (comprimate). diaree. Diazepamul (Valium) are proprietăţi asemănătoare (tranchilizant şi anticonvulsivant). 170 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA 1. Nozinanul (levomepromazin) are un efect asemănător. TRANCHILIZANTELE ŞI NEUROLEPTICELE Tranchilizantele sunt substanţe care îndepărtează agitaţia. vărsături. sub formă de drajeuri (0. Haloperidol (soluţie şi fiole). transpiraţii. Pot apărea: comă (la doze mari). dar şi antipsihotică.4. mioză (micşorare a pupilei) şi scade secreţiile digestive şi bronşice. 1. durabilă (comprimate de 0. scăderea auzului (zgomote în urechi). în doze de 2 . antipsihotic şi hipotensiv. are acţiune antitusivă.050 şi 0. are acţiune asemănătoare. Neurolepticele sunt substanţe cu acţiune tranchilizantă. Alte neuroleptice sunt Romerganul (Prometazin) . dermatite etc. Hidroxizinul (Atarax).6. nu se însoţeşte de euforie.3. Serpasil) -tranchilizant.22. excitaţie.025 şi 0. derivat de pirazol.22. Potenţează efectul alcoolului.001 şi 0.5. icter. mult mai activ şi cu toxicitate mai redusă (fiole de 1 ml). antiinflamatoriile Efectul analgetic este mai redus. Rudotel . întăreşte acţiunea barbituricelor şi a alcoolului.3. intoxicaţie cronică cu stare de obişnuinţă (morfinomanie). Opiul cu alcaloizii săi: morfina. Toxicitatea este mică. provoacă constipâţie. Clordelazinul (Clorpromazin.4 g/zi. tensiunea psihică. halucinaţii). erupţii cutanate şi obişnuinţă. sim-paticolitic (inhibă simpaticul) şi hipotensiv.A. Toxicitatea este redusă. Se găseşte sub formă de drajeuri (0.100 g/fiolă de 2 ml şi comprimate de 0.40 g (1 . Antideprinul (Imipramin) este cel mai puţin toxic.3. vărsături.030 g şi fiole de 2 ml (50 mg). Reacţii adverse: . Raunervil. favorizează somnul. antipsihotic (manie.3/zi). Morfina este un analgezic puternic (4-6 ore) şi euforizant. constipaţie.A.002 g. Aspirina şi Saliciîamida se administrează sub formă de comprimate de 0. Lyogen . Salicilatul de sodiu.22. Efectele secundare sunt numeroase. somnolenţă. favorizează somnul.002 g. în R. pot apărea: excitaţie.005 g .drajeuri de 0. se administrează la adult 6-l2 g/zi în 4-6 prize. Uneori. Ca efecte toxice pot apărea greţuri. somnolenţă. Plegomazin): tranchilizant.025 g/fiolă. Aminofenazona).

Ketazon (drajeuri şi fiole). colaps. activ.7. erupţii cutanate etc. Paracetamol. Mai recent au fost introduse noi antiinflamatorii nesteroide în tratamentul bolilor reumatismale: Fenamati (Ponstyl. erupţii cutanate. Poate provoca erupţii alergice.50 g. Este incompatibilă cu sulfamidele şi cu PAS. Fortral (Pentacinum).expectorant şi antitusiv. hepatite.20 g. anemii. agranulocitoză.antiepileptice lipsite de efecte sedative şi hipnotice. Are acţiune antipiretică intensă şi analgetică slabă. Este un alcaloid toxic. cefalee. cea de 1 . Cocaina este un anestezic local. 1.uneori apar intoleranţă.22. antiaritmică şi analgetică. Codaminul. erupţii alergice.3. Trecidul. având o intensă acţiune antiinflamatorie şi antireumatismală şi o mai slabă acţiune analgetică şi antipiretică. Cofedolul. Xilina (Lidocaina) este unul dintre cele mai bune anestezice locale de două ori mai puternică decât Procaina. Morfolep.3. ' . în timpul meselor).9 . Concentraţiile mici sunt bine tolerate. Au acţiune antiaritmică.50%. Acidul metiazinic (Soripal).7.: Mefenezina tranchilizantă şi analgetică.3. ameţeli. pentru blocarea nervilor. pentru anestezii de suprafaţă. ANESTEZICELE LOCALE Sunt substanţe care suprimă local şi trecător sensibilitatea dureroasă. vasoconstrictor şi euforic. Reacţii adverse: pot apărea hipersecreţie gastrică (ulcere. anestezică şi hemostatică local. Analgezina) este tot un derivat de aminofenazona.7.7. Antinevralgicele. Antidorenul. leziuni hepatice şi renale. Are acţiune trofică tisulară. > -: Sunt substanţe care combat spasmele musculaturii striate. Etotoina este mai puţin activă şi mai toxică decât Fenitoina. 2 .2 g/zi (3-4 comprimate a 0. prezentat sub formă de drajeuri (200 mg) şi administrat în doze de 600 . Algocalminul este un derivat de aminofenazona. Procaina este prezentată sub formă de fiole de 1. afectarea hematopoiezei. Mydocalmul (drajeuri a 0. contracturile piramidale. indicat în special în stări de hipertonie provocată de boli neurologice şi Clorzoxazona sau Paraflexul (comprimate a 0. Uneori apar fenomene alergice.25 . antireumatismal cu mai puţine contraindicaţii (tabele de 100 mg) 2 . întârziind procesul de îmbătrânire. 1.v.3.4.1200 mg/zi. Pentru infiltraţii se foloseşte soluţia de 0. vasodilatatoare. foloseşte soluţia de 0. în administrare i. Delagyl (fiole).30 g). fiole şi supozitoare). ci numai de atac. antipiretică şi antiinflamatorie moderată. oprirea inimii etc. Alte anticonvulsivante şi antiepileptice sunt: Diazepamul (Valium). INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 171 Fenilbutazona este un alt derivat de pirazol. Sirenolul. şi supozitoare de 250 mg. Nifluril. Indocidul (Indometacina) este un foarte puternic antiinflamator. în timpul meselor).25 g). Scopolamina. produce fenomene alergice (erupţii cutanate. poate apărea o intoxicaţie cronică (cocainomanie). hemoragii.). 172 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. Tegretol (comprimate) şi Suxilep (capsule. Antipirina (Fenazona. Se găseşte sub formă de drajeuri de 0.22.10 zile.025 g pe caspsulă). Anticonvulsivantele şi antiepilepticele Fenobarbitalul este anticonvulsivant. Asilide. Saldorenul. sedativ şi hipnotic. Pot produce greaţă. în administrare prelungită. dar mai slabe. Uneori. Tramodolum (Tramal). . Sunt toxice. hepatite. în exacerbări.1. Voltaren (drajeuri de 25 mg. Antimigrinul. stări de excitaţie etc. Fenacemidul. L-Dopa . Se administrează 2-6 capsule/zi (0.22. Diclofenac (capsule şi supozitoare).25 -0. Antiparkinsonienele Sunt substanţe care combat atremorul şi rigiditatea din boala Parkinson: Atropină. vărsături. convusliile etc.Dopasan (comprimate) şi Viregyt (capsule). Acţiuni similare au Alindorul (Fenilbutazona + Aminofenazonă). iar pentru rahia-nestezie. perforaţie). Percluzone (gelule de 0.3/zi. ArleJ).50%. în infiltraţii. nefrite. Miorelaxantele ■. Nu este medicament de "cursă lungă".05 g). Clofenoxamina.1. supozitoare de 0. 1. Piafen. Este slab antispastică. Poate produce accidente astrice (ulcere).200 g (2 3/zi) şi.3.22. Romparkinul (Artan). cea de 2%. Glucosalilul. favorizează infecţiile. retenţie hidrosalină cu edeme. 3/zi. 4 şi 8%. Fenacetina şi Paracetamolul au acţiune analgetică. Primidona (Mysolin) este utilă în criza majoră de epilepsie. soluţia de 8%. DEPRIMANTELE CENTRALE MOTORII 1. ca urmare a discopatiilor şi altor boli reumatismale. Tomanol (fiole şi drajeuri).250 g. solubil în apă (comprimate de 0. Fenitoina şi Mefenitoina . Tanderil derivat de fenilbutazona.etc.2%. Creşte eliminarea urinară de uraţi şi este slab antispastică. antispastică. 2. Procaina (Novocaina) este anestezică şi vasodilatatoare locală. cu aceleaşi acţiuni. antiepileptic activ. doza mortală fiind de 1 g. Reumaciful.3/zi. analgetic şi antipiretic.2. în cure de 7 . eficace în poliartrita cronică evolutivă şi spondilită. în afara acţiunii miorelaxante . Este obligatorie testarea sensibilităţii. Doza orală este de 0.22.? n. Ibuprofenul (Brufenul) este un antiinflamator nesteroid. bronhospasm) şi fenomene de intoleranţă (convulsii. indicată cu precădere în spasmele musculare dureroase. Trepalul.0.

Principala utilizare este în transplantul renal. puternic antihistaminic . Inhibă deci procesele imunologice. Sunt active în unele boli alergice: uritcarie. . produc efecte secundare. Sunt utile în lupusul eritematos diseminat cu leziuni renale.Mercaptopurina. Cel mai utilizat drog este Azatioprina (Imural.Citonim .1 mg). poliartrita reumatoidă. pentru prevenirea izoimunizării Rh.001 g. De INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 173 exemplu în purpura trombocitopenică . Peritol . duce la scăderea dozelor pentru ambele droguri.seruri şi globulină antilimfocitară. drajeuri de 0.Mileran . scade de asemenea numărul limfocitelor mici şi reduce reacţiile imune.Dacarbazine . 6 . sindroame nefro-tice rebele la tratament. Feniramin .Alkeran . Scade limfocitele şi diminua producţia de autoanticorpi şi celule spcific sensibilizate. febra fânului. în concluzie. alergii medicamentoase etc. 1.comprimate. în realitate.020 g..a. Prometazina) .H. Mijloacele cele mai utilizate sunt: .5 mg/kg/corp.Splenectonia este o metodă adjuvantă cu rezultate slabe. (Synachten).050 g şi sirop 1%. nu au efect imunosupresiv. Combat bronhospasmul şi efectele asupra circulaţiei pe care le are histamina (vasodilatatie şi permeabilitate capilară). Nilfan (Cloropyr■amin). .025 g şi supozitoare de 0. glomerulonefritele proli-ferative. 6 Tioguanina. Preparate: Romergan (Phenergan.Melphalanum . le-au impus în practica clinică. în prezent are indicaţii limitate. Se recomandă utilizarea radioterpiei cu 24 h înainte de transplantare. lupusul eritematos diseminat.Busulphan . producând o serie de tulburări prin vasodilatatie şi hipotensiune.Leukeran .administrarea pasivă de anticorpi. Ciclofosfamida (Endoxan). care sunt agenţii imunosupresivi cei mai puternici.22. Clorfenoxamin -comprimate de 0. lupusul. deci la diminuarea efectelor toxice. colita ulceroasă. soluţia de 5%.30 g. dermato miozita. 1. Succesele obţinute în terapia unor boli autoimune. Principalele antineoplazice (citostatice) din practica curentă sunt: .01 g şi fiole de 2 ml. Imurel) în doze de 2. boala serului. prin imu-noglobulină umană specifică anti D. Se prezintă sub formă de fiole de 1 ml (de 1 şi 0. în afară de corticoizi în terapia bolilor autoimune se foloseşte şi A. sindromul nefrotic.comprimate de 0. dar şi asupra macrofagelor. Dintre drogurile anti-neoplazice imunosupresive următoarele şi-au confirmat utilitatea în clinică: Azatioprina.iar pentru rahianestezii. este principala întrebuinţare. Tavegyl. în ciroza hepatică cu ascită şi hipertensiune portală.Timectomia nu sa impus în practică.Endoxan . Se realizează prin: . cu excepţia miasteniei gravis. colita ulceroasă). .a. Metotrexat. fiole de 0.Radioterapia a fost primul mijloc imunosupresiv utilizat. Utilizarea k>r în transplantele de organe. MEDICAŢIA ÎMUNOSUPRESIVĂ Şl C1TOSTATICĂ Acţionează inhibând sinteza anticorpilor şi formarea limfocitelor. potenţarea efectului băuturilor alcoolice şi excitaţie psihică. terapia imunosupresivă este o imunodepresie. . Este vasodilatatoare.rapid evolutive.Drogurile imunosupresive. HISTAMINA Şl ANTIHISTAMINICELE Histamina este o substanţă cu funcţii fiziologice importante.C.5 . Clorambucil. unde s-au obţinut rezultate în prevenirea fenomenului de respingere. poliartrita reumatoidă. Antihistaminicele împiedică unele acţiuni ale histaminei.Ciclofosfamid . Dozele medii (60 mg/zi).T.C.idiopatică. îşi exercită efectul imunosupresor numai dacă este în cantitate mare.6. dar sunt folosite şi în diferite boli autoimune.Drenajul canalului limfatic toracic.5.Corticoterapia. Mai este utilizat în dializa extracor-poreală la bolnavii cu uremie. dar produc frecvent remisiuni spectaculoase în boli cu componenta auto-imună (anemia hemolitică dobândită. Anafilin. rinita alergică ş. Este eliberată în fenomenele alergice. Asocierea cu prednison sau A. terapia imunosupresivă are două indicaţii majore: transplantul de organ şi bolile autoimune. hepatita cronică activă ş..T. Corticoterapia este foarte utilă şi în astmul bronşic. .H. Acţionează asupra limfocitelor mici.Terapia prin anticorpi specifici. artrita reumatoidă. .Ciclophosphamidum . cunoscuţi până în prezent. sarcoidoza. stimulează secreţia gastrică.05 g şi 0. rinite alergice.010 g. în insuficienţa cardiacă ireductibilă şi în leucemia limfatică cronică. .Levofolan . în anemii hemolitice autoimune. Dozele mari de Prednison (60-l00 mg şi chiar mai mult). purpura trombopenică idiopatică.comprimate de 0. contractă muşchii netezi (mai ales bronşici).22.drajeuri de 0. Reacţii adverse: uneori apar: depi-mare centrală cu somnolenţă. Au acţiune sedativă şi hipnotică.Clorambucilum .

Puritenol Hidroxicarbamidum . Uşurează resorbţia exsu-datelor purulente pleurale şi favorizează liza coagulilor intravasculari proaspăt formaţi (fibrinoliză).22. Au acţiune androgenică slabă. injectabile Capsule Injectabile Capsule. în aerosoli.Epirubicinum . injectabile Comprimate.Oncovin .8.Imuran .Cristovin Tegafurum . injectabile Injectabile Injectabile Injectabile Injectabile Injectabile :n Injectabile Injectabile 174 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Asparaginase . fluidifică secreţiile bronşice şi în doze mari sunt antiinflamatorii. pot provoca ictere şi fenomene de virilizare.Bleomicinum . Nerobolil - .Ftorafur Mercaptopurinum .Cisplatinum . injectabile Comprimate Comprimate. iar în aerosoli iritaţie traheo-bronşică. Uneori.Clanisen -Tace Injectabile Capsule Injectabile Injectabile Injectabile Capsule Capsule Capsule Comprimate Capsule 1.22.Efudix .7. lent. ANOREXIGENELE Şl ANABOLIZANTELE Anorexigenele sunt substanţe care micşorează apetitul (pofta de mâncare)..Metotrexate . în hemoragii.Hidroxiuree Tamoxifenum Tamoneprin Flutamidum Chlorotrianisen .Natulan Vinablastinum Vincristinum . Clorteslosteron acetat .Azothaioprinum . favorizează absorbţia unor exsudate şi hematoame. Tripsina şi hemotripsina . prvoacă insomnie şi psihoze. Kalicreina (Pandutin-depot). Preludinul scade apetitul şi stimulează slab sistemul nervos central. util în boli arteriale periferice. Administrate i.Citarabinum . Preparate: Madiol . creşterea greutăţii. administrat i.Antifolan .comprimate. creşterea fibrinolizei şi Trasylol. a fibrinei şi a coagulilor de sânge.Fluororacilum . pot provoca reacţii alergice.v. Naposin .. 1. Antienzimele mai întrebuinţate sunt Acidul epsilonaminocaproic . fiole de 25 000 -l00 000 foarte util în pancreatită acută (inactivează tripsina). Silutinul şi entermina acţionează similar.Daunoblastin . în fiole de 40 u. Streptokinaza şi streptodornaza sunt tot enzime proteolitice.Leucogen Procarbazinum . Anabolizantele sunt substanţe înrudite cu testosteronul. ENZIMELE Şl ANTIENZIMELE Hialuronidaza (Tilase) permeabilizează ţesutul conjunctiv.fiole de 20 ml.m. Poate creşte tensiunea arterială şi metabolismul.Daunorubicinum . Stimulează anabolismul proteic. Uneori.flacoane infectabile.enzime proteolitice care produc liza ţesutului necrozat.Natulan .comprimate.Farmorubicin Capsule. este vasodilatatoare cu efect prelungit.

fie periferic (Papaverina). Clofenat) scade concentraţia lipoproteinelor cu densitate mică. Dintre Uricozurice se folosesc: Probenecidul (Bene-mid).fiole. Astăzi toate aceste medicamente ca şi brufenul sunt utilizate numai ca adjuvante. Fenilbutazona. tot o enzimă schimbătoare de anioni are acelaşi mod de acţiune. bronşice) şi împiedică transpiraţia. administrat 6 g zilnic. Sitosterolul. Fracivix) şi Benzbromarona. ANTIGUTOASELE Cele mai cunoscute antigutoase suntu următoarele: Colchicina. Metionină etc). Se administrează 10 mg de 2/zi. Nu se adminimistrează oral. tulburări de vedere. Substanţele lipotrope (Colină. este puţin folosit astăzi. scade colesterolul şi triglicerinele. Este superioară precedentelor medicamente.22. şi scăzând la 3. Sulfin pirazona (Anturan) şi derivaţii de Benzofurani: Benziodarona.10. administrat 3 . în doze pornind de la 4 mg. erupţiile cutanate. este o rezină schimbătoare de anioni. erupţii cutanate. Allopurinolul scade uri-cenia şi favorizează resorbţia uraţilor depuşi în ţesuturi.H-ul (40 . Lizadon (comprimate şi supozitoare). inhibă spasmul uterin (în colici uterine. Toxicitatea este mare: uscăciune a gurii. relaxând spasmul. Oxifenilbutazona şi Indometacinul dau rezultate superioare. Acţionează fie central (Atropină). au aceleaşi acţiuni şi rezultate. scade colesterolul şi trigliceridele.5 . este tot un parasimpaticolitic. Fobenal (comprimate). acţionând antimfiamator. Se administrează sub formă de coprimate. febra.22. Uricostaticele sunt droguri care acţionează cel mai puternic în gută. Este antivomitiv (util în răul de mare) şi antiparkinsonian. două săptămâni până la 6 luni. şi mai rar i. Medicatia Uricozurică scade glicemia prin creşterea eliminării de acid uric.C. dismenoree). Se prezintă sub formă de fiole de 1 ml . favorizează resorbţia uraţilor depuşi în ţesuturi şi previne uneori litiaza urică. Etofilin Clofibrat). Scade şi eliminarea de acid uric. ca Allopurinol (Ziloric şi Milurit). care clarifică serul lipemic prin fragmentarea chilomicronilor şi scăderea trigliceridelor. inhibând formarea colesterolului.c. timp mai îndelungat. Atropină este un alcaloid cu acţiune anticolinergică. ale căilor biliare şi ureterelor.400 mg/zi şi Tiopurinolul.m. dau rezultate discutabile. In guta cronică este mult mai puţin indicată. care fixează în intestinul subţire acizii biliari. Dintre acestea enumerăm: Acidul orotic.50 u. Colestiramina (12 . Foladon (comprimate. accţionând ca antiinflamatorii puternice. Depăşite clinic. retenţie de urină. acţionează asupra accesului de gută. Anginina (carbamat de piridmol) protejează peretele vascular de infiltraţia lipidică. Scade şi eliminarea urinară de acid uric şi previne uneori litiaza lirică. Derivaţii Clofibratului (Benza-fibrat. administrat 3-6 g/zi. Principalele medicamente sunt: Heparina.11. Umtoxidaza este tot un uricostatic dar are cele mai bune rezultate. ANTIATEROGENELE Sunt substanţe care pot corecta dizlipidemia din ateroscleroză.1 g/zi.6 x 250 mg până la 3 x 750 mg/zi timp de 6 luni. tulburări hepatice. 2 şi apoi la 1 mg. gastrice. inhibă resorbţia intestinală a colesterolului. Cu acţiune asemănătoare sunt preparatele: Bergonal (drajeuri). este o substanţă anticoagulantă. tulburările hepatice şi pulpura. care inhibă spasmele gastroin-testinale şi. inhibă secreţia glandelor exocrine (salivare. Clofibratul (Atromid.T. spre deosebire de trecut. Prednisonul (20 . mai redus. Acidul Nicotinic. Se administrează cu lichide abundente sub formă de comprimate. Adminismtrat 1. Nu se mai foloseşte în practica clinică). Ca accidente se citează: diareea. Ca efecte secundare uneori apare greaţa. Se prezintă sub formă de capsule. 1. Se administrează 0. Scopolamina. Steranabol. fiind fără INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 175 efect. Produce midriază şi tahicardie. 100 . este tot o substanţă heparinoidă (extract de mucoasă duodenală). Questran 7.9. scade uricemia.5-2 g/zi. Inhibitorii xantinoxidazei (deci ai sintezei de acid uric). constipaţie. Deca-Durabolin . palpitaţii.i la 24 h) sunt utile în accesul de gută.40 mg în 24 h) şiA.v. Distonocalm (drajeuri). în cure de luni şi ani. Hormonii extrogeni şi tiroidieni. Potenţează acţiunea anticoagulantelor cuma-rinice. 1. Etofibrat. Relaxează spasmul bronşic (în astm). scade uricemia şi combate accesul de gută. Asclerolul (Ateroid) sub formă de drajeuri. Se prezintă sub formă de fiole de 1 ml (1 mg) care se administrează s. ANTISPASTICELE Sunt substanţe care scad tonusul musculaturii netede.. 100 .c sau i. colici abdominale şi uneori fenomene de idiosincrazie (febră. alcaloid înrudit cu atropină. 1. 5-6 zile. purpură).22. în cure repetate de 4-8 săptămâni. S-au obţinut unele rezultate antiaterogene cu heparină s.200 mg de 2 ori pe săptămână. Benzarona (Amphvix. Poate provoca numeroase accidente: diaree.fiole.30 g/zi). colicile abdomi176 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ nale. Datorită reacţiilor secundare şi rezultatelor relativ reduse.

Prazosinul (Minipress) Glycozizii Cardiotonici: Denumiţi generic Glieozizi digitalici (deşi sunt şi derivaţi de Strophantus). 1. Toate acestea din urmă sunt droguri vasodilatoatoare.100 g şi fiole de 10 şi 2 ml/2.4 mg. Dintre tonicardiace deosebim: A. Reglan este un antispstic şi antiemetic. anorexie totală). palpitaţii. (digitoxma) . administrat i. preparat semisintetic (comprimate de 0. bronşică (astm) biliară.Digitalina (Digitoxina) soluţie i%o.Phentolamina .v. .Digitalina comprimate de 0.04 g) este un antiseptic la nivelul tubului digestiv şi a aparatului genito-urinar. ureterală şi vezicală. comprimate de 0. lent şi supozitoare. pentru administrarea i.1 mg şi fiole de 2 ml cu 0.10 g (pulbere de foi de digitală).v. insomnie. . Când apar tulburările toxice.Beta-metildigoxina. moarte).. .Acetildigitoxina (Nidacil. relaxează musculatura gastrointestinală. Din Digitalis lanata se obţine Digoxina şi Acetildigitoxina. lentă. Papaverina (fiole de 1 ml 0. . Atropină.5 mg. Ca reacţii adverse (în special în intoxicaţia digitalică). Miofilinul (Aminofilin. Propranolol. Scobutilul compus fiole. echivalentul a 5 picături din soluţie de digitalina 1 %o.25 mg. cresc tonusul muşchiului cardiac (acţiune tonotrop pozitivă). Fenilhidantoină. mai rezorbabilă decât digoxina. iar din Strophantus kombe strofantina. în comprimate şi fiole de 10 mg.500 mg digoxina).) şi fiole de 0. Est vasodilatator slab (şi coronarodilatator)..Glucozizii cardiotonici . Are acţiune stimulantă cardiacă şi diuretică moderată.2 mg şi supozitoare de 0. Din acest punct de vedere şi drogurile care scad post-sarcina (rezistenţa vasculară periferică crescută care se opune ejecţiei ventriculului stâng) fac parte din medicaţia tonicardiacă. hipotensiune. fiole de 2 ml cu 0. vărsături. Acylanide) este to o digitoxina (comprimate de 0. cresc excitabilitatea miocardului (acţiune batmotrop pozitivă) şi cresc debitul cardiac. fiole de 1 ml.2 mg. etc.Formildigoxina (Cristaloxina).12. Reacţii adverse: poate provoca iritaţie digestivă.25 mg).v. Din Strophantus gratus se extrage strofantina G (Ouabaina).Nitroprusiatul de sodiu . este tonicardiac.v. .Digoxma. se administrează săruri de K.500 mg) şi fiole de 2 ml (0. Preparatul farmaceutic se numeşte Lanitop. Droguri inotrop pozitive care cresc forţa de contracţie a miocardului: .Glucagonul . influenţând direct proteinele contractile (acţiune inotrop pozitivă).Digitala pulvis.m. aceştia au următoarele efecte farmacologice: cresc forţa de contracţie a miocardului. Xilină.Lanatosidul C (Cedilanide.2 mg). de asemenea este vasodilatatoare coronariană şi cerebrală. greaţă.Nitroglicerina . pot apare manifestări cardiace (tulburări de ritm şi de conducere). Se administrează s.010 g.Acetil digoxina. .22. soluţie (50 pic = 1 ml = 0. şi supozitoare. sau i. Preparate cu acţiune asemănătoare sunt: Scobutilul (Butiloscopolamină) comprimate de 0. fie din Strophantus gratus şi Strophantus Kombe.Aminele simpatomionetice B.1 mg.Xantinele metilate INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 177 . şi numai în cazuri de urgenţă i. ameţeală. In practică se utilizează următoarele preparate digitalice: . cefalee. scad frecvenţa cardiacă (acţiune conotrop negativă). Procainamidă.(0. după caz. Isolanide) sub formă de drajeuri de 0. Droguri vasodilatatoare ce scad postsarcina. . astăzi se consideră că orice drog care îmbunătăţeşte contracţia miocardică şi restabileşte debitul cardiac.12. Se prezintă sub formă de comprimate de 0. Glucozizii digitalici se obţin fie din Digitalis purpurea şi Digitalis lanata. care considera tonicardiace numai substanţele extrase din digitală şi Strophantus.m. confuzie şi delir) şi tulburări vizuale (puncte colorate). se opreşte tratamentul digitalic şi diuretic. cefalee. 50 picături = 1 mg digitoxina.22. . micşorează conducerea intraatrială şi deprimă conducerea atriventriculară (acţiunea dromotrop negativă).25 mg (Lanicor). soluţie 10% (1 mg = 30 pic. .1 MEDICATIA TONICARDIACA Spre deosebire de acţiunea clasică. MEDICATIA APARATULUI CARDIOVASCULAR 1.c. administrate i. tulburări gastro-intestinale (greaţă. şi i. Carena). lent (pericol de aritmii.4%. semne nervoase (astenie.Deslanosidul C (Desacet) . Din Digitalis purpureea se prepară pulberea de foi de digitală şi principalul său glicozid Digitoxina (Digitalina). comprimate de 0.

i. Fiind antagonistă sulfamidelor. Dopamina (Intropin). din hipertensiunea arterială paroxistică şi în cardiopatiile obstructive. în scăderea funcţiei renale. Sabilirea dozei de atac sau de încărcare şi a dozei de întreţinere este problema specialistului. reacţii cardiovasculare (aritmii. blocul a-v-complet. Deslanozidul C şi Strofantina. rău tolerate. constă în suprimarea sau diminuarea dozei şi după caz perfuzii cu norepinefrmă. în special sunt administrate în insuficienţa cardiacă din infarctul miocardic acut.20 mg/zi). este mai utilă. Uneori scade frecvenţa cardiacă. Este bine să se cunoască şi riscurile cumulării. sunt drogurile care scad postsarcina. Digi-talicele cu acţiune rapidă au indicaţie în insuficienţa ventriculară stângă (Edemul pulmonar acut) şi mai ales în tulburările de ritm atrial paroxistice şi rapide. Doza administrată merge de la 0. Asocierea chinidinei cu propanolonul. febră. Ca reacţii adverse se semnalează în primul rând manifestări gastrointestinale (greţuri. măreşte contracţia miocardică. 1-3 /zi) şi Minoxidilul (2x1 comprimate de 5 mg). flutter atrial.nea arterială. secretat de celulele insulelor Langerhans pancreatice. (Hipopresol. Se foloseşte în mod curent sulfatul de chinidină. De aici şi selecţionarea a numeroase droguri cu acţiune antiaritmică. în blocul a. dar este de scurtă durată 20 . In practica curentă se folosesc Digoxina. izoproterenol sau angiotensină. Ca reacţii adverse se semnalează: rareori intoleranţă. Epinefrina. tulburări de conducere. în practică nu este folosit. scăderea forţei de contracţie şi chiar moarte subită). tonic cardiac.Prasosinul (Minipress. la bătrâni. gluconatul de chinidină (comprimate la 8 . artralgii.v. uneori tulburări gastrointestinale.v). . cresc frecvenţa şi debitul cardiac. Aminele simpatornimeţicg^sau catecolaminele presoare. Se contraindică administrarea chinidinei în cazuri de intoleranţă. în care există vasoconstricţie cu creşterea rezistenţei periferice. Digoxina. Efectul stimulant asupra cordului apare imediat. Glucagonul.v. Sunt utile în caz de şoc şi diverse grade de insuficienţă cardiacă. Se pot obţine unele rezultate numai. Gluconatul. Chinidina. administrarea concomitentă cu acestea este contraindicată. frisoale. apar în Hipotiroidism. comprimate de 25 mg. utilizat cu succes şi în tratamentul hipertensiunii arteriale . Dintre Xantine. Lanatosidul C şi Digoxina i. administrat de 3 x 10 . este teofilina şi derivatul său aminofilina. care dispar la . Digitoxina. Primele două. ultimele trei parenteral (i. izoproterenolul (isuprelul) etc.20 g/oral. Lanatozidul C şi Acetildigoxina pe cale orală. la fibrilaţii atriale vechi sau cu ■ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 179 hipertiroidie şi în infecţii acute. comprimate de 2 mg. cu acţiune mai energică.Strofantina. Vasodilatatoarele. în practica curentă nu se întrebuinţează ca tonicardiace decât glucozizii cardiotonici. mai ales oral. pot fi administraţi şi i. fentolamina (Regitine) şi nitroprusiatul de Na. (nerecomandabil).v. Dintre catecolamine se utilizează norepirefrina (noradrenalina). MEDICATIA ANTIARITMICA Tulburările de ritm ale inimii sunt foarte frecvente.20 g de 3-5 ori în 24 ore la 0. la bătrâni şi după administrare de vagolitice (Atropină). Rifampicină şi Colestiramină. în practică este bine să se cunoască un tonic cardiac cu acţiune rapidă şi unul cu acţiune lentă. în Digitalizarea cronică sunt utilizate tonicardiacele cu acţiune prelungită sau intermediară: Digitalina. hipotensiu. malabsorbţie şi interacţiune cu Fenobarbital. Şi asociaţia cu rezerpina digitalei prezintă riscuri.m). prin mărirea forţei de contracţie a miocardului. Mai amintim Hidralazina. preparat parţial sintetic sub formă de fiole de 1 ml (0. de 3 ori pe zi câte un comprimat).Acetil strofantidina. de 0. Se mai folosesc glucona-tul şi poligalacturonatul de chinidină (Cardioquine).30'. apar frecvent hipopotasemia şi tulburările de ritm şi că la bolnavii digitalizaţi cronic.20 g la 3 ore.12. (adrenalina). Metarami-nolul (Aramina). preparatul Isoket. Procainanida. Nevoi scăzute. tahicardia paroxistică atrială şi uneori tahicardii sau fibrilaţii ventriculare. Efecte asemănătoare are un alfablocant. Xantinele acţionează numai ca droguri adjuvante.21.25 mg) şi ouabaina cu acelaşi dozaj au acţiune rapidă. blocuri de ramură. Este recomandată în extrasistonia atrială şi ventriculară.. sub formă de comprimate. Nevoi crescute de Digitală apar în hipertiroidism. unori lupusul eritematos. se contraindică administrarea de calciu (risc de exitus). 1. recentă. în special pentru digitoxină. Dintre 178 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ acestea se folosesc strofantina. Ele sunt indicate în insuficienţa cardiacă greu reductibilă. erupţii cutanate. Mai trebuie reţinut că în tratamentul cronic cu Digitală şi cu Diuretice saluretice. în fiole de 1 ml (0.6 mg). Acetildigitoxina. Tratamentul reacţiilor adverse.v. este cel mai vechi şi cunoscut antiaritmic. tulburări de conducere.12 ore oral sau i.2. are acelaşi efect. Lactatul şi Clorhidratul de Chinidină. vărsături şi diaree).v. Cu efect prelungit. este un antiaritmic cu proprietăţi similare chinidinei. Este preferabilă calea orală şi contraindicată calea i. fibrinaţia atrială. dar de scurtă durată. Din această grapă fac parte: Nitriţii organici (Nitroglicerina şi Izosorbid dinitratul.

v. intensă şi de scurtă durată. Dimetil propranololul.600 mg în 24 ore. Este drogul de elecţie în tulburările de ritm ventriculare. administrat în cantitate de 200 .400 mg/zi. se asanează infecţiile de focar şi se administrează tranchilizante: Meprobamat 2-3 /zi. creşte presiunea arterială. * în toate aritmiile. Blochează efectele catecolaminelor (adrenalină şi noradrenalină). Uneori se asociază cu chinipina. Dozele intra-venoase sunt de 1. extrasistole ventriculare şi unele tahicardii supraventriculare. Difenilhidantoina (Dilantin. Aptine.v. Corgard. flutter atrial. Ajmalina (i.10 mg. Indicaţii speciale în tahicardia ventriculară (i. extrasistole atriale şi ventri180 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ culare. Şocul electric. dar cu efecte anti-aritmice mai puternice (U. Regimul va fi cel din ateroscleroză. Este eficace şi în angina pectorală şi în hipertensiunea arterială. Hidroxizin. Adrenalina se foloseşte numai ca vasoconstrictor local. este un betablocant adrenergic cu rol important în tratamentul aritmiilor. în flutter atrial. Este indicată în aritmii atriale: extrasistole. fie periferic.60 şi chiar 120 mg. greaţă. oral sau i. profilactic în unele anestezii. sau în perfuzie). vărsături.v.4 tablete/24 h). Digitalizarea în tulburările de ritm poate fi rapidă când se administrează doza de atac în 3 zile s-au lentă când se administrează în 6 zile.05 g i. combătând colapsul. în aritmiile din infarctul miocardic sau aritmiile digitalice. aritmiile repetitive. asocierea cu digoxină dă rezultate foarte bune. După caz doza este.3.M. Ca reacţii adverse pot apare: hipotensiunea arterială. fie digoxina. tutunul şi alcoolul. Hormon medulosuprarenal. 1. Digitala. sub formă de tablete . 5 zile/săptămână. Este comercializată sub denumirea de Pronestyl. aritmiile din infarctul miocardic. în fibrilaţia atrială şi flutter atrial. Ca reacţii adverse se citează: braticardie.v. sau în perfuzie) este un mediator chimic simpatic. bronhospasm.v) fibri-laţia ventriculară (i. Alte beta blocante adrenergice utilizate în clinică sunt: Trasicor. acţionează prompt.c.6 mg în 24 ore. este un derivat fără efecte betablocante. sau i. Cordanum. Bromoval 2-3 /zi. Napoton 1-3. Astfel în fibrilaţia atrială. se suprimă digitala şi se administrează clorură de potasiu.) este vasoconstrictoare şi stimulantă .300 mg/zi. VASOCONSTRICTOARELE Sunt substanţe care contractă vasele. Di-Hydan). din cauza acţiunii anti-catecolaminică.o tabletă = 250 mg şi injectabil. 'fie oral 300 . fibrilaţia atrială. 3-6 g/zi.v 20 .12. Diazepam comprimate de 10 mg 13 /zi. tahicardii. Doza este de 0. Ca reacţii adverse se semnalează hipotensiunea arterială şi decompensare cardiacă.040 g şi fiole de 5 ml (0. se administrează fie i. Lanatozit C (fiole de 0. se administrează ca tratament de atac un comprimat zilnic.suprimarea drogului. la întreruperea perfuziei. acţionând fie central (analeptice bulbare). 1 ml = 100 mg.100 mg xilină i.1 g (2 . Propanololul (Inderal). Se prezintă sub formă de comprimate de 0. Verapamilul (Ipoveratril. care se pot repeta o jumătate fiolă la 4 ore până la 1. Visken. este un antiaritmic care acţionează ca blocant al calciului. şi necroză. tahicardii cu bloc a-v sau fără. Timacor.v. Când aritmia apare prin supradozare digitalică. în caz de injectare paravenoasă. Doza zilnică este 200 . Soldactona. după caz. se înlătură surmenajul. Nu se administrează la bolnavii cu miocardul alterat în insuficienţă cardiacă şi în caz de intoleranţă. Levarterenol) în fiole cu soluţie 2%o şi 4%o (i. are scurtă durată de acţiune şi este eficace în tulburările de ritm ventriculare. In perfuzie i. tahicardia paroxistică atrială şi în aritmii ventriculare: extrasistole. ea produce vasoconstricţie (în afară de coronare) prin acţiune directă. Este indicată în aritmiile digitalice ventriculare sau supraventriculare.5 mg. se recomandă odihna.22. hipotensiune arterială. din infarctul de miocard şi din intoxicaţia cu digitală. în fibrilaţia şi flutterul atrial cu răspuns ventricular rapid. blocul total). flutter atrial şi tahicardia paroxistică ventriculară. diaree şi uneori decompensări cardiace. Isoptin. Este indicat în tahicardii supraventriculare (chiar paroxistice). S-a dovedit eficace şi în angina atrială.3 /zi sau sedative: Extraveral 2-3 /zi. iar contraindicaţiile reduse (convulsii.. Cordilox). urmată de o perfuzie cu aceeaşi cantitate. Este indicată în aritmia extrasitolică apărută la bolnavii cu insuficienţă cardiacă. Reacţii adverse: pot apărea hipotensiune.4 mg) sau Digoxid fiole de 0. lent). Dormitai etc. 272) Alte antiaritmice utilizate în practica curentă sunt: Metilidocaina (superioară lidoca-inei). fibrilaţia şi flutterul atrial.010 g şi 0. Este indicată în extrasistole ventriculare şi tahicardii ventriculare. acţionează în anumite tulburări de ritm. tot ca antiaritmic. Reacţiile adverse sunt minime. ca şi adrenalina. în urgenţe se foloseşte în administrare i. Amiodarona (Cordarone) este un antiaritmic mult întrebuinţat. acţionează antiaritmic în fibrilaţia atrială. în tahicardii ventriculare şi supraventriculare. lent. Calea orală este preferabilă.v). extern (defibrilare externă).100 mg până la dispariţia aritmiei).050 g şi fiole cu soluţie 1 şi 5% s. Pasinal.5 .v (doza iniţială 250 mg şi apoi doze de 50 . Efedrina (comprimate de 0.v. Atarax 2 . care deseori constituie o mare urgenţă. în crizele frecvente de tahicardie paroxistică atrială (preventiv şi curativ). Se administrează 50 . Lidocaina (Xilina). Disopyramida (Norpace) în drajeuri de 10 mg. Lepressr. antagonist al aldosteronului. Noradrenalina (Norartrinal.v. în forme stabile se administrează fie digitala pulvis. în flacoane de 10 ml. uneori decompensare cardiacă pe un miocard deteriorat.

. Benziodarona (Amplivix) 3-6 comprimate/zi de 0. există preparate sub formă de pomadă (Nitrol) întinsă pe o bandă de hârtie impermeabilă. Este 182 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ contraindicat la femeii gravide. Se prezintă în drajeuri de 40 mg şi 80 mg şi fiole de 5 mg. Reacţii adverse: insomnie. Ca efecte secundare se semnalează cefalee. Nifedipinul (Adalat. reduc consumul de nitroglicerină. care se aplică seara la culcare pe regiunea sternală sau pe antebraţ. Cordilex) se administrează 3 x 40 . Acţiunea durează 30' . Isosorbiddinitratul (Isoket. Carbocromena (Inten-sain. Poate produce hipertensiune marcată. apoi 1-2 capsule/zi. în general efectul apare după 20' şi durează 2-4 ore.80 mg/zi sau o fiolă i. Sunt contraindicate în tulburările de ritm şi conducere bradicardice. comprimate de 20 mg 1-3 /zi).cardiacă mai slabă decât precedentele. Nitropector). 1. fiind util în hipertensiunea arterială. hipotensiune ortostatică. Deşi este bine suportată. Hipotensor şi scăderea contractilităţii miocardului. produce greaţă.24 g. Se începe cu 4 x 10 mg/zi şi se ajunge la 60 mg/zi. (Persantin) cu efect coronarodilatator. antiagregant plachetar. sumbstanţă înrudită cu benziodarona este activă şi în angina pectorală. administrată sub lingual. Corinfar. Mai utilizaţi sunt Propranololul (Inderal). Aceste substanţe inhibă acţiunea catecolamidelor şi scad nevoia de O2 a miocardului prin trei acţiuni concomitente: Bradicardizant. infarctul miocardic şi blocul a-v.4. reduc consumul de O2 deci scad necesităţile miocardului în O2.2 . în cauză poate fi un sindrom intermediar sau un infarct de miocard. Asocierea cu derivaţii nitrici cu acţiune prelungită (Pentalong. le măreşte efectul. uneori pot apare efecte neplăcute: pulsaţii temporale. Agozol) drajeuri de 0.100 g. Vasodilatatoare cu acţiune coronariană Nitroglicerina. constipaţie. Se administrează în perioade limitate. se administrează 2-3 comprimate/zi.4. vărsături. este singura medicaţie vasodilatatoare coronariană cu eficacitate promptă şi reală. Nitroglicerina se poate administra şi preventiv.12.v. respectiv 3 picături.015 g 3/zi. vărsături.2. Relaxează şi bronhiile. Amiodarona (Cordarone). fără a reduce fluxul cororanian. Dacă durerea nu dispare nici acum. Inhibând pătrunderea calciului în celula miocardică.3 drajeuri de 0. Verapamilul (Isoptin.1. Visken.22. reducând travaliul cardiac şi consumul de O2.22. 1-2 fiole/zi de 0. Intercordin). Oxiprenololul şi Pindololul.m. VASODILATATOARELE LOCALE 1. cefalee şi insuficienţă coronariană. şocul cardiogen. cefalee. Maycor) este folosit astăzi pe scară largă sub formă de comprimate de 5 mg sub lingual sau comprimate de 10-30 mg oral . Isordil.5 mg. bufeuri de căldură. Dintre drogurile mai noi: Dipiridamolul. Ca efecte secundare . oral 3x1 capsulă de 200 mg în prima săptămână. Blocanţii beta adrenergici. Aceste droguri. sunt de asemenea utili în tratamentul anginei pectorale şi cardiopatiei ischemice. Dacă nu cedează criza după primul comprimat. Corontin. Prenilamina (Segontin. produce vasodilataţie cutanată. Inhibitorii monoaminooxidazelor -Iproniazid (Marsilid) sunt mai puţin folosiţi.v. crescând şi presiunea arterială. Tenormin. Este şi hemostatică uterină. înroşirea feţei. Setalex etc). Se prezintă în drajeuri de 10 mg şi se administrează de 3 x 1 după mese.22. sunt curent folosiţi (Propranolol. cei mai utilizaţi sunt: Pentaeritrol-tetranitratul (Peritrate.v. cefalee şi ameţeli.4.60'.m/zi. Antagonista calciului. Ca efecte secundare pot apare greţuri. greaţă. Indicaţia majoră este angina pectorală în crize de angor şi profilactic şi insuficienţa cardiacă acută după infarct şi insuficienţa cardiacă cronică. dar se pare şi blocant al calciului. Şi papaverina oral sau i. în doze de 3 x 2 . Trasicor. valuri de căldură cefalică.). s-au soluţie alcoolică 1% (trinitrina). Efectele secundare cele mai frecvente sunt: vosodilataţie cutanată. Stresson. vărsături.025 g şi fiole de 10 mg intramuscular sau intravenos. Dintre cele clasice amintim miofilina i. drajeuri de 75 sau 150 mg 3/zi sau 1-2 fiole i. Pentalong sau Nitropector.12. reacţii alergice cutanate. are de asemenea efect antiaritmic şi vasodilatator (scade rezistenţa periferică şi uşurează munca inimii).2 minute. suprimă criza în 1 . Acţionează frenator alfa şi betacatecolaminic. Angiotensina este o substanţă vasoconstrictoare intensă (administrată i. reducând şi presiunea pulmonară. vertige şi roşeaţă a feţei. dureri anginoase. Anginina. retiniana şi splanhnică. în comprimate de 0. 1. Efectul apare după o oră jumătate şi durează 4-5 ore.12. când bolnavul ştie că urmează să facă un efort.3 /zi -şi sub formă retard (tablete de 20 mg). Vasodilatatoare cu acţiune periferică sau generală Tolozalina (Priscol) sub formă de comprimate de 0. Derivaţii nitrici cu acţiune prelungită (retard).025 g/zi sau 3x1 fiolă/zi. Uneori. Este contraindicată în insuficienţa cardiacă. Pentru prevenirea crizelor. palpitaţii. etc. Ergotamina are acţiune vasoconstrictoare directă (efect antimigrenos).2 mg) se administrează i. lent. un comprimat. Dintre cele mai folosite droguri prezentăm: Verapamilul care are şi acţiune bazodilatatoare şi scade şi rezistenţa periferică.. astm bronşic şi insuficienţă cardiacă.m. Dintre aceştia. Ergomet (fiole cu 0. bolnavul îşi te*^ INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 181 administrează al doilea şi chiar al treilea comprimat sublingual. Epilat) tot blocant al calciului. tremor. Alte droguri coronarodilatatoare.

Nifepidipinul 2. constipaţie.H. Fentolamina (Regitina) acţionează specific în feocromocitom. de 3 ori/zi). Acţionează asupra celulelor musculare netede arteriorare.12. Rezerpina VI. anorexie.150 g) şi fiole de 2 ml (0. are acţiune similară.) şi mai rar Carba-colul (vasoperiferic). 3. Ca efecte toxice: greaţă.6 comprimate.angiotensină: 1. ergocriptină).050 g) administrat i. Sunt utilizate în hipertensiunea . Cu acţiune asupra ganglionilor autonomi simpatici: Trimetaphan " V. Nitroprusiatul de sodiu. Hydergine (Redergin) conţine complexul ergotoxinic în părţi egale (ergocornină. comprimate (0. Odată cu apariţia betablo-cantelor.).v.25 mg. în raport cu factorii patogenici pe care-i influenţează medicamentul antihipertensiv se pot deosebi trei mari grape: 1. vărsături.m. i. Sadamin (comprimate şi fiole injectabile).40 pic. Cu acţiune asupra fibrelor nervoase simpatice postganglionare sau terminaţiile nervoase: 1. aritmii şi chiar moarte. Ca efecte secundare pot apare: cefalee. Cosaldon (drajeuri) acţionează preferenţial vasodilatator în teritoriul vaselor cerebrale şi oculare şi mai puţin periferic.m. Vasodilatatoare în prezentarea Hipotensivelor vom folosi prima clasificare: I. care acţionează şi prin reducerea volumului sanguin. sunt din nou întrebuinţate curent prin asociere cu acestea. i. erupţii cutanate. sub formă de fiole de 1 ml (1 .22. Verapamilul. Ergotoxinul are acţiune similară. Hipotensor. II. Sadaminul şi Cosaldonul acţionează asemănător Acidului nicotinic. HIPOTENSIVELE Sunt substanţe care scad teniunea arterială. care corectează efectul tahicardizant. preponderent în regiunea suprioară a corpului. Blocante ale receptorilor alfa adrenergici: Prasozin. iar în administrare rapidă intravenos: colaps. hipersudo-raţie.: 1. D. producând vasodilataţie prin scăderea rezistenţei periferice. cerebrală. Minoxidilul. şi Bametanul (Butedrin.300 g) şi 10 ml (0. Vasculat). natriuretice (saluretice) 2. sub formă de comprimate (0. P. Cu acţiune asupra receptorilor simpatici. este un vasodilatator lent şi cu acţiune de durată mai lungă. scăzând tensiunea. Antagonişti ai angiotensinei II: Saralazina 2. 1. în administrare s. Hidralazinele (Hidralazina şi Dihadralazina) au fost mult timp puţin întrebuinţate. în care sunt permise numai în asociere cu betablocantele. vărsături. Blocante ale receptorilor alfa şi beta adrenergici: Labetolul (Tenormin) INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 183 III. Poate provoca cefalee.5.m.150 g/ml). diaree. Hidralazinele sunt contraindicate în cardiopatie ischemică. fără relaţie cu terminaţia nervoasă (vasodilatatoare). Blocante ale receptorilor beta adrenergici: Propranololul etc. Diazoxidul. Hidralazina. începând cu un comprimat şi crescând progresiv până la 3 . Captopril. pulmonară. Deoarece reţin sarea şi apa. Complaminul. Complaminul (Xantino-nicotinat). Cu acţiune asupra peretelui vascular. Rezerpina şi alfametildopa (care are şi acţiune la nivelul sistemului nervos central) IV. Cu acţiune vasodilatatoare se mai întrebuinţează: Kalicreina (fiole. Guanetidina 2.c. Vasodilatatoare 1. uscăciune a gurii. sau s. Cu acţiune asupra volumului sanguin: Diureticele. greţuri. Efect hipotensiv slab. Diureticile. 3. somnolenţă. palpitaţii şi uneori semne de lupus eritematos.1% (10 .100 mg) şi fiole (1 şi 2 ml) produce vasodilataţie în jumătatea superioară a corpului.025 g) şi fiole (0. sub formă de comprimate (0. dureri anginoase şi creştere a acidităţii gastrice. Simpatoplegice (simpatolitice) 3.04 g) este vasodilatatoare coronariană. Diuretice.P. în fiole de 0. Clomdma 2. Alfametmdopa 3. datorită tahicardiei şi accidentelor cororaniene provocate. 2.2 fiole. cu indicaţie în tulburările circulaţiei arteriale periferice şi cerebrale. Inhibitori ai conversiei angiotensinei I în II: Teprotid. vărsături. Fentolamina. Cu acţiune asupra sistemului nervos central: 1. în funcţie de locul şi mecanismul de acţiune pot fi clasificate astfel: I.apar aritmii./zi) şi soluţie 0. blocând transmiterea adrenergică: 1. splanhnică şi a extremităţilor. VII. Acţiunea apare după 2-3 zile în administrarea orală şi după 3 ore în cea i. ergocristină. Papaverina (fiole de 1 ml 0. trebuiesc asociate cu un diuretic saluretic (Nefrix). Spasmocromona (drajeuri) şi oxiflavilul au acţiuni slab vasodilatatoare şi antispastice. Antagonişti ai sistemului renină . palpitaţii.c. Se întrebuinţează în arterite periferice. Se administrează Hipopresolul (Dihidralazina) în comprimate de 25 mg. Acidul nicotinic (Vit. Este un vasodilatator cutanat cerebral şi retinian şi slab hipotensiv.

etc.O. Un preparat cu acţiune superioară este Bethanidina (Esbatal). brati-cardie. Acţiunea hipotensivă apare după 3-4 zile şi persistă 6-l4 zile. Trasicor. hipertensiune arterială malignă.75 mg . este un hipotensiv puternic. Este hipontensorul de elecţie în hipertensiunea arterială cu renină crescută şi în hipertensiunea arterială cu angină pectorală şi tulburări de ritm. Scade tensiunea arterială în câteva minute. o fiolă de 0. Deoarece are aceleaşi efecte negative ca hidralazina. Efectul hipotensor este moderat. Ganglioplegicele.. ictere. trebuie asociat cu diuretice şi betablocante. 2. suprimând excitaţiile simpatice şi parasimpatice. Nu este contraindicată în hipertensiunea cu insuficienţă renală. în stări depresive.m. Se administrează 3-20 mg/zi (comprimate de 0. tulburări de tranzit intestinal. blocul A-V. Visken. utilizat în hipertensiunea arterială parorxistică. Este indicată numai în hipertensiunea arterială severă. astenie. retenţie de urină. II. Ca preparate comerciale: Hiperstat şi Eudemin în fiole de 20 ml cu 300 mg substanţă. febră. IV. Uneori apare şi hiperglicemie. Acţionează asupra sistemului nervos central. Alfa şi betablocante: Labetolul (Trandate). Minoxidilul. erupţii cutanate. scade rapid tensiunea arterială în edemul pulmonar acut. Preparatele pot fi neselective: Propranolol (Inderal). antiaritmic şi coronarodilatator în angina pectorală. Are şi efect sedativ şi bradicardizant. utilizată în tratamentul Feocromocitomului. Se începe tratamentul cu un comprimat şi se creşte progresiv la 2 . Are o largă utilizare singur sau asociat.C. este utilizat pe scară redusă datorită efectelor sale secundare. şi se găsesc în fiole de 50 mg. 2. Alfa metildopa (Alomet. cu efect şi hipotensiv dar cu indicaţie majoră în angor şi aritmii. este un simpaticolitic cu acţiune predominant centrală. Există şi risc de sincopă la prima doză. Preparatele comerciale sunt Nipride şi Nipruss. în special renală şi nu influenţează debitul cardiac. eclampsie. 2 mg şi 5 mg). în hipertensiunile maligne. substanţă înrudită cu Clorotiazida. Produce vasodilataţie prin scăderea rezistenţei periferice (blochează receptorul pentru calciu). Dozele se cresc progresiv de la 0. Efectele se aseamănă cu ale alfametildopei. 5 şi 10 mg). Scade rezistenţa periferică. fără a avea însă acţiune diuretică. Dopegyt). administrat i. astm bronşic.. Diazoxidul. Acţiunile adverse sunt nesemnificative. Rămâne tratamentul de elecţie al hipertensiunii paroxistice şi al hipertensiunii severe sau maligne. Se întrebuinţează în hipertensiunea moderată şi în hipertensiunea bolnavilor cu insuficienţă renală. Doza zilnică este de 10-20 mg şi rar 50 mg (comprimate de 2. Este contraindicată în accidentele vasculare. 3.100 mg (Clonidină şi Catapresan) sau 0. tulburări digestive (greţurii. Reacţiile adverse sunt reduse. uscăciunea gurii. fie i. Corinphfar) sunt blocante ale calciului. dar greu de utilizat în mod obişnuit datorită efectelor lor secundare (hipotensiune ortosatică. 2. 3. diabet sever şi ulcerul gastric în evoluţie. etc.5 mg. Guanetidina. acţionează central şi periferic simpaticolitic. Beta blocanţi adrenergici.v.5 comprimate. Realizează o simpatectomie chimică.6 comprimate/zi. Blocanţi adrenergici 1. renal şi cardiac. tulburări vizuale. iar sub formă injectabilă.v. Relaxează musculatura netedă arteriolară şi scade rezistenţa periferică. hipotensiune ortostatică. Alt alfablocant este Fentolamina (Regitina). Efectele secundare sunt asemănătoare cu ale hidralazinei. Este indicată în hipertensiunea uşoară sau moderată.5 mg.075 g. Acţionează tot pe fibrele musculare netede arteriolare. Blocanţi alfaadrenergici: Prazosimul (Minipress). sau i. Nifedipinul sublin-gual. modificări de libidou. Este eficace în hipertensiunile moderate. Nitroprusiatul de sodiu. ciroză hepatică. în cele severe. Alfa metildopa. De obicei. 184 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 5. hipertensiunea din nefropatii. retenţie de lichide şi uscăciunea gurii) nu este folosită în mod curent. în asociaţie cu Hiporsepilul (Rezerpina) se întâlneşte în preparatul Hipazin (Adelfan). sunt hipotensoare puternice. Doza este de 60 -240 mg/zi. se asociază cu diuretice şi vasodilatatoare. constipaţie etc). 4. 2. Se administrează numai în spital şi cu prudenţă. Datorită efectelor sale secundare (hipotensiune ortostatică. produce vasodilataţie blocând alfareceptorii. anemii hemolitice. Se administrează fie oral câte 20 picături de 3 4 ori/zi. 1. Efectul hipotensiv este similar asociaţiei propranolol hidrazinoftalazină III.arterială uşoară sau moderată. Simpatolitice periferice. Este o medicatie de urgenţă şi este întrebuinţat în encefalopatia hipertensivă. Pot produce bradicardie şi pot scade forţa de contracţie a inimii şi debitului cardiac. Ca reacţii adverse pot apare: somnolenţă. diaree. Se prezintă în comprimate de 10 mg. Eraldine. cefalee. Acţionează asupra fibrelor nervoase simpatice postganglionare. cerebrale şi coronariene recente. Are acţiune progresivă şi este bine tolerată. Scad rapid tensiunea arterială. Verapamilul (Isoptin) şi Nifedipinul (Adalat. Este contraindicat în insuficienţa cardiacă. Acţionează hipotensiv. deoarece produce vasodilataţie intensă şi rapidă.P. producând vasodilataţie. Simpatolitice periferice 1. 1 mg. diaree). dar scade şi debitul coronarian. Ca efecte secundare pot apare vertije. Clonidină. şi selective: Lopresor. lent şi progresiv. stări depresive. trebuie asociat cu un betablocant şi un saluretic. Scad de asemenea şi secreţia de renină având şi o acţiune nervoasă centrală. B. Se înceINTRODUCERE IN MEDICINA INTERNĂ 185 pe cu un comprimat de 250 mg şi se creşte progresiv la 3 . se administrează oral. Tenormine.

împiedicând transformarea angiotensinei I. administrat i. Triamterenul (Dytac). ciroze. astenie. hiperuricemie. Masă trombocitară. Se numesc şi Saludiuretice deoarece elimină mult sodiu şi apă (tot efect hipotensiv). Spironolactonele. boli nervoase etc. ulcer gastroduodenal şi sindroame neurologice. Glubifer (glutanat feros).0. Brinerdinul).JA-. Ca şi Aldosteronul (Spironolactona). fier dextran sau fier maltozat toate cresc hemoglobina şi sunt active în anemia feriprivă. fiole de 5 ml. poate produce greaţă.'_•.3.13. colaps şi chiar moarte. Globulina antihemofilică A şi Factorul VIII concentrat. Pe cale orală. 1.5% este vascoconstrictoare locală. fiole de 1 mg. Fibrină sub formă de bureţi. burete gelatinos cu aplicare locală.25 mg) începând cu un comprimat şi ajungând la 2 . plasmă antihemolitică liofilizată. rezultate fie din asocierea mai multor hipotensive. transpiraţii. 1. HEMOSTATICELE Acestea sunt medicamente care corectează tulburările de coagulare şi accidentele hemoragice.kt. poate vindeca leziunile digestive. Extractele hepatice (Neohepar. pentru hipertensiunea renovasculară.4 comprimate/zi. greţuri). Vitamina B12 (Ciancobalamina) (fiole de 50 şi 1 000 micrograme). au acţiune mult mai puternică atât.. hiperglicemie. în practica curentă există şi alte substanţe hipotensive. Cele mai utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale sunt diureticele tiazidice (Nefrix). fie din asocierea unui agent hipotensiv cu unul diuretic (Neocris-tepina. '. oxid de fier zaharat.22. Produc reacţii alergice şi dureri. unele acţionează asupra stadiului vascular al hemostazei. congestie oculonazală. flacoane.v. diaree. se administrează parenteral Raunervil cu acţiune după 3-4 ore.: 1.m. i. Dycinone (Eyamsilat). 5 zile pe săptămână cu supliment de K (fructe şi legume). Furosemidul (comprimate de 40 mg) şi Acidul etacrinic (comprimate de 50 mg). Poate provoca reacţii alergice. Acidul folie (drajeuri) este activ în anemiile megaloblastice..î 1. se administrează hiposerpil (0. Venostat. diaree. Administrarea i. 2.1. Adrenostazin.m. administrate strict subcutanat după solubilizare în soluţie fiziologică. constipaţie. sau i. V.hemostatic local. sirop (2-3 linguriţe/zi). vărsături. Fier zaharat. altele asupra procesului de coagulare. fiole injectabile i. acţionează în hipertensiunea cu renină crescută.22.v. Toleranţa este bună. diaree. Ca reacţii adverse apar: somnolenţă. colorarea scaunelor în negru.(Haemiton) şi se ajunge la 0. Diureticele. Acţionează şi în unele hepatite. cu excepţia gastritei atrofice şi a tulburărilor nervoase. Saralazina. sedativ şi bradicardizant. 3. Ca efecte secundare pot apare tulburări digestive (vărsături.££. dar de obicei sunt asociate cu un drog hipotensiv.m.22. i. Se impune prudenţă în bolile canceroase. Hidroclortiazida (Nefrix) se administrează 1-2 comprimate/zi (1 comprimat de 25 mg).I. Rezerpina. colici. Efectul apare după 3-6 zile şi este maxim după 3 săptămâni. fiole de 1 ml. Substanţe medicamentoase: Adrenalina în soluţie 0. Acidul Tienilic (Diflurex) scade şi acidul uric din sânge fiind indicat în hipertensiunile cu hiperuricemie.2. Neoanemovit (fier gluconat). Este folosit numai ca test diagnostic. comprimate a 50 mg 1 . Antagonista sistemului renină-angiotensină: 1.6/zi). Gelaspon. Efectul este hipotensor.hemostatic capilar prin vasoconstricţie. Captoprilul (Hipotensor). flacoane de 1 g. Pot scade tensiunea şi singure. 186 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Antianemice sub formă de sulfat feros (tonofer) (drajeuri).-J. iar injectabil şi în formele severe. împiedicând acţiunea angiotensinei II. astenie şi altele."A' .v.600 mg.13. STIMULENTE ALE HEMATOPOIEZEI Antianemice sub formă de Tonofer (fier sulfuric) drajeuri (2 . 1-4 comprimate a 25 mg/zi corectează bie hipopotasemia. Fibrinogen uman. STIMULENTE ALE LEUCOPOIEZEI Acestea sunt: Nucleinatul de Na. drajeuri (3/zi). Dozele administrate sunt de 25 -600 mg. în urgenţe. şi i. Feronat (fumarat feros). febră. Derivate de sânge: sânge integral proaspăt şi plasmă integrală proaspătă (de maximum 6 ore). MEDICATIA SÂNGELUI ŞI A ORGANELOR HEMATOPOIETICE 1.c. sau i.m. Trombină umană. Pot provoca înnegrirea dinţilor. de sinteză. stări depresive.13. diaree. oral cât şi i. corectează dificitul vitaminic în anemie biermeriană. peliculă sau pulbere .13. frison. pentru aplicaţii locale. administrat în perfuzie venoasă lentă .v. fiole de 5 şi 10 ml. Este un derivat al Rauwolfiei şi acţionează atât central. Efecte toxice nu se citează. şi . diferiţi nucleotizi. scăzând rezistenţa periferică şi tensiunea arterială. Fier polimaltozat. Este indicată în formele moderate de hipertensiune. adenina.450 . golind depozitele de catecolamine presoare.v. fiole de 2 ml. VI. injectabil în perfuzie venoasă lentă. hipopotasemie. Vit. Rovitrat) acţionează prin conţinutul bogat în vitamina Bit. Scad tensiunea arterială prin micşorarea volumului sanghin.2/zi are aceleaşi indicaţii. Este indicat în formele de hipertensiune uşoară sau moderată. Trombină uscată sterilă. s.22.. colici. K. este o angiotensină modificată. cât şi periferic. angiotensinei II.

lent. fiole de 20 ml.1 g de 4 ori/zi). Protamin sulfat. STIMULENTE ALE SECREŢIILOR DIGESTIVE Alcoolul etilic. în perfuzie venoasă. este eficace în diferite afecţiuni tromboembolice şi corectează dislipemia din ateroscleroză.22. în exces provoacă. Derivaţii Inandiaonici.v. Substanţele neutralizante sunt insolubile în apă.5 . Manetol.m.6 ore) inhibă coagularea rapid.flacoane de 500 ml. Se administrează într-o doză iniţială de 250 mg şi 100 mg în dimineaţa următoare. Heparina lipocaică. ANTICOAGULANTELE Sunt medicamente care diminua sau împiedică coagularea. 1. Acţionează antitrombinic. In general.v. Dextran 40 (Rheomacrodex).v. în perfuzie venoasă lentă. 10-20 g/zi (poate provoca constipaţie) oxid de magneziu sau magnesia usta (0. Cofeina (nu se administrează bolnavilor cu hipersecreţie gastrică). naturală.Fitomenadionă sau Vii. prin gustul lor amar. i. Poate provoca hemoragii şi steatoză hepatică. i. cu efect anstisecretor şi. Neopepulsan (Propantelina. Dextran 70 (Macrodex). Acid epsilonaminocaproic.1 liguriţă de 3 ori/zi după mese).preparate asemănătoare.flacoane de 100 ml. i. Sincumar.5 mg de 3 ori/zi sau 1 mg seara s. Calciparina (fiole de 1 ml conţinând 25 000 u. diluat în soluţie de 10% .flacoane de 500 ml. după mese). Heparina (fiole de 1 ml 5 000 u. mai ales. fiole de 1 ml (1 mg) este folositoare pentru studierea chimismului gastric. dar de scurtă durată (4 ore). ulceraşi.în timpul meselor.4.10%. extract şi tinctura.flacoane de 450 ml. altele neutralizante şi altele adsorbante şi protectoare. Substituente ale secreţiilor digestive. fiole de 5 ml. în perfuzie venoasă. Unele sunt alcalinizante. cu acţiune mai rapid instalată (1-2 zile) şi durată de acţiune mai scurtă (48 ore). de asemenea polimer al glucozei . .). a reprezentat un mare pas înainte. care inhibă coagularea mai lent decât Heparina şi este activ în diverse boli tromboembolice. Warfarina (Cumadina) şi apoi derivaţii Ace-nocumarolului (Sintrom. Nutrizim. echimozelor. Alcalinizant este bicarbonatul de sodiu (2-4 g/zi. litiază renală. heparinat de calciu) se administrează subcutanat în prevenirea şi tratamentul accidentelor tromboembolice.(2 .i. folosit ca prânz de probă. 188 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Reglan (3 comprimate/zi sau 1 fiolă i. astăzi face parte din această grupă.comprimate de 0. tratamentul anticogulant se începe cu Heparina şi se continuă cu Antivita-mina K (Trombostop). lent -combate specific hemoragiile din supradozajul heparinic. este un heparinoid de sinteză. Cele mai utilizate preparate sunt: Albumina umană 5% . Clauden.1. Trombostopul (comprimate de 0.c). Acestea sunt substanţe folosite în boli gastrice sau pancreatice însoţite de insuficienţă secretorie digestivă: Acidul clorhidric. înainte sau în timpul meselor).050 şi 0. Digestal. substanţele amare stimulează. Introducerea Dicumarolului în terapeutică. în tratamentul tromboflebitelor superficiale. Doza de întreţinere este de o jumătate până la 2 tablete/zi.4 ml) . creşterea secundară a HC1. Pepulsanul (Ban-thina). Prin supradozare poate provoca hemoragii. Marisang. Cele mai importante sunt: carbonat de calciu. neutralizând HC1. Probanthina) . Trifermentul conţine tripsină. Coagulen. Histamina. A urmat al doilea grup: Ciclocumarolul (Cumopiran). în soluţie de 5 . Primul grup. cotazym-forte (1-2 drajeuri în timpul meselor) şi Festalul (1-2 drajeuri de 3 ori/zi) . scăzând secreţia gastrică. 1. sunt substanţe care inhibă stimulul colinergic al secreţiei. Antiacidele inactivează secreţia gastrică. tot antivitamine K. Dezavantajele sale au fost corectate prin noile preparate introduse. în asociere cu HC1 se găseşte în preparatul Acidopeps (1-3 comprimate de 3 ori/zi. un polimer al glucozei. lent. lipază şi amilază (3-6 drajeuri/zi).15 g. dar solubile în HC1. sau i. carbonat bazic de magneziu. fiole de 1 ml. Trombostop).14. Trombostopul care se întrebuinţează curent. Se administrează pentru expansionarea volumului circulant. hipercalcemie. cu efect laxativ (Gastrisan .v.v. soluţie sterilă de glicerina . Luizim. 1. neutralizând aciditatea gastrică. au fost preparatele de etilbiscumacetat (Tromexan. la 4 . diaree şi reacţii alergice.22. antiseptic. sunt înrurdiţi ca structură chimică cu preparatele precedente. INHIBITORI ŞI TNACTIVATORI AI SECREŢIILOR DIGESTIVE Parasimpaticoliticele (Anticolinergice). hematoamelor. Inhibă formarea protrombinei. i.14. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 187 Lasonilul (unguent). Cel mai utilizat este Fenandiona (tablete de 50 mg). Este prudent să nu se instituie un tratament anticoagulant la bolnavi cu accidente vasculare cerebrale. apetitul şi secreţia gastrică (Tinctura amară şi Hecogen). în insuficienţe hepatice şi la femei gravide. Se întrebuinţează: Atropină (0. înlocuitori ai masei circulante. preparate ce acţionează în ulcerul gastric şi duodenal. întrebuinţat local. Petentan) cu efecte negative foarte rare. preparate de Beladonă (pulbere. la cirotici. în cazurile în care acesta prezintă o scădere importantă.002 g) este un derivat de cumarină. K]. este utilizată pentru dispersia lipo-proteinelor în ateroscleroză.13.i. cu administrare sublinguală. perfuzie venoasă.22. sindroamelor varicoase. Pepsina.

comprimate. derivaţii de Beladonă (Foladon şi Fobenal). antagoniştii receptorilor histaminici etc. Bicarbonatul de sodiu utilizat din nefericire şi stăzi. de asemenea secreţia de acid clorhidric (Ederen. Muthesa este un amestec de gel de hidroxid de aluminiu şi hidroxid de magneziu cu un anestezic (2 linguriţe x 4/zi înaintea meselor principale şi la culcare). ameliorând evacuarea pilorică şi refluxul duodeno gastric. sărurile de magneziu şi de aluminiu. bismut subnitric (5 g de 3 ori/zi. fosfat. controlează motilitatea şi fluxul sanghin gastric . sunt substanţe adsorbante şi protectoare ale mucoasei gastrice. este contraindicat datorită riscului de hipersecreţie secundară de HC1. hipercalciurie.3 . Dicarbocalmul 3x1-2 tablete după mese. (riscul rebound) şi datorită efectelor sale secundare (alcaloză siste-mică. Gaviscon şi Colgast.4 comprimate mestecate. Trisilicalmul (Trisilicat de magneziu) 3x2 tablete după mese. magnezieusta 15 g. Pansamentele gastrice. silicatul. Probantinul. Se administrează de 3 ori câte un comprimat pe zi. în practică se foloseşte mult carbonatul de calciu. Alcalinele amintite se recomandă şi la culcare. iar în doze mari (peste 20 g) sunt laxative. Sărurile de magneziu (oxidul. comprimate. Prin competiţie cu histamina. Adsorbantele şi protectoarele sunt insolubile în apă şi HC1. Neutralizează timp îndelungat acidul clorhidric. magnezie-usta 20 g sau Rp alucol 80 g. administrate cu o jumătate de oră înainte de masă. alucol 40 g.3 ori/zi. care se administrează de trei ori/zi după mesele principale câte două comprimate.Sulpirida (Dogmatil). Efecte superioare cimetidinei are ranitidina (Zantic. Anticolinergicele reprezintă alte medicamente majore. Dintre ele menţionăm Atropină (Lizadonul conţine şi Atropină). şi se administrează 1 comprimat înaintea meselor principale şi două la culcare (în total 5 comprimate) 4-6 săptămâni. o formulă asemănătoare.2 plicuri de 2 . Dintre alte medicamente introduse în ultimii ani prezentăm: . Ulcompîexul 3 x 1 tabletă după mese. ameliorând evoluţia ulcerului în special duodenal şi grăbind cicatrizarea. aluminocarbonatul etc). utilizarea pe scară largă a antiacidelor şi pansamentelor gastrice. Galogelul axe. înaintea meselor principale. Calmogastrinul 3x1-2 tablete după mese. administrată 3 săptămâni 300 mg/zi. Alte preparate sunt: Âlmagel (pulbere în suspensie. sfărâmate în gură după mesele principale şi în caz de dureri. Acetazolamida. Altramet). Helcamon. hidroxid. prezintă şi ele dezavantajele semnalate la bicarbonatul de sodiu. Se împart în două grupe: sistemice (absorbabile) din care face parte bicarbonatul de sodiu şi nesistemice (care nu se absorb). Cele mai folosite şi apreciate sunt sărurile de Bismud (subni-tratul. Gelusil (silicat de magneziu) . Phosphalugelul este fosfat de aluminiu. Tagametul se prezintă în comprimate de 200 mg. Se contraindică asociere cu Atropină şi celelalte Anticolinergice. Dintre antiacidele puţin absorbabile. Gelusilul conţine hidroxid de aluminiu cu trisilicat de magneziu şi fosfat de calciu. silicat). Primperan) este larg întrebuinţat în tratamentul ulcerului gastro duodenal. comprimate de 250 mg. Se administrează câte 1-2 comprimate. meprobamat şi butilscopolamină. Nu se folosesc la copii sub 12 ani (risc de methemoglobinemie). Este constipant. dar şi în cel gastric. lipsite de efect tampon. Gertocalm. din care fac parte carbonatul de calciu. carbonat de magneziu şi trisilicat de aluminiu. pe stomacul gol).1 . hidro-xidul şi trisilicatul) sunt de asemenea frecvent folosite ca de altfel şi sărurile de aluminiu (oxid. Ranisan). de 5 . Combate greţurile şi vărsăturile. Principalele preparate comerciale sunt: Ulcerotratul. Almagel A.5 . carbonatul. după mese). 3 x 2/zi). anticolinergicele. echivalentul preparatului Roter. acţionând ca pansamente gastrice şi protejând mucoasa: caolin sau bolusalba (5 . 4 . menţionăm carbonatul de calciu. Antiacidele sunt substanţe care neutralizează acidul clorhidric. Exemplu de formule magistrale: Rp carbonat de calciu 60 g. Gastrobent. conţine carbonat de calciu. hidroxidul de aluminiu coloidal (alucol) şi oxidul de magneziu (magne-zia-usta). Antagonista receptorilor histaminici sunt medicamente introduse mai recent în uz curent.10 g/zi). Au efect de pansament gastric în doză mică (5 g). carbonat. împiediceă secreţia de acid clorhidric. Dicarbocalmul (1-4 comprimate/zi.2 g/zi după fiecare masă). hidroxid de aluminiu sau Alucol 0. sunt constipante. Se mai recomandă şi bismut subnitric cu 30' înaintea meselor principale. pansamentele gastrice. Clamogastrin (1-2 comprimate de 3 ori/zi înainte de mese) conţine hidroxid de aluminiu şi belladona. (Bromură de Propantelină). Gastrofibran (1-3 comprimate/zi). Nu are contraindicaţii şi este util în special în ulcerul duodenal. nefrocalcinoză şi azotemie). Ulcomplexul (1 comprimat de 3 ori/zi după mese) conţine hidroxid de aluminiu. Metaclopramidul (Reglan. echivalent al Antrenylului etc. Principalele preparate sunt: Cimetidina (Tagamet.6 ori/zi după mese o INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 189 linguriţă rasă. Nu este întrebuinţat obişnuit. Rezultă din cele arătate mai sus. bismut carbonic conţinut în produsul Gastrosedol (2-3 linguriţe/zi). Scobutilul echivalent al Buscopanului (bromură de butii scopolamină).peroxid de magneziu (Peromag . un psihotrop (capsule de 50 mg 3x1). Alte antiacide utilizate sunt: Trisilicalm (comprimate). Principalele preparate cu acţiune inhibitoare şi inactivatoare a secreţiilor digestive sunt: Antiacidele. dar în măsură mai redusă. Ulcerotrat (bismut subnitric + carbonat de magneziu + bicarbonat de sodiu) (2 comprimate după mese). inhibitor al anhidrazei carbonice diminua. favorizează litiaza renală şi produce hipersecreţie secundară clorhidropeptică. Phospalugel (fosfat de aluminiu) . unul dintre cele mai importante antiacide locale.6/zi).

7. . 1. utilizată în principal în ulcerul gastric.Prostaglandinele asigură citoprotecţia şi inhibă secreţia gastrică.5 ori/zi.2 linguriţe în 150 ml apă călduţă. şi Uleiul de parafină (15-30 ml). extract sau tinctură de opiu) care acţionează prin conţinutul în morfină. Boldocolinul (extract de Boldo) . Sunt active în hipotonia şi staza veziculară. Mexaformul (Vioform + Entobex + Antrenyl) este antibacterian. alergice). PURGATIVELE Sunt substanţe care provoacă evacuarea intestinului. Fenisan (derivat fenolftaleinic) . provocând vărsături. o barieră de protecţie. Se prezintă sub formă de gelule (Duogastrone -4x1 capsulă înainte de mese 6 săptămâni). ANT1DIAREICELE După cum le desemnează şi denumirea. Carbicolul este coleretic de sinteză activ şi bine tolerat (2-3 capsul/zi.22. Laxativele favorizează progresia. untdelemnul. Astfel menţionăm: . (10 ml) .4.3 x 30 de picături/zi. Colecistokinina. Sintalax (derivat fenolftaleinic) -2-3 drajeuri/zi sau 4-6 linguriţe sirop.este un coleretic activ.14.14.025 g).2 drajeuri de 3 ori/zi după mese . antivomitiv.3 . formarea calculilor. hormon secretat de mucoasa duodenală.22. care împiedică multiplicarea germenilor. micoze şi paraziteze: Saprosanul (oxichinaldină) se administrează 4 INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 191 . acizi aminaţi. unele infecţii digestive. formează la fel ca bismutul coloidal şi carbenoxolona. Cele mai active sunt gălbenuşul de ou. Cele mai cunoscute sunt: substanţele adsorbante şi protectoare (bismutul subnitric. se deosebesc în: laxative.8 comprimate/zi. ■ 1. stimulând contracţia căilor biliare şi a veziculei biliare.este un bun coleretic. nefropatii).Bismutul coloidal (Bismut subcitric ..14.1 . înainte de mese. Colecistokineticele sunt substanţe care cresc cantitatea de bilă în intestin.(1 comprimat seara). sulfat de aluminiu zaharat.22. După intensitatea acţiunii. colecistitele cronice.2 comprimate seara (tulburări renale. smântână. derivaţii de opiu (pulbere. .2. disbacterioze secundare antibioterapiei.3 pachete (5 g/pachetul) . în timpul meselor).1 .2 comprimate seara (laxativ minor). constipaţia cronică. lubrifiază conţinutul intestinului şi uşurează evacuarea.15 .este un coleretic slab.30 g într-un pahar cu apă. . Laxarol) .100 g/drajeu)/zi. sulfatul de magneziu30% intraduodenal.3 linguriţe/zi . 1. ce împiedică pătrunderea acidului clorhidric şi a pepsinei . Sorbitolul (polialcool vegetal) . Peptocolinul (granule) . Intestopanul. i 1. 190 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 1. derivat de fenotiazină (drajeuri de 0.1 . Purgativele drastice acţionează iritant (drastice): Uleiul de ricin (5 . bolului fecal: Glicerina.22. caolinul.5.22. Antivomitive (antiemetice): Emetiral. Anghirolul (extract de Cynara scolimus) -3x10. fixează pepsina şi clorul la acest nivel . . Colebilul (fiere uscată de bou) . după mese şi mai rar fiole injectabile i.2 drajeuri seara. peptonele. antiamibian şi antispastic. astringentele (Tanigen şi Tanalbină). combat diareea.v. Videx 1-2 comprimate înainte de culcare. Carbocif . Clordelazin. Derivaţi fenolftaleinici: Ciocolax . Rowacholul . COLERETICELE ŞI COLECISTOKINETICELE Colereticele sunt substanţe care cresc cantitatea de bilă secretată de ficat: Fiobilinul (acid dehidrocolic) . diuretic şi laxativ. oral. tranchilizant.3 -6 linguriţe/zi. 1. Sulfat de magneziu sau Sulfat de sodiu (purgative saline) . formează o peliculă la nivelul ulcerului. Purgativele obişnuite măresc conţinutul intestinal: Galcorin (mucilagiu vegetal) . Reglan.14. dar mai puţin bine tolerat (nevrite. laxativ uşor şi diuretic: creşte secreţia biliară. Mexase conţine în plus şi enzime intestinale (3-6 drajeuri/zi după mese).8 drajeuri (0. Cortelax (antrachinonă) . hepatice.1 .Carbenoxolona. este cel mai activ colecistokinetic. carbonatul de calciu).005 g şi supozitoare de 0. antipsihotic.(1 3 drajeuri seara).5 picături de 4 .1 . Torecan (drajeuri şi fiole injectabile).20 ml o dată). în doze de 4 .Dizaharidele sulfonate.22. în supozitoare (laxativ blând). sucralfat (Ulcogant).14. dimineaţa pe nemâncate. VOMITIVELE ŞI ANTIVOMITIVELE Vomitivele (emetizante) acţionează prin mecanism central (Apomorfina) sau periferic (Ipeca). baze azotate şi acizi nucleici. 4-8 comprimate/zi.De Noll) administrat înainte de mese.250 g) de 3 ori/zi.14. DEZINFECTANTELE INTESTINALE Sunt derivaţi de oxichinoleină sau oxichinaldină. purgative obişnuite şi purgative drastice.este coleretic. diminuând motilitatea digestivă.1 . combătând staza.2 comprimate (0.6. este un coleretic slab.005 şi 0.este cel mai activ dezinfectant intestinal. potenţează efectul băuturilor alcoolice. (Lichiorpurgativ. HEPATOPROTECTOARELE Majoritatea acestor preparate conţin: vitamina B. Sunt folosite în diaree şi enterocolite. administrat seara. Purgofen.3.Substanţele siliconate acţionează în acelaşi mod.

bogate în vitamina B. Argininâ-sorbitol (flacoane de 250 ml). SECRETOLITICELE Substanţe care favorizează expectoraţia. anticolinergicele la care se adaugă alte preparate. sau i. Prezenţa unor efecte cardiovasculare (palpitaţii.2 .6 fiole/săptămână.). palpitaţii.3 .22. baze purinice şi pirimidinice. indiferent de gravitate. Cel mai util pare Salbutamolul (Ventolin). Beta adrenergicele inhibă eliberarea de histamină. relaxează musculatura netedă bronhiolară.22. centrii respirator şi vasomotor bul-bari. pot apare: tremurături.3.04 g x 3/zi şi Tusanul (Noscapină) . soluţie pentru inhalaţii (2 ml x 3/zi). este bronhodilatatoare şi vasoconstrictoare mai slabă (comprimate de 0. Karion (fiole de 1 şi 2 ml. Sultanol) şi Clenbuterolul (Spiropent).pulbere sau soluţie 0.m.22. dar dau fenomene de obişnuinţă şi deprimă funcţia respiratorie (indicaţii limitate).6/zi) . produc somnolenţă sau constipaţie. electroliti) .5 ml soluţie l%o. sau i. tarhicardie.15. Mecoparul forte (3 drajeuri/zi). Sub formă de spray dozat. cei mai cunoscuţi sunt: Lactinium . provoacă tahicardie datorită stimulării beta receptorilor cardiaci. Dintre derivaţii din generaţia a treia. (Aludrin. Terpinhidratul şi Gaiacolul acţionează slab expectorant.3 . a unor derivaţi din generaţia a doua.Trecidul . Bisolvonul (Brom-hexina. i. ANALEPTICELE RESPIRATORII Sunt substanţe care stimulează. ea însăşi folosită încă uneori în accesul de astm bronşic sever şi în marile urgenţe (0.15. Dintre aceştia: Izoprenalina.5. Uneori. care conţine un factor lipotrop . MEDICAŢIA APARATULUI RESPIRATOR 1.60'.este contrainidcat la alergici şi în astmul bronşic. xantină. La toate acestea medicamente pentru formele greu influenţabile. crescând frecvenţa şi amplitudinea mişcărilor respiratorii şi frecvenţa ritmului cordului: Nicetamida (5-l5 ml/zi.5 mg). Principalele grupe sunt: Beta adrenergicele. i.22. Toate aceste preparate sunt folosite cu precădere sub formă de aerosoli dozaţi. sau soluţie l%o per lingual). Balsamul de Tolu. Dionina .sirop (3-4 linguriţe/zi) şi comprimate de 0. stimulând secreţia glandelor mucoasei respiratorii.Iodura de sodiu. mai nou introduse în practica medicală.flacoane perfuzabile: Essentiale (3 tablete/zi). pentru perfuzii venoase lente. soluţie buvabilă. 1. Astmopent). constă în administrarea de bronhodilatatoare. Ornicetil (acetoglutarat de ornitină) .0.22.1.3 ori.15. Sirogalul (gaiacol sulfanat de potasiu + benzoat de aconit + tinctură de aconit).2. activ în stenoza hepatică (3-6 linguriţe/zi înaintea meselor). SECRETOSTIMULANTELE Acestea sunt substanţe care cresc expectoraţia.Uleiurile volatile (Eucaliptolul).15.3 x 3/zi). 1. sunt de utilitate mare. sorbitol.m. Bronhodilatin) şi Orciprenalina (Alupent. 3-4 linguriţe/zi.60 mg.15. sunt indicate în susţinerea celulei hepatice.colina. Rocmaline -desodee (acid malic. în hepatita cronică şi ciroza hepatică. stimulanţi cu precădere ai beta 2 receptorilor bronşici. Codenalul (codeină) 3 comprimate/zi. Aceste preparate deşi au reprezentat un progres. Cu indicaţii similare sunt: Aminomelul sau Aminofuzinul (aminoacizi. Brofimen). este mai activ.6 comprimate/zi calmează tuşea. Rovitrat . care nu acţionează prin bronhodilataţie ci antiinflamator. iodura de potasiu şi benzoatul de sodiu stimulează uşor expec-toraţia.c).(1 . scăzând vâscozitatea şi fluidificând secreţiile traheobronşice: enzime preoteolitice (Alfachimotripsina. Siropul de pătlagină (34 linguri/zi) şi Tusomagul (20 de picături/zi). Aspatofortul (fiole injectabile).Colisanul.v. se întrebuinţează: Terbutalinul (Bricanyl). hipoxantină. Salbutamol (4 mg). Fenoterolul (Berotec) Salbutamolul (Ventolin. se adaugă corticoterapia. conţin benzoat de sodiu. s.v. acţionând asupra centrilor bulbari: Pulberea de opiu şi Morfina sunt foarte active. . care se administrează în insuficienţa hepatică acută (perfuzie venoasă). Ca reacţii adverse după supradozaj.perfuzii venoase.2 comprimate a 250 g acid orotic/zi). 192 MÂNU AL DE MEDICINĂ INTERNĂ . Pentatrazol (1 fiolă x 3/zi).în aerosoli (2-4 ori/zi 2-3 ml) .). sau i. Se găsesc sub formă de sirop expectorant (3-4 linguriţe/zi) şi de tablete expectorante (2-5 comprimate/zi). S-a încercat prepararea tabletelor de Orciprenalina (20 mg). 122. adenină. au acţiune antihistaminică. Purinor (acid orotic. nervozitate. Extractele hepatice. 1. 1. nu produc obişnuinţă.20 de picături/zi. aminoacizi.15. deprimă moderat central respirator. Beta adrenergicele. Tonozitul (Inozitol) care acţionează asupra metabolismului glucidelor şi colesterolului (4-8 comprimate/zi). Tripsina). stimulează epurarea mucociliară bronşică şi inhibă degranularea mastocitelor. . Metasparul (comprimate). . Terbutalină (2.4. cu doză totală/zi între 10 . BRONHODILATATOARELE Tratamentul de bază al oricărei forme de astm bronşic şi BPOC. arginină bază) flacoane de 250 ml. şi drajeuri (2 . Dintre precursorii acizilor nucleici folosiţi. cu acţiune similară. de 1 . Sub această formă sub dozaj corect (4x2 inhalaţii/zi) sunt practic lipsite de efecte cardiovasculare. vitamine.este un expectorant activ şi miorelaxant.01 0.10 g (3 .fiole de 5 ml i. ANTITUSIVELE Sunt substanţe care calmează tuşea. crşterea tensiunii arteriale) a impus introducerea în practică. Tusomagul (codeină + benzoat de sodiu) . este bine tolerat şi util în bronşite acute şi cronice: Acetilcisteina (Mucosolvin) .050 g şi fiole de 1 ml i.v. sub formă de comprimate (3/zi). creşterea debitului cardiac şi . inozitol) .c. Efedrina. tahicardie.Sărurile de amoniu sunt expectorante şi diuretice. direct sau reflex.m. la intervale de 30' . sunt derivaţi ai adrenalinei.

In accesele de astm bronşic şi stările de rău astmatic. vărsături. Efectul este moderat bronhodilatator şi alfa adrenergic (Fentolamina). hiperuricemie.48 ore). sunt folosite sub formă de Teofilină şi derivaţii săi Teofilin etilen diaminici (Eufilin. efectul începe după 3 . Anticolinergicele. hiperglicemie. pot răspunde la dozele mai mari. Lomudal) nu are acţiune bronhodilatatoare. Oral acţionează slab (comprimate de 0. 1. cu o cantitate crescută de Na. Cele mai cunoscute tiazidice sunt: . sunt numai de interes teoretic în prezent. Corticoterapia cu acţiune antiinflamatorie şi antialergică. Prostaglandinele. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 19 3 Metilxantinele.3 ore de la administrare (i. mărind volumul urinei şi provocând o diureză apoasă. Este indicat în toate formele de edeme. sodiu şi clor. zilnic. analeptică respiratorie şi acţiune diuretică. Prezintă aceleaşi reacţii adverse. Dintre reacţii adverse pot apare: alcaloză hipo194 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA cloremică. poate duce la pierderea de 6 .1. Elimină urini concentrate în care predomină Na (salureză).2 prize. rapid şi de scurtă durată. dimineaţa şi seara). Clorexolona (Flonatril).22.v. accidente alergice şi tulburări digestive. miofilin). cu ajutorul unui "spinhaler". Este diureticul cu care se începe tratamentul în cazurile uşoare şi moderate.2 g). ca şi precedentul preparat şi se administrează oral în gelule de 1 mg. în administrarea i.Hidroclorotiazida (Nefrix.50 g 1 .1. Aceste manifestări pot dispare spontan sau prin reducerea dozei. Este folosit curent în această afecţiune.4/zi. Diuretice tiazidice şi înrudite. Sunt folosite mai mult pe cale i. 1 . ciroza hepatică cu ascită.22.025 g/fiolă. de 1 . Bolnavii care nu răspund la doze mici de 40 mg. Atroventul (bromură de Ipatropium) recent introdus. 1. Unele elimină predominent apa. reţinute în edeme. Se administrează sub formă de capsule cu pulbere. Poate fi utilizat şi în doze mai mari (până la 1 .v.a tensiunii arteriale ş. Ketotifenul (Zaditen) are tot efect preventiv în astmul bronşic. Deosebim următoarele substanţe cu acţiune diuretică: 1. Ca reacţii adverse posibile cităm: greaţă. care apare la 2 .1. tahicardie. în prezent sunt puţin folosite. Esidrex). diureza începe după 20 .16. Pe lângă efectul bronho dilatator. insomnie. La bolnavii cu edeme cardiace. dar acţiunea este inferioară beta adrenergicelor. .15' şi se menţine 2-5 ore. nu prezintă efectele secundare ale atropinei. -Butizida (Ufrix. sunt frecvent utilizate. anxietate. Sunt inactivate în stomac. Furosemidul (Lasix Furantril) elimină un volum mare de urină. Clortalidona (Hygroton).. Diureza începe la o oră după administrarea orală şi se menţine 8-l2 ore. Diuretice majore: Furosemidul şi acidul etacrinic.m. Acidul etacrinic (Edecrin) deosebit chimic de Furosemid. Eunephron).. la bolnavii rezistenţi la diureticelor tiazidice (saluretice). nelinişte. uscăciunea gurii. tulburări digestive renale şi cardiovasculare şi tulburări alergice. (1-3 fiole de 10 ml. 240 mg). are acţiune şi indicaţii similare. Acţionează intens. sunt substanţe diuretice înrudite cu tiazidicele.4 i. în 1 .16. Cromoglicatul disodic (Intal. lent 1-2 ml. hiponatremie. Diuretice mercuriale: Mercurofilina (Novurit) şi Salyrgan au de asemenea acţiune intens diuretică pentru apă. sau sub formă de soluţie pentru aerosoli (acţiunea încep la 15').100 mg. Tiazidicele sunt diuretice cu intensitate moderată şi relativ durabilă. sub formă de comprimate de 0. numite din această cauză saluretice. Au durată de acţiune mai lungă (24 . Are proprietăţi similare.60'. MEDICAŢIA APARATULUI RENAL . o singură doză de 40 mg. îngroşarea secreţiilor bronşice şi predispoziţii la infecţii bronşice..22.5 mg) provoacă tahicardie. au şi acţiune inotropă şi cronotropă miocardică. K şi CI. Pot provoca hiponatremie şi mai ales hipopotasemie.10 g 3/zi).v. Mult utilizate în trecut. elimină şi CI şi K. Este de regulă eficace. edemul cerebral). Antagonista aldosteronului (Spironolactona. şi se menţine 4-6 ore. hiperglicemie şi hiperuri-cemie. Triamterenul şi Amiloridul) . previne accesul de astm bronşic.8 litri apă. Altele elimină o urină bogată în sare. Administrată i. dar acţiunea diuretică este mai puternică.v.2 ori/săptămână). hipopotasemie şi mai rar hipocloremie. DIURETICELE Diureticele sunt substanţe care cresc eliminarea de urină (apă şi sare). Poate apare şi hipotensiune. (din insuficienţa cardiacă. (0. Administrat înaintea expunerii la alergenul cauzal.v. Efectul este rapid. folosite pentru eliminarea excesului de sare şi apă.6 ore interval.16. Pot apare însă dezechilibre electrolitice: hiponatremie.Clopamida (Brinaldix). In administrarea orală. Se administrează ca urgenţă în insuficienţa renală cronică şi acută. edemul pulmonar. hipopotasemie. Se administrează l/zi sau la două zile. Dozele utile sunt de 25 . este indicată când toate celelalte medicaţii nu mai pot controla accesul de astm bronşic. Dintre acestea antropina produce bronhodilatare prin inhibarea acetilcolinei. 4 capsule/zi la 4 . ameţeli. i.a. de scurtă durată şi uşor controlabil. administrat după mese şi sub formă de fiole de 0. excitaţie psihică. se foloseşte ca aerosol dozat.

în funcţie de cauza retenţiei. într-o insuficienţă renală diureticele sunt inutile şi periculoase.Acetazolamida (Diamox Ederen) acţionează ca inhibitor al anhidrazei carbonice. . diureticele nu trebuie prescrise la întâmplare.200 g/zi. .Endoxan . greţuri.Citomm 2. în funcţie de forma clinică şi de stadiu. substanţe înrudite cu spironolactona. . Ufrix. .v. are acţiune asemănătoare spironolactonei. tratamentele anterioare şi rezultatele laboratorului.16. Diureza produsă creşte. se administrează i. . Este un diuretic slab. Se recomandă prudenţă în insuficienţa renală cronică. Cele patru mari indicaţii ale diureticelor sunt: . este alt antagonist al aldosteronului.8/zi). De asemenea. în urgenţe. .. Spironolactona este contraindicată în insuficienţa renală acută şi în hipoerpotasemie. 1. diaree.50 g.. . Se administrează 0.20/zi. erupţii cutanate. hepatice şi chiar moarte subită. nu trebuie prescrise diuretice la bolnavii cu semne de insuficienţă renală: proteinurie. vărsături). Teriam).250 g).Ciroza hepatică ascitogenă: Triameternul. tulburări digestive. Diureza apare după 2 h de la administrare orală şi se menţine 24 h. cilindrurie sau azotemie peste 0.22. Este o sulfamidă cu efect diuretic slab (comprimate de 0. Hipokaliemia este cea mai frecventă . cât şi ca tratament de întreţinere (uzual Nefrix).1. Tizidicele sunt mai puţin indicate.Hipertensiunea arterială. ci în funcţie de originea edemelor. Aldactona se prezintă sub formă de comprimate de 0. accidente sanguine. inj. dar mecanismul de acţiune este diferit. Spirolactonă). în prezent este utilizată în tratamentul glaucomului şi al unor forme de epilepsie.100 . cu excepţia Triamterenului şi a Spirolactonei..Amiloridul (Moduretic). rezistent la alte diuretice. Diuretice minore . Obişnuit se întâlnesc: sindroame de deshidratare în administrările prelungite şi pierderi de electroliţi.atât în timpul decompensării. caps. dar cruţă K. Prescripţia de diuretice poate fi făcută ori de câte ori există în organism o retenţie de apă şi sodiu. hiponatermie. furosemid. de exemplu. Se prezintă sub formă de drajeuri de 0. erupţii cutanate şi rar. cu efect după 24 -48 de ore.400 g şi se administrează 8 . Hiponatremia se întâlneşte mai ales la bolnavii sub tratament diuretic şi regim desodat prelungit. beneficiază de asemenea de aportul continuu al diureticelor (Nefrix. colaps. Diureticele mercuriale mai pot provoca febră. iar hipocloremia apare la bolnavii trataţi cu mercuriale. INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ 195 . necesitatea de a se administra sistematic potasiu şi de a-l doza cu regularitate. compensând pierderea de K produsă de acestea. TabeluVIII Principalele medicamente din practica curentă. Ca regulă generală. Dacarbazine . leziuni renale.v. datorită pericolului de hipokaliemie şi hiperamoniemie. Melphalanum 5. Are acţiune diuretică modestă şi creşte eliminarea apei şi sării. Diclorfenamida şi Metazolamida sunt alţi anhibitori ai anhidrazei carbonice.Insuficienţa cardiacă . Spirolactonele pot antrena tulburări hormonale. cură care se poate repeta. inj. purpure. Dintre acestea se întrebuinţează Aminoxilina (Miofilinul) în comprimate de 0. . Efectul este dependent de concentraţia aldosteronului. Busulphan . timp de trei zile consecutiv.urmare a administrării acestor droguri.Diurocardul (Clorura de amoniu) este un diuretic acidifiant. ascita şi edemele.Diureticele xantice. somnolenţă etc. Nr. comprate . acid etacrinic. Clorambucilum . Ca reacţii adverse pot apare: hiperpotasemie. Administrarea diureticelor se poate însoţi de numeroase accidente.Mileran capsule ini.Sindroamele nefrotice beneficiază de corticoterapie. erupţii cutanate. dar conduita este diferită. Practic nu se mai foloseşte. anurie. tulburări digestive (vărsături. Tiazidicele pot determina tulburări digestive (anorexie. de durată.100 g şi în fiole de 2 şi 10 ml i.0.Canreona şi Canreonatul de potasiu (Soludactone).Alkeran 4.Triamterenul (Dytac.Leukeran 3. (4 .Ciclofosfamid caps. Ciclophosphamidum . Furosemid. De aici. Se recomandă să se prescrie şi clorură de amoniu. . Denumirea comună internaţională Forma curent farmaceutică Antineoplazice 1.Levofolan . când se asociază cu diuretice. ca tiazidice. Acţionează ca antagonist competitiv al aldosteronului. Spirolactonă şi corticoterapia permit să se reducă la mulţi cirotici. pe grupe de afecţiuni.Spironolactona (Aldactona). uneori scaune sanguinolente).2. Indicaţia principală o reprezintă edemele cu hiperaldosteronism secundar.025 g.

29. inj.Daonil . inj. 35..Tamoneprin Flutamidum Chlorrotrianisen . 28. 40. inj. compr. compr. inj. inj. caos. 39. 12.Rimactan compr. inj. 34.Meguan Glibenclamidum . inj. 32. 16.Clanisen .Majeptil Haloperidolum . compr.Rifadin .Antifolan Azothioprinum .Insulina lentă . inj. caps inj. 26. 41. 10. compr. 7. compr. caps. caps. 9. inj.Prolixin Tioperazinum . caps. 8. 22.Oncovin .Puritenol Hidroxicarbamidum . 13.Tace Tuberculostatice Rifampicinum . 196 18.Adiuretin Neuroleptice Fluphenazinum . inj.. 45. compr. inj. Forma farmaceutică inj.Sinerdol . 44.Moditen . 15. 11. caps. sol. 19. compr. 46. compr. 25. 33. 14. inj. 31. compr. inj. 37. caps.Hidroxiuree Tamoxirenum . compr. 21. Insuline cu durată de acţiune lungă .. inj. inj.Imuran Citarabinum Fluororacilum ..Fluanxol Fluspirilen . Cicloserinum Izoniazidum Pyrazinamidum Etambutolum Streptomicinum Antidiabetice Insuline cu acţiune rapidă .C. 30.Actrapid M.IMAP .Haldol Clorpromazinum . inj. inj. 20.. 42.Monotard M.Ftorafur Mercaptopurinum .Cristovin Tegafurum .C. inj. Metforminum . inj. 23.6.Plegomazin Prozin Flupentixol .Lcucogen Procarbazinum .Maninil Gliclazidc Clorpropamidum Tolbutamidum Glipizidum .Efudix Ciplastinum Blcomicinum Natulan Daunorubicinum . compr. inj.Clordelazin . 27. compr.Farmorubicin Asparaginase . 24.. 38. compr.Daunoblastin Epirubicinum . caps. Insuline cu durată de acţiune intermediară Insulina semilentă M. 36..Natulan Vinblastinum MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Denumire internaţională Vincristinum .C.Mintdtab Desmopresinum . Metotrexatc . 43. sol. 17. inj. inj.

pulbere.Nakom . Acid valproic .Madopar . compr.Depakine Petilin 52.Suxilep .Zaditen 61. .Efîtard . sirop spray capsule compr. sirop Compr. fiole compr.săruri .Convulex . Digoxinum Coronarodilatator 65.Neuleptil caps. 49. compr. Ketotifen .Isodinit . fiole sol.Viregit Antiastmatice 56.Stazepin . compr.Asmopent Antilepros 62. Fenoterolum . Benzylpenicilinum procainicum .Teperin Clonazepanum . Amitriptilina . fiole 54.Bronhodilatin 58.Tetranitras . Levadopa şi combinaţii . Tolperisonum . Orciprenalinum .Rivotril Carbamazepinum .47. sirop. fiole Compr.Dilcoran . compr. Isosorbidii dinitras .Synemet 55.Berotec 60. Etosuximidum . Lapte praf umanizat pentru vârsta 0-l an Antibiotice " 69. CfMUgM-3 mjcranpr-. 50.Bricanyl 59.Zarontin 197 caps. Izoprenalinum .Penicilina G 72.Muscalm Periciazinum . sirop INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ Denumire internaţională 48. Ampicilinum compr. inj. Amantadinum . 53. Amiodarone . Dapsone Antiaritmic 63. Eritromycinum 70.Nydocalm .Cardarone Cardiotonic 64.Finlepsin . compr. Pentaeritril .Maycor . spray spray spray spray compr. sol. compr. Terbutalinum . Benzylpenicilinum .Izomar 66. Salbutamol .Tegretol Forma farmaceutică compr..Ventolin 57.Izoket . 198 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Denumire internaţională Forma farmaceutică 71. fiole compr. Carbocromenum Lapte 68.Nitropector 67.Tegral 51.Pentalong .

Bebzatin Benzyl penicilinum .Moldamin . 90. 80. Gentamicinum mj. Cloramphenicolum . compr.Peflacin compr. Chimioterapie 91.Cefatrexil Ceftriaxonum .Ceporex inj. Cefapirinum .Rocefme inj.Clorocid caps.Tarivid compr. 82. 74. uz intern 84.Retarden mj. 83. inj..Fagii compr. Colistinum . Tinidazolum . Hepatoprotector 96.. susp.Geopen inj. Silibinum . orală 94.. Pefloxacinum . mj. compr. Kanamicinum 79. înj. Sulfametoxazol + Trimetoprim .Fasigin compr. 81..Sumetrolim compr..Colimicin compr.Nebcin inj. .. 77. Oxacilinum caps.Cotrimoxazol . Tetraciclinum caps. mj.. Amoxicilinum + Acid Clavulanic . 78. susp. 76. 95. 97. inj.Hepabionta compr.Biseptol ..Berlocid .73.. 89... inj.Cefobid ini.Silimarina compr. Fosfolipide esenţiale . Ampicilinum + Sulbactanum ini. Tobramicinum .Oracef _________________. Carbenicilinum .Esfogran . pulbere I 85. Doxiciclinum .Augmentin compr. 75. 92. Cefoperazonum .Essenţiale _____________.Bactrim . Amoxicilinum . 93. 86.Amoxil inj. Metronidazolum . Cefalexinum . Ticarcilinum + Acid Clavulanic 87. Ofloxacinum .Vibramicin caps.

102. Draj.Gaviscon . 112.Altramet Famotidinum .Scobutil . compr.Sintrom Dipiridamolum Fenofibratum .Gertocalm .Nicolen Phosfalugel .. 106. ■ 105...Salazopirin caps.Gastrobent . Acidum Dihidrocholicum .Lipantil Antihipertensive Captoprilum .. 116.Colgast Forma farmaceutică caps. uz intern Antiemetice Thyethylperazmum ..Luizim 114.Cotazim . susp.Nutrizim . sol.Cerucal .Ulfamid Bismut Subcitric . Preparate cu Acizi Biliari . Ranitidinum . 113.Mezim . compr.. 104. compr.Ulcerotrat .Anghirol . sol.Torecan draj. > 107. Panzcebil .Fiobilin INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ ] 99 Denumire internaţională 101.Dicarbocalm .Noi Papaverini Hidrocloridum Butilscopolaminum . comper. H 117. fiole compr.draj. compr. 103. Preparate cu Oleuri volatile .Almagel Magnezium amestecuri de săruri ..Antiinflamato r 98.Trisilicalm .Digestal Festal .Rowacol Cinară Scolimus .Gelustl . 108.Reglan compr. compr. uz intern pulbere.Capoten . compr. Coleretice 99. 109. compr. Anticoagulante Agenocumarolum .Ranisan Cinetidinum .Tagamet .Trombostop . fiole Amestecuri de enzime digestive . compr.Buscopan Methoclopramidum .. 111.Pepdul .De . compr.Inxtamixt Antiulceroase Magnezium Hidroxidum . Salazosulfapiridinum . 115.Colebil eempt 100. supo. .Triferment . fiole. 110.Hipotensor compr.Zantac .

Metildopum . 118. inj."Cetal" R Piracetanum Bctablocanţi Metopralolum . 124.Anafranil Trimtpraminum .. uz intern compr. compr. 128. 132. 127.Fasigin Fluconazolum . ■ draj. compr. compr. 131.Hemiton .Aldactone Tranchilizante Mcdazepamum . fiole compr. 122. compr. sol. 142. sol.. fiole compr. compr..Falicard . 137. 201 1 INTRODUCERE ÎN MEDICINA INTERNĂ .i ■H * 200 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Denumire internaţională Forma farmaceutică compr. 125.Cordanum Propranololum Medicatia aparat genito-urinar Tinidazolum .. 141. 119.Tricamoil Antiiitiazice Acid citric.Lasix Acidum Etacrinicum Spironolactonum .Cosaldon Pentoxifilinum . uz intern compr.Rowatinex . fiole compr.. fiole compr.Dopegit Clonidinum .Stugeron .. 139. 138. compr.Urovalidin Mepartricinum .Rudotel Ansilan .Diflucan Acidum Naîidixicum ..Herphonal . compr.. Ulei volatil . 140. compr. compr.Catapresan Antagonişti de calciu Verapamilum . compr..Isoptin Vasodilatatori periferici Pentifilinum . 144. 129. draj.Negram . 130.Cerebal Vinpocetinum .Lopresol Talinolum . compr. compr. fiole compr.Sapilent 143.Sermion Cinarizinum .Nevigramon Nitrofurantoinum Fenazopiridinum Terizidonum . 134.Globium Antidepresive Clomipraminum . 121.Cavinton Vincaminum . fiole compr.Cistenal Diuretice Furosemidum . compr.. compr. compr. 136. compr. 135. 123.Trental Nicergolinum ... 133. 120. 126. compr. 145. inj.

compr. 166. compr.. caps.Ultralan Clobetasoiura Hidrocortizon + Antibiotice . 163.Percluson Fcnilbutazonum + Aminofenazonum . 150. caps.Zovirax Vaccinuri . fiole ' compr. orale. supoz. 158. supoz. tmm Mi ■•' ii * ' '> 2.Uro-waxom Antiinflamatori Dexametazonum Diclofenacum . supoz. 165.Starnicin Medicaţie dermatologică Flucortalonum . draj. fiole compr. caps.Endometril Gonadotrofinum Corionicum . 159. 174.. Mianscrin ... 167.1.Aspirina Antlide . 153. fiole fiole inj.. 155.Voltaren Piroxican .Padudcn Clofezonum . compr. ungv. inj. ungv. 162. 151. supoz. 149. 160. compr. NOŢIUNI DE ANATOMIE .Urbason Prednisonum Forma farmaceutică compr. 156. vaginalc ungv. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 2.Leviron Antivirale Acidovirum .. compr. 157... supoz. 152..Sostatin Antibiotice Nistatinum .diprofos Metilpredisolonum .Gychtex Analgezice Pentacinum . 147.Pregnil Vasopresinum Antiinflamatori Betametazonum ..Paracetamol Antifimgice Grizcofulvinum Kctoconazolum . 1 164. compr. 170. fiole.combinaţii . compr. 161.Denumire internaţională 146. 175. 172.Bioxiteracor Amoidinum Progestative Medroxiprogestcronum Progesteronum Linestretiolum . soluţie compr.Feldcne Ibuprofen .Nizoral . compr. 168. compr. compr. soluţie spray compr. 154. 169. fiole.Rhcopirin Penicilaminum Antigutoase Alopurinolul .Bronho-Waxom . 173.fortral Tramadolum-Tramal Derivaţi de Acid salicilic . 148. compr. 171. compr. compr.Ofgametril . fiole caps.

în loK segmente (zone^. = 500x16 = 8 1) (fig. sanguin şi tisular. Aceasta este rezerva funcţionala a pla-mânului. dar şi influenţa scoarţei cerebrale. care suferă influenţa CO2 din sânge. cel stâng doi. formata dm arterele bronşice.se realizează prin mărirea diametrelor cavităţii toracice (anteroposterior. ventilaţia maximă depinde de capacitatea vitală şi de frecvenţa optimă. Ultimele ramificaţii ale bronhiilor se termma a n -velul acinuîui. iar CO2 în sens invers _ . ^ _ In condiţii de repaus nu funcţionează toate capilarele. La nivelul ţesuturilor.capilarele pulmonare . procesele inflamatorii având adeseori o distribuţie topografică lobară Cobite) sau segmentară (zomte> Plămânul drept are trei lobi.-V. Lobii sunt desparte prm scizun şi sunt alcătuiţi din segmente şi lobuli.Timpul sanguin realizează transportul gazelor între plămân .16 respiraţii/minut. dar mai ales prin sporirea frecvenţei mişcărilor respiratoare. Deci. între cele două foiţe se află cavitatea pleurala cu presiune uşor negativă (mai mică decât presiunea atmosferică) şi conţinând o cantitate minuna de lichid.R.şi ţesuturi. iar CO2. care reprezintă deplasarea unor volume de aer. în condiţii bazale . care provine din arterele pulmonare La nivelul ultimelor ramuri ale arterelor pulmonare . încetarea contracţiei muşchilor respiratori. bronhiole şi canale alveolara Fiecare segment sau lob are o independenţă fiziologică şi patologica relativa. transversal şi sagital). şi depinde de doi parametri: de amplitudine şi de frecvenţa mişcărilor respiratorii (M.respiraţia internă. _ . Datorită pleurei. . Creşterea se realizează prin mărirea amplitudinii. bogat în O2 şi practic aproape lipsit de CO2. difuziunea şi circulaţia). Cu fiecare inspiraţie obişnuită. numită ventilaţie maximă. minut-volumul respirator poate creşte de 10 ori.4 zile Tară apă. care acoperă plămânii.au ^ţj^j^ă se. conductele aeriene . face ca diametrele cutiei toracice să revină la dimensiunile anterioare şi aerul să părăsească plămânii. La nivelul membranei alveolo-capilare. In timpul inspiraţiei se aduce până la nivelul alveolei aer atmosferic. plămânii urmează mişcările cutiei toracice. formaţiuni care. . sărac în O2 şi bogat în CO2.pătrunderea aerului în plămâni . se divid spre periferie astfel: parenchimul pulmonar . Această valoare.Legătura dintre plămâni şi peretele toracic este realizata prm pleura. în contact intim cu peretele toracic. Reţeaua capilară are o suprafaţă de 120 . care consumă O2 şi eliberează CO2 .în trahee. O2 trece din aerul alveolar în sânge. urmând mişcavil £* af^f^Q^imi Aerul pătrund prin orificiile nasului de trece prin faringe. Alveola elementul fiihcţnal jpirator. este unitatea cea mai mică de parenchim. Deci. Acesta e aerul respirator curent. o seroasa dubla. Impulsurile acestei activităţi ritmice pornesc din centrul respirator bulbar. produsul rezidual al catabolismului. Dacă organismul poate rezista mai mult de 30 de zile Tară hrană. oxigenul pătrunde în celule. pătrunde în plămâni un volum de aer de aproximativ 500 ml.150 m2' permiţând ca prm plămâni sa treacă în fiecare minut 6-71 sânge. şi o reţea funcţională. 3 . . 2. care devin insa active m condiţii de suprasolicitare (efort. parietală. Acelaşi volum de aer părăseşte plămânul prin expiraţie.2. în cursul inspiraţiei. acin şi alveole. şi viscerală. care corespunde unui volum curent de 500 ml şi unor frecvenţe medii de 12 . ventilaţia poate creşte până la o anumită limită. Presiunea intrapulmonară scade sub cea atmosferică şi aerul intră în plămâni. este eliminat. scalenii şi diafragmul). expiraţia un act pasiv. Pentru fiecare individ. NOŢIUNI DE FIZIOLOGIE Respiraţia este un fenomen vital. Această funcţie cuprinde trei timpi: pulmonar. laringe şi trahee care in dreptul vertebrei T4 se bifurcă în cele două bronhii principale Locul unde bronhiile pătrund în plămâni se numeşte hil.8 1. Inspiraţia . . 1) în timpul unui efort muscular intens.volumul de aer care intră şi iese într-un minut din plămân este de 6 . procese patologice). Inspiraţia este un act activ.organ de aport şi eliminare . care este un conglomerat de alveole.Aparatul respirator este alcătuit din doi plămâni şi din conductele aeriene. se numeşte minut-volum respirator sau debitul respirator de repaus. datorită contactului intim realizat prin pleură. . In alveole au loc schimburile respiratorii Sistemul vascular al plămânilor este alcătuit dintr-o reţea nutritiva. care repezintă etape ale respiraţiei pulmonare (ventilaţia. _ BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 203 . datorită intervenţiei muşchilor respiratori (intercostalii. nu poate fi lipsit de oxigen mai mult de câteva minute (31) Respiraţia este o funcţie care asigură eliminarea CO2 şi aportul de O2 către celulele organismului.Timpul tisular reprezintă al treilea moment al schimburilor gazoase .individul în repaus muscular şi alimentar şi în echilibru termic .Timpul pulmonar realizează primul moment al schimburilor gazoase. expiraţia e un act pasiv. sternocleidomastoidianul. Ventilaţia este o succesiune demişcări alternative de inspiraţie şi expiraţie. Realizarea timpului pulmonar presupune mai multe procese. mu-lându-se pe scizurile interlobare. plămânii sunt intim legaţi de peretele toracic. iar în timpul expiraţiei se elimină aerul pulmonar. bronhu. şi ca urmare se destind.

Nu tot aerul inspirator ajunge la alveole.structura membranei alveolo-capilare şi procesele patologice care îngroaşă membrana. ea determină creşterea zonelor de alveole hiperventilate. care urmează unei inspiraţii. la sfârşitul unei expiraţii de repaus. Limita inspiraţiei maxime T i I V. care să permită trecerea unei cantităţi normale de sânge.I. volumul inspirator de rezervă (V.3. Difuziunea reprezintă schimburile gazoase din membrana alveolo-capilară. Acesta este spaţiul mort anatomic.E. CRF . VR .diferenţa dintre presiunile parţiale ale O2 şi CO2 de o parte şi de alta a membranei alveolo-capilare. VRE . creşte frecvenţa. ventilaţia scade. îngreuiază trecerea liberă a gazelor.spaţiul mort fiziologic. compresiuni etc. când chiar dacă. o parte (circa 30%) rămânând în căile aeriene superioare. Pentru asigurarea respiraţiei pulmonare.R. cum sunt reducerea calibruhii bronşic (astm.de 80 -90 cicluri ventilatorii/min. CV .E Limita expiraţiei maxime V. nu toate alveolele sunt ventilate uniform.capacitatea reziduală funcţională. .). Acest proces depinde de: . te j C. Debitul sanguin pulmonar este egal cu debitul circulaţiei generale. aceasta realizându-se prin inspiraţie.I. Spaţiul mort încălzeşte şi saturează cu vapori de apă aerul atmosferic şi asigură o compoziţie constantă aerului alveolar. bronşită. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE 2. la individul normal. Această caracteristică. în situaţii patologice. Volumele de aer care pătrund în plămân. nu se răspândesc uniform. Nivelul iraţ II exp iei obişnui l V. ţine de marea distensibilitate şi capacitate a circulaţiei pulmonare. Astfel. mai rămân în plămân aproximativ 1 500 ml aer. Fig.R. care poate varia în limite mari (20 -200 m2). Compoziţia aerului alveolar trebuie să aibă însă o valoare aproape constantă. în componenţa sa intră: volumul curent (500 ml). aproape 20% fiind hipoventilate (porţiunile centrale şi paravertebrale) . Volume pulmonare VRI -volumul respirator de rezervă.volumul expirator. distribuţia aerului în plămâni este neuniformă. te R. . 2. esenţială pentru respiraţie. dar presiunile şi rezistenţele din arterele pulmonare sunt mult mai mici. circulaţia pulmonară tolerează mari creşteri de debit fără modificări de presiune. dar poate varia în circumstanţe fiziologice şi mai ales patologice. printr-o inspiraţie forţată (2 000 ml) şi volumul expirator de rezervă (V. Datorită acestor proprietăţi. R. de asemenea forţată. Pe de altă părete.volum rezidual 204 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Dar ventilaţia creşte şi cu frecvenţa mişcărilor respiratorii.R. dacă individul face o expiraţie forţată (1 500 ml). ce poate fi expulzat din plămân. 1.1.5 1. până la o anumită limită.suprafaţa activă a membranei alveolo-capilare.). care face să pătrundă aer atmosferic bogat în O2.) sau colabarea parenchimului (atelectazie. care este volumul de aer.capacitate vitală. Ele se distribuie neuniform în volumele de aer existente în plămâni şi în funcţie de condiţiile patologice bronhopulmonare. Valoarea sa normală este de 3 . care poartă denumirea de volum rezidual şi care este repartizat în căile aeriene şi în alveole. la sfârşitul unei expiraţii forţate. fenomene care nu se întâmplă în circulaţia generală.3. ţ CV. Nivelul pir ins atit obişnui V. pleurezii etc. aer care se distribuie şi se amestecă cu aerul alveolar. deci din alveolă şi din capilare. SIMPTOME FUNCŢIONALE .). adică volumul de aer care mai poate fi inspirat în plămân la sfârşitul unei inspiraţii de repaus. este obligatorie şi o circulaţie corespunzătoare. Circulaţia pulmonară. Aceasta este frecvenţa optimă .Capacitatea vitală este volumul de aer care poate fi expulzat din plămâni în cursul unei expiraţii forţate.

abdominale iradiate la nivelul toracelui (dureri veziculare. Se disting dureri: pleurale (junghiul din pleurezie.Principalele tulburări funcţionale provocate de o afecţiune pulmonară sunt: dispneea. dispneea de efort (procese pleuropulmonare care scad ventilaţia pulmoanră. fără expectoraţie (pleurite. în unele stări patologice pot apărea tulburări ale ritmului respirator. în ateroscleroza cerebrală. Apare în coma diabetică. După ritmul respirator. prin închiderea glotei. parenchimatoase pulmonare (junghiul din pneumonie. insuficienţă cardiacă). voluntară. Spre deosebire de respiraţia normală. respiraţia dispneică este conştientă. Respiraţia de tip Kussmaul este o respiraţie în patru timpi: inspiraţie-pauză-expiraţie-pauză. apoi descresc până ce încetează. Durerea care se amplifică cu mişcările respiratorii. sughiţul şi tulburările vocii.(dispnee cu creşterea frecvenţei mişcărilor respiratorii. O durere vie.). ating un apogeu. expectoraţia. durerea atroce din pneumotoraxul spontan). Aceste trei faze reprezintă o secusă de tuse. 2). sunt proiectate în afară şi expec-toraţia. ridicarea violentă a diafragmului şi deschiderea forţată a glotei.respiraţie Kussmaul. Acesta este semnul unui proces bronşic sau parenchimatos pulmonar (bronşită acută sau cronică. penibilă. dispneea este expresia unei afecţiuni a aparatului respirator sau cardiovascular. 206 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA Tuşea este un act reflex sau voluntar. care este involuntară. care are drept rezultat expulzarea violentă a aerului şi în unele cazuri a corpurilor străine din căile respiratorii. exagerată de tuse şi de respiraţie profundă. cât şi în pneumonia masivă. c . hemoptizia. toracice. sugerează o fractură costală. Unele caractere particulare ale durerilor pot da indicaţii preţioase. Durerea în umărul drept poate proveni de la o pleurită diafragmatică sau de la o afecţiune a veziculei biliare. mişcările respiratorii au o frecvenţă constantă. pneumonii. se întâlneşte în pneumotoraxul spontan şi în embolia pulmonară. Perioada de apnee durează 10 până la 20 de secunde. Se întâlneşte în pleurite. Bolnavul resimte o "sete de aer". cancerul sau tuberculoza vertebrală. Respiraţiile cresc progresiv în amplitudine şi frecvenţă. în timp ce în stări patologice aceste caracteristici se modifică şi apare dispneea. congestii pulmonare etc. Dispneea este dificultatea de a respira. fiind obligat să şadă) şi dispneea paroxistică. Respiraţia de tip Biot se caracterizează prin cicluri de respiraţii întrerupte de perioade <le apnee de 5 până la 20 de secunde. acută şi superficială. iar pe de alta că efortul respirator pe care-l face este insuficient. urmată de expectoraţie. în stare normală. în tumori şi accidente vasculare cerebrale.respiraţie CheyneStokes. corp străin în laringe). Este o respiraţie agonică. de origine cardiovasculară. depăşind 40/min. Durerile accentuate prin compresiunea punctului dureros. în practica curentă. dar nu orice durere toracică exprimă o boală a aparatului respirator. se deosebesc bradipneea sau dispneea cu ritm rar (procese obstructive ale căilor respiratoare. întâlnită în astmul bronşic şi în insuficienţa ventriculului stâng (astmul cardiac şi edemul pulmonar acut). localizată. Tuşea poate fi: uscată.) (majoritatea bolilor pleuropulmonare şi cardiovasculare). după care ciclul reîncepe. durerea toracică. astm bronşic ) şi polipneea sau tahipneea . Se ştie că. Ca mecanism general. Acest tip de respiraţie se întâlneşte în insuficienţa cardiacă stângă. pancreatita acută). atroce. pleurezii. Durerea poate sugera deseori diagnosticul. durerea violentă din embolia pulmonară. odată cu coloana de aer. întâlnind în acest sens mai multe tipuri de respiraţii (fig. gangrena pulmonară). In cursul celui de-al treilea timp. supuraţii bron-şice sau . care imobilizează toracele şi opreşte respiraţia. 2 . în care aerul pătrunde în plămâni. herpesul zoster. parietale (fracturi şi neoplasme costale. boli reumatismale etc. şi o fază de bruscă expulzie a aerului prin contracţia muşchilor abdominali. dispneea expira-torie (astmul bronşic şi emfizemul pulmonar) şi dispneea mixtă. în care dificultatea interesează atât inspiraţia cât şi expiraţia şi care se întâlneşte atât în pleureziile cu lichid mult. se întâlnesc dispneea inspiratorie (edem al glo-tei. dispneea de decubit (bolnavul nu poate sta culcat. însoţită de stare de colaps.respiraţie Biot După circumstanţele de apariţie se deosebesc: dispneea permanentă (insuficienţă cardiacă avansată. uremii etc. sunt de obicei parietale. o amplitudine egală şi un ritm regulat. pneumotorax). bolnavul dispneic simte pe de o parte necesitatea de a respira. b . Respiraţia de tip Cheyne-Stokes este o respiraţie periodică. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 205 r\ (a) AA Fig. faza iniţială a bronşitelor acute sau a tuberculozei pulmonare) sau umedă. o fază de compresiune. mucozităţile sau corpurile străine. După timpul respiraţiei care e tulburat. tuşea. Cu alte cuvinte. Junghiul toracic este o durere vie. actul tusei cuprinde o fază inspiratorie. caracterizată prin alternanţe de polipnee şi apnee.Tulburări ale ritmului respirator a . Mişcările respiratorii sunt profunde şi zgomotoase.

sputa poate fi perlată. hemoptoică. voalată. Tuşea seacă este vătămătoare. să înveţe femeile şi copiii să expectoreze şi să lupte împotriva rezistenţei acestora faţă de utilizarea scuipătorilor. cancer bronşic). Trebuie să liniştească tuşea de iritaţie (laringită.după o inspiraţie forţată. Culoarea poate furniza de asemenea unele indicaţii. Se constată în dilataţii bronşice şi abcese pulmonar. ruginie. care se întâlneşte în afecţiunea denumită tuse convulsivă şi se caracterizează prin mai multe expiraţii puternice şi zgomotoase. tuşea bitonală . fără dezinfectarea mâinilor care au venit în contact cu scuipătoarea. apoi un strat mucos şi. trebuie să aşeze bolnavul în poziţia care permite expectoraţia şi. în infarctul pulmonar. culoare şi mirosul. uneori chiar până la 300 . Există trei contraindicaţii speciale: traumatisme craniene. pleurală (pleurite). declanşând tuşea. Uneori. respingător. şi fractura de coloană. . insuficienţă cardiacă. şi o întâlnim în infecţii ale căilor aeriene (bronşite. tuşea lătrătoare. poate fi matinală (supuraţii bronhopulmonare cu secreţie abundentă). dilataţii bronşice. mai ales dacă este recentă. galbenă-verzuie. Sugerează o supuraţie bronhopulmonară (dilataţie bronşică. în timp ce bolnavul face un efort de tuse. Sputa mucopurulentă este netransparentă. Trebuie precizate totdeauna cantiatea. apare în adenopatii traheobronşice şi tumori mediastinale. la suprafaţă. expectoraţia are mai multe caractere. Sputa purulentă este cremoasă. laringiană (larin-gite sau tumori laringiene). fapt pentru care trebuie luate măsuri de asepsie riguroasă. sputele adunate pe gură şi dinţii bolnavului. Asistenta medicală trebuie să urmărească şi să ştie să interpreteze tuşea. unul seros mai abundent deasupra. pericardite). să tuşească cu batista la gură etc. se dispune în patru straturi: un strat purulent grunjos la bază. este întâlnită în tuşea convulsivă. Se întâlneşte în bronşita acută şi în astmul bronşic.). tuşea surdă. tuşea poate surveni noaptea (de obicei în afecţiuni cardiace). tuberculoză pulmonară avansată).trădează o paralizie a nervului recurent stâng. prin deschiderea în căile respiratorii. în mod curent. în unele boli (dilataţie bronşică. urmate de o inspiraţie forţată. în pneumonie. Rolul asistentei medicale constă în a face educaţia bolnavilor asupra modului cum trebuie să expectoreze şi cum să utilizeaze scuipătorile. ventral. Sputa mucoasă este vâscoasă. Se comprimă brusc şi sacadat.bolnavul afându-se în poziţie se-mişezândă . aspectul.în eprubete sau pahare gradate . In această ultimă afecţiune. alcătuită exclusiv din puroi. urmată de vărsături alimentare. tuşea apare în anumite poziţii care. în tuberculoza pulmonală şi unele dilataţii bronhice. abces pulmonar. înghiţind sputa eliminată prin tuse. După etiologie. O varietate specială de expectoraţie este vomica. deoarece poate răspândi infecţia. Expectoraţia are o valoare fundamentală din punct de vedere diagnostic. discuţiile. se foloseşte uneori. Aspectul expectoraţiei este uneori foarte revelator. De asemenea. răguşită. fără îndoială. Recoltată într-un pahar de sticlă. mediastinală (tumori. în mod obişnuit nu se elimină după fiecare tuse mai mult de 50 ml. aspiraţia bronşică etc. chist hidatic suprainfectat etc. Prin acest termen se înţelege expulzarea brutală a unei BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 207 colecţii purulente situate în parenchimul pulmonar sau în vecinătate.pulmoanre.expectoraţia abundentă. survine în afecţiuni laringiene. Cantitatea. Expectoraţia apare când exsudatul alveolar sau secreţia bronşică creşte. Astfel. tuşea emetizantă. obişnuind bolnavul să-şi stăpânească tuşea şi recomandându-i să evite fumatul. Pentru dezobstruarea căilor aeriene. tuberculoză pulmonară cavitară. tuşea poate fi: faringiană (faringite acute şi cronice). abces şi gangrena pulmonară. Dezinfectarea scuipătorilor este o regulă absolută. numită repriză. cât şi produsele eliminate (sputa). Adeseori femeile şi copiii nu ştiu să expectoreze. trebuie să strângă şi să măsoare . numită aşa din cauza dopurilor mici şi opalescente de muci-nă din care este constituită. să şteargă cu tampoane de vată montate pe pensă. De asemenea.). pulmonară (pneumopatii acute sau cronice). deschiderea gurii în inspiraţie. de care trebuie să se ţină seama. sputa din cancerul bron-hopulmonar este roşiegelatinoasă. Expctoraţia reprezintă. un altul spumos. După cum am menţionat. la nevoie. bronşită). Este contraindicat să se fumeze sau să se ia masa. să utilizeze tuşea artificială. favorizează eliminarea conţinutului unor cavităţi (ca în tuberculoza pulmonară. evacuată prin bronhie. Mirosul poate fi fetid în abcesul pulmonar şi în dilataţia bronşică şi putrid. Astfel. să remarce şi să obişnuiască pe bolnav cu utilizarea poziţiei în care să expectorexe cu mai multă facilitate şi abundenţă. Se întâlneşte în unele bronşite. de aceea trebuie combătută. cantitatea creşte. aderentă şi aerată. negricioasă. bronşică (bronşite. abcese subfrenice. vesperală sau de seară (în special în tuberculoză). Sputa pseudomem-branoasă conţine multă fibrină sub formă de membrane. prin expectoraţie se înţeleg atât actul de expulzie. poate epuiza cordul drept şi tulbură somnul. provocarea tusei artificiale.400 ml/24 de ore. zgomotoasă. materialul patologic cel mai periculos. pneumonie etc. Există şi alte tipuri de tuse: tuşea cvintoasă. dilataţii bronşice). pleurezii purulente. Expectoraţia este procesul prin care se elimină produsele formate în căile respiratorii.în două tonuri . baza toracelui . în gangrena pulmonară. aerul uscat sau temperatura prea ridicată. dilataţia bronşică) sau în anumite momente ale zilei. Apare în abcese pulmonare. Sputa seromucopurulentă se deosebeşte de precedenta prin adaosul de sero-zitate.

v. (pneumoperitoneu). Celelalte cauze. după testarea sensibilităţii cu 1 ml s. Pot apărea însă şi hemoptizii masive. temperatura moderată (16°). în tuberculoza pulmonară. pneumoconioze. provocarea unui reflex de strănut sau de vărsătură. Uneori. Se elimină în cantităţi mici. Forma minimă a hemoptiziei este sputa hemoptoică fie strită cu sânge. când provine de la nivelul gingiilor .c). în poziţie semişezândă. în dilataţia bronhiilor şi în chisturile aeriene apar. Eliminarea sângelui este bruscă. Glanduitrin (1 fiolă. i. spute hemoptoice. gâdilitura laringiană. cu excepţia epistaxisului. bronşite alergice. în 250 ml ser glucozat 5%) şi după caz. Clauden. caz în care se numeşte hemoragia de alarmă. dar de obicei este precedată de prodroame: senzaţie de căldură retrosternală. Chinidină etc.50 mg i. Asistenta medicală are rolul să calmeze pe bolnav şi pe cei din anturajul acestuia. etc. cu tuberculoză fibroasă. să nu recomande alimentaţie şi băuturi timp de 24 de ore. mai închis la culoare. lapte). cantitatea variind între 100 şi 300 ml. care precedă imediat tuşea. fie roşie sau negricioasă. Celelalte cauze sunt rare. Amino-fenazonă. cu alimente. sunt rare: sindroame hemoragice. Tratamentul hemoptiziei urmăreşte: repaus absolut la pat. care persistă 2-3 zile.de hematemeză. . traheobronşice. iar a doua zi melenă (scaun negru. lent).v. să-i cureţe gura de cheaguri şi să-i administreze bucăţi de gheaţă. când. Bolnavul prezintă o criză de tuse. tumori pulmonare. eliminarea poartă denumirea de epistaxis. în primele ore sau zile. amestecat în mucus. de la nivelul stomacului . stenoza mitrală şi infarctul pulmonar. dispnee.foarte eficace (25 . amestecat cu cheaguri de sânge şi uneori.R. Caractere distincte. iritaţii gastrice şi esofagiene şi în sarcină. în timpul unui puseu evolutiv. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 209 peritonite. Venostat.c).v. i. în situaţii speciale . chisturile aeriene. al unei tuse emetizante însoţite de hemoptizie şi al înghiţirii sângelui în cursul une hemoptizii. la 4 ore). în unele cazuri diagnosticul este dificil: în cazul unei tuse reflexe care însoţeşte hematemeză. dar frecventă. transpiraţie. dilataţie bronşică etc. perfuzii venoase de xilină (20 ml 1%. K. sângele este în general mai abundent. Dicynone. sau în unele forme de tuberculoză cavitară. foarte lent. Hemoptizia poate apărea pe neaşteptate..). sau i. gingivoragia) sau rinofaringiană (epistaxis) ce poate fi luată în discuţie în cazul sputei hemoptoice. provocată de iritaţia nervului frenic.v. în cursul căreia elimină sânge curat.v.v. Morfină. Mialgin (i. deşi numeroase. să recomande bolnavului să nu tuşească. Hemoptizia este eliminarea pe gură a unei cantităţi de sânge. în orele următoare bolnavul are deseori dureri. la un bolnav cunoscut. alimentaţie formată exclusiv din lichide reci (compot. supuraţii pulmonare. roşu-viu.. cu caracter fulgerător.L00 ml). Coagulen sau Manetol (1-4 fiole/zi).). după câteva ore bolnavul nu mai prezintă decât spute hemoptoice. i. Adrenostazin. care pot fi negricioase.m. Cauzele hemoptiziei pot fi multiple. hemoptizia este puţin abundentă.m. la sfârşitul unor inspiraţii forţate. trombină în aerosoli. de obicei fără prodroame. Apomorfină (5 mg s. Nu se administrează ergotină. când sângele se elimină de obicei prin nas. deoarece agravează hemoptizia. sărat. să-l dezbrace cu blândeţe şi săl aşeze în pat. dacă este posibil pe partea leziunii. sputa 208 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ este striată cu sânge sau alcătuită din sânge neaerat. să inspire lent şi profund.v. la un bolnav stabilizat. oxigen s. Vit. aderente. dilataţia bronhiilor. De obicei. sau i.). mici transfuzii repetate de sânge proaspăt (50 . presiune pe globii oculari) sau medicale: ingestii de bicarbonat de sodiu în apă călduţă. dar şi în unele pleurezii. Reglan (1-2 fiole i. cancerul bronşic.heparină (coagulare intravasculară diseminată). în celelalte cazuri.de gingivoragie. în infarctul pulmonar apare. Novocaină 1% (10 ml. Hematemeză are unele caractere particulare: apare în timpul unui efort de vărsătură. Sughiţul este o contracţie a diafragmului. spălaturi gastrice repetate. sau i. sub formă de spute hemoptoice.c. când apar în spută şi cheaguri de sânge.L. începe şi se termină de obicei brusc. sângele este eliminat tot pe gură. pungă cu gheaţă pe hemitoracele presupus bolnav sau pe stern.). tumori being-ne. vâscoase. orpirea respiraţiei. să-i asigure izolarea. de obicei dimineaţa la trezire şi fără eforturi de tuse. sângerare sau Pendiomid (hemoptizii persistente din stenoza mitrală). închise la culoare. Algocalmin (i. Când sângele provine de la nivelul rinofaringelui. gargară prelungită. sugerea unei bucăţi de zahăr sau gheaţă. Se tratează prin unele mijloace empirice (aplicarea unei lovituri neaşteptate pe spatele bolnavului.compresiuni bruşte şi sacadate în baza toracelui. aerat spumos. Micoren. hemă respiratorie însoţită de stare de teamă. hemoptizia poate apărea: la un bolnav care se ignorează. urmate de eforturi de tuse. în aceste cazuri. Hemoragia de origine bucală (stomatoragia. gust uşor metalic.în poziţie şezândă .v. să-i impună imobilitate absolută şi tăcere. Semnele generale constau în paloare. traumatisme toracice etc. în caz de hemoragii mai severe. neaerat.). aerisirea. Aceste cauze trebuie eliminate deoarece.m. moale şi lucios). limonada. Poate fi şi nevrotic. Eliminarea sângelui se poate repeta peste câteva ore sau în zilele următoare. dar şase domină prin frecvenţă: tuberculoză pulmonară. micoze şi spirochetoze bronşice. tahicardie. fulgerătoare (tuberculoză pulmonară. cu stare de şoc. în cancerul bronşic. Plegomazin . Vitamina C . în poziţie semişezândă. Se întâlneşte în tumori cerebrale şi meningite. bolnavul elimină o mare cantitate de sânge şi moare prin asfixie. sirop. astm. sunt necesare examene de specialitate (O. semiobscuritatea. provenind din căile aeriene inferioare.în acelaşi scop se efectuează uneori bolnavului .).500 mg i. repaus vocal absolut. Ca medicaţie: clorura de calciu (10-30 mi soluţie 10%.

acest zgomot se aude.). Cutia toracică poate prezenta şi modificări la nivelul tegumentelor. sub formă de erupţii vezicu-lare (herpes zoster(. cu extremitatea degetelor. Amplificarea vibraţiilor. La fiecare inspiraţie. Tot inspecţia.în laringita acută sau cronică. care se produc în cavitatea toracică în cursul respiraţiei. cu sternul proeminent. Inspecţia dă informaţii asupra cutiei toracice şi asupra mişcărilor respiratorii. Tehnica acestui procedeu. Ralurile sunt zgomote patologice care iau naştere în alveole sau bronhii şi se modifică prin respiraţie sau tuse. care înlocuiesc zgomotul respirator normal. Modificările murmurului vezicular constau în: diminuare sau dispariţie (penumotorax. asemănător sternului de găină. în afecţiunile pleurei şi în caz de dispnee intensă. de tip costal inferior sau abdominal. SIMPTOME FIZICE Examenul fizic al toracelui se execută de medic şi cuprinde: inspecţia. cu ambele diametre mărite.alte deformaţii interesează coloana vertebrală şi constau în exagerarea unor curburi fiziologice. respiraţia devine de tip costal superior. zgomotul laringo-traheal . cu diametrul antero-posterior considerabil mărit. se deoebesc următoarele varietăţi de sufluri: . constând în lovirea directă a peretelui toracic. este grav. la individul normal se aude numai murmurul vezicular. mâna este ridicată. . sugerează o condensare a parenchimului pulmonar (pneumopatii. Normal.torace rahitic. care dă informaţii mai fine şi mai localizate. permite să se precizeze amplitudinea respiraţiilor şi să se constate un eventual tiraj supra-sternal (depresiune inspiratorie profundă a scobiturii suprasternare şi supraclaviculare) sau un tiraj substernal (depresiune inspiratorie epigastrică). voce nazonată .torace emfizematos. abcese pulmonare sau chisturi hidatice cu conţinutul evacuat). toracele cifotic.) sau deformări toracice. boltit uniform. 210 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Percuţia foloseşte lovirea (ciocnirea) pereţilor toracelui. tumori pulmonare) sau colecţie lichidiană în pleură (pleurezii). Percuţia poate fi: imediată.Tulburările vocii (disfonia) apar sub următoarele forme: voce răguşită stinsă . tumori pulmonare etc. în mod normal.sulful pleuretic este un zgomot ascuţit. cu musculatură redusă şi spaţii mtercostale evidente. toracele lordotic cu acelaşi diametru micşorat. se deosebesc: . edeme ale extremităţii superioare a toracelui cu circulaţie colaterală (tumori mediastinale etc. cifo-lor-dotic sau cifo-scoliotic. Ele rezultă din dispariţaia murmurului vezicular şi înlocuirea lui cu zgomotul laringotraheal. . vibraţiile produse la nivelul laringelui. modificat de unele procese patologice pulmonare sau pleurale. La individul normal. percuţia şi auscultaţia. cu bombarea gropilor supraclaviculare. pot apărea modificări ale murmurului vezicular (sufluri. După calitatea sunetului obţinut la percuţie. în puncte variate şi simetrice. sunt transmise sub forma unui freamăt uşor şi rapid. ca de exemplu: . cu cele două diametre micşorate. poate fi congenital. Auscultaţia poate fi imediată. şi mediată (digio-digitală). Adultul are 16-l8 respiraţii/min.3. Palparea dă informaţii asupra ritmului respirator şi asupra transmiterii vibraţiilor vocale. Este un zgomot care se percepe.suflul tubar. unele cazuri de tuberculoză pulmonară sau tumori) şi este aspru. aplicând pavilionul urechii pe peretele toracic. aplicând palma succesiv. iar în nevralgiile mtercostale. depărtat şi este caracteristic în pleurezie.hipersonoritatea sau timpanismul (creşterea sonorităţii) apare în pneumotorax şi în emfizemul pulmonar. cerând bolnavului să repete cifra 33. folosind stetoscopul. există trei tipuri respiratorii: tipul costal superior (la femei). orizonalizarea coastelor şi unghiul epigastric obtuz. După caracterele lor. Suflurile sunt zgomote respiratorii cu caractere particulare. grav. Inspecţia poate furniza relaţii şi asupra mişcărilor respiratorii. pe fiecare hemitorace.nu se percepe în parenchimul pulmonar. .care ia naştere prin trecerea aerului din orificiul glotic în trahee . voce bitonală . .în leziunile nervului recurent stâng.torace paralitic. voalat. Vibraţiile vocale se caută.2. constă în lovirea perpendiculară a degetului mijlociu al mâinii drepte. pentru a provoca zgomote. în unele boli. care sunt interpretate după calitatea lor. Se aplică două-trei lovituri egale şi ritmice. apropiat de ureche. Scăderea sau dispariţia vibraţiilor. tuberculoză pulmonară. Auscultaţia permite sesizarea şi intepretarea diverselor zgomote. Apare în scleroze pulmonare întinse la ambii plămâni. în spaţiul lărgit al vestibulului alveolar. cu prezenţa unei duble deformări.suflul cavitar apare în cazul unor cavităţi deschise în bronhii (tuberculoză pulmonară. pe toată aria toracică în inspiraţie şi la începutul expiraţiei. . costal inferior (la adolescent) şi costo-abdominal sau diafragmatic (la copii şi adulţi). în stări patologice. . Acest zgomot este datorat trecerii aerului din bronhiole. pleurezie) şi exagerare (procese patologice care măresc amplitudinea sau frecvenţa mişcărilor respiratorii). de sus în jos. palparea. apare în cazul unei condensări a parenchimului pulmonar (penumonie. în diferite regiuni. iar coastele turtite lateral. îndoit în unghi. dar modificat. . tipul respirator se inversează. 2. Aplicând urechea sau stetoscopul la nivelul peretelui toracic.matitatea (scăderea sonorităţii) indică o condensare a parenchimului pulmonar (penumpnie.în astuparea foselor nazale. tusei şi al vorbirii. şi mediată. intens. arată interpunerea unei mase de lichid sau de gaze (pleurezii. Când apar modificări patologice în parenchimul pulmonar. alungit şi turtit. penumotorax) între parenchimul pulmonar şi palma examinatorului. toracele cu exagerarea curburii laterale. raluri şi frecături). Ritmul respirator se notează aşezând palma pe regiunea sternală.

. rămâne recoltarea sputei cu ocazia unui acces de tuse. . mai evidente după tuse. la o penumopatie cu germeni piogeni sau la o embolie pulmonară). Examenul de labroator al lichidului pleural presupune un examen chimic. când este de origine mecanică (cardiac cel mai adesea). în cazuri speciale.3.sorofibrinos.formează în bronhii şi bronhiole şi se întâlnesc în bronşite. reumatismală. în cursul unei bronhoscopii (cancer bronşic pulmonar.. . Se. reacţia este negativă: lichidul este un transsudat. .de obicei transsudat (insuficienţă cardiacă. este bine să se recurgă la "tamponul laringian" sau la un tampon condus pe un apăsător de limbă până la dreptul laringelui. Pentru aceasta va urmări ca bolnavul. Se recoltează şi se examinează expec-toraţiile bolnavului timp de 3 zile consecutiv. fără să tuşească. Dacă se produce un nor tulbure. care şe datoresc secreţiilor mucoase abundente din bronhii. fiind vorba de un exsudat.purulent (tuberculoza pulmonara. Cea mai simplă metodă. să-şi spele cavitatea bucală cu muşeţel sau apă călduţă şi să evite amestecul salivei cu sputa. în unele cazuri. când este de natură inflamatorie (tuberculoză sau reacţie pleurală.hemoragie (neoplasme. Lichidul poate fi un transsudat. spre a se cerceta prezenţa bacilului Koch.seros.• • BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 211 Frecăturile pleurale sunt zgomote patologice.30% eozinofile) şi a hipersensibilităţii cutanate prin reacţia Casoni. încă 3 zile la rând. la începutul şi la sfârşitul unei pleurezii şi sunt asemănătoare cu zgomotul produs prin frecarea unei bucăţi de piele. Pozitivitatea e dovedită. când semnele clinice nu sunt evidente şi pentru a preciza natura lichidului. supuraţii pulmonare. Se aud şi în respiraţie. şi care vibrează ca nişte coarde. înaintea recoltării. Sunt asemănătoare cu zgomotul pe care-l auzim când frecăm între degete o şuviţă de păr. Un examen extrem de preţios în diagnosticul cancerului bronhopulmonar. Unele sunt groase ca nişte sunete de contrabas (raluri ronflante). se lasă să cadă o picătură din lichidul pleural de examinat. de apariţia unei papule la locul de inoculare. infarcte pulmonare). sputa trebuie să fie proaspătă. De obicei.. Diagnosticul de laborator al chistului hidatic pulmonar constă în depistarea eozino-filiei sanguine (10 . . citologic şi bacteriologic. sunt ralurile subcrepitante. unele pneumonii). limpede . penumonică. deci va fi transportată la laborator imediat după recoltare. de obicei conic. şi va avea la dispqziţie vase sterile pentru recoltare. pentru a o trimite la laborator. bron-şiectazie. reacţia este pozitivă. . stări distrofice cu edem). EXAMENE COMPLEMENTARE Funcţia pleurală (toracenteza) este un examen indispensabil pentru precizarea diagnosticului de pelurezie. trebuind să pregătească pe bolnav şi să răspundă de toate operaţiile legate de recoltare şi de transport. cantitatea de spută eliminată în 24 de ore. .de obicei exsudat (pleurezii de natură tuberculoasă.Pentru examenele obişnuite. ■ ■■ ■■ -• ■■ 2. lichidul pleural poate fi: . lichid deschis. altele sunt asemănătoare cu ţiuitul vântului sau al fluierăturilor (raluri sibilante). trebuie transportat imediat la laborator. fie în scop evacuator. egale. sora poate chiar efectua unele examene. bolnavul va colecta întreaga.Ralurile crepitante care sunt fine. sărac în albumină. care poate conţine spută înghiţită. edemul pulmonar etc. când trece aerul. ca de exemplu recoltarea lichidului despălăţură gastrică. direct pe mediul de cultură. se suflă într-un tub de sticlă plin cu. este cito-diagnosticul expectoraţiei. Reacţia Casoni se face inoculând intradermic antigen de chist hidatic. Dintre ralurile uscate se deosebesc: . uşor gălbui. Se poate folosi şi spălătura bronşică. Dintre ralurile umede. aspectului şi naturii lichidului). când acestea sunt inflamate. care iau naştere între cele două foiţe ale pleurei. neoplazii). cu expectoraţie abundentă. ca fumul de ţigară. dacă acesta nu produce nimic. bogat în albumină şi cu reacţia Rivalta pozitivă. Toracenteza se face fie în scop explorator (precizarea existenţei. Totuşi examenul sputei este dificil. cu 200 ml apă distilată şi două picături de acid acetic glacial. tuberculoza pulmonara. asemănătoare cu zgomotul care se aude când. la sfârşitul inspiraţiei. proiectând pe 212 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA tampon secreţia traheobronşică. Materialul recoltat. apărând în salve. şi se repetă dacă este nevoie. După aspect. fiind greu de obţinut un produs necontaminat de flora din gură. cu limba trasă puternic în afară. Bolnavul va face o expiraţie bruscă şi puternică. cu reacţia Rivalta negativă sau un exsudat. şi în expiraţie şi se modifică după tuse. Apar în pneumonie. . . Examenul de laborator al sputei. .apă şi apar băşicuţe care se sparg. tuberculoză pulmonară. Reacţia Rivalta se practică la patul bolnavului: într-un pahar. nefroze. lichid serocitrin . Se aud în pleurite. de aceea. prin puncţie trahe-ală sau aspiratul bronşic. tuberculoză).Pot fi uscate sau umede.Ralurile bronşice. Sora medicală deţine un rol important. cele mai frecvent întâlnite.3.

a paraziţilor şi a germenilor patogeni. Metoda permite precizarea sediului exact şi a întinderii unor imagini patologice. a traheii şi a bronhiilor mari. Măsurarea perimetrului toracic se face cu ajutorul unui metru de panglică. Pentru cercetarea fibrelor elastice .examenul conferă rezultate pozitive în 80% din cazuri. pentru ca produsul să nu se reverse şi să nu împrăştie germenii în jur. tuberculoză pulmonară). iar în cazuri de astm bronşic. Bronhoscopia este o metodă cu ajutorul căreia se explorează vizual.3.pentru celulele atipice . BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 213 2. întinderea şi tipul acestora.vârfurile (porţiunile situate deasupra claviculelor). alungite) şi spiralele Curshmann (precipitări de mucină). în care se pot pune în evidenţă. coastele şi omoplaţii. Mai multe garanţii dă . Pentru însămânţări şi inoculări se va întrebuinţa obligatoriu. perimetrul toracic măsoară cam 89 cm. Deoarece radioscopiile repetate expun atât pe bolnav cât şi pe medic unor iradieri importante. poate pune în evidenţă existenţa elementelor celulare. Imaginea obţinută este precisă. Se bazează pe exfolierea continuă a celulelor maligne. al stenozelor bronşice. iar în cancerul bronşic celule atipice. depu-nând o particulă de spută. utilă pentru diferenţierea unei adenopatii tuberculoase. examinarea mucoasei. relevând uneori. ulceraţii sau a unor mici formaţiuni tumorale. leucocite. Se utilizează lipiodolui. Diagnosticul de certitudine în tuberculoza pulmonară fiind dat de prezenţa bacilului Koch. a cristalelor. care pătrund până în bronhiile mai mici. . pentru depistarea tulburărilor circulaţiei pulmonare. Umbra mediană este dată de cord. care se trece circular în jurul toracelui. Examenul microscopic al sputei. fie cu o sondă sterilă. Mai poate preciza şi existenţa unor leziuni (caverne. Alte examene: puncţia ganglionară. Principalele examene radiologice sunt: radios-copia. Diferenţa se numeşte indice respirator (indicele Hirtz). a fibrelor elastice. Prin acest tub se pot introduce tuburi mai înguste. spută proaspăt recoltată. Radiografia constă în imprimarea pe un film fotografic a imaginii toraco-pulmonare. la nivelul mameloanelor. uneori. Dar examenul radiologie nu poate lămuri etiologia leziunilor.se pune deasupra frotiului o picătură de hidrat de sodiu. Uneori. în cazuri de chist hidatic -cârlige de echinococ. Se adaugă un dispozitiv luminos. Pot fi puse în evidenţă epitelii. prin care se înregistrează pe placă imaginea plămânilor la diferite adâncimi. interiorul conductelor traheobronşice. puncţia pulmonară.care denotă distrugerea de parenchim (abces sau gangrena pulmonară) . Bronhografia este examenul radiologie prin care se pune în evidenţă aborele bronşic injectat cu un lichid opac la razele Rontgen. care are avantajul de a se elimina mai rapid. Metoda permite pe de o parte. Radioscopia este un examen rapid şi simplu. a cancerului bronhopulmonar. serveşte şi ca element de comparaţie în viitor şi comportă mult mai puţin riscul iradierii. eritrocite. pentru a scădea secreţia bronşică şi cu Morfină. asistenta va avea grijă ca placa să fie transportată cu capacul deasupra. el precizând totdeauna topografia. examenul se face după colorare cu albastru de metilen sau soluţie May-Gr_nwald-Giemsa. Aparatul folosit se numeşte bronhoscop şi este alcătuit dintr-un tub metalic. Este foarte utilă pentru diagnosticarea unor forme de tuberculoză şi mai ales. Micşorarea acestui indice arată. în stadii foarte precoce. pentru diferenţierea sindroamelor de condensare pulmonară. tumori) din hil şi medistin. Este contraindicată în bolile acute pulmonare şi în cazul hipersensibilităţii la iod. în care poate preciza existenţa unor strâmtorări bronşice. Metoda permite să se precizeze existenţa şi sediul dilataţiei bronşice. de o metastază canceroasă sau o adenopatie sistemică. leziuni care nu au fost depistate. scintigrafia. Se utilizează coloraţia Ziehl pe frotiu sau unele metode speciale ca: examene prin concentrare. prin expectoraţie şi resorbţie. în mişcare. însămânţări pe medii de cultură. Pentru examenul bacteriologic este indicat să se preleveze steril sputa. care permite vizualizarea zonelor explorate. direct din bronhia interesată fie cu bronhoscopul. vasele mari şi celelalte organe din mediastin. cu biopsia ganglionară cervicală sau axilară. pe care se proiectează claviculele. din faţă şi din profil.recoltrea prin aspiraţie bronşică.4. Premedicaţia se face cu Atropină. Examenul microscopic se poate face: direct pe lamă din materialul proaspăt. utilă în diagnosticul cancerului bronhopulmonar. evidenţiază toate detaliile. Câmpurile pulmonare sunt delimitate în jos de diafragm şi cuprind: . care se indroduce în trahee şi bronhii. inoculare la cobai. vizibile pe radiografie. se preferă radiografia. pentru studiul citologic şi bacteriologic. al unor leziuni tuberculoase sau cancere bronşice. radiografia. pentru sedarea bolnavului. în inspiraţie profundă. tomografia şi bronhografia. cristale Charcot-Leyden (cristale subţiri. biopsia prescalenică. bronhii dilatate. acesta se caută în sputa bolnavului sau în produsul recoltat prin bronhoaspiraţie. o tulburare a funcţiei respiratorii (emfizem pulmonar. EXAMENUL RADIOLOGIC Examenul radiologie este indispensabil. bolnavul fiind în inspiraţie forţată. prevăzut cu un sistem optic. care permite studierea diferitelor componente ale toracelui în dinamică. Radiografia pulmonară normală scoate în evidenţă o umbră mediană opacă şi două câmpuri clare laterale. iar pe de alta recoltarea meterialului pentru biopsie şi a exsu-datului bronşic. Tomografia este o metodă radiografică. iar în expiraţie cam 82. care nu apar pe o radiografie obişnuită. în astmul bronşic apar multe eozinofile. Lecturara unui clişeu radiografie se face în condiţii bune numai la negatoscop. în cazul recoltării în plăci Petri.

Imaginile patologice cuprind modificările transparenţie pulmonare . se numeşte cianoză centrală. fără limită precisă (atelectazie. la adăpost de aer. Valoarea normală a SaHbO2% este > 95% si se realizează prin metoda oximetriei directe. Metode radiologice.când apare la nas. fie prin procese mixte. cât şi mecanismul perturbat. Metode clinice. chisturi hidatice). Explorarea funcţională decelează perturbarea funcţională în stadiul incipient al bolii. O durată mai scurtă. Indicele Hirtz (diferenţa dintre perimetrul toracic în inspiraţie şi expiraţie profundă) este la normal de cel puţin 7 cm. Acestea pot explora atât funcţia globală a plămânului. tuberculoză pulmonară.Cianoza sugerează uneori.3.să uşureze stabilirea unei conduite terapeutice şi să anticipeze un prognostic. . Opacităţile în funcţie de intensitate. când acoperă toată faţa.să obiectiveze insuficienţa respiratorie pneumogenă. Cianoza poate fi discretă . sub formă de fascicule sau benzi (scizurite. insuficienţa pulmonară devite tot mai frecventă. răspândirii unor practici nocive ca fumatul şi datorită poluării atmosferice. inclusiv cauza generatoare. pleurezii sau pneumonii masive). opacităţi micronodulare (gra-nulie tuberculoasă. Asistenta medicală are obligaţia să urmărească bolnavii. hilul drept este mai mare şi mai vizibil decât cel stâng.. opacităţi create în principal de arterele pulmonare.să" aprecieze atât tipul şi gradul insuficienţei.Urmărirea ritmului respirator. arată o reducere a valorii funcţionale a plămânilor. abcese pulmonare sau chisturi hidatice cu conţinutul parţial evacuat. Identificarea depinde de genul iluminatului (lumina zile de preferat).Timp de apnee. datorită prezenţei în capilarele sanguine a unei mari cantităţi de hemoglobina (Hb) redusă (peste 5 g%).5. sugerează şi o insuficienţă respiratorie. astm bronşic) şi în malformaţii cardiace congenitale (comunicaţii interventriculare sau interatriale). de temperatura camerei (călduţă) etc. cianoza care apare ca urmare a creşterii hemoglobinei reduse în sângele venos. un lob sau întreg hemitoracele (atelectazii. în inspiraţie profundă. pneumoconioze). -■ . inclusiv limba. Metodele de explorare funcţională trebuie: . . Accelerarea sa de durată. Datorită creşterii mediei de vârstă. . Hemoglobina redusă creşte pe seama sângelui arterial în: oxigenarea pulmonară insuficientă (fîbroză pulmonară.Explorarea funcţiei respiratorii a devenit astăzi insipensabilă pentru practica medicală. . să aprecieze şi să semnaleze apariţia cianozei. cu afecţiunile inerente vârstelor înaintate (emfi-zem. înainte de apariţia stadiului organic.fie prin exces de umbră (opacităţi). în pleurezii puncţionate. . tot o tulburare a funcţiei respiratorii şi se traduce printr-o coloraţie violacee a pielii şi a mucoaselor.când se evidenţiază la lobii urechilor şi la extremitatea degetelor marcată . fibroze. pe sânge prelevat din arteră. Hipertransparenţele (diminuarea sau dispariţia desenului pulmonar) pot fi: difuze (emfizem pulmonar. caverne tuberculoase. pneumotorax) sau delimitate (dilataţii bronşice. carcinoză miliară.Amplitudinea respiratorie. Micşorarea acestui inidce sugerează o tulburare a funcţiei respiratorii. cât şi fiecare mecanism al acesteia. opacităţi macronodulare (tuberculoză pulmonară.-. emfizem pulmonar.). menţinera homeostaziei gazelor respiratorii. diafragmul trebuie să coboare cu cel puţin 8-l0 cm.) în stadii latente. iniţiale. scleroze pulmonare). poate fi de 30" în expiraţie şi 40" în inspiraţie. Apare insuficienţă cardiacă sau în starea de şoc. . Cianoza care apare în aceste tulburări. opacităţi întinse. Cele mai utilizate sunt: . spirometrice şi chimice. neoplasme. sângele cedând o cantitate mai mare de O2 ţesuturilor. poate fi datorată unei isuficienţe respiratorii. Metode de explorare funcţională. Imaginile mixte (hidro-aerice) se întâlnesc în tuberculoza pulmonară. congestie pulmonară etc. La examenul radioscopic. 214 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 2.parenchimul pulmonar propri-zis cuprinde câmpurile pulmonare şi este străbătut de un desen arborizat. radiologice. metastaze neoplazice. Obiectivarea insuficienţei respiratorii se face curent prin: Determinarea SaHbO2% (saturaţia hemoglobinei cu O2) sau a PaO2 (presiunea parţială a O2) din sângele arterializat.opacităţi de intensitate redusă. clarificări). emfizem pulmonar.bazele (porţiunile situate deasupra diafragmului). care porneşte de la hiluri şi se micşorează spre periferie.. bronşită cronică etc. pentru că aici procesul se petrece la periferie. buze şi în jurul ochilor şi intensă. Reducerea ateste valori. . La individul normal. pot fi: voalări . . Se folosesc metode clinice. poartă denumirea de periferică. care pot ocup o zonă.hilurile (regiunile situate de o parte şi de alta a umbrei mediane). scleroză pulmonară). EXPLORAREA FUNCŢIEI RESPIRATORII •<*<• .). opacităţi liniare. fie prin exces de tranparenţâ (hipertransparenţă. oprirea respiraţiei (apneea). Probele funcţionale permit depistarea insuficienţei pulmonare şi a celor mai frecvente boli care o pot provoca (astm bronşic. abcese pulmonare golite etc.

S. difoscolioză.).E.C. spirografia. Pe lângă acestea. prin care suflă pacientul.E. Volumele şi capacităţile pulmonare care formează valorile respiratorii sunt: volumul curent (V. constând din V. Spirograful foloseşte acelaşi principiu. spastice sau organice. timpul de mixică etc.R.90/min.). Scăderea cu 20% a valorii ideale este patologică. Aceste constante exprimă limitele între care se desfăşoară procesul ventilator. se apreciază prin numeroase metode cum sunt: spirometria. şi V. Deşi este un test static.R.) raportat sub forma indicelui Tiffeneau. Metodele curente .I. de cea. reducerea lor. (V.). Scăderea sub 95% a SaHbC>2 şi sub 91 mm Hg a PaO2 exprimă hipoxemie şi obiectivează insuficienţa respiratorie. pneumotorax. Valoarea debitului respirator maxim se calculează după formula: V.F. dincolo de care valorile scad. V. când valoarea ei scade sub 1 500 ml.) reprezintă volumul maxim de aer care poate fi respirat într-un minut.) reprezintă cantitatea de aer ventilat de plămân într-un minut. deci disfuncţiile obstructive.S. în condiţii de respiraţie liniştită.R.) (suma volumului curent cu V.M. putându-se citi direct pe el volumul de aer. cel mai frecvet. x 30. se realizează cu metode variate.M. volumul rezidual .R. volumul expirator de rezervă (V. 1 500 ml.R.creşte în obstrucţii (stenoză) bronşice. Astfel: Minut-volumul respirator sau debitul ventilator de repaus (D. Dintre celelalte volume şi capacităţi. Volumul expirator maxim pe secundă (V.V. = 500 ml).utilizează ca aparatură spirometrele şi spirografele.V. pleurezii.T.E. Există însă o frecvenţă optimă.8 1/min.M. toracoplastii) şi în reducerea directă sau indirectă a parenchimului pulmonar (lobectomii. în compoziţia sa intră V. Determinarea PaCO2 (presiunea parţială a CO2 în sângele arterializat). a cărui valoare normală este de 40 ± 2 mm Hg. mai există volumul rezidual (V. = 3 000 . + V.E. D. Creşterea PaCO2 peste 45 mm Hg evidenţiază hipercapnia. cea mai curent utilizată fiind metoda Astrup. pneumonie. poate fi determinată fie de reducerea C. emfizem). Normal variază între 100 şi 140 1/min. Determinarea pH-ului prin metoda electrometrică. Dintre mecanismele alterate.C.R.) reprezintă testul de bază al ventilaţiei şi arată gradul de permeabilitate bronşică şi elasticitatea alveolară. variabile din punctul de vedere al construcţiei. (16x500). Tipul şi gradul insuficienţei şi mecanismul perturbat.I.5 000 ml). = 1 500 ml). debitele ventilatorii de repaus şi de vârf.) şi capacitatea reziduală funcţională (C.spirometria şi spirografia .extrem de important pentru diagnostic . Volumul expirator maxim pe secundă (V.R.R. dar permite înregistrarea mişcărilor respiratorii. El este foarte important pentru aprecierea funcţiei respiratorii şi poate creşte fie pe seama amplitudinii mişcărilor respiratorii (V.obiectivează acidoza respiratorie corelată cu unele forme de insuficienţă.M. valoarea normală peste . capacitatea totală (C.E.35 . Este crescut şi în emfizemul pulmonar etc.). cu ajutorul unor aparate numite pH-metre: o scădere a pH-ului sub 7. Aceste teste pot contribui la diagnosticul unor forme şi tipuri de insfucienţă respiratorie şi la elucidarea gradului de alterare a ventilaţiei de repaus. Cilindrul gradat este cufundat într-un cilindru mai mare plin cu apă.S. Scăderea apare în afecţiuni care micşorează mobilitatea cutiei toracice (anchiloză costo-vertebrală. fie pe seama frecvenţei.R.M.BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 215 Valoarea normală a PaC>2 este de 91 mm Hg. este de 6 .R.C.M. Reducerea D. arată o disfuncţie ventilatorie restrictivă.E. comunicând cu exteriorul printr-un tub de cauciuc. Debitele ventilatorii şi testele de dinamică ventilatorie explorează modalitatea în care sunt utilizate volumele şi capacităţile pulmonare în timp.limita inferioară a normalului .E. Ventilaţia este apreciată prin numeroase teste: volumele şi capacităţile pulmonare. 216 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA Debitul respirator maxim (D. la bărbat şi între 80 şi 100 1/min.R. şi V. Astfel: debitul ventilator de rapaos (D. volumul inspirator de rezervă (numit şi aer complementar). analize de gaze etc.. la scăderea cu 40% apare dispneea.R.) este una dintre cele mai valoroase probe ale funcţiei pulmonare.).M. care reprezintă cantitatea de aer care rămâne în plămân în cursul respiraţiei normale.S.R. Capacitatea vitală.V.V.R) creşterea ventilaţiei de repaos peste 10 1/min arată o disfuncţie respiratorie. în special a capacităţii vitale. confirmă restricţia pulmonară. Spirometrul este alcătuit dintr-un cilindru gradat. suma capacităţii vitale şi a volumului rezidual (CP. fie de scăderea V. element deseori însoţitor al insuficienţei respiratorii. Se raportează la valorile standard. Marchează limita superioară a posibilităţilor ventilatorii şi este în funcţie de frecvenţă şi amplitudine. la femeie. Frecvenţa optimă este de 80 . tumori. capacitatea vitală (CV. explorat este ventilaţia.T. El rezultă din înmulţirea numărului de respiraţii pe minut cu volumul curent. astm bronşic. Aerul expirat face ca cilindrul să se ridice deasupra apei. = în medie 2 000 ml).R.R. Debitul respirator maxim (D. mai ales când obstacolul interesează bronhiolele. capacitatea inspiratorie (CI.

Când rinita este provocată de polen se numeşte febră de fân sau coriză spasmodică sezonieră (apărând în special primăvara şi vara). Dintre localizări. pulberile.). alergii. Orice bărbat trecut de 50 de ani. cateterism cardiovascular. test care explorează distribuţia ventilaţiei. faringită. cu sau fără febră. 2. se măsoară cu ajutorul unui gaz străin (He) şi are valoarea normală situată între 1 min. laringe. Ganglionii cervicali pot fi măriţi şi dureroşi. rujeola. traheită. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 217 Simptome: stare de rău. Alfachimotripsina şi corticoizii pot fi uneori utili.2. repaus în casă. LARINGITELE Laringita este o inflamaţie acută sau cronică. trebuie suspectat de o tumoare laringiană. Se instilează câteva picături de Efedrina sau Adrenalină pentru permeabilizarea foselor nazale. Tratamentul constă în combaterea cauzei: antibiotice. adenovirusuri. pneumonii.4. cefalee. pneumoangiografia etc. jenă în gât cu înţepături şi durere transmisă spre ureche şi uneori tuşea. Adeseori rinitele pot însoţi unele boli infecţioase (gripa.4. bronhii). amigdalite. O formă clinică specială o constituie rinita alergică.3 săptămâni. de unde şi denumirea generică. Tratamentul radical este numai cel chirurgical. 2. Se combate tuşea cu Codeină. Mentorin. Tratamentul constă în repaus vocal. virusuri. otite. care poate merge până la afonie. şi 3 min. Spălaturile nazale cu ser fiziologic sunt eficace întotdeauna. provocată fie de o permeabilitate bronşică alterată. tulburări nazale (arsură prurit. 2. inhalări cronice de substanţe iritante. în infecţiile cronice. 2. antihistaminice.4.4. de obicei virotice (rinovirusuri. difteria. repaus vocal. ale căilor respiratorii superioare (nas. antihis-taminice de sinteză. Prişniţele locale alcoolizate şi vitamina C. Tuşea poate fi calmă prin Codeină. scinti-gramă pulmonară. la nevoie corticoterapie. în afecţiuni care duc la inegalitatea ventilaţiei în plămâni. Ulterior apar uscăciune şi jenă la deglutiţie (înghiţire).1. antitermice (Aminofenazonă. LARINGITA ACUTĂ Simptomul principal îl reprezintă răguşeală. 30 sec. a mucoasei laringelui. uneori tuse cu expectoraţie redusă. în formele alergice.cu strănuturi şi obstrucţie nazală. LARINGITA CRONICĂ Poate urma unor puseuri repetate de laringite acute. pneumoangiografie etc. . tumori etc.1. virusuri gipale etc. 2. în special la bărbaţi. însţite de secreţie. RINITELE Acest grup de afecţiuni include numeroase infecţii.ca în cazul emfizemului sau al bronşitei cronice valori până la 7 . în atmosferă caldă şi umedă.5. soluţie de colargol 2%. Apare izolată sau asociată cu o rinita. toracografie cu radioizotopi.4. Antibioticele sunt contraindicate. Timpul de mixică. uneori dispnee. cea mai obişnuită este la nivelul mucoasei nazale. 2-3 comprimate/zi). trahee. localizare ale cărei simptome sunt comune tuturor celorlalte afecţiuni. interzicerea fumatului. în vederea stabilirii unei conduite terapeutice sau pentru anticiparea unui prognostic. înfun-dare etc. dezinfecţie rinofaringiană (Rinofug. iar când este provocată de alte alergene se numeşte rinita alergică sau rinita spasmodică nesezonieră. interzicerea fumatului şi a alcoolului.2. vitamine. în special C.2. pot fi de asemenea utile. Herpesul labial este frecvent. lichide suficiente. umezeala. timpul de mixică depăşeşte limitele normalului. angiografie. exprimă o disfunţcie obstructivă. răguşeală. se face dezinfecţie nazofaringiană. hemoptizia şi disfagia completează tabloul clinic. asfixie şi disfagie. Difuziunea si circulaţia pulmonară sunt investigate prin metode de strictă specialitate: capacitate de difuziune. unor procese alergice.). cauzate de microbi. Scăderea sa sub această limită. care prezintă o răguşeală ce durează mai mult de 2 . Acid acetilsalicilic. Complicaţii: sinuzite. Obstrucţia respiratorie cu dispnee bradipneică şi stridor (respiraţie zgomotoasă). RINITELE Şl LARINGITELE Sunt afecţiuni acute sau cronice. de obicei cu evoluţie benignă. Un rol favorizant îl au frigul.).70% din CV. întâi apoasă apoi purulentă . se administrează Penicilină în infecţiile bacteriene. vitamino-terapie (C) etc. TUMORILE LARINGELUI Sunt afecţiuni relativ frecvente. Sulfatiazol 5%). Simptomul principal este răuşeala. scarlatina etc. cateterismul cardiovascular. care deseori se însoţeşte de tuse cu expectoraţie şi senzaţie de uscăciune în gât. explorarea funcţională furnizează suficiente date prin probele farmacodinamice bronho-motorii (dilatatoare şi constrictoare) şi prin alte examene de specialitate cum sunt: bron-hospirografia (explorare ventilatorie unilaterală a plămânilor). atingând . fie de o elasticitate pulmonară redusă. Răguşeală este simptomul principal.2. Tratamentul constă în desensibilizare specifică. apărând de obicei la persoane după 50 de ani. regim echilibrat. 2.8 min. Tratament: repaus. virotică sau bacteriană.

după efectul salutar iniţial. Forme clinice: bronşită acută comună (formă descrisă). Anatomie patologică: edem şi hiperemie a mucosei (culoare roşiatică). Dintre factorii iritanţi. vaporii de amoniac. Bronşita acută se întâlneşte frecvent în numeroase boli: tuberculoză pulmonară. Conceptul de BPOC este pe cale de destrămare. recăpătându-şi individualitatea clinică. Etiopatogenie: afectează bronhiile mici. Cu timpul apare rigiditatea arborelui bronşic. care depimă centrul respirator. jenă la deglu-tiţie. m combaterea componentei ajergice (Nilfan. rezultă staza bronşică. cu tuse uscată. acţionează şi unele droguri şi unele vagolitice ca belladona. stafilococul. primitivă sau secundară. care interesează bronhiile mici. stafilococi. barbituricele. uneori de spital. prin abuz. agravează boala (astmul drogaţilor). traheită. o fază de cocţiune sau productivă. simpaticomi-meticele (Bronhodilatin. care favorizează retenţia continuă a secreţiilor.6.1 . Alergia este cea de-a treia componentă etiologică. durere vie retrosternală. gre-fându-se de obicei pe o mucoasă bronşică alterată de iritaţia cronică.C. tulburări de ventilaţie şi infecţie. la început dimineaţa. BRONŞITA CRONICA Definiţie: un sindrom clinic caracterizat prin tuse. gaze de luptă. Tratamentul: constă în combaterea focarelor septice. însoţită de creşterea secreţiilor bronşice. se administrează în faza de cruditate _cjilmante ale tusei (Calmotusin. Infecţia microbiană (streptococul. Simptomatic. iar în faza de cocţiune: expectorante (sirop expectorant. BRONŞITA ACUTĂ Bronşita acută este o inflamaţie acută a mucoasei bronşice. cu tuse însoţită de expectoraţie mucoasă sau mucopurulentă şi raluri difuze. băuturi calde. Boia dureasă 1-2 săptămâni. ocupă un loc primordial. bronşită hemoragică. arsură sau înfundare a nasului). Tusan). antigireţice. periferice şi se însoţeşte de dispnee marcată şi de alterare a stării generale. Penicilina (prin alergie). La precipitarea evoluţiei. pneumococi. afecţiunea este cuprinsă în tabloul de bronhopneu-mopatie cronică obstructivă nespecifică (B. Sunt cunoscute trei cauze importante: factorii iritanţi. tabagismul şi alcoolismul sunt esenţiali. interesând de obicei bronhiile mari şi mijlocii şi frecvent traheea (traheobronşită). necauzată de o boală sau leziune bronhopulmonară specifică. Se administrează de obicei Tetraciclină (1-2 g/zi) şi. infecţia şi alergia. expectorantele pe bază de terpină sau ioduri. ij 2. dilataţia bronhiilor.6. analgezice (Acalor.6.O. hemofilul şi diferite enterobacterii) sau virală. Acid acetilsalicilic sau Aminofenazonă) şi dezinfectante nazofaringiene. acţionând prin sensibilizare la pneumoalergeni sau alergeni microbieni. stenoza. unele droguri contribuind la BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 219 precipitarea evoluţiei spre decompensare. fum de tutun etc. cancerul bronhopulmonar. o fază de cruditate sau uscată. Simptome: aspectul clinic este de rinobronşită cu evoluţie în trei faze: o fază de coriză sau catar rinofaringian care durează 1-3 zile (uşoară ascensiune termică. vaporii iritanţi din industria chimică. curenţi de aer). permanentă sau intermitentă (cel puţin 3 luni pe an şi minim 2 ani de la apariţie). amoniac. condiţiile atmosferice nefavorabile (frig.218 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 2. care usucă mucusul protector. Alupent) care. expectoraţia creşte. enterococul. care se manifestă prin dureri şi arsură retrosternală continuă. Cele mai importante cauze favorizante sunt: frigul. Contribuie catarurile infecţioase traheobronşice. streptococi. cu edem. Simptome: boala este neglijată mult timp. Tusomag. bacterii. Simptomul principal este tuşea. unde leziunile inflamatorii şi secreţiile produc stenoză. excesul de tutun. praful. Fiecare afecţiune din componenta sa.P. Feniramin . după caz. care durează 2-3 zile. Haemophilus influenzae).3 tabelte/zi) şi antibiotice în formele servere şi la bolnavii debilitaţi. sedativele şi tranchilizantele. bronşita difuză (bronşiolită). Etiopatogenie: Poate fi provocată de factori infecţioşi (virusuri.1.2. tablete expectorante. eforturile vocale. unele defecte genetice etc. Penicilină.cele trei afecţiuni având simptome şi evoluţie comună. Anatomia patologică arată fie atrofia. tuşea nu mai este eficace. Mai contribuie poluanţii aerieni. gripă etc. Boala este gravă şi frecventă. hiperemie şi hipersecreţie. împreună cu astmul bronşic şi emfizemul pulmonar. inhalarea unor substanţe iritante (clor. sinuzale şi rinofaringiene. fie hipersecreţia mucoasei. rinofaringitele cronice şi terenul predispus. umiditatea. cu secreţie mucoasă sau mucopurulentă. cu deformări. ulterior . cercul devenind vicios.) . colaps expirator şi disfuncţie ventilatorie obstructivă. fumul. factori alergici. uneori febră moderată şi voce răguşită. Prin toate aceste mecanisme.). BRONŞITA 2. oxi-genoterapia masivă. spasmodică. Codenal. Apare la populaţia (în special bărbaţi) de peste 40 de ani. spasm. infuzie de tei sau de specii pectorale). umezeală.

recidivantă.5 g seara în lunile de iarnă. Decompensările pot apărea şi ca urmare a erorilor terapeutice (droguri nocive sau aport excesiv de lichide). sunt practic lipsiţi de efecte secundare cardiovasculare.M. Auscultaţia decelează raluri ronflante şi sibilante. Dintre derivaţii din generaţia a doua folosiţi şi astăzi. spasm bronşic şi decompensare cardiorespiratorie. Sunt necesare 3-4 inhalaţii pe şedinţă. se administrează frecvent şi pe cale orală. Anticolinergicele şi derivaţii Metilxantinei. unele reacţii adverse în special cardiovasculare. Teofilinei şi în special Aminqfilina. Utilizaţi cu precădere în aerosol dozaţi. spray şi comprimate. Explorarea funcţională evidenţiază semne de disfuncţie ventilatorie obstructivă (scăderea debitului ventilator maxim pe minut. insuficienţă respiratorie. proteus. astmul bronşic). cordul pulmonar cronic. cu rezultate inferioare betaadrenergicelor. să întrerupă definitiv şi total fumatul. dispneea creşte progresiv. ceea ce impune folosinţa strict personală şi păstrarea aparatului în stare de sterilitate. extins şi la bronhiolele distale (dipnee. Vaccinarea antigripală este de recomandat dar. prezentăm: Izoprenalina (Aludrin.5 mg cu doză totală între 10 şi 60 mg). starea generală este bună. transpiraţiile profuze. O altă măsură este evitarea atmosferei poluate. După o perioadă mai mult sau mai puţin lungă. anxietatea. au fost înlocuiţi cu preparate din generaţia a treia datorită reacţiilor adverse provocate. S-au mai încercat: Penicilina V. înainte de instalarea imfizemului. Rezultate bune se pot obţine cu Biseptol 0. Tratament: In tratamentul bronşitei cronice şi a BPOC-ului ca şi a altor afecţiuni bronhopulmonare. Beta adrenergicele. S-a încercat prepararea şi de tablete de Orciprenalină (20 mg). Anticolinergicele sunt bronhodilatatoare care au cap de serie Atropină. uneori mai mult. cu apariţia complicaţiilor). Eritromicina. care apare ca o complicaţie. acesta trebuie convins. repetate la 2-4 ore. cu Tetraciclină 1 g/zi. iar evoluţia este mai rapidă. Fenoterolul (Berotec). Dintre substanţele cele mai folosite în tratamentul bolilor cronice pulmonare (bronşite cronice BPOC.S. Derivaţii Xantinei. Inhaloterapia (aerosoloterapia) s-a dovedit indispensabilă în anumite forme de BPOC şi astm bronşic. Cele mai bune rezultate s-au obţinut cu Salbutamolul. disfuncţie ventilatorie obstructivă). deoarece fumatul joacă un rol atât de important în producerea acestor boli. Terbutalin (2.A. Astmopent) şi Orciprenalma (Aiupent. Salbutamolul (Ventolin şi Sultanol) şi Clenbutarolul (Spiropent). Ampicilina. sunt derivaţi ai adrenalinei. în lunile de iarnă. între care astmul bronşic ocupă un loc deosebit. evoluţia nu mai este reversibilă.). bronşita cronică cu afectare a bronhiilor mari care este bine tolerată mult timp (tuşea este violentă. precum şi evitarea aglomeraţiei în timpul epidemiei. fenomene accentuate în anotimpul rece. Gravitatea bolii ţine de complicaţiile pe care le provoacă. în ceea ce priveşte bolnavul. impune evitarea persoanelor cu viroze respiratorii. bronşita cronică cu afectarea bronhiolelor. îritr-un stadiu avansat. Asmopent) care deşi au reprezentat un progres în momentul introducerii în practica clinică. Forme clinice: bronşita cronică purulentă.E. se evidenţiază tabloul clinic de bronhopneumopatie cronică obstructivă. este dominată de dispnee (expectoraţia este mai redusă. de Salbutamol (4 mg). curativ şi recuperativ. în pactică s-a impus preparatul Atrovent (Bromură de ipotropium). în care astmul bronşic precedă bronşita cronică. Primele semne care anunţă insuficienţa respiratorie (hipoxemie şi hipercapnie) sunt: agitaţia. Fiecare puseu infecţios accentuează fenomenele obstructive prin hipersecreţie de mucus. iar cianoza apare tardiv. Se folosesc diferite tipuri de aerosolbronhodilatatori (nebulizatori). bronşită cronică astmatiformă are sa simptom dominant dispneea paroxistică (prin bronhospasm). Prognosticul este rezervat. creşterea T. au slabă acţiune pe cale orală şi superioară pe cale intravenoasă sau de aerosoli. etc) sunt: Beta 2 adrenergicele. pseudomonas). iar toracele de aspect normal. astm bronşic cu sau fără insuficienţă respiratorie. însoţită de expectoraţie de obicei mucopurulentă. relaxează musculatura netedă bronhiolară. stafilococi. Betaadrenergicele inhibă eliberarea de histamine. Bolnavul este de obicei afebril. dar fără a abuza. Subliniem că preparatele folosite sub formă de aerosoli. Sensibilitatea particulară a bronşiticilor şi a bolnavilor cu afecţiuni pulmonare cronice la infecţii. . expectoraţia mucopurulentă şi abundentă. Dintre preparatele din generaţia a treia enumerăm: Terbutalinul (Bricanyl). Se foloseşte ca aerosol dozat. stimulează epurarea mucociliară şi inhibă degranularea masocitelor. sunt practic neutilizabile. dilataţia bronhiilor.permanentă. cu intricarea celor trei boli componente (bronşita cronică. inclusiv expunerea la noxe respiratorii. tahicardia. emfizemul obstructiv. Este posibil ca metoda să ducă şi la inhalarea de diferiţi germeni (streptococi. care nu prezintă efectele secundare ale atropinei. bronşita cronică hemoragică. afecţiuni cu afectarea 220 MANUAL DE MEDICINA INTERNĂ funcţiei respiratorii. Chimioprofilaxia recidivelor bronşitice sezoniere. Apar uneori în caz de supradozaj. cea mai bună măsură de prevenire este propaganda antitabacică. ralurile subcrepitante prezente). care arată că procesul este difuz. Trebuie deosebită de bronşita astmatică. progresivă. evoluţia fiind tenace. Atât adrenalina cât şi efedrina datorită efectelor secundare pe care le provoacă. se utilizează diferite metode şi proceduri cu scop preventiv. variabilitatea virusurilor o face relativ inoperantă. scăderea V. Asocierea Atroventului cu un betaadrenergic (Berotex sau Salbutamol) reprezintă o metodă superioară fiecărui preparat în parte. Ca măsuri preventive. care dispar spontan sau prin reducerea dozei. influenţează frecvenţa şi durata recidivelor bolilor pulmonare. eventual cianoză. apar emfizemul pulmonar obstructiv. în stadiul de bronhopneumopatie cronică obstructivă. (în special tahicardiile).

fie prin aerosol cu ser fiziologic. acţiune de obicei imposibilă. 14. 7. 1 g/zi. Doxicilină (Vibramicin). Terapia ocupafională. Kineziterapia (cultura fizică terapeutică. Climatoterapia. de tuberculoză pulmonară. 0. crescânde din alergenul în cauză. Dezobstruarea bronşică. Se urmăreşte dezvoltarea respiraţiei abdominale sau diaftagmatice.2. este o metodă. doze subclinice. bronşite cronice. enzime proteolitice ca Tripsina. 12. supuraţii bronşice secundare. 6. Zaditerul (Ketotifen) acţionează tot preventiv. se bazează pe obţinerea unor efecte terapeutice. BPOC. 2. cu aerosoli calzi de apă distilată. Este indicată când alergenul este bine dovedit şi face parte din alergene imposibil de înlăturat (polenuri. 9. Acţionează antiinflamator şi antialergic. gimnastica respiratorie). practicată în saline. Prostaglandina. saturată în vapori de apă. fie în diferite expectorante. fungi. peri de animale etc). Speleoterapia. care prin manevre bronholigice urmăreşte înlăturarea obstrucţiei bronşice. Septrinul (Biseptol) este uneori util (2 comprimate de 12 ore). Are largi întrebuinţări. se practică în toate bolile pulmonare în care acţionează un alergen (în special în astmul bronşic). prima este alergizantă. progresiv.3 comprimate/zi. în aerosoli sunt eficace dar numai preparatele insolubile. Bolnavii trebuie să consume multe lichide. derivaţi din prednisolon: Becoctid sau Sanasthmyl (dipropronionat de Beclomethason). Umidifîerea mucoasei bronşice se realizează în condiţii bune. sunt următoarele: 1. 13. Bronhopneumonia de suprainfecţie se tratează 10 zile cu asocierea Penicilină G + Kanamicină sulfat. Cromoglicatul de sodiu (Intal. Preparatele vor fi prezentate pe larg la tratamentul asmului bronşic. unii alergeni profesionali ca: făina. praful de casă. în special seara. Nu este bronho-dilatator. Hiposensibilizarea este contraindicată în unele cazuri de BPOC. bronhodilatatoare şi blocantă alfaadrenergic (Fentolamina).Alte metode şi droguri folosite în tratamentul afecţiunilor pulmonare cronice (bronşita cronică. realizează efecte favorabile prin atmosfera locală.3/zi şi Bextasol (Valerat de Betamethason). în puseul acut. care au la bază un mecanism autoimun. pentru a preveni uscarea secreţiei bronşice în timpul nopţii. Lomudal) este întrebuinţat în astmul bronşic. Bisolvon. 5. săracă în particule în suspensie. care este mai economicoasă decât cea toracică. Normal este ca tratamentul antiinfectios să se bazeze pe izolarea germenului. Speleoterapia acţionează spasmolitic şi expectorant. Drenajul postural. este hidratarea bolnavului. din bolile pulmonare cronice supurative. Alfachimo-tripsina. Hidratarea este recomandabilă la bronşiticii cronici şi în afecţiunile pulmonare cronice în general. în practică. de 2 . Hiposensibilizarea specifică (Imunoterapia). Ventilaţia mecanică. la bolnavii grav. cu mijloace speciale.15 mg BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 221 de inhalaţie. Corticoterapia. cu acţiune preventivă fiind folosită înaintea expunerii la alergenul cauzal. cu concentraţie mai imare de ioni de calciu. Se pot folosi şi infuzii de plante medicinale. El trebuie făcut în poziţia care facilitează drenajul secreţiilor. O metodă foarte utilă pentru fluidificarea secreţiilor bronşice. Bolnavul trebuie să execute expiraţii forţate prelungite. 2 . 3. Nu se recomandă nici Penicilină. astmul bronşic. praful de cereale. este utilizată în insuficienţa respiratorie acută sau cronică.5 kg. de bron222 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ şiectazii. în care bronhiile mici se pot obstrua cu dopuri de secreţii vâscoase. Cura balneară (Govora. astm bronşic cu supuraţie secundară etc. fie prin hidratarea corectă. supuraţiile bronşice etc). în aerosoli şi mai puţin intramuscular. Se umflă abdomenul (cu coborârea diafragmului) în inspiraţie şi se retrage abdomenul (cu urcarea diafragmului) în expiraţie). aplicat pe abdomen. emfizem şi diferite boli generale grave. Se combate tuşea cu Codenal 2 . 10. 8. iar a doua selecţionează mutante rezistente şi poate masca o tuberculoză. pornind de la câteva minute şi mergând până Ia 30 minute. Tratamentul durează 7 zile (terapie de atac) şi se continuă 2-3 săptămâni cu Septrin (1 g/zi). lodură de potasiu. în astmul intricat şi în alte cazuri. Corticoterapia trebuie temporizată şi recomandată numai în cazurile cu componenţă . se începe tratamentul antiinfectios cu Tetraciclină (2 g/zi) sau Ampicilina (2-4 g/zi) şi numai în cazuri de necesitate cu Cloramfenicol (2 g/zi). la munte sau la mare. Slănic etc) 11. prin exercitarea unor ocupaţii sau profesii cât mai adecvate capacităţii funcţionale şi dorinţei bolnavului. se utilizează tratamentul de fluidificare a secreţiilor bronşice. 4. cu ajutorul presei abdominale puse în mişcare conştient şi controlat (cu palma proprie). Alături de cele expuse anterior. Brofimen. nici Streptomicină. Se poate folosi şi metoda inspiraţiei forţate cu un sac de nisip. Metoda are importanţă specială. nu este întrebuinţată în mod curent. Fluidificarea secreţiilor bronşice se obţine şi cu alcaloizi de tipul Bromhexinei. are efecte favorabile datorită numărului redus de alergeni din atmosferă. Corticoterapia este mult mai frecvent utilizată pe cale orală. Se administrează pe cale subcutanată. Corticoterapia şi tratamentul antiinfectios sunt necesare şi în cazurile acute şi în puseurile cronice. Tusan 3 comprimate/zi (10 mg comprimatul). îşi păstrează indicaţiile clasice în bronşiectazie.

Se BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 223 spune că "bolnavul îşi face toaleta bronhiilor". Complicaţii: hemoptizii grave. în debit scăzut. chinuitoare. a calibrului bronhiilor. continuă. c . Tuşea este constantă. Lobectomia este indicată în bronşiectaziile limitate unilaterale. caracterizată prin dilatarea bronhiilor mici şi mijlocii şi infectarea lor perioadică. congenitală sau dobândită. Miofilinul. b . cure balneoclimaterice (Govora). abcese pulmonare. Semnele fizice sunt variate şi mai puţin caracteristice: raluri ronflante şi sibilante difuze. 4 . Ventolin. apoi însoţită de expectoraţie mucopurulentă. care devine rapid abundentă.Dilataţii bronşice a . în special la bărbaţi. posibilă numai prin explorări funcţionale şi supraveghere regulată a bolnavului. în cazuri deosebite se recomandă reeducarea respiratorie (kineziterapia). Musculatura este distrusă. ca rujeola şi tuşea convulsivă). complicaţii infecţioase la distanţă (septicemii. 2. se mai descriu forme grave. starea generală tot mai alterată. la început uscată. tuberculoză pulmonară. cu crize paroxistice de dispnee expiratorie şi raluri sibilan-te. vaccinarea antimicrobiană. eliminând dimineaţa secreţiile adunate în timpul nopţii. infecţii ale căilor respiratorii superioare (sinuzite. de obicei atrag atenţia asupra boli episoadele infecţioase care apar toamna sau la sfârşitul iernii. fie ca o dilataţie cilindrică.7. Uneori apare hipocratism digital (deformare a degetelor. Bronhografia este caracFig. Primele două componente sunt .formă cilindrică. Examenul microscopic. forma mută se întâlneşte la lobii superiori.300 ml/zi) şi frecventă. caracterizate prin tuse. complicaţii infecţioase locale (bronhopneumo-nie.Mucosolvin (Acetilcisteină). cord pulmonar cronic. Evoluţia este lungă. localizate sau difuze. Berotec. Expectoraţia este mucopurulentă.(fig. complicaţii infecţioase locale (bronhopneumo-nie.Bronşiectazii chistice bilaterale tenstică. Profilaxia presupune tratamentul corect al afecţiunilor cauzale. Bronhiile dilatate apar fie cu aspect fuziform. ■ Prognosticul este rezervat. Benzonat de sodiu . Forme clinice: bronşiectazia uscată este răspunzătoare de multe hemoptizii. de obicei matinală. discontinuu. injectat lent (1 . arătând sediul.sacciformă. rare (asociate cu alte malformaţii congenitale) şi forme dobândite. Boala apare de obicei după 40 de ani. Simptome: debutul este insidios şi greu de precizat.8. în perioada de boală confirmată. abces sau gangrena pulmonară). cu sondă nazală. Dispneea paroxistică este consecinţa a trei factori. Febra creşte odată cu expectoraţia. ventilaţia asistată. hemoptiziile frecvente. hemoptizii şi raluri bronşice în lobii inferiori. care induc bronhostenoza: edemul mucoasei bronşice. I 224 MANUAL DE MEDICINA INTERNA Tratamentul este identic cu cel prezentat la "Abcesul pulmonar". ASTMUL BRONŞIC Definiţie: sindrom clinic caracterizat prin reducerea generalizată. Bisolvon. 3 . numai pe cale venoasă. Alfachimio-tripsină. bolnavul fiind afebril (febra însoţeşte stările infecţioase). care devine convexă). Formele dobândite apar după procese stenozante bronşice (tumori. absenţa fibrelor elastice (semn că parenchimul pulmonar nu este interesat) şi absenţa bacilului Koch. 2. stratificată. amiloidoză). arată polinucleare alterate. corpi străini). stirriulenţi ai centrului respirator (Micoren). îndeosebi de la bazele plămânilor. (Vezi şi tratamentul bronşitei cronice). progresivităţii leziunilor şi complicaţiilor. fără cauză aparentă. Etiopatogenie: se deosebesc forme congenitale. debutul este marcat prin hemoptizii. caracterizată prin lărgirea ultimei falange şi modificarea unghiei. Diagnosticul bronşiectaziei se bazează pe tuşea cronică cu expectoratie abundentă. vaccinul polivalent. rînite.pot fi utile în formele cu secreţii aderente. stratificată. Fluidifiantele şi mucoliticele . rareori fetidă. DILATAŢiA BRONHIILOR (BRONŞIECTAZIA) Definiţie: bronşiectazia este o afecţiune cronică. cronică. Cu timpul.moniliformă. hipersereţia şi spasmul. episoadele infecţioase devint tot mai frecvente şi mai îndelungate. Uneori. Simpaticomimeticele (Alupent. cele mai numeroase. 1111 a !y b■ v c \y d Fig. Anatomie patologică: afectează bronhiile mici şi mijlocii.2 fiole) combate bronhospasmul. abces sau gangrena pulmonară). întinderea şi forma. De obicei apare dimineaţa la trezire sau la schimbarea poziţiei. variabilă şi reversibilă. 3). expectoraţia este abundentă (100 . d . vaccinarea antigripală (indispensabilă iarna). abces cerebral.ampulară chistică Radiografia este necaracteristică. oxigen umidificat. Esenţială este depistarea bolii într-un stadiu precoce. mai frecvent la partea stângă. Starea generală este bună între puseurile infecţioase. Bronhodilatin) trebuie administrate cu prudenţă. fie ca un sac (sacciforme). dar se întîlneşte şi la copii. datorită evoluţiei cronice. boli infectocontagioase.alergică şi cu semne de bron-şiolită. Bron-hografia este însă indispensabilă diagnosticului.

sunt necesare cel puţin 3 din următoarele 5 criterii: antecedente alergice personale sau familiale. cu interval liber între crize şi astmul bronşic complicat (impur). carne) sau medicamentoase (Acidul acetilsalicilic. apar semnele bronşitei cronice şi ale emfi-zemului. sunt prezente raluri bronşice. subintrante. Testele de sensibilizare sunt pozitive. lăcrimare. bronşita cronică se poate complica cu fenomene obstructive şi alergice. rezistente la tratament. părul şi scuamele de animale. unele alergene alimentare (lapte. în care crizele apar pe fondul unor modificări permanente (de obicei bronşita astmatică). chinuitoare (deoarece expulzarea secreţiilor se face cu dificultate). alteori este anunţată de prodroame (strănut. praful de cameră. de crize astmatice. şi astmul bronşic intrinsec. este hipersensibilitatea bronşică faţă de doze minime de mediatori chimici. în funcţie de severitatea manifestărilor. apărând bronşita astma-tiformă. Forma pură apare la copii şi are tendinţa să diminueze la pubertate. histamină. dilataţii bronşice. discontinuă. prurit al pleoapelor. interval liber între crize. sedative. cu intervale libere. suprainfecţie . criza apare mai ales noaptea. Astmul bronşic. suprimarea bruscă a corticoterapiei. determină frecvent modificări emfizematoase. incapabili la individul normal să provoace criza de astm (boală a betareceptorilor adrenergici. ochii injectaţi. unele produse microbiene). cu dispnee şi nelinişte. de obicei fără tuse şi expectoraţie. insuficienţă respiratorie. coriza spasmodică "febra de fin". când domină tonusul vagal (bronhoconstrictor). edemul Quinke. La recontactul cu alergenul. pneumopatii). care apare la tineri cu antecedente alergice familiale. de obicei ivindu-se în timpul iernii. intervenind două elemente: un factor general (terenul atopic) şi un factor local (hipersensibilitatea bronşică).).fixe.48 de ore. Pentru afirmarea diagnosticului de astm bronşic.). deci şi al bronhiilor. emfizem pulmonar. în special sibilante. la percuţie . Criza apare de obicei în a doua jumătate a nopţii. Există şi manifestări echivalente: tuşea spasmodică. Criza se termină în câteva minute sau ore. cefalee). variabilă. Alteori. în inspiraţie forţată. accesele devin frecvente. Dispneea devine paroxistă. incapabili să răspundă cu bronhodilataţie pentru a corecta bronhospasmul produs de mediatorii chimici). Aminofenazona. nările dilatate. somnolenţă până la comă. pot interveni şi stimuli emoţionali. la indivizii predispuşi (atopici). bradikinină) şi apariţia crizei de astm. Etiopatogenie: astmul bronşic nu este o boală. perturbări ale volumelor plasmatice şi ale debitului expirator (în special scăderea V. jugulare turgescente. care durează toată viaţa (bolnavul se naşte şi moare astmatic). debutul crizei înainte de 25 de ani sau după 50. tulburări de distribuţie. cuplul IgE . în cazul astmului . care apare după 40 de ani. dispnee paroxistică expiratorie şi frecvent vespero-nocturnă. reversibilitatea crizelor sub influenţa corticoizilor sau simpaticomimeticelor. Bolnavul rămâne la pat sau aleargă la fereastră. Al doilea factor esenţial pentru astm. apar complicaţii: infecţii bronhopulmonare (bronşite cronice. apare tuşea uscată. cu capul pe spate şi sprijinit în mâini. bronşita cronică şi emfizemul pulmonr se intrică şi constituie conceptul larg de bronhopneumopatie cronică obstructivă nespecifică. astmul cu dispnee paroxistică. echivalenţe alergice. bogată în eozinofile (uneori eozinofilie şi în sânge). cu dispnee mai mult sau mai puţin evidentă. în toate tipurile însă. cristale Charcot-Leyden şi spirale Curschman. urticaria. Astfel. cu eliberarea de mediatori chimici bronho-constrictori (acetilcolină. prurit şi hipersecreţie. de obicei predispus ereditar. în timpul crizei. Anatomia patologică relevă bronhii terminale obstruate de mucus.S.imunoglobuline E (IgE) denumite şi reagine. Terenul atopic presupune o reactivitate deosebită la alergene (antigene). cu început şi sfârşit brusc. reflecşi. cu puţine intervale libere. Astmul se poate infecta. albicioasă (perlată). Are substrat alergic. opiacee. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 225 Simptome: la început. capricioasă. barbiturice. climaterici. în intervalele dintre crize. Penicilina. ci un sindrom. bradipneică. astmul cu dispnee continuă şi starea de rău astmatic. cu evoluţie îndelungată. se deosebesc asmul cu crize rare şi de intensitate redusă. Alergenele. Cu timpul. Apare după administrarea în exces de simpati-comimetice (Alupent). crizele sunt tipice. cu expiraţie prelungită şi şuierătoare. de obicei brutal. Evoluţie şi complicaţii: evoluţia este îndelungată. îmbrăcând aspectul de bronşită astmatică. Aceasta din urmă este precedată. cu spută vâscoasă. asfixie. cord pulmonar cronic. induc formarea de anticorpi (imunoglobuline). diseminate bilateral. Astmul. întotdeauna. colaps vascular. ouă. în timp ce în bronşita astmatiformă dispneea paroxistică apare după o îndelungată perioadă de evoluţie a unei bronşite. De obicei stă în poziţie şezândă. care apare la tineri.M. spontan sau sub influenţa tratamentului. subintrante sau se instalează starea de rău astmatic. capricioasă. în special la nivelul mucoaselor.celulă bazofilă bronşică . fungii atmosferici. durând peste 24 . se mai descriu astmul bronşic extrinsec (alergic pur). pradă setei de aer. La început criza paroxistică este declanşată numai de alergene. cu polipnee. ultima -labilă. Terenul astmatic (atopic) corespunde tipului alergic de hipersensibilitate imediată. terenul atopic (alergic). La sfârşitul crizei.E. Esenţial este factorul general. absenţa altor boli pulmonare preexistene. Starea de rău astmatic se caracterizează prin crize violente. toracele este imobil. eczema.declanşează reacţia alergică (antigen-anticorp). Cele mai obişnuite alergene sunt: polenul. ca şi bronşita. se asociază cu tuse şi expec-toraţie mucopurulentă şi factori infecţioşi (bronşite cronice etc. IgE aderă selectiv de bazofilele din sânge şi ţesuturi. cu teste cutanate şi de provocare pozitive (40% din cazurile de astm bronşic). mai târziu. cu echivalente alergice. rinita alergică. migrena. în prezenţa unor alergene. cianoză.exagerarea sonorităţii. Forme clinice: se deosebesc astmul bronşic pur. cu celule cal-ciforme numeroase şi muşchii netezi hipertrofiaţi. Cu timpul.

Speleoterapia (practicată în salin). Salbutamol şi Terbutalină. tratamentul continuu se va temporiza. Se folosesc: Prednison. ventilaţia mecanică şi dezobstruarea bronşică sunt folosite în anumite bronşiectazii.15 zile).6 ore. Zaditenul (Ketotifen) are tot efect preventiv şi este administrat sub formă de gelule. praf de cameră. Acest manifestări dispar spontan prin reducerea dozei. climatoterapia şi mai ales hiposensibilizarea specifică (Imunoterapia). peri de animale). impune de asemenea evitarea virozelor respiratorii şi în primul rând. fungi. cap de serie este atropină.c. Sinacten-retard (1 mg la 7 . Principalele droguri folosite sunt şi aici betaadrenergicele. în prezenţa semnelor de infecţie (după schema de la "Bronşita cronică"). în practică s-a impus preparatul Atrovent care nu are efectele secundare ale atropinei. Nervocalm). este indispensabil în anumite forme. Sunt folosiţi cu precădere în aerosoli dozaţi. Superprednol. unii alergeni profesionali ca: făina.bronşică. fiecărui preparat în parte. nu mai este utilizată astăzi. în general tratamentul a fost expus la bronşita cronică. Dintre acestea Prostaglandinele prezintă numai un interes teoretic iar Cromoglicatul disodic (Intal. la început 3 zile. cura balneară (în special Govora). S-au încercat şi eritromicina. tahicardie şi creşterea debitului cardiac şi a tensiunii arteriale. Se administrează pe cale s. Trebuie ţinut seama şi de echivalentele alergice. sunt de întrebuinţare curentă. palpitaţii. produse retard (Celestone. 4 capsule/zi (20 mg/capsulă) la 4 . cu doză totală pe zi între 10-60 mg. 5 mg/zi . Măsurile profilactice vor fi aplicate întotdeauna: evitarea mediului alergizant. Au slabă acţiune pe cale orală şi mai bună pe cale i. fiind alergizantă).). din alergenul cauzal (polenuri. tot 1 tabletă/zi BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 227 (0. Rezultatele sunt inferioare betaadrenergicelor şi anticoli-netgicelor. Se practică 2-4 inhalaţii pe şedinţă. 1 mg dimineaţa şi seara. Astmopent). dar datorită riscurilor rămâne o terapie de impas. fără a abuza. dispneea paroxistică). Din generaţia a doua se folosesc Izoprenalina (Aludrin) şi Orciprenalina (Alupent. supuraţii bronşice secundare şi în general în cazuri speciale. Mucosolvin) . Ampicilina şi Biseptolul. de preferinţă Oxacilina. inclusiv expunerea la noxele respiratorii este o altă măsură. Antibiotice (se evită Penicilina. Tratament: astmul bronşic răspunde la o gamă largă de preparate şi proceduri. calicu. oxigen . Autovaccinurile pot da rezultate bune. dispneea faringiană (tiraj. în special inhalarea de diferiţi germeni. Salbutamolul (Ventolin şi Sultanol) şi Clenbutarolul (Spiropent). testele cutanate şi de provocare. Chimioprofilaxia recidivelor bronşitice. Kenalog). Asocierea Atroventului cu un betaadrenergic (Berotec sau Ventolin) realizează efecte sinergice superioare. în general. Fenoterolul (Berotec).în crizele cu polipnee. mai rar Penicilină V. Prognosticul de viaţă este bun. Tetraciclină. coticoterapia trebuie rezervată formelor grave. Se administrează înaintea expuerii la alergenul cauzal.v sau ca aerosoli. Ca reacţii adverse după supradozaj. bronşita astmatiformă (episoade bronşitice care premerg cu ani. în astmul bronşic intricat se realizează cu Tetraciclină 1 g/zi. a substanţelor iritante bronşice - . Cloxa-cilina. Diagnosticul pozitiv se bazează pe prezenţa a 3 din cele 5 criterii prezentate. doze subclinice progresiv crescânde. s-au sub formă de soluţie pentru aerosoli. dar cel de vindecare este rezervat. aglomeraţiilor în timpul epidemiilor. Cu acesta din urmă s-au obţinut rezultate bune în lunile de iarnă. doza totală trebuie administrată dimineaţa. uneori mai mult dar. anamneză şi semne cardiace de insuficienţă cardiacă stângă). Prima acţiune vizează combaterea fumatului şi 226 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ propaganda antitabacică. Tratamenul cu aerosoli (Inhaloterapia). Dintre anticolinergice. Diagnosticul diferenţial trebuie să aibă în vedere astmul cardiac (dispnee inspiratorie şi polipneică.în crize şi suprainfecţie. Sensibilitatea particulară a bolnavilor la infecţii. fiind preferabil tratamentul discontinuu (la 2 sau 3 zile) şi cor-ticoterapia-retard sau în aerosoli. Dozajul corect (4x2 inhalaţii/zi) este practic lipsit de efecte adverse cardiovasculare. expectorante şi mucolitice (Bisolvon. Şi în această afecţiune măsurile preventive sunt foarte importante.c.5 mg/tab. Evitarea atmosferei poluate. K. anticolinergicele şi derivaţii metilxantinei. pot apare tremurători. ceea ce impune folosirea strict personală şi păstrarea în stare de sterilitate a aparatului. sub protecţie de alcaline. Lomudal) deşi nu este bronhodilatator se bucură de un mare credit mai ales ca măsură preventivă. praful de cereale. Corticoterapia este tratamentul cel mai eficace. cu turboinhalatorul de mână (spinhaler). oral. terapia ocupaţională. Dintre Xantine se foloseşte Teofilina şi derivaţii săi Miofilina şi Aminofilina. Sub formă de spray dozat. S-a încercat şi prepararea tabletelor de Orciprenalina. Rezultatele sunt inferioare betaadrener-gicelor. Preparatul Ventolin (Salbutamol) pare cel mai util. nervozitate. Dintre alte metode şi proceduri prezentate pe larg la tratamentul bronşitei cronice enumerăm: hidratarea corectă a bolnavului. gimnastica respiratorie). Drenajul postural.de întreţinere. Betaadrenergicele sunt derivaţi ai adrenalinei care din cauza efectelor secundare (ca şi efedrina).tratament de atac. astăzi foarte puţin întrebuinţată din cauza tulburărilor provocate. In tratamentul corticoterapic. apoi săptămânal şi în final la trei săptămâni (minimum 3 ani). sedative slabe (Bromoval. Se folosesc unele preparate retard (antigen şi hidroxid de aluminiu) în injecţii s. Enumerăm în continuare diferite preparate şi metode folosite în tratamentul astmului bronşic. se vor folosi doze minime (30 mg Prednison/zi) . kineziterapia (cultura fizică terapeutică. 1 tabletă/zi (5 mg). cornaj). Superiori acestora sunt derivaţii din generaţia a treia: Terhutalinul (Bricanyl). dipneea nevrotică (senzaţia de lipsă de aer nu are corespondent obiectiv). Metoda comportă şi anumite riscuri.

recidivantă sau rebelă la tratament. în perioada de metastazare.10 ori mai des decât la femei). în soluţie de glucoza 5%. mai târziu intense şi continue. 5. urmărindu-se scoaterea bolnavului din criză. sunt proscrise Morfina. degete hipocratice). urmat de perfuzii cu 200 . în bronhiile mari şi lobii superiori. Simptomatologie: simptomele cancerului bronhopulmonar. dureri toracice. desensibilizarea speicfică dă rezultate îndoielnice. sunt în raport cu reacţiile pe care le produce tumoarea la nivelul bronhiei (dilataţie. cu tratament de protecţie (K. trebuie să sugereze şi existenţa unui cancer pulmonar. Etiopatogenie: constituie una din cele mai frecvente localizări. cât şi cele târzii. dacă la 5 mg rezultatul se menţine. de întreţinere .. 6. simpaticomimetice (Alupent. CANCERUL BRONHOPULMONAR Definiţie: cancerul bronhopulmonar este o tumoare malignă. B . dar poate da accidente alergice. Madiol. cromoglicatul de sodiu. 2.imagine rotundă în plin parenchim Bronhoscopia este examenul fundamental.atelectazie. De aceea. în tratamentul astmului bronşic. 9). cu simptomatologie bogată. în vederea examenului hisjologic. febră). substanţele radioactive. desensibilizarea spcifică este obligatorie. tranchilizantele şi neurolepticele. este superior. oboseală. Semnele fizice apar târziu şi se datoresc obstrucţiei bronşice. alteori hemoptizii abundente. compresiunii unor formaţiuni vecine sau metastazelor. durerea toracică) şi apar semne generale (paloare.opacitate hilară. cu punct de plecare bronşic.20 . oxigen şi în cazuri deosebit de grave. printr-un tablou de sindrom paraneoplazic: tulburări de tip reumatismal (artralgii. regim desodat). De obicei aceşti bolnavi nu pot trăi fără cortizon.9. sedative. Berotec. vaccinuri. abces pulmonar) pot domina tabloul clinic şi masca neoplasmul (cancerul)./24 de ore). Fig. dar nu previne crizele. Unele infecţii pulmonare (pneumonie.Wheesing). pericolul de abuz fiind prea mare. în special după 40 de ani.după unele statistici boala apărând de 17 ori mai frecvent la cei care fumează peste 20 ţigarete pe zi decât la nefumători -. fiind depăşită ca frecvenţă doar de cancerul gastric (20% din totalitatea tumorilor maligne). care evidenţiază modificările mucoasei bronşice şi leziunea endobronşică (tumoarea sau stenoza) şi care permite aspirarea unor fragmente tumorale sau a secreţiei bronşice. Etiologia nu este 228 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ cunoscută. în perioada de stare se intensifică simptomele funcţionale de debut (tuşea.. la un bolnav .30 mg. poate combate dispneea. Tratamentul unor forme particularei Crize rare şi de intensitate redusă: Miofilin i. C . vaccinurile şi sedativele minore pot fi utile. ACTH (25 . în special bronşitică (respiraţie dificilă. Ca doză de întreţinere 5-l0 mg Prednison. traheotomie. opiaceele. de tip pneumonie sau cu aspect de abces pulmonar.tutun.v. corticoterapia trebuie respinsă ca tratament de cursă lungă. neurologic (poline-vrite). în funcţie de situaţie.100 U. se combat abuzul de simpaticomimetice (induc astmul drogaţilor) şi de medicamente alergizante (Penicilina. orice infecţie pulmonară persistentă. Bronhodilatin) în pulverizaţii. Se cunoaşte şi un debut tardiv. Debutul poate fi şi( acut. pe care o obstinează. antiacide. continuă. Odată constituită formaţiunea tumorală proemină în bronhie. fluidifiante. procesele inflamatorii cronice pulmonare. Există două mari forme: hilară (2/3 din cazuri). antitusivele nu se administrează decât în cazuri deosebite. Se foloseşte metoda dozelor minime. rebelă la tratement. 1-2 fiole/zi.de obicei bărbat . pierdere în greutate. dar există unele cauze favorizante: fumatul . interesării pleurei. Semnele radiologice constau de obicei în: opacitate hilară. 5 Imagini radiologice evocând un cancer pulmonar A . dispnee. la început surde.400 mg/24 de ore. cromoglicatul de sodiu. Multă vreme starea generală se menţine bună. se reîncepe cu doză superioară. 2-3 1/24 de ore. se indică bronhoaspiraţie. alcool etc. imagine de atelectazie lobară sau zonală şi opacitate rotundă în plin parenchim (fig. iar Miofilinul ineficace. multă vreme asimptomatică. respiraţie asistată. enzimele proteolitice etc. obstrucţie. Se administrează de la început antibiotice (nu Penicilină). cu manifestări numai radiologice. Tratamentul parenteral trebuie să fie cât mai scurt. Miofilinul i. se încearcă suprimarea drogului. inapetenţă. uneori cu striuri de sânge. 8. Debutul este de obicei insidios. calciu. ACTH nu este necesar. Anatomie patologică: tumoarea este localizată mai frecvent în plămânul drept. manifestându-se prin tuse precoce. dar este necesară când celelalte droguri s-au dovedit ineficace (doza de atac . infectării teritoriului pulmonar din jur. Apare predominant la bărbaţi (de 8 . Astmul cu dispnee continuă: bronhodilatatoarele sunt inutile. . 7. infecţie) şi la nivelul parenchimului pulmonar (atelectazie). se mai administrează antibiotice. corticoterapia rămâne medicaţia de elecţie putând sista crizele în 24 de ore.v.). şuierătoare .5 mg).peste 40 de ani. uneori. endocrin (acromegalie). expectoraţie mucoasă sau mucopurulentă. diuretice (Ederen).v. atât de debut. dacă reapare criza. Starea de rău astmatic: hemisuccinat de hidrocortizon în doză iniţială de 25 • 100 mg i. Astmul cu dispnee paroxistică: simpaticomimeticele trebuie evitate. dar nespecifică şi periferică. gudronul. expec-toraţia.

analgetice (Algocalmin. de asemenea examenul BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 229 citologic al secreţiei bronşice poate pune în evidenţă existenţa tumorii.prima zi Vincristină sau Vinblastină sau Adriblastină.a unor simptome funcţionale nesemnificative prin ele însele (tuse.). pseudopneumonică. Endoxan. este aproape totdeauna accelerată. Tratamentul medical este indicat în formele inoprabile din cauza metastazelor.Tumoară pulmonară lob superior stâng (Radiografie faţă şi profil stâng) Evoluţie: diagnosticul se precizează de obicei târziu. Complicaţiile sunt numeroase. Simptomatologia pulmonară este multă vreme mută. rinichi. iar cea de latenţă clinică. Prognosticul este fatal. lobectomii). Tratamentul chirurgical este singurul eficace (penumonectomii. cobaltoterapia. în perfuzie sau i. Există deci 4 metode de depistare în stadii precoce: clinică (cu atenţie la pneumoniile care se repetă în acelaşi lob. ^ . supravegherea condiţiilor de lucru în industriile care folosesc substanţe cancerigene.S.v. Metotrexate 4 comprimate. indiferent de gradul febrei. . sau Antifolan o fiolă i. Majoritatea bolnavilor ajung însă prea târziu la intervenţia chirurgicală. stomac. metastazele fiind localizate la periferia plămânilor. abces pulmonar. supurată. acest examen permite diagnosticul în 80 . bronhopneumonie. cu 1 . Fig. Aceeaşi semnificaţie trebuie acordată unor pneumonii şi pleurezii rezistente la tratament sau recidivante. Deznodământul fatal. prinderi ale ganglionilor axilari şi supracîaviculari şi metastaze la distanţă (cerebrale.H. Mialgin). hemostatice. . dilataţie a bronhiilor etc. endos-copică şi citodiagnostică. dureri insuportabile şi semne neurologice.m. dar rebele la tratament şi persistente. mai ales mare fumător . survine mai repede decât în cancerul primitiv.10.a patra zi. compresiuni ale organelor din mediastin prin adenopatie.5 ani înainte ca neoplasmul să devină evidenţiabil cu ajutorul metodelor clasice. biopsie şi examenul microscopic al sputei. mărind suferinţele bolnavilor: procese inflamatorii sau supurative (pneumonii.formă hilară (centrală). tiroidă. expectoraţie. rect. oxigen etc. Moartea se produce prin caşexie. Gi-rostan). a complicaţiilor etc. când tratamentul este inoperant. uter. Prezentăm orientativ o schemă de tratament cu antineoplazice (şi antimitotice) utilizată în tratamentul cancerului bronhopulmonar. cu punct de plecare din prostată. osoase. vitamine. citostatice (Clafen. tratamentul intens şi precoce al tuturor infecţiilor bronşice. asfixie etc. antibiotice pentru combaterea infecţiilor şi tratament simptomatic după caz: calmante ale tusei. Gravitatea rezultă şi din faptul că faza silenţioasă durează 5 -6 ani. prin recoltarea sputei 3 zile consecutiv (eventual repetare). hepatice etc. vârstei înaintate. cu bombarea fosei superclaviculare. evoluţia este în general rapidă. sub controlul hemoleucogramei. 8 . crescută). 2. . 6 .v. sân. 1 flacon i.S. sân. acţiuni de depistare precoce radiologică în masă. . a poluării atmosferice. Antidoren.la un individ de obicei după 40 de ani.Neoplasm pulmonar drept (Radiografie pulmonară faţă şi tomografie) ■i m}( Diagnosticul se bazează pe apariţia insidioasă . pleuretică. V. procese pleu-rale (serofibrinoase sau hemoragice).H. dominând semnele localizării primitive (prostată. Se folosesc: radioterapia.Semnele de laborator: unul dintre cele mai importante examene.cancerul pulmonar scundar este un cancer metastatic. periferică. ele precipită evoluţia bolii. bronhoscopie. la stări febrile neexplicate şi V. 9 . vizând sputa. Profilaxia presupune lupta împotriva famatului. hemoptizie masivă. radiologică.Tumoară pulmonară stângă cu atelectazie 230 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Fig.). Forme clinice: se cunosc următoarele forme mai importante: . Când diagnosticul s-a stabilit. Spre 'deosebire de cancerul primitiv. de obicei multiplă. bolnavii sucombând în maximum doi ani de la precizarea acestuia. 2-3. o fiolă de Ftorafur i. hemoptizii). dispnee. uneori miliară. este cercetarea celulelor neoplazice în spută. colon. uter etc. PNEUMOPATIILE ACUTE .a cincea zi.v. Diagnosticul se precizează prin examen radiologie.).a doua zi şi a treia zi câte o fiolă de Ciclofosfamidă (Endoxan). metastazantă.90% din cazuri. realizează o imagine radiologică nodulară. Fig.Neoplasm pulmonar secundar cu metastaze bilaterale **--BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 231 . ' .forma apicală (sindromul Pancoast-Tobias). mediastinală.

10). hepatite. semnele sunt discrete. uneori triunghiulară. provcate de diverşi agenţi patogeni (bacterii. cu buze uşor cianotice şi vezicule de herpes în jurul buzelor şi uneori al nărilor. complicaţii cardiovasculare (fibrilaţie atrială. care poate apărea fie în cursul evoluţiei bolii (parapneumonică). faţa devine vultuoasă. De la introducerea antibioticelor. unele boli cronice ca insuficienţa cardiacă. debilitaţi sau cu boli preexistente. în zilele premergătoare există adeseori o discretă infecţie rinofaringiană. De altfel. intens. durând 1/2 . generalizat. cu delir şi creştere a temperaturii. se instala în câteva ore şi cuprindea o criză termică (temperatura coborând chiar sub 37°).40 de respiraţii/min. leucocitoză cu polinucleoză şi viteză de sedimentare mult accelerată. mai intens pe partea bolnavă. 232 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ care se instalează la câteva ore după debut. nefrite. Etiopatogenie: boala este provocată de pneu-mococ. care au modificat aspectul clinic şi evoluţia. exsudarul se resoarbe. debutează acut şi are evoluţie ciclică. ca saprofit. junghiului toracic submamelonar sau posterior. Examenul radiologie confirmă diagnosticul clinic. congestionată. dar este numai urinară. putând fi bine precizat de bolnav. Cauzele favorizante sunt: frigul. colaps. Examenul citobac-teriologic al sputei pune în evidenţă pneumococul. după debutul brutal cu frison. leucocite şi hematii. dominând apatia şi inapetenţă. care sunt nebacteriene şi includ pneumopatii virotice şi pneumopatii de altă natură. Complicaţii: pleurezie serofibrinoasă. mai ales în acelaşi segment pulmonar. simulând o urgenţă abdominală. printr-un sindrom de condensare cu debut acut. Examenul sputei permite. rickettsii etc. Forme clinice. diverse (otite. Examenul sângelui evidenţiază hiperfibrinemie (6-7 g). raluri crepitante şi suflu tubar). alcoolicii fac frecvete . pneumonii atipice. Dacă boala se vindecă.Pneumopatiile acute sun afecţiuni inflamatorii pulmonare. Complicaţiile afectează în special bolnavii vârstnici.). sensibilitate la frig. Pneumonia copilului se caracterizează adeseori prin junghi abdominal şi vărsături. uscată şi arsă în formele grave. Clinic şi etiologic. sindromul de condensare şi imaginea radiologică. ar avea o imunitate naturală faţă de pneumococ. vâscoasă şi aderentă. în special iarna. în perioada de stare. iar clinic. debilitaţi de boli preexistente. Temperatura se menţine "în platou". Boala apare mai frecvent la bărbaţi. fără influenţarea semnelor fizice şi radiologice. laringite etc. virusuri. datorat interesării pleurei parietale şi ascensiunii febrile bruşte până la 40°. edem pulmonar. diabetul zaharat. încă din ziua a doua. bronhopneumonia şi alte pneumonii bacteriene. dar est influenţat totuşi de vârstă. Limba este albă. Evoluţie: înaintea descoperirii antibioticelor. după care apărea criza. Criza marca vindecarea bolnavului. Pneumonia bătrânului este gravă. regiunea afectată fiind asemănătoare ficatului. se deosebesc: pneumopatii bacteriene. abces sau gangrena pulmonară. indicând o opacitate cu topografie lobală sau segmentară. Prognosticul în general este bun. Probabil că unele infecţii virotice ale căilor aeriene. adică roşie. matitate. ciroza. în pneumoniile care se repetă. meningite. provocată de penumococ. datorită frisonului unic.1 PNEUMONIA PNEUMOCOCICĂ Definitei: pneumonia pneumococică sau pneumonia francă lobară este o pneumopatie acută. Astfel. apoi cu expec-toraţie roşie-ruginie. cu astenie şi cefalee.2 ore. Simptomatologie: boala apare la individ în plină sănătate. pneumonia este aproape totdeauna secundară unei gripe. reduse şi închise la culoare. aspectul fiind denumit "hepatizaţie cenuşie" (fig. urmat de stadiul aşa-numitei "hepatizaţii roşii". artrite).Pneumonie lob mijlociu drept Boala debutează printr-un stadiu de congestie alveolară. uneori. care poate fi găsit frecvent la indivizi sănătoşi. care cuprind pneumonia pneumococică. sudorală (transpiraţie abundentă). Tuşea este chinuitoare şi uscată la început. După criză. iar dacă se agravează. trebuie să se caute un neoplasm bronşic sau o supuraţie pulmonară cronică. urinele sunt rare. umiditatea. Anatomia patologică arată o localizare predilectă pentru lobii inferiori şi plămânul drept. începând din ziua a doua. însoţită de transpiraţii abundente. un sindrom de condensare pulmonară (vibraţii vocale exagerate. 10 . caracterizate din punct de vedere anatomic printr-un exsudat alveolar şi mai rar interstitial. oboseaza fizică sau psihică. perioada de stare dura 7-9 zile. saburală. Criza apare tot în ziua a noua. teren. Pneumonia indivizilor taraţi. 2.). junghi toracic şi febră mare. iar alveolele fiind pline cu un exsudat format din fibrină. La bolnavi se găseşte la nivelul plămânului şi în spută. este de asemenea gravă. Debutul este brutal. care afectează un lob. cu inapetenţă şi sete vie. în cavitatea bucală şi în faringe. complicaţii şi virulenţa germenului. semnele fizice mai durează câteva zile.10. Se pare că mucoasa căilor aeriene superioare. examenul fizic pune în evidenţă. temperatura revine la 37°. fie după criză (metapneumonică). pleurezie purulentă. corize. în timp ce semnele radiologice pot persista mult timp. Diagnosticul este uşor de pus în formele tipice. precedată de o agravare a stării generale. diagnosticul de tuberculoză pulmonară sau de neoplasm. micşorează această rezistenţă. poate apărea transformarea purulentă. flebite). peritonite. cu vârful în hil. febra redusă. Apare dispneea (30 . urinară (poliurie) şi sanguină (revenire la normal a leucocitozei). alcoolismul.

crize de delirium tremens, diabeticii comă, ciroticii icter grav, nefriticii comă uremică. Pneumonia mixtă, este o pneumonie virală suprainfectată bacterian. Congestiile pulmonare sunt sindroame clinice asemănătoare pneumoniei pneumo-cocice şi reprezintă forme clinice, în care procesul infsamator este redus la primul stadiu (de congestie alveolară). De aceea, se mai numesc şi "pneumonii abortive". Congestiile pulmonare reprezintă astăzi, când frecvenţa pneumoniei în forma tipică a scăzut mult, cele mai întâlnite peumonii acute bacteriene. Se cunosc mai multe forme: --—^ BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 233 Congestia pulmonară propriu-zisă, care este de fapt o "pneumonie abortivă", provocată de pneumococ, cu debut mai puţin brutal decât al pneumoniei, cu temperatură moderată, simptomatologie ştearsă şi sindrom de condensare uneori absent. Congestia pleuro-pulmonară este o pneumonie uşoară, cu participare pleurală. Corticopleuritele prezintă semne discrete de pneumonie şi pleurită. Tratamentul este igieno-dietetic, etiologic şi simptomatic. Tratamentul igieno-dietetic: repaus la pat în perioada febrilă şi încă 6-l0 zile după defervescenţă, într-o cameră luminoasă, bine aerisită, la o temperatură potrivită (20°); regim hidro-zaharat, bogat în vitamine, sucuri de fructe, siropuri, ceai, lapte. Progresiv, se va trece la regimul lacto-făinos-zaharat şi apoi la o alimentaţie mai substanţială. în timpul perioadei febrile, se va asigura hidratarea suficientă a bolnavului. O atenţie deosebită se va acorda igienei bucale, prin îndepărtarea reziduurilor, gargarisme, ungerea mucoaselor cu glicerina boraxată şi igienei tegumentelor - prin spălare cu apă caldă şi fricţiuni cu alcool metolat. Tratamentul etiologic se adresează agentului cauzal, în speţă penumococului, care este sensibil la Penicilină, Ampicilina, Tetraciclină, Eritromicină şi Seprtrin (Biseptol). Tratamentul trebuie individualizat în funcţie de forma clinică şi sensibilitatea la antibiotice. Când nu există date pentru stabilirea diagnosticului etiologic, se începe tratamentul cu Tetraciclină (2,5 - 4 g/zi, oral, în 4 prize, timp de 6 - 8 zile), care este activă faţă de majoritatea agenţilor patogeni. în aceste cazuri, se poate utiliza şi Ampicilina (oral, 2-4 g/zi, timp de 8 - 10 zile) sau Septrin (Biseptol) - amestec de trimetoprim şi sulfametoxazol (4 comprimate/zi, oral, în 2 prize, timp de 4 - 8 zile). Penicilina G este antibioticul de elecţie, deoarece nu există tulpini de pneumococ rezistente la Penicilină (1 600 000 - 6 000 000 u.i./zi, i.m. la 4 - 6 ore, timp de 4 - 8 zile, continuându-se administrarea încă 72 de ore după defervescenţă; la bătrâni şi bolnavi taraţi, se mai continuă câteva zile). Bolnavilor alergici la Penicilină, li se administrează Eritromicină (2-3 g/zi, în 4 prize, timp de 4 - 8 zile). Tetraciclină, Doxicilină sau Septrin. Sulfamidele, deşi active, sunt mai puţin utilizate. în cazuri severe se pot asocia două antibiotice sinergice. Nu se administrează Streptomicina, fiind mai puţin activă şi putând selecţiona mutante rezistente şi masca o tuberculoză. Tratamentul simptomatic. Febra se combate numai în caz de hipertermie, cu comprese umede alcoolizate. De obicei febra cedează uşor la tratamentul etiologic. Junghiul toracic se combate cu antinevralgice, Algocalmin, Antidoren. Agitaţia, delirul şi insomnia se corectează cu barbiturice, Cloralhidrat (2-3 g/24 de ore) şi Bromoval. în caz de cianoză şi dispnee se administrează oxigen. Tuşea se combate cu Calmotusin, Tusomag şi Code-nal. La vârstnici şi taraţi se administrează cardiotonice sau analeptice cardiorespiratorii. -2.10.2. BRONHOPNEUMONIA Definiţie: bronhopneumonia este o afecţiune pulmonară acută, frecventă la bătrâni, indivizi taraţi şi copii şi cu mai multe focare diseminate în ambii plămâni. Etiopatogenia este variată, agentul patogen fiind reprezentat de germenii saprofiţi ai căilor respiratorii pneumococ, stafilococ, hemofil, streptococ, bacilul Friedlănder -, care acţionează separat sau asociaţi. Apare de obicei la copii, bătrâni, bolnavi, cronici, cu insuficienţă cardiacă, hepatite cronice, diabet zaharat, nefrită cronică, supuraţii cronice, neoplazii diverse etc. De cele mai mutle ori, un germne iniţial - cel mai adesea un virus (gripal, adenovirus, virusul rujeolei, al tusei convulsive etc.) - declanşează boala pe care se grefează bacterii de suprainfecţie (pneumococ, streptococ etc.), care-i conferă carac234 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ terul specific. Boala, iniţial virotică, scade forţele de apărare ale organismului şi exacerbează flora saprofită. Infecţia este favorizată de frig, umiditate, denutriţie, alcoolism, deformări toracice, boli cronice etc. Anatomia patologică arată leziuni lobulare multiple, având în centru o bronhie, răspândite în ambii plămâni, separate de plaje de parenchim pulmonar normal. Leziunile confluează uneori (se unesc), ocupând aproape un lob, ca în pneumonie. Simptomatologie: debutul bolii este uneori brutal, dar de obicei insidios, fiind caracterizat prin febră (care creşte progresiv), frisoane repetate (adeseori pot lipsi), dispnee cu caracter polipneic, tuse uscată chinuitoare, astenie şi adinamie pronunţată. în perioada de stare, care apare de obicei încă din ziua a doua, starea generală se alterează, astenia şi adinamia sunt extreme, uneori apar agitaţie şi delir. Febra se menţine ridicată, dar neregulată, oscilantă. Dispneea este fenomenul dominant. Este polipneică, uneori ducând la asfixie. Tuşea se însoţeşte de expectoratie

mucopurulentă, uneori striată de sânge. Apare cianoza feţei şi a extremităţilor, iar pulsul este mic şi tahicardie. Două elemente frapează în evoluţia bronhopneumoniei: variabilitatea simptomelor prezentate - care se schimbă de la o zi la alta, în raport cu resorbţia unui infiltrat şi apariţia altuia - şi discordanţa dintre starea generală gravă a bolnavului şi absenţa sau discreţia semnelor fizice, constând de obicei în raluri bronşice sau suberepitate diseminate în ambii plămâni. Examenul sputei şi al sângelui arată modificări similare cu cele din pneumonie. Examenul radiologie indică umbre multiple, cu contururi difuze de dimensiuni reduse, în cele două câmpuri pulmonare. Evoluţia este variabilă, dar mai îndelungată şi mai gravă decât a pneumoniei, putând dura mai multe săptămâni. Sub influenţa tratamentului, febra scade progresiv. Formele clinice sunt numeroase, citând ca mai importante: Forma supraacută, cu stare generală foarte alterată, dispnee cu asfixie, cianoză intensă, febră mare şi frecvent fenomene de encefalită. Evoluţia duce deseori la moarte. Bronhopneumonia bătrânilor, cu aspect subacut, creştere moderată a temperaturii şi expectoratie mucopurulentă sau hemoptoică. Boala continuă să fie una dintre cele mai frecvente cauze de deces la persoanele în vârstă. Diagnosticul este sugert de debutul mai puţin brusc, afectarea severă a stării generale şi de semnele fizice reduse. Tratamentul (igienodietetic şi simptomatic) este asemănător aceluia din pneumonie. Tratamentul etiologic, antiinfecţios, variază după agentul patogen. în infecţiile cu penu-mococ şi streptococ (3-hemolitic - Penicilina G, Ampicilina, Tetraciclină, Eritromicină, Septrin, Cefaloridină. în infecţiile cu Str. viridans, pe lângă antibioticele enumerate, este activă şi Streptomicina (1 g/zi, în 2 prize, la 6 ore). în infecţiile cu stafilococ, antibiograma este obligatorie, evoluţia este gravă, neprevizibilă, cu abcese şi empieme. Se începe tratamentul cu Penicilină (12 - 24 milioane u.i./24 de ore) şi se continuă după sosirea antibiogramei cu antibioticele la care germenul este sensibil: Penicilină, Ampicilina, Eritromicină sau mai ales, Oxacilină (3-6 g/zi, oral timp de 10 - 30 de zile), Meticilină (4 -l2 g i.m., 10 - 30 de zile), Kanamicină sulfat (1 g/zi, în 2 prize la 6 ore, timp de 10 - 15 zile), Rifampicină sau Novobiocină. în cazurile deosebit de grave se foloseşte tripla asociere: Penicilină G + Meticilină (sau Oxacilină) + Kanamicină sulfat. în infecţiile cu Haemophilus, se administrează, timp de 8 - 10 zile, pe cale orală, Ampicilina (antibiotic de elecţie), Cloramfenicol, Eritromicină sau Tetraciclină. în infecţiile cu bacii Friedlănder, antibiograma este obligatorie, iar evoluţia gravă, prelungită, frecvent cu apariţia de abcese pulmonare. Se administrează timp de 10 - 20 de zile Streptomicina (1 g/zi), Kanamicină BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 235 sulfat (1 g/zi) sau Gentamycin (150 - 180 mg/zi), uneori Septrin, Colistină, Cefaloridină. Alteori, se asociază Streptomicină cu Tetraciclină. în practică, frecvent nu se poate izola germenul. De aceea tratamentul se începe cu Penicilină G (1 600 000 - 3 200 000 u./zi) sau cu Ampicilina (3 g/zi). în formele severe se prescrie asocierea Penicilină + Kanamicină sulfat (1 g/zi). Dacă ameliorarea nu survine în 3 - 4 zile, tratamentul va fi schimbat. După ce se elimină posibilitatea unei tuberculoze, a unui neoplasm bronşic sau empiem toracic, se administrează asocierea Oxacilină (4 g/zi) + Gentamycin (240 mg/zi). Se mai poate folosi asocierea Meticilină (6 g/zi) sau Cloxacilină (4 g/zi) + Kanamicină sulfat (1 g/zi) sau Colistină (8 000 000 u./zi.). în lipsa acestora se asociază Solvocilin sau Reverin (1,2 g/zi) + Kanamicină sulfat, sau Streptomicină (1 g/zi) sau Cloramfenicol (3 g/zi) + Kanamicină sulfat sau Streptomicină (1 g/zi). La bătrâni se administrează de la început aceste asocieri: Penicilină G + Kanamicină sulfat (sau streptomicină), Ampicilina sau Tetraciclină injectabilă (Reverin, Solvocilin). Dacă nu se obţine rezultate în 4 - 5 zile, se administrează asocierea: Oxacilină + Genamycin; în cazuri uşoare - Eritromicină (3 g/zi) sau Septrin (2 g/zi). în toate situaţiile durata tratamentului va fi de cel puţin 7 zile (10 - 14 zile). Bronhopneumoniile de suprainfecţie cu piocianic - formă foarte gravă - se tratează cu asocierea Carbenicilină (12 g/zi) + Gentamycin (24 mg/zi, timp de 7 - 14 zile, sau Colistină + Polimixină B. 2.10.3. ALTE PNEUMONII BACTERIENE Pe lângă penumopatiile penumococice, se întâlnesc şi penumonii bacteriene cu sta-fîlococ, streptococ, bacii Friedlănder. Aceste pneumonii au câteva caractere comune: sunt secundare, apărând ca o complicaţie a unei prime boli; bacteriile ajung la plămâni adeseori pe cale hematogenă, pornind de la alte focare de infecţie; forma pneumopatiei este de obicei de tip bronhopneumonie. Pneumonia streptococică este o bronhopneumonie, secundară unei boli virotice (gripă, rujeolă) sau unei infecţii streptococice (amigdalită, erizipel, scarlatina). Debutul este insidios, febra remitentă, semnele fizice discrete. Caracteristică este apariţia precoce a unui revărsat pleural, deseori hemoragie, care are tendinţa să se transforme în pleurezie purulentă. Tratamentul este cel prezentat la "Bronhopneumonie". Pneumonia stafilococica este o bronhopneumonie care complică uneori gripa sau ru-jeola. Alteori, apare secundar unei stafîlococii cutanate, osoase sau septicemiilor cu sta-filococ. Există forme uşoare, dar şi forme foarte severe. în general domină dispneea, cia-noza, sputele mucopurulente galbene-verzui. Pot apărea în evoluţia bolii infecţii metas-tatice, abcese sau pleurezii purulente.

Gravitatea constă şi în posibilitate unei infecţii cu stafilococ de spital, rezistent la majoritate antibioticelor. Tratamentul este cel prezentat la "Bronhopneumonie". Pneumonia cu bacili Friedlănder este mai rar întâlnită, prezentându-se fie ca o pneumonie, fie ca o bronhopneumonie. Apare de obicei la bătrâni, alcoolici şi bolnavi taraţi. Uneori se observă penumonii migrante, trecând de la un lob la altul. Sputele sunt adesea hemoptoice, cianoza şi dispneea intense, leucopenia obişnuită. Tendinţa la cronicizare, apariţia frecventă a complicaţiilor supurative (abcese, bronşiectazie, empiem plural) şi evoluţia severă conferă bolii un prognostic rezervat. Tratamentul a fost prezentat la "Bronhopneumonie". ■I 236 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 2.10.4. PNEUMOPATII ATIPICE Definiţie: pneumopatiile atipice sau virotice sunt infiltrate pulmonare inflamatoare, datorite unor virusuri. Etiopatogenie: cele mai cunoscute virusuri sunt: virusul gripal (pneumopatia gripală), virusul ornitozei (pneumopatia din ornitoză, a cărei sursă de infecţie este reprezentată de diferite păsări, porumbei, găini, papagali), adenovirusurile (pneumopatiile cu adenovi-rusuri), virusul care dă pneumonia atipică virotică primară (virus necunoscut); agenul Eaton febra "Q" (pneumopatia din febra "Q", provocată de Rickettsia burnettii). Anatomia patologică arată o inflamaţie alveolară, dar în special leziuni interstiţiale. Simptomatologie: debutul este excepţional brutal, de obicei insidios, cu tuse uscată, chinuitoare, însoţită mai târziu de expectoraţie mucoasă, uneori striată cu sânge, febră (3 8 - 39°), cefalee frecventă şi astenie. în perioada de stare apar tuşea, supărătoare şi tenace, însoţită de expectoraţie mucoasă şi uneori de vagi dureri toracice, febră neregulată cu frisoane şi transpiraţii, astenie şi cefalee pronunţate, facies palid. Semnele fizice sunt absente sau foarte discrete. Semnele radiologice sunt nete, în vădit contrast cu tabloul clinic discret. Cea mai caracteristică imagine este umbra hilară, care se întinde ca un evantai cu margini difuze, neomogene, spre baze sau clavicule. Semnele biologice constau în leuco-penie, uneori cu mononucleoză (adeseori leucocitele prezintă valori normale sau chiar uşor crescute), viteza de sedimentare uneori crescută), reacţii specifice virozelor (gripa, febra "Q" etc.). Evoluţia este benignă, dar convalescenţa lentă: temperatura coboară la normal în 10 -l5 zile, semnele radiologice persistând câteva săptămâni, iar astenia un timp îndelungat. Complicaţiile se datoresc virusului (meningite, encefalite, anemii hemolitice) şi suprainfecţii bacteriene, realizând o pneumonie mixtă. Diagnosticul se bazează pe debutul insidios, cu febră şi tuse iritativă persistentă, semne fizice discrete şi imagine radiologică particulară. Tratamentul igienodietetic şi simptomatic este similar celui din celelalte pneumopatii. Antibioterapia se recomandă în suprainfecţii bacteriene. (Tetraciclină sau Septrin). Pneumonia gripală răspunde la tratamentul cu chinină, Acid acetilsalicilic şi Vit. C. Administrarea Polidinului (Omnadin) este controversată. în pneumoniile din ornitoză (gravitate variată, uneori cazuri mortale), sunt eficiente tetracilinele, Streptomicina şi Septrinul; în febra "Q" (deseori se vindecă spontan) - tetracilinele şi Cloramfenicolul; în micoplasme (agentul Eaton) care adeseori se vindecă spontan _ Eritromicina şi Tetraciclină. Tetraciclină sau Septrinul influenţează nu numai suprainfecţia, dar şi procesul interstitial (micoplasme, rickettsii). 2.11. ABCESUL PULMONAR Definiţie: abcesul pulmonar este o colecţie purulentă, de obicei unică, localizată în parenchimul pulmonar, care se evacuează prin căile respiratorii, în urma deschiderii în bronhii, însoţindu-se de expectoraţie mucopurulentă şi imagine radiologică hidro-aerică. Etiopatogenia: agenţii patogeni sunt pneumococul, streptococul, stafilococul, pneu-mobacilul Friedlănder. Germenii pătrund în parenchimul pulmonar pe cale aeriană (prin inhalarea unor produse septice), pe cale limfatică sau hematogenă (însămânţarea plămânilor cu emboli dintr-un focar supurat) şi prin continuitate, de la un focar septic din vecinătate. Cauzele cele mai frecvente sunt: stenoza bronşică (de obicei un cancer pulmonar), BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 237 dilataţia bronşică, emboliile septice, suprainfectarea unor afecţiuni preexistente (chist hidatic, chist aerian, atelectazii etc.), diverse infecţii situate la distantă (sinuzite otite infecţii dentare, furuncule, flebite, traumatisme toracice etc.). în raport cu modul de formare, supuraţia poate Z primitivă (abces cu piogeni, amibian, micotic) sau secundară unei alte afecţiuni pulmonare (pneumonie, bronhopneumonie), unei supuraţii toracice sau subdiafragmatice, unei embolii septice pulmonare. Factori favorizanţi sunt frigul oboseala, alcoolismul, diabetul etc. Bărbaţii contractează mai frecvent boala Anatomie patologică: abcesul pulmonar este constituit de obicei din trei structuri" o cavitate care conţine puroi, un perete mai mult sau mai puţin îngroşat - apărând uneori ca o membrana (membrană piogenă) - şi o zonă de reacţie inflamatorie în jur

Simptome: debutul este de obicei brutal, caracterizat prin frisoane, febră până la 40° junghi toracic, şi mai rar, insidios. Urmează o perioadă de 5 - 10 zile cu caracter de pneumonie sau bronhopneumonie, în care există febră (39 - 40°), tuse şi expectoratie mucoasa. In acest răstimp apar totuşi unele elemente care sugerează abcesul pulmonar atingerea severa a stării generale (facies palid, temperatură neregulată, rezistentă la antibiotice) leucocitoză mare (20 000 - 30 000), cu polinucleoză. Urmează perioada a treia de deschidere m bronhii, cu evacuarea brutală a secreţiei purulente, evacuare denumită vomica:, şi care apare între a 5-a şi a 15-a zi de evoluţie. Uneori, vomica este precedată de hemoptme sau de spute hemoptoice. Vomica poate fi unică, masivă, când se însoţeşte de asfixie, sau mai des fracţionată. De obicei, după vomică, febra scade şi starea generală se ameliorează. Ultima perioadă este de drenare bronşică. în această perioadă, tuşea este frecventa, iar expectoraţia mucopuralentă, abundentă (10 - 400 ml/zi) şi dispusă în trei straturi. Fig. 11 - Abces pulmonar stâng (Radiografie pulmonară Faţă şi profil stânga) Temperatura oscilează în jurul a 37° şi uneori apar hemoptizii. Examenul fizic evidenţiază semnele sindromului cavitar (vibraţii vocale exagerate, matitate, suflu cavitar) Laboratorul mdică accelerarea vitezei de sedimentare, anemie şi leucocitoză în sânge fibrele elastice în spută. Examenul radiologie evidenţiază fie o imagine caracteristică'hiarnacinra tip r» pqt;i+o+h fz*x m~u:j ar. _ i i\ ._ o— -•"•vi.uata n<* u imagine caracteristica j droaenca, fie o cavitate fără lichid (fig. 11). 238 Iii MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ

ă este inactivă ■ BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 239 dacă, după 7 zile, nu vindecă supuraţia. Antibioticele pot fi potenţate cu perfuzii de ACTH, Prednison sau Superprednol (oral). De la caz la caz - expetorante, proteolitice şi mucolitice, hemostatice, analeptice cardiovasculare şi întotdeauna, asanarea focarelor septice. Drenajul postural sau aspiraţia prin bronhoscopie se instituie când expectoraţia este abundentă. De mai multe ori pe zi, se aşează bolnavul timp de 15 - 20 de minute, cu trunchiul înclinat şi capul în jos (fig. 13). Poziţia aleasă este aceea care favorizează mai mult eliminarea secreţiilor. Tratamentul cirargical se recomandă când cavitatea persistă şi nu survine ameliorarea. 2.12. GANGRENA PULMONARĂ Definiţie: gangrena pulmonară este o supuraţie pulmonară difuză şi întinsă, cu alterare severă a stării generale şi expectoraţie fetidă, putridă. Germenii responsabili sunt diverse varietăţi de streptococ, germenii anaerobi în general şi uneori, asocieri de fusospirili. Anatomie patologică: gangrena pulmonară are un caracter extensiv, fără a se limita la un lob sau la un segment. în general nu există o cavitate centrală, ci un sistem de cavităţi care comunică între ele. Debutul este asemănător pneumoniei lobare (febră mare, junghi toracic, frison, tuse etc.), dar mai brutal, iar stare generală este alterată de la început. în zilele care urmează, temperatura se menţine ridicată, de tip septic, cu frisoane repetate. Imaginea radiologică este necaracteristică, omogenă, dar cu limite imprecise. Vomica impune diagnosticul. Uneori, apare mai întâi fetiditatea respiraţiei; adeseori, hemoptizii. Vomica poate fi unică sau fracţionată, iar expectoraţia este fetidă, putridă. Starea generală alterată nu se amendează după deschiderea şi eliminarea supuraţiei; dimpotirivă, fenomenele generale se agravează; apar astenie, dispnee, inapetenţă, denutriţie. în perioada de supuraţie deschisă, sputa este abundentă, puroiul amestecat cu sânge şi ţesut pulmonar necrozat, fetiditatea fiind deosebit de intensă. Dacă nu este tratată, sfârşitul apare de obicei după 10 - 20 de zile, fenomene toxice generale, colaps, uneori hemoptiziei fulgerătoare. Dacă tratamentul este precoce şi intens, se obţine vindecarea. Tratamentul gangrenei pulmonare este asemănător cu acela din abcesul pulmonar, dar antibioticele, care constituie baza tratamentului, trebuie administrate în doze mari şi timp îndelungat. 2.13. CHISTUL HIDATIC PULMONAR Definiţie: este o boală provocată de localizarea şi dezvoltarea în plămâni a larvei de Taenia echinococus. Etiopatogenie: ouăle parazitului eliminate din intestinele câinelui - gazda definitivă -infestează omul, care este gazda intermediară, excepţional pe cale respiratorie, prin inhalare, obişnuit pe cale digestivă. Contaminarea se face fie direct, prin contact repetat cu câinele, prin mâini murdare, fie indirect, prin apă sau alimente infestate. Anatomie patologică: chistul este alcătuit dintr-o membrană zisă proligeră sau germinativă, care dă naştere veziculelor-fiice, şi dintr-un conţinut reprezentat de un lichid clar. Chisturile pot fi unice sau multiple, sediul cel mai frecvent fiind la baza plămânului drept. ,

240 MANUAL DE MEDICINA INTERNA Simptome: chistul hidatic evoluează în trei faze: prima fază, de chist închis, se caractrizează prin semne clinice de obicei negative. Uneori pot apărea urticarie, prurit, tuse iritativă, uscată, disp-nee sau hemoptizii, examenul radiologie însă este caracteristic, relevând o opacitate rotundă cu contur net delimitat. La stabilirea diagnosticului contribuie eozinofilia sanguină, care depăşeşte 5%, pozitivitatea intradermoreacţiei Casoni şi a reacţiei de fixare a complementului; a doua fază, de vomică hidatică, se caracterizează prin deschiderea într-o bronhie, prin care se elimină un lichid clar, cu gust sărat, eventual şi membrane; vomica poate fi unică sau fracţionată; se însoţeşte de un acces de tuse, de dispnee şi dureri toracice violente, uneori şi de hemoptizie; frecvent apar fenomene anafilactice; faza de chist infectai, ultima fază, realizează simptomatologia unei su-puraţii pulmonare. Evoluţia este lentă, îndelungată, fenomene de compresiune (cianoză, dispnee, tuse) apar când chistul a ajuns de volumul unei portocale (posibil în 2 - 3 luni, dar şi în 3 - 4 ani). Uneori, poate perfora în bronhii, în cavitatea pleurală. Diagnosticul bolii se bazează pe anamneză (contactul cu animale, mai ales câini, crize de urticarie), imaginea radiologică (fig. 14), eozinofilia sanguină şi intradermoreacţia Casoni. Tratamentul radical este numai chirurgical. Profilaxia bolii urmăreşte evitarea contactului prea intim cu câinii, spălarea sistematică a mâinilor înainte de masă, precum şi spălarea fructelor şi a zarzavaturilor care pot fi infestate prin dejecţiile câinilor. Chistul infectat, se tratează ca abcesul pulmonar. Fig. 14 - Chist hidatic vârf drept 2.14. CHISTURILE AERIENE PULMONARE Definiţie: chisturile aeriene pulmonare sunt cavităţi unice sau multiple, de obicei congenitale, mai rar dobândite, de mărimi variate, care apar în parenchimul pulmonar. Simptome: în general, chisturile aeriene sunt mute. Pot fi depistate fie cu ocazia unui examen radiologie, care arată o imagine clară, fin" încercuită, înconjurată de parenchim normal, fie cu ocazia unei complicaţii: hemoptizie, pneumotorax spontan, infectarea a chistului. Infectarea chistului realizează un sindrom de supuraţie pulmonară, caracterizat prin febră, tuse, expectoraţie purulentă, iar la examenul radiologie, imagine hidro-aerică. în afara acestor circumstanţe, boala trece neobservată, cu excepţia chisturilor ce cuprind mai mulţi lobi (plămânul polichistic), care pot provoca dispnee şi cianoză. Tratamentul este chirurgical. Tratamentul medical se adresează complicaţiilor (supuraţie, hemoptizie etc.). Profilaxia bolii urmăreşte depistarea în stadii precoce, prin examene radiofotografice de masă, combaterea energică a episoadelor bronşitice şi asanarea focarelor septice. 256 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ - pneumotorax artificial, care constă în introducerea unei cantităţi de aer în cavitatea pleurală, prin puncţionare, de obicei în spaţiul al III-lea - al IV-lea intercostal. Se practică în caz de eşec al tratamentului cu tuberculostatice. Metoda se foloseşte mult mai rar decât în trecut. în cazul aderenţelor sau bridelor, care unesc cele două pleure, împiedicând pătrunderea aerului, se procedează la secţionarea acestora cu cauterul, pe cale endosco-pică (tehnica Jacobaeus); - pneumoperitoneu, care constă în introducerea unei cantităţi de aer în cavitatea peritoneală. Se practică în leziunile situate la baza plămânilor şi pentru combaterea unor hemoptizii. Tratamentul chirurgical se aplică în cazurile nerezolvate prin tratamentul etiologic. Metodele utilizate sunt: - exereza - metodă de elecţie care constă în rezecarea unui segment (segmentectomie), lob (lobectomie) sau chiar a unui plămân (penumonectomie); . - toracoplastia - folosită când exereza nu este posibilă. Constă în rezecarea unui număr de coaste (3 - 6), obţinându-se colabarea cu retracţia definitivă a plămânului, care fa-voriează vindecarea leziunilor; - pneumotoraxul extrapleural, care constă în introducerea unei cantităţi de aer între pleura parietală şi peretele toracic. Cultura fizică şi terapia ocupaţională (prin muncă) folosesc ca armă terapeutică efortul fizic dozat, care stimulează capacitatea de apărare a organismului, realizând o tranziţie spre reîncadrarea în muncă şi constituind o modalitate de recuperare a bolnavului (uneori prin recalificare). Ultima măsură terapeutică este reîncadrarea în muncă a bolnavilor (reabilitarea).. Aceasta începe din momentul internării, sub forma culturii fizice şi a terapiei ocupa-ţionale, şi se continuă progresiv. în unele cazuri se impune recalificare în altă profesie. 2.19. PNEUMOTORAXUL 1, lJ VI ' •*, ,-/'.. V / • .* . •' .. Definiţie: pneumotoraxul este prezenţa aerului în cavitatea pleurală. Aerul poate pătrunde în pleură fie plecând de la bronhii, fie de la peretele toracic. Se cunosc mai multe forme: pneumotoraxul spontan e forma obişnuită, cauzată cel mai frecvent dq tuberculoza pulmonară, chisturile aeriene, pneumoconiaze, emfizem; pneumotoraxut, | traumatic apare în traumatisme toracice sau fracturi costale: pneumotoraxul terapeutic^ constă în introducerea aerului în pleură în scop terapeutic. j Simptomatologie: debutul este de obicei brutal, chiar dramatic, cu ocazia unui efort, tuse violentă sau fără cauză aparentă. Se caracterizează prin junghi atroce, localizat sub-mamelonar şi iradiind în umăr şi abdomen, urmat

imediat de dispnee progresivă, intensă^ şi tuse uscată, chinuitoare. Apar rapid semne de şoc sau asfixie, faţă palidă, apoi cianoj zată, respiraţie rapidă şi superficială, puls mic, tahicardie, tensiune arterială coborâtă, anxietate. Examenul fizic arată mărirea hemitoracelui respectiv, cu lărgirea spaţiilor in-tercostale, vibraţii vocale abolite, hipersonoritate şi tăcere la auscultaţie. . Cordul pulmonar acut, prin obstacolul intens şi violent impus inimii drepte, este com_ plicaţie gravă. O formă clinică deosebită este pneumotoraxul sufocant sau cu supapă care apare când perforaţia pleuropulmonară permite intrarea aerului în inspiraţie în pie j ură, dar nu şi ieşirea lui în expiraţie. Dacă nu se intervine prompt şi energic, bolnavu moare prin asfixie.

BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

255

Etambutol; minore: acidul paraaminosalicilic (PAS), Etionamida, Pirazinamida, Morfo-zinamida; de rezervă: Cicloserina, Tiocarlidul, Viomicina. Tuberculostaticele folosesc în asocieri (câte 2 - 3), pentru întârzierea instalării rezistenţei şi asigurarea unui tratament activ. în formele acute, în cazul prezenţei bacilu-lui Koch, la examenul direct în spută, se asociază Izoniazida cu Rifampicina (900 mg/zi). Când bacilul Koch este prezent numai în culturi, se asociază Izoniazida cu Streptomicina (1 g) şi Etambutolul. In formele cronice se administrează Izoniazida cu Streptomicina. Izoniazida (H.I.N. - hidrazida acidului izonicotinic) este cel mai întrebuinţat tuberculostatic. Se administrează de obicei oral (10 mg/kilocorp/zi), sub forma comprimatelor de 0,050 sau de 0,100 g, dar şi i.m. sau i.v. (fiole de 10 ml), însă niciodată intra-rahidian, fiind iritant. Pătrunde bine în L.C.R. în formele cazeoase şi în ganglioni, este bacteriostatică şi bactericidă. Rezistenţa bacilului Koch la Izoniazida apărând repede, trebuie asociată cu alte tuberculostatice. Toleranţa este bună, dar uneori pot apărea inape-tenţă, vărsături, constipaţie, icter, convulsii, psihoze, polinevrite, insomnie sau somnolenţă, fenomene alergice. Este indicată în toate formele de tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară. Este contraindicată în psihoze, insuficienţa hepatică sau renală. Streptomicina se administrează de preferat sub formă de Strepancil, în doze de 1 - 2 g/zi, în 2 prize. Rifampicina (Rifadin) este bacteriostatică şi bactericidă. Se administrează de obicei oral, în doze a 0,600 g 0,900 g/zi (capsule de 0,150 şi 0,300 g). Spectrul de activitate cuprinde bacilul Koch, germeni grampozitivi şi gramnegativi. Rezistenţa se instalează repede. Toleranţa este bună; ca reacţii adverse apar rar: tulburări digestive, icter, reacţii alergice şi leucopenie. Este indicată în tratamentul tuberculozei pulmonare şi extrapul-monare (acute şi cronice), septicemii cu stafilococ şi infecţii biliare. Etambutolul este tuberuclostatic bacteriostatic. Rezistenţa apare treptat. Ca reacţii adverse se întâlnesc: nevrite optice şi periferice, tulburări (digestive şi hepatice. Se administrează în doze de 25 - 40 mg/kilocorp/zi (comprimatele conţin 0,250 g). Acidul paraminosalicilic (PAS) este activ, dar greu de suport în dozele terapeutice orale - 10 - 16 g/zi (drajeuri de 0,300 g şi pulbere). Calea i.v. este mai utilizată (perfuzie unică - 15 g PAS în soluţie/zi). Toleranţa este mediocră. Apar frecvent tulburări digestive, urinare şi alergice. Etionamida (Nizotin), sub formă de drajeuri de 0,250 g şi supozitoare de 0,500 g, în doze orale de 0,750 - 1 g/zi, este indicată în tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară acută şi cronică. Ca reacţii adverse, se întâlnesc tulburări digestive, polinevrite, psihoze, erupţii alergice. Alte tuberculostatice, utilizate mai rar, sunt: Pirazinamida - cu structură asemănătoare izoniazidei, dar cu activitate mai slabă, şi reacţii adverse relativ frecvente (tulburări digestive, hepatice, urinare, alergice); administrare orală şi prezentare sub formă de comprimate de 0,500 g; Morfazinamida (Morinamid) tuberculostatic minor, derivat al pira-zinamidei, cu toleranţă mai bună (comprimate de 0,500 g administrate în doze de 2 - 3 g/zi); Cicloserina (Tebemicina) - sub formă de comprimate de 0,250 g administrate în doze de 0,5 1,5 g/zi, utilă în tratamentul tuberculozei şi al unor infecţii urinare, activă asupra bacilului Koch, unor germeni grampozitivi şi gramnegativi; Tiocarlidul, în doze de 4 - 6 g/zi (comprimate de 0,500 g), este indicat în tuberculoza pulmonară cronică. Colapsoterapia medicală urmăreşte punerea în repaus a plămânului bolnav, prin cola-barea (comprimarea) sa spre hil, suprimând astfel traumatismul respirator şi favorizând srocesul de cicatrizare. Se realizează prin: 254 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ - bacteriologică, constă în examinarea sistematică a sputei colectate în recipiente speciale de la toţi tuşitorii; examenul direct în lumină fluorescentă şi culturi pe mediul L_wenstein-Jensen. Educaţia sanitară joacă un rol important în combaterea tuberculozei: pe de o parte, se adresează bolnavilor, pentru a respecta măsurile de preîntâmpinare a răspândirii bolii (protecţia cu dosul palmei sau batista în timpul tusei, utilizarea scuipătorii, veselă şi obiecte de toaletă separate etc.) şi recomandările medicului; pe de alta, se adresează întregii populaţii pentru a se feri de contaminare sau a se prezenta de timpuriu la control. Tratament: - Igieno-dietetic rămâne - cu toate rezultatele remarcabile obţinute prin tuber-culostatice - absolut indispensabil

pentru terapia tuberculozei. Cura de repaus, aerocli-matoterapia, dietoterapia pot fi considerate încă un tratament de bază în tuberculoză. - Repaosul poate fi prescris, fie lăsând bolnavul în mediul său, fie în spital sau sanatoriu. Cura de sanatoriu rămâne totuşi superioară, pentru că suprimă riscul contaminării pentru anturaj şi obigă pe bolnav la o disciplină mai strictă. Spre deosebire de trecut, cura de repaus se face astăzi în cadrul unui regim mai moderat, alternând cu un efort dozat, în funcţie de stadiul bolii şi de starea generală a pacientului. - Aero-climaterapia nu mai deţine rolul din trecut. Cura de altitudine a rămas un element facultativ. Se pare că altitudinea are un efect tonifiant, fizic şi psihic, prin aerul curat, ozonat, de munte şi cadrul de frumuseţe naturală. - Regimul alimentar trebuie să fie variat, bogat în proteine şi vitamine. Trebuie să se evite supraalimentaţia şi regimurile bogate în grăsimi, datorită peircolului apariţiei unor tulburări digestive. Alcoolul şi tutunul trebuie interzise. Un aport de 3 500 - 4 000 cal. este suficient. - Psihoterapia este un alt element al tratamentului general. Muzica, filmele, lectura, convorbirile bolnavului cu medicul sunt principalele mijloace. Tratamentul simptomatic şi adjuvant ocupă un loc modest în terapia tuberculozei, deorece majoritatea simptomelor cedează rapid la administrarea tuberculostaticelor. Febra se combate cu Aminofenazonă sau Fenilbutazonă. Tuşea seacă, iritativă, se combate cu preparate de codeină (Codenal), eu sedative (Calmotusin) sau cu tinctură de aconit şi beladonă (Tusomag). Tuşea cu expectoraţie nu va fi combătută, dar se uşurează expectoraţia administrând infuzii expectorante (Sirogal, Sirop expectorant, Sirop de pătlagină). Inapetenţa se tratează cu tincturi amare, strinină, preparate de calciu, Madiol etc. Insomnia şi stările de nelinişte se tratează cu Bromoval, Meprobamat, Ciclobarbital sau Clordelazin. Hemoptizia - care este şi simptom şi complicaţie - se combate prin repaus total, calmarea bolnavului şi a familiei, uneori pungă de gheaţă pe piept şi abdomen, hemostatice (injecţii cu calciu clorat 10%, Vit. K), injecţii cu extract de hipofiză posterioară, sedative (Bromoval, Bromosedin, calciu bromat). în situaţii speciale - mici transfuzii repetate (200 - 300 ml), hormoni corticosuprarenali sau pneumotorax. în caz de peneumotorax spontan se calmează durearea cu Codeină sau Morfină, se administrează oxigen şi se evacuează aerul prin aspiraţie continuă. Ca medicaţie adjuvantă, în cazur: speciale se administrează ACTH (în perfuzie) sau Superprednol, sub protecţie tuberculostaticelor şi vitaminoterapie. Tratamentul etiologic, este indispensabil şi se face cu tuberculostatice, care sunt antibiotice şi chimioterapice active în tratamentul şi profilaxia tuberculozei. După efectul loi terapeutic se împart în trei categorii: majore: Izoniazida, Rifampicina, Streptomicina BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 253 nului Koch, că un animal infectat cu bacii Koch este refractar la o nouă infecţie, prezentând o stare de imunitate. Vaccinarea se face cu vaccinul B.C.G., numit astfel după Calmette şi Guerin, care, în 1922 - cultivând pe medii specifice cu bilă, bacili bovini 1 virulenţi, - au obţinut bacili care şi-au pierdut virulenţa, dar şi-au păstrat calităţile antige-' nice, imunizante. Vaccinarea B.C.G. este o metodă care urmăreşte protejarea individului ' împotriva tuberculozei-boală, conferindu-i artificial o infecţie latentă, care-i dă, fără ( riscuri, o stare de rezistenţă asemănătoare primoinfecţiei benigne. Se realizează deci o primoinfecţie tuberculoasă neevolutivă, cu instalarea alergiei la tuberculină. Apare astfel 1 o rezistenţă la reinfecţia cu bacili Koch. i Vaccinarea B.C.G. s-a practicat la început prin metoda perorală, apoi prin cea percu-i tantă (cu ajutorul unui vaccinostil). In prezent se utilizează metoda intradermică - la fel t ca şi testarea tuberculinică -, locul de elecţie fiind regiunea postero-externă şi inferioară a t braţului. Vaccinul actual este liofilizat şi se livrează în fiole care conţin 20 de doze. Pul-t berea care reprezintă vaccinul se diluează cu 2 ml dintr-un solvent special, infectându-se 1 după dizolvare 0,1 ml suspensie intradermic. în ţara noastră, vaccinarea B.C.G. se aplică i sistematic tuturor indivizilor anergici de la 0 la 25 de ani, adică celor ce reacţionează negativ la testarea prealabilă cu tuberculină şi care, prin urmare, nu şi-au constituit prin î infecţie naturală cu bacii Koch o stare de alergie, respectiv de imunitate. Durata imunităţii vaccinale este de 5 - 7 ani, astfel că vaccinarea se repetă din 7 în 7 c ani. Apariţia alergiei posvaccinale la tuberculină, se testează după 6-8 săptămâni. O vac-c cinare eficientă duce la apariţia alergiei în 80 - 90% din cazuri, la scăderea morbidităţii r de patru până la zece ori şi a mortalităţii de şase ori, comparativ cu indivizii nevaccinaţi. a Lupta în focar, care urmăreşte cunoaşterea şi limitarea sau neutralizarea tuturor foca-r relor de contaminare, este un alt obiectiv profilactic important. Prin această acţiune se urmăresc: a - izolarea şi tratarea bolnavilor cu leziuni deschise; r - sterilizarea sputei prin fierbere cu leşie (sodă 2%) timp de 20 - 30 de minute, cu clorură de var 10 - 20% sau cloramină 5%; c - sterilizarea veselei, lenjeriei de pat, de corp, a obiectelor şi a hainelor prin fierbere, K etuvare sau expunere la soare sau la raze ultraviolete; t - dezinfecţia încăperii prin văruire, spălarea duşumelelor cu petrol, vapori de cloramină 5% etc.; d - în sfârşit, izolarea, vaccinarea B.C.G. şi chimioprofilaxia contacţilor, de la caz la caz. a Chimioprofilaxia, altă

acţiune profilactică, constă în administrarea de tuberculostatice e(de obicei H.I.N.) populaţiei cu risc crescut de îmbolnăvire sau reactive: copiilor încă neinfectaţi cu tuberculoză, dat trăind în focare de tuberculoză, în iminenţă de a face in-i:fecţii repetate, copiilor şi adulţilor cu I.D.R. pozitivă, deci în iminenţă de a contracta tu-dberculozaboală etc. p Depistarea şi tratamentul precoce se adresează tuturor cazurilor de tuberculoză, în zfaze cât mai precoce, adică în stadiul de tuberculoză primară sau în primele faze ale gtuberculozei secundare. Depistarea, poate fi: d - biologică, şi constă în testarea în masă a tuturor copiilor, adolescenţilor şi adulţilor aţineri prin I.D.R. la tuberculiă. Se consideră pozitive reacţiile în care induraţia dermică ddepăşeşte diametrul de 9 mm; - radiofotografică, şi constă în examinarea grupelor de populaţie cu risc crescut la îm-bbolnăvire: bolnavii în supraveghere, foştii bolnavi, contacţii, hiperergicii, sechelerii, copiii, adolescenţii şi tinerii, bolnavii cu simptome respiratorii care durează mai mult de o lună; 252 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Fig. 19 - Tuberculoasă pulmonară extinsă bilateral, formă bronhopneumonică Fig. 20 - Tuberculoză pulmonară fibro-cavitară, lob superior stâng Alte forme clinice sunt: tuberculoza bronşică, pneumonia şi bronhopneumonia caze-oasă, tuberculoza miliară. Aspecte particulare ale tuberculozei secundare: tuberculoza pulmonară asociată cu silicoza, constituie silicotuberculoza. în raport cu vârsta, tuberculoza pulmonară are o evoluţie mai severă la sugari şi adolescenţi. La bătrâni, datorită scăderii rezistenţei organismului, se produc reactivări ale vechilor focare, cu tendinţă la cazeificare şi excavare. Bătrânii pot reprezenta o importantă sursă de infecţie, mai ales purtătorii aşa-ziselor bronşite cronice, în realitate tuberculoze evolutive. Sarcina (în primele luni mai ales) şi alăptarea, prin scăderea rezistenţei organismului, favorizează apariţia tuberculozei pulmonare. Evoluţia tuberculozei s-a modificat mult sub influenţa tuberculostaticelor moderne. Incorect tratată, tuberculoza secundară (ftizia) durează timp îndelungat, cu perioade de evolutivitate şi perioade de linişte. Tratamentul corect duce de obicei la o evoluţie favorabilă. Simpotmele generale şi funcţionale dispar în câteva săptămâni. Semnele radiologice se modifică mai târziu, începând să se atenueze după 3-4 luni de tratament. Pentru ca bolnavul să-şi reia viaţa normală, temperatura şi viteza de sedimentare trebuie să devină normale, iar imaginile radiologice să dispară sau în orice caz, să nu persiste imagini de pierdere de substanţă. Se spune că tuberculoza pulmonară este evolutivă când se găseşte bacilul Koch în expectoraţie sau în sucul gastric, ori când imaginile radiologice se modifică (se extind sau regresează). Se spune că tuberculoza este stabilizată, când bolnavul nu prezintă semne clinice de tuberculoză, când leziunile radiologice sunt stabile şi sputele nu conţin bacilul Koch la examene repetete. Complicaţii: pleurezia purulentă pneumotoraxul spontan, hemoptizia, pleurita şi pleu-rezia serofibrinoasă, tuberculoza laringelui, tuberculoză: a intestinală şi tuberculoza urogenitală. Prognosticul depinde de natura şi întinderea leziunilor pulmonare şi de modul în care tratamentul este prescris de medic şi urmat de bolnav. Profilaxia deţine o pondere importantă în combaterea tuberculozei şi urmăreşte următoarele obiective principale: întărirea rezistenţei nespecifice a organismului, prin cultură fizică şi sport şi prin îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de mediu. întărirea rezistenţei specifice, se obţine prin vaccinarea antituberculoasă, care urmăreşte creşterea rezistenţei la suprainfecţiile cu bacii Koch. Se ştie, din descrierea fenomeBOLILE APARATULUI RESPIRATOR 251 Examenele de laborator: în tuberculozele active, viteza de sedimentare este accelerată, dar o viteză normală nu exclude existenţa unei tuberculoze evolutive. Hemoleuco-grama arată obişnuit hiperleucocitoză, mai rar anemie. Examenul bacteriologic cuprinde cercetarea bacilului Koch în spută, în lichidul de spălătură gastrică şi la nevoie, în secreţia prelevată prin bronhoscopie. Trebuie folosite toate tehnicile pentru desocperirea bacilului Koch, inclusiv cultura sau inocularea la cobai. Se spunea înainte, că nu se poate pune diagnosticul de tuberculoză, înainte de punerea în evidenţă a bacilului Koch. Astăzi se ştie că, sub influenţa tubrculostaticelor, bacilii pot dispărea rapid, chiar înintea vindecării. Când examenul direct este negativ, se vor face neapărat o cultură şi o antibiogramă. Formele clinice se precizează în special cu ajutorul examenului radiologie. Tuberculoza infiltrativă (infiltratul precoce) este forma obişnuită prin care apare tuberculoza adultului. Debutul poate fi inisdios sau acut. Imaginea radiologică caracteristică, este un infiltrat - o opacitate rotund-ovalară -, bine delimitat sau cu marginile estompate. Evoluează spontan spre cazeificare şi excavare. dl P z\ Fig. 18 - Tuberculoză pulmonară cavitară gigantă, lob superior drept (Radiografie pulmonară faţă şi tomografie) Tuberculoza fibrocazeoasă cavitară (fig. 17, fig. 18, fig. 20) constituie forma comună a tuberculozei adultului. Leziunea caracteristică este caverna, care coexistă cu alte tipuri de leziuni: infiltrate, leziuni bronşice, zone de

atelectazie, emfizem, dilataţi bronşice, modificări pleurale. Boala evoluează în puseuri evolutive, care alternează cu perioade de re-misiune. Complicaţiile sunt frecvente. Diseminările bronhogene, constituie modul obişnuit de extindere a leziunilor. Tuberculoza fibroasă este caracterizează prin predominanţa elementelor firboase, care variază de la câteva elemente discrete, până la fibrozarea unui plămân întreg (fibrotorax). Boala evoluează lent şi relativ benign. Evoluţia este de lungă durată, formele grave ducând de regulă la cordul pulmonar cronic. 250 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ ponderală, astenie fizică şi psihică precoce şi constantă, amenoree, subfebrilitate trans pn-aţn nocturne, uneori si expectoraţie. Alteori, debutul poate fi acut, bruLealiz'ân^dl ferite aspecte: penumomc, pseudogripal, hemoptoic, pleuretic. cauzând di în perioada de stare, un caracter particular îl prezintă febra, la început discretă, vesperală, iar mai târziu ridicată, depăşind 39° şi destul de bine suportată de bolnav. Tuşea, care la început este uscată şi apare în accese, constituie simptomul fundamental. Uneori se însoţeşte de vărsături. Expectoraţia este redusă, în fazele de remisiune şi abundentă în perioadele active (de obicei mu-copurulentă, verzuie, cu miros fad). în scuipătoare are aspect floconos sau de monede (spută numulară). Uneori este striată cu firişoare de sânge. Durerile toracice pot lispi, dar se întâlnesc în formele pleuretice şi în complicaţiile pleurale Dispneea există destul de des, depinzând de întinderea leziunilor. în pneumotoraxul spontan apare brusc şi este intensă. Hemoptizia este un simptom frecvent. Poate fi: minimală (spute hemoptoice), apărând în faza de debut a bolii (hemoptizii revelatoare) sau în tuberculozele fibroase: mijlocie (până la 1 litru), ţinând câteva 0Când t bll -inute, prin Fig. 16 - Tuberculoză pulmonară stângă cu toracoplastie primele 6 coaste Semnele fizice sunt foarte variate, dar necaracteristice. Se pot întâlni sindroame de condensare, caviare, semne de emfizem sau de bronşită, uneori doar câteva raluri" epÎ tante, alteori numai modificări ale murmurului vezicular Fig. 17 - Tuberculoză pulmonară secundară fibro-cazeoasă extinsă, lob superior bilateral Examenul radiologie este absolut indispensabil pentru preiezare diagnosticului As- t'f """ infmte- ^ fOTmă dC °PaCltăti r°tUnde Sau ol «tuatede itaţi liniare şi imagini cavitare. opacităţi nodulare, opaBOLILE APARATULUI RESPIRATOR 249 1 ii ar c st da ei i k, d, există şi o granulie care complică îndeosebşte tuberculoza secundară. Se caracterizează prin noduli miliari, egal dispersaţi în ambii plămâni şi în alte organe. Ca factori declanşatori se pot întâlni surmenajul, subalimentaţia, expuneri prelungie la soare, cortico-terapia etc. Debutul este mai rar brusc, de obicie progresiv, cu astenie, inapetenţă, slăbire, febra. în perioada de stare, febra este ridicată (39 - 40°), neregulată, oscilantă, starea generală profund alteraă, însoţită de tuse, astenie intensă, polipnee, cianoză, tahicardie şi transpiraţii. Aspectul radilogic, caracteristic (fig. 14), arată prezenţa a numeroase opacităţi micronodulare, de mărimea babelor de mei, diseminate egal, de la vârf la baze, în ambii plămâni. Există mai multe forme: în forma tifoidă domină tabloul hipertoxic, cu stare tifică şi splenomegalie, similar celui din febra tifoidă; în forma meningitică, mai frecventă la copilul mic, domină semnele de meningită; în forma pulmonară, asfixică, domină dispneea, cianoza şi asfixia. înaintea apariţiei antibioticelor, granulia era totdeauna mortală. Astăzi prognosticul este mai favorabil, dar numeroase cazuri evoluează către o tuberculoză ulcerocazeoasă cronică. Diseminările în alte organe, se produc îndeosebi tot pe cale hematogenă şi cuprind următoarele localizări: - diseminări seroase: pleurezie, pericardită, peritonită; - diseminări osteoarticulare: morbul Pott (tuberculoză a vertebrelor, coxalgie, tumoare albă a genunchiului; - diseminări uro-genitale: tuberculoză renală sau genitală (epididimită, salpingită); - tuberculoză a ganglionilor periferici (în special a celor cervicali şi submandibulari), tuberculoză bronşică, laringiană, intestinală etc. 2.18.1.3. ADENOPATIA TRAHEOBRONŞICĂ Definiţie: reprezintă o formă clinică aparte, care poate apărea şi în absenţa şancrului de inoculare. Când nu apar complicaţii, evoluează tăcut, adesea fiind descoperită radiologie. Cele mai obişnuite complicaţii sunt: caverna ganglionară,/ fistulele gangliobronşice şi compresiunea organelor din jur

2.18.2. TUBERCULOZA SECUNDARĂ Definiţie: tuberculoza secundară sau ftizia este o tuberculoză de suprainfeţeie (fie endogenă - prin reactivarea leziunilor primare - fie, mai rar, exogenă prin contaminări noi), care debutează prin leizuni nodulare apicale sau infiltrate precoce. Domină fenomenele de imunitate specifică relativă. Leziunea caracteristică este caverna, a cărei evoluţii este cronică. Diseminările sunt de obicei bronhogene; se însoţeşte de pleurezie, iar prognosticul e rezervat. Etiopatogenie: boala apare de obicei la adult şi debutează frecvent printr-un infiltrat în lobul superior, numit infiltrat precoce. Se datoreşte fie reinfecţiei endogene, prin scăderea rezistenţei organismului în condiţii precare de mediu (surmenaj, subalimentaţie) sau după boli anergizante, care redeschid focarele gangliohare ale complexului primar, fie reinfecţiei exogene, în care bacilli Koch provin dintr-o suprainfecţie pe cale aeriană. în afara debutului prin infiltrat precoce, tuberculoza secundară mai poate începe cu un complex primar excavat cronicizat cu perforarea unui ganglion într-o bronhie sau cu o diseminare hematogenă în plămâni. Diseminările se fac de obicei pe cale bronhogenă. Simptome: debutul poate fi asimptomatic, boala fiind descoperită cu ocazia unui control radiologie, sau insidios, cu fenomene de impregnare bacilară: inapetenţă, pierdere 248 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Adenopatie Sancru, 'de inoculare Fig. 15 - Primoinfecţia tuberculoasă că bătrânii, purtători ai unor vechi leziuni tuberculoase, evoluând fără zgomot, sunt de obicei surse de contaminare. Forme clinice. Primoinfecţia ocultă (latentă) nu se însoţeşte de semene clinice şi uneori nici radiologice, fiind prezente numai semnele umorale (reacţia la tuberculină). Prognosticul este bun. Primoinfecţia manifestă (fig. 15) prezintă, pe lângă semnele umorale şi semne radiologice (complexul primar) şi manifestări clinice care constau în semne de impregnare bacilară şi semne de bronşită difuză. Evoluţia şi prognosticul sunt benigne, leziunile cicatrizându-se. Primoinfecţia însoţită de manifestări alergice, dintre care cea mai obişnuită este eritemul nodos. Acesta este un infiltrat relativ dur, la început roşiatic, apoi violaceu, dureros spontan şi la presiune, localizat pe faţa anterioară a gambelor, dispărând cam în zece zile. Eritemul nodos poate apărea şi în reumatismul poliarticular acut sau în caz de sensibilizare la sulfamide. Prognosticul este în general bun. Complicaţii: Complicaţii congestive, numite epituberculoze: sunt focare congestive pneumonice, dezvoltate în jurul şancrului de inoculare, apărând în săptămânile sau lunile care urmează primoinfecţiei şi se datoresc manifestărilor hiperergice, în care alergia - prin intensitatea sa - devine patologică, depăşind limita unei reacţii de apărare. Tabloul clinic se caracterizează prin febră (38 - 39°), uneori dispnee, stare generală mai alterată. Examenul radiologie evidenţiază opactăţi omogene întinse. Evoluţia este favorabilă, în decurs de câteva săptămâni. Perforaţii gangliobronşice: pot provoca obstrucţii bronşice, iritaţie bronşică (tuse, expectoraţie, hemoptizii), stări febrile, caverne ganglionare etc. Pneumonii sau bronhopneumonii cazeoase: sunt tuberculoze pulmonare acute, adesea mortale, caracterizate prin leziuni pulmonare întinse, la început exsudative, apoi cazeoase. Apar în lunile care urmează primoinfecţiei, în special la copiii mici lispiţi de rezistenţă, dar uneori şi la adulţi cu rezistenţă scăzută. Debutul este precedat de semne de impregnare bacilară. Starea generală este alterată, febra ridicată şi neregulată. Transpiraţiile nocturne, tuşea şi expectoraţia, hemoptizia, dispneea intensă, semnele sindromului de condensare la examenul fizic şi opacităţile intense şi difuze, completează tabloul clinic. Prognosticul este rezervat chiar astăzi, când arsenalul de tuberculostatice este atât de bogat. Caverne primare: apar prin ulcerarea şancrului de inoculare sau a unei forme evolutive. Diseminări hematogene: pot merge de la formele discrete, constituite din însămânţări micronodulare ale vârfurilor plămânilor, până la tabloul dramatic al tuberculozei miliare. Uneori apar însămânţări la distanţă în alte organe. 2.18.1.2. TUBERCULOZA MILIARĂ . Definiţie: Tuberculoza miliară sau granulia este o tuberculoză acută, caracterizată printr-o diseminare pe cale sanguină a bacilului Koch, în plămâni şi aproape în toate organele. Apare mai frecvent în continuarea primoinfecţiei, de obiei la copii şi tineri, dar BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 247 da it \ ft ?r3 terizată anatomic prin şancrul de inoculare, limfagita şi adenopatia hilară satelită, constituind împreună

formându-se caverna. . de dimensiuni variabile. prin semne de obicei necaracteristice. ancheta epidemiologică va cuprinde întregul anturaj al bolnavului. Primoinfecţia survine mai frecvent la vârstele mici şi se întâlneşte din ce în ce mai rar. Nu totdeauna substanţa cazeoasă se elimină şi apare caverna. care pot apărea izolate sau asociate.fază care se întinde de la contaminarea bacteriologică până la apariţai reacţiei şi care durează în medie de la 3 săptămâni la 3 . Cazeificarea este o necroză particulară. în special corticoterapia. Leziunea productivă este tuberculul sau folicului tuberculos. riscul de a contracta boala fiind mai crescut între 0 şi 3 ani. virulenţa germenilor şi de rezistenţa organismului. .cu cât acesta este mai tânăr. Există totuşi câteva excepţii: . Anatomie patologică: leziunea primitivă este localizată în parenchimul pulmonar şi se numeşte şancru de inoculare. aspectul radiologie şi depistarea agentului contaminator. Deşi foarte rară. Mai mult. deşi infectat. cutanat. de dimensiuni variabile. o atenţie particulară acordându-se persoanelor vârstnice. Este un proces mixt . celule numite epitelioide şi celulele numite limfoide. având aşezate în straturi la periferie. Şancrul de inoculare este situat la periferia plămânului. amenoree. agentul contaminator este de obicei mama. . anatomice şi clinice . este alcătuit dintr-o celulă gigantă. care se prezintă ca o lipsă de substanţă.complexul primar. In general. are o reacţie negativă. leziunile productive se prezintă fie sub forma unor focare mici. fie în perioada terminală a tuberculozei ulcerocazeoase. alăptare). datorită anergiei (lipsă de reactivitate) trecătoare. .în timpul perioadei antealergice . mai frecvent în dreapta. adolescenţă şi tinereţe (15-30 de ani) şi după 50 de ani. limfogranulomatoză malignă etc. inapetenţă. Când bolnavul cu primoinfecţie este un nou-născut. Simptome: primoinfecţia poate fi descoperită. . unde constituie al doilea element al complexului primar: adenopatia satelită. pierdere ponderală. prelungită. Reacţia la tuberculină este o metodă de diagnostic. dar ele nu indică dacă este vorba de o tuberculoză-boală sau de o tuberculoză-infecţie. Dacă leziunea exsudativă cazeificată intră în contact cu o bronhie. constituind granulia miliară. alcoolism). stare subfebrilă) şi cel mai adesea. bucofaringian etc. teren tarat (diabet. bunicii. iar din punct de vedere biologic. în funcţie de masivitatea infecţiei. trebuie investigaţi şi profesorii.exsudativ şi productiv (bronho-alveolită cazeoasă). semănând cu brânza. Pe căi limfatice.4 luni -individul. Depistarea agentului contaminator este importantă nu numai pentru diagnostic. opac. iar clinic. a venit în contact cu bacilul Koch. prin reacţii cutanate la tuberculină pozitive. Anatomie patologică: se disting în tuberculoză două tipuri de leziuni: exsudative şi prductive. nu precizează momentul contaminării. de unde-i vine şi numele. bazată pe riposta cutanată violentă a organismelor hipersensibilizate printr-o infecţie tuberculoasă. Virajul la tuberculină permite prin el însuşi diagnosticul de primoinfecţie. pledează trei argumente: vârsta subiectului .). provocată de bacilul Koch. Cazeificarea poate interesa atât leziunile exsudative. prin lipsa de contact cu tuberculoza de-a lungul generaţiilor. stări fiziologice (sarcină. materialul cazeos este eliminat prin expectoraţie. care transformă ţesuturile într-o substanţă cenu-şie-gălbuie. -dacă subiectul a mai avut testări tuberculinice cu rezultate negative în trecutul imediat. dar şi pentru sterilizarea sursei de infecţie. fie în cursul tuberculozei miliare. data virajului la tuberculină (trecerea de la reacţia negativă la reacţia pozitivă). la pubertate. uneori datorită apriţiei aşa-numitului "sindrom de impregnaţie bacilară" (astenie. epuizare fizică sau psihică. cu atât există mai multe şanse să fie o primoinfecţie. Macroscopic. când este un şcolar. Semnele radiologice: şancrul de inoculare şi adenopatia satelită. Acesta.perioada de timp de la pătrundera bacililor Koch în orgnaism şi până la apariţia modificărilor umorale. Cicatrizat sau calcifiat. infecţia se propagă la ganglionii hilari. situate în regiunea bilului. Această perioadă se numeşte antealergică şi sfârşitul ei este evidenţiat prin apariţia reacţiei prozitive la tuberculină. primoinfecţia poate fi localizată şi în afara plămânului: intestinal. Perioada de incubaţie . apărând sub forma unei imagini fără contur net. cu ocazia unui simptom funcţional: tuşea. care trebuie practicată sistematic. Adenopatia satelită este mult mai adesea vizibilă şi se prezintă sub forma unor opacifieri ovalare. Reacţiile pozitive arată că subiectul. Reacţiile negative arată că subiectul (individul testat) nu a fost infectat cu bacilul Koch. cât şi pe acelea productive. cu numeroşi nuclei. unice sau multiple. intensitatea reacţiei . tatăl.apărarea naturală slabă. Aceste leziuni pot dispărea sau se pot cazeifica. bine delimitate. fie . . pe măsură ce se avansează în vârstă. experienţa arată 246 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .la bolnavii de tuberculoză.vârsta. prin reacţia cutanată la tuberculină. Leziunile exsudative se caracterizează la început printr-o reacţie inflamatorie banală a alveolelor.unele terapeutici. Elementele diagnosticului sunt: virajul la tuberculină. poate persista ca un nodul dens. se poate situa data primoinfecţiei între ultima reacţie negativă şi primoreactia pozitivă. rar. uneori se poate fibroza şi calcifia.caracterul contaminării: masivă.în cursul unor boli (rujeolă.o reacţie flictenulară traduce adesea o infecţie recentă.variază de la câteva zile la 3-4 luni. în favoarea unei primoinfecţii.scăderea rezistenţei organismului prin subalimentaţie.

inflamaţiile perifocale şi leziunile cazeoase extensive.1. când bacilii dintr-o leziune activă sunt transportaţi prin bronhii în alte părţi ale aparatului respirator. în tuberculoză mai pot apărea şi alte leziuni: adenopatii. calea bronhogenă. Leziunea iniţială (primoinfecţia) este situată aproape întotdeauna în plămâni. în care diseminarea bacilului se face prin deschiderea unui ganglion limfatic sau a altor leziuni într-o venă. metodă care permite concentrarea bacililor. Aceeaşi inoculare făcută unui animal deja tuberculos. în urine în cazul tuberculozei. care se opune înmulţirii şi răspândirii lor în organism. după caz la culturi sau inoculare. Infecţia este totdeauna exogenă. după numele celui care 1-a descris. Formele exsudative sau productive pot dipărea complet. în uro-genitale. cu diametrul de 1 . dar care se vindecă. Deci. dacă acesta este negativ. fenomen aflat la baza noţiunii de imunitate. Această stare particulară pe care o prezintă organismul infectat cu bacili Koch poartă numele de alergie. eritem şi papulă. Tuberculina este o substanţă care se găseşte în culturile de bacii Koch vechi de 3 .sub formă de tuberculi miliari. Cel mai adesea se cazeifica. în puroiul unui abces. De obicei. Este sensibil de asemenea la căldură şi fierbere. atelec-tazie. sau inoculând la cobai produse patologice conţinând bacili tuberculoşi. Evoluţia poate fi acută sau subacută. pentru dezinfectarea produselor patologice se foloseşte un amestec în părţi egale de sodă caustică 30% şi crezol 30%. reacţii focale (procese congestive la nivelul leziunilor tuberculoase).4 cm. Se mai folosesc formolul 5% şi acidul fenic 5%. în cazul tuberculozei osteoarticulare sau ganglionare. umorale şi anatomice ale unui organism. Antisepticele acţionează diferit. 2. arată reactivitatea schimbată a organismului infectat faţă de o nouă infecţie cu B. fie sub formă de leziuni fibrocalcifiate sau fibrocavitare. iar animalul moare în câteva săptămâni. Imunitate şi alergie: prezenţa bacilului Koch în organism modifică profund felul de a reacţiona al acestuia. din care se prepară o soluţie apoasă 5%.18. Bacilul trebuie căutat în expectoraţie şi în lichidul de spălătură gastrică. bacilii apărând sub formă de bastonaşe fine. Este binecunoscut fenomenul Koch.o formaţiune rotundă şi bine delimitată. în schimb. meninge. Examenul bacteriologic se face de obicei direct. în lichidul cefalorahidian. în cazul tuberculozei pulmonare. Etiopatogenie: bacilul Koch pătrunde aproape totdeauna pe cale aeriană. Din această cauză. în principiu se începe totdeauna cu examenul direct şi. se recurge. Bacilul tuberculos este foarte sensibil la lumină solară. creat de Pirquet în 1907. rezistă la uscăciune şi frig. aparat urogenital. Alergia tuberculinică se manifestă prin reacţii locale (la locul de inoculare): edem.1. Principalele aspecte sub care se prezintă tuberculoza sunt: primoinfecţia tuberculoasă. în schimb. . provoacă o intensă reacţie locală. Injectarea tuberculinei nu produce nici o reacţie particulară la omul neinfectat. mai ales la razele ultraviolete. termenul de alergie. involuţia leziunilor fiind datorată în general calcifierilor. cel mai cunoscut fiind mediul Lwenstein. fapt pentru care leziunile apar în marea majoritate a cazurilor în plămâni. bacilii se răspândesc în tot organismul. determină local o reacţie minimă. In situaţii speciale. Astfel. dar şi o stare de hipersensibilitate. Alergia se cercetează în clinică prin reacţia la tuberculină. de care ţin brutalitatea şi masivitatea reacţiilor la noul contact cu bacili Koch. tuberculoza apare fie sub formă de leziuni fibronodulare. care poate merge până la ulceraţie. 2. iar leziunile caracteristice sunt adenopatia. care suferă pentru prima dată contactul cu bacilul tuberculos. examenul se face în fie după omogenizare. TUBERCULOZA PRIMARĂ Definiţie: tuberculoza primară este prima etapă în evoluţia tuberculozei. calea hematogenă. adenopatia traheobronşică şi tuberculoza miliară. Iată deci că bacilii Koch au conferit animalului bolnav o stare de imunitate. oase. probabil. inocularea unor bacili Koch la un cobai sănătos. Primoinfecţia este caracBOLILE APARATULUI RESPIRATOR 245 1: ci F zi 8 G ai -^ diagnosticului de tuberculoză. PRIMOINFECŢIA TUBERCULOASĂ Definiţie: primoinfecţia tuberculoasă este ansamblul manifestărilor clinice. Pleurezia apare rar. care rezultă din unirea mai multor focare nodulare mici. Prognosticul este benign atunci când nu apar complicaţii.K. Alergia la tuberculină e prezentă: leziunea iniţială o constituie complexul primar. bacilul Koch răspândindu-se de aici în organism prin următoarele căi: calea limfatică. reacţii generale: febră. O formă particulară este tuberculomul . hematogenă în plămân. emfizem pulmonar. cu coloraţia Ziehl-Nielsen.6 săptămâni şi care rezultă. îngroşări sau aderenţe pleurale etc. Diseminările se produc pe cale limfatică şi mai ales. fie prin cultură pe medii speciale. colorate în roşu pe un fond albastru. provocând o adenopatie generalizată. se fibrozează sau se calcifiază. seroase.18. în cazul tuberculozei meningiene.1. din distrugerea bacililor.

fibroză pulmonară difuză de origine necunoscută. tuse. mai rar de la bovideele bolnave. uneori striată cu sânge. fie indirect. 2. cel mai adesea pulmonare. bacilii se multiplică. se decolorează greu cu alcool sau substanţe acid. Rezultă din cele de mai sus că alergia din tuberculoză se caracterizează printr-o stare de hipersensibilitate şi printr-o oarecare imunitate sau rezistenţă a organismului faţă de o reinoculare de bacili. pe parcursul căreia se deosebesc două etape: tuberculoza primară şi tuberculoza secundară. Ansamblul acestor reacţii este cunoscut sub numele de primo-infecţie. mai ales la nivelul trilurilor. Frecvent. Semnele fizice apar târziu şi sunt discrete. dureri toracice.25 de ani) şi o anumită susceptibilitate individuală. progresivă. S-a emis şi ipoteza că bacilul Koch poate exista şi sub formă de virus filtrant. dispnee expectoraţie) sau a unei complicaţii acute (hemoptizii sau pneumo-torax spontan). Tabloul radiologie este dominat de accentuarea desenului pulmonar şi apariţia opacităţilor nodulare. Prezenţa bacilului Koch este indispensabilă pentru afirmarea BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 243 cându-se relativ frecvent cu o tuberculoză pulmonară. apoi apar noduli de diferite mărimi. modificări biologice (reacţii la tuberculină pozitive) şi semne clinice inconstante. sunt următorii: . transplacentară etc. dispnee şi puseuri febrile cu evoluţie rapidă. semne de bronşită cronică sau de emfize. este un microorganism în formă de bastonaş. mai rar ca urmare a tulburărilor funcţionale pe care le provoacă (tuse. iar odată colorat. puroi. Evoluţia este lentă. Simptomatologia constă în semne clinice necaracteristice: dispnee de efort. ridicate apoi în aer şi inhalate în acelaşi mod). Pentru apariţia bolii sunt necesare o anumită dimensiune şi o concentraţie crescută a pulberilor inhalate. Radiologie. Pe cale digestivă. prin ploaia de picături bacilifere formată din mii de picături de salivă purtătoare de bacili. germenii ajung în organismul indivizilor neinfectaţi (fie direct. Este vorba de tuber cui oza-infecţie.şi alcoolorezistent. Factorii care contribuie la aceasta. la început se accentuează desenul pulmonar. cele mai grave fiind insuficienţa respiratorie şi cordul pulmonar cronic. urmărind terapia corectă şi energică a bolilor însoţite de scleroză pulmonară. TUBERCULOZA PULMONARĂ ■ Definiţie: tuberculoza pulmonară este o boală infecto-contagioasă provocată de ba-cilul Koch. Simptome: de obicei. De la bolnavii de tuberculoză şi produsele patologice ale acestora. prin particule de praf contaminate în urma depunerii pe jos şi pe obiecte a picăturilor bacilifere. mai rar. granit sau la prelucrarea acestora. cu margini nete. şlefuitul cu ajutorul pietrelor naturale). bacilul Koch. pseudotumorale. numai aproximativ 1% contractează tuberculoza-boală. Se consideră că boala este datorată unui proces imunologic de autoagresiune. cu cianoză. silicoza este descoperită cu ocazia examenelor radiologice practicate la muncitorii expuşi.40 de ani. tuse mult timp uscată. cariere de cuarţ. scleroza pulmonară se însoţeşte de emfizem.terenul. Aceasta este tuberculoza-boală. realizând scleremfizemul pulmonar. Pătrunderea în organism a bacilului Koch determină leziuni anatomice (şancrul de inoculare şi adenopatia satelită). în fabrici de sticlă. Se impregnează greu cu coloranţii obişnuiţi. disfuncţii ventilatorii restrictive şi obstructive. sunt excepţionale. Boala se întâlneşte la muncitorii care lucrează în industria minieră (mine metalifere). bacilii care pătrund în organism. cu un înveliş din ceară şi substanţe grase. apoi însoţită de expectoraţie. Se spune de aceea că bacilul tuberculos este acido. urină. Există trei speciii de bacii Koch: uman. denumit astfel după numele celui care 1-a descoperit în 1882 (Robert Koch). ceramică etc. In cele mai multe cazuri. Contaminarea se face: Pe cale aeriană. în alte cazuri. la perforarea tunelurilor. O formă clinică specială este sindromul Hamman-Rich . o durată de expunere îndelungată (5 . trebuie instituită o terapie simptomatică şi antiinfecţioasă. Indiferent de natura sclerozei. provoacă leziuni. aproape totdeauna prin bacilul Koch de tip uman. în special în ţările în care tuberculoza bovină este mai frecventă. tulburare în care apar semne ale ambelor boli. Leziunile sunt bilaterale şi simetrice. în industria metalurgică (sablajul. bacilii sunt împrăştiaţi prin spută. afectând organismul în întregime. care cuprinde ansamlul caracterelor care fac un organism rezistent sau fragil. care apare la vârsta de 30 . este infectată de tuberculoză. nu produc nici o tulburare (exceptând pozitivarea reacţiei la tuberculină). inhalate cu uşurinţă odată cu aerul atmosferic. Factori care contribuie la apariţia bolii: deşi marea majoritate a populaţiei. lapte etc.dispnee. De la omul bolnav. gresie. . Căile cutanate. interesând cu precădere plămânul şi având de obicei o evoluţie cronică. 244 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ paus. In sclerozele cu etiologie necunoscută se obţin unele ameliorări prin corticoterapie. nesemnificative. Tratamentul este îndeosebi preventiv. denumit şi Mycobacterium tuberculosis. în fazele târzii se constată imagini nodulare voluminoase. bovin şi aviar. localizaţi în treimea medie a plămânilor. apărând importante complicaţii. prin ingerarea unor alimente infectate (lapte. Etiopatogenie: agentul patogen. corticoterapia şi oxigenul pot fi uneori utile. cel puţin în ţările europene. unt).18. utlimul fiind practic fără importanţă în patologia umană.

Tabloul clinic este asemănător tuturor pneumoconiozelor. ducând deseori la insuficienţă respiratorie şi uneori. cu stări de asfixie şi cianoză. Profilaxia se bazează şi pe examenul obligatoriu la angajare. In cazul expunerilor îndelungate.16.16. 2. pneumotoraxul spontan. Opiaceele şi sedativele tusei. de afecţiunea cauzală. dispenarizare etc. a inimii drepte (cord pulmonar cronic). insuficienţă respiratorie şi cord pulmonar cronic. Tuberculoza pulmonară reprezintă una dintre cele mai grave complicaţii. Forma clinică se numeşte silicotuberculoză şi apare în stadiile avansate ale silicozei.5. Profilaxia reprezintă baza tratamentului. bronşita cronică. sifilis pulmonar etc. insuficienţa respiratorie. după supuraţii bronhopulmonare. respiraţiile profunde. datorată inhalării compuşilor insolubili de beriliu. datorată unei proliferări exagerate a ţesutului conjunctiv pulmonar. la început. 2. 2. se trece la corticoterapie.16.16. cancer bronşic. Tratamentul se adresează complicaţiilor. la insuficienţă cardiacă dreaptă (cord pulmonar cronic). bronşite cronice. PNEUMOCONIOZELE Pneumoconiozele sunt boli pulmonare cronice provocate de inhalarea prelungită a unor pulberi minerale sau organice. Scleroza pulmonară difuză. poartă denumirea de fibrotorax. ca de exemplu dispneea progresivă. chiar după întreruperea contactului cu noxa. Când scleroza cuprinde un plămân întreg. caracterizate prin fibroză pulmonară. Scoaterea din mediul nociv şi corticoterapia reprezintă baza tratamentului. 2. Cele mai frecvente complicaţii sunt: emfi-zemul pulmonar. care favorizează retentia bronşică. Diagnosticul se precizează prin anamneză profesională şi examenul radiologie. pneumopatii cronice. mai târziu şi în re242 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ caţiei antispastice bronhodilatatoare (în special în cazurile însoţite de astm bronşic). Ea presupune condiţii de lucru conform stasurilor din Normele republicane de protecţia muncii care prevăd reducerea sau înlocuirea bioxidului de siliciu. dar mai discrete.1. infecţii bronhopulmonare. SIDEROZA Se datoreşte inhalării unor particule fine de fier şi are o evoluţie benignă. tulburări funcţionale respiratorii şi afectarea. sablajul cu nisip umed. fibroză difuză.17. antibiotice. cu timpul.4. destul de frecvent. centura abdominală joasă etc. SILICOZA . la început de efort. care apare în pneumoconioze. ANTRACOZA Este o boală profesională frecventă. 2. are simptome asemănătoare silicozei. boli de colagen etc.16. Scleroza consecutivă unor tulburări cardiocirculatorii care apare uneori în urma stazei pulmonare cronice din stenoza mitrală. 2. Se deosebesc mai multe feluri de scleroză pulmonară: Scleroză pulmonară localizată care apare după o tuberculoză pulmonară. dar ireversibilă. pe îndepărtarea din mediul silicogen a bolnavilor depistaţi în stadii precoce. cordul pulmonar cronic (principala cauză de deces). tuberculostatice. SCLEROZA PULMONARA _ Definiţie: scleroza pulmonară este o afecţiune primitivă sau secundară localizată sau difuză. de etanşeizare sau ermetizare a proceselor de producţie). examenul radiologie evidenţiind leziuni nodulare şi fibroase. şi.2. el se adresează numai complicaţiilor sau simptomelor: corticoterapie.16. nu vor fi prescrise decât în cazuri cu totul speciale. Cu timpul apar insuficienţă respiratorie. în primul rând. AZBESTOZA Boala se întâlneşte la muncitorii care prelucrează azbestul şi are o evoluţie cronică. Se complică rar cu tuberculoza şi are în general o evoluţie benignă. 2. în unele cazuri se recomandă reeducarea respiratorie. evoluţia continuă. prin introducerea unor metode perfecţionate de lucru (perforajul umed. şi în special. prin tuse şi dispnee de efort. tonicardiace etc. mai ales când domină retentia de CO2 (hipercapnie). Oxigenul se recomandă cu grijă. BERILIOZA Este o pneumoconioză severă. apar infecţii bronşice şi pulmonare. chiar dacă bolnavul este scos din atmosfera contaminată. prin presiuni ritmice cu palmele pe abdomen. Simptomele depind. Se manifestă clinic. măsuri de izolare. Odată boala apărută.3. controale periodice preventive. dar există şi unele simptome comune. Tratament cauzal nu există. cord pulmonar cronic.Evoluţia este lentă şi progresivă. provocată de inhalarea prafului de cărbune.

) Emfizemul senil este o stare de involuţie fiziologică întâlnită la persoane vârstnice..Pneumotorax cu nivel de lichid 1/3 inferioară dreaptă Fig. apoi cu expetoraţie şi dispnee de efort cu caracter expirator.. în caz de eşec al medi' — . dilataţii bronşice. arată o creştere a volumului rezidual. cu cianoză a buzelor şi a pomeţilor.. La inspecţie se constată că toracele este globulos. constituie prima manifestare clinică. drenaj postural. combaterea infecţiilor (antibiotice). alveolele mărite.. Emfizemul compensator este tot o formă localizată.Pneumotorax stâng cu nivel de lichid . în formă de butoi (cu ambele diametre mărite). dispneea de repaus apare numai în stadiile avansate. cu ruperea capilarelor pulmonare. Factorul constituţional ar acţiona prin slăbirea congenitală al ţesutului conjuctivo-elastic pulmonar. Emfizemul bulos este o formă localizată. pe aspectul toracelui fixat în poziţie inspiratorie şi pe examenul radiologie. Cordul drept este mărit.15. interzicerea fumatului etc. generalizată. Emfizemul obstructiv. bolnavii nu reuşesc să stingă un chibrit aprins la oarecare distanţă (5 cm). Există mai multe forme clinica.boală este o dilataţie permanentă a alveolelor. şuierătoare.). EMFIZEMUL PULMONAR BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 241 ■ Definiţie: emfizemul pulmonar este o afecţiune caracterizată prin distenia alveolelor. insuficienţă respiratorie şi insuficienţă cardiacă dreaptă (cord pulmonar cronic). Se însoţesc cu timpul.. Aspectul bolnavului este adeseori caracteristic: faţa palidă. pneumoconioze.E. compli2. pneumotorax spontan şi în final. jugularele turgescente şi masele musculare cervicale reliefate. însoţindu-se cu timpul de complicaţii grave şi ireversibile. Inspiraţia este scurtă şi expiraţia prelungă. coastele orizontalizate şi expiraţia mult prelungită. de obicei la bărbaţi. 22 . prin ruptura pereţilor alveolari. Profilaxia urmăreşte tratarea corectă a bronşitelor cronice. care apare în vecinătatea unor leziuni pulmonare (rezecţii de parenchim etc. leziuni tuberculoase cronice. forţa expiratorie este diminuată. Simptomatologie: debutul este insidios. Bronşitele repetate. în stadiile severe. gâtul scurt._ BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 257 '. cele 3 boli având intricări numeroase. la început uscată.~ 1 ■ 1 II Fig. în secundar (disfuncţie ventilatorie obstructivă). cu tuse. Aceasta este forma ce va fi descrisă. împreună cu bronşita cronică şi astmul bronşic. Diagnosticul se bazează pe debutul insidios. Evoluţia este lentă şi progresivă. şi a capacităţii vitale. apărând numeroase complicaţii: bronşite cronice. după afecţiuni obstructive bronşice.. cu pereţi subţiri. atrofia septurilor alveolare şi creşterea conţinutului aerian pulmonar.S. care în general apar iarna.Silicoza este cea mai frecventă şi mai gravă pneumoconioză. care constituie emfizemul.M. a astmului. Adesea există o infecţie bronşică.■^:*iii|I '". în perioada de stare. ru-pându-se cu uşurinţă şi formând bule. în principal. care realizează obstacole în circulaţia aerului: bronşite cronice. 21 . o scădere a debitului respirator maxim prin scădere V.. Tratamentul constă în terapia bronşitei cronice de însoţire (expectorante.concept larg. Se caracterizează printr-o fibroză progresivă şi intensă. Factorii menţionaţi cresc conţinutul aerian pulmonar şi duc la pierderea elsticităţii pulmonare. Anatomie patologică: plămânii sunt destinşi. cu dispnee şi episoade bronşitice periodice. care apar în urma unor obstrucţii bronşice. datorită inhalării cronice a bioxidului de siliciu. caracterizată prin evidenţierea unor bule unice sau multiple. a tuberculozei. Explorarea funcţiilor respiratorii. difuză şi progresivă. astm bronşic. Etiopatogenie: boala apare mai frecvent după 50 de ani. emfizemul constituie "bronhopneu-monia cronică obstructivă nespecifică" . de dispnee şi de respiraţie şuierătoare. enzime litice etc.

antipiretice (antinevralgice. apărând în săptămânile sau lunile care urmează primoinfecţiei. se formează exsudatul . . colagenozele (în special Jupusuî eritematos diseminat). .2.eritematoasă şi acoperită de depozite de fibrină. dureri toracice. pleureziile din colecţiile subdia-fragmatice (cu sediul în dreapta). hipersonoritate şi tăcere la auscultaţie. sinapsime. 258 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA Simptomatologie: debutul poate fi insidios sau brusc. Chilotoraxul este prezenţa limfei în cavitatea pleurală. reumatismală. durerea toracică violentă şi atroce. unui mecanism alergic. Plegomazin şi. stări caşectice. se recurge la exuflaţie decompresivă. pentru a pune în repaus hemitoracele bolnav. paralel cu regresia tuberculozei pulmonare şi pleurale. în urma unor traumatisme toracice. Boala este adesea prima manifestare clinică a tuberculozei. caracterizate prin apariţia în cavitatea pleurală a unui lichid cu caracter de exsudat. Pleurita este edernaţiată.1. Procesul inflamator se poate vindeca fără sechele. Alindor. Mai poate apărea în diferite boli pulmonare: pneumonii bacteriene. fenomenele grave de asfixie.20. excepţional. de culoare galbenă: Foiţele pleur. 2. pleureziile decapitate (decimdare miei pneumopatii bacteriene grave. 2.pleurezia serofibrinoasă (tuberculoză pulmonară etc. După natura şi aspectul lichidului se deosebesc: .pleurezia hemoragicâ (infarct pulmonar.Diagnosticul se bazează pe apariţia brutală a dispneei. Un rol favorizant îl au anotimpul (martie . Anatomie patologică: pleurezia serofibrinoasă este precedată de obicei de o pleurită. Tratamentul constă în calmarea durerii cu Algocalmin. accentuate de tuse şi respiraţie. Când fenomenele asfixice sunt grave. urmează pleurezia virală acardiacâ (revelatoare ale unui infarct pulmonar ignorat). constituindu-se simfize pleurale care pot fi parţiale sau totale (fibrotorax). în caz de dureri intense. frigul.2. PLEURITA (pleurezia uscată) Definiţie: este 0 inflamaţie a seroasei pleurale. secundare pancreatitelor cronice (în stânga). sub care se găsesc tuberculi mi-j liari. pleurezia canceroasă (25 .35 de ani. Algocalmin. întotdeauna se tratează boala de fond şi complicaţiile. repaus la pat şi repaus vocal. fără revărsat lichidian. Tratamentul constă în repaus la pat. virotice. calmarea tusei cu Codeină sau Dionină şi tratamentul şocului când apare (Pentetrazol. Răspunsul violent al seroesei pleurale la infecţia tuberculoasă se datoreşte.un lichid clar.). având ca substrat anatomopatologic depunerea de fibrină pe suprafaţa pleurei. Durerea toracică obligă pe bolnav să se culce pe partea afectată. ciroze. cirozeloi hepatice. Tuşea este uscată şi dureroasă. fie o manifestare de sine stătătoare. obstruarea sau compresiunea marelui canal toracic sau a altui vas limfatic important. In ultimele decenii. Effortil. 2.3 săptămâni. Evoluţia se face fie către vindecare în 2 . PLEUREZIA SEROFIBRINOASĂ Definiţie: pleurezia serofibrinoasă este o infiamaţie acută a pleurei.Dacă procesul progresează. Uneori apar transpiraţii şi inapetenţă. sindromul nefrotic. tratată prin antibiotice). etc. Nicetamid. Pantopon). reprezentând fie faza incipientă sau de convalescenţă a unei pleurezii serofibrinoase. umiditatea şi bolile care scad rezistenţa organismului. cu febră. pneumopatii diverse). Dilauden-atropină.20. cu junghi toracic violent iradiind uneori . Se presupunea în trecut că orice pleurezie serofibrinoasă care nu-şi dovedeşte cauza este de natură tuberculoasă. Etiopatogenie: Tuberculoza pulmonară reprezintă încă cea mai frecventă cauză (50 -55%). Apare în insuficienţa cardiacă.1. probabil. Se întâlneşte în tuberculoza pulmonară. abolirea vibraţiilor vocale. Semnele generale aparţin bolii principale.20 BOLILE PLEUREI Cele mai cunoscute sunt pleurezia uscată sau pleurita şi pleureziile cu lichid.mai). Atingerea pleuralăs se produce pe cale hernatogenă şi în special prin contiguitate de la un focar pulmonar sau ganglionar. Acid acetilsalicilic) şi revulsive aplicate local (termofor. analgezice. caracterizată prin prezenţa unui exudat în cavitatea pleurală. Uneori/ foiţele pleurale se unesc. Hemotoraxul constă în revărsarea unei cantităţi de sânge în cavitatea pleurală. Cofeină). pernă electrică. cancer sau tuberculoză pulmonară). se pot face infiltraţii cu novocaină sau xilină 1%. PLEUREZI1LE Pleureziile sunt procese inflamatorii ale pleurilor. Hidrotoraxul este prezenţa în cavitatea pleurală a unui lichid cu caracter de trans-sudat. ventuze).ale îşi pierd luciul şi sunt acoperite de membrane de fibrină..30%). 2. a crescut frecvenţa altor cauze: în principal. abcese pulmonare. Se întâlneşte mai frecvent între 16 .pleurezia purulentă (tuberculoză pulmonară. prin ruperea. bronşieţazii. _ I BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 259 Simptomatologie: debutul este brutal în mai mult de jumătate din cazuri. Mialgin sau opiacee (Morfină. a unui anevrism aortic sau sindrom hemoragie. Semnul fizic principal este reprezentat de frecătura pleu-rală. fie către o pleurezie sero-fibrinoasă.20.

însă inocularea lui la cobai poate provoca o infecţie tuberculoasă. conţinând numeroase limfocite. V. Exsudatul este dominat de limfocite. Semne de certitudine . în cazurile dificile.Pleurezie închistată dreaptă Forme clinice: Pleurezia serofibrinoasă tuberculoasă este forma cea mai frecventă şi apare la ado-badîară ^^ ^ ^^ ^ ° prim°infec*ie sau de semne de impregnare în ultimele decenii a crescut frecvenţa cazurilor la populaţia de peste 40 de ani Debutul este progesiv. care este un exudat bogat în albumine cu reacţia Rivalta pozitivă (fig. care în 2 . Apar dispnee. Uneori.intensificarea (sau pozitivarea) IDR la PPD după 4-6 săptămâni de tratament . dar uneori are tendinţa de a evolua spre empiem. 25) precizează existenţa şi volumul colecţiei lichidiene.3 zile atinge sau depăşeşte 39°.răspuns favorabil la ghimioterapia specifică .reacţie negativă. albumină şi celule endo-teliale.în abdomen sau umăr. fie în convalescenţa pneumoniei (metapneumonică). Pleurezia neoplazică apare de obicei la un bolnav peste 50 de ani. şi paloare. care durează de ta S zile pana la 3 săptămâni. Chiar în cazurile negative. Adeseori poate fi hemoragică. evoluează afebril.limfocitoză > 80% .sau extradomiciliar . Prezentăm în continuare două tabele.40°) mai rar nere gulata.rleurezie sero-fibrinoasă dreaptă Fig. în perioada de stare. biopsie pleurală toracoscopică. 24. măritate şi suflu pleuretic.8% b) complementare . mai ales când bolnavul se aşază în pat. Bacilul Koch se găseşte excepţional. Bercea 1. 23). Exsudatul este bogat în polinucleare. coexistă cu puseul de reumatism poliarticular acut. Tabelul IX Diagnosticul pozitiv al pleureziei serofibrinoase tuberculoase O. puncţia biopsie pleurală permite un răspuns rapid. mult inferioară culturii pe mediul Lowenstein-Jensen (100%). tuse uscată obositoare scurta.sechelizare pleurală 2. biopsie pleurală chirurgicală. spută). Pleurezia care însoţeşte sau urmează pneumonia bacteriană apare fie în prima săptămână de evoluţie a procesului pneumonie (pleurezie parapneumonică).proteinopleurie > 3 g% .Examen bacteriologic pozitiv (bK pozitiv în exsudatul pleural.antecedente personale bacilare . primul cu diagnosticul pozitiv al pleureziei serofibrinoase tuberculoasă şi al doilea cu diagnosticul diferenţial al pleureziei serofibrinoase tuberculaose. Examenul radiologie (fig. cu abolirea vibraţiilor vocale şi a murmurului ve-zicular. fig.H. se instituie tratamentul cu tuberculostatice.vârsta (sub 40 de ani) . se poate resorbi spontan.Examen histopatologic pozitiv (puncţie-biopsie pleurală. iar junghml toracic. dacă bolnavul este tânăr şi pleurezia trenantă. exagerat de mişcările respiratorii şi calmat de imobihzarea toracelui sau de constituirea lichidului. cu partea superioară neprecis delimitată.reacţie pozitivă & . Fig. febra este constantă.tuberculoză pulmonară activă sau inactivă . exsudatul consti-tandusefără zgomot şi fiind descoperit întâmplător. Exsudatul este redus şi conţine multă fibrină.S. Alteori este latent. iar bacilul Koch are o frecKj 260 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA venţă relativă (40 . . 25 . Puncţia exploratoare precizează natura lichidului. leucocitoza cu polinucleoză apare din primele zile.răspuns negativ la chimioterapia nespecifică . exsudatul apărând ca o opacitate bazală intensă şi omogenă. diminuat sau dispărut. Semne de prezumţie a) principale .glicopleurie < 0. lichidul se reface după evacuare şi prezintă celule neoplazice. . cu semne de impregnare bacilară. b .20%) la examenul direct. febra crescând progresiv. Examenul fizic prezintă semnele sindromului pleuretic: boltire a toracelui afectat. Pleurezia reumatismală apare la copil şi adolescent. este constant accelerată. 23 . "în platou" (39 . debutul este progresiv. cu mici frisoane repetate şi febra.contact bacilar intra. biopsie pleurală.lichid serocitrin cu: .Reacţia Rivalta a .

rickettsii chlamidii. spută). Insuficienţă cardiacă. 3. 2. Examen histopatologic pozitiv (puncţie . 4. Resorbţie sub tratament diuretic şi cardiotonic. Context radioclinic de pneumonie (sau bronhopneumonie) bacteriană. traumatisme etc). 262 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Pleurezii cirotice 1. Pneumopatie acută de tip viral. 5. 1. 5. Răspuns terapeutic la chimioterapia antibacteriană. Coexistenţa manifestărilor abdominale ale bolii (pancreatopatie pancreatică cronică sau acută. Izolarea agentului patogen din exsudat şi/sau spută. 2. Transsudat pleural abundent şi insensibil la evacuare (refacere rapidă). Exsudat serofibrinos sau serohemoragic. 3. fecale etc. Context radioclinic. etc). Exsudat de volum mic. Sediul stâng al revărsatului 3. mai frecvent globală. Context epidemic. Caracter de transsudat (proteinopleurie): sub 2. Pleurezii fungice 1. loca lizare preferenţială în dreapta. formulă celulară cu procent ridicat de eozinofîle (10-80%). 2. Pleurezii Bacteriene (parapneumonice) 1.5 şi 3. Focar neoplazic primar (toracic sau extratoraeie) sau limfom malign.BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 261 Tabelul X Diagnosticul diferenţial al pleureziei serofîbrinoase tuberculoase O. Pleurezii virale (virusuri. 2. biopsie bronşică. Ascită asociată (preexistentă). Seroconversiune la antigenii în cauză. Revărsat uni. Context radioclinic şi paraclinic protozoare sugestiv (echinococoză. 4. 4. Vârsta (medie sau avansată). micoze exo tice etc). 4. Context de ciroză hepatică. 3. Etiologie neunitară (infiltrate Loeffler ascaridiene.5 g% sau între 2. 3. ipercoa gulabilitate sanguină. micoplasme) Pleurezii cardiace 1. Bercea Etiologie Caractere diferenţiale Pleurezii neoplazice 1. de volum mic sau mediu. 2. spută. cancer pancreatic). 2. Pleurezia cu eozinofîle .5 g%.sau bilateral. Exsudat serohemoragic sau hemoragie cu amilazopleurie crescută. 4. 6. hemopatii maligne. poliarterită nodoasă. concludent sau sugestiv. Exsudat serocitrin sau tulbure cu predominanţa granulocitelor neu trofîle în formula celulară. serocitrin sau serohemoragic. Evidenţierea agentului patogen în lichidul parazitare şi cu pleural. 3. Evoluţie ■ cronică (pleurezii de nesecant). Exsudat serohemoragic. 3.sau bilateral însoţit de cardiomegalie (radiologie). Pleureziile infarctelor 1. Exsudat (uneori transsudat) de volum mic uni. Altă etiologie improbabilă (diagnostic de eliminare). Examen citologic pozitiv (lichid pleura]. spontan regresiv. 1. 3. Foarte rare.biopsie pleurală. Prezenţa condiţiilor de risc pulmonare embolie crescut (stază vasculară. astm bronşic. 2. 2. 2. Vârsta (peste 40 de ani). biopsie ganglionară periferică. Pleurezii de origine 1. eozinofilie tropicală etc).

. Poate apărea şi ca o complicaţie a pneumotoraxului terapeutic. cu reluarea activităţii normale după cel puţin 6 luni de afebrilitate. Algocalmin. adenocarcinom etc). examenul radiologie. iar lichidul se resoarbe într-o perioadă mai lungă (uneori până la 90 de zile). care se instituie imediat după dispariţia exsudatului pleural.I. cancer bronşic etc. complet şi îndelungat. în forma tuberculoasă. 1. empiemul a devenit mult mai puţin frecvent. de obicei bruscă.).30 mg Prednison şi se scade 1 comprimat la 5 zile. a pielii (la bolnavii care transpiră mult). Camera trebuie să fie încălzită potrivit şi bine aerisită. pericardită. simfize pleurale. în asociere dublă sau triplă: hidrazida acidului izonicotinic (H. este una din marile descoperiri ale pneumologiei din ultimii 15 ani. tuberculoză pulmonară.S. în special în primii 3 ani după boală. Aminofenazonă. Tratamentul etiologic: în pleureziile netuberculoase. modificarea V. streptococul. germenii cei mai frecvenţi fiind pneu-mococul. 2. D2. Kineziterapia. calciu) şi gimnastica respiratorie.H. Evoluţia depinde de afecţiunea cauzală. Din punct de vedere etiologic se întâlnesc: Pleurezia purulentă tuberculoasă. abces pulmonar). Ascită + hidrotorax (transsudat) la femei. regimul alimentar va fi bogat în calorii şi vitamine. 1. corticoterapia nu evită simfiza pleurală. dar mai ales evacuarea lichidului. Dispariţie după extirparea tumorii. 3. Diagnosticul pozitiv este sugerat de apariţia. 3. cistadenom. Tumoare pelvină (fibrom ovarian. K asigură protecţia. stafilococul. Pleurezie exudativă acută cu revărsat mic sau mijlociu. Prognosticul imediat este în general bun pentru pleurezia tuberculoasă.N. cunoscută sub numele de abces rece pleural. Iată de ce tratamentul trebuie să fie corect. deoarece tuberculoza apare destul de frecvent. Streptomicină. Tratamentul tonic general (Vit. bronhopneumonie. folosindu-se efectul antiinflamator al cortizonului şi al derivaţilor săi. Antidoren). are evoluţia cancerului bronşic pe care îl însoţeşte. C. Tratamentul patogenic constă în administrarea de corticohormoni. Revărsat mic sau mediu. Pleurezia purulentă netuberculoasă. 2. Afectare concomitentă a altor organe (piele.2. în special în formele zgomotoase. Există şi o localizare primitivă a tuberculozei la pleură. Gimnastica respiratorie este progresivă (şedinţe scurte şi repetate). reumatism poliarticular acut. 3. tratamentul este al bolii la fond (pneumonie bacteriană sau virotică. Durata tratamentului trebuie să fie de aproximativ 2 ani (la început de atac şi apoi tratament de consolidare). deseori bila teral frecvent asociată cu pericardită. în forma neoplazică. febra durează aproximativ 30 de zile. Sindrom Meigs . alcalinele şi Vit. a unei stări febrile însoţite de dureri toracice şi tuse seacă. Teste imunologice pozitive (celule lupice în sânge şi exsudatul pleural anticorpi antinucleari etc). a tusei (Codeină) şi a dispneei (oxigen). la început hidro-zaharat şi apoi progresiv îmbunătăţit. ascită). de preferinţă în a doua zi după instituirea tratamentului etiologic. evoluţia este favorabilă. Etiopatogenie: de la introducerea antibioticelor. -2.). cu glicopleurie scăzută la valori extreme şi tendinţă la îngroşare pleurală. dar cel îndepărtat este rezervat.2. Criteriile după care se apreciază evoluţia bolii sunt: curba termică. rinichi etc). articulaţii. Toracenteza este indicată în revărsatele abundente. cu punct de plecare de la o infecţie pulmonară (pneumonie. Artrită reumatoidă preexistentă diagnosticată clinic şi paraclinic. Regimul desodat. prin deschiderea unui focar în pleură. în general. în pleurezia tuberculoasă. la un bolnav tânăr. Se începe cu 25 . Rifampicină. boala vin-decându-se în patru până la zece săptămâni. 2. evacuarea făcându-se precoce. Etambutol. Complicaţii: moartea subită (în colecţiile abundente sau în cursul unei puncţii). Se administrează Prednison sau Superprednol cât timp lichidul este prezent (5-6 săptămâni). se va asigura igiena bucală.20. tratamentul constă în administrarea tuberculostaticelor. Tratamentul profilactic este reprezentat de toate măsurile profilactice antituberculoase. prinderea altor seroase (pleurezie de partea opusă. PLEUREZIA PURULENTĂ Definiţie: pleurezia purulentă sau empiemul este o colecţie purulentă pleurală provocată de germeni piogeni. completează măsurile în 6 luni în primii 2 ani şi apoi anual. în majoritatea cazurilor secundară tuberculozei pulmonare. pentru a surprinde un eventual focar pulmonar. Pleurezie exudativă cu evoluţie cronică la bărbaţi de vârstă medie sau înaintată. Calea de propagare este limfatică sau directă. Tratamentul igieno-dietetic cuprinde repausul complet la pat în tot timpul perioadei febrile. a -— BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 263 Tratamentul simptomatic urmăreşte combaterea durerii cu analgetice (Acid acetil-salicilic.Pleurezii lupice Pleurezii în artrita reumatoidă 1.

. dureri. a freni-cului. coloana vertebrală şi feţele interne ale plămânilor.). eventual adenopatie axilară.S. în pleureziile netu-berculoase se utilizează Penicilină (1 000 000 u. El conţine inima şi marile vase toracice. în formele tuberculoase. V. Meticilină (1 g). evacuarea puroiului. mai rar deschiderea la peretele toracic sau complicaţii. 26 . de obicei streptomicină şi Rifampicină sau P. Simptomele depind de organul comprimat: . eritromicină. . Diagnosticul etiologic trebuie să precizeze natura bolii. traheea şi bronhiile. în cele netuberculoase. Tulburările se depistează cel mai adesea cu ocazia unor controale radiologice care descoperă neoformaţia mediastinală. Examenul radiologie precizează de obicei diagnosticul. zenţa unei pneumopatii sau a unei tuberculoze pulmonare. Aceste complicaţii pot apărea şi. după caz. decât în trecut.compresiunea traheobronşică se manifestă prin tuse uscată. atingerea severă a stării generale. sindrom Claude Bernard-Horner (mioză. bronhospasm. tiroidiene] sau ganglionară (adenopatii metastatice. sensibilitate locală. cortico-terapie sau fermenţi proteolitici (streptokinază etc. BOLILE MEDIASTINULUI Mediastinul este spaţiul cuprins între stern. fibroame.S. sediul şi întinderea. paloare. tratamentul tonic general şi gimnastica respiratorie completează măsurile terapeutice medicale. Tumoarea poate fi negan-glionară [tumori embrionare. Ampicilina (0. . limfogranulomatoză. Evoluţia este mult mai bună astăzi. Penicilină. Examenul radiologie. prin tahicardie. artirtă supurată. . ganglioni etc. datorită anţiijioterapiei.5 g) sau Gentamycin (5-l5 mg).comprimarea venei cave superioare realizează triada: cianoză. Fig. la care şe a-daugă junghiul toracic ce nu cedează şi semne de supuraţie profundă: febră mare remitentă. pentru calmarea durerii şi a tusei. prin semene de nevralgie intercostală. când frecvent apăreau caşexie. Tratamentul simptomatic. a recurentului stâng. Creşterea CO2 apare mai tardiv. deschiderea într-p bronhie cu apariţia vornicii.Calcifîcări pleuraie latero-toracice dr 264 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Tratamentul care depinde de natura germenului. umerilor şi al membrelor toracice. dar şi de precocitatea instituirii. paloare. neurogene (neurinoame). INSUFICIENŢA RESPIRATORIE CRONICĂ Definiţie: insuficienţa respiratorie sau pulmonară este o gravă tulburare a funcţiilor respiratorii. prin disfagie. Totalitatea simp-tomelor şi semnele determinate de prezenţa în mediastin a unui proces tumoral sau inflamator poartă numele de sindrom mediastinal. enoftalmie. precizarea diagnosticului. este medical şi chirurgical. ghiul toracic rebel la tratament sau de o pneumonie care nu se vindecă. modificare a vocii. Tratamentul chirurgical este indicat în cazurile rezistente la tratamentul medical: drenaj chirurgical. caracterizată prin scăderea saturaţiei în O2 a hemoglobinei din sângele arterial (hipoxemie) şi prin creşterea presiunii parţiale a CO2 în sângele arterial (hiper-. edem "în pelerină".. canalul limfatic. la distanţă (abces cerebral. De obicei >pacitafe omogenă îa-bazâ sau în plin hemitorace. 2.). Hipoxemia . tuse. de jun-. a pneumogastricului. Tetraciclină. poate afirma doar prezenţa lichidului. cu transpiraţii şi frisoane. la nivelul feţei. adenopatii tuberculoase etc.21.A. prin dureri anginoase. dar nu şi existenţa pleureziei purulente. lipoame. accelerată.Simptomatologie: debutul bolii este variabil.) intrapleural. gâtului.).compresiunea esofagiană. nervii pneumogastric. fiind adesea mascat de boala primitivă. disfagie. Pa'ncţia exploratoare este absolut indispensabilă pentru. tumori timice. strâmtoare a deschizăturii palpebrale). spălarea cavităţii cu soluţie clorurosodică izotonică încălzită şi introducerea unei asocieri chimioterapice. dispnee şi emfîzem. prin sughiţ. Diagnosticul se bazează pe pre-. a simpaticului. frenic şi lanţul simpatic. prin disfonie (voce baritonală) şi afonie. Oxacilină (0. vărsături şi diaree. meningite etc.5 g).capnie).22. leucocitoză ridicată. Se adaugă antibiotice pe cale generală: tuberculostatice. deoarece CO2 are o mare capacitate de difuzare şi eliminarea sa este tulburată numai când Isjpc»ventilaţia cuprinde majoritatea alveolelor. anorexie şi astenie. Boala este sugerată de febra cu caracter de supuraţie. alteori prin prezentarea bolnavului pentru un simptom funcţional: dispnee. Puroiul conţine numerose polinucleare alterate şi germenul în cauză. 2. în cazuri speciale. esofagul. bradicardie.compresiunea nervilor intercostali. circulaţie colaterală. Examenul fizic poate pune în evidenţă un edem al peretelui. costotomie sau pleurotomie.H. Tratamentul medical constă în puncţionarea cavităţii pleurale. astăzi în absenţa unui tratament corect şi energic.

bradicardie mai târziu.disfuncţia mixtă: forma obstructivă şi cea mixtă contribuie mult mai frecvent la instalarea insuficienţei respiratorii. rezecţii pulmonare. astmul bronşic. şi aspirarea secreţiilor bronşice. mersul este invariabil către exitus. Toate infecţiile acute sau afecţiunile care reduc şi mai mult funcţia respiratorie precipită evoluţia. respiraţie Cheyne-Stockes. comă) sau cardiace (infarct miocardic. După cum hipoventilaţia interesează numai o parte sau toate alveolele. Manifestările produse de creşterea CO2 în sânge apar mai rar şi constau în dispnee intensă. pneumoconioze. fibrozele pulmonare) şi al bolilor care pot decompensa insuficienţa respiratorie (infecţii bronhopulmonare. Se întâlneşte în fibroze pulmonare. în care ventilaţia maximă scade prin amputarea capacităţii vitale. Insuficienţă respiratorie prin amestecul sângelui arterial cu cel venos: în mod obişnuit. ACTH). apare în fibroze tuberculoase. Manifestările produse de scăderea O2: sunt: dispnee cu caracter polipneic sau bran-hipneic. în care ventilaţia maximă este micşorată prin scăderea volumului expirator maxim pe secundă. Efedrina. apărând hipertensiunea pulmonară.mecanism respirator (hipoventilaţie alveolară). Tulburările care apar se numesc disfuncţii ventilatorii şi se caracterizează prin scăderea debitului respirator maxim pe secundă (ventilaţia maximă). insuficienţa respiratorie odată apărută. Respiraţia asistată. stimularea respiraţiei şi restabilirea permeabilităţii bronşice prin dezobstruare bronşică cu substanţa bronhodiiatatoare (Miofilin. apar de asemenea acidoză şi creşterea presiunii parţiale a CO2 în sânge. Kineziterapia (gimnastica respiratorie este utilă). hipertensiune arterială. Profilaxia urmăreşte tratamentul corect al bolilor care duc la apariţia insuficienţei respiratorii (bronşita cronică. Simptomatologia este dominată de tulburările provocate de scăderea O2 şi creşterea CO2 în sânge. hipercap'nia inconstantă. insuficienţă respiratorie nu apare în forme pure: de obicei intervin mai multe mecanisme care se intrică. poliglobulie şi deshidratare prin polipnee.disfuncţia abstructivă. Se întîlneşte în astm bronşic. contraindicat când domină creşterea CO2 în sânge. astm bronşic. obezitate etc. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 265 Etiopatogenie: după etapa respiraţiei pulmonare afectate. neoplasme pulmonare. Prognosticul este rezervat. cea mai obişnuită formă. cu reducerea capilarelor pulmonare. Mucosolivin. pneumotorax. cianoză şi accidente nervoase (crize convulsive. ■I i 266 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Tratamentul urmăreşte: combaterea infecţiei bronşice cu antibiotice sau cortico-terapie. tahicardie. Bisolvon). Modificările patologice pot apărea brusc (insuficienţă respiratorie acută) sau treptat (insuficienţă respiratorie cronică). fluidifierea secreţiilor (Tripsină. Bronhodilatin. tahicardie la început.). Berotec. tulburări nervoase (agitaţie. care poate apărea prin două mecanisme: . se deosebesc o insuficienţă parţială şi una globală. Alupent. Evoluţia depinde de afecţiunea cauzală. torpoare. cefalee. emfizem pulmonar. pleurezii întinse. aplicabilă bolnavilor cu dispnee în repaus şi cianoză se face cu aparate care întreţin automat respiraţia. . Insuficienţa respiratorie prin tulburarea distribuţiei aerului inspirat: scăderea oxigenului se datorează faptului că o parte dintre alveole sunt hipoventilate. când apare şi în repaus este manifestă. simfize pleurale.mecanism circulator. se deosebesc următoarele fenomene: Insuficienţă respiratorie prin tulburare a ventilaţiei. în final se ajunge frecvent la cordul pulmonar cronic. mergând până la comă). Când este generalizată. procese bronşice starozante. anemii. care se grefează pe simptomele bolii de fond. ■ ■ . hemiplegie. uneori. emfizemul pulmonar. Uneori. toraco-plastii. grăbind deznodământul.disfuncţia restrictivă. Indiferent de forma clinică. Se cunosc trei tipuri: . care duce pe 'cale reflexă la vaso-constricţie pulmonară. . hipersudoratie. emfizem sau astm bronşic grav. Când hipoxemia apare numai în eforturi fizice.este constantă. se administrează oxigen. bronşite cronice). Apare în tulburări de permeabilitate bronşică şi de elasticitate alveolară (emfizem pulmonar obstructiv. Semnele biologice sunt reprezentate de scăderea concentraţiei O2 în sângele arterial. insuficienţa este latentă. mai frecvent cord pulmonar cronic). producând o presiune inspiratorie pozitivă. aceasta antrenează tulburări organice. Insuficienţă respiratorie prin tulburarea difuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilară. .

groază. intervenţia de reanimare respiratorie fiind uneori salvatoare numai în primele minute. conţinut gastric. distribuţia.. . respiraţie de tip Kssmaul sau Cheyne-Stockes) şi cianoză. domină anumite semne: . INSUFICIENTA RESPIRATORIE ACUTĂ n . şi măsuri terapeutice speciale. • v -WV. . Pentru aceasta se fixează capul bolnavului în hiperextensie şi i se subluxează anterior mandibula.cianoză. intervenţiile chirurgicale pe tprace sau abdomen. indiferent de substrat. constituind cauza cea mai frecventă de asfixie. poliradicu-lonevrite etc. Apoi se tracţionează şi se fixează limba cu o pensă.). protuzie a globilor oculari (globii proeminenţi). colaps. în funcţie de afecţiunea cauzală sau de accidentul care determină insuficienţa respiratorie. Cea mai eficace măsură constă în introducerea policelului în gura bolnavului. şi brădipneică. Tratamentul insuficienţei respiratorii acute comportă măsuri terapeutice generale (măsuri de reanimare respiratorie). Dezobstruarea laringotraheală este o acţiune mai complicată. bronhiole). dar de extremă urgenţă. cianoză.) din cavitatea bucofaringiană. Simptomatologia depinde de lipsa O2 sau de retenţia GO?. hipotensiune arterială. prin aspiraţie obişnuită sau prin intubaţie nazofaringiană. absenţe. Insuficienţa respiratorie acută apare deseori la bolnavi cu afecţiuni bronhopulmonare cronice obstructive. embolii pulmonare grave. Ca fenomen compensator apare tahicardia. circulaţia pulmonară). intoxicaţii cu barbiturice. eforturile fizice şi fumatul în exces. caracterizat prin incapacitatea bruscă a plămânilor de a asigura oxigenarea sângelui şi eliminarea bioxidului de carbon.2. pneumotorax sufocant.scăderea concentraţiei în O2 a sângelui arterial şi acidoză. adresate cauzei (edem pulmonar. cu capul situat puţin mai jos faţă de trunchi . edem pulmonar acut. i. bronhii. realizată prin două mijloace. Insuficienţa respiratorie acută este o urgenţă medicală majoră.poziţie care previne alunecarea posterioară a limbii (accident constant în stările de comă şi cauză frecventă de asfixie) şi ajută la evacuarea secreţiilor.). în primele momente vor fi îndepărtate veşmintele care împiedică mişcările toracelui şi ale abdomenului. nelinişte. pneumonii întinse. astmul cardiac şi edemul pulmonar acut. infarct pulmonar. comă. cheaguri de sânge etc. tahicardie. Drept consecinţă scade oxigenul în sângele arterial. fie în decubit lateral.în caz de accidente obstructive laringotraheobronşice asfixie. Supraadăugarea unei infecţii la aceşti bolriavi poate decompensa brusc funcţia plămânului. apoi se practică unele manevre simple. creşte CO2 şi apare acidoza. trahee. de apă (înec). bolnavul putând intra brusc în sincopă sau colaps.procese laringotraheobronşice şi accidente obstructive ale căilor respiratorii superioare: corpi străini intrabronşici. . în procesele pulmonare şi pleurale. edem şi spasm glotic. In formele extreme-se poate ajunge la apnee (oprirea respiraţiei) cu asfixie. . difuziunea. opiacee. la mijlocul mandibulei. laringe. ' s \i* \it Definiţie: insuficienţa respiratorie acută este un sindrom complex. Alte cauze sunt: bronhoalveolita de deglutifie (sindromul Mendelsohn). confuzie. în sfârşit. în procesele laringotraheobronşice şi în accidentele obstructive ale căilor respiratorii superioare. agitaţie. care prezintă următoarele semne: . bronhopneumonie etc. Cele mai importante cauze sunt: . cu ajutorul degetelor. pleurezii masive bilaterale. se instalează encefalopatia respiratorie (agitaţie. delir. etc. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR 267 .23. de puroi (vomică). prin regurgitarea în căile aeriene de lichid gastric cu pH acid şi particule alimentare. agitaţie.dispnee polipneică. Etiopatogenie: condiţiile patologice care pot duce la instalarea tulburărilor interesează de obicei fazele respiratorii pulmonare (ventilaţia. administrarea unor droguri depresive ale sistemului nervos central (Morfina şi opiaceele. precipită decompensarea insuficienţei respiratorii cronice. Simptomatologia este asemănătoare celei din forma cronicăs de care se deosebeşte prin circumstanţele în care apare şi evoluţia rapidă către asfixie. urmată de stare subcomatoasă). în general domină lipsa de oxigen. Două semne sunt constante: dispneea (sub formă de hiperpnee şi mai rar bradipnee.procese pulmonare şi pleurale: stare de rău astmatic. Dezobstruarea căilor aeriene: obstruarea căilor aeriene poate apărea la orice nivel (orofaringe. mai ales în situaţiile în care limba a alunecat posterior. Dezobstruarea cavităţii bucofaringiene: se aşază bolnavul fie în decubit ventral. barbituricelej Meprobamatul etc. şi tragerea în sus. tanchilizante. se îndepărtează corpii străini (secreţii. apărând insuficienţa acută. aplicate imediat oricărei insuficienţe respiratorii acute.aer viciat prin scăderea O2 (altitudine) sau excesul de CO2 (aer confinat. Când hipercapnia este pronunţată. invazie de sânge (hemoptizie masivă).: Anumiţi factori.în caz de aer viciat prin exces de O2: ameţeli. Iată de ce dezobstruarea este primul gest terapeutic. aflaţi în insuficienţă respiratorie cronică. cu apariţia unui puseu acut: infecţiile bronşice. mină etc). .

: : ■ Fig. în metoda Silvester (fig. O2 este un tratament periculos. sub controlul laringoscopului. Este aproape totdeauna un paliativ pentru depăşirea unei perioade grave. tratamentul trebuie instituit imediat: hemisuccinat de hidrocortizon i. Tratamentul unor forme clinice: în stenozele căilor aeriene superioare se fac traheo-tomie cu intubaţie.. care contribuie la uscăciunea mucoasei. 29 . Bolnavul este aşezat în decubit ventral. în insuficienţa respiratorie nu se prescriu niciodată Morfină. opiacee. pe cale externă. nu se administrează automat oxigen.Respiraţie artificială . Bronhodilatin. Metoda cea mai folosită este metoda Nielsen.300 mg). care utilizează aparate cu presiune pozitivă intermitentă. Se mai utilizează centuri pneumatice abdominale. Dacă trebuie să se prelungească această manevră. uneori nici barbiturice. de preferinţă încălzită la temperatura corpului. care favoriBOLILE APARATULUI RESPIRATOR 269 zează inspiraţia şi uşurează expiraţia.Respiraţie artificială gură la nas" Oxigenoterapia constă în administrarea O2 în concentraţii mai mari decât cea atmosferică. 29). pentru combaterea infecţiilor pulmonare. Dezavantajul acestei metode este legat de perturbarea reflexului de tuse şi de introducerea unui aer neumidifiat. 28 . Fig. Sonda nazală este metoda cea mai adecvată. paturi basculante. care constă în introducerea unei sonde traheale între coardele vocale. Bisolvon). alternativ. pentru combaterea edemului laringian. Alupent. şi respiraţie "gurăla-gură" (fig. care pot antrena moartea subită prin deprimarea centrului respirator. lubrifîată cu vaselină şi înlocuită după 6-l2 ore cu măşti şi corturi de O2. adică deschiderea chirurgicală. care comportă riscul de oprire a respiraţiei. Sonda nu este menţinută decât câteva ore. bolnavul este aşezat dorsal. cu braţele îndepărtate şi antebraţele flectate. antibioterapie cu spectru larg. Tratamentul medicamentos constă în administrarea de bronhodilatatoare. antibiotice masiv şi respiraţie asistată. antibiotice. a traheii şi introducerea unei canule. (capul bolnavului în hiperextensie şi mandibula trasă înainte). Oxigenul trebuie umidificat prin aerosoli cu apă sau soluţie clorurosodică izotonică. apoi reaşezând braţele pe sol. în aerosoli sau injecţii (Miofilin.mijloace cu acţiune internă: respiraţie "gură-la-gură" (fig. Inspiraţia este asigurată apucând coatele victimei şi ridicându-le.Respiraţie artificială ■ I / \l -\ "gură la gură' . (500 mg) . Ritmul este de 8 . Berotec). Efedrina sau adrenalină în aerosoli. corticoizi. în perfuzie (200 . Respiraţia artificială se poate face prin: . se recurge la: .metoda Silvester Fig. fără ca mâinile să părăsească solul. practicată când nu se poate deschide gura victimei. Ele acţionează fie reducând presiunea atmosferică în jurul toracelui (plămânul de oţel ori cuirasă).mijloace cu acţiune externă: respiraţie artificială prin compresiunea toracelui. când capul este mai jos.12 insuflaţii/min.. Dezobstruarea căilor aeriene inferioare se realizează prin provocarea tusei artificiale şi prin medicamente cu acţiune bronhodilatatoare. se administrează hemi-succinat de hidrocortizon i.intubaţia traheală. 268 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ .. substanţe mucolitice şi proteo-litice care lichefiază sau digeră secreţiile bronşice (Mucosolvin. Se poate administra prin sondă nazală.traheostomie. în sindromul Mendelsohn. 27 . în caz de retenţie de CO2. bronhoscopie cu extragerea corpilor străini. Expiraţia este asigurată prin presiunea exercitată cu mâinile aşezate la nivelul omoplaţilor şi înălţimea axilelor. antispumigene (alcool 96°) în inhalaţii sau aerosoli şi stimulante ale centrilor respiratori (Micoren). Nu se prescriu corticoizi decât în caz de astm. într-un ritm de 10 . fie crescând direct presiunea în căile aeriene.12 mişcări respiratorii/min. expectorante. în puseurile acute de insuficienţă respiratorie cronică: oxigen .v. Respiraţia asistată este o metodă modernă. care favorizează inspiraţia când picioarele sunt mai jos şi expiraţia..v. umflate şi dezumflate.28). dar nu asigură o concentraţie suficientă a O2. Principalul pericol constă în deprimarea respiraţiei la bolnavii cu hipoxemie severă şi retentie mare de CO2. 27) direct sau prin intermediul unei canule.

care închid orificiul în sistolă şi îl deschid în diastolă. i j s 3. r ) ?. antibiotice cu spectru larg.). şi cu baza în sus. Lanatosid C (1 fiolă de 0. Atriul drept primeşte sânge venos din marea circulaţie prin orificiile venei cave superioare şi ale venei cave inferioare. Există deci o mare circulaţie sau circulaţie sistemică şi o mică circulaţie sau circulaţie pulmonară. Atriile au un perete mult mai subţire decât al . ■ j ■ . -. separate prin orificiul atrio-ventricular.m. separate prin orificiul atrioventricular drept. secretolitice. Orificiul mitral şi cel aortic constituie sediul de elecţie al cardiopatiilor reumatismale (stenoza mitrală şi insuficienţa aortică).) sau Acid etacrinic (50 mg. în jos şi înainte.(intermitent şi cu prudenţă). sincron.■.500 ml). . i.Miocardul sau muşchiul cardiac este tunica mijlocie. Orificiul atrioventricular stâng sau mitral este prevăzut cu două valve. se practică sângerarea (300 . poziţie şezândă. fiziologic şi patologic se deosebesc o inimă (cord) stângă şi o inimă dreaptă. Atriul stâng primeşte sânge arterial. ■ >\ 3. iar în sistolă îl evacuează în artera aortă prin orificiul aortic. Dacă a apărut şi insuficienţa cardiacă dreaptă. i. are un perete mult mai gros decât cel drept. Orificiul atrioventricular drept sau orificiul tricuspid este prevăzut cu trei valve. perfuzie i. care îl închid în timpul sistolei şi îl lasă deschis în timpul diastolei. ventriculul stâng.v.). la dreapta şi înapoi. care vine din plămân prin cele patru vene pulmonare. Atriul drept primeşte sângele venos din întreg organismul prin venele cave şi îl împinge în ventriculul drept.2 fiole). Inima este alcătuită din trei tunici: en-docardul. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR . de unde trece în ventriculul stâng şi de aici . Furosemid (2 fiole. prevăzut cu trei valve de aspect semilunar (valvula sigmoidă aortică). fiind alcătuit din miocardul propriu-zis sau miocardul contracţii şi din ţesutul specific sau excitoconductor. Pereţii atriilor şi ai ventriculilor se contractă ritmic: mai întâi cele două atrii. Miocardul contracţii are o grosime diferită în cei doi ventriculi.. Ventriculul stâng primeşte în diastolă sângele care vine din atriul stâng. ajunge în atriul stâng. Inima dreaptă este motorul micii circulaţii. .. . care împinge sângele numai spre cei doi plămâni. prin arterele pulmonare. . Inima stângă este alcătuită din atriul şi ventriculul stâng.1. corticoterapie.4 mg i.v. NOŢIUNI DE ANATOMIE ■ Inima este un organ situat în mediastin. apoi cei doi ventriculi. . Inima dreaptă este alcătuită din atriul şi ventriculul drept.). miocardul şi pericardul. Ventriculul drept primeşte sângele din atriul drept în timpul diastolei şi îl evacuează în timpul sistolei în artera pulmonară. orientat cu vârful la stânga. i • . expulzând aceeaşi cantitate de sânge pe care o primesc.prin artera aortă este distribuit în toate ţesuturile şi organele. ■ ' . Din punctele de vedere: anatomic. de unde. sau i. prin orificiul pulmonar. se administrează Lanatosid C (1 . iar pliurile sale formează aparatele valvulare.v.cu trei valve de aspect semilunar. cu rolul de a propulsa sângele în tot organismul.r .v. prevăzut . Micoren. bronhodilatatoare. Astfel.Endocardul sau tunica internă căptuşeşte interiorul inimii.ca şi orificiul aortic . Ederen Morfină (1-2 fiole.

poartă numele de revoluţie cardiacă: (fig.8 secunde şi cuprinde contracţia atriilor. circulaţia sângelui fiind posibilă datorită contracţiilor ei ritmice. OA . dar durează mai puţin decât aceasta.80 de revoluţii cardiace/min. până la o anumită limită. Inima este o pompă aspiratoare-respingătoare. în timpul sistolei ventriculare. AP .nodul sino-atrial Keith-Flack.ventriculilor. NOŢIUNI DE FfZiQLOGSE Revoluţia cardiacă: Trecerea sângelui din atrii în ventriculi şi apoi în arborele vascular împreună cu fenomenele care determină şi însoţesc această deplasare de sânge. două foi: una viscerală. între cele două foi se află cavitatea pericardiacă. 31). adică relaxarea întregii inimi. care acoperă miocardul. La începutul diastolei ventriculare. După expulzarea sângelui din ventriculi. contracţia ventriculilor sau sistola ventriculară.Ţesutul specific (sistemul Keith-Tawara-His) . sângele este aspirat din atrii de către ventriculi. datorită presiunii ridicate din ventriculi.'31 . se suprapune pe diastola ventriculară.artera pulmonară. ca şi pleura.3 secunde. din cauza sistolei atriale care începe în ultima perioadă a diastolei ventriculare. Revoluţia cardiacă începe cu umplerea atriilor în timpul dias-tolei atriale. care vine în contact cu organele din vecinătate. şi cuprinde: Vena cavă superioară Nodul Keith şi Hack Nodul lui Tawara BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR Atriul stâng Fasciculul lui His Ramura stângă Ventriculul stâng i 271 Atriul drept Vena cavă inferioară Ramura dreaptă Ventriculul drept Fig. care dublează 0. care se termină prin reţeaua anastomotică Purkinje în miocardul ventricular.sistemul de conducere atrio-ventricular. AA -artera aortă. Venele coronare urmează traiectul arterelor şi se Varsă în sinusul coronar. foarte bogat în celule nervoase. care ia naştere din nodul Aschoff-Tawara. Ţesutul specific (fig. care durează 0. inima stângă haşurată. în timpul revoluţiei cardiace. la stânga inima în diastolă. Pătrunderea sângelui destinde pereţii relaxaţi ai atriilor. Acumularea sângelui în ventriculi duce la creşterea presiunii intraventriculare şi începerea sistolei ventriculare (contracţia ventriculilor). In stare patologică. situat în peretele atriului drept. când.orificiul aortic. alcătuit din nodul atrio-ventricular Aschoff-Tawara. . OM . sau diaslola generală. pereţii acestora se relaxează şi începe diastola ventriculară. 3 0 . Rezultă că.ventriculul stâng.1 secunde.Diastola şi sistola (după Bariety). şi alta parietală. care evacuează tot sângele atrial în ventriculi: 272 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Fig. care reprezintă de fapt bătăile inimii.sau sislola aţrială. se închid valvulele atrioventriculare şi se deschid valvulele sigmoide. Contracţiile . care se deschide în atriul drept. relaxarea (repausul) întregii inimi.venele pulmonare. contracţia atrială (sistola atrială) contribuie la vărsarea în ventriculi a restului de sânge din atrii. atriile şi ventriculii prezintă sistole (contracţii) şi diastole (relaxări) succesive. care durează circa 0. şi fasciculul His. 30) este constituit dintr-un muşchi cu aspect embrionar. deci sistola atrială. inima dreaptă în alb. Vascularizatia inimii este realizată prin cele două artere coronare. care depăşeşte presiunea din artera pulmonară şi aortă. cele trei tunici pot fi afectate separat (miocardită. VP . se închid valvulele sigmoide şi se deschid cele atrio-ventriculare. Diastola generală. Inefvaţia inimii se face prin firişoare nervoase primite de Ia sistemul simpatic şi para-simpatic.2. ' 3. endocardită sau pericardită) sau simultan (pancardită). datorită presiunii scăzute din ventriculi. La individul normal au loc 70 . coboară în peretele interventricular şi se împarte în două ramuri (dreaptă şi stângă).o seroasă care cuprinde. aproape de orificiul de vărsare al venei cave superioare. sângele vends din venele cave pătrunzând în atriul drept. .4 secunde. situat în partea postero-inferioară a septului interatrial. la dreapta în sistolă.Pericardul este tunica externă a inimii . Revoluţia cardiacă durează 0. La sfârşitul diastolei ventriculare. în cel stâng. când începe contracţia atrială. iar sângele din venele pulmonare.orificiul mitral. VS . care se efectuează în acelaşi timp în cavităţile drepte şi cele stângi.

.3.printre tulburările funcţionale recente .forţa de contracţie a cordului . presiunea este factorul principal. ci din contră se agravează. Fig. 33 . efedrina şi toate substanţele simpatomimetice) accelerează ritmul cardiac. 274 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Dispneea paroxistică sau astmul cardiac este o formă de dispnee care apare în accese şi survine de obicei noaptea. după cum arată şi denumirea. Dacă nu se . De aceea. a palpitaţiilor. 32 . altul extracardiac. pompa cardiacă trebuie să învingă rezistenţa vasculară. pentru circulaţie. apare şi în repaus. Frecvenţa bătăilor cardiace (70 . La început.3.existenţa eventuală a unor boli cu răsunet cardiovascular la descendenţi: hipertensiune arterială. în incapacitatea inimii stângi de a evacua întreaga cantitate de sânge primită de la inima dreaptă.automatismul. astm etc. apărând o expectoraţie spumoasă. brusc. Se ştie că proprietăţile miocardului sunt: . alcătuită din celule endoteliale. Dispneea este dificultatea de a respira şi se caracterizează prin sete de aer şi senzaţie de sufocare.contractilitatea. Dispneea cardiacă se caracterizează prin respiraţii frecvente (polipnee) şi superficiale. O varietate de dispnee de efort este dispneea vesperală. a unei bronşite cronice. proprietatea de a răspunde la excitaţie prin contracţie. arterite). în copilărie sau adolescenţă. insuficienţa cardiacă stângă se manifestă sub formă de dispnee de efort. unul ve-nos şi un altul limfatic. . stenoză mitrală.Sediul durerii în nevroza cardiacă (astenia neurocirculatorie) (după Bariety) în formele severe. formată din fibre musculoelastice dispuse circular. denumit şi nodul sinuzal.excitabilitatea. spre seară. . Aşadar. purtând denumirea ortopnee sau dispnee de decubit. a unui astm emfizem sau a unei pneumoconioze cauze frecvente de cord pulmonar cronic.existenţa unor crize de reumatism articular acut.80/min) este realizată de nodul Keith şi Flack. . astmul cardiac îmbracă aspectul edemului pulmonar acut. a inimii. în cazul insuficienţei cardiace drepte. Mecanismul intracardiac este datorat ţesutului specific. Sângele circulă în vase în virtutea legilor hidrodinamicii. iar parăsimpaticul îl răreşte.cardiace sunt sub dependenţa a două mecanisme reglatoare -unul intracardiac. ateroscleroză coronariană. regulată. transformând undele de sânge trimise de cord intermitent într-o curgere continuă. adică posibilitatea de a-şi crea singur stimuli excitatori. cerebrale. Mecanismul extracardiac este datorat sistemului nervos simpatic şi parasimpatic. provocată de unele boli pulmonare (bronşită cronică. Apare de obicei în insuficienţă cardiacă stângă. care este dealtfel o proprietate generală a materiei vii. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE CARDIACĂ La un bolnav care prezintă o afecţiune cardiovasculară. în special angine. proprietatea de a conduce stimulul. fenomene care măresc efortul respirator şi duc la apariţia dispneei.1. Drept consecinţă apare staza în circulaţia pulmonară. la câteva ore după culcare. Cu timpul. a unor infecţii de focar.în antecedentele personale . 3.în antecedentele eredecolaterale . Automatismul şi conductibilitatea se datoresc ţesutului specific şi explică activitatea ritmică. valvulopatii aortice sau mitrale. vasculare. iar criza de sufocare nocturnă nu dispare. Datorită structurii lor elastice. foarte abundentă.).existenţa dispneei. diabet. Pentru a asigura circulaţia. care emite stimuli cu această frecvenţă.rezistenţa vasculară. care se accentuează. ritmul cardiac normal se mai cheamă şi ritm sinuzal. dispneea are o origine respiratorie.conductibilitatea. ateroscleroză (accidente coronariene. deci să funcţioneze ca o pompă cu presiune. Arterele au rolul de a conduce sângele de la inimă spre periferie. anamneză trebuie să precizeze îndeosebi: .şi a unui factor periferic . tuse şi nelinişte. Circulaţia în vene are loc ca o consecinţă a circulaţiei sângelui în artere şi capilare. Insuficienţa cardiacă stângă este provocată de hipertensiune arterială. mai exact în decubit. a durerilor precardiace. SIMPTOME FUNCŢIONALE •. adică în poziţia culcat. alcătuită din fibre conjunctive şi elastice. Pereţii arterelor sunt mai groşi decât ai venelor şi sunt formaţi dintr-o tunică internă (intimă). cu senzaţia de sufocare. aorta şi vasele mari înmagazinează o parte din energia dezvoltată de cord în sistolă şi o restituie în diastolă. 3. o tunică medie. Simpaticul (adrenalina. . BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 273 Fiziologia vaselor: sistemul vascular este alcătuit dintr-un segment arterial. emfizem. creşterea rigidităţii pulmonare şi scădere a elasticităţii sale. Ea este rezultatul unui factor central . qi o tunică externă.Sediul şi iradierea durerii în angina pectorală (după Bariety) Fig. în care scade rezerva cardiacă. Acţiunea de pompă a inimii este suficientă pentru a asigura întoarcerea sângelui. dispneea. rozată.

are caracter constrictiv. buzelor şi al degetelor. iradiază în umărul şi faţa internă a membrului toracic stâng. litiază biliară. Durează ore sau chiar zile şi nu cedează la nitroglicerină. Există numeroase cauze extracardiace care pot provoca palpitaţii: stările de excitaţie psihică. Cianoza este o coloraţie violacee a tegumentelor şi a mucoaselor. Fig. nasului. se însoţeşte de anxietate. O formă specială de dispnee este respiraţia periodică CheyneStokes. în insuficienţa cardiacă globală datorită încetinirii circulaţiei capilare periferice. insuficienţa aortică. fibrilaţie atrială etc. pentru fiecare durere trebuie precizată natura sa . paraze etc. atroce. 276 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ * 3. provocate de compresiunea nervilor rahidieni. sunt bine delimitate de bolnav. primul gest diagnostic îl constituie confirmarea sau infirmarea acestei cauze. Dintre acestea trebuie să reţină atenţia tulburările de ritm (aritmia extrasistolică. pleurezie.34). cu ambele palme. . herpes. 3 . abuzul de excitante (tutun. Trebuie să reţină atenţia însă două grupe de dureri care pot genera confuzii: . Palpitaţiile sunt bătăi ale inimii resimţite la bolnav ca senzaţii neplăcute. paralizii. trebuie precizată natura lor: dacă apar izolat sau în accese. . Diagnosticul palpitaţiei depinde.punctat. dar în special în cardiopatiile ischemice coronariene. O semnificaţie deosebită o au însă palpitaţiile care apar în bolile cardiovasculare. supărătoare.). la cardiaci şi la hipertensivi). Dată fiind multitudinea cauzelor care provoacă dureri precordiale. Dat fiind frecvenţa şi gravitatea durerii coronariene. fibrilaţia atrială etc. în general trebuie acordată mai multă atenţie palpitaţiilor la persoane care au depăşit vârsta de 50 de ani.). nu iradiază. constipaţie etc. vărsături. Este prezentă în bolile congenitale ale inimii. apar la persoane nevrotice cu psihic mai labil.intervine prompt şi energic. fie emboliei (stenoză mitrală. datorită leziunilor pulmonare care împiedică hematoza. greţuri. adeseori noaptea. activitatea inimii nu este percepută. sfârşitul este fatal. unele medicamente (Atropină. Efedrina.durerile din astenia neurocirculatorie nu au substrat organic.) se datoresc fie hemoragiei cerebrale (hipertensiuneaarterială). fie trombozei (ateroscleroza). După cum dispneea este simptomul dominant în insuficienţa cardiacă stângă. eforturile mari. de cauza ei. în special la femei. în faţa unei dureri precordiale.2. Durerea din infarctul miocardic este mai intensă. alcool). în special la mers. datorită creşterii hemoglobinei reduse în sângele capilar. tulburări vizuale şi auditive apar în hipertensiunea sau hipotensiunea arterială. are aceleaşi sedii şi iradieri. extracte tiroidiene etc. şi palpitaţiilor apărute în cursul unor boli infecţioase (difteria). leziuni ale peretelui toracic etc. 34 . iar în pliglobulie apare şi în condiţii normale. în cordul pulmonar cronic. anemia. Au un caracter de înţepătură sau arsură. ţesuturilor. datorită trecerii sângelui venos în cel arterial. sunt localizte precis de bolnav cu degetul în regiunea mamelonară stângă (spre vârful inimii). tahicardia paroxistică. sub forma unor lovituri repetate în regiunea precordială. unele tulburări digestive (aerofagii. Palpitaţiile neregulate apar în aritmia extrasistolică. Intensitatea sa este proporţională cu bogăţia în hemoglobina. anevrismul aortic.12") şi polpnee. şi se întâlnesc în pericardite. datorate insuficienţei cardiace. localizări echivoce BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 275 Durerile cardiace sunt dureri organice. în angina pectorală. cafea. Au caracter de arsuri. apare la efort. în mod normal. şi în fibrilaţia atrială. leziuni ale coloanei vertebrale sau ale articulaţiilor vecine. cianoza este cel mai important simptom al insuficienţei cardiace drepte. hemiplegii. Durerea precordială este un simptom important. ameţeli. 2 . 33 . Simptome nervoase: cefalee.cardiacă sau extracardaică (fig. chiar dacă nu au antecedente cardiace. localizări sugestive pentru durerile nevrotice. durerea este localizată de bolnav retrosternal de obicei neprecis.în negru localizări sugestive pentru durerile an-ginoase. Toate aceste cauze pot fi eliminate relativ uşor. După aspectul clinic şi anatomopatologic. febra. stenoza mitrală. SEMNE FIZICE ■ . Este evidentă la nivelul obrajilor. fapt pentru care la anemici poate lipsi. hipertensiunea sau hipoten-siunea arterială. în cadrul cardiopatiilor ischemice coronariene se deosebesc: angina pectorală. aritmii cu ritm rapid. dar apare de obicei în repaus. dacă sunt regulate sau neregulate. ceai. care permite cedarea unei cantităţi mai mari de O2. hernie diafragmatică. balo-nare epigastrică etc.3.). apar brusc în spate şi iradiază în faţă ("în centură"). caracterizată prin alternanţe de apnee (10 .Localizarea şi iradierea durerilor precordiale (după I.). nu au legătură cu eforturile şi pot dura ore întregi. zoster. Simptome respiratorii: tuşea cardiacă şi hemoptizia. cu creştera concomitentă a hemoglobinei reduse în sângele capilar. ateroscleroza cerebrală. Când un bolnav acuză palpitaţii. Simptome din partea altor aparate.durerile radiculare. 32. pneumotorax. Simptome digestive (dureri) în epigastru şi hipocondrul drept. Lenegre) 1 .accidentele motorii trecătoare sau definitive (afazii. dacă durează puţin sau un timp mai îndelungat. cauza cea mai frecventă a palpitaţiilor.). infarctul miocardic şi sindroamele intermediare. hipertiroidismul menopauza). Durerile extracardiace pot fi provocate de embolii pulmonare. bineînţeles. nevralgii intercostale.cu linii transversale.

). sediul şocului apexian (al vârfului etc. Suflurile cardiace pot fi organice (leziune a aparatului valvular) sau funcţionale (dilatare a cavităţilor inimii sau a arterei aorte ori pulmonare).r-3. zgomotul al II-lea sau diastolic. .). şi se numără de preferinţă timp de un minut. După timpul revoluţiei cardiace în care apar. pedioasă. stenoză aortică) sau diastolice (stenoză mitrală. prin mărirea inimii. EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 3.semn important pentru diagnosticul pericarditelor. Modificările cele mai caracteristice ale zgomotelor sunt: întărirea primului zgomot la vârf'(stenoza mitrală). în insuficienţa cardiacă globală. se aude mai bine la bază. percuţia. Inspecţia generală permite să se evidenţieze: . frecvenţa este de ce 70 de pulsaţii/min.3. fiecărui bolnav i se cercetează pulsul radial. tulburări de ritm. Primul zgomot este separat de al doilea prin pauza mică (sistolă). tibi-ală posterioară. Ultimele apar frecvent în insuficienţa cardiacă. şocul apexian se deplasează în jos şi spre stânga (în hipertrofia ventriculară stângă) sau numai spre stânga (în hipertrofia ventriculară dreaptă). care se palpează de obicei la ambele mâini.rH) 3. Sub influenţa unor boli..bombarea abdomenului prin ascită sau hepatomegalie de stază este un alt semn de insuficienţă cardiacă dreaptă. datorat închiderii valvulelor sigmoide aortice şi pulmonare. se răreşte (bradis-figmie) sau devine neregulat (ritmul şi intensitatea pulsaţiilor sunt inegale). . normal. \.inspecţia generală mai permite remarcarea edemelor în regiunile declive (membre inferioare. insuficienţă aortică). mediu şi inelar). zgomotul de galop este un ritm în trei timpi. în fibrilaţia atrială se numără pulsaţiile şi apoi bătăile cardiace.3.Examenul obiectiv al unui cardiac utilizează cele patru metode clasice: inspecţia. carotidă. . iar cianoza. Uneori. humerală.'—. După cauzele care le determină. cardita reumatică. insuficienţa cardiacă. când apar accidental la persoane fără leziuni cardiace. . Auscultaţia inimii permite uneori descoperirea frecăturii pericardiace .palparea arterelor periferice (temporală. pal-parea. Auscultaţia se face cu urechea liberă sau cu stetoscopul. auscultate direct la inimă. Se aude mai bine la vârf. radială. .'. zgomot în trei timpi la vârf (stenoză mitrală.. care apare în diferite forme de insuficienţă cardiacă. datorit asocierii unui al treilea zgomot anormal la cele două zgomote normale. şi "cardiace". în unele boli cardiace congenitale. auscultaţia. Percuţia face posibilă aprecierea măririi şi formei inimii. Inspecţia implică inspecţia generală şi inspecţia regiunii precordiale. în stare patologică pot apărea modificări de zgomote. pulsul se accelerează (tahisfigmie). Palparea permite să se aprecieze: . o pericardită cu lichid abundent.1. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 277 Zgomotele supraadăugate sunt suflurile şi zgomotele. cu trei degete (index. iar al doilea este separat de primul zgomot al revoluţiei cardiace următoare prin pauza mare sau diastolă.:-nu tîî 'V ^(rjr-v. iar poziţia genu-pectorală. Inspecţia regiunii precordiale poate decela: bolirea regiunii precordiale (prin mărirea accentuată a inimii la copii sau adolescenţi) sau retracţia sa (în simfiza pericardică). Se studiază succesiv: Frecvenţa şi ritmul. predomină în spaţiul al V-lea intercostal stâng. în sfârşit în picioare. întărirea zgomotului al doilea la aortă (hipertensiunea arterială) sau la pulmonară (stenoză mitrală. bolnavul fiind aşezat pe rând în decubit dorsal.turgescenţa venelor jugulare la nivelul regiunii cervicale este un semn de insuficienţă cardiacă dreaptă.3.şocul apexian care. Dacă primele sunt mai puţin numeroase.culoarea tegumentelor şi a mucoaselor: paloarea apare în endocardita lentă. -freamătele (vibraţii provocate de unele sufluri valvulare mai intense şi mai aspre şi care dau o senzaţie tactilă asemănătoare cu aceea percepută aplicând palma pe spatele unei pisici care toarce) şi frecăturile pericardice. ■■ . surd şi prelungit. Obişnuit. a degetelor hipocratice (endocardita lentă). La inima normală se percep două zgomote: zgomotul I sau sistolic."dansul" arterial (artere hiperpulsatile) indică o insuficienţă aortică sau un hiper-tiroidism. . regiunea sacrată etc. mai scurt şi mai înalt. datorat închiderii valvulelor atrio-vţntriculare şi contracţiei miocardului.3. . Este limitat şi punctiform. puţin înăuntrul liniei medicoclaviculare. suflurile pot fi "extracardiaceţ (anorganice).pericardice. Normal.poziţia bolnavului: ortopneea indică o insuficienţă cardiacă stângă. în stare patologică. apoi lateral stâng. bolnavul fiind în repaus. şocul sistolic apexian nu se percepe decât în decubit lateral stâng sau chiar nu este palpabil. se spune că pulsul este deficitar. zgomote supraadăugate (sufluri). iar ritmul regulat. PROBE CLINICE Pulsul este o expansiune ritmică sincronă cu bătăile inimii şi se percepe când se comprimă o arteră pe un plan rezistent. femurală) permite aprecierea elasticităţii şi permeabilităţii arteriale. suflurile pot fi sistolice (insfuicienţă mitrală.

.30 de minute). în insuficienţa aortică. emoţii. care apare în colapsul vascular. hipertiroidism. Egalitatea bătăilor: pulsul poate fi alternant când o pulsaţie slabă alternează cu una puternică. Pentru evitarea factorilor care influenţează T. urmată de o pauză mai lungă. care scade în repaus. coarctaţia de aortă. fizic şi metabolic. această cantitate este egală pentru cei doi ventriculi. se întâlneşte în insuficienţa aortică şi poartă denumirea de pulsul Corrigan. în clinostatism sau în poziţie şezândă. T. iar pentru minimă 90/95 mm Hg (Comitetul de experţi al O. inima propulsează cu fiecare sistolă (contracţie) în artera aortă şi pulmonară câte 60 . hipertensiunea diastolică are un prognostic mai grav.160 mm Hg. pericardite. se înregistrează pompând aer în manşetă şi decomprimând progresiv în timp ce se ascultă artera cu stetoscopul. datorită presiunii diastolice joase.A. Unii autori deosebesc: . apnee. în practică se foloseşte termenul de tensiune arterială.tensiunea arterială bazală.).A.3.S. Aparatele se numesc sfigmomanometre. Corect. având grijă să nu fie nici prea strânsă. la câţiva centimetri sub marginea inferioară a manşetei. Unii autori notează şi momentul când zgomotele dispar complet. este mai mare decât la cele toracice cu 20 . Aceasta nu va fi menţinută umflată prea mult timp. în funcţie de vârstă. Este preferabil ca pacientul să stea culcat. T. Creşterea tensiunii sistolice se întâlneşte în hipertensiunea arterială. ritmul fiind regulat.2.Pulsul bigeminat se caracterizează prin două pulsaţii . In mod normal. poziţie. pentru cea sistolică. hipertiroidism beri-beri. Tensiunea arterială este forţa cu care sângele circulant apasă asupra pereţilor arteriali. Acesta este debitul sistolic. în timp ce debitul cardiac reprezintă cantitatea de sânge expulzată de fiecare ventricul într-un minut. care corespunde sfârşitului diastolei. şi cu 1020 mm Hg. blocul total. tahicardii peste 170. la două laturi de deget de plica corului. în stare normală. Pulsul este dur în hipertensiunea arterială. cu braţul relaxat. în ortostatism. Valorile normale sunt considerate astăzi pentru maximă 140 . mese. stenoze valvulare.M. în general există variaţii ale T. când pulsul nu creşte corespunzător cu T°.A. aceasta este o constantă. fie cea oscilatorie sau auscultatorie. şoc. La membrele pelviene.pulsul săltăreţ şi depresibil. care este de 5 . aceasta se ia când bolnavul este în repaus fizic şi psihic (culcat timp de 10 . sarcini. . De aceea.40 mm Hg. respectând întotdeauna aceeaşi oră de înregistrare şi utilizând acelaşi tip de aparat. Presiunea diastolică este mai importantă. Valoarea arătată de manometru la apariţia primului zgomot indică tensiunea maximă (sistolică). şi nu tensiunea peretelui arterial. apărând în formele maligne de hipertensiune. excitaţii psihice. deoarece valorile tensionale înregistrate reflectă presiunea sângelui în artere. Stetoscopul se aplică pe artera humerală. deoarece provoacă hipertensiune venoasă. sex. Face excepţie febra tifoidă. în colaps scad ambele tensiuni. efort muscular.tensiunea ocazională. insuficenţa aor-tică. Mai corect este termenul de presiune arterială. uneori aproape imperceptibil. iar uneori şi la membrele pelviene (indispensabil în unele forme de hipertensiune)."■■ 278 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . . se întâlneşte în extrasistole. trebuie măsurată la humerală. tuse. pentru cea diastolică. deoarece reflectă presiunea permanentă care acţionează asupra arterelor. care ridică tensiunea diastolică. Se deosebesc o tensiune arterială maximă sau sistolică care corespunde sistolei ventriculare. greutatea corporală. şi o tensiune minimă sau diastolică. Duritatea sau presiunea în artere se apreciază prin presiunea care trebuie exercitată asupra arterei pentru a face să dispară unda pulsatilă. Pentru acelaşi individ. 3. unele forme de cord pulmonar cronic şi scăzut.pulsul mic şi rapid. înmulţind frecvenţa cu debitul sistolic se poate obţine debitul cardiac. cu cât T° este mai ridicată. ultima fiind folosită în practica curentă. Amplitudinea sau intensitatea măsoară gradul expansiunii arteriale.3. în metoda ausculatatorie se întrebuinţează aparatul Riva-Rocci sau aparatul Viquez-Leubry. Diferenţa dintre aceste două valori se numeşte tensiunea diferenţială. PROBE HEMODINAMICE Debitul cardiac: ca o consecinţă a activităţii sale. Debitul cardiac este mărit în efort. bilateral (pentru a surprinde o eventuală asimetrie tensională). anemii. pulsul este cu atât mai rapid. nici prea largă.A. înregistrată când subiectul investigat se găseşte în repaus psihic. Se utilizează fie metoda palpatorie.70 ml sânge. T.A. dezvelit până la umăr şi aşezat orizontal la înălţimea cordului. Manşeta se aplică pe partea internă a braţului. în insuficienţa cardiacă. care loveşte degetul cu forţă şi apoi scade brusc. stări febrile. Aceasta este o valoare variabilă..una puternică şi alta slabă. reprezentată de valorile înregistrate în condiţii obişnuite de examinare. tensiunea diastolică scade uneori la zero.6 1 de sânge. sarcină. Din acest punct de vedere se deosebesc: . Tensiunea diastolică se notează în momentul când zgomotele devin mai asurzite. efectuând mai multe înregistrări şi notându-se cea mai mică valoare.

timpul braţ-plămăn (vena braţului .3. în anemii. se injectează în vena braţului eter şi se notează momentul când apare mirosul de eter.). hipertiroidism.Dt . febră. apreciată a fi la unirea celor două treimi posterioare cu BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 279 treimea anterioară a diametrului antero-posterior al toracelui. bolnavul fiind culcat. Se cercetează: .D2 . fiuoresceină.fie direct pe cord.antebraţul stâng .3. notate cu semne sau culori convenţionale (roşu pentru braţul drept. Pentru studiul fenomenelor electrice ale inimii se aplică electrozii . stilet. . ELECTROCARDIOGRAFE Este o metodă de investigaţie care se ocupă cu studiul fenomenelor bioelectrice pe care le produce inima în cursul activităţii sale. în care electrozii sunt aşezaţi pe membre sau pe regiunea pre-cordială. fie raportând nivelul tur-gescenţei jugulare la linia sternală anterioară. emfizemul pulmonar.. pericardita constrictivă. a căror rezistenţă le reduce şi mai mult voltajul.).Derivaţiile standard sau bipolare se obţin conectând cei doi poli ai galvanometrului cu doi electrozi situaţi pe regiuni echidistante de inimă: antebraţul drept.timpul braţ-limbă (vena braţului .capilar pulmonar) . Curenţii electrici produşi de inimă sunt de o intensitate foarte slabă şi se transmit la suprafaţa tegumentelor prin ţesuturi.capilar periferic) = 13". Se folosesc fie electrocardiografe cu înscriere indirectă sau fotografică fie. aparatele sunt prevăzute cu trei fire conducătoare. racordat Ia tubul gradat care conţine soluţie salină citratată. în toate cazurile care cresc debitul cardiac. la diferite distanţe de inimă. ovale sau dreptunghiulare. încât să se găsească la nivelul atriului drept. înălţimea în centimetri de la planul atriului drept la acest nivel exprimă aproximativ presiunea venoasă. Timpul de circulaţie este timpul necesar sângelui ca să parcurgă un segment al sistemului circulator şi variază invers cu viteza de circulaţie (când creşte primul. pulsul venos etc. aparatul Moritz-Tabora sau un simplu tub gradat. Presiunea venoasă este presiunea exercitată de sângele venos asupra pereţilor venelor. Echilibrarea tensională se face prin scurgerea în venă a surplusului de lichid.antebraţul drept . Alungirea timpului braţ-limbă peste 20" se întâlneşte în insuficienţa cardiacă stângă. încălzit.D3 .fibrilaţie atrială. După un repaus al bolnavului de cel puţin 15 minute. La acest nivel trebuie să se găsească vena în care se cercetează presiunea venoasă. Se puncţionează vena de la plica cotului cu un ac gros. Presiunea venoasă se poate aprecia şi clinic.6". iar scurtarea. fie reperând o venă turgescentă de pe faţa dorsală a mâinii pacientului culcat şi observând nivelul la care dispare turgescenţa ridicând mâna. compresiunea venei cave superioare. se sprijină braţul relaxat în aşa fel. înălţimea coloanei de lichid reprezintă valoarea presiunii venoase exprimate în centimetri de apă (normal până la 12 cm H2O).timpul braţ-braţ (vena braţului . Metoda directă foloseşte mano-metrul Claude.nivel flebostatic -se ia înălţimea atriului drept. care creşte în insuficienţe cardiace drepte. în prezent se întrebuinţează tot mai frecvent aparate care permit înscrierea simultană a mai multor derivaţii electrocardiografice şi chiar a altor grafice (fonocardiograma. Pentru a fi înregistrate este necesară amplificarea lor cu aparate foarte sensibile. care se fixează pe membre sau torace prin benzi de cauciuc şi sunt legaţi de aparat prin conductori electrici. Captarea curenţilor se face cu doi electrozi plasaţi în două puncte diferite ale inimii sau chiar la distanţă de inimă. Ca nivel de reper . stâng şi piciorul stâng. deci indirect. Se cercetează prin metode directe sau indirecte. verde pentru piciorul stâng şi galben pentru braţul stâng). . gluconat de calciu (senzaţie de căldură). După locul de aplicare a electrozilor faţă de inimă se deosebesc derivaţii directe (endocavitar prin cateterism). Alungirea timpului braţ-plămân se întâlneşte în insuficienţa cardiacă dreaptă. cu hârtie carbon etc. Determinarea constă în introducerea unei substanţe străine în sistemul venos periferic şi cronometrarea timpului necesar ca să apară reacţia. tahicardii paroxistice. la nivelul celui de-al IV-lea spaţiu intercostal sau la 5 cm sub linia sternală anterioară. cu înscriere directă sau mecanică (cu cerneală. pericardita constrictivă etc.gamba stângă Obişnuit. fie pe suprafaţa corpului. semidirecte 280 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ (esofagiene) şi indirecte.3. Electrozii sunt piese metalice rotunde. 3.25".sistem care permite urmărirea vizuală a curbei electrocardiografice pe un ecran. iar scurtarea. Unele aparate dispun şi de osciloscoape . în mod obişnuit se folosesc următoarele derivaţii: . pericardite constrictive sau cu lichid abundent. scade a doua).gamba stângă . Cele trei derivaţii standard sunt: .antebraţul stâng . .vena braţului opus) = 20 . se utilizează Decolin (gust amar).antebraţul drept .

Amplitudinea deflexiu-nilor este mai mare decât în derivaţiile membrelor. Segmentul 5Teste de obicei izoelectric şi rar denivelat deasupra sau dedesubtul liniei izoelectrice. 36 . Sturm) .Electrocardiogramă normală (după A. V3 şi V4 septul interventricular.la jumătatea distanţei dintre V2 şi V4.1 2 3 4 Fig.6 . Unda P reprezintă procesul de activare atrială.6 . Electrozii sunt fixaţi de torace cu o curea.aVF . Ele^ţr^cardiograma_este o metodă grafică precisă şi simplă care reflectă fidel activitatea miocardului. sora medicală trebuie să pregătească bolnavul şi aparatul. Bolnavul se află în decubit dorsal.Derivaţiile unipolare ale membrelor se obţin conectând polul pozitiv al galvanometrului cu un electrod aşezat pe rând pe fiecare din cele trei membre (electrod explorator). v6 . V este un simbol care desemnează derivaţiile unipolare ale membrelor. După examen se retrag electrozii şi se curăţă. Totuşi. vârsta. Deflexiunile se numesc P. iar undele negative care urmează unde R se notează cu S. dacă a luat medicamente care pot influenţa ECG (digitală. Când se depăşesc aceste valori.R. Unda Tcorespunde retragerii undei de excitaţie din ventriculi. profesia. Durează 0. Durează 0. S'.5 mm. undele pozitive care urmează undei R se notează R\ R". L (left — stânga) şi F (foot = picior) reprezintă prescurtările unor cuvinte de origine engleză care arată locul unde se aplică electrodul explorator (fig.12" -0. pe linia medio-claviculară stângă. segmente şi intervale. iar prima deflexiune negativă cu Q.21".10" în derivaţiile membrelor şi de 0. Intervalul P-Q sau P-R (după cum complexul ventricular începe cu Q sau R) corespunde activării atriale şi timpului de conducere atrio-ventricular. Sfâr282 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ i şitul undei T marchează sfârşitul sistolei ventriculare.în spaţiul al V-lea intercostal.08" 0. V4 . Electrocardiograma normală prezintă o serie de deflexiuni (unde).&VR. pe linia axilară mijlocie.0. E mai scurt în tahicardie şi mai lung în bradicardie. deoarece electrodul explorator este aşezat mai aproape de inimă. Punctele de explorare sunt în număr de şase.Proiecţia inimii pe peretele toracic anterior şi poziţia electrozilor în derivaţiile precordiale Fig. există o tulburare de conducere. care-l priveşte pe medic. relaxat fizic şi psihic.Derivaţiile precordiale sunt derivaţii unipolare care înregistrează diferenţele de potenţial din regiunile miocardice situat sub electrodul explorator. QRS şi T. polul negativ fiind conectat cu un electrod aşezat cât mai departe de inimă şi numit electrod indiferent: . Când complexul ventricular este alcătuit dintr-o singură undă negativă. iar intervalul T-P reprezintă dias-tola electrică.în spaţiul al V-lea intercostal.în spaţiul al V-lea intercostal. Segmentele sunt porţiuni de traseu cuprinse între unde: PQ şi ST. Pentru efectuarea electrocardiogramei. 35 .S. pe linia axilară anterioară. Pentru fiecare bolnav se notează numele.11" în precordiale. unele noţiuni elementare trebuie să le posede şi asistenta. Se mai numeşte şi faza iniţială sau rapidă. diagnosticul clinic. Interpretarea unei electrocardiograme este o problemă dificilă.11" şi are o amplitudine de 1 . S".0. V3 . iar literele R (right = dreapta). prin intermediul unor fâşii de pânză udate cu soluţie salină (clorură de bicarbonat de sodiu). Are o formă rotunjită şi obişnuit este pozitivă.derivaţia unipolara a braţului drept . Durata complexului este de 0. . 35. este alcătuit din mai multe deflexiuni. 36). aceasta se notează cu QS. se fixează electrozii şi se procedează la înregistrare.derivaţia unipolară a piciorului stâng BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 281 "a" simbolizează conducerea amplificată. Când complexul Q. Segmentul ST şi unda T reprezintă procesul de repolarizare ventriculară. V5 .aVL. Complexul QRS reprezintă activarea ventriculară.2. Tegumentele vor fi degresate cu alcool. Vj şi V2 explorează ventriculul drept. Aparatul se pune în contact cu sursa de curent.extremitatea internă a celui de al IV-lea spaţiu intercostal stâng. chinidină). Prima deflexiune pozitivă se desemnează cu R. Temperatura camerei să fie de cea 20°.extremitatea internă a celui de al IV-lea spaţiu intercostal drept. iar electrozii puşi în contact cu membrele pe regiuni ne-păroase. iar V5 şi V6 ventriculul stâng. permiţând . Este rotunjită şi de obicei pozitivă Segmentul ST şi unda T constituie faza terminală a ventriculogramei.derivaţia unipolară a braţului stâng . se controlează funcţionarea. iar derivaţiile primesc ca simbol litera V: Vi . V2 . iar intervalele sunt porţiuni de traseu care cuprind unde şi segmente P-Q şi Q-T.

4.marginea stângă este alcătuită din trei arcuri. iar cel inferior din atriul drept. Sfigmografia^constă în înscrierea grafică a pulsului arterial. Fonocardiograma normală prezintă grupuri de vibraţii care reprezintă zgomotele 1 şi 2.3. proiectându-se silueta cardiovasculară pe un ecran fluorescent. cel superior este dat de butonul aortic. . Astăzi există tendinţa ca primul examen să fie grafic. Complicaţii: tulburări de ritm.1. iar cea stângă depăşeşte linia medio-claviculară. -L. Se apreciază: .precizarea diagnosticului unor boli congenitale. în practica obişnuită se întrebuinţează examenul radiografie şi radioscopic.Teleradiografia este un examen radiografie care se face de la distanţă (2 m de la film).4. reumatism articular acut. ventriculul drept. . examen direct.___ Cateterismul inimii drepte este cel mai frecvent şi se face prin una din venele de la plica cotului. valvulare etc.Kimografia este un examen care permite înregistrarea mişcărilor inimii pe o placă radiografică. edem pulmonar acut. sub control radioscopic. Contraindicaţii: infarct miocardic recent.. care. pătrunzând apoi în vena cavă superioară. oblică-anterioară stângă. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE A VASELOR PERIFERICE 3. Dar electrocardiograma nu dă indicaţii asupra compensării sau decompensării cordului. cardiopatiilor ischemice coronariene. . Se poate înregistra şi pulsul carotidian.3. . care dă o reprezentare spaţială a activităţii electrice a inimii. atriul drept. tahicardii paroxistice ventriculare. uneori chiar şi zgomotele 3 şi 4. stări febrile etc. în practică este foarte utilă pentru diagnosticul tulburărilor de ritm. iar cel inferior (convex). Se bazează pe întrebuinţarea unei grile care se deplasează în timpul înregistrării cu o viteză uniformă. celjnijlociu (concav) de artera pulmonară şi urechiuşa stângă. hipertrofiilor ventriculare.Radiografia oferă o imagine obiectivă care permite comparaţia în timp. în special a celui radial.Radiocardiograma constă în introducerea intravenoasă a unei substanţe radiocative. cu ajutorul unui microfon aşezat pe diferitele focare de auscultaţie. mitrală (ridicată). Se înregistrează de obicei simultan cu electrocardiograma. 3. este vizibilă radiologie). EXAMENUL RADIOLOGIC AL INIMII în mod obişnuit se practică: . Metoda permite: . de ventriculul stâng. Examenul propriu-zis al cordului interesează umbra mediastinală. Flebcvgrafia_ înregistrează pulsaţiile venei jugulare.4. care nu permite comparaţia în timp.. Este utilă la diagnosticul cardiopatiilor congenitale.opacităţile din umbra mediastinală pot fi generate de calcifieri pericardice.Angiocordiografia este un examen care pune în evidenţă cavităţile inimii şi marile vase cu ajutorul unei substanţe radioopace. . -pulsaţiile inimii cresc în insuficienţa aortică şi scad în insuficienţa cardiacă avansată.poziţia: o treime din umbra inimii se află la dreapta liniei mediane şi două treimi. introduse prin cateterism. Fonocardiografia este o metodă care înregistrează grafic zgomotele şi suflurile produse de inimă.Radioscopia. insuficienţă cardiacă. la stânga. . efectuarea unor examene speciale: angiocardiografia.mărimea: inima este mărită când marginea dreaptă depăşeşte marginea coloanei cu două laturi de deget. ■ . ajunsă prin circulaţia venoasă la inimă. permiţând recoltări de sânge şi înregistrări de presiuni în cavităţile inimii. Digitală). este detectată de un contor Geiger-Muller. tulburărilor de conducere (blocuri de ramură). sferică. dar rămâne un examen subiectiv.marginea dreaptă este alcătuită din două arcuri aproximativ egale: cel superior format din vena cavă superioară. Alte metode grafice. oblicăanterioară dreapta şi laterală stânga. 3. proba selectivă cu eter şi executarea de electrocardiograme şi fonocardiograme intracavitar. febră şi frisoane. alcătuită aproape în totalitate de inimă. . folosindu-se în mod obişnuit patru poziţii: frontală sau postero-anterioară (bolnavul fiind aşezat cu faţa la ecran). pentru a fixa toate detaliile. -forma poate fi normală sau de configuraţie aortică (culcată). recoltări de probe de sânge pentru dozarea O2 şi CO2. globulară etc. intoxicaţiei cu unele droguri (Chinidina. accidente trom-boembolice etc. _ BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 283 . SIMPTOME FUNCŢIONALE . prin evidenţierea traiectelor anatomice (sonda fiind radioopacă. sesizează numeroase amănunte care scapă radioscopiei şi prezintă un grad mai redus de periculozitate pentru medic. . Permite examenul în mişcare. asupra etiologiei şi prognosticului cardiopatiilor. artera pulmonară. Cateterismul inimii este o metodă de explorare a cordului care constă în introducerea unei sondlTradioopace speciale prin sistemul vascular periferic. endocardită lentă.măsurarea presiunilor intracavitare. Vectocardiografia este o metodă grafică derivată din ECG.uneori chiar localizarea leziunii.

Se ivesc de obicei la vârful degetelor sau călcâi. la început cu paloare şi răceală.artera radială. neurologică. cu sediul în gambă. interesând ambele mâini. exprimă de obicei o tulburare funcţională: boala Raynaud. la femurală (în triunghiul Scarpa. \. paloarea tegumentelor (spasm sau obstrucţie arterială). f . şi calmată prin repaus. *. Apariţia subită a unei dureri profunde. \ . sau uscată. la tibiala posterioară (în jgheabul retromaleolar intern).artera tibială posterioară BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 285 Palparea (fig. sub arcada crurală).: * "-ti. gangrena umedă (prin suprainfecţie). atrofică. care precedă apariţia tulburărilor trofice. denotă o osbtrucţie arterială acută (embolie sau tromboză). la pedioasă (la gâtul piciorului).Palparea arterelor (după Fattorusso) a . intense. o polinevrită etc. Trebuie reţinut faptul că nu orice tulburare la nivelul membrelor (durere. e .»"* Fig. indică o tromboză sau embolie gravă. declanşate de frig. Cele mai importante manifestări funcţionale sunt: Oboseala la mers (foarte semnificativă şi precoce): cârcei şi mai ales parestezii. se intensifică la căldură şi efort şi nu permite somnul.artera pedioasă. Uneori apar ulceraţii mici. refractară. este difuză. d . apoi cu cianoză şi furnicături. Prin palpare se apreciază şi temperatura tegumentelor. modificare de temperatură sau culoare) traduce o afecţiune vasculară. de repaus. în special la mers.Tulburările periferice pot fi datorite unor afecţiuni organice sau unor tulburări arteriale funcţionale. bilateral. cu edem şi limfangită. fie cu caracter de arsură sau amorţeală. păr rar şi subţire. apare mai târziu şi denotă un stadiu tardiv. Aceste modificări indică o suferinţă arterială avansată. continuă. atroce. 37) permite aprecierea pulsului arterial.artera femurală. EXAMENUL OBIECTIV Examenul obiectiv furnizează relaţii importante. Absenţa pulsului indică un stadiu avansat de ischemie periferică. Când sunt masive. de obicei interdigitale..artera poplitee. apărând în special la femei. prin inspecţie putându-se constata atrofia unui membru (obliterare arterială cronică). Când durerile sunt simetrice. care trebuie cercetat sistematic.artera humerală. la toate arterele la carotidă (pe marginea anterioară a sterno-cleidomastoidianului). ■ . Este datorită unei nevrite ischemice. Se numeşte claudicaţie intermitentă şi este datorită aproape totdeauna unei arteriopatii periferice organice. Cea mai semnificativă este durerea care apare la efort. fie cu caracter de frig sau hiperestezie. însoţită de paloare şi răceală locală. 284 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 3. excepţional deasupra genunchiului.4. : \ iaJR< . în repaus şi efort. Tegumentele sunt reci în insuficienţa arterial?» acută şi cronică şi calde în trom-boflebite. Are caracter de crampă. 37 . Edemul apare în tromboflebite sau în insuficienţa venoasă cronică. c . la humerală (la nivelul marginii interne a bicepsului). când ţesuturile periferice sunt necrozate. unghii groase şi deformate). uneori eliminându-se spontan. cu gamba flecată). cu impotenţă funcţională totală. la poplitee (pe faţa posterioară a genunchiului. modificarea tegumentelor şi a fanerelor (piele lucioasă. continuă. Se face cu dosul mâinii în regiuni simetrice.2. b . Durerea este simptomul dominant. la tratament. Durerea spontană. în multe cazuri fiind vorba de o boală reumatică. . negre-violacee.

Toaleta zilnică a bolnavilor îi revine de asemenea ei.10". în bolile cardiovasculare dieta reprezintă adesea un factor esenţial. ci trebuie să cunoască noţiuni teoretice care să-i permită depistarea unui semn precoce. care dă relaţii asupra sediului.5. La fel de important este şi repausul psihic. Nu trebuie însă să uite dezavantajele repausului îndelungat la pat. Iată de ce asistenta medicală este datoare să le asigure şi să urmărească poziţia corectă în pat. de regulă un compas iodat. etc). transmise unui Osciloscop şi înregistrate. Ecourile sunt amplificate. discuţiile cu voce tare. La normal are loc în 1-". infarct miocardic etc. edeme. Regimul fără lichide. Să cunoască semnele şocului compensat şi măsurile de profilaxie.la coborârea piciorului. Dar pentru a-şi îndeplini menirea nu trebuie să se mulţumească să cunoască şi să aplice. medicaţie etc. colaps vascular.A. Este indispensabil în explorarea cardiopatiilor congenitale şi a valvuropatiilor dobândite. Să cunoască primele îngrijiri care trebuie acordate într-o lipotemie sau sincope. sau ridicarea pe vârful picioarelor în acelaşi ritm permit aprecierea claudicaţiei intermitente. urină. coborârea membrului ridicat sub nivelul patului readuce culoarea normală în 5 . dacă reţinem. în mod normal. în obstrucţii arteriale apare rapid o lividitate./ 3. Chinidina etc. timpul este prelungit în insuficienţa arterială. deci o supraveghere continuă. cardiopatii ischemice. stop cardiac). chiar perfect. naturii şi întinderii leziunilor. în sfârşit. chiar intervenţia în situaţiile în care viaţa bolnavului depinde de cunoştinţele sale. Asigurarea tranzitului intestinal este capitală pentru aceşti bolnavi. Investigaţiile radioizotopice au fost introduse recent în explorarea cardiovasculară. pentru localizarea obstacolelor şi defectelor congenitale şi pentru determinarea altor parametrii.a turgescenţei venelor colabate prin ridicarea membrului. timpul este mult prelungit. EXPLORĂRI FUNCŢIONALE / Proba mersului într-un ritm de 120 paşi/min. hipertensiune arterială. Substanţa radiopacă. se poate înţelege mai bine rolul său. numit Cateter. Cateterismul cardiac este o tehnică specială care constă în introducerea în circulaţie a unui tub subţire. In insuficienţele arteriale. măsurile de reanimare necesare (respiraţia . schimbarea lenjeriei. utilizează reflectarea ultrasunetelor la nivelul unei zone de contact dintre două medii cu densitate diferită. Asistenta medicală este obligată să noteze toate datele referitoare la puls. Nu trebuie să uite că unui bolnav cu insuficienţă cardiacă avansată îi este interzis efortul de toaletă zilnică. Arteriografia este un examen foarte important. nu şi circulaţia colaterală. pentru prevenirea trombo-zelor. Fonocardiograma este o metodă de explorare. pentru a împiedica intrarea în stadiul decompensat. ridicarea unui membru timp de 30" produce o uşoară paloare. indicele oscilometric (valoarea oscilaţiei maxime) este de 6 . hiposodat. la membrul pelvian. Eritoza declivă: la normal. oboseală şi durere. care reclamă o spitalizare îndelungată. uneori hipoazotat poate fi adeseori mai util într-o hipertensiune sau o insuficienţă cardiacă decât multe medicamente. Metoda este limitată. 3. Ea trebuie să asigure repausul fizic şi psihic al bolnavului.). care aproape în toate aceste categorii de afecţiuni este indispensabil. trebuie să cunoască şi primele îngrijiri care urmează să fie acordate în unele urgenţe cardiovasculare. T. Ischemia plantară: la normal. dacă este nevoie.3. dietă. Ecocardiografta. edem pulmonar. tulburări de ritm. chemările la telefon. faptul că multe boli cardiovasculare reprezintă urgenţe medicale. Pe aceeaşi linie se situează şi frecvenţa accidentelor din bolile cardiovasculare (sincope. explorând numai trunchiul arterial principal. Vizitatorii numeroşi. efectuarea zilnică a masajului gambelor şi picioarelor.. diferitele tehnici de îngrijire a bolnavului.). folosită pentru stabilirea sediului suflurilor cardiace. asistenta medicală trebuie să ştie că eforturile mari de defecaţie pot fi fatale într-un infarct miocardic. Valorile se înregistrează la ambele membre inferioare. La aceiaşi bolnavi efortul de flexie şi de extensie a piciorului ridicat produce rapid paloare. fapt pentru care este necesar să se recomande alegerea poziţiei şezânde sau semişezânde. Valori sub 6 indică o tulburare a circulaţiei arteriale. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI CARDIOVASCULARE Asistenta medicală deţine o poziţie foarte importantă în îngrijirea acestor categorii de bolnavi. Ea trebuie să cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile unor medicamente (Digitala. . aceşti bolnavi sunt incapabili să se ocupe singuri de dânşii. se injectează repede în artera branhială pentru membrul toracic. în femurală pentru membrul pelvian şi în aortă în caz de obstacol sus-situat. transportul. Adeseori. Oscilometria măsoară oscilaţiile arteriale cu oscilograful Pachon. în sfârşit.4. puseuri de hipertensiune. ca şi a complicaţiilor. interpretarea acestuia şi.8 u. naturii. Justificarea rolului ei rezidă în caracterul unor boli cardiovasculare (insuficienţă 286 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ cardiacă. ca şi neînţelegerile familiale sau profesionale sunt tot atâtea cauze care pot frâna evoluţia favorabilă. prin înregistrări grafice. Timpul de umplere venoasă este revenirea .

bronhoscopii.1. ENDOCARDITA BACTERIANĂ Definiţii: proces inflamator endocardic care apare în cadrul unor infecţii generale cu diverşi germeni.). sunt friabile. în artera pulmonară (infarct pulmonar) etc. endocardita lentă este o boală destul de frecventă. mai rar entero-cocul.semne renale constând în embolii renale (coli violente şi hematurie) sau leziuni de glomerulonefrită (hematurie. Vegetaţiile conţin microbi. deoarece grefa septică se constituie pe un endocard anterior normal. cu evoluţie îndelungată. de obicei reumatismale (stenoză mitrală sau insuficienţă aortică). anorexie cu pierdere în greutate. în perioada de stare se întâlnesc: . erupţii hemoragice pe membre.. alcătuite din hematii. nu se mai poate face astăzi o delimitare netă.endocardita bacteriană subacută (endocardita lentă). . dureri musculare şi articulare.semne care apar la un vechi valvular. pato-genic secundară.semne de embolie în arterele membrelor (durere. nu se încadrează în grupul endocartidelor decât dacă leziunile sunt active. . viridans (aproximativ 75%)."gură-la-gură" sau "gură-la-nas" etc. evolutive. evolutive: . pato-genic primitivă. . albuminurie etc. uneori. endocarditenebacteriene: . 3. cu accentuarea deformărilor valvulare.săptămâni şi chiar luni . rinichi.endocardita trombozantă simplă apare la bolnavii cu afecţiuni caşectizante cronice (cancer. astenie marcată. avorturi etc. ca extracţii dentare. peteşii. MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ . care fac ca germenii existenţi în diferite focare de infecţie (dentare. apare endocardita malignă acută. Se întâlneşte mai ales între 20 şi 40 de ani. Se caracterizează prin manifestări de septicemie. Simptomatologie: debutul este aproape totdeauna insidios şi se caracterizează prin febră neregulată. Apariţia bolii este favorizată de o serie de factori declanşatori. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 287 .) să pătrundă în sânge şi să se grefeze pe valvula lezată. paloare. leucemii) şi se caracterizează prin ulceraţii şi vegetaţii ale endocar-dului şi embolii în sistemul marii circulaţii. investigaţii genito-urinare (cateterism vezical. Anatomie patologică: leziunile caracteristice constau în vegetaţii localizate pe val-vulele mitrale sau aortice. între cele două forme.manifestări cutanate: paliditate de un galben-murdar. tulburări de ritm) sau coronariană (crize de angor sau infarct miocardic). pneumococul etc. Desprinderea vegetaţiilor duce la ulceraţii şi perforaţii. Există două principale forme clinice. apare endocardita lentă. hipotensiune arterială şi agravare sau instalarea insuficienţei cardiace. Când puterea de apărare este scăzută şi germenii sunt foarte virulenţi. în producerea bolii joacă un rol important raportul dintre virulenţa germenilor şi puterea de apărare a organismului. / / 3 6 ENDOCARDITELE Endocarditele sunt boli inflamatorii evolutive ale endocardului. în arterele cerebrale (hemiplegie). tuberculoză. Se cunosc şi forme clinice în care infecţia se grefează pe un cord sănătos.semne generale toxiinfecţioase: febră neregulată. deoarece grefa septică se constituie pe un endocard anterior lezat (val-vulopatie dobândită sau congenitală). când forţele de apărare ale organismului sunt mari şi virulenţa germenilor scăzută apar endocarditele abacteriene. Existenţa unei cardiopatii anterioare. iar când forţele de apărare şi virulenţă sunt în echilibru. cutanate. . în ultimii ani. afectând în principal endocardul valvular. pulmonare etc. amigdalec-tomii.endocardite reumatismale. stafilococul alb sau auriu.. hipotermie şi dispariţia pulsului). mai rar congenitală. Cu excepţia situaţiilor extreme. astenie. semne de atingere miocardică (galop. embolii periferice şi leziuni ulcerovegetante ale endocardului valvulat^parietal. amigdaliene. cu frisoane şi transpiraţii. insuficienţa aortică).până ce diagnosticul se precizează. nodozităţi mici şi dureroase roşii-violacee care apar în pulpa degetelor (noduli Osler). paloare. cistoscopie). consecinţe obişnuite ale endocarditelor reumatismale. splină moderat mărită şi dureroasă.6. cu toate că nici celelalte vârste nu sunt cruţate. creier). genito-urinare.). similitudini etiologice şi terapeutice.endocardita bacteriană acută (endocardita malignă acută) cu evoluţie rapidă. Examen de laborator: hemocultură este examenul capital.simptome cardiace: semnele leziunii valvulare pe care s-a grefat boala. bolile valvulare cronice (stenoza mitrală. anorexie şi transpiraţii . Sângele se recoltează pe mai multe tipuri de medii de . existând numeroase forme de trecere. hipocratism digital. gonococul. Cel mai frecvent agent etiologic este Str. se întâlneşte aproape totdeauna la această categorie de bolnavi. leucocite şi fibrină. se desprind uşor şi provoacă embolii septice în circulaţia mare (splină. Patogenie: deşi în scădere.care persistă un timp îndelungat . Semnul revelator este febra . Se cunosc: endocarditele bacteriene: endocardita bacteriană subacută (lentă) endocardita bacte-riană acută (malignă acută).

Oxacilină (6 g/zi). Se începe cu un tratament de atac timp de 2 . pulmonare (spute hemoptoice) sau renale (hematurie microscopică). Tabloul clinic este dominat de starea septică dramatică cu embolii periferice. endocardită malignă acută. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 289 Prognosticul este în general rezervat. cu Streptomicină (1-2 g/zi). pulmonar. iar într-o treime bacilii gramnegativi (colibacil. dar în situaţii grave. ENDOCARDITA REUMATISMALĂ .Ampicilina cu Gentamycină (Kanamicină sulfat sau Streptomicină): pentru stafilococul auriu 0 Oxacilină (Meticilină sau Cloxacilină) cu Kanamicină sulfat (sau Lincomicină). care se datoreşte tratamentelor îndelungate cu antibiotice şi nerespectării tehnicilor de recoltare a hemoculturii. evoluţia este mult mai bună decât în trecut. Cefalotină (8 g/zi).3 săptămâni. Se recoltează mai multe hemoculturi (3 . se asociază chiar 3. tratamentul este mixt (reumatismal şi bacterian). endocardită reumoseptică. Există şi cazuri cu hemocultură constant negativă cu prognostic sever.5 g/zi). în timp.16 milioane u/zi).1. netratată. Colistină (12 000 000 u/zi). absenţa splenomegaliei.. proteu. Răspunde bine la antibioterapie (90%). stafilococul alb. amig-dalectomie. intervenţii uro-genitale şi investigaţiile intracavitare) să se facă sub protecţie de antibiotice: Penicilină. Dacă acesta a fost instituit.3 săptămâni. Sfârşitul este letal în 1 . Se asociază antibiotice bactericide: Penicilină G.6.asociată cu paloare. uterin. endocardită cu hemocultură negativă . în situaţii rare. dietă săracă în sare (în insuficienţă cardiacă). stafilococul alb. mai rar (1/3) enterococul. 3. Cloxacilină (6 g/zi). regim hipercaloric. sufluri organice cardiace microembolii septice cutanate (noduli Osler). masiv\şi asociat. în formele reumo-septice. în 2/3 din cazuri este stafilococul auriu. piocianic.afectează sever.6. salmonele). a emboliilor şi a hemoculturii pozitive. arteriale (hemiplegii. Evoluţie: astăzi. care este o realitate clinică şi constă în asocierea endocarditei lente cu o endocardită reumatismală.cultură. Gentamycină (240 mg/zi). Forme clinice: endocardită lentă (subacută). Diagnosticul pozitiv de endocardită lentă este sugerat de o stare febrilă sau subfebrilă . pentru care pledează vârsta mai tânără. insuficienţelor cardiace şi recidivelor. se instituie timp de 7 zile un tratament antireumatic.36 de ore de la suprimare. se recomandă ca asanarea focarelor de infecţie (extracţii dentare. în apogeul febrei şi după frison (în special seara). în cazul unor hemoculturi negative. Antibioterapia este inoperantă în 75% din cazuri. bogat în proteine şi vitamine (C şi A). evoluează letal în săptămâni sau luni. însoţit de splenomegalie. perenteral sau în perfuzie venoasă continuă. poliartritele. Pentru Str. se consideră endocardita ca fiind bacteriană şi se aplică tratamentul adecvat. atingerea cordului exteriorizându-se discret(sufluri4amai multe focare variabile). al cărei agent patogen. starea bolnavului datorită sechelelor renale (nefrita cronică). după caz. Când diagnosticul de endocardita este incert (reumatic sau bacterian?). care are ca agent etiologic Str. mai ales endocardită reumatismală.48 de ore). urinară sau uterină . ireversibile. înainte ca bolnavul să fi început tratamentul cu antibiotice. pe un cord anterior normal (rar lezat). (8 .afecţiune din ce în ce mai rară. boala . Tratamentul trebuie să fie precoce. De obicei se folosesc 2 antibiotice. Profilaxia este posibilă prin intervenţii chirurgicale. se administrează Penicilină + Kanamicină sulfat. mai grav la bătrâni. ENDOCARDITE NEBACTERIENE 3. rinofaringian. biliar. streptococul (î-hemolitic. Grefa septică are punct de plecare de obicei rinofaringian şi se constituie pe un cord deja lezat. în cazul hemocul-turilor negative se începe tratamentul cu Penicilină + Streptomicină.8 în primele 24 . se asociază Penicilina G cu Streptomicină sau Kanamicină sulfat pentru enterococ . datorită antibioticelor. se sistează şi se recoltează hemoculturi la 24 . Tratamentul igieno-dietetic constă în repaus la pat. Debutul şi evoluţia sunt insidioase. Dacă nu se obţin rezultate. Metastază septică apare în cursul unei septicemii. Kanamicină sulfat (1 . leziunile reziduale fiind minime. Ami-nofenazonă dă rezultate bune şi rapide în diagnosticul diferenţial. Produce ulceraţii mutilante. în formele grave din cursul septicemiilor cu germeni neidentificaţi se asociază Penicilina G + Oxacilină + Gentamycin.chiar vindecată . având ca poartă de intrare un focar septic cutanat. tromboze). cu leziuni renale severe sau embolii grave. Pot apărea recăderi sau accidente tardive embolice (cerebrale sau în membre). se practică arterioculturi. Tratamentul de probă cu acid acetilsalicilic. persistă o insuficienţă cardiacă gravă şi riscul emboliilor. viridans. urinar. hemofilul etc. în acest scop trebuie eliminate afecţiunile febrile intercurente.uneori evidenţiată doar prin termometrizare din 2 în 2 ore . Meticilină (8 g/zi). Când poarta de intrare este rinofaringiană.2. când este biliară.2. viridans (2/3 din cazuri) şi. Profilaxie: deoarece endocardita lentă se grefează de obicei pe o cardiopatie valvulară sau congenitală. în formele cu hemoculturi negative. pneumococ. Tratamentul etiolgic se bazează pe antibiotice alese după antibiogramă.Ampicilina + Gentamycin. în care infecţia este lichidată. ale valvulelor. Ampicilina. Eritromicină. Totuşi.1. Diagnosticul diferenţial se face în special cu febra dintr-o cardiopatie valvulară. ■.

în general. în stadiul de valvulopatie cronică. semne umorale .90%. Leziunile endocardului sunt localizate în special la valvu-lele mitrală (50%) şi aortică (20%). după luni şi chiar ani de zile.A.A.A. caracterizată prin absenţa unor nete manifestări articulare. Este o boală poststreptococică. iar înainte de vârsta de 30 de ani . Când apar numai semne de cardită sau forme fruste de poliartrită. ritm de galop.A. urmat fiind de endo-card şi mai rar de pericard. de hiperleucocitoză. coree. Bolnavul este expus la recăderi şi aceste recăderi pot agrava leziunea cardiacă" (Comitetul de experţi O. Atingerea miocardului. Diagnosticul bolii se face pe baza criteriilor stabilite de Jones: prezenţa a două semne majore (cardită.. poliartrită. continuă şi prognostic sever. proteină C-reactivă -. Se pare că un rol important îl deţine existenţa unei coincidenţe antigenice între streptococ şi muşchiul cardiac. leziunile uşoare se pot vindeca. cele organice se menţin.M. R. Pericar-dita. de prezenţa streptococului hemolitic în faringe în timpul anginei şi de creşterea titrului ASLO în timpul puseului acut. mărirea volumului inimii. în acest mod. în care se observă una sau mai multe din următoarele manifestări majore: poliartrită acută mobilă. Simptomatologie: R. (febră reumatică. cicatrice. frecătură pericardică. constituind pancardita. Miocardul este afectat cel mai frecvent. cu evoluţie trenantă. este în mod curent ignorată. fibrilaţie atrială) şi de conducere (prelungirea intervalului P . tulburări de ritm (tahicardie. ceea ce caracterizează reumatismul articular acut este evoluţia BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 291 cronică.R). după 1-3 luni. Evoluţie şi prognostic: la copil predomină localizarea cardiacă. Endocardita reumatismală se exteriorizează prin asurzirea zgomotului I. afectând endocardul. Afectarea cordului este mai frecventă la copil şi adolescent.Q pe electrocardiogramă.A. urmate de depuneri succesive de fibrină pe marginea valvelor. noduli subcutanaţi) sau a unuia major şi a două minore (antecedente de R. apare leziunea specifică . prelungirea intervalului P . cu patogenie alergică. noduli subcutanaţi. iar la adult fenomenele articulare. reumatism Bouillaud) apare la orice vârstă. se defineşte ca fiind o "boală care este o urmare a infecţiei cu streptococi din grupa A. Tabloul clinic este completat de creşterea intensă a V.S. diagnosticul este facil.S. este precedat de o angină sau faringita. întotdeauna prezentă în cazurile severe.S. după 2-3 săptămâni. Leziunile endocardice coexistă frecvent cu cele miocardice şi pericardice. realizează sindromul miocardic: mărirea inimii. reumatism infecţios. leziunea cardiacă apare insidios la 8 . La nivelul miocardului. reumatismul cardiac evolutiv. eritem. Ele traduc suferinţa celor trei tunici ale inimii.V.H. Intervalul liber dintre angina 290 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ sau faringita iniţială şi puseul acut reumatismal . coree. tulburări de ritm. Febra şi poliartrită domină simptomatologia. Patogenia alergică se explică prin sensibilizarea organismului prin atacul exercitat de streptococii P-hemolitici din grupa A.A. Importanţa carditei reumatismale rezultă din faptul că peste 40% din totalul bolilor cronice de inimă sunt de origine reumatică. căruia îi conferă nota de gravitate.A. izolat sau împreună. a cărei frecvenţă este redusă (10%). Endocardita reumatismală poate evolua spre vindecare completă.interval în care se produc anticorpii -pledează pentru rolul alergiei. de creşterea fibrinogenului. şi forma abarticulară.granulomul reumatic. dar cele severe şi repetate duc la fuziunea comisurilor. accelerată. dar deseori evoluează spre constituirea unei valvulopatii. cel diastolic de insuficienţă aortică. cu stare generală gravă). Când R. boala poate să nu fie identificată. suflu diastolic pe marginea stângă a sternului) şi schimbarea caracterului suflurilor preexistente. întretăiată de numeroase puseuri acute.A).A. suflurile caracteristice leziunilor valvulare constituite apar după un anumit interval: suflu sistolic de insuficienţă mitrală.. febră. Anatomie patologică: iniţial apar leziuni conjunctive subendocardiace. cu apariţia autoanticorpilor anti-miocard. cardită fiind diagnosticată ulterior.Definiţie: endocardita reumatismală este o endocardita nebacteriană. anticorpii produşi de streptococ ar hipersensibiliza inima şi vasele. izolat sau împreună (30%) şi rar la celelalte. decompensare cardiacă. Rolul streptococului hemoliţic din grupul A este dovedit de angina streptococică ce precedă boala (evidentă clinic în 40% din cazuri şi bacteriologic. Cu fiecare recidivă creşte riscul de prindere a cordului sau de agravare a leziunilor preexistente. Recidivele sunt mai frecvente la copiii mici şi îndeosebi în primii 5 ani de la debut.A.10 zile de la debutul puseului. fibrozarea valvulelor şi apariţia de stenoze sau insuficienţe valvulare. marginat. Suflurile sistolice funcţionale regresează după cedarea febrei. R.A. care reduce mult frecvenţa recidivelor.H. iar cel de stenoză mitrală. se manifestă cu poliartrită. cardita. Semnele majore -ale carditei sunt: sufluri semnificative. suflu mezodiastolic apical. evidenţa unei infecţii streptococice în antecedente -angină + creşterea titrului ASLO sau cultură din exsudat faringian cu streptococ prezent). insuficienţă cardiacă. dar cu incidenţă maximă între 5 şi 15 ani. leucocitoză.. . leucocitoză şi prezenţa streptococului hemolitic în exsudatul faringian urmată după 1-3 săptămâni de atacul reumatismal. miocardul şi pericardul. Poliartrită este mobilă şi are caracter inflamator.A. 1966). eritem marginat. în 100%) şi de eficacitatea profilaxiei de lungă durată cu Penicilină. apariţia de sufluri (în ordine: suflu holosistolic la apex. însoţită de febră. principala manifestare a reumatismului articular acut (R. Formele clinice cele mai frecvente sunf' reumatismul cardiac malign (pancardită. artralgii. extrasistole. tahicardie.

) evoluţia (stabilizată. Când suntem absolut siguri de cooperarea bolnavului. Se observă în prezent. la 6 ore. Anatomia patologică arată sudarea celor două valvule mitrale. freamăt catar.1. creşterea formelor clinice atipice. La examenul clinic se constată. caracterizate prin defecte ale aparatelor valvulare. constă în tratamentul continuu cu Penicilină (Moldamin) (benzatin-penicilină) (1 200 000 u. la 6 ore). cel mijlociu bombat şi semne de mărire a inimii drepte. inactivă.Prognosticul depinde de starea miocardului.3 luni. înşelătoare. edeme). mobilă.i. Pentru fiecare valvulopatie trebuie să se precizeze diagnosticul anatomic (stenoză. frecvenţa formelor monoarticulare. survin semne pulmonare. Cu timpul. în special la adult. numărul redus al recăderilor.7. se instituie tratamentul antiinflamator cu acid acetilsalicilic (6 g/zi). când inima dreaptă cedează. In general.A. datorită debitului cardiac redus. dentare. 38) evidenţiază o inimă de configuraţie mitrală (cord ridicat). ( Diagnosticul este relativ uşor în prezenţa semnelor caracteristice de reumatism articular acut: poliartrită acută. în contextul cărora apare o atingere cardiacă. la primul puseu şi în cazurile severe.5 mg/kilocorp/zi). antiacidele şi clorura de potasiu (2 g/zi) sunt mijloace de protecţie. debitul cardiac scade şi sângele stagnează deasupra obstacolului .A. Profilaxia R. hipertrofia inimii drepte şi leziuni pulmonare datorite stazei şi hipertensiunii. Etiologie: boala este mai frecventă la femei.asimptomatic. este mai grav decât la adult. Manifestările clinice devin evidente când suprafaţa orificiului mitral. ortopnee. în primul stadiu . stadiul II cu reducerea uşoară a activităţii fizice./zi.7. Pulsul este mic. grefă septică) şi funcţional. de instalarea unei endocardite lente. i. Clasificarea funcţională împarte valvulopatiile în 4 stadii: stadiul I. Examenul radiologie (fig. Originea congenitală este excepţională. sau insuficienţă).în atriul stâng şi în circulaţia pulmonară -. Cât timp debitul ventriculului stâng rămâne normal. accentuarea primului zgomot la vârf şi a celui de-al doilea la orificiul pulmonar. iar tensiunea arterială scăzută. iar în ultima perioadă.i. apar semnele insuficienţei cardiace drepte. STENOZA MITRALA ■ Definiţie: este o modificare patologică a orificiului mitral. Pentru o perioadă de timp. doza reducându-se săptămânal din a doua săptămână. timp de 2 . lărgită şi . Antibioterapia cu Penicilină G (2 milioane u. Prima consecinţă a strâmptării orificiului mitral constă în scăderea debitului ventriculului stâng. în absenţa carditei. la 14 zile).debitul ventriculului stâng se menţine normal. La adult caracteristicile R. fenomenele compensatoare sunt depăşite. de atingerea polivalvulară. Corticoterapia rămâne tratamentul de elecţie. Se administrează Prednison (1-l.. 292 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 3.dilataţie şi creştere a presiunii diastolice în atriul stâng . sub protecţie de Penicilină (1-2 milioane u. împiedicând scurgerea sângelui din atriu în ventriculul stâng în timpul diastolei. EGG arată modificarea undei P. Importanţa lor constă în complicaţiile pe care le determină citând în acest sens în primul rând insuficienţa cardiacă. Tratament: repausul absolut la pat este obligatoriu. jugulară turgescentă. aterosclerozei. 5 ani de la episodul acut sau până la 20 de ani. Când apar staza şi hipertensiunea pulmonară. prin intervenţia unor mecanisme compensatoare . dilatarea atriului stâng. fenomen datorit trecerii sângelui în diastolă prin orificiul mitral micşorat: de asemenea. în cazul carditei severe. dar pericolul agranulocitozei îi restrânge utilizarea. iar mai târziu se decompensează. 3.A. congenital etc.m./zi. mai ales în cazurile în care coexistă cardita. cauza principală fiind endocardita reumatismală. care măsoară 4-6 cm . Se practică amigdalectomia şi se asanează infecţiile de focar. traumatismelor sau malformaţiilor congenitale. după 2-3 luni în caz de cardită minimă şi după 3-6 luni (urmate de alte (6-l2 luni de activitate redusă). iar durata tratamentului fiind de 8 -l2 săptămâni. de importanţa leziunilor valvulare. la copil. Activitatea se reia după 6 săptămâni când nu a apărut cardita.m.nu apar decât semne fizice. iar la auscultarea cordului. la palpare. în majoritatea cazurilor endocarditei reumatismale. etiologic (reumatismal. raluri de stază. Toate infecţiile acute strepto-cocice se tratează cu doze bactericide de penicilină. ceea ce impune inimii drepte un efort suplimentar. astm sau edem pulmonar. endocarditei lente. cianoză. cu semnele biologice prezente. hepatomegalie. febrilă. timp de 10 zile) (Ampicilina sau Eritro-micină în caz de rezistenţă) este obligatorie. micşorarea ventriculului stâng. Simptomatologia depinde de stadiul clinic. sub protecţie de antiacide. mai rar sifilisului. fără limitarea activităţilor fizice. produsă de sudarea valvu-lelor cu strâmtarea orificiului. Diagnosticul este mai facil la copii şi adolescenţi. cu arcul inferior stâng micşorat. se recurge la Penicilina V (2 comprimate/zi). proces reumatic activ. atingerea redusă a inimii. subiectiv . din care cauză se hipertrofiază. stadiul III limitarea importantă a activităţii la eforturi mici şi stadiul IV cu incapacitate pentru orice activitate. BOLILE VALVULARE Definiţie: bolile valvulare sunt cardiopatii valyjilare cronice. scade sub 2 cm . Regimul hiposodat. Aminofenazona are efecte similare. în acest stadiu sunt prezente simptomele insuficienţei cardiace (dispnee de efort. constau în absenţa coreei şi a manifestărilor cutanate. i. o uruitură diastolică. stenoza mitrală este compensată şi nu apar complicaţii.A.

vârful inimii fiind deplasat în jos şi spre stânga.A. prin evitarea eforturilor.A. în care caz se vorbeşte de boala mitrală. dispar de obicei tulburările din stadiul precedent. Când ventriculul stâng cedează şi apare insuficienţa ventriculară stângă. o profilaxie de lungă durată cu penicilină. Se afirmă insuficienţa mitrală şi în prezenţa unui suflu sistolic apical.7. Insuficienţa mitrală pură este foarte rară. dispnee de efort. iar insuficienţa cardiacă. • este astenic. Complicaţiile sunt numeroase şi apar de obicei în stadiul al doilea şi al treilea: recrudescenţă a infecţiei reumatice. mult mai rar traumatică sau aterosclerotică. în primul rând de frecvenţa recidivelor reumatismale şi de starea miocardului. cu timpul. In stadiul de hipertensiune pulmonară apar numeroase semne care atrag atenţia bolnavului asupra suferinţei sale. dilatarea şi hipertrofierea ventriculului stâng.7. Refluxul sistolic produce dilatarea atriului stâng şi. val-vulopatiilor aortice. Tratamentul este în primul rând profilatic. emboliile cu anticoagulante. apărut în cursul unui puseu de R. cerebrale.Stenoză mitrală operată. şi care se menţine şi în continuare. staza retrogradă provoacă tulburările descrise la stenoza mitrală. miocarditei. de gradul stenozei. 3. refluxul de sânge. hempatomegalie. dar şi de asocierea cu alte boli valvulare. Diagnosticul se face în prezenţa unui suflu sistolic intens la vârfiil inimii. iar complicaţiile tromboembolice. uşoară cianoză a feţei. fiind asociată de obicei cu o stenoză mitrală. edemul pulmonar şi tulburările de ritm. O altă intervenţie chirurgicală. INSUFICIENTA MITRALA Definiţie: este un defect valvular constând în închiderea incompletă în sistolă a valvu-lelor mitrale." palpitaţii frecvente şi precoce. 3. 294 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ Evoluţie: formele uşoare sunt asimptomatice.2. de obicei de natură reumatismală. dietă hiposodată. Când apare hipertensiunea pulmonară. Este superioară precedentelor şi este indicată în stenoza mitrală şi insuficienţa mitrală şi în caz de restenozare după comisurotomie. de modul de viaţă al bolnavului. emboliile. care traduc staza pulmonară. Bolnavul Fig. urmărind prevenirea recidivelor reumatismale. cu refularea sângelui în diastolă din aortă în ventriculul stâng. Ventriculul stâng este mărit (clinic şi radiologie). renale şi splenice etc. Cord global mărit. Contraindicaţiile comisurotomiei sunt: insuficienţa cardiacă. în special hemoptiziile. se face pe cord deschis cu înlocuirea valvelor mitrale cu o proteză Starr-Edwards. Prin efortul suplimentar pe care-l impune ventricolului stâng. accidente tromboembolice etc. şi o insuficienţă funcţională (prin dilatarea ventriculului stâng sau a orificiului mitral).3. ascită. însoţit uneori de freamăt şi de micşorarea zgomotului I. Pot surveni tromboze intracardiace (în special în atriul stâng dilatat) şi embolii în arterele periferice. dietă hiposodată şi digitală. apărând semnele insuficienţei cardiace drepte: edeme periferice. INSUFICIENŢA AORTICĂ Definiţie: prin insuficienţă aortică se înţelege închiderea incompletă a valvulelor aor-tice în timpul diastolei. fără incidente. infecţia reumatică activă. hemoptizii mici şi repetate. ceea ce permite refularea sângelui din ventriculul stâng în atriul stâng. prin munca suplimentară pe care trebuie să o depună. uneori dureri precordiale şi tulburări de ritm (în special fibrilaţie atrială). sarcinile sunt adesea posibile. infarcte pulmonare. în stadiul de stenoză compensată se administrează uneori calmante şi se recomandă un regim de cruţare. în aceste cazuri. insuficienţă cardiacă. uneori ortopnee şi chiar edem pulmonar acut. tratamentul infecţiilor streptococice. duce la dilatarea şi hipertrofia . Evoluţia şi prognosticul depind de apariţia complicaţiilor. mai rare decât în stenoza mitrală. Tulburările de ritm sunt mai puţin frecvente. Evoluţia este lentă şi progresivă. a endocarditei lente şi a insuficienţei cardiace. încât bolnavii pot duce o viaţă aproape normală.__^ BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 293 în stadiul al treilea. endocardită lentă. 38 .uneori bifidă. Uneori stenoza rămâne uşoară şi staţionară. puseuri Jaronşitice cu tuse seacă sau cu expectoraţie redusă. . se recomandă intervenţia chirurgicală (comisurotomie). asemănător ţâşnitorii de vapori. de insuficienţă cardiacă dreaptă. cele severe evoluează către hipertensiune pulmonară şi insuficienţă cardiacă. Etiopatogenie: se disting o insuficienţă mitrală organică. tulburări de ritm. endocardită fentă. propagat spre axila stângă. datorită hipertensiunii arteriale. Tulburările de ritm se tratează cu Digitală sau Chinidină. cu repaus.

Mai rar. alternanţe de roşeaţă şi paloare la nivelul tegumentelor şi mai ales al unghiilor uşor comprimate (puls arterial sau capilar). Leziunea pură este mai rară. în final cedează şi cordul drept şi apare insuficienţa cardiacă dreaptă. localizat parasternal stâng în spaţiile al III-lea . Stenoza aortică este o leziune destul de frecventă. 39) arată o inimă culcată. debitul cardiac scade şi apar . asocierea altor valvulopatii (stenoză mitrală). datorite căderii bruşte a tensiunii diastolice şi creşterii tensiunii sistolice. R. Examenul radiologie (fig. crescută. mic şi lent. iradiind spre vasele gâtului. care formează un inel rigid. aspirativ. dulce. Fig. ulterior dreaptă. Digitală. angină pectorală şi anevrism aortic în formele arteriale (aterosclerotică şi leutică). pozitivă. Etiopatogenie: endocardita reumatică este cauza cea mai frecventă. angor. Tratamentul este similar celorlalte cardiopatii vasculare (vezi "Stenoza mitrală").Cord cu profil aortic BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 295 Insuficienţa aortică leutică se întâlneşte în ultimul timp tot mai rar. în special la tineri. este coborât şi deplasat în afară.7. Pulsul este slab. Bolnavul este palid. în general. diuretice şi regim hiposodat când apare insuficienţa cardiacă. STENOZA AORTICĂ ■ Definiţie: stenoza aortică constă într-o strâmtare a orificiului aortic. asociată adesea cu o insuficienţă aortică.B. Cu timpul boala evoluează. în timpul sistolei. Simptome: boala este mult timp bine tolerată. destul de frecvente. Semnele periferice. descrescendo. puls radial amplu şi săltăreţ la palpare (puls Corrigan). frecvent angor. fie cu homo. sifilisului sau unui traumatism cardiac. sincrone cu expansiunile sistolice ale aortei. cu timpul. Când apare insuficienţa cardiacă. care îl face să se hi-pertrofieze. stenoza aortică este de natură reumatismală. semne periferice mai şterse. boala este datorită aterosclerozei. convulsii sau moarte subită. prin cedarea ventriculului drept. inima stângă cedează şi apare insuficienţa ventriculară stângă. Examenul radiologie arată mărirea ventriculului stâng şi. recidive reumatismale (boala Corrigan). antecedente reumatice. la auscultaţie un suflu sistolic intens şi aspru la orificiul aortic. Cu timpul (mai târziu decât în stenoza mitrală). manifestări de sifilis nervos. de coexistenţa altor leziuni valvulare şi de apariţia complicaţiilor. endocardită lentă şi tulburările de ritm întunecă prognosticul. este caracteristic. Formele arteriale (aterosclerotică şi leutică) au un prognostic mai rezervat. sincope.al IV-lea sau la focarul aortei. apărut imediat după zgomotul //. angina pectorală. cu ameţeli. care devine un obstacol în trecerea sângelui din ventriculul stâng în aortă. Edemul pulmonar acut este adesea un semn de insuficienţă ventriculară stângă.la efort sau numai la schimbarea poziţiei -episoade de ischemie cerebrală. endocardită lentă. Aceste tulburări. Leziunea constă în îngroşarea valvulelor aortice. uneori animat de mişcări ritmice ale capului. Tratamentul chirurgical este indicat la bolnavii cu insuficienţă ventriculară stângă. precordial sau la extremităţi. în majoritatea cazurilor.acestuia. sunt foarte caracteristice: pulsaţii arteriale evidente la inspecţie ("dans" arterial). Când apar manifestările clinice se recomandă Nitroglicerină în caz de angor.sau heterogrefă. Complicaţii: insuficienţă cardiacă. 3. R. de obicei la bărbaţi şi este însoţită şi de alte manifestări aterosclerotice (suflu diastolic aspru. Simptome: timp îndelungat boala rămâne subiectiv asimptomatică. de frecvenţa puseurilor reumatice. evoluţia este ireversibilă şi de obicei fatală. 39 . Orificiul stenozat impune ventriculului stâng un efort important. Evoluţia este timp îndelungat bună. uneori până la zero.A. Uneori. posibilitatea morţii subite. Evoluţia şi prognosticul depind de starea miocardului. Intervenţia . Suflul diastolic. Tratamentul chirurgical constă într-o intervenţie pe cord deschis. apar dispneea de efort sau paroxistică. profilaxia infecţiilor streptococice (după caz). Când stenoza este foarte strânsă. loveşte cu putere peretele toracic. Vârful inimii este glo-bulos. fin. Sincopele. tensiune arterială cu maxima normală sau crescută şi minima coborâtă. sincope. cu arcul ventricular stâng globulos şi vârful animat de bătăi ample şi viguroase. apare şi o calcifiere a valvulelor. ca şi manifestările de angină pectorală. bolnavul fiind asimptomatic sau. de obicei fiind însoţită de stenoză aortică sau mitrală. mult mai rar aterosclerotică sau congenitală. apar chiar înainte de instalarea insuficienţei cardiace. în caz de tulburări de ritm se administrează antiaritmice. Forme clinice: Insuficienţă aortică reumatismală (boala Corrigan) se caracterizează prin vârsta tânără a bolnavilor. anevrism aortic. iar tensiunea arterială coborâtă.W. mai rar. prevenirea Endocarditei bacteriene. Există antecedente de sifilis.4. în perioada asimptomatică tratamentul constă în evitarea eforturilor fizice mari. Insuficienţa aortică aterosclerotică apare după 50 de ani. la început stângă. îndeosebi profilactic. calcifieri. La palparea inimii se constată freamăt sistolic la bază. uneori. Se înlocuieşte val-vula lezată fie cu o proteză Starr-Edwards. apărând la început o insuficienţă ventriculară stângă cu stază pulmonară şi apoi o insuficienţă cardiacă dreaptă. ameţeli ocazionale şi semne de insuficienţă cardiacă. resimţind bătăile inimii şi ale arterelor la nivelul gâtului. în scurt timp.

A. dar lipsesc manifestările de dispnee paroxistică. unele simptome fiind legate de suferinţa miocardică altele de afecţiunea cauzală. cronice şi revărsatele pericardice neinflamatorii. turges-cenţă jugulară. scarlatina. sunt indicaţi beta-blocanţii adrenergici şi în toate formele. hemocromatoza şi miocardopatii primitive cu etiologie şi patogenie necunoscute (miocardopatia obstructivă sau stenoza subaortică. domină tabloul clinic al insuficienţei cardiace şi al afecţiunii cauzale. tifosul exantematic. fie în rezecţia valvulei aortice şi înlocuirea ei cu o proteză Starr-Edwards. din mixedem. 3. fiind datorită hipertensiunii din mica circulaţie. iar cele neinflmatorii . pulsaţii hepatice. Semnul principal este reprezentat de suflul diastolic de la focarul pulmonar. fiind de obicei asociată unei leziuni endocardice sau miocardice. mascată de boala de bază. aproape întotdeauna de natură reumatismală şi asociată cu stenoza mitrală. hipertrofia idiopatică. şi atunci este aproape totdeauna asociată cu o stenoză mitrală.1. cu apariţia la început a unui exsudat fibri-nos (pericardită uscată) şi apoi serofibrinos (pericardită cu lichid). anemii şi disproteinemii. alteori sunt prezente hipertrofia ventriculară. în forma organică. BOLILE MIOCARDULUI Definiţie: bolile miocardului sunt afecţiuni inflamatorii şi neinflamatorii ale muşchiului cardiac. mio-cardopatia post-partum). lupusul eritematos. angine. Etiopatogenie: reumatismul articular acut.A. tuberculoza şi pericardita acută benignă (probabil de nautră virotică sau alergică) sunt cele mai frecvente cauze. febra tifoidă. Primul semn caracteristic este durerea retrosternală. mărirea inimii. restrictivă (cu aspect de pericardită) sau congestivă (cu mare dilatare ventriculară). insuficienţa cardiacă. suflu sistolic funcţional apical.5. în stenoza subaortică. Tabloul clinic este variabil. galop. hemoragie sau purulent. 296 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ 3. în miocardopatii aspectul clinic este divers.9. descrisă de Friedler. Simptome: pericardita uscată are tablou clinic variabil. se descriu miocardopatii secundare care apar în unele carenţe vitaminice (beri-beri). Etiopatogenie: miocarditele apar în R. intens. frecvent trecând neobservată. Mai rar se întâlnesc forma purulentă (cu pneumococ sau stafilococ). din infarctul miocardic. PERICARDITĂ ACUTĂ Definiţie: inflamaţie acută a pericardului. domină semnele stenozei mitrale. De obicei este funcţională şi apare în toate cardiopatiile însoţite de dilatarea inimii drepte. cu iradiere spre umărul şi zona supraclaviculară stângă. Miocarditele se vindecă de obicei. în forma funcţională. difterie. de natură reumatismală. BOLILE PERICARDULUI Bolile pericardului cuprind pericarditele acute.9. acută sau cronică.8. fibroza subendocardică. Diagnosticul de certitudine este dat de cateterismul cordului.digitalizarea asociată cu corticoterapia. în miocardite este frecvent sindromul miocardic: tahicardie. pericardita din uremie. O formă clinică specială este miocardita acută primară sau idiopatică. După natura lichidului ultima poate fi serofibrinoasă.7. tulburări de ritm sau conducere. ■. mixedem). hemoragică. Anatomie patologică: forma uscată prezintă depozite de fibrină şi uneori false membrane pe foiţele pericardului. uruitură tricuspidă în regiunea xifoidiană. Insuficienţa cardiacă poate fi stângă. în forma cu lichid apare un revărsat care depăşeşte rar 1 . insuficienţă cardiacă şi sfârşit letal în câteva săptămâni. uneori asimptomatic. . BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 297 Tratamentul variază în raport cu etiologia. Insuficienţa tricuspidă constă în închiderea incompletă a valvulelor tricuspide. Mai rar este organică. Insuficienţa pulmonară este aproape totdeauna funcţională. se descrie forma hipertrofică. Afecţiunile inflamatorii se numesc miocardite. Stenoza pulmonară este aproape totdeauna congenitală şi se caracterizează prin freamăt sistolic şi suflu sistolic aspru. miocardopatiile reunesc numeroase cauze. 3. Lichidul poate fi serofibrinos. Hemodinamic. ALTE CARDIOPATII VALVULARE Stenoza tricuspidă este o valvulopatie rară. purulentă şi chiloasă. semnele de mare stază venoasă periferică (turgescenţa jugulară. 3.. care va fi descrisă separat). In formele inflamatorii . Simptomele se confundă cu acelea întâlnite în stenoza mitrală. Prognosticul este rezervat în miocardopatii. cu febră. Se suspectează o stenoză tricuspidă în caz de cianoză intensă. hepatomegalia. dreaptă sau globală. Suflul sistolic xifoidian. Evoluţia si prognosticul depind de etiologie. . Apare rar izolată. tulburări electrolitice (hipopotasemie). neoplasme şi diateze hemoragice. puls alternant. endocrine (tireotoxicoze. Există deci o pericardită uscată şi una exsudativa (cu lichid). viroze. prevenirea sau tratamentul insuficienţei cardiace şi al tulburărilor de ritm. tulburări de ritm şi de conducere. obstructivă (hipertrofia septurilor interventriculare).chirurgicală este indicată la bolnavii care nu au depăşit 50 de ani şi constă fie în comisurotomie cu lărgirea orificiului aortic.mio-cardopatii. tipice stenozei mitrale. la focarul pulmonar. Făcând abstracţie de miocar-dopatia ischemică (cardiopatia ischemică. diminuarea zgomotului /. în special în cele primitive. alergii. ascita voluminoasă care se reface repede) şi semnele radiologice de mărire a inimii drepte impun diagnosticul).2 1.

. cu creşterea presiunii venoase şi micşorarea debitului cardiac. ventriculii. în rest. Lichidul lipseşte sau este redus. în cazul bacililor gramnegativi. tahicardie şi semne de compresiune a organelor din jur (disfagie. în cea dreaptă turgescenţa venelor jugulare. uneori. . anxietate mare. asurzirea zgomotelor inimii şi. transpiraţii. cianoză). intracardiac. realizând tabloul clinic numit poliserozită. Tuberculoza pare să fie cauza principală. semnele fizice devin nete. cu accentuarea dispneei. astfel încât este strânsă într-o carapace rigidă şi inextensibilă. uneori foarte intensă. Anatomie patologică: sacul pericardic prezintă o îngroşare fibroasă sau fibrocalcară. transformarea fibroasă şi. adeseori putând fi trecute cu vederea.A. Examenul radiologie este un preţios mijloc de precizare a diagnosticului: volumul inimii creşte. ascita. Evoluţia şi prognosticul depind de forma clinică şi afecţiunea de fond.în pericardita purulentă: antibiotice în doze mari.în pericardita reumatismală: tratamenul R. hepa-tomegalie şi creşterea presiunii venoase. iar cianoza apare în . care strânge inima şi în special cavităţile drepte. raluri de stază. Dispneea este rară. atriul drept şi marile vene sunt comprimate. cu pancardită sau cu insuficienţă cardiacă. Rezultă o stază sanguină în venele cave. Tamponada cardiacă impune. în funcţie de boala de fond şi de cantitatea de lichid. fiind de obicei serofibrinos. Apare de obicei la bărbaţi tineri. sau cu Gentamycin (5-l5 mg). se însoţeşte de o pleurezie sau de o peritonită. Punc-ţia pericardică confirmă existenţa lichidului şi permite stabilirea naturii sale (serofibros. tuse. în caz de lichid abundent. inextensibil. după natura germenului. zgomot independent de sistolă şi distolă. diminuarea zgomotelor inimii. puncţia evacuatoare a pericardului. Pericardita tuberculoasă este secundară de obicei unei tuberculoze pulmonare. Evoluţia spre pericardita constrictivă este posibilă. Pericardita acută benignă se caracterizează prin debut brutal. corticoterapia şi salicilatul de sodiu dau rezultate bune. hipo-tensiune. mărirea rapidă a inimii (clinic şi radiologie).A. PERICARDITA CRONICĂ CONSTRICTIVĂ Definiţie: pericardita cronică constrictivă este o afecţiune cronică. Pericardita uscată se poate vindeca sau poate evolua către o pericardită cu lichid. mărire a matităţii cardiace de la o zi la alta. mult mai rar pericardita purulentă şi cea acută benignă. Al doilea semn caracteristic este frecătura pericardică. insuficienţa cardiacă consecutivă este numită insuficienţă hipodiastolică.agravată de inspiraţia profundă şi pretând la confuzia cu infarctul miocardic. rareori hemoragie. uneori. inima ia o formă triunghiulară sau de carafă. tratament simptomatic: sedarea durerii cu analgetice sau pungă cu gheaţă precordial. cu Meticilină (1 g) sau Oxacilină (0. dureros. Lichidul este abundent.9.în pericardita acută benignă. astenie. cu manifestări mai reduse. Tratamentul este în primul rând etiologic: . hepatomegalia. De la o cantitate de cel puţin 300 ml lichid. Forme clinice: Pericardita reumatismală apare în cursul unui reumatism articular acut. vindecarea spontană. Creşte staza retrogradă şi apar 298 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ turgescenţa exagerată a venelor jugulare. transpiraţie. Dispare pe măsură ce apare lichidul. purulent). greţuri. cu simfizarea (sudarea) celor două foiţe. superficial şi variabil de la o zi la alta. predomină semnele stazei pulmonare (dispnee de efort. ortop-nee. cianoză periferică. polipnee şi stări confuzionale. dispar arcurile şi pulsaţiile. febră cu frisoane. iar la auscultaţie. stângă sau dreaptă. apar semne toxiinfecţioase.în pericardita tuberculoasă: tuberculostatice. în acest sens se indică tratamentul parenteral sau local (intrapericardic) cu Penicilină (pentru pneumococ sau streptococ). hidrocor-tizonul. Uneori. Repausul şi dieta completează tratamentul. Prognosticul este sever în tamponada cardiacă. . împiedică organizarea fibroasă a exsudatelor. mai ales la tineri. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 299 Semnele cardiace sunt şterse. se procedează la puncţie evacuatoare. Tabloul clinic este de tamponada cardiacă. cu tablou de insuficienţă cardiacă hipodias-tolică. în tamponada stângă. serofibrinos şi uneori hemoragie. edem pulmonar acut). Simptome: datorită învelişului fibro-calcar. Durerea şi dispneea se accentuează. Endocardită şi miocardită sunt absente. de urgenţă. nu se pot umple suficient. calcifierea pericardului. la nevoie drenaj chirurgical. hemoragie.2. Datorită mecanismului său de producere (micşorare a umplerii diastolice). tahicardie. pulsaţii exagerate ale venelor gâtului. formele cu lichid abundent. şi este asociată de obicei cu o miocardită şi o endocardită. 3. de obicei la un tânăr. în timp ce volumul sistolic scade şi apare tamponada cardiacă. Când lichidul pericardic devine brusc abundent. Regresează spontan. durere abdominală. Exameul fizic aduce importante elemente diagnostice: la percuţie.5 g). presiunea diastolică ventriculară creşte. când germenul este stafilococul. obligând bolnavul să ia anumite poziţii care o ameliorează: poziţia şezând şi aplecat înainte sau poziţia genu-pectorală. Etiopatogenia este adeseori necunoscută. caracterizată prin simfizare. persistenţa frecăturii. apar disfagie. îndeosebi cel drept.. pericardita exsudativa (cu lichid) se caractrizează prin diminuarea sau dispariţia durerii precordiale.

apariţia unui suflu sistolic la vârf. în caz de anasarcă. eventual tonicardiace. apărute în timpul vieţii intrauterine. peritoneal). De obicei se întâlnesc forme asociate: hidropneumo. evidenţiază calcifierile pericardice. esofag. corectarea hipoproteinemiei. Pulsul este rapid şi mic. datorită mobilizării plăcilor calcare. 3. Laboratorul semnalează. cianoză. în primele luni de sarcină. uneori. Cea mai simplă împarte cardiopatiile congenitale în cianogene.1. iar radiologie. prezenţa fibrilaţiei atriale sau a unor zgomote supraadăugate. circulaţie colaterală inter-costală.9. turgescenţa jugularelor. iar boala. ascită abundentă. Examenul radiologie precizează diagnosticul. Hemopericardul este prezenţa unei cantităţi de sânge în cavitatea pericardică şi apare în caz de ruptură a inimii după un infarct miocardic. prin imobilitatea cordului în cavitatea toracică. şi edeme discrete ale membrelor pelviene. precordiale. Stenoza aortică şi stenoza pulmonară prezintă tablouri clinice asemănătoare formelor dobândite. hipoproteinemie şi alterarea probelor hepatice. Ritmul este tahicardie.10. Electrocardiograma şi cateterismul dau indicaţii suplimentare. La nivelul cordului se aude un suflu sistolic. Tratamentul se adresează bolii cauzale. In etiologia lor intervin factori ereditari şi externi de mediu. medicamentele teratogene şi iradierea mamei.A. care se reface repede după evacuare. Datorită stazei şi hipertensiunii venoase din teritoriul venei cave inferioare se instalează hepatomegalie. care se percepe şi pe faţa posterioară a toracelui. cu erodarea marginilor inferioare ale coastelor. adesea coborâtă. La percuţia cordului se constată timpanism. Intervenţia are loc după stingerea procesului evolutiv. care depăşeşte 100 ml şi care de obicei este un transsudat ce se instalează insidios. Persistenţa canalului arterial este o anomalie congenitală constând în persistenţa acestui canal.formele avansate. 3. varicela. dar înainte de a fi apărut leziuni hepatice şi miocardice ireversibile. Survin între a cincea şi a opta săptămână de viaţă embrionară. deseori nu are o simptomatologie proprie. în care domină cianoza. BOLILE CONGENITALE ALE INIMII Definiţie: bolile congenitale ale inimii sau cardiopatiile congenitale sunt anomalii ale inimii ori ale marilor vase. ruptură a unui anevrism aortic. paracenteze. Cordul poate fi mărit. diuretice. înseosebi rubeola. stare lipotomică.Pericardita calcară operată. Examenul radiologie precizează diagnosticul. Cauzele principale sunt tuberculoza şi reumatismul articular acut. glomerulonefrită. mixedem. disp-nee.10. maladia evoluează spre insuficienţă cardiacă. MEDIASTINOPERICARDITA Fig. din cauza ascitei.sau hemopneumopericard. între omoplaţi. care la făt leagă . Tratamentul este numai chirugical.3. pretează la confuzii şi peritonita tuberculoasă. tumori pericardice. Există numeroase clasificări. dintre care cei mai frecvenţi sunt virozele. stări caşectice. REVĂRSATELE PERICARDICE NEINFLAMATORII Hidropericardul este prezenţa în cavitatea pericardică a unui revărsat neinflamator. auscultaţia evidenţiază uneori asurzirea zgomotelor cardiace.4. când atriile şi ventriculii sunt separate în două jumătăţi printr-un sept. Evoluţie: în absenţa intervenţiei chirurgicale. în caz de hemoragie rapidă şi masivă poate surveni moartea subită. 40 . T. aproape de locul unde ia naştere artera subclavie stângă. Tratamentul este chirugical. Tratamentul constă în regim hiposodat. presiunea venoasă constantă şi precoce crescută. tabloul clinic este dominat de dureri precordiale. Debutul este brutal cu dureri violente. iiiiiSil ■■ 3. Diagnosticul este sugerat de mărirea inimii. şi prin micşorarea sau absenţa pulsaţiilor arterelor femurale. Aspectul este asemănător insuficienţei cardiace drepte sau cirozei hepatice hipertro-fîce. stomac). şi necianogene. 3. vizibilă radiologie. cu prognostic fatal. Tratamentul este chirurgical. Prognosticul este în general foarte grav. Singurul tratament eficace este cel chirurgical (decorticarea inimii). rănirea inimii sau a marilor vase în porţiunea intrapericardică. Mediastmopericardita sau pericardita cronică adezivă neconstrictivă se caracterizează prin existenţa unor aderenţe între pericard şi organele învecinate din mediastin.9. 300 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA Pneumopericardul este prezenţa unei cantităţi de aer în pericard. Apare în caz de perforaţie traumatică a pericardului sau de stabilire a unei comunicări între pericard şi organele vecine (plămân. Inima este de dimensiuni normale sau mai mică (în discordanţă cu semnele periferice). apar şi alte localizări (pleural. manifestările clinice fiind în funcţie de gradul stenozei. gripa. Boala se manifestă prin hiper-pulsatilitate şi hipertensiune arterială la membrele toracice. Se întâlneşte în insuficienţa cardiacă. CARDIOPATII CONGENITALE NECIANOGENE Coarctaţia aortei constă în strâmtarea (stenoza) porţiunii terminale a cârjei aortice. Semnele periferice sunt caracteristice. dispnee intensă şi semne de hemoragie internă. Dacă hemoragia apare lent. La copii.

Uneori. unele infarcte miocardice.. barbiturice). Poate fi provocată şi de compresiunea sinusului carotidian sau a globilor oculari. Cianoza apare de la naştere şi progresează cu vârsta. Este fiziologică dacă apare la vârstnici. anemii. în somn sau în cursul sarcinii. Tulburările în conducerea stimulilor se numesc blocuri. Bolnavii prezintă dispnee la cele mai mici eforturi. Tratamentul de bază este cel cauzal.2.60/min. tensiunea arterială divergentă. Tratamentul este chirurgical. . caracterizată prin stenoză pulmonară. mai evidentă la extremităţi. durata medie de viaţă fiind scurtă. Boala este de obicei bine suportată. intoxicaţii cu plumb sau digitală. alcool). necesar ca presiunile din inima dreaptă să fie mai mari decât acelea din inima stângă şi să existe o comunicare între cavităţile drepte şi stângi. cu intensitate maximă în spaţiile al II-lea -III-lea intercostale stângi. Prognosticul este sever. Este însoţit de un freamăt sistolic. 302 MANUAL DE MEDICINA INTERNA în timpul digestiei.1.. Tetralogia Fallot este o car. N^ dulul atrio-ventricular produce ritmul numit nodal. dar mai moderate. şi prin semne periferice care sugerează insuficienţă aortică: puls amplu. 3.. Poate apărea şi în numeroase stări patologice: hipertensiune intracraniană. hemoragii. . atleţi bine antrenaţi.artera pulmonară cu aorta. aorta situată în dreapta şi hipertrofia ventriculară dreaptă. Adeseori. Simptomele sunt asemănătoare tetralogiei. . Bradicardia sinuzală se caracterizează printr-un ritm regulat. iar diagnosticul se bazează pe existenţa unui suflu sistolic slab în cel de al III-lea spaţiu intercostal stâng.11. Tratamentul este chirurgical. Se manifestă printr-un suflu continuu sistolic-diastolic cu întărire sistolică.în caz de comunicare largă .. Nitroglicerină) sau după abuzul de excitante (tutun. _ — . la frig şi chiar în repaus. TULBURĂRILE RITMULUI CARDIAC (aritmiile) Ritmul cardiac se află sub dependenţa a două sisteme reglatoare: . Se întâlneşte obişnuit în boli febrile. emoţii. tahicardii paroxistice. . alteori este necesar un examen electrocardiologic. Pentru a se produce acest fenomen este BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 301 iii Defect septal atrial operat. foarte rar sincope. cafea. Defectul septal atrial este persistenţa după naştere a comunicării interatriale. icter. cu o frecvenţă a bătăilor cardiace între 40 . Toate aceste ritmuri cu origine extrasinuzală sunt numite ritmuri ectopice (heterotope). Hiposerpil sau Propranolul. însoţit de freamăt. De obicei lipsesc manifestările subiective. Defectul septal ventricular constă în persistenţa după naştere a unei comunicări inter-ventriculare. care emite stimuli cu o frecvenţă de 60 . după administrarea unor medicamente (Atropină.. flutter. Se manifestă printr-un suflu sistolic intens parasternal stâng în spaţiul al III-lea sau al IV-lea. TULBURĂRI ÎN FORMAREA STIMULILOR 3. .altul intracardiac (ţesutul specific). mixedem. Trilogia Fallot este o anomalie care asociază o stenoză a arterei pulmonare la o comunicare mteratrială şi o hipertrofie ventriculară dreaptă..11. frecvenţa fiind regulată şi persistentă. Radiologia şi cateterismul precizează diagnosticul. comunicare interventriculară. Apare la efort.unul extracardiac (sistemul simpatic şi parasimpatic). insuficienţa cardiacă. ■. Tulburările de ritm se clasifică în tulburări în formarea stimulilor şi tulburări în conducerea stimulului. stări de colaps.10. Tratamentul este chirurgical. accentuată la efort. ARITMII SINUZALE Tahicardia sinuzală este o tulburare de ritm manifestată prin accelerarea ritmului cardiac între 100 şi 160/min. hipertiroidism. iradiind în toate direcţiile. în mod normal. copiii iau spontan poziţia pe vine care le îmbunătăţeşte circulaţia cerebrală. care se datoreşte pătrunderii sângelui venos din inima dreaptă în inima stângă. febră tifoidă. Uneori bolnavii se plâng de palpitaţii sau de o jenă precordială. aproape totdeauna în partea superioară a septului interventricular. '* . CARDIOPATII CONGENITALE CIANOGENE Simptomul principal al acestui grup de boli este cianoza. iar la examenul radiologie . 3. există ameţeli. Tulburările în formarea stimulilor sunt tahicardiile şi bradicardiile sinuzale şi ritmurile ectopice sau extrasinuzale (extrasistole.. Ca tratament simptomatic se folosesc sedative (bromuri. ritmul idioventricular. la plâns. fibrilaţie atrială). Tabloul clinic este dominat de cianoză generală.se constată mărirea inimii şi intensificarea circulaţiei pulmonare.. lipotimii.11. ■_. Nodului sinuzal imprimă inimii ritmul său.1.. Diagnosticul tulburărilor de ritm se poate pune uneori clinic.80/min..1. dar şi celelalte zone ale ţesutului specific pot emite stimuli. impulsul sinuzal care activează atri-ile şi ventriculii ia naştere în nodului sinuzal (Keith şi Flak).«m diopatie congenitală. Tratamemtul este chirurgical.. 3. Tahicardia sinuzală este în general bine suportată. Se mai constată hipocratism digital şi suflu sistolic în spaţiul al Ill-lea intercostal stâng. iar fasciculul His. pentru că emite stimulii cu cea mai ridicată frecvenţă.

ingestie de apă călduţă). asociată cu bloc atrio-ventricular. Intoxicaţia cu digitală se însoţeşte adeseori de extrasistole.). tireotoxicoză. ventriculară (prognostic sever întotdeauna). Cedilanid (0. tutun..v.P. cardiopatie ischemică.1 500 mg total: oral. abuz de cafea. tutun). Xilină i. Procainamidă (i.4 mg). blocurile atrio-ventriculare.. Procainamidă. bradicardiile şi hipotensiunea). Xilină i. anticipate. eventual Inderal (Propranolol) (20 . hipertensiune arterială. betablocante (Propranolol).m. urmată de o pauză mai lungă decât cea obişnuită. care tulbură succesiunea regulată a contracţiilor inimii. intoxicaţie digitalică.1.v. polifocale. Durează minute. hiper-tiroidism.300/min. Dispare tot brusc. se administrează în următoarea succesiune: digitalice injectabile [Digoxin (0. i. provocarea de vărsături prin excitarea mecanică a peretelui posterior al faringelui cu o linguriţă. din intoxicaţia digitalică se sistează administrarea Digitalei şi adiureticelor şi se administrează CIK.220 de bătăi/min.30 g la 3 ore (1. apărând de obicei în caz de stenoză mitrală. ca de altfel în cele mai variate boli cardiace. Ritmul cardiac este rapid (150 . 1 g la 6 ore sau i. oboseală. în T. senzaţia de oprire a inimii.2 . Procainamidă. Chinidină sulfurică 0. lent. alternativ.A. după emoţii. ore sau chiar zile.. Propranolol sau Chinidină. stimulare electrică (în cazurile refractare).v. Tratamentul tahicardiei paroxistice atriale (T. Riscul creşte în cazul E. la sfârşitul crizei existând frecvent poliurie. fie lipsa pulsaţiei radiale când extrasistola este foarte precoce.expiraţie forţată cu glota închisă . urmată de o lovitură puternică în piept.) şi regulat. bolnavul simte palpitaţii violente. Hidroxizin (1-2 fiole). insuficienţă cardiacă). dar niciodată simultan. {Contraindicaţii: bronhospasmul.). Acestea se tratează cu Xilină (Lidocaină) i.v.v. când apar în salve numeroase la bolnavi cu stenoză mitrală (anunţă instalarea fîbrilaţiei sau a flutterului). Eraldin). ARITMII ECTOPICE (extrasinuzale) Extrasistolele sunt contracţii premature.6 ori/24 de ore).2 ore. cardiopatie ischemică gravă. hipertensiune arterială severă. Când criza durează mult. ameţeli.P. repetate în 1 . Diazepam şi manevre de stimulare vagală (compresiune sau masajul sinusului carotidian.20 sec. La auscultarea inimii.v.sau Miiller. i.11.2. Fenitoină. Tahicardia paroxistică este o accelerare paroxistică a bătăilor cardiace. cafea. Localizarea ventriculară apare excepţional la indivizi normali. Boala debutează brusc. (1-5 mg) sau oral (30 . Extrasistolele sunt cele mai frecvente tulburări de ritm şi pot apărea şi la indivizi sănătoşi.2 . Chinidină sulfurică (0.4 mg. diferenţierea făcându-se cu ajutorul electrocardiogramei. în T.v. intoxicaţie digitalică.. Propranolol. Fenitoin (în formele induse de digitală).v. Se administrează Xilină i.90 mg/zi). din cauza riscului de trecere în tahicardie sau fibrilaţie ventriculară (infarct miocardic. înghiţirea unui aliment solid. cardita reumatică.4 ori/24 de ore). care depăşesc numărul de 5/min. sedative. uneori sunt resimţite sub formă de palpitaţii. stenoza mitrală. indusă de Digitală. digitala şi CIK sunt contraindicate. cu policele de o singură parte. se suprimă Digitala şi diureticele şi se administrează CIK. regulat şi foarte rapid (250 . De obicei este vorba de boli miocardice grave: infarct miocardic. are greţuri sau vărsături. Pot exista extrasistole şi în cardiopatia ischemică.80 mg/24 de ore). tutun). şi în infarctul miocardic. în E. liniştirea bolnavului. timp de 10 . fie printr-unul singur (când este foarte precoce). La palparea pulsului se constată fie o pulsaţie radială de amplitudine mică.m. insuficienţa cardiacă severă.P. După locul de formare a stimulilor ectopici se deosebesc tahicardia paroxistică ventriculară şi supra-ventriculară (atrială sau nodală).. Prognosticul este mai sever când apar după efort la coronarieni trecuţi de 40 de ani. 100 mg/min. Practolol. dureri cu caracter anginos sau chiar colaps. O atenţie deosebită trebuie să se acorde extrasistolelor ventriculare (E. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 303 Fenitoină (100 mg de 4 ori/24 de ore). compresiunea globilor oculari.A. numită pauză compensatoare.30 g de 3 -4 ori/24 de ore). Flutterul atrial este un ritm patologic atrial. Simptomele sunt comune. uneori după eforturi sau emoţii. în aceleaşi doze. De obicei extrasistolele nu sunt percepute de bolnav.V. După locul de origine a stimulilor care le provoacă se deosebesc extrasistole ventriculare (cele mai frecvente) şi supraventriculare (atriale sau nodale). Tahicardia paroxistică supraventriculară este forma clinică cea mai frecventă şi poate apărea deseori pe un cord normal (emoţii. bromuri).4 g/24 de ore doză totală). dar şi în cardiopatii ischemice. înţepături. (barbiturice. iar manevrele vagale ineficace. tulburări digestive sau după abuz de ceai. cu început şi sfârşit brusc.1.1 000 mg sau oral 250 mg de 4 . Tratamentul constă în suprimarea excitanţilor (alcool. cu repetare. (50 . extrasistola se traduce fie prin două zgomote premature (anticipate) pe fondul regulat al bătăilor inimii. deseori fără vreo cauză evidentă. se începe cu sedative (Fenobar-bital 1/2 fiolă i. cafea. Procainamidă i. mai rar lipotimii. In timpul accesului. De la caz la caz Chinidină sau betablocante (Propranolol. eu repetarea compresiunii sinuzale]. până la doza totală de 1..).500 . Cea mai eficace metodă este şocul electric. . se poate instala insuficienţa cardiacă. Extrasistolele pot fi izolate. manevra Valsalva . Practolol (Eraldin) (5 mg de 2 .V.3. precoce sau "în salve". în caz de insucces (rareori). efort. în stenoza mitrală. de 2 ori/24 de ore).2. Uneori apar ameţeli. în cardita reumatică. Se întâlneşte rar la indivizi sănătoşi.5 mg) sau Lanatosid-C. tulburări digestive.V. sporadice sau pot apărea cu o anumită regularitate: cicluri normale alternând cu extrasistole (bigemi-nism) sau un ciclu normal alternând cu două extrasistole (trigeminism). .

care 3 04 MANUAL DE MEDICINĂ INTERNA nu variază cu poziţia.P. Xilină (150 . Precizarea se face prin electrocardiografie. infarct miocardic).4 mg. la nevoie "gură-la-gură" (vezi fig. Constă în şocuri electrice. în absenţa tratamentului medical. 0.şocul electric .. fibralţia ventriculară veche sau cu hipertiroidie şi în caz de infecţii acute. Chinidina. repausul sau exerciţiile fizice. boala se mai numeşte şi aritmie completă. Procainamidă (200 . ameţeli. sincopă după 20 sec. tulburări de conducere. Chinidina se recomandă în extrasistolia atrială şi ventriculară. caracterizată prin contracţii ventriculare ineficiente. cu excepţia formelor paroxistice. Din cauza acestei totale neregularităţi.20 g la 3 ore.A. etc. Tahicardia paroxistică atrială. Tratamentul trebuie instituit de urgenţă. prin blocarea nodului atrioventricular cu Digitală injectabilă (Digoxin. Flutter atrial. reacţii cardiovasculare (aritmii. Fibrilaţia atrială cu ritm ventricular de peste 100/min. vărsături şi diaree). incontinenţă.400 mg). Apare în diferite boli ale inimii. Diferitelor tulburări de ritm le sunt indicate numeroase droguri cu acţiune antiarit-mică. fibrilaţia atrială recentă.). Cu efect prelungit este BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR 305 gluconatul de chinidină care se prezintă în comprimate şi se administrează fie oral la 8 -l2 ore fie i. rapide şi necoordonate. blocul de ramură. frecvenţa este de 150 de contracţii/min. De obicei.6 mg). Lactatul şi Clorhidratul de Chinidină pot fi administrate şi i.5 ml 1% (sau i. ritmul ventricular poate fi de 150 . (precedat de 2 . uneori cu Chinidină. Pentru prevenirea recurenţelor de fibrilaţie ventriculară. combinat cu respiraţie artificială.3 ore până la doza totală de 1. în absenţa defibrilatorului se administrează.5 ori/zi şi poate merge până la 0.20 g de 3 . în absenţă.v. Se contraindică administrarea Chinidinei în cazuri de intoleranţă. tulburări de conducere. convulsii. atriile sunt lipsite de contracţii propriu-zise. Tratamentul constă în suprimarea sau diminuarea dozei şi după caz administrare de perfuzii cu noreprinefrină. blocul A-V complet. este cel mai vechi şi cunoscut antiaritmic. Există forme paroxistice cu frecvenţă cardiacă mare.20 g oral. Procainamidă. convulsii şi incontinenţă după 40 de secunde. Diagnosticul se bazează pe existenţa unei tahicardii regulate. . apare în infarctul miocardic. Apare în boli cardiace grave (cardiopatie ischemică.A. după caz. în general Chinidina este administrată pe cale orală fiind contraindicată calea i.Rareori se transmit toţi stimulii atriali ventriculilor. anestezice. scăderea forţei de contracţie şi chiar moarte subită). se poate transforma în fibri-laţie atrială. Adrenalină 0. fie rărirea ritmului ventricular la 60 . adeseori bolnavii ignorându-şi suferinţa. reacţiile lor adverse şi indicaţiile. In cursul fibrilaţiei. Diagnosticul exact se poate face numai prin ECG. intracardiac.. cardiopatie ischemică. numai o parte din stimuli (unul din doi. Chinidină.). Desigur că nu toţi stimulii pot ajunge la ventriculi. Ca reacţii adverse se semnalează în primul rând manifestări gastrointestinale (greţuri. în F. Flutterul ventricular este o tulburare paroxistică de ritm cu frecvenţa medie de 180 -250/min. se manifestă prin slăbiciune extremă. 1.1. Tratamentul de elecţie este şocul electric. Se foloseşte în mod curent sulfatul de chinidină sub formă de comprimate de 0. hipertiroidism. neregulată şi variabilă. intoxicaţia cu Digitală.100 75 sau chiar 60 de bătăi/min. se administrează intravenos Xilină. conduce de obicei la insuficienţă cardiacă. care au aspectul clinic al tahicardiei paroxistice. Flutterul atrial este foarte bine tolerat. Doza este de 0. tensiunea sistolică variind de la o sistolă la alta.A. Prognosticul depinde de boala cauzală. Lanatosid-C.m. singură sau asociată cu un betablocant. Fibrilaţia permanentă este mai obişnuită şi se caracterizează prin pulsaţii radiale şi bătăi cardiace neregulate ca intensitate şi frecvenţă. se administrează Digitala injectabilă (vezi T. Numărul pulsaţiilor radiale este aproape totdeauna inferior numărului contracţiilor cardiace. intervenţii pe cord etc. Se mai întrebuinţează şi gluconatul şi poligalacturonatul de chinidină (Cardioquine). T. trei. izoproterenol sau angiotensină. moarte subită. Tratamentul urmăreşte fie convertirea în ritm sinuzal prin şoc electric. obligatoriu în primele 4 minute de la instalare. ameţeli. centrul ectopic emiţând stimuli cu o frecvenţă de 400 .v. Clinic. sau blocul A-V complet.70 de bătăi/min. Cofeină sau Atropină. Există forme paroxistice şi forme continue. Fibrilaţia ventriculară este o gravă tulburare de ritm. fenomen numit deficit al pulsului. la bătrâni. în continuare prezentăm principalele droguri. Xilină.200 mg). sincopă. betablocante. 'cu o frecvenţă de 70 . De obicei. Propranolol sau Tosilat de bretiliu. hipotensiune arterială. Dacă aceasta nu este posibil. Asocierea Chinidinei cu Propanololul este utilă.4 mg). Gluconatul.2 . sfârşitul este letal. Fibrilaţia atrială este o tulburare de ritm cu o frecvenţă ventriculară de obicei rapidă. este dificil de luat. 20). Chinidină. Din această cauză. se administrează Procainamidă. uneori tahicardii sau fibrilaţii ventriculare. în care caz pericolul de sincopă este iminent.trebuie aplicat imediat. Propranolol (2 .600/min. De obicei nu apar simptome funcţionale. Există şi forme bradicardice. Uneori. datorită unui obstacol (bloc) funcţional la nivelul nodului atrio-ventricular. repetat la 2 . masaj cardiac extern. patru sau cinci) ajung să contracte ventriculii.3 lovituri cu pumnul în regiunea precordială). Tratamentul de elecţie . cu ritm ventricular foarte rar se opreşte Digitala şi se administrează. cu tablou clinic dominat de slăbiciune mare.v. eventual respiraţie asistată prin intubaţie traheală. obişnuit în caz de stenoză mitrală.80/min.

Se administrează 0. are scurtă durată de acţiune.. Ca reacţii adverse pot să apară hipotensiunea arterială şi decompensarea cardiacă. TULBURĂRI ÎN CONDUCEREA STIMULILOR în mod curent se numesc blocuri şi se datoresc întreruperii sau încetinirii conducerii undei de excitaţie (stimulului).v.400 mg/zi). tutunul şi alcoolul. Şocul electric. Este drogul de elecţie. 3.v.3/zi. fibrilaţia ventriculară (i.2. Ca reacţii adverse rareori se semnalează intoleranţă. aritmiile repetitive şi profilactic în unele anestezii.3/zi) sau sedative (Extraveral 2-3 comprimate/zi. în funcţie de răspuns. în fibrilaţia atrială şi în flutterul atr