Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 2
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente: ............, de conducere şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de boli ale sistemelor de organe ale corpului, iar coloana A
denumirea unor sisteme de organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. circulator a) cistita
2. excretor b) emfizemul
3. respirator c) enterocolita
d) leucemia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Centura scapulară conţine oasele:


a) claviculă şi omoplat
b) humerus şi stern
c) radius şi ulnă
d) tibie şi fibulă

2. ARN -ul mesager:


a) este format din două catene polinucleotidice
b) are aspectul unei frunze de trifoi
c) copiază informaţia genetică dintr-o catenă de ADN
d) se replică după modelul semiconservativ

3. Cromozomul Y:
a) are centromer median
b) conţine gene ale sexului
c) este încadrat în grupa A
d) se găseşte în stare dublă la bărbaţi

4. Cataracta se manifestă prin:


a) creşterea tensiunii intraoculare
b) inflamarea conjunctivei
c) modificarea culorii pupilei
d) dezlipirea retinei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Tiroida secretă în sânge:
a) adrenalină
b) tiroxină
c) prolactină
d) ocitocină

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Creşterea în grosime a oaselor lungi se realizează prin activitatea periostului.

2. Amidonul este degradat în prezenţa enzimelor din sucul gastric.

3. Inspiraţia se realizează prin relaxarea muşchilor intercostali.

4. Defrişarea pădurilor şi păşunatul intensiv sunt cauze ale deşertificării.

5. Diagnosticul prenatal urmăreşte detectarea unor maladii din primele luni de sarcină.

6. Cromozomul bacterian conţine o macromoleculă de ADN dublu catenar, cu formă circulară.

S-ar putea să vă placă și