Sunteți pe pagina 1din 1

Formular de răspuns

Motivaţia modificării,
(baza legală,
Subiectul la
existenţa unei
care se face
experienţe similare la
referire Forma actuală Forma propusă
finanţatorii din
(articol/anexă
România- cei care
etc)
finanţează din fonduri
bugetare)