Sunteți pe pagina 1din 2

REPORTAJUL

Definiţie: relatarea unui fapt, descrierea unui loc, pe baza unor informaţii culese la faţa
locului.
Reportajul îmbină cele trei moduri de expunere – descrierea, naraţiunea şi dialogul –
reconstituind în amănunt evenimentul.
Ca specie jurnalistică, reportajul trebuie să respecte câteva reguli menite să păstreze nota
informativă: - prin claritatea relatării şi expunerea faptelor esenţiale, dar şi pe cea de
reconstituire veridică a unei întâmplări – unde reporterul poate folosi şi tehnici de
compoziţie literară.

Trăsăturile reportajului:
actualitatea – totul porneşte de la actualitate, ea dă interesul general.
autenticitatea – este o trăsătură ce se cere garantată. Un exemplu în acest sens ne-o dă
scriitorul Geo Bogza: ”dacă nu am văzut cu ochii noştri şi totuşi scriem, se cheamă, ca să
spun aşa, că măsluim.”
atitudinea – valorile morale sunt deosebit de importante în acest caz, unde contează în
mod deosebit participarea afectivă a reporterului, poziţia sa faţă de faptele prezentate.
Lipsa atitudinii dezumanizează jurnalistul până la transformarea lui într-un obiect.
plasticitatea – reporterul face apel la mijloace şi procedee literare ce ţin de compoziţie
(naraţiune, dialog, portretizare), de imagine artistică (metaforă, comparaţie) sau de
manieră (lirism, ironie, dinamism).

Tipuri de reportaj:
După tema abordată:
♣reportaj de specialitate
- social;
- cultural;
- politic;
- economic;
- sportiv;
♣ reportaj de informare generală
- reportaj de fapt divers;
- reportaj de călătorie;
- reportaj monografic.

După realitatea pe care o înfăţişează:


♣reportaj de actualitate – bazat pe realitatea punctuală;
- package: un minut-un minut şi jumătate, concizie, zgomote, voci, legături. Prima frază
atrage!
♣reportaj features (pe un fenomen) – bazat pe realitatea latentă.
Realitatea imediată :
- este oglindită prin fapte, evenimente sau opinii, sau prin poziţii legate de un eveniment
anume care s-a întâmplat foarte recent.
- este cuprinsă în reportaje gen PACKAGE, tip de reportaj care nu durează mai mult de
trei minute;
- pentru reportaje de tip package se aleg cele mai relevante opinii şi răspunsuri.
Realitatea latentă:
- este o prelungire, o consecinţă pe termen lung a primei forme şi se manifestă în special
prin fenomene sau stări conflictuale nerezolvate.
- poate fi decodificată folosind reportajul FEATURES.
- exemple: - integrarea in UE, relaţiile dintre biserici şi stat ş.a.

După modul în care este structurată acţiunea:


♣Reportajul propriu-zis este reportajul în cadrul căruia relatarea urmează fidel
desfăşurarea cronologică a evenimentului.
♣Reportajul colaj este acel reportaj în care se foloseşte tehnica montajului
cinematografic – alcătuirea unor fragmente narative care par de sine stătătoare, dar care
prin asociere, întregesc intenţia autorului de a lumina una şi aceeaşi arie problematică.
♣Reportajul eseu se bazează pe o idee centrală în jurul căreia se grupează şi se
ordonează elementele naraţiunii.
♣Reportajul povestire porneşte de la o idee construită în jurul unui conflict menit
să pună în evidenţă şi direcţiile de dezvoltare a evenimentului relatat.
♣Reportajul anchetă este acela în care naraţiunea urmează logica investigaţiei întreprinse
de reporter este pentru a afla adevărul.

IMPORTANT
― Emoţiile nu trebuie să pună stăpânire pe actul jurnalistic, chiar dacă ele exprimă
nemulţumiri. Soluţiile oferite de reportaj trebuie să se bazeze pe documente şi respectarea
acestora;
― Reportajul trebuie să ofere soluţii, altfel munca jurnalistului este în zadar;
― Subiectul trebuie tratat astfel încât să reflecteze această butadă:

Jurnalistul poate fi considerat ochii şi urechile auditoriului, însă nu şi creierul acestuia!


(”The journalist may be the ears and eyes of the listener, but not his brain!”)