P. 1
Plan de Afaceri - Pensiune Turistica

Plan de Afaceri - Pensiune Turistica

3.0

|Views: 15,839|Likes:
Published by Adriana Adry

More info:

Published by: Adriana Adry on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

PLAN DE AFACERI

1

CUPRINS

1. 2. 3.

DATE GENERALE

DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIŢII DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI
4.

DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIŢIEI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI FINANŢAREA INVESTIŢIEI AVIZE ŞI ACORDURI PĂRŢI DESENATE

5. 6. 7. 8.

1.

DATE GENERALE
2

1.1. Denumirea investiţiei: Pensiunea turistică rurală „Floare de colt” 1.2. Autoritatea contractantă: Roxana Glăvan 1.3. Amplasamentul (judeţul, localitatea): judeţul Vîlcea, comuna Costeşti, sat Bistriţa 1.4. Oportunitatea realizării investiţiei Obiectivul realizării proiectului îl reprezintă valorificarea pe piaţa turistică internă şi internaţională a turismului rural din judeţul Vîlcea, în special a agroturismului şi turismului montan, componentă esenţială în dezvoltarea durabilă, ecologică a zonei Munţilor Căpăţânii. Relieful, cu preponderenţă montan, creează oportunităţi pentru dezvoltarea turismului, prin cadrul natural şi obiective turistice de mare valoare naţională. Motivaţia amenajării acestei pensiuni la poalele Munţilor Căpăţânii, este dată de potenţialul turistic natural deosebit, în ansamblu, care oferă turistului împătimit de natură, un peisaj incredibil, un loc perfect pentru relaxare. Realizarea proiectului va conduce la relansarea activităţii economice, sociale, culturale a zonei din nord - vestul judeţului Vîlcea în care se va realiza pensiunea, precum şi a zonei adiacente.

Patrimoniul natural Comuna Costeşti este situată într-un areal depresionar, închis spre nord de versanţii sudici ai Munţilor Căpăţânii şi de Dealul Măgura (611 m) spre sud. Prezenţa masivului calcaros Buila – Vânturariţa, cu orientare NE-SV, dă o notă aparte peisajului. Teritoriul administrativ este dispus în trepte de altitudine şi se
3

extinde spre nord până în creasta principală a Munţilor Căpăţâna. Este traversat de pâraiele Bistriţa şi Costeşti, cu direcţie de curgere de la nord spre sud, care şi-au format, la traversarea masivului calcaros, impresionante chei. Comuna Costeşti beneficiază de condiţii naturale deosebit de favorabile practicării turismului, fiind avantajată de lipsa factorilor de poluare şi de un potenţial turistic de excepţie care permite practicarea unor variate forme de turism. Resurse turistice legate de cadrul natural

formele de relief submontan şi montan, având ca suport o structură geologică complexă, dispus în trepte de altitudine, îmbogăţesc aspectul peisagistic al zonei şi creează oportunităţi pentru turismul de odihnă şi recreere. Importanţa ştiinţifică (geologică, geomorfologică, botanică şi forestieră) a Masivului Buila – Vânturariţa a determinat declararea acestuia ca Parc Naţional. Pe seama masivului calcaros Buila – Vânturariţa au apărut forme de relief carstic, unele dintre ele fiind obiective turistice de patrimoniu excepţional, înscrise în Legea nr. 5 / 2000;
 Complexul carstic Cheile Bistriţei (600 m lungime), cele mai înguste

chei în calcare din România, sunt săpate de Pârâul Bistriţa în versanţii abrupţi, calcaroşi, ai Masivului Buila – Vânturariţa; în pereţii aproape verticali ai cheilor există numeroase guri de peşteră, iar la nivelul întregului masiv se întâlnesc exemplare rare, endemice, de floră şi faună, favorizate fiind de influenţele submediteraneene, specifice zonei sud-vestice a Carpaţilor; reprezentative în zonă sunt pădurile de castani comestibili care ocupă suprafeţe extinse pe rama sudică calcaroasă;
 Peştera Liliecilor face parte din Complexul carstic Cheile Bistriţei,

este situată în versantul drept al cheilor, în zona cea mai îngustă a acestora; a fost săpată de apele râului Bistriţa la o altitudine de 850 m,
4

motiv pentru care. adevărate bijuterii ale artei religioase medievale (cu hramurile „Intrarea în Biserică” . ulterior a devenit locul de salvare a tezaurului Sfintei Mănăstiri a Bistriţei. sulfuroase. dată de colonia de lilieci pe care o adăposteşte (de unde şi denumirea atribuită peşterii). slab 5 . Peştera este obiectiv turistic de patrimoniu cu valoare excepţională. bicarbonatate. zona oferă numeroase trasee de alpinism. calcice. de-a lungul secolelor de restrişte: două bisericuţe. indicate în cură internă şi externă. Iniţial. 5 / 2000. dar mai puţin accesibile turistului obişnuit. pe o lungime de circa 4 km. înscrisă în Legea nr. ca mod de prezentare şi valoare. unic în România. • izvoare de ape minerale sulfuroase. urmăresc pârâul Costeşti. hipotonice. bicarbonatate. Lungimea galeriei subterane este mică (doar 250 m). magneziene. Îngeri” 1782) şi o criptă săpată de călugării mănăstirii.  Cheile Costeşti sau ale Pietrenilor. apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti: ape clorurate. şi a patrimoniu de cult. dar este importantă prin prezenţa coloniei de lilieci. Importanţa speologică deosebită a acesteia. nu are formaţiuni stalagmitice şi stalactitice.suspendată la 30 m deasupra cotei de nivel a drumului forestier care însoţeşte cheile.datată ante 1633 şi „Sf. în perioadele invaziilor turceşti. sodice. peştera a funcţionat ca vatră de sihăstrie a pustnicilor de pe valea Bistriţei. aflată la ieşirea din chei. sodice. în care s-au păstrat Moaştele Sfântului Grigore Decapolitul. folosite până în anul 1989 în tratament balnear (în cadrul Staţiunii balneoclimaterice de interes local Costeşti). este completată de obiectivele de cult amenajate de către călugării Mănăstirii Bistriţa. peştera mai este cunoscută şi sub numele de Peştera Sfântului Grigore Decapolitul. clorurate. sunt deosebit de spectaculoase.

6 . • • flora pajiştilor montane şi a fâneţelor. Mărimea. traseele celor două cursuri de ape şi afluenţii acestora. stabilimentul balnear. reprezentat prin păduri de foioase şi conifere. fără valori extreme. sunt locuri de petrecere a weekend-ului la iarbă verde sau locuri de campare. concreţiuni grezoase uriaşe. în prezent staţiunea este închisă. este o premisă favorabilă pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă.sedativ de cruţare. cu temperatură medie anuală de aproximativ 6°C). sunt favorabile practicării turismului în tot timpul anului. recomandate pentru tratarea afecţiunilor renale. Trovanţii de aici.iodurate. care acoperă versanţii sudici ai Munţilor Căpăţâna. în funcţie de altitudine. de valoare excepţională). îmbogăţesc aspectul peisagistic al regiunii şi creează oportunităţi pentru turismul de odihnă şi recreere activă. prezintă un interes ştiinţific şi turistic deosebit. cu mineralizaţii totale cuprinse între 1. însoţite de cele mai multe ori de drumuri forestiere. cu aspect zoomorf. formele variate şi expresive ale trovanţilor de la Costeşti creează privitorului senzaţia unei inedite galerii de sculptură în aer liber. • elementele climatice ale zonei. • Muzeul Trovanţilor . sunt formate în nisipuri de vârstă Meoţiană. îmbogăţesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore. structurile de tratament şi instalaţiile de captare şi aducţiune a apelor minerale sunt degradate.014 – 2 g/l. deosebit de pitoreşti. • domeniul schiabil amenajabil în arealul Zmeuretu . hepatobiliare. pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de dealuri . • fondul forestier bogat. au dimensiuni metrice (cele mai mari de pe teritoriul României).Govora.Costeşti (rezervaţia naturală de interes interes naţional. de o diversitate impresionantă. reumatismale şi endocrine. digestive.

7 .monument de arhitectură. a obiectivelor: • Masivului Buila . anul 1494. în conformitate cu Legea nr. refăcută în 1519. a determinat includerea în categoria arii protejate. • trasee turistice marcate – sunt 4 poteci turistice marcate (traseele 23. 28 şi 29). Resurse turistice naturale cu regim protectiv Unicitatea şi valoarea unor elemente ale biodiversităţii sau fenomene naturale geologice cu valoare ştiinţifică.Vânturariţa. • Peştera Liliecilor. suprafaţa – 1 ha). care duc spre creasta principală a Munţilor Căpăţânii şi spre Masivul Buila – Vânturariţa. iar pe cursul superior al pâraielor. 1856 . trăieşte avifaună specifică arealului montan. este una dintre cele mai importante aşezări monastice şi culturale din Ţara Românească.sat Bistriţa. monument natural (rezervaţie complexă. din care o bună parte se află pe teritoriul administrativ al comunei Costeşti. 27. pe seama cărora se pot organiza partide de vânătoare şi pescuit sportiv. constituit în Parcul Naţional Buila– Vânturariţa (rezervaţie complexă. ctitorie a fraţilor Craioveşti. în amonte de masivul calcaros al Builei.Vânturariţa există cel puţin 34 de trasee de alpinism.• fondul de vânătoare şi de pescuit sportiv – fondul forestier al comunei cuprinde specii cu valoare cinegetică. cu plecare din satele Bistriţa şi Pietreni. suprafaţa 4. Patrimoniul cultural • Monumente cultural – istorice  Mănăstirea Bistriţa .186 ha). Comuna Costeşti (la 10 km de Horezu). 5/2000. de diferite grade de dificultate. a cărei biserică are hramul „Adormirii Maicii Domnului”. • trasee de alpinism în Masivul Buila .

tehnică populară. 8 . refăcută în anul 1831.sat Bistriţa. datini sau obiceiuri legate de oierit. fluieraşi. monument de arhitectură. Biserica mănăstirii are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” şi deţine un mic muzeu de artă religioasă. monument de arhitectură.  Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (sat Costeşti.monument de arhitectură. Comuna Costeşti) – 1644. poate fi considerată unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice şi de artă religioasă din ţară. comuna Costeşti. 1701. sat Pietreni.  Centrul etnografic Costeşti: cojocărit. comuna Costeşti) – sec.  Biserica Bolniţă „Schimbarea la Faţă” (satul Bistriţa. Poziţia acesteia.  Biserica cu hramul „Sfântul Grigorie Decapolitul – Eleonul” (sat Bistriţa.  “44 de Izvoare” sau “Schitul de sub Piatră” . formaţii de dansuri populare. pe versantul sudic al masivului calcaros Buila. este ctitoria lui Matei Basarab. la circa 850 m.Sat Pietreni.  Biserica cu hramul „Naşterii Maicii Domnului” a fostului schit Ţigănia (sat Bistriţa. formaţii artistice de amatori – cor mixt. al cărui mormânt se află aici. Mănăstirea Arnota . arhitectură tradiţională. Comuna Costeşti) – 1521. ţesături şi port tradiţional popular. al XVII-lea – monument de arhitectură. arhitectura şi sculptura sa. este deosebit de spectaculoasă – ctitorită în anul 1634 – monument de arhitectură. Comuna Costeşti) are fresce originare din secolele XV . Prin pictura.XVI şi a aparţinut fostului schit Păpuşa – monument de arhitectură.  Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (Grămeşti. Comuna Costeşti) – ctitorită în anul 1801. Comuna Costeşti (la 12 km de Horezu). manifestări populare. 1710 (pridvorul) .

1847 . 7.1856 1.satul Costeşti instalaţii tehnice – mori de măcinat. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. ansamblul rural. 5.1856 1520 – 1521. Denumire Mănăstirea Bistriţa Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Biserica – bolniţă „Schimbarea la Faţă” Turn clopotniţă Corp de chilii (din incinta veche) Foişor Mănăstirea Arnota Localitate sat BISTRIŢA.1856 1847 . comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA.1856 ref. 1847 . fie în două culori. 1710 (pridvor) ref. Adresă Datare 1494. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. • • • • • cusături. alb şi negru. • Resurse turistice antropice cu regim protectiv Nr.1 Elemente de patrimoniu etnocultural • arhitectură tradiţională – case vechi cu pridvor.1856 1634 9 . manifestări etnofolclorice organizate cu ocazia unor sărbători cu caracter religios. fie cel oltenesc. ţesături şi covoare olteneşti. asemănător zonei Mărginimea Sibiului. între casa Stoian şi casa Ghiuzan. pe latura de E a incintei vechi pe Muntele ref. joagăre (satul Pietreni). colecţia muzeală “Al. la care culoarea predominantă este roşu. specifice zonei etnografice “Oltenia de sub Munte”. crt. satul Bistriţa. 4.1519. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. 2. costumul popular. 1847 . Bălintescu” . 1847 . comuna COSTEŞTI. sat BISTRIŢA. 3. ref. meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă. 6.

sat BISTRIŢA. Arnota 1634 1852 . XIX sec.1856 1634 sec. comuna COSTEŞTI cartier Grămeşti 109. XVII ante 1633 10. comuna COSTEŞTI Sat PIETRENI. Decapolitul – Eleonul” a fostului schit Păpuşa Biserica „Intrarea în Biserică” 12.8. comuna COSTEŞTI. sat BISTRIŢA. Îngeri” Biserica „Naşterea sec.1920 sec. XV – XVI. Stabilimentul băilor 19. 1763 – 1784. comuna COSTEŞTI. 15. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. Arhangheli” Corp chilii comuna COSTEŞTI. Grigore Decapolitul În peştera Sf. Biserica „Intrarea în Biserică” Biserica de lemn Domnului” Biserica „Sf. Grigore Decapolitul La E de sat şi de Mănăstirea Bistriţa sec. comuna COSTEŞTI Sat PIETRENI. în stâncă Moară şi joagăr de lemn sat BISTRIŢA. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. cele două cruci săpate 16. Maicii Domnului” a fostului schit Ţigănia (Schitul Păr) Podul Reginei Maria şi sat BISTRIŢA. Biserica „Sf. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. Grigore 11. 1831 10 21. XVII. comuna COSTEŞTI sat COSTEŞTI. ref. Casă cu prăvălie 18. 1782 (pictura) 14. comuna COSTEŞTI sat BISTRIŢA. a fostului schit „De sub Piatră” . comuna COSTEŞTI Sat PIETRENI. 1712 (refacere) În peştera Sf. comuna COSTEŞTI. „Adormirea Maicii 1664 1700 – 1701. comuna COSTEŞTI sat COSTEŞTI. XIX sec. Incintă Biserica „Sf. Nicolae” 20. 13. XX 1750 17. Biserica „Sf. în faţa Primăriei 165 1914 . comuna COSTEŞTI sat COSTEŞTI. 9.

costum popular. ca număr de obiective religioase şi valoare. susţine practicarea acestei forme de turism. între cei plecaţi la oraş şi cei rămaşi în sat. între reprezentanţii administraţiei locale şi diverse personalităţi invitate. Comuna Costeşti reprezintă un important centru monahal care contribuie la conservarea spiritualităţii şi culturii ortodoxe româneşti. • Turism etnocultural. legate de preponderent de sărbătorile religioase. „La obârşie. fiind întrecută. de la sud de Carpaţi. păstrător de meşteşuguri populare tradiţionale. volumul şi valoarea potenţialului turistic existent pe teritoriul comunei Costeşti sunt premise care favorizează modalităţi multiple de petrecere activă a timpului liber prin practicarea unor forme de turism specifice. Sunt păstrate în această zonă a Olteniei de Nord. doar de nordul Moldovei . Sărbătorile tradiţionale locale. Grigore Decapolitul (20 noiembrie) sau 11 . tradiţii.monument UNESCO). precum şi un important tezaur de artă religioasă de valoare naţională excepţională. Existenţa centrului etnocultural Costeşti. ce înscrie zona depresionară Horezu în amsamblul său în categoria valorilor de vârf ale patrimoniului cultural românesc. Sărbătoarea Sf. • Turismul cultural-religios este favorizat de o moştenire deosebit de bogată. de stabilirea de contacte umane între localnici şi oaspeţi. la izvor”. se mai manifestă încă prin obiceiuri legate de oierit – păstrate din ce în ce mai puţin.Oferta de petrecere a timpului liber Diversitatea.Bucovina. constituie un prilej de relaxare. Caracterul şi tradiţia acestei zone a orientat locuitorii către meşteşuguri artizanale cu specific românesc. pictură religioasă. precum ţesături executate manual (costum popular. Originea locuitorilor din comună în satele de peste munte ale Mărginimii Sibiului. cusături. covoare olteneşti). de întâlnire a fiilor satului. folclor. monumente istorice de valoare universală (Mănăstirea Hurez . arhaice.

Marie” (15 august) sunt sărbători intrate deja în tradiţia satului. devenind impracticabile. • Speoturismul – este favorizat de prezenţa Masivului calcaros Buila – Vânturariţa şi de numeroase forme de relief carstic adăpostite de acesta. instalaţiile şi dotările existente s-au degradat continuu. • Turismul balnear a constituit până în anul 1989 profilul de bază al comunei Costeşti. în care obiceiuri. Datorită litigiilor asupra proprietăţii stabilimentului balnear. într-un 12 . Piesele de teatru puse în scenă sunt prezentate fie la Căminul cultural din localitate. dovedite prin analize de specialitate) oferă suficiente motivaţii pentru iniţierea unui plan de măsuri. Pe lângă Căminul cultural „Constantin Popianu” funcţionează de peste 40 de ani o echipă de teatru de amatori. Practicarea acestei forme de turism. Dezvoltarea turismului rural în comuna Costeşti este argumentată de existenţa unor ţinuturi străvechi. fie la diverse concursuri sau manifestări culturale din judeţ. sunt la ele acasă. dar două dintre ele sunt mai cunoscute: Peştera Haiducilor şi Peştera Liliecilor. locuitorii marilor centre urbane dorind să-şi petreacă sfârşitul de săptămână în locuri nepoluate. apele minerale de aici fiind asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti. pe DN 67. Promovarea turismului rural va asigura acestui spaţiu păstrător de valori tradiţionale româneşti o dezvoltare durabilă şi echilibrată. manifestări aşteptate cu bucurie de localnici. sărbători strămoşeşti şi meşteşuguri devenite artă. • Turism rural. • Turismul de sfârşit de săptămână (weekend) este o formă de turism din ce în ce mai apreciată. cu ocazia marilor sărbători de peste an. Potenţialul balnear al localităţii (calitatea apelor minerale şi bioclimatul. favorizează afluxuri importante dinspre capitala de judeţ sau dinspre alte oraşe mari. cunoscute de multe generaţii.“Bâlciul de Sf. pitoreşti. Apropierea de municipiul Râmnicu Vâlcea. în scopul reabilitării şi relansării acestei staţiuni pe piaţa turistică locală şi chiar naţională. În zonă se cunosc mai multe peşteri. dar şi poziţia localităţii. departe de aglomeraţia şi stresul marilor oraşe.

de frontieră RO/ YU). Severin – Timişoara – Moraviţa pct. Zona oferă suportul necesar pentru parapantă. care face legătura între trei magistrale rutiere europenee: E 81 (Bucureşti – Piteşti – Rm. comuna Costeşti poate deveni un centru important al turismul montan. cicloturism. snowboard. de frontieră RO/BG – Bucureşti – Craiova – Drobeta Tr. Jiu – Deva – Vârfurile – Oradea – Borş/punct de frontieră RO/H) şi E 70 (pct. În ultimii ani. În vara anului 2005 în zonă s-a desfăşurat un prim raliu auto pentru maşini de tipul ARO. Acesta este un început şi pentru alte tipuri de vehicule. face ca traseul DN 67 să atragă anual zeci de mii de turuişti români şi străini. • Turismul montan. finalizat cu o festivitate de premiere pentru câştigători. oferit de ţinutul de sub munte al Olteniei. masivul calcaros al Builei este tot 13 . religios sau natural în întraga zonă de nord a Olteniei. ce poate constitui un laborator de lucru pentru cercetătorii în domeniu. Severin).cadrul natural pitoresc. Prezenţa a numeroase obiective turistice de interes cultural.Horezu – Tg.Govora). deltaplan. Vâlcea – Costeşti . prinde contur din ce în ce mai mult şi în România. În perspectivă. etnografic. • Turismul de tranzit derivă din amplasarea zonei pe o importantă arteră rutieră naţională . dar şi datorită potenţialului schiabil al Munţilor Căpăţâna (zona Zmeuret . o formă de turism cu adresabilitate preponderentă către tânăra generaţie.Vânturariţa oferă 34 de trasee de alpinism – din care 32 sunt de alpinism tehnic. Vâlcea – Sibiu – Cluj Napoca – Satu Mare – Halmeu/ punct de frontieră RO/UK) şi E 79 (Calafat – Craiova – Tg. Jiu – Drobeta Tr. este din ce în ce mai des întâlnită. • Turismul ştiinţific este susţinut de existenţa pe teritoriul administrativ al comunei a Parcului Naţional Buila – Vânturariţa. istoric. motocross. care pornesc pe interfluvii sau pe drumurile forestiere din satele Bistriţa şi Pietreni. • Turismul pentru sporturi extreme. Zona Buila . atât datorită existenţei unor trasee turistice marcate sau nemarcate din Munţii Căpăţânii.DN 67 (Rm.

comuna Costeşti nu avea de structuri de cazare clasice. care totalizează de 31 de locuri (vezi tabelul). www. Se observă astfel. Structura capacităţii de cazare în Costeşti în anul 2005 Numele pensiunii Evrica Avram Doina Avrămoiu Blidaru Coca Ispăşoiu Nicolae TOTAL Categoria 3 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete – Număr de locuri 6 4 4 9 4 4 31 Sursa: Ministerul Transporturilor. În prezent. vizitatorii comunei pot fi găzduiţi în cele 6 pensiuni rurale de 2 sau 3 margarete. un lucru favorabil pentru dezvoltarea turismului. Construcţiilor şi Turismului. Stabilimentul balnear dispunea de circa 20 de locuri de cazare. care au reamenajat traseele de căţărare sau au echipat altele noi. care au fost desfiinţate odată cu închiderea activităţii balneare.mai des vizitat de membrii cercurilor de alpinism. Oferta de cazare Oferta de cazare a comunei Costeşti este reprezentată de 6 pensiuni rurale. oferite doar celor ce veneau la tratament balnear. Capacitatea de cazare în cadrul mănăstirilor Unitate Număr locuri Mănăstirea Arnota 12 (+18 locuri în construcţie) Mănăstirea Bistriţa 30 TOTAL 60 14 . care însumează 31 locuri de cazare. INCDT.rotur. o creştere a structurilor de cazare de tip pensiune.ro Înainte de anul 1990.

Nu există în localitate structuri de alimentaţie clasice pentru turişti. atunci capacitatea de cazare a localităţii ajunge să însumeze un număr de 91 de locuri. Oferta de alimentaţie pentru turism Servicii de alimentaţie sunt oferite turiştilor. doar în cadrul pensiunilor turistice din Costeşti. care din punct de vedere administrativ aparţin comunei Costeşti. se poate observa că în localităţile componente comunei nu există o bază materială turistică suficient de dezvoltată care să valorifice potenţialul turistic de excepţie de care dispune zona.Sursa: Primăria Costeşti Dacă se mai ia în calcul şi numărul de locuri de cazare din cadrul mănăstirilor Arnota şi Bistriţa. În concluzie. 15 . la cerere.

Amplasament Pensiunea turistică este amplasată în satul Bistriţa. Situaţia actuală Construcţia.1.4. PROD COMIMPEX în anul 2002 de la SC ACVILA SRL. proprietar al unei suprafeţe de teren de 1000 mp 2.5 km.1. Beneficiar: Glăvan Roxana. .1. în apropierea Mânăstirii Bistriţa (aprox. Vîlcea – Costeşti – Horezu – Tg. Prezentarea proiectului de investiţii 2. Clădirea este formată din trei pavilioane identice (6. 1792. aproximativ pe direcţia N-S.1. Jiu – Motru – Drobeta Turnu Severin/E70) pe circa 1. Accesul la amplasamentul pensiunii se face prin comuna Costeşti: este traversată spre partea sa sudică de artera rutieră DN 67 (E81/Rm. 300 m).3. alipite şi retrase la circa 4 m unul de celălalt. a fost achiziţionată de către S. la stadiul la care este în prezent. DJ 646 (Băbeni – Tomşani – DN 67/Costeşti – Mânăstrirea Bistriţa – Mânăstirea Arnota). DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIŢII 2. Regimul de înălţime este parter + etaj + mansardă.2.1. 2.1. traversează comuna pe circa 9 km. - În prezent sunt structura de rezistenţă.2. conform contractului de dare în plată nr. urmărind cursul Pârâului Bistriţa. Denumirea investiţiei: Realizarea unei pensiuni turistice rurale în judeţul Vîlcea – sat Bistriţa – comuna Costeşti 2.35 x 13.90 m).C. în contul datoriilor pe care aceasta din urmă le avea.

.branşamentul electric.15 mp camera de zi (cu bar) bucătărie cămară W.acoperişul.instalaţiile.hol cu casa scării .pereţii despărţitori.10 mp = 87. De la achiziţia clădirii şi până în prezent au fost efectuate mici lucrări de reparaţii şi refacere a acoperişului. Nu sunt realizate: . balustrade).23 mp = 19.oficiu (pentru tot pavilionul) . = 9.90 mp 2 .02 mp.21 mp = 5.62 mp.finisajele.amenajările exterioare.80 mp.32 mp = 89. . = 23. = 14.00 mp.36 mp.26 mp = 2. = 4.tâmplăria (uşi.80 mp = 4. ferestre. .90 mp = 30. = 1. fiecare dintre cele trei pavilioane urmând să cuprindă: * la parter: * la etaj: .realizate: .03 mp = 14.C. de serviciu hol cu scară de acces la etaje terasă acoperită (deschisă spre lac) Total parter = 35. Prin proiectul investiţional se vor continua lucrările de amenajare a pensiunii.40 mp = 8. .un apartament cu: o cameră de zi o dormitor o debara o hol o duş o terasă descoperită Total etaj * la mansardă: = 4. .

6.. Învelitoarea este din şindrilă (în trei straturi) pe şarpantă din lemn în două ape.20 mp VC (volum construit) = 2113.80 mp duş = 5. 3 .26 mp Capacităţi preconizate la finalizarea lucrărilor de construire: - o o cazare: 3 pavilioane.alimentaţie publică (cameră de zi cu bar şi bucătărie la fiecare pavilion): 8 locuri x 3 pavilioane = 24 locuri. cu jgheaburi şi burlane din tablă zincată.hol cu casa scării = 3.0 mc Sistemul constructiv Structura de rezistenţă a pensiunii este realizată din pereţi portanţi de zidărie de piatră pe fundaţii continue din beton . pereţi din bârne de lemn la etaj + mansardă şi planşee din beton peste parter şi din lemn peste etajul 1 şi peste mansardă.00 mp . Utilităţi Pensiunea este racordată la reţele de alimentare cu apă şi energie electrică.70 mp .80 mp Total mansardă = 65.un apartament cu: o cameră mare semicompartimentată (cameră de zi + dormitor) = 30. . Indicatori principali A(suprafaţă) teren = 500 mp AC (arie construită) = 320.00 mp AD (arie desfăşurată) = 892.23 mp hol (cu dulap înzidit) = 4.03 mp duş = 3. Zona seismică de calcul este F şi Ks=0. fiecare cu câte două apartamente şi o cameră de două locuri: total 6 apartamente + 3 camere duble (număr maxim de locuri:24).70 mp hol (cu dulap înzidit) = 3.la parter.o cameră de 2 locuri cu: o o o dormitor = 14.08.

instalaţia de încălzire cu calorifere racordate la o centrală termică pe combustibil solid cu 3 boilere.lambriuri din lemn la pereţi şi tavane.tencuieli interioare obişnuite şi pe rabiţ. . Pensiunea se află amplasată pe drumul de exploatare care face legătura cu satul Dealu Botii şi satul Răchiţele.placaje la pereţi cu plăci ceramice şi de travertin. . Pentru deversarea apelor uzate menajere. 2.placaje exterioare la pereţi.5. urmează să fie montată o microstaţie de epurare la care va fi racordată pensiunea. cu plăci de travertin. . urmând a fi încheiat contractul de distribuţie şi plătite taxele aferente. la circa 30 de pensiune.tencuieli exterioare drişcuite împărţite în asize.1. . . Clădirea existentă este racordată la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică. Lucrări rămase de executat Construcţii: . .pardoseli din spărturi de marmură. Instalaţii interioare: .balustrade din lemn la scări şi terase. Instalaţii exterioare: 4 .uşi şi referate din lemn. există o reţea de aducţiune apă potabilă realizată de către un grup de localnici (inclusiv beneficiarul pensiunii) la care urmează să fie racordată pensiunea.instalaţii şi obiecte sanitare la băi şi bucătării.Pentru alimentarea cu apă. . gletuite şi zugrăveli lavabile. - completat instalaţia electrică de iluminat şi prize. . cu conductori de cupru şi aluminiu montaţi în ţeavă de oţel zincat. din plăci de gresie glazurate şi din pişcoturi de gresie natur şi pardoseli din duşumele de lemn răşinoase – inclusiv straturile suport.

Lemnul. L= 30.racordurile exterioare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă (tuburi PVC tip uşor. tencuiala exterioară albă. .52 € (inclusiv TVA). Sursele proprii de finanţare (constituite din împrumuturi bancare şi numerar evidenţiat în contul întreprinzătorului) vor acoperi: - ½ din volumul cheltuielilor eligibile.5% aferent cheltuielilor eligibile. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI Valoarea totală a investiţiei este de 184. din care: 168. grija pentru protecţia mediului demonstrează concepţia unitară care a stat la baza fundamentării datelor de temă pentru proiect. prevăzută cu apometru şi doi hidranţi de grădină.reţeaua de canalizare a apelor menajere uzate prevăzută cu cămine de vizitare şi staţie de epurare. 3. .119.52 € cheltuieli neeligibile.923.0 m). piatra aparentă rostuită.196 € sunt cheltuieli eligibile şi 15. 5 . Amenajări exterioare: . tâmplăria din lemn masiv.instalaţie de iluminat pe terase şi în grădină.TVA-ul de 9. acoperişul din şindrilă sunt elemente de arhitectură ce vor fi folosite pentru a crea un spaţiu arhitectural care să nu agreseze prin modernitate ci să se încadreze în specificul local.pavaje exterioare din piatră brută pe strat de nisip. arhitectura propusă încadrată în specificul zonei. .. Amplasarea într-un sit natural deosebit. nivelul de confort şi serviciile oferite.

• ocuparea multor funcţii solicită un nivel relativ redus de calificare. respectiv: • produsul turistic este perisabil. fiind supuse unui judecăţi şi interpretări personale ale consumatorilor. • productivitatea se bazează pe capacitatea şi efortul personal al lucrătorilor. necesitând utilizarea unui număr relativ mare de funcţii aferent diverselor servicii. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIŢIEI 4. spre deosebire de alte sectoare ale economiei naţionale. • denumirea activităţii arată tipul de activitate nu şi nivelul de îndemânare al prestatorului. în majoritatea cazurilor este spontană. • standardele au o natură subiectivă. • serviciile turistice sunt complexe. activitatea se desfăşoară în condiţii diferite. care pot avea opinii diferite privind calitatea serviciilor prestate. Consideraţii generale privind managementul forţei de muncă în turism În industria turistică. • industria turismului este caracterizată prin fluctuaţia cererii pe termen scurt. Acest aspect necesită adaptarea ofertei de muncă la cerere care. 6 . Corespunzător acestora managementul trebuie să ia în considerare aspectele caracteristice ale domeniului. • cererea pentru muncă este directă. fiind legată de însuşirile şi capacitatea acestora.1. dar o vechime corespunzătoare în funcţia respectivă. turismul fiind considerat o "industrie a mâinii de lucru".4.

care pot întregi câştigurile salariale. recepţie). structurat pe funcţii.• adaptarea ofertei se face prin ajustarea numărului de personal în funcţie de nivelul de activitate.€ 1 7 . meserii şi servicii. suprasolicitarea de ordin fizic şi neuropsihic constituie factori de risc în desfăşurarea activităţilor. • programul este permanent. Totodată. necesarul minim de personal. • poate declanşa un conflict între promptitudinea prestării serviciului şi calitatea prestaţiei. necesitând prelungirea orarului de funcţionare pentru prestarea unor activităţi (exemplu: activităţi de restaurant. • retribuţia muncii se situează sub nivelul înregistrat în alte ramuri. • în situaţia turelor prelungite. 4. • are un sistem complicat de plăţi. precum şi salariul brut de incadrare. • productivitatea muncii nu depinde neapărat de nivelul de calificare al prestatorului.2. Necesarul resurselor de forţă de muncă Conform capacităţii şi categoriei de clasificare a pensiunii. şi munca efectivă desfăşurată în activităţile de turism prezintă anumite caracteristici ca de exemplu: • necesită un set de atitudini specifice pentru această industrie şi o gamă de aptitudini speciale pentru fiecare tip de activitate. • este inegal normată. este prezentat în următorul tabel: Funcţia Administrator pensiune Număr Salariul posturi lunar . • ca avantaje neoficiale. • este lipsită de aspecte birocratice. lucrătorii din industria turismului (hotelieră şi restauraţie) pot beneficia de bacşişuri ("tips" sau "pourboire").

din care: . 8 .personal de execuţie: 10.Recepţioner Cameristă Bucătar Ospătar Îngrijitor spaţii exterioare Total 2 3 2 2 1 11 În funcţie de evoluţia activităţii pensiunii se poate utiliza şi personal sezonier pentru a asigura funcţionarea acesteia în bune condiţii. Total personal (locuri de muncă nou create) 11.

Sursele de finanţare sunt repartizate astfel:: . cămară şi terasă) ce va fi utilizată drept salon de restaurant.52 € (7.5.489. exclusiv perioada realizării proiectelor. formată din trei pavilioane. bucătărie. Aceste camere vor fi modern dotate şi utilate. • la masardă . cu mobilier şi finisaje de cea mai bună calitate. din care C+M 128. 5.1 Valoarea totală a investiţiei: 184.4 pentru realizarea pensiunii turistice Dealu Botii va reprezenta 50% din totalul cheltuielilor eligibile. conform graficului de mai jos „Programarea temporală şi valorică a lucrărilor de investiţii”.119.489. 5.614 mii lei.4 Capacităţi: - cazare – pensiune clasificată la categoria 3 flori.3 Durata de realizare: 5 luni (august – decembrie 2004).un apartament şi o cameră dublă. 25% buget naţional).225. 9 .52 € (inclusiv TVA).003 mii lei).50% contribuţie privată .614 mii lei). respectiv 7. dejun şi cină. fiecare având următoarea structură: • la etajul I .un apartament. studiilor şi obţinerii avizelor necesare. - alimentaţie – fiecare pavilion are la parter o cameră de zi (cu bar. pe categorii de lucrări. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 5.50% contribuţie publică SAPARD (75% contribuţie UE. Ajutorul public ce va fi acordat în cadrul măsurii 3. cu elemente de artizanat locale sau trofee de animale. pentru mic dejun.119. Planificarea temporală şi valorică a investiţiei se va face etapizat.448 € (5. Interioarele vor fi frumos decorate.2 Eşalonarea investiţiei Valoarea totală a investiţiei este de 184. 5.

Clienţii potenţiali ai pensiunii pot opta atât pentru prepararea şi servirea meselor individual. etc. cu efecte terapeutice demonstrate de mii de ani (afine. friptă la grătar. 10 . muşeţelul. cu un conţinut de proteine ridicat. lapte bătut. lapte proaspăt şi natural de vacă. În ceea ce priveşte bucătăria. păpădia). carne proaspătă de pasăre de curte. brânzeturi. cât şi în sistem restaurant prin angajaţii pensiunii (bucătari şi ospătari). vor putea fi servite mâncăruri tradiţionale. menta. pregătite din produse naturale proaspete. pojarniţa. Meniurile oferite vor cuprinde ceaiuri din flora spontană.

ZIDARII.460 65.256 1.366 595.482.381 196.601 18.356 0 0 0 SEP 0 0 16.058 0 15.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUG 0 137.356 170.460 65.36 6 0 NOI 0 0 16.498 253.351 22.636 64.939 184.019 4.250 208.41 7 69. ACORDURI SI AUTORIZATII PROIECTARE SI ENGINEERING ASISTENTA TEHNICA ALIMENTARE CU APA CANALIZARE MENAJERA INSTALAŢIE ELECTRICĂ INSTALAŢIE TERMICĂ APR 24.499 84.230 20.PROGRAMAREA TEMPORALĂ ŞI VALORICĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII MII LEI LUCRĂRI DE INVESTIŢII PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA OBTINERE DE AVIZE.256 1. INTERIOARE INSTALATII INSTALATII SANITARE INSTALATII INCALZIRE INTERIOARE CENTRALA TERMICĂ UTILAJE. FINISAJE.645 30.460 65. ECHIPAMENTE MICROSTATIE EPURARE DOTARI MOBILIER .067 170.482.351 0 0 1.072 15 UTILITATI ALEI PIETONALE ARHITECTURA.499 84.447.058 20.301 0 0 0 1.01 9 0 0 0 0 0 0 0 DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595. IZOLATII INSTALATII ELECTRICE CONSTRUCTII.058 0 0 0 22.41 7 69.939 184.301 137.07 2 TOTAL 24.116.499 84.116.482.356 0 0 0 2006 OCT 0 0 16.41 7 69.301 0 0 0 1.645 0 18.636 16.058 0 15.

TOTAL 24.30 1 1.42 8 595.07 2 7.017.730.614 16 .41 8 218.79 6 3.59 8 1.489.903.

C. Anul 2008 va fi anul în care activitatea pensiunii se va stabiliza la parametri optimi. respectiv 7. 27 .  Orizontul de timp Analiza a fost efectuată pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului de investiţii. cât şi pentru perioada de exploatare a acestuia (pensiune turistică).5.1. Analiza economico – financiară a proiectului 5. obiectul principal de activitate al firmei va fi cel de prestări servicii turistice.614 mii lei. care are ca obiect de activitate pe lângă cel de desfacere en-gros de băuturi diverse şi pe cel de prestări servicii turistice. Proiectul va fi operaţional la începutul anului 2005. PROD COMIMPEX SRL.  Stabilirea preţurilor Analiza economico – financiară a fost efectuată în preţuri constante pe toată perioada de prognoză.5.  Valoarea totală şi durata de implementare a proiectului Valoarea totală a proiectului: 184.489. Ipoteze de lucru Ipotezele de lucru pentru analiza economico – financiară sunt valabile atât pentru perioada de implementare a proiectului (anul 2006). Exploatarea pensiunii va fi făcută de S.decembrie 2004.52 € (inclusiv TVA). Implementarea fizică a proiectului şi plata contractorului se vor desfăşura în perioada august .5. Începând cu trimestrul al II-lea al anului 2006.119. odată cu expirarea contractelor de desfacere de băuturi diverse (încheiate în anul 2005).

Determinarea veniturilor şi cheltuielilor.3. b. Activitatea de exploatare Structura veniturilor din activitatea de exploatare a pensiunii Veniturile din activitatea de exploatare a proiectului au fost determinate pe tipuri de activităţi astfel: o Servicii de cazare: Veniturile din activitatea de cazare au fost determinate pornind de la: capacitatea pensiunii. respectiv: cazare. considerând că reprezintă rata cea mai apropiată pentru a stabili cel mai oportun cost al capitalului investit. alte servicii. Acest lucru este sugerat. precum şi a celorlaţi indicatori estimaţi sa efectuat în EURO şi mii lei. activitatea de exploatare. Estimarea categoriilor de venituri şi cheltuieli s-a efectuat pentru următoarele activităţi: servicii turistice oferite de pensiune. Rezultatele. alimentaţiecomerţ en-gros cu băuturi alcoolice şi nealcoolice (primul trimestru bar.2. au fost evidenţiate distinct pentru: a. Analiza contului de profit şi pierdere (pentru perioada de exploatare a pensiunii) 5.5. Aceasta a fost stabilită la 8%. al anului 2005). 5. 28 . pentru ambele tipuri de activitate.5.  Rata de actualizare Rata de actualizare este rata la care valorile viitoare sunt aduse la valori prezente. a. activitatea financiară. şi de cel mai recent ghid al Uniunii Europene în ceea ce priveşte analiza economico – financiară a unui astfel de proiect investiţional. de asemenea.

0% TRIM I 65.971 1.473 2008 6 3 365 90 91 92 92 65. numărul de camere comercializate pe durata unui an (număr de camere x număr de zile de funcţionare x gradul de ocupare trimestru / Ipotezele de calcul.136 1.136 1.0 25. tarifele preconizate pe zi pe apartament/cameră dublă.424 712 32.an).346 29 .0% 45.0% 1. apartamente 6 Nr.0 Total venituri .0% TRIM IV 42.271 cameră dublă 635 Tarif mediu €/apartament 32.€ 56.0 25.0% 90.0% 47.0% TRIM II 35.424 712 32.0 63.0% 48. din care: 58.0% 70.0 63. din care: 1.0 58.0% 35.0% TRIM III 90.0 €/camera dublă 25. camere vândute.314 657 32.0% Nr. durata de funcţionare anuală: permanent. precum şi rezultatele preconizate a fi obţinute sunt prezentate în tabelul următor: EURO Indicatori 2006 Nr. zile de funcţionare 365 TRIM I 90 TRIM II 91 TRIM III 92 TRIM IV 92 Grad mediu de ocupare (%).906 apartament 1.548 o Servicii de alimentaţie şi bar 2007 6 3 365 90 91 92 92 60.0 25.0% 75.0% 2.0% 47. camere duble 3 Nr.0% 75.0% 48.346 2009 6 3 365 90 91 92 92 65.0% 90.0% 90. gradul mediu de ocupare anual şi trimestrial.0% 2.

precum şi rezultatele preconizate a fi obţinute sunt prezentate în tabelul următor: EURO 2009 24 365 8. clienţi Tarif mediu individual TOTAL VENITURI €o Alte servicii 2006 24 365 8. Internet.256 12 63. Aceste venituri se estimează a fi generate. .telefon. .număr clienţi (nr. Rulaj/loc la masă Nr.694 12 68. zile funcţionare Nr. locuri/masa comerc.760 0.excursii. .58 5. Ipotezele de calcul.760 0.60 5. zile). locuri comercializate x rulaj/loc).65 5.328 INDICATORI Nr.numărul de zile de funcţionare. .996 2007 24 365 8. corelat cu gradul de ocupare al capacităţii de cazare. fax. locuri la masă x nr. .Veniturile din exploatarea spaţiilor pentru alimentaţie (în sistem restaurant) au fost determinate pornind de la: .760 0.tarifele preconizate.rulaj/ loc la masă.numărul de locuri la masă.760 0.328 Aceste venituri au fost estimate la 5% din veniturile totale din exploatare şi vor proveni din: .083 12 60.65 5. autogară. de clienţii pensiunii şi ocazional de alţi clienţi. 30 .spălătorie – curăţătorie. . .072 2008 24 365 8. gară. în cea mai mare parte. locuri la masă Nr. .numărul de locuri/masă comercializate (nr.transport: aeroport.694 12 68.

sticle. ce pot fi vândute: 76. Pe baza acestor ipoteze rezultă: . Ipoteze de calcul a veniturilor: .plimbare cu căruţa sau cu sania trasă de cai.277. respectiv 01.preţ mediu de vânzare propus /sticlă: 19.nr. contractate: 304.2006 În estimările efectuate au fost luate în calcul vânzările de băuturi din primul trimestru al anului 2006. au inclus: 31 . băuturi diverse. .pescuit şi vânătoare sportivă..adaos comercial mediu: 10%.03.gros Veniturile din această activitate au fost determinate pe baza contractelor de desfacere încheiate în anul 2005pe o perioadă de 1 an.600/an.000 mii lei. . conform structurii contului de profit şi pierdere din Cererea de finanţare.038 mii lei. precum şi a veniturilor aferente activităţii de comerţ en-gros pentru primul trimestru al anului 2006 este prezentat în tabelul următor (preluat din secţiunea economică a Cererii de finanţare): Structura cheltuielilor din activitatea de exploatare a pensiunii Cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţii curente.150.2005 – 31. mediu trimestrial de sticle. În baza ipotezelor menţionate rezultă o valoare medie a vânzărilor pentru trim.325 lei. . I 2005: 1.04. Centralizatorul veniturilor din activitatea de exploatare a pensiunii pentru primii 5 ani previzionaţi. băuturi diverse.nr.preţ mediu de achiziţie/sticlă: 17. .055 lei. Structura veniturilor din activitatea de comerţ en . .451.valoare de achiziţie totală contractată: 5.

150 €/lună/salariat pentru 2 angajaţi. Acestea au fost stabilite la aproximativ 30% din veniturile din alimentaţie. Pornind de la salariile prevăzute anterior rezultă următoarele grupe de salarizare: . taxe. şi au fost estimate la 5% din totalul veniturilor din exploatare. Impozitul pe clădire a fost calculat potrivit legislaţiei româneşti în vigoare. apă): au fost estimate la 7% din veniturile totale din exploatare. . materiale consumabile şi au fost estimate la 0. 32 .125 €/lună/salariat pentru 4 angajaţi.8% din veniturile totale din exploatare.100 €/lună/salariat pentru 10 angajaţi.• mărfuri: cheltuielile de aprovizionare cu mărfuri alimentare şi băuturi pentru restaurant şi bar. • impozite. rechizite etc. . energie.5% din veniturile totale din exploatare. lucrări şi servicii executate de terţi: - • • • chirii: cheltuieli pentru închirierea de mijloace de transport auto. estimate la 0. Asigurarea anuală pentru clădire şi bunurile din interior au fost estimate la 0. respectiv 1% din valoarea construcţiei. transport: cheltuieli pentru combustibilul necesar autovehiculelor închiriate.5% din veniturile totale din exploatare. - . • materiale consumabile: includ cheltuielile cu aprovizionarea cu detergenţi. utilităţi (combustibil. . alte cheltuieli materiale: includ cheltuieli neprevăzute cu mărfuri.2%/an din valoarea construcţiei.2 % din veniturile totale din exploatare. estimate la 0. Plăţile se estimează a fi efectuate în rate trimestriale egale. asigurări: includ cheltuielile cu asigurarea clădirii (inclusiv a dotărilor) şi impozitul pe clădire. • salarizarea personalului angajat: includ cheltuielile cu salariile aferente celor 17 de salariaţi operativi.200 €/lună pentru administratorul pensiunii.reclamă / publicitate: cheltuieli pentru promovarea pensiunii. estimate la 0.

Astfel. .materiale consumabile: 5%.mărfuri: 70%.2%.protecţie socială:0. 15 ani pentru utilaje şi 8 ani pentru dotări. . • alte cheltuieli de exploatare includ cheltuielile pentru: deplasări.impozite şi taxe: 0. • impozit pe profit: reprezintă plăţile pentru impozitul pe profit. Cheltuieli aferente activităţii de comerţ en-gros Structura acestor cheltuieli şi ponderea fiecăreia în veniturile din vânzări en-gros de băuturi diverse sunt următoarele: .dobânzi: 2.servicii prestate de terţi: 5%.5%. respectiv pe o amortizare liniară pentru o durată de viaţă de 50 de ani pentru clădire. . .5% din veniturile totale din exploatare. servicii profesionale (de pregătire personal) etc.impozit pe profit: 3.6%. . Activitatea financiară 33 . respectiv 25% din profitul brut total.6%.• asigurări şi protecţie socială: reprezintă cheltuielile angajatorului aferente salariilor estimate. cuantumul acestora fiind potrivit legislaţiei din momentul actual de 35. .alte cheltuieli de exploatare: 5%. • cheltuieli cu amortizările şi provizioanele: Fondurile alocate pentru înlocuirea mijloacelor fixe se bazează pe legislaţia românească actuală. întreţinere şi reparaţii.5% din totalul fondului de salarii.salarii: 0. .4%.energie si apa: 0. În determinările noastre cuantumul acestora a fost estimat la 0. ponderea totală a acestor cheltuieli se situează la circa 95% din veniturile obţinute. . . b.alte cheltuieli materiale: 2%.7%. .

perioadă de graţie: 9 luni.678 lei).333.credit solicitat: 3.2004 0 0 1.08.2004 0 12. .rata dobânzii: 8%.data primei scadenţe: 01.000 01.060 €.000. Pentru determinarea acestora s-a luat în considerare dobânda la vedere (0.Veniturile din activitatea financiară provin din dobânzile bancare la disponibilităţile din contul curent.680 23.dobânzi la creditul bancar ce va fi contractat pentru acoperirea contribuţiei proprii. .lei ACORDĂRII .00 01.perioada de creditare: 48 luni. Dobânda la creditul bancar a fost calculată în următoarele condiţii de creditare: .comisioane bancare.2004 244.000. din care: .00 01. . Cheltuieli din activitatea financiară sunt reprezentate de: .05. .817 mii lei (92.2004.08.05%) aplicată la veniturile totale din exploatare.10.700.000. .mod de acordare: 3 tranşe de credit.perioada de rambursare: 39 luni. .lei 1.800.816. . este prezentat în tabelul următor: TRANSE DATA DOBÂNDA CREDIT . Calculul dobânzii pentru perioada de graţie.mod de rambursare: rate lunare egale.09.744.2005.1% din veniturile totale din exploatare.333 34 . în funcţie de tranşele utilizate. corelat cu necesarul de finanţare al proiectului. Comisioanele bancare aferente decontărilor prin contul curent şi au fost estimate la 0.data acordării: 01. . 1€= 40.

225.096 2.2006 18 01.795.941 96.816.2007 RATA TOTALA 120.785.2004 01.072.2005 01.020.04.965.124.823.784.445 0 24.941 DOBANDA 24.648.026 22.941 96.2005 2 01.10.020.463.355.941 96.628.751 1.880.408 115.020.020.858 3.2006 19 01.744.325.739 3.918 3.06.439.547 116.920.02.513 10.071 13.886 21.334 2.03.208.09.565.870 1.394 2.849 113.728.941 96.652 11.268 115.442.753.020.091.723.944.865.691.2005 01.020.350 14.03.11.04.593 107.2006 13 01.941 96.989 1.2005 6 01.903.08.484.01.649.10.314 CREDIT 96.384.020.2006 15 01.941 96.664.827 117.2006 17 01.632 2.929 1.02.2006 14 01.12.941 96.215 2.020.275 2.2005 8 01.11.106 119.020.630 16.2004 01.2005 4 01.020.335.2005 01.445 0 24.211 14.941 96.2005 TOTAL 0 24.048 35 .2007 22 01.496.020.11.941 96.744.020.941 96.2005 5 01.632.586.048 17.774.385 120.020.037 3.112.156 2.151 110.456.400.020.2006 10 01.020.304.941 96.03.204.941 96.104.505.162.802.965.264.977 3.824.2005 9 01.965.976.373 SOLD 3.01.570 112.020.706.710 112.572 2.445 24.941 96.711.02.490 15.183.045.941 96.799 3.08.09.687 117.882.07.445 Calculul dobânzii pentru perioada de rambursare a creditului s-a făcut potrivit planului de rambursare prezentat în continuare (elaborat pornind de la condiţiile de creditare menţionate anterior): PLAN DE RAMBURSARE .932 12.685.923.165 23.020.2005 3 01.065.467 19.05.453 106.552.941 96.2006 20 01.445 0 24.941 96.363.020.909 17.523.747 21.965.01.941 96.188 18.872 108.360.502.RATA RATA 1 01.536.003.670.245 119.986.020.522.06.769 16.404.2006 16 01.445 0 24.431 111.425.445 0 24.564.2005 01.397.129 96.020.012 109.453 2.lei DATA NR.12.304.168.607.05.020.445 0 24.941 96.513 2.01.291 110.764.328 19.376.691 2.024.020.810 1.418.965.07.941 96.083.941 113.2007 23 01.305 23.2005 7 01.688.12.145.05.2006 12 01.792 12.016.481.607 20.844.941 96.445 3.346.643.965.941 96.283.020.460.592.966 118.020.68 0 210.965.543.544.965.941 96.733 108.732.2006 11 01.2006 21 01.

941 96.623.227 1.480.188.838 3. b.524 672.04.954 8. 36 .2007 32 01.941 96.941 96.698 2.895 104.301.2007 26 01.020.762 288.778 99.2007 27 01.11.465 768.242.279 640.681.248. perioada de exploatare.342.020.225.020.419 1.083.602.05. 5.2008 36 01.200.961.035 104.755 103.52 2 CREDIT 96.167 1.256 5.RATA RATA 24 01.499 97.280.675 7.020.982.616 103.815 7.401.941 96.396 5.561.321.10.020.251.020.941 3.041.234 9. a2. perioada de implementare a proiectului. .125.056.06.359 97.020.108 1.104.941 96.293.918 99.117 4.337 101.5.12.702.2008 34 01.209.142.314. a) Cash flow-ul aferent perioadei de implementare s-a determinat lunar pentru: a1.703 384.2007 31 01.04.centralizatorul cheltuielilor din activitatea de exploatare a pensiunii pentru primii 5 ani previzionaţi şi a cheltuielilor aferente activităţii de comerţ en-gros pentru primul trimestru al anului 2005.174 105.941 96.020.05.405 864.558 1.344.06.020.560.977 3.891 SOLD 1.080 4.536 6.881 96. respectiv primii 5 ani de funcţionare a pensiunii.057 100.782.501.941 96.941 96.07.761.941 96.3.041.941 96.744.941 96.01.941 96.2007 25 01.2007 29 01.230.220 96.68 0 DOBANDA 10.062.020.643 480.581.2008 35 01.816.197 101.020.861.08.476 102.263.167.2007 28 01.639 98.2008 39 01.584 576.272.941 96.121.941 0 În tabelele următoare (preluate din secţiunea economică a Cererii de finanţare) sunt prezentate: .DATA NR.308.140 499.2009 TOTAL RATA TOTALA 106.840.2008 37 01. activitatea de exploatare şi alte activităţi.contul de profit şi pierdere pentru perioada proiectată.2007 33 01.06.941.822 192.020.2007 30 01.440. Analiza cash – flow-ului previzionat Determinarea cash-flow-ului s-a efectuat pentru : a.09.020.422.2008 38 01.941 96.02.03.661.941 96.346 960.062.146.020.920.020.152. activitatea de investiţii şi finanţare.286 1.094 8.020.221.020.

938 (50% din costurile totale eligibile) a fost programată astfel: - luna octombrie 2005: prima tranşă în sumă de 2. luna decembrie 2005: a treia tranşă în sumă de 595.04. aferentă primelor patru luni ale perioadei de graţie.428 mii lei.676 este asigurată din: - surse proprii. respectiv august decembrie 2005  Obţinerea fondurilor publice în sumă totală de 3.438 mii lei. Activitatea de exploatare şi alte activităţi se referă la activitatea de comerţ en-gros cu băuturi alcoolice şi nealcoolice aferentă anului 2005. pe perioada celor 5 luni necesare. evidenţiată în contul întreprinzătorului.607. luna noiembrie 2005: a doua tranşă în sumă de 218.072 mii lei.420. -  Dobânda lunară la creditul contractat pentru completarea surselor proprii de finanţare a investiţiei. a2. solicitat în condiţiile prezentate la analiza contului de profit şi pierdere. surse atrase (împrumut bancar) în sumă de 3. pentru perioada de graţie. Venituri şi cheltuieli din activitatea de comerţ en . cuantumul lunar al dobânzii fiind cel prezentat în tabelul anterior privind calculul dobânzii pentru perioada de graţie.2005 şi 37 .a1.744. -  Contribuţia beneficiarului în sumă totală de 4.859 mii lei. Activitatea de investiţii şi finanţare a fost analizată în funcţie de graficul de realizare a investiţiei.817 mii lei (50% din valoarea totală a proiectului).068. care va susţine finanţarea dobânzilor la creditul bancar contractat.gros Veniturile din această activitate au fost determinate pe baza: - balanţei de verificare la 30. a fost evidenţiată ca şi cheltuială distinctă în perioada septembrie – decembrie 2005. respectiv 38% din totalul cheltuielilor eligibile. în sumă de 323.

adaos comercial de 10%.6%. băuturi diverse. Pentru perioada mai – decembrie 2005 veniturile au fost determinate pornind de la contractele de desfacere încheiate. pentru perioada mai – decembrie 2005 procentual din veniturile din vânzări de băuturi diverse aferente acestei perioade.- contractelor de desfacere încheiate pentru o perioadă de 1 an.2005 – 31.325 lei. . Ponderea totală a cheltuielilor în total venituri este de 95%. o servicii prestate de terţi: 5%. contractate: 304. determinate pe baza activităţii anterioare a societăţii sunt următoarele: - o mărfuri: 70%. o impozite şi taxe: 0. sticle.03.6%. ce pot fi vândute: 25. Rezultatele estimate pentru perioada mai – decembrie 2005 sunt următoarele: .2005. băuturi diverse. .383.nr.000 mii lei.7%.04.600/an.nr. Tipurile de cheltuieli şi ponderea fiecăreia în total venituri. o impozit pe profit: 3. mediu lunar de sticle. respectiv 01. Cheltuielile aferente acestei activităţi au fost determinate astfel: - pentru perioada ianuarie – aprilie 2005. 38 . o protecţie socială:0. .preţ mediu de achiziţie/sticlă: 17.2%.2006 Pentru perioada ianuarie – aprilie 2005 veniturile au fost stabilite potrivit contului de profit şi pierdere întocmit pe baza balanţei de verificare la 30.04.valoare de achiziţie totală contractată: 5. o materiale consumabile: 5%.5%. o alte cheltuieli de exploatare: 5%. o salarii: 0.2005. astfel: .04. o energie si apa: 0. o alte cheltuieli materiale: 2%.preţ mediu de vânzare propus/sticlă: 19. . o dobânzi: 2.4%.055 lei.277. conform contului de profit şi pierdere întrocmit la 30.

precum şi rezultatele activităţii de comerţ en-gros desfăşurare de S.C. proiectelor şi obţinerii avizelor şi acordurilor). cu evidenţierea activităţii de investiţii şi de finanţare a acestora din surse proprii şi atrase (credit bancar şi grant SAPARD). PROD COMIMPEX SRL în această perioadă este prezentat în tabelul următor (preluat din secţiunea economică a Cererii de finanţare): 39 .Fluxul de numerar pentru perioada de implementare a proiectului (inclusiv perioada efectuării studiilor.

Indicatorii financiari ai activităţii previzionate Indicatorii calculaţi în scopul aprecierii viabilităţii proiectului sunt în concordanţă cu cerinţele studiilor de fezabilitate şi cu recomandările şi standardele interne şi internaţionale în domeniu (inclusiv Ghidul finaţării proiectelor SAPARD-măsura 3. reflectând existenţa surselor de finanţare pentru investiţia propusă.5. atât din surse proprii cât şi din fonduri publice (comunitare şi naţionale).Rezultatele fluxului de numerar aferent perioadei de implementare a proiectului sunt pozitive.4).03. după caz. precum şi rezultatele activităţii de exploatare a pensiunii pentru primii 5 ani este prezentat în tabelul următor (preluat din secţiunea economică a Cererii de finanţare). cu termen scadent 31. Rezultatele activităţii de exploatare pentru anul 2006 le includ şi pe cele aferente activităţii de comerţ en-gros. .2006. Fluxul de numerar pentru perioada de exploatare a pensiunii. cu evidenţierea activităţii de rambursare a creditului bancar. 40 .fluxul de numerar din activitatea curentă = fluxul brut -TVA de plată + TVA de recuperat*) .valoarea investiţiei (fără TVA). . b) Cash flow-ul aferent perioadei de exploatare a pensiunii a fost determinat pe baza veniturilor şi cheltuielilor din contul de profit şi pierdere la care s-a aplicat TVA (19%). 5. În cazul de faţă indicatorii calculaţi sunt: .volumul veniturilor şi cheltuielilor din exploatare.amortizarea anuală a investiţiei. conform contractelor aflate în derulare. Fluxul de lichidităţi net al perioadei include: .impozit pe profit.4. *) TVA-ul de recuperat este aferent investiţiei propuse prin proiect.

respectiv prin diminuarea veniturilor totale din exploatare cu toate categoriile de cheltuieli admise a fi deduse. .rata îndatorării. .gradul de acoperire a cheltuielilor financiare.cheltuieli financiare. Profitul obţinut în urma exploatării pensiunii este determinat în concordanţă cu normativele legislaţiei româneşti în materie. Valorile indicatorilor proiectaţi se înscriu în limitele prevăzute în Ghidul SAPARD.. ţinând seama de caracterul particular al surselor de investiţii. . 41 . .rata acoperirii prin fluxul de numerar. .rentabilitatea capitalului investit.valoarea actualizată netă. Durata de recuperare a investiţiei exprimă numărul de ani în care suma profitului net anual egalează valoarea investiţiei.profitul net. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ai activităţii pensiunii pe perioada analizată de 5 ani. este prezentată în tabelul următor.financiari determinaţi în scopul analizei proiectului de investiţii sunt indicatori ai activităţii efective a pensiunii. în condiţiile unor ipoteze de lucru normale pentru o unitate turistică de acest tip aflată la începutul perioadei de exploatare. . . respectiv surse proprii şi granturi SAPARD. respectiv „Proiecţia principalilor indicatori financiari”.rezultatul din exploatare. .durata de recuperare a investiţiei. Toţi indicatorii economico .

865 4.462.43 3.26 113.161 4. Rata îndatorării 11.951 43.44 20 13.71 5.87 1.60 10 32. Profitul net 2 3 5 7 2 6.996 35.58 76.07% 1.00% 3.654 6.62 2.711 31.279 47.877 mii lei 168.678 ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5 SPECIFICAŢIE MII LEI € MII LEI € MII LEI € MII LEI € MII LEI € 1.272.613 2.87 41.43 Nu este cazul 0.638.41 1.679. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare 10.53 1.61 5.535 50.056.841.924 195.614.772.95 5. Rezultatul din exploatare 7 9 9 3 3 1.451 80.75% 1.PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI Curs leu/€ = 40.14 1.272.42 25.293.815 103.161 58.50 138.204.58 3.572 5.78 3.87 2.549 17.00% Nu este cazul 33 .02 2.73 5.033.301.939 441 0 0 9.451 3.64 132 0.95 1. Rentabilitatea capitalului investit 15% 19% 21% 26% 26% 8.41 154.638.50 138.72 3.045.148.241 43. Valoarea investiţiei 6.365.365. Cheltuieli financiare 281. 8 luni şi 19 zile 7.758. Cheltuieli din exploatare 8 4 6 1 6 6 1. Venituri din exploatare 5 3 4 8 0 0 0 3 0 4.099.933.203 77. Rata acoperirii prin fluxul de 6 50.196 € 6.41 123.688 2.544 58.75 127.406 80.56% 1. Durata de recuperare a investiţiei 4 ani.

numerar 12.813. Valoarea actualizată netă 8% 14.625 mii lei 364. Rata de actualizare 13.168 € 34 .

Planul de încadrare în zona (1:10.50 € cofinanţare naţională (25%). 7.15. PĂRŢI DESENATE 1. Construcţiilor şi Turismului pentru construirea pensiunii. respectiv: . 34 .52 € cheltuieli neeligibile: .aviz de specialitate eliberat de Ministerul Trancporturilor. potrivit legislaţiei în vigoare.52 € autofinanţare. .021.avizul sanitar veterinar.119. . Plan de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate (1:500).52 €.961. Fişa corpului de proprietate.073.50 € contribuţie comunitară (75%). 3.certificatul de urbanism însoţit de „Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea acordului de mediu”. . Plan de situaţie. AVIZE ŞI ACORDURI Avizele şi acordurile emise de organele în drept. 2. • fonduri publice 84. respectiv: . sunt: .00 € împrumut bancar. .52 € va fi acoperită astfel: • beneficiar 100.000).962.024.6.7.21. 4.84.098 € cheltuieli eligibile (împrumut bancar). FINANŢAREA INVESTIŢIEI Valoarea totală a investiţiei de 184.7.923. Notă: Avizele şi acordurile solicitate în cazul investiţiei de faţă sunt documente distincte anexate Cererii de finanţare.098 €. 8.63. .

planurile nivelurilor.5. vederi. secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii. faţade. 35 . Planuri de arhitectură .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->