Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.

)
str. ……………………………. nr. …
Localitate ………………., judeţ/sector ……………
Cod unic: ………………..
Tel.: ………….; Fax: ………………
Exemplar II. Rămâne la societate.

Nr. … din …………….

NOTĂ DE LICHIDARE

Nume ………………….. Prenume ……………………………


Nr. marcă ………………….. Funcţia : ……………………………
posesor al carnetului de muncă: serie …… nr. ……………
Motivul întocmirii notei de lichidare: încetare contract individual de muncă cf. Art. … alin. … lit. …
*)
de la data de …………..

*) Se înscrie motivul lichidării: încetarea contractului individual de muncă conform Art… alin. … lit. … din Codul Muncii,
etc.

Titlul executor**) Suma datorată la data Creditorul


Natura debitului *)
(natura, numărul, data, emitentul) emiterii notei de lichidare (nume şi prenume)

________________________
Şef Compartiment Financiar-Contabil***)

_________________________________________________________________________________
*) imputaţie, despăgubire, suma datorată pentru mărfuri cu plata în rate, suma datorată cu titlu de întreţinere, împrumut C.A.R.,
etc.
**) dispoziţie de reţinere, hotărâre judecătorească, angajament. În cazul când nu există un titlu executor se va face menţiunea
“în curs de obţinere”.
***) se semnează după completarea datelor de pe verso.
I. Debite nelichidate:

NATURA DEBITULUI SUMA DATORATĂ SEMNĂTURA


RESPONSABILULUI
Avansuri spre decontare
Materiale promoţionale, de promovare
Abonament RATB, Metrou
Mijloace fixe (administrative, telefon)
Mijloace fixe (auto)
Cartela magnetică acces

Alte obiecte de inventar:

II. Am primit următoarele documente la plecare:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
(semnătura titularului)

Data ……………………….. ………………………………….


Şef Serviciu Personal

S-ar putea să vă placă și