GRUPUL ŞCOLAR „ NICOLAE BALCESCU” OLTENITA

Nr. ______ din _________

PROIECT
pentru EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL III

Calificarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

Tema: ACOPERISURI TIP SARPANTA

ÎNDRUMĂTOR: Prof. Niculescu Emilia Elev: Clasa: a XII a

- 2008 _ 2009 -

1

2

CUPRINS

1. ARGUMENT 2 . ACORERISURI 2.1. Notiuni generale 2.2. Clasificarea acoperisurilor 3. ACOPERISURI CU SUPRAFETE PLANE ÎNCLINATE (TIP SARPANTA) 3.1. Elementele caracteristice ale unui acoperis cu panta mare 3.2. Şarpante din lemn 3.3. Grinzi cu zabrele din lemn 4. ÎNVELITORI PENTRU ACOPERIŞURI CU SUPRAFEȚE PLANE ÎNCLINATE 4.1.Învelitorile ceramice 4.2. Învelitori din azbociment 4.3. Învelitorile din tabla 4.4 . Învelitorile bitumate 5. ACCESORII ALE INVELITORII 6. REABILITAREA TERMICA A ACOPERISURILOR CU POD 7. BIBLIOGRAFIE 8. ANEXA IMAGINI - ACOPERISURI SARPANTA

3

de iluminare etc. cunoscute si sub denumirea de acoperisuri calde. tinând seama de: compartimentarea cladirii. Peste hidroizolatie se poate aplica stratul de protectie alcatuit din beton. cu rol de colectare si evacuare a apelor meteorice. acoperisurile fiind elemente separatoare si în acelasi timp de contact permanent cu mediul ambiant. Acoperisuri calde. 75%. cu rol de protectie termica contra aportului de caldura. aspectul arhitectural dorit. Din punctul de vedere al comportarii higrotermice acestea pot fi (vezi tabelul ): • acoperisuri duble. ardezie. de evacuare în atmosfera a vaporilor de apa. îndeplinind rolul principal de bariera eficace contra factorilor agresivi ai mediului exterior: variatii de temperatura. • elemente accesorii. Aplicarea se face ca la sistemul anterior. straturi sau canale de difuzie. Suportul hidroizolatiei poate fi beton. a caror temperatura este mai mica de +240C si cu umiditate relativa max. plumb sau cupru. materiale ceramice. Suportul poate fi din beton. etanseitatea. de închidere perimetrala. Acoperisuri calde necirculabile cu structura clasica. termoizolatie în placi sau role. cantitatea de precipitatii din zona etc. Se pot realiza deasupra încaperilor încalzite în mod continuu. Rolul principal al acoperisurilor este de închidere a cladirii si de creare a unui mediu interior protejat fata de cel exterior. metalice din tabla zincata. structura de rezistenta. • termoizolatia. galvanizata. pentru evitarea patrunderii vaporilor de apa. panta adoptata. din aluminiu. neventilate. dale de beton 4 . siguranta la foc. necirculabile cu structura ranversata Acoperisuri calde circulabile cu structura clasica Se pot realiza deasupra încaperilor încalzite a caror temperatura este mai mica de +240C si cu umiditate relativa de max. • bariere contra vaporilor.. beton usor sau alte suporturi rigide. structura de rezistenta a constructiei. noxe etc. care fac parte împreuna cu peretii exteriori si cu unele elemente ale infrastructurii din subsistemul elementelor de închidere ale cladirii. sapa. Izolarea termica deasupra stratului hidroizolant se realizeaza numai din polistiren extrudat. carton bituminat. lipit sau fixat mecanic. materiale plastice s. ARGUMENT Acoperisurile sunt subansabluri constructive. praf. cu rol de protectie hidrofuga – poate fi din lemn.1. natura învelitorii etc. Clasificarea acoperisurilor se face în functie de urmatoarele criterii: comportarea higrotermica. în termoizolatie. prin migratie. forma. inclusiv datorita însoririi puternice din timpul verii si a pierderilor de caldura din timpul iernii. Alcatuirea subansamblului acoperis se stabileste în corelare cu functiunile pe care trebuie sa le îndeplineasca si cu exigentele de performanta impusa. ventilate. Termoizolatia trebuie sa fie capabila sa preia încarcarile din circulatie. durabilitatea. 75 %. Principial. ploaie si vânt. • acoperisuri într-un strat. subansamblul acoperis cuprinde urmatoarele elemente principale diferentiate prin functiunile pe care le îndeplinesc: • învelitoarea. dar cu formarea de terasa-acoperis. Pentru îndeplinirea acestor functiuni elementele structurale (de rezistenta) si nestructurala ale acoperisurilor trebuie sa satisfaca o serie de exigente de performanta privind: stabilitatea si rezistenta. amplasate la partea superioara a cladirilor. spuma de material plastic sau material de izolare din fibre. cunoscute si sub denumirea de acoperisuri reci. beton usor. zgomot. asociate acoperisului.a. confortul higrotermic si acustic etc. umiditate.

acoperisuri verzi cu plantatii de vegetatie. Asigurarea în timp a etanseitatii acoperisurilor la actiunea apei din precipitatii se realizeaza prin conceperea unor solutii de acoperisuri care sa permita un control sistematic. fara ca acestea sa patrunda în interior. Etanseitatea la actiunea apei din precipitatii Apele meteorice actioneaza sub forma de ploaie si zapada. • încadrarea acoperisului în ansamblul constructiei. acoperisul se realizeaza de regula cu pante obtinute prin plane înclinate sau suprafete curbe.Acoperisuri calde. • gradul de etanseitate pe care trebuie sa-l asigure acoperisul si care depinde în principal de destinatia încaperilor amplasate sub acoperis. unde umiditatea relativa este mai mare de 85% si temperatura aerului depaseste +240C. Suportul izolatiei poate fi beton sau material termoizolant rezistent la sarcina. • functia de protectie acustica. • functia de protectie higrotermica. dar deasupra termoizolatiei se aplica placi de dimensiuni mari. care suporta sarcinile automobilelor. fara stagnarea lor pe acoperis. pentru a permite evacuarea rapida a apelor meteorice. Se folosesc în special peste spatiile calde si umede. Se realizeaza ca si sistemele anteriore. Functiile acoperisurilor Similar peretilor exteriori. alegându-se pante cu atât mai mari cu cât precipitatiile sunt mai abundente. acoperisul participa cu o pondere importanta la realizarea unui microclimat artificial în cladirea pe care o izoleaza de mediul exterior. Acoperisuri parcare. Protectia higrotermica Analiza comportarii acoperisurilor numai din punct de vedere termic nu este suficienta. Postamentul izolatiei împotriva precipitatiilor poate fi beton. circulabile montate pe nisip sau pe suporti reglabili. lemn sau alte placi de constructii rezistente la încarcari astfel încât sa formeze o suprafata corespunzatoare. datorita radiatiilor solare în perioada de vara. circulabile cu structura ranversata Acoperisuri reci ventilate. Functionalitatea acoperisului este complexa. Cu cât suprafata acoperisului este mai mare procentual din suprafata închiderii constructiei. Pentru satisfacerea acestei functiuni. • conditiile climatice ale regiunii (regimul de precipitatii si presiune a vântului). având în vedere participarea acestui subansamblu la plastica cladirii. putând fi exprimata sub forma unui set de functiuni specifice ca: • functia de etanseitate la actiunea apei din precipitatii. În functie de caracterul întrebuintarii. 5 . se alege în functie de: • natura materialului utilizat ca strat de etansare. acoperisul trebuie sa realizeze colectarea si îndepartarea lor. acoperisuri-terasa. La stabilirea unei solutii corecte trebuie sa se tina seama si de umiditatea sub forma de vapori. • functia de rezistenta. Marimea pantei acoperisului. • functia de iluminare. cu atât problemele de functionalitate (în special higrotermice) sunt mai deosebite în rezolvarea de ansamblu si de detaliu a subansamblului acoperis. care actioneaza asupra acoperisului. în doua straturi Acoperisuri speciale aplicate pe nisip sau dale pe suporti reglabili. pentru a evita supraîncalzirea acestora. facilitând localizarea defectiunilor si repararea imediata a zonelor degradate ale învelitorii si prin realizarea unor protectii de tip greu sau cu folii de aluminiu a hidroizolatiei acoperisurilorterasa. aceste acoperisuri se pot realiza în structura clasica sau ranversata.

si se utilizeaza termoizolatii cu proprietati bune de izolare fonica si acolo unde este necesar. luând în considerare si criteriile de eficienta economica. mai usor decât cel uscat (pentru aceeasi temperatura). Încarcarile verticale datorate greutatii permanente a straturilor de acoperis. Dintre elementele de închidere ale unei cladiri. adoptarea unor structuri plane de rezistenta. Încarcarile orizontale datorate actiunii vântului sau seismului sunt preluate de structura de rezistenta a acoperisului. la care este supusa structura de rezistenta a acoperisului (în special când acesta este planseul ultimului nivel). în zonele extreme ale cladirii. actioneaza în special pe verticala. acoperisul este cel mai solicitat la actiunea vaporilor de apa. Solicitarile mecanice din variatii de temperatura.Din punct de vedere higrotermic. În general. stabilitate si rigiditate la aceste încarcari sunt cele specifice structurii de rezistenta a cladirii. similar planseelor de la nivelurile curente. atât în unele elemente ale acoperisului. acoperisul trebuie sa preia toate solicitarile mecanice rezultate din actiunile exterioare la care este supus si sa le transmita structurii de rezistenta a constructiei. • adoptarea unor învelitori etanse sau permeabile la aer. necesitatea unei protectii acustice împotriva zgomotului de impact datorat caderii picaturilor de ploaie apare mai rar. Problemele de rezistenta. de tipul de acopris adoptat. În aceste cazuri speciale se evita învelitorile metalice. în special în cei longitudinali. • prevederea unor bariere de vapori. Aceasta structura se ia în considerare la stabilirea indicelui de izolare la zgomot aerian care trebuie sa fie mai mare decât cel admisibil. dimensionate în functie de conditiile de mediu exterior si de microclimatul interior al încaperilor de sub acoperis. se folosesc chiar plafoane fonoabsorbante. eventual si a unor straturi de aer ventilat care sa diminueze riscul de aparitie în structura sau pe suprafata inferioara a acoperisului a fenomenului de condens. care au o comportare buna la actiuni orizontale. duc la aparitia unor degradari. în functie de necesitatile de ventilare ale acoperisului. având în vedere ca aerul umed. rigidizate prin saibe orizontale sau cu sisteme de contravântuire sau conceperea planseului de la ultimul nivel ca un element rigid în plan orizontal. acoperisului i se pun conditii mai severe fata de celelalte elemente de constructie datorita efectului însoririi directe din timpul verii. 6 . în cazul în care alcatuirea de ansamblu si de detaliu al subansamblului acoperis nu permite prelucrarea efectelor datorate variatiilor de temperatura. Degradarile care pot aparea în urma solicitarilor mecanice pot fi fisuri orizontale la colturile cladirii între atic si planseu si fisuri în peretii portanti verticali la ultimul nivel. În functie de tipul acesteia se indica adoptarea unor structuri spatiale. cât si în structura de rezistenta verticala a cladirii. Protectia împotriva zgomotului aerian se realizeaza prin însasi structura compozita a subansamblului acoperis. procesului de exploatare sau actiunilor climatice sunt preluate de structura de rezistenta a acoperisului (de tip sarpanta sau planseu) si transmise elementelor verticale portante ale cladirii. Rezistenta Ca ansamblu de rezistenta si de închidere a cladirii. a pierderilor mari de caldura prin acoperis din timpul iernii si a vaporilor de apa ce tind sa treaca din spatiul cu presiune de vapori mari ridicata spre cel cu presiune mai scazuta (de obicei din interiorul cladirii spre exterior). Asigurarea functiunii de protectie higrotermica a subansamblului acoperis se realizeaza prin: • prevederea unor structuri termoizolante. Protectia acustica Acoperisurile trebuie sa contribuie la izolarea fonica a unitatilor functionale amplasate sub aceste subansambluri de constructie împotriva zgomotului aerian sau de impact datorat caderii picaturilor de ploaie.

• realizarea îmbinarii dintre atic si planseul ultimului nivel. la distante stabilite în functie de deformatia limita admisibila. astfel încât sa nu apara tensiuni. astfel încât sa permita deplasarea libera reciproca a celor doua elemente. care sa duca la fisurarea aticului. cu dispunerea unui rost de preluare a dilatarilor si contractiilor diferite ale celor doua elemente. • evitarea utilizarii betoanelor usoare cu contractii mari. • realizarea îmbinarii dintre planseul ultimului nivel si peretii verticali. atunci când nu este influentata stabilitatea cladirii la încarcari orizontale. • aplicarea unor rosturi transversale în atic. care întrerup continuitatea tuturor straturilor.Pentru evitarea aparitiei unor astfel de degradari se recomanda: • aplicarea unor rosturi de dilatare în acoperis. când stratul de panta se dispune peste termoizolatie se recomanda realizarea acestuia din beton si aplicarea unor rosturi de dilatare umplute cu material elastic. • aplicarea unei izolatii termice pe atic pentru a reduce influenta însoririi directe. la realizarea stratului de panta. 7 .

natura materialelor si considerente economice. creand o posibilitate in plus de patrundere a apei in interior. prin asamblare. Acoperisul este elementul de constructie ce realizeaz a inchiderea la partea superioara a cladirii. Notiuni generale Acoperisul este subansamblul constructive care. acoperisurile se clasifica în: • acoperisuri cu panta mare a invelitorii.1.vant.la partea superioara cu scopul de a proteja mediul interior al cladirii de variatii de temperatura. Pantele de scurgere sunt in functie de: cerintele arhitecturale. Acoperisul trebuie sa asigure colectarea si indepartarea acestor ape . avand rolul de a proteja contra actiunilor climatice În functie de panta.etc. Aceeasi panta accentuata se mai recomanda si in cazul invelitorilor din elemente mici care.2 .ploaie. cantitatea de precipitatii locale.inchide”cladirea sau parti din cladire. umiditate.pantele acoperisurilor vor fi accentuate. Una dintre cerintele importante aleacoperisului este aceea de a prezenta un inalt grad de impermeabilitate la precipitatii. 8 .. in vederea indepartarii rapide a apei spre jgheaburi si burlane. ACOPERISURI 2. • acoperisuri cu pante reduse – terase. dau rosturi multe. La zonele cu precipitatii abundente.

retele reticulare.b).c) -sustinut de elemente structurale ale cladirii:planseu(fig. -curbe. • invelitoarea (elementul de protectie).reticulara(fig.acoperisul poate fi: -rezolvat cu o structura proprie de rezistenta care poate fi:o structura spatiala(denumita sarpanta fig.structuri hiperbolice.profile de tip stalpi (fig. destinatia si forma cladirii.pe cabluri(fig.e). • Din punct de vedere structural. • jgheaburi si burlane (elemente accesorii).grinzi(fig.2. a). d). Ea este influentata de:dimensiunile in plan ale cladirii. poluare) asupra acoperişurilor Forma acoperisului poate fi diversa .acoperisurile pot fi: -cu suprafete plane si inclinate .structuri gonflabile). amplasarea fata de constructiile invecinate.Acțiunea factorilor externi (climatici. 2. Clasificarea acoperisurilor Rezolvarea acoperisului poate fi: -distincta in cadrul constructiei -nedelimitata de subansamblul inchiderii exterioare(cupole. 9 . Partile componente ale acoperisului cu panta mare sunt : • sarpanta(elementul de rezistenta). felul materialului din care este realizata invelitoarea si de considerente arhitecturale.f) • In functie de forma arhitecturala.

acoperisurile pot fi: -ventilate:la care surplusul de umiditate provenit din divrse surse.Forme de acoperisuri: a)cu suprafete plane b)bolti c)cupole d)conoizi e)paraboloizi hiperbolici Acoperisuri speciale: a)copertine tip consola b)structura tip peron c)cupola cu placa cutata d)acoperis suspendat e)tip sa cu stalpi ancorati f)panza precomprimata din beton - • Functie de valoarea pantelor .de dimensiune mare. 20 % ).fata de solutia anterioara. cu panta mare ( 21 .adesea mai sunt denumite si terase..mediu sau mic volumul de aer este denumit pod iar daca daca spatiul este amenajat pentru locuire poarta denumirea de mansarda -multistrat.7 % ).unul peste celalalt.cu straturi dispuse succesiv:rezulta prin dispunerea succesiva.5 . cu pante mici . 150% )..desi adesea ofera cel mai bun confort..valoarea vitezei aerului si cantitatea de umiditate evacuata din structura acoperisului sunt extrem de mici.a straturilor necesare. • Din punct de vedere higrotermic acoperisurile pot fi: -duble:contin in alcatuirea lor un spatiu de aer .. acoperisurile cu ape plane inclinate pot fi inclinate . • Din punct de vedere higrotermic. terase ( 1.rece”.existent in structura acoperisuluiu este relativ controlat(sub raport viteza)si dirijat(sub raport sens).sunt associate acoperisurilor duble -neventilate..catre exterior acoperisul mai este denumit si . medie ( 8. plate .mai sunt denumite si calde 10 .

ACOPERISURI CU SUPRAFETE PLANE ÎNCLINATE _ TIP SARPANTA Acoperisul cu suprafete plane inclinate este alcatuit din sarpanta. planurile inclinate sub forma de triunghi isoscel se unesc in acelasi punct. Sarpanta se poate executa din lemn. Forma acoperisului cu suprafete plane inclinate trebuie sa fie cat mai simpla. Acoperisul piramidal se utilizeaza la constructiile cu plan patratic sau poligonal. metal sau beton armat. 11 . ceea ce sporeste incarcarea pe elementele componente ale sarpantei. La cladirile dreptunghiulare. sub forma de bolti sau cupola . acoperisurile se pot realiza cu unul pana la patru plane de scurgere. Învelitoarea este elementul de constructie care asigura etansietatea. fiind alcatuita din materiale hidroizolante. deoarece intr-o forma complexa de acoperis apar multe dolii – portiuni cu etanseitate scazuta . care protejeaza cladirea contra actiunii directe a apei din precipitatii.3. În practica se mai intalnesc si alte forme de acoperisuri: acoperisurile-turn sau piramidele. invelitoare si elemente accesorii(jgheaburi si burlane).iar iarna seivesc aglomerarile de zapada.zapada si vant) si a le transmite la planseul sau la zidurile portante ale cladirii. ori acoperisurile curbe. Sarpanta este elementul portant cu rolul de a prelua incarcarile de la invelitoare (din greutatea proprie.

zidurile exterioare fiind singurele reazeme. utilizandu-se la acoperirea cladirilor cu forme dreptunghiulare in plan. 12 . coamele sunt liniile de intersectie .1. pentru determinarea configuratiei in plan se traseaza linia de contur a stresinilor. Acoperisul cupola se foloseste. este conturul format de linia situata cea mai jos si care delimiteaza acoperisul . apoi se racordeaza succesiv cele cu latimea mai mica. unele dintre acestea pot avea si rol de iluminare . ELEMENTELE CARACTERISTICE ALE UNUI ACOPERIS CU PANTA MARE Elementele caracteristice ale unui acoperis cu panta mare sunt : poala sau picatura . ale versantilor si de care apa meteorica se indeparteaza . 15 m) – care transmit incarcarea prin intermediul unor elemente ce reazema pe zidurile portante sau pe plansee din beton armat. la cladiri cu forma rotunda in plan. doliile sunt liniile determinate de intersectiile versantilor spre care se indreapta apa meteorica . in general. elementele pentru ventilare pot fi lucarnele si tabacherele .lucarna este elementul care iese din planul acoperisului . tabacherele sunt elementele realizate in planuri paralele cu panta versantului. streasina sau cornisa este partea de acoperis care depaseste zidurile exterioare ale acoperisului . • ferme cu zabrele din lemn (la cladiri cu o latime mai mare de 12m) – o structura ce se caracterizeaza prin aceea ca nu are reazeme intermediare.Acoperisul boltit poate avea un profil sub forma de semicerc sau parabola. se rezolva intai dreptunghiul cu latimea cea mai mare. La acoperisurile cu suprafete plane inclinate. Structura de rezistenta a acoperisurilor din lemn poate fi astfel clasificata: • sarpante de lemn (max. iar in continuare – dreptele de intersectie a planurilor de scurgere. La cladiri compuse din corpuri de latimi diferite. situate la cota cea mai mare . 3. pot fi orizontale sau inclinate .

ŞARPANTE DIN LEMN Datorita calitatilor fizico – mecanice si a prelucrarii usoare. in cadrul acestor imbinari. Legatura componentelor sarpantei de lemn se realizeaza cu ajutorul imbinarilor “dulgheresti”. Şarpanta de lemn a unui acoperis poate fi realizata din capriori. piesele de lemn ce vin in contact sunt astfel prelucrate. Acest sistem de imbinare necesita o prelucrare pretentioasa si greoaie a pieselor de lemn ce se unesc. realizand un sistem in care piesele sa nu-si poata modifica pozitia in planul elementului de rezistenta. Şarpanta din lemn. Scheme statice. ceea ce conduce la o utilizare partiala a rezistentei lemnului si o simplificare a geometriei pieselor ce se imbina . Detalii noduri. incat sa se intrepatrunda. Rigidizare transversala si longitudinala. sectiunea activa a acestor piese este simtitor redusa.2. Sectiuni. pe scaune si cu macaz. Tot datorita acestor imbinari.3. 13 . lemnul a fost folosit la executarea acoperisurilor inca din cele mai vechi timpuri.

Asteriala alcatuita din scanduri sau sipci va transmite incarcarile exterioare la capriori. În cadrul sistemului triunghiular capriori-coarda. iar contravantuirile – din scanduri. rigiditatea este asigurata cu ajutorul unor contravantuiri inclinate.Şarpantele cu capriori sunt alcatuite din capriori care impreuna cu grinda de lemn (coarda) a planseului sau cu planseul din beton armat formeaza unsistem triunghiular nedeformabil in plan transversal . Capriorii se aseaza la interax de 70. iar cei cu lungimi mari (>4. În capriori. 14 . coarda (talpa) preia eforturi de intindere. capriorii preiau la coama eforturi de compresiune.0 m) se rigidizeaza cu ajutorul unor bare orizontale care micsoreaza deschiderea la inconvoiere a acestora. În lungul acoperisului. Capriorii si rigidizarile (distantieri) se executa din rigle sau – mai economic – din dulapi. care leaga grupuri de capriori.90 cm. componentele perpendiculare ale incarcarilor dau nastere la eforturi de incovoiere.

Clestii scurti vor solidariza capriorii la partea superioara. prin popi si talpi. Îmbinarea contrafisei longitudinale (alcatuite din dulapi) se face la popi. datorita sarcinilor verticale apar eforturi de intindere. Aceste elemente orizontale transmit sarcinile. Nodul de la coama va fi alcatuit din imbinarea capriorilor pe pana de coama. cand sistemul triunghiular format de capriorisi cleste nu asigura nedeformabilitatea fermei. Solutiile sarpantelor pe scaune sunt numeroase. • · latimea cladirii. care se descarca pe pane. • · dispozitia peretilor portanti interiori. pentru a evita deplasarea la forte orizontale (cutremur. Acest element este format din doua sectiuni dreptunghiulare din lemn..14 m) sau in zonele cu vanturi puternice. 15 0 .5m (aceasta distanta se stabileste din conditia folosirii optime a sectiunilor si lungimilor de livrare a lemnului). avandu-se in vedere faptul ca prinderea de pana ar fi dificila. Talpa scurta se ancoreaza pe planseu. se va folosi materialul rotund la piese comprimate. Solidarizarea popilor pe talpa se realizeaza cu piese metalice. În clestii care leaga partea superioara a popilor comprimati. pane. deformabile la actiunea incarcarilor orizontale. si clesti – un element orizontal ce leaga capriorii la o cota intermediara. deasupra peretelui portant. Rezemarea popilor pe planseul de beton armat. in dreptul panelor de streasina. la elementele portante ale cladirii. În lungul acoperisului.prin chertare cu prag frontal. ce se pozeaza de o parte si de alta a capriorilor si popilor. Folosirea popilor inclinati se justifica prin aceea ca pozitia panelor nu corespunde cu planul peretelui portant. care se imbina cu talpa si popii – arbaletrier . iar cea intre contrafisa si pana . se face prin intermediul unor talpi scurte. prin intermediul unor talpi scurte . se pot folosi sarpante pe scaune cu popi inclinati si verticali. Sistemele de rezistenta plane sunt alcatuite din : popi (stalpi verticali) pe care reazema panele. din zapada si vant la capriori. prin chertare si elemente de prindere metalice. iar din lemn rotund – popul si contrafisa.. care maresc rigiditatea transversala a sarpantei. Aceasta bara va forma. eliminand talpa (coarda). Aceasta rigidizare este necesara in cazul deschiderilor marite (10. La cladirile cu zid median portant sau cu doua ziduri longitudinale portante simetrice.. doua sisteme triunghiulare de baza. popii se descarca pe peretii longitudinali. Încarcarile se transmit de la invelitoare la elementele portante ale cladirii.5. pe care se reazema popii .. iar intre popi si clesti cu contrafise.. Pentru a realiza economii de material lemnos. pot fi executate sarpante din lemn rotund si ecarisat. În vederea facilitarii realizarii imbinarilor si in functie de natura solicitarilor.Şarpantele pe scaune au ca element principal de rezistenta “scaunul” alcatuit din popi. Pentru a evita deplasarea laterala (sau smulgerea) a acestor sarpante. se introduce o bara inclinata. Legatura intre pana si pop se realizeaza cu prindere metalica. Pentru intarirea sistemului de rezistenta a sarpantei de lemn pe scaune. cuprizand si popul. panei. Rezemarea acestor sarpante se face pe plansee din beton armat. ele se vor ancora cu piese metalice. În dreptul panei intermediare nodul este alcatuit din imbinarea capriorului. in functie de : • · forma sectiunii transversale a acoperisului. În lungul cladirii aceste sisteme de rezistenta plane se amplaseaza la o distanta de 3. contrafise si talpi.90cm. stabilitatea este asigurata de contrafise (bare inclinate la 45 ) care se imbina cu popii si panele. iar cel ecarisat – la elementele incovoiate si la cele cu rol de solidarizare.. descris mai sus. Din lemn ecarisat se executa pana. Asteriala transmite incarcarile permanente. cu popii si talpa. in structura portanta a cladirii. iar între ele sunt prevazute numai panele si o pereche de capriori asezati la 70. vânt puternic). fiind asigurata suplimentar cu cate o prindere metalica. capriorii si clestii. clestilor si a popului inclinat. o pereche de capriori rezemati pe pane.

pentru a micsora deschiderea de incovoiere a talpii sub greutatea proprie. impreuna cu arbaletrierii contravantuiti. arbaletrierul si contrafisele intre popul central si pana de coama. stabilitatea se asigura cu ajutorul contravantuirilor. Şarpante cu macaz. constituie cel de-al doilea sistem de rezistenta. La randul lor. avand inclinarea fata de orizontala mai mare de 1/1. cu un cleste alcatuit din doua scanduri . Utilizarea sarpantei cu macaz se obisnuieste la cladiri fara pereti interiori. Prin acest sistem. descarcarea putandu-se realiza numai la peretii exteriori. prin care sarcinile de la panele intermediare ajung la planseul de beton armat. care au si rolul de a proteja impotriva umiditatii.La streasina. Acesti popi comprimati sunt solidarizati deasupra reazemului central. popul central si contrafisa longitudinala. pana de coama isi descarca sarcinile exterioare la structura portanta. pana (cosoroaba) se fixeaza de talpi. sub forma de diagonale din dulapi. Sarcina din pana de coama se descarca prin intermediul montului vertical si al arbaletrierilor la peretii exteriori. care reazema pe pane de coama si de streasina. În lungul sarpantei. lasate in planseu. Sistemul de rezistenta al sarpantei cu macaz este constituit din bare care servesc la transmiterea sarcinilor din pane spre peretii portanti ai cladirii . Scaunul drept este alcatuit din pana de coama. fixate de popi. Cei trei popi se descarca prin intermediul unor talpi ce se pozeaza intre niste reborduri din beton armat. Din lemn rotund se executa: popii. panele intermediare transmit sarcinile la zidurile portante 16 . Şarpanta cu macaz dublu e alcatuita din capriorii care descarca pe panele intermediare si pe panele de stresina. Şarpanta cu macaz simplu este alcatuita din capriori. Talpa este suspendata de acest montant central. iar popii sunt prinsi de talpi cu piese metalice. se deosebesc: • · macaz simplu – pentru deschideri mai mici de 8 m. care. iar de la aceasta legatura in jos este intins. • · macaz dublu – pentru deschideri de la 8m la 12 m. Montantul central este comprimat pana la legatura cu arbaletrierii. Panele intermediare si popii oblici realizeaza un scaun oblic. Talpile sunt ancorate de planseu cu bride. Aceste contravantuiri vor lega doua sisteme de rezistenta (scaune).5. in functie de alcatuirea barelor. iar celelalte doua sunt alcatuite din contravanturile in diagonala in planul arbaletrierilor.

Sarcinile vor ajunge la structura portanta prin intermediul arbaletrierilor. Spre exemplu: la grinzile triunghiulare. si pe pana de coama . in afara de panele intermediare. 17 . rigidizarea se realizeaza prin contrafisele intre montantul central si pana de coama – la macazul simplu. Fermele in segment de cerc prezinta avantajul ca eforturile din panourile talpii superioare au valori apropiate (talpa superioara are conturul apropriat de forma curbei de presiune). iar la cel dublu – prin contrafisele intre panele intermediare si montanti. Asadar. Conturul grinzilor cu zabrele poate fi: sub forma de segment de cerc. Capriorii de coama sau dolie sunt incarcati cu sarcini de pe cele doua plane inclinate adiacente. iar in zabrele eforturile sunt relativ mici. În lungul sarpantei. la deschideri sporite.3. Capriorii se vor intalni perechi pe linia de coama si dolie. la eforturi axiale de compresiune si intindere. sunt cele de la mijlocul deschiderii. arbaletrieri si traversa orizontala. capriorii trebuie rezemati. Grinzile poligonale se situeaza. Planul inclinat frontal are capriorii pozati dupa linia de cea mai mare panta. din punct de vedere al starii de eforturi din bare. iar cele dreptunghiulare – invers. Forma grinzilor cu zabrele triunghiulare si dreptunghiulare este dezavantajoasa. bare verticale (montanti) si bare inclinate (diagonale). care se intalnesc in puncte denumite noduri.exterioare prin intermediul sistemului alcatuit din: montanti. În unele cazuri. Grinzile cu zabrele sunt alcatuite din bare pe contur (talpi). Aceste linii sunt marcate pe grinzi (capriori de coama sau dolie) pe care reazema capriorii. GRINZI CU ZABRELE DIN LEMN Grinzile cu zabrele de lemn sunt elemente de constructie alcatuite din bare. intre grinzile triunghiulare si cele dreptunghiulare. acesti capriori au deschideri si incarcari mai mari decat capriorii curenti. din cauza variatiei mari a eforturilor din bare (talpa superioara se abate mult de la curba de presiune). iar cele dreptunghiulare – invers . Forma conturului grinzii cu zabrele si sistemul de zabrele vor influenta asupra naturii eforturilor (compresiune sau intindere) si asupra marimii lor. Prin aceste elemente comprimate (montantul – pana la nivelul prinderii cu arbaletrierii). triunghiular si dreptunghiular. Panourile cele mai solicitate. eforturile in talpi se micsoreaza mult de la margine spre mijloc. Popul central care preia sarcinile panei de coama se va descarca impreuna cu panele intermediare in traversa orizontala. Distanta intre doua noduri consecutive defineste un panou al grinzii cu zabrele. de obicei. 3. Eforturile in zabrele la grinzile triunghiulare vor creste spre mijloc. poligonal. la grinzile poligonale. se scurg eforturile spre elementele portante ale cladirii. Barele grinzilor cu zabrele sunt solicitate. Rezolvarea incheierii sarpantelor cu mai multe plane inclinate se face in functie de structura de rezistenta a sarpantei .

La talpa superioara comprimata. si sistemul zabrelelor influenteaza asupra naturii eforturilor. sunt intinse (diagonale). cele triunghiulare sunt de doua ori mai grele).intinse. Grinzile cu zabrele din lemn se impart in panouri. • · posibilitatea de executie (prefabricarea sau mijloace simple. unde barele lungi.1/5 din lungimea panoului pentru a nu fi influentata de flambaj.Alaturi de forma conturului grinzilor cu zabrele. a caror lungime se ia astfel. la grinzile cu zabrele din lemn. Alcatuire constructiva. asteriala) – poate ajunge pana la 70 %. Panele care transmit sarcinile la grinzi se vor amplasa in noduri. • · ponderea elementelor auxiliare (pane. pe santier). elementele de lemn se imbina cap la cap cu ajutorul ecliselor. barele descendente sunt comprimate. Pentru alegerea tipului de grinda cu zabrele. • · forma talpii superioare.. se alege astfel incât panele sa rezulte cu dimensiuni rationale. În zonele expuse umiditatii.. • · materialul de invelitoare. elementele de lemn ale nodurilor de reazem trebuie antiseptizate. care infuenteaza asupra consumului de lemn (cele mai usoare sunt grinzile in segment de cerc. sunt intinse. acesta se prinde de nodurile talpii inferioare. La grinzile triunghiulare. • · un calcul tehnico – economic comparativ. iar cele scurte (montanti) – comprimate . necesita grinzi cu talpa superioara rectilinie – grinzi triunghiulare. inclinate. lungi. spre exemplu. pentru ca barele. iar cele ascendente . 18 . • · rigiditatea generala la incovoiere a grinzii. Folosirea barelor descendente este avantajoasa in cazul formelor dreptunghiulare. rosturile de imbinare se pozeaza la o distanta fata de nod de 1/4. În cadrul talpii inferioare. placile ceramice si de azbociment. trebuie analizate: • · cerintele de exploatare si intretinere. Daca. imbinarea se realizeaza la noduri. Traveea. incat coeficientul de subtirime (al tapii superioare) sa fie in limite acceptabile. din necesitati functionale. la diagonalele grinzilor dreptunghiulare si poligonale natura eforturilor este inversa fata de a celor triunghiulare. Barele ascendente se recomanda a fi folosite la grinzile triunghiulare. trebuie prevazut tavan suspendat. cu eclise si buloane. Înaltimea grinzilor este influentata de: • · natura invelitorii care impune panta minima.

cu panta accentuata. avand o forma plana. pe sipci. La aceste acoperisuri. Datorita gradului de etanseitate. la cladiri civile si agrozootehnice cu acoperisurile alcatuite din suprafete plane inclinate. Pozarea tiglelor – solzi pe acoperis se face astfel. Materialele ceramice folosite la invelitori sunt: tiglele – solzi. tiglele profilate trase. cu unul sau doua ciocuri de prindere. in functie de gradul de importanta a cladirii si de gradul de impermeabilitate la precipitatii. in general.4. Tiglele – solzi se fabrica prin tragere in filiere.1. spatiul mare de aer intre planseul superior si invelitoare are o functiune higrotermica importanta in stabilirea bilantului termic al cladirii si in comportarea invelitorii sub actiunea factorilor climatici. pozate la 15 cm – in cazul in asezarii simple si la 25 cm – in cazul asezarii duble . Acest tip de tigle se pot aseza pe acoperis simplu sau dublu. ÎNVELITORI PENTRU ACOPERIŞURI CU SUPRAFEȚE PLANE ÎNCLINATE 4. 19 . olanele de coama. prin intermediul ciocurilor. la invelitoarele de tigle asezate dublu se va micsora panta acoperisului.Învelitorile ceramice Aceste invelitori utilizeaza. Tiglele vor rezema.

greutatea invelitorii (comparativ cu cea din tiglele – solzi).Îimbinarea olanelor se face astfel ca partea ingusta a olanelor – “capace” sa se suprapuna partii late. Acest tip de invelitori grele se foloseste in zone cu vanturi puternice. În plus fata de rezistenta sporita. care se fabrica pe cale umeda. Doliile se etanseaza cu tabla zincata care se pozeaza pe asteriala de scanduri. privita comparativ cu panta invelitorilor ceramice in general. Tiglele profilate au forma dreptunghiulara.“jgheaburi”. marind. se fixeaza de tiglele – solzi cu mortar. Panta invelitorii cu olane este cea mai redusa. Olanele de coama se fabrica prin presare si se utilizeaza pentru inchiderea muchiilor acoperisului. in final. Suprapunerea olanelor din randul superior (capace) peste cele din randul inferior (jgheaburi) se realizeaza pe un strat de mortar . Aceste piese ceramice semitronconice care se suprapun. cu ajutorul carora se imbina cu tiglele vecine. Sunt prevazute cu jgheaburi laterale. distanta dintre sipci la 32 cm si micsorand. 20 . asezate spre coama. aceste tigle profilate asigura o scurgere foarte buna a apelor meteorice.incat sa rezulte o tesere. Olanele ceramice sunt piese semitronconice. Datorita sectiunii cutate (modulul de rezistenta marit ). la asezarea simpla. rosturile normale pe creasta sunt acoperite prin decalare de la un rand la altul. prin urmare. prin jgheaburi formate de profile. iar la asezarea dubla se decaleaza cele 2 straturi in cadrul aceluiasi rand. creste suprafata utila a tiglei. prin presare in tipare . a olanelor . prin simpla petrecere a marginilor . Prinderea suplimentara a tiglelor – solzi cu sarma zincata se realizeaza atunci cand exista pericolul smulgerii lor de catre vant.

in vederea maririi rezistentelor mecanice. În produsele de azbociment. prevazuti. asadar. datorita unor avantaje: 21 . placile de azbociment capata o rezistenta la rupere din incovoiere mai mare.2. sub forma de fibre. de a obtine o elasticitate mai mare (fibrele de azbest se comporta ca o retea elastica ce armeaza pasta de ciment). Învelitori din azbociment În compozitia azbocimentului intra 80% ciment si 20% azbest. densitatea placilor creste. Datorita presarii (se elimina partial apa). pot fi fabricate foi ondulate. fibra de azbest are rolul urmator: de a prelua eforturile de intindere ce apar datorita sarcinilor exterioare. inainte de intarire. la suprafata cu o plasa de sarma. Azbocimentul se bucura de o larga utilizare la acoperisuri. Placile rezultate din masina de format foi vor fi supuse. iar grosimea se reduce. Foile de azbociment crude au proprietatea de a se mula in diferite forme datorita plasticitatii foii. Masa de minereu contine 5% azbest. ca invelitori. Azbestul. Foile de azbociment se fabrica din straturi subtiri. obtinute prin filtrarea masei lichide (de azbest-ciment-apa) prin cilindrii filtranti. produs mineral . la o presare. se gaseste in stare naturala in rocile zacamintelor din minele de azbest.4.

dilatari si contractii). hangare). Fixarea placilor variaza dupa natura panelor (de metal. pazii. Placile autoportante din vata minerala pot fi rezemate sau suspendate pe pane. Placile de azbociment cu ondule mari au grosime redusa. piesele metalice de fixare a placilor de invelitoare vor fi verificate la smulgere. forma in plan dreptunghiulara. buna comportare in timp (aceasta determina obtinerea de importante economii de intretinere). În cazul constructiilor deschise (soproane. pentru a evita pericolul infiltratiei apei. sub forma de placi autoportante din vata minerala. Placile plane se monteaza pe sipci sau pe asteriala din lemn. Placile termoizolate autoportante sunt realizate din vata minerala. ondulele de la coama si streasina sunt lasate sa comunice liber cu atmosfera . Placile din azbociment ondulate cu termoizolatie. • · pretul scazut. cu rosturi alternante. Avandu-se in vedere faptul ca placile de azbociment sunt putin elastice si fragile. Realizarea rezistentei necesare transmisiei termice se asigura prin alegerea unei grosimi de placi corespunzatoare in urma unui calcul higrotermic. gradul ridicat de demontabilitate a lucrarii. la utilizarea unui minim de suprafata acoperita pentru maximum de suprafata utila. Petrecerea minima a placilor de azbociment este prezentata in functie de panta. nu este recomandata folosirea lor la invelitori expuse la socuri. lemn. vibratii accentuate. Placile plane se pot monta pe acoperis. 22 • • • . avand o foarte buna etanseitate la intemperii. circulatie. provenite din incarcarea acoperisului. tasari inegale ale reazemelor. se folosesc cordoanele de chit. Etansarea imbinarilor la placile ondulate din azbociment se face cu rondele metalice cu guler si capacel din polietilena stabilizata cu negru de fum (rondelele au rolul si de repartizare a efortului). Pozarea placilor de azbociment pe acoperis se realizeaza prin suprapuneri in ambele sensuri. in alcatuirea acoperisurilor se folosesc piese speciale de azbociment – pentru racordari de calcane. simplu sau dublu. luminatoare. Ventilarea acestui spatiu are ca scop evitarea condensului pe intradosul placilor ondulate de azbociment si a acumularii de umiditate in placile termoizolatoare.simpla. Petrecerile laterale (in lungul pantei) se situeaza in partea opusa vantului dominant. Petrecerile transversale (paralel cu panele) au valorile minime functie de panta in zonele cu vanturi puternice. se folosesc la cladiri industriale incalzite (acestea necesita acoperisuri termoizolate). ca: tije filetate. Spatiul intre placile ondulate de azbociment si placile termoizolatoare autoportante se ventileaza prin circulatia libera a aerului. invelitorile duble sunt caracterizate de faptul ca. burlane). cu placi dreptunghiulare. • · incombustibilitatea – fapt datorat componetilor minerali. viteza de executie – marita. peroane. Fixarea placilor ondulate de reazeme se realizeaza cu ajutorul unor accesorii metalice zincate de montaj. Pentru a obtine acest lucru. • · posibilitatea de remediere a eventualelor deficiente. Placile in montare dubla se aseaza in randuri orizontale. mai rar. se mai prevede si un strat de carton asfaltat. · determina realizarea unor pante reduse ce conduc la economii de materiale pentru scurgerea apelor de ploaie (jgheaburi. cu rezistenta la rupere din incovoiere influentata de modulul de rezistenta a placilor de azbociment ondulat se va monta pe reazeme la interax mai mare comparativ cu placile plane. beton) si dupa conditiile de exploatare ale cladirilor (cu trepidatii. in cazul montarii pe asteriala. · punere in opera . se gasesc cel putin doua placi suprapuse. in orice punct al acoperisului.· greutate proprie redusa. atase articulate sau suruburi pentru lemn . Transmiterea sarcinilor. la placile rezemate pe pane se realizeaza prin intermediul clemelor de montaj. conditiile climatice si modul de fixare. Acoperisurile din placi de azbociment asezate intr-un strat se executa cu placile rombice si. zona geografica. Alaturi de placile curente de azbociment ondulate. strapungeri pentru cosuri.

Învelitorile din tabla Acestea se executa din foi de: tabla neagra. • · greutatea – redusa. Avantajele invelitorii din tabla sunt urmatoarele: • · durabilitatea. tabla zicata . cu dublu rol: de a evita condensul pe suprafata interioara a tablei si de a atenua zgomotul din timpul ploilor .4. care se grunduieste cu miniu de plumb. laminat de cald). Învelitorile pot fi clasificate dupa forma foii de tabla: • invelitorii din tabla dreapta • invelitorii din tabla cutata sau ondulata . tabla de plumb (la monumentele istorice). Învelitorile din tabla dreapta se monteaza pe asteriala. • · etanseitatea. de obicei. 23 .ca de exemplu. • · executia – usoara. din tabla zincata (care nu necesita masuri de protectie contra coroziunii).3. (otel – carbon obisnuit. intre invelitoare si suport se prevede un strat de carton asfaltat. iar ulterior se vopseste pe ambele parti. Aceste invelitori se realizeaza. tabla neagra.

Învelitoarea din placi de tabla cutata sau ondulata se impune ca solutie avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. in general executia lucrarii de pe o singura parte. amintim suruburile autofiletante. sapasuport a hidroizolatiei. • · acoperisuri cu pante sub 20 %. care se introduc intre falturile verticale dupa fixarea de asteriala si se indoaie impreuna cu faltul. La executarea invelitorilor din tabla ondulata sau cutata. La dolii si streasina. Dintre aceste procedee. bariera contra vaporilor.economisind schela interioara. se executa paralel cu creasta.Îmbinarea prin falturi a foilor de tabla are avantajul ca permite deplasarea. Tabla ondulata sau cutata pentru invelitori se fabrica din foi de tabla zincata plana. datorita sensibilitatii la medii agresive chimice. Falturile verticale paralele cu linia de cea mai mare panta sunt continue. si asigura evitarea perforarii tablei. Învelitorile de tabla cutata sau ondulata pot fi proiectate: neizolate termic sau termoizolate. se folosesc invelitorile din panourile de tabla cutata zincata termoizolata . vor fi folosite procedee de asamblare ce permit. datorita variatiilor de temperatura. Fixarea tablei de asteriala se realizeaza cu ajutorul copcilor. În afara de aceste straturi (suport si termoizolatie). pentru fixarea lor pe pane si asamblarea panourilor de tabla. stratul de difuzie (caton bitumat perforat). se recomanda folosirea falturilor duble. • · versanti foarte lungi. Falturile orizontale (culcate spre streasina). panourile mai presupun: protectia anticoroziva la suprafata superioara a panourilor. datorita faptului ca realizeaza : • · acoperis usor. care permit scurgerea apei. La cladirile industriale. hidroizolatia bitumata si stratul de protectie a acesteia . 24 .

4. Materialele folosite la acest tip de invelitori sunt pe baza de bitum. poate imbraca orice forma de acoperis. iar alcatuirea din straturi succesive ajuta la corectarea neajunsurilor executiei manuale. 25 . se poate specifica rezistenta redusa la actiuni mecanice si la incendii.4 .datorita urmatoarelor calitati: grad de etanseitate – ridicat. Învelitorile bitumate Aceste invelitori sunt des utilizate. la cald. pretul de cost – relativ redus comparativ cu alte invelitori. Cartoanele bitumate se fabrica prin impregnare cu bitum. Ca dezavantaje. a unor cartoane – materiale celulozice cu adaos din deseuri textile. Aceste foi bitumate pot fi cu sau fara acoperire cu bitum si presarate cu agregate minerale fine.

Prin aplicare “la cald”. 26 . dispersat in apa cu ajutorul pastei de var. Pentru inlaturarea suprapunerilor. la care se adauga fibre de celuloza. • · foile bitumate trebuie sa aiba lungimi corespunzatoare. Avantajele metodei constau intr-o siguranta mai mare la executie. iar la pantele mai mari se folosesc procedeele “la cald” si “la rece”. ce se deosebesc dupa rezistenta la tractiune si modul de acoperire cu bitum. deoarece are un suport imputrescibil. Suspensia de bitum filerizat cu var hidratat se prepara din bitum cu punctul de inmuiere coborat. La acoperisurile cu inclinare redusa se utilizeaza procedeul “la cald” . durata de executie – scurta. Împaslitura din fibra de sticla bitumata se utilizeaza in locul cartonului bitumat. unde se va depasi prin suprapunere. foile bitumate se pot aplica perpendicular pe directia pantei. sudarea perfecta a straturilor care se aplica succesiv. peste sipci se fixeaza cu mastic si banda de carton bitumat. Aceasta metoda “la cald” este utilizata mai des datorita avantajelor pe care le prezinta. ajungand de la jgheab la coama. Dezavantajele sunt urmatoarele: necesitatea unor masuri speciale de depozitare a solutiilor in solventi organici (benzina). utilaje si combustibil pentru topirea bitumului. se trece la lipirea foilor bitumate. Stratul se considera finit in momentul cand solventul din solutie sau apa din emulsie s-au eliminat complet. sunt necesare masuri pentru prevenirea alunecarii invelitorii: • · se va folosi un mastic bituminos cu punctul de inmuiere mai ridicat. Aplicarea metodei “la rece” la lucrari de invelitori bitumate inseamna intinderea cu peria a solutiilor sau a suspensiilor de bitum la temperatura mediului ambiant. in functie de rezistenta stratului termoizolator. petrecerile straturilor invelitorii bitumate se vor intercala cu acelea ale straturilor lipite. Executia invelitorilor bitumate se poate realiza dupa doua metode – “la cald” si “la rece”. • · cand stratul – suport este din asteriala. Aceste materiale se produc in mai multe tipuri. si anume: necesita masuri de protectia muncii la transportul si aplicarea bitumului fierbinte. Metoda “la cald’ are si o serie de dezavantaje. La acoperisurile cu inclinare redusa. Numarul straturilor de hidroizolatii se stabileste in functie de importanta cladirii si panta de scurgere. placa din beton armat – la acoperisurile in panta neizolate termic. avand in vedere faptul ca dupa fiecare strat aplicat trebuie sa se astepte evaporarea solventului. cu conditia ca acesta sa suporte temperatura bitumului fierbinte fara a se degrada. batute in cuie deasupra invelitorii. durata mare de executie. foile bitumate se vor fixa cu sipci de lemn. sapa-suport din mortar de ciment nearmata sau armata. Dupa uscarea stratului de amorsaj. iar la inclinari mai mari aceste foi se aplica paralel cu directia pantei si cu petrecerile in sensul directiei vanturilor dominante. betonul de panta. În cazul acoperisurilor cu pante mari. se inteleg lucrarile de hidroizolatii ce se executa prin topirea bitumului si folosirea lui fierbinte la aplicarea directa sau atunci cand se lipesc cu el cartoane sau panze bitumate. iar remedierele se executa usor si in timp scurt. pentru ca se lucreaza cu materiale la temperatura normala si nu necesita utilaje speciale. Chitul de bitum filerizat cu var hidratat si de celuloza se prepara din suspensie de bitum filerizat. Stratul – suport al invelitorilorbitumate la acoperisuri poate fi: asteriala din scanduri.Panzele bitumate se obtin prin impregnare cu bitum a unor tesaturi cu fire organice sau impaslitura cusuta din fibre cu polisteri.

confectionate din tabla zincata. la acoperisurile de lemn. la canalizare . Jgheaburile sunt realizate cu panta longitudinala si cu rosturi de dilatatie.5. prin burlane. În cazul jgheaburilor dreptunghiulare folosite in general din considerente arhitectonice. amplasate la streasina acoperisului cu rolul de a colecta apele provenite din precipitatii si de a le dirija. Jgheaburile sunt prinse de streasina prin intermediul unor carlige. Sectiunea jgheabului se determina in functie de suprafata acoperisului pe care il deserveste. ACCESORII ALE INVELITORII Jgheaburile sunt canale deschise. care sunt cele mai avantajoase pentru scurgerea apelor.suprafata corespunzatoare de acoperis se va majora cu 10 %. alcatuite din otel zincat. 27 . Fixarea carligelor se face in asteriala sau capriori. la cele din beton. Cel mai frecvent folosite sunt jgeaburile cu sectiunea semicirculara. fixarea se realizeaza prin intermediul diblurilor.

care trebuie sa evacueze apa de pe o anumita suprafata de acoperis. Racordarea intre burlan (in general. este functie de aria de acoperis deservita (in proiectie orizontala). independenta de burlan. ca si deteriorarea fatadelor. confectionate din tabla zincata (exterioare) sau din tuburi de fonta (interioare). in cazul in care aceasta lipseste.Burlanele sunt tuburi verticale si inclinate. Burlanele se fixeaza pe pereti prin intermediul bratarilor inelare. alcatuite din otel lat si o tija ascutita ce se introduce in pereti. Cladirile cu acoperis in panta trebuie prevazute cu jgheaburi si burlane. pentru a evita deranjarea circulatiei pe langa cladiri. Sectiunea burlanului. care conduc apele din precipitatii la reteaua de canalizare . pentru a nu impiedica deplasarile din variatiile de temperatura. Se recomanda ca evacuarea apei din burlan sa se faca la reteaua de canalizare. evacuarea se face libera in rigole. 28 . amplasarte la dolie sau la o distanta de maximum 20 m. are sectiunea circulara) si jgheab se realizeaza cu o piesa speciala.

În schimb. La streasina se va prevedea o gura de ventilatie. care vor umple complet intreaga suprafata inclinata a acopersului. Autor : Gabriela Ecaterina Proca.Bucuresti 2002 Constructii : Subansambluri constructive Autor : Mirel Florin Delia Editura : Matrix Rom. noul tavan fals va fi prevazut cu o bariera de vapori pozata pe partea calda a izolatiei. pentru eliminarea vaporilor de apa. are avantajul inzestrarii cladirii cu o caracteristica favorabila a absorbtiei zgomotului. Izolatia termica suplimentara la partea superioara se aplica pe o bariera de vapori (folie din material plastic). pentru realizarea unei etanseitati corespunzatoare. Amplasarea la partea superioara are avantajul unei executii economice si nu afecteaza spatiul. REABILITAREA TERMICA A ACOPERISURILOR CU POD Îmbunatatirea comportarii termice a planseului de la acoperisurile cu pod se poate realiza prin pozarea unei izolatii termice suplimentare la partea superioara sau inferioara a podului. Functie de rezistentele termice necesare se pot utiliza si izolatii termice. Izolatia suplimentara se poate amplasa si la partea inferioara a planseului. Bariera de vapori se aplica pe partea calda a termoizolatiei. ceea ce inseamna ca temperatura aerului poate fi redusa fara a crea disconfort. din material granular (granulit. Izolatia termica suplimentara se realizeaza cu saltele din vata minerala. 7. care se va mula si fixa pe planseul existent.6.Bucuresti 2004 Constructii : Alcatuiri constructive ale principalelor subansambluri Autor : Mihai Manole Editura : Matrix Rom. zgura) sau vata minerala protejata cu o sapa armata. pozate la suprafata interioara inclinata a acoperisului. Editura : Matrix Rom. aceste masuri necesita o atentie deosebita la aspectele referitoare la protectia contra umezelii. În cazul in care nu exista o bariera de vapori eficienta sau daca rezistenta termica a izolatiei suplimentare este mai mare decât o rezistenta termica totala. BIBLIOGRAFIE Constructii : Elemente generale pentru cadastru.Bucuresti 2001 Cum concepem constructiile civile Autor : Alexandru Ciornei Editura : Junimea 29 . Masurile de izolare suplimentara a acoperisurilor cu pod vor conduce la o micsorare a curentilor de aer si a caldurii pe suprafetele interioare. care poate fi utilizat cu functiune de locuit. la partea superioara a planseului de rezistenta orizontal. Masurile de izolare termica suplimentara. prin utilizarea unui tavan fals din placi de ipsos carton fixat prin intermediul unei retele metalice de planseul de rezistenta existent.

ANEXA .8.IMAGINI ACOPERISURI TIP SARPANTA 30 .

31 .

32 .

33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful