Sunteți pe pagina 1din 1

Nr d/o Denumira activelor întreprinderii Suma, lei

1 Combustibil 1250
2 Hârtii de valoare pe termen lung
3 Mijloace băneşti în contul valutar
4 Produse în curs de execuţie
5 Utilaj în secţiile producţiei de bază
6 Mărfuri
7 Avansuri acordate personalului
întreprinderii
8 Ambalaj pentru ambalrea
producţiei finite
9 Mijloace băneşti în casă
10 Alte mijloace băneşti
11 Materie primă şi alte material de
bază
12 Programe şi sisteme
informaţionale
13 Cheltuiel anticipate curente
14 Producţia finită
15 Creanţe pe termen scurt privind
alte operaţii
16 Mijloace băneşti î n contul de
decontare
17 Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată
18 Materiale secundare
19 Clădirile întreprinderii
20 Licenşa întreprinderii privind
realizare băuturilor alcoolice
21 Creanţe pe termen scurt fţă de
titularii de avans
22 Semifabricate primate de la
furnizori
23 Clădirile depozitelor şi utilajul din
ele
24 Creanţe pe termen scurt privind
decontările cu bugetul
25
Total

S-ar putea să vă placă și