P. 1
sinteza economia turismului net

sinteza economia turismului net

|Views: 755|Likes:
Published by Anamaria Roxana

More info:

Published by: Anamaria Roxana on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU Prof. univ. dr. Ion IONESCU Conf. univ. dr. Andreea BĂLTĂREŢU ECONOMIA TURISMULUI 1.

Aspecte generale Denumire curs Economia Turismului Tip curs Curs obligatoriu Durata cursului/credite Semestrul 1/Anul II MTC Perioada de accesare a Prelegeri: cursului Seminar: Manuale recomandate Economia turismului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, Autori: N. Neacşu, O. Snak, P. Baron Economia turismului intern şi internaţional, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008, Autor: Andreea Băltăreţu Economia turismului, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004, Autor: Ion Ionescu Obiectivul principal al - iniţierea studenţilor în studierea fenomenului turistic la scară naţională cursului şi mondială, pregătirea lor cu un ansamblu de cunoştinţe teoretice şi practice, cu un sistem de instrumente capabil să le permită implicarea nemijlocită în soluţionarea problemelor cu care se confruntă acest sector. - ca disciplină economică de ramură Economia Turismului cercetează mecanismele economice ale proceselor desfăşurate în domeniul turismului, aportul acestuia la progresul economic şi social. Modul de stabilire a notei - activitatea în cursul semestrului (prezenţă, referate, finale proiecte)-33% - nota la examenul scris-67% Adresa e-mail responsabil ucdc_cercetare@yahoo.com pentru contactul cu studenţii cercetare@ucdc.ro ticuionescu@gmail.com andreeabaltaretu@gmail.com Titularii cursului Prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU Prof. univ. dr. Ion IONESCU Conf. univ. dr. Andreea BĂLTĂREŢU 2. Conţinutul tematic al cursului 1. Turismul – fenomen economico-social, definiţii şi concepte; Factorii care influenţează evoluţia turismului; Locul şi rolul turismului în economie. 2. Formele de turism şi circulaţia turistică, Forme de turism – definiţii şi criterii de clasificare; Circulaţia turistică; Evoluţii ale turismului mondial în ultimii 5 ani. 3. Organizarea şi coordonarea turismului, Rolul statului în turism; Organizarea şi coordonarea activităţii de turism; Asociaţiile profesionale din turism. 4. Piaţa turistică, Definiri, caracteristici; Cererea turistică – conţinut, tipologii; Oferta turistică – concepte, conţinut; Sezonalitatea turistică. 5. Resursele turistice ale României, Definiri; Resursele turistice naturale; Resursele turistice antropice; Valorificarea resurselor turistice. 6. Baza tehnico-materială a turismului din România, Caracteristici, structură, dinamică; Tipologia unităţilor de cazare şi criteriile de clasificare; Alimentaţia publică în turism; forme de activitate şi tipologia unităţilor. 7. Forţa de muncă şi serviciile turistice la nivel naţional, Caracteristicile profesiunilor din turism; Evoluţia şi structura forţei de muncă în turismul României; Locul serviciilor turistice în sfera serviciilor; Funcţiile serviciilor turistice; Clasificarea serviciilor turistice; Particularităţi şi caracteristici ale serviciilor turistice; Calitatea serviciilor şi a personalului din turism.

1

Bucureşti . Conţinutul şi structura alimentării publice în turism. şi colab. La rândul său. excursionist. Rezumatul capitolului: Multiplele conexiuni ale turismului şi implicaţiile sale în plan economic. 5. vacanţier. o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr din ce în ce mai mare de ţări ale lumii.1.I.1. prognoze. 10. Neacşu (2000) – Turismul şi dezvoltarea durabilă. transformările sale ca fenomen. Bucureşti . rolul său activ în societate. Bucureşti 4. Bibliografia minimă obligatorie . turism emiţător. al staţiunii „y“. Bucureşti . cunoaşterea factorilor care influenţează evoluţia turismului. turist în tranzit. Funcţiile hotelurilor. ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor de interferenţă. un domeniu distinct de activitate. Editura Expert. structuri şi tendinţe ale globalizării serviciilor turistice. Programul unui produs turistic cu temă: Tema. Rolul şi funcţiile alimentaţiei publice în turism în ansamblul ofertei turistice. Program de valorificare a potenţialului turistic al zonei „x“.N. Dimensiuni. Piaţa serviciilor hoteliere în România. căi de acces. Ionescu (2004). afiş şi pliantul turistic. evoluează sub impactul acestora. Editura Uranus. Globalizare şi Integrare Europeană. Editura Sylvi.1. 3. Forme şi mijloace de agrement turistic. turism naţional. evaluarea cererii – dinamică. Transporturile – element constitutiv şi factor determinant al dezvoltării turismului. Premise şi direcţii în integrarea euroturistică a României. 9. Rolul lanţurilor hoteliere în dezvoltarea turismului. Bucureşti . Ionescu (2000) – Turismul. turism receptor. dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare.A.N. M. structură. statistici.3. Obiectivul capitolului: însuşirea unor definiţii. Editura Pro Universitaria. terminologii privind turismul ca fenomen economico-social. prin conţinutul şi rolul său. Băltăreţu. staţiuni. Neacşu şi colab. Neacşu (2008) – Economia Turismului – studii de caz. Editura Uranus. turism intern. calculaţia costul/valorii de vânzare a programului. soluţii de valorificare – propuneri orizont 2015. Căi de creştere a eficienţei activităţii de turism. industria turistică.*** Internet – Anuarul statistic al României şi Buletinul statistic pentru turism 5. aeriene. Evoluţia turismului românesc. Prezentarea cursului 5. 11. Perspectivele turismului românesc. Turismul. Cuvinte cheie: turism. turism interior. Transporturile turistice. Evoluţia transporturilor turistice rutiere. fenomen social-economic şi cultural. Bucureşti . evaluarea locului şi rolului turismului prin indicatori specifici. vizitator.1.R.N. Editura Pro Universitaria. navale şi feroviare. oraşe .1. Neacşu.R. social. Minciu şi colab. Introducere la capitol: Turismul reprezintă în zilele noastre. inventarul potenţialului.I.program 1. Conţinutul proiectelor . 12. dezvoltarea economico-socială.1. turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului şi al dezvoltării. analiza echipamentelor turistice. Editura Uranus. Băltăreţu (2008). argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea conţinutului turismului. (2006) – Economia turismului. Editura Economică. Bibliografia facultativă . Bucureşti . concepte.Bran Fl. desfăşurarea pe etape/zile. Minciu (2005) – Economia Turismului. a sensibilităţilor şi incidenţelor sale. turism internaţional. contul satelit al turismului 5. A. pentru descifrarea 2 . Alimentaţia publică şi Agrementul turistic.*** Ghiduri turistice pe judeţe. Editura Oscar Print. (2002) – Economia turismului şi mediul înconjurător. Eficienţa socială a turismului. prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în desfăşurarea sa. Bucureşti . Economia turismului.2. 11/2 zile). 5. (2007) – Economia Turismului – aplicaţii. Capacităţile de cazare în industria hotelieră. Prezentarea capitolului: Turismul – fenomen economico-social 5. fiind receptiv la prefacerile civilizaţiei contemporane. Industria hotelieră la nivel naţional. legislaţie. Eficienţa economică şi socială a turismului. Conceptul de animaţie în turism. Bucureşti . Sistemul de indicatori ai eficienţei economice în turism. cultural şi politic. Economia turismului intern şi internaţional.4. al judeţului „z“: amplasarea în teritorii (schiţă de hartă). turist. 2. traseul/circuit (min.8.

Turismul evoluează sub incidenţa a numeroşi factori diferiţi ca natură şi rol. a dimensiunilor şi structurii circulaţiei turistice. Cunoaşterea volumului şi structurii circulaţiei turistice prezintă importanţă deosebită pentru definirea strategiei în dezvoltarea turismului.2.). integrarea sa în structura economiilor moderne. cu influenţă favorizantă sau restrictivă. nivelul taxelor – impozitelor etc. ţară/zonă receptoare. cu importul de mărfuri şi servicii x 100 Cunoaşterea indicatorilor este importantă pentru analize comparative cu alte ramuri. a metodelor de înregistrare a circulaţiei turistice şi a indicatorilor specifici de comensurare. factorii sociali (timpul liber. Intensificarea călătoriilor – interne şi internaţionale – creşterea rolului turismului în ansamblul relaţiilor internaţionale ca şi în viaţa economică şi socială au determinat preocupări pentru evoluarea dimensiunilor şi efectelor sale. adaptarea lor permanentă la cerinţele turiştilor şi condiţiile călătoriilor. Efectele turismului se manifestă în plan economic (încasări. cu alte ţări şi pentru a se acţiona în sensul creşterii contribuţiei turismului la dezvoltarea generală a economiei şi la ridicarea nivelului calităţii vieţii. factorii tehnici. De asemenea. 3 .2. ciclică sau conjuncturală. x 100 Ponderea personalului din turism în total populaţie activă = Nr.mecanismelor de funcţionare. cu durată permanentă. determinate de modalităţile de satisfacere a nevoii de turism. în sfera necesităţilor şi consumului populaţiei se reflectă într-o îmbogăţire continuă a conţinutului său şi o diversificare a formelor de manifestare. Se prezintă. Obiectivul capitolului: cunoaşterea formelor de turism. turism social.4. gradul de urbanizare). în domeniul ocupării forţei de muncă) generator important de locuri de muncă). = încasări din turism/P. de condiţiile de realizare a echilibrului ofertă-cerere.2. turism de sejur. cu acţiune globală sau particulară.I.I. Se prezintă interdependenţele cu celelalte componente ale economiei. 5. moda în turism). factorii naturali şi cultural-istorici.2. asociată cu varietatea mobilurilor cererii. turism de congres şi reuniuni. factorii psihologici. turistice/Total chelt. turism itinerant.1.5. pers. Introducere la capitol: dezvoltarea turismului. factorii organizatori şi politici etc. cheltuieli. turism individual. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări la sfârşitul acestei sinteze. indicatorii circulaţiei turistice. creşterea calităţii vieţii). indicatorii care reliefează locul şi rolul turismului în cadrul economiei naţionale: Ponderea (aportul) încasărilor turistice în P. de particularităţile organizării călătoriei. Cuvinte cheie: ţară/zonă emiţătoare. turism de afaceri. agroturism.3. Principalele categorii de factori care influenţează evoluţia turismului sunt: factorii economici (veniturile.B. a câmpurilor de interferenţă dintre acestea. preţurile – tarifele. participarea la mişcarea turistică a unor categorii sociale tot mai largi. Rezumatul capitolului: în activitatea turistică internă şi internaţională se practică o gamă largă de forme şi aranjamente turistice. de consum = Total chelt. factorii demografici (numărul şi structura populaţiei. pentru elaborarea unui sistem unitar de înregistrare şi urmărire a circulaţiei turistice. comune x 100 Aportul turismului în exportul de mărfuri = încasări din turismul internaţional/Venituri din exp. specializare în turism. turism ecologic. în final.2. Prezentarea capitolului: Formele de turism şi circulaţia turistică 5. turismul poziţionându-se la intersecţia mai multor ramuri şi sectoare economice.1. turism/Populaţie activă x 100 Ponderea cheltuielilor din turism în totalul chelt. 5. educativi şi de civilizaţie. profituri). 5. în domeniul comerţului mondial (export de bunuri şi servicii) şi în plan socio-cultural (creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie. de mărfuri x 100 Ponderea cheltuielilor turistice în importul de mărfuri = Total cheltuieli români în străinătate/Chelt. turism în grup. au favorizat apariţia unor noi forme de turism. turism continuu. 5.B.2. turism sezonier. 5. avantaj comparativ şi competitiv. flux turistic.

a responsabilităţilor şi obligaţiilor organizatorilor de vacanţe (touroperatori şi agenţii de voiaj) şi/sau prestatorilor de servicii (societăţi de transport. agrement. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări la sfârşitul acestei sinteze. hoteluri. total. Introducere la capitol: organizarea activităţii turistice urmăreşte sincronizarea şi corelarea acestui domeniu cu celelalte ramuri ale economiei naţionale. De asemenea. Obiectivul capitolului: cunoaşterea structurilor organizatorice în turism. 5. aceştia exprimă cererea reală sub diferite aspecte. dar uneori şi pe cea potenţială sau chiar ofertă-cerere. Principalele metode de înregistrare a volumului circulaţiei turistice sunt: . cazare. coerent. Un loc aparte în structura sistemului de indicatori ai turismului revine celor referitori la circulaţia turistică. diversificarea formelor de petrecere a vacanţei. precum şi modalitatea de comercializare a acestuia. a comportamentului vizitatorului în materie de consum şi cheltuieli şi.densitatea circulaţiei turistice. a fluxurilor turistice. sfera de cuprindere a acestora etc. . administrative etc. străini din care pe ţări etc. idem. organism regional/local şi organizaţii sectoriale (specializate pe segmente ale activităţii de turism) precum şi societăţile comerciale din turism.înregistrarea (controlul) la frontieră. participarea unui număr sporit de ţări la mişcarea turistică – acutizează nevoia de informaţii privind volumul şi structura circulaţiei turistice. dar şi de modul de structurare a economiei (număr de ministere. organizarea turismului în România şi a strategiilor dezvoltării turismului românesc. Cunoaşterea formelor de turism. strategie.4. activitatea turistică este coordonată pe plan naţional de un organism central. obiective şi acţiuni. Rezumatul capitolului: Turismul.numărul de turişti (sosiri. 1991.În general. români. Structurile organizatorice în turism sunt: organizaţii sectoriale. Cuvinte cheie: structuri organizatorice (organism central. volumul încasărilor/cheltuielilor aferente circulaţiei turistice etc. persoane cazate. forma de turism poate fi definită prin aspectul concret pe care îl îmbracă asocierea/combinarea serviciilor (transport.3. tipologia organismelor naţionale şi internaţionale. pe de o parte.2. .2. transformările din industria turistică. local. Delimitarea clară a conţinutului fiecărei forme de turism prezintă importanţă pentru identificarea. a organismelor internaţionale de turism. a volumului şi structurii circulaţiei turistice favorizează adoptarea unor politici şi strategii de dezvoltare a turismului la nivel naţional. în funcţie de nivelul de dezvoltare a turismului.3. informaţiilor provenind de la instituţiile financiar-bancare. preferinţa relativă pentru turism.3. Intensificarea circulaţiei turistice interne şi internaţionale. O problemă importantă în măsurarea fenomenului turistic este culegerea informaţiilor – modalităţile de înregistrare şi instrumentarul utilizat în acest scop. un sistem informaţional adecvat. Principalii indicatori ai circulaţiei turistice sunt: . 5.3. organizaţii pe destinaţii şi organizaţii naţionale sau internaţionale.numărul înnoptărilor sau zile-turist. are nevoie – pentru a evolua unitar.1. organizarea este sinonimă cu un ansamblu de măsuri (legislative. anchete/sondaje în rândul turiştilor sau asupra gospodăriilor şi persoanelor.durata medie a sejurului. alimentaţie. Se pune problema găsirii unor metode de înregistrare a circulaţiei turistice şi a compatibilizării sistemelor de înregistrare statistică. . 5.3. eficient – de un cadru instituţional corespunzător. Prezentarea capitolului: Organizarea şi coordonarea turismului 5. restaurante etc. în concordanţă cu recomandările OMT – Ottawa. un sistem de relaţii funcţionale între acestea. pe de altă parte. tratament) ce alcătuiesc produsul turistic. integrarea turismului în sistemul funcţional unitar al economiei.). În majoritatea ţărilor lumii. regional sau cele privind priorităţile în dezvoltarea unor forme de turism în concordanţă cu cererea internă/internaţională. Sistemul de organizare a activităţii turistice este structurat pe trei trepte: organism central-coordonator la nivel naţional. 5.3. regional. 5.). în strategia generală a dezvoltării. un ansamblu de verigi cu contribuţii bine definite. înregistrarea în spaţiile de cazare. plecări.) capabil să favorizeze derularea călătoriilor. cu atribuţii mai largi sau mai restrânse. organizatorice.) Aceste organisme centrale-naţionale se pot întâlni sub una din formele (tipologia organismelor naţionale de turism): 4 . ca oricare alt domeniu de activitate. şi importanţa acestuia în economie. sectorial).5. de experienţa în domeniu.

iar nevoia turistică sub forma cererii.T. Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (A. cazare. centralizat. bazin ofertă.T. bazin cerere.I.T. Autoritatea Naţională de Turism.I. formare profesională şi reprezentare în organismele internaţionale. la sfârşitul acestei sinteze. Organizaţia Internaţională a Transportatorilor pe Cablu (O. 5. Piaţa turistică are un conţinut complex cuprinzând atât servicii (transport. În prezent în România există ca organism central-coordonator al activităţii de turism Ministerul Turismului.3.A. Introducere la capitol: Dinamica economico-socială antrenează schimbări fundamentale şi în condiţiile de desfăşurare a diferitelor activităţi şi procese. piaţa teoretică. informare etc. Prezentarea capitolului: Piaţa turistică 5. coordonaresupraveghere şi control. îndrumare şi control a agenţilor economici din turism.I. Asociaţia Internaţională a Hotelurilor (A.I. Piaţa turistică are interferenţă şi este condiţionată de dimensiunile şi dinamismul pieţelor de servicii şi de mărfuri. piaţa verifică măsura în care diversele activităţi sunt în concordanţă cu nevoile reale ale societăţii./I. 5. Ministere mixte sau combinate (Ministerul Transporturilor. nonconsumatori relativi.Z:E.4. oferta. practic.T.I. este sfera de confruntare a ofertei cu cererea şi în care se finalizează tranzacţii prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare. Oficiu Naţional de Turism.5. Indiferent de forma administrativă.A.4.). promovarea turismului pe plan intern şi internaţional.) etc. agrement – distracţii. piaţa potenţială.T. Federaţia Internaţională a Automobilului (F.1. sezonalitatea activităţii turistice.).4. nonconsumatori absoluţi. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. a condus la constituirea şi dezvoltarea pieţii turistice. Departamente. Construcţiilor şi Turismului).).I. producător de servicii turistice. elaborare a strategiei de dezvoltare a turismului.2.C. de promovare.A. reprezintă statul şi au rol de: coordonare a activităţii turistice în plan naţional. Cuvinte cheie: piaţa. Rezumatul capitolului: Piaţa turistică reprezintă sfera economică în care produsul turistic apare sub forma ofertei. consumul. sezonalitatea.). Federaţia Internaţională a Ziariştilor şi Scriitorilor de Turism (F. preţurile produselor turistice. 5.M.) cât şi mărfuri (produse alimentare.C. alimentaţie.4.T. oferta şi producţia turistică. Federaţia Internaţională de Termalism şi Climatologie (F.B./I.A. tendinţele actuale pe piaţa turistică. Comisii. 5.T.) Cererea turistică este formată din ansamblul persoanelor care îşi manifestă dorinţa de a se deplasa periodic şi temporar în afara reşedinţei proprii pentru alte motive decât prestarea unor activităţi remunerate la locul de destinaţie. Dezvoltarea tot mai accentuatăa turismului. Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (W.E. Rolul Statului în turism se concretizează în funcţiile sale: stimulare. Obiectivul capitolului: însuşirea unor definiţii. mărimea veniturilor şi nr.. Piaţa de servicii Piaţa turistică Piaţa de mărfuri Piaţa turistică este repartizată neuniform teritorial ca urmare a diferenţierii marcante rezultată din repartizarea neuniformă a atracţiilor turistice a patrimoniului turistic şi ca urmare a diferenţierilor în repartizarea cererii (dezvoltarea economico-socială.T.3. potenţialul. piaţa actuală (reală. efectivă). 5.A. Principalele organisme internaţionale de turism sunt: Organizaţia Mondială a Turismului (OMT/WTO).H. 5 . Academia Internaţională de Turism (A. între acestea piaţa capătă un rol tot mai important în reglarea raporturilor din economie.A.).).A.H.F. populaţiei etc. producţia.). Comitete. concepte şi probleme privind conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice.C. în majoritatea ţărilor lumii. Consumul turistic este format din totalitatea cheltuielilor efectuate de către cererea turistică pentru achiziţionarea unor servicii şi bunuri legate de motivaţia turistică. Federaţia Universală a Asociaţiilor Agenţiilor de Voiaj (F. tratament. Direcţii Generale de Turism.T. Comisariat de Stat pentru Turism.V. nealimentare etc. secretariat de stat independent sau în cadrul unui minister cu structură mixtă. în cadrul unor ministere cu structură complexă. cererea şi consumul turistic.A. asupra cărora exercită o serie de influenţe. în realizarea echilibrului acesteia./U. aceste organisme centrale-naţionale.).4.4.U.).minister de sine stătător (Ministerul Turismului).A.).C. Directorate. gradul de valorificare. cererea. Federaţia Mondială a Bucătarilor şi Cofetarilor (F.I.

5 milioane de turişti români şi străini. poate determina o activitate de turism. din care 40 km (între Gura Chiliei şi Sfântu Gheorghe) ţărmul este deltaic. în utilizarea incompletă a bazei materiale şi a forţei de muncă. iar pe de altă parte. sunt recunoscute. pe termen lung. varietatea şi configuraţia învelişului vegetal. în celelalte remarcându-se o reducere importantă a sosirilor de turişti. în cele 13 staţiuni de litoral. faună. În ce priveşte activitatea turistică. Oferta turistică este constituită din patrimoniul turistic. ape minerale-termale-termominerale. a structurii acestora. Austria. Introducere la capitol: Un teritoriu interesează sub aspect turistic în măsura în care acesta oferă resurse turistice naturale şi antropice.4. Prezentarea capitolului: Resursele turistice ale României 5. parcuri naţionale. Bulgaria. Din mai până la sfârşitul lunii septembrie. saline. potenţial turistic antropic. Atât oferta cât şi cererea turistică se caracterizează printr-o sezonalitate pronunţată. Carpaţii Româneşti. Cuvinte cheie: resurse turistice. mofete. rezervaţii. pe fondul unor amenajări tehnice şi turistice. înscrise şi valorificate prin turism. climatoterapie. sporturi de iarnă.Produsul turistic reprezintă ansamblul de servicii şi de facilităţi care se materializează în ambianţa specifică a factorilor naturali şi artificiali de atracţie şi a amenajărilor turistice create. potenţial cultural-istoric. de condiţiile de realizare a echilibrului ofertă-cerere şi se concretizează printr-o mare concentrare a fluxurilor de turişti în anumite perioade ale anului.5. prin complexitatea şi bogăţia potenţialului său. submontane şi depresionare. care să permită introducerea acestuia în circuitul turistic. potenţial cinegetic. Cu aceeaşi importanţă se înscriu şi în activitatea de turism. parcuri natural. Munţii Carpaţi sunt uşor accesibili şi oferă condiţii favorabile pentru odihnă şi tratament.5.2. a importanţei acestora în stabilirea priorităţilor privind programele de valorificare a acestora în scopul dezvoltării activităţii de turism intern şi internaţional în România. fond cinegetic şi piscicol. care prin calităţile şi specificul lor. speoturism. a căror valorificare. Croaţia.3. bioclimat. Slovacia. în nivelul scăzut al satisfacerii nevoilor consumatorilor. influenţând negativ costurile serviciilor turistice şi calitatea acestora. drumeţia şi cunoaştere. 58/1998 (Legea Turismului) stipulează: „Resursele turistice sunt componente ale mediului natural şi antropic. din cei 1075 km frontieră naturală a României (12 judeţe riverane) străbate 9 ţări (Germania. România şi Ucraina) şi 4 capitale 6 . 5.5. potenţial turistic natural. serviciile prestate turiştilor şi mărfurilor oferite acestora. 5. Oscilaţiile sezoniere ale activităţii sunt cele determinate. potenţial tehnico-economic. pescuit. cărora le revine 1/3 din suprafaţa ţării (237.4. 5. prin cei 2858 km (Munţii Pădurea NeagrăMarea Neagră). a culoarelor de văi. la sfârşitul acestei sinteze. baza tehnico-materială. pe de o parte. bogăţie de ape minerale şi termominerale. frecvenţa călătoriilor şi dinamica circulaţiei turistice. oferta turistică reprezintă totalitatea produselor turistice oferite sau care pot fi oferite pe piaţă şi care pot avea un caracter concurenţial între ele. Astfel spus.500 kmp). potenţial socio-demografic. Obiectivul capitolului: Cunoaşterea resurselor natural şi antropice. în principal. litoralul măsoară 245 km. sezonalitatea se reflectă. se impun ca o componentă de bază în structura geografică şi peisagistică a României. rentabilitatea etc.. floră. Ungaria. care reprezintă elemente componente ale ofertei turistice şi pot exercita o forţă pozitivă de atracţie asupra turiştilor. afectând. 5. care şi-au pus amprenta pe istoria şi civilizaţia poporului român: Munţii Carpaţi. durata de recuperare a investiţiilor. Fluviul Dunărea şi Marea Neagră. Serbia. Ordonanţa Guvernului nr. infrastructura tehnică general. Rezumatul capitolului: Trei elemente naturale majore ale Europei definesc cadrul natural şi turistic al României. Staţiunile se întind de la Năvodari la 2 Mai pe o lungime de 70 de km. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. se înregistrează peste 2. alpinism. vânătoare. dotări tehnicoedilitare. Sistemul montan românesc se caracterizează prin: diversitate de aspecte peisagistice.5. reţea de ape şi lacuri. servicii turistice.5. în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală”. centralizat. instituţii muzeale etc. 5. alternarea unităţilor montane. în contextul protejării mediului înconjurător. arii protejate. Dunărea (regele fluviilor europene-Napoleon). patrimoniu cultural.5. Componentele naturale şi antropice sunt privite ca atracţii turistice sau resurse turistice. patrimoniu.1. Litoralul Românesc al Mării Negre este prima zonă turistică a ţării deoarece deţine circa 45% din capacităţile de cazare ale României. De la Chilia la Vama Veche.

6. Monumentele Stilului Brâncovenesc din Muntenia şi Oltenia. facilităţi de cazare. oraş. fauna piscicolă 150 de specii. Dezvoltarea turismului şi realizarea rolului său social-economic este condiţionată de modernizarea. Severinului etc. 5.1. Enescu. Callatis). a distribuţiei teritoriale a bazei tehnico-materiale şi a problemelor legate de investiţiile turistice. În ţara noastră există unicate mondiale cu valoare turistică deosebită-Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei. Delta Dunării. Facilităţile turistice reprezintă ansamblul mijloacelor materiale necesare pentru a înlesni participarea populaţiei la activitatea turistică şi pentru crearea şi organizarea eficientă a serviciilor solicitate de turişti. facilităţi de alimentaţie. Creaţiile lui Eminescu. Facilităţile turistice sunt de bază (componentă specifică. Potaissa. mijloacelor de muncă. instalaţii şi dotări de agrement etc. 5. monumentele istorice şi de artă medievală-mănăstirile (Voroneţ. Acestea sunt completate de vestigii ale antichităţii (Istria. Cetăţile ţărăneşti din Transilvania. de agrement şi distracţie. facilităţi sportive. Oradea.4. dezvoltarea. infrastructura generală şi specifică. alături de elementele de atracţie. funcţiilor economice şi sociale ale turismului.6.6.). Bratislava. 5. Curtea de Argeş. se prezintă într-o structură diversă (unităţi de cazare şi alimentaţie. durata de recuperare. Tomis.6. Introducere la capitol: Desfăşurarea activităţii turistice presupune existenţa. Iaşi etc. a unor mijloace (resurse) materiale adecvate. Valorificarea potenţialului turistic al Fluviului Dunărea se face. diversificarea şi perfecţionarea continuă a bazei tehnico-materiale. prin croaziere. agrement. ruine ale unor centre urbane (Drobeta. Biharia. Potenţialul turistic natural al României este dublat de un variat şi bogat patrimoniu culturalistoric şi tehnico-economic (antropic). Moldova şi Nordul Olteniei. a structurii şi dinamicii echipamentelor turistice. În semestrul II (anul II) din anul 2009 în structura disciplinelor de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial s-a introdus disciplina „Resurse şi destinaţii turistice” care completează şi detaliază acest important capitol al disciplinei de Economia Turismului. zonă.5. Cuvinte cheie: capitolul tehnic. în principal. Arbore. Aceste mijloace. vestigii ale cetăţile medievale (Dăbâca.). Grigorescu. Brâncuşi.000 ha (locul 3 în Europa şi 24 în lume) din care 82% pe teritoriul României. Prezentarea capitolului: Baza tehnico-materială a turismului din România 5. baze de tratament. monumentele de artă şi arhitectură medievală (catedrala romano-catolică de la Alba Iulia. randamentul economic al investiţiei.2. centralizat. directă a unui produs turistic) şi complementare (înlesnirile sau serviciile cu caracter general de care beneficiază şi turiştii).5. Tomis. - 7 . transport (căi şi mijloace). destinate satisfacerii cererii turistice. Rezervaţie a Biosferei (Programul UNESCO). cetăţi şi vestigii dacoromane. Obiectivul capitolului: cunoaşterea conţinutului şi rolul infrastructurii în turism. regiune. climatică şi biogeografică reprezintă un unicat european. obiceiuri. capabile să asigure satisfacerea cerinţelor turiştilor pe durata şi cu ocazia realizării voiajelor. grad (coeficient) de utilizare. Budapesta şi Belgrad). Patrimoniul natural al Deltei Dunării cuprinde 5148 specii de floră şi faună. Sarmisegetusa etc. Humor. din care: avifauna 315 specii de păsări. Fondul cinegetic dispune de 18 fonduri de vânătoare. Timişoara.3. folclor. cunoscute sub denumirea generică de bază tehnico-materială (capitol tehnic). Principalele categorii de facilităţi sunt: facilităţi de transport şi comunicaţii. Cluj-Napoca. facilităţi turistice. Moldoviţa etc. la sfârşitul acestei sinteze. prin originalitatea peisagistică. Baza tehnico-materială a turismului reprezintă ansamblul mijloacelor de cazare.(Viena. Piatra Craivii. mijloace de transport. Napoca.). instalaţiilor. tratament. Rezumatul capitolului: Baza tehnico-materială este constituită din totalitatea clădirilor. geologică. Volumul activităţii turistice într-o ţară. Bisericile de lemn din Maramureş. 5. Mănăstirile din Bucovina. investiţia specifică. hrană. Suceviţa. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. Apullum. clădiri religioase la Sebeş. 5. staţiune este determinat de volumul cererii turistice şi de gradul de echipare a teritoriului receptor cu facilităţi turistice. fauna acvatică 136 de specii. adaptată specificului nevoilor turiştilor. datini. Suprafaţa totală Deltei Dunării este de 564.).). obiectelor de inventar şi a materialelor folosite în sectorul turistic şi care concură la realizarea circulaţiei turistice.6.

îşi pun amprenta asupra necesarului de personal şi structurii acestuia.259 pensiuni rurale. Cuvinte cheie: productivitatea muncii. factor ce asigură funcţionalitatea celorlalte componente ale ofertei. 5. asupra exigenţelor privind pregătirea şi selecţia. 702 pensiuni urbane. Componenta cea mai importantă a bazei materiale specifice este reţeaua unităţilor de cazare. Principalii indicatori ce vizează investiţiile sunt: investiţia specifică. Introducerea în capitol: Realizarea activităţii turistice presupune prezenţa. întrucât răspunde uneia dintre necesităţile fundamentale ale turistului. 1. particulari. – odihna şi înnoptarea. 8 . alături de potenţial (natural şi antropic) şi echipamente (baza tehnico-materială). turismul are o serie de trăsături comune cu celelalte ramuri ale acestuia. masterat. în principal.5. O problemă importantă o reprezintă formarea profesională a forţei de muncă care se poate realiza la locul de muncă. determinării unui nivel relativ ridicat de instruire şi a unei anumite structuri profesionale şi pe funcţii. Reţeaua unităţilor de cazare este alcătuită din structuri de diverse tipuri. forma de proprietate. Introducere la capitol: Ca parte integrantă a sectorului serviciilor. 5. turismul poate fi privit. dată de multitudinea şi varietatea componentelor.7. categoria de confort. 5. dar se şi individualizează prin specificitatea şi complexitatea conţinutului său.8.8. facilităţi cultural-artistice. clasificate după conţinut. cazare.5. de transport. în conţinutul său. precum şi în facultăţi de profil (licenţă. ocupare sezonieră. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. la sfârşitul acestei sinteze. sporirea cererii şi în final nivelul încasărilor şi profitului unităţilor de turism.700 unităţi. la sfârşitul acestei sinteze. 584 alte unităţi. simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber. facilităţi speciale. fluctuaţie personal.7. facilităţi de telecomunicaţii. Calitatea resurselor umane din turism determină calitatea serviciilor care determină atractivitatea ofertei.- facilităţi comerciale. în şcoli profesionale şi licee de specialitate. răspundere morală. a problemelor legate de mobilitatea ridicată datorată. Forţa de muncă transformă resursele naturale şi materiale din potenţiale în efective. facilităţi de ocrotire a sănătăţii şi balneo-medicale. răspundere materială. prin formele de concretizare şi tendinţele de evoluţie.7. Rezumatul capitolului: Dezvoltarea turismului – caracterizat ca un sector intensiv în muncă – are o serie de consecinţe asupra utilizării resurselor umane în sensul creării de noi locuri de muncă. Prezentarea capitolului: Serviciile turistice 5. asupra eficienţei utilizării forţei de muncă. de recreere etc. de nivelul preţurilor şi tarifelor. facilităţi de gospodărire comunală. grafic orar de muncă. consum de muncă vie. sezonalităţii activităţii de turism. aportul voluntar al investiţiei. Succesul comercial al produselor turistice depinde de atractivitatea componentelor sale. productivitatea muncii lucrărilor din turism. cum sunt cele de organizare a voiajului.7. din care: 1. Obiectivul capitolului: cunoaşterea particularităţilor muncii în turism.2. facilităţi de organizare a odihnei şi recreerii.000 locuri de cazare în 4. Capacitatea de cazare a României numără circa 287. 5.220 hoteluri şi moteluri. Baza tehnico-materială se realizează prin investiţii de către stat. de odihnă şi alimentaţie. centralizat. facilităţi pentru servicii cu caracter general.1. 128 tabere şcolare.1. societăţi mixte şi organizaţii cooperatiste (UCECOM şi CENTROCOOP).7. şi ca o succesiune de servicii (prestaţii).4.6. unităţi de alimentaţie publică etc. centralizat. Prezentarea capitolului: Forţa de muncă în turism 5. a resurselor umane. complexitatea sa. 742 vile turistice. Având ca obiect satisfacerea nevoilor persoanelor apărute cu ocazia şi pe durata călătoriilor.7. Specialitatea activităţii turistice. 5. doctorat).3. 75 hoteluri pentru tineret. dar şi de pregătirea profesională a personalului. Prin natura lor. serviciile turistice trebuie să creeze condiţii pentru refacerea capacităţii fizice a organismului. 5. funcţia îndeplinită. 5. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. durata de recuperare a investiţiei şi gradul de ocupare (utilizare a capacităţilor de transport.). perioada de funcţionare.

5.9. parc auto. în absenţa serviciilor care să le pună în valoare.10.4. Utilizarea unuia sau altuia dintre ele. se poate face delimitare între serviciile specifice (cazare. Obiectivul capitolului: cunoaşterea conţinutului şi caracteristicile serviciilor turistice.3.). Obiectivul capitolului: Cunoaşterea rolului transporturilor în dezvoltarea turismului. Ele au ca obiect satisfacerea nevoilor cotidiene de repaus şi hrană ale turiştilor. reparaţii. 5. trafic turistic. la sfârşitul acestei sinteze. industrie) la realizarea lor. 5. 5. rigiditate datorată capacităţii limitate. Se desprinde de aici importanţa deosebită a serviciilor. feroviare şi navale. agrement). confortabil. complexitate. 5. abordate ca parte componentă a prestaţiei turistice. Experienţa mondială a demonstrat că existenţa unui patrimoniu turistic valoros nu înseamnă automat şi un turism dezvoltat.1.9. transport. 5. dinamică înaltă. 5. între care sezonalitate accentuată în exploatare. agrement. Rezultatul capitolului: În desfăşurarea efectivă a traficului turistic se apelează la o gamă variată de mijloace de transport. 5. Cuvinte cheie: servicii de bază. eterogenitate etc. turism.3. confortul călătoriei. determinate de desfăşurarea propriu-zisă a activităţii turistice şi servicii nespecifice (transport în comun. transport feroviar. reglementare. precum şi pe cele specifice de distracţie. care se adresează în egală măsură turiştilor şi rezidenţilor. alimentaţie. că resurse de excepţie pot rămâne în afara circuitului economic. Introducere la capitol: transportul reprezintă una din componentele de bază ale prestaţiei turistice. nestocabilitatea. servicii suplimentare. servicii ferme. Rezumatul capitolului: Produsul turistic este considerat a fi rezultatul asocierilor. inseparabilitatea faţă de persoana prestatorului. nivelul tarifelor practicate. forme de transport. Transporturile turistice. simultaneitatea producţiei şi consumului lor. Prezentarea capitolului: Transporturile turistice 5.8. transport aerian. la sfârşitul acestei sinteze.2. ca şi folosirea combinată.2. ghid etc.4. rezultat al existenţei unei infrastructuri generale. a serviciilor turistice de bază şi suplimentare.9. telecomunicaţii. Prezentarea capitolului: Industria hotelieră 5.8. ierarhia tipurilor de transport în total sosiri/plecări de turişti în ţara noastră. motivul voiajului şi componenţa grupurilor. el asigură deplasarea turiştilor de la locul de reşedinţă la cel de petrecere a vacanţei. să le facă accesibile turiştilor.1. 9 . precum şi de elemente ţinând de psihologia turiştilor. regularitatea şi securitatea curselor. După natura (caracterul) lor. de recreere. în individualizarea produselor turistice accentul cade pe servicii. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. servicii nespecifice. interdependenţelor dintre atractivitatea unei zone (resurse) şi facilităţile (serviciile) oferite cumpărătorului.5. transport.8. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări.9. fluctuaţie sezonieră. personalizarea-particularizarea lor la nivelul grupului sau individului. tipologia serviciilor turistice. rapid. agrement. de alimentaţie şi de agrement. sunt determinate de factori legaţi de specificul călătoriei şi particularităţile mijloacelor de transport. dereglementare. Dintre aceştia pot fi menţionaţi ca fiind mai importanţi: distanţa de parcurs şi durata călătoriei. transport rutier. Cuvinte cheie: forme de transport. caracteristicile şi evoluţia transporturilor turistice rutiere. starea căilor de comunicaţie şi intensitatea traficului.9. Obiectivul capitolului: cunoaşterea problemelor specifice industriei hoteliere. curse charter.8. centralizat.2. prezintă caracteristicile generale ale acesteia. caracteristicile itinerariilor. industria hotelieră. faptul că în crearea (producerea) şi mai ales.10. în cazul celui itinerant. curse regulate. la care se adaugă alte servicii de ordin general sau particularizate pe forme de turism. Introducere la capitol: Serviciile oferite turiştilor la locul de petrecere a vacanţei reprezintă componenta cea mai importantă a activităţii turistice.5. alimentaţie. 5.5. substitubilitate. sau pe toată durata călătoriei. flotă aeriană. participarea unui număr mare de prestatori din domenii diferite (transport. aeriene.9. în cazul turismului de sejur. centralizat. intangibilitatea. 5. a rolului acesteia în valorificarea potenţialului turistic şi a particularităţilor industriei hoteliere.10. servicii spontane. servicii specifice. nave de croazieră. Serviciile au o serie de trăsături-caracteristici cum ar fi: caracterul imaterial al prestaţiei. Aceste prestaţii sunt constituite din servicii de cazare (găzduire). resursele vor lua forma diferitelor produse numai prin intermediul prestărilor de servicii specifice (găzduire. transport naval (fluviatil şi maritim). prestaţii cultural-artistice).

indirect. centralizat.4. să dea senzaţia unei satisfacţii. reprezintă o altă latură a aportului industriei hoteliere la dezvoltarea turismului şi. a întregii economii. 5.3. Această accepţiune evidenţiază varietatea activităţilor de agrement şi multitudinea planurilor pe care acţionează. activităţile comerciale. Conţinutul industriei hoteliere.11.11. Alături de varietatea serviciilor puse la dispoziţia turiştilor. centralizat. de cofetăriepatiserie. generate de primirea.11. activitatea comercială. unei împliniri. sistem „catering“. Rezumatul capitolului: Industria hotelieră este recunoscută ca o componentă distinctă a economiei şi are ca domeniu de referinţă totalitatea proceselor desfăşurate în unităţile de cazare. serviciile de informare şi intermediere. 5. băuturi etc. de plăcere. la sfârşitul acestei sinteze.5. Activitatea de servire (de prestări servicii) reprezintă cea de-a treia latură a alimentaţiei publice. staţiuni sau zone turistice. Rezumatul capitolului: Alimentaţia se caracterizează prin complexitate fiind alcătuită dintr-un proces de producţie. capabile să asigure individului sau unei grupări sociale o stare de bună dispoziţie. animaţie. desfacerea către consumatori a preparatelor obţinute în compartimentele de producţie dar şi a altor produse. funcţiile şi trăsăturile acesteia au evoluat în conexiune cu dezvoltarea capacităţilor de cazare şi implicarea lor în activitatea turistică. Activităţile de agrement şi animaţie sunt. 5. Valorificarea superioară a potenţialului turistic. Serviciul de cazare este constituit din mai multe prestaţii independent: cazarea propriu-zisă şi serviciile complementare acesteia.1. activitatea de servire are ca obiectiv crearea condiţiilor şi facilităţilor pentru consumul imediat şi pe loc al acestora. cazare hotelieră. activităţile cultural-artistice şi de agrement.5. preparate sau nepreparate.). având un rol important în viaţa economică şi socială. 5. prin intermediul ei se asigură vânzarea. 5. nutriţie. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. agrement. sejurul şi plecarea călătorului.10. Activitatea comercială reprezintă continuarea firească a celei de producţie.11. activitatea de producţie. Obiectivul capitolului: cunoaşterea activităţilor de alimentaţie publică şi de agrement.5. astfel încât să se realizeze satisfacerea unei game cât mai largi de trebuinţe ale consumatorului (turistului).5. dar şi faptul că acesta se constituie într-un element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor. industria ospitalităţii. Introducere la capitol: Alimentaţia publică se individualizează ca o componentă distinctă a economiei. Agrementul turistic se poate defini prin ansamblul mijloacelor. 5. în concordanţă cu varietatea locurilor de petrecere a vacanţei. a conţinutului şi particularităţilor alimentaţiei publice ca parte integrantă a prestaţiei turistice. de loisir. Prezentarea capitolului: Alimentaţia publică şi Agrementul turistic la nivel naţional 5.3. Petrecerea plăcută şi agreabilă a timpului liber la locul destinaţiei se situează printre preocupările centrale ale ofertanţilor de vacanţe. activitatea de servire. echipamentelor.11. serviciile având caracter special. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. de o mare diversitate tipologică. Cuvinte cheie: industria hotelieră. orientată spre satisfacerea nevoilor de consum – în principal. ceea ce îi conferă satatutul de componentă de bază a prestaţiei turistice. alimentaţia şi serviciile specifice asociate ei. prin atragerea în circuitul economic a diferitelor zone. Activitatea de alimentaţie îndeplineşte în cazul turismului mai multe funcţii (de nutriţie. să lase o impresie şi o amintire favorabile. 5.2. unul de comercializare şi unul de servire. un alt aspect situat în centrul atenţiei prestatorilor de servicii hoteliere îl reprezintă asigurarea unui nivel calitativ corespunzător al acestora. precum şi a aspectelor legate de dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor de alimentaţie publică şi de agrement turistic.11. de convivialitatea şi de afaceri).10. la sfârşitul acestei sinteze.12. evenimentelor şi formelor oferite de unităţi. cel mai adesea. de hrană – ale populaţiei.10. strâns legată de procesul de comercializare a produselor specifice (preparate culinare. Cuvinte cheie: alimentaţia publică. nu este posibil fără o prelucrare prealabilă de tip industrial sau casnic. Activitatea de producţie este sensibil asemănătoare celei desfăşurate în industria alimentară şi asigură realizarea preparatelor culinare şi de cofetărie prin transformarea unor materii prime de origine vegetală şi animală al căror consum. 5. Prezentarea capitolului: Eficienţa economică şi socială a turismului 10 . parc de distracţie.

tratament. . cei care reflectă rezultatele întregii activităţi desfăşurate cum ar fi: profitul. 5.12.4. agrement. dezvoltarea şi diversificarea structurilor turistice. turism intern şi internaţional). cât şi aplicarea în cadrul acestora.alinierea turismului la standardele europene. cu rezultatele. 5. Principalele direcţii de acţiune vizează: . . căruia îi revine misiunea de a coordona dezvoltarea şi controlul activităţii de turism. criteriile de apreciere şi indicatorii de măsurare a eficienţei economice şi sociale în turism.12. centralizat. exprimate prin intermediul valorii resurselor consumate. rata rentabilităţii. nivel relativ al cheltuielilor. parcursul mediu zilnic.13. la sfârşitul acestei sinteze. schimbarea conceptelor manageriale. 5. încercând să surprindă complexitatea activităţii. management.12. Rezumatul capitolului: Potrivit accepţiunii generale.creşterea competitivităţii ofertei turistice prin valorificarea optimă a potenţialului turistic. eficienţa presupune compararea eforturilor.1.perfecţionarea cadrului organizatoric şi legislativ necesar dezvoltării unui turism competitiv. concretizate sub forma producţiei realizate.13. alimentaţie. turismul. bine etapizate şi ştiinţific fundamentate. efect multiplicator.12. un rol deosebit îl are statul prin intermediul Ministerului de specialitate. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. 5. cazare. în toate subsistemele turismului.Prezentarea capitolului: Perspectivele turismului românesc. una din cerinţele fundamentale ale progresului şi bunăstării. Creşterea eficienţei constituie un principiu de bază al organizării şi conducerii proceselor în economie. Globalizare şi integrare europeană. corespunzător. efecte directe. cursul de revenire. cazare. Obiectivul capitolului: cunoaşterea conţinutului şi particularităţilor eficienţei în turism. turism social. în Europa şi în lume. În corelaţie cu aceste exigenţe. Cuvinte cheie: eficienţă. desfăşurarea eficientă a producţiei reprezintă obiective centrale pentru orice agent economic sau sector de activităţi şi.13. Eficienţa în turism prezintă o multitudine de faţete şi se exprimă printr-o paletă largă de indicatori. se poate construi sistemul de indicatori. privatizare. coeficientul de utilizare a parcului. Introducere la capitol: Utilizarea raţională a resurselor (umane. globalizare. materiale şi financiare) şi. randamentul capitalului.3. În aceste condiţii se poate susţine ideea că turismul constituie un sector prioritar aflat în interdependenţă organică cu celelalte ramuri şi sectoare economice. 5. Obiectivul capitolului: Cunoaşterea politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi promovare a turismului intern şi internaţional al României. Eficienţa turismului poate fi apreciată şi prin intermediul unor indicatori parţiali care surprind randamentul utilizării factorilor de producţie luaţi individual sau rezultatele obţinute într-un compartiment al activităţii. efectele directe şi indirecte. . privit ca domeniu distinct şi ca parte integrantă a economiei. rata profitului. O primă categorie o constituie indicatorii sintetici. nivelul servirii. microeconomie. strategii. Ţinând seama de criteriile de evaluare a eficienţei. despre România ca ţară turistică. aportul net valutar. restructurare. integrare.schimbarea imaginii.3. . 5. 11 . programe de dezvoltare şi modernizare. efecte indirecte etc. Introducere la capitol: Perspectivele dezvoltării turismului românesc pot fi abordate în contextul restructurării şi privatizării întregii economii naţionale. Pentru aceasta sunt necesare atât însuşirea concepţiei privind locul şi rolul turismului în economia naţională. latura economică şi socială. macroeconomie.2.13.1. rata rentabilităţii. coeficientul de utilizare a capacităţii de transport sau de cazare. volumul şi nivelul cheltuielilor.5. modernizarea. Rezumatul capitolului: În stabilirea politicilor şi strategiilor în domeniul dezvoltării turismului şi alinierea acestuia la standardele de calitate la nivel european. turism internaţional – şi ale domeniului în ansamblul său.2. agrement.5. precum şi a căilor de creştere a eficienţei economico-sociale a activităţilor de turism (transport. structura resurselor şi efectelor. 5. înscrie între priorităţile sale gestionarea judicioasă a resurselor şi obţinerea unor rezultate economice pozitive. profit. în continuare. 5.4. concomitent cu satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor turiştilor.13. turism intern. a unor măsuri. premise ale dezvoltării. alimentaţie. 5. Cuvinte cheie: politici turistice. principiile generale de determinare a acesteia.diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor. stabilirea unor direcţii clare de valorificare a potenţialului turistic naţional. soluţii.12. Aceşti indicatori sunt: productivitatea muncii. totodată. rezulatatele înregistrate la nivelul fiecărei componente sau proces – transport.

11. ofertei. Ce se înţelege prin potenţial turistic. 22. de autocontrol la care trebuie să răspundă cel ce se pregăteşte la disciplina „Economia turismului“: 1. 25. 21. forţe care acţionează asupra procesului de globalizare. elementele cele mai valoroase ale potenţialului turistic antropic. turism interior. cooperările şi/sau fuzionărilor sunt. Caracterizaţi turismul intern şi internaţional al României. 7. Urmează cele 58 de întrebări-probleme. de asemenea. turism emiţător. aeriene şi navale. 18. perfecţionarea pregătirii profesionale şi manageriale a forţei de muncă. 4. 30. Prezentaţi principalele verigi de organizare a turismului şi atribuţiile acestora. Să se prezinte. rol. Definiţi noţiunile: turism. timpului liber. 28. Caracterizaţi principalele tendinţe în dinamica şi structura turismului internaţional. Alianţele strategice. Prezentaţi principalele trăsături distinctive ale preţurilor produselor turistice. gradul de mobilitate a turistului. patrimoniul turistic. Lista de subiecte: pentru pregătirea evaluării (examen) se prezintă întrebări. Caracterizaţi principalele metode de înregistrare a circulaţiei turistice. 23. pe scurt. Explicaţi relaţia dintre turism şi forţa de muncă. modalitatea de comercializare a vacanţelor. 13. 29. feroviare. 3. Explicaţi sezonalitatea activităţii turistice (particularităţi. vizitator internaţional.T. pe scurt. căi de atenuare).5. cauze.13. frecvenţa de manifestare a cererii. Explicaţi influenţa veniturilor (preţului. 12 . resurse turistice. La ce se referă procesul de organizare a turismului? 17. Prezentaţi particularităţile cererii şi consumului în turism. ca şi liberalizarea preţurilor şi a schimburilor internaţionale de servicii au creat premisele înfăptuirii procesului de globalizare şi în cadrul turismului. Prezentaţi conexiunile dintre turismul internaţional şi comerţul mondial. organizare şi funcţionare. excursionist. 24. turism intern. motivaţia călătoriei. dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere. etape în evoluţia cererii. Explicaţi rolul turismului de factor stimulator al dezvoltării. 31. Care este relaţia dintre potenţialul turistic. 8. Prezentaţi componentele industriei turistice. Analizaţi mecanismul de formare şi orientare a fluxurilor turistice. 19. tipul mijlocului de transport. turism naţional. turism internaţional. la sfârşitul acestei sinteze. 26. 9. 20. călător în tranzit. Precizaţi care este tipologia voiajelor utilizând următoarele criterii: originea turiştilor. 5. generând un proces de mondializare.) asupra evoluţiei turismului. Prezentaţi succint OMT/WTO: înfiinţare. turist. Analizaţi raportul dintre oferta şi producţia turistică. Ce elemente sunt luate în calcul în stabilirea preturilor produselor turistice. etc. turism receptor.. Prezentaţi conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice.M. patrimoniu turistic. Explicaţi semnificaţiile socio-culturale ale turismului. 2. Enumeraţi principalele obiective strategice al dezvoltării turismului românesc. al Dunării. potenţial turistic natural şi potenţial turistic antropic? 27. 16. atracţiile turistice.recâştigarea pieţelor externe tradiţionale şi pătrunderea pe noi pieţe. caracteristicile socio-economice ale cererii. Prezentaţi indicatorii de cuantificare a circulaţiei turistice. centralizat. potenţialul turistic al Munţilor Carpaţi. intensificarea acţiunilor de promovare externă prin deschiderea-redeschiderea unor birouri de informare-promovare în străinătate şi prin participare la mai multe târguri şi burse internaţionale de turism. 12. Care sunt avantajele şi limitele turismului organizat/semiorganizat/pe cont propriu? 14. tipuri de variaţii sezoniere. 5. Un prim pas l-a constituit crearea marilor lanţuri hoteliere care au evoluat în direcţia expansiunii în afara graniţelor ţării. Enumeraţi motivele de călătorie potrivit OMT. 15. metode de cuantificare. globalizarea va determina creşterea puternică a concurenţei între destinaţii pentru cucerirea segmentelor de piaţă cunoscute cărora li se adresează oferta şi pentru cucerirea de noi segmente. Privatizarea şi dereglementarea în sectorul serviciilor. Potrivit specialiştilor O. 6. Deltei Dunării şi Mării Negre. Prezentaţi conţinutul şi particularităţile ofertei turistice. 10. diversificarea şi creşterea ofertei de agrement. Să se caracterizeze. resurselor turistice. Analizaţi raportul dintre cererea şi consumul turistic.

46. importanţa în consum şi motivaţia cererii. 39. Precizaţi modalitatea în care se fundamentează deciziile privind investiţiile în turism. dr. 59. 60. 45.orizont 2015. 38. Clasificaţi serviciile turistice după următoarele criterii: etapele principale în desfăşurarea călătoriei. dimensiuni. 44. 56. 40. Prezentaţi câteva din direcţiile prioritare de acţiune pentru dezvoltarea turismului în România . Caracterizaţi principalele direcţii de dezvoltare şi perfecţionare a serviciilor de alimentaţie publică. dr. Prezentaţi conţinutul şi semnificaţiile industriei ospitalităţii. univ. 53. univ. Prezentaţi conţinutul şi particularităţile turismului social. Caracterizaţi serviciile turistice de bază/suplimentare. Enumeraţi componentele infrastructurii turistice (generală şi specifică). 48. faţetele calităţii). 61. 50. 35. Prezentaţi caracteristicile serviciilor turistice. 49. Prof. Caracterizaţi baza materială de cazare la nivel naţional (evoluţie. Clasificaţi atracţiile turistice după conţinut. asupra turismului din ţara noastră. Caracterizaţi sursele de finanţare a investiţiilor în turism. natura relaţiilor financiare. Analizaţi cu ajutorul informaţiilor statistice gradul de valorificare a potenţialului turistic al României. 33. Prezentaţi tipologia serviciilor de agrement. structură). 47.E. 42. rolul şi particularităţile alimentaţiei în calitate de componentă a prestaţiei turistice. Caracterizaţi conţinutul şi funcţiile agrementului turistic. Nicolae NEACŞU Prof. 36. Enumeraţi particularităţile investiţiilor în turism. 54. Prezentaţi succint indicatorii sintetici care reflectă rezultatele activităţii desfăşurate în turism. Analizaţi locul formelor de transport în dezvoltarea turismului. univ. Caracterizaţi succint multiplicatorul turistic al veniturilor/cheltuielilor (tipologie).E. Caracterizaţi serviciile de cazare hotelieră (conţinut. Explicaţi avantajele integrării României în U. forma de manifestare a cererii. Explicaţi dezavantajele integrării României în U. dr. 41. categoria de turişti cărora se adresează. 43. gradul de polarizare. 34. Prezentaţi indicatorii care influenţează productivitatea muncii în turism. valoare. Andreea BĂLTĂREŢU 13 . Care sunt principalele categorii de resurse consumate în turism şi indicatorii acestora? 55. 52. 58. Prezentaţi particularităţile muncii în turism.32. asupra dezvoltării turismului internaţional al ţării noastre. natura (caracterul) lor. Definiţi conţinutul şi rolul capitalului tehnic în turism (infrastructura generală şi specifică). Argumentaţi rolul transporturilor în dezvoltarea turismului. Ion IONESCU Conf. 37. Prezentaţi conţinutul. 51. Prezentaţi conţinutul şi particularităţile eficienţei în turism. Ce este şi cum poate fi caracterizat nivelul servirii? 57.

Analiza bazei tehnico-materiale şi a ofertei de servicii unităţi de cazare unităţi de alimentaţie instalaţii de agrement unităţi şi instalaţii de tratament Se vor studia: . faună. hidrografie. ponderi. etnografie. Localizarea şi caracterizarea judeţului/ staţiunii scurt istoric al judeţului/ staţiunii aşezare geografică căi de acces nivel de dezvoltare economico-socială 2. din care români şi străini) număr de înnoptări sejurul mediu gradul de ocupare densitatea turistică încasări din turism Se va face o analiză a acestor indicatori pe 3 ani neconsecutivi determinându-se: ritmuri de evoluţie ponderi indici de dinamică Se va realiza o previziune a circulaţiei turistice. categorii de confort. ritmuri de evoluţie. Conţinutul orientativ al programului este următorul: 1. muzee.ECONOMIA TURISMULUI Proiect Program de valorificare a potenţialului turistic al unui judeţ/al unei staţiuni Orizont 2015 Deşi patrimoniul turistic pe care îl deţine ţara noastră este destul de bogat. Prezentarea potenţialului turistic al judeţului/ staţiunii . factori de cură . climă. în aproape toate zonele.resurse turistice antropice: monumente arheologice. forme de proprietate) .distribuţia în teritoriu Se va efectua o analiză pe 3 ani neconsecutivi (ex. număr de locuri) .principalele trasee turistice în zonă 3. rezervaţii şi monumente ale naturii.: 2002-2004-2006) determinându-se evoluţia în timp. În acest context. există încă diferenţe în ceea ce priveşte gradul de valorificare a acestuia. . case memoriale. monumente istorice. monumente de artă şi arhitectură. proiectul îşi propune analizarea resurselor turistice ale unui judeţ/ staţiuni. indici de dinamică. folclor etc. posibilităţile de realizare şi efectele scontate în plan economic 8. 5. construcţii contemporane.structura (pe tipuri. Analiza circulaţiei turistice şi previziunea evoluţiei viitoare Se vor calcula pe 3 ani neconsecutivi următorii indicatori: număr de turişti (pe total. floră.dimensiunea (număr de unităţi. Forme de turism practicate în judeţ/ staţiune 6. 4. monumente de arhitectură populară. Harta judeţului judeţului/ staţiunii - 14 . a gradului actual de exploatare în plan economic şi identificarea soluţiilor de antrenare mai largă în circuitul turistic a acestora. Evaluarea eforturilor investiţionale.resurse turistice naturale: relief. Propuneri de valorificare a resurselor turistice (orizont 2015) 7.

9. Pliant publicitar 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->