Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins:

Introducere
1. Aprecierea stării de transport şi exploatare a sectorului de drum, nivelului de
organizare şi asigurarea securităţii traficului rutier.
1.1.Întocmirea diagramelor capacităţii de trafic şi coeficientului de trafic.
1.2.Aprecierea condiţiilor de securitate a circulaţiei rutiere prin

metoda coeficienţilor de avariere sezonieri.

1.3. Întocmirea diagramei coeficienților de securitate .

1.4. Aprecierea sectorului de drum prin metoda coeficienților

asigurării vitezei de calcul.

1.5.Întocmirea diagramei vitezei traficului rutier.

2. Concluzii pe baza aprecierii şi determinarea măsurilor pentru


ameliorarea stării de transport şi exploatare a sectorului de drum, pentru
sporirea nivelului de organizare şi asigurare securităţii a traficului rutier.

3. Elaborarea schemei de organizare a circulaţiei rutiere pe sectorul de drum dat.


3.1. Instalarea indicatoarelor rutiere.
3.2. Executarea marcajului rutier.
3.3. Instalarea semafoarelor.
3.4. Instalarea parapetelor de protecţie.
Bibliografie.

Coala

Sapojnic O. UTM.528.4.CFDP071.016.ME
Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data
Introducere.

Drumurile, primele căi de comunicaţie au apărut ca o consecinţă a dezvoltării


societăţii. În decursul istoriei societăţii construcţia drumurilor s-a dezvoltat şi a
evoluat în concordanţă cu caracteristicile orînduirii social- economice
corespunzătoare.
De aceea construcţia drumurilor într-o animută etapă reflectă stadiul dezvoltării
social- economice a acelei epoci.
Pentru economia generală a unei societăţi căile de comunicaţie reprezintă
factorul principal ce favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele
mijlocînd mobilitatea oamenilor şi a bunurilor.
Politica statului nostru de construire a unei societăţi multilateral dezvoltate, ce se
exercită în baza cunoaşterii legilor obiective ale dezvoltării sociale, acordă o
atenţie deosebită factorilor ce influenţează sfera producţiei.
Principalele direcţii de dezvoltare a economiei şi a societăţii se conţin în
dezvoltarea largă a construcţiilor rutiere şi în primul rând în zonele rurale şi
părţile îndepărtate de la centrele industriale.
Majoritatea proceselor de construcţie a drumului trebuie să se bazeze
pe industrializarea, automatizarea şi mecanizarea completă a întregului
proces de construcţie.
O mare importanţă o are întreţinerea drumurilor şi de aceia ca şi în alte
ramuri de construcţie, construcţiile drumurilor trebuie orientate la folosirea
pe larg a construcţiilor din beton armat şi a pieselor executate la uzine, care
permit de a preface construcţia îmbrăcămintei rutiere şi lucrări la
construcţia edificiilor de artă într-un proces mecanizat de montare.
Elaborarea şi introducerea sistemelor de mecanizare completă pentru
lucrările rutiere, în prealabil producerea utilajului pentru construcţia mai
rapidă a magistralelor şi drumurilor vor asigura creşterea rapidă a construcţiei
drumurilor.
Drumurile nu sunt doar un mijloc de comunicare, de mobilitate a oamenilor
şi bunurilor materiale, de exploatare şi transportare a bogaţilor naturale, de
schimb cu mărfuri, dar şi nişte edificii de artă formate din lucrări inginereşti
care reflectă starea şi dezvoltarea social-economică a localităţilor.

Coala

Sapojnic O. UTM.528.4.CFDP071.016.ME
Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data
Bibliografie.

1. „Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei rutiere”, îndr.


Metodic pentru lucrări practice, Chişinău, 2006.
2. СниП 2.05.02.-85 Автомобильные дороги. Госстрой СССР М,
Транспорт 1983
3. Сиденко В.М Эксплуатация автомобильных дорог. 1976
4. „Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei rutiere”, îndr.
Metodic pentru elaborarea lucrării de an, Chişinău, 2006.
5. „Exploatarea drumurilor şi organizarea circulaţiei rutiere”, îndr.
Metodic, ciclu de prelegeri, Chişinău 2003.
6. „ Drumuri auto” îndr. Metodic pentru lucrări practice, Chişinău
2005.
7. A. Gohman „ Пересечения и примыкания автомобильных
дорог”, Moscova 1898.

Coala

Sapojnic O. UTM.528.4.CFDP071.016.ME
Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data