Sunteți pe pagina 1din 5

Conf. Univ. Dr. Ing.

Gheorghe Ion GHEORGHE

NGINERIA

NSTRUMENTAŢIEI

NTELIGENTE
şi

NFORMAŢIONALE

Bucureşti, 2005 România


Editată cu sprijinul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Copyright , 2005, Editura Bucureşti
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii CEFIN şi
autorului.
Adresa: Şos. Pantelimon, nr.6-8, sector 2, Bucureşti
T/F: 252.20.96
E-mail: geo@cefin.ro; geocefin@yahoo.com;
web: http://www.centrutransfer.ro

Supervizare ştiinţifică: Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin PAU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale


Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale /
Gheorghe Ion Gheorghe;
Bucureşti: Cefin, 2005 – 1 vol.; cm. –
(Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale) – 2005 – p
ISBN 973-87042-4-3
Bibliogr.
Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale

I. Gheorghe, Gheorghe Ion

681.586.732

Tehnoredactare computerizată:
Octavia Căruntu, Adriana Vochin
Daniela Negreţu
Matriţă calc / hârtie: Octavia Căruntu
Grafica copertă: Tudor Dragomir;
Bun de tipar: 15.11.2005; Coli tipo: 24
C.Z.: 681.586.732
ISBN: 973-87042-4-3
Pentru desfăşurarea activităţii necesare conceperii şi creării acestei
cărţi ca şi pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării ei, s-a beneficiat de
sprijinul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecanică Fină
din Bucureşti, România.