Sunteți pe pagina 1din 11

CUPRINS

Prefaţă ................................................................................ 15

Capitolul 1 PROIECŢIA, CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA


INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI ....................................... 17

1.1. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ....... 17

1.2. Cunoaşterea instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ................................................................... 22

1.3. Parametrii ingineriei instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ................................................................... 24

1.4. Caracterizarea ingineriei instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ................................................................... 25

1.5. Caracterizarea hardware şi software a ingineriei


instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ................. 26

1.6. Structurarea ingineriei instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ................................................................... 28

1.7. Consideraţii generale cu privire la fenomenul de


difracţie a luminii .............................................................. 30

1.8. Reţele incrementale .......................................................... 32

1.9. Traductoare incrementale ................................................ 34

1.9.1. Cuantizarea mărimii de măsurat ......................................... 34

1.9.2. Realizarea semnalelor electrice corespunzătoare


cuantelor ............................................................................. 35

1.9.3. Poziţionarea optică a rasterelor .......................................... 36

1.9.4. Numărarea şi discriminarea sensului de deplasare a


franjelor ............................................................................... 39

5
1.10. Prelucrarea semnalului la metoda incrementală ........... 42

1.10.1. Prelucrarea semnalelor date de fotoreceptoare ................. 42

1.11. Exemple de traductoare fotoelectrice ............................. 46

1.11.1. Traductorul fotoelectric incremental de tip


J. Heidenhain ..................................................................... 46

1.11.2. Traductorul fotoelectric Phocosin ....................................... 49

1.11.3. Traductorul pentru măsurarea deplasărilor foarte mici ....... 51

1.11.4. Traductorul fotoelectric incremental IAL-10 (C. Zeiss) ....... 52

1.12. Principiul scanării fotoelectice utilizat la traductoare


................ 53

1.12.1. Generalităţi ......................................................................... 53

1.12.2. Acurateţea măsurării la traductoarele fotoelectrice liniare ........... 57

1.12.3. Siguranţa traductoarelor liniare fotoelectrice ...................... 61

1.12.4. Tipuri de design mecanic şi montaj la traductoarele liniare ........ 64

1.12.5. Informaţii mecanice generale .............................................. 69

1.12.6. Prezentarea traductoarelor liniare LIP 471 /LIP 481 ........... 70

1.12.7. Interfeţe pentru traductoare fotoelectrice liniare ................. 71

1.12.8. Detecţia poziţiei la traductoarele liniare .............................. 77

1.12.9. Specificaţii electrice generale privind traductoarele


liniare................................................................................... 77

1.12.10. Echipamente de măsurare şi testare pentru traductoare


liniare .................................................................................. 81

1.12.11. Evaluarea electronicii utilizate la traductoarele liniare ........ 81

1.13. Traductoare etalon fotoelectrice de lungime ………….. 82

1.13.1. Principiul de funcţionare ..................................................... 82

1.13.2. Semnul de referinţă ............................................................ 84

1.13.3. Soluţia micromecanică ....................................................... 84

6
1.13.4. Componente expansibile .................................................... 85

1.13.5. Privind precizia /acurateţea măsurării ................................ 86

1.13.6. Privind eroarea de poziţie pe lungimea de măsurare ......... 86

1.13.7. Privind eroarea de poziţie pe perioada unui semnal .......... 86

1.13.8. Interfeţele electronice pentru traductoarele etalon ............. 89

1.13.9. Informaţiile electrice generale pentru traductoarele etalon


de lungime .......................................................................... 93

1.14. Tehnica „heidenhain” de funcţionare şi realizare a


riglelor şi discurilor incrementale ................................... 94

1.14.1. Fundamente. Procese. Proceduri ....................................... 94

1.14.2. Tehnica Heidenhain pentru precizia gradaţiilor – baza unei


precizii ridicate .................................................................... 95

1.14.2.1. Tehnica Diadur ................................................................... 96

1.14.2.2. Tehnica Aurodur ................................................................. 96

1.14.2.3. Reţelele gradate ................................................................. 96

1.14.2.4. Tehnica Supradur ............................................................... 96

1.14.2.5. Tehnica
Magnodur .............................................................. 97

1.14.3. Tehnica Heidenhain în măsurarea lungimilor ..................... 97

1.14.3.1. Traductoare de
lungime ...................................................... 98

1.14.3.1.1. Paşii de măsurare la traductoarele liniare .......................... 99

1.14.3.2. Traductoare liniare cu carcasă întreagă (LS,LF,LC,LB) ..... 100

1.15. Traductoare în coordonate pentru palpare şi


măsurare ........................................................................... 103

1.15.1. Traductoare inductive în 3D pentru palpare şi


măsurare(Tip Leitz-Opton) ................................................. 103

7
1.15.2. Soluţii optime pentru traductoare electronice de poziţie .... 107

1.15.2.1.1. Descriere constructivă pentru varianta


(A) ......................... 107

1.15.2.1.2. Descriere tehnico – funcţională pentru varianta (A) ........... 108

1.15.2.1.3. Descrierea tehnologică pentru varianta


(A) ........................ 109

1.15.2.1.4. Caracteristici tehnico – funcţionale şi metrologice ale


traductorului electronic de poziţie – varianta (A) ................ 109

1.15.2.1.5. Aplicabilitatea traductorului electronic de poziţie –


varianta
(A) ......................................................................... 109

1.15.2.2.1. Prezentarea schemei cinemato - funcţionale la varianta (B) ....... 109

1.15.2.3.1. Descriere constructivă pentru varianta


(C) ......................... 110

1.15.2.3.2. Descriere tehnico – funcţională a variantei (C) .................. 111

1.15.2.3.3. Descriere tehnologică a variantei


(C) ................................. 111

1.15.2.3.4. Caracteristici tehnico – funcţionale şi metrologice ale


traductorului ....................................................................... 112

1.15.2.3.5. Aplicabilitatea traductorului în varianta


C ........................... 112

1.15.3. Calculul traductorului electronic de poziţie ......................... 112

1.15.3.1. Calculul de
rezistenţă ......................................................... 112

1.15.3.1.1. Calculul arcului


membrană ................................................. 112

1.15.3.2. Calculul asamblării prin strângere a arcului membrană ..... 123

1.15.3.3. Calculul erorilor la traductoarele cu contacte electrice în 3


D ....... 125

1.15.3.3.1. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor ................. 125

8
1.15.3.3.1.1 Caracteristici
. statice ............................................................ 125

1.15.3.3.1.2 Caracteristici
. dinamice ........................................................ 127

1.15.3.3.1.3 Caracteristici constructive şi de exploatare ........................


. 129

1.15.3.3.1.4 Calculul erorilor de


. temperatură ......................................... 129

1.15.3.3.1.5 Calculul erorii


. cinematice .................................................... 130

1.15.3.3.1.6 Calculul schemei cinemato-funcţionale la traductoarele cu


. contacte electrice, în 3
D .................................................... 131

1.15.3.3.1.6.1. Calculul sistemului electronic ............................................. 131

1.16. Traductoare în coordonate multiple cu forţă reglată .... 135

1.16.1. Descrierea constructivă a traductorului .............................. 135

1.16.2. Descrierea tehnico – funcţională a traductorului ................ 139

1.16.3. Descrierea tehnologică a traductorului ............................... 142

1.16.4. Caracteristici tehnico-funcţionale si metrologice ale


traductorului ....................................................................... 142

1.16.5. Aplicabilitatea traductorului ................................................ 143

1.17. Traductoare liniare expuse cu gradul de acurateţe mai


bun de ± 1µ m
(LIP) ............................................................ 143

1.17.1. Prezentarea traductoarelor liniare ...................................... 143

1.17.2. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor LIP 382, LIP


372, LIP 481, LPI 471 ........................................................ 145

1.17.3. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor PP 281, PP 271,


LIP 581, LIP 571 ................................................................. 146

1.18. Traductoare liniare expuse cu grad de precizie ±3μm 147

9
(LIDA, LIF) ..........................................................................

1.19. Traductoare de lungime tip Heidenhain-Certo, cu


precizie
± 0.1µ m ................................................................. 149

1.19.1. Precizia traductoarelor ........................................................ 149

1.19.2. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 150

1.20. Traductoare de lungime Heidenhain-Metro cu precizie


de
± 0.2µ m .......................................................................... 151

1.20.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 151

1.20.2. Montajul traductoarelor ....................................................... 152

1.21. Traductoare de lungime tip Heidenhain –Metro cu


precizie
± 0.2µ m ............................................................... 152

1.21.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 153

1.21.2. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor MT 60 M, MT 60


K, MT 101 M şi MT 101 K ................................................... 153

1.22. Traductoare de lungime tip Heidenhain-Specto cu


precizie
± 1µ m .................................................................... 154

1.22.1. Acţionarea tijei de palpare .................................................. 154

1.22.2. Montajul traductoarelor ....................................................... 154

1.22.3. Caracteristicile tehnice ale traductoarelor ST 1208, ST


1278, ST 1288, ST3008, ST 3078 şi ST 3088 ................... 154

1.23. Măsurarea unghiurilor ...................................................... 155

1.23.1. Traductoare unghiulare ....................................................... 155

1.23.2. Traductoare de rotaţie ........................................................ 156

1.23.3. Variante de montare a traductoarelor ................................. 157

1.24. Traductoare unghiulare cu rulmenţi şi cuplaj stator 159

10
(RCN, RON, RPN) ..............................................................

1.24.1. Caracteristicile principale .................................................... 159

1.25. Traductoare unghiulare cu rulmenţi, pentru cuplarea


separată a arborelui .......................................................... 161

1.25.1. Caracteristicile principale .................................................... 161

1.26. Traductor de măsurat lungimi ......................................... 163

1.26.1. Prezentare .......................................................................... 163

1.26.2. Soluţii originale la traductorul de măsurat lungimi .............. 175

Capitolul 2 INGINERIA TEHNICII SENZORICE / MICROSENZORICE


PENTRU INGINERIA INTELIGENTĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ ... 177

2.1. Ingineria tehnicii senzorice / microsenzorice ................ 177

2.2. Interfeţe electronice pentru traductoare fotoelectrice


absolute ............................................................................. 199

2.2.1. Valori absolute ale poziţiei prin interfaţa „EnDat 2.1” .......... 199

2.2.2. Funcţionarea interfeţei EnDat ............................................. 200

2.2.3. Selectarea tipului de transmisie .......................................... 201

2.2.4. Parametrii ........................................................................... 201

2.2.5. Ariile memoriei .................................................................... 202

2.2.6. Parametrii OEM-ului ........................................................... 202

2.2.7. Parametrii funcţionării ......................................................... 202

2.2.8. Nivelul funcţionării ............................................................... 203

2.2.9. Funcţiile de monitorizare şi diagnosticare ........................... 203

2.2.10. Transferul datelor ................................................................ 203

2.2.11. Cicluri de control pentru transferul valorilor poziţiei ............ 203

2.2.12. Cicluri control pentru transmiterea parametrilor .................. 205

2.2.13. Sincronizarea valorii cod transmisă serial cu semnalul 205

11
incremental .........................................................................

2.2.14. Citirea parametrilor de la traductor ..................................... 206

2.2.15. Scrierea parametrilor în traductor ....................................... 206

2.3. Tehnica măsurării în ingineria instrumentaţiei


inteligente şi informaţionale cu traductoare
electronice de poziţie în 3D ............................................. 207

2.3.1. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie 3D,


tip Renishaw ....................................................................... 207

2.3.2. Tehnica de măsurare cu traductorul electronic de poziţie


în 3D, tip PH ....................................................................... 208

2.3.3. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie, tip


FTB, Germania ................................................................... 211

2.3.4. Tehnica măsurării cu traductorul electronic de poziţie în


3D cu contacte electrice, tip CEFIN, România ................... 214

2.4. Logica de măsurare 3D .................................................... 222

Capitolul 3 ECHIPAMENTE ŞI SISTEME INTELIGENTE ŞI


INFORMAŢIONALE DE MĂSURARE, VERIFICARE,
REGLARE ŞI CONTROL INTEGRONIC ........................... 225

3.1. Sisteme robotice inteligente pentru tehnica măsurării


în 3D în ingineria sistemelor şi informaţiei .................... 225

3.2. Echipamente şi sisteme integronice de măsurare


spaţială pentru diferite medii industriale ........................ 248

3.2.1. Sistemul integronic multiarticulat pentru măsurarea


spaţială ............................................................................... 248

3.2.2. Sisteme mecatronice / integronice de măsurare in trei


coordonate .......................................................................... 251

3.2.3. Sisteme integronice cu traductor interferometric cu laser


pentru măsurarea microgeometriei suprafeţelor în diferite
medii industriale .................................................................. 261

3.2.4. Sisteme integronice modulare şi flexibile cu traductor 264


fotoelectric incremental pentru măsurarea abaterilor de

12
formă şi de poziţie la reperele industriale de revoluţie ........

3.2.5. Sisteme interferometrice integronice automate pentru cer-


tificarea mărimilor terminale în laboratoare metrologice .... 270

3.2.6. Macrosisteme integronice de inspecţie a abaterilor


geometrice de formă şi poziţie în 3 D în diferite medii
industriale ........................................................................... 271

Capitolul 4 RECEPTORII INFORMAŢIEI ÎN INGINERIA INSTRU-


MENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .......... 275

4.1. Senzori în ingineria instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ................................................................... 275

4.1.1. Rolul senzorilor în ingineria instrumentaţiei inteligente şi


informaţionale ..................................................................... 275

4.1.2. Efectul de măsurare şi efectul de influenţă în ingineria


instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ........................ 275

4.1.3. Condiţii impuse senzorului în ingineria instrumentaţiei


inteligente şi informaţionale ................................................ 276

4.1.4. Tipul de semnal al senzorului în ingineria instrumentaţiei


inteligente şi informaţionale ................................................ 276

4.2. Tipuri de senzori în ingineria instrumentaţiei


inteligente şi informaţionale ............................................ 277

4.2.1. Senzori pentru mărimi geometrice şi mărimi cinematice .... 277

4.2.1.1. Senzorii (receptorii)


rezistivi ................................................ 277

4.2.1.2. Senzori (receptori) inductivi (de distanţă şi de


unghi) ......... 277

4.2.1.3. Senzori (receptori) capacitivi (de distanţă şi de nivel) ........ 278

4.2.1.4. Senzori (receptori)


magnetici .............................................. 279

4.2.1.5. Senzori (receptori) codificaţi (pentru distanţă şi pentru 279


unghi) .................................................................................

13
.

4.2.1.6. Senzori (receptori)


incrementali .......................................... 280

4.2.1.7. Senzori (receptori) cu interferometru – laser ...................... 281

4.3. Comunicaţia şi performanţele senzorilor în ingineria


instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ................. 282

Capitolul 5 TEHNICA MĂSURĂRII CONTROLULUI ACTIV ŞI


AUTOMAT ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI
INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .............................. 289

5.1. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale


a controlului activ şi automat ......................................... 289

5.2. Ingineria instrumentaţiei inteligente şi informaţionale


pentru detecţia zgomotului produs la impactul piatră
abrazivă – piesă ................................................................ 293

Capitolul 6 SISTEME INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE CU CNC


...... 295

6.1. Sisteme inteligente şi informaţionale cu cnc destinate


proceselor de măsurare în 3D cu precizii
submicronice şi nanometrice .......................................... 295

Capitolul 7 SOFTWARE-UL ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI


INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE .............................. 301

7.1. Software specific măsurărilor metrologice în ingineria


instrumentaţiei inteligente şi informaţionale ................. 301

7.1.1. Software elaborat de "Metrologic Instruments" ................... 302

Capitolul 8 SISTEME LOGICE INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE


PENTRU INSTRUMENTE / APARATE / ECHIPAMENTE
ŞI INSTALAŢII INTELIGENTE / MECATRONICE ŞI
INTEGRONICE CU SENZORI / MICROSENZORI ŞI
TRADUCTOARE / MICROTRADUCTOARE ..................... 309

14
8.1. Sisteme logice informaţionale pentru instrumente
digitale inteligente ............................................................ 309

8.1.1. Sistem logic de achiziţie date dedicat instrumentelor /


aparatelor şi echipamentelor digitale .................................. 310

8.2. Sisteme universale logice de achiziţie date prin SPC /


CAQ .................................................................................... 311

8.2.1. Sistem logic complet şi dezvoltat pentru aplicaţii speciale


de măsurare ........................................................................ 312

8.3. Sisteme logice SPC generalizate pentru întreaga gamă


de instrumente / aparate / echipamente şi
instalaţii inteligente mecatronice de măsurare ...... 314

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................... 317

15