Dicţionar de informatică englez-român

A drive A Programming Language a.c.-d.c. converter A/B roll-editing a/b switch A/UX AAC (Automatic Amplitude Control) A-B roll editing abandon abbreviated number ABC (Automatic Beam Control) ABC (Automatic Brightness Control) Abelian collection Abelian group Abelian integral abend ABI (Application(s) Binary Interface) ablation abnormal end abnormal shutdown abnormal termination abort abort procedure abort sequence abort statement aborted connection ABP (Actual Block Processor) abridged multiplication abscissa absolute absolute accuracy absolute address absolute addressing absolute binary form absolute cell reference absolute code absolute command absolute coordinate absolute error (AE) absolute expiration unitatea de dischetă A, unitatea floppy A limbajul de programare APL convertor c.a.-c.c. editare A-B roll comutator basculant versiune UNIX pentru Macintosh reglare automată a amplitudinii editare A-B roll a abandona număr rotunjit control automat al curentului de fascicul (la camerele video) control automat al strălucirii subgrup abelian grup abelian, grup comutativ integrală abeliană, integrală algebrică sfârşit anormal; încheiere anormală a unui calcul interfa ă binară de aplica ie, interfa ă pentru aplica ii la nivel de cod inscrip ionare (de CD-ROM) închidere/terminare anormală închidere anormală/ incorectă (a calculatorului) oprire/închidere anormală a abandona, a opri procedură de anulare, procedură de oprire secven ă de abandonare/de oprire instruc iune de abandonare/de oprire legătură abandonată/anulată program de traducere a cererilor adresate calculatorului înmul ire cu rotunjire/cu precizie impusă abscisă absolut; necifrat precizie absolută adresă absolută (în RAM) adresare absolută format binar absolut referin ă absolută de celulă cod absolut comandă absolută coordonată absolută eroare absolută timp absolut de expirare

absolute instruction absolute loader absolute position absolute reference absolute URL absolute value absolute vector absorbency abstract data type abstract machine abstract program abstract set abstract syntax abusive message AC AC power ACA Acalc ACC (Access Control Center) ACC (Automatic Color Control) accel table Accelerated Graphics Port (AGP) acceleration acceleration features accelerator accelerator board accelerator chip accelerator key accelerator table accent accept Acceptable Use Policy (AUP) acceptance rate acceptance test acceptance testing access access arm access category access charge access check access code access coding access control

instruc iune absolută încărcător absolut /binar pozi ie absolută referin ă absolută URL absolut, adresă URL absolută valoare absolută vector absolut grad/putere de absorb ie tip de date abstract calculator abstract/complex; sistem de calcul abstract program abstract mul ime abstractă sintaxă abstractă mesaj injurios c.a. (curent alternativ) alimentare de la re ea active configuration area utilitar din DOS 7 pentru efectuarea de calcule matematice centru de control al accesului; centru de gestiune/comandă a accesului control automat al culorii tabel de acceleratori; taste rapide port grafic accelerat, port pentru placa video accelerare func ii de accelerare accelerator; tastă de accelerare placă de accelerare cip de accelerare (al adaptorului video) tastă de accelerare, tastă rapidă, comandă directă tabel de acceleratori accent acceptare politică de utilizare acceptabilă; reguli de utilizare acceptabile viteză de reac ie a tastaturii test de recep ie testare de recep ie (a programelor) acces//a accesa, a ob ine accesul bra de acces (al hard-discului) categorie de acces taxă de acces verificări pentru acces cod de acces codificare de acces control al accesului (în server)

Access Control Entries (ACE) access control field Access Control List (ACL) Access Control Software (ACS) Access Control System (ACS) access counter access cycle access declaration access denied Access Developer’s Toolkit (ADT) access device access gateway Access Gateway Provider access hole access ID access identifier (ACID) access information access key access level access license access line access list access log files access management access mechanism access method access number access path access path independence access pattern access period access permission access point access privileges access protocol access rights access speed access time access type access unit (AU) access validation policy access violation access-challenge

date/intrări pentru controlul accesului câmp de control al accesului listă de control al accesului, listă ACL software de comandă a accesului sistem de comandă a accesului contor pentru numărul de accesări, contor al vizitatorilor ciclu de acces declara ie de acces acces refuzat set de instrumente de elaborare pentru Access dispozitiv de acces portal de acces furnizor de portal de acces orificiu de acces (la dischetă) identificator pentru acces identificator de acces informa ii de acces cheie de acces; tastă de acces nivel de acces (la resursele partajate) licen ă de acces linie de acces listă de acces fişiere de eviden ă a accesului gestionare a accesului mecanism de acces(are) metodă de acces(are) număr de acces/ de contactare cale de acces independen ă de calea de acces model de acces perioadă de acces permisiune de acces, autorizare a accesului punct de acces privilegii de acces protocol de acces drepturi de acces viteză de acces/de citire timp de acces tip de acces unitate de acces politică de validare a dreptului de acces încălcare a drepturilor de acces provocare a accesului

accessed accessibility Accessibility Accessibility error Accessibility icon accessibility options Accessibility status Accessibility tools Accessibility Wizard accessible accessor accessory program access-reject access-request accidental error account account database key account domain account information account lockout account lockout count account management account operators account password account policies account type accountability accounting accounting application accounting formats accounting information accounting ledger accounting machine accounting package accounting request accounting-request accounting-response accouterment accreditation accumulator accuracy

deschis, accesat accesibilitate; adresabilitate Accesibilitate; elemente/instrumente de accesibilitate, instrumente ajutătoare eroare la instrumentele de accesibilitate pictograma „Accesibilitate”, pictogramă pentru facilită ile destinate utilizatorilor cu handicap op iuni de accesibilitate; op iuni pentru utilizatori cu handicap stare a elementelor/instrumentelor de accesibilitate/ajutătoare instrumente de accesibilitate, instrumente destinate utilizatorilor cu handicap asistent pentru instrumentele de accesibilitate, wizard pentru instrumentele ajutătoare/de accesibilitate adresabil; disponibil, abordabil, accesibil utilizator cu drept de acces, autorizat program auxiliar interzicere a accesului solicitare pentru acces eroare întâmplătoare cont parolă pentru baza de date a utilizatorilor domeniu de conturi informa ii despre cont blocare a contului număr de încercări nereuşite (admise înaintea blocării contului) gestionare a conturilor/administrare a conturilor operatori de cont parolă de cont politici de cont tip de cont responsabilitate, răspundere contabilitate; gestionare a conturilor aplica ie de contabilitate formate ale programelor de contabilitate recunoscute informa ii pentru gestionarea conturilor registru contabil aparat/calculator/maşină de facturat şi contabilizat pachet de programe de contabilitate solicitare pentru gestionarea conturilor solicitare pentru gestionarea conturilor răspuns al administra iei conturilor accesorii, echipament acreditare acumulator, registru pentru efectuarea de calcule în CPU acurate e, exactitate, precizie

accurately defined system (ADS) system exact definit ACERLI (Association Française des Centres d’Essais pour les Reseaux Locaux Industriels) Asocia ia Franceză a Centrelor de Cercetare pentru Re ele Locale Industriale acetate folie transparentă (pentru retroproiector) achievable colors culori realizabile (care pot fi ob inute prin combinări) achromatic component componentă acromatică ACIA (Asynchronous Communications Interface) interfa ă pentru comunica ii asincrone ACID (Access Identifier) identificator de acces acknowledge a confirma (recep ia) acknowledge character caracter de confirmare (a primirii unui mesaj) acknowledgement confirmare (a recep iei) acknowledgement modes moduri de confirmare a legăturii ACL (Application Control Language) program de comandă pentru aplica ii ACL propagation propagare ACL ACM (Association for Computing Machinery) Asocia ia pentru Tehnica de Calcul ACM Compressed Audio Stream flux audio comprimat tip ACM acoustic echo cancellation anulare acustică a ecoului acoustic signal semnal acustic acoustic-connect modem modem cu cuplare acustică ACP (Asynchronous Control Program) program de comandă asincron ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) interfa ă avansată pentru configurarea şi controlul alimentării ACPI AC Power Source sursă de alimentare ACPI ACPI Battery baterie ACPI ACPI Embedded Controller controler ACPI intern/integrat ACPI Fan ventilator pentru ACPI ACPI Generic Bus magistrală ACPI generică ACPI Generic EIO Bus magistrală ACPI EIO generică ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering gestionar de întreruperi ACPI pentru interfe ele PCI ACPI Lid capac de sursă ACPI ACPI Power Button întrerupător al sursei ACPI ACPI Sleep Button buton „Sleep” al sursei ACPI ACPI System Button buton „System” al sursei ACPI acquire achizi ie, achizi ionare, captare (a imaginii) acquire dialog box caseta de dialog de achizi ie acquire module modul de achizi ie acquisition colectare (de date) Acrobat program de la Adobe pentru fişiere PDF acronym acronim, prescurtare ACS (Access Control Software) software de comandă a accesului ACS (Access Control System) sistem de comandă a accesului action ac iune action bar bară de meniuri; bară de ac iuni action chart diagramă func ională action games jocuri de ac iune

action pane action query activation activation border activation code activation function activation record active active area active border active cell active cell area active cell marker active configuration active connections active database active directory active directory objects Active Directory Services Interface (ADSI) Active Directory User Object active document active drive active drive letter active fax modem active file active handle active index active lease active matrix active matrix color active matrix display active painting tool active partition active printer active project active resources active routes active scripting active search tool active sensing active session active setup active termination

panou/sector cu ac iuni interogare de ac iune, interogare pentru executarea unei ac iuni activare chenar de activare, indicator al stării active cod de activare func ie de activare înregistrare de activare activ zonă activă cadru activ celulă activă zonă cu celule active marcaj al celulei active, chenar specific celulei active configura ie activă legături active bază de date activă director activ obiecte de director activ interfa ă ADSI, interfa ă pentru serviciile de director activ obiect utilizator din Active Directory document unitate/parti ie activă litera unită ii/parti iei active fax-modem activ fişier activ pointer activ, selector activ index activ adrese închiriate active matrice activă matrice de culori activă, tehnologie de afişare pentru notebook afişaj cu matrice activă, display cu matrice activă instrument de desenat activ parti ie activă imprimantă activă proiect activ resurse active rute active scriptare activă instrument de căutare activ sesizare activă sesiune activă setup activ, instalare activă terminare/închidere activă

active title bar active window active window border active wiretapping ActiveMovie Control ActiveX control activity light activity tracking actor actual actual address actual argument actual block processor (ABP) actual data transfer rate actual decimal point actual image size actual instruction actual key actual parameter actual recipient actual size actual transfer rate actuator acute ACW (Alternating Continuous Wave) ad hoc query Ada adapt adapter adapter address adapter area adapter bindings adapter card adapter check adapter default adapter driver adapter information adapter plug adapter segment adapter settings adapter string adapter type adaptive

bară de titlu activă; bară de titlu a ferestrei active fereastră activă cadru al ferestrei active branşare clandestină activă control pentru ActiveMovie control ActiveX led de activitate, indicator luminos/led pentru semnalizarea activită ii înregistrare/monitorizare/urmărire a activită ilor actor efectiv; real adresă efectivă; adresă reală argument propriu-zis/efectiv program de traducere a cererilor adresate calculatorului viteză efectivă de transfer de date virgulă zecimală reală dimensiunile imaginii originale instruc iune reală, instruc iune propriu-zisă adresă reală parametru propriu-zis/efectiv destinatar pro-priu-zis/efectiv dimensiuni ale originalului viteză de transfer efectivă/reală dispozitiv de ac ionare, bra de citire/scriere (accent) ascu it, acut undă alternantă continuă/neamortizată interogare ad hoc/completă limbaj de programare la nivel înalt a adapta adaptor, placă de extensie adresă a plăcii de re ea domeniu al adaptorului legături ale plăcii de re ea placă adaptoare; placă de re ea control al adaptorului configura ie standard (a plăcii) driver al plăcii adaptoare informa ii despre placa de re ea/placă grafică fişă de adaptare, adaptor segment adaptor parametri ai adaptorului; setări ale adaptorului şir al adaptorului tip de adaptor, tip de placă autoreglabil

Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) etodă de comprimare pentru multimedia, comprimare ADPCM m adaptive integration integrare adaptivă adaptive menu meniu adaptiv/autoconfigurabil/automodificabil adaptive neural network re ea neuronală adaptivă/ autoconfigurabilă adaptive palette paletă adaptivă/autoconfigurabilă/automodificabilă adaptive threshold prag/nivel adaptiv/autoconfigurabil adaptor adaptor ADB (Apple Desktop Bus) interfa ă pentru periferice (la Macintosh) ADC (Advanced Data Control) control avansat al datelor ADC (Analog-Digital Converter) convertor analogdigital add a adăuga (într-o listă); a introduce Add Infrared Device Wizard asistent pentru configurarea aparatelor cu infraroşii add instruction instruc iune de adunare add mode mod de însumare Add New Hardware Wizard asistent pentru componente hard-ware ADD NOT operation opera ie de excludere Add Printer Wizard asistent pentru instalarea imprimantelor add punch machine perfora-tor-sumator Add Shared Folder partajare de dosar Add/Remove Programs adăugare/eliminare programe added color depth intensitate superioară a culorilor; adâncime de culoare îmbunătă ită/extinsă added connectivity conectivitate extinsă added feature facilitate suplimentară adder sumator adder gate poartă sumatoare adder-subtracter sumator-scăză-tor add-in program de completare/de extensie, program extern/auxiliar add-in adapter adaptor de extensie add-in commands comenzi de extensie add-in program program de completare/de extensie, program auxiliar, utilitar add-in utility utilitar de extensie adding counter contor cumulativ adding network re ea sumatoare add-ins listă a modulelor de extensie addition sumă addition without carry disjunc ie add-on modul/dispozitiv suplimentar, upgrade add-on board placă de extensie/suplimentară add-on filters filtre suplimentare/de extensie address (ADR) adresă//a adresa address administration administrare a adreselor address band bandă de adresă address bar bară de adrese

address blank address book address book file address book provider address box address bus address card address class address cluster size address conflict address data address database address decoder address display address family address field address format address list file address mapping address mask address mask replies address modification address of proxy address offset address paragraph address part address pool address record address register address resolution Address Resolution Protocol address restrictions address section address segments address source address space Address Space Identifier (ASID) address track address translation address translator addressability addressable addressable point

blanc de adresă agendă (de adrese) fişier al agendei (de adrese) furnizor al agendei (de adrese) casetă de/pentru adresă magistrală de adrese fişă de adresă (pentru persoanele de contact) clasă de adresă dimensiune a grupării de adrese conflict de adresă date despre adresă bază de date cu adrese decodificator de adrese afişare a adresei familie de adrese câmp de adresă format de adresă; format al adreselor fişier cu lista de adrese asociere a adreselor; punere în coresponden ă a adresei mască de adrese răspunsuri ale măştii de adrese modificare a adresei adresă de proxy decalaj de adresă paragraf de adresă parte/sec iune de adresă colec ie de adrese, set de adrese înregistrare de adresă registru de adrese rezolu ia/conversia adresei protocol ARP, protocol pentru conversia adreselor dintr-o re ea locală/LAN restric ii pentru adrese sec iune de adresă segmente de adrese sursă de adrese spa iu de adrese identificator al spa iului de adrese pistă de adrese translatare de adrese translator de adrese adresabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de adresare adresabil pozi ie adresabilă; punct adresabil

gestionare sistem de fişiere de administrat comandă de administrare/administrativă fişier pentru administrare (a serverului) limită de administrare domeniu de gestionare a administrării modul administrativ coadă de (aşteptare pentru) administrare instrumente de administrare drepturi de acces pentru administrare cont administrativ avertizări administrative op iuni administrative . propor ionalitate sistem de codificare digitală automată interogări ad-hoc interfa ă cu utilizatorul a aplica iilor Macintosh selector de primă cifră adiacen ă. a modifica reglare proprietă i audio modificare/ajustare proprietă i de afişare marcaje de corec ie adaptare/ajustare pozi ie configurare sistem ecologic/de economisire a energiei mod de aliniere a textului reglaj volum virgulă deplasabilă dimensiune variabilă comandă de ajustare/de corec ie marcaj/selector de ajustare/corec ie. destinatar adresare (localizare a unui sector de memorie) excep ie de adresare mecanism de atribuire a adreselor/ de adresare schemă/sistem de adresare instruc iune fără adresă adecvare. a ajusta.addressee addressing addressing exception addressing mechanism addressing scheme addressless instruction adequacy ADES (Automatic Digital Encoding System) ad-hoc queries ADI (Apple Desktop Interface) A-digit selector adjacency adjacency matrix adjacent adjacent tracks adjust Adjust Audio Properties Adjust Display Properties adjust handles Adjust Position Adjust Power Properties adjust text mode Adjust volume adjustable point adjustable size adjustment command adjustment handle adjustment layer Admin Test Message admin tool administer administer file system administration command administration file administration limit administration management domain administration module administration queue administration tools administrative access administrative account administrative alert administrative options adresant. acceptabilitate. contiguitate matrice asociată adiacent piste adiacente/ alăturate a adapta. marcaj/selector de modificare a formei unui obiect strat de ajustare/corec ie mesaj de testare pentru administrator instrument de administrare administrare.

interfa ă avansată pentru configurarea şi controlul alimentării .administrative privileges privilegii administrative/de administrare administrative rights drepturi administrative/de administrare administrative security securitate administrativă administrative software program software administrativ administrative status stare administrativă administrative TAPI account cont TAPI administrativ administrative tool instrument administrativ. asistent administrativ administrator administrator administrator account cont de administrator Administrator Logon identificare a administratorului Administrator mode instalare în modul Administrator administrator name nume al administratorului administrator password parolă a administratorului administrator privileges privilegii de administrare/de administrator Admins grup al administratorilor ADO Automation object obiect de automatizare ADO ADO MD (ADO Multidimensional (Expressions) expresii ADO multidimensionale ADO Multidimensional (ADO MD) Expressions expresii ADO multidimensionale Adobe firmă producătoare de software Adobe Acrobat program pentru documente PDF Adobe Document Structuring Convention conven ie de structurare a documentelor Adobe Adobe Gamma program de calibrare a monitorului Adobe Illustrator program de grafică Adobe Photoshop program de editare a imaginilor Adobe PostScript program pentru descrieri de pagină Adobe Premiere program pentru editare video Adobe Type Manager (ATM) program pentru gestionarea fonturilor Adobe ADOX extensii ADO ADP (Automatic Data Processing) prelucrare automată a datelor ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) etodă de comprimare pentru multimedia. comprimare ADPCM m ADS (Accurately Defined System) system exact definit ADSI (Active Directory Services Interface) interfa ă ADSI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) linie digitală asimetrică de abonat ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Loop) buclă digitală asincronă de abonat ADT (Access Developer’s Toolkit) set de instrumente de elaborare pentru Access ADTG (Advanced Data Table-Gram) protocol ADTG adult adult adult educational games jocuri educative pentru adul i advanced avansat. extins Advanced Audio Properties proprietă i audio extinse/suplimentare Advanced Color Management gestionare avansată a culorilor Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) magistrală ACPI. superior. îmbunătă it. program administrativ/de administrare administrative wizard rutină wizard administrativă.

men ionat (pe suprafa a de lucru) advertisement files (. parametri avansa i de conectare advanced controls parametri suplimentari Advanced Diagnostics Disk teste avansate/complexe de diagnoză. program pentru copii de siguran ă agent group grupă de agent agent ID indicativ al agentului agent password parolă a agentului agent state stare a agentului . programe avansate de diagnoză Advanced Interactive eXecutive (AIX) versiune UNIX realizată de IBM Advanced Micro Devices (AMD) firmă americană producătoare de procesoare Advanced Power Management (APM) sistem îmbunătă it/avansat de gestionare a consumului (de energie) Advanced Power Management Control Panel Applet panou de comandă pentru sistemul APM Advanced Power Management driver driver pentru APM Advanced Power Management support compatibilitate cu standardul APM Advanced programmable interrupt controller controler programabil extins pentru întreruperi Advanced Program-to-Program Communications (APPC) standard pentru comunica ii interprograme advanced referential integrity features func ii complexe pentru integritatea referin elor Advanced Research Projects Agency (ARPA) agen ie din cadrul Ministerului Apărării al SUA. reglare automată a frecven ei affirmative acknowledge (ACK) confirmare pozitivă AFIPS (American Federation of Information ProcessingFedera ia Societă ilor de Prelucrare a Informa iei din SUA Societies) AFIS (Automatic fingerprint identification system) sistem automat de identificare după amprentele digitale AFM (Audio Frequency Modulation) modulare a frecven ei audio AFP (AppleTalk Filing Protocol) protocol AFP AFS (Andrew File System) sistemul de fişiere Andrew after update image imagine după actualizare aftermarket pia ă de subansambluri.Advanced Connection Settings parametri extinşi pentru modem.AAS) fişiere de reclamă advisory system sistem orientativ/de consultan ă AE (Absolute Error) eroare absolută AESC (American Engineering Standards Committee) Comitetul pentru Standarde Tehnice din SUA AFC (Application Foundation Classes) clase AFC AFC (Automatic Frequency Control) control automat al frecven ei. creatoarea re elei ARPANet Advanced Run-Length Limited (ARLL) metodă de stocare a informa iilor pe hard-disc Advanced SCSI Programming Interface (ASPI) interfa ă pentru echipamentele SCSI advanced sort sortare avansată advanced technology (AT) tehnologie avansată Advanced Technology Attach-ment Packet Interface (ATAPI) ă pentru conectarea unită ii CD-ROM EIDE interfa advanced tools instrumente performante/avansate/îmbunătă ite advanced user utilizator avansat. utilizator experimentat adventure game joc de aventuri advertised anun at. program care lucrează în fundal. pia ă de software şi periferice agate agată AGC (Automatic Gain Control) reglaj automat al amplificării agent agent.

jurnal de aten ionare mesaj de avertizare/ aten ionare/alertare text de aten ionare. port pentru placa video analiză euristică avansată. mul ime coloană compozită func ie globală obiect global operator global valoare globală func ii globalizate globalizare port grafic accelerat. avertizare casetă de avertizare/aten ionare/alertare situa ii de aten ionare înregistrare de aten ionare func ie de avertizare aten ionare/alertare interval de aten ionare protocol de aten ionare. câmp vizat câmp de intă intrare de audiofrecven ă cap flotant aerograf sistem informa ional automatizat interval versiune UNIX realizată de IBM cheie auxiliară legea A album control automat al semnalului programe auxiliare pentru Aldus PageMaker program de tehnoredactare profesional aten ionare. tehnologie de monitorizare pentru detectarea viruşilor limbaj evoluat de programare a componentelor hardware inteligen ă artificială tehnologie de inteligen ă artificială fişier audio mono pe 8 bi i cerc-obiectiv. cerc vizat câmp-obiectiv.aggregatable aggregate aggregate column aggregate function aggregate object aggregate operator aggregate value aggregated functions aggregation AGP port (Accelerated Graphics Port) AHA (Advanced Heuristic Analysis) AHPL (A Hardware Programming Language) AI (Artificial Intelligence) AI technology AIFF aiming circle aiming field aiming symbol A-IN (Audio-Input) air floating head airbrush AIS (Automated Information System) aisle AIX (Advanced Interactive eXecutive) A key (auxiliary key) A-Law album ALC (Automatic Level Control) Aldus Additions Aldus PageMaker alert alert box alert conditions alert entry alert function alert interval alert log alert message alert text alert trigger ALG (algorithm) algebraic language ALGOL (ALGOrithmic Language) globalizabil colec ie. text de avertizare triger de avertizare/aten ionare/alertare algoritm limbaj algebric limbaj de programare algoritmic .

a rezerva memorie alocată. atribuire de pseudonime. neuniformitate a marginilor. 2. testare alfa// a supune testării alfa testare alfa calculatoare cu procesor Alpha sta ie de lucru din familia Alpha alfabet alfabetic literă. a aproba intrări permise domeniu permis mixaj alfa canal alfa caractere alfabetice test alfa. a acorda permisiunea. memorie rezervată lan de alocare eroare de alocare unitate de alocare mărime a unită ii de alocare a permite. caractere alfabetice set de caractere alfabetice . zim uire a marginilor a alinia aliniere butoane pentru aliniere abacă erori de aliniere eroare de aliniere stil de aliniere (text scris numai) cu majuscule grafică APA a aloca. pseudonim.algorithm algorithm complexity theory algorithm parameters algorithm theorem algorithmic compiler algorithmic function algorithmic language alias alias problem alias record alias text box aliased field aliasing align alignment alignment buttons alignment diagram alignment errors alignment fault alignment style ALL CAPS all points addressable (APA) graphic allocate allocated memory allocation chain allocation error allocation unit allocation unit size allow allowable entries allowed range alpha blending alpha channel alpha characters alpha test alpha testing Alpha-based machine Alpha-based workstation alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic character set algoritm teoria complexită ii algoritmilor parametri ai algoritmului teorema algoritmilor compilator algoritmic func ie algoritmică limbaj algoritmic nume de cod. alias problemă de alias înregistrare de alias casetă de text pentru pseudonim câmp cu pseudonim/cu denumirea alternativă 1. multiplexare. 3.

alt director alternativă cale de acces alternativă destinatar alternativ set de replici alternative drum alternativ. rută alternativă selec ie alternativă sit alternativ pistă alternativă/de rezervă listă cu alternative undă alternantă continuă. înainte de amiază . semn alfanumeric set de caractere alfanumerice cod alfanumeric codificat alfanumeric date alfanumerice afişare alfanumerică tastatură/claviatură alfanumerică taste alfanumerice mod alfanumeric lector alfanumeric terminal alfanumeric constantă alfanumerică versiune alphatest executant al testării alfa tastă de alternare tasta Alt ierarhie alt (în UseNet) tastă alternativă. undă alternantă neamortizată disjunc ie pistă de rezervă unitate aritmetico-logică modula ie de amplitudine antemeridian.alphabetic character subset alphabetic code alphabetic coded alphabetic interpreter alphabetic sequence alphabetic string alphabetic word alphabetize alphanumeric alphanumeric character alphanumeric character set alphanumeric code alphanumeric coded alphanumeric data alphanumeric displaying alphanumeric keyboard alphanumeric keys alphanumeric mode alphanumeric reader alphanumeric terminal alphanumerical constant alpha-test version alpha-tester Alt (alternate/alternative) Alt (alternative) key alt hierarchy alternate function alternate location alternate method alternate path alternate recipient alternate replica set alternate rute alternate select alternate site alternate track alternates list alternating continuous wave (ACW) alternation alternative track ALU (Arithmetic-Logic Unit) AM (Amplitude Modulation) AM (Ante Meridian) subset de caractere alfabetice cod alfabetic codificat alfabetic interpretor alfabetic ordine alfabetică şir (de caractere) alfabetic cuvânt alfabetic a ordona alfabetic alfanumeric caracter alfanumeric. func ie alternativă altă loca ie.

conversie polivalentă ambiguous name nume ambiguu. obiectiv polivalent AMD (Advanced Micro Devices) firmă americană producătoare de microprocesoare American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) Federa ia Societă ilor de Prelucrare a Informa iei din SUA American National Standards Institute (ANSI) Institutul Na ional de Standardizare din SUA American Standard Code for Information Interchange (ASCII)ASCII (codul american standardizat pentru schimbul de informa ii) codul Ami Pro program pentru redactarea textelor Amiga calculator personal realizat de Commodore A mode (asynchronous mode) regim de lucru asincron amount of information cantitate de informa ie amount of time interval de timp AMP (Asymmetrical Multiprocessing) sistem de multiprocesare asimetrică ampersand ampersand (&) amplitude modulation (AM) modula ie de amplitudine amplitude shift keying modulare prin varia ia amplitudinii analog analogic.ambient class modifier modificator al claselor de ambient ambient properties proprietă i de mediu/ de ambient ambiguous command comandă ambiguă. editare cu două deck-uri analog input channel amplifier amplificator analogic al canalului de intrare analog line linie analogică analog modem modem analogic analog monitor monitor analogic analog multiplier multiplicator analogic analog network circuit analogic analog representation reprezentare analogică analog signal semnal analogic . nume polivalent ambiguous switch parametru ambiguu. editare liniară. parametru polivalent ambiguous target obiectiv ambiguu. comandă polivalentă ambiguous conversion conversie ambiguă. analog analog adder sumator analogic analog Audio Tape bandă audio analogică analog CD CD analogic analog channel canal analogic analog computer calculator analogic analog computing calcul analogic analog Connector conector analogic Analog Crossbar Property Page pagină de proprietă i pentru crossbar analogic Analog Crossbar Switch comutator de crossbar analogic Analog Crossbar Switch Property Page proprietă i ale comutatorului de crossbar analogic analog data date/informa ii analogice analog device dispozitiv analogic analog divider divizor analogic analog editing editare analogică.

ADC) analysis analysis pass analysis technique analyst analytical graphics analyzer anchor anchor cell anchor handle anchor point anchored graphic AND AND circuit AND element AND gate AND operation AND operator AND-NOR gate AND-NOT AND-NOT circuit AND-NOT gate AND-OR Andrew File System (AFS) angle angle brackets angled arrow animate animated button animated cursor animated effects animated GIF file animated graphics sunet analogic bandă analogică transmisie analogică variabilă analogică videodecodor analogic proprietă i ale videodecodorului analogic intrare video analogică calculator analogic-numeric ra ionament analogic conversie analogic-numerică convertor ana-logic-digital analiză etapă de analiză tehnică de analiză analist (de sistem) grafică analitică analizor ancoră. referin ă. etichetă HTML//a ancora celulă de ancorare marcaj de ancorare. element grafic fix +I logic circuit logic +I element +I poartă logică +I opera ie +I operator logic +I poartă +I-SAU negat +I negat. săgeată frântă animare//a anima buton animat cursor animat efecte de anima ie fişier GIF de anima ie imagini animate .analog sound analog tape analog transmission analog variable analog video decoder Analog Video Decoder Property Page Analog Video In analog-digital computer analogical reasoning analog-to-digital conversion analog-to-digital converter (A/D converter. pointer de ancorare punct de ancorare grafică ancorată. func ie logică +I-NU circuit logic +I-NU poartă logică +I-NU operator logic +I-SAU sistemul de fişiere Andrew unghi paranteze ascu ite săgeată unghiulară.

animated hourglass animated logo animation animation button animation effect animation file animation speed animations animatronic device annotation anonymity anonymous anonymous access anonymous account anonymous authentication anonymous connection anonymous FTP anonymous login failed anonymous login succeeded for anonymous logon anonymous name anonymous post anonymous server anonymous token anonymous user anonymous username account ANSI (American National Standards Institute) ANSI C ANSI graphics ANSI screen control ANSI. mod răspuns timp de răspuns recep ie-trans-misie robot telefonic limită de timp pentru răspuns. buton pentru generarea unui efect de anima ie efect de anima ie fişier de anima ie viteză a anima iei text animat dispozitiv animatronic notă. salvare anticipativă paginare anticipativă antistrălucire. limită de timp pentru acceptare netezire buferare anticipativă. siglă animată anima ie buton de anima ie. notă explicativă. adnotare. sesiune deschisă prin cont anonim numele de utilizator anonim coresponden ă anonimă server anonim.SYS answer answer file answer mode answer time answer/originate answering machine answering timeout antialiasing. observa ie anonimat anonim. comentariu. legătură stabilită prin cont anonim protocol FTP anonim identificare anonimă eşuată/nereuşită identificare anonimă pentru identificare anonimă. pentru reducerea reflexiilor monitorului suprafa ă/folie antistatică. server pentru transmiterea de mesaje anonime în UseNet token/jeton anonim utilizator anonim cont cu nume de utilizator anonim/nespecificat Institutul Na ional American de Standardizare versiune ANSI a programului C grafică prin emularea de terminal ANSI comenzi de afişare ANSI fişier de configurare pentru afişarea grafică ANSI răspuns// a răspunde fişier de răspuns mod recep ie. strat antistatic . atipic acces anonim/fără identificare. acces în server prin cont anonim cont anonim autentificare ca anonim legătură anonimă. anti-aliasing anticipatory buffering anticipatory paging anti-glare antistatic mat clepsidră animată logo animat.

vedere appearance properties proprietă i vizuale append a adăuga. codificator cu prezicere/prognoză adaptivă APC (Adaptive Predictive Coding) codificare adaptivă cu prezicere/prognoză aperture apertură aperture card cartelă cu apertură aperture grille grilă de apertură/deschidere API (Application Program/Programming Interface) interfa ă pentru programe de aplica ie. interfa ă de programare a aplica iilor API access acces prin interfa ă API API call apelare a interfe ei API APIPA (Automatic Private IP Addressing) mecanism APIPA APL (A Programming Language) limbaj de programare de nivel înalt APM (Advanced Power Management) sistem avansat de gestionare a consumului de energie APM 1 0 mode modul APM 1 0 APNIC (Asian Pacific Network Information Center) centrală pentru atribuirea denumirilor de domeniu în spa iul asiatic app (application) aplica ie APPC (Advanced Program-to-Program Communications) standard pentru comunica ii interprograme appearance reprezentare. a anexa append query interogare de adăugare/ de anexare append to log anexare la jurnal/protocol appendix anexă.mdb client application association asociere de aplica ii application background fundal de aplica ie application caching accelerare a aplica iei (prin salvare în cache/pe disc) application class clasa aplica ie application component componentă a aplica iei application configuration configura ie a aplica iei application container conteiner al aplica iei application control language (ACL) limbaj de comandă pentru aplica ii application control menu meniu de comandă a aplica iei application counter contor de aplica ie application data date de aplica ie application debugging depanare a aplica iei . aplet application aplica ie application .anti-torque control control antirota ie antivirus (program) antivirus antivirus program program anti-virus anti-virus program program antivirus any key orice tastă A-OUT (Audio-Output) ieşire de audiofrecven ă APA graphic (All Points Addressable graphic) grafică APA APC (Adaptive Predictive Coder) codificator predictiv adaptiv. supliment applet miniaplica ie.mdb file fişier . apendice.

simbol al aplica iei independen ă a aplica iei (fa ă de sistemul de operare) limbaj de aplica ie strat/nivel de aplica ie jurnal/protocol al aplica iei cod de execu ie al aplica iei bară de meniu a aplica iei fişier de mesaje al aplica iei denumire a aplica iei. interfa ă pentru aplica ii la nivel de cod eveniment la nivel de aplica ie . nume al aplica iei obiect de aplica ie aplica ie înlăn uită limbaj orientat pe aplica ii contoare de performan ă de aplica ie problemă de aplica ie/aplicativă profilare a aplica iei program de aplica ie interfa ă pentru programe de aplica ie interfa ă de programare a aplica iilor dosar principal al aplica iei element de serviciu de aplica ie servicii de aplica ie op iuni de configurare a aplica iei func ii de partajare ale aplica iei comandă rapidă a aplica iei software/program de aplica ie modul specific de aplica ie subsistem de aplica ie variabilă de aplica ie fereastră a aplica iei interfa ă binară de aplica ie.application defragmentation application deployment GPO application developer application development language application development system application display application error application file application filter application folder application generator application heap application icon application independence application language application layer application log application logic application menu bar application message file application name application object application of chaining application oriented language application performance counters application problem application profiling application program Application Program Interface (API) Application Programming Interface (API) application root folder application service element application services application settings application sharing features application shortcut key application software application specific module (ASM) application subsystem application variable application window application(s) binary interface (ABI) application-level event defragmentare a aplica iei obiect GPO de plasare a aplica iei programator/creator de aplica ii limbaj de elaborare/programare a aplica iilor sistem de elaborare/programare a aplica iilor imaginea aplica iei eroare de aplica ie fişier al aplica iei filtru de aplica ie dosar al aplica iei generator de aplica ie zonă de memorie pentru aplica ie. zonă heap de aplica ie pictogramă de aplica ie.

application-level security system application-level tracing apply appointment pane Approach approved sites Arago ARAP (AppleTalk Remote Access Protocol) ARB (Address Reorder Buffer) arbitrary authentication mechanism Arcada Backup Exec arcade games architecture archival backup archival database archive archive attribute archive bit archive box archive file archived copy archived file ARCnet (Attached Resource Computer Network) ARCserve Agent area box area chart area code area code rules area graph area of memory areal density areas of trouble argument argument list argument separator arithmetic and logic unit (ALU) arithmetic data arithmetic expression arithmetic instruction arithmetic logic unit (ALU) arithmetic mean arithmetic operation arithmetic operator sistem de securitate la nivel de aplica ie trasare la nivel de aplica ie a aplica. salvare în arhivă bază de date de arhivare arhivă//a arhiva atribut de arhivă. a accepta zonă de însemnare a întâlnirilor program de gestiune a bazelor de date situri aprobate mediu de programare derivat din dBASE protocol ARAP buffer de reordonare a adreselor mecanism de autentificare arbitrară program pentru copii de siguran ă în re ele NetWare jocuri tip arcade arhitectură salvare de arhivare. a confirma. atribut pentru copii de siguran ă bit de arhivare. bit de modificare a arhivei casetă de arhivare fişier de arhivă exemplar/copie de arhivă fişier arhivat re ea LAN de tip stea program pentru executarea copiilor de siguran ă în re ele NetWare casetă zonală diagramă zonală prefix (telefonic) op iuni de apelare grafic cu suprafe e sector de memorie densitate de suprafa ă (a hard-discului) zone cu probleme argument listă de argumente separator de argumente unitate aritmetică şi logică (a sistemului de calcul) date aritmetice expresie aritmetică instruc iune aritmetică unitate aritmetică logică medie aritmetică opera ie aritmetică operator aritmetic .

depăşire a capacită ii aritmetice prin valori superioare registru aritmetic deplasare aritmetică instruc iune aritmetică depăşire aritmetică inferioară. în ordine ascendentă ascendent diagonal ordine crescătoare . element superior de prelungire a literei ascendent. depăşire a capacită ii aritmetice prin valori inferioare bloc aritmetic/unitate aritmetică unitate aritmetică-logică metodă de stocare a informa iilor pe hard-disc axiomele lui Armstrong program de recuperare/refacere automată Agen ia pentru Proiecte de Cercetare Avansată re eaua ARPA re eaua ARPA a ordona matrice limite ale matricei (de date) expresie a matricei func ie matriceală/ vectorială procesare a matricelor expresie a indicelui matricei procesor matriceal/vectorial/tabelar tip de matrice aliniate cu săgeată vârf de săgeată taste cu săgeată vârf de săgeată săge i. taste cu săgeată imagini artistice articol sector cu articole selector de articole formular pentru trimiterea de articole inteligen ă artificială limbaj artificial via ă artificială imagini artistice chenar decorativ aplica ii ACAD de execu ie Asocia ia Americană pentru Standardizare partea literei care depăşeşte corpul acesteia.arithmetic overflow arithmetic register arithmetic shift arithmetic statement arithmetic underflow arithmetic unit arithmetic-logic unit (ALU) ARLL (Advanced Run-Length Limited) Armstrong’s axioms ARP (Automatic Recovery Program) ARPA (Advanced Research Projects Agency) ARPA network ARPANET arrange array array bounds array expression array function array handling array index expression array processor array type arrow bullets arrow head arrow keys arrowhead arrows art print article article pane article selector article submission form artificial intelligence (AI) artificial language artificial life artwork artwork border ARX (AutoCAD Runtime Extension) ASA (American Standard Association) ascender ascending ascending diagonal ascending order depăşire aritmetică superioară.

ascending sequence ordine crescătoare ASCII (American Standard Code for Information Interchange)ASCII. afiliere. fişier fără formatare ASCII sort order sortare în sistem ASCII ASCII text text în ASCII ASCII transfer transfer ASCII ASF (Active Streaming Format) format de fişier video A-sized paper echivalent american pentru formatul A4 (8. propor ia dimensiunilor. a repartiza. alocare. afiliere. enun . grafică realizată cu caractere ASCII ASCII character caracter ASCII ASCII character set set de caractere ASCII ASCII comparison compara ie pe ASCII ASCII data date în ASCII ASCII file fişier ASCII. convertor limbaj de asamblare-limbaj/cod-maşină assembler directive directivă de asamblare assembler instruction instruc iune de asamblare assembling asamblare assembling time durată a asamblării assembly language limbaj de asamblare. limbaj de programare de nivel jos assembly language program program asamblor assembly listing listing de asamblor assembly phase fază de asamblare assembly time timp de asamblare assertion aser iune. format al imaginii ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) interfa ă pentru echipamentele SCSI assemble a asambla assembled card deck pachet de cartele în limbaj maşină assembler asamblor. a aloca. expresie logică assign a atribui. alocare//a asocia associated devices dispozitive/aparate asociate/afiliate associated document document asociat (cu un anumit program) associated editor editor de text asociat (cu un anumit fişier) . asociere assignment by name atribuire prin denumire/nume assignment instruction instruc iune de atribuire assignment operator operator de atribuire assignment statement instruc iune de atribuire assistant box casetă pentru asistent (într-o organigramă) associate asociere.5 x 11 inci) ASM (Application Specific Module) modul specific de aplica ie ASM (Association for Systems Management) Asocia ia pentru Administrarea Sistemelor aspect ratio raport dimensional. a asocia assignable nealeatoriu assigned profile profil atribuit assignment atribuire. afirma ie. a afilia. codul american standardizat pentru schimbul de informa ii codul ASCII art grafică ASCII. raport lă ime-înăl ime.

corela ie element al serviciului de control al asocierii Asocia ia pentru Maşini de Calcul (ACM) Asocia ia pentru Administrarea Sistemelor (ASM) structură de asociere asocia ii asociativ adresare asociativă limbaj asociativ memorie asociativă programare asociativă memorie asociativă virgulă zecimală implicită asterisc (*). tehnologie de transfer asincron.associated matrix association association control service element Association for Computing Machinery Association for Systems Management association mapping associations associative associative addressing associative language associative memory associative programming associative storage assumed decimal point asterisk astonisher Asymetrix ToolBook Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) asymmetrical multiprocessing (AMP) asynchronous asynchronous communication asynchronous communications interface (ACIA) asynchronous computer asynchronous connections asynchronous control program (ACP) asynchronous digital subscriber loop (ADSL) asynchronous drawing asynchronous I/O asynchronous mode (A mode) asynchronous modem asynchronous operation asynchronous port asynchronous procedure asynchronous read page Asynchronous Transfer Mode (ATM) asynchronous transmission asynchronously peeking AT (Advanced Technology) AT Attachment (ATA) AT bus AT command set AT commands matrice conjugată asociere. sistem de afişare a cadrelor video pe ecran opera ii I/O asincrone mod asincron. stea semnul mirării instrument pentru crearea paginilor hipertext linie digitală asimetrică de abonat sistem de multiprocesare asimetrică asincron comunica ie asincronă interfa ă pentru comunica ii asincrone calculator asincron legături asincrone program de comandă asincron buclă digitală asincronă de abonat desenare asincronă. regim de lucru asincron modem asincron func ionare asincronă port asincron procedură asincronă citire asincronă a paginii transfer asincron. standard pentru comunica ii în re ea transmisie asincronă privire asincronă tehnologie avansată interfa ă pentru conectarea dispozitivelor de stocare magistrală AT set de comenzi AT comenzi AT .

ataşat attached document document anexat/ataşat attached networks re ele adiacente. a ataşa (un fişier). re ele anexate Attached Resource Computer Network (ARCnet) re ea LAN de tip stea attachment anexă attachment column coloană cu anexe (la mesaje). interfa ă ATA ATA packet interface interfa ă ATAPI ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface) ă pentru unită ile CD-ROM EIDE interfa ATM (Adobe Type Manager) programul Adobe Type Manager ATM (Asynchronous Transfer Mode) standard pentru comunica ii în re ea. carcasă desktop attach a anexa.AT keyboard tastatură AT AT&T (American Telephone & Telegraph Co) Compania Americană pentru Telefonie şi Telegrafie ATA (AT-Attachment) standard pentru conectarea dispozitivelor de stocare. tehnologie de transfer asincron ATMP (Ascend Tunnel Management Protocol) protocol ATMP ato ato (10-18) atom atom atomic atomic atomic operation opera ie atomică/indivizibilă ATR Adobe Type Reunion AT-size case carcasă tip AT. placă de sunet audio CD CD audio audio codec codec audio . a fixa/conecta/branşa/cupla attached anexat. coloană cu documente anexate attachment file fişier anexat attack method metodă de atac attempt încercare//a încerca attendee availability disponibilitate a participantului attenuation atenuare attribute atribut attribute class clasă de atribute attribute data type tip de date al atributului attribute declaration declara ie de atribut attribute domain domeniu al atributului attribute grammar gramatică de atribute attribute relationship rela ie între atribute attribute value valoare a atributului attribute violation încălcare a atributului ATV (Advanced TV) standard de televiziune digitală de înaltă defini ie AU format de fişier audio AU (Access Unit) unitate de acces audible feedback reac ie acustică audio adapter card placă de sunet audio board placă audio.

înregistrare sonoră ieşire audio redare audio proprietă i audio înregistrare audio convertor audio. verificare/detectare a erorilor în programe de contabilitate informa ii verificabile politică de generare a procedurii de verificare/expertiză/audit modul audit. fără reguli de utilizare impuse a autentifica autentificat. difuzor notă sonoră.audio compression audio compression codec audio conferencing audio configuration audio devices audio format audio frequency modulation (AFM) audio helper audio input audio language audio monitor audio note audio output audio playback audio properties audio recording audio renderer audio response terminal audio response unit audio stream audio support Audio/Video Interleave (AVI) audiofile audit attempt audit events audit log Audit Log Full Help audit message audit policy audit review file audit trail auditable information audit-generation policy auditing Auditing toolbar AUP (Acceptable Use Policy) AUP-free authenticate authenticated authenticated access authenticated attributes authenticated RPC connections comprimare audio codec de comprimare audio ( inerea de) conferin e audio configura ie audio dispozitive audio format audio modulare a frecven ei audio asistent audio intrare audio limbă audio monitor audio. generator audio terminal cu răspuns audio unitate cu răspuns audio flux audio facilită i audio format de fişier video fişier audio tentativă de supraveghere/monitorizare/de audit evenimente de control/audit jurnal de audit/control asisten ă completă pentru jurnalul de audit mesaj de control/audit/verificare politică de verificare/audit/control fişier de expertiză/verificare/audit pistă de expertiză/verificare/audit. confirmat acces cu autentificare atribute autentificate legături RPC cu autentificare . supraveghere bară cu instrumente pentru verificare/audit/expertiză/control reguli de utilizare acceptabile fără AUP.

autorizat răspuns autorizant refacere autentificată. certificat. certificare a identită ii autentificare confirmată certificat de autentificare/paternitate fişier cookie pentru autentificare bază de date de autentificare/verificare (a identită ii) schimb (de date) de autentificare informa ii de autentificare cheie de autentificare nivel de autentificare metodă de autentificare moduri de autentificare notificare/mesaj/avertizare de autentificare pachet de autentificare cod de autentificare/certificare semnătură Authenticode autor informa ii cu privire la autor autentificat. cu certificare agen ii înregistrări ale autorită ii/agen iei autoriza ie control de autorizare/verificare a autorizării cod de autorizare niveluri de autorizare indica ii de autorizare drept/autorizare pentru copiere a autoriza utilizator autorizat automat răspuns automat aranjare automată. ordonare automată meniu cu dirijare automată închidere automată expunere automată focalizare automată ascundere automată indentare automată notificare/informare/aten ionare automată la schimbare mod automat. cu certificare. verificare.authenticated user authentication authentication acknowledged authentication certificate authentication cookie authentication database authentication exchange authentication information authentication key authentication level authentication method authentication modes authentication notify authentication package authenticode Authenticode signature author author information authoritative authoritative answers authoritative restore authorities authority records authorization authorization check authorization code authorization levels authorization specification authorization to copy (ATC) authorize authorized user auto auto answer auto arrange auto attendant menu auto disconnect auto exposure auto focus auto hide auto indent auto insert notification auto mode auto rewind utilizator autentificat/certificat autentificare. mod automatizat derulare automată înapoi .

conectare automată (a modemului) la primirea unui apel telefonic întoarcere automată a carului. retur de car automat prelucrare automată a datelor detectare automată sistem de codificare digitală automată comutare automată a emulării (la imprimante) corec ie automată a erorilor detec ie automată a erorilor examinare automată perforator cu alimentare automată sistem automat de identificare după amprentele digitale descărcare automată a fonturilor notă de subsol automatizată. machetă aplicată în mod automat corec ie automată pe niveluri conectare automată accesare automată. identificare automată a automatiza func ii de automatizare. conectare automată realizare automată a copiilor de siguran ă enumerare automată. deschidere automată a sesiunii de lucru.bat (AUTOmatically EXEcute. fişier cu instruc iuni de ini ializare în DOS retransmitere automată. formare automată a numărului modem cu apelare automată modem cu apelare şi conectare automată fişier de instruc iuni. liste cu aliniate automate apel automat. introducere automată a notelor de subsol formatare automată reglare automată a frecven ei func ie automată/automatizată reglaj automat al amplificării parcare automată a capului (la hard-disc) despăr ire automată în silabe instalare automată . înaintare automată machetă predefinită. cu răspuns automat modem cu conectare automată căutare automată a benzii program pentru proiectare asistată de calculator (CAD) de la AutoDesk cod cu autocomplementare autocorelare caracteristică de autodetectare apel automat. func ii cu execu ie automată automat reglare automată a amplitudinii răspuns automat.auto-answer auto-answer modem auto-band scanning AutoCAD autocomplemented code autocorrelation autodetect feature auto-dial auto-dial modem auto-dial/auto-answer modem autoexec.BATch) autoforward autolayout autolevels correction auto-login autologon/auto-logon automate automated functions automatic automatic amplitude control (AAC) automatic answering automatic backup automatic bulleted lists automatic call automatic carriage return automatic data processing (ADP) automatic detection automatic digital encoding system (ADES) automatic emulation switching automatic error correction automatic error detection automatic examination automatic feed punch automatic fingerprint identification system (AFIS) automatic font downloading automatic footnote automatic formatting automatic frequency control (AFC) automatic function automatic gain control (AGC) automatic head parking automatic hyphenation automatic install cu conectare automată.

program de refacere automată revenire automată transmisierecep ie automată func ionare secven ială automată. apelare automată formă (geometrică) predefinită dimensionare automată .automatic launching automatic link automatic linking automatic login automatic mode switching automatic navigation assistance automatic network switching automatic numbered lists automatic page numbering automatic pagination automatic paragraph numbering automatic pattern recognition system Automatic Private IP Addressing (APIPA) automatic procedure automatic recalculation automatic recognition automatic recovery program (ARP) automatic reset automatic send/receive (ASR) automatic sequential operation automatic settings automatic speech recognition automatic storage allocation automatic tape loader automatic translation automatically automatically numbering automatics automation automation wrapper automaton automonitor AUTOPIC (Automatic Personal Identificator Code) auto-pilot auto-proxy caching auto-proxy scripts auto-redial autorepeat key autosave autosave feature autoselect autoshape autosizing lansare (în execu ie) automată legătură automată. reformare automată a numărului tastă cu autorepetare salvare automată func ie pentru salvare automată selectare automată. legătură cu actualizare automată legături cu actualizare automată introducere automată (în re ea) comutare automată a modului asisten ă de navigare automată comutare automată în re ea numerotare automată. func ionare iterativă configura ie automatizată. liste cu numerotare automată numerotare automată a paginilor paginare automată numerotare automată a paragrafelor sistem de recunoaştere (automată) a formelor/modelelor mecanism APIPA procedură automată recalculare automată recunoaştere automată program de recuperare automată. configurare automată recunoaştere automată a vocii alocare automată de memorie dispozitiv pentru încărcarea automată a benzilor traducere automată automat numerotare automată automatică automatizare manta/strat de automatizare automaton automonitor cod de identificare automată a persoanei pilot automat memorare intermediară automată prin proxy scripturi proxy automate reapelare automată.

buton pentru revenire verso al foii panou din spate . unitatea de dischete B.) average access time average compression ratio average datarate average frame rate average seek time average sync offset Avery mailing labels AVI (Audio/Video Interleave) AVI Capture DLL AVI Codec AVI Compressed Stream AVI Default File Handler AVI file Avi Pro awakened axis B (bandwidth) B channel B drive b. document în alb-negru semiton a/n. tipodimensiune pentru placa de bază şi carcasa calculatoarelor personale înapoi. semiton alb-negru poză a/n. extensie de fişier video DLL pentru captură AVI codec pentru AVI date avi comprimate.autostart routine autotrace autotracing AUX auxiliary auxiliary battery auxiliary memory auxiliary speakers auxiliary storage availability availability storage available available ports avalent average (av. fişier video aplica ie pentru fişiere AVI activat axă lărgime de bandă canal B unitatea B. revenire. (bold face) B/W document B/W halftone B/W photo Baby-AT back Back button back of the sheet back panel rutină cu autolansare/cu lansare automată autotrasare autotrasare. flux AVI comprimat rutină de procesare standard pentru AVI fişier în format AVI. autocopiere port auxiliar.f. viteză medie a datelor frecven ă medie a imaginilor timp mediu de pozi ionare (a capului de citire). caractere grase document a/n. port de comunica ii (sub DOS) auxiliar baterie suplimentară/auxiliară (la calculatoare portabile) memorie auxiliară difuzoare suplimentare/auxiliare memorie auxiliară disponibilitate memorie de disponibilitate disponibil. partea din spate butonul Back. unitatea floppy B caractere aldine. poză alb-ne-gru Baby AT. accesibil porturi disponibile de valoare nulă medie timp mediu de acces raport mediu de comprimare rată de date medie. spate. timp mediu de căutare distan are sincronă medie etichete pentru adrese Avery format de fişier video.

fişiere cu copii de siguran ă aplica ie back-end/server. tambur spate. opera ii executate în fundal iluminare a ecranului compensa ie pentru ecrane LCD iluminare a fundalului display cu fundalul luminat . fundal audio/sonor. componentă back-end bază de date partajată/ de serviciu stratul bazei de date partajate fişier de date .mdb/de serviciu fundal cură enie în fundal culoare de fundal comunica ii de fundal/realizate în fundal fişier de fundal ilustra ie de fundal imagine de fundal/din fundal. opera ii executate în fundal pagină de fundal paginare în fundal parti ie serie/de bază model de fundal imagine de fundal verificare în fundal tipărire în fundal proces de fundal/executat în fundal program derulat în fundal recalculare în fundal fond audio. a salva magistrală (în re ele WAN) intrare secretă. cilindru final a face o copie de siguran ă. sunete de fundal planificator al lucrărilor de fundal opera ii de fundal. cu copii de siguran ă. salvat fişiere asigurate. fişiere salvate. fundal al imaginii strat de fundal muzică de fundal. mod de acces nedocumentat fundal fundal standard asigurat. fundal sonor zgomot de fundal opera ii de fundal.back print film back probing back propagation back tractor back up backbone backdoor backdrop backdrop bitmap backed up backed up files back-end back-end database back-end database layer back-end file background background clean up background color background communication background file background graphic background image background layer background music background noise background operations background page background pagination background partition background pattern background picture background polling background printing background process background program background recalculation background sound background task scheduler background tasks backlight backlight comp backlighting backlit display folie transparentă măsurarea semnalelor fără decuplarea conectorului propagare retrogradă/înapoi tambur final.

tampon de backscroll. asigurare. rutină pentru crearea copiilor de siguran ă server de rezervă set de rezervă/de siguran ă. asistent pentru copii de siguran ă. a salva. lucrare de creare de copii de siguran ă etichetă a copiilor de siguran ă mediu de stocare a copiilor de siguran ă metodă de backup. salvare de siguran ă. a trage înapoi tasta de revenire. procedură pentru copii de siguran ă rutină de backup. operatori pentru copii de siguran ă cale de acces pentru copiile de siguran ă opera ie/procedură de backup. dată a creării copiilor de siguran ă dispozitiv pentru copii de siguran ă controler de domeniu de siguran ă componentă/utilitar pentru crearea copiilor de siguran ă fişier de siguran ă. lucrare de salvare. a proteja. a asigura agent/utilitar de salvare/pentru copii de siguran ă copie de rezervă/de siguran ă fişier cu o copie de siguran ă a bazei de date dată a salvării. rezervă. creare de copii de siguran ă//a face copii de siguran ă. metodă de creare a copiilor de siguran ă număr al copiei de siguran ă operatori de backup. set de copii de siguran ă informa ii despre setul de copii de siguran ă controler de sit de siguran ă program software pentru copii de siguran ă stare a copiei de siguran ă sistem pentru copii de siguran ă tip de backup. set de instruc iuni pentru programul de backup. tip de copiere de siguran ă utilitar pentru salvări/copii de siguran ă server WINS de siguran ă/de rezervă asistent de backup.backlit screen backplane backplane plate back-propagation network (BPN) backscroll buffer backslash backspace Backspace backspace key BackStyle backup backup agent backup copy backup database file backup date backup device backup domain controller (BDC) backup facility backup file backup folder backup job backup label backup medium backup method backup number backup operators backup path backup procedure backup routine backup server backup set backup set information backup site controller backup software backup status backup system backup type backup utility backup WINS Backup Wizard ecran cu fundal luminat arierplan placă de obturare re ea cu propagare regresivă buffer de derulare. semnul grafic caracter de salt înapoi//a pozi iona (un spa iu) înapoi. tampon de derulare bară inversă. copie de siguran ă dosar cu copii de siguran ă opera ie de backup/de creare a copiilor de siguran ă. wizard pentru executarea copiilor de siguran ă . protejare. tasta Backspace tasta Backspace stil de fundal copie de rezervă/de siguran ă.

portal greşit adresă de portal eronată. restaurare prin actualizarea în amonte căutare regresivă/retrogradă. unitate de alocare defectă legătură deficitară. argument nerecunoscut încercare nereuşită număr de încercări nereuşite atribut eronat. adresă de destina ie inexistentă disc defect mod de fişier eronat format greşit/eronat şir de format eronat portal incorect. restaurare a fişierului prin actualizarea în amonte hiperlegătură regresivă/înapoi. lungime greşită număr de rând greşit legătură eronată. legătură proastă pachet de date defect adresă de destina ie incorectă. semnul grafic căutare regresivă/înapoi. căutare în sens invers bacterie. căutare înapoi bară inversă. virus nedistructiv defect. asociere eronată încercare de conectare nereuşită număr eronat valoare eronată a măştii de re ea argument numeric eronat . compatibil cu versiunile mai vechi restaurare a fişierului prin regresie.Backus Normal Form (BNF) Backus-Naur Form (BNF) backward backward chaining backward channel backward compatibility backward compatible backward file recovery backward hyperlink backward local area network (LAN) channel backward recovery backward search backward slash backwards search bacteria bad bad argument bad attempt bad attempt count bad attribute bad block bad break bad check value bad cluster bad connection bad data packet bad destination address bad disk bad file mode bad format bad format string bad gateway bad gateway address bad hash bad IP address bad key bad length bad line number bad link bad logon attempt bad metric value bad netmask value bad numeric argument forma normală Backus metalimbaj Backus-Naur regresiv/retrograd/în sens invers/înapoi înlăn uire regresivă/retrogradă/inversă canal de întoarcere/de revenire/de retur. canal regresiv compatibilitate regresivă/retrogradă compatibil regresiv/retrograd. cheie greşită lungime incorectă. greşit argument eronat. hiperlegătură în sens invers canal de retur/de revenire într-o re ea locală/LAN restaurare prin regresie. eronat. adresă de portal incorectă hash eronat. dispersie eronată adresă de IP greşită/eronată cheie eronată. atribut nerecunoscut bloc defect despăr ire în silabe eronată valoare de control eronată cluster defect.

pagină defectă. caracter bang balon de text balon de text. extensie a fişierului salvat automat de program factor de echilibru circuit echilibrat eroare simetrică/centrată linie echilibrată arbore echilibrat semn de exclamare (în UNIX). pozi ionare greşită dimensiune greşită zonă defectă sufix eronat la număr bandă defectă.bad option bad page bad page break bad parameter bad path bad pathname bad pipe name bad pipe server bad protocol option bad radix bad register name bad request type bad sector bad sectoring bad security context bad seek bad size bad spot bad suffix on number bad tape bad track bad track table bad transfer mode bad type cast bad UID BAK balance factor balanced circuit balanced error balanced line balanced tree ball bat balloon balloon text balloon-text feature band band printer banding band-stepper actuator bandwidth bandwidth utilization bang op iune inexistentă. bandă deteriorată pistă defectă tabelă a pistelor defecte mod de transfer greşit transformare de tip greşită identificator de utilizator eronat. grup de piste imprimantă cu bandă formare de structuri lamelare. bandă de frecven ă a magistralei ocupare a lă imii de bandă bang. semn de exclamare (în UNIX) . op iune eronată pagină deteriorată. divizare în benzi dispozitiv de ac ionare cu motor pas cu pas şi bandă (la hard-discuri) lărgime/lă ime de bandă (Hz sau bps). semnul mirării. identificator de utilizator nerecunoscut extensie a fişierelor de backup. pagină eronată salt la pagină eronat parametru incorect. text afişat într-un balon func ie pentru afişarea de informa ii într-un balon bandă. parametru nerecunoscut cale de acces greşită cale de acces greşită/eronată nume de canal greşit server de prelucrare greşit op iune de protocol greşită rădăcină eronată nume de registru greşit tip de solicitare eronat sector defect sectorizare greşită context de securitate greşit eroare de pozi ionare. viteză/rată de transfer a magistralei.

casetă cu reclamă reclamă pe banner imagine tip banner pagină de reclamă protocol BAP program de testare/benchmark bară. diagramă cu coloane cod de bare lector de coduri de bare diagramă cu bare imprimantă cu bare tabulator pe bară lector pentru coduri de bare. data utilizată ca referin ă font de bază. semn de exclamare comutare a bancurilor manşetă. linie verticală histogramă. bară de op iune (într-un meniu). sector de reclamă banner de reclamă. font prestabilit al programului I-E de bază port I-E de bază maşină/echipament de bază memorie de bază componente multimedia de bază bază de cod bază de date registru de bază tabel de reamplasare a bazei mărime a tabelului de reamplasare a bazei capacitate minimă necesară sistem de bază . banner. partea unită ii amovibile care este fixată în calculator cerc tăiat extensie a fişierelor BASIC bază (a puterii) adresă de bază/de referin ă registru de adrese de bază bandă de bază re ea locală în banda de bază modem în banda de bază clasă de bază data (calendaristică) de bază.bang character bank switching banner banner ad banner advertisement banner image banner page BAP (Bandwidth Allocation Protocol) Bapco bar bar chart bar code bar code reader bar graph bar printer bar tab bar-code reader bare format bare unit barred circle BAS base base address base address register base band base band LAN base band modem base class base date base font base I/O base I/O Port base machine base memory base multimedia components base of code base of data base register base relocation table base relocation table size base requirement size base system caracter bang. modul de extensie pentru citirea codurilor de bare format simplu/ordinar partea de bază a unită ii amovibile.

base table tabel de bază/ principal base text text de bază base type tip de bază Base64 Encoded File fişier codificat în Base64 baseband bandă de bază baseband LAN re ea LAN în bandă de bază baseband network re ea în banda de bază based addressing adresare bazată/relativă base-level synthesizer sintetizator elementar baseline linie de bază (atinsă de caractere). reper baseline information informa ii-reper basic standard BASIC (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code) de programare de nivel înalt limbaj basic authentication autentificare simplă/standard/uzuală/obişnuită basic backup utility utilitar simplu pentru crearea copiilor de siguran ă basic code cod de bază basic color management gestionare fundamentală a culorilor basic colors culori de bază basic computing elemente fundamentale basic concept no iune fundamentală basic configuration configura ie generică. linie de referin ă. configura ie de bază basic constraints limitări generice basic disk (hard-)disc simplu. principii BAT (batch) extensie a fişierelor de instruc iuni Batalia virus batch polimorf batch grup. disc fizic simplu basic format format de bază/implicit basic input/output system (BIOS) sistem de bază pentru intrări-ieşiri basic level nivel de bază basic network transmission protocol protocol simplu pentru transmisii în re ea Basic Rate ISDN (BRI) servicii ISDN de bază/generale basic removable drive partea de bază a unită ii amovibile. lot batch build construc ie pe loturi batch edits editări de grup. stocare pe discuri simple basic storage type tip de stocare simplă basic structure structură generală basic transmission unit (BTU) unitate de bază pentru transmisii BASICA interpretor pentru programare în BASIC basics no iuni fundamentale. modificare a mai multor fişiere batch facility capacitate de operare cu grupuri . partea unită ii amovibile fixată în calculator basic report raport generic basic storage stocare simplă (de date).

fişier de execu ie pe loturi comprimare pe grupuri de fişiere mod de lucru cu grupuri de imagini opera ie de grup parametri substituibili prelucrare secven ială mediu de prelucrare secven ială terminal de prelucrare secven ială program de prelucrare secven ială. fişier secven ial. modúl de baterii (la calculatoare portabile) alimentare de la baterie calculator cu baterii. viteză de transmisie viteză de bauzi. blind carbon copy) BCD (Binary Coded Decimal) BCD count sequence BCI (Binary Coded Information) BCP (Bulk Copy Program) BCPL (Basic Combined Programming Language) bearer mode bed beep fişier de instruc iuni. copie Bcc număr zecimal codificat binar secven ă de numărare în cod zecimal codificat binar informa ie codificată binar program de copiere în masă limbaj de programare de nivel înalt mod purtătoare fundal muzical semnal sonor . viteză de transmitere (a datelor) cod Baudot compartiment sistem de avizier electronic.batch file batch file compression batch image acquisition mode batch job batch parameters batch processing batch processing environment batch processing terminal batch program batch query batch repair batch system batch testing batched communication batch-imaging capabilities batch-optimistic battery alarm battery backup battery level Battery Low LED battery meter Battery OK LED Battery Operation LED battery pack battery power battery powered calculator battery status battery strength baud baud rate Baudot code bay BBS (Bulletin Board System) Bcc (blind courtesy copy. grad de încărcare al bateriilor putere a bateriilor baud. bază de date publică copie secretă/ascunsă. calculator autonom stare a bateriilor. nivel al bateriilor LED pentru baterii consumate indicator pentru baterii LED pentru baterie OK LED pentru alimentare de la baterii acumulator. program de prelucrare pe loturi interogare globală corec ie pe grup sistem cu prelucrare secven ială verificare secven ială comunicare în loturi (fără confirmare) rutine pentru lucrul cu seturi/grupuri de imagini blocare optimistă pe grupuri alarmă de baterie baterie de siguran ă/rezervă stare a bateriilor. fişier de comenzi secven iale.

adaptat. locaş. tasta cu săgeată frântă versiune de UNIX casetă/unitate Bernoulli optim cea mai bună potrivire. transformare în format 3D. bizotare.before image begin size begin style beginner beginning of file label beginning of line beginning of partition beginning of tape beginning of tape marker beginning of volume label beginning of word behavior Bell 103A Bell 212A bell character bells and whistles benchmark benchmark program benchmark test bent arrow key Berkeley UNIX Bernoulli box best best fit best performance beta beta site beta software beta test beta testing beta version beta-test version beta-tester bevel beveled image beveled in beveled out bezel Bézier curve Bézier distortion Bézier splines bf. zorzoane standard de evaluare a performan elor program benchmark. fa etare. ramă curbă Bézier deformare Bézier curbe Bézier bufer salve de sincronizare . comportament protocol pentru modemuri (300 bps) protocol pentru modemuri (1200 bps) caracter de apel artificii. şanfrenare imagine (scoasă) în relief/ bizotată/ fa etată/ şanfrenată teşit spre interior. mărime/dimensiune optimă. versiune a unui produs software după testarea alfa persoană din afara firmei producătoare care realizează testarea beta scoatere în relief. (buffer) BFP (Burst Flag Pulse) imagine anterioară dimensiune ini ială. accesorii. testare beta// a supune un produs testării beta testare beta versiune beta (a unui software) versiune beta-test. înclinat spre exterior mască (frontală). înclinat spre interior teşit spre exterior. program de evaluare a performan elor test de evaluare a performan elor tasta Enter. dimensiune de start stil de început începător etichetă de început de fişier început de rând început al parti iei început de bandă reper de început de bandă etichetă de început de volum început al cuvântului mod de operare. optim. ajustat performan ă optimă versiune beta sit beta. func ii suplimentare. versiune beta test beta. laborator pentru teste beta program beta.

serviciu BRS graf bicolorabil/bipartit graf biconectat bidirec ional comunica ie bidirec ională control al fluxului bidirec ional port paralel bidirec ional conductă bidirec ională predic ie bidirec ională port de imprimantă bidirec ional tipărire bidirec ională căutare bidirec ională facilitate pentru comunica ii bidirec ionale transfer bidirec ional Marele Albastru.BFT (Binary File Transfer) BHT (Branch History Table) bias bias error biased exponent bibliographic retrieval service bicolorable graph biconnected graph bidirectional bidirectional communication bidirectional flow control bidirectional parallel port (BPP) bidirectional pipe bidirectional prediction bidirectional printer port bidirectional printing bidirectional search bidirectional support bidirectional transfer Big Blue big red switch bilingual dictionary billboard billing code billing delay binary binary adder binary arithmetic operation binary Boolean operation binary cell binary character binary character set binary circular files binary code binary coded decimal (BCD) binary coded decimal code binary coded decimal notation binary coded decimal representation binary coded information (BCI) binary coded notation binary coded representation binary communications protocol binary comparison transfer de fişiere binare tabelă cu istoricul ramifica iilor abatere sistematică eroare sistematică exponent polarizat serviciu de documentare (on-line). cod de facturare întârziere de taxare (la liniile telefonice) binar sumator binar opera ie aritmetică binară opera ie booleană binară celulă (de memorie) binară caracter binar set de caractere binare fişiere binare circulare cod binar număr zecimal codificat binar cod zecimal codificat binar nota ie zecimală codificată binar reprezentare zecimală codificată binar informa ie codificată binar nota ie codificată binar reprezentare codificată binar protocol de comunica ii binare compara ie binară . firma IBM marele buton roşu dic ionar bilingv avizier cod de înregistrare.

asociere. bit şir de cifre binare semnal digital binar fişier binar transfer de fişiere binare număr binar în virgulă mobilă format binar antet binar imagine binară obiect binar mare încărcător binar/absolut morfologie binară nota ie binară numere binare numeral binar sistem de numera ie binar opera ie binară cod binar pentru opera ii de tip rastru reprezentare binară căutare binară. protocol pentru transferul de fişiere binare arbore binar. a uni serviciul BIND proprietate legabilă liant. arbore ordonat de ordinul 2 valoare binară variabilă binară vector binar a lega. biblioraft document dintr-un biblioraft sec iune a unui biblioraft legare.binary compatible binary data binary digit binary digit string binary digital signal binary file binary file transfer (BFT) binary floating-point number binary format binary header binary image binary large object binary loader binary morphology binary notation binary numbers binary numeral binary numeration system binary operation binary raster operation code binary representation binary search binary search tree binary sequence generator (BSG) binary signal binary synchronous communication (BSC) binary system binary transfer binary transfer protocol binary tree binary value binary variable binary vector bind BIND service bindable property binder binder document binder section bindery bindery emulation bindery files bindery services compatibil binar date binare cifră binară. legătorie emulare a legătoriei fişiere legate servicii de legătorie . algoritm de căutare binară arbore binar de căutare generator de secven e binare semnal binar comunicare binară sincronă sistem binar transfer binar protocol de transfer binar. a ataşa.

componenta BIOS data BIOS-ului standard BIOS driver de emulare pentru BIOS informa ii despre BIOS nume al BIOS-ului configurări din BIOS. setări din BIOS versiune a BIOS-ului port biplex codificare bipolară memorie bipolară semnal bipolar cod bicvinar reprezentare zecimală codificată bicvinar algoritm de bisectare bistabil. echipament biometric protocol serial biunivoc sistem de bază pentru intrări-ieşiri. cifră binară densitate de bi i codificare pe bi i frecven ă de erori binare . calculator cu biocipuri biometric componente hardware biometrice. circuit basculant bistabil circuit bistabil circuit basculant bistabil bisincron liste de adrese BitNet LISTSERV bit.binding binding algorithm binding control data binding handle binding info binding offset binding rules binding time binding type bindings bindings review bindings storage file BinHex binoculars icon biochip biocomputing biometric biometric hardware bioriented serial protocol BIOS (basic input/output system) BIOS date BIOS default BIOS emulation driver BIOS information BIOS name BIOS settings BIOS version biplex port bipolar coding bipolar memory bipolar signal biquinary code biquinary coded decimal notation bisection algorithm bistable bistable circuit bistable trigger circuit bisynchronous bit bit (BInary digiT) bit density bit encryption bit error rate asociere (de proces). legare algoritm de legare date de control al legării indicativ de legătură informa ii de legătură spa iu pentru legat reguli obligatorii timp de asociere/cuplare/legătură tip de legătură (la căr i) legări verificare a legărilor fişier de salvare a legărilor program pentru uuencoding pictogramă de binoclu biocip bio-calculator.

fişier cu o imagine bitmap font bitmap/din puncte imagini (în format) bitmap. viteză de transmitere deplasare a bi ilor transmitere în formă computerizată flux de bi i inserare de bi i expert în calculatoare număr de bi i arhitectură bi-etajată imagine bitmap. placă pentru cerneală neagră punctul negru. realizată prin puncte imagine bitmapată imagine bitmapată transpunere/asociere de bi i. din puncte. imagini bitmapate fonturi bitmap captură în miniaturi bitmap font bitmapat grafică bitmap. literă fracturată placa de negru. zona cea mai întunecată dezactivare text negru . reprezentare grafică prin bi i. descriere prin puncte. frecven ă de bi i. hartă de puncte protocol orientat pe bi i. viteză de bi i.bit error ratio bit exchange bit map bit oriented protocol bit per inch (BPI) bit position bit rate (BR) bit shift bit spit bit stream bit stuffing bit twiddler bit-depth bitiered architecture bitmap bitmap compression bitmap file bitmap font bitmap images bitmap soft fonts bitmap thumbnail capture bit-mapped font bit-mapped graphic bit-mapped graphic bit-mapped image bit-mapping bitplane bitraking bits per inch (bpi) bits per second (bps) bit-wise bit-wise procedures biunique BIX BK! black and white black hole black letter black plate black point black screen black text raport de erori schimb de bi i fişier bitmap. tabelă de bi i comprimare în bitmap fişier bitmap. protocol bazat pe elemente binare bi i pe ol pozi ie binară debit binar. care evaluează bi ii în mod individual. nu ca o combina ie biunivoc serviciu informa ional on-line (gestionat de Delphi) extensie a fişierelor de backup. extensie a fişierelor salvate automat de program alb-negru gaură neagră fractur. pixelizare tabelă de bi i căutare de informa ii on-line bi i pe ol/inci bi i pe secundă bit cu bit proceduri orientate/bazate pe bi i. rată de bi i.

gol. a pulsa clipire. pâlpâire. bandă neînregistrată placă de cauciuc pentru ofset cură are. grup de celule adresă de bloc . golire op iuni de dezactivare sângerare capacitate de sângerare sângerare amestec. blanc formular gol/necompletat rând liber mediu nescris/virgin/gol pagină goală/nouă publica ie goală înregistrare vidă ecran negru spa iu liber. melanj. blend mod de amestecare. de combinare colaj multimedia dosar-sistem (la Macintosh) însemnare/marcare a dosarului (la Macintosh) copie (la indigo) ascunsă/confiden ială destinatar ascuns/confiden ial copie Bcc/ascunsă/confiden ială a clipi. zonă liberă bandă goală. a pâlpâi. a licări. celulă goală blanc. vid cartelă goală celulă liberă. casetă goală. caracterul blanc document gol câmp gol/liber.black thatch BLACKER black-out black-write technique blank blank card blank cell blank character blank document blank field blank form blank line blank medium blank page blank publication blank record blank screen blank space blank tape blanket blanking blanking options bleed bleed capability bleeding blend blending mode blendo blessed folder blessing blind carbon copy (Bcc) blind copy recipient blind courtesy copy blink blinking blinking background blinking cursor blitting bloatware BLOB (Binary Large Object) block block address textură neagră sistem de codificare intermaşină/interterminal al Agen iei de Securitate Na ională din SUA întrerupere a transmisiei (de informa ii) tehnica scrierii păr ii negre blanc. spa iu. afişare intermitentă fundal clipitor cursor pulsant/ clipitor (proces/opera ie) blitting software supradimensionat obiect binar mare bloc. spa iu.

ecran de blocare proiect blocări cu ecran albastru înce oşare. cu aspect de blocuri pixeli în blocuri albastru gradient albastru terifiantul ecran albastru.block cancel character block check block check sequence block cursor block definition block device block device layer block diagram block elements block graphics block header block length block letters block move block of data block of information block of text block operation block out block protection block selection block size block transfer blocked process blocking factor blocks blocks world blocky blocky pixels blue blue gradient blue screen of death (BSD) blueprint blue-screen crash blur blur filter blurb BMP BNC connector BNF (Backus-Naur Form) board board games body caracter de anulare a blocului verificare/control pe blocuri secven ă de verificare pe blocuri cursor bloc. capitalu e. majuscule mutare a unui bloc bloc de date bloc de informa ii bloc de text. a înce oşa. a face neclar filtru de înce oşare/estompare anun . cursor-pă-tră el defini ie a unui bloc componentă/dispozitiv monobloc nivel/strat al dispozitivelor monobloc schemă/diagramă func ională/bloc elemente bloc grafică de tip bloc antet de bloc lungime a blocului verzale. subtitlu extensie a fişierelor bitmap conector BNC metalimbaj Backus-Naur placă jocuri cu tablă de joc corp (al mesajului). fragment/por iune de text opera ii cu blocuri definire de blocuri protejare a blocului selectare de bloc dimensiune/mărime/lungime a blocului transfer de blocuri proces blocat factor de blocare/grupare majuscule. verzale univers de blocuri în blocuri. estompare//a estompa. corp de text .

program distructiv (gen virus) hârtie normală machetă a căr ii semialdin semn de carte.f.body pane body text first indent body text indent body type BOF bogus RESET boilerplate boilerplate text boilerplate worksheet bold bold fonts bold italic bold italic underline bold print bold roman bold type bold underline boldface bold-face (b. denumire a semnului de carte mesaj pentru introducere de signet text de signet HTML de signet boolean algebră booleană/logică conjunc ie logică +I complement boolean/logic. date pentru semnul de carte dosar pentru signete listă cu signete denumire signet. signet date de signet. aldin cursiv grascursiv subliniat scris cu aldine/cu caractere grase font antiqua negru caractere aldine gras/aldin subliniat aldin font aldin text scris cu aldine scriere cu aldine.) boldface text boldfacing bomb bond paper book layout book weight bookmark bookmark data bookmark folder bookmark list bookmark name bookmark prompt bookmark text bookmarks HTML boolean boolean algebra boolean AND boolean complementation boolean constant boolean difference boolean expression boolean function boolean operation boolean operation table sector/sec iune cu corpul textului indentare pe primul rând în corp de text indentare în corp de text font folosit în corpul textului proprietatea BOF (beginning of file) resetare fictivă (text) standard. tipizat. îngroşare bombă. aldin fonturi grase/aldine gras cursiv. nega ie constantă booleană/logică diferen ă booleană expresie booleană/ logică func ie booleană/logică opera ie booleană/logică tabelă de opera ii booleane/logice . şablon text standard/tipizat/şablon foaie de calcul tipizată gras.

sector de boot. metodă de butare parti ie de boot. proprietă i de butare date de ini ializare. chenar efect de chenar . întrebare cu operatori logici căutare logică/ booleană valoare booleană amplificare ini ializare. sector de încărcare. sector de butare virus de sector de ini ializare secven ă de ini ializare/de încărcare încărcabil. protocol de încărcare tehnică de implementare/executare secven ială a unui program chenar. ini ializare (a sistemului de operare)//a ini ializa încărcător secven ial binar protocol de ini ializare. parti ie de ini ializare proces de ini ializare proprietă i de ini ializare. încărcare a sistemului de operare//a ini ializa sistemul de operare zonă de ini ializare. încărcare (a unui program) protocol de ini ializare/de încărcare amorsă. unitate de ini ializare dischetă de ini ializare octe ii de indicare a încărcării meniu de încărcare la ini ializare metodă de ini ializare. date de boot sector de ini ializare. zonă de boot. zonă de butare dischetă de ini ializare parti ie de ini ializare. cadru zonă de delimitare chenar artistic bară de chenar culoare a chenarului linii de chenar pagină de chenar/pentru chenar selec ie marginală spa iere a chenarului stil predefinit pentru chenar grosime a chenarului margini. ini ializabil unitate de disc ini ializare parti ie de ini ializare marcaj al parti iei de ini ializare pornire (a unui calculator).boolean operator boolean question boolean search boolean term boost boot boot area boot disk boot drive boot floppy boot indicator bytes boot loader menu boot method boot partition boot process boot properties boot record boot sector boot sector virus boot sequence bootable bootable hardware drive bootable partition bootable partition marker booting (up) BOOTP (Bootstrap Protocol) bootstrap bootstrap loader bootstrap protocol (BOOTP) bootstrapping border border area border art border bar border color border lines border page border selection border spacing border style border thickness borders borders effect operator logic/boolean întrebare de tip boolean.

de jos în sus algoritm ascendent analiză sintactică ascendentă strategie de testare de jos în sus/ascendentă a returna viteză de salt a tastelor comenzi asociate control legat medii legate obiect asociat/legat cadru de obiect legat casetă de text legată legare la adaptor. legare la placa de re ea valoare a limitei zonă delimitată casetă de delimitare/de încadrare/de separare. strangulare jos jos central linie de ghidare inferioară ascendent. viteză de bi i paranteză ondulată. zonă de delimitare. robot. cifră de împrumut bot. ramificare (de director)//a ramifica adresă de ramifica ie structură de control al ramificării . matrice de caractere dreptunghi de încadrare/de delimitare utilitar pentru detectarea erorilor de programare cupă. program (interzis) de execu ie automată în timpul unei discu ii IRC limitare.Borland Pascal borrow digit bot bottleneck bottom bottom center bottom guide bottom up bottom-up algorithm bottom-up syntactical analysis bottom-up testing strategy bounce bounce rates bound commands bound control bound media bound object bound object frame bound text box bound to adapter boundary value bounded area bounding box bounding rectangle Bounds Checker bowl box box drawing boxed effect Boyce-Codd normal form BPI (Bits Per Inch) BPN (Back-Propagation Network) BPP (Bidirectional Parallel Port) bps (bits per second) BR (Bit Rate) brace bracket bracket marker bracket style brain-dead design branch branch address branch control structure variantă de Pascal creată de Borland Int. acoladă//a închide între acolade paranteză dreaptă. croşetă marcaj tip paranteză stil/tip de paranteză concep ie fără cap (instruc iune de) salt. cauză a limitării. potcoavă casetă (de control) trasare de linii efect de casetă forma normală Boyce-Codd bi i pe ol re ea cu propagare regresivă port paralel bidirec ional bi i pe secundă viteză de transmitere.

comunica ie prin semnale multiplexate re ea ISDN de bandă largă re ea de bandă largă viteză de bandă largă difuziune. analizor de semnale punct de întrerupere comandă pentru punct de oprire/de pauză condi ie pentru punct de oprire/de pauză oprire dinamică detectare punct de oprire/de pauză obiect punct de oprire/de pauză tabel cu puncte de oprire/de pauză semn de sunet scurt punte cip de legătură (la magistrala PCI). arhitectură de emisie (în re ea) . întrerupere manuală//a opri salt la pagină condi ie de întrerupere tasta Break. defec iune dispozitiv de testare. punct de oprire. difuzare. divizare (a seturilor oglindă).branch history table (BHT) branch instruction branch node branch prediction branch statement branched list branching branching decisions branching statements branchpoint brand brass ring break break across pages break condition break key break line break mode break point breakdown break-out box breakpoint breakpoint command breakpoint condition breakpoint halt breakpoint hit breakpoint object breakpoint table breve bridge bridge chip Briefcase brightness brightness value British pound symbol broad bandwidth hardware broadband Broadband ISDN (B-ISDN) broadband network broadband speed broadcast broadcast architecture tabelă cu istoricul ramifica iilor instruc iune de ramificare nod de ramificare predic ie a ramificărilor instruc iune de salt listă ramificată ramifica ie. cip punte dosarul Briefcase luminozitate valoare a luminozită ii simbolul lirei sterline componente hardware cu lă ime de bandă mare/mărită bandă largă. deriva ie decizii derivate instruc iuni de ramificare punct de ramificare marcă inel de alamă (cheie de) întrerupere. pauză. rupere. emisie (în re ea) arhitectură pentru difuziune/pentru difuzare. punct de pauză pană. cheie de întrerupere linie de întrerupere mod întrerupere punct de întrerupere.

server de indexuri. parcurgere. deteriorat. serviciu BRS pensulă grosime a pensulei sursă pentru pensule stil pensulă (în tipografie) . a răsfoi drept de căutare în sit buton de deplasare/de derulare casetă de căutare. adaptare a browserului meniu al browserului modul de extensie pentru browser listă a serverelor de căutare compatibilitate cu diferite browsere. conducă întreruptă cădere (a alimentării) a derula. modul emisie grafică video difuzată (în re ea) difuziune (în re ea) a extinde. a lărgi pliant. program client pentru Web. cu salturi cheie ruptă/frântă legătură întreruptă/ frântă imagine distrusă/ frântă canal întrerupt. mod căutare/derulare actualizare prin căutare editare în modul căutare actualizare în modul căutare browser. derulator.Broadcast Data Service broadcast message broadcast mode broadcast videography broadcasting broaden brochure broken broken frame broken histogram broken key broken link broken picture broken pipe brownout browse browse access browse button browse dialog browse function browse mode browse updating browse-mode editing browse-mode updating browser browser customizations browser menu browser plug-in browser server list browser support browser title browser window browser-specific code browsing browsing enhancements browsing function browsing services BRS Information Technologies BRS/After Dark brush brush size brush source brush style serviciu de difuziune de date mesaj difuzat (către to i utilizatorii din re ea) modul difuziune. răsfoire. distrus cadru frac ionat histogramă întreruptă. prospect întrerupt. recunoaştere a diferitelor browsere titlu din browser fereastră de browser cod specific pentru browser derulare. server de indexuri serviciu de documentare. a parcurge. program de căutare în Internet personalizare a browserului. casetă de dialog pentru căutare func ie de căutare/derulare mod Browse. opera ie de căutare îmbunătă iri ale browserului func ie de răsfoire/derulare/căutare servicii de căutare/de răsfoire serviciu de documentare.

defect (de programare) solu ii pentru parazi i. eroare de programare. memorie intermediară. dimensiune a memoriei intermediare memorie tampon memorie tampon înlăn uire de bufere buferare. memorie-tampon//a bufera rezervare de bufer descriptor de bufer antet de bufer fir de I-E pentru bufer lungime a zonei tampon memorie tampon depăşire a buferului erori de depăşire a buferului depăşire a buferului folosire de memorie tampon pentru canale/conducte reapelare a complexului de buferare pagină a complexului de buferare registru tampon mărime a tamponului/buferului. folosire a memoriei intermediare buferare de date. rutine de eliminare a erorilor (de programare) introducere de parazi i/defecte/anomalii cu mul i parazi i/cu multe defecte software cu parazi i/cu defecte (de programare) . structuri/ierarhii B diagramă cu bule memorie cu bule imprimantă cu jet de bule bule bucket toner buckyball bufer bufer. imprimantă A3 cache al procesoarelor RISC buffer al procesoarelor MMX arbori B. plasare a datelor în memoria intermediară timp de buferare parazit.brute force BSD (Berkeley Software Distribution) BSD (Blue Screen of Death) BSD UNIX BSG (Binary Sequence Generator) B-size paper B-size printer BTAC (Branch Target Address Cache) BTB (Branch Target Buffer) B-trees bubble chart bubble memory bubble-jet printer bubbles bucket buckyball toner buf. apropiat de DIN A3 imprimantă pentru foi 11x 17 inci. (buffer) buffer buffer allocator buffer descriptor buffer header buffer I/O thread buffer length buffer memory buffer overflow buffer overrun errors buffer overruns buffer pipes buffer pool callback buffer pool page buffer registry buffer size buffer storage buffer store buffered chaining buffering buffering data buffering time bug bug fixes bug seeding buggy buggy software for ă brută departament de distribu ie a programelor software de la Berkeley ecran albastru ucigaş/paralizant versiune de UNIX realizată la Berkeley generator de secven e binare format standard american de 11 x 17 inci.

introducere globală memorie de mare capacitate opera ii de masă/în bloc ieşire globală stocare în masă. stil cu alineate cu alineate listă cu aliniate. caracter de alineat simbol de alineat standard stil de listă cu alineate format de numerotare cu alineate imagine cu alineate pozi ie a alineatului stil de marcare. încorporat port COM intern dic ionar intern/propriu/integrat (al programului) font intern func ie internă grup intern/predefinit stil predefinit pentru titluri dispozitiv intern de indicare sistem de securitate intern/integrat şablon predefinit/integrat. convexitate . alineat caracter al marcajului (într-o listă marcată). listă cu marcaje diagramă cu listă marcată/cu alineate sistem de avizier electronic. elaborare eroare la construire jurnal de construire. indestructibil proeminen ă.build build error build log build operations build step builder build-in styles building block built in built-in COM port built-in dictionary built-in font built-in function built-in group built-in heading style built-in pointing device built-in security system built-in template built-in viewer bulk copy program (BCP) bulk encryption bulk erasing bulk information bulk input bulk memory bulk operations bulk output bulk storage bulk transmission of data bullet bullet character bullet default bullet list style bullet numbering formatting bullet picture bullet position bullet style bulleted bulleted list bulleted list chart bulletin board system (BBS) bulletproof bump construire. ştergere în masă cantitate mare de informa ie intrare globală. generator stiluri integrate/interne bloc structural intern. şablon inclus în program prezentator intern/integrat program de copiere în masă codificare în masă/în bloc ştergere globală. sistem de informa ii din re ea blindat. protocol de construire opera ii de construire (a programului) etapă de construc ie constructor. capacitate mare de stocare transmitere a unei mari cantită i de date marcaj (de listă). integrat.

bump map bundle bundled software burned-in address burned-in image burn-in burn-in testing burning burst flag pulse (BFP) burst mode burst packets dropped burst protocol packets burst receive gap time burst send gap time burster bus bus architecture bus configuration bus enumerator bus location bus master bus mastering bus mastering card bus mouse bus network bus number bus parity error bus quiet signal bus read error bus reset bus riser bus riser card bus snooping bus type bus write error business networking business presentation graphics business rules business service busmaster busy button button bar suprafa ă grunjoasă/în relief pachet software la pachet. placă bus-master controlul/administrarea magistralei placă de control al magistralei mouse de magistrală. otrăvire (a tubului monitorului)//testare de anduran ă teste de anduran ă întunecare salve de sincronizare mod rafală pachete eliminate din rafală pachete de protocol în rafală decalaj de intrare a rafalei decalaj de transmitere a rafalei burster. detaşator magistrală arhitectură a magistralei de date configura ie de magistrală enumerator de magistrală conector de magistrală bus-master. pachet de software adresă transmisă. dispozitiv bus-master. mouse cu adaptor dedicat re ea de tip magistrală număr de magistrală eroare de paritate a magistralei semnal de linişte pe magistrală eroare de citire a magistralei resetare a magistralei placă multiextensie placă multiextensie ascultare/spionare a magistralei tip de magistrală eroare de scriere la magistrală utilizare a re elelor în cadrul firmelor program pentru prezentări grafice comerciale reguli de gestionare a bazelor de date serviciu de afaceri controlor de magistrală ocupat. foarte solicitat buton. tastă bară cu butoane . adresă inclusă imagine remanentă ardere.

fişier arhivat cu extensia . ignorare// a ignora listă de ignorare octet program orientat pe octe i limbaj de programare de nivel înalt. organ/organism de certificare asistat de calculator descriere a agen iei de certificare denumire a agen iei de certificare număr curent al agen iei de certificare con inut al fişierului CAB fişier CAB fişier de fişet. ocolire.button configuration button face button face images button highlight button list button mode button shadow button state button text buying history buzzword BY (busy) by number by similarity to byline bypass bypass list byte byte oriented program C C (confidential) C drive C Library Functions C size C size sheet C# C/C++ compiler C/C++ identifier C: C++ C++ keyword C++ language C2 level security C2 requirements CA (Certification Authority) CA (Computer Assisted) CA description CA name CA serial number CAB contents cabinet cabinet file cable configura ie a butonului suprafa ă a butonului imagini de pe butoane buton eviden iat listă cu butoane mod buton umbră a butonului stare a butonului text al butonului istoric al achizi iilor cuvânt la modă. fişier în limbajul de programare C confiden ial. termen din jargon ocupat după număr prin compara ie rând secundar evitare.cab cablu . pentru uz de serviciu unitatea/parti ia C func ii de bibliotecă C foaie de tip/format C (17 x 22 in) foaie de tip/format C (17 x 22 in) limbaj de programare de nivel înalt compilator C/C ++ identificator C/C ++ parti ia C limbaj de programare de nivel înalt cuvânt-cheie în C/C++ limbaj C++ securitate de nivel C2 cerin ele C2 agen ie de certificare.

salvare pe disc caching mechanism mecanism de accelerare/de salvare pe disc caching method metodă de accelerare. salvare intermediară. program pentru salvare pe disc cache RAM memorie rapidă/de accelerare. parolă înregistrată de calculator cachesize dimensiune/mărime a cache-ului caching salvare în cache. sector de cache cache settings parametrii de cache cache timeout value limită de timp pentru memoria intermediară/cache cached stocat temporar cached account information informa ii despre cont salvate în cache cached data date salvate în cache cached information informa ii salvate local/în cache cached key cheie salvată local/în cache cached password parolă salvată (local). accelerare. zonă pentru efectuarea calculelor calculation procedure metodă de calcul calculation statement instruc iune de calcul calculator calculator. maşină de calcul calendar program (tip) calendar . câmp determinat din calcule calculated text box casetă de text calculată calculating calculare calculating punch perforator calculator calculating statement instruc iune de calcul calculation area zonă pentru calcule. metodă de salvare locală caching server server de cache CAD (Computer-Aided Design) proiectare asistată de calculator CADD (Computer-Aided Design And Drafting) proiectare şi desenare asistată de calculator caddy casetă/suport pentru CD-ROM CAE (Computer-Aided Engineering) inginerie asistată de calculator CAEDS (Computer-Aided Engineering Design System)sistem de proiectare tehnologică asistată de calculator CAI (Computer-Assisted Instruction) instruire asistată de calculator CAL licen e CAL (pentru accesul clientului) calculability calculabilitate calculated field câmp calculat. memorie intermediară/de accelerare cache coherency coeren ă a cache-ului cache controller controler de cache cache hit identificare/localizare/găsire în cache cache hit ratio raport de succese/de regăsiri în cache cache memory memorie cache cache name denumire a sectorului de cache cache pages pagini de cache cache program program de cache/de accelerare. RAM cache.cable modem modem prin cablu direct cable port port de cablu cache cache.

apel nominal apel prin valoare context de apelare interfa ă pentru controlul apelării procedură de control al apelului semnal de control al apelului adâncime de apelare direc ie de apelare durată a apelului/a comunica iei.calendar program calendar type calibrate calibration calibration card calibration information calibration module calibration strip call call accepted signal (CAS) call address call back call back number call back privilege call by address call by name call by value call context call control interface call control procedure call control signal (CCS) call depth call direction call duration Call for Votes (CFV) call forwarding call graph call handle call log call log options call preferences call privilege call program call progress call select parameter call stack call stack index call state call statement call status call tree call waiting call waiting tone program de tip calendar tip de calendar a regla. durată a apelării chemare la votare retransmitere a apelului diagramă de apel pointer de apel jurnal/protocol de apeluri op iuni pentru jurnalul/protocolul de apeluri setări pentru apeluri privilegiu de apelare program de apel stare a apelului parametru de selectare a apelului stivă de apeluri. a etalona calibrare/etalonare card de calibrare informa ii de calibrare modúl de calibrare bandă de calibrare/etalonare apel. suspendare a convorbirii ton pentru apel în aşteptare . reapelare număr de reapelare privilegiu de reapelare apelare prin adresă apel prin nume. instruc iunea CALL// a apela semnal de acceptare a apelului adresă de apel apel invers. apelare. listă de apeluri index al listei de apeluri stare a apelului instruc iune de apel stare a apelului arbore de apeluri apel în aşteptare. a calibra.

anulare// a anula cancel character caracter de anulare cancel key buton de anulare/ştergere cancel region zonă de oprire/anulare cancelbot bot/robot de eliminare candidate key cheie-candidat . parte apelată called procedure procedură apelată called program program apelat called service user utilizator al serviciului apelat called station identifier (CSID) indicativ al sistemului apelat callee apelat caller apelant/parte apelantă caller access acces pentru apelan i caller ID identificator al apelantului calligraphic type literă caligrafică calling apel(are)//a apela calling back reapelare calling card card telefonic.call window fereastră de apelare callback apel invers. cartelă telefonică (pentru apeluri prin modem) calling card sequence secven ă pentru cartela telefonică calling code cod de apelare calling convention conven ie de apelare calling instruction instruc iune de apel calling procedure procedură de apelare calling sequence secven ă de apel(are) calling service user utilizator al serviciului apelant calling syntax sintaxă de apelare callout men iune calls highlight eviden iere a apelurilor CALS (Computer-Aided Acquisition and Logistics Support) tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator CAM (Computer-Aided Manufacturing) produc ie/fabrica ie asistată de calculator camel cased „în scară” camera cameră camera memory memorie a camerei/aparatului campus-wide information system (CWIS) sistem informa ional universitar cancel oprire. reapelare callback functions func ii cu apel invers callback modem modem cu reapelare/cu întoarcere a apelului callback number număr de reapelare/de apel invers callback return system service serviciu de sistem de returnare a reapelărilor callback security siguran ă a reapelării callback system sistem cu apel invers called party apelat.

aptitudine. scriere cu majusculă greşeală de capitalizare. caracteristici func ionale listă de caracteristici. înregistrare. pl.canned routine canonical form canonical generation canonical name CAO (Computer Automated Office) cap CAP (Computer Aided Planning) CAP (Computer Assisted Publishing) cap fonts cap height capability capability list capacitor memory capacitor storage capacity capacity exceeding number capacity out-of-range number capacity planning capital capital letter capitalization capitalization mistake Caps Lock Caps Lock key Caps Lock LED caption caption button caption label caption numbering caption of window caption text capture capture device capture driver capture end capture file capture file size capture frames capture method capture mode capture palette capture password capture pin output rutină gata pentru utilizare formă canonică generare canonică nume canonic institu ie automatizată majuscule. lungime a cuvântului număr ce depăşeşte capacitatea (calculatorului) număr ce depăşeşte capacitatea (calculatorului) planificare a capacită ilor majusculă. titlu buton de legendă etichetă cu legendă numerotare a legendelor legendă a ferestrei text al legendei captare (a datelor). capturare a portului (de imprimantă) dispozitiv de capturare/înregistrare driver de capturare sfârşit al capturării fişier de capturare mărime a fişierului de capturare capturare cadru cu cadru. simbol al intersec iei planificare asistată de calculator editare asistată de calculator caractere verzale înăl ime a majusculei capacitate. posibilită i. LED pentru tasta de blocare (pentru majuscule) explica ie a figurii. literă mare/de titlu/verzală majusculă. legendă. literă mare/de titlu/verzală capitalizare. listă de aptitudini memorie capacitivă memorie capacitivă capacitate. capturare de cadre metodă de capturare modul captură paletă de captură parolă colectivă pin de capturare . scriere cu literă mică în loc de majusculă tastă de blocare (pentru majuscule) tasta Caps Lock LED pentru tasta Caps Lock. afiliere.

cartelă perforată. card/cartelă.Capture Printer Port capture rate capture source capture start capture stop capture time limit captured frames captured video carbon copy carbon-copy style card card bed card bin card box card capacity card channel card code card collation card column card configuration card contact card control card correction card count card counter card counting card deck card drawer file card duplication card feed card feed attachment card feed device card feed hopper card field card games card guide card holder card hopper card jam card matching card memory card path card picker capturare a portului de imprimantă. placă cu circuite imprimate. afiliere a portului de imprimantă viteză de capturare sursă de capturare început al capturii sfârşit al capturii limită de timp pentru înregistrare/capturare cadre capturate/înregistrate înregistrare video copie la indigo stil copie la indigo placă/adaptor. fişă (cu date) ghidaj pentru cartele casetă pentru cartele cutie/casetă pentru cartele capacitate a cartelei (perforate) pistă a cartelei cod de cartelă interclasare a cartelelor coloană a cartelei configura ie a plăcii contact de explorare a cartelelor (perforate) comandă prin cartele (perforate) corectare a cartelelor (perforate) numărare a cartelelor contor/numărător de cartele (perforate) contorizare a cartelelor pachet de cartele (perforate)/ magazie de cartele dulap pentru cartele duplicare/copiere a cartelelor (perforate) mecanism de alimentare cu cartele dispozitiv pentru alimentare cu cartele dispozitiv pentru alimentare cu cartele bunker/magazie de alimentare cu cartele câmp al cartelei (perforate) jocuri cu căr i de joc ghidaj pentru cartele cutie pentru cartele (perforate) bunker/magazie de alimentare cu cartele blocare a cartelelor interclasare a cartelelor memorie cu cartele cale a cartelelor. circuit al cartelelor colectorreceptor de cartele .

semnal purtător carrier charge taxă de transfer carrier detect detectare a purtătoarei carrier detect signal (CDS) semnal de detectare a purtătoarei/semnalului carrier detection detec ie a purtătoarei carrier sense detectare a purtătoarei carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) acces multiplu cu detectarea purtătoarei şi evitarea coliziunilor carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) acces multiplu cu detectarea purtătoarei şi a coliziunilor carrier signal undă purtătoare carrier signaling semnalare a purtătoarei carrier system sistem de purtătoare Carrier-Sense Media-Access Carrier-Detect (CSMA/CD) standard de comunica ii pentru re ele Ethernet carry transport// a transporta carry digit cifră de transport carry save adder sumator fără propagarea cifrei de transport carry time durată necesară transportului şi adunării bitului de transfer Cartesian coordinate system (CCS) sistem de coordonate carteziene cartridge cartuş. caracter de început de rând carrier purtătoare (de date).card pocket casetă receptoare de cartele card proof puncher perforatorverificator de cartele card punch perforator de cartele card punch memory memorie a perforatorului de cartele card puncher perforator de cartele card reader lector de cartele (perforate) card reader punch adapter adaptor de citire-perforare a cartelelor card reproducing punch perforator pentru copierea cartelelor card row linie a cartelei (perforate) card sensing citire a cartelelor card sorter sortator de cartele card stacker magazie de preluare/recep ie a cartelelor card track pistă a cartelei card verifier verificator de cartele CardBus magistrală PCMCIA cardinality cardinalitate card-oriented computer calculator cu cartele (perforate) caret accent circumflex (^). cursor de editare caret character accent circumflex. început de rând. întoarcere a carului carriage return character caracter de retur de car. caracterul ^ carousel carusel CARP (Cache Array Routing Protocol) protocol CARP carpal tunnel syndrome (CTS) sindrom de durere carpiană carriage car carriage return retur de car. casetă .

suprapus. calcul. căutare în formă exactă formare. mulaj. copie de siguran ă a catalogului cură enie în catalog înregistrări din catalog eroare de catalog fişier de catalog înregistrare în fişierul de catalog importare de catalog informa ii despre catalog adresă/loca ie a catalogului eroare de între inere a catalogului stare a catalogului. ferestre suprapuse par ial carcasă independent de casa de literă/ de culegere casă de literă dependent de casa de literă. cu formă exactă parolă dependentă de casa de literă căutare cu respectarea casei de literă. catalogizare catalog procedură catalogată . dispunere suprapusă a ferestrelor transport în cascadă legătură în cascadă ferestre în cascadă ştergeri/eliminări în cascadă meniuri în cascadă foaie de stil în cascadă actualizare în cascadă ferestre în cascadă. în cascadă ordonare în cascadă (a ferestrelor). stare a catalogizării termen din catalog utilizare a catalogului aten ionare de catalog catalogare. transformare de tip//a forma umbră purtată/aruncată a aduna (o coloană) anima ie bazată pe distribu ie formare catalog//a cataloga catalog de rezervă.cartridge font cartridge installation cartridge tape driver CAS (Col-umn Address Select) cascade cascade windows cascaded carry cascaded connection cascaded windows cascading deletions cascading menus cascading style sheet (CSS) cascading update cascading windows case case insensitive case of letters case-sensitive case-sensitive password case-sensitive search cast cast shadow cast up cast-based animation casting catalog catalog backup catalog clean up catalog entries catalog error catalog file catalog file entry catalog import catalog information catalog location catalog maintenance error catalog status catalog term catalog usage catalog warning cataloging catalogue catalogued procedure font din cartuş instalare a casetei unitate de casete selectare adrese pe coloană cascadă.

catastrophic event eveniment brusc/neaşteptat/catastrofal catastrophic system failure cădere irecuperabilă a sistemului de operare catch a detecta catch handler rutină de prelucrare catch catch up punere la curent category categorie category axis axă a categoriilor. fişier pentru definirea unui canal . axa x category icon pictogramă de categorie category information informa ii de categorie category string şir de categorie catenet (concatenated network) re ea WAN formată din re ele LAN interconectate cathode ray tube (CRT) tub catodic caution aten ionare CAV (Constant Angular Velocity) viteză unghiulară constantă CBF (Code-Behind-Form) cod ascuns al formularului CBT (Computer-Based Training) instruire/pregătire asistată de calculator Cc (carbon copy) copie la indigo CCCEP (Commercial Communications Security Endorsement Program) program de atestare a mijloacelor comerciale de securitate a comunica iei CCD (Charge-Coupled Device) dispozitiv/circuit cu cuplaj de sarcină CCD scanner scaner CCD CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique Comitetul Interna ional Consultativ pentru Telefonie şi Telegrafie et Télégraphique) CCITT protocol protocol CCITT CCL (Cursor Control Language) limbaj pentru controlul/comanda cursorului C-clip inel de siguran ă cComPort port cCom CCP (Certified Computer Programmer) programator autorizat CCS (Cartesian Coordinate System) sistem de coordonate carteziene CCS (Common Command Set) set de comenzi comune. axa orizontală. set de comenzi pentru controlerele SCSI CCS (Cryptographic Checksum) sumă de control criptografic. cod de autentificare a mesajelor CCSC (Commercial Computer Security Centre) Centrul de Securitate a Sistemelor de Calcul Civile (Marea Britanie) CCTVS (Closed Circuit Television System) sistem de televiziune cu circuit închis CD (Carrier Detect) detectare a purtătoarei CD (Compact Disk) compact disc (audio) CD Audio Input Level nivel de intrare pentru CD audio CD Audio Volume Level nivel de volum pentru CD audio CD File System (CDFS) sistem de fişiere pentru (unitatea) CD-ROM CD Input Level nivel de intrare pentru CD CD video CD video CDC (Call Directing Code) cod pentru direc ionarea apelului CD-DA (Compact Disk-Digital Audio) compact disc audio digital CDEV (Control Panel Device) dispozitiv din panoul de control în Macintosh CDF (Channel Definition Format) format pentru definirea unui canal CDF file fişier CDF.

unitate pentru scrierea/arderea CDurilor tip de compact disc multimedia TV interactiv CD video CD înregistrabil ştergere intrare sedilă sistem teletext celulă adresă de celulă.CDFS (Compact Disk File System) CDI (Compact Disc Interactive) CD-I (Compact Disk-Interac-tive) CDP (Certified Data Processor) CDR CD-R (CD Recordable) CD-ROM (Compact Disk with Read-Only Memory) CD-ROM cache CD-ROM changer CD-ROM charger CD-ROM disk drive CD-ROM drive CD-ROM drive cache CD-ROM interface CD-ROM writing software CD-ROM XA CD-ROM/SD (CD-ROM/Super Density) CD-ROM/Super Density (CD-ROM/SD) CD-ROM/XA CD-RW (CD ReWritable) CDTV CDV CD-WO (Compact Disc-Write Once) CE (Clear Entry) cedilla Ceefax cell cell address cell animation cell data cell definition cell format cell height cell margins cell name cell options cell padding cell pointer cell properties cell protection cell reference sistem de fişiere pentru CD-ROM CD interactiv. spa iere a textului în celule indicator de celulă proprietă i ale celulei protejare a celulei referin ă a celulei . cache pentru încărcări/citiri de pe CD-ROM încărcător de discuri CD-ROM încărcător de discuri CD-ROM unitate (pentru discuri) CD-ROM unitate CD-ROM cache pentru unită i CD-ROM interfa ă de CD-ROM soft-ware pentru scrierea pe CD-ROM CD-ROM eXtended Architecture CD-ROM de 9.6 GB CD-ROM de 9. anima ie celulară date din celulă defini ie a celulei format al celulei înăl ime a celulei margini de celulă denumirea/numele celulei op iuni pentru celulă capitonare a celulei. disc optic compact cache de CD-ROM. unitate CD-RW. adresă a celulei anima ie de tip celulă.6 GB standard de completare pentru Yellow Book disc/CD reinscriptibil/ reînregistrabil. compact disc multi-media compact disc interactiv specialist autorizat în prelucrarea datelor extensie de fişier CorelDraw disc/CD înregistrabil compact disc doar pentru citire.

server central central monitor monitor central/executiv. (micro)procesor central processor procesor central centralized application access acces centralizat la aplica ii centralized computer network re ea de calculatoare centralizată centralized control control centralizat centralized program program centralizat Centre Universitaire d’Informatique (CUI) departamentul de informatică al Universită ii din Geneva Centronics interface interfa ă Centronics. sistem de monitorizare central/executiv central processing unit (CPU) unitate centrală de prelucrare. port paralel Centronics port port Centronics.cell spacing spa iere a celulelor. port paralel CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)Consiliul European de Cercetări Nucleare Cert PolicyId identificator pentru politica de certificare certificate certificat organ de certificare. protocol pentru telefonia celulară center centru//a centra (în pagină) center alignment aliniere la centru center desktop centrare suprafa ă de lucru Center for Innovative Computing Applications (CICA) centru de cercetare al Universită ii din Indiana centered centrat centering centrare (a semnelor) centering operations op iuni pentru centrare Central European central-euro-pean central mass storage unitate centrală de stocare (masivă de date). organism emitent al certificatului. autoritate de certificare. organism de certificare certificate authority certificate chain lan de certificate certificate description descriere a certificatului certificate disposition dispozi ie a certificatului certificate entry înregistrare din certificat certificate extensions anexe ale certificatului certificate file fişier de certificat certificate fine print detalii din certificat certificate information informa ii din certificat certificate issuer emitent al certificatului certificate list listă cu certificate certificate manager administrator de certificate certificate manifold multitudine de certificate certificate of authenticity certificat de autenticitate certificate policies politici de certificare . mărime a celulei cell width lă ime a celulei cellular automaton automat celular cellular phone telefon celular cellular protocol protocol celular.

server pentru emiterea de certificare servicii de certificare parametri ai certificatului semnătura certificatului stare a certificatului memorie pentru certificate şablon de certificat listă de certificate de încredere informa ii despre lista de certificate de încredere tip de certificat securitate bazată pe/prin certificate certificare autoritate de certificare. interfa ă CGI interfa ă pentru grafică pe calculator depăşirea timpului alocat aplica iei CGI format de fişier grafic. metafişier pentru grafică pe calculator confetti bandă de hârtie perforată bandă de hârtie semiperforată bandă semiperforată lan imprimantă cu lan tipărire înlăn uită listă înlăn uită . solicitare pentru certificat agent pentru solicitarea unui certificat eroare în solicitarea de certificat fişier cu solicitarea de certificat listă a certificatelor revocate server de certificare. organ de certificare.certificate properties certificate purpose certificate request certificate request agent certificate request error certificate request file certificate revocation list (CRL) certificate server certificate services certificate settings certificate signing certificate status certificate store certificate template certificate trust list (CTL) certificate trust list information certificate type certificate-based security certification certification authority (CA) certification chain certification path certification ticket certified certified computer programmer (CCP) certified data processor (CDP) cessation of operation CFG CFP92 CFV (Call for Votes) CGA (Color Graphics Adapter) CGI (Common Gateway Interface) CGI (Computer Graphics Interface) CGI Application Timeout CGM (Computer Graphics Metafile) chad chadded paper tape chadless paper tape chadless tape chain chain printer chain printing chained list proprietă i ale certificatului scop al certificatului cerere de eliberare a certificatului. organism de certificare lan de certificări cale de certificare talon de certificare certificat. garantat programator autorizat specialist autorizat în prelucrarea datelor încetare a activită ii extensie a fişierelor de configurare test de evaluare a performan elor la calculul în virgulă mobilă chemare la vot adaptor grafic color interfa ă comună de tip portal.

program de protejare a ecranului pentru canal standard pentru canale cuvânt de stare a canalului surfer pe canale comutare de canal timp de răspuns al canalului .chained list search chained record chained sequential file chaining chaining address chaining search challenge handshake authentication protocol (CHAP) chamfer change change directory (cd) change drive change dump change file change over system change password channel channel access channel adapter channel address word channel bar channel capacity channel content channel controller channel coupled system channel definition files channel definition format (CDF) channel depth channel error channel information channel mask channel notifications channel operations channel operator channel port channel program channel refresh channel screen saver channel standard channel status word (CSW) channel surfer channel switching channel time response căutare în lan . schimbare//a modifica. protocol CHAP (pentru legătura cu serverul) teşitură. modificare. şanfren înlocuire. a schimba schimbare de director schimbare de parti ie/de unitate afişare a memoriei după modificare fişier de actualizări sistem de tranzi ie schimbare a parolei canal. pistă acces la canal adaptor de canal cuvânt de adresare a canalului/a pistei bară pentru canale capacitate a canalului con inut al canalului controler de canal sistem cu legătură prin canale fişiere de defini ie a canalului format pentru definirea unui canal sensibilitate a canalului eroare de canal informa ii despre canal mască de canal notificări despre canal opera ii pe canale operator de canal. căutare în liste înlăn uite înregistrare înlăn uită fişier secven ial înlăn uit înlăn uire adresă de înlăn uire căutare în lan protocol de autentificare cu solicitarea confirmării. protocol pentru confirmarea legăturii prin modem. conducător al canalului de discu ii port de canal program de canal actualizare a canalului screen saver pentru canal.

secven ial chaptered Recordset obiect Recordset cu capitole/matricial/ierarhic/secven ial character caracter character addressable adresabil la nivel de caracter character box matrice de caractere character buffer size character code character communication controller (CTC) character delay character display character fill character font character formatting character generator character graphics character map character mapping character mode character options character printer character properties character reader character recognition character repeat character ROM character scaling character set character spacing character string character string resources character style character style tag character subset character view character wheel mărime a buferului de caractere.titlu al canalului interfa ă cu utilizatorul pentru canal lă ime de bandă a unui canal operator de canal protocol de autentificare cu solicitarea confirmării. protocol CHAP (pentru legătura cu serverul) chapter capitol/secven ă (de program) chaptered cu capitole. stil al caracterelor etichetă pentru stilul caracterelor/textului (în HTML) subset de caractere afişare în modul caracter rolă cu caractere/de tipărire channel title channel user interface channel width channelop (channel operator) . resurse de tip şir de caractere stil de caractere. dimensiune a memoriei tampon/intermediare pentru caractere cod de caractere cuplor de transmisie în mod caracter decalaj al caracterelor. întârziere la tipărirea/generarea caracterelor ecran în mod caracter umplere cu caractere set de caractere formatare a caracterelor generator de caractere (la imprimante) grafică realizată cu caractere tabelă a caracterelor distribuire/alocare/repartizare a caracterelor mod caracter/text op iuni pentru caractere imprimantă în mod caracter. protocol pentru confirmarea legăturii prin CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) modem. imprimantă caracter cu caracter/serială proprietă i ale caracterelor lector/cititor de caractere recunoaştere a caracterelor viteză de repetare a caracterelor set de caractere intern scalare a caracterelor set de caractere spa iere a caracterelor şir de caractere resurse pentru şiruri de caractere.

program în mod text cu memorie tampon de un caracter transmisie serială caracter cu caracter caracteristică. op iuni pentru diagramă fereastră de diagramă foaie (de calcul tabelar) cu diagramă titlu al diagramei fereastră cu diagramă reprezentare grafică (printr-o diagramă) categorie de diagramă coloană reprezentată componentă pentru reprezentări grafice aproximare Cebîşev casetă de validare//a bifa. a verifica/a controla bit de control/de paritate casetă de validare.character-based character-based mode character-based program character-buffered character-byte serial transmission characteristic character-mapped display character-mode characters per inch (cpi) characters per second (cps) charformat charge memory charge-coupled device (CCD) chart chart options chart screen chart sheet chart title chart window charting charting category charting column charting component Chebyshev approximation check check bit check box check box size check character check digit check for errors check key check list check mark check point check problem checked command checkerboard checkerboard grid checking program checklist checkout checkpoint reprezentat prin caractere mod caracter (fără elemente grafice) program cu reprezentare prin caractere. centralizator semn de validare punct de control/de verificare problemă martor/etalon comandă bifată eşichier grilă eşichier program de control listă de verificare verificare (a programului) punct de control . indicativ de control listă de verificare. casetă de marcare mărime a casetei de validare caracter de bifare. semn de validare cifră de control căutare a greşelilor/erorilor cheie de control. caracteristici. pl. proprietă i afişare pe baza unui tablou de caractere mod caracter/text (fără elemente grafice) caractere pe ol/inch caractere pe secundă format de caracter memorie capacitivă dispozitiv cu cuplaj de sarcină diagramă op iuni de reprezentare (grafică).

copil certificat secundar clasă descendent/subordonată/copil conteinerele descendent/subordonat/copil director descendent/subordonat/copil cadru descendent/subordonat/copil ocuren ă secundară nivel inferior/subordonat/descendent (al paginilor secundare) nod descendent/subordonat/copil obiect descendent/subordonat pagină descendent/subordonată proces-descendent/subordonat/succesor/fiu mediu al procesului subordonat/secundar înregistrare secundară/descendentă/subordonată volum descendent/secundar/subordonat fereastră descendent/secundară/subordonat procese secundare/subordonate. circuit integrat. descenden i teorema chineză a restului cip. sistem de adresare pentru unită ile de disc . descendent. pastilă extractor de cipuri set de cipuri tip de subordonat set de cipuri gravură în interior gravură la exterior utilitar NetWare pentru verificarea volumelor din re ea selector. dispozitiv de selec ie ierarhie Chomski a alege. pl. a selecta trunchiat coardă cheie cromatică abera ie cromatică crominan ă cilindru/cap/sector. galoane tastatură Chiclet echipă a programatorului-şef subordonat.checkpointed job checkpointed program checksum (SUMmation CHECK) checksum error chemical-freeze spray chevron Chiclet keyboard chief programmer team child child certificate child class child container child directory child frame child hit child level child node child object child page child process child process environment child record child volume child window children Chinese remainder theorem (CRT) chip chip removal tool chip set chip type chipset chiseled in chiseled out CHKVOL choice device Chomsky hierarchy choose chopped off chord chroma key chromatic aberration chrominance CHS (Cylinder/Head/Sector) lucrare cu puncte de control program cu puncte de control sumă de control eroare la suma de control spray cu substan ă de răcire paranteze unghiulare.

placă cu circuite imprimate comutare de circuit re ea cu comutare de circuite zonă tampon circulară dependen ă circulară listă circulară protocolare/jurnalizare circulară referin ă/referire/trimitere circulară dependen ă de servicii circulară deplasare circulară/ciclică memorie circulantă circumflex a ocoli procesor cu set complex de instruc iuni aprobare. avizare clasă clasa 1 (standard pentru modem) modem de clasa 1 clasa 2 (standard pentru modem) modem de clasa 2 certificare de clasă A re ea de clasa A certificare de clasă B re ea de clasa B re ea de clasa C intrare de clasă . fragment. tranşă regrupare Center for Innovative Computing Applications Compton’s Interactive Encyclopedia sistem de comunica ie prin facsimile cifrate cheie de ini iere a opera iunilor criptografice. criptogramă placă cu circuite electrice.chunk chunking CICA CIE CIFAX ((en)ciphered facsimile communication) CIK (Crypto Ignition Key) Cinepak codec CINT92 cipher cipher key cipher strength cipher system ciphered facsimile communication (CIFAX) ciphering ciphersystem ciphertext circuit board circuit switching circuit switching network circular buffer circular dependency circular list circular logging circular reference circular service dependency circular shift circulating memory circumflex circumvent CISC (Complex Instruction Set Computing) CL (clearance) class Class 1 Class 1 modem Class 2 Class 2 modem Class A certification Class A network Class B certification Class B network Class C network class entry grupare. cheie mecanică pentru închiderea dispozitivului criptografic program de comprimare/decomprimare video test de evaluare a performan elor la calculul cu numere întregi cifru//a cifra cheie de cifrare putere a codificării/cifrării sistem de cifrare sistem de comunica ie prin facsimile cifrate cifrare sistem de cifrare/codificare text cifrat/codificat.

imagine-hiperlegătură. cură are dezactivare. a elimina. instalare de la zero. a goli (memoria) ştergere generală func ie de ştergere/eliminare totală ştergere intrare func ie de ştergere a intrării func ie de ştergere/golire a memoriei necodificat. a apăsa unul din butoanele mouse-ului. eliminare text necodificat parole textuale simple/necodificate eroare de codificare interfa ă cu linie de comandă clic//a executa clic. golire//a şterge.mdb client licen ă CAL.mdb file client access license (CAL) fişier de clasă identificator/indicativ de clasă bibliotecă de clase dosar al clasei. imagine pe care se poate executa clic cu mouse-ul (program) client fişier . adresă a clasei modul de clasă nume al clasei obiect clasă înregistrare a clasei şir clasă stiluri de clasă tip de clasă clasificat clauză a cură a zonă curată instalare pe curat. text necifrat gata de transmisie ştergere. a selecta eveniment de clic procedură de eveniment prin clic imagine de clic.class file class ID (CLSID) class library class location class module class name class object class registration class string class styles class type classify clause clean clean area clean install clean removal clean up cleaning unit cleaning up cleansing clear clear all Clear All function clear entry (CE) Clear Entry function Clear Memory function clear text clear to send (CTS) clearing clear-text clear-text password clerical coding error CLI (Command Line Interface) click click event click event procedure clickable image client client . instalare pe un hard-disc gol (fără sistem de operare) dezinstalare completă cură are unitate de cură are opera ie de cură enie epurare. licen ă de acces pentru client . ştergere.

client application client area client authentication client certificate client computer client connection software client connection status client desktop client disk client document client edge client install disk client installation disk client installation wizard screen files client interface client manager client PC client program client pull client rect Client Service for Netware client services client services software client share point client side client site client software client system client tier client tracing client workstation client/server application client/server architecture client/server model client/server network client/server networking client/server scripting client/server subsystem (CSRSS) client/server technology client-based application client-side application client-side click client-side code aplica ie client zonă client. PC client program client extragere prin client. document cu legături margineclient dischetă pentru instalarea clientului dischetă pentru instalarea clientului fişiere pentru ecranele wizardului de instalare a clientului interfa ă a clientului manager client calculator personal client. zonă de editare autentificare a clientului certificat de client calculatorclient software de conectare a clientului stare a legăturii clientului calculator client dischetă a programului client documentclient. extragere realizată de aplica ia client dreptunghiclient serviciu client pentru Netware servicii client softuri pentru servicii client punct de partajare pentru clien i componentă (a programului) client sit client software client sistem client etaj client urmărire a clientului sta ie de lucru client aplica ie client-server arhitectură de tip client-server model cli-ent-server re ea de tip client-server sistem de re ea client-server scripturi pentru sisteme client-server subsistem client-server tehnologie clientserver aplica ie a clientului aplica ie din interfa a client clic executat în interfa a client cod al interfe ei client .

calculator ieftin BIOS clonat. subprogram închis sistem închis grup de utilizatori închis sistem de televiziune cu circuit închis dispozitiv de ac ionare cu buclă închisă . ciclu de tact. versiune multimedia pentru ilustra iile artistice (clip art) mărime a secven ei catalogare de clipuri video dispozitiv amovibil de indicare mediu de programare derivat din dBASE decupare. tundere. copie. orologiu. tăiere. ceas ciclu al ceasului.client-side HTML client-side technology climate maintenance clip clip art clip art autolayout clip art graphic clip art library clip mask clip media clip percentage clip-logging clip-on pointing device Clipper clipping clipping group clipping path clock clock cycle clock doubled clock generator clock register clock signal clock speed clock track clock tripled clock/calendar board clockwise (CW) clone clone BIOS close close box close brace Close button close sample rates closed bus system closed caption closed loop closed subrutine closed system closed user group closed-circuit television system (CCTVS) closed-loop actuator codul HTML al interfe ei client tehnologie pentru sistemul client climatizare secven ă imagini grafice. generator de tact. durată între două impulsuri ale ceasului frecven ă de ceas dublată generator de tact registru de ceas semnal de ceas frecven ă de ceas pistă de sincronizare frecven ă de ceas triplată placă pentru oră şi dată dextrogir. în sens orar. ilustra ii artistice machetă predefinită pentru ilustra ii artistice ilustra ie artistică bibliotecă de ilustra ii. butonul Close frecven e de eşantionare ridicate sistem cu magistrală închisă subtitlu buclă închisă. bibliotecă de imagini grafice mască de decupare clipuri multimedia. în sensul acelor de ceasornic clonă. BIOS no name a închide casetă de închidere paranteză de închidere buton pentru închidere (a aplica iei). ciclu închis subrutină închisă. tunsoare grup de decupare/de tăiere contur de decupare/de tăiere tact.

mărime a unită ii de alocare sistem cu clustere/cu grupare grafic cu coloane bidimensionale grupate grafic cu coloane grupate index grupat. macrogranula ie hârtie tratată/cerată cablu coaxial cablu coaxial pereche coaxială limbaj de programare procedural de nivel înalt orientat pe probleme economice organiza ie profesională care se ocupă de limbaje de programare şi baze de date cod//a programa. a codifica caractere de cod comentarii referitoare la cod componentă de cod convertor de cod. a scrie codul de program. index conform structurii ISAM (Indexed Sequential Access Method) clusterizare. Magenta. unitate de alocare. galben şi negru comandă numerică prin calculator. grupare memorie CLUT.closing closing phrase style closing tag CLR (Common Language Runtime) clr. Yellow. Black) CNC (Computerized Numerical Control) coalesce coarse coarseness coated paper coax coaxial cable coaxial pair COBOL (COmmon Business Oriented Language) CODASYL (Conference on Data-Systems Language) code code characters code comments code component code converter formulă de încheiere stil de formulă de încheiere etichetă de închidere interpretor CLR a şterge etichetă CLSID cluster. tabelă de paletă de culori viteză liniară constantă memorie CMOS. maşină cu comandă numerică a combina grob granula ie. transcodor . (clear) CLSID cluster cluster access cluster algorithm cluster analysis cluster controller cluster group cluster name cluster network cluster node cluster size cluster system clustered 2-D column graph clustered column graph clustered index clustering CLUT (Color Look-Up Table) CLV (Constant Linear Velocity) CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) CMOS battery CMOS reset jumper CMS CMYK (Cyan. semiconductor complementar metal-oxid baterie pentru (memoria) CMOS jumper de ini ializare a memoriei CMOS format grafic bitmapat model de culoare prin combina ia dintre azuriu. purpuriu. grupă acces la unitatea de alocare algoritm de grupare analiză pe grupuri/în ciorchine controler al clusterilor grup de unită i de alocare nume al unită ii de alocare re ea-cluster nod-cluster mărime a clusterului.

cu constrângeri impunere (de condi ii/restric ii) modelare cognitivă coeziune .code download notes code editor code element set code field code file code generation code independent data communication code libraries code listing code modularization code module code page code page mismatch code page number code page settings code page status code render block code signing code snippet code statement code template code window code word code-behind code-behind page codec code-checking feature coded character set coded image coded representation coded set code-declaration block code-named code-render block coding process coding scheme coding system coding technique coerce coerced coercion cognitive modeling cohesion informa ii pentru descărcarea codului editor de cod set (de combina ii) de coduri câmp de cod fişier de cod generare de cod comunica ii de date independente de cod biblioteci de cod listing de cod modularizare a codului modul de cod pagină de cod conflict de pagină de cod număr al paginii de cod parametri pentru pagina de cod stare a paginii de cod blocuri cu cod de generare semnătură a codului fragment de cod instruc iune de cod şablon de cod fereastră de afişare a codului cuvânt de cod fişier de cod ascuns pagină de cod ascuns codec. program de comprimare/decomprimare func ie de verificare a codului set de caractere codificat imagine codificată reprezentare codificată set codificat bloc cu cod de declarare cu nume de cod bloc cu cod de execu ie programare schemă de codificare sistem de codificare tehnică de codificare (a programelor) a impune (condi ii/restric ii) impus.

coincident current selection cold boot cold link cold media cold start collaborative application session collaborative networking collage collapse collapsible outline collate collate multiple copies collate sequence collating sequence collation collation sequence collator collator mode collect collected information collection collection layers collection name collection point collective control collision collision detection collision domain colon color color artifacting color block color box color buttons color cast color channel color component color control color data color depth color fringe color gamut color graphics selec ie prin coinciden ă de curen i pornire la rece legătură rece medii reci (filme şi TV) pornire/ini ializare la rece sesiune de lucru în colaborare sistem de colaborare în re ea colaj a închide. a ascunde. franjuri de culoare. mod interclasor a colecta informa ii colectate colectiv. a minimiza sinteză comprimabilă/minimizabilă a interclasa. a restrânge. grupare straturi colective denumire colectivă punct de colectare control colectiv coliziune detec ie a coliziunilor domeniu de coliziune două puncte culoare virări de culoare bloc de culoare casetă cu culoare (a unui element) butoane colorate dominan ă. a ordona. a sorta a aranja (într-o anumită succesiune) mai multe exemplare secven ă de ordonare/interclasare sistem/secven ă de ordonare/interclasare interclasare secven ă de sortare interclasor mod collator. dominantă de culoare canal de culoare componentă de culoare adaptare a culorilor. control al culorilor date de culoare intensitate a culorii abatere de registru. colec ie. a aranja. deformări ale culorilor spectru de culori grafică color .

spa iu cromatic împrăştiere a culorii paşi pentru colorare casetă cu culoare. martor cromatic sistem cromatic tabelă cromatică. setări/parametri pentru culori virări de culoare. pătrat cu culoare. hartă de culori sistem de adaptare a culorilor model de culoare monitor color sistem de nota ie pentru culori op iuni de colorare paletă de culori parametri de culoare model de culoare selector de culoare mostră de culoare imprimantă color descriere a profilului color generator de profil color profiluri color pagină de proprietă i pentru culoare spectru de culori redare a culorii scaner color schemă de culori cursor pentru selectarea culorii separa ie de culori separa ii de culoare parametri de culoare. valoare a tonului cromatic cerc al culorilor. tabelă de culori valoare a culorii. virare cromatică spa iu de culoare. mostră de culoare.Color Graphics Adapter (CGA) color information color ink jet printer color intensity color key color laser printer color look-up table (CLUT) color management Color Management Module (CMM) color map color matching system color model color monitor color notation color options color palette color parameters color pattern color picker color preview color printer color profile description color profile producer color profiles color property page color range color rendering color scanner color scheme color selector cursor color separation color seps color settings color shift color space color spill color steps color swatch color system color table color value color wheel color zone adaptor grafic color informa ii de culoare imprimantă color cu jet de cerneală intensitate a culorii cheie cromatică imprimantă laser color tabelă de selectare/căutare a culorii. tabelă de paletă de culori gestionare a culorilor modul de gestionare a culorilor paletă de culori. miră cromatică zonă de culoare .

color-change filter color-code color-correction area colored background colorimetric coloring layer coloring scheme color-management systems color-matching system colors specified color-space conversion colorspace primitives column Column Address Select (CAS) column break column chart column definition column graph column header column heading column ID column indicator column layout column list column marker column names column privileges column properties column separator column split column style column text chart column visibility columnar DAP columnar design column-oriented graph column-wise recalculation COM COM Add-In COM library COM port COM printer (Computer Output Microfilm printer) comb filtru pentru modificarea culorilor marcare cromatică zonă de corec ie cromatică fundal color colorimetrie strat de „colorare” schemă de culori sistem de gestionare a culorilor sistem de echivalare a culorilor culori specificate conversia culorilor în RGB spa ii de culori spectrale coloană selectare adrese pe coloană întrerupere de coloană. port serial imprimantă cu ieşire pe microfilm pieptene . salt de coloană diagramă cu coloane definire a coloanei diagramă cu coloane cap de coloană titlu de coloană identificator de coloană indicator de coloană structură a coloanei. format al coloanei listă de coloane marcaj/jalon de coloană nume ale coloanelor privilegii pentru coloane proprietă i pentru coloane separator de coloană divizare a coloanei stil de coloană diagramă cu coloane de text vizibilitate a coloanelor pagini DAP pe coloane configura ie cu coloane grafic cu dispunere (a datelor) pe coloane recalculare pe coloane extensie de fişier de comandă modul de extensie COM bibliotecă COM port COM. port de comunica ii.

casetă combo combo box query interogare pentru casetă combo/mixtă combo list listă combinată Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (CCITT) ional Consultativ pentru Telefonie şi Telegrafie Comitetul Interna comma virgulă comma expression expresie cu virgule comma notation nota ie cu virgule comma operator operator virgulă comma separated values (CSV) valori separate prin virgulă.combination chart diagramă combinată combinational circuit circuit combina ional combinational network re ea/schemă (logică) combina ională combinatorial explosion explozie de combina ii combinatorial hashing dispersie combinatorică combined index index combinat. linie de comandă command line editor editor cu linie de comandă command line error eroare de sintaxă command line format sintaxă. sistem folosit la separarea în baze de date comma-delimited file (CSV) fişier cu text delimitat prin virgule. format pentru linia de comandă command line interface interfa ă cu linie de comandă command menu meniu de comenzi command mode mod comandă command name denumire a comenzii command option op iune de comandă command output rezultat al comenzii . istoric al comenzilor. bufer de comenzi command button buton de comandă command button object obiect buton de comandă command chaining retry repetare a înlăn uirii comenzilor command compatibility compatibilitate de comenzi command completion execu ie a comenzii command error eroare de comandă command file fişier de comenzi command history comenzi executate. comenzi memorate command input introducere a comenzii command interpreter interpretor de comenzi command key tastă de comandă command language limbaj de comandă command line rând de comandă. fişier cu date delimitate prin virgule command comandă/instruc iune//a comanda command action îndeplinire a comenzii/instruc iunii command bar bară de comenzi command block bloc de comandă. unitate de comandă command buffer memorie (intermediară) de comenzi. index compus combo box casetă mixtă.

com command-driven mode command-driven program command-line access command-line FTP client command-line FTP utility command-line information command-line interface command-line operating system command-line parameter command-line utility comment comment box comment identificator comment out comment pane comment reference comment subject comment text commented code commenting comments commercial filter commercial printing services commercial software commercial software publisher commit commit changes committed committed file Common Business Oriented Language (COBOL) common command set (CCS) interpretor de comenzi. procesor de comenzi indicator de comandă.command processor command prompt command prompt administration command queuing command reject command screen command separator command tape command time out command window command word command. executat fişier executat limbaj de programare procedural de nivel înalt orientat pe probleme economice set de comenzi comune . programe software comercializate producător de software comercial a executa. filtru extern servicii tipografice comerciale programe software comerciale. bandă perforată închisă/circulară depăşire a timpului pentru comandă. a aplica aplicare a modificărilor aplicat. neutralizare (a unui rând de cod) observa ii. memorarea/înregistrarea comenzilor în ordinea primirii respingere a unei comenzi ecran de comandă separator de comenzi bandă pilot. limită (de timp) pentru comandă fereastră de comandă cuvânt de comandă fişier cu procesorul de comenzi mod de lucru realizat prin comenzi program condus prin comenzi acces din linia de comandă client FTP cu linie de comandă utilitar FTP cu linie de comandă informa ii în linia de comandă interfa ă cu linie de comandă sistem de operare cu linie de comandă parametru pentru linia de comandă utilitar cu linie de comandă comentariu casetă de comentarii identificator de comentariu neutralizare (a unui rând de cod) panou de comentarii semn pentru comentariu subiect al comentariului text al comentariului cod comentat comentare. comentarii filtru comercial. solicitare de comandă administrare din linia de comandă înşiruire a comenzilor.

interfa ă CGI segment comun instruc iune comună interfa ă comună de acces comunica ii adaptor pentru comunica ii canal de comunica ii componente pentru comunica ii unitate de control al comunica iilor cuplor de transmisie dispozitiv pentru comunica ii eroare de comunica ie.common dialog common dialog boxes Common Gateway Interface (CGI) common segment common statement Common User Access (CUA) communication communication adapter communication channel communication components communication control unit communication controller communication device communication error communication I/O error communication interface communication line communication line characteristics communication line control communication network communication package communication port communication procedure communication processor communication protocol communication server communication software communication subsystem communication system communications communications buffer communications bus communications failure communications format communications gear communications mode communications network communications parameters communications port communications program communications protocol communications settings communications subsystem casetă de dialog standard casete de dialog comune interfa ă comună de tip portal. eroare de transmisie eroare de I-E în comunica ie interfa ă de comunica ie linie de comunica ie caracteristici ale liniei de comunica ie control al liniilor de comunica ie re ea de comunica ie pachet de programe pentru comunica ie port de comunica ie procedură de comunica ie procesor de comunica ii protocol de comunica ii server de comunica ii software/program de comunica ii subsistem pentru comunica ii sistem de comunica ii comunica ii tampon de comunica ii magistrală pentru comunica ii eroare de comunica ie. eroare de transmisie formă/format de comunica ii echipament de comunica ii mod comunica ii re ea de comunica ii parametri pentru comunica ii port pentru comunica ii. port COM program de comunica ii protocol de comunica ii atribute de configurare pentru comunica ii subsistem de comunica ii .

minim//a compacta. imprimante compatibile timp de compilare unitate de compilare a compila (mesaj de) eroare la/de compilare fază de compilare moment al/fază a compilării compilat cod compilat mediu de aplica ie fără compilare compilator directivă de compilare . instalare fără facilită i suplimentare compactare înso itor. accesoriu re ea de firmă firmă producătoare de calculatoare comparator a compara lucrare de comparare operator de compara ie (< şi >) raport de compara ie/de referin ă compatibilitate fişier de configura ie compatibilă fişier de compatibilitate index de compatibilitate mod de compatibilitate op iune de compatibilitate incompatibilitate. problemă de compatibilitate test de compatibilitate aten ionare de incompatibilitate compatibil placă grafică compatibilă. CD-player compact disc audio (înregistrat) digital compact disc interactiv instalare cu op iunea Compact.compact compact automatic retrieval device (CARD) compact disk compact disk file system (CDFS) compact disk player Compact Disk-Digital Audio (CD-DA) Compact Disk-Interactive (CD-I) compact installation compact setup compaction companion company network Compaq Computer Corporation comparator compare compare job comparison operator comparison report compatibility compatibility configuration file compatibility file compatibility index compatibility mode compatibility option compatibility problem compatibility test compatibility warning compatible compatible display adapter compatible modem compatible printer compilation time compilation unit compile compile error compile phase compile time compiled compiled code compile-free application environment compiler compiler directive comprimat. adaptor video compatibil modem compatibil imprimantă compatibilă. a comprima dispozitiv automat compact de regăsire a datelor compact disc (CD) sistem de fişiere pentru CD-ROM player pentru CD-uri. instalare fără facilită i suplimentare instalare compactă (a unui software)/cu op iunea Compact.

compozit. complet. a redacta compus. a încheia transport complet graf complet nume complet. durată de execu ie a compilării complement bază a complementului circuit de complementare complement fa ă de unu semiconductor complementar metal-oxid opera ie complementară sumă de control completată complementator finalizat. salvat. denumire completă model cu domeniu de absolută încredere finalizat completări date complexe document complex calculator cu procesor CISC procesor cu set complex de instruc iuni număr complex informa ii de conformitate conform imprimantă compatibilă comenzi de manevrare a componentelor confirmare a componentelor legături ale componentelor fişier component colec ie de componente modelul obiectelor componente parti ii componente eroare în sistemul de securitate al componentelor servicii componente a compune.compiler limit compiler writing language compiling compiling time complement complement base complement gate complement on one complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) complementary operation complemented checksum complementer complete complete carry complete graph complete name complete trust domain model completed completions complex data complex document Complex Instruction Set Computer Complex Instruction Set Computing (CISC) complex number compliance information compliant compliant printer component commands component confirmation component connections component file component gallery component object model (COM) component partitions component security error component services compose composite composite attribute data type composite channel composite color channel composite color monitor composite criteria limitare a compilatorului limbaj pentru scrierea compilatoarelor compilare timp de compilare. fotomontaj tipuri de date cu atribute compuse canal compus canal de culoare compus monitor color cu semnal de intrare video complex criterii compuse . memorat//a finaliza.

memorii cache comprimate ocuren e în memoria intermediară comprimată. bufer comprimat memorii intermediare comprimate.composite image composite keys composite moniker composite primary key composite proof composite signal composite sort composite type composite video compositing composition window compound criteria compound document compound document container compound statement compress Compress compress data compressed compressed buffers compressed cache buffers compressed cache hits compressed cache pages compressed data file compressed drive compressed file compressed proprietary file format Compressed SLIP compressed volume file (CVF) compression compression agent compression algorithm compression method compression options compression properties compression quality compression ratio compression scheme compression statistics compression structure COMPUSEC (Computer Security) computation power imagine compusă/combinată chei compuse identificator complex cheie principală compusă martor de compozi ie semnal complex sortare compusă tip compus semnal video complex compunere fereastră de compozi ie criterii combinate document compus conteiner pentru documente compuse instruc iune compusă a comprima utilitar UNIX de comprimare comprimare a datelor comprimat memorie intermediară comprimată. ocuren e în cache-ul comprimat pagini de cache comprimate fişier de date comprimat unitate (de disc) comprimată fişier comprimat format de fişier comprimat dedicat protocol CSLIP fişier de volum comprimat comprimare agent de comprimare algoritm de comprimare metodă de comprimare op iuni de comprimare proprietă i de comprimare calitate a comprimării raport de comprimare schemă/tehnologie de comprimare statistică a comprimării structură a comprimării program al Agen iei de Securitate Na ională din SUA de asigurare a securită ii calculatoarelor putere de calcul .

computational function computed address computed checksum computed field computence computent computer computer account computer addiction computer aided computer aided design computer aided drawing computer aided instruction computer aided manufacturing computer aided planning (CAP) computer aided publishing computer application computer architecture computer assisted computer assisted publishing (CAP) computer backed computer based computer center computer code computer conferencing computer crime computer dependency computer direct process control computer disaster computer essentials computer expert Computer Fraud and Abuse Act of 1984 computer generated image computer generation computer graphics computer graphics interface (CGI) computer graphics metafile (CGM) computer interface computer jock computer language computer literacy computer man computer master program func ie de calcul adresă calculată sumă de control calculată câmp calculat. infrac iune informatică dependen ă de calculator comandă directă a procesului prin calculator avarie a calculatorului no iuni fundamentale despre calculatoare informatician lege privind utilizarea în scopuri ilegale a calculatorului (în SUA) imagine generată de calculator genera ie de calculatoare sistem (de calcul) grafic interfa ă pentru grafică pe calculator metafişier pentru grafică pe calculator. pasiune pentru lucrul cu calculatorul asistat de calculator proiectare asistată de calculator desenare asistată de calculator învă ământ asistat de calculator fabrica ie/produc ie asistată de calculator planificare asistată de calculator publicare asistată de calculator aplica ie de/pentru calculator arhitectură a calculatorului asistat de calculator editare asistată de calculator asistat de calculator asistat de calculator centru de calcul cod-maşină conferin ă organizată prin calculator delict informatic. competent în domeniul calculatoarelor calculator cont al calculatorului dependen ă de calculator. câmp determinat prin calcul computen ă. competen ă în domeniul calculatoarelor computent. fişier de grafică interfa ă pentru sistemele de calcul expert în calculatoare limbaj-maşină cunoştin e de utilizare a calculatorului informatician program principal al calculatorului .

cunoscător al teoriei şi practicii utilizării calculatoarelor computer automated office (CAO) institu ie automatizată . program-maşină computer remote control comandă de la distan ă a calculatorului computer room sală a calculatoarelor computer science informatică Computer Science Network re eaua de comunica ii CSNET computer scientist informatician computer service între inere a calculatorului computer settings configura ie a calculatorului. subsistem de calcul computer system sistem de calcul computer system architecture arhitectură a sistemului de calcul/a calculatorului computer system arithmetic aritmetică a sistemului de calcul/a calculatorului computer system configuration configura ie a sistemului de calcul/a calculatorului computer system security securitate a sistemului de calcul computer virus virus de calculator computer vision viziune artificială/prin calculator computer word cuvânt-maşină computer-aided acquisition and logistics support (CALS) tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator computer-aided correspondence coresponden ă asistată de calculator.computer name nume/denumire de calculator computer nerd expert în calculatoare computer network re ea de calculatoare computer object obiect calculator computer operator operator pe calculator computer order code cod de instruc iuni al calculatorului computer oriented language limbaj orientat pe calculator computer output microfilm printer (COM printer) imprimantă cu ieşire pe microfilm computer output microfilmer imprimantă cu microfilm computer output to microfilm (COM) ieşire a calculatorului spre un dispozitiv de înregistrare pe microfilm computer policy politică de operare computer power pack bloc de re ea al calculatorului Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) organiza ie orientată pe impactul tehnicii de calcul computer program program de calculator. generare computerizată a scrisorilor tipizate computer-aided design (CAD) proiectare asistată de calculator computer-aided design and drafting (CADD) proiectare şi desenare asistată de calculator computer-aided design program program de proiectare asistată de calculator computer-aided engineering (CAE) inginerie asistată de calculator computer-aided engineering design system (CAEDS) sistem de proiectare tehnologică asistată de calculator computer-aided manufacturing (CAM) fabrica ie asistată de calculator. parametri ai calculatorului computer simulation simulare pe calculator computer software industry industrie de programe (software) pentru calculatoare computer subsystem subsistem al calculatorului. produc ie asistată de calculator computer-assisted instruction (CAI) instruire asistată de calculator computerate computerist.

computer-based embezzling computer-based training (CBT) computerization computerize computerized numerical control (CNC) computer-numerical-controlled (CNC) computer-readable computer-readable form computing center computing environment computing equipment computing machine computing office computing power computing station computing store COMSEC (Communications Security) CON concatenated key concatenation concatenation operator concentrator concept concept description conceptual clustering conceptual data models conceptual diagram conceptual level conceptual model conceptual schema conceptual system design concordance file concrete syntax concurrency concurrency control concurrency management concurrency parallel processing concurrency problems concurrent concurrent connections concurrent hard disk access concurrent operation fraudă prin calculator pregătire/instruire cu ajutorul calculatorului/asistată de calculator informatizare a informatiza maşină cu comandă numerică (cu) comandă numerică prin calculator inteligibil pentru calculator formă utilizabilă/citibilă de calculator centru de calcul mediu de operare (în calculator) echipament de calcul(at) maşină de calculat. concurent legături simultane/concurente acces simultan la hard-disc func ionare concurentă . fişier de repertoriu sintaxă concretă concuren ă control al concuren ei gestionare a concuren ei execu ie (a opera iilor) în paralel probleme de prioritate simultan. calculator oficiu de calcul putere de calcul sta ie de calcul memorie de lucru program al Agen iei de Securitate Na ională din SUA de asigurare a securită ii comunica iilor echipament de consolă (tastatură şi mouse) cheie concatenată/compusă concatenare/juxtapunere operator de concatenare concentrator concept/no iune descriere a conceptului/no iunii grupare/agregare conceptuală modele de date conceptuale schemă conceptuală/de principiu nivel conceptual model conceptual schemă conceptuală proiectare conceptuală a sistemelor fişier de coresponden e. fişier de indexare.

indicare a succesiunii opera iilor condi ionare bră ară antistatică gradient conic. configura ie bloc de configurare modificare în configura ie bază de date de configurare fişier de configura ie informa ii despre configura ie.sys configuration configuration block configuration change configuration database configuration file configuration information configuration interface configuration management configuration manager configuration options proces concurent prelucrare concurentă/simultană condensat. informa ii privind configura ia/privind atributele de configura ie interfa ă de configurare administrare a configura iei utilitar de configurare/pentru eviden a configura iei.concurrent process concurrent processing condense condensed condensed font condensed type condensing program condition condition attribute conditional construct conditional execution conditional expression conditional formatting conditional jump conditional jump instruction conditional jump statement conditional section conditional statement conditioning conductive wristband cone gradient CONELRAD (Control Of Electromagnetic Radiation) conference Conference on Data-Systems Languages (CODASYL) conferencing bridge confidence factor confidence level confidentiality config file config info config. instruc iune condi ională. sintetizat condensat. manager pentru configurare op iuni de configurare . expresie de condi ionare formatare condi ionată salt condi ionat instruc iune de salt condi ionat instruc iune de salt condi ionat sec iune condi ională instruc iune de condi ionare. degrade conic control al radia iei electromagnetice conferin ă organiza ie profesională care se ocupă de COBOL punte pentru conferin e factor de încredere nivel de încredere confiden ialitate fişier de configura ie informa ii despre configura ie fişier cu comenzile de configurare în MS-DOS configurare. îngust font condensat font condensat program de înregistrare condensată (a datelor) condi ie atribut de condi ionare element condi ional execu ie condi ionată expresie condi ională.

configuration parameter configuration permissions configuration problem configuration program configuration registry node configuration settings configuration tool configuration type configuration variable configure confirm confirmation confirmation dialog confirmation message confirmation page options confirmation tone conflict detection conflict information conflict resolution conflicting address range conflicting device list conflicting name conflicts conjunction connect connect function connect request connect speed connect time connected graph connected time connection connection attempt connection costs connection error connection icon connection name connection number connection point connection pooling connection preferences connection properties connection settings parametru de configura ie permisiuni pentru configurare problemă de configura ie program de configurare nod în registrul de configura ie parametri de configura ie. nume pentru conectare număr al legăturii punct de conectare comasarea legăturilor preferin e pentru conectare proprietă i ale legăturii. proprietă i pentru conectare parametri pentru conectare . sistem de configurare tip de configura ie variabilă de configura ie a configura confirmare confirmare casetă de confirmare mesaj de confirmare op iuni pentru pagina de confirmare ton de confirmare detectare a conflictelor informa ii despre conflicte rezolvare a conflictelor domeniu de adrese conflictual/incorect listă a dispozitivelor cu conflicte nume generator de conflicte conflicte conjunc ie a conecta. viteza legăturii dintre modemuri timp de conectare graf conectat timpul de conectare legătură (prin modem) încercare de conectare costuri de conectare eroare de conectare pictogramă pentru conectare denumire a legăturii. a stabili legătura func ie de conectare solicitare de conectare viteză de conectare. setări de configura ie instrument de configurare.

connection speed connection statistics connection status connection string connection string attribute connection ticket connection time connection type connectionless protocol connectionless transmission connection-oriented connection-oriented protocol connections page connective connectivity connectivity feature connectivity platform connector connector conspiracy consecutive consecutive files/folders consensus conservative consistency check consistency checker consistent appearance consistent database consistent documents console console mode console operators console pane console screen console tree console window constant constant angular velocity (CAV) constant function constant linear velocity (CLV) constant value constraint constraint conflict constraint conflict errors viteză a legăturii. tradi ional control al convergen ei verificator de convergen ă aspect unitar bază de date coerentă/unitară documente cu aspect unitar consolă. terminal. durată a legăturii tip de legătură. impunere a anumitor conectori consecutiv/succesiv fişiere/dosare succesive/consecutive consens conservator. restric ie conflict între condi ii/restric ii erori generate de condi ii/restric ii . viteză de conectare statistică a legăturii stare a legăturii şir de conectare atribut al şirului de conectare tichet pentru conectare timp de conectare. pupitru (de comandă) mod consolă operatori de consolă panoul consolei ecran al consolei arbore al consolei fereastră de consolă constantă viteză unghiulară constantă func ie constantă viteză liniară constantă valoare constantă constrângere. de conectare protocol fără legătură/fără conectare transmisie fără legătură/fără conectare orientat pe legături protocol orientat pe legătură pagină pentru conectare conjunc ie conectivitate. capacitate de lucru în re ea componentă/element de conectivitate platformă cu elemente de conectivitate conector conspira ie a conectorilor.

poluare material. scanare a con inutului tip de con inut. filtru de con inut verificare a con inutului. tip de material identificator de con inut concuren ă. de context gramatică independentă de context . cap de citire/scriere intrare prin contact listă cu persoanele de contact pagină informativă. tablă de materii pagină de con inut clasificare a materialelor op iuni pentru clasificarea materialelor filtru de materiale. conflict con inut cadru cu tabla de materii pagină de con inut panoul con inutului căutare după con inut context cod contextual. con inut memorie cu con inut adresabil consultant pentru con inut eroare a consultantului pentru con inut creator de material/de con inut dată de expirare a materialului/a con inutului identificator de con inut index de materiale.constraint rule constraint violation constructors consumables consumer contact head contact input contact list contact sheet contact-management program contain container container class container info container object container options container variable containership contamination content content addressable storage content advisor content advisor error content developer content expiration content identifier content index content page content rating content rating options content ratings content scan content type content-id (content identifier) contention contents contents frame contents page contents pane contents search context context code context free grammar regulă de constrângere/restric ionare încălcare a restric iilor constructori consumabile consumator cap de contact. informa ii de contactare program de tip agendă de adrese a con ine conteiner clasă tip conteiner informa ii despre conteiner obiect conteiner op iuni pentru conteiner variabilă conteiner conteinerizare contaminare.

(buton de) comandă.context free language context help context menu context sensitive grammar context switch context switching context-sensitive context-sensitive help context-sensitive language context-sensitive menu contiguous contiguous namespace contingency planning continuation character continue continuous continuous form paper continuous paper continuous play continuous power continuous string continuous tone continuous tone image continuous tone output continuous-feed continuous-feed paper continuous-feed printer continuous-page break continuous-tone image continuous-tone printer continuous-tone spot color separations contone contour contrast contrast value control Control (Ctrl) key control area control bar control bit control bus control button control card limbaj independent de context asisten ă contextuală. meniu dependent de context contiguu spa iu de nume contiguu planificare pentru situa ii neprevăzute. ajutor contextual limbaj contextual. limbaj dependent de context meniu contextual. denumiri scrise într-un cuvânt nuan e continue imagine cu tonuri continue imagini cu tonuri continue alimentare continuă hârtie continuă imprimantă cu avans continuu/cu alimentare continuă salt de pagină continuu imagine cu nuan e continue imprimantă cu nuan e continue separa ii ale culorilor spot cu tonuri continue contonal contur contrast valoare a contrastului control. comutare în func ie de context contextual. hârtie de imprimantă hârtie continuă. element de control/comandă tasta Control zonă de control/de comandă bară de controale bit de control magistrală de control buton de control cartelă de control . continuu hârtie continuă. hârtie în role autorepetare alimentare continuă şir continuu. a instruc iunii). ajutor contextual meniu contextual gramatică dependentă de context comutator contextual comutare contextuală. hârtie de imprimantă. caracterul _ a continua fără sfârşit. instruc iune. contextsenzitiv sistem Help contextual. plan de urgen ă caracter de continuare (a rândului.

program de control pentru micro-procesoare înregistrare de control/de comandă/de gestiune instruc iune de control structură de control unitate de comandă/bloc de comandă cuvânt de control comandă de ini ializare la cald comandă de întrerupere hiperlegătură realizată printr-un control protocol Control-L. panou cu elemente de control dispozitiv din panoul de control în Macintosh imagini de comandă/de control punct de comandă/de control/de reper/de orientare program de comandă/ de control program de comandă pentru microprocesoare. fişier de comandă flux de control cadru de control func ie de comandă grupare a controalelor identificator al controlului. cheie de comandă. protocol LANC . nume al elementului de comandă op iuni de control pachet de control sector de comandă panou de comandă.control channel control character control class control code control data control device control DLL control events control file control flow control frame control function control grouping control ID control information control key control language control lights control logging control management control menu control menu boxes control method control name control options control packet control pad control panel control panel device (CDEV) control pictures control point control program control program for micro-processors (CP/M) control record control statement control structure control unit control word Control+Alt+Delete Control+Break control-based hyperlink Control-L protocol canal de control caracter de control/de comandă clasă de control/de comandă cod de control/de comandă date de comandă dispozitiv de comandă DLL de comandă evenimente de comandă fişier de control. protocol pentru elementul de comandă gestionare a elementului de comandă meniu de control casete cu meniuri de control metodă a controlului nume al controlului. identificator al elementului de comandă informa ie de control cod de comandă. caracter de comandă limbaj de comandă leduri de control jurnalizare a controlului.

elemente de comandă. interactiv compilare conversa ională/interactivă mod conversa ional terminal conversa ional conversie eroare de conversie func ie de conversie op iune pentru conversie tabel de conversie a converti. protocol SyncroEdit conven ional tipărire color conven ională procesare a datelor conven ionale memorie conven ională metodă conven ională programare conven ională convergen ă canal de discu ii fereastră pentru conversa ii conversa ional. a transforma program de conversie convolu ie nucleu de convolu ie tabele de convolu ie fişier cookie autentificare prin fişiere cookie . controale comenzi de configurare. instruc iuni de control protocol Control-S.controlled access system controlled maintenance controlled start controlled variable controller controller calibration controller card controller ID controller names controller option controller test controller type controlling software Control-M protocol control-menu box controls controls commands Control-S protocol conventional conventional color printing conventional data handling conventional memory conventional method conventional programming convergence conversation channel conversation window conversational conversational compiling conversational mode conversational terminal conversion conversion error conversion function conversion option conversion table convert converter convolution convolution kernel convolution tables cookie cookie authentication sistem cu acces controlat între inere dirijată/controlată deschidere controlată/neautomatizată (a unei aplica ii) variabilă controlată controler. program de control protocol Control-M casetă cu meniul de control (set de) comenzi. controlor calibrare a controlorului placă-controler identificator al controlerului nume de controler op iune a controlerului testare a controlerului tip de controler program software de comandă (driver de dispozitiv).

drept de autor copyright directory size mărime a directorului de copyright copyright directory virtual address adresă virtuală a directorului de copyright copyright infringement încălcare a drepturilor de autor copyright line (rând cu) informa ii cu privire la dreptul de autor CORAL 66 limbaj de programare în timp real CORBA (Common Object Request Broker Architecture) rhitectură CORBA a cordless painting tablet planşă de desenat fără fir core miez. imagine a (con inutului) memoriei core fonts fonturi principale. butonul pentru copiere copy fitting încadrare a copiei copy process proces de copiere copy protected protejat la copiere. drept de reproducere. protejat împotriva copierii copy protection protec ie la copiere copy queue coadă (de aşteptare) la copiere copy recipient destinatar al copiei copy session sesiune de copiere copy shop centru de copiere/pentru executarea de copii xerografice copyleft copyleft copyright copyright. nucleu core access protocol protocol central de acces core component componentă centrală core dump golire a memoriei. tipărire a con inutului memoriei. punct unghiular corona wire cablu corona coroutine corutină corporate administrator administrator de firmă corporate applications aplica ii de firmă .cookie file fişier cookie cookie information informa ii din cookie cookie privacy confiden ialitatea fişierelor cookie cookie servers servere-cookie cooperative applications aplica ii cooperative/cooperatiste cooperative multitasking multi-tasking cooperatist/în cooperare copper pair cablu bifilar de cupru coprocessor coprocesor coprocessor bus I/O mode mod I-E al magistralei coprocesorului copy copie//a copia Copy button butonul Copy. fonturi de bază core map hartă a memoriei core protocol protocol central/de bază core set of modulation protocols set central de protocoale de transmisie CorelDraw! program de grafică de la Corel Systems Corporation core-logic chip set set de cipuri logice centrale corner point punct de inflexiune.

configura ie pentru întreaga firmă standard la nivelul întregii firme utilizator din cadrul unei firme. a deteriora. în sens invers acelor de ceasornic falsificator ară cod de ară. moment de corelare scrisoare de prezentare pagină de gardă . prefix de ară conteiner de ară nume de ară cod de ară. falsificat. utilizator care foloseşte un software la serviciu curbă de corec ie pereche de cuvinte pentru corectare corecturi ac iune corectivă/de retuş între inere corectivă. corupt fişier deteriorat/defect/alterat/corupt pagină deteriorată. viciat. indicativ de ară font Courier software educa ional copie CC. tavă. numărătoare inversă contor. pagină coruptă cost pe pagină număr de rânduri numărare regresivă. denaturat. deteriorat. sursă de date contrasemnătură contrasemnături variabilă contor în sens antiorar. prefix de ară. corupt//a infesta. a afecta date incorecte/denaturate suport defect/deteriorat. exemplar de complezen ă covarian ă. denaturat. depanare parametri de corec ie problemă de coresponden ă entită i corespondente alterat. disc defect fişier deteriorat obiect deteriorat tabelă de şiruri deteriorată alterat. deteriorat. numărător.corporate install options corporate net corporate network corporate settings corporate standard corporate user correction curve correction pair corrections corrective action corrective maintenance corrective settings correspondence problem correspondent entities corrupt corrupt data corrupt disk corrupt file corrupt object corrupt string table corrupted corrupted file corrupted page cost per page count of lines countdown counter counter sign counter signatures counter variable counterclockwise counterfeiter country country code country container country name country/region code Courier courseware courtesy copy (CC) covariance cover letter cover page op iuni de instalare globale/pe firmă re ea a firmei re ea de firmă configura ie globală. falsificat.

(micro)procesor ventilator pentru unitatea CPU/pentru procesor diagrame pentru procesor viteză a procesorului timp de unitate centrală/de procesor tip de procesor utilizare a procesorului. eroare de redundan ă a crea dată de creare parametri de creare date de identificare. fragment de cod prioritar . referin e informa ii despre cartea de credit număr al căr ii de credit perfec ionism Corporation for Research and Educational Networking versiune incompletă foarte clar. solicitare a procesorului istoric al utilizării procesorului. spărgător de coduri blocare. vital informa ii esen iale metoda căii critice/drumului critic regiune critică sec iune vitală/critică (a programului). imagine a memoriei căzut. cu contrast puternic în zig-zag. ocupare a procesorului. bine definit. blocat adâncime de urmărire. adâncime de căutare eroare CRC. cădere (a calculatorului)//a cădea. trăsături de haşurare criteriu domeniu de criterii criteriu eroare critică eveniment de maximă importan ă fişier indispensabil. a se bloca listare a memoriei la cădere. istoric al ocupării procesorului spargere (a codurilor de protec ie) cracker.coverage covert channel CP/M (Control Program for Microprocessors) cpi (characters per inch) CPM (Critical Path Method) CPS cps (characters per second) CPU (Central Processing Unit) CPU fan CPU graphs CPU speed CPU time CPU type CPU usage CPU usage history crack cracker crash crash dump crashed crawl depth CRC error create creation date creation parameters credentials credit card information credit card number creeping featurism CREN crippled version crisp criss-cross criteria criteria range criterion critical error critical event critical file critical information critical path method (CPM) critical region critical section grad/putere de acoperire canal clandestin program de comandă pentru microprocesoare caractere pe inci metoda căii critice/ drumului critic furnizor de servicii de criptografiere caractere pe secundă unitate centrală de prelucrare.

a tunde marcaj pentru decupare/tăiere semn pentru decupare/tăiere casetă de tăiere/pentru decuparea unei poze a tăia. oprire critică memorie de sistem critică variabilă semnificativă/vitală punct de distribu ie a listei CRL (de blocări) înscris în lista de blocări (CRL) anexe ale listei CRL emitent al listei CRL a decupa. verificare pe orizontală fir reticular cursor (cu fire) în cruce haşurare încrucişată legătură încrucişată cu legătură încrucişată fişiere cu legături încrucişate fişiere suprapuse aplica ie multiplatformă/compatibilă cu diverse platforme clasă multiplatformă/compatibilă cu diverse platforme bibliotecă de clase multiplatformă client multiplatformă. a elimina prin tăiere/prin decupare instrument de tăiere/decupare decupat decupare. parolă cu codificare încrucişată control încrucişat control încrucişat. a tăia. client inter-plat-forme utilizare pe platforme diferite format multiplatformă limbaj multiplatformă/pentru platforme diverse trimiteri în text.critical stop critical system memory critical variable CRL Distribution Point CRL entry CRL extensions CRL issuer crop crop handle crop mark crop marquee crop out crop tool cropped cropping cross compilation cross hair cross linked cross mount point cross reference table crossbar cross-device link cross-encrypted password crossfoot crossfooting crosshair cross-hair pointer cross-hatching crosslink crosslinked crosslinked files cross-linked files cross-platform application cross-platform class cross-platform class library cross-platform client cross-platform computing cross-platform format cross-platform language cross-reference cross-stitch crosstalk crosstalk interference întrerupere critică. convorbiri suprapuse interferen ă diafonică . trimiteri la alte referin e model cu cruciuli e. referiri la un alt text. tăiere. eliminare compilare încrucişată fir reticulat cu legături încrucişate punct de încărcare încrucişată tabelă de coresponden ă bară în cruce legătură încrucişată. ştih cruciuli ă diafonie. intermodula ie. legătură peste mai multe dispozitive parolă codificată încrucişat.

sistem criptografic CSID (Called Station Identifier) indicativ al sistemului apelat CSLIP (Compressed SLIP) protocol CSLIP CSMA (Carrier Sense Multiple Access) acces multiplu cu detectarea purtătoarei CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) cu detectarea purtătoarei şi evitarea coliziunilor acces multiplu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) cu detectarea purtătoarei şi a coliziunilor acces multiplu CSNET (Computer Science Network) re eaua de comunica ii CSNET CSO name server (Computing Service Office) server de nume CSO CSP (Cryptographic Service Provider) furnizor de servicii de codificare CSS (Cascading Style Sheet) foaie de stil în cascadă CSS selector selector pentru foi de stil în cascadă CSV (Comma Separated Values) extensie de fişier cu valori despăr ite prin virgulă CTD (Cumulative Trauma Disorder) sindromul traumatismelor cumulate CTL listă a certificatelor de încredere (CTL) CTL Name nume al listei CTL CTL Storage adresă a listei CTL Ctrl tasta Ctrl Ctrl (Control) key tasta Ctrl Ctrl+Break (Control+Break) comandă de întrerupere Ctrl-Alt-Del combina ie de ini ializare la cald CTS (Carpal Tunnel Syndrome) sindromul de durere carpiană . sistem criptografic cryptovariable (CV) variabilă criptografică CS (Cryptosystem) criptosistem.CRT monitor CRT CRT (Cathode Ray Tube) tub catodic CRT (Chinese remainder theorem) teorema chineză a restului CRT monitor monitor CRT. cheie criptografică. analiză criptografică. cheie de criptografiere cryptographic service provider (CSP) furnizor de servicii de codificare /de criptografiere cryptographic system sistem de cifrare/criptare/criptografiere cryptography criptografie cryptology criptologie cryptosystem (CS) criptosistem. criptanaliză Crypto-API interfa ă API securizată cryptogram criptogramă cryptographic algorithm algoritm criptografic cryptographic checksum (CCS) sumă de control criptografic cryptographic code cod criptografic cryptographic function func ie de criptografiere. monitor clasic CRT refresh rate frecven ă de împrospătare a imaginii CRT CRT view port port de vizare CRT crucial file fişier vital cryogenic storage memorie supraconductoare/criogenică cryptanalysis analiză a cifrurilor. monitor cu tub catodic. func ie criptografică cryptographic key cheie de codificare/criptare.

fişier temporar viteză de clipire a cursorului simultaneitate a cursorului comandă a cursorului limbaj de comandă pentru cursor.cube CUI (Centre Universitaire d’Informatique) cumulative trauma disorder (CTD) currency currency decimal symbol currency format currency formatting currency grouping symbol currency symbol currency value current current cell current cell indicator current command current date current directory current drive current graph current instruction current location current pick current time current window currently cursor cursor blink rate cursor concurrency cursor control cursor control language (CCL) cursor handle cursor key cursor keypad mode cursor operations cursor size cursor state cursor type cursor-control key cursor-movement key curtate curve curve follower curve generator cub departamentul de informatică al Universită ii din Geneva durere provocată de traumatisme succesive/ cumulate. sindrom al traumatismelor cumulate valută. curbă caracteristică. monedă simbol zecimal pentru valute format monetar/valutar formatare monetară simbol de grupare pentru valute simbol valutar valoare monetară actual. grafic. curbă cititor de curbe generator de curbe . limbaj pentru controlul cursorului indicativ al cursorului tastă cu săgeată. tastă pentru deplasarea cursorului taste numerice pentru cursor opera ii legate de cursor. curent cursor. pozi ie curentă variantă/alegerea curentă oră curentă fereastră curentă momentan. opera ii ale cursorului mărime a cursorului stare a cursorului tip de cursor tastă pentru deplasarea cursorului tastă pentru deplasarea cursorului linie/diviziune orizontală diagramă. curent celulă curentă indicator al celulei curente comandă curentă dată curentă director curent unitate de disc/parti ie curentă diagramă curentă instruc iune curentă adresă curentă.

culoare adaptată parametri de comprimare personaliza i dic ionar personal. a tăia punct de tăiere decupaj litere decupate (din poze) .curved path custom custom access rights custom brush custom build custom color custom compression settings custom dictionary custom dictionary files custom events custom exceptions custom form handler custom installation custom markup tag custom paper custom preview icon custom proxy settings custom rotate custom scale factors custom scales custom schedule custom settings custom setup custom size preview custom tonal map custom view customer record customer service customizable toolbar customization code customization options customizations customize customized error numbers cut cut and paste cut and paste options Cut button cut off cut point cutout cut-out letters cale curbă. individualizat. subrutină pentru procesarea formularelor personalizate configura ie personalizată etichetă de balizare personalizată format de hârtie personalizat pictogramă personalizată de previzualizare parametri personaliza i pentru proxy rotire personalizată factori de scalare personaliza i scale personalizate program personalizat atribute de personalizare instalare personalizată. service pentru clien i bară cu instrumente personalizabilă cod de personalizare op iuni de personalizare personalizări a personaliza numere de eroare personalizate/individualizate a decupa. dic ionar personalizat fişiere cu dic ionarul personal evenimente personalizate excep ii individualizate procesor de formulare personalizate. configura ie proprie. contur curb personalizat. a tăia decupare şi lipire. butonul pentru decupare/tăiere a decupa. personalizată previzualizare cu dimensiuni personalizate tonalită i personalizate vedere personalizată înregistrare a clientului. tăiere şi lipire op iuni pentru decupare/tăiere şi lipire butonul Cut. fişă a clientului asisten ă pentru clien i. definit de utilizator drepturi de acces personalizate pensulă personalizată construc ie personalizată culoare compusă.

spa iu virtual ciclu ciclu de func ionare furt de ciclu durată a ciclului. schemă de adresare pentru unită ile de disc cypherpunk.cutover cut-sheet feeder cutter CV (Cryptovariable) CVF (Compressed Volume File) cyan cybernetics cyberphobia cyberpork cyberpunk cybersex cyberspace cycle cycle of operation cycle steal cycle time cyclic code cyclic display device cyclic redundancy check (CRC) cyclic shift cylinder Cylinder/Head/Sector (CHS) Cypherpunk D (decipher) D (deciphering) D size D size sheet DA (Desktop Accessory) da Vinci toolset DAA (Data Authentication Algorithm) DAC (Data Authentication Code) DAC (Digital-To-Analog Converter) DAC attached dagger function daisy chain daisy chaining daisy wheel daisychain daisywheel daisywheel printer damaged damaged disk transfer. dispozitiv amovibil pentru tipărire conectare în cascadă//a înlăn ui rozetă. sex cibernetic ciberspa iu. programator cu vederi „radicale” a descifra. timp de ciclu cod ciclic/polinomial dispozitiv de afişare ciclică control al redundan ei ciclice. opera ie de descifrare format D foaie în format D programe auxiliare set de instrumente da Vinci algoritm de autentificare a datelor cod de autentificare a datelor utilitar de conversie digitalanalogic ataşare prin DAC func ie logică NOR (NU-SAU) conectare în cascadă//a înlăn ui afişare înlăn uită. detectare a erorilor de transmisie deplasare ciclică cilindru cilindru/cap/sector. teamă de calculatoare bani cheltui i pentru supermagistrala informa ională cyberpunk. literatură cyberpunk cybersex. dispozitiv amovibil pentru tipărire imprimantă cu rozetă deteriorat disc deteriorat/cu defecte . basculare alimentator cu foi separate ghilotină/cu it criptovariabilă. variabilă criptografică fişier de volum comprimat azuriu cibernetică ciberfobie. legarea mai multor dispozitive rozetă. verificare a redundan ei ciclice. a decodifica decodificare.

informa ii. cratimă linie-punct linie-punct-punct punctat extensie pentru fişiere de date unitate cu bandă (pentru copii de siguran ă) bandă audio digitală. salvare în cache a datelor capturare de date. casetă DAT unitate DAT.damaged image damaged sector DAP (Direct Access Protocol) dark fiber DAS (Data Access System) DASD (Direct Access Storage Device) dash dash dot dash dot dot dashed DAT DAT (DDS1&2) DAT (Digital Audio Tape) DAT drive data data abstraction data access component data access page data access system (DAS) data acquisition data acquisition system data administration data analysis data area data attribute data authentication data bank data base data base management data base management system data base manager Data Base Task Group (DBTG) data binding data bits data block data breakpoint data bus data bytes data caching data capture data card data carrier Data Carrier Detect (DCD) imagine deteriorată sector defect. sector distrus protocol de acces direct fibre optice neutilizate sistem de gestiune a accesului la date dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct liniu ă. valoare abstractizare a datelor componentă pentru accesul la date pagină de acces la date sistem de gestiune a accesului la date colectare a datelor. legare de date bi i de date bloc de date punct de întrerupere a referin ei magistrală de date octe i de date accelerare a datelor. introducere de informa ii/date în calculator cartelă oarbă purtătoare de date. suport de informa ii detectare a purtătoarei de date . gestiune de date analiză a datelor domeniu de date atribut de date autentificare a datelor bancă de date bază de date gestiune a bazelor de date sistem de gestiune a bazelor de date administrator al bazei de date Grupul pentru Studiul Bazelor de Date legare/asociere a datelor. achizi ie de date sistem de colectare/culegere/achizi ie de date administrare a datelor. unitate pentru casete DAT date.

data cartridge data cell data cell memory data channel data check data ciphering processor (DCP) data circuit data circuit-terminating equipment (DCE) data collection data collection station data column data commands data communication data communication equipment (DCE) data compression data concentrator data conferencing data connection data consistency data consumer data contamination data content description data control data control language (DCL) data conversion data converter data corruption data cube data definition data definition language (DDL) data deletion data density data dependency data description data description language (DDL) data dictionary data dictionary table data directory data display data display form data display page data document data drive casetă de date celulă de date memorie cu celule de date canal de date verificare a datelor procesor pentru codificarea datelor circuit de date echipament terminal al circuitului de date colectare/culegere de date sta ie/post de culegere de date coloană de date instruc iuni pentru date transmitere/comunicare de date echipament pentru transmiterea de date comprimare a datelor concentrator de date conferin ă de date legătură de date corectitudine a datelor consumator de date contaminare a datelor descriere a con inutului de date control al datelor limbaj DCL conversie de date/a datelor convertor de date modificare/alterare/corupere a datelor cub de date definire a datelor limbaj de definire a datelor ştergere a datelor densitate de date dependen ă de date descriere de date limbaj de descriere a datelor dic ionar de date tabel al unui dic ionar de date director de date afişare a datelor formular de afişare a datelor pagină pentru afişarea de date document cu date unitate/parti ie de date .

mănuşi electronice asigurare a datelor tratare/prelucrare a datelor magistrală de date re inere/stocare a datelor conteiner de date hipercub de date identificator de date independen ă a datelor sta ie/post de introducere a datelor inserare de date integritate a datelor format de fişier pentru simplificarea schimbului de date fişier DIF Asocia ia pentru Standardele pentru Transferul de Date inventar al datelor articol de date eroare de întârziere a datelor legătură de date . element informa ional cifrare a datelor. introducere a datelor aplica ie pentru introducerea de date mod introducere de date eroare de date eveniment de date excep ie de date interfa ă pentru schimbul de date câmp de date fişier de date format al fişierului de date flux de date grafic al fluxului de date diagramă a fluxului de date grafic al fluxului de date ramifica ie de date formular de date format de date mănuşi digitale. codificare a datelor cifrare/codificare a datelor echipament de codificare a datelor.data editing form data element data encipherment data encryption data encryption equipment (DEE) data encryption standard (DES) data entity data entry data entry application data entry mode data error data event data exception data exchange interface (DXI) data field data file data file format data flow data flow chart data flow diagram data flow graph data fork data form data format data gloves data guarding data handling data highway data hold data holder data hypercube data identifier (DID) data independence data input station data insertion data integrity data interchange format (DIF) data interchange format (DIF) file Data Interchange Standards Association (DISA) data inventory data item data late error data link formular de editare a datelor element de dată. mijloace de codificare a datelor standard pentru codificarea datelor entitate de date introducere de date. dată elementară.

opera iuni de lucru cu date limbaj de manipulare a datelor cod de manevrare a datelor regulă de manipulare a datelor asociere a datelor marcaj de date.data link control (DLC) data link layer data link system data location data loss data management data management strategy data manipulation data manipulation language (DML) data manipulation logic data manipulation rule data mapping data marker data mart data massage data medium data medium protection device data mining data mirroring data model data modeling facility data modem data modification data module data multiplexer data name data network data normalization data object data object model data options data organization data overrun data overrun error data packet data path data pointer data points data preparation data privacy data processing data processing center Data Processing Management Association (DPMA) control al legăturilor de date strat al legăturilor de date sistem de transmitere a datelor pozi ie (pe disc) a clusterului de date pierdere de date administrare/gestionare a datelor strategie de gestionare a datelor manipulare a datelor. puncte de reprezentare grafică pregătire a datelor confiden ialitate a datelor prelucrare/procesare a datelor centru de prelucrare a datelor/informa iilor Asocia ia pentru Managementul Prelucrării de Date . element de reprezentare a valorii într-o diagramă magazin de date „masare” a datelor. toaletare a datelor mediu/suport de date/de informa ii dispozitiv de protec ie a suportului de date prospectare a datelor oglindire a datelor model de date serviciu de modelare a datelor modem de date. modem numai pentru transmiterea de date modificare a datelor modúl de date multiplexor de date nume de dată re ea de date normalizare a datelor obiect con inând date. tabel model de obiect de date op iuni pentru date organizare a datelor depăşire de date eroare de depăşire de date pachete de date cale de date pointer de date puncte de date. obiect de date.

citire a datelor dirijare a datelor rând de date tehnologie/metodă de protejare a datelor sec iune de date securitate/protec ie a datelor dispozitiv de securitate a datelor segment de date identificator al segmentului de date set/serie de date dispozitiv/modúl de prelucrare a datelor servicii de date serverul pentru servicii de date adaptor de linie (modem) etichetă a setului de date func ie pentru controlul pachetelor de date foaie de date viteză de transmisie a datelor colector de date triere a datelor sursă de date document sursă de date nume al sursei de date/denumire a sursei de date (în ODBC) etaj al sursei de date sta ie/post de date stocare de date distribuire a datelor . bloc de date. înregistrare de date redundan ă a datelor.data processing node data processing station data processing system data processing system security data processor data protection data provider data quality data range data rate data record data redundancy data register data reliability data representation data retention data retrieval data routing data row data safeguard technique data section data security data security device (DSD) data segment data segment ID data series data service unit (DSU) data services data services server data set data set label (DSL) Data Set Ready (DSR) data sheet data signaling rate (DSR) data sink data slicing data source data source document data source name (DSN) data source tier data station data storage data striping nod de prelucrare a datelor sta ie/post de prelucrare a datelor sistem de prelucrare a datelor securitate/protec ie a sistemului de prelucrare a datelor procesor de date. unitate centrală a calculatorului protec ie a datelor furnizor de date calitate a datelor grup/domeniu de date viteză a datelor set de date. repetare a datelor registru de date siguran ă a datelor reprezentare a datelor capacitate (a memoriei) de a păstra datele încărcare a datelor.

număr de bi i de date prelucra i simultan bază de date administrare a bazei de date limbaj de administrare a bazelor de date administrator al bazei de date instrumente pentru analize în bazele de date aplica ie pentru baze de date şir de conectare la baza de date metodă de conectare la bazele de date proiectare a bazei de date. configura ie a bazei de date diagramă de bază de date driver pentru baze de date motor al bazei de date versiune a motorului bazei de date intrări din baza de date.data structure data structuring rule Data Switching Exchange (DSE) data table data terminal data terminal equipment (DTE) data trace data transaction data transfer instruction data transfer integrity data transfer phase data transfer rate data translation data transmission data transmission chain data transmission circuit data transmission rate data type data type identifier data validation data validation formatting data validation program data value data value set data volatility data warehouse (DW) data width database database administration database administration language database administrator (DBA) database analysis tools database application database connection string database connectivity method database design database diagram database driver database engine database engine version stamp database entries database file structură a datelor regulă de structurare a datelor schimb prin comutare de date tabel de date terminal de date echipament tip terminal de date urmă a datelor tranzac ie cu date instruc iune de transfer de date integritate a transferului de date fază de transfer al datelor viteză/rată de transfer al datelor traducere de date transmisie de date lan transmisie (a datelor) circuit de transmisie a datelor viteză de transmisie a datelor tip de dată identificator/indicativ al tipului de date confirmare/validare a datelor atribute pentru validarea datelor program de validare a datelor valoare a datelor set de valori de date volatilitate a datelor depozit de date. depozit informa ional capacitate de prelucrare. înregistrări din baza de date fişier al bazei de date . lă ime a benzii de date.

database file organization database handler database item database key database language database management database management program database management system (DBMS) database manager database object database options database organization database project database query database repair database schema database security database server database signature database structure database subschema database synchronization program database system database table database tracing database user database utility databinding data-binding expression data-bound OLE Control data-capture board data-centric data-centric approach data-compression protocol data-encoding scheme data-entry form data-entry operator datagram datagram reset frequency datagram service datagrams failing fragmentation datagrams forwarded datagrams received organizare a fişierelor unei baze de date gestionar/procesor al bazei de date element din baza de date cheie a bazei de date limbaj pentru baze de date gestiune a bazelor de date program de gestiune a bazelor de date sistem de gestiune a bazelor de date gestionar al bazei de date obiect bază de date op iuni pentru baza de date organizare a bazei de date proiect de bază de date interogare a bazei de date reparare a bazei de date schemă a bazei de date sistem de securitate al bazei de date server de baze de date semnătură a bazei de date structură a bazei de date subschemă a bazei de date. pachetul generat de IP şi expediat de SLIP frecven ă de ştergere a datagramei serviciu de datagrame fragmentare eşuată/nereuşită a datagramei datagrame retransmise/înaintate datagrame primite/recep ionate . schemă secundară a bazei de date program de sincronizare a bazelor de date sistem pentru baze de date tabel al bazei de date urmărire a bazei de date utilizator al bazei de date utilitar al bazei de date legare de date expresie pentru legarea datelor obiect OLE Control asociat datelor placă pentru capturi de ecran/pentru capturi de date orientat/bazat/centrat pe date abordare centrată pe date protocol de comprimare a datelor metodă/schemă de codificare a datelor formular pentru introducerea datelor operator pentru culegerea de date/pentru introducerea de date datagramă.

. placă de circuite secundară zi. curent continuu tip de unitate cu bandă detector al controlerului de domeniu sistem de conectare directă în re ea detectare a purtătoarei de date echipament terminal al circuitului de date echipament pentru transmiterea de date mediu de prelucrare distribuit .c.datagrams sent datagrams successfully fragmented data-heavy application datapac data-related event data-sensitive fault dataset datasheet datasheet entry data-type conversion data-type declaration data-type misalignment date date and time questions date completed date deleted date end date format date function date line date modified date question date received date separator date sequence date style dates daughterboard day dBASE for Windows DBCS (Double-Byte Character Set) DBF DBMS (Database Management System) dbs (databases) DBTG (Data Base Task Group) DC DC 6000 DC locator DCC (Direct Cable Connection) DCD (Data Carrier Detect) DCE (Data Circuit-terminating Equipment) DCE (Data Communication Equipment) DCE (Distributed Computing Environment) datagrame trimise/expediate fragmentare reuşită a datagramelor aplica ie cu volum mare de date datapac. re ea cu comutare de pachete eveniment dependent/legat de date defec iune eviden iată prin prelucrarea datelor set de date foaie de date intrare din foaia de date conversie a tipului de date declara ie a tipului de date tip de date eronat dată (calendaristică) întrebări cu privire la dată şi oră dată de finalizare dată a ştergerii. program de gestionare a bazelor de date set de caractere de doi octe i extensie pentru fişiere dBASE sistem de gestionare a bazelor de date baze de date grup din cadrul conferin ei CODASYL orientat pe studiul bazelor de date c. format de dată date placăfiică. dată de ştergere dată finală format de dată func ie de dată rând pentru dată dată de modificare întrebare referitoare la dată/pentru indicarea datei data primirii (unui mesaj) separator pentru dată ordine cronologică stil de dată. ziua dBASE pentru Windows.

interblocare condi ie de interblocare detec ie a blocării definitive/fatale prevenire/evitare a blocării definitive/fatale blocare fatală. butonul „descifrare” imagine ab ibild re ea de calculatoare descentralizată zecimal(ă) . rutină de deparazitare opera ii ale deparazitorului deparazitare. blocare reciprocă. punct ultim utilizator fără experien ă blocare definitivă/fatală. interblocare unitate de zonă moartă a elibera filtrare a contactelor tranzitorii a deparazita deparazitare multifilară sesiune de deparazitare parametri de deparazitare fereastră de deparazitare deparazitor. modúl/program de depanare. detectare a erorilor exceptare de un pas la deparazitare descifrare. re ea militară americană DNS dinamic a dezactiva cod de dezactivare baterie consumată punct final.DCE speed DCI (Display Control Interface) DCL (Data Control Language) DCP (Data Ciphering Processor) DCP (Diagnostic Control Program) DCT (Discrete Cosine Trans-form) DCU (Data Ciphering Unit) DD (Double-Density) DDC (Display Data Channel) DDE (Dynamic Data Exchange) DDE client DDE item DDE server DDE topic DDL (Data Definition/Description Language) DDN (Defense Data Network) DDNS (Dynamic DNS) deactivate deactivation code dead battery dead end dead end user deadlock deadlock condition deadlock detection deadlock prevention deadly embrace dead-zone unit dealocate debounce debug debug multithreaded debug session debug settings debug window debugger debugger operations debugging debugging single-step exception DEC (decipher) decal decentralized computer network decimal viteza DCE interfa ă pentru controlul monitorului limbaj DCL procesor pentru codificarea datelor program pentru opera ii de diagnosticare standard de compresie intraframe pentru video codificator de date dublă densitate canal pentru informa ii despre monitor schimb dinamic de date client DDE articol/element DDE server DDE subiect DDE limbaj de definire/descriere a datelor re ea de date a Departamentului Apărării din SUA.

decodificator decodificare eroare de decodificare . virgulă zecimală separator zecimal semn/separator zecimal. metoda DRI regiune/zonă declarativă declara ie. simbol pentru zecimale tabulator zecimal opera ie de descifrare opera ie de descifrare decizie instruc iune de transfer condi ionat structură decizională aplica ie de asisten ă decizională sistem de asisten ă decizională tabelă de decizie analiză de asisten ă decizională aplica ie de asisten ă decizională interogare de asisten ă decizională pachet de cartele. enun declarativ grup de declara ii sec iune de declara ii. pagină de gardă declara ie. sec iunea Declarations limbaj declarativ limbaj de marcare/balizare declarativ parte declarativă integritate referen ială declarativă.decimal digit decimal display decimal marker decimal notation decimal number decimal number system decimal numeral decimal numeration system decimal point decimal separator decimal symbol decimal tab decipher (D) deciphering (D) decision decision statement decision structure decision support application decision support system (DSS) decision table decision-support analysis decision-support application decisionsupport query deck declaration declaration group declaration section declarative language declarative markup language (DML) declarative part declarative referential integrity (DRI) declarative region declarative statement declared formal parameter list decline DECnet address decode decode time decoded message parameters decoded return values decoder decoding decoding error cifră zecimală afişaj zecimal semn zecimal nota ie zecimală număr zecimal sistem numeric zecimal numeral zecimal sistem de numera ie zecimal punct zecimal. instruc iune declarativă listă declarată de parametri formali refuz adresă DECnet a decodifica timp de decodare parametri de mesaj decodifica i valori returnate decodificate decodor.

descifrare dedicat. specializat program de autotrasare dedicat/specializat server de fişiere dedicat rutină de instalare dedicată/specializată linie (telefonică) dedicată linie de modem dedicată server de re ea dedicat resursă dedicată distribuitor dedicat server dedicat program software dedicat mijloace/echipament de codificare a datelor înseriat pe ultimul nivel prestabilit. buton standard/implicit margini de celulă standard spa iere a celulelor standard caracter standard. intrinsec. spa iu virtual de discu ii standard server de chat standard constructor standard context standard dată implicită director prestabilit document standard . decriptat decriptare. a micşora o valoare decodificat. predefinit. proces de decomprimare decomprimare eroare de decomprimare filtru de decomprimare decomprimator decorativ format de cadru decorativ micşorare. personaj standard spa iu de chat standard. implicit.decompile decompiler decomposition decompress decompressing decompression decompression failure decompression filter decompressor decorative decorative border styles decrease decrement decrypt decryption dedicated dedicated autotrace program dedicated file server dedicated installer dedicated line dedicated modem line dedicated network server dedicated resource dedicated router dedicated server dedicated software DEE (Data Encryption Equipment) deeply nested default default access permissions default backdrop default beep default button default cell margins default cell spacing default character default chat room default chat server default constructor default context default date default directory default document a decompila decompilator descompunere a decomprima decomprimare (în curs). standard permisiuni de acces standard/implicite fundal standard/implicit semnal de aten ionare (standard) buton prestabilit. reducere a decrementa.

securitate implicită valoare predefinită/prestabilită. parametru implicit parolă standard. număr prestabilit format numeric prestabilit configura ie cu op iuni standard font de paragraf standard/implicit stil de paragraf standard/implicit parametru standard. parametru standard/implicit mărime standard.default drive default editor default encoding default extension default fill-in text default font default format default gateway default gateway address default home page default icon default language default level default mode default number default numeric format default option settings default paragraph font default paragraph style default parameter default password default pattern default printer default properties default protocols default quota record default radix default readings default refresh default schedule default security default setting default size default state default system protocols default system setting default tab stops default text default time default timeout default time-to-live default toolbar buttons default tray parti ie prestabilită/implicită editor (de text) prestabilit codificare standard/implicită extensie implicită. frecven ă de împrospătare implicită program de execu ie implicit securitate standard. extensie standard text de completare standard font prestabilit format prestabilit. model implicit imprimantă prestabilită. portal implicit adresă de portal standard. limbă implicită nivel standard mod prestabilit/implicit număr implicit. format standard portal standard. parolă implicită model standard. adresă a portalului standard pagină de deschidere/ini ială prestabilită simbol standard. mărime implicită stare standard. pictogramă implicită/standard limbă standard. durată de via ă standard butoane standard pe bara cu instrumente tavă standard . timp prestabilit limită de timp standard TTF standard. imprimantă implicită proprietă i standard. stare implicită/prestabilită protocoale de sisteme standard configura ie de sistem standard stopuri de tabulator standard/implicite text standard oră prestabilită. protocoale implicite înregistrare de cotă standard rădăcină standard valori standard frecven ă de împrospătare standard. proprietă i implicite protocoale standard. imprimantă standard.

parametri prestabili i. valoare standard. valori standard. a decala deference amânare. utilizator implicit valoare predefinită/prestabilită. eliminare a franjurării degauss demagnetizare (a monitorului) degree grad degree of multiprogramming grad de multiprogramare deinitialize dezini ializare.default tree default type creator default user default value structură standard creator de tip standard utilizator standard. anulare a ini ializării Del (Delete) key tasta Del delay amânare delay element circuit de întârziere delay line linie de întârziere delay line storage memorie cu linie de întârziere delay time amânare delayed amânat delayed rendering transmitere/transferare întârziată delegate delegare delegated sub-zone subzonă delegată delegation delegare deletable eliminabil delete a elimina. parametri standard defect defect Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Departamentul pentru Proiecte de Cercetare Avansată pentru Apărare defer a amâna. optimizare defragmented defragmentat defragmenting defragmentare defringe defranjurare. decalare deferred amânat. valoare implicită defaults parametri ini iali de configurare. a şterge Delete ştergere Delete (Del) key tasta Delete . decalat deferred maintenance între inere amânată/decalată deferred printing tipărire amânată/decalată define definire definition defini ie definition files fişiere de defini ii definition list listă cu defini ii definition term term de defini ie defragging defragmentare defragment a defragmenta defragmentation defragmentare.

delimitator. caracter separator caracter separator. program demonstrativ viteză demonstrativă demodulare demodulator. separator. cod de delimitare. caracter de delimitare remitere/livrare adresă de livrare. delimitator. dispozitiv pentru demodulare. adresă a destinatarului moduri de livrare raport de remitere/livrare memorie delocalizată valoare delta. care face conversia din analogic în digital versiune demonstrativă a retrograda retrogradat a descărca. sec ie grup de departament imprimantă laser departamentală clauză de dependen ă dependen e descompunere cu conservarea dependen elor dependen ă . diferen ă dintre două semnale succesive a deconspira blocare a cererii paginare la cerere legătură prin modem de preluare model de memorie virtuală paginată la cerere demonstra ie. aparat pentru măsurarea densită ii foto densitate mască de densitate refuz departament. a închide demultiplexor numitor densitometru.delete character delete event delete query delete status deleting destructor deletion date delimited file delimited text file delimited text format delimiter delimiter character delivery delivery address delivery modes delivery report delocalised memory delta value delurk demand lock demand paging demand-dial connection demand-paged virtual memory model demo demo speed demodulation demodulator demonstration version demote demoted demount demultiplexer denominator densitometer density density mask deny department department group departmental laser printer depend clause dependencies dependencies preserving decomposition dependency caracter de ştergere eveniment de ştergere interogare de ştergere/de eliminare stare de ştergere destructor de ştergere dată a ştergerii fişier cu câmpuri delimitate fişier de text cu delimitare format de text cu delimitare limitator.

şablon de proiect fază de proiectare modelare. mod proiect verificare a regulilor de proiectare/de concep ie schemă de design/proiectare ecran de proiectare set de modele tehnică de proiectare şablon de machetare. descendent sortare în ordine descrescătoare decodificator de bi i eliminare a rasterului//a derasteriza derasterizare func ie pentru eliminarea rasterizării/pentru derasterizare descriere spa iu pentru descriere text descriptiv descriptor şir de identificare deselectare.dependency files dependency groups dependency settings dependent dependent cell dependent compilation dependent worksheet deploy deployment depth of focus depth search deregistered derivative action derived class derived field derived table DES (Data Encryption Standard) descender descending descending sort descrambler (DSCR) descreen descreening descreening feature description description space description text descriptor descriptor string deselect deserialization design design automation design element design mode design rules checking design scheme design screen design set design technique design template design time designing fişiere dependente grupe dependente parametri dependen i/subordona i succesor. design//a proiecta automatizare a proiectării element grafic/de design/de proiectare mod configurare. element inferior de prelungire a literei descrescător. descendent celulă descendentă compilare dependentă foaie de calcul descendentă a plasa plasare profunzime a focalizării căutare în profunzime eliminat ac iune derivată clasă derivată câmp derivat tabel derivat standard pentru codificarea datelor coborâtoare. proiectare . eliminare a marcajului//a deselecta deserializare model.

matri ă replică/copie a proiectului principal program auxiliar aplica ie de birotică verificare manuală calculator desktop. sistem de calcul client bară cu instrumente pe suprafa a de lucru program de editare video pe calculator tapet pe suprafa a de lucru a elimina petele eliminare a petelor a extrage din coada de aşteptare . calculator de birou configura ie a administrării suprafe ei de lucru interfa ă pentru gestionarea suprafe ei de lucru organiza ie orientată pe gestionarea echipamentelor microfon de birou sistem de operare pentru calculatoare client model/textură pentru suprafa a de lucru prezentare pe calculator imprimantă desktop/de birou produs software sistem de editare computerizată/pe calculator. fundal al ecranului programe auxiliare administrare a suprafe ei de lucru anima ie a suprafe ei de lucru aplica ie client configura ie a suprafe ei de lucru calculator de birou.design-master design-master replica desk accessory (DA) desk application desk checking desktop desktop accessory (DA) desktop administration desktop animation desktop application desktop arrangement desktop calculator desktop component desktop computer desktop customization desktop files desktop icons desktop information desktop information manage-ment program desktop items desktop machine desktop management configuration desktop management interface (DMI) Desktop Management Task Force (DMTF) desktop microphone desktop operating system desktop pattern desktop presentation desktop printer desktop product desktop publishing (DTP) desktop RDBMS desktop scanner desktop settings desktop speaker desktop stereo speakers desktop system desktop toolbar desktop video desktop wallpaper despeckle despeckling despool proiect principal. tehnoredactare computerizată sistem RDBMS pentru calculatoare personale/client scaner desktop/de birou parametri ai suprafe ei de lucru difuzor de birou difuzoare stereo de birou calculator client. calculator client componentă de pe suprafa a de lucru calculator de birou. calculator desktop personalizare a suprafe ei de lucru fişiere ale suprafe ei de lucru pictograme pe suprafa a de lucru informa ii despre suprafa a de lucru program pentru gestionarea informa iilor pe calculator obiecte pe suprafa a de lucru calculator desktop. suprafa ă de lucru.

date dintr-o tabelă secundară nivel de detaliu panou de detaliere rând cu detalii tabel cu detalii informa ii detaliate model de securitate detaliat urmărire detaliată panou de detalii a detecta mod detectare element detectabil segment detectabil detectat.destination destination address destination application destination directory destination disk destination document destination file destination folder destination server destructive read destructors detach detail detail cell detail data detail level detail pane detail row detail table detailed information detailed security model detailed tracking details pane detect detect mode detectable element detectable segment detected detection detection error detection function detection manager error detection module detection progress detectivity deterministic function deterministic program develop developer developer-definable tag development environment development language development software destina ie. obiectiv adresă de destina ie aplica ie de destina ie director de destina ie dischetă de destina ie. disc de destina ie document de destina ie fişier de destina ie dosar de destina ie server de destina ie citire destructivă destructori a extrage. identificat detectare. a desprinde/a desface (un fişier anexat) detaliu celulă de detaliu/ cu informa ii detaliate date detaliate/de detaliu. opera ie de detectare a componentelor hardware eroare de detectare func ie de detectare eroare a sistemului de detectare modul de detectare stare a procesului de detectare detectibilitate func ie deterministă program determinist a proiecta proiectant etichetă definibilă de către programator mediu de programare/de dezvoltare limbaj de programare program de crea ie/dezvoltare .

nume al dispozitivului nod de dispozitiv op iuni ale dispozitivului. caracter de serviciu coordonată a dispozitivului/a aparatului transformare a coordonatelor dispozitivului descriere a dispozitivului driver pentru dispozitiv. standard de imagine independent de dispozitiv structură de informa ii despre dispozitiv instalare de dispozitiv. asociere a dispozitivului eroare de afiliere a dispozitivului mărime a blocului de dispozitiv dispozitiv ocupat clasă dispozitiv conflict de dispozitive conflicte între dispozitive context de dispozitiv indicativ de context de dispozitiv caracter de comandă a dispozitivului. imagine bitmap independentă de dispozitiv. adresă a aparatului afiliere a dispozitivului. program intermediar de comandă componentă a driverului de dispozitiv eroare de dispozitiv evenimente de dispozitiv fişier de dispozitiv (. op iuni pentru dispozitive eroare de paritate a dispozitivelor . comandă a dispozitivului caracter de control al aparatului/echipamentului.dat) font de dispozitiv pointer de dispozitiv eroare de I-E la dispozitiv identificator de dispozitiv independen ă de dispozitiv independent de dispozitiv bitmap independentă de dispozitiv.development team development tools development window developmental baseline device device address device assignment device assignment error device block size device busy device class device conflict device contention device context device context (DC) handle device control device control character device coordinate device coordinate transformation device description device driver device driver component device error device events device file device font device handle device I/O error device ID device independence device independent device independent bitmap (DIB) device info structure device installation device limit device list device manager device map device name device node device options device parity error echipă de elaborare instrumentele de crea ie/de dezvoltare fereastră de crea ie/programare bază de dezvoltare aparat. instalare a dispozitivului limită de dispozitiv listă de dispozitive manager de dispozitive alocare a dispozitivelor denumire a dispozitivului. dispozitiv adresă a dispozitivului.

control al dispozitivului vedere a dispozitivului culoare dependentă de dispozitiv culoare independentă de dispozitiv raport despre dispozitiv sistemul zecimal Dewey arborele DFS transformare discretă Fourier terminal cu func ii distribuite protocol pentru configurarea dinamică a gazdei jurnalizare DHCP manager DHCP mesaj DHCP agent de schimb DHCP modul (de extensie) DHCP test pentru evaluarea CPU. test pentru performan ele cu întregi semne diacritice a analiza. software de diagnoză redimensionare diagonală domeniu al diagramei. sector al diagramei bază de date diagramată/cu reprezentare grafică . diagnoză. test program pentru opera ii de diagnosticare func ie de diagnoză/de diagnosticare program de diagnoză/de diagnosticare program de testare. configurare a dispozitivului spa iu al dispozitivului/aparatului statistică a dispozitivului stare a dispozitivului depăşire a timpului de dispozitiv tip de dispozitiv utilizare a dispozitivului. a diagnostica diagnoză program de diagnoză/de diagnosticare diagnostic. ocupare a dispozitivului validare a dispozitivului.device preinstall device profile device request device request parameters device resources device selection device settings device settings page device setup device space device statistics device status device timeout device type device usage device validation device view device-dependent color device-independent color devices report Dewey decimal system DFS tree (Distributed File System) DFT (Discrete Fourier Transformation) DFT (Distributed Function Terminal) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP logging DHCP manager DHCP message DHCP relay agent DHCP snap-in Dhrystone diacritical marks diagnose diagnosis diagnosis program diagnostic diagnostic control program (DCP) diagnostic function diagnostic program diagnostic software diagonal resize diagram pane diagrammatic database preinstalare a dispozitivului profil de dispozitiv solicitare de dispozitiv parametri de solicitare de dispozitiv resurse de dispozitiv selec ie de dispozitiv parametri ai dispozitivului parametri ai dispozitivului instalare a dispozitivului.

casetă de mesaj func ie pentru casetă de dialog titlu de bază al casetei de dialog clasa casetelor de dialog câmp de intrare. creare de copii de siguran ă în sistem diferen ial codificare diferen ială (bandă de) selec ie difuză juxtapunere/superpozi ie prin difuzie conversie cu superpozi ie/juxtapunere prin difuzie rezumat. motor DIB. dialog casetă de dialog. câmp dintr-o casetă de dialog cadru al casetei de dialog identificator al casetei de dialog informa ii despre caseta de dialog serviciu de documentare. text sistematizat algoritm sintetic algoritm de codificare sintetic . imagine bitmap independentă de dispozitiv mecanism DIB. reprezentare grafică casetă de dialog. server de indexuri (Menlo Park. mecanism de afişare independent de dispozitiv căutare dihotomică dic ionar fişier al dic ionarului dezbatere lingvistică (aprinsă) sortare lexicografică. abatere verificare prin diferen ă/ diferen ială pictare prin diferen ă/diferen ială analizor diferen ial procedură selectivă/diferen iată pentru copii de siguran ă backup de tip diferen ial. format de fişier pentru simplificarea schimbului de date fişier DIF diferen ă.diagramming dialog dialog box dialog box function dialog caption base dialog class dialog field dialog frame dialog ID dialog info DIALOG Information Services dialog module dialog title dialog unit dialog window diamond diamond gradient diamond-shaped icon DIB (Device Independent Bitmap) DIB bitmap DIB engine dichotomizing search dictionary dictionary file dictionary flame dictionary sort DID (Data Identifier) DIF (Data Interchange Format) DIF (Data Interchange Format) file difference difference check difference painting differential analyzer differential backup differential backup type differential encoding diffuse highlight diffusion dither diffusion dither conversion digest digest algorithm digest encryption algorithm creare a diagramelor. California) modul de dialog titlu al casetei de dialog unitate de dialog fereastră de dialog romb gradient rombic pictogramă (în formă de) romb standard de imagine independent de dispozitiv bitmap DIB. sortare tip dic ionar identificator de date format DIF. backup diferen ial.

numeric epoca digitală arta digitală. prelucrare a imaginilor pe calculator informa ii/date în formă digitală joystick digital eroare în opera iile în buclă digitale ecran digital microoglindă.digit digit grouping symbol digit place digital digital age digital art digital artwork Digital Audio Tape digital camera digital cash digital cassette digital cassette unit digital certificate digital computer digital controls digital data digital ID digital image digital imaging digital information digital joystick digital loopback failure digital micromirror display (DMD) digital modem digital monitor digital network port digital optical disk digital paint program digital printer digital representation digital scan digital signal digital signal processing (DSP) digital signal processor (DSP) digital signature (DSG) digital sound processor (DSP) digital special effects (DSE) digital still camera digital to analog conversion digital to analog converter digital transmission digital volume digital watermark cifră simbol pentru grupare de cifre rang al unei cifre digital. artă realizată pe calculator lucrări de artă digitală bandă audio digitală. ecran de proiec ie modem digital monitor digital port de re ea digital disc optic digital/numeric program pentru pictură digitală imprimantă digitală reprezentare digitală/numerică scanare digitală semnal digital/numeric prelucrare de semnale digitale procesor de semnale digitale semnătură digitală procesor de sunet digital efecte speciale digitale aparat foto digital conversie digital-analogic. comenzi digitale date digitale/numerice element de identificare/identificator/indicativ digital imagine digitală/numerică digitizare a imaginilor. elemente de comandă digitale. conversie numeric-analogic convertor digital-analogic. casetă DAT aparat foto digital bani digitali/electronici casetă magnetică unitate de casetă magnetică certificat digitale calculator digital/numeric controale digitale. conversie numeric-analogic transmisie digitală volum digital filigran digital .

comandă dezactivată/inactivată caractere ornamentale diodă prelucrare a documentelor ca imagini capsulă DIP microîntrerupător (de tip DIP). comandă scrisă estompat. conectare directă sistem cu cuplare directă alimentare directă cu date descendent direct. a determina afişarea cu o culoare estompată tabel de dimensiuni dimensiuni complement diminuat/restrâns al bazei estompat. voalat comandă estompată. tabletă digitizoare număr de apelare a inactiva/dezactiva. a digitiza imagine digitizată sunet digital/digitalizat digitizor (grafic) digitizor.digital-to-analog converter (DAC) digitization digitize digitized image digitized sound digitizer digitizing tablet digits to dial dim dimension table dimensions diminished radix complement dimmed dimmed command dingbats diode DIP (Document Image Processing) DIP (Dual In-Line Package) DIP switch direct access direct access protocol (DAP) direct access storage device (DASD) direct address direct addressing direct cell editing direct connection direct coupled system direct data feed direct dependent direct dial direct disk access direct hardware access direct instruction direct mail direct memory access (DMA) direct memory access (DMA) channels direct memory access (DMA) conflict direct memory access (DMA) controller direct network connection direct numerical control direct paging direct percentage function direct precedent utilitar de conversie digital-analogic digitizare conversie analogic-digi-tal//a digitaliza. celulă descendentă din celula activă acces direct prin modem acces direct la disc acces direct la componente/la hardware/la componentele hardware instruc iune directă expediere directă acces direct la memorie canale cu acces direct la memorie conflict în DMA-uri controler DMA legătură directă prin re ea control numeric direct. comutator DIP acces direct. comandă numerică directă paginare directă func ie procent direct ascendent direct . acces selectiv protocol de acces direct dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct adresă directă adresare directă editare directă în celulă legătură directă.

includeri în director facilitate de director/catalog fişier din director filtrare a directoarelor index de directoare fişier cu index de directoare listă a directorului. listă cu con inutul directorului listă de directoare format de afişare a directorului gestionare/organizare a directoarelor marcaj de director denumire a directorului. nume de director/catalog obiect director director/catalog de servere cale de acces la director permisiuni pentru director replicare a directoarelor. pointer directivă cache cu mapare directă director/catalog adresă a directorului supraveghere a directorului jurnalizare circulară a directoarelor unitate de alocare pentru director bază de date de directoare intrări din director. actualizare a directoarelor server de directoare serviciu de directoare cont pentru servicii de directoare bază de date a serviciului de directoare informa ii din serviciul de directoare sortare a directoarelor .direct printer direct read direct user direct-access storage direct-connect modem direct-dialing directed beam display device direction direction handle directional arrow directional arrow button directional finder directive direct-map cache directory directory address directory auditing directory circular logging directory cluster directory database directory entries directory facility directory file directory filtering directory index directory index file directory list directory listing directory listing style directory maintenance directory marker directory name directory object directory of servers directory path directory permissions directory replication directory server directory service directory service account directory service database directory service information directory sorting imprimantă directă citire directă utilizator direct memorie cu acces direct modem cu conectare directă cu apelare directă dispozitiv de afişare cu rază direc ionată direc ie de căutare marcaj de direc ie săgeată direc ională buton cu săgeată direc ională căutător direc ional.

dischetă. fereastră de director nume al directorului creare a imaginii direct pe tambur pete pe imagine bruiat. inactivat dispozitiv dezactivat stare de dezactivare a interzice a dezasambla fereastră de dezasamblare incident serios. clauză de delimitare. a elimina memorie amovibilă/eliberabilă ignorat pachete de ieşire ignorate programare disciplinată renun are. plan de interven ie planificare a strategiei pentru refacerea după avarii disc. a inactiva dezactivat. cu erori coloane modificate Asocia ia pentru Standardele pentru Transferul de Date Agen ia Sistemelor Informa ionale pentru Apărare handicap a dezactiva. plan pentru refacerea în urma avariilor. disc compact strangulări cauzate de hard-disc şi memorie casetă pentru CD-ROM pachet de discuri informa ii despre disc/piste a anula. modificat. structură a directorului fereastră a arborelui de directoare fereastră a directorului. declara ie de renun are discret standard de compresie intraframe pentru video date discrete transformata Fourier discretă .directory structure directory system directory system agent directory title directory tree directory tree window directory window directory-name direct-to-drum imaging dirt speckles dirty dirty columns DISA (Data Interchange Standards Association) DISA (Defence Information Systems Agency) disability disable disabled disabled device disabled state disallow disassembly disassembly window disaster disaster protection disaster protection feature disaster recovery disaster recovery plan disaster recovery planning disc disc and memory bottleneck disc caddy disc pile disc/track info discard discardable memory discarded discarded output packets disciplined programming disclaimer discrete discrete cosine transform (DCT) discrete data discrete Fourier transform structură de director sistem de directoare agent al sistemului de directoare titlu de director arbore al directorului. CD. dezastru protec ie antiavarie facilitate antiavarie refacere după o avarie plan de urgen ă.

program pentru salvare în memorie pagini de cache de disc. program de accelerare salvare locală casetă pentru discuri CD-ROM capacitate a dischetei. capacitate a hard-discului cartuş de discuri schimbare de disc cură are a discului.discrete Fourier transformation (DFT) discrete logarithm (DL) discrete logarithm problem (DLP) discrete representation discrete signal discretionary hyphen discrimination instruction disjointed namespace disjunction disk disk access speed disk activity disk administrator disk backup disk browser disk buffer disk cache disk cache pages disk cache program disk caching disk caddy disk capacity disk cartridge disk change disk cleanup disk commands disk compression disk compression settings disk compression software disk compression utility disk contents disk controller disk controller reset disk counter disk crash disk display disk display options disk drive disk drive capacity disk drive controller disk drives icon disk editor transformare discretă Fourier logaritm discret problemă de logaritmizare discretă reprezentare discretă semnal discret cratimă condi ională instruc iune de decizie spa iu de nume disjunct disjunc ie dischetă. unitate de disc capacitate a unită ii de disc controler al unită ii de disc. disc. parametri de comprimare program pentru comprimarea discului. pagini de memorie rapidă program de cache de disc. program de comprimare utilitar pentru comprimarea discului. salvare pe disc. cură enie pe disc comenzi pentru disc comprimare a discului. controler al hard-discului pictogramă pentru unită ile de disc editor de disc/pentru citirea hard-discului . unitate de disc. hard-disc. comprimare a fişierelor de pe hard-disc. suport de date viteză de acces pe disc. program pentru comprimarea discului parametri pentru comprimarea discului. viteză de citire a discului activitate a discului/a hard-discului administrator de disc dischete de siguran ă browser de disc bufer de disc cache pe disc. utilitar de comprimare con inut al discului controler de disc reini ializare a controlerului de disc contor de disc cădere/distrugere a hard-discului afişare a discului op iuni pentru afişarea discului unitate de dischetă.

discuri ale hard-discului cotă de disc aten ionare privind cota de disc redirec ionare spre unitatea de disc regiuni pe disc. denumire a discului sistem de operare (pentru disc) opera ie pe disc. program pentru defragmentarea discului pachet de discuri parti ie de disc performan ă a hard-discului. defragmentare a discului optimizor de disc. caracteristici ale hard-discului platine de disc. folosire a memoriei virtuale/a fişierului de schimb baleiere a discului tehnologie de disc/de operare a hard-discului activitate redusă a discului unitate de disc utilitar de disc .disk error disk expansion disk failure disk fault tolerance set member disk file disk file system disk fixing disk format disk formatting disk fragmentation disk I/O disk maintenance disk management disk mirroring disk name disk operating system (DOS) disk operation disk optimization disk optimizer disk pack disk partition disk performance disk platters disk quota disk quota warning disk redirection disk regions disk request disk scan disk side disk size disk space disk space cleanup manager disk spindown disk storage space disk striping disk subsystem disk swapping disk sweep disk technology disk thrashing disk unit disk utility eroare de disc extindere a spa iului de stocare eroare de disc. opera ii de intrare-ieşire ale hard-discului între inere a discului gestiune a discurilor oglindire a discurilor. creare de discuri-oglindă nume al discului. func ionare a discului optimizare a discului. zone ale discului solicitare de acces pe disc scanare a discului suprafa ă a discului mărime a discului spa iu (de stocare) pe (hard-)disc manager pentru cură area spa iului pe disc decelerare a discului spa iu de stocare pe disc lamelare a (hard-)discurilor subsistem de disc comutare pe disc. eroare generată de hard-disc componentă a setului tolerant la erori fişier de disc sistem de fişiere de disc reparare a hard-discu-lui/dischetei format al discului formatare a discului fragmentare a discului opera ii I/O ale discului.

sta ie de lucru fără hard-disc sta ie de lucru fără hard-disc protocol DISP platformă incompatibilă dispecer a retransmite dispersie display. placă de display. ecran de afişare. driver de afişare fişier de afişare font de afişare/pentru ecran imagine de afişare instruc iune de afişare minidriver de monitor mod afişare nume afişat op iuni pentru afişare fereastră de afişare pixeli de ecran . coprocesor pe placa video dispozitiv de afişare/de vizualizare. interfa ă pentru controlul monitorului comenzi pentru afişaj coprocesor de monitor. placă video clase afişaj comandă de afişare consolă de afişare. placă de monitor. videoconsolă.disk volume disk-access cycle disk-access light disk-access speed disk-access support disk-based server disk-caching software disk-enhancing utility diskette disk-intensive diskless diskless computer diskless node diskless workstation DISP (Directory Information Shadowing Protocol) disparate platform dispatcher dispatching dispersion display display adapter display behavior display buffer display button display card display classes display command display console display control interface (DCI) display controls display coprocessor display device display driver display file display font display image display instruction display minidriver display mode display name display options display panel display pixels volum de disc ciclu de acces pe disc. afişaj. ecran. monitor. fereastră de afişare//a afişa (pe ecran) adaptor de afişare. ciclu de citire pe disc led indicator al accesului pe disc/ al activită ii discului viteză de acces pe disc asisten ă pentru accesul pe disc server de pe disc. videoterminal. adaptor de monitor comportament de afişare buffer de ecran/al monitorului buton pentru afişare placă de afişare. server aflat pe hard-discul propriului calculator software pentru salvarea pe disc utilitar pentru mărirea capacită ii discului dischetă consumator de spa iu pe disc. care necesită mult spa iu pe disc fără disc calculator fără hard-disc nod fără disc. monitor driver de monitor. afişare. terminal de afişare interfa ă pentru comanda monitorului.

parametri pentru monitor spa iu de afişare stativ al monitorului suprafa ă de afişare sistem de afişare terminal cu afişare text care trebuie afişat valoare pentru afişarea textului font de afişare. parametri de afişare. tip de caracter folosit pentru afişare unitate de afişare dispozi ie pixeli diferi i învă ământ de la distan ă semnale sonore distincte. sunat distinct nume distinctiv distorsiune curbă de deformare aplica ie distribuită crearea de aplica ii distribuite buletin informativ distribuit salvare locală distribuită mediu de prelucrare distribuită.display power management signaling (DPMS) display processor display routine display settings display space display stand display surface display system display terminal display text display text value display type display unit disposition dissimilar pixels distance learning distinctive ring distinguished name (DN) distortion distortion curve distributed application distributed application development distributed bulletin board distributed caching distributed computing environment (DCE) distributed data processing (DDP) distributed database distributed dial-up networking distributed environment distributed file system (Dfs) distributed function terminal (DFT) distributed information system distributed link tracking service distributed management environment (DME) distributed memory distributed network distributed object management system (DOMS) distributed objects computing (DOC) distributed operating system distributed password authentication (DPA) distributed processing system distributed query engine distributed system object model (DSOM) semnalizare pentru gestionarea consumului ecranului/monitorului. mediu de operare distribuit prelucrare distribuită a datelor bază de date distribuită sistem distribuit pentru conectarea prin modem mediu distribuit sistem de fişiere distribuit terminal cu func ii distribuite sistem informatic distribuit serviciu de urmărire a legăturilor distribuite mediu de gestiune distribuit memorie distribuită re ea distribuită sistem de gestiune a obiectelor distribuite prelucrare distribuită a obiectelor sistem de operare distribuit autentificare prin parolă distribuită sistem distribuit de prelucrare motor de interogare distribuit model distribuit al obiectelor de sistem . sistem DPMS procesor de afişare rutină de afişare op iuni pentru afişare.

bibliotecă de date cu legături dinamice. combina ie de pixeli. bară divizoare bară divizoare împăr ire. dischetă de distribuire a programului grup de distribu ie listă de distribu ie stil de listă de distribu ie nume al punctului de distribu ie server de distribu ie a juxtapune/a superpoza model de juxtapunere/superpozi ie. diviziune diviziune cu zero operator pentru împăr ire. combina ie de culori. extensie a fişierelor de tip bibliotecă de date. semnul / zig-zag cheie de decodificare logaritm discret listă de distribu ie descărcare protocol DLC colec ie de rutine de bibliotecă. adresă a DLL-ului problemă de logaritmizare discretă unitate cu bandă acces direct în memorie bufer pentru acces direct la memorie canal DMA. model de puncte (pentru crearea unei culori) reproducere (a imaginii) prin juxtapunere/superpozi ie juxtapunere/superpozi ie. canal de acces direct la memorie conflict între canalele DMA sinteză a ocupării canalelor DMA conflict de canale DMA resursă DMA . amestec de culori proces de combinare/de juxtapunere/superpozi ie a pixelilor diviziune cu zero eroare de diviziune deîmpăr it separator. ob inut prin combina ie de pixeli. protocol DLL ini ializare a DLL-ului cale de acces la DLL.distributed transaction distributed transaction processing distribution distribution CD-ROM distribution disk distribution group distribution list (DL) distribution list style distribution point name distribution server dither dither pattern dithered rendition dithering dithering process divide by zero divide error dividend divider divider bar division division by zero division operator dizzy dk (decryption key) DL (Discrete Logarithm) DL (Distribution List) DL (download) DLC (Data Link Control) DLL (Dynamic Linked Library) DLL Initialization DLL path DLP (Discrete Logarithm Problem) DLT DMA (Direct Memory Access) DMA buffer DMA channel DMA channel conflict DMA Channel Usage Summary DMA conflict DMA resource tranzac ie distribuită prelucrare distribuită a tranzac iilor distribuire disc CD-ROM de instalare/furnizat de producător dischetă de instalare.

fişier MS Word prelucrare distribuită a obiectelor andocare fereastră andocabilă/fixabilă cuplare. bară cu instrumente deplasabilă document arhitectură a documentului font de bază al documentului corp/con inut al documentului clasa document colaborare în document compara ie între documente program de comparare a documentelor utilitar de comparare a documentelor con inut al documentului caseta meniului de control a documentului remitere/furnizare a documentului formular pentru afişarea documentului extindere de document . ecran de proiec ie mediu de gestiune distribuit interfa ă pentru gestionarea suprafe ei de lucru limbaj de balizare/marcare declarativ sistem de gestiune a documentelor organiza ie orientată pe gestionarea echipamentelor control numeric direct sistem de conversie a denumirilor de domenii adresă DNS sufixe de domenii DNS denumire DNS a gazdei server de nume DNS spa iu de nume DNS proces DNS adresă a serverului DNS servicii DNS trafic în sistemul DNS buclă DO/WHILE interfa ă deschisă pentru programare de aplica ii în mediul DOS extensie de fişier-document.DMAC (Direct Memory Access Channel) DMAC (Direct Memory Access Controller) DMD (Digital Micromirror Display) DME (Distributed Management Environment) DMI (Desktop Management Interface) DML (Declarative Markup Language) DMS (Document Management System) DMTF (Desktop Management Task Force) DNC (Direct Numerical Control) DNS (Domain Name System) DNS address DNS domain suffixes DNS hostname DNS name server DNS namespace DNS process DNS server address DNS services DNS traffic DO/WHILE loop DOAPI (DOS Open API) doc DOC (Distributed Objects Computing) dock dockable window docking docking options docking station docking toolbar document document architecture document base font document body document class document collaboration document compare document compare program document comparison utility document contents document control-menu box document delivery document display form document extension canal de acces direct la memorie controlor de acces direct la memorie ecran digital microoglindă. andocare. plasare a unei bare cu instrumente la marginea ecranului op iuni pentru andocare/ancorare/fixare dispozitiv de andocare. panou de extensie bară cu instrumente cu andocare. sta ie de extensie.

documentare documents folder dosar de documente dollar sign semn al dolarului DOMS (Distributed Object Management System) sistem de gestiune a obiectelor distribuite done terminat DOP (Directory Operational Binding Management Protocol) protocol DOP DOS (Disk Operating System) sistem de operare DOS application aplica ie pentru DOS DOS backup program program pentru copii de siguran ă sub DOS DOS critical error eroare critică în DOS DOS filename denumire de fişier tip DOS .document file fişier cu document document file icon pictogramă a fişierului cu document document format format al documentului document formatting formatare a documentului document image processing (DIP) prelucrare a documentelor ca imagini document imaging reprezentare vizuală a documentelor document information informa ii despre document document interchange format format pentru schimbul de documente document invocation invocare de document document label etichetă a documentului document management system (DMS) sistem de gestionare a documentelor document map structură a documentului document processing prelucrare a documentelor document processing system (DPS) sistem de prelucrare a documentelor document profile profil de document document properties proprietă i ale documentului document reader lector de documente document routing slips fişe de distribuire a documentului document settings parametri pentru documente document statistics statistică a documentului document style stil al documentului document template şablon pentru documente document template information informa ii despre şablonul de documente document text definition (DTD) descriere a tipului de document în limbaj SGML document type tip de document document type definition (DTD) definire a tipului de document document update actualizare a documentului document variable variabilă document document versions versiuni ale documentului document view vedere a documentului document viewer afişor de documente document window fereastră de document documentation documenta ie.

rezolu ie spa iere a punctelor puncte pe ol/inci format cu punct. viteză pentru dublu clic . săgeată dublă memorie tampon dublă dublu clic dublă densitate mărime dublă a imaginii registru de lungime dublă dublă precizie înregistrare prin impuls dublu ghilimele duble registru dublu sunat de două ori. executare de dublu clic//a executa dublu clic viteză de dublu clic. creştere a punctului linie directoare din puncte generator de caractere prin puncte operator punct distan ă între puncte.x. adresă de IP punct-linie fişier cu punct mărire a punctului.x. prompt DOS interfa ă pentru rularea aplica iilor DOS în modul protejat sesiune DOS programul DOS Shell fereastră DOS sta ie de lucru sub DOS utilitar din MS-DOS punct adresă cu punct. semnal de două ori mărime dublă la două rânduri viteză dublă tip de ecran cu cristale lichide subliniere (cu linie) dublă lă ime dublă cuvinte duble memorie tampon dublă. format tip x. buferare dublă set de caractere de doi octe i/reprezentate pe doi octe i dublu clic.x linie întreruptă/punctată săgeată cu două vârfuri.DOS Open API (DOAPI) DOS prompt DOS protected-mode interface (DPMI) DOS session DOS Shell DOS window DOS workstation Doskey dot dot address dot dash dot file dot gain dot leaders dot matrix character generator dot operator dot pitch dot spacing dots per inch (dpi) dotted format dotted line double arrow double buffering double click double density double image size double length register double precision double pulse recording double quotation marks double register double ring double size double spaced double speed Double Supertwisted Nematic LCD (DSTN-LCD) double underlining double wide double words (dw) double-buffering double-byte character set (DBCS) double-click double-click speed interfa ă deschisă pentru programare de aplica ii în mediul DOS linie de comandă din DOS.

buton cu săgeată. compatibilitate cu versiuni mai vechi prelucrare a datelor autentificare distribuită a parolelor aplica ie de tipărire a documentelor puncte pe ol/inci rezolu ie DPI . timp de oprire/de indisponibilitate controler de domeniu de nivel inferior a descărca eroare de descărcare op iuni pentru descărcare pagini de descărcare stare a descărcării rezultat al descărcării situri de descărcare mărime a fişierului descărcat stare a descărcării timp de descărcare descărcabil font descărcabil. timp mort. unitate CD-ROM 2X plăci duble dublet diagramă inelară/toroidală grafic inelar/toroidal jos. program pentru descărcarea fişierelor din re ea sistem aval timp de nefunc ionare. durată a defec iunii compatibilitate regresivă/retrogradă. buton de derulare tasta „în jos” tastă cu săgeată în jos timp de nefunc ionare. font software descărcare utilitar de descărcare.double-exposure screen capture double-headed arrow double-precision format double-precision-extended double-scanned passive matrix double-sided floppy disk (2HD) DoubleSpace double-speed CD-ROM double-speed drive double-spin double-stacked cards doublet doughnut chart doughnut graph down Down down arrow Down Arrow down arrow key down time downlevel domain controller download download error download options download pages download progress download result download sites download size download status download time downloadable downloadable font downloading downloading utility downstream system downtime downward compatibility DP (Data Processing) DPA (Distributed Password Authentication) DPA (Document Printing Application) dpi (dots per inch) DPI Resolution captură de ecran cu dublă expunere săgeată cu două vârfuri format de bază în dublă precizie format extins în dublă precizie matrice pasivă cu baleiere dublă dischetă dublă fa ă utilitar de comprimare a discului unitate CD-ROM dublă viteză unitate (CD-ROM) dublă viteză. unitate 2X dublă viteză. timp mort. în jos tasta „în jos” săgeată de deschidere. font stocat pe disc.

a deplasa tragere şi fixare/plasare tragere în jos editare prin tragere şi fixare/plasare opera ie de tragere şi fixare/plasare tragere memorie RAM dinamică program de desenare flux de date instrument de desenare subdosar desen. calitate concept a trage. schi ă.DPMA (Data Processing Management Association) DPMI (DOS protected-mode interface) DPMI-compatible extender DPMS (Display Power Mana-gement Signaling) DPP (Distributed Parallel Processing) DPS (Document Processing System) DQL (Data Query Language) draft draft copy draft copy quality draft font draft mode draft output draft quality drag drag and drop drag down drag-and-drop editing drag-drop operation dragging DRAM (Dynamic Random-Access Memory) draw program draw stream draw tool drawer drawing drawing buttons drawing crosshair drawing grid drawing objects drawing program drawing tablet drawing tool drawing window DR-DOS DRI (Declarative Referential Integrity) drill-down drill-down operations drill-down techniques drilling down drilling-down operation drive drive activity indicator Asocia ia pentru Managementul Prelucrării de Date interfa ă pentru rularea aplica iilor DOS în modul protejat extensie compatibilă DPMI. font concept mod draft. mod concept tipărire în modul draft/concept calitate draft. parti ie LED/indicator de activitate al unită ii . proiect schi ă calitate draft. pentru rularea aplica iilor DOS în modul protejat semnalizare pentru gestionarea consumului monitorului/ecranului prelucrare (de date) paralelă distribuită sistem de prelucrare a documentelor protocol DQL concept. calitate concept font draft. ciornă. desenare butoane pentru instrumente de desenat fir reticular pentru desenat grilă de desenat obiecte desenate program de desenare planşetă de desen instrument de desenat ferestre de desenat versiune DOS intuitivă metoda DRI a căuta în profunzime opera ii de căutare în profunzime tehnici de căutare în profunzime căutare în profunzime opera ie de căutare în profunzime unitate de disc.

reducere a vitezei de rota ie a unită ii suprafa ă a unită ii de disc acces la nivel de parti ie driver. închidere a hard-discului spa iu de stocare comasare a unită ilor de disc specificare a unită ii de disc decelerare/oprire a hard-discului imposibilitatea ini ierii rota iei discului oprire a hard-dis-cului. program pentru dispozitive periferice circuit de comandă casetă de dialog pentru configurarea driverului interfa ă a driverului dată a driverului descriere a driverului eroare de driver fişier de driver. literă a unită ii de disc cap (de citirescriere) al unită ii de disc/al hard-discului pictogramă a unită ii de disc/a parti iei informa ii despre unitatea de disc întârziere la citire literă a unită ii de disc/a parti iei literă a unită ii de disc gazdă tabel al unită ilor de disc oglindire a unită ii de disc configura ie cu oglindirea unită ilor de disc nume al unită ii de disc paritate a unită ilor de disc rela ii între unită ile de disc unitate de disc partajată oprire a alimentării hard-discului.drive arrays drive bar drive bay drive capacity drive controller drive designator drive head drive icon drive information drive latency drive letter drive letter of host drive drive map table drive mirroring drive mirroring installation drive name drive parity drive relationships drive share drive shutdown drive space drive spanning drive specification drive spin down drive spin failure drive spin-down drive surface drive-level access driver driver circuit driver configuration dialog driver control screen driver date driver description driver failure driver file driver file details driver information driver installation driver instance location driver internal error driver list driver name matrice de unită i de disc. fişier al driverului detalii despre fişierul driverului informa ii despre driver instalare a driverului adresă a instan elor de driver eroare internă a driverului listă a driverelor nume al driverului . matrice/grup de hard-discuri bară a unită ii de disc compartiment pentru unitatea de disc capacitate a unită ii de disc controler al unită ii de disc indicativ al unită ii de disc.

dischetă dublă fa ă/dublă densitate dischetă de densitate ridicată. săgeată „în jos” casetă (cu listă) derulantă listă derulantă casetă cu listă derulantă meniu derulant paletă derulantă informa ie parazită pierdere (de informa ii) negrul eliminat culori pentru eliminare caractere video inverse. dischetă dublă fa ă/densitate ridicată agent pentru sisteme de directoare dispozitiv de securitate a datelor bilateral/cu două fe e cu densitate dublă . umbră proiectată letrină coborâtă săgeată de derulare. mouse fără coordonare driver dischetă de densitate dublă.driver options driver provider driver setup driver status driver type driver version drivers report drop (frames) drop cable drop cap drop color drop down listbox drop frames drop in drop out drop quality drop shadow dropcap drop-down arrow drop-down box drop-down list drop-down list box drop-down menu drop-down palette drop-in drop-out dropout black dropout colors dropout type dropouts dropped dropping frames drum drum plotter drum printer drum scanner drunk mouse DRV (driver) DS/DD (Double-Sided/Double-Density) DS/HD (Double-Sided/High-Density) DSA (Directory System Agent) DSD (Data Security Device) DSDD (Double Sided Double Density) op iuni pentru driver producător al driverului instalare a driverului stare a driverului tip de driver versiune a driverului raport al driverului eliminare (cadre) cablu de deriva ie letrină coborâtă culoare de eliminat casetă cu listă derulantă eliminare de cadre informa ii parazite pierdere de informa ii ignorare a calită ii imagine flotantă. pierdut cadre pierdute/eliminate/ neredate tambur plotter/trasator cu tambur imprimantă cu tambur scaner cu tambur mouse ame it. caractere albe tipărite pe fond negru pierderi de date/de informa ii eliminat.

DSDM (Dynamic System Development Method) DSE (Data Switching Exchange) DSE (Digital Special Effects) DSG (Digital Signature) DSHD (Double Sided High Density) DSL (Data Set Label) DSMA (Distributed Scheduling Multiple Access) DSN (Data Source Name) DSNET (Defense Secure NET work) DSOM (Distributed System Object Model) DSS (Decision Support System) DSTN-LCD (Double Supertwisted Nematic LCD) DSU (Data Service Unit) DTC (Distributed Transaction Coordinator) DTD (Document Text Definition) DTD (Document Type Definition) DTD validation DTE (Data Terminal Equipment) DTE speed DTP (DeskTop Publishing) dual boot dual cable broadband LAN dual controller dual in-line package dual operation dual y-axis graph dual-boot dual-boot system dual-channel SCSI adapter dual-issue processor dual-ported video RAM dual-scanned passive matrix dual-tone multi-frequency (DTMF) dual-tone multi-frequency (DTMF) tone dumb terminal dummy argument dummy combo box dummy instruction dummy link dummy text dump dump file metodă de elaborare a sistemelor dinamice schimb prin comutare de date efecte speciale digitale semnătură digitală bilateral/cu două fe e cu densitate ridicată etichetă a setului de date acces multiplu cu administrare distribuită denumire a sursei de date re ea de comunica ie secretă a Ministerului Apărării al SUA model distribuit al obiectelor de sistem sistem de asisten ă decizională tip de ecran cu cristale lichide dispozitiv/modúl de prelucrare a datelor coordonator de tranzac ii distribuit descriere a tipului de document în limbaj SGML definire/descriere a tipului de document validare DTD echipament tip terminal de date viteză DTE. a vida (memoria) fişier cu datele din memorie . tipărire a memoriei. reproducere//a copia. viteză de transmitere a datelor editare computerizată încărcare/ini ializare duală re ea LAN de bandă largă cu două cabluri controler dual capsulă DIP opera ie duală diagramă cu două axe y încărcare/ini ializare duală sistem cu încărcare/ini ializare duală adaptor SCSI bicanal procesor cu două canale memorie video RAM (VRAM) biport/cu două porturi matrice pasivă cu dublă baleiere dublu ton multifrecven ă ton DTMF. golire a memoriei. vidaj. ton de telefon cu transmiterea cifra iei prin frecven e terminal simplu/neprogramabil/neinteligent argument fictiv imita ie de casetă combo instruc iune fictivă legătură fictivă text pentru exemplificare/fictiv capturare a memoriei.

nume de cursor în duplicat date/informa ii în duplicat/repetate câmpuri de date repetate copie FAT. tipărire a memoriei duodecimal imagine Duotone. repetare//a reproduce. imagine grayscale care poate fi tipărită cu 1-4 culori duplex legătură duplex. recipient cu aer comprimat ciclu de func ionare tastatură tip Dvorak configura ie Dvorak depozit informa ional. tipărire pe ambele păr i transmisie duplex jumelare dublură. butoane în dublu exemplar nume de cursor dublu. depozit de date cuvinte duble valoare DWORD duplex interfa ă a schimbului de date opera ie booleană diadică opera ie diadică operator diadic . atribut în dublu exemplar butoane duble. copie a tabelei FAT formatare dublă nume în duplicat. legătură bidirec ională mod duplex tipărire duplex/fa ă-verso. a duplica adresă duplicat atribut dublu. nume duble redirec ionare dublă rând repetat/în duplicat combina ie de taste în duplicat dubluri ale foilor de calcul date/informa ii repetate câmpuri repetate informa ii repetate/în duplicat dubluri problemă a dublurilor/repetărilor/reproducerilor sta ie de multiplicare durată desprăfuitor. cerneală dublu ton imagine duotonă.dumping duodecimal Duotone duotone image duplex duplex connection duplex mode duplex printing duplex transmission duplexing duplicate duplicate address duplicate attribute duplicate buttons duplicate cursor name duplicate data duplicate data fields duplicate FAT duplicate formatting duplicate names duplicate redirection duplicate row duplicate shortcut key duplicate worksheets duplicated data duplicated fields duplicated information duplicates duplication problem duplication station duration duster duty cycle Dvorak keyboard Dvorak layout DW (Data Warehouse) dw (double words) DWORD value DX (duplex) DXI (Data Exchange Interface) dyadic Boolean operation dyadic operation dyadic operator vidare/golire (a memoriei). a multiplica.

dye sub dye sublimation printer dynaload dynamic dynamic array dynamic beam forming dynamic binding dynamic buffering dynamic caching dynamic control dynamic data exchange (DDE) dynamic disk dynamic domain name service dynamic dump dynamic host configuration protocol (DHCP) dynamic HTML dynamic image dynamic init device dynamic key dynamic link dynamic link library (DLL) dynamic link library (DLL) initialization routine dynamic linking dynamic load device dynamic memory allocation dynamic object dynamic partition dynamic partition resizing dynamic priority dynamic programming dynamic random-access memory (DRAM) dynamic range dynamic relocation dynamic reregistration dynamic resource allocation dynamic storage dynamic storage allocation dynamic storage disk dynamic system development method (DSDM) dynamic testing dynamic update dynamic update protocol dynamically assigned imprimantă cu sublimare imprimantă cu sublimare a cernelii comandă pentru încărcare dinamică dinamic matrice dinamică formare dinamică a fasciculului legare dinamică alocare dinamică a memoriei tampon modificare dinamică a cacheului control dinamic schimb dinamic de date disc dinamic serviciu dinamic pentru denumiri de domeniu (DDNS) vidare dinamică (a memoriei) protocol pentru configurarea dinamică a gazdelor HTML dinamic imagine dinamică modul de ini ializare dinamică cheie dinamică legătură dinamică bibliotecă cu legături dinamice rutină de ini ializare DLL (dynamic link library) legare dinamică modul/dispozitiv de încărcare dinamică alocare dinamică de memorie obiect dinamic. atribuit dinamic . stocare dinamică alocare dinamică a memoriei disc de stocare dinamică metodă de elaborare a sistemelor dinamice testare dinamică actualizare dinamică protocol de actualizare dinamică alocat dinamic. obiect înglobat parti ie dinamică redimensionare dinamică a parti iilor prioritate dinamică programare dinamică memorie RAM dinamică domeniu dinamic relocare/translatare dinamică reînregistrare dinamică alocare dinamică de resurse memorie dinamică.

a codifica e rate frecven ă de cadre E size (foaie în) format E E size sheet foaie în format E E/D (Encryption/Decryption) cifrare/descifrare E3 (End To End Encryption) cifrare cap la cap EA (Encryption Algorithm) algoritm criptografic. ini ializare dinamică dynamic-priority system sistem de alocare dinamică a priorită ilor dynaset obiect dynaset. cu dimensiuni variabile dynamically start pornire dinamică.dynamically programmable connection legătură programabilă dinamic dynamically sized dimensionat dinamic. protocol de comunica ii ECL (Emitter Cou-pled Logic) circuit electronic ECM (Error-Correction Mode) mod corec ie a erorilor ECMA (European Computer Manufacturers Association) Asocia ia Europeană a Producătorilor de Calculatoare . set dinamic E (encipher) opera ie de cifrare// a cifra. afişare a comenzilor executate ECHO ecou. comandă pentru afişarea unui mesaj echo check verificare/control prin ecou echo checking testare/verificare prin ecou ECHO OFF ecou interzis. EBD (Emergency Boot Disk) dischetă de urgen ă/de avarie EBI (Extended Bus Interface) interfa ă extinsă a magistralei EBR (Enterprise Backup and Restore) arhivare şi restaurare a informa iei la nivelul întregii re ele ECAP (Electronic Circuit Analysis Program) program pentru analiza asistată de calculator a circuitelor electronice ECB (Event Control Block) bloc de control eveniment ECC (Error Checking And Correction) verificare şi corectare a erorilor echo ecou. comandă pentru eliminarea ecoului echoing keystrokes afişare în ecou/dublă a tastărilor echoplex ecoplex. metodă de dirijare earcon versiune sonoră pentru pictogramă earliest cel mai devreme early binding legare timpurie/precoce early detection detectare timpurie/precoce early warning aten ionare timpurie/precoce EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory) memorie nevolatilă reprogramabilă earth masă Easter egg ou de Paşte. mesaj nedocumentat easy-to-read interface interfa ă intuitivă/prietenoasă/facilă EAX (Electronic Automatic Exchange) schimb electronic automat (de date) EB (Embedded Basic) limbajul EB EB (End Of Block) sfârşit de bloc EBCDIC cod EBCDIC EBCDIC code (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) cod zecimal codificat binar extins cod EBCDIC. criptoalgoritm EAD (Enhanced Access Diversity) acces multivariantă extins/îmbunătă it.

prelucrare caret/cursor de editare comenzi pentru editare prelucrare/editare de fişiere taste de editare mod editare op iuni pentru editare. mod prelucrare ecran de editare fereastră de editare. pixel din marginea liniei netezire a marginilor selec ie marginală iluminare laterală sesizare pe front a unui semnal schimb electronic de date schimb electronic de documente a edita. fereastră de prelucrare fax editabil text editabil casetă de text editabilă. editare a hiperlegăturii prelucrare/editare a proprietă ilor ştampileiimagine bandă de editare master/principală/matri ă bandă de editare master/principală/matri ă mod editare. op iuni pentru opera ii de modificare . editare a textului adnotării casetă de editare clasă de editare comandă de editare controler de editare prelucrare a hiperlegăturii.ECP (Extended Capabilities Port) ECP cable ECPA (Electronic Communications Privacy Act) ECPH (encipherment) ECPL (Endorsed Cryptographic Product List) ECS (External Cache Socket) EDCC (Error Detection and Correction Code) edge connector edge detection edge effect edge following edge mask edge operator edge pixel edge refinement edge selection edgelighting edge-sensitive mode EDI (Electronic Data Inter-change) EDI (Electronic Document Interchange) edit edit annotation text edit box edit class edit command edit controller edit hyperlink edit image rubber stamp properties edit master edit master tape edit mode edit screen edit window editable fax editable text editable text box editing editing caret editing commands editing files editing keys editing mode editing options port cu posibilită i extinse cablu (pentru porturi) ECP lege americană cu privire la confiden ialitatea comunica iilor electronice (opera ie de) cifrare listă de produse criptografice certificate soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe cod cu depistarea şi corectarea erorilor conector marginal detectare a conturului efect marginal urmărire a conturului mască marginală detector de contur pixel marginal. casetă combo editare. modificare. a modifica. a prelucra prelucrare a textului adnotării.

program de editare/de prelucrare EDL listă cu decizii de editare. lovire a echipamentului de calcul electrocutaneous feedback reac ie electrocutanată electromagnetic interference (EMI) interferen ă electromagnetică electromechanical reading citire electromecanică electron gun tun electronic. monitor color digital EGP (Exterior Gateway Protocol) protocol de portal exterior EIA (Electronic Industries Association) Asocia ia Profesională din Industria Electronică EIDE (Enhanced IDE) IDE îmbunătă it. sesiune de modificare editing tools instrumente de editare editor editor. placă pentru afişarea imaginilor grafice extinse EGD (Enhanced Graphics Display) display grafic îmbunătă it. cip de memorie pentru plăcile de re ea şi de sunet electrically alterable read-only memory (EAROM) memorie nevolatilă reprogramabilă electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) memorie nevolatilă programabilă electrobash descărcare pe aparate. listă pentru editarea video on-line EDM (Electronic Document Management) gestiune a documentelor electronice EDM (Enterprise Document Management) gestiune a documentelor la nivel de re ea EDP (Electronic Data Processing) prelucrare automa(tiza)tă/electronică a datelor/informa iilor EDPS (Electronic Data Processing System) sistem de prelucrare automa(tiza)tă/electronică a datelor/informa iilor EEMS (Enhanced Expanded Memory Specification) specifica ie pentru memoria utilizată de aplica iile DOS EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) memorie nevolatilă programabilă. controler de disc îmbunătă it eight binary digit output ieşire binară cu opt bi i eight bit byte octet eight-bit (pe) 8 bi i EISA (Extended Industry Standard Architecture) magistrală ISA îmbunătă ită EISA-2 versiune îmbunătă ită pentru EISA EITHER OR operation reuniune eject ejectare eject area domeniu de ejectare eject request solicitare a ejectării Electrical(ly) Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) memorie nevolatilă. într-o formă care poate fi citită de calculator electronic archive arhivă electronică . cip de memorie pentru plăcile de re ea şi de sunet effective address adresă efectivă effective instruction instruc iune efectivă effective privilege level (EPL) nivel efectiv de privilegii effective procedure procedură efectivă effective resolution rezolu ie efectivă effective transfer rate viteză de transfer efectivă/reală effective transmission rate viteză/rată de transmisie efectivă EFS sistemul EFS EGA (Enhanced Graphics Adapter) adaptor grafic îmbunătă it EGA card placă video EGA. catod electronic electronic.editing session sesiune de editare.

pozi ionare în profunzime frecven ă extrem de joasă emisii ELF. font elite puncte de suspensie Laboratorul European pentru Fizica Particulelor regula ELSE integrare la scară ultralargă pătrişor cratimă lungă frac ie em pătrişor pătrişor editor de text e-mail. versiune pe calculator a unui text plotter/trasator electrostatic imprimantă electrostatică memorie electrostatică. poştă electronică//a transmite prin e-mail cont de e-mail adresă de e-mail aplica ie de e-mail . sistem de prelucrare electronică a informa iilor schimb electronic de documente gestiune a documentelor electronice transfer electronic de fonduri mesaj electronic. mesaj electronic.electronic automatic exchange (EAX) electronic book electronic bulletin board electronic circuit analysis program (ECAP) Electronic Communications Privacy Act (ECPA) electronic cottage electronic data interchange (EDI) electronic data processing (EDP) electronic data processing system (EDPS) electronic document inter-change (EDI) electronic document management (EDM) electronic funds transfer (EFT) electronic message electronic messaging electronic publishing software electronic slide show electronic text electrostatic plotter electrostatic printer electrostatic storage element element tag elementary action elevator seeking ELF (Extremely Low Frequency) ELF emissions elite ellipsis ELPP (European Laboratory for Particle Physics) ELSE rule ELSI (Extra Large Scale Integration) em em dash em fraction em quad em space emacs e-mail e-mail account e-mail address e-mail application schimb electronic automat (de date) carte electronică. sistem de prelucrare electronică a datelor. emisii de frecven e extrem de joase elite. mesaj de e-mail mesagerie electronică program pentru editarea pe calculator/electronică prezentare de diapozitive pe calculator text electronic. mediu de stocare electrostatic element etichetă de element ac iune elementară căutare ascendentă. carte în versiune electronică/înregistrată pe disc sistem de avizier electronic program pentru analiza asistată de calculator a circuitelor electronice lege americană cu privire la confiden ialitatea comunica iilor electronice domiciliu electronic schimb electronic de date prelucrare automa(tiza)tă a datelor. prelucrare electronică a informa iilor. prelucrare electronică a datelor sistem de prelucrare automa(tiza)tă a datelor.

a profila. profilare. şagrinare compatibilitate electromagnetică pătrişor. efect de text gofrat gofrare. gofrare. cratimă lungă dischetă (de ini ializare) de interven ie/de avarie/de urgen ă sistem de radiodifuziune în caz de urgen ă. imagine bitmap înglobată diagramă înglobată cod înglobat comandă înglobată/integrată/încapsulată limbaj înglobat pentru baze de date obiect formular înglobat comandă de formatare înglobată obiect înglobat tip de obiect înglobat foaie de stil înglobată sistem înglobat/serial fereastră înglobată gofraj. sursă de alimentare în situa ii critice dischetă de refacere în caz de avarie dischete de recuperare. dischetă de interven ie. a intercala bitmap înglobat. dischete de urgen ă dischetă pentru (refacerea după) avarii. sistem de radioînştiin are în caz de urgen ă dischetă de interven ie/de avarie/de urgen ă fişiere de interven ie. a încapsula.e-mail file e-mail filter e-mail interface e-mail mailbox e-mail message e-mail name e-mail program e-mail provider e-mail server e-mail service e-mail service provider e-mail settings e-mail system embed embedded bitmap embedded chart embedded code embedded command embedded database language embedded form object embedded formatting command embedded object embedded object type embedded style sheet embedded system embedded window emboss emboss layer effect embossed text effect embossing EMC (Electromagnetic Compatibility) em-dash emergency boot disk (EBD) emergency broadcasting system (EBS) emergency disk emergency files emergency plan emergency power supply (EPS) emergency recovery disk (ERD) emergency recovery diskettes emergency repair disk EMF (Enhanced Metafile) fişier de e-mail filtru de/pentru e-mail interfa ă de e-mail căsu ă poştală de e-mail mesaj de e-mail nume pentru e-mail program de e-mail furnizor de (servicii de) e-mail server de e-mail serviciu de e-mail furnizor de servicii de e-mail configura ie a clientului de e-mail sistem de poştă electronică/e-mail a îngloba. fişiere pentru ini ializarea în caz de avarie plan de interven ie sursă de alimentare în caz de avarii. dischetă de urgen ă metafişier extins . relief//a gofra. a şagrina efect de gofrare/reliefare a stratului efect de text în relief.

semipătrişor. vid zonă liberă suport vid şir vid specifica ie de memorie expandată memorie EMS. cratimă medie cratimă semipătrişor/medie spa iu en. grup de caractere pentru exprimarea unor stări afective accentuare. cratimă medie nod terminal (al re elei) necifrat semipătrişor. eviden iere accent de eviden iere semn de eviden iere/ de accentuare programare empirică/neorganizată gol.EXE EMMI (Enhanced Multimedia Interface) emoticon emphasis emphasis accent emphasis mark empirical programming empty empty area empty medium empty string EMS (Expanded Memory Specification) EMS memory emulate emulated emulated device profile emulation emulation capabilities emulation driver emulation manager emulation mode emulation package emulation sensing emulation switching emulator stack overflow en EN (End Node) en clair en dash en fraction en quad en rule en space enable enable authoring option Enable Boot Logging enabled enabled command derulare prin (fişiere) EMF. salvare în memoria temporară/intermediară.EMF spooling EML file EMM (Expanded Memory Manager) EMM (Extended Memory Manager) EMM386. sector de memorie EMS a emula. salvare pe disc în fişier EMF fişier EML program de gestionare a memoriei expandate program de gestionare a memoriei extinse emulator de memorie expandată interfa ă multimedia extinsă emoticon. semipătrişor. subliniere. cratimă medie frac ie en spa iu en. cratimă medie a activa op iune pentru permiterea crea iei (activare a func iei de) înregistrare în jurnalul de ini ializare activat comandă activată . a imita emulat profil de dispozitiv emulat emulare. imitare func ii de emulare driver de emulare manager pentru emulare mod emulare pachet de emulare sesizare a emulării comutare a emulării depăşire a stivei emulatorului semipătrişor.

cifrare. tip de codare unitate de codificare program de codare/codificare. convertor de date configura ie a codorului comenzi pentru codor matrice de codificare codificare. codificare algoritm de codificare. găsit a cifra/a codifica codificat.enabling check box enabling menu items enabling signal ENC (encryption) encapsulated Encapsulated PostScript (EPS) Encapsulated PostScript file encapsulation encipher encipher (E) enciphered data (ENDATA) enciphered facsimile communication (CIFAX) encipherment (ECPH) enclosing rectangle enclosure encode encoded text encoder encoder configuration encoder controls encoder matrix encoding Encoding button encoding error encoding method encountered encrypt encrypted encrypted authentication encrypted connection Encrypted File System (EFS) encrypted format encrypted password encrypted tunnel encrypted user encryption encryption algorithm encryption policy encryption strength encryption type encryption unit encryptor encyclopedia casetă de validare pentru activare activare a articolelor de meniu semnal de validare. fişier Encapsulated PostScript încapsulare a cifra opera ie de cifrare date cifrate sistem de comunica ie prin facsimile cifrate opera ie de cifrare dreptunghi de încadrare anexă. buton de codare/codificare eroare de codificare metodă de codificare. semnal de activare cifrare. anexare a codifica text codificat codificator. dispozitiv de cifrare înglobat limbaj complex de descriere a paginii fişier EPS. program de cifrare enciclopedie . criptat confirmare codată a autenticită ii. convertor de cod. autentificare codificată/criptată legături cifrate/codificate sistem de cifrare/codificare a fişierelor format cifrat/codificat parolă cifrată/codificată tunel cifrat/codificat utilizator cifrat/codificat cifrare. codor. algoritm de codare politică de codificare/codare. codare butonul Encoding. directive de codificare/codare nivel de complexitate a cifrării/codificării tip de codificare. metodă de codare întâlnit.

ghilimele finale mărime finală stil final utilizator final valoare finală cratimă en. litera ultimei unită ii de disc tasta End reper de sfârşit nod terminal (al re elei) sfârşit de bloc sfârşit de bloc sfârşit al zonei sfârşit de fişier etichetă „sfârşit de fişier” reper/marcaj „sfârşit de fişier” instruc iune „sfârşit de fişier” sfârşit de rutină sfârşit de rând sfârşit al mediului (de stocare) caracter „sfârşit al suportului” sfârşit de sec iune sfârşit de bandă marcator/marcaj/reper de sfârşit de bandă senzor pentru sfârşitul de bandă caracter de sfârşit al textului sfârşit al transmisiei sfârşit al blocului de transmisie caracter de sfârşit al transmisiei etichetă de sfârşit de volum sfârşit de cuvânt sistem deschis la exterior pachet final. timp final. semipătrişor date cifrate unitate finală. pachet de sfârşit încheiere lucrare de tipărit.encyclopedia articles end end around borrow end around carry end around shift end date end drive letter End key end mark end node (EN) end of block (EB) end of block (EOB) end of extent (EOE) end of file (EOF) end of file label end of file mark end of file statement end of job (EOJ) end of line (EOL) end of media end of medium character end of section end of tape end of tape marker end of tape sensor end of text character end of transmission end of transmission block end of transmission character end of volume label end of word end open system end packet end print job end quote end size end style end user end value en-dash ENDATA (Enciphered Data) end-entity endfile statement articole din enciclopedie sfârşit. entitate finală instruc iune „sfârşit de fişier” . dată de încheiere ultima literă. terminare lucrare de tipărit ghilimele de închidere. timp de sfârşit împrumut circular transport circular deplasare circulară/în circuit închis dată de sfârşit.

a extinde îmbunătă it. extins tastatură cu 101 taste extinsă metodă de dirijare standard ATA îmbunătă it standard de CD audio specifica ie pentru memoria utilizată de aplica iile DOS facilită i extinse/îmbunătă ite adaptor grafic îmbunătă it display grafic îmbunătă it hiperlegături extinse IDE îmbunătă it. desemnare a punctului de sfârşit/de încheiere nod terminal proprietă i ale punctului terminal puncte terminale func ii pentru economisirea energiei integritate referen ială impusă listă de motoare programare de motoare proiectant a grava a îmbunătă i.ending file label ending IP address ending page number endnote endnote mark endnote number endnote reference endnote separator endnote text endorsed cryptographic product list (ECPL) endpoint endpoint assignment endpoint node endpoint properties endpoints energy saving features enforced referential integrity engine list engine programming engineer engrave enhance enhanced enhanced 101-key keyboard Enhanced Access Diversity (EAD) Enhanced ATA Enhanced CD Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS) enhanced features Enhanced Graphics Adapter (EGA) Enhanced Graphics Display (EGD) enhanced hyperlinks Enhanced IDE (EIDE) Enhanced Integrated Electronics (EIDE) Enhanced ISA (EISA) Enhanced ISA (EISA) expansion bus enhanced keyboard enhanced metafile (EMF) Enhanced Metafile Format (EMF) enhanced mode enhanced multimedia interface (EMMI) enhanced parallel port (EPP) Enhanced Print Troubleshooter (EPTS) etichetă „sfârşit de fişier” adresă IP de sfârşit număr al ultimei pagini dintr-o serie notă de sfârşit. metafişier îmbunătă it format de metafişier îmbunătă it mod extins interfa ă multimedia extinsă port paralel îmbunătă it program pentru depanarea problemelor de tipărire în re ea . notă plasată la sfârşitul documentului marcaj de notă de sfârşit număr al notei de sfârşit marcaj de notă de sfârşit separator pentru note de sfârşit text al notei de sfârşit listă de produse criptografice certificate punct terminal desemnare a punctului terminal. interfa ă cu discul îmbunătă ită standard IDE îmbunătă it. controler de disc îmbunătă it magistrală ISA îmbunătă ită magistrală de extensie ISA îmbunătă ită tastatură extinsă metafişier extins.

recreere situri recreative întreaga imagine entitate. conteiner pentru date . univers al entită ilor entropie intrare. tasta Enter tasta Enter-Return. punct de introducere fereastră de intrare/de introducere a datelor tabel de înregistrare. interfa ă îmbunătă ită pentru dispozitive mici standard ESDI. cod din HTML clasă de entită i identificare de entită i integritate a entită ilor ocuren ă/apari ie a entită ii rela ie între entită i tip de entitate lume a entită ilor. controler de hard-disc îmbunătă it mărit semipătrişor interogare introducere. tabel de intrări index al tabelului de intrări sistem minimal/redus enumerare//a enumera enumerare plic. interfa ă extinsă pentru dispozitive mici. tastare//a introduce tasta Enter retur de car. organiza ie aplica ii la nivel de firmă gestiune a documentelor la nivel de re ea integrare la nivel de re ea server de întreprindere. societate. licen ă pentru întreaga firmă recreativ. înregistrare detalii despre intrare/înregistrare formular pentru introducerea datelor rând pentru introducerea datelor macrocomandă de introducere punct de intrare. server al firmei licen ă universală. tasta de retur de car întreprindere. tabel de introducere.enhanced serial port (ESP) Enhanced Small Device Inter-face (ESDI) Enhanced System Device Inter-face (ESDI) enlarged en-quadrat enquiry enter Enter key Enter/Return Enter/Return key enterprise enterprise applications enterprise document management (EDM) enterprise integration enterprise server enterprisewide license entertaining entertainment entertainment sites entire picture entity entity class entity identification entity integrity entity occurrence entity relationship entity type entity world entropy entry entry details entry form entry line entry macro entry point entry screen entry table entry table index entry-level system enumerate enumeration envelope port serial îmbunătă it controler de hard-disc îmbunătă it. distractiv distrac ie.

memorie nevolatilă reprogramabilă EPS (Emergency Power Supply) sursă de alimentare în caz de avarii/în situa ii critice EPS (Encapsulated PostScript) fişier EPS Epson firmă producătoare de imprimante EPTS (Enhanced Print Troubleshooter) program pentru rezolvarea problemelor de tipărire în re ea equal mark semn al egalită ii equal partner method metoda partenerilor egali equal sign semnul egal (¡).envelope address adresă înscrisă pe plic envelope feed alimentare cu plicuri envelope feeder tavă de alimentare cu plicuri. variabilă a mediului de lucru environmental change modificare de mediu environmental subsystem subsistem de mediu environmental variable variabilă de mediu EO (Electronic Office) birou electronic EO (Erasable Optical Disk) disc optic cu ştergere EOB (End Of Block) sfârşit de bloc EOE (End Of Extent) sfârşit al zonei EOF (End Of File) sfârşit de fişier EOJ (End Of Job) sfârşit de rutină EOL (End Of Line) sfârşit de rând EOM (Event Oriented Modeling) modelare orientată pe evenimente EPA (Environmental Protection Agency) agen ie de protec ie a mediului din SUA episode episod EPL (Effective Privilege Level) nivel efectiv de privilegii EPMI (European Printer Manufacturers and Importers) Comitetul Producătorilor şi Importatorilor Europeni de Imprimante epoch epocă EPP (Enhanced Parallel Port) port paralel îmbunătă it EPP/ECP port port EPP/ECP EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) cip EPROM. mediu de operare environment description descriere a mediului environment information informa ii de mediu environment report raport de mediu environment size dimensiune a mediului environment subsystem subsistem de mediu environment variable variabilă de mediu. semn de egalitate equals function func ie „egal” equation ecua ie . alimentator pentru plicuri envelope options op iuni pentru plicuri envelope printer imprimantă pentru plicuri envelope printing options op iuni pentru tipărirea pe plicuri envelope return adresă a expeditorului (înscrisă pe plic) envelope size format de plic environment mediu (de lucru).

identificare a erorilor verificare şi corectare a erorilor cod de eroare situa ie de eroare control al erorilor cod corector de erori.equation editor equation typesetting equi-join equivalence operation equivalent equivalent menu choice erasable memory erasable optical disk drive erasable programmable read-only memory (EPROM) erasable storage erase erase head Erase Protect TSR erase status erase warning eraser Eraser tool erasing head ERD (Emergency Repair Disk) ergonomic keyboard ergonomics error error analysis error checking error checking and correction (ECC) error code error condition error control error correcting code error correction error description error detecting code error detection error diffusion error handler error handling error level error message error number error page error range error rate error recovery editor de ecua ii. gumă de şters instrumentul Radieră cap de ştergere dischetă de interven ie/avarie tastatură ergonomică ergonomie eroare analiză a erorilor verificare a erorilor. memorie reînregistrabilă a şterge cap (magnetic) de ştergere program TSR de protec ie la ştergere stare a ştergerii aten ionare la ştergere radieră. asociere de tip echivalent opera ie de echivalen ă echivalent op iune echivalentă din meniu memorie cu posibilitate de ştergere unitate de disc optic care poate fi şters memorie nevolatilă reprogramabilă mediu de stocare reînregistrabil. cod autocorector corectare/corec ie a erorilor descriere a erorii cod detector de erori detec ie/detectare a erorilor dispersie a erorilor rutină de procesare a erorilor procesare a erorilor nivel/grad de eroare mesaj de eroare număr al erorii. editor de formule editare de ecua ii cuplaj intern. număr de erori pagină de eroare domeniu/plajă de eroare frecven ă/rată a erorilor reluare/restabilire/refacere/recuperare în caz de eroare. refacere după erori .

cod de eludare escape sequence secven ă de eludare escape syntax sintaxă de eludare ESDI (Enhanced Small Device Interface) interfa ă îmbunătă ită/extinsă pentru dispozitive mici ESDI (Enhanced System Device Interface) controler de hard-disc îmbunătă it ESDL (Electronic Software Distribution And Licensing)distribuire şi licen iere electronică de software ESNET sit FTP ESP (Encapsulating Security Payload) tehnologie ESP ESP (Enhanced Serial Port) port serial îmbunătă it establish stabilire//a stabili establishment of connection stabilire a legăturii estimated estimat estimated compression ratio raport de comprimare estimat etext (electronic text) text electronic EtherNet standardul EtherNet Ethernet connection legătură prin placă Ethernet EtherTalk standard de re ea ETX/ACK dialog de confirmare ETX/ACK ETX/ACK handshaking dialog de confirmare ETX/ACK Euler method metoda lui Euler Eulerian graph graf Eulerian European Laboratory for Particle Physics (ELPP) Laboratorul European pentru Fizica Particulelor evaluation function func ie de evaluare evaluation period perioadă de evaluare evaluation report raport de evaluare even par even page pagină pară. căutare a mesajelor de eroare error span interval al erorii error trapping detectare a erorilor error value valoare de eroare error-check căutare a erorilor/a defectelor error-checking verificare a erorilor. pagină cu număr par even page footer notă de subsol pară. identificare a erorilor error-correcting protocol protocol de corectare a erorilor error-handling code codul de procesare a erorilor Esc (Escape) key tasta Esc escape a eluda escape character caracter Escape. număr de bi i cu so event eveniment. efect. rezultat event detail detaliu de eveniment .error searching identificare a erorilor. caracter de eludare escape code cod de evadare. notă de subsol cu număr par even page header antet pe pagină pară even parity paritate pară.

event flag event handler event ID event log event log file event log wrapping event logging event logging service event management event model event name event number event object event pair event parameter event procedure event property event repertoire event script event services event signaling event sink event syntax event trigger event viewer event-based trigger event-driven event-driven application event-driven environment event-driven language event-driven program event-handling code event-handling subprocedure eventlog service event-logging service event-oriented modeling (EOM) events schemes exact search examined exceeded except EXCEPT operation exception

indicator de eveniment procesor de eveniment, subrutină de procesare a evenimentelor identificator/indicativ de eveniment protocol al evenimentelor, jurnal al evenimentelor fişier de protocol al evenimentelor, fişier de jurnal al evenimentelor continuare a protocolului (de evenimente) înregistrare a evenimentelor, jurnalizare a evenimentelor serviciu de protocolare a evenimentelor, serviciu de jurnalizare a evenimentelor gestiune a evenimentelor model de eveniment nume al evenimentului număr al evenimentului obiect eveniment pereche de evenimente parametru de eveniment procedură de eveniment, procedură de procesare a evenimentului proprietate de eveniment repertoriu de evenimente script de reac ie la evenimente; script activat de un eveniment servicii de eveniment semnalizare/marcare a evenimentelor colector de evenimente sintaxă pentru evenimente declanşator de eveniment, triger de eveniment afişor de evenimente triger asociat unui eveniment condus de evenimente aplica ie condusă de evenimente, aplica ie orientată pe evenimente mediu orientat pe evenimente limbaj orientat pe evenimente program orientat pe evenimente cod pentru procesarea evenimentelor subprocedură pentru procesarea evenimentelor serviciu de protocolare a evenimentelor serviciu pentru înregistrarea evenimentelor modelare orientată pe evenimente scheme de evenimente căutare exactă examinat, verificat, controlat depăşit func ie de excluziune, func ie logică +I-NU excluziune excep ie; eroare excep ională

exception handler exception handling exception return exclamation excluded exclusion exclusion range exclusive mode exclusive OR (EXOR) EXCLUSIVE OR element EXCLUSIVE OR gate EXCLUSIVE OR operation exclusive semaphores EXE executable executable code executable file executable image executable path executable program executable statement execute execute phase execute statement execution execution environment execution error execution profile execution sequence execution speed execution time executive executive module exhaustive password attack exist exit exit code Exit command exor (exclusive or) expand expandability expandable branches expandable data string

rutină de procesare a excep iilor tratare a excep iilor revenire după excep ie indica ie exclus excluziune domeniu de excludere mod exclusiv SAU exclusiv element/circuit SAU EXCLUSIV poartă SAU EXCLUSIV, poartă de disjunc ie exclusivă opera ie SAU EXCLUSIV semafoare exclusive extensie a fişierelor executabile program executabil cod executabil, cod (de) maşină fişier executabil, fişier de program imagine executabilă cale executabilă, cale de program program executabil instruc iune executabilă a executa fază de execu ie instruc iune de execu ie execu ie mediu de execu ie eroare de execu ie profil de execu ie ordine de executare viteză de execu ie timp de execu ie; durată a execu iei (program) executiv modúl executiv atac cu parole alese aleatoriu existent; există ieşire (din program); instruc iune de ieşire//a ieşi din, a închide programul cod de ieşire comanda Exit opera iune logică „SAU exclusiv” a deschide (un dosar), a desface (arborele), a extinde, a dezvolta expansibilitate, capacitate de a fi extins/desfăcut/dezvoltat ramifica ii şir de date expansibil

expandable nested list expandable outline entry expanded memory expanded memory (EMS) expanded memory board expanded memory driver expanded memory emulator expanded memory manager (EMM) expanded memory pages expanded memory pool Expanded Memory Specification (EMS) expanded memory status expanded type expansion expansion board expansion bus expansion bus bottleneck expansion card expansion slot expect statement expected results expedited experimental copy expert expert system (ES) expiration date expired article expiry date indication explicit dialogue explicit instantiation explicit point-to-point trust relationship exploded pie graph exponent exponentiation operator export export directory export file format export file name export format export key export path export version expose

listă serială/imbricată expansibilă intrare expansibilă/cu ramifica ii memorie expandată memorie expandată placă de memorie expandată driver de memorie expandată emulator de memorie expandată, program pentru simularea memoriei expandate program de gestionare a memoriei expandate pagini de memorie expandată grupare de memorie expandată specifica ie de memorie expandată stare a memoriei expandate font extins extindere placă de extensie magistrală de extensie strangulare/gâtuire în magistrala de extensie placă de extensie conector/slot de extensie instruc iune de aşteptare rezultate aşteptate, rezultate normale accelerat exemplar de lucru expert sistem expert dată de expirare, dată pentru eliminare articol expirat indicare a datei de expirare dialog explicit, casetă de dialog explicită instan iere explicită rela ie de încredere explicită post cu post diagramă circulară explodată exponent operator de ridicare la putere export//a exporta; a converti director/catalog de export format de fişier exportat nume de fişier exportat format de exportare cheie de exportare cale de exportare versiune de/pentru export a etala/a expune, a face disponibil un obiect

expression expresie extended (XMS) memory memorie extinsă extended attribute (EA) flag fanion de atribut extins extended attribute (EA) list listă a atributelor extinse extended attribute (EA) name nume al atributului extins extended attribute handle indicativ de atribut extins extended attribute set set/grupă de atribute extinse extended binary coded decimal interchange code (EBCDIC) EBCDIC, cod zecimal codificat binar extins cod extended bus interface (EBI) interfa ă extinsă a magistralei extended capabilities port (ECP) port cu facilită i extinse extended character set set extins de caractere extended graphics array (XGA) standard pentru sistemul video; standard de placă video IBM extended industry standard architecture (EISA) extended machine extended memory (XMS) extended memory manager (EMM) eXtended Memory Specification (XMS) extended partition extended VGA extended window style extensibility extensible extensible authentication protocol (EAP) extensible language extensible markup language (XML) extension extension attribute extension parameter exterior gateway protocol (EGP) external external cache external cache socket (ECS) external clock external command (XCMD) external data bus external database external drive external fragmentation external function (XCFN) external hard disk external hyperlink external label magistrală ISA extinsă, magistrală de extensie pe 32 de bi i; magistrală ISA îmbunătă ită maşină extinsă, sistem de calcul extins memorie extinsă program de gestionare a memoriei extinse; manager pentru memoria extinsă specifica ie de memorie extinsă parti ie extinsă standard VGA extins stil extins pentru ferestre extensibilitate extensibil protocol EAP, protocol de autentificare extins limbaj extensibil limbaj de balizare extensibil extensie atribut de extindere parametru de extindere protocol de portal exterior extern cache extern, cache secundar soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe ceas extern comandă externă magistrală de date externă bază de date externă unitate externă fragmentare externă func ie externă hard-disc extern legătură externă etichetă externă

external level external memory external message allocations external modem external reference external reference formula external scheme external storage external style sheet external table external tampering external transceiver extra large-scale integration (ELSI) extra pulse extract extracted file extraction extra-high-density floppy disk extremely low frequency (ELF) extremely low-frequency (ELF) emission extrude extrusion Eyedropper tool eyestrain F keys FA (False Acceptance) FAC (factorization) face name faceplate face-up facing pages facsimile facsimile format facsimile I/O device facsimile machine facsimile transmission fact factor factorial factorial function factorization (FAC) factorize factory configuration

nivel extern memorie externă/auxiliară alocări pentru mesaje externe modem extern referin ă externă/la o celulă externă formulă cu referin ă externă schemă externă memorie externă foaie de stil externă tabel extern modificări externe neautorizate radio-emi ă-tor extern integrare la scară ultralargă impuls parazit a extrage fişier extras extragere, decodificare dischetă de foarte mare densitate (2,88 MB) frecven ă extrem de joasă emisie de frecven ă extrem joasă a extruda extruziune instrumentul Pipetă oboseală a ochilor taste func ionale identificare falsă factorizare nume al fontului, denumire a fontului mască, panou frontal în sus pagini alăturate facsimil, fax format de fax aparat de fax, echipament pentru facsimile fax, aparat de fax transmisie prin fax, transmisie de facsimile fapt factor factorial func ie factorială factorizare a factoriza configura ie de fabrică

factory defaults fade fadeout rate fading fail failed failed data drive failed request failing area failing feature fail-safe boot failure failure audit failure rate fall back fall forward false acceptance (FA) false alarm rate (FAR) false dependency false drop family name fan speed fanfold fanfold paper fan-in fan-out FAQ (Frequently Asked Questions) FAR (False Alarm Rate) far call FAS (Flexible Access System) fast fast access storage fast cancel fast draft quality fast forward fast line fast memory (FM) fast mode fast pasting fast protected-mode RAM fast rewind fast ROM emulation fast SCSI

configura ie standard a se atenua/diminua viteză de filare/atenuare/diminuare atenuare, amortizare; decolorare a eşua eşuat; nereuşit unitate de date defectă solicitări deconectate sau neonorate domeniu cu erori caracteristică a erorii încărcare/ini ializare de siguran ă defec iune control/audit al eşecurilor; supraveghere a eşecurilor; evaluare/analiză a eşecului frecven ă/rată de defectare regresare, scădere a performan elor// a regresa progresare, creştere a performan elor// a progresa identificare falsă frecven ă a alarmelor false dependen ă greşită/eronată selec ie greşită/eronată nume de familie viteză a ventilatorului hârtie continuă hârtie continuă/ în evantai entran ă sortan ă întrebări puse frecvent frecven ă a alarmelor false apel îndepărtat/de la distan ă sistem cu acces flexibil rapid memorie rapidă/cu acces rapid întrerupere rapidă; anulare rapidă calitate de tipărire draft rapidă; proces de tipărire rapidă în modul draft derulare (rapidă) înainte linie rapidă memorie rapidă mod rapid lipire rapidă; inserare rapidă memorie rapidă de mod protejat derulare rapidă înapoi emulare de memorie ROM rapidă (controler) SCSI rapid

fast select fast shutdown fast-load area fast-SCSI FAT (File Allocation Table) FAT chain fat client fat mask FAT shares FAT32 fatal application exit fatal error fatal flaw fatal system error fatware fault fault rate threshold fault tolerance fault tolerance scheme fault tolerant system fault-tolerance fault-tolerant Dfs system fault-tolerant file system fault-tolerant volume favorites FC-AL (Fibre Channel-Arbit-rated Loop) FCB (File Control Block) FCC (Federal Communications Commission) FCC certification FCFS (First-Come First-Served) FCONSOLE FDD (Floppy Disk Drive) FDDI (Fiber Distributed Data Interface/Interchange) FDHD (Floppy Drive High Density) FDM (Frequency Division Multi-plexing) FDMA (Frequency Division Multiple Access) FDSE (Full Duplex Switched Ethernet) feasibility study feature feature selection feature space feature vector

selec ie rapidă închidere rapidă (a calculatorului), oprire rapidă zonă de încărcare rapidă controler SCSI rapid FAT, tabel de alocare a fişierelor lan din FAT client umflat mască groasă partajări FAT tabelă FAT32 închidere bruscă a aplica iei eroare fatală, eroare gravă deficien ă gravă eroare gravă de sistem fatware, software supradimensionat incident, defec iune prag al frecven ei de defectare; limită a frecven ei de defectare adaptabilitate/toleran ă la defec iuni/ erori schemă de fiabilizare sistem cu tolerare a erorilor/cu toleran ă la erori adaptabilitate la defectări sistem Dfs adaptabil la erori sistem de fişiere tolerant la erori volum tolerant la erori favori i standard de interfa ă pentru mediile de stocare bloc de control al fişierelor Comisia Federală a Comunica iilor certificare FCC primul venit - primul servit utilitar de re ea NetWare unitate de dischetă, unitate floppy interfa ă pentru date distribuite prin fibră optică, schimb de date prin fibră optică, standard pentru transferul prin fibră optică unitate de dischetă de densitate ridicată multiplexare prin divizarea frecven ei acces multiplu cu divizarea frecven ei re ea Ethernet duplex comutată studiu de fezabilitate caracteristică; facilitate, func ie; capacitate a unui program; componentă selectare a caracteristicilor spa iu al caracteristicilor/atributelor vector de caracteristici/atribute

feature-packed operating system feature-rich features features checklist FED (Ferroelectric Display) FED (Field Emission Display) Federal Communications Commission (FCC) federated database feeb feed feed backwards feed direction feed hole feed method feed pitch feed track feedback feedback form feedback loop feedback shift register (FSR) feedforward network feedpath FEIT (Fujitsu Enhanced Imaging Technology) female connector femtoFEOV (Forced End Of Volume) ferrite core ferroelectric display (FED) fetch fetching fiber distributed data interchange (FDDI) fiber distributed data interface (FDDI) fiber optic fiber optic cable fiber optic cabling fiber optics Fibonacci search Fibre Channel-Arbitrated Loop (FC-AL) FIC (Fractal Image Compression) FID (Field Identificator) field field buttons field code

sistem de operare complet echipat bogat formatat, cu multe caracteristici func ii listă de verificare pentru facilită i monitor feroelectric tip de monitor fără tub catodic, monitor cu emisie de câmp Comisia Federală pentru Comunica ii bază de date federativă novice, neştiutor alimentare alimentare inversă, alimentare în sens invers direc ie de alimentare; direc ie de introducere; direc ie de avans perfora ii de antrenare; fantă de antrenare metodă de alimentare pas de antrenare pistă de antrenare comentariu; reac ie formular pentru înregistrarea reac iilor/părerii buclă de reac ie registru de deplasare de reac ie re ea cu propagare înainte cale de alimentare tehnologie FEIT, tehnologie Fujitsu de îmbunătă ire a calită ii imaginii conectormamă femto- (10-15) sfârşit for at al volumului/ suportului de date (inel de) ferită monitor feroelectric a extrage/a citi; a prinde/a captura extragere schimb de date prin fibră optică interfa ă pentru date distribuite prin fibră optică fibră optică cablu din fibră optică cablare cu fibră optică, re ea cu cabluri din fibră optică fibre optice căutare Fibonacci standard de interfa ă pentru mediile de stocare compresiune fractală a imaginilor identificator de câmp câmp; rubrică butoane de câmp cod de câmp; func ie de câmp

field definition field delimiter field effect field emission display (FED) field identificator (FID) field identifier field list title bar field name field options field privilege field properties field settings field symbol field template field text box field type field upgradable field value FIFO (First In-First Out) FIFO buffers fifth-generation computer figurative figurative constant figure file file access privilege file allocation table (FAT) file and print sharing file association file association editor file attribute file attribute system file auditing file backup file browser file clean up file closing file compatibility file compression file compression ratio file compression utility file contention file contents

defini ie a câmpului separator de câmp efect de câmp monitor cu emisie de câmp identificator de câmp identificator/indicativ de câmp bară de titlu a listei cu câmpuri denumire a câmpului; nume al câmpului op iuni pentru câmpuri privilegiu de câmp, opera ii permise asupra unui câmp proprietă i ale câmpului parametri ai câmpului simbol de câmp şablon de câmp casetă de text a câmpului tip de câmp cu posibilitate de upgrade pe teren/ la fa a locului valoare de câmp primul intrat – primul ieşit, metodă de prelucrare a lucrărilor bufere FIFO calculator din genera ia a V-a figurativ constantă figurativă figură fişier//a salva un mesaj de e-mail într-un dosar privilegiu de acces la fişiere tabel(ă) de alocare a fişierelor partajare a fişierelor şi imprimantelor asociere a fişierului editor pentru asocierea fişierelor atribut al fişierului sistem de atribute ale fişierelor supraveghere a fişierului backup al fişierului, copie de siguran ă a fişierului fereastră de căutare cură are a fişierului închidere a fişierului compatibilitate de fişiere comprimare a fişierelor raport de comprimare a fişierului utilitar de comprimare a fişierelor conflict între fişiere con inut al fişierelor

subrutină pentru fişierele deschise. extensie a denumirii fişierului program de extragere a fişierelor. termina ie a denumirii fişierului. machetă a fişierului bibliotecă de fişiere legătură de fişier informa ii despre legătura fişierului listă de fişiere eroare în lista de fişiere loca ii ale fişierelor. adrese ale fişierelor . conversie a fişierelor utilitar de conversie a fişierelor utilitar pentru conversia fişierelor copiere de fişiere/ a fişierelor creare de fişier/a unui fişier defragmentare a fişierelor ştergere a fişierelor descriere a fişierului descriptori pentru fişiere detalii despre fişier director/catalog de fişiere descărcare de fişiere casetă de dialog pentru descărcarea de fişiere codificare a fişierelor eroare de fişier extensie de fişier. indicativ al fişierului.file control block (FCB) file conversion file conversion utility file converter file copying file creation file defragmentation file deletion file description file descriptors file details file directory file download file download dialog file encryption file error file extension file extract utility file folder file format file fragmentation file handle file handler file header file header label file I/O file I/O error file I/O failure file identification file identifiers file inspection file installation error file inventory file inventory program file label file layout file library file link file link information file list file list error file locations bloc de control al fişierelor conversie de fişier. utilitar de extragere a fişierelor. utilitar de decomprimare a fişierelor dosar cu fişiere format de fişier fragmentare a fişierelor pointer de fişier. I-E de fişiere eroare de I-E de fişiere eroare la I-E de fişier identificare de fişier/ a fişierului identificatori de fişier consultare a fişierului eroare la instalarea fişierului inventar de fişier program de inventariere a fişierelor etichetă de fişier configura ie a fişierului. rutină de prelucrare a fişierelor antet de fişier etichetă de început de fişier opera ii de intrareieşire cu fişiere. marcaj de fişier procesor de fişiere.

nume de fişier extensie a denumirii fişierului deschidere de fişier/ a fişierului opera ii cu fişiere op iuni de fişier. op iuni pentru fişiere organizare a fişierelor cale de acces pentru fişier. protec ie a fişierelor selectare de fişier trimitere de fişier. permisiuni pentru fişiere pointer/indicator din fişier privilegiu de fişier. gestionar de fişiere marcă a fişierului mod fişier denumire a fişierului. cale de acces a fişierului permisiuni de acces. recep ionare a fişierului refacere a unui fişier defect replicare a fişierelor opera ie de refacere a fişierelor căutare a fişierului securitate a fişierelor. blocare de fişier blocare a fişierului înregistrare în fişiere între inere/gestionare/organizare a fişierelor program de gestiune a fişierelor sistem de gestiune a fişierelor program/aplica ie de gestiune a fişierelor.file locations commands file lock file locking file logging file maintenance file management program file management system file manager file mark file mode file name file name extension file opening file operations file options file organization file path file permissions file pointer file privilege file processing file progress file properties file property pages file protection file protection ring file read file receive file recovery file replication file restoration process file searching file security (FILESEC) file selection file send file server file services file set file setting file share properties file sharing file sharing and locking semantics file size instruc iuni pentru localizarea fişierelor blocaj al fişierului. comenzi posibile pentru fişiere prelucrare de fişier. expediere de fişier server de fişiere servicii de acces la fişiere set de fişiere configurare proprietă i pentru partajarea fişierului. proprietă i de fişier partajat partajare a fişierelor semantică pentru partajare şi blocare a fişierelor mărime a fişierului . prelucrare a fişierului stare a fişierului proprietă i ale fişierului pagină de proprietă i ale fişierului protejare/protec ie a fişierelor inel de protec ie a fişierelor citire a fişierului primire a fişierului.

a umple caracter de umplere culoare de umplere marcaj de completare/de umplere op iune pentru colorare/pentru aplicarea unei nuan e .file size limitations file specification file system file system directories file system driver (FSD) file system error file system object file system resources file table overflow file transfer file transfer errors file transfer protocol (FTP) file transfer utility file type file type details file type exception error file undelete file updating file utility file verification file verify file version file version info file write file-based configuration system file-class association filemark filename filename extension file-path parameter FILER files pane FILESEC (FILE SECurity) file-sharing level filespec filesystem conversion file-system recovery filing fill fill character fill color fill handle fill option limitări impuse dimensiunii fişierelor specifica ie a fişierului sistem de fişiere directoare ale sistemului de fişiere driver pentru sistemul de fişiere. asigurare a securită ii fişierelor nivel de partajare a fişierelor specifica ie de fişier conversie a sistemului de fişiere refacere a sistemului de fişiere arhivare a completa. nume al fişierului extensie a numelui fişierului parametru al căii de acces la fişier utilitar NetWare pentru furnizarea de date despre fişiere sectorul/panoul cu fişiere securitate a fişierelor. driver al sistemului de fişiere eroare a sistemului de fişiere obiect sistem de fişiere resurse ale sistemului de fişiere depăşire a tabelului de fişiere transfer de fişiere erori la transferul de fişiere protocol de transfer al fişierelor utilitar pentru transferul fişierelor gen/tip de fişier informa ii despre tipul de fişier eroare de excep ie la tipul de fişier refacere/recuperare a fişierelor şterse actualizare a fişierului utilitar pentru (lucrul cu) fişiere verificare a fişierului verificare a fişierului versiune a fişierului informa ii despre versiunea fişierului scriere în fişier sistem de configurare prin fişiere asociere a claselor de fişiere marcă de fişier denumire de fişier.

reglare precisă amprentă terminare. filtrare//a filtra clasă de filtre condi ie de filtrare coloană de filtrare comandă de filtrare criterii de filtrare eroare de filtrare eveniment de filtrare diagramă de filtrare interfa ă de filtrare listă de filtre op iuni pentru filtrare proprietă i ale filtrului filtrare func ie pentru eliminarea caracterelor dublate. finalizare diferen e finite metoda elementelor finite dispozitiv rapid cu infraroşii a declanşa . bandă de film filtru. întârziere a apăsării specific filtrului raster liniar final a găsi căutare şi înlocuire op iuni pentru căutare fin op iune pentru rezolu ia imprimantei a optimiza. reglaj de fine e.fill pattern filled area filled ellipse filled rectangle filled rectangle color filled round rectangle filler filling mode film plotter film recorder film scanner film separations filmstrip filter filter class filter clause filter column filter command filter criteria filter error filter event filter graph filter interface filter list filter options filter properties filtering FilterKeys filter-specific final line screen find find and replace find options fine FinePrint fine-tune fine-tuning fingerprint finish finite differences finite element method FIR (Fast Infrared) fire model/textură de umplere suprafa ă plină elipsă plină dreptunghi plin culoare a dreptunghiului plin dreptunghi plin rotunjit element de umplere mod de umplere ploter pentru filme înregistrator de film scaner pentru film separări pe film imagine tip „filmstrip”. a regla optimizare.

software integrat/intern antet în firmware imagine de firmware versiune a microprogramului. hard-disc unitate de disc fonturi fixe ale sistemului de operare.primul servit începători. zid de protec ie tip de port serial microprogram. versiune de firmware prima unitate de alocare prenume forma normală 1 primul operand primul venit . a corecta corectat. indicator (de semnalizare) .fired firewall FireWire firmware firmware header firmware image firmware revision first allocation unit first name first normal form first operand first-come first-served (FCFS) first-time users fit fit to height fit to width fix fixed fixed column heading fixed decimal mode fixed disk fixed drive fixed fonts fixed form part fixed function generator fixed hard disk fixed length fixed numeric format fixed point register fixed point representation system fixed radix numeration system fixed space font fixed text fixed value list fixed-frequency monitor fixed-length field fixed-point arithmetic fixed-point representation fixed-value search list fixed-width fixed-width text file Fkey flag declanşat parafoc. înăl ime optimă adaptare pe lă ime. lă ime optimă corectare//a repara. fixat cap de coloană fix mod în virgulă fixă disc fix. novici adaptare//a adapta adaptare pe înăl ime. fix. fonturi de sistem mantisă generator de func ie fixă (hard-)disc fix lungime fixă format numeric fix registru în virgulă fixă sistem de reprezentare în virgulă fixă sistem de numera ie cu bază fixă font monospa iat text fixat listă cu valoare fixă monitor cu frecven ă fixă câmp cu lungime fixă aritmetică în virgulă fixă reprezentare în virgulă fixă listă de căutare cu valoare fixă lă ime fixă fişier de text cu lă ime fixă utilitar pentru Macintosh fanion. a pune la punct.

plan spa iu plat de adresare (a memoriei) culoare simplă/neindexată bază de date plată/ simplă /nerela ională fişier plat memorie plată spa iu plat de adresare a memoriei monitor plat pixel obişnuit/neindexat monitor cu mască plată plotter plan scaner plan/cu masă plană program de gestionare a bazelor de date tabelare aplica ie de gestionare pentru fişiere plate/tabelare afişaj tip panou plat ecran plat monitor platpătrat imagine nivelată. parametru de atribut replică violentă. imagine cu straturi aplatizate/nivelate strat nivelat model de obiect aplatizat variantă de VBA caracteristică unei aplica ii format de fişier de anima ie pătat culoare a tegumentului sistem cu acces flexibil administrare flexibilă . atac violent provocare a atacului război verbal dispută verbală între două persoane persoană care transmite o replică violentă lansare de semnal BIOS reprogramabil memorie permanentă reprogramabilă mod flash memorie reprogramabilă cip de memorie reprogramabilă comutare a apelului la un număr de interior format de fişier grafic plat.flag register flagging flags flags parameter flame flame bait flame war flamefest flamer flare release flash BIOS flash memory flash mode flash ROM flash ROM chip flash switch FlashPix (FPX) flat flat address space flat color flat database flat file flat memory flat memory address space flat panel monitor flat pixel flat tension-mask monitor flatbed plotter flatbed scanner flat-file database management program flat-file manager flat-panel display flat-screen display flat-square monitor flattened image flattened layer flattened object model flavor of VBA FLC flecked fleshtone flexible access system (FAS) flexible administration registru de indicatoare semnalizare atribute parametru de fanion.

zbor simulat manşă manşă oglindire. răsturnare casetă de dialog răsturnare orizontală răsturnare verticală circuit (basculant) bistabil răsturnare a desprinde constantă mobilă. răsturnare//a răsturna răsturnare dialog.flexible disk FLI flicker flicker filter flight simulation flight stick flight yoke flip flip dialog flip horizontal flip vertical flip-flop flipping float float constant floaters floating floating decimal mode floating decimal point floating frame floating graphic floating head floating palette floating panel floating point floating point base floating point radix floating point register floating point representation system floating point routine floating precision floating tool window floating toolbar floating-point arithmetic floating-point calculation floating-point denormal operand floating-point division by zero floating-point exception floating-point expression floating-point hardware floating-point inexact result floating-point instruction floating-point invalid operation disc flexibil format de fişier de anima ie pâlpâire. a licări filtru pentru pâlpâire simulare de zbor. constantă flotantă selec ii flotante desprindere a unei selec ii mod în virgulă mobilă/flotantă virgulă mobilă cadru flotant imagine grafică flotantă cap flotant paletă flotantă panou flotant/liber virgulă flotantă/mobilă bază în virgulă flotantă/mobilă bază în virgulă flotantă/mobilă registru în virgulă flotantă/mobilă sistem de reprezentare/numera ie în virgulă flotantă/mobilă rutină/subprogram în virgulă mobilă precizie flotantă fereastră flotantă pentru instrumente bară cu instrumente flotantă aritmetică în virgulă mobilă calcul în virgulă mobilă operand incorect în virgulă mobilă diviziune cu zero în virgulă mobilă excep ie în virgulă mobilă expresie în virgulă mobilă hardware în virgulă mobilă rezultat inexact în virgulă mobilă instruc iune în virgulă mobilă opera ie incorectă în virgulă mobilă . licărire//a pâlpâi.

floating-point numbers floating-point operation floating-point operations per second (FLOPS) floating-point overflow floating-point promotion floating-point representation floating-point stack check floating-point standard conversion floating-point underflow floating-point unit (FPU) floating-point workaround floor floppy floppy disk floppy disk controller (FDC) floppy disk drive (FDD) floppy disk driver floppy disk error floppy drive floppy drive high density (FDHD) floppy install floppy setup FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) floptical floptical disk floptical drive flow flow control flow diagram flow direction flowchart flow-chart flow-control statement flowline fluorescent lighting flush flush left flush right flushing the log flyer flying head flying height FM (Fast Memory) numere cu virgulă mobilă opera ie în virgulă mobilă. golire/vidare a jurnalului foaie volantă. control al derulării diagramă de flux. a elimina franjurare dreapta. aliniere/aliniat la (marginea din) dreapta golire/vidare a protocolului. succesiune control al fluxului (de date). calcul în virgulă mobilă opera ii în virgulă mobilă pe secundă depăşire în virgulă mobilă extensie în virgulă mobilă reprezentare/numera ie în virgulă flotantă/mobilă verificare de stivă în virgulă mobilă conversie standard în virgulă mobilă depăşire negativă în virgulă mobilă unitate de calcul în virgulă mobilă artificiu în virgulă mobilă planşeu dischetă dischetă. schemă logică instruc iune pentru controlul fluxului (execu iei)/derulării linie de flux lumină fluorescentă a goli. aliniere/aliniat la (marginea din) stânga franjurare stânga. organigramă sens al fluxului organigramă. disc optic amovibil unitate pentru dischetă optică curgere. schemă logică organigramă. circulară. disc flexibil controler al unită ii de dischetă unitate de dischetă. a şterge. unitate floppy driver pentru unitatea de dischetă eroare a unită ii de dischetă unitate de dischetă unitate de dischetă de densitate ridicată instalare a unită ii de dischetă instalare de pe dischetă opera ii în virgulă mobilă pe secundă dischetă optică dischetă optică. fluturaş cap flotant înăl ime a capului magnetic memorie rapidă .

aliniere a fontului asocieri de fonturi cartuş cu fonturi.FM (Frequency Modulation) FM synthesis FMV (Full Motion Video) foam element FOC (Fiber Optics Communications) focus focus object FOIA (Freedom of Information Act) fold line fold marks folder folder banner folder bar folder icon folder list folder location folder name folder options folder pane folder shortcut folder structure folder view folder window fold-out keyboard follower follow-on post follow-up post FON file font font alignment font associations font cartridge font change character font code font color font directory font download font downloader font family font file font formatting font ID conflict font info modulare a frecven ei sinteză în FM film video cu viteză normală element spongios comunica ii prin fibră optică atribut/indicator de activare. focalizare obiect activ lege americană despre accesul liber la informa ie linie de îndoire/de pliere linii de îndoire/de pliere dosar baner al dosarelor bară de dosare pictogramă de dosar listă de dosare. listă a dosarelor cale de acces pentru dosar nume al dosarului op iuni pentru dosare panoul/sec iunea/fereastra cu dosare pictogramă pentru acces la dosare structură de dosare vedere normală a dosarului fereastră de dosar tastatură extensibilă dispozitiv de urmărire mesaj de continuare mesaj de continuare fişier în format bitmap cu extensia FON. casete de fonturi caracter pentru schimb de font/de schimbare a setului (de fonturi) cod de font culoare a fontului director de fonturi descărcare de fonturi. tip de caracter aliniere a caracterelor. fişier cu fonturi tip rastru font. corp de literă. descărcare a fontului program pentru descărcarea de fonturi familie de fonturi fişier de fonturi formatare a fontului conflict de identitate a fontului informa ii despre font .

gestionar de fonturi dimensiune a fontului proprietă i ale fonturilor nume de font. substituire a fontului tabel pentru substituirile de fonturi aplica ie de prezentare a fonturilor grosime a fontului dosar de fonturi fontware. loc ocupat de calculator pe masa de lucru. urmă lăsată deliberat de un hacker buclă FOR/NEXT for are.font information font installer font manager font metric font metrics font name font preview font resolution font settings font size font size options font sizes specified font smoothing font style font styles specified font substitution font substitutions table font view application font weight fonts folder fontware footer footer preview (window) footer section footnote footprint FOR/NEXT loop force Force forced forced configuration forced end of volume (FEOV) forced hardware forced page break forced perfect termination forcibly disconnect forecasting forecasting command foreground foreground color foreground color swatch foreground colors informa ii despre font aplica ie de instalare a fonturilor manager de fonturi. impunere mediu de programare derivat din dBASE ancorat configura ie impusă sfârşit for at al volumului de date componente hardware impuse salt for at la pagină nouă terminare perfectă for ată deconectare for ată prognoză comandă de prognoză prim-plan culoare de prim-plan martor pentru culoarea de prim-plan culori de prim-plan . utilitar care permite tipărirea unor fonturi deosebite subsol (de pagină) fereastră de previzualizare a subsolului sec iune de subsol notă de subsol amprentă. denumire a fontului prezentare a fontului rezolu ie a fonturilor/de tipărire parametri ai fontului mărime a fontului op iuni pentru mărimea fontului mărimi ale fonturilor specificate netezire a fonturilor stil de font stiluri de fonturi specificate înlocuire a fontului. înlocuire de font.

pozi ionare a formularului caracter de salt la pagină nouă imprimare de cadru procesor de formulare. falsificare formular zonă pentru formular clasă formular date de formular declara ie pentru formular eveniment asociat formularului factor de formă salt la pagină nouă. pozi ionare pe pagina următoare. alimentare de pagini. subrutină pentru procesarea formularelor componentă pentru procesarea formularelor limbaj pentru procesarea formularelor informa ii despre formular scrisoare tip/standard modul de formular cadru de suprapunere/supraimprimare şablon pentru formulare mod de afişare formular structură de conferin ă oficială limbaj formal teoria limbajelor formale logică formală parametru formal definire formală a semanticii limbajelor de programare specifica ie formală sistem formal procedură standardizată format. formatare//a formata bară de prelucrare . avans de pagină.foreground image foreground operation foreground partition foreground picture foreground process foreground task foreign class foreign key foreign variable foreign-key field forest forgery form form area form class form data form declaration form event form factor form feed form feed character form flash form handler form handling component form handling language form information form letter form module form overlay form template form view formal conference structure formal language formal language theory formal logic formal parameter formal semantics formal specification formal system formalized procedure format format bar imagine de prim-plan operare în prim-plan. opera ii executate în prim-plan parti ie paralelă imagine în prim-plan proces de prim-plan opera ie (executată) în prim-plan clasă străină cheie străină variabilă străină câmp de cheie străină pădure mesaj fals.

format broken format character format descriptor format error format mark format options format painter format parameter format results format selection format status format string format style list format type formatted formatted disk formatter formatting formatting button formatting choice formatting code formatting command formatting consistency formatting marks formatting option formatting process formatting properties formatting script formatting style formatting tab form-based updating forms forms support forms-based authentication forms-based search tool forms-capable browser formula formula bar formula function formula translating system FORTH FORTRAN (FORmula TRANslator) forum formatare întreruptă caracter de formatare cod/descriptor de format eroare de format. browser care permite folosirea formularelor formulă bară pentru formule func ie formulă sistem traductor de formule limbaj de programare de nivel înalt limbaj de programare de nivel înalt compilat forum. aranjare în pagină a documentelor buton de formatare op iune de formatare cod de formatare comandă de formatare consisten ă a formatării. colec ie de documente . disc formatat formator. convergen ă a formatării marcaje de formatare op iune de formatare proces/opera ie de formatare proprietă i de formatare script de formatare stil de formatare etichetă pentru formatare actualizare cu formulare formulare facilită i pentru utilizarea formularelor autentificare prin formulare instrument de căutare pe bază de formulare browser care recunoaşte formulare. program de conversie a formatului datelor. program de formatare formatare a discului/dischetei. eroare de formatare marcaj/semn de formatare. cod de formatare op iuni de formatare copiator de formatare parametru de formatare rezultate ale formatării selectare a formatului stare a formatării şir de formatare listă cu stiluri de formatare tip de formatare formatat dischetă formatată.

dimensiune medie a unui caracter mediu de programare derivat din dBASE monitor care permite afişarea completă a unei pagini de 8. chenar. parte a unui pachet fragmentare stare de fragmentare stare de fragmentare fişier fragmentat set de litere fracturate cadru.forward chaining forward channel forward DNS lookup zones forward LAN channel forward lookup query forward lookup zone forward navigation forward propagation forward search forward slash forward-only cursor forward-only rowset FOT file found four-digit year date four-digit year formatting Fourier series fourth generation language (4GL) fourth normal form fourth-generation computer foxel FoxPro FPD (Full Page Display) FPS (Fast Packet Switching) fps (frames per second) FPU (Floating-Point Unit) fractals fraction fractional connection fractional value fragment fragmentation fragmentation state fragmentation status fragmented file Fraktur frame frame bitmap frame buffer frame caption frame check sequence frame control field frame effect înlăn uire înainte canal de expediere/de retransmitere/de înaintare. grupuri de forme similare. semnul grafic / cursorul „numai înainte” set de rânduri configurate numai pentru retransmitere fişier cu fonturi TrueType găsit dată cu anul din patru cifre format cu anul din patru cifre serie Fourier limbaj (de programare) din genera ia a patra formă normală 4 calculator din genera ia a patra foxel. de transmitere a pachetelor de date în re ea. imagine bitmap al ferestrei principale bufer de cadre titlu al ferestrei principale secven ă de control de cadru câmp de control de cadru efect de cadru . canal înainte/direct zone DNS de căutare înainte canal de expediere/de retransmitere/de înaintare al re elei locale interogare de căutare înainte zonă de căutare înainte deplasare înainte/ la următorul sit din listă propagare înainte căutare înainte bară.5 x 11 inci comutare rapidă de pachete cadre pe secundă unitate de calcul în virgulă mobilă fractali. tehnologie de comprimare a datelor parte frac ionară legătură T1 frac ionară valoare frac ionară fragment. unitate de date.

formă neregulată program de bază de date nestructurată. mărime a cadrelor delimitator de început de cadru cadru temporal tip de cadru fereastră cadru/de încadrare browser care recunoaşte cadrele imagini. succesiune de cadre pagină cu cadre cadre pe secundă set/grup de cadre pagină cu set de cadre şablon pentru set de cadre cadru bloc de date bi i de încadrare eroare de cadrare.frame end delimiter frame errors frame frequency frame properties frame rate frame reader frame segment frame size frame start delimiter frame temporal frame type frame window frame-compatible browser frames frames page frames per second (fps) frameset frameset page frameset template framework framing framing bits framing error free free cell free disk space free form free header free program free space free space administration free space consolidation free space count free system resources free trial copy free/busy schedule freed Freedom of Information Act (FOIA) freeform free-form database free-form line free-form text chart freehand line delimitator de sfârşit de cadru erori de cadre. compactare a fişierelor mărime a spa iului liber resurse libere ale sistemului versiune gratuită pentru testare/pentru probă program liber/ocupat eliberat lege americană despre accesul liber la informa ie formă liberă. bază de date freeform linie pentru forme libere diagramă cu text formatat liber dreaptă liberă . erori în blocurile de date frecven ă de cadre proprietă i ale cadrelor frecven ă de cadre/a cadrelor lector de cadre segment de cadru mărime a blocurilor de date. celulă vidă/goală spa iu liber pe disc formă liberă antet gol program gratuit spa iu liber administrare/gestionare a spa iului liber consolidare a spa iului liber. gratuit//a elibera celulă liberă. cadre pierdute. cadre. eroare în blocurile de date liber.

tractor frontal tavă frontală aplica ie de interfa ă/de lucru/frontală generator de aplica ii de interfa ă calculator frontal/de interfa ă formular de interfa ă procesor de interfa ă/frontal raport de interfa ă serviciu de interfa ă culegere directă a textului arhitectură a serviciilor financiare driver pentru sistemul de fişiere organiza ie americană care distribuie software gratuit modulare cu deplasare a frecven ei registru de deplasare de reac ie dischetă de ini ializare FT monitor (de calculator) plat set de teste func ionale arhitectură de sistem adaptabilă la defecte tehnologie Fujitsu de îmbunătă ire a calită ii imaginii plin. multiplexare în frecven ă alimentare prin fric iune ars. toate drepturile de acces .freestanding pointing device freeware freeze french braces frequency frequency band frequency division multiple access frequency division multiplexing (FDM) frequency modulation (FM) frequency modulation encoding frequency modulation recording frequency shift keying (FSK) friction feed fried friend specifier friendly name front front push front tractor front tray front-end application front-end application generator front-end computer front-end form front-end processor (FEP) front-end report front-end service front-ending FSA (Financial Services Architecture) FSD (File System Driver) FSF (Free Software Foundation) FSK (Frequency Shift Keying) FSR (Feedback Shift Register) FT boot disk FTM (Flat Technology Monitor) FTS (Functional Test Suite) FTSA (Fault Tolerant System Architecture) Fujitsu Enhanced Imaging Technology (FEIT) full full 32-bit addressing full 32-bit processor full acceleration full access dispozitiv de indicare autonom/separat freeware. nume afişat. tambur de avans tambur frontal. acces pentru citit şi scris. scurt-circuitat identificator de prieten denumire descriptivă. software gratuit a înghe a paranteze ondulate frecven ă bandă de frecven e acces multiplu prin divizare a frecven ei multiplexare prin divizarea frecven ei modulare a frecven ei codificare prin modula ie în frecven ă înregistrare cu modulare a frecven ei modulare prin varia ie/deplasare a frecven ei. fa ă tractor de avans. nume explicit parte frontală. complet adresare integrală pe 32 de bi i procesor integral pe 32 de bi i accelera ie maximă acces total.

(în) policromie set complet de comenzi duplex integral. copie de siguran ă completă depăşire completă mod Full Color. comunica ie bidirec ională transmisie duplex complet/bidirec ională imagini întregi. acces total sumator complet/cu trei intrări backup complet.full access password full access rights full adder full backup full bleed full color full command set full duplex full duplex communication full duplex transmission full frames full image preview full justification full length full motion video (FMV) full network permissions full opacity full page full page display full page view full path full replica full restore full screen full screen mode full server full setup full size full subtracter full system backup full-associative cache full-color image full-color printing Full Duplex Switched Ethernet (FDSE) full-featured full-featured software router full-fledged full-height full-height drive bay full-motion video adapter full-page display full-scale size parolă pentru acces total toate drepturile de acces. pe tot ecranul previzualizare integrală/a întregii imagini aliniere stânga-dreapta lungime standard film video (derulat) cu viteză normală permisiuni de re ea complete opacitate maximă obiecte separate. afişare a întregii pagini la scara 1:1 . bidirec ional comunica ie duplex integral/complet. creare de copii de siguran ă pentru întregul sistem cache asociativ total imagine color/în policromie tipărire în policromie re ea Ethernet duplex comutată complet distribuitor de software complet echipat definitivat înăl ime standard compartiment cu înăl ime standard adaptor video full-motion afişare pagină întreagă. pagină completă afişare pagină întreagă vedere pagină întreagă cale de acces completă replică/reproducere integrală/completă refacere integrală pe tot ecranul mod de afişare pe întregul ecran. procedură de backup/de salvare completă. mod „pe tot ecranul” server complet instalare completă mărime maximă scăzător complet salvare a întregului sistem.

full-screen full-screen application full-screen mode fullscreen playback full-screen view full-size full-size preview full-text indexing and searching full-text search full-travel keyboard full-width fully connected network fully formed character printer fully functioning fully qualified domain name (FQDN) fully qualified path function function address function argument function call function code function coverage function declaration function definition function dependency function generator function key function parameter function pointer function preselection capability function procedure function specifier function timing function type functional analysis functional block functional character functional cohesion functional dependence functional dependency functional equivalent functional language functional programming pe tot ecranul aplica ie care ocupă tot ecranul mod „pe tot ecranul”. mod de afişare pe întregul ecran redare pe întregul ecran afişare în modul full-screen. instruc iune de apelare a unei func ii cod de func ie acoperire a func iei declara ie a func iei defini ie de func ie dependen ă de func ie generator de func ii tastă func ională parametru al func iei pointer de func ie (capacitate de) preselectare a func iilor func ie descriptor de func ie timp al func iei tip de func ie analiză func ională bloc func ional caracter de comandă coeziune func ională dependen ă func ională dependen ă func ională echivalent func ional limbaj func ional programare func ională . afişare pe întregul ecran vedere la scara 1:1 previzualizare la scara 1:1 indexare şi căutare textuală completă căutare după întregul text tastatură cu cursă completă lă ime normală re ea cu interconectare integrală imprimantă cu caractere integrale complet func ional denumire de domeniu complet definită cale de acces completă func ie adresă de func ie argument al func iei apel de func ie. apelare a unei func ii.

scămoşat. difuz. refacere a spa iului disponibil colector de deşeuri gunoi introduci. portal. neclar. sistem de compatibilizare adresă de portal intrări pentru portal produs tip portal . factor de contrast punct gama valoare gama gamă (de culori). punct gama. zonă neînregistrată. garbage out (GIGO) gas panel gas plasma display GAT settings gate gateway (GW) gateway address gateway entries gateway product set de teste func ionale unitate func ională zonă a fixatorului cilindru de topire modul de fixare cu viitor sigur. necontrastant logică fuzzy. distan ă histogramă cu salturi/întreruptă garaj. rost. poartă logică poartă de acces. decalaj. ecluză interre ea. colec ie joc controler pentru jocuri eroare a controlerului pentru jocuri port de jocuri programator de jocuri pe calculator canal gama. sector de separa ie. cură are a memoriei. neperisabil neclaritate pufos.functional test suite (FTS) functional unit fuser area fuser wand fusing unit future-proof fuzziness fuzzy fuzzy logic fuzzy matching fuzzy set fuzzy set logic G gain gallery game game controller game controller error game port game programmer gamma gamma point gamma value gamut gamut clipping gamut warning gang screens gap gappy histogram garage garbage garbage characters garbage collection garbage collector garbage in. interspa iu. locaş pentru cartuş informa ii parazite caractere dispuse la întâmplare colectare a reziduurilor. gunoi ob ii ecran cu plasmă ecran/display cu plasmă parametri GAT poartă. metodă de ra ionament intuitiv căutare cu specificator ambiguu mul ime fuzzy logică fuzzy gigaoctet câştig galerie. spectru tăiere a spectrului aten ionare de spectru liste/ecrane ascunse întrerupere.

obsedat de calculatoare gender changer schimbător de tip general format format general general format identifier (GFI) identificator de format general de date general ledger registru de casă/general General MIDI (GM) standard MIDI universal general network error eroare generică de re ea general options op iuni generale general printer error eroare generică de imprimantă general protection fault (GPF) eroare generică în sistemul de protec ie. resurse grafice GDMO (Guidelines for the Description of Managed Objects) principii de descriere a obiectelor gestionate GDT (Global Descriptor Table) tabel de reprezentare globală GEDT sistem de gestiune a documenta iei pe calculator geek împătimit al calculatorului.gateway service serviciu de portal/poartă Gauss elimination eliminare Gauss Gauss-Seidel method metoda GaussSeidel Gbps gigabi i pe secundă GCD (Greatest Common Divisor) cel mai mare divizor comun GCHQ (Government Communications HeadQuarter) Direc ia de Comunica ii Guvernamentale (MB) GCR (Gray Component Replacement) substitu ie/înlocuire a nuan elor gri. metoda GCR GDI (Graphical Device Inter-face) interfa ă de dispozitiv grafic GDI printer imprimantă GDI GDI resources resurse GDI. eroare de memorie general purpose computer calculator universal general purpose format format/tip universal general purpose register registru general/universal general purpose terminal (GPT) terminal (de uz) general. terminal universal general register registru general general setup file fişier general de instalare generalized information system sistem informatic generalizat Generalized Markup Language (GML) limbaj de balizare generalizat generalized project proiect tip generalized syntax sintaxă generalizată generally accepted database design practice (GADBDP)uzan ă general acceptată pentru configurarea bazelor de date general-purpose computer calculator de uz general general-purpose interface (GPI) interfa ă universală general purpose interface bus (GRIB) interfa ă hardware a dispozitivelor periferice generate a genera generate and test generare şi testare generated generat generated address adresă generată/calculată generating function func ie generatoare generative grammar gramatică generativă/Chomsky .

urmă rămasă în ecran imagine-fantomă. gunoi ob ii) gill strălucire. amestec neinteligibil de text format de fişier grafic introdus de CompuServe format grafic bitmapat cu între esere format grafic bitmapat care poate folosi fundal transparent program pentru anima ii GIF giga. Father. a se bloca.generic EPS rasterizer generic error-handling function generic infrared serial port generic unit generic window style genlock card genlocking geometric modeling geometry GF (Galois Field) GFI (General Format Identifier) GFS (Grandfather. Son) GFS rotation ghost ghosted image ghosted representation GhostView gibberish GIF (Graphics Interchange Format) GIF 87a GIF 89a GIF animation program gigagigabit gigabyte GIGO (Garbage In. imagine reprezentată printr-un contur repre-zentare-fantomă/figurativă aplica ie pentru fişiere PostScript (EPS) galimatie. a „cădea” predispus la „căderi” sau blocări global cont global administrare globală salvare de siguran ă globală catalog global server al catalogului global modificare globală corec ie globală fişier de definire globală tabel de reprezentare globală mediu global . defec iune tehnică. cădere. perturbare//a func iona defectuos.(109) gigabit gigaoctet principiul GIGO (gunoi introduci. Garbage Out) gill glare glare filter glitch glitchy global global account global administration global backup global catalog global catalog server global change global correction global definition file global descriptor table (GDT) global environment rasterizor generic pentru formatul EPS func ie generică de procesare a erorilor port serial generic cu infraroşii unitate generică stil generic pentru ferestre placă genlock codare prin tehnica genlock modelare geometrică geometrie câmp Galois identificator de format general de date rota ie bunic-tată-fiu rota ie GFS imagine-fantomă. reflexie a luminii filtru anti-reflexie blocare.

.. a prelua . programare grafică orientată pe obiecte comandă/instruc iune de salt. eroare de procesor. strălucire. umbrire Gouraud conteiner al politicii de grup eroare protec ie generală.. salt la..global error global find and replace global format global group global group membership global identifier (GUID) global index global key assignment global kill file global name space global page global scope global search and replace global template global timer global variable globally unique identifier (GUID) gloss glossary glossy glossy finish glossy paper glow glueless GM (General MIDI) GML (Generalized Markup Language) go to GOOP (Graphical Object Oriented Programming) goto Gouraud shading GPC (Group Policy Container) GPF (General Protection Fault) GPI (General-Purpose Interface) GPIB (General Purpose Interface Bus) GPO (Group Policy Objects) GPO’s gppm (graphics pages per minute) GPSS (General Purpose System Simulator) GPT (General Purpose Terminal) GPT (Group Policy Template) GRA (Group Random Access) grab eroare globală căutare şi înlocuire globală format global grupă globală apartenen ă la o grupă globală identificator global index global alocare globală a tastelor fişier de suprimare globală spa iu de nume global pagină globală anvergură globală căutare şi înlocuire globală şablon global timer global variabilă globală identificator/indicativ unic global luciu glosar folie lucioasă hârtie lucioasă hârtie lucioasă lucire. luminescen ă fără circuite auxiliare standard MIDI universal limbaj de balizare generalizat comandă/instruc iune de salt. interfa ă hardware a dispozitivelor periferice obiecte ale politicii de grup obiecte GPO pagini cu grafică pe minut limbaj de programare pentru simulare directă terminal universal/(de uz) general şablon pentru politica de grup acces aleatoriu de grup a captura. salt la. eroare de memorie interfa ă universală magistrală de interfa ă universală/de uz general.

son (GFS) graph graph chart graph component graph plotter graph theory graph time graphic graphic character graphic data processing graphic design graphic displaying graphic example graphic file graphic format graphic frame graphic hyperlink graphic input device graphic pattern recognition graphic primitive graphic printer graphic processor graphic report graphic rollover graphic terminal graber.grabber grabber hand grace logins graceful error-handling gradient gradient fill graft grafted menu graininess grainy grammar grammar change grammar check grammar checker grammar file grand total grandfather grandfather cycle grandfather. reprezentare grafică caracter grafic prelucrare a datelor grafice proiectare grafică afişare grafică exemplu ilustrativ fişier grafic format grafic cadru pentru ilustra ie hiperlegătură grafică dispozitiv de intrare grafică recunoaştere a formelor grafice primitivă grafică. agă ătoare palmă întinsă. element grafic imprimantă grafică procesor grafic raport grafic/ în formă grafică alternan ă grafică terminal grafic . a treia genera ie ciclu de trei genera ii rota ie bunic-tată-fiu grafic. graf diagramă componentă a grafului trasator. mână graifăr notificări de complezen ă rezolvare elegantă a erorilor gradient umplere gradată a grefa meniu grefat grad de granula ie. verificare gramaticală corector/verificator sintactic/gramatical fişier de gramatică total general bunic. father. plotter de grafuri teoria grafurilor durată a diagramei grafic. graifăr. granularitate granular/granulos gramatică modificare gramaticală verificare a sintaxei.

asistent cu interfa ă grafică grafică accelerator grafic placă de accelerare grafică placă de accelerare grafică adaptor grafic aplica ie de grafică program pentru lucrări de grafică placă grafică placă grafică caracter grafic cip pentru grafică/pentru plăci grafice coprocesor grafic tabelă de digitizare editor grafic. program pentru editarea fişierelor grafice sistem pentru reprezentări grafice fişier grafic format de fişier grafic format grafic imagine grafică.graphical browser graphical designer Graphical Device Interface (GDI) Graphical Device Interface (GDI) printer graphical image graphical interface graphical model graphical object oriented programming (GOOP) graphical presentation graphical programming aids graphical representation graphical symbol graphical theme Graphical User Interface (GUI) graphical wizard graphics graphics accelerator graphics accelerator board graphics accelerator card graphics adapter graphics application graphics art program graphics board graphics card graphics character graphics chip graphics coprocessor graphics digitizer graphics editor graphics engine graphics file graphics file format graphics format graphics image Graphics Interchange Format (GIF) graphics mode graphics obiect graphics output device graphics pages per minute (gppm) graphics primitive graphics program graphics resolution graphics scanner browser grafic modúl de configurare grafică interfa ă de dispozitiv grafic imprimantă GDI imagine grafică interfa ă grafică reprezentare grafică programare grafică orientată pe obiecte prezentare grafică asisten ă grafică a programării reprezentare grafică simbol grafic temă grafică interfa ă grafică cu utilizatorul wizard grafic. imagine grafică dispozitiv de grafică pagini cu grafică pe minut primitivă grafică program de grafică rezolu ie grafică scaner grafic . reprezentare grafică format de fişier grafic introdus de CompuServe mod grafic obiect grafic.

descărcare grup. parametri pentru re ea spa iere a rasterului. caroiaj puncte de grilă ancoră de raster. inactiv. dezactivat comenzi inactive. comenzi estompate scară/gamă/tonuri de gri. linii de raster împământare. spa iere a re elei (linii de) re ea. tabel. PC ecologic sistem economic. casetă de grupare buton al grupului/de grup codificare de grup dependen e de grup . scris cu o culoare ştearsă. re ea. grupă. nuan e de gri tip de imagine cu nuan e de gri procesare/prelucrare în scară de gri nuan e de gri scală/scară de gri estompat.graphics spreadsheet graphics tablet graphics technology graphics terminal graphics view graphics workstation graphing program grave gray Gray code gray component replacement (GCR) gray gradient gray scale gray scale image type gray scale processing gray shades gray wedge grayed out grayed out commands grayscale/gray-scale grayscale options grayscale scanner greater-than sign Greek text greeking green Green Book green PC green system grid grid dots grid holder grid pane grid placeholder grid settings grid spacing gridlines grounding group group box group button group coding group dependencies program grafic de calcul tabelar pad grafic. rastru. accent grav gri codul Gray înlocuire a nuan elor gri. ancoră de re ea sector de re ea substituent de raster. grupare//a grupa casetă de grup. sistem ecologic grilă. tabletă grafică tehnologie de grafică pe calculator terminal de grafică afişare în modul grafic sta ie de lucru pentru grafică program pentru reprezentări grafice/pentru realizarea de grafice grav. text în formă de linii simulare a paginii. reprezentare schematică a paginii verde standardul Green Book PC economic. nuan e de gri op iuni pentru nuan e de gri scaner alb-ne-gru/monocrom/cu nuan e de gri semnul „mai mare ca” text simulat. substitu ie a nuan elor gri gradient gri scară de gri. substituent de re ea parametri pentru raster.

group error group file group file error group footers group headers group icon group ID group license information group mark group membership group pane group pane header group permissions group policy group policy objects (GPO) group policy template (GPT) group priority group project group registrations group scenario group scheduling features group section group symbol group technology grouped pages grouping grouping by range grouping cursor grouping levels grouping report grouping symbol grow box growing incremental backup GTO (Guide-To-Operations) guard page guard page exception guard tone guarding guest guest book guest computer guest user GUI (Graphical User Interface) eroare de grup. oaspete. calculator vizitator registru al vizitatorilor calculator vizitator/oaspete utilizator ocazional interfa ă grafică cu utilizatorul . creare de grupe grupare pe domenii cursor de grupare niveluri de grupare raport de grupare simbol de grupare casetă de mărire procedură de salvare/backup „incremental-progresivă” ghid de operare pagină de gardă excep ie de pagină de gardă frecven ă de siguran ă asigurare vizitator. eroare de grupare fişier de grup eroare de fişier de grup subsoluri de grup antete de grup pictogramă de grup identificator de grup informa ii pentru licen a de grup marcă de grup apartenen ă la un grup sector/panou cu grupuri antet al sectorului/panoului cu grupuri permisiuni de grup politică de grup obiecte ale politicii de grup şablon pentru politica de grup prioritate de grup proiect de grup înregistrări de grup scenariu de grupare func ii de planificare de grup sec iune de grup simbol de grup tehnologie de grup pagini grupate grupare.

a ob ine acces neautorizat hacker pirat informatic. sumator cu două intrări half duplex semiduplex. spărgător (de coduri) hacker ethic etică a hackerilor hacker watch sistem electronic pentru prinderea pira ilor informatici/spărgătorilor de coduri hacker-proof imposibil de spart. ecluză interre ea. reper. punct de acces GW-BASIC (Gee Whiz-BASIC) versiune de BASIC. imposibil de decodificat hacker-speak limbaj al pira ilor informatici/al spărgătorilor de coduri hacking opera ie de „păcălire”/spargere a sistemului hairline linie fină HAL (Human Access Language) limbaj de programare natural half jumătate half adder semi-sumator. limbaj de programare de nivel înalt GZ extensie a fişierelor comprimate cu gunzip hack a sparge (codul de acces). Globally Unique ID)identificator/indicativ global unic GUID prefix prefix GUID GUID substitution substitu ie GUID guide linie de ghidare guide edge margine de referin ă guide lines linii de ghidare guide type tip de linie de ghidare guided tour prezentare pas cu pas guideline regulă. expert în calculatoare gutter spa iu de legare gutter position pozi ie a spa iului de legare gutter space spa iu de legare GW (gateway) portal. linie ajutătoare guidelines for the description of managed objects (GDMO) principii de descriere a obiectelor gestionate guide-to-operations (GTO) ghid de operare guide-to-operations (GTO) manual ghid de operare GUIDs identificatori GUID guru guru. editor cu interfa ă grafică GUID (Globally-Unique Identifier.GUI editor editor GUI. directivă. transmisie şi recep ie alternativă half duplex transmission transmisie semiduplex half size dimensiuni pe jumătate half size image imagine la 1/2 half speed viteză la jumătate half subtracter semi-scăzător half-duplex semi-duplex half-duplex transmission (HD) transmisie semi-duplex half-height jumătate din înăl imea standard half-height drive unitate de disc cu înăl imea pe jumătate half-height drive bay compartiment pentru unită i de disc cu înăl imea pe jumătate .

autotipie adaptare a culorii pentru autotipii punct de raster tip de imagine semiton ecran cu raster configura ie pentru autotipii semitonizare lă ime la jumătate oprire// a se opri. element permanent/ definitiv cartelă hard. program de procesare. hand-held scanner handle handle ID handler handout handout master handset hands-free install handshake handshaking handwriting handwriting alternatives hang hang up hanging indent hanging indentation hard hard card hard copy hard disk hard disk access hard disk backup semiton. instalare automatizată dialog de confirmare salutare/ comunicare cu confirmare scriere de mână variante de scriere de mână buclă infinită. selector. dispozitiv de manevrare identificator de pointer subrutină de tratare. disc rigid/dur acces la hard-disc backup al hard-discului.halftone halftone color adjustment halftone dot halftone image type halftone screen halftone setup halftoning half-width halt HAM (Host Attachment Module) Hamiltonian graph Hamming code Hamming distance hand comment hand held calculator hand input hand tracker hand-feed punch hand-held computer hand-held PC (HPC) handheld scanner. card de memorie exemplar/document tipărit hard-disc. canal de acces la memoria extinsă. blocaj//a se bloca întrerupere a legăturii (telefonice)//a închide un canal de comunica ii indentare suspendată/agă ată indentare suspendată/agă ată hardware. disc. prezentare matri ă pentru broşuri receptor (de telefon) instalare hands-free. procesor raport. copie/salvare de siguran ă a hard-discului . pseudonim. a se bloca modúl de conectare la sistemul-gaz-dă graf Hamiltonian cod Hamming distan ă Hamming adnotare manuală calculator de buzunar introducere manuală dispozitiv de urmărire a mâinii perforator cu alimentare manuală mini-com-puter calculator personal miniatural scaner manual pointer. dispecer. marcaj de selec ie. punct de control.

salt for at la pagină nouă întrerupere de pagină hard/impusă/introdusă. tipărire a imaginii rând şters fizic unitate de disc spa iu pe hard-disc hardware. liniu ă de despăr ire hard (for ată) eroare de I-E la hardware legătură hardware/fizică salt hard la pagină nouă. facilită i ale dispozitivelor pagină de cod în memoria ROM compatibilitate (la nivel de) hardware listă a componentelor hardware compatibile comprimare hardware configura ie a componentelor hardware mesaj de aten ionare pentru configurarea componentelor hardware depanare/deparazitare (a sistemului) hardware/a echipamentului actualizare standard a componentelor hardware limbaj de descriere de hardware detectare a componentelor hardware. accelerare autonomă cache hardware/fizic. blanc hard cartelă hard punct de oprire pentru deparazitare codat fizic copiere a imaginii. hard-disc adaptor de hard-disc.hard disk backup program hard disk card hard disk carrier hard disk controller hard disk drive hard disk error hard disk interface hard drive hard drive adapter hard error hard font hard hyphen hard IO error hard link hard page hard page break hard return hard sectoring hard space hardcard hard-coded debugging break-point hardcopy hard-deleted row hard-disk drive (HDD) hard-drive space hardware hardware abstraction layer hardware acceleration hardware cache hardware capabilities hardware code page hardware compatibility hardware compatibility list (HCL) hardware compression hardware configuration hardware configuration warning hardware debugging hardware default refresh Hardware Description Language (HDL) hardware detection hardware diagnostic hardware diagnostic tool hardware documentation program de salvare a datelor de pe hard-disc cartelă de hard-disc transportor de hard-disc controler de hard-disc. memorie cache a controlerului de hard-disc facilită i hardware. detectare a dispozitivelor program de diagnosticare (pentru) hardware instrument de diagnostic hardware documenta ie pentru hardware. font intern al imprimantei cratimă hard. eroare la citire/scriere datorată unui defect de hardware. eroare gravă font hardware. controler de hard-disc eroare hardware. echipament. documenta ie pentru echipamente . dispozitive strat de abstrac ie hardware accelerare hardware. salt la pagină nouă hard/impus retur de car hard/impus/introdus sectorizare fizică spa iu hard. controler al hard-discului unitate de hard-disc eroare de hard-disc interfa ă a hard-discului unitate de disc. componente hardware.

hardware drive failure hardware error hardware error control hardware failure hardware flow control hardware handshaking hardware history diagnostic tool hardware I/O error hardware info utility hardware information services hardware interaction hardware interrupt hardware layer Hardware Maintenance Reference Manual (HMS) hardware monitoring program hardware overlay limitations hardware overrun hardware panning hardware platform hardware profile hardware reset hardware resources hardware setup hardware sharing hardware solutions hardware subsystem hardware tree hardware type hardware vendor channel hardware-detection process hard-wired hardwired connection hash hash addressing hash algorithm hash function hash tabel search hash table hash type hash value hashing hashing algorithm hashing process defectare a unei unită i de disc eroare a componentelor hardware. configura ie a dispozitivelor ini ializare fizică (reini ializare) resurse hardware parametri ai componentelor hardware partajare a perifericelor. algoritm de comprimare func ie de dispersie căutare prin calcul de adresă tabel de dispersie. algoritm de comprimare proces de verificare . eroare hardware. structură a dispozitivelor tip de componentă hardware canal al producătorilor de hardware opera ie de detectare a componentelor hardware cablat legătură fizică dispersie. adresare calculată. ordonat pe baza unei func ii de dispersie tip de dispersie. partajare de componente hardware solu ii hardware subsistem de hardware arbore al dispozitivelor/al componentelor hardware. valoare a dispersiei. valoare calculată/de control dispersare. algoritm de comprimare algoritm de dispersie. valoare a comprimării adresare calculată algoritm de dispersie. comprimare. valoare a comprimării. algoritm de dispersie. utilitar pentru informa ii despre dispozitive servicii de informa ii despre hardware interac iune a componentelor hardware întrerupere pentru componentele hardware strat de hardware manual de între inere a dispozitivelor/a componentelor hardware program de monitorizare a componentelor hardware limitări de suprapunere hardware depăşire hardware panoramare (realizată prin) hardware platformă hardware profil hardware. tip de comprimare valoare a dispersiei. eroare a dispozitivelor control prin hardware al erorilor defectare a unei componente hardware control prin hardware al fluxului dialog de confirmare prin hardware instrument de diagnostic al istoricului hardware eroare de I-E la hardware utilitar pentru informa ii despre hardware.

echipament cap (de citire/scriere) fantă/fereastră de acces a capului (de citire-scriere) mecanism/dispozitiv de ac ionare a capului (de citire-scriere) bra al capului (de citire-scriere) coliziune a capului. fişier cu lista componentelor hardware compatibile transmisie semiduplex densitate ridicată unitate de disc benzi digitale de mare densitate limbaj de descriere de hardware hardware. cap de tabel bară de titluri bloc de început celulă de titlu. pastilă a capului fantă de acces a capului de citire (la dischete) comutare de capete element cap/corp ansamblu cap-disc antet. preambul (în e-mail). titlu bloc de început .hat switch hatch brush Hayes command set Hayes-compatible modem HCL (Hardware Compatibility List) HCL (Home Communications Terminal) HCL file HD (Half-Duplex) Transmission HD (High-Density) HDD (Hard-Disk Drive) HDDT (High Density Digital Tapes) HDL (Hardware Description Language) HDW (hardware) head head access aperture head actuator head arm head crash head gap head loading zone head parking head seek time head sliders head slot head switching head/body element head-disk assembly (HDA) header header bar header block header cell header file header font header information header label header options header preview (window) header record header row header section header value heading heading block comutator pluripolar pensulă pentru haşuri set de comenzi Hayes modem compatibil cu specifica iile Hayes listă a componentelor hardware compatibile terminal de comunica ie casnic/domestic fişier HCL. defectare/cădere a capului de disc înăl ime a capului zonă de încărcare a capului parcare a capului timp de pozi ionare a capului sanie (pentru capetele de discuri). celulă pentru capul de coloană fişier antet font de titlu informa ii din antet etichetă de început op iuni pentru antet fereastră de previzualizare a antetului înregistrare de început cap de tabel. cap de fişier. titlu. început al mesajului. rând cu titlurile coloanelor sec iune de antet valoare de antet cap.

adaptor video monocrom matrice hermitică hertz matrice Hessenberg re ea (de calculatoare) eterogenă re ea eterogenă tabel eterogen. stil pentru capetele de coloană text de titlu colontitlu completare rapidă. introducere rapidă a datelor zonă heap (de memorie). limbaj PDL limbaj de comandă pentru imprimantă. aplica ie de asisten ă programasistent program ajutător fir ajutător font Helvetica adaptor grafic Hercules. zonă specială de memorie (pentru alocare dinamică) bloc heap disipator de căldură înăl ime baleiere elicoidală ajutor. tabel ajutător euristic analiză euristică func ie euristică metodă euristică programare euristică regulă euristică euristică limbaj de descriere a paginii. memorie heap.heading information heading number heading rows heading style heading text headline heads-down data entry heap heap block heat spreader height helical scan help help desk help pointer help screen help system help topic helper application helper program helper thread Helvetica Hercules Graphics Adapter Hermite matrix hertz (Hz) Hessenberg matrix heterogeneous computer network heterogeneous network heterogeneous table heuristic heuristic analysis heuristic function heuristic method heuristic programming heuristic rule heuristics Hewlett-Packard Graphic(s) Language (HPGL) Hewlett-Packard Printer Control Language (HPPCL) hex hex bytes and characters hexadecimal preambul număr de titlu rânduri de titlu stil de titlu. asisten ă serviciu de asisten ă indicator/cursor de ajutor text ajutător sistem de asisten ă/de ajutor temă de ajutor aplica ie-asis-tent. standard HPPCL hexa reprezentare în hexa hexazecimal . limbaj de control al imprimantei.

denumire ierarhică re ea ierarhică planificare ierarhică conducere ierarhizată a produc iei sisteme de salvare ierarhizată metodă de acces secven ial ierarhic. structurat re ea (de calculatoare) ierarhică sistem ierarhic de echipamente de calcul sistem de configurare ierarhic bază de date ierarhică arbore de domeniu ierarhic sistem de stocare ierarhic re ea de calcul locală integrată ierarhică listă ierarhică meniu ierarhic structură cu meniuri ierarhice model ierarhic atribuire a numelor în sistem ierarhic. mod de acces secven ial ierarhic gestiune ierarhică a dispozitivelor de stocare structură ierarhică arbore ierarhic. structură arborescentă ierarhică .hexadecimal code hexadecimal display hexadecimal number hexadecimal numbering hexadecimal numeral hexadecimal numeration system hexadecimal values hexadecimal-encoded file HFC (Hybrid Fiber/Coax) HID (Human Input Device) hidden hidden character hidden code hidden directory hidden file hidden form field hidden layer hidden line hidden slides hidden surface hidden system table hide hierarchical hierarchical computer network hierarchical computer system hierarchical configuration system hierarchical database hierarchical domain tree Hierarchical File System (HFS) Hierarchical Integrated Local Area Network (HILAN) hierarchical list hierarchical menu hierarchical menu structure hierarchical model hierarchical naming hierarchical network hierarchical planning hierarchical production control hierarchical proxying/caching hierarchical sequential access method (HSAM) hierarchical storage management (HSM) hierarchical structure hierarchical tree cod hexazecimal afişaj hexazecimal număr hexazecimal numerotare hexazecimală număr hexazecimal sistem de numera ie hexazecimal valori hexazecimale fişier codificat hexazecimal standard pentru re ele cu cabluri hibride dispozitiv de comandă umană ascuns caracter ascuns cod ascuns director ascuns fişier ascuns câmp de formular ascuns strat ascuns linie ascunsă diapozitive ascunse suprafa ă ascunsă tabel de sistem ascuns a ascunde ierarhic.

hierarchical view reprezentare/vedere ierarhică hierarchy ierarhie high înalt. perfec ionat high level data link control control al legăturii de date de nivel înalt high level language limbaj de nivel înalt. din ultima genera ie. driver de disc performant high performance scalable networking (HPSN) re ele extensibile de înaltă performan ă. diagramă HLCO high-bandwidth connectivity conectivitate de bandă extinsă high-capacity disk disc de mare capacitate high-density densitate mare/ridicată high-density disk dischetă de mare densitate high-density drive unitate cu capacitate ridicată High-Density Multimedia Com-pact-Disc (HDMMCD) compact disc multimedia de mare densitate high-end binuscan software program binuscan profesional high-end correction program program de corec ie profesional high-end package pachet software profesional high-end server server profesional high-end system sistem profesional higher-level tasks opera ii de nivel superior higher-order characters caractere de ordin superior high-level format formatare de nivel înalt high-level language limbaj de programare evoluat/de nivel înalt high-level permission permisiune de nivel superior high-level programming lang-uage limbaj de programare de nivel înalt highlight marcare. de vârf. a selecta. zonă de memorie înaltă high performance disk driver (HPDD) driver de disc de performan ă ridicată. re ele scalabile de înaltă performan ă high resolution rezolu ie ridicată high resolution paper hârtie de înaltă rezolu ie High Sierra standard de codificare high speed tipărire rapidă high speed carry transport cu viteză mare/ridicată high speed draft tipărire rapidă în modul draft high speed hardware componente hardware de mare viteză/puternice High Speed Technology (HST) standard pentru transmisii prin modem high speed test test la viteză ridicată high/low/close/open (HLCO) graph diagramă de tip superior-inferior-închidere-deschidere. scump. a defini un bloc de text . limbaj evoluat high memory (zonă de) memorie înaltă/superioară high memory area (HMA) zonă de memorie superioară. ridicat high capacity feeder alimentator de mare capacitate high capacity input intrare de mare capacitate high color număr mare de culori high contrast contrast puternic/ridicat high data availability acces rapid la date high end de ultimă oră. eviden iere //a eviden ia.

selectare. culoare a dreptunghiului de marcare eviden iere highlighting eviden iere. găsire hit counter contor al vizitatorilor hit logging jurnalizare a reuşitelor hit ratio propor ie de reuşite hit-on-the-fly printer imprimantă cu deplasare/mişcare continuă hit-on-the-run printer imprimantă cu deplasare/mişcare continuă hit-or-miss operation opera ie efectuată prin încercări hit-test message mesaj de testare a pozi iei . jurnal tip repertoar history palette paletă de istoric history settings parametri pentru istoric hit rezultat într-o căutare. dreptunghi de eviden iere highlighter color culoare a dreptunghiului de marcare. marcare luminoasă high-low graph diagramă cu maxime şi minime high-performance file system (HPFS) sistem de fişiere de înaltă performan ă. reuşită.SYS driver de configurare a memoriei sub DOS hinting sub iere/reducere a grosimii unui stil de caracter histogram histogramă history istoric history column coloană de istoric history file fişier de istoric history graph diagramă a istoricului history list listă de eviden ă /a istoricului history log jurnal de eviden ă/de istoric. rezolu ie ridicată high-security password/authentication/encryption system sistem performant de securitate cu codificare/autentificare/parolare high-speed de mare viteză high-speed modem modem de mare viteză high-speed network re ea de mare viteză high-speed processor procesor de mare viteză high-volume site sit cu trafic ridicat highway canal HILAN (Hierarchical Integrated Local Area Network) re ea de calcul locală integrată ierarhică HIMEM (HIgh MEMory) memorie înaltă HIMEM. sistem de fişiere rapid/performant high-performance query interogare performantă/rapidă high-powered access acces rapid high-quality coated stock hârtie cretată de calitate superioară high-resolution înaltă rezolu ie.highlight area zonă selectată highlight line color culoare a liniei de marcare highlight point picker selector pentru eviden iere highlight value valoare pentru marcare/eviden iere highlighted text text eviden iat/selectat highlighted window fereastră activă highlighter dreptunghi de marcare.

hive HLCO chart HLP HLP file name HMA (High Memory Area) HMD (Head-Mounted Display) HMS (Hardware Maintenance Reference Manual) hold mode holding holding place hole pattern Hollerith code holographic memory holographic storage home address home cell home communications terminal (HCL) home computer home directory home document home domain home folder Home key home network home page home page options home page settings home page view home server home telephone number home user home-row homogenous computer net-work hook hookswitch device ID horizontal alignment formatting horizontal bar graph horizontal blanking horizontal frequency horizontal grid horizontal line horizontal microprogramming horizontal retrace colonie. subsubarbore diagramă HLCO extensie de fişier Help denumire a fişierului HLP zonă de memorie superioară ochelari stereoscopici manual de între inere a componentelor hardware mod men inere re inere. pagină de start op iuni pentru pagina de deschidere parametri pentru pagina de deschidere vedere a paginii de deschidere. pagină ini ială. prezentare a paginii de deschidere server de start. director de bază document de bază domeniu de origine dosar (al paginii) de deschidere tasta Home re ea domestică. serverul ini ial. re ea cu acces privat pagină de deschidere. înmagazinare conteiner model de perfora ii cod Hollerith memorie holografică. director de origine. raster orizontal linie orizontală microprogramare pe orizontală cursă inversă/întoarcere pe orizontală . adresă de început de pistă celulă de pornire terminal de comunica ie casnic/domestic calculator domestic/utilizat acasă director propriu. stocare holografică adresă de origine. server de origine număr de telefon de acasă utilizator domestic rând de bază re ea (de calculatoare) omogenă agrafă identificator al dispozitivului de comutare formatare pentru alinierea pe orizontală grafic cu bare orizontale suprimare pe orizontală frecven ă pe orizontală/frecven ă a liniilor grilă orizontală. memorie permanentă cu laser memorie holografică. suport holografic.

punct de aplicare înlocuire la cald. nume al calculatorului-gaz-dă folosire a calcula-toarelor-gazdă unitate (de disc) gazdă. nume al gazdei. legătură directă. tastă cu func ie specială legătură caldă. nume al calculatorului-gaz-dă nod gazdă număr al gazdei. tastă de lansare. unitate de disc a gazdei denumire a antetului gazdei denumire a gazdei/a calculatorului-gazdă. legătură permanentă unitate de disc conectabilă la cald conectare la cald zonă senzitivă. înlocuire (de placă) sub tensiune comutare/înlocuire la cald solu ie de depanare tastă directă conectare la cald punct de interes clepsidră pregătire. cură enie activită i de cură enie instruc iune de organizare planare//a plana buton de planare culoare pentru planare . între inere. calculator-gazdă. gazdă. calculator principal adaptor-gazdă. (de)conectare la cald modúle de corec ie tastă directă.horizontal rule horizontal scroll bar horizontal scrolling horizontal spacing horizontal tabulation character host host adapter host address host address reserve host attachment module (HAM) host computer host computer name host computing host drive host header name host name host node host number host session host system host table hostname hot docking hot fixes hot key hot link hot pluggable drive hot plugging hot spot hot swap hot swapping hotfix hotkey hot-plugging hotspot hourglass housekeeping housekeeping chores housekeeping instruction hover hover button hover color riglă orizontală bară de derulare orizontală derulare pe orizontală spa iere pe orizontală caracter de tabulare pe orizontală host. tastă de selectare rapidă. unitate de disc fizică. număr al calculatorului-gazdă sesiune de lucru în calculatorul gazdă sistem-gazdă tabel-gazdă denumire a gazdei/a calculatorului-gazdă andocare la cald. adresă a calculatorului-gazdă rezervă de adresă a gazdei modúl de conectare la sistemul-gaz-dă calculator-gazdă nume al gazdei. placă adaptoare gazdă adresă a gazdei.

structurare a informa iei în diferite medii . înlăn uire succesivă. concentrator inel de întărire (la dischete) tonalitate cromatică. limbaj de descriere a paginii arhitectură RISC a procesoarelor Hewlett-Packard limbaj de control al imprimantei. succesiune de legături informa ii despre hiperlegătură navigare prin hiperlegături bibliotecă de obiecte pentru hiperlegături subadresă a hiperlegăturii hipermedii.HPDD (High Performance Disk Driver) HPFS (High-Performance File System) HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) HP-PA (Hewlett-Packard Precision Architecture) HPPCL (Hewlett-Packard Printer Control Language) HPSN (High Performance Scalable Networking) HSAM (Hierarchical Sequential Access Method) HSM (Hierarchical Storage Management) HTML (HyperText Markup Language) HTML + HTML Assistant HTML code HTML editor HTML front end HTML presentation HTML stationery HTML tag HTML Thumbnail Capture HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTTP transfer block hub hub ring hue Human Access Language (HAL) human error Human Input Device (HID) hung system hunting hunting contacts hybrid computation hybrid computer hybrid disc hybrid integrated circuit hybrid multiple access protocol (HYMAP) hybrid redundancy HYMAP (Hybrid Multiple Access Protocol) hypergraphics hyperlink hyperlink information hyperlink navigation hyperlink object library hyperlink subaddress hypermedia driver de disc performant/de performan ă ridicată sistem de fişiere rapid/performant/de înaltă performan ă limbaj de imprimantă. nuan ă (de culoare). CD-ROM hibrid circuit integrat hibrid protocol hibrid de acces multiplu redundan ă hibridă protocol hibrid/mixt de acces multiplu hipergrafică hiperlegătură. tentă limbaj de programare natural eroare umană dispozitiv de comandă umană sistem suspendat localizare. superlegătură. standard/limbaj HPPCL re ele scalabile/extensibile de înaltă performan ă metodă/mod de acces secven ial ierarhic gestiune ierarhică a dispozitivelor de stocare limbaj de balizare/marcare pentru hipertext versiune HTML avansată editor HTML cod HTML editor HTML interfa ă HTML prezentare în format HTML formulare HTML etichetă HTML captură de miniatură HTML protocol HTTP. protocol de transfer prin hipertext bloc de transfer HTTP centrală (de re ea). selec ie terminale în hunting calcul hibrid calculator hibrid disc hibrid.

element de legătură între documente HTML limbaj de marcare/balizare pentru hipertext foaie de stil pentru hipertext şablon pentru hipertext protocol de transfer prin hipertext. bufer de intrare-ieşire buferare de I-E resetare a magistralei de I-E placă de I-E dispozitiv de I-E eroare de I-E pozi ie de I-E opera ie de I-E permisiuni de I-E port de I-E adresă de port de I-E. adresă din memorie pentru opera ii de I-E conflict de port de I-E sinteză a utilizării portului de I-E domeniu de I-E redirectare pentru intrare-ieşire solicitare de I-E pachet cu o solicitare de intrare-ieşire resursă de I-E subsistem de I-E. subsistem de intrare-ieşire sistem de intrare-ieşire opera ie de intrare-ieşire . liniu ă de unire suprimare a cratimei dispunere în scară dispunere în scară a despăr i în silabe despăr ire în silabe.hypertext HyperText Markup Language (HTML) HyperText Style Sheet HyperText Template Hypertext Transfer Protocol (HTTP) hyphen hyphen drop hyphen ladder hyphen stack hyphenate hyphenation hyphenation file hyphenation zone hysteresis Hz (Hertz) I/O (Input/Output) I/O adapter I/O address I/O address conflict I/O address range I/O base I/O base address I/O buffer I/O buffering I/O bus reset I/O card I/O device I/O error I/O location I/O operation I/O permissions I/O port I/O port address I/O port conflict I/O port usage summary I/O range I/O redirection I/O request I/O request packet (IRP) I/O resource I/O subsystem I/O system I/O task hipertext. tăiere a cuvântului fişier pentru despăr irea în silabe zonă de despăr ire în silabe histerezis Hz intrare-ieşire adaptor de I-E adresă de I-E conflict de adrese de I-E domeniu de adrese de I-E bază de I-E adresă de bază de I-E tampon de I-E. protocol HTTP cratimă.

indicativ. memorie pentru instruc iuni a procesorului ICC Profile profil ICC ICCA (Independent Computer Consultants Association)Asocia ia Consultan ilor Independen i în Domeniul Tehnicii de Calcul ICCP (Institute for Certification of Computer Professionals) Institutul pentru Acreditarea Specialiştilor în Tehnică de Calcul ICM (Image Color Matching) standard pentru reproducerea culorilor ICM Monitor Management gestionare a modulului ICM ICM Printer Management gestionare a tipăririi cu ICM ICM Scanner Management gestionare a scanării cu ICM ICMP network re ea ICMP ICMP port port ICMP ICO extensie de fişier de pictogramă icon pictogramă. standard pentru unită ile de disc IDE adapter adaptor/controler IDE IDE controller controler IDE . reprezentare simbolică. transformat în pictogramă iconify a minimiza. a restrânge ICOT (ISDN Conformance Testing) testare a conformită ii cu ISDN ICU (Instruction Control Unit) unitate de comandă pentru instruc iuni ICV (Integrity Check Value) valoare de control/de verificare a integrită ii ICV (Integrity Check Vector) vector de verificare a integrită ii ICX (Interexchange Carrier) companie de telecomunica ii care oferă servicii de comunica ii globale id identificator distinctiv ID identificator. formă de bară I-beam cursor indicator tip bară/în formă de I I-beam pointer indicator tip bară/în formă de I IBN (Integrated Branch Node) nod de comutare integrat IC (Integrated Circuit) circuit integrat IC memory (Integrated Circuit memory) memorie cu circuite integrate I-Cache (Instruction-Cache) cache pentru instruc iuni.IAC (Integration Access Controller) dispozitiv general de gestiune a accesului IAC (Inter-Application Communication) specifica ie pentru Macintosh I-beam formă de I. simbol icon bar bară cu pictograme icon extraction error eroare la extragerea pictogramei icon file fişier cu pictograme icon handle pointer de pictogramă icon options op iuni pentru pictograme icon spacing spa iere a pictogramelor icon title titlu al pictogramei iconified minimizat. element de identificare ID label etichetă de identificare ID value valoare distinctă/univocă de identificare IDE (Integrated Development Environment) mediu de programare/dezvoltare integrat IDE (Integrated Drive Elec-tronics) standard IDE. a transforma în pictogramă iconize a minimiza.

în aşteptare buclă inactivă stare de inactivitate timp mort. perioadă de inactivitate/de aşteptare depăşire a timpului de inactivitate triger activat de inactivarea sistemului sistem de detectare a intruşilor Comisia Interna ională pentru Electrotehnică Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică standard pentru porturi paralele bidirec ionale standard IEEE 802 element de echivalen ă. element de identificare a marca. inactivitate.. a egala denumire de identificare identitate element de identificare poartă de identificare identificare matrice identitate opera ie de identitate parolă de identificare proprietă i de identitate verificare a identită ii ideogramă inactiv.IDE drive IDE interface IDE PD (IDE Port Driver) IDE port driver (IDE PD) IDEA (International Data Encrypt-ion Algorithm) identification identification tag identifier identify identifying name identity identity element identity gate identity login identity matrix identity operation identity password identity properties identity verification (IV) ideogram idle idle loop idle state idle time idle timeout idle trigger IDS (Intruder Detection System) IEC (International Electrotechnical Commission) IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) IEEE 1284 IEEE 802 standard IF AND ONLY IF element IF AND ONLY IF gate IF AND ONLY IF operation IF THEN element IF THEN gate IF THEN operation IF THEN rule IF THEN statement IF/THEN/ELSE IFF (If And Only If) IFF (Image File Format) I-frame (Intraframe) unitate IDE interfa ă IDE driver de port pentru controler IDE driver de port pentru controler IDE algoritm interna ional de cifrare a datelor identificare etichetă de identificare identificator. element DAC{ +I NUMAI DAC{ poartă de echivalen ă opera ie de echivalen ă element de includere. element DAC{.. tehnologie de comprimare video .. a identifica. ATUNCI poartă de includere/implica ie opera ie de includere/implica ie regulă condi ională instruc iune condi ională buclă pentru impunerea unei condi ii dacă şi numai dacă format de fişier de imagini cadru I.

suprafa ă a imaginii. reprezentare vizuală// a crea imagini achizi ie de imagini aliniere a imaginii analiză de imagini aproximare/ comprimare a imaginii zonă de imagine. caracter incorect combina ie de cod nepermisă secven ă de comandă incorectă apelare de func ie incorectă instruc iune incorectă format greşit. program de editare grafică software pentru prelucrarea imaginilor . program de desenare/de grafică grafician adresă incorectă a dispozitivului de stocare imagine. ecran protejare a imaginii fuzionare de imagini. construit greşit program pentru ilustra ii.IFS (Installable File System) IFSHLP (Installable File System Helper) IF-THEN-ELSE statement ignore IH (Information Highway) IHV (Independent Hardware Vendor) IKBS (Intelligent Knowledge-Based System) illegal character illegal code combination illegal command sequence illegal function call illegal instruction ill-formed illustration program illustrator IMA (Invalid Memory Address) image image acquisition image alignment image analysis image approximation image area image backup image blending image box image bullet image cache image color matching (ICM) image combination image composite image compositing image compression image conversion image conversion software image data image degradation image destination image dimensions image document image download image editing image editing program image editing software sistem pentru detectarea automată a arhitecturii unită ii de disc componentă pentru folosirea func iilor de mod protejat de către aplica iile DOS instruc iune DAC{-ATUNCI-ALTMINTERI a ignora magistrală informa ională distribuitor de hardware independent sistem inteligent bazat pe cunoştin e caracter nepermis. comprimare de imagini conversie grafică/de imagini software pentru conversie grafică/ de imagini date ale imaginii degradare a imaginii destina ie a imaginii dimensiuni ale imaginii document cu imagini descărcare de imagini editare/prelucrare a imaginilor program pentru editarea imaginilor. colaj compozi ie de imagini comprimare/aproximare a imaginii. combinare de imagini casetă de imagine marcaj cu imagine cache pentru imagini standard pentru reproducerea culorilor combinare de imagini imagine compusă.

prelucrare grafică. fişier de imagini. format de fişier grafic cadru de imagine hiperlegătură grafică/cu imagine interpretare de imagini legare de imagine hartă cu imagini mască pentru imagine metafişier grafic obiect imagine antet op ional de imagine pachet de imagini cale a imaginii preprelucrare de imagini prelucrare de imagini. dispozitiv prelucrare de imagini eroare de prelucrare grafică . imprimantă cu rezolu ie foarte ridicată prelucrare a imaginilor. prelucrare grafică procesor de imagini calitate a imaginii cuantizare a imaginii regenerare a imaginii rezolu ie a imaginii. rezolu ie grafică restaurare a imaginii scalare a imaginii dispozitiv de explorare selec ie din imagine extindere a imaginii siluetă (creată) dintr-o imagine mărime a imaginii fişier cu imagine a ştampilei extragere de imagini sintetizator de imagini tonalitate a imaginii transformare a imaginii tip de imagini opera ii de editare a imaginii instrumente de prelucrare a imaginilor maşină tipografică.Image Enhanced MetaFile image enhancement image file image file name image form field image format image frame image hyperlink image interpretation image link image map image mask image metafile image object image optional header image pack image path image preprocessing image processing image processor image quality image quantization image regeneration image resolution image restoration image scaling image screening input device image selection image shell extension image silhouette image size image stamp file image subtraction image synthesizer image tone image transformation image type image-editing image-processing tools imagesetter imaging imaging device imaging error metafişier de imagini extins îmbunătă ire a imaginii fişier care con ine o imagine. prelucrare de imagini dispozitiv de prelucrare grafică. fişier al imaginii. fişier grafic nume al fişierului grafic câmp de formular pentru imagine format de imagine.

variantă fişier de implementare limită de implementare implica ie poartă de înlăn uire declara ie implicită dialog implicit. nivel de impostură implementare. inci .imaging model imaging process imaging techniques immediate addressing immediate instruction immediate jump instruction immediate recipient impact printer impersonate impersonation impersonation level implementation implementation file implementation limit implication implication gate implicit declaration implicit dialogue implied addressing import import directories import errors table import facility import library call import path import settings import specifications importing imposition impulse IMR (Integrated Multiport Repeater) in background in memory in place editing In port inactive inactive border inactive title bar inactive window inactive window border in-band management inbound inch model de creare a imaginii procedură de creare a imaginilor/de reprezentare grafică tehnici de prelucrare a imaginilor. casetă de dialog implicită adresare implicită a importa directoare de importare tabel de erori la importare subrutină de importare apel pentru importarea unei biblioteci cale de importare parametri pentru importare specifica ii pentru importare importare aşezare în pagină impuls repetitor multiport integrat în fundal rezident în memorie editare directă/la fa a locului/în document. imitare nivel de imita ie. a reprezenta. a imita personificare. portul „Intrare” inactiv cadru inactiv bară de titlu inactivă fereastră inactivă cadru de fereastră inactivă administrare opera ională intern. tehnici de prelucrare grafică adresare imediată instruc iune imediată instruc iune de salt necondi ionat destinatar direct imprimantă cu impact a personifica. de intrare ol. în programul de lucru port de intrare.

greşit tip de resursă de re ea incorect parametru incorect schemă incorectă nivel de apel de sistem incorect volum (de disc) incorect incorect stabilitate superioară/mărită a incrementa increment. mărime/pas de incrementare backup incremental. inconsisten ă. copiere incrementală. apel recep ionat trafic recep ionat incompatibil cadru incomplet necompatibilitate. eronat. copie de rezervă/siguran ă incrementală/selectivă procedură de salvare incrementală compilator incremental compilare incrementală coordonată incrementală date incrementale îmbunătă iri treptate/incrementale legare incrementală reprezentare incrementală căutare incrementală căutare incrementală inversă actualizare incrementală/selectivă nedeterminat valoare nedeterminată indentare//a indenta. a decala. a paragrafa incremental backup incremental backup procedure incremental compiler incremental compiling incremental coordinate incremental data incremental improvements incremental linking incremental representation incremental search incremental search backward incremental update indefinite indefinite value indent . inconsecven ă incompatibil. sistem de copii de siguran ă incremental.include include file inclusion inclusion gate INCLUSIVE OR element INCLUSIVE OR gate INCLUSIVE OR operation incoming call incoming data incoming phone call incoming trafic incompatible incomplete frame inconsistency inconsistent inconsistent equations incorrect Incorrect Network Resource Type incorrect parameter incorrect schema incorrect system call level incorrect volume incorrectly increased reliability increment increment size a include fişier de includere includere poartă de înlăn uire element SAU INCLUSIV poartă SAU INCLUSIV opera ie SAU INCLUSIV apel primit/recep ionat date intrate apel primit. contradic ie. salvare de siguran ă incrementală/selectivă. contradictoriu ecua ii incompatibile incorect.

fişier de gestionare a intrărilor dintr-o bază de date orificiu de reper. pointer culoare de indicator variabilă indicator acces indirect adresă indirectă adresare indirectă descendent indirect instruc iune indirectă ascendent indirect . retragere a rândurilor independent compilare independentă/separată producător de software independent variabilă independentă index. intrare dintr-un index fişierindex. spa ii de indentare creare a unui alineat. metodă de indexare index de imagini registru (de) index server/program de căutare. orificiu/perfora ie de index metoda indexului. a marca indicator.indent marker indentation indenting independent independent compilation independent software vendor (ISV) independent variable index index card index contention index document index entries index entry index file index hole index method index picture index register index server index subentry index target index track index value index verification indexed address indexed addressing indexed color indexed columns indexed file indexed sequential access method (ISAM) indexed sequential file indexing indexing system indicate indicator indicator color indicator variable indirect access indirect address indirect addressing indirect dependent indirect instruction indirect precedent marcaj de indentare indentare. centralizator fişă de index conflict (legat) de index document de căutare. indexare sistem de indexare/de clasificare a indica. articol secundar din index articol indexabil pistă de index valoare la indice verificare a indexului adresă indexată/cu index adresare indexată/cu index culoare indexată coloane indexate fişier indexat metodă de acces secven ial indexat fişier secven ial indexat clasare. alineat. server de indexuri intrare secundară în index. a desemna. document de indexuri articole din index articol din index.

indirect referencing indirect user individual software publisher induction inductive inference Industry Standard Architecture (ISA) Industry Standard Architecture expansion bus industry standard data model industry standard format industry standard user interface industry-standard modem INF file INF file name infect infection infinite loop infix form infix notation info infobit infomercial informatics information information analysis information base information bearer information bit information circuit information class information content information detection information event information flow information form information highway (IH) information kiosk information management information measure information processing information processing system information protection information rate information resource dictionary referire indirectă utilizator indirect producător de software independent induc ie perturba ie datorită induc iei standard de magistrală AT magistrală de extensie ISA model de date standardizat format standardizat interfa ă cu utilizatorul standardizată modem obişnuit fişier INF nume al fişierului INF a infecta. informa ii analiză a informa iei bază de informa ii purtător de informa ie bit de informa ie circuit informa ional clasă de informa ii cantitate de informa ie extragere a informa iei eveniment de informare flux informa ional formular pentru informa ii magistrală informa ională chioşc de informa ii administrare/gestiune a informa iei măsură a informa iei. buclă închisă formă infixată nota ie infixată informa ii fragment de informa ie sau date reclamă informativă informatică informa ie. a contamina infectare buclă infinită. măsură a incertitudinii realizării unui eveniment procesare/prelucrare a informa iei sistem pentru procesarea/prelucrarea informa iilor protec ie a informa iei debit de informa ie dic ionar de resurse de informa ie .

sistem informa ional/de informa ii realizare a sistemului informatic tehnologia informa iei fereastră/zonă pentru informa ii coeziune informa ională entropie informa ională mesaj informativ infosferă infraroşu comunica ii prin infraroşii port de date cu infraroşii dispozitiv cu infraroşii pictogramă pentru infraroşii monitor cu infraroşii port cu infraroşii port paralel cu infraroşii proprietă i pentru (dispozitive cu) infraroşii impulsuri în infraroşii port serial cu infraroşii tip de radioemi ător cu infraroşii transfer prin infraroşii. ierarhie de moştenire atribut moştenit/asociat proprietă i moştenite/asociate semnal inhibitor/de inhibare re ea internă extensie a fişierelor (de sistem) de ini ializare fişier INI. transmitere prin infraroşii a moşteni determinare.information retrieval information science information separator information server information service information source information store Information Superhighway information system information system development information technology (IT) information viewer informational cohesion informational entropy informational message infosphere infrared infrared communication infrared data port infrared device infrared icon infrared monitor infrared port Infrared Printing (LPT) Port infrared properties infrared pulses Infrared Serial (COM) Port infrared transceiver type infrared transfer inherit inheritance inheritance hierarchy inherited attribute inherited properties inhibiting signal in-house network INI (initialization) INI file initial initial base font initial capital initial caps (capitals) initial condition mode încărcare/extragere de informa ii informatică caracter separator server de informa ii serviciu de informa ii sursă de informa ii memorie de informa ii Supermagistrală Informa ională sistem informatic. fişier de ini ializare (literă) ini ială font de bază ini ial ini ială majusculă ini iale majuscule mod condi ii ini iale . succesiune ierarhie de succesiune. moştenire.

inkjet printer inked ribbon in-line inline assembler in-line connection in-line data processing inline function inline function expansion inline image. introducere de date alfabet de intrare . sinonim cu equijoins buclă interioară interogare internă sistem interactiv de optimizare a re elelor activare directă/pe loc metodă de editare directă/în programul de lucru actualizare directă interprocesual server OLE Automation interprocesual intrare. asamblor integrat legătură in-line/directă prelucrare a datelor fără stocare/memorare func ie internă. date de intrare. dispozitiv de încărcare a sistemului replicare ini ială mărime ini ială viteză ini ială indicator de stivă ini ial segment de stivă ini ial ini ializare comandă de ini ializare eroare de ini ializare fişier de ini ializare şir de ini ializare. grup de comenzi de ini ializare valoare de ini ializare a ini ializa adresă de ini ializare ini ializat ini iator asociere de ini iator imprimantă cu jet de cerneală ribon cu cerneală fără stocare/memorare asamblor intern.initial environment initial heap size initial instruction pointer initial program load (IPL) device initial replication initial size initial speed initial stack pointer initial stack segment initialization initialization command initialization error initialization file initialization string initialization value (IV) initialize initialize address initialized initiator initiator association ink jet printer. in-line image inline plug-ins inline table-valued function inner code language inner join inner loop inner query INOS (Interactive Network Optimization System) in-place activation in-place method in-place upgrade in-process in-process OLE Automation server input input alphabet mediu ini ial mărime ini ială a zonei heap indicator de instruc iuni ini ial dispozitiv IPL. func ie integrată extensie de func ie integrată imagine integrată/inserată module (software) integrate/interne func ie tabelară/cu valori întabelate liniară limbaj de cod intern cuplaj intern.

fişier cu date de prelucrat cursor de intrare formular de colectare format de intrare lot de lucrări de intrare limbaj de intrare/comandă strat de intrare lungime de intrare linie de intrare ambient de intrare mască de intrare pseudonim de intrare (de) intrare-ieşire canal de intrare-ieşire controler de intrare-ieşire. controler de periferic dispozitiv de intrare-ieşire unitate de intrare-ieşire parametru de intrare primitivă de intrare opera ie de intro-ducere profil de intrare protec ie a intrărilor înregistrare de intrare rutină de intrare ecran de intrare selec ie a intrării fişier de lucrări subsistem de intrare etichetă de intrare fereastră de timp pentru introducere. instrument de comandă fişier de intrare. interval de timp pentru introducere tavă de alimentare unitate de intrare valoare de intrare intrare-ieşire (I-E) magistrală de intrare-ieşire .input bar input box input buffer input buffer length input conditions input control input data input device input file input focus input form input format input job deck input language input layer input length input line input locale input mask input moniker input output input output channel input output controller input output device input output unit input parameter input primitive input process input profile input protection input record input routine input screen input selection input stream input subsystem input tag input time window input tray input unit input value input/output (I/O) input/output bus bară de introducere casetă de intrare/de introducere a datelor zonă de intrare. bufer de intrare lungime a buferului de intrare condi ii/restric ii de intrare control de intrare date de intrare dispozitiv/echipament de intrare.

domeniu I-E redirijare pentru intrare-ieşire registru de intrare ieşire rutină de intrare-ieşire sistem de intrare-ieşire comandă de intrare-ieşire opera ie de intrare-ieşire procesor de intrare-ieşire rutină de intrare-ieşire sistem de intrare-ieşire apel sincronizat cu intrarea sta ie/post de interogare tasta Insert a insera. a introduce tasta Insert modul inserare/suprapunere introdus punct/loc de inserare coborât în interior adresă în antet dosare interne.input/output channel input/output command input/output operation input/output processor input/output range input/output redirection input/output register (IOR) input/output routine input/output system input-output command input-output operation input-output processor input-output routine input-output system (IOS) input-synchronous call inquiry station Ins key insert Insert key Insert mode (Ins) inserted insertion point inset inside inside address inside folders in-situ activation install install date install directory Installable File System (IFS) installation installation directory installation disk installation error installation failed installation files installation folder installation location installation options installation path installation procedure installation program canal de intrare-ieşire comandă de intrare-ieşire opera ie de intrare-ieşire procesor de intrare-ieşire domeniu de intrare-ieşire. eroare la instalare instalare eşuată fişiere de instalare dosar de insta-lare loc de insta-lare op iuni de instalare cale (de acces la dosarul) de instalare procedură de instalare program de instalare . dosare incluse activare insitu/directă a instala dată a instalării director de in-stalare sistem pentru detectarea automată a arhitecturii unită ii de disc instalare director de instalare dischetă de insta-lare eroare de insta-lare.

variantă (a aceluiaşi program) instance number număr de exemplar instance tags etichete de instan ă instant groupware programe software de grup instant instantiate a instan ia instantiated instan iat instantiation instan iere Institute for Certification of Computer Professionals (ICCP) Institutul pentru Acreditarea Specialiştilor în Tehnică de Calcul Institute of Electrical and Elec-tronic Engineers (IEEE) Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică instruction instruc iune. conectat installer rutină de instalare install-on-demand features func ii de instalare la cerere instance instan ă.installation requirements cerin e de instalare installation source sursă de insta-lare installation space spa iu de insta-lare installed instalat. indica ie instruction address adresă a instruc iunii instruction address register registru al adreselor de instruc iuni instruction area zonă de instruc iuni instruction control unit (ICU) unitate de comandă (pentru instruc iuni) instruction cycle ciclu al instruc iunii/ de instruc iune instruction decoding decodificare a instruc iunii instruction execution execu ie a instruc iunii instruction fetch citire/extragere a instruc iunii instruction format format de instruc iune instruction modifier modificator de instruc iuni instruction phases faze ale instruc iunii instruction pointer pointer de instruc iuni instruction pointer register registru de pointeri de instruc iuni instruction register registru de instruc iuni instruction repertory repertoriu/set de instruc iuni instruction set set/repertoriu de instruc iuni instruction word cuvânt de instruc iune instructions for user indica ii pentru utilizator. indica ii de utilizare instrument instrument instrument definition defini ie de instrument instrument name nume de instrument insufficient resources resurse insuficiente insufficient room spa iu insuficient Int 13 unit dispozitiv Int 13 integer (număr) întreg integer constant constantă întreg integer division împăr ire de întregi .

restric ii de integritate fişier de integritate integritate a mesajului inteligent. cu microprocesor propriu placă adaptoare inteligentă program inteligent pentru baze de date sistem inteligent bazat pe cunoştin e terminal inteligent/programabil destinatar vizat aplica ie mare interac iune interactiv/conversa ional diagramă interactivă .integer division by zero integer number integer overflow integer parameter integral operand integral subsystem integrated accounting package integrated branch node (IBN) integrated circuit (IC) integrated circuit memory (IC memory) integrated development environ-ment (IDE) Integrated Drive Electronics (IDE) integrated fax feature integrated information system integrated modem integrated multiport repeater (IMR) integrated program integrated schema integrated security Integrated Services Digital Network (ISDN) integrated software integrated testing workstation (ITW) integration access controller (IAC) integration test integration testing integrator integrity integrity check integrity check value (ICV) integrity check vector (ICV) integrity constraints integrity file integrity of the message intelligent intelligent adapter card intelligent database Intelligent Knowledge-Based System (IKBS) intelligent terminal intended recipient intense application interaction interactive interactive chart eroare de diviziune de întreg cu zero număr întreg depăşire de întreg parametru întreg operand întreg subsistem integral pachet integrat de programe de contabilitate nod de comutare integrat circuit integrat memorie cu circuite integrate mediu de dezvoltare integrat. componentă de fax integrată sistem informatic integrat modem integrat repetitor multiport integrat program integrat schemă integrată sistem de securitate integrat re ea digitală/numerică cu servicii integrate. valoare de verificare a integrită ii vector de verificare a integrită ii constrângeri de integritate. re ea telefonică digitală/numerică software integrat sta ie de lucru pentru testări complexe dispozitiv general de gestiune a accesului test de integrare testare de integrare integrator integritate verificare a integrită ii valoare de control a integrită ii. componenta IDE standard pentru controlere de hard-disc func ie de fax integrată. mediu de programare integrat.

minicalculator de transfer rapid modúl de interfa ă nume al interfe ei obiect (de) interfa ă standard de interfa ă statistică a interfe ei şir de interfa ă sistem de interfa ă tip de interfa ă interferen ă . proprietă i de interactivitate sistem interactiv instruire interactivă utilizator interactiv disc video interactiv videografie interactivă încărcare interactivă interactivitate. caracter interactiv comunicare între aplica ii specifica ie pentru comunica ii interaplica ii timp între sosiri spa iu între blocuri interschimbabilitate spa iere între caractere interconectat interfa ă//a interfa a placă de interfa ă modificări de interfa ă index de interfe e element de interfa ă listă de interfe e procesor de interfa are a mesajelor.interactive computer graphics interactive drawing interactive features interactive graphics interactive logon interactive mode interactive multimedia interactive network optimization system (INOS) interactive online command reference interactive options interactive processing interactive program interactive support interactive system interactive training interactive user interactive videodisk interactive videography interactively load interactivity interapplication communication Inter-Application Communication (IAC) interarrival time interblock gap interchangeability intercharacter spacing interconnected interface interface card interface changes interface index interface item interface list interface message processor interface module interface names interface object interface standard interface statistics interface string interface system interface type interference grafică pe calculator interactivă trasare interactivă caracteristici de interactivitate grafică interactivă identificare interactivă mod interactiv aplica ie multimedia interactivă sistem interactiv de optimizare a re elelor ghid online interactiv al comenzilor (unui limbaj) op iuni interactive prelucrare interactivă program interactiv facilită i pentru opera ii interactive.

avansa i autorită i de certificare intermediare echipament intermediar fişier intermediar/secundar limbaj intermediar nod intermediar sistem intermediar/secundar cod de nivel intermediar intern bitmap intern. modular adresare între esută/modulară/intercalată memorie intercalată/modulară intercalare. temporar. memorie RAM modem intern . adresare între esută/modulară cadre secante interblocare cleme cu interblocare intermediar. imagine bitmap internă lungime a buferului intern cache intern set de caractere intern comandă internă conectat intern legătură internă încrucişată magistrală internă de date unitate (de disc) internă driver intern eroare internă font intern fragmentare internă hard-disc intern legătură internă/din situl propriu etichetă internă nivel intern memorie internă. factor de salt raport de intercalare/modulare între esut. a intercala factor de intercalare.interframe compression interlace interlaced interlaced recoding interlacing interleave interleave factor interleave ratio interleaved interleaved addressing interleaved memory interleaving interlining frames interlock interlocking tabs intermediate Intermediate Certification Authorities intermediate equipment intermediate file intermediate language intermediate node intermediate system intermediate-level code internal internal bitmap internal buffer length internal cache internal character set internal command internal connected internal crosslink internal data bus internal drive internal driver internal error internal font internal fragmentation internal hard disk internal hyperlink internal label internal level internal memory internal modem comprimare interframe între esere//a între ese între esut înregistrare între esută/intercalată între esere distribu ie intercalată//a imbrica.

setări interna ionale. parametri interna ionali international standardized profiles (ISP) profile interna ionale standardizate International Standards Organization (ISO) Organiza ia Interna ională de Standardizare International Telecommunic-ation Union (ITU) Uniunea Interna ională pentru Telecomunica ii International Telecommunic-ation Union-Telecommunic-ations Standards Section (ITU-TSS) organiza ie de standardizare în telecomunica ii internationalize interna ionalizare internodal connection conectare internodală.internal navigation aid internal network number internal reference internal scheme internal security database corruption internal storage internal system clock internal user international characters international layout asisten ă internă pentru navigare. semnal de întrerupere. solicitare/cerere de întrerupere interrupt 13h call apel de întrerupere 13h interrupt 21h handler subrutină de procesare a întreruperii 21h interrupt address adresă de întrerupere interrupt conflict conflict la o întrerupere interrupt controller controler de întreruperi . sistem cu noduri interconectate interoperability interoperabilitate. compatibilitate interpersonal messaging service serviciu de mesagerie interpersonală interpersonal messaging system sistem de mesagerie interpersonală interpolated resolution rezolu ie interpolată interpolation interpolare interpolation method metodă de interpolare interpret a interpreta interpretation interpretare interpreted code cod interpretat interpreter interpretor interpreter device dispozitiv de interpretare/traducere interpreter directive directivă de interpretare interpreter-oriented semantics semantică interpretativă interpretive aids elemente ajutătoare de interpretare interpretive program program interpretativ interprocess communication (IPC) comunica ii interprocesuale/între procese interprocess communication mechanism mecanism de comunicare interprocesuală interrecord gap spa iu între înregistrări interrogating interogativ interrupt (IRQ) întrerupere. referin ă la o celulă internă schemă internă deteriorare internă a bazei de date de securitate memorie internă ceas intern de sistem utilizator intern caractere interna ionale configura ie interna ională international settings parametri pentru configura ii interna ionale. elemente interne pentru navigare număr de re ea intern referin ă internă.

ceas de timp real comprimare intraframe. sistem de comprimare video pe baza cadrelor intrinsec constantă nativă/intrinsecă sistem de detectare intruşilor incorect. nerecunoscut pointer incorect pentru tabelul de acceleratori adresă incorectă/nevalabilă expresie incorectă de adresă identificator de adresă incorect mod de adresă incorect activitate a agentului incorectă grupă a agentului incorectă identificator al agentului incorect parolă a agentului incorectă stare a agentului incorectă aliniere incorectă nume de grup de adnotări incorect tip de adnotare incorect .interrupt disabling interrupt driven system interrupt enabling interrupt handler (IH) interrupt key interrupt latency interrupt level interrupt level disabling interrupt masking interrupt moderation interrupt number interrupt priority (IP) interrupt register interrupt request (IRQ) Interrupt Request Line (IRQ) interrupt routine interrupt service interrupt service routine interrupt signal interrupt system interrupt vector interrupted system call interruption intersection interval timer intraframe compression intrinsic intrinsic constant intruder detection system (IDS) invalid invalid accelerator table handle invalid address invalid address expression invalid address ID invalid address mode invalid agent activity invalid agent group invalid agent ID invalid agent password invalid agent state invalid alignment invalid annotation group name invalid annotation type dezarmare/dezactivare a nivelului de întrerupere sistem comandat prin întreruperi armare/activare a nivelului de întrerupere rutină de tratare a întreruperilor cheie/caracter de întrerupere laten ă de întrerupere nivel de întrerupere invalidare a unui nivel de întrerupere mascare a întreruperilor verificare a întreruperilor număr de întrerupere prioritate de întrerupere registru de întreruperi solicitare/cerere de întrerupere solicitare de întrerupere rutină de întrerupere servire/rezolvare/tratare a întreruperii rutină/(sub)program de tratare a întreruperii semnal/cerere de întrerupere sistem de întreruperi vector de întrerupere apel de sistem întrerupt întrerupere intersec ie contor de intervale (de timp).

date incorecte fanion EA incorect înregistrare incorectă.invalid API function invalid argument invalid array index invalid bearer mode invalid bindery security invalid border style invalid button state invalid certification invalid change invalid code invalid data invalid EA flag invalid entry invalid field invalid file name invalid instruction invalid IP address invalid length invalid level invalid lock sequence invalid logon type value invalid mapping invalid network address invalid numerical range invalid page fault invalid parameter invalid path invalid port name invalid region invalid relative path name invalid request invalid SET command invalid subnet invalid subnet mask invalid time stamp invalid value inverse function inverse gate inverse video inversion invert inverted inverted files func ie API incorectă argument incorect indice de matrice incorect mod de purtătoare incorect securitate a legării incorectă stil de chenar incorect. stil de linie incorect stare a butonului incorectă certificat incorect modificare incorectă/nevalabilă/neacceptată de program cod nevalabil date neacceptabile/nevalabile. înscris incorect câmp incorect denumire de fişier neacceptată/eronată/nevalidă instruc iune incorectă adresă de IP incorectă lungime incorectă nivel incorect secven ă de blocare incorectă valoare incorectă pentru tipul de identificare asociere incorectă adresă de re ea incorectă interval numeric incorect eroare generată de o pagină incorectă parametru incorect cale incorectă. cale de acces incorectă nume de port incorectă regiune incorectă nume de cale relativ incorect solicitare incorectă comandă SET incorectă subre ea incorectă mască de subre ea incorectă punct temporal incorect valoare incorectă func ie inversă/reciprocă poartă NU/de nega ie imagine video negativă inversiune logică a inversa inversat fişiere inverse .

conectare prin linie ISDN adresă secundară de ISDN Organiza ia Interna ională de Standardizare standard folosit pentru compatibilizarea sistemelor de fişiere între PC şi Mac cod ISO set de caractere ISO model de referin ă ISO/OSI re ea izocronă amplificator izolat niveluri de izolare protocol de izolare profile interna ionale standardizate număr de apel pentru ISP emitent nume al emitentului . adaptor ISA slot ISA metodă de acces secven ial indexat. I/O Subsystem) IP (Image Processing) IP (Initial Permutation) IRB (Instruction Reorder Buffer) IrDA (Infrared Data Association) IrDA serial infrared device IRowset interface IRQ (Interrupt Request) IRQ conflict IRQ steering IRQ table irrational number irregular wrapped text irrelevance ISA (Industrial Standard Architecture) ISA (Invalid Storage Address) ISA adapter ISA slot ISAM (Indexed Sequential Access Method) ISDN ISDN (Integrated Services Digital Network) ISDN adapter ISDN Conformance Testing (ICOT) ISDN line ISDN line connection ISDN subaddress ISO (International Standards Organization) ISO 9660 ISO code ISO Latin 1 ISO/OSI reference model isochronous network isolated amplifier isolation levels isolation protocol ISP (International Standardized Profiles) ISP Phone number issuer issuer name inversor/schimbător de semn fişier invizibil. fişier ascuns cale de apelare/invocare registru de intrareieşire sistem de intrare-ie-şire.inverter invisible file invocation path IOR (Input/Output Register) IOS (Input-Output System. bază de date ISAM ISDN re ea digitală de servicii integrate adaptor ISDN testare a conformită ii cu ISDN linie (telefonică) ISDN legătură prin linie ISDN. subsistem de I-E prelucrare a imaginilor permutare ini ială bufer pentru reordonarea instruc iunilor standard pentru porturile de infraroşii dispozitiv serial IrDA cu infraroşii interfa a IRowset solicitare de întrerupere conflict de IRQ conducere prin IRQ tabel de IRQ-uri număr ira ional text cu desfăşurare neregulată irelevan ă standard ISA adresă eronată a dispozitivului de stocare placă de re ea ISA.

limbaj de specialitate/profesional Java limbaj de programare pentru Web Java applet mini-aplica ie Java Java compiler compilator pentru Java Java console consolă Java. tip de obiect iteration itera ie iteration instruction instruc iune de ciclare/iterare iteration settings valori pentru itera ie iterative array re ea iterativă iterative method metodă iterativă iterative operation func ionare iterativă ITU (International Telecommunication Union) Uniunea Interna ională pentru Telecomunica ii ITU-TSS (International Telecommunication Union-Telecom-munications Standards Section) organiza ie de standardizare în telecomunica ii ITW (Integrated Testing Workstation) sta ie de lucru pentru testări complexe IV (Identity Verification) autentificare. verificare a identită ii IV (Initialization Value) valoare de ini ializare jabber zgomot de fundal jack jack. linie de comandă Java Java Virtual Machine (JVM) sistem Java virtual JavaScript limbaj de programare evoluat JDBC Java Database Connector JDK (Java Developer Kit) bibliotecă de clase Java jerky sacadat . margini zim ate jam blocaj jam signal semnal de perturbare jargon jargon. nume de obiect item security securitate a elementelor item type tip de element. element logic. scris cu italice item articol. obiect. zim at jaggies neregularită i. italic italic type (caractere) italice italicized cursiv. italic. cu litere cursive. componentă item list listă de elemente. listă de obiecte item name nume de element. fişă jacket carcasă (a dischetei) JAD (Joint Application Development) elaborare/dezvoltare mixtă/în comun a aplica iilor jagged neregulat.issuer note notificare a emitentului issuer RDN (Relatively Distinguished Name) RDN al emitentului issuer statement declara ie a emitentului ISVR (Intel Smart Video Recorder) sistem pentru captură video numerică IT (Information Technology) tehnologia informa iei IT manager director de IT/TI italic cursiv.

limbaj de control al lucrărilor tip de date al lucrării detalii ale lucrării eroare a fişierului de lucrare număr de lucrare nume de lucrare proprietar de lucrare parametri de lucrare serie de lucrări. varia ie a timpului de răspuns pin/picioruş J. a asocia posibilită i de cuplaj condi ie de cuplare dependen ă de cuplare linie de cuplare/de legătură structură cuplată câmp cuplat cuplat elaborare/dezvoltare mixtă/în comun a aplica iilor Comitetul Unit al Exper ilor în Fotografie jurnal înregistrare în jurnal. a cupla. însemnare în jurnal tabel de eviden ă moduri de jurnalizare eviden ă. sarcină de lucru limbaj de comandă a lucrărilor. pin/picioruş în formă de J lucrare. înregistrare într-un jurnal joystick. limită temporală pentru lucrare transfer al lucrării cuplaj. reuniune.Jet (Joint Engine Technology) Jet SQL JIT (Just-In-Time) jitter J-lead job job control language (JCL) job data type job details job file error job id job name job owner job parameters job queue job run job scheduler job scheduling job separation job separator job status job step job timeout job transfer join join capabilities join condition join dependency join line join structure joined field joining joint application development (JAD) Joint Photographic Experts Group (JPEG) journal journal entry journal table journaling modes journalizing joystick joystick port JPEG (Joint Photographic Experts Group) JPEG graphic motor Jet variantă a limbajului SQL compilator Java instabilitate. coadă de lucrări. coadă de aşteptare executare a lucrării monitor de înlăn uire planificare a lucrărilor separare a lucrării separator al lucrării stare a lucrării etapă/fază a lucrării limită de timp pentru lucrare. manşă port de joystick format de fişier grafic grafică JPEG . a îmbina. asociere//a fuziona.

. săritură//a sări instruc iune de salt rând de salt salt la. încadrare. driver de hardware fişier al nucleului memorie de nucleu mod nucleu utilizare a procesorului de către nucleu . kilooctet bază de cunoştin e Kbps. mii cheie de decodificare cheie de codificare cheie autocheie diagramă/tabel Karnaugh specialist în antiviruşi KB. aliniere a uniformiza. împlinire (prin spa iere). a încadra. Eugene KB KB (Knowledge Base) Kbps KCA (Key Certification Authority) KCC (Key Certification Centre) KCS (Kilo Characters Per Second) KDC (Key Distribution Center) KDP (Key Distribution Protocol) Ke (encryption key) KEA (Key Exchange Algorithm) keep keep colors Kerberos Kermit kern kernel kernel component kernel debugger kernel driver kernel file kernel memory kernel mode kernel processor usage imagine JPEG rezolu ie JPEG extensie de fişier grafic salt.. jumper. călăre pozi ionare/configurare a jumperilor uniformizare. a împlini. a alinia sistem Java virtual cheie criptografică tastă o mie. kiloocte i pe secundă organ/organism de certificare a cheilor centrală de certificare a cheilor criptografice o mie de caractere pe secundă centrală pentru distribuirea de chei protocol de distribuire a cheilor cheie de codificare algoritm al schimbului de chei a păstra.JPEG picture JPEG resolution JPG jump jump instruction jump line jump to jumper jumper settings justification justify JVM (Java Virtual Machine) k k (key) K (kilo-) k(d) (decryption key) K(E) (Encryption Key) KAK (Key Autokey) Karnaugh map Kaspersky. a men ine culori „de păstrat” protocol de autentificare protocol de comunica ii asincrone spa iere (a caracterelor) nucleu componentă a nucleului deparazitor al nucleului driver de nucleu.

cheie (în criptografie). comutator. cheie din Registry. claviatură// a introduce de la tastatură bufer de tastatură. dischetă de cod centrală pentru distribuirea/repartizarea de chei protocol de distribuire a cheilor cifrare a cheii schimb/transfer de chei câmp-cheie fişier indispensabil. kerning efect Kerr tastă. număr de cheie concordan ă de cheie alocare a tastelor atributecheie numele autorită ii emitente a cheii număr serial al autorită iicheie legări de taste autoritate/organism/organ de certificare a cheilor coloanăcheie/de cheie principală combina ie de taste elementelecheie pentru căutarea datelor disc-cheie. utilizare de cheie restric ii la utilizarea cheii valoare-cheie variabilă-cheie cuvânt-cheie pereche cheie-valoare tastatură. fişier-cheie imagine-cheie interval a imagini-cheie generare de chei concordan ă a cheilor denumire a cheii pereche de chei perforator specifica ie de cheie indicator al stării tastelor cuvânt-cheie tip de cheie domeniu de folosire a cheii.kernel STOP kernel thread kernel timings kernel-mode drivers kerning Kerr effect key key agreement key assignment key attributes key authority name key authority serial number key bindings key certification authority (KCA) key column key combination key data elements key disk key distribution center (KDC) key distribution protocol (KDP) key encipherment key exchange key field key file key frame key frame interval key generation key matching key name key pair key punch key specification key status indicator key term key type key usage key usage restriction key value key variable key word key/value pair keyboard keyboard buffer mesaj de eroare STOP în modul nucleu fir de execu ie de nucleu timpi de nucleu drivere pentru modul nucleu spa iere. memorie tampon pentru tastatură . legendă.

1. parolă căutare după cuvinte-cheie cuvinte-cheie cheie al unui grup de utilizatori kilohertz a suprima. opera ii cu taste perforator cu tastatură viteză de repetare comandă rapidă de la tastatură. dispunere a tastelor asociere a tastelor opera ii (efectuate) de la tastatură. foaie cu combina ii de taste tip de tastatură viteză de repetare a tastaturii culegător de text tastă criptografiat minitastatură numerică perforator cu claviatură/tastatură operator perfoverificare ac ionare de tastă. apăsare a tastei bufer de tastare tastări comutator de tastă cuvânt-cheie. apăsare a unei taste. kit separare reciprocă . timp de întârziere (a tastaturii) comandă echivalentă de la tastatură. a elimina fişier de suprimare kilo. combina ie de taste echivalentă ajutor pentru tastatură identificator de tastatură indicator de tastatură miniaplica ie pentru limba tastaturii limbile tastaturii configura ie a tastaturii.024 bi i de informa ie kilooctet chioşc mod chioşc prezentare (multimedia) tip chioşc serviciu de informa ii pentru programe Knowbot set. tastare. combina ie de taste şablon pentru tastatură.keyboard code keyboard delay keyboard equivalent keyboard help keyboard ID keyboard indicator Keyboard Language Indicator Applet keyboard languages keyboard layout keyboard map keyboard operations keyboard punch keyboard rate keyboard shortcut keyboard template keyboard type keyboard typematic rate keyboarder keycap key-encrypted keypad keypunch keypunch and verifier operator keystroke keystroke buffer keystrokes keyswitch keyword keyword search keywords KF (Family Key) KHz kill kill file kilokilobit kilobyte (K) kiosk kiosk mode kiosk presentation KIS (Knowbot Information Service) kit knocking out cod de tastatură întârziere a tastaturii. decalaj al tastaturii.(103) kilobit.

ştiin ă acumulare/achizi ionare de cunoştin e bază de cunoştin e/ de informa ii sistem bazat pe cunoştin e domeniu de cunoştin e inginer de documentare reprezentare a cunoştin elor sursă de cunoştin e arbore de cunoştin e. re ea locală program pentru salvări de siguran ă în re ea legătură în LAN server de emulare a re elei locale gestionar de re ea locală/LAN program de gestionare a memoriei în re ea program de gestiune a unei re elei locale . cache de nivel 2 protocol L2TP etichetă. cunoaştere. identificator aliniere a etichetelor casetă a etichetei text al etichetei detalii de etichetă înăl ime de etichetă informa ii despre etichetă nume de etichetă prefix al etichetei imprimantă pentru etichete op iuni pentru tipărirea etichetelor foaie de etichete text pentru etichetă lă ime de etichetă graf etichetat/cu etichete instruc iune generală marcată etichetare transfilaj decalaj calcul Lambda re ea LAN.knowledge knowledge acquisition knowledge base knowledge based system knowledge domain knowledge engineer knowledge representation knowledge source knowledge tree Kodak dye subprinter Kodak Photo CD (PCD) Kodak Photo CD system KS (Session Key) Kurzweil Voice L2 cache L2TP (Layer-Two Tunneling Protocol) label label alignment label box label caption label details label height label information label name label prefix label printer label printing options label sheet label text label width labeled graph labeled statement labeling lacing lag Lambda calculus LAN (Local Area Network) LAN backup program LAN connection LAN Emulation Server (LES) LAN manager LAN memory management program LAN Network Manager (LNM) cunoştin e. structură a cunoştin elor imprimantă Kodak cu sublimare format (Kodak) Photo CD sistem Kodak Photo CD cheie de sesiune software pentru recunoaştere vocală cache L2.

format pe lat font landscape format orizontal/peisaj orientare (a paginii) pe orizontală. tipărire peisaj limbaj. baliză format orizontal. format pe lat tipărire pe orizontală. font pentru imprimante laser imprimantă (cu) laser driver de imprimantă laser laserdisc. limbă compilator de limbaj elemente de limbaj indicator de limbă conflict de limbă independent de limbă parametru pentru limbaj preprocesor de limbaj procesor de limbaj referin ă de limbă script de limbă parametri pentru limbă limbi recunoscute program fără facilită i de lucru în re ea securitate a re elelor locale de calculatoare calculator portabil/laptop calculator portabil/laptop mare capacitate mare font mare afişare cu pictograme mari circuit integrat pe scară largă bază de date de mari dimensiuni integrare pe scară largă imprimantă cu fascicul laser font laser. format orizontal. CD serie de imprimante (cu) laser Hewlett-Packard sistem video de citire cu laser serie de imprimante cu laser Apple . orientare peisaj.LAN server LAN settings LAN-aware program LANC landing zone landmark landscape landscape font landscape format landscape orientation landscape printing language language compiler language elements language indicator language mismatch language neutral language parameter language preprocessor language processor language reference language script language settings language support LAN-ignorant program LANSEC (Local Area Network Security) laptop laptop computer large large capacity large font large icon view large scale integrated circuit large-scale database large-scale integration (LSI) laser beam printer laser font laser printer laser printer driver laserdisc LaserJet LaserVision LaserWriter server de re ea locală/LAN parametri pentru LAN program în versiunea pentru re ea protocol pe două canale pentru editare video. protocol Control-L zonă de parcare reper.

ultima pozi ie ultimul venit . machetă.last access date last changed last checked last come-first served (LCFS) last digit last in-first out (LIFO) last name last page last updated last visited last-opened files late binding latency launch launch permissions LAWN (Local Area Wireless Network) layer layer effect layer mask layer opacity layer thumbnail layered architecture layered image layered version layout layout character layout grid layout guides layout object layout style layout tools lazy commit lazy write LBA (Logical Block Addressing) LBX (Local Bus Extended) LCA (Logic Cell Array) LCD (Liquid Crystal Display) LCD expansion LCD panel LCD panel type LCD printer LCD screen LCD screen size dată a ultimei accesări. scriere leneşă.primul servit ultima cifră. dată a ultimei deschideri ultima modificare ultima verificare. ultima deschidere. permisiuni de deschidere re ea locală fără fir strat efect de strat mască de strat opacitate a stratului miniatură a stratului arhitectură stratificată imagine ipsometrică/stratificată versiune (finală) ipsometrică/stratificată aranjare/punere în pagină. configura ie a tastaturii caracter de prezentare/machetare grilă de machetare repere de ghidare/pentru machetare obiect fizic stil structural instrumente de machetare aplicare lentă scriere lentă. a porni un program permisiuni de lansare. data ultimei deschideri cele mai recent deschise fişiere legare tardivă/întârziată laten ă a lansa. paginare. scriere prin cache sistem de adresare cu blocuri logice magistrală locală de extensie matrice de celule logice afişaj cu cristale lichide extensie LCD panou LCD tip de panou LCD imprimantă LCD ecran cu cristale lichide. data ultimei verificări ultimul venit .primul servit nume de familie ultima pagină ultima actualizare. data ultimei actualizări ultima accesare. ecran LCD mărime a ecranului LCD . machetare.

bec indicator indicator LED. nod final obiect-frunză volum-frunză aplica ie cu pierderi algoritm de învă are învă are prin analogie învă are din/prin exemple maşină de învă at/de examinat strategie de învă are procedură de închiriere linie închiriată memoria cea mai redusă bitul cel mai pu in semnificativ cifra cea mai pu in semnificativă metoda celor mai mici pătrate server de configurare a emulării re elei locale led. şir de puncte interliniere. spa iere a rândurilor eticheteprefix zero ini ial/premergător tehnologie de vârf frunză. bec indicator imprimantă cu LED-uri registru la stânga aliniat/egalizat la stânga aliniat la stânga tasta din stânga parte din stânga. cadrare la stânga uniformizare la stânga. stângaci a uniformiza la stânga. cadrat la stânga uniformizare la stânga cuplare externă pe stânga clic cu butonul din stânga al mouse-ului. a cadra la stânga .LCIT feedpath LCS printer LDM LDT (Local Descriptor Table) lead lead-and-go leader leading leading tags leading zero leading-edge technology leaf leaf object leaf volume leaky application learning algorithm learning by analogy learning from examples learning machine learning strategy lease process leased line least memory least significant bit (LSB) least significant digit least square method LEC (LAN Emulation Configuration Server) LED (Light-Emitting Diode) LED indicator LED printer ledger left left adjusted left aligned left button left hand side left justification left justified left justify left outer join left-click left-handed left-justify cale de alimentare LCIT imprimantă LCS Logical Disk Manager unitate pentru controlul accesului la memorie interlinie func ionare fără întreruperi linie directoare. clic stânga pe stânga. membru stâng uniformizare la stânga.

legacy legacy adapter card legacy application legacy CD-ROM drive legacy client legacy device legacy fonts legacy hardware legacy modem legacy serial infrared device legal orientation legal site legend legend box legend key length lens control LES (LAN Emulation Server) less-than sign letter letter key letter quality letter template letter/legal orientation letterhead letter-quality (LQ) letter-quality printer level level number level of abstraction level sensitive levels of security lexical analysis lexical scopes lexical token lexical unit LF (Line Feed) LFSR (Linear Feedback Shift Register) LHArc librarian library library database neautoconfigurabil. „moştenit” placă adaptoare non-Plug and Play. componentă non-Plug And Play. depăşit. calitate a tipăriturii. calitate de maşină de scris şablon de scrisoare orientare (a paginii pe) verticală. cu standard învechit. care nu este autocon-figurabilă unitate CD-ROM non-Plug and Play client neautocon-figurabil dispozitiv non-Plug And Play/moştenit fonturi MS-DOS. program de sistem pentru lucrul cu biblioteci bibliotecă bază de date de biblioteci . orientare portret antet (de scrisoare) calitate superioară a tipăririi imprimantă LQ (letter-quality) nivel număr de nivel nivel de abstractizare dependent de nivel niveluri de securitate analiză lexicală domenii de valabilitate lexicală entitate lexicală unitate lexicală deplasare/salt la rând nou registru de deplasare de reac ie liniară program de comprimare a fişierelor bibliotecar. literă tastă cu literă calitate a literei. care nu este autoconfigurabilă aplica ie non-Plug and Play. fonturi moştenite hardware depăşit. non-Plug and Play modem non-Plug and Play/neautoconfigurabil dispozitiv serial cu infraroşii moştenit/vechi orientare (a paginii) pe verticală sit pe teme juridice legendă casetă pentru legendă cheie a legendei lungime control al lentilei server de emulare a re elei locale semnul „mai mic decât” scrisoare.

primul servit ligatură deschis. contract de licen ă taxă de licen ă grupă de licen e serviciu de jurnalizare a licen elor serviciu de licen iere încălcare a (condi iilor) licen ei licen iat. autoriza ie de folosire acord de licen ă. valoare limită . pată de lumină undă luminoasă led. diodă electroluminescentă imprimantă cu leduri luminozitate detec ie prin creion fotosensibil comutator de tastă cu reac ie tactilă slabă sistem de cablare a re elelor prin IR sau laser control simplificat formular suplu/simplificat/redus protocol redus acumulator Li-Ion limită. cu efort redus de inserare durată (de via ă) durată de via ă ultimul venit . apel LRPC. sub licen ă distribu ie licen iată. luminos buton luminos/virtual diodă electrolumenescentă nivel de iluminare creion/stilou optic/fotosensibil apel simplu de procedură de la distan ă.library features library identifier library path library program library routine library settings license license agreement license fee license group license logging service license service license violation licensed licensed distribution licensing mode licensing system (LS) LIDS (Local Injection And Detection System) LIF (Light/Low Insertion Force) life lifetime LIFO (Last In-First Out) ligature light light button light emitting diode (LED) light illumination level light pen Light Remote Procedure Call (LRPC) light sensitive array light splotch light wave light-emitting diode (LED) light-emitting diode (LED) printer lightness light-pen detection light-touch keyswitch light-wave cabling lightweight control lightweight form lightweight protocol Li-Ion battery limit func ii de bibliotecă identificator de bibliotecă cale de bibliotecă program de bibliotecă rutină de bibliotecă parametri ai bibliotecii licen ă. procedură LRPC matrice fotosensibilă pată luminoasă. distribu ie sub licen ă mod de licen iere sistem de licen iere sistem local de introducere şi înregistrare a datelor cu for ă redusă de inserare.

bruiaj în linia telefonică număr al rândului rând de cod rând de text imprimantă rând cu rând proprietă i ale liniei frecven ă a liniilor . întârziere a rândurilor detector de linie desen cu linii bufer de rânduri program de editare pe linii egalizare a liniei salt la rând nou.limit check limit register limiter line line adapter line art line art image type line between line borders line break line by line line chart line code line color line condition line conditioner line conditioning line configuration options line control line count line delay line detector line drawing line edit buffer line editor line equalization line feed line feed character line graph line handle line indicator line input line input volume line interactive UPS line items line name line noise line number line of code line of text line printer line properties line rate control al valorii limită registru limită limitator linie. stabilizare a re elei op iuni de configurare a liniei control al liniei număr de rânduri decalaj al rândurilor. linie (telefonică) adaptor de linie/modem grafică alb-negru/din linii tip de grafică alb-negru linie despăr itoare linii de chenar salt la rând nou. sursă de tip acumulator interactiv elemente de linie nume al liniei zgomot de fond/de linie. rând. întrerupere de rând rând cu rând diagramă liniară/cu linii cod de linie culoare a liniei stare a liniei stabilizator de re ea condi ionare/adaptare a liniei închiriate. avans de rând caracter pentru saltul la rând nou grafic cu linii/liniar pointer de linie indicator de linie intrare (de linie) volum de intrare stabilizator de re ea.

înlăn uire//a lega protocol pentru modemuri cu acces comutabil culoare a legăturii parametri de culoare pentru legături editor de legături nivel al legăturii de date denumire a legăturii proprietă i ale legăturilor calculare a vitezei de conectare tip de legătură editor de legături segment de legare date legate/înlăn uite grafice cu legături imagine legată. editare analogică. cuplare. editare pe matri ă registru de deplasare de reac ie liniară listă liniară/unidirec ională re ea liniară programare liniară căutare liniară maşină tipografică liniarizată editare rând cu rând pereche de continuare a rândului instruc iune de salt la rând nou. imagine cu legătură listă înlăn uită/cu legături căutare înlăn uită/prin listă înlăn uită obiect legat . avans de rând nivel de intrare al liniei indicator pentru linia de intrare nivel de volum la intrare unghi vizual căptuşeală rânduri pe inci/ ol rânduri pe minut instrumente pentru selectarea grosimii liniei legătură. spa iul dintre rânduri viteză de transmitere stil de linie comutare a liniei grosime a liniei lă ime a rândului adresă liniară editare liniară.line spacing line speed line style line switching line weight line width linear address linear editing linear feedback shift register (LFSR) linear list linear network linear programming (LP) linear search linearized imagesetter line-by-line editing line-continuation pair linefeed Line-In Input Level Line-In Input Meter Line-In Volume Level line-of-sight angle liner lines per inch (LPI) lines per minute (LPM) line-width tools link Link Access Protocol for Modems (LAPM) link color link color settings link editor link level link name link properties link speed calculation link type linkage editor linkage segment linked data linked graphics linked image linked list linked list search linked object spa iere a rândurilor.

comandă a re elei locale LNM (LAN Network Manager) program de gestiune a unei re elei locale . element din caseta cu listă list bullet alineat. format de listă list tab tabulator pentru listă list view afişare tip listă listen a asculta. a supraveghea. prelucrare de listă list processor procesor de liste list request address adresă de solicitare a înscrierii list separator separator de listă list server server de adrese list style stil de listă. a afişa list arrow săgeată de derulare list box casetă cu listă list box item articol din caseta cu listă. listing literal literal. factorul uman LLF program program de formatare fizică LNCE (Local Network Control Element) element de control al re elei locale. imprimantă LCD liquid crystal shutter (LCS) printer imprimantă LCS LISP (LISt Processing. valoare literală literal string şir literal literal text text literal lithium battery baterie/acumulator cu litiu litho film film litografic little endian format de codificare live copy/paste copiere şi lipire pe viu/imediată liveware elementul viu. tip de listă. language for interactive structurate programming) limbaj de programare neprocedural de nivel înalt list listă//a lista. a monitoriza listening ascultare listing listare. simbol de alineat list column coloană a listei list of fonts listă de fonturi list of macros listă de macro-co-menzi list of markup listă de marcări list of newsgroups listă a grupurilor de discu ii list preview prezentare a listei list processing prelucrare a listelor.linked topics subiecte conexe/legate/asociate/înrudite linker editor de legături linking procedure procedură de înlăn uire linking value valoare de legătură links and references legături şi trimiteri Linux sistem de operare provenit din UNIX liquid crystal display (LCD) afişaj cu cristale lichide liquid crystal display (LCD) printer imprimantă cu cristale lichide.

unitate pentru controlul accesului la memorie dispozitive locale.LO (Low Order) load load balancing load control load high load instruction load module load order load parameters load point loader loader screen loading loading procedure loading time load-sharing methodology local account database local administration local area network (LAN) local area network broadcast local area network broadcast address local area network gateway local area network global address local area network group address local area network multicast local area network multicast address local area network security (LANSEC) local area network server local area wireless network (LAWN) local bus local bus extended (LBX) local communication local computer local computer system local descriptor table (LDT) local devices local directory local downlevel document local drive local drive access local echo local error pondere inferioară a încărca echilibrare a sarcinii/a încărcării controlul încărcării încărcare înaltă. aparate locale. echipamente locale director local fişier de imprimantă local unitate de disc locală acces pe o unitate de disc locală ecou local eroare locală . durată a încărcării metodologie de partajare a sarcinii/a încărcăturii bază de date a conturilor locale administrare locală re ea locală (de calculatoare) difuzare în re eaua locală adresă de difuzare într-o re ea locală portal de acces în re eaua locală adresă globală din re eaua locală adresă de grup din re eaua locală difuzare selectivă într-o re ea locală adresă multidestinatar într-o re ea locală securitate a re elelor locale de calculatoare server dintr-o re ea locală re ea locală fără fir magistrală locală magistrală locală de extensie comunica ie locală calculator local sistem de calcul local tabelă pentru controlul accesului la memorie. încărcare în memoria superioară instruc iune de încărcare modúl încărcabil ordine de încărcare parametri de încărcare punct de încărcare rutină de încărcare ecran pentru încărcare încărcare procedură de încărcare timp de încărcare.

local file local fixups local folder local group membership local hardware local host local injection and detection system (LIDS) local loop local machine local network access local network control element (LNCE) local network host local object binding local path local port local printer local printer port local profile local reboot local registry local resource local RPC call local RPC connection local scope local security database local server local service local session key local session table local system local user local user account local user profile local variable locale locale information locale settings locate location location breakpoint location ID location information location list fişier local/nepartajat corecturi locale dosar local apartenen ă la un grup local componente hardware locale calculator gazdă local sistem local de introducere şi înregistrare a datelor buclă locală calculator local. parametri de localizare a localiza localizare. fixare în memorie punct de oprire în loca ie identificator al loca iei informa ii despre loca ie listă de loca ii . adresă locală port local imprimantă locală port de imprimantă locală profil local reîncărcare locală. pozi ie. pozi ie informa ii de ambient. amplasare. adresă. anvergură locală bază de date a sistemului de securitate local server local serviciu local cheie de sesiune locală tabel de sesiune local calculator local utilizator local cont de utilizator local profil de utilizator local variabilă locală ambient. reini ializare locală registru local resursă locală apel RPC local. număr. apel de procedură local sesiune RPC locală domeniu de aplicare local. calculatorul utilizatorului acces în re eaua locală element de control al re elei locale gazdă dintr-o re ea locală legare locală a obiectelor cale de acces locală. informa ii de localizare parametri de ambient.

location section location settings location tag locator lock lock anchor lock count lock error lock escalation lock mode lock out lock out facility lock quota lock request lock violation locked locked file locked non-cache pages locked position locking key lockout lockout count log log driver statistics log entry log file log file name log file path log file viewer log format log header log in log information log level log location log off log on log on ID log out sec iune pentru localizare parametri ai loca iei etichetă de localizare localizor de coordonate a proteja. înregistrare din jurnal/din protocol. a deschide sesiunea de lucru informa ii despre jurnal. cale de acces a fişierului de protocol prezentator pentru fişierele de jurnal. prezentator pentru fişierele de protocol format de jurnal. nume al fişierului de protocol. fişier de eviden ă. a închide sesiunea de lucru a accesa. fişier de sesiune. protejat fişier blocat pagini blocate inexistente în cache pozi ie fixă tastă de blocare blocare număr de încercări nereuşite pentru blocare jurnal. conectare la sistem//a se conecta. a bloca ancorare contor de blocare eroare de blocare extindere a blocării mod de blocare blocare mecanism/func ie de blocare cotă de blocare solicitare de blocare încălcare a blocării blocat. a se deconecta. format de protocol antet de jurnal. deconectare din sistem//a întrerupe (legătura). înscris din jurnal/din protocol fişier de eviden ă. fişier de protocol nume al fişierului de jurnal. dosar de protocol ieşire din sistem. protocol statistică a driverului de jurnal/de protocol post din jurnal/din protocol. închidere a sesiunii de lucru . pentru înregistrarea opera iilor. a închide. antet de protocol intrare în sistem. nume al protocolului cale de acces a fişierului de jurnal. fişier de jurnal. nume al jurnalului. a introduce datele de identificare identificator/indicativ de conectare deconectare. a deschide sesiunea de lucru. nivel de protocolare dosar de jurnal. fişier de deschidere a sesiunii. informa ii despre protocol nivel de jurnalizare.

legitimare.log settings log signature log version stamp log viewer logarithmic chart logarithmic graph log-E logfile log-file format logged in logged-on user logger logging logging file logging level logging method logging module logging module description logging option logging system logic logic board logic bomb logic cell array (LCA) logic circuit logic circuitry logic design logic device logic diagram logic element logic error logic function logic gate logic instruction logic network logic operation logic probe logic product logic programming logic pulser logic sum logic symbol logic unit parametri pentru jurnal. identificare. protocolare. parametri pentru protocol semnătură de identificare. deschidere a sesiunii de lucru fişier de eviden ă/pentru înregistrarea opera iilor nivel de consemnare. modul de protocolare descriere a modulului de jurnalizare/de protocolare op iune pentru consemnare/pentru înregistrarea în jurnal sistem de jurnalizare/înregistrare/protocolare logică placă logică bombă logică matrice de celule logice circuit logic circuite logice proiectare logică/la nivel logic dispozitiv logic schemă logică element logic eroare logică func ie logică poartă logică instruc iune logică schemă logică opera ie logică sondă logică produs logic programare logică sondă generatoare de impulsuri sumă logică simbol logic unitate logică . semnătură pentru jurnal/pentru protocol versiune a jurnalului. legitimat. nivel de protocolare/de jurnalizare metodă de înregistrare/consemnare modul de jurnalizare. versiune a protocolului prezentator de jurnale. prezentator de protocoale diagramă logaritmică grafic logaritmic unitate de măsură logaritmică fişier de jurnal formatul de fişier de jurnal identificat. în sesiune deschisă utilizator conectat înregistrator jurnalizare.

date nenumerice unitate (de disc) logică. func ie booleană grupare logică algoritm de dispersie logică instruc iune logică nivel logic legătură logică control pentru legături logice protocol de control pentru legături logice substrat/subnivel de control pentru legături logice spa iu de nume logic re ea logică obiect logic opera ie logică operator logic imprimantă logică înregistrare logică schemă logică deplasare logică stil logic element de stil logic.logical logical access control logical algebra logical assertion logical block addressing (LBA) logical branch logical cohesion logical comparison logical data logical drive logical drive letter logical entity logical equivalent logical error logical expression logical file logical format logical function logical grouping logical hashing algoritm logical instruction logical level logical link logical link control logical link control protocol logical link control sublayer logical name space logical network logical object logical operation logical operator logical printer logical record logical schema logical shift logical style logical style element logical subnet logical sum logical symbol logical tree structure logical unit logical units (LU) logic control logic al accesului algebră logică expresie logică sistem de adresare cu blocuri logice salt condi ionat logic coeziune logică compara ie logică date logice. parti ie logică literă a parti iei logice entitate logică echivalent logic eroare logică expresie logică fişier logic/secven ial format logic func ie logică. element de configurare a paginii HTML subre ea logică sumă logică simbol logic structură de arbore logic unitate logică unită i logice .

nume/denumire de conectare pagină de conectare/pentru identificare procedură de conectare linie de comandă pentru conectare/pentru identificare ecran de conectare/pentru identificare. fişier de text cu instruc iuni. ecran de deschidere a sesiunii de lucru script de identificare. nume de legitimare sistem de securitate a re elei parolă de identificare/legitimare încălcare a permisiunii de identificare/de legitimare preferin e pentru identificare. mesaj la legitimare nume de identificare/de conectare.logical volume manager (LVM) logically group login login dialog login fields login form login ID login information login name login page login procedure login prompt login screen login script login security login sheet login time login timeout logjam Logo logo logo bitmap logoff logon logon access capabilities logon authentication logon credentials logon domain logon file logon hours logon information logon message logon name logon network security logon password logon permission violation logon preferences logon problems logon procedure logon request program de gestiune a volumelor logice grupare logică identificare pentru conectare. fişier de conectare la server. domeniu de legitimare fişier de conectare/de deschidere a sesiunii de lucru ore de identificare/de legitimare. identificator pentru deschiderea sesiunii de lucru informa ii de identificare/pentru conectare nume de identificare/pentru deschiderea sesiunii de lucru. accesare a sistemului//a se conecta casetă de dialog pentru identificare câmpuri de identificare formular de identificare cod de identificare. script de legitimare. deschidere a unei sesiuni de lucru. a se deconecta identificare pentru conectare. oră de legitimare limită de timp pentru identificare/pentru legitimare balast de înregistrări limbaj de programare de nivel înalt siglă. interval (orar) de identificare/de legitimare informa ii pentru identificare. informa ii pentru legitimare mesaj la identificare. deschidere a unei sesiuni de lucru. deconectare//a închide sesiunea. oră de identificare. solicitare de legitimare . accesare a sistemului posibilită i de acces la conectare autentificare la conectare date ale utilizatorului pentru conectare/pentru deschiderea sesiunii de lucru domeniu de identificare. preferin e pentru legitimare probleme de conectare procedură de identificare/de conectare solicitare de identificare. emblemă bitmap cu sigla. script pentru deschiderea sesiunii de lucru protec ie/securitate la deschiderea unei sesiuni de lucru foaie de conectare timp de conectare. bitmap cu logo-ul închidere de sesiune.

valoare a limitei de timp pentru căutare buclă (de execu ie/de program). prelucrare a scriptului de legitimare server de identificare. format de dată lung stil de dată lung. validare a conectării sta ii de lucru de conectare. server de identificare/de legitimare închidere a sesiunii. sta ii de lucru de legitimare/identificare script de conectare-deconectare server de conectare. ciclu. sesiune de legitimare etapă/pas de identificare/pentru conectare valoare pentru tipul de identificare. trecere ciclică control prin buclă invariant de ciclu/de buclă re ea în buclă buclă închisă conector în buclă închisă fişă/conector cu buclă închisă instruc iune de execu ie în buclă structură ciclică/în buclă . server de legitimare. format de dată lung convorbiri interjude ene. script de legitimare nume al scriptului de identificare. convorbiri externe împăr ire în format lung denumire lungă de fişier nume lung de fişier întreg lung pagină lungă înregistrare magnetică longitudinală căutare tabel de căutare valoare căutată func ie de căutare/de identificare câmp de căutare func ie de căutare listă de căutare opera ie de căutare proprietă i de căutare tabel de căutare limită de timp pentru căutare. nume al scriptului de legitimare prelucrare/procesare a scriptului de identificare. validare a legitimării. deconectare//a se deconecta dată lungă.logon rights logon script logon script logon script name logon script processing logon server logon session logon step logon type value logon validation logon workstations logon/logoff script logon-server logout long date long date style long distance calls long division long file name long filename long integer long page longitudinal magnetic recording look up look up table looked-up value lookup feature lookup field lookup function lookup list lookup operation lookup properties lookup table lookup timeout value loop loop check loop invariant loop network loopback loopback connector loopback plug looping statement looping structure drepturi de conectare script de conectare/pentru deschiderea sesiunilor de lucru script de identificare. server de conectare sesiune de identificare. valoare pentru tipul de legitimare validare a identificării.

redus ieftin. (casă de) literă mică. literă mică alimentare inferioară col din stân-ga-jos memorie joasă tavă de alimentare inferioară col din dreapta-jos alimentare inferioară tavă inferioară litere mici. loss-less compression lossy compression lost allocation unit lost chain lost cluster lost delayed-write data lost file fragments low low end low insertion force low overhead low resolution low speed connection mode low-bandwidth low-bandwidth network connection lower bindings lower case lower feedpath lower left corner lower memory lower paper tray lower right corner lower tractor feed lower tray lowercase lowercase character lowered lowering text low-level format low-level hard-dependent function low-level language low-level programming language low-level service low-power microprocessor low-profile low-rez LP (Linear Programming) LPC message LPI (Lines Per Inch) LPM (Lines Per Minute) legătură cu cuplare instabilă pierderi de fişiere pierderi de semnal comprimare fără pierderi comprimare cu pierderi unitate de alocare pierdută lan pierdut cluster pierdut. minusculă literă mică coborât coborâre a textului formatare la nivel jos func ie de nivel jos dependentă de hardware limbaj de programare de nivel jos limbaj de programare de nivel jos serviciu de nivel jos microprocesor cu consum redus redus persoană atehnică programare liniară mesaj LPC rânduri pe ol/inci rânduri pe minut .loosely coupled connection loss of files loss of signal lossless compression. de calitate redusă soclu LIF consum minim de resurse rezolu ie scăzută mod viteză redusă de conectare bandă îngustă conectare prin re ea de bandă îngustă legături joase minusculă. unitate de alocare pierdută pierderi de date la scrieri decalate fragmente de fişier pierdute scăzut.

LPR compatible printer LPT (Line Printer) LPT port LQ (Letter Quality) LRPC (Light Remote Procedure Call) LS (Library Server) LS (Licensing System) LSB (Least Significant Bit) LSI (Large-Scale Integration) LSIC (Large Scale Integration Circuit) LU (Logical Units) luggable Lukasiewicz notation lum luminance luminance value luminosity luminosity pointer LVM (Logical Volume Manager) LVQ (Learning Vector Quantizat-ion) LZH LZW (Lempel. strălucire a culorilor indicator pentru luminozitate program de gestiune a volumelor logice cuantificare a vectorilor în instruire extensie a fişierelor de arhivă create cu LHArc algoritm de compresie a formatului GIF mega sistem informatic. limbaj orientat pe sistemul de calcul autentificare a datelor la nivel de calculator macro. intensitate valoare de luminan ă luminozitate. limbaj orientat pe maşină. circuit cu înalt grad de integrare unită i logice deplasabil. calculator deplasabil nota ie poloneză/Lukasiewicz deschis luminozitate. macrocomandă bară de macrocomenzi cod de macrocomandă macrocomandă . Zip and Welch) M machine machine account machine code machine cycle machine dependent machine directory machine executable form machine executable program machine information machine instruction machine instruction set machine language machine name machine oriented language (MOL) machine-level authentication macro macro bar macro code macro command imprimantă compatibilă cu LPR interfa ă paralelă port paralel. port LPT calitate apropiată de maşina de scris apel/ procedură LRPC server de bibliotecă sistem de licen iere bitul cel mai pu in semnificativ integrare pe scară largă circuit integrat la scară largă. calculator cont al calculatorului cod-maşină ciclu al maşinii/de sistem dependent de echipament director de calculator formă accesibilă sistemului (de calcul) program direct executabil informa ii de sistem instruc iu-ne-maşină. instruc iune în cod-maşină set de instruc iuni-maşină limbaj-maşină nume de calculator limbaj orientat pe calculator. sistem de calcul.

specificare prin macrodefini ii MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol) protocol MADCAP magazine magazin/magazie magenta fucsină magnetic bubble memory memorie cu bule magnetice magnetic card cartelă magnetică.macro conversion conversie/transformare prin macrocomandă macro definition defini ie de macrocomandă macro expansion extensie de macrocomandă macro file fişier de macrocomenzi macro file options op iuni pentru fişierele de macrocomenzi macro interpreter interpretor de macrocomenzi macro invocation apelare de macrocomandă macro language macrolimbaj. nume de macrocomandă macro object obiect macro(comandă) macro procedure procedură de macrocomandă macro project items elemente de proiect de macrocomandă macro recorder subrutină pentru înregistrarea macrocomenzilor macro submenu submeniu de macrocomenzi macro text text de macrocomandă macro view prezentare de macrocomandă macroassembler macroasamblor macrobutton macrobuton macrocall macroinstruc iune macrodefinition macrodefini ie macrogenerator macrogenerator/macroprocesor macroinstruction macroinstruc iune macrolanguage macrolimbaj macroprocessing macroprelucrare. card magnetic magnetic card file registru de cartele magnetice magnetic card reader lector de cartele magnetice magnetic card storage memorie pe cartele magnetice. limbaj de macrodefinire/pentru macrocomenzi macro name denumire a macro-comenzii. memorie externă cu acces direct magnetic drum memory memorie cu tambur magnetic magnetic drum storage memorie cu tambur magnetic magnetic drum unit tambur magnetic . stocare pe discuri magnetice magnetic disk unit unitate cu discuri magnetice magnetic drum tambur magnetic. macroprocesare macroprocessor macroprocesor macrospecification macrodefinire. stocare pe cartele magnetice magnetic core storage memorie cu miezuri magnetice magnetic disk disc magnetic magnetic disk memory memorie pe disc magnetic disk storage memorie pe discuri magnetice.

memorie magnetică medii de stocare magnetice bandă magnetică cartuş cu bandă magnetică casetă cu bandă magnetică început al benzii magnetice memorie/unitate cu bandă magnetică lector de bandă magnetică înregistrator de bandă magnetică salvare pe bandă magnetică. amplificare grad de multiplicare/de mărire cursor în formă de lupă pictogramă de lupă poştă//a expedia/a trimite prin poştă cont de e-mail adresă de e-mail agent de e-mail pseudonim pentru contul de e-mail bombardament prin e-mail căsu ă poştală punte de e-mail (program) client pentru/de e-mail .magnetic field magnetic head magnetic ink magnetic ink character magnetic ink character reader magnetic ink character recognition magnetic matrix memory magnetic medium magnetic memory magnetic recording magnetic storage magnetic storage media magnetic tape magnetic tape cartridge magnetic tape cassette magnetic tape leader magnetic tape memory magnetic tape reader magnetic tape recorder magnetic tape storage magnetic tape trailer magnetic tape transport magnetic tape unit (MTU) magnetic thin-film storage magnetic track magnetical reading magnetographic printer magneto-optical (MO) cartridge magneto-optical (MO) drive magneto-resistive (MR) head magnification magnification level magnifying glass cursor magnifying glass icon mail mail account mail address mail agent mail alias mail bombing mail box mail bridge mail client câmp magnetic cap magnetic cerneală magnetică caracter (scris) cu cerneală magnetică lector de caractere (scrise) cu cerneală magnetică recunoaştere de caractere (scrise) cu cerneală magnetică memorie cu matrice magnetică suport magnetic memorie magnetică înregistrare magnetică suport magnetic. memorie cu bandă magnetică (indicator de) sfârşit al benzii magnetice antrenare a benzii magnetice unitate cu bandă magnetică memorie pe peliculă magnetică pistă magnetică citire magnetică imprimantă magnetografică casetă magneto-optică unitate magneto-optică cap magneto-rezistiv (grad de) mărire. grosisment.

mail directory mail editor mail encoding mail exchange mail exploder mail folder mail folder pane mail format mail gateway mail group mail group member mail group record mail list requests error mail package mail reader mail reflector mail rename mail robot Mail Robot (MailBot) mail server MailBot (Mail Robot) mailbox mailbox information mailbox name mailbox number mailbox selection mailbox settings mail-header mailing address mailing instructions mailing label mailing list mailing list manager mailing service mailman main channel main computer main control unit main document main entry main form main index main memory director de poştă (electronică) editor de mesaje electronice codificare a mesajelor de e-mail program pentru schimbul de mesaje electronice. sistem de distribuire a mesajelor redenumire a mesajului (electronic/de e-mail) robot de e-mail. intrare principală formular principal index principal memorie principală/centrală . program de e-mail distribuitor de e-mail dosar cu mesaje de e-mail fereastră pentru dosarele de e-mail format de mesaj electronic poartă pentru e-mail grupă de e-mail membru al grupei de e-mail înregistrare dintr-o grupă de e-mail eroare de solicitare din listele de e-mail pachet de programe e-mail program pentru citirea mesajelor de e-mail reflector de e-mail. adresă poştală instruc iuni de expediere etichetă cu adresă/pentru expedierea mesajului listă de adrese program de gestionare a listelor de adrese serviciu de curierat poştaş. robot de poştă electronică mesaj electronic/de e-mail transmis pentru ob inerea de informa ii server de e-mail mesaj electronic/de e-mail transmis pentru ob inerea de informa ii cutie poştală (electronică). căsu ă poştală. căsu ă de e-mail informa ii despre căsu a de e-mail denumire de cutie poştală. program pentru distribuirea mesajelor e-mail canal principal calculator principal unitate de comandă/de control principală document principal înregistrare principală. nume al căsu ei de e-mail număr al căsu ei de e-mail selectare a căsu ei de e-mail parametri pentru căsu a de e-mail preambul pentru mesajul e-mail adresă de e-mail.

a între ine. supercalculator sistem de calcul central/de mare putere cu alimentare mixtă a supraveghea. organizare. gestionare mod între inere. a actualiza mentenabilitate. origine//a crea. gestionar. parametri de mentenan ă lucrare/opera ie de între inere diviziune principală element/circuit majoritar portal majoritar marcă. program de gestionare casetă pentru manager . a construi fişier de construc ie format makefile pregătire interogare generatoare/creatoare de tabel interogare sintetică cu generare de tabel conectortată tabel de func ii prost formatat op iune incorectă pentru marcajul orar func ionare defectuoasă administrare administrare/management prin excep ii func ie de administrare/gestiune sistem informatic/informa ional pentru conducere/de gestiune interfa ă de administrare. mentenan ă. mod mentenan ă panou de între inere program de între inere.main memory address register (MMAR) main memory register (MMR) main menu bar main paper tray main program main report main sheet feeder main storage (MSTOR) main storage data register (MDR) main transport area main window mainframe mainframe system mains/battery powered maintain maintainability maintenance maintenance mode maintenance panel maintenance program maintenance programming maintenance settings maintenance task major tick mark majority element majority gate make make file. interfa ă de gestiune manager. makefile makefile format make-ready make-tabel query make-table summary query male connector malformed function table malformed timestamp option malfunction management management by exception management function management information system (MIS) management interface (MI) manager manager box registru de adresă a memoriei principale registru al memoriei principale bară principală de meniuri tavă de hârtie principală program principal raport principal alimentator (de hârtie) principal memorie principală/centrală registru de date al principalului dispozitiv/mediu de stocare zonă principală de transport fereastră principală calculator mainframe. uşurin ă în între inere între inere. program de mentenan ă programare de între inere parametri de între inere. calculator central (de mare putere).

transpunere. întrerupere manuală de rând legătură manuală salt manual la pagină nouă procedură manuală recalculare manuală eliminare manuală trecere manuală în standby îngropare manuală producător variantă/metodă de fabrica ie rela ie multiformă/plurivalentă reprezentare. reprezentare. stepping) many-to-many relation . (adj. comandă manuală salt manual la rând nou. atribuire a unei litere. alocat mapped link legătură alocată mapped section sec iune alocată mapped view vedere alocată alocare. ghid de utilizare. stabilire a coresponden ei mapping Manchester encoding mandatory mandatory group mandatory user profile manipulate manipulated manipulating files man-machine language mantissa manual manual answering manual calling manual devices manual exposure manual feed manual function manual hyphenation manual input manual line break manual link manual page break manual procedure manual recalculation manual removal manual suspend manual tombstoning manufacturer manufacturing stepping (mfg. mapare. mapat. a reprezenta.codificare bifazică/de tip Manchester obligatoriu grupă obligatorie profil de utilizator obligatoriu a manevra manipulat gestionare de fişiere.) manual răspuns manual apelare manuală dispozitive manuale expunere manuală alimentare manuală func ie manuală despăr ire manuală în silabe introducere manuală. cartare. a transpune. manipulare de fişiere limbaj ommaşină mantisă manual. asociere. transpunere//a asocia. a aloca o literă map map expanded memory pages alocare de pagini de memorie expandată map network drive alocare a unită ii de re ea map number alocare de număr mapfile fişier de alocări MAPI (Messaging Application Program(ming) Interface) interfa ă de programare a aplica iilor de curierat MAPI 1+ interfa ă MAPI 1¢ mapped cartografiat. hartă (a memoriei).

aplicare a unei măşti pensulă de mascare/de acoperire mască de eliminare expediere cu listă de adrese. mod de mapare. discmatri ă. master. control pentru afişor afişor de text derulant. afişor. casetă de afişare a unui text derulant control pentru text derulant.mapping file mapping mode mapping type marching black ants marching red ants margin margin note marginal cost margins mark mark scanning mark sensing mark to retrieve marked marker Markov chain Markov process markup language markup syntax marquee marquee control marquee display marquee tool marshal marshalling martian packet MAS (Multimedia Access System) mask mask channel mask-in masking masking brush mask-out mass mailing mass storage mass storage classes mass storage system master master adapter master boot record (MBR) master browser master card master class fişier de alocări mod de alocare. sector de încărcare principal browser principal cartelă principală clasă principală . casetă de afişare a unui text derulant instrument de selectare a anula. triere pachet mar ian. detectare a marcajelor marcare pentru extragere/preluare marcat marcă. original adaptor principal sector principal de ini ializare. expediere în masă memorie de mare capacitate. a tria ordonare. marcator lan Markov proces Markov limbaj de balizare/marcare sintaxă/elemente de balizare/marcare text derulant. mod de transpunere. memorie de masă clase de memorii de mare capacitate/de masă unitate de memorare de mare capacitate matri ă. mod de cartare tip de alocare coloană de furnici negre coloană de furnici roşii margine notă de margine costuri marginale margini marcare//a marca scanare/citire optică a marcajelor sesizare a marcajelor. a ordona. pachet de pe Marte sistem de acces la datele multimedia mască//a masca canal mască mască de păstrare mascare.

document central fişier principal/de referin ă/original tabel de fişier principal compunere principală server principal flux (de date) principal tabel de referin ă/original/principal/etalon bandămatri ă bază de date principală a conturilor de utilizator mod de afişare matri ă glisor principal pentru volum.master copy master database master database file master document master file master file table master merge master server master stream master table master tape master user account database master view master volume slider master-child linkage masthead MAT (Memory Address Test) match match brace match case matching matching phrases matching records matching words math coprocessor math/trigonometry function mathematical induction mathematical programming mathematical software matrix matrix memory matrix printer matrix printing matrix processing matrix storage maximize Maximize button maximum allowable setting maximum frame size setting maximum number maximum packet size maximum RAM versiune master/originală/principală. coresponden ă. a afişa cu dimensiunile maxime buton de maximizare valoare maximă admisă valoare maximă pentru dimensiunea blocului (de date). pentru reglarea volumului sonor legătură părintecopil casetă tehnică. element identic. valoare maximă pentru dimensiunea cadrului număr maxim mărime maximă a pachetului dimensiune maximă de RAM . suprapunere expresii similare. matri ă. ocuren ă//a corespunde. titlu principal într-un buletin informativ. casetă de titlu verificare a adresei dispozitivului de stocare identitate. expresii corespondente înregistrări identice cuvinte corespondente coprocesor matematic func ie matematicătrigonometrică induc ie matematică programare matematică software/program matematic matrice (de ace) memorie matricială imprimantă matricială imprimare matricială prelucrare a matricelor memorie matricială a maximiza. a reproduce parantezăpereche respectare a casei de literă adaptare. original bază de date principală fişier cu baza de date principală document principal/original.

timp mediu de bună func ionare. timp mediu de func ionare corectă timp mediu (de func ionare corectă) înaintea primei defec iuni timp mediu de refacere timp mediu de reparare dispozitiv de comandă/de intrare sistem de unită i de măsură unită i de măsură mouse mecanic medii. suporturi de date schimbare a suportului (de date) alegere a suportului (de date) dispozitiv MCI interfa ă pentru controlul componentelor multimedia.maximum transmission rate maximum transmission unit (MTU) Mb (Megabit) MB (Megabyte) Mbps MBR virus MCA (Micro Channel Architecture) MCA adapter MCA game port MCA network card MCB (Micro Channel Bus) MCGA (Multicolor Graphics Array) MCI (Media Control Interface) MCI control of source video MCI driver for AVI MCM (Monte Carlo Method) MCNS (Multimedia Cable Network System) MD5-CHAP MDA (Monochrome Display Adapter) MDI (Multiple Document Inter-face) MDR (Main Storage Data Register) mean access time mean down time mean rate accuracy mean service rate mean time between failure (MTBF) mean time to failure mean time to first failure mean time to recovery mean time to repair means of input measurement system measurement units mechanical mouse media media change media choice Media Control Device media control interface (MCI) media conversion media conversion program viteză maximă de transmisie unitate de transmisie maximă megabit megaoctet megabi i pe secundă virus de MBR magistrală IBM adaptor MCA port de jocuri MCA placă de re ea MCA magistrală de extensie IBM standard de placă grafică interfa ă pentru controlul componentelor multimedia control MCI al sursei video driver MCI pentru AVI metoda Monte Carlo standard pentru sisteme de re ea prin cablu Message Digest 5 Challenge Handshake Authentication Protocol standard de placă grafică pentru monitor monocrom interfa ă multidocument registru de date al principalului mediu/dispozitiv de stocare timp mediu de acces timp mediu de indisponibilitate/nefunc ionare precizie nominală medie viteză medie de servire durată medie înaintea primei defectări. timp mediu între defec iuni/căderi. standard pentru controlul dispozitivelor multimedia conversie de suport program de conversie (de) suport. timp mediu de func ionare corectă timp mediu între defec iuni. program de transfer pe suporturi .

media failure media header media independent interface (MII) media list media name media pools media removal media standardization media view medium medium access control medium access control protocol medium access control sublayer medium safety medium scale integrated circuit medium-scale-integrated (MSI) medium-sized network meeting planner meeting request meg megamegabits per second (Mbps) megabyte (MB) megaflop megahertz (MHz) member member function member ID member pane member record member server member variable membership ID membrane keyboard memo (memorandum) memo header style memory memory access memory access channel memory address memory address range memory address register memory address test (MAT) eroare a suportului de date antet al suportului de date interfa ă independentă de mediul de transmisie a datelor listă de medii nume al suportului de date. minută stil de antet de memorandum memorie acces la memorie canal de acces la memorie adresă de memorie domeniu de adrese de memorie registru de adresă a memoriei verificare a adresei dispozitivului de stocare . notă internă.(106) megabi i pe secundă megaoctet megaflop megahertz membru func iemembru identificator de membru sec iune/cadru pentru membri înregistrare membru server component variabilă-mem-bru identificator/indicativ de membru tastatură cu membrană circulară. nume al mediului grupări de medii îndepărtare a suportului de date standardizare a suportului vedere a suportului de date mediu. suport control al accesului la mediu protocol pentru controlul accesului la mediu substrat pentru controlul accesului la mediu securitate medie circuit integrat pe scară medie integrat pe scară medie re ea de dimensiuni medii calendar pentru şedin e solicitare de întrunire mega. megaoctet mega. notă informativă.

program de gestionare a memoriei hartă a memoriei model de memorie modul de memorie suprapunere a memoriei paginare a memoriei parti ionare a memoriei port de memorie . rezervare de memorie eroare de alocare de memorie solicitare de alocare de memorie apertură de memorie arhitectură a memoriei banc de memorie adresă în memoria de bază bit de memorie bloc de memorie tampon al memoriei spa iu din memoria tampon memorie cache. memorie de accelerare capacitate de memorare/de stocare card de memorie celulă de memorie. loca ie de memorie verificare a memoriei (de lucru) cip/circuite de memorie conflict de memorie con inut al memoriei blocuri de control al memoriei standard de afişare video ciclu al memoriei memorie.memory allocation memory allocation failure memory allocation request memory aperture memory architecture memory bank memory base address memory bit memory block memory buffer memory buffer space memory cache memory capacity memory card memory cell memory check memory chip memory conflict memory contents memory control blocks memory controller gate array memory cycle memory device memory device context memory dump memory error memory fault memory footprint memory header memory hierarchy memory highlight memory leak memory load index memory location memory management memory manager memory map memory model memory module memory overlay memory paging memory partitioning memory port alocare de memorie. blocări de memorie index de încărcare a memoriei loca ie/celulă de memorie gestiune a memoriei manager de memorie. dispozitiv de stocare context de dispozitiv în memorie golire/vidare a memoriei eroare de memorie eroare de memorie amprentă în memorie antet de memorie ierarhie a memoriei marcare în memorie pierdere de memorie.

urmărire a proceselor din memorie ocupare/alocare a memoriei. urmărire a proceselor din memorie monitorizare a memoriei. utilizare a memoriei modificare a ocupării memoriei istoric al ocupării memoriei cuvânt memorie calculator cu memorie redusă/insuficientă aplica ie avidă de memorie program de gestionare a memoriei extensie pentru memoria mărită program rezident în memorie mediu cu memorie limitată meniu module de extensie pentru meniuri bară cu meniuri titlu al meniului comandă din meniu con inut de meniu controale de meniu. articol/linie de meniu. elemente de comandă din meniu intrare/articol din meniu grefare de meniu pointer de meniu element de meniu. interval de memorie citire din memorie registru de memorie cerin e de memorie rezident în memorie resursă de memorie registru de căutare în memorie rutină de căutare în memorie spa iu al memoriei (interne) sistem de memorie urmărire a memoriei.memory print memory protection memory range memory read memory register memory requirements memory resident memory resource memory search register memory search routine memory space memory system memory trace memory tracing memory usage memory usage delta memory usage history memory word memory-constrained system memory-hungry application memory-management program memory-matched extension memory-resident (TSR) program memory-restricted environment menu menu add-ins menu bar menu caption menu command menu contents menu controls menu entry menu grafting menu handle menu item menu list menu name menu negociation menu option menu popup menu script file menu software menu system listare a memoriei protec ie a memoriei domeniu de memorie. comandă din meniu listă de meniu nume de meniu negociere de meniu op iune din meniu casetă derulantă de meniu fişier script de meniu program cu meniuri sistem de meniuri .

a fuziona. fuzionat. a combina fişier de fuziune/combinare a datelor sursă de date pentru fuziune/combinare document de fuziune/combinare câmp de fuziune/combinare/compunere fişier de fuziune/combinare rutină de prelucrare pentru contopire/comasare opera ie de fuziune/combinare op iunile pentru fuziune/combinare tipărire a mesajelor fuzionate/compuse înregistrări de comasare contopit. format de mesaj grupe de mesaje mediu de procesare a mesajelor serviciu de procesare a mesajelor sistem de procesare a mesajelor antet de mesaj antet al mesajului. comasat program de interclasare/fuzionare re eaplasă/reticulată mesaj alocări de mesaje zonă/suprafa a/fereastră pentru mesaje casetă de mesaje cuplor de transmisie în mod mesaj control al mesajelor (recep ionate) controale pentru mesaje corelator de mesaje fereastră pentru editarea mesajelor. a contopi. protocol de mesaje ciclu/buclă de mesaje op iuni pentru mesaje sistem de curierat. sistem pentru schimbul de texte prin mesaje panou/sector/fereastră/sec iune de mesaje prelucrare a mesajului . fereastră a editorului de mesaje filtru de mesaje format al mesajului.menu text menu-driven program merge merge data file merge data source merge document merge field merge file merge handler merge operation merge options merge printing merge records merged merging program mesh network message message allocations message area message box message communication controller (CT QM) message control message controls message correlator message editor window message filter message format message groups message handling environment message handling service message handling system message header message heading message ID message identification message identifier (MID) message label message log message loop message options message oriented text inter-change system message pane message processing text de meniu program controlat prin meniuri a compune. indicativ de mesaj etichetă de mesaj jurnal de mesaje. titlu al mesajului identificator de mesaj identificare a mesajelor identificator de mesaj.

derulare prin metafişier metafilepict imagine de metafişier metal case carcasă metalică metalanguage metalimbaj metal-oxide semiconductor (MOS) semiconductor metal-oxid. client pentru (trimiterea de) mesaje messaging protocol protocol de curierat. interfa ă API pentru curierat messaging client client de curierat. protocol pentru (trimiterea de) mesaje messaging settings parametri pentru mesaje messaging system sistem de curierat metaassembler metaasamblor metabase metabază metacharacter metacaracter metadata metadate metafile metafişier metafile picture imagine (dintr-un) metafişier metafile spooling memorare temporară (în metafişier). text de mesaj titlu al mesajului transfer de mesaje agent pentru transferul mesajelor sistem pentru transferul mesajelor fereastră pentru mesaje arhitectura bazată pe mesaje transmitere de mesaje infrastructură pentru transmiterea de mesaje şi pentru programele de grup Messaging Application Program(ming) Interface (MAPI) interfa ă de programare a aplica iilor de curierat. variabilă metalingvistică . cip MOS metal-oxide varistor (MOV) varistor metal-oxid metavariable metavariabilă.message pump message queue message queue service message queuing message queuing services (MQS) message retrieval message routing message rules message screen message segment message settings message sink message source message storage message switching message text message title message transfer message transfer agent (MTA) message transfer system message window message-driven architecture messaging messaging and groupware infrastructure coadă de distribu ie a mesajelor şir/coadă de mesaje serviciu de distribuire organizată a mesajelor organizare a mesajelor pentru expediere servicii pentru înşiruirea mesajelor extragere/încărcare de mesaje dirijare a mesajului reguli pentru mesaje ecran cu mesaj segment de mesaj atribute de configurare pentru mesaje colector de mesaje sursă a mesajului salvare a mesajului comutare a mesajelor/ de mesaje text al casetei de derulare. interfa ă MAPI.

magistrală de extensie IBM microcard microcartelă (perforată) microchip microcip. extensie a fişierelor audio (în format MIDI) MID (Message Identifier) identificator/indicativ de mesaj middle paper tray tavă de alimentare mediană middle tier etaj median .5 inci microinstruction microinstruc iune microkernel micronucleu micron micron microoperation microopera ie microphone microfon microprocessor microprocesor microprogram microprogram microprogramming microprogramare MID format de fişier de sunet. procesare mezzotinto MFF extensie de fişier audio (în format MIDI) MFLOPS (Million Floating Point Operations Per Second) milioane de opera ii în virgulă mobilă pe secundă MFM (Modified Frequency Modulation) modula ie în frecven ă modificată MFM controller controler MFM MFP (Multifunctional Peripheral) dispozitiv periferic multifunc ional MFS (Macintosh File System) sistem de organizare a fişierelor (din Macintosh) MHS variantă Novell de poştă electronică MHz megahertz MI (Management Interface) interfa ă de gestiune/administrare MIB (Management Information Base) bază de date MIB MIC (Message Integrity Code) cod de verificare a integrită ii mesajelor micromicro (10-3) Micro Channel Architecture (MCA) arhitectură de microcanal micro channel bus (MCB) magistrală de microcanal.method error eroare de metodă method parameter parametru de metodă metric metrică metrified user utilizator care foloseşte sistemul metric metropolitan area network (MAN) re ea metropolitană mezzotint gravuri mezzotinto mezzotinting aplicare a procedeului de mezzotinto. microprogram de testare microelectronics microelectronică microfilm microfilm microfloppy dischetă de 3. calculator personal microdiagnostics microdiagnostic. circuit integrat microcode microcod micro-code level nivel de micro-cod Microcom Networking Protocol protocol MNP microcomputer microcalculator.

calculator central într-o LAN mini-driver minidriver mini-frame header file fişier de antet mini-cadru minimax minimax. punct şa minimax principle (principiul) minimax minimization minimizare minimize a minimiza Minimize button buton de minimizare . a migra migrated code cod transpus migration migrare. fişier audio MIDI input intrare MIDI MIDI input level nivel de intrare MIDI MIDI instrument definition defini ie de instrument MIDI MIDI interface interfa ă MIDI MIDI Manufacturers’ Association (MMA) Asocia ia Producătorilor de Componente MIDI MIDI Mapper driver pentru redarea fişierelor de sunet MIDI music muzică MIDI MIDI port port MIDI MIDI properties proprietă i MIDI MIDI scheme schemă MIDI MIDI sequence secven ă MIDI MIDI sequencer secven iator MIDI MIDI stream flux de date MIDI midtone ton mediu.middle tray tavă mediană middleware programe intermediare MIDI (Musical Instruments Digital Interface) interfa ă digitală pentru instrumente muzicale MIDI file fişier MIDI. transpunere migration plan plan de conversie/transpunere migration scenario scenariu de transpunere/conversie migration tools instrumente pentru migra ie/conversie MII (Media Independent Interface) interfa ă independentă de mediul de transmisie a datelor millimilimillion floating point operations per second (MFLOPS) milioane de opera ii în virgulă mobilă pe secundă million instruction per second (MIPS) milioane de instruc iuni pe secundă millisecond (ms) milisecundă MILNET re ea de comunica ii militară a SUA mini-AT-size case carcasă mini-AT miniature title bar bară de titlu miniaturală minicard minicartelă minicomputer minicalculator. nuan ă medie mid-tower tipodimensiune de carcasă MIF (Management Information File) fişier de date MIF migrate a transpune.

cuvânt ortografiat greşit greşeală adresare mixtă nota ie cu baze multiple sistem de numera ie cu baze multiple referin ă mixtă la celulă diagramă mixtă cu coloane şi linii grafic mixt cu coloane şi linii mediu mixt mod de operare mixt sistem de numera ie cu bază mixtă cheie principală. reproducere diverse configura ie eronată contradic ie. conflict nereuşită lipsă. inexistent program de cache inexistent impuls lipsă aplica ie de lucru indispensabilă cuvânt scris/ortografiat greşit ortografiere greşită. incompatibilitate. oglindire//a oglindi unitate de disc oglindă replică în oglindă/simetrică set-oglindă sit-oglindă configura ie în oglindă/simetrică set-oglindă volum-oglindă oglindire. cheie primară cheie de mesaj cifrat cheie principală.minimized minimum password length miniport driver mini-server mini-tower mini-tower case minute-to-minute charge MIPS (Million Instructions Per Second) mirror mirror drive mirror image mirror set mirror site mirrored layout mirrored set mirrored volume mirroring miscellaneous misconfiguration mismatch miss missing missing cache program missing pulse mission-critical application misspelled word misspelling mistake mixed addressing mixed base notation mixed base numeration system mixed cell reference mixed column/line chart mixed column/line graph mixed environment mixed mode mixed radix numeration system MK (Master Key) MK (Message Key) M key (Master Key) MMAR (Main Memory Address Register) MMC snap-in MMR (Main Memory Register) minimizat lungime minimă a parolei driver de miniport aplica ie mini-server tipodimensiune de carcasă carcasă minitower taxare la minut milioane de instruc iuni pe secundă oglindă. cheie primară registru de adresă a memoriei principale modúl de extensie al consolei MMC registru al memoriei principale .

utilizator mobil/flotant casetă de dialog modală mod indicator de mod sesiune în modul MS-DOS model sistem bazat pe modele bază de date model nemodal casetă de dialog nemodală casetă de dialog nemodală pointer de mini-cadru nemodal modem. unitate magneto-optică utilizator de calculator portabil mediu mobil integrare a re elelor de comunica ie mobilă procesor mobil utilizator de calculator portabil. compatibilitate cu grupările de modemuri închidere/oprire a modemului proprietă i ale modemului cerin e pentru modem difuzor al modemului viteză a modemului stare a modemului tip de modem utilizare a modemului. comprimare a modemului stare a modemului configura ie a modemului legătură prin modem modem duplex identificator de modem informa ii despre modem grupări de modemuri facilită i pentru grupări de modemuri. transmitere de date prin modem canal (de discu ii) moderat/cu moderator .MMX (Multimedia Extension) MMX processor mnemonics MNI (Mobile Network Integration) MNP (Microcom Networking Protocol) MO disk MO drive mobile computer user mobile environment mobile network integration (MNI) mobile processor mobile user modal mode mode indicator mode session model model based system model database modeless modeless dialog modeless dialog box modeless mini-frame pointer modem (MOdulator/DEModulator) modem address modem compression modem condition modem configuration modem connection modem duplex modem ID modem information modem pool modem pool support modem power down modem properties modem requirements modem speaker modem speed modem status modem type modeming moderated channel tehnologie multimedia procesor MMX mnemonică integrare a re elelor de comunica ie mobilă protocol de corectare a erorilor disc MO. adaptor de linie adresă de modem comprimare pentru modem. disc magneto-optic unitate MO.

tastă suplimentară a modifica drepturi de modificare.moderated conference moderate-speed telecommunication connection moderator MODI (Modified Distribution) modification date modification file modified modified chart modified frequency modulation (MFM) modified frequency modulation recording modified report modifier modifier key modify modify privileges Modula-2 modular accounting package modular connection modular hardware expansion modular jack modular nature modular program modular programming modular redundancy modular structure modularization modulation modulation protocol modulation rate modulation type modulator module module list module name module type modulo N check modulo N counter modulo two sum moiré moiré effect MOL (Machine Oriented Language) monadic operation monadic operator conferin ă moderată/cu moderator legătură de telecomunica ii de viteză medie moderator distribuire modificată dată a modificării fişier de modificare (cu extensia MST) modificat diagramă modificată modula ie în frecven ă modificată înregistrare prin modularea frecven ei modificate raport modificat modificator tastă modificatoare. dispozitiv pentru modulare modul listă de module nume de modul tip de modul control modulo N numărător modulo N sumă modulo doi moar efect de moar limbaj orientat pe calculator/maşină/sistemul de calcul opera ie monadică operator monadic . jack de telefon natură modulară program modular programare modulară redundan ă modulară structură modulară modularizare modulare protocol de modulare frecven ă de modulare tip de modulare modulator. privilegii de modificare limbaj de programare de nivel înalt pachet modular de programe de contabilitate sistem de conectare modular dezvoltare modulară a calculatorului jack modular. jack RJ-11.

nuan e de gri adaptor de afişare monocrom. supraveghere sistem de monitorizare monocrom monocrom. monitor a/n imprimantă monocromă. standard de placă grafică pentru monitor monocrom mod monocrom monitor monocrom. tehnică de anima ie tranzistor MOS bitul cel mai semnificativ cifra cea mai semnificativă listă a celor mai recent folosite comenzi. a insera un disc într-o unitate de disc.monetary format moniker moniker class monitor monitor calibration monitor phosphors monitor profile monitor settings monitor size monitor type monitoring monitoring system mono monochrome monochrome display adapter (MDA) monochrome mode monochrome monitor monochrome printer monolithic integrated circuit monoprogramming monospace monospaced font monospaced text monostable trigger circuit monouser Monte Carlo method (MCM) morphing MOS (Metal-Oxide-Semiconduc-tor) most significant bit (MSB) most significant digit most-recently-used (MRU) motherboard motherboard resources mothercard motion motion blur motion dynamics Motion JPEG motion wakeup mount mounted drive mounting brackets format monetar/financiar pseudonim clasă pseudonim monitor. a instala. configura ie a monitorului parametri pentru monitor dimensiuni ale monitorului tip de monitor monitorizare. imprimantă a/n circuit integrat monolitic monoprogramare monospa iat font monospa iat text monospa iat circuit basculant monostabil monoutilizator metoda Monte Carlo metamorfozare. sistem de monitorizare calibrare a monitorului (matrice de) luminofori ai monitorului profil de monitor. a monta. a plasa (într-un dosar) unitate plasată într-un dosar riglete . listă a celor mai recent folosite fişiere placă de bază resurse ale plăcii de bază placă de comandă mişcare înce oşare de mişcare dinamică de mişcare/de anima ie standard de comprimare pentru fişiere video punere în mişcare a încărca.

durere de cot datorată utilizării mouse-ului marcare cu mouse-ul ac iune a mouse-ului indicator al mouse-ului tip de indicator de mouse port pentru mouse. deplasare chenar deplasabil/flotant/mişcător Grupul de Exper i în Cinematografie calcul cu virgulă mobilă/flotantă control multifunc ional al dispozitivelor periferice calculator personal multimedia. port serial dependent de calculator rezolu ie a mouse-ului rată de eşantionare a mouse-ului sensibilitate a mouse-ului pentru reactivare parametri (de configurare) pentru mouse compatibilitate a mouse-ului urmă a indicatorului. standard pentru calculatoare multimedia . standard pentru calculatoare multimedia standard pentru calculatoare multimedia standard MPC.mount-point mousable interface mouse mouse action mouse button mouse configuration mouse cursor mouse device mouse driver mouse elbow mouse highlight mouse operation mouse pointer mouse pointer type mouse port mouse potato mouse resolution mouse sample rate mouse sensitivity for unblanking mouse settings mouse support mouse trails mouse-controlled mouse-driven MouseKey mouse-oriented program MOV MOV (Metal-Oxide Varistor) movable box movable memory move move handle movie camera icon movie clip movie size moving moving border Moving Picture Experts Group (MPEG) moving point calculation MPC (Multifunction Peripheral Controller) MPC (Multimedia Personal Computer) MPC Level 2 MPC standard punct de încărcare interfa ă care acceptă mouse mouse (pl. mărime a ferestrei video mutare. mice . „urme” lăsate de mouse pe ecran controlat prin mouse comandat prin mouse simulare de mouse. mouse din taste program gândit pentru lucrul cu mouse-ul format de fişier video (QuickTime) varistor metal-oxid casetă deplasabilă/mobilă memorie deplasabilă. a muta selector de deplasare (pentru barele cu instrumente) pictogramă de cameră video fragment de film mărime a filmului. mouse de la tastatură.mouse-uri) ac iune a mouse-ului buton al mouse-ului configura ie a mouse-ului indicator/cursor al mouse-ului mouse driver de mouse cot dureros. memorie amovibilă a deplasa.

cap magnetorezistiv listă a celor mai recent folosite fişiere/comenzi milisecundă mod MSApps unitate de re ea MSApps cale de re ea MSApps server de re ea MSApps cifra cea mai semnificativă care rulează sub MS-DOS. MPEG extensie de fişier video repartizor pentru mai mul i furnizori standard pentru monitoare standard pentru monitoare standard pentru porturi MIDI servicii pentru înşiruirea mesajelor tehnologie de comprimare pentru modemuri cap MR.MPC-2 (MPC Level 2) MPD (Mini-Port Driver) MPEG (Motion Picture Experts Group) MPEG audio MPEG movie viewer MPEG video MPEGPlay MPG MPR (Multiple Provider Router) MPR I MPR II MPU 401 MQS (Message Queuing Services) MR (Modified Read) MR head (Magneto-Resistive Head) MRU (Most-Recently-Used) ms MSApps mode MSApps net drive MSApps net path MSApps net server MSD (Most Significant Digit) MS-DOS based MS-DOS compatibility mode MS-DOS drivers MS-DOS mode MS-DOS prompt MS-DOS QBasic MS-DOS session MS-DOS-based application MSI (Medium-Scale-Integrated) MSMQ persistent store MSMQ service MSTOR (Main Storage) MTBF (Mean Time Between Failure) MTU (Magnetic Tape Unit) MTU (Maximum Transmission Unit) multi select multiaccess multiaccess computer multiaccess system multicolor Multicolor Graphics Array (MCGA) standard pentru calculatoare multimedia driver de mini-port format de fişier video format MPEG audio stereo program pentru redarea filmelor MPEG. prezentator pentru filme video format MPEG video aplica ie pentru fişiere MPG. aplica ie pentru DOS mod compatibilitate MS-DOS driver MS-DOS mod MS-DOS solicitare de comandă MS-DOS. multiacces calculator multiacces/cu acces multiplu sistem (de calcul) cu acces multiplu/ cu acces prin mai multe terminale/ multi-acces policrom. timpul mediu de bună func ionare unitate cu bandă magnetică unitate de transmitere maximă selec ie multiplă acces multiplu. acces prin mai multe terminale. multicolor standard de placă grafică. prompt MS-DOS mediul de programare BASIC îmbunătă it sesiune MS-DOS aplica ie sub MS-DOS integrat pe scară medie memorie MSMQ permanentă serviciu MSMQ. standard pentru componente de afişare . serviciu de criptografiere memorie principală durată medie înaintea primei defectări.

standard pentru calculatoare multimediale .multicolor printing multi-column multicolumn query multiconnected network MULTICS multidisk system multidrop multifield data multifunction PC Card multifunctional peripheral (MFP) multihome machine multihomed multihomed server multihop multilanguage support multilaunching multilayered directory multilayered network multilevel address multilevel list multilevel sort multiline multiline graph multilink multilinking options multimaster replication multimedia multimedia access system (MAS) multimedia application multimedia authoring tool multimedia clip Multimedia Compact Disc (MMCD) multimedia components multimedia computer multimedia driver multimedia enhancements multimedia extension (MMX) multimedia extension processor multimedia extensions multimedia feeder multimedia file Multimedia PC Multimedia Personal Computer (MPC) imprimare policromă pluricolumnar interogare multicoloană re ea multiconectată/distribuită sistem de operare multi-utilizator sistem multidisc multipunct date multicâmp PC Card multifunc ional. driver multimedia extensii multimediale tehnologie multimedia procesor MMX. multimediatic sistem de acces la datele multimedia aplica ie multimedială. adresă indirectă listă multinivel. aplica ii multimedia calculator multimedial driver multi-medial. aplica ie multimedia instrument de crea ie pentru aplica ii multimediale clip multimedial standard de CR-ROM componente multimediale. procesor cu facilită i extinse pentru multimedia extensii multimediale alimentator multimedial fişier multimedial calculator personal multimedial calculator personal multimedial. placă PC Card multifunc ională dispozitiv periferic multi-functional sistem multidomiciliu multidomiciliu. pluridomiciliat server multi-domiciliu transmitere multisegmen-tară compatibilitate multilingvistică lansări multiple director multistrat/stratificat re ea multistrat/stratificată adresă multi-nivel. listă cu mai multe niveluri sortare pe mai multe niveluri multi-rând grafic multilinar polilegătură op iuni multilegare replicare/reproducere multioriginal multimedial.

policolor (culori aleatorii) ore de programare multiple selectare multiplă. afişare pe mai multe monitoare facilită i plurimonitor/pentru folosirea mai multor monitoare cu mai multe pagini/pagini multiple. multi-pagină document multipaginat formular cu mai multe pagini/multi-pagină document cu mai multe pagini. document multi-pagină procedură de copiere multifazică generator de tact polifazic multiplu acces multiplu adresă multiplă calculator cu adrese multiple/ cu mai multe adrese ini ializare multiplă comenzi multiple conversii multiple interfa ă multi-document domenii multiple declanşare multiplă monitor cu frecven e multiple linii multiple digitizor multipunct încărcare a mai multor programe simultan repartizor pentru mai mul i furnizori servere proxy/reprezentante multiple perforare multiplă multi-color (culori aleatorii). selec ie multiplă şir multiplu lucrări multiple vederi multiple înregistrare multizonală configura ie cu ini ializări multiple func ie/op iune pentru ini ializare multiplă sistem multi-unitate (în) precizie multiplă interogare multitabel multiform . standard pentru calculatoare multimediale prezentare multimedială parametri multimediali schemă audio multimedială set de componente pentru transformarea în calculator multimedial plurimonitor.Multimedia Personal Computer-2 (MPC-2) multimedia presentation multimedia settings multimedia sound scheme multimedia upgrade kit multimonitor display multimonitor support multipage multipage document multipage form multipage printout multi-pass copy multi-phase clock generator multiple multiple access multiple address multiple address computer multiple boot multiple commands multiple conversions Multiple Document Interface (MDI) multiple domains multiple firing multiple frequency monitor multiple lines multiple point digitizer multiple program loading multiple provider router (MPR) multiple proxies multiple punching multiple random colors multiple schedule times multiple selection multiple string multiple tasks multiple views multiple zone recording (MZR) multiple-boot configuration multiple-boot feature multiple-drive system multiple-precision multiple-table query multiple-valued calculator personal multimedial.

sarcină multiplă citiri şi scrieri în modul multioperare/multisarcină sistem (de calcul) multisarcină multitasking. multisarcină sistem multifir/multifilar . multioperare/multitasking multiprogramare cu memorie virtuală alimentator (de hârtie) universal server universal tavă universală casetă de dialog plurietichetată/cu etichete multiple/ pe mai multe rânduri monitor cu frecven ă de baleiere multiplă driver multiscaner monitor cu frecven ă de baleiere multiplă. func ie tabelară multiinstruc iune monitor multisync multisarcină. monitor multiscan selec ie multiplă tranzac ie multiserver standard de înregistrare Photo-CD multisesiune func ie cu valori întabelate.multiple-valued function multiplex multiplexer (mux) multiplexer channel multiplexing multiplication multiplication formula multiplication operator multiply instruction multi-point multipoint conferencing multipoint connection multipoint data conferencing multi-port serial card multiprocessing multiprocessing operating system multiprocessor multiprocessor environment multiprocessor kernel multiprocessor PC multiprocessor server multiprocessor support multiprocessor synchronization multiprocessor system multiprogramming multiprogramming with virtual storage (MVS) multipurpose feeder multipurpose server multi-purpose tray multirow tabbed dialog multiscan monitor multi-scanner software driver multiscanning monitor multiselect multiserver transaction Multisession PhotoCD multistatement table-valued function multisync monitor multitask multitask read and write multitask system multitasking multithread func ie multiformă multiplex//a multiplexa multiplexor canal multiplexor multiplexare înmul ire formulă pentru înmul ire/de multiplicare operator de înmul ire/multiplicator/de multiplicare instruc iune de înmul ire multi-punct conferin e multipunct legătură multipunct conferin e de date multipunct placă serială multi-port multiprelucrare/multiprocesare sistem de operare multiprocesare/multiprelucrare multiprocesor mediu multiprocesor nucleu multiprocesor calculator multiprocesor server multiprocesor facilită i multiprocesor sincronizare a procesoarelor sistem multiprocesor multiprogramare. lucrul în mai multe programe simultan. (mediu) multiopera ie.

clip sonor compunere a muzicii. listă multiplu înlăn uită arbore multicăi. excludere reciprocă obiect mutex. generare (electronică) a partiturii interfa ă digitală pentru instrumente muzicale mutex. obiect de excludere reciprocă autentificare reciprocă excludere mutuală/reciprocă informa ie mutuală măsură a informa iei mutuale. clip muzical.multithreaded multithreaded application multithreaded spooler architecture multithreading multitier client/server application multi-tone multiuser multiuser configuration multiuser copy multiuser editing multiuser environment/mul-tiuser environment multiuser operating system multiuser security multi-user settings multiuser system/multi-user system multiuser workbook multivalued dependency multivideo system (MVS) multi-way list multi-way tree multiword DMA multiword DMA mode 1 music clip musical composition Musical Instruments Digital Interface (MIDI) mutex mutex object mutual authentication mutual exclusion mutual information mutual information measure mutually exclusive mutually exclusive choices MVS (Multiprogramming With Virtual Storage) MVS (Multivideo System) MZR (Multiple-Zone Recording) n address instruction n-adic operation name name cache name conflict name control name list multifilar aplica ie multifir/multifilară arhitectură cu derulator multifilar execu ie multifilară. arbore de ordin > 2 sistem de transfer a mai multor cuvinte de comandă mod de operare al hard-discurilor EIDE fragment muzical. incompatibil op iuni cu excludere reciprocă/incompatibile multiprogramare cu memorie virtuală sistem multivideo înregistrare multizonală instruc iune cu n adrese opera ie nadică nume sector de cache pentru denumiri conflict de nume control pentru nume/pentru introducerea numelui listă cu nume . execu ie în fir multiplu aplica ie client-server multietajată multiton multiutilizator configura ie multiutilizator exemplar partajat/multiutilizator editare multiutilizator/de către mai mul i utilizatori mediu multiutilizator/cu mai mul i utilizatori sistem de operare multiutilizator securitate multiutilizator parametri multiutilizator sistem multiutilizator registru de calcul multiutilizator/partajat dependen ă plurivalentă sistem multivideo listă multidirec ională/multiplă. măsură a incertitudinii realizării unui eveniment cu excludere reciprocă/mutuală.

nonconjunc ie nano. a reduce bandă îngustă server NAS.(10-9) nanosecundă nanotehnologie punct de acces la re ea platformă a aplica iilor de re ea a limita. func ie logică poartă NU-+I opera ie NU-+I. server de acces în re ea centrul NCSC Laboratorul Na ional pentru Sisteme de Calcul din SUA Infrastructura Na ională de Informa ii din SUA Organiza ia Na ională de Informare pentru Standardizare facilită i pentru limba na ională Re eaua Na ională de Cercetare şi Educa ie (SUA) Funda ia Na ională pentru +tiin ă din SUA Comitetul Na ional de Standardizare pentru Televiziune aplica ie nativă .name recognition name release request name resolution name server name server record name space name table name tag named argument named combination named constant named group named location named pipe named placeholder named range named value named variable named view namespace naming context naming scheme naming violation NAND NAND gate NAND operation nanonanosecond (ns) nanotechnology NAP (Network Access Point) NAP (Network Application Platform) narrow narrowband NAS (Network Access Server) National Computer Security Center National Computer Systems Laboratory (NCSL) National Information Infrastructure (NII) National Information Standards Organization (NISO) national language support (NLS) National Research and Education Network (NREN) National Science Foundation (NSF) National Television Standards Committee (NTSC) native application recunoaştere a numelor solicitate de eliberare de nume rezolu ie a numelor/denumirilor server de nume înregistrare într-un server de nume spa iu de nume/spa iu al numelor tabel de nume etichetă de identificare argument nominalizat combina ie nominalizată constantă nominalizată grup nominalizat adresă/zonă nominalizată/cu denumire proprie conductă nominalizată substituent nominalizat/definit/cu denumire domeniu nominalizat/cu denumire proprie valoare nominalizată/definită variabilă nominalizată/definită vedere nominalizată/definită spa iu de nume context de denumire/nume sistem logic de nominalizare. sistem de denumiri încălcare a conven iilor de numire NU-+I.

program de navigare/de deplasare NBF (NetBEUI Frame) cadru NetBEUI NBF transport protocol protocol de transport NBF n-bit byte multiplet. calitate de tipărire apropiată de maşinile de scris . limbaj uman natural language processing prelucrare a limbajului natural natural language understanding în elegere a limbajului natural natural number număr natural natural recalculation recalculare naturală. calculare în ordine logică navigation navigare navigation bar bară (cu butoane) de navigare/de deplasare navigation button buton de navigare navigation control control de navigare navigation frame cadru de navigare navigation link legătură de navigare/de deplasare navigation pane panou de navigare/de deplasare navigation system sistem de deplasare/de navigare navigation view vedere pentru navigare. mod de afişare pentru navigare navigator navigator. Centrul Na ional pentru Securitatea Informatică NCSL (National Computer Systems Laboratory) Laboratorul Na ional pentru Sisteme de Calcul din SUA NDIS driver driver NDIS NDIS miniport driver driver de miniport NDIS NDM (Network Data Mover) program de gestiune a transmisiei de date în re ea NDMS (Novell Distributed Management Services) servicii de administrare distribuită în NetWare NDS (NetWare Directory Services) servicii de directoare NetWare NDS (Network Directory Services) servicii de directoare de re ea near call apel apropiat/direct near letter quality. nearletter quality (NLQ) calitate NLQ.native code cod nativ native file format format de fişier nativ native filter filtru nativ native format format nativ native support compatibilitate nativă natural join cuplaj natural natural language (NL) limbaj natural. n-tet NBNS NetBIOS name server NC (Network Computer) calculator de re ea NC (Network Control) control de re ea NCD (Network Call Distributor) mecanism de distribuire a apelurilor în re ea NCIA (Native Client Interface Architecture) arhitectură nativă a interfe ei clientului NCL (Network Control/Command Language) limbaj de control/de comandă al unei re ele de calculatoare NCP (Network Control Program) program de gestionare/de comandă a re elei NCP (Network Control Protocol. NetWare Core Protocol) protocol pentru controlul re elei NCSA (National Center for Supercomputing Application) Centrul Na ional pentru Aplica ii în Supercalculatoare NCSC (National Computer Security Center) centrul NCSC.

post negativ exemplu negativ semn minus indentare stânga negativă mască negativă semn negativ indice negativ negociere vecin prelucrare pe grupe specialist (în calculatoare). comandă de înseriere serial. sistem de calculatoare interconectate parolă de acces în re ea punct de acces la re ea server de acces în re ea cont de re ea placă de re ea. eroare de placă de re ea . încasetat listă serială/imbricată cu aliniate/marcaje intervale seriale listă serială/imbricată listă serială/imbricată cu numerotare obiect înseriat structură serială. structură inclusă/imbricată subtotal serial. imbricat. intelectual a imbrica. adaptor de re ea placă adaptoare de re ea driver al plăcii de re ea eroare de adaptor de re ea. formulă inclusă/imbricată tabel serial/imbricat tranzac ie serială/inclusă nivel de înseriere. a intercala.needle drop negate negation negative entry negative example negative indication negative left indent negative mask negative sign negative subscript negociation neighbor neighborhood processing nerd nest NEST command nested nested bulleted list nested intervals nested list nested numbered list nested object nested structure nested subtotal nested table nested transaction nesting level net (network) net classes net lag net printable width netcard driver netmask value NETSEC (Network Security) network network access password network access point (NAP) network access server (NAS) network account network adapter network adapter card network adapter card driver network adapter error fragment muzical a nega nega ie intrare negativă. nivel de încasetare re ea componente de re ea decalaj în re ea. înseriat. întârziere în re ea lă ime maximă tipăribilă driver de placă de re ea valoare de mască de re ea securitate a re elelor re ea. a înseria comanda NEST.

limbaj de control al unei re ele de calculatoare panou de comandă pentru re ea. limbaj de control al unei re ele de calculatoare componentă de re ea calculator din re ea configura ie a re elei legătură la re ea posibilitate de conectare la re ea conflicte din re ea bloc de control al re elei limbaj de comandă al unei re ele de calculatoare. panou de comandă al re elei program de comandă a re elei. arhitectură de re ea cablu de re ea cache de re ea/pentru descărcări din re ea mecanism de distribuire a apelurilor în re ea placă de re ea grafic/diagramă de re ea client de re ea dischetă de instalare a clientului din re ea limbaj de comandă al unei re ele de calculatoare. program de gestionare a re elei protocol pentru controlul re elei controler de re ea exemplar din re ea eroare de date din re ea configurare a re elei driver de dispozitiv pentru re ea aplica ie pentru instalarea dispozitivelor de re ea domeniu din re ea unitate (de disc) de re ea. unitate (de disc) din re ea cache pe o unitate (de disc) din re ea driver de re ea inginer de sistem/de re ea mediu de re ea eroare de re ea . avertizare din re ea analizor de re ele aplica ie de re ea platformă a aplica iilor de re ea arhitectură a re elei.network adapter hardware error network address network address range network administrator network alert network analyzer network application network application platform (NAP) network architecture network cable network cache network call distributor (NCD) network card network chart network client network client disk network command language (NCL) network component network computer network configuration network connection network connectivity network contention network control block (NCB) network control language (NCL) network control panel network control program (NCP) network control protocol (NCP) network controller network copy network data fault network design network device driver network device installer network domain network drive network drive cache network driver network engineer network environment network error eroare hardware a plăcii de re ea adresă de re ea domeniu de adrese de re ea administrator de re ea notificare din re ea.

placă de re ea imprimantă (cu) laser de re ea bibliotecă de re ea echilibrare a încărcării re elei loca ie din re ea cale a jurnalului de re ea sta ie de administrare a re elei transport vectorial al datelor de administrare/gestionare a re elei manager de re ea mesaj de re ea model (de) re ea monitor de re ea modificare de parolă pentru monitorizarea re elei nume de re ea parametri ai numelui de re ea protocol de transfer al ştirilor prin re ea. sistem de operare al re elei centru de coordonare al re elei. identificator de re ea informa ii despre re ea informa ii de re ea interfa ă de re ea placă de interfa ă cu re eaua. centrală de comandă a re elei. parte reprezentând re eaua (într-o adresă) parolă de re ea cale de acces în re ea informa ii despre performan ele re elei loc din re ea . adaptor de re ea. protocol NNTP nod de re ea număr de re ea domeniu al numerelor de re ea sistem de operare pentru re ele.network error messages network experience network fax service network faxing server network file Network File System (NFS) network file system handler network floppy network flow network folder network hard drive network hardware network ID network info network information network interface network interface card (NIC) network laser printer network library network load balancing network location network log location network management system (NMS) network management vector transport (NMVT) network manager network message network model network monitor network monitoring password change network name network name parameters network news transfer protocol (NNTP) network node (NN) network number network number range network operating system (NOS) network operations center (NOC) network part network password network path network performance information network place mesaje de eroare din re ea experien a lucrului în re ea serviciu de fax prin re ea server de fax prin re ea fişier de re ea sistem de fişiere pentru re ea. grup de administrare a re elei parte de re ea. utilitar pentru fişiere de re ea subrutină pentru sistemul de fişiere al re elei unitate de dischetă din re ea trafic din re ea dosar din re ea unitate de disc din re ea hardware de re ea identificator/indicativ al re elei.

redirector de re ea redundan ă a re elei înregistrare în re ea registru de re ea raport al re elei solicitare din re ea depăşire a timpului pentru o solicitare de re ea penurie de resurse de re ea resurse de re ea rută de re ea repartizor/distribuitor de re ea tabel de distribuire prin re ea program de planificare în re ea securitate a re elelor politică de securitate a re elei segment de re ea server de re ea calculator server dintr-o re ea serviciu de re ea protocol de servicii de re ea parametri ai re elei instalare a re elei partajare de re ea dispozitiv de spionaj în re ea programe de re ea protocol software de re ea viteză a re elei spa iu de stocare în re ea structură de re ea. server pentru tipărirea în re ea tipărire în re ea/la o imprimantă din re ea software pentru tipărirea în re ea prioritate de re ea procesor de re ea program de re ea protocol de re ea rezultat al legăturii protocolului de re ea legături ale protocolului de re ea informa ii despre protocoalele de re ea furnizor de servicii de re ea componentă de redirijare în re ea. structură a re elei .network policy network printer network printer driver files network printer server network printing network printing software network priority network processor network program network protocol network protocol connection result network protocol connections network protocol information network provider (NP) network redirector network redundancy network registration network registry network report network request network request timeout network resource shortage network resources network route network router network routing table network scheduling program network security (NETSEC) network security policy network segment network server network server computer network service network services protocol (NSP) network settings network setup network share network sniffing device network software network software protocol network speed network storage space network structure politică de re ea imprimantă de re ea fişiere de driver de imprimantă de re ea server de imprimantă de re ea.

network termination 1 unit (NT-1) network topology network traffic network transport network troubleshooter network upgrade network user network variable network version network virtual terminal (NVT) network warning networked networked computers networking networking API networking community networking computers networking manufacturer networking model networking role networking software network-interface printer neural neural computer neural net neural network neural network model neurochip neurocomputer neutral neutral gray neutral shadow area neutral shadow point new line character new line pair new message new technology (NT) newline characters newline pair newsletter newspaper columns Newton-Raphson method NeXT unitate/aparat/dispozitiv NT-1 (în re ele ISDN) topologie a re elei trafic din re ea transport în re ea depanator pentru probleme de re ea conversie/extindere a re elei utilizator din re ea. circuit integrat neuronal calculator neuronal neutru gri neutru zonă neutră de umbră/întunecată punct neutru de umbră/întunecat caracter de salt la rând nou pereche de instruc iuni pentru retur de car şi salt la rând nou mesaj nou nouă tehnologie (set de) caractere „rând nou” pereche de instruc iuni pentru retur de car şi salt la rând nou buletin informativ coloane de ziar metoda Newton-Raphson sta ie de lucru cu interfa ă grafică . comunitate a utilizatorilor interconecta i calculatoare interconectate firmă specializată/producător specializat în componente de re ea model pentru lucrul în re ea func ie de re ea software/programe de re ea imprimantă cu interfa ă de re ea neuronal calculator neuronal re ea neuronală re ea neuronală model de re ea neuronală cip neuronal. utilizator al re elei variabilă de re ea versiune de re ea terminal virtual de re ea aten ionare a re elei legat în re ea calculatoare interconectate operare/lucru în re ea interfa ă API de re ea comunitate a utilizatorilor din re ele.

perturba ii semnal de zgomot în rafală . parazi i. următorul. parte reprezentând nodul (într-o adresă) sintaxă de nod tip de nod index fără dubluri interferen e. zgomot. protocol folosit în UseNet server NNTP nu spa iu impus/fără întrerupere index fără dubluri instruc iune inoperantă fără paritate fără dirijare fără antet de sortare centru de coordonare a re elei. adresă de nod defini ie de nod identificator de nod nume de nod parte de nod. mai departe ecua ie de stare sistem de operare sistem de fişiere al re elei tetradă. punct de conectare adresă a nodului. jumătate de octet Centrul de Informa ii despre Re ea placă de interfa ă cu re eaua/placă de re ea/adaptor de re ea pseudonim complement fa ă de nouă imprimantă fără impact/nonimpact Organiza ia Na ională de Informare pentru Standardizare Centru Na ional de Tehnologii Informa ionale (SUA) limbaj natural caracterul NL modul NetWare încărcabil calitate/mod NLQ facilită i pentru limba na ională întrerupere nemascabilă sta ie de gestiune/administrare a re elei transport vectorial al datelor de gestionare/administrare a re elei prezentator de mesaje în UNIX nod de re ea protocol de transfer al ştirilor prin re ea.next next state equation NeXTStep NFS (Network File System) nibble NIC (Network Information Center) NIC (Network Interface Card) nickname nine’s complement NIP (Nonimpact Printer) NISO (National Information Standards Organization) NITC (National Information Technology Center) NL (Natural Language) NL (New Line) NLM (NetWare Loadable Module) NLQ (Near-Letter Quality) NLS (National Language Support) NMI (Non Mascable Interrupt) NMS (Network Management System) NMVT (Network Management Vector Transport) nn NN (Network Node) NNTP (Network News Transfer Protocol) NNTP Server no no break space no duplicates index no operation instruction no parity no route no sort header NOC (Network Operations Center) node node address node definition node ID node name node portion node syntax node type no-duplicates index noise noise burst signal următor. grup de administrare a re elei nod.

debit teoretic/nominal de transfer non-conjunc ie non-disjunc ie opera ie de non-echivalen ă opera ie de non-identitate imprimantă fără impact caractere nenumerice înregistrare fără întoarcere la nivelul de referin ă înregistrare fără întoarcere la zero cu schimbare asupra lui unu material neactiv grup de celule neadiacente selec ie neadiacentă/de elemente neadiacente răspuns neautorizat dispozitiv fără banding celulă nevidă dispozitiv care nu permite ini ializarea cratimă nedivizibilă spa iu nedivizibil fără cache date non-caracter index dispersat serviciu/sistem nonprofit incompatibil configura ie neconflictuală a sistemului necontiguu blocuri necontigue celule necontigue. nealăturate grup de celule necontiguu spa iu necontiguu server nededicat citire nedistructivă interogare fără pierderea informa iei automat nedeterminist func ie nedeterministă program nedeterminist conven ie de confiden ialitate cuplaj inegal. cuplaj neegal (< >) memorie nevolatilă instruc iune neexecutabilă set de rânduri inexistent eroare nefatală componentă non-HCL .noise immunity nominal transfer rate non conjunction non disjunction non equivalence operation non identity operation non impact printer non numeric characters non return to reference recording non return to zero change on ones recording (NRZ-1) nonactive content nonadjacent range nonadjacent selection nonauthoritative answer nonbanding device nonblank cell nonbooting device nonbreaking hyphen nonbreaking space noncached noncharacter data nonclustered index noncommercial system noncompliant nonconflicting system configuration noncontiguous noncontiguous blocks noncontiguous cells noncontiguous range noncontiguous space nondedicated server nondestructive read nondestructive sensing nondeterministic automaton nondeterministic function nondeterministic program nondisclosure agreement (NDA) nonequal join nonerasable storage nonexecutable statement nonexistent rowset nonfatal error non-HCL device imunitate la zgomot viteză nominală de transfer.

nonimpact printer noninheritable ACL noninteractive noninterlaced monitor nonlinear editing nonlinked nonmascable interrupt (NMI) nonnumeric characters nonnumerical data nonnumerical programming nonoriented vector nonoverlapping „temp” channels nonpageable nonpaged pool nonpreemptive nonpreemptive multitasking nonprint (NP) nonprintable notes area nonprinting areas nonprinting character nonprinting section nonprivileged processor mode nonprocedural language nonprogrammable calculator nonprogrammable terminal nonproprietary nonrecoverable error nonrelational database nonresident name nonscalar type non-SCSI nonsecure nonshared environment nonspooled job nonsupported nonsystem file nonsystem keystrokes nonterminal symbol nontransactional application nontransactional method nontransparent pixel nonuse period nonvolatile imprimantă fără impact listă ACL netransmisibilă neinteractiv monitor fără între esere editare (video) neliniară. negarantat mediu nepartajat lucrare nederulată nerecunoscut. incompatibil fişier nesistemic taste ordinare/obişnuite simbol neterminal aplica ie netranzac ională metodă netranzac ională pixel netransparent perioadă de inactivitate/de neutilizare nevolatil . albituri caracter netipăribil sec iune netipăribilă mod procesor fără privilegii limbaj neprocedural calculator neprogramabil terminal neprogramabil nebrevetat eroare necorectabilă bază de date nerela ională nume nerezident tip nescalar non-SCSI. editare direct pe calculator fără legături întrerupere nemascabilă caractere nenumerice date nenumerice programare nenumerică/simbolică vector neorientat canale „temporare” nesuprapuse nepaginabil grupare nepaginată necontrolat multitasking necontrolat netipăribil zonă netipăribilă pentru însemnări por iuni neutre. nesigur. controler IDE nesecurizat.

reper observa ie. sfat. a reduce la scară formă standardizată sistem de operare pentru re ea nepermis. indica ie casetă cu informa ii/cu însemnări/cu observa ii calculator notebook. pornire normală vedere normală zero normalizat normalizare normalizare//a normaliza. grada ie.nonvolatile memory (NVM) nonvolatile memory chip (NVRAM) nonvolatile RAM (NVR) nonvolatile RAM (NVRAM) nonvolatile storage nonzero nonzero file size NOP (no-operation instruction) NOR NOR element NOR gate norm normal normal form normal hyphen normal replication process normal shutdown procedure normal startup normal view normal zero normalization normalize normalized form NOS (network operating system) not allowed NOT AND operation not authenticated not checked not editable NOT element not equal to NOT gate NOT IF THEN gate not licensed NOT operation NOT OR operation not return to zero (NRZ) notation notch note note box notebook notebook computer memorie nevolatilă/permanentă cip de memorie nevolatilă/permanentă memorie RAM nevolatilă memorie RAM nevolatilă. inacceptabil opera ie NU +I. nevalidat dezactivat needitabil element/circuit NU inegal poartă NU poartă de excludere nelicen iat. RAM nevolatil. calculator portabil calculator notebook. calculator portabil . standard formular normal cratimă normală proces de replicare/reproducere normală procedură normală de închidere ini ializare normală. nonconjunc ie neconfirmat. fără licen ă opera ie NU opera ie NU SAU fără revenire la zero nota ie crestătură. a standardiza. sector de RAM nevolatil memorie nevolatilă/permanentă nenul mărime de fişier diferită de zero instruc iune NOP NU-SAU element/circuit NU-SAU. element NICI poartă NU-SAU normă normal.

cod NP NPTN (National Public Telecommuting Network) re ea NPTN NREN (National Research and Education Network) Re eaua Na ională de Cercetare şi Educa ie NRZ (Not Return To Zero) fără revenire la zero ns ns. a şterge integral null nul null address adresă zero/nulă NULL buffer bufer NULL null context handle pointer de context nul null index value valoare de index nulă . protocol de notificări notification queue coadă de notificări notify list listă de notificări Novell Distributed Management Services (NDMS) servicii de administrare distribuită în NetWare no-width optional break întrerupere op ională de lungime nulă NP (Network Provider) furnizor de servicii de re ea NP (Non-Print) netipăribil.notepad sec iune pentru compunerea mesajului not-equal join cuplare de inegalitate not-equal operator operator de inegalitate notes area zonă pentru însemnări notes layer strat pentru însemnări notification notificare notification log jurnal de notificări. nanosecundă NSAPI (Netscape Server Application Programming Interface) ă API pentru servere Netscape interfa NSF (National Science Foundation) Funda ia Na ională pentru +tiin ă NSFnet re ea creată de NSF NSP (Network Services Protocol) protocol de servicii de re ea NT (New Technology) nouă tehnologie NT domain domeniu NT NT emulator emulator de NT NT LanMan error eroare în NT LanMan NT network re ea NT NT password parolă pentru NT NT pseudo domain pseudodomeniu de NT NT server server NT NT workstation sta ie de lucru NT NT-1 (Network Termination 1 Unit) unitate NT-1 în re eaua ISDN N-tiered architecture arhitectură n-etajată NTLM (NT LanMan) sistem de protec ie NTLM authentication autentificare prin NTLM NTSC (National Television Standards Committee) Comitetul Na ional de Standardizare pentru Televiziune NTSC video transmission transmisie video NTSC nucleus nucleu nuke a lichida.

„măcinare” a numerelor câmp pentru valori numerice. solicitare a unei informa ii numerice numera ie. cifră set de caractere numerice subset de caractere numerice . cablu de conectare fără modem pointer NULL pointer de referin ă nul şir vid şir vid valoare nulă anulare func ie anulatoare tasta Num Lock număr adresă numerică comandă numerică socoteli.null modem cable NULL pointer null reference pointer null string NULL string null value nullification nullifier Num Lock key number number address number command number crunching number field number format number of arguments number of columns number of copies number of processors number of retries number of rows number of users number position number question number representation number representation system number style number to dial number to redial number type numbered list numbering numbering scheme numbering style numeral numeration numeration system numeric numeric argument numeric character numeric character set numeric character subset cablu null-modem. corp de numere format numeric număr de argumente număr de coloane număr de exemplare număr de procesoare număr de repetări număr de rânduri număr de utilizatori pozi ie numerică solicitare a unei valori numerice. cifră (sistem de) numera ie sistem de numera ie numeric argument numeric caracter numeric. executare de calcule complicate. calculare. reprezentare a numerelor sistem de numera ie/de reprezentare a numerelor stil numeric număr de apelat număr de reapelare tip de număr listă cu numerotare numerotare schemă/sistem de numerotare stil de numerotare numeral. întrebare cu privire la o valoare numerică.

sector de RAM nevolatil cache asociativ cu seturi pe n căi serviciul NWLink tetradă. N/C) numerical computation numerical constant numerical control numerical data numerical differential analyzer numerical differentiation numerical image numerical integration numerical notation numerical programming numerical value numerically controlled tool NVM (Non-Volatile Memory) NVR (Non-Volatile RAM) NVRAM (Non-Volatile RAM) n-way set associative cache NWLink service nybble OBERON reprezentări numerice. diagrame numerice cod numeric codificat numeric coprocesor numeric soclu de coprocesor numeric date numerice coprocesor numeric.numeric charts numeric code numeric coded numeric coprocessor numeric coprocessor socket numeric data numeric data processor numeric field numeric format numeric formatting options numeric input numeric key pad/numeric keypad numeric pad numeric pixel value numeric printer numeric representation numeric value numeric word numerical numerical algorithm numerical analysis numerical branch numerical command (NC. RAM nevolatil. tastatură numerică. nota ie numerică programare numerică valoare numerică maşină cu comandă numerică memorie nevolatilă/permanentă memorie RAM nevolatilă/permanentă memorie RAM nevolatilă/permanentă. jumătate de octet sistem de operare şi limbaj de programare utilizabil pentru mărirea performan elor sistemelor de operare . minitastatură numerică minitastatură numerică valoare numerică a pixelului imprimantă numerică reprezentare numerică valoare numerică cuvânt numeric numeric algoritm numeric analiză numerică salt condi ionat numeric comandă numerică calcul numeric constantă numerică comandă numerică date (cu valori) numerice analizor diferen ial numeric diferen iere numerică imagine numerică integrare numerică sistem de nota ie numeric. procesor numeric de date câmp numeric format numeric op iuni de formatare a valorilor numerice câmp de date numerice bloc de taste numerice.

obey obey sequentially object object anchors object application object area object attributes object change object class object class instances object code object colors object conversion object data object data type object database management system (ODBMS) Object Definition Language (ODL) object description files object event list object file object frame object group frame object handle object hierarchy object ID object id file object identifier object information object language object level object library object linking and embedding (OLE) object location broker (OLB) object management group (OMG) object menu object model object module object name object of search object oriented language object oriented programming (OOP) object owner object ownership a executa a executa secven ial/succesiv (comenzile) obiect ancore de obiect aplica ie cu obiecte. aplica ie care foloseşte obiecte zonă a obiectelor. zonă pentru obiecte (set de) atribute ale obiectului modificare de obiect clasă obiect prezen e ale claselor de obiecte cod de obiect culori ale obiectelor conversie a obiectelor date ale obiectului tipuri de date al obiectului sistem de gestiune a bazelor de date obiect limbaj de definire a obiectelor fişiere de descriere a obiectelor listă de evenimente legate de obiecte fişier de obiect cadru de obiect cadru al grupului de obiecte pointer de obiect ierarhie a obiectelor identificator de obiect fişier de identificator de obiect identificator de obiect informa ii despre obiecte limbaj obiect nivel de obiect bibliotecă de obiecte legare şi încapsulare a obiectelor program broker al amplasamentului obiectelor grup de administrare a obiectelor. grup de gestiune a obiectelor meniu de obiect model de obiect modúl obiect nume de obiect obiect al căutării limbaj orientat pe obiecte programare orientată pe obiecte proprietar de obiect posesie/proprietate a obiectului .

variabilă intuitivă declara ie de variabilă obiect aplica ie care recunoaşte obiecte bază de date orientată pe obiecte grafică orientată pe obiecte limbaj orientat pe obiecte programare orientată pe obiecte. OD (On Demand) ODA (Office Document Architecture) ODBC (Open Database Connectivity) ODBMS (Object Database Management System) cale a obiectului permisiuni de obiect comasare/grupare a obiectelor program obiect. securitate a obiectelor instrument pentru selectarea obiectelor separator de obiecte etichetă de obiect tehnologie de obiect tip de obiect prefix pentru tipul obiectului variabilă obiect.object path object permissions object pooling object program object properties object protection object request broker (ORB) object safety object select tool object separator object tag object technology (OT) object type object type prefix object variable object variable declaration object-enabled application object-oriented database object-oriented graphics object-oriented language object-oriented programming (OOP) object-oriented programming language object oriented programming system (OOPS) obscure obtain OC (Optical Carrier) occurrence OCR (Optical Character Recognition) OCR zones octal octal code octal digit octal escape sequence octal numeral octal numeration system octal system octet OCX (OLE Control eXtension) OCX (OLE Custom eXtension). limbaj de programare modulară limbaj de programare orientat pe obiecte sistem de programare orientat pe obiecte a ascunde a ob ine linie de comunica ie cu fibră optică ocuren ă. apari ie program de recunoaştere optică a caracterelor zone de recunoaştere optică octal cod octal cifră octală secven ă de evadare octală numeral octal sistem de numera ie octal sistem octal octet extensie pentru controale ActiveX extensie OLE adaptată la cerere arhitectură de descriere a documentelor interfa ă ODBC sistem de gestiune a bazelor de date obiect . program tradus de un compilator proprietă i ale obiectului protejare a obiectelor intermediar pentru solicitările de obiecte siguran ă a obiectelor.

decalaj. tipărire după deconectare (de la re ea) formatare neafişată. în afara sesiunii de lucru. nealimentat. întrerupt tipărire offline. spa iu suplimentar. a deplasa a deplasa. devia ie. comandă declanşatoare. fără so . paritate impară interfa a pentru legături de transfer deschise limbaj de definire a obiectelor fabricant de produse conform unui proiect original producător al echipamentului original licen ă de audit OEM fonturi OEM text OEM comandă generatoare. componentă audio integrată cache integrat difuzor integrat instruc iune cu o singură adresă monocolor memorie cu un inel pe bit . comandă vinovată automatizare a lucrărilor de birou adresă la serviciu extensii OSE independent. tipar plan//a tipări. a decala stocare/depozitare în afara sediului/într-un alt loc/într-un loc diferit bandă (cu copii de siguran ă) păstrată în afara sediului firmei/în alt sediu programe comerciale/vândute pe pia ă vopsea de ulei OK butonul OK procesare/prelucrare analitică în timp real program broker al amplasamentului obiectelor legarea şi încapsularea obiectelor automatizare a tehnologiei OLE server de automatizare OLE client OLE aplica ie conteiner OLE furnizori de date OLE DB server OLE aplica ie server OLE grup de gestiune/administrare a obiectelor la cerere din mers în primplan. deasupra circuit audio integrat.odd parity ODI (Open Data Link Interface) ODL (Object Definition Language) ODM (Original Design Manufac-turer) OEM (Original Equipment Manufacturer) OEM Audit License OEM fonts OEM text offending command office automation office location Office Server Extensions (OSE) offline offline printing off-screen formatting offset offsetting offsite storage offsite tape off-the-shelf software oil paint OK OK button OLAP (Online Analytical Processing) OLB (Object Location Broker) OLE (Object Linking and Embedding) OLE automation OLE automation server OLE client OLE container application OLE DB data providers OLE server OLE server application OMG (Object Management Group) on demand (OD) on the fly on top onboard audio on-board cache on-board speaker one address instruction one color one core per bit storage imparitate. neconectat. abatere. atribute de formatare neafişate ofset.

în re ea. alimentat (cu energie) indica ii de pe ecran meniu afişat direct pe ecran formular afişat pe ecran formatare vizibilă pe ecran instruc iuni de pe ecran stilou electronic prezentare (de diapozitive) pe ecran bandă (cu copii de siguran ă) păstrată la sediul firmei comprimare a datelor instantanee/din mers/în timp real refacere în timp real programare orientată pe obiecte sistem de programare orientat pe obiecte tambur OPC deschis//a deschide mediu de aplica ie deschis arhitectură deschisă sistem cu magistrală deschisă interfa a pentru legături de transfer deschise conectivitate a bazelor de date deschise interfa a pentru legături de transfer deschise mediu deschis interfa ă grafică pentru UNIX paragraf deschis platformă deschisă componenta OSPF . în stare de func iune. direct.one hundred percent (100%) column graph one page one-ahead addressing one-dimensional array one-line text box one’s complement one-shot program one-step filter one-time login system one-time password system one-time transaction one-to-many relation one-to-one mapping one-to-one relation one-way encrypted password one-way list one-way trust online onscreen directions on-screen display (OSD) on-screen form on-screen formatting on-screen instructions on-screen pen on-screen presentation onsite tape on-the-fly data compression on-the-fly reconstruction OOP (Object-Oriented Programming) OOPS (Object Oriented Programming System) OPC drum open open application environment open architecture open bus system Open Data Link Interface (ODI) Open Database Connectivity (ODBC) Open Data-Link Interface (ODI) open environment Open Look open paragraph open platform Open Shortest Path First (OSPF) diagramă procentuală cu coloane 100% vedere de o pagină adresare cu progresie automată matrice unidimensională casetă de text pe un singur rând complement fa ă de unu program cu întrebuin are unică filtru cu o singură trecere sistem de conectare unică sistem cu parolă de unică folosin ă tranzac ie singulară rela ie surjectivă aplica ie/reprezentare biunivocă rela ie injectivă/biunivocă parolă codificată univoc listă simplu înlăn uită/liniară/unidirec ională încredere univocă conectat (la re ea).

Open Software Foundation (OSF) Funda ia pentru Software Deschis open standard standard deschis open subroutine subrutină deschisă open system sistem deschis Open System Interconnect (OSI) sistem de interconectare deschis Open System Interconnection (OSI) reference model model de referin ă pentru interconectarea sistemelor deschise Open System Interconnection/Transaction Processing (OSI/TP) a tranzac iilor în mediul OSI prelucrare Open Systems Foundation (OSF) organiza ie care administrează sistemul UNIX open systems interconnection (OSI) interconectare a sistemelor deschise Open Systems Interconnection (OSI) Protocol Suite suită de protocoale OSI Open Systems Message Exchange (OSME) schimb de mesaje în sisteme deschise OpenGL tehnologie de grafică pentru multimedia opening dialog opening menu opening screen opening tag opening window open-loop actuator operand operand fetch operand type operate mode operating environment operating instructions form operating mode operating space operating system operating system (OS) operating system loader operating system version Operating System/2 (OS/2) operating voltage operation operation code operation facility operation part operation table operational operational amplifier operational status operations research operator prima casetă de dialog (afişată de program la deschidere), casetă de dialog de deschidere meniu de deschidere ecran de deschidere etichetă de deschidere fereastră de deschidere dispozitiv de ac ionare cu buclă deschisă operand extragere a operandului tip de operand mod de calcul mediu de operare foaie de operare mod de execu ie spa iu de operare/de func ionare/de lucru sistem de operare sistem de operare, SO încărcător al sistemului de operare versiune de sistem de operare sistem de operare multitasking tensiune de alimentare/de lucru opera ie cod de opera ie comoditate în exploatare parte de opera ie tabel de opera ii opera ional; func ional amplificator opera ional stare opera ională cercetare opera ională operator, simbol matematic

operator access operator algebra operator console operator control panel operator group operator precedence operator syntax opportunity study opposite setting optical character optical character recognition (OCR) optical disc optical fibre optical mark reading optical memory optical mouse optical processing optical reading optical resolution optical scanner optical storage optical transmission optic-fibre cable optimal recalculation optimal search tree optimistic locking optimization optimization limit optimize optimized tabs optimizing optimizing compiler optimum value option option button option card option class option configuration option frame option group option name option value optional button

drept de acces ca operator algebră cu operatori consolă a operatorului, pupitru de comandă panou/tablou de comandă grup de operatori prioritate a operatorilor sintaxă pentru operatori studiu de oportunitate atribut contrar caracter optic recunoaştere optică a caracterelor; program de recunoaştere optică a caracterelor disc optic; CD fibră optică citire optică a semnalelor memorie optică mouse optic prelucrare/procesare optică citire optică/fotoelectrică rezolu ie optică scaner optic, analizor prin baleiaj memorie optică transmisie optică cablu de fibră optică recalculare optimă arbore optim de căutare, arbore binar de căutare blocare optimistă optimizare limită de optimizare a optimiza tabulatoare optimizate optimizare compilator de optimizare valoare optimă op iune buton de op iune placă de extensie, placă de op iuni clasă de op iuni configura ie a op iunilor cadru de op iune grup de op iuni nume de op iune valoare de op iune buton op ional

optional component optional default value optional hyphen optional pause instruction optional printer feature optional program optional toolbar options page OR or OR operation Oracle Orange Book order order of evaluation order of precedence order visited ordered list ordered tree ordering information ordering queue ordinal ordinary procedure call organization organization chart organizational unit (OU) organizatoric container orientated graph orientation origin original original account info original configuration original design manufacturer (ODM) original equipment manufacturer (OEM) original filename original folder original format original formatting original location original location original path original size

componentă op ională valoare prestabilită op ională cratimă op ională; cratimă condi ională instruc iune de oprire facultativă func ie de imprimantă op ională program op ional/facultativ bară cu instrumente op ională pagină cu op iuni (operatorul) SAU sau opera ie SAU sistem de baze de date; sistem teletext; program pentru Macintosh Cartea portocalie, standard pentru discurile magnetice reînregistrabile ordine//a aranja, a ordona; a comanda ordine de executare ordine a (executării) opera iilor, ordine a priorită ilor ordine de vizitare listă ordonată arbore ordonat, arbore cu ramuri ordonate informa ii pentru comandă (prin poştă) coadă de ordonare; coadă de aşteptare număr ordinal apel de procedură ordinar firmă; societate diagramă de organizare unitate organizatorică; unitate organiza ională conteiner organiza ional graf orientat orientare; direc ie de tipărire origine; provenien ă ini ial informa ii de cont ini iale configura ie originală; configura ie ini ială fabricant de produse cu proiect original producător al echipamentului original nume de fişier original; nume de fişier ini ial dosar de origine format ini ial; format original formatare ini ială; formatare originală dosar ini ial; dosar original loca ie/pozi ie/adresă ini ială, de origine cale de acces ini ială; cale de acces originală mărime ini ială; mărime de pornire; mărime originală

originate a ini ia; a apela (telefonic) originating application aplica ie de origine originating page pagină de origine origination origine orphan orfan; fără copie de sincronizare orphan data date orfane orphan line orfelin, rând orfan orphan record înregistrare orfană orphaned files fişiere lăsate/rămase orfane OS (Operating System) SO, sistem de operare OS type tip de SO OS version versiune a SO; versiune a sistemului de operare OS/2 sistem de operare multitasking OS/2 Warp sistem de operare multitasking oscillator oscilator, generator de tact OSD (On-Screen Display) (meniu) afişat direct pe ecran OSE (Office Server Extensions) extensii OSE OSF (Open Software Foundation) Funda ia pentru Software Deschis OSF Motif interfa ă grafică pentru UNIX de la OSF OSF/1 versiune de UNIX cu caracter public OSI (Open System Interconnect) sistem de interconectare deschis OSI (Open System Interconnection) interconectarea sistemelor deschise OSI environment mediu OSI, mediu de interconectare a sistemelor deschise OSI management gestiune/administrare a mediilor OSI OSI Model (Open Systems Interconnect 7-layer Model) modelul OSI OSI/TP (Open System Interconnection/Transaction Processing) a tranzac iilor în mediul OSI prelucrare OSME (Open Systems Message Exchange) schimb de mesaje în sisteme deschise OSPF (Open Shortest Path First) alegere cu prioritate a celei mai scurte căi/a celui mai scurt traseu OSTA (Optical Storage Technology Association) asocia ie a firmelor din domeniul mediilor de stocare/suporturilor optice OT (Object Technology) tehnologie de obiect OTK (One Time Key) cheie de unică folosin ă, cheie de uz unic OU (Organizational Unit) conteiner OU, unitate organizatorică OUI (Offline Usenet Interface) interfa ă OUI out of memory memorie insuficientă out of order execution executare prin regrupare out of paper fără hârtie out of range în afara domeniului (admisibil) out of sinc dezacordat Out port port de ieşire, portul „Ieşire” outbound connection legătură externă outdent indentare exterioară outer control point punct de control extern outer join cuplaj extern

outgoing access outgoing call outgoing data outgoing sequences hash table outline outline body text outline font outline heading outline level outline list outline representation outline selection outline soft fonts outline structure outline style outline utility outline view outline-numbered list outlines outlining outlining button out-of-paper error message OutOfProc(ess) out-of-process out-of-process application out-of-range output output alphabet output bin Output Bin/Tray Assignment output buffer output cache output cache control output caching output control program output data output density output destination output device output directory output equation output file

acces de ieşire apel de ieşire/spre exterior; apel trimis date/informa ii ieşite tabel de dispersie a secven elor ieşite sinteză, rezumat, recapitulare, centralizare; contur; ramură sintetică; delimitare; sintetizare corp de text de sinteză font conturat, font scalabil, font PostScript titlu de sinteză nivel de sinteză listă structurată, sinteză (a unui text) reprezentare a conturului selec ie conturată fonturi software conturate structură sintetică stil sintetic utilitar centralizator/de structurare mod de afişare sintetic, mod de afişare schi ă/rezumat/sinteză; vedere sintetică listă de sinteză cu numerotare fonturi conturate structurare (document); conturare, vectorizare (grafică) buton pentru sintetizare mesaj de eroare privind lipsa hârtiei server OutOfProc; server neprocesual neprocesual aplica ie neprocesuală în afara domeniului (permis) (date de) ieşire; informa ii transmise de calculator alfabet de ieşire casetă de ieşire; tavă de ieşire afiliere a tăvii de ieşire zonă de ieşire sector de cache de ieşire control al cache-ului de ieşire accelerare a ieşirilor program de comandă a ieşirii date de ieşire densitate de ieşire/de tipărire adresă de ieşire dispozitiv de ieşire/de redare director de ieşire ecua ie de ieşire fişier de ieşire, fişier cu rezultate; fişier de destina ie

output file name output image layout output length output packet output parameter output process output profile output program output quality output queue length output record output requests output signal format output sources output tray output unit output window outside line OV (Overflow) overall overall architecture overall size overall structure overall system speed overclocking OverDrive overflow overflow area overflow check overflow error overflow sector overflowing text overhead overhead average overhead calculated overhead code overhead projector overhead time overhead transparency overhead used overlaid windows overlap overlapped

nume al fişierului de ieşire; nume al fişierului de destina ie machetă a imaginii de ieşire lungime de ieşire pachet de ieşire parametru de ieşire proces de ieşire profil de ieşire program de ieşire calitate de ieşire lungime a cozii de aşteptare; lungime a cozii la ieşire înregistrare de ieşire solicitări de ieşire format de semnal de ieşire surse de ieşire tavă de ieşire unitate de ieşire fereastră de afişare linie (telefonică) externă depăşire global, general arhitectură generală/globală mărime generală; dimensiuni generale structură globală viteză globală a sistemului for are a ceasului, supraturare microprocesor OverDrive depăşire (a capacită ii); excedent; depăşire aritmetică (prin valori superioare) zonă de depăşire; zonă de excedent control al depăşirii eroare de depăşire sector de depăşire text excedentar/revărsat suprasarcină, informa ii suplimentare pentru transmisie cheltuieli medii de regie cheltuieli de regie calculate cod de între inere retroproiector timp de organizare folie transparentă (pentru retroproiector) cheltuieli de regie reale ferestre suprapuse a (se) suprapune, a acoperi par ial suprapus

overlapped I/O operation overlapping I/O port regions overlapping memory regions overlapping windowing overlapping windows overlay overlay chart overlay segment overlay sheet overlay structure overlay video overload overloaded function overloaded functions overloaded operator overloaded version overprint overprint color overprint gradient overpunch override bridges overriding control overrun error overscan overstrike overstrike mode overtype Overtype mode overview overvoltage overwrite overwrite error OVR (Overtype) indicator owner owner data ownership P&P (Plug and Play) PA (Precision Architecture) PABX (Private Automatic Branch Exchange) PAC (Personal Authentication Code) pack package package body

opera ie de I-E suprapusă regiuni de port de I-E suprapuse regiuni de memorie suprapuse suprapunere de ferestre ferestre (par ial) suprapuse acoperire//a suprapune diagrame suprapuse, diagramă combinată segment de suprapunere coală de potriveală structură de acoperire/de suprapunere video suprapus supraîncărcare func ie supraîncărcată func ii supraîncărcate operator supraîncărcat versiune supraîncărcată supraimprimare, supratipărire//a supraimprima, a supratipări culoare de supratipărire/de supraimprimare gradient de supratipărire/de supraimprimare a supraperfora dezactivare a pun ilor comandă prioritară eroare de depăşire (la recep ie) suprabaleiere supraimprimare, tipărire suprapusă, tipărire prin suprapunere modul supraimprimare suprascriere mod suprascriere; mod înlocuire imagine de ansamblu supratensiune suprascriere; înlocuire//a supraînregistra; a suprascrie; a înlocui eroare de suprascriere indicatorul OVR proprietar date ale proprietarului proprietate; drept de proprietate autoconfigurabil, autoidentificabil arhitectură de microprocesor Hewlett-Packard centrală (telefonică) automată privată cod personal/individual de autentificare a arhiva, a condensa; a împacheta pachet corp de pachet

package name package title packaged software packed decimal notation packet packet assembler packet assembler-dissasembler (PAD) packet authentication packet burst packet burst protocol packet destination address packet disassembler packet disassembly packet flow packet information packet integrity packet privacy packet radio packet sequencing packet size packet switching packet switching network packet switching service packet tracing packet-burst mode packet-bus connection packet-bus frame packet-driven packets received packet-switched network packet-switching network packing packing density pad PAD (Personal Authentication Device) pad character padded padding paddle page page border page border options page break

nume de pachet titlu al pachetului programe comerciale nota ie zecimală condensată pachet (de date) asamblor de pachete asamblor-dezasamblor de pachete autentificare a pachetelor rafală de pachete protocol de transfer în rafală a pachetelor adresă de destina ie a pachetului dezasamblor de pachete dezasamblare de pachet flux de pachete informa ii despre pachet integritate a pachetului confiden ialitate a pachetelor difuzare de pachete ordonare a pachetelor mărime a pachetului; dimensiune a pachetului comutare a pachetelor/de pachete re ea cu comutare a pachetelor serviciu cu comutare de pachete urmărire a pachetelor mod packet-burst, mod de transfer în rafală a pachetelor conectare la magistrala de pachete cadru al magistralei de pachete prin pachete de date pachete primite re ea cu comutare de pachete re ea cu comutare de pachete, re ea de transmitere a datelor în pachete împachetare densitate de împachetare pad, suport pentru mouse; pâslă; tampon; zonă de op iune; caracter fictiv dispozitiv de autentificare personal caracter fictiv, caracter de umplutură spa iat; extins capitonare, spa iere a textului; umplutură, adăugare de caractere fictive paletă, dispozitiv pentru jocuri pagină (de memorie), bloc de memorie cu dimensiuni fixe; pagină (în documente) margine a paginii; chenar de pagină op iuni pentru chenarul paginii salt la pagină nouă, întrerupere de pagină

page caching page code page count page creation commands page defaults page depth page description language (PDL) page dimensions page directive page display page division Page Down key page errors page fault page field page file page footer page frame page frame base address page frame segment page header page height page icon page independence page information page layout page layout program page layout view page length page length control page link page lock page memory page movement page name page number page number format page numbering page odometer page of memory page options page order page orientation

accelerare a paginilor, plasare a paginilor într-un cache cod de pagină număr de pagini comenzi pentru crearea de pagini valori standard pentru pagini; valori implicite pentru pagini lungime a paginii limbaj de descriere/definire a paginii, software pentru imprimantă dimensiuni ale paginii directivă de pagină afişare în mod pagină împăr ire a textului pe pagini tasta Page Down, tasta „pagină jos” erori de pagină defect de pagină câmp de pagină fişier de pagină, fişier al unei pagini subsol al paginii set/cadru de pagini; cadru al paginii adresă de bază a cadrului de pagină segment de cadru de pagină antet al paginii înăl ime a paginii pictogramă de pagină independen ă a paginii informa ii despre pagină machetă a paginii program de machetare, program de punere în pagină vedere tip machetă de pagină lungime a paginii control pentru lungimea paginii legătură de pagină blocare de pagină memorie de paginare transfer al paginilor nume de pagină număr al paginii; număr de pagini format pentru numărul de pagină; format pentru numerotarea paginilor numerotare a paginilor contor al paginii pagină de memorie op iuni pentru pagini ordine a paginilor orientare/pozi ie a paginii

transfer de pagină tambur de paginare fişier de paginare. mărime a paginii etichetă a paginii tabelă de pagină şablon de pagină titlu de pagină tranzi ie între pagini. fişier de memorie virtuală. paginare. vedere de pagină lă ime de pagină număr de pagini paginat memorie paginată unitate de gestionare a memoriei paginate grupare paginată limbaj de descriere a paginii fişier de paginare spa iu de fişier de paginare program de tehnoredactare computerizată memorie RAM în modul pagină/paginată cod de procesare a paginii pagini pe minut numerotare a paginilor. salt la pagina anterioară tasta Page Up. fişier de schimb tehnică de paginare format de fişier grafic program de grafică/de desenat instrument de pictat program de editare grafică spa iere selectivă a perechilor de caractere . domeniu al paginii lector de pagini algoritm de înlocuire a paginilor buton de selectare a paginii configurare a paginii format de pagină. tranzi ii de pagină pagină sus. tasta „pagină sus” mod de afişare pagină.page preview page printer page processor page properties page protect page protection page range page reader page replacement algorithm page selector button page setup page size page tab page table page template page title page transition Page Up Page Up key page view page width PageCount paged paged memory paged memory management unit (PMMU) paged pool page-description language pagefile pagefile space PageMaker page-mode RAM page-processing code pages per minute (ppm) pagination paging paging drum paging file paging technique paint file format paint program painting tool PaintShop Pro pair kerning previzualizare a paginii imprimantă de pagină procesor de pagini proprietă i ale paginilor pagini protejate protejare a paginilor grup de pagini. împăr ire în pagini paginare.

ofset orientare a hârtiei capac al tăvii de ieşire problemă generată de hârtie dimensiune a hârtiei. nume al hârtiei decalaj. executare în paralel cip de tip PAL paletă parametri ai paletei titlu al paletei paletizare calculator palmtop. mărime a hârtiei.paired bar graph paired cable paired pie graph pairing PAL chip palette palette setting palette title palettizing palm-top palmtop computer PAMA (Preassigned Multiple Access) pan PAN (Personal Access Number) pane pane divider pane row panning panning cursor panning mode panoramic translating Panose Panose ID Pantone Matching System (PMS) PAP (Password Authentication Protocol) paper paper cassette paper clip paper color paper destination paper feed paper feeder paper jam paper layout paper length paper name paper offset paper orientation paper output cover paper problem paper size paper size paper source diagramă cu bare pereche cablu bifilar diagramă circulară dublă împerechere. panoramare cursor/indicator de panoramare mod panoramare translatare panoramică element de descriere a fontului număr de identificare a fontului model de culoare PMS protocol de identificare a parolei hârtie casetă cu hârtie clemă/agrafă de birou/pentru hârtie culoare a hârtiei destina ie a hârtiei alimentare cu hârtie alimentator de hârtie blocare a hârtiei format al hârtiei lungime a foii nume al foii. format de foaie format al hârtiei sursă de alimentare (cu hârtie) . panou. computer miniatural calculator palmtop acces multiplu cu prealocare a canalelor panoramare număr personal de acces fereastră. sector (al unei ferestre). domeniu. zonă bară divizoare rând de sector separare.

tavă de alimentare format al tăvii de alimentare tip de hârtie lă ime a foii birou fără hârtii monitor alb-negru model.paper tape paper tape punch(er) paper tape reader paper tray paper tray size paper type paper width paperless office paper-white monitor paradigm Paradox paragraph paragraph alignment paragraph alignment style paragraph border options paragraph formatting paragraph mark paragraph number paragraph style paragraph text parallel parallel adder parallel addition parallel algorithm parallel buffer parallel cable parallel columns parallel computer parallel connection parallel data transmission parallel distributed processing parallel execution parallel input/output (PIO) parallel interface parallel modem parallel operation parallel port parallel port interface parallel port mode parallel print device parallel printer parallel printer port parallel processing bandă perforată perforator de bandă lector de bandă perforată tavă pentru hârtie. legătură prin cablu paralel transmisie paralelă prelucrare paralelă distribuită execu ie paralelă intrare-ieşire paralelă interfa ă paralelă modem paralel func ionare în paralel port paralel interfa ă de port paralel mod port paralel dispozitiv de tipărire paralel/ cu port paralel imprimantă paralelă port de imprimantă paralel prelucrare/execu ie paralelă . paragraf de text (în) paralel sumator paralel adunare paralelă algoritm paralel bufer paralel cablu paralel coloane paralele calculator paralel legătură în paralel. paradigmă program pentru baze de date paragraf aliniere a paragrafelor stil pentru alinierea paragrafelor op iuni pentru cadrele paragrafelor formatare a paragrafelor marcaj/simbol/semn de paragraf număr de paragraf stil de paragraf text al paragrafului.

fişier de origine dosar-părinte/ascendent cadru ascendent/principal/părinte nivel superior/ascendent nod-părinte/ascendent pagină principală/ascendent proces ascendent/părinte înregistrare-părinte/ascendent fereastră ascendent/părinte ascendent-descendent. părinte-copil legături ascendent-descendent.parallel processor parallel run parallel serial converter parallel transmission parallel-to-serial converter parameter parameter association parameter combination parameter error parameter filter parameter format parameter ID parameter passing parameter problems parameter prompt parameter query parameter RAM parameter transfer parameter value parameter word parameterized query parameterized SQL parameterized SQL statement parent parent application parent certificate parent class parent device parent directory parent domain parent file parent folder parent frame parent level parent node parent page parent process parent record parent window parent-child parent-child linkages parenthesis parenthesis free notation procesor paralel execu ie în paralel adaptor/convertor paralel-serial transmisie paralelă/în paralel adaptor/convertor paralel-serial parametru asociere de parametri combina ie de parametri eroare de parametru filtru cu parametri format de parametru identificator de parametru transferare/transmitere a unui parametru probleme de parametru solicitare a unui parametru interogare cu parametri memorie RAM cu parametri transfer al parametrilor valoare a parametrului cuvânt parametru interogare parametrizată instruc iuni SQL parametrizate instruc iune SQL parametrizată părinte. legături părinte-copil paranteză nota ie fără paranteze. nota ie predefinită . ascendent. superior aplica ie ascendentă/de origine certificat ascendent clasă-părinte/ascendent dispozitiv ascendent director-ascen-dent domeniu-părinte/ascendent fişier-ascendent.

eroare a analizorului sintactic analizor de sintaxă. analizare şiruri pentru analiză sintactică copie de siguran ă par ială transport par ial culori par iale comprimare par ială/a unei păr i a hard-discului verificare par ială a con inutului exactitate/corectitudine par ială date par iale accelerate cheie străină par ială/trunchiată listă par ială afişare a unei liste par iale denumire par ială/trunchiată căutare după denumire par ială/trunchiată replicare/reproducere par ială audit restaurator par ial participare. sec iune a discului. a separa datele eroare de analiză sintactică.parenthesized exception declaration parity parity algorithm parity bit parity check parity check digit parity checking parity chip parity drive parity error parity generator parity information parity memory parity track parity-based fault tolerance scheme park park mode parked parse parse error parser parsing parsing strings partial backup partial carry partial colors partial compression partial content scan partial correctness partial expedited data partial foreign key partial list partial listing partial name partial name search partial replication partial restorative auditing participate partition partition boot sector partition information partition table partitioned declara ie de excep ie în paranteze paritate algoritm de paritate bit de paritate/de verificare/de control verificare/controlare a parită ii cifră de paritate verificare a parită ii cip de paritate/paritar unitate de paritate/paritară eroare de paritate generator (de bi i) de paritate informa ii de paritate memorie paritară pistă de paritate tehnică de fiabilizare prin informa ii de paritate a parca mod parcare parcat a analiza (morfologic). unitate logică a hard-discului//a parti iona (hard-discul) sector de ini ializare al parti iei informa ii despre parti ii tabelă a parti iilor. implicare parti ie. modúl de analiză sintactică derivare. tabelă de parti ii parti ionat .

protocol de identificare a parolei salvare a parolei.party line PAS Pascal pass through passed-by-reference passive matrix display passive search tool passive station passive termination passive-matrix pass-through authentication pass-through network connections pass-through options pass-through security pass-through security model pass-through terminator password password aging password authentication password authentication protocol (PAP) password caching password checking password confirmation password confirmation field password control password database password dialog box password error password list password protect password protected password protection password protection for private key password schemes password startup password step password text-input control password uniqueness password verification error password verification request password-protect remote administration password-protected password-protected services legătură de tip interfon extensie de fişier PASCAL limbaj de programare de nivel înalt trecere transfer prin referin ă afişaj cu matrice pasivă instrument de căutare pasiv sta ie pasivă. solicitare şi verificare a parolei utilizatorului confirmare a parolei câmp de confirmare a parolei control al parolelor bază de date pentru parole casetă de dialog pentru parolă eroare de parolă listă de parole protejare prin parolă protejat prin parolă protejare prin parolă protejare prin parolă a cheii private proceduri/scheme de protejare prin parolă/ de parolare ini ializare cu parolă pas/etapă de introducere a parolei control pentru scrierea/introducerea parolei unicitate a parolei eroare de verificare a parolei solicitare de verificare a parolei administrare de la distan ă parolată protejat prin parolă servicii protejate prin parolă . salvare în cache a parolelor legitimare.ele op iuni de trecere securitate cu transfer model de securitate cu transfer terminator de trecere parolă. post pasiv terminare/încheiere/închidere pasivă matrice pasivă autentificare de trecere legături de tranzi ie inter-re. cod de acces învechire a parolei autentificare a parolei protocol de autentificare a parolei.

set de eşantioane upgrade „de corec ie” documente compilate cale (de acces). textură analiză a formelor/a modelelor clasificare a formelor/a modelelor model de superpozi ie/juxtapunere model de umplere generare a formelor recunoaştere a modelului/formei segmentare a modelului şir de model sinteză/generare a formelor/modelelor pauză//a se opri instruc iune de pauză oprit oprire. text fără sens lipire. întrerupere (temporară) centrală (telefonică) privată calculator personal calculator AT placă PC Card driver de placă PC clonă după PC (IBM PC). cod/instruc iune de corec ie. a insera bombă de transfer. inserare machetă de lucru timp de trecere reparare. calculator compatibil cu IBM PC sistem de operare DOS pentru PC-uri re ea de calculatoare personale . modúl de corec ie.password-secured site paste paste bomb paste insert pasteboard pastime patch patch file patch set patch upgrade patchwork documente path path length constraint path name path prefix path properties path separator path statement path tool pathname pattern pattern analysis pattern classification pattern dither pattern fill pattern generation pattern recognition pattern segmentation pattern string pattern synthesis pause pause instruction paused pausing PBX (Private Branched Exchange) PC (Personal Computer) PC AT (Advanced Technology) PC Card PC Card driver PC clone PC DOS PC net sit protejat prin parolă a lipi. a corecta fişier de corec ie pachet de corec ie. contur limitare a lungimii căii denumire a căii (de acces) prefix pentru calea de acces proprietă i ale căii de acces separator din calea de acces instruc iune de cale instrument pentru contururi cale de acces model. software de corec ie//a rearanja. corectare.

vârf peak use utilizare la maxim peer computer calculator de nivel egal peer page pagină (descendent) înrudită/de acelaşi nivel.PC network re ea de calculatoare personale PC speaker difuzor (intern) al calculatorului PC XT (eXtended Technology) calculator XT PCA (Public Key Algorithm) algoritm al criptosistemului cu cheie publică PCB (Printed Circuit Board) placă cu circuite imprimate. pagină de nivel egal peer relationship rela ie de egalitate . placă PCB PCCARD configuration configura ie a plăcii PC Card PC-compatible calculator compatibil cu IBM PC PCD (Photo CD) extensie de fişier foto PC-DOS sistem de operare pentru PC-uri PCI (Peripheral Component Interconnect) standard PCI PCI bus magistrală PCI PCI device ID identificator de dispozitiv PCI PCI local bus magistrală locală PCI PCI slot slot PCI PCL (Printer Control Language) limbaj de comandă pentru imprimante PCM (Pulse Code Modulation) modulare a codurilor prin impulsuri PCMCI (Personal Computer Memory Card International) standard pentru plăci de extensie PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Adapter) placă PCMCIA PCMCIA bus magistrală PCMCIA PCMCIA card cartelă PCMCIA PCMCIA card reader lector de cartele PCMCIA PCMCIA modem modem PCMCIA PCMCIA modem card placă de modem PCMCIA PCMCIA slot slot PCMCIA PCMCIA socket soclu PCMCIA p-code pseudocod PCS (Print Contrast Signal) semnal de contrast PCT (Personal Communications Technology) format de fişier Macintosh PICT PCX extensie de fişier grafic PD (Port Driver) driver de port PD (Port Driver) layer strat al driverelor de port PD (Public Domain) domeniu public PDA (Personal Digital Assistant) agendă computerizată PDF (Portable Document Format) format de fişier Adobe PDL (Page Description Language) limbaj de descriere a paginii PDN (Public Data Network) re ea cu acces public PDS (Portable Document Software) program pentru documente portabile PE (Phase Encoding) varia ie a fazei peak valoare maximă.

peer server peer service peer system peer-to-peer peer-to-peer file transfer peer-to-peer network pel (pixel) pen pen acceleration pen color pen computer pen computing pen data pen force pen palette pen priority pen set pen type pencil symbol pending pending device driver error Pentium Pentium-ready per seat per seat licensing per server licensing percentage distribution chart percentage formatting perceptron perform performance performance attributes performance counter performance date performance level performance object performance setting performance tool performance tuning perfs perimeter rectangle period periodic server dintr-o re ea post-cu-post/peer-to-peer/cu legături directe serviciu direct sistem de nivel egal sistem post-cu-post/peer-to-peer. caracteristici de performan ă. sistem pentru reproducerea func iei vizuale şi cerebrale a executa performan ă. interval de timp periodic . perioadă. creion accelerare a stiloului culoare a stiloului calculator cu ecran tactil utilizare a unui calculator cu ecran tactil date despre stilou apăsare a stiloului paletă a stiloului prioritate pentru stilou set de stilouri tip de stilou simbol de creion în curs eroare de driver de dispozitiv microprocesor Pentium. sistem de interconectare directă în re ea transfer de fişiere post-cu-post re ea post-cu-post pel peni ă. randament atribute de performan ă contor de performan ă date/informa ii de performan ă nivel de performan ă obiect de performan ă atribut/parametru de performan ă instrument pentru măsurarea performan elor optimizare a performan elor manşete perforate dreptunghi de delimitare punct. calculator Pentium (placă de bază) cu soclu Pentium pe loc (de muncă) licen ă per unitate/per loc (de muncă) licen ă per server diagramă cu distribu ie procentuală formatare procentuală perceptron. stilou.

durabilitate persistent persistent. agendă computerizată personal finance program program pentru gestiune financiară personală . de durată permanent account cont permanent. remanent persistent connection legătură persistentă/permanentă/remanentă persistent ID type tip de identificator persistent/remanent/permanent persistent image imagine remanentă persistent packet pachet persistent persistent routes rute persistente personal access number (PAN) număr personal de acces personal authentication device (PAD) dispozitiv de autentificare personal personal certificate certificat personal Personal Communications Technology (PCT) protocol pentru comunica ii personal computer (PC) calculator personal Personal Computer Memory Card Interface Adapter adaptor PCMCIA Personal Computer Memory Card International (PCMCI) standard pentru plăci de extensie personal digital assistant (PDA) asistent digital personal.periodic broadcast routing protocol protocol de reparti ie/distribu ie pentru transmisiile/difuzările periodice peripheral (dispozitiv/echipament) periferic peripheral addressing adresare de periferic peripheral component inter-face (PCI) interfa ă pentru componente periferice peripheral component inter-face (PCI) expansion bus magistrală de extensie PCI peripheral control unit unitate de control al perifericelor/de legătură peripheral device dispozitiv/echipament periferic peripheral equipment (dispozitive) periferice peripheral event eveniment periferic peripheral interface unit (PIU) unitate interfa ă de periferic peripheral node nod periferic peripheral transfer transfer periferic Perl (Practical Extraction and Report Language) limbaj de programare permanent permanent. suport extern permanent permanent swap file fişier de schimb permanent. font standard permanent storage memorie permanentă/nevolatilă. fişier de memorie virtuală permanent permission denied refuz permissions drepturi de acces permissions dialog box casetă de dialog cu permisiuni permissions screen ecran cu permisiuni perpendicular magnetic recording înregistrare magnetică perpendiculară persisted persistent persisted Recordset obiect Recordset persistent/remanent persistence persisten ă/remanen ă. legătură permanentă permanent connection legătură permanentă/dedicată permanent file fişier permanent permanent font font permanent.

Personal ID Number (PIN) personal identification code (PID) personal identification number (PIN) personal information personal information exchange (PFX) personal information manager (PIM) personal information store personal laser printer personal phonebook personal settings personalized settings PERT (Program Evaluation and Review Technique) per-thread state tracking perturbation per-user basis per-volume basis pessimistic locking PFX (Personal Information Exchange) PGA (Pin Grid Array) PGA (Professional Graphics Adapter) PGA (Professional Graphics Array) PgDn PgDn key PGP (Pretty Good Privacy) PgUp PgUp key phantom directory phase phase encoding (PE) phase jitter phase lock loop phase modulation phase modulation recording phone phone book phone book file phone book service phone client phone company phone cord phone device phone directory phone handle număr de identificare personal. etapă varia ie a fazei instabilitate de fază buclă cu calare de fază modulare de fază înregistrare cu modulare de fază telefon carte de telefon. agendă de telefon fişier cu agenda de telefon serviciu de agendă telefonică client telefonic/de telefonie societate de (tele)comunica ii fir de telefon aparat de telefon director telefonic pointer de telefon . zgomot la nivel de utilizator la nivel de volum blocare pesimistă schimb de informa ii personale matrice a pinilor adaptor grafic profesional matrice grafică profesională tasta „Pagina următoare” tasta PgDn program de criptografiere tasta „Pagina anterioară” tasta PgUp director „fantomă” fază. cod PIN cod de identificare personal număr de identificare personal informa ii personale schimb de informa ii personale program de gestionare a informa iilor personale fişier cu date personale imprimantă (cu) laser personală/individuală agendă telefonică personală atribute personale configura ie personalizată metodă de evaluare şi revizuire din mers a programelor urmărire a stărilor pe fire perturba ie.

discuri fizice dispozitive fizice. discuri fizice unitate de disc fizică defect fizic (al discului).phone icon phone key pound phone key star phone line phone number phone number prefix phone number suffix phone service phoneme phono plug phosphor photo CD format Photo CD player PhotoCD photo-CD photocopier photo-editing program photoelectrical reading photoelement photographic color photographic manipulation photographic retouching photomatrix photo-montage photorealistic photorealistic output photo-realistic printer Photoshop phototypesetter phrase phrase searching physical address physical connection physical defects physical devices physical disks physical drive physical error physical file physical format physical layer physical level physical link pictogramă de telefon tasta cu diez (la telefon) tasta cu stea (la telefon) linie telefonică număr de telefon prefix pentru telefon număr de ieşire (din centrală) societate de (tele)comunica ii fonem fişă audio luminofor. eroare fizică fişier cu organizare nedefinită formatare fizică strat fizic nivel fizic legătură fizică . substan ă fosforescentă format photo-CD cititor/lector de discuri Photo CD standard PhotoCD foto-CD copiator program pentru editare foto citire fotoelectrică fotoelement. fotomontaj de calitate fotografică ieşire/imagine tipărită de calitate fotografică imprimantă fotorealism program de editare a imaginilor maşină tipografică foto expresie căutare după expresii adresă fizică legătură fizică defecte fizice dispozitive fizice. element fotoconductor culori (de calitate) foto prelucrare a fotografiilor/a pozelor retuş fotografic matrice fotosensibilă montaj fotografic.

şablon element de imagine. poză. pixel fişier cu ilustra ii. pica a alege. cod de identificare personal identificator de proces limbaj simplificat diagramă circulară diagramă circulară/sectorială grafic circular fişier PIF editor pentru PIF-uri fişier PIF nume de PIF .physical location physical medium physical medium attachment layer physical memory physical network physical page physical record physical recording density physical schema physical storage location physical structure physical style physical style element PIC PIC (Programmable Interrupt Controller) pica pick pick list picopicon picosecond PICT PICT preview pictogram picture picture element picture file picture frame picture items picture processing picture tube picture viewing area picture watermark PID (Personal Identification) PID (Process Identifier) pidgin-like language pie chart pie diagram pie graph PIF (Program Information File) PIF editor PIF file PIF name loca ie fizică. a selecta listă de selectare pico. adresă fizică mediu fizic strat de conectare/racordare la mediul/suportul fizic memorie fizică re ea fizică pagină fizică înregistrare fizică densitate fizică a înregistrării schemă fizică loca ie fizică de stocare structură fizică stil fizic element de stil fizic extensie de fişier grafic Lotus PC controler/controlor programabil de întreruperi cicero. fişier grafic cadru pentru ilustra ie obiect grafic prelucrare/procesare de imagini.(10-12) picon picosecundă format de fişier grafic previzualizare în formatul PICT pictogramă imagine. tub catodic zonă pentru imagini imagine de filigran cod PID. ilustra ie. prelucrare a datelor grafice tub de afişare.

pillow emboss PILOT (Programmed Inquiry Learning Or Teaching) pilot model pilot project PIM (Personal Information Manager) pin PIN (Personal Identification Number) pin feed pin grid array (PGA) pinball device pin-compatible pinfeeder pin-header pinned record pinouts PIO (Programmed Input/Output) PIO transfer method pipe pipe character pipeline pipeline processing pipeline processor pipeline stall pipelining piracy pirate pirated Alpha pitch pitch left pitch right PIU (Peripheral Interface Unit) pivot table pivot table control pivot table data pixel (pel) pixel grid pixel value pixelate filter PJL language monitor PJPEG (Progressive JPEG) PKA (Public Key Algorithm) PKZIP PL/I (Programming Language I) gofrare curbată/pernă limbaj de programare modelpilot. asignare a pinilor intrări-ieşiri programate metodă de transfer PIO canal/conductă. distan ă între caractere. ho ie (informatică) a pirata. caracterul/simbolul | caracterul | canal de prelucrare paralelă prelucrare pipeline/paralelă procesor de canalizare stagnare a canalului pipeline/a canalului de prelucrare paralelă prelucrare paralelă piraterie. cu soclu compatibil tractor de imprimantă conector tată (cu pini) înregistrare ancorată (liste de) semnale la pini. caracter de înlăn uire. lă ime a caracterelor înclinare spre stânga înclinare spre dreapta unitate interfa ă de periferic tabel pivot buton al tabelului pivot date ale tabelului pivot pixel grilă de pixeli. a copia fără autoriza ie o aplica ie versiune Alpha pirat densitate a tipăririi/a caracterelor tipărite. grilă fină valoare a pixelului filtru de pixelare monitor de limbaj PJL format de fişier grafic algoritm al criptosistemului cu cheie publică program de zipare şi dezipare limbaj de programare de nivel înalt . model de testare proiectpilot program de gestionare a informa iilor personale pin. picioruş număr de identificare personal alimentare prin tractare matrice a pinilor flipper compatibil la (numărul de) pini.

plaintext plain-text editor planning plasma display plasma panel plated media plated-wire storage platen platform platform dependency platform Id platform independence plating platter play Play LED play list playback playback formats playback gain playback head playback properties player PLD (Programmable Logic Device) PLL (Phase Lock(ed) Loop) plot plot area plotted value plotter plotter driver plotter font matrice logică programabilă marcaj de rezervare. a trasa zonă de reprezentare/trasare valoare reprezentată ploter. element de substitu ie. text standard. listă cu clipuri de redat redare formate de redare amplificare la redare cap de redare proprietă i de redare player. hârtie standard. substituent. fişier simplu hârtie simplă. text necodificat editor de text simplu/neformatat planificare monitor/ecran/display cu plasmă ecran/dispozitiv de afişare cu plasmă suport placat memorie cu fir magnetic tambur platformă dependen ă de platformă identificator de platformă independen ă de platformă. casetă de substitu ie date pentru exemplificare.PLA (Programmable Logic Array) placeholder placeholder data placeholder image placeholder page placeholder text placement arrow plain bullet plain file plain paper plain text document plain text. aparat de redare. fişier ordinar. listă de redat. înregistrator grafic. platan redare//a reda LED pentru redare listă de redare. înlocuitor. text de înlocuire. date fictive imagine-sub-stitut/de substitu ie/de înlocuire pagină de substituire text-substitut/de substitu ie. hârtie ordinară. text-model săgeată de plasare/de pozi ionare/de amplasare marcaj simplu fişier standard. independen ă fa ă de sistemul de operare placare disc (al hard-discului). text ordinar. trasator driver de plotter font de ploter . hârtie velină document cu text simplu/ neformatat text simplu/neformatat. lector/cititor unitate logică programabilă buclă de sincronizare/reglare a fazelor a tipări cu linii continue.

punct de vânzare versiune cu punct. program auxiliar de filtrare cititor pentru module de extensie fişier-sursă al modulului (software) de extensie sistem de gestiune a alimentării componentelor calculatorului PM.plotter pen setup plotter step size plotting plotting head plug plug and play (PNP) Plug and Play BIOS (PnP BIOS) plug and play system Plug and Print plug in plugboard plugboard chart plug-compatible plugged in plugged pin plug-in plug-in data source plug-in filter plug-in player plug-in source file PM (Power Management) PM symbol PMMU (Paged Memory Management Unit) PMS (Pantone Matching System) PNG (Portable Network Graphics) PnP PnP BIOS (Plug and Play BIOS) point Point and Print Point and Print Setup point drawing point of sale (POS) point release point to point point to point configuration point to point connection Point to Point Protocol (PPP) point-and-click point-and-click interface pointer pointer addition pointer keys parametri ai creioanelor de plotter pas de trasare desenare cap de trasare/trasator conector autoconfigurabil BIOS autoconfigurabil. cursor adunare de pointeri taste indicatoare. compatibil Plug and Play sistem autoconfigurabil standard pentru imprimante autoconfigurabile. punct la punct configura ie punct cu punct legătură punct cu punct protocol PPP. format pentru imagini bitmapate Plug and Play BIOS autoconfigurabil. versiune a unui software post cu post. simbol pentru după-amiaza unitate de gestionare a memoriei paginate model de culoare PMS extensie de fişier grafic. BIOS Plug and Play punct//a indica (spre ceva) sistem de tipărire directă (prin pictogramă) configurare point and print desenare prin puncte punct de desfacere. taste de cursor . standard MIB/MI a conecta tablou de conexiuni schemă de conexiuni compatibil la conectare conectat pin obturat modúl (software) de extensie sursă de date a modulului de extensie modúl de filtrare. pointer. protocol punct cu punct indicare şi clic interfa ă indicare şi clic indicator. standard pentru grafica de Web.

linie frântă polifonie răspuns pong. interval de interogare caracter de interogare interval de interogare umplere de poligon linie poligonală. urmă a mouse-ului dispozitiv de indicare deget indicator manetă de indicare program pentru punctele de desfacere/de vânzare conferin e audio post cu post linii telefonice post cu post polaritate polarizare înregistrare polarizată cu întoarcere/revenire la zero polialgoritm strategie. răspuns la semnalul ping alocare de grupare punct de acces protocol POP cont POP server POP parametri POP stare POP a apărea. afişare a directivelor fişier cu reguli de operare. informa ii despre directive imagine a siglei politicii parametri de politică şablon de politică cod polinomial/ciclic forma poloneză/postfixată nota ie poloneză/postfixată a interoga/a chestiona interogare ciclică. apel selectiv. fişier de directive informa ii despre politică.pointer port devices pointer records pointer speed pointer trail pointing device pointing finger pointing stick point-of-sale software point-to-point audio conferencing point-to-point phone lines polarity polarization polarized return to zero recording polialgorithm policy policy change policy display policy file policy information policy logo image policy settings policy template polinomial code polish form Polish notation poll polling polling character polling interval polygon fill polyline polyphony pong replay pool allocation POP (Point Of Presence) POP (Post Office Protocol) POP account POP server POP settings POP status pop up POP3 pop-lock dispozitive indicatoare înregistrări indicatoare viteză a cursorului urmă a cursorului. politică modificare de politică afişare a politicii. a se ivi. a se desfăşura protocol POP3 blocare a programului POP .

port serial parametri de port viteză a portului statistică a portului stare a portului tip de port utilizare a portului portabilitate portabil. generat de un port decalaj al portului driver de port alocare de driver de port informa ii despre port manager al portului nume de port număr de port domeniu de port. cunoscut meniu contextual casetă explicativă casetă cu descriere buton pentru listă derulantă meniu contextual. meniu în casetă element de meniu contextual bară cu instrumente de asisten ă port. calculator portabil calculator portabil document portabil fişier PDF. instalare cu configura ie pentru calculatoare portabile instalare într-un calculator portabil terminal portabil adaptat format portret/vertical font de tip portret.popular popup pop-up box pop-up description pop-up list button pop-up menu pop-up menu item pop-up toolbar port port address port classes port conflict port delay port driver port driver assignment port information port manager port name port number port range port range assignment port RS-232C port settings port speed port statistics port status port type port usage portability portable portable computer portable document Portable Document Format (PDF) portable document software (PDS) portable installation portable setup portable terminal ported portrait portrait font portrait format portrait monitor portrait orientation obişnuit. format care poate fi citit cu Adobe Reader program pentru documente portabile instalare cu op iunea Portable. îndrăgit. conector//a face portabil (un program) adresă de port clase de port conflict de port. apreciat. font orientat pe verticală format portret/vertical monitor de tip portret orientare a paginii pe verticală. tip portret . interval de port alocare de domeniu de port port RS-232C. răspândit.

Power-On Self-Test. a pozi iona position controls elemente de pozi ionare positional commands comenzi pozi ionale positional representation reprezentare pozi ională positional representation system sistem de reprezentare pozi ională positioning plasare.POS (Point of Sale) punct de vânzare/de desfacere position pozi ie//a plasa. bile el adeziv/colant postmortem dump afişare (a memoriei)/vidaj postmortem post-optimizer postoptimizare postpone a amâna postprocessor postprocesor postproduction editing editare postproduc ie. pozi ionare positioning time timp de pozi ionare positive acknowledge character caracter de confirmare a recep iei pozitiv positive acknowledgement confirmare pozitivă Positive Acknowledgment with Re-Transmission (PAR)confirmare a recep iei cu retransmitere Posix application aplica ie Posix Posix character subsystem subsistem de caractere Posix Posix session sesiune Posix POST (Power On Self Test. font conturat PostScript Level 2 versiune a limbajului PostScript . Powerautotestare la punerea sub tensiune On Startup Test) post development review examinare/analiză a sistemului după elaborare post implementation review examinare/analiză a sistemului după implementare post processor post-procesor POST routine rutină POST. rutină executată după deschiderea calculatorului postal bar code cod poştal de bare postal code cod poştal postamble postambul postback retransmitere postcondition postcondi ie postconnecting postconectare posterize a posteriza posterized gradient gradient posterizat posterizing posterizare postfix form formă postfixată/poloneză postfix notation nota ie postfixată/poloneză postfix string şir postfixat post-indexing post-indexare posting mesaj. transmitere post-it post-it. postprocesare PostScript limbaj de descriere a paginii PostScript Driver driver PostScript PostScript font font PostScript.

utilizator experimentat a închide calculatorul mod power-down puternic semnal de „alimentare corectă” autotestare/autoverificare la pornire/la punerea sub tensiune. prezentator pentru filme multimediale op iuni pentru PostScript imprimantă PostScript limită de timp pentru PostScript postură eventuală/posibilă situa ie de interblocare eventuală/posibilă încălcare a scriptului semnul diez metoda pămătufului curent (electric). a închide protec ie la defecte de alimentare întrerupere de curent. a cupla utilizator principal. alimentare//a porni. pornire ppm. filtru de alimentare întrerupere a alimentării gestionare a consumului de energie. gestionare a consumului de curent sistem de gestionare a alimentării componentelor calculatorului facilită i pentru gestionarea consumului de energie fişier pentru gestionarea consumului de energie indicator pentru consumul de curent parolă „de deschidere” plan pentru gestionarea consumului de energie stare a alimentării pictogramă pentru starea alimentării interogare a stării de alimentare sursă de alimentare supratensiune întrerupător de re ea pornire. pagini pe minut protocol PPP . a decupla. energie electrică buton întrerupător cablu/cordon de alimentare economisire a energiei/a bateriei a opri.PostScript movie viewer PostScript options PostScript printer PostScript Timeout Values posture potential deadlock condition potential scripting violation pound sign powder-puff method power power button power cable power conservation power down power fail protection power failure power icon power line filter power loss power management Power Management (PM) power management capability power management file power meter „power on” password power scheme power status power status icon power status polling power supply power surge power switch power up power user power-down power-down mode powerful power-good signal Power-On Self-Test/power-on self test (POST) power-saving mode power-up ppm (pages per minute) PPP (Point-To-Point Protocol) program pentru redarea filmelor multimediale. cădere a tensiunii/a alimentării pictogramă pentru tipul de alimentare filtru de re ea. program POST mod pentru economisirea energiei/a acumulatorului ini ializare.

prioritate gramatică de preceden ă regulă de preceden ă precizie selec ie exactă etapă pre-codifi-care antet precompilat interogare precompilată precompilator precondi ie. condi ie preliminară legătură preconfigurată preconectare culoare predefinită/intrinsecă formular predefinit/preformatat/intrinsec antet predefinit/intrinsec stil predefinit pentru titluri grup local predefinit plan predefinit. legături multiple prin PPP limbaj de programare în UNIX parametru RAM preambul mediu de execu ie preini ializare ciclu de pre-ini.ializare preceden ă. schemă predefinită stil predefinit nume de utilizator predefinit format predefinit/intrinsec predicat calcul cu predicate variabilă predicativă analiză predictivă dispozitiv de predic ie preeditare controlat multi-tasking controlat procesare controlată planificare/programare controlată/ preventivă sistem preemptiv/controlat notificare înaintea defectării preferin ă .PPP adapter PPP connection PPP connectivity PPP multi-link Practical Extraction and Report Language (Perl) PRAM (parameter RAM) preamble pre-boot execution environment (PXE) prebooting cycle precedence precedence grammar precedence rule precision precision select pre-code stage precompiled header precompiled query precompiler precondition preconfigured link preconnect predefined color predefined form predefined header predefined heading style predefined local group predefined schema predefined style predefined username predetermined format predicate predicate calculus predicate variable predictive analysis predictor preedit preemptive preemptive multitasking preemptive processing preemptive scheduling preemptive system pre-failure notification preference adaptor PPP legătură prin PPP conectivitate prin PPP multilegături prin PPP.

structură preferată preîncărcare prefix formă prefixată listă de prefixe nota ie prefixată preformatat preformatare preindexare canal premium culoare precombinată/preamestecată cerneală preamestecată prepaginare (a memoriei) pregătire pentru reapelare pregătit pagină de cod compilată/pe hard-disc instruc iune compilată a pregăti program prepress.preference file preference information preference number preferred preferred device preferred server preferred tree prefetch prefix prefix form prefix list prefix notation preformatted preformatting preindexing premium channel premixed color premixed ink pre-paging preparation for callback prepared prepared code page prepared statement preparing pre-press program preprinted job preprocessor command preprocessor output file preprocessor. preferat dispozitiv privilegiat. premisă obligatorie componentă necesară prezent prezentare cod de prezentare format de prezentare grafică de prezentare program pentru grafică de prezentare strat de prezentare mod de prezentare program pentru prezentări multimediale . dispozitiv preferat server privilegiat. pre-processor pre-read head prerecorded data medium prerelease version prerequisite prerequisite component present presentation presentation code presentation format presentation graphics presentation graphics program presentation layer presentation mode presentation program fişier de preferin e/de privilegii informa ii privind preferin ele indice de prioritate. server preferat structură privilegiată. versiune preliminară condi ie necesară. program de pregătire pentru tipărire lucrare pretipărită comandă de preprocesor fişier de ieşire pentru preprocesor preprocesor/macroprocesor cap de precitire suport de date preînregistrat versiune neoficială. număr prioritar privilegiat.

adaptor principal adresă primară. păstrare a predefini parametru predefinit valori de proprietă i prestabilite informa ii anteconfigurare a apăsa pad grafic tactil. fereastră de prezentare previzualizare anterior selectări anterioare pagină anterioară primar. dispozitiv principal driver de monitor principal DNS primar. prezentare casetă de previzualizare diagramă de previzualizare lungime de prezentare pictogramă pentru previzualizare op iune de previzualizare sector de prezentare pin de prezentare dimensiune de prezentare text din fereastra de previzualizare video de prezentare lă ime de prezentare fereastră de previzualizare. primul DNS controler de domeniu primar/principal câmp principal grupă primară. grupă principală controler IDE primar index principal/primar cheie primară. fereastră a prezentării fişier preseparat men inere.presentation window preseparated file preservation preset preset parameter preset property values pre-setup information press pressure-sensitive graphics tablet pretty print prevent prevented address preview preview box preview diagram preview height preview icon preview option preview pane preview pin preview size preview text preview video preview width preview window previewing previous previous choices previous page primary primary adapter primary address primary button primary cache primary device primary display driver primary DNS primary domain controller (PDC) primary field primary group primary IDE primary index primary key fereastră de prezentare. cheie principală . principal adaptor primar. miniatură de previzualizare. adresă principală buton principal cache principal/primar dispozitiv primar. tabletă grafică tactilă aranjare sugestivă/atractivă a împiedica adresă de IP fără drept de acces previzualizare (înaintea tipăririi).

parti ia cu sectorul de ini ializare a sistemului destinatar principal controler de sit principal driver audio principal post principal. domeniu de tipărire. tipărire duplex operatori pentru tipărire op iune pentru tipărire orientare pentru tipărire .primary name primary partition primary recipient primary site controller primary sound driver primary station primary storage primary transport primary WINS primary WINS server primary/backup method prime implicant primitive primitive data type print print area print buffer print cartridge print contrast signal (PCS) print control character print density print device print direct print drum print echo print engine print error print file print format print head print header print job print job detail print layout view print library print manager print manager privileges print mode print monitor print on both sides print operators print option print orientation nume principal parti ie principală. zonă care va fi tipărită bufer de imprimantă. stocare primară de date transport principal primul WINS server WINS principal metoda principal-rezervă implicant prim primitivă tip primitiv de dată a tipări suprafa ă tipărită. (memorie) tampon a(l) imprimantei cartuş de imprimantă semnal de contrast caracter de control al tipăririi densitate de tipărire dispozitiv de tipărire tipărire directă tambur de tipărire ecou de imprimantă mecanism de tipărire eroare de imprimantă fişier de tipărit format de tipărire cap de tipărire antet de imprimantă lucrare de tipărit. monitor al tipăririi tipărire fa ă-verso. opera ie de tipărire detalii ale lucrării de tipărit format de machetă pentru tipărit bibliotecă pentru tipărit manager pentru tipărit privilegii de administrator de imprimantă mod de tipărire monitor al proceselor de tipărire. sta ie principală memoria calculatorului.

durată a tipăririi tipărire în fişier lă ime tipăribilă a paginii. coadă de aşteptare pentru tipărire zonă tipăribilă rezolu ie de tipărire. memorie a imprimantei limbaj de comandă pentru imprimante rezolu ie standard a imprimantei. placă PCB documenta ie tipărită exemplar tipărit pagină tipărită. coadă de tipărire. derulare a lucrării de tipărit flux de comenzi pentru tipărire timp de tipărire. rezolu ie a imaginii tipărite scalare pentru tipărire tasta Print Screen server pentru tipărire. lă ime utilă/activă a paginii plăcu ă cu circuite imprimate. pagină de tipar imprimantă margini ale zonei tipăribile bufer de imprimantă. rezolu ie implicită a imprimantei fişier de descriere a imprimantei context de dispozitiv pentru imprimantă documenta ie a imprimantei driver de imprimantă director cu driverul imprimantei emulare a imprimantei .print pause print permission print preview print preview mode print processor print provider print quality print quality options print queue print range print resolution print scaling Print Screen (PrtSc) print server print server card print server operators print server users print settings print settings print setup print spooler print spooler parameters print spooler service print spooling print stream print time print to file printable page width printed circuit board (PCB) printed documentation printed output printed page printer printer area margins printer buffer Printer Control Language (PCL) printer default resolution printer description file printer device context printer documentation printer driver printer driver directory printer emulation pauză de tipărire permisiune pentru tipărire previzualizare (înaintea tipăririi). prezentare a imaginii de tipărit mod prezentare a imaginii de tipărit procesor pentru tipărire furnizor de servicii de tipărire calitate a tipăririi op iuni pentru calitatea tipăririi coadă de aşteptare la imprimantă. server de imprimantă placă de server pentru tipărire operatori pentru serverul pentru tipărire utilizator al serverului pentru tipărire op iuni pentru tipărire parametri pentru tipărire configurare a imprimantei derulator/(program) spooler de tipărire. program de gestionare a tipăririi parametri ai derulatorului pentru tipărire serviciu de gestionare a lucrărilor de tipărit monitorizare a tipăririi.

printer error printer features printer files printer font printer font file printer front panel printer global group printer hard-disk printer information printer lines per inch printer maintenance printer memory printer memory tracking printer message printer mode printer model printer name printer operator printer pool printer port printer profile printer profile mismatch printer properties printer queue printer redirection printer ribbon printer security printer selection printer set up printer settings printer setup printer shortcut printer test page printer update file printer window printing device printing error printing group printing head printing ink printing ink set printing job eroare de imprimantă func ii ale imprimantei. panou de comenzi al imprimantei grup global pentru imprimantă hard-disc al imprimantei informa ii despre imprimantă rânduri tipărite per ol (lucrări de) între inere a imprimantei memorie de imprimantă ocupare a memoriei imprimantei mesaj de la imprimantă mod imprimantă model de imprimantă nume de imprimantă operator imprimantă grupare de imprimante port de imprimantă profil de imprimantă conflict cu profilul de imprimantă proprietă i ale imprimantei coadă de aşteptare pentru imprimantă redirec ionare pentru tipărire. parametri ai imprimantei configurare a imprimantei pictogramă pentru accesul la imprimantă pagină de test pentru imprimantă fişier de actualizare a imprimantei fereastră a imprimantei dispozitiv de tipărire eroare de imprimantă. redirec ionare pentru imprimantă ribon de imprimantă sistem de securitate pentru imprimante selectare a imprimantei configurare a imprimantei atributele de configurare a imprimantei. caracteristici ale imprimantei fişiere de imprimantă font de imprimantă fişier cu fontul de imprimantă panoul frontal al imprimantei. eroare de tipărire grup de tipărire cap de tipărire/de imprimantă cerneală tipografică set de cerneluri tipografice lucrare pentru tipărire . configura ie a imprimantei.

versiune tipărită a documentului. fişier de tipărire generator de numere pseudoaleatorii/pseudoîntâmplătoare organiza ie pentru standardizarea interfe elor de aplica ie sonde .prn. prioritate de bază clasă de prioritate codificator în func ie de prioritate sonerie prioritară. cheie de decriptare fişier cu cheie privată informa ii despre cheia privată parolă cu cheie privată linie închiriată/privată mesaj confiden ial discu ii confiden iale cheie privată pentru semnătură privilegiu. op iuni de confiden ialitate protejare a confiden ialită ii formate de date private cheie privată. drept de acces nivel de privilegii utilizare privilegiată cont privilegiat instruc iune privilegiată mod cu procesor privilegiat timp (de operare în modul) privilegiat tehnologia canalului de citire PRML fişier cu extensia . listare dispozitiv-ser-ver pentru tipărire prioritizare prioritate alocare a priorită ilor bază de priorită i. niveluri de confiden ialitate op iuni de securitate.printing list printing margins printing options printing plate printing process printing service printing style printing target values printout print-server device prioritizing priority priority allocation priority base priority class priority encoder priority ring tone priority scheduling privacy privacy levels privacy options privacy protection private data formats private key private key file private key information private key password private line private message private messaging private signature key privilege privilege level privilege use privileged account privileged instruction privileged processor mode privileged time PRML read-channel language PRN file PRNG (Pseudo Random Number Generator) PRO (Precision RISC Organization) probe leads listă cu lucrări pentru tipărire margini de tipărire op iuni pentru tipărire placă tipografică/serigrafică. placă de tipărit proces de tipărire serviciu tipografic stil pentru tipărire valori-obiec-tiv pentru tipărire tipăritură. exemplar tipărit. sunat prioritar planificare pe bază de priorită i confiden ialitate niveluri de securitate. formă de tipar.

limbaj standard al procesului identificator de proces interfa ă industrială/de proces semnal de întrerupere a procesului proprietă i ale procesului solicitare de procesare căutare de proces server de proces spa iu de procesare. problemă defini ie a problemei descriere a problemei limbaj orientat pe probleme rezolvare a problemei spa iu al problemei titlu al problemei eroare de comandă rapidă coeziune procedurală limbaj procedural imagine procedurală procedură/rutină apel de procedură index de procedură sec iune de procedură limbaj procedural/orientat pe proceduri proces//a prelucra. program procesor. procesor procesor. policromie calculator de proces conducere a proceselor/activită ilor bloc de control al procesului calculator de proces consolă a operatorului tehnolog.problem problem definition problem description problem oriented language problem solving problem space problem title problem with shortcut procedural cohesion procedural language procedural view procedure procedure call procedure index procedure stub procedure-oriented language process process address space process color process computer process control process control block (PCB) process control computer process control console process control equipment process default language process identifier (PID) process interface process interrupt signal process properties process request process search process server process space process tracking processes view processing processing command processing error processing groups processing speed processing unit processor eroare. prezentare a proceselor prelucrare. sector de memorie urmărire a procesului vedere a proceselor. program-translator . procesare comandă de prelucrare eroare de prelucrare grupe de prelucrare viteză de prelucrare/de procesare/de lucru unitate de prelucrare. consolă pentru conducerea proceselor echipament de comandă a proceselor limbă standard a procesului. a procesa spa iu de adrese al unui proces culoare de proces. unitate de lucru a calculatorului.

serie a produsului licen iere a produsului nume de produs număr de produs. ocupare a procesorului producător de procesor cuvânt procesor producător rela ie producătorconsumator produs documenta ie de produs identificator de produs. serie a produsului identificator de produs. modernizare a procesorului. serie a produsului identificator de produs. cotă din capacitatea procesorului planificare a procesorului timp de procesor tip de procesor cip de modernizare a procesorului. apelare a procesorului placă de procesor ansamblu procesor ciclu/tact de procesor familie de procesoare listă de procesor mod procesor. serie a produsului informa ii despre produs identificator de produs. schimbare a procesorului cu unul mai performant utilizare a procesorului. serie a produsului asisten ă pentru produs tip de produs actualizare de produs versiune de produs produc ie conducere a produc iei bază de date de produc ie filtru de produc ie interfa ă de produc ie planificare a produc iei regulă de produc ie server de produc ie/de execu ie sistem de produc ie .processor affinity processor allocation processor call processor card processor complex processor cycle processor family processor list processor mode processor quota processor scheduling processor time processor type processor upgrade processor usage processor vendor processor word producer producer-consumer relationship product product documentation product ID product ID number product identification product information product key product licensing product name product number product support product type product update product version production production control production database production filter production front-end production planning production rule production server production system afinitate de procesor alocare de procesor apel de procesor. mod de operare al procesorului cotă de procesor.

production work productivity professional professional graphics array (PGA) professional title professional workstation profile profile assistant profile information requested profile manager profile name profile settings profile size profile storage space ProgID (Programmatic ID) program program arguments program block program change keys program code program code container program component program controller program counter program database program debugging program documentation program editor program error program evaluation and review technique (PERT) program exception program execution program failure program file program flow control program generator program group program group window program implementation program information file (PIF) program instance handle program instrumentation program interrupt lucrări de produc ie productivitate. fişier executabil control al derulării programului generator de programe grupă de program fereastră a grupului de programe implementare a programului fişier cu informa ii despre program pointer al instan ei programului instrumentare de program întrerupere a programului . documenta ie a programului editor de programe eroare de program metodă de evaluare şi revizuire din mers a programelor excep ie de program execu ie a programului eroare de program fişier (de) program. capacitate de prelucrare profesional matrice grafică profesională titlu profesional sta ie de lucru profesională profil//a profila asistent pentru profile informa ii solicitate despre profil manager de profil nume de profil atribute ale profilului mărime a profilului spa iu de stocare a profilului identificator programatic program//a programa argumente de program bloc de program taste de programare cod de programare conteiner pentru codul de programare componentă de program controler de program contor de program bază de date de program depanare/deparazitare a programului documentare a programului.

fereastră de execu ie parametru generat dinamic fişier de grupare de programe pictogramă a unui program programabil standard TV automat programabil buton programabil calcu-lator programabil ceas programabil. deschidere de program bibliotecă de programe rând/linie de program încărcător de programe manual de între inere a programului modúl de program derulare a programului organizare a programului registru de program relocare de program execu ie/rulare a programului segment de program imagine de segment de program segmentare de programului eroare eviden iată de program secven ă de program dosar de programare instruc iune de program cuvânt de stare al programului sintaxă a programului sinteză a programelor testare a programului punere la punct/ definitivare a programului validare a programului variabilă de program verificare a programului verificator de programe fereastră a programului. ceas programabil obiect de interfa ă programabil controler de întreruperi programabil tastă programabilă matrice logică programabilă. re ea logică programabilă . generator de tact programabil generator de tact programabil.program item program launch program library program line program loader program maintenance manual program module program operation program organization program register program relocation program run program segment program segment image program segmentation program sensitive fault program sequence program specification program statement program status word (PSW) program syntax program synthesis program testing program tuning program validation program variable program verification program verifier program window program-generated parameter program-group file program-item icon programmable programmable array logic (PAL) programmable automaton programmable button programmable calculator programmable clock programmable clock generator programmable interface object programmable interrupt controller programmable key programmable logic array (PLA) element de program lansare de program.

programmable logic device (PLD) programmable object programmable read-only memory (PROM) programmable terminal programmatic function programmatic ID (ProgID) programmed input/output (PIO) programmed link programmer programmer/analyst programmer’s switch programming programming environment programming error programming interface programming language programming language definition programming logic programming rule programming style programming system programming technique programming tools progress progress bar progress dialogs progress indicator progressive download progressive download status progressive JPEG support project project configuration project control project file project filename project folder project list project management project management program project name project planning project resource file project settings unitate logică programabilă obiect programabil memorie ROM programabilă terminal programabil func ie de programare identificator programatic intrări-ieşiri programate legătură programată programator analist-pro-gramator comutator al programatorului programare mediu de programare eroare de programare interfa ă pentru programare limbaj de programare definire a limbajelor de programare cod de programare regulă de programare stil de programare sistem de programare tehnică de programare instrumentele pentru programare progres. bară pentru reprezentarea evolu iei unui proces casete de dialog pentru starea proceselor indicator al stării (procesului) descărcare progresivă stare de descărcare progresivă facilită i pentru descărcarea progresivă a fişierelor JPEG proiect. stare bară de evolu ie. lucrare configura ie de proiect control al proiectului fişier de proiect nume de fişier de proiect dosar de proiect listă de proiect gestionare de proiect program de coordonare/gestionare a proiectelor nume de proiect planificare a proiectului fişier de resurse de proiect parametri de proiect . evolu ie.

a reciti un material corector corectură propagat. valoare de proprietate propor ional font propor ional diagramă circulară propor ională . casetă de dialog pentru selectarea caracteristicilor/a atributelor de configurare nume de proprietate pagini de proprietă i parametru de proprietate atribut de proprietate foaie de proprietă i. foaie de atribute (de configurare)/de caracteristici/de parametri. a solicita sesiune în MS-DOS. memorie ROM programabilă a promova prompt. sesiune cu linie de comandă semnal acustic solicitare de confirmare corectură//a executa tipare de probă corectură (a documentului) sistem de control instrumente de verificare/de control corectură//a verifica.project specification project type projection PROLOG (PROgramming LOGic) prologue prologue file PROM (Programmable Read-Only Memory) promote prompt prompt session prompt tone prompting proof proofing proofing system proofing tools proofread proofreader proofreading propagated propagating delay propagation propagation time properties properties for sharing properties window property property cache property count property dialog property name property pages property parameter property setting property sheet property store property type property value proportional proportional font proportional pie graph caiet de sarcini tip de proiect proiectare limbaj de programare de nivel înalt prolog fişier prolog memorie PROM. fereastră de proprietă i memorie de proprietă i tip de proprietate valoare a proprietă ii. mesaj de ghidare/de invita ie//a îndemna. a invita. transmis întârziere de propagare propagare timp de propagare fereastră de proprietă i proprietă i pentru partajare fereastră de proprietă i proprietate memorie intermediară de proprietă i număr de proprietă i casetă de proprietă i.

scalare propor ională. pentru sisteme multitasking memorie protejată subsistem protejat cod pentru modul protejat driver de mod protejat sistem de fişiere FAT în mod protejat. particular. format propriu unui anumit program serviciu de informa ii dedicat interfa ă brevetată/dedicată/specifică magistrală locală brevetată/dedicată protocol brevetat/dedicat limbaj de interogare brevetat/dedicat/specific standard brevetat utilizator profesionist protejat loca ie protejată memorie protejată mod protejat. font cu spa iere propor ională între caractere calcul propozi ional brevetat. dedicat. specific adaptor brevetat/dedicat/specific format de fişier brevetat/dedicat format brevetat/dedicat/individual/specific. modificare propor ională a dimensiunilor spa iere propor ională font spa iat propor ional. interfa ă VFAT rutină de prelucrare pentru întreruperile de hard-disc în mod protejat versiune de mod protejat protec ie casetă de validare pentru protejare cheie de protec ie inel de protec ie/de siguran ă protocol informa ii de control al protocolului driver de protocol eroare de driver de protocol sec iune de driver de protocol eroare de protocol familie de protocoale ierarhie de protocoale informa ii despre protocol op iune pentru protocol secven ă de protocol servicii de protocol .proportional sizing proportional spacing proportional-spaced font propositional calculus proprietary proprietary adapter proprietary file format proprietary format proprietary information service proprietary interface proprietary local bus proprietary protocol proprietary query language proprietary standard prosumer (PROfessional conSUMER) protected protected location protected memory protected mode protected storage protected subsystem protected-mode code protected-mode driver protected-mode FAT file system protected-mode hard disk interrupt handling protected-mode version protection protection check box protection key protection ring protocol protocol control information protocol driver protocol driver error protocol driver section protocol error protocol family protocol hierarchy protocol information protocol option protocol sequence protocol services (re)dimensionare propor ională.

tasta PrtSc.ie/pseudoinstruc iune secven ă/şir de numere pseudoaleatorii modulul psql re ea telefonică publică în comuta ie configurare a unui sistem RAS tip PSTN cuvânt de stare al programului public acces public terminal de acces public . cură are. raportor a furniza. tipărire.protocol stack protocol suite protocol switching protocol version protocol violation prototype protractor provide provider provider type proxy proxy authentication proxy auto-configuration script file proxy class proxy client setup proxy configuration proxy host port proxy hostname proxy server proxy server exceptions proxy service proxy settings PrtSc PrtScr pruning pry-bar chip extractor PS series PS/2 (Personal System/2) PS/2 mouse PS/2 mouse port pseudo random number generator (PRNG) pseudocode pseudo-instruction pseudo-operation pseudorandom number sequence psql PSTN (Public Switched Telephone Network) PSTN RAS installation PSW (Program Status Word) public public access public access terminal stivă/set de protocoale suită/set de protocoale comutare de protocol versiune de protocol încălcare a protocolului prototip. a indica furnizor tip de furnizor substitut. tasta pentru tipărire a ecranului tasta Print Screen aerisire. tăiere extractor de cipuri cu pârghie seria de calculatoare PS (de la IBM) calculator IBM mouse PS/2 port de mouse PS/2 generator de numere pseudoaleatorii/pseudoîntâmplătoare pseudocod pseudo-in-struc iune/pseudoopera ie pseudo-opera. parametri pentru reprezentare tasta Print Screen. agent înlocuitor. demo echer reglabil. reprezentant autentificare de proxy fişier de script de autoconfigurare pentru proxy clasă proxy instalare a clientului de proxy configura ie de proxy port gazdă proxy nume de gazdă proxy server proxy/reprezentant excep ii de server proxy serviciu proxy/de reprezentare parametri pentru (serverul) proxy/ pentru servere reprezentate.

a trage meniu derulant parametru de (ex)tragere partener de (ex)tragere proprietă i pentru partenerul de (ex)tragere citat extras perioade de extragere tehnologie pull meniu derulant bară cu meniuri derulante impuls modulare în amplitudine a impulsurilor modulare prin impulsuri. gratuit a face reclamă certificat cu cheie publică codificare cu cheie publică sistem cu cheie publică companie de telefonie publică în comuta ie directoare de publicare aplica ii de editare pe calculator cursor grafic a extrage. programe fără copyright dosar public cheie publică. server care oferă cheile de criptare pentru PGP protocol cu cheie publică dosar public de mesaje metodă publică re ea publică re ea de date publică cu comutare de pachete cheie publică de recuperare partajări publice subrutină publică variabilă publică pereche de chei public-privat din domeniul public. re ea publică de informa ii domeniu public programe din domeniul public. cheie de criptare pentru PGP criptografie cu cheie publică server de cheie publică.public class public data base public data network (PDN) public domain (PD) public domain software public folder public key public key cryptography public key server public key-based protocol public mail-item folder public method public network public packet network public recovery key public share public sub public variable public/private key pair public-domain publicize public-key certificate public-key encryption public-key system public-switched service provider publishing directories publishing package puck pull pull down menu pull parameter pull partner pull partner properties pull quote pull set times pull technology pull-down menu pull-down menu bar pulse pulse amplitude modulation (PAM) pulse code modulation (PCM) pulse dial pulse string clasă publică bază de date publică re ea cu acces public. modulare a codurilor prin impulsuri transmitere a cifra iei prin impulsuri (ATI) şir de impulsuri .

cuvânt de trecere mediu de execu ie preini ializare proces de ini ializare într-un mediu PXE limbaj de scriptare/programare cvadrofonie modula ie în amplitudine la 24 mediu de programare BASIC îmbunătă it cristal de cuar program de gestionare a memoriei cartuş de ¼ inci fişiere de backup QIC port paralel pentru QIC dispozitiv de backup QIC. buton 3D partener de împingere proprietă i ale partenerului de împingere buton de apăsare. maşină de perforat cartele bandă perforată. buton 3D buton de apăsare memorie cu listă directă func ie PUT parolă. cartelă de perforat traseu de perforare sta ie/post de perforare bandă de perforat cartelă perforată bandă perforată lector de benzi perforate eroare de perforare pur procedură pură golire//a goli scop (al utilizării) buton de apăsare. buton de comandă tridimensional. push-pin pushup storage Put function PW (password) PXE (Pre-Boot Execution Environment) PXE boot process Python Q sound QAM (Quadrature Amplitude Modulation) QBASIC QC (Quartz Crystal) QEMM 386 QIC (Quarter-Inch Cartridge) QIC backup files QIC parallel-port QIC-backup device QIC-parallel port backup device quad density quad-issue processor quadratic programming quadrature amplitude modulation (QAM) quadrature modulation quadruple amplitude modulation (QAM) telefon cu disc/cu impulsuri perforator. punct de apăsare tehnologie push buton de apăsare. buton de comandă tridimensional.pulse system punch punch card punch path punch station punch tape punched card punched tape punched tape reader punching error pure pure procedure purge purpose push button push partner Push Partner Properties push pin push technology pushbutton pushpin. unitate QIC unitate QIC paralelă densitate cvadruplă procesor cu patru canale programare cvadratică modula ie în amplitudine la 24 modulare în cvadratură modulare în amplitudine cvadruplă .

denumire calificată calificator calitate asigurare a calită ii factor de calitate informa ii de gestionare a calită ii mesaje legate de calitate calitate a serviciilor cantitate cuantizare eroare de cuantizare a cuantifica cuantum program de tehnoredactare computerizată multiplicator parabolic cartuş de 1/4 inci cvartet execu ie cvasi-paralelă program de calcul tabelar interogări satanice interogare. fişier de protocol de interogări jurnalizare a interogărilor nivel de jurnalizare a interogărilor . condi ie restrictivă. configura ie a interogării grilă de configurare a interogării expresie de interogare fişier de interogare filtru de interogare limbaj de interogare extensii pentru limbajul de interogare sec iune pentru limbajul de interogare fişier de jurnal de interogări. solicitare (de date) interogare prin exemplu coloană a interogării criteriu al interogării foaie de date a interogării grilă a interogării. criteriu de căutare convertire de calificare calificat nume calificat.quadruple length register quadruple register quadruple-spin CD-ROM quad-speed drive qualification qualification conversion qualified qualified name qualifier quality quality assurance quality factor quality management information quality messages Quality of Service (QoS) quantity quantization quantization error quantize quantum QuarkXPress quarter squares multiplier quarter-inch cartridge (QIC) quartet quasi-parallel execution Quattro Pro queries from hell query query by exemple (QBE) query column query criterion query datasheet query design query design grid query expression query file query filter query language query language extensions query language section query log file query logging query logging threshold registru de lungime cvadruplă registru cvadruplu unitate CD-ROM cvadruplă viteză unitate cu viteză cvadruplă calificare.

sistem de formatare rapidă lansare rapidă legătură rapidă identificare rapidă . limitare a interogărilor rezultat al interogării tabel cu rezultatele interogării ecran de interogare instruc iune SQL de interogare şir de interogare fereastră a interogării obiect QueryDef întrebare. formatare cu QuickFormat QuickFormat. prelucrare a interogării restric ionare a interogărilor.query optimization query optimizer query options query pane query parser query process query restriction query result query result table query screen query statement SQL query string query window QueryDef question question mark questionable folder questions and advice (Q&A) queue queue discipline queue error queue file queue handling queue label queue management queue monitoring queue priorities queue service mode queued queued event queuing queuing discipline queuing model queuing theory quick quick compress quick erase quick erasing quick format Quick Format quick launch quick link quick logon optimizare a interogării optimizor de interogări op iuni pentru interogare sec iune de interogări analizor pentru interogări proces de interogare. problemă semn de întrebare dosar cu semn de întrebare întrebări şi sfaturi coadă de aşteptare disciplină de aşteptare eroare în coada de aşteptare fişier în coada de aşteptare gestionare a cozilor/şirurilor de aşteptare etichetă pentru coada de aşteptare gestiune a cozii monitorizare a cozilor de aşteptare priorită i pentru coada de aşteptare mod deservire a cozii de aşteptare în coada de aşteptare eveniment inclus în coada de aşteptare derulare/aşezare în coada de aşteptare disciplină de aşteptare/de servire model de aşteptare/de servire teoria cozilor/şirurilor de aşteptare/de servire rapid comprimare rapidă ştergere rapidă ştergere rapidă formatare rapidă.

buton de op iune radio frequency interference (RFI) interferen ă cu undele radio radio quality calitate (audio) radio radiosity radiere radio-wave cabling sistem de interconectare prin unde radio RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)serviciu RADIUS radix bază a sistemului de numera ie. aliniere cu dreapta neregulată RAID matrice de hard-discuri RAID array matrice RAID „rainbow” pixels pixeli „curcubeu” . a închide. separare frac ionară ragged left neregulat stânga. neuniform la dreapta ragged-left alignment aliniere la dreapta. bază a puterii radix complement complement al bazei (de putere/de numera ie) radix numeration system sistem de numera ie cu bază radix point virgulă de bază. neuniform la stânga ragged right neregulat dreapta. buton rotund. vedere rapidă QuickBASIC (QBASIC) versiune îmbunătă ită de BASIC QuickEdit editor rapid quick-reference manual ghid de operare QuickTime codec pentru fişiere MOV quintet cvintet quit a părăsi. aliniere cu stânga neregulată ragged-right alignment aliniere la stânga. a termina quiteron (Quasiparticle Injection Tunneling Effect) dispozitiv electronic de tip tranzistor quota file fişier de cotă quota option op iune pentru cote quote citat quoted character caracter literal quoting citare QWERTY sistem de dispunere a tastelor. configura ie de tastatură QWERTY keyboard tastatură în configura ia QWERTY r/w (read/write) r/w. sta ie audio RAD (Rapid Application Development) creare rapidă a aplica iilor RADAS (Random Access Discrete Address System) sistem de adresă discret cu acces aleatoriu radial density densitate radială radial transfer transfer radial radio button buton radio.quick macro macrocomandă rapidă quick play redare rapidă (fără anima ii) quick restart reini ializare rapidă Quick View program de afişare/citire rapidă a fişierelor. aliniat la stânga. rădăcină. citire-scriere rabbit iepure race cursă rack rack. aliniat la dreapta.

gamă.raised ridicat. memorie internă de lucru RAM cache cache în RAM. domeniu range check control al domeniului range expression expresie de domeniu range format format de domeniu range name denumire/nume de domeniu range of colors gamă cromatică. disc virtual RAM drive unitate RAM RAM partition parti ie a memoriei RAM RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog convertor analog-di-gital cu memorie RAM. cip al plăcii video Converter) RAMDRIVE. memorie rezervată RAM chip chip de memorie RAM RAM disk disc RAM. interval de memorie range of values interval/gamă de valori range specification definire a limitelor (domeniului) RAO (Remote Automation Object) obiect de automatizare la distan ă rapid transport protocol (RTP) protocol de transmisie rapidă de date RAS (Remote Access Server) server RAS. acces direct random access discrete address system (RADAS) sistem de adresă discret cu acces aleatoriu random access memory (RAM) memorie cu acces aleatoriu random display device dispozitiv de afişare în rastru random dithering scheme schemă de juxtapunere/combinare aleatorie a culorilor random error correcting code cod de corec ie a erorilor aleatorii random interlace între esere aleatorie random network re ea aleatorie random number (RN) număr aleatoriu random number generation generare de numere aleatorii random number sequence şir/succesiune de numere aleatorii random order ordine aleatorie random-access memory (RAM) memorie cu acces aleatoriu random-access memory digital-to-analog converter (RAMDAC) digital-analogic cu memorie RAM convertor randomizer randomizor. înăl at RAM (Random-Access Memory) memorie RAM. gamă de culori range of commands gamă de comenzi range of dates bloc de date range of memory domeniu de memorie.SYS fişier-program pentru disc virtual random aleatoriu. selec ie aleatorie random access acces aleatoriu. generator aleatoriu randomly connected network re ea cu legături aleatorii randomly generated generat aleatoriu randomness caracter aleatoriu range interval. server pentru acces de la distan ă RAS (Row Address Select) selectare adresă pe rând . memorie cu acces aleatoriu.

clasificare fişiere de filtrare sistem de filtrare oficiu de clasificare parametri pentru filtrare raport număr ra ional date brute. imprimantă linie cu linie driver pentru imprimantă rasterizoare baleiaj linie cu linie obiect rasterizat rasterizor frecven ă. element de clasificare. trasator prin rastru imprimantă rasterizoare. afişare linie cu linie font de tip rastru. grilă afişare cu rastru.RAS client RAS connection RAS device RAS server modem raster raster display raster font raster graphic raster graphics raster image processor (RIP) raster image program raster plotter raster printer raster printer driver raster scan rasterized object rasterizer rate rated rating rating files rating system ratings bureau ratings settings ratio rational number raw data RAW printing ray tube RC (Remote Control) RCA plug RDBMS (Relational Database Management System) RDO (Remote Data Objects) RDS (Remote Data Services) read read access read ahead throughput read and link read cycle time read error read head read lock read only serviciu RAS client legătură prin RAS dispozitiv RAS modem de server RAS rastru. evaluare clasificat. font bitmap imagine raster grafică de tip rastru. numai pentru citire . caroiaj. rată. evaluat evaluare. jack RCA sistem de gestiune a bazelor de date rela ionale. viteză. grafică bitmap generator de imagini rastru program de imagini rastru plotter cu trasare linie cu linie. date ini iale tipărire rapidă/RAW tub catodic control de la distan ă fişă de tip RCA. raster. protejat la scriere. sistem RDBMS componenta RDO servicii RDS a citi acces pentru citire capacitate de citire înainte citire şi legare durată a ciclului de citire eroare de citire cap de citire blocare la citire (atributul) „numai citire”.

verificare la citire depăşire de timp la citire citire-scriere fişier neprotejat la scriere cap de citire-scri-ere aliniere a capului de citire-scriere memorie pentru citire-scriere fereastră de citire-scriere lizibilitate statistică de lizibilitate citibil. care permite numai citirea permisiune doar pentru citire memorie neprogramabilă registru de adresă al memoriei permanente registru de date al memoriei permanente acces citire-scri-ere mod normal/citire-scriere pregătit pregătit pentru instalare predefinit. fişier de documentare protejat la scriere. lizibil informa ii lizibile text citibil/lizibil citire într-o singură trecere. preformatat prezentare predefinită/preformatată solu ie „la gata” adresă reală mod real număr real sistem deschis real . numai pentru citire acces numai pentru citire. atribut „numai citire” fişier protejat la scriere. optimizare a citirii lector eroare de citire fişier README (Citeşte-mă).read only memory read request read right read slot read station read test read timeout read/write read/write file read/write head read/write head alignment read/write memory read/write slot readability readability statistics readable readable information readable text read-ahead reader reading error README file read-only read-only access right read-only attribute read-only file read-only memory read-only password read-only permission read-only storage read only storage address register (ROSAR) read only storage data register (ROSDAR) read-write access read-write mode ready ready for installation ready-made ready-made presentation ready-made solution real address real mode real number real open system memorie nevolatilă/neprogramabilă/permanentă/numai pentru citire solicitare de citire drept de citire fantă de citire sta ie/post de citire/lecturare test la citire. parolă numai citire. memorie ROM parolă protejată la scriere. acces protejat la scriere atribut de protejare la scriere. fişier numai pentru citire memorie permanentă/nevolatilă.

tambur de tragere tambur final (de alimentare) tavă finală vedere din spate rearanjare//a rearanja control de verosimilitate test de verosimilitate reconstruire. refacere eşecuri în reconstruire. eşecuri în refacere depăşire a timpului de reconstruire/refacere .real storage real system real time real time application real time clock real time games real time language (RTL) real time operating system real time operation real time output real world applications realign realigning reallocate realm real-mode application real-mode code real-mode driver real-mode mapper (RMM) real-mode support real-time real-time activity real-time alerts real-time chat real-time clock real-time collaborative environment real-time examination real-time logging real-time priority class real-time support real-time system Real-time Transport Control Protocol (RTCP) Real-time Transport Protocol (RTP) rear push rear tractor feed rear tray unit rear view rearrange reasonableness check reasonableness test reassembly reassembly failures reassembly timeout memorie reală sistem real (în) timp real aplica ie în timp real ceas de timp real jocuri în timp real limbaj de programare a aplica iilor în timp real sistem de operare în timp real func ionare/executare/operare în timp real ieşire în timp real aplica ii practice a realinia realiniere a realoca domeniu aplica ie de mod real cod de mod real driver de mod real program de mapare în mod real compatibilitate cu modul real timp real activitate în timp real avertizări în timp real conversa ie/discu ii în timp real ceas de timp real mediu de colaborare în timp real examinare în timp real înregistrare a activită ii în timp real clasă de priorită i în timp real asisten ă tehnică în timp real sistem de timp real protocol de control al transportului în timp real protocol de transport în timp real împingere din spate.

eroare de primire primit eroare la adresa primită eroare în antetul primit pachete transmise primite pachete trimise eliminate receptor. a reporni a redifuza actualizare. refacere a legăturii reconstruire înregistrare//a înregistra bloc de înregistrare contor de înregistrări separator de înregistrări . destinatar document receptor/de destina ie imagine receptoare/de destina ie strat de recep ie. strat de destina ie program receptor/de destina ie test de recep ie destinatar informa ii despre destinatar nume de destinatar tip de destinatar a elibera. a recupera recunoaştere recomandat a recomprima recomprimat recomprimare a reconcilia bază de date de reconciliere reconfigurare a reconfigura reconectare.reattach reauthentication reboot rebroadcast rebuild recalculation method recalculation order recalibrate operation recall receive receive buffer receive errors received received address error received header error received packets delivered received packets discarded receiver receiving document receiving image receiving layer receiving program reception test recipient recipient info recipient name recipient type reclaim recognition recommended recompress recompressed recompression reconcile reconciling database reconfiguration reconfigure reconnect reconstruct record record block record counter record delimiter reordonare reautentificare reini ializare. bufer de intrare eroare de recep ie. reconstruire metodă de recalculare ordine de recalculare opera ie de recalibrare reapelare a recep iona bufer de recep ionare. reîncărcare//a reini ializa.

nivel al volumului pentru înregistrare recording meter indicator (de volum) pentru înregistrare recording mixer mixer pentru înregistrări recording source sursă de înregistrare record-oriented database management program (RODM) rogram de gestionare a bazelor de date orientat pe înregistrări p record-selection criteria criterii de selectare a înregistrărilor Recordset obiect Recordset recordset set de înregistrări. eliberare a spa iului de pe disc recoverable recuperabil recoverable adjustments ajustări/modificări de culoare reversibile recoverable copy copie/exemplar recuperabil recoverable error eroare depăşibilă/necatastrofică recoverable heap overflow depăşire de heap corectabilă recoverable network error eroare de re ea corectabilă recovered refăcut. set de rezultate ale interogării recordset type tip de set de înregistrări recover a reface.record format format al înregistrării record layout formă/machetă a înregistrării record length lungime a înregistrării record lock blocare a înregistrării. blocare de înregistrare record meter indicator de înregistrare record monitor monitor de înregistrare record monitor level nivel în monitorul de înregistrare record pointer pointer de înregistrare record route option op iune incorectă pentru ruta de înregistrare record route option op iune pentru ruta de înregistrare record selection button buton de selectare a înregistrării record selector selector de înregistrare record size dimensiune/lungime a înregistrării record source sursă de înregistrare record type tip de înregistrare recorded date dată de înregistrare recording control control al înregistrării recording density densitate de înregistrare recording device dispozitive de înregistrare recording error eroare de scriere/de înregistrare recording formats formate de înregistrare recording icon pictogramă pentru înregistrare recording input meter indicator de intrare pentru înregistrare recording input monitor monitor al intrării pentru înregistrare recording input source sursă de intrare pentru înregistrare recording level nivel de înregistrare. recuperat . a recupera recover disk space recuperare a spa iului de pe disc.

repetare a numărului (de apel) încercări de repetare a apelului.recovery recovery agent recovery certificate recovery disk recovery key recovery mechanism recovery steps recovery task recryptographic key rectangle recto recto page recurring event recurring task recursion recursive recursive algorithm recursive function recursive lookups recursive predicate recursive procedure recursive responses recursive routine recursive subroutine recursive type recursively defined sequence recycle recycle bin Red Book red gradient redefinition redial redial attempts redirect redirect request redirected redirection redirection operator redirector redirects redisplay redlining redo restaurare. refacere. dischetă de recuperare cheie de recuperare mecanism de refacere etape de recuperare. recuren ă recursiv algoritm recursiv func ie recursivă căutări recursive predicat recursiv procedură recursivă răspunsuri recursive rutină recursivă subrutină recursivă tip recursiv secven ă definită recursiv a recicla coş de hârtii. a repeta . pagină impară recto. marcare a unui text a reface. repetări ale numărului (de apel) a reorienta/a redirec iona solicitare de redirec ionare reorientat redirec ionare operator de redirec ionare redirector redirec ionări a reafişa comparare a două documente. reformare a numărului. recuperare agent recuperator certificat de recuperare dischetă de refacere. etape de refacere opera ie de (depanare şi) refacere cheie recriptografică dreptunghi pagină de dreapta. coş de reciclare standard ISO 10149 pentru CD-DA gradient roşu redefinire reapelare. pagină de dreapta eveniment periodic lucrare repetitivă/periodică recursivitate.

înaintare a mări gradul de precizie/ de exactitate a mări gradul de precizie al căutării a reformata. date de tip referin ă. trimitere manual cod de trimitere. cod reentrant procedură reentrantă program reentrant subrutină reentrantă referin ă. sistem RISC suprasarcină redusă versiune limitată/minimală. frecven ă de împrospătare . a actualiza a reface ecranul fereastră refăcută/împrospătată/actualizată a reduce procesor RISC. exemplar redundant scriere redundantă bobină reactivare retehnologizare reintroducere//a reintroduce reentran ă cod cu revenire. matrice excedentară de discuri ieftine cod redundant copie redundantă. ghid marcaj de referin ă memorie de referin ă tip de referin ă integritate referen ială.redo pass redraw redraw the screen redrawn window reduce Reduced Instruction Set Computer reduced instruction set computing reduced overhead reduced-size version redundancy redundancy check redundancy condition redundant adapter redundant array of inexpensive disks (RAID) redundant code redundant copy redundant write reel reenable re-engineering reenter reentrancy re-entrant code reentrant procedure reentrant program reentrant subroutine reference reference book reference code reference disk reference document reference edge reference manual reference mark reference storage reference type referential integrity referral refine refine the search reformat refresh refresh frequency etapă de refacere a reface. versiune la scară redusă redundan ă control prin redundan ă condi ie de redundan ă adaptor redundant sistem RAID. cod de referin ă dischetă cu documenta ie document de referin ă. procesor cu set redus de instruc iuni procesare cu set redus de instruc iuni. a modifica formatarea (re)împrospătare. a actualiza frecven ă a monitorului. integritate a referin elor retransmitere. document cu informa ii margine de referin ă îndrumar. actualizare//a (re)împrospăta.

Registry modificare a registrului. viteză de împrospătare. eroare în Registry fişier de înregistrare. modificare în Registry verificare a convergen ei registrului date din registru. viteză de repetare a imaginii a refuza a regenera căutare de expresii UNIX regiune. pointer pentru Registry colonie din registru . spa ii înregistrate marcă înregistrată tip înregistrat utilizator înregistrat înregistrare înscriere formular de înregistrare/de înscriere subrutină pentru procesarea formularelor de înregistrare pagină de înregistrare solicitare/cerere de înregistrare rezultat al înregistrării registru (de sistem).refresh interval refresh memory refresh rate refuse regenerate regex search (Regular Expression Match) region region display region display options region handle region warning regional settings register register length register renaming register values registered registered address registered extensions registered file types registered ID registered MIME types registered rooms registered trademark registered type registered user registering registration registration form registration form handler registration page registration request registration result Registry Registry change Registry consistency check Registry data Registry editor Registry entries Registry error Registry file Registry handle Registry hive interval de actualizare. domeniu afişare a regiunii op iuni pentru afişarea regiunii pointer de regiune aten ionare de regiune atribute de configurare regionale. parametri regionali. editor pentru Registry înregistrări din registru. înregistrări din Registry eroare de registru. fişier al registrului pointer pentru registru. date din Registry editor pentru registru. parametri de ară registru//a (se) înregistra lungime a registrului redenumire a registrului set de valori de registru înregistrat adresă scurtă extensii înregistrate tipuri de fişier înregistrate identificator înregistrat tipuri de MIME înregistrate camere înregistrate. interval de împrospătare memorie de (re)împrospătare frecven ă/rată de împrospătare.

cale de registru. normal. sistem RDBMS limbaj rela ional casetă cu listă rela ională model rela ional operator rela ional interogare rela ională interogare rela ională prin exemplu structură rela ională . text ordinar regulat reinserat a reinstala refacere a refuza refuzat refuz înrudit. conex. valoare din Registry standard. ordinar. hiperlegătură ordinară limbaj regulat text normal. situri corespondente tabele înrudite. corelat. eroare în Registry cheie principală de registru. parametru de Registry cale de înregistrare. expresie ordinară vedere obişnuită a dosarului hiperlegătură normală. tabele corespondente rela ie schemă de rela ie tabel rela ional algebră rela ională calcul rela ional date rela ionale bază de date rela ională. cheie principală din Registry parametri de registru valoare de registru. corespondent informa ii conexe fişierele de instalare conexe înregistrări conexe situri înrudite. program pentru baze de date rela ionale gestiune a bazelor de date rela ionale sistem de gestionare a bazelor de date rela ionale. informa ii despre Registry cheie de registru. cale pentru Registry eroare de registru. obişnuit expresie standard. cheie din Registry parametru de registru.Registry information Registry key Registry parameter Registry path Registry problem Registry root key Registry settings Registry value regular regular expression regular folder view regular hyperlink regular language regular text regularly reinserted reinstall reinstate reject rejected rejection related related information related installation files related records related sites related tables relation relation scheme relation table relational algebra relational calculus relational data relational database relational database management relational database management system (RDBMS) relational language relational list box relational model relational operator relational query relational query by example (RQBE) relational structure informa ii despre registru.

siguran ă în func ionare fiabil legătură/conectare sigură legătură sigură. articol deplasat. a muta. din re ea . legătură fiabilă a reîncărca. obiect mutat registru de relocare/de bază decalaj al tabelului de deplasare deplasări a neutraliza prin REM împăr ire cu rest identificări de complezen ă rămase comentariu mesaj de reamintire. adresă URL relativă vector relativ releu punct central de distribu ie versiune//a elibera număr de versiune reac ie de relevan ă fiabilitate. a reloca deplasat. a actualiza adresă realocabilă format relocabil încărcător relocabil program relocabil a deplasa. repozi ionare informa ii despre deplasare.relationship relative address relative addressing relative cell reference relative colorimetric relative command relative coordinate relative distinguished name (RDN) relative error relative instruction relative path relative reference relative URL (RELURL) relative vector relay relay point release release number relevance feedback reliability reliable reliable connection reliable link reload relocatable address relocatable form relocatable loader relocatable program relocate relocated relocated EBIOS data relocation relocation info relocation item relocation register relocation table offset relocations REM out remainder division remaining grace logins remark reminder remote rela ie adresă relativă adresare relativă referin ă relativă la celulă colorimetrie relativă comandă relativă coordonată relativă nume relativ distinctiv eroare relativă instruc iune relativă. informa ii despre mutare obiect deplasat. comandă relativă cale relativă. mutat date deplasate din EBIOS relocare. adresă relativă referin ă relativă URL relativ. memento de la distan ă.

eroare de RAS proxy pentru accesul de la distan ă server pentru accesul de la distan ă. director din re ea disc îndepărtat. teleconectare conectivitate de la distan ă. unitate de disc din re ea fişier din re ea partajare a fişierelor de la distan ă încărcare ini ială a programului de la distan ă sistem de I-E de la distan ă instalare de la distan ă dischetă de ini ializare pentru instalarea de la distan ă introducere de lucrări de la distan ă conectare de la distan ă calculator extern/din re ea/îndepărtat între inere de la distan ă administrare/gestionare de la distan ă nume din re ea nod extern/din re ea/de la distan ă/îndepărtat conectări prin nod extern/îndepărtat opera ie de la distan ă administrare de la distan ă a porturilor server de tipărire de la distan ă imprimantă din re ea/aflată la distan ă . program de control în re ea acces într-o bază de date din re ea/de la distan ă monitor de deparazitare de la distan ă director de la distan ă. server RAS utilizator conectat de la distan ă. utilizator conectat prin RAS activare de la distan ă obiect de automatizare la distan ă introducere multiplă de la distan ă prelucrare pe loturi de la distan ă ini ializare de la distan ă/ din re ea ROM pentru ini ializare de la distan ă server de ini ializare de la distan ă ini ializare de la distan ă client extern/de la distan ă/din re ea comunica ie la distan ă calculator aflat la distan ă. calculator din re ea conectare de la distan ă. acces de la distan ă eroare în accesul de la distan ă.remote access remote access error remote access proxy remote access server (RAS) remote access user remote activation Remote Automation Object (RAO) remote batch entry remote batch processing remote boot Remote Boot ROM remote boot server remote booting remote client remote communication remote computer remote connection remote connectivity remote control remote control program remote database access remote debug monitor remote directory remote disk remote drive remote file remote file sharing (RFS) Remote Initial Program Load (RIPL) remote input-output system (RIOS) remote installation remote installation boot disk remote job entry (RJE) remote login remote machine remote maintenance remote management remote name remote node remote node connection remote operation remote port administration remote print server remote printer acces separat. disc din re ea unitate (de disc) îndepărtată. teleconectivitate control de la distan ă program de control de la distan ă. legătură separată.

reproducere filtru de reproducere afişat în browser prin conversie. apelare a unei proceduri de re ea. unitate de disc interschimbabilă unitate IDE amovibilă. conversie grafică prioritate de redare actualizare//a actualiza înnoire de certificat. interpretare. disc interschimbabil unitate de disc amovibilă. certificat de prelungire interval de înnoire înnoiri reorganizare a repagina . sta ie de lucru din re ea protocol pentru controlul de la distan ă director îndepărtat. fişier din re ea reîncărcare amovibil. mediu de stocare IDE amovibil mediu (de stocare) amovibil. mediu interschimbabil unitate de stocare amovibilă mediu de stocare amovibil dispozitiv de stocare amovibil gestionare a memoriei amovibile suport/mediu de stocare amovibil fază de dezinstalare a elimina. redare. sistem îndepărtat. interpretat interpretare. interschimbabil disc amovibil. director din re ea fişier îndepărtat. solicitare de redenumire înregistrare redenumită pentru căsu a poştală redenumire definitivare. apel RPC telecontrol al proceselor resursă îndepărtată.remote procedure call (RPC) remote processor control remote resource remote server remote server name remote source remote storage service remote system remote target remote terminal remote user remote workstation remote-control protocol remote-directory remote-file remount removable removable disk removable drive removable IDE media removable media removable media drive removable storage removable storage device removable storage management (RSM) removable storage media removal phase remove rename rename request renamed mailbox record renaming render render filter rendered rendering rendering intent renew renewal certificate renewal interval renewals reorganization repaginate apel de procedură de la distan ă. a îndepărta a redenumi redenumire. sistem din re ea obiectiv îndepărtat. resursă din re ea server de la distan ă/din re ea nume de server din re ea sursă separată/din re ea serviciul pentru stocarea la distan ă calculator de la distan ă/din re ea. obiectiv din re ea terminal aflat la distan ă/ din re ea utilizator extern/din re ea sta ie de lucru îndepărtată. randare.

câmp cu completare repetitivă etichetă repetitivă. corec ie. repara ie. replică set de replici/de copii copie a bazei de date cu conturile de utilizator replicare. etichetă de repetare model repetitiv viteză de repetare (a tastelor) adresare repetitivă func ionare/operare/opera ie repetitivă paşi repetitivi durere datorată unor solicitări repetate. frecven ă de reproducere interval de replicare. op iuni pentru reproducere partener de replicare/reproducere proces de replicare/reproducere situa ia replicării/reproducerii timpi de replicare. lucrare de repetare repetitor câmp repetitiv. a repara director de refacere utilitar pentru discheta de urgen ă informa ii pentru refacere op iune pentru refacere reanalizare (sintactică) repetare//a repeta număr de repetări decalaj al repetărilor. leziune datorată unei solicitări repetate.repagination repair repair directory repair disk utility repair information repair option reparse repeat repeat count repeat delay repeat key repeat packet repeat rate repeat task repeater repeating field repeating label repeating pattern RepeatKeys repetitive addressing repetitive operation repetitive steps repetitive strain injury (RSI) replace replaceable parameter replacement text replay replica replica set replicant user account database replication replication command replication feature replication frequency replication interval replication method replication options replication partner replication process replication status replication times replication traffic repaginare corectură. reproducere comandă de replicare/reproducere func ie de replicare/reproducere frecven ă de replicare. sindrom RSI înlocuire//a înlocui parametru înlocuibil text de înlocuire a reda din nou copie (a setului de date). întârziere a repetărilor tastă cu repetare pachet repetat viteză de repetare interval de repetare. interval de reproducere metodă de replicare/reproducere op iuni pentru replicare. timpi de reproducere trafic de replicare/reproducere . eliminare a erorii// a corecta.

serviciu de replicare mesaj de răspuns nesolicitat a răspunde raport//a raporta. a reprograma cercetare re ea de cercetare rezervare .replication trigger replicator reply message mismatch reply to report report engine report file report generator report options report title report writer reported error reporting capabilities repository representation representation method REPROM (Reprogrammable Read Only Memory) reputable requery request request attributes request descriptor request file Request for Comment (RFC) request mode request primitive request properties request queue request timed out require required font required hyphen required install required page break requirements requirements analysis reroute rerouted rescan reschedule research research network reservation triger de replicare. de încredere a reinteroga solicitare atribute de solicitare descriptor de solicitare fişier de solicitare solicitare pentru comentarii mod solicitare primitivă de solicitare/cerere proprietă i de solicitare coadă (de aşteptare) a solicitărilor depăşire de timp a solicitării necesar font necesar cratimă impusă/obligatorie instalare impusă/obligatorie întrerupere de pagină impusă/obligatorie. eroare anun ată facilită i pentru realizarea rapoartelor conteiner reprezentare metodă de reprezentare memorie ROM reprogramabilă reputat. operator de replicare. declanşator de replicare. a informa motor pentru generarea rapoartelor fişier de raport generator de rapoarte op iuni pentru raportare titlu de raport generator de rapoarte eroare semnalată. redirec ionat a rescana a replanifica. salt de pagină impus/obligatoriu cerin e analiză a cerin elor redirijat. onorabil. redirec ionat redirijat. triger de reproducere replicator.

aducere la zero//a reporni.) resetat. rezolvare. reini ializat. buton de reini ializare tastă de reini ializare. a readuce la starea ini ială (adj. valorificare a resurselor conflict de resurse . standard buton de resetare. alocare de resurse eroare la alocarea resurselor atribuire/alocare a resurselor eliberare a resurselor. readus la starea ini ială. resetare. modificare a dimensiunilor ferestrei redimensionare instrument de redimensionare rezolu ie. combina ie de taste pentru reini ializare mod reini ializare timp de reini ializare rezident. măsură de corec ie celulă de rezolvare îmbunătă ire a rezolu iei tehnologie de îmbunătă ire a rezolu iei a evalua rezolvat rezolver resursă alocare a resurselor. permanent program de comandă rezident date rezidente font rezident por iune rezidentă program rezident tabel cu nume rezidente aplica ie rezilientă redimensionabil a redimensiona săgeată de redimensionare buton pentru redimensionare redimensionare a ferestrei.reserve reserved clients reserved fields reserved file reserved memory reserved memory location reserved printer memory reserved tag reserved word reset reset Reset button Reset key reset mode reset time resident resident control program resident data resident font resident portion resident program resident-name table resilient application resizable resize resize arrow Resize button resize window resizing resizing tool resolution resolution cell resolution enhancement resolution enhancement technology resolve resolved resolver resource resource allocation resource allocation problem resource assignment resource cleanup resource conflict a rezerva clien i rezerva i câmpuri rezervate fişier rezervat memorie rezervată sector de memorie rezervat memorie de imprimantă rezervată etichetă rezervată cuvânt rezervat reini ializare. a reseta.

buton pentru refacerea (dimensiunilor) ferestrei micşorare//a micşora proces de refacere . a relua proces/opera ie de refacere a reface.resource copy resource dependencies resource directory resource directory size resource DLL resource domain resource error resource file resource file generator resource group resource ID resource management resource manager interface (RMI) resource meter resource name resource object resource owner resource record resource script resource setting resource sharing resource string resource summary resource symbol resource table resource template resource type resource use data resource-intensive object responder association response response data response form response keyname response primitive response time response window restart restoration process restore Restore button restore down restore proces copie de resursă dependen e de resurse director de resurse mărime a directorului de resurse DLL de resursă domeniu de resurse eroare de resursă fişier de resursă generator pentru fişiere de resursă grupă de resurse identificator de resursă gestiune a resurselor interfa ă de gestiune a resurselor indicator de resurse nume de resursă obiecte resursă proprietar de resursă înregistrare de resursă script de resursă parametru de resursă partajare/divizare a resurselor şir de resursă sumar al resurselor. a restabili buton Restore. a reini ializa. sinteză a resurselor simbol de resursă tabel de resursă şablon de resursă tip de resursă date despre utilizarea resurselor obiect consumator de resurse asociere de responder răspuns date de răspuns formular de răspuns cuvântcheie de răspuns primitivă de răspuns timp de reac ie/de răspuns fereastră de răspuns a reporni.

a localiza. a furniza adresă de răspuns cod de răspuns. încărcare. căutare. extragere durată a încărcării. a accesa retrograd. a extrage. durată a regăsirii deschidere (a unui fişier). cod de eroare înregistrare cu revenire la nivelul de referin ă revenire la zero înregistrare cu revenire la zero tip de returnare valoare de revenire. a repeta încercarea încercări de reconectare caracteristici de repetare interval de repetare solicitare de repetare revenire //a reveni. a încărca.restore source restore status restore up restored restoring restricted password restrictive access restructuring resubmit result result cell results file resume resume on ring retail version retailing retaining socket retension retension progress retension status retina scanner retransmission timeout retransmission timeout algorithm retries retrieval retrieval time retrieve retrograde retry retry attempts retry characteristics retry interval retry request return return address return code return to reference recording return to zero (RZ) return to zero recording return type return value returned sursă de refacere stare a refacerii mărire//a mări refăcut refacere parolă secretă acces limitat restructurare retransmitere rezultat celulă de rezultat fişier cu rezultate a continua activare/reluare la apel versiune completă comercializare/desfacere cu amănuntul soclu cu autoblocare tensionare//a tensiona stare a tensionării stare a tensionării scaner retinian depăşire de timp la retransmitere algoritm pentru depăşirea de timp la retransmitere repetări (ale apelării) regăsire. durată a localizării. recuperare//a recupera. valoare returnată returnat . extragere. selectare. invers a încerca din nou.

afişare pe negativ ordine inversă a bi ilor tranzac ie inversată contor/numărător reversibil a restabili. dată de expirare înregistrare de revocare listă de revocări extensie a verificării revocării a revoca derulare înapoi//a derula reaşezare automată a textului disc reinscriptibil a rescrie limbaj de programare sistem rezident solicitare pentru comentarii partajare a fişierelor de la distan ă model de culoare roşu-verde-albastru monitor color RGB ribon. a reconstitui bară cu instrumente pentru revizuiri modificare. dată de anulare. versiune cod de modificare/de revizuire dată a revizuirii/a modificării bandă de eviden iere a revizuirii istoric al revizuirilor marcaj/semn de revizuire marcare/semnalizare pentru revizuire versiune dată de revocare.reunion reusable program reusable routine reverse reverse channel reverse DNS entry reverse DNS lookup zone reverse find reverse lookup zone Reverse Polish Notation (RPN) reverse search reverse video reversed bit order reversed transaction reversible counter revert Reviewing toolbar revision revision cod revision date revision highlighting revision history revision mark revision marking revision number revocation date revocation entry revocation list revocation-check extension revoke rewind rewrapping rewritable disk rewrite REXX rezident system RFC (Request for Comment) RFS (Remote File Sharing) RGB (Red-Green-Blue) RGB monitor ribbon ribbon cable Rich Text Format (RTF) reuniune program reutilizabil rutină reutilizabilă contrapagină. căutare inversă video invers. panglică cablu plat. verso//a inversa. cablu tip bandă format de fişier cu text formatat . a anula canal invers intrare DNS inversată zonă DNS de căutare înapoi căutare înapoi zonă de căutare inversă nota ie poloneză inversă căutare înapoi.

program de comprimare pentru imagini bitmap . sistem cu procesor RISC cip RISC procesor RISC calculator cu procesor RISC software pentru calculatoare RISC placă multiextensie conector multiextensie fişă RJ-11 introducere de lucrări de la distan ă codec. inel sistem cu reapelare mod semnalizare. pulsa ie. zgomot de re ea efect de propagare calculator cu set redus de instruc iuni arhitectură RISC. a uniformiza la dreapta cuplare externă pe dreapta triunghi dreptunghic aliniere la dreapta a executa clic cu butonul din dreapta (al mouse-ului) clic-dreapta. mod sonerie re ea circulară/inelară.right right aligned right aligned text right click right drag and drop right justification right justify right outer join right triangle right-alignment right-click right-clicking right-hand pane right-handed rights scenario rightsizing right-to-left document right-to-left paragraph right-to-left selection ring ring back system ring mode ring network ring transition ringback system RIOS (Remote Input-Output System) RIP (Raster Image Processor) RIP (Routing Information Protocol) RIPE (Reseau IP Européen) RIPL (Remote Initial Program Load) ripple ripple-through effect RISC (Reduced Instruction Set Computer) RISC architecture RISC chip RISC processor RISC-based computer RISCware riser card riser-card slot RJ-11 RJE (Remote Job Entry) RLE (Run Length Encoding) la dreapta aliniat la dreapta text aliniat la dreapta clic cu butonul din dreapta tragere şi fixare cu butonul din dreapta (al mouse-ului) aliniere la dreapta uniformizat la dreapta//a alinia la dreapta. clic executat cu butonul din dreapta (al mouse-ului) sector/panou din dreapta dreptaci scenariu de acordare de drepturi dimensionare corectă document de la dreapta la stânga paragraf de la dreapta la stânga selec ie de la dreapta la stânga semnal de apel. re ea de tip inel tranzi ie inelară/în inel sistem cu returnarea apelului sistem de I-E de la distan ă generator de imagini rastru protocol pentru dirijarea informa iilor centrală pentru atribuirea denumirilor de domeniu pentru ările din Europa încărcare ini ială a programului de la distan ă ondula ie. semnal de legătură. a cadra la dreapta.

memorie permanentă/nevolatilă/numai pentru citire cip ROM cu instruc iunile BIOS rutină ROM font Roman listă de încăperi rădăcină. profil volant profil de utilizator volant robot robotică a introduce a extrage repetare instruc iune de repetare strategie de repetare pereche (pentru editări în sistem) roll-edit defilare pe verticală suprapunere aranjare (a ferestrelor) în cascadă memorie ROM. certificat de origine memorie pentru certificat de origine fişier de configurare de bază director de origine.RLL (Run-Length Limited) rlogin RMI (Resource Manager Interface) RMM (Real-Mode Mapper) RN (Random Number) RNA (Remote Network Access) road warrior roaming cache roaming profile roaming user profile robot robotics roll in roll out rollback rollback instruction rollback strategy roll-edit pair rolling rollover rollover windowing ROM (Read-Only Memory) ROM BIOS ROM routine Roman room list root root block pointer root CA root certificate root certificate store root configuration file root directory root domain root element root folder root key root name root node root of source root path root registry key root segment metodă de stocare pe hard-disc comandă pentru conectare de la distan ă interfa ă de gestiune a resurselor program de mapare în mod real număr aleatoriu program pentru conectări în re ea utilizator mobil. profil de roaming. cheie de origine denumire-rădăcină. dosar-rădăcină pointer de bloc de rădăcină oficiu central de certificare certificat central. director-rădăcină domeniu-rădăcină element de bază dosar-rădăcină cheie de rădăcină. utilizator de calculator portabil cache pentru roaming profil (de operare) global. nume-rădăcină nod-rădăcină origine a sursei cale a rădăcinii cheie din registrul-rădăcină segment-rădăcină .

distribuitor. a distribui tabelă de dirijare (re)dirijat re ea dirijată repartizor. a repartiza. manevră dus-întors repartizabil. sistem round-robin/circular planificare round-robin circuit. cale de distribu ie//a dirija. round-trip routable routable protocol route route table routed routed network router router address router component router connection serie a rădăcinii server-rădăcină volum-rădăcină director-rădăcină registru de adresă al memoriei permanente registru de date al memoriei permanente metodă de criptare/codificare metodă de criptare/codificare telefon cu disc/cu impulsuri a roti rotire cu 180 de grade rotit text rotit panou de afişaj rotativ/turnant rota ie marcaj de rotire instrument de rotire sesizare/detectare a pozi iei unghiulare machete brute a rotunji a rotunji prin lipsă a rotunji la valoarea cea mai apropiată dreptunghi rotunjit timp de propagare în circuit editare în formatul nativ a rotunji prin adaos bombat.root serial number root server root volume root-directory ROSAR (Read Only Storage Address Register) ROSDAR (Read Only Storage Data Register) rot-13 ROT13 (Rotation 13) rotary system rotate rotate 180 rotated rotated type rotating billboard rotation rotation handle rotation tool rotational position sensing roughs round round down round off round rectangle round trip propagation time „round-trip” editing round up rounded rounded rectangle rounding error roundoff error round-robin round-robin scheduling roundtrip. dispecer adresă de distribuitor/de dispecer componentă de dirijare branşare a distribuitorului/dispecerului . rotunjit dreptunghi rotunjit eroare de rotunjire eroare de rotunjire metodă de servire circulară. distribuibil protocol repartizabil/distribuibil rută.

(re)dirijare comandă de dirijare/de îndrumare pachete redirijate eliminate filtru de dirijare func ie de dirijare/de îndrumare informa ii pentru distribu ie protocol pentru dirijarea informa iilor buclă de dirijare op iune de dirijare/de îndrumare politică de dirijare/îndrumare instruc iuni/listă de repartizare/ de distribuire/de dirijare/de îndrumare tabel de dirijare/ de îndrumare/de distribu ie rând. distribuire.router parameter router solicitation routine routine mail routine maintenance routing routing command routing discards routing filter routing function routing information Routing Information Protocol (RIP) routing loop routing option routing policy routing slip routing table row Row Address Select (RAS) row direction row handle row locking row name row privileges row-level locking rows for replication rowset row-wise recalculation RPC (Remote Procedure Call) RPC server RPM RPN (Reverse Polish Notation) RQBE (Relational Query By Example) RSACi (Recreational Software Advisory Council) RSI (Repetitive Strain Injury) RSM (Removable Storage Management) RSN RTC (Real Time Clock) RTCP (Real-time Transport Control Protocol) RTF (Rich Text Format) RTL (Real Time Language) RTP (Rapid Transport Protocol) RTP (Real-time Transport Protocol) parametru de distribuitor/dispecer solicitare a dispecerului rutină mesaje nesemnificative. circuit al ceasului de timp real protocol de control al transportului în timp real extensie a fişierelor cu formatare limbaj de programare de nivel înalt pentru aplica ii de timp real protocol de transmisie rapidă de date protocol de transport în timp real . mesaje lipsite de importan ă între inere curentă repartizare. afec iune/leziune datorată unei solicitări repetate gestionare a memoriei amovibile real soon now circuit RTC. linie selectare adresă pe rând direc ie a rândului pointer de rând blocare de rând nume al rândului privilegii ale rândurilor blocare la nivel de rând rânduri de răspuns set de rânduri recalculare pe rânduri apel de procedură de la distan ă server RPC rot/min nota ie poloneză inversă interogare rela ională prin exemplu Consiliul de Evaluare a Programelor Software Recreative sindrom RSI.

a rula un program. execu ie subsol de pagină antet de pagină stare de execu ie colontitlu modúl cu rulare unică. versiune redusă tehnică (de optimizare) Rushmore revenire la zero înregistrare cu revenire la zero secret. versiune de execu ie. durată a execu iei. siglă de confiden ialitate registrul S administrator de sistem standard pentru sistemele de aplica ie formatare de siguran ă mod safe. timp de execu ie metoda Runge-Kutta codificare RLE metodă de stocare pe hard-disc rulare.rubber dome rubber stamp rubber-band cursor rubylith rule ruler ruler line ruler tick run run once install run time Runge-Kutta method run-length encoding Run-Length Limited (RLL) running running foot running head running state running title Run-Once Module runtime runtime error. modúl software al programului de instalare interpretor. mod sigur (protejat) mod sigur (Safe) cu facilită i de re ea refacere în siguran ă. run-time error runtime library runtime object management runtime profiling runtime service runtime version Rushmore RZ (Return To Zero) RZ recording (Return To Zero Recording) s (secret) S register sa (system administrator) SAA (Systems Application Architecture) safe format safe mode safe mode with networking safe recovery safe start safety feature safety ring salutation style sample calotă de cauciuc ştampilă cursor elastic rubilit regulă riglă linie de formatare diviziune a riglei a lansa un program. a executa instalare pentru o singură rulare timp de rulare. exemplu//a eşantiona . refacere în modul Safe lansare în modul Safe element de siguran ă inel de siguran ă stil de salut eşantion. model. bibliotecă de execu ie eroare de execu ie bibliotecă de execu ie management direct al obiectelor profilare la execu ie serviciu de execu ie versiune de lucru.

sistem sandbox creare a unui sistem de securitate. situa ia opera iei de salvare distorsiune în dinte de fierăstrău controler de interfa ă pentru magistrala SCSI bloc de substitu ii supervizare/gestiune şi achizi ie de date scalabilitate factor de scalabilitate sistem scalabil scalar.sample data sample envelope address sample label sample page sample point sample program sample project sample rate conversion quality sample size sample slide sample sounds sample text sample window sampled sampler sampling sampling down sampling interval sampling rate sampling up sandbox sandboxing sans serif sans serif font SAP (Service Advertising Protocol) SAR (Storage Address Register) SASI (Shugart Associates Standard Interface) satellite satellite computer satellite uplink saturation save save options save preview picture save status sawtooth distortion SBIC (SCSI bus interface controller) s box (substitution box) SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) scalability scalability factor scalable system scalar date de exemplificare adresă de exemplificare etichetă de exemplificare pagină de exemplificare punct de prelevare program de exemplificare/demonstrativ lucrare demonstrativă calitate de conversie a eşantioanelor mărime a modelului diapozitivmodel eşantioane sonore/audio text de exemplificare fereastră de previzualizare/de prezentare preluat ca model instrument electronic folosit pentru preluarea de eşantioane sau modele sonore eşantionare. valoare scalară . a folosi sistemul sandbox fără serife. font grotesc protocolul SAP registru al adresei unită ii de stocare interfa ă SASI satelit calculator satelit legătură prin satelit satura ie. date scalare. saturare a salva. grotesc font fără serife. a memora op iuni pentru salvare salvare a imaginii prezentate situa ia salvării. preluare de eşantioane/de modele reducere prin eşantionare interval de eşantionare frecven ă de eşantionare mărire prin eşantionare sistem de securitate. date indivizibile.

scalare//a reduce la scară factor de scalare. suprafa ă de scanare driver de scaner eroare de scaner evenimente de scaner informa ii despre scaner informa ii despre scaner model de scaner scanare. scalare factor de scalare op iune de scalare. linie de scanare mod scanare op iuni de scanare frecven ă de baleiere rezolu ie de scanare dimensiuni de scanare scaner.scalar architecture scale scale factor scaleable font scaled-down version scaled-to-fit scale-up problem scaling scaling factor scaling option scaling problem scan scan code scan line Scan mode scan options scan rate scan resolution scan size scanner scanner bed scanner driver scanner error scanner events scanner info scanner information scanner model scanning scanning parameters scanning pass scatter diagram scatter plot scattered scavenging scavenging times scenario scenario summary schedule schedule file error schedule groups schedule jobs schedule screen scheduled arhitectură scalară scală. analizor optic/prin baleiaj pat al scanerului. împrăştiat cură are timpi de cură are scenariu. a planifica eroare a fişierului de programare grupe planificate/programate planificare/programare/pregătire a lucrărilor ecran de programare/planificare planificat . baleiere// a scana. program. căutare. redimensionare. orar. baleiere. factor de scară font scalabil versiune redusă adaptare problemă de extindere (de)multiplicare. schimbare de scară. difuz. op iune de (de)multiplicare problemă de scalabilitate scanare. interval de timp//a programa. verificare parametri de scanare trecere de scanare diagramă din puncte desenare prin puncte dispersat. a baleia cod de scanare linie de baleiaj. variantă de calcul sinteză a scenariului plan. factor de mărire.

zonă de transfer/de lucru fişier de lucru/de manevră/intermediar memorie-agendă ecran unghi de rotire a rasterului suprafa ă a ecranului. fundal de fereastră stingere a ecranului mărime a buferului de ecran captură de ecran program pentru capturi de ecran culori de afişare. sesiuni de backup programate procedură de salvare programată/planificată între inere programată/planificată opera ie programată planificator. fragment de date fişier intermediar.scheduled backups scheduled job scheduled maintenance scheduled task scheduler scheduling scheduling algorithm schema schema information scheme science scientific library scientific notation scissoring SCL (System Control Language) scope scope ID scope properties scope testing SCR (scrambler) scrap scrap file scrap object scrapbook scratch area scratch disk scratch file scratch pad memory screen screen angle screen area screen back screen background screen blanking screen buffer size screen capture screen capture program screen colors screen display screen dump screen editor screen element screen flicker sesiuni de backup planificate. structură informa ii de schemă schemă ştiin ă bibliotecă de func ii matematice reprezentare exponen ială forfecare. decupare limbaj pentru controlul sistemului anvergură. zonă a ecranului eliminare a rasterizării fundal al ecranului. secven iator programare/planificare algoritm de planificare schemă. domeniu//a declara domeniul identificator de domeniu proprietă i ale domeniului testare a domeniului cifrator fragment. fişier temporar obiect temporar fişier de colectare zonă intermediară/de transfer/de lucru disc de transfer. captură a ecranului editor de ecran element de ecran pâlpâire a ecranului . culori ale ecranului afişare pe ecran tipărire a ecranului.

rulaj al ecranului. ecranare metodă de rasterizare soclu cu (sistem de) strângere elastică script. fişier de comenzi bloc de script deparazitare de script eroare de script fişier de script/de automatizare limbaj de scriptare cale de acces la script scriptare cod de automatizare maşină de scriptare limbaj de scriptare/pentru scripturi op iune de scriptare derulare (a imaginii)//a derula săgeată de derulare/ de incrementare derulare inversă bară de derulare casetă de derulare/ de incrementare buton de derulare tasta Scroll Lock derulabil bară de derulare butoane ale barei de derulare . ecranat un ecran rasterizare.screen font screen font files screen frequency screen grabber screen graphics screen image screen memory screen mode screen pitch screen resolution screen ruling screen saver screen shot screen size screen text screen value screened screenful screening screening method screw machine socket script script block script debugging script error script file script language script path scripting scripting code scripting engine scripting language scripting option scroll scroll arrow scroll backward scroll bar scroll box scroll button Scroll Lock key scrollable scrollbar scrollbar buttons font de afişare. fişier de conectare/de automatizare. font de ecran fişiere cu fonturi de ecran frecven ă de rastru program pentru capturi de ecran capturi de ecran imagine de pe ecran memorie de ecran mod de afişare distan ă între benzi rezolu ie a ecranului. frecven ă a ecranului program pentru protejarea ecranului captură de ecran mărime a ecranului text pe ecran valoare de rastru rasterizat. rezolu ie a monitorului liniatură a rasterului.

defilare listă derulantă text derulant casetă de text derulantă SCSI interfa ă de conectare. standard SCSI adaptor SCSI controler de interfa ă pentru magistrala SCSI placă SCSI lan SCSI limbaj de comandă pentru (dispozitive) SCSI standard de configurare automată pentru magistralele SCSI informa ii despre controlerul SCSI informa ii despre dispozitivul SCSI disc SCSI identificator de dispozitiv SCSI driver pentru gestionarea dispozitivelor SCSI placă PC Card SCSI port SCSI imprimantă SCSI scaner SCSI unitate cu bandă SCSI SCSI-zor.scrolled off scrolling scrolling list scrolling text scrolling text box SCSI SCSI (Small Computer System Interface) SCSI adapter SCSI bus interface controller (SBIC) SCSI card SCSI chain SCSI command language SCSI Configured AutoMagically (SCAM) SCSI Controller Information SCSI Device Information SCSI disk SCSI ID SCSI manager SCSI PC Card SCSI port SCSI printer SCSI scanner SCSI tape SCSIzer SD (Single Density) SDI (Single Document Interface) SDI server SDK (Software Development Kit) SDLC link service SDR (Storage Data Register) SE (Second Edition) seam seam line seamless background seamless texture search search and replace search capabilities search criteria search customization search cycle search direction search drive derulat derulare. limbaj de comandă pentru dispozitive SCSI densitate normală interfa ă unidocument server SDI. unitate de disc de căutare . controler de dispozitive. set pentru crearea de programe/de software serviciul de legături SDLC registru de date al memoriei edi ia a doua linie de îmbinare/de demarca ie linie de îmbinare fundal continuu textură continuă căutare//a căuta căutare şi înlocuire func ii de căutare criterii de căutare personalizare a căutării ciclu de căutare direc ie de căutare unitate de disc căutată. server OLE 2¢ unidocument set de instrumente de programare.

suport de stocare nevolatil suport de stocare secundară de date transport secundar server WINS secundar zonă secundară a doua genera ie domeniu de nivel secund . cuvânt de căutare text de căutare timp de căutare instrument de căutare bază de date care permite căutarea instrument de căutare automatizată căutare eveniment de căutare tehnică de căutare căutare după text. post secundar memorie secundară. memorie cache pe placă canal secundar DNS secundar controler IDE secundar index secundar cheie secundară sta ie secundară. ordine de căutare pagină de căutare cale de căutare furnizor de servicii de căutare solicitare de căutare rezultat al căutării parametri de căutare şir de căutare termen de căutare. căutare de text edi ia a doua forma normală 2 buton secundar cache secundar.search engine search form search format search instruction search key search list search location search options search order search page search path search provider search query search result search settings search string search term search text search time search tool searchable database search-bot searching searching event searching technique searching text Second Edition (SE) second normal form secondary button secondary cache secondary channel secondary DNS secondary IDE controller secondary index secondary key secondary station secondary storage secondary storage medium secondary transport secondary WINS server secondary zone second-generation second-level domain maşină/motor/mecanism/sistem de căutare formular pentru căutare atribut de formatare pentru căutare instruc iune de căutare cheie de căutare listă de căutare loc de căutare op iuni de căutare succesiune de căutare.

sigur. salt la sec iune nouă. protejat security securitate. sigur secure connection legătură securizată secure dynamic update actualizare dinamică protejată secure electronic exchange of keys (SEEK) schimb electronic de chei criptografice securizat secure network connection legătură sigură prin re ea secure password parolă sigură secure site sit sigur/securizat Secure Sockets Layer (SSL) standard de securitate în informa ii secured securizat.second-person virtual reality realitate virtuală secundară secret key cryptography codificare cu cheie secretă section sec iune. subcapitol. sec iune nouă section direction direc ie a sec iunii section group grup de sec iuni section handler procesor de sec iune section layout machetă a sec iunii section mark marcaj de sec iune. siguran ă security access securitate a accesului Security Administrator Tool for Analyzing Networks (SATAN) de evaluare a securită ii în re ea program security alert avertizare a sistemului de securitate security catalog catalog de securitate security certificate certificat de securitate security checklist listă de control pentru sistemul de securitate security configuration configura ie a securită ii security database bază de date a sistemului de securitate security descriptor descriptor de securitate security dialog box casetă de dialog a sistemului de securitate security directory size mărime a directorului de securitate security directory virtual address adresă virtuală a directorului de securitate security domain reference referin ă de securitate a domeniului security equivalences echivalente de securitate security erase ştergere de siguran ă . simbol de paragraf section name nume de sec iune section of memory sec iune de memorie section start început al sec iunii sector sector sector failure eroare de sector sector ID field câmp pentru identificatorul de sector sector interleave factor factor de intercalare a sectoarelor sector sparing înlocuire a sectoarelor defecte sectors sectoare de date secure securizat. parte section break întrerupere de sec iune.

arhitectură de memorie segmentată . pagină cu op iuni de securitate politică de securitate modificări în politica de securitate parametri pentru politica de securitate privilegii în sistemul de securitate protocol de securitate furnizor de servicii de securitate inel de siguran ă riscuri din punct de vedere al securită ii op iuni de securitate/de protec ie element de identificare pentru securitate standard/norme de securitate test al sistemului de securitate aten ionare din sistemul de securitate zonă de securitate verificare a zonei de securitate a căuta. timp de căutare comutator-generator de efecte speciale segment//a segmenta descriptor de segment antet de segment încărcare de segment eroare la încărcarea unui segment eroare prin lipsa segmentului registru de segment tabel de segmente segmentare spa iu de adresare segmentat. eroare de căutare procedură de căutare timp de pozi ionare.security feature security group security ID (SID) security identifier (SID) security information security level security log security method security model security options security package security page security policy security policy changes security policy settings security privileges security protocol security provider security ring security risk security settings security SID (ID) security standard security testing security warning security zone security zone check seek SEEK (Secure Electronic Exchange Of Keys) seek error seek operation seek time SEG (Switcher/Special Effects Generator) segment segment descriptor segment header segment load segment load failure segment not present fault segment register segment table segmentation segmented address space func ie/element de securitate grup de securitate cod de securitate. identificator de securitate indicativ/număr de securitate informa ii despre sistemul de securitate nivel de securitate jurnal de securitate. a pozi iona schimb electronic de chei criptografice securizat eroare de pozi ionare. pachet al sistemului de securitate pagină de securitate. protocol de securitate metodă de securitate model de securitate op iuni pentru sistemul de securitate pachet de securitate.

marcat fişier selectat text selectat selec ie. cu autodecomprimare fişier de instalare cu autoextragere/autodecomprimare cu instalare automată . dreptunghi al selec iei instruc iune de decizie mixtă instrument pentru selectare selectiv acces selectiv/direct vidare selectivă acces extern selectiv/direct fişier selectiv canal selector fişier SED. a alege. dreptunghi de selectare panou de selectare domeniu selectat dreptunghi de selectare. selectare. fişier cu autoextragere lentilă cu cură are automată. ştraif al textului selectat cadru de selectare casetă de selectare canal de selec ie marcaj/punct/reper de selectare informa ii de selectare literă de selectare casetă de delimitare a selec iei. lentilă cu autocură are meniu autoconfigurabil autonom. segmente recep ionate segmente retransmise segmente transmise a selecta. a marca buton de selectare generală criteriu de selectare listă de selectare mod selectare interogare de selec ie/de selectare selectat. cu extragere automată. independent limbaj autonom pentru baze de date metodă autonomă proprietate autonomă cu autoextragere. bloc (de text) selectat bandă de selec ie.segmented memory architecture segments received segments retransmitted segments sent select Select All button select criterion select list select mode select query selected selected file selected text selection selection bar selection boundary selection box selection channel selection handle selection information selection letter selection marquee selection pane selection range selection rectangle selection statement selection tool selective selective access selective dump selective external access selective file selector channel Self Extraction Directive (SED) file self-cleaning lens self-configuring menu self-contained self-contained database language self-contained method self-contained property self-extracting self-extracting installation file self-installing arhitectură cu memorie segmentată segmente primite.

studiul simbolurilor semitransparent semitransparent send a transmite. element de semnalizare semi-block semibloc semiconductor semiconductor semiconductor device dispozitiv semiconductor semiconductor memory memorie semiconductoare/principală semi-duplex communication comunica ie semiduplex seminumerical computation calcul seminumeric semiosis semioză semiotics semiotică. a expedia Send mode mod transmisie send queue coadă (de aşteptare) pentru expediere send statement instruc iune de transmitere sender expeditor sender address adresă a expeditorului sender column coloană cu expeditorul sender info informa ii despre expeditor sender name nume al expeditorului sensitive sensibil sensor senzor sensor glove mănuşă digitală/senzorială sentence propozi ie sentential form formă propozi ională separate compilation compilare separată/independentă separation setup configura ie pentru separa ie . re ea cu organizare proprie self-powered speaker difuzor cu alimentare proprie self-relative autoreferen ial self-relative address adresă autorelativă self-relative addressing adresare autorelativă self-timer autodeclanşator self-tuning autoreglare semantic analysis analiză semantică semantic description descriere semantică semantic extension extensie semantică semantic net re ea semantică semantic network re ea semantică semantics semantică semaphore semafor.self-join autoasociere self-maintenance autoîntre inere Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) pentru analiză şi informare automată tehnologie self-organization autoorganizare self-organizing network re ea autonomă. a trimite.

număr de ordine func ionare secven ială căutare secven ială serial acces serial/secven ial sumator serial bufer serial cablu serial placă serială comunica ie serială port de comunica ii serial. sequencer tabel de dispersie a secven elor secven ial acces secven ial/serial fişier de acces secven ial/serial circuit secven ial element secven ial fişier secven ial/logic maşină secven ială schemă/re ea (logică) secven ială număr curent.separation table separator separator character separator files separator page separator-page file septet Sequel sequence sequence by merging sequence check sequence control structure sequence name sequence number sequence properties sequenced packet exchange (SPX) sequencer sequences hash table sequential sequential access sequential access file sequential circuit sequential element sequential file sequential machine sequential network sequential number sequential operation sequential search serial serial access serial adder serial buffer serial cable serial card serial communication serial communication port serial communications protocol serial connection serial data transmission serial I/O operation serial IOCTL serial IOCTL timeout tabel de separa ie separator. port COM serial protocol pentru comunica ii seriale legătură serială transmisie serială de date opera ie de I-E serială opera ie IOCTL serială depăşire a timpului în opera ia IOCTL serială . delimitator. a aranja a ordona prin fuzionare control/verificare de secven ă structură de control secven ial nume de secven ă număr de secven ă proprietă i ale secven ei schimb de pachete secven ial secven iator. caracter separator separator. delimitator fişiere separatoare pagină separatoare fişier pentru pagina separatoare septet limbaj asemănător cu SQL secven ă//a ordona.

serie.serial mouse serial number serial overrun errors serial port serial port alignment errors serial port buffer overrun errors serial port framing error serial port overrun error serial port settings serial printer serial speed serial transmission serial-access storage serial-by-bit serial-by-character serialization serialized certificate serialized Certificate Revocation List (CRL) serialized Certificate Trust List (CTL) serialized store serializer serializing package series axis series identifier serif serif fonts server server address server admin server application server assigned IP address server authentication server based network server based workstation server certificate server control server cursor server document server equipment server error server event server extension server hardware mouse serial număr de ordine. document inserat componente ale serverului eroare de server eveniment de server extensie pentru server componente hardware din configura ia serverului . autentificare a serverului re ea bazată pe server sta ie de lucru legată de server certificat de server control de server cursor server document-ser-ver. număr ordinal. număr de serie erori de depăşire seriale port serial eroare de aliniere la portul serial erori de depăşire a buferului la portul serial eroare de încadrare la portul serial erori de depăşire la portul serial parametri pentru portul serial imprimantă serială viteză a portului serial transmisie serială memorie cu acces secven ial serial pe bit serial pe caracter serializare certificat serial listă CRL serială listă CTL serială memorie serială convertor paralel-serial pachet de serializare axă a seriilor identificator de serie serif fonturi cu serife server adresă de server administrator de server aplica ie-server adresă de IP alocată de server autentificare de către server.

server information server installation server licensing server list server machine server name server network buffer server operating system server operators server proxying server push technology server resource server share server spool directory server start time server statistics server system server system errors server threads server type server version server working buffer server-based application server-based setup server-side code server-side network protocols service service access point service account service account name service administrator service bit service bureau service configuration service control service dependencies service facility service factor service flag service information service level service pack Service Pack (SP) informa ii despre server instalare în server licen iere a serverului listă a serverului calculator server nume de server bufer de re ea al serverului sistem de operare din server operatori de server creare de servere proxy tehnologie push prin server. service punct de acces la serviciu cont de servicii nume de contului de serviciu administrator de serviciu bit de serviciu centru tipografic configura ie a serviciului control al serviciului dependen e de serviciu unitate de servire factor de utilizare. tehnologie de transfer controlat de server resursă de server dosar de partajare din server director de derulare al serverului timp de pornire al serverului date statistice despre server sistem server eroare de sistem a serverului fire de execu ie ale serverului tip de server/al serverului versiune de server bufer folosit de server aplica ie rulată din server instalare prin server cod al interfe ei server protocoale de re ea ale serverului serviciu. grad de servire fanion de serviciu. nivel de serviciu pachet de servicii pachet de utilită i . atribut de serviciu informa ii despre serviciu nivel al serviciilor.

a configura. setări modificare a parametrilor fişier de configura ie. definire definire. a seta. a pozi iona. a desemna. instalare . configurare parametri. a defini comanda SET valoare de definire teoria mul imilor a configura asociativ pe seturi marcaj limbaj orientat pe grupuri (de obiecte) configurare. gazdă de sesiune cheie de sesiune strat de sesiune număr de sesiune obiect sesiune date statistice de sesiune tichete de sesiune pauză în sesiune variabilă de sesiune extensie a fişierelor de configurare set. a ini ializa. atribute (de configurare). setare. stabilire a parametrilor de lucru. ansamblu//a stabili. fişier de parametri grup al parametrilor informa ii privind parametrii op iuni de configurare timp de stabilizare calculator pentru jocuri configurare. furnizor de servicii solicitare a unui serviciu timp de servire utilizator de serviciu raport al serviciilor vedere a serviciilor sesiune (de lucru) client de sesiune închidere a sesiunii host de sesiune.service primitive service profile ID service program service properties service protection network (SPN) service provider service request service time service user services report services view session session client session disconnect session host session key session layer session number session object session statistics session ticket session timeout session variable SET set set command set data value set theory set up set-associative setmark set-oriented language setting setting up settings settings change settings file settings group settings information settings options settle time set-top unit setup primitivă de serviciu identificator de profil de serviciu program de serviciu proprietă i ale serviciului re ea cu protec ie automată contra accesului neautorizat furnizor al serviciului.

program de configurare şir de configurare. secven ă de comenzi de configurare parametru de configurare. comutator pentru configurare expresie S sextet tabel de configurare şi formatare tabel SFT Server Gated Cryptography Silicon Graphics limbaj standardizat de balizare generalizat concentrator care permite ataşarea în cascadă estompat.setup and format table (SFT) setup application setup command setup disc setup files setup information file (SIF) setup option setup parameter setup program setup string setup switch S-expression sextet SFT (Setup and Format Table) SFT table SGC SGI SGML (Standard Generalized Markup Language) SH (Stackable Hub) shaded shaded background shaded border shaded circle shaded cross pointer shaded diamond shaded square shader shading shading pattern shadow shadow area shadow filter shadow insertion point shadow mask shadow point picker shadow RAM shadow ROM shadowed header shadowing shape share share mode share name tabel de configurare şi formatare aplica ie de instalare comandă de instalare disc/dischetă de instalare fişiere de instalare fişier cu informa ii pentru configurare. memorie RAM ascunsă dublură de ROM. nume de partajare . cu culoare mai deschisă fundal întunecat/umbrit chenar de altă culoare/ cu altă nuan ă cerc tridimensional/ în relief indicator cu cruce tridimensională romb tridimensional/ în relief pătrat tridimensional/ în relief filtru de umbră umbrire model de umbrire umbră zonă umbrită filtru de umbre/de umbrire punct de inserare umbrit mască perforată selector de umbră dublură de RAM. memorie ROM ascunsă antet umbrit dublare formă dosar partajat//a partaja mod partajare denumire de partajare. memorie Shadow-RAM. fişier cu informa ii despre configura ie op iune de instalare parametru de configurare program de instalare.

fişiere folosite în comun dosar partajat instalare partajată bibliotecă partajată domeniu de memorie partajat segment de memorie partajat denumire de partajare dosar privat partajat resursă partajată director de server partajat comutator partajat variabilă partajată registru de calcul partajat acces la nivel de partajare.share pathname share point share properties share security descriptor share violation shared shared address space shared border shared data . alimentare foaie cu foaie mărime a foii. alimentare automată. punct ascu it foaie alimentator de hârtie. acces numai la resursele partajate control al accesului la nivel de partajare securitate la nivel de partajare partajare. încălcare a partajării partajat. format al foii . folosit în comun spa iu de adresare partajat chenar comun/partajat fişier .mdb file shared disk system shared files shared folder shared installation shared library shared memory range shared memory segment shared name shared private folder shared resource shared server directory shared switch shared variable shared workbook share-level access share-level access control share-level security sharename shares shareware shareware graphics program shareware version sharing sharing information sharing modes sharing options sharing privileges log sharing violation sharp sharp edge sharp point sheet sheet feeder sheet size cale pentru partajare punct de partajare proprietă i pentru partajare descriptor de securitate pentru partajări încărcare a drepturilor de acces. nume de partajare partajări shareware program de grafică shareware versiune shareware partajare a partaja informa ii moduri de partajare op iuni de partajare jurnal cu privilegii de partajare încălcare a condi iilor de partajare ascu it margine bine definită punct de inflexiune. vârf.mdb de date partajate sistem cu disc partajat fişiere partajate.

a restrânge .sheet-fed scanner sheetfeed shell shell account shell extension shell extensions for sharing shell folder shell moniker shielded cable shielded speaker shielding shift Shift Shift key shift register shifting short short date short date style short delay short filenames short hex short hex format short menu short name short syntax shortcut shortcut bar shortcut button shortcut color shortcut command shortcut group shortcut icon shortcut key shortcut menu shortcut properties shortcut text shortcuts short-form version shorthand shorthand code shovelware shrink scaner cu alimentator tipărire pe maşini alimentate cu coli program de tip shell. bară de pictograme buton de comandă rapidă culoare pentru comenzile rapide/directe comandă rapidă grup de comenzi rapide pictogramă de comandă rapidă tastă directă. cont încapsulat. a comuta tastă de comutare tasta Shift. @ în UNIX cont shell. apărătoare. software de umplutură a micşora. meniu de comenzi rapide proprietă i ale comenzii directe text al comenzii directe prescurtări versiune prescurtată/redusă stenodactilografie cod abreviat/prescurtat software la grămadă. software inutil. comandă rapidă. comandă directă bară de comenzi rapide. combina ie de taste meniu contextual/rapid. legătură indirectă de tip terminal extensie a interfe ei extensii shell pentru partajare dosarshell pseudonim shell cablu ecranat difuzor ecranat ecranare a deplasa. tastă de comutare registru de deplasare deplasare scurt dată scurtă. format de dată redus format de dată redus decalaj scurt nume de fişier scurte hexa scurt format hexa scurt meniu redus denumire abreviată sintaxă prescurtată comandă rapidă. program intermediar. tastă de modificare.

înscriere//a se înscrie pozi ie a semnului semnal convertor de semnal element al semnalului masă pentru semnale regenerare a semnalului transformare/conversie a semnalului raport semnal-zgomot semnătură. semn caracteristic grup cu interese specifice memorie sigma indicator înscriere identificare. coloane paralele mod alăturat titlu lateral fişier cu informa ii pentru configurare program pentru filtrarea articolelor din UseNet semnătură. prevăzut cu semnul plus sau minus cifră semnificativă . casetă explicativă alăturat coloane alăturate. a opri element de identificare pentru securitate. identificator de securitate uşă laterală efect secundar/marginal margine laterală tavă de ieşire laterală riglă laterală tavă laterală bară de delimitare. oprire a calculatorului închizătoare timp de expunere a închide. a opri închidere a calculatorului. contractare interfa ă SASI a închide.shrinking Shugart Associates Standard Interface (SASI) shut down shutdown shutter shutter speed shutting down SID (Security ID) side door side effect side margin side output tray side ruler side tray sidebar side-by-side side-by-side columns side-by-side mode sidehead SIF (Setup Information File) SIFT SIG (signature) SIG (Special Interest Group) sigma memory sign sign in sign on sign position signal signal converter signal element signal ground signal regeneration signal transformation signal-to-noise ratio signature (SIG) signature algorithm signature details signature file signature list signature verification signed significant digit micşorare. signatură algoritm de semnătură detalii despre semnătură fişier cu semnătură listă de semnături verificare a semnăturii/a signaturii marcat.

concomitent contrast simultan func ionare simultană calculator cu adresă unică/cu o singură adresă re ea locală de bandă largă cu cablu unic controler simplu densitate normală director simplu . a reprezenta ca siluetă imagine conturată. reprezentare prin siluete similitudine căutări prin similitudine SIMM. algoritm simplex transmisie simplex/unidirec ională model simplificat pentru programarea asincronă limbaj de programare de nivel înalt pentru simularea sistemelor discrete limbaj de programare de nivel înalt pentru simularea sistemelor discrete simulare joc tip simulator limbaj de simulare program de simulare simulator simultan. reprezentare prin siluete//a contura. a se retrage de pe o listă fişiere de înscriere metodă de înscriere op iuni de înscriere server de înscriere instalări automatizate erori de lipire nesemnalate siluetare (a unei imagini).significant digit arithmetic significant interval signing options signing process signoff sign-up files sign-up method sign-up options sign-up server silent installs silent paste failures silhouette silhouette image silicon silicon chip silo similarity similarity searches SIMM (Single Inline Memory Module) simple buffering simple database simple list text chart Simple Object Access Protocol (SOAP) simplex simplex communication simplex method simplex transmission simplified asynchronous programming model SIMSCRIPT SIMULA simulation simulation game simulation language simulation program simulator simultaneous simultaneous contrast simultaneous operation single address computer single cable broadband LAN single controller single density single directory calcul aritmetic cu cifre semnificative interval semnificativ op iuni pentru semnătură proces de semnare a renun a. modul de memorie alocare statică în bufer/în memoria tampon bază de date simplă diagramă simplă cu liste de text protocol simplu pentru accesul la obiecte simplex comunica ie simplex/unidirec ională metoda Simplex. reprezentare a imaginii prin siluete silicon cip de siliciu siluetare (a unei imagini).

licen ă de sit cale de acces/adresă a sitului . situri) acces în sit refuzat certificat de sit politică de grup a sitului informa ii despre sit licen ă de uz intern. mod „unic utilizator” valoare dintr-un singur cuvânt instruc iune de pornire a dispozitivului de intrareieşire set de cipuri de memorie set de cipuri de memorie dispozitiv serial cu infraroşii sit (pl. imagine individuală moştenire individuală modul SIMM.Single Document Interface (SDI) single frame single inheritance single in-line memory module (SIMM) single in-line package (SIP) single in-line pinned packages (SIPPs) single layered network single line borders single precision single precision format single selection single station mode single step single step operation single tasking environment single-bin laser printer single-column equi-join single-column report single-direction point single-document interface single-ended single-field index single-frame capture single-layered program single-pass scanner single-pole switch single-processor system single-sided disk single-speed drive single-threaded single-user mode single-word value SIO (Start Input/Output) SIP (Single In-Line Package) SIPP (Single In-Line Pinned Packages) SIR (Serial Infrared) site site access denied site certificate site group policy site information site license site path interfa ă unidocument cadru individual. linie simplă index monocâmp captură a unui singur cadru program cu operare unistrat/într-un singur strat scaner cu unică trecere comutator unipolar sistem monoprocesor dischetă simplă fa ă unitate CD-ROM 1X cu un singur fir de execu ie mod monoutilizator. pas separat execu ie pas cu pas mediu unioperant imprimantă (cu) laser cu o singură tavă cuplaj intern monocoloană raport monocoloană punct unidirec ional interfa ă monodocument ieşire simplă. modul cu cipuri de memorie set de cipuri de memorie set de cipuri de memorie re ea unistrat/cu un singur strat chenar cu o singură linie (în) precizie simplă format în precizie simplă selec ie unică mod sta ie individuală pas cu pas.

crochiu//a schi a filtru pentru schi e/crochiuri înclinat. mărime. oblic. folie transparentă//a deplasa film pentru diapozitive sector/panou pentru diapozitive . mod de economisire a energiei limită de timp pentru starea de repaus mapă diapozitiv. spa iu neocupat (pozi ionat) oblic săgeată oblică bară (de frac ie). mod aşteptare. grad//a redimensiona casetă de dimensionare indicator dimensional informa ii despre dimensiuni mărime a codului mărime a directorului de date buton de dimensionare element de dimensionare marcaj de dimensionare indicator de dimensionare cheie secretă cheie de sesiune aplica ieschelet schi ă. înclinare (a imaginii) unghi de înclinare cheie secretă capsulă DIP cu 24 sau 28 de pini salt//a sări factor de interval sărit fişiere sărite raportate margine ieşită cu margine ieşită spa iu irosit. distorsiune geometrică a imaginii. semnul grafic / secundar.site server site subscription content sixteen-bit sizable size size box size indicator size information size of code size of data directory sizing button sizing element sizing handle sizing pointer SK (Secret Key) SK (Session Key) skeleton application sketch sketch filter skew skew angle S key (Secret Key) skinny dip skip skip factor skipped skipped files reported skirt skirted slack slanted slanted arrow slash slave slave adapter slave computer slave copy sleep mode sleep timeout sleeve slide slide film slide pane server de sit con inut abonat al sitului 16 bi i dimensionabil dimensiune. format. mod Sleep. unitate secundară adaptor secundar calculator secundar exemplar de rezervă mod inactiv.

emoticon smooth fluent.slide recorder înregistrator de diapozitive slide show prezentare de diapozitive. prezentare cadru cu cadru/imagine cu imagine slide sorter view mod de afişare/vedere sortare diapozitive slide view mod de afişare/vedere diapozitiv slider glisor. locaş. conector. glisor sliding joint articula ie prismatică slimline/slim-line suplu. standard SCSI. standard de magistrală ANSI small fonts fonturi mici small format format redus/mic small hollow square pătră el gol small icon pictogramă mică SmallTalk limbaj de programare de nivel înalt SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) pentru analiză şi informare automată tehnologie smart card cartelă inteligentă smart dithering juxtapunere optimizată smart image dithering juxtapunere optimizată smart indent options indentare optimizată smart machine echipament inteligent smart program program inteligent smart terminal terminal inteligent SMARTDrive program de gestionare a memoriei SMB (Server Message Block) protocol de re ea NetBEUI SMDL (Standard Music Description Language) limbaj standard de descriere a muzicii smiley smiley. fără probleme. perioadă elementară slow lent. de dimensiuni reduse slimline case system calculator cu carcasă de dimensiuni reduse slot slot. fantă slot cover capac al slotului slot pitch distan ă dintre fante slot time timp de aşteptare. încet slow drawing reprezentare lentă slow link legătură lentă slow mail poştă obişnuită (lentă) slow network connection legătură lentă la re ea small caps capitalu e. buton culisant sliding control buton glisant/culisant. neted smooth fill umplere (cu culoare) uniformă smooth flow derulare fluentă smooth integration integrare perfectă smooth scrolling derulare optimizată smooth shading umbrire uşoară . fa ă zâmbitoare. majuscule micşorate/reduse Small Computer System Inter-face (SCSI) interfa ă de conectare.

adresă din Internet nivel de soclu închidere a soclului software.SMP (Symmetrical Multiprocessing) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) SMTP server SNA (Simple Network Architecture) SNA (Systems Network Architecture) snaf snail mail snaking column snaking column style snap grid snap to (the) grid snap-on pointing device snapshot sneakernet connection sniff SNMP (Simple Network Management Protocol) SNMP Information SNMP service SNOBOL (String-Oriented Symbolic Language) snooping utilitary snow snowflake schema SNTP (Simple Network Transfer Protocol) SOAP (Simple Object Access Protocol) Society for Information Management (SIM) Society for Management Information Systems (SMIS) socket socket layer socket shutdown soft soft cell boundaries soft copy soft error soft font soft hyphen soft interface soft page break soft return soft sectored disk soft sectoring soft selection soft start soft-configuration multiprelucrare simetrică protocol simplu pentru transferul de mesaje. font generat de program. legătură manuală a intercepta protocol simplu pentru gestionarea/administrarea re elei informa ii SNMP serviciu SNMP limbaj de programare de nivel înalt utilitar de spionaj zăpadă. imagine la minut. element temporar margini de celulă nefixate/software imagine video/pe ecran. întrerupere de pagină condi ională/software salt condi ional/software la început de rând disc cu sectorizare logică sectorizare logică selec ie software ini ializare software configurare temporară . poză la minut legătură sneakernet. protocol SMTP server SMTP arhitectură de re ea simplă arhitectură de sisteme de re ea resturi serviciu de poştă clasic coloană şerpuită stil coloană şerpuită grilă de salt fixare de grilă dispozitiv indicator detaşabil instantaneu. eroare intermitentă/sporadică font software. element software. exemplar software eroare software. purici schemă fulg de nea protocol simplu de gestiune a unei re ele de transmisie de date protocol simplu pentru accesul la obiecte Societatea pentru Managementul Informatic Societatea pentru Sisteme de Management Informatic soclu. font încărcabil cratimă software/mobilă interfa ă software salt la pagină (nouă) condi ional/software.

software adaptibilitate software. parazit de software cache software limbaj de comandă pentru programe compatibilitate (la nivel de) software. set pentru crearea de programe/de software program de diagnosticare (pentru subsistemul) software codificare software ingineria programării eroare software control logic/(prin) software al erorilor parafoc logic/software flexibilitate a programelor (software) dialog de confirmare logic/prin software interfa ă logică/software întrerupere logică/software licen ă de program. furt de software. program de aplica ie protec ie/protejare a programelor producător de software resursă software sit de asisten ă pentru software sistem software actualizări de software minicapsulă DIP cu pini J pompă de fludor compact culoare de fundal compactă culoare compactă linie continuă/plină mască compactă . licen ă pentru software între inere a programelor (software) pachet de programe. pachet de softuri modúl de corec ie. software de corec ie piraterie informatică/a softurilor. (folosire de) softuri nelicen iate politică de software produs program/software program software.soft-loading soft-sectored disk software software adaptability software bug software cache software command language software compatibility software component software configuration software design software development kit (SDK) software diagnostic software encryption software engineering software error software error control software firewall software flexibility software handshaking software interface software interrupt software license software maintenance software package software patch software piracy software policy software product software program software protection software provider software resource software support site software system software updates SO-J (Small Outline J-lead) solder sucker solid solid background color solid color solid line solid mask încărcare temporară disc cu sectoare software program (de aplica ie). adaptabilitate a programelor (software) eroare de programare/de software. compatibilitate a platformelor componentă software configura ie a aplica iei proiectare de programe/software set de instrumente de programare.

placă de sunet compatibilă cu placa SoundBlaster îmbunătă ire a calită ii sunetului sursă adnotare a sursei browser pentru sursă. browser pentru codul-sursă cod-sursă gestionare a codului-sursă fişier de gestionare a codului-sursă opera ie de gestionare a codului-sursă fişier cu cod-sursă calculator sursă gestionare a codului-sursă date-sursă . caracteristici pentru sortare op iuni de sortare ordine de sortare sortatorcititor/lector sortare/ordonare criterii de sortare ordine de sortare program de sortare/triere tehnică de sortare semnal acustic adnotări vocale placă de sunet placă de sunet driver pentru placa de sunet clip sonor software pentru editare/prelucrare audio/a sunetelor componente/echipament audio fişier audio pictogramă audio obiect audio eşantion sonor schemă audio simbol audio standard pentru plăci de sunet compatibil cu standardul SoundBlaster.solid rectangle sort sort button sort code sort field sort key sort options sort order sorter-reader sorting sorting criteria sorting order sorting program sorting technique sound sound annotations sound board sound card sound card driver sound clip sound editing software sound equipment sound file sound icon sound object sound sample sound scheme sound symbol SoundBlaster SoundBlaster-compatible sound-enhancing source source annotation source browser source code source code control source code control file source code control operation source code file source computer source control source data dreptunghi plin sortare//a sorta buton de sortare cod de sortare/pentru sortare câmp de sortare cheie de sortare.

program de bază/de origine dreptunghi-sursă protocol de dirijare prin sursă fereastră-sursă foaie de calcul-sursă Service Pack 3 gruparea SPA blanc. spa iu (pe disc). distan ă blanc. spa iu liber. şir lung de cod de program protocol SPAP microprocesor produs de Sun Microsystems efect spa ial efect de spa ializare producere comandă prin program înmagazinat interfa ă SPDIF difuzor pictogramă de difuzor LED pentru difuzor mod difuzor interfa ă pentru identificarea şi verificarea vocii volum al sonorului. caracterul spa iu bară de spa iu despăr it prin blancuri spa iere cod spaghetti.source directory source disk source document source drive source file source folder source item source language source library source line source module source path source process ID source program source rectangle source routing protocol (SRB) source window source worksheet SP3 SPA (Systems and Procedures Association) space space character spacebar space-delimited spacing spaghetti code SPAP (Shiva Password Authentication Protocol) SPARC (Scaler Processor ARChitecture) spatial effect spatializer effect spawning SPC (Stored Program Control) SPDIF interface speaker speaker icon speaker LED speaker mode Speaker Verification API (SVAPI) speaker volume SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) special character special drag special effects director-sursă disc/dischetă sursă document-sursă unitate-sursă fişier-sursă dosar-sursă element-sursă limbaj-sursă bibliotecă-sursă rând de cod-sursă modúl-sursă cale de acces la sursă identificator de proces-sursă program-sursă. volum al difuzorului grup pentru elaborarea de teste de evaluare a performan elor caracter deosebit/special tragere modificată efecte speciale .

colec ie rota ie element de control al rota iei număr de rota ii. a îmbina. contorizare a rotirilor mecanism de antrenare motor de antrenare săgeată de incrementare casetă de selectare a valorii. casetă de modificare a valorii ecran de deschidere. formare rapidă a numărului (de telefon). a lega. ecran de întâmpinare caracterul * a lipi. număr apelat din memorie (la telefon). vârf de tensiune. ortografiere. numere (de telefon) memorate număr memorat. documenta ie. date tehnice specificat program benchmark.special effects filter special interest group (SIG) special macro special paper special purpose computer special share special-purpose application program specifications specified SPECmark speculative execution speech recognition Speech Recognition API Committee speech synthesis speed speed boost speed dial speed-dial number speed-rated parts speed-switchable SpeedyROM spell check spell checker spell error spell-check spellchecker spell-checking speller type spelling spelling checker spelling error spike spin spin control spin count spindle spindle motor spinner spinner box splash screen splat splice filtru pentru efecte speciale grup cu interese specifice macro special hârtie specială calculator specializat partajare specială program de aplica ie dedicat specifica ii (tehnice). ortografie verificator ortografic/al ortografiei greşeală de ortografie semnal parazit. casetă cu sigla producătorului programului. program de testare execu ie speculativă recunoaştere a vorbirii/vocală comitet pentru interfe e API de recunoaştere vocală sinteză vocală/a vorbirii/a sunetelor viteză mărire a vitezei buton de memorie al telefonului. număr cu apelare rapidă componente compatibile ca viteză cu comutare de frecven ă program pentru îmbunătă irea func ionării unită ilor CD-ROM verificare ortografică/a ortografiei program de verificare ortografică/a ortografiei greşeală de ortografie verificare a ortografiei verificator ortografic/al ortografiei (opera ie de) verificare a ortografiei tip de dic ionar (ortografic) silabisire. a conecta (firele de semnal) . formare din memorie.

derulator pentru tipărire evenimente de eroare din derulator monitorizare. derulare la tipărire. program de gestionare a tipăririi.split split bar split cache split database split design split screen splitter cable splitting SPN (Service Protection Network) spocket track spoiler spoiler signal spoiler system spoke configuration spool spool folder spooler spooler error events spooling spot channel spot color spot color channel spot color image spot color layer spot plate spot punch spread spread function spreadsheet spreadsheet spreadsheet program sprite sprocket hole sputtered media sputtering SPX (Sequenced Packet Exchange) SQL (Structured Query Language) SQL debugger SQL debugging SQL execute error SQL login time-out SQL parser SQL query divizare//a diviza. derulare (prin memoria intermediară) canal spot culoare spot canal pentru culori spot imagine cu culori spot strat pentru culori spot placă pentru culori spot perforator/maşină de perforat pas cu pas desfăşurare. împăr ire a ecranului cablu de ramificare. dispersare func ie de etalare foaie de calcul (tabelar) foaie de calcul tabelar. semnal pentru împiedicarea înregistrării sistem spoiler configura ie radială derulare. a împăr i bară de separare/divizoare cache divizat bază de date divizată model divizat/cu divizare ecran divizat/împăr it. cablu Y divizare re ea cu protec ie automată contra accesului neautorizat pistă de antrenare spoiler. derulare prin memoria temporară dosar pentru derulare la tipărire spooler. semnal spoiler semnal spoiler. derulator. tabel program de calcul tabelar obiect mobil fantă de antrenare suport metalizat metalizare schimb de pachete secven ial limbaj de interogare structurat deparazitor de SQL deparazitare în SQL eroare de execu ie în SQL limită de timp pentru conectarea prin SQL analizor SQL interogare SQL .

grafic cu coloane suprapuse utilitar de comprimare-de-comprimare a discului mod stivă ordine de suprapunere macroprocesor specializat în scrierea de programe macroprocesor specializat în scrierea de programe portabile plăcu ă SPGA. grafic cu coloane suprapuse grafic cu coloane-stivă. memorie pentru cache protocol de dirijare prin sursă circuite integrate pe scară redusă strat SSL autentificare prin SSL legătură securizată prin SSL transmisie sincronă standard de interfa ă pentru hard-disc coali ie stabilă stare stabilă stivă//a suprapune alocări de stive executare de stivă vidare a stivei eroare de stivă cadru de stivă indicator de stivă depăşire de stivă mesaj de depăşire de stivă pointer de stivă rezervă de stivă segment de stivă spa iu de stivă fir al stivei suprapus diagramă tridimensională cu suprafe e suprapuse diagramă cu bare suprapuse diagramă cu coloane-stivă. a elimina memorie statică cu acces aleatoriu.SQL query processor SQL query time-out SQL script SQL server debugging square square brackets square function squelch SRAM (Static Random-Access Memory) SRB (Source Routing Protocol) SSI (Small-Scale-Integrated) SSL (Secure Sockets Layer) SSL authentication SSL connection ST (Synchronous Transmission) ST-506/ST-412 stable coalition stable state stack stack allocations stack commit stack dump stack fault stack frame stack indicator stack overflow stack overflow message stack pointer stack reserve stack segment stack space stack trace stacked stacked area chart stacked bar chart stacked column chart stacked column graph Stacker stacker mode stacking order STAGE STAGE-2 Staggered Pin Grid Array (SPGA) procesor de interogări SQL limită de timp pentru interogarea SQL script SQL deparazitare de server SQL pătrat paranteze drepte func ie de ridicare la pătrat a desfiin a. a anula. plăcu ă cu pinii decala i .

controler standard de unitate de dischetă formă standardizată dispozitiv standard pentru jocuri limbaj standardizat de balizare generalizat driver standard pentru hard-disc tastatură standard mod standard modem standard tip de modem standard modúl standard tip de monitor standard tip de mouse standard driver MTD standard hârtie obişnuită port paralel standard driver PCMCIA standard grup pentru elaborarea de teste de evaluare a performan elor tip de port standard sistem standard de referin ă . server independent sistem independent/autonom standard func ii aritmetice standard comprimare standard conversie standard tip standard de dată dispozitiv standard unitate de disc standard adaptor video standard tip de placă grafică standard controler standard de unitate floppy.staggered windows stale link stamp stamp name stamp text stamped multisession standalone/stand-alone standalone application stand-alone application stand-alone chart sheet stand-alone computer standalone DFS stand-alone interpreter standalone server/stand-alone server standalone system standard standard arithmetical functions standard compression standard conversion standard data type standard device standard disk drive standard display adapter (VGA) standard display type standard floppy disk controller standard form standard game device Standard Generalized Markup Language (SGML) standard hard disk drivers standard keyboard Standard mode standard modem standard modem types standard module standard monitor types standard mouse types standard MTD drivers standard paper standard parallel port standard PCMCIA drivers Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) standard port types standard reference system ferestre alternate legătură întreruptă ştampilă nume de ştampilă text de ştampilă multisesiune marcată independent. calculator separat/independent. neinclus în re ea sistem DFS autonom interpretor independent server autonom. autonom aplica ie autonomă aplica ie autonomă/separată. neinclusă într-un pachet de software foaie cu diagramă separată/autonomă calculator autonom.

re ea cu topologie în stea re ea hibridă steamagistrală stea punct stea.* câmp de stele start. comanda *. caracterul * re ea în stea. ini ializare ciclu de ini ializare director de start. pornire//a porni adresă de start bit ini ial/de start butonul Start dată de start prima literă de unitate de disc instruc iune de pornire a dispozitivului de intrare-ieşire meniul Start început al documentului caracter de început al antetului început al nivelului început de rând caracter de început al textului solicitare de începere. în aşteptare. dispozitiv de sistem standard şablon standard test standard vedere standard standardizare//a standardiza stare de aşteptare. director de ini ializare dischetă de ini ializare/de pornire fişier de ini ializare/de pornire grupă de ini ializare . solicitare de pornire valoare de start curbă de pornire adresă de începere adresă IP de început număr al primei pagini punct de pornire.standard report structure standard system device standard template standard test standard view standardize stand-by (SBY) standby adapter standby redundancy standby UPS standing on nines carry star character star network star-bus network star-dot-star starfield start start address start bit Start button start date start drive letter start input/output (SIO) Start menu start of document start of heading character start of level start of line start of text character start request start value starter curve starting address starting IP address starting page number starting point starting value startup startup cycle startup directory startup disk startup file startup group structură de raport standard componentă de sistem standard. valoare de ini ializare start automat. pagină de start valoare ini ială. standby adaptor în aşteptare redundan ă de rezervă sursă UPS de rezervă/standby transport blocat pe nouă stea.

logo static asocia ie statică. alocare statică memorie statică .startup menu startup message startup method startup options startup procedure startup program startup restrictions startup screen starvation state state diagram state graph state management state validation state vector stateless environment statement statement autocompletion statement completion statement contents statement proposition statement syntax state-of-the-art static static address structure static analysis static binding static cache static control static copying static data element static data member static dump static edge static function static graphic static image static IP address static link static linking static logo static mapping static memory meniu de ini ializare mesaj de ini ializare metodă de ini ializare op iuni pentru ini ializare procedură de ini ializare program de ini ializare. program lansat la ini ializare restric ii la ini ializare ecran ini ial. parazi i structură de adrese statice analiză statică legătură statică cache static/cu mărime fixă control static copiere statică element de date static element de date static vidare statică margine statică func ie statică imagine statică imagine statică adresă de IP statică legătură statică legare statică siglă statică. declara ie completare automată a instruc iunilor execu ie a instruc iunii con inut al instruc iunilor propozi ie sintaxă pentru instruc iuni tehnologie de vârf static. ecran de deschidere blocaj stare diagramă de stări graf de stare gestionare a stărilor validare a stărilor vector de stare mediu fără stări/lipsit de stări instruc iune.

rând cu informa ii de stare mesaj de stare registru de stare semnal de stare şir de stare text de stare cuvânt de stare fereastră permanent în prim-plan ghidare. conducere picior al literei matri ă. echipamente de birou teoria statistică a comunica iei nume statistic analiză statistică func ie statistică program de statistică date statistice. hârtie de imprimantă. şablon .static moving static object static pool static priority static RAM (SRAM) static random-access memory (SRAM) static record static route static storage static table static test mode static text static variable statically linked executable file staticizer station stationery statistic communication theory statistic name statistical analysis statistical function statistical software statistics statistics box status status bar status box status column status control status flag status icon status information status line status message status register status signal status string status text status word stay-on-top window steering stem stencil mutare statică obiect static grupare statică prioritate statică memorie statică cu acces aleatoriu memorie statică cu acces aleatoriu. memorie pentru cache înregistrare statică rută statică memorie statică tabel static mod de verificare/testare statică text static/imobil variabilă statică fişier executabil cu legături statice/conven ionale adaptor/convertor seri-al-paralel sta ie/post hârtie de scris. control al stării indicator de stare pictogramă de stare informa ie de stare rând/linie de stare. statistică casetă de statistică stare bară de stare casetă de stare coloană de stare op iuni de stare.

Ctrl şi Alt frecare de pornire static. memorare registru al adresei unită ii de stocare alocare a memoriei zonă de stocare. progresiv. etapă.step step by step operation step capture frame averaging step through step-by-step confirmation stepper motor stepwedge stepwise stepwise refinement stereo plotter stereo speaker stereo wide stereoscopy stickup cap stickup initial sticky menu sticky note StickyKeys stiction still still graphic image still image stipple pattern stoc fonts stochastic stochastic model stochastic screening stochastic sequence stock stock events stock ticker stop stop bit Stop button stop instruction stop word stopped storage storage address register (SAR) storage allocation storage area storage capacity storage cell pas. poză model punctat fonturi de stoc stocastic model stocastic rasterizare stocastică/aleatorie secven ă stocastică/neregulată predefinit evenimente predefinite informa ii bursiere întrerupere. mediu de stocare. spa iu de stocare. executare secven ială confirmare pas cu pas motor pas cu pas rastru de control pas cu pas. încheiere//a opri. capacitate a memoriei celulă de memorie . a încheia bit de pauză/de stop butonul Stop instruc iune de oprire cuvânt ignorat oprit memorie. oprire. poză imagine (grafică) statică/sta ionară imagine statică. în trepte rafinare progresivă ploter stereo difuzor stereo stereo spa ial stereoscopie letrină ridicată letrină ridicată meniu lipicios bile el adeziv/colant func ie de blocare a tastelor Shift. stocare. fază execu ie pas cu pas valoare medie pentru înregistrarea pas cu pas executare pas cu pas. zonă de memorare capacitate de memorare.

unitate de memorie element de memorie creştere/mărire a volumului/capacită ii de stocare ierarhie a memoriei loca ie de memorie zonă/loc de stocare protec ie a memoriei mărime a spa iului de stocare spa iu de stocare sistem de stocare tub catodic cu memorie tip de stocare a memora. pre de comercializare test de anduran ă. eroare în fluxul de date solicitare de flux parametri ai fluxului tip de flux de date transfer continuu unitate (de stocare) cu bandă magnetică în flux continuu. echipament de stocare.storage class specifier storage compartment storage data register (SDR) storage device storage element storage growth storage hierarchy storage location storage place storage protection storage size storage space storage system storage tube storage type store store access time store and forward store instruction store-and-forward network stored stored procedure stored procedure text editor storing straight line straighten strand strap stream data stream error stream request stream settings stream type streaming streaming tape drive street price stress test stretch stretch to fit stretch to margins stretch to window stretching mode stride alignment specificator de clasă de memorie casete de montare registru de date al memoriei dispozitiv de stocare. memorat. test la solicitare intensă a întinde ajustare/adaptare (prin întindere) adaptare la margini adaptare la fereastră mod ajustare/întindere aliniere pe lă ime . stocat procedură înregistrată/stocată. stocare linie dreaptă a îndrepta toron fir de legătură date de intrare eroare în datele de intrare. re ea de memorare şi retransmisie plasat. încercare la stres. procedură memorată editor de text pentru proceduri înregistrate/stocate memorare. procedură salvată. a stoca timp de acces la memorie memorare şi retransmisie instruc iune de stocare re ea de stocare şi expediere. streamer pre ul străzii.

set lamelar volum cu benzi lamelare. indicator struct structură structură a datelor teorema de structură date structurate.strikeout string string argument string comparison string concatenation string data string data type string identifier string literals string object string operation string parameter string segment string space string table string value String-Oriented Symbolic Language (SNOBOL) strip stripe stripe set striped volume striping stripped from stripped version stripping stroke stroke device stroke font stroke weight stroked strong struct struct pointer structure structure of data structure theorem structured data structured design structured program structured programming structured programming language Structured Query Language (SQL) structured statement caracter tăiat//a tăia şir (de caractere) argument şir compara ie pe şiruri concatenare a instruc iunilor/a şirurilor de caractere date-şir. date decompozabile proiectare structurată program structurat programare structurată limbaj de programare structurată limbaj de interogare structurat instruc iune structurată . date din şirul de caractere tip de date şir identificator de şir literale din şir obiect şir opera ie cu şiruri de caractere parametru al şirului segment de şir spa iu de stocare pentru şir. distribuire pe benzi extras (din) versiune minimală înlăturare aplicare a pensulei lector de curbe font scalabil grosime a liniei cu linii gras struct pointer struct. zonă a şirului tabel de şir valoare de tip şir (de caractere) limbaj de programare de nivel înalt bandă bandă set de benzi.

subcategorie subcanal subcomponente subconteinere subdirector înregistrare din subdirector nume de subdirector subdomeniu. meniu secundar mini-conector a transmite. domeniu secundar intrare secundară subdosar. subcheie subadresă categorie secundară.structured walk trough structured wiring system (SWS) stub stubless proxies style style gallery style properties style sheet stylesheet stylus stylus size sub sub key subaddress subcategory subchannel subcomponents subcontainer subdirectory subdirectory entry subdirectory name subdomain subentry subfolder subfolder path subform subgraph subgroup level subheading subject subject algorithm subject column subject line subject name for subject selector subject tree subkey sublayer submenu submini plug submit submit button subnet revizuire structurată sistem structurat de cablare stub servere proxy fără stub-uri stil colec ie de stiluri proprietă i de stil foaie/pagină de stil foaie de stil stilus. solicitant algoritm al solicitantului coloană cu subiect rândul cu subiect nume al solicitantului selector de subiecte arbore de subiecte subcheie substrat submeniu. dosar secundar cale de acces către subdosar subformular subgraf nivel de subgrup subtitlu subiect. temă. creion optic. a trimite buton de expediere subre ea . stilou electronic mărime de stilus subrutină cheie par ială.

a se abona abonat. grup de programe . control al reuşitelor mesaj de reuşită reuşit succesor sufix nota ie cu sufix valiză suită. finalizat reuşită. restric ionare a substructurilor/a structurilor secundare număr de subversiune reuşit.subnet identifiers subnet mask subobject subpicture stream subprogram subprogram function subproject subquery subreport box subroutine subroutine library subscribe subscriber subscript subscripting subscription subsection subsidiary table subsite substitute character substitute prefix substituted drive substring sub-sub-datasheet subsystem subtask subtext subtopic subtracter subtraction image subtree subtrees constraint subversion number succeeded success success audit success message successful successor suffix suffix notation suitcase suite identificatoare de subre ea mască de subre ea obiect secundar flux subordonat subprogram/subrutină func ie subprogram subproiect interogare secundară casetă de subraport subrutină/subprogram bibliotecă de subprograme/subrutine a subscrie. subarbore restric ionare a subarborilor. scriere la indice abonament subsec iune. a se înscrie. utilizator înregistrat (scriere) la indice indexare. expertiză a reuşitelor. succes audit al reuşitelor. subcapitol tabel secundar/auxiliar subsit caracter de înlocuire prefix de substitu ie unitate (de disc) virtuală subşir foaia de date secundară înseriată subsistem opera ie secundară subtext subiect derivat/conex scăzător imagine extrasă arbore secundar.

centralizator. informa ii rezumative rând pentru sintetizare perforator recapitulativ interogare de sintetizare/centralizare ecran cu sinteza datelor tabel sintetic valoare sintetică foaie de calcul sintetică sumator integrator sumator re ea de interconectare a şcolilor apăsat. func ie înlocuită supercalculator supercheie superprelucrare paralelă arhitectură superscalară grupare de domenii scriere la exponent (adj. cod înlocuit func ie substituită. căzut. înlocuit capacitate de răsucire mare supervizor. îngropat pozi ie „apăsat” cadru căzut standard SVGA cod substituit. rezumat.sum check summable function summarize summarized summarizing data summarizing table summary summary calculation summary data summary field summary function summary info summary information summary line summary punch summary query summary screen summary table summary value summary worksheet summer summing integrator SUN (School Uniting Network) sunken sunken appearance sunken frame Super VGA (SVGA) superceded code superceded function supercomputer superkey superpipelining superscalar architecture superscope superscript superscript superseded supertwist supervisor supervisor password supervisor privileges supervisor program supervisory control and data acquisition (SCADA) control prin sumă func ie integrabilă a sintetiza. privilegii ale supraveghetorului program supervizor gestiune şi achizi ie de date. a rezuma sintetizat. date sintetice tabel centralizator/sintetic sinopsis. supraveghetor parolă de supraveghetor drepturi ale supraveghetorului. sinteză calcul sintetic date sintetice câmp sintetic func ie de însumare/de calcul informa ii sintetice informa ii de sinteză/sintetice. rezumat sintetizare a datelor.) scris la exponent eliberat. supervizare şi achizi ie de date . adâncit.

specificator. volum (audio) surround formular de sondaj dezactivare//a dezactiva oprit interfa ă pentru identificarea şi verificarea vocii Super Video Graphic Adapter monitor SVGA swap de bi i de adresă fişier de schimb. fişier al memoriei virtuale informa ii/date din fişierul de schimb/ din memoria virtuală server de schimb. asisten ă. mod surround volum (audio) spa ial. schimb (de date) caracter extins standard suedez pentru monitoare cu radia ii reduse op iune. instruc iune de determinare. comutator.support support dumping program support file support information support program support service support software suppress surface capabilities surface effects surface error surface scan surge surge protection surge protector surge resistance surge suppressor surge withstand capability surround mode surround volume survey form suspend suspended SVAPI (Speaker Verification API) SVGA SVGA monitor Swap Addr Bits swap file swap file data swap server swapfile size swappable memory swapping swash Swedish MPR II low-emissions standard switch switch expression switch hitter switch indicator switch languages switch protocol switch setting compatibilitate. parametru comutator . unitate de comutare. memorie utilizabilă pentru schimburi comutare. ajutor//a accepta. parametru (de execu ie). server de swap mărime a fişierului de schimb memorie virtuală. selector. (micro)comutator//a comuta expresie de comutare imprimantă bidirec ională indicator de condi ie comutare între limbi protocol de comutare parametru de comutare. a recunoaşte program de vidare/listare a suporturilor fişier de operare/de asisten ă/de sus inere informa ii de asisten ă/de ajutor program de asisten ă serviciu de asisten ă (program) software de asisten ă a dezactiva func ii de suprafa ă efecte de suprafa ă defect de suprafa ă analiză a suprafe ei supratensiune protec ie contra supratensiunii limitator de supratensiune tranzitorie rezisten ă la supratensiune limitator de supratensiune tranzitorie rezisten ă la supratensiune mod spa ial.

durată a comutării comutat sistem structurat de cablare procesor SX. prin adrese simbolice/descriptive algoritm simbolic codificare prin simboluri constantă simbolică descriere simbolică instruc iune simbolică limbaj simbolic legătură simbolică logică matematică prelucrare simbolică programare simbolică/nenumerică testare simbolică calcul simbolic canal binar simetric matrice simetrică muliprocesare simetrică. sistem SMP listă simetrică multiprelucrare simetrică. procesor ieftin simbol.switchable power supply switchboard switched line switched telephone network switching function switching time switchover SWS (Structured Wiring System) SX symbol symbol dictionary symbol string symbol table symbolic address symbolic addressing symbolic algorithm symbolic coding symbolic constant symbolic description symbolic instruction symbolic language symbolic link symbolic logic symbolic processing symbolic programming symbolic testing symbolical computation symmetric binary channel symmetric matrix symmetric multiprocessing (SMP) symmetrical list symmetrical multiprocessing (SMP) symmetrically printing SYNC (synchronization) sync copy sync error sync pulse sync request synchronization (SYNC) synchronization by bit synchronization by character synchronization by message synchronization character sursă de alimentare bistandard planşă de schimb. semn special dic ionar de simboluri şir de simboluri tabel/dic ionar de simboluri adresă simbolică/descriptivă adresare simbolică. multiprocesare simetrică tipărire simetrică sincronizare copie sincronă eroare de sincronizare impuls de sincronizare solicitare de sincronizare sincronizare sincronizare pe bit sincronizare pe caracter sincronizare pe mesaj caracter de sincronizare . tablou de comandă linie în comuta ie re ea telefonică în comuta ie func ie de comutare/logică timp de comutare.

manager pentru sincronizări semnal de sincronizare sincronizat sincron atribuiri de bufer sincrone comunica ie sincronă calculator sincron opera ii I/O sincrone mod sincron re ea neuronală sincronă func ionare sincronă citire sincronă suprapusă scriere sincronă suprapusă transmisie sincronă vizualizare sincronă sinonim extensie sintactică categorie/unitate sintactică ambiguitate sintactică analiză sintactică sintaxă categorie sintactică compilator dirijat prin sintaxă eroare sintactică. placă de bază .synchronization information synchronization manager synchronization signal synchronized synchronous synchronous buffer commits synchronous communication synchronous computer synchronous I/O synchronous mode synchronous neural network synchronous operation synchronous overlapped read synchronous overlapped write synchronous transmission (ST) synchronously peeking synonym syntactic extension syntactic unit syntactical ambiguity syntactical analysis syntax syntax category syntax directed compiler syntax error syntax specification synthesis synthetized attribute sysdiff package sysdiff version SYSOP (SYStem OPerator) Sysroot system system account system administrator system agent system alert system analysis system analyst System App Menu system area system battery system board informa ie de sincronizare rutină de sincronizare. eroare de sintaxă specifica ie sintactică sinteză atribut sintetizat pachet sysdiff versiune sysdiff operator de sistem sysroot sistem cont de sistem administrator de sistem agent de sistem. serviciu de sistem alarmă de sistem analiză a sistemului analist de sistem meniu de aplica ie de sistem domeniu de sistem baterie de sistem placă de sistem.

system board extension for ACPI BIOS system board extension for PnP BIOS system bus system call system capacity system clock system color system configuration system configuration editor system configuration file system configuration utility system context menu system control language (SCL) system controls system crash system data system date system debugger system default profile system defined system description system design system designer system detection system detection error system detection library system device system device class system device info system device node system disk system disk error system documentation system driver system DSN system engineer system error system failure system fault tolerance (SFT) system file system file attribute system folder system font

placă de extensie pentru ACPI BIOS placă de extensie pentru BIOS autoconfigurabil/plug and play magistrală de sistem apel de sistem capacitate a sistemului, capacitate de prelucrare ceas de sistem culoare de sistem configura ie a sistemului (de operare); configura ie de sistem editor al configura iei de sistem fişier de configura ie de sistem utilitar de configurare de sistem meniu de sistem contextual limbaj de comandă pentru sisteme; limbaj de control al sistemului controale de sistem; elemente de comandă de sistem blocare/cădere a sistemului date de sistem dată a sistemului deparazitor de sistem profil implicit de sistem definit de sistem descriere a sistemului proiectare a sistemului proiectant de sistem recunoaştere a sistemului; detectare a sistemului eroare de recunoaştere a sistemului bibliotecă de recunoaştere a sistemului dispozitiv de sistem clasă de dispozitiv de sistem informa ii despre dispozitivele de sistem nod de dispozitiv de sistem disc de sistem; disc de ini ializare eroare la discul de sistem documenta ie a sistemului driver de sistem sursă de date din sistem programator de sistem eroare de sistem cădere/blocare a sistemului sistem tolerant la defecte fişier de sistem atribut de fişier de sistem dosar de sistem font de sistem

system function system generation system generator system hierarchy system hooks system housekeeping system icons system ID (SID) system info system information System Information Control system initialization system installation system integration system integrator system kernel system keystrokes system language system life cycle system locale system log system main menu system maintenance system memory system menu system message file system module system monitor system monitoring system object system operator (SYSOP) system optimization system organization system parameter system partition system performance system performance counter system phonebook system policies System Policies file system policy system power system printer

func ie de sistem generare de sistem generator de sisteme ierarhie a sistemului (de operare)/ din calculator agrafe de sistem între inere a sistemului pictograme de sistem identificator de sistem informa ii de sistem informa ii despre sistem, informa ii despre calculator comandă pentru informa ii de sistem ini ializare a sistemului configura ie de instalare a sistemului de operare integrare a sistemului integrator de sisteme nucleu al sistemului comenzi (taste) de sistem limbaj de sistem ciclu de via ă al sistemului ambient de sistem jurnal de sistem meniu de sistem principal între inere a sistemului memorie de sistem; memorie a sistemului (de calcul) meniu de sistem fişier de mesaj de sistem modul de sistem monitor de sistem supraveghere a sistemului; monitorizare a sistemului obiect sistem operator de sistem optimizare a sistemului organizare a sistemului parametru al sistemului parti ie a sistemului performan ă a sistemului contor de performan ă de sistem agendă telefonică a sistemului politici de sistem; directive de sistem fişier de politici de sistem; fişier de directive de sistem politică de sistem alimentare cu curent a sistemului imprimantă de sistem

system processor system program system programmer system programming system programming language system prompt system quota system recovery system recovery time system registration database (SRDB) system registry system report system requirements system resource problem system resource problems system resource report system resources system routine system security check system services system settings system setup log system software system sound system specification system stability system start options system startup system state data system status system storage system summary system table system time system timer system tools system tray system TrueType fonts system unit System V Interface Definition (SVID) system variable system virtual machine (System VM) System VM (System Virtual Machine)

procesor de sistem program de bază/de sistem programator de sistem programare de sistem limbaj de programare a sistemelor (de operare) linie de comandă a sistemului cote de sistem refacere a sistemului timp de recuperare a sistemului bază de date de înregistrare la nivel de sistem registru al sistemului (de operare) raport de sistem cerin e pentru sistem eroare de resursă de sistem probleme cu resurse de sistem raport pentru resurse de sistem resurse de sistem rutină de sistem verificare a sistemului de securitate servicii de sistem parametri de sistem protocol de instalare a sistemului software/program de sistem sunet de sistem, sunet asociat unui eveniment din sistem specifica ii de sistem stabilitate a sistemului (de operare) op iune de pornire a sistemului pornire a sistemului; ini ializare a sistemului informa ii/date de stare ale sistemului stare a sistemului memorie de sistem; memorie a sistemului sinteză a sistemului tabel de sistem ora din sistem/a sistemului ceas de sistem instrumente de sistem; utilitare de sistem tavă de sistem/a sistemului fonturi TrueType de sistem unitate a sistemului standard de interfa ă pentru UNIX variabilă de sistem sistem de calcul virtual sistem de calcul virtual

system volume system wake up system warning SYSTEM.INI systematic error Systems Application Architecture (SAA) system’s registry database T1 T-1 T1 connectivity T3 TA (Terminal Adapter) tab tab character tab control tab key Tab key tab leader tab order tab scroll button tab set(ing) tab size tab stop tab title tabbed dialog tabbed dialog box tabbed window tab-delimited tab-delimited file tab-delimited text file table table caption table column table control table data table design table direction table entry field table field table formatting table grid table header data table identifier

volum de sistem trezire a sistemului; reactivare a sistemului aten ionare a sistemului fişier de ini ializare a sistemului eroare sistematică arhitectură SAA, arhitectură de aplica ii de sistem bază de date a registrului de sistem magistrală telefonică T1 standard pentru legături de viteză medie conectivitate prin T1 magistrală telefonică T3 adaptor de terminal etichetă (într-o casetă de dialog); pozi ie fixă de scriere, tabulator caracter de tabulare; semn de tabulator; marcaj de tabulare control de tabulator tastă de tabulator tasta Tab semn de umplere; caracter pentru linia directoare ordine de activare; ordine a etichetelor buton pentru deplasare între etichete fixare a pozi iei de scriere lungime de tabulator stop de tabulator; punct de oprire pentru tasta Tab; marcaj de tabulare titlu al etichetei casetă (de dialog) cu etichete casetă de dialog cu etichete fereastră divizată despăr it/împăr it prin Tab-uri fişier tabulat, fişier cu text despăr it prin Tab-uri fişier de text cu delimitare prin Tab-uri tabel; tabelă; tablou legendă a tabelului coloană de tabel control al tabelului date ale tabelului configura ie a tabelului direc ie a tabelului câmp de intrare din tabel câmp al tabelului formatare a tabelului grilă de tabel date pentru capul de tabel identificator de tabel

table information table locking table lookup; table look-up table name qualifier table object table of contents (TOC) table of figures table options table positioning table properties table search table size table slide table style table utility table view table-oriented database management program tablet tablet function keys tablet pick tabloid printer tabs tabstop tabular information tabular layout tabulation tabulator tactile feedback tag tagged expression Tagged Image File Format (TIFF) tailored information system talk tamper (with) tampered tampering tamper-proof tamper-proofing tape tape accelerator card tape access tape backup tape backup drive

informa ii despre tabel blocare la nivel de tabel (func ie de) căutare în tabel element de identificare din denumirea tabelului obiect tabel tablă de materii, cuprins listă de figuri op iuni pentru tabel pozi ionare a tabelului proprietă i ale tabelului căutare în tabel dimensiune a tabelului diapozitiv cu tabel format al tabelului; stil de tabel utilitar pentru tabele mod de afişare tabelar, vedere tabelară program de gestionare a bazelor de date cu tabele tabletă (grafică) taste func ionale de tabletă alegere a tabletei imprimantă format A3 stopuri de tabulator; tabulatoare, puncte (fixe) de aliniere stop de tabulator informa ii tabelare/întabelate structură tabelară tabulare, pozi ionare tabulator reac ie tactilă marcaj; etichetă expresie cu marcaje format de fişier grafic sistem informatic pe măsură/la comandă/personalizat program pentru discu ii; categoria „teme controversate” a corupe, a modifica; a falsifica falsificat falsificare de siguran ă; protejat împotriva falsificării protejare împotriva falsificării bandă (magnetică); casetă cu bandă placă accelerator pentru bandă; placă de accelerare a benzii acces la bandă salvare de siguran ă pe bandă unitate cu bandă pentru copii de siguran ă

tape backup system dispozitiv/unitate cu bandă pentru copii de siguran ă tape backup unit unitate de salvare cu bandă tape device dispozitiv cu bandă tape drive unitate cu bandă (magnetică) tape drive controller controler de unitate cu bandă tape librarian bandotecar, gestionar al colec iei de benzi magnetice/bandotecii/magnetotecii tape library bandotecă/magnetotecă, colec ie de benzi magnetice tape media medii de stocare tip bandă tape reader lector de bandă perforată tape storage stocare pe o unitate cu bandă tape unit derulator de bandă TAPI (Telephony Applications Programming Interface) interfa ă pentru programarea aplica iilor de telefonie TAPI configuration configura ie TAPI TAPI line application handle pointer de aplica ie TAPI TAPI phone application handle pointer de aplica ie telefonică TAPI TAR (Tape Archiver Program) program de arhivare tar files fişiere comprimate cu TAR target destina ie; obiectiv; intă target application aplica ie de destina ie; aplica ie studiată target arguments argumente-obiectiv; argumente- intă target cell celulă-obiectiv, celulă de destina ie target computer calculator de destina ie target control control de destina ie target disk disc/dischetă de destina ie target diskette dischetă de destina ie target document document de destina ie target file fişier de destina ie target folder dosar de destina ie target frame cadru- intă, cadru de destina ie target handle ID identificator de pointer intă target ID identificator intă target image imagine de destina ie target language limbaj rezultant; limbă-obiectiv target location (loc de) destina ie target machine calculator de destina ie target name nume-obiectiv target node nod-obiectiv target options op iuni-obiectiv target path cale de destina ie; cale-obiectiv target platform platformă de destina ie target process ID identificator al procesului-obiectiv target program program rezultant target server server de destina ie

target URL target window target worksheet task task activation task button task creation task descriptor task destruction task folder task list task management task name task owner task request task scheduler task scheduler engine task scheduler install disk task scheduler service task status task subject task suspension task switcher task switching task symbol task wake-up taskbar taskbar button taskbar toolbar taskbar tray task-switching TCL TCM (Trellis-Code Modulation) TCO TCO (Total Cost Of Ownership) TCP (Transmission Control Protocol) TCP domain name TCP MSS TCP port TCP port number TCP RTO MAX TCP RWIN TCU (Terminal Cryptographic Unit)

URL-obiectiv fereastră de destina ie foaie de calcul de destina ie lucrare, opera ie, sarcină, entitate de lucru activare a sarcinii buton de opera ie/de lucrări/de sarcină creare a lucrării/sarcinii descriptor de sarcină distrugere a sarcinii dosar de lucrări; dosar de sarcini listă a lucrărilor/a opera iilor/sarcinilor; listă de lucrări; listă de sarcini gestiune a lucrărilor/sarcinilor nume de lucrare; nume de sarcină proprietar al lucrării/sarcinii solicitare de lucrare planificator de lucrări motor al planificatorului de lucrări dischetă de instalare pentru planificatorul de lucrări serviciu de planificare a lucrărilor starea lucrării/sarcinii subiect al lucrării/sarcinii suspendare a sarcinii comutare între lucrări/opera ii/sarcini comutare între lucrări/sarcini simbol al lucrării trezire a sarcinii/lucrării bară de lucrări/de opera ii/de sarcini buton de program deschis, buton afişat pe bara de opera ii/sarcini bară cu instrumente de pe bara de opera ii/sarcini tavă de pe bara de opera ii/sarcini comutare între lucrări/între opera ii/între sarcini limbaj de programare standard de modulare specifica ie pentru monitoare costuri totale de achizi ionare şi func ionare protocol de control al transmisiei nume de domeniu TCP Transmission Control Protocol Maximum Segment Size port TCP număr de port TCP Transmission Control Protocol Receiver Timeout Maximum Transmission Control Protocol Receive Window terminal criptografic

TCVR (transceiver) TDI client TDI event teardown teaser box techie technical process technical reference (TR) technical staff technical support technical support server technobabble technocentrism technology telecommunication security (TSEC) telecommunication session telecommunications telecommute telecommuting teleconferencing telephone cable connections telephone jack telephone line telephone quality telephony applications programming interface (TAPI) telephony driver telephony location manager telephony network telephony server telephony service provider (TSP) telepresence teleprinter teleprocessing teleprocessing system temp drive temp file template template categories template class template directory template file template instantiation template workbook

emi ător-re-ceptor; terminal de tranzit; cuplor direc ional client TDI eveniment TDI demontare//a demonta casetă informativă expert în calculatoare proces tehnologic îndrumar tehnic personal de între inere, personal tehnic asisten ă tehnică server de asisten ă tehnică limbaj tehnic, jargon tehnocentrism tehnologie securitate a telecomunica iilor sesiune de telecomunica ii telecomunica ii teleactivitate, telecomutare teleactivitate, telecomutare teleconferin ă legături ale cablului telefonic priză de telefon linie telefonică calitate a liniei telefonice interfa ă pentru programarea aplica iilor de telefonie driver de telefonie manager de loca ie telefonică re ea telefonică server de telefonie driver pentru servicii telefonice teleprezen ă teleimprimator teleprelucrare sistem de teleprelucrare unitate/parti ie cu fişiere temporare fişier temporar şablon, model, tipar categorii de şabloane clasă şablon director de şabloane fişier de şablon instan iere de şablon şablon de registru de calcul

temporal series temporal vision temporary temporary catalog temporary directory temporary file temporary folder temporary font temporary macro temporary paging file temporary printer files temporary storage temporary swap file ten’s complement tensioning wire teraterabyte teraflop term terminal terminal adapter (TA) terminal character set terminal cryptographic unit (TCU) terminal emulation terminal emulation program terminal emulation software terminal ID terminal identifier (TID) terminal input/output (TIO) terminal input/output area (TIOA) terminal interface processor terminal mode terminal options terminal preferences terminal relationships terminal screen terminal server terminal services terminal session terminal setup terminal symbol terminate terminate-and-stay-resident (TSR)

serie dinamică viziune temporală temporar catalog temporar director temporar fişier temporar dosar temporar font temporar macro temporar fişier de paginare temporar fişiere temporare pentru imprimantă; fişiere temporare pentru tipărire stocare temporară fişier temporar de memorie virtuală complement fa ă de zece fir de tensionare tera- (1012) teraoctet teraflop termen terminal adaptor de terminal set de caractere de terminal terminal criptografic emulare de terminal program pentru emularea de terminal (program) software pentru emularea de terminal identificator de terminal identificator de terminal intrare ieşire terminală zonă terminală de intrareieşire procesor de interfa are a terminalelor mod terminal op iuni de terminal parametri ai terminalului rela ii de terminal ecran de terminal server de terminal servicii de terminal sesiune de terminal configura ie de terminal simbol terminal încheiere; a încheia rezident în memorie

testare. pagină de testare plan de testare platformă de testare program de test(are) configura ie de test/ pentru testare bandă de test verb de testare stand de testare tester mod testare modúl pentru testare strategie de testare standard pentru monitoare text aliniere a textului zonă pentru text/de afişare argument de tip text chenar pentru text limite ale textului casetă de text control tip casetă de text caractere de text diapozitiv cu text. întrerupere cod de terminare/de încheiere rutină de terminare/de încheiere terminator.terminate-and-stay-resident (TSR) program termination termination code termination handler terminator ternary test test area test bitmap test certificate test criterion test generation test message test page test plan test platform test program test setup test strip test verb testbed tester Testing mode testing module testing strategy Texas Instruments Graphics Architecture (TIGA) text text alignment text area text argument text border text boundaries text box text box control text characters text chart text comparison text comparison options text description text direction text document text document formatting text editing program rezident în memorie închidere. test. a verifica zonă pentru testare imagine de probă certificat de testare criteriu de testare generare a testelor mesaj de testare pagină de test. închizător de buclă ternar încercare. diagramă cu text compara ie de text op iuni pentru compara ii de text descriere textuală direc ie a textului document de text formatare a unui document de text editare de text . verificare//a testa.

întrerupere a fluxului textului aliniere a textului pe bază de text. text selectat mărime a fontului şir de caractere transmisie de text lă ime a textului desfăşurare a textului. fişier fără formatare transfer de fişiere de text flux al textului cadru de delimitare a textului. fişier ASCII. termenicheie apăru i în text facilită i pentru introducerea de text etichetă cu text. func ie pentru căutarea de text căutare a unui text selec ie din text. fără elemente grafice câmp tip casetă de text plan/schemă de codificare a textului tabel cu mult text interfa ă literală/cu text legătură literală/fără imagini program pentru procesarea de text . identificator de text regăsire de text. mod alfanu-meric obiect text pozi ie de text prelucrare de text eroare de prelucrare de text procesor de text proprietă i ale textului element de identificare a textului. curgere a textului.text editing caret text editor text editor window text effects text encoding text entry text entry field text field text file text file transfer text flow text frame text hyperlink text identifier text index text input support text label text line text mode text object text position text processing text processing error text processor text properties text qualifier text retrieval text search text select text size text string text transmission text width text wrapping text wrapping break text-align text-based text-box field text-coding scheme text-heavy table text-mode interface text-only link text-processing program cursor pentru editarea textului editor de text fereastră a editorului de text efecte de text codificare a textului introducere a textului câmp pentru introducere text căsu ă/câmp de text fişier de text. flux al textului întrerupere a desfăşurării textului. cadru de text hiperlegătură cu text identificator de text index de text/al textului. legendă rând de text mod text.

firmă intermediară . schimb informa ional tranzistor pelicular ecran cu tranzistori peliculari tichete pentru ob inerea de tichete dezghe at temă fişier cu temă listă de teme demonstrare a teoremelor teoria calculabilită ii imprimantă termică cu sublimare imprimantă termică cu fuziune imprimantă termică/cu transfer termic viziune termică imprimantă termică cu ceară termografie dic ionar de sinonime cuplaj theta gras.text-to-audio program text-to-speech technology texture texture applicator texture channel texture filter texture image texture map texture mapping textured background textured button text-window tfc (traffic) TFT (Thin Film Transistor) TFT-LCD TGT (Ticket Getting Tickets) thawed theme theme file themes list theorem proving theory of computation thermal dye sublimation printer thermal fusion printer thermal printer thermal vision thermal wax-transfer printer thermography thesaurus theta join thick thin thin client thin film thin mask thin-film magnetic medium thin-film transistor (TFT) thinnet coaxial cable third generation third normal form third-party product third-party support third-party vendor program de conversie text-audio tehnologie de conversie text-vorbire textură aplicator de texturi canal de textură filtru de texturare imagine a texturii transpunere de textură transpuneri de textură fundal texturat buton texturat fereastră de text trafic. produs de la altă firmă compatibilitate cu produse ter e firmă ter ă. solid sub ire. suplu client suplu film/peliculă (magnetică) sub ire mască peliculară suport magnetic pelicular tranzistor pelicular cablu coaxial thinnet a treia genera ie forma normală 3 produs ter .

program de calcul tabelar tridimensional tub cu trei tunuri. foaie de calcul cu pagini multiple. riguros verificare intensivă/riguroasă test intensiv suprasolicitare a hard-discului fir de execu ie. acronim din trei litere aplica ie pe trei etaje/trietajată prag. tub catodic color structură pe trei straturi acronim triliterat. capacitate de transfer/de prelucrare (a datelor).thirty-two bit computer thorough thorough check thorough test thrashing thread thread context thread icon thread ID thread identifier thread local storage (TLS) thread local storage channel control thread maintenance thread priority thread properties thread search thread selector thread state thread token threaded container threaded messages three tier three-dimensional analysis three-dimensional graph three-dimensional spreadsheet three-gun tube three-layer form three-letter acronym (TLA) three-tier application threshold threshold element threshold function threshold gate threshold operation threshold value throttle throughput thumb thumb wheel thumbnail thumbnail preview calculator pe 32 de bi i intensiv. valoare de prag element (de) prag func ie (de) prag poartă (de) prag opera ie (de) prag valoare (de) prag glisor performan ă globală. fir de derulare context de fir de execu ie pictogramă de fir de execu ie identificator de fir identificator de fir memorie locală de fir de execu ie. debit. roti ă de reglaj manual miniatură. spa iu de stocare local (pentru firele de execu ie) control de canal TLS gestionare a firelor de execu ie prioritate de fir proprietă i de fir de execu ie căutare după fir selector de fire (de execu ie) stare a firului jeton de fir de execu ie conteiner pe fire mesaje înşiruite/înlăn uite trietajat analiză tridimensională grafic tridimensional foaie de calcul tridimensională. degetul mare al mâinii rozetă. imagine de dimensiuni reduse miniatură de previzualizare . productivitate. randament police.

tranzi ie în microprocesor grada ie. acoperire. multiplexare temporală eroare temporală depăşire de timp interval de timp interval de timp jurnal de timp pauză. reducere tic. alăturare//a alătura grilă grobă ferestre alăturate alăturare comandă de alăturare ferestre alăturate suport reglabil oră bază de timp/tact interval de repetare interval de timp acces multiplu prin divizarea timpului multiplexare prin divizarea timpului/cu repartizare în timp.thumbnail size thumbnail version thumbnail view thumbprint thumbprint algorithm thunk thunk layer thunk process thunking tick tick mark Ticket Getting Tickets (TGT) TID (Terminal Identifier) tie TIF TIFF (Tagged Image File Format) tight loop tilde tile tile grid tiled windows tiling tiling command tiling windows tilt-swivel stand time time base time between retries time block time division multiple access time division multiplexing time error time exceeded time frame time interval time log time out time question time range time restriction time sample time scale factor time series mărime a miniaturii versiune în miniatură vedere miniatură/afişare ca miniatură amprentă algoritm de amprentă interfa ă de conversie/reducere nivel de conversie/reducere proces/opera ie de conversie/reducere conversie. temporizare întrebare referitoare la oră interval de timp restric ii de timp/temporale exemplu temporal factor de scară de timp serie dinamică/cronologică/temporală . diviziune tichete pentru ob inerea de tichete identificator de terminal egalitate extensie a fişierelor grafice TIFF format pentru fişiere grafice buclă redusă tildă (²) flisă.

reglare. depăşire a limitei de timp depăşire a limitei de timp eroare de depăşire a limitei de timp interval de depăşire a limitei de timp depăşire a limitei de timp depăşire a limitei de timp valoare a limitei de timp cronometru. zonă orară triger activat la un moment stabilit bombă cu întârziere cod de timp RC salvare periodică format orar orar limită de timp. ştampilă orară adresă a marcajului orar contorizare. serie de date dinamică grafice cu date cronologice interogare de sinteză pentru serii dinamice/cronologice partajare simultană regim de lucru cu partajare a timpului sistem de calcul cu divizarea timpului marcaj orar.time server time sharing time slice time slicing time slot time stamp time stamping time style time window time zone time-based trigger timebomb timecode RC (Rewritable Consumer) timed backup time-format timeline timeout time-out timeout error time-out interval timeout period time-out period timeout value timer timer callback timer tick time-series time-series data time-series graphics time-series summary query time-sharing time sharing regime (TSR) time-sharing system timestamp timestamp address timing timing diagram timing recovery TIO (Terminal Input/Output) TIOA (Terminal Input/Output Area) tip title title area server de timp partajare/divizare a timpului secven ă de timp. timp de procesare împăr ire/divizare a timpului interval de timp marcă de timp ştampilă orară format orar fereastră temporală fus orar. pont titlu zonă pentru titlu . contor reapelare a cronometrului semnal de la cronometru serie dinamică/cronologică date cronologice. sincronizare diagramă de timp recuperare a sincronizării intrare ieşire terminală zonă terminală de intrare ieşire indica ie. secret.

title bar title editor title master title page title slide titlebar TLB (Translation Lookaside Buffer) TLS (Thread Local Storage) TLS (Transport Layer Security) TM (Transaction Monitor) TMC (Thermal Monitoring Card) TOC (Table of Contents) toggle toggle control toggle key ToggleKeys token token bus network token passing token passing procedure token ring token ring cable token ring mode token ring network tokenized code token-ring network tolerable error tombstone tombstone mark tombstone state tombstoned tombstoning tone tone control tone dial tone dialing tone reproduction tonepad toner toner cartridge toner cartridge installation bară de titlu editor de titluri matri ă pentru (diapozitivul) titlu pagină de titlu diapozitiv de titlu. circuit bistabil//a comuta. a trece dintr-o stare în alta control de comutare tastă de comutare indicator de stare. func ie de semnalare sonoră a ac ionării unor taste jeton re ea magistrală cu jeton transfer/pasare a jetonului. diapozitiv de deschidere bară de titlu bufer al procesoarelor RISC spa iu de stocare local pentru firele de execu ie securitate a stratului de transport monitor de tranzac ii cartelă de comandă a regimului termic tablă de materii. op iune da-nu. cuprins comutator. a îngropa marcaj pentru eliminare/pentru îngropare statut de eliminare/îngropare eliminat/îngropat eliminare/îngropare ton control al tonului transmitere a cifra iei prin frecven e (ATF/DTMF) transmitere a cifra iei prin frecven e (ATF/DTMF) reproducere a tonurilor tonepad toner cartuş cu toner instalare a cartuşului de toner . comandă de comutare. transmitere a pachetelor de date procedură de transfer al jetonului re ea inelară cu jeton cablu token-ring mod token-ring re ea inelară cu jeton/ de tip token-ring cod simbolic re ea inelară cu jeton. re ea de tip token-ring eroare admisibilă a elimina. trimitere a mesajului de permisiune exclusivă.

toner color toner intensity toner saving toning tool tool tool bar tool box toolbar toolbar button toolbar row toolbox toolkit tooltip top top down top speed top tray top-down algorithm top-down programming top-down syntactical analysis top-down testing strategy topic topic file topic ID topic information topic number topic title topics top-level top-level Automation object top-level domain top-level folder top-level property topology total total correctness total cost of ownership (TCO) total dot gain total editing time total function total functions total hits total ink culoare a tonerului intensitate a tonerului mod economisire a tonerului instrument de tonare. machetă a re elei total corectitudine/exactitate totală cost global de utilizare mărire globală a punctului timp de prelucrare func ia total func ii globale total al reuşitelor cerneală totală . no iune contextuală informa ii despre subiect număr al subiectului titlu al subiectului teme ajutătoare nivel superior/de vârf obiect Automation/ de automatizare de nivel superior domeniu de nivel superior dosar principal. instrument de virare/nuan are instrument bară cu instrumente casetă cu instrumente bară cu instrumente buton pe bara cu instrumente rând pentru barele cu instrumente casetă cu instrumente kit cu instrumente casetă de ajutor/cu explica ii sus descendent. dosar de nivel superior proprietate de primul nivel topologie. de sus în jos viteză maximă tavă superioară algoritm sus-jos programare „de sus în jos” analiză sintactică descendentă strategie de testare de sus în jos/descendentă temă. subiect fişier de subiect identificator al temei.

suport digital.total lines total savings total time touch pad touch screen touch sensitive screen touchpad touch-sensitive display touch-tablet tower case tower case system tower PC tpi (tracks per inch) TPL (Transaction Processing Language) TPO (The PaperLess Office) TPS (Transactions Per Second) TRAC (Text Reckoner And Compiler) trace trace log trace message trace operation trace output trace program trace statement tracer arrow tracing tracing information tracing options tracing paper tracing route track track address track and hold unit track buffering track density track pitch track symbols trackball trackbar tracking tracking symbol trackpad tracks per inch (tpi) total al rândurilor economie totală timp total pad tactil ecran tactil ecran tactil pad tactil. suport tactil piste pe ol/inci . suport cu senzori display tactil pad tactil. buferare a pistelor densitate de piste distan ă între piste urmărire a simbolurilor trackball. dispozitiv de comandă bară de pozi ionare urmărire simbol de urmărire trackpad. urmărire. detectare informa ii de trasare op iuni de urmărire hârtie de calc urmărire a rutei pistă//a urmări adresă de pistă unitate de urmărire şi re inere utilizare a buferelor de pistă. suport cu senzori carcasă turn/de tip tower calculator cu carcasă turn calculator cu carcasă turn piste pe ol/inci limbaj pentru prelucrarea tranzac iilor software de gestionare a documentelor pe calculator număr de tranzac ii pe secundă macroprocesor universal urmărire a rutei jurnal de trasare mesaj de trasare urmărire a opera iunii tabel de trasare program de trasare instruc iune de trasare săgeată trasoare. săgeată de reperare trasare.

tractor alimentare prin tractare. mutare a informa iilor//a transfera transfer întrerupt curbă de transfer func ie de transfer mod transfer op iuni de transfer viteză/frecven ă/rată de transfer rezolu ie de transfer mărime de transfer viteză de transfer al datelor . instruire fişier de tranzac ie formular de tranzac ie (jurnal de) eviden ă a tranzac iilor. alimentare pe cilindru tipărire tradi ională trafic control al traficului intensitate a traficului conven ie de semaforizare jurnal de conectări benzi de lumină etichetă de sfârşit urmăritor. aplica ie pentru înregistrarea tranzac iilor bază de date tranzac ională metodă tranzac ională moduri tranzac ionale număr de tranzac ii pe secundă aparat de emisie-recep ie. emi ător-receptor a transcrie sector/sec iune pentru conversa ie traductor transfer. jurnal de tranzac ii protocol de tranzac ie monitor de tranzac ii op iuni ale tranzac iei aplica ie pentru procesarea tranzac iilor limbaj pentru prelucrarea tranzac iilor aplica ie tranzac ională. interval de schimbare a pistei trăgător. final. alimentare pe tambur. postpus paranteză de închidere spa iu postpus zero final cursuri de pregătire.track-to-track seek time tractor tractor feed traditional print traffic traffic control traffic intensity traffic light convention traffic log trailer trailer label trailing trailing parenthesis trailing space trailing zero training transaction file transaction form transaction log transaction logger transaction monitor (TM) transaction options transaction processing application Transaction Processing Language (TPL) transactional application transactional database transactional method transactional modes transactions per second (TPS) transceiver (TCVR) transcribe transcript pane transducer transfer transfer aborted transfer curve transfer function transfer mode transfer options transfer rate transfer resolution transfer size transfer speed of data timp de pozi ionare pe pistă.

transformare direc ie de translatare tabel de traducere timp de traducere translator. protocol pentru controlul/comanda transmisiilor cadru de transmisie mediu de transmisie protec ie a transmisiei protocol pentru transport viteză de transmisie transmisiv a emite. procesor pentru translatări/traduceri de limbaje directivă de traducere mască translucidă transmisie canal de transmisie protocol TCP.transfer status transfer syntax transfer time transfer type transferred information transferring files transferring groups transferring users transform transient transient command transistor transition transition effect transition fault transition screen transitive transitive dependency transitive trust relationship translate translate phase translating time translation translation direction translation table translation time translator translator directive translucent mask transmission transmission channel Transmission Control Protocol (TCP) transmission frame transmission medium transmission protection transmission protocol transmission speed transmissive transmit transmit buffer transmit packet descriptor transmitting station identifier (TSID) transparency stare a transferului sintaxă de transfer timp de transfer. a traduce. traducere. durată a transferului de date tip de transfer informa ii transferate transfer de fişiere transfer de grupe transfer de utilizatori a transforma tranzitoriu comandă tranzitorie tranzistor tranzi ie efecte de tranzi ie eroare de tranzi ie ecran de tranzi ie tranzitiv dependen ă tranzitivă rela ie de încredere tranzitivă a converti. transparen ă . a translata fază de translatare timp de translatare. durată a translatării translatare. a transmite bufer pentru transmiteri descriptor al pachetului transmis indicativ al postului de transmisie folie transparentă.

text din vectori binari zonă de transport driver de transport strat de transport protocol de transport între straturi securitate a stratului de transport. protocol pentru securitatea transferurilor a transpune transversal perfora ii transversale deviere. structură (de director) re ea arborescentă căutare arborescentă structură arborescentă vedere a structurii tendin ă. modă diagramă de prognoză triadă certificat de probă migra ie de probă perioadă de probă versiune pentru probă/ pentru documentare glisor triunghiular sta ie subordonată. ierarhie. tavă (pe bara de sarcini) pictogramă în tavă preferin e pentru tava de alimentare înalte reducere a înaltelor mărire a înaltelor arbore.transparency adapter transparency scanner transparency value transparent transparent code transparent color transparent GIF transparent layer transparent text transport area transport driver transport layer transport layer protocol transport layer security (TLS) transpose transverse transverse perforation trap trappable error trapping trash back program trashcan trashed tray tray icon tray preferences treble treble decrement treble increment tree tree network tree search tree structure tree view control trend trend chart triad trial certificate trial migration trial period trial version triangle slider tributary station adaptor pentru folii transparente/pentru film scaner pentru folii transparente/pentru film valoare de transparen ă transparent cod transparent culoare transparentă fişier cu imagine GIF transparentă strat transparent text transparent. post subordonat . derutare eroare deviabilă deviere program de repara ii coş de gunoi alterat tavă (pentru hârtie).

depanare. combina ie de trei taste redus registru de lungime triplă (în) triplă precizie scaner cu trei treceri unitate triplă viteză unitate CD-ROM triplă viteză triplet model de culoare trivalent arhitectură trietajată tritonal. siglă de confiden ialitate . a tăia trunchiat cheie străină trunchiată/par ială paletă redusă. asistent pentru rezolvarea problemelor sec iune de depanare instrument de depanare wizard pentru depanare limbaj de programare. declanşator//a declanşa circuit basculant trilogramă. versiune de BASIC mod True Color tehnologie de fonturi scalabile font TrueType. a rezolva o problemă rutină de depanare. rezolvare a problemelor asistent pentru depanare. sec iune de depanare detectare a defec iunilor. font scalabil fişier de fonturi TrueType a trunchia. paletă trunchiată trunchiere eroare de trunchiere cablu principal încredere listă de încredere furnizor de încredere rela ie de încredere bază de operare prin rela ii de încredere domeniu de încredere editori de încredere tabelă de adevăr strict secret.trigger trigger circuit trilogram trimmed down triple length register triple precision triple-pass scanner triple-speed drive triple-spin CD-ROM triplet tristimulus color model tritiered architecture tritone Trojan Trojan horse troubleshoot troubleshooter troubleshooting troubleshooting agent troubleshooting section troubleshooting tool troubleshooting wizard True BASIC true color TrueType TrueType font TrueType font file truncate truncated truncated foreign key truncated palette truncation truncation error trunk cable trust trust list trust provider trust relationship trusted computing base trusted domain trusted publishers truth table TS (Top Secret) triger. a detecta o problemă. imagine tritonală/cu trei tonuri troian cal troian a depana.

reglare.TSD (Type-Specific Driver) TSD (Type-Specific Driver) layer TSEC (Telecommunication Security) TSID (Transmitting Station Identifier) TSP (Telephony Service Provider) TSR (Terminate-And-Stay-Resident) TSR (Time Sharing Regime) TSR program TTL (Transistor-Transistor Logic) TTL monitor TTY TTY custom tumbling tune tuner error tuning tunnel protocol tunneling tunneling protocol Turbo Pascal Turing machine turn off turn on turnaround time turned off turned on turn-key turnkey system tutorial TWAIN TWAIN scanner tweak tweens (in-between) twinaxial connection twinkle twisted pair twisted pair wire twisted-pair cable two address instruction two out of five code two plus one address instruction two-arrow beam two-container approach driver specific dispozitivului nivel al driverelor specifice dispozitivelor securitate a telecomunica iilor indicativ al postului de transmisie furnizor de servicii telefonice. program rezident în memorie circuit integrat cu tranzistoare bipolare monitor TTL display TTY standard TTY răsturnare a optimiza eroare de tuner adaptare. a întrerupe. a deschide timp de întoarcere dezactivat pornit. reglare. optimizare protocol de tunelare tunelare protocol de tunelare compilator maşină Turing. driver pentru servicii telefonice rezident în memorie regim de lucru cu partajare a timpului program TSR. acordare. a deconecta a porni. program de instruire standard TWAIN scaner TWAIN ajustare. sistem Turing a dezactiva. a decupla. element suplimentar util//a ajusta cadre intermediare legătură bifilară licărire pereche de conductoare torsadate cablu bifilar torsadat cablu bifilar torsadat instruc iune cu două adrese cod doi din cinci instruc iune cu două plus una adrese bară cu două vârfuri de săgeată metoda celor două conteinere . activat cheie de contact sistem la cheie tutorial. a activa. a închide.

two-headed arrow two-pane display two-pane view two-phase commit two-phase method two’s complement two-way list TXT type Type 1 font type ahead buffer type cast type layer type mismatch type of logon type safety type selection type size type style type-ahead buffer type-conversion function typed type-declaration character type-declaration symbol typeface typeface family typeface style typeless code typematic typematic rate typeover Typeover mode type-safe code typesetter typesetting type-specific driver (TSD) typewriter font typical typical role typical setup typing typo typographic convention săgeată cu două vârfuri afişare în două sectoare/panouri. set de caractere. font PostScript bufer de tastatură transformare de tip strat de text. a tasta font Type 1. imprimare cu o maşină tipografică driver specific dispozitivului font de maşina de scris standard. instalare în versiunea normală/recomandată introducere eroare de tastare. mod suprascriere cod cu tip specificat culegător de text. atribut al fonturilor bufer de tastatură func ie pentru conversia tipului diferen iat caracter pentru declararea tipului simbol pentru declararea tipului stil de caracter. maşină tipografică aşezare în pagină. tip de literă familie de caractere stil de caractere/ de literă cod atipic (tastă cu) autorepetare viteză/frecven ă/rată de repetare automată a suprascrie. a înlocui mod înlocuire. strat al textului conflict de tip tip de identificare siguran ă a tipologiei selec ie de text/ a conturului textului dimensiune de caracter stil al caracterelor. greşeală de dactilografie/de culegere conven ie de notare/de scriere . a scrie peste. afişare în ferestre divizate afişare în două sectoare aplicare în două faze metodă bifazică complement fa ă de doi listă bidirec ională extensie a fişierelor de text tip//a introduce. tipic utilizare standard instalare standard.

typographical convention conven ie de notare/de scriere typographical error greşeală/eroare de culegere U (unclassified) de uz general. fără caracter secret UAE (Unrecoverable Application Error) eroare fatală de aplica ie UAM (User Authentication Module) modúl propriu pentru autentificarea utilizatorilor UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) cip de modem UART chip cip UART UCM (Universal Cable Module) cablu UCM. a elimina semnul de validare . cablu pentru conectarea porturilor paralele UCS (Universal Character Set) set universal de caractere UDC (User Defined Commands) instruc iuni/comenzi definite de utilizator UDF (Universal Disc Format) format de disc universal UDF (Universal Disk Filesystem) sistem de fişiere pentru DVD UDP (User Datagram Protocol) protocol UDP UDP buffer bufer UDP UFO (User Familiar Objects) obiecte familiare/cunoscute utilizatorului UIL (User Interface Language) limbaj de interfa ă cu utilizatorul UL (upload) încărcare ULS (User Location Server) server pentru localizarea utilizatorilor Ultra-ATA controler pentru medii de stocare ultra-large scale integration (ULSI) integrare pe scară extinsă UMA (Upper Memory Area) zonă de memorie superioară UMB (Upper Memory Block) bloc de memorie superioară unallocated nealocat unallocated space spa iu nealocat unambiguous selection selec ie neechivocă unassociated class module modul de clasă neasociat unattended backup opera ie de backup nesupravegheată unattended install instalare nesupravegheată unattended installation instalare nesupravegheată unattended mode mod nesupravegheat unattended operation func ionare nesupravegheată unauthenticated user utilizator neautentificat/necertificat unauthorized access acces neautorizat unblank a reactiva unblanking reactivare unbound nelegat unbound media medii nelegate unbound object frame cadru de obiect nelegat/neasociat unbound report raport fără legături UNC (Universal Naming Convention) conven ie universală de denumire UNC path cale de acces UNC unchanging value valoare invariabilă uncheck a deselecta.

fără instruc iuni. eliminare a semnului de neutralizare a decomprima necomprimat unitate necomprimată instruc iune de transfer necondi ionat salt necondi ionat instruc iune de salt necondi ionat instruc iune necondi ionată definit de utilizator. revocare//a anula (o comandă). fără constrângeri nedefinit macro nedefinit a anula o ştergere. secret caracteristică nedocumentată buclă infinită. semnul „_”//a sublinia nedetectabil nedeterminat anulare (a comenzii). tabel generator valoare subiacentă terminare a programului înainte de timpul prevăzut liniu ă de subliniere. a desprinde deblocat. a reface utilitar de anulare a ştergerii pictograma „în lucru” depăşire negativă a capacită ii substrat subliniere//a sublinia comandă rapidă pentru subliniere sursă de date subiacentă/generatoare tabel subiacent/de lucru. revocare a modificării informa ii de revocare. ciclu de comandă infinită a anula/a revoca o ştergere neaşteptat sfârşit de fişier neaşteptat obiect neaşteptat pachet neaşteptat eroare necunoscută . a reveni.unchecked command uncommenting uncompress uncompressed uncompressed drive unconditional branch unconditional jump unconditional jump instruction unconditional statement unconstrained undefined undefined macro undelete undelete utility Under Construction icon underflow underlay underline underlining shortcut key underlying data source underlying table underlying value underrun underscore undetectable undetermined undo undo buffer undo edit undo information undo pass undock undocked undocked toolbar undocumented undocumented feature unending command loop unerase unexpected unexpected end of file unexpected object unexpected packet unexplained error comandă nebifată/deselectată decomentare. desprins bară cu instrumente neancorată nedocumentat. informa ii de anulare etapă de anulare/revocare a debloca. a revoca sector de memorie pentru anulare/revocare revocare a prelucrării.

cache unificat deschidere unificată a sesiunii de lucru aproximare uniformă dezindentare neini ializat obiect neini ializat variabilă neini ializată dezinstalare//a dezinstala program de dezinstalare rutină pentru dezinstalare utilitar pentru dezinstalare rutină de dezinstalare. a dizolva un grup element degrupat degrupare. a anula ascunderea magistrală unică transmisie/difuzare unicast comprimare Unicode valoare Unicode unidirec ional cache unitar. informa ii pentru anularea formatării utilitar de anulare a formatării regiune neformatată text neformatat fişier de text neformatat degrupare//a degrupa. program de dezinstalare dezinstalare dezinstalare a aplica iilor sursă de alimentare neîntreruptibilă uniune clauză de uniune driver specific uniprocesor univoc identificator distinctiv unitate matrice unitară mărime a unită ii şir unitar/monoelement test unitar standard (nord-)american administrare universală .unfollowed hyperlink unformat unformat information unformat utility unformatted region unformatted text unformatted text file ungroup ungrouped element ungrouping unhide uni-bus unicasting Unicode (compression) Unicode value unidirectional unified cache unified logon uniform approximation unindenting uninitialized uninitialized object uninitialized variable uninstall uninstall program uninstall routine uninstall utility uninstaller uninstalling uninstalling applications uninterruptible power supply (UPS) union union clause uniprocessor-specific driver unique unique identifier unit unit matrix unit size unit string unit test United States Standard (USS) universal administration hiperlegătură nefolosită a deformata. dizolvare a unui grup a afişa. a anula formatarea informa ii pentru dezformatare.

a despacheta . a desface. a elimina o legătură unlinked fără legătură unlinked graph grafic fără legătură unlinked line graph grafic liniar fără legătură unlinked subreport subraport fără legături unlisted nelistat unlock a debloca unlocking deblocare unmapping eliminare a literei de unitate asociată unmark all eliminare a marcajului pentru toate fişierele unmarked record înregistrare nemarcată unmarshall a retroceda unmount a descărca unmounted compressed drive unitate comprimată descărcată unmovable data date nedeplasabile unnormalized data date nenormalizate unnormalized number număr nenormalizat unordered list listă neordonată unpack a dezarhiva.universal alphabet alfabet universal (Big-Endian) Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) cip de modem universal character set (UCS) set universal de caractere universal data access (UDA) acces universal la date universal disk filesystem (UDF) sistem de fişiere pentru DVD universal naming convention (UNC) conven ie universală de denumire universal product code (UPC) specifica ie UPC universal serial bus (USB) magistrală serială universală universal serial bus controller controler de magistrală serială universală universal sheet feeder alimentator universal Universally Unique ID (UUID) identificator universal distinctiv UNIX sistem de operare multitasking UNIX administrator administrator de sistem UNIX UNIX program program UNIX UNIX-to-UNIX Copy Program (UUCP) program UUCP. program de copiere între sisteme UNIX unknown necunoscut unknown cipher cifru necunoscut unknown disk format format de disc necunoscut unknown error eroare necunoscută unknown mode mod necunoscut unknown service serviciu necunoscut unknown size mărime necunoscută unlicensed usage utilizare fără licen ă unlimited nelimitat unlink a dezlega.

fără semnul ¢ sau – nesortat necunoscut instabil stare instabilă adresă nestructurată analiză nestructurată procesare de excep ii nestructurată nume nestructurat a anula abonamentul apelare nereuşită fără titlu nefolosit spa iu neutilizat a derula dezipare. nerecognoscibil eroare de aplica ie fatală/ireparabilă eroare fatală/ireparabilă a elimina înregistrarea sursă de date neînrudită/necorelată nesigur legătură nesigură legături de re ea instabile/de slabă calitate ireparabil nesalvat modificări nesalvate date nesalvate sit nesigur sistem nesecurizat dezactivare nesemnalizat nemarcat. a decomprima în sus tasta cu săgeată în sus timp de disponibilitate .unpacking unprintable area unprintable character unprotect unprotected software unrated site unreachable machine unreadable portion unrecognizable unrecoverable application error (UAE) unrecoverable error unregister unrelated data source unreliable unreliable connection unreliable network connections unrepairable unsaved unsaved changes unsaved data unsecure site unsecure system unsetting unsignaled unsigned unsorted unspecified unstable unstable state unstructured address unstructured analysis unstructured exception handling unstructured name unsubscribe unsuccessful call untitled unused unused space unwind unzip up up arrow key up time despachetare zonă netipăribilă caracter netipăribil a deproteja. decomprimare//a dezipa. a elimina protec ia software neprotejat sit fără clasificare calculator inaccesibil zonă ilizibilă neidentificabil.

UPC (Universal Product Code) updatability updatability unknown updatable updatable query update update count update dynamics update info update interval update of resources update operation update options update procedure update query update region Update Sequence Numbers (USN) update speed update status update time updating updating number upgradability upgrade upgrade information upgrade installation upgrade kit upgrade pack upgrade process upgrading uplink upload upper bindings upper case upper feeder upper memory upper memory area (UMA) upper memory block (UMB) upper paper tray upper tray uppercase

specifica ie UPC, cod de produs universal actualizabilitate actualizabilitate necunoscută actualizabil interogare actualizabilă actualizare; nouă versiune a unui program//a actualiza, a revizui numărător de actualizări dinamică de actualizare informa ii pentru actualizare interval de actualizare actualizare a resurselor opera ie de actualizare op iuni pentru actualizare procedură de actualizare interogare de actualizare regiune de actualizare numere de succesiune a actualizărilor viteză de actualizare stare de actualizare timp de actualizare actualizare număr de actualizare posibilitate de upgrade/de modernizare variantă îmbunătă ită a unui produs//a converti, a moderniza; a instala o versiune mai nouă informa ii despre actualizare instalare peste o versiune anterioară a programului, instalare de conversie/de actualizare/de modernizare set de componente pentru actualizare/upgrade/conversie/ modernizare pachet de actualizare/conversie/modernizare proces de actualizare/conversie/modernizare conversie, actualizare, modernizare ascendent în re ea a încărca (în re ea); a furniza fişiere; a transmite legături superioare majuscule, litere mari, caractere verzale alimentator superior memorie superioară zonă de memorie superioară bloc de memorie superioară tavă de alimentare superioară tavă superioară a scrie cu majuscule

uppercase character upper-case convention uppercase letter upper-left corner upper-right corner UPS (Uninterruptible Power Supply) up-to-date upward compatibility URI (Uniform Resource Identifier) URL (Uniform Resource Locator) usage usage details usage level USB (Universal Serial Bus) USB controller USB Keyboard user user account user account access user agent (UA) user authentication user authentication module (UAM) user base user community user control user coordinate user data user default user default profile user defined user directory user disk space user error user event user eye-d User Familiar Objects (UFO) user file user friendly user group user ID user information user interface User Interface Language (UIL)

literă mare, majusculă conven ie de scriere cu majuscule literă mare, majusculă col din stânga-sus col din dreapta-sus sursă de alimentare neîntreruptibilă actualizat compatibilitate cu versiuni ulterioare, extensibilitate URI, adresă URI URL, adresă URL sintaxă; utilizare detalii despre utilizare nivel de utilizare magistrală serială universală controler de magistrală serială universală tastatură USB utilizator cont de utilizator acces pentru conturile de utilizator agent/software al utilizatorului autentificare a utilizatorului modúl propriu pentru autentificarea utilizatorilor număr mare de utilizatori comunitate a utilizatorilor control de utilizator coordonată a utilizatorului date/informa ii despre utilizator configura ie prestabilită a utilizatorului, op iuni prestabilite ale utilizatorului profil implicit de utilizator definit de utilizator; personalizat director de utilizator spa iu pe disc alocat utilizatorilor greşeală a utilizatorului eveniment de utilizator întâlnire fa ă în fa ă, întâlnire cu o persoană cunoscută prin re ea obiecte cunoscute utilizatorului fişier de utilizator intuitiv, facil, uşor de utilizat grup de utilizatori indicativ/identificator al utilizatorului, cod de utilizator informa ii despre utilizator interfa ă cu utilizatorul limbaj de interfa ă cu utilizatorul

user intervention user list User Location Server (ULS) user lockout user logon user management user manual user memory user name user notice user object user options user permissions user policy user preferences user profile user program user properties user query user quota user request user resource user right user shell user terminal user variable user view user-definable setting user-defined user defined commands (UDC) user-defined control user-defined data type user-defined error cod user-defined function (UDF) user-friendly USERID (User Identification) user-initiated event user-input control user-interface content user-level access control user-level network security user-level security user-mode API routine

interven ie a utilizatorului listă de utilizatori server pentru localizarea utilizatorilor blocare a utilizatorului identificare a utilizatorului gestionare a utilizatorilor ghid/manual de utilizare, instruc iuni de utilizare memorie de utilizator nume de utilizator informare a utilizatorului obiect utilizator op iuni ale utilizatorului permisiuni ale utilizatorului politică de utilizator preferin e ale utilizatorului profil de utilizator program (de) utilizator proprietă i ale utilizatorului interogare a utilizatorului cotă fixată pentru utilizator solicitare a utilizatorului resursă a utilizatorului, resursă alocată utilizatorului drept de utilizator; drept al utilizatorului interfa ă cu utilizatorul, program intermediar între sistemul de operare şi utilizator terminal al utilizatorului/de utilizator variabilă de utilizator vedere utilizator parametri definibili de utilizator personalizat, definit de utilizator instruc iuni definite de utilizator control definit de utilizator tip de date definit de utilizator cod de eroare definit de utilizator func ie definită de utilizator intuitiv, facil, uşor de utilizat identificator al utilizatorului eveniment ini iat de utilizator control pentru informa ii de la utilizator material pentru interfa a cu utilizatorul control al accesului la nivel de utilizator sistem de securitate a re elei la nivel de utilizator securitate la nivel de utilizator rutină API în mod utilizator

user-mode drivers driver de mod utilizator user-mode stack stivă în mod utilizator username nume de utilizator user-profile form formular pentru profilul de utilizator user-profile page pagină pentru profilul de utilizator user’s guide ghid al utilizatorului, manual de utilizare users list listă a utilizatorilor user-specific settings setări specifice utilizatorului user-tuned personalizat, adaptat nevoilor utilizatorului USN Update Sequence Numbers USS (United States Standard) standard (nord-)american UTF-8 (8-bit Universal Character Set Transmission Format) universal pentru transmiterea seturilor de caractere pe 8 bi i format utility class clasă utilitară utility program program utilitar utility routine rutină utilitară UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program) program de copiere între sisteme UNIX uudecode decodificare; utilitar UNIX de decodificare a fişierelor uuencode codificare; utilitar UNIX de codificare a fişierelor UUID (Universally Unique ID) identificator universal distinctiv V.Fast Class protocol de modulare pentru modem V.FC (V.Fast Class) protocol de modulare pentru modem V.next versiunea următoare vaccinate vaccinare//a vaccina vaccine vaccin, program anti-virus vacuum column coloană vidă VAG (VRML Architecture Group) grup pentru arhitectura VRML valid func ional, recunoscut, valabil valid address adresă valabilă valid digit cifră valabilă valid entry înregistrare/intrare corectă/valabilă valid error number număr de eroare valabil valid instruction instruc iune valabilă valid license licen ă valabilă valid path cale valabilă valid path name cale de acces valabilă valid range domeniu valabil valid recipient destinatar valabil valid relative path name nume valabil pentru calea de acces relativă validated hardware configurations op iuni de configurare pentru hardware valabile validating server server de validare validation validare validation code cod de validare validation control control de validare

validation error message validation expression validation function validation range validation routine validation rule validation subprocedure validation summary control validation test validator validity validity duration validity period valuator value value axis value bar value entries value item value level value list value list box value range VANS (Value Added Network Services) vaporware variable variable cell variable declaration variable function generator variable length record variable name variable type variable-declaration statement variable-length data variables highlight variant part VAT (Video Audio Teleconference) VBA (Visual Basic for Applications) VBA event subprocedure VBA function prototype declaration VBA variable identifier VBS VBX (Visual Basic Extension)

mesaj de eroare la validare expresie de validare func ie de confirmare/de validare domeniu/interval de validare rutină de validare regulă de confirmare/de validare subprocedură de confirmare/de validare control sintetic de validare test de validare control de validare valabilitate; perioadă de valabilitate perioadă/durată de valabilitate perioadă/durată de valabilitate comparator valoare axă a valorilor, axă verticală, axă y bară de valori intrări de valori; intrări valorice obiect de valoare nivel de valoare listă de valori casetă cu listă valorică domeniu/interval de valori re ea cu servicii adăugate/suplimentare software volatil, software teoretic, proiect de software variabilă celulă variabilă declara ie de variabilă generator de func ie variabilă înregistrare de lungime variabilă denumire de variabilă tip de variabilă instruc iune de declarare a variabilei date cu lungime variabilă marcare a variabilelor parte variabilă videoaudioteleconferin ă, teleconferin ă video audio Visual Basic pentru aplica ii subprocedură de eveniment VBA declara ie de func ie VBA prototip identificator de variabilă VBA Visual Basic, Scripting Edition (VBScript sau VBS) extensie de Visual Basic

VCACHE VCC (Virtual Channel Connection) VCPI (Virtual Control Program Interface) VCR (Video Cassette Recorder) VDL (Vienna definition language) VDM (Virtual DOS Machine) VDM process VDS (Virus Detection System) VDT (Video Display Terminal) VDT (Visual Data Tools) VDT radiation VDU (Video Display Unit) vector vector art vector data vector drawing vector encoding vector file vector font vector generator vector graphic format vector graphics vector outline vector processor vector shape vector table vectorization vector-to-raster conversion Veitch diagram vendor Vendor Independent Messaging (VIM) vendor list vendor-supplied driver (VSD) Venn diagram verb verbose verbose mode verification verification context verification information verification test verify verify operation

componentă de gestionare a memoriei pe 32 de bi i legătură pe canale virtuale interfa ă virtuală pentru controlul programelor video-recorder//a înregistra un program metalimbaj VDL, defini ia Viena a limbajelor de programare sistem DOS virtual proces VDM sistem de decelare/detectare a viruşilor monitor VDT, terminal de afişare video set de instrumente da Vinci radia ii VDT unitate de afişare video vector grafică vectorială date vectoriale desenare prin vectori/vectorială codificare vectorială fişier dintr-un program vectorial font vectorial generator de vectori format grafic vectorial grafică vectorială contur vectorial procesor vectorial formă vectorială tabel vectorial vectorizare conversie vectorrastru diagramă Veitch distribuitor, comerciant interfa ă de comunicare independentă de producător, interfa ă VIM listă a distribuitorilor driver dedicat; driver furnizat de producător diagramă Venn, reprezentare grafică a opera iilor cu mul imi verb exhaustiv mod exhaustiv verificare; procedură de verificare context de verificare informa ii de verificare test de verificare a verifica opera ie de verificare

verify session verify set VeriSign versatile version version conflict manager version ID version information version information block version mismatch version name version number version synchronization version-table entry verso verso page vertex vertical vertical alignment vertical application vertical centering vertical flat vertical format vertical formatting vertical frequency vertical grid vertical justification vertical labels vertical line vertical market program vertical maximum vertical microprogramming vertical origin vertical pitch vertical refresh rate vertical resize vertical retrace vertical ruler vertical scale vertical scroll bar vertical spacing vertical-align vertically flat

sesiune de verificare set de verificare organiza ie emitentă de certificate digitale de identificare multifunc ional; versatil versiune manager pentru conflicte de versiune identificator/indicativ de versiune informa ii despre versiune informa ii despre versiune conflict de versiune denumire a versiunii număr de versiune sincronizare a versiunilor înregistrare în tabelul de versiuni pagină de pe verso, contra-pagină verso; pagina pară; contrapagină nod; vertex, punct de selectare vertical aliniere verticală aplica ie specializată centrare pe verticală plat pe verticală format vertical dispunere/formatare verticală frecven ă pe verticală grilă verticală aliniere pe verticală etichete verticale linie verticală program pentru un sector îngust de pia ă maxim vertical microprogramare verticală origine verticală distan ă verticală viteză/frecven ă/rată de (re)împrospătare pe verticală redimensionare verticală cursă inversă pe verticală riglă verticală scară verticală bară de derulare verticală spa iere pe verticală aliniere pe verticală (monitor) plat pe verticală

very high-level language (VHL) Very Large Memory (VLM) API very large scale integration (VLSI) VESA (Video Electronics Standards Association) VESA bus VESA Local Bus VESA Local Bus slot VF (Voice Frequency) VFAT (Virtual File Allocation Table) VFAT interface VGA (Video Graphics Array) VGA Bus I/O mode VGA resolution VHL (Very High-Level Language) vi video video accelerator video adapter video amplifier video audio teleconference (VAT) Video BIOS date video board video buffer video capture board video capture camera video capture card video capture device video card video cassette recorder (VCR) video communications video compression video compression codec video conferencing video controller video disk video display terminal (VDT) video display unit (VDU) video driver video editing software Video Electronics Standards Association (VESA) video format video frame video game

limbaj de nivel foarte înalt interfa ă de aplica ie VLM integrare pe scară foarte largă standard de magistrală grafică magistrală VESA magistrală locală VESA slot VESA Local Bus frecven ă vocală tabel virtual de alocare a fişierelor interfa ă VFAT adaptor video mod VGA Bus I/O rezolu ie VGA limbaj de nivel foarte înalt editor de text în UNIX film video accelerator video adaptor video, placă video amplificator video teleconferin ă video audio; videoaudioteleconferin ă dată de Video BIOS, versiune de video BIOS placă video bufer video placă de captură video cameră (video) pentru înregistrări video placă de captură video dispozitiv pentru capturi video placă video video-recorder comunica ii video comprimare video codec de comprimare video conferin e video controler video video-disc, CD video terminal de afişare video unitate de afişare video driver video software pentru editare video standard de magistrală grafică format video cadru video joc video

Video Graphics Array (VGA) video memory video monitor video noise video properties video prosumer video RAM (VRAM) video resolution video sequence video signal video size video source video standard video stream Video System Control Architecture (ViSCA) video terminal protocol (VTP) videoconference calls videoconferencing videodisc; videodisk videodisplay terminal videoimage videorandom access memory Vienna definition language (VDL) view view class view magnification view options view settings view window viewdata viewer viewing angle viewing percentage viewport VIM (Vendor Independent Messaging) virgin medium virtual virtual 8086 mode virtual address virtual anything driver (VxD) virtual circuit (VC) virtual community virtual control program interface (VCPI)

standard de afişare grafică memorie video monitor video zgomot video proprietă i video echipament video semiprofesional memorie RAM video rezolu ie video secven ă video semnal video mărime video sursă video standard video, standard de monitoare flux video; date video arhitectură pentru controlul sistemelor video protocol de terminal video apeluri pentru videoconferin e videoconferin ă videodisc videoterminal, consolă de afişare imagine video memorie video cu acces direct defini ia Viena a limbajelor de programare citire, vizualizare; vedere//a citi clasa afişare mărire a imaginii op iuni de afişare atribute/parametri de afişare fereastră de afişare sistem video interactiv prezentator; lector unghi vizual procent de vizualizare, procent vizibil vizor, poartă de vizualizare interfa ă de comunicare independentă de producător, interfa ă VIM mediu virgin, suport vid/neînregistrat virtual mod 8086 virtual adresă virtuală driver de dispozitiv virtual circuit virtual; legătură virtuală comunitate virtuală interfa ă virtuală pentru controlul programelor

unitate de disc în memoria RAM fişier virtual tabel virtual de alocare a fişierelor halucina ii virtuale tastă virtuală cod de tastă virtuală bibliotecă virtuală legătură virtuală sistem de calcul virtual. driver pentru gestionarea memoriei extinse manager de memorie virtuală driver de mod virtual nod virtual sistem de orientare virtuală cale virtuală identificator de cale virtuală dispozitiv virtual de tipărire re ea privată virtuală sistem de creare a unei re ele virtuale private buton de apăsare virtual mod real virtual realitate virtuală limbaj de modelare a realită ii virtuale director-rădăcină virtual Biblioteca Virtuală de Software spa iu virtual memorie virtuală metodă de acces la unită i de stocare virtuale terminal virtual protocol de tunelare virtuală. protocol VTP virus control anti-virus fişier cu descrieri ale viruşilor sistem de decelare a viruşilor. calculator virtual. sistem de detectare a viruşilor . calculator logic şedin ă virtuală memorie (de lucru) virtuală adresare a memoriei virtuale gestionare a memoriei virtuale.virtual corporation virtual device virtual device driver virtual directory virtual display driver (VDD) virtual DOS machine (VDM) virtual drive virtual file virtual file allocation table (VFAT) virtual hallucinations virtual key virtual key code virtual library virtual link virtual machine (VM) virtual meeting virtual memory virtual memory addressing virtual memory management (VMM) virtual memory manager virtual mode driver virtual node virtual orientation system (VOS) virtual path virtual path identifier (VPI) virtual printing device (VPD) virtual private network (VPN) Virtual Private Networking (VPN) virtual pushbutton virtual real mode virtual reality (VR) Virtual Reality Markup Language (VRML) virtual root Virtual Software Library (VSL) virtual space virtual storage virtual storage access method (VSAM) virtual terminal Virtual Tunneling Protocol (VTP) virus virus check virus definition file virus detection system (VDS) firmă virtuală dispozitiv virtual driver de dispozitiv virtual director virtual driver virtual pentru monitor sistem DOS virtual unitate (de disc) virtuală.

terminal/consolă de afişare editare vizuală. MPEG format de fişier audio voce comandă prin voce adnotare vocală/audio apel telefonic. apel vocal comentariu vocal apel pentru conferin ă telefonică/pentru audioconferin ă frecven ă vocală linie telefonică comandă vocală poştă vocală.virus detector virus protection virus protection software virus scan virus-free ViSCA (Video System Control Architecture) visibility icon visit visitor input form Visual Basic Visual Basic development environment Visual Basic for Applications (VBA) Visual Data Tools (VDT) visual display terminal (VDT) visual editing visual element visual feedback visual layout visual theme visual warning visualization visuals VL bus VL-Bus VLSI (Very Large Scale Integration) VM (Virtual Machine) v mail (voice mail) VMC (VESA Media Channel) VMM (Virtual Memory Management) VMPEG VOC voice voice actuation voice annotation voice call voice comment voice conference call voice frequency (VF) voice grade line voice input voice mail voice meter voice monitor detector de viruşi protejare contra viruşilor program anti-virus scanare după viruşi fără viruşi arhitectură pentru controlul sistemelor video pictogramă de vizibilitate vizitare//a vizita formular pentru date de la vizitatori limbaj de programare de nivel înalt mediu de programare Visual Basic Visual Basic pentru aplica ii set de instrumente da Vinci videoterminal. sistem pentru mesaje vocale indicator vocal monitor de voce . editare directă element optic/vizual reac ie vizuală configura ie vizuală temă vizuală avertizare vizuală vizualizare optică magistrală locală VESA magistrală locală VESA integrare pe scară foarte largă sistem de calcul/calculator virtual poştă electronică vocală canal al mediului VESA driver pentru gestionarea memoriei extinse aplica ie pentru fişiere MPG.

memorie video RAM .voice note voice recognition voice recognition software voice sensitivity voice source voice store and forward voice synthesis voice/data switch voice-capable modem voice-controlled voice-controlled game voice-grade line void function volatile copy volatile memory volatile storage volatility voltage regulator voltage regulator module (VRM) volume volume control volume file volume file header volume header volume label volume name volume path volume properties volume serial volume set volume signature volume tracking driver (VTD) volume type Von Neumann machine VOS (Virtual Orientation System) VOX file voxel VPI (Virtual Path Identifier) VPN (Virtual Private Network) VPN (Virtual Private Networking) VPN session VR (Virtual Reality) VRAM adnotare vocală recunoaştere vocală/a vocii program software pentru recunoaştere vocală sensibilitate a microfonului. driver pentru monitorizarea dispozitivelor amovibile tip de volum calculator/sistem/maşină Von Neumann sistem de orientare virtuală fişier audio VOX element de volum. etichetă a parti iei nume de volum cale de acces la volum proprietă i ale volumului număr al volumului set de volume semnătură de volum driver de detectare a volumelor. reglare a volumului fişier de volum antet de fişier de volum antet de volum etichetă de volum. volum (suport de date) reglaj al volumului. parti ie a hard-discului. a înregistrării sursă vocală stocare şi expediere de mesaje vocale sinteză vocală/a vocii comutator voce-date modem cu voce. modem cu sesizarea semnalelor vocale controlat prin voce. voxel identificator de cale virtuală re ea privată virtuală sistem de creare a unei re ele virtuale private sesiune în VPN realitate virtuală memorie VRAM. unitate de disc. cu control vocal joc cu control vocal linie obişnuită pentru comunica ii vocale func ie vidă exemplar volatil memorie volatilă memorie volatilă/nepermanentă volatilitate stabilizator de tensiune modul cu ajustarea tensiunii volum (audio).

F. (Work Factor) W3 wait wait state wait timeout waiting waiting folder waiting queue waiting system waiting time wake wake up wall wall power wallpaper wallpaper bitmap wallpaper file WAN (Wide Area Network) WAN link warm boot warm link warm start warm-docking warn warning box warning color warning dialog box warning event warning level modul cu ajustarea tensiunii adaptor VRM limbaj de modelare a realită ii virtuale limbajul VRML grup pentru arhitectura VRML aplica ie de redare a elementelor VRML program de afişare a elementelor VRML. Virtual Anything Driver) W.VRM (Voltage Regulator Module) VRM adapter VRML (Virtual Reality Markup Language) VRML (Virtual Reality Modeling Language) VRML Architecture Group (VAG) VRML player VRML viewer VSAM (Virtual Storage Access Method) VSD (Vendor-Supplied Driver) VSD layer (Vendor-Supplied Driver) VTD (Volume Tracking Driver) VTD (Volume Tracking Driver) layer VTP (Video Terminal Protocol) VxD (Virtual Device Driver. prezentator pentru VRML metodă de acces la unită i de stocare virtuale driver furnizat de producător. re ea WAN legătură de WAN pornire la cald. imagine pentru tapet fişier cu tapet. legătură fără actualizare permanentă pornire la cald andocare/conectare la cald a aten iona casetă de aten ionare/cu mesaj de aten ionare culoare de aten ionare casetă de dialog (cu mesaj) de aten ionare eveniment de aten ionare nivel de aten ionare . (re)ini ializare la cald legătură caldă. fundal imagine de fundal. driver dedicat/brevetat strat al driverelor furnizate de producători driver de detectare a volumelor strat al driverelor de monitorizare a volumelor (amovibile) protocol de terminal video driver de dispozitiv virtual indicator de criptorezisten ă World Wide Web timp de aşteptare//a aştepta stare de aşteptare. fişier pentru fundal re ea extinsă. ciclu de aşteptare depăşire a limitei de timp de aşteptare (în) aşteptare dosar de tranzit coadă/fir/şir de aşteptare sistem de aşteptare timp de aşteptare a reactiva reactivare perete alimentare de la re ea tapet.

imagine cu culori estompate cuvânt-cheie filigran fundal de filigran format de fişier audio fişier WAV. placă MIDI fişier WAV. fişier audio sunet waveform sinteză wavetable re eaua World Wide Web web. serie de pagini conexe din Web adresă din Web arhivă din Web componente din Web program de crea ie pentru Web browser de Web client de/pentru Web material din Web plasare în Web creator de pagini pentru Web creare de aplica ii pentru Web document din Web eveniment din Web dosar din Web găzduire a paginilor de Web vedere în modul Web layout op iuni pentru Web pagină de Web editor de pagini de Web paletă pentru Web gazdă pentru prezen a în Web programator de aplica ii pentru Web op iuni pentru publicarea în Web . fişier de sunet în format WAV linie dublă ondulată fişier audio linie ondulată groasă sunet waveform sinteză Wave Table subliniere ondulată placă (de sunet) wavetable.warning message warning prompt warning screen washed-out image watchword watermark watermark background WAV (Waveform) WAV file wave double wave file wave heavy wave sound Wave Table synthesis wave underline waveform card waveform file waveform sound wavetable synthesis Web web Web address Web archive Web Authoring Components Web authoring program Web browser Web client Web content Web deployment Web developer Web development Web document Web event Web folder Web hosting Web Layout View Web options Web page Web page editor Web palette Web presence provider (WPP) Web programmer Web publication options mesaj de aten ionare mesaj de aten ionare ecran de aten ionare imagine ştearsă.

mod de afişare cu hiperlegături interfa a de Web pondere. vei-ob ine-ceea-ce-vezi analiză de tip „dar dacă” mouse cu roti ă test pentru evaluarea CPU alb pe negru punct alb. zona cea mai luminoasă spa iu alb. grosime a caracterelor medie ponderată cod ponderat mesaj de întâmpinare pagină de întâmpinare. re ea extinsă controler SCSI de bandă largă . vizitator al Web-ului tehnologii pentru Web temă de Web bară cu instrumente pentru Web tutorial pentru Web afişare ca pagină de Web. motor de căutare în Web server de Web calculator server de Web servicii pentru Web sit din Web loca ie/adresă de sit din Web sistem pentru gestionarea siturilor de Web păianjen de Web stil de Web surfer din Web. pagină de deschidere fereastră de întâmpinare formulă bine formată cale de acces completă port bine-cunoscut cale complet definită limbaj de programare bine structurat factor uman tipărire ca pe ecran.Web publishing Web search engines Web server Web server machine Web services Web site Web site location Web site management system Web spider Web style Web surfer Web technologies Web theme Web toolbar Web tutorial Web view Web-based interface weight weight-average weighted code welcome message welcome page welcome screen well formed formula well-formed path well-known port well-qualified path well-structured programming language wetware What You See Is What You Get (WYSIWYG) what-if analysis wheel mouse Whetstone white on black white point white space whiteboard whiteboard program whitespace whitespace characters white-write technique wide area network (WAN) wide-SCSI publicare în Web modul de căutare în Web. spa iu liber/de indentare planşetă electronică program pentru planşetă spa iu liber caractere de spa iu tehnică de tipărire a păr ii albe re ea WAN.

parametri de fereastră mărime de fereastră stil de fereastră subclasare a ferestrelor afişare în (modul) fereastră despăr it în ferestre mod de afişare în fereastră despăr ire în ferestre mediu de programare cu ferestre activare fără ferestre sistem de operare multitasking proprietă i pentru dimensiunea ferestrei a şterge definitiv conductor. a împăr i ecranul în ferestre fundal de fereastră chenare ale ferestrei titlu (explicativ) al ferestrei.widow widow line widow/orphan control widowed width width of border wild-card character wild-card entry wild-card search wild-card. model de driver de Win32 cod de eroare Win32 unitate de disc Winchester. legendă a ferestrei nume al clasei fereastră con inut de fereastră cadru de fereastră pointer de fereastră meniu de fereastră obiect fereastră dispunere a ferestrelor pozi ie a ferestrei prezentare a ferestrei proprietă i de fereastră dreptunghi de fereastră atribute ale ferestrei. caracter de înlocuire interfa ă pe 32 de bi i din Windows 95 model de driver pe 32 de bi i. izolat rând izolat/văduv control al paragrafelor văduvit lă ime lă ime a chenarului caracter de înlocuire intrare cu caracter de înlocuire căutare cu caractere de înlocuire substituent. hard-disc fereastră//a introduce date într-o fereastră. cablu//a cabla . wild card Win32 Win32 Driver Model (WDM) Win32 error code Winchester drive window window background window borders window caption window class name window contents window frame window handle window menu window object window placement window position window preview window properties window rectangle window settings window size window style window subclassing window view windowed windowed display windowing windowing environment windowless activation Windows window-size properties wipe out wire văduvă.

unitate de informa ie program de redactare modúl de extensie pentru Word balon de dialog/de text numărare a cuvintelor document din Word alocare a tastelor în Word lungime a cuvântului prelucrare a textelor document dintr-un program de redactare program de prelucrare a textelor. desfăşurare a cuvintelor aşezare automată a cuvintelor. desfăşurare a cuvintelor editor de text program de redactare fişier grafic din WordPerfect editor de text cuvinte pe minut a func iona spa iu/suprafa ă de lucru calculator de la serviciu meniu de lucru contur de lucru spa iu de lucru plan fezabil de interven ie artificiu. program de redactare procesor de text. aplica ie ajutătoare. vector binar. paliativ. întrerupere a rândurilor.wire cutter wire protocol wire service wire stripper wireframe wireless network wireless wide area network wiring concentrator wizard wizard program WMF (Windows Metafile Format) wood frame woodcut word Word Word add-in word balloon word count Word document Word key assignments word length word processing word processing document word processing program word processor word size word wrap word wrapping WordPad WordPerfect WordPerfect Graphics (WPG) WordPro words per minute (WPM) work work area work machine work menu work path work space workable disaster plan workaround workbook workbook filename cleşte pentru tăiat şi dezizolat protocol de comunica ii servicii prin cablu cleşte pentru tăiat şi dezizolat cadru de sârmă re ea fără fir re ea WAN fără fir concentrator de legături asistent. rutină de automatizare program wizard/de asisten ă extensie de fişier grafic cadru/ramă de lemn xilogravură cuvânt. solu ie de evitare. mărime a cuvântului aşezare automată a cuvintelor. program de prelucrare a textelor/ de redactare lungime a cuvântului. wizard. solu ie de compromis registru de calcul denumire a fişierului cu registrul de calcul .

probă. Read-Many) WP WPF WPM (Words Per Minute) wrap wrap plug wrap prompt wrap text wrap to window wraparound wrap-around text wrap-around type wrapped objects etichetă din registrul de calcul fir de execu ie fişier de lucru grup(ă) de lucru aplica ie pentru grupe/grupuri de lucru parametri ai grupei de lucru şabloane pentru grupe de lucru zonă de lucru (în memorie) exemplar/variantă de lucru director de lucru.workbook tab worker thread workfile workgroup workgroup application workgroup settings workgroup templates working area working copy working directory working folder working image working model working program working set working space working variable worksheet worksheet grid worksheet tab worksheet window workspace workspace directory workspace file workstation workstation installation workstation name World Wide Web (WWW) worldwide networking worm WORM (Write-Once. director cu fişierele de date dosar de lucru imagine de lucru demo. program în curs de execu ie set de lucru spa iu de lucru variabilă de lucru foaie de calcul re ea tip foaie de calcul etichetă a foii de calcul fereastră a foii de calcul spa iu/suprafa ă de lucru director al spa iului de lucru fişier al spa iului de lucru sta ie/post de lucru instalare într-o sta ie de lucru nume al sta iei de lucru Web. text aranjat automat în jurul imaginilor desfăşurare/dispunere (a textului) în jurul imaginilor obiecte împachetate . text înconjurător. desfăşurare jack de testare confirmare a întreruperii curgere/desfăşurare a textului desfăşurare pe lă imea ferestrei înfăşurare text desfăşurat. program demonstrativ program de lucru. model de lucru. WWW interconectare (prin re ea) la nivel planetar vierme mediu de stocare nerescriptibil extensie de fişier WordPerfect extensie de fişier WordPerfect cuvinte pe minut întrerupere.

wrapper wrapper function wrapping wrapping style write write access write cycle time write enable ring write error write fault error write head write opening write operations write permissions write protect error write protection write protection label write slot write test write-back cache write-behind caching write-behind operation write-black engine write-once. read-many (WORM) write-only write-protect write-protect notch write-protect tab write-protection write-testing write-through cache write-white engine writing writing style wrong WS WSH (Windows Scripting Host) WYSBYGI (What You See Before You Get It) WYSIWYG (What You See Is What You Get) WYSIWYG editor WYSIWYP (What You See Is What You Print) X position func ie de împachetare. testare/verificare la scriere cache cu rescriere scriere cu salvare intermediară procedură de scriere decalată mecanism de tipărire cu înscrierea păr ii negre suport nerescriptibil atribut „numai scriere” protejare la scriere//a proteja la scriere orificiu pentru protejarea la scriere buton de protec ie la scriere protejare la scriere testare de scriere cache cu scriere directă mecanism de tipărire prin înscrierea păr ii albe scriere stil de scriere greşit. ceea ce este afişat pe ecran va fi tipărit exact la fel la imprimantă editor de text WYSIWYG „ceea ce se vede (pe ecran) este ceea ce se va ob ine (la imprimantă)” coordonată X . desfăşurare stil de întrerupere/de desfăşurare a scrie. func ie manta func ie conteiner/manta întrerupere. a înregistra (date) acces pentru scriere durată a ciclului de scriere inel pentru permiterea scrierii eroare de scriere eroare de scriere cap de scriere fereastră de scriere opera iuni de scriere permisiuni pentru scriere eroare datorită protec iei la scriere protec ie la scriere etichetă de protec ie la scriere fantă de scriere test la scriere. eronat fişier-document din WordStar componentă de automatizare din Windows imagine afişată înainte a tipărire vei-ob ine-ceea-ce-vezi.

câmp Da/Nu semn de identificare model de culoare YMCK protocol Ymodem protocol de transfer prin modem sistem de deflexie. ordonată. dialog de confirmare XON/XOFF ghid de standarde X/Open text cifrat program de interfa ă pentru UNIX.X Windows X. axă verticală compatibilitate cu anul 2000 standard ISO pentru înregistrarea datelor şi comprimarea datelor audio şi video pe discuri CDROM da câmp Yes/No. Black) Ymodem Ymodem-g yoke Ytalk YTD (Year To Date) YUV Z interfa ă grafică pentru UNIX standard ITU T ghid de standarde X/Open calculator cu procesor x86 axă x. memorie extinsă dialog de confirmare protocol XON/XOFF. limbaj XML în formatul XML protocol de transfer asincron Xmodem interfa ă grafică pentru UNIX specifica ie de memorie extinsă driver XMS memorie XMS. Cyan. interfa ă Windows pentru UNIX grafic x-y ploter x-y coordonată Y axă y. axă orizontală mediu de programare derivat din dBASE format grafic X Bitmap func ie externă comandă externă imprimantă xerografică standard de placă video IBM înăl imea x extensie de fişier Excel limbaj de balizare extensibil. Magenta. manşă program UNIX pentru discu ii/conversa ie perioada scursă din anul curent standard de culoare extensie de fişier comprimat în UNIX . 25 X/Open Portability Guide (XPG) x86-based computer x-axis Xbase XBM XCFN (External Function) XCMD (External Command) xeronic printer XGA (eXtended Graphics Array) x-height XLS XML (Extensible Markup Language) XML-based Xmodem XMotif XMS (eXtended Memory Specification) XMS Driver XMS memory XON/XOFF XON/XOFF handshaking XPG (X/Open Portability Guide) X text XWindows x-y graph x-y plotter Y position y-axis Year 2000 compliance Yellow Book yes Yes/No field yield sign YMCK (Yellow. abscisă.

pentru copii de siguran ă fişier de arhivă. a comprima cod poştal unitate de zipare. zipare.z (stacking) order z fold paper zap ZAP file Zapf Dingbats z-axis ZBR (Zone Bit Recording) zepto zero zero address instruction zero administration zero element zero insertion force (ZIF) zero insertion force (ZIF) socket zero suppression zero suppression function zero wait state computer zerofill zero-insertion force (ZIF) package zero-length binary value zero-length string zero-slot LAN Z-force ZIF (Zero Insertion Force) ZIF socket zig zag fold paper zip zip code zip drive ZIP file zipped Zmodem zone Zone Bit Recording (ZBR) zone info zone information zone properties zone transfer zone type zone-bit recording Zoned Constant Angular Velocity (ZCAV) zoned recording ZoneDomain ordine (de dispunere în) z hârtie pliată a elimina. unitate pentru arhivare. for ă zero de apăsare soclu ZIF hârtie pliată extensie de fişier comprimat. fişier zipat comprimat protocol Zmodem zonă tehnologie pentru lucrul cu diferite densită i de sector la hard-discuri informa ii despre zonă informa ii despre zonă proprietă i ale zonei transfer zonal tip de zonă înregistrare pe zone de bi i viteză unghiulară constantă pe zone înregistrare zonată domeniu zonal . soclu cu pârghie de fixare valoare binară de lungime zero şir de lungime zero re ea LAN fără sloturi for ă z for ă zero de inserare. a şterge fişier ZAP set de caractere decorative axă z tehnologie pentru lucrul cu diferite densită i de sector la hard-discuri zepto (10-21) zero instruc iune fără adresă administrare zero element neutru for ă zero de apăsare. soclu cu for ă de împingere zero suprimare a zerourilor func ie de suprimare a zerourilor calculator fără stări de aşteptare a umple cu zerouri componentă ZIF. for ă zero de inserare soclu ZIF. comprimare//a zipa.

separator accent circumflex.doc . parametru. buton de maximizare factor de mărire mărire//a mări micşorare//a micşora transfocare asterisc. transfocare.NET runtime / ? @ @ function \ ^ <CR> (Carriage Return) > 0. a rond. imagine cu 16 culori client pe 16 bi i schemă de culori pe 16 bi i calculator pe 16 bi i conector pe 16 bi i nucleu pe 16 bi i driver pe 16 bi i nucleu pe 16 bi i microprocesor pe 16 bi i mod de operare pe 16 bi i segmente de 16 bi i .* . factor de mărire//a mări distan a focală casetă de zoom. forward slash. semnul diviziunii semn de întrebare. stea indicator de selectare globală. mărire. „at” (în adrese de e-mail) func ie internă bară inversă. tastatură extinsă. tastatură AT 12 caractere pe inci 1/2/2003 program de calcul tabelar adaptor video pe 128 de bi i placă de sunet pe 12 bi i monitor de 14 oli/inci monitor de 15 oli/inci cuvânt-ma-şină de 16 bi i. casetă de transfocare/scalare.NET bară.5 microni pătrişor de 1/4 10 caractere pe inci diagramă procentuală cu coloane tastatură cu 101 taste. fişier MS Word interpretor .5-micron technology 1/4 em space 10 cpi 100% column graph 101-key keyboard 12 cpi 128-bit video adapter 12-bit sound board 14-inch monitor 15-inch monitor 16 bit word machine 16 bits 16 colors 16 colors bitmap 16-bit client 16-bit color 16-bit computer 16-bit connector 16-bit core 16-bit driver 16-bit kernel 16-bit microprocessor 16-bit mode 16-bit segments zoom. caracter de înlocuire „shell” (în UNIX). stea-punct-stea extensie de fişier-document. caracter de înlocuire. backslash. căciulă retur de car paranteză ascu ită tehnologie de 0.zoom zoom box zoom factor zoom in zoom out zooming * *. cuvânt de 16 bi i 16 bi i 16 culori bitmap cu 16 culori.

5-inch disk 30-pin SIMM slot 32-bit access 32-bit architecture 32-bit code path 32-bit computer 32-bit disk access 32-bit driver 32-bit file access 32-bit kernel 32-bit microprocessor 32-bit mode 32-bit operating system 32-bit variant 32-bit video adapter 386 enhanced mode 3D accelerators 3D animation componentă de interfa ă pe 16 bi i. mod 386 îmbunătă it acceleratori pentru 3D anima ie tridimensională .5 inci slot pentru SIMM cu 30 de pini acces pe 32 de bi i arhitectură pe 32 de bi i cale codificată pe 32 de bi i calculator pe 32 de bi i acces pe disc pe 32 de bi i driver pe 32 de bi i acces la fişiere pe 32 de bi i nucleu pe 32 de bi i microprocesor pe 32 de bi i mod (de operare) pe 32 de bi i sistem de operare pe 32 de bi i variantă pe 32 de bi i adaptor video pe 32 de bi i mod 386 enhanced. format grafic cu 256 de culori 256 de nuan e de gri diagramă 2D. componentă shell pe 16 bi i slot pe 16 bi i.5" disk 3. rată de transfer dublă la unită ile CD-ROM dischetă de 3 1/2 inci dischetă de 3. conector pe 16 bi i placă de sunet pe 16 bi i placă de sunet pe 16 bi i monitor de 17 oli/inci sistem de datare începând cu 1900 monitor de 19 oli/inci imagine de 1 bit.16-bit shell component 16-bit slot 16-bit sound board 16-bit sound card 17-inch monitor 1900 date system 19-inch monitor 1-bit image 1GL (First-Generation Language) 1S/1P/1G (1 serial/1 parallel/1 game) 2 1/2-inch disk 21-inch monitor 24-bit bitmap 24-bit color card 24-bit video adapter 256 colors 256 colors (halftoned) 256 colors bitmap 256 shades of gray 2-D chart 2GL (Second-Generation Language) 2HD 2X 3 1/2-inch disk 3. imagine bitmap limbaj de genera ia 1 1 serial/1 paralel/1 pentru jocuri disc de 2 1/2 inci monitor de 21 oli/inci bitmap pe 24 de bi i. diagramă bidimensională limbaj de genera ia a 2-a dischetă dublă fa ă de densitate ridicată dublă viteză.5 inci dischetă de 3. format grafic pe 24 de bi i placă grafică color pe 24 de bi i adaptor video pe 24 de bi i 256 de culori 256 de culori (semiton) bitmap cu 256 de culori.

640 kiloocte i. floppy disc de 5. indicatoare tridimensionale. spa iu 3D program de calcul tabelar 3D/tridimensional stereo spa ial îmbunătă ire pentru stereo spa ial diagramă de suprafa ă tridimensională text tridimensional program de protejare a ecranului tridimensional/cu imagini 3D limbaj de genera ia a 3-a metoda cu trei treceri codificare RC4 pe 40 de bi i manşă cu patru butoane/taste manşă cu 4 butoane/taste şi control de avans gamepad cu 4 butoane/taste întreg de 4 octe i limbaj de genera ia a 4-a curbă de blocare în 4 puncte cvadruplă viteză.25" disk 5.3-D border styles 3D center 3-D chart 3-D digitizer 3D effects 3D game controller 3-D graph 3D objects 3D pipes 3D pointers 3-D rendering 3D rendering program 3D space 3-D spreadsheet program 3D stereo 3D stereo enhancement 3-D surface chart 3D text 3-dimensional screen saver 3GL (Third-Generation Language) 3-pass color 40-bit RC4 encryption 4-button flight yoke 4-button flight yoke w/throttle 4-button gamepad 4-byte integer 4GL (Fourth-Generation Language) 4-point lockdown curve 4X 5 1/4-inch disk 5. memoria conven ională microprocesor pe 64 de bi i adaptor video pe 64 de bi i sextuplă viteză.25-inch disk 5GL (Fifth-Generation Language) 640K 64-bit microprocessor 64-bit video adapter 6X 8. reproducere în 3D program de reproducere tridimensională spa iu tridimensional. rată de transfer cvadruplă disc flexibil.25 floppy drive 5.25 inci limbaj de genera ia a 5-a 640K. pointeri/indicatoare 3D conversie în 3D. floppy disc de 5 1/4 inci dischetă/disc de 5. floppy disc de 5.3 filename 83-key keyboard 84-key keyboard 8-bit computer stiluri de chenare tridimensionale centru 3D diagramă 3D/tridimensională digitizor pentru 3D efecte spa iale/3D controler pentru jocuri 3D grafic tridimensional obiecte 3D/tridimensionale conducte 3D/tridimensionale pointeri tridimensionali.25 (inch) unitate de dischetă de 5.3 (8¢3 caractere) tastatură cu 83 de taste tastatură cu 84 de taste calculator pe 8 bi i .25 (inch) disc flexibil. rată de transfer sextuplă nume de fişier în format 8.25 floppy 5.25 inci disc flexibil.

8-bit connector conector pe 8 bi i 8-bit microprocessor microprocesor pe 8 bi i 8-bit slot slot pe 8 bi i 8-bit sound board placă de sunet pe 8 bi i 8-bit sound card placă de sunet pe 8 bi i 8-bit Universal Character Set Transmission Format (UTF-8) universal pentru transmiterea seturilor de caractere pe 8 bi i format 8-bit video adapter adaptor video pe 8 bi i 8X unitate CD-ROM 8X .