P. 1
Rolul Profesorului

Rolul Profesorului

|Views: 4,675|Likes:
Published by Rheea Lucaciu

More info:

Published by: Rheea Lucaciu on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA: ŞTIINŢE SOCIO-UMANE PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

STATUTUL PROFESORULUI ÎN ŞCOALĂ

Student: POPA (LUCACIU) RHEEA SILVIA AN III FR

Ca organizator al învăţării. a trezi interesele elevilor şi a stimula performanţele. conform cu situaţia concretă şi individualitatea fiecărui elev. Oricât de perfecţionate ar fi ele. Funcţia de educator a elevilor exclude însă autoritarismul şi dirijismul. creează premise pentru ca aceştia. Deci. Dimpotrivă. cât şi de implicaţiile psihologice ale actului transmiterii: psihologia evoluţiei copilului. Se are în vedere şi dozarea dificultăţilor în procesul învăţării. a organiza învăţarea înseamnă a găsi metodele cele mai adecvate. nu în ultimul rând. care se rezumă la a da indicaţii elevilor. de totalitatea sarcinilor cuprinse în funcţia de profesor şi. apariţia marginalilor. ci şi un antrenor care.În şcoală. Indiferent de specialitatea sa. prin integrarea într-o situaţie de învăţare. prin găsirea independentă a răspunsurilor. stimulând gândirea elevilor. a construi secvenţe instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei. Ea se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă. A educa. etichetarea represivă şi manipulantă a elevilor. din punctul de vedere al formării personalităţii umane ele capătă însă valenţe educative ca urmare a prelucrării şi transmiterii lor de către profesor. A educa înseamnă a-ţi desfăşura 2 . a doza dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a problemelor(Geissher. Condiţiile pe care le asigură spaţiul şcolar şi poziţia profesorului în clasă fac ca acesta să poată exercita o influenţă importantă asupra elevilor. alături de a instrui. strategiile comunicării. le asigură valenţele educative scontate. ce şi cum să înveţe. Este deci preocupat atât de aplicarea principiilor didactice. numai utilizarea lor de către profesor. înseamnă. etc. să întărească includerea elevilor în propria valoare. Funcţia didactică a profesorului se exprimă prin îndeplinirea statutului de model. Funcţiile profesorului în şcoală În şcoală. psihologia învăţării. partener. de atitudinile părinţilor. a teoriei instruirii în transmiterea conţinutului învăţământului. Abuzul de „disciplinare”. a crea o atmosferă prielnică studiului. c) partener al educaţiei. stimularea motivaţiei acestora este un rezultat al conducerii procesului instructiv. profesorul îmbină aspectele obiectiv-logice ale transmiterii cunoştinţelor cu aspectele psihologice. sfătuitor. profesorul îndeplineşte următoarele funcţii:a) organizator al procesului de învăţământ. Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. provocarea unei atmosfere de neîncredere şi suspiciune are ca efect retragerea şi resemnarea elevilor. b) educator. 1981). Privite în sine. să dezvolte virtuţi sociale. informaţiile cuprinse în programele şi manualele şcolare constituie doar premise latente. prin crearea unui flux de simpatie între profesor şi elevi. agresivitatea umană. prin încurajarea succeselor fiecărui elev. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele de învăţământ. de felul în care profesorul îşi înţelege misiunea. un profesor care utilizează etichetarea şi ironizarea elevilor ca metode didactice nu poate obţine decât antipatie şi refuzul participării la efortul comun. poate avea ca efect formarea unor spirite conformiste şi dependente. să ajungă la o mai bună înţelegere a problemelor. d) membru al corpului profesoral. tendinţa de a le induce un comportament adaptativ şi conformist. profesorul este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. pentru profesor: folosirea unor metode care să formeze elevilor atenţia pentru munca independentă. prin fixarea pe anumite atitudini apreciate de profesor. Utilizarea nedozată a acestor prerogative se poate solda însă cu rezultate negative. Trezirea interesului elevilor. Profesorul nu este doar un transmiţător de informaţii. ajutându-i să-şi găsească identitatea. de exemplu. prin întrebări analitice. Exercitarea funcţiei de educator este dependentă de concepţia care stă la baza semnificaţiei care se acordă şcolii şi organizării ei.

îndeosebi cu părinţii. dezvoltându-le aptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a analiza critic propriile prejudecăţi. ce se îngrijeşte cu prioritate de problemele emoţionale şă motivaţionale ale elevilor. după familie. este acela de a trezi „virtuţi”. Ca membru al corpului profesoral. consiliindu-i pe elevi să ia distanţă critică faţă de atitudinile şi performanţele proprii. aptitudinea de a organiza şi regiza procesul de instruire. organizarea unor discuţii în grup sau consfătuiri ale profesorilor de aceeaşi specialitate. Complexitatea problemelor pe care le pune şcoala ca organizaţie face imposibilă izolarea şi „independenţa” lor. Profesiunea de educator este încărcată de tensiune. El poate juca rolul de consultant al părinţilor. are obligaţia de a observa şi evalua. crede Herbart. Părinţii solicită adesea o atenţie specială copiilor lor. ca reprezentant al statului. profesorul este o persoană empatică.activitatea sub semnul unor categorii morale. Ideea de a lucra în echipă (team-teaching). Abordarea elaboraţionistă îl concepe pe profesor ca un eliberator al minţii elevilor. sentimentul eficienţei personale. a spus: „Valoarea omului nu rezidă în cunoştinţe. disponibilitatea de a primi sugestii. pregătirea comună pentru procesul instructiv. devenind vocaţia funcţională.Şcoala este a doua instanţă de socializare. pentru cele educative. 2. le este preferat astăzi cel de rol. Pentru a putea răspunde atâtor cerinţe şi articula oferta sa comportamentală unor solicitări diverse. şi la concepţia după care profesorii şi elevii formează împreună o comunitate şcolară. Stima de sine. el urmăreşte să evalueze efectele intervenţiilor sale şi le ia în seamă atunci când proiectează interacţiunile următoare cu elevii. de a forma caractere. ca un factor activ în dezvoltarea armonioasă. membru în colectivul şcolii. respectului pentru realizări. apropiate celui de „chemare”. Cele trei laturi ale influenţei educative. partenerul părinţilor în sarcina educativă. Din perspectiva abordării terapeutice. el trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale. în vederea unei acţiuni convergente . 3. El se preocupă în mod special de punerea în aplicare a obiectivelor didactice. Conceptul de partener al educaţiei se referă la raporturile profesorului cu alţi factori educativi. Clasicul pedagogiei germane. Rolurile profesorului Termenilor mai vechi de meserie sau profesiune. profesorul se găseşte într-o strânsă interdependenţă cu colegii. O primă situaţie conflictuală rezultă din raporturile sale cu părinţii şi cu instituţia şcolii. Rolul de educator al profesorului. pentru sarcinile instructive şi ale tuturor profesorilor. repartizarea funcţiilor în cazul unor sarcini speciale. prin sublinierea importanţei unor sentimente precum cel de satisfacţie a reuşitei. cooperării. transmiţător de cunoştinţe şi educator. profesorul fiind obligat să-şi distribuie imparţial atenţia asupra tuturor elevilor. Rolul de profesor presupune cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică. el împarte răspunderea formării copiilor cu familia. iar profesorul trebuie să colaboreze cu toţi factorii educativi. oferite de diverse discipline. Psihologia educaţiei şi pedagogia contemporană îl încurajează pe profesor să reflecteze asupra rolului său în procesul educativ. În plus. Herbart. Abordarea executivă propune un profesor prin excelenţă executor. cognitivă şi morală a elevilor. sunt socotite condiţii esenţiale ale participării eficiente în şcoală.vor rămâne întâmplătoare atâta timp cât se rezumă la acţiuni separate şi necoordonate. Adesea. Un model construit de cercetătorii americani distinge trei roluri posibile ale profesorului. formarea independenţei de a lucra metodic şi dezvoltarea eului elevilor. să armonizeze educaţia formală cu cea nonformală şi informală. profesorul transmite valori morale şi îi asistă pe elevi în însuşirea acestora. care sunt totodată şi abordări diferite ale acţiunii pedagogice: 1. reprezentând 3 .învăţarea socială. evaluator al elevilor. etc. profesorul se găseşte în situaţii conflictuale. ci în voinţă”. Similitudinea cu rolul interpretat pe scenă de actori este explicită. presupune discuţii între profesorii de specialitate care predau la aceeaşi clasă. coleg. Nu se pot realiza o instrucţie şi o educaţie unitară prin simpla adiţionare a unor influenţe disparate. rolul jucat de o persoană de referinţă. slujindu-se de cele mai eficiente metode. cu directorii şi alţi educatori. Înainte de a transmite valori cognitive. acceptarea de către grup. E nevoie deci de un „consens”al atitudinilor şi acţiunilor pedagogice.

care se rezumă la: . să dezvolte elevilor .. Profesorul. Stările tensionale sunt inevitabile. El transmite valori. apelează. Anita E. Woolfolk menţionează următoarele: Profesorul. prezentarea materialului ca pe o confruntare între teze diferite. Soluţia e organizarea unui învăţământ educativ. Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural-educativă.specialistul se axează pe predare şi instruire unitară. alţii sunt cu precădere preocupaţi de a forma. un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. Profesorul. strategia fiind punerea sub semnul îndoielii a unor adevăruri. Profesorul. . Profesorul. Profesorii sunt puşi adesea în dificultate de două sarcini aparent diferite: pe de o parte. Profesorul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil al comportamentului elevilor. şi anume „managementul clasei”. de „educat” ca partener în relaţia comună. obiect de afecţiune. . Cel mai important conflict de rol e acela dintre transmiterea cunoştinţelor de specialitate şi calitatea de educator a profesorului. frânează.informator contra distribuitor de şanse. admonestează. ca lider: conduce un grup de elevi. ca expert al actului de predare-învăţare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învăţământ. Profesorul.model contra specialist.consensul instituţional.aptitudini critice”. ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să înţeleagă şi să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă. Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul. asigură consensul cu ceilalţi profesori. La unii predomină preocuparea pentru transmiterea de cunoştinţe. . Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea ordinii în clasă. să studieze şi să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă. Corolarul conţinutului social al acestei profesiuni constă în participarea la evenimentele şi frământările social-culturale ale timpului în care trăieşte şi ale poporului din care 4 . cu părinţii şi cu ceilalţi factori. articulând cele două tendinţe: educaţia fără instrucţie e imposibilă. ca agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor. îndrumă. sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate etc. un substitut al părinţilor.orientări de viaţă.informatorul transmite. ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasă. componenta educativă stimulează şi motivează instruirea. Profesorului îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. păstrând distanţa rece impusă de ştiinţă. ei sunt responsabili de transmiterea corectă a unei cantităţi de informaţie şi verificarea asimilării acestor cunoştinţe.partener contra examinator.partenerul sfătuieşte. curiozitatea şi dorinţa lor pentru activitatea de învăţare. ca model: prin întreaga sa personalitate. . Pe de altă parte. .examinatorul se străduieşte să fie obiectiv şi imparţial. . . Avem de a face deci cu o tensiune intra-roluri. prin acţiunile şi comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi.educatorul e preocupat îndeosebi de om. Profesorul are de-a face cu un tip special de management. Este un prieten şi confident al elevilor. exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Geissler sintetizează astfel contradicţiile îndeplinirii rolului de profesor: .modelul stabileşte şi oferă cerinţe morale.

deşi un grad redus de control e necesar pentru a asigura focalizarea discuţiilor dintre elevi pe sarcina şcolară. Mai mult. Acesta îşi limita participarea cât mai mult cu putinţă. dând naştere la manifestări de prietenie şi la confidenţe. Intervenţiile sale se constituie în strategii de control. Psihologia şcolară a oferit o confirmare empirică a acestor idei. În absenţa liderului autoritar. El nu împărtăşea copiilor planul de ansamblu al activităţilor şi nici criteriile de evaluare a performanţelor individuale sau de grup. în condiţiile locomoţiei optime a grupului spre scopul pe care şi l-a propus. Numai în măsura în care profesorul îşi continuă misiunea şi în afara cadrului profesional pe care i-l oferă şcoala poate fi considerat un educator al poporului său. îl reprezintă profesorul. a căror eficienţă s-a testat. Climatele sociale de grup induse de adulţi se deosebesc şi în ceea ce priveşte motivaţia şi productivitatea. Cele două laturi ale activităţii sale. apăreau la copii manifestări zgomotoase. dascălul nu încetează de a fi un educator şi în afara ei. copiii încetau lucrul.(Detsch şi Hornstein. în majoritatea cazurilor.defulare”. au fost conducerea autoritară. nu dincolo de un anumit prag şi instaurarea unei atmosfere relaxate de învăţare. El însă evita să ia singur decizii. invitând grupul să participe la stabilirea manierei de organizare. conducerea democratică este mai indicată. armonioase. obiective specifice şi apelând la mijloace şi forme adecvate. El afişa o atitudine prietenoasă. Una din diferenţele cele mai evidente în comportamentul grupurilor conduse astfel a fost faptul că în condiţiile conducerii autoritare. Evoluţia sa presupunea exercitarea unui control strict. relaţiile cu liderul fiind amicale. Relaţiile dintre copii sunt detensionate. în unele condiţii stilul autoritar se dovedeşte şi el util. la trecerea de la un climat autoritar la unul democratic. performanţele înalte şi acceptarea profesorului de către clasă.faire. în acelaşi cadru. irascibili. lăsându-i să hotărască ei înşişi. În celelalte grupuri nu găsim astfel de comportamente. dar prin tot ceea ce făcea. şcolară şi extraşcolară. bineînţeles. Progresul învăţământului înseamnă slăbirea controlului profesorului. de . Grupurile de copii executau aceleaşi sarcini. Experimentele lui Lewin. sugera indiferenţă şi neimplicare: ezita atunci când era pus în situaţia de a da sugestii şi evita în mod constant orice evaluare a ideilor ori conduitelor participanţilor. Dependenţa îi face pasivi. lăsând în seama copiilor toate iniţiativele. în această ipostază profesorul ne apare ca pedagog social. Când sarcina este 5 . nu numai că se presupun. în vreme ce absenţa celui democratic nu avea deloc acelaşi efect.. având ca rezultate relaţiile amiabile dintre elevi. În sfârşit. control ce poate fi mai mult sau mai puţin strâns. uneori dispuşi să-şi exprime nemulţumirea în gesturi de revoltă. dar se şi întregesc şi se completează reciproc. Desfâşurându-şi activitatea profesională în cadrul şcolii. climatul laissezfaire traduce un rol pasiv al adultului. imprimând acestei profesiuni un rol sporit în progresul general al patriei noastre. cel democratic şi cel laissez. Nici adultul care juca rolul liderului democratic nu participa prea mult la activităţi. În ceea ce priveşte schimbarea unui stil de conducere cu altul. Stilul profesorului şi bazele puterii sale Un factor important al evoluţiei climatului din clasă.face parte. Copiilor le era oferită posibilitatea de a alege de fiecare dată când solicitau un sfat cu privire la îndeplinirea sarcinii: liderul sugera cel puţin două alternative. Cele trei tipuri de conducere. 19789. realizate acum aprox. Ei aveau cunoştinţe despre toate etapele ce urmau a fi parcurse până la atingerea scopului comun. Controlul exercitat de profesor pare să se afle într-o relaţie de proporţionalitate inversă cu intensitatea interacţiunii elevilor. animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură şi cm\\za\\e al naţiunii sale. 50 de ani. urmărind. Liderul autoritar se caracteriza prin aceea că el lua toate deciziile privind organizarea grupului şi activităţile desfăşurate în grup. copiii au tendinţa de a transfera toată responsabilitatea către adult. membrii erau liberi să se asocieze cu cine doreau în vederea realizării sarcinii. pentru participarea elevilor. Lippitt şi White asupra stilurilor de conducere. Deşi. şi-au propus să constate impactul acestor variaţii asupra comportamentului de grup şi individual.

liderul se bucură de simpatia membrilor şi are puterea de a recompensa şi pedepsi. De aceea. De el depinde prefacerea travaliului în clasă într-o activitate agreabilă. într-un facilitator al interacţiunii elevilor şi într-un consultant. profesorii eficienţi sunt aceia ce ştiu să ţină o dreaptă cumpănă între controlul strâns şi exigent şi deplina libertate de decizie a clasei. El trebuie să renunţe la rolul său tradiţional şi să se transforme. în condiţiile în care şcoala se restructurează în echipe de elevi şi profesori.teaching). conducerea autoritară poate determina obţinerea unui randament excelent. 6 . desfăşuretă într-un mediu afectiv.structurată. cald şi securizant. într-un planificator al activităţilor de grup. Socotesc că numai un profesor care a reflectat asupra rolului său şi care deţine cunoştinţe psiho-pedagogice poate deveni protagonistul acestei reforme. să facă din acesta un puternic catalizator al interacţiunii dintre elevi. După cum de el depinde introducerea perspectivei interdisciplinare şi răspândirea practicii predării în echipă (team. El este cel care trebuie să înveţe să-şi alieze computerul în acţiunea educativă. Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->