P. 1
V Bunurile Regim Comercial T

V Bunurile Regim Comercial T

|Views: 194|Likes:
Published by Pop Iuliu Alin

More info:

Published by: Pop Iuliu Alin on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

CAPITOLUL I FONDUL DE COMERŢ SECŢIUNEA I Noţiuni generale privind fondul de comerţ Legea nu defineşte fondul de comerţ.

Există o singură referire legală ce foloseşte această expresie: art. 21 lit. a din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, unde se vorbeşte despre operaţiunile ce au ca obiect fondul de comerţ – „ donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ”. Legea nr. 99/1999, Titlul VI, în art. 10 alin. 3, garanţia reală mobiliară poate avea ca obiect şi fondul de comerţ. De asemenea, Legea nr. 11/1992 privind combaterea concurenţei neloiale, în art. 1 1 lit. c, defineşte fondul de comerţ astfel: constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale. Separat de asta, Codul Comercial 1938, reglementează actele juridice privind fondul de comerţ1. Noţiunea, caracterele, elementele şi natura sa juridică au fost precizate de doctrină. S-a arătat că2, orice activitate comercială obligă pe întreprinzătorii, persoane fizice ori juridice să utilizeze anumite instrumente, din cele mai variate, care să-i ajute să-şi realizeze scopul economic propus. Aceste lucruri, instrumente ale exerciţiului comerţului sunt separate din punct de vedere economic, prin destinaţia lor de celelalte bunuri ce intră în patrimoniul comerciantului. Teoria fondului de comerţ nu încalcă principiul unităţii patrimoniului înscris în art.1718 Cod Civil deoarece “acest patrimoniu are numai o valoare economică, nu şi o valoare juridică, independentă de voinţa titularului său”3. Definiţia Fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei, şi implicit obţinerii de profit4 .
P.Demetrescu,I.L.Georgescu, Codul Comercial “Carol al II-lea”. Raportul Consiliului Legislativ. Comentarii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1940; P.Poruţiu, Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial, Sibiu, 1943. 2 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p. 119; I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 515-516; P.Poruţiu, Tratat de drept comercial, vol.I, Cluj, 1946, pag.352. 3 I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, p.515. 4 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p.119; O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.164; O.Căpăţână, Caracteristici generale ale societăţilor comerciale, articol, Dreptul nr.9-12/1990, p .23.
1

1

Alături de fondul de comerţ pot există din punct de vedere economic şi alte fonduri: fonduri ale meşteşugarilor, fonduri ale persoanelor care desfăşoară activităţi libere (arhitecţi, medici, avocaţi).Ca să vorbim despre existenţa unui fond de comerţ trebuie ca activitatea căreia îi sunt afectate bunurile să fie comercială. Exploatarea acestor bunuri trebuie să fie făcută de un comerciant ce urmăreşte atragerea de clientelă şi obţinerea unui profit economic, patrimonial. Fondul de comerţ şi intreprinderea Noţiunea de intreprindere se foloseşte mai rar de dreptul pozitiv. Art.3 C. com. enumeră, spre exemplu, tipurile de intreprindere care sunt considerate acte obiective comerciale – „Orice întreprinderi de furnituri; întreprinderile de spectacole publice; întreprinderile de comisioane, agenţii şi oficiuri de afaceri; întreprinderile de construcţii; întreprinderile de fabrici, de manufactura şi imprimerie; întreprinderile de editura, librarie şi obiecte de arta, când altul decât autorul sau artistul vinde” Această noţiune o întâlnim frecvent în ştiinţele economice. Intreprinderea este definită, în general, ca ansamblul tuturor elementelor materiale şi umane grupate şi organizate de comerciant, persoana fizică ori juridică, pe riscul său în vederea obţinerii unui produs destinat schimbului1. Ea se constituie ca un organism economic ce are ca scop obţinerea de profit şi care presupune, în mod obligatoriu combinarea factorilor productivi- natura, capital, munca- în aşa fel încât să producă rezultate economice şi riscul pe care intreprinzatorul şi-l asumă. Numai activitatea economică, sistematică şi complexă, în întregul său , organizată (nu şi actele izolate), cu scopul de a aduce un câştig poate fi considerată intreprindere. Evident că, conceptul de intreprindere a evoluat în timp2. Concepţiile mai noi evidenţiază funcţiile sociale ale intreprinderii, de a promova un echilibru între interesele divergente ale intreprinzatorului ce-şi asumă riscul acţiunii, ale salariaţilor şi ale clienţilor3. Vedem, astfel că fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri cuprins într-o intreprindere comercială, adică într-o structură economică ce are ca scop efectuarea de acte de comerţ de către intreprinzătorul comerciant. Deci, avem de a face cu două noţiuni distincte4 . Sfera noţiunii de intreprindere cuprinde şi pe cea a noţiunii de fond de comerţ. Adică, structura globală a intreprinderii include ca parte componentă şi fondul de comerţ 5.

A.Jauffret, Manuel de droit commercial,L.G D.J.,1982,p.77 Pentru precizări suplimentare a se vedea: O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.169; D.Gălăşescu, Pyk, Drept Comercial, Bucureşti, 1948, p.350; I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. .241-253; C.Petrescu Ercea,Curs de drept comercial,Cluj, 1948, vol.I, pag.73. 3 O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.170 4 Există opinii foarte diferite în legătură cu corelaţia dintre cele două noţiuni. Pentru date suplimentare a se vedea : I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti.,vol.I, p.252; E.Cristoforeanu, Introducere în studiul juridic al intreprinderilor comerciale, Pandectele romane , 1942, IV, p.18. 5 O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.172
2

1

2

SECŢIUNEA a II-a Natura juridică a fondului de comerţ In doctrină s-au emis diferite teorii în legătură cu natura juridică a fondului de comerţ. S-a căutat să se dea răspuns unor întrebări: care este regimul juridic al ansamblului bunurilor căruia comerciantul îi atribuie o destinaţie economică precisă?; cum se explică faptul că ansamblul are un regim juridic diferit de cel al componentelor sale? a) Teoria personificării fondului de comerţ Se apreciază că fondul de comerţ devine el însuşi subiect de drept, distinct de persoana comerciantului. El se detaşează de intreprinzător, are drepturi şi datorii, patronul nefiind decât un reprezentant al fondului. Această concepţie contravine principiului înscris în art.1718 Cod Civil privind unitatea patrimoniului. O persoană nu poate avea decât un singur patrimoniu, cu care răspunde pentru toate obligaţiile asumate, civile şi comerciale1. b. Teoria universalităţii de drept Fondul de comerţ este văzut ca o universalitate juridică, universalitate ce presupune implicit un patrimoniu autonom, cu drepturi şi obligaţii distincte de drepturile şi obligaţiile civile2. Văzut ca universalitate de drept fondul de comerţ “ar proceda după modelul universalităţilor consacrate de legiuitor cum este patrimoniul falitului, un activ si un pasiv propriu în conexiune indisolubilă, adică ar fi echivalentul patrimoniului general “3. Dobânditorul unei asemenea universalităţi ar fi continuatorul succesorului său şi trebuie să plătească datoriile acestuia. Adică, fondul de comerţ ar cuprinde şi datoriile, idee cu consecinţe neacceptabile în momentul în care fondul de comerţ ar fi înstrăinat ori gajat. Ideea este neproductivă deoarece nimeni nu este interesat să cumpere datorii4. Mai mult, acceptarea acestei concepţii ar duce la ideea că un comerciant titular de mai multe fonduri de comerţ ar avea mai multe patrimonii. c) Teoria universalităţii de fapt Fondul de comerţ ar fi o universalitate de fapt creată prin voinţa intreprinzatorului. Universalitatea de fapt este văzută ca un complex de bunuri, o asamblare de lucruri, a bunurilor individuale. Această asamblare se realizează numai prin voinţa comerciantului care desprinde din patrimoniul său o cantitate de bunuri şi cărora le dă o destinaţie şi o unitate. Izvorul universalităţii de fapt este numai voinţa proprietarului (această spre deosebire de universalităţile legale pe care legea le crează şi le stabileşte natura juridică) 5, care unifică masa amorfă de bunuri ce formează fondul de comerţ într-o entitate nouă. Ideea are semnificaţie practică deoarece în acest caz fondul de comerţ poate fi vândut, gajat, închiriat, grevat de sarcini6.

St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, pag. 121; I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 522 2 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p. 121 3 I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 524 4 Acest fenomen se observă în mod pregnant în procesul actual de privatizare. Eventualii investitori nu sunt dispuşi să cumpere fondurile de comerţ în care se includ şi datoriile. 5 Exemplu de universalitate legală: succesiunea sub beneficiu de inventar. 6 H.et J.Mazeaud,Lecons de droit civil,vol.II,Paris,1960,p.296.

1

3

D.487.III. p. Jurisprudenţa generală. De aici rezultă că.G D. vol.Perju. Cas.28. Dreptul 8/1994. 1946. Se evidenţiază însă ideea că avem de a face cu o creaţie intelectuală ce constă în îmbinarea elementelor ansamblului în aşa fel încât să se atragă clientela. d) Teoria patrimoniului de afectaţiune Fondul de comerţ a fost calificat şi ca un patrimoniu de afectaţiune. Georgescu.283/1930.Jauffret.D. Fondul de comerţ ar fi un bun asupra căruia se exercită un drept de proprietate incorporală similar cu dreptul de proprietate asupra creaţiei intelectuale3 Spunem că este o ficţiune juridică deoarece se consideră că titularul fondului de comerţ este titular şi asupra unor bunuri corporale. Paris 1902. dreptului muncii. Manuel de droit commercial. dreptului familiei şi contenciosului administrativ.Cărpenaru. 1 D. cu regimuri juridice bine conturate). diferit de elementele ce îl compun.1982.U. s-a spus că 5 fondul de comerţ este: 1) Un bun unitar. Cas. fie în componentele sale când fiecare element îşi păstrează regimul juridic obişnuit. Din acest motiv majoritatea autorilor o acceptă. Evident că trăsăturile acestui drept special nereglementat de vreo lege au fost scoase în evidenţă de doctrină. vol..D.C. citată de I.I. în cadrul celorlalte bunuri (deoarece Codul Civil nu recunoaşte decât existenţa bunurilor mobile şi imobile. ea nu explică totuşi natura juridică a fondului de comerţ ci se mărgineşte să facă o simplă constatare. 83 7 S-a susţinut şi (în mod izolat) că este un bun imobiliar: P.L. Universul Juridic. Bucureşti. Drept Comercial Român. a unei evicţiuni8 .Cărpenaru.L. drept ce trebuie apărat ca atare. 108 5 I. Or. Bucureşti. vol.L. p. pag.c.228. pag. revăzută şi adăugită. p. calitatea de universitas facti a fondului de comerţ dă naştere la dificultăti privind stabilirea locului acestui bun.S.Deşi teoria universalităţii de fapt a fost recunoscută de practică 1 . S-a formulat şi teza că fondul trebuie privit ca un drept de clientelă ce conferă titularului un monopol de exploatare4. primind protecţia legală specifică a ansamblului. chiar dacă nu există clauza expresă în acest sens. poate fi gajat şi că poate fi executat silit după regulile executării silite a bunurilor mobile7 . In caz de înstrăinare a fondului înstrăinătorul nu poate face concurenţa dobânditorului. Bucureşti. pag. 2007. Revista drept comercial 1930.64-66. 2) Un bun mobil6. 1946. p..1462/1930. El nu are toate caracterele dreptului de proprietate definit de Codul civil şi nici toate particularităţile drepturilor intelectuale prevăzute de legi speciale. Bucureşti.J. Drept comercial român. 1930. 8 D. 1993. 2 I. articol.277/46. 3 St.I. Această teorie reprezintă în esenţă o reluare în alţi termeni a ideii de universalitate juridică. Practică judiciară în materie comercială. Drept Comercial Român. 1998. Comerciantul poate considera ansamblul bunurilor destinate activităţii sale comerciale fie ca un singur bun.Georgescu în Drept Comercial Român. pentru că majoritatea componentelor sale sunt bunuri mobile. Ediţia a VII-a. In această ipoteză transmiţătorul garantează pentru vicii şi evicţiune precum vânzătorul unui bun mobil. 121 4 Pentru precizări. Essai d’une theorie generale de l’obligations. p.I.148. p.Saleille. 525 6 A. în materiile dreptului comercial. pp.C. Separat de asta. Astfel. 4 . Cas. e) Teoria proprietăţii incorporale. Această concepţie creează o ficţiune juridică simplă şi cu consecinţe practice. 525. destinat realizării unui scop (exerciţiul comerţului)2. a se vedea St.I. continuarea comerţului de către înstrăinător cu aceeaşi clientelă are semnificaţia unei tulburări de folosinţă. Sinteza teoretică şi de practică judiciară a instanţelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava.

Costin.10.bunurile cuprinse în ansamblu îşi păstrează individualitatea şi regimul juridic şi pot fi considerate ca atare de titularul fondului sau de terţi. asemenea dezbateri scot în evidenţă câteva reguli de bază care fundamentează folosirea de către practicienii dreptului comercial a acestui concept2: . . 1980. Este posibilă cel mult o enumerare exemplificativă. Bucureşti.ansamblul poate fi privit şi ca un bun unitar. Buureşti. altele necorporale care nu pot fi enumerate în totalitate. . 5 . sunt incorporate printr-o ficţiune juridică în cele esenţiale. definirea ca bun mobil a ansamblului face ca operaţiunile asupra imobilelor contopite în masa fondului să fie considerate operaţiuni comerciale. 1 D. Curs de drept comercial. fondul de comerţ nu are o alcătuire omogenă şi nu este stabil ca un bun imobil. Bucureşti. . ce urmează regulile derogatorii ale dreptului comercial.797. 3 M. . vol.Petrescu Ercea. Totuşi. Dictionar de drept civil. p. Mai mult. 1948.I.Dacă fondul de comerţ cuprinde şi imobile (este de precizat că literatura juridică românească acceptă fără rezerve teza potrivit căreia imobilele destinate exerciţiului comerţului. 3) Este un bun incorporal. Ursa. El este compus din elemente diferite.L.c.III. 517 2 R. Concluzii Numeroasele discuţii teoretice cu privire la natura juridică a fondului de comerţ au mai mult semnificaţia unui exerciţiu intelectual de explicăre a creaţiei practicii şi mai puţine consecinţe juridice. aceste din urmă indicând regimul juridic al întregului3 . fondul de comerţ nu are o alcătuire stabilă. p. 1996.Petrescu. dacă titularul fondului este şi proprietarul imobilelor fac parte din fondul de comerţ1 . în cazul fondului de comerţ nu se aplică regulile înscrise în art. 4 C. M. p. 1946. Ca o consecinţă a acestei caracterizări deducem că dacă fondul este vândut succesiv la mai multe persoane dobânditor va fi primul cumpărător chiar dacă următorul are posesia fondului.I. unele corporale. Elementele disparate.Muresan.N.Georgescu.. Totuşi.în principiu.regimul juridic al ansamblului îl dau elementele cele mai numeroase ce alcătuiesc fondul de comerţ. 909 Cod civil privind prescripţia instantanee. Totuşi. vol. Justificarea teoretica a acestui procedeu poate fi găsită în teoria accesiunii. p. I. Revista de drept comercial 935. p. Drept Comercial Român. Drept comercial roman. mai puţin importante. Cluj.această asociere făcute în scopul dobândirii de clientelă şi implicit de câştig are semnificaţia unei creaţii intelectuale care trebuie ocrotită invocând principiile dreptului privat.158.3/1934 Cas.131. el are permanent câteva elemente definitorii care diferenţiază un fond de comerţ de alte fonduri economice chiar dacă aparţin aceleiaşi persoane4 SECŢIUNEA a III-a Elementele fondului de comerţ Precizări Aşa cum am arătat.fondul de comerţ este o asamblare făcută numai prin voinţa intreprinzatorului pe criterii economice. de bunuri eterogene sub aspectul regimului lor juridic. urmărirea şi transmisiunea se face respectând reglementările privind circulaţia imobilelelor.

precum şi executarea silită a lor urmează regulile dreptului comun.1982. 3 Demetrescu P. Bucureşti. cu toate aceste obiecţiuni se admite că mărfurile fac parte din fondul de comerţ deoarece soluţia este în favoarea creditorilor şi a creditului în general3. drepturile asupra brevetelor de invenţii.D. 109 6 .Vivante. 1940.L. p.Codul Comercial “Carol al II-lea”.L. Bucureşti. 31 5 În sens contrar: A. mărfurile trebuie socotite ca element component în afară de stipulaţie contrară4.Cartea Româneasca.Jauffret.Unele din ele. dacă este proprietarul lor5.Nu toate elementele componente au aceeaşi semnificaţie juridică. drepturile asupra denumirilor de origine şi a indicaţiilor de provenienţă.. Ori de câte ori se face referire la fondul de comerţ ca ansamblu de bunuri.. 1928. etc6. 83 6 I. Drept Comercial Român. Georgescu I. Bucureşti. In general. mobilier. Bucureşti. Principii de drept comercial. Drept Comercial Român. se admite că materiile prime destinate prelucrării. 1998.Cărpenaru.p. Iaşi. mai degrabă rezultatul sau obiectul activităţii ce o desfăşoară. Ed. 7 St. mărfurile nu pot fi gajate deoarece această operaţiune ar bloca derularea normală a activităţii comerciale. drepturile asupra emblemei sau a altor semne distinctive. drepturile asupra clientelei. etc. aparatură. Ele. a) Bunurile mobile corporale cuprind bunurile materiale ce servesc la exploatarea fondului (utilaje. Ele sunt calificate a fi drepturi privative deoarece conferă titularului dreptul exclusiv de a le exploata în condiţiile stabilite de lege7. Comentarii. 1992.Cartea Româneasca.J. 109 C. Raportul Consiliului Legislativ.127.. Manuel de droit commercial. prin natura lor nu sunt instrumente pe care comerciantul să le destineze exerciţiului profesiunii sale ci. de comerţ si de serviciu. pe care le considerăm esenţiale. Georgescu I.Codul Comercial “Carol al II-lea”. precum şi mărfurile. maşini.D.Turcu. materiile prime şi mărfurile. acesta (imobilul) suferă o transformare a naturii lui juridice. drepturile de autor. b) Bunurile imobile. Totuşi. Această apreciere are o singură consecinţă practică semnificativă: faptul de a considera operaţiunea cu un imobil cuprins într-un fond de comerţ ca o operaţiune comercială. In lipsa unei reglementări exprese. Mai mult.227. pag. constituind obiectul comerţului.p.G D. fac parte din fondul de comerţ1 In legătură cu cuprinderea mărfurilor s-au exprimat rezerve2.Cărpenaru. 30 4 Demetrescu P. drepturile asupra mărcilor de fabrică. Teoretic prin cuprinderea unui imobil în fondul de comerţ. 1940. Elementele corporale Din această categorie fac parte bunurile mobile corporale şi bunurile imobile. Mărfurile sunt bunuri mobile corporale destinate a fi vândute. Dreptul afacerilor. 1998. In general doctrina şi practica admit că imobilele de care comerciantul se foloseşte în activitatea sa fac parte din fondul de comerţ. Raportul Consiliului Legislativ.. Elementele incorporale Sunt considerate elemente incorporale drepturile asupra numelui comercial (firmei). pag.. Bucureşti. drepturile de proprietate industrială. dau însăşi caracterizarea juridică a fondului de comerţ. transmiterea dreptului de proprietate asupra lor când transmisiunea se face printr-o operaţiune ce vizează fondul de comerţ. Ed.L. Comentarii.). p. p. 1 2 St.

sau după caz. Bucureşti. universitar. Fiecare denumire trebuie să aibă suficiente elemente de noutate care să le deosebească de alte nume comerciale. exprimă puterea titluarului de a exploata exclusiv o sursă de venituri determinată1. 1 I. Potrivit art. tehnică). Pentru înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului. Ea (protecţia). 39 alin.45 Legea nr. pag. universitate. Acest tip de protecţie juridică asigură iniţiativei şi spiritului intreprinzător al comerciantului o forţă economică evaluabilă în bani. Dacă actul de tulburare se realizează prin înmatricularea numelui se poate cere prin instanţă radierea. respectiv al municipiului Bucureşti. Este reglementată de Legea nr. Georgescu. Drept Comercial Român. Insă. şcoală. şcolar. Inmatricularea cu rea-credinţă a unei firme ce poate produce confuzie în paguba titularului legitim poate realiza conţinutul infracţiunii speciale de concurenţă neloială (art. 3. a) Numele comercial (firma). 30 alin. Totusi. 1. sau derivatele acestora ori sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. 26/1990 privind registrul comerţului. 11/1991 privind concurenţă neloială). este interzisă înscrierea unei firme care conţine următoarele cuvinte ori derivatele acestora: ştiinţific. uzurpare a unei producţii necorporale intelectuale cu o eventuală valoare economică. 524 7 . dispune: „Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comeţului”. se fundamentează pe reputaţia comerciantului şi se bazează pe superioritatea produselor şi a organizării muncii sale.In teorie s-a arătat că dreptul privativ nu se exercită asupra unui bun corporal ci. academic.L. „Firma este numele. Articolul 30 alin. Faptul înmatriculării conferă titularului un drept exclusiv şi absolut de folosinţă asupra firmei. Dreptul privativ oferă mijloacele prin care se înlătură orice tulburare.I. vol. înscrierea unei firme care conţine cuvintele naţional. 1946. institut. ştiinţifică. i se poate impune să adauge suficiente elemente care să-l distingă şi să evite confuzia. Firma (numele comercial) se înmatriculează în registrul comerţului în mod obligatoriu. printr-o acţiune ce tinde să înlăture orice tulburare ce vine din partea terţilor. Avem de a face astfel cu un drept absolut asemănător cu dreptul de proprietate în sens clasic care oferă prerogativa folosinţei (ius utendi) şi a dispoziţiei (ius abutendi). denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează”. Dacă acest drept este încălcat prin utilizarea unui nume comercial ce produce confuzie. 4. Potrivit art. Se interzice înmatricularea unui nume comercial care poate să creeze confuzie între comercianţi. român. acest drept nu va fi apărat printr-o acţiune în revendicare propriu-zisă ci. clientela ori o creaţie intelectuală (artistică. Oficiul registrului comerţului are obligaţia să refuze înscrierea unei firme ce nu conţine suficiente elemente de individualizare. De asemenea. El conferă acele prerogative prin care se poate apăra o intreprindere proprie. în circumscripţia teritorială în care a fost stabilit sediul social. academie. Este un element de individualizare asemănător numelui persoanei fizice. nu poate fi interzis unui omonim să exercite comerţul sub nume propriu însă. titularul poate cere instanţei să-l oblige pe uzurpator să înceteze actele de tulburare şi să plăteasca despăgubiri.

41 din Legea nr. 41 alin. Băcanu.D. Există libertate deplină în alegerea emblemei: o figură grafică. o îmbinare de culori. 111 I. 1998. 3 I. art. ca dreptul de proprietate. 29/1990 rămân aplicabile. 29/1990 dispune. De aici. Art. p. 1992.30 al. Drept Comercial Român. 1 St. societăţi în nume colectiv ori comandită simplă. 26/1990 defineşte emblema ca fiind semnul ori denumirea ce deosebeşte un comerciant de altul cu acelaşi fel de activitate. pentru acelaşi fel de comerţ. care cuprinde numele unui comerciant persoană fizică sau al unui asociat al unei asociaţii familiale. El are un caracter real (se exercită fără intervenţia activă a altor persoane) şi absolut (opozabil tuturor)2.2 din Legea nr.că firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată. Ea va asigura un supliment de individualizare faţă de numele comercial şi nu este obligatorie. etc. În cazul în care firma unei societăţi cu rsăpundere limitată cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi. astfel cum le-am definit mai înainte. cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor. emblema poate fi transmisă separat de fondul de comerţ. 1998 2 8 .Turcu. rezultă că acest drept poate fi înstrăinat. Nu există obligativitatea înscrierii emblemei în registrul comerţului. pag. Concluzia se impune câtă vreme legea nu prevede ca în cazul firmei posibilitatea de transmitere numai împreună cu fondul de comerţ. 29/1990: Dobânditorul cu orice titlu al unui fond de comerţ va putea să continue activitatea sub firma anterioară. Iaşi. un simbol. un animal. c) Clientela şi vadul comercial Aceste noţiuni nu sunt definite de lege. Totuşi. precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. Păstrarea firmei precedente este permisă societăţii pe acţiuni. în comadită pe acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată.227. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Este un atribut de identificare în activitatea comercială3.Cărpenaru. dispoziţiile art. 42 din Legea nr. Ele au mai mult o semnificaţie economică. Din punct de vedere practic emblema trebuie să fie suficient de sugestivă încât să atragă atenţia şi. fără cerinţa menţionării raportului de succesiune. legea prevede în art. Noi îl includem în categoria drepturilor privative. Dreptul afacerilor. b)Emblema. Dreptul asupra emblemei are toate caracterele juridice enunţate când am făcut referire la dreptul asupra numelui comercial. Totuşi. Singura cerinţă ce o impune legea este că ea trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului. implicit clientela. o denumire fantezistă. Bucureşti. 1 din Legea nr. De aici rezultă că registrul comerţului nu trebuie să cerceteze elementele de noutate ale emblemei şi să refuze înscrierea.Dreptul exclusiv asupra firmei este patrimonial şi este calificat ca fiind un drept de proprietate incorporală1. Consacrarea ideii că ele aparţin fondului de comerţ imprimă noţiunilor şi un conţinut juridic al cărui regim încercăm să-l definim. Firma şi emblema comercială.

nr. Normele dreptului comun nu oferă o reglementare care să acopere şi un astfel de raport social. active şi pasive pentru a se apăra împotriva celor care-l tulbură în exerciţiul normal al activităţii sale. 1992. să se abţină de acte tulburătorii. pentru a-şi proteja interesele economice legate de clientelă şi vadul comercial. Are un caracter nedeterminat. Drept comercial român.166. Universul Juridic. p.D. 1991. Se pune problema dacă comerciantul are un veritabil drept la clientelă si care este izvorul legitimării sale. iar pe de altă parte de elemente organizatorice (priceperea în realizarea reclamei. clientela are valoare economică. Drept comercial român. Ediţia a VII-a. iar pe de altă parte. deoarece dă stabilitate raporturilor sale juridice şi asigură în mod constant vânzarea de mărfuri şi servicii. Ea (clientela). Din acest motiv ele sunt analizate împreună din punct de vedere juridic. Dreptul afacerilor. clientela este principalul factor de prosperitate a comerciantului. Ediţia a VII-a. Bucureşti. 2007. Ediţia a VII-a. Vadul comercial este definit ca fiind aptitudinea fondului de comerţ de a atrage publicul3 La realizarea acestei finalităţi concură mai mulţi factori ce ţin. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. p. Comerciantul este interesat să menţină mereu trează atenţia consumatorilor de mărfuri şi servicii şi să înlăture orice acte care l-ar despărţi de clienţii săi indiferent de forma în care se produc manifestările tulburătorii. revăzută şi adăugită.D. 10-12 3 O. vânzare ce-i aduce profit. Universul Juridic.Inţelegem prin clientelă toate persoanele fizice şi juridice care apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant pentru procurarea celor necesare1. sediul. p. Regăsim în această schemă caractere specifice ale drepturilor reale.236-238 5 Pentru amanunte a se vedea St. Găsim o astfel de precizare normativă în Legea nr.Cărpenaru. Din punctul de vedere al comerciantului. Drept comercial român. 1 2 St. Mai mult. Iaşi. promptitudinea serviciilor). din punct de vedere economic.Cărpenaru. 5/1998. în Revista de drept comercial. St. Clientela şi vadul comercial nu pot fi separate. pe de o parte de elemente obiective (locul unde este situat magazinul. Clientela comercială. numai că “bunul” în legătură cu care se exercită prerogativele nu este un lucru determinat. Deci. Căpăţână. corporal. Pe de o parte. In esenţă.Cărpenaru.Căpăţână. 127-128 9 . p. 127 O. p. este alcătuită dintr-o diversitate de persoane. 2007. Deci. Definirea conţinutului juridic al dreptului pe care comerciantul îl are asupra clientelei şi vadului comercial nu poate fi realizată numai prin utilizarea terminologiei dreptului comun. prerogativele sale de subiect activ se adresează tuturor. revăzută şi adăugită. 2007. neorganizat şi variabil2. Doctrina a exprimat puncte de vedere diferite cu privire la relaţia dintre clientelă şi vadul comercial4. s-a reţinut că ele sunt două feţe ale aceluiaşi fenomen economic.D. p. localul). este interesat să nu fie împiedicat să-şi mărească numărul de cumpărători şi să nu fie împiedicat să obţină realizarea acestui deziderat.Turcu. Societăţile comerciale. calitatea mărfurilor. clientela constă în realizarea faptică a potenţialităţii pe care o reprezintă vadul comercial. cărora li se pretinde să aibă o anumită conduită negativă. Este important să observăm prerogativele pe care comerciantul le are. Indepărtarea clientelei semnifică micşorarea vânzărilor şi implicit micşorarea cifrei de afaceri şi a câştigului. au fost considerate ca elemente distincte aflate într-o permanentă corelaţie5. Universul Juridic. Din punctul de vedere al practicii aceste teorii prezintă mai puţină importanţă. conform legii. 127 4 I. revăzută şi adăugită. de elemente subiective (atitudinea personalului faţă de potenţialii cumpărători).

I. ocrotirea unei potenţialităţi ce rezultă dintr-o activitate organizatorică de creaţie intelectuală. Toţi comercianţii şi numai comercianţii. izvorul obligaţiei constând într-un fapt ilicit cauzator de prejudicii (art. 8 3 L. Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală. pe durata valabilităţii acestuia. Ada Petrescu. desenele şi modelele industriale.L. ce duce la rezultate economice. 1923. Succesiunile.O. comerciantul este legitimat activ să ceară prin instanţă oricui să respecte sarcinile unei obligaţii de a nu face ceva. ne obligă să vorbim despre existenţa unui drept privativ în sensul indicat mai înainte.28/1967 privind mărcile de fabrică. Bucureşti. Din punct de vedere juridic le calificăm a fi drepturi privative. 212 /1991. eliberat de OSIM.64/1991 privind brevetele de invenţii. p. un drept exclusiv de exploatare. dreptul la foloasele patrimoniale corespunzătoare4.c. vol.Mai mult. M. Bucureşti. 405 /1922. revăzută şi adăugită.O. L. în alt mod a operei şi. 544 Yolanda Eminescu.998 C. Cărpenaru.114/1967. 17.60/1996. 1987. D. Titularul fondului de comerţ în calitate de dobânditor are dreptul să le folosească şi să le culeagă beneficiile patrimoniale în condiţiile prevăzute de normele speciale. denumirile de origine. Tratat de proprietate industrială. Opozabilitatea erga omnes.Cărpenaru. Pandectele romane.III.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe acestuia. M. în sensul precizat. în consecinţă. Din aceste caracteristici putem deduce apoi consecinţe practice1. Doctrina este unanimă în a considera în prezent că drepturile de creanţă şi obligaţiile nu fac parte din fondul de comerţ. Intâlnim aici aceleaşi caracteristici ale drepturilor incorporale specifice dreptului exercitat asupra fondului de comerţ. apelând la proceduri diferite (civile sau penale). în calitate de dobânditor al drepturilor patrimoniale de autor. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Dacă există vreo pagubă se pot obţine despăgubiri. să impună încetarea oricărui act tulburător. de reprezentare sau folosire. un drept privativ. Ele pot fi ocrotite fie separat. incorporal. L. Bucureşti. know-how-ul.Comerciantul tulburat în exerciţiul normal al activităţii sale poate cere instanţei. 129. Dreptul de proprietate industrială. d) Drepturile de creaţie intelectuală Avem în vedere drepturile de proprietate industrială cât şi drepturile de autor (invenţii. fie o dată cu fondul de comerţ dacă sunt cuprinse în ansamblul acestuia. mărcile de fabrică de comerţ şi de serviciu. indicaţiile de provenienţă. Tipografia Universităţii Bucureşti. 50-52 5 Practica veche a considerat la un moment dat că fondul de comerţ este o universalitate de drept şi a cuprins şi datoriile. III.D. vol.Civ). Aceste drepturi fac parte din fondul de comerţ şi sunt reglementate prin legi speciale3.O. Drept Comercial Român. Ediţia a VII-a. St. 1982. Observăm deci. 4 St. Mihai. pag. Totuşi. 1946. interzis.Cas. că obiectul dreptului ocrotit în persoana comerciantului este un bun necorporal faţă de care toţi comercianţii au obligaţia să se abţină să săvârşească anumite acte pe care normele le indică a fi interzise. neindividualizaţi sunt obligaţi să se abţină să săvârşească actele considerate interzise. p.33 10 . L. e) Drepturile de autor Titularul fondului de comerţ. dreptul asupra clientelei şi vadului comercial este absolut. Fondul de comerţ nu este o universalitate juridică şi nu poate cuprinde toate elementele active şi pasive ale patrimoniului comerciantului5. 1971. Drept comercial român. f) Regimul creanţelor şi datoriilor ce fac parte din patrimoniul comerciantului. Deci. Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate prin brevetul de inveţie. Georgescu. Editura Academiei. p. 2007. Creaţii noi. Universul Juridic. în compunerea fondului de comerţ trebuie să intre anumite creanţe si obligaţii legate 1 2 I. p. D. normele indică conduita interzisă. Altfel spus.I. şi conferă titularului său. are dreptul de reproducere şi difuzare. orice creaţie ştiinţifică şi artistică)2. B. de comerţ şi de serviciu.

Bucureşti. 14-15 din Legea 1 R. El asigură conducerea. Or. pag. Dacă fapta constituie infracţiunea de concurenţă neloială. în funcţie de natura corporală ori necorporală a părţii din ansamblu. De asemenea.c.160/1996.c. SECŢIUNEA a IV-a Apărarea fondului de comerţ Caracterizarea fondului de comerţ ca fiind un bun mobil ne îndreaptă spre ideea că fondul poate fi apărat prin acţiunea în revendicare. 1998. Drept comercial roman. Acele tulburări ce constituie acte de concurenţă neloială intră sub incidenţa reglementărilor Legii nr.D. 1996. fondul de comerţ cuprinde drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele de muncă ale persoanelor ce lucrează utilizând elementele fondului de comerţ. Numele colaboratorilor ce au puteri de administrare trebuie făcute publice prin registrul comerţului.J. St.S. se pot utiliza acţiuni în pretenţii prin care se solicită repararea pagubelor produse urmare a actelor tulburatorii. p.71.Dreptul 3/1996.93. statul ca titular al acţiunii penale va trage la răspundere penală pe tulburător în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.direct. energie.S. pentru ocrotirea acestuia nu se poate utiliza acţiunea în revendicare deoarece fondul de comerţ este şi un bun incorporal asupra căruia titularul are drepturi privative ce conferă puteri exclusive de exploatare.D.. 116 2 D. nemijlocit de alte elemente ale fondului1.Petrescu. telefon etc).p. 11/1990 privind combaterea concurenţei neloiale.p.C. Cel tulburat va putea utiliza procedurile prevăzute de această lege şi să ceară încetarea tulburării şi recuperarea eventualei pagube. el încasează beneficiile şi el suportă pierderile. Drept Comercial Român.Carpenaru. Nimic nu împiedică însă pe comerciant să-şi apere separat fiecare element component al fondului sau prin acţiunile recunoscute de lege. Prin ele se tinde să se înlăture tulburările aduse fondului şi elementelor componente ale acestuia. 11 . De asemenea.156. singur sau cu ajutorul colaboratorilor. vătămată.J.C. El îşi asumă responsabilitatea exploatării. Practica a consacrat ideea că drepturile şi obligaţiile ce rezultă din închirierea magazinului fac parte din fondul de comerţ deoarece localul este un element esenţial ce atrage clientela2. Textul art. Bucureşti. Aceste drepturi şi obligaţii se vor transmite o dată cu fondul de comerţ.451/1995. Lor li se vor aplica dispoziţiile acestei legi.Revista de drept comercial 9/1996. acţiunea în revendicare foloseşte pentru apărarea drepturilor ce se exercită în legătură cu bunuri corporale. SECŢIUNEA a V-a Exploatarea şi gestionarea fondului de comerţ Cel mai adesea fondul este exploatat şi gestionat de către proprietarul însuşi. Ne referim la drepturile de creanţă şi obligaţiile ce rezultă din contractul de închiriere a sediului magazinului şi din contractele obişnuite de furnitură (apă. Totuşi.. Apărarea fondului de comerţ se realizează prin acţiuni specifice. dată fiind legătură lor indisolubilă.

ea are anumite particularităţi ce rezultă din natura juridică specială a bunului ce constituie obiectul operaţiunii. poate fi grevat de un uzufruct2. Totuşi. El va fi resposabil în faţa proprietarului în condiţiile contractului de muncă sau de mandat. Subsecţiunea a II-a . este greu de închipuit o exploatare şi o gestionare a unui fond comercial distinctă de exploatarea şi gestionarea unei societăţi comerciale. 26/1990 ca acest contract 1 2 St.Jauffret.1982. 1998. Nimic nu impiedică pe proprietar să încredinţeze gestionarea fondului unui terţ. al exploatării fondului. in condiţii prestabilite prin contract. Manuel de droit commercial. în principiu prin orice mijloc de probă. Legea nu prevede expres aceste posibilităţi însă deducem regula din principiul mai general al libertăţii actelor juridice. pag. Drept Comercial Român. In principiu această vânzare este supusă regulilor vânzării comerciale. Precizări Fondul de comerţ poate face obiectul unor operaţiuni juridice foarte diferite. Totuşi fiind necesară înregistrarea la registrul comerţului se impune redactarea actului în forma scrisă. condiţie ad probationem. Comerciantul va rămâne în acest caz proprietarul.nr. el exercitând comerţul pentru altul1. In acest din urmă caz proprietarul păstrează riscul afacerii sale.J. 26/1990 se aplica si celor ce administreaza sau gestioneaza fondul de comerţ din aceleaşi raţiuni pentru care legiuitorul a prevăzut obligativitatea înregistrării acelor date.21 din Legea nr. Distincţia capătă semnificaţie practică cel mult în cazul comercianţilor persoane fizice. p. iar gestionarul va controla şi dirija exploatarea fondului.Carpenaru. Condiţii de formă Vânzarea fondului de comerţ este un fapt de comerţ deoarece se realizează din nevoi comerciale şi are ca scop continuarea unor fapte de comerţ începute de vânzător. El poate fi donat. nimic nu împiedică pe cei interesaţi să uzeze de asemenea formule juridice. Fiind un fapt de comerţ va putea fi dovedită. Deducem însă din obligaţia înscrisă în art. Vânzarea fondului de comerţ. 83 12 . SECŢIUNEA a VI-a Operaţii juridice având ca obiect fondul de comerţ Subsecţiunea I. Proprietarul poate să-l cointereseze asigurându-i participarea şi la beneficii. după caz.D. vândut. Cel care controlează activitatea de exploatare va avea calitatea de prepus nu de comerciant. In practica românească aceste acte nu se prea utilizează însă. adus cu titlu de aport în societate. De altfel. 68 A. In lipsa unei reglementări făcute de legea comercială aceste acte vor fi supuse regulilor de drept civil şi comercial. salariat sau angajat printr-o convenţie de drept comun (mandat).G D. Bucureşti. închiriat.. percepe beneficiile şi suportă pierderile. Vom examina în cele ce urmează cele mai importante acte juridice ce au ca obiect fondul de comerţ. Nici o normă nu indică ce anume va cuprinde contractul de vânzare cumpărare al unui fond de comerţ. gajat.L.

o acţiune de drept comun. Efectele contractului Orice vânzare dă naştere la drepturi şi obligaţii în sarcina vânzătorului şi a cumpărătorului. Art. beneficiul rezultat în anii precedenţi. Bucureşti.D.124. 118 Legea nr. fără alte precizări. 2 13 . Se impune.trebuie să cuprindă un minimum de menţiuni care ar prezenta importanţă pentru terţii creditori (înregistrarea are ca efect opozabilitatea actului faţă de terţi şi ca scop protejarea intereselor creditorilor): preţul vânzării. vânzătorul trebuie să permită cumpărătorului accesul la registrele sale comerciale pentru a putea verifica îndeplinirea acestei obligaţii. 1997. 1998. Deducem că un contract neînregistrat produce efecte între părţi dar nu poate fi opus terţilor pentru că înregistrarea are numai un efect de opozabilitate1. în astfel de vânzări.Carpenaru. Drept Comercial Român. pag. reclamantul ca să i se primească acţiunea trebuie să aibă o creanţă certă. cifra de afaceri ce a rezultat din exploatarea fondului pe perioada precedentă vânzării. Bucureşti.21 din L. Practic. Aceasta. Singura cale a creditorului chirografar de a se proteja rămâne acţiunea pauliană. Teoria generală a obligaţiilor. a) Vânzătorul trebuie să predea bunul vândut şi să-l garanteze pe cumpărător de evicţiune şi pentru vicii ascunse. Condiţii de fond Acest contract este supus regulilor generale ce guvernează vânzarea comercială. Lipsa înregistrării nu duce la nulitatea actului ci. Lipsa acestor menţiuni ar putea fi invocată de creditori ca dovadă de fraudare într-o eventuală acţiune revocatorie.26/1990 prevede obligaţia înregistrării menţiunilor referitoare la vânzarea fondului. că transmisiunea imobilelor urmează şi reguli de drept comun şi trebuie să se facă formalităţile de publicitate imobiliară. p. 58/ 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale. cei fraudaţi printr-o astfel de vânzare nu au nici un mijloc procedural eficient pentru a-şi proteja interesele şi drepturile. De asemenea. Fiind un bun mobil alcătuit şi din bunuri imobile trebuie să se menţioneze şi să se individualizeze imobilele ce se consideră a fi vândute odată cu fondul de comerţ. mai ales. de lege ferenda reglemetarea unei proceduri prin care creditorii să-şi poată proteja drepturile şi interesele. Mai mult. în care sarcina probei aparţine reclamantului care trebuie să dovedească frauda şi reaua credinţă a cumpărătorului. Monitorul Oficial nr. Predarea fondului constă în punerea la dispoziţia cumpărătorului a tuturor elementelor corporale cel alcătuiesc. 169/1991 3 Liviu Pop. Neprocedarea în acest mod are semnificaţia neîndeplinirii obligaţiei de predare. cel mult la sancţiuni de ordin administrativ. Problema publicităţii vânzării fondului de comerţ Din păcate legea română nu prevede nici o formă de publicitate a vânzării fondului de comerţ (excepţie fac vânzările de fonduri aparţinând statului aflate sub regimul reglementărilor privind privatizarea)2. 1 St. lichidă şi exigibilă3. Pentru creditorii vânzătorului această operaţiune este esenţială câtă vreme fondul de comerţ cuprinde o parte însemnată din activele patrimoniale ale comerciantului şi sumele încasate din vânzare pot fi risipite practic cu mare uşurinţă.

In ce priveşte elementele necorporale.3. Inceperea de către vânzător a aceluiaşi gen de comerţ imediat după vânzare poate avea semnificaţia unei evingeri a cumpărătorului.6. El va avea. Gajarea fondului de comerţ Nici gajul asupra fondului de comerţ nu este supus vreunei reglementări speciale care să-l facă mai atractiv pentru creditori. obligaţia garantării pentru evicţiune prin fapta personală a vânzătorului este foarte probabil să fie invocată.Carpenaru. Subsectiunea a III-a. b) Cumpărătorul trebuie să plătească preţul stabilit. Dacă fondul se revinde înainte de încasarea integrală a preţului. fondul de comerţ este un bun mobil necorporal. vânzătorul trebuie să procedeze corespunzător. 99/1999. clauza înregistrată expres în registrul comerţului. 1 St. De obicei.9 pct. titlul VI din Legea nr. Insă. Legea română nu prevede garanţii speciale în acest sens. 118 14 . Este de natura contractului de gaj ca bunul gajat să fie remis creditorului. In acest caz cumpărătorul nu trebuie să facă dovada existenţei unei pagube ci. doar dovada actelor tulburătorii1.6 rezultă că regimul special instituit de această lege vizează toate bunurile mobile corporale sau necorporale aduse în gaj. în art. Deşi fondul de comerţ nu face parte din bunurile enumerate expres în art. etc.1700 pct. Patrimoniul cumpărătorului va constitui gajul său general şi creditorul vânzător va intra în concurs cu alţi creditori ai cumpărătorului. 99/1999). Orice proprietar îl poate atribui cu titlu de garanţie mobiliară unui creditor al său. de la caz la caz: să prezinte clienţii săi cumpărătorului. din art.D. Bucureşti. vânzătorul nu are drept de urmărire asupra acestuia (dacă nu a preconstituit un gaj). In cazul fondului de comerţ această predare ar însemna lipsirea debitorului de posibilitatea de a-şi putea derula afacerile aducătoare de venituri. Ca să se evite acest inconvenient în acest sector se poate practica gajul fără deposedare (art. Drept Comercial Român. De aici deducem importanţa ce o are pentru vânzător garantarea plăţii unei părţi din preţul stabilit pentru fondul de comerţ vândut şi predat. licenţelor pe seama cumpărătorului. Gajarea se realizează convenţional printr-un contract de gaj. Pentru a face operabil acest privilegiu este recomandabil ca vânzătorul să introduca în contract o clauză de interzicere a revânzării fondului până la achitarea integrală a preţului. de asemenea. or. practic să fie lipsit de interes. să înregistreze cesiunea brevetelor. Fondul de comerţ poate constitui obiectul unui veritabil gaj dar deprecierea sa rapidă (privită ca şi posibilitate). Astfel. în practică. Ea urmează regimul general comercial. în circuitul comercial îl face. pag. Neplata preţului îndreptăţeşte pe vânzător şi la acţiunea în rezoluţiune a contractului.1 se precizează că această lege se aplică tuturor garanţiilor reale mobiliare. Garanţia pentru evicţiune prin fapta terţilor şi pentru vicii ascunse o imaginăm greu într-o astfel de vânzare. 1998. din interpretarea textelor deducem că acestui bun mobiliar i se aplică dispoziţiile titlului VI al Legii nr. vânzătorul fără garanţii preconstituite va avea poziţia unui creditor chirografar. privilegiul prevăzut de art. vânzătorii se angajează să nu practice acelaşi gen de comerţ pe o perioadă determinată de timp. Fiind vorba de derularea unor sume mai mari deseori o parte din preţ se va plăti la termen.5 Cod civil deoarece fondul de comerţ este un bun mobil.

26/1990). condiţie ad validitatem.Gălăşescu. Bucureşti.b din Legea nr.contractul este supus înregistrării la registrul comerţului (art.C.1946. C. 99/1999). el va fi înregistrat de asemenea ca garanţie pentru a se realiza publicitatea faţă de terţi. Noi rămânem la punctul de vedere ca legea română nu exclude gajul fără deposedare şi că textul legii (art. rangul de preferinţă. lit. 15 . Nu trebuie enumerate elementele incorporale (numele comercial. Creditorul are însă drept de urmărire şi preferinţa asupra fondului astfel cum va fi descris în actul de constituire a gajului.proc. Drept Comercial Român.-D. 1934.de Apel Chisinău. 475 .106 din L. Buletinul Curtii de Apel. or. este necesară realizarea atât a înregistrării gajului la registrul comerţului cât şi publicitatea specifică garanţiilor. dubla înregistrarea are raţiuni practice. Deşi Legea nr. Georgescu.2 lit. 96 D.contractul să se încheie în forma scrisă.11 pct.G D.civ3.491.I.3.477. Pyk.L. întinderea puterii de urmărire-primul asupra preţului global al fondului.proc. Bucureşti.Civ) si gajul creditorului există deosebiri (natura juridică a prerogativelor. Efectele gajului Din caracteristicile gajului asupra fondului de comerţ deducem că creditorul gajist nu are posesia fondului care rămâne la debitor cu dreptul de a-l înstrăina.L. acest fapt trebuie consemnat în registrul comercianţilor alături de publicitatea comună tuturor garanţiilor. titlul VI din Legea nr.21.591-601 C.21 din Legea nr.05. Este evident că gajul nu poate cuprinde mărfurile deoarece prin specificul lor nu pot să fie urmărite. gajarea fondului de comerţ vizează însăşi realitatea pe care o reprezintă comerciantul în viaţa economică. Se pune problema dacă asupra unui fond de comerţ se pot institui măsuri asigurătorii de către instanţă.deoarece acest sechestru se referă la imobile4.civ. 475 . Manoperele frauduloase ale debitorului îl decad pe acesta din beneficiul termenului (art. 26/1990 nu prevede expres înregistrarea sechestrului judiciar şi al sechestrului asigurător asupra fondului de comerţ.J.1700 C.64/1995. 1948. p. Nu se va putea constitui însă sechestrul prevăzut de art.128/14. pag.1982. 99/1999.99/1999) nu exclude fondul de comerţ dintre bunurile pentru care nu se face deposedarea. vol.2. 26/1990 şi art. p. p. să le descrie şi să le indice locul unde se află.să se enumere elementele fondului de comerţ care vor constitui garanţia creditorului. p. Drept Comercial. dreptul asupra spaţiului închiriat) deoarece ele ţin de natura fondului de comerţ1. .. 1946.Pentru ca gajul sa fie valabil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . cel de-al doilea asupra bunurilor enumerate în contract).13 pct. Câtă vreme considerăm fondul de comerţ un bun unitar şi mobil reţinem că nu există nici un impediment pentru ca fondul de comerţ să fie supus unui sechestru judiciar sau sechestru asigurător în condiţiile comune înscrise în art. 3 I. Revista de drept comercial 1946. 9 pct.Jauffret. titlul VI din Legea nr.40.477 C. . 532 4 Practica reţine că nu este admis sechestrul prevăzut de art. numai în acest mod pot fi protejate interesele terţilor.I. dar admite sechestrul judiciar D. publicitatea acestor măsuri este obligatorie 1 2 A.c. predare ce ar realiza şi publicitatea specifică gajurilor2. Manuel de droit commercial.civ. clientela. Dreptul creditorului gajist intră sub incidenţa art.a L.c. Regula o deducem din dispoziţiile art. Cas.p.225/1933. O parte a doctrinei reţine că gajul fondului de comerţ este un gaj cu deposedare şi că la încheierea lui se face o remitere simbolică a bunului gajat prin predarea documentelor privitoare la fondul de comerţ.363. Intre privilegiul vânzătorului (art.

Per a contrario. Deci. 41 din Legea nr. p.4 al acestei legii. Această operaţiune are efect translativ de drepturi. Locaţiunea trebuie înregistrată în registrul comerţului (art.255-260.Stoenescu. revăzută şi adăugită.1191 C.Cărpenaru. Este necesară totuşi forma scrisă. 99/1999. locatorul fondului de comerţ nu poate avea ca obiect al activităţii locaţiunea propriului fond de comerţ. ea nu intră sub incidenţa titlului VI al Legii nr. art.).pentru că măsurile de sechestrare afectează direct activitatea celui ce administrează fondul ( se aduc modificări înregistrărilor anterioare). în special pentru creditorii transmiţătorului care riscă să fie privaţi de o valoare importantă a patrimoniului debitorului lor. 26/1990). atât ca aport la o societate care se înfiinţează. Ea (publicitatea) prezintă importanţa. Subsecţiunea a V-a Locaţiunea fondului de comerţ. Din acest motiv operaţiunii i se vor aplica regulile ce guvernează constituirea societăţilor comerciale. condiţie ad probationem (art. Transmiterea dreptului de proprietate ca aport social nu este totuşi o vânzare comercială a fondului de comerţ. sublocaţiunea este admisă. Dacă unele bunuri aparţinând fondului se consumă în timpul exploatării lor se va restitui proprietarului contravaloarea. Fondul de comerţ poate fi adus ca aport social într-o societate comercială. Subsecţiunea a IV-a Aducerea fondului de comerţ ca aport social într-o societate comercială. Locatarul va exploata pe riscul său fondul şi va plăti proprietarului-locator un preţ (redevenţa). Titularitatea dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă asupra fondului se transmite de la asociat la societatea nou înfiinţată. Universul Juridic.civ). ca în cazul gajului. dacă se au în vedere dispoziţiile al. Ediţia a VII-a. Bucureşti. operaţiunii trebuie să i se facă publicitatea specifică prin intermediul registrului comerţului. Drept comercial român. Prin contractul de locaţiune proprietarul (locator) fondului de comerţ transmite folosinţa totală sau parţială unei alte persoane. schimbând destinaţia unor bunuri ori înstrăinându-le3. Drept comercial român. 2007.21 Legea nr. cu condiţia să se menţioneze calitatea de succesor în exploatare a locatarului (art. locatarul nu poate subînchiria fondul primit în exploatare. Actul de locaţiune a fondului de comerţ are caracter comercial. obiect al locaţiunii poate fi şi numele comercial.Cărpenaru.civ. 133-134 16 . 2007. ca parte a fondului de comerţ. Nu sunt prevăzute condiţii speciale de formă pentru încheierea contractului. cât şi ca aport la mărirea capitalului unei societăţi existente deja2. Efectele locaţiunii Intre părti: Locatarul trebuie să exploateze fondul conform destinaţiei sale şi ca un bun proprietar (art 1429 C. 26/1990). p. Dacă persoana locatarului este esenţială pentru contract (contractul este intuitu personae).2. Ediţia a VII-a. Numai prin publicitate creditorii pot lua la cunoştinţă despre operaţiune şi pot să pună în discuţie valabilitatea şi opozabilitatea aportării. revăzută şi adăugită. 1977. Deci nu poate aduce schimbări în organizarea şi structura fondului de comerţ. Universul Juridic. să se nominalizeze şi localizeze elementele componente ale fondului supus măsurilor conservatorii şi asigurătorii1. 1 2 I. Dacă proprietarul acceptă. 133 3 St. exceptând ipoteza enunţată deja.D.Drept procesual civil. St. p. Pentru un plus de claritate se impune.D.S. locatar.Zilberstein .

Bucureşti. Fondurile de comerţ supuse unor astfel de reglementări se referă la părţi ale unor regii autonome sau societăţi comerciale: uzine. republicata in M. M. Tratat de drept civil. etc. H. fabrici.In lipsă. Suntem de părere că acestui contract nu i se poate aplica art. 1 Liviu Pop. câtă vreme locaţiunea este înregistrată în elementele ei esenţiale la registrul comerţului. din aceleaşi raţiuni care pretind înregistrarea tuturor operaţiunilor cu fondul de comerţ. Legea română nu obligă pe proprietar să depună în prealabil o sumă.202/1992.civ. Contractele de acest fel sunt supuse regulilor detaliate impuse în actele normative emise în acest scop. 129-134 2 Legea nr.O. civ. ateliere. A gândi altfel înseamnă a accepta o stare de incertitudine. 17 . că îşi va respecta obligaţiile.140/1991 din M. Bucureşti.G. Incetarea locaţiunii înainte de termenul stipulat în contract trebuie înscrisă în registrul comerţului. C. p. Regula o deducem din principiile îmbogăţirii fără justă cauză. Prin locaţie de gestiune specială se transmite exploatarea acestor fonduri unor persoane fizice sau juridice. Faţă de terţi: Faţă de creditorii proprietarului şi cei ai locatarului contractul îşi produce efectele din momentul înregistrării actului la registrul comerţului.98/1990.1437 C.Locatorul trebuie să pună la dispoziţia locatarului folosinţa fondului şi să garanteze de evicţiune prin fapta sa proprie (locatorul trebuie să se abţină de la desfăşurarea unui comerţ de acelaşi gen pe o durată predeterminată de timp). secţii.G. Locaţia de gestiune a fondului de comerţ Prin norme speciale2 este reglementată locaţiunea unor fonduri de comerţ în care proprietar este statul..O. Concluzii Toate ideile expuse până acum sunt inspirate din creaţia practicii şi a doctrinei.48/1991. Teoria generală a obligaţiilor. C.143-148.).1228/1990 din M. Stătescu. afară de situaţia în care proprietarul ar înregistra o creştere patrimonială corelativă unei pierderi a locatarului1. fără îndoială nevoia ce se resimte în activitatea economică a unor reglementări care să precizeze în mod clar regulile acestei instituţii juridice. La sfârşitul locaţiunii proprietarul nu preia datoriile fondului dat în exploatare altcuiva.O. precizările speciale vor fi completate cu normele de drept comun. 1997. care preiau controlul. 1991. Prelungirea locaţiunii trebuie menţionată obligatoriu în registrul comerţului. H. gestiunea şi riscurile fondurilor astfel închiriate. contraproductivă pentru toţi comercianţii.140/1990. care-şi exercită titularitatea prin regii autonome sau societăţi comerciale. Bârsan. Din acest moment ei pot promova acţiuni revocatorii dacă consideră că sunt fraudaţi prin încheierea contractului de locaţiune.1436 C. In lipsa de dispoziţie contrară locatarul răspunde personal de datoriile contractate în timpul exploatării fondului de comerţ închiriat.O. Încetarea locaţiunii Locaţiunea se face pe perioadă determinată (art. 15/1990 privind organizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale. drept garanţie. p. Teoria generală a obligaţiilor. Preocuparea teoreticienilor şi a practicienilor pentru stabilirea regimului juridic al fondului de comerţ demonstrează.

8. M. I. Editura Cartea Românească. O. 9. Căpăţână. 3. St.I Jauffret. vol. C. I. V.11. Drept comercial român.L.1948.vol... Drept Comercial Roman. Curs de drept comercial..I Petrescu.. 1942..262/10. dreptului familiei şi contenciosului administrativ. 10. Sibiu.. Essai d’une theorie generale de l’obligations. Principii de drept comercial. Raportul Consiliului Legislativ. Drept Comercial. E.L. P. Bucureşti. 2.1998 Costin.Ursa.Gălăşescu.Cluj. Lecons de droit civil. M.. 14. 12. A.Teoria generală a obligaţiilor. 1997 Poruţiu.Stoenescu. Caracteristici generale ale societăţilor comerciale. Drept Comercial Român. Bucureşti.. Poruţiu. D.. Tratat de drept comercial. în materiile dreptului comercial. articol.. .O. Zilberstein.G D. Bucureşti. JURISPRUDENŢĂ 3 Codul comercial cu raportul consiliului legislativ M.I. C. 1940 D. Codul Comercial “Carol al II-lea”. 1960 Perju. deci în sarcina generaţiilor viitoare de jurişti îndeplinirea acestui deziderat mai vechi de satisfacere a nevoilor vieţii economice şi adoptarea unei legi care să stabilească regulile ce guvernează ansamblul bunurilor destinate de comerciant exerciţiului profesiei sale. D. P. 1992 Vivante.1982 H. Georgescu. Dreptul 8/1994 Petrescu. Comentarii. Bucureşti. 20. 19. 1948 I. Bucureşti. C. Iaşi. Ercea.9-12/1990 Căpăţână O.. Teoria generală a obligaţiilor. 18 .vol. 1980 Cristoforeanu. C.IV Demetrescu. Bucureşti.. I.1938. Cluj. Cărpenaru. Introducere în studiul juridic al intreprinderilor comerciale.. Paris. 16. I. Dreptul nr.Paris 1902 C.et J.dreptului muncii. Bucureşti. în ţara noastră au existăt preocupări pentru reglementarea regimului juridic al fondului de comerţ. BIBLIOGRAFIE 1. 18. vitregiile istoriei ne-au împiedicat să beneficiem de o lege clară în acest domeniu3..L. Mureşan. Bucureşti. 4. Georgescu.. Societăţi comerciale.. 22..Sinteza teoretică şi de practică judiciară a instantelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava. 1996.vol.Mazeaud.Pyk. Drept procesual civil. Dicţionar de drept civil.N. P. 21. Rămâne. 1946. Liviu.. 1977 Turcu. S. 6. Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial.Stătescu. 17.. Tratat de drept civil. P. Bucureşti. 15. R. Dreptul afacerilor. Bucureşti.V. 1996 Pop. articol. 5. Pandectele romane. I. 11...1946 Saleille. Bucureşti. 1991 I..II. Manuel de droit commercial. 1928 13. 7.1943.L..Deşi.J. Bârsan.

Jurisprudenta generala.128/14.C.Cas.451/1995.1923.283/1930.L..Pandectele romane.U.Revista de drept comercial 1935 D. Buletinul Curtii de Apel.III. Cas.S.C.Practica judiciara in materie comerciala.c.Cas.C.05.C..III.1934 D.405 /1922. citată de I.Georgescu D.Dreptul 3/1996 D.I.S.C.Buc.1462/1930.c.III.de Apel Chisinau.1993 D.III D.J.c.J.Revista de drept comercial 9/1996 D.S.Revista de drept comercial 1946 19 .277/46.Cas.1930.c.225/1933.D.vol.I.160/1996. Revista drept comercial 1930 D.c.c..1946.I.Cas.c.3/1934 Cas.

circulaţia lor nu face obiectul analizei noastre. Costin.G D. utilizăm acest concept în scop juridic pentru a desemna toate produsele muncii omeneşti care se află in circuitul juridic comercial. 1996. Costin. Asta.eventual la regimul vamal. tot ceea ce formează obiect al activităţii comerciale se poate chema marfă. 61.N. 76 M. b) Mărfurile se disting prin materia ce o conţin şi prin forma lor într-o infinitate de specii. Bucureşti. spre deosebire de titlurile de credit care au o valoare nominală incorporata în ele. 35 20 .L. Cum bunurile imobile nu intrî în regimul circulaţiei comerciale4. În imensa majoritate a cazurilor. Valoarea lor este dată de piaţă în funcţie de cerere şi ofertă. mărfurile care prin natura lor au caractere deosebite de toate celelalte şi 1 St. în principiu regulile obişnuite ale dreptului comercial. vol. Drept Comercial Român. Dimpotrivă. În sens general. separat de fondul de comerţ.1982. care se pot substitui în mod reciproc.Cărpenaru.J. circulaţia lor urmând. Le spunem fungibile acelora care satisfac în mod egal aceleaşi nevoi şi. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. imposibil de enumerat (enumerare şi clasificare ce nu are semnificaţie juridică). p.Jauffret. Dacă o astfel de clasificare are importanţă juridică aceasta se referă doar la posibilităţile de transport şi . p. Precizări Mărfurile pot face parte din fondul de comerţ1. însă mărfurile circulă independent de fondul de comerţ. c) Mărfurile cuprind atât bunuri mobile cât şi bunuri imobile.D. M.. Incercăm să găsim caracterele juridice gnerale ale circulaţiei mărfurilor aflate sub regimul Legii comerciale. . 1996. Bucureşti. p. facem asemenea analiza şi pentru a indica diferenţele existente între regimul juridic al produselor industriale şi manufacturiere în antiteză cu regimul juridic al titlurilor de credit. 251 4 R. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Avem de a face cu un concept al teoriei economice care desemnează în mod generic produsul muncii omeneşti susceptibil să satisfacă o necesitate socială şi este destinat schimbului prin vânzare3 Totuşi.CAPITOLUL II REGIMUL JURIDIC AL CIRCULAŢIEI UNOR DREPTURI AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMERCIANTULUI. 1998. I. Bucureşti. chiar dacă unii autori contestă acest lucru2. Bucureşti.N. d) Mărfurile se deosebesc după natura lor în mărfuri fungibile şi mărfuri nefungibile. SECŢIUNEA I Mărfurile şi circulaţia lor Subsecţiunea I. Separat de asta. Paris. p. Drept comercial român. Petrescu. Manuel de droit commercial. pag. In termeni economici vorbim despre o valoare de schimb a mărfii. vol. 1996. 109 2 3 A. Subsecţiunea a II-a Caracteristicile generale ale mărfurilor a) Mărfurile nu poartă în ele o valoare intrinsecă prestabilită. Tot ceea ce estre produs de activitatea omului şi destinat schimbului este socotit a fi marfă. I. Notiunea de marfă are cu precădere un înţeles economic şi mai puţin juridic.

1909 al. Însă dacă este vorba de mărfuri pierdute sau furate se aplică principiul de drept comun care dă dreptul adevăratului proprietar să-şi revendice bunurile sale de oriunde le-ar găsi. Luha. cărăuşul. magazionerul.1901 al.1 C. sunt vândute. p. 389. e) Când este vorba de transmisiunea unor mărfuri se acceptă valabilitatea vânzării bunului altuia. etc.). nu le pot preda decât posesorului legitimat al titlului. Bucureşti. Cumpărătorul poate apăra marfa cumpărată contra oricui vrea să o revendice prin posesia sa şi prin buna credinţă. recipisele de gaj. 110 3 V. Drept comercial. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. 54 21 . Şi acest lucru este valabil chiar dacă vânzătorul care a dispus de marfă a comis un abuz sau o fraudă vânzând-o. certificatele de depozit. Principii de drept comercial.ultim C. contractul va trebui executat oferind mărfuri de acelaşi fel după calităţile de întrebuinţare pe care le au.care. prin predarea reală a lor sau prin predare simbolică (predarea cheilor depozitului în care sunt depozitate). Vivante. Subsecţiunea a III-a Circulaţia mărfurilor Transmiterea mărfurilor de la o persoană la alta se face. Obligaţia constând în predarea unor mărfuri nu se interpretează în favoarea debitorului1. Dacă cumpărarea s-a făcut din loc public sau de la un negustor. Se admite ca transmiţătorul poate vinde mărfurile pe care le va procura sau produce până la scadenţa obligaţiei sale de predare2. cu condiţia ca dobânditorul să fie de bună-credinţă în momentul primirii bunului. T. Circulaţia mărfurilor este supusă regulilor circulaţiei bunurilor mobiliare. Exemplificăm în acest sens: poliţa de încărcare. Drept Comercial Român. proprietarul trebuie sa restituie preţul plătit de cumpărătorul de bună-credinţă.) Dacă mărfurile au fost indicate în contracte în mod individual. Bucureşti. acesta din urmă având drept de retenţie asupra mărfii (art. deci. Stelian.Cărpenaru. vol. 1 2 C. Legea stabileşte o normă fundamentală (art. circulă cu uşurinţă. nu se pot considera echivalente şi substituibile sunt nefungibile. Prin acest mijloc simplu mărfurile imobilizate în mijlocul de transport sau în magazii generale. III.(opere de artă. ce garantează obţinerea proprietăţii asupra bunului mobil dobândit chiar şi de la un neproprietar. Dacă părţile nu specifică starea calitativă a mărfii generice ea (calitatea) trebuie să fie la un nivel calitativ mediu faţă de particularităţile mărfurilor ce circulă pe piaţă. Bucureşti. 1928.D. fără cheltuieli şi fără să ţină seama de întârzierile transportului. scrisoarea de trăsură la ordin sau la purtător. Prin mijlocirea acestor titluri. contractul va trebui executat cu ele şi nu altfel. cărăuşul.civ. deoarece căpitanul vasului. Avem o regulă ce rezolvă conflictul între mai mulţi achizitori ai aceleiaşi mărfi3. acordânduse cumpărătorului de bună credinţă drept de regres contra celui de la care a cumpărat. acela ce le posedă dobândeşte posibilitatea de a dispunde de ele ca şi cum le-ar avea în stăpânire efectivă. Aceste titluri reprezintă marfa aflată la cei ce o păstrează: căpitanul vasului. Norma dă un titlul suficient oricărui dobânditor de mărfuri aflate în circuitul comercial. etc. p. 1916. sunt date în gaj. etc. p. Totuşi în dreptul comercial transmiterea mărfurilor se realizează şi prin predarea titlurilor ce le reprezintă (pentru economie de timp şi de cheltuieli). prin denumiri speciale. de obicei.civ. dacă au fost indicate în mod generic fără ca să li se stabilească calitatea sau individualitatea. 1998. 127 St. magazionerul. în care mărfurile sunt descrise. animale de rasă.). Ele formează obiectul a numeroase şi rapide operaţiuni fără pericole. pag. Revista de drept comercial 7-8/1998. pentru daunele pricinuite.

banii se analizează şi ca titluri de valoare la purtător şi la vedere. Bucureşti. 69 5 M. In acest caz cel ce dobândeşte marfa cu bună-credinţă şi se legitimează ca posesor al titlului şi implicit al mărfii reprezentate poate să respingă revendicarea proprietarului păgubit. 1 2 V. Bucureşti. Subsecţiunea a IV-a Banii ca marfă Şi banii sunt o marfă. Târgu Mureş. fungibil cu toate consecinţele juridice ce rezultă din această calificare. instrument general al schimbului”3. Bistriceanu.41 Cod comercial). Luha. p. Alexandrescu. Kiriţescu. 53 C. din târg. p. 1993. realizându-se interesele legitime ale creditorilor de a încasa orice fel de monede aflate în circulaţie legală. Lor nu le pot fi opuse excepţiile antecesorului vânzătorului prin titlu reprezentativ. 35 3 G. Nici de revendicarea titlului pentru că posesorul unui titlu la ordin nu poate să fie privat de el dacă i-a parvenit în baza unui şir neîntrerupt de giruri şi nici de revendicarea mărfurilor pentru că nimeni nu poate pretinde asupra lor un drept real dacă nu posedă titlul. I.G. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. Revista de drept comercial 7-8/1998. 84 4 M. Din această însuşire rezultă o putere bivalentă: de cumpărare şi de stingere a obligaţiilor prin plată4 . Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România. nu se mai poate teme de nici o revendicare. Lexicon de fianţe. contabilitate şi informatică financiar contabilă. 1981.N. Un asemenea pact este permis de legislaţia românească5.1937). Tratat de drept comercial. Este evident că in circuitul comercial sunt mai bine protejaţi cei ce cumpără mărfuri prin titluri reprezentative. din depozit). Nimic nu împiedică însă părţile să convină ca plata să se facă în altă monedă şi.. însă o marfă cu caractere speciale ce rezultă tocmai din funcţiile economice pe care le îndeplineşte orice valută. în acest caz se utilizează moneda prevăzută în contract (art.04. Vol. Numai aşa se explică ideea promovată de lege că proprietarul care revendică bunul ce i s-a furat trebuie să ramburseze cumpărătorului ceea ce acesta a plătit (dacă a cumpărat la licitaţie publică. p. ”o marfă generală şi specială desprinsă de celelalte mărfuri şi . 1978. Caracterul general sau universal al schimbului pe care îl poate realiza moneda nu ne împiedică să analizăm această marfă ca un bun generic. Macovei.Observăm că această reglementare este cuprinsă în dreptul comun şi că realizează un compromis între interesele proprietarului şi cele ale cumpărătorului de bună-credinţă. Teoria generală a obligaţiilor. Separat de asta. urmând regimul circulaţiei acestora. In această situaţie. E. pentru că ei vor primi un drept originar. care îndeplineşte funcţia de echivalent general al valorii tuturor celorlalte mărfuri. vol. autonom1. p. din magazin. Pentru a înlesni banului să îndeplinească această funcţie se permite în principiu debitorului să-şi plătească datoriile în moneda naţională. 153/7. Astfel. 1994. Costin.. pentru a respecta regula impusă de contract creditorul are dreptul să fie plătit cu mijlocul prevăzut şi nu cu altul.D. I.I. Relaţii valutar financiare internaţionale. când buna-credinţă asigură mai multă protecţie urmare a publicităţii cumpărării. o valoare nominală indicată de banca emitentă şi o valoare reală determinată de criterii economice indicate de politica economică şi financiară a statului emitent2 Banii sunt o marfă deoarece sunt destinaţi schimbului. Ei se prezintă sub forma unor titluri care au o valoare intrinsecă nesemnificativă (cu excepţia monedelor din metale preţioase). Oradea. acela care le cumpără cu bună-credinţă primind prin gir în regulă certificatul de depozit. Demetrescu. dacă mărfurile furate sunt depozitate într-un magazin general (în sensul Legii nr. p. C.. 177 22 .

Spre deosebire de alte mărfuri banii sunt consideraţi a avea o productivitate continuă. Ei nu sunt destinaţi să rămână nefructificaţi în casă ci pentru a fi întrebuinţaţi cu folos pentru diferite operaţiuni aducătoare de câştig. De aceea orice debitor ce întârzie plata după scadenţă şi care este somat să achite datoria şi nu o face, trebuie să plătească daune interese constând în dobânzi din ziua în care s-a făcut punerea în întârziere (art.1088 C.Civ). Mai mult, pentru că întrebuinţarea imediată a banului este o condiţie indispensabilă pentru o bună gestiune comercială se poate considera că acela care întârzie plata, beneficiază deoarece poate să fructifice capitalul rămas în mâna sa. Pe cale de consecinţă, el trebuie să plăească dobânzi sumelor ajunse la scadenţă şi pe care ar fi trebuit să le achite creditorului chiar dacă acesta nu se prezintă să le încaseze (art.43 si art.372 al.2 C.Com.)1 Banul poate constitui obiect de contract ca orice altă marfă. Aceasta se întâmplă în fiecare zi în operaţiunile caselor de schimb care, schimbă monede de un fel cu altele de alt fel şi în operaţiunile valutare de arbitraj (în schimbul de monede de pe o piaţă pe alta) 2, precum şi în contractele de împrumut maritim3 (art.601-615,C Com) Valoarea acestei mărfi este fluctuantă şi creează riscuri mari mai ales în contractele de comerţ internaţional. Pentru a preîntâmpina riscurile valutare părţile inserează în contractele lor fie clauze de consolidare valutară, prin efectul cărora valoarea mărfii, constând în bani, este subordonată unui etalon stabilit, fie clauze ce conferă anumite opţiuni creditorului4. In dreptul comun, este înscris principiul nominalismului monetar (art.1578 C.civ.), principiu care stabileşte că moneda îşi păstrează totdeauna aceeaşi valoare cu suma numerică indicată în contract. Doctrina a arătat, pe bună-dreptate, că nominalismul monetar este adecvat unei perioade de stabilitate monetară5. In contextul instabilităţii monetare practica a acordat prioritate principiului mai general al menţinerii echilibrului prestaţiilor în contracte şi al recuperării integrale a pagubelor6. Doctrina recomandă practicienilor comerţului utilizarea clauzelor de evitare a riscurilor valutare pentru a putea corela dispoziţiile anacronice ale legii cu nevoile lor7. SECŢIUNEA a II-a Creanţele şi circulaţia lor Regula ce rezultă din principiul libertăţii contractuale este că toate creanţele, certe şi ajunse la scadenţă, incerte şi viitoare, care au ca obiect un bun determinat în mod individual sau o cantitate de bunuri generice, o obligaţie de a da sau face şi care rezultă dintr-un contract sau din lege pot fi cedate. Interzicerea prin contract de a ceda o creanţă poate produce efect între părţile contractante, dar nu poate avea putere faţă de terţi, chiar şi când aceştia ştiu pentru că dreptul de proprietate
1

I.G. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzarecunpărare comercială, Bucureşti, 1994, p. 52 2 M.N. Costin, Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. II, Bucureşti, 1996, p. 303 3 Decizia civ. Din 5.05.1926, Curtea de Apel Galaţi, citată în Buletinul jurisprudenţei maritime, I, Constanţa, 1998, p. 116 4 M.N. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, Vol. II, Bucureşti, 1995, p. 152-163; D.A. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional. Tratat, Vol. II, Bucureşti, 1996, p. 72-114 5 M.N. Costin, Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 71 6 D.C. 623/1982, Tribunalul Suprem C.D. 1982, p. 296; D.C. 82/1983, C.D. 1983, p. 239 7 M.N. Costin, Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 73

23

este incompatibil cu interdicţia de a fi cedat1. O asemenea interdicţie nu poate impune decât legiuitorul. Transmisiunea creanţelor de orice fel se realizează pin cesiune, operaţiune reglementată de Codul Civil (art.1391-1358,1402-1404)2. Creditorul cedent transmite creanţa unui dobânditorcesionar, debitorul cedat ramânând terţ faţă de convenţie. Cesiunea nu este perfectă decât atunci când debitorul creanţei cedate a fost încunoştiinţat printr-o notificare sau a recunoscut-o printr-o manifestare de voinţă autentificată3. Acesta pentru că din acest moment, debitorul ştie că nu mai are creditor precedent ci pe cesionar. Legea nr.99/1999, Titlul VI, art.2 lit. a instituie obligaţia ca cesiunii să-i fie realizată publicitatea specială instituită de această lege. Publicitatea cesiunii nu înlătură obligaţia notificării; publicitatea are ca scop protejarea intereselor terţilor iar notificarea vizează relaţiile cedent – cesionar – debitor. Cesionarul dobândeşte pe baza cesiunii dreptul de a i se plăti chiar dacă nu este în posesiunea documentului ce probează dreptul său. In caz de cedare succesivă a aceleiaşi creanţe către mai mulţi cesionari va deveni titular cel care a notificat primul operaţiunea debitorului. Cel ce a notificat va fi preferat chiar dacă un altul este în posesia documentului probator al creanţei. Cedentul va garanta existenţa creanţei şi a accesoriilor sale nu şi solvabilitatea debitorului cedat. Părţile pot să-şi agraveze sau să-şi micşoreze răspunderea de garanţie. Acestă schemă juridică comună dreptului civil şi comercial presupune o schimbare a subiecţilor raportului juridic existent iniţial. Prin ea se realizează o schimbare a creditorului sau chiar o schimbare a debitorului4. In dreptul comercial însă există situaţii în care regulile de bază ale cesiunii nu se aplică întocmai datorită specificului unor raporturi obligaţionale speciale ce apar în circuitul comercial. Imaginăm următoarea situaţie: In raporturile de succesiune între comercianţi persoane juridice când operează o transmisiune universală sau cu titlu universal, succesorul va prelua şi creanţele autorului său. In asemenea situaţie, succesorul nu trebuie să notifice operaţiunea fiecărui debitor al transmiţătorului. Publicitatea schimbărilor subiecţilor raportului juridic iniţial se înfăptuieşte altfel prin notificarea sau acceptarea cesiunii. Publicitatea se realizează conform legii prin registrul comerţului. O situaţie similară întâlnim în materia drepturilor intelectuale (înţelese în sens larg de drept privativ asupra oricărei creaţii intelectuale ce intră în circuitul comercial). Aceste drepturi sunt reglementate prin norme speciale. Natura lor juridică este controversată 5 şi nu interesează din punctul de vedere al temei ce o abordăm. Reţinem doar că aceste drepturi se transmit prin cesiune6 şi că în obiectul lor intră şi prerogative specifice drepturilor de creanţă. Publicitatea acestei cesiuni nu se realizează ca în dreptul comun pentru că nu există un debitor determinat căruia să i se notifice operaţiunea prin mijloacele prevăzute de dreptul comun. Această publicitate se realizează prin mijloacele prevăzute de normele speciale ce constituie izvor
1 2

C. Vivante, Principii de drept comercial, Bucureşti, 1928, p. 132 Liviu Pop, Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1998, p. 458 3 C. Stătescu, C. Bârsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1981, p. 349 4 A. Pop, Gh. Beleiu, drept civil. Partea generală, Bucureşti, 1975, p. 139 5 În acest sens: Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982; Y. Eminescu, Dreptul de autor, Bucureşti, 1994; Y. Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Bucureşti, 1993; V. Ursa, dreptul de proprietate industrială, Vol. I, Cluj Napoca, 1987 6 Ideea că o astfel de operaţiune este o cesiune de creanţă rezultă clar din Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982, p. 63

24

de drept în domeniu. Publicitatea realizată în condiţiile normei speciale aduce la cunoştinţa tuturor titularitatea prerogativelor ce rezultă din aceste drepturi, inclusiv titularitatea ce rezultă ca efect al cesiunii. Dreptul comercial cunoaşte reguli diferite de cele ale dreptului comun şi în materia cesiunii drepturilor de creanţă litigioase. Codul civil admite retractul litigios: dacă se cedează drepturi litigioase, debitorul cedat se va putea libera valabil plătind, nu valoarea creanţei, ci preţul de cesionare al creanţei (cu accesoriile sale)-art.1402 -1404 C.Civ. Practic, debitorul cedat poate opri cesiunea liberându-se de obligaţii prin manifestarea sa unilaterală, dezdăunându-l pe cesionar. Normele comerciale interzic însă retractul şi, implicit validează cesiunea, indiferent de voinţa debitorului cedat1 Dreptul pozitiv românesc nu reglementează, din păcate, contractul de factoring. Acest instrument de cedare a creanţelor este practicat numai în raporturile de drept comercial internaţional. Titularul unei creanţe (aderent), transmite oneros drepturile sale ce rezultă din vânzarea de mărfuri pe credit către un factor, ce-şi asumă obligaţia să le încaseze, scop în care se substituie în toate drepturile pe care partenerul său contractual le are faţă de debitorii-cumpărători de marfă. Aderentul înmânează facturile sale către factorul-cesionar pe baza unui borderou, întocmit periodic, împreună cu toate garanţiile, factorul dobândind proprietatea creanţelor. Pentru plata facturilor primite factorul deschide un credit cu un anumit plafon pentru clienţii agreaţi ai aderentului. BIBLIOGRAFIE Alexandrescu, M., Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România, Oradea, 1994 2. Bistriceanu, G.D., Macovei, E.I., Demetrescu, C.G., Lexicon de fianţe, contabilitate şi informatică financiar contabilă, vol. I., Bucureşti, 1981 3. Cărpenaru, St. D., Drept Comercial Român, Bucureşti, 1998 4. Costin, M.N., Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. I, Bucureşti, 1996 5. Costin, M.N., Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. II, Bucureşti, 1996 6. Costin, M.N., Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993 7. Costin, M.N., Deleanu, S., Dreptul comerţului internaţional, Vol. II, Bucureşti, 1995 8. Eminescu, Y., Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982 9. Eminescu, Y., Dreptul de autor, Bucureşti, 1994 10. Eminescu, Y., Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Bucureşti, 1993 11. Georgescu, I.L., Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzare-cunpărare comercială, Bucureşti, 1994 12. Jauffret, A., Manuel de droit commercial,L.G D.J.,1982, Paris 13. Kiriţescu, C., Relaţii valutar financiare internaţionale, Bucureşti, 1978
1.
1

I.G. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzarecunpărare comercială, Bucureşti, 1994, p. 63

25

citată în Buletinul jurisprudenţei maritime. vol. 1928 JURISPRUDENŢĂ Decizia civ.. 1998 17. Vol.14. Vol..D. Beleiu. Teoria generală a obligaţiilor. Luha. Gh. I. V.. Tratat de drept civil. 1981 18. Dreptul de proprietate industrială. Cluj Napoca.1926.. 1996 19. Sitaru. Revista de drept comercial 78/1998 15. Curtea de Apel Galaţi.05. A. Tratat.D..C. Stelian. C.. Liviu. Partea generală. Bucureşti. D. Bucureşti. Drept civil. Ursa. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. 1982. p. III. A. Drept comercial. Dreptul comerţului internaţional.. Bucureşti. Bârsan.. I. 1987 21. 623/1982. 82/1983. Tribunalul Suprem C. Principii de drept comercial. 296. II. 1916 20.. Pop. Din 5. 1998 D. Bucureşti..C. Bucureşti. T. Constanţa. C. Vivante. V. Pop. 1975 16. D. C. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Stătescu. 1983 26 . C.

28 3 Alte legislaţii cuprind astfel de reglementări: art. p. dar care în acelaşi timp au elemente particulare prin care se diferenţiază unele de altele. (un înscris). concret. p. A. 1994. Cluj Napoca. Hossu. Cluj Napoca. acest efort colectiv nu-l regăsim în domeniul legislativ. Bucureşti. p. 24 2 S. Nu este exclus în acest context. Potolea. p.. cu valoare intrinsecă (chiar dacă. Legea nr. I. Dragoescu.Trăsăturile titlurilor de credit a) Caracterul necesar al înscrisului. Ionescu. Legea nr. hârtiile de valoare. Vol. 60 6 E. 58/1934. Vlachide. Dreptul nostru pozitiv nu cuprinde o reglementare generală în acest domeniu3.Reglementarea titlurilor de credit Noţiunea de titlu de credit nu indică ceva determinat. p. Partea generală. Bucureşti. p. din Codul civil italian 4 Legea nr. ci documente în care regăsim caracteristicile generale ale acestei categorii juridice1 . 1934.M. H. Cluj Napoca. 59/1934.. ca actualele specii de titluri de credit recunoscute de lege să nu mai corespundă exigenţelor. Drept civil. 1975. 126. 1992. fapt ce indică nevoia permanentă de mijloace juridice adecvate. De aceea este necesar de lege ferenda o consacrare legislativă a principiilor care să permită apoi utilizarea de către comercianţi a acelui document care să răspunda cel mai bine intereselor lor. Beleiu. ”datorită căreia se poate spune că economia contemporană apare aproape transfigurată datorită rolului deosebit de important dobândit de aceste titluri”2. Intr-un asemenea raport 1 G. De obicei în viaţa economică apar figurile tipice de titluri de credit pe care le cunoaşte legislaţia noastră. P. 200. mecanismele bursiere în economia de piaţă. Gh. Partea generală. 1981. Din păcate. Noţiunea de titlu de credit are la bază o construcţie juridică întemeiată pe ideea de drept şi obligaţii autonome aflate într-o succesiune de transmisiuni făcute după reguli speciale. 10. 41 27 . Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă. 1992. Lupan. art. de obicei această valoare este nesemnificativă din punct de vedere economic)5. 1994. Drept civil. P. In realitate nu întâlnim un titlu de credit în stadiu pur. Pop. art. Dragoescu. E. In sistemul juridic românesc expresia titlu de credit indică produsul unei opere generale efectuate de doctrina românească şi străină care a elaborat un pachet de principii juridice aplicabile unei întregi categorii de documente constatatoare de drepturi şi obligaţii. Demetrescu. Însă fenomenele economice sunt într-o continuă mişcare şi transformare. Conceptul este oprera doctrinei care constituie o adevărată cucerire a dreptului modern. 31/1990 privind societăţile comerciale 5 A. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. 2. Expresia titlu de credit desemnează un document. Bucureşti. Avem doar texte ale unor acte normative în care indică regimul juridic al unor specii ale titlurilor de credit4 Această stare de lucruri nu este normală. 1997. Repetiţia principiilor de drept civil. 1991. un bun mobil prin natura lui.CAPITOLUL III TITLURILE DE CREDIT SECŢIUNEA I Conceptul general de “titlu de credit” 1.C. Efectele de comerţ. Din timpurile cele mai vechi s-a consacrat ideea că scrisul consemnat pe un document conţine manifestarea de voinţă adevărată a aceluia care l-a emis6 şi că actul dresat sau semnat de una din părţi conţine voinţa sa în raportul dintre ea şi ceilalţi.

deci exercita dreptul decât în limitele înscrisului. Obligaţia pe care partea vrea să o asume nu poate lua naştere fără ca ea să fie consemnată într-un document. sau mai bine spus. 333 4 T. Georgescu. necesitatea documentului o întâlnim în exerciţiul drepturilor în toate ipotezele de creditare născute din raporturi juridice pentru care dreptul pozitiv preferă forma scrisă ad probationem sau ad solemnitatem. P. în sensul că servesc la dovedirea existenţei unei obligaţii. 28 3 I Rucăreanu. deşi sunt titluri de credit au la baza utilizării lor. Aşa-zisele documente de legitimare. indisolubilă.Existenţa. iar pe de altă parte “dreptul nu poate fi exercitat de către titulari decât prin posesiunea materială a înscrisului. p. deşi specifică. sau pot să exercite vreo influenţă asupra lui4 . unica trăsătură definitorie a titlului de credit. Spre exemplu. regula suficienţei. Bucureşti. Părţile nu au dreptul să se refere şi alte elemente din afara de titlu. pentru naşterea şi exerciţiul dreptului şi pentru stingerea obligaţiei corelative. p. b) Caracterul literal al dreptului Prin acest caracter se înţelege că atât conţinutul cât şi întinderea dreptului creditorului şi a obligaţiei debitorului. Urmează deci să găsim şi alte trăsături specifice ale titlurilor de credit. documentul având un caracter de necesitate. chiar dacă acestea au ocazionat naşterea sa. 1980. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. în practică. vol. Tratat de drept comercial internaţional. Conexiunea durează cât timp există dreptul şi obligaţia. sunt determinate de cuprinsul înscrisului şi numai de acest cuprins.înscrisurilor li s-a recunoscut. Elemente de drept civil şi comercial comparat. nu este singură.R. 1934.titluri de credit. 87 S. iar debitorul nu se poate elibera valabil decât cerând şi obţinând restituirea înscrisului fără de care riscă să mai plătească o dată în mâinile celui ce se va prezanta ca posesor legitim al aceluiaşi înscris”2. Legătura nu este însă permanentă. încât posesia primului constituie întotdeauna condiţia suficientă şi necesară pentru exercitarea celuilalt3. nu este prin ea însăşi absolut definitorie numai pentru documentele . p. Bucureşti. II. nimeni nu poate obţine realizarea unei creanţe mai mari de 250 lei. Practic. Deci între document şi obligaţie există o legătură ce dă înscrisului o valoare juridică mult mai mare decât aceea a înscrisurilor probatorii. care împreună cu caracterul necesar al documentului să le definească precis şi inconfundabil. Demetrescu. Ionescu. Acelaşi lucru îl putem spune despre exerciţiul unui drept rezultat dintr-un act solemn în ipoteza în care creditorul nu poate depune actul scris şi dreptului nu i s-au făcut formalităţile de opozabilitate faţă de terţi. Ştefănescu. întrucât odată ce obligaţia are dreptul corelativ născut în mod legal. 1976. ele au o evoluţie independentă de existenţa înscrisului. calitatea şi modalitatea dreptului ce titularul are şi. Bucureşti. Curs de drept. Căpăţână. Nici suficienţa documentului pentru exerciţiul unui drept. I. o manifestare a formalismului cerut pentru valabilitatea sa. fără putinţa de a completa cu alte acte sau probe exterioare titlului. Alteori înscrisurilor li s-a recunoscut şi o funcţie constitutivă. Caracterul literal al titlului nu este decât consecinţa. cantitatea. Obligaţia există independent şi poate fi dovedită şi prin alte mijloace de probă. Intre înscris şi obligaţie nu există o legătură deosebită.L. deci şi ale obligaţiei sunt fixate numai prin menţiunile inserate în documentul scris. 412-414 28 . Deci sub aspectul conţinutului titlului constatăm existenţa unei strânse conexiuni între document şi drept. Popescu. Nu 1 2 O. funcţii probatorii. B. Pe de o parte dreptul şi obligaţia corelativă nu se nasc decât prin consemnarea voinţei subiecţilor într-un document. Observăm totuşi că această legătură de necesitate. doctrina relevă că între obligaţie şi înscris legătură nu este numai constitutivă ci şi permanentă1. în general. Referitor la titlurile de credit. dacă debitorul nu o recunoaşte ori nu este contestată într-un act scris. Dreptul comerţului internaţional. Posesorul titlului nu poate. p.

obligaţia fiind încorporată în înscris. Albu. Această abatere de la regula tradiţională indicată mai sus atribuie dreptului posesorului titlului caracterul unui drept autonom. Circulaţia titurilor de credit este asimilată astfel cu transmisiunea bunurilor mobile corporale. Circulaţia titlurilor de credit presupune o derogare de la principiul că nimeni nu poate transmite mai mult decât are. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. a) Din punctul de vedere al laturii pasive reţinem că din moment ce o persoană semnează un titlu de credit. se mai ştie că pentru opozabiltatea unor asemenea drepturi este necesară şi îndeplinirea unor formalităţi ce ţin loc de publicitate şi anume formalitatea notificării transmisiunii faţă de debitorul cedat. Se încearcă să se explice cum se realizează juridic derogarea de la principiul că nimeni nu poate transmite mai mult decât are şi de ce dreptul achizitorului unui titlu de credit este un drept originar. In ce priveşte această din urma formalitate. obligaţia are cauză însă soarta ei nu este influenţată de cauză. 1 I. Caracterul literal nu este decât o consecinţă a formalismului. 72 2 V. Revista de drept comercial 7-8/1998. Pe de altă parte. a fost căutată de numeroşi doctrinari şi astfel au fost elaborate numeroase teorii. A. p. Pe temeiul acestei reguli achizitorul unui asemenea drept este nevoit să suporte toate excepţiunile pe care debitorul le-ar fi putut opune cedentului sau diferiţilor transmiţători intermediari. ci un drept originar. o latură pasivă şi una activă. c) Caracterul autonom al dreptului. Luha. adică nu un drept derivat. ea este înlăturată la titlurile de credit pe considerarea sa. acea persoană este obligată să satisfacă faţă de orice purtător de bună credinţă a documentului. determinarea naturii juridice a obligaţiei izvorâte din titlul de credit. In materie de transmisiune de drepturi corporale se aplică principiul “nemo plus juris in alium tranferare potest quam ipse habet”1. autonomie care.trebuie să se facă confuzie între caracterul literal al înscrisului şi formalismul acestuia. Dreptul dobândit va avea un caracter derivat. Obligaţia născută dintr-un titlu de credit pune faţă în faţă un debitor şi un creditor. Explicţia juridică a acestui fenomen. asigurând titlului integralitatea valorii patrimoniale pe care o constată îi sporeşte creditul şi posibilitatea de circulaţie. Natura juridică a titlurilor de credit. Elementul formal constituie baza celui literal. p. Man. 160 29 . In concluzie se poate spune că autonomia obligaţiei arată că obligaţia este independentă de cauza sa (independentă de cauză. Întrucât în sistemul nostru de drept nu există norme relative la titlurile de credit explicăţiile au fost căutate în principiile generale ale dreptului privat. transferarea înscrisului implică şi transmisiunea dreptului respectiv. Regula „nemo plus juris ad alium trasfere potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă. publicitatea faţă de terţi fiind îndeplinită în acest caz prin însăşi remiterea materială a înscrisului în posesiunea dobânditorului. obligaţie asumată aşa cum rezultă literal din înscris. motiv pentru care nu i se pot opune nici una din excepţiile personale opozabile primitorului sau diferiţilor posesori intermediari ai titlului2. Adică. 3. în sensul că achizitorul unui asemenea titlu este considerat că a dobândit dreptul la prestaţia menţionată pe document direct de la emitentul acestuia. dar nu lipsită de cauză). Revista de drept comercial 7-8/1996.

ci voinţa semnatarului de a se obliga.teoriile posesiunii de bună credinţă. care-l apără de excepţiile care ar fi putut fi opuse antecesorului sau de drept.teoriile caracterului unilaterial al obligaţiei: acestea prezintă obligaţia născută din titlul de credit ca un rezultat al manifestării de voinţă unilaterale a emitentului prin care acesta se recunoaşte debitor faţă de oricine s-ar găsi în posesia titlului la scadenţă. -ateoriile caracterului mixt al obligaţiei. care dă naştere unei obligaţii eventuale în favoarea celui ce s-ar găsi în posesia legitimă a titlului la scadenţă.pretinde că ceea ce dă naştere obligaţiei nu este remiterea materială a titlului. dreptul de creanţă corelativ obligaţiei se află în stare de pendenta şi nu se va putea exercita decât de acela care va justifica posesia legitimă asupra înscrisului. voinţă care se materializează prin punerea în circulaţie a titlului. S-au emis următoarele teorii: . Chiar dacă titlul a intrat în circulaţie peste voinţa emitentului. susţin în esenţă. creaţia titlului este dătătoare de măsura pentru a judeca existenţa obligaţiei. . Teoria creaţiunii . pe când dreptul de creanţă corelativ obligaţiei nu se determină şi nu ia fiinţă decât ulterior. că între emitent şi beneficiar obligaţia ia naştere dintrun raport contractual coexistent cu raportul fundamental ce stă la baza emiterii titlului. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Ionescu. rezultă din însăşi faptul bunei credinţe. S.susţine că obligaţia ia naştere chiar din momentul în care emitentul şi-a pus semnătura pe document indiferent dacă l-a pus în circulaţie sau nu. printr-o serie de giruri neîntrerupte. Până în acest moment. emitentul se angajează printr-o declaraţie unilaterală de voinţă. p. că drepturile cocreditorului. Deci teoriile unilateraliste susţin că titlurile de credit ar apare ca o ofertă de plată făcută tuturor ce s-ar găsi în posesiunea titlului la scadenţă. încheie un contract prin care se obligă la o prestaţie atât faţă de primul beneficiar cât şi oricui s-ar găsi în posesia legitimă a titlului în ziua scadenţei. Teoria emisiunii. drepturi ce depăşesc pe cele ale cesionarului unei creanţe de drept comun. 3 Amănunte în legătură cu aceste teorii. 34 şi urm.Cum se explică sub raport juridic această obligaţie faţă de o persoană cu care debitorul niciodată nu a tratat. -teoria pendentei: obligaţia debitorului există şi subzistă chiar de la crearea sau semnarea titlului.L. Acest grup de teorii susţine că debitoul. prin sustragere sau pierdere. ci pur şi simplu dreptul său de proprietate asupra înscrisului. iar faţă de purtătorii succesivi ai titlului. Susţin că obligaţia se divide în două.teoriile caracterului contractual al obligaţiei. Deci. Georgescu. proprietate care se dobândeşte în condiţii specifice. dovedind. în materia titlurilor la purtător. b) Sub aspectul laturii active s-a încercat să se explice drepturile purtătorului de bună credinţă al titlului. pentru titlurile la ordin sau prin transfer în materie de titluri nominative). terţ de buna credinţă. voluntar sau involuntar nu este decât o condiţie suspensivă. P. faţă de care nu s-a obligat şi despre care nu află că e debitor decât în momentul scadenţei? S-au formulat în doctrină următoarele tipuri de teorii3: . 30 . 1934. acesta va fi obligat să satisfacă obligaţia faţă de purtatorul de bună credinţă şi care nu a comis o greşeala gravă. în momentul închiderii circulaţiei titlului. Bucureşti. după natura titlului (prin remitere de posesie. Ea se prezintă sub mai multe variante. iar faptul punerii în circulaţie. pe lângă raportul fundamental ce stă la baza emiterii titlului. I. nu lanţul diferitelor transmisiuni ale unui raport de obligaţie. Demetrescu.

această lipsă se răsfrânge asupra cesionarului. 1948. de desdăunare şi nu un caracter real. Ele sunt încercări teoretice de a încadra în şabloane juridice clasice o realitate de fapt şi juridică creată de viaţa economică şi comercială modernă. 1948. Curs de drept cambial. In opinia noastră funcţiunea titlurilor de credit s-ar circumscrie într-un cadru mai larg al mobilizării creditelor. p. Iaşi. Aşadar să vedem urmările: Din punct de vedere substanţial orice achiziţie printr-un titlu derivativ este supusă regulii potrivit căreia transferul nu poate da achizitorului o poziţie jurdică mai bună decât poziţia celui care a renunţat la drept. Cluj Napoca. De asemenea. Transmisiunea presupune o renunţare de drept din partea cedentului şi o achiziţie din partea cesionarului (primitorului). Drept civil. Cluj. Însă aceste transmisiuni crează probleme cedenţilor şi fac pe dobânditori să suporte riscuri. al bogăţiei. Din punct de vedere formal: întrucât obţinerea dreptului este rezultatul unei negocieri între cel care cedează şi cesionar. 455 3 S. Desigur nu putem absolutiza aceste riscuri. El (cesionarul) se vede frustat în realizarea scopului pentru care a făcut achiziţia. 1993. p. acesta din urmă trebuie să se legitimeze faţă de debitor dovedind achiziţia făcută. girul şi transferul nu sunt mijloace de transmisiune ale unor raporturi de obligaţie ci mijloace de transferare a proprietăţii asupra înscrisului care încorporează sau materializează obligaţia menţionată pe document1. In consecintă. 8 4 L. Drept civil. Curs de drept cambial. trebuie preîntâmpinat riscul ca dobânditorul neştiutor despre cesiune să plătească vechiului titular. Teoria generală a obligaţiilor. Lupaş. întrucât nimeni nu poate primi mai mult decât a avut cel ce i-a transmis3. achizitorul se poate despăgubi având acţiune împotriva celui care i-a provocat paguba. R. cum tot aşa este reglementată transmisiunea bogăţiei mobile între diferiţi subiecţi (1909 Cod civil). Teoria generală a obligaţiilor. Toate aceste teorii apărute ca să explice pe plan juridic efectele titlurilor de credit nu prezintă importanţă practică deosebită. p. dacă cel ce cedează nu este efectiv titularul creditului cedat (pentru că dreptul său nu este valabil de la constituire sau dreptul său este vulnerabil la excepţii ale debitorului care reduc total sau în parte prerogativele creditorului). Chiar dacă se verifică vreunul din riscuri. adică să urmărească obiectul 1 2 S. ultimul dobânditor trebuie să dovedească lanţul de achiziţii până la el. 32 Liviu Pop. Pop. Asta înseamnă că dobânditorul preia toate inconvenientele antecesorului său. nu este o noutate adusă de doctrină ci o instituţie juridică pe care dreptul român o reglementează amănunţit prin instituţia cesiunii de creanţă (1391-1404 Cod civil). Gidro. substanţiale şi formale. Astfel: a) Problemele şi riscurile dobândirii creditului după regulile cesiunii. raport guvernat de principiul potrivit căruia nimeni nu poate transmite mai mult decât are. Fiecare din aceste situaţii pot fi inconveniente pentru dobânditorii succesivi ai aceleiaşi creanţe. Fenomenul este consecinţa raportului ce se stabileşte între cel ce cedează şi primitor. Cesiunea de creanţă este un act juridic prin care un creditor transmite dreptul său de creanţă unei alte persoane2. Analizăm pe rând riscurile dobândirii bogăţiei după regulile de drept comun. 346 31 . de bogaţie mobilizată. 1982. Dacă sunt mai mulţi achizitori succesivi. Tocmai aici titlurile de credit îşi realizează funcţiunile înlăturând riscurile dobânditorilor de credite. p. Mobilizarea creditelor prin cedarea lor (prin transmisiune). Acţiunea are însă un caracter personal. prin notificarea operaţiunii4. astfel încât dobânditorul nu obţine un drept originar.Remiterea de posesie. Acest transfer produce şi unele consecinţe negative ce rezultă din caracterul derivat al titlului prin care se realizează achizitţia. Lupaş. Cluj.

circulaţiei creditelor. 194 32 . Această certitudine nu o întâlnim în cazul transmisiunii creditelor prin cesiune. Radu. a unei stări de fapt evidente şi. devine realitate în momentul în care se realizează un titlu de credit (adică 1 2 M. circulaţia creditelor prin cesiune asigură o slabă protecţie cumpărătorului. Pop. I. S. Leş. Bucureşti. p.cedat şi să menţină stabilă şi necontestată poziţia obţinută de creditor. Costin. deci. dobânditor al unui credit cedat1. Buna credinţă în raporturile juridice civile. Beleiu. inclusiv al înstrăinărilor succesive. Bucureşti. cu o reglementare simplă şi eficienţa care măreşte încrederea cumpăratorilor în operaţia făcută. fără să mai fie obligat să facă vreo formalitate5. Bucureşti. dacă se împlineşte condiţia de a nu fi cunoscut că înstrăinătorul nu este titularul dreptului transmis. p. de buna credinţă. De aici deducem şi consecinţa: o regulă ce rezolvă conflictul între mai mulţi achizitori ai aceloraşi bunuri mobile. Brădeanu. c) Problema extinderii protecţiei specifice transmiterii mobilelor la obţinerea creditelor.2 C. p. I. cu condiţia ca dobânditorul să fi fost de bună credinţă în momentul primirii bunului. Drept civil. M. dobânditorul este scutit de a face dovada dreptului antecesorului său şi al proprietarilor precedenţi ai acestui antecesor. notorii. vol. Procedură civilă. 1978. Bucureşti. orice viciu pe care-l prezintă titlul înstrăinătorului4. Avem de a face. Drepturile reale prinicipale în dreptul României. 58 3 A. p. Finalitatea dorită de achizitorii de creanţă se realizează numai aplicând regulile proprii circulaţiei bunurilor mobile. 1993. Gh. De aici rezultă niste avantaje specifice circulaţiei bunurilor mobile în raport cu circulaţia creanţelor. riscurile fiind totalmente înlăturate. Cesionarul îşi vede periclitată poziţia atât în situaţia în care creditul transmis este vulnerabil la excepţiile pe care le-ar putea invoca debitorul cât şi la excepţiile terţilor dacă acelaşi credit a fost transmis succesiv mai multor cesionari. buna credinţă acoperă în principiu (există excepţii înscrise în art. Ionaşcu. Dicţionar de drept procesual civil. Deleanu. Partea generală. Va fi proprietar cel ce a obţinut posesia necunoscând înstrăinările precedente3.civ). p. deoarece operaţiunea în sine nu dă siguranţa specifică transmisiunii mobilelor şi legea nu crează pentru ea nici o situaţie exterioară care dă certitudine în cazul transmisiunii bunurilor mobile. Din punct de vedere substanţial.un titlu valabil sub orice aspect. S-a observat că acest dezavantaj al sistemului de circulaţie al creditelor în raport cu sistemul de circulaţie al bunurilor mobile a fost înlăturat prin apariţia unui instrument juridic nou. Gherasim. 1975. Interesul achizitorului este acoperit. de obicei. 1994. excepţiile specifice titlurilor deverivative îngreunează situaţia dobânditorilor de credite care este dependenta de formalismul notificării cesiunii. Legiuitorul nu face altceva decât să consacre juridic acest instrument. 154 5 T. O dată obţinută posesia bunului. Minea. Siguranţa transmisiunii se bazează pe operaţiunea însăşi şi nu pe un fapt exterior acesteia. Deci. Posibilitatea de a face creditele să circule ca şi bunurile mobile. 202 4 D. 30-34 I. b) Protecţia dobânditorului în circulaţia bunurilor mobile. I. Totalmente diferită este protecţia achizitorului ce a dobândit prin cumpărare un bun mobil (protecţia sa capătă un caracter real)2. Creaţia acestui instrument aparţine practicii şi practicienilor în activitatea comercială. Norma dă un titlu suficient oricărui dobânditor de bunuri mobile. Legea stabileşte o normă fundamentală (art.1909 al. Iaşi. 1991.N. Din punct de vedere formal.1909 Cod civil) ce garantează obţinerea proprietăţii asupra bunului mobil dobândit de la neproprietar. dobânditorul este ocrotit de orice risc.acela al titlurilor de credit. El trebuia sa facă numai dovada posesiei sale.

de o poziţie reală faţă de document. Voinţa subscriitorului unui titlu de credit este dată numai de semnificaţia literală a cuvintelor folosite şi este interzisă 1 2 V. rezultat dintr-o relaţie juridică tipică dintre cel ce emite titlul de credit şi cel care îl primeşte. se realizează un mijloc (instrument) tehnic de a extinde protecţia ce o dă legea circulaţiei bunurilor mobile asupra circulaţiei creditelor. Revista de drept comercial. Desigur nu este o unitate oarecare. în sensul că din proprietatea acestuia din urmă rezultă titularitatea dreptului de creanţă. Turcu. 7-8/1998. într-un document pe baza căruia îşi asumă obligaţia unilaterală de a efectua prestaţia în favoarea oricăruia ce se va găsi în proprietatea acelui document. 167 I. există un raport specific apărut prin crearea titlului. p.unitatea dintre dreptul de proprietate asupra documentului ce conţine obligaţia debitorului şi dreptul asupra creditului . însuşirile “bunului mobil “ care se transmite. în care creditul corespondent va circula după regulile cesiunii. în sensul că obţinerea dreptului este un efect al obţinerii proprietăţii documentului. Practic se realizează o extindere a legislaţiei privitoare la circulaţia bunurilor mobile asupra circulaţiei drepturilor de creanţă. Relaţia ce se stabileşte între document şi credit este diferită de alte forme de conexiune pe care le-am amintit anterior (ce izvorăsc din raporturi juridice ce se constată în forma scrisă. Avem un subiect care are faţă de altul o datorie rezultată dintr-un raport juridic determinat. redusă la elementele sale esenţiale. alături de acest raport. care exprimă caracteristicile esenţiale ale titlurilor de credit şi anume: literalitatea şi autonomia dreptului. Luha. Adică. Trăsăturile generale ale titlurilor de credit. Intinderea dreptului şi obligaţiei ce rezultă din titlu. Creditorul devine subiect în două raporturi juridice: un raport fundamental. Creditorul poate transmite acest drept de creanţă cu maximum de siguranţa unui beneficiar transferîndu-i proprietatea documentului constatator al obligaţiei unilaterale asumate de debitor. In literatura juridică această unitate se exprimă prin formula . determinate prin menţiunile de pe înscris exprimă indirect calităţile. Legătura ce se stabileşte între proprietatea documentului şi creditul înscris. posibilitatea cererii îndreptate împotriva debitorului. El transpune obligaţia sa. dependenţa numai de voinţa părţilor. ad probationem şi ad solemnitatem). p. nr. De aici deducem unele consecinţe. d) Incorporarea dreptului în titlu. legătura exprimată prin formula încorporării nu are caracter absolut ci un caracter instrumental. 123 33 . în baza unui raport juridic obişnuit între cei doi subiecţi (creditor-debitor). necesare şi suficiente pentru a identifica conţinutul şi modalitatea prestaţiei la care s-a obligat. Semnificaţia juridică a acestei formule. 1994. Fenomenul încorporării se poate analiza pornind de la crearea unui titlu de credit. Principiul literalităţii se manifestă ca o regulă de protecţie a intereselor debitorului. Operaţiuni şi contracte bancare. Bucureşti. ci o unitate pe care o denumim unitate funcţională: legătură dintre dreptul de creanţă şi proprietatea titlului trebuie să asigure în mod egal şi permanent o funcţie constitutivă şi de condiţie necesară pentru exerciţiul creditului1.încorporarea dreptului în titlu2. care corespunde creditului şi circulă după regula ce spune că oricine devine proprietar asupra documentului devine şi titular al dreptului de creanţă ce este constatat de document.titularitatea creditului). Această expresie redă ideea că situaţia creditorului este legată de poziţia sa reală ce priveşte documentul. Calitatea de subiect activ al unui asemenea raport juridic care se naşte prin emiterea unui titlu de credit este condiţionată de existenţa unui drept real asupra înscrisului constatator al creanţei. In titlul de credit se stabileşte o legătură între document şi drept nu numai în ce priveşte constituirea dreptului ci şi în ce priveşte circulaţia lui. întâmplătoare.

C. Dreptul creditorului este stabilit în baza unei situaţii ce rezultă din proprietatea înscrisului şi continutul său nu mai poate fi fixat prin interpretare1. propriu şi nu un drept cedat. circulaţia titlurilor de credit investeşte pe dobânditor cu un drept originar. cum este incorporat prin scriere în document şi va circula numai în acest mod indiferent de subiecţii prin mâna cărora trece. (ce transmite un drept de creanţă) presupune circulaţia unui bun mobil.1391-1396 şi art. Chiar dacă titlul circulă prin mai multe mâini fiecare posesor are un drept nou. Se crează astfel o ficţiune juridică prin care se extinde regimul juridic al bunurilor mobile asupra regimului creanţelor şi implicit se stabileşte regula. Aceasta. ca să stingă în totul sau în parte pretenţia creditorului. Dacă dăm acestei reguli o valoare de principiu şi admitem că ea este valabilă într-un raport ce transmite un drept derivat. 1976.orice căutare a intenţiilor declarate sau ascunse. în literalitatea lui. Titularul creditului are o poziţie reală faţă de document (un drept de proprietate). Popescu. 318 34 . Drept civil. Stătescu. Teoria generală a obligaţiilor. după care cineva poate dobândi mai mult decât îi transmite autorul său.excepţiile ce pot fi invocate contra emitentului unui titlu de credit nu pot fi opuse dobânditorilor succesivi ai acestuia (ai titlului). p. 414 C. Autonomia dreptului pune pe creditor într-o stare de independenţă faţă de situaţia juridică a oricărui purtător al titlului. 1994. iar dobânditorul prin posesia de bună credinţă a documentului este proprietar şi creditor. Dreptul comerţului internaţional. deoarece dreptul s-a născut aşa şi numai aşa. Formularea este improprie însă. titular legitim al creditului. cu valoare de principiu. aşa cum am formulat-o naşte o întrebare: pe ce text de lege se bazează ? Aşa cum am arătat ea nu se fundamentează pe un text legal expres. Asta înseamnă că oricare ar fi motivul care ar fi determinat emiterea titlului. p. cel ce l-a emis este ţinut să îndeplinească prestaţia la care s-a obligat. Atât principiul literalităţii cât şi al autonomiei drepturilor specifice titlurilor de credit. Dacă cesiunea creanţelor transmite un drept derivat.civ. Bucureşti. de ce nu am admite că principiul este valabil şi într-un raport în care dobânditorul are o pozitie reala faţă de creditul primit.1909 C. Bârsan. documentul. ci numai pe interpretarea logică a principiilor de drept cuprinse în art. Obţinerea proprietăţii titlului duce implicit la investirea cu titularitatea creditului menţionat pe document. literalitatea titlului imită calităţile fizice imuabile şi notorii ale bunului mobil aflat în circulaţia sa juridică. e) Justificarea legală a teoriei titlurilor de credit. In această formă. Construcţia juridică a încorporării şi a caracterului originar al dreptului născut la dobânditor. deducem că debitorul nu mai poate invoca compensaţia pentru o creanţă ce s-a născut împotriva cedentului ulterior notificării sau acceptării cesiunii2. Din interpretarea art. Adică. nu se mai poate invoca o excepţie ce rezultă din raportul existent între cedent şi debitor după ce dreptul de credit a fost dobândit de cesionar. pun pe debitor în imposibilitatea de a invoca faţă de purtătorii succesivi ai titlului excepţiile ce ar rezulta din raportul personal pe care el îl are cu primul din ei. 1 2 T. Fiecare nou posesor devine titular al dreptului aşa cum este el înscris în document. Deci.Civ. reflectă o situaţie juridică reală ce acoperă o nevoie economică practică: creditul este legat de document. obţinut după regulile generale ale dobândirii proprietăţii bunurilor mobile. Circulaţia titlurilor de credit spre deosebire de cesiunea creditelor.1395 C.R. Bucureşti.

.ordinele î producte. biletul la ordin şi cecul. . un drept care se valorifică asupra unui bun determinat: scrisori de trăsură. Transmiterea se face prin gir. 1 E. prin semnarea celui ce transmite pe dosul titlului (de unde şi numele de andosare). căpitanul vasului nu pot să le predea decât aceluia ce-i prezintă titlul. conosamentul. cambii. Acest inconvenient nu poate fi preîntâmpinat de posesor prin înscrierea numelui său pe titlu sau prin aplicarea vreunui semn distinctiv. Cine-şi pune semnătura pe titlu se obligă în aceleaşi condiţii ca cel care l-a emis. certificatele de părţi sociale. mărci poştale. Oricine se găseşte în posesia unui asemenea titlu este presupus. un serviciu. cu menţiunea că. bilete la ordin. magazionerul. voinţa posesorului fiind insuficientă. Trebuie. Cristoforeanu. Titlul emis la purtător îşi păstrează caracterul şi posesorul nu poate să-i schimbe regulile de circulaţie printr-o declaraţie unilaterală de voinţă.există titluri ce dau dreptul la o prestaţie din partea debitorului: o sumă de bani-titluri de rentă. o anumită cantitate de mărfuri. Sunt titlurile în care nu se indică un creditor căruia să i se facă plata în mod exclusiv sau la ordinul său. Titlurile la purtător. creanţa va fi plătită la ordinul acestuia. Orice act ce are ca scop restrângerea valorii titlului trebuie să rezulte numai din document. titluri nominative. Ele circulă prin tradiţiune. recipisa de depozit. fie unei persoane arătate de acesta în titlu. Revista de drept comercial. 4. bilete de loterie. în special asupra circulaţiei şi stingerii sale. 444 35 . poliţa de încărcare.există titluri ce reprezintă un drept real. ci indreptăţeşte pe oricine s-ar găsi în posesia titlului să exercite drepturile consemnate în document. Despre titlurile de credit la purtător. Asemenea titluri plătibile la ordin sunt prin excelenţă cambia. timbre. Titlurile la ordin. cărăuşul. posesor legitim. După modalitatea de circulaţie distingem: titluri la purtător. neputându-se obliga mai sever sau mai uşor. p. Cine este în posesia legitimă a documentului se consideră în posesia mărfurilor pentru că depozitarul. Va putea fi transformat în titlu la ordin sau nominativ însă numai prin acordul dintre posesor şi emitent. El va continua să circule şi pe mai departe ca titlu la purtător. Titlul de credit spre deosebire de orice alt înscris are o influenţă esenţială asupra soartei creditului. bonuri de tezaur. Cât timp titlul circulă el va purta cu sine dreptul menţionat în toată integritatea sa1.Această concepţie fundamentată pe mecanismul încorporării are valoare practică întrucât permite să se elimine sau să se reducă la minimum inconvenientele formale şi substanţiale ce însoţesc circulaţia creditelor după regulile cesiunii de creanţă. certificatul de gaj. după cum trebuie să rezulte de aici şi orice act făcut pentru a opri circulaţia. Conţinutul titlurilor de credit poate fi foarte diferit: . titluri la ordin.deosebim şi titluri care dau posesorului anumite drepturi de reprezentare cu beneficiile lor: acţiunile. deci pentru aceasta concursul debitorului. Creditul există în măsura în care este consemnat în titlu şi nici o limitare nu poate să restrângă valoarea lui contrazicând cuprinsul său.documente de transport.Definiţia şi clasificarea Faţă de cele expuse deducem că titlul de credit este un înscris necesar pentru a transfera sau pretinde dreptul literal şi autonom înscris în el. 1946. cecuri. bilete de bancă. Vor purta scris pe ele numele primului creditor. Din această cauză aceste titluri prezintă pe lângă avantajul de a putea circula cu mare uşurinţă un mare inconvenient în caz de pierdere sau furt. deci fie creditorului însuşi. până la proba contrară.

M. Persoana străină ce s-ar găsi în posesia acelui titlu. Revista de drept comercial. vol. de tramvai. aproape inexistent în ansamblul normelor de drept pozitiv. 1993 Cristoforeanu. M. iar debitorul nu se poate libera valabil decât achitând valoarea titlului în mâna acelui creditor. 3.. tichete de garderobă. etc. E. Titularul dreptului înscris pe document nu va putea pretinde dreptul său decât atâta timp cât este în posesia titlului. Acesta va lua la cunoştinţă despre gir în momentul în care i se va prezintă titlul la plată şi va trebui să urmarească numai regularitatea formală a andosării şi succesiunea neîntreruptă a girurilor.Debitorul nu trebuie încunoştinţat în legătură cu această transmitere. II Costin. Albu. A. . în sensul că încorporarea nu este deplină. O. dacă asemenea registre sunt prevăzute de lege.. B. (bilete de tren. Aplicarea în practică a teoriei enunţate va aduce numai beneficii oricărui sistem economic bazat pe principiile pieţei libere. O politică legislativă şi economiă raţională va trebui să dea titlurilor de credit o reglementare unitară şi ea se va impune cu uşurinţă comercianţilor la orice nivel. Titluri de credit improprii.). Bucureşti. 1994 36 . I.. 5. Procedură civilă. Ştefănescu. Despre titlurile de credit la purtător.I. fără a putea justifica dobândirea lui pe cale legală nu va putea folosi înscrisul. Asemenea titluri circulă pe cale de cesiune.. bilete de teatru. Ele amintesc de titlurile de credit prin forma lor. 2. 1946 Deleanu. In realitate nu au nici una din trăsăturile specifice titlurilor de credit. dreptul modern a obţinut o spectaculoasă cucerire. I. Există o categorie de documente care primesc numai unele din caracteristicile titlurilor de credit. Această teorie a realizat o penetraţie a principiilor de drept care dă posibilitatea unei mobilizări de bunuri ce se întâlnesc în activitatea comercială curentă. Ele sunt de două feluri: -documentele de legitimare-efectul lor constă în aceea că posesiunea documentului constituie proba titularitătii dreptului. Revista de drept comercial 7-8/1996 Căpăţână. cesiune ce trebuie înscrisă atât pe titlu cât şi în scriptele debitorului. Radu. deşi se aseamănă cu titlurile propriu-zise prin structura exterioară sau prin termenii prin care sunt numite. Dicţionar de drept procesual civil. Problematica titlurilor de credit este vastă şi complexă. Regula „nemo plus juris ad alium trasfere potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă.titluri aparente. Leş. Mişcarea legislativă din ţara noastră va trebui să aibă în vedere acest lucru şi va trebui să constate că domeniul titlurilor de credit este slab reprezentat. Însă o asemenea probă nu este decât o simplă prezumţie care-şi produce efectele numai până la proba contrarie.N. Exemplu tipic în acest sens este factura (desi unele sisteme legislative admit circulaţia ei în condiţiile specifice titlurilor de credit). De aceea se spune că sunt titluri improprii. I.. 4. Asemenea documente îndeplinesc funcţiunea de mijloc de probă a unui raport contractual.. In anumite împrejurări dreptul poate fi exercitat chiar în lipsa documentului. Acestea au o eficacitate juridică mai limitată.. Prin teoria titlurilor. Man.. Minea.. BIBLIOGRAFIE 1. Sunt doar simple înscrisuri de credit.Tratat de drept comercial internaţional. Iaşi.. Acestea poartă scris pe document numele creditorului. I. vol. Titlurile nominative.

Gidro.. Bucureşti. Partea generală.. p... Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor. p. Bucureşti. mecanismele bursiere în economia de piaţă. I. Teoria generală a obligaţiilor.. Teoria generală a obligaţiilor.. P. Hossu. V. Liviu. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin.6. Bucureşti. Repetiţia principiilor de drept civil. Efectele de comerţ. Dragoescu.. T.C. Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă. 1948 Pop. Revista de drept comercial. D. A. 15. 1934 Ionescu.. Drept civil.. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin.. Brădeanu. Cluj Napoca. 1980 Stătescu... Curs de drept. Cluj Napoca. 1992 Rucăreanu. 7.R.. 1994 Turcu. L. 21. 1991 Ionaşcu.. Drept civil. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. I.L. Elemente de drept civil şi comercial comparat. I. 13.. hârtiile de valoare. Bucureşti. T. 78/1998 Lupan. 10. 11. 1976 Potolea. Gh.. 1991 Gherasim.Georgescu. 1994. G. Curs de drept cambial. Revista de drept comercial 78/1998 Luha. 8. 20. A. Iaşi. Trăsăturile generale ale titlurilor de credit. nr. I. Bucureşti. C. Bucureşti. Cluj Napoca. Operaţiuni şi contracte bancare. 18. Drept civil. 123 Vlachide. 19. 9. Dreptul comerţului internaţional. Dragoescu. Drept civil.. 1981 Lupaş. 1934 Luha. Cluj Napoca. Demetrescu. S. 60 37 . Beleiu. 12.. 1978 Ionescu. Drept civil... I. 17. Bucureşti. H. Buna credinţă în raporturile juridice civile. 1982 Popescu. R... P. 22.. 1975 Pop. Vol. Cluj. P. 1994. E. 14.. 16. V.. E. S.. Drepturile reale prinicipale în dreptul României. I. 23. C..M. Bucureşti. Demetrescu. Bucureşti. Bârsan. Partea generală. 1993 Pop.

La rândul său legea italiană este o adaptare a legii uniforme. 36-47 38 . 5/1995.05. Ele au fost ratificate de majoritatea statelor europene2. Scurt istoric. In virtutea acestui titlu o persoană numită trăgător dă ordin altei persoane numite tras să execute acea obligaţie în favoarea unei a treia persoane numite beneficiar la împlinirea scadenţei şi în locul menţionat. In 1929 a fost convocată la Geneva o conferinţă care şi-a asumat sarcina de a realiza unificarea în materie. Ca instituţie juridică în sensul celei de astăzi cu caracterele ei esenţiale. 58/1934.N. Modificările aduse sunt nesemnificative din punctul de vedere al concepţiei iniţiale a legiuitorului asupra cambiei. îşi lua angajamentul de a face să se plătească de către un corespondent al său dintr-o altă localitate. Izvoarele dreptului cambial. Caractere. Revista de drept comercial nr. 100/1. Legea nr.1673. p. Legea cambială a intrat în vigoare la 1 mai 1934 şi a realizat unificarea dreptului cambial românesc.G. Legea nr. V. unui client care plătise bancherului o sumă corespunzătoare. o convenţie destinată a reglementa conflictele de legi în materie şi o convenţie referitoare la timbrarea cambiei. de obicei bancher. In secolul XIX fiecare stat a codificat în felul său normele privitoare la cambie. Se consideră că acest titlu de credit ar fi apărut în secolul XIII.). 58/1934 cunoscută în mod obişnuit ca legea cambială (L. OUG nr. Legea română nu este legea uniformă chiar dacă în marea lor majoritate textele au corespondenţă.11/1993 pentru modificarea legii asupra cambiei şi biletului la ordin. sau într-o monedă diferită. o sumă de bani. 11/1993. O serie de congrese şi conferinţe interstatale între care cele mai semnificative au fost cele de la Haga din 1912. publicată în Monitorul Oficial nr.1934. Aceasta a dus la o diversitate de legislaţii. In 1930 s-a realizat semnarea a trei convenţii: Convenţia asupra legii uniforme referitoare la cambie şi biletul la ordin. Atributele care caracterizează cambia au apărut cu timpul şi şi-au găsit consacrare legislativă în Ordonanţa asupra comerţului terestru . Legea română adaugă la normele uniforme mai mult decât îi permit rezervele. Ea este o traducere a legii italiene din 1933. La început cambia nu a fost altceva decât un instrument destinat a permite executarea unui contract de schimb prin care o persoană. Legea cambială română a fost modificată prin O. pentru adaptarea la dreptul pozitiv românesc. Această scrisoare nu era altceva decât dovada plăţii făcută bancherului şi a obligaţiei luate de acesta. în aceeaşi monedă. In acest fel se evita transportul de numerar într-o vreme în care drumurile erau nesigure. Definiţie.SECŢIUNEA a II-a CAMBIA Subsecţiunea I . s-a realizat mai degrabă o 1 Legea nr. Definirea a oferit-o doctrina. Luha. 163/2009 2 Pentru amănunte a se vedea: M. astfel că în curând s-a simţit nevoaia unei legiferări uniforme. oferă doar o reglementare detaliată a acestui titlu1. putem vorbi despre cambie din secolul al XVIIlea. Funcţii Legea nu defineşte cambia.Codul Savary . De altfel. Legea uniformă privind cambia. 83/1994. Costin. cu unele modificări neesenţiale.nr. Aceste modificări sunt de obicei preluate din legea italiană sau sunt adaptări româneşti. Ulterior această lege a fost modificată prin OG nr. 39/2008 şi Legea nr. au rămas fără rezultate pozitive.C. Cambia se prezintă ca un titlu de credit esenţialmente girabil. formal şi complet care conţine o obligaţie de plată sau de a face să se plătească o sumă determinată.

a imaginii acesteia. pe lângă imaginea instrumentului de debit. Părţile nu au altă libertate decât de a accepta sau nu raportul cambial. În vederea uşurării procesării cambiilor şi biletelor la ordin. renunţarea la acestea neproducând inconveniente pentru utilizatorii cambiilor sau biletelor la ordin. Instituţiile de credit nu sunt obligate să aplice trunchierea. De aceea. 39/2008 (Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.pe document se trec numai clauzele. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . nescrise. şi deci. multilaterale sau prin semnarea contractului de participare la un sistem de plăţi. şi Legea nr. nu pot pierde ulterior această calitate şi invers. pentru a nu fi necesară captarea şi transmiterea. sunt. Raportul cambial şi titlul care a luat naştere cu efecte cambiale. Astfel.adaptare a reglementărilor iniţiale la realităţile economice şi instituţionale existente în acest moment în România. De aici decurg unele consecinţe: . In literatură s-a discutăt dacă dreptul cambial este sau nu un sistem legislativ independent care să asigure prin el însuşi relgementarea titlului atât din punct de vedere material cât şi formal. Ele au acest drept numai în cazurile în care posibilitatea le este acordată expres de legiuitor.C. Insă. oferă posibilitatea procesării cambiei şi biletului la ordin prin mijloace electronice. civil şi comercial pot completa lacunele regulilor istituite prin L. incompatibile cu legea sunt socotite. Altfel spus dacă normele de drept comun.orice manifestare care încalcă legea trebuie observată şi invocată din oficiu. legea uniformă nu este izvor de drept pentru dreptul cambial românesc deoarece România nu a aderat la Convenţia de la Geneva.C. Susţinem că normele de drept comun cu valoare de principiu pot să completeze cu succes lacunele legii cambiale. trunchierea nu este obligatorie şi nu produce efecte decât dacă este agreată în mod formal de instituţiile de credit implicate. actul normativ are drept obiect: reglementarea trunchierii (prezentării electronice la plată a cambiei şi biletului de ordin). ulterior legea a fost modificată prin Legea nr. prin aducerea elementelor de pe verso-ul acestora pe recto. Dacă îl acceptă îi urmează regulile cu stricteţe. de la dispoziţiile legii. 58/1934 asupra cambiei şi biletului de ordin. în principiu. definirea mai clară a cuprinsului semnăturilor de pe cambie şi bilet la ordin. 83/1994. Drepturile şi obligaţiile cambiale sunt fixate de legiuitor în mod rigid. Normele stabilite prin L. modalităţile şi condiţiile prevăzute de lege.când lipseşte vreuna din condiţiile pe care legea le impune circuitului cambial. considerată prea generală. pot fi izvoare de drept în materie. Ordonanţa mai prevede eliminarea foii de prelungire (allonge) pe care se puteau înscrie girurile sau avalurile. Aceasta deoarece practica bancară consemnează faptul că foile de prelungire sunt foarte puţin utilizate. Ca atare. actul care nu a luat naştere în forma cambială nu poate căpăta mai târziu această poziţie nici ca efect al unei hotărâri judecătoreşti. Totuşi. 16372009. interpretarea normelor cambiale trebuie 39 .părţile nu pot valida cambia nevalabilă formal prin voinţa lor. . eliminându-se sintagma „numele şi prenumele sau firma celui care se obligă”. Definirea cuprinsului semnăturilor de pe cambie sau bilet de ordin se va face prin sintagma „semnătura olografă a persoanei”. articolul de lege care făcea referire la acest format a fost modificat corespunzător). imperative. instituţiile de credit au convenit schimbarea formatului instrumentelor de plată. în general. completări sau modificări minore ale legii pentru facilitarea trunchierii: eliminarea foii de prelungire (allonge) şi eliminarea referirilor la verso-ul instrumentelor. Părţile nu pot deroga . Clauzele străine. prin trunchiere. manifestarea de voinţă nu are eficacitate cambială. . putând recurge la această posibilitate de procesare numai dacă au agreat acest lucru prin semnarea unor acorduri bilaterale. în principiu.

trebuind să cuprindă anumite menţiuni obligatorii.cambia este un document complet. Menţiunile pe care le poartă titlul sunt de aşa natură încât din ele trebuie să rezulte toate informaţiile necesare din care decurg obligaţiile cambiale. Adică dreptul posesorului legitimat nu este identic cu dreptul transmiţătorului care poate fi grevat de orice sarcini ci este un drept propriu. Astfel: . Sunt literale pentru că conţinutul şi întinderea drepturilor. Nu există obligaţie cambială să nu fie cuprinsă într-un act scris. sunt determinate numai de cuprinsul înscrisului.să ţina seama de scopul emiterii titlului şi acest scop este exprimat foarte precis în cuprinsul legii uniforme. p. din acest motiv este necesar să fie cunoscută.cambia face parte din categoria titlurilor la ordin. Acest caracter este definit foarte expresiv de dictonul “quod non est in cambio. Clauzele străine. ceea ce impune că dreptul purtătorului să fie determinat prin titlu care i-a fost remis într-un mod care să nu dea naştere nici unei îndoieli. 19 40 . Ea este înconjurată de un rigorism excesiv pentru a putea să corespundă scopului său de a circula uşor şi de a asigura o deplină securitate creditului. Debitorul nu se poate elibera valabil decât cerând şi obţinând restituirea înscrisului fără de care riscă să mai plătească o dată în mâinile altei persoane ce se va prezenta ca posesor legitim al aceluiaşi înscris. Legea românească urmează a fi interpretată în spiritul raţional şi practic al legii uniforme şi. Numai clauzele.conţinutul cambiei trebuie să fie consemnat într-un document (înscris). non est in mundo” (ceea ce nu este în cambie nu există în lume). Curentul juridic 2/1998. Funcţiile cambiei 1 V. Aceste două trăsături le vom examina separat în secţiunile ce urmează. 11 2 R. Ea trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime a dreptului. Aceasta este regula suficienţei. Sunt autonome întrucât posesorul legitim şi de bună credinţă al înscrisului exercită un drept care s-a născut în persoană să şi nu un drept derivat. Pe de altă parte. Existenţa înscrisului este cea dintâi condiţie pentru existenţa înscrisului. In acelaşi timp indicaţiile din titlu trebuie să excludă orice incertitudine (regula certitudinii). care nu cunosc raportul iniţial şi nici raporturile juridice dintre semnatarii anteriori. incompatibile cu legea cambială sunt socotite nescrise. cambia fiind un act complet prin el însuşi. . . Formalismul cambiei este impus în primul rând prin faptul că titlul este destinat să circule în mâinile diferiţilor purtători succesivi. p. In consecinţă şi cambia este un document necesar întrucât dreptul pe care-l conţine nu poate fi exercitat de titlular decât prin posesiunea materială a înscrisului însuşi.1 Caracterele titlului cambial. Fiind un titlu de credit cambia întruneşte toate trăsăturile ce caracterizează aceste titluri. Luha. Cambia cuprinde drepturi literale şi autonome. regulile cambiale mai prevăd şi altele specifice cambiei. rigurozitatea formei atrage atenţia semnatatului asupra responsabilităţii ce şi-o asumă prin semnarea titlului. . Nu se poate uza de alte înscrisuri sau de alte mijloace de probă pentru a completa conţinutul unei cambii. 1996. Economu. Târgu Mureş.cambia este un titlu riguros formal. . neputând exista cambie verbală.cambia este un titlu executoriu. modalităţile şi condiţiile prevăzute de lege pot fi trecute în înscrisul cambial. originar2 Pe lângă trăsăturile comune oricăror titluri de credit. Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. Manual practic de drept cambial. Bucureşti.

In acest mod se înlătură riscul şi cheltuielile pe care le-ar fi implicat transportul de bani în numerar. Posesorul mai multor cambii plătibile într-o anumită localitate poate face plăţi dând acele cambii în loc de numerar. Garanţia pe care poate să o asigure cambia o privim sub mai multe aspecte (luăm în considerare sensul larg al noţiunii de garanţie .se transmite simplu şi rapid prin gir. mijloacele şi instrumentele 1 Pentru amănunte a se vedea: M. pentru că în perioada respectivă acea persoană să poată vinde mărfurile şi să obţină astfel sumele necesare achitării preţului. 3/1995. Bucureşti.N.cel care are nevoie de o sumă de bani într-o anumită monedă în altă localitate. în schimb îi plăteşte de îndată suma corespunzătoare. Funcţiile cambiei. necorespunzând unei livrări de mărfuri sau de prestări de servicii se numeşte efect financiar. 421 41 . realizându-se schimbul într-o altă localitate. d) Constituie un mijloc de garantare a unei obligaţii. Excepţie fac doar situaţiile când cambia este la vedere. urmând ca plătitorul să primească. Se utilizează cu un atare rol. Când cambia constătă o creanţă izvorâtă dintr-o livrare de mărfuri ori prestare de servicii se numeşte efect de comerţ.Cambia a apărut din necesităţi economice şi îndeplineşte anumite funcţii1 care-i asigură o atenţie specială din partea mediilor economice. suma de la destinatarul acesteia. o scrisoare către corespondentul acestuia aflat în localitatea respectivă. p. . c) Constituie un instrument de credit.adică toate drepturile. pentru sumele prevăzute în cuprinsul lor. A fost concepută cu o atare menire fiind denumită şi “lettre de change” (scrisoare de schimb). b) Serveşte ca instrument de plată. pe o altă piaţă sau într-o altă ţară.cel care are de primit o sumă de bani în altă localitate redactează o scrisoare către debitorul său şi o dă unei persoane care are de efectuat o plată în acea localitate şi care. Revista de drept comercial nr. a) Constituie un procedeu de schimb în materie monetară. Anume: . 1976. pe credit. diminuată însă cu taxa de scont. în baza scrisorii. Când este legată de operaţii bancare. 2233 2 T. în vederea achitării preţului. .R. obţinând de la banca respectivă suma ce reprezintă preţul. Un producător vinde produsele sale unei persoane (cumpărător) acordându-i pentru plata preţului un termen de câteva luni. obţine de la o altă persoană (de regulă bancher). -faţă de beneficiar nu sunt opozabile excepţiile pe care trasul le-ar fi putut opune purtătorilor succesivi ai titlului. Cambia constătă un contract de schimb a cărui realizare poate fi schematizată după cum urmeaza2. prin scontare. Popescu. In scopul acoperirii creditului astfel acordat vânzătorul emite la momentul perfectării contractului o cambie în beneficiul său. . Luha. p. de pildă în materia vânzării comerciale. Această cambie este suscceptibilă de onorare la o bancă chiar înainte de scadenţă. Utilizarea cambiei într-un atare scop s-a impus în virtutea avantajelor pe care le prezintă acest titlu de credit. V. Dreptul comerţului internaţional. Costin. pentru a i se pune în evidenţă acest rol. prin care semnatarul scrisorii îi cere să pună la dispoziţia aducătorului ei suma de bani prevăzută în scrisoare.conferă certitudine beneficiarului de vreme ce a fost acceptată de tras. .este garantată solidar de giranţi. asupra cumpărătorului. adică la o dată ce coincide cu expirarea termenului acordat prin contractul respectiv. Este consecinţa faptului că de regulă cambiile nu se plătesc de îndată. invitându-l să o plătească la scadenţă.

1994. o operaţiune juridică. indirect creditorul obligaţiei ce rezultă din raportul fundamental beneficiază şi de avantajele ce le aduce legea cambială: caracterul executoriu al titlului. 1937. 4/1995.D. în executarea obligaţiilor ce rezultă din ele sunt: vânzarea-cumpărărea. Costin. Astfel de posibilităţi oferă cambia în alb. Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale. deduse din raportul primar sau fundamental pentru dobânditorii subsecvenţi. Caracteristici structurale ale cambiei. V. prin gir ai cambiei”2. mandatul şi fideiiusiunea. De asemenea. 586 3 Pentru amănunte a se vedea: M. Revista de drept comercial nr.L. Subiecţii raportului cambial 1 V. fundamental. garantare prin avalizare. Raportul cambial se naşte astfel în executarea unui alt raport juridic primar. print-un gir adecvat. împrumutul. p.fie sub forma unei semnături de favoare ce realizează o garanţie personală. girul de garanţie. V. Acest lucru se înfăptuieşte în două forme: . Cele mai importante operaţiuni juridice care duc la emisiunea cambiilor.fie prin darea cambiei în gaj. Zlătescu. de cele mai multe ori.prin care se poate proteja cineva de consecinţele păgubitoare ale unui fapt determinat şi mijloc juridic ce întăreşte şansele de executare a obligaţiilor)1. . Luha. răspunderea solidară. p. Ca orice raport juridic. raportul cambial cuprinde structural trei elemete constitutive: subiecţii. 1970. Nu există obligaţie cambială care să se nască dintr-un raport pur cambial. Garanţiile creditorului.N. Cambia de complezenţă purtătoare a unei semnături de favoare asigură terţilor creditori posibilitatea de a-şi satisface creanţele din patrimoniul celui ce a dat semnătura. Deci cambia în alb stă la dispoziţia creditorului ca un instrument ce îi garantează şi îl ajută să execute obligaţia ce iniţial i-a fost incertă. iar creanţa beneficiarului împotriva emitentului care justifică transmisiunea cambiei o numim valoare furnizată. pentru a evita să i se opună vreo excepţie care ar ridica contractului eficacitatea juridică. p. Raportul cambial se alătură unui raport juridic cauzal şi. Creanţa emitentului împotriva debitorului său. ”Cum toate actele juridice au o cauză nici cambia nu face excepţiune de la această regulă de viaţă. Subsectiunea a II-a Raportul juridic cambial Temeiul naşterii unui raport juridic cambial îl constituie. Revista de drept comercial. emite asupra debitorului său o cambie. Georgescu. după care o remite unui creditor al său pentru a nu-l plăti în numerar. Pătulea. Debitorul emitentului nu mai poate invoca faţă de posesorul legitim al cambiei nici o excepţie ce ar rezulta din contractul său cu emitentul şi va fi nevoit să-şi îndeplinească obligaţia sa. numai că pentru a proteja pe terţii dobânditori de bună credinţă şi a asigura scopul economic al unei circulaţiuni eficace a bunurilor s-a recurs la principiul inopozabilităţii excepţiilor. Beneficiarul cambiei în alb poate completa titlul numai dacă obligaţia ia naştere. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental. 2 2 I. C Turianu. Separat de aceasta emiterea sau transmiterea cambiei pot constată sau realiza raporturi specifice de garanţie în sens restrâns (de mijloc juridic ce conferă creditorului prerogative speciale faţă de alţi creditori). conţinutul şi obiectul3 . Cambia oferă posibilităţi de realizare a creanţelor pe care dreptul comun nu le oferă. Bucureşti. 38-49 42 . 31. ce constituie temeiul de fapt al emiterii cambiei o numim proviziune sau acoperirea cambiei. Bucureşti. p. prin cambie se asigură executarea unei promisiuni de plată incertă. Creditorul dintr-o astfel de operaţiune.

Obligaţia cambială este abstractă si autonomă. Trăsătura specifică a cambiei este aceea că la obligaţia cambială a subscriitorului iniţial se poate adăuga cea a altor subiecţi: a trasului care acceptă. Abstractă pentru că din contextul în care se naşte obligaţia nu rezultă scopul (cauza) pentru care ea este asumată. a acceptantului prin intervenţie. a girantului care răspunde şi el de neacceptarea sau neplata faţă de toţi beneficiarii succesivi. a acceptantului prin intervenţie şi. criteriu ce ţine de însăşi natura declaraţiei cambiale. Raportul cambial este un raport obligaţional particular. Face excepţie posesorul legitim al titlului care apare doar în postura de creditor. Forţa sa obligatorie rezultă numai din titlu. Aceştia sunt trăgătorul. Acest raport se poate analiza sub aspect pasiv al obligaţiilor ce le conţine şi sub aspect activ. adică după ce a fost refuzată acceptarea şi plata din partea destinatarului ordinului de plată. Obligaţiile cambiale sunt directe când debitorul poate fi urmărit nemijlocit de creditorul cambial fără să se fi adresat mai înainte către alt debitor şi indirecte (de regres). a avalistului. giranţii şi avaliştii lor. Ea se naşte prin subscrierea cambiei. Această distincţie priveşte raporturile ce se statornicesc între semnatarii titlului. Obiectul său constă în acţiunea concretă la care este îndatorat subiectul pasiv şi la care este îndreptăţit subiectul activ. obligaţia acceptantului (a trasului). acei cărora te poţi adresa direct la scadenţă. în sfârşit a celui ce garantează prin angajament propriu plata titlului din partea unui terţ. Conţinutul si obiectul raportului cambial. Nu se acordă nici o semnificaţie juridică motivului pentru care subiectul se 43 . Obligaţii cambiali se împart în două catagorii. Plata făcută de oricare alt obligat eliberează definitiv doar pe semnatarii ulteriori şi lasă solvensului posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricărui semnatar de grad anterior lui. Din punct de vedere al persoanelor care asumă obligaţia vorbim despre obligaţia emitentului (a trăgătorului). . a avalistului. fiecărei subscrieri îi urmează atribuirea unui grad după un criteriu logic şi nu cronologic. pe de o parte si beneficiarul. pentru plata-trasul acceptat şi avaliştii săi.obligaţii de regres -subiecţi cărora te adresezi numai după ce s-a cerut inutil plata obligatului principal. a girantului . acceptantul prin intervenţie. şi în măsura în care declară propria acceptare asupra titlului şi . pe de altă parte şi reflectă modul diferit în care se exercită dreptul subiectiv cambial.beneficiarul-persoana în favoarea căreia se face plata.Cambia presupune existenţa a trei subiecţi: persoana care crează titlul-trăgătorul-ce emite ordinul necondiţionat de plată şi care-şi asumă răspunderea în caz de neexecutare a acesteia.obligaţi direcţi . Dispunerea pe grade diferite a obligaţiilor cambiale are consecinţe în situaţia îndeplinirii de către unul din ei a obligaţiei asumate.cel căruia i se adresează ordinul şi care devine parte a raportului numai dacă. trasul. Numai plata făcută de un obligat de gradul I-ii stinge toate obligaţiile cambiale şi ca urmare blochează orice acţiune cambială. când debitorul răspunde numai dacă creditorul s-a adresat fără succes debitorului cambial principal. Conţinutul său este format din drepturile şi obligaţiile pe care le au subiecţii acestui raport. adică prin asumarea obligaţiei prin depunerea semnăturii autografe pe documentul cambial. In raporturile interne între diferiţii semnatari ai titlului. al drepturilor la care dă naştere. Subiecţii cambiali sunt şi obligaţi cambiali întrucât fiecare din ei îşi asumă câte o obligaţie. respectiv o prestaţie pozitivă de a da sau de a face ceva. . Obligaţia cambială.

p. 1939. mobilizarea creanţelor. Obligaţia cambială este formală deoarece pentru a fi valabilă trebuie să cuprindă anumite indicări prescrise de lege. Cauza dreptului sau a raportului exprimat în titlul cambial nu poate fi alta decât acea a tuturor raporturilor de drept. dar care scop nu face parte din titlu2 . a posesorului titlului. Obligaţia de a fece să se plătească se poate transforma în temeiul legii într-o obligaţie de a da în momentul în care obligatul principal refuză să-şi îndeplinească sarcinile. rente. p. Specific cambiei este faptul că între dreptul la credit şi înscrisul constatator al acestui drept există o legătură constitutivă pentru exerciţiul creditului. Valabilitatea semnăturii puse pe titlu nu depinde de valabilitatea celorlalte semnături. Insă proprietăţii sale i se aplică regulile speciale înscrise în art. Sunt comerciale toate operaţiunile cambiale precum şi acţiunile ce rezultă din ele1 . Legea nu caracterizează dreptul asupra documentului.obligă. Fiecare din aceste motive prezintă importanţa în sensul că indică legăturile ce le păstrează raportul fundamental cu raportul cambial nou format. Sau se justifică pentru obţinerea unui document de plată către un creditor-giratar. în ce-i priveşte pe obligaţii direcţi şi de a-i face pe alţii să plătească această sumă pentru obligaţii de regres. figurând între actele obiectiv comerciale. de a pretinde această sumă la scadenţă. element esenţial al oricărui act juridic ce justifică plata unei sume de bani. Obiectul acestor obligaţii constă în a da o sumă de bani determinată. I. Revista de drept comercial. Obligaţia cambială constituie un act de comerţ. prin alte titluri. Cambia şi biletul la ordin. Este autonomă în sensul că obligaţia fiecărui semnatar al cambiei trebuie să fie considerată separat.L. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental. Nu de puţine ori părţile înţeleg să emită titlu în scop de garantare a executării prestaţiei din raportul cambial. 1 2 D.18 L. în funcţie de motivul (scop mediat). al emisiunii cambiei. indiferent de natura raportului juridic care ia dat naştere. raport de care. Bucureşti. 586 44 . Obligaţia cambială rezultă şi se alătură unui raport fundamental din care derivă obligaţia de plată a unei sume de bani. nici cambiile ce exprimă sume plătibile prin compensaţie. vol. Toate obligaţiile cambiale sunt guvernate de principiul independenţei semnăturilor. un drept de credit.C. In sistemul cambial românesc nu se acceptă cambiile în producte sau în mărfuri. 1909 C. Motivele pentru care se emite o cambie sunt foarte variate. Ori emiterea titlului urmăreşte punerea în circulaţie a unui drept de creanţă. Socotim că. Obligaţiei de a plăti o sumă determinată îi corespunde dreptul creditorului. Cambia are o cauză însă valabilitatea obligaţiei ce o conţine nu este condiţionată de indicarea ei.civ. 178 I. In literatura se discută că sub aspect activ conţinutul raportului cambial ni se prezintă din unitatatea a două elemente: un drept de creanţă şi un drept asupra unui document. adică complexul faptelor juridice care îi dă naştere şi-i determină modul de a fi. Cambia este considerată un titlu abstract în sensul că din conţinutul său nu rezultă cauza emiterii sale. deşi acest motiv există întotdeauna. Raportul cambial şi raportul fundamental.etc. Obiectul obligaţiilor debitorilor de regres nu este permanent acelaşi. bun mobil cu valoare intrinsecă nesemnificativă. independent de celelalte. însă se desprinde şi cu care nu mai păstrează decât anumite puncte de interferenţă. Gălăşescu Pyk. el dobândind proprietatea prin prescripţia instantanee prevăzută de art. Georgescu. scop imediat al obligaţiei cambiale. Se poate emite cambia când se doreşte novarea raportului din care derivă. 1937. creditorul cambial este un proprietar al documentului.

1 L. Totuţi există un raport juridic care justifică asumarea obligaţiei cambiale. Un astfel de raport rezultă din aşa zisa convenţie de favoare. numit şi convenţie de execuţie sau convenţie de eliberare a cambiei (dintre debitorul si creditorul raportului de valoare furnizată). Legea pretinde că titlul cambial să cuprindă anumite menţiuni determinate. ce se prezintă sub forma cambiei de favoare. Este denumită astfel orice intervenţie în nexul cambial al unui favorizator care-şi pune semnătura pe titlu cu scopul de a credita un alt subiect -favorizatul. 1. Excepţiile cambiale se întemeiază şi vor putea fi invocate în conformitate cu acest “pactum de cambiando”1. Cambia de favoare. de complezenţă. De la principiile enunţate până acum practica ne oferă o derogare (aparentă). cambia de favoare nu este decât o abatere aparentă de la principiile ce guvernează coexistenţa raportului cambial cu cel fundamental. Felul cum se interferează raportul fundamental şi cel cambial depinde de convenţia de emitere a cambiei (dintre creditorul şi debitorul raportului de proviziune). Adică. Formalismul nu se referă numai la cerinţa unui înscris care să cuprindă obligaţiile părţilor. Acest formalism riguros vrea sa garanteze conştientizarea subscrierii. Legea pretinde că denumirea de cambie să fie trecută în însuşi textul titlului. Potrivit art. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Bucureşti.L.Putem deci spune că obligaţia cambială are cauză însă acesteia nu i acordă importanţă ca într-un raport de drept comun. Raportul cambial este autonom atât faţă de raportul ce intervine la primul purtător al titlului (raport de valoare furnizată). Georgescu. 1 alin. poliţe). Subsecţiunea a III-a Condiţii de formă şi de fond ale cambiei CONDIŢII DE FORMĂ In dreptul cambial condiţiile de formă au o importanţă deosebită. Nu este obligatoriu. Această cerinţă a legii exprimă într-o formulă specifică formalismul tipic cambial. p. convenţii care ne indică scopul emisiunii sau al punerii în circulaţie. I. corespunzător debitului cambial care să poată genera o acţiune alăturată celei cambiale. cât şi în ce priveşte raportul de proviziune. se emite o cambie fără să existe în prealabil un raport juridic fundamental de proviziune. Denumirea trebuie sa fie înserată gramatical încât să apară evident şi logic legătura denumirii cu ordinul cambial. 1 S. deci ca denumirea să se facă sub forma unui titlu. Menţiuni obligatorii: sunt obligatorii următoarele menţiuni. ci şi la faptul că sensul obligaţiilor asumate este determinat uneori chiar de locul unde se află menţiunile şi chiar prin semne dispuse în mod diferit. 1 din Legea nr. P. Cambia este un act formal într-un sens mai riguros decât în cazul unor acte formale. 102 45 . impunând în contextul documentului folosirea unei expresii care indică toate urmările ce derivă din natura cambială a obligaţiei asumate. In atare situaţie putem să considerăm angajamentul de a elibera o semnătură cambială de favoare ca un raport fundamental.menţiuni obligatorii. In realitate ceea ce lipseşte în cambia de favoare este un debit cauzal. Altfel spus.C. Ionescu. 1934. indicate de art. pe lângă celelalte care sunt facultative. Nu este permisă utilizarea altor denumiri (trată . Demetrescu. 58/ 1934 – „Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu” Denumirea de cambie.

sau. Se pot utiliza şi formule echivalente: la cerere.la vedere: înseamnă că plata cambiei trebuie să se facă la prezentarea ei în acest scop. trăgătorul îşi rezervă posibilitatea de a asuma o obligaţie directă. Daca în titlu nu se indică o altă scadentă se prezumă ca este făcută la vedere (iuris et de iure). Chiar dacă legea nu prevede o anumită formulă ordinul trebuie să fie clar şi precis. respectiv denumirea trasului. Alin. Desemnarea lor este cumulativă şi nu alternativă. Codul trasului. Suma de plată este unică şi indivizibilă pentru că proviziunea cambială este unică. (şi nu un mandat dat trasului): una a posesorului de a exercita unele drepturi şi una a trasului de a îndeplini anumite obligaţii. complet sau prin precizări uzuale. adică a zilei din care titlul devine exigibil. Teoria generală a obligaţiilor. Aceasta din urmă formulă păcătuieşte prin incertitudine. în limita spaţiului special alocat. 2 al aceluiaşi articol prevede: „Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani determinată”. imaginar. Chiar dacă există mai mulţi trăgători toţi se angajează pentru aceeaşi sumă şi ea este prevăzută pentru executarea aceleiaşi creanţe.scadenţa la un anumit termen de la vedere. Practic prin această formulă a ordinului de plată. 1 T. săptamâni. se vor înscrie pe cambie primele caractere din numele şi prenumele. respectiv numele şi prenumele. Stipulaţia de dobanzi se consideră nescrisă cu excepţia cambiilor la vedere sau cambiilor la un anumit timp de la vedere care admit plata de dobânzi. locul plăţii. Legea spune ca trasul se indica cu numele său de persoana fizica sau cu numele de persoana juridică. adică la un anumit număr de zile. Popescu. ani din ziua prezentării la acceptare. Constă în cererea sau autorizarea expresă dată trasului de a face plata în mâna beneficiarului. in litere sau cifre. p. luni. Numele celui care trebuie sa plătească (tras). Cambia nu poata să cuprindă decât obligaţii constând în sume de bani. din ziua următoare a datei emisiunii cambiei. Indicarea scadentei. luni. admite ca ordinul de plată sa fie adresat trăgătorului însuşi.C. . 392-395 46 . 4. Natura juridică a ordinului de plată sub formă de delegare explică posibilitatea revocării ordinului până la acceptare. In principiu nu se pot înscrie accesorii. dacă nu există prezentare. Trasul trebuie să fie o persoană existentă chiar dacă se individualizează printr-un nume fictiv.scadenţa la un anumit termen de la o emisiune.cu scadenţă la zi fixă: este cea mai utilizată în practică. respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului 5. să fie unică (nu se admit cambii cu scadenţe succesive) şi să rezulte precis din textul cambiei. adică la un anumit număr de zile. Bucureşti. 3. Scadenţele sunt de mai multe feluri: . Ordinul de plata este considerat o dublă delegare1. în clar. să fie certă (să indice cu precizie ziua sau termenul până la care beneficiarul trebuie să se prezinte la încasare). la prezentare. trăgătorul va fi obligat de regres. P. 1968. . fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cambiei. Scadenţa trebuie să fie posibilă (să nu fie înaintea emiterii sau o zi neindentificabilă). respectiv denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. El nu trebuie să conţină condiţii încât să facă incert faptul plăţii. anul . fiind sigur că titlul nu-i va fi prezentat anticipat ca debitor de regres. iar creditorul este obligat să facă toate formalităţile pentru conservarea regresului. săptămâni. din ziua protestului. ani. scadenţa sau câtimea obligaţiei. Scadenţa trebuie să indice ziua. Necesitatea de a indica o sumă determinată este o derogare de la principiul de drept comun după care poate să existe o obligaţie determinabilă.2. L. . Anca.R. O astfel de cambie se deosebeşte de un bilet la ordin deoarece în cazul în care trasul refuză acceptarea. luna. ale persoanei fizice. Se pot indica mai mulţi traşi. În cazul în care numele trasului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu.

dreptul se exercită colectiv şi integral. pe partea stângă sus şi trebuie să cuprindă ziua. Localitatea de plată trebuie să existe. Arătarea datei şi a locului emisiunii Se menţionează. constatarea capacităţii legale (vârsta) a semnatarilor. luna. adică persoana căreia trebuie să i se plătească suma din cambie.30 L. 7. Cambia domiciliată. . Toţi trăgătorii vor răspunde solidar.6. Locul unde trebuie făcută plata. domiciliatar. precum şi locul emiterii. Posesorul poate prezenta titlul la oricare din locurile indicate la alegerea sa. numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. regres). Dacă indicarea este cumulativă. anul emiterii.Data emiterii este certă şi opozabilă tuturor până la proba contrară. posibilă şi certă. determinarea valabilităţii drepturilor semnatarilor privind acţiunea cambială (protest. Locul emisiunii este important pentru a stabili legea aplicabilă titlului. trasul îl va putea arăta odată cu acceptarea. astfel creanţa cambială este nerealizabilă.C. acesta poate să arate în acceptare o adresă în aceeaşi localitate unde plata trebuie să fie făcută” . Locul plăţii este un element esenţial în sensul că trebuie să aibă acoperire în context. Domiciliatarul nu are drepturi şi obligaţii cambiale. Dacă lângă semnătură nu este indicat vreun loc titlul este nul. În lipsa unei atari arătări. Aceasta este cambia domiciliata. Când cambia este plătibilă la domiciliul trasului. Neindicarea locului plătii nu duce la invalidarea titlului. trasul poate indica şi el pe domiciliatar în condiţiile art. Obligaţiile şi drepturile sunt stabilite de dreptul comun şi rezultă din convenţia ce o are cu cel ce l-a desemnat. domiciliatarul. – „Dacă trăgătorul a arătat în cambie un loc de plată. Legea prevede şi posibilitatea ca loc de plată să fie indicat domiciliul unui terţ. acceptantul este socotit că s-a obligat să plătească el însuşi la locul plăţii.Titlul trebuie prezentat obligatului pentru plată. Deci fiecare din noţiunile.Semnătura celui care emite cambia (trăgător) Cambia este un titlul sub semnatură privată şi se fundamentează pe subscrierea celui care emite titlul. (adresa plăţii) şi domiciliul trasului au semnificaţia lor. domiciliatarul este stabilit de obicei de trăgător. loc al plăţii efective. cumulativ sau alternativ. semnătura olografă a persoanei fizice. Locul plăţii se referă la locul unde posesorul are obligaţia de a prezenta cambia la plată. Cambia poate fi semnată de mai mulţi trăgători şi în acest caz va lua naştere o obligaţie unică. Data trebuie sa fie unică. Dacă nu se indică locul emisiunii se prezumă iuris et de iure ca loc al emisiunii este locul arătat lângă semnătura trăgătorului. Suma din cambie este cherabilă nu portabilă. Se pot indica mai mulţi beneficiari. alternativ sau succesiv. altul decât cel al domiciliului trasului. respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau a împuterniciţilor 47 . indivizibilă şi cu aceeaşi scadenţă. loc al plăţii. Se admite pluralitatea locului de plată cumulativ. Noţiunea are înţeles de localitate (teritoriu administrativ) unde se face plata şi nu locul unde se plăteşte efectiv (adresa plăţii). 8. pe faţa titlului. Indicarea beneficiarului. Ele pot să coincidă sau nu şi problemele se rezolvă după următoarele reguli: trasul poate indica în localitatea ce reprezintă locul plăţii şi adresa plăţii. 9. calculul perioadei de dobândă. Când indicarea se face alternativ dreptul este exercitat de cel ce are documentul. Conform art. fără însă să arate un terţiu la care plata trebuie să fie făcută. Data emiterii permite determinarea mai multor elemente: calculul datei de scadenţă. 58/1938 – Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă: în clar. de obicei.dacă locul plăţii nu coincide cu domiciliul trasului şi trăgătorul nu l-a desemnat. 8 din Legea nr.

fie sub formă de copii. 305 48 . p. 967 Cod civil. Numărul de exmplare trebuie să rezulte din numerotarea cuprinsă în însăşi textul titlului. Insă cambia imperfectă rămâne un document care recunoaşte un debit cauzal 1. îi restrâng efectele. însa ele nu definesc actul ci îl precizează. Pluralitate de documente şi unicitatea obligaţiei cambiale. In acest raport se face aplicarea art. pe cambie se aplică şi ştampila persoanelor juridice implicate în procesul cambial. Duplicatul. titlul nu este nul ci nu are eficacitate cambială. micşorarea forţei executorii a cambiei). 1 A. Clauze neobligatorii. Manuel de droit commercial. Inscrierea lor nu este interzisă. Când lipseşte vreuna din condiţiile esenţiale. Astfel: . C. obligatorii părţile obişnuiesc să înscrie pe titlu şi alte menţiuni. Efectele acestui document sunt însă limitate. Este o reproducere originală a titlului efectuată cu respectarea autografă a semnăturii trăgătorului. Cambia incompletă formal. Când posesorul cambiei incomplete este străin de raportul fundamental. Girantul ce obţine duplicatele este obligat să nu imprime acestora circulaţii distincte. îl explică. L. Pentru persoanele juridice. persoană juridică sau entitate care acceptă la plată cambii. 1992. Prin excepţie. Nevalabilitatea sa este absolută şi obiectivă în sensul că poate fi invocată de orice debitor faţă de orice posesor. etc. prin semnătura trasului se înţelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de tras sau. Menţiunile care contrazic natura titlului sunt interzise şi duc la nulitatea titlului însuşi (condiţionarea obligaţiei cambiale. protejează interesele ce le are posesorul titlului de a obţine de la trăgător multiplicarea documentului cambial fie sub forma de duplicate.altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente. dacă trasul acceptă mai multe exemplare îşi multiplică obligaţia. Totuşi. după caz. în sensul că cel în favoarea căruia este făcută cambia nu trebuie să facă dovada cauzei creditului pe care îl invocă şi care se prezumă că există până la proba contrară din partea debitorului. Există menţiuni care sunt în contradicţie cu natura titlului dar nu duc la nulitatea acestuia ci se socotesc nescrise (descărcarea trăgătorului de responsabilitatea de plată. In principiu se poate înscrie pe titlu orice menţiune ce nu contravine naturii sale. Dacă titlul este în circulaţie trebuie să se reproducă autograf şi semnăturile celorlalţi semnatari. plata în rate). ”netransmisibil prin gir”. Soluţia o deducem din principiul relativităţii efectelor actelor juridice. îl leagă de alte raporturi juridice. .clauze care nu influenţează obligaţia cambială: clauza “după aviz”.clauze care afectează obligaţiile cambiale: clauza “nu la ordin”. Pe lângă clauzele definitorii. Indeplinirea obligaţiei anulează valoarea cambială a tuturor exemplarelor aflate în circulaţie. etc. scadenţe succesivă. clauza ”valoare primită în mărfuri”. a reprezentantului legal ori a împuternicitului trasului. persoană fizică. Posesorul trebuie să valorifice drepturile fără să fie obligat să ofere toate exmplarele deaorece există o singură obligaţie. Paris. ”clauza de negaranţie pentru acceptare”. Jauffred. transmiţându-le la persoane diferite întrucât rămâne obligat faţă de toţi purtătorii succesivi ai oricărui exemplar. documentul nu face dovada cesiunii creditului numai prin faptul posesiei titlului.

Sachelarie. Semnatarul aparent nu se obligă şi nu obţine nici un drept întrucât semnătura nu a fost făcută de el. 1975. 89 49 . 1 P. Obligaţia asumată de un incapabil este lovită de nulitate relativă. Răspunderea îi este înlăturată prin ratificarea operaţiunii. Purtătorul copiei girate va putea. Ea nu se foloseşte pentru a se da acceptarea.Copia este o reproducere identică a titlului original efectuată de acelaşi posesor care consemnează în noul document textul cu toate subscrierile. Copia trebuie să reproducă întocmai originalul cu girurile şi toate celelalte menţiuni care figurează în cambie. de asemenea. acolo unde se termină reproducerea. Legea arată ca cel care semnează ca reprezentant al unei persoane fără a avea împuternicire este ţinut personal pentru obligaţia subscrisă. Capacitatea se ia în considerare în momentul subscrierii obligaţiei. Insă. Titluri de credit în comerţul internaţional. Craiova. o anumită semnătură (sau mai multe). O semnatură este contrafăcută când este scrisă de o altă persoană decât aceea care este indicată în iscălitură sau când semnătura autografă a fost modificată încât semnătura nouă apare ca fiind a unei alte persoane. Cambia este valabilă din punct de vedere formal şi obligaţiile asumate. Pătrăşcanu. In această materie este suficient un mandat general din cuprinsul căruia să rezulte că mandatarul are dreptul să emită cambii. Se distinge intre contrafacerea semnăturii si alte alterări ale cambiei1. Regulile falsului cambial Avem în vedere situaţia în care conţinutul original al titlului suferă modificări. nu corespunde voinţei subiectului cu privire la obligaţia pentru care a subscris. putând să se îndrepte împotriva tuturor obligaţilor cambiali. să valorifice dreptul către cei ce au subscris-o. Deci falsul reprezentant care a plătit titlul are aceleaşi drepturi ca şi pretinsul reprezentat.V. Când mandatarul subscrie este necesar să-i rezulte această calitate. în baza posesiei ei. Ceilalţi semnatari îşi asumă însă obligaţii valabile şi vor fi ţinuţi cambial aplicânduse principiul autonomiei obligaţiilor cambiale. Deci cambiei i se vor aplica regulile de drept comun în materie. legală. cu indicaţia “copie”. Temeiul acestei responsabilitati este faptul ilicit cu consecinţa de responsabilitate obiectivă. O. Reprezentarea cambială Obligaţiile cambiale pot fi asumate şi prin reprezentant. însă ea nu va avea aceeaşi valoare către semnatarii de pe original fără posesia şi a documentului original. p. Dreptul său nu este autonom cu subiecţii aflaţi în relaţie directă (reprezentatul cu reprezentantul) cei doi subiecţi ai raportului de reprezentare se vor desocoti după regulile de drept comun. CONDIŢII DE FOND Legea nu cuprinde dispoziţii privind condiţiile de fond. Dacă semnătura trăgătorului este falsificată girantul îşi asumă o obligaţie cambială şi şirul girurilor nu este întrerupt. In temeiul principiului autonomiei obligaţiilor cambiale celelalte obligaţii ramân însă valabile. Se ţine seama ca operaţiile cu cambii sunt acte de comerţ şi acte de dispoziţie şi ca atare nu pot fi efectuate de minori sau de către persoane puse sub interdicţie.

Legea foloseste noţiunea de cambie necompletată. afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei. Completarea tardivă produce o cambie nevalabilă deoarece la data când trebuia completată îi lipseau elementele esenţiale. O cambie în alb trebuie să conţină cel puţin subscrierea trăgătorului. 50 . Situaţia este reglementată de dispoziţiile art. Conţinutul dreptului de completare rezultă din conţinutul înţelegerii dintre trăgător şi primul beneficiar. Această norma face distincţie între cel ce a semnat înainte de alterare şi cel ce a semnat după. este că toate condiţiile formale trebuie să existe în momentul în care se valorifică dreptul contra oricărui obligat cambial.12 L. În cazul în care din titlu nu rezultă sau nu dovedeşte că semnătura a fost pusă înainte sau după alterare.C. semnatarii posteriori alterării sunt ţinuţi în limitele textului alterat. căruia titlul i-a fost transmis completat”. ipoteza prevăzută în art.C. se presupune că a fost pusă înainte”. ca un angajament al trăgătorului de a face să se plătească această sumă. Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani de la data emisiunii cambiei. Nerespectarea termenului de completare duce la decăderea din drept. irevocabil şi transmisibil prin tradiţia documentului. Dobânditorul titlului va primi un drept autonom deoarece primeşte prin gir.88 L. Trasul nu are în acest moment nici o obligaţie. Completarea abuzivă îndreptăţeşte pe cei interesaţi să invoce excepţia completării abuzive dacă au încercat un prejudiciu. Fiecare giratar va completa cambia şi va răspunde după indicaţiile date de girantul său. – „În cazul alterării textului unei cambii. SITUAŢII SPECIALE Cambia în alb Principiul L. Ultimul giratar nu este obligat să cunoască conţinutul înţelegerii iniţiale de completare. Subsecţiunea a IV-a Acceptarea Poziţia trasului înainte de acceptare Cambia se prezintă în momentul creării sale în dublă ipostază: ca ordin de a se plăti o sumă de bani beneficiarului titlului.Alterarea titlului presupune modificarea conţinutului documentului fără voinţa celor interesaţi. iar doctrina vorbeste despre cambie în alb. semnatarii anteriori sunt ţinuţi potrivit textului original. Primul este ţinut în limita textului original şi cel din urmă conform conţinutului alterat. Convenţia iniţială de completare nu este opozabilă primitorilor succesivi prin gir. Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună credinţă. Momentul alterării trebuie dovedit deoarece de el se leagă întinderea obligaţiilor subscriitorilor. Dreptul de completare îl are primul dobânditor şi posesorii succesivi. Deci documentul poate fi completat succesiv. necompletată la emitere. Sarcina probei aparţine posesorului deoarece el are interesul să dovedească valabilitatea titlului actual. neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului.C. Acest drept este patrimonial. a fost completată fără a se ţine seama de înţelegerile intervenite. Dacă dovada nu este posibilă se prezumă că semnătura a fost pusă înainte de alterare. chiar dacă ordinul de plată îşi găseşte justificarea în creanţa ce o deţine trăgătorul împotriva trasului. care prevede: „Dacă o cambie. Completarea se face până la prezentarea cambiei la plată dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii.

apoi nu-şi va respecta această obligaţie va răspunde faţă de beneficiar contractual şi nu cambial. poziţia trasului este nesemnificativă cambial. 1 V Luha. irevocabila dupa ce ajunge la destinatie. 100 51 . „voi plăti”. In această ipoteză trasul nu va avea o răspundere faţă de trăgător pentru că refuză să accepte cambia. Obligaţia asumată este autonomă. 1998. Dacă s-ar accepta contrariul. literală şi abstractă. Asta deoarece răspunderea cambială este mai severă decât răspunderea contractuală a trasului faţă de trăgător din raportul fundamental1. Aducerea la cunoştinţă a acceptării se face prin restituirea cambiei purtătoare a semnăturii de acceptare. Dacă figurează şi indicaţi la nevoie. Daca vreunul refuză acceptarea se întocmeşte protest de neacceptare. Acceptarea este necondiţionată (acceptarea condiţionată este nulă. Revoarea acceptării echivalează cu o neacceptare. Ea se prezintă la domciiliul trasului chiar dacă se indică un domiciliatar. în ipoteza în care nu va accepta. Trasul răspunde contractual faţă de trăgătorul autorizat să emită cambia. Conţinutul şi forma acceptării Acceptarea este o manifestare de voinţă prin care trasul. Daca trasul se va angaja faţă de beneficiar că va acepta cambia şi. Stipularea acestei clauze se face scris pe document indicându-se persoana de la care provine. creditorul poate agrava unilateral poziţia debitorului. Prezentarea la acceptare poate deveni obligatorie prin voinţa trăgătorului sau a giranţilor. Prezentarea se face la domiciliul trasului. Acceptarea pentru o suma mai mare se socoteşte nescrisă în ce priveşte partea ce depăşeşte obligaţia cambială. considerată neacceptare). Titluri de credit. Acceptarea se poate face şi pe duplicat. „voi onora” pe cambie. Se admite însă acceptarea parţială. dar nu mai lung de o zi. se va solicita şi acceptarea lor. deoarece acceptarea este fapt personal al trasului. Datarea este obligatorie la cambiile cu scadenţă la un anumit timp de la vedere şi la cele unde s-a fixat termen pentru prezentare. Nu se primeşte acceptare prin act separat. Dacă nu ajunge la cunoştinţa celor interesaţi poate fi revocată chiar dacă a fost scrisă pe titlu. Acceptarea se scrie prin formula “acceptat”. pentru că se consideră a fi o acceptare limitată şi nu condiţionată. In acest caz neprezentarea sau refuzul acceptării nu produc consecinţe. p. Dacă se indică mai multe locuri prezentarea se face la oricare dintre ele. s-ar ajunge la concluzia că. Se acceptă totuşi ca orice detentor poate prezenta cambia la acceptare. Trasul poate cere timp de gândire o singură dată. Când există mai mulţi traşi prezentarea se face tuturor. un terţ intervine în nexul cambial şi se obligă direct să plătească suma de bani înscrisă în titlu. Refuzul de datare se constată prin protest de nedatare. Prezentarea la acceptare este în principiu facultativă. principiu neadmis de dreptul comun.Inainte de acceptare. Prezentarea cambiei la acceptare Titlul este prezentat la acceptare de către posesor până în preziua scadenţei. Simpla semnătură a trasului pusă pe faţa cambiei este socotită acceptare. Bucureşti. Problema este mai delicată când lipseşte autorizarea de emitere a cambiei. ea este semnată de tras. aşa cum a promis. Cambia. In principiu acceptarea nu se dateaza. deoarece nu a subscris încă titlul. Acceptarea este în principiu. Revocarea după restituire se consideră o alterare a înscrisului.

El este ţinut faţă de creditor în solidar alături de trăgător. Dreptul asupra proviziunii nu se transmite o dată cu girul. In asemenea ipoteză dobânditorul poate obţine legitimarea pretinderii dreptului dar nu şi proprietatea documentului. Aceasta circulaţie poate fi voluntară sau involuntară. giranţi şi avaliştii lor. Clauza de interdicţie nu este posibilă în cambiile cu scadenţă la un anumit termen de la vedere şi nici în cele ce sunt plătibile la un terţ. Legea româna nu reglementează cambial proviziunea. Transmisiunea face ca dobânditorul să primească şi titularitatea dreptului încorporat în document. sarcina probei inexistenţei proviziunii revine trasului. prezentarea la acceptare determinând scadenţa. Excepţia poate fi invocată numai de girant si garanţii săi.Trăgătorul poate fixa termen în care cambia să fie prezentată la acceptare. Dacă nu plăteşte. prin specificul ei evită neajunsurile ce rezultă din formele de transmitere a titlurilor de credit. O astfel de situaţie se poate răsfrânge asupra transferurilor ulterioare cu efecte nedorite. primitorului. Circulaţia voluntară se bazează pe un contract valabil de transmisiune prin care se atribuie proprietatea titlului. Nerespectarea ordinului impus de giranţi duce la decăderea dreptului de regres împotriva girantului. 52 . Acest lucru se realizează în cambiile cu scadenţă la un anume termen de la vedere. iar ceilalţi de a face să se plătească. Dacă clauza de prezentare în termen nu se respecta posesorul este decăzut din dreptul de regres faţă de toţi debitorii cambiali. Dacă trasul plăteşte se stinge raportul cambial. sau le primeşte în lipsa oricărui acord. Prezentarea se va face în timp de un an de la emisiune. Clauza de obligativitate a prezentării la acceptare poate fi trecută şi de giranţi care. Dacă clauza este înserată de trăgător produce efecte faţă de orice obligat cambial. Circulaţia involuntară constă într-o transmisiune în care dobânditorul nu primeşte drepturile în urma unui acord valabil. pot fixa termene în acest sens.Civ care spune ca posesia de bună credinţă valorează titlu. ca titlu de credit nu-şi poate realiza funcţiunile economice decât prin circulaţie.1 C. Obligativitatea prezentării la acceptare rezultă şi din lege. de art. prev. Creditorul îl poate urmări pe trasul acceptant deoarece el este obligat cambial. trăgătorul poate revoca ordinul de plată al trasului de a accepta şi de a plăti cambia. Subsecţiunea a V-a Circulaţia cambiei Titlurile de credit sunt destinate circulaţiei. Situaţia este acoperită de principiul prescripţiei instantanee. Cambia. Efectele acceptarii Prin acceptare trasul devine obligat cambial principal. Trăgătorul poate interzice prezentarea la acceptare a unei cambii cu formula “fără obligaţie de acceptare”. faptul se constată într-un protest de neplată şi se activează dreptul de regres al creditorului. pe ascuns sau împotriva voinţei posesorului legitim. în sensul că trasul are obligaţia de a plăti. Termenul poate fi fixat precizând atât începutul cât şi sfârşitul sau poate fi indicat numai sfârşitul acestuia. Cambia.1909 al. De aici rezultă urmatoarele: trasul acceptant plătitor nu are acţiune cambială contra trăgătorului ci numai acţiune de drept comun.

In opinia noastră o asemenea clauză nu este valabilă deoarece afectează însăşi natura titlului. Pentru lichidarea sau garantarea unei datorii. data şi semnătura girantului. În acest din urmă caz. Deci principalul efect al clauzei este interzicerea transmisiunii cambiei prin gir. Girul are la bază o convenţie cauzală anterioară. către o altă persoană.Efectul acestei manifestări de voinţă constă în transmiterea proprietăţii documentului. sub forma unor menţiuni scrise şi semnate. care din punct de vedere juridic reprezintă o declaraţie scrisă şi subscrisă şi cuprinde: numele girantului. transmiţătorul asumă faţă de primitor şi faţă de toţi cei care-i succed obligaţia de a face să se plătească titlul (garanţia acceptării şi plăţii cambiei). Este complexă pentru că vizează sub aspectul formei două acţiuni concrete: dispoziţia asupra documentului prin remiterea acestuia şi subrogarea giratarului în drepturile girantului. complexă exprimată în scris. Cambia “nu la ordin” si cambia netransferabila Cambia este un titlu la ordin ca efect al dispoziţiilor legale. 15.C. Mai mult decât atât. Raportul dintre girant şi giratar este abstract deoarece cambia circulă dezbrăcată de raportul fundamental dintre cei doi subiecţi. alin. numele giratarului. care interzice girarea. Dobânditorul unei cambii “nu la ordin” va fi obligat să demonstreze transferul în baza căruia a obţinut cambia. prin particularităţile dreptului transmis. celelalte modalităţi de transmitere fiind permise. Asemenea gir îşi realizează funcţiile 53 . iar sub aspectul conţinutului. pe de o parte şi a legitimităţii pretinderii prestaţiei la care s-a obligat debitorul cambial. debitorul convine cu creditorul să-i transmită titlul cambial aflat în posesia sa. el trebuie semnat de girant. printr-o declaraţie scrisă şi subscrisă pe titlu.. Natura juridică Înţelegem prin gir mijlocul tipic de circulaţie al cambiei prin care un girant transmite unei alte persoane numite giratar. Girul. el primind un drept derivat. Implicit s-a ajuns la formula valabilă după care girul poate conţine numai subscrierea girantului. girul trebuie scris pe cambie. 15 din L. prevede că girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). pe de altă parte. odată cu predarea acestuia.. adică printr-o manieră specifică ce înlătură. constituindu-se el însuşi ca garant pentru plata sumei la scadenţă. adică girantul să nu indice numele giratarului. girul se analizează ca o manifestare de voinţă. In acest caz cambia poate circula dar cu efectele unei cesiuni de creanţa. se are în vedere proprietatea documentului şi dreptul de creanţă pe care titlul îl încorporează. trebuie să fie scris pe cambie Cambia poate fi transmisă în alb. prin scrierea unei formule specifice. De obicei se scrie pe dosul titlului. 2 din L. Se pune problema dacă ar fi admisibilă o clauză care să interzică transmiterea cambiei sub orice formă.Acest lucru este posibil deoarece cambia este un titlu la ordin şi se transmite de cele mai multe ori prin gir. toate inconvenientele. toate drepturile consemnate literal pe document. Art.C. In asemenea ipoteza giratarul va trebui să-şi completeze singur numele. Prin gir se transmit drepturi autonome si literale. girul pentru a fi valabil. Forma girului Potrivit art. Deci. Legea permite însă introducerea unei clauze “nu la ordin”.

Girul trebuie să fie pur şi simplu. Cei obligaţi nu pot opun e posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul. posesorul poate să exercite toate drepturile inzvorând din cambie. „pentru încasare”. dar nu o poate gira decât cu titlu de procură. girantul garantează numai existenţa creanţei nu şi plata acesteia. prin gir de întoarcere. este considerat ca fiind un gir obişnuit. putând transmite în continuare titlul. În cazul girului cumulativ. se face o nouă girare în care giratarul devine girant iar mandatarul giratar. cum ar fi garanţia pentru bună execuţie a unor lucrări de investiţii. înainte de scadenţă. „valoare în gaj”.deoarece după completare se transformă în gir complet. Cei obligaţi nu pot opune în acest caz posesorului decât excepţiunile ce ar fi putut opune girantului. Girul dupa protest transmite drepturile cu efectele unei cesiuni. Nu este acceptat nici girul parţial. Girul pentru garanţie se dă de către beneficiar pentru a garanta anumite obligaţii. sau până când protestul poate fi făcut. 20 din L. Girul cumulativ/ alternativ în cazul în care pe titlu se înscriu mai mulţi giratari. Girul după scadenţă (gir făcut între momentul scadenţei şi termenul pentru adresarea protestului). sau orice altă menţiune care implică un simplu mandat. sau orice altă menţiune care implică gajul. Se poate spune că girul pentru procură este o formă în care giratarul mandatează o altă persoană pentru a încasa banii. stipulează că pe cambie se fac menţiunile „valoare în garanţie”.Potrivit legii girul la purtător este considerat gir în alb. De fapt. deoarece circulaţia normală a cambiei durează numai până la scadenţă. raportul cambial nu se stinge prin confuziune deoarece datoria nu este exigibilă. Debitorul cambial. girantul cedează cambia la un preţ mai scăzut datorită problemelor apărute cu încasarea acesteia. Girul ulterior scadenţei/ ulterior protestului. oricare dintre giratari care se află în posesia girului poate exercita drepturile cambiale.C. Girul în favoarea băncii (operaţiunea de scontare prin care posesorul cambiei poate obţine prin gir resurse de la o bancă. Efectele girului 54 . primind cambia. Dacă titlul ajunge în mâna unui debitor cambial. a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului.C. Articolul 21 din L. iar în cazul girului alternativ. Girul se poate face numai până în momentul adresării protestului. În acest al doilea caz. dar un gir făcut de el este socotit ca făcut cu titlu de procură. Posesorul cambiei. primitor prin astfel de gir se comportă ca un veritiabil giratar. prin girare în favoarea băncii. In această situatie vorbim despre gir de întoarcere. Giratar poate fi orice persoană din nexul cambial. el nu va avea efectul său specific. pe baza menţiunilor enumerate mai sus. Potrivit art. Mandatul cuprins printr-un gir „de procură” nu încetează prin moartea mandantului. Girul ulterior scadenţei produce aceleaşi efecte ca şi girul anterior. prin acordul comun al acestora. Dacă girul cuprinde menţiunea „valoarea pentru acoperire”. poate să execute toate drepturile care decurg din cambie. afară numai dacă posesorul. neafectat de modalităţi. Girul în alb păstrează caracteristicile circulaţiei cambiale chiar dacă uneori se rezumă la o simplă înmânare a documentului. Totuşi nu este admis girul la purtător . exercitarea drepturilor cambiale urmează să se facă de către toţi giratarii. urmând ca giratarul să se preocupe de recuperarea sumei înscrise în cambie. Legea nu interzice girul după acest moment însă. prin incapacitatea sau restrângerea capacităţii acestuia. însă girul ulterior protestului produce numai efectele unei cesiuni ordinare. înainte de scadenţă. în baza unui gir în garanţie. Girul pentru procură ( gir pentru încasare). În ambele cazuri. Condiţionarea girului se socoteşte nescrisă. „pentru procură”.

garantează pe primitor de acceptarea şi plata cambiei şi legitimează pe posesor să pretindă creditul. dreptul de a gira în continuare titlul.C. c) Efectul legitimativ al girului. Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir. Daca între giruri figurează unul în alb şirul nu este întrerupt dacă el este semnat de cel ce figurează giratar în girul anterior plin3 . 3673/19401 în sensul că prin gir se transmit aceste garanţii dacă garanţiile sunt menţionate în titlu ca garanţii ale obligaţiei cambiale şi nu ale obligaţiilor raportului fundamental2. 432-433 55 . Când girul finalizează un contract de garanţie şi titlul este dat în gaj vorbim despre un gir în garanţie.C. Dacă titlul este plătit creditorul poate reţine pentru sine parte din suma încasată până la concurenţa creanţei sale sau poate reţine întreaga sumă până la scadenţa creanţei când se va satisface preferenţial. Efectul de legitimare al girului nu poate fi înlăturat prin voinţa părţilor. Girantului i se ridică legitimarea obţinerii prestaţiei cambiale. autorul acestuia este prezumat că a dobândit titlul în baza girului în alb.1950 V. Bucureşti. Nimic nu ne impiedică să observăm fenomenul şi în situaţia în care plata este făcută de un obligat de categorie diferită (garantul obligatului principal) sau chiar 1 2 Decretul Lege 3673/1940 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. Va transmite dreptul de proprietate asupra documentului. Într-un lanţ cambial legitimarea aparţine numai posesorului care justifică dreptul său printro serie neîntreruptă de giruri. reţine că girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie. p. Dreptul comerţului internaţional. Când girul finalizează o convenţie de mandat avem de a face cu un gir pentru procură. stabileşte că orice obligat împotriva căruia se exercită sau ar putea fi exercitat regresul poate cere în schimbul plătii. In practică se discută dacă prin gir se transmit şi garanţiile reale constituite pentru garantarea creanţei cambiale. Această excludere poate să privească fie acceptarea şi plata fie una din acestea două. b) Efectul de garanţie. 104/16.55 L.A. Obţinerea cambiei prin plată Art. de a-l ceda. a) Efectul translativ de drepturi. predarea cambiei.L. Popescu. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. Revista de drept comercial. Terţul de bună credinţă şi care a dobândit fără greşeală gravă devine titlular al dreptului cambial chiar dacă autorul său nu a avut această calitate. Giratarul prin procură este un mandatar al girantului şi primeste documentul numai ca să-şi dovedească împuternicirea de a îndeplini ceea ce este necesar pentru conservarea dreptului mandantului-girant sau pentru realizarea acestui drept. p. dreptul de a prezenta cambia la acceptare şi plata. de a-l da în garanţie. 588 3 T. Girantul poate exclude răspunderea sa printr-o clauză de negaranţie.XI. Avem de a face cu un fenomen particular al circulaţiei cambiale prin care cambia este transferată de la creditorul cambial la cel care a plătit. Controversa a fost soluţionată prin D. Textul indicat reglementează o consecinţă a exercitării regresului şi are în vedere plata efectuată de un obligat cambial. Ca să existe un şir neîntrerupt de giruri trebuie ca primul giratar să fie beneficiarul titlului. Şirul neîntrerupt de giruri prezumă până la proba contrară că ultimul giratar este şi creditorul dreptului de creanţă şi proprietarul cambiei. 1976.R. Urmare a girului numai giratarul este abilitat să exercite dreptul cambial. L. dreptul de a se întoarce în regres contra debitorilor de regres. In sarcina girantului se naşte întotdeauna şi obligaţia subsidiară faţă de posesor de a răspunde dacă debitorul refuză acceptarea sau plata.Doctrina recunoaşte girului trei efecte: este translativ de drepturi. 1939. iar fiecare din următorii giranţi să fi fost indicaţi ca giratari în girul precedent. In acest caz giratarul va exercita un drept cambial propriu. creanţa cambială. Georgescu.

ori ca efect al unui act de fuziune al unor societăţi. Această legitimare este specifică circulaţiei cambiale. El va răspunde. 43 L. a proprietăţii lui şi a drepturilor încorporate în el. Lipsa unui astfel de suport dă naştere unei circulaţii neregulate (involuntare) ce vizează fie legitimarea creditorului. obţinând în schimbul plătii. el care plăteşte ia locul unui obligat cambial (plata prin intervenţie) şi va obţine drepturile împotriva celui pentru care a plătit şi contra celor ce sunt obligaţi faţă de acesta din urmă. ori situaţia cambiei confiscate. 351 56 . se poate realiza o transmisiune a unei cambii izolate sau prin vânzarea unui fond cu activele sale. dobânditorul se legitimează printr-un şir neîntrerupt de giruri rămas după ştergerea girurilor ulterioare lui. dacă cesiunea a fost oneroasă. de existenta creanţei. C. Legea nr. Imaginăm şi situaţia în care creditorul gajist poate dobândi cambia gajată după reguli de drept comun. se poate explica prin structura specifică a raporturilor cambiale: legea atribuie celui ce a plătit posibilitatea de a acţiona contra celor obligaţi cambial de grad precedent şi drepturile cambiale sunt atribuite în baza proprietăţii titlului. deoarece el îşi îndeplineşte obligaţia sa. cesionarului având dreptul la predarea cambiei. Primitorul dobândeşte un drept derivat. 1 C. In acest caz vorbim despre o răscumpărare a cambiei în cazul în care cel ce a plătit era obligat cambial. La fiecare din aceste cazuri drepturile cambiale trec de la cedent la cesionar. Transmiţătorul nu garantează. subiecţi ai unui raport cambial. In acest caz. Avem deci mai multe ipoteze în care există interes din partea celui care a plătit cambia de a-şi exercita drepturile împotriva obligaţilor cambiali. p. 58/1934. Bârsan. Prin aceste operaţii dobânditorul obţine poziţia juridică a autorului său şi legitimarea se face după reguli de drept comun. Stătescu. Teoria generală a obligaţiilor. Efectul prevăzut de textele de lege (art. fie titularitatea proprietarului documentului. Când vorbim despre subrogaţi în drepturile altuia legitimarea se face după regulile de drept comun coroborate cu art. In cazul răscumpărării. Exerciţiul lor este condiţionat de dobândirea titlului. fie dintr-un act sparat. Bucureşti. care obligă pe creditorul plătit să preda titlul cu menţiunea de achitare. Transmisiunea prin mijloace de drept comun Cambia poate fi transmisă prin succesiune legală sau testamentară. Totuşi nu sunt excluse neregularităţi de acest fel câtă vreme titlul poate circula prin gir în alb. însă nu cambial. nici acceptarea. Debitorul poate opune cesionarului excepţiile ce le-ar fi putut opune cedentului chiar dacă posesorul este de bună credinţă. nu şi de solvabilitatea debitorului. derivând fie dintr-un gir făcut posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru facerea protestului.23.C. art. Cambia este mai puţin expusă la astfel de situaţii. proprietatea titlului. De asemenea. Drept civil.). sau despre o subrogare în drepturile altuia în cazul în care plata se face de un terţ1 (20). căruia i se vor putea opune toate excepţiunile opozabile acestuia. Legitimarea lor rezultă din textul legal. afară de stipulaţie contrară. Cesiunea urmează regulile expuse mai înainte cu câteva precizări.de către un străin de raportul cambial. Circulaţia neregulată Transferul proprietăţii titlului cambial urmează regula generală după care acest efect este subordonat existenţei unui contract valabil de transmisiune. se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului. Sunt reglementate două ipoteze în care se obţin efectele cesiunii: girul întârziat şi transmisiunea prin act separat.C. chiar anterior scadenţei.55. nici plata cambiei. 1981. prin cesiunea cambiei.35 si 82 L.

Se spune numai că plata unei cambii poate fi garantată printr-un aval pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea – art. Reaua-credinţă presupune că purtătorul titlului l-a dobândit ştiind că cel ce a transmis nu avea dreptul de a dispune de bun. Macovei. p. Culpa gravă există când dobânditorul ar fi trebuit să ştie. nu este ţinut să predea cambia. Acţiunea în revendicare cambială este o acţiune de drept comun şi urmează normele procedurale obişnuite. semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb). instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor.3 L. 62-63. Subsecţiunea a VI-a Avalul Natura juridică a avalului Legea nu defineşte avalul. afară numai dacă a dobândit-o cu rea-credinţă. Revista română de drept. sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei . Oprează deci o uzucapare a dreptului cambial. Ocrotirea dreptului cambial prin acţiune în revendicare este consecinţa ideii de încorporare a dreptului de creanţă într-un document. prin orice întâmplare. 1978. pot fi titulari debitorii acceptanţi sau de regres care trebuie să primeasca titlul urmare a plăţii. Legea însă oferă o soluţie: dobânditorul nu este ţinut să predea cambia afară numai dacă a dobândit-o cu rea-credinţă sau a săvârşit o culpă gravă.Art. şi giratarul prin procură. pierderea propriu-zisă. Cluj Napoca. 33 57 . 1 din Legea nr. 33 alin. De asemenea. Buna lui credinţă se prezumă. Sarcina probei contrare revine reclamantului. numită avalist. p. I. 2 al art. ipoteza generală în care o persoană a pierdut posesia unei cambii. 58/1934. Dacă plata s-a făcut. ori deposedarea voluntară prin abuz de încredere sau înşelăciune. Pierderea titlului presupune furtul (ori alte sustrageri). posesorul trebuie să restituie titlul. numit avalizat. Nu poate fi titular cel ce a înstrăinat titlul nefiind îndreptăţit chiar dacă dobânditorul a fost de rea-credinţă. In principiu nu se poate dobândi un bun de la un non domino1. bun mobil. posesiunea unei cambii. prevede: Dacă o persoană a pierdut. noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat la alin. Zinveriu. Titulari ai acţiunii pot fi: proprietarul cambiei. Într-o astfel de acţiune posesorul trebuie să prezinte titlul şi să-şi dovedească legitimarea.C. pentru toată suma menţionată pe titlu sau pentru o parte din 1 I. 18 din L. că acela care a transmis titlul nu avea dreptul să dispună de el. Acţiunea în revendicare cambială Cel ce se consideră îndreptăţit să posede cambia şi nu are titlul îl poate revendica de la cel care îl posedă. Buna credinţă este apreciată mai sever decât în dreptul comun. Observăm deci că avalul se încadrează în categoria garanţiilor obligaţiilor.adică. Avalul este o garanţie dată de o persoană.18 al. dând dovada de un minimum de diligenţă. cambia fiind înmânată solvensului pârâtul va restitui suma încasată.C (respectiv: dacă un gir este urmat de un alt gir. creditorul gajist care apară propriile sale drepturi. Dacă se face dovada relei credinţe. care garantează plata pentru unul din obligaţii cambiali. Consecinţele vânzării lucrului altuia în lumina soluţiilor practice. prin orice întâmplare. Contractele civile. 2/1975.

ea. Avalul dat pentru o semnatură nevalabilă din punct de vedere formal nu produce efecte deoarece garanţia unei obligaţii inexistente este şi ea nevalabilă. Curierul juridic. pe un adaos sau pe copie. Girul cambial nu transmite garanţiile. 178 58 . Se menţionează întotdeauna cine este avalizatul. Avalul se dă numai până la scadenţă. Avalul se foloseşte atunci când sunt anumite rezerve privind capacitatea de plată a trasului sau nu sunt disponibile suficiente informaţii despre bonitatea acestuia. abstracta din care rezultă garanţie pentru stingerea creditului cambial. O garanţie personală poate fi garantată cambial şi altfel decât în condiţiile fidejusiunii. deoarece în dreptul cambial nu interesează cauza asumării obligaţiei. p. Avem de a face cu o garanţie tipic cambială recunoscută astfel de lege şi nu dedusă din alte norme sau din alte mecanisme pe care le crează raportul cambial. Aceste reguli le deducem din aplicarea principiului independenţei semnăturilor. Bucureşti. Legea permite avalul parţial. În asemenea situaţii. Ea va fi reglementată după regulile de drept comun. beneficiarul solicită avalizarea cambiei. Drepturile avalistului care plăteşte 1 E.Aceste garanţii pot fi reale sau personale. Insă avalul produce efecte dacă obligaţia garantată este lipsită de valabilitate din alte motive decât cele formale. D. Nu poate fi dat condiţionat. Forma avalului si individualizarea avalistului Ca orice obligaţie cambială avalul trebuie să îndeplinească formalismul specific. El rezultă din document: se poate scrie pe titlu. Nu se datează şi nici nu se localizează. vol. Răspundea avalistului este ca cea a unui obligat obişnuit: răspundere solidară. 1939. Cambia şi biletul la ordin. Se înscrie cu formulele ”pentru aval”. ”pentru siguranţă”. I. Cel care garantează se numeşte avalist şi cel garantat este denumit avalizat. Ca să existe o garanţie a obligaţiei cambiale ea trebuie să fie consemnată pe document1. Doctrina şi practica recunosc posibilitatea garantării prin fidejusiune a unei obligaţii cambiale. El dobândeşte rang egal cu avalizatul sau obligaţia lui are aceeaşi întindere cu cea a avalizatului. Cristoforeanu. Daca nu se face menţiunea se prezumă că a fost dat pentru trăgător. Totuşi obligaţia sa este independentă şi autonomă. ”pentru garanţie”. 1939. Exemplificăm situaţia când creditorul ce nu are încredere în solvabilitatea debitorului sau cere să fie subscrisă cambia şi de un alt subiect ce va figura ca şi coemitent care are o solvabilitate notorie. Nu este valabil pe act separat. Pe lângă toate aceste forme de garantare a obligaţiilor cambiale legea recunoaşte şi posibilitatea avalizării. Existenţa mai multor obligaţi cambiali sporeşte încrederea în titlu şi garantează plata acestuia. Creditorul trebuie să îndeplinească faţă de avalist toate formalităţile prevăzute pentru conservarea drepturilor sale pentru ca avalistul este şi rămâne un obligat cambial independent. 497. ”pentru fidejusiune”. Distingem între garanţii ale obligaţiilor ce rezultă din raportul fundamental pe care se întemeiază emiterea unei cambii şi garanţii ale obligaţiilor cambiale. “în obligaţie solidară”. Prin aval se naşte o nouă obligaţie cambială. Gălăşescu Pyk. Avalistul este ţinut în acelaşi mod ca şi avalizatul. p. Plata unei obligaţii cambiale poate fi asigurată (garantată) şi prin asumarea unei alte obligaţii cambiale.

3 L. Intre cei care au avalizat acelaşi obligat cambial nu există raporturi cambiale ci numai raporturi de solidaritate.dacă a semnat pentru trăgător are acţiune numai contra trăgătorului. accesorietatea .Totuşi. raporturile dintre aceste persoane vor fi reglementate după normele relative la obligaţiunile solidare. independenţa rezultă din natura obligaţiei cambiale. In materie cambială se aplică regula proprie titlurilor de credit după care obţinerea plăţii presupune îndeplinirea unei condiţii esenţiale: prezezentarea documentului de către creditor către debitor pentru plată. el dobândeşte drepturile izvorând din ea împotriva celui garantat. In caz de achitare parţială avalistul dobândeşte drepturile cambiale până la concurenţa sumei plătite de el1. a trăgătorului şi a avaliştilor lor. Prezentarea la plată o face posesorul legitim. . Autonomia. ierarhie statornicită de şirul neîntrerupt de giruri. Asta nu exclude însă posibilitatea de stingere a acesteia şi prin alte mijloace de drept comun: remitere de datorie.. 1 C. cum şi împotriva acelora care sunt ţinuţi către acesta din urmă. novaţia.C.obligaţia avalistului se sprijină întotdeauna pe o altă obligaţie valabilă din punct de vedere formal. Cambia. 1945.60 L.dacă a garantat pentru acceptant se îndreaptă numai contra acestuia. aceste două caractere ale avalului sunt reale şi nu pot fi neglijate. Doctrină şi jurisprudenţă.dacă avalul este dat pentru un girant el se întoarce contra girantului avalizat şi predecesorilor lui. par a fi incompatibile. această autonomie nu poate fi privită în mod absolut din următoarele motive: . Totuşi.Avalistul care achită cambia dobândeşte toate drepturile ce izvorăsc din ea atât împotriva celui garantat cât si împotriva acelora care sunt ţinuţi către acesta din urmă. Ca să exercite drepturile avalistul trebuie să obţină titlul şi documentele de conservare ale regresului. mutandis şi plăţilor efectuate de ceilalţi debitori cambiali.35 al.. Deci : . fuziunea. Vicol. care prevede: Când avalistul plăteşte cambia. Bucureşti. Din acest motiv se susţine că avalul este o garanţie tipic cambială. care prevede cî între mai mulţi obligaţi care au o situaţie egală în cambie nu se poate exercita acţiunea cambială. Aceste ultime două observaţii definesc caracterul accesoriu al garanţiei date prin aval. Lor li se aplică dispoziţiile art. Accesorietatea şi autonomia obligaţiei avalistului Cele două caractere. Doctrina şi practica acceptă că regulile se aplică mutatis. pe care-i urmăreşte în regres. Legea nu reglementează decât plata făcută de debitorul principal. .particularitate a oricarei garanţii şi independenţa -particularitate a oricărei obligaţii cambiale. în temeiul cambiei) Avalistul intra în şirul de obligaţi cambiali în mod autonom ca urmare a poziţiei sale. Obligaţia cambială este cherabilă şi nu portabilă pentru că debitorul nu cunoaşte până la scadenţă cine este creditorul. p. compensaţia.C. Legea reglementează stingerea obligaţiei cambiale prin plată. 136 59 .avalizatul indică rangul cel ocupă avalistul în ierarhia subscrierilor cambiale. Subsecţiunea a VII-a Plata cambiei Plata constituie finalitatea şi esenţa oricărui negoţ cambial. în temeiul cambiei (art. .

potrivit art. Cererea plăţii împotriva trasului acceptant se poate face oricând în temenul de prescripţie. constituie momentul prezentării la plată.C. In subsidiar cambia va fi prezentată acceptantului prin intervenţie sau indicatului la nevoie.transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute mai sus către instituţiile de credit plătitoare. prin trunchiere trebuie astfel realizată încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora. . Răspunderea pentru pierderea suferită prin nerespectarea acestor obligaţii revine instituţiei de credit. Instituţia de credit este obligată. cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă şi conţinut prevederile legale. . adică prezentarea electronică la plată a cambiei. dar în aceste condiţii nu se mai poate dresa protestul. Daca există mai mulţi traşi sau domiciliatari cambia va fi prezentată tuturor în ordinea aleasă de posesor. cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi a giranţilor. iar posesorul decade din drepturile de regres.Prezentarea se face trasului indiferent dacă acesta a acceptat sau nu. Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cambiei.să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cambia în original. 462 din L. prin utilizarea oricăror mijloace tehnice admise de lege. 58/1934 art. când se prezintă la plată o cambie prin trunchiere: .transpunerea în format electronic a infomaţiilor relevante de pe cambia originală. 60 . Obiectul trunchierii îl constituie numai cambiile acceptate.reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic – imaginea cambiei originale trebuie să respecte standardele stabilite prin convenţii. Potrivit Legii nr. Dacă scadenţa este zi nelucrătoare. fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează. . Între prevederile introduse de OUG nr. În sensul prezentei legi. prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: . Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare.. respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivei cambii. plata se cere în ziua lucrătoare următoare şi termenul de două zile se prelungeşte încât posesorul are trei zile lucrătoare pentru prezentare. Termenele de prezentare la plată Posesorul unei cambii plătibile la zi fixă sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care este plătibilă. 461 prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere. Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca prezentarea la plată a cambiei originale. inclusiv regularitatea succesiunii girurilor. Dacă este indicat un domiciliatar prezentarea se va face acestuia. 39/2008 se numără reglementarea trunchierii. Cambia nu va fi prezentată avalistului trasului pentru plată. Din neacceptare nu se poate deduce că trasul nu va plăti. cu condiţia ca această din urmă să fi fost emisă cu respectarea prevederilor legii Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii. precum şi conformitatea imaginii cambiei cu cambia în original.

2 L. Daca situaţia durează mai mult de 30 zile drepturile de regres se pot exercita fără prezentare la plată şi fără protest.2 C. Dacă posesorul refuză plata parţială debitorii de regres sunt descărcaţi de garanţia de achitare pentru suma oferită şi pentru accesoriile sale. debitorul poate plăti în moneda natională la cursul stabilit legal.43 al. In practică. însă posesorul trebuie să aducă la cunoştinţa girantului sau prin scrisoare recomandată. numai părţile pot conveni prorogarea scadenţei cambiei. existenţa situaţiei de forţă majoră. Art. Debitorul principal poate fi urmărit cât timp dreptul nu este prescris.C. Se aplică principiul că în situaţia în care moneda titlului nu are curs la locul plăţii debitorul are posibilitatea de a se elibera plătind cu moneda curentă după valoarea plăţii în ziua scadenţei.Civ).1001 al. afară de scadenţă. Debitorul are drept de opţiune. Prezentarea se va face imediat după încetarea impedimentului. Debitorul principal însă. Plata anticipată Întrucât scadenţa cambială este şi în interesul creditorului în materie cambială nu se aplică regulile de drept comun conform cărora debitorul poate face plata şi creditorul este obligat să o 61 . Reînnoirea nu este admisibilă decât cu acordul tuturor semnatarilor. Neprezentarea la plată îl decade pe creditor din drepturile de regres. Recipisa se va depune la instanţa locului de plată. Debitorul însă poate retrage suma depusă. creditorul neputându-l constrânge să procedeze într-un fel sau altul. Când moneda străină are curs.C.Termenul stabilit de lege este în favoarea creditorului şi al debitorului: creditorul nu este ţinut să primească plata anterior scadenţei şi nici nu poate cere plata anticipat. Fiecare giratar trebuie sa procedeze la fel cu girantul său. Plata în monedă străină Legea reglementează condiţiile în care se face plata altfel decât în moneda naţională. precizează că posesorul nu poate refuza o plată parţială. Noul titlu cuprinde aceleaşi clauze. Reînnoirea cambiei. Consemnarea liberează pe debitori de sarcina plăţii şi stinge raportul cambial. Avem astfel o excepţie de la principiul general de drept comun după care creditorul nu este ţinut să accepte îndeplinirea parţială a obligaţiei. poate să efectueze un depozit liberatoriu la o instituţie bancară pe cheltuiala şi pe riscul creditorului. ca să se respecte exigenţa literalităţii titlului şi se numeşte reînnoirea cambiei.59 L. Lipsa prezentarii titlului Neprezentarea titlului la plată produce efecte atât în ce-i priveşte pe debitorii de regres cât şi în ce-l priveşte pe debitorul principal. băncile domiciliatare atenţionează în prealabil pe traşi despre scadenţele cambiilor ce li se vor prezenta. Operaţia se realizează prin înlocuirea cambiei cu o alta nouă. ori caz fortuit. Plata parţială Art. Prorogarea termenului de prezentare la plată Contrar principiilor de drept comun (art. Ei vor putea fi urmăriţi doar pentru diferenţă. prevede că dacă prezentarea cambiei este împiedicată de un obstacol de neînlăturat termenul se prelungeşte.

C.. Extinderea efectelor liberatorii depinde de poziţia pe care o are cel ce plăteşte în lanţul cambial: dacă plăteşte trasul sunt liberaţi toţi obligaţii cambiali. Toţi ceilalţi giranţi precum şi trăgătorul rămân obligaţi faţă de cel ce a plătit. p. Costin. Decăderea debitorului principal din beneficiul termenului Debitorul principal are beneficiul termenului pentru că creditorul este în imposibilitate să-i ceară plata anticipată. Insă. . de către instituţia de credit plătitoare. 1 L. dar are şi facultatea de a o accepta2. Bucureşti. constituie dovada refuzului de plată. Va fi liberat şi cel ce plăteşte anticipat dacă posesorul este titularul dreptului şi nu intervine vreo situaţie care ar invalida plata. Cluj Napoca. Doctrina a arătat că dacă este posibil regresul antiticipat. 49 alin. Menţiunile înscrise pe cambia originală. datată şi semnată de către reprezentanţii legali sau împuterniciţi ai acestora.ultim L. In baza refuzului. cu respectarea dispoziţiilor art. vol.N. spre a constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut de lege ( în ziua în care ea este plătibilă. Efectele plăţii Art. 1936. III. refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă electronică. p.C. Debitorul săvârşeşte greşeala gravă atunci când plăteşte deşi.C.. Cluj.48 lit. Cristoforeanu. II. Dacă la scadenţă posesorul legitim solicită plata trasul va fi obligat să o repete (acesta se poate întâmpla deoarece creditorul plătit anticipat poate transmite prin gir altei persoane titlul legitimându-l ca şi creditor).b L. vol. 90 62 . din aceeaşi raţiune este posibilă şi solicitarea antiticipată a plăţii. Lupaş. precizează că drepturile de regres pot fi exercitate anticipat dacă trasul este în faliment sau în stare de încetare de plăţi constatată ori nu prin hotărâre judecătorească. Refuzul total sau parţial al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere Conform art.declaraţia de refuz. Pentru a exista fraudă nu este suficient ca debitorul să ştie că posesorul nu este titular al dreptului cambial. fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează). 1993.data prezentării acesteia la plată. Cel ce plăteşte se liberează pe sine şi totodată şi pe semnatarii ulteriori. instituţia de credit care deţine cambia originală va înscrie pe aceasta: . Curs de drept cambial. Adică. 44 al. stabileşte că cel ce plăteşte la scadenţă este valabil liberat afară numai dacă nu a fost fraudă sau greşeală gravă din partea sa. Deci posesorul legitim poate refuza plata anticipată. 1 2 M. Tratat de drept cambial. ci este necesar ca debitorul să aibă la dispoziţia sa probele pentru a dovedi că posesorul legitim nu este titularul dreptului sau că nu este îndreptăţit să primească. plata obligatului de regres liberează pe toţi garanţii succesivi ai girului celui ce plăteşte. 173 E. 1946. Art. p.primeasca înainte de scadenţă1. 46 3 S. plata făcută înainte de scadenţă chiar cu acordul creditorilor se face pe riscul şi pericolul trasului plătitor. 463 L. Marile instituţii ale dreptului civil român. debitorul este decăzut din beneficiul termenului3.C. Debitorul trebuie să se opună plăţii când ştie că sunt întrunite condiţiile pentru că achitând plata să nu fie valabilă. dacă ar fi uzat de precauţia de care trebuia să dea dovadă cel mai neglijent om de afaceri ar fi putut cunoaşte lipsa de legitimare activă a posesorului şi ar fi putut să demonstreze cu uşurinţă această stare de lucruri.

prin protest. nesiguranţa ce rezultă din falimentul său ori din încetarea de plăţi. Obligaţia de regres şi acţiunea corespunzătoare se diferenţiază de cea directă prin faptul că realizarea ei este subordonată existenţei unor condiţii substanţiale şi formale: . chiar dacă ea (neacceptarea) nu face să se prezume că plata nu va avea loc. dacă acceptarea şi plata sunt refuzate şi nu există intervenţie pentru acceptare sau plată.prima conditie. adică de a plăti ei înşişi titlul dacă trasul nu-şi va îndeplini obligaţiile.C. Aceste evenimente sunt următoarele: . prestabilită. situaţie ce învederează o criză economică a debitorului care face neprobabilă plata la scadenţă. 63 . creditorul îl poate urmări direct pe el sau pe avaliştii săi.Plata făcută valabil de tras influenţează şi raportul fundamental stingând şi acţiunea cauzală ce rezultă din raportul de proviziune. Faptul de a participa la punerea în circulaţie a unei cambii comportă obligaţia subscriitorului de a garanta plata cambiei: trăgătorul. . arată că acţiunile posesorului cambial sunt directe sau de regres: daca trasul acceptă cambia. dar produce efectul asupra tuturor. creditorul se poate îndrepta în regres împotriva celor care au asumat obligaţia subsidiară. deoarece el fiind în faliment nu va mai putea garanta pentru plată.execuţia infructuoasă asupra bunurilor trasului. Legiuitorul a considerat inutil să se aştepte scadenţa titlului. giranţii si avaliştii lor îşi asumă sarcina subsidiară de acceptare şi plata a cambiei. . Posibilitatea exerciţiului anticipat al regresului nu indică o scadenţă anticipată. legiuitorul a optat pentru constatarea faptului nerealizării cambiei într-un act oficial numit protest. b) Neacceptarea din partea trasului. . o constituie neplata sau neacceptarea din partea celui indicat în titlu ca desemnat să plătească pe cale principală. Şi neacceptarea face superfluă aşteptarea scadenţei titlului. Condiţii formale pentru exerciţiul dreptului de regres Refuzul acceptării şi plăţii se constată de un singur subiect al raportului cambial. Plata făcută de un debitor de regres nu stinge decât raporturile fundamentale ce justifică girurile ulterioare girantului care face plata şi lasă neatinse celelalte raporturi cauzale care au dat naştere la crearea şi punerea în circulaţie a cambiei. Art. Putem discuta cel mult despre o decădere a debitorului din beneficiul termenului. Acţiunea lui este directă şi nu este supusă vreunei formalităţi speciale.a doua condiţie constă în necesitatea de a constata refuzul plătii sau acceptării într-o formă determinată.47 L. Uneori legea ia în considerare evenimente care pot face superfluă aşteptarea scadenţei şi solicitarea de plată.nesiguranţa economică a trasului acceptant.falimentul trăgătorului unei cambii nesupuse acceptării. Condiţionările pe care le presupune exerciţiul drepturilor de regres au ca scop să facă de necontestat şi opozabile tuturor realitatea refuzului executării obligaţiei directe. Ca să se facă opozabil refuzul tuturor. Condiţii substanţiale pentru exerciţiul acţiunii de regres a) neplata din partea celui desemnat să plătească pe cale principală: este necesar ca posesorul să solicite plata în condiţii legale şi să fie refuzat. Subsecţiunea a VIII-a Regresul cambial Precizări Regresul este o instituţie specifică dreptului cambial.

la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta.. Protestul trebuie dresat contra subiectului desemnat la acceptare sau plată: trasul sau indicatul la nevoie.C. Raporturi de obligaţiuni. Facerea protestului se realizează în ordinea prevăzută de art. Legitimare activă şi pasivă în cererea de dresarea protestului Va fi legitimat activ posesorul legitim al cambiei şi cesionarul titlului. 275 3 O. zi cu zi. 4/1995. Negrea. ţinut de judecătorii. după ordinea datei. acceptantul prin intervenţie. 1975. domiciliatarul. . .devine şi un act de conservare al acţiunii de regres deoarece drepturile de regres nu vor putea fi realizate fără întocmirea acestui act.71 L. Titluri de credit în comerţul internaţional. III. . cel care face protestul este dator să treacă protestele în întregime. la domiciliul celui indicat la nevoie. Actul de protest trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunile prevăzute la art. corecturile şi scrisul printre rânduri sau cu semne de trimitere.el este o condiţie necesară pentru conservarea drepturilor cambiale. 1923.V..C.el fixează definitiv conţinutul titlului1 . cambia trebuie să fie prezentată pentru plată: la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el. Conform art. Ştersăturile. Protestul de neacceptare poate fi cerut şi de un detentor. trasul acceptant sau nu. fiind opozabil tuturor.este obligatoriu pentru exercitarea regresului. dovedind indiscutabil ca prestaţia cambială a fost cerută şi îndeplinirea ei a fost refuzată. p. Revista de drept comercial.protestul de neplată .protestul pentru neacceptare . trebuie să fie aprobate de acela care întocmeşte actul de protest. originalul poate fi înlocuit printr-o copie legalizată după registrul de proteste. . În lipsa arătării unei adrese. Căpăţână. 1 2 P.dă garanţii de publicitate în legătură cu soarta obligaţiilor cambiale. 42 L. Este un act public. 69 L.deoarece se întocmeşte de un funcţionar public şi nu poate fi înlocuit în principiu cu nici un act. cu efectuarea menţiunilor cerute pe articolele precedente. . În caz de pierdere. Protestul va fi intocmit de executorul judecătoresc sau notarul public3 .este obligatoriu când posesorul are obligaţia de a prezenta cambia pentru acceptare într-un anumit termen sau doreşte să exercite regresul înainte de scadenţă. Nu se face protestul contra avaliştilor. p. Originalul protestului se remiteaceluia care a derut protestul.Protestul are o funcţie probatorie. în care se înregistrează. el se face în una din cele două zile următoarei zilei plăţii. vol. într-un registru special. indicatul la nevoie pentru plată. să fie subscris de cel care l-a dresat. Un terţ străin de raportul cambial poate cere dresarea protestului de neplată într-o activitate de gestionare a afacerilor posesorului legitim2 . Sachelarie. el dovedind îndeplinirea obligaţiilor de diligenţă cambială. Craiova. Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale. care dispune: Cambia trebuie prezentată spre plată la locul şi adresa indicate în cambie. Pătrăşcanu.C. Drept civil. Cluj. 712 64 . zilnic şi în ordinea datei. cambiile protestate. 89 C. O. p. Forme de protest In principal întâlnim două forme de protest: .

Conţinutul creditului de regres Pe cale de regres se pot pretinde următoarele: 1 2 C. Există o pagubă morală ce trebuie acoperită atunci când celui lezat i se produce un dezechilibru evident şi cert în raporturile personale şi de afaceri pe care le are2.în caz de declaraţie. 1978.C. datată şi este subscrisă de tras. prevede că posesorul cambiei trebuie să încunoştinţeze pe girantul său şi pe trăgător despre neacceptare sau neplată în patru zile ce urmează protestului.): Când prezentarea cambiei sau facerea protestului în termenul prescis este împiedicată de un obstacol de neînlăturat (prevedere legală. Această formă de publicitate face să fie cunoscuţi toţi răi platnicii. cazul fortuit ori de forţă majoră şi să facă pe cambie menţiunea datată şi semnată de el de această încunoştinţare. pentru rest se aplică dispoziţiile art. Dreptul nr.C. însă nu-l exonerează de obligaţia de a prezenta cambia la plată. prin scrisoare recomandată. la cunoştinţa girantului său.N. fiecare judecătorie trimite Camerei de comerţ şi Industrie Judeţene/ a municipiului Bucureştiureşti. arătând totodată şi numele şi adresa acelora care au făcut încunoştinţările anterioare. Turianu. astfel încât continuându-se această acţiune. numele şi prenumele trăgătorului . suma datorată şi scadenţa titlului protestat. să se ajungă la trăgător. caz fortuit ori de forţă majoră). b) Creditorul nu se va prezenta la plată în caz de forţă majoră. un tabel cu protestele de neplată a cambiilor. Cei interesaţi pot înscrie în titlu clauza “fără cheltuieli”. Cazuri de scutire de prezentare la plată şi de dresare a protestului a) Creditorul nu este obligat să prezinte titlul la plată în caz de faliment al trasului sau al trăgătorului unei cambii interzise supunerii la acceptare. aceste termene sunt prelungite. Răspunderea civilă pentru daune morale. dreptul de regres poate fi exercitat fără a fi nevoie de prezentare la plată şi regres. 59 L. Creditorul este scutit de facerea protestului în următoarele situaţii: . Potrivit prevederilor art. Cei care determină facerea unui protest nelegitim. 11 Despre acest mod de evaluare a daunelor morale a se vedea: M. Posesorul este dator să aducă. în cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care a primit încunoştinţarea trebuie să informeze pe girantul său despre comunicarea primită. Cluj Napoca. însă cu precizarea că nu orice lezare a unui interes cu semnificaţii morale va produce în mod necesar şi o pagubă ce trebuie acoperită 1.50 L.73 L.C. fără întârziere. Protestele se pot publica din iniţiativă particulară. p. de acceptare şi plata (art. 4/1993.C. Se plătesc în astfel de cauze daune morale. Sarcina avizului Art. făcute în cursul săptămânii precedente. ”fără protest”. 49 L. Acest tabel trebuie să indice data protestului. numele şi prenumele persoanei împotriva căreia s-a dresat protestul. 213-217 65 . Ea exonerează pe purtător de obligaţia de a dresa protestul. p. La rândul său fiecare girant.în caz de existenţă a clauzei fără cheltuieli.). Costin. sau fac publicitate unor proteste nelegale răspund material în faţa celor păgubiţi prin astfel de act.În prima zi a fiecărei săptămâni. . de refuz. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Declaraţia se scrie pe titlu sau pe hârtie separat. al celei care a cerut protestul. Evenimentul de forţă majoră prelungeşte termenul de prezentare la plată la 30 zile. Dacă evenimentul continuă.

„Contul de întoarcere” este un document adiţional al contracambiei şi trebuie să cuprindă: . Debitorul care a achitat cambia are dreptul să şteargă girul său şi cel al giranţilor următori lui cu avalurile lor. pe care cel care plăteşte are dreptul să-l pretindă de la creditorul său. ambele justificând suma de plată trecută în contracambie. trasă de la locul unde cambia originară este plătibilă asupra locului domiciliului girantului.un drept de curtaj ( remuneraţia celui care a făcut operaţiunea) 66 . In această situaţie dacă se oferă mai mulţi debitori să plătească. iar posesorul acesteia – beneficiarul – care doreşte să recupereze mai repede suma ce i se cuvine trage o nouă cambie ( adică o nouă cambie) asupra unuia din giranţi cu plata la domiciliul acestuia. în situaţia unuia din obligaţii cambiali care a plătit-o prin acţiunea de regres . . . suma este fixată după cursul unei cambii „la vedere”. înscris in art.C. protestul şi contul de întoarcere.suma arătată în cambia neacceptată sau neplătită. împreună cu dobânda (dacă a fost menţionată în titlu). Contracambia trebuie să cuprindă aceleaşi menţiuni obligatorii ca şi cambia. Contracambia va fi remisă la plată.suma prevăzută în cambia neplătită sau neacceptată plus dobânzile comerciale ce curg după scadenţă. Contracambia este o categorie de cambie mai deosebită întrucât ia naştere numai în situaţia în care nu se achită cambia la scadenţă. iar locul de plată va fi domiciliul aceluia asupra căruia contracambia a fost trasă. În situaţia în care contracambia este emisă de beneficiarul deţinător al cambiei neacceptate sau neplătite. spre deosebire de cambia care este un instrument de plată şi de credit. dobânda calculată începând cu data de la care a plătit suma. însă scadenţa o va avea „la vedere”. . suma de plată este fixată după cursul unei cambii „la vedere”. întreaga sumă plătită. odată cu cambia neplătită şi cu contul sau socoteala de întoarcere.dacă există dobânzi convenţionale şi ele intra în dreptul de regres.. Este vorba de un drept şi nu de o obligaţie. trasă de la locul unde trăgătorul contracambiei are domiciliul asupra locului domiciliului girantului.cheltuieli de protest. Contracambia Drepturile de regres pot fi urmarite si printr-un mijloc extrajudiciar.cheltuielile legate de executarea cambiei sau cele legate de exercitarea acţiunii cambiale (la cheltuieli nu se calculează dobânzi). deoarece plătitorul fiind în posesia titlului şi a protestului este deplin legitimat să exercite regresul chiar şi fără să şteargă girurile ce figurează după el. Toate cheltuielile făcute în exercitarea regresului şi pretinse trebuie justificate printr-un cont de întoarcere (un document). va fi preferat cel ce eliberează cel mai mare număr de debitori de regres. în cazul beneficiarului. Efectele exerciţiului dreptului de regres Exercitarea regresului. în cazul beneficiarului. acelea ale încunoştinţărilor făcute. Orice debitor plătitor are dreptul să primească titlul. În cazul când contracambia este emisă de către unul din giranţi care a fost obligat la plată prin regres. . în mod succesiv va mări suma ce trebuie achitată datorită dobânzilor şi cheltuielilor care se acumulează. în cazul unuia dintre obligaţii care au achitat titlul prin acţiunea de regres. .cheltuielile de protest şi cheltuielile de aviz.57 L.dobânda legală socotită cu începere de la scadenţă. Contracambia este un mijloc de încasare.

4 din L. dar care are un interes juridic ca acceptarea sau plata cambiei să nu fie refuzată şi intervine să ia locul persoani obligate prin cambie. vorbim despre un intervenient pentru onoare. intervenientul trebuie să declare că plata este făcută pentru onoare.) Se poate interveni pentru a accepta titlul în locul trasului. posesorul trebuie să se adreseze lor dacă trasul a refuzat plata şi s-a dresat protestul. In caz de neobservare a acestui termen. se obligă din proprie iniţiativă să facă plata în cazul în care trasul o refuză. Subsecţiunea a IX-a Intervenţia Precizări Neacceptarea cambiei şi neplata acesteia are ca şi consecinţă posibilitatea exercitării drepturilor de regres contra celor care şi-au dat semnătura pe document. având în vedere poziţia originară a intervenientului între: intervenţia provocată.taxa de timbru pentru cambie. De aici rezultă unele incoveniente: cheltuieli suplimentare şi discreditarea semnatarilor. Formal. 74alin. Făcând plata. el este răspunzător. Doctrina distinge. In primul caz. Ca să se evite aceste inconveniente. Intervenient în acest sens poate să fie şi un obligat cambial care.. intervenientul este numit indicat la nevoie sau recomanditar. Plata cambiei de către intervenientul pentru onoare Intervenientul pentru onoare este un terţ care. Subsecţiunea a X-a Procesul cambial Precizari 67 .C. fără însă ca daunele interese să poată întrece suma din cambie (art. prin manifestarea lui îşi schimbă poziţia în nexul cambial. Plata cambiei de către indicatul la nevoie sau acceptantul prin intervenţie In situaţia în care există indicat la nevoie pentru plată sau acceptant prin interventie. iar în al doilea caz. evitând un regres anticipat sau pentru a plati titlul paralizând acţiunea de regres pentru neplată. când subiectului intervenient i se cere faptul intervenţiei de către o altă persoană şi intervenţia spontană când intervenientul se oferă din proprie iniţiativă să accepte sau să plătească titlul. Dacă şi indicatul la nevoie ori acceptantul prin intervenţie refuză plata. Intervenţia constă în înserarea în raportul cambial a unui nou subiect ce intervine pentru a evita o acţiune de regres împotriva celor obligaţi prin semnarea titlului în mod succesiv. de paguba cauzată prin neglijenţa sa. legea a imaginat posibilitatea intervenţiei care are ca scop înlăturarea sau atenuarea efectelor exercitării regresului. Intervenientul este o terţă persoană care nu a participat la procesul cambial. să încunoştinţeze de intervenţia sa pe acel pentru care a intervenit. posesorul trebuie să facă din nou un protest ca să-şi conserve drepturile de regres. Intervenientul trebuie ca în termen de două zile lucrătoare ce urmează intervenţiunii. intervenientul pentru onoare se poate îndrepta împotriva semnatarilor anteriori celui pentru care a intervenit. dacă va fi locul.

Pătrăşcanu. După investire debitorul este somat să plătească. . 1994. 89 4 P.pr. 1 2 V. iar pârât oricare din obligaţii ce figurează pe titlu. mobiliară şi care tinde la realizarea unui drept1. Cambia. 1941. p. 1/1994. procedura civilă.1 lit. Competenţa materială în materie cambială Competenţa pentru judecarea litigiilor cambiale aparţine judecătoriilor . 67 E. Judecătorul care investeşte nu poate cenzura valabilitatea cambiei cu precizarea însă. Executorii competenţi să facă protestele sunt executorii de pe langă judecătorii. Există acţiuni directe ce se intentează contra obligaţilor principali care nu sunt condiţionate de dresarea protestului.61. proces ce începe printr-o acţiune cambială. Executarea cambială. Cambia titlu executor. Drept comercial. neexistând norme speciale se vor aplica dispoziţiile art. 161 5 O. personală.C. Căpăţână. Există acţiuni de regres care se intentează contra debitorilor de regres. care se pot promova uneori înainte de scadenţă şi în care titular va fi totdeauna creditorul dreptului de regres. Procesul cambial este un proces de drept comun care se derulează după normele de procedură obişnuite. Opoziţia se judecă de instanţa ce a investit cambia cu formulă executorie. 1941. sunt condiţionate de dresarea protestului.a C.2 pct. competenţa revine instanţelor în raport de valoarea materială a pretenţiilor. biletul la ordin şi cecul. Procesul cambial.procedura unui proces cambial în care dreptul este constatat de judecător. patrimonială. revista de drept comercial. art. Noi reglementări procedurale. deoarece ei îşi desfăşoara activitatea sub îndrumarea şi controlul preşedintelui instanţei pe lângă care ei funcţionează. Debitorul somat poate face opoziţie în cinci zile de la primire. Investirea se face prin încheiere.Legea impune însă obligaţia investirii titlului cu formulă executorie3. Adică. Revista de drept comercial. pentru capital şi accesorii. p. Reclamant va fi posesorul legitim al cambiei. art.89 L. 9-12 68 . Cambia şi biletul la ordin.46. p. Refuzul investirii se atacă cu plângere conform D. Împotriva investirii se poate face opoziţie. precum şi alte acţiuni legate de cambie.62. p. care se promovează numai după scadenţă şi sunt supuse prescripţiei extinctive. Cristoforeanu. Bucureşti.V. Revista de drept comercial. că el nu poate investi decât o cambie. Luha. art. Acţiunea cambială Prin acţiune cambială înţelegem procedura judecătorească prin care creditorul va constrânge pe debitori la plata sumei la care aceştia s-au obligat. care obligă pe debitor sa execute prestaţia la care s-a obligat. p. Executarea cambială Cambiei i se recunoaşte valoarea de titlu executor 2. 12/1998. art. Revista de drept comercial. 279 3 P Demetrescu.o procedura specială execuţională care se întemeiază pe ideea că titlu cambial este un titlu executor. Hotărârea dată va fi supusă căilor de atac de drept comun.civ.art. Oponentul este îndreptăţit să pună în discuţie validitatea efectului de comerţ.5 In ce priveşte acţiunile cambiale directe sau de regres.Creditorul cambial ca să-şi realizeze creanţa are două posibilităţi: . Acţiunea cambială este declaratorie.72. termenul fiind de decădere.377/19604.

excepţie referitoare la raportul fundamental care a determinat emiterea şi transmiterea cambiei. .Excepţiile cambiale Într-un proces cambial (acţiune sau opoziţie). p. inopozabile terţilor şi care nu pot fi opuse decât de debitor creditorului. Debitorul cambial poate opune creditorului. iar circulaţia îngreunata. 12/1998. Circulaţia normală a cambiei se bazează pe caracterul abstract autonom al dreptului dobândit de posesor. sumare şi expeditive1. Pe de o parte. Sunt excepţii strict personale. Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanţă când procedura este îndeplinită şi părţile pot pune concluzii în fond. comentat şi adnotat. încrederea în titlu ar fi distrusă. excepţiile bazate pe reaua credinţă sau greşeala gravă a posesorului sau pe invaliditatea obligaţiei cambiale.lipsa de titularitate sau de legitimare a creditorului.excepţii privitoare la consimţământ. 314-315 69 . Este de esenţa dreptului procedural cambial. deoarece pot fi opuse oricui. .excepţii ce izvorăsc din raporturi ulterioare creării cambiei. Dacă excepţiile unui subiect ar fi opozabile oricui. Pornind de la aceste consideraţii ar trebui să nu se accepte posibilitatea de a se opune creditorului o excepţie ce izvorăşte dintr-un raport preexistent actualei relaţii creditor-debitor. I. 69 G. .dobândirea titlului de către terţi lucrând cu ştiinţă în paguba debitorului.invocarea lipsei originalului cambiei. 1960. Luha. In această categorie de excepţii (personale).completarea abuzivă a cambiei în alb. ca mijloacele de realizare ale creditului să fie precise. iar dacă o poate ridica numai un anumit subiect va fi o excepţie relativă.neidentificarea posesorului cu persoana care rezultă din cambie. . Excepţiile reale pot privi trei aspecte: . inexistenţa dreptului şi a obligaţiei. Bucureşti. . vol.lipsa vreuneia dintre condiţiile esenţiale ale titlului. . chiar dacă pârâtul sau oponentul 1 2 V. Particularităţile raportului cambial (dreptul autonom transmis şi independenţa semnăturilor cambiale) îşi pun amprenta asupra modului în care se derulează procesul cambial. următoarele categorii de excepţii: . părţile interesate pot invoca excepţii prin care să demonstreze nevalabilitatea titlului. .plata făcută de actualul posesor în calitate de debitor de regres ultimului posesor. intră: . Dacă excepţia poate fi invocată de oricine este o excepţie absolută. pe lângă excepţiile privitoare la forma titlului. . Revista de drept comercial. p. este stabilit că toate excepţiile cambiale se invocă la primul termen de înfăţişare2. iar altele sunt denumite personale când pot fi opuse numai unui creditor.nevalabilitatea subscrierii cambiale. Procesul cambial. deşi acesta era decăzut din dreptul de regres. Unele din aceste excepţii sunt denumite excepţii reale (obiective). Sunt excepţii personale excepţiile opozabile numai aceluia care exercită acţiunea cambială. Porumb. Rigurozitatea specific cambială o regăsim şi în materia probării excepţiilor ce pot fi invocate de pârât în procesul cambial şi în regulile după care se derulează acest proces. Personalitatea excepţiei se referă la persoana creditorului şi nu la cea a debitorului. Codul de procedură civilă.

Legea cambială nu prevede reguli speciale pentru întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie. creditorul va putea exercita toate actele de conservare ale drepturilor sale.C. Din 12.nu se prezintă. Cas. a cărei anulare a cerut-o. în exerciţiul unei căi de atac. Până la judecarea procesului de amortizare. Deducem că în acest caz se vor aplica regulile de drept comun. pentru recuperarea sumei achitate urmează să se intenteze acţiunea în justiţie într-un anumit termeb prevăzut în art. Pe de alta parte. Acţiunea de amortizare este reglementată de art. In dreptul comun nu se obişnuieşte ca pentru acelaşi drept de creanţă să se recunoască termene diferite de prescripţie în funcţie de subiectul care (ori împotriva căruia se) exercită acţiunea.C. 1938. Revista de drept comercial. Normele amortizării au în vedere că drepturile cambiale nu pot fi exercitate fără document. p. Prescripţia cambială Prescripţia reprezintă modul dde stingere a dreptului la acţiune în sens material. care a rămas pasiv un anumit timp îşi pierde dreptul de a acţiona în justiţie şi totodată posibilitatea obţinerii executării silite a obligaţiei asumate de debitorul său. hotărârea judecătorească va ţine loc de înscris cambial şi pe baza ei se vor exercita toate drepturile. 1 Dec. prin neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege. Socotim. De aceea. sau în situaţia în care acela care plăteşte nu este principalul obligat. debitorul nu va mai putea ridica nici o excepţie cambială dacă nu a făcut-o la prima instanţă. legea prevede că excepţiile trebuie să fie de grabnică soluţiune şi întemeiate pe proba scrisă. Acţiunea directă se prescrie în termen de trei ani de la data scadenţei. Hotărârea de amortizare va anula cambia a cărei amortizare se cere şi se va publica în monitorul oficial. plătind o cauţiune.1937. Grabnica soluţiune presupune că soluţionarea lor nu comportă nici o întârziere1. Aceasta pentru protejarea intereselor terţilor. In acest context. Deci.167/1958. 94 L.19 din D. că termenele de prescripţie nu se supun dispoziţiilor art. pierdut sau distrus. iar dacă titlul ajunge la scadenţă va putea cere plata cambiei. În cazul unui refuz de plată total sau parţial.167/1958. Acţiunea de regres ulterior care revine celui ce a fost chemat să plătească în regres. Acţiunea de regres a ultimului purtător al titlului împotriva trăgătorilor şi a giranţilor se prescrie într-un an socotit de la data protestului făcut în timp util. ultimului posesor se prescrie în termen de şase luni socotite de la data în care girantul a plătit cambia sau din ziua în care regresul a fost pornit împotriva sa.01. de asemenea.89-93 L. 43 70 . Cei interesaţi sunt îndreptăţiţi să facă opoziţie contra hotărârii de amortizare. titularul unui drept subiectiv sau creditorul. Creditorul cambial nu poate fi repus în termen. Legea cambială conţine o reglementare derogatorie de la cea a D. în materie cambială beneficiarul. Amortizarea cambiei Notiunea de amortizare desemnează o procedură specială prin care se reconstituie înscrisul cambial furat. Orice altă probă decât cea scrisă nu poate fi admisă. Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză se prescrie în termen de un an de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti asupra acţiunii cambiale rămase definitive. III.

Normele cambiale sunt de ordine publică. 71 . Pe cale de consecinţă. subiecţii raportului cambial nu pot renunţa la prescripţie şi instanţa poate pune din oficiu această excepţie.

Exercitarea lor trebuie să fie realizată în aşa fel încât să nu se obţină acelaşi rezultat de două ori. aşa cum am precizat. poate exercita contra trăgătorului. care deşi nu au fundament în conţinutul documentului sunt legate. de conservarea drepturilor celorlalţi subiecţi ai raportului cambial şi de depunerea titlului la dispoziţia pârâtului. plata creditorului. El (posesorul) trebuie să dovedească că trasul a refuzat plata. Craiova. s-ar crea posibilitatea ca reclamantul să obţină câştig şi în acţiunea cauzală şi să uzeze de cambie. totuşi prin origine şi funcţiuni de soarta cambiei. Utilizarea acţiunii este condiţionată. Sachelarie.C. O. Dacă posesorul vrea sa uzeze de acţiunea cauzală trebuie să ofere debitorului restituirea documentului.65 L. rezolvă situaţia precizând că dacă din raportul fundamental care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cambiei derivă o acţiune cambială aceasta rămâne în fiinţă în afară de cazul în care se dovedeşte novaţiunea. atât cea cambială cât şi pe cea cauzală. însă în aşa fel încât ăa conserve toate drepturile subiecţilor nexului cambial. Daca nu ar proceda astfel.V. Coexistenţa raportului fundamental cu raportul cambial pune şi problema coexistenţei acţiunii cambiale cu cea cauzală (prin aceasta din urmă s-ar urmări realizarea pretenţiilor ce izvorăsc din raportul fundamental). Acţiunea cauzală are un caracter eventual1. Aceste acţiuni (cea cambială şi cea cauzală). Acest raport nu este relevant în raportul cambial. 89 72 . fundamentate pe subscrierea titlului. sunt deosebite însă urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv. Chiar dacă în esenţă sunt de natură diferite ele au o trăsătură comună: nu sunt cambiale. ceea ce este evident nenormal. Paralelismul acestor acţiuni impune ca titularul drepturilor să opteze spre una din ele. Titularul dreptului uzează de ea în ipoteza în care nu doreşte să utilizeze mijloacele cambiale pe care i le oferă dreptul de creanţă încorporat în titlu. Din acest motiv este necesar ca posesorul titlului să constate lipsa plăţii prin protest. Titlurile de credit în comerţul internaţional. Pătrăşcanu.Subsecţiunea a XI-a Acţiuni extracambiale legate de cambile Precizări Emiterea şi circulaţia cambiei dau naştere în afară de acţiuni cambiale. caracterizate prin trăsături specifice de drept cambial şi altor acţiuni în pretenţii. Mecanismul juridic conceput de lege are ca scop evitarea putinţei titularului dreptului de a utiliza ambele acţiuni. putându-se uza de ele pentru a urmări o pretenţie care este legată de un credit cambial. ipoteza în care debitorul ar fi obligat să plătească dublu. Art. Acţiunea cauzală Orice emitere sau transmitere a cambiei ca şi asumarea oricărei obligaţii cambiale presupune existenţa între părţi a unui raport cambial. prin depunerea lui la grefa instanţei sesizate cu acţiunea cauzală.C. fapt ce ar crea dezechilibre patrimoniale între subiecţii raportului juridic cambial. realizând drepturile cambiale. directe sau de regres. p. 1975. Ele sunt reglementate prin legea cambială. dar asta nu înseamnă că existenţa lui nu se face şi simţită. 1 P. 64 L. Plata cambiei la scadenţă va stinge şi raportul fundamental. Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză Acţiunea este reglementată de art. Când posesorul a pierdut acţiunea cambială contra tuturor obligaţilor şi nu are contra lor acţiune cauzală.

BIBLIOGRAFIE 1. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Revista de drept comercial nr. îmbogăţire în raport de cauzalitate direct cu paguba produsă prin pierderea drepturilor cambiale ce se cuvin posesorului titlului... 3/1995 4.N.N. 1993 2. p. 4/1995 5. Costin. Cambia. Legea are în vedere o îmbogăţire efectivă a debitorilor cambiali şi nu una abstractă ce ar rezulta numai din faptul pierderii de către posesorii cambiei a acţiunilor cambiale.N. iar acţiunea legată de cambie reprezintă o atenuare a unor efecte ce se constituie într-o pagubă rezultată dintr-o împrejurare prevăzută de legea cambială. Revista de drept comercial nr. M. iar subiecţi pasivi pot fi trăgătorul. Revista de drept comercial nr. Judecătorul trebuie sa aprecieze de la caz la caz dacă există cu adevărat o îmbogăţire pentru subiectul pasiv al acţiunii şi o pierdere suferită de posesorul cambiei. V.. Cluj Napoca. Costin. M... Costin. Luha. 265 73 . M. Acţiunea civilă este un remediu pentru reglarea oricărui dezechilibru patrimonial. Funcţiile cambiei. vol. Costin. de îmbogăţire fără justă cauză. Costin. acceptantul şi giranţii. Cluj Napoca. Termenul curge de la data pierderii acţiunilor cambiale. relaţia dintre cele două acţiuni este una de la general la special. Ambele acţiuni au o justificare socială (echitatea şi echilibrul patrimonial) şi un caracter subsidiar (adică exerciţiul lor este posibil numai acolo unde nu se poate evita prejudiciul prin realizarea unei alte pretenţii)1 Acţiunea specială este subordonată pierderii acţiunilor cambiale către toţi obligaţii cambiali. M. 1998. Marile instituţii ale dreptului civil român. Titluri de credit.. In noţiunea de pierdere a acţiunilor cambiale nu se cuprinde şi situaţia în care ele nu au fost exercitate practic din cauza imposibilităţii de realizare a pretenţiei datorită insolvabilităţii obligaţilor cambiali. indiferent de vreo justificare formală.N. Legea pretinde dovada îmbogăţirii subiectului pasiv al acţiunii. Luha. Caracteristici structurale ale cambiei. 5/1995 3.. Luha.. Comparativ cu acţiunea de drept comun. Legea uniformă privind cambia.Luha. V.acceptantului sau girantului o acţiune pentru plata sumei cu care aceştia s-au îmbogăţit în mod injust şi în paguba sa. V.N. M. 1978 1 V. III. Bucureşti. Subiectul activ al acţiunii este beneficiarul titlului. Acţiunea se prescrie în termen de un an. Avem de aface cu o acţiune necambială care atenuează efectele severe ale rigurozităţii termenelor de prescripţie şi de decădere cambială care ar putea duce la o pierdere ireparabilă a drepturilor cambiale.

Jauffred.1976 29. I. O.. C. P. Revista de drept comercial. Craiova. Revista de drept comercial. Georgescu. Sachelarie. Pătrăşcanu. D. Cristoforeanu. Curierul juridic. V. Cambia şi biletul la ordin. Raporturi de obligaţiuni.... Titluri de credit.R. Cluj. O. V.. Titluri de credit în comerţul internaţional. Bucureşti. Bucureşti. Revista de drept comercial. 1975 26.. Căpăţână. V. Bucureşti.. 1978 34. II. 1968 28. E. Popescu. Curentul juridic 2/1998. Girul cambial nu transmite garanţiile. Bucureşti.. Paris. vol. Cas. A. Cluj Napoca. Bucureşti. Luha. Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale. Cambia titlu executor. Manual practic de drept cambial. 1936 9. Dreptul comerţului internaţional. Vicol. G. Drept civil. Bucureşti. Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale. Executarea cambială. Georgescu.. Porumb.1981 31. Luha.. 2/1975 23. Negrea. Codul de procedură civilă. V.L. C. III.6. Macovei. Demetrescu. Bucureşti. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. C. 1939. Revista de drept comercial. Economu. Cambia. Zinveriu. Revista de drept comercial. Drept comercial. 1938 74 .R... T. Cambia. 4/1995 7. Turianu. Garanţiile creditorului.. Noi reglementări procedurale. 1937 15. I. R. 1/1994 8.L. 1960 30. Teoria generală a obligaţiilor. 1941 11.V.. C. 1923 24... Bârsan. 1946 22. Bucureşti. S. Cristoforeanu. Curs de drept cambial. O. Teoria generală a obligaţiilor. Gălăşescu Pyk. Cambia şi biletul la ordin.. Bucureşti. vol.A. Căpăţână.1937.1994 25. Târgu Mureş 19. S. C. 1939 16. V. 1939 10..1994 27. Consecinţele vânzării lucrului altuia în lumina soluţiilor practice.. Dreptul nr. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental....1945 33. Pătulea.V.. vol. I. V.. I 14. Revista română de drept. comentat şi adnotat. Stătescu. 1970 JURISPRUDENŢĂ 1. P.. III. Din 12. Dec. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Zlătescu. Luha. Pătrăşcanu. Cambia.. Cristoforeanu.. Anca.1934 17. biletul la ordin şi cecul. 4/1993 32. Drept civil. 1998 20. Tratat de drept cambial. E. 1996 13..01. P. Demetrescu. C. vol. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Bucureşti.. Bucureşti.D. Manuel de droit commercial.. Lupaş. T. Contractele civile.. 1941 12. 12/1998 21.. Revista de drept comercial. I. E. Bucureşti. Răspunderea civilă pentru daune morale. P. Cluj. Ionescu... Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. 1992 18.. Procesul cambial. P. Turianu. I. Georgescu. Doctrină şi jurisprudenţă. Revista de drept comercial. Bucureşti. Revista de drept comercial. Popescu.

prin care o persoană numită emitent. Această definiţie nu este cuprinsă în lege şi este formulată de doctrină4.C. p. dispune şi efectuează plata şi care este în situaţia de cumpărător. o sumă de bani la scadenţă3. a titlurilor cambiale. Asemănarea este numai formală deoarece biletul la ordin este un titlu de credit. De aceea privim şi tratăm în mod unitar aceste două titluri specie1 care. .448 6 Folosim termenul “cambial”deoarece şi biletul la ordin este o specie a “genus cambiale”. creditor. 1 2 V. 1998. Evident. 75 . aceea a biletului la ordin. Definirea biletului la ordin Biletul la ordin este un înscris. care în afara unor norme particulare.SECŢIUNEA a III-a BILETUL LA ORDIN Precizări Reglementării cuprinse în art. biletul la ordin realizează o structură juridică cu doi subiecţi: emitentul (debitor) şi beneficiarul (creditor). Drept comercial român. amândouă specii ale „genus cambiale” 3 T. sau la ordinul acesteia. Luha.Popescu. Dreptul comerţului internaţional. Insă. exportator. Raportul juridic cambial6 se suprapune peste raportul fundamental şi coexistă cu acesta dacă nu a intervenit novaţia. Bucureşti.1-103 L. Spre deosebire de cambie. stabileşte principiul potrivit căruia dispoziţiile referitoare la cambii sunt aplicabile şi biletului la ordin în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu. Ca şi în cazul cambiei.106 din L. titlu de credit. Când titlul conţine obligaţia de a plăti este bilet la ordin (poliţă) şi când cuprinde obligaţia să se plătească ne găsim în faţa unei cambii propriu-zise (trată)2. dar încă neachitate. privit ca un titlu de credit ce cuprinde obligaţia de a face să se plătească o sumă determinată celui ce-l prezintă la scadenţă. 42 Noţiunea de trată nu este folosită de lege. Emitentul are calitatea de debitor în raportul fundamental. D. în realitate nu face altceva decât să repete normele precedente. beneficiar al unei prestaţii de servicii deja executate. ce presupune un raport juridic cu trei subiecţi. . cel care efectuează prestări de servicii Doctrina învederează o asemănare vădită cu o recunoaştere de datorie a debitorului faţă de creditorul său5. p.104-107 ce priveşte o altă specie a titlurilor de credit. Nu este admisă nici de practică. după ce beneficiarul a girat biletul la ordin. importantor. Cărpenaru. p.Popescu. Bucureşti. p.R. respectiv cel care se obligă. Caracteristici structurale ale cambiei.513 5 T. deosebind-o de biletul la ordin. debitor. 4/1995. Bucureşti. 1976. date fiind relaţiile directe între cei doi subiecţi se pot invoca excepţiile raportului fundamental. se obligă să plătească altei persoane. 1976.Beneficiarul. Beneficiarul este creditorul raportului fundamental şi dobânditorul dreptului autonom ce rezultă din biletul la ordin emis. care este deţinătorul efectului de comerţ şi este în postura de vânzător. numită beneficiar. Din acest motiv art.R. împreună formează “genus cambiale”. biletul la ordin este emis pornind de la existenţa unui raport fundamental între debitor şi creditor. Prin emiterea titlului el se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă. Dreptul comerţului internaţional.C. Revista de drept comercial.Subscriitorul sau emitentul. un document ce încorporează un drept de creanţă şi prin a cărui transmisiune dobânditorul primeşte un drept autonom.448 4 St. îi urmeaza art. Doar doctrina foloseşte termenul pentru a desemna cambia propiu-zisă.

1 St. . . Caracterul de titlu la ordin rezultă din lege. formal. respectiv din denumirea emitentului. nr. lunii şi anului de emisiune. Legea prevede următoarele menţiuni obligatorii: . Documentul este un înscris sub semnătura privată chiar dacă în practică se utilizează formulare tipizate. p.denumirea de bilet la ordin trebuie trecută în însuşi textul titlului şi să fie exprimată în limba folosită pentru redactarea textului.numele celui care (sau la ordinul căruia) urmează să se facă plata. Dacă nu se menţionează scadenţa. Dacă nu se fac menţiuni speciale. Felurile scadenţei sunt cele admise şi pentru cambie. Este formal deaorece trebuie să cuprindă anumite menţiuni obligatorii ca să i se recunoască particularităţile specific cambiale.C. locul plăţii va fi identic cu locul emiterii titlului.D. . iar locul se stabileşte prin indicarea localităţii geografice unde s-a emis titlul. Această promisiune constă chiar în angajamentul emitentului ca va plăti suma de bani menţionată pe document. respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau.C. Universul Juridic. Regulile specifice cambiei cu privire la executarea directă se aplică si biletului la ordin. p.Cărpenaru.precizarea scadenţei. biletul la ordin este un titlu de credit la ordin. . persoană juridică sau emitent care utilizează astfel de instrumente. Biletul la ordin în cadrul relaţiilor comerciale.codul emitentului. Titlul are acest specific chiar dacă emitentul nu a făcut precizare expresă în acest sens.data şi locul emisiunii. Condiţii de forma ale biletului la ordin Art. persoană fizică. în clar. prevede menţiunile obligatorii ce trebuiesc cuprinse în titlu. . . ale persoanelor fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii are se obligă. In lipsa unei menţiuni privitoare la locul emisiunii se socoteşte că biletul a fost emis la locul arătat lângă numele emitentului. respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului. Medeanu. revăzută şi adăugită.giratarului nu-i mai pot fi opuse excepţiile pe care emitentul le-ar fi putut opune beneficiarului.locul unde trebuie să se facă plata. Este complet pentru că trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime a dreptului.semnătura emitentului. Şi biletul la ordin este un titlu executoriu. în limita spaţiului special alocat. Obligaţia de plată trebuia să fie necondiţionată. Ediţia a VII-a. în Revista de drept comercial. autonomă şi necondiţionată1. 11/2003. Caracteristicile biletului la ordin Ca şi cambia. . complet şi care încorporează o obligaţie abstractă. T. . fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin.numele emitentului. 2007. a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului.promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă de bani determinată. În cazul în care numele emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu. după caz. 103 76 .104 din L. Drept comercial român. se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele şi prenumele. 601. titlul este considerat la vedere. respectiv numele şi prenumele. Data va fi indicată prin indicarea zilei. excepţii decurgând din raportul fundamental.

D. Biletul la ordin circulă în mod obişnuit prin gir.. Dacă biletul are scadenţa la un anumit timp de la vedere este necesar să fie prezentat pentru viză. BIBLIOGRAFIE 1. Acest protest are semnificaţie juridică numai în momentul în care biletul la ordin a fost girat.448 77 . T.C. directe sau de regres în condiţiile precizate de legea cambială. Universul Juridic. 4. Luha. Apar unele situaţii specifice în cazul plăţii biletului la ordin. 3. Sunt admise şi în materia biletului la ordin toate tipurile de gir specifice cambiei. acestuia nu i se va recunoaşte calitatea de bilet la ordin. Refuzul vizării se constată printr-un protest. titlul se prezintă direct la plată. St. Aceasta deoarece în raport de momentul vizării i se stabileşte scadenţa.. Întrucât plata se va face chiar de emitent. T.. 1976. Ediţia a VII-a. Drept comercial român. p.. Girul are efect de transmitere a drepturilor consemnate pe document de garantare a plăţii titlului şi de legitimare a posesorului. 4/1995 Medeanu. Refuzul plătii se constată. chiar dacă în principiu. de asemenea. Biletul la ordin în cadrul relaţiilor comerciale. Cărpenaru. biletul la ordin nu are particularităţi care să-l deosebească de cambie. revăzută şi adăugită. Deci. prin protest de neplată.1998 Cărpenaru. Revista de drept comercial. 11/2003 Popescu. Caracteristici structurale ale cambiei. Particularităţi ale circulaţiei şi plăţii biletului la ordin In principiu biletului la ordin i se aplică toate regulile specifice cambiei. i se aplică acelaşi reguli ca în cazul cambiei. legea nu mai prevede formalitatea prezentării biletului la ordin la acceptare.Dacă nu se respectă condiţiile înscrise în lege cu privire la valabilitatea titlului. Din punctul de vedere al avalizării.. Drept comercial român. Neplata datoriei de către emitent deschide creditorului posibilitatea de a promova acţiuni cambiale. în Revista de drept comercial. St. Prezentarea la viză se face în termen de un an de la data emiterii. V. Biletul la ordin poate fi avalizat. creditorul are posibilitatea să execute pe debitorul emitent investind titlul cu formula executorie. Bucureşti. Biletul la ordin poate circula şi prin mijloace de drept comun. nr. D. 5.R. 2007 V. De asemenea. Bucureşti. 2. Dreptul comerţului internaţional.

SECŢIUNEA a IV-a CECUL Subsecţiunea I. legea asupra cecului2. In toate cazurile în materie de cec. 1 2 S. Lupaş. a adoptat convenţia pentru uniformizarea reglementărilor asupra cecului (legea uniformă asupra cecului). cecul tras şi plătibil în străinătate este valabil ca cec. 394/1943 (abrugată prin Legea nr. disponibil asupra căruia are dreptul de a dispune prin cec pe baza unei convenţii exprese sau tacite. In materie de cec se aplică Legea nr. ca şi la cambie. 18/1948).1934. numită tras. Cu toate acestea.56 din Legea nr. aceasta rămâne în fiinţă. Drept comercial român. 100/1. Cecul a apărut ca urmare a observării de către comerciant a avantajelor utilizării conturilor din bancă. Avem şi în raportul juridic care ia naştere prin emiterea cecului. Este necesar să facem precizarea că dacă cecul este tras şi plătibil în străinătate el este valabil chiar dacă trasul nu este o societate bancară. La cec. Curs de drept cambial. chiar dacă trasul nu este o sicetate bancară. Cecul este un titlu de credit prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci la care are un disponibil bănesc.) Nici în materie de cec nu se pune problema transmisiunii proviziunii pe care o are emitentul cecului depusă la bancă . risc constând în furt. Definiţia a formulat-o doctrina. Aceste raporturi rămân în fiinţă pe întreaga perioadă cât cecul există sau circulă. 127/2009 3 St. Aceasta.Cărpenaru. ca urmare a transmiterii cecului.05. raporturile juridice dintre cei trei subiecţi au la bază raporturi juridice cauzale. Precizări Şi cecul este un titlu de credit care se aseamănă cu cambia. Subsecţiunea a II-a Definiţia. 59/1934 art. cu toată emiterea sau transmiterea cecului. Universul Juridic. Din acest motiv unii autori îi spun cambie la vedere trasă asupra unei bănci1. cu deosebirea că trasul nu poate fi decât o bancă. trei subiecţi.D. ca şi în cazul cambiei la această convenţie însa i-a respectat în cea mai mare parte prevederile. p. caracterele şi condiţiile de emitere ale cecului Legea nu defineste cecul. să plătească. 604 78 . la prezentarea titlului o sumă de bani unei alte persoane numită beneficiar3. Legea nr. Această lege cuprinde în esenţă regulile adoptate prin conferinţa de la Geneva din 1931 care. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Legea 515/1946. Titlul emis fără observarea acestor condiţii valorează totuşi ca cec. tras şi beneficiar. 2007. Ordonanţa Guvernului nr. Cei care au disponibil bănesc în bancă vor efectua plăţile prin această instituţie financiară. Ediţia a VII-a. Cluj. Cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil la tras. 11/1993.59/1936. Legea nr. pierdere sau distrugere. 1946. ca şi în materie cambială. 83/1994. afară de cazul când se dovedeşte novaţiunea. 39/1934 – Dacă din raportul care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cecului derivă o acţiune cauzală. 38/2008. România nu a aderat. afara de situaţia în care se dovedeşte novaţiunea (art. Legea nr. 3 prevede: Cecul nu poate fi tras decât asupra societăţii bancare. 170 Publicată în Monitorul Oficial nr.tras. Primitorul cecului va putea să încaseze el însuşi numerarul echivalent valorii nominale a titlului sau să-l gireze. p. Legea a fost modificată prin: Legea nr. cu precizarea că trasul nu poate fi decât o bancă. revăzută şi adăugită. raportul juridic specific se stabileşte între trei persoane: trăgător. Cei care folosesc aceste conturi se descarcă de riscul pe care l-ar avea păstrând banii acasă sau purtându-i cu sine.

fapt pentru care trebuie prezentat la plată în termene scurte de la emisiune. Biletul la ordin şi Legea asupra cecului. etc).este o cesiune prin care trăgătorul cesionează unei terţe persoane sumele pe care le are la tras. prezumându-se că 1 2 I. Demetrescu.este un mandat de plată dat de trăgător trasului în folosul unui terţ. Mai mult. care circulă după regulile circulaţiei bunurilor mobile.4 C. Pentru a răspunde scopului său. Cecul este un titlu riguros formal trebuind să cuprindă menţiunile obligatorii prevăzute de lege. Georgescu. un cec girabil. Cecul se aseamănă cu biletul de bancă.). Revista de drept comercial. aceste forme de cecuri uşurează plăţile şi favorizează compensările1. Natura juridică a cecului Este demn de interes că in literatură s-au emis diferite păreri care au încercat să definească natura juridică a cecului2. modalităţile şi condiţiile pe care legea le admite expres. cu clauză expresă sau fără clauză. Emiterea de cecuri fără acoperire este infracţiune dacă produce pagubă (art. Nu se poate uza de alte înscrisuri sau de alte mijloace de probă pentru a completa conţinutul cecului.este o stipulaţie pentru altul prin care trăgătorul transmite primitorului cecului o proviziune ce o are la tras. . la ordin. P. Trasul nu ia asupra lui obligaţia de a plăti. dobânditorul titlului primeşte un drept originar. Totuşi cecul prezintă o mai mare siguranţă în circulaţie şi în efectuarea plăţilor. Singura menţiune de cec defineşte natura titlului ca fiind la ordin. . Practica bancară şi legiuitorul au creat forme diferite de cecuri care să întărească siguranţa posesorului (cecul circular. circulaţia documentului asigură circulaţia dreptului de creanţa. Separat de asta este admis şi cecul la purtător. Ionescu. 1/1993. Legea precizează (art. Este un titlu la vedere deoarece se plăteşte întotdeauna în momentul în care va fi prezentat trasului.L. Turcu. Fiind un instrument de plată el nu trebuie acceptat. . cecul barat. I. Certificarea are doar semnificaţia confirmării existenţei proviziunii şi împiedică pe trăgător să retragă disponibilul. 42 S. Sunt admise numai clauzele. Acest din urmă tip de cec îl întâlnim în situaţia în care pe document nu este trecut numele beneficiarului. El va circula prin cesiune obişnuită. formal şi complet. Din punctul nostru de vedere cecul rămâne un tilu de credit cu toate caracteristicile ce rezultă din această afirmaţie: în document este încorporat un drept de creanţa. fără echivoc a dreptului de creanţă pe care-l poartă. . Cecul. Posesorul va avea siguranţa că va fi plătit deorece cecul va fi emis numai dacă trăgătorul are disponibil la tras.este o delegaţiune în care trăgătorul este delegantul pentru trasul delegat la a plăti suma scrisă pe titlu. documentul este un bun mobil. cecul are nevoie de un maximum de celeritate şi de siguranţă. Totuşi.Cecul este prin natura sa un titlu de credit. articol.p. care serveşte ca instrument de plată (oricine are o sumă disponibilă la o bancă va putea dispune de ea în tot sau în parte în folosul său. ori al unui terţ). dacă asemenea clauză este înscrisă pe document. 1934 79 . Este un document complet pentru că trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime. iar beneficiarul delegatar va încasa suma. la vedere. I.6) ca cecul plătibil unei anumite persoane fără clauză expresă este un cec la purtător. Dacă se trec şi alte clauze ele se socotesc nescrise. Bucureşti. este admis cecul “nu la ordin “. p.215 al. Noua lege asupra cambiei.

delegaţia sau stipulaţia pentru altul. Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte. Aceasta. Existenta unui disponibil la bancă (proviziunea ).D. revăzută şi adăugită. 2007. 1. 160 D. Depozitul în numerar la bancă are caracterul unui depozit neregulat. această calificare a dreptului dobânditorului se explică prin prescripţia achizitivă instantanee reglementată de art. Este o formulă juridică care nu contrazice normele legii 59/1934 şi care. Se discută dacă emiterea de cecuri fără autorizare prealabilă este infracţiune sau atrage numai o răspundere patrimonială4 Subsecţiunea a III-a Condiţii de valabilitate a cecului Cecul este un titlu formal şi trebuie să cuprindă toate menţiunile pe care le prevede legea (art. revăzută şi adăugită. p. 3/1994.civ1. 80 . pierdere sau distrugere a numerarului depus în depozit. 605 4 St. Banca Naţională a României. Teodosescu. De obicei cecurile se tipăresc pe formulare tipizate. 119 bis/ 14. 2. 59/1934 asupra cecului). Drept comercial român. titlul emis fără acoperire valorează ca şi cec. uzuală care să facă documentul funcţional. Universul Juridic. Bancherul va suporta riscurile provenite din furt. Acest disponibil rezultă de obicei dintr-un depozit la banca tras ( nu este exclusă nici o creditare prealabilă din partea băncii). mandatul. In aceste condiţii şi trăgătorii trebuie să se supună normelor impuse încă din momentul constituirii provizionului în vederea utilizării cecurilor. nu va fi funcţional pentru că băncile(traşii). Universul Juridic. Cecul este valabil din punct de vedere juridic şi dacă nu este emis pe formular tipizat însa. p. sunt obligate să respecte normele metodologice şi nu vor autoriza pe trăgător să emita cecuri în altă formă. Dreptul 10/1998. ea obligându-se să facă plăţile la ordinul dat3. este autorizat să utilizeze banii în orice fel de operaţiuni aducătoare de cîştig. Monitorul Oficial nr. Ediţia a VII-a.Cărpenaru. Înşelăciunea prin cecuri.1995 6 N. Existenţa unei convenţii prealabile de emitere a cecului.Cărpenaru. Totuşi. Dreptul. Condiţiile de emitere ale cecului Din caracterizarea cecului deducem şi condiţiile lui de emitere. 7-8/1999.06. Trăsături generale ale titlurilor de credit. Revista de drept comercial. Drept comercial român. chiar dacă în circulaţia cecului regăsim şi schemele juridice ale instituţiilor amintite: cesiunea. Ediţia a VII-a. Banca va autoriza pe trăgător să tragă asupra ei cecul.dreptul s-a născut în persoana posesorului.1909 al. el (bancherul). p.D. Disponibilul trebuie să existe în momentul emiterii cecului şi să se prezinte sub forma unei sume certe şi exigibile asupra căreia trasul să poată dispune la primirea cecului la plată. 9/1994. O asemenea convenţie împreună cu convenţia de constituire a proviziunii constituie raportul fundamental ce întemeiază emiterea cecului. p.1 Legea nr. chiar dacă emitentul va fi supus unor răspunderi patrimoniale. Aceasta cerinţă este impusa prin norme metodologice5 . administrative sau chiar penale2. Ciuncan. 605 5 Normele tehnice nr. Luha. 2007. 95 şi urm. inclusiv asupra cecului6 1 2 V. drepturile şi obligaţiile se consemnează pe un document printr-o scriere inteligibilă. Fiind un titlu de credit. oferă un control administrativ şi financiar al băncii de emisiune asupra instrumentelor de plată. De asemenea. în sensul că banca nu este obligată să restituie depunătorului moneda care i-a fost depusă ci numai moneda în valoare corespunzătoare. p. 89 3 St.1 C.

2007. nu este obligatorie scrierea scadenţei deoarece cecul este un titlu la vedere. Drept comercial român. Nu se admit condiţionări ale acestui ordin. respectiv un număr unic de identificare. Cărpenaru. Nu se admite nici menţionarea de dobânzi deoarece dacă gândim altfel. s-a emis cecul. . .în sens de localitate geografică unde. Droit du credit. respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente. ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. aproape nesemnificative în activitatea economică. luna anul. semnătura olografă (de mână) a persoanei fizice. Fiind vorba de o bancă se menţionează numele comercial al băncii plătitoare. p.Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprinată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu. Nu excludem însă mecanisme juridice prin care să se realizeze şi creditări prin emiterea de cecuri3. Dacă nu fac aceste menţiuni. în limita spaţiului special alocat. Insă.Numele celui care trebuie să plătească. aşa cum am expus-o mai sus. adică indicarea trasului. preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului. 606 St. emiterii şi locul .Cărpenaru. Numele trăgătorului. p. împiedicăm cecul să-şi îndeplinească funcţiunile pentru care a fost emis. p. Aceleaşi raţiuni care justifică recunoaşterea cambiei în alb ne îndeamnă sa reţinem valabilitatea cecului în alb. J. 1987. Cheques. Gavalda. Ediţia a VII-a. respectiv numele şi prenumele în clar. Stoufflet. Dacă. . se vor înscrie pe cec primele caractare din numele şi prenumele. Universul Juridic. Cecul spre deosebire de cambie nu indică numele beneficiarului chiar dacă practica recunoaşte şi existenţa cecurilor nominative.D. Dacă nu este menţionat nici un astfel de loc. cecul este numai un instrument de plată nu şi unul de credit2. Drept comercial român.Codul trăgătorului. Dacă lipseşte această menţiune. Bucureşti. Din acest motiv. Effet de commerce. Cartes de paiement et de credit. revăzută şi adăugită. respectiv din denumirea trăgătorului. ordin adresat băncii de a plăti suma înscrisă pe document. locul plăţii va fi locul indicat lângă numele trasului. D.Locul unde se face plata. In legătură cu această din urmă caracterizare s-a făcut afirmaţia că. .Data şi locul emiterii cecului. locul emiterii va fi cel indicat lângă numele trăgătorului. Momentul subscrierii cecului este esenţial pentru constituirea titlului. Deducem această regulă din natura juridică a cecului. adică ziua. 519 3 Ch. Ea trebuie cuprinsă în textul documentului şi atrage atenţia asupra semnificaţiei juridice a înscrisului. susţinem şi ideea valabilităţii cecului în alb. lângă denumirea trasului există mai multe locuri cecul va fi plătit la primul loc arătat1 . 1 2 St. funcţiunile de creditare sunt reduse. De asemenea. Paris. 232 81 . .Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani. Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă: în clar numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă.Emiterea cecului constă în subscrierea acestuia de către trăgător. bun mobil ce încorporează un drept de creanţă. Această prevedere este facultativă şi depinde de convenţia de emitere a cecurilor dintre trăgător şi tras. Menţiuni obligatorii . 1998. În cazul în care numele trăgătorului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu. cecul se va plăti la sediul principal al trasului.Semnătura celui care emitre cecul (trăgătorul). . fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului.

dar este indicată menţiunea la purtător. el trebuie să poarte menţiunea la purtător.Legea nu prevede dispoziţii speciale în legatură cu condiţiile de fond ale emiterii cecului. Subsecţiunea a IV-a Circulaţia cecului Fiind vorba de un titlu la ordin cecul poate să fie girat. 1976. Dacă ulterior pe cec se menţionează numele unui beneficiar cecul îşi păstrează caracterul de titlu la ordin. Cecul nominativ Acest cec trebuie să cuprindă numele beneficiarului şi menţiunea “nu la ordin”. In caz că este menţionat numele beneficiarului. garanţiile. plata va fi făcută oricărui posesor al titlului. din lege. dacă se legitimează ca posesori legitimi pot pretinde dreptul de creanţă încorporat pe document. Seria neîntrerupta a girurilor se apreciază după aceleaşi reguli ca în cazul legitimării cambiale1. Girul are aceleaşi caracteristici şi aceleaşi funcţiuni ca şi girul cambial. Aceste condiţii sunt reglementate de dreptul comun. respectiv acela care dă avalul. Bucureşti. el poate fi transmis altor beneficiari care. 519 3 Pentru opinie difierită: O. Prin el se transmit toate drepturile rezultând din cec: dreptul de proprietate asupra documentului. p. Posesorul unui cec la ordin este socotit posesor legitim dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntrerupta de giruri. De asemenea. Subsecţiunea a V-a Avalizarea cecului Avalul este o garanţie personală prin care o persoană denumită avalist. vol. la purtător sau nominativ. 1998. dar nu transformă titlul din unul. girul are efect de legitimare. Bucureşti. Popescu. titularitatea dreptului de creanţa consemnată pe document. orice purtător al titlului poate cere plata. 451 St. Ştefănescu. Cecul la ordin Legea recunoaşte că cecul este un titlu la ordin. 1986. D. El (girul) trebuie să fie necondiţionat şi integral. garantează obligaţia asumată de una din persoanele obligate prin cec. după cum el este la ordin. titlul nu are valoare de cec. 95-96 82 . Căpăţână. B. de regulă. De asemenea. Cecul la purtător Nu cuprinde numele beneficiarului şi deci. Tratat de dreptul comerţului internaţional. Deci el poate fi transmis prin gir. Girul pus pe un cec la purtător face pe girant răspunzător de plată. Girantul în acest caz îşi asumă obligaţia de plată. Transmisiunea se face. Bucureşti. II.. El poate interzice un nou gir şi în acest caz el nu va răspunde către persoanele cărora le-a fost girat ulterior cecul. Drept comercial român. Se poate realiza şi girarea dar. la purtător în altul. El va fi transmis prin cesiune3. Dreptul comerţului internaţional. p. Ca să fie deosebit de titlul la ordin.R. Girantul răspunde de plata cecului. prin tradiţiune. direct sau pe cale 1 2 T. Acest caracter nu rezultă din clauza expresă în acest sens ci. Modalităţile de transmitere a cecului depind de tipul cecului. p. la ordin. Dacă nu se respectă cerinţele legale privind menţiunile obligatorii ale cecului. Girul poate fi făcut chiar şi în folosul trăgătorului sau a oricărui alt obligat2. trebuie scris pe cec. Cărpenaru. girul scris pe el nu-i schimbă natura.

acesta din urmă fiind obligat numai faţă de posesorii care dobândesc cecul după ce i-a foat girat. Plata poate fi şi parţială. Termenul arătat se socotesc din ziua arătată în cec ca dată a emiterii. se exprima prin formula “pentru aval” ori prin expresii asemănătoare. Aceasta deoarece o asemenea formulă este în favoarea întregului circuit al cecului. Neprezentarea la plată atrage pierderea drepturilor de regres împotriva giranţilor şi avaliştilor săi şi nu dreptul de a se încasa cecul de la tras. Dacă avalistul plăteşte cecul el dobândeşte drepturile ce rezultă din cec împotriva persoanei pentru care a garantat precum şi împotriva acelora care sunt ţinuţi faţă de acesta din urmă în baza cecului. Subsecţiunea a VI-a Plata cecului Plata cecului presupune în primul rând prezentarea cecului pentru a fi plătit. sau numai pentru o parte din ea. 26 alin. prevăzute în art. Pe cale de consecinţă. Posesorul cecului nu poate refuza plata parţială. p. Termenul de prezentare la plată este un termen legal. avalul se dă prin subscriere autografă. avalul se dă pe cec. transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original. 1 St. Avalistul este ţinut în acelaşi mod ca şi persoana pentru care s-a dat avalul. fie de către girant. Prin plată toţi semnatarii cecului sunt liberaţi. fie de o terţă persoană. să fie prezentat la plată în termen de 15 zile”. Legea stabileşte în general termene scurte şi variabile în funcţie de distanţele dintre locul emisiunii şi al plăţii. 1998. Răspunderea pentru plata cecului va reveni trăgătorului şi girantilor care au asumat obligaţia subsidiară de garantare a plăţii. Nu poate da aval trăgătorul sau trasul ( art. Spre deosebire de cambie. avalizat poate fi oricare din purtătorii succesivi ai titlului. Trasul este obligat sa verifice condiţiile de formă ale cecului. persoană denumită avalizat. Avalul poate fi dat. Potrivit art. Drept comercial român. Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive. Dacă există provizion şi trasul refuză plata el va răspunde după regulile de drept comun faţă de emitentul cecului. 321 din Legea nr. în caz de nemenţionare a avalizatului. pentru toată suma menţionată pe cec. 1 Legea nr. trasul nu-şi asumă o obligaţie de a plăti şi el nu poate fi urmărit pentru a face plata. Cărpenaru. Legea interzice avalul dat de tras deoarece ar echivala cu o acceptare a cecului1. dipune: Cecul emis şi plătibil în România trebuie. 30 alin. identitatea posesorului titlului şi legitimitatea acestuia. cecul are o particularitate. Cecul poate fi garantat şi printr-un aval. imperativ şi de decădere. Trasul va plăti în limita provizionului existent. garanţie specifică titlurilor de credit. Persoana ca dă avalul trebuie să aibă capacitatea juridică de a putea realiza acest act juridic. sub sancţiunea pirderii dreptului de regres împotriva giranţilor. 2 din Legea nr. 59/1934. 59/1934). avalist poate fi orice persoană sau chiar un semnatar al cecului. Regulile avalului sunt în principiu identice cu regulile avalului dat pentru cambie: se poate avaliza pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea. 59/1934: a. D. Prezentarea cecului la plată Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere. Fiind un titlu la vedere el nu este supus acceptării. 520 83 . Bucureşti. se indică întotdeauna persoana avalizatului. avalul se consideră dat pentru trăgător.de regres.

Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii. cuprinse în cecul original.b. şi c. 84 . de către instituţia de credit plătitoare. instituţia de credit care deţine cecul original va înscrie pe acesta: .declaraţia de refuz. cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii. Posesorul unui cec neachitat este obligat să notifice girantul său în condiţiile dreptului cambial. Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original. Pentru a se exercita acţiunea de regres. Instituţia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus.să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare. inclusiv regularitatea succesiunii girurilor. reproducerea imaginii cecului original în format electronic. Pentru a o putea promova trebuia să se constate oficial refuzul trasului printr-un protest de neplată dresat chiar pe cec sau printr-o declaraţie a trasului scrisă şi datată pe titlu. spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului de 15 zile. sunt stabilite potrivit convenţiilor prevăzutede lege. datată şi semnată de către reprezentanţi legali sau împuterniciţi ai acestora. cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor. prin trunchiere. Obligaţiile instituţiei de credit la prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere: . Creditorul are în acest caz acţiune de regres. Informaţiile relevante pentru trunchiere. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit convenţiilor prealabile în contextul aranjamentelor de plată sau convenţii constând în aderarea la un sistem de plăţi.să verifice dacă cecul original respectă în formă şi conţinut prevederile legale.data prezentării acestuia la plată. trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora. Refuzul total sau parţial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică. Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare. este necesar ca solicitarea plăţii să se facă în termenele prevăzute de lege. faptul neplătii. Regresul în materia cecului In caz de refuz al plătii posesorul cecului nu are acţiune directă împotriva trasului deoarece trasul nu s-a angajat să plătească. El este un simplu plătitor pentru trăgător. . Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului. constituie momentul prezentării la plată. prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege. precum şi conformitatea imaginii cecului cu cecul original. cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi. respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivului cec. În baza refuzului. Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. .

Drept comercial român. 64 din L. p. Acţiunile de regres ale obligaţiilor de regres plătitori. termen ce curge din ziua în care obligatul a plătit cecul sau din ziua în care acţiunea de regres a fost pornită împotriva sa1. art.cecului care.65 din L. De altfel. cu toată emiterea sau transmiterea cecului. enunţă acelaşi principiu ca şi art. Subsecţiunea a VII-a Acţiuni extracartolare3 legate de cec a) Acţiunea în revendicare a cecului. p. oricare ar fi el. In litigiile privind aceste acţiuni se opun aceleaşi excepţii ca şi în domeniul cambial (art. afară de cazul când se dovedeşte novaţiunea. ce curge de la prezentare. dobânda legală. termen de curge de la data exprirării termenului de prezentare a cecului la plată (art. Este reglementată de art. 22 din L.C. b) Acţiunea cauzală funcţionează şi în materie de cec în condiţii identice cu cele prevăzute în art. Prescripţia în materie de cec Acţiunea posesorului contra obligaţilor de regres se prescriu în termen de 6 luni.cecului: „ Dacă din raportul care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cecului derivă o acţiune cauzală. 4/19912.cecului). Aceeaşi acţiune se poate exercita şi contra giranţilor. D. Debitorii de regres sunt ţinuţi solidar faţă de posesorul titlului. este o reproducere exactă a art. Ea urmează aceleaşi reguli ca şi acţiunea în revendicare a cambiei. se prescriu în şase luni. 1 2 St. dobândă ce curge de la momentul plăţii şi cheltuielile pe care le-a făcut. Obiectul acţiunii de regres constă în suma arătată în cecul neplătit. cheltuielile de protest şi cheltuielile de urmărire. Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare. 520 I. Revista de drept comercial.cecului.55 din L. Legiuitorul apără buna-credinţă a posesorului şi reţine că posesorul va fi obligat la restituire numai în măsura în care a dobândit titlul cu rea-credinţă sau a săvârşit o culpă gravă la dobândire.57 a L.64 din Legea cambială. Cecul este un titlu executor atat pentru capital cat si pentru accesorii. Cernaianu.Acţiunea de regres se păstrează contra trăgătorului şi giranţilor chiar dacă cecul nu a fost prezentat în timpul prevăzut de lege. c) Acţiunea de îmbogăţire fără cauză este reglementată de art.cecului). Bucureşti. Posesorul cecului nu poate exercita acţiunea cauzală decât oferind debitorului restituirea cecului. Obligatul de regres care a facut plata cecului poate cere de la giranţii săi suma scrisă pe titlu. cât şi cecul sunt specii ale titlurilor de credit 85 .C. 41 3 Noţiunea folosită desemnează în accepţiunea nostră atributul raportului juridic ce provine din emisiunea sau transmisiunea unui titlu de credit. 1998. Utilizarea atributului de cambial pentru caracterizarea raporturilor juridice ce rezultă din emisiunea sau circulaţia cecului este nepotrivită dacă avem în vedere că atât cambia.El trebuie investit cu formula executorie in condiţiile dreptului cambial2. aceasta rămâne în fiinţă. depunându-l la grefa instanţei competente şi justificând în acelaşi timp îndeplinirea formalităţilor necesare pentru conservarea faţă de debitor a acţiunilor de regres ce-i pot aparţine”.73 din L. unii contra altora.56 din L. Cărpenaru. Există însă o diferenţă în materie de cec:”când posesorul cecului a pierdut acţiunea cambială contra tuturor obligaţilor şi nu are contra acestora o acţiune cauzală poate acţiona pe trăgătorul care nu a avut disponibil la tras ori s-a îmbogăţit pe nedrept în dauna sa”.

promisiunea necondiţionată de a plăti la vedere o anumită sumă de bani. Cecul circular este un titlu de credit la ordin. . Din acest motiv i se spune şi cec circular. Certificarea indică doar creditorilor existenţa acoperirii cecului. sau la orice bancă cu care emitentul se află în relaţii de corespondenţă.data şi locul emiterii cecului. El poate fi plătit la orice sucursală a băncii emitente.semnătura societăţii bancare sau a societăţii de credit Titlul căruia îi lipseşte vreuna din condiţiunile mai sus arătate nu are valoare de cec circular. 86 . Cecul certificat In acest tip de cec trasul certifică dinainte existenţa provizionului. . Certificarea nu presupune asumarea unei obligaţii din partea trasului. Suntem de părere că avem de a face cu o prezumţie relativă însă.numele şi prenumele primitorului.Acest text nu mai cere celui care reclamă să facă dovada că pârâtul s-a îmbogăţit fără cauză în dauna sa ci. Astfel trăgătorul apare în acelaşi timp ca şi tras spre deosebire de ceea ce se întâmplă în cazul celorlalte cecuri. protest. sarcina probei revine pârâtului. emis de o societate bancară sau o altă societate de credit. 2 din Legea nr. . . 59/1934. în cuprinsul textului.beneficiarul poate să încaseze numerarul în locul unde are nevoie de el. în cazul în care trăgătorul nu avea provizion.art. şi regres afară de situaţia în care legea dispune altfel. beneficiarul are certitudinea încasării cecului. Certificarea măreşte încrederea titularilor în titlu.denumirea de cec circular. Băncile ce emit cecuri circulare trebuie să primească autorizare de la Banca Naţională după ce a depus în prealabil o cauţiune de minim 40% din valoarea cecurilor emise. plătibil la vedere în oricare din locurile arătate de emitent – art. Odată făcută certificarea. 59/1934 Acest cec este supus normelor legii cambiale cu privire la gir.cecul se poate încasa în orice localitate unde emitentul are sucursale sau corespondenţi. . anume autorizate pentru sume ce le are disponibile de la primitorii cecurilor în momentul emisiunii. deoarece capătă caracterul unei circulare emise de bancă către sucursale şi corespondenţi de a plăti cecul. 79 din Legea nr. . Subsecţiunea a VIII-a Diferite forme de cecuri Cecul circular Este cecul emis de o societate bancara la care s-a depus provizionul. Acest tip de cec este folosit de cei care au de transportat sume mari de bani pe care se folosesc în diferite locuri fără să ştie dinainte unde au nevoie de ele. Acest cec prezintă avantaje: . 80 alin.câtă vreme banca îşi asumă obligaţia de a plăti. Această trăsătură deosebeşte cecul circular de cecul ordinar unde banca nu este obligată prin cec (mai mult i se interzice băncii asumarea vreunei obligaţiuni în vreo formă oarecare). provizionul nu mai poate fi retras până la momentul împlinirii scadenţei de plată a cecului. Cecul circular va cuprinde obligatoriu urmatoarele menţiuni: . Banca emitentă devine direct obligată faţă de beneficiar. creează prezumţia că acesta s-a îmbogăţit fără cauză în paguba posesorului. .

Prin asemenea cecuri, se uşurează circulaţia titlurilor. Eventualii primitori sunt dispuşi să fie plătiţi cu astfel de cecuri şi din partea unor persoane necunoscute sau cu solvabilitate incertă. Cecul barat Cecul devine barat prin înscrierea pe faţa titlului a două linii paralele. Bararea o poate face trăgătorul sau posesorul cecului. Bararea poate fi generală sau specială. a) Bararea generală presupune trasarea liniilor fără nici o indicaţie între ele, sau cu menţiunea generală “banca” sau “Bancher”. Prin barare generală cecul nu mai poate fi achitat decât unei bănci sau unui client al trasului. In acest ultim caz, trasul se găseşte în relaţii constante şi de încredere cu clientul său. De obicei se utilizează asemenea procedeu când trăgătorul şi beneficiarul sunt clienţii aceleiaşi bănci. Găsitorul unui asemenea cec nu-l poate folosi şi nu-l poate gira deoarece nimeni, în afara unei bănci, sau al unui clinet de încredere nu-l va putea încasa. Cecurile barate ajută, astfel, la descoperirea rapidă a fraudelor. b) Bararea specială constă în înscrierea între bare a numelui unei bănci. In acest caz plata nu se poate face decât băncii consemnate între barele cecului. In acest fel riscurile ce rezultă prin prezentarea la plată a cecurilor pierdute sau furate sunt înlăturate. Dacă o bancă nu respectă regulile barării şi utilizează, prin prezentarea la plată, cecuri furate sau pierdute se expune la daune. Bararea aplicată nu poate fi stearsă. Ştergerea, în orice formă ar fi făcută, se consideră nerealizată. Bararea generală se poate transforma în barare specială prin nominalizarea unei bănci. Cecul de călătorie (turistic) In acest tip de cec trăgătorul subordonează plata titlului existenţei pe cec, la momentul prezentării la plată, a unei a doua semnături la fel cu a primitorului. Dacă cineva pleacă în călătorie şi nu transportă numerar, depune la o bancă o sumă de bani şi primeşte un carnet cu cecuri turistice. Cecurile sunt emise la valori nominale, beneficiarul neputând înscrie alte sume pe ele. In momentul ridicării cecurilor, beneficiarul semnează în faţa bancherului, iar a doua semnătură o depune în faţa celui căruia îi remite cecul. Plătitorul va verifica identitatea beneficiarului comparând cele două semnături. Acest sistem măreşte siguranţa utilizării cecurilor. Cecul de călătorie are două părti: un talon şi cecul propriu-zis. Prima semnătură se depune pe talon, a două pe cec, în momentul prezentării la plată. In literatura juridică se discută dacă acest titlu este cu adevărat un cec1. Cecul plătibil în cont Acest cec poartă menţiunea pe faţa titlului “plătibil în cont”, “numai prin virament”. Trăgătorul interzice plata în numerar a cecului. Decontarea se va realiza numai scriptic, prin virament sau compensaţie2. Dacă se face plata efectivă, aceasta se realizează pe riscul plătitorului care se expune la daune echivalente cu valoarea cecului, când plata a fost trecută unui fals creditor. Cecul netransmisibil
1 2

T.R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, 1976, p. 454 St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti, 1998, p. 523

87

El poarta clauza “netransmisibil” şi nu poate fi plătit decât primitorului. Deci, cecul nu poate fi girat decât unei societăţi bancare pentru încasare, în ipoteza în care posesorul solicită plata cecului în contul său deschis la banca ce a primit prin gir pentru încasare. Alte tipuri de cecuri Comerciantii sunt interesaţi să utilizeze acele tipuri de cecuri care să le confere garanţii că, vor fi platiţi în condiţiile consemnate pe titluri. Din acest motiv statul şi instituţiile financiar bancare sunt preocupate să găsească acele instrumente care să satisfacă interesele comercianţilor, fie în toate cazurile, fie în situaţii particulare. Din acest motiv legiuitorul poate statornici prin lege orice alt tip de cec, orice instrument care să realizeze funcţiile economice ce sunt recunoscute titlurilor reglementate prin L.59/1934. De asemenea, Banca Natională a României a emis norme metodologice, cu caracter tehnic1 care fac precizări detaliate cu privire la modul în care trebuie să se comporte subiecţii ce participă la raporturile juridice născute din emiterea unui cec. Mai mult, Banca Naţională ca unitate de control bancar, şi care realizează o politică financiară şi monetară proprie, adaptată conjuncturilor economice impune unele restricţii în legătură cu emiterea cecurilor şi cu circulaţia lor. Ele au ca scop creşterea siguranţei circulaţiei acestor titluri şi evitarea fraudelor prin emiterea unor astfel de documente. Mai mult, aceste norme metodologice, crează o tipologie specifică de instrumente de plată. Din punct de vedere teoretic, fiecare din aceste tipuri de instrumente poate fi analizat pentru a se vedea dacă are sau nu caracteristicile unui cec. Dacă aceste instrumente cuprind elementele înscrise în Legea nr. 59/1934 asupra cecului, vorbim despre existenţa unor noi tipuri de cecuri, dacă nu cuprind aceste elemente avem de-a face cu alte instrumente de plată. BIBLIOGRAFIE
1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Cărpenaru, St.D., Drept comercial român, Bucureşti, 1998 Cărpenaru, St. D., Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007 Căpăţână, O., Ştefănescu, B., Tratat de dreptul comerţului internaţional, vol. II., Bucureşti, 1986 Cernaianu, I., Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare, Revista de drept comercial, 4/1992 Ciuncan, D., Înşelăciunea prin cecuri, Dreptul, 3/1994 Gavalda, Ch., Stoufflet, J., Droit du credit. Effet de commerce. Cheques. Cartes de paiement et de credit, Paris, 1987 Ionescu, S., Demetrescu, P.I., Georgescu, I.L. Noua lege asupra cambiei. Biletul la ordin şi Legea asupra cecului, Bucureşti,1934 Luha, V., Trăsături generale ale titlurilor de credit, Revista de drept comercial, 7-8/1999 Lupaş, S., Curs de drept cambial, Cluj, 1946 Popescu, T. R., Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti,1976 Teodosescu, N., Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte, Dreptul 10/1998 Turcu, I., Cecul, articol, Revista de drept comercial, 1/1993

1

Normele tehnice nr.9/1994, B.N.R. , MO 119 bis/14.06.1995.

88

SECŢIUNEA a V -a. WARANTUL Precizări Denumirea se referă în realitate la două înscrisuri de natură diferită care îndeplinesc funcţii distincte deşi sunt emise concomitent dintr-un carnet matcă sub forma unui document cu două părţi1. Regimul lor juridic se întemeiază pe Legea nr. 153 din 7.04.1937, pentru magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor. In completare se aplica Legea nr. 58/1934 privind cambia în măsura în care reglementările privitoare la cambie nu contravin recipisei warant. Recipisa propriu-zisă constituie titlul reprezentativ al unor mărfuri care se află în depozitele magazinelor generale. Recipisa nominalizează pe deponent şi îi asigură exerciţiul dreptului de proprietate asupra produselor pe care le descrie, fiind un certificat de depozit. Warantul are o dublă natură juridică, fiind un bilet la ordin prin care deponentul se obligă să plătească o sumă în numerar la o anumită dată, în schimbul împrumutului obţinut prin gajarea mărfurilor aflate în depozit2. El conferă beneficiarului cât şi posesorilor succesivi calitatea de titulari ai dreptului de gaj asupra acestora ( a mărfurilor aflate în depozit). Magazinele (magaziile) generale Ele sunt depozite puse la dispoziţia publicului3. Magazinele generale pot beneficia de regimuri vamale sau fiscale speciale şi sunt autorizate să emită titluri capabile de a reprezenta mărfurile depozitate în ele. Autorizarea de a emite titluri reprezentative vine de la lege sau din statutele recunoscute prin acte normative. De obicei, se construiesc pe pieţele care concentrează mari cantităţi de mărfuri generice. Sunt dotate cu mecanisme care înlesnesc încărcarea, descărcarea, dispun de experţi în afacerile de expediţie, vamale, de conservare , de ambalare. Ele au un triplu scop: - de a face depozitarea mai economicoasă, mai uşoară. - de a înlesni creditul pentru cei care fac depozite oferindu-le împrumuturi pe garanţia mărfurilor depozitate şi prin girarea către creditor a documentului de gaj eliberat din magazie. - de a înlesni vânzarea mărfurilor prin licitaţie publică şi prin eliberarea de ceritificate de depozit care transmit proprietatea şi posesiunea fără să fie nevoie de a mişca mărfurile de la locul lor4. Acest sistem de magazine funcţionează cu deosebit succes de la începutul secolului XIX în Anglia şi Olanda, extinzându-se apoi în toate ţările, mari puteri economice ale lumii şi în marile pieţe comerciale. Depozitul în magazinele generale este reglementat de normele generale ale contractului de depozit obişnuit, regulat în care subiecţi sunt, pe de o parte, deponentul, iar pe de altă parte, magazinul5. Magazinul trebuie să primească toate mărfurile, putând refuza primirea doar pe

1 2

C. Petrescu Ercea, Drept comercial. Teoria obligaţiilor comerciale, vol. III, Cluj, 1945, p. 212 C. Vivante, Principii de drept comercial, Bucureşti, 1928, p. 124 3 C. Petrescu Ercea, Depozitul în magazinele generale, Cluj, 1947, p. 3-8 4 Ch. Gavalda, J. Stoufflet, Droit de credit. Effets de commerce, Cheques. Cartes de paiement et de credit. Paris, 1987, p.258 5 C. Petrescu Ercea, Depozitul în magazinele generale, Cluj, 1947, p. 11-36

89

Ele sunt detaşate dintr-un registru cu cotor unde sunt repetate aceleaşi indicaţii ca pe documentele eliberate la cerere.263 90 . numele şi domiciliul deponentului. certificatul de depozit cuprinde: denumirea şi sediul magazinului. în sensul că nu poate reprezenta marfa şi nu poate circula în locul acesteia. Paris.recipisa şi warantul (certificatul de gaj). J. termenul de păstrare. Recipisa (certificatul de depozit) Oricine vrea să facă un depozit se adresează în scris administraţiei magazinului general. Cheques. acest document nu este un titlu de credit pentru că îi lipseşte calitatea indispensabilă pentru un titlu de credit ca documentul să reprezinte marfa.motive de forţă majoră (lipsa de spaţiu)6. El reprezintă un gaj constituit în beneficiul unui creditor care primeşte de la deponent acest titlu de credit prin mecanismul girului2. eliberat de depozitar. buletinul de gaj. în întregime. La cererea deponentului magazinul eliberează titlul dublu. 39 2 Ch. Stoufflet. Depozitul în magazinele generale. Pentru confirmarea depozitului se eliberează buletinul de intrare sau biletul de introducere. El este un titlu de credit la ordin care se transmite prin gir conform regulilor privitoare la cambie. care la cerere poate fi înlocuit cu un certificat de depozit sau mai multe. 6 1 C. numărul curent din registrul unde au fost înscrise mărfurile depozitate şi data emiterii. Buletinul de intrare ( biletul de depunere. Bucureşti. Cel ce solicită în baza buletinului acţionează ca un mandatar al deponentului şi este expus la toate excepţiile opozabile acestuia. Deci. Posesiunea buletinului. dovedeşte cel mult mandatul1. Ele sunt scrise pe aceeaşi filă divizibilă în două părţi. sortată. prin care se confirmă deponentului primirea mărfurilor consemnate în cuprinsul lui.un sens restrâns ce desemnează o parte a documentului. cantitatea. Droit de credit. Buletinul de gaj este un titlu de credit reprezentativ al mărfii încredinţate spre păstrare de către deponent depozitarului. Cine cere restituirea în baza buletinului de intrare nu exercită un drept autonom neatacabil de excepţiile ce se pot opune posesorilor precedenţi. Effets de commerce. De regulă. certificatul de depozit. p. Petrescu Ercea. 1928. 1987. Girul certificatului de depozit conferă girantului facultatea de a dispune de mărfuri cu respectarea drepturilor personale ale posesorului buletinului de gaj. ambalată şi introdusă în magazin. Warantul se analizează ca o formă particulară a contractului de gaj comercial. 129 C. Principii de drept comercial. 1947. . Vivante. indicând numele său. Acest titlu se transmite prin gir şi are semnificaţia unui gir în garanţie în sensul constituirii unui gaj în favoarea giratarului. Chiar dacă titlul nu poartă clauza la ordin este considerat un titlu la ordin. Marfa este verificată. Cartes de paiement et de credit. natura. Cluj. Certificatul de depozit dă posibilitate posesorului său să facă diferite tranzacţii. calitatea şi cantitatea mărfurilor sale. certificatul de depunere) nu are caracterul juridic al certificatului de depozit. Warantul (certificatul de gaj) Notiunea de warant are două înţelesuri: . Pe verso-ul titlului se scrie suma garantată cu mărfurile depozitate. Gavalda. p. Magazinul este responsabil de orice pagube şi este îndreptăţit să elibereze recipise warant.un sens larg ce desemnează documentul. calitatea mărfii depuse. p.

Posesorul certificatului de gaj poate să acţioneze la alegerea sa pe oricare din giranţii posteriori constituirii gajului sau poate să-i acţioneze pe toţi . într-un document unic dar format din două părţi. Petrescu Ercea. Deci. să o vândă. St. Bucureşti. Exercitarea acestei acţiuni se face după regulile acţiunii cambiale2 . 233 3 C. Cine posedă amândouă documentele poate dispune în mod liber de marfă: să o retragă. Girul în garanţie astfel constituit nu are ca efect trecerea posesiei mărfurilor gajate asupra creditorului gajist. fără warant este în cunostinţă de cauză că marfa respectivă este gajată şi că va putea dispune de marfă numai dacă va consemna la administraţia magazinului suma pentru care a fost constituit gajul. titlul VI. Transmiterea incompletă a titlului dublu face publicitate deplină a existenţei gajului şi a dreptului personal al împrumutătorului. Posesorul documentului dublu poate transmite marfa altora prin girul documentului. Circulaţia titlurilor Remiterea recipisei are efect translativ de drepturi. Instrăinarea operează ca efect al transmiterii recipisei. giratar al certificatului de depozit. posesor al certificatului de gaj. cele două titluri emise. girul documentului dublu transmite toate drepturile sale asupra mărfii. titlu reprezentativ al mărfii. fie că-l ţine pentru sine pentru garanţia preţului sau a restului de preţ ce i l-ar datora cumpărătorul. 187-208 C. Depozitul în magazinele generale. prin mijlocirea certificatului de gaj. Pentru diferenţa rămasă neachitată creditorul împrumutător se poate îndrepta în regres împotriva împrumutatului şi a celorlalţi giranţi. Principii de drept comercial.99/1999. Dar el poate gira recipisa de depozit separat de warant: asta fie că a dat deja în gaj mărfurile. Deak. Respectarea dreptului personal al creditorului nu se poate realiza decât depunând valoarea împrumutului şi accesoriile la administraţia magazinului care va îndeplini funcţia de casier. Vivante. ei răspunzând solidar3. Aceste mărfuri rămân depozitate în magazie. dar care consemnează şi contractul de depozit încheiat cu magazinul. Acest gaj este un gaj cu deposedare1 de obiect pentru că proprietarul mărfii. să o împartă. 1993. sunt destinate să îndeplinească funcţii esenţial deosebite. 1947. Cine are posesiunea legitimă a recipisei are puterea de a dispune de mărfuri cu condiţia să respecte dreptul creditorului gajist. Când creditorul gajist constată refuzul de plată al debitorului el poate cere vânzarea mărfii la licitaţie după un anumit termen de la data exigibilităţii warantului. pe când certificatul de gaj serveşte pentru a gaja mărfurile. D. 1928. p. p. posesorul recipisei îi remite creditorului gajist warantul care reprezintă însăşi marfa respectivă. dacă acela care a girat nu plăteşte la scadenţă. Recipisa de depozit serveşte la transmiterea dreptului de proprietate (dreptul de a dispune de marfă). Noul dobânditor când primeăte recipisa. Cărpenaru. 1 2 Fr. p. Posesorul certificatului de gaj are dreptul de a face să se vândă marfa şi de a fi plătit având privilegiu asupra preţului. 134 91 .Menţiunile de pe warant se pot scrie şi pe cotorul care se păstrează la registrul magazinului. Contracte civile şi comerciale. Warant-urile sunt supuse regimului de publicitate instituit prin Legea nr. Cluj. Termenul pentru exercitarea acţiunii de regres curge din ziua în care s-a efectuat vânzarea pentru că numai din acest moment se poate cunoaşte diferenţa dintre împrumut şi preţul încasat. efect specific girului. Warantul conferă deponentului posibilitatea de a-şi înstrăina marfa din depozit în ciuda faptului că este gajată. Bucureşti.

Petrescu Ercea. Cluj.. Actualul posesor al certificatului de depozit care cunoaşte scadenţa gajului va putea preveni vânzarea depunând la administraţie suma pentru care mărfurile au fost gajate.. Cheques. C. III. C.Dacă posesorul certificatului de gaj încasează suma de la primul girant.. Teoria obligaţiilor comerciale.. Dacă debitorul a transmis certificatul de depozit atunci el se substituie. Stoufflet. 1987 3. Paris. Effets de commerce. BIBLIOGRAFIE Deak.. vol. Fr. St. Cărpenaru. Principii de drept comercial. Ch. fără a avea obligaţia să caute pe actualul posesor al ceritificatului de depozit. D. Cartes de paiement et de credit. 1928 1. Drept comercial. J. CAPITOLUL IV 92 . Gavalda. Bucureşti. 1993 2. Droit de credit. Contracte civile şi comerciale. Vivante. Bucureşti. 1945 4. în baza plăţii făcute în drepturile posesorului warantului şi va putea provoca vânzarea bunurilor. acesta din urmă este îndreptăţit să primească warantul şi îşi reia libera dispoziţie asupra mărfii (cu condiţia să se afle în posesia certificatului de depozit).

În cazul circulaţiilor titlurilor de credit dobânditorul va primi un drept originar. O circulaţie obişnuită a bunurilor presupune transmiterea derivată a dreptului de proprietate prin mâini succesive. Circulaţia titlurilor presupune obligatoriu să ştim natura lor. obiectul operaţiunii personale angajate. tradiţie. 93 . Apariţia lui se explică prin nevoi practice. purtând nume diferite dă dreptul la o sumă de bani. Titlurile comerciale sunt negociabile: pot fi transferate de la o persoană la alta cu uşurinţă prin diferite procedee: gir. Tehnica lor s-a dezvoltat foarte mult încât mecanismele moderne contractuale apar astăzi ca o maşină ultra sofisticată faţă de o unealtă primitivă. la o parte socială. Natura juridică a titlurilor de credit Nimeni nu contestă faptul că titlurile de credit sunt bunuri. transmisiunea este autonomă. Oricâte obiecţii s-ar aduce nu putem concepe că un astfel de mecanism se dezvoltă în afara relaţiei credit-debit. scadenţa. la o cantitate de mărfuri consemnează o obligaţie patrimonială. dreptul există aşa cum este consemnat literal pe document. creată prin manifestări de voinţă. Din acest motiv i se mai spune titlu de credit: consemnează un drept al creditorului. nimeni nu va cumpăra un drept de creanţă despre care nu ştie şi nu poate afla nimic. operaţii în cont etc. dacă acest drept are defecte . Cum fiecare comerciant doreşte să-şi vândă creanţele s-a observat că cesiunea de creanţă crează mari neajunsuri. şi invers: cine cumpără este sigur că poate sâ vândă din aceleaşi motive sau poate să-şi realizeze dreptul pentru că debitorul nu poate invoca nici o excepţie. forma de execuţie. ce depăşeşte limitele unei gândiri obişnuite crează avantaje. obţine acelaşi drept care a existat în mâna antecesorului său. Conceptul de titlu Operaţiunile juridice comerciale sunt realizate prin circulaţia titlurilor. Asemenea concepţie. 3. se socoteşte că dreptul s-a născut direct în mâna sa. ea transmite drepturi derivate. dreptul viciat ajunge în mâna succesorului fără aceste vicii. Teoria dreptului face mari eforturi pentru a încadra aceste mecanisme moderne în conceptele clasice ale teoriei generale a obligaţiilor. Dobânditorul primeşte drepturi derivate. Teoria a căutat explicaţii pentru un asemenea fenomen. Ultimul posesor poate invoca oricând aceste lipsuri împotriva autorului său cerând compensaţii. o Bucureştiată de hârtie. garanţia executării (obişnuită sau suplimentară). 2. active patrimoniale.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL OPERAŢIUNILOR CU VALORI MOBILIARE SECŢIUNEA I Schema generală a operaţiunilor cu titluri 1. fiind curăţat de toate defectele. Precizări introductive Operaţiunile comerciale se realizează din cele mai vechi timpuri. cine transmite un titlu ştie că împotriva lui nu se mai pot invoca excepţii din transmisiune şi nu i se vor mai cere desdăunări. lipsuri. se ajunge acolo încât vânzătorul să dea mai mult decât are. vicii ele se transmit la primitor.

Titlurile devin astfel o bogăţie fiduciară (bazată pe încredere comună). Schema de circulaţie a titlurilor Circulaţia lor obişnuită scuteşte pe persoane de efortul intelectual necesar pentru a concepe transmisiunea şi de efortul fizic de a înfăptui tradiţiunea. Tot în acest sens se pot cita magazinele generale ce primesc în depozit mărfuri şi sunt îndreptăţite să evită warant-uri. Pe această schemă s-au creat şi alte instituţii specializate. Deci conceptul juridic de bun mobil se înlocuieşte cu un concept economic. stabilite de lege (regulamente) de la care nimeni nu se poate abate. le păstrează (gestionează). o contabilitate şi o gestionare exactă fac să dispară riscurile. Datoriile se reglează prin compensare. devine bun corporal mobil. din raţiuni economice nu trebuie făcută publică. din iniţiativa particularilor sau a statului. bogăţia se exprimă prin cifre consemnate într-un cont. desemnaţi cu termenul generic de agenţi de schimb. cine are documentul este titularul dreptului. deci o monede scripturală. posesia de bună credinţă a bunului valorează proprietate. etc. Dreptul comercial a făcut un nou efort: a înlocuit titlul cu o înscriere într-un cont. din viciile de gestiune ale conturilor. păsând însă şi funcţiuni de natură exclusiv economică. Negocierea titlurilor presupune alt gen de specialişti.au apărut organismele profesionale de depozit şi compensare. Intervenţia specialiştilor Nişte operaţiuni atât de precise nu pot fi realizate decât de nişte specialişti. dreptul de creanţă se materializează. unităţi de cont creditoare sau debitoare. bursa de mărfuri care realizează operaţiile de vânzare de mărfuri prin intermediul unor instituţii specializate de lichidare. creanţele şi datoriile devin articole ale unui cont curent.Atunci s-a inventat titlul care încorporează creanţa. Aşa s-au născut băncile: ele primesc monedă şi titluri în depozit. fac creditări sub toate formele. Comerţul cu titluri are nevoie de tehnicieni care crează titlurile. 5. poate să se piardă şi să fie furată. depozitele de titluri. uneori plasează valori mobiliare în public. care vor ţine conturile şi vor înregistra operaţiunea. posesia cu bună credinţă a titlului îl face titular de necontestat pe dobânditor. valoarea mobilă. căreia i se dă semnificaţie juridică. bunuri mobile se realizează prin înscrieri de conturi curente de titluri. şi invers. vicii de consimţământ. Caracterul mecanic al operaţiunilor Aceste operaţiuni se vor derula după proceduri standard. El se va transmite după regimul juridic al circulaţiei bunuri mobile. despre modalităţi ale obligaţiilor. Cel mai mare inconvenient rezultă din erorile de contabilitate. Nu mai avem un consimţământ obişnuit al celui care face 94 . S-a observat că Bucureştiata de hârtie are din punct de vedere juridic defectele oricărui bun material: este perisabil. Toate aceste stabilimente sunt indispensabile comerţului modern. 6. 4. ori în nume propriu pe pieţe publice create de burse de valori. depozitarea şi retragerile de fonduri monetare sunt înscrise în conturi de cecuri: avem. Nu se mai poate discută despre calitate. chiar dacă realitatea faptică nu este aşa. ţin conturile clienţilor lor. se realizează o uniune atât de strânsă încât dreptul de creanţa nu poate fi exercitat fără existenţa titlului. pe de altă parte nu poate fi păstrat secretul operaţiunii atunci când valoarea reală a titlului. prin valori şi devin valori mobiliare. drepturile încorporate în titluri îşi pierd individualitatea. ele nu se mai exprimă decât prin unităţi de cont. creditor în faţă căruia nu se poate ridica nici o excepţie. Pe această înlocuire conceptuală se bazează întreaga teorie juridică a valorilor mobiliare. Ei operează pe seama clienţilor lor.

operaţiunea. Există un veritabil monopol în comerţul cu ele. Teoria şi practica arată că raporturile dintre societăţi şi deţinătorii de acţiuni şi obligaţiuni sunt raporturi comerciale. Ele nu sunt emise de orice persoană (spre deosebire de efectele de comerţ). se dau ordine pentru bursă. Teoria este mai precisă şi. deşi el există. mai logică: valoarea mobiliară este un titlu negociabil reprezentând dreptul de asociere şi de credit pe termen lung. formularea este nevalabilă în sistemul nostru de drept pozitiv. în sfera 95 . El dă o comandă şi totul se derulează de la sine. pentru viramente. dar moralitate. operaţiunea se înfăptuieşte având în vedere o cauză. Aceste reguli (cele civile) ţin de situaţia personală a subiectului participant la raportul juridic: el este de bună sau de rea credinţă. în operaţiunile cu titluri vorbim de o moralitate formală. Intrăm deci. el aderă la un standard procedural. instrumentele financiare derivate şi sfârşeşte cu o formulare generală “orice titlu încadrat astfel de către CNVM”. instrumente destinate pieţelor speciale. Ele există însă trebuie înţelese altfel: respectarea regulii ce o presupune procedura specifică ţine loc de bună credinţă şi înlătură greşeala. Deci există consimţământ. în consecinţă. personală. pentru că există valori mobiliare care nu sunt în circuitul bursier. Ele sunt bunuri mobile chiar dacă reprezintă şi imobile. bilete la ordin. care poate proteja bine sau rău interesele comunităţii de afaceri. drepturile de preferinţe. 2. el este diligent sau face greşeli. exemplificativă şi lăsată la bunul plac al autorităţii. Avem. Legea indică cine le pune în circulaţie şi cum anume. După care legea enumeră exemplificativ: acţiunile. titluri ce se vor crea respectând norme imperative. sinonimie între sintagmele valoare mobiliară şi titlu bursier. deci o definiţie largă. Insă nici nu vom putea susţine că ele nu există. Deci dreptului civil îi este specifică o moralitate individuală. Operaţiunile se derulează singure. însă acestei cauze nu i se dă importanţă. o manifestare de voinţă. Ele pot mobiliza valorile imobiliare. dar odată actul iniţial fiind făcut. abstractă. cel puţin în parte. Sunt legate de sistemul dreptului comercial. exprimată în termeni juridici există în ambele cazuri. operaţiunea devine acauzală. Definirea valorii mobiliare Legea cadru defineşte valoarea mobiliară: instrument negociabil material sau dematerializat ce conferă drepturi asupra emitentului. căreia i se dă autoritate deplină de interpretare. chiar dacă aceştia din urmă nu sunt comercianţi. operaţiunea îşi urmează cursul şi îşi produce consecinţele aşteptate. fiecare presupune o putere de decizie. SECŢIUNEA a II-a Natura juridică a valorilor mobiliare 1. deşi adeseori se spune că sunt străine de dreptul comercial modern. Se găseşte uneori. deşi ea este indispensabilă în orice act juridic. ele presupunând doar voinţa celui ce doreşte să declanşeze o procedură tipizată. care constă în voinţa de adeziune la procedura prestabilită. Caracteristici distinctive a. obligaţiunile. nu mai analizăm cauza operaţiunii. Nu vom regăsi în aceste operaţii regulile de drept civil. titlurile de stat. Se fac emisiuni de cambii. Emisiunea şi punerea în circulaţie este strict controlată. Operaţiunile cu valori sunt supuse însă unor reglementări speciale ce rezultă din lege ori din regulamentele şi intrucţiunile emise de autoritatea ce supraveghează comerţul cu ele. Dreptul comercial va fi drept comun pentru operaţiunile cu valori mobiliare b.

prin mecanismele sale se transformă în unităţi de cont ce indică doar valoarea lor patrimonială. d. În negocierea valorilor mobiliare apare un fenomen curios. Adică. iar dreptul său este exprimat abstract. 96 . În materie. titlurile reprezentative odată intrate în circuitul pieţei speciale. Considerăm că la restituirea valorilor cei interesaţi pot solicita rematerializarea titlurilor lor. valoarea mobiliară ar trebui considerată un drept de creanţă. Valoarea mobiliară se naşte prin incorporare. pierzându-şi individualitatea. Explicaţia este de natură economică. Caracterul său fungibil este de ordin economic. Formularea noastră pune în discuţie ideea rematerializării care nu este reglementată. Fenomenul se numeşte dematerializare. intrument de credit în circulaţie. ceea ce ar crea inconveniente (după cum vom vedea). un obligatar. Totuşi teoria dreptului arată că dreptul titularului nu se transformă într-un drept de creanţă. Ele sunt bunuri fungibile. c. prin transformare în unitate de cont. într-o unitate de cont. o fungibilitate puţin diferită de cea specifică dreptului civil (unde bunul nu este individualizat). Titularul rămâne un acţionar. bun mobil corporal. lucrul este individualizat prin nominalizarea titularului sau prin număr de ordine. Valoarea mobiliară este un titlu de credit atipic. prin materializarea creanţei. tocmai pentru că valoarea mobiliară este un titlu de credit. Dacă nu am reţine această calificare. Dreptul subiectiv al titularului are în continuare regimul unui drept real.relaţiilor de drept public. de drept economic ce indică intervenţia masivă a statului în relaţiile particularilor. dar se valorifică prin dematerializare.

necolectiv. Această formulă crează numai avantaje. Între deponent şi depozitar se stabileşte o relaţie juridică fundamentată pe contractul de depozit comercial. regulile acestui depozit sunt regulile conturilor. Acest depozit precum şi depozitul efectuat de SNCDDC ia din raţiuni practice forma unui depozit în cont curent. el deţinând doar dovada de depozitare care nu este o valoare mobiliară.3.98 Legea 31/1990). Depozitarea şi înregistrarea valorilor mobiliare A. conţinuu şi public (pentru că depozitarul are obligaţia să facă publice activele nete ale investitorilor) b. Efectuează operaţii de compensare între conturile tuturor clienţilor săi. depozitul de titluri se transformă în depozit de unităţi de valoare. Legea indică acele societăţi (precum şi alte stabilimente financiare) care au atribuţii de compensare. de obicei în mâna proprietarului. c. o administrează urmând dispoziţiile date de proprietar prin agenţii săi. Aceasta din urmă devine delegatul pentru obligaţiile depozitarului. Transferurile de proprietate pentru valorile mobiliare au o formă de publicitate specială diferită de publicitatea supusă regulilor de drept comun. spre exemplu. Evident un astfel de depozit se supune în principiu regulilor generale ale teroriei juridice a contului. Este un depozit comercial. Când investitorul se înscrie să facă operaţiuni la bursă depozitul va fi delegat unei unităţi de depozitare şi compensare colectivă. regulat. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. dintre care cel mai important este simplificarea operaţiunilor ce se reduc la nivelul unor înscrieri în cont. pentru decontări pe seama terţilor are o natură juridică specială. Un asemenea depozit pe care îl crează practica necesită un concept nou: titlul în cont curent (titlul unitate de cont). Numai în acest mod se pot realiza decontările valorilor pe seama unor terţi. Investitorul delegatar rămâne proprietarul valorii şi raportul se reglează după regulile delegaţiei. care prevede: Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu. în această formă. Realizarea obiectivului (compensarea. devenind cu adevărat un bun fungibil. a. Întregul sistem de depozite se transformă într-o casă regională sau centrală. că deponenţii ar fi coproprietari pe valorile depozitate).titlurile nominative sunt înscrise în registrele acţionarilor ţinute de emitent (art. B. în sistem de cont curent. delegantul (societatea de depozitare a investitorului). oneros. decontare şi subdepozitare prin delegare (custodie). Dreptul de proprietate asupra 97 . Pentru titlurile de drept comun ce nu intră în regimul pieţei organizate publicitatea transmisiunilor se face după cum urmează: . Juridic conceptul de proprietate este înlocuit cu conceptul de valoare. La nivelul subiecţilor investitori legea permite formarea de societăţi de depozitare ce primesc în conturi activele fondurilor de investiţii (societăţilor de investiţii) şi valorile dematerializate. Nimic nu împiedică pe cel ce deţine titlu în forma materializată să şi le păstreze în depozit. valoarea depersonalizându-se. în forme prestabilite aceste titluri nu sunt ţinute. după o prealabilă înregistrare într-un registru independent. Ele sunt date în depozit unor subiecţi pregătiţi în a le păstra în conturi de depozit de titluri. Depozitul colectiv. ce nu se explică prin reglementări civile (chiar dacă s-au făcut încercări de al califica astfel – s-a spus. Proprietarul pierde dreptul de dispoziţie materială asupra titlului. decontarea) nu se poate înfăptui fără o prealabilă dematerializare a titlului. Depozitarul conservă valoarea. obligatoriu. Asemenea depozit este voluntar. neregulat. Fiind destinate să circule pe o piaţă special organizată. Astfel: a. agenţii custode.

Dreptul dobânditorului este stabilit în toate cazurile prin înscriere în registru. indirect se realizează o dirijare a capitalului privat. Exprimarea legii pare să indice un asemenea regim. Titlurile ce vor intra în circuitul pieţelor organizate se înregistrează în registre independente organizate sub formă de societăţi pe acţiuni. după ce în prealabil au fost dematerializate după o procedură ce are ca scop eliminarea titlului în formă materială (evitarea unei dubluri de titlu reprezentativ pentru aceeaşi valoare). Nici nu se poate altfel dată fiind modalitatea de definire a valorii mobiliare. Concluzia vine în contradicţie cu art. 52/1995. SECŢIUNEA a III-a Comerţul cu valori mobiliare 1.76 din Legea nr. Sistemul creează avantaje şi dezavantaje dar pune numeroase probleme. Înscrierea va face dovada absolută a dreptului vânzătorului.acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor. acţiuni. analog cu întabularea (transferul dreptului de proprietate este considerat efectuat numai în momentul în care se face înregistrarea). titularitatea nevalabilă şi fără efecte? Într-o asemenea situaţie înregistrarea îl mai protejează pe dobânditorul de bună credinţă? Se poate invoca reaua credinţă într-o acţiune în revendicare? După cum este formulat art. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Societăţile deschise emit şi plasează prin ofertă publică. o cerere adresată publicului pentru dobândire de valori. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital. Primii emit şi transmit într-un cerc restrâns pe o piaţă simplă. . Faţă de formularea legii se pune problema dacă înscrierea nu are şi efect constitutiv. Subscriitorii şi cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acţiunilor timp de 3 ani. Contează mai puţin pentru el că înstrăinătorul nu a fost titular şi nu a putut să vândă. 52/1994 răspunsul nu poate fi decât afirmativ pentru că publicitatea furtului are efect analog notării în cartea funciară. Inscripţia prezumă proprietatea titularului înscris. Este evident că înscrierea are şi efect de opozabilitate. când un dobânditor îşi transmite valorile primite aceasta se realizează pe o piaţă secundară. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Totuşi dobânditorul nu trebuie să fie preocupat de condiţiile de valabilitate ale transmisiunii dreptului său. socotiţi de la data când s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul acţionarilor. nedezvoltată. Însă reginul lor juridic este bine precizat de teorie. Cel ce deţine în baza unei înscrieri regulat făcute nu poate pierde dacă se promovează împotriva lui o acţiune în revendicare.publicitatea transferului titlurilor la purtător se înfăptuieşte prin tradiţiune urmându-se regulile de drept comun b. Emitenţii sunt de două feluri: unităţi închise şi unităţi deschise. Emiterea şi plasarea titlului Fiecare titlu este creat după reguli propri. Când operaţiunile se fac fără respectarea condiţiilor de formă operaţiunea este nulă. ultimii intră într-un circuit mai larg organizat şi-şi plasează emisiunile pe o piaţă strict organizată (piaţa primară).33 din Legea nr. deţinut în cantităţi mici 98 . Legislaţia este foarte contradictorie în legătură cu definirea societăţilor închise şi deschise.

cele depuse în conturi curente se transmit prin virament în cont. încât pentru înţelegearea juridică a problemei suntem obligaţi să apelăn la principii. la locul de muncă. legea română este lacunară în a reglementa publicitatea.4/1996 care nu este publicată). rău informaţi nu primesc decât un drept imaginar. însă ceea ce este specific constă în aceea că autorului nu trebuie să i se dovedească reaua credinţă. Noţiunea de plasament Noţiunea de plasament are un dublu înţeles: fie găsirea de eventuali subscriitori pentru emisiunile iniţiale. Întelegem prin negociere cesiunea valorii mobiliare folosind un procedeu ce depinde de forma titlului. 3. Ea (infracţiunea) trebuie înţeleasă ca un mijloc juridic de protecţie a cumpărătorilor. Titlurile nominative se transmit prin cesiune după o prealabilă înscriere în registrul emitenţilor. supus unor presiuni economice imediate. fie de găsire de cumpărător însoţită de executarea vânzăriicumpărării pe seama altuia.11. Publicitatea mincinoasă este interzisă şi poate fi socotită o formă de participaţie la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în convenţii. 2.de un număr mare de persoane. Activitatea economică presupune şi alte mutaţii patrimoniale în folosul sau în detrimentul unor proprietari de valori mobiliare (succesiuni. fără ca un astfel de intermediar să primească ordine de vânzare. În primul sens considerăm că plasamentul poate fi realizat de comercianţi specializaţi (inclusiv de bănci) activitatea lor intrând sub regimul juridic al contractului de prestări de servicii. care se cunosc şi nu au nevoie să ducă operaţiunea lor pe o piaţă publică. ord. pentru a le cumpăra. de art. Pentru realizarea cesiunii nu este suficient acordul de voinţă al părţilor ci este necesară înfăptuirea şi îndeplinirea unor forme de publicitate (pentru a o face opozabilă tuturor). În al doilea caz activitatea este monopolul societăţilor de valori mobiliare. activitatea oneroasă şi profesională. 52/ 1995: intermedierea de valori fără autorizare. etc). adică răspândirea de valori în condiţii nepermise.114 din Legea nr. oferirea de titluri emisă prin ofertă publică la domiciliu. în dreptul comercial operaţiunea trebuie să producă efecte şi faţă de terţi. Vânzărilor pe pieţe organizate li se opun cesiunile directe. fuziuni. între cedent şi cesionar. titlurile la purtător rămase în mâna proprietarului se transmit ca lucruri corporale prin tradiţiune. abstract. Publicitatea financiară Plasarea titlurilor presupune atragerea doritorilor pentru a le subscrie. 4. Infracţiunea o înţelegem ca făcând parte din genul înşelaciunii. Negocierea titlurilor a.24/1996 99 . deşi în realitate nu este aşa. Ele urmează regulile de drept comun însă transferul proprietăţii nu se realizează decât prin înregistrare (art. în locuri publice de către persoane neautorizate. Se pedepseşte şi cel ce cumpără şi cel ce vinde. al societăţilor de valori mobiliare. nu trebuie să se dovedească producerea unei pagube. Cesiuni directe se pot face numai cu acţiuni emise de o societate închisă. nr. Pericolul constă în aceea că deţinătorii fondurilor. prezint titlul ca valoare circulând regulat. Prin prisma acestei distincţii putem înţelege infracţiunea prev. Credem că este important ca informaţia transmisă să fie exactă (numai aşa piaţa poate fi socotită transparentă). Legiuitorul prin instituirea unui regim sever doreşte să protejeze pe investitor. doritori să investească pe o piaţă ce trebuie să fie sigură. fragil. Bursa de valori aşa cum este reglementată nu admite o astfel de cesiune (deşi există o instrucţiune nr. Vânzările prin intermediar sunt efectuate la bursă sau pe alte tipuri de pieţe şi sunt cuprinse în ceea ce teoria numeşte monopolul agenţilor de schimb.

o încorporare a unei creanţe pe un document. 5. exerciţiul drepturilor presupune deţinerea materială a acesteia. ce le ţin la dispoziţia cumpărătorului. ca orice vânzător are dubla obligaţie de a livra bunul vândut şi să garanteze pentru vicii ascunse. depozitarul. la scadenţă. această răspundere are la origine conduita sa delictuală în timpul derulării unei operaţiuni. Acest caz individualizarea nu poate fi realizată decât ca o individualizare de bunuri fungibile. De asemenea. Obligaţiile vânzătorului. Lipsa titlului. Debitorul nu poate. Proprietarul poate revendica împotriva creditorilor bunurile sale. titular de drepturi reale şi nu a unor drepturi de creanţe. b. Pierderea. de obicei băncilor. În acest ultim caz avem un proprietar. Dreptul titularului unei valori mobiliare este un drept real. distrugerea. dispariţia titlului presupune obligatoriu proceduri de reconstituire (amortizare). de cele mai multe ori. Situaţia se complică atunci când titlurile sunt în depozite colective. încredinţează îndeplinirea acestor sarcini unei instituţii adecvate. Totuşi poate fi considerat un titlu la purtător care va putea fi cedat prin tradiţiune. Îndeplinirea sarcinilor impusă de normă şi declararea dătătorului de ordin înlătură răspunderea intermediarului (art. c. 13/1996 privind funcţionarea unui registru independent autorizat). În ce priveşte viciile ascunse este de reţinut că intermediarul are obligaţia să verifice starea titlului: materială. Posesia titlului prezumă proprietatea. Titlul este instrumentul juridic fără de care dreptul nu poate fi exercitat. Pentru că drepturile de creanţă incorporate sunt foarte variate şi exerciţiul prerogativelor titularului pune în discuţie în ce măsură şi cum anume documentul poate fi folosit pentru obţinerea avantajelor pe care le presupune. d. totodată pot fi gajate şi urmărite mobiliar (nu prin poprire). posesia prin sine sau prin altul este indispensabilă. Drepturile titularului de valori mobiliare Valoarea mobiliară fiind un titlu de credit. intermediarii sunt detentori precari şi au obligaţia de a individualiza titlurile prin numărul de ordine. oricare ar fi el. înseamnă neputinţa exercitării prerogativelor. 100 . 52/1995). lucru imposibil dacă ar fi fost titularul unui drept de creanţă. Intermediarul răspunde şi el pentru aceste vicii (o răspundere mai severă decât în dreptul comun). titlurile sunt în mâna intermediarilor. f. Putem observa. iar în cazul titlurilor nominative. Există deosebire între un cont curent bancar şi un cont curent de valori mobiliare în depozit colectiv. trebuie să se ţină seama că. Cum titlurile sunt date în depozit. Domiciliatarul este un delegat imperfect al debitorului. indirect. lipsa posesiei sale. eliberează deponentului un document. Drepturile patrimoniale ale posesorului cuponului sunt prescriptibile. privativ. Titularul are dreptul să i se restituie capitalul investit. dacă este cazul. În acest caz. la exerciţiul dreptului. de proprietate. Cuponul nu este o valoare mobiliară dar serveşte la dovedirea dreptului şi.76 Legea nr.edintelui CNVM pentru aprobarea regulamentului nr. Livrarea presupune individualizarea titlului. să presteze serviciile la care s-a obligat la sediul social. Rezultă că valorile mobiliare pot fi urmărite prin acţiuni în revendicare. mandatul pentru exercitarea drepturilor. din raţiuni practice. b.al preş. dovadă a depozitului şi implicit a dreptului de a dispune juridic (de obicei documentul este numit cupon). Vânzătorul de valori mobiliare. totuşi următoarele: a. când proprietarul poate revendica împotriva creditorilor bunurile sale. sau juridică. Problema capătă importanţă în caz de faliment al intermediarului. e. domiciliază valorile.

SECŢIUNEA a IV-a Comerţul prin bursa de valori şi pe pieţe organizate 1. În consecinţă agenţii nu pot face operaţiuni în nume propriu. în speţă. În sistemul românesc intermedierea se face numai de persoane autorizate.intermediari operatori în nume propiu. 101 . Se admite să se invoce. Intermediarii nu sunt purtători de autoritate chiar dacă au regim de unităţi de interes public (nu pot refuza primirea vreunui ordin). adică . Ordinul este obligatoriu. fie mandatari. Ei execută cele ce li se ordonă având obligaţii de diligenţă sau de rezultat. după caz. Ei sunt persoane specializate să facă aceste activităţi şi dispun de logistica şi informaţia necesară.08. clauză implicită (comisionarul garantează solvabilitatea clientului său. Autorizarea se dă numai persoanelor juridice.Of.intermediari comisionari.38/2002. ce presupune clauza specială “dell credere”. nr. fie angajaţi. întâi trebuie să se execute ordinele clienţilor şi abia pe urmă să facă afaceri pe risc propriu.512/2002 publicată în M. El se poate da direct sau prin mandatar. Intermediarii recunoscuţi pot apărea în dublă postură: . operaţiunea trebuie însă înregistrată şi decontată la cursul din momentul operării. Relaţia lor juridică se reglează după regulile contractului de comision. nu poate fi refuzat. sub forma remiterii titlurilor sau depunerii de fonduri în prealabil pentru operaţiunile de execuţie imediată. după caz. Ordinul de bursă Piaţa valorilor mobiliare se constituie sub două forme: la bursă şi la ghişeu. Fiecare agent caută un confrate pentru a realiza operaţiunea. 2. când fac operaţiuni în nume propriu dar pe seama dătătorului de ordin. El presupune capacitatea deplină şi consimţamântul valabil al celui ce-l emite. Se poate concepe şi formula în care operaţiile de vânzare cumpărare se fac în nume propriu de către intermediari. în anumite faze asemenea excepţii. El poate să opună cele două ordine fără să trateze cu un altul. agenţi de valori mobiliare. în funcţie de ordinul primit. livrarea titlului sau plata preţului). Situaţii juridice ce pot să apară În activitatea curentă toate ordinele sunt aduse pe piaţă. aprobată prin Legea nr. Dar un intermediar poate primi şi ordine în sens contrar. Forma ordinului depinde de natura operaţiunii ce urmează a se executa. 576/05. Schema este simplă: proprietarul dă ordin intermediarului care face vânzarea sau cumpărarea valorii mobiliare. Pentru a proteja clienţii.2002). când vând. . Ordinul de bursă este un mandat dat unui agent de schimb de către un client pentru a cumpăra sau vinde un titlu determinat. Intermediarii Este specific operaţiunilor cu valori mobiliare ca acestea să se deruleze în cvasitotalitatea lor prin intermediari (denumiţi într-un termen general agenţi de schimb). societăţi de valori mobiliare. făcând operaţiuni cu sine însuşi. cumpără sau schimbă pe cont şi pe risc propriu. Sistemul românesc permite cumularea celor două ipostaze. 3. Societăţile de intermediere desfăşoară activitatea efectivă prin persoane fizice. Relaţiile lor juridice (între intermediari şi prepuşi) sunt supuse reglementărilor contractului de muncă sau de mandat. Când însă se fac operaţiuni în nume propriu. Agentul de schimb poate cere garanţii de executare. autorizaţi care au poziţia unor prepuşi. Ele (societăţile) au calitatea de comerciant ce face operaţiuni de intermediere astfel cum activitatea este definită de lege (OUG nr.

înregistrare şi ale bursei (back-offices) În concluzie. însă dătătorul de ordin poate cere borderouri semnate de agent cu operaţiile făcute. ce va putea servi ca mijloc de probă în caz de conflict. Este esenţial ca eventualele greşeli să se descopere înainte de închiderea ciclului de operaţiuni pentru a putea fi corectate. tot el crează un sistem scriptic paralel. indiferent de forma de intermediere. 102 . când e cazul. În practică. în spatele fiecărei operaţiuni se află un drum lung al documentelor. Dacă am accepta o asemenea idee ar rezulta că fapta de a dispune neconform de informaţia confidenţială ar atrage o răspundere penală (abuz de încredere). Nerespectarea secretului profesional poate atrage o răspundere civilă delictuală.Când ordinul este executat agentul trimite dătătorului de ordin un aviz de execuţie. Pentru valorile înscrise în conturi curente livrarea valorilor se face prin ordine de virament în conturile deschise la instituţiile de depozit colectiv. între acestea din urmă. de obicei nu se semnează pentru că se execută mecanic sau electronic. Avizul. Altfel spus. SECŢIUNEA a V-a. operaţiunile se derulează printr-un sistem electronic care. pentru a se permite intermediarului să execute operaţia contestată în sens invers. Se poate discută dacă informaţia ce trebuie ţinută secretă poate fi socotită un bun şi dacă asupra acestuia se poate exercita un drept real. între compartimentele firmelor de intermediere. de proprietate. prin reprezentaţi statutari sau prepuşi. Teoria modernă a drepturilor reale tinde să facă asemenea evaluări. Aceste documente nesemnate au valoarea unor registre comerciale. dacă sunt semnate devin acte sub semnătură privată ce se opun agentului. În caz de dezacord clientul trebuie să adreseze imediat contestaţia la bursă. Esenţa funcţionării juridice a sistemului constă în aceea că operaţiunile sunt listate la o imprimantă şi păstrate scriptic în evidenţă. Proba operaţiunilor Derularea unor operaţiuni atât de complexe de obicei în formă electronică presupune un circuit precis de documente contabile. 4. Informaţiile ce le deţin au valoare economică şi nu pot fi aduse la cunoştinţa oricui. Avizul neprotestat prezumă că operaţia a fost executată conform ordinului. Responsabilităţile pentru pagubele suferite şi culpe se stabilesc în raport de normele impuse în regulamentele de derulare a pieţei. ce apoi vor constitui suport probator pentru părţile interesate: între client şi intermediar. fie prin înscrierea în contul clientului. între intermediar şi agenţii săi. Este recomandabil şi posibil ca clienţii să ceară subscrierea documentelor de către subiecţii participanţi la operaţiuni. compartimentele de depozitare. Problemele ce se ridică sunt de obicei de natură tehnică: adică documentele nu se pot face în ritmul derulării operaţiunilor. Secretul profesional Intermediarii şi agenţii lor trebuie dă respecte secretul profesional. În acest caz documentele de evidenţă devin acte sub semnătură privată Documentele nesubscrise au regimul juridic al registrelor comerciale. În relaţia client-agent de schimb execuţia se face fie prin tradiţiune titlului. în raporturile dintre intermediari reglările se fac prin compensaţie. document scris. atât în ce priveşte valorile individualizate cât şi în ce priveşte valorile înscrise la cote oficiale la bursă.

Deleanu S. vol. Georgescu I. Procedură civilă. 1993.. Tratat de drept civil. Ed.D.L. 30. Costin M. Bucureşti. II. Comentarii.I. Ştefănescu B. vol. Cluj-Napoca 21. I. Cartes du paiement et de credit. Bucureşti. Deleanu I... 1996. 1948. Finţescu I. 1998. Răspunderea civilă delictuală. Tg.I... Regimul juridic al dobânzilor.R. Căpăţână O.Leş.Codul Comercial “Carol al II-lea”.N. 17. Cărpenaru St. Costin M.Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România.. Drept comercial român. Dictionar de drept international al afacerilor. 1972. Marile instituţii ale dreptului civil român.. Dreptul comerţului internaţional. Gavalda Ch. Bucureşti. 1982 29.. Bucureşti. Mureş 1993 20. Alexandrescu M.Cartea Românească..N.. 31. Demetrescu P. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă. Paris. 1940. vol. 7. Băcanu I. Tratat de proprietate industrială..1981 8.. 1946. 1987 103 . Ed.. Bistriceanu G... vol.N. Popescu T. Modificarea capitalului social al societăţilor comerciale... 1993 19.I. Cheques.. Raportul Consiliului Legislativ.I. Deak Fr... Galasescu D.. Dicţionar de drept procesual civil.N. Manual practic de drept cambial . 16.N. Bucureşti. 1994. 1995. 1994 25. Bucureşti. 11.1996 18.Radu.. Contractul comercial de transport. Bucureşti. 24. 34. II. 1994. Elementele dreptului civil. Bucureşti. Bucureşti. vol. Dragoescu A.Minea. 1998. Vol. Anca P. Lexicon de finanţe. 26.. 1994. ClujNapoca. Căpăţână O. 6. 9. Eminescu. 1936 22.II. Bucureşti. Cărpenaru Şt.B. Bucureşti.L.Droit de credit. Ed. Prescure T. Costin M. Drept comercial român. Vol.Pyk. Bucureşti. 1991 27.. Cambia si biletul la ordin.. 33.. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.. Demetrescu C.. 23. I-II. Cristoforeanu E.1939. 1996.N.. Deak Fr. Bucureşti. D. Capriel A.G. Dragoescu E... Stoufflet J. 1995. vol. Macovei E. Dreptul de autor. Costin M. I.. Iasi... vol. 1996 28. Contractele civile şi comerciale. 1997. Schiau I. 5. 3.I. Teoria generală a obligaţiilor. Lucrări cu caracter general 1. Eminescu Y. Academia. Y. 13. Societăţi comerciale. Effets de commerce. Băcanu I.III.. Popa I. Tratat de drept comercial internaţional. Procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Bucureşti. 1997.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ I. 1994.. 14. Bucureşti.. Tratat de drept cambial. Bucureştiureşti. Editura Lumina Lex. Costin M. 4. Deak Fr.. Bucureşti.Costin M. Cantacuzino M.. vol. contabilitate şi informatică financiar contabilă.I. Bucureşti. I.Costin M. Bucureşti.Teoria generală a obligaţiilor. Anghel I. vol. Societăţi comerciale. 15. Bucureşti. Bucureşti.N. Eminescu Y. vol. vol.F. Bucureşti. 1996. Bucureşti.D. 1969.Tratat de drept comercial. Căpăţână O. Bucureşti. II.. Oradea 1994 2.Bucureşti. Beleiu Gh. I.. 1995 10. Economu R. Drept civil român.. M. 1997 12. Lumina Lex.. Protecţia desenelor şi modelelor industriale.

1992 70. Drept civil. Sibiu. Potolea G.200. P. Cluj 1947 58. Deva.Anca. 1998. 59. 1998. Drept comercial. Drept comercial român. 1994. 1994. Cluj 1945. 1998 60.. Drept comercial român. Negrea C. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comercial. Bucureşti. Bucureşti.I . comentat şi adnotat.. Pop L... 1975 53. vol. Drept civil.. I.Lupan E. vol. 1981 104 . Bucureşti.. Drept civil. Depozitul în magazinele generale..1934 41. 49. Drept comercial român. Titluri de credit în comerţul internaţional. Porumb G. 40. Bucureşti. 65.vol. Patrascanu P. 1993 63. 69. Bucureşti. 67. 61. Cluj-Napoca. Contracte de intermedieri în comerţul exterior al României. Cluj.1996. Demetrescu P. Bucureşti. Georgescu I. 55. Bucureşti. Iaşi. Pop L. Beleiu.61. Bucureşti.V. Băicoianu Al. 1975. vol. Luha V. Popescu T. Bucureşti. Bucureşti. Pop L.1978 43. Craiova. Roseti Bălănescu I. Stătescu C. Relaţii valutar financiare internaţionale. Petrescu C. Teoria obligaţiilor comerciale.. 1982. III. Elemente de drept civil şi comercial comparat. 45. 1945.. Bucureşti. Dreptul comercial internaţional. Manual de droit comercial. I. Petrescu R. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor..1975. Bucureşti. Petrescu C. Bucureşti.. 1946. Georgescu I. Cambia si biletul la ordin. Beleiu Gh. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor. Munteanu R.Porutiu P.1994 52.R..Bucureşti. Petrescu-Ercea C. Teoria generală a obligaţiilor. p.1968 68.. mecanismele bursiere în economia de piaţă.Georgescu..1994 38. Georgescu I. Bucureşti. Bucureşti. Hossu H. 54. D..Curs de drept cambial.. I.. 1980 73. Noua lege asupra cambiei si biletului la ordin. 1998. Teoria generală a obligaţiilor.Ercea. 1998 46. Pop A. Cluj-Napoca.. vol. 56. Iaşi. Pop L. Drept civil.Curs de drept comercial.. Hamangiu C... 1998. p. vol.L.. Poruţiu P. II Societăţile comerciale..L. Bucureşti. Cluj 1923 51. Matiş.Partea generală. Popescu T. 1987. Petrescu R. Bunurile.. 44.. Gh. Drept comercial român.1997 66. Gherasim D.. Ionescu S. Codul de procedură civilă. Teoria generală a obligaţiilor comerciale.. Paris.L... Buna credinţă în raporturile juridice civile. 42. 1993. Drept civil. Tratat de drept comercial.1981 47...V. Contractul de vânzare-cumpărăre comercială... Raporturi de obligaţiuni. Probele.M.1943 72. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor comerciale.. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti.Teoria generală a obligaţiilor. Kiritescu C. vol. Cluj.Ercea. Drept civil.1991 39. Patrascanu P. Drept civil. Gh. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România.1948 57. Sachelarie O.. Bârsan C. Efectele de comerţ.. 36.L. Teoria generală a obligaţiilor. Drept civil. 1948. Subiecţii de drept comercial. 1993. 64. Drept comercial. Cus de drept. Tratat de drept civil român. Bucureşti. Bucureşti. Luha V.1946 48. Titluri de credit. Rucareanu I.. hârtiile de valoare.35. Lupas S.Cluj.R. Cambia. Alba Iulia. Petrescu R. 50. Jauffret A. 1994.. 62. Pop A. Drept comercial. Bucureşti..III. Bucureşti.. 37. Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial.I. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. Partea generală. Piperea. 1976.1960 71. Lefter C..

Cârcei E. Dreptul 10-11/1993. Revista de drept comercial . Căpăţână O..74......C. I-II. Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare. ClujNapoca. II.. Contractele comerciale. Legea uniformă privind cambia. 75.. Zlătescu V. 1972. Bucureşti. nr. Giurcă G. Revista de drept comercial. 1981. Dreptul de properitate industrială. Turcu I. Bucureşti. 89. Man A.. Bucureşti. Albu I. 78. Vol. Căpăţână O. comerciale şi de dreptul muncii. Repetiţia principiilor de drept civil. vol. Revista de drept comercial. Drept procesual civil. Dreptul 3/1994 14. Tratat de drept civil.N.C. Zilberstein S. Revista de drept comercial.. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Unele consideraţiuni privind contractul de agent şi contextul relaţiilor comerciale internaţionale. 1970. Despre vânzarea gajului comercial. 88. Bucureşti.123. Witzman M.. Cambia.Operaţiuni şi contracte bancare. Bucureşti. Bucureşti.D. Stătescu C. Mandatul comercial. 5.. Revista de drept comercial 4/1995 8. Înscrisurile în domeniul actelor juridice civile.. Teoria şi practica dreptului comercial român. Repetiţia principiilor de drept civil.. Clocotici D. Man A. Cristoforeanu E. 83.. Libertatea contractuală. 82.. Ciuncan D. 4/1992 6. 1934 17.Teoria generală a obligaţiilor.. vol. Bucureşti. Despre titlurile de credit la purtător.Turcu I. 1998. Turcu I. Vicol C..Costin M. 1997. Noi reglementări procedurale... 1978. Turcu I. Revista de drept comercial. Luha V.. Cluj Napoca.. Chelaru E. Dreptul 10-11/95 9. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Despre prospectul de emisiune şi subscrierea acţiunilor.. Revista de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor. Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale..Ursa. Costin M.. Teoria impreviziunii. Căpăţână O. 1946 105 . 81. P.N. Vlachide. 4/1992 10. 1994.. Revista de drept comercial 11/1996 12..1994.1945 84. Albu I. Inşelăciunea prin cecuri... Bucureşti. Bârsan C. Dreptul afacerilor. Interzicerea concurenţei în raporturile dintre comerciant şi prepus sau alţi salariaţi. 79. 1977 77. 80... Albu I. Zinveliu I. biletul la ordin şi cecul.Bucureşti. Garanţia creditorului. Dreptul 7/94 13. Articole 1. 7 . vol. Cambia titlu executor. V.. Gheorghiu Gh.8/1996 2. Bârsan C. Bucureşti. Beleiu Gh. Revista de drept comercial 3/1995 15.. Cernaianu I. vol. Spre un drept economic socialist. Contractele civile.. Iaşi. Clocotici D. Bucureşti. 1928. Principiile dreptului comercial... Drept civil. I. Cristoforeanu E. Bucureşti. 1994 86. Revista de drept comercial.. Stoenescu I. Cambia. Funcţiile cambiei. Regula “nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă. Bucureşti. 3. Dreptul 7/96. Vlachide P. Turcu I.. Rebus sic stantibus în dreptul civil. I-II. II. 4. 85. 1996. p. Doctrina şi jurisprudenţă. Vivante C. 87. Luha V. Stătescu C.. Revista de drept comercial 2/1995 11.. 1992. 5/1995 16. Dreptul 3/93.I.. 1/1994 7. 1987. 1994 76.

1935.. Bucureşti. Executarea cambială... cu notă de G. Cas.S. 1937 24. Revista economică. C. Gruiu M. Practică judiciară în materie comercială. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. C. Trib. Dec.. Curierul judiciar. Dreptul 10/92 31.. Alba. Dec.J.. Contractul de concesiune. Dec. Cas.. Dreptul 3/96 7. Turianu C.28.Revista de drept comercial... Implicaţii pe planul contenciosului administrativ. Luha V.Mureş 30. Funcţiile cambiei. Mustaţă I. Dec.S.Dr. Trib. Dec. S. III. 243/1996. Revista de drept comercial. 12/1998 29.11. Ilfov. S.J.02. 11/1927. Deosebiri faţă de administratorii şi lichidatorii de drept comun.K. 1994 10... Administratorii şi lichidatorii juridici. 22/1938. S. Dec. Regimul general şi de drept internaţonal privat al răspunderii pentru produse. Pandectele romane. Cristoforeanu E. din 6. 7-8/1998 28. 2/1996 32. Tg. 141/93. Dec. T.. I. 1930. Luha V. Caos III. Alba Iulia.. nepublicată 4. 1928. Revista de drept comercial. III 12. com. Răspunderea civilă pentru daune morale. II. Con. Dreptul 6/92 26.. Procesul cambial. 487/1935. S. C. 842/1975..C. Teodosescu T. 232.. Dec. Luha V.S.93. din 29.1941 20. Dec. 1974 21. p. nepublicată 6.S. Criterii de distingere între actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale statului. Curentul juridic 2/1998. 5/93 106 . Trăsături generale ale titlurilor de credit. Bucureşti. Alba.18. Dec. nepublicată 14. Dec. 1939 25. Girul cambial nu transmite garanţiile . vol. Luha V.Revista de drept comercial... Revista de drept comercial. III 17.S. Dreptul 4/1993 JURISPRUDENŢA 1.. III. Dreptul 10/1998 33. David S. 3/1995 27. Cecul. Jurisprudenţa generală 3. din 5. 372/1995. Ilfov.1/1993 34. 1969-1975 11. Demetrescu P. Revista de drept comercial. Georgescu V. 15. II 5.. Trib.. Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte. Turcu I. Alba. Pandectele Romane. I-II. Jud. Dacă bunurile comune ale soţilor pot constitui aport la capitalul social.J... 159/1993..Com. 445/1995. Revista de drept comercial 4/1993 23. Dec. 16.. Deteşan A. Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. Prescure T. Pandectele romane. 1109/1996. Pandectele romane. Cas. 1253/95. 1991 2. Revista de drept comercial. nepublicată 13. R.11. 1926 9. Dreptul 1/97 8. Dec. Trib. Condiţiile şi procedura de numire.A. Repertoriu de practică civilă. Dec. S. 152/1995. Săscioreanu. com. C. 1936. Trib. Revista de drept comercial.articol. Trib. I. Teoria generală a obligaţiilor. Georgescu I.J.. 1936. Petrescu R. Alba. nepublicată. Dec.L. Curierul judiciar 1939 19. Vânzarea comercială internaţională. 5675/1993. Com. David S. Dreptul 9/91 22. civ. citată de Petrescu R.Com. Raporturile dintre obligaţiunea cambială si raportul fundamental...

Adaptându-se necesităţii dezvoltării relaţiilor economice specifice economiei de piaţă. în care conduita părţilor este reglementată de normele de drept comercial şi a căror formare. . D.părţile unui raport comercial sunt calificate (cel puţin una dintre părţi trebuie să aibă calitatea de comerciant). 1983. Dec. în măsura în care legislaţia comercială nu oferă o normă specială.2005 M.N. Dec. . Capacitatea procesuală de folosinţă (capacitatea de a fi parte în proces) Capacitatea procesuală de folosinţă este un aspect al capacităţii civile definită în Decretul nr. Dreptul 6/95 CAPITOLUL I RAPORTUL JURIDIC COMERCIAL Raporturile juridice născute din fapte de comerţ sunt guvernate de Codul comercial şi legile speciale.drepturile şi obligaţiile au conţinut preponderent patrimonial. Leş. care impun soluţionarea cu promptitudine a litigiilor în materie comercială. 867/1955. C. 5 alin. Minea. Dec. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale este o procedură specială. Raportul juridic comercial..D. Bucureşti. 1078/1935.S. 138/2000. 442/37.07. aprobată prin Legea nr. toţi contractanţii sunt supuşi. III. I 20. Art. p. 219 din 6. Cartea a VI-a – Proceduri speciale. afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea ar dispune altfel. 56 Cod comercial. Dec. Raportul juridic comercial: . 1978 22.18. ca fiind un complex de norme procedurale.. complementare sau derogatorii de la procedura de drept comun. modificare sau desfiinţare se produce prin intervenţia unei fapte de comerţ. În cazul persoanelor fizice..S. capacitatea de folosinţă este recunoscută tuturor persoanelor. 2 ca fiind aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii. dispune: Dacă un act este comercial numai pentru una din părţi. I.. legii comerciale. Prectica judiciară şi în materie comercială. I 21. Sediul materiei judecării litigiilor comerciale îl constituie art. 31/1954 art. Particularităţi Raporturile juridice comerciale sunt raporturi sociale preponderent patrimoniale. C. 1938. M. Dicţionar de drept procesual civil. T. Costin. care este definită. I 19. T. C. Capitolul XIV1 numit Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială. este o însuşire 1 2 Capitolul XIV a fost reintrodus prin OUG nr. 720 1 – 72020 Cod procedură civilă.este raport de drept material. Cas..S. Constituie proceduri speciale numai complementările.S. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 591/94. după care se soluţionează numai anumite pricini expres determinate prin lege. derogările sau dispoziţiile deosebite – faţă de procedura de drept comun – care alcătuiesc prin număr conţinut şi sistematizare o reglementare aparte. 138/2008. a fost introdus prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. se aplică normele Codului civil şi ale legislaţiei civile speciale. Dec. care se aplică numai în cauzele pentru soluţionarea cărora au impus şi determinat un atare regim2. Cas. încât priveşte acest act. 1955.D. 104 107 . Condiţii care trebuie îndeplinite pentru a fi parte în a unui raport juridic comercial litigios a. Pandectele Romane. I. Radu. 138/78.J. modificarea adusă Codului de procedură civilă a prevăzut introducerea unei proceduri speciale şi în această materie.

evidenţiat atât în persoana celui care acţionează în justiţie. 34 Decret 31/1954 este prevăzut că persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. Tratat de drept procesual civil. Editura C. Iaşi. Interesul afirmat în justiţie trebuie să fie legitim (pretenţiile formulate se nasc dintr-un raport juridic recunoscut de lege). Din definiţie rezultă că legitimarea procesuală poate fi activă şi pasivă. calitatea procesuală poate fi transmisă: . Tratat de drept procesual civil. 2007. cât şi obligaţia unei alte persoane de a răspunde faţă de pretenţiile ridicate împotriva sa2. capacitatea de folosinţă a persoanei juridice. Beck. c. Editura All Beck. cât şi în persoana adversarului acestuia. fapt pentru care se dobândeşte o dată cu naşterea şi încetează la moartea acesteia sau la data morţii stabilită prin hotărâre judecătorească irevocabilă1. preluării datoriilor. e. pentru a fi parte în proces. care trebuie să justifice ulterior actele procedurale îndeplinite. precum şi pârâtului. în calitate de părţi. Editura All Beck. p. pârât etc. 79 D. care conferă cesionarului calitate procesuală activă. Modalitatea de stabilire a capacităţii de folosinţă a persoanei juridice este determinată de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a acesteia. Bucureşti.în baza acordului de voinţă a părţilor (transmisiune convenţională). Calitatea procesuală presupune justificarea dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a participa ca parte în proces.. născut şi actual (interesul judiciar există şi este actual din momentul încălcării unui drept subiectiv). p. în faza iniţială a procesului. Potrivit art. p. Deoarece majoritatea persoanelor care participă. după caz. În art.în temeiul legii (transmisiune legală). Prin urmare persoana fizică sau persoana juridică poate deveni parte în judecată în calitate de reclamant. Transmisiunea convenţională a calităţii procesuale poate interveni în cazul: cesiunii de creanţă. În cursul activităţii judiciare. şi persoane juridice. care conferă cumpărătorului calitate procesuală pasivă. 2001. Calitatea procesuală Părţile procesului în materie comercială trebuie să beneficieze de calitate procesuală.esenţială şi inerentă persoanei fizice. 173 3 Ioan Leş. d. 84 4 Laura Cetean-Voiculescu. 1974. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. . chiar dacă nu are capacitate procesuală de exerciţiu. este necesar ca litigiul în cauză să aibă natură comercială4. b. vânzării bunului litigios. personal ( propriu celui care promovează acţiunea sau celui care se apără în proces). 1974. Bucureşti. Condiţiile pentru a sta în judecată 1 2 Ioan Leş. 41 Cod procedură civilă:”Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată”. actul de înfiinţare sau statut. p. 2001. Prin noţiunea de calitate juridică procesuală se înţelege atât îndreptăţirea unei persoane de a reclama în justiţie.H. 52 108 . Transmisiunea legală a calităţii procesuale active sau pasive are loc în cazul succesiunii sau al reorganizării persoanelor juridice. trebuie avută în vedere. la soluţionarea litigiilor comerciale sunt societăţi comerciale. Acţiunea în procesul civil. Interesul de a fi parte Interesul este o condiţie de ordin subiectiv. Altfel spus. p. legea nu pretinde şi condiţia capacităţii procesuale de exerciţiu ( cerinţă necesară pentru exercitarea acţiunii). faţă de debitorul cedat. Justificarea interesului judiciar incumbă reclamantului. Radu. Editura Junimea. legitimare procesuală activă sau pasivă3. Comercialitatea litigiului Pentru a fi parte într-un proces având ca obiect soluţionarea litigiilor comerciale şi pentru a se aplica în cauză procedura specială instituită de 7201 – 72020 Cod procedură civilă.. care conferă cumpărătorului. Bucureşti.

f. Editura Junimea. actele juridice făcute de organele persoanei juridice. Editura All Beck. Editura C. Leş. Partea care se găseşte în această situaţie îndeplineşte actele de procedură şi este citată personal în proces. Dicţionar de drept procesual civil. Deleanu. 2000. prin organele sale. 2001. Autorizarea este necesară pentru îndeplinirea actelor de dispoziţie de către reprezentantţii persoanelor juridice. Tratat de procedură civilă. Iaşi. I 4. Bucureşti. 149 109 . 35 din Decretul nr. Acţiunea în procesul civil. îi întregeşte capacitatea 2. 136. Condiţii pentru exercitarea acţiunii comerciale Pentru exercitarea acţiunii comerciale trebuie îndeplinită condiţia afirmării unui drept subiectiv sau a unei situaţii juridice care trebuie protejată prin intermediul instanţei judecătoreşti. 1974 1 G. În proces. potrivit art. Tratat de procedură civilă. Bucureşti. care potrivit legii.. vol. Editura Servo-Sat. Ioan. D. Capacitatea procesuală de exerciţiu a comerciantului persoană juridică este limitată. asistate ori autorizate în chipul arătat în legile sau statutele care rânduiesc capacitatea sau organizarea lor”. 2001 5. Codul de procedură civilă comentate şi adnotat. M.. 31/1954. Minorii sunt reprezentaţi prin părinţii lor. 138-141. 1983 3.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. personal sau prin mandatari aleşi 1. vol. Bibliografie: 1. Porumb.. Radu. conform principiului specialităţii. Editura Servo-Sat. minorul care a împlinit vârsta de 14 ani trebuie asistat de către ocrotitorii săi legali. M. Tratat de drept procesual civil. acestea îşi exercită drepturile şi obligaţiile. Laura Cetean-Voiculescu. Persoanele fizice lipsite total de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie). de scopul pentru care a fost înfiinţată. I. D. I.. În cazul persoanelor juridice. iar în lipsa acestora prin tutore. Porumb. G. I. Beck. Minea. Tratat de procedură civilă.N.S.. Persoana pusă sub interdicţie este reprezentată de tutorele desemnat de autoritatea competentă. Deleanu. 152 2 Gh. Radu. Bucureşti. sunt actele persoanei juridice însăşi. Editura All Beck. I.. vol. asistate sau autorizate. p. Costin. 2000. Asistarea operează în cazul persoanelor care nu au capacitate de exerciţiu deplină. I. Ioan Leş. 2007 2. p. Laura.Potrivit art 42 Cod procedură civilă: “Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt reprezentate. Porumb. I 6. p. vol. participă la activitatea judiciară prin reprezentare. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. vol. însă acele acte vor fi semnate şi de persoana. Capacitatea de a sta în judecată sau capacitatea procesuală de exercuţiu este definită ca fiind aptitudinea unei persoane care are folosinţa unui drept de a şi-l apăra în proces.Persoanele care nu dispunde capacitate deplină de exerciţiu participă la activitatea judiciară numai dacă sunt reprezentate. Bucureşti.. Autorizarea vizează împrejurarea în care reprezentantul sau ocrotitorul legal al unei persoane are nevoie pentru îndeplinirea unor acte de o autorizare specială dată de organul competent.H. Leş. care vor fi citaţi alături de minor şi vor semna alături de el toate actele adresate instanţei. p. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. I.

Sechestrul asigurător este măsura destinată să indisponibilizeze bunurile mobile şi imobile ale pârâtului. Editura All Beck. art. 614 şi următoarele din procedura civilă. poprirea şi sechestrul judiciar . reprezintă mijloacele puse la dispoziţia reclamantului de bună credinţă. 456 şi următoarele din codicele de procedura civilă”.au caracter accesoriu în raport cu acţiunea principală. 53 2 I. Legea generală în materia acţiunilor comerciale este Codul de procedură civilă. 161 110 . Beck. care exprimă particularitatea acţiunii comerciale. 907. Va putea. reguli speciale. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. prin care se urmăreşte indisponibilizarea şi conservarea bunului care formează obiectul litigiului. Editura C. nr. Buta. Bucureşti. conformându-se dispoziţiunilor art. prevede că “partea interesată în o cauză comercială va putea. în principal. darea de cauţiune aste obligatorie. până la terminarea procesului. p. Procesele în materie comercială sunt cele rezultate din încălcarea drepturilor născute ca urmare a săvârşirii unor fapte de comerţ – obiective. Asigurarea acţiunii comerciale Măsurile asigurătorii . în Revista de drept comercial. Gh. deodată cu intentarea acţiunei. poate cuprinde derogări.CAPITOLUL II ACŢIUNEA CIVILĂ ŞI LITIGIUL COMERCIAL Acţiunea comercială este mijlocul legal prin intermediul căruia se poate formula o cerere adresată instanţelor judecătoreşti. Codul comercial. dar Legea comercială şi procedura specială de soluţionare a litigiilor comerciale. cerere privitoare la fapte de comerţ între orice persoane. să urmărească şi să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său sumele sau efectele datorate debitorului său de către un al treilea. în acest sens. Cererea de sechestru asigurător sau de poprire se formulează odată cu intentarea acţiunii În materie comercială. în scopul de a garanta reclamantului posibilitatea de a-şi realiza creanţa constatată prin hotărârea ce se va pronunţa3. acţiune comercială se particularizează şi.sechestrul asigurător. conform art. după deosebirile mai jos enunţate. p. Acţiunea comercială. într-o anumită măsură. dar sunt 1 Laura Cetean-Voiculescu. afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător. Tratat de procedură civilă. 10/2000. 1 Cod comercial dispune: “Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune. pe de altă parte.H. de asemenea. subiective. Deleanu. unilaterale sau mixte. protestat de neplată”. având calitatea de comercianţi1. 2007. 27-57 3 Ioan Leş. Bucureşti. să ceară să pună sechestru asigurător asupra averii mobile a debitorului său. 908 alin. Acţiunea comercială este o formă specifică de exprimare a acţiunii civile. p. art. se detaşează de acţiunea civilă2. 2001. de la care împrumută trăsături care pot fi considerate constante ale acţiunii civile.

precum şi litiile prevăzute de art. Plata dobânzii de la data la care datoria devine exigibilă se întemeiază pe principiul potrivit căruia. precum şi apărarea creditorilor impun o respectare riguroasă a termenelor. 5 lit. interese şi cheltuieli. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România .H. persoana fizică sau juridică. 2007. în materie comercială capitalul este productiv. 9 Cod comercial: “Orice persoană care într-un chip accidental face o operaţiune de comerţ. ea este însă supusă legilor şi jurisdicţiunii comerciale pentru toate contestaţiunile ce se pot ridica din această operaţiune”. raportat la cea din dreptul comun: 1. Neplata la 1 Laura Cetean-Voiculescu. iar banii sunt “fructiferi”. Necesitatea unei proceduri speciale în materie comercială Trasăturile specifice ale raporturilor obligaţionale comerciale care impun o procedură distinctă. Bucureşti. In cazul raportului obligaţional comercial nu este necesară punerea în întârziere Codul comercial art. capitalurile sunt apte să producă beneficii din momentul posedării lor. p. potrivit prevederilor art. 4 Cod comercial. pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. Băcanu. 70 2 I. inclusiv referitor la încheierea. Beck. fie prin evaluare convenţională2.sitpulate şi unele excepţii referitoare la existenţa unei cambii sau a unui efect de comerţ prestat de neplată. 11 şi 13 din Decretul Lege nr. ca şi alte raporturi juridice comerciale1. De asemenea. 26 111 .este orice litigiu derivat dintr-un contract comercial. Editura C. capital. precum şi litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestei activităţi se soluţionează de către instanţele care au competenţa de judecată a proceselor şi cererilor în materie comercială. nu poate fi considerată ca comerciant. conform art. cu alte cuvinte. nu este nevoie de punerea în întârziere. 908 alin. Litigiul comercial Definiţia dată litigiului comercial . executarea sau desfiinţarea lui. proprie. În comerţ. 72010 Cod procedură civilă.de regulile de procedură arbitrală ale Camerei de Arbitraj Bucureşti. chiar dacă săvârşeşte fapte de comerţ obiective cu caracter izolat poate deveni parte într-un proces în materie comercială. Ediţia a II-a. care dispune: “Litigiile privind desfăşurarea activităţii în scopul privatizării prin înstrăinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societăţilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat. emise în temeiul art. Regimul juridic al dobânzilor. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. p. În art. 43 prevede: “Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile”. unde conexiunea şi celeritatea operaţiunilor comerciale. potrivit dispoziţiilor prezentului cod şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii”. 3 Cod comercial este prevăzut expres că sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma. Editura Lumina Lex. 2000. Regula specială a lipsei formalităţii de punere în întârziere a debitorului în materie comercială se justifică şi prin specificul comerţului.. în materie comercială există o prezumţie de comercialitate a tuturor contractelor şi obligaţiunilor unui comerciant. mai mult. există o prezumţie economică a productivităţii banilor. iar evaluarea acestei productivităţi se face fie la nivelul dobânzii legale. 3 Cod comercial. Litigiul va fi comercial dacă priveşte fapte de comerţ definite de art. art. Bucureşti. j.

42 alin. iar riscul insolvabilităţii unuia va fi suportat de codebitorii săi. Nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. a fost aprobată prin Legea nr. prezumţia se aplică şi în privinţa fidejusorului. el se foloseşte de bani. Dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României se calculează ca medie. 9/2000: “ Dobânda legală se stabileşte. Regula stabilită de art. 9/21. 3 din OG nr. fiecare dintre aceştia garantând cu bunurile sale executarea de către ceilalţi a părţii ce le revine din întreaga datorie. având comerţul ca o profesiune obişnuită. 112-124 3 O. sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ. chiar dacă acesta este necomerciant. afară de stipulaţiune contrarie. dar numai în cazul operaţiunilor care nu sunt fapte de comerţ în ceea ce-i priveşte. 1 Cod com. ponderată cu volumul tranzacţiilor.termen a unei obligaţii comerciale poate antrena efecte negative în lanţ. în Revista de drept comercial. 42 Cod com. nr. este cel din prima zi lucrătoare a anului. Editura C.2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti. Cuantumul dobânzi este stabilit potrivit art. In materie comercială dobânda curge de drept. 362/2002 112 . în materie comercială.G nr. şi nu de creditor2. şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie. chiar necomerciant. 12/1997. Regula specială a fost instituită în vederea protecţiei creditorilor şi asigurării securităţii operaţiunilor prin posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricărui codebitor. 26/2000. Excepţia de la regula solidarităţii codebitorilor este prevăzută de alin. este solidaritatea (dacă părţile nu au stipulat altfel). Principiul comercial ocrotit prin acestă dispoziţie este cel al protecţiei creditorului. 7 din Codul comercial. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs. care garantează o obligaţiune comercială. Aceeaşi presumpţiune există şi contra fidejusorului. încât îi priveşte. 2007. anatocismul este admis în anumite condiţii şi cumulul dobânzii cu despăgubirile este permis a.H. între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţională a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul. se va plăti dobânda legală.: când răspunderea ar aparţine necomercianţilor. Beck. 2. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. în funcţie de care se stabileşte dobânda legală. Bucureşti. la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. 42 Cod comercial: “În obligaţiunile comerciale codebitorii sunt ţinuţi solidariceşte. Potrivit art. în cazul în care garantează o obligaţie comercială. Nicolae. Celeritatea operaţiunilor comerciale reclamă înlăturarea formalităţilor de felul celei de punere în întârziere. Dobânda In cazul în care. îmbogăţindu-se fără justă cauză de pe urma creditorului1. potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale. Nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a 1 Laura Cetean-Voiculescu. p. datorită interdependenţei operaţiunilor comerciale. 9/20003 “… sumele socotite în bani cu acest titlu. 96-97 2 Pentru detalii a se vedea: M. la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului”. nu sunt fapte de comerţ”. acesta poate urmări pe oricare dintre debitori. In toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii. 3. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs. Codebitorii comerciali răspund solidar Art. Dobânda este definită în art. mai ales în condiţiile deprecierii monetare. dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire. diminuat cu 20%. Ea nu se aplică şi la necomercianţi pentru operaţiuni care. 3 al art. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Dacă debitorul comercial nu plăteşte la scadenţă. p. 6 din OG nr. şi societăţile comerciale.01. publicată în Monitorul Oficial nr.

cu dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor (art. 1088 Cod civil şi deci este admis cumulul dobânzilor cu depăgubirile. Prescure. Inadmisibilitatea acordării termenului de graţie Codul comercial art.mandatarul care schimbă destinaţiunea sumelor primite în socoteala mandantului. Dobânzile nu se pot cumula cu dauneleinterese1. anatocismul fiind permis cu respectarea următoarelor condiţii (alin. nr. afară de cazurile în care. fidejusorul beneficiază de cumulul dobânzilor şi al daunelor interese (art 1669 Cod civil). Anatocismul (capitalizarea dobânzilor) Anatocismul reprezintă o convenţie prin care părţile stipulează ca dobânda să se capitalizeze prin adăugarea la suma datorată şi prin producerea de dobândă în continuare. prin grija Băncii Naţionale a României”. 31/1990). 383 Cod comercial). răspunde de suma datorată.2/2000 sunt stabilite condiţiile în care este permis anatocismul: Astfel. Legea admite şi excepţii. deosebit de daune interese provenind din neîndeplinirea mandatului şi de orice altă acţiune. . Universul Juridic. în Revista de drept comercial. (art. c. 12/1999. potrivit art. chiar penală. 8 din ordonanţă. . 31/1990. deoarece dobânzile sunt în realitate daune-interese de întârziere (daune moratorii). încheiată în acest sens. D. 2007. Anatocismul nu este permis în cazul contractului de cont curent şi atunci când legea dispune altfel. 65 ali 2 din Legea nr. după lege. Schiau. dobânda legală este de 6% pe an. la termen. dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. p. 1088 Cod civil: . . e dator dobânda la aceste sume din ziua în care le-a primit. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 422. Cărpenaru.dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedat. 2. dobânzile se cumulează cu daunele interese în cazurile arătate de art. Interdicţia acordării termenului de graţie în cazul obligaţiilor comerciale se explică prin faptul că executarea obligaţiei.potrivit art.în acţiunea de regres contra debitorului. de fidejusiune şi societate. în afară de daune. Drept comercial român. 4. în caz de dol sau fraudă (art. prevede că: ”În obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de graţie permis de art. art. asociatul. I.României va fi publicat în Monitorul Oficial al României. 84 alin. Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul să fie ţinut a justifica despre vreo pagubă. dauneleinterese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală. În mod excepţional. p. 1021 din Codul civil”. 48-49 113 . Cumulul dobânzii cu despăgubirile Potrivit art. Prin OG nr. 44. atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină. nu sunt debite decât din ziua cererii în judecată. este o condiţie esenţială pentru derularea în bune 1 St. 4 OG 9/2000) b. afară de regulile speciale în materie de comerţ. In relaţiile de comerţ exterior sau în alte relaţii economice internaţionale. 1088 Cod civil: “ La obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare.existenţa unei convenţii a părţilor. . Bucureşti. pentru detalii: T. . Actualizarea pretenţiilor şi evaluarea daunelor în materie comercială.dobânzile să fie datorate pe cel pe un an. În materie comercială nu poate fi aplicat art. asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite.dobânzile să fie scadente. Partea I. iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. 2 Legea nr. dobânda curge de drept”. care se particularizează prin aceea că ele sunt anticipat evaluate de către legiuitor. 8 OG 9/2000): .

art. 6. 1932.D. teoria generală a obligaţiilor comerciale. teoria generală a obligaţiilor comerciale. Universul Juridic. în materie comercială. după cursul ce va avea schimbul la vedere în ziua scadenţei şi la locul plăţii. Din prevederile art. cu martori. sau. plata va putea fi făcută în moneda ţării. pentru a asigura securitatea în justiţie a cauzelor comerciale4. Necesitatea apărării creditorului şi a circulaţiei bunurilor cere ca obligaţia să se execute întocmai şi la termenul stipulat 1. Bucureşti. Nu este permis retractul litigios 1 2 I. Gerota. Deleanu. după cursul pieţei celei mai apropiate. cursul schimbului. o are faţă de alţii. 44 Cod civil rezultă condiţiile în care operează interdicţia legală a acordării termenului de graţie: obligaţia debitorului trebuie să rezulte dintr-un contract sinalagmatic. mărfurilor. prin orice alte mijloace de proba admise de legea civilă” Libertatea contractuală este principiul fundamental al obligaţiilor comerciale. sau după orice fel de probă. Termenul de graţie. Bucureşti. p. iar când în acea localitate n-ar fi un curs de schimb. 57 I. Bucureşti. 418 114 . Instrumentul probatoriu al unui drept comercial trebuie: să facă deplină credinţă. dispune: “Când moneda arătată într-un contract nu are curs legal sau comercial în ţară şi când cursul ei n-a fost determinat de însăşi părţile.L. de câte ori autoritatea judecătorească ar crede că trebuie să admită proba testimonială şi aceasta chiar în cazurile prevăzute de art. De asemenea. preţul poate fi stabilit şi în monedă străină. 5. are drept corolar libertatea probei în litigiile comerciale. implicit. proba să fie uşor de administrat. (art. 424. 32-39 3 St. 7.condiţii a activităţii comerciale. aplicarea procedurii insolvenţei2. D. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. obligaţia debitorului trebuie să aibă caracter comercial3. Cărpenaru. la rândul său. navlului. pot fi utilizate ca mijloace de plată şi efecte de comerţ. p. 2007. nr. Reguli speciale instituite de lege privind preţul în obligaţiile comerciale Când urmează a se hotărî adevăratul preţ sau preţul curent al productelor. 41 Cod comercial. să fie uşor de confecţionat pentru a nu stânjeni celeritatea în circulaţia bunurilor comerciale. acordarea termenului de graţie ar duce la dezorganizarea activităţii comerciale. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. afară numai dacă contractul poartă clauza "efectiv" sau o altă asemenea”. după acelea ale locului celui mai apropiat. în lipsă. el se ia după listele bursei sau după mercurialele locului unde contractul a fost încheiat. 4/2001. putând duce la executări silite. p. transporturilor. al primelor de asigurare. Neefectuarea unei plăţi la termen poate avea repecusiuni asupra obligaţiei pe care creditorul. p. 1932. 2007. facilitează circulaţia mărfurilor5. 46 Cod comercial “Obligaţiunile comerciale şi liberaţiunile se probează: cu acte registrele părţilor. Editura Lumina Lex. În contractele comerciale. Georgescu. Gerota. 40 Cod comercial) Regulile speciale privind determinarea preţului asigură criterii pentru soluţionarea litigiilor şi. Pentru detalii: D.D. p. Cărpenaru. în contract să fie stipulat termenul de executare. Drept comercial român. 157-158 5 St. înRevista de drept comercial. Universul Juridic. D. 121 4 D. Bucureşti. In materie comercială operează principiul libertăţii probaţiunii Specificul probelor în dreptul comercial este definit Potrivit art. Imprimeria Naţională. pentru a consolida creditul comercial. al efectelor publice şi al titlurilor industriei. Bucureşti. Drept comercial român. Drept comercial român. 1191 din codul civil. In raporturile comerciale. 1994. p. Imprimeria Naţională.

în Revista de drept comercial. Gh. 1932 8. În lipsa de o clauză expresă. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 2001 9.. 1403 şi 1404 din codul civil nu poate avea loc în caz de cesiune a unui drept derivând dintr-un fapt comercial” 8. Bucureşti. Regimul juridic al dobânzilor.. Cărpenaru. nr. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Tratat de procedură civilă. M. Acţiunea comercială. Buta.. 4/2001 6. 10/2000 5. care după cunoştinţa părţilor se găsea într-altă parte în momentul formării contractului. Editura C. I... Laura. I. Prescure. nr. sau în locul care ar rezulta din natura operatiunei. Bucureşti. 12/1997 10. Actualizarea pretenţiilor şi evaluarea daunelor în materie comercială. Editura Lumina Lex. 2007 3. Georgescu. St. Laura Cetean-Voiculescu. D..D. Bibliografie: 1. Băcanu. Potrivit art. Drept comercial român. Dacă însă urmează a se preda un lucru determinat. în Revista de drept comercial. Universul Juridic.. Bucureşti. ori din intenţiunea părţilor contractante. Editura Lumina Lex. 2007 4. Bucureşti. Bucureşti. Ediţia a II-a. Legea comercială a instituit reguli speciale pentru determinarea locului executării obligaţiilor comerciale Articolul 59 Cod comercial. sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa. atunci predarea se va face în acel loc”. Bucureşti. 45 Cod comercial “Contractul litigios prevăzut de art. Editura All Beck. prevede: “Orice obligaţiune comercială trebuie să fie executată în locul arătat prin contract. Leş. Nicolae. Schiau. contractul trebuie să fie executat în locul unde cel ce s-a obligat îşi avea stabilimentul său comercial.H. I. I. Ioan. Gerota... Termenul de graţie. 1994 7. Deleanu. Deleanu.. D. Imprimeria Naţională. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 2000 2. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. nr. 12/1999 115 .Retractul litigios este o măsură de protecţie a debitorului împotriva actelor de speculaţie ale cumpărătorilor de drepturi litigioase. I. nr. Drept comercial român.L. 1402... în Revista de drept comercial. T. la formarea contractului. Beck. în Revista de drept comercial.

D. pentru explicaţii şi lămuriri. certe şi exigibile. Petre. p. Nicolae. putem vorbi despre: 1. Acţiuni privitoare la fondul de comerţ ??????????????? 2. Acţiuni în unele proceduri speciale a. 5/20011 s-a urmărit imprimarea unei dinamici pozitive circuitului economic al banilor. In cadrul procedurii necontencioase. în Dreptul nr. 295/2002. 5/2001 modificată prin Legea nr. B.R. p.este o procedură facultativă ( nu exclude utilizarea acţiunilor de drept comun pentru valorificarea creanţelor şi obţinerea titlului executoriu). Prin OG nr.CAPITOLUL III TIPURI DE ACŢIUNI COMERCIALE Acţiunea comercială În funcţie de domeniul sau instituţia de drept comercial din care fac parte. 4. Papadopol. p. nr. 1 2 OG nr. Deleanu. B. 170-171. mult mai rapid decât înainte. Onica-Jarka. 195/2004 C. p.este o procedură necontencioasă. dimensiune esenţială a oricărei economii funcţionale. există autorii care susţin caracterul contencios2 al procedurii somaţiei de plată. precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată. S. Caracterele procedurii somaţiei de plată: . . iar unii autorii susţin că faza soluţionării cererii de către tribunalul. 10 3 I. 3/2003. Aspecte noi în legătură cu procedura somaţiei de plată din perspectiva modificărilor survenite cu privire la această cale de satisfacere a creanţelor. în Dreptul. 1/2002. 5/2001 şi a modificărilor aduse prin Legea nr. In doctrină. 5/2002. iar faza soluţionării cererii în anulare a ordonanţei de somare are caracter contencios3. are caracter necontencios. majoritatea autorilor susţin opinia caracterului necontencios. Somaţia de plată Creditorii au la dispoziţie o procedură judiciară mult simplificată. 9/2002. 90-107 116 . judecătorul citează părţile. prin intermediul căreia aceştia îşi pot recupera creanţele băneşti lichide. Procedura somaţiei de plată în P. respectiv tribunalul comercial. în Dreptul nr. Acţiuni pentru aplicarea unor măsuri asigurătorii ????????????????????? b. nr. Procedura specială a somaţiei de plată. Procedura somaţiei de plată în lumina OG nr. Leaua.

regulament sau altui înscris. fie recunoscute de dânsul.. chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală) şi exigibilă (creanţă cu scadenţa împlinită. lucrări sau orice alte prestaţii.înscrisul să ateste drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii. precum şi dobânzile.să nu existe hotărâre judecătorească de respingere a acţiunii creditorului privind valorificarea creanţei băneşti. deci a cărei executare poate fi cerută imediat de către creditor). Timişoara. .Dacă creditorul primeşte plata datoriei ori se declară că este mulţumit cu întelegerea asupra plătii. 1 Dec nr.. Obiectul cererii îl formează suma ce reprezintă obligaţia principală a debitorului.03. adm.creanţele să reprezinte obligaţii de plată a unei sume de bani. . majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective”.să nu existe hotărâre judecătorească de obligare a debitorului la plata creanţei2. . precum şi dobânzile. . Competenţa materială să judece o astfel de cerere o are instanţa căreia i-ar reveni cauza respectivă în fond. regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege. lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.H. însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii. 5/2001 “ Procedura somaţiei de plată se desfăşoară. judecătorul închide dosarul şi pronunţă o încheiere irevocabilă. C.1 .temeiul de drept al obligaţiei de pltă să fie de natură contractuală . 233/7. s. Pe parcursul desfăşurării procedurii: . p. asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut.în contractul care constată obligaţia de plată a sumei de bani să nu existe clauze compromisorii. în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe. Editura C. lichidă (câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice. 178-179 2 Laura Cetean-Voiculescu. fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă. . p. 9/2002.sumele de bani datorate trebuie să rezulte dintr-un înscris. fie contract încheiat între părţi. 1 din OG nr. dacă s-ar judeca conform procedurii de drept comun.A. Cererea de emitere a unei ordonanţe care să conţină o somaţie de plată se adresează preşedintelui instanţei de la domiciliul debitorului persoană fizică sau sediul debitorului persoană juridică. care constituie titlu executoriu. Suma ce reprezintă obligaţia prevazută de lege. . întrucât puterea de lucru judecat se impune şi în cadrul procedurii somaţiei de plată. 2007. la cererea creditorului. chiar neautentice. .este o procedură specială. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi admisă procedura somaţiei de plată: Potrivit art. fie emanând de la debitor.creditorul – persoană fizică sau persoană juridică – să dispună de o creanţă certă (existenţa rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte. publicată în Revista de drept comercial nr. majorările sau penalităţile datorate potrivit legii care se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabile la data plăţii efective. Bucureşti.cont. 114 117 .dreptul la acţiune să nu fie prescris.com.2002. derogatorie de la dreptul comun în materia executării silite. lucrări sau orice alte prestaţii. ori determinate potrivit unui statut. Beck. emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul).

5/2001. II. cel interesat poate face contestaţie la executare. emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor. două modalităţi prin care ordonanţa iniţială să rămână irevocabilă: fie debitorul nu a apelat la acţiunea în anulare în termenul legal de 10 zile. In acest caz. pentru arbitrajul ocaziţional. c. Despre arbitraj.Dacă se constată existenţa unei datorii. Potrivit art.instanţa căreia i-ar reveni cauza respectivă în fond. fie a acţionat în acest sens. referitor la organizarea arbitrajului părţile pot alege între arbitrajul ocaziţional ( când părţile dispun de libertatea deplină de a-l organiza şi de a-i stabili procedura potrivit înţelegerii dintre ele. derogatorie de la căile de atac de drept comun atât prin termenul în care poate fi introdusă -10 zile de la data înmânării sau comunicării ordonanţei. arbitrajul instituţional beneficiază de structuri permanente. potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civila. în copie. Dacă acţiunea în anulare este respinsă. 341 Cod proc. în sensul dispoziţiilor de faţă. arbitrii învestiţi constituie. judecatorul respinge cererea creditorului şi emite o ordonanţă irevocabilă. Astfel investită. precum şi în cazul în care prin ordonanţă cererea sa a fost admisă în parte. Regula generală este prevăzută în art. La cererea creditorului. Cartea a IV-a. litigiile referitoare la lucrurile care nu sunt în comerţ. potrivit dispozitiilor Codului de procedura civilă. ordonanţa iniţială devine irevocabilă prin hotărâre judecătorească. Bucureşti. ordonanţa constituie titlu executoriu. dar acţiunea i-a fost respinsă. conflictele colective de muncă.Dacă se consideră că nu îndeplineşte condiţiile cerute de această procedură. cât şi prin instanţa competentă să o judece . uneia sau mai multor persoane.civ: “Arbitrajul poate fi încredinţat. specificul constă în faptul că îşi încetează activitatea odată cu pronunţarea sentinţei sau cu expirarea termenului arbitrajului) şi arbitrajul instituţional (când părţile încredinţează organizarea arbitrajului unei instituţii specializate. judecătorul anulează ordonanţa iniţială şi pronunţă o hotărâre irevocabilă. sau litigiile privind lichidarea judiciară). în afara de cele referitoare la drepturile asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţii (litigiile privind statutul persoanelor. 2005. In România. învestite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie să judece litigiul şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele. care au rolul 1 M. creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. vol. Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu. Arbitrul unic sau. 313 118 . p. Acţiuni derivate din procedura arbitrajului comercial Arbitrajul comercial reglementat în Codul de procedură civilă. Dacă acţiunea în anulare este admisă. judecătorul admite în tot sau în parte cererea creditorului. o astfel de ordonanţă irevocabilă va fi investită cu formulă executorie. 340 Cod proc.. litigiul soluţionându-se după regulile stabilite de această instituţie. dar numai în cazul în care nu a formulat cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului. Editura Universul juridic. după caz. Tăbârcă. Totodată titlul. tribunalul arbitral”. potrivit convenţiei părţilor1.. precum şi termenul de plată (între 10 şi 30 de zile. prin convenţia arbitrală. dacă părtile nu se înţeleg altfel). Potrivit art. pe calea arbitrajului. se comunica şi debitorului. 340 şi art. care se eliberează creditorului. În această situaţie debitorul nemultumit poate introduce o acţiune în anulare a ordonanţei (acţiune specifică procedurii somaţiei de plată. Persoanele care dispunde capacitate de exerciţiu pot conveni să soluţioneze litigiile patrimoniale dintre ele. Există.civ. 10 din OG nr. Arbitrajul va avea aceeaşi natură şi când este organizat de către un terţ. este o formă de justiţie privată. Drept procesual civil. .

să asigure constituirea tribunalului arbitral, respectiv Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie. Avantajele arbitrajului - judecarea mai rapidă, mai puţin formală, mai suplă – fac din acesta o modalitate privilegiată de soluţionare a litigiilor. Avantajul major al arbitrajului îl constituie confidenţialitatea1, reglementată în art. 353 lit. c, Cod procedură civilă, care se impune ca o regulă fundamentală opusă publicităţii proprii procesului judiciar care se poate constitui uneori ca o gravă sancţiune comercială cu caracter destabilizator pentru părţi. Convenţia arbitrală reprezintă un contract bilateral, consensual şi comutativ; este un act de dispoziţie (pentru că părţile renunţă la garanţiile specifice justiţiei de stat, iar pe de altă parte se obligă să execute o sentinţă arbitrală, ce poate impune plata unei sume de bani sau transferul proprietăţii asupra unui bun). Potrivit art. 343 Cod proc.civ. , convenţia arbitrală se încheie, în scris, sub sancţiunea nulităţii. Ea se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis. Forma depinde de momentul în care intervine acordul de voinţă (înainte de naşterea litigiului sau după). - clauza compromisorie. Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă. - Prin compromis părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. Dacă în contractul principal părţile au inserat clauze compromisorii sau au realizat o înţelegere de sine stătătoare, în forma compromisului, litigiul comercial în cauză va fi soluţionat pe calea arbitrajului, competenţa instanţelor judecătoreşti fiind exclusă. Cu toate acestea instanţa va reţine spre soluţionare procesul: dacă pârâtul şi-a formulat apărările în fond, fără nici o rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală; dacă convenţia arbitrală este lovită de nulitate sau inoperantă; dacă tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vădit imputabile pârâtului în arbitraj. În celelalte cazuri, instanţa judecătorească, la cererea uneia dintre părţi, se va declara necompetentă, dacă va constata că există convenţie arbitrală. În caz de conflict de competenţă, hotărăşte instanţa judecătorească ierarhic superioară instanţei înaintea căreia s-a ivit conflictul. (art. 3434 Cod proc.civ.) Efectele convenţiei arbitrale se produc numai între cei care au încheiat-o sau au semnat-o – în urma clauzei compromisorii – ea nu poate fi opusă terţilor chiar dacă aceştia sunt în contractul principal. Pentru atragerea terţilor în cadrul procedurii arbitrale, sub forma intervenţiei voluntare sau forţate, trebuie ca terţul să fie şi el parte în convenţia arbitrală, sau ulterior declanşării litigiului arbitral părţile iniţiale şi terţul să încheie un compromis în acest sens. Efectele de natură procedurală se referă la excluderea competenţelor instanţelor judecătoreşti pentru litigiul în cauză şi instituirea competenţei arbitrilor de a soluţiona litigiul. Instanţele judecătoreşti au competenţa de a rezolva trei categorii de cereri: cele privind soluţionarea incidentelor privind organizarea şi desfăşurarea arbitrajului; cererile de anulare a unei hotărâri arbitrale; cererile de investire cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale. Potrivit art. 342 Cod proc.civ: “ Pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea

1

O. Calmuschi, R. Munteanu, Fundamentul competiţiei arbitrajului comercial în soluţionarea litigiilor, în Registrul de Drept Privat nr. 2/2002, p. 17

119

arbitrajului, partea interesată poate sesiza instanţa de judecată, care în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond, în primă instanţă”. Sentinţa arbitrală se comunică părţilor în termen de o lună de la data pronunţării, are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive. Desfiinţarea sentinţei arbitrale se poate obţine numai prin acţiune în anulare (numai pentru motivele prevăzute în art. 364 Cod proc.civ.), care poate fi introdusă în termen de o lună de la data comunicării şi este de competenţa instanţei judecătoreşti imediat superioare celei ce ar fi competentă dacă nu s-ar fi încheiat convenţia arbitrală. Hotărârea instanţei judecătoreşti cu privire la acţiunea în anulare poate fi atacată numai cu recurs. Acţiunea în anulare are o natură juridică controversată, fiind calificată drept recurs, cale de atac extraordinară, acţiune principală de control judecătoresc, cale de atac specială1, până la a o considera o formă de control judecătoresc ce se realizează pe cale de acţiune, opinie împărtăşită şi de noi. d. Acţiuni privitoare la procedura insolvenţei Procedura insolvenţei este o procedură specială căreia îi vor fi aplicabile prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Art. 1 din Legea nr. 85/2006 precizează sfera persoanelor fizice şi a persoanelor juridice care pot intra sub incidenţa acestei legi, iar procedura insolvenţei a fost defalcată în două categorii2: - procedura generală: se aplică societăţilor comerciale, societăţilor cooperative, organizaţiilor cooperatiste, societăţilor agricole, grupurilor de interes economic, oricăror alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice; - procedura simplificată: se aplică comercianţilor, persoane fizice, acţionând individual; asociaţiilor familiale; comercianţilor enumeraţi la alin. 1 în anumite condiţii; debitorilor care fac parte din categoriile prevăzute la alin. 1 în anumite condiţii; societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive şi debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară. Este considerată procedură specială deoarece: - organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul (art. 5 din Legea nr. 85/2006); - procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sunt de competenţa tribunalului, respectiv a tribunalului comercial specializat, în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului şi sunt exercitate de judecătorul-sindic; - hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi pot fi atacate separat cu recurs (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 85/2006); - judecătorului-sindic care a pronunţat o hotărâre într-o etapă a procedurii insolvenţei, nu-i sunt aplicabile prevederile art. 23 şi art. 24 Cod de procedură civilă privind incompatibilitatea şi abţinerea.
1

V.M Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997, p. 612; Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări legale recente asupra arbitrajului, în Revista de drept comercial, nr. 12/2002; Despre natura juridică a acţiunii în anulare a hotărârii arbitrale în Dreptul nr. 1/2002, p. 76-83; Ioan Leş, Comentariile Codului de procedură civilă, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 256-258; E. Oripencu, M. Cozmanciuc, Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale, în Dreptul nr. 9/1995, p. 15 2 Laura Cetean-Voiculescu, Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 126-127

120

În cadrul procedurii insolvenţei pot fi exercitate următoarele acţiuni şi cereri: - cererile introductive pentru începerea procedurii, sunt formulate de către creditor, debitor sau de către orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege – art. 26 alin. 1 Legea nr. 85/2006; - contestaţiile debitorilor împotriva cererilor introductive ale creditorilor pentru începerea procedurii (art. 11 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006) - opoziţiile creditorilor la deschiderea procedurii; - cererile de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; - cererile de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă; - acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; - contestaţiile debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; - cererile administratorului judiciar, prevăzută în art. 105 Legea nr. 85/2006: “ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi următoarele. Înregistrarea cererii nu suspendă continuarea activităţii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei, prin încheiere”. e. Ordonanţa preşedinţială Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială reglementată de lege în scopul luării unor măsuri vremelnice în cazuri urgente. În materie comercială, ordonanţa preşedinţială poate constitui un mijloc procedural deosebit de util pentru prevenirea unei pagube iminente sau pentru luarea oricăror măsuri ce reclamă o intervenţie promptă a justiţiei1. Folosirea ordonanţei preşedinţiale în litigiile comerciale este supusă condiţiilor privind urgenţa şi neprejudecarea fondului cauzei, vremelnicia măsurii luate. Ordonanţa preşedinţială nu poate fi folosită: - pentru evacuarea dintr-un spaţiu comercial când părţile îşi dispută chiar dreptul de proprietate asupra acestuia2; - pentru încetarea calităţii de administrator prin modalitatea de revocare; - pentru excluderea unui asociat din societate; - asupra valabilităţii unui contract de credit sau a unui contract de garanţie, prin radierea lui din cartea funciară3; - pentru înregistrarea în registrul de acţiuni a emitentului uneri cesiuni 4. Legea nr. 31/1990 prevede în art. 133 alin. 1: “O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate”, prin lege specială se face trimitere expresă la posibilitatea folosirii ordonanţei preşedinţiale. 3. Acţiuni privitoare la societăţile comerciale
1 2

Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 719 C.S.J., s. com., dec. nr. 147/1996, în Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 1996, p. 319 3 Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 719 4 C.S.J., s.com., dec. Nr. 815/1995, în Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 1995, p. 376

121

Ei răspund în mod 1 Laura Cetean-Voiculescu. lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. . obiectul său de activitate. 76-84 122 . motivat. fondatorii. 48 dispune: “În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare. 31/1990.H. i-a pus în întârziere. primii membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea. cererea de înmatriculare.recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului delegat referitoare la înmatriculare sau la oricare înregistrări în registrul comerţului. la data constituirii societăţii. . 31/1990.acţiunea în regularizare a neregularităţilor existente înainte de constituirea societăţii comerciale Potrivit art. dacă este cazul. fie că nu atrag această sancţiune. În doctrină2. 130-133 2 C. societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor. prevăzut de lege. în afară de cazul în care asociaţii înlătură asemenea neregularităţi. s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim. toţi fondatorii au fost. să le regularizeze. lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii. Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societăţii. din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie. . Beck. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate. orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societăţii. fie că atrag nulitatea societăţii. prin notificare sau scrisoare recomandată. Acţiunea în regularizarea societăţii comerciale.cererea de înmatriculare a societăţii în registrul comerţului În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii societăţii nu au cerut înmatricularea ei în termen legal. nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când: lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică. . Editura C. 56 Legea nr. sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii.cererea de înmatriculare a societăţilor comerciale în registrul comerţului Articolul 36 din LSC prevede: În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. se susţine că neregularităţile. Bucureşti. în Dreptul nr. 5/2005.a. incapabili.acţiunea în regularizare a neregularităţilor constatate după înmatriculare Legea nr. subscris şi vărsat. va respinge. judecătorul delegat. nu s-a respectat numărul minim de asociaţi. Acţiuni referitoare la constituirea societăţilor comerciale1 (acţiunile se referă la cererile de regularizare a societăţilor comerciale în cazul încălcării condiţiilor de fond sau de formă pentru constituirea societăţilor). art. prin încheiere. Leaua. obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice. . . primii administratori sau. p. în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularităţi. vor putea fi invocate în cadrul unei acţiuni în regularizare.acţiunea în declararea nulităţii societăţii înmatriculate în registrul comerţului Potrivit art. oricare asociat poate cere oficiului registrului comerţului efectuarea înmatriculării. p. 46 LSC: Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii. 47 LSC). aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris. după ce. potrivit legii. 2007. actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii. iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire (art. Dacă societatea nu se conformează.

b. 31/1990. sau prin agenţi ai oficiului registrului comerţului. . 2/2003.acţiunea în excludere a asociatului. Acţiuni privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale Dizolvarea societăţiilor se dispune direct de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de art. cu scrisoare recomandată. 2007. sunt prevăzute în art. Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai în condiţiile prevăzute de art.opoziţiile. . 36 alin.acţiunea în declararea nulităţii prospectului de emisiune (art. tribunalul de la sediul societăţii.acţiunea în constatarea dizolvării societăţii. art.H. 222 LSC.acţiunea în dizolvarea societăţii pentru cazul imposibilităţii realizării obiectului de activitate sau realizarea obeictului de activitate stabilit. soluţionarea aparţine instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. 119 alin. activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şi adunarea generală nu hotărăşte reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă. f. poate fi introdusă şi acţiunea în stabilirea drepturilor asociatului exclus. 228 şi art. 31/1990. Acţiunile ce pot fi exercitate cu privire la dizolvare1 sunt: . p. b. c. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Citarea părţilor în faţa judecătorului delegat şi comunicarea actelor sale se fac. 227 lit. 1 C. Dizolvarea societăţilor comerciale – unele probleme procedurale.cererea de efectuare a consultării asociaţilor privind prelungirea duratei societăţii.solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei obligaţii. la cererea oricăruia dintre asociaţi. preşedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerţului unul sau mai mulţi judecători ai tribunalului. 138. Documentele care trebuie anexate cererii. în cazul în care durata societăţii a expirat.recursul îndreptat împotriva hotărârii pronunţate în urma opoziţiilor. La începutul fiecărui an judecătoresc. potrivit legii. precum şi administrarea altor dovezi. Judecătorul delegat va putea dispune. .(art. 37 LSC) Cererile şi căile de atac sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. g. prin încheiere motivată. pentru motive temeinice. Laura Cetean-Voiculescu. Bucureşti. p. Acţiuni privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale Acţiunile ce pot fi exercitate sunt: . . conform art. prin încheiere.acţiunea în încuviinţarea retragerii din societate. 56 Legea nr. . în condiţiile art. fără ca asociaţii să decidă prelungirea duratei acesteia.acţiunea în dizolvarea societăţii la cererea oricărui asociat.cererea de înregistrare în registrul comerţului a actului modificator. poate dispune. în Dreptul nr. 31/1990. efectuarea consultării. 228 lit. 1. c. de către oficiul registrului comerţului. 31/1990. Controlul legalităţii actelor sau faptelor care. Editura C. . Leaua. . Beck. ataşându-se recipisa la dosar. . 229 din Legea nr. se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat. ori în condiţiile Codului de procedură civilă. coroborat cu art 153 24 alin.acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care directoratul constată că. în cazurile prevăzute de art. 212 LSC). 1 din Legea nr. în urma unor pierderi. 3 din Legea nr.143 123 . Dacă asociaţii nu sunt consultaţi în legătură cu eventuala prelungire a duratei societăţii. e.acţiunea în declararea nulităţii societăţii comerciale. prin poştă. . 83-102. pe lângă acţiunea în excludere. în contul părţilor. efectuarea unei expertize. . 2 LSC.

acţiunea în anularea hotărârii asociaţilor de revenire asupra hotărârii de dizolvare a societăţii comerciale. 2007. 1 Legea nr. f. Acţiunile şi cererile din această categorie sunt: . Deşi atribuţiile judecătorului delegat au dublu caracter: litigios şi administrativ. datorită acestor cauze. precum şi cererea de radiere a acelei menţiuni.cererea de radiere ( a societăţii comerciale în urma dizolvării şi a unor înregistrări) din registrul comerţului.cererea de înscrierea menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. 10 alin. Art. formulată de către persoana fizică sau persoana juridică prejudiciată prin înmatricularea sau menţiunea în registrul comerţului. acţiuni ale societăţii împotriva administratorilor 1 Laura Cetean-Voiculescu.acţiunea în dizolvarea societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată. 31/1990 prevede unele norme procedurale referitoare la această acţiune. incapacitatea. .H.acţiunea în nulitate a hotărârilor adunării generale pentru cazurile în care se invocă motive de nulitate absolută.opoziţia la hotărârea asociaţilor de revenire asupra hotărârii de dizolvare a societăţii comerciale. p. 132 din Legea nr. 148-149 124 . Editura C..acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care mumărul acţionarilor scade sub minumul legal.acţiunea în anularea hotărârii asociaţilor de dizolvare a societăţii comerciale. societăţilor în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni prin falimentul. d.cererea de înmatriculare în registrul comerţului. la mutarea sediului sau la forma societăţii1.acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care capitalul social se reduce sub minimul legal. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. încheierile acestuia au natura juridică de hotărâri judecătoreşti. excluderea. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. . când.cererea de anulare sau de modificare a titlului în baza căruia s-a făcut o menţiune în registrul comerţului. Bucureşti. în condiţiile art. Acţiuni privind hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor . . . . .recursurile declarate de persoanele nemulţumite împotriva rezoluţiilor sau încheierilor pronunţate de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului. . e. Acţiuni privind activitatea Oficiului Registrului Comerţului Caracteristica acţiunilor privind activitatea Oficiului Registrului Comerţului constă în faptul că sunt în competenţa judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului. . .cererea de retragere a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate. .opoziţia la hotărârea asociaţilor de dizolvare a societăţii comerciale. Acţiuni ale societăţii împotriva administratorilor şi ale acestora împotriva societăţii 1. . . Beck. retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi.acţiunea în faliment a societăţii comerciale. 31/1990.

pe cont propriu sau al altei persoane. 2. vol. 4. Asociatul care contravine acestor dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate societăţii.opoziţia. vol. Bucureşti. 5. are. dacă. II. amortizarea cambiei1). Gălăşescu Pyk. pe cont propriu sau pe contul altuia. . administratori.acţiunea în daune pentru cazul în care au fost revocaţi.. 1998. Cambia şi biletul la ordin.acţiunea în daune ce aparţine societăţii împotriva asociatului care. membri ai comitetului de direcţie sau directori ai unei societăţi pe acţiuni. din funcţia de administratori g. cenzori sau asociaţi cu răspundere limitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect. nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută (art.răspunderea contractuală este atrasă de neexecutarea sau neexecutarea la timp a obligaţiilor asumate prin contracte. V. D. într-o operaţiune determinată. . Bucureşti. . interese contrare acelora ale societăţii. fără votul său. Editura Curierul Judiciar. p. Alba Iulia. . . pe nedrept. 79 Legea nr. 112 125 . şi pe de altă parte. acţiuni ale administratorilor împotriva societăţii . 622-690. Editura Continental.acţiunea în restituirea beneficiilor şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate de asociatul care a întrebuinţat capitalul. sustras sau distrus ( acţiune numită în doctrină. fără consimţământul scris la celorlalţi asociaţi ai societăţii în nume colectiv. 1947. Creditorul cambial care doreşte să-şi realizeze creanţa are la dispoziţie: procedura unui proces cambial şi o procedură specială execuţională întemeiată pe ideea că titlul cambial este un titlu executor.acţiunea în revendicare cambială. Acţiunile societăţii împotriva asociaţilor şi ale asociaţilor împotriva societăţii . . 1 E.răspunderea delictuală este atrasă de săvârşirea unor fapte ilicite producătoare de pagube. bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane. 31/1990). p. ori exercită acelaşi comerţ sau altul concurent.acţiunea în revocare însoţită de răspunderea pentru daune a administratorilor care sunt concomitent şi fără autorizarea consiliului de administraţie.acţiunea în răspundere împotriva comanditarului care a încheiat operaţiuni în contul societăţii fără a avea o procură specială dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. Tiparul Românesc. Drept comercial. Acţiuni în răspundere contractuală sau delictuală . 455-476. membri în comitetul de direcţie. fără a avea în mod expres această facultate. Bunurile. Acţiuni în materia efectelor de comerţ Principalele categorii de cereri: . Tratat de drept cambial. .acţiunea în răspundere pentru cazul în care un administrator ia iniţiativa unei operaţiuni care depăşeşte limitele operaţiunilor obişnuite comerţului pe care-l exercită societatea. II. nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţiune.acţiunea pentru anularea titlului pierdut.cereri de investire cu formulă executorie. Luha. Cristoforeanu. 1936. fără a-i anunţa în prealabil pe ceilalţi administratori. p.acţiunea în pretenţii pentru beneficiile rezultate din operaţiunea (când administratorul şia substituit o altă persoană pentru a administra societatea. .

Fundamentul competiţiei arbitrajului comercial în soluţionarea litigiilor. Editura Curierul Judiciar. iar litigiile apărute sunt guvernate de prevederile Codului de procedură civilă cu privire la soluţionarea acestor litigii1. în Revista de drept comercial. 130-136 126 . 2. (art. dreptul comercianţilor care speculează asupra monedei şi creditului2. Acţiuni rezultate din fapte de concurenţă neloială Comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă. în Revista de drept comercial. Editura C. acesta va solicita judecătoriei încuviinţarea executării silite a debitorului în temeiul contractului de credit sau a contractului de garanţie imobiliară încheiat cu banca. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 12/2002 Ciobanu.6. în vederea promovării intereselor consumatorilor. 1997 Ciobanu. 1936 Deleanu. 21/1996. o măsură necesară a fost cea referitoare la protecţia.. potrivit uzanţelor cinstite. nr. Statutul dreptului bancar.. Beck. Editura C. în Revista de drept comercial. Statutul dreptului bancar. 5.. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 8. 11/1991) In vederea aderării României la Uniunea Europeană. 1 Bercea. Bucureşti. va interveni procedura executării silite prin intermediul unui executor bancar. 2 din Legea nr. 1). 2007. 5/2002 Laura Cetean-Voiculescu.H. 6/2003 Calmuschi.. 7.R. p. 7. 169 2 L.M. 2/2002 Cetean-Voiculescu. Laura. 7 din Legea nr. cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale. nr. de execuţie a lucrărilor. ca fiind un drept profesional. Editura Naţional. II. V. E. (art. L.. precum şi de efectuare a prestărilor de servicii. în Registrul de Drept Privat nr...H.. Bibliografie: 1. nr. Bercea. 3. R. art. I. Dacă debitorul nu-şi îndeplineşte de bunăvoie obligaţiile asumate prin încheierea contractului de credit cu o bancă. 6/2003. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări legale recente asupra arbitrajului. Banca este un comerciant şi încheie acte juridice şi operaţiuni comerciale. operaţiunile de bancă şi schimb. (Legea nr. Bucureşti. Constituie concurenţă neloială orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor. II.M. Procedura somaţiei de plată în P.M. 1/2002 Cristoforeanu. V. O. 11/1991). nr.11 consideră ca fapte de comerţ obiective. Munteanu. Tratat de drept cambial. menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal. 2007 Ciobanu. vol. Beck. art.. Acţiuni din domeniul bancar Codul comercial. 6. V. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Despre natura juridică a acţiunii în anulare a hotărârii arbitrale în Dreptul nr. Bucureşti. p. 3 pct. Dreptul bancar este definit în doctrină. în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului sau inculpatului. Bucureşti. 4. Acţiunile izvorând dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului sau inculpatului. vol.

.. publicată în Revista de drept comercial nr. 5/2001 şi a modificărilor aduse prin Legea nr. 1947 Leaua..A. Bunurile. Tratat de drept procesual civil.. dec. Editura All Beck.. 9/2002 Oripencu. 11.. D. E. Editura Universul juridic. Ioan. 2001 Leş.com.9. C. vol. Bucureşti. în Dreptul nr. s. Nr. 17. Dizolvarea societăţilor comerciale – unele probleme procedurale.. Drept procesual civil. D. 1/2002 Leaua. 9/2002 C. 21. Acţiunea în regularizarea societăţii comerciale. 233/7. Cambia şi biletul la ordin. dec. C. II.. în Dreptul nr. vol. 14. în Dreptul nr. 18. s. 13.. Alba Iulia. 3/2003 Tăbârcă. Bucureşti. II Dec nr. Cozmanciuc.J. 5/2005 Leaua.. S. M.2002. 16. Culegere de decizii pe anul 1995 127 .. C. nr. Onica-Jarka. în Dreptul nr. 2/2003 Luha. 15. Editura Continental.S.. adm. 2005. 19. 815/1995.. Culegere de decizii pe anul 1996 C. Comentariile Codului de procedură civilă.cont. 10. C.. 2001 Nicolae.. Petre. în Dreptul nr.. 22. 1998 Leş.S. Gălăşescu Pyk. II. Editura All Beck. V. în Dreptul. vol. 147/1996. 9/1995 Papadopol. Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Bucureşti. s. Tiparul Românesc. 295/2002. în Buletinul Jurisprudenţei. com..com. Drept comercial. Procedura somaţiei de plată în lumina OG nr. M. Ioan. 20. în Buletinul Jurisprudenţei.03. Bucureşti. B. Aspecte noi în legătură cu procedura somaţiei de plată din perspectiva modificărilor survenite cu privire la această cale de satisfacere a creanţelor.J. 12. Procedura specială a somaţiei de plată. nr. Timişoara. B...

în momentul înserării în contract a clauzei compromisorii sau în momentul încheierii compromisului2.Competenţa organelor Curţii de Conturi în materie comercială După adoptarea OUG nr. între persoane fizice şi persoane juridice care au calitatea de comercianţi. Editura All Beck. de asemenea. 2001. acestea sunt stabilite în primele articole ale Codului de procedură civilă. Formele de competenţă: a. 166 Laura Cetean-Voiculescu.CAPITOLUL IV COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE Competenţa desemnează capacitatea unei instanţe de judecată de a soluţiona anumite cereri sau litigii. 1 2 Ioan Leş. Competenţa generală desemnează instituţia procesuală prin intermeniul căreia se delimitează activitatea instanţelor judecătoreşti de atribuţiile altor autorităţi statale sau nestatale1. . în calitate de persoane juridice de drept public. Tratar de drept procesual civil. Datorită importanţei acordate determinării regulilor de competenţă. exercită controlul cu privire la respectarea de către autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării a metodelor şi procedurilor de privatizare prevăzute de lege.Competenţa organelor arbitrale în materie comercială Arbitrajul comercial reprezintă instituţia juridică reglementată pentru soluţionarea unor litigii comerciale născute sau care se vor naşte din acte. Cazurile şi condiţiile în care un organ judiciar are îndreptăţirea legală de a soluţiona o anumită cauză se determină prin intermediul regulilor de competenţă.H. Editura C. Curtea de Conturi nu mai are competenţa de a soluţiona litigiile comerciale. . precum şi asupra modului în care se asigură respectarea clauzelor contractuale stabilite pri contractele de privatizare. 2007. Beck. numai de a exercita funcţia de control financiar asupra statului şi unităţilor administrativ teritoriale. 117/2003. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. fapte sau operaţiuni comerciale. p. p. 176 128 . Bucureşti. Bucureşti.

noua instanţă are competenţa să soluţioneze litigiile comerciale.Competenţa Curţii Constituţionale în materie comercială Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei şi realizează o veritabilă juridicţie specială1. în afară de cele date în competenţa judecătoriei sau de cele date de legi speciale în competenţa altor instanţe. Consiliul Concurenţei îndeplineşte o funcţie corectivă privind restabilirea şi menţinerea unui mediu competitiv normal şi o funcţie prevenitvă de monitorizare a piueţelor în scopul protejării şi stimulării concurenţei pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal. . Bucureşti.se realizează transferul efectiv de dosare de la tribunalul de drept comun la tribunalul comercial specializat. inclusiv. Tratar de drept procesual civil. 2001. 1 Cod proc. prevede: Judecătoriile judecă: în primă instanţă. 26 din Legea 26/1996. cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale.1 lit. b. tribunale specializate. p. Competenţa materială (de atribuţiune) a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Competenţa materială sau de atribuţiune este forma competenţei prin care se delimitează. prevede: “Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.noua instanţă va avea plenitudinea de jurisdicţie în materie comercială pentru orice procese şi cereri din domeniul comercial. Editura All Beck. judecătoria este competentă în privinţa investirii cu formulă executorie a biletului la 1 Ioan Leş. . este unică. toate procesele şi cererile. .1 care prevede competenţa tribunalului. . 179 2 129 . tribunale. Tratar de drept procesual civil. cauzele cu minori şi de familie.000 lei. în vederea promovării intereselor consumatorilor. Competenţa judecătoriei în materie comercială nu este prevăzută de art.Competenţa Consiliului Concurenţei în materie comercială Consiliul Concurenţei este autoritatea administrativă autonomă în domeniul concurenţei. care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor legii. cauze de contencios administrativ şi fiscal. Efectele înfiinţări tribunalelor comerciale specializate constau în aceea că: . judecătorii”. înfiinţat prin Legea nr. Atribuţiile Consiliului Concurenţei sunt cele stabilite prin art. p. de asemenea. 2. 2001. . Excepţii de la această regulă sunt prevăzute în legi speciale (astfel Legea nr.. însă reiese din art.civ. curţi de apel. Editura All Beck. 304/2004. 1 Cod proc. Judecătoria este competentă să judece litigiile comerciale patrimoniale al căror obiect are o valoare de până la 100.Competenţa materială (de atribuţiune) a judecătoriei în materie comercială Art.civ. Bucureşti. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Legea nr. cu personalitate juridică. Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 58/1934 prevede că este competentă pentru a investi cambia cu formulă executorie judecătoria – art. 167 Ioan Leş. art. dar nu şi litigiile care au obiect neevaluabil în bani. 21/1996. imparţială şi egală pentru toţi. sfera de activitate a diferitelor categorii de instanţe care fac parte din sistemul nostru judiciar2. legea prvede înfiinţarea tribunalelor specializate pentru cauzele comerciale.La procedura arbitrajului comercial se recurge frecvent în litigiile comerciale şi în special în litigiile de comerţ internaţional. în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. 2 pct. pe linie verticală. 1 alin. 1. 61 alin. Criteriul de delimitare a competenţei instanţelor judecătoreşti faţă de competenţa organelor arbitrale îl constituie existenţa convenţiei arbitrale. 2. instanţe militare.

competenţă teritorială convenţională2. art. competenţă teritorială alternativă. recursurile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de către curţile de apel în primă instanţă. Beck. care. Sub incidenţa procedurii de soluţionare a litigiilor comerciale intră litigiile comerciale propriu-zise – toate contestaţiile relative la fapte de comerţ. care nu pot fi atacate cu apel.civ. 2. 2007.” . competenţă teritorială excepţională.a Cod proc. care prevede: “Litigiile privind desfăşurarea activităţii în scopul privatizării prin înstrăinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societăţilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat. recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale. precum şi în privinţa contestaţiei la executare în cazul urmăririi silite a unui comerciant). ca instanţe de recurs. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Tribunalul este instanţa cu plenitudine de competenţă în materie comercială. nu sunt supuse apelului.H. 2. p. precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege. p. Competenţa teritorială generală în materie comercială Pentru soluţionarea litigiilor comerciale. cele privitoare la calitatea de comerciant sau la existenţa unei societăţi comerciale -.). Editura C. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Prin normele de competenţă teritorială se realizează delimitarea de atribuţii pe linie orizontală între diferitele instanţe judecătoreşti de acelaşi grad. în cazurile prevăzute de lege. ..ordin. din Cod proc.civ.” In materie comercială.Competenţa materială (de atribuţiune) a tribunalului în materie comercială Tribunalul judecă: în primă instanţă procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100. Se distring următoarele forme: competenţă teritorială generală. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. a cecului. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă. a. 1 lit.civ. “Curţile de apel judecă: ….000 lei. competenţa teritorială generală aparţine instanţei din circumscripţia teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul.: “Cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului” . 3 pct. 4 prevede: “ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă: recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri.civ.civ1. potrivit legii. Principiul este enunţat în art. 2 pct. 3 şi 4. Editura All Beck. Bucureşti. recursurile în interesul legii. potrivit dispoziţiilor prezentului cod şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii”. . în orice alte materii date prin lege în competenţa sa. 212-213 2 Ioan Leş.(dacă pârâtul are domiciliul în 1 Laura Cetean-Voiculescu. 72010 Cod proc.Competenţa materială (de atribuţiune) a Curţii de apel în materie comercială Potrivit art. instanţa supremă este competentă să soluţioneze recursurile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către curţile de apel sau în situaţiile de excepţie. 2001. precum şi cele asimilate lor prin dispoziţiile art.Competenţa materială (de atribuţiune) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie comercială Cod proc. 5 Cod proc. precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani (art. 196 130 . ca instanţe de apel. Bucureşti. Tratar de drept procesual civil. între persoane. precum şi litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestei activităţi se soluţionează de către instanţele care au competenţa de judecată a proceselor şi cererilor în materie comercială.

civ. b. “Când pârâtul. cererea se face la instanţa reşedinţei sale din ţară. atunci când e vorba de asigurări asupra vieţii sau a unor bunuri care nu fac obiectul 131 .în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie. In domeniul comercial este importantă norma de competenţă teritorială alternativă prevăzută de art.civ. 6 Cod proc. . .în cererile privitoare la obligaţii comerciale. în afară de domiciliul său. instanţa locului unde se află imobilul. a obligaţiunii. instanţa locului de plecare sau de sosire. în condiţiile în care intreprinderea de asigurare este faptă de comerţ bilaterală. cec sau bilet la ordin. la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. Dacă persoana juridică are una sau mai multe reprezentanţe.litigiul să fie comercial. 2 şi 8) . . 63 Legea nr. trebuie îndeplinite două condiţii: . instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea. Cazuri de competenţă teritorială alternativă care se referă expres la domeniul commercial (pct. cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletniciri.ţară). Prevederile art. . comerciale sau industriale. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliu cunoscut. instanţa locului de plată. în acţiunile în justificare sau în prestaţiune tabulară. caz în care raportului juridic de asigurare i se va aplica tot legea comercială.în cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit. instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii. Norme de competenţă teritorială sunt cuprinse în art. Prevederile art. în materie de asigurare. fie chiar în parte. se soluţionează de instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal”. de competenţa instanţelor judecătoreşti. anularea.în cererile izvorâte dintr-un contract de transport. conţine o normă de competenţă teritorială generală în privinţa persoanelor juridice: “Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanţa sediului ei principal”. 7 permite introducerea cererii de chemare în judecată şi la instanţa locului unde persoana juridică are reprezentanţă. 11 Cod proc. Pentru ca reclamantul să poată alege instanţa competentă teritorial între cea corespunzătoare domiciliului pârătului şi cea a aşezării comerciale. Competenţa teritorială alternativă în materie comercială Competenţa teritorială alternativă este forma competenţei teritoriale care consacră dreptul reclamantului de a alege între două sau mai multe instanţe deopotrivă competente. pentru obligaţiile patrimoniale şi care sunt născute sau care urmează să se execute în acel loc”. atunci când bunul asigurat este obiect al comerţului sau cel puţin unilaterală. proc. iar dacă nu are nici reşedinţă cunoscută.în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil.obligaţiile să fie născute sau urmează să se execute în acel loc. dar numai pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârşite de acesta.civ. rezoluţiunea sau rezilierea unui contract. 1. enumeră cazurile de competenţă teritorială alternativă.. 7 Cod proc. “Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente” Articolul 10 Cod. alin.în cererile privitoare la executarea. 4 şi 5): . . Cazuri de competenţă teritorială alternativă comune cu domeniul civil (pct. 2 al art. Regula este enunţată în mod expres în art. 3. civ.. are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe aşezări agricole. instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit acel fapt. 31/1990.civ. 12 Cod proc. care dispune: “Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege.

Deleanu. sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. Editura Servo-Sat.civ.comerţului1 – art. 250 2 Ioan Leş. au competenţă teritorială. 2007 2. Beck. 17-18 şi art. potrivit legii. ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecate de alte instanţe decât acelea care. 2001 4. 16 Cod proc. S. vol. Editura All Beck. Doctrina şi practica judiciară admit că imobilele de care comerciantul se foloseşte în activitatea sa fac parte din fondul de comerţ.H. Competenţa teritorială convenţională în materie comercială Părţile au posibilitatea de a stabili. Competenţa teritorială exclusivă în materie comercială Competenţa teritorială exclusivă este forma competenţei teritoriale prin care se stabileşte capacitatea unei instanţe judecătoreşti de a soluţiona în exclusivitate o anumită cauză. Cererile în materie de societate (atât societăţi comerciale. “ Părţile pot conveni.civ. Tratat de procedură civilă. 13 alin.:”Cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanţa în circumscripţia căreia se află imobilele”. avem: competenţă absolută (se întemeiază pe norme imperative de la care părţile nu se pot abate în nici un mor) şi competenţă relativă (se întemeiază pe reguli care nu presciu norme obligatorii pentru părţi şi pentru instanţă)2. Bucureşti. cât şi cele civile)4. vol. cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află: domiciliul asiguratului. Editura All Beck. Bibliografie: 1. S. până la sfârşitul lichidării în fapt. 204-205.. Bucureşti. dacă acesta este proprietarul lor3. Laura.civ. Tratar de drept procesual civil. p. Tratar de drept procesual civil. Art. p. 2000. Zilberstein. Bucureşti. Leş. 6 Cod comercial. I. Arad. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. c. Editura C. p. 1994 1 Laura Cetean-Voiculescu. 2001. 1 Cod proc. În funcţie de caracterul normelor care consacră reguli referitoare la atribuţiile instanţelor judecătoreşti. 2007. 2000 3. potrivit prevederilor art. competenţa unei anumite instanţe judecătoreşti în soluţionarea unui litigiu. cererile sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul principal al debitorului. Tratar de drept procesual civil. Editura Servo-Sat. Editura All Beck. Arad. Zilberstein. Bucureşti. Potrivit art.. 2007. I. In materia reorganizării judiciare şi a falimentului. Procesul civil internaţional. p. astfel “În materie de asigurare. Cetean-Voiculescu. până la sfârşitul lichidării în fapt. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Beck. Conform art. Ioan. prin acordul lor de voinţă.civ. 426 132 . locul unde s-a produs accidentul” c. 1994. prin înscris sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei. Editura Lumina Lex. I. 206 3 Laura Cetean-Voiculescu.H. bunurile asigurate. p. Bucureşti. I.H. Editura Lumina Lex. 15 Cod proc. 251 4 Ioan Leş.. prevede un alt caz de competenţă teritorială exclusivă: Cererile în materie de societate. 60. Bucureşti. 19 Cod proc. Procesul civil internaţional. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Bucureşti. 2001. Editura C. Bucureşti. 3 pct. Tratat de procedură civilă. Deleanu. Editura C. cu excepţia cazurilor de competenţă teritorială exclusivă reglementate prin norme de competenţă absolute. p. Beck.

dar şi persoanele fizice.procedura prealabilă a concilierii este obligatorie ( redactarea imperativă a dispoziţiilor art. reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.CAPITOLUL V JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ Concilierea părţilor Concilierea în litigiile comerciale – procedură prealabilă şi obligatorie1 Din perspectiva reglementărilor Codului de procedură civilă.este directă ( forma directă presupune prezenţa faţă în faţă a participanţilorla domiciliul sau sediulul eventualului pârât ori la locul convenit de părţi pentru a-şi comunica pretenţiile referitoare la obiectul litigiului). în condiţiile stabilite de acea lege.: în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată”. noţiunea de conciliere directă are o importanţă deosebită pentru cauzele apaţinând materiei comerciale. 803 133 . p. Caracterele procedurii prealabile a concilierii . 7201 care stabilesc regulile care se aplică procedurii concilierii trebuie coroborate cu prevederile art. aria de aplicabilitate şi de interes a noţiunii de conciliere este foarte largă. 7201 determină considerarea ca obligatorie a procedurii de conciliere). Editura All Beck.civ. Bucureşti. sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile. Litigiile juridice din acest domeniu au ca participanţi în primul rând persoanele juridice – în special societăţile comerciale. 109 alin. 2 Cod proc. înainte de introducerea cererii de chemare în judecată. 7201 Cod proc. Dispoziţiile art.civ: „În cazurile anume prevăzute de lege. 1 Ioan Leş. Tratar de drept procesual civil. 2001. Conform art. .

1/2006. p. 7 Laura Cetean-Voiculescu. în cadrul procedurii somaţiei de plată (concilerea este incompatibilă cu caracterele şi scopul procedurii somaţiei de plată). atunci când împăcarea nu este posibilă.M. Diamant. prin care mediatorul – o terţă persoană neutră. Concilierea este obligatorie în privinţa litigiilor comerciale patrimoniale (al căror obiect este evaluabil în bani). alături de conciliere pot fi incluse: medierea. 126-129 5 A. p. Ed. 12/2002.. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări recente asupra arbitrajului. Medierea un alt mod de soluţionare a litigiilor civile. 281. Medierea – un alt fel de justiţie. cât şi competiţia în găsirea unui acord7. Categorii de litigii care nu necesită procedura concilierii a. în Revista de drept comercial. Medierea vizează ajungerea la o soluţie de compromis. 274 3 Pentru detalii:V. . Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. atunci când părţile au atât interese comune.negocierea reprezintă comunicarea orientată spre încheierea unei înţelegeri. 7/2000. p. 9/2005. G. în Revista de drept comercial nr. 7201 din Codul de procedură civilă referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. Conexiunea concilierii cu alte proceduri prealabile În categoria modalităţilor alternative de soluţionare a conflictelor5. în Dreptul nr.H. 7-8/2002. 5/2002. 2007. Editura C. p. Jurisprudenţă comercială comentată. V. Luncean. Procedura concilierii a fost introdusă ca obligatorie în materie comercială b. negocierea. Din interpretarea restrictivă a art. Servo-Sat. 2007. Concilierea directă. 253-256 134 . p. Belegante. Gh. fără a interveni în conţinutul propriu-zis al negocierii. II. vol. p. 78 9 V. 283 8 F. Bucureşti. . cât şi dovada îndeplinirii procedurii prealabile). nemijlocită. Roşu. b. Dănăilă. în care a treia parte asistă părţile să negocieze o înţelegere. 2000. Procedura prealabilă de conciliere în materie comercială. 8/2002. Tratat de procedură civilă. în timp ce consilierea vizează menţinerea sau restabilirea raporturilor dintre părţi prin împăcarea lor9. în cadrul procedurii insolvenţei comerciale4.H. c. rezultă că este vorba de cazurile în care legea reglementează o procedură prealabilă. . Litigii în materie comercială.este formulată în scris ( atât convocarea la conciliere. Beck. Baias. 15. 64-73 6 Laura Cetean-Voiculescu. V. Medierea – un alt fel de justiţie. în Revista de drept comercial nr. Ciobanu.este o procedură contradictorie.facilitarea este o formă de negociere asistată. Bădescu. facilitarea. în materie de arbitraj ( Tribunalul arbitral poate fi sesizat fără îndeplinirea procedurii concilierii3). în Revista de drept comercial nr. în Revista de drept comercial. Probleme de ordin procesual pe care le ridică prevederile art. Baias. 45-46. în Juridica nr. Editura C. p. p. Beck. p. V. p. imparţială şi fără putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile .obligaţia de conciliere este o obligaţie de diligenţă2 Categorii de litigii care necesită procedura prealabilă a concilierii a. nr.A. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 275 Laura Cetean-Voiculescu. Editura C.civ. nr. Concilierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale (II). . Buta. Belegante. concentrându-se asupta înlesnirii procedurii în sine. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Deleanu. fără a se distinge între cele 1 2 I. arbitrajul. Beck. 109 alin. 67-97. Bucureşti.H. bazate pe comunicare şi negociere8. în Revista de drept comercial nr. considerate alternative la procesul judiciar6. F.medierea este modalitatea extrajudiciară de soluţionare a conflictelor.le ajută să rezolve neînţelegerile dintre ele prin utilizarea unor metode şi tehnici specifice. 2 Cod proc.A. . un proces de rezolvare a unui conflict. proces care include atât cooperarea. Arad. Bucureşti. p. cât şi interese divergente. fără conciliator1. 7-8/2002. p. 2007. 139-144 4 B.

În situaţia în care pârâtul nu dă curs solicitării de a se prezenta la conciliere. ori la sediul uneia dintre părţile litigante6. dar nu mai repede de 30 de zile de la data primirii convocării la conciliere de către reclamant. 12/2001. Consideraţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. Teorie şi jurisprudenţă. Aspecte de ordin procedural privind soluţionarea litigiilor comerciale. Bucureşti. Editura Lumina Lex. 2 din Codul de procedură civilă. Fanu-Moca.se desfăşoară în condiţii stabilite de lege. Potrivit art. 313 6 M. In concluzie. nr. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire. Roşu. 4/2004. în Revista de drept comercial. în Dreptul nr. telex. 2 din Codul de procedură civilă.: reclamantul va convoca partea adversă. p.159-167 4 Ioan Leş. În procesul verbal vor fi precizate clar pretenţiile părţilor cu privire la obiectul litigiului. În doctrină1 s-a afirmat că această concepţie ar contribui la accelerarea judecăţilor şi la degrevarea instanţelor judecătoreşti şi la armonizarea legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene. Îndeplinirea procedurilor prealabile trebuie verificate întrucât: . p.N. 109 alin. data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 109 alin. rezultatul discuţiilor. A. Convocarea se poate face şi prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire. nr.civ. ori la sediul societăţii comerciale. Editura All Beck. iar temeiul legal al acestor pretenţii să fie însoţit de înscrisuri pe care părţile îşi întemeiază punctele de vedere7. Nimic nu împiedică părţile ca prin acordul lor de voinţă. reclamantul fixează o dată la care pârâtul se va prezenta ca să încerce soluţionarea litigiului pe cale amiabilă. Petrovici. ce va fi semnat de fiecare dintre părţi. Costin. să stabilească un alt loc pentru desfăşurarea concilierii5. Jurisdicţia comercială. Buta. Bucureşti. Beck.facultative şi cele obligatorii. 7201 alin. . 3 Cod proc. 803 5 Gh. precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. 107 3 Gh. 2 Cod proc. 4/2004.civ. în Revista de drept comercial. Pentru realizarea procedurii concilierii prealabile. Tratar de drept procesual civil. Editura C. 2003. prin telegramă. Editura Lumina Lex. dar ţinând cont de normele de competenţă teritorială generală sau principiile de echitate4. Convocarea. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art. p. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art. Bucureşti. p. Bucureşti. 99-111 2 M. 9-28 7 Laura Cetean-Voiculescu.. în procesul verbal de conciliere. acesta trebuie să fie la domiciliul pârâtului dacă este vorba de comerciant sau necomerciant persoană fizică. 2007. 7/2001. Petrovici. 7201 alin. iar prevederile sale devin obligatorii pentru cele două părţi (atât reclamant. p. Jurisdicţie comercială. p. C. forma scrisă a convocării la conciliere este obligatorie în toate cazurile. Teorie şi jurisprudenţă. în Dreptul nr. Dovada îndeplinirii obligaţiei de conciliere Potrivit art.trebuie să existe corespondenţă între conţinutul procedurii prealabile şi conţinutul cererii de chemare în judecată2. 311. 1 M. 296 135 . 2003. A. Dovada primirii convocării la conciliere se anexează la cererea de chemare în judecată. Buta.H. comunicându-i în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal. Locul de desfăşurare a procedurii concilierii nu este precizat în lege. Miff. p. 2001. cât şi pârât). p. respectiv data primirii convocării. fax sau orice alt mijloc de comunicare3 care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. În situaţia în care pârâtul dă curs solicitării primite din partea reclamantului şi se prezintă la data la care este convocat se consemnează în scris. reclamantul poate introduce împotriva acestuia cererea de chemare în judecată.

arătând.se introduce cererea de chemare în judecată ( se investeşte instanţa competentă pentru soluţionarea litigiului). 7201alin. iar în procesele 1 Ioan Leş.civ. Potrivit art. La cererea de chemare în judecată se vor anexa copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile. codul fiscal şi contul bancar. în faţa primei instanţă. în cererea de chemare în judecată trebuie să se arate şi domicliul ales în România. Bucureşti.se citează părţile. . . art. care nu a fost comunicat pârâtului la convocarea pentru conciliere. precum şi probele pe care se întemeiază cererea. precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori. la alin. (art. după caz. 7204 alin. dimpotrivă. reclamantului i se va pune în vedere să depună orice act invocat în susţinerea cererii. . Etapa scrisă pregătitoare Etapa scrisă pregătitoare reprezintă prima etapă a dezbaterilor judiciare. menţionându-se care dintre aceste înscrisuri au fost comunicate în condiţiile prevăzute de art. 2. anexându-se dovada calităţii.motivele de fapt şi de drept. unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. în acelaşi timp.numele şi calitatea celui care angajează partea şi ale celui care o reprezintă în litigiu.numele. a. 114. 1 Cod proc. precum şi. Întâmpinarea Întâmpinarea este actul procedural prin intermediul căruia pârâtul răspunde la pretenţiile formulate de către reclamant. Potrivit art.. . . domiciliul sau reşedinţa părţilor ori. Tratar de drept procesual civil. (În cazul persoanelor fizice. şi apărările sale1. p.Avantajele procedurii concilierii constau în: faptul că neînţelegerile pot fi soluţionate de către părţi într-un timp cât mai scurt. 2: Pârâtul va fi citat cu menţiunea că este obligat să depună întâmpinare la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. 1 pct. după caz. 2001. va pune în discuţia părţilor excepţia prematurităţii acţiunii formulateşi va respinge cererea ca inadmisibilă. 7203 Cod proc. Prevederile art. În această etapă: . numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. 7204 alin.) b. pentru persoanele juridice. cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: . faptul că reclamantul evită plata taxelor de timbru în situaţia unui proces. dacă instanţa constată îndeplinirea procedurii concilierii. Dacă instanţa de judecată este sesizată cu judecarea unei cauze în care procedura concilierii directe este obligatorie şi aceasta nu a fost îndeplinită. va putea trece la administrarea dovezilor şi judecarea fondului cauzei. La primirea cererii de chemare în judecată potrivit art. cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. când este cazul. . Editura All Beck.se depune întâmpinarea şi cererea reconvenţională. denumirea şi sediul lor. 112 prevede că în cazul în care reclamantul locuieşte în străinătate.civ.civ. Cererea de chemare în judecată este actul procedural prin care reclamantul investeşte instanţa de judecată cu soluţionarea pretenţiilor sale.obiectul şi valoarea cererii. 112 Cod proc. 7203 se completează cu cu cele ale art. 368 136 .semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia.

prin arătarea dovezilor. 1 lit. 7203 alin. determinată de necercetarea fondului. Disjungerea cererilor se va pronunţa în materie comercială numai în cazuri extreme. În pricinile urgente. Tratar de drept procesual civil. . 7201 nu este necesară o altă încercare de conciliere. p. 7205 Cod proc. 115. Beck. instanţa. . Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. citaţia. precum şi prin faptul că instanţa are posibilitatea de a cunoaşte cadrul în care-şi va desfăşura activitatea1.H. Art. În cazul în care pârâtul a introdus cerere reconvenţională. ţinând seama de complexitatea cauzei. Beck. a) şi b). Bucureşti. iar în procesele urgente.civ.reclamantul este pus în situaţia de a cunoaşte apărarea şi dovezile pe care se sprijină pârâtul. În cazul litigiilor prevăzute de art.civ. prevede modalităţile de comunicare a cererilor şi a actelor de procedură: Comunicarea cererilor şi a tuturor actelor de procedură se va face. menţionându-se şi datele arătate la art.contribuie la urgentarea soluţionării procesului. .cererea de chemare în judecată şi cererea reconvenţională se judecă împreună. din oficiu. datorită avantajelor pe care le oferă soluţionarea concomitentă a celor două cereri3.urgente. 2001. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. în litigiile comerciale nu pot fi inovecate pretenţii civile. Cererea reconvenţională trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de chemare în judecată şi va fi introdusă în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării. c. Citarea părţilor în litigiile comerciale Primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. 2007. sub pedeapsa nulităţii. Întâmpinarea va avea cuprinsul prevăzut de art. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea reconvenţională: .H. 317-318 137 .obiectul cererii reconvenţionale să fie de natură comercială. întrucât: . Cererea reconvenţională Cererea reconvenţională este actul procedural prin intermediul căruia pârâtul urmăreşte valorificarea unui drept propriu faţă de reclamant2. Este deosebit de important depunerea întâmpinării în materie comercială. în sensul de a deriva din acelaşi raport juridic. va fi înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. p. reclamantul va depune întâmpinare până la prima zi de înfăţişare. d. legate special de celeritate. poate fixa un termen scurt pentru completarea întâmpinării. La cererea părţii interesate. prin 1 Laura Cetean-Voiculescu.pretenţiile pârâtului să aubă legătură cu cererea principală. precum şi pentru studierea acesteia de către pârât. cel puţin 5 zile. Pentru termenele următoare şi primul termen fixat după casarea cu trimitere. Editura All Beck. Editura C. cu cel puţin 3 zile. Bucureşti.se realizează egalitatea în ceea ce priveşte poziţia procesuală a părţilor. 2007. el poate face cerere reconvenţională. Editura C. 313 2 Ioan Leş. Potrivit art. 86 din Cod proc. termenul poate fi şi mai scurt. după aprecierea instanţei. Bucureşti. . prin motivarea ei.: Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic. 372 3 Laura Cetean-Voiculescu. p.

de la săptămână la săptămână. Pentru motive temeinice. care nu a fost legal citată sau căreia nu i-au fost communicate actele de procedură. citarea părţilor. când este cazul. în ziua următoare sau la termene scurte. poate continua în şedinţă publică sau în camera de consiliu. date în cunoştinţa părţilor. în acelaşi timp: 1 C.) Când procedura de citare este legal îndeplinită. chiar şi asupra fondului. Comunicarea se va face prin poştă. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură. 1 Cod proc. succesive. Instanţa este datoare să asigure. 2. care pot contribui la soluţionarea cu celeritate a litigiilor comerciale şi dau posibilitatea administrării oricăror probe1. dacă procedura de citare nu este îndeplinită. Considerţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. 7 alin. a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. precum şi desfăşurarea cu celeritate a procesului (art. şi să trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii. precum şi pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termen. alte termene se vor acorda numai în cazul în care judecata nu poate continua potrivit alin. precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei. Procesele şi cererile în materie comercială se judecă cu precădere. potrivit legii. potrivit art. Fanu-Moca. precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe. vor lua măsuri de refacere a acestor proceduri. 1 din Legea nr. b. potrivit legii. în materie comercială. În doctrină. Roşu. 159-167 138 . A. cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Instanţa solicitată. este obligată să ia de îndată măsurile necesare. soluţionarea cu celeritate a procesului. Regula stabilită este acordarea termenului de judecată “în ziua următoare sau la termene scurte”. în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. 7206 alin. Dezbaterea cauzei în şedinţă publică Din dispoziţiile Codului de procedură civilă pot fi desprinse două reguli importante care sunt destinate soluţionării eficiente şi rapide a procesului: a. iar excepţia este acordarea de termene normale. asistarea şi concursul la efectuarea în termen a expertizelor. realizarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale părţilor. La aceste termene instanţa poate stabili. îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea dovezilor cu înscrisuri. în Revista de drept comercial nr. Judecătorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi. 85/2006. judecata. răspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art.civ.agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia. Sancţiunea aplicabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a procedurii de citare sau de comunicare a actelor de procedură este nulitatea relativă (întrucât poate fi invocată numai de către partea interesată. editat de Oficiul Naţional al registrului Comerţului. când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanţă. relaţii scrise. În cadrul procedurii insolvenţei. pentru parte sau pentru cel care o reprezintă. p. Dacă au fost invocate mai multe excepţii. O particularitate a litigiilor comerciale constă în existenţa unei noi excepţii procesuale – lipasa procedurii prealabile – ce poate fi ridicată în faţa instanţei. procesele se judecă cu precădere faţă de alte litigii. se consideră că este mai potrivită acordarea de termene scurte. 222. 7-8/2001.

sunt prevăzute două reguli derogatorii de la dreptul comun: 1. dacă a fost dată cu citarea părţilor. 1 Cod proc. în materie comercială. 4 Cod proc. 7208 Cod proc.civ) 1 Laura Cetean-Voiculescu. constituie titlu executoriu. art.H. şi de la comunicare. Hotărârii judecătoreşti pronunţate în materie comercială sunt executorii şi sunt supuse atât apelului cât şi recursului. motivarea sau considerentele – motivele de fapt şi de drept şi dispozitivul). iar potrivit 7204 alin. (art. deliberarea se va face în confom prevederilor cuprinse în Cartea II Titlul III Capitolul IV. preşedintele va putea încuviinţa. 261 alin. (7202 Cod proc. asigurarea acţiunii comerciale Măsurile asigurătorii . momentul la care poate fi formulată cererea de sechestru asigurător sau poprire asigurătorie. Bucureşti. 7209 Cod proc. 6 Cod proc. instanţa va cerceta mai întâi excepţia de necompetenţă. dacă a fost dată fără citarea lor. întrucât nu mai sunt dosare de conexat2.civ..1. ridicarea sechestrului asighurător. În procesele şi cererile în materie comercială părţile sau reprezentanţii lor pot fi asistaţi de experţi ori de alţi specialişti. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. precum şi măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de fapt. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea. prevede: De asemenea. în Dreptul nr. prin încheiere executorie.civ. Asistarea părţilor Asistarea presupune punerea la dispoziţia mandantului a cunoştinţelor prin oferirea de consultanţă juridică sau prin consiliere în formularea de acte la diferite autorităţi publice. excepţia de procedură a necompetenţei şi excepţia lipsei procedurii prealabile. în condiţiile legii. Dacă instanţa a fost alcătuită din mai mulţi magistraţi. sechestrarea navelor. p. hotărârea. Motivarea hotărârii se va face în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare. trebuie cercetată mai întâi excepţia lipsei procedurii prealabile.sunt prevăzute de Codul comercial. Beck. întrucât admiterea ei duce la respingerea cererii. 7209 alin. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti Întrucât dispoziţiile speciale privind soluţionarea litigiilor comrcaile nu prevăd norme speciale. 6 Cod proc. fără efectuarea altor formalităţi (art. Ordinea de soluţionare a unor excepţii procesuale invocate concomitent înaintea instanţei în procesul civil. poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.civ. Hotărârea se dă în numele legi şi va cuprinde elementele obligatorii (care alcătuiesc cele trei părţi esenţiale ale oricărei hotărâri judecătoreşti: practicaua. prevăzute de art.civ. Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială. măsuri asigurătorii. 2007. 2. 11/2003. p. excepţia lipsei procedurii prealabile şi excepţia conexităţii.civ. în cazul proceselor şi cererilor în materie comercială. b. 7209 Cod proc.civ. purtând menţiunea că este irevocabilă. 7208 şi art.partea introductivă. 2. 107-123 139 . Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute de 1141 alin. Art.civ.darea de cauţiune.) Alte aspecte specifice judecăţii în primă instanţă în materie comercială a.). Tăbârcă. În art. 326 2 M. preşedintele va putea însărcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii. care se aduce la îndeplinire prin executare silită. deoarece numai instanţa competentă poate verifica cea de-a doua excepţie1. Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. astfel încât nu se mai pune problema analizării celeilalte excepţii. Editura C.

: Orice cerere de chemare în judecată. nr. Gh.Regula potrivit căreia părţile sau reprezentanţii lor pot fi asistate de experţi ori de alţi specialişti. Tratat de procedură civilă. Gh. Buta. 7206 Cod proc. 2007 6. instanţa este datoare să asigure. Costin. Laura... Bibliografie 1. e. Bădescu. nici cu recurs. apel.. Concilierea directă. care dispune că: procesele şi cererile în materie comercială se judecă cu precădere. în Revista de drept comercial..H. Termenul perimării nu curge cât timp. Deleanu. 45 Cod com. 2000 140 .A.civ. V.. Ed. contestaţie. V.. M. potrivit legii. Jurisprudenţă comercială comentată. V. Perimarea judecăţii în litigiile comerciale Potrivit art. 1402.M. Inadmisibilitatea retractului litigios In materie comercială. se întemeiază pe caracterul complex al litigiilor comerciale. în Revista de drept comercial. g. Bucureşti. judecătorul este obligat să stăruie pentru soluţionarea prin înţelegerea părţilor..N. dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Baias. Arad.civ.. recurs. nr. I. Inadmisibilitatea acordării termenului de graţie de către instanţă în cazul obligaţiilor comerciale Potrivit prevederilor Codului comercial. II. 9/2005 9. Medierea un alt mod de soluţionare a litigiilor civile. 5/2002 5.. revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept. potrivit art. 7/2000 3. c. Belegante. A. instanţa va stărui pentru soluţionarea lui. 1021 din Codul civil. Bucureşti. Buta. Gh. Partea nu se socoteşte în vină. chiar împotriva incapabililor. realizarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale părţilor. Jurisdicţia comercială.. 44: În obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de graţie permis de art. Teorie şi jurisprudenţă. G. Stăruinţa instanţei pentru soluţionarea litigiului prin înţelegere În cursul judecăţii asupra fondului procesului. în Revista de drept comercial nr. 7-8/2002 2. Servo-Sat. Se observă că în cazul litigiilor comerciale. nr. în Revista de drept comercial. f. Editura Lumina Lex. Ciobanu. Procedura prealabilă de conciliere în materie comercială. Medierea – un alt fel de justiţie. Înţelegerea se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie. în Juridica nr. Asigurarea celerităţii Regula este prevăzută expres de art. Beck. 1403 şi 1404 din codul civil nu poate avea loc în caz de cesiune a unui drept derivând dintr-un fapt comercial. 248 Cod proc. Aspecte de ordin procedural privind soluţionarea litigiilor comerciale. vol. prin înţelegerea părţilor. în Revista de drept comercial nr.. Hotărârea pronunţată nu poate fi atacată nici cu apel.. Dănăilă. F. Miff. Litigii în materie comercială. Editura C. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări recente asupra arbitrajului. în tot sau în parte. 12/2001 8. art. instanţa este datoare să asigure desfăşurarea cu cleritate a procesului. În materie comercială termenul de perimare este de şase luni. 12/2002 7. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.: Contractul litigios prevăzut de art. cererea n-a ajuns încă la instanţa competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată. 2003 4. când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. d. Cetean-Voiculescu. fără vina părţii.

8/2002 Leş. p. 2001. 7208 Cod proc. nr. Stoenescu. 1981..10. Editura All Beck. Ioan Leş. M. 109 alin. Drept procesual civil. Potrivit art. Ordinea de soluţionare a unor excepţii procesuale invocate concomitent înaintea instanţei în procesul civil. 14. 12. 11. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea”. în Revista de drept comercial nr.. 1 I. Consideraţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. 15. C.. Luncean.. legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti inferioare lor şi de a casa ori modifica acele hotărâri ce sunt greşute sau de a le confirma pe cele ce sunt legale şi temeinice1.. Editura Didactică şi Pedagogică. Ioan. în Dreptul nr. A. 7-8/2001 Tăbârcă. Controlul judiciar reprezintă dreptul şi obligaţia pe care le au în cadrul unui sistem judiciar instanţele judecătoreşti superioare de a verifica. A. Bucureşti. 530 141 . 11/2003 CAPITOLUL VI JUDECATA IN CONTROL JUDICIAR Controlul judiciar se declanşează prin intermediul căilor legale de atac prevăzute în Codul de procedură civilă. Concilierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale (II). 2 din Codul de procedură civilă. Bucureşti. Zilberstein.”Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii.civ.. stabileşte două reglementări distincte referitoare la hotărârile pronunţate în materie comercială: 1. V. 2001 Petrovici. 7201 din Codul de procedură civilă referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială.. Fanu-Moca. 13. Editura All Beck. Tratat de drept procesual civil. Probleme de ordin procesual pe care le ridică prevederile art. Bucureşti. în condiţiile şi cu procedura stabilită de lege. Căile de atac şi Procedurile speciale. Codul de procedură civilă. B. în Revista de drept comercial. p. 9. S. M. 4/2004 Roşu. în Dreptul nr. . în Dreptul nr. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art.. 1/2006 Roşu. Diamant. Tratar de drept procesual civil.

civ. Încheierea prin care preşedintele instanţei admite cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă nici unei căi de atac”. p. 431 142 . pentru că dispoziţiile 2821 alin. 24 2 Ioan Leş. 327-328. litigii al căror obiect are o valoare de până la 100. 102-103. vol. ale art. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la pronunţare. 7209 Cod proc.H. Tratat de drept procesual civil. :“Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere. Dacă cererea cuprinde atât capete patrimoniale. Exemplificăm în acest sens. De asemenea. Actuala reglementare asigură principiul dublului grad de jurisdicţie. p. Beck. purtând menţiunea că este irevocabilă. constituie titlu executoriu. Editura All Beck. 62 alin. că este susceptibilă de apel. iar cele pronunţate în apel sunt susceptibile de recurs. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Existenţa a trei sau mai multe grade de jurisdicţie este de natură să complice în mod inutil sistemul de organizare a unei justiţii democratice şi eficiente1. Ciobanu. Apelul Apelul reprezintă calea ordinară de atac prin care oricare dintre părţile litigiului comercial poate solicita jurisdicţiei imediat superioare reformarea hotărârii pronunţate de instanţa de fond2. 1 din Legea nr.civ. acţiunile posesorii. În materie comercială. dispoziţiile art. în Revista de drept comercial. V. 3 din Legea nr. Astfel.civ. 60 alin.civ. 2007. sunt derogatorii de la norma generală care instituie că hotărârile pronunţate în materie comercială sunt susceptibile de apel. p. Editura C. Gheorghiu. 1 Cod proc. nr. 1 al art. potrivit art. p. precum şi cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă. 31/1990: “Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului”. şi de la comunicare. În legi speciale comerciale se regăsesc texte care prevăd că anumite hotărâri judecătoreşti pot fi atacate doar cu recurs.:”Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială. cât şi nepatrimoniale s-a exprimat opinia3. pentru creditorul prezent. dispune:” Încheierea prin care preşedintele instanţei respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanţă a titlului executoriu în cazurile prevăzute de lege poate fi atacată cu recurs de către creditor. Bucureşti. 282 1 din Codul de procedură civilă. 6/2003. 2821 alin. hotărârea. cât şi în materie comercială. art.2. nr. Bucureşti. în Revista de drept comercial. 539. care se aduce la îndeplinire prin executare silită. Sistemul dublului grad de jurisdicţie în dreptul procesual civil actual. 2001. fără efectuarea altor formalităţi”. Dispoziţii speciale prevăd că anumite hotărâri judecătoreşti nu sunt supuse apelului sau că pot fi atacate numai cu recurs. luarea măsurilor asigurătorii şi în alte cazuri prevăzute de lege”. 3 N. p. pentru cel lipsă. 1 Cod proc. Potrivit art. II. Un punct de vedere privind interpretarea prevederilor alin. atât în materie civilă. 3733 Cod proc. 12/2004. Laura Cetean-Voiculescu. hotărârile pronunţate în primă instanţă sunt susceptibile de apel. 31/1990: “Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului”. în doctrină s-a afirmat că numai promovarea consecventă a principiului celor două grade de jurisdicţie poate da eficienţă imperativului de realizare a unei justiţii eficiente şi rapide. 1 Ioan Leş.M.000 lei inclusiv.

1. Contestaţia în anulare Contestaţia în anulare reprezintă o cale de atac extraordinară. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Instanţa de recurs este Curtea de apel. Beck. dar numai dacă motivele care o legitimează nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului). pentru orice alte persoane interesate. dacă legea nu dispune altfel (art. prevede unele norme procedurale cu privire la soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârilor judecătorului-sindic. recursul va fi soluţionat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curta de apel. 2001. Editura C. curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. Fiind o cale extraordinară de atac poate fi exercitat numai pentru motivele prevăzute limitativ de art. oficiul registrului comerţului înaintează recursul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii.. prin intermediul căreia părţile sau procurorul pot obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru cazurile prevăzute în mod limitativ de art. Motivele recursului se pot depune la instanţă. în condiţiile şi pentru motivele expres prevăzute de lege. 8. pentru motivele prevăzute în art. In materie comercială sunt prevăzute reguli pentru soluţionarea recursului: . cu cel puţin două zile înaintea termenului de judecată”. termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Bucureşti. decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului. Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea.civ. Potrivit art. Contestaţia în anulare obişnuită2 ( poate fi exercitată împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile. Bucureşti. Hotărârile 1 Laura Cetean-Voiculescu.civ.civ. În cazul admiterii recursului. 301 Cod proc. 304 Cod proc. Partea a IV-a. de retractare. citarea părţilor se face prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 317-318 Cod proc.). În termen de 3 zile de la data depunerii. termenul de recurs este de 10 zile.civ. 609 143 . . 85/2006 art. In materie comercială. 31/1990 la art. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ.Legea nr. 317 alin. Editura All Beck. dacă legea nu dispune altfel. 438 2 Ioan Leş. apelul nu are efect suspensiv nici în cazul în care a fost declarat în termen. 12 prevede că hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi pot fi atacate separat cu recurs. 60 dispune: “Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.H.. Recursul Recursul este o cale extraordinară de atac prin intermediul căruia ser poate cere desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în apel sau fără drept de apel. În dispoziţiile Codului de procedură civilă sunt consacrate două forme ale contestaţiei în anulare: 1.Legea nr. 1 Cod proc. 284 alin. 2007. p. Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României. în cazul nesocotirii unor norme procedurale1. 85/2006 art.Legea nr. Tratat de drept procesual civil. p. nci în cazul în care acest termen nu a fost respectat.

1 Cod proc. numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: când procedura de chemare a părţii. p. pentru ziua când s-a judecat pricina. a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare Contestaţia în anulare este o cale de atac de retractare şi vizează numia hotărârea instanţei de recurs..civ. publicată în Revista de drept comercial nr.: Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Recursul în interesul legii Recursul în interesul legii este calea extraordinară de atac ce are ca scop asigurarea unei practici unitare pe întreg teritoriul ţării. nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii. 616-617 C. Laura.. Bucureşti. 318 alin. Editura All Beck.. Partea I. Editura C. precum şi colegiile de conducere ale curţilor de apel au dreptul.civ). 207-208 144 . Ciobanu. s. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. nu au efect asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese. II 1 2 Ioan Leş. 2. Contestaţia în anulare specială1 (poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor pronunţate de instanţa de recurs şi numai pentru cazurile prevăzute de art. 2382/2. Potrivit art. V. Soluţiile se pronunţă numai în interesul legii. vol.04.civ. p.S. Tratat de drept procesual civil. Deciziile prin care se soluţionează sesizările se pronunţă de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se publică în Monitorul Oficial al României. Bucureşti. din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei.M. (art.322 Cod proc. 2007 2. 5/2004.H. nr. Beck. 1 Cod proc. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă. Bibliografie: 1. de retractare prin intermediul căreia se obţine desfiinţarea unei hotărâri definitive şi reînnoirea judecăţii în cazurile prevăzute în mod limitativ de dispoziţiile art. să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti. pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României. Cetean-Voiculescu. 329 Cod proc. 317 alin. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.J.com.. 2001. Revizuirea Revizuirea reprezintă o cale de atac extraordinară. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe. fără a implica reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor2. dec. respingând recursul sau admiţându-l numai în parte.2002.irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare.: Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa.civ. pentru motivele arătate mai jos.

Editura All Beck..2002. Ioan.. I. 12/2004 4. în Revista de drept comercial. Sistemul dublului grad de jurisdicţie în dreptul procesual civil actual.. dec.. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea. Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială. N. 2821 din Codul de procedură civilă. Gheorghiu. Drept procesual civil. Un punct de vedere privind interpretarea prevederilor alin. 1981 7. 1 al art.3. s. 2382/2. Bucureşti. Tratat de drept procesual civil. nr. care se aduce la îndeplinire prin executare silită.com. Stoenescu. în cazul în care dispoziţiile speciale ale procedurii speciale de soluţionare a litigiilor comerciale sau cele cuprinse în legi comerciale speciale nu prevăd altfel. Editura Didactică şi Pedagogică.Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială. nr. S. 6/2003 6. publicată în Revista de drept comercial nr. 2001 5. purtând 145 . Leş. Ioan.S. au relevanţă în privinţa executării silite a hotărârilor judecătoreşti: „Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. nr.04. C. 5/2004 CAPITOLUL VII EXECUTAREA SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE COMERCIALĂ Executarea silită în materie comercială urmează regulile dreptului comun cu privire la executarea silită. 7208 şi art. Bucureşti.civ.... 14 .. Leş. Zilberstein. Art. 7209 Cod proc.J. Căile de atac şi Procedurile speciale. în Revista de drept comercial. Cap. hotărârea.

fără efectuarea altor formalităţi”. şi la actualizarea acestei sume. de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege. indiferent de izvorul ei. organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei. persoana 1 Curtea Constituţională. Legea nr. Legea nr. “Hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea ori. Executarea hotărârilor judecătoreşti Potrivit art. 1.civ. Adică. actele autentificate de notarii publici. Decizia nr. Operaţia de actualizare efectuată de executorul judecătoresc este una tehnico-administrativă. În cadrul acestei proceduri. 58/1934 şi Legii nr. art. potrivit elementelor şi criteriilor cuprinse în titlul executoriu.XI. iar în conformitate cu art. 66. Dacă titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani. este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă acestea. Pentru a proteja drepturile părţii care a obţinut câştig de cauză Codul de procedură civilă. Hotărârile pronunţate în materie comercială fac parte din categoria excepţiilor şi nu trebuie investite cu formulă executorie. 1040 din 23. executorul judecătoresc are de stabilit valoarea actualizată a obligaţiilor de plată. 3. 269 alin. fără să fi fost stabilit cuantumul acestora. Codul de procedură civilă la art. forţă probantă şi forţă executorii. constituie titlu executoriu. care se execută fără formula executorie. 368 dispune: Hotărârea arbitrală învestită cu formulă executorie constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească. cambia. în afara cazurilor în care legea dispune altfel”. constituie titlu executoriu.menţiunea că este irevocabilă. 36/1995 art. potrivit legii.2005 146 . în cazul urmăririi bunurilor. afară de încheierile executorii. 59/1934. Textul de lege reglementează1 o procedură execuţională dată în sarcina organului de executare. se va proceda. biletul la ordin sau cec ul au forţă executorie. calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau. Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea. 2. 484 din 29 septembrie 2005. 4. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii. ele vor fi calculate de organul de executare.civ: Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care. 373 Cod proc. de către executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care se află acestea. Împotriva acestei operaţii. potrivit legii. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu. care nu este supusă principiilor procesual civile privind publicitatea şi contradictorialitatea. 3712 alin. fără a mai fi nevoie de investirea cu formulă executorie. 372 Cod proc. Conform art. de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri”. hotărârea judecătorească pronunţată în materie comercială reprezintă titlu executoriu. 2 şi 3 dispune: “În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi. 374: Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prevăzută de art. putere de lucru judecat. există şi alte înscrisuri care au valoarea unor titluri executorii: 1. 105/1992 recunoaşte hotărârilor judecătoreşti străine. pblicată în Monitorul Oficial nr. penalităţi sau alte sume. care dacă vor constata creanţe certe şi lichide au putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acestora. Alături de hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele judecătoreşti în materie comercială. la cererea creditorului. Potrivit Legii nr. în cazul celorlalte titluri executorii.

numiţi prin ordin al preşedintelui AVAB2. 1 Laura Cetean-Voiculescu. 58/1934.Legea nr. devine exigibilă. 190/1999 a fost modificată şi completată prin Legea nr. p. 2007. o notificare prin scrisore recomandată cu confirmare de primire sau prin executor judecătoresc sau bancar. p.H. 20 din lege. Beck. Editura C. Fuduli. nr. prevede: cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii. ori îşi poate organiza corpul de executori proprii. 1944 din OUG 51/1998 ). după caz. . 1945. întinderea sau aplicarea titlului executoriu. Părţile sau terţele persoane prejudiciate prin actele de executare silită. 61. în caz contrar creditorul poate proceda la executarea silită fără nicio altă somaţie. potrivit art. 23. În conformitate cu prevederile art.O. în termen de 30 de zile de la primirea notificării. contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare se consideră reziliat de plin drept şi întreaga sumă a creditului. Bucureşti. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare3. precum şi garanţii reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii. AVAB poate folosi executori judecătoreşti. Beck. Potrivit art. 449 2 A. Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege”. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. în condiţiile legii. p. 1 Cod proc. calea de atac împotriva acestora este contestaţia la executare.care se consideră vătămată în drepturile sale –debitorul sau creditorul obligaţiei de plată – are deschisă calea contestaţiei la executare. 399 alin. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 34/2006 4 Laura Cetean-Voiculescu. expertul desemnându-se de AVAB pe bază de contract. 2/2002. prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. 2811.civ1. Valorificarea unor active bancare. acestea trebuie investite cu formulă executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul4. 399-404 Cod proc. art. creitorul ipotecar va trimite împrumutatului. în cazul întârzierii la plată. De asemenea. se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul. Potrivit art.G nr.U. dacă împrumutatul nu execută obligaţiile asupra cărora a fost notificat. Art. î Revista de drept comercial. 451 147 . 51/1998 prevede norme derogatorii de la procedura de executare silită instituită de Codul de procedură civilă. precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.H. pentru valorificarea activelor bancare. 108-131 3 Legea nr. Derogări de la procedura de executare silită instituită de Codul de procedură civilă . preţul de pornire la licitaţiei se stabileşte prin expertiză.civ. Bucureşti. 2007. numită prin ordin al preşedintelui (art. . executarea creanţelor ipotecare se va face de către executorii proprii ai instituţiilor autorizate sau de către executorii judecătoreşti. dispune: “ Împotriva executării silite. Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitaţie publică organizată de o comisie din cadrul AVAB. Editura C. Nr. Termenul în care cel somat urmează să-şi execute de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlul executoriu este de 5 zile lucrătoare de la primirea titlului executoriu. cu dobânzile aferente la data operării rezilierii. dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. la ultima adresă comunicată.Reguli privind executarea silită sunt statuate prin Legea nr. În vederea executării silite a titlurilor executorii.

în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. 53 din Legea nr. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. înscriindu-se în fals. 58/1934: În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii. Potrivit art. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare. 484 din 29 septembrie 2005.2005 148 . pblicată în Monitorul Oficial nr. nr.Inscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără investire cu formulă executorie. creditorul va putea obţine măsuri de asigurare. 59/1934 prevede: Cecul are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii.Legea nr. de urgenţă şi cu precădere. În caz de suspendarea executării. 54 din Legea asupra cecului. Cecul emis în străinătate are aceleaşi efecte executorii. A. Bucureşti. Decizia nr. Beck. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă. Potrivit art. Opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formulă executorie. Bibliografie: 1. dacă acestea sunt admise şi de legea locului unde cambia a fost emisă. sau nu recunoaşte procura. Somaţia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului.. Cetean-Voiculescu. somaţia va face menţiune şi de actul din care rezultă mandatul. dacă acestea sunt admise şi de legea locului unde cecul a fost emis.XI. 59/1934 prevede dispoziţii derogatorii cu privire la executarea silită Art. debitorul poate face opoziţie la executare. Cambia emisă în străinătate are aceleaşi efecte executorii. de urgenţă şi cu precădere. .. precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorită. 2007 2. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă. 62 din Legea nr. Fuduli. Editura C.H. Somaţia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cecului sau a protestului. Laura. debitorul poate face opoziţie la executare. Curtea Constituţională. 1040 din 23. Valorificarea unor active bancare. Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura. în Revista de drept comercial. înaintea oricărei alte pricini. înaintea oricărei alte pricini. Pentru obligaţiunile cambiale subscrise prin procură. precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorată. 2/2002 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->