Sunteți pe pagina 1din 2

SC BRATIM SA BRASOV Nr…… din…………

TEL 0268/414665 SAU 418729


FAX 0268 / 475602

PROCEDURA DE OFERTARE, CONTRACTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR FARA


PROIECT TEHNIC CU BENEFICIAR PRIVAT

1. Discutia preliminara despre viitoarea lucrare se poarta doar de persoanele ce pot angrena
SC BRATIM in viitorul contract ( si care pot estima din start fezabilitatea ) : dir general ;
dir tehnic. Se precizeaza de la inceput ca pretul orei de manopera la BRATIM este de min
42 000 lei / ora; indirectele de min 12 % , ora de asistenta tehnica este de 5Euro; limitarile pe
care le avem in proiectare ; proiectare finala prin colaboratori .
2. Pe un plan de situatie la scara al viitoarei investitii ( existent sau intocmit contra cost ca
releveu de Serv tehnic BRATIM ) se noteaza doleantele initiale ale beneficiarului : tip si
amplasare utilaje , conducte,sapaturi , trasee electrice etc precum si corpuri de iluminat
,obiecte sanitare etc Se atrage atentia beneficiarului ca executarea de lucrari fara proiect
tehnic faza DE verificat de verificator tehnic atestat este infractiune si ca este obligatia lui
sa-l comande si sa-l plateasca !
3. Se intocmeste lista preliminara de materiale cu preturile verificate de serv aprovizionare si
se devizeaza( pe cat posibil in DOCLIB pt a prevedea toate resursele la costurile lor reale din
BRATIM : cota de aprov 10 %,manop dir 42 000 lei / ora , beneficiu 5%,indirecte 12%, mc
de sapatura min 125 000 lei;mc beton spart cu motocompresor min 3 500 000 lei ,
compactarea mecanica cu maiul min 32 000 lei / mc( manuala nu exista ! ), umplutura de
sant cu nisip min 310 000 lei /mc, camine de vane sau canalizare cu capac carosabil min 500
euro/buc etc. Nu se mai introduc materialele marunte ( fitinguri de PPR, fitinguri de Cu,
cleme si console de prindere, suporti metalici ca material marunt procentual deoarece costul
lor real este mult mai mare !
4. Cu valoarea obtinuta si verificata de seful de santier care va executa lucrarea se incheie
contractul tipizat in forma scurta al SC BRATIM SA in care se precizeaza ca valoarea este
estimativa si ca toate lucrarile ulterioare ce se vor dovedi necesare , materialele suplimentare
, utilajele , fitingurile, conf metalice vor fi decontate pe baza de antemasuratoare .
5. Se incheie cu beneficiarul un proces verbal de preluare a frontului de lucru si de avizare
spre neschimbare a solutiilor si materialelor principale cu avertizarea ca schimbarile
ulterioare pot sa-l coste 15-20% din valoarea materialului procurat ( cota de transport +
aprovizionare ) sau sa-I fie livrat materialul sau utilajul respectiv daca este unicat.
6. Se inainteaza necesarul de materiale la Serviciul aprovizionare si , dupa aprovizionarea
completa , in conditiile existentei fronturilor de lucru se ataca lucrarea. Orice impediment :
inexistenta autorizatiilor de constructie , de bransare , utilitati , lipsa front de lucru etc va fi
semnalizat in scris beneficiarului
7. Pe parcursul lucrarii se intocmesc si se semneaza cu beneficirul sau dirigintele de santier
toate documentele aferente Cartii constructiei: procese verbale de preluare front de lucru ,
PV trasare, PV lucrari ascunse , PV probe de presiune , PV predare primire sau receptie
preliminara . Desemenea se intocmesc antemasuratorile cantitatilor de lucrari pentru
decontarea lunara vizate de beneficiar sau diriginte si se predau la Serviciul decontare
productie inainte de ultima zi a lunii , simultan cu bonarea toturor materialelor cuprinse in
acele antemasuratori .Situatiile de lucrari se vor sustine si semna pana in max ziua de 5 a
lunii urmatoare celei de decontare.
8. La finalul lucrarii odata cu PV receptie se preda beneficiarului Cartea instalatiei si se
precizeaza conditiile de asigurare a perioadei de garantie : SC BRATIM SA asigura garantie
nu servicii de exploatare si intretinere uzuale si ca este necesar sa aiba personal de
specialitae angajat daca este o lucrare mare sau sa consulte atent manualele de exploatare
pentru lucrarile mici . Este necesara elaborarea unui formular de certificat de garantie a
lucrarilor in care sa fie prcizat costul transportului si al manoperei orare in cazul apelarii
inutile .
Intocmit : ing Grindu Liviu