Sunteți pe pagina 1din 13

m 13 raioane ale RM

m 14 oraşe, 23% din localităţile urbane ale


RM
m 340 sate (comune)
m 31% din teritoriul RM (10636 km2)
m 30% din populaţia RM
m 9% din producţia industrială a RM
m 34% din producţia agricolă a RM
!  

m est ± România
m Est ± raioanele Rîbniţa, Grigoriopol
m Sud ± raioanele Căuşeni, Cimişlia, Leova
m Nord ± raioanele Făleşti, Sîngerei, Floreşti
|   

m Fondul forestier bogat


m Municipiul Chişinău ± constituie un pol de
atracţie pentru multe raioane ale regiunii
m Poziţia geostrategică, conexitatea cu
celelalte regiuni constituie factori pozitivi
privind accesul, comunicaţiile şi comerţul
m Clima şi alţi factori geografici sînt favorabili
pentru dezvoltare
 
m 1021,6 mii locuitori
m Densitatea medie a populatiei ± 101loc/km2
m Populatia apta de munca ± 783,4 mii
(76,7%)
m Populaţia regiunii plecată peste hotare ±
8,7%
m Angajaţii ± 240 mii persoane (30,6%)
  
 
 

 


 
m agricultură (61%)
m învăţămînt (13%)
m industrie (7%)
m sănătate (5%)
m comerţ (5%)
m administraţie publică (4%)
  

m Producţia industrială/ locuitor ± 1,81 mii


lei (33% faţă de media naţională)
m Producţia agricolă/ locuitor ± 3,40 mii lei
(148% faţă de media naţională)
m Servicii prestate populaţiei/ locuitor - 770
lei (40% faţă de media naţională)
m Investiţii în capital fix/locuitor ± 808 lei
(72% faţă de media naţională)
m erenul agricol ocupă 51,6% din suprafaţa
totală a regiunii

m o cotă maximă revine cultivării tututnului cu o


pondere de 91% în Republica Moldova

m Urmează cultivarea legumelor de cîmp cu o


pondere de 54%.
  
 a 

m Cuprinderea copiilor în instituţii


preşcolare ± 57,4% faţă de media
naţională (65,8%)
m Cuprinderea elevilor în înv. primar ±
99,8% faţă de 96,7%
m Cuprinderea elevilor în înv. gimnazial ±
93,9% faţă de 96,9%
- 
 
 
m 29,9 paturi de spital, faţă de 63,9 media
naţională
m 15,7 medici, faţă de 34,9 media
naţională
m 45,7 personal mediu faţă de 77,8 media
naţională
    
  
 
  

m Gaze naturale - 34,5% (media naţională


38,9%)
m Apeduct ± 34% (media naţională 30%)
m Canalizare ± 25,6% (media naţională
22,6%)
Π 
 

m Proximitatea faţă de municipiul Chişinău;


m Resurse forestiere bogate;
m Monumente istorico-culturale de valoare naţională;
m Euroregiune funcţională (Siret - Prut - Nistru);
m Procentul mare al populaţiei active (76,7%);
m radiţii meşteşugăreşti bogate şi diverse;
m Prezenţa resurselor balneo-sanatoriale;
m Reţea de drumuri dezvoltată (drumuri naţionale,
internaţionale, căi ferate);
m Infrastructura vinăriilor extinsă;
m Potenţial de pregătire profesională (6 colegii şi 14
şcoli profesionale);
m Prezenţa zonei economice libere (ZEL Ungheni).

S-ar putea să vă placă și