UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

FLORICULTURĂ

Conf. dr. Lucia DRAGHIA

2005
1

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE Floricultura este ştiinţă şi ramură a horticulturii care studiază însuşirile ornamentale, particularităţile biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu, metodele de înmulţire şi particularităţile producerii materialului săditor, tehnologiile de cultivare, modalităţile de utilizare şi valorificare a speciilor floricole. Din categoria plantelor decorative cu denumirea curentă de flori, fac parte, în majoritate, plante ierbacee cultivate în câmp sau în spaţii protejate. La acestea se mai adaugă unele plante lemnoase arbustive, originare din zonele calde ale globului şi care în condiţiile ţării noastre se cultivă permanent sau temporar în spaţii protejate (ficus, leandru, azalee) şi unele specii dendrologice ornamentale care se pretează la cultura forţată (trandafir, liliac etc.) Însuşirea acestei discipline necesită cunoaşterea temeinică a unor noţiuni de botanică, fiziologie vegetală, ecologie şi agrochimie, cunoştinţe ce contribuie la elucidarea problemelor legate de cultivarea plantelor în alte condiţii sau în alte zone geografice decât cele în care s-au format şi unde cresc în mod natural. De asemenea, sunt necesare cunoştinţe de protecţia plantelor, de management şi marketing. Frumuseţea şi gingăşia florilor l-a îndemnat pe om să le îndrăgească şi să le cultive din cele mai vechi timpuri. Datorită frumuseţii unanim recunoscute, florile sunt nelipsite din viaţa omului, însoţindu-l la tot pasul, la toate manifestările şi evenimentele din viaţă, fiind adevărate bunuri de larg consum.

2

CAPITOLUL 2

CLASIFICAREA SPECIILOR FLORICOLE

În practica floricolă, devine absolut necesară folosirea diferitelor criterii de clasificare pe baza cărora se poate face o grupare a plantelor floricole existente în cultură, diferite ca aspect, cerinţe ecologice, tehnologie de cultură şi efect decorativ. a). După durata ciclului de viaţă: plante anuale; plante bienale; plante perene: hemicriptofite, geofite: rustice şi semirustice. plante cultivate în câmp; plante cultivate în spaţii protejate: în solul serei; la ghivece. flori; frunze; flori şi frunze; fructe; port (târâtor, urcător, erect). plante pentru flori tăiate; plante folosite în realizarea decorurilor din spaţiile verzi, în diferite moduri: ronduri; rabate; platbande; mozaicuri şi arabescuri; pete de culoare; grupuri; vase decorative; decor pe verticală; amenajări speciale (grădini alpine,amenajări de ape); plante folosite în decorări interioare; plante folosite în decorarea balcoanelor, teraselor, jardinierelor.

b). După locul de cultură:

c). După caracterele morfologice şi însuşirile decorative, pot fi plante care decorează prin:

d). După modul de folosire şi încadrare în ansamblul decorativ:

3

CAPITOLUL 3
CERINŢELE PLANTELOR FLORICOLE FAŢĂ DE FACTORII DE MEDIU
Principalii factori ecologici care influenţează viaţa plantelor sunt. lumina, temperatura, umiditatea, aerul şi substratul de cultură. Cerinţele plantelor faţă de aceşti factori depinde de fenofază, de vârsta plantelor, de anotimp, de lucrările agrotehnice aplicate etc., dar de o importanţă majoră este locul de origine al plantelor. Datorită faptului că multe din plantele floricole cultivate la noi în ţară provin din zone geografice cu climat diferit, este esenţial să cunoaştem ecologia lor, fie pentru a reuşi adaptarea plantelor la noile condiţii, fie pentru crearea unor ambianţe corespunzătoare cerinţelor acestor plante. 3.1.CERINŢELE FAŢĂ DE LUMINĂ Lumina condiţionează şi influenţează direct procesul de fotosinteză şi indirect celelate procese vitale ale plantelor. Pentru cultura plantelor floricole lumina, ca factor ecologic, interesează sub aspectul compoziţiei spectrale a radiaţiilor, a intensităţii fluxului luminos, al duratei de iluminare şi duratei de strălucire a soarelui. a) Compoziţia spectrală a radiaţiilor. Radiaţiile care induc fotosinteza sunt cunoscute sub denumirea de radiaţii active şi au lungimi de undă cuprinse între 400 şi 700nm. Din această categorie fac parte radiaţiile roşii, orange, galbene, verzi, albastre, indigo şi violet (ROGVAIV). Radiaţiile cu lungimi de undă mai mari de 700 nm sunt radiaţiile infraroşii, iar cele cu lungimi de undă mai mici de 400 nm sunt radiaţiile ultraviolete. b) Intensitatea fluxului luminos. Variază în funcţie latitudine, altitudine, expoziţia terenului, tipul vegetaţiei, anotimp etc. Cerinţele ce apar ca urmare a procesului de adaptare la condiţiile în care s-au format, împart plantele floricole în următoarele grupe: -heliofile (heliofite), plante iubitoare de lumină, care necesită o intensitate a fluxului luminos de 30000-50000 lucşi şi au capacitatea să folosească întreg fluxul luminos de care beneficiază (Papaver, Petunia, Eschscholtzia, Pelargonium, Portulaca, Zinnia, Gladiolus etc.). -sciofile (sciofite, umbrofite). Aceste plante cresc şi înfloresc la lumină mai puţin intensă. Pot valorifica 3-15%din fluxul luminos existent şi este suficient să aibă lumină cu intensitatea de 500015000 lucşi. Nu suportă insolaţia, de aceea devine obligatorie umbrirea lor naturală sau artificială (Anthurium, Convallaria, Galanthus, Hosta, Saintpaulia, unele ferigi ). -mezoheliofile. Sunt plante cu adaptabilitate mare, capabile să-şi desfăşoare normal procesele vitale atât în condiţii de lumină cât şi de semiumbră. Valorifică 25-30% din fluxul luminos şi necesită aproximativ 25000-30000 lucşi (Freesia, Dianthus, Calendula etc.). Cerinţele plantelor faţă de intensitatea luminii sunt diferenţiate şi în funcţie de vârsta şi fenofaza plantelor (de exemplu, cerinţele sunt mai mari în faza de răsad, la apariţia bobocilor floriferi şi la înflorire, sau mai reduse în timpul repausului), de lucrările agrotehnice aplicate (lumină mai puţin intensă după repicat, transplantat, butăşit etc.). În condiţii de lumină cu intensitate optimă, plantele au creştere viguroasă, culoare verde caracteristică, înflorire bogată. Lumina insuficientă determină, în special la plantele heliofile, stări de stres exprimate prin alungirea exagerată a tulpinilor, dezvoltarea insuficientă a ţesutului mecanic şi a frunzelor, conţinutul redus în clorofilă, stagnarea înfloririi sau prezenţa florilor mici şi decolorate. Şi lumina foarte intensă poate constitui un factor nefavorabil pentru plante, mai ales pentru cele umbrofile, manifestat prin îngălbenirea şi căderea frunzelor, avortarea bobocilor floriferi. 4

se poate realiza fie prin dirijarea culturii în perioadele din an convenabile. Poinsetia. Sunt plante originare din zonele temperate (unde zilele pot ajunge la 16-18 ore lumină) şi numai câteva din alte zone climatice. Astfel. utilizarea factorului lumină.5% în lunile decembrie-ianuarie şi 72. la origine fiind plante de zi lungă (astfel se explică înflorirea lor mai bună în timpul verii). Callistephus). Viola. c) Durata de iluminare Reacţia plantelor la durata zilei şi a nopţii sau la ciclul periodic cotidian de lumină şi întuneric poartă denumirea de fotoperiodism. la care înflorirea este mai puţin condiţionată de fotoperioadă. plantele decorative se împart în următoarele grupe: -hidrofile (acvatice). Ţinând seama de regimul de umiditate caracteristic locurilor de origine. Freesia). -de zi lungă (Cineraria. care se cultivă în bazine şi acvarii (nuferii). plantele floricole se împart în următoarele grupe: -de zi scurtă (Chrysanthemum.Myosotis 5 . teritoriul României poate oferi condiţii naturale de lumină satisfăcătoare pentru multe plante ornamentale. în timp ce plantele de zi scurtă au înflorire întârziată în condiţii de zi lungă. Ele trebuie să treacă printr-o perioadă de zi lungă pentru a creşte vegetativ. Sunt plante care necesită pentru inducţia florală fotoperioade scurte (6-12 ore/zi). ceea ce determină adaptări ale plantelor la diversitatea condiţiilor create şi condiţionează repartiţia lor geografică. Pelargonium. În cursul unui an. distrugerea buruienilor. instalarea de umbrare deasupra culturilor. fie prin aplicarea diferitelor procedee care să mărească sau să micşoreze intensitatea sau durata luminii. plante terestre care preferă o umiditate edafică şi atmosferică ridicată (Calla. Legătura dintre fotoreacţie şi înflorire este foarte importantă pentru practica floricolă. se pot cultiva în spaţii protejate tot timpul anului. Schimbarea fotoperioadei poate fi însă valorificată pentru culturile forţate şi culturile în flux continuu. care reacţionează pozitiv la fotoperioadă. şi înfloresc toamna sau iarna. apa se caracterizează prin distribuţie inegală în timp şi spaţiu.2. menţinerea curată a sticlei. Hortensia. cultivate în anotimpuri sau în zone cu zi scurtă. confecţionarea scheletului de susţinere cu profile reduse. Zinnia. -higrofite. prin procesul transpiraţiei se reglează temperatura plantelor şi se face posibilă absorbţia. Dianthus.7% în luna august. -în câmp: amplasarea culturilor pe terenuri însorite. În condiţiile României. d) Durata de strălucire a soarelui Cantitatea de radiaţie luminoasă ajunsă la nivelul solului se exprimă prin durata de strălucire a soarelui. Unele dintre ele (garoafele) au devenit indiferente prin adaptare. reducerea densităţilor de cultură. b) reducerea intensităţii luminii: -în spaţii protejate: umbrirea serelor pe timpul verii (cretizare. Prin poziţia sa geografică. Se are în vedere faptul că plantele de zi lungă. în stabilirea tehnologiilor de cultură şi dirijarea înfloririi. Majoritatea provin din zone tropicale şi subtropicale. -în câmp: amplasarea culturilor pe terenuri cu expoziţie mai puţin însorită sau sub vegetaţie mai înaltă care să asigure umbrirea. unde durata zilei este egală sau mai scurtă decât cea a nopţii. conform cerinţelor plantelor. Petunia.Modalităţi de reglare a intensităţii luminii a) sporirea intensităţii luminii: -în spaţii protejate: orientarea serelor pe direcţia est-vest. aceste plante cresc vegetativ în timpul verii. -neutre sau indiferente (Cyclamen. acoperirea serelor cu sticlă fotoselectivă). Rosa). folosirea jaluzelelor din diferite materiale şi a peliculei de apă colorată. De exemplu. CERINŢELE FAŢĂ DE APĂ Pe lângă faptul că apa dizolvă substanţele minerale din pământ şi face posibilă nutriţia plantelor. 3. durata medie de strălucire a soarelui variază între 26. cu expoziţie sudică. Inducţia florală la acestea se desfăşoară în condiţii de zi lungă (cel puţin 13-14 ore/zi). folosirea instalaţiilor de iluminat artificial. Ca factor ecologic. prin dirijarea fotoperioadei după fenofaza în care se află (suplimentarea artificială a luminii sau acoperirea plantelor cu materiale opace). crizantemele. întărziată sau nu înfloresc. Kalanchoe. au înflorire slabă. În funcţie de răspunsul la fotoperioadă.

Ea trebuie să fie aceeaşi cu temperatura mediului în care se află plantele. se recurge şi la alte metode. Crassula etc. Se poate recurge însă la dedurizarea apei prin scufundarea în bazinele cu apă a sacilor cu turbă roşie sau prin administrarea de substanţe chimice (sulfat de fier. cu aprox. culturile din câmp se udă cu furtunul.10-30-l apă/m2 la fiecare udare. Alcătuiesc predominant vegetaţia zonei temperate şi sunt reprezentate de majoritatea plantelor floricole cultivate în câmp. Orientativ. În practica floricolă. cultivate în locuri cu umiditate redusă şi adaptate deficitului de umiditate (cactuşii de deşert. -umidificatoarele de atmosferă (Cooling-System) se deosebesc de sistemul de ceaţă artficială prin aceea că apa este pulverizată mecanic (antrenată de un ventilator şi dispersată în atmosferă). cele xerofite la 5-6 zile. iar plantele de câmp dimineaţa şi seara. plantele mezohigrofite se udă la intervale de 2-3 zile. complet automatizate. Cea mai bună apă pentru udat este apa de ploaie. printr-un sistem de furtune. însuşirile substratului. mărimea şi vigoarea plantelor. montate pe rampe de udare mobile. deoarece nu conţine săruri minerale şi este aerisită. condiţiile de lumină şi căldură. c) momentul udării. au o rază de acţiune de aproximativ 20 m. în funcţie de evaporarea peliculei de apă care acoperă frunzele. nivelul celorlalţi factori ecologici (lumină. -irigarea prin picurare presupune prezenţa unor instalaţii speciale cu programare. cu furtunul. căderea bobocilor floriferi. în timpul vegetaţiei. sulfat de aluminiu. de maturare a seminţelor sau de repaus). d) modul de administrare a apei se adaptează cerinţelor speciei. care necesită existenţa instalaţiilor speciale: Instalaţii de irigare: -irigarea prin aspersiune fină se realizează cu jicloare care funcţionează la presiune mică. b) calitatea apei de udare (conţinutul în săruri şi temperatura). anotimp. pe lângă metodele tradiţionale de administrare a apei (cu stropitoarea. vârsta plantelor (nevoia mai mare de apă la plantele tinere). mai ales la plantele acidofile. la înălţimea dorită. care dozează intermitent şi distribuie apa şi îngrăşămintele la fiecare plantă. iar apa potabilă de conductă conţine adesea mult clor şi alte substanţe dezinfectante care sunt dăunătoare plantelor. fazei de vegetaţie a plantelor şi modului de cultivare. îngălbenirea şi căderea frunzelor. Metoda se foloseşte pentru udarea plantelor din spaţii protejate. se va evita stropirea plantelor. De obicei. cu stropitoarea. creşterea răsadului. Nu se utilizează la udare apa murdară sau infectată. Dacă din diverse motive. gradul de dezvoltare al rădăcinilor şi a aparatului foliar etc.palustris). Administrarea apei a) cantitatea de apă şi frecvenţa udărilor depind de necesităţile speciei funcţie de locul de origine. plante terestre cultivate în locuri cu umiditate moderată. la culturile din câmp. aprecierea cantităţii de apă şi frecvenţa udărilor ţine şi de experienţa cultivatorului. prin infiltraţie sau prin brazde). alte suculente – Aloe. udările se fac mai des primăvara şi pe timpul verii (astfel ca pământul să nu se usuce niciodată complet). se impune udatul şi în timpul zilei. starea fitosanitară (plantele bolnave se udă mai puţin). Agave. Cerinţele faţă de apă sunt diferenţiate şi în funcţie de alţi factori: fenofază (germinaţia seminţelor. prin brazde sau cu aspersoare 6 . temperatură) etc. De asemenea. Instalaţii de umidificare a atmosferei (destinate numai culturilor din sere): -sistemul de ceaţă artificială (Myst-System) necesită echipamente costisitoare. în special pentru plantele aflate în repaus sau atunci când temperatura mediului este scăzută. nu se recomandă folosirea apei cu conţinut mare de calciu (apa dură). apa se aplică rar şi numai atât cât să nu se usuce prea tare pământul.). Apa provenită din puţuri şi din izvoare are un conţinut mai mare de săruri. De preferinţă. acid ortofosforic). creşterea şi alungirea pedunculilor floriferi necesită mai multă umiditate decât faza de deschidere a florilor. -xerofite. Rampele cu jicloare se amplasează deasupra culturilor. Şi apa prea caldă este dăunătoare. Udatul cu apă rece provoacă putrezirea rădăcinilor. iar cele higrofite zilnic sau chiar de 2-3-ori/zi. în timp ce iarna. -mezohigrofite. plantele de seră se udă dimineaţa. În cazul plantelor cultivate la ghivece. Temperatura apei este foarte importantă la udarea plantelor. care produc o dispersare intermitentă de particule foarte fine de apă. Aspersoarele rotative. Declanşarea sistemului este comandată de senzori.Nu există reguli stricte aşa încât. înrădăcinarea butaşilor. -irigarea cu aspersoare de mare putere se pretează pentru udarea culturilor floricole din câmp.

butan.). cala. combaterea buruienilor etc. îmbunătăţirea calităţii florilor (dimensiuni mai mari ale florilor sau inflorescenţelor. se recurge la o serie de metode specifice: aşezarea ghivecelor în vase umplute cu materiale menţinute permanent umede (turbă. Pentru economisirea apei se aplică mulcirea culturilor (cu frunze. o cantitate de 0. precocitatea înfloririi. ca sursă de energie în desfăşurarea proceselor vitale ale plantelor. clor. îmbrăcarea tutorilor cu turbă sau cu muşchi umed (de ex. distrugerea crustei. CERINŢELE FAŢĂ DE AER În viaţa plantelor. este important ca apa să nu rămână permanent în vasul de la baza ghiveciului. metoda provoacă depunerea sedimentelor de săruri minerale la suprafaţa substratului. propan) şi combustibili lichizi (petrol). este folosit în practică pentru culturile din spaţii protejate. afânarea solului sau substratului.33%aer din volumul total al solului. mărimea plantelor. Suplimentarea cu CO2 se face însă numai în corelaţie şi cu ceilalţi factori: lumină. eventual. dar poate avea şi efecte negative 7 . folosirea ghivecelor “mască”. la unele plante higrofile. Dintre gazele cu efect pozitiv asupra unor plante floricole fac parte acetilena şi eterul (care stimulează înflorirea la bromelii. temperatură. oxigenul din sol este necesar nu numai în respiraţia rădăcinilor.3. intensificarea coloritului florilor etc. la omogenizarea componentelor din atmosferă şi transportul căldurii prin convecţie. iar după un timp chiar pier. Surse de CO2: arderea unor hidrocarburi (metan. în timp însă. se consideră că respiraţia plantelor se desfăşoară normal. fum) care afectează creşterea şi dezvoltarea plantelor. mraniţă. În aer. Cele mai multe specii se udă de sus. Mărirea cantităţii de oxigen din sol se realizează prin lucrări de afânare a solului. Solurile şi substraturile de cultură destinate culturilor floricole trebuie să aibă un grad mare de afânare şi permeabilitate. umezirea aerului prin stropiri şi pulverizări. hrănirea este defectuoasă. alstromeria). respectiv la mărgăritar). fără orificii şi cu diametrul mai mare decât al ghiveciului cu planta. Indiferent de metoda folosită. Oxigenul. spatifilum). Dacă plantele impun o umiditate permanentă la nivelul substratului sau în atmosferă. gloxiniile) şi de unii cactuşi. în spaţiul dintre cele două vase păstrându-se permanent apă (de ex. Efectul favorabil al îmbogăţirii atmosferei în CO2. degajarea de CO2 din butelii speciale.la:Hedera. interesează sub aspectul conţinutului în oxigen şi dioxid de carbon. paie muşchi. tocmai pentru a crea spaţii mari pentru aer. în condiţiile unei proaste aerisiri a solului. La un conţinut de 21% oxigen în aerul atmosferic. Syngonium).03%CO2 este suficientă pentru procesul normal de asimilare. Dioxidul de carbon este indispensabil în procesul de fotosinteză. prin infiltraţie (gerbera). Udarea de jos (prin infiltraţie) este mult mai lentă. prin picurare şi aspersie fină (anturium. plantele îşi încetinesc creşterea.15%. prin aspersie fină (garoafele până la apariţia mugurilor floriferi. hidrogen sulfurat. tije viguroase. fiind preferată de plantele cu frunze pubescente sau în rozete (violetele africane. crizanteme.01%. fie de jos (cu apa din vasul pe care este aşezat ghiveciul). folie de polietilenă etc. cantitatea de aer din sol poate varia între 10 şi 40 %. trebuie să fie prezent atât în aer cât şi în sol. De aceea. În funcţie de compoziţia şi structura solului. umiditate. b) Mişcarea aerului contribuie la transportul polenului şi seminţelor. fermentarea diferitelor materiale. Culturile din solul serei şi din bacuri înălţate se udă cu furtunul. Plantele au nevoie de aprox. curăţirea de muşchi a vaselor de cultură etc. dezvoltarea rădăcinilor stagnează. cu sau fără sită (garoafe. deoarece apa pătrunde repede iar substanţele nutritive sunt mai bine repartizate. ci şi a microorganismelor. la Cyperus). Plantele la ghivece se udă fie de sus (prin turnarea apei în ghiveci). Intensitatea fotosintezei este dependentă de concentraţia în CO2 atmosferic: scade sau chiar se opreşte dacă se atinge pragul critic de 0. cala până la înflorire). în funcţie de rezistanţa manifestată de fiecare specie. freesia. a) Compoziţia aerului atmosferic sau din sol. Alimentarea artificială a plantelor cu CO2 (fertilizarea carbonică) se reflectă în creşterea randamentului. umbrirea serelor şi răsadniţelor. aerul intervine prin compoziţia sa şi prin efectul mişcării. Compoziţia aerului interesează şi sub aspectul gradului de poluare. pietriş). prin intermediul sistemelor de umidificare a atmosferei.). 3. gerbera). respectiv a prezenţei altor gaze (fluor. aşa cum poate creşte de 2-3 ori dacă sporeşte conţinutul în CO2 până la 0. prin picurare (trandafiri. Ficus pumila. De asemenea.de mare putere. decât. gaze de eşapament) sau a unor impurităţi solide (praf. combustia alcoolului pur.

Fiecare specie floricolă manifestă cerinţe proprii faţă de temperatură. la plantele cultivate în recipiente sau în spaţii protejate. ferigi şi palmieri. substratul de cultură poate fi şi un mediu lichid (apă sau soluţii nutritive). alese şi pregătite în aşa fel încât să răspundă cât mai bine cerinţelor plantelor. -microterme. temperatura trebuie să fie cu 2-4 0C mai coborâtă. Protejarea plantelor de intensităţile mari de vânt se realizează prin amplasarea culturilor şi a construcţiilor pe terenuri adăpostite. temperatura se menţine la un nivel mai redus. Pentru unele plante (de exemplu cele acvatice) sau la anumite tipuri de culturi (culturile hidroponice).(îndoirea sau ruperea tulpinilor plantelor. Cunoscând cerinţele plantelor faţă de temperatură se pot lua măsuri adecvate pentru amplasarea corespunzătoare a culturilor. când funcţiile vitale ale plantelor sunt încetinite. în timp ce. în timp ce. irişii. 3. substratul de cultură este reprezentat de diferite tipuri de sol. temperatura optimă pentru germinaţia seminţelor şi înrădăcinarea butaşilor se consideră a fi cu 3-5 0C mai mare decât temperatura optimă de creştere şi dezvoltare a speciei. provenite din zonele temperate. De asemenea. CERINŢELE FAŢĂ DE TEMPERATURĂ Principalele procese biochimice şi fiziologice din plante se desfăşoară în anumite condiţii de temperatură.5. Solurile de pe teritoriul României corespund exigenţelor majorităţii speciilor floricole originare din zonele temperate. Provin din zonele polare şi alpine. orientarea rândurilor de plante pe direcţia vântului dominant. 3. -mezoterme (unele orhidee. minerală sau sintetică. singure sau în amestec. urmând ca în timpul înfloritului să se scadă din nou. de faza de creştere şi dezvoltare în care se află. crizantemele. în sere se ridică temperatura pentru grăbirea înfloririi. pentru a menţine plantele înflorite timp cât mai îndelungat. originare din zonele calde) necesită pentru optim de dezvoltare temperaturi mai mari de 20-24 0C şi suportă greu variaţiile de temperatură. protejarea lor de temperaturile prea scăzute sau prea ridicate. Un alt factor care determină cerinţele plantelor floricole faţă de regimul termic este faza de creştere sau dezvoltare. Lipsa curenţilor de aer din spaţiile destinate culturii florilor duce la blocarea fotosintezei odată cu consumarea CO2 din stratul de aer apropiat frunzelor. care se pot dezvolta şi la temperaturi sub 00C. de aceea devine obligatorie aerisirea acestor spaţii şi împrospătarea aerului prin deschiderea ferestrelor sau folosirea ventilatoarelor în sere. de succesiunea zilelor şi nopţilor sau a anotimpurilor. Nevoia de căldură a plantelor depinde de zona lor de origine. 8 . În general. Astfel. ridicarea ramelor de la răsadniţe. deschiderlie frontale şi laterale de la solarii. Anthurium. -hekistoterme. substratul de cultură este constituit din componente de natură organică. în funcţie de particularităţile sistemului lor radicular: -pentru soluri grele:nalba de grădină. La plantele cultivate în câmp. dar se pretează şi la culturi forţate în sere. Se cultivă în câmp. noaptea şi pe timpul iernii. în timpul creşterii plantelor. în funcţie de care pot fi: -termofile sau megaterme (unele specii de orhidee. dar pe diferite tipuri de sol. distrugerea adăposturilor) atunci când intensitatea curenţilor de aer este mare. folosirea adăposturilor naturale sau artificiale. precum şi de nivelul celorlalţi factori ecologici. plante decorative prin frunze policrome) se adaptează la temperaturi de 15-25 0C. CERINŢELE FAŢĂ DE SUBSTRATUL DE CULTURĂ Substratul de cultură reprezintă mediul în care se găsesc rădăcinile plantelor şi din care acestea extrag apa şi elementele nutritive. în faza de răsad şi după înrădăcinarea butaşilor. cultura acestora făcându-se afară (în câmp sau în spaţii verzi). plante cu mare adaptabilitate la condiţiile de temperatură (0-18 0C). Plantele floricole aflate în vegetaţie necesită un regim de temperatură influenţat şi de succesiunea zilelor şi nopţilor sau a anotimpurilor.4. Condiţiile locului de origine imprimă plantelor anumite exigenţe termice. Nivelul termic la care plantele cresc şi se dezvoltă normal reprezintă temperatura optimă.

mraniţă.A.. hortensii. amestecurile standard sunt alcătuite din turbă neagră. asparagus. de regulă. argilă expandată).1. în amestecuri şi mai puţin singure. superfosfat. -pentru soluri uşoare:gladiolele. pământ de ţelină..-prepararea propriu-zisă. -ajutătoare: nisip. Un substrat bun pentru cultura plantelor floricole se obţine din amestecul a două sau mai multe componente. Se utilizează pe scară largă în Anglia.. cărbune vegetal. pământ de grădină. mai puţin costisitoare. capacitate mare de reţinere a apei şi a aerului. pământ de frunze etc. vată minerală. 2. sanseviera). În tabelul 3. S. au cerinţe diferite faţă de substrat. pământ de pădure. Hygromull.5 cm diametru). un amestec greu poate fi format din ţelină.. violetele de cameră. sulfat de potasiu. turbă fibroasă şi nisip sau din turbă fibroasă şi perlit.-stabilirea componentelor şi a proporţiilor de participare a acestora. moloz. pH-ul. roci (perlit.5-2.1. rumeguş şi talaş. pământ de frunze şi nisip în raport de 3:1:1. pământ de frunze etc. În ultima vreme. pietriş. după caz. compost. pământ de ericacee.-pregătirea componentelor (îndepărtarea corpurilor străine şi a fragmentelor grosiere prin cernere pe site cu ochiuri de 1. pământ de frunze şi nisip în raport de 3:2:2:1. în Anglia se folosesc amestecuri constituite din ţelină de gazon. La 9 . La pregătirea substraturilor de cultură se folosesc diferite componente (pământuri) care se deosebesc între ele prin însuşirile fizico-chimice. Plantele floricole cultivate în spaţii protejate. Substraturile de cultură pot fi formate din unul sau mai multe componente. Ca şi plantele de grădină. să aibă o structură şi un anumit grad de aciditate (pH). Odată cu omogenizarea se pot adăuga. pulbere de cretă (sau sulf). structură stabilă. Biolaston. în funcţie de specia floricolă cultivată.un amestec mijlociu din pământ de răsadniţă. nealterabilă circa 1-2 ani. în funcţie de particularităţile sistemului lor radicular. Elveţia. uşor de realizat şi cu posibilitatea întrebuinţării la un număr mare de specii. substraturi unitare). mijlocii (camelii. Pentru satisfacerea acestor cerinţe se impune folosirea unor substraturi care să asigure plantelor toate substanţele necesare unei nutriţii echilibrate. pământ de ferigi. se folosesc tot mai mult în floricultură „substraturile standard” (substraturi universale. turbă. Olanda. Componentele se folosesc imediat sau se păstrează în locuri adăpostite. deoarece nu răspund în totalitate cerinţelor plantelor. materiale sintetice (Styromull. conţinut corespunzător în elemente nutritive. pământ de frunze şi nisip în raport de 2:1:1:1. 3. -speciale: turbă. cele cultivate în seră şi apartament cer amestecuri uşoare (ferigile. grupate după modul de obţinere (provenienţă). şi îngrăşăminte chimice sau organice. Etapele pregătirii amestecurilor de pământ: 1. pentru o utilizare ulterioară. la care se adaugă răzătură de coarne. Franţa. -substraturi minerale tratate: perlit. De exemplu.-pentru soluri mijlocii:ochiul boului. begoniile etc. În Elveţia. vată minerală etc. cărămidă pisată. Pregătirea amestecurilor de pământ Componentele prezentate în tabelul 3.U. pietriş. -substraturi minerale naturale: nisip. unul uşor din turbă. pământ de grădină. să permită pătrunderea şi circulaţia apei şi aerului.. Polyuretani. La pregătirea amestecurilor de pământ se au în vedere însuşirile care trebuie să caracterizeze un substrat de cultură: grad de afânare mare şi permeabilitate corespunzătoare. De exemplu. azaleele. vermiculit. -substraturi organice de sinteză: styromull. muşchi. hibiscus) sau grele (muşcate. cioburi de ghivece şi ţiglă. pământ de lemn putred. în funcţie de cerinţele speciei cultivate. b) după modul de utilizare în amestecuri: -de bază: mraniţă.). pământ de răsadniţă. -substraturi organice naturale (pământuri naturale): turbă. cu capacitate bună de tamponare şi de absorbţie a apei şi cu stabilitate chimică mult mai mare. se folosesc. leandru. pământ de ericacee. tuberozele. vermiculit. clasificate după două criterii principale: a) după provenienţă: -pământuri horticole (preparate): mraniţă. sunt prezentate tipurile de substraturi şi materiale ajutătoare cu principalele lor caracteristici. respectiv amestecarea omogenă a componentelor. Ele au rolul principal de a asigura plantelor un suport uşor. reţetele fiind variate. salvia. pământ de ţelină. pământ de scorbură. în funcţie de origine şi de fenofază. Germania. nisip grosier. pământ de frunze. Terracottem). polyuretani etc.

Îngrăşămintele şi fertilizarea Îngrăşămintele în floricultură constituie o problemă foarte importantă.9-7. Digitalis.5 (Gipsophylla. S. În cantităţi mari sunt absorbite azotul.2) sau uşor acide (pH=5. care exprimă conţinutul în ioni liberi de hidrogen într-o soluţie de sol. În Franţa. Mn. Insuficienţa sau excesul unui element în mediul nutritiv. dimpotrivă. apariţia unor pete caracteristice şi necroze pe frunze. cu condiţia adăugării îngrăşămintelor în mod corespunzător. sau Fenoplast şi turbă (sau scoarţă de pin). cunoscute şi sub denumirea de macroelemente.5-2 t/ha pe soluri nisipoase şi 3-4 t/ha pe solurile grele). preferă o aciditate sau o alcalinitate mai accentuată. molibdenul (microelemente). se impune respectarea câtorva reguli: se fertlizează numai plantele sănătoase. vârsta plantelor şi faza de vegetaţie. specia cultivată anterior etc. Necesarul de îngrăşăminte se apreciază în funcţie de specie. apa de udare bogată în calciu. Valorile de pH admise de plantele floricole sunt cuprinse între 3. azotatul de amoniu). putrezirea rădăcinilor etc. camelia). Tehnica de cultivare a florilor se poate baza şi pe folosirea aproape integrală a turbei ca substrat. interesează îndeosebi reacţia şi conţinutul în substanţe nutritive. După preferinţele faţă de reacţia substratului. Menţinerea unui pH acid se mai poate face prin adăugarea de turbă acidă în amestecurile de pământ.9-6-8). prin fertilizări faziale). calciul. organele decorative. Când substratul se acidifică. iar în cantităţi mai mici fierul. fosforul. plantele pot fi: -acidofile. Simptomele se manifestă prin modificări în creştere. anotimp. sulfatul de magneziu). Dintre însuşirile chimice ale substraturilor de cultură. Când substratul se modifică spre alcalin. udarea cu sulfat de aluminiu 5-6 g/l apă. răzătură de coarne şi îngrăşăminte chimice. Altele. fertilizarea cu îngrăşăminte acide. cuprul. La fertilizarea plantelor floricole se are în vedere:alegerea îngrăşămintelor. reţetele de amestec includ mase plastice şi pământuri naturale.5 şi 8.5. amendamentele calcaroase. calităţile fizico-chimice ale substratului.5 (azalea. la suprafaţă şi pe marginea vasului apar pete albicioase. nu se fertilizează plantele aflate în 10 . precum şi raportul necorespunzător între două sau mai multe elemente afectează dezvoltarea şi chiar viaţa plantei. bromelii. zincul. magneziul. sulfatul de potasiu. Corectarea pH-ului în sensul pretenţiilor plantei se realizează prin alegerea corectă a îngrăşămintelor. căderea bobocilor floriferi şi a florilor. clorura de amoniu. -pentru ridicarea valorii pH: administrarea de var nestins (1. Reacţia substratului Reacţia solului (substratului) reprezintă însuşirea acestuia de a se comporta ca un acid sau ca o bază. potasiul. apa freatică încărcată cu săruri solubile. Majoritatea se dezvoltă normal pe substraturi neutre (pH=6. deformarea şi decolorarea florilor sau inflorescenţelor. sau Polibutan-sulfon şi turbă (sau scoarţă de pin). ritmul de creştere. borul. ploile acide. humusul din sol etc. respectiv ca un donor sau acceptor de ioni de hidrogen şi se măsoară printr-un indice numit pH. dacă se au în vedere o serie de particularităţi ale tehnologiilor de cultivare la plantele floricole. Surse de alcalinitate şi salinitate din sol: îngrăşămintele chimice (azotatul de calciu. care îşi găsesc condiţii optime de vegetaţie la un pH<5-5. sulful. stabilirea dozelor şi a raportului dintre elemente. adaosul de praf de cretă în amestecurile de pământ (1-3 kg/m3 sau 150-200 g/m2). formele reduse de Fe. a componentelor substratului de cultură sau prin utilizarea unor substanţe chimice: -pentru scăderea pH-ului cu o unitate: administrarea de floare de sulf 45-60 g/m2 (sau 350 3 g/m ). apa încărcată cu CO2. Pământurile universale pot fi preparate pentru plante tinere (cu doza de îngrăşăminte redusă la jumătate) sau pentru plante mature (cu doza de îngrăşăminte întreagă. iar pe suprafaţa vasului apar pete verzi-cenuşii. Alternanthera). -calcifile. la suprafaţa lui se formează un muşchi verde. care tolerează substraturi cu pH>7. De asemenea. Surse de aciditate din sol:apa din sol. la care se adaugă cantităţi suplimentare.acestea se adaugă pentru fertilizare făină de oase. manganul. îngrăşămintele chimice (sulfat de amoniu. forma de aplicare a îngrăşămintelor. Plantele utilizează în proporţii diferite elementele minerale din sol.

Mult mai eficiente sunt fertilizările cu soluţii nutritive (0.naturale: gunoi de grajd. făină de peşte. compost). dozele se reduc cu 2040%. mraniţă. Pentru fertilizările extraradiculare. în funcţie de specie şi fenofază.0. 2-3-kg/m2. 0. garoafe) sau 2-3 kg/m3 pentru plantele cu rezistenţă medie sau mică (fresia.05-0.clasificate după: . anturium) dacă periodic se administrează must de bălegar sau de gunoi de păsări. iar cantităţile orientative de 300-1500 l/ha.numărul de elemente nutritive esenţiale pe care le conţin: simple şi complexe. tablete.3% la plantele cu rezistenţă medie la conţinutul în săruri şi 0. . 300-400 kg azotat de amoniu. suportată de majoritatea plantelor.5% la plantele mai rezistente). Doze orientative (pentru 1m2): 10-20 g azotat de amoniu. gunoi semidescompus).20. gerbera. batoane). iar pe parcursul creşterii şi înfloririi să se aplice periodic fertilizări suplimentare (mai ales în perioada martieseptembrie). urină şi must de gunoi de grajd. Tipuri de îngrăşăminte folosite în floricultură: -organice .repaus. făină de carne. Fertilizarea plantelor floricole cultivate în câmp Înaintea fiecărui ciclu de producţie (de obicei toamna) se face fertilizarea de bază cu 20-80 t/ha gunoi de grajd sau 20-30 t/ha mraniţă. Dacă se face numai fertilizare minerală.3% (2 l soluţie/m liniar).modul de acţiune: radiculare. se aplică îngrăşăminte în stare solidă sau sub formă de soluţii. Fertilizarea de bază se face la pregătirea solului.05%cu microelemente. Îngrăşămintele cu azot se administrează 1/4 toamna. pulberi. care eliberează lent (3-9 11 . care necesită cantităţi mai mari de îngrăşăminte. La acestea se pot adăuga şi îngrăşăminte oranice (mraniţă. cu îngrăşăminte organice şi minerale.1%. 250-300 kg sulfat de potasiu. La plantele de apartament. 100-150 kg sulfat de magneziu. Basacote. 1/2 primăvara şi restul în timpul vegetaţiei (în total 80-150 kg/ha). 400-600 kg superfosfat.industriale (din reziduuri): făină de sânge. făină de coarne şi copite . Îngrăşămintele solide se administrează prin împrăştiere pe suprafaţa solului sau în rigole deschise de-a lungul rândurilor de plante. gunoi de păsări şi must de gunoi de păsări. composturi.25%cu macroelemente şi 0. ţinute în condiţii de temperaturi scăzute. Fertilizarea fazială se face de mai multe ori într-o perioadă de vegetaţie.5-6 g sare potasică.modul de condiţionare: solide (cristale.1:15) Fertilizarea plantelor floricole de apartament Deoarece plantele de apartament dispun de un volum limitat de substrat.1-0. În timpul vegetaţiei. iar la cele perene 60-80 kg/ha P2O5 şi 120-150 kg/ha K2O. Rezultate deosebite se obţin la unele specii (cala. .100-150 tone gunoi semi-descompus. în diluţii corespunzătoare (1:3 . iar dacă se aplică odată cu apa de irigare. Îngrăşămintele solide se administrează în doze de 40-80-g NPK/m2. îngrăşăminte verzi.2-0. cu soluţii de îngrăşăminte a căror concentraţie. este necesar ca la plantare şi transplantare să se folosească amestecuri suficient de bogate în elemente nutritive. lichide şi sub formă de suspensii. sau 5-10kg/m2 îngrăşământ organic (mraniţă. Fertilizarea plantelor floricole cultivate în solul serei Culturile din solul serei sunt culturi intensive. se calculează aproximativ 5 kg îngrăşăminte complete (NPK)/m3 pentru plantele rezistente la concentraţiile mai mari de săruri (crizanteme. -minerale . 10-15 g superfosfat. cantităţile de îngrăşăminte la 1 ha de seră pot fi: 80-100 tone mraniţă.2% (1-2 grame îngrăşăminte la 1 litru apă). 100-200 tone turbă. după care se face spălarea frunzelor cu apă curată. anturium). îngrăşămintele radiculare se aplică numai pe sol umed. este de 0. atât la înfiinţare cât şi pe parcursul vegetaţiei. imediat după repicat. alstroemeria. Soluţiile nutritive folosite la fertilizări faziale se dau în concentraţii de cca. extraradiculare. concentraţiile optime sunt de 0. Dacă sunt asociate cu cele minerale. La plantele anuale se pot aplica 40-60 kg/ha P2O5 şi 100-120 kg/ha K2O. Orientativ. granule. . fertilizarea se face chenzinal sau lunar. plantat sau transplantat şi după înflorire. Dacă soluţiile se aplică extraradicular.3-0. făină de oase. Se recomandă fertilizarea la intervale de timp mai reduse şi cu cantităţi mai mici de îngrăşăminte. Hormonutral). Alte modalităţi de fertilizare minerală: încorporarea granulelor cu îngrăşăminte îmbrăcate în peliculă organică sau de plastic (de tipul Osmocote. turbă. se folsesc concentraţii foarte mici.

Doze orientative de îngrăşăminte solide: 20-40 g/m2 sau 3-5 kg/m3 de pământ. existente în comerţ sub formă de flacoane.luni) elementele minerale. pe terasae etc. cu apă rezultată de la spălarea cărnii şi peştelui. când plantele sunt scoase afară (în grădini. folosirea soluţiilor concentrate. până când soluţia pătrunde în substratul din ghivece). 12 . datorită mirosului neplăcut pe care îl emană. Se pot aplica însă în timpul verii. cantitatea de soluţie variază între 100-500 ml.). În cazul folosirii soluţiilor fertilizante. Fertilizările organice. în funcţie de mărimea ghiveciului. sau cu must de gunoi de pasăre. fertilizarea după sistemul “flux-reflux” (ghivecele sunt ţinute într-o vană în care se vehiculează soluţia de îngrăşăminte. sunt mai puţin recomandate pentru plantele cultivate în apartamente. introducerea batoanelor fertilizante în pământul de la marginea ghiveciului.

0-8. Caracteristici 3 Mod de utilizare -pământ de bază în amestecuri. -capacitate de reţinere a apei foarte bună. 1. adaugă var (0. Categoria crt. -pH=6. Substraturi de cultură şi materiale folosite în culturile floricole Nr. nuc).Tabelul 3. uşor.7 t/m . -nu se folosesc frunzele speciilor -humus=1-1.5-7 (mai acid la cel provenit sau gropi (2-3 ani). se aşează în platformă -structură granulară (8-12 luni) şi se stropesc cu apă -culoare brun-cafenie.1 t/m3.fermentarea gunoiului de cal sau bovine. -capacitate de reţinere a apei bună. lucernă. -aspect untos şi culoare închisă. -pământ special în amestecuri.9-1.4-0. -îngrăşământ organic.5%.5-7. -pământ de bază în amestecuri mijlocii şi grele. Pământuri horticole (preparate) Substratul (materialul) Mraniţa Mod de obţinere .0-3. -permeabil.1. timp de 2-3 ani. 13 . . -capacitate de reţinere a apei foarte bună. platforme -pH=4.5. desprinse până la adâncimea de -humus=2. -component al substraturilor de cultură pentru plantele la ghivece. în platforme.5kg/m3 frunze) şi -conţine resturi de nervuri. sau must de bălegar. amestec de ierburi) -pH=6. -descompunerea frunzelor -masă volumetrică: 0.5.5%. -masă volumetrică: 0. -humus=6. peste care se din conifere). -substrat pentru semănături. aşezate în grămezi. frunze.brazdele înnierbate (trifoi.5-7. must de bălegar. 10-15 cm.4 t/m3. Pământul de ţelină Pământul de frunze -masa volumetrică: 0.2-0. care conţin taninuri (tei.0%.

2. -pH=5. din pământul în care au crescut răsadurile şi din nisip. culoare roşietică -suport pentru hidroculturi. -mulcire.1. albă. crt. -descompunerea aerobă (2-3 ani) a resturilor menajere. -capacitate mare de reţinere a apei nisip). pentru înrădăcinarea butaşilor.5-7. descompunerea diferitelor specii -structură fibroasă.5-0. 14 . -humus=3-5%.9 t/m . -descompunerea anaerobă a vegetaţiei acvatice şi a nămolului de pe terenurile mlăştinoase.Tabelul 3. de Sphagnum. blondă) -pământ special în amestecuri. -capacitate de reţinere a apei bună. -îmbunătăţirea calităţilor fizice ale solurilor din sere.15 t/m . 3 Mod de utilizare -pământ de bază în amestecuri.5-7. -capacitate de reţinere a apei bună. -pământ special în amestecuri fertile.8 t/m3. -fabricarea ghivecelor nutritive. -componentă în -se formează la suprafaţa amestecuri de pământ. -pH=6. -în amestec cu perlit (sau -porozitate mare. -zăcământ natural. a gunoaielor din gospodării. -masa volumetrică: 0.12-0.7-0. sau albicioasă. ca substrat pentru unele specii floricole sau (de 8-10 ori greutatea). -poate înlocui mraniţa. 3 -masa volumetrică: 0. -humus=5-7%. Substraturi organice naturale (pământuri naturale) Turba a) roşie (înaltă. Categoria Pământuri horticole (preparate) Substratul (materialul) Pământul de răsadniţă Compostul Mod de obţinere -amestec format din bălegarul folosit la încălzirea răsadniţelor. (continuare) Nr. Caracteristici -masa volumetrică: 0. depozitului de turbă din -pH=3-5.

crt.5-1. unele orhidee).2. (îngrăşate şi fără buruieni) -humus=2. -mulci.1. -masa volumetrică: 0. flori -pH=6. -se recoltează stratul superficial -capacitate de reţinere a apei foarte de sub aceste plante. Vaccinium. Caracteristici 3 Mod de utilizare -în alcătuirea substraturilor de cultură neutre sau slab acide.8-1.5%. -calitatea depinde de esenţa din care -se evită stejarul.4 t/m . -culoare foarte închisă. -de la suprafaţa terenurilor -masa volumetrică: 0. -capacitate de reţinere a apei foarte bună. Osmunda etc.2-0. Rhododendron etc.) -aspect fibros.2-0. Aspidium. -pH=3. -descompunerea resturilor vegetale ale ferigilor -pH=5. provin şi nivelul de descompunere. -pământ special în amestecuri pentru specii acidofile (azalee. -pH=6-7. ferigi. -masa volumetrică: 0. -humus=0. Categoria Substraturi organice naturale (pământuri naturale) Substratul Mod de obţinere (materialul) b) neagră (joasă) -se formează în stratul bazal al turbărei aflat în stadiu avansat de descompunere. de 2-3 ori greutatea. bună. cultivate cu legume. -capacitate bună de reţinere a apei şi porozitate mare. -humus=1-2. 15 .5-6. -pământ de bază în amestecuri. prelucrării lemnului. camelii.5-7. prăfoasă (la uscare). -poate înlocui pământul de ţelină. -capacitate mică de reţinere a apei.3 t/m3.5%. -capacitate de reţinere a apei bună. (Polypodium.2 t/m3. (continuare) Nr. Pământul de grădină Pământul de ericacee Pământul de ferigi Rumeguşul şi talaşul -masa volumetrică: 0. carpenul. -descompunerea naturală a speciilor de Erica.4-4.Tabelul 3. -pământ special (numai după compostare timp de 1 an).1-0. ferigi).2 t/m3.5. -structură compactă. -pământ special în amestecuri pentru specii acidofile (bromelii.5-4%. -subproduse ale industriei -pH sub 6.

decât pământul de frunze. măcinat.0. -mai bogat în substanţe nutritive decât pământul de frunze. -pământ special. -suport pentru marcotajul aerian. -pH=5. Muşchiul vegetal -masă volumetrică: -proaspătă=0. -mulci.Tabelul 3. -pH=6.2-4. -îmbrăcarea suporţilor pentru liane.5-7. lemn de esenţă moale.5.17-0. -capacitate de reţinere a apei foarte bună. -masa volumetrică: 0. -compostată=0.5-6.1. -se adună din scorburile -pH=2. orhidee).5. -poate înlocui pământul de frunze. -pământ ajutător utilizat în amestecuri (bromelii. Pământul de lemn putred 16 .9.3 t/m3.se poate folosi proaspăt.7-3. crt.20-0. -pH -proaspătă=5-6. -pământ special utilizat în amestecuri -pământ special. Categoria Substraturi organice naturale (pământuri naturale) Substratul (materialul) Scoarţa de copaci Mod de obţinere -subprodus al industriei prelucrării lemnului.0-2. -compostată=6-6.2-0. utilizat în amestecuri pentru plante la ghivece. -humus=1.35 t/m3. -descompunerea rumeguşului de -pH=3. -la plantarea vaselor cu bulbi. tocat. rizomi. utilizat în amestecuri (la speciile acidofile). copacilor şi se foloseşte ca atare -mai bogat în substanţe nutritive în amestecuri. . (continuare) Nr. rădăcini tuberizate pentru forţare. -porozitate=85-90%. -mai sărac în elemente nutritive decât pământul de scorbură.25 t/m3. uscat. Pământul de pădure Pământul de scorbură -din stratul superior al litierei pădurilor. Caracteristici Mod de utilizare -pământ special (folosit numai în urma compostării).

Polyuretanii (spumă de polyuretani) -polimeri rezultaţi dintr-un diisocyanat şi un glicol. amestecurilor de pământ pentru orhidee şi plante epiphyte. Categoria crt.1. -porozitate ridicată. -material ajutător.12-0. -capacitate de reţinere a apei foarte mică.02-0. -masă volumetrică: 0. -masă volumetrică: 1. înrădăcinare a butaşilor.04 t/m . -pH=7. -capacitate mare de reţinere a apei. -denumiri comerciale: OASIS. -suport în executarea aranjamentelor florale. 3.amenajarea vaselor suspendate. -pH=7. 17 .15 t/m3. (continuare) Nr. Substraturi organice de sinteză Substratul (materialul) Styromullul Mod de obţinere Caracteristici 3 Mod de utilizare -polystyren expandat. Terracottemul -polimeri hidroabsorbanţi îmbogăţiţi cu substanţe fertilizănte şi biostimulatori (aproximativ 20 substanţe). iar semănături. de granule sau fulgi. capătă aspect -în substratul de gelatinos. după umectare. -în substratul de cultură al plantelor cultivate în spaţii protejate sau în câmp (pe terenuri aride). AGROFOAM. --înainte de umectare este un -substrat pentru amestec de pulberi şi granule.substrat de cultură pentru plantele epiphyte. -component ajutător. -întră în componenţa -capacitate de reţinera a apei mare. -material ajutător. -în amestec cu turba pentru înrădăcinarea butaşilor. sub formă -masa volumetrică:0.15 t/m3.Tabelul 3.

-se descompune lent. (continuare) Nr. din albia râului. -component în amestecuri pentru bromelii şi orhidee.substrat în culturi hidroponice. 3 Mod de utilizare -material ajutător.realizarea drenurilor la recipientele de cultură. -se află sub forma acelor de pin.component în amestecuri de pământ.1.Tabelul 3. -masa volumetrică: 1. Categoria Substraturi organice de sinteză Substratul Mod de obţinere (materialul) Hygromullul -amestecarea formaldehidei cu (spuma de uree) uree şi cu un produs spumant. -suport pentru hidroculturi. eliberând N. CO2 şi H2O. -porozitae mare. -stabilitate bună.022 t/m . Biolastonul 4 Substraturi minerale naturale Nisipul -din policlorura de vinil. -este preferat nisipul de râu (fiind mai grosier). . -material ajutător. . -masa volumetrică: 1. spălat. -material ajutător.7-2 t/m3.5-8. -cel mai indicat este cel grosier -granulometrie de 5-15 mm diametru. Pietrişul -poate fi de carieră sau de râu. fără materii organice şi fără calcar. -pH= aprox. -capacitate de reţinere a apei ridicată. .5-2 t/m3.material de stratificare a seminţelor şi a organelor subterane. . -pH=7. 18 . -suport pentru hidroculturi.material ajutător. Caracteristici -masă volumetrică: 0. acoperirea semănăturilor. -substrat de înrădăcinarea butaşilor.3. crt. -porozitate mare. .

19 . . .material ajutător.8-1. .3 t/m3.înlocuitor al nisipului în amestecuri. .se dezinfectează bine.neutru din punct de vedere chimic. ARGEX.se spală înainte de utilizare.1. . .măcinarea rocilor pe bază de . Vermiculitul . calcaroase (20%) + cocs .capacitate de reţinere a apei de 19%.pH variabil (se corectează în funcţie de magneziu. .pH=6.ca amendament pentru solurile din sere. . .material ajutător.substrat pentru hidroculturi.masă volumetrică: 0. . .se dezinfecteză uşor.substrat pentru butăşiri.porozitate foarte mare.1 t/m3.capacitate mare de reţinere a apei.masă volumetrică:0. porozitate bună.rocă vulcanică. Vata minerală . Caracteristici 3 Mod de utilizare .produs industrial pe bază de . . 5.material ajutător. roci vulcanice (60%) + roci .suport în culturi hidroponice. semănături. hidroculturi. .capacitate mare de reţinere a apei. .capacitate de reţinere a apei de 15-16%. . CULTILENE. alveolară. Substraturi Perlitul . (continuare) Substratul Nr. (20%). . durabilitate mare.denumiri comerciale: ISOL. .material ajutător.pH=7-9. utilizare). ARGILEXPAN. calcinate la 1000°C. . .Tabelul 3. .granularea argilei la 1100°C.substrat de înrădăcinare a butaşilor.16 t/m . silicaţi de aluminiu şi .material ajutător. .component în alcătuirea substraturilor pentru orhidee.nu conţine elemente nutritive.se topesc (t°C peste 1600°C) şi se scurg sub formă de fibre. expandată .08-0. .capacitate mare de reţinere a apei (3-4 ori greutatea proprie). .dimensiuni variabile (2-16 mm). . .porozitate foarte bună. Argila .masa volumetrică: 0.5.porozitate foarte bună. Mod de obţinere Categoria (materialul) crt. .măcinarea rocilor vulcanice minerale calcinate şi expandate tratate (t°=1200-1800°C).1-0.5. cu structură . Pouzzolane .denumiri comerciale: GRODAN. . bromelii etc.

care se fragmentează în bucăţi de diferite mărimi. . Cărămida pisată .capacitate mare de reţinere a apei. . .este uşor. la dezinfectarea rănilor produse prin tăieri sau operaţii în verde. . (materialul) 6 Alte Cărbunele materiale vegetal utilizate Mod de obţinere . .particulele mari se folosesc la realizarea drenurilor .în hidrocultură.în amestecuri de pământ pentru plantele calcifile.1. -reacţie alcalină Cioburi de .proprietăţi antiseptice. .în amestecurile de pământ pentru plantele policrome şi cactuşi.din demolări şi se cerne înainte de utilizare.Tabelul 3. .din resturi de ghivece sau ghivece sau ţiglă din ţiglă.particulele mari (3-5 mm). . în apa folosită pentru înrădăcinarea butaşilor.pulberea fină. apoi măcinat rezultând pulbere sau granule de diferite mărimi.realizarea drenurilor. Mod de utilizare . în amestecul de pământ pentru reglarea regimului hidric (colocasia). Caracteristici . Substratul Categoria crt.5-3 mm).granulele (1.cărămidă măcinată şi cernută. Molozul . (continuare) Nr.arderea incompletă a lemnului de esenţă moale. - -reacţie alcalină 20 .

.umbrirea plantelor sensibile la insolaţie.protejarea lădiţelor (ghivecelor) cu semănături.opacă sau transparentă.mulcirea solului.transparentă.acoperirea seminţelor care germinează la întuneric. . Substratul Categoria crt. .Tabelul 3. . Sticla -produs industrial. Folia opacă: . . .1. .reziztenţă electrică şi mecanică bună.acoperirea semănăturilor şi a butaşilor.acoperirea serelor şi răsadniţelor. 21 . Caracteristici .protejarea culturilor timpurii şi târzii. (continuare) Nr. Mod de utilizare Folia transparentă: . (materialul) Alte Folia de materiale polietilenă utilizate Mod de obţinere -produs industrial de polimerizare.

Petunia hybrida.) 22 .1.seminţele mici şi foarte mici. sănătoase. când fructele sunt bine coapte. recoltarea manuală este singura metodă ce poate fi aplicată în etape la speciile floricole caracterizate prin maturarea eşalonată a seminţelor de pe plantă (Nicotiana alata. Metoda generativă de multiplicare a plantelor prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. fie datorită avantajelor de ordin economic şi ornamental pe care le oferă metodele vegetative.de la o plantă se obţine. pot fi uşor depozitate şi se păstrează o perioadă mult mai îndelungată. frecvent se recurge la recoltarea manuală. Portulaca. cu valoare biologică şi decorativă superioară. Metodele şi sistemele de recoltare sunt adaptate particularităţilor plantelor şi condiţiilor de cultură.menţine riscul încrucişării prin polenizare şi denaturării caracterelor iniţiale. Antirrhinum etc. seminţele fiind lăsate o perioadă de timp în fruct. bazată pe utilizarea seminţelor ca material biologic.). sortarea şi chiar recunoaşterea lor. Dezavantaje: nu asigură întotdeauna transmiterea fidelă a caracterelor plantei-mamă. condiţionarea. pentru a-şi desăvârşi maturarea. sortarea şi păstrarea seminţelor Sunt verigi deosebit de importante în obţinerea seminţelor de calitate. Astfel se elimină pierderile de seminţe la Impatiens.Producerea seminţelor de flori Ca regulă generală. seminţele ocupă un spaţiu mic. Lobelia etc. în general. fie datorită faptului că multe dintre ele nu produc seminţe sau au seminţe sterile.spre deosebire de materialul folosit la înmulţirea vegetativă. Petunia. cu precădere la speciile cultivate în câmp. Culturile semincere reprezintă sursa principală de obţinere a seminţelor de calitate. La speciile cu fructe dehiscente (păstăi. Suprafeţele destul de reduse ocupate de culturile floricole semincere. Callistephus. În plus.1. nu justifică totdeauna recoltarea mecanizată a seminţelor. de aceea. Salvia splendens.Înmulţirea prin seminţe Înmulţirea pe cale sexuată. Delphinium. un număr mare de seminţe. uneori şi perene. Begonia. capsule) se recurge la recoltarea fructelor în faza de pârgă (atunci când culoarea lor virează spre galben). Avantaje: este o metodă rapidă şi relativ simplă.plantele obţinute din seminţe înfloresc mai târziu decât cele obţinute prin metode vegetative. Viola. Metoda este oarecum limitată pentru speciile cultivate în spaţii protejate. procurarea seminţelor se face de la exemplare viguroase.1. Calendula.CAPITOLUL 4 ÎNMULŢIREA SPECIILOR FLORICOLE 4. Callistephus chinensis.limitează transmiterea bolilor criptogamice şi virozelor. are o largă utilizare în practica floricolă. Dianthus. tipice multor specii floricole. Momentul optim de recoltare pentru majoritatea speciilor este la maturitate deplină. Recoltarea. Verbena hybrida. Portulaca grandiflora etc. îngreunează condiţionarea.chiar şi peste 10-20 ani. Înfiinţarea şi întreţinerea loturilor semincere se face conform schemelor tehnologice stabilite pentru culturile de acest tip şi cu respectarea strictă a tuturor verigilor agrotehnice tipice fiecărei specii. iar seminţele au ajuns la maturitate fiziologică (Alyssum. 4.dă posibilitatea încrucişării plantelor şi obţinerii de soiuri noi. necesare sectorului de producţie. care fructifică şi produc seminţe viabile. din grupa anualelor şi bienalelor.

către mijlocul zilei. anul recoltării. cantitatea.La speciile cu maturarea simultană a seminţelor (Godetia. • uscarea (zvântarea) fructelor. Alyssum maritimum). Păstrarea seminţelor trebuie făcută în condiţii care să asigure menţinerea facultăţii lor germinative la valori optime.1. la speciile cu seminţe care cad cu uşurinţă la maturitate.. Trierea se face prin trecerea succesivă a seminţelor pe site de calibru diferit (în ordine descrescătoare). Condiţionarea şi sortarea seminţelor După recoltare. prin tăierea plantelor în întregime sau numai a tijelor florifere. soiul. Nigella). Lathyrus odoratus) şi la plantele mai puţin pretenţioase la căldură (Calendula officinalis. 1) Locul de semănat pentru plante le floricole poate fi în câmp sau în spaţii protejate. producătorul. apoi se ambalează în saci. De exemplu. Myosotis alpestris etc. Tagetes ssp. Salvia 23 . Seminţele mai mari şi suficient de grele se pot curăţa şi prin flotaţie (cufundarea în vase cu apă şi separarea lor de resturile uşoare şi seminţele seci. metal etc. când se urmăreşte limitarea pierderilor de seminţe.în funcţie de particularităţile biologice şi ecologice ale plantelor. Rudbeckia ssp. Viola). Ambalajele vor fi obligatoriu însoţite de etichete pe care se înregistrează specia. pungi. b) semănatul în spaţii protejate (sere. categoria biologică. Gypsophilla. frecarea. Sortarea seminţelor pe categorii de mărime este necesară pentru obţinerea unei răsăriri uniforme şi a unor culturi omogene. Nu se recoltează niciodată pe timp umed sau după ploaie. nu este exclusă nici folosirea unor cornete din hârtie sau din alt material aşezate la baza florilor sau inflorescenţelor. cernere pe site alese corespunzător mărimii seminţelor. Pentru soiuri şi specii valoroase sau pentru număr mic de exemplare. răsadniţe) este folosit în scopul obţinerii de răsaduri la speciile cu perioadă lungă de vegetaţie (Begonia semperflorens.) şi a unor perene (Physostegia virginiana. materiale sintetice.) care se seamănă la sfârşitul primăverii şi vara. Bellis perenis. posibil la plantele care nu suportă transplantarea (Delphinium. de tehnologia folosită la înfiinţarea culturilor şi de data planificată pentru înflorirea sau valorificarea plantelor obţinute. Delphinium). 4. Seminţele mici impun uneori şi alte metode de recoltare. din care urmează să se extragă seminţele. înainte de a fi depozitate sau semănate.. baterea uşoară a fructelor etc. În general. cutii etc. condiţionarea cuprinde o serie de operaţii care se succed: • definitivarea maturării fructelor recoltate în pârgă. fructele sau seminţele trebuie prelucrate diferenţiat. Ambalajele ermetic închise. solarii. la plantele care au perioadă scurtă de vegetaţie (Matthiola bicornis. la majoritatea speciilor. se recomandă păstrarea seminţelor în spaţii bine aerisite. pe baza diferenţei de densitate). dar metoda prezintă dezavantajul mărimii conţinutului în apă al seminţelor. în funcţie de morfologia speciilor floricole cu fructe uscate. • curăţirea seminţelor (sau a fructelor indehiscente monosperme) de resturile de plante şi alte impurităţi. confecţionate din sticlă. prin vânturare manuală sau mecanică. cu temperatura de 5-12°C şi umiditatea de 55-65%. se folosesc mai mult pentru păstrarea de lungă durată a seminţelor cu un conţinut în apă scăzut (până la 5-6%). lucrarea se poate executa şi mecanizat. recoltarea se face într-o singură etapă. • extragerea seminţelor (când este cazul) prin dezmembrarea..Semănatul Locul şi epoca de semănat se stabilesc diferenţiat. • pe straturi (pentru obţinerea de răsaduri). În astfel de situaţii. preferându-se timpul uscat. Lobelia erinus. Portulaca. În funcţie de cantitatea de seminţe. Lobelia. lucrarea se execută normal sau mecanizat cu ajutorul selectoarelor.2. Depozitarea şi păstrarea seminţelor Seminţele condiţionate şi sortate se aduc mai întâi la umiditatea optimă de păstrare. a) semănatul în câmp se face: • direct la loc definitiv. folosit pentru speciile bienale (Viola x hybrida. Lupinus. se poate recurge la scuturarea pe prelate aşezate sub plante (Alyssum. considerată a fi. Eschscholtzia. Se face după caz. Papaver. de 8-12%.

soiuri valoroase. ghivece. acoperirea răsadniţelor şi pregătirea substratului. Zinnia elegans).(la 3-4 zile de la instalarea tocurilor).(scufundarea 12-24 ore în soluţie de sulfat de cupru 2-3%). În răsadniţe a) pregătirea răsadniţelor • pregătirea biocombustibilului (aşezarea în platforme de încălzire timp de 1-2 săptămâni). • marcarea rândurilor (dacă este cazul) la distanţe de 5-10 cm. cât şi pentru cele destinate repicării răsadurilor.). la unele plante de seră care se înmulţesc prin seminţe (Asparagus. conform tehnologiei de cultură a speciei respective. 2-3 cm la seminţele mijlocii şi 3-4 cm la seminţele mari. cutii de plastic etc. lucrările se reduc la instalarea tocurilor. la speciile pretenţioase la căldură (Petunia x hybrida. Calceolaria hybrida. Cyclamen persicum etc.1. • amenajarea patului cald (înălţimea de 40-60 cm). cu perioadele din an pe care le reprezintă. nivelarea.atât pentru semănături făcute la loc definitiv. respectarea unei anumite densităţi şi uniformităţi a culturilor. Curăţirea. completat la suprafaţă cu 2-3 cm amestec fin şi tasat uşor. • marcarea rândurilor. cu înfiinţarea propriu-zisă a culturilor. turbă şi nisip 1:1:1). erbicidare. sunt prezentate în tabelul 4.Metoda este considerată facultativă în cazul speciilor care se pot semăna direct în câmp dar. b) pregătirea substratului: • prepararea amestecurilor din substraturi uşoare(ex.:pământ de frunze.0-2. În câmp a) pregătirea terenului cuprinde aproximativ aceleaşi lucrări. realizarea amenajărilor speciale din spaţiile verzi etc.cu marcatoare sau cu rigle.la distanţe corespunzătoare mărimii seminţelor: 1.cernute în prealabil şi omogenizate după amestecare. Verbena hybrida. b) pregătirea substratului • prepararea şi dezinfectarea amestecurilor(similare celor din sere). 3) Lucrările premergătoare semănatului Pregătirea spaţiilor.). • aşezarea amestecului în recipiente pregătite: se completează până la 2/3 din înălţimea vasului. mobilizarea şi mărunţirea solului sunt lucrări comune ambelor cazuri.pietriş. • dezinfectarea chimică sau termică a amestecului. În solarii a) pregătirea solariilor: • instalarea scheletului şi acoperirea solariilor: b) pregătirea şi introducerea amestecului – idem răsadniţe. Celosia. 24 . se adaugă un strat de 2-3 cm de amestec cernut prin sită cu ochiuri mici (1-2 mm) şi se tasează uşor. • introducerea substratului în răsadniţe. se completează cu lucrări de fertilizare .0 cm nisip grosier.5-2 cm la seminţele mici.în strat de 10-12 cm. corelate cu locul de semănat şi speciile sau grupurile de specii. 2) Epocile de semănat. • aşezarea tocurilor (înclinate spre sud) şi acoperirea lor. se impune producerea răsadului (sămânţă puţină. *Când se folosesc răsadniţe reci.): • curăţarea şi dezinfectarea recipientelor refolosite. • asigurarea scurgerii apei :protejarea orificiilor de dren cu cioburi aşezate cu partea convexă în sus şi cu un strat de 1. modelare.splendens).Dacă se seamănă direct. din diferite motive. recipientelor şi substraturilor În sere: a) pregătirea recipientelor (lădiţe. Cineria hybrida.

Callistephus chinensis... Acroclinium roseum. Plante cultivate la ghivece: Cyclamen persicum. Planta perene: Lupinus polyphylus. 25 . Papaver orientale. Alyssum maritimum. Plante cultivate în solul serei: Gerbera hybrida. Plante cultivate la ghivece: Begonia x tuberhybrida.. Plante cultivate la ghivece: Cyclamen persicum. Statice sp. • marcarea rândurilor (dacă este cazul). Plante anuale: Eschscholtzia californica. Nicotiana alata. Plante bienale: Campanula medium. Gomphrena globosa. Verbena hybrida. Zinnia elegans.la suprafaţă. straturi în câmp răsadniţe. Ammobium alatum. Eschscholtzia californica. Phlox paniculata. Plante cultivate la ghivece: Cineraria hybrida. Plante bienale: Bellis perennis. V-VI 3 Vară răsadniţe. Celosia sp. Impatiens balsamina. Plante perene: Delphinium hybridum. Statice sinuata. Chrysanthemum leucanthemum. • instalarea suporţilor pentru umbrare. Tropaeolum majus. Ageratum mexicanum. Amaranthus sp. Plante cultivate în solul serei: Freesia hybrida. Mirabilis jalapa.1. Alyssum maritimum. Rudbeckia sp. Phlox drumondii. Centaurea sp. Cineraria hybrida. Phlox paniculata. Siningia sp. Salvia splendens. Papaver orientale. Plante perene: Delphinium hybridum. Rudbeckia sp.. Gazania splendens..Tabelul 4.. Matthiola incana. specii) Plante anuale: Dianthus caryophyllus „Chabaud”. crt. Delphinium ajacis. Plante perene: Cineraria maritima. Physostegia virginiana. 1 Epoca Perioada Locul de semănat sere Exemple (grupe de plante. • tasarea uşoară a stratului . Plante cultivate în solul serei: Lathyrus odoratus (pentru culturi forţate) Plante anuale: Lobelia erinus. Plante perene: Campanula carpatica. • aşezarea unui strat de 3-5 cm de pământ uşor. Dimorphoteca aurantiaca. Nigella damascena. Cobaea scandens. Calendula officinalis. Plante anuale: Alyssum maritimum. Calceolaria hybrida. Dianthus barbatus. Althaea rosea. Epoci de semănat pentru speciile floricole Nr. Petunia hybrida. Cosmos sp. straturi în câmp Sere câmp (direct) sere VI-VII 4 Toamnă IX-X b) amenajarea straturilor este necesară atunci când se seamănă pentru producerea răsadurilor şi include mai multe operaţii: • delimitarea straturilor cu lăţimea de 80-100 cm şi a spaţiilor pentru poteci de 40-50. Lunaria biennis. Plante anuale: Calendula officinalis. Iarnă XII-I II sere Timpurie III sere. Dahlia variabilis. fin cerut. Tagetes sp. Nigella damascena. Plante anuale: Calendula officinalis. Myosotis alpestris. Lathyrus odoratus.. răsadniţe încălzite câmp (direct) răsadniţe reci 2 Primăvară târzie IV-V câmp (direct) sere sf. Tagetes sp. Papaver orientale. Begonia semperflorens. Viola hybrida.

Lobelia erinus. Nigella damescena. Antirrhinum majus. răsar după 1-2 ani de la semănat (Dicentra. 26 . În funcţie de particularităţile seminţelor şi de scopul urmărit. numai pentru seminţele mici şi foarte mici (Begonia. procent mic de germinaţie etc. palmieri). în proporţie de 2-4 g produs/1 kg seminţe.cu rol în stimularea germinaţiei şi dezvoltarea ulterioară a plantelor. permanganat de potasiu 1-1. Petunia. Seminţele sunt trecute progresiv în vase cu apă de la 25-300C la 50-530C. Asparagus. tratamentele pe cale uscată. într-un vas cu apă rece. este obligatoriu ca apa să fie schimbată zilnic. iar la sfârşit. Papaver sp. Pentru a evita pierderile. Alte tratamente de stimulare a germinaţiei: tratamente cu ultrasunete. Portulaca grandiflora. Apa se menţine la temperatura camerei. Peste seminţele aflate în vase se pune apă atât cât să le cuprindă şi se lasă pe durate determinate în funcţie de specie (24-48 ore). tratamente electromagnetice (de ex. 4) Semănatul propriu-zis Metodele de semănat diferă în funcţie de particularităţile seminţelor şi locul unde se seamănă. 25-30°C.B.chimice (bazate pe acţiunea corozivă a unor acizi concentraţi).). frecarea seminţelor cu nisip grosier etc). • hormonizarea (tratarea cu hormoni) foloseşte substanţe stimulatoare sintetice (acid indolil acetic. Lobelia.cu izotopi radioactivi. manual şi foarte rar mecanizat. să prevină transmiterea bolilor şi dăunătorilor etc. seminţelor mici şi foarte mici li se aplică.. După mărime.). amestecându-le omogen cu produse sub formă de pulberi (Captan. Pentru durate mai lungi de umectare.. Freesia) sau deshidratate după păstrare. • amestecarea cu pulberi inerte (praf de cretă. tratamentele pot fi obligatorii şi facultative: a) tratamente obligatorii se aplică înainte de semănat la toate seminţele: • dezinfectarea (tratamente de prevenire a transmiterii bolilor şi dăunătorilor) se realizează prin tratamente chimice şi termice. acid giberelic) sau naturale (urina de la bovine gestante). Semănatul manual poate fi făcut în mai multe moduri: • prin împrăştiere se seamănă seminţele mici şi foarte mici. scufundându-se în soluţii de: formalină 40% (3-4 cm3/l apă) timp de 10-30 minute. sau se încălzeşte uşor. Seminţele mijlocii. în ghivece sau în răsadniţe (Begonia semperflorens. rezistenţa plantelor la temperaturi scăzute. mari şi foarte mari se dezinfectează uşor pe cale umedă. în condiţii obişnuite.. seminţele pot fi supuse dezinfecţiei pe cale umedă (în soluţii) sau pe cale uscată (prin prăfuire). Zineb etc. la lădiţe. Pregătirea seminţelor Cuprinde un ansamblu de măsuri menite să îmbunătăţească viteza şi uniformitatea germinaţiei. Viola hybrida. Thiuran. cu apă tratată magnetic) etc. Tratamentele chimice sunt cele mai folosite. Nicotiana). nisip) care să ajute la distribuirea uniformă a seminţelor.când se produce răsad pe straturi (Bellis perennis. Amaranthus sp. • degradarea tegumentului este operaţia necesară seminţelor cu tegumentul dur (Canna. răsărire neuniformă.5% timp de 10 minute. Amestecul se face în raport de 1 parte seminţe la 8-10 părţi pulberi.5% timp de 15 minute. Antirrhinum majus. de regulă. Se poate semăna prin împrăştiere şi în câmp atunci. până când seminţele se acoperă cu o peliculă de substanţă.hidrotermice (trecerea alternativă a seminţelor din apă clocotită în apă rece şi invers). se consideră tratament obligatoriu. Callistephus chinensis) sau când se seamănă la loc definitiv pentru formare de grupuri sau masive (Alyssum martimum. Se execută. Cineraria hybrida etc. • umectarea se aplică seminţelor cu tegument mai puţin permeabil (Cyclamen. Se recurge la diferite procedee care să slăbească rezistenţa tegumentului:mecanice (pilirea şi incizarea tegumentului. Tratamentele termice au atât rol dezinfectant cât şi de stimulare a germinaţie. Germisan. Eschischoltzia californica). Gentiana). b) tratamente facultative (speciale) au caracter ocazional şi se aplică numai seminţelor caracterizate prin tegument dur. sulfat de cupru 0. Majoritatea sunt tratamente care favorizează germinaţia: • stratificarea constă în aşezarea în straturi alternative cu nisip sau turbă a seminţelor cu tegument dur şi care.

Norme de semănat Cantitatea de sămânţă folosită de la unitatea de suprafaţă este dependentă de valoarea culturală a seminţelor.De asemenea. de epoca de semănat.în rânduri se seamănă seminţele mici şi mijlocii. Se ţine cont. • asigurarea temperaturii optime la nivelul substratului şi în atmosferă. reavăn. în solarii şi răsadniţe sau în câmp).). care să păstreze umiditatea constantă la suprafaţa substratului. Imediat după repicat. se consideră că adâncimea de semănat trebuie să fie de 2-3 ori diametrul seminţelor. seminţele se acoperă cu pământ cernut fin (cu excepţia celor care rămân la suprafaţă). În câmp. • în cuiburi. Dianthus caryopyllus Chabaud).Primul repicat se execută când planta are 2 frunze adevărate. la distanţe mai mari). prin pulverizări cu apă călduţă. Impatiens balsamina. cantitatea de sămânţă se suplimentează cu 20-30%. a) Îngrijirea semănăturilor efectuate în sere (în recipiente): • menţinerea substratului permanent umed. bine cerut. Substratul trebuie să fie fertil. folie. se ţine cont şi de tipul de sol şi epoca de semănat. • tratamente fitosanitare cu soluţii de Topsin sau Benlate (0. După aceea.Se folosesc semănători de tip SUP-21. Saxonia. la culturile care ocupă suprafeţe mari. se udă mai des şi se umbresc. în cazul semănăturilor făcute în câmp. Pentru semănatul la lădiţe. în ghivece de plastic sau lut ars. Calendula officinalis. de mărimea seminţelor. Substraturile cu semănături făcute la suprafaţă se umezesc prin capilaritatea (recipientele se scufundă în vase cu apă. Lucrarea este obligatorie pentru răsadurile dese. • rărirea răsadurilor (când este cazul). Matthiola) cca. • plivirea buruienilor. care nu suportă transplantarea şi se seamănă în câmp. adâncimile de semănat vor fi mai mari decât cele din spaţii protejate şi se vor majora dacă se seamănă toamna sau pe terenuri cu umiditate scăzută. Seminţele foarte mici şi cele care germinează la lumină (Begonia) se seamănă la suprafaţă.la seminţele mijlocii (Callistephus. 3-4 g/m2. dar poate fi facultativă la răsadurile cu creştere rapidă şi densitate mică (Impatiens balsamina. prin distribuirea lor în şănţuleţe paralele şi echidistante. la loc definitv sau la ghivece (câte 1-3 seminţe) atunci când se intenţionează producerea de răsad fără repicare (Tropaeolum majus.30-40 g/m2. Lobelia. Antirrhinum. iar la cele mari (Zinnia. SUP-29. Răsadul se repică în lădiţe. în următoarele 2-3 zile răsadurile se menţin la aceeaşi temperatură. Dolichos lablab.aprox. pe straturi (în solul serei. practicat la speciile cu seminţe mari şi foarte mari. de asemenea. Cineraria hybrida. Pentru reuşita prinderii. 5) Îngrijirea semănăturilor Cuprinde un ansamblu de lucrări efectuate cu scopul asigurării unei bune răsăriri şi dezvoltări a tinerelor plante. Semănatul mecanizat se face numai în câmp. Tagetes). • repicarea (transferarea răsadurilor. După semănat. Ca regulă generală.până la 1/2 sau 1/3 din înălţime). Petunia) cca.din locul unde au fost semănate pe alt substrat. • acoperirea (până la începerea răsăririi) cu sticlă. mici.1%). La semănături făcute în câmp. Se foloseşte atât pentru semănături din spaţii protejate cât şi din câmp (Cyclamen persicum. dacă răsadurile se repică sau nu. Dianthus. • aerisirea spaţiilor cu semănături. Zinnia elegans). practicat cel mai mult în floricultură. 15-20 g/m2. cantităţile orientative de seminţe necesare la m2 de semănături variază în funcţie de mărimea seminţelor:la seminţele mici şi foarte mici (Begonia. soiul şi data semănatului.Repicarea se face o singură dată sau se repetă (de 1-2 ori). Lathyrus odoratus). temperatura 27 • . în ghivece nutritive. înfiinţate prin semănat direct la loc definitiv şi ale căror seminţe sunt suficient de mari pentru a fi distribuite bob cu bob.. Zinnia elegans. hârtie. Adâncimea de semănat Se stabileşte în corelaţie directă cu mărimea şi fotosensibilitatea seminţelor. se tasează uşor pentru a asigura contactul seminţelor cu substratul şi se etichetează notându-se specia. plantele se udă cu sită fină. • îndepărtarea condensului de pe materialele acoperitoare. Ipomaea sp. mai rar în faza de cotiledoane. Lobelia. cu creştere lentă (Begonia. Cosmos bipinatus etc. de locul şi metoda de semănat.

Ciupirea răsadurilor constă în îndepărtarea vârfurilor de creştere.2%. b) Îngrijirea semănăturilor din răsadniţe şi solarii Cuprinde lucrări similare celor efectuate în sere: udare. deasupra a 2-4 noduri.. menţinând pământul permanent reavăn.1.reprezintă singura posibilitate de înmulţire a unor plante care. în condiţii care să-i menţină viabilitatea. se poate executa aproape tot timpul anului. atunci când seminţele germinează sau au un procent ridicat de sterilitate. fosfură de zinc). datorită unor avantaje pe care le oferă acest mod de înmulţire:asigură păstrarea caracterelor plantelor mamă. atunci când se urmăreşte stimularea ramificării plantelor (salvia.face posibilă combinarea între specii şi genuri (prin altoire) şi obţinerea unor plante cu rezistenţă sporită sau a unor exemplare interesante din punct de vedere ornamental.materialul obţinut este omogen şi identic cu plantele-mamă din care provine. divizarea plantelor. metodele clasice de înmulţire vegetativă au şi dezavantaje:facilitează transmiterea virozelor. tuberobulbi. de la fragmente ale părţilor vegetative şi chiar de la ţesuturi şi celule.plantele obţinute prin metode vegetative ajung să înflorească într-un timp mai scurt. Înmulţirea prin butaşi Este metoda cu cea mai largă utilizare în înmulţirea plantelor floricole deoarece este uşor de aplicat.) sau porţiuni ale acestora. ciupirea. prin metode care necesită intervenţia omului (butaşi. nu impune o tehnică deosebită la confecţionarea şi înrădăcinarea butaşilor şi dă rezultate foarte bune la un număr mare de specii.). tratamente fitosanitare.2. aerisirea (prin ridicarea ramelor răsadniţelor. asigurând densitatea prevăzută de tehnologie. În plus.05%. eliminând orice cauză a variabilităţii. se plivesc buruienile şi se sparge crusta pe spaţiul dintre rânduri. 4.poate fi coborâtă cu câteva grade. lăstari. butaşul de frunză 28 . se va avea în vedere combaterea coropişniţelor şi rozătoarelor. altoire. Se udă moderat şi se fac tratamente săptămânale împotriva bolilor şi dăunătorilor (Mycodifol 0. stoloni. rădăcini). muguri adventivi). pornind de la anumite organe vegetative specializate (bulbi. În aceste spaţii. plivirea buruienilor.permit obţinerea unui număr mai redus de descendenţi. umbrirea. culturi de celule şi ţesuturi). Decis 0. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ Înmulţirea pe cale vegetativă reuneşte metode care se bazează pe însuşirea plantelor de a forma organisme noi. rizomi etc. Numeroase specii floricole se înmulţesc frecvent vegetativ.în răsadniţe sau în solarii). nu produc seminţe.). necesită condiţii speciale de mediu etc. iar umbrirea se face în zilele cu insolaţie prea puternică. la ficus. petunia. fasonate într-un anumit mod şi puse la înrădăcinat în condiţii optime de lumină. în scopul regenerării de plante noi. Pe lângă avantaje. Dithane M-45 0.2. rărirea. amestec cu Fernos 0.15% etc. Butăşirea presupune utilizarea unor porţiuni de plantă (tulpini. 4.permite obţinerea de plante mature într-o perioadă redusă.păstrarea materialului vegetativ. c) Îngrijirea semănăturilor din câmp În cazul semănăturilor efectuate la loc definitiv: se udă cu sită fină sau prin aspersiune. La semănăturile făcute pe straturi pentru producere de răsad se au în vedere aproximativ aceleaşi lucrări. ridicarea pereţilor laterali şi deschiderea uşilor de la solarii). Aşa de exemplu. cu momeli toxice (Vofatox. din diferite cauze.înlocuieşte total sau parţial înmulţirea prin seminţe. Plantele se pot înmulţi vegetativ atât în mod natural (prin organe subterane specializate. se răresc plantele (dacă este cazul). se va asigura umbrirea semănăturilor făcute în sezonul cald (la bienale) şi se execută repicarea răsadurilor(în câmp. Lindatox.1% etc. ci să posede şi primordiile necesare refacerii părţilor aeriene ale noilor indivizi. umiditate. este posibilă doar pe perioade reduse şi este mai dificilă decât pentru seminţe (ocupă spaţii mari. frunze. drajoni. temperatură. ageratum etc. se fac tratamente de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor. Butăşirea se finalizează cu formarea unui nou individ complet atunci când porţiunea de plantă detaşată (butaşul) este capabilă nu numai să emită rădăcini adventive.). cât şi artificial.

prelevând anumite organe sau părţi de organe. constituindu-se ca viitoare plante mamă. b) în iulie-august se recoltează butaşi de la plantele din câmp. Fuchsia x hybrida). iar după înrădăcinare se trec la ghivece. Reuşita butăşirii depinde de respectarea unor etape de lucru: 1) Alegerea şi pregătirea plantelor mamă Se aleg plantele mature. Hibiscus rosa – sinensis. cât şi din tronsoane de tulpină (Ficus sp.a). b) după gradul de maturare a ţesuturilor: butaşi erbacei (la majoritatea speciilor floricole).3 cm sub nod. tăietura bazală făcându-se la 0. butaşi lignificaţi (Clerodendron sp. Peperonia sp.. Butaşii de vărf se prelevează din partea terminală a tulpinii sau lăstarului... se ţin la iernat în sere temperate şi se butăşesc în februarie-martie. reprezentaţi de frunze întregi (Saintpaulia jonantha.neînsoţit de porţiune de ramură cu mugure axilar. Ca şi în scopul precedent. De asemenea. Philodendron sp.). 29 . butaşi de rădăcină. Sedum sp. Înmulţirea prin butaşi este caracteristică multor plante floricole cultivate la ghivece şi perenelor hemicriptofite cultivate în câmp. butaşii semilignificaţi se confecţionează cel mai bine la sfârşitul verii. sau chiar pe nod (fig. butaşi semilignificaţi (butaşi de vară). Paeonia orientale.. Begonia semperflorens) şi doar la câteva dintre ele este esenţială (Iresine sp. butaşii se vor recolta într-o anumită perioadă din an. Crosula arborescens etc. Alternanthera sp. tipice speciei (soiului) şi cu calităţi decorative deosebite. Ficus sp. În februariemartie. Syringa vulgaris. este crescută la intensitate luminoasă corespunzătoare cerinţelor speciei şi este corect fertilizată. La anuale şi bienale butăşirea reprezintă o metodă secundară de înmulţire (Ageratum mexicanum.). butaşii se recoltează în perioada de vegetaţie. cei lignificaţi iarna şi primăvara devreme.). din lăstarii formaţi se confecţionează butaşi. Begonia x rex)..). 2) Recoltarea şi confecţionarea butaşilor În practica floricolă se întâlnesc diferite tipuri de butaşi.. caracteristice fiecărei specii. La speciile floricole cultivate în câmp. Aralia sp. 1. etc. preferaţi în cazul plantelor cu latex (Euphorbiaceae. nu formează decât rădăcini adventive. butaşi de frunze. clasificaţi după mai multe criterii: a) după organul din care provin: butaşi de tulpini (de lăstari). c) după epoca de butăşire: butaşi de primăvară (martie-mai). dar se consideră optimă butăşirea de primăvară. butaşi de vară-toamnă (butaşii semilignificaţi şi butaşii de cactuşi). Confecţionarea butaşilor se face diferenţiat pe tipuri de butaşi. viguroase. Colocasia esculenta. rezultaţi din fragmentarea rădăcinilor la speciile care au proprietatea de a forma muguri pe rădăcini (Dicentra spectabilis. iar cei de rădăcină. Ficus elastica). direct de la plantele din cultură sau se folosesc plante mamă pregătite după una din următoarele metode: a) se marchează plantele reprezentative în timpul perioadei de vegetaţie. în funcţie de lungimea internodiilor (fig.). se tund mai sever pentru a le stimula lăstărirea şi se ţin iarna în sere temperate. se pun la înrădăcinat.. sănătoase. 1. Butaşi din tronsoane de tulpină cuprind 1-3 noduri. Pelargonium sp.) sau fragmente de frunze (Sansevieria trifasciata. butaşi de iarnă. cu condiţia ca planta mamă să fie în vegetaţie. Butaşii erbacei pot fi confecţionaţi tot timpul anului. Dainthus sp. în timpul perioadei de repaus al plantelor (primăvara devreme sau toamna). Monstera deliciosa. se trec toamna la ghivece. Capacitatea de înmulţire a plantei mamă este cu atât mai mare cu cât este mai tânără.1-0. utilizaţi mai mult la speciile arbustive (Nerium oleander. confecţionaţi atât din porţiunea de vârf (Chrysantemum sp. fără să refacă parte aeriană.b). confecţionaţi la cele mai mult specii floricole. În funcţie de clasificarea prezentată.

cu granulaţie suficient de mare pentru a evita tasarea şi a asigura o bună aeraţie. În majoritatea cazurilor. Aceste condiţii sunt îndeplinite de unele materiale.) şi alfanaftilacetic (A.A. d – butaş din porţiune de frunză (Sansevieria trifasciata) Se secţionează la bază similar butaşilor de vârf. tradescanţia. styromulul La unele specii şi pentru un număr redus de butaşi. euforbia).B. la adâncimea de 2-3 cm. perlitul. Butaşii de tulpină sub formă de rondele se plantează cu mugurele în sus. cum este cazul butaşilor de colocasia. Rădăcinile secundare se scurtează la 0. pentru ca scurgerile de latex să fie oprite. Rizopon.). Frunzele de Begonia rex se incizează pe partea inferioară. violete africane etc. coriacee (ficus). Butaşii de Begonia rex rezultaţi din fragmente de frunze se aşează cu partea incizată pe substrat. Fasonarea butaşilor de vârf şi porţiuni de tulpină mai cuprinde: îndepărtarea frunzelor de pe porţiunea bazală a butaşului (care va fi introdusă în substratul de înrădăcinare) şi reducerea suprafeţei foliare a frunzelor rămase pe butaş prin scurtarea limbului cu aproximativ 1/3. atunci când speciile butăşite sunt mai puţin pretenţioase. iar la partea superioară se taie la 0.c). Butaşii de rădăcină se obţin prin fragmentarea rădăcinilor în porţiuni de 5-10 cm lungime. respectând polaritatea fragmentelor la introducerea în substrat (fig. Substratul de înrădăcinare trebuie să fie uşor. Frunzele de Sansevieria se fragmentează în porţiuni de 5-7 cm. Calux.5 cm deasupra ultimului nod. La butaşii din frunze. Butaşii de tulpină ai plantelor cu latex (ficus. 30 . când se folosesc frunze întregi. 1. la speciile care înrădăcinează greu şi cu procent mare de pierderi. evitând coagularea şi obturarea vaselor conducătoare. la adâncimea de 12 cm şi respectând cu stricteţe polaritatea.). substraturile solide pot fi înlocuite cu apă în care se adaugă câteva granule de cărbune vegetal (leandru. după fasonare este indicată protejarea secţiunilor prin pudrare cu praf de cărbune vegetal. De asemenea. 1. se realizează cu ajutorul substanţelor stimulatoare de tipul acizilor: betaindolilacetic (A.). turba. atât cât să-şi piardă parţial turgescenţa la partea bazală şi să nu putrezească în substratul de înrădăcinare. la punctele de ramificare a nervurilor. Dacă se utilizează fragmente de frunze.). să fie steril.d). una sau mai multe zile. Se pot folosi însă şi răsadniţele. Butaşii de rădăcini se plantează în poziţie uşor oblică. b – butaş de tulpină. ficus. se ţin în apă caldă (35-40°C).A. betaindolilbutiric (A. udare. monstera. trandafir chinezesc.5-1 cm. cum ar fi: nisipul. filodendron. reglare a luminii etc. Plantarea butaşilor în substrat se face în poziţie verticală sau uşor oblică. sau a unor produse comerciale (Radistim. fasonarea butaşilor se face diferit. se evită secţionarea limbului la speciile cu frunze suculente (Crassulacee). timp de câteva minute.N. La speciile cu frunze mari. Indiferent de tipul de butaşi confecţionaţi. c – butaş de frunză (Begonia rex). etc. înainte de a fi trecuţi la înrădăcinat. la care butaşii de tulpină apar sub forma unor rondele cu cel puţin un mugure viabil. 3) Înrădăcinarea butaşilor Plantarea butaşilor în vederea înrădăcinării se face în spaţii cu posibilităţi de dirijare a factorilor de mediu. Sunt însă şi excepţii. 1 – Tipuri de butaşi a – butaş de vârf. Stimularea înrădăcinării butaşilor. muşcate. reducerea evapotranspiraţiei se realizează prin rularea frunzelor şi nu prin tăierea limbului foliar.I.I. peţiolul se reduce la 2-3 cm (fig. Se preferă serele înmulţitor prevăzute cu instalaţii speciale de încălzire. iar deasupra limbului se pun câteva pietricele sau cioburi care să le mărească aderenţa la substrat. să aibă capacitate bună de reţinere a apei. Butaşii proveniţi de la cactuşi se lasă după recoltare.Fig. porţiunile de tulpină sunt însoţite şi de frunze.

provenienţa lor din zone climatice diferite le influenţează modul de adaptare la condiţiile de climat temperat din ţara noastră. a unei temperaturi cu 3-5°C mai mare decât optimul speciei.După plantare. b) Bulbii sunt tulpini aplatizate.2. c)Tuberculii sunt microblaste care provin din îngroşarea vârfului unui stolon subteran. 31 . mai rar verticală. la axila unor frunze reduse. Deşi geofitele sunt considerate plante perene. e) Rădăcinile tuberizate sunt rădăcini metamorfozate. alcătuite din noduri foarte apropiate. Tuberobulbi se consumă în fiecare an. de aceea. La înmulţire. înainte de plantare. în parenchinul cărora se acumulează substanţe de rezervă. în timp ce altele. în perioada de vegetaţie. dimpotrivă. motiv pentru care. unele dintre ele. formând bulbi tunicaţi (Hyacinthus orientalis.). cu aspect de disc. separarea rădăcinilor se face longitudinal. caracterizate prin rezistenţă mare. Narcissus sp. bulbii sunt anuali (la lalea) sau pereni (la narcise. După modul cum îşi consumă substanţele de rezervă într-un sezon de vegetaţie. butaşilor li se asigură condiţii optime pentru înrădăcinare. se denumeşte cu termenul impropriu de tubercul. Cyclamen persicum. devenind cărnoase şi voluminoase. Se înmulţesc prin tuberobulbi Colchicum autumnale. Tulipa gesneriana) sau se acoperă parţial. în secţiune. La înmulţire se folosesc tuberculii ca atare. de aceea. prin menţinerea unei umidităţi ridicate şi constante. Prin tuberculi se înmulţesc unele specii de anemone. Din mugurii de pe tuberobulbi se dezvoltă. tuberculul apare ca o masă compactă de substanţe de rezervă. dând naştere la bulbi solzoşi (Lilium candidum. Înmulţirea prin organe subterane Tulpinile subterane şi rădăcinile tuberizate sunt organe vegetative metamorfozate adaptate nu numai la depozitarea substanţelor de rezervă ci şi la înmulţirea vegetativă a multor specii floricole reunite în grupa geofitelor. aşa încât. cu noduri apropiate). dar se reînnoiesc cu tuberobulbii noi. rezultaţi din îngroşarea progresivă a bazei tulpinilor aeriene. Gloxinia speciosa. Tecile frunzelor (cărnoase în interiorul bulbului şi membranoase la exterior) se pot acoperi total. care devin floriferi după 1-3 ani. Specii floricole cu rizomi: Iris germanica. astfel încât fiecare fragment detaşat să cuprindă şi muguri de pe colet. nu pot fi utilizate la înmulţire decât însoţite de porţiuni de colet purtătoare de muguri. Convallaria majalis. prezenţa mugurilor de la suprafaţă) şi bulbi (frunze pergamentoase la exterior. Nu sunt purtătoare de muguri şi. Tulpinile subterane sunt tulpini metamorfozate individualizate în mai multe categorii: a) Rizomii sunt microblaste (tulpini scurte. Din fiecare bulb plantat se formează unul sau mai mulţi bulbi floriferi (bulbi de înlocuire) şi numeroşi bulbili. O grupă aparte o constituie plantele care prezintă în sol un organ subteran rezultat din îngroşarea axei hipocotile. din care se formează tulpinile aeriene. Freesia x hybrida. Operaţia se face în perioada de repaus. cu rol de protecţie). necesită protecţie pe timpul iernii (geofite semirustice) sau se cultivă numai ca plante pentru interioare. Se întâlneşte la Begonia x tuberhybridia. la sfârşitul sezonului de vegetaţie. Lilium regale). Gladiolus hybridum etc.2. Astfel. se vor găsi în sol resturi ale tuberobulbului mamă consumat. floriferi. lipsite de clorofilă. La nivelul nodurilor prezintă rădăcini adventive. frunze transformate în solzi şi muguri situaţi la axila solzilor. sau se fragmentează în porţiuni care să aibă cel puţin un mugure. după 2-4 ani. pot ierna în câmp (geofite rustice). Pe suprafaţa tuberculilor se găsesc muguri grupaţi în mici adâncimi. Zantedeschia aethiopica. cu aspectul unui tubercul. Canna indica. atât în substrat cât şi în atmosferă. d) Tuberobulbii sunt microblaste cu caractere intermediare între tuberculi (partea centrală tuberizată. în practică. iar pe partea superioară tecile frunzelor şi unu sau mai mulţi muguri. totuşi. tulpinile aeriene florifere. care cresc în sol în poziţie orizontală. prevăzute cu rădăcini adventive şi cel puţin 2-3 muguri viabili. Pe partea inferioară a discului se dezvoltă rădăcini adventive. 4. zambile etc. tuberobulbii floriferi noi (prinşi deasupra celui vechi consumat) şi tuberobulbi cu dimensiuni reduse (tuberobulbii). aerisire şi lumină corespunzătoare. Înmulţirea se realizează prin secţionarea rizomului în fragmente de 8-12 cm lungime..

Iris holandica. Se plantează în câmp toamna. Bulbii de lalele este bine să fie scoşi în fiecare an sau la cel mult doi ani. poate fi coborâtă la 9°C.Tipuri de organe subterane folosite la pentru înmulţirea vegetativă a speciilor floricole Nr. piriform sau ovoid. 2). Iris germanica. crt. Narcissus sp. cu frunzele protectoare de culori diferite (de la galben până la brun-roşcat) (fig. Alstromeria aurantiaca*. Caracterizarea organelor subterane la principalele specii floricole A. Fig. 32 . Geofite rustice 1) Tulipa gesneriana (lalea) Organul subteran este bulb tunicat.. Gladiolus hybridus Tuberculi (axă Begonia x tuberhybrida. iar în perioada rămasă până la plantare. hipocotilă îngrăşată) Gloxinia speciosa Agapanthus africanus. Temperatura din spaţiile de păstrare se va dirija în aşa fel încât să favorizeze diferenţierea florală: până la încheierea iniţierii florale (ultima decadă a lunii august) se menţine la aproximativ 20°C. 1 2 3 4 5 Tipul de organ subteran tunicat Specii Fritillaria imperialis. cu cel puţin două săptămâni înainte de îngheţ (septembrienoiembrie). Cyclamen persicum. Gerbera Rizomi hybrida. Canna indica. la adâncimea de 8-12 cm. Zantedeschia aethiopica Alstroemeria aurantiaca*. Hyacinthus orientialis. Iris pumila. când 2/3 din frunze (70-80%) s-au uscat. se formează şi 3-5 bulbili. Recoltarea bulbilor se face vara (iunie-iulie). Coeficientul de înmulţire al bulbilor de lalea (numărul de bulbi noi formaţi dintr-un bulb-mamă) variază între 1 şi 15. Rădăcini tuberizate Dahlia x hybrida * – Specii cu organe subterane mixte. Polyanthes Bulb tuberosa*. consideraţi floriferi în anul următor. Polyanthes tuberosa*. Galanthus nivalis. în funcţie de soi şi condiţiile de cultură. Lilium regale Tuberobulb Fresia x hybrida. 2 – Secţiune longitudinală prin bulbul de lalea (toamna după plantare) Este un bulb anual care se consumă complet într-un sezon de vegetaţie şi este înlocuit de bulbi noi. În afară de bulbii de înlocuire (cu diametrul de peste 2 cm). Convallaria majalis. cu diametrul sub 2 cm şi floriferi după 2-3 ani. în funcţie de mărimea bulbilor şi lungimea tijei florifere. Tulipa gesneriana solzos Lilium candidum. Asparagus sprengeri.

4 – Bulbi tunicaţi de Hyacinthus orientalis Fig. Sunt bulbi multianuali. care ajung să înflorească după 1-3 ani (fig. 5). Înmulţirea se face toamna (octombrie). diferit colorate (alb-gălbui. Bulbii se scot vara (august) şi se plantează imediat sau după o păstrare de 2-3 săptămâni în depozite. sferic sau uşor turtit. violacei-purpurii) (fig. În jurul bulbului mamă se formează aproximativ 13 bulbi. bulbii narciselor se scot la intervale de 3-4 ani. 4).2) Narcissus poeticus (narcisa) Prezintă bulbi tunicaţi. Are un coeficient de înmulţire destul de redus şi de multe ori. se intervine asupra bulbului mamă cu diferite operaţii care să stimuleze generarea de bulbili noi (incizarea în cruce sau excavarea discului). albgălbui. 33 . când se plantează în câmp. candidum. formaţi din 10-20 perechi de frunze cărnoase care se consumă parţial într-un sezon de vegetaţie. Bulbii şi bulbilii se formează în jurul bulbului-mamă. se separă şi se plantează la 15-20 cm adâncime. acoperit cu frunze membranoase lucioase. după uscarea frunzelor şi se trec la păstrare până toamna. 3 – Bulbi tunicaţi de Adâncimea de plantare este de 10-15 cm. iar pe durata păstrării. Fig. Ca şi bulbul de narcisă este peren (durează 3-4 ani) şi formează în jurul lui bulbi posibil floriferi după 2-3 ani. la adâncimea de 1015 cm. Narcissus poeticus 3) Hyacinthus orientalis (zambila) Are bulbul tunicat. în maiiunie (la intervale de 3-4 ani). bulbii se recoltează vara. se depozitează la 20-25°C şi plantează în câmp toamna (septembrie-octombrie). piriformi. 4) Lilium candidum (crinul alb) Prezintă bulbi mari. Fig. când bulbii se recoltează. ci şi prin butaşi confecţionaţi din solzii. 3). Adâncimea de plantare este de 1520 cm. din mugurii situaţi la baza solzilor (fig. acoperiţi de tunici gălbui sau cenuşii. cu o mică porţiune de disc. La fel ca şi în cazul lalelor. temperatura se menţine apropiată de 9°C. Spre deosebire de lalele însă. alb-cenuşiu. dar mai viguros şi colorat în roşu-violaceu. 5 – Bulbi solzoşi de Lilium candidum 5) Lilium regale (crin imperial) Are bulb asemănător celui de L. deoarece diferenţierea mugurilor floriferi începe mult mai devreme şi este aproape încheiată în momentul recoltării bulbilor. Înmulţirea vegetativă este posibilă nu numai prin intermediul bulbilor separaţi în perioada de repaus. cu solzi cărnoşi. detaşaţi din bulb. Bulbilii zambilelor se scot vara. cu durata de viaţă de 3-5 ani.

Rizomii de 1-2 ani fie nu înfloresc. Înflorirea mai timpurie se obţine după o forţare prealabilă a materialului. B. cărnoşi. cu internodii mari şi muguri terminali viguroşi. Fig. de culoare alb-murdar (fig. în august. se scot rizomii (fără să se cureţe de pământ) şi se depozitează în adăposturi cu temperaturi de 4-9°C. cărnoşi. înflorirea abundentă obţinându-se la rizomii de cel puţin 3 ani. 8).6) Iris germanica (stânjenel) Specie cu rizomi groşi. tulpinile aeriene se taie la 10-15 cm de la nivelul solului. 6 – Rizomi de Iris germanica 7) Convallaria majalis (lăcrămioare) Planta formează rizomi transanţi. Fig. după căderea primelor brume (octombrie). de culoare roşie-purpurie (fig. La interval de 4-5 ani. trestie indiană) Prezintă în sol rizomi cu creştere orizontală. Plantele forţate se trec în câmp după trecerea pericolului de îngheţ. 7 – Rizomi de Convallaria majalis Capacitatea de înflorire a rizomilor este dependentă de vârsta lor. 6). 8 – Rizomi de Canna indica Fig. lipsite de muguri. ramificaţi. la 8-10 cm adâncime. Nu se folosesc porţiunile de rizom îmbătrânite. Lucrarea este indicat să se facă vara. ramificaţi. pentru ca rizomii dezgoliţi de pământ să nu rămână neprotejaţi. Pentru înmulţirea vegetativă. Lucrarea poate fi făcută şi primăvara. Toamna. se fragmentează sau se despart şi se replantează la adâncimea de aproximativ 5 cm. rizomii se scot vara (iulie-august) sau toamna (septembrieoctombrie). rizomii se scot. cu lungimea de 10-25 cm (fig. 34 Fig. înainte de pornirea în vegetaţie a rizomilor. 9 – Rădăcini tuberizate de Dahlia hybrida . fie formează inflorescenţe mici. plantat în ghivece sau lădiţe şi ţinut în condiţii care să-i asigure pornirea în vegetaţie (15-20°C şi umiditate constantă). Rizomii se scot de la păstrare în aprilie şi se plantează direct în câmp. Spaţiile libere dintre tufele aşezate în depozite se completează cu nisip sau turbă. Geofite semirustice 1) Canna indica (cana. dar foarte devreme. se fragmentează în porţiuni de 8-10 cm (cu 1-3 muguri viabili şi rădăcini adventive) şi se plantează imediat. scos din depozite în februarie-martie. 7).

rădăcinile. se fragmentează în porţiuni de 2-3 muguri. care au ca suport comun un rizom scurt (fig. colorate în diferite nuanţe de cafeniu sau roşu-violaceu (fig. se udă şi se menţin la 15-20°C. 11). în funcţie de mărimea tuberobulbilor. 10 a. Tuberobulbul.Indiferent de varianta de cultură adoptată. de obicei. 10 – Tuberobulbi de Gladiolus hybridus a – secţiune longitudinală (toamna). 2) Dahlia x hortensis (dalia) Organul subteran este alcătuit din mai multe rădăcini tuberizate. de culoare cenuşie (fig. apoi se dezinfectează. eliminând astfel riscul distrugerii lor odată cu divizarea rădăcinilor. 11 – Bulbi de Polyanthes tuberosa . Bulbii mici se pot ţine şi în încăperi cu temperaturi mai coborâte (8-10°C). format dintr-o colonie de 20-40 bulbi şi bulbili piriformi. cu porţiuni de 5-7 cm din tulpinile aeriene. În vederea forţării. Înainte de plantare se curăţă de tunicile uscate. iar frunzele din rozetă se taie la 2-3 cm. iar rănile se pudrează cu praf de cărbune vegetal. rădăcinile se ţin mai întâi în nisip sau pământ umed. după trecerea pericolului de îngheţ. Bulbul care înfloreşte este consumat în întregime. Se plantează la loc definitiv în mai. se îndepărtează rădăcinile adventive uscate şi resturile din tuberobulbul vechi. Se plantează în câmp când temperatura solului ajunge la 10-12°C (aprilie-mai). alungite. cel cu poziţie centrală este. Se recoltează în septembrie-octombrie. se curăţă de pământ. este înlocuit până la sfârşitul perioadei de vegetaţie de 1-4 tuberobulbi noi (rezultaţi din îngroşarea bazei tulpinilor aeriene) însoţiţi de numeroşi tuberobulbi formaţi pe stoloni scurţi. cu durata de viaţă de un an. Dintre bulbii existenţi. Plantarea materialului se face direct în câmp (aprilie) sau după o forţare prealabilă în spaţii încălzite. Se scot de la păstrare în momentul plantării. 35 Fig. acoperit de tunici scarioase. în depozite cu temperatura de 7-10°C şi umiditatea relativă de 65-70%. rizomii scoşi de la păstrare se curăţă de pământ şi de resturile uscate. tuberizate se recoltează împreună cu porţiuni de 10-15 cm din tulpinile aeriene şi se stratifică în nisip sau turbă. Se curăţă de pământ şi se păstrează nestratificaţi. se toaletează şi se despart în fragmente de 1-3 rădăcini cu porţiuni de colet. iar locul lui rămâne liber. până când mugurii de la colet încep să pornească în vegetaţie şi devin vizibili. 3) Gladiolus hybridus (gladiola) Organul subteran folosit în înmulţirea vegetativă este un tuberobulb sferic sau discoidal. după primele geruri uşoare. b – aspect exterior (vara) Recoltarea tuberobulbilor se face toamna (octombrie). b). fără să fie înlocuit. Înflorirea din anul următor este asigurată de păstrarea bulbilor floriferi la temperaturi de 20-22°C şi umiditate relativă ridicată (80-85%). Pentru înflorire se aleg tuberobulbii cu diametrul de cel puţin 3 cm şi cât mai puţin aplatizaţi. la temperaturi de 4-9°C. Adâncimea de plantare variază între 6-10 cm. 4) Polyanthes tuberosa (tuberoza) Se caracterizează printr-un organ subteran mixt. aşezaţi în straturi subţiri pe stelaje sau în lădiţe. Fig. 9). mai bine dezvoltat şi posibil florifer. Fragmentele separate se plantează în ghivece. cel puţin 2-3 luni (ianuarie martie). În octombrie.

Se plantează în aprilie-mai. hybrida Recoltarea tuberobulbilor se face după aproximativ 8 săptămâni de la încheierea înfloritului. 12). cultivată în solul serei ca anuală. Specii cultivate în spaţii protejate 1) Alstroemeria aurantiaca (alstromeria) Specie cultivată în solul serei. având grijă ca rizomul să fie aşezat cât mai aproape de suprafaţa solului. 13 – Tuberobulb de Freesia tuberobulbii cu diametrul peste 1 cm. cu o perioadă de repaus anuală. la adâncimea de 8-12 cm.Înainte de plantare. 14 – Porţiune de rizom cu frunze la Gerbera hybrida Fig. eventual. Fig. se elimină prin escavare uşoară. în timpul verii. 15 – Rizom la Zantedeschia aethiopica Pentru înmulţirea prin rizomi se foloseşte material provenit de la plante bine maturate. când 2/3 din frunze sunt uscate. cu vârsta de 2-3 ani. albe-sidefii (fig. Are rizomi cu creştere trasantă. porţiunea de rizom deshidratat de la baza bulbilor. 14). 2) Freesia hybrida (fresia) Este plantă perenă. Se recomandă în spaţiile de păstrare 1820°C şi o umiditate relativă de 70-80%. din care se dezvoltă rădăcini tuberizate alungite. fiind înlocuiţi de 1-5 tuberobulbi şi mai mulţi tuberobulbili. ţinând cont de faptul că înflorirea are loc la 3-5 luni de la plantarea tuberobulbilor. de culoare cafenie-deschisă (fig. Segmentarea se face rădăcini tuberizate la Alstroemeria cu atenţie deoarece rizomii şi rădăcinile aurantica tuberizate sunt foarte fragile şi se rup cu uşurinţă. 3) Gerbera hybrida (gerbera) Cultură perenă în solul serei sau în containere (mai rar în ghivece). Segmentele de rizom separate trebuie să aibă 1-2 frunze şi câteva rădăcini adventive bine 36 . La sfârşitul perioadei de repaus (august) se poate face înmulţirea vegetativă. în funcţie de momentul când se doreşte înflorirea. Plantarea se face în şanţuri sau gropi cu adâncimea de aproximativ 15 cm. Reînfiinţarea culturilor se face în perioada august-octombrie. Cultura durează 3-4 ani. cu o perioadă de repaus vara (iulie-august). prin divizarea rizomilor în porţiuni de 8-12 cm lungime. 13). Se consideră floriferi Fig. Înmulţirea vegetativă se face prin intermediul tuberobulbilor sferici sau piriformi. când temperaturile sunt ridicate. 12 – Fragment de rizomi cu rădăcini tuberizate. Tuberobulbii se refac annual. Condiţiile de temperatură la care sunt păstraţi tuberobulbii în perioada de repaus (de la recoltare până la plantare) au influenţă directă asupra inducţiei florale. însoţite de Fig. se îndepărtează bulbii bolnavi şi. protejaţi de frunze pergamentoase. prevăzuţi cu rădăcini adventive viguroase (fig. Are rizomi orizontali cărnoşi. Adâncimea de plantare este de 6-10 cm. O plantaţie se exploatează în condiţii economice 2-3 ani.

dezvoltate. 18). se formează rădăcini adventive şi ramificaţii laterale ale rizomului principal. 6) Begonia x tuberhybrida (begonia) Se cultivă ca plantă la ghiveci dar. În februarie-martie tuberculii se plantează la ghivece şi li se asigură condiţi de pornire în vegetaţie (se udă şi se ţin la 18-20°C). când se reînfiinţează cultura sau se transvazează plantele mature. dar denumită în vorbire curentă. Înainte de plantare. fiind necesară segmentarea tufei pe verticală. ca anuală şi mai rar ca perenă. ovoidă. cât şi ca plantă la ghiveci (pentru decorări interioare). Fig. 15). Fiind o plantă cu vegetaţie continuă. timp în care plantele nu se mai udă şi partea aeriană se usucă. 16). Fragmentele. Perioada optimă de divizare a rizomilor este la sfârşitul perioadei de repaus (august). se poate planta şi în grădini. Înmulţirea vegetativă prin intermediul tuberculilor se practică numai atunci când planta se cultivă ca parenă. Anual. cu 2-3 muguri bine dezvoltaţi cu rădăcini adventive. Rizomii sunt viguroşi. cu perioade anuale de repaus (iulie-august). se poate recurge la tăierea tuberculilor în felii longitudinale purtătoare de muguri din calota superioară. se plantează imediat după separare. La sfârşitul verii tuberculii se repun în vegetaţie. la temperatura de 8-12°C. ca şi în cazul celorlalte specii. De la nivelul nodurilor. rezultată din îngroşarea axei hipocotile. Separarea rizomilor se face. planta este trecută printr-o perioadă de repaus de câteva luni (octombrie-februarie). la sfârşitul perioadei de repaus (august). cu creştere verticală şi internodii scurte (fig. 37 . Uneori. Rădăcinile puternice ale plantei prezintă numeroase ramificaţii tuberizate de formă ovoidă. pentru ca rădăcinile tuberizate să fie însoţite de lăstari aerieni sau porţiuni de colet. În sol are un tubercul fals discoidal format din îngroşarea axei hipocotile. 16 – Rădăcini tuberizate de Asparagus sprengeri Tehnica separării este aceeaşi ca la toate plantele cu rădăcini tuberizate. albe-sidefii (fig. Fig. se impune o perioadă de repaus. pe timpul verii. asemănător celui de Begonia x tuberhybrida (fig. folosite ulterior la înmulţire. 17). tubercul. înmulţirea prin divizare plantelor este de preferat să se facă primăvara. În sol prezintă o porţiune tuberizată (brun-negricioasă. cultivată la ghiveci. 5) Asparagus sprengeri (asparagus) Se cultivă atât ca plantă în solul serei (pentru valorificare ca accesoriu la buchete şi aranjamente). jumătatea inferioară este acoperită cu numeroase rădăcini fibroase (fig. Toţi mugurii din care pornesc tulpinile aeriene sunt plasaţi în zona superioară a tuberculului. timp în care tuberculul se păstrează stratificat în nisip. 4) Zantedeschia aethiopica (cala) Este cultivată în solul serei şi poate fi exploatată pe o durată de 4-6 ani (uneori chiar mai mult). uşor aplatizată la partea superioară). 18 – Axă hipocotilă îngroşată la Cyclamen persicum 7) Cyclamen persicum (ciclamen) Planta perenă. După înflorire. materialul se fasonează prin reducerea aparatului foliar şi scurtarea rădăcinilor. 17 – Axă hipocotilă îngroşată la Begonia x tuberhybrida Fig.

Înmulţirea prin divizarea tufelor Este o metodă simplă.prin aplecare (simplu. 4. dau naştere la noi plante (Hedera helix. Se aplică la Hedera sp. Hoya carnosa. în majoritatea cazurilor. fragmentarea ei în două sau mai multe părţi (aşa încăt fiecare parte detaşată să aibă lăstari şi rădăcini) şi plantarea lor separată. Cissus sp. Ficus pumila.4. (fig. spre deosebire de butaşi care.. fiind bine cunoscut la speciile cu tulpini târâtoare care. de obicei odată cu transplantarea. Phlox. b) aerian se practică la speciile care nu au tulpinile şi ramurile flexibile şi nici nu emit lăstari de la bază prin simpla muşuroire. sau cu un alt mediu favorabil. la 5-6 ani (Papaver. croton. leandru. ca plante noi. procedee care se pot executa la speciile cu ramuri sau tulpini flexibile. Constă în scoaterea plantei mamă din pământ. azalee. Chrysanthemum). se separă de planta mamă după înrădăcinare. la doi ani (Viola cornuta). O astfel de înmulţire se practică la unele perene cultivate în câmp (hemicriptofitele). de regulă. . 19. precum şi la plantele cultivate în seră (Anthurium andreanum. dar momentul optim este primăvara devreme. Scindapsus aureus. la 3-4 ani (Delphinium. Tradescantia viridis. Aceste tulpini sau ramuri înrădăcinate. Hedera sp. se execută folosind diferite procedee: . Marcotajul se poate produce şi natural. în funcţie de lungimea ramurii. Lăstarii porniţi de la noduri şi însoţiţi de rădăcinile adventive formate. în contact cu solul sau cu medii umede. la sfârşitul verii – începutul toamnei când. În funcţie de specificul plantei. Se practică la plantele perene care formează tufe de lăstari din mugurii situaţi în zona coletului. cordiline. din genurile Dianthus. vor putea fi separaţi ulterior. 19 c). Philodendron scandens etc. . 19 b. Pandanus weitchii). cât şi celor cultivate în spaţii protejate. perioada optimă de despărţire a plantelor este. numite marcote. toamna sau primăvara (în funcţie de perioada de înflorire a speciei respective).2. Aquilegia). Se poate aplica atât speciilor floricole cultivate în câmp. arcuit) şi şerpuit (multiplu). presupune aplecarea ramurii pe toată lungimea ei şi fixarea în substrat. cultivate ca plante la ghivece: ficus. (fig. dracena. Divizarea tufelor la plantele cultivate în câmp se execută în perioada de repaus. Passiflora coerulea. Pholx subulata. marcotajul artificial aplicat plantelor floricole poate fi: a) terestru. În funcţie de modul de executare.. asigurând în acest fel umiditatea necesară formării de lăstari noi din mugurii bazali şi emiterii rădăcinilor adventive pe porţiunea îngropată a lăstarilor (fig.4. Se aplică la Phlox subulata. mai întâi se detaşează de planta mamă şi apoi se trec în mediile de înrădăcinare. 38 . d).orizontal (chinezesc) . respectiv acoperirea cu pământ a bazei tulpinilor pe o porţiune de 5-10 cm.3. Rudbekia. a). atunci când solul (substratul de cultură) serveşte ca mediu de înrădăcinare a marcotelor.). Plantele cultivate la ghivece pot fi divizate tot timpul anului. Gaillardia. Hydrangea. Separarea marcotelor de planta mamă se face toamna sau primăvara. Chrysanthemum. plantele îşi încheie repausul din vară.2. uşor de aplicat şi cu avantajul obţinerii de plante noi complet formate chiar din momentul detaşării de planta mamă. aşa încât să fie arcuite odată (la marcotajul simplu) sau de mai multe ori (la marcotajul multiplu).prin muşuroire (vertical). Marcotajul Numeroase plante au proprietatea de a forma rădăcini adventive pe tulpinile sau ramurile care vin în contact cu substatul de cultură. Ficus pumila etc. Phlox). La plantele cultivate în solul serei. Este cazul unor specii floricole cu aspect arbustiv. Philodendron scandens. iar intervalul de timp la care se repetă depinde de ritmul de formare a noilor plante: anual (Aster. etc.

Fig. Înmulţirea prin drajoni Se practică la plantele care formează lăstari aerieni din muguri adventivi de pe rădăcini. Drajonii prezintă rădăcini proprii şi se separă de planta-mamă în perioada de repaus (toamna sau primăvara devreme). strâns legată la ambele capete.e): în zona de pe tulpină sau de pe ramură unde se urmăreşte formarea rădăcinilor adventive.2.5.6. dicentra. 19 – Tipuri de marcotaj a – prin muşuroire b – arcuit c – orizontal d – şerpuit e . obţinându-se astfel plante noi. 39 Fig. 4. după 1-3 luni. se execută o fantă laterală sau se incizează scoarţa circular. se acoperă totul cu folie de polietilenă. 20) şi Saxifraga sarmentosa. agavă. în schimb. sub un mugure. După separare. hortensii. aşa încât mediul de înrădăcinare să fie menţinut permanent umed. când rădăcinile adventive sunt bine formate. se poate separa marcota. la Nephrolepis exaltata.2. drajonii se plantează individual. 4. stolonii aerieni formează rădăcini numai când vin în contact cu substratul. se înfăşoară zona incizată cu un manşon de turbă fibroasă sau muşchi vegetal. 20 . Prin drajoni se înmulţesc plante floricole perene cultivate în câmp (liliac. sansevieria). 19. se udă pe la partea superioară a manşonului protector (fără să se desfacă folia). care va constitui mediul de înrădăcinare.Înmulţirea prin stoloni . iucca) sau la ghivece (aloe. bromelii. apariţia rădăcinilor adventive nu este condiţionată de contactul direct al rozetelor de frunze cu substratul de cultură.aerian Tehnica marcotajului aerian cuprinde următoarele etape (fig. Înmulţirea prin stoloni Stolonii sunt tulpini târâtoare care formează pe traiectul lor rozete de frunze capabile să genereze rădăcini adventive. în condiţii favorabile. La Chlorophytum comosum (fig.

ci şi o metodă de obţinere a unor exemplare mai decorative (la cactuşi) sau de obţinere a unor plante cu rezistenţă sporită (soiurile de trandafiri). Clematis. generează plante noi. Pelargonium).7. îndemânarea altoitorului. îngrijirea plantelor după altoire). Fuchsia. cameliile). Înmulţirea prin muguri adventivi Este mai puţin răspândită. . 4.8. altoirea poate fi considerată nu numai o metodă propriu-zisă de multiplicare a plantelor care se reproduc mai greu pe altă cale (azaleele. spre deosebire de celelalte metode.4.altoirea în copulaţie (azalee.altoirea prin alipire (cactuşi). . . pe pedunculul inflorescenţei (la Bryophyllum proliferum) sau pe marginea limbului (la Bryophyllum daigremontianum). Altoirea Altoirea. . cactuşi). Altoirea dă rezultate atunci când cei doi parteneri folosiţi aparţin aceleiaşi specii. aceşti muguri se desprind. limitează utilizarea ei în floricultură şi se justifică numai atunci când alte procedee nu dau rezultate. este operaţia de unire a doi indivizi (altoi şi portaltoi) care cresc ulterior ca o singură plantă.altoirea în triangulaţie (Dahlia.altoirea în despicătură (Chrysanthemum.2. Paeonia). aceluiaşi gen botanic sau fac parte din genuri înrudite. 40 . ca metodă de înmulţire vegetativă. iar în contact cu un substrat de cultură favorabil. Metodele şi tehnicile de altoire frecvent utilizate la speciile floricole sunt: . Condiţiile mai riguroase pe care le impune altoirea (tehnica de lucru.2. La speciile floricole.altoirea în oculaţie (Rosa). camelii. La un anumit grad de dezvoltare. fiind posibilă numai la câteva specii capabile să formeze mici plantule de-a lungul nervurii mediane (la frunzele de Asplenium viviparum).

cu capacitate bună pentru reţinerea apei. -se plantează răsadurile de bienale rămase neplantate din toamnă. 41 . rabatului etc. Alyssum). -se plantează hemicriptofitele rezultate din despărţire (cu înflorire de vară-toamnă). Lathyrus. ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE 5. Înfiinţarea culturilor în câmp a)Amplasarea culturilor Majoritatea plantelor floricole cultivate în câmp preferă terenuri plane sau uşor înclinate. Calendula). fie de desenul rondului.CAPITOLUL 5 ÎNFIINŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CULTURILOR FLORICOLE 5.1. rizomi) la geofite. primăvara foarte devreme şi în ferestrele iernii (bienale neplantate din toamnă. -arătura de bază la adâncimea de 25-30 cm. pe care urmează să-l ocupe culturile decorative din spaţiile verzi. curăţirea şi nivelarea terenului. -mărunţirea solului se execută imediat după arătura de bază în cazul culturilor care se înfiinţează toamna (bienale. -plantarea materialului vegetativ de diferite tipuri: răsad. decorării în spaţii verzi sau pentru seminţe. adăpostite de curenţi reci şi vânturi dominante.1. plante altoite. organe subterane specializate (bulbi. fragmente rezultate din despărţire la plante perene hemicriptofite. butaşi înrădăcinaţi. anuale care se seamănă direct). c)Înfiinţarea propriu-zisă a culturilor Modalităţile de înfiinţare a culturilor în câmp şi materialul biologic folosit: -semănatul direct la loc definitiv se foloseşte în cazul unor specii anuale şi perene şi se execută toamna sau primăvara (vezi semănatul). -fertilizarea de bază cu îngrăşăminte organice bine descompuse (mraniţă 3-4 kg/mp) şi îngrăşăminte minerale cu fosfor şi potasiu(50-60 g/mp) completate cu jumătate din doza celor pe bază de azot . La înfiinţarea culturilor în câmp. permeabile pentru apă şi aer. cu expoziţie însorită. celelalte însuşiri fiind mai uşor de influenţat pentru a le adapta cerinţelor plantelor. Epoci de înfiinţare a culturilor floricole în câmp: -primăvara timpuriu(martie-început aprilie): -se seamănă direct în câmp specii anuale(Calendula. -primăvara târziu (aprilie-sfârşit mai) -sfârşit aprilie: -se plantează răsadul de la anuale mai rezistente la temperaturi scăzute (Dianthus. mărunţirea urmând să se facă înainte de înfiinţare.1. structurate. -modelarea terenului se aplică numai anumitor culturi şi se face ţinând cont fie de sistema de maşini de întreţinere la culturile semincere sau la cele din colecţii şi pentru flori tăiate. se alege solul corespunzător fiecărei specii. în funcţie de cerinţele faţă de textura solului. anuale care se seamănă direct în câmp). marcote. Matthiola. cu soluri bine drenate. la culturi de anuale. hortensii). tuberobulbi. în cazul culturilor înfiinţate primăvara mai târziu. rădăcini tuberizate. geofite rustice. în cazul plantelor de mozaic şi a unor perene (crizanteme. b)Pregătirea terenului Constituie activitatea premergătoare înfiinţării culturilor şi cuprinde următoarele lucrări specifice: -desfiinţarea culturilor precedente. bienale şi perene destinate obţinerii de flori tăiate. terenul rămâne în “brazdă crudă”pe timpul iernii. Centaurea.

tuberobulbi (Freesia). -definitivarea fertilizării. Dazomet. -se plantează bujorii şi crinii albi (sfârşit august). -se seamănă direct anualele cu seminţe rezistente la temperaturi scăzute (Alyssum. 5. narcise.dar mai mult reprezentat de răsad (Freesia. plante altoite (trandafiri). lalele.Înfiinţarea culturilor în solul serei a)Pregătirea terenului -desfiinţarea culturilor precedente şi curăţirea terenului. -mai-iunie: Dianthus. 500-1200 kg/ha superfosfat şi 300-800 kg/ha sulfat de potasiu). 500700kg/ha azotat de amoniu. Gerbera (din butaşi şi răsad). Anthurium. narcise. Semănatu direct se foloseşte rar (la frezii). scheletului serei. Viola). 42 . rădăcini tuberizate (asparagus). -mobilizarea solului la 25-30 cm adâncime (la 3-4 ani. subsolaj la adâncimea de 45-50 cm). fragmente de plante rezultate din despărţire (Anthurium. Strelitzia . culturile forţate de lalele. Solul se dezinfectează termic (cu vapori de apă la 900 C). -mai: -se plantează răsadurile anualelor mai pretenţioase la temperatură (imortele. Tropaeolum. -se plantează hemicriptofitele cu înflorire de primăvară. -se seamănă direct unele anuale (Callistephus. epocile optime de înfiinţare a culturilor sunt următoarele: -ianuarie-început februarie: trandafiri. chimic( cu Basamid. rizomi şi rădăcini tuberizate (Alstroemeria). -iulie: Chrysanthemum (pentru înflorire de toamnă). liliac) pentru culturi forţate. anuale (Calendula. perene geofite (gladiole. cu turbă(10-12 kg/mp) şi cu îngrăşăminte chimice (aprox. Freesia (tuberobulbi). Hyacinthus). bienale (Bellis. Asparagus). Salvia). -se plantează butaşii înrădăcinaţi de crizanteme şi de la plantele de mozaic. butaşi (Dianthus. -august: Gerbera (fragmente de plante divizate). Calendula.obligatorie la începutul fiecărui ciclu de cultură (8-12 kg/mp gunoi de grajd bine descompus sau 6-10 kg/mp mraniţă) şi completată cu îngrăşăminte minerale după dezinfecţie. Nigella. ţinându-se cont însă de momentul când se doreşte înflorirea. -fertilizarea de bază. Strelitzia. Gerbera (din butaşi). Gerbera). Gerbera. -se plantează răsad de perene hemicriptofite (Delphinium. rizomi (cala). Eschscholtzia). Gerbera(din butaşi). Di-Trapex) sau prin ambele metode. -se plantează geofitele rustice (Tulipa. Rudbeckia). zambile) şi arbuşti ornamentali (forsiţia. tuberoze. Gerbera). -se plantează rizomii de Canna şi rădăcinile tuberizate de Dahlia. -se scot în câmp unele plante de seră (muşcate. -martie-aprilie: Dianthus. în funcţie de posibiltatea valorificării eficiente şi de cerinţele plantelor faţă de factorii de mediu (mai ales lumina). -mărunţirea solului. -dezinfecţia solului. Freesia (semănată direct). în solul serei se mai cultivă şi unele plante de câmp. cu scopul obţinerii de flori în extrasezon. Strelitzia. -modelarea solului în straturi cu lăţimea de 90cm sau 110-120 cm. Pe parcursul sezonului rece.Freesia (tuberobulbi şi răsad). Antirrhinum). zambile. hortensii). Zinnia).2. -septembrie: Zantedeschia.uneltelor. uneori trandafiri. Narcissus. -sfârşit mai. Chrysanthemum. Begonia. Scheletul serei şi uneltele se dezinfectează cu soluţie de formalină 2-3%. -toamna (septembrie-noiembrie): -se plantează răsadul de bienale. trandafiri. Epoci de înfiinţare a culturilor floricole Succesiunea înfiinţării culturilor în solul serei se eşalonează pe aproape întreaga perioadă a anului. -vara (iunie-august): -se continuă plantarea gladiolelor şi crizantemelor pentru înflorire eşalonată.-se plantează tuberobulbii de gladiole. Chrysanthemum (pentru înflorire de toamnă). Zantedeschia. Pentru principalele specii cultivate în solul serei.1. Alstroemeria. b)Înfiinţarea propriu-zisă Materialul săditor folosit la înfiinţarea culturilor este diferit.

3. ÎNTREŢINEREA CULTURILOR FLORICOLE După înfiinţarea culturilor floricole în câmp şi în spaţii protejate. Epocile de înfiinţare a culturilor la ghivece se pot suprapune pe orice perioadă din an.2.3.5. tuberculii de Begonia tuberhybrida.. -adaosul substanţelor fertilizante (dacă este cazul). La fiecare dintre aceste grupe de plante.2. Sansevieria). Cyclamen. Gloxinia şi răsadul de Cyclamen se plantează în martie.1. ficuşi. dar epoca optimă pentru plantarea şi transplantarea majorităţii plantelor la ghivece este primăvara.1. culturi forţate de anuale şi bienale.-octombrie: Freesia (tuberobulbi). Primula. -dezinfecţia termică sau chimică a substraturilor. bulbi (Hippeastrum). cu respectarea reţetelor în funcţie de cerinţele speciilor. La unele specii decorative prin flori. c)Plantarea propriu-zisă: Materialul biologic folosit pentru înfiinţarea culturilor la ghivece poate fi reprezentat de seminţe (palmieri). bromelii. Calceolaria. tuberculi (Begonia tuberhybrida. sulfat de cupru). liliac şi trandafiri. Asparagus. fragmente rezultate din despărţire (ferigi. având în vedere locul de cultură al plantelor. -umectarea vaselor de ceramică noi. Acest capitol este completat cu prezentarea celor mai răspândite boli şi celor mai frecvenţi dăunători la o serie de plante ornamentale. prin scufundare în apă 24 ore înainte de folosire. În plus. plante altoite (cactuşi). muşcate.4. -noiembrie-decembrie: crizanteme (pentru înflorire de primăvară). culturi forţate de gladiole. Alstroemeria. Principalele lucrări de îngrijire care vizează culturile floricole sunt prezentate separat. şi 5. -dezinfectarea vaselor refolosite (cu formalină. la lucrările cu caracter special. De exemplu. respectiv pentru culturile floricole din câmp. cât şi unele particularităţi de efectuare a acestora. -verificarea şi refacerea orificiilor de dren. sunt indicate speciile (grupul de specii) la care acestea sunt necesare. în lucrări comune (necesare tuturor culturilor) şi lucrări speciale (aplicate ocazional sau numai anumitor specii din grupa respectivă). răsaduri (Cineraria hybrida.5. iar răsadul de Cineraria hybrida în august septembrie. este necesară asigurarea condiţiilor optime de creştere şi dezvoltare. prin aplicarea unui complex de lucrări de întreţinere care diferă în funcţie de specie şi sistemul de cultură practicat. lucrările de întreţinere au fost împărţite. b)Pregătirea vaselor: -alegerea vaselor cu mărime corespunzătoare mărimii plantelor. 5. evidenţiindu-se manifestarea atacului şi măsurile de prevenire şi combatere ce se recomandă a fi aplicate (tabelele 5. Cyperus. se recomandă însă anumite epoci de înfiinţare cu scopul valorificării la maxim a valorii lor decorative. pentru culturile floricole din solul serei şi pentru plantele cultivate la ghivece. în funcţie de specificul lor. trandafir chinezesc). Begonia tuberhybrida) material vegetativ rezultat din butaşi (cactuşi. 5.) care cuprind atât denumirea şi scopul lucrării. 43 . azalee.). begonii. Pentru facilitarea însuşirii noţiunilor legate de întreţinerea culturilor floricole. folosind una din metodele de înmulţire prezentate în capitolul anterior. prezentarea lucrărilor s-a făcut sub formă de tabele (tabelele 5. Înfiinţarea culturilor floricole la ghivece a)Pregătirea substraturilor: -preparea amestecurilor. Gloxinia). rădăcini tuberizate (asparagus).şi 5.

.mobilizarea solului. .protejarea plantelor de temperaturi scăzute. cu furtunul.se recomandă să se ude dimineaţa. în doze de 2 l/ha (2 ml/10 m ). toamna şi primăvara. Se administrează aproximativ 10-30 l apă/m2. aplicat2 cu 10-14 zile înainte de în vegetaţie. .este indicat să se execute înaintea praşilelor.se execută de 3-6 ori într-un sezon de vegetaţie (funcţie de structura .distrugerea seminţelor de . Lucrări comune Nr. sau a precipitaţiilor). 1 2 3 4 5 6 . Completarea golurilor . pe brazde. gradul de îmburuienare.spargerea crustei. Irigarea (udarea) . erbicidelor. prin aspersiune. Mulcirea solului . Plivitul -îndepărtarea buruienilor. . . .Tabelul 5.distrugerea buruienilor. .pământul trebuie să fie reavăn şi buruienile mici. Norma de udare şi modul de administrare se stabilesc în funcţie de destinaţia culturii. până la 8-10 cm mai tîrziu. prin picurare. Adâncimea variază de la 3-5 cm la începutul vegetaţiei plantelor.la culturile înfiinţate prin răsad se înlocuiesc golurile cu material din acelaşi soi. de 1-2 ori/săptămână 44 .asigurarea densităţii cultură corespunzătoare. a gradului de afânare. înfiinţarea culturilor.se execută manual sau mecanizat.presupune acoperirea solului cu materiale organice (paie.menţinerea umidităţii solului şi . Prăşitul . solului. gunoi de grajd) sau sintetice (folie din mase plastice). frecvenţa udărilor.se execută când în sol şi în atmosferă există deficit de umiditate. Lucrări de întreţinere aplicate culturilor floricole din câmp A. de specie.la culturile înfiinţate prin semănat direct. seara sau noaptea (în zilele călduroase).1. Combaterea chimică a .distrugerea buruienilor aflate .se foloseşte frecvent Triflurom 48 EC.îmbunătăţirea regimului de . frunze.vara se udă zilnic sau la 2-3 zile. mraniţă. de aceeaşi vârstă şi calitate. de textura solului etc. .combaterea buruienilor. Se udă apă din sol şi atmosferă. pentru a fi smulse cu rădăcină. .în practica floricolă se utilizează mai mult efectul preemergent al buruienilor buruieni. crt. . de fenofază. Lucrarea Scopul lucrării Caracteristici de . se fac reînsămâţări pe suprafeţele unde nu au răsărit seminţele (este indicat să se folosească seminţe umectate sau pregerminate).

Tabelul 5.plantele volubile sau agăţătoare se dirijează pe treiaje. la care de plante şi asigurarea nu s-a putut respecta la semănat distanţa dintre plante. plantele eliminate se pot folosi la completarea golurilor.se execută la culturile înfiinţate prin semănat direct. Îngrăşămintele chimice se administrează prin împrăştierea pe sol şi apoi sunt încorporate odată cu lucrările solului. . . crt. din sol Îngrăşămintele organice se administrează sub formă de must de bălegar diluat cu apă (1:5 sau 1:7) sau de macerat gunoi de păsări diluat 1:20 sau 1:25 (câte 10-15 l/m2). sau se folosesc sub forma soluţiilor nutritive. perene 2 Tutoratul palisatul . colonade sau pe ziduri şi construcţii.A (continuare) Nr.sistemele de susţinere sau suporţii sunt de diferite tipuri şi care. crt. La densităţii optime.1. arcade.asigurarea echilibrului nutritiv . Combaterea bolilor şi . Lucrări speciale Nr. . .se utilizează îngrăşăminte organice şi minerale uşor asimilabile. tutori sub formă de trepied (la Paeonia) sau spalieri cu sârme orizontale.plante volubile şi agăţătoare. Gladiolus. simpli. 1 Lucrarea Răritul Scopul lucrării Caracteristici Speciile (grupul de specii) la care se aplică . dăunătorilor plantelor B.plante cu talie înaltă folosite în spaţii verzi (în grupuri sau individual).înlăturarea surplusului . nu-şi pot urmărit: menţine poziţia . 7 Lucrarea Fertilizarea fazială Scopul lucrării Caracteristici 8 . pergole. 45 .menţinerea de sănătate a . 18.vezi tab.susţinerea plantelor .la plantele cultivate pentru flori tăiate se folosesc tutori verticală. şi .anuale şi semănate direct. Paeonia). speciile care suportă transplantarea.plante cultivate pentru flori tăiate (Dahlia. din diferite se aleg în funcţie de specificul plantei şi efectul decorativ motive.

se elimină de obicei bobocii laterali.6) 4 5 6 7 . decor şi un efect decorativ maxim (vezi cap.plante din mozaicuri. 3 Ciupitul Scopul lucrării .se aplică atât plantelor cu perioadă lungă de vegetaţie.se îndepărtează lăstarii secundari (copili) care se dezvoltă pe . Campanula. culturilor înfiinţate primăvara devreme.crizanteme. Caracteristici . . dalii. Tunsul lăstarilor . . bujori).stimularea ramificării.determinarea înfloririi mai timpurii. Copilitul Protejarea . dar nu mai târziu de sfârşitul lunii iunie pentru . când au câţiva mm.obţinerea tijelor cu o singură floare. Lăstarii .1.constă în îndepărtarea vârfului de creştere (aproximativ 1 cm). cât şi toamna (crizanteme). Lucrarea se execută flori tăiate (crizanteme. Protejarea se face prin acoperire cu frunze.unele plante anuale (Callistephus.obţinerea de culturi împotriva timpurii. împachetare cu materiale izolante. culturi înfiinţate . Begonia). .plante pentru flori tăiate Lucrarea se execută cu grijă pentru a nu fi rupţi bobocii valoroşi. .uniformizarea înălţimii plantelor.plante bienale (Digitalis.plante de mozaic. prin producerea perdelelor de fum sau prin irigare. obligatoriu când lăstarii sunt în fază erbacee şi se desprind uşor. . Lucrarea crt.plante perene (Paeonia. la 2-3 cm deasupra borduri. plantele decorative prin flori.dirijarea unei singure tije florifere. (crizanteme.plante cu înflorire înfloresc sau decorează până toamna târziu (crizanteme).se impune la plantele care iernează în câmp şi au rezistenţă . se taie cu ajutorul unui foarfece special.B (continuare) Nr.înflorire uniformă.valorificarea florilor florilor tăiate (proaspete sau uscate). paie. .asigurarea protecţiei pe timpul iernii plantelor care plantelor iernează în câmp.protejarea se face prin acoperirea plantelor cu materiale primăvara devreme.Plante cultivate pentru tulpina principală. Dicentra. care . limitată la temperaturi scăzute sau la variaţii mari de temperatură.se execută de mai multe ori într-un sezon de vegetaţie. împotriva îngheţului Recoltarea . plastice (polietilenă) sau textile.lucrarea se execută în anumite faze de deschidere a florilor sau . brumelor Protejarea . . bujori). punctului de inserţie. garoafe.plante cultivate pentru tăiate (inclusiv inflorescenţelor pentru a le asigura o prelungire a perioadei de flori imortele). Se poate repeta de 2-3 ori într-o perioadă . Dianthus). . Bobocitul .Tabelul 5. 8 9 46 . Antirrhinum. la axila frunzelor. Speciile (grupul de specii) la care se aplică . plantelor . . imediat după plantare. Yucca). pământ sau prin .menţinerea plantelor cu o anumită formă şi înălţime. . garoafe. de vegetaţie.prelungirea perioadei de înflorire toamna.

Combaterea . buruienile care apar sunt deschise. prin lucrări de afânare a solului sau prin plivirea buruienilor. la intervale de 2-3 săptămâni. rezerva de buruieni din sol. nutriţie. factorilor de cultură a plantelor.menţinerea curată a culturilor. răsad) trebuie să aibă aceeaşi vârstă şi calitate şi să aparţină aceluiaşi soi (este de preferat să se păstreze materialul de rezervă la înfiinţare). 18) bolilor şi plantelor. Afânarea solului .2.se fac tratamente preventive şi curative (vezi tab.se va urmări asigurarea condiţiilor de lumină. Lucrarea crt.spargerea crustei. de tehnologia de cultură.Tabelul 5.respectarea densităţilor prevăzute . În timpul vegetaţiei. aer.materialul folosit (butaşi.dezinfecţia solului făcută înainte de înfiinţarea culturilor poate buruienilor diminua substanţial. dăunătorilor 47 . . vegetaţie Combaterea . Lucrări comune Nr. şi potecile.asigurarea stării de sănătate a . Periodic se sapă . la 20-25 cm adâncime. organe subterane. . fragmente rezultate din despărţirea plantelor. 1 Completarea golurilor Scopul lucrării Caracteristici 2 3 4 5 . Reglarea . Lucrările de întreţinere aplicate culturilor din solul serei A. . temperatură. .se execută după 1-2 săptămâni de la înfiinţarea culturilor.refacerea structurii solului.crearea condiţiilor optime de . apă.asigurarea regimului optim de apă şi aer în sol.se execută manual. în corelaţie directă cu cerinţele speciilor cultivate.

2 3 Ciupitul Copilitul Bobocitul 4 Polenizarea artificială 5 6 7 Defolierea Recoltarea florilor . .dirijarea şi menţinerea . dreptunghiulară sau păstrată. . pensule moi. folosind . producerea de . se face palisarea individuală pe fire textile sau sintetice. ale .garoafe. .B. singură floare (de obicei bobocii secundari). susţinere este sub formă de plasă. crizanteme.se îndepărtează bobocii slab dezvoltaţi. Scopul lucrării Caracteristici unele plante cu talie înaltă (culturi forţate de Lathyrus). înălţime se îndepărtează vârful de creştere. 48 . . Se repetă după 1-2 zile.valorificarea florilor vezi cap. crt. crizanteme. de în poziţie verticală a căror tulpini florifere nu-şi menţin poziţia verticală. Lucrarea Instalarea sistemelor susţinere 1 Speciile la care se aplică . când acestea au 12-15 cm . Lucrări speciale Nr.se efectuează la plantele tinere.garoafe.eliminarea lăstarilor . Se realizează ochiuri de formă anuale (Antirrhinum.garoafe.garoafe.obţinerea tijelor cu o . .stimularea ramificării. laterali.condiţii: organe de reproducere mature. În funcţie de înălţimea plantelor.Cineraria hybrida seminţe. Lucrarea se execută când lăstarii sunt încă erbacei şi se rup cu uşurinţă.se îndepărtează lăstarii formaţi pe tulpina floriferă principală. fie prin simpla apropiere a florilor sau inflorescenţelor. Se execută imediat după (inflorescenţă). îmbătrânite la speciile care vegetează Zantedeschia. fresia. La Lathyrus). crizanteme. . . se instalează 4-6 etape distanţate la 15-20 cm. umiditate atmosferică 60-70%. cu diametrul de 15-20 cm.constă în eliminarea surplusului de frunze şi a frunzelor Anthurium. formarea bobocilor.devine lucrare obligatorie pentru unele culturi din solul serei.se execută fie prin tamponarea stigmatului cu polen. temperatura de 1825°C. ţesută cu fire textile sau sintetice pe .Gerbera hybrida. cu poziţie incorectă . Sistemul de crizanteme. 6 -toate plantele cultivate tăiate pentru flori tăiate.culturi forţate de tulpinilor florifere. . .evită ruperea tijei florifere sau a bobocului rămas. astromeria. cadru de sârmă zincată.

(frunze.vezi tab. lumină. aer şi substratul de cultură.3 Lucrările de întreţinere aplicate plantelor cultivate la ghivece A.menţinerea plantelor în perfectă . Transvazarea .constă în schimbarea periodică a ghivecelor. flori.odată cu lucrarea de afânare.asigurarea regimului optim de apă .Tabelul 5. dăunătorilor 3 4 5 49 .se execută cu ajutorul unui plantator. inflorescenţe etc. . . .). lăstari. crt.vor fi respectate cerinţele plantelor în ceea ce priveşte regimul de de mediu armonioasă a plantelor. se îndepărtează buruienile şi se curăţă ghivecele de muşchi şi licheni.asigurarea spaţiului necesar . temperatură. pe măsura creşterii nutriţiei plantelor şi dezvoltării plantelor. Dirijarea factorilor creşterea şi dezvoltarea .18 bolilor şi stare de sănătate. în funcţie de ritmul de creştere al plantelor. Lucrări comune Nr.păstrarea aspectului îngrijit al .ghiveciul utilizat va avea diametrul cu 2 cm mai mare decât cel precedent. plantelor. . Toaletarea . fără să fie deranjate rădăcinile de şi aer din substrat. ramuri.lucrarea se execută anual sau la intervale mai mari (4-6 ani). 1 2 Lucrarea Afânarea substratului cultură Scopul lucrării Caracteristici .se îndepărtează permanent părţile uscate sau ofilite ale plantelor plantelor plantelor. îndepărtează numai o parte din substrat.spargerea crustei. Se păstrează aproape intact sistemul radicular şi se sistemului radicular. Combaterea .

dirijarea creşterilor. Menţinerea curată .asigurarea unui regim . coriaceu. Passiflora. cu Monstera. Philodendron. sârmă sau vergele metalice îndoite în cerc sau semicerc. decorative a plantelor.speciale metal. . modului de creştere a plantei.lucrare necesară numai în cazul existenţei unui Cineraria hybrida. Scindapsus. de lumină corespunzător. lăstarii necorespunzători. scăriţe. hortensis. Tutorii nu vor depăşi niciodată înălţimea plantelor. modul de dirijare a tulpinilor . Tăierile de . Croton. Cissus. limbul mare. treiaje (grilaje) metalice sau din lemn etc. Philodendron. într-un Cyclamen persicum. Sinningia hybrida. Hoya. 50 .B.realizarea amenajărilor etc.corectarea formei şi îndepărtează de la punctul de inserţie ramurile şi Hydrangea densităţii coroanei. . Hedera.). iar celor care rămân li se Azalea indica. corespunzători palisatul . Se Hibiscus rosa-sinensis. cu efecte estetice . a frunzelor decorativ al plantelor. Dieffenbanchia. . Tutoratul şi .se instalează diferiţi suporţi. .amplificarea valorii Gynura. plastic etc. Lucrări speciale Nr.se aplică mai ales speciilor arbustive.menţinerea efectului . Colocasia. lungimii tulpinilor.Este necesară la plantele decorative prin frunze. Ficus.dirijarea înfloririi limitează creşterile eliminarea ramurilor îmbătrânite şi regenerarea plantelor. . spaţiu limitat. 1 Lucrarea Scopul lucrării Caracteristici Speciile la care se aplică 2 3 4 Răritul ghivecelor . formare . mărimii ghiveciului. număr mare de plante cultivate la ghivece.tutorarea poate fi dublată de palisare. Dracaena. crt.susţinerea plantelor.se folosesc tutori simpli verticali (baghete din lemn.

substratului epuizat.plante aflate în vase cu necorespunzător sau care mai mici.obţinerea de seminţe.limitarea creşterilor.3. artificială serei. . Nerium oleander. Azaleea.se îndepărtează pământul de pe rădăcini (inclusiv . substratului de cultură Plantarea se face în ghivece de aceeaşi mărime sau . Anual. . Nu dă rezultate la speciile care au sistemul bolnav. retardanţi stimularea ramificării şi Alar. Transplantarea . Ficus. în substrat preparat după cerinţele substrat impropriu. bolnave. este îndepărtat pământul de la suprafaţă pe o Philodendron. Fuchsia.îmbunătăţirea fertilităţii . fiind înlocuit cu altul proaspăt. Bonzi) administrate prin pulverizare pe plantă Pelargonium. radicular sensibil la transplantare (palmieri. sau direct în substrat. înfloririi. orhidee).B (continuare) Lucrarea Scopul lucrării Caracteristici Speciile la care se aplică Tratarea cu . 5 6 7 8 Tabelul 5.se execută ca în cazul plantelor cultivate în solul Cyclamen persicum. Înlocuirea Monstera.se aplică plantelor care se transplantează rar.refacerea plantelor care . Cineraria hybrida. au sistemul radicular plantelor. palmieri. .Nr. crt. 51 .plante cu rădăcini suferă din cauza prin spălare) şi se elimină rădăcinile bolnave. pământului de la substratului. Polenizarea .se folosesc soluţii de substanţe retardante (Cycocel. obţinerea unor exemplare cu efect decorativ deosebit. suprafaţă îndepărtarea adâncime de 4-6 cm (fără să fie rănite rădăcinile).

Tabelul 5.4.

Principalele boli întâlnite la unele specii floricole
Nr. crt. Specia floricolă atacată 1 Garoafe Boala şi agentul patogen
Simptomatologie Prevenire şi combatere

- iniţial pete de decolorare circulare sau eliptice, Înnegrirea garoafelor (Mycosphaerella dianthi) înconjurate de o zonă violacee; în condiţii

favorabile agentului patogen, petele se brunifică - prevenire prin măsuri de igienă şi se extinde zona atacată; culturală; - frunzele se îngălbenesc, se răsucesc şi se - tratamente curative cu:Topsin M 70 usucă; WP - 0,3 %, Derosal 50 SC - 0,07 %, - tulpinile şi pedunculii florali atacaţi se frâng Dithane M 45 - 0,2 %; foarte uşor în dreptul ţesuturilor necrozate şi - în soluţii se adaugă aracet 0,2 %. înnegrite; - bobocii atacaţi nu se mai deschid sau se deschid asimetric. Rugina garoafelor - pe toate organele aeriene apar pete mici, brun- - tratamente curative cu : Polyram gălbui, în dreptul cărora epiderma crapă iar (Uromyces dianthi) combi - 0,3 %, Baycor 25 WP - 0,2 ţesuturile se necrozează; %, Bumper 250 EC - 0,02 %, Tilt 250 - când sunt atacate tijele florifere, planta se EC - 0,02 %. usucă de deasupra zonei atacate. - sunt atacate mai întâi frunzele bazale şi după - prevenire prin folosirea de material Pătarea brună ce pe acestea apar organele de înmulţire, atacul săditor sănătos, respectarea măsurilor (Septoria dianthi) se extinde pe tulpini, frunzele din etajele de igienă culturală, aplicarea unui superioare, flori (sepale şi chiar petale). asolament, folosirea fungicidelor: }esuturile din dreptul petelor sunt mai întâi Mancozeb 800-0,2 %, Captadin 50 PU decolorate apoi se brunifică, iar în final zona - 0,25 %; centrală este albicioasă şi prezintă puncte mici - tratamente curative: Benomyl 500 WP-0,06 %, Topsin M 70 WP - 0,1 %. negre.

52

Tabelul 5.4. (continuare) Specia Nr. floricolă crt. atacată Garoafe Boala şi agentul patogen Simptomatologie Prevenire şi combatere

Fuzarioza (veştejirea) - iniţial se clorozează frunzele din vârful - pentru prevenire este obligatorie garoafelor (Fusarium plantei şi se veştejesc uşor. Pe măsură ce dezinfectarea solului (substratului) pe oxysporum f.sp. dianthi) boala avansează, frunzele se îngălbenesc în cale termică sau chimică (Syllit 65 WP totalitate, iar plantele se veştejesc şi apoi se - 0,1% sau Benlate 50 WP - 0,05usucă. În secţiune se observă brunificarea 0,1%; vaselor conducătoare. În condiţii de - folosirea de butaşi sănătoşi; umiditate ridicată pe ţesuturile atacate se - tratamente lunare cu: Bavistin 0,1formează un mucegai (miceliu ciupercii) 0,2%, Benlate 50 WP 0,05-0,1%. alb-roz. Făinarea (Oidium dianthi) - pe frunze şi pe caliciu apare o pâslă - se fac stropiri cu Karathane 0,1%, albicioasă groasă. Bobocii atacaţi nu mai zeamă sulfocalcică în concentraţie de cresc, iar frunzele bolnave se usucă. 1:50. Putregaiul cenuşiu - boala apare în condiţii de umiditate mare. - pentru prevenire se va evita excesul (Botrytis cinerea) Organele atacate se brunifică, ţesuturile se de umiditate; în sere şi solarii se va înmoaie şi se acoperă cu un mucegai gri, asigura o bună aerisire; se va evita fin; administrarea de îngrăşăminte cu azot, - bobocii florali şi florile atacate se desprind în exces; se vor respecta măsurile de de plantă; igienă culturală; folosirea de material - boala se manifestă şi la butaşii puşi la săditor sănătos; înrădăcinat. - sunt recomandate tratamente preventive cu: Ronilan 50 DF-0,15%, Rovral 50 WP-0,2%, Sumilex 50 PU0,1%. Tratamentele se repetă la interval de 7 zile, alternând produsele.

53

Tabelul 5.4. (continuare) Nr. crt. Specia floricolă atacată Crizanteme

Boala şi agentul patogen

Simptomatologie

Prevenire şi combatere

Mozaicul crizantemelor - pe frunzele tinere apar zone clorotice inelare - pentru prevenire se elimină plantele (Chrysanthemum virus B) galben-verzui, ce devin apoi necrotice. Limbul virotice şi se fac stropiri cu insecticide frunzelor atacat este deformat, are nervuri în vederea prevenirii răspândirii translucide, iar planta formează flori mici şi agentului patogen. decolorate. Făinarea (Oidium - pe ambele feţe ale frunzei şi pe tulpini apar - tratamente curative cu Sulfomat P-20 chrysanthemi) zone acoperite cu un strat alb prăfos, sub care kg/ha, Kumulus S-0,3 %, Benlate 50 ţesuturile se îngălbenesc. Frunzele atacate se WP 0,05-0,07 %, Topsin 70 PU-0,07 usucă, iar inflorescenţele nu mai înfloresc şi se %, Karathane LC-0,05 %, Saprol 190 necrozează. EC-0,125 %. Rugina albă a - apare pe frunze sub formă de pete mici, - pentru prevenire trebuie să se respecte crizantemelor (Puccinia circulare, alb-verzui iniţial, apoi albe şi în final măsurile de igienă culturală; plantele horiana) cafenii sau castanii. Petele apar uniform atacate sunt adunate şi arse; materialul distribuite pe limb şi pe nervuri, iar în dreptul folosit la înmulţire se dezinfectează; lor se formează o mică excrescenţă pe faţa - tratamente cu Polyram combi-0,3 %, superioară şi cavităţi pe partea inferioară. Zineb 75-0,3 %, Topsin M 70-0,1 %, Dithane M 45-0,2 %, Tiuram 70-0,3 %, Shavit 25 EC l l/ha. Septorioza crizantemelor - iniţial apar pe frunze pete brune de 0,5-2 cm - pentru prevenire se foloseşte material (Septoria diametru, apoi acestea devin cenuşii, brun- săditor sănătos; chrysanthemella) roşcate. În dreptul petelor apar picnidiile - tratamente curative cu: Dithane M 45ciupercii. 0,2 %, Vandozeb-0,2 %, Orthocit 500,25 %.

54

Tabelul 5.4. (continuare) Nr. crt. Specia floricolă atacată Freesia

Boala şi agentul patogen

Simptomatologie

Prevenire şi combatere

Mozaicul galben al - pe frunzele plantelor virotice apar pete şi - se recomandă plantarea de tuberobulbi fasolei la freesia (Bean dungi verzi-deschis sau galbene; jumătatea sănătoşi sau cultivarea freesiei din yellow mosaic virus in inferioară a florii este cutată, strânsă, de sămânţă; eliminarea plantelor virotice; aceea florile sunt deformate, rămân închise stropirea cu insecticide şi dezinfectarea freesia) mâinilor muncitorilor şi cuţitelor cu care se sau se deschid asimetric. taie florile cu fosfat trisodic 10%. - se recomandă sortarea şi plantarea numai Mozaicul freesiei - plantele bolnave prezintă pe frunze pete (Freesia mosaic virus) mici de decolorare ce ulterior evoluează în de tuberobulbi sănătoşi; cultivarea de soiuri rezistente şi stropiri cu insecticide pete necrotice şi apare uscarea frunzelor; - pe flori apar pete de decolorare, deformări pentru combaterea afidelor. sau nu ating dimensiunile normale, iar pistilul depăşeşte petalele în înălţime; - pe tuberobulbi apar pete ruginii în dreptul cărora apar adâncituri în ţesuturi. Putregaiul cenuşiu - plantele bolnave prezintă pe frunze - pentru prevenire se recomandă aerisiri (Botrytis cinerea) mucegai cenuşiu pulverulent. }esuturile din corespunzătoare şi menţinerea umidităţii dreptul petelor se înmoaie şi putrezesc. moderate; - tratamente curative cu: Captan-0,2%, Benlate-0,06%, Derosal-0,06% şi dezinfecţia solului cu Criptanol-0,02% (10 l/m2). Bacterioza - boala se manifestă pe frunze şi tuberobulbi, - pentru prevenirea bolii trebuie să se (Pseudomonas sub forma unor pete de putregai umed. respecte măsurile de igienă culturală şi se marginata) }esuturile tuberobulbilor atacaţi se distrug face dezinfecţia tuberobulbilor la plantare până la o adâncime oarecare unde se cu sublimat coroziv 1%, 1-2 ore; formează o zonă de suber dincolo de care - tratamente curative se fac cu produse pe bază de oxiclorură de cupru. bacteria nu trece.

55

rezistente. Karathane LC-0.5CE-0.tratamente curative: Polyram combi0. (continuare) Specia Nr. .pe organele verzi apar pete brun-negricioase. La recoltaţi de la plante-mamă sănătoase.05%. parazitaţi sunt debili şi în cursul iernilor geroase Systhane 12 EC-0. florile nu 0.pentru prevenire trebuie respectate pannosa var. Lăstarii 70 WP-0. La atac puternic frunzele cad.25%. Systhane vor pieri.sunt atacate organele verzi.tratamente curative: sulf muiabilcenuşie. necrozează. mai ales pe partea măsurile de igienă culturală. Topsin M se deschid sau au petale mici. făinoasă. (cultură în trandafirului seră) necrotic ringspot virus) atacuri masive apar benzi clorotice în lungul nervurilor. floricolă Boala şi agentul patogen Simptomatologie Prevenire şi combatere crt. miceliul are o coloraţie alb.4%.05%.2%. iar foliolele se deformează. pe frunze apare o . Petele confluează şi apar puncte negre. Pătarea neagră a frunzelor . . irigări cu superioară a limbului. Miraj 45 EC-0.05%. bobocii sunt mici şi florile decolorate. Captan 50 PU-0. însoţite de o bună ţesuturile parazitate se îngălbenesc şi se aerisire.4. Făinarea (Sphaerotheca ..1%.1%.Tabelul 5. În final. . Systhane 12 E-0. 12. Sub această pâslă norme moderate. pătate. atacată Trandafirul Mozaicul galben al . 56 .1%.pentru prevenire se cultivă soiuri de trandafir (Diplocarpon circulare. albe sau galbene.2%. rosae) pâslă albicioasă.pentru prevenire trebuie ca altoii să fie (Cherry de decolorare verzui. Miraje 45 EC-0. se respectă măsurile de rosae) Pe frunze zonele parazitate se necrozează iar igienă culturală. frunzele se usucă şi cad.plantele virotice prezintă pe frunze pete şi inele .1%. Dithane M 45-0.

seră) mucronatum) izolate. frunzele se răsucesc şi culturală. cad. puternic frunzele cad. Tilt 250 CE RV-0. . Plantele se ofilesc brusc şi mor.boala se manifestă prin brunificarea coletului. 57 . Verticilium sp. pe faţa .3%.75(Ascochyta hydrangeas) suprafaţa zonată concentric.se taie lăstarii puternic atacaţi care se (cultură în (Phragmidium plantei.Tabelul 5. brun-cenuşii.tratamente cu sulf muiabil 0.) substanţelor. şi care este distrus parţial. Shavit 25 EC.5%. Simptomatologie Prevenire şi combatere floricolă patogen crt.în zona bazală a peţiolului frunzei apare o zonă . (continuare) Specia Boala şi agentul Nr. apoi se usucă.pentru prevenire trebuie să fie . .05-0. Frunzele atacate 1. În dreptul acestor pete. .1 l/ha.08%.02%. Topsin M 70-0. colţuroase.4. Hortensia Pătarea brună a frunzelor . Gerbera Veştejirea şi uscarea . întrerupând circulaţia respectate măsurile de igienă culturală.trebuie respectate măsurile de igienă (Oidium erysiphoides) groasă. apoi culturală. 0.frunzele atacate prezintă o pulbere făinoasă. plantelor (Fusarium sp.1%.1%. atacată Trandafirul Rugina trandafirului . La atac . iar lăstarii se usucă. .1% în doză de 5 l/m. cryptogea) întreaga plantă.se fac tratamente cu: Polyram combiPlantele atacate au un număr redus de flori.pe frunze apar pete mari. de sol sau 1-2 l soluţie/plantă. Mancozeb 80-0. Pe frunze apar pete gălbui. Putregaiul gerberei . Făinarea frunzelor . strâng şi se ard.p. de culoare albă.boala apare pe toate organele aeriene ale . Dithane M-45-0.se recomandă udarea prin brazde.tratamente cu Ridomil 25-0. .2%.2%. Saprol 190 EC-0. iar 0. Benomil 50fructele formate cad de timpuriu.se folosesc soiuri rezistente. radicular. cu .tratamente cu zeamă bordoleză 0.respectarea măsurilor de igienă (Phytophthora moale.0%. superioară apar mici puncte brune.3-0. mai întâi se veştejesc frunzele.

cenuşie.Tabelul 5. bine delimitate de 2-4 1. La solului.tratamente cu Polyram combi-0.trebuie respectate măsurile de igienă cinerarie) acestea apar pete neregulate de diferite mărimi.tratamentele cu sulf muiabil 0. gladioli pv. Cineraria Făinarea (Oidium . petele se extind şi apar .0%. după care cuprinde întregul . acoperite cu o pulbere fină.4%. mm diametru. circulare.2% sau umiditatea este mare. Pe .preventiv se reduce umiditatea.atacul se manifestă mai ales pe frunze. zonele atacate putrezesc.tratament cu zeamă bordoleză 0.25%. Au culoarea albicioasă . culturală.folosirea tuberobulbilor sănătoşi sau zone necrotice cu o margine roşiatică.08% Gladiole Râia tuberobulbilor de . Dacă trataţi cu Dithane M 45-0.pe partea superioară a frunzelor apar pete . Morestan0. floricolă crt. Frunzele se . Karathane-0.atacă toate organele verzi ale plantei. cu marginile brun-roşcate.tratamente foliare cu sulf muiabil îngălbenesc şi se usucă.boala se manifestă prin apariţia pe frunze a .preventiv se recomandă diminuarea polonica) neregulate. limb. Pelargonium Bacterioza .la baza frunzelor apar pustule galben-brunii.dezinfecţia termică sau chimică a gladiole (Pseudomonas dreptul cărora apar pete necrotice. mai întâi pe aerisiri repetate. pulverulentă.08%.4. albicioase-cenuşii. 58 . Organele atacate se usucă şi cad.3%. Făinarea (Microsphaera . în . unde . izolate sau confluente.75(Cercospora hydrangea) unor pete mici. iar mai târziu brun-roşcată.porţiunile atacate sunt acoperite cu un mucegai pulverulent. atacată Hortensia Boala şi agentul patogen Simptomatologie Prevenire şi combatere Pătarea cenuşie . . albă. Mancozeb 800-0. 0. Karathane-0. se fac (Pseudomonas apar zone putrezite brun-cenuşii.(continuare) Specia Nr. gladioli) temperaturi ridicate. sunt afectate toate frunzele şi plantele se frâng de la bază. marginata) marginea frunzei.4%.05%.umidităţii.

05%. brune. care apoi Merpan-0.pe bulbii atacaţi apar pete brun-deschis în .se fac tratamente cu Orthocid 50.se fac stropiri cu uleiuri minerale pentru a împiedica aşezarea vectorilor sau cu insecticide pentru combaterea afidelor. sticloase sau apoase. florile au şi se ard. Benlate-0.0.0. . mici. 59 . (continuare) crt. porţiuni brune putrezite care se extind adânc în interior sub formă de raze. Putregaiul cenuşiu .0.plantele virotice se elimină din cultură (Tulip breaking virus) . bine sortaţi. usucă şi cad. }esuturile atacate se înmoaie. Pătarea lalelelor .se folosesc bulbi sănătoşi.4. . iar frunzele rămân perforate. tepalele cu pete. Topsin Mconfluează.tratament foliar cu Orthocid 50 sau brune. La umiditate ridicată. Ronilan . (Botrytis gladiolum) Pe frunze apar pete mici.2%. pe petale pete Mycodifol .boala se manifestă pe toate organele plantei.1%. Putregaiul moale al .uneltele de tăiat se dezinfectează cu tepală este decolorată. bulbul putrezeşte în profunzime. la început izolate. pe zonele atacate apare un putregai de culoare cenuşie.solul se dezinfectează termic sau (Pseudomonas syringae) evoluează. circulare.15%. bulbilor de lalea zona discului central. Specia floricolă atacată Gladiole Boala şi agentul patogen Septorioza gladioli) Simptomatologie Prevenire şi combatere Lalele (Septoria .2%. iar înflorirea întârziată. . încetinită. apărând un mucilagiu alb-cenuşiu. chimic. benzi decolorate sau întreaga . pulverulent.Tabelul 5. plantele bolnave se formează din bulbii bolnavi au tulpină sunt eliminate şi arse. Pe măsură ce boala .simptomele apar la înflorire.pe frunze şi tuberobulbi apar pete mici. Pe tuberobulbi apar Rovral . .nu prezintă simptome foliare.1%. Atacul pe tuberobulbi duce la uscarea acestora. Creşterea plantelor este fosfat trisodic 10%. }esuturile din dreptul petelor se 0.în timpul vegetaţiei. Plantele ce . scurtă şi nu înfloresc.

În condiţii de umiditate ridicată. Dacă de 20-25 minute. . galbenă. Putregaiul galben al .2%. Mozaicul zambilei . Rovral bulbi.pe toate organele plantei apar pete mici.tratamente cu Merpan 0. cu 2-3 săptămâni mai devreme. folosirea de bulbi sănătoşi sau (Xanthomonas hyacinthi) din bulbi se transformă într-o masă dezinfectaţi cu apă caldă la 48°C timp mucilaginoasă.2%..se recomandă folosirea bulbilor (Botrytis tulipae) rotunde sau ovoidale. 60 . frunzele şi tijele cu fungicide 30 minute în soluţie de florifere au dungi galbene. în dreptul cărora ţesuturile sunt insecticide pentru distrugerea adâncite. . se veştejesc şi Dithane M 45-0. Bulbii se tratează şi atacul se instalează mai târziu. Specia floricolă atacată Lalele Boala şi agentul patogen Simptomatologie Prevenire şi combatere Zambilele Putregaiul uscat . florale apar flori puţine şi mici.se fac periodic tratamente cu (Hyacinth mosaic virus) galben-verzui.4. 0. apar pete brune şi scleroţi de 1-2 mm. Mycodifol 0. Bulbii sunt foarte mici. La umiditate ridicată. petele .2%. Putregaiul cenuşiu .se recomandă arderea plantelor bulbilor de zambilă brune.frunzele se colorează în violet.dezinfectarea bulbilor cu Captan (Fusarium oxysporum) apar pete adânci care confluează şi cuprind zone 0. porţiune atacate.în interiorul bulbilor apar puncte mici galben. iar pe tijele vectorilor. iar plantele se usucă şi sănătoşi. urât mirositoare. Ronilan confluează. cenuşii. un miceliu albicios. La temperaturi . sublimat corosiv 1%. 0. mai mari din bulb. Pe suprafeţele atacate apare Orthophaltan 0. iar ţesuturile se necrozează. culoare mai închisă.075%. Pe 0. crt.25%.15%. (continuare) Nr. la baza bulbilor .Tabelul 5.pe frunze apar pete de decolorare sau benzi .se recomandă folosirea de bulbi mari ridicate simptomele dispar.3% sau hidroxid de cupru 10-15%.2%.boala determină pierderea prematură a plantelor. Mancozeb 800plantele pier. cu marginea de sănătoşi.05-0.

25%. Captan 0. devin brune. 3 frunzelor (Septoria unor pete mici.2%. este înconjurată de o zonă galbenă.se fac tratamente cu Polyram combi(Puccinia iridis) circulare. pulverulentă.pe frunzele atacate apar pustule ovoidale sau . se îngroaşă şi . Vandozeb 0.tratamente cu Poliram combi 0. Zineb 0. care confluează. se desprind şi cad.combaterea vectorilor Doralis sp. Pătarea frunzelor .2%. brune. iniţial 0. apoi brune. Maneb 0. Dithane M 45 sau Vandozeb gălbui.2%.4. 2 Plantele îşi încetează creşterea. pulverulente. prăfoase.3%.75%. Dahlia dahliae) prezintă pete neregulate.2% + sulf muiabil 0. iar mugurii floriferi se reduc ca număr.2%. poate ajunge la uscarea plantelor.udarea şi îngrăşarea echilibrată. rt.2%. M 45-0.2%.boala se manifestă prin apariţia pe frunze a . La atac .Tabelul 5. galbenă.2%.folosirea de material săditor sănătos. Dithane (Entyloma dahliae) diametru. de culoare galbenă. cu fructificaţiile ciupercii de 0. Dithane M 45-0. Dithane M 45-0.2%. bine conturate.tratamente cu Orthocid 50 sau Merpan (Heterosporium pruneti) unor pete alungite.2%. Mozaic (Marmor . Pătarea frunzelor . antirrhini) cenuşie-albicioasă. 61 . de culoare Zineb 0. Rugina (Puccinia . }esuturile atacate se necrozează. izolate sau confluente.pe frunze apar pete rotunde de 2-10 mm în . culoare neagră.2%.frunzele atacate se deformează. Antirrhynum Pătarea cenuşie a .pe partea inferioară a frunzelor apar pustule .25%. 1 Specia floricolă atacată Iris Boala şi agentul patogen Simptomatologie Prevenire şi combatere Rugina stânjenelului .tratamente cu Merpan 0. . înconjurate de o zonă 0.boala se manifestă prin apariţia pe frunze a . fiind mărginite de o zonă galbenă. Fiecare pustulă bolnave. puternic frunzele se veştejesc. iar în final se . cu bordură violacee.eliminarea şi arderea plantelor antirrhini) brune sau negre. (continuare) Nr.tratament cu zeamă bordoleză 0. de culoare gălbui.

rt.25%. cenuşii.0. unde apar pete colţuroase brune. (continuare) Nr. care M 45 . caledula) dungi galbene.03%.tratament cu sulf muiabil 0.boala se manifestă pe frunze.nervurile frunzelor tinere se îngălbenesc.Tabelul 5.4%. înverzesc.Morestan 0. Specia Simptomatologie Prevenire şi combatere floricolă Boala şi agentul patogen atacată Callistephus Îngălbenirea . negre.tratament cu Merpan 0.tratament cu sulf muiabil 0. . Plantele atacate mor prematur.2%. bine delimitate. flori şi . 5 fuliginea) mărimi.2% confluează.4. iar la vârful lăstarilor apar zone necrozate. Captan 0. În dreptul petelor apar picnidiile sub formă de puncte mici. Dithane (Septoria calistephi) caliciu. Pătarea brună a frunzelor .pe frunze şi tulpini apar pete de diferite . Karathane 0. Calendula Făinarea (Sphaerotheca . înconjurate de bordoleză 0.06%. pedunculi.prevenirea şi combaterea vectorilor 4 (Chlorogenus calistephi) frunzele se deformează şi capătă o poziţie (cicadelor) erectă. sub forma unei pâsle fine.75%. 62 . albicioase.pe ambele feţe ale frunzelor apar pete aproape . Inflorescenţele rămân mici. zeamă frunzelor (Cercospora circulare.4%. Plantele puternic atacate dispar complet. Pătarea cenuşie a . cenuşii.

5. 600 kg/ha. Basamid rădăcini apar umflături ce pot depăşi 6 cm în diametru. iar frunzele se îngălbenesc.tratarea solului înainte de (Hederodera sp. . umede.dăunător polifag. Principalii dăunători întâlniţi la speciile floricole Nr. Dăunătorul Atacul şi efectele Combatere I. atacă rădăcinile plantelor. gura . Pe săptămâni:Nemagon 700 l/ha. (Deroceros ogresti) organelor subterane şi aeriene ale plantelor. În timpul zilei. primula. garoafele.tratamente chimice cu: Nemogon 80-100 l/ha. dislocă seminţele. Adulţii şi folosirea momelilor (Gryllotalpa larvele rod părţile subterane ale plantei. de forma unor şiraguri de mărgele sau pentru înmulţire sănătos. La . de apă la temperatura de 90100°C timp de 2-3 ore. pe care apar gale mici.dăunător polifag. de asemenea săpând galerii otrăvitoare.) leului.atacă foarte multe specii floricole. Vydate 120 kg/ha Limaxul cenuşiu . Vydate 120 kg/ha. . gryllotalpa) dezrădăcinează plantele. iar plantele se usucă. hortensia. Basamid 600 kg/ha.vierme de sol foarte periculos. hrănindu-se cu ţesuturile Escartox 5 %-20 kg/ha.) atacate au culoarea verde palid. crt. periculos. rădăcinile plantelor putrezeac. (Meloidogyne arenaria) pot determina deformarea rădăcinilor (Zantedeschia aethiopica). Plantele plantare cu 4 (Meloidogyne sp. Dazomet 450 kg/ha. 63 . Dazomed 450 kg/ha. Nematodul galicol al . fresia. begonia.dezinfectarea solului cu vapori atacuri puternice.Tabelul 5. Coropişniţa . fără cochilie stau ascunşi în locuri răcoroase. Dăunătorii polifa ai părţilor subterane Viermele rădăcinilor .folosirea de material biologic plantelor floricole mai ales pe rădăcinile laterale. ce trăieşte în solurile uşoare. Atacă cyclamenul. melcii Helocid 5 %-20 kg/ha. sub frunze. . . petunia etc. În decursul vegetaţiei Tenik 80 kg/ha. .

0. Păduchii ţestoşi şi lânoşi Păduchele ţestos al . Dipterex 80 PS-0. Plantele încetează din 0. dracena. crizanteme. .dăunător polifag. azalee. Diazinon 60consumând conţinutul acestora. nalba.15%. mixandre etc.) seră. rămânând pitice. apoi CE-0. gladiole. fiecare individ fiind protejat de un scut. gladiole. palmieri etc. cultivate în (Parthenocinoe sp. crt. cu . Bactospeine PU0.atacă ramurile de 2-5 ani care se usucă de la vârf spre bază. Atacă în Tratament cu: Sinoratox 35-0.tratament la apariţia dăunătorului cu unul din produsele: Carbetox 37(Heliothrips trei perechi de picioare şi două perechi de aripi.2 %.4%. subţiri.15%.atacă plantele de dalii.04%. . Frunzele atacate devin lucioase Diptevur 55-3 l/ha. Tripsul dracenei . Tripsul garoafelor -atacă frunzele şi florile. Turingin PU-0.tratamente chimice: Carbetox 37 brassicae) Larvele la început rod epiderma inferioară şi parenchimul frunzelor. ficus.5% creştere. de culoare galbenă sau brun-negricioasă.25%.5. iar adulţii atacă frunzele pe care le distrug 0. lămâi.atacă în anii secetoşi specii floricole ca: dalia. Tripşi Tripsul plantelor de seră .15%. rosae) 64 . care se brunifică.se găsesc în colonii. Sinoratox 35 EC-0.2%.dăunători foarte mici. iar florile cad. trandafiri.dăunător polifag care atacă plantele de garoafe. perforează limbul foliar sub formă de orificii neregulate. prin înţeparea şi consumarea sevei. trandafirului (Aulocaspis .15%. cana.biopreparate: Dipel PU-0.3%. (Phyllotreta sp. muşcate etc. haemorhoidalis) .Tabelul 5. crizanteme. Sinoratox 35-0.) stadiu de larvă şi de adult. Dimevur 42cu aspect mozaicat. (continuare) Nr. Dăunătorii părţilor aeriene Buha verzei (Mamestra . Larvele pătrund sub epiderma rădăcinilor tinere Carbetox 37-0.4%. Petalele florilor (Taeniothreps dianthi) cad. atacă plantele de ficus. tradescanţia. perforându-se (ciuruirea frunzelor) II. garoafe. Dăunătorul Atacul şi efectele Combatere Puricii negri de pământ .

8%. lămâiul.dăunător polifag. Larvele se localizează de-a lungul nervurilor de pe (Coccus hesperidum) frunze şi mai puţin pe lăstari. cât şi vârfurile de creştere ale plantelor.1 % Myzus sp. .05 %. ficusul. lămâiului asparagusul etc.tratament cu: Fernos 0. migrează de sub carapace: Păduchele ţestos al . Frunzele se îngălbenesc şi cad. Se instalează pe tulpini şi pe faţa inferioară a (Pseudococcus frunzelor. fiind acoperite cu "roua de miere"pe care se dezvoltă ciuperca Capnodium salicinum. Planta acoperită complet de dăunători 0.) asparagusul. Formează colonii pe faţa inferioară a frunzelor. Păduchele lânos al .atacă exclus numai cactaceele. . echinocacti) se zbârceşte şi putrezeşte. pe lăstarii şi bobocii florali. Plantele se opresc din creştere iar frunzele rămân mici.Tabelul 5. Plantele atacate rămân debilitate. cyclamenul etc. leandrul. Frunzele se usucă şi cad.5. frunzele şi lăstarii se deformează şi se decolorează. palmierii. ramuri şi fructe. Sinoratox 35cactaceelor (Diaspis formând o crustă de carapace. plantelor citrice cyclamenul etc. Păduchele ţestos al .15%. leandrul. (continuare) Nr. Actelic 50-0. adomidum) Păduchii de frunze (afide) Păduchii plantelor de . Organele atacate sunt acoperite cu "roua de miere".dăunător polifag. atacă camelia.dăunător polifag.. muşcatele. 65 . atacă garoafele. bobocii florali. ferigile. crt. Atacul este de regulă puternic Polybar 0.15%. atacă lămâiul. atacă ferigile. Macrosiphum sp. orhideele. Diazol 60-0.se aplică un tratament în lămâiului (Lecanium Atacul se observă pe ambele feţe ale limbului frunzei. ficusul. Dăunătorul Atacul şi efectele Combatere 0 Păduchele ţestos al .formează colonii compacte atacând frunzele şi lăstarii tineri. cyclamenul etc. dafinul.specie polifagă. seră (Neomyzus sp. ficusul. lămâii. . producând momentul când larvele hesperidum) decolorarea ţesuturilor.

66 . Carbetox leandrului (Aphys Plantele atacate nu mai cresc şi nu mai înfloresc.1%.2 Acarianul bulbilor . plantele pot fi distruse în masă periclitând parţial sau total Sinoratox 35 CE-0. %. pe frunze apar pete caracteristice de după 10 zile alternând produsele culoare cenuşiu-lucitoare sau roşiatică.02 %. apoi pe frunze. Acricid 25 -0.atacă frunzele pe faţa inferioară. Organele subterane atacate de acarian prezintă Acarol 500 EC-0. iar cei aripaţi au toracele şi picioarele negre.Tabelul 5.03 %.05 %. Pagube mari se înregistrează când temperaturile CE . (Rhizoglyphus gladiole. Bulbii sănătos sau se dezinfectează cu laticeps) atacaţi se înmoaie. gerbera. înţepând şi Isathrine 100-0.4 %. Zolone 30 . (continuare) Nr.atacă plantele ce prezintă organe subterane (zambile. Sintox 25 limbului frunzei. verbena. Torque 50 PU sunt ridicate iar umiditatea atmosferică scăzută. Ripcond 40-0. Sumicidin vaporariorum) sugând sucul celular. Păianjenii (Acarienii) Acarianul roşu comun . Tratamente la apariţia focarelor: (Trialeurodes garoafele etc. La invazii 20-0.atacă toate organele plantelor floricole bulboase. 1 Dăunătorul Atacul şi efectele Combatere 2 4 5 6 Păduchele galben al . Aceste frunze se răsucesc. acaricide: Omite 57 -0.1 %. Plantele atacate . Frunzele se ofilesc. Primul tratament se face la (Tetranychus urticae) înţepându-le şi sugându-le sucul celular. se usucă şi cad. Mitigan 18. Aleuroidae Musculiţa albă de seră . apoi se usucă şi cad. Acarianul bulboaselor . ramurile tinere şi vârful lăstarilor.5 E-0. formând în interior pete brune.2 %. atacă toate speciile de plante ornamentale. dalii etc.15 %. În urma atacului.2 %.).1 %.folosirea materialului săditor (Steneotarsonemus sunt slab dezvoltate.2 %. Adulţii şi larvele se găsesc semnalarea dăunătorului.dăunător polifag. osclepiadis) sunt de culoare galbenă.05 %.0.2 %.dăunător polifag. Se întâlneşte frecvent pe faţa inferioară a Dicofol 20 . producţia. Plantele atacate prezintă malformaţii şi sunt improprii pentru comercializare. echinopus) numeroase galerii. narcise. puternice.5.0. Adulţii nearipaţi 37-0. Adulţii şi larvele colonizează frunzele. au frunzele deformate şi flori decolorate.0. muşcatele. Tedion V-16 CE -0. acaricide: Kelthane 18.1 %. 0. crt.5 .0. atacă: freesia. în care apoi se pot dezvolta ciuperci sau bacterii.

2 % 67 . Plantele stagnează în creştere.5. Torque 50 PU-0. brunificări şi suberificări ale 20 CE-0. localizându-se pe partea inferioară a frunzelor .2 %.1 %.2 %. Acricid 25 PU-0.5 ţesuturilor. 7 Dăunătorul Atacul şi efectele Combatere 8 Acarianul cyclamenului . rămân pitice şi se usucă.dăunător polifag.folosirea materialului săditor (Tarsonemus pallidus) care se deformează. . marginile se răsucesc şi se înconvoaie.2 %. florali. CE-0. crt.2 %. Sintox 25 CE-0. lalelele etc.tratamente chimice: Dicofol Organele tacate prezintă depigmentări. (continuare) Nr.Tabelul 5. bobocii seră. Adulţii şi larvele colonizează lăstarii.5 E-0.2 %.1 %. Tedion V-16 CE -0. Kelthane 18. begonia. petuniile. atacă gerbera. acaricide: Kelthane 18. . iar petalele se încreţesc. Acarol 500 EC-0. Bobocii sănătos sau se dezinfectează cu atacaţi se deformează.atacă cyclamenul. Acarianul lat .măsuri de igienă culturală în (Tarsonemus latus) zinia.1%.06 %. fructele şi mai ales frunzele localizându-se pe faaţ inferioară. Omite 57 CE-0. Acrex 30 CE-0. crizantemele.

tuneluri etc. Protejarea culturilor se face tot cu adăposturi temporare. Suplimentarea căldurii se realizează şi prin amplasarea culturilor pe terenuri adăpostite în mod natural sau prin perdele de protecţie. îşi pot prelungi înflorirea până toamna târziu. fără soare sau chiar la 8-90C în zilele însorite. narcise. cu cel puţin 2-3 săptămâni mai devreme. reprezintă o modalitate de a completa cât mai eficient sortimentul de flori în diferite sezoane.1. cu expoziţie însorită. ghiocei). Cultura timpurie se practică şi în cazul unor plante floricole anuale (Antirrhinum.CAPITOLUL 6 TEHNICI DE DIRIJARE A PERIOADEI DE ÎNFLORIRE Determinarea înfloririi plantelor într-o altă epocă decât cea normală. lăcrămioare. prin plantarea timpurie a tuberobulbilor.CULTURA TIMPURIE Este o modalitate simplă de a determina înflorirea. Înflorirea tardivă se asigură însă şi prin alte mijloace: folosirea soiurilor cu perioadă lungă de vegetaţie. care se zvântă şi se încălzesc uşor primăvara. Ele completează astfel golul de flori existent pe piaţă în această perioadă. Apariţia lor mai timpurie asigură. Pentru înfiinţarea culturilor timpurii sunt indicate soiurile cu perioadă scurtă de vegetaţie.). 68 . zambile. pe lângă efectul estetic deosebit şi o valorificare mult mai eficientă. 6. Sunt cunoscute 4 metode care permit eşalonarea producţiei de flori de la diferite specii. Lathyrus. simple. Matthiola) la care răsadul se produce şi se plantează mai devreme. sau la gladiole. aplicarea unor lucrări speciale culturilor (ciupirile târzii şi eliminarea bobocului principal). Diferenţa de temperatură din interiorul adăposturilor şi terenul neprotejat poate să ajungă la 3-40C în zilele mai reci. tocuri de răsadniţă. cele tardive se realizează cu specii care înfloresc în mod obişnuit toamna şi care. cu soluri permeabile. cu scopul de a răspunde cerinţelor tot mai mari pentru flori proaspete în orice anotimp.CULTURA TÂRZIE Spre deosebire de culturile timpurii. în alte epoci sau chiar în tot cursul anului: -cultura timpurie -cultura târzie -cultura forţată -cultura continuă. Timpurietatea înfloririi se realizează fără surse suplimentare de căldură. ceea ce asigură temperatura necesară intrării în vegetaţie a acestor plante. respectiv cele care au înflorire precoce şi în condiţii naturale. protejate de temperaturile negative. 2. folosindu-se numai adăposturi simple. a unor plante care înfloresc de obicei primăvara (lalele. care să valorifice la maxim căldura solară (prelate sau folii de polietilenă aşezate direct deasupra culturilor.

Forsythia. ghivece sau în solul serei) pentru forţatul propriu-zis. Speciile floricole care se cultivă numai în sere (Freesia. prin asigurarea corespunzătoare a factorilor de mediu. Răspund favorabil la cultura forţată unele plante anuale (Lathyrus. Zantedeschia. Antirrhinum. Narcissus. aer. Cultura forţată poate fi realizată printr-un ansamblu de măsuri agrotehnice care să determine ieşirea plantelor din repaus şi înflorirea lor într-o epocă total diferită decât cea normală. Lilium.CULTURA CONTINUĂ Se referă la posibilitatea dirijării unor specii să înflorească în orice perioadă din an. Dicentra. În sortimentul de plante floricole destinate culturilor forţate sunt incluse plantele care în mod obişnuit se cultivă în câmp dar. Iris. lumină. deşi adesea sunt considerate tot culturi forţate. geofite rustice (Tulipa. După pregătirea şi tratarea materialului. au capacitatea să înflorească în sezonul rece. specifici fiecărei fenofaze. precum şi arbuşti ornamentali (Syringa. Viola hybrida). cunoscute ca plante de zi scurtă. dar care pot fi determinate să înflorească în orice anotimp dacă este aplicat fotoperiodismul corespunzător unei inducţii florale.administrarea unor produse chimice care întârzie înflorirea (acid naftilacetic. asigurându-se condiţii specifice de temperatură. eşalonarea plantării la înfiinţarea culturilor. plante bienale (Bellis perennis. Canna). îndepărtarea mecanică a frunzelor. tratarea cu frig. 4. Polyanthes. Callistephus). funcţie de anotimp şi soiul cultivat. baia caldă. gladiole. Cycocel). dalia etc. cu înflorire normală toamna sau la începutul iernii. Viola odorata). Un exemplu foarte bun îl constituie crizantemele.Rosa). Culturile târzii dau rezultate bune la crizanteme. Convallaria) sau geofite semirustice (Gladiolus. perene: hemicriptofite (Chrysanthemum. cultivate în spaţii protejate şi supuse unor tratamente şi tehnologii adecvate. Anthurium. cloroform). Strelitzia) fac obiectul culturilor protejate. acesta se plantează în spaţii protejate (la lădiţe. în funcţie de cerinţele fiecărei specii. Dirijarea epocii de înflorire se realizează prin diferite tratamente: deshidratarea parţială a plantelor (disecaţia). 3. umiditate. Hyacinthus. folosirea unor substanţe chimice (eter.CULTURA FORŢATĂ Are ca scop principal obţinerea de flori în perioada cuprinsă de la sfârşitul culturilor târzii până la începutul celor timpurii (decembrie-februarie). 69 .

Mai sunt şi alte metode de păstrare a florilor tăiate. jerbe. până în momentul valorificării. Florile tăiate reprezintă materia primă pentru arta buchetieră. de multiplele posibilităţi de folosire şi încadrare în ansamblul decorativ a acestor plante: ca flori tăiate. respectiv de scădere rapidă a temperaturii florilor. trebuie specificat faptul că înainte de a fi trecute la păstrare. Păstrarea în condiţii frigorifice normale este metoda cu cea mai largă aplicabilitate practică şi constă în menţinerea florilor în apă sau soluţii conservante (păstrarea umedă) sau prin păstrarea uscată (fără apă). Recoltarea şi păstrarea florilor tăiate valorificate în stare proaspătă Momentul optim şi tehnica recoltării florilor valorificate în stare proaspătă diferă de la o specie la alta şi sunt prezentate în tabelul 7.CAPITOLUL 7 MODALITĂŢI DE VALORIFICARE ŞI ÎNCADRARE ÎN ANSAMBLUL DECORATIV A PLANTELOR FLORICOLE Importanţa deosebită a culturii florilor este determinată. valorificate în stare proaspătă sau uscate (ca imortele). Păstrarea de lungă durată nu este posibilă decât în depozite frigorifice. constituie una din modalităţile importante de folosire a plantelor decorative. UTILIZAREA CA FLORI TĂIATE Florile tăiate. teraselor. Condiţiile de păstrare sunt în funcţie de specie. De asemenea. temperatura se menţine la aproximativ 4°C pentru majoritatea speciilor. Umiditatea atmosferică nu trebuie să coboare sub 90-95% şi se are în vedere eliminarea permanentă a etilenei din spaţiile de păstrare. pentru decorarea balcoanelor. În cele ce urmează. După recoltare. Porţiunea de tijă introdusă în apă se curăţă de frunze. compoziţia şi circulaţia aerului). umiditate. nejustificate (păstrarea în atmosferă de CO2 şi păstrarea la presiune scăzută). vom face referiri la câteva aspecte ce vizează principalele direcţii de utilizare a speciilor floricole. de durata păstrării şi de posibilităţi existente. cu sisteme de menţinere la parametri optimi a factorilor de mediu (temperatură. deoarece implică cheltuieli mari. dar au aplicabilitate redusă. lumină.1. Păstrarea de scurtă durată (cel mult o săptămână). iar tăietura bazală se împrospătează zilnic. ghirlande. pentru decor în spaţii verzi. florile vor fi ţinute cât mai puţin în condiţii nefavorabile. 70 . dar poate urca până la 7-15°C în cazul plantelor de origine tropicală sau poate coborî până aproape de 0°C pentru plantele din zonele temperate. care le-ar putea afecta valoarea decorativă şi durata de viaţă. Păstrarea de lungă durată se foloseşte numai pentru florile de seră şi nu pentru cele de câmp. A. coşuri) şi aranjamente. 7. Ele vor fi imediat condiţionate şi trecute la păstrare.1. Culturile floricole înfiinţate în câmp sau în spaţii protejate asigură obţinerea de flori tăiate tot timpul anului. este foarte important de ştiut momentul şi modul de recoltare. cu scopul încetinirii proceselor metabolice. în mare măsură. jardinierelor etc. În depozitele frigorifice. florile sunt supuse unei etape intermediare de prerăcire. se realizează prin menţinerea plantelor în vase cu apă. dar şi pentru diferitele construcţii florale (coroane. condiţiile de păstrare şi posibilităţile de prelungire a duratei de păstrare. Pentru ca florile tăiate să-şi păstreze frumuseţea o perioadă cât mai lungă.

culoarea şi luciul caracteristic.Tabelul 7. iar pe spadix au apărut Tăierea tijelor de la bază staminele (ca mici proeminenţe) Inflorescenţele bine deschise şi Tăierea tijelor de la locul de culoare caracteristică inserţie Inflorescenţele bine deschise şi Tăierea de la locul de inserţie culoare caracteristică Inflorescenţele simple când apar Tăierea tijelor de la locul de staminele.1. inflorescenţele involte inserţie sau de la un nod când ligulele au culoare caracteristică Primele 3-4 flori din inflorescenţă Tăierea tijelor de la bază sunt bine deschise Inflorescenţele simple când apar Tăierea sau ruperea tijelor de la staminele. crt. Momentul optim şi tehnica recoltării florilor Nr. inflorescenţele involte locul de inserţie când ligulele au culoare caracteristică Cel puţin 1/3 din florile inflorescenţe Tăierea tijelor de la bază sunt deschise Prima floare din inflorescenţă s-a Tăierea tijelor de la locul de deschis inserţie sau de la bază Ruperea tijelor la 2-3 noduri Floarea are 1/3 din diametrul maxim deasupra inserţiei La apariţia a 2-3 rânduri de stamine Smulgerea tijelor prin răsucire Prima floare din inflorescenţă s-a Tăierea tijelor deasupra a două deschis perechi de frunze de la bază Cel puţin 1/3 din inflorescenţă s-a Tăierea tijelor de la bază deschis Primele două flori de pe tijă au Tăierea tijelor la 10-15 cm culoare caracteristică deasupra solului Cel puţin 1/3 din florile inflorescenţei s-au deschis şi au culoarea Tăierea tijelor de la bază caracteristică Florile sunt deschise şi au culoare Tăierea tijelor de la bază caracteristică Tăiera tijelor de la locul de Caliciul este crăpat şi se văd petalele inserţie sau de la bază Cel puţin 1/2 din florile inflorescenţei Tăierea tijelor de la bază sunt deschise Caliciul este crăpat şi se văd petalele Tăierea tijelor de la bază Spata complet deschisă şi apariţia Tăierea tijelor de la bază staminelor pe spadix Primele două flori sunt complet ieşite Tăierea tijelor de la bază din carenă Bobocii sunt gata să se deschidă şi au Tăierea tijelor de la bază culoare caracteristică (deasupra frunzelor) Spata are formă de cornet Smulgerea tijei din teaca semideschis frunzelor. 71 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Specia Alstroemeria aurantiaca Antirrhinum majus Anthurium anderanum Calendula officinalis Callistephus chiensis Chrysanthemum hortorum Convallaria majalis Dahlia variabilis Delphinium hybridum Freesia hybrida Garoafele de seră Gerbera hybrida Gladiolus hybridus Hyacinthus orientalis Lilium candidum Lupinus polyphyllus Narcissus poeticus Paeonia officinalis Polyanthes tuberosa Papaver orientale Spathyphyllum wallisii Strelelitzia reginae Tulipa gesneriana Zantedeschia aethiopica Momentul optim de recoltare Tehnica recoltării Primele flori din inflorescenţe sunt Smulgerea tijelor de la bază parţial deschise Primele 3-5 flori din inflorescenţă Tăierea tijelor de la bază sunt deschise Hipsofila are forma.

prin intermediul altor părţi din plantă (fructe. Valorificarea şi pregătirea pentru păstrare a imortelelor nu se face decât după uscarea lor completă (aproximativ 20-30 zile de la recoltare). Imortelele recoltate se leagă în buchete mici (pentru a nu se deforma prin presare) şi se suspendă cu vârful în jos. florile de „pai“) se constituie într-o grupă aparte de specii floricole. se poate recurge la o serie de metode simple. Pentru prelungirea duratei de menţinere a calităţii florilor tăiate. uşor de aplicat: schimbarea zilnică a apei din vase. lipsite de bractee. care pătează florile (la Lilium). este deosebit de important momentul recoltării. Atât pentru imortelele tipice. sau cu alte destinaţii (jerbe. Imortelele sunt deosebit de apreciate în timpul iernii. ci de bractee membranoase. Recoltarea şi păstrarea imortelelor Imortelele (nemuritoarele. precum şi momentul optim de recoltare sunt prezentate în tabelul 7. flori. În cazul speciilor la care nu se produce deformarea tulpinii prin pierderea turgescenţei (gramineele. în realizarea construcţiilor florale tipice sărbătorilor de iarnă (coroane. rehidratarea prin introducerea tijei în apă până la nivelul inflorescenţei (la gerbera) sau prin scufundare totală (la trandafir). coroane mortuare etc. de aceea se pot folosi aceleaşi spaţii. 72 . când sortimentul de flori tăiate este redus.2.). bine aerisite. uscarea se poate face şi cu vârful în sus. căptuşite cu hârtie. inflorescenţe. pierzând din calitate. În caz contrar. Pe distanţe mici. îndepărtarea anterelor cu polen. la amiază şi niciodată după ploaie sau dimineaţa (înainte de a se ridica roua). Acestea sunt denumite imortele prin adopţiune. bracteele sau celelalte părţi decorative se decolorează. aflate în buchete sau individual. protejate astfel de lumină şi praf. Uscarea imortelelor recoltate se face în încăperi întunecoase. se ambalează în hârtie. cât şi pentru imortelele prin adopţiune. poliester sau aluminiu. aşezarea lejeră a florilor în vase. Sub denumirea de imortele sunt întâlnite şi alte specii. uscate şi răcoroase. transportul se face cu autoizoterme.. apoi se introduc în lăzi din carton. reducerea frunzelor de pe tijele florifere. Florile scoase de la păstrare. Principalele specii de imortele tipice şi prin adopţiune. ghirlande). B. dispuse la baza florilor sau inflorescenţelor. pe 2-3 mm de la bază. Se folosesc cu succes în aranjamente şi buchete .). dar cu efect decorativ după uscare. frunze etc. se recomandă recoltarea pe timp uscat. iar pe distanţe mari. Recoltarea prea timpurie sau prea tardivă are influenţe negative asupra calităţii materialului şi poate duce la pierderea totală a valorii decorative. folosirea soluţiilor conservante. De asemenea. aşa încât tijele florifere să-şi păstreze poziţia verticală. cu mijloace autofrigorifice. despicarea longitudinală a tijelor. Partea lor de decor nu este asigurată de flori. Gypsophila). divers colorate. caracterizate prin capacitatea de păstrare a valorii decorative după ce au fost recoltate şi uscate în anumite condiţii. Condiţiile de păstrare sunt aproximativ similare celor de uscare. Este foarte important ca imortelele să nu fie expuse la lumină pe durata uscării. Ambalarea florilor în cutii de carton sau în hârtie poroasă contribuie la prelungirea duratei de menţinere a calităţii imortelelor. persistente.Ambalarea şi transportul sunt alte două etape importante ce se desfăşoară înainte de ajungerea florilor la beneficiar. introducerea în apă caldă şi flambarea bazei tijelor la speciile cu latex şi cu ţesut oxidabil.

Specii floricole utilizate ca imortele Durata Partea ciclului decorativă de viaţă IMORTELE TIPICE Specia Acroclinium roseum anuală Ammobium alatum anuală Celosia argentea var. VIII-X veziculos inflorescenţa VII-VIII inflorescenţa VII-VIII Solidago canadensis perenă Graminee* Briza sp. în funcţie de valoarea decorativă a inflorescenţelor.Tabelul 7. Cortaderia argentea anuale Penisetum perene longestilum Stipa sp. 73 .2. inflorescenţa V-IX *-majoritatea speciilor din familia Gramineae pot fi utilizate ca imortele prin adopţiune. anuală cristata Celosia pyramidalis anuală Gomphrena globosa anuală Helichrysum bracteatum Statice arborescens Statice gmeline Statice sinuata anuală perenă perenă anuală Momentul înfloririi Momentul recoltării bractee scarioase VI-X bractee scarioase VI-X bractee scarioase VII-IX bractee scarioase VII-IX bractee scarioase VII-IX bractee scarioase VII-IX bractee scarioase VII-IX bractee scarioase VII-X bractee scarioase VII-X bractee scarioase VI-IX VI-IX VI-IX VII-X VI-X VI-VIII flori bine deschise şi bractee bine colorate fază de boboc înflorire completă şi bractee bine colorate înflorire completă şi bractee bine colorate înflorire completă şi bractee bine colorate fază de boboc înflorire completă şi bractee bine colorate înflorire completă şi bractee bine colorate înflorire completă şi bractee bine colorate înflorire completă şi bractee bine colorate înflorirea completă înflorirea completă la începerea colorării în albastru a inflorescenţei după deschiderea completă a inflorscenţelor înflorirea completă după formarea fructelor (V-VI) după formarea fructelor (VII-X) după colorarea caliciului în roşuportocaliu (IX-X) înainte de maturare în faza de boboci floriferi după formarea completă a inflorescenţelor Xeranthemum annum anuală IMORTELE PRIN ADOPŢIUNE Achillea filipendulina perenă inflorescenţa Amaranthus caudatus anuală inflorescenţa Echinops ritro Heliopsis scabra Gypsophila paniculata Lunaria biennis Nigella damascena Physalis alkekengi Typha angustifolia perenă perenă perenă bienală anuală perenă perenă inflorescenţa inflorescenţa inflorescenţa membrana scarioasă din interiorul fructului fructul fructul învelit în calicul persistent.

mozaicuri şi arabescuri. principiul proporţionalităţii. sinuos. Petele de culoare completează paleta cromatică din spaţiile verzi amenajate în stil natural şi mixt. la intersecţia căilor de acces sau în apropierea acestora. pe trotuare). Dacă au înălţimi diferite. Distribuirea plantelor după talie se face în ordine descrescătoare. sortimentul se completează şi cu plante decorative prin flori (plante de mozaic prin adopţiune). pe terase şi balcoane etc. rombice. pătrate. platbande. Ricinus communis etc. principiul armoniei. Aster novi-belgii. Bordurile nu sunt considerate amenajări de sine-stătătoare deoarece însoţesc şi completează alte amenajări floricole (ronduri. În cadrul spaţiilor verzi. Pentru amenajarea rondurilor se folosesc specii floricole anuale. rabate. dar pentru diversitate. Rabatele însoţesc traseul căilor de circulaţie şi conturează diferite construcţii (clădiri. de aceea. principiul originalităţii. care se pot adapta la spaţiul de nutriţie limitat. Vasele decorative se amplasează pe suprafeţele laterale sau pavate (în pieţe publice. Preponderent. de la centru către marginea rondului. eliptice. Au aspectul unor fâşii dreptunghiulare. cu frunziş bogat. ovale. culoarea şi parfumul florilor. Se pot utiliza în acest mod Amaranthus paniculatus. ca să poată fi remarcate de la distanţă. Ocupă suprafeţe de teren cu contur neregulat. rabatele se întrerup la distanţe egale cu arbuşti. au folosire limitată. plantele floricole le regăsim încadrate în ansamblul decorativ şi sub alte forme: amenajări pe verticală.5 m şi lungimea variabilă (corespunzătoare traseului urmărit. în ordine crescătoare. Rondurile sunt suprafeţe amenajate în forme geometrice regulate (circulare. în faţa arborilor şi arbuştilor etc. aparţinând aceleiaşi specii (sau aceluiaşi soi). Mozaicurile şi arabescurile sunt amenajări floricole mai complicate. principiul unităţii. Vasele decorative se plantează cu specii floricole cu talie mică sau mijlocie. viu colorate. iar la realizarea lor se folosesc plante cu talie mică sau mijlocie. Ca exemplare izolate sunt indicate speciile cu talie înaltă. se pot folosi una sau mai multe specii anuale. în apropierea căilor de acces. care necesită cheltuieli mari la înfiinţare şi întreţinere. 74 . bienale. Ca şi în cazul rondurilor. amenajări de ape. durata ciclului de viaţă. bienale sau perene. speciile floricole pot fi dispuse: izolat (individual). Se plantează de obicei cu vegetaţie pitică sau tunsă. ci ţinând cont de unele principii generale de compoziţie aplicate în proiectarea spaţiilor verzi: principiul funcţionalităţii.2. bazate pe utilizarea plantelor cu talie scundă (sau care să suporte tunsul) şi cu putere mare de ramificare. mozaicuri. în prim-plan se amplasează totdeauna cele cu talie mică. care conturează diferite trasee. Althaea rosea. rabate. principiul compatibilităţii. dispuse în centrele compoziţionale. Efectele estetice deosebite se obţin cu ajutorul „petelor“ aflate pe peluze. perioada de înflorire. perene. cu flori (inflorescenţe) mari sau numeroase. Plantarea se face pe 2-5 rânduri (în chin-conz) sau sub formă de desene. În afara acestor modalităţi de distribuire. arabescuri). terase). grădini alpine. MODALITĂŢI DE ÎNCADRAREA ÎN ANSAMBLUL DECORATIV DIN SPAŢIILE VERZI Compoziţiile floricole din spaţiile verzi nu se realizează la întâmplare.7. Decorul pe verticală. talia şi portul plantelor etc. valorifică particularităţile morfologice şi ornamentale ale plantelor cu tulpini urcătoare şi pendule. pe peluze etc. apoi celelalte. se folosesc plante decorative prin frunze (plante tipice de mozaic). Sunt amenajări costisitoare. în grupuri şi asociate în ronduri. dreptunghiulare etc. Alegerea. pete de culoare şi vase decorative. cu lăţimea de 1-2. Grupurile sunt constituite dintr-un număr mic de exemplare. La realizarea grupurilor se utilizează plante cu talie mijlocie şi înaltă. dar nu mai mare de 15-20 ori lăţimea). suprafeţe gazonate. borduri. Platbandele au aspectul unor rabate înguste (sub 1 m lăţime). decorative prin flori sau prin frunze. Se realizează din vegetaţie pitică sau tunsă. asocierea şi modul de dispunere a speciilor floricole trebuie să aibă la bază o serie de criterii referitoare la capacitatea de adaptare a plantelor la diferite condiţii de mediu. vase decorative etc. Pe lungimi mari.).

lila albastru alb alb. În tabelul 7. lila diferit albastru roz. lila roşu. aleasă şi amplasată în funcţie de particularităţile plantelor şi criteriile impuse de stilul abordat. Efectul estetic al stâncăriilor este asigurat atunci când sunt respectate principiile de proiectare caracteristice şi când este ales judicios sortimentul de plante pentru ca decorul să fie asigurat tot timpul anului. pretenţii modeste la factorii de mediu şi adaptabilitate sporită la condiţiile nou create (de preferat să fie plante care provin din zona montană).3 Specii floricole utilizate în amenajarea grădinilor alpine Specia Alyssum maritimum Alyssum saxatile Aquilegia vulgaris Aster alpinus Bergenia crassifolia Campanula carpatica Cerastium tomentosum Dianthus deltoides Echeveria secunda Eschscholtzia californica Galanthus nivalis Gentiana angustifolia Gnaphallium lanatum Iberis sempervirens Leontopodium alpinum Muscari armeniacum Phalaris arundinacea Phlox drumondii Phlox setacea Portulaca grandiflora Santolina viridis Scilla bifolia Sedum spectabilis Sedum spurium Sempervivum tectorum Stachys lanata Talia (cm) 10-40 15-50 60-75 10-30 30-50 15-20 10-20 10-15 10-15 30-60 15 20 20 10-30 10-20 15 10-20 15-50 10-15 15-20 30-50 15-30 30-45 10-20 15 20-50 Partea decorativă flori flori flori flori frunze şi flori flori flori flori frunze frunze flori flori frunze flori frunze şi flori flori frunze flori flori flori frunze flori frunze şi flori frunze şi flori frunze frunze Culoarea florilor alb-violet galben albastru. capacitate de decor pe o perioadă cât mai mare. Grădinile alpine (stâncăriile) sunt amenajări speciale deosebit de interesante. alb alb violet alb alb albastru diferit alb. pergolelor. fiind folosite în vase suspendate. cele cu portpendul. care suportă să stea direct în apă şi la rândul lor pot fi: de mlaştini. 75 . Alături de plantele urcătoare. Plantele floricole utilizate în popularea stâncăriilor trebuie să aibă o serie de particularităţi care să le asigure naturaleţea într-un astfel de mediu: talie pitică sau port târâtor. plutitoare şi subacvatice (submerse).Plantele floricole cu tulpini urcătoare (volubile sau agăţătoare sunt folosite pentru îmbrăcarea chioşcurilor. roz albastru roz. sunt foarte apreciate în amenajarea balcoanelor şi teraselor. frunzişul colorat în alb-argintiu. treiajelor. în jardiniere. arcadelor. sunt prezentate câteva specii recomandate pentru grădinile alpine. roz galben. contribuie esenţial la realizarea design-ului vegetal pe verticală. alb. sau verde –glauc. roşu. pe ziduri etc. coloanelor). b) plante acvatice. Tabelul 7. De asemenea. purpuriu Perioada de decor VI-X IV-V IV-V VIII-X III-IV VI-VIII V-VI VI-IX continuu VI-X II-III VII-VIII continuu IV-VI VII-VIII III continuu VII-X continuu VI-X continuu II-III continuu continuu continuu continuu Amenajarea apelor din spaţiile verzi este totdeauna completată de prezenţa vegetaţiei specifice. Exigenţele diferite ale plantelor de apă necesită gruparea lor în următoarele categorii: a) plante de mal. în acoperirea faţadelor unor construcţii sau în mascarea locurilor inestetice.3. care au nevoie de sol umed dar nu suportă să stea în apă permanent. care redau peisajul montan în miniatură.

se disting două tipuri de plante floricole considerate anuale: . grupate după ciclul de viaţă. cât şi în diferite amenajări din parcuri şi grădini. În funcţie de zona din care provin.CAPITOLUL 8 RECUNOAŞTEREA SPECIILOR FLORICOLE GRUPATE DUPĂ LOCUL DE CULTURĂ ŞI DURATA CICLULUI DE VIAŢĂ Pentru facilitarea cunoaşterii principalelor specii floricole întâlnite în cultură. Petunia hybrida. iar la sfârşitul perioadei îmbătrânesc şi mor. sunt prezentate principalele specii floricole anuale întâlnite în cultură. Begonia semperflorens etc. fiind mai mult sau mai puţin rustice. în puţine situaţii devenind exclusive (la Alternanthera şi Iresine). 8. înflorirea şi fructificarea întârzie sau nu au loc. În condiţiile climatice temperate. unde apare influenţa sezonului rece. Clarkia elegans. – umbră. în prima parte. interval de timp în care plantele au un ritm rapid de creştere şi dezvoltare. În tabelul 8. plantele anuale sunt adaptate la diferite condiţii de cultură. dar acestea au rol secundar. Astfel. iar în partea a doua. este important de ştiut că parcurgerea etapelor ciclului ontogenetic. Verbena hybrida. – semiumbră. . manifestând rezistenţă mijlocie la secetă. deoarece ajută la stabilirea tehnologiilor de cultură adecvate şi la elaborarea unor metode şi procedee de modificare a perioadei de vegetaţie. ele îşi continuă vegetaţia. La unele plante se poate recurge şi la metode vegetative de înmulţire (prin butaşi). speciile cultivate în spaţii protejate. Delphinium ajacis.).1. Simbolurile folosite în tabel au umătoarele semnificaţii (valabile pentru toate speciile cultivate în câmp): a) cerinţele ecologice . se realizează în anumite condiţii de mediu. au înflorire abundentă şi prelungită pe tot parcursul verii (la unele până la venirea îngheţului de toamnă) şi se pot folosi atât ca flori tăiate. prezentarea lor în tabelele următoare s-a făcut folosind două criterii de clasificare: locul de cultură şi durata ciclului de viaţă.nespecific anuale (anuale netipice). sunt prezentate speciile cultivate în câmp.). respectiv trecerea de la perioada vegetativă la cea de reproducere.tipice. Godetia grandiflora etc. care indiferent de condiţiile de mediu îşi încheie ciclul de viaţă după fructificare (Papaver somniferum. Atâta timp cât nu sunt expuse la temperaturi negative.1. în primul rând pentru culturile din câmp. înfloresc abundent. înflorire şi fructificare. A. în scopul valorificării eficiente a calităţilor decorative ale acestor plante. la rândul lor subîmpărţite în: specii cultivate în solul serei şi specii cultivate la ghivece. Majoritatea speciilor floricole anuale sunt decorative prin flori. care se comportă ca anuale datorită factorilor de mediu. iar atunci când acestea nu sunt îndeplinite. Înfiinţarea culturilor se realizează prin semănat direct la loc definitiv sau prin plantare de răsad obţinut în spaţii protejate. Cu foarte mici excepţii. De asemenea. sunt plante iubitoare de lumină şi necesită udări moderate. Speciile floricole anuale Sunt plante care îşi termină tot ciclul vital în cursul unei singure perioade de vegetaţie (4-10 luni).lumina: – lumina abundentă. Alyssum maritimum. Recunoaşterea speciilor floricole cultivate în câmp Clasificarea speciilor floricole după durata ciclului de viaţă prezintă importanţă practică deosebită. 76 . păstrându-şi caracterul de plante perene pe care îl au în zona de origine (Ageratum mexicanum.

rezistente). ele pot înflori şi pe parcursul verii. Mz – mozaicuri.Luna (lunile) trecute după săgeată reprezintă perioada pantării materialului în câmp. Este cazul la Viola x hybrida. Bo – borduri. fiind mai sensibile la temperaturile scăzute şi la variaţiile mari de temperatură. cele din anii următori diminuându-se considerabil. care după înflorire şi fructificare. se repică tot în câmp sau răsadniţe şi se plantează la loc definitiv toamna (septembrie-octombrie). Exemplu: Ageratum mexicanum . dar florile sunt cu valoare decorativă scăzută (în număr redus. când înfloresc şi fructifică. Inducţia florală la aceste plante este favorizată de temperaturile scăzute. În anul următor. Lăsate să vegeteze în continuare. suficient de rezistente la temperaturi scăzute prin însăşi tehnologia lor de cultură. Pc – pete de culoare. Bellis perennis. care la origine sunt anuale sau perene. St – stâncării. Sunt plante iubitoare de lumină. Bienalele sunt plante rustice.. G – grupuri.tipice (propriu-zise). se recurge la înlocuirea lor cu specii din alte grupe (anuale). – cerinţe mai mari. La Althaea rosea se va ţine cont de sensibilitatea mai mare a plantelor la excesul de umiditate. . . dar suportă şi semiumbra. Specii floricole bienale Ca şi anualele. s-a constatat că înflorirea din primul an este mai abundentă şi cu flori de calitate. în anul următor parcurg etapa germinativă. la începutul verii. După ce iernează sub formă de rozetă de frunze. Astfel. este indicată o uşoară protejare peste iarnă (cu frunze. Myosotis alpestris. dar suferă în iernile geroase). nu rezistă iarna în câmp). Necesită udări moderate şi au rezistenţă medie la secetă. Im – imortele. tije florifere alungite) şi nu se justifică menţinerea lor. c) modul de utilizare: Ft – flori tăiate. dar îşi desfăşoară ciclul de viaţă pe parcursul a doi ani consecutivi. B. Althaea rosea). Sunt puţin reprezentate în rândul speciilor floricole (Campanula medium. se înrădăcinează în sere şi se scot în câmp în luna mai.Înmulţire prin seminţe: se produce răsad în februarie-martie. în spaţii protejate şi se plantează în câmp în luna mai.netipice (bienale prin cultură). . Pb – platbande. plantele bienale înfloresc o singură dată. majoritatea îşi încep 77 .temperatura (rezistenţa la temperaturi scăzute): * – mică (plantele sunt distruse de temperaturi negative. La unele dintre ele însă (Digitalis purpurea. – udări moderate.Înmulţire vegetativă: butaşii se confecţionează în februarie. Speciile floricole bienale se înmulţesc prin seminţe. . Campanula medium. ** – medie (plantele iernează în câmp. rezistenţă medie la secetă.Luna (lunile) din paranteză indică efectuarea lucrării în spaţii protejate. Ra – rabate. în cel de-al doilea an de viaţă se usucă şi mor. paie). *** – mare (plantele iernează în câmp. rezistenţă redusă la secetă. Lunaria biennis). Se seamănă vara (iunie-august) în răsadniţe reci sau pe straturi în câmp. În alte situaţii (Dianthus barbatus). după primul val de înflorire (cel mai valoros). I – individual. b) Înmulţirea: . Vd – vase decorative. cu dimensiuni mici. Ro – ronduri. dar se cultivă după tehnologia bienalelor mai ales din motive estetice.apa: – cerinţe modeste. iar la Myosotis alpestris şi Silene pendula de faptul că sunt iubitoare de apă (sunt recomandate şi pentru amenajări în jurul apelor). Dv – decor pe verticală. rezistenţă mai mare la perioade prelungite de secetă. cu producere de răsad. Pentru practica floricolă prezintă interes două categorii de plante bienale: .

până toamna târziu. Cerastium). Althaea rosea). vase decorative şi chiar mozaicuri. dar creşterea lor vegetativă este reluată anual. unele dintre ele rezistând la perioade prelungite de secetă (Sedum.3. dimpotrivă cresc şi se dezvoltă bine în condiţii de semiumbră sau suportă semiumbra (Dicentra spectabilis. timp în care înfloresc şi fructifică repetat. perenele se împart în: . majoritatea hemicriptofite sunt adaptate condiţiilor cu umiditate variabilă. trebuie amintit şi faptul că plantele floricole hemicriptofite prezintă tije florifere lungi şi au perioadă lungă de păstrare în apă. nu este exclusă nici înmulţirea vegetativă (prin divizarea tufelor). datorită sensibilităţii sistemului radicular care nu suportă transplantarea. mai ales atunci când plantele sunt mature. Principalele specii floricole cultivate după tehnologia bienalelor sunt prezentate în tabelul 8. fie prin intermediul mugurilor situaţi la baza tulpinilor sau pe rădăcini. Delphinium x hybridum. să se asigure o protecţie a mugurilor bazali prin muşuroire sau acoperire cu paie şi frunze uscate. cât şi în grădini alpine.). cât şi pentru rusticitatea recunoscută. pete de culoare. Echeveria secunda). rabatelor. metoda generativă reprezintă singurul mod de înmulţire cu rezultate bune. Este cazul speciilor aparţinând genurilor: Gypsophila. Unele preferă locuri însorite (Achillea filipendulina. fie prin intermediul unor organe subterane cu rol de înmagazinare a substanţelor de rezervă şi de înmulţire vegetativă. oferind posibilitatea de a fi utilizate ca flori tăiate. pentru valorificare în timpul iernii. Dianthus barbatus. Lupinus. bordurilor. De asemenea. tuberculi. la unele hemicriptofite mai sensibile (Dicentra spectabilis. anotimpul rece determină distrugerea părţilor aeriene.8.. altele. rabate. pentru ronduri. Utilizarea bienalelor este multiplă: cele cu talie înaltă pentru flori tăiate. tuberobulbi. unde alternează perioadele favorabile cu cele mai puţin favorabile. Campanula carpatica. Rusticitatea şi marea diversitate a plantelor floricole hemicriptofite determină utilizarea lor în cele mai variate moduri.).) include numeroase specii floricole deosebit de apreciate atât pentru valoarea lor decorativă. care îşi asigură continuitatea prin organe subterane (bulbi. Înmulţirea plantelor floricole hemicriptofite se poate realiza atât prin seminţe. Sunt plante care se adaptează destul de bine la condiţiile climatice variate şi iernează în câmp fără protecţie deosebită. la hemicriptofite predomină înmulţirea vegetativă (prin butaşi.înflorirea primăvara foarte devreme (din martie) şi doar câteva înfloresc mai târziu (Campanula medium. drajoni etc.. Rudbeckia sp. La majoritatea speciilor perene. atunci când se intenţionează cultivarea lor ca perene sau când nu formează seminţe (soiurile involte de Bellis perennis). au un rol deosebit de important nu numai în înmulţirea vegetativă.hemicriptofite. ronduri etc. Specii perene hemicriptofite Grupa hemicriptofitelor (tab.). Sempervivum. Organele subterane. Spre deosebire însă de anuale şi bienale. Este recomandat însă.2. grupuri. La speciile care la origine sunt perene. formate din tulpini sau rădăcini metamorfozate. fiind caracterizate prin prezenţa organelor subterane capabile să le asigure perenitatea. În funcţie de organul de rezistenţă şi de modalitatea de refacere a părţii aeriene. Specii perene geofite Speciile floricole geofite se constituie ca o grupă aparte în rândul plantelor perene. Iberis sempervirens etc. rizomi. 78 . Viola odorata. cât şi pe cale vegetativă. divizarea plantelor. Multe dintre ele au perioadă lungă de înflorire şi asigură decorul în parcuri şi grădini de primăvara.Specii floricole perene (vivace) Sunt plante care au durata vieţii de mai mulţi ani. Le întâlnim în spaţiile verzi atât în amenajări de tipul rondurilor. axă hipocotilă îngroşată). rădăcini tuberizate. Se pretează şi la culturi forţate. cele cu talie mică. aflaţi în stare de repaus pe parcursul iernii. ca în zonele cu ierni geroase. care rezistă iarna datorită mugurilor de la baza tulpinilor şi de pe rădăcini. Dianthus sp. . Pentru o parte din aceste plante. Gypsophila paniculata. C. etc. Papaver. ci şi în depozitarea substanţelor de rezervă.geofite. În privinţa cerinţelor faţă de apă. pe ziduri înflorite sau în preajma apelor.

nu rezistă la temperaturi negative şi de aceea. În general.2. dimpotrivă. se adaptează mult mai greu şi impun un mediu de viaţă asemănător celui din care provin. Hemerocalis sp. trebuie să ştim cum să le punem cât mai bine în valoare efectul decorativ. Capacitatea de adaptare a acestor plante la condiţiile de microclimat este destul de diferită. adaptate mai bine condiţiilor de climat din ţara noastră. Unele sunt chiar iubitoare de umbră şi semiumbră (Convallaria majalis. Tuberozele preferă umiditate mai mare în sol. Vegetează bine pe terenurile cu umiditate moderată şi constantă. Specii cultivate la ghivece Sortimentul de plante floricole cultivate la ghivece sau în alte tipuri de recipiente este extrem de variat şi cuprinde un număr foarte mare de specii decorative prin flori. la axila frunzelor). Ele aparţin unui număr mare de familii şi genuri botanice şi sunt. datorită pretenţiilor mari la condiţiile de mediu.). cuprinde câteva din cele mai cunoscute specii floricole cultivate ca plante la ghivece pentru decorarea interioarelor în locuinţe sau instituţii. Pentru decor exterior. Geofitele rustice. bulbii apar şi ca formaţiuni aeriene (pe tulpinile florifere. Hosta sp. le putem întâlni cultivate atât la soare. Pentru floricultori. terenuri bine drenate. cu condiţia însă ca apa să nu băltească. cât şi în locuri semiumbrite. fiind cultivate în câmp sau în spaţii protejate (în culturi forţate). organele lor subterane se recoltează în fiecare toamnă şi se depozitează până primăvara în adăposturi corespunzătoare. în funcţie de grupa din care fac parte. Tabelul 8. este absolut obligatoriu ca în momentul în care ne hotărâm să le cultivăm. Astfel. Recunoaşterea speciilor floricole cultivate în spaţii protejate A. ale căror particularităţi sunt prezentate mai detaliat în capitolul IV. habitus etc. în final. le întâlnim mai mult în grădini individuale şi mai puţin în spaţiile verzi de interes public (cu excepţia speciei Canna indica). aspectul lor decorativ va fi mult diminuat şi. considerate semirustice (tabelul 8. Altfel. dar sunt şi specii care le putem întâlni pe terenurile umede (Galanthus nivalis. Geofitele semirustice sunt plante care cer locuri însorite. cu umiditate constantă.) sau pe terenuri mai uscate (Colchicum autumnale. În plus. Altele. Un sortiment bogat de geofite rustice înfloresc primăvara devreme şi asigură decorul într-o perioadă din an în care alte plante nu pot fi folosite. originare din zonele calde ale globului. Au o largă utilizare în amenajarea parcurilor şi grădinilor. Prezenţa organelor subternane facilitează înmulţirea vegetativă a geofitelor. iar capacitatea lor de adaptare la condiţiile de climat temperat le imprimă un anumit comportament în ceea ce priveşte rezistenţa la temperaturile scăzute. rezistă pe timpul iernii în câmp. Sunt plante cu cerinţe ecologice diferite. considerate rustice (tabelul 8. Trebuie menţionat faptul că la unele specii (Lilium tigrinum). de aceea necesită protejare faţă de temperaturile scăzute. altele. Unele rezistă în condiţii deosebite de cele din locul de origine. ţinând cont de o serie de reguli: armonizarea dimensiunilor şi culorilor cu cele ale spaţiului în care se 79 . fără să fie afectată viabilitatea organelor lor subterane.Bulbii. Hosta plantaginea. tuberobulbii. Înmulţirea prin seminţe se foloseşte rar. Tuberozele. Practic.4. se cultivă exclusiv pentru valorificare ca flori tăiate. foarte de rentabile. uneori numai în lucrări de ameliorare. rizomii. Majoritatea geofitelor semirustice sunt deosibit de apreciate ca flori tăiate. Geofitele provin din cele mai diverse zone geografice. rădăcinile tuberizate sunt tipuri de organe subterane întâlnite la geofite. singura aplicată în practică la cele mai multe dintre ele. vor muri. adăpostite. plantele cu putere mare de adaptabilitate le întâlnim mult mai des cultivate ca plantele de interior. Galanthus nivalis.5. Pentru cele pretenţioase. unele dintre ele. frunze.. să avem certitudinea că le putem asigura condiţiile cerute. Scilla bifolia). 8. în majoritate. este foarte important să facem o alegere judicioasă a plantelor şi să le întreţinem corespunzător.). este deosebit de importantă posibilitatea utilizării acestor plante în culturi forţate şi timpurii. plantele vor suferi. Stachys lanata).6.

Fresiile şi crizantemele. culoare. asocierea speciilor în funcţie de cerinţele ecologice şi elementul de decor. Garoafele se pot exploata în condiţii economice în culturi de un an. deşi sunt plante perene. Spre deosebire de plantele cultivate în câmp. cât şi vegetativ. material etc. Înmulţirea lor se realizează atât prin seminţe. s-a renunţat la prezentarea modului de utilizare. Strelitzia). ţinând cont că direcţia principală de folosire a plantelor cultivate în solul serei este pentru flori tăiate. Majoritatea se pot multiplica uşor pe căi vegetative. s-a renunţat la simbolizarea rezistenţei la temperaturi scăzute.află. cel mult doi ani. cu durată mai mare de 2-3 ani. metodele de înmulţire aplicate. În funcţie de specificul unităţilor producătoarte şi de cerinţele locale ale pieţii. În plus. fresii. cuprinde atât sporirea numărului de specii floricole cultivate. Cele cu durata culturii de mai mulţi ani. gerbera. Majoritatea sunt culturi perene. În funcţie de particularităţile morfologice şi de organul (organele) care reprezintă partea de decor. alstromeria etc. plantele cultivate la ghivece pot asigura decorul tot timpul anului (cele decorative prin frunze) sau numai o anumită perioadă din an (cele care decorează prin flori şi au perioadă limitată de înflorire).) ne vom referi numai la speciile care constituie sortimentul de bază al culturilor din solul serei. când creşterile vegetative sunt limitate sau chiar întrerupte.).7. prin tehnologiile aplicate. în ceea ce priveşte suprafaţa şi producţia mondială de flori tăiate. trec anual printr-o perioadă de repaus de 1-2 luni. se cultivă ca anuale. amplasarea corespunzătoare în spaţiu. în scopul completării sortimentului de flori şi valorificării la maxim a spaţiului din sere. În cele ce urmează (tabelul 8.. notându-se nivelul temperaturilor optime cerute de fiecare specie. mărime. Semnele convenţionale care indică cerinţele faţă de lumină şi umiditate sunt identice cu cele folosite la plantele din câmp. cultura reluându-se în fiecare an prin intermediul tuberobulbilor sau răsadului la fresia şi prin butaşi la crizanteme. perene). cât şi a numărului de soiuri în cadrul speciei. B. În această categorie sunt incluse nu numai plantele care provin din regiunile calde ale globului şi nu se pot adapta în condiţiile de climat temperat la culturi neprotejate (Anthurium. La înmulţirea prin seminţe se recurge de obicei atunci când alte metode nu dau rezultate sau când se intenţionează obţinera un număr mare de plante. Garoafele cultivate în sere se situează pe unul din primele două locuri. De asemenea. la plantele cultivate în spaţii protejate a fost necesară şi prezentarea cerinţelor faţă de umiditatea atmosferică. elementul decorativ reprezentativ şi perioadele din an (pe trimestre) când plantele au valoare decorativă maximă. dar pot fi aduse în sere în sezonul rece pentru culturi forţate. la concurenţă cu trandafirul. Specii cultivate în solul serei Culturile floricole din solul serei au ca scop principal obţinerea de flori tăiate ce se pot valorifica în orice perioadă din an. Tabelul de prezentare cuprinde câteva date referitoare la cerinţele ecologice ale speciilor. Plantle decorative prin flori pot fi dirijate. ajungând şi până la 10-12 ani (Strelitzia reginae). mai ales prin butăşire. 80 . locul lor a fost luat şi de alte culturi (crizanteme. La fiecare specie sunt prezentate cerinţele ecologice. ci şi plante care în mod obişnuit. Semnul convenţional ( ) sugerează necesitatea asigurării unei umidităţi atmosferice mai ridicate la unele dintre aceste specii. se cultivă în teren deschis (anuale. să înflorească tot timpul anului. sau atunci când solicitarea este mai mare. folosirea recipintelor potrivite ca formă. bienale. metodele de înmulţire şi perioada de repaus (dacă este cazul). în ceea ce priveşte condiţiile ecologice. Diversificarea sortimentului de plante cultivate în solul serei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful