Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT ITC

PROGRAM

Pentru controlul de calitate pe faze determinante conform Legii nr. 10/1995, Normativul C 56/1985 si H.G. 273/1994 la obiectivul:

Nr. Factorii participanti Nr. si data


Denumirea lucrarii Verificarea care se efectueaza Beneficia Proiecta Executa Documente
crt. ICT actului
r nt nt
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Repere privind elementele
geometrice in plan:-orizontal
1 Trasarea lucrarilor
-longitudinal X X X PAD
-transversal
Executia lucrarilor in concordanta
cu prevederile STAS-urilor si X PVC
proiectului de executie X
2 Terasamente
Receptia stratului suport in vederea
X X PVC
aplicarii fundatiei
Calitatea materialelor X X PVC
Verificare grad de compactare X X PVC
3 Fundatie de balast Receptia elementelor geometrice
X X PVC
ale fundatiei
Receptia fundatiei X X PVC
Calitatea materialelor X X PVLA
Compozitia granulometrica X X PVLA
Strat de baza din
4 Verificare grad de compactare X X PVLA
macadam
Verificarea elementelor geometrice
X X X X PVC - FD
ale stratului de baza si receptia lui
Verificarea materialelor X X PVC
Verificarea prepararii si punerii in
X X PVC
opera a betonului asfaltic
Strat de legatura din BAD
5 Verificarea compozitiei si
25
caracteristicile fizico-mecanice ale X X PVC
betonului asfaltic
Verificarea elementelor geometrice X X X X PVC - FD
Verificarea materialelor X X PVC
Verificarea prepararii si punerii in X X PVC
6 Imbracaminte din BA 16 opera a betonului asfaltic
Verificarea compozitiei si X X PVC
caracteristicile fizico-mecanice ale
Verficarea elementelor geometrice X X PVC
7 RECEPTIA PRELIMINARA A LUCRARILOR COMISIA DE RECEPTIE PVRP
8 RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR COMISIA DE RECEPTIE PVRF

Specificatie:
- PAD –preluare amplasament drum
PVC – proces verbal de constatare
PVC – FD – proces verbal de constatare – faza determinanta
PVLA – proces verbal de lucrari ascunse
PVRP – proces verbal de receptie preliminara
PVRF – proces verbal de receptie finala

Nota: Coloana 8 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.


Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca
verificarea.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

S-ar putea să vă placă și