Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT ITC

PROGRAM
Pentru controlul de calitate pe faze determinante conform Legii nr. 10/1995, Normativul
C 56/1985 si H.G. 273/1994 la obiectivul:

Nr. Denumirea Verificarea care se Factorii participanti Doc Nr. si


Benefi Proiec Execu um data
crt. lucrarii efectueaza ICT ent
ciar tant tant actului
0 1 2 3 4 5 6 7 e 8
Repere privind
elementele geometrice in
1 Trasarea lucrarilor plan:-orizontal
X X X PAD
-longitudinal
-transversal
Executia lucrarilor in
concordanta cu X PVC
prevederile STAS-urilor si X
2 Terasamente proiectului
Receptia de executie
stratului suport
in vederea aplicarii X X PVC
fundatiei
Calitatea materialelor X X PVC
Verificare grad de X X PVC
3 Fundatie de balast compactare
Receptia elementelor
X X PVC
geometrice ale fundatiei
Receptia fundatiei X X PVC
4 Calitatea materialelor X X PVLA
Compozitia X X PVLA
Verificare grad de X X PVLA
compactare
Verificarea elementelor
Strat de baza din geometrice ale stratului X X X X PVC - FD
macadam de baza si receptia lui

Verificarea materialelor X X PVC


Verificarea prepararii si
punerii in opera a X X PVC
betonului asfaltic
Strat de legatura
5 Verificarea compozitiei si
din BAD 25 caracteristicile fizico- X X PVC
mecanice ale
Verificarea elementelor
X X X X PVC - FD
geometrice
Verificarea materialelor X X PVC
Verificarea prepararii si X X PVC
Imbracaminte din punerii in opera a
6 Verificarea compozitiei si X X PVC
BA 16
caracteristicile fizico-
Verficarea elementelor
X X PVC
geometrice
RECEPTIA PRELIMINARA A
7 COMISIA DE RECEPTIE PVRP
LUCRARILOR
8 RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR COMISIA DE RECEPTIE PVRF

Specificatie:
- PAD –preluare amplasament drum
PVC – proces verbal de constatare
PVC – FD – proces verbal de constatare – faza determinanta
PVLA – proces verbal de lucrari ascunse
PVRP – proces verbal de receptie preliminara
PVRF – proces verbal de receptie finala
Nota: Coloana 8 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza sa se faca
verificarea.

PROIECTANT, BENEFICIAR,
EXECUTANT,