Sunteți pe pagina 1din 11

Societatea Română de Endocrinologie

Organizează
Al XVIII-lea Congres Naţional de Endocrinologie
cu participare internaţională

7-9 octombrie 2010

Tematica Congresulu
BOLILE ENDOCRINE ȘI SARCINA
SINDROMUL METABOLIC

Programul ştiinţific se va desfăşura la Hotel Unirea


Iaşi
Sigla SRE
COMITETUL DIRECTOR

Preşedinte (President)
Simona Fica, MD, Bucureşti

Preşedinte de Onoare (Honorary President)


Liviu Gozariu, MD, Cluj

Preşedinte anterior (Immediate Past President)


Ioana Zosin, MD, Timişoara

Prim-vicepreşedinte (First Vice President)


Mogoş Voichiţa, MD, Iaşi

Vicepreşedinţi (Vice Presidents)


Aurora Miloş, MD, Timişoara
Carmen Vulpoi, MD, Iaşi

Membri (Members)
Corin Badiu, MD, Bucureşti
Ileana Duncea, MD, Cluj
Corina Găleşanu, MD, Iaşi
Monica Gheorghiu, MD, Bucureşti
Cristina Ghervan, MD, Cluj
Corina Răducanu Lichiardopol, MD, Craiova
Ionela Paşcanu, MD, Tg. Mureş
Cătălina Poiană, MD, Bucureşti

Membri reprezentanți ai revistelor SRE


Mihail Coculescu, MD, București
Eusebie Zbranca, MD, Iași

Secretar (Secretary)
Carmen Barbu, MD, Bucureşti

Trezorier (Treasurer)
Raluca Trifănescu, MD, Bucureşti
http://www.sre.ro
PREŞEDINTELE CONGRESULUI
Profesor dr. Simona Fica, preşedinte SRE

COMITET ŞTIINŢIFIC
Preşedinte: Profesor dr. Carmen Vulpoi, prim-vicepreședinte SRE
Membri
Profesor dr. Marian Bistriceanu
Profesor dr. Eduard Circo
Profesor dr. Mihail Coculescu
Profesor dr. Constantin Dumitrache
Profesor dr. Ileana Duncea
Profesor dr. Corina Găleșanu
Profesor dr. Liviu Gozariu, președinte de onoare SRE
Cercetător știinţific gr. I Olga Ianăş
Profesor dr. Imre Zoltan Kun
Conferenţiar dr. Aurora Miloş, vicepreşedinte SRE
Profesor dr. Gheorghe Totoianu
Profesor dr. Eusebie Zbranca
Profesor dr. Ioana Zosin

COMITET DE ORGANIZARE
Preşedinte: Profesor dr. Voichița Mogoș
Membri
Conferențiar dr.Corin Badiu
Șef de lucrări dr. Carmen Barbu
Șef de lucrări dr. Dumitru Brănișteanu
Conferențiar dr. Carmen Georgescu
Conferențiar dr. Cristina Ghervan
Conferențiar dr. Daniel Grigorie
Conferențiar dr. Corina Răducanu Lichiardopol
Conferențiar dr. Ionela Pașcanu
Șef de lucrări dr. Diana Păun
Conferențiar dr. Cătălina Poiană
Asistent universitar dr. Raluca Trifănescu, trezorier SRE
Șef de lucrări dr. Maria-Christina Ungureanu
Conferențiar dr. Horia Ursu

Secretarul Congresului
Șef de lucrări dr. Cristina Preda

Coordonator Curs precongres


Profesor dr. Carmen Vulpoi
Premiile SRE „Tineri cercetători în endocrinologie” pentru autorii cu vârsta sub 35 ani:

-2 premii în valoare de 500 de euro pentru secțiunea comunicări orale


-2 premii în valoare de 500 de euro pentru secțiunea postere (o prezentare de caz, respectiv o
cercetare originală)

Comisia de evaluare a lucrărilor pentru stabilirea premiilor


Preşedinte
Profesor dr. Simona Fica
Membri
Conferențiar dr. Cristina Ghervan
Cercetător științific gr.I Olga Ianăș
Conferențiar dr. Aurora Miloș
Conferenţiar dr. Ionela Paşcanu
Conferențiar dr. Cătălina Poiană
Conferenţiar dr. Horia Ursu
Profesor dr. Carmen Vulpoi
Joi 7 octombrie

15.30-16.00 Deschiderea oficială a congresului (Hotel Unirea)

16.00-17.00 Simpozion 1. Tiroida și sarcina.

Moderator: Prof. dr. Voichița Mogoș

Participanţi: Prof. dr. Ioana Zosin (U.M.F. Timișoara), Prof. dr. Carmen Vulpoi
(U.M.F. Iași), Conf. dr. Corin Badiu (U.M.F. București), Prof. dr. Corina
Găleșanu (U.M.F. Iași)

-Autoimunitatea tiroidiană şi sarcina – Ioana Zosin


-Hipotiroidia şi sarcina – Carmen Vulpoi
-Managementul hipertiroidismului în sarcină – Corin Badiu
-Iodul și sarcina – Corina Găleșanu, Maria-Christina Ungureanu

17.00-17.30 Conferința plenară 1

Moderator: Prof. dr. Ioana Zosin

- Tiroida si sarcina – Screening-ul este necesar? - Prof. dr. John Lazarus (U.K.,
Cardiff)

17.30 -18.00 Conferința plenară 2

Moderator: Prof. dr. Liviu Gozariu

– Terapiile de elecție în acromegalie și impactul lor asupra supraviețuirii –


Dr. Rosario Pivonello (Italy, Napoli)

18.00-19.00. Simpozionul 2. Progrese terapeutice cu impact în îmbunătățirea


calității vieții în tumorile endocrine

Moderator: Prof. dr. Simona Fica

Participanţi: Prof. dr. Cătălina Poiană (U.M.F. București), Alberto Pedroncelli


(Novartis)
- Situația curentă și strategii terapeutice viitoare în tumorile neuroendocrine-
efectul antitumoral – Cătălina Poiană
- Novartis – dezvoltări ulterioare în tumorile pituitare – Alberto Pedroncelli
20.00 Cocktail (Novartis Oncology) Hotel Traian

Vineri 8 octombrie Hotel Unirea- sala de conferințe

8.30-9.30 Comunicări orale (sesiunea 1):

Moderatori: Conf. dr. Ionela Pașcanu, Conf. dr. Horia Ursu

8.30 - 8.40 Sindrom metabolic în anorexia nervoasă?-Bogdan Gălușcă, Service


d’Endocrinologie, CHU Saint Etienne, France.
8.40 - 8.50 Studiul prevalenței obezității și a sindromului metabolic într-o
comunitate rurală din nord-estul României- Laura Mihalache, Lidia Graur,
Dana Popescu, Mariana Graur, Eusebie Zbranca - * Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, ** Cabinet Medical Individual Deleni.
8.50 - 9.00 Prevalența crescută a sindromului Cushing endogen la pacienții cu
obezitate severă- un semnal de alarmă- Sorina Martin, Anca Sîrbu, Suzana
Florea, Claudia Lenghen, Ramona Olaru, Simona Fica - 1 Spitalul Universitar de
Urgență Elias, București, România, 2 Universitatea de Medicină și Farmacologie
Carol Davila, București, România.
9.00 - 9.10 Relația între valorile IGF1 plasmatic, obezitatea viscerală și
markerii inflamației la un grup de paciente cu obezitate severă- Anca Sîrbu,
Ramona Olaru, Carmen Barbu, Tudor Arbănaș, Suzana Florea, Simona Fica -
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România,
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, România.
9.10 - 9.20 Reglarea apetitului: bazele fiziologice și aspectele
farmacoterapeutice actuale- I. Kun, Zsuzsanna Szanto, Ildiko Kun- Clinica de
Endocrinologie, UMF Tg. Mureş.
9.20 - 9.30 Implicațiile diagnosticului precoce al sindromului metabolic la
copiii și adolescenții cu obezitate- rolul adipocitelor- Pașcanu Ionela, Ona
Mărgineanu- Clinica de Endocrinologie Tg. Mureș, Disciplina de Pediatrie,
UMF Tg. Mureș.

9.30-10.30 Simpozion 3. Obezitatea şi sindromul metabolic la copil şi


adolescent.

Moderator: Prof. dr. Carmen Vulpoi

Participanţi: Dr. Camelia Procopiuc (Institutul Parhon, București), Șef lucr. dr.
Carmen Barbu (U.M.F. București), Șef lucr. dr. Dumitru Brănișteanu (U.M.F.
Iași)
- Definirea și epidemiologia sindromului metabolic la copii si adolescenți -
Camelia Procopiuc
– Efectele metabolice ale deficitului de hormon de creștere la copii - Carmen
Barbu
– Obezitatea și sindromul metabolic la copil - Dumitru Brănişteanu

10.30-11.00 Simpozion 4

Moderator: Prof. dr. Voichița Mogoș

Participanți: Prof. dr. Simona Fica (U.M.F. București)

– Hormonii sexuali și sindromul metabolic – beneficii, riscuri și surprize -


Simona Fica

11.00-11.30 Pauză de cafea

11.30-12.30 Simpozion 5. Sindromul metabolic la adult.

Moderator: Prof. dr. Imre Kun

Participanţi: Prof. dr. Doina Azoicăi (U.M.F. Iași), Conf. dr. Carmen Georgescu
(U.M.F. Cluj), Prof. dr. Gabriel Ungureanu (U.M.F. Iași), Dr. Catălin Copăescu
(București)
- Prevalența obezității și sindromului metabolic la adult. Problemă de sănătate
publică – Doina Azoicăi
– Complicațiile endocrine și metabolice ale obezității la adult - Carmen
Georgescu
– Sindromul metabolic în patologia cardiovasculară: a fi sau a nu fi?- Gabriel
Ungureanu
– Chirurgia metabolică - Cătălin Copăescu

12.30.13.10 Dezbatere 1. Testosteronul la bărbatul vârstnic.

Moderator: Prof. dr. Simona Fica

Participanți: Prof. dr. Voichița Mogoș (U.M.F. Iași), Dr. Nae Calomfirescu
(București)

- Tratamentul cu testosteron la bărbatul vârstnic. Rațiuni și beneficii – Voichița


Mogoș
- Interrelația LUTS – HBP testosteron - Nicolae Calomfirescu

13.10-14.30 Pauză de prânz

Sesiune postere

Moderatori: Conf. dr. Corin Badiu, Conf. dr. Aurora Miloș, Prof. dr. Imre Kun,
Conf. dr. Cristina Ghervan

14.30-15.30 Comunicări orale (sesiunea 2)

Moderatori: Conf. dr. Aurora Miloș, Conf. dr. Daniel Grigorie

14.30 – 14.40 Riscul cardio-vascular în insuficiența somatotropă și adrenală a


vârstnicului- Ileana Duncea- Disciplina de Endocrinologie, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

14.40 – 14.50 PCOS la adolescente- Cristina Preda, Letiția Leuștean, Maria-


Christina Ungureanu, Voichița Mogoș, E. Zbranca, Carmen Vulpoi- Disciplina
de Endocrinologie, U.M.F. Iași.

14.50 – 15.00 Polimorfismul Val 89Leu al genei 5-alfa reductazei de tip 2 nu


este asociat cu SOPC în populația româna- Șerban Radian, Cristina Rădulescu,
Daniela Afloarei, Monica Gheorghiu, Nicoleta Băculescu, Alice Albu, Simona
Fica, Florin Grigorescu, Mihail Coculescu- 1Catedra de Endocrinologie, U.M.F.
Carol Davila, București, 2 Inst. Endocrinologie C. I. Parhon, București , 3Sp.
Universitar de Urgență Elias, București, 4Lab. de Endocrinologie Moleculară,
IURC, Montpellier, Franța.
15.00 – 15.10 Descoperirea primei mutații a genei GNRH ca și cauză de
hipogonadism hipogonadotrop izolat- Cristina Ghervan, Cristina Olărescu,
Jaques Young, Jerome Bouligand, Marie Legendre, Ileana Duncea-* Clinica
Endocrinologie UMF Cluj-Napoca, ** Université Paris-Sud, Service
D’Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction, France, *** Université
Paris-Sud, Laboratoire de Génétique Moléculaire, Pharmacogénétique et
Hormonologie, France.
15.10 – 15.20 Astenozoospermie asociată cu defecte structurale ale cozii
spermatozoizilor- Radu Mihalcea, Fiore Pelliccione, Giliana Cordeschi,
Riccardo Santucci, Felice Francavilla, Stefano Necozione, Sandro Francavilla- *
Academica Medical Center, Bucharest, Romania, & Andrology Unit, San
Salvatore Hospital, L’Aquila, Italy
15.30 -16.00 Conferința plenară 3

Moderator: Prof. dr. Mihail Coculescu

– Heterogenitatea unor factori biochimici şi metabolici în obezitate- Prof. dr.


Radu Lichiardopol (România, București)

16.30 -17.00 Conferința plenară 4

Moderator: Prof. dr. Carmen Vulpoi

- Genetica infertilităţii la femeie: interrelația între factorii genetici şi nutriţie în


patogenia sindromului de ovar polichistic –Prof. dr. Florin Grigorescu
(Montpellier, Franța)

17.00-17.30 Pauză de cafea

17.30 -18.00 Dezbatere 2. Diabetul zaharat, sindromul metabolic şi sarcina.

Moderator: Prof. dr. Voichița Mogoș

Participanți: Prof. dr. Mariana Graur (U.M.F. Iași), Prof. dr. Mircea Onofriescu
(U.M.F. Iași)

- Limitele tratamentului diabetului gestațional - Mariana Graur

- Actualități în screeningul și diagnosticul diabetului gestațional- Mircea


Onofriescu

18.00-18.30 Simpozion 6

Moderator: Prof. dr. Carmen Vulpoi

Participanți: Prof. dr. Cătălina Poiană (U.M.F. București)

- Actualităţi în patologia metabolismului osos: rolul RANK Ligand în


fiziopatologia osteoporozei - Cătălina Poiană

18.30-19.00 Adunarea Generală SRE

20.30 Cina festivă( Hotel Bellaria)

Sâmbătă 9 octombrie

8.00-09.30 Comunicări orale


Moderatori: Conf. dr. Cristina Ghervan, Șef lucr. dr. Dumitru Brănișteanu

8.00 – 8.10 Influența greutății și compoziției corporale asupra achiziției de


masă osoasă- D. Brănișteanu, Cristina Preda, Didona Ungureanu, Corina Buța,
Ioana Gașpar, Valentin Zaharia, Adrian Aancuței, Voichița Mogoș- Disciplina
de Endocrinologie, U.M.F. Iași.

8.10 – 8.20 Dificultăți terapeutice în osteoporoza din hiperparatiroidism: caz


clinic- Al. Florescu, Andra Loghin, Natalia Lisnic, Ilinka Grozavu, Elisabeta
Florescu, Corina Găleșanu- Disciplina de Endocrinologie, U.M.F. Iași, Spitalul
Județean Suceava.

8.20 – 8.30 Grupele de risc de fractură conform examinării QUS- M. Carsote,


C. Chiriță, E. Neacșu, G. Voicu, C. Poiană, M. Coculescu- UMF Carol Davila,
București, România, Institutul CI Parhon, București, România.

8.30 – 8.40 Prevalența crescută a sindromului metabolic la vârstnicii


instituționalizați cu deficit sever de vitamina D- Veronica Mocanu, Corina
Găleșanu, Roxana Costan, Raluca Haliga, Bădulescu Oana, Raul Lupușoru,
Magda Bădescu- Disciplina de Fiziopatologie, Universitatea de Medicină şi
Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, Disciplina de Endocrinologie, Universitatea de
Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iași.

8.40 – 8.50 Apoplexia pituitară și sarcina- Monica Livia Gheorghiu, Corin


Badiu, Mihail Coculescu- Universitatea de Medicină şi Farmacie “C. Davila”,
Institutul Naţional de Endocrinologie “C. I. Parhon”, Bucureşti.

8.50 – 9.00 Managementul hipotiroidiei în cursul sarcinii- experiența Clinicii


de Endocrinologie din Timișoara- Mihaela Vlad, Aurora Miloș, Melania Balș,
Anca Popa, Magdalena Caraivan- Clinica de Endocrinologie, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.

9.00 – 9.10 Tratamentul și evoluția hipertiroidismului în timpul sarcinii și


postpartum, în practica clinică- Monica Livia Gheorghiu- Institutul Naţional de
Endocrinologie “C. I. Parhon” și Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila”, Bucureşti.

9.10 – 9.20 Disfuncția erectilă la pacienții cu diabet zaharat- Simona Mogoș,


Mădălina Aida Crețu, Mariana Graur, Eusebie Zbranca, Voichița Mogoș-
Clinica de Endocrinologie, Clinica de Diabet, Metabolism și Boli de Nutriție,
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr. T. Popa,, Iași, România.
09.30-10.00 Conferința plenară 5

Moderator: Prof. dr. Voichița Mogoș

- Prolactinomul și sarcina – Prof. dr. Mihail Coculescu (U.M.F. București)

10.00- 10.30 Pauză de cafea

10.30-11.30 Simpozion 7. Boli endocrine rare și sarcina.

Moderator: Prof. dr. Mihail Coculescu

Participanţi: Dr. Mădălina Mușat (Institutul Parhon București), Dr. Paula


Grigorescu Sido (U.M.F. Cluj), Prof. dr. Cătălina Poiană (U.M.F. București)

- Sindromul Cushing în sarcină- Mădălina Muşat


– Importanța diagnosticului molecular în profilaxia primară și secundară a
hiperplaziei congenitale a suprarenalei - Paula Grigorescu Sido, Anca
Zimmermann, Simona Bucurzan, Camelia Al Khouzouz
– Osteoporoza asociată sarcinii- Cătălina Poiană

11.30 – 12.00 Acordarea premiilor pentru postere și comunicări orale

12.00 Închiderea oficială a congresului

S-ar putea să vă placă și