Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS LA MATEMATICĂ

CLASA I

Notă explicativă:
*Toate subiectele sunt obligatorii!
*Timp de lucru 45 de minute.

Subiecte:
1. Indicaţi numărul care urmează: 61,62, ……
a) 60 b) 61 c) 63 d) 64 e) 65.

2. Pe un platou erau 27 de prăjituri.Au fost consumate 27.Câte au mai rămas


pe platou?
a) 15 b) 7 c) 20 d) 27 e) 0.

3. Descoperiţi regula şi completaţi seria următoare : 11,22,33, ……


a) 34 b) 44 c) 45 d) 55 e) 66.
4. Ordonaţi crescător numerele :67,43,37,9,16,98 şi indicaţi varianta
corectă:
a)98,67,43,37,16,9 b)67,43,98,37,16,9 c)43,67,37,98,9,16
d) 9,16,43,37,67,98 e)9,16,37,43,67,98.

5. Ordonaţi descrescător numerele: 15,33,64,18,9 şi indicaţi varianta


corectă:
a)9,15,18,64,33 b)15,18,9,33,64 c)64,15,18,33,9
d) 64,33,18,15,9 e)9,15,64,33,18.

6. Irina are 10 jucării: doi sunt ursuleţi de pluş, cinci sunt păpuşi,iar restul
maşinuţe.Câte maşinuţe are Irina?
a) 7 b) 5 c) 2 d) 3 e) 4.

7. Într-o curte se află o găină şi o vacă.Câte picioare sunt în curte?


a)4 picioare b)10 picioare c)2picioare
d)8 picioare e)6 picioare .

8. O scară avea 9 trepte.Am urcat 6 trepte şi am obosit. Câte mai am de


urcat?
a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0.

9. Dacă un termen este 7 şi suma este 10,care este celălalt termen?


a) 7 b) 6 c) 5 d) 3 e) 4.

10. Din cele 16 prăjituri,Maria a mâncat 3,iar Andrei 7 prăjituri.Câte


prăjituri au rămas pe platou?
a) 9 b) 5 c) 6 d) 14 e) 2.

11. Cât trebuie să adăugăm la suma numerelor 13 şi 4, pentru a obţine 20?


a) 17 b) 20 c) 4 d) 3 e) 2.

12. În urmă cu doi ani, Maria avea 7 ani.Câţi ani avea peste trei ani?
a) 12 b) 11 c) 10 d) 9 e) 13.

13. Suma numerelor 14 şi 8 este:


a) 24 b) 23 c) 6 d) 20 e) 22.

14. Câte numere din şirul 0-15 sunt formate numai din unităţi?
a) 10 b) 8 c) 9 d) 15 e) 11.

15. Numărul 20 este format din:


a)două zeci b)două unităţi c)10 unităţi
d)două unităţi şi o zece e)două zeci şi două unităţi.

SUCCES!!!!

Institutor, Bădilă Mihaela