CUVINTE DIN DOUĂ ŞI TREI SILABE

1. Realizează corespondenţa între imagini şi numărul de silabe corespunzător fiecărui
cuvânt.

2

3

2. Încercuieşte imaginea care indică un cuvânt format din trei silabe.

Desparte în silabe după model: .3. Desparte în silabe şi fă schema grafică a cuvântului. 4.

.-----.------ . după model: ----------------------------. Stabileşte numărul de silabe şi sunete din cuvintele date... 2. . . . . Desparte în silabe şi fă schema grafică a cuvintelor.FIŞĂ DE LUCRU Despărţirea cuvintelor în silabe 1..

Realizează schema grafică a propoziţiei pe care o vom alcătui împreună după imagine: . Alege varianta corectă: ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------.-------- ---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------.----------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 4.-----------.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful